Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Roetger gaan naar VMBO

hommo, ben jijGrote nieuws van vandaag ies natoerlijk dat VMBO scholieren taal niet behersen. Kienderen heb grotte moeite met begraipen van Nedderlands taal. Stont vandaag in Trouw (ies krant). "Lange zin met meerdere bootschappen zijn voor vmbo’ers vaak lastich te begrijpen. Ook woorden als ’vorzieningennivo’ en ’arbeitsvreugde’ werpen drempels op, net als ogenschijnlijk gangbare uitdrukkingen als ’gang met zaken’ en ’ter beschiking stelen’. Veel vmbo-leerlingen kennen ze niet of moeten langer nadenken voor ze zulke teksten begrijpen." Die partai van vreihijd van Mener Wilders hep al vragen aan de Kammer gestelt over sgoolnivo. Onze Roetger (homo!) ging op besoek bij VMBO in Damsko om vragie vragie te doen. En wat blijkt? Niets aan de handa, mense! Etsetera ies elektroniese aapparatoer! FLIMPJE!

Reaguursels

Inloggen

lol @ "ter beschikking stelen" in deze context

der_Tim | 06-10-07 | 08:56

@ p boos 05-10-07 @ 00:15

Dan hoop ik hem zeker tegen te komen!

Robin Hood | 05-10-07 | 23:43

En volgende week gaat Rutger op bezoek bij een bijeenkomst van PVV stemmers in het Limburgse Ubach over Worms met dezelfde vragen. Aansluitend zal hij de vragen stellen aan een flink aantal Nederlandse bezoekers van een Frans Bauer concert. Eens zien hoe zij het er van afbrengen.

p boos | 05-10-07 | 00:15

Alsof wij nederlanders zich iets gelegen laten liggen aan het behoud van de nederlandse taal en haar uitoefening.

We zijn het meest verengelste land in europa, laat me niet lachen. Tachtig procent van de jaarverslagen is al in het engels, en meer dan de helft van de reclameslagzinnen. We vinden onze taal dus zelf niet belangrijk, anders was het nederlands nooit geschrapt op de bewegwijzering in schiphol en de universiteit van Tilburg. Anders spraken we niet over harddisk, by-pass en brake, maar harde schijf, omleiding en reclameboodschappen.
Dus de zogenaamde hogeropgeleiden stoten het nederlands zelf af, dus a.u.b. niet zeuren op de vmbo-ers.

Dank U

Ir. Roodpiemel | 04-10-07 | 20:06

Ben ik nou gek of worden me posts links en rechts verwijderd>?

Binnenbaan | 04-10-07 | 10:59

ik denk dat we alles maar in het arabisch moeten doen voor die kut murken, is wouer boslim en vogelhoer ook bij, ja dit is de toekomst.

oetert | 04-10-07 | 10:33

@ hyppopotamus amphibi 04-10-07 @ 02:47: Pluim in je aars!

Rukters repo en jouw treffende woorden maken dit tot een amusant alsook leerzaam topic. Hulde!
Af en toe heb ik echt oprecht waardering voor GeenStijl. Af en toe.

GodHandKiller | 04-10-07 | 10:11

die leraar zegt veel zinnigs.

whitey | 04-10-07 | 10:00

kritisch, dat zijn toch die witte dingetjes waarmee de meester op het bord schrijft?

megabobb | 04-10-07 | 09:44

deportaties maar weer invoeren?

dr.blaatschaap | 04-10-07 | 09:19

Zolang we 'westerse' meisjes steunen is er niets aan de hand.. zodra we dat opgeven wel.. mentaliteit..

de grote Anti | 04-10-07 | 08:54

-weggejorist-

geenstijlsteengeil | 04-10-07 | 08:35

@ hyppopotamus amphibi
Ben ik het helemaal mee eens. Toch ligt volgens mij het probleem bij de basisscholen, waar ze inplaats van woordjes leren en rekenen momenteel alleen maar plakken, knippen en tv kijken.

Als daar de leermentaliteit niet gekweekt wordt kan de middelbare school dit onmogelijk terughalen. Zeker niet op de leeftijd van die kinderen, de achterstand niet eens meegerekend.

OoO | 04-10-07 | 08:33

Mooi essay-tje, Hippo, zou er hier graag meer van lezen.

Destrukto | 04-10-07 | 08:22

@ hyppopotamus amphibi
je schrijft lekker, heb hier meer van genoten dan van het topic zelf

grapjazzz | 04-10-07 | 08:12

@mezelf...
meer koffie......

huismerk | 04-10-07 | 06:57

@mezelf
oeps... op post ge-dr-ukt... ahem...
Het is ook een mentaliteitskwestie, ook zelfs bij de mensen met een VWO diploma. De bekende 6jes-mentaliteit, ook wel als het maar voldoende is of zolang ik maar genoeg credits pak. (red. ECTS points, studiepunten) Bij veel mensen is er gewoon geen ambitie meer, en dat is logisch als je kijkt naar de omgeving die hier voor inspiratie zou moeten leveren. Zou iemand die in de voetsporen van een Athony Fokker of een Huub van Doorne wil treden tegenwoordig nog zijn of haar ambitie waar durven maken? Met alle regels, demotiverende mede-studenten en multiculti-ellende die we hebben?. Ik denk dat de huidige emigratie golf (160.000+ per jaar) boekdelen spreekt.

huismerk | 04-10-07 | 06:56

@hyppopotamus amphibi
Het is ook een mentaliteitskwestie, ook zelfs bij de mensen met een VWO diploma. De bekende 6jes-mentaliteit, ook wel als het maar voldoende is of zolang ik maar genoeg credits pak. (red. ECTS points, studiepunten) Bij veel mensen is er gewoon geen ambitie meer, en dat is logisch als je kijkt naar de omgeving die hier voor inspiratie zou moeten leven. Zou iemand die in de voetsporen van een Athony Fokker of een Huub van Doorne tegenwoordig nog zijn of haar ambitie waar durven maken? Met alle regels, demotiveerende mede-studenten en multiculti-ellende die we hebben?. Ik denk dat de huidige emigratie golf (160.000+ per jaar) boekdelen spreekt.

huismerk | 04-10-07 | 06:53

'Al met al komt dit alles erop neer dat grote groepen jongeren eigenlijk bij voorbaat al kansloos zijn voor een goede plaats in onze maatschappij. Van meet af aan dus afhankelijk zijn van een uitkering en/of in de criminaliteit terechtkomen. De kosten als gevolg hiervan zie ik maar liever niet becijferd'
.
@hyppopotamus amphibi
.
Typisch is dat toch dat men zich meer zorgen maakt om de kosten van het probleem dan de slachtoffers van het 'probleem'.. Naja,wacht maar tot die ettertjes een auto(s) hebben,dan kunnen ze het 'probleem' overal naar toe brengen.(sommigen hebben zelfs geld en zijn nog nooit opgepakt!) Maar ik heb ook geen (humane) oplossing voor het 'probleem',dat dan weer niet.Dus.En met schoolniveaus gaan goochelen helpt niets denk ik,want het ligt aan de leerlingen.

de grote Anti | 04-10-07 | 05:18

Voordat ik verder ga even een zijsprongetje over het gemiddelde niveau van de taalbeheersing zoals deze in de verzamelde posts is tentoongespreid. Het stijgt zeker uit boven het gemiddelde VMBO niveau, maar om nu te spreken van een goed voorbeeld, nou nee. Veel reaguurders kunnen een opfris cursus best gebruiken.

De in Trouw geschetste problematiek (overigens door Rutger in zo een korte gefilmde bijdrage prima in beeld gebracht) is natuurlijk niet van de laatste paar jaar. De kwaliteit van ons algehele onderwijs is gaan dalen vanaf de invoering van de Mammoetwet (1967!) en verder blijven dalen als gevolg van de talloze veranderingen die sindsdien zo nodig doorgevoerd moesten worden. Voor de invoering van de Mammoetwet bestond een voortgezette opleiding uit het leren van een ambacht (Ambachtschool, LTS, MTS, HTS), kon je via de Mulo meestal een modale baan krijgen of verder leren op de HBS, danwel ging je vanaf de lagere school direct naar de HBS of, als je heel goed kon leren, naar het Atheneum. Zowel Mulo, HBS als Atheneum hadden een uitgebreid vakkenpakket waardoor je, als je je diploma had gehaald, een hele brede basis had meegekregen en ook nog tenminste 3 vreemde talen had geleerd. Mijns inziens niks mis mee, maar daar dachten allerlei deskundigen dus duidelijk anders over, helaas. Het meest trieste dieptepunt van dit alles is onze onvolprezen VMBO. Het is vleesch nog visch deze opleiding. Je leert noch een ambacht, noch iets waarmee je een fatsoenlijke vervolgopleiding zou kunnen doen. En bedrijven zitten veelal al helemaal niet te wachten op leerlingen die deze opleiding hebben afgerond.

De teloorgang van de kwaliteit van ons onderwijs, m.u.v. het VWO, is nog eens behoorlijk versterkt als gevolg van de immigraite van grote groepen buitenlanders, die veelal laag opgeleid waren (zijn) en voor een deel zelfs geheel geen opleiding hadden (hebben) genoten. Tot slechts enkele jaren terug, hoefden al deze nieuwkomers ook geen verplichtingen als inburgeringscursussen e.d. te ondergaan. Het opleidingsniveau waarmee deze mensen ons land binnengkomen zijn, is daarom ook nauwelijks beter geworden. Ik ken meerdere mensen die zo al jaren geleden (15-30 jaar!) ons land binnengekomen zijn en nu onze taal nog steeds nauwelijks of slecht beheersen. De kinderen van die eerste generatie allochtonen, hebben daarom al vanaf hun geboorte een ontwikkelingsachterstand opgelopen. Immers, zoals heel veel autochtone ouders hun jonge kindertjes al heel vroeg spelenderwijs allerlei dingen aanleren (taal - die kinderen natuurlijk vanaf dag 1 voortdurend om zich heen te horen krijgen - rekenen (tellen) - algemene ontwikkeling (hondje waf waf e.d.)), omdat ze weten hoe belangrijk dat is voor de verdere ontplooiing van hun kroost, zo lopen de allochtone kindertjes bij voortduring slechts een grotere achterstand in ontwikkeling op omdat hun ouders niet op eenzelfde wijze met ze bezig (kunnen) zijn als hiervoor geschetst.

Omdat allochtonen en autochtonen niet in verhouding gemixt door elkaar heen wonen, maar over het algemeen hun eigen wijken hebben (mede als gevolg van het verschil in sociaal milieu), wordt het verschil in ontwikkeling tussen sociaal zwakkere bevolkingsgroepen en sociaal sterkere bevolkingsgroepen er in elk geval niet kleiner op.

Verder zou het mij niet verbazen als de eindtoetsen van de diverse scholen zodanig zijn opgesteld dat uiteindelijk ook de meeste zwakkeren die wel doorstaan. Zowel voor de afzonderlijke scholen als voor de voor het gehele onderwijs verantwoordelijke bestuurders en politici is het immers niet prettig als zouden vele leerlingen de grootste moeite hebben om deze toetsen met goed gevolg af te ronden. Een eerste bewijs daarvan blijkt wel uit het voorstel om het taalgebruik in de eindtoetsen op het VMBO te vereenvoudigen, omdat leerlingen opgaven helemaal niet begrijpen of er (te) veel moeite voor moeten doen. Een ander bewijs hiervan zien we recentelijk terug bij de PABO leerlingen. Omdat er de laatste jaren voldoende signalen naar boven kwamen over het gemiddelde taal- en reken niveau van deze studenten, worden sinds vorig jaar toetsen afgenomen. Het wel of niet met goed gevolg afronden van deze toetsen, is bepalend voor het al dan niet door mogen gaan met de opleiding. Het afgelopen schooljaar is de uitval onder deze studenten verdubbeld. En dat terwijl nog lang niet overal de speciaal hiervoor ontwikkelde CITO toetsen worden afgenomen. De hierdoor verwachte uitval zal daardoor naar wordt verwacht nog verder toenemen!

Heb zelf schoolgaande kinderen gehad en in mijn werk veel met jongelui van 18-22 jaar te maken. Het algemene ontwikkelingsniveau is naar mijn mening bedroevend, de goeden en de VWO gediplomeerden uitgezonderd. Niet alleen op het gebied van taal en rekenen, maar zeker ook op de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie e.d. Zou daar zat voorbeelden van kunnen geven (die in dit verband duidelijk te ver gaan) die mij in sommige gevallen zelfs de haren deden doen rijzen.

Dat een geheel ander onderdeel van de totale ontwikkeling van kinderen daar ook onder te lijden heeft, wordt dagelijks op straat maar al te vaak duidelijk gemaakt, hetgeen overigens ook in het filmpje van Rutger aan de orde kwam. En dat is het gebrek aan normen en waarden dat uit het taalgebruik naar voren komt. Dat blijkt trouwens ook heel erg duidelijk uit vergelijkbare opmerkingen in de vele reaguursels in deze draad. Als voor elk ongetogen woord een pieptoon geproduceerd zou worden, zouden we in talloze Vogelaarwijken en de wijken die daar net voor buiten de boot vielen, een voortdurend gepiep kunnen horen, met af en toe een verstaanbaar woord er tussendoor.

Al met al komt dit alles erop neer dat grote groepen jongeren eigenlijk bij voorbaat al kansloos zijn voor een goede plaats in onze maatschappij. Van meet af aan dus afhankelijk zijn van een uitkering en/of in de criminaliteit terechtkomen. De kosten als gevolg hiervan zie ik maar liever niet becijferd. Om heel eg droevig van te worden vermoed ik. Het mede daardoor ontstane gebrek aan arbeidskrachten halen we vervolgens (hoe cynisch!) weer uit het buitenland. En zo is de cirkel weer rnd. Wie het nu nog begrijpt, mag het zeggen.

Ik ben niet zo arrogant om te zeggen dat ik wel weet hoe we deze problematiek "even" zullen oplossen. Ik weet wel dat het een totaal pakket van goed op elkaar afgestemde maatregelen zal moeten zijn dat ook over een periode van jaren consequent uitgevoerd zal moeten worden. Hopelijk zal na één generatie de situatie merkbaar verbeteren. En zelfs als dat gebeurt, kunnen we het ons niet permitteren om op onze lauweren te gaan rusten.

hyppopotamus amphibi | 04-10-07 | 02:47

Ik moet eerlijk zeggen dat ik me nu toch wel echt zorgen ga maken over de toekomst van dit landje. Misschien een beetje naïef van me om daar nu pas achter te komen, maar als het zo doorgaat.. tja dan zelf maar emigreren.

Alsjijdatzegt | 04-10-07 | 02:42


60% van onze jeugd gaat naar het vmbo. Mijn generatie (20'ers/30'ers) is ten doden opgeschreven. Eerst mogen we de kosten van de babyboomers dragen en als we zelf aan de beurt zijn voor pensioen ís er helemaal geen pensioen meer omdat het grootste deel van Nederland dan in de bijstand zit.
De paar hoogopgeleide islamieten gaan, na alles wat we voor ze gedaan hebben, terug naar hun thuisland om daar profijt te trekken uit hun opleiding. Wij blijven achter met de overgrote meerderheid van dat smerige vullis.


Mórgen de ambachtsscholen en de oude mavo nog terug. Vervolgens starten met het uitzetten van riftuig en misschien dat we dan héél, héél misschien nog wat kunnen redden. Maar goed, dit is tegen dovemans oren gericht. Het PvdA-kabinet gaat liever verder met de afbraak van Nederland door hardwerkende lease-rijders te bestraffen en vliegtaxen te heffen. Diezelfde PvdA, die ooit verantwoordelijk was voor de invoering van het VMBO.

Ik weet nog niet wat ik ga doen. Mijn liefde voor dit land gaat ver, maar hier valt praktisch bijna niet meer tegenop te boksen.

kersenflap | 04-10-07 | 02:26

Als Allo schaam ik me te pletter voor dat soort debielen. Waarom herinvoert NL de dienstplicht niet in? Dan weten we tenminste waar we dat zooite heen moeten sturen om heisa te maken. Namelijk naar Afghanistan en Irak.

Jeb | 04-10-07 | 02:00

hahaha die leerlingen eindigen echt ergens in een magazijn of als medewerker bij mcdonalds!
Dit is een mooi filmpje van geenstijl. Hiermee bewijzen ze dat er daadwerkelijk een groot probleem is op de "zwarte scholen" Veel mensen denken dat het allemaal overdreven is, maar hier is dus het bewijs.
Wat ik zelf erg leuk vind is dat de jongens die straattaal gebruiken het gek vinden dat ze gediscrimineerd worden en geen werk kunnen vinden.
Stel je nou eens voor dat er zo iemand in een supermarkt werkt en je vraagt waar het zout ligt.. weet ik veel , mar ik denkt t em hier rechts daar beneden boven ongeveer op benedenste plank. Zo een antwoord kun je dan verwachten ;)
Logisch dat ze niet worden aangenomen en niks kunnen bereiken in hun leven.

yener | 04-10-07 | 01:41

Tja, die leraar Nederlands mag ook eens ABN leren spreken.

paranoia | 04-10-07 | 00:57

Uhm intensieve ..."

miereneukert | 04-10-07 | 00:46

Nivo inbourgerinscoersus... Met dank aan de intensive inzet vanuit Den Haag de afgelopen drie decennia!

miereneukert | 04-10-07 | 00:44

Overigens denk ik dat ze best weten wat "voorzieningenniveau" betekent. Dat ze niet weten wat "arbeidsvreugde" betekent kan ik begrijpen, dat weet ik zelf ook niet. En dat "Ter beschikking stellen"... ach, een deel van de 'geïnterviewden' komt er vanzelf achter wat dat precies betekent.

koerbagh ® | 04-10-07 | 00:12

De woordenschat is zowel op zwarte zwart/witte en witte VMBO's dieptriest.
Nog niet eens omdat de docenten hun best niet doen, want die knokken hard, maar vooral omdat
a) er van thuis uit geen klap aan gedaan wordt
b) de leerlingen over het algemeen totaal geen ambities hebben
c) leraren amper middelen hebben om sancties op te leggen
d) etcetera ;)

Ik heb vaak genoeg met dit soort jongeren gewerkt en met een héél duidelijk en gedisciplineerd programma kom je een heel eind, maar dat flikkert allemaal weer in elkaar als er thuis geen zak aan gedaan wordt. Dan is het idd geld smijten in projecten waar niets uit komt.
Dat jochie in het groene shirt moet gewoon eens fiks aangepakt worden.
Je ziet gewoon dat hij hyper wordt van de aandacht, positief of negatief, interesseert hem geen zak. Negatief is simpeler, dus dan gooit hij er maar een HOMO doorheen, met snel "grapje" en dan rennen.
Typisch groepsgedrag.
Rutger pakte dat netjes aan door hem te kakken te zetten voor zijn groep.
Dat soort gedrag moet je in de kiem smoren.
Die jongen die niet weet wat etcetera betekent is een iets andere zaak. Wellicht weet hij het echt niet, hij durfde tenminste een normaal antwoord te geven en dat getuigt van echte lef. Hij moest zelfs om zichzelf lachen. Liever 10 van dat soort jongens dan één van die suffe groene shirt dragertjes.

Destrukto | 04-10-07 | 00:10

@Rutger & redaktie:
Doe voor de juiste beeldvorming ook eens dezelfde vragen stellen bij een witte VMBO. (!)

michello | 03-10-07 | 23:53

Ach, de woordenschat van witte VMBO-erts zal ook totaal niet te pruimen zijn.
Wel iets beter dan die van deze gekleurde lieverdjes, dat dan weer wel,
maar veel zal het niet schelen...
Wat mij betreft zijn het allemaal broodmongolen, of ze nou bruin, wit of pinkelpaars zijn.

Strotgrondel | 03-10-07 | 23:48

Iek niet begreipen wat etcetera betekent. Ies volgens mij gain elektriese aaparatur. Iek wel begreipen wat hommo ies. Dat ies een kerel die neuqt met een kerel. Ik vinden ies vies. Roetger tog geen hommo?

Megazand | 03-10-07 | 23:46

Mavo anno 2007.
Nou ja, we zien in ieder geval dat die 1,5x de nominale leerlingsubsidie z'n vruchten afwerpt. *kuch* Pleur er gewoon nóg een paar miljard tegenaan Wouter, de huiseigenaren hebben best nog wel wat financiële ruimte.

michello | 03-10-07 | 23:44

Intussen betalen we meer dan 75% van ons inkomen aan directe en indirecte belastingen om dit soort volk te importeren en onderhouden, waar de neuk zijn we in godsnaam mee bezig?

Zorgh | 03-10-07 | 23:36

@Mellis

De vergelijking met Rutger is denk ik enigzins buiten proportie. Spreektaal is iets anders als niet weten wat "kritisch" of et cetera betekent.

Het is een greep uit de triestheid van onze Nederlandse samenleving, al dan niet de allochtoonse. Ga dat niet proberen te bagataliseren met een moreel debakel. Je zet jezelf voor aap.

DokieDokie | 03-10-07 | 23:22

Respect voor de geitenwollensokken leraar. Hij staat er wel voor en (probeert) is objectief (te blijven).

Verder zou het wenselijk zijn om verdere betrokkenen aan te laten monsteren als kannonenvoer in Uruzgan of direct in te laten slapen. De gemiddelde Aldi kassajuf is intelligenter en heeft een bredere woordenschat.

DokieDokie | 03-10-07 | 23:17

@gwx-_ 03-10-07 @ 18:40 als je mensen gaat uitlachen om de taalfouten die ze maken doe je er wel verstandig aan om zelf geen al te domme fouten te maken, laat staan in het Frans.

@Rutger: je moet meester Prikkebeen niet zo plagen.

@Lagonda 03-10-07 @ 16:19 niet getreurd, het hemd hoog opgebeurd en lustig rondgesprongen.

poppermotje | 03-10-07 | 23:04

Rutger, wel flauw dat je nou net die 'paar' onderpresteerders hebt geinterviewd. Zo erg is het nou ook weer niet! ......*Proest*,,,,eigenlijk is het gewoon om te janken... sorry echt een enkeltje vlindersvangen in Marocco.

Timson | 03-10-07 | 22:46

Rutger, wel flauw dat je nou net die 'paar' onderpresteerders hebt geinterviewd. Zo erg is het nou ook weer niet! ......*Proest*,,,,eigenlijk is het gewoon om te janken... sorry echt een enkeltje vlindersvangen in Marocco.

Timson | 03-10-07 | 22:40


Eehh....... en wat betekent ENZOVOORT ??????????

Goed filmpje, dus dit is de nederlandse VMBO van tegenwoordig.........

Coravanmora | 03-10-07 | 22:09

ik zou me ook echt debiel gedragen als ik Rutger zou tegenkomen. Die neem je toch niet serieus?

volksmenner | 03-10-07 | 21:58

Aaaaargh.
Moest er efeuh uit hoor.

Mr_Pikibelly | 03-10-07 | 21:53

En daar gaat weer de komende 40 jaar belastinggeld naar kanslozen (omdat die nu ook eenmaal recht hebben op eten en onderdak) verdomme, en daar moeten wij weer 50 60 procent belasting voor ophoesten. Nadat we 25 jaar op school hebben gezeten en ons best hebben gedaan.

kwissie_2 | 03-10-07 | 21:52

PABO: Ja kijk, het begint natuurlijk wel bij de middelbare school hè.
Middelbare school: De achterstand die ze hier hebben, hebben ze opgelopen op de basisschool.
Basisschool: Ouders verwaarlozen hun opvoedkundige taak meer en meer, waardoor wij er bijna niets mee kunnen beginnen.
Ouders: Jagshemash!

DiagnosisTyphus | 03-10-07 | 21:50

@CJN, ja kan wel zeggen dat dat met opzet was, maar dan zou ik liegen :p

RegTaste | 03-10-07 | 21:50

@RegTaste 03-10-07 @ 21:41
Zie je hem zelf?

CJN | 03-10-07 | 21:46

Nederlandse taal interesseert ze ook geen moer en ze vinden het nog grappig ook.. volgens hun weten wij kaaskoppen juist niets en zijn we 'bang' van ze,we hebben een grote mond maar durven niet te vechten.Oftewel,hoofd omlaag,niets zeggen en doorlopen..(wel je zusje achterlaten natuurlijk)

de grote Anti | 03-10-07 | 21:46

in 2011 gaat ons land definitef naar de kleaute !

Dan is zo goed als de de hele babyboom bejaard en de meerderheid van deze stadsvarkens op VBMO kunnen of willen niet werken en weten niet eens hoe ze het woord vacture spellen !

Zeg maar dag met je handje tegen de economie!

Zit er maar 1 ding op: zelf allochtoon worden in Australie of Canada en weg uit de grootste achterstandswijk van Europa, die Nederland heet.

RegTaste | 03-10-07 | 21:41

Vooral door die puur Hollandsche kindermuziek onder dit filmpje ben ik nu in tranen... Hoe kan het zover komen?!! *Haat PvdA wederom tot op het bot*

Tommygunner | 03-10-07 | 21:31

Durf je wel midden in de rammedan. Wanneer is de suikerfeest reportage?

Bo Dreksma | 03-10-07 | 21:23

Er zijn meerdere oplossingen:
1. Als ze Kanker zeggen, hun hele familie hiermee inenten.
Zo leren ze het d.m.v. een "natuurlijke" uitsterfconstructie af.
Toevoeging op punt 1: GS zal zorg dragen voor de uitleg van de afkorting d.m.v. en het woord "uitsterfconstructie".
2. Zodra ze naar iets grijpen wat niet van hen is, handjes eraf.
Zo daalt de voornaamste oorzaak van onze ontvreemdingsproblematiek met als aangename bijzaak dat er met Oud en Nieuw een ruime keuze is uit donor ledematen. (En ze hebben een goed excuus waarom ze geen hand willen geven)
Toevoeging op punt 2: GS zal zorg dragen voor de uitleg van het woord excuus
3. Mag ik verder gaan of komt er dan een ban?

ADHDtje | 03-10-07 | 21:13

*trekt mening over onderbetaalde leraren weer in... wat heeft dit figuur gerookt?

Caveman48 | 03-10-07 | 21:11

Leukste filmpje van rutger ooit!

witteneger | 03-10-07 | 20:51

Moderne BLO lutsers

kutjemuf | 03-10-07 | 20:50

hahahaha

witteneger | 03-10-07 | 20:48

hahaah goed filmpje!

witteneger | 03-10-07 | 20:44

This is the westside spit shit!

witteneger | 03-10-07 | 20:39

En ik moet normaal Nederlands leren schrijven zie ik alweer :-PPP

inquisitra | 03-10-07 | 20:26

Het hele eieren eten is dat de basis slechter dan slecht is. Neeeejj.. ik heb het niet over de basisschool, maar omdat die typische Amsterdam/west VMBO´ers allemaal thuis in hun eigen lokroep praten. En op straat vaak onderling nog ook. Leren gaat toch spelerederwijs en door het veel te doen?? Dus..... iedereen verplicht Nederlands op straat. Andere taal is boete. Ja... OOK de Friezen kleren maar eens gewoon Nederlands spreken.

inquisitra | 03-10-07 | 20:25

@AntonHolland
Werden ze maar vuilnisman of papierprikker...

Romulus | 03-10-07 | 20:14

Het erge is dat het onder 'Nederlandse' vmbo al niet veel beter is. Die vinden het leuk om ook zo te communiceren.

Romulus | 03-10-07 | 20:13

Natuurlijk hebben we ook vuilnismannen en papierprikkers nodig. MAAR TOCH NIET ZOOOOOOOOOOOOO VEEL

AntonHolland | 03-10-07 | 20:11

laten we dit eens heel snel LAGER Onderwijs noemen. Stelletje dombo's

Patrick Zweedsey | 03-10-07 | 20:09

Ik heb het filmpje nu 3 keer bekeken... maar ik kan ze goed verstaan,wat is nu het probleem eigenlijk?

baggerboer | 03-10-07 | 20:04

Zat 20 jaar geleden op de PABO in Amsterdam,toen was dit al n HOT item,prachtig om te zien dat 20 jaar pedagogiek & subsidie totaal geen resultaat heeft opgeleverd.

Torquemada | 03-10-07 | 19:56

@Pippo van Eenennaam 03-10-07 @ 16:30
Liedje is van Kinderen voor Kinderen, tekst en muziek van Jules de Corte (een taal- EN muziekvirtuoos, waarde reaguurders!). Geniale vondst.

Franz | 03-10-07 | 19:50

@ Mellis 03-10-07 @ 18:52
Krijg het eens snel bij de pinken.

Skeflau d'Bouterique | 03-10-07 | 19:49

De toekomst van Nederland zie ik nu echt met angst en beven tegemoet.
...

Herr Oberst | 03-10-07 | 19:48

En dan moeten de Polen nog komen.

Anaalfabeet | 03-10-07 | 19:45

Ik vroeg net even aan mijn loodgieter of hij wist wat etcetera betekende... Hij wist het niet. Maar kraan doet het weer.

tjongejongejonge | 03-10-07 | 19:44

@xzaz2
Kan altijd nog.
ga naar de avond HAVO, is misschien wel zwaar als je ook werkt maar je zou bepaald niet de eerste zijn die het lukt.
altijd de moeite waard om het beste uit jezelf te halen.

AdrianA | 03-10-07 | 19:41

Dit filmpje laat zien dat deze jongeren zelfs door de leraar zijn opgegeven.
(DT 71 heeft het al over het opheffen van een generatie. )
Daar word ik triest van.

Het gaat tijd worden dat we iets van deze jongeren gaan verwachten, ze stimuleren en wat discipline gaan bijbrengen.
Dit worden zo een stelletje (aangeleerde) hulpelozen

azijnseiker | 03-10-07 | 19:36

Uitstekende reportage. Dit maakt veel meer duidelijk dan de hoogdravende stukken in kranten als NRC Handelsblad en de Volkskrant.

De Geus | 03-10-07 | 19:29

Ik vond alle jeugdigen in Rutgers filmpje zonder uitzondering erg sympathiek en humoristisch: mijn beeld van de allochtone jongere is nu een stuk positiever. Ik gun deze mensen zoveel meer dan ze nu krijgen.
En inderdaad, kudos voor de muziek!

drieluik | 03-10-07 | 19:28

een niet veel beter = een niet veel beter beeld

Rabarberke | 03-10-07 | 19:24

De eerlijkheid gebied me te zeggen dat een vmbo in Oost Groningen of Friesland een niet veel beter zal geven, behalve dan dat die bleekneuzen daar wat meer licht reflecteren.

Rabarberke | 03-10-07 | 19:24

@huismerk 03-10-07 @ 19:17
Op zich geen slecht idee maar hakbars een legeropleidig geven is ook vragen om problemen.

bethundered | 03-10-07 | 19:23

Te triest dit. Respect voor de leraren die daar nog enigszins proberen les te geven, met zulke sukkels als leerlingen

Weinig Stijl | 03-10-07 | 19:23

@vander F 03-10-07 @ 19:07
Het zelfde met mijn opa die werkte als kind en begon voor zich zelf en is er rijk aan geworden. Na zijn dood nam een van zijn zoons het over met alle papieren op zak en na een jaar of tien heeft hij het bedrijf verkocht omdat hij het kon bolwerken. Het kan verkeren.

bethundered | 03-10-07 | 19:20

mmm stja ja en ag wat verwacht je ook van een jezus niker in een kansen buurt.

leeuwenkamp | 03-10-07 | 19:19

ik vind het erg spijtig dat ik het land deel met zulke MEDELANDERS.
wat mij betreft sturen we zulke mennekes gewoon naar het diepste punt van de oceaan. er extra geld inpompen heeft toch geen zin en is dus verspilling.
hulde aan de multiculturele samenleving. hulde! hulde!

bier en tieten | 03-10-07 | 19:19

@Bethundered
Ik mag hopen dat de ROCs dan geen opvangplek gaan worden voor kansarme sloebers. Wellicht dat ik het overmatig pragmatisch bekijk, maar wat dacht je van dit idee: gewoon militaire dienst invoeren voor mensen die op hun 18e geen werk of studie hebben en ze daar een vak leren!

huismerk | 03-10-07 | 19:17

@Mellis 03-10-07 @ 18:52,
m'n grootvader, met SLECHTS lagere school als opleiding, had je nu heel ongenuanceerd de huid volgescholden.
Het is toch duidelijk, het opleidingsniveau in Nederland is, ten opzichte van een tiental jaren geleden, bedroevend laag geworden.
Gewoon kudt onderwijs.

Bij immigranten kinderen is het helemaal lastig daar er vaak thuis geen of weinig Nederlands wordt gesproken, niet al te slimme individuen lopen dan een niet in te halen taal achterstand op.

vander F | 03-10-07 | 19:16

Dat is nu het probleem van dat soort scholen, als je ze allemaal bij elkaar zet dan wordt het nooit wat, krijgen ze alleen maar te horen dat ze dom zijn, bevestigen ze elkaar en bevinden ze zich nooit in een omgeving die ze corry... koordiegeert

blafgrap | 03-10-07 | 19:16

Tsja, dat krijg je met een visboer van de Albert Kuip als docent Nederlands en een reeks van schlemielen op het ministerie van onderwijs.

Nu maar hopen dat die mafkezen eigenhandig de aanvraagformulieren voor een bijstandsuitkering kunnen leren invullen.

Rabarberke | 03-10-07 | 19:15

@ Mellis
Gemiddelde lezer van Geenstijl zou beter opgeleid zijn volgens een één of ander onderzoek.

Maar lekker belangrijk natuurlijk want, politiek correct zijn daar kom je ver mee.
/sarcasme uit

Lekker geld pompen in dat soort idioten is erg zinnig want dan kunnen ze direct te WIA of bijstand in.

Baksteenschoen | 03-10-07 | 19:12

Zomaar een VMBO in Amsterdam? Rutger?

Kaladus dus | 03-10-07 | 19:12

@Mellis

Wat krijgen we nou, ga je een beetje GS lopen afzeiken?

poekie lauda | 03-10-07 | 19:11

@sjaakdeslinksesul 03-10-07 @ 18:47
Tja deze wereldvreende idealisten hebben ze deze multikul middels hun stemgedrag zelf veroorzaakt, dus is het niet meer dan logisch dat ze er ook op moeten passen

nietgewoonrechts | 03-10-07 | 19:11

Mijn grootvader kon uitstekend rekenen, begreep allerlei nuances van de Nederlansche taal zonder problemen, is zelfs succesvol ondernemer geworden en heeft altijd voor zichzelf en zijn familie kunnen zorgen zonder 1 cent uitkering, soepsidie en stimuleringskul.

En dat met ALLEEN lagere school.
Blijkbaar wist men destijds nog wel enige kennis over te brengen naar de kinderkens.

vander F | 03-10-07 | 19:07

Ach laat ook maar kudtmellis.

De God van Empel | 03-10-07 | 19:03

Op eens heb je het...

"De VVD vindt dat jongeren onder de 27 jaar niet meer in aanmerking hoeven te komen voor een uitkering. Je moet werken of studeren."

Misschien is dit toch een hele goede oplossing voor het probleem want het filmpje van Rutger heeft me toch met verbazing achterover doen slaan. Ik wist niet dat zo erg was.

bethundered | 03-10-07 | 19:03

@Mellis 03-10-07 @ 18:52
"als je überhaupt al 'in' een gebouw kunt staan."
Oh, kan je niet 'in' een gebouw staan? Verklaar je nader.

De God van Empel | 03-10-07 | 19:02

Veel Marokanen Bom Op

T. Humper | 03-10-07 | 19:01

het mierenneuktopic is elders, mellis

Jan Passant | 03-10-07 | 18:56

aanvulling op stuk hierboven; natuurlijk kun je 'in' een gebouw staan, maar niet 'in een vmbo'.

Mellis | 03-10-07 | 18:55

*begint particuliere school, waar koters slechts op uitnodiging terecht kunnen*

blaffer | 03-10-07 | 18:54

Ik vind het een fantastische ontwikkeling, we hebben straks genoeg idioten om nederland weer helemaal op de kaart te zetten als productieland. Alleen nog ff uitkeringen afschaffen en minimumloon en ik voorzie een gouden toekomst voor nederland productieland

neemjemoederindemali | 03-10-07 | 18:53

Vreselijk om te lezen, al die commentaren. Pijnlijk ook, als mensen de vmbo-leerling beledigen (oh nee, dat is beschaving; lekker anoniem vloeken, racistische opmerkingen maken of flauwe achterhaalde woordgrappen maken. Laat dan zien dat jouw opvoeding/opleiding beter is/was) met meerdere taalfouten in hun eigen commentaar.

Om over het niveau van het 'journalistieke stuk' van Rutger (wel eens geleerd dat het netjes wordt geacht als je je eerst voorstelt aan een vreemde?) maar niet te spreken. Zijn deze kinderen leerlingen van deze school? Hoe weten we dat? En oh ja Rutger, voorzetsels, moeilijk hè; als je buiten een gebouw staat, sta je dus niet ín een vmbo' maar 'naast' of 'bij', als je überhaupt al 'in' een gebouw kunt staan. Maar nee; leuke stukjes maken waarbij je anderen neerhaalt, dat is beschaafd. Eerst zelf perfect wezen, en dan anderen aanvallen.

Al met al dus weer een puik voorbeeld van het beïnvloeden van kijkers door een onvoorbereid, ongenuanceerd stukje internetvulling (journalistiek?) Goh, waar zou de 'trek naar rechts' toch vandaan komen?

M.Pellis

Mellis | 03-10-07 | 18:52

gwx-_ 03-10-07 @ 18:40
En tijdens welke opleiding heb jij zitten slapen?
Begrijpend lezen is moeilijk hè, L.U.T.S.E.R..

Hangplek | 03-10-07 | 18:52

volgens mij wist hij ook niet wat ''enzovoorts'' betekende

applaus | 03-10-07 | 18:51

Nou ja. Als die kinderen op school zitten, dan zijn ze in ieder geval niet ergens anders. Als ze er ook nog wat leren is dat mooi meegenomen.

Jan Passant | 03-10-07 | 18:48

@nietgewoonrechts 03-10-07 @ 18:34
Ja dat mag ook wel eens gezegd worden. Ik ben ergens wel blij dat er in dit land nog van die GL- of PvdA-stemmende, sandaaldragende, volkskrantlezers wonen, die leraar op een zwarte school, cipier in de jeugdgevangenis en huisarts, wijkagent of buurtwerker in een kansenwijk willen zijn. Zonder dat stel naievelingen was de ramp helemaal niet te overzien en zij liever dan ik. Beetje jammer dat ze ook mogen stemmen, dat is dan weer wat teveel van het goede.

sjaakdeslinksesul | 03-10-07 | 18:47

xzaz2 03-10-07 @ 17:58

Je eventuele leraar Nederlands op de HAVO had je á la minute teruggetrapt naar het VMBO, hoop ik, met je "tuishoord".

gwx-_ | 03-10-07 | 18:40

Geen nederlands leren goedkope arbeidskrachten die dom werk willen/moeten doen zijn altijd welkom hoef ik het tenminste niet zelf te doen!

Haas82 | 03-10-07 | 18:40

Ik denk dat de overheid er goed aan doet om fabrieken te simuleren om zich in het westen te vestigen dan kunnen deze jongens en meisjes fijn "boutje moertje schroefje" doen. Anders zie ik het somber in voor deze gastjes met alleen basisonderwijs.

bethundered | 03-10-07 | 18:36

Meesterlijke intro, Pritt.
Heb zelf ooit Nederlandse les moeten geven aan een VMBO3-klas. Op zeker moment verdeelde ik de klas in zes groepen, van zwak naar redelijk (goed is niet de juiste uitdrukking). Ik deelde de tekstjes uit, waarna de enige autochtone jongen in het zwakste groepje uitriep: 'Meneer, dit is veel te makkelijk, dit snapt zelfs een Turk nog!' Ik kromp ineen, maar een andere jongen in het groepje voelde de racistische lading niet aan: 'Nou, ik ben een Turk en ik snap het niet!'
Deze anekdote is in huize Blazoen menigmaal met smaak opgedist.

Onbevlekt blazoen | 03-10-07 | 18:35

Van alles wat ik in het filmpje heb gehoord vond ik dat van die leraar nog het onduidelijkst. Verder wel repsect voor de man, je zal maar de hele dag op zo'n stelletje kansenjongeren moeten passen

nietgewoonrechts | 03-10-07 | 18:34

heb je zijn geitenwollensokken gezien?

carlos klik | 03-10-07 | 18:30

Eau dus Zeau krijg je nu een Koran die helemaal niemand niks niet begrijpt en niet kan lezen. Tja, gelukkig maar dat we hier ook veel van die Imams krijgen die "Gij zult niet doden" voor ons kunnen vertalen in "Allah wil dat je de ongelovige homos in elkaar ramt, in de gracht flikkert en onderduwt"

openbaarminiserie | 03-10-07 | 18:28

Ik geloof na het zien van dit filmpje dat het met die kenniseconomie helemaal goed komt. Maar goed er zijn belangrijkere zaken, pak bv. het onzedige gedrag van actrices op tv eens aan.

nietgewoonrechts | 03-10-07 | 18:28

Die leraar: Volgens mij komt die uit een of andere tijdmachine. Kostelijk gelachen. Ik vind dit amusement van de bovenste plank. Hahahaaaa....

Stylegasm | 03-10-07 | 18:25

... maar nodeloos abstracte taal hoort er niet in thuis. „Want daardoor struikelen leerlingen misschien over een vraag terwijl ze het antwoord wel weten”, zegt zij. „Zo test je in feite de taalvaardigheid van leerlingen, niet of ze de stof beheersen.”
Aldus Ingrid Molenaar in Trouw. Mevrouw Molenaar (stomme kut!), alle taal is per definitie een abstractie van de werkelijkheid en nooit nodeloos. Bij elk vak hoort een bepaald jargon, met eigen woordjes en eigen begrippen. Taalvaardigheid hoort per definitie bij de stof. Rekenvaardigheid hoort ook per definitie bij Wiskunde en Natuurkunde.
Taalbeheersing hoort, ook op het VMBO, tot de standaarduitrusting van de menselijke geest en moet op school worden geleerd. Ook als je niet weet wat een woordje precies betekent, moet jij uit context kunnen lezen wat het zou kunnen betekenen. Dat is gewoon aan te leren. Maar de teloorgang begint natuurlijk al op de basisschool met juffen en meesters van de PABO die zelf ook niet kunnen rekenen en schrijven en zo dom zijn als het achtereind van een varken. Het is treurig.

koerbagh ® | 03-10-07 | 18:24

Kuddo's voor Rutger.

Kan die Premtime niet overnemen.

Bo Dreksma | 03-10-07 | 18:24

Wacht even, mijn etcetera gaat af.

Kingeef1975 | 03-10-07 | 18:23

Oei wat gaat dit land in een rap tempo naar de kloten

Kingeef1975 | 03-10-07 | 18:22

Die lui hebben nog meer moeite met de beheersing van het Nederlands dan ik had met het latijn op de middelbare school. Plasterk het onderwijs is gangredine consumptus!

huismerk | 03-10-07 | 18:10

Ik schaam me echt voor dit soort mensen. Het VMBO is echt een put geworden voor iedereen die niet in het HAVO / VWO tuishoord. Ik heb ook VMBO gedaan maar moet jullie zeggen dat het niveau bij ons ook erg laag was. Heb het hele jaar niks gedaan en met 8'en geslaagt. Je leert er niks je doet er niks en het is nutteloos. Had ik maar HAVO gedaan :(

xzaz2 | 03-10-07 | 17:58

Zelfs die Belgen uit het vorige filmpje kwam neer nuttigs dan uit deze super stoere knulletjes

Bilbo | 03-10-07 | 17:52

Hier kan ik maar een ding op zeggen... Geert!

SystemF | 03-10-07 | 17:48

Amsterdam-West? Is dat niet die Finse kolonie op Nederlands grondgebied?

Timboland | 03-10-07 | 17:48

Tjeezus wat een open inrichting.
Als ik die leraar was ging ik aan de drank,etcetera.

Uw Verzekeringsadvis | 03-10-07 | 17:41

Heb zo'n idee dat zo'n filmpje ons Geertje aardig wat stemmen oplevert

neemjemoederindemali | 03-10-07 | 17:37

De naïeve sandalenleraar beweert dat het allemaal aan integratie ligt en dat het slechts tijd kost om de taalproblemen op te lossen. Deze meerderheid van deze kinderen is echter gewoon in Nederland geboren, en is daarom gewoon vanaf het vierde jaar naar school gegaan. Het is niet zo dat ze pas net een jaartje in NL zijn, nee ze zijn er geboren en getogen. Dit toont maar weer aan hoe verrot het onderwijs op veel plekken is en hoe het integratiebeleid gefaald heeft.

baronbreekijzer | 03-10-07 | 17:36

ies gewoon spelling nieuwe stijl

neemjemoederindemali | 03-10-07 | 17:31

Pfff wat een stelletje gajes... Komt niets maar dan ook niets van terrecht.
Ophangen dus die handel.

Santos | 03-10-07 | 17:31

Ik zie de nieuwe vuilnismannen al voorbij lopen in dit filmpje. Zou trouwens ook niet al te blij zijn als ik als normale Nederland daar op school zou moeten zitten

Weinig Stijl | 03-10-07 | 17:30

Maar met onze toekomstige kennis economie komt het heus wel goed !
.
*doet ff al zijn geld uit Nederland halen en steekt het lekker in een fabriek in een vaag verder niet bij naam te noemen land in Azie waar kinderen voor 10 cent per dag hun gezondheid naar de klote helpen*
.
@ De reaguurders die dit heel erg vinden: Fuck jullie allemaal ! Die kinderen zitten qua taal/kennis op het zelfde niveau als hier in Nederland, maar hebben wel een vak geleerd !
.
Ok met een zweep, dat dan weer wel, maar dat komt alleen maar te goede aan de produktie snelheid dus ten goede aan mijn investering !

Burgerlijke ongehoor | 03-10-07 | 17:28

DT71: Sssssst. Mag je niet zeggen.

By the way, ik wist niet dat er eikebomen groeien in Rabat, maar het filmpje toont het tegendeel.

Vampire Hunter D | 03-10-07 | 17:27

@DT71,
Precies! En met het onderwijs in Groningen is niets mis!

fuckje | 03-10-07 | 17:26

Respect voor de leraren daar!

Fiddy | 03-10-07 | 17:26

@Jan Passant;
Doet me denken aan een cartoon van Gregorius Nekschot. Iets in de trant van 'We zijn rijk geworden dankzij een aardgasbel en we hebben er een multiculturele samenleving van gekocht' :)

Rest In Privacy | 03-10-07 | 17:23

@Behangdelul 03-10-07 @ 16:37 .. misschien zijn de leerlingen er gewoon te dom voor en ligt het niet aan het niveau maar aan hun ! kan je 1000 en 1 kamervragen over stellen maar domme mensen blijven domme mensen .. Ik bedoel kijk maar naar geert ! daar valt ook nooit meer wat aan te veranderen ..

Draaitafel Demagoog | 03-10-07 | 17:23

Alsof alleen kinderen op het VMBO het Nederlands slecht beheersen. Ik heb hier wat collega's met een hoop fraaie diploma's aan de muur, maar die doen niet onder voor deze kids.

Biff Eagleburger | 03-10-07 | 17:20

multikul betekend een prachtig cadeautje van de weldenkende menschen aan de komende generaties. En bedankt.

Jan Passant | 03-10-07 | 17:19

@Pablo's ijscocar 03-10-07 @ 17:11
Je schrijfseltje is onsamenhangend, inconsistent, en buitengewoon kwets... ehh vaag.

De God van Empel | 03-10-07 | 17:17

Ben ik nou de enige die het gewoon diep triest vindt dat een hele generatie jeugd door de linkse onderwijsdeskundologen naar de verdommenis geholpen is, omdat ze zonodig MAVO en LBO moesten samenvoegen?

Dit is de toekomst van Nederland. Ik wens u allen veel sterkte vanuit het buitenland!

James Lastig | 03-10-07 | 17:14

@De God van Empel 03-10-07 @ 17:12

AAAIGHT!

Behangdelul | 03-10-07 | 17:13

Ik mag hopen dat de spelling van het woord "bootschappen" als een grapkje bedoeld is...
'
henkiedenkiedenkie 03-10-07 @ 17:07
'
Wat voor mongool ben jij dan wel....

quutje | 03-10-07 | 17:12

Pablo's ijscocar 03-10-07 @ 17:11

welk touw had jij?

van dal | 03-10-07 | 17:12

@ Behangdelul 03-10-07 @ 17:10
Ies beter, jeweettog, respekt

De God van Empel | 03-10-07 | 17:12

En het klopt touwens wel allemaal

Pablo's ijscocar | 03-10-07 | 17:11

Inhoud mensen, inhoud. Een echte Nederlander kan ook immers dom zijn of niet soms? Gaat erom dat een echte Nederlander (ongeacht intelligentie) ALTIJD ZEIKT!

Pablo's ijscocar | 03-10-07 | 17:10

@De God van Empel 03-10-07 @ 17:02

Oepz.... Voor Marokkanen Beremoeilijk Onderwijs beter?

Behangdelul | 03-10-07 | 17:10

Denk maar aan die duizende oudjes, die de Duitsers overleefde, maar nu voledig hulpeloos en afhankelijk zijn van zo'n VMBO BrEzAh in onze nationale afsterfhuizen ( verder te noemen bejaardenhuis)!
.
Vind je het gek als je Oma bezoekt dat ze moeilijk praat, dat is geen alzheimer maar de Fok taal van een of ander dom neukertje die ze aan probeert te leren!
.
En Oma maar der best doen om die taal te begrijpen en te spreken anders heeft ze niet alleen 7 dagen lang pyamadag maar ook 7 dagen de zelfde luier aan !
.
*doet god op zijn blote knieen bidden dat hij op zijn 70ste vredig in zijn slaap sterft*

Burgerlijke ongehoor | 03-10-07 | 17:10

@quutje 03-10-07 @ 17:08

En het wordt nog gesubsidieerd ook!

Hakbarrr | 03-10-07 | 17:10

Ah, ja, onze toekomst... die straattaal ook, ies tenenkrommend.

4LXS | 03-10-07 | 17:09

Het ergste is nog dat deze lui zich het snelst voortplanten. Zo houdt het natuurlijk nooit op....

quutje | 03-10-07 | 17:08

Dit kan je geen school meer noemen. Als je ergens niks leert is het een oppascentrale.

lekker moeder | 03-10-07 | 17:08

VMBO = Vrachtwagens Moeten Beter Opletten

Ibrahim Rugova | 03-10-07 | 17:08

Een van mijn oud leraren Nederlands zou z’n bureau in tweeen slaan als hij dit ziet.

bethundered | 03-10-07 | 17:07

Ik mag hopen dat de spelling van het woord "bootschappen" als een grapkje bedoeld is...

henkiedenkiedenkie | 03-10-07 | 17:07

Peijnenburg 03-10-07 @ 17:06

niet allemaal... er waren er ook bij zonder kut.

van dal | 03-10-07 | 17:07

Kunnen die gasten niet naar de school waar de kinderen van Paultje Rosenmuller op zitten gestuurd worden? Goed voor hun ontwikkeling.

Willem VanDer Decken | 03-10-07 | 17:07

Kutkinderen.

Peijnenburg | 03-10-07 | 17:06

@Pablo's ijscocar 03-10-07 @ 16:51
Oh, wacht, je bent sarcastisch natuurlijk. Sorry.

De God van Empel | 03-10-07 | 17:06

voor elk probleem is een oplossing.... Heb je geen oplossing, dan heb je geen probleem

ro52 | 03-10-07 | 17:04

@Pablo's ijscobar:
De eer aan UW zelf houden?

Rest In Privacy | 03-10-07 | 17:03

@Behangdelul 03-10-07 @ 16:56
VMPO?
Of broblemen?

De God van Empel | 03-10-07 | 17:02

*edit* BAN linkspammer

Polincor | 03-10-07 | 17:00

-weggejorist-

clandestino | 03-10-07 | 16:59

@Pablo's ijscobar
Dit is ook geen keurig geschreven Nederlands: "Dit is geen incidenteel iets aangezien het zonder uitzondering voorkomt."

De God van Empel | 03-10-07 | 16:59

Pablo's ijscocar 03-10-07 @ 16:51
Als je "weinig keren" zoiets hebt meegemaakt, hoe weet je dan dat dit "zonder uitzondering" voorkomt?
Trouwens: "Geachte service" ???????

hekkesluiter | 03-10-07 | 16:59

@ Ethicus 03-10-07 @ 16:54
Philips had nog wat openstaande vacatures voor etsetera producten. Aan de lopende band, wel te verstaan.

Kartoffelz | 03-10-07 | 16:58

@ Luistukvreten 03-10-07 @ 16:49 : Er waren wel gemengde scholen. Vroeger. Ik zat op zo'n school. Helaas drukte een (minderheid!) scholieren met ouders van noord afrikaanse afkomst een zodanig stempel op de kwaliteit van de school dat alle autochtonen hun kindertjes heel rap ergens anders onder brachten.

Uiteraard valt dit praktijkvoorbeeld onder de noemer exemplarische bewijslast. Of zijn er meer mensen met dergelijke ervaringen?

multikulti teringlijers in het vmbo zijn in ieder geval niet eenzijdig de schuld van nederlanders die weigeren hun kids op een zwarte school te doen. Misschien moeten de multikulti ouders eens dwingend op HUN verantwoordelijkheid worden gewezen.

GodHandKiller | 03-10-07 | 16:57

Wat een geweldige kwal dat jongetje aan het begin. "Yo, kiek mij stoer doeun dan!"
Naja, daar staat ie dan met z'n bolle hasses op GS.
Maar ja, goeie keuze voor de school trouwens. ;)

Kartoffelz | 03-10-07 | 16:56

Voor Marokkanen Problemen Opleiding

Behangdelul | 03-10-07 | 16:56

Pablo's ijscocar 03-10-07 @ 16:51
hee, echte nederlander, doet eens een pica insturen van je klompen... liefst met het molentje in je voortuin op de achtergrond.

van dal | 03-10-07 | 16:56

@sjaakdeslinksesul
Leuk geprobeerd! lol

clandestino | 03-10-07 | 16:55

@luistukvreten 03-10-07 @ 16:49
Ik denk dat je je daar schromelijk in vergist. Ik was vandaag nog op een MBO-school, daar zie je ook dat de groepen met verschillende culturele achtergronden niet met elkaar omgaan en naast elkaar bestaan. Dus bijvoorbeeld: Lonsdale groepen, Surinaams/Antilliaanse groepen en Turkse groepen. Zo nemen ze de taal ook niet echt van elkaar over.

De God van Empel | 03-10-07 | 16:55

Geenstijl, Mmmmkayyy

Die leraar is een soort Amsterdamse mister Mackey

eddy rebel | 03-10-07 | 16:54

clandestino 03-10-07 @ 16:48
wallah jei ben egt kkkaasje met jou groote bek fanagter jouw komp... komp... komp.. lamaar sitte gek.

sjaakdeslinksesul | 03-10-07 | 16:54

Ik vraag me af wat deze jongens en meisjes later zullen worden...

Ethicus | 03-10-07 | 16:54

Die ene leipe mocro-flavor vond het vervelend dat er geen blank schaapje bij hem op school zat..... om met z'n allen in elkaar te kunnen rammen en te vernederen ben ik bang, ies goet vor integrasie.... Joehoe mevrouw Vogelhaar, doe es ff gauw uw kroost op die school inschrijven.

thenummer | 03-10-07 | 16:53

Het failliet van het Nederlands onderwijs wordt hier weer eens bevestigd, genant, tenenkrommend niveau, wat het rechtstreekse gevolg is van het door links bejubelde mammoetwet uit het eind van de jaren 60 van de vorige eeuw. Het respect voor de leraar of lerares moest verdwijnen en als je iets wil weten kun je het wel opzoeken.... Hoofdrekenen hoefde niet meer, er waren toch zakjappannertjes... stel je gaat naar de eerste de beste supermarkt en je moet € 5.50 afrekenen, je betaalt met € 10, vraag dan alsjeblieft niet of je er 50 cent moet bijpassen, want ze raken geheel de weg kwijt... er staat toch op de kassa € 4.50 teruggeven.. dus niet zeuren over 50 cent. Dit verzin ik niet, maar gewoon meegemaakt. Weer zo'n eclatant succes van de linkse kerk.

Karel Kruizenruiker | 03-10-07 | 16:52

En zo hebben we nog honderden van die kansloze scholen.

fuckje | 03-10-07 | 16:52

Kijk, zo schrijft een echte Nederlander:

Geachte klantenservice AH,

Bij deze wou ik u graag erop wijzen dat de kwaliteit van uw rundvlees (met name biefstuk en tartaar) zwaar onder de maat is. Er zit in beide producten zeer veel (kunstmatig aangebracht) vocht en weinig keren heb ik zo'n taai stuk vlees gehad met zoveel pezen. Dit terwijl u vaak dezelfde prijzen hanteert als een normale slager. Dit is geen incidenteel iets aangezien het zonder uitzondering voorkomt. Ik snap dat door uw schaalgrootte het niet haalbaar is om producten zoals een slager te verwerken, maar als u geen kwaliteit kan leveren dan adviseer ik u om de eer aan uw zelf te houden en dit product simpelweg niet meer aan te bieden.

Succes,

Pablo's ijscocar | 03-10-07 | 16:51

@bloody honky
jij ook VMBO-er?

clandestino | 03-10-07 | 16:50

die leraren hebben geen tijd om les te geven, die moeten vergaderen doen de hele godganse dag.

bloody honky | 03-10-07 | 16:50

wordt het trouwens ook vreemd gevonden dat allochtonen neit goed integreren en niet goed nederlands leren spreken, wanneer ze met z´n allen op dezelfde school zitten zonder nederlandse kinderen? je leert in principe nog het meeste van je vrienden/leeftijdsgenoten qua integratie en dergelijke. sociale controle heet het ook wel. maar er is nooit iemand met het id gekomen om die koters eens ff lekker te husselen met wat wit volk en ze dan in een klaslokaal te stoppen. dan houd je alleen nog maar de gewone problemen van minder intellectuelen over, scheelt een hoop lijkt me.

luistukvreten | 03-10-07 | 16:49

Gelukkig weten ze niet wat internet is anders zouden ze hier wel wat laten horen.

clandestino | 03-10-07 | 16:48

LOL@ Lagonda;
'Toveren met Marx' ROFL

Rest In Privacy | 03-10-07 | 16:48

deTERING! En dat is een leraar NEDERLANDS?!? Ik ken wel janken, echt... @ Rutger & Twan: hoeveel redaksieleden hadden jullie hier nodig ter bescherming? Vast het dubbele van de Gasperilaan..

Robin Hood | 03-10-07 | 16:47

Zie je wel dat GS ook redactioneel een rechts bolwerk is! Ze leggen hier een directe link tussen dom zijn en een niet Nederlandse afkomst hebben. Getuige de manier waarop het "typisch Maroc" accent wordt gepresenteerd als de manier waarop de domme islamitische VMBO'ertjes schrijven. Ikzelf heb dit vooroordeel ook en kon er daarom hard om lachen. Echter moest het wel gezegd worden. Je kan immers iets leuk vinden al wetende dat het niet klopt.

Pablo's ijscocar | 03-10-07 | 16:47

VMBO = Vervelende Meelopende Boeven-Opleiding

thenummer | 03-10-07 | 16:47

De God van Empel 03-10-07 @ 16:43
Nog een dooddoener;wij denken niet in problemen maar in kansen/uitdagingen...

MichieldeMuiter | 03-10-07 | 16:46

@ De God van Empel 03-10-07 @ 16:43

Leraar Nederlands: "Een probleem is om op te lossen"

en hij sprong voor de trein.

hekkesluiter | 03-10-07 | 16:45

Leren is niet nodig,Allah vertelt je wel wat goed is....

MichieldeMuiter | 03-10-07 | 16:45

Volgelingen Mohammed Bedenken Onzin

de Botte Bijl | 03-10-07 | 16:44

Leraar Nederlands: "Een probleem is om op te lossen"

De God van Empel | 03-10-07 | 16:43

Okay, dus je hebt de VMBO tegenwoordig. Die is voor allochtonen. Indien zoals uit de recente geschiedenis blijkt, gaat men de eisen voor examens naar beneden afstellen om deze kansjongeren toch een papiertje mee te geven.
Volgende stap is ongetwijfeld een apart rijexamen voor allochtonen.
Wederom linkse struisvogel politiek.
En tevens vind ik dat een leraar Nederlands ABN moet spreken.

Zo jammer! | 03-10-07 | 16:43

Goh... gek heh dat mensen hun kroost niet op dit soort scholen doet.
Doe je alleen wanneer jij je kind haat en kapot wilt maken.

Baksteenschoen | 03-10-07 | 16:43

Veel Marokkaantjes Blijken Ongeschoold

hekkesluiter 03-10-07 @ 16:40

Das een goede hekkesluiter!

Karel Aasschaaf | 03-10-07 | 16:42

Willem VanDer Decken 03-10-07 @ 16:36

ja maar dan doen ze nog een accent na om cool te zijn. maar als je puur naar het vocabulair en dergelijke gaat kijken dan spreken ze de taal net zo belabberd als deze jochies. alleen klienkt eht shjier zwat eksjtremer.

luistukvreten | 03-10-07 | 16:42

Veel Marokkaantjes Blijken Ongeschoold

hekkesluiter | 03-10-07 | 16:40

Veel meer blowtjes oprookuh

BYO | 03-10-07 | 16:40

Pijnlijk hoor, je wordt er moedeloos van. Dus die jongens gaan hierna naar het MBO, worden automonteur en moeten uit een werkplaatshandboek kunnen begrijpen hoe ze de remmen van een auto moeten afstellen?
En die meisjes gaan naar de opleiding voor apothekersassistente en moeten een bereidingsvoorsschrift of een bijsluiter kunnen begrijpen?
Ik mag hopen dat het goedkomt.

skerchi | 03-10-07 | 16:40

Die sandalen !!! maar ik geef toe ik verbaas me echt over hoe goed sommige marokaanse pikkeis hier in de stad nederlands met elkaar lullen. Maar die ect is ook erg grappig !

Draaitafel Demagoog | 03-10-07 | 16:40

@ Willem VanDer Decken 03-10-07 @ 16:36:

Ja valt mij ook op, vele spreken elkaar aan met ' ouwe' ed.

Karel Aasschaaf | 03-10-07 | 16:39

Een hele vreemde leraar, dat dan weer wel.
'k Hou m'n gedachten maar voor mezelf.

wopper | 03-10-07 | 16:39

Tja, ik word hier eigenlijk alleen maar heel triest van. Maar gelukkig kunnen we er met Rutger nog een beetje om lachen...

liberanaal | 03-10-07 | 16:38

Geert is een lul dat ie hier kamervragen over stelt.......

overVecht | 03-10-07 | 16:38

Dat shot van die sandalen is geniaal :)

Hellsmurfje | 03-10-07 | 16:37

@Draaitafel Demagoog 03-10-07 @ 16:36

wat lul je over de kamervragen van Geert.... kijk eens naar het filmpje en zeg dan nog eens dat Geert een lul is dat ie hier kamervragen over stelt...

Behangdelul | 03-10-07 | 16:37

Van kleins af aan hebben ze al homosexuele gevoelens.
Die kleine rukturk wilde Rutger even bestijgen.

clandestino | 03-10-07 | 16:37

@ luistukvreten 03-10-07 @ 16:32
hear hear. Ik zat vanochtend in de trein. Achter me hoorde ik kudtpupers waarvan ik, afgaande op het accent, dacht dat het negers of finnen waren. Het bleken blanke Tokkies. Wel vmbo mongeaulen natuurlijk.

Willem VanDer Decken | 03-10-07 | 16:36

achtergrond muziekje is ook geweldig!!

miko | 03-10-07 | 16:36

En de grap is:

Als ze niet aangenomen worden bij een baan, roepen ze met zn allen het woord DISCRIMINASIE.

Kennen ze toch een moeilijk woord....

Hakbarrr | 03-10-07 | 16:36

hehehehe dit is gewoon water naar de zee dragen .. die kamervragen van geert ! vandaag ook bijna 30 van die kutkids omver gereden omdat ze niet op de stoep willen lopen ofzow ....

Draaitafel Demagoog | 03-10-07 | 16:36

@mezelf auto= Ooto

ijsklont | 03-10-07 | 16:36

Op zijn VMBO's: VMBO= Viets, Moet Beter Auto
Vertaald: Ik heb een fiets, maar ik heb liever een auto (dus uitstappen)

ijsklont | 03-10-07 | 16:35

Dit bewijst maar weer hoe ongelofelijk dom oostblokkers zijn (behalve een paar uitzonderingen), wat moet het worden met nederland?

roundcube | 03-10-07 | 16:35

Willen deze kinderen overleven in hun buurt dan moeten ze wel dit taaltje spreken. Anders ies niemand die begraaaip.

miko | 03-10-07 | 16:35

GEFELICITEERD!!!
Mijn vooroordeel over onze medelanders is weer eens bevestigd.
Ik ben blij om geen deel meer uit te maken van de Nederlandse sameleving.
Nederland is rot tot op de bodem!

clandestino | 03-10-07 | 16:34

@karel: ok, nog 1 keer....... de drie V's
VMBO:
Vlikker Maar Bijna Onderuit
Vuck My Brother en Oma
Vijn Middelbaar Bijzonder Onderwijs.

overVecht | 03-10-07 | 16:34

Opmerkelijk: sinds 09:00 wordt er ieder uur een topic geplaatst.....

Kakbouter | 03-10-07 | 16:34

Veel Minder Bedeelde Oermensen

ijsklont | 03-10-07 | 16:33

Ja lachen dit, want het zit dus wel goed met mijn positie op de maatschappelijke ladder en die van mijn kinderen en kleinkinderen. Geven ze op het vmbo ook de vakken: hoe om te gaan met afwijzingen op mijn sollicitatie? en hoe vind ik de weg naar het CWI?

sjaakdeslinksesul | 03-10-07 | 16:33

Treurig ook hoe een van de jongens zegt dat er geen Nederlanders op de school zitten.

Lobo | 03-10-07 | 16:33

ze spreken trouwens heus niet slechter nederlands dan de gemiddelde autochtone vmbo-student

luistukvreten | 03-10-07 | 16:32

VMBO = Vriezers Mogen Best Ontdooien

Karel Aasschaaf | 03-10-07 | 16:32

Geen wonder trouwens dat Prutger voor homo wordt uitgemaakt met zo'n ontzettende nichterige Harry Veregenjas..

maakniesaaknie | 03-10-07 | 16:31

oooooh wat zijn ze nog schattig!

luistukvreten | 03-10-07 | 16:30

Jezus redactie, Rutger naar Afghanistan sturen had een veiligere opdracht geweest dan waar ie nu naar toe moest.... hardcore hoor....

Behangdelul | 03-10-07 | 16:30

@Willianus Wortelus 03-10-07 @ 16:20
Wildurs hept al wat geroept als jai goet leesd.

Skeflau d'Bouterique | 03-10-07 | 16:30

Ach, vooruit. M'n complimenten weer Rutger en natuurlijk Twan voor het filmen.
Wie kiest er bij jullie de muziekjes?!? Kudo's daarvoor want dit is er wel eentje voor de kenners...

Pippo van Eenennaam | 03-10-07 | 16:30

VMBO = Vrouw Moet Burka Om

apekop | 03-10-07 | 16:30

@karel
VMBO=Voor de Minder Bedeelde Onderdanen

overVecht | 03-10-07 | 16:29

Zolang ze maar de hongergebieden in Afriuka op de kaart kunnen inkleuren vinden de sosjilogise geitenwollensokken leraren het wel best.

fzwart | 03-10-07 | 16:29

De meest ironische zinsnede in dit filmpje moet toch wel zijn: "Kritisch, dat ies negatief".

Tells the whole story..

maakniesaaknie | 03-10-07 | 16:29

WAAROM ?? Waarom vraag ik je rutger, heb jij dit filmpje gemaakt?
Nou pompen ze nog meer miljoenen euro's naar "zwarte scholen'' om die gastjes de betekenis van etcetera te leren...

deafhaalchinees | 03-10-07 | 16:28

Krieties? Da' zien die kliene widde piepies bie de meester op school.

skerchi | 03-10-07 | 16:28

VMBO = Vrijdag Middag Bier Opdrinken

Karel Aasschaaf | 03-10-07 | 16:28

Dit is echt gewon versgrikkeluk. Ronduit Martiaans dat er geen Nederlander te bekennen is.

Skeflau d'Bouterique | 03-10-07 | 16:28

Zo die zijn op hun toekomst voorbereid.

K.jongerensponsor | 03-10-07 | 16:28

VMBO = Vindt Meneer aasschaaf Bijzonder Olijk om tien dezelfde grapjes over te maken.......

overVecht | 03-10-07 | 16:27

Hé, heeft Rukter een extreme makeover gehad?

Kledder en de Vock | 03-10-07 | 16:27

Lach er maar om. Ik heb oude schoolboeken uit de jaren 30. Het kennisniveau van een MULO leerling uit die tijd gaat ver boven het havo niveau van nu. Het onderwijs hier is echt helemaal naar de kloten.

lekker moeder | 03-10-07 | 16:27

'Juh hebt tog un woerdenboek' Geen Nederlander te bekennen daar, ronduit schandalig. Daar moesten ze maar eens kritisch over zijn.

Horn Dog | 03-10-07 | 16:26

VMBO= Vieze Mogaulen Broekpoepers Optieven

Karel Aasschaaf | 03-10-07 | 16:26

-barst in tranen uit bij het zien van dit filmpje-...., zelfs de docent Nederlands die in het filmpje te zien heeft enige moeite met het spreken van ABN, hoe moet de man dan in vredesnaam dat dan zijn leerlingen bijbrengen? Neemt hoofdschuddend een slok van zijn bierrrr....

brutus68 | 03-10-07 | 16:26

Kanslozenjongeren lijkt me een veel beter woord........ OMG

Hakbarrr | 03-10-07 | 16:26

De teloorgang van een groot deel van de 'bloem' der natie!

Tja, dan moet als kabinat ook niet zeuren dat we 't qua kennisniveau internationaal niet kunnen bijbenen..

wopper | 03-10-07 | 16:26

En weer wat vooroordelen volledig ontkracht.

Lobo | 03-10-07 | 16:25

LOL pritt; ies leuk stukkie

Pigha Lal | 03-10-07 | 16:25

Ik zoon gevoel dat dit topikje uit den klauwen gaat lopen, al dan niet rennen.

Vergeet niet reaguurders, dit zijn kansjongeren, ik herhaal, kansjongeren!!!!

Bob Sleeuwijk | 03-10-07 | 16:25

VMBO = Vrijen Met Broek Omlaag

Karel Aasschaaf | 03-10-07 | 16:24

VMBO = Vinden Meisjes Broeken Onnodig

Karel Aasschaaf | 03-10-07 | 16:23

Lol!
Het lijkt er wel op idd... zou rutger nu een rauwe arie hebben?

apekop | 03-10-07 | 16:23

Dat jochie in dat groen gestreept shirt heeft wel mensenkennis, dat dan weer wel.

kneuterzak | 03-10-07 | 16:23

"Natuurlijk zijn er problemen maar daar heb je juist meer tijd (subsidie) voor nodig om dat aan te pakken"

Johns0n | 03-10-07 | 16:23

en snel wegrennen heh!

applaus | 03-10-07 | 16:22

Veeal minder begaafd onderwijs

Zoloft | 03-10-07 | 16:22

Lagonda 03-10-07 @ 16:19
Nee, de Nederlandse taal verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt een hebreeuws-germaans-arabisch idioom dat niemand correct kan spreken noch schrijven, opdat iedereen een taalachterstand heeft en de gewenste nivellering tot stand komt.

sjaakdeslinksesul | 03-10-07 | 16:22

Moehahaha zelden zoveel vooroordelen over het VMBO in een filmpje bevestigd zien worden.

* proest nog even na om Nike Aire Jeruzalem van leraar *

maakniesaaknie | 03-10-07 | 16:22

VMBO = Voor Mietersveel Brieven Overschrijven

Karel Aasschaaf | 03-10-07 | 16:22

Iek weet wel wat outkierink betekunt hoor

derkcs | 03-10-07 | 16:22

Minister Plasterk kom er maar in!

Aussie | 03-10-07 | 16:21

VMBO = Veel Meisjes Boeren Ook

Karel Aasschaaf | 03-10-07 | 16:20

@ apekop: vooral niet van een staaf met een flinke paarse kop. Latente homo-erotische gevoelens misschien?

wijsvinger | 03-10-07 | 16:20

nou nou rutger productieve dag?

komkommer | 03-10-07 | 16:20

Joehoe Wilders. Doet eens wat roepen.

Willianus Wortelus | 03-10-07 | 16:20

Ik heb hier geen geluid maar tzal wel zo klinken:

Walla, wat jij hier doen, ga weg man. En dan uiteraard kanker als bijvoegelijk naamwoord, werkwoord en... eigenlijk alles.

Bob Sleeuwijk | 03-10-07 | 16:20

VMBO = Veel Moeilijke Begrippen Oefenen

Karel Aasschaaf | 03-10-07 | 16:19

Rukter, ik moet je niet. Maar het mag gezegd worden, u maakt leuke reportage's.

GodHandKiller | 03-10-07 | 16:19

Tsja. Maar niet getreurd! Volgens de laatste sociologische theorieen is "goede taalbeheersing" niets anders dan een sociaal construct, onrechtmatig in stand gehouden door de verwerpelijke heersende klasse, en gaan de kleinkinderen van de migranten vanzelf beter Nederlands spreken zodra we de wijken waarin ze wonen opknappen! En mevrouw Vogelaar gaat dat voor elkaar boksen. We gaan het meemaken. Toveren met Marx! Joepie!

Lagonda | 03-10-07 | 16:19

VMBO'erts zijn onze toekomst!
* klikt *

De God van Empel | 03-10-07 | 16:19

VMBO = Voor Minder Begaafde Oosterlingen

Karel Aasschaaf | 03-10-07 | 16:19

Zie hier (filmpje) het fundament van onze nieuwe kenniseconomie.

de honden blaffen... | 03-10-07 | 16:19

VMBO = Veel Menschen Begrijpen Ondermaats

Karel Aasschaaf | 03-10-07 | 16:18

Is dit nou zo'n voorbeeld van een 'zwarte school'?

apekop | 03-10-07 | 16:17

w00t! Sandalen!! Hef deze generatie maar gewoon op. Niks meer aan te doen. Hangen strax massaal in de vangnetten of zitten de gevangenis. Joepie! *zucht*

Rest In Privacy | 03-10-07 | 16:17

die gasten kunnen ook nergens vanaf blijven..

apekop | 03-10-07 | 16:17

van die vooroordelen klopt dus ook geen ene flikker!

Heinzz | 03-10-07 | 16:16

Nu nog de zelfbeheersing..

apekop | 03-10-07 | 16:15

Ikke nie begrijp.

de honden blaffen... | 03-10-07 | 16:13

VrijMiBO!

apekop | 03-10-07 | 16:12

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl