Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Boris van der Ham pleit voor EU-referendum

Het zijn weer Boris van der Hamsterweken"Twee jaar geleden was ik een van initiatiefnemers van het referendum over de Europese Grondwet. Na het 'Nee' van 2005 is er veel veranderd rond de Nederlandse opstelling in de EU. Als pro-Europeaan ben ik teleurgesteld over de inhoud van het nieuwe EU-verdrag, want het gaat niet ver genoeg. Maar als Democraat moet ik zeggen dat het nieuwe verdrag behoorlijk tegemoet komt aan de 'Nee'-stemmers. Daarom moet de regering niet zo bang zijn om dit nieuwe verdrag aan de bevolking voor te leggen. Een beetje zelfvertrouwen jongens!" Regering, toon zelfvertrouwen rond EU-verdrag! Op 1 juni 2005 ging ik al vroeg stemmen voor het Europees Referendum. In het stemhokje drong het goed tot me door: Ik stemde voor een verkiezing die er mede op mijn initiatief was gekomen! Ongeveer twee jaar daarvoor, net na de Tweede Kamerverkiezingen van januari 2003, was ik benaderd door Farah Karimi (GL) en Niesco Dubbelboer (PvdA) om mee te schrijven aan het wetsvoorstel voor een referendum over de Europese Grondwet. En nu stond ik daadwerkelijk in het stemhokje. Die avond kwam de uitslag. Een ruime meerderheid van de Nederlanders had tegen gestemd. De dagen na het referendum kwam er veel kritiek op de wijze waarop de regering campagne had gevoerd. De campagne was een aaneenschakeling geweest van blunders en met name de 'dreigementen' van de regering ("het licht gaat uit als u tegenstemt'') waren velen in het verkeerde keelgat geschoten. Daarnaast hadden veel mensen tegen gestemd omdat de Europese grondwet te veel de symboliek ademde van een 'superstaat'. De afgelopen twee jaar is er veel gebeurd. Partijen die eerst zeer pro-Europees waren (zoals de PvdA) wisselde van toon naar licht eurosceptisch. Ook de VVD maakte deze koerswijziging. Maar ook in inhoud veranderde de opstelling. Zo toog toenmalig minister Zalm van Financiën eind 2005 naar de Europese collega's en legde de eis op tafel om voortaan minder geld af te dragen. Dat had succes. Het leidde tot een korting van 1 miljard euro per jaar, waardoor Nederland weer op het niveau zat van vergelijkbare landen. Premier Balkenende stelde dat deze actie een invulling was van de regering om de 'nee'-stemmers tegemoet te komen. Ook bij de onderhandelingen over het nieuwe verdrag was de toon van Nederland een volstrekt andere. Samen met de Franse president Sarkozy en de Britse premier Blair wilde Balkenende niets meer dan een 'veranderverdrag'. Bijna al hun eisen werden gehonoreerd. Tegen de wens van veel pro-Europeanen in is het nieuwe verdrag géén 'Europese Grondwet' meer, staan er geen 'statelijke' symbolen als vlag en ministers meer in, is het 'Handvest van de Grondrechten' niet meer integraal onderdeel van verdragstekst, is er een scherpere afbakening van bevoegdheden en is er extra bescherming van nationale diensten van algemeen belang. Het ontwerp van de nieuwe verdragstekst is hierdoor behoorlijk kaalgeplukt. Als 'pro-Europeaan' ben ik teleurgesteld in het nieuwe verdrag en de sceptische opstelling van Nederland in z'n algemeen. Als 'democraat' trek ik echter een andere conclusie, namelijk dat er duidelijk gehoor is gegeven aan het 'Nee' van 2005. Toen de schets van het nieuwe verdrag klaarkwam bleek dat ook uit opiniepeilingen. Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking leek zich te kunnen herkennen in de nieuwe tekst. Het is daarom dubbel vreemd dat de regering nu zo krampachtig omgaat met het opnieuw houden van een referendum. Als ze echt zeker van hun zaak zouden zijn dan zouden ze zich niet zo moeten verzetten tegen een nieuwe volksraadpleging. Objectief gezien is er veel gevolg gegeven aan de argumenten van de 'nee'-stemmers, maar door het enkele feit dat de regering en enkele partijen zo draaierig opereren, zou dat juist een positieve beoordeling straks in de weg kunnen staan. Door het getouwtrek rond het referendum is de aanvankelijke steun in de opiniepeiling voor het nieuwe verdrag nu alweer behoorlijk afgebrokkeld en heeft plaatsgemaakt voor argwaan. Het gebrek aan zelfvertrouwen dreigt hier als een boemerang op hen terug te komen. Een ander argument dat door tegenstanders van een referendum wordt gebruikt is dat bij referenda 'er toch altijd 'nee' uitkomt'. Deze populaire veronderstelling klopt alleen niet. In de Europese landen zijn er de afgelopen jaren veel referenda gehouden over Europa - tussen 1972 tot en met 2005 41 keer! - en daarbij kwam er 31 keer een 'ja' uit de bus en slechts 10 keer een 'nee'. De vooronderstelling dat een referendum per definitie een 'nee' oplevert is dus niet gegrond. Ook hier zou een beetje meer zelfvertrouwen schelen. "Maar zijn dit soort beslissingen over verdragen niet bij uitstek het werk van politici- die zijn hier toch voor gekozen!?", wordt dan in de strijd geworpen. Ze wijzen dan op de Franse president Sarkozy die ook geen nieuw referendum uitschrijft. Het grote verschil met Sarkozy is dat hij zijn opstelling rond het referendum en Europa zeer duidelijk vóór de Presidentsverkiezingen kenbaar maakte. In Nederland zwegen PvdA, VVD, CDA en de ChristenUnie in alle talen over de toekomst van Europa en de mogelijkheid van een referendum. Waar ze in Frankrijk wisten waarover ze stemden, hielden deze partijen de kiezer tijdens de campagne is het vage. Hun duikgedrag toen, geeft hen nu minder speelruimte om een nieuw referendum tegen te houden. Inmiddels hebben de SP, PVV,Groenlinks en de PvdD aangekondigd een parlementair initiatiefwetsvoorstel te steunen voor een nieuw referendum. Met steun van de PvdA en de VVD (die beiden nog twijfelen) zou dit op een meerderheid kunnen rekenen. Ook ik als D66-er steun een nieuw referendum over het nieuwe verdrag. En daarna zal ik graag campagne voeren vóór dit nieuwe verdrag, niet in de eerste plaats als pro-Europeaan, maar als Democraat met zelfvertrouwen. Boris van der Ham Schrijver van 'Voortrekkers en Baanbrekers, twee jaar na het Referendum'

Reaguursels

Inloggen

@finnish humor, wat een inhoudelijke reactie. Dezelfde inhoudelijkheid die je meestal ziet bij de voorstanders van de EU.

Tarak | 25-09-07 | 19:30

wat een immense onzin wordt hier weer uitgekraaid door de paranoide EU bashers brigade.

finnish humor | 25-09-07 | 12:41

Dat referendum komt er wel. Balk heeft goed gekeken naar de Hoax met Jan Pronk. Vanavond krijgt hij les van Walter Boslim, hoe je een kompjoetert manipuleert. Daarom gaat het echt wel door! GEWELDIG wat een RESULTAAT, zegt hij dan na afloop. EUROPA is de TOEKOMST. Het Nederlandse volk heeft juist beslist... met Walter Boslim aan de knoppen van de stemmachines!

Politiek: mijn neus uit!

agentorange | 25-09-07 | 12:13

@) Tarak 24-09-07 @ 23:56

Door de eeuwen heen hebben machthebbers nationalistische sentimenten geexploiteerd om er zelf beter van te worden. In de huidige fase van de geschiedenis is de natiestaat een sta-in-de-weg geworden voor machthebbers die op groter schaal denken. Maar nog steeds zijn de instituten die het volk beschermen tegen machtsmisbruik en willekeur door de machthebbers georganiseerd langs nationale lijnen. Wie de macht wil grijpen moet dus de natiestaat opblazen. Ik kan het gewoon niet anders zien.

dawg | 25-09-07 | 01:51

Ik begrijp niet, maar dan ook totaal niet, dat het gros van de Nederlanders de grove aantasting van de soevereiniteit van Nederland door een corrupte organisatie als de EU pikt en zich daarbij als een passief schaap naar de slachtbank laat leiden door incompetente, landverradende politici. Waarom schreeuwt niemand? Vindt niemand dit erg? Vandaag weer de prietpraat redevoering van Maxima, Koningin Wilhelmina draait zich om in haar graf bij het horen van zo'n toespraak. Niemand in Nederland wil die opheffing van culturen ("de Nederlander bestaat niet" en gedwongen vermenging waar de EU zo nadrukkelijk naar streeft. Niemand, behalve een klein clubje politici die in die gedwongen vermenging geloven als een religieus dogma. Zeg maar: Stalin a la EU. En waarom? Omdat we nu al zolang geen oorlog meer hebben gahad wordt er dan gezegd. Fuck it. Oorlog is een conflict waarbij men laat zien wie de baas is. Alsof vrede ten koste van alles "beter" is. Dat geloof ik helemaal niet. Ik geloof er niet in dat samenwerken per se goed is, ik geloof niet in wereldregeringen en de rattige spelletjes en bureaucratie die dit met zich mee zal brengen. Ik geloof in onafhankelijkheid, in krachtige soevereine staten, in gezond nationalisme, in eigenheid, in de kracht van de nederlandse cultuur.

Dat de EU oorlogen kan voorkomen geloof ik niet in, sterker nog ik denk dat de EU de oorzaak zal zijn van oorlogen. Dogma's leiden immers altijd tot conflicten, en zeker zo'n heilig dogma als de EU. Time will tell.

Tarak | 24-09-07 | 23:56

-weggejorist-

Lizzard | 24-09-07 | 20:42

Lizzard 24-09-07 @ 19:53

Niemand kan ze stoppen? Dat is alleen zo als wij dat zélf geloven.

bottehond | 24-09-07 | 20:18

finnish humor 24-09-07 @ 19:13

Je bent naïef, mijn beste. Heel naïef.

bottehond | 24-09-07 | 20:17

-weggejorist-

Lizzard | 24-09-07 | 20:10

"staan er geen 'statelijke' symbolen als vlag en ministers meer in, "

is gelul; die blauwe vlag die hebben we al jaren en die minister komt er ook maar hij heeft enkel een ander naampje.. Dit is wat de Europese leiders ervan zeggen:

"It's the original job as proposed but they just put on this long title - High
Representative for Foreign Affairs and Security Policy and also vice President of the Commission. It's the same job… it's still going to be the same position."
– Bertie Ahern, Irish Prime Minister

quote:
“As long as we have more or less a European Prime Minister and a European Foreign Minister, then we can give them any title.”
– Romano Prodi, Italian Prime Minister

quote:
“The title of EU Foreign Minister may have been lost but the powers remained.”
– Dora Bakoyannis, Greek Foreign Minister

quote:
It creates a “de facto Foreign Minister.”
– Ursula Plassnik, Austrian Foreign Minister

quote:
“We were prepared to find a title other than ‘foreign minister’, but we are not prepared to change the substance of his role.”
– Spanish Europe Minister Alberto Navarro

quote:
"What does it matter what we call him?"
– Nicolas Sarkozy, French President

quote:
“It remains the case that we managed to get a European Foreign Minister - even if we now once again call him High Representative for External Affairs and Security - who nevertheless retains all the competencies which were given to him in the Constitutional treaty.”
– Jean-Claude Juncker, Prime Minister of Luxembourg

quote:
“With the new posts of the President of the Council and the High Representative for Foreign Affairs and Security, Europe will see its effectiveness, visibility and representativeness strengthened, increasingly as an authentic European government.”
– Spanish Prime Minister Jose Zapatero

"is het 'Handvest van de Grondrechten' niet meer integraal onderdeel van verdragstekst, "

Dat klopt; het staat nu in een bijlage. De juridische uitwerking ervan is volgens de BBC exact hetzelfde...

" Het ontwerp van de nieuwe verdragstekst is hierdoor behoorlijk kaalgeplukt."
prue onzin. Wederom wat de EUropese leiders zeggen:

quote:
In terms of content, the proposals remain largely unchanged, they are simply
presented in a different way… This text is, in fact, a rerun of a great part of the
substance of the Constitutional Treaty.”
– Valery Giscard d'Estaing, Author of the European Constitution

quote:
“A great part of the content of the European Constitution is captured in the new
treaties… We have not let a single substantial point of the constitutional treaty go… It
is, without a doubt, much more than a treaty. This is a project of foundational
character, a treaty for a new Europe.”
– Jose Zapatero, Spanish Prime Minister

quote:
“The substance of the constitution is preserved. That is a fact.”
– Angela Merkel, German Chancellor

quote:
“It’s essentially the same proposal as the old Constitution.”
– Margot Wallstrom, European Commissioner

quote:
“The good thing is... that all the symbolic elements are gone, and that which really
matters – the core – is left.”
– Anders Fogh Rasmussen, Danish Prime Minister

quote:
They haven't changed the substance - 90 per cent of it is still there.”
– Bertie Ahern, Irish PM

quote:
It “takes up the most important elements of the constitutional treaty project.”
– Guy Verhofstadt, Belgian Prime Minister

quote:
It “is not essentially different from the constitutional treaty… All the key institutional
solutions remain… Some symbolic elements will be cleared up and some formulations
toned down.”
– Janez Jansa, Slovenian Prime Minister

quote:
“Only cosmetic changes have been made and the basic document remains the same.”
– Vaclav Klaus, Czech President

OFTEWEL: de het nieuwe verdrag is oude wijn in een nieuwe zak met een ander labeltje erover. Pure volksverlakkerij om het anders voor te stellen..

Bombadil_NL | 24-09-07 | 20:01

-weggejorist-

Lizzard | 24-09-07 | 19:53

bottehond 24-09-07 @ 19:06

doet me denken aan dat grapje van die belg die hoort dat er een spookrijder is. 'Eén? Dat zijn er wel honderd'.

Zwelg lekker verder in je eigen schijnwereld.

finnish humor | 24-09-07 | 19:13

finnish humor 24-09-07 @ 14:39

Dat doet me denken aan dat grapje. Zegt de masochist: sla me. Zegt de sadist: neehee. Ik ben geen sadist, maar ik ga je niet uitschelden omdat je er om vraagt. daar moet je wél wat voor doen.

OT
Ah, de ingebeelde kosmopolieten hebben elkaar gevonden. Lambalski, er is geen oorlogsdreiging dus daarvoor is de EUSSR niet nodig. Idem voor klimaatafspraken als men die zo gaarne wil maken. Ik zal het je sterker vertellen: de EUSSR kán zich niet anders dan tot een totalitair systeem ontwikkelen en vroeg of laat zal júist die EUSSR tot (burger)oorlogen gaan leiden. Als dat dus je argument vóór de EUSSR is, dan hamer ik het gewoon af als zijnde een spookverhaal om Menschen bang te maken. Nogmaals: we hebben die EUSSR niet nodig en er zijn goede alternatieven. Jij zou je moeder nog verkopen voor een beetje schijnveiligheid. Ook belanghebbend, bij de weg?

bottehond | 24-09-07 | 19:06

kuddo's voor van der ham.

hoff | 24-09-07 | 18:37

BalkanPower 24-09-07 @ 17:28

LOL, wat ik bij Boris trouwens mis (lees ff mee Boris, hij lijkt trouwens in dat opzicht wel een reaguurder) is ook maar enige vorm van zelfreflectie. Dit stupide referendum is nl wel door hem bedacht, zonder zich te realiseren wat voor type campagne zoiets vereist, zonder ook maar enige schaamte voor de banale onzin er in die tijd uitgekraamd is oa door partijgenoot Brinkhorst ('het licht gaat uit') . Maar wel stoere taal uitslaan over zelfvertrouwen. Nou ik zou niet weten waar JPB zelfvertrouwen vandaan zou moeten halen op dit dossier. Als ik JPB was zou ik geen referendum houden en hopen dat de bui overdrijft. Is dat slap? Ja. Maar no win situation voor hem.

finnish humor | 24-09-07 | 17:41

@finnish... inderdaad hebben ze zichzelf gefokt. Wat ze ook doen nu, zal toch niet goed zijn. Of ze doen referendum met zeer groot risico op een nee, of ze duwen het erdoorheen met risico op grote boosheid bij de burger. Als ik JPB was zou ik gewoon aftreden... als we hem missen zetten we wel een harry potterfilm op:)

BalkanPower | 24-09-07 | 17:28

BalkanPower 24-09-07 @ 17:10

Ik was tegen het oorspronkelijke referendum maar begrijp dat het consequent is dan er ook nu een te houden. JPB en de 2e kamer hebben zichzelf in een onmogelijke positie gemanouvreerd: JPS wilde geen 1e ref, er kwam er toch een, de ja campagne was dramatisch, het nee dus logisch, maar had weinig met inhoud verdrag te maken. Nu moet JPB net doen of het verdrag dat hij prima vond gewijzigd is op cruciale onderdelen (hetgeen discutabel is), iets dat hijzelf niet wil en het volk eigenlijk ook niet (als je het afmeet aan andere polls over europa). Operette.

finnish humor | 24-09-07 | 17:22

Hey finnish... ik snap je post eerlijk gezegd niet:) Het lijkt alsof je me tegenspreekt, maar tegelijkertijd dat je het met me eens bent haha. Mijn punt is eigenlijk: als men 2 jaar geleden had besloten een referendum te houden, die niet het gewenste resultaat bracht... dan moet je dat 2 jaar later ook doen. Als je dat niet doet, dan zeg je als overheid tegen de burger: "Jullie mening doet er niet toe, wij doen wat we willen". En dat signaal vind ik echt in strijd met het concept democratie. Tuurlijk heeft het volk gestemd voor de huidige vertegenwoordiging, maar op het moment dat er bij een bepaalde issue zichtbare meningsverschil ontstaat tussen kiezer en gekozene.... dan vind ik dat de kiezer het recht heeft om zn stem te laten horen over zo'n onderwerp. Dus een referendum is in mijn ogen zeer gewenst. Als politicus ben je er in naam van de burger... dus vind ik ook dat de politicus zich ook zo hoort te gedragen, en geen beslissingen nemen waar je kiezer niet achter staat.

BalkanPower | 24-09-07 | 17:10

BalkanPower 24-09-07 @ 16:44

Ik begrijp je punt, maar ik vind het minachting van het volk door 20 jaar lang de EU hetzij te verzwijgen, hetzij als pispaaltje te gebruiken. En dan gek opkijken dat er NEE wordt gestemd. Zelfs ik als overtuigd Pro-Europeaan heb om die reden bijna nee gestemd. De enige reden waarom ik toch maar ja heb gestemd is dat nee stemmen niets oplevert, behalve dan JPB tegen zijn kloten schoppen.

finnish humor | 24-09-07 | 16:49

Waarom komen mensen telkens met de non-point "mensen wisten niet waar ze over stemden, hadden geen flauw benul, en daarom stemden ze NEE". Ok, zou kunnen, maar is nederland niet een democratisch land... moet het uitmaken om welke reden iemand ja of nee stemt? Het feit dat 63% van de mensen NEE heeft gestemd is gewoon duidelijk: het volk wil het NIET. Of ze het nou niet willen uit onwetendheid of andere redenen... maakt niet uit: NEE=NEE. Indien ze dit "verdrag" kuch grondwet kuch alsnog doorvoeren zonder de mening van de kiezer te vragen (terwijl deze, zoals aangetoond een AFWIJKENDE mening vertoont) dan hebben we hier toch echt te maken met minachting van de burgen er zijn wensen/mening.

BalkanPower | 24-09-07 | 16:44

@ mkuyt

Ik ben er ook van overtuigd dat onze toekomst in Europa ligt. De Europese Unie kan enorm veel nadelen hebben, maar de EU zorgt ervoor dat de eenheid van Europa blijft bestaan, zodat we hier in vrede kunnen leven. Dat we hier al 60 jaar de boel onder controle hebben is te danken aan de Europese samenwerking.

Maar wat betreft het referendum wat er nu niet komt. Het is schandalig dat wij niet mogen stemmen ondanks vele toezeggingen van de politiek. Mochten we alsnog de kans krijgen, dan stem ik VOOR.

Lambalski | 24-09-07 | 16:36

@ mkuyt

Ik ben er ook van overtuigd dat onze toekomst in Europa ligt. De Europese Unie kan enorm veel nadelen hebben, maar de EU zorgt ervoor dat de eenheid van Europa blijft bestaan, zodat we hier in vrede kunnen leven. Dat we hier al 60 jaar de boel onder controle hebben is te danken aan de Europese samenwerking.

Maar wat betreft het referendum wat er nu niet komt. Het is schandalig dat wij niet mogen stemmen ondanks vele toezeggingen van de politiek. Mochten we alsnog de kans krijgen, dan stem ik VOOR.

Lambalski | 24-09-07 | 16:36

:( wij zullen als land in zijn geheel als geen ander financieel erop achteruit gaan, inleveren die pensioenen! Het gehele sociale stelsel zal wankelen, nu vind ik dat niet zó erg maar ik heb liever dat mijn E's naar medelanders gaan dan naar een stel luie zotte italianen. Betalen moeten we toch wel..

Het Utrechts Urinoir | 24-09-07 | 16:35

mkuyt 24-09-07 @ 15:35

Solana was ten tijde van de Deense cartooncrisis de EU buitenlandcoordinator die niet wist hoe diep ie moest bukken voor de islamisten. Een teken aan de wand voor iedereen die ogen in z'n kop heeft.

Wat mij betreft geven we de europese integratie als credits voor in het verleden gerealiseerde vrede en welvaart (hoewel daar ook wel het een en ander op af te dingen valt), blijven we ons inspannen voor Europese samenwerking waar dat nodig is of nuttig, maar dragen we geen souvereiniteit meer over naar het oncontroleerbare machtscentrum dat Brussel is geworden. Dat is namelijk levensgevaarlijk.

dawg | 24-09-07 | 16:13

Lambalski 24-09-07 @ 15:45

De Sun heeft zeker enkele punten.

Jammer dat Balkenende niet wordt aangehaald:
'Let's be pleased with each-other'

Begrijp me goed, ik ben lang niet altijd blij met de EU, maar ik zie het als een noodzakelijk kwaad.

mkuyt | 24-09-07 | 16:00

finnish humor 24-09-07 @ 15:21
Wie zegt dat ik een discussie met jou wil beginnen?

Lambalski | 24-09-07 | 15:47

@ mkyut
www.thesun.co.uk/

Staat bijna bovenaan

Bos doet een eentweetje met Brown. Eerst een referendum beloven en vervolgens het volk uitlachen....

Lambalski | 24-09-07 | 15:45

hAl 24-09-07 @ 15:19

welk probleem heb je precies met de defensieindustrie? Die kan niet genoeg gesteund worden. Beter de Eurofighter dan de JSF, als je 't mij vraagt

Vergeet Straatsburg, Franklijk lekker blij, wat maakt het uit.

Een Europees leger zou de Nederlanders in Uruzgan kunnen aflossen.

Nederland en Buitenlandse zaken; ik vind Solana beter dan hoe-heet-ie-ook-al-weer, die Limburger die zonodig Ministertje wilde spelen.

mkuyt | 24-09-07 | 15:35

Lambalski 24-09-07 @ 15:13

probeer die link nog eens op te geven naar de Sun, ik zoek me rot maar kan niks vinden

mkuyt | 24-09-07 | 15:23

Lambalski 24-09-07 @ 15:13

Je noemt The Sun, ook al het toonbeeld van nuance. Ik wil best discussie over voor- en nadelen van EU beginnen, maar niet op het scheldniveau van The Sun en Botte.

finnish humor | 24-09-07 | 15:21

Ik heb tegen de 'grondwet' gestemd omdat
A) Er een orgaan wordt opgericht voor de subsidiering van de defensieindustrie
B) De lokatie van Straatsburg wordt vastgelegd als vergaderplaats van het EP en dus de miljoenenverslindende verhuizingen in een onwrikbaar verdrag worden vastgelegd.
C) Er een europees leger wordt opgericht
D) De buitenlandse zaken politiek van de EU meer wordt gecentraliseerd terwijl ik dat iets vind waarin Nederland vaa een ander standpunt heeft als een mogelijke meerderheid van de EU.
.
Ongetwijfeld is er in dit nieuwe verdrag nog precies dezelfde onzin geregeld !!

hAl | 24-09-07 | 15:19

Mijn eerste post gaat hier zeer soepel.
Het gaat om een link naar TheSun. De Engelsen zijn namelijk ook het bokje!

Lambalski | 24-09-07 | 15:13

Correctie op mezelf: een tientje de man per jaar voor de hele EU-begroting.

mkuyt | 24-09-07 | 15:11

Het Utrechts Urinoir 24-09-07 @ 14:59

Die brusselse ambtenaren noemde ik om je een idee te geven van hoeveel ze kosten, dat valt dus wel mee gezien het feit dat niemand in Nederland klaagt over de kosten van de 11.000 Rotterdamse ambtenaren.

De 500 miljoen eu-burgers betalen een tientje de man per jaar voor de ambtenaren in Brussel. Bekijk nu even je eigen OZB-aanslag.

mkuyt | 24-09-07 | 15:11

Niet alleen de Nederlandse bevolking wordt serieus genomen.........

javascript:%20void%20window.open('/popupWindow/0,,2007440343,00.html',%20%20%20%20'popup2007440343','resizable=no,scrollbars=no,width=800,height=710,dependent=yes');

@ Ongelukje

Veel meer kunnen wij burgertjes niet doen.

Lambalski | 24-09-07 | 15:08

Botte, je zou het capitulatie kunnen noemen :P

Het Utrechts Urinoir | 24-09-07 | 15:05

mkuyt, rare vergelijking, brusselse ambt. kosten veel meer en ambtenaren in rotterdam zijn ALLE mensen die werken voor de plaatselijke overheid, leraren etc meegerekend, dus do ur math. Bovendien, van de andere kant bekeken, kun je nagaan 10.000 ambtenaren die alles beslissen straks, tegen die 11.000 die een paar honderd vierkante meter voor hun rekening nemen.

Het Utrechts Urinoir | 24-09-07 | 14:59

botte

schelden doet geen pijn, en uit jouw mond beschouw ik het zelfs als compliment. More, please!

finnish humor | 24-09-07 | 14:39

@ neemjemoeder

afpakken kunnen ze ons NOG niets. De Balk geeft het bestuur van Nederland in de handen van een vreemde mogendheid. De gebroeders de Witt gingen zo ver niets eens en die werden letterlijk tot filet americain geschoten, gescheurd en geschopt door het door de oranjes opgehitst gepeupel. Hoe noemt men dat eigenlijk als je het bestuur overgeeft in de handen van een buitenlandse mogendheid?

bottehond | 24-09-07 | 14:39

eemjemoederindemali 24-09-07 @ 14:20

Ik ben het met je eens dat de EU geld kost, maar ik heb verteld waarom ik denk dat dat geen probleem is. Het is een verzekeringspremie. En het inleveren van soevereiniteit vind ik nog wel meevallen, maar daar kunnen we van mening over verschillen.

En die grap van de brugwachter wil me even niet te binnen schieten.

mkuyt | 24-09-07 | 14:38

eemjemoederindemali 24-09-07 @ 14:20

Ik ben het met je eens dat de EU geld kost, maar ik heb verteld waarom ik denk dat dat geen probleem is. Het is een verzekeringspremie. En het inleveren van soevereiniteit vind ik nog wel meevallen, maar daar kunnen we van mening over verschillen.

En die grap van de brugwachter wil me even niet te binnen schieten.

mkuyt | 24-09-07 | 14:37

mkuyt 24-09-07 @ 13:59

Je zegt het helemaal goed, gesprekken over een samenwerkingsvorm, samenwerken willen we heel graag, maar dat samenwerken is uit de hand gelopen met als gevolg een deaud, geldverslindend moloch die onze soevereiniteit afpakt en dat willen we niet.

Ik zal het simpel uitleggen, Nederland stort een grote zak poen in Brussel, Brussel gaat hiermee spelen en stort weer geld naar Nederland terug als soepsidie voor allerlei zaken, alleen is die zak poen die we terug krijgen een heel stuk kleiner. Sowieso moeten soepsidie stromen per direct worden afgeschaft want die werken marktverstorend.

Het is ongeveer het traditionele grapje van de brugwachter, als je hem niet kent vertel ik hem je graag even

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 14:20

Wijsgemaakt... dit is gewoon geschiedenis. In 1946 begonnen de eerste geprekken over een Europese samenwerkingsvorm. Het begon met de oprichting van de Europese gemeenschap voor Kolen en Staal, waarin precies de pijnpunten geregeld werden die in de Frans-Duitse en de Eerste Wereldoorlog niet werden opgelost.

De NAVO is opgericht als blok tegen het communisme. Turkije moest van de VS lid worden vanwege de strategische ligging t.o.v. de USSR.

In Zwitserland gaat het inderdaad goed ja. Toch is daar de laatste keer dat er over toetreding EU werd gestemd, de bevolking heel verdeeld gebleken, en is toetreding met heel weinig verschil weggestemd.

mkuyt | 24-09-07 | 13:59

finnish humor 24-09-07 @ 13:39

Wijsneus, de EFTA is één van de alternatieven en daartussen kan met kiezen als men een afweging kan maken en men kan een afweging maken als men geinformeerd is ter zake. Ik heb jou al eerder uitgedaagd, landverradertje om uit te leggen wat de zegeningen zijn van die EUSSR van jou. Jij denkt als een Calimero en daarvoor verdien je min- kuddos. Uitgaan van eigen kracht, meneertje. Binnen de EER zijn er mogelijkheden zat en daarbuiten ook. Berekeningen tonen overigens aan dat de EFTA Nederland miljarden zou schelen. En wat denkt meneer de eurofiel wat er gebeurt als Nederland uit die EUSSR stapt? Hmm? Wat denk je dat de Britten dan doen, zeker nu Sarkozy gezegd heeft dat Frankrijk de EUSSR gaat kapen? En de Peaulen? En de Denen? Moet ik nog even doorgaan? Jij predikt het neerleggen bij het onvermijdelijke, maar dat is alleen onvermijdelijk als je zo'n onnozele angsthaas bent als jij. De EUSSR is een reus met lemen voeten die altijd zal ontaarden in ruzie en chaos. Een wanstaltige droom van machtswellustelingen. En dat steun jij? Staat je fraai. Vrijhandel, prima: dat willen alle Nederlanders, maar GEEN politieke unie. Het is aan de politiek en onderzoekers en media om de zaak helder in beeld te brengen incl. de alternatieven. Jij weet helemaal niets van deze materie af, je roept maar wat om Menschen bang te maken. Guess what: ik lach je gewoon vierkant uit in je gezicht. Landverrader.

bottehond | 24-09-07 | 13:58

mkuyt 24-09-07 @ 13:48

Wie heeft je dat wijsgemaakt? Btw, je bent een beetje abuis met je oprichting van de EU, ben bang dat je de NAVO bedoelt en daar zitten zowel Frankrijk als Duitsland bedoelt die er al vanaf het begin bijzitten, overigens is Turkije ook al meer dan 50 jaar lid van de NAVO.

De EU is niks meer dan een heel groot en duur blok aan ons been waar we zo gauw mogelijk uitmoeten, trouwens Zwitserland, geen lid van EU, daar gaat het toch een partij slecht. *niet*

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 13:52

neemjemoederindemali 24-09-07 @ 13:45

Het licht gaat niet uit, maar we gaan het heel moeilijk krijgen.

mkuyt | 24-09-07 | 13:48

mkuyt 24-09-07 @ 13:41

Dus als we morgen uit die kutklere EU stappen gaat het licht uit?

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 13:45

finnish humor 24-09-07 @ 13:11

Je hebt gelijk, ik heb dat hele verdrag amper gelezen en weet inderdaad niet wat er precies instaat.

Boeit ook helemaal niet want ik wil dat 0031 uit de EU stapt en ik geloof dat ik in mijn eerdere posts voldoende punten heb aangehaald waarom.

Ben blij te horen dat verkiezingen van jou nog net mogen maar dat we verder onze bek moeten houden, geeft aan hoe democratisch jij bent. Tevens geef je aan dat je de mening van het volk minacht, zit je ook op het pluche toevallig?

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 13:43

Veel mensen blijken niet te weten waarom de EU na de oorlog is opgericht: Frankrijk en Duitsland (die de afgelopen 300 jaar ALLE oorlogen in Europa op hun geweten hebben) met elkaar verzoenen. Dat is fantastisch goed gelukt, er is al bijna zeventig jaar vrede in Europa. Als we nu de kosten van Europa afzetten tegen wat het ons oplevert, zijnde zeventig jaar vrede, zitten we op een koopje. Nou en, 10.000 euro-ambtenaren in Brussel. De stad Rotterdam heeft er alleen al 11.000. Nou en, vergaderen in Straatsburg, als het Frankrijk gelukkig maakt, wat kan ons het schelen.
Nederland zit in een win-win situatie: en vrede, en ontzettend veel geld verdienen. En ja, de Nederlandse gulden had ten opzichte van de euro meer waard kunnen zijn. Zie het als een verlengstuk van de kosten voor defensie. Nu is Duitsland ook gelukkig. Daar is de EU voor, de belangrijkste staten gelukkig houden. Iedere politicus weet het, maar niemand zal het zeggen.
Daarom is het ook zo'n ontzettende blunder van de tweede kamer geweest om een referendum te houden. Iedereen ziet de buitenkant, niemand kent de echte overwegingen uit 1946 nog.
Vergelijk het met een horecazaak die aan de maffia 'beschermgeld' moet betalen. Dan kunnen we met zijn allen wel ontzettend politiek correct doen en zeggen dat dat niet klopt, maar als het jouw winkel is, en je zaken gaan goed, wat kan jou het dan schelen.

mkuyt | 24-09-07 | 13:41

En voor de simpeltons zoals botte die denken dat EFTA ook maar enig soelaas biedt: Lid zijn van efta impliceert het implementeren van praktisch alle EU wet - en regelgeving en er moet ook gedokt worden, vrijwel evenveel als nu. Enige verschil: 0031 heeft helemaal niets meer te vertellen. In Noorwegen is opnieuw discussie losgebarsten over toetreding.

finnish humor | 24-09-07 | 13:39

Het Utrechts Urinoir 24-09-07 @ 13:19 en botte

Dit zijn zulke krachtige argumenten dat ik spontaan in de schuilkelders kruip. Wat kan ik doen tegen twee virtueel highfivende F5 nietsnutten, help!!

*kiest het hazenpad*

finnish humor | 24-09-07 | 13:34

P.s. Fijn te horen Botte, ik ben overigens destijds druk bezig geweest met 't doorlezen maar noodgedwongen gestopt. Hoor je nog wel. Maak jij finish jij Finnish even? *Yawn*

Het Utrechts Urinoir | 24-09-07 | 13:21

Finnish humor, ik stop uit principe met het lezen van je stukje waar je P. Fortuyn weer uit zijn graf sleept. Snap je nog niet dat dat argument net zo uitgezogen is als het merg uit de botte(n) van wijlen Fortuyn?

Het Utrechts Urinoir | 24-09-07 | 13:19

bottehond 24-09-07 @ 13:02

geen eigenbelang. Maar het past goed in uw algemene discussietrant om iedereen die anders denkt meteen van van alles te verdenken. Sinds Fortuyn is er een misverstand ontstaan dat over van alles en nog wat het volk gehoord moet worden. Prima hebben we verkiezingen voor. En zelfs een referendum is OK als het om iets heel duidelijks gaat, bijv of we wel of niet deel willen uitmaken van de EU. Maar dit niet. Heeft niets met antidemocratisch te maken. Ook niet met domheid volk, hoewel als botte representatief zou zijn die conclusie inderdaad wel verleidelijk wordt. En by the way botte, moet je jezelf niet eens nuttig maken?

finnish humor | 24-09-07 | 13:11

@ finnish humor

Landverrader. Te complex? Up yours. Het allerslechtste argument in de draad om geen referendum te houden. En guess what: Nederland gaat die EUSSR gewoon uit. Gezien wat vrind Sarkozy roept over de leidende rol voor Frankrijk. Bovendien heb ik een gruwelijke hekel aan lui die roepen dat het volk te dom is om te oordelen. Je bent nog eens een dikke vette anti- democraat ook. Jij hebt eigenbelang, anders zou je niet zo huichelen en manipuleren.

@ Utregs Urinoir

@ yer service.

bottehond | 24-09-07 | 13:02

Waarom geen referendum? Als he NEE wordt, houdt u onve een jaat och nog een referendum. Net zolang tot de opkomst te laag is, of tot er JA is gestemd. Dan kan men met de referenda stoppen.

De overheid lijkt wel een kind dat een snoepje wil. Net zolang zeuren totdat ze een snoepje krijgen... Maar dat is natuurlijk alleen zo als er een referendum komt. Zo niet, dan is de overheid gewoon net een nederlandse overheid.

Rest In Privacy | 24-09-07 | 12:51

Boris

Je naiviteit is charmant. Natuurlijk zou het mooi zijn om verdrag in 2e referendum te laten ratificeren, maar twee 'catches'.

1) Het hele idee van een referendum over zo'n complexe tekst is flauwe kul. Dat weet jij natuurlijk ook wel, maar ja 'directe democratie' is nu eenmaal speeltje van d66, dus ook als toegepast op idiote manier moeten we er hardnekkig aan vasthouden.

2) Het zou op zich nog kunnen ondanks 1), ware het niet dat de gehele politiek elite inclusief D66 al jarenlang stommetje speelt met de bevolking als het om toegevoegde waarde EU gaat. Dat kun je niet even met een gladde campagne rechtstrijken. Dat is immers niet geloofwaardig. Gevolg is dat je nu een horde schreeuwerts (vooral ook op GS met aanvoeder Pritt Stift voorop), die van toeten noch blazen weten maar wel tegen de EU zijn.

Boris bedankt!

finnish humor | 24-09-07 | 12:15

Toch een aardig staaltje duidelijkheid van Boris en D66 imo. Je bent voor een referendum of niet. Je zou toch zeggen dat D66 met de uitkomst van het nieuwe referendum niet blij zou zijn. Immers als pro europese partij lijkt mij dat de inhoud van dit "nieuwe verdrag" wel bevalt, en de kans meer dan groot is dat een nieuw referendum gewoon weer nee wordt. Toch sterk maken voor een referendum hierover weer is gewoon klasse. Nee voor draaikonterigheid moet je dit keer bij de CU en PvdA zijn.

1oog | 24-09-07 | 12:13

Het feit dat JéPé de eMPé dit door onze strot dreigt te douwen zegt toch genoeg over de inhoud? Hoezo volksvertegenwoordiging? Je reinste corruptie! Zeitgeist verhaaltje dit. Achterlijk gedoe, nog 1 stap dichterbij en we moeten écht even wat burgerinitiatieven starten. Botte en Cojo nog bezig?

Het Utrechts Urinoir | 24-09-07 | 12:09

Diegene die hier vijf historisch van wereldbelang zijnde referenda in de periode 30 v. Christus tot 1947 a.d. kan opsommen stuur ik een doos gebak.

CT Surgeon | 24-09-07 | 10:35

Referenda zijn bedoeld om het volk te laten spreken over de vorm van politiek die bedreven moet worden, niet om te spreken over de inhoud van de politiek zoals die bedreven wordt. Stelletje onderontwikkelden. Pleps zijn jullie, gare pleps.

Als je het niet snapt moet je niet doen of dat wel zo is. Sukkels Ga eens deaud.

CT Surgeon | 24-09-07 | 10:32

Je moet mensen niet alleen ja of nee laten stemmen, maar ja of nee op een paar vragen. Had je 2 jaar terug behalve ja of nee tegen de grondwet mogen stemmen maar daarnaast direct ook: wilt u Turkije in de EU ja of nee, dan had je al meer voor stemmers gehad voor de eigenlijke vraag.
Een paar jaar geleden vroeg men in 010 of men vond dat de gemeente moest worden opgesplits in deelgemeenten, zodat de overheid dichterbij de burger komt: uitkomst : Nee, de 010-ner leest 010- opsplitsen, en denkt: dat nooit.
Vraag je: vind u dat de burgemeester van 010 minstens zo belangrijk is als de commisaris van de koningin van Overijssel, dan zegt iedereen : Ja.
Dat je vervolgens de doel opsplitst in gemeenten is niet meer dan logisch.
De manier waarop je iets vraagt is dus ook cruciaal.

hekkesluiter | 24-09-07 | 09:35

NEE tegen de grondwet:
rede: verdere centralisatie van macht bij corrupte politici. Versteviging grip op volk. De 'maakbaarheid' van Europa en Nederland vergroten.
Metaforisch gezien: het volk verslaafd maken aan drugs om daarna zelf de drugsdealer te zijn.

Het_leuke_zuiden | 24-09-07 | 09:31

Lord Flasheart 24-09-07 @ 07:39

Met andere woorden: we kunnen niet anders. Scusi, maar je bent slecht geinformeerd. We kunnen wél anders. Dat de alternatieven zoals de EFTA (er zijn meer alternatieven die meer kansen bieden, ook financieel, dan ons opheffen en provincie van Brussel worden) niet bekend zijn bij de bevolking zegt al genoeg, lijkt me.

bottehond | 24-09-07 | 09:26

die 1 miljard korting die we "kregen" op bijdrage is ook zo'n gevalletje halve waarheid. Tegelijkertijd kregen we ook minder EU-subsidies ter waarde van 1,5 miljard. Uiteindelijk zijn "we" dus voor 500 miljoen in het schip gegaan. En maar mooi weer spelen he jongens!

Bottom line: als er inderdaad géén referendum komt, moet NL maar eens goed laten merken wat ze van deze regering vinden. Landelijke acties lijken me dan wel gepast. Ben benieuwd wat politiek Den Haag dan gaat doen...

Tobus | 24-09-07 | 08:30

"Toen de schets van het nieuwe verdrag klaarkwam bleek dat ook uit opiniepeilingen. Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking leek zich te kunnen herkennen in de nieuwe tekst"
.
Excusez le moi? Stukje geschiedvervalsing Boris? Waar blijkt dat uit? Blijkt dit uit zo'n door TNS-NIPO gehouden telefonische 18:00uur-huisvrouwen-enquete? Volgns mij kent het NL volk de tekst van het nieuwe verdrag geeneens.

FlyingSpaghettiMnstr | 24-09-07 | 08:30

Met dank aan alle sukkels die overdag wel werken en die deze nachtelijke debatten mogelijk maken.

Rabarberke | 24-09-07 | 08:21

@LifeCatcher Wat doen andere landen als hun soevereiniteit bedreigd wordt? Het lijkt mij dat als de soevereiniteit van je land bedreigt wordt, je je daar met hand en toch tegen mag verdedigen. Zelfs met geweld. De (instituten van de) EU is cq zijn hierbij de vijand en de bedreiger van onze soevereiniteit.

Let op dit is geen oproep tot geweld, dit is een algemene beschouwing over hoe landen kunnen omgaan met bedreiging van hun soevereiniteit.

Slappe lullen als Boris en de andere pseudocraten in de Tweede Kamer komen immers niet voor de belangen van Nederland op, dan is maar één oplossing mogelijk: het volk moet direct ingrijpen.

Tarak | 24-09-07 | 08:19

@LifeCatcher 24-09-07 @ 07:54
Als er geen referendum komt allen een aangetekende brief naar Den Haag waarin het vertrouwen in de overheid op wordt opgezegd en we ons het recht voorbehouden niet langer te luisteren. Dat zou pas een stunt zijn! De bevolking die het kabinet naar huis stuurt.

noorderling | 24-09-07 | 08:09

Allemaal mooi en aardig maar.. WAT GAAN WE ER AAN DOEN????

LifeCatcher | 24-09-07 | 07:54

Boris kan pleiten wattie wil. Bak Ellende boeit het geen hol. Democratie is zooooo 1970!!

Lekkende Kraan | 24-09-07 | 07:50

@Lord Flasheart Liever soeverein op een eiland dan een hoge slaaf van Brussel.

Tarak | 24-09-07 | 07:49

@Inquisitra Goede post!

Tarak | 24-09-07 | 07:48

Ikzelf ben ook pro-europa, het feit dat er nee is gestemd komt omdat ze niet hebben uitgelegd wat er in de grondwet werd geregeld. Daarnaast wordt het nu niet duidelijk wat dat verdrag gaat regelen. En als er weer een referendum wordt gehouden, zou daardoor wederom een 'nee' te horen zijn. Eigen schuld, dikke bult! Ik ben ook voor een nieuwe referendum, ook als daar democratisch nee op wordt gestemd. Maar ze kunnen niet anders, de regeering heeft allang al toegestemd, dus moeten ze het nu ook de NL burgers door de strot heen douwen.

Enne, Boris, die peilingen waar meer dan 60% van de nl-ers voor het referendum zijn, is door je collega's Balkende en Bos geinstrueeerde staatspropaganda door Maurice de Hondt uitgevoerd. Die hond geloof ik al jaren niet meer! Het zit hem namelijk ik in wie je peilt en hoe de vraagstelling is. Dan kan ik ook gericht een uitslag creeren.

herc | 24-09-07 | 07:40

Ik ga VOOR stemmen!

Effe reeel;
-de bureaucratie is een flauwekul argument; de Gemeente Rotterdam heeft meer ambtenaren dan het Europese circus.
-Als je Turkije seculier wil houden, moet je ze juist Europa intrekken.
-Niet meedoen in Europa geeft je op wereldnivo echt niet meer te zeggen; je wordt een soort Robinson Crusoe, soeverein op je eigen onbewoonde eiland.

Lord Flasheart | 24-09-07 | 07:39

Misschien een beetje simpel gesteld, maar als je auto bij de APK afgekeurd wordt, dan kun je hem laten repareren en daarna volgt een herkeuring. En die herkeuring van de zogenaamde veranderde grondwet doet het volk. Niet JP, niet de coalitiepartijen, maar het Nederlandse volk. Naast het feit dat het afgrijselijk stil is vanuit deze overheid om duidelijk te maken op welke punten er wat precies veranderd is (voorlichting zodat iedereen het begrijpt is het wel het minimale), heerst volgens mij de sublieme angst voor een nieuw NEE. Dat JP geen referendum wil en dat ook nog eens aangekondigd in een periode dat velen steggelen over de resultaten van d Algemene Beschouwingen, is gewoon strategisch gekozen in de hoop dat de aandacht weer gauw verflauwt en JP en het collectief aan landuitverkopers BV rustig door kunnen gaan met het feodaliseren van Nederland. Maar JP doet het sluw, want door dit onderwerp nu aan de orde te stellen, zet hij iig Rutte in een lastige hoek. Nadat Rutte met veel bravoure heeft geprobeerd voor mensen het koopkrachtplaatje voor de middeninomens te laten repareren, moet deze zelfde Rutte zich nu uitspreken voor og tegen een referendum. Dat is lastig, want ook de VVD loopt mee in de uitverkoop aan Europa. En hoe kun je het kabinet nu geloofwaardig aanvallen, als je gelijk stemt voor de feodalisering door dit volk een referendum te onthouden.
Tegelijk zet JP de PvdA voor het blok. Want als de PvdA een referendum wil houden, dan komen onmiddellijk de verhouding binnen dit kabinet onder druk te staan en daarmee de talloze linkse hobby's die de PvdA nu eindelijk eens vanuit hun perpectief er doorheen hebben kunnen drukken.
Wordt het een referendum dan kan het ratterige CDA de VVD en de PvdA de schuld geven. En als het geen referendum wordt, dan kan het volk de VVD en de PvdA de schuld geven. En zo ziet het er dus naar uit dat we een Europese Grondwet door de strot geduwd gaan krijgen. Want uiteindelijk kiezen traditionele partijen nooit voor het volk, maar voor hun eigen macht.
Een de grootste rattenvanger, JP, zit op zijn zetel, dronk een glad, deed een plas en alles bleef zoals het was.
Dit laat dit volk geen keuze om elke partij massaal te steunen die de goedkeuring voor dit zogenaamde gewijzigde verdrag herroept. En als we daardoor uit de EU gaan, zo be it. Er zijn geen donderwolken als we niet mee doen voor Europa. Inmiddels alleen maar voordelen in de waarborging voor onze eigen vrije markt, onze waarborging van nationale souvereiniteit en niet te vergeten de waarborging van onze trots. We hoeven maar naar Noorwegen en Zwitserland te kijken om te constateren dat geen van deze twee (als voorbeelden) in economische rampspoed zijn beland omdat zij Europa als politiek systeem afwezen. Bovendien tonen deze landen aan waar het in essentie WEL om draait en dat is simpelweg een pakket economische bilaterale verdragen zonder politieke inmenging door grote Europese landen of door lamlendige handophoudende Oost-Europese landen die OOK kunnen gaan bepalen wat er hier gebeurt als we meegaan in deze Eu-Grondwet.
Of je nu links of rechts bent, inzake deze materie maakt het niets uit. Aan alle kanten zitten tegenstanders en ze hebben zelfs vanuit hun eigen argumentatie gelijk: Europa vreet ons op, kauwt ons uit en we mogen er niks over zeggen. Zelfbeschikking heet zoiets en het CDA en JP als opperrattenvanger onthoudt ons dat. En als je een dergelijk fundamenteel besluit neemt zonder raadpleging van dit volk, dan ben je niets dan arrogant, neerbuigend en lever je ons volk op voorhand al over aan buitenlandse mogendheden. En als je dat doet, dan verdien je niets anders, dan pek en veren over je uitgestort te krijgen samen met alle potentiele landverraders. Kiest dit volk zelf voor de Grondwet, dan is het onze eigen schuld als we de lul worden en dan moeten we ook niet zeuren. Maar blijf van onze zelfbeschikking af!

inquisitra | 24-09-07 | 07:30

Lijkt me volstrekt duidelijk toch???

Was trouwens dat hele referendum niet al een van de speerpunten van die SP-liberalen? Oh ja... dus in eerste instantie en natuurlijk omdat de helft van de Nederlandse bevolking niet eens weet wat een grondwet inhoudt konden we nee stemmen dankzij de club van Boris. En dan nu moralistisch gaan lopen doen dat we weer mensen die wederom geen idee hebben, weer moeten laten stemmen...

En maar even gemakshalve vergeten natuurlijk dat vereenvoudeging van de Europeese regelgeving miljarden oplevert in bijna alle internationaal opererende branches, waardoor ze de prijzen niet hoeven op te schroeven tijdens de aangekondigde periode van accijns en belasting verhogingen.

Laten we vooral weer tegen stemmen met z'n allen...

Petit | 24-09-07 | 05:15

@daskapitalist 24-09-07 @ 02:52:
"Wij van WC-eend adviseren WC-eend". Echt heel veel anders is het niet. Nou ja, wel humor. Dat dan weer wel.
"You will find that the State is the kind of organization which, though it does big things badly, does small things badly, too." (John Kenneth Galbraith)
youtube.com/watch?v=2_FJAYhrKdg

koerbagh ? | 24-09-07 | 05:05

@koerbagh ? 24-09-07 @ 02:44
er is natuurlijk het eurobarometer onderzoek, uitgevoerd, door jawel, de europese commisie, waar het kabinet sterk op leunt.

daskapitalist | 24-09-07 | 02:52

Draaitafel Demagoog 24-09-07 @ 02:33

Wacht nog steeds op je uitleg

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 02:44

@Draaitafel Demagoog 24-09-07 @ 02:33:
Maar jij weet natuurlijk wel te vertellen wat JPB dan precies als uitleg gegeven heeft bij zijn verklaring "We zijn tegemoet gekomen aan de wens van de kiezer". Ten eerste weet JP helemaal niet wat de wens van de kiezer was, anders dan een afwijzing van de EU-grondwet. Wat dan wel, dat is helemaal niet naar gevraagd. En daar heeft JP zich dan ook helemaal niet over uitgelaten.
hyppopotamus amphibi heeft dus gewoon gelijk. We moeten het nog steeds vernemen wat dan blijkbaar volgens JP onze wensen zijn geweest en de uitleg van hoe hij daaraan is tegemoetgekomen heeft hij in elk geval nergens gegeven. Als jij het beter weet, zeg het dan! Bewijs het dan!

koerbagh ? | 24-09-07 | 02:44

@hyppopotamus amphibi 24-09-07 @ 02:18 .. heb je het uberhaubt wel gelezen ? met je "maar welke dat dan mogen zijn moeten we uit zijn mond nog steeds vernemen" ook leuk hoe je als stem der neestemmers optreed .. voor de rest vind ik je retorische vraagstelling nog het mooiste .. dat dan weer wel !

Draaitafel Demagoog | 24-09-07 | 02:33

pfff ook al zouden jullie gedachtegoed nog het meest bij d66 liggen dan nog zouden jullie dat hier op gs niet durven te uiten .. En dan mij een Burgerlijke valsche nicht noemen ? hahahaha .. get real niet wetende stumpers !

Draaitafel Demagoog | 24-09-07 | 02:24

hyppopotamus amphibi 24-09-07 @ 02:18

je hebt gelijk, we hebben het ons allemaal door de strot laten drukken en er is in principe geen weg terug. Neemt niet weg dat er vandaag of morgen een nieuwe Pim opstaat die heel DH opveegt en wel uit de EU stapt en dan snapen Balkie CS niet hoe dat kan, mark my words

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 02:23

Tja dat Boris een pro Europeaan is, verwondert ons niet natuurlijk. M.u.v. PVV en SP (de nog? niet tot de gevestigde orde behorende partijen) is het politieke establishment al decennialang pro Europa. 0031 is niet voor niets een van de grondleggers van het huidige
Europa. Het heeft "ons" een status gegeven die uitstijgt boven dat van landen van vergelijkbare omvang en economische macht. En op die weg zullen de pro's voort blijven gaan, ongeacht wat er moge passeren. Gelukkig gaat Boris in elk geval nog wel inhoudelijk in op de verschillen tussen de oorspronkelijke grondwet en het huidige verdrag, iets dat JPB volledig, maar dan ook volledig heeft nagelaten ("wij hebben antwoorden gegeven op de wensen van de kiezer"; maar welke dat dan mogen zijn moeten we uit zijn mond nog steeds vernemen).
Feit is dat ca. 60% van onze? regelgeving uit Brussel (ca Straatsburg) komt en dat zal ondanks (of dankzij?) het verdrag echt niet minder worden. Feit is dat Europa er lang geleden al is gekomen zonder dat "ons" is gevraagd naar onze mening daaromtrent. De eerste keer dat dat dus wel gebeurde, was 2 jaar geleden. Maar we zijn het point of no return natuurlijk al jarenlang gepasseerd. Bottehond mag dan nog wel de illusie hebben dat het allemaal wel goed zal komen, maar die droom zal altijd een droom blijven. Feit is ook dat het nieuwe verdrag met opzet zo onduidelijk mogelijk wordt gemaakt (is reeds in meerdere artikelen / columns naar voren gebracht). Feit lijkt te gaan worden dat het kabinet niet van plan is een motie vanuit de 2e Kamer (als deze met hulp van de PvdA al een meerderheid krijgt) te honoreren. Zie www.elsevier.nl/nieuws/politiek/artike...
Met andere woorden, de Europese diesel dendert verder en zal zeker niet door 0031 worden afgeremd. Hoewel zelf een groot tegenstander van Europa, begrijp ik zelfs nog wel dat je als land natuurlijk afgeserveerd wordt (en niet alleen door de grote jongens) wanneer een referendum wederom een overtuigend NEE als uitslag krijgt en onze regering nieuwe "antwoorden" op onze wensen gaat proberen binnen te halen. Neemt niet weg dat we - de kiezers in een democratisch? land - natuurlijk als kleine jongens en meisjes worden weggezet door meester Balkenende. Zo van "jullie hebben een keer je zegje mogen doen, maar erg constructief was dat niet, dus wij regelen het verder zelf wel". Sterker nog, zelfs als ooit (ja ooit, zoiets als in het sprookjes land van ... zelfs niet zal gebeuren) een coalitie van
Rita, Geert en Jan een regering zouden vormen, wordt niets meer teruggedraaid van de Europese status quo op dat moment. Al zouden we in heel Europa 10 miljoen handtekeningen ophalen, dan nog verandert er niets!!! Europa is er en daar zullen we maar mee moeten leren leven.

hyppopotamus amphibi | 24-09-07 | 02:18

bottehond 24-09-07 @ 02:09

tsja, dan word het kiezen steeds makkelijker, we moeten eens ernstig nadenken of wij niet een partij moeten oprichten en dit landje moeten besturen

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 02:15

Boris man, lul toch niet zo. Wat is dat voor lulkoek dat er gehoor zou zijn gegeven aan de wensen van de Nee-stemmers. Ten eerste is de Nee-stemmers helemaal niet gevraagd wat ze tegen die EU-Grondwet hadden; die zogenaamde acht aanpassingen die Nederland wilde, hebben vrijwel niets te maken met de bezwaren die we hadden tijdens het referendum. Ten tweede zijn van die wensen zijn er 4 symbolisch van aard, 2 zijn belangrijk te noemen en 2 zijn absoluut cruciaal (nl. veto en eisen voor toetreding nieuwe landen). De symbolische en de belangrijke zijn doorgevoerd en de cruciale niet.

We krijgen dus gewoon nog steeds een superstaat waarin Nederland geen veto meer heeft. Alleen dit keer zonder fatsoenlijke of leesbare grondwet maar nog steeds inclusief alle niet-democratische achterdeuren die de EU nu ook al heeft. Ja en zonder vlaggetje en liedje, maar dat interesseert dus werkelijk niemand.

En daar wordt jouw democratische ik blij van?! Ook erg D'66 van je trouwens om met geen enkel woord over de inhoud van de grondwet te reppen. SUKKEL.

zmooc | 24-09-07 | 02:15

Draaitafel Demagoog 24-09-07 @ 02:02

Burgerlijke valsche nicht. Je demagogie is gericht aan niemand .....

@ neemjemoeder

Rubberen Rita was de laatste keer voor de EUSSR en turqye derbij.

bottehond | 24-09-07 | 02:09

@ Bottehond en neemjemoeder,
Néeee, niet nóg een partij. De versplintering op rechts is al zo groot!

@draaitafel,
Teleurgestelde eurofiel?

kersenflap | 24-09-07 | 02:07

Draaitafel Demagoog 24-09-07 @ 02:02

Ik ben gen anti globalist, maar doe eens uitleggen waarom EU zo goed is voor ons........

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 02:05

De helft zegt alleen nee omdat 't strategisch hun beter uitkomt .. inhoudelijk zijn ze gewoonweg te dom om ook maar een website te raadplegen en geven de regering op voorhand de schuld over slecht informeren. Maar ach blijkblaar zitten er antiglobalist in bijna elke gs-er bah !

Draaitafel Demagoog | 24-09-07 | 02:02

bottehond 24-09-07 @ 01:58

gaat niet werken, of zelf een partij oprichten of ons richten tot Geert, Rita of Mao Jan

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 02:00

neemjemoederindemali 24-09-07 @ 01:53

Dan maken we inzake de volgende verkiezingen zo'n campagne dat ze voor de krijgsraad komen en we alsnog, tot uw dienst barroso, in de EFTA terechtkomen. Zollang het leger en de pliesie niet onder direct bevel van Brussel staan is Nederland te redden? Nonsens/ Tuurlijk. You ll see.

bottehond | 24-09-07 | 01:58

bottehond 24-09-07 @ 01:51

Klopt, sinds kort ben ik voorzitter van een plaatselijke politieke partij en 1 van mijn raadsleden belegde een vergadering met andere partijen en begon zijn betoog met; "integriteit, respect, vrijheid, blabla zijn erg belangrijk voor ons" blablabla, geen hond die zal zeggen dat hij het daar niet mee eens is

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 01:56

@ Dr.R clavan 24-09-07 @ 01:38

Jezus, hoe hou je het vol man?

dawg | 24-09-07 | 01:54

kersenflap 24-09-07 @ 01:36

je weet nooit hoe die jokers zich er uit redden maar ik weet zeker dat het referendum er NIET komt. Ze zouden wel heel stom zijn want ze weten zeker dat ze een keiharde NEE om de oren krijgen, al was het alleen maar omdat de kiezers zich bedondert voelen (en terecht)

Die jokers weten zich er altijd wel uit te redden met een of ander blabla verhaal en anders zijn ze er gewoon een paar weken niet

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 01:53

neemjemoederindemali 24-09-07 @ 01:24

Wie zegt dat hij Vrijheid nastreeft krijgt te allen tijde de steun van een volk.

bottehond | 24-09-07 | 01:51

* Behead de EUSSR *

bottehond | 24-09-07 | 01:48

@ dawg

Morgen sta ik ingeroosterd voor pruimen. Man/vrouw, ik word gek!

Dr.R clavan | 24-09-07 | 01:38

@ Neemjemoederindemaling,
Níemand zal daar intrappen, net zoals er níemand in de europese grondwet trapt. Maar goed, het kan zijn dat je gelijk hebt: ik stip slechts aan dat dat het einde van Tichelaars carriere en het begin van een nieuwe PvdA-crisis zal worden. Dat weet Tichelaar donders goed.

kersenflap | 24-09-07 | 01:36

@ Dr.R clavan 24-09-07 @ 01:25

Wees blij dat het geen perzikjes waren........... arrrrgh.

dawg | 24-09-07 | 01:34

kersenflap 24-09-07 @ 01:27

Tsja, euh, kijk, wij euh, kijk euh, op persoonlijke titel, blabla, maar als partij reutel reutel, ik heb gezegt een referendum mag er wel komen, reutel, kuch, euh, blabla, persoonlijk ben ik ook niet tegen, maar reutel euh, blabla het is geen grondwet en de verraad van state, reutel reutel, blabla en het is geen onderwerp voor een referendum reutel reutel, bla bla en dan geef ik nu het woord aan...........

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 01:33

koerbagh ? 24-09-07 @ 01:24

U is ook nog wat te optimistisch, 21-9 was een staatsgreep door balkie cs, dat referendum komt er never nooit niet

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 01:28

@ Neemjemoederindemaling,
Maar vertel mij dan eens hóe tichelaar er op terug kan komen?

kersenflap | 24-09-07 | 01:27

@ vander F 24-09-07 @ 01:09

*ontgoocheld in z,n mand gaat*

dawg | 24-09-07 | 01:27

Sjongu, de hele dag stoofperen geplukt, Tis herfst dus pluktijd he. Ik word er alleen zo geil van. Al die peren. Die vorm, die puntjes eraan, en ze willen er niet af. Je moet eraan trekken en draaien en dan komen ze. Geil man, fruit.

Dr.R clavan | 24-09-07 | 01:25

@-edit 24-09-07 @ 00:53:
Jawel: je stelt dat de materie te complex is om aan het "domme volk" over te laten en dat die er daarom geen oordeel over kunnen en mogen vellen. Maar de materie is "im Grunde" helemaal niet complex. Dat is dus je fout.
Het is dus nu aan de taak van de kamer, en met name van de oppositie -en da's verdomd nog een heksentoer als je kijkt wie de oppositie is- om de referendumvraag zodanig uit te leggen en het debat zo scherp te stellen. Maar het referendum moet er wél komen. Komt het er niet, dan is 21/09/07 een staatsgreep geweest. Pure & simple.

koerbagh ? | 24-09-07 | 01:24

kersenflap 24-09-07 @ 01:20

dan wordt hij wel terug gefloten oid, maar dat referendum komt er nooit niet omdat ze wel weten dat ze een keihard NEE krijgen en dan gaan de lichten uit in nederland, stappen we uit de EU, breken alle dijken en valt Duitsland morgen binnen

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 01:24

@neemjmoederindemaling,
Tichelaar kán helemaal niet binnen zo'n kort tijdsbestek wordn afgeserveerd. Dat zou de PvdA in een nog grotere crisis storten. Maar goed, we zullen zien hoe het loopt.

kersenflap | 24-09-07 | 01:20

kersenflap 24-09-07 @ 01:12

U gelooft vast ook nog in de kerstman en sinterklaas. Indien nodig wordt Tichelaar afgeserveert, zo hij het nog niet is, en gaan we over tot de orde van de dag en dat is kiezers bedriegen, voorliegen en besodemieteren.

Dat referendum komt er nooit.

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 01:16

@ neem je moeder in de maling,
Letterlijk citaat van Tichelaar: "Er is geen enkel argument om géén referendum te houden". Nogmaals: hier komt hij helemaal niet onderuit. Jan Pronk-voorstander van het referendum- zal de vloer met hem aanvegen en de bevolking zal de PvdA nóg harder laten vallen. Reken dus maar op een JA.

kersenflap | 24-09-07 | 01:12

@kersenflap 24-09-07 @ 01:05
je mag natuurlijk van streng gereformeerde protestante randstedelingen niet verwachten dat ze de jezuïetenstreken kennen om te overleven in brussel.

daskapitalist | 24-09-07 | 01:12

@dawg 24-09-07 @ 00:50,
als we blindelings doorgaan wel ja.

@Koerbagh,
heb je nog niet een oud adres van mij,
of heb je de gehele c schijf grundlich ausradiert?

vander F | 24-09-07 | 01:09

@-edit 24-09-07 @ 01:05
Dus een oligarchie ( zie vs ) .
Ik ga dromen van keuze c ..

noorderling | 24-09-07 | 01:08

Geen Holland in de EU. Referendum ok, wordt toch hetzelfde. Geen referendum is geen democratie.

Dr.R clavan | 24-09-07 | 01:08

*bed gaat*
Fijne avond verder

-edit | 24-09-07 | 01:06

@noorderling 24-09-07 @ 01:01
Kleine correctie: dat gedoe met referenda moeten ze afschaffen. Voor het overige blijven we braaf stemmen. Wat mij betreft in een ander kiesstelsel. Niet meer op partijen maar op personen die voor mijn belang opkomen. Los van partijpolitieke balngen.

-edit | 24-09-07 | 01:05

dawg 24-09-07 @ 00:48,
Juistem. Ik moest net even terugdenken aan een interview met Balkenende twee jaar geleden. Op de vraag: "waar merken we dan aan dat we er minder bij horen?" antwoorde hij dat Nederlandse bewindslieden dan buiten overlegjes en onderonsjes zouden worden gehouden.

By the way, kennen jullie deze nog,nog,nog..... www.geenstijl.nl/filmpjes/Stem_voor_Mu...

kersenflap | 24-09-07 | 01:05

noorderling 24-09-07 @ 00:55

Jammer he, als ze me 10 miljoen bieden om voor te stemmen ben ik ook voor en ga vervolgens lekker met mijn reet op de bahama's in de zon liggen

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 01:03

@-edit 24-09-07 @ 00:53
Als je die gedachtengang volgt kun je eigenlijk beter dat hele gedoe met stemmen afschaffen. Kunnen ze eindelijk toegeven dat 031 al jaren een oliegarchie is.

noorderling | 24-09-07 | 01:01

kersenflap 24-09-07 @ 00:44

Heb je die Tichelaar ook horen zeggen dat hij oprot als er geen referendum komt? Ben bang van niet en hij nokt echt niet als er geen referendum komt, sterker, er komt geen referendum en niemand nokt af. We worden gewoon belazerd door de hele kluit en de oppositie houd zijn bek ook al. Lees het verhaaltje van Borisje hierboven maar.

Heb jij snoeiharde uitspraken gehoord voor een referendum? zo ja, door wie?

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 01:00

@kersenflap 24-09-07 @ 00:54
Precies. Brussel gaat nauwelijks binding aan met de achterban, maar we gaan die achterban, die niets weet van het ondoorzichtiche, onduidelijke Brussel vragen wat ze vind van een verdrag dat ze daar hebben bekokstooft. De vraag is niet: willen we de EU. Dat is niet wat er gevraagd wordt, maar jij en velen anderen lijken dat te denken. Geen verdrag betekent nog niet einde EU. Zie 2005.

-edit | 24-09-07 | 00:58

@koerbagh ? 24-09-07 @ 00:47
Is basiscursus ondernemen eigenlijk: u geeft aandelen uit. Houdt u: a) 51% in eigen handen, b) 49% in eigen handen , c) verkoopt alles en gaat op de Bahama's wonen. Alleen hebben wij keuze c niet, helaas.

noorderling | 24-09-07 | 00:55

@ Edit,
Welnee, Brusssel heeft die scepsis zelf veroorzaakt. Ze heeft zich door de jaren heen geprofileert als een autistisch, anoniem orgaan dat nauwelijks binding aangaat met de diverse bevolkingen. Brussel is een zichzelf in standhoudend blok voor uitgerangeerde baantjesjagers. Begrijp me niet verkeerd, ik heb niks tegen (gematigde) europese samenwerking, maar hier zit ik totaal niet op te wachten.

Kijk alleen al eens naar de besluitvorming in Brussel: socialisten, liberalen en conservatieven moeten zich bij een algemene fractie voegen die gezamelijk een besluit neemt. Liberalen in Belgie zitten toch écht heel anders in elkaar dan Nederlandse liberale partijen.

Voor individuele geluiden is in Brussel geen plaats. Om het nog compacter te zeggen: Nederland is veels te individualistisch voor een vergealgemeniseerd machtsorgaan als Brussel. Ik heb liever een effectieve europese samenwerking.

kersenflap | 24-09-07 | 00:54

@koerbagh ? 24-09-07 @ 00:47
Hey... dat is niet de fout die ik maak. Ik ben niet de steller van de vraag aan de kiezer en ik hoef het ook niet uit te leggen. De fout ligt inderdaad bij de politiek die er belang bij heeft om zo onduidelijk mogelijk te zijn. Dat ben ik helemaal met je eens en is ook volledig in lijn met mijn stelling dat de kiezer geen idee heeft waarop hij stemt.
.
Mijn punt is dat je dan op dergelijke gronden geen referendum moet willen, omdat de uitslag niets zegt over het onderwerp waarover het zou moeten gaan, maar al dan niet tegemoet komt aan de verborgen agenda's van de dames en heren politici.

-edit | 24-09-07 | 00:53

@ mezelf

gellof = geloof

dawg | 24-09-07 | 00:50

@ vander F 24-09-07 @ 00:30

Gellof jij in Eurabia?

dawg | 24-09-07 | 00:50

kersenflap 24-09-07 @ 00:37

Dat drogargument gaan we nog heel vaak horen. Maar wat je ruikt is het angstzweet van Timmermans. We kunnen net zo vaak terug als we willen. Goeie deals worden gemaakt op basis van vrijwilligheid.

dawg | 24-09-07 | 00:48

@-edit 24-09-07 @ 00:33:
De fout die je maakt is dat de kernvraag helemaal niet complex is. De vraag is vreselijk simpel. Hoe wil je dat dit bestuurd wordt en door wie? Wil je dat dat gebeurt door een conglomeraat van benoemde vriendjes die niet kunnen worden gecoorigeerd door een gekozen parlement, waarvan de besluiten niet door een individuele lidstaat kunnen worden afgewezen? Of wil je dat dit gebeurt door een rechtstreeks gekozen eigen parlement die Europese regels kan afwijzen? Daar komt het in de kern op neer. Hoe de Europese instituten dan hun zaakjes verder regelen (wat het overgrote deel van de verdragstekst behelst) dat kan de burger/kiezer inderdaad geen moer schelen. Als het maar niet teveel geld kost.
Maar de wezenlijke vraag is heel simpel. En die is ook aan iedereen uit te leggen. Maar dat zullen h.h. politici niet doen. Zeker niet de Balk c.s., want die hebben er slechts belang bij om de wezenlijke vraag te verdoezelen. Zo scherp zul je het van politici nooit horen, ook van een pseudo-democraat als Boris niet.

koerbagh ? | 24-09-07 | 00:47

@kersenflap 24-09-07 @ 00:41
Sceptisch over Brussel. Volgens mij grotendeels veroorzaakt door onwetendheid en desinteresse. Overigens ben ik van mening dat wanneer men wel weet waar het over gaat, dat men even sceptisch blijft. Maar dat terzijde.

-edit | 24-09-07 | 00:46

neemjemoederindemali 24-09-07 @ 00:43

Nee.... niet voor deze wereld...... slechts voor Europa. Ik voel dan ook dat het tijd is om mijn biezen te pakken!

RightOfMind | 24-09-07 | 00:46

@ neemjemoederindemaling,
Ik citeer Wouter Bos slechts.
Nog belangrijker: Tichelaar heeft toegezegd dat hij niet tegen een referendum is. Hij kan geen kant meer uit: Nu nee zeggen tegen het referendum betekend voor hem het einde van zijn politieke loopbaan: Pronk zal hem alle hoeken van de kamer laten zien en het volk zal hem massaal uitkotsen.

kersenflap | 24-09-07 | 00:44

@noorderling 24-09-07 @ 00:40
Precies. Daarom kan ik niet wachten totdat Wilders een coalitie aan moet gaan ;) Die anti-Bosbelasting was overigens één van de speerpunten van het CDA. Zo werken die dingen

-edit | 24-09-07 | 00:44

RightOfMind 24-09-07 @ 00:42

u is te goed voor deze wereld

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 00:43

@neemjemoederindemali 24-09-07 @ 00:33
Nee hoor. Verkeerde inschatting van je. Europa leeft niet bij de mensen. Europa is ver weg voor velen. Dat heeft niets met domheid of slimheid te maken, maar met interesse.

-edit | 24-09-07 | 00:42

neemjemoederindemali 24-09-07 @ 00:38

Ik dacht:"laat ik nou eens een keertje een optimistisch geluid laten horen, ook al is het sience fiction."

RightOfMind | 24-09-07 | 00:42

@ Edit,
De essentie van de grondwet is gewoon duidelijk voor iedereen: nog meer macht voor Brussel, inleveren van veto-stemmen en een carte-blanche voor Turkije om over 15 jaar ons te overrulen. Meer hoeven mensen niet te weten.

Is het verder weleens bij je opgekomen wáárom de bevolking zo sceptisch is over Brussel?

kersenflap | 24-09-07 | 00:41

kersenflap 24-09-07 @ 00:37

moehahaha, woutertje boslim zit lekker in het pluche en gaat never nooit niet NEE zeggen, waar moet die joker naartoe als hij ministertje af is?, juist ja, naar de EU, presentielijstje aftekenen en dan lekker op het terras zitten oid

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 00:41

@-edit 24-09-07 @ 00:35
Het was anders wel 1 van de speerpunten in hun campagne. Dat noem ik oplichting. Dat je niet al je plannen kunt realiseren in een coalitie is duidelijk. Maar om de kern van je campagne op te offeren is wel erg je kiezers de grond in stampen. Is zoiets als Wilders die na de nieuwe verkiezingen ineens Moskeeën gaat bouwen.

noorderling | 24-09-07 | 00:40

RightOfMind 24-09-07 @ 00:35

U is wel heel optimistisch met dat misschien ja, moehahaha, never, we willen uit die kut EU, laten ze dat maar eens vragen, wedden dat je dan eindelijk een hele dikke JA krijgt?

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 00:38

Ik krijg wat van die dubbelposts

LibertasSimplex | 24-09-07 | 00:38

@ Mazzeltov,
Die kreten vliegen ons nu al om de oren. Zo hoorde ik Frans Timmermans zeggen dat we nu écht niet meer naar Brussel terug kunnen keren met een "Nee" van de bevolking.

Deze grondwet kan en mag er niet doorgedrukt worden zonder een duidelijke stem van de bevolking. Om Wouter Bos (twee jaar geleden) nog maar eens te citeren ""Wie A zegt, moet ook B zeggen."

kersenflap | 24-09-07 | 00:37

godverdomme Europa gebiedt en verbiedt tot en met de maten van chocoladepaashazen aan toe. Op basis van niks. Volvreten klemzuipen snuiven en hoerensnoeren. Op basis van dat. De tiefus met Europa. We kunnen zelf ook wel samenwerken met wie we willen.

LibertasSimplex | 24-09-07 | 00:37

godverdomme Europa gebiedt en verbiedt tot en met de maten van chocoladepaashazen aan toe. Op basis van niks. Volvreten klemzuipen snuiven en hoerensnoeren. Op basis van dat. De tiefus met Europa. We kunnen zelf ook wel samenwerken met wie we willen.

LibertasSimplex | 24-09-07 | 00:36

@neemjemoederindemali 24-09-07 @ 00:35
Ontslagen. Ga direct naar de gevangenis, u ontvangt geen plakje worst.

Cookie v. eigen deeg | 24-09-07 | 00:36

@daskapitalist 24-09-07 @ 00:26
TSja: zo werkt dat met coalitievorming. Je zult maar CDA hebben gestemd en nu de Bosbelasting ingevoerd zien worden....

-edit | 24-09-07 | 00:35

Cookie v. eigen deeg 24-09-07 @ 00:31

Hoezo nieuw paleis, daahaag als minister van financien kan ik dat niet toestaan

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 00:35

Wat de heren politici nog steeds vergeten, is dat het NEE van 2 jaar geleden, voor de meeste mensen geen NEE was tegen de zogenaamde grondwet, maar tegen Europa. Een heleboel mense waren (en zijn) het zat om vanuit Brussel en door onze ministers allerlei dingen door de strot geduwd te krijgen, waar geen mens blij mee was. Dus misschien als deze "wijze" heren nou eindelijk eens gaan luisteren naar wat het volk (of volgens hun het gepeupel) wil, krijgen ze misschien nog eens een keertje JA.......... MISSCHIEN.

RightOfMind | 24-09-07 | 00:35

koerbagh ? 24-09-07 @ 00:27

Weinig aan toe te voegen, edit 24-09-07 zijn punt snap ik wel omdat hij denkt dat hij meer verstand heeft dan de rest van Nederland en omdat hij misschien de moeite heeft genomen die hele grondwet door te nemen. Het is gewoon naief om te denken dat iedere kiezer dat doet, maar het is ook naief om te denken dat elke kiezer achterlijk is en dat is zijn grote denkfout

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 00:33

@kersenflap 24-09-07 @ 00:25
Ik onderschat dit volk niet. Zeker niet. Mijn beeld van de kennis van Europa van mensen is anders dan die van jou. Overigens wijzen diverse onderzoeken en enquetes uit dat de gemiddelde Nederlander weinig tot niets weet van Europa. Dat lijkt mij vrij aannemelijk. Kennelijk gaan wij uit van verschillende aannames. Dat kan.
.
Nogmaals: ik onderschat dit volk niet. Eigenlijk ben ik tegen referenda als instrument. Helemaal als de vraag complexe materie behelst. En als er iets complex is, is het Europa wel.

-edit | 24-09-07 | 00:33

@neemjemoederindemali 23-09-07 @ 23:34 : dat was een uitspraak van een 2e kamerlid in e.o.a. TV rubriek.... op een vraag van de reporter.
Wie het was, weet ik niet meer maar ik hoorde hem duidelijk zeggen dat de kans dan aanwezig was dat NL dan uit de EU zou moeten stappen, als het weer een massaal NEE zou worden.
We maken ons dan ongeloofwaardig... bladieblabla... ik zit te wachten tot we weer de kretologie gaan horen dat het licht uitgaat, er oorlog komt.. enz.
Dan gaat het zeker een massaal NEE worden.

Mazzeltov | 24-09-07 | 00:31

@neemjemoederindemali 24-09-07 @ 00:29
Ik twijfel eerlijk gezegd.

Maar goed, overal waar jullie me niet begrepen hebben was dat ook sarcastisch bedoeld. Met uitzondering van die verlichte dictatuur dan.
* Oventje in, dromen over mijn nieuwe kabinet en het te bouwen presidentieel palijs*

Cookie v. eigen deeg | 24-09-07 | 00:31

@-edit 24-09-07 @ 00:18
Misschien moet je het dan nog eens lezen? Er staat precies waarom men nee stemt.

noorderling | 24-09-07 | 00:30

@dawg 24-09-07 @ 00:26,
gewoon, een stel levensgevaarlijke utopisten die de grondwet er door gaan jassen,
en dit aan het zicht onttrekken door dik rookgordijn.

vander F | 24-09-07 | 00:30

bottehond 24-09-07 @ 00:26
Vriend. Strategie: dezelfde als die former Italian prime minister in dat stukje van die dawg aanprijst. Beinvloeding. Al in volle gang. Gewoon de andere kant op. Don't insult my intelligence

LibertasSimplex | 24-09-07 | 00:29

@neemjemoederindemali 24-09-07 @ 00:14
Je hebt gelijk.. Mea Culpa Ik schoot in de "kom niet aan Jan"reflex..

klauwkikker | 24-09-07 | 00:29

Cookie v. eigen deeg 24-09-07 @ 00:25

Ik heb het idee dat zijn sarcasme mode aanstond :-)

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 00:29

@dr.spin007 24-09-07 @ 00:12:
Ik vind het (nog verder) opgeven van de Nederlandse soevereiniteit, de inperking van grondwettige burgelijke rechten en het zeer geringe democratische gehalte van de club waar we die soevereiniteit en rechten aan opgeven toch iets te belangrijk om over te laten aan dat stel idioten en opportunistische overheidsbaantjesjagers in regering en parlement.
Jij kan toch godverdomme zelf ook nadenken? De nitty-gritty van de verdragstekst zelf even buiten beschouwing latend, daar hebben we inderdaad voor veel geld ambtenaartjes voor aangesteld, het gaat om de "big picture". De randvoorwaarden waaronder de EU als instituut gaat opereren en de kiezer (niet slechts de Nederlandse kiezer, dit gaat óók om alle kiezers in de BRD, Frankrijk, Hongarije, Italië, Portugal, Luxemburg etc. etc.) buitenspel wordt gezet. Daar gaat het om.
Meer hoef je niet te weten om in te zien dat het niet deugt. Niet alleen hebben Nederlandse burgers straks minder te zeggen over hun eigen land, dat geldt voor alle Europese burgers. Dát vind ik zorgwekkend genoeg om het niet slechts over te laten aan die zogenaamde volksvertegenwoordigers die lippendiensten bewijzen aan hun kiezers, maar feitelijk de snikkels van de partijbonzen pijpen en de burgers in de reet naaien want dat levert ze persoonlijk net iets meer op dan andersom.

koerbagh ? | 24-09-07 | 00:27

LibertasSimplex 24-09-07 @ 00:24

Doe een voorstel voor een strategie, want met zo iets roepen vanuit je hangmat met een chick en een screwdriver in de buurt bereik je denkelijk helemaal geen ene reet. Besides: ik denk dat dit goed gaat komen. Nederland gaat uit de EUSSR. Wéér een bevrijdingsdag er bij.

bottehond | 24-09-07 | 00:26

@-edit 24-09-07 @ 00:14
je zult in 2006 maar voor de pvda gestemd hebben, in de hoop dat er een nieuw referendum kwam.

daskapitalist | 24-09-07 | 00:26

vander F 24-09-07 @ 00:15

Maar welk doel in jezusnaam?

dawg | 24-09-07 | 00:26

@Gezellig he? 24-09-07 @ 00:21
Die club bestaat al een poosje en heeft ook al een poosje een redelijke invloed op de politiek in NL. Nu niet meer dan in het verleden, altijd al te veel als je het vanuit democratisch oogpunt bekijkt. nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_State_%... Een doorsnee van de bevolking is het zeker niet.

Cookie v. eigen deeg | 24-09-07 | 00:25

dr.spin007 24-09-07 @ 00:12

Als Rita de EFTA niet gaat promoten is ze dead meat. Hoef je me ook niet meer te mailen. Just my twocents.

bottehond | 24-09-07 | 00:25

@ Edit,
Ik heb net al aangegeven dat ik me in allerlei maatschappelijke kringen (van hoog tot laag) beweeg en dat mijn indruk is dat mensen héél goed (en vaak zelfs gedetailleerd) doorhebben waar het verdrag over gaat. Dat Nova een blinde, oude man uit een winkelstraat plukt om zijn mening te pijlen doet daar niks aan af.

Nederlanders zijn praktisch ingesteld, maar weten met hun boeren verstand precies de vinger op de zere plek te leggen. Daarom zijn we -door de eeuwen heen- ook zo'n voortvarende handelsnatie geworden. Het domste wat je kunt doen (en dat doe jij) is dit volk onderschatten.

kersenflap | 24-09-07 | 00:25

@Gezellig he? 24-09-07 @ 00:21
Sorry hoor. Maar wanneer je dat niet weet, ga je dan wel meedoen wanneer je in een referendum wordt gevraagd of je voor of tegen een (grondwettelijk) Europees verdrag bent? No pun intended.

-edit | 24-09-07 | 00:24

Aan referenda heb je niks. Gewoon kappen met verde Europisering. Gewoon doen. Niet dat slappe overdemocratische

LibertasSimplex | 24-09-07 | 00:24

Aan referenda heb je niks. Gewoon kappen met verde Europisering. Gewoon doen. Niet dat slappe overdemocratische

LibertasSimplex | 24-09-07 | 00:24

@Koninkrijk 24-09-07 @ 00:15
Nou .. die Britten hebben nog lang geen referendum. Brown is niet veel anders dan JP.
@kersenflap: dank.

Overigens: ik hoop op en roep om opstand, anarchie en machtswisselingen als de regering geen referendum houdt. Deden we vroeger ook als het niet beviel, en is zeker voor herhaling vatbaar.

noorderling | 24-09-07 | 00:23

@ Cookie v. eigen deeg 23-09-07 @ 23:50
Nou ik heb Balk-Ellende de hele vrijdag "raad van State ... (n) ... horen roepen. Op iedere persconferentie werd dit eindeloos als het ultieme tovermiddel gemeld. Maar voor mij is het onbekend wie deze heilige club mag zijn. Het is in ieder geval niet een "doorsnede" van de Nederlandse bevolking. Want die hadden een referandum geadviseerd.

Gezellig he? | 24-09-07 | 00:21

@dawg 24-09-07 @ 00:12
Als er een referendum komt, stem ik nee. Verder bevestig je mijn bezwaren tegen het referendum eigenlijk.

-edit | 24-09-07 | 00:21

dr.spin007 24-09-07 @ 00:12

Aha, u bent ook voor dictatuur, u wordt op uw wenken bediend door Balkie CS en nu nooit meer zeuren over te veel belasting betalen en verder ook graag uw bek houden kameraad, zoniet dan wordt u verbannen naar een heel koud land

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 00:20

@kersenflap 24-09-07 @ 00:17
Vraag het ze eens. Ga morgen maar eens op je werk of op school vragen naar 1, 2 of 3 punten uit die grondwet. Dan weet je wat ik bedoel.

-edit | 24-09-07 | 00:20

@noorderling 24-09-07 @ 00:11
Ten eerste: ik ben geen voorstemmer. Ik heb nee gestemd in 2005 en zou dat nu weer doen. Ik ben tegen een referendum op dit punt.
.
De nee-stemmers begrijp ik wel. Maar door jouw verhaal (waar ik mij inhoudelijk prima in kan vinden) moet je je afvragen wat dat 'nee' dan werkelijk betekend. En daarom ben ik tegen een referendum.

-edit | 24-09-07 | 00:18

Nederland onafhankelijk! Weg met Europa!

Dr. Faustus | 24-09-07 | 00:18

@ Edit,
Noorderling heeft het net al heel mooi verwoord, maar ik herhaal de vraag nog maar een keer: Hoe kom je er nou in godsnaam bij dat de kiezer niet weet waar ze het over heeft?

kersenflap | 24-09-07 | 00:17

@ noorderling 24-09-07 00:11, precies die nare fransen willen meteen drugs en abortus weg hebben. Die Britten snappen het wel, maar onze balkenende is bang ruzie te krijgen en wringt zich in allerlei bochten om een referendum te ontwijken. Slap.

Koninkrijk | 24-09-07 | 00:15

@koerbagh ? 24-09-07 @ 00:05,
en daar meteen achteraan:
@dawg 24-09-07 @ 00:12

Dit heet gewoon een staatsgreep, we zijn werkelijk beland in een nl.wikipedia.org/wiki/Pseudocratie

vander F | 24-09-07 | 00:15

klauwkikker 24-09-07 @ 00:05

Hmm, begrijpend lezen valt niet mee met zo'n amfibie breintje. Mao Jan, Rita en Geert zijn de enigen die me nog niet genaaid hebben, cq hun partij

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 00:14

noorderling 24-09-07 @ 00:11,
Chapeau, ik had het niet mooier kunnen zeggen!

kersenflap | 24-09-07 | 00:14

@kersenflap 24-09-07 @ 00:10
Mijn punt is dat je een referendum niet kan vergelijken met een tweedekamerverkiezing. Wanneer je ergens ja of nee tegen moet zeggen is het zeer wenselijk dat je weet waarop je ja of nee zegt. Dat geldt voor alles in het leven, waarom niet voor referenda, dan?
.
Partijpolitiek is een heel ander issue. Daar stem je op een programma en weet je vooraf ook dat het programma waarop je stemt nooit volledig uitgevoerd kan worden. Simpelweg omdat er coalities gevormd worden en regeeraccoorden afgesloten worden. Dat is iets heel anders als een ja of nee tegen een zeer specifiek voorstel.

-edit | 24-09-07 | 00:14

Laat ik eens iets zinnigs zeggen. Als er een nieuw referendum komt, is weer iedereen sikkeneurig dus stemt weer iedereen tegen. Simpel zat. Dat hele referendum gaat niet over de EU maar over tevredenheid. Tevredenheid over de eigen situatie en de Nederlandse politiek.
Wat ik er zelf van vind? Ik betaal godverdomme heel veel belasting om heel veel politici en heel veel ambtenaren te laten opnderzoeken wat beter is. Dit gaat niet over een drempeltje en ook niet over de kleur van de deur van de nieuwe bibliotheek. Dit gaat over iets waar 1% van 0031 iets van snapt. Daar moet je niet over stemmen. Daarom moet de regering een beslissing als deze niet aan de bevolking voorleggen. De regering en de kamer moeten zelf maar een ballen tonen. Dus Boris: aan de slag!

dr.spin007 | 24-09-07 | 00:12

-edit 23-09-07 @ 23:43

Door de discussies ten tijde van het referendum van 2005 is het mij pas goed duidelijk geworden hoe de Europese instellingen zich gaandeweg ontwikkeld hebben van een apparaat dat de belangen van de aangesloten lidstaten moest dienen tot een ondemocratisch machtscentrum met de Verenigde Staten van Europa als einddoel.

Het voorliggende wijzigingsverdrag is met opzet zo ondoorzichtig mogelijk gemaakt om te verhullen wat er op het spel staat.Check de onderstaande citaten op: www.openeurope.org.uk...

“The good thing about not calling it a Constitution is that no one can ask for a
referendum on it.”
– Giuliano Amato, Former Italian Prime Minister

“Public opinion will be led to adopt, without knowing it, the proposals that we dare not present to them directly.” “All the earlier proposals will be in the new text, but will be hidden and disguised in some way.” "What was [already] difficult to understand will become utterly incomprehensible, but the substance has been retained… Why not have a single text? The only reason is that this would look too much like theconstitutional treaty. Making cosmetic changes would make the text more easy to swallow."
– Giscard d’Estaing, Author of the European Constitution

“They decided that the document should be unreadable. If it is unreadable, it is not constitutional, that was the sort of perception… Because if this is the kind of document that the IGC will produce, any Prime Minister – imagine the UK Prime Minister - can go to the Commons and say ‘look, you see, it’s absolutely unreadable, it’s the typical Brussels treaty, nothing new, no need for a referendum.’ Should you succeed in understanding it at first sight there might be some reason for a referendum, because it would mean that there is something new.”
– Giuliano Amato

“The aim of the Constitutional treaty was to be more readable; the aim of this treaty is to be unreadable… The Constitution aimed to be clear, whereas this treaty had to be unclear. It is a success.”
– Karel de Gucht, Belgian Foreign Minister

“Britain is different. Of course there will be transfers of sovereignty. But would I be intelligent to draw the attention of public opinion to this fact?”
– Jean Claude Juncker, Prime Minister of Luxembourg

On de burger dus nu zij recht om aan de noodrem te trekken middels een referendum is werkelijk een gotspe. De materie is complex omdat de eurocratie belang heeft bij die ondoorzichtigheid.

dawg | 24-09-07 | 00:12

@-edit 23-09-07 @ 23:58 en al die anderen
Wat opvalt is dat al die voorstanders om het hardst roepen dat de nee-stemmers het niet begrepen, niet wisten waar het over ging en nog meer van die ontkenningen. Zou het ooit in jullie opkomen dat op die manier schofferen van het electoraat nogal onfatsoenlijk is? En dat de kiezer over de inhoud niet eens zoveel hoeft te weten dan: Nederland geeft op een groot aantal terreinen zijn eigen autonomie op. Zeg maar de essentie van het verdrag. En dat de kiezer heel goed doorheeft dat het betekent dat de grotere landen zeggenschap krijgen over het nederlandse beleid? Dat uiteindelijk de religieuze grondslag van zuidelijke landen en islamitische landen ( helaas .. ) er voor zorgen dat bijvoorbeeld abortus hier verboden gaat worden?

De kiezer hoeft geen details te weten: de essentie heeft ie verdomd goed door. De nee-stemmer voortdurend afschilderen als dom en xenofoob is wel het grootste zwaktebod wat de voorstanders te beiden hebben. Op zich wel weer zo'n angstwekkend gedrag dat je direkt nee gaat stemmen, dat dan wel.

noorderling | 24-09-07 | 00:11

@ Edit,
Als we jouw redenering moeten volgen kunnen we de democratie maar beter opheffen en een dictatuur installeren. Immers: mensen die niet weten waar ze het over hebben zijn ook niet in staat om een ordentelijke volksvertegenwoordiging te kiezen.

De kiezer weet juist heel goed waar ze het over heeft: welliswaar met wat minder ingewikkelde zinsconstructies, maar toch. Ik snap natuurlijk ook dat de (linkse) media een heel ander beeld geven: die kiezen de grootste oetjoekels uit een winkelstraat uit om ze vervolgens voor de camera te laten blaffen dat ze zich zorgen maken over de aardappel-prijs. Mijn ervaring (en ik begeef me in diverse maatschappelijke kringen) is dat mensen maar al te goed weten wat die grondwet behelst.

kersenflap | 24-09-07 | 00:10

@Tarak 24-09-07 @ 00:03, @kersenflap 24-09-07 @ 00:03
Tsja: vraag de eerste de beste man op straat eens 3 punten uit de grondwet op te noemen. Dan zal je meemaken dat ze echt geen idee hebben. En wordt de onderbuik belangrijk inderdaad. Persoonlijk heb ik liever niet dat belangrijke beslssingen gebasseert worden op de onderbuik. Geef mij maar de ratio.

-edit | 24-09-07 | 00:09

Tarak 23:31, neemjemoederindemali 23:55,
Wat ik ook niet snap is dat amerika ongeveer net zoveel inwoners als de EU heeft maar dat je als persoon een speciale green card nodig hebt om uberhaupt dat land in te komen. Hebben die dan geen moeite de laagbetaalde banen als veger te vullen... Volgens mij is het ook zo dat een gebrek aan iets wellicht innovatie stimuleert.

Koninkrijk | 24-09-07 | 00:09

kersenflap 24-09-07 @ 00:00

Droom maar lekker verder, dat referendum komt er never nooit niet want balkie cs zijn wel zo helder van verstand dat ze weten dat ze een hele dikke NEE krijgen, maar ik ben de eerste die het zal toejuichen als er een referendum komt zolang er bij een NEE ook de stekker uit de EU word getrokken wat Nederland betreft, andere landen moeten zelf weten wat ze doen

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 00:06

Laten we het nieuwe verdrag zónder referendum maar gewoon noemen wat het feitelijk is: Een staatsgreep. Een coup d'état van de gevestigde macht met medewerking van hare majesteit de koningin via de Raad van State. Een regeringsbesluit om het op advies van RvS niet aan de burgers voor te leggen, een verdrag dat door de regeringsfracties door het parlement zal worden geloodsd, want geen fractie zal het kabinet over Europa opblazen, en geen individueel parlementslid van een regeringsfractie zal zijn toekomstige (Europese?) politieke carrière er voor op het spel zetten.
Een deel van de Nederlandse soevereiniteit en de democratische controle van de burger op (een deel van de) besluitvorming, die als Europese regelgeving voor Nederland dezelfde status als een grondwet heeft (want we móeten er aan voldoen zonder dat we er -parlementair- voor gekozen hebben), wordt verkwanseld aan een bureaucratische moloch die wordt aangestuurd door nepotistisch aangestelde commissarisen.
Tsja, dat is toch echt een staatsgreep. Een salon-staatsgreep, maar niet minder een staatsgreep.

koerbagh ? | 24-09-07 | 00:05

@neemjemoederindemali 24-09-07 @ 00:02
Waarmee heeft Jan jou dan genaaid?

klauwkikker | 24-09-07 | 00:05

@neemjemoederindemali 23-09-07 @ 23:53
Dat is dus een heel groot verschil met een referendum. Daar heb je, in tegenstelling tot een tweedekamerverkiezing, maar 2 keuzes: ja of nee. Punt. Period. Wanneer het onderwerp té ingewikkeld is en té troebel voor de kiezer, dan moet je geen referendum houden. Want: laten we eerlijk zijn: wie weet nou precies waar Europa voor staat en waar het goed voor is of niet? Als er 1 ding duidelijk is, is dat het wel. Met die wetenschap kan de vraag die gesteld wordt in een referendum nooit goed beantwoordt worden door de kiezer. Hij heeft het besef niet. Ik wil niet dat mijn land bestuurd wordt door mensen die geen idee hebben waar ze mee bezig zijn. En dus ook geen referendum waar kiezers stemmen op iets waarvan ze geen idee hebben waar het over gaat.

-edit | 24-09-07 | 00:05

@Elisabeth2 23-09-07 @ 23:55
Ik weet het wel zeker.. Anders had er wel onder gestaan dat je moest opbokken...

klauwkikker | 24-09-07 | 00:04

@ Edit,
Wat een lulkoek. De mensen weten héél goed waar ze het over hebben.
Als het allemaal partij-politiek betrof, waarom wijzen de peilingen dan nu op vrijwel precies dezelfde uitslag als twee jaar geleden? We hebben nu toch écht een nieuwe regering hoor.

kersenflap | 24-09-07 | 00:03

@-edit, ik denk dat u de kiezer onderschat. Ik denk dat de meeste mensen uit overtuiging "Nee" hebben gezegd tegen de EU-grondwet.
Er is overigens niets zo betrouwbaar als de onderbuik van de kiezer. Als de kiezer het onderbuikgevoel heeft dat het niet deugt, dan deugt het niet.

Tarak | 24-09-07 | 00:03

Heb bij de laatste verkiezingen CDA gestemt, maar dat was wel de eerste en de laatste keer, Mao Jan wordt het niet dus waarschijnlijk uit narigheid maar Rita of Geert, niet dat ik daar veel vertrouwen in heb, maar die hebben me nog niet genaaid

neemjemoederindemali | 24-09-07 | 00:02

@Bigi Bana Boy 23-09-07 @ 21:59
Wat late reaktie ..
Die laatste alinea van je, dat is nou fascisme in de dop.

noorderling | 24-09-07 | 00:02

@ Liefjes,
We zitten dicht tegen een referendum aan: Tichelaar kan geen kant meer uit. De enige die het nog zou kunnen blokken is de regering maar die durven dat in de praktijk echt niet. Al was het maar omdat de -morgen verkozen- Jan Pronk dan én public gehakt maakt van de PvdA-bewindslieden. Kortom: het referendum kómt er gewoon en wij kunnen weer naar de stembus.

kersenflap | 24-09-07 | 00:00

@daskapitalist 23-09-07 @ 23:51
Dat zou je op het eerste gezicht denken, ja. Punt is dat de kiezer in 2005 geen flauw idee had waar hij ja of nee op stemde en dat zal hij anno 2007 of 2008 ook niet hebben. Het referendum van 2005 ging over partijpolitiek, of men wel of niet een andere regering wilde, of men de balen had van de Euro, of men weer een eigen grenscontrole wilde. Of over: 'geen idee waar het over gaat, maar ik moet stemmen, dus stem ik wel veilig nee of ik stem ja, omdat mijn partij het zegt'.
.
Het heeft niets met de 'wil van het volk' te maken aangaande de grondwet of het verdrag. Geen hond die het gelezen heeft en dus geen hond die weet waarop hij zijn stem uitbrengt.

-edit | 23-09-07 | 23:58

Boris: je weet toch net zo goed als mij dat die Grondwet er toch wel komt.

Ten eerste: hij is al gedrukt.
Ten tweede: Wie zijn wij (Nederland)
Ten derde : Wie zijn wij als burgers
Ten vierde : Wie zijn jullie als volksvertegenwoordigers , (Nellie s. Kroes heeft zelfs meer macht)

Dus stop met het het "opbroeien"van dit soort discussies want het kost ons al teveel geld (dat Europa ).

Liefjes | 23-09-07 | 23:56

Koninkrijk 23-09-07 @ 23:52

dan zal er ook wel een deel extreem links zijn

neemjemoederindemali | 23-09-07 | 23:55

klauwkikker 23-09-07 @ 23:47
Heb je volgens mij goed gezien. Ik hoop dat de Bottehond dat ook zo ziet.

Elisabeth2 | 23-09-07 | 23:55

@Koninkrijk, Wellicht was ik niet duidelijk genoeg. De EU wil 20 miljoen allochtonen van buiten de EU importeren.

Tarak | 23-09-07 | 23:54

Broo 23-09-07 @ 23:43,
"Ik val veel liever onder een Europeesche identiteit dan een Islamitische, om maar eens iets te noemen...".

Als je niet onder een Islamitische identiteit wil vallen moet je tegen de grondwet stemmen. Europa wil van Turkije over 15 jaar het machtigste land binnen de E.U maken d.m.v deze grondwet. Met een nee-stem hou je bovendien het opgeven van Nederlandse veto's binnen de EU. tegen. Om nog maar te zwijgen van de europese migratiepolitiek die voor alle landen op één lijn moet worden getrokken. Als je ziet hoe soft en makkelijk men in landen als Spanje en Engeland (twee machtige landen binnen de E.U) met migratie omgaat mag je je hart vasthouden.

kersenflap | 23-09-07 | 23:53

edit 23-09-07 @ 23:48

Klopt helemaal wat je zegt maar je vergeet dat de kiezer het misschien wel begrijpt en geen zin heeft om ja te zeggen tegen troebel water. Ik ken ook niet alle ins en outs van die grondwet, ik weet ook niet welke partij exact welke standpunten inneemt en ik heb nog nooit alle verkiezingsprogramma's gelezen van alle partijen. Ik denk dat vrijwel niemand dat doet. Het gaat om de hoofdlijnen en op basis daarvan kies ik. Als het me niet helemaal duidelijk is wat een partij of iemand wil dan stem ik er niet op, simpel.

neemjemoederindemali | 23-09-07 | 23:53

Ondertussen weet ik nog immer niet wat er nou allemaal in dat verdrag staat (op een enkel hier toegelicht punt na dan). Kom maar op met dat referendum, ik stem blanco.

Cookie v. eigen deeg | 23-09-07 | 23:53

@Broo, moet je nagaan wat een heerlijke afleiding de allochtonenproblematiek is voor de EU. Een godsgeschenk en zo'n voorspelbaar godsgeschenk ook.
Mensen maken zich daar - terecht -druk over, ook omdat je er in het dagelijks leven veel last van hebt en het irriteert. Toch is de allochtonenproblematiek een probleem wat de zeer belangrijke soevereiniteit van Nederland niet raakt (zaken als dubbele paspoorten bij bewindslieden uitgezonderd). De EU tast wel de soevereiniteit direct aan. Het past helaas prima in mijn EU complottheorie. Vooral omdat het zo voorspelbaar is dat grote aantallen allochtonen uit niet westerse landen voor grote maatschappelijke onrust zorgen. De ideale afleiding.

Tarak | 23-09-07 | 23:52

@ Tarak 23-09-07 23:31, dat zou kunnen van die 20 miljoen allochtonen want je zou zeggen dat de polen die taak op dit moment vervullen en hoogopgeleid personeel is volgens mij genoeg beschikbaar in europa zelf en dien je goed onderwijs te hebben, want potentieel is er wel. Men dient tegen elke macht sceptisch te zijn, want voor je het weet gaat het van kwaad tot erger... al wil ik niet zeggen dat europa kwade bedoelingen heeft, maar toch is er een deel van het europarlement extreemrechts..!

Koninkrijk | 23-09-07 | 23:52

@-edit 23-09-07 @ 23:38
de enige manier om te kijken of het nieuwe verdrag recht doet aan de uitslag van 2005, is door het organiseren van een nieuw referendum.

daskapitalist | 23-09-07 | 23:51

@Gezellig he? 23-09-07 @ 23:46
Gezakt voor maatschapijleer?

@neemjemoederindemali 23-09-07 @ 23:46
Ook goed, volgen mij zijn we rond
*gaat inauguratierede schrijven - program komt later wel, is van minder belang*

Cookie v. eigen deeg | 23-09-07 | 23:50

ZonderNaam 23-09-07 @ 23:45

Je hebt helemaal gelijk, vandaar dat ik het met je eens ben dat die hele soepsidiesponzen met onmiddelijke ingang helemaal leeggeknepen moeten worden en dan als de sodemieter al die marktwerking verpestende soepsidies afschaffen

neemjemoederindemali | 23-09-07 | 23:49

@neemjemoederindemali 23-09-07 @ 23:43
Ja, dat zeg ik. Zelfs zo'n heldere uitslag is nog niet zo helder als het lijkt. Zolang er partijen redenen in zien om de uitslag anders te interpreteren dan het lijkt is het weinig zinvol om een referendum te houden. Elke partij, geen enkele uitgezonderd, voert oneigenlijke redenen aan om voor of tegen een referendum te zijn. Het gaat allang niet meer om de vraag of we voor of tegen het verdrag zijn. Het water is al een tijdje troebel op dit vlak. Zo'n keuze mag je niet aan de kiezer voorleggen.

-edit | 23-09-07 | 23:48

@Elisabeth2 23-09-07 @ 23:41
Volgens mij vat je het verkeerd op... Met "wat stel jij voor", bedoelt hij jou niet maar dat Botte geen zin heeft om iets voor te stellen.. Tenminste dat distilleer ik eruit met mijn kleine amfibiebrein...

klauwkikker | 23-09-07 | 23:47

Cookie v. eigen deeg 23-09-07 @ 23:41

Hmm, had meer een minister van Financien in de gedachten, kan ik meer nuttigs doen dan een beetje lullen over ditjes en datjes

neemjemoederindemali | 23-09-07 | 23:46

van dal 23-09-07 @ 23:43
Tja, dat blijkt.

Elisabeth2 | 23-09-07 | 23:46

Die, nu nog, 3 zetels van D'66 zijn dan toch ergens goed voor. Trouwens, nu we het toch over records hebben. Sinds vrijdag droom ik van "raad van state, raad van state, raad van state, raad van state....." Het leek wel of Balk-ellende het heilige vuur had ontdekt met zijn raad van state... Ik heb nagenoeg nooit van die club gehoord. Maar als een Hans Kazan werd dit tovermiddel als heilig verklaard. Raad van state... gaan die straks ook weer de benzineprijzen verhogen of de hypotheekrente afschaffen?

Gezellig he? | 23-09-07 | 23:46

Mazzeltov 23-09-07 @ 23:28,
Het is inderdaad wel grappig om die redenering eens op te voeren. Alhoewel het onwenselijk is dat we uit europa stappen, gaat het in een europese sateliet-staat als Zwitserland nog altijd prima zónder dat ze lid zijn van de E.U. Nederland zou in theorie prima als autonoom land met europese handelsverdragen kunnen opereren. Alleen al het feit dat wij een enorme know-how, bedrijvigheid en logistiek gunstige positie (de mainport) bezitten, maakt ons tot een niet te missen bondgnoot.

kersenflap | 23-09-07 | 23:46

@Elisabeth2 23-09-07 @ 23:41
"wat stel jij voor" Zoals ik het lees was "jij" daar botte en niet Elisabeth.
Je was net weer een beetje relaxed Elisabeth, probeer dat vast te houden. Het is net zo'n gezellige verjaardag.

Cookie v. eigen deeg | 23-09-07 | 23:45

@ neemjemoederindemali 23-09-07 @ 23:24
Daar leg je inderdaad het punt bloot waarom ambtenaren en politici zo dol zijn op soepsidies. Belastingen omzetten in soepsidie moet ook het liefst via zo veel mogelijk kanalen, dan kan iedereen er een stukje voor zichzelf vanaf halen.
Landbouwsoepsidies zijn eigenlijk gewoon een inkomstenbron voor ambtenaren en politici waarvan een (klein) deel aan de boeren gegeven wordt om de diefstal te rechtvaardigen. Boeren worden vervolgens echter weer zo genaaid door alle vergaande EU wetten en voorschriften dat het huidige systeem zelfs voor de Europese landbouw geen voordelen biedt boven normale vrije marktwerking in de sector.

ZonderNaam | 23-09-07 | 23:45

Tarak 23-09-07 @ 23:31

EU to open job centre in Mali to promote legal migration
25 January 2007, 23:39 CET
(BRUSSELS) - The European Union is to open a job centre in Mali, a pilot project for a new initiative aimed at promoting legal and temporary immigration from Africa, EU Immigration Commissioner Franco Frattini said Thursday.

"It will be something flexible which will coordinate job offers and job hunters between Mali and the EU," Frattini told the European parliament.

Development Commissioner Louis Michel will discuss setting up the job centre during a trip to Bamako on Bebruary 8.

Among the sub-Saharan countries, Mali has been chosen because it is has a national employment agency and experience of bilateral accords, such as with France.

The project is aimed at encouraging "circular immigration" which will provide for temporary migration between Africa and EU nations, said Frattini.

The scheme will cover, for example, farm labourers, construction workers and seasonal tourism employees.

Uit Mali komen namelijk veel hoogopgeleide kenniswerkers. Toch?

dawg | 23-09-07 | 23:44

Elisabeth2 23-09-07 @ 23:41 kattenmensen zijn nu eenmaal geen hondenmensen....

van dal | 23-09-07 | 23:43

Wat mij opvalt is dat er zoveel mensen tegen de EU zijn omdat ze bang zijn dat Nederland haar "identiteit" verliest. Nu vraag ik me dus af over WELKE indentiteit we het in godsnaam hebben, want die verliezen we veel harder aan andere zaken dan een EU grondwet. Get your priorities straight! Ik val veel liever onder een Europeesche identiteit dan een Islamitische, om maar eens iets te noemen...

Broo | 23-09-07 | 23:43

@neemjemoederindemali 23-09-07 @ 23:32
Ik geloof ook niet dat het referendum er komt. En het komt er, wat mij betreft, om de verkeerde reden niet. De reden erachter heb je zelf al goed omschreven. Voor mij is er maar 1 reden om hiervoor geen referendum te willen en dat is de onoverzichtelijkheid van de gevolgen van een ja of nee voor de gemiddelde kiezer. Het topic is té complex, men is nauwelijks geïnteresseert en het handelt eigenlijk alleen om belangen die totaal niets met het referendum te maken hebben. Dan moet je het niet doen.

-edit | 23-09-07 | 23:43

edit 23-09-07 @ 23:38

Het nee kamp heeft gelijk omdat 63 % NEE heeft gestemd en in een democratie is het zo dat de meeste stemmen gelden. Het Ja kamp is nu aan het liegen en bedriegen geslagen om alsnog hun zin te krijgen en dan straks gaan janken als Geert, Rita en roerganger Jan de meeste stemmen krijgen. Door het liegen en bedriegen worden de kiezers simpel in de armen van links en rechts gejaagt

neemjemoederindemali | 23-09-07 | 23:43

@neemjemoederindemali 23-09-07 @ 23:35
Poolse en Turkse betrekkingen mischien? Of gezinszaken, mits je plechtig belooft je nick waar te maken.

Cookie v. eigen deeg | 23-09-07 | 23:41

bottehond 23-09-07 @ 23:13
Aufsalzen, dan maar. Rot hond.

Elisabeth2 | 23-09-07 | 23:41

Bottom line.
De kiezer moet de mogelijkheid hebben de regering eens in de 4 jaar te beoordelen, doen ze het kudt, vliegen ze eruit.
De kale basis van onze democratie

Dat gaat in de EUSSR dus niet gebeuren,
so no, thanks, another time maybe.

vander F | 23-09-07 | 23:40

dawg 23-09-07 @ 23:32
Het antwoord was nee inderdaad. Maar niet het antwoord op de vraag zoals jij het omschrijft. Punt is: de meeste kiezers hebben echt geen idee waarop ze ja of nee hebben gestemt. Dat nee uit 2005 is voor meerdere uitleg vatbaar, ook die van jou. Het zegt helemaal niets, zolang je niet weet waarom men nee heeft gestemd. Het nee-kamp zal het nee aanvoeren in hun grote gelijk; het ja-kamp zal met een andere uitleg komen. Het referendum lijkt zo democratisch en eenvoudig, maar is dat zeker niet.

-edit | 23-09-07 | 23:38

BennieB 23-09-07 @ 22:14
Dus omdat het mogelijk nog 15 jaar duurt voordat Turkije lid wordt van de E.U moeten we nu al de gunstige voorwaarden gaan scheppen om ze in zo'n geval oppermachtig te maken en moeten we er maar op vertrouwen dat men in Brussel in de tussentijd de stemverhoudingen wel zal wijzigen, terwijl we die nu juist grondwettelijk gaan vastleggen? Sorry hoor, maar ik vind dit zéér naief!

kersenflap | 23-09-07 | 23:36

Hey Boris, hoe lang je column ook mag zijn ik stem toch: NEE

Critical Distance | 23-09-07 | 23:36

Cookie v. eigen deeg 23-09-07 @ 23:29
nou als er dan toch gewerkt moet worden wil ik de post "pol" wel.

van dal | 23-09-07 | 23:35

Cookie v. eigen deeg 23-09-07 @ 23:29

welke ministerschap had je mij toegedacht?

neemjemoederindemali | 23-09-07 | 23:35

@Elisabeth2 23-09-07 @ 23:23
Zolang je ze niet vals maakt, zijn honden zeer vergevingsgezind...

klauwkikker | 23-09-07 | 23:35

bottehond 23-09-07 @ 23:13
?????

Elisabeth2 | 23-09-07 | 23:34

Mazzeltov 23-09-07 @ 23:28

wie heeft dat gezegt? kunnen we het zwart op wit krijgen? Ik ben plots heel erg voor een referendum

neemjemoederindemali | 23-09-07 | 23:34

edit 23-09-07 @ 23:27

laat ik je dan gelijk uit de droom helpen, dat referendum komt er niet en dat had ik je 2 jaar geleden ook al kunnen voorspellen. 2 jaar geleden heb ik ook al voorspelt dat die grote graaiers die grondwet er toch wel zouden doorjassen en ook daarin heb ik gelijk gekregen.

Nu nog een beetje gristelijk schijnheilig doen dat alle punten zijn verandert die de burgert verandert wou hebben (mij is wederom niks gevraagt) en het heet nu geen grondwet meer. Ga allemaal maar lekker slapen, wij weten wat goed voor u is. Wanneer hebben we dat meer gehoort?

neemjemoederindemali | 23-09-07 | 23:32

-edit 23-09-07 @ 23:24

En die vraag is uiteindelijk heel simpel: willen wij in Nederland een provincie worden van een federaal Europa dat niet voldoende democratisch bestuurd wordt. Het antwoord is twee jaar geleden al gegeven: NEE.

dawg | 23-09-07 | 23:32

@ Bennietboos maar verdrietig,
Ik kan heel kort zijn: inhoudelijk is er n.i.k.s veranderd. Het enige wat men heeft gewijzigd is de vorm: het heet nu een verdrag ,i.p.v een grondwet. Ook zijn de symbolen zoals een vlag en het europese volkslied er uit gehaald. Kortom: oude wijn in nieuwe kruiken. De dreigementen die men uit over buitenbeentjes en lichten die uitgaan zijn loze kreten. Ook de zogenaamde kortingen die men bedongen zou hebben onder het mom van de "nee-stem" zijn een sigaar uit eigen doos. Het was al jaren bekend dat Nederland teveel afdroeg aan de E.U en dit was hoe dan ook gecompenseerd.

kersenflap | 23-09-07 | 23:32

@-dit
Tuurlijk. Is ook niet netjes om zo te redeneren, maar kon t even niet laten.

waskuip-admiraal | 23-09-07 | 23:31

@Koninkrijk, wellicht denk ik hierin te complottheorie-achtig, maar recent stelde de EU voor dat er 20 miljoen mensen door de EU moesten worden opgenomen.

In het verleden voerde Stalin hele volken weg omdat ze een bedreiging vormden. Ook werden Russen aangemoedigd om zich in bijvoorbeeld Estland te vestigen. Beide zaken hadden desastreuze culturele gevolgen voor de betrokken volken.

De EU wil steeds meer allochtonen opnemen in de EU. Dat vernietigt de europese culturen. De EU wil een zogenaamde europese cultuur. Die lastige lokale culturen zitten dus maar mooi in de weg. Wat is er dan makkelijker om allochtonen in de EU te brengen om de lokale culturen te laten verwateren om in de toekomst de slag naar het gewenste dogma: "de europese cultuur" te maken. Stalin had het niet beter kunnen doen.

Voor de duidelijkheid: ik geloof niet in chemtrails of reptilians, draag geen aluminium hoedje en ik kan in het algemeen goed relativeren. Zoals ik al eerder opmerkte is het geloof iin de EU een religie, en de standpunten van fanatieke religies als de EU die uit zijn op het uitbreiden van hun wereldlijke macht dienen met heel veel wantrouwen bezien te worden.

Tarak | 23-09-07 | 23:31

Blij dat je voor het referendum bent, maar dat is op Jan peter Chavez iedereen. Maar dat jij vindt dat ze in Brussel gaan bepalen hoeveel asielzoekers wij moeten toelaten, of wij wel wegen mogen aanleggen of gebouwen mogen bouwen, of hoe hoog de ladders van de glazenwassers mogen zijn, si eigenlijk gewoon een beetje zielig... Om nog maar niet te spreken van de miljoenenverhuizing naar Straatsburg, de idiote Franse landbouwsubsiedies, de fraude en vriendjespolitiek... nee Boris we gaan stemmen, maar we stemmen het weer massaal weg.

derkcs | 23-09-07 | 23:31

@van dal 23-09-07 @ 23:26
Natuurlijk, er is werk aan de winkel. Bovendien wil ik niet meer dan 10 man, dus er dient hard gewerkt te worden. Anders ook geen plakje worst van Dal.

Cookie v. eigen deeg | 23-09-07 | 23:29

Boris van der Ham, de enige Nederlander die voor zijn 25ste al bejaard was.

dr.spin007 | 23-09-07 | 23:29

De dreigende woorden dat ALS het weer een NEE gaat worden, wij als Nederland dan maar uit de EU moeten stappen, doet mij goed.
Ik zie het al helemaal voor me, het oude NL alleen nog lid van de EEG, grenzen weer dicht en douane terug.
Krijgt Fortuyn alsnog zijn zin.

Mazzeltov | 23-09-07 | 23:28

Het referendum is een soort van bananenschil aan het worden. Wie bang is om er over uit te glijden zal makkelijk in de hondenpoep kunnen trappen.

nadenkeniseenkunst | 23-09-07 | 23:27

@neemjemoederindemali 23-09-07 @ 23:21
Ik ga je niet overtuigen. Kan ik niet.
.
Mocht er een referendum komen, dan gaat het niet over de vraag óf 0031 EU-lid moet zijn, maar of wij instemmen met het ontwerpverdrag. Dat is een andere vraag namelijk.

-edit | 23-09-07 | 23:27

Cookie v. eigen deeg 23-09-07 @ 23:24
ik een post? moet ik dan werken? of kan ik gelijk de 150 voorbeelden in het pluche uitrusten van mijn schnabbels?

van dal | 23-09-07 | 23:26

@Sulfuric-Acid 23-09-07 @ 23:21
Dat kan, als je censuur en verplichte filtering van internet erbij neemt.

Cookie v. eigen deeg | 23-09-07 | 23:26

@waskuip-admiraal 23-09-07 @ 23:19
Ah kijk... Een referendum willen om via die weg het eigen gelijk trachten te behalen. Het is je goed recht, maar eigenlijk net zo kwalijk als geen referendum willen uit angst voor "nee", zoals het kabinet momenteel voorstaat.
.
Nog een argument om geen referendum te willen over dit onderwerp omdat oneigenlijke zaken de boventoon voeren. Een referendum hoort te gaan over de vraag die gesteld wordt en nergens anders over. Heb je mijn punt?

-edit | 23-09-07 | 23:24

ZonderNaam 23-09-07 @ 23:19

En enig idee wat het alleen al kost om al die soepsidiestromen te laten stromen van 0031 naar EU en vervolgens weer naar 0031? waarschijnlijk net zoveel als de soepsidie's groot zijn. Op lokaal niveau kunnen we het hier ook maar ben hard bezig sinds kort om daar de botte bijl in te zetten

neemjemoederindemali | 23-09-07 | 23:24

@van dal 23-09-07 @ 23:18
Jij ook een post (heb m'n kabinet bijna rond)

@bottehond 23-09-07 @ 23:18
Eens met de analyse t.a.v. Rita.
Maar: Gelukkig zijn er ook nog weldenkende niet-liberalen. dat maakt de keuze weer wat ruimer, zolang je maar niet bij Rita uitkomt.

Cookie v. eigen deeg | 23-09-07 | 23:24

bottehond 23-09-07 @ 23:13
Aai, over het hondenbolletje. Niet meer boos? Ik heb gisteren ook al per ongeluk de kat op z'n staart getrapt. Was ook al boos op me. Zoveel boosheid kan ik niet goed hebben, hoor.

Elisabeth2 | 23-09-07 | 23:23

@bottehond 23-09-07 @ 23:18
Helemaal mee eens... Komt nog bij dat ik Verdonk een vals nepwijf vind die telkens weer de boel bij elkaar liegt en ,hoewel ik het niet met hem eens ben, is Geert wèl echt..

klauwkikker | 23-09-07 | 23:23

edit 23-09-07 @ 23:17

Dat bedoel ik dus, we kunnen heel goed verdragen sluiten zonder EU bemoeienis. We don't need the EU, sterker, we kunnen de hele EU missen als kiespijn.

Maar ik laat me graag overtuigen waarom we wel een EU zouden willen

neemjemoederindemali | 23-09-07 | 23:21

Yes, onderwijs! *helemaal uit*

De God van Empel | 23-09-07 | 23:21

@Cookie v. eigen deeg 23-09-07 @ 23:09,<br>
Als iemand voor Justitie gevonden..??<br>
* biedt zichzelf nu aan *

Sulfuric-Acid | 23-09-07 | 23:21

bottehond 23-09-07 @ 23:18 nou alles nog even aanelkaar copypeesten in een word document, dan heb je je collumn ook weer klaar ;-)

van dal | 23-09-07 | 23:20

"In het stemhokje drong het goed tot me door: Ik stemde voor een verkiezing die er mede op mijn initiatief was gekomen!"
En? Was je moeder erbij? Om aan iedereen die het niet horen wilde te vertellen hoe trots ze op je was?
Omygod. En dat zit in kamer-2..

f.vogelpest | 23-09-07 | 23:20

@-edit
en jij op je beurt ook. Maar ik ben nou eenmaal nee-stemmer dus ik heb belang bij een referendum dus leg ik die vermeende onwetendheid maar naast me neer.

waskuip-admiraal | 23-09-07 | 23:19

bottehond 23-09-07 @ 23:13
Vlug even hier iets recht zetten. De klemtoon zat helemaal verkeerd. Ik weet niet hoe ik het moet goedmaken.

Elisabeth2 | 23-09-07 | 23:19

Waar kunnen we NEE spemmen, dus TEGEN de EU

HaSo | 23-09-07 | 23:19

@ Rabarberke 23-09-07 @ 23:09
0031 draagt meer af dan er aan soepsidie terugvloeit.
Overigens moeten de Nederlandse boeren ook gewoon van het soepsidie-infuus af. Wereldwijde vrije marktwerking in de landbouw scheelt ons klauwen met geld aan soepsidies en ontwikkelingshulp en doet de wereld veel meer goed dan de huidige absurde en onzalige constructies van zinloos geld rondpompen.

ZonderNaam | 23-09-07 | 23:19

klauwkikker 23-09-07 @ 23:12

Menig "fatsoenlijk maar bezorgd liberaal" ziet in Rita een Salvadora. Rita belooft asfalt: de transporteurs sponsoren haar. Mag, geen bezwaar, maar ik zou nooit of te nimmer ene rooie typhuscent aannemen om andermans reclamezuil te worden. Nepotisme komt altijd in de plaats van politieke uitganspunten als die er niet zijn. Rita en Harry Mensch, dat zou wat zijn. De triest ogende leegheid van die Menschen, het is ondraaglijk. Iedere weldenkende en integere liberaal staat gewoon voor de keuze tussen PVV en VVD en dan te bedenken dat Greet nog beter is voor bedrijven dan de VVD, die ook haar establishmentsloyaliteit heeft. Een keus dus tussen alleen hoogstnoodzakelijk beperkt kapitalisme en Vrijzinnigheid en 100 % establishment. Kortom: opbokken met die Verdonk.

bottehond | 23-09-07 | 23:18

Cookie v. eigen deeg 23-09-07 @ 23:16
graag, met gezichtje.

van dal | 23-09-07 | 23:18

Europa brengt welvaart, óók voor Nederland. Alleen is de vraag of we gebaat zijn bij de komst van al die oostblokkers. Dat is één samenspel, één stem, dus twintig handen op één buik. Daar móet je sceptisch over zijn. Nog een vaag punt is de toekomst van Europa. Waar wil Europa naartoe? Nu een verdrag, straks een grondwet, daarna grensvervaging en tenslotte centralisatie van bestuur en dus de vorming van een Europaland? Dan heb je nog een hoop hobbels, wat doe je met de talen, het missende hart (zwitserland), cultuurverschillen, bestuurbaarheid? Ik ben voor een noordwest-europa of anders een status aparte voor nederland zoals ook voor het VK. Niemand in Nederland zou moeten willen dat iemand anders de zeggenschap krijgt over ons land en bestuur. Er zou een soort VIERDE RIJK ontstaan en de geschiedenis wil dat de voorgaande drie gevallen zijn! Een europa is een utopie en dat zou Hammetje ook moeten zien. Ken je geschiedenis. Vroeger hebben de Nederlanders, zoals De Ruijter, gevochten voor het behoud van Nederland en wij zouden dat nu vrijwillig uit handen geven. Over mijn lijk.

Koninkrijk | 23-09-07 | 23:18

@neemjemoederindemali 23-09-07 @ 23:15
Jazeker: kijk naar Noorwegen. Wel Schengenland, geen EU-land.

-edit | 23-09-07 | 23:17

@neemjemoederindemali 23-09-07 @ 23:12
Vind ik iets anders. Wanneer je op een partij stemt, stem je niet op 1 issue maar op een programma. Dat heeft veel minder verstrekkende gevolgen dan een referendum. Opzich is er niets mis met een referendum dat verstrekkende gevolgen heeft. Zolang iedereen weet waar het over gaat kan dat best. Met Europa zie ik dat niet gebeuren.

-edit | 23-09-07 | 23:16

@De God van Empel 23-09-07 @ 23:13
Hee, ik wist niet dat jij op dezelfde verjaardag zat.
Goed, doe jij onderwijs.
Plakje worst iemand?

Cookie v. eigen deeg | 23-09-07 | 23:16

*uit*

De God van Empel | 23-09-07 | 23:16

Ik vindt het wel frappant dat Boriz 2 jaar heeft gedaan over een boekie van 46 pagina's.... Geeft wel aan dat we hem dus niet als te serieus moeten nemen...

Sulfuric-Acid | 23-09-07 | 23:16

edit 23-09-07 @ 23:05

en dat schengen verdrag hadden we zonder de EU natuurlijk nooit kunnen sluiten?

neemjemoederindemali | 23-09-07 | 23:15

@Elisabeth2 23-09-07 @ 23:12
Deal, ik wil je d'r graag bij hebben. Op voorwaarde dat je serieus werk maakt van het beschermen van al die kuilen op de Veluwe.

Cookie v. eigen deeg | 23-09-07 | 23:14

@waskuip-admiraal 23-09-07 @ 23:08
Nee, je hebt een goed punt! Absoluut een valide basis om ja of nee te zeggen. Maar zolang de meerderheid van de kiezers niet kijkt naar zo'n debat (1 miljoen kijkers is een absoluut topcijfer) en wél stemt, zegt het nog steeds weinig over de uitslag. Dan moeten er andere overwegingen dan de vraag die is gesteld een rol hebben gespeeld. Tenzij al die andere kiezers zeer goed geïnformeert zijn. Lijkt me niet het geval.

-edit | 23-09-07 | 23:14

@Cookie v. eigen deeg 23-09-07 @ 23:09
Onderwijs! Ik heb niet voor niets acht jaar vwo gedaan. :-P

De God van Empel | 23-09-07 | 23:13

Elisabeth2 23-09-07 @ 23:03

In de zin van "wat stel jij voor": niets
In de zin van "wie is stemwaardig iyho". Daar geef ik geen antwoord op, ik bemoei me niet met iemands keuzes.

bottehond | 23-09-07 | 23:13

@bottehond 23-09-07 @ 22:57
Hear! Hear!

klauwkikker | 23-09-07 | 23:12

Cookie'
Ik wil natuurbeheer wel doen samen mert de natuurbeheersende kat.

Elisabeth2 | 23-09-07 | 23:12

edit 23-09-07 @ 22:57

Jij bent helemaal van de pot gerukt, kunnen we net zo goed de hele democratie afschaffen. Tenzij jij echt denkt dat die kiezers echt weten op welke partij ze stemmen en waarom. Sowiso al zouden ze het weten dan worden ze daarna toch wel genaaid.

neemjemoederindemali | 23-09-07 | 23:12

@bottehond 23-09-07 @ 23:04
Ik ben voor de partij die er voor is om het partijenstelsel die er nu is te ontbinden en daar een 2 à 3 partijensysteem voor te maken. Dat poldermodel is nu al lang over zijn tijd heen. Misschien is dat de PVV, of misschien de SP. Voorlopig hebben alle partijen daar geen uitgesproken mening over, alhoewel de PVV wel die richting op stuurt. Maar dat moet ik de volgende verkiezingen nog zien.

De God van Empel | 23-09-07 | 23:11

De EU wil overigens de partijsubsidie van alle nationale partijen via de EU laten verlopen. Uiteraard om deze partijen enigszins afhankelijk van haar te maken en zo haar invloed nog verder te vergroten. Wat is de opinie van de heer Van der Ham daarop?

Tarak | 23-09-07 | 23:11

Rabarberke 23-09-07 @ 23:10

Moehahahaha...

bottehond | 23-09-07 | 23:10

Moet je dat stuk van van der Ham trouwens lezen om hier te kunnen reaguren?

Rabarberke | 23-09-07 | 23:10

@zondernaam

D'r gaat heel wat EU subsidie naar Nederlandse boeren, anders zouden ze de hut al lang op slot kunnen gooien.

Rabarberke | 23-09-07 | 23:09

-weggejorist-

Lizzard | 23-09-07 | 23:09

@Elisabeth2 23-09-07 @ 23:06
Ik heb nog iemand nodig voor Landbouw, visserij en natuurbeheer. Interesse? Onderwijs en cultuur mag ook.
Botte wordt minister van propaganda natuurlijk.

Cookie v. eigen deeg | 23-09-07 | 23:09

@-edit
je mist mijn bescheiden punt. Iedereen die een debat op tv kan volgen en in staat is een winnaar aan te wijzen mag wat mij betreft stemmen. Ik denk namelijk dat veel mensen best in staat zijn om een behoorlijk oordeel te vellen over een debat, het achteraf reproduceren van kennis en argumenten is daarbij in principe niet nodig, zolang de kijker maar kan onthouden wie het beste verhaal had. Gaat het dan nog mank dan doet de politicus in kwestie zijn werk niet naar behoren.

waskuip-admiraal | 23-09-07 | 23:08

ik, als niet-democraat, wil ook wel een referendum. nu alleen nog een minister vinden die zo'n initiatiefwet wil tekenen...

daskapitalist | 23-09-07 | 23:07

Cookie, dat was de eerste lach van de dag. *Hoest proest*

Elisabeth2 | 23-09-07 | 23:06

@vander F 23-09-07 @ 23:01
"Een van de eerste dingen die Nederland offerde aan de EU was het recht om de eigen grenzen te controleren"
.
Dat is geen EU-zaak, maar heeft betrekking op het Schengen-verdrag. Overigens heeft dat ook voordelen.

-edit | 23-09-07 | 23:05

@Elisabeth2 23-09-07 @ 23:03
Mij natuurlijk

Cookie v. eigen deeg | 23-09-07 | 23:05

De God van Empel 23-09-07 @ 23:00

Over dat fel, dat ligt jou wel. En onhaalbaar? Ten eerste: het is strategie: ten tweede: niets is onmogelijk als je het écht wilt. Denk daar maar eens over na en springdenk over je eigen schaduw.

bottehond | 23-09-07 | 23:04

bottehond 23-09-07 @ 22:57
Wie stel jij voor?

Elisabeth2 | 23-09-07 | 23:03

He Boris, de 1 miljard die we minder afdragen aan de EU, is dat ooit aan de bevolking ten goede gekomen? De lasten blijven alleen maar stijgen. En nu Frankrijk zich onlangs failliet verklaard heeft, zullen we die 1 miljard (minimaal) extra zo wel weer bij gaan dragen.
Maar goed hoe dan ook, dit verdrag (om het dan maar even geen grondwet te noemen) legt nog meer verantwoordelijkheid bij de EU neer. Hebben ze dan zo'n steun van alle Europese volkeren bij alles wat ze nu al doen, dat het volk schreeuwt om ze nog meer te laten doen? Ik dacht het niet. De meeste landen creperen (net als ons) al onder abominabele incapabele nationale politici, maar de EU levert alleen maar meer dure wereldvreemde bureacratische troep daar nog eens bovenop. En over de EU hebben we niet eens de schijndemocratische controle die we over Den Haag hebben.
De EU is misschien leuk voor landen als Frankrijk die op deze manier geld van andere landen kunnen stelen om hun eigen boeren af te kopen zodat ze niet met de tractor de snelwegen gaan blokkeren, maar wat heeft 0031 in Allahsnaam aan de EU? Bilaterale handelsverdragen afsluiten kunnen we ook wel zonder de EU, de containers moeten toch door de Maas en Rijn blijven gaan.
De EU is een mooi middel voor politici om ook eens uit een hele grote internationale pot te kunnen graaien, maar je maakt er geen enkele Nederlandse burger gelukkig mee.
Kortom, referendum: JA, maar ik stem: NEE

ZonderNaam | 23-09-07 | 23:03

Overigens ben ik van mening dat het een zwaktebod van Boris van der Ham is om niet actief aan deze discussie mee te doen. Het geeft zo'n air af van ik weet het toch wel beter dan die geenstijl-reaguurdetjes.

De God van Empel | 23-09-07 | 23:03

@Espace Premi?re 23-09-07 @ 23:01,
and your verdict is...?

vander F | 23-09-07 | 23:03

Schrijver van 'Voortrekkers en Baanbrekers, twee jaar na het Referendum'

Dit boekje heb ik vandaag uitgelezen en is de moeite waard, verduidelijkt de situatie. Slechts 46 pagina's dus prima te doen!!

Espace Premi?re | 23-09-07 | 23:01

@BennieB 23-09-07 @ 22:58

vander F 23-09-07 @ 22:50
Immigratiewetten?
Een van de eerste dingen die Nederland offerde aan de EU was het recht om de eigen grenzen te controleren.
de honden blaffen... 23-09-07 @ 22:57

Afijn, hark ze morgen.

vander F | 23-09-07 | 23:01

@bottehond 23-09-07 @ 22:57
Tegen de tijd dat er weer verkiezingen zijn is ze nog van evenveel belang als Tichelaar. Problem solved.

Cookie v. eigen deeg | 23-09-07 | 23:01

"Op 1 juni 2005 ging ik al vroeg stemmen voor het Europees Referendum. In het stemhokje drong het goed tot me door: Ik stemde voor een verkiezing die er mede op mijn initiatief was gekomen!"
Mag dan wel zo zijn, maar das een pluim in eigen reedt steken, ik walg.

LifeCatcher | 23-09-07 | 23:00

@bottehond 23-09-07 @ 22:57
Oh ja, die was ik vergeten, dank!
Rita - Te hypocriet

De God van Empel | 23-09-07 | 23:00

Tarak 23-09-07 @ 22:55

Benader kranten, richt een groep op die dit gaat tegenhouden via de rechter of via burgerlijke ongehoorzaamheidsacties zoals snelwegen blokkeren enzo en schrijf stukjes. Dit verraad is nog niet bekend onder het volk.

bottehond | 23-09-07 | 22:59

@sjaakdeslinksesul 23-09-07 @ 22:55,
heel eng, heel heel eng.
Een en al geit ook, sokken, beklimmingen.

vander F | 23-09-07 | 22:59

@vander F 23-09-07 @ 22:54. En is dat dan een argument voor- of tegen de EU-grondwet? Wat ik hiermee wil zeggen is dat dit wellicht niet wordt geregeld in de grondwet maar misschien in een andere wet moet worden gegoten, of misschien moet dit wel decentraal per land worden geregeld? Ik heb niet zo maar het antwoord, maar het is mijns inziens geen reden om voor- of tegen het verdrag te kunnen zijn.
.
Ik ga trouwens pitten, morgen weer de gemeentetuin aanharken (`@claudi-jaah 23-09-07 @ 22:38)

BennieB | 23-09-07 | 22:58

De God van Empel 23-09-07 @ 22:46

Verdonk vindt de islamisering een HOAX en vindt dat turqye bij de eu mot. Ook gaf niemand zoveel soldaat parsons vanwege de minsteriële discretie als zij. Rita wil gewoon op de troon, ze vertegenwoordigt geen maatschappelijke beweging. Tig zetels in de peiling terwijl niemand weet wat je vindt? En met zo'n trackrecord? Ayaan onthoofden om zelf te tonen dat je geen rubberen knieen hebt? Verdonk is een ongeleid leeg projectiel.

bottehond | 23-09-07 | 22:57

vander F 23-09-07 @ 22:50
Immigratiewetten?
Een van de eerste dingen die Nederland offerde aan de EU was het recht om de eigen grenzen te controleren.

de honden blaffen... | 23-09-07 | 22:57

@waskuip-admiraal 23-09-07 @ 22:50
Was het maar zo. Er zullen vast een aantal mensen zijn die op een dergelijke manier hun stem hebben uitgebracht. Ik durf de stelling aan dat veruit de meerderheid geen idee had waar het nu echt over ging. Op die basis moet je geen referendum houden. Misschien eerst een inhoudelijke toets afleggen en wanneer je slaagt mag je kiezen. Dat lijkt me eigenlijk wel een goeie. Dan weet je zeker dat een ja of nee waardevol is.

-edit | 23-09-07 | 22:57

sorry voor dp, kreeg foutmelding

neemjemoederindemali | 23-09-07 | 22:56

edit 23-09-07 @ 22:44

Le legt precies de vinger op de zere plek. We hebben inderdaad geen idee wat het EU parlement uitspookt. Het enige wat we zien zijn grote borden waarop staat dat "dit project kan worden uitgevoert door soepsidie van de EU" en meer van dat soort grappen.

Verder valt ons ook op dat we de gehaktballen niet meer rond mogen maken en we zien dat we netto miljarden in de EU pompen, om nog maar niet te spreken over die klere pleuro.

Doe eens uitleggen waar we zo veel beter van worden

neemjemoederindemali | 23-09-07 | 22:56

edit 23-09-07 @ 22:44

Le legt precies de vinger op de zere plek. We hebben inderdaad geen idee wat het EU parlement uitspookt. Het enige wat we zien zijn grote borden waarop staat dat "dit project kan worden uitgevoert door soepsidie van de EU" en meer van dat soort grappen.

Verder valt ons ook op dat we de gehaktballen niet meer rond mogen maken en we zien dat we netto miljarden in de EU pompen, om nog maar niet te spreken over die klere pleuro.

Doe eens uitleggen waar we zo veel beter van worden

neemjemoederindemali | 23-09-07 | 22:55

@bottehond 23-09-07 @ 22:53
Zwijgen is toestemmen.

De God van Empel | 23-09-07 | 22:55

vander F 23-09-07 @ 22:36
Brrrr... wat een enge moraalridder. En toch heb ik ergens het gevoel dat ik eerder een oud vrouwtje zal helpen met oversteken dan Schuurman. Die staat ondertussen op de hoek van de straat bij de vitrine van de pornozaak te kijken hoe erg het wel niets is gesteld met die hedonistische cultuur.

sjaakdeslinksesul | 23-09-07 | 22:55

Ik vind het nog steeds ontzettend grappig dat de here politici nog steeds niet snappen WAAROM iedereen tegen stemde.
Men kan wel roepen dat het nee geen nee was tegen Europa, maar tegen de "Grondwet", maar ik hoor om me heen toch hele andere dingen, mensen die verre van blij zijn met al dat oostblok tuig dat zich nu geheel legaal in Nederland vestigt, terwijl er al meer dan genoeg gelazer is met de huidige immigranten, commentaar over het feit dat Nederland nog steeds het meeste afstaat aan de EU en er verdomd weinig voor terug krijgt, het immer duidelijke gevoel dat men genaait is bij de invoering van de (Pl)euro, et all.

Irish_Bastard | 23-09-07 | 22:55

Waar het om zou moeten gaan is dat de nederlandse soevereiniteit op meer dan 60 punten wordt aangetast door deze grondwet (ja, het woord staat nog steeds in dit zogenaamde nieuwe verdrag). Die hele EU is een project dat door een select politiek groepje gedragen wordt vanwege een of ander "internationaal bezig zijn=goed" dogma (het heeft wat internationalistische dus socialistische trekken). Het geloof in de EU is een religie. En heeft dus zoals alle religies de neiging om alle vragen die bij de doelstelling van in dit geval de EU gesteld worden te bagatalliseren. Er wordt meestal maar geroepen dat de EU ons economisch zoveel oplevert. Dat wordt nooit gestaafd en de Nederlander moet dat maar aannemen.

Komt nog bij dat de EU een economische unie is en geen politieke unie.
Deze grondwet gaat echter duidelijk richting politieke unie.
Balkenende is dus een smerige landverrader die Nederland overlevert aan een door-en-door corrupte organisatie als de EU. Wat hij had moeten zeggen is: We want out. Een minister-president hoort de belangen van Nederland te verdedigen inclusief de nederlandse soevereiniteit. Dat laat hij na en de verzameling stemvee die in de Tweede Kamer zit, spreekt hem niet eens op het niet verdedigen van de nederlandse soevereiniteit aan. Ook grotendeels landverraders dus. D'66 voorop die Nederland een provincie van de EU willen worden.

Vroeger stond op landverraad de kogel, jammer dat dat is afgeschaft.

Tarak | 23-09-07 | 22:55

@BennieB 23-09-07 @ 22:51,
absoluut niet.

vander F | 23-09-07 | 22:54

Lizzard 23-09-07 @ 22:50

Ik ook niet, maar ik probeer hem uit te dagen. Hij zwijgt en heeft dus geen weerwoord, of hij mot de@redactie melen, dat kan ook en dan een update. Ik heb gewoon gelijk en Boris heeft niets in te brengen tegen mijn EUSSR- kritiek en VrijVrijzinnig Nederland- propaganda.

bottehond | 23-09-07 | 22:53

@vander F 23-09-07 @ 22:48
Ja, dat ben ik met je eens. Laat ze maar beginnen met uitleggen. Maar zeg eerlijk: hoeveel mensen zullen gaan luisteren? Hoeveel mensen willen zich werkelijk laten informeren over dit 'oersaaie' topic? Dát bedoel ik met ver van mijn bed. Informeren is goed, maar zal onvoldoende zijn om 'de kiezer' werkelijk te laten beseffen waarop hij ja of nee zegt. En daarom moet je geen referendum houden.

-edit | 23-09-07 | 22:53

@ Cookie v. eigen deeg 23-09-07 @ 22:49
Ik zou zeggen, ga uw gang, het is tenslotte (nog) een vrij land. hehehe

De God van Empel | 23-09-07 | 22:52

Cookie v. eigen deeg 23-09-07 @ 22:46
Ja Cookie, al die meningen, zonder dat er iets aan gedaan kan worden. Het lijkt hier soms wel een verjaardagspartijtje met iedereen een groet slok op. Maar ja, aan de andere kant ook wel weer leuk om het allemaal te lezen, hoor.

Elisabeth2 | 23-09-07 | 22:51

vander F 23-09-07 @ 22:50, zijn die er zonder het verdrag?

BennieB | 23-09-07 | 22:51

@BennieB 23-09-07 @ 22:48,
prima, strenge immigratiewetten.
Komen die er met het komende grondwettelijke verdrag?

vander F | 23-09-07 | 22:50

Kunnen we niet voor een referendum (en TEGEN de afgrondwet) gaan stemmen via dezelfde weg als we voor die campagne van Pritt konden stemmen over figuurworst?

Robin Hood | 23-09-07 | 22:50

@-edit
misschien dat mensen de pro's en cons niet kunnen reproduceren. Maar ik denk wel dat de meeste stemmers wel een of meerdere van de debatten op tv hebben gezien. In die debatten waren de tegenstanders stukken overtuigender, en dat waren ze niet met flauwe argumenten.
Als mensen op basis van zo'n debat een oordeel vormen, de argumenten vergeten maar dat oordeel wel naar het stemhok brengen vind ik het een waardevolle stem.

waskuip-admiraal | 23-09-07 | 22:50

-weggejorist-

Lizzard | 23-09-07 | 22:50

@De God van Empel 23-09-07 @ 22:46
Owkay. Als de zaken er zo voorstaan ga ik hedenavond nog een coup voorbereiden. Zoals ik eerder van de week al aangaf ben ik hoe dan ook meer een voorstander van een verlichte dictatuur dan van democratie.
Voor NL, of voor EU in het geheel, maakt me niks uit.

Cookie v. eigen deeg | 23-09-07 | 22:49

Ahhh Oude tijde herleven.
.
Die goede oude tijd van het EU-referendum. Toen was het nog glashelder wie de regenten waren en wie zich daartegen verzetten:
.
"Verdonk hoopt dat een meerderheid van de Nederlanders straks ja gaat stemmen voor de Europese grondwet, want dat kan de immigratie nog beter worden geregeld. "Er zijn nu al landen die onze regels overnemen en als de Europese grondwet er komt, gaat dat nog beter", aldus Verdonk, die vreest dat Nederland bij een 'nee' van haar burgers op dit punt het buitenbeentje van Europa gaat worden. "Je zult zien dat de toestroom van immigranten naar ons land vele malen groter zal worden. Dan worden wij het afvoerputje van Europa."
.
De angst van veel burgers dat Nederland wordt overspoeld door immigranten als de grondwet wordt goedgekeurd, vindt zij volledig ongegrond."
.
Bron:
www.telegraaf.nl/binnenland/20794901/S...
.
Verdonk voegde zich destijds in de lange rij proponenten; vóór de EU grondwet. Dat wordt nog wel eens vergeten, maar naast de "oorlog" van Donner, de "dip" van Bot, en "het lichtknopje" van Brinkhorst, hadden we ook "het afvoerputje" van Verdonk.
.
Het lijk mij wel interessant om haar te herinneren aan haar uitspraken, en te vragen of zij er nog steeds zo over denkt. Zij is namelijk wel erg stil aangaande dit onderwerp.
.
En dat is juist niet de bedoeling van een kamerlidmaatschap.

Rest In Privacy | 23-09-07 | 22:49

Basically wat neemjemoederindemaling zegt dus, hehehehehe. Scusi neem.

bottehond | 23-09-07 | 22:49

@-edit 23-09-07 @ 22:44,
ja en?
Laat ze dan als de sodemieter beginnen met uitleggen!
En dat Europa staat niet ver van m'n bed, m'n bed staat er op.

vander F | 23-09-07 | 22:48

@waskuip. Sorry voor het linkje met veel pagina's, maar waar het op neer komt is dat de euro voor een stijging van 10% van het BBP verantwoordelijk is. (3000 euro per Nederlander that is).

@vander F 23-09-07 @ 22:41
Misschien moet je eens nagaan wat voor een immigranten daarmee worden bedoeld. Laat maar zeggen, die migranten die de US wel weet aan te trekken en wij niet en die een belangrijke basis vormen voor toekomstige innovatie en ontwikkeling. Niet alles wat over de wereld trekt is kansarm en triest...

BennieB | 23-09-07 | 22:48

@vander F
Tsja, je hebt eigenlijk wel gelijk: die zeloten zijn allemaal een pot nat!

Moslim of Christen, ga eens deaud!

Eelcontrast | 23-09-07 | 22:48

@bottehond 23-09-07 @ 22:43
Als weinigen beseffen dat Europa gehaat wordt door ons volk, hoe kom jij dan aan die wijsheid?

-edit | 23-09-07 | 22:47

@redactie
Neem even een snelcursus "hoe plaats ik een link" op in de huisregels. Als zelfs hardekernreaguurders al gaan lopen schutteren...

sjaakdeslinksesul | 23-09-07 | 22:47

De EU?
EU parlementarier Joost Lagendijk van Groen Links (de partij voor de gemancipeerde vrouw) voert een harstochtelijke kruistocht voor het recht
om in Turkye met een hoofddoek de universiteit te mogen betreden.
Iets wat sinds Ataturk (en die is heilig in Turkye) niet toegestaan is.
Waar bemoeien ze zich mee?

de honden blaffen... | 23-09-07 | 22:46

@Elisabeth2 23-09-07 @ 22:43
Nog steeds een beetje last van pixies?
[ ] Niet boos maar verdrietig
[X] Niet verdrietig maar boos
Althans, zo klink je.

Cookie v. eigen deeg | 23-09-07 | 22:46

PVV - Fel, maar onuitvoerbaar
GL - Te groen, te slap
CDA - Te grijs, te oud
CU - Te pro-islam, te ik kan niet voor mezelf beslissen
PvdD - Te one-issue, te volkert van der g
SGP - Te conservatief, te misogynistisch
D66 - Te flierefluiterig, te chaotisch, te klein
VVD - Te verdeeld
SP - Te anti-democratisch
Partij van Dhimmi's en Arabieren - Geen commentaar

De God van Empel | 23-09-07 | 22:46

@BennieB
Gaat het je te snel misschien ... dit hangt nog samen met de EU - Turkije-kwestie. En godsdienstwaanzin in het algemeen natuurlijk.
Verder ben ik van mening dat Staphorst vernietigd moet worden!

Eelcontrast | 23-09-07 | 22:45

@Eelcontrast 23-09-07 @ 22:41,
een religieus pact waar ze beide hun religie denken te kunnen uitbouwen:

'De christelijke en islamitische religie kunnen volgens hem „op hun wijze bijdragen aan een globaliserende cultuur, waarin het leven niet wordt bedreigd, maar verrijkt en waarin meer recht en gerechtigheid wordt gedaan”.

De ethiek van de reformistische islam en de cultuurkritiek van het christendom zouden elkaar volgens hem met name kunnen helpen en versterken in hun zorg om natuur en milieu, om wereldwijde sociale rechtvaardigheid.'

juist ja.........

*zucht*

vander F | 23-09-07 | 22:45

Het 'nee' van het vorige referendum werd grotendeels veroorzaakt omdat mensen geen flauw idee hadden wat de gevolgen waren van een Europese grondwet. Men was niet goed voorgelicht, maar vooral niet geinteresseerd in het onderwerp. Het 'nee' van 2005 was geen 'nee' tegen Europa. Zelfs geen 'nee' tegen de grondwet, maar een 'geen idee waar het over gaat en daarom nee'.
.
Reden temeer om over dit onderwerp geen referendum te houden. In 2005 had dat al nooit mogen gebeuren; nu al helemaal niet. Vraag iemand op straat eens 5 punten te noemen uit het 'nieuwe' verdrag? Grote kans dat er geen enkele genoemd kan worden. En toch zou diezelfde persoon er in het stemhokje zijn mening over gaan geven. De uitslag zal niets te maken hebben met de vraag die gesteld wordt, net als in 2005.
.
Daarom geen referendum. Europa en al haar vraagstukken zijn daarvoor een te ver van ons bed show. Referenda hebben nut wanneer men daadwerkelijk beseft waar men ja of nee tegen zegt. Met Europa is dat niet het geval.

-edit | 23-09-07 | 22:44

@ Big Bana Meneer

Dat referendum was de éérste keer dat we ons rechtstreeks uit konden spreken inzake die hele politieke EU. Weinigen beseffen dat de EU gehaat wordt door het volk, maar dat men zich mokkend neerlegt omdat het volk is wijsgemaakt dat er geen (financieel betere) alternatieven zijn. Nederlanders zijn vóór Vrijhandel, maar de EUSSR gaat niet meer over Vrijhandel zoals de EEG. De EUSSR is nadrukkelijk veel te veel stappen te veel voor de Nederlanders. En ik beloof jou: als de alternatieven goed in beeld gebracht worden zal Nederland en masse NEE stemmen. Boris weet dat, de Balk weet dat en dát is de reden waarom ik Boris als burger bedank voor het referendum, maar veracht omwege zijn kosmopolisme fantasieën. De EUSSR is het einde van natiestaat Nederland. Een NEE stem is een ondubbelzinnige stem voor Nederland. JA stemmers steunen de fluwelen staatsgreep van de Balk en beschouw ik als landverraders. Maar Boris gaat me op andere gedachten brengen hoor ik net via de mail.

bottehond | 23-09-07 | 22:43

Aan iedereen hier met die lange posten. Ga eens een boek schrijven, misschien win je de Pullitzer.

Elisabeth2 | 23-09-07 | 22:43

@BennieB 23-09-07 @ 22:37,
Laten we niet beginnen over EU plannen om 20 miljoen immigranten Europa binnen te halen,
laat staan over Bat Ye'or en Eurabia.

Boom!

Back on topic

vander F | 23-09-07 | 22:41

@bennieb

Niet erg vriendelijk van je om me even met een paar honderd pagina's in me gezicht te slaan. Als je een volgende keer met citaten komt is dat wel zo beleefd. (het staat wel indrukwekkend :) )
Wat ik over groei zeg is eigenlijk dat de EU geen noodzakelijk voorwaarde is voor welvaart, hence ijsland. Over Duitsland zij ik verder niets. Zo zijn er onder druk van Sarkozy al sporen van nationaal protectionisme in terug te vinden, een teken dus dat de EU al op de weg terug is. Naast het economische verhaal zijn er nog tal van argumenten om tegen dit verdrag te zijn. Al was het maar om de door de EU gelegitimeerde verwarring tussen islamofobie en racisme.

waskuip-admiraal | 23-09-07 | 22:41

@ Elisabeth 22:37

Correctie:

@ BennieB 22:33
( X ) Wel OK

Zo zie je maar weer hoe snel de publieke opinie kan wijzigen! :)

bennietboosmaar verd | 23-09-07 | 22:41

@vander F
De intentie van toenadering en dialoog vind ik in principe bewonderenswaardig. Maar bij het CU en de SGP krijg ik inderdaad ook altijd het idee dat ze zelf ook liever hadden gewenst dat de Verlichting en de bijbehorende cultuurkritiek aan Europa was voorbij gewaaid. Met argusogen gematigd positief zou ik dus in eerste instantie zeggen.

Eelcontrast | 23-09-07 | 22:41

Nou, nou Borisje, ik zou me toch maar eens wel zorgen maken over de uitslag van een nieuw referendum want ik ben heel bang dat er opnieuw een hele grote dikke NEE uitkomt. Wat al die jokers, pardon heren politici, niet begrijpen is dat we niet alleen geen europese grondwet of hoe je het maar wilt noemen willen, we willen de hele EU niet meer.

We willen wel samenwerken op tal van gebieden met andere landen zoals verkeer en waterstaat, heel handig als de treinsporen en wegen op elkaar aansluiten. Die geldsmijterige bedilzucht uit Brussel willen we ook niet en we willen onze soevereiniteit terug. we zien het helemaal niet zitten met voormalig oostbloklanden als lid (mij is trouwens nooit wat gevraagt) en al helemaal niet met turkije.

Door nu via een achterdeurtje toch een of ander verdrag er door te jassen wordt het nederlandse volk nog harder genaait. Misschien wordt het eens tijd om een referendum te houden of wij verder willen met de EU, ik kan je de uitslag nu al geven.

Een hele dikke NEE tegen de EU

En nee, dat is niet omdat we Balkie straf willen geven, we willende hele politiek de oren wassen omdat ze dingen doen die we niet willen. Verdragen kun je wel sluiten zonder dat het miljarden kost en als we willen investeren in het oostblok of Turkije dan doen we dat wel (het bedrijfsleven uiteraard) NAVO, NATO, BENELUX allemaal prima, samenwerken daar waar handig is, prima. Belastingpoen pompen in voormalig oostbloklanden, NEE. Regelzucht vanuit Brussel, NEE, EU staat, NEE. EU grondwet, NEE. Belastingpoen pompen in Turkije, NEE, 1 europese munt, NEE. Handelsverdragen, JA

neemjemoederindemali | 23-09-07 | 22:40

@BennieB 23-09-07 @ 22:33
Weer een lekker trieste reactie omdat een vrouw iets post, zo stoer en macho maar gelukig begint Piet's weerbericht ook zo, doe je er nog een laatste biertje bij en mag je morgen weer met de jongens de plantsoenen harken

claudi-jaah | 23-09-07 | 22:38

BennieB 23-09-07 @ 22:33
Wat nou, kan helemaal nergens meer naar kijken. As the World Turns, wat is dat voor een gezeik. Ga zo maar even de bloedzuigers op m´n armen zetten om het teveel aan druk weg te halen, zoals Fuckje geadviseerd heeft.

Elisabeth2 | 23-09-07 | 22:37

@vanderF,
Ja! Dat zal de prinsjes in de kansenwijken echt aanspreken!

fuckje | 23-09-07 | 22:37

@Eelcontrast, @vander F: Voor het geval je het gemist hebt, het onderwerp is het EU-verdrag....

BennieB | 23-09-07 | 22:37

@BennieB 22:33
( X ) Deze reactie is niet OK
( ) Wel OK

bennietboosmaar verd | 23-09-07 | 22:37

Aaargh, die Gristen Union:

'Een versterkt christendom en de reformistische islam zouden een „moreel en cultureel pact” moeten sluiten, om de huidige spanning tussen moslims en de verdedigers van de westerse cultuur te verminderen, aldus Egbert Schuurman, hoogleraar filosofie en tevens fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer.'
sioenederland.wordpress.com/'

vander F | 23-09-07 | 22:35

@Elisabeth2, as the world turns begint zo meid. Ga maar vast klaarzitten! Lekker portje erbij en alles komt goed. Kun je morgen weer lekker licht-administratief-werkje doen...

BennieB | 23-09-07 | 22:33

Hoe zat dat ook al weer met minister v/der Hoeven en haar intelligent design? Hallo! Een nederlandse onderwijsminister anno 2006! Schandelijk christelijk zou ik juist willen zeggen!

Eelcontrast | 23-09-07 | 22:32

@Elisabeth2,
Denk aan je bloeddruk, meid!

fuckje | 23-09-07 | 22:32

Volksverlakkerij. Populistisch doen. Tegen een muur met die hufters!

Elisabeth2 | 23-09-07 | 22:29

@Sjaak, Ik ben de eerste om te zeggen dat wat er nu wordt geflikt met de EU-grondwet onbeschoft is naar de kiezers, maar ik ben er wel blij mee. Sinds het referendum, de gekozen burgermeester en meer van dat D66 gelul ben ik fel tegenstander van politieke vernieuwing. Voor de meeste mensen is eens in de vier jaar een weloverwogen beslissing nemen al een enorme opgaaf. Zodra D66 dat politieke vernieuwen definitief laat vallen en een sterke links-liberale stroming gaat vertegenwoordigen hebben ze mijn stem. Tot die tijd even niet...

BennieB | 23-09-07 | 22:28

@Eelcontrast 23-09-07 @ 22:24
In het parlement wellicht, maar toch niet in de echte wereld om je heen? Bij mij niet in elk geval.

Cookie v. eigen deeg | 23-09-07 | 22:25

Laat ook maar, KRO heeft het moddereten uitgevonden.

Betreft: Geenstijl. Voorpilsen
Delete Edit Quote

Is het een liveprogramma?
Ik heb hier nog een stenen-tijdperk *** staan die ik graag zou aanbieden aan de grote asholes van GeenStijl. Past makkelijk in die grote kontgaten van ze en wellicht hebben ze er nog plezier van. De "steen" staat hier toch maar op de kast te wachten op de GS redactie.

paspoort.kro.nl/forums/290169/ShowPost...

Bo Dreksma | 23-09-07 | 22:24

Mmm, sinds er meer mensen op het CDA stemmen, heb ik juist het idee dat Nederland wel weer christelijker Balkenende-style is geworden.

Eelcontrast | 23-09-07 | 22:24

@Waskuip, ik ga die discussie graag aan maar GS is niet het forum dat zich daar nou zo prettig voor leent. Voor wat betreft Zwitserland, check voor het gemak even het UNDP rapport over de welvaartsonwikkeling en zie dat Zwitserland iets heeft ingeleverd (hdr.undp.org/hdr2006/) ten opzichte van de meeste EU landen. IJsland heb ik even niet op het netvlies staan. Zelfs als de welvaart is verbeterd of verslechterd is het de vraag of de EU daar iets mee te maken heeft. Duitsland is door de autoindustrie nou eenmaal conjunctuur gevoeliger dan wij. Als je dan hier (www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/bijzonder...) nog even kijkt wat de EU ons (Nederland) heeft gebracht, heb ik toch al twee prachtige voor-argumenten aangeleverd.

BennieB | 23-09-07 | 22:22

@kersenflap,
Nog eentje: in een tv-programma , waarin zijn partij beschreven werd als "gematigd islamitisch", zei hij zich te storen aan aan deze typering, omdat ze "lelijk"is, en een belediging voor de islam.
" Islam is Islam, en niets anders".
Ook Milli Görüs laat zich in deze bewoordingen zo uit.

fuckje | 23-09-07 | 22:21

@kersenflap
Ter nuance wil ik wel even opmereken dat de meeste Erdogan stemmers op hem gestemd hebben omdat ze het gerotzooi, de anti EU-houding en het conservatisme van de andere partijen zat waren. De slechtste uit slechten zeg maar. (Niet dat Erdogan daarmee deugt hoor) Nederland wordt ook niet opeens chrisenlijker als er meer mensen op het CDA stemmen.

Cookie v. eigen deeg | 23-09-07 | 22:21

BennieB 23-09-07 @ 21:57
Geloof ik wel, maar ik sprak ook veel mensen op werk die wel voor waren. Dan gaf je ze een voorbeeld bv. het volkshuisvestingsstelsel, (dat is overigens nu wel buiten het verdrag gelaten) en dan schrokken ze (linkse stemmers) ervan dat dat ook dat op de schop zou moeten. Dat de tegen-campagne (ja, cu, sp en wilders, wat wil je) niet spoorde is één ding, dat zg fatsoenlijke politici liepen te roepen dat de dijken zouden doorbreken als er een tegenstem volgde is een tweede. Beide kanten bedonderden de boel en voordat de nieuwe campagne begonnen is, nemen het kabinet en de Raad van State alvast een voorschot. Misschien dus meer een pleidooi om juist geen referendum te houden. Alleen.... zonder dit referendum kun je politici niet wijzen op het gemak waarmee ze onze soevereiniteit en democratie uithollen.
Waar het mij omgaat is de volgende discussie: volgens de RvS is er ditmaal geen sprake van een grondwet, omdat er voor ratificatie tweemaal een parlementaire behandeling plaatsvindt. Het parlement mag een voorstel afwijzen en terugsturen, en als het al dan niet gewijzigd terugkeert opnieuw beslissen. Dat klinkt aardig, omdat je in de tussentijd een nieuw parlement hebt en dus met twee verschillende samenstellingen stemt over een voorstel. Maar hoe werkt het nu: ons parlement stemt over een grondwetswijziging, bij tweederde meerderheid kan het worden aangenomen. Op ieder moment kan een nieuwe tweederde meerderheid een nieuw voorstel indienen, of bv het afgewezen voorstel opnieuw aannemen.
Hoe gaat het straks: via overleg in de EC wordt door 17 ministers (niet van alle lidstaten dus) een voortsel ingediend bij het Europees parlement, waar NL nauwelijks iets voorstelt en slechts 15% van de europese kiezers op gestemd heeft. Als dat voorstel eenmaal met 50% + 1 van de stemmen in het nationaal parlement is aangenomen, kan het alleen worden teruggedraaid via nieuwe onderhandelingen en hernieuwde goedkeuring in het Europees parlement. Een wassen neus dus.
Als Boris zegt dat hiermee onze democratie gebaat is, is hij geen democraat.

sjaakdeslinksesul | 23-09-07 | 22:20

@ Kersenflap 21:59
Inhoudelijk .....
Wat is er NU inhoudelijk - afgezien van een paar komma's - veranderd ?
Is er al een Breede Maatschappelijke Discussie over dit item geweest?
Was ook een stokpaardje van D66.
Is de Burger Nu beter voorgelicht over de betreffende wet?

Kan jij de voor- en nadelen voor mij op een rijtje zetten?

@Bigi Boy 21:59
Maak het voor de "simpele burger" meer inzichtelijk als Regering.
In simpele taal ...
"Goedkope Leningen" worden wel dagelijks en in alle media aan de welwillende burger uitgelegd.
Ook daar trapt de meerderheid niet in ( hoop ik en denk ik )

Een regering die bang is om de besluiten die zij neemt te toetsen aan de wil van het Volk is in mijn ogen niet goed bezig ... dat neigt naar dictatuur.

bennietboosmaar verd | 23-09-07 | 22:20

kersenflap 23-09-07 @ 22:14
Ik geef Erdogan nog een paar maanden eerlijk gezegd.
Verder kun je de Turkse pro-Europese elite er prima bij hebben en zijn veel Turken prima, redelijk moderne mensen. Het probleem is alleen dat het maar om een klein precentage van de bevolking gaat en dat de meerderheid Erdogan aan de macht heeft geholpen. En die krijg je er allemaal gratis bij als Turkije lid wordt. Het erge vind ik nog dat Europa, Oh hoe heerlijk principieel en totaal naief, voortdurend het Turkse leger bekritiseert omdat hun rol niet past bij ons Europese ideaal beeld. Over de verkeerde partij kiezen gesproken. Nee, die Islamisten daar vrij baan geven, dat is een goed idee.

Bigi Bana Boy | 23-09-07 | 22:20

Eehhh, voor het geval je het nog niet wist: Turkije is al eeuwen lang islamitisch ... maar je bedoelt waarschijnlijk dat de politieke islam weer opkomt. Klopt, maar zie ook mijn opmerking over het leger die dat in Turkije altijd binnen de perken zal weten te houden. Daarnaast, wat is nou een betere remedie tegen de politieke islam, dan ze lekker in de warme, verlichte west-europese clan binnen te halen?! Alle Turkije-kenners hebben trouwens inderdaad al lang geleden voorspeld dat indien Turkije angstvallig buiten de EU zou worden gehouden de reflex van de turkse bevolking er juist een van afkeer van Europa zou zijn maw. de anti-europese politieke Islam garen zou spinnen ... en zie, zo geschiedde! Hulde!

Eelcontrast | 23-09-07 | 22:16

@Bigi Bana Boy 23-09-07 @ 21:59

ja maar als advies aan de regering van het Verraad van State komt, dat clubje nepotistische Eurofielen, krijg ik me toch in ene argwaan.

vander F | 23-09-07 | 22:16

BennieB 23-09-07 @ 22:09
Ik breng het even anders (botter) maar in essentie is dat inderdaad wat ik bedoel. Je kunt niet Ja danwel Nee zeggen tegen zo'n complex verdrag. Ik stond ook in dat stemhokje met het gevoel dat ik zo veel meer kwijt wilde dan dat ik kon. Maar moet je dan Nee stemmen omdat bepaalde dingen in Europa je niet bevallen (ik weet genoeg dingen te noemen) ? Ik heb dus uiteindelijk maar Ja gestemd, zij het met tegenzin.

Bigi Bana Boy | 23-09-07 | 22:15

@bennieb 22.09

Beetje flauw om te roepen dat iets dat ingewikkeld tot stand komt ook niet door de burger te bevatten is. Bovendien gaat het niet op want dit verdrag heeft ook hoogopgeleide en deskundige tegenstanders. Daarnaast ga je helemaal niet in op de inhoud van het verdrag, iets waar pro-grondwet mensen wel vaker last van hadden in de aanloop naar het referendum.

Dus kun je me even inhoudelijk uitleggen wat we precies opschieten met die grondwet? En waarom dit integratiescenario het beste is? En hoe het kan dat niet EU-landen als IJsland en Zwitserland zelfs welvarender zijn?

waskuip-admiraal | 23-09-07 | 22:14

Nog een leuke uitspraak van de Turkse premier Erdogan:
"De minaretten zijn onze bajonetten, de koepels onze helmen, de moskeeën onze barakken en de gelovigen onze soldaten."
En dat zou met de europese grondwet de zwaarste stem binnen de E.U moeten krijgen. Brrrrrrrrrrrrrrrrr!

kersenflap | 23-09-07 | 22:14

Ik sluit me aan bij Tobi 23-09-07 @ 22:09
En zie een evt. referendum met vertrouwen tegemoet

Zoetwaterpanharing | 23-09-07 | 22:14

@kersenflap 23-09-07 @ 22:09
Dat als Turkije nu lid zou zijn zij de EU redelijk plat kan leggen door overal tegen te stemmen, zoals Engeland dat deed tijdens de gekke-koeienziekte waarbij zij geen rundvlees mocht uitvoeren. De stemmenverhouding is ook iets ingewikkelder geregeld in het EU verdrag dan alleen maar het tellen van de stemmen. Er wordt rekening gehouden met de hoeveelheid bewoners die een stem vertegenwoordigd, hoeveel landen erdoor worden vertegenwoordigd en meer van dat soort regels. Afgezien van het feit dat het nog heel lang gaat duren tot Turkije lid wordt van de EU (als al ooit, ik zie het nu niet zitten) dan heb ik nog voldoende vertrouwen in de politici dat er goed wordt nagedacht en heroverwogen hoe de stemmen moeten worden geteld.

BennieB | 23-09-07 | 22:14

JPB blijft de Nederlandse kiezer maar niet begrijpen.

OT En zolang de provincie ZH probeert de RGL in Leiden erdoor te drukken verbaas ik me echt nergens meer over.

Ian Curtis | 23-09-07 | 22:12

@ Boris

Je bent een bangerik omdat je nooit komt reaguren. Maar als je ooit de kans hebt gehad om een meute fanatieke EUSSR-haters naar je hand te zetten is het dus in deze draad. Leg dit maar uit:

nl.youtube.com/watch?v=c2Ralocq9uE

En als je ballen hebt en een greintje intellectueel en moreel fatsoen, dan benoem je juist en vooral de alternatieven, bv:

* EFTA!*

die er wel degelijk zijn. Imho lever je ons met je onnozel optimistisch Menschbeeld uit aan een totalitaire vreemde mogendheid. Maar weerleg wat ik post en ik herbezin me. Is dat een uitdaging of niet?

bottehond | 23-09-07 | 22:12

Het_leuke_zuiden 23-09-07 @ 22:06
Dat was inderdaad walgelijk. Was het niet een D66 die ook Anne Frank weer eens uit haar achterhuisje had gesleept of was dat bij een andere discussie ?
Overigens was ik een Ja stemmert, even voor alle duidelijkheid. Er zijn een hoop zaken in Europa die mij helemaal niet bevallen maar grosso modo ben ik toch pro Europa, ondanks alle bezwaren.

Bigi Bana Boy | 23-09-07 | 22:10

@ Eelcontrast,
Turkije is in hoog tempo aan het islamiseren. Kijk eens naar de recente grondwetswijzigingen van Erdoham di hoofddoekjs in openbare gebouwen weer wil toestaan.

kersenflap | 23-09-07 | 22:10

Met Boris eens wat betreft het houden van een referendum
Laat ik nu wat anders willen stemmen dan Boris

Tobi | 23-09-07 | 22:09

@Het_leuke_zuiden 23-09-07 @ 22:06 Dat was inderdaad een domme manier een politicus om zich uit te drukken maar een feit is dat we sinds het één Europa in betrekkelijke vredige omstandigheden met elkaar leven na eeuwen van oorlog in Europa.
.
Big Bana roert wel iets belangrijks aan. 86% van het parlement was de vorige keer voor het EU-verdrag welke was voorbereid door duizenden ambtenaren die hier full-time mee bezig zijn geweest en na langdurig debateren in de tweede kamer. Jan-met-de-pet moet je niet lastig vallen met dit soort ingewikkelde materie. Als het gaat om het aanleggen van een brug links van het dorp of rechts van het dorp is een referendum leuk, maar niet voor zo'n verdrag.

BennieB | 23-09-07 | 22:09

@ BennieB,
Wat bedoel je nou precies?
Het is heel simpel: Turkije heeft de meeste inwoners en krijgt dus de zwaarste stem binnen de E.U met de gelijkmatige verdeling van stemmen. Diverse belangrijke veto's over o.a migratie moet NL inleveren als het zich conformeert aan deze grondwet. Kun je rekenen?

kersenflap | 23-09-07 | 22:09

Wat is er mis met Turkije? Een seculiere staat, waarbij het leger zelfs gedreigd heeft met ingrijpen indien de politieke islam echt z'n stempel op de nalatenschap van Kemal Ataturk zou proberen te drukken. Dat zouden meer (west-europese) legers eens moeten doen! Ik heb ze er trouwens liever bij nu Rusland weer lekker autocraatje begint te spelen.

Eelcontrast | 23-09-07 | 22:08

Het zal best dat de mensen de premier een hak hebben willen zetten, maar ik ben aangaande dat referendum net iets minder van de domheid van het volk overtuigd als BennieB dat is. Als wij net zo veel baat zouden hebben bij de EU als die oost-europeanen dat hebben vraag ik me af of de mensen nog steeds uit nijd tegen die grondwet zouden stemmen.

flauw:
Om Churchill aan te halen als vrijbrief voor afschaffing van een referendum lijkt me niet helemaal overtuigend. Diezelfde Churchill zij misschien wel dat democratie slecht is, maar ook dat er geen beter alternatief is.

waskuip-admiraal | 23-09-07 | 22:07

Bigi Bana Boy 23-09-07 @ 21:59
Je vergeet de argumentatie van de politici. Zeggen dat er een WO3 kan komen als we niet Ja-stemmen, dat schiet de verkeerde keelgat in. Dan noem ik 1 van de bullshit-argumenten.

Het_leuke_zuiden | 23-09-07 | 22:06

@Kersenflap. En als Turkije nu zou toetreden heeft zij een veto net als elk ander land.

BennieB | 23-09-07 | 22:05

@ BennieB,
De europese grondwet voorziet in een gelijkmatiger verdeling van stemmen in het europees parlement. Bij een mogelijke toetreding zou Turkije dus méér macht hebben dan Nederland en wie dan ook. Hoezo Turkije heeft er niks mee te maken?

kersenflap | 23-09-07 | 22:03

Die WIR moest terecht weg, maar die bezuinigingen op de zwaksten uit onze samenleving en vooral de mentaliteit die daarbij geschapen werd, is en blijft een katholieke zonde van jewelste voor meneer Lubbers. Leg dat eerst maar eens uit aan Petrus straks!

Eelcontrast | 23-09-07 | 22:00

Boris, hoe naief kun je zijn ? Ik hoef toch niet uit te leggen dat het grootste deel van de stemmerts helemaal geen idee had waar het over ging de vorige keer en het referendum heeft aangegrepen om een algeheel ongenoegen over Europa kenbaar te maken ? Dat het Nee stemmen voornamelijk ingegeven werd door simpele resentimenten tegen alles wat van over de grens komt, een weerzin tegen de Euro, tegen de instroom van migranten, door een algehele weerzin tegen politici ? Ze zullen er zeker zijn geweest die weloverwogen Nee hebben gestemd, die wel kunnen nadenken (ik denk dat een hoop GS'ers onder die noemer vallen), maar het zal een minderheid zijn geweest. Denk je nu werkelijk dat het dit keer anders zal zijn ? Ik bewonder je geloof en vertrouwen in de burger maar vind het zoals gezegd erg naief.
Zoals bekend mag zijn ben ik van mening dat het janhagel helemaal geen stem hoort te hebben in zaken waar het te simpel van geest voor is en dat gaat in deze helemaal op.

Bigi Bana Boy | 23-09-07 | 21:59

@ bennietboos,
Hou het even inhoudelijk. Wat je ook van ze mag vinden, D66 is een van de initiatiefnemers van het vorige referendum geweest en is nu wederom voor een referendum.

kersenflap | 23-09-07 | 21:59

@Sjaak, als je je er in verdiept hebt (zoals ik vermoed) en gefundeerd tegen stemt vind ik dat prima, dat is democratie in optima forma. Ik maak me vooral boos om de mensen die zich er niet in hebben verdiept en tegen stemmen uit onwetendheid, op basis van onjuiste info of op basis van oneigenlijke argumenten.
.
Voorbeeld: Wilders deed de tegencampagne voornamelijk op de angst voor een Turkse toetreding. Ook zonder de grondwet zou Turkije kunnen toetreden (als alle landen dat willen). De info was dus zachtsgezegd niet helemaal correct.

BennieB | 23-09-07 | 21:57

Niet zo schelden op BennieB. Hij heeft maar wel mooi een onderscheiding van Bits of Freedom op zak!

noorderling | 23-09-07 | 21:57

Politiek!!!

Boris snapt het!!!

Je verliest op alle fronten tijdens de verkiezingen.
Niemand hoort iets van je of - meer reëel - wil meer iets van je horen.
Je luistert wel naar alle discussies en ziet je kans schoon.
"Ik kan de algemene opinie zo ombuigen dat IK er uitkom.
Ik zeg niets nieuws maar pas mijn praatje aan, aan de algehele stemming die ik proef onder het Volk."

WIE IS HIER NOU DE POPULIST ?

Jij Boris ? Of Wilders.

Flikker toch op man, niemand zit op jouw mening te wachten.
Enne ..... Die Franse president ken je ook al persoonlijk?
( Die heeft denk ik nog nooit van JOU gehoord )

bennietboosmaar verd | 23-09-07 | 21:57

-weggejorist-

Lizzard | 23-09-07 | 21:56

ga eens echt dout! ;)

Eelcontrast | 23-09-07 | 21:56

Kijk, zo hoort het!
Een nette (democratische) opstelling van Van der Ham. Discussieren op argumenten, i.p.v ongegeneerd een grondwet door de strot van de kiezers rammen.

Wat betreft de symbolen: ik denk dat 90% van de kiezers niet eens wíst dat er een europese vlag en volkslied op stapel stonden. Een compleet verzonnen (non) argument van de regenten dus, om de grondwet te rechtvaardigen.Complete minachting van het electoraat ook. De belangrijkste redenen dat Nederland tegen de grondwet heeft gestemd zijn:

-het afdragen van verschillende veto-stemmen.
-het uitleveren van belangrijke migratievraagstukken aan de EU
en natuurlijk de toetreding van Turkije.

Alle politicologen (van zowel linkse als rechtse signatuur) zijn het er over eens: er is inhoudelijk niks veranderd.

kersenflap | 23-09-07 | 21:54

-weggejorist-

Lizzard | 23-09-07 | 21:54

Jakkes, ik had me voorgenomen de politiek te negeren sinds Lubbers in '81 no-nonsense invoerde ... mislukt!

Eelcontrast | 23-09-07 | 21:52

Referenda zijn hartstikke duur hoor! In plaats van te gaan regeren zijn de boven ons gestelden "het land ingegaan". Weten jullie nog? En na een aantal maanden rondklooien nog een feessie d`r achteran. Tel uit je verlies!
Dus een referendum zit er volgens mij niet meer in.

Chevvy 2 | 23-09-07 | 21:51

Moet je je vriendjes in de RvS maar eens even flink lastigvallen. Als zij net zo principieel zouden zijn als jij, stapten ze per direct uit dit ondemocratisch instituut.
www.hetvrijevolk.com/?pagina=4482&...

Cpt. Michael Brant | 23-09-07 | 21:50

@Waskuip. En jij bent briljant. Ik zou zeggen, koop een taart en ga het vieren!

BennieB | 23-09-07 | 21:49

@BennieB 23-09-07 @ 21:45
Ik kan je er zo vijf goeie geven, maar dat zouden toch maar parels voor een zwijntje wezen.

sjaakdeslinksesul | 23-09-07 | 21:49

@bennieb
je bent een dommerik tussen domme mensen, alleen denk je er wat jezelf betreft anders over. (sorry ik kan het niet uittekenenen voor je, maar misschien wil iemand het je even uitleggen).

waskuip-admiraal | 23-09-07 | 21:48

Hoera! Weer een kans om JA te stemmen!

Lord Flasheart | 23-09-07 | 21:48

-weggejorist-

Lizzard | 23-09-07 | 21:45

Bij de mensen die tegen het EU-verdrag stemde heb ik als meestgebruikt argument gehoord dat ze er geen reet van begrepen of dat ze Balkenende een hak wilde zetten. Het zal allemaal best dat de oppositie het niet doorgaan van het referendum ziet als een motie van wantrouwen tegen het volk, maar dit volk verdient ook een motie van wantrouwen. Geen referendum, dat EU-verdrag er lekker doorheen drukken. "De beste reden TEGEN democratie is een gesprek met een kiezer" (Churchill).

BennieB | 23-09-07 | 21:45

Ook weer gelul! Nederland wordt namelijk ook duidelijk beter van Europa! Al 60 jaar trouwens!

Eelcontrast | 23-09-07 | 21:42

Wie organiseerd er gewoon een referendum op het internet met een landelijke promocampagne? Kunnen we meteen aantonen dat die stemmachines ala 1980 zijn. Leuk pilotprojectje voor NEDAP?

SCHEIT Reigah | 23-09-07 | 21:42

Wat een gelul, het CDA was altijd al tegen en iedereen wist dat. Daarnaast zijn die 41 referenda van Boris voornamelijk in landen gehouden waar mensen duidelijk beter werden van europa. In nederland hebben we nu 1 referendum gehad en dat was dus nee: 100% dus.

mr. Rugje | 23-09-07 | 21:37

Jaaaa!!! Kereltje Pechtold!!! Dass waren mal Zeiten!!! Ik mis Jan Blokker zo ontzettend veel in de azijnbode!!!

Eelcontrast | 23-09-07 | 21:36

D66 is geloof ik een splinterpartij

Jan1800 | 23-09-07 | 21:35

Campagen vóór voeren als democraat? Boris, succes met je referendum, maar een echte democraat stemt tegen!

sjaakdeslinksesul | 23-09-07 | 21:34

Goed standpunt. Helemaal mee eens. Maar wel even de mensen van tevoren waarschuwen dat het een niet-bindend referendum betreft. En nu gewoon voorstemmen en mee met de rest van Europa, trieste Nederlanders!

Eelcontrast | 23-09-07 | 21:34

@Onderbuik 23-09-07 @ 21:30
Ik krijg de neiging (misschien mijn onderbuik gevoel) om u gelijk te geven. In mijn optiek heeft D66 genoeg potentie ware het niet dat kereltje Pechtold met de scepter zwaait.

liggend_streepje | 23-09-07 | 21:34

Goed stuk voor de verandering. Ook ik zie mijzelf als pro-europeaan (in tegenstelling tot menig GSert) maar ik waardeer de democratie en NEE = NEE. Nog een keer beslissen is nogmaals stemmen!

liggend_streepje | 23-09-07 | 21:31

die d66 en vooral die zelfingenomen pechtolt heeft nog steeds een grote mond, weg met die democratische schandvlek.

Onderbuik | 23-09-07 | 21:30

Goed zo Boris. Ook graag referendi (referendummen? referendo's? refereree's?) over generaal pardon, prachtwijkeninvesteringen en hondenpeopbestrijding.

theophiel | 23-09-07 | 21:29

van welke partij was hij ook alweer?

Demonische Eend | 23-09-07 | 21:29

D66??? wat is dat?

Kloothommel | 23-09-07 | 21:27

Cookie v. eigen deeg 23-09-07 @ 21:20
De politiek is allergisch voor kritisch publiek. Het tweede probleem is dat in Nederland te weinig kritische mensen zijn.

Het_leuke_zuiden | 23-09-07 | 21:26

@ Cookie v eigen deeg 21:20
Het verdrag is dan ook nog helemaal niet klaar. Dus waar zouden al die politici een mening over moeten hebben. De grote lijnen zijn uitgestippeld, maar verder niet. In de krant wordt bijvoorbeeld al weer gesproken over extra rechten voor de Britten...

King of controversy | 23-09-07 | 21:25

Hulde voor die Boris....

Squirrel Men | 23-09-07 | 21:22

Ik begrijp helemaal waarom de huidige bewindvoerders geen referendum willen. De vorige keer hebben ze ons allemaal behandeld als een stel kleuters; Er is op geen enkele wijze een serieuze poging gedaan om ons uit te leggen waarom die Europese grondwet goed voor ons zou zijn. Neee, vertrouwt u er maar op dat we het beste met u voorhebben.
Ook dit keer heb ik nog vrijwel geen zinnig woord gehoord over de inhoud van het verdrag. Men lult een beetje over vlaggen en liedjes. Verder moeten we er vooral weer op vertrouwen dat de gezagsdragers het beste met ons voorhebben.
De dames en heren politici weten inmiddels dat ze niet bij machte zijn om aan ons uit te leggen waarom we voor moeten zijn. Net zo zeer weten de tegenstanders uit de opositie ook niet goed duidelijk te maken waarom het verdrag weer niet deugt. Geen referendum is dan een logische denkstap als je het voor het zeggen hebt.
Sorry, we kunnen het niet uitleggen, vertrouw op ons.

Eindelijk een stukje zelfkennis van Balkenende en consorten.

Cookie v. eigen deeg | 23-09-07 | 21:20

-weggejorist-

Lizzard | 23-09-07 | 21:19

Hoeveel zetels hadden jullie nou?

giulionl | 23-09-07 | 21:17

.. redelijke kans dat er eerst zeshonderdduizend handtekeningen op tafel moeten komen. Bij deze: één.

waskuip-admiraal | 23-09-07 | 21:17

Eindelijk 1 keer het met je eens! Wen er maar niet aan.
Ik zal dat referendum dan ook zeker gebruiken om die bagger weer snoeihard af te keuren. NEE=NEE!

Tommygunner | 23-09-07 | 21:17

Wat? Een D66er met eenm duidelijk standpunt? Mag dat wel?

dlseth | 23-09-07 | 21:17

D66, bestaat dat nog?

De God van Empel | 23-09-07 | 21:16

Als het een goed verdrag is stemt het volk heus wel voor , of is de politiek bang dat we het allemaal niet zo goed begrijpen?

Jan1800 | 23-09-07 | 21:15

Fijn. Ik pleidt voor afschaffen van betaald parkeren.

Lepo | 23-09-07 | 21:14

Goed zo Boris. Nou ken ik je weer. We zullen JPB en zijn bende een poepie laten ruiken.

AbuTelfan | 23-09-07 | 21:14

FIPO??
-edit: Nee, een BAN-

giulionl | 23-09-07 | 21:14

Mooi zeg.

Den Ouden Wind | 23-09-07 | 21:13

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl