Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hoi NL, doe eens een slavernijmuseum bouwen

topicslavernij.jpgOk guys, hier is het plan. We kopen als Staat der Nederlanden ergens een mooie ouwe cruiseboot, of iets dergelijks. We slepen die boot ergens een haven in die vroeger werd gefrequenteerd door mensenhandelaren met een WIC-complex (Middelburg, Amsterdam, Rotterdam - keuzes te over). In de boot lassen we een museum in dat we helemaal voljanken met interactieve displays, audiotours, sculpturen en artefacten. Plantages op Madurodamschaal. Ingrijpende video's met veel leed en een narrator met een diepe stem. Ja, het is tijd voor een eigen museum over de slavernij. Wil je nu iets zien over de tijden dat de Ollanders als een stel Albanezen op steroids handelden in het zwarte goud dan moet je naar het Rijksmuseum en daar zie je eigenlijk alleen maar de vrolijke kanten - de weelde van de Gouden Eeuw, maar niet de bezweepte ruggen van de mensen die voor een belangrijk deel aan de basis van die weelde lagen. Het is best wel een beetje idioot dat een land dat ongeveer een derde van zijn bevolkingsaantal in een boot gestopt heeft toen het negerdobberen nog onvrijwillig ging en er geen outkiering en een langdurige werkloosheid tegenover stond. Vinden ze bij de Volkskrant, vinden we ook hier bij GS. Meer geschiedeniseducatie op een tastbare en voor iedereen inzichtelijke manier is namelijk meer beter, want anders zijn we overgeleverd aan de spin van legelanders als Martin Bormann en de fröbels van de diversiteitsmaffia voor wie de islam een anti-imperiale kracht is, in plaats van de imperialistische en slavendrijvende hobby van een slavenhoudende kamelenhandelaar. Nee, gewoon hullie de bevolking met touringcars vol schoolklassen tegelijk wegwijs maken in de duistere periode van de geschiedenis toen de bakra's andere mensen nog als handelswaar zagen. Wegkijken en zeggen "jamaar de Portugezen waren toen nog veel stommer" en "jamaar de moslims" is flauw, wezelachtig en buitengewoon onvriendelijk tegenover de honderdduizenden mensen in Nederland met voorouders in de koloniale agrarische sector. Man up Nederland, bouw dat museum! Hoeft niks te kosten, de goedkope arbeidskrachten worden met rubberboten vol naar Nederland gesleept!

Reaguursels

Inloggen

Dat museum gaat er nooit komen! De reden daarvan is dat het te gevoelig ligt en het op veel kritiek, weerstand en woede zal leiden onder de niet-Nederlanders (lees: allochtonen en Nederlanders met een niet-Nederlandse achtergrond).

Wij Nederlanders zijn een volkje dat graag, als het even kan, iets goed doet en geen half werk aflevert. Dus als zo'n museum er komt, zullen we ook graag alle aspecten van slavernij laten zien. Zowel de oude, alsook de nieuwe. En daar komen de problemen...

Bekend is dat er koloniale slavernij is geweest en dat wij Nederlanders die handelswaar (in die tijd was een slaaf een 'zaak', vandaar 'handelswaar') vervoerden van A naar B. Tot zover niemand die daar bezwaar tegen zal maken. Ninsee zal het toejuichen. Alle zwarte Nederlanders blij want 'eindelijk erkenning' voor het slavernijverleden van hun voorouders van twee eeuwen of meer terug in de tijd.

Bekend is ook dat er blanke slavernij is geweest. Ook Nederlanders zijn verhandeld.
Hier ontstaat al het eerste probleem. Nazaten van bijvoorbeeld de slavernij in Suriname zullen zich hiertegen verzetten want zij menen het alleenrecht te hebben op het herdenken van slavernijverleden.

Iets minder bekend is dat blanken werden gevangen en verkochten door 'Barbarijse zeerovers'. Hier ontstaat probleem 2. Vele Noord-Afrikaanse moslims zullen hier veel kritiek op leveren, rechtszaken over beginnen want sommigen menen dat het nooit gebeurd is en dat stuk uit de geschiedenis 'propaganda' is om moslims als 'slecht' af te schilderen.

Nog minder bekend is dat ook de Turken bedreven waren in de piraterij en (blanke) christenen gevangen namen en verkochten op slavenmarkten. U raadt het al... probleem 3. De turken in ons land zullen hier kritiek op leveren, er tegen demonstreren en wie weet stuurt Erdogan weer een of andere minister naar ons land die er dan weer iets over mag gaan zeggen tegen 'zijn' turkse achterban hier in Nederland. Die sprekers zullen vervolgens weer geweerd worden en weggestuurd (net als vorig jaar in Rotterdam) waarop weer een volgende diplomatieke rel zal ontstaan.

Dan zijn er nog de Azteken en de Inca's. Die deden ook aan slavernij. Hop! Probleem 4. Alle Zuid-Amerikanen bij ons ter lande ook weer boos.

En als laatste, niet te vergeten, de huidige slavernij in de wereld is vele, vele malen groter dan de hele koloniale slavernij ooit is geweest. Volgens de Global Slavery index zijn er op dit moment 'slechts' 45,8 miljoen slaven. En, ons kikkerlandje behoort tot de top 10 van landen waarvan de regering het meest probeert te doen tegen ... slavernij. Oei, dat komt Harriët Duurvoort (die suggereert dat Nederland zo slecht is omdat het slavernijmuseum heeft) dan toch even slecht uit.
Dat zal zeker niet gezien laten worden in zulk een museum want als dat gebeurt, dan kan iedereen zien dat - bijvoorbeeld - in Suriname (uitgedrukt in percentage van de bevolking) er maar liefst VIER KEER zoveel! slavernij is dan in Nederland. Goed, dan steken ook zij nog steeds met kop en schouders boven vele andere landen uit, maar dat maakt niet uit. Zeggen dat ook de Surinamers van nu, zich schuldig maken aan (moderne) slavernij is bijna gelijk aan een oorlogsverklaring.

U voelt het al aankomen... in Nederland kan je wel een slavernijmuseum oprichten, maar alleen als dat gaat over zwarte slaven en niet als dat ook gaat over blanke slavernij.
Het probleem daarvan is het begrip 'geschiedvervalsing'. Wie pretendeert dat al het slavernijverleden in de wereld enkel en alleen betrekking had op slaven met een donker huidskleurtje, creëert een vals beeld over de omvang en praktijk van slavernij uit het verleden.
Het geschiedenisaspect wordt dan vervangen door een vorm van indoctrinatie die onwenselijk is en uiteindelijk alleen maar kan leiden tot nog meer polarisatie dan nu al sprake van is in onze maatschappij.
Ninsee-fans en zwarte pietenhaters zullen dat laatste toejuichen, is mijn mening over ze, maar de gemiddelde Nederlander is gelukkig wijzer dan dat. Die wil het graag op een goede wijze belichten, en dan ook volledig, en als dat op kritiek en weerstand stuit ... ook goed, dan komt er helemaal geen museum.

Dus, schrijf het maar op de buik. Er komt geen slavernijmuseum. Niet omdat Nederlanders zich schamen over hun aandeel in de slavernij. Nee, integendeel. Het is omdat niet-Nederlanders zich (nog steeds) schamen over het aandeel van HUN volk in de slavernij van toen en nu en daarom komt er geen slavernij museum. Het ligt nog te gevoelig en vele groepen mensen zijn hier duidelijk nog niet klaar voor.

Linkjes:
Voorbeeld van een in de 17e eeuw door Turkse piraten gevangen Hollandse christen die met zijn gezin werd verhandeld op een slavenmarkt. www.historischnieuwsblad.nl/nl/artike...
Hier een interactieve map over de slavernij van nu.
www.globalslaveryindex.org/index/
En verder is ook het linkje naar tallsay.com dat door Vogelbeest | 06-07-17 | 19:38 in de tegel werd geplakt ook interessant om te lezen.

gaffelbaard | 07-07-17 | 15:36

@Bigi Bana Boy | 07-07-17 | 14:15
Nog effe.., durf zelfs de theorie aan dat het percentage dat van slavenhouders en handelaren afstamt, aanzienlijk hoger ligt onder de nakomelingen van slaven dan onder de autochtone nederlandse bevolking. Heb je surinamers in die zin al eens over hun voorouders horen praten ?

louis6227 | 07-07-17 | 15:08

Wat een onzin. Er is al NiNsee, en het Tropenmuseum heeft een slavernijcollectie.
Wat de "weelde van de Gouden Eeuw" betreft, die kwam voor een belangrijk deel van de moedernegotie, oftewel graanhandel in de Oostzee.
Activiteiten van WIC waren nauwelijks winstgevend, er is nooit dividend uitgekeerd over de obligaties en ze gingen in 18e eeuw failliet. Dat Surinaamse geneuzel over suiker is helemaal onzin, dat kwam voor grootste gedeelte uit Brazilie. Suriname stelde niks voor, en hoeveel slaven werkten daar nu? 45,000 ten tijd evan afschaffing.
Slavernij in Nederlands-Indie was economisch veel belangrijker, en ging om veel meer mensen (samenlevingen daar waren sowieso feodaal). Daar hoor je bijna niemand over.
Misschien idd eens tijd voor een instituut, maar dan wel een die context en een objectieve verhaal aanbiedt ipv dat Typhoon-geneuzel over white privilege en herstelbetalingen.

KenJijDeSwaffelman | 07-07-17 | 14:56

Altijd dat gedram en gezanik over de slavernij. Met steeds maar weer een onterechte verwijzing naar de nederlanders, want daar valt geld te halen. In de hele historie van dat slavernijvolk hebben ze maar één keer echt hoeven te werken, en daarna hebben ze jarenlang nooit meer een vinger uit gestoken. Hier zijn ze nog steeds pissig over. Alleen maar janken en zeuren wat hen is aangedaan. Ik heb 40 jaar gewerkt, ik zeur daar toch ook niet jarenlang over?

De Laureaat | 07-07-17 | 14:53

Ik denk eerlijk gezegd dat wat je, overigens terecht, schrijft toch wel algemeen bekend is. "
"@Bigi Bana Boy | 07-07-17 | 14:15
Lees even het volkskrantartikel hierboven en je ziet dat ook voor een geïnformeerd iemand "de helletocht" pas begon vanaf de kust, terwijl veelal daarvoor lange ondragelijke tochten van geketenden door het oerwoud hadden plaatsgevonden, onder leiding van zwarte slavenhandelaren, ook daar met veel slachtoffers, ofwel toch niet zo niet zo algemeen bekend of misschien ook daar die kramp het niet te willen weten.
"Blijft staan dat volkeren in het algemeen, Nederlanders incluis, graag hun eigen geschiedenis opleuken en niet erg goed zijn in het ondergaan van kritiek. "

Het zal ongetwijfeld voor beide partijen helpen de geschiedenis te aanvaarden als het hele verhaal wordt verteld. Denk eerlijk gezegd dat de kramp nog meer ligt bij de nakomelingen van de slaven, die niet willen inzien dat de west atlantische slavenhandel vooral mogelijk is geworden door de afrikaanse cultuur, waarin slavenhandel core business was en waarbij een slaaf, daarvoor prima een slavenhouder kon zijn geweest.

louis6227 | 07-07-17 | 14:44

louis6227 | 07-07-17 | 13:28
Ik denk eerlijk gezegd dat wat je, overigens terecht, schrijft toch wel algemeen bekend is. Blijft staan dat volkeren in het algemeen, Nederlanders incluis, graag hun eigen geschiedenis opleuken en niet erg goed zijn in het ondergaan van kritiek. En voor wat dat lezen betreft, ik ben van huis uit historicus. Daar doe ik nu beroepsmatig niets meer mee, maar ik weet wel van de hoed en de rand zal ik maar zeggen.

Bigi Bana Boy | 07-07-17 | 14:15

"Het omgaan met jullie eigen verleden blijft toch moeizaam hé ? "
@Bigi Bana Boy | 07-07-17 | 12:12
Geld dat ook niet voor de nakomelingen of wie zich als zodanig voordoet ( anousha nzume) ? Men laat de historie altijd beginnen aan de kust van west Afrika, alsof de slaven uit de lucht kwamen vallen.
Wie er ook maar iets over gelezen heeft (Het Kasteel van Elmina bijv.), weet dat slaven het grootste exportproduct van Afrika vormde en dat eeuwen lang(ook nog 17 miljoen naar midden oosten). Dat het afrikaanse stammen waren die mensen slaaf maakte om ze te verkopen, ook daar veel doden onder de geketende slaven op weg naar de kust en onmenselijke behandelingen. Wie slaaf was in Afrika, was wel mogelijk daarvoor nog slavenhouder.
Zie hier de kramp van veel nakomelingen van slaven, want dit mag nooit verteld worden, ze zijn alleen maar nakomelingen slachtoffers, nooit ook tevens nakomelingen van slavenhouders net als mogelijk de blanke nederlanders, terwijl dat toch ook voor de hand ligt, als je de geschiedenis en cultuur van afrika een beetje kent, ofwel ga eens een boek lezen.

louis6227 | 07-07-17 | 13:28

Mijn overgrootvader was een rechteloze boerenknecht bij een rijke herenboer, zoals zovelen begin 20e eeuw op het platteland, Met vrouw en kinderen opeengepakt in een smerig klein kot, als echte lijfeigenen. Krijgen zij nu ook een museum?

Sendis | 07-07-17 | 13:22

Het omgaan met jullie eigen verleden blijft toch moeizaam hé ? Is het niet over de slavenhandel, dan is het wel over de oorlog in Indonesië. Vermakelijk om te zien hoeveel Nederlanders in de kramp schieten.

Bigi Bana Boy | 07-07-17 | 12:12

Mijn voorouders hadden een suikerriet plantage aan de toenmalige Nederlandse Goudkust,het huidige Ghana. De Hollanders/Zeeuwen gaven de koningen van de stammen die aan de kust woonden wapens waarmee zij hun vijanden in het binnenland konden verslaan.De overwonnen bevolking van het binnenland werd in dit geval door de Ashanti's aan ons als plantagearbeiders ter beschikking gesteld. Het overgrote deel werd door slavenhandelaren naar Curacao verscheept alwaar de veiling plaatsvondt. De Nederlandse Goudkust was tot het midden van de 19e eeuw Nederlands bezit en kwam nadien onder Engels bewind.
De slavenhandelaren van de West Indische Compagnie waren voornamelijk Zeeuwen.De plantage's in Suriname,Noord-Amerika werden honderden jaren bewerkt door Afrikaanse negerslaven.De West heeft de WIC nooit veel opgeleverd en deze compagnie is dan ook uiteindelijk failliet gegaan. Slavenmuseum in Nederland? Goed idee.Onze voorouders zagen de Negerslaven als handelswaar en goedkope arbeidskrachten; niets meer en niets minder.

Eendragtmaaktmagt | 07-07-17 | 11:29

Ik vind het uitstekend, zolang het maar gebouwd wordt door onbetaalde, donkergetinte arbeidskrachten. En zolang er maar een stukje wordt ingeruimd voor mensen die hun hele leven voor elke voorziening in dit land dik mogen betalen zonder er ooit aan deel te kunnen nemen.

Opslag Medium | 07-07-17 | 09:30

Ik lig er bij tijden 's-nachts wakker van. Van al mijn voorouders die in slavernij hebben geleefd.
Die als kind in de 19e eeuw een textielfabriek 20 uur per dag moest werken. Die in de 18e eeuwherendiensten moesten leveren op de Veluwe en in Salland, die in de 17 eeuw in de steengroeven van de bey van Tunis zwoegde, die in de middeleeuwen als horige in de tijd van Karel de Grote gebonden was aan de grond, en een van de eersten die in de Oudheid als Germaanse slaaf in het Romeinse Rijk dagelijks zweepslagen moest voelen. Ik moet Harriet Duurvoort nog maar eens zo'n lijstje zien overhandigen.

batvoca2 | 07-07-17 | 09:14

Ik ben het er helemaal mee eens. We zullen dat betalen van de schadevergoeding die we nog van de italianen, spanjaarden, engelsen en fransen krijgen in verband met de oorlogen die ze tegen ons gevoerd hebben en het onrechtmatig bezet houden van delen van ons land.

threebees | 07-07-17 | 09:10

In het museum zal dan tevens een immense ruimte moeten worden ingeruimd voor de Nederlandse arbeiders die als slaven werden ingezet in de fabrieken van de 18e 19e en begin 20e eeuw. Rond 1700 woonde en werkte 80 procent van de bevolking op het platteland en de landarbeiders en hun gezinnen leden armoede. Toen de industrialisering op gang kwam ( katoenfabrieken etc.) moesten de arbeiders 15 uur per dag werken en zulks 6 dagen per week om 's zondags door dominee en pastoor uitgescholden te worden zondaar te zijn. Ze hadden niet eens tijd om te zondigen. In de miserabele kleine huisjes die ( toen) bij de fabrieken werden gezet was geen stromend water en de hygiëne was abominabel. Gewetenloze opzichters keken toe of er niet gelummeld werd en straffen werden bij voortduring uitgedeeld. De opkomst van het toen nog oprechte socialisme zorgde in begin 20e eeuw voor verbetering levens- en werkomstandigheden van de Nederlandse arbeiders die in vochtige en ongezonde fabrieken als slaaf werden ingezet.
Kortom , het is de Nederlandse arbeider van de 18e , 19e en begin 20e eeuw die een museum verdient de toenmalige stadselite puissant rijk makend met hun gezwoeg.

Jan Boule | 07-07-17 | 08:53

-weggejorist-

homieguerneville | 07-07-17 | 08:33

Is prima dat museum maar dan wel met echte feiten. Dus geen gejank dat de blanken de negerts hebben gevangen en weggesleept maar de werkelijkheid dat het de negerts onderling waren die elkaar tot slaaf maakten.
En waarvan de overgrote meerderheid door arabische slavenhandelaren en maar een klein deel door blanken werden gekocht.
Die waarheid graag en geen policor gejank om te proberen 300 jaar later nog speciale privileges en geld af te dwingen van een bevolking die er niets mee te maken had.

sinar2 | 07-07-17 | 08:31

Mijn voorouders waren slaven in oost-Groningen. Plaggenhutten. Ook in de diep koude winter. Dus: schadevergoeding, discriminatie, museum, slachtoffer (iedere nacht word ik wakker dat zij (en ik dus ook) slaven waren.

Kamervraag | 07-07-17 | 08:31

Laten we dan ook een Moslim-museum bouwen: Schoolkindjes kunnen daar leren hoe een politiek/ religieuze ideologie de basis is voor vele dicatorschappen, voedingsbodem voor terrorisme met ruim 600 doden in Europa, en de rechtvaardiging voor fundamentele ongelijkheid van de vrouw, homo's, Joden en niet-gelovigen.
Niet 200 jaar geleden. Maar vandaag.

Zeddegeizot | 07-07-17 | 08:10

Prima idee. Wel goed onderbouwen. Dus eerst een museum over slavernij geinstitutionaliseerd door de moslims (lees de Quran maar eens goed over wat de grote opperbaas Mo zegt over het houden van slaven). En vervolgens een museum over de afrikaanse gemeenschap die slaven uitzocht en verkocht aan europese handelaren. En dan pas een museum hoe westerlingen hun vracht van zwart goud overzees brachten. Man, man, ken de geschiedenis toch en zit niet te mekkeren over die overtochten.Wat voor die tijd gebeurde heeft veel meer aandacht nodig. Al zullen negers en booslims dat liever niet horen.

ljcoster | 07-07-17 | 08:00

De SS Rotterdam is al opgeknapt met (veel) belastinggeld dus prima bruikbaar. Voor het museum 'onderdrukte autochtonen in allochtone wijken'.

Wekkertje | 07-07-17 | 07:35

En ook aandacht voor hedendaagse slavernij in Nederland. De duizenden vrouwen die ieder jaar onvrijwillig worden uitgehuwelijkt, niet meer zelf bepalen wat zij mogen doen, huis niet uit mogen en anders geslagen worden.

Rest In Privacy | 07-07-17 | 07:30

Geinig om te zien dat het zwarten zijn( slaven??) die de zweep in de hand houden EN gebruiken indien nodig.

mallekater | 07-07-17 | 06:58

-weggejorist-

MickeyGouda | 07-07-17 | 05:54

Als dat museum er dan is, let dan op het aandeel negrofilia na afschaffing van de slavernij, of anders; het aandeel van beeldcultuur van wit over zwart na afschaffing van de slavernij.
Dat aandeel, zo zegt mijn onderbuik, zal groot zijn en legt de werkelijke agenda bloot.
Witten zullen zwarten altijd discrimineren, niet omdat blanken institutioneel racistisch zijn, maar vanwege het dualisme van dag/nacht in de natuur. Racisme verondersteld een intellectuele vooringenomenheid, iets dat in het blanke Hollandse volk wetenschappelijk niet aantoonbaar is.

Zoltan | 07-07-17 | 05:05

-weggejorist-

Zoltan | 07-07-17 | 04:48

Sympathiek idee, maar daar gaan alleen mensen heen die toch al bekend en/of betrokken zijn met de materie. Het zou beter zijn als het onderdeel van een ander museum zou zijn. Breder publiek.

Bigi Bana Boy | 07-07-17 | 00:37

Dr_Johnson | 06-07-17 | 23:55
Ja in de randstad, als je daar woont ga je dingen krom zien.

Ongeblustekalk | 07-07-17 | 00:18

De schaarste aan geld is een hoofdpijndossier in de gezondheidszorg. Het zijn zeer onaangename discussies, het geld kan maar 1 keer uitgegeven worden, maar iedereen wil natuurlijk de goede behandeling krijgen.
Het economisme is helemaal doorgevoerd in die scheepsinventarissen. Daar staat vermeld wat de slaven naast de kippen en geiten waard zijn aan geld. Het is onthutsend dat te zien.

Rest In Privacy | 07-07-17 | 00:15

-weggejorist en opgerot-

Rest In Privacy | 07-07-17 | 00:15

@lingo star | 06-07-17 | 23:45
Naar mijn mening doet daar nog steeds aan, aan het bepalen hoeveel een mens waard is. Neem bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of een persoon nog wel waard om hem te behandelen waarbij dan vaak kijk naar de (hoge) leeftijd van een persoon versus de kosten die ze anders moeten maken. Oftewel, zo'n persoon wordt uitbehandeld verklaard. Economisch total-loss.

Rest In Privacy | 07-07-17 | 00:02

Nederlanders - oorspronkelijke, blanke Nederalnders - hebben helemaal niets met slavernij. Te lang geleden; destijds handelden een handjevol mensen (vnl Zeeuwen en Amsterdammers) in slaven.

Als na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 niet binnen de kortste keren half Suriname in Nederland zat vanwege "easy money", zou slavernij nog net zo min een issue zijn als, zeg, 100 jaar na de afschaffing.

Maar nu half Suriname wel hier zit, wordt dat Keti Koti ons de strot doorgeduwd dat het een aard heeft. Het verschaft ze die o zo begeerde slachtofferstatus, die zg hun achterstanden verklaart. Er moet nu een museum komen, waarin de slavernij in het schandblok wordt gezet; let wel, uitsluitend de slavernij bedreven door de westerse blanken tegenover de zwarte Afrikanen. Alle andere slavernij is niet interessant, want levert geen weg-met-ons uitkomst op.

Ik vind alles prima, hoor, zolang er maar niet daadwerkelijk "wiedergutmachungs" geld betaald gaat worden door mensen die nooit in hun leven slaven hebben gehouden/verhandeld, aan mensen die nooit in hun leven als slaaf zijn gehouden/verhandeld.

Toch vrees ik dat het er nog wel eens van komen gaat. Want Nederland is een gekkenhuis geworden.

Dr_Johnson | 06-07-17 | 23:55

@beiosto | 06-07-17 | 23:39
Paleis Soestdijk is al verkocht en heeft al een bestemming; het wordt een hotel en tentoonstellingsruimte.
www.deoranjes.nl/2017/06/paleis-soestd...

Rest In Privacy | 06-07-17 | 23:50

Ik weet niet hoe het nu is maar vroeger kreeg je op de middelbare school daar te weinig van mee. Ik heb dat later ingehaald, maar het kan geen kwaad. Bij het gemeentearchief Rotterdam zijn bv inventarislijsten waarin slaven als bezittingen, goederen worden genoteerd inclusief hun "waarde". Alleen al het zien van zo'n lijst zet je aan het denken. Laat de objecten het verleden aanschouwelijk maken, maar maak er geen deugfestijn van.

Rest In Privacy | 06-07-17 | 23:45

Goed idee. In Paleis Soestdijk! Er wordt nog een bestemming gezocht.

beiosto | 06-07-17 | 23:39

Europeanen deden aan slavernij omdat het in de rest van de wereld gemeengoed was. De Europeanen schaften het in de negentiende eeuw af omdat ze zich afvroegen waarom in de rest van de wereld wel zou moeten gelden wat in Europa zelf verboden was. Dankzij de Europeanen is slavernij dus afgeschaft. Dit zou de boodschap moeten zijn van zo'n museum (God verhoede dat het er komt). Van enig schuldgevoel mag geen sprake zijn.

AethicusIster | 06-07-17 | 23:10

@Admiraal Balthasar 22:55

Het Anne Frank huis een "bastion van de blanke zelfhaat"?? Ben je wel helemaal lekker?

J.Morika | 06-07-17 | 22:59

... en nu ik erover nadenk, negers die een museum willen... is fat niet een soort van "culturele appropriatie"? Dat schijnt niet zo goed te zijn. Eigenlijk is dat zelfs heel erg slecht hoor ik uit verscheidene bronnen (vooral uit de VS). Foei goedmensen, ga de mond eens spoelen en denk vervolgens wat beter na zodat jullie dat niet nogmaals doen.

J.Morika | 06-07-17 | 22:55

Slavernijmuseum? Dat wordt de nieuwe Efteling van de beroepsneger. Na het Anne Frank huis een nieuw bastion van de blanke zelfhaat. Quincy, Silvana en Gloria Wekker hebben hun jaarabonnement al gekocht.

Admiraal Balthasar | 06-07-17 | 22:55

waar=waren

Ommezwaai | 06-07-17 | 22:47

Als onze voorvaderen zalige van dit hedendaagse gezeik over de slavernij toen zouden hebben geweten, waar ze zelf wel katoen gaan plukken...

Ommezwaai | 06-07-17 | 22:47

Hebben we eigenlijk al wel monumenten (laat staan musea) voor de dagloners in bv Groningen en Drente en De Peel die in de 19e eeuw in ongeveer dezelfde miserabele omstandigheden moesten wonen en werken als de slaven toentertijd? Eigen paupers eerst, dat zou eigenlijk ook wel het adagium mogen zijn.

J.Morika | 06-07-17 | 22:42

Slavernij was heel erg verschrikkelijk. Dat heeft het gemeen met de dertigjarige oorlog, de zwarte dood, de kinderkruistochten en de invallen van de Hunnen in Centraal-Azië.
-
En wat die dingen nog meer met slavernij (zoals kennelijk bedoeld door Mw. Duurvoort) gemeen hebben, is dat ze al een hele tijd achter ons liggen.
-
Als Mw. Duurvoort negen (!) generaties later nog last heeft van een verleden dat niet het hare is, dan hoort ze niet in de Volkskrant, maar op de divan bij een psychiater.
-
Zelf betalen, graag.

bisbisbis | 06-07-17 | 22:37

Jammer dat jullie denken op de deugtrein te moeten springen. Slavernij is erg, maar ik die ook niet huilliehuillie over de Germanen die in het antieke Rome crepeerden.

Of je pakt jezelf onder de kladden of je bent eeuwig slachtoffer.

Waarom moet een witte Nederlander zo een museum beginnen? Vind je het belangrijk begin je eigen museum. Doet iedereen met een een hobby. Maar goed, klagen kan de muts, paar mensen bij elkaar trommelen en een museumpje crowdfunden niet...

Wilders Spamaccount | 06-07-17 | 22:26

@His Lordship | 06-07-17 | 22:12
-
De sharia staat slavernij gewoon toe. Mohammed (may he burn in hell forever) was een slavenhandelaar. De koran vertelt heel wat keertjes, dat een man vier vrouwelijke (sex-) slaven mag houden.
-
www.thereligionofpeace.com/pages/qura...
-
(... en dan mag je je meteen afvragen, waarom die vrouwen niet gewoon uit zichzelf iets leuks en gezel;ligs met zo'n baardmans willen...)

bisbisbis | 06-07-17 | 22:25

En dan zijn er ook nog de Galei-slaven geweest. Die jongens roeiden zich uit de naad voor die Romeinen. Dat was pas zielig want zij zagen nooit meer daglicht en vielen op het end dood in de boot. Dus als we nou toch allemaal musea gaan bouwen, misschien kan er nog eentje bij.

gratias | 06-07-17 | 22:22

Wat zou er interressant, boeiend of educatief moeten zijn aan het gegeven dat mensen andere mensen uitbuitten en nog uitbuiten?
-
Dat is van alle tijden en van alle culturen.
-
Of moet ons soms van ons belastinggeld dat Afrikaanse slavernij heeeeel veel bijzondere en schandelijker is dan Chinese, Tibetaanse, Indiaase of Azteekse?
-
Mogen wij weer eens gewaar worden hoe schadelijk, schandelijk, blank en DUS: s c h u l d i g wij zijn?
-
Sorry, Zuurvoort: no go.

bisbisbis | 06-07-17 | 22:21

Het over moslims hebben is helemaal niet flauw. Zet dat museum in Bagdad neer als je zo begaan bent met het verleden van slavernij.

His Lordship | 06-07-17 | 22:12

Prima idee, liever had ik gehad dat t niet zo was. Tot vandaag de dag zie je het slavernij verleden terug in de usa en natuurlijk ook elders. Van zo'n museum kunnen we veel leren.

Schilder58 | 06-07-17 | 22:10

Het Tropenmuseum heette vroeger overigens Koloniaal Museum en dat lijkt mij eigenlijk een betere naam.

Simon_GS | 06-07-17 | 22:07

-weggejorist-

BadLieutenant | 06-07-17 | 22:07

Goed idee. En dan fotos/tekeningen/schilderijen erin van alle slaven die in Nederland (niet Suriname) zaten. Dat zal me toch een klein museum worden.

Dus dat museum hoort in Suriname te staan.

Rest In Privacy | 06-07-17 | 22:06

Schande, dat uitgerekend Denemarken geen slavernijmuseum heeft.
-
En dat, terwijl de Denen de Nederlanders verre overtroffen in aantallen naar de andere kant van de oceaan gebrachte slaven van de Goudkust.
-
Schande dat uitgerekend België geen slavernijmuseum heeft - maar ja, die lieten hun miljoenen slaven gezellig in Afrika zitten- en dat telt natuurlijk niet mee.
-
Schande dat uitgerekend Italië geen slavernijmuseum heeft - je zou toch zeggen dat die Genuezen, Venetianen en Palermitanen in de 11e en 12e eeuw aardig hun best deden.
-
Schande dat uitgerekend Groot-Britannië geen slavernijmuseum heeft. Als je in driehonderd jaar 3.4 miljoen mensen van de Goudkust naar de beide Amerika's brengt in plm. 11.500 oversteken, dan is dat toch van significante betekenis voor je economie.
-
Schande dat uitgerekend Portugal geen slavernijmuseum heeft. Als je de absolute slavenkampioen bent in Afrika en Azië ( 5 miljoen mensen van de Goudkust naar Brazilië en de Cariben, zo'n 9 miljoen mensen in Macao, Goa, Flores, Japan, Angola, Mozambique) dan zou je toch anders verwachten.
-
Schande dat uitgerekend Turkije geen slavernijmuseum heeft.
het Ootomaanse rijk was, na China, de absolute slavernijkampioen. Het voert te ver om er hier verder op in te gaan, maar tot in de jaren '20 van de vorige eeuw werden er in Anatolië nog Armeense jongedames verhandeld.
-
Waarom Nederland vooral geen slavernijmuseum moet hebben? Omdat Nederlanders nauwelijks actief betrokken zijn geweest bij slavenhandel. De Zeeuwen (want dat waren het voornamelijk) waren transporteurs, onderaannemers.
-
Slaventransport is weliswaar een tragisch, maar verder vrij onbetekenend hikje in onze geschiedenis.
-

bisbisbis | 06-07-17 | 22:05

Lol om laatste zin!
Voor de rest zal het aan me reet roesten. Ze hebben in Spanje ook geen museum over de Spaanse bezetting van de Nederlanden. Waarom niet? Omdat Ollanders eelt op hun ziel hebben.

Rest In Privacy | 06-07-17 | 21:58

Naast alle bovenstaande onderwerpen ook handig een deel van het museum inrichten met een deel wat verklaart waarom mensen die zo verschrikkelijk lijden wegens het feit dat hun voorouders slaven waren, vrijwillig verhuizen naar het land van de slavenhandelaren.

Franker | 06-07-17 | 21:54

Wel even ter referentie ook een beschrijving van de prettige omstandigheden in het toenmalige Nederland. Vol wingewesten, en andere mensen die vooral waren om anderen te verrijken.

frank87 | 06-07-17 | 21:52

Ik ben ook voor 'n slavernijmuseum.
Maar dan moet dat slavernijmuseum wel de waarheid melden.
Dat de meeste slaven niet door Nederlanders zijn vervoerd.
Dat de meeste slavenhandelaren de islamieten zijn.
en dan ook graag een overzichtje, in welke landen de slavernij werd ingevoerd, en in welke landen de slavernij werd afgeschaft; inclusief de landen, waar nog steeds verkapte / verborgen slavernij wordt toegepast. Kortom, dat de afhankelijkheid van mensen 'in slavernij' er niet maar alleen is, als je iemand 'n slaaf noémt; maar dat er ook slavernij is, als je iemand als slaaf behandelt, ookal noem je dat 'vrijwillig' gestarte arbeidsafhankelijkheid vanuit armoede en onwetendheid, om daarna je leven lang aan 'n schuld vast te zitten, zonder paspoort, in bijvoorbeeld een Arabisch land.
En dat de meeste aanbieders van slaven de stamhoofden en leidinggevenden van de negers zelf waren, die hen 'verkochten' voor spiegeltjes en kralen.
En dat éénderde van de slavenhandelaren in Suriname ook weer negers waren.
En dat de namen van al die slavenhandelaren nog prima bekend kunnen worden gemaakt, zodat de Surinaamse bevolking kan zien, of zijzelf ook afstammen van de slaven, of dat zij afstammen van de slavenhandelaren.
En dat de rijk geworden Surinaamse families ook veel negers bevatten, zodat slavernij en racisme niets met elkaar te maken hebben.
Kijk, zo wordt de kennis en informatie over slavernij op peil, en kan men ook tegen de Surinamers zeggen, als die nep-emoties vanuit slavernij gebruiken (nep-emoties zijn 'van-horen-vertellen-emoties', waarbij men zich inbeeldt met veel toneelspel, dat je slachtoffer bent van slavernij, áls één van je verre voorouders, die je zelf nooit hebt gekend, en die je ouders nooit hebben gekend, en die je opa en oma nooit hebben gekend, misschien wel slaaf is geweest).
Dan kan ook tegen de nep-racisten-bestrijders, die bijvoorbeeld (uit gebrek aan echt ondervonden racisme, ook al tekeer gaan tegen de nep-onderdrukking van 'n Zwarte Pieten symbool), omdat die ook zo graag een 'echt' slachtoffer-verleden zouden hebben om hun argumenten kracht mee te zetten, tegengesproken worden, dat je niet zomaar alles vanuit de geschiedenis kunt gebruiken om jezelf superieur gelijk mee te geven.
Nederlanders gaan ook geen compensatie vragen bij de vijanden in de geschiedenis; niet bij de Romeinen; niet bij de Noormannen; niet bij de Spanjaarden; niet bij de Fransen en niet bij de Engelsen; en zelfs niet bij de Duitsers, ookal hebben mijn ouders 'echt' onder de tweede wereldoorlog geleden hoor.
Kijk, dat lucht op.
Dat de Surinamers leren, dat zeuren met valse argumenten vanuit het slavernijverleden niet werkt.
Dat we simpel kunnen zeggen; 'ga eens kijken in het slavernijmuseum', want misschien was jouw voorvader wel een slavenhandelaar, en misschien snap je ook, dat in de tijd van de slavernij het telkens stuivertje-wisselen was; 'de ene keer werd jij tot slaaf gemaakt door de vijand; de andere keer maakte jij de vijand tot slaaf' (zie: Een bocht in de rivier van V.S. Naipaul); dan hoor je het eens vanuit onverdachte niet-blanke hoek.
En dat al die aangeslagen negers in Nederland eindelijk weer eens gaan dimmen met hun toneelspel, en normaal gaan doen. Al die opgeroepen nep-emoties met manipulerende praatjes werken averechts.
Maar dat als je normaal doet, dat je dan welkom bent.
Maar dat als je 'n zeikbal blijft, dat dán vol-automatisch iedereen 'n hekel aan je krijgt. En terecht. Want Hollanders zijn echt 't meest tolerante volkje op aarde, maar 'we' zijn natuurlijk niet 'Gekke Henkie', en we laten ons natuurlijk niet naaien door nep-hysterie. Ook aan ons geduld komt 'n eind. (Tip; ga over tot het aanprijzen van Zwarte Piet als symbool van kindvriendelijke integratie, want iedereen vindt Zwarte Piet de leukste, de stoutste en de grappigste figuur die je kunt denken; al eeuwen wordt Zwarte Piet gezien als bindende factor en brug tussen 't kind en de wat strenge, en saaie St Nicolaas)

Der Paulie | 06-07-17 | 21:49

Vind het een geweldig plan. Laten we dan wel zeker zijn dat we niet enkel het stukje tussen pak weg 1400-1900 zien van 1 deel van de wereld oke. Vooral niet de Berber staten vergeten, of als we het bijvoorbeeld hebben over het al bekende katoenplantages in het zuiden van de USA ook hebben over de zwarte plantagehouders.
Want als dit enkel gaat over het aandeel wat de blanke heeft gehad voor 500 jaar en de rest negeren is het geen museum maar een propaganda center.

Fosite | 06-07-17 | 21:47

Nuttig commentaar van enkele reaguurders hierboven: Er is inderdaad al een aantal musea waar dit onderwerp prima onderdeel van de permanente expositie kan worden.
Belangrijke kanttekening is inderdaad dat het objektief moet en alle facetten van de slavernij laat zien (dus ook die van de niet-witte daders).

Ik zal er in elk geval geen cent aan bijdragen, aangezien ik mijn stamboom kan herleiden tot aan 1530 en ik weet 100% zeker dat mijn voorouders net zulke paupers waren als ik.

Lijkt me logisch... | 06-07-17 | 21:37

Hebben wij Deugdgleufke Duurvoort reeds mogen betrappen op luide protesten tegen verpatste Yezidi meiskes? Of door Nigeriaanse Boko Haramjurken gevangen dames? Of gaan wij daar pas aandacht aan besteden als dat museum er eenmaal staat?

bisbisbis | 06-07-17 | 21:32

Pierrepoint | 06-07-17 | 20:56
Niks mis met je geschiedenis kennen en zelfkritiek daarbij is ook gewoon gezond. Maar dat dit initiatief zonder twijfel ook gebruikt gaat worden door de bredere beweging rondom dit thema die tegenwoordig wel opvallend luidruchtig zijn, alsof er ook maar iemand is dit deze historie niet kent, alsof het gisteren was, en inzet wordt voor een vorm van herstelbetalingen is wel erg waarschijnlijk. Herstelbetalingen die NL, onder een andere naam, de facto allang heeft betaald. Zie oa dit oude korte lezenswaardige artikel van de NRC over de 'wel erg royale bruidsschat' van oa Suriname retro.nrc.nl/W2/Lab/HAL15/001204a.html... en als je echt veel tijd hebt, dit 44 pagina's lange verhaal rozenbergquarterly.com/de-toekomst-van... (ook als pdf onderaan) waar de NLse 'gevoeligheden' hierover 'systematisch' werden gebruikt.

seven | 06-07-17 | 21:31

in het Ottomaanse kalifaat werden enorme hoeveelheden slaven gebruikt. In tegenstelling tot in het Westen, voor het merendeel vrouw.

Ir. Wilhelmus | 06-07-17 | 21:31

'Ons' slavernij verleden? Je bent toch niet verantwoordelijk voor wat je voorouders hebben gedaan? Ik vind het prima om een slavernij museum in te richten, mits daar vraag naar is. Maar dan wel een objectieve, bij dit soort onderwerpen worden de feiten vaak geweld aangedaan om de huidige moraal te benadrukken.

teevee | 06-07-17 | 21:30

eigen-mening | 06-07-17 | 20:42
"Nederland was in die tijd behoorlijk bedreven in plunderen, moorden en uitbuiten."
En waar baseert u deze aperte feiten op? Nederlanders waren handelaren en hadden geen baat bij een kortdurende rooftocht. Daarvoor moeten we bij de Noormannen of de Spanjaarden zijn. Maar daar horen we eigenlijk nooit iets over.
.
Feit: Nederland was verantwoordelijk voor 5% van de totale slavenhandel.. In WWII zijn er meer Nederlanders aan het werk gezet in Duitsland dan er ooit slaven zijn gekocht uit Afrika. Die laatste groep waren overigens slaven zonder enige waarde....

Ommezwaai | 06-07-17 | 21:21

Als het aan mij ligt gaat dat museum het "Slaven dankbaarheidsmuseum" heten. Want laten we wel wezen...
(geen zin om gejorist te worden).

Rest In Privacy | 06-07-17 | 21:21

-weggejorist-

katja69 | 06-07-17 | 21:20

-weggejorist en opgerot-

katja69 | 06-07-17 | 21:20

-weggejorist-

katja69 | 06-07-17 | 21:13

@Lichtpuntje020 | 06-07-17 | 21:01

Het woord "plukken" is in deze context wellicht wat ongelukkig gekozen.

Parel van het Zuiden | 06-07-17 | 21:09

Ik heb geprobeerd dit te lezen, maar ik begrijp het niet.

JvanDeventer | 06-07-17 | 21:06

Belicht ook de andere kant: Zonder slavernij waren de voorouders van Sylvana in Sierra Leone gebleven. Dan was Sylvana daar (waarschijnlijk?) ook geboren en was het obv de statistieken alles behalve ondenkbaar dat zij als alleenstaande tienermoeder jong aan aids was gestorven. Daar kan je op zich ook weer allerlei botte dingen bij zeggen, doen we niet, maar het is dus wel zo dat de huidige generatie nakomelingen vruchten plukt van het lijden van hun voorouders.

Lichtpuntje020 | 06-07-17 | 21:01

@Arnold Layne | 06-07-17 | 20:28

Slavernij is niet afgeschaft. Slechts gerebrand of geoutsourced zodat we het niet zien. Saoudi Arabië, Qatar, het kalifaat of verder China, Noordkorea. Ook in het Westen trouwens. Hoewel verborgen en wanneer gevonden vervolgd. Naast loonslavernij dus nog. Again outsourcing.
.
Nee. Laten we maar niet te hard vieren.
.
Niets persoonlijks hoor, uw opvatting is breed gedragen, maar ik vind dat we in Nederland, het Westen met zijn allen nogal hypocriet doen over dit onderwerp.
.
Als we oprecht tegen slavernij zijn kopen we vanaf morgen alleen nog producten uit landen waar weinig slavernij is en als er zoiets is hard bestreden wordt. Kan oa maakindustrie in eigen land groeien. Wel fatsoenlijk loon naar werken natuurlijk, we zijn immers tegen (loon)slavernij. Maar gaan we als consument dus wel fors meer betalen voor goederen. Minder hebbon. Oh en tot apple en samsung hier een fabriek hebben staan dus even terug naar de PC.. eh wacht. Gebeurt dus niet... zo oprecht zijn we dus niet.

Parel van het Zuiden | 06-07-17 | 21:01

Als het museum objectief zou zijn, zou ik er geen probleem mee hebben. Dat gaat het helaas niet zijn omdat allerlei linkse beroepspolitici en subsidiestichtinkjes zich ertegenaan gaan bemoeien.
Deze hele discussie is geimporteerd hier. Binnen de CARICOM (een soort caraibische EEG) zijn heel wat semi-dictatortjes uit op "herstelbetalingen" van de "witman". Deze lieden voeden via de VN (hallo Verene Shepherd!) continue de discussie over schuld in de VS en Europa. Onze linkse politici fungeren hier als "nuttige idioten" voor deze agenda. Een museum en nog meer aandacht voor de slavernij en alle post-millenials geloven straks in elk Europees land dat zij persoonlijk schuld hebben. De weg is dan vrij voor "herstelbetalingen".
Herstelbetalingen die ze de afgelopen 60 jaar al gehad hebben in de vorm van "ontwikkelingshulp"....

Pierrepoint | 06-07-17 | 20:56

De sterkste negers dragen de zwaarste lasten.

Stijlicoon | 06-07-17 | 20:53

Komt er ook een museum voor de autochtone mensch die vroeger lijfeigenen waren van de elite?

komtdatschot | 06-07-17 | 20:52

seven | 06-07-17 | 20:41
--
Sorry, that page doesn’t exist!
You can search Twitter using the search box below or return to the homepage.
--
Iemand was toch niet zo blij met deze tweet...

Mark_D_NL | 06-07-17 | 20:49

Dit soort zielige mensen weten altijd feiten te draaien zodat andere boe- roeperts mee kunnen huilen zonder de feiten te kennen. Ik quote: "Eenmaal afgerekend in witte handen, in het Hollandse Fort Elmina in Ghana bijvoorbeeld, begon de helletocht die onderdeel was van de grootste gedwongen volksverhuizing in de menselijke geschiedenis." Ja? Grootste? De Soviet volksverhuizingen waren dus allemaal vrijwillig? 600.000 slaven (volgens stuk zelf, incorrect) is super erg, maar 6 miljoen mensen is lang niet zo erg want: niet zwart.
Bewijst maar weer de volkskrant daadwerkelijk voor het volk is: dom, ongenuanceerd en doet niet aan fact- checks.

DeEchteReaguurder | 06-07-17 | 20:47

Even voor sommigen. Nederland heeft een zeer groot deel van de huidige status en rijkdom aan dit stuk geschiedenis te danken. Nederland was in die tijd behoorlijk bedreven in plunderen, moorden en uitbuiten. Denk nou niet dat u heel veel keus had als de VOC handel in uw land zag. Denkt aan pompen of verzuipen..

eigen-mening | 06-07-17 | 20:42

"Ën hier ziet u dan de bloemenvouwers ( winterswijk.org/nieuw-gemeentehuis-aa... ) die tussen 2011 en 2016 onder het mom van een re-integratieproject te werk werden gesteld met behoud van een uitkering in plaats van normaal betaald te krijgen voor het werk dat ze verplicht moesten doen."

Rest In Privacy | 06-07-17 | 20:41

'Vinden ze bij de Volkskrant, vinden we ook hier bij GS.' We?
Spreek voor jezelf zou ik zeggen, want denk niet dat er veel voorstanders voor nog een subsidieput bij GS zijn te vinden. Zie oa twitter.com/BartNijman/status/8829381...

seven | 06-07-17 | 20:41

Ik vind alles goed maar er moer ook een museum en standbeeld en aandacht zijn voor onze eigen voor ouders die hebben geleefd als lijfeigenen of horige. dit is een status ongeveer gelijk aan slavernij alleen zij hoefden niet getransporteerd te worden maar waren al aanwezig in het land. dit werd afgeschaft in 1781 door keizer jozef II.
Ik wil hier ook aandacht aan. we vergeten weer een stuk eigen geschiedenis. vertel dit ook eens aan mevrouw Sylvana Simons.

mindblender | 06-07-17 | 20:38

-Kuch-

Jaren geleden nog behoorlijk wat over het onderwerp slavernij in het maritiem museum R'dam gezien. Ik heb er toen ook een geweldig geschiedenisboek over die periode gekocht. Stond zo'n beetje alles in wat wij niet op school hebben meegekregen.

Over dit specifieke onderdeel van de gouden eeuw hangt al zeer lange tijd een zweem van censuur of op zijn minst een zeer positief sausje.

En ja, mijn Marokkaanse maatje met een zeer grote objectieve interesse voor geschiedenis heeft mij al eens duidelijk ingelicht over het slavernijverleden van de gekleurde medemensen uit die regionen.

Integratie, het kan wel degelijk.

eigen-mening | 06-07-17 | 20:37

Lijkt me prima...
.
Als er in dat museum ook een vleugel gewijd wordt aan de laatste vijftig jaar waarin we via uitkeringen, osw, voorkeursbehandelingen, en duizenden uren NPO materiaal met politiekcorrect gekwijl daarover, miljarden en miljarden euro's hebben gebloed om dat verleden recht te zetten.

Parel van het Zuiden | 06-07-17 | 20:36

"Wil je nu iets zien over de tijden dat de Ollanders als een stel Albanezen op steroids handelden in het zwarte goud dan moet je naar het Rijksmuseum en daar zie je eigenlijk alleen maar de vrolijke kanten - de weelde van de Gouden Eeuw, maar niet de beweepte ruggen van de mensen die voor een belangrijk deel aan de basis van die weelde lagen. "


Foei Zentgraaff! Foei! Je ben toch geschiedkundige?


Nee dat lagen ze niet. De West en de slavenhandel waren triviaal vergeleken bij de Nederlandse koloniale onderneming in de Oost. En zelfs de VOC was maar een bedrijf, niet het hele land.


scholars-stage.blogspot.nl/2013/11/ano...

omanders | 06-07-17 | 20:30

Slavernijmuseum? Ik stel voor een grote loods in het westelijk havengebied, waar we dan het slavernijmonument in kunnen opslaan.

Graaf van Egmont | 06-07-17 | 20:26

Doe een online museum, met mogelijkheid tot reaguren. Lekker interactief!

Mark_D_NL | 06-07-17 | 20:23

Een hele tijd geleden op GeenStijl was een tekening getiteld negerkunst.
Een tekening met een aantal negers en negerinnen die door Moorse slavendrijvers werden vervoerd.
Een van de negers stond op het punt zijn hersens ingeslagen te krijgen door een slavendrijver.
Die tekening heel groot als entree in de hal dan.

BBmetR | 06-07-17 | 20:23

We zijn nog steeds slaaf. Van de belastingdienst dat is.

Tikkie Terug | 06-07-17 | 20:20

@bisbisbis | 06-07-17 | 19:34
ik wil alsnog schadeloosstelling vanwege het feit dat de Franken mijn voorouders verplicht hebben gekerstend!

miko | 06-07-17 | 20:15

Als Nederland in de tijd niet vocht voor elke cent die ze konden verdienen, dan spraken we nu hier alleen nog Frans en Duits.

heldheino | 06-07-17 | 20:15

Als de initiatiefnemers slim zijn, zeggen ze natuurlijk dat het gaat om alle vormen van slavernij, van de laatste 5000 jaar, inclusief de Barbarijse slavernij etc. etc. Als de financiering dan eenmaal rond is, dan beperk je je natuurlijk alleen tot de slavernij waarbij de Westerse blanke man schuldig is. Mijn negers mogen er in ieder geval niet heen.

skoftig | 06-07-17 | 20:15

Ik denk dat je dit eerder in Suriname kan doen.Helaas is daar bijna niemand geïnteresseerd in t lot van de ex slaven omdat ze onder aan de sociale ladder staan. Onder de Hindoes, Chinezen, Witten, Joden, Turken, Brazo's & native Indianen.
Oh ja.. Bouterse & Brunswijk, beide nazaten van de slavenhandel vochten louter om de narco transport routes, dus die 2 kun je aftikken op de sociale ladder.

Stortkoker | 06-07-17 | 20:13

Slavenhandel moet eigenlijk zijn slaventransport. Naar goed Nederlands gebruik (Transport en Logistiek Nederland)moet je zoveel mogelijk lege retourladingen zien te voorkomen. En dat is wat er gebeurde. Nederland zat niet in de export, maar importeerde veel uit Zuid Amerika. Dan laat je dus een leeg schip op weg naar Zuid-Amerika even omvaren via West-Afrika om wat levende have over te zeilen.

Graaf van Egmont | 06-07-17 | 20:12

Never nooit niet dat ik het de school van mijn kinderen toesta om zo'n weg-met-ons jankhut te gaan bezoeken.

Dat het een verdienmodel van een aantal kwetsjankies is, is tot daar aan toe. Mijn kinderen laten indoctrineren met die onzin is een tweede.

RenHoek | 06-07-17 | 20:09

Dat gejank van nazaten, alsof alle blanken slavenhandelaars waren! Mijn voorouders waren wellicht paupers. Mag ik even vangen? En een jaarlijks vreetfeestje met muziek?

Rest In Privacy | 06-07-17 | 20:08

Hommel | 06-07-17 | 19:54
En met hun heel veel anderen ook, waarvan je de nakomelingen nu alleen niet meer hoort zeuren.
.
De nakomelingen hebben zichzelf bevrijd van het juk van de rijken. Hebben gezorgd voor kiesrecht voor betere werkomstandigheden, afschaffen kinderarbeid, leerplicht enzovoorts. De negers zijn alleen maar slachtoffers geweest die dankzij het feit dat de blanken slavernij niet meer zo netjes vonden zijn bevrijd. De meesten waren trouwens allang geen slaaf meer want hun meesters hadden ze vrijgekocht.
De negers waren toen slachtoffer en zijn dat altijd gebleven. Niet alleen in Nederland maar ook in Afrika. Ze krijgen geen werk omdat ze neger zijn, de leiders in Afrika zijn corrupt. Daarom gaat het daar slecht.
Ze moeten de hand in eigen boezem steken. Zorg er voor dat iedereen je als werknemer wil hebben. Begin er eens aan jezelf af te vragen waarom een werkgever liever een blanke werknemer heeft met een criminele achtergrond. Waarom is dit zo? UvA zoek dat eens uit.

metdedag | 06-07-17 | 20:08

Als ik terug denk aan de horigen in mijn tijd, kom ik tot de conclusie dat dat ook slechts slaven waren. Dus ook de gewone Nederlander was al slaaf. Lang voordat de negers in beeld kwamen.

Graaf van Egmont | 06-07-17 | 20:04

Lijkt me prima zo'n museum.
Wil er eventueel nog wel een steentje aan bijdragen ook.
Als Nederlander met voorouders in de koloniale agrarische sector (plantages in Suriname en Indië) lijkt me dat best redelijk.

Berbaar | 06-07-17 | 20:03

En als je ziet hoeveel bloed er vergoten is in de Amerikaanse burgeroorlog, waarbij slavernij een belangrijk item was, dan kun je niet zeggen dat "de blanke" er niets aan heeft gedaan om slavernij af te schaffen...

mrXL | 06-07-17 | 20:02

Slavenhandel door de WIC heeft niet echt lang geduurd en was slechts bijzaak. Uiteindelijk was het voordeliger om goed betaalde professionele krachten in te huren.

Dat lijkt raar maar als we naar de bijstandscijfers kijken kunnen we begrijpen dat hier een kern van waarheid in kan zitten!

mrXL | 06-07-17 | 20:00

Het zal wel een museum worden van weg met ons witte mens.

Hoe slecht wij wel niet waren, en dat we ons anno 2017 postuum diep moeten schamen.
Nee, ik zie niets in een museum over slavernij.

Rest In Privacy | 06-07-17 | 19:58

Dat is er al lang en heet het Tropenmuseum. Verander de naam van mijn part en verander enkele afdelingen en je bent klaar. Niet telkens opnieuw het wiel uitvinden!

Simon_GS | 06-07-17 | 19:56

En maak aan het eind van de tentoonstelling wel even heel duidelijk dat wij hier in het Westen DE EERSTEN in de geschiedenis zijn die slavernij verboden hebben.

Sans Comique | 06-07-17 | 19:56

complete Europese kustdorpen werden leeggeroofd door Noord-Afrikaanse slavenhandelaren! Een veelvoud van wat de Europeanen hebben gedaan in Afrika id de Europeanen aangedaan door de Afrikanen.(..)
@ Vogelbeest | 06-07-17 | 19:38
-
Hier een voorbeeldje hoe Noord Afrikaanse moezzliems (Algarijnen) het toenmalige Ireland plunderden en BLANKE vrouwen en kinderen als slaven afvoerde.
Misschien moet het Westen schadevergoeding eisen van Algarije
www.historyireland.com/early-modern-hi...
s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/2b/...

telelezer | 06-07-17 | 19:55

Een apart museum zorgt er alleen maar voor dat andere museu hun collectie moeten delen. Nu worden nog brede lagen mensen in het Rijks geconfronteerd met onze geschiedenis. Verhuis het naar een apart museum, en alleen een klein groepje ziet het nog. Enne 'Ja maar de Portugezen...' De nationale mythe dat ons land een hoofdrol speelde in de slavenhandel is al in 2014 door de Nationale Wetenschapsquiz doorgeprikt. Het juiste antwoord was 5%, ergo NL speelde niet zoals Duurvoort zei hoofdrol (hoofdplot), maar een bijrol. Zie videofragment twitter.com/seven__/status/8829231255...

seven | 06-07-17 | 19:54

Wat een onzinnig stuk. Alle volkeren hebben aan slavernij gedaan. Wat de blanken (het Westen/Nederland) onderscheid van de rest is dat wij de slavernij ook weer hebben afgeschaft.
Een slavernij-museum zou op de eerste plaats een museum moeten zijn waar de Blanke Man geeerd wordt.

du Roi Soleil | 06-07-17 | 19:54

Ik neem aan met toegangsprijzen op basis van kleur?

skoftig | 06-07-17 | 19:54

Slavernij was slechts een voetnoot. Nederland is er niet rijk van geworden, op een paar koopmannen na. Maar behalve dat was Nederland maar een kleine speler op het slavernijtoneel. Bovendien: 'wij Nederlanders'hebben niets om ons schuldig over te voelen. Schuldig, over waar een paar koopmannen rijk van werden? Hadden de Nederlanders van toen dat dan tegen kunnen houden of zo? Het is niet zo dat de Nederlanders ten tijde van de slavernij schatrijk ronddansten in weelde. Er heerste grote armoede, hongersnood, bezetting, en ga maar door. Nadat in 1863 de slavernij werd afgeschaft, duurde het nog decennia voor de kinderarbeid werd afgeschaft. En de arbeiders in de fabrieken ten tijde van de industriële revolutie? Gevaarlijk, ongezond werk, voor een heel klein beetje geld, net genoeg om niet om te komen van de honger. Ja, slaven waren zielig. Geen fraai fenomeen. En met hun heel veel anderen ook, waarvan je de nakomelingen nu alleen niet meer hoort zeuren.

Hommel | 06-07-17 | 19:54

Voor de een heet het slavernij, voor de ander vrijheid van arbeidsmigratie.

smdyasc | 06-07-17 | 19:52

Ze zouden het moeten combineren met een museum voor de erbarmelijke arbeidsomstandigheden van mensen in Nederland in die tijd en later, ook na de afschaffing van slavenhandel.

Fuis-Cklam | 06-07-17 | 19:51

Enne.., speciale zaal voor Kameroen waarin duidelijk wordt dat Anousha Nzume/Anna Steijn goed mogelijk ook van een slavenhandelaar afstamt.

louis6227 | 06-07-17 | 19:51

Bij de vele valse voorstellingen van zaken die de vele tentoonstellingen over Islamitische 'beschavingen' zijn, gaan, wordt nooit gerept over slavernij. Uitzonderlijk dat het weer het Westen is dat de hand in eigen boezem zou moeten steken.

Sans Comique | 06-07-17 | 19:50

Prima idee, maar wel met het hele verhaal, dus ook dat
Afrikanen zelf 99% van de slaven aanleverden aan europese handelaren, afrika al eeuwen voor de eerste export al uitgebreid aan slavernij deden, ze bij elk feesteje bij tientallen tegelijk offerden en nog meer van dat soort dingen. Wij ook zeker niet heilig of onschuldig, maar het is goed als de nazaten van slaven beseffen dat het niet alleen een "witte" business was.

louis6227 | 06-07-17 | 19:48

Het vervelende aan zo'n museum is dat je dan ook de waarheid moet vertellen.
Slavenhandel is een feit, maar de omstandigheden aan boord van de schepen was voor de bemanning net zo slecht als de slaven.
En bedenk daarbij dat het om handel ging, en ze wel gezond moeten aankomen.

Zo'n museum zal aan 'rasicme en dat mag je niet zeggen' roepende mutsen ten onder gaan.

laatmaargaan | 06-07-17 | 19:48

Bouw maar en als blijkt dat niemand er naartoe gaat? Dan verplichten op school!
Laten we de gouden eeuw reduceren tot slavenhandel door de blanke man. Weg met mensen als Johan de Witt, Christiaan Huygens, Rembrandt van Rijn en Simon Stevin, toch totaal niet interessant, de slavernij dat is pas boeiend.

Stijlloze nick | 06-07-17 | 19:46

Met policor museumbesturen en dram'belangen'groepen houdt je toch je hart vast over wat er dan in zo een slavernijmuseum vertald gaat worden
Neen, een slavernijmuseum -en andere tot dusver onaangeroerde cq verzwegen onderwerpen- is een prima idee, maar pas even op wie zich er allemaal tegenaan gaat bemoeien
om te beginnen de (slinkse) polletiek, die in mum van tijd het bestuur gaat bevolken
en zeg dan maar Adieu tegen enige objectiviteit

Tobi | 06-07-17 | 19:46

Persoonlijk denk ik dat de dramnegerts meer zitten te wachten op een stevige Zwarte Piet discussie en dito rechtzaken. Kan Verene Sheppard niet weer eens invliegen? Tis tenslotte al juli!
.
Of nou ja misschien kan Zwarte Piet het museum openen en de boot: die heeft Sinterklaas!

de Voorzittert | 06-07-17 | 19:45

Jouw over-over-over-over-over-over-over-overgrootvader was schoenlapper in Winterswijk. Voel je kut en geef geld!

RickTheDick | 06-07-17 | 19:43

Ik ben oprecht vóór, want geschiedenis is cool en ik zou er meer willen weten over de daadwerkelijke toedracht. Dus geen zieligheidsprojektje maar objektieve informatie over wat men toen doodnormaal vond.

Verder wil ik als direkt afstammeling van Noord-Franse Hugenoten natuurlijk ook een monument.

Oh shit, die is er al. nl.wikipedia.org/wiki/Hugenotenmonume...
In godvergeten Zuid Afrika...

Lijkt me logisch... | 06-07-17 | 19:43

Soms lijkt het of ongeveer alle Nederlanders zich met deze handel bezig hielden. Er zijn waarschijnlijk maar een paar mensen bezig geweest en rijk geworden van deze handel. Dan zijn dezelfde mensen die nu in de politiek zitten en in de top van het bedrijfsleven. De rest van de Nederlanders heeft hier niets mee van doen gehad. Daarnaast vergeten veel mensen dat Nederlanders en andere Europese volkeren ook gewoon tot slaven werden gemaakt maar daar hoor je helemaal niemand over. Zegt alweer genoeg. Ook vraag ik me af wat het voor zin heeft hier nu nog over te discussiëren. We verwijten alle duitsers toch ook niet meer wat 1 waanzinnige daar op poten heeft gezet? Dat is nog veel recenter. Slavernij is wel afgeschaft door Nederland, maar er is tot op heden over de hele wereld nog steeds slavernij gaande. Laten de mensen die zich hier druk over maken zich daar op richten en mee bezig houden.

Vout | 06-07-17 | 19:41

Ik denk dat je in Nederland de zeer weinig discriminatie hebt als je gaat vergelijken met andere landen en de mensen die vanuit die tijd hier heen zijn gekomen, de negers, de koelies en de blauwe zijn hier volledig geïntegreerd.
Waarom moet je dan nog schuldgevoel gaan lopen kweken?

mennie | 06-07-17 | 19:41

Best, maar alleen als ALLE slavernij ter sprake komt. Vanaf de pre-historie, langs bijbelse perioden, via slaaf Julius Ceasar, gevolgd door zowel de Afrikaanse als de even zoveel Europese slaven in dezelfde periode, met hier en daar een bloederig uitstapje naar de Amerika's, tot aan de verkapte hedendaagse kindslavernij in Haïti en de openlijke (sex-)slavernij door IS.

Dán vind ik het niet zo erg als ook onze nationale ranzige zwarte bladzijden een beetje extra in onze smoelen gedrukt worden.

ZKH EénOog | 06-07-17 | 19:39

Goed plan! Een museum wat laat zien hoe complete Europese kustdorpen werden leeggeroofd door Noord-Afrikaanse slavenhandelaren! Een veelvoud van wat de Europeanen hebben gedaan in Afrika id de Europeanen aangedaan door de Afrikanen.

Bovendien waren de Europeanen h-a-n-d-e-l-a-r-e-n. Ze gingen niet zelf de bush in om mensen te vangen. Ze k-o-c-h-t-e-n afrikanen die door andere afrikanen al tot slaaf gemaakt waren.

tallsay.com/page/4294967892/er-zijn-m...
www.nrc.nl/nieuws/2016/07/19/meer-eur...

Maar dat soort feiten is zeker niet wat Linksch wil horen? En Zeurvana en feiten is ook al een moeilijke combinatie.

Vogelbeest | 06-07-17 | 19:38

Van het leren van de geschiedenis is nog nooit iemand slechter geworden. Dus kom maar op.

IJzer Oxide | 06-07-17 | 19:34

Ik wilde eerst maar eens beginnen met een Holocaustmuseum.
-
Daarnaast hebben mijn voorouders tijdens de Spaanse Inquisitie nogal geleden, dus daar wil ik op z'n minst een monument voor.
-
En tot slot eis ik excuus (EN: schadevergoeding) van Italië, omdat een stel Romeinen destijds mijn Kaninefaatse voorouders hebben genept bij de aankoop van een ezel.

bisbisbis | 06-07-17 | 19:34

Doen we dan in dat museum ook nog wat verwijzingen naar de huidige slavernij en ook naar de 15 miljoen Europeanen die afgevoerd zijn naar Afrika?

SaskiaDD | 06-07-17 | 19:32

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl