Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Dennis Honing - Cultuurkritiek is geen racisme

honing.jpgJuist omdat de Marokkaanse Nederlander een volwaardige potentie heeft, komen de vele criminelen en extremisten van onder deze gemeenschap verontrustend op me over. Omdat hun daden volwaardig zijn. En wanneer men dan kiest voor criminaliteit, overlast en radicalisme, is dat eveneens een volwaardige keuze, die serieus genomen moet worden. Onder bepaalde Nederlanders - vaak links, maar niet altijd - zien we de racistische praktijk om deze volwaardige Marokkaan continue te verkleinen. "Ja maar de wijk waar hij uit kwam is slecht", of "Ja maar de armoede waar het gezin mee kampte", of "Ja maar kolonialisme", 'Ja maar witte xenofobie", "Angst", "Onderbuik" - enfin u kent het rijtje. Continue wordt de allochtoon het onderwerp bij deze mensen, omdat ze zich met hun koloniaal-christelijke arrogantie helemaal geen voorstelling kunnen maken van de allochtoon als mens met een volwaardige potentie. Een mens die de maker kan zijn van zijn leven en er niet het onderwerp van is. Voor hun is allochtone criminaliteit dan ook in de letterlijke zin van het woord een 'klein'igheid. Te overzien, logisch, en zelfs een ontlokte contra-beweging tegen betonnen wijken en witte onderbuiken. Ik ben geen racist. Geen sociaal darwinist. Ik geloof niet in zoiets als betere rassen en slechtere rassen. Je ziet dan ook dat als bijvoorbeeld kinderen uit Zuid-Amerika of Afrika geadopteerd worden door mensen die hen veiligheid, onderwijs en pedagogiek kunnen bieden, deze individuen dan net zoveel kunnen neerzetten als de autochtone kinderen waar zij tussen opgroeien. Die kinderen zaten net zo vol met potentie als de autochtone kinderen. Maar cultuur is een heel ander verhaal. Cultuur werd door links net zo secuur ontzien als huidskleur. Een denkfout waar we vandaag de dag nog altijd mee kampen in de debatten aangaande integratie en de Islam. Filip de Winter sprak de gouden woorden: "Mensen zijn gelijkwaardig, maar culturen zijn dat niet." En zo is het. Zo kun je je vraagtekens zetten bij een verjaardag waarbij men in een kring clichématige onderwerpen bespreekt, of in je vrije tijd aan de waterkant wachten tot een vis je scherpe metalen haak met aas aanziet voor een lekker hapje. Maar zet maar gerust uitroeptekens bij de Azteken, die maagden offerden, of bij volkeren in Afrika die de clitoris wegsnijden bij meisjes. Culturen zijn niet gelijk. En die culturen, die lijken wel in de aderen van de mensen te gaan zitten. Wij Germanen staan bekend als degelijk, betrouwbaar, stijf en calvinistisch. En dat zie je ook. We spoten een hele provincie op uit de zee, met kusten zo recht als het Amerikaanse legerkapsel van weleer. Toen kregen de Arabieren de techniek door, en werd de zee voor hun kusten versierd met palmbomen en eilanden die de wereld vormden. We voelden ons allerminst afgetroefd, want na het verschijnen van die palmbomen in de Perzische golf, maakten wij gewoon weer een keurig lapje grond vast aan de mond van de Maas. De protestantse cultuur is er een van afspraak is afspraak. Maar diezelfde cultuur lijkt grote moeite te hebben met openhartigheid, passie en de Franse slag die het leven soms wat lucht kan geven. De katholieke cultuur op zijn beurt, maakt ontspannen, bourgondisch en vrolijk. Maar tegelijkertijd zorgde die cultuur van vergeving voor de Zuid-Europese corruptie, die al begint bij het Brabants kwartiertje. Culturen verschillen. Heb je ooit een islamitisch gezin door de Veluwe zien fietsen? Waarom is het altijd zo wit in museums? Wanneer zag je voor het laatst een Turk in de stationwagen-uitvoering van een BMW of Mercedes? Waarom is incest onder Marokkanen normaler dan homoseksualiteit? Waarom is het een ding bij Turken dat de oudste zoon eerst trouwt, terwijl de middelste of jongste misschien door het lot wel eerder op de ware wordt gewezen? Culturen kunnen hangen aan mensen. Eisen stellen. Tolereren in bepaalde gevallen mondjesmaat innovatie. Voor religie geldt hetzelfde. En uiteindelijk is het trouw blijven aan zowel religie als cultuur louter een keuze. Misschien, ook in Nederland, een verdomd moeilijke, maar toch een keuze. Voor je kleur heb je niet gekozen, en inderdaad, dat zou niet eens een issue moeten zijn in 2016. Maar cultuur is een construct. En we zien bij nieuwe culturen in ons land zaken die gewoonweg haaks staan op de democratische, pluriforme en individuele cultuur van dit land. De oplossing is niet om de allochtonen die deze culturen aanhangen te ontzien. De oplossing is niet om doordrongen van witte arrogantie, met de armen over elkaar en tikkend met de voet op de grond, continue hoorbaar te verzuchten: "Poeh poeh wat duurt het lang met jullie, wat een stel debielen bij elkaar." Mijn visie is om eerlijk op tafel te gooien dat we een paar culturen naar binnen hebben gehaald met achterhaalde componenten. En dat de nieuwen generaties het recht hebben daar zelf keuzes in te maken. Optrekken naar vrijheid is iets dat we samen doen. Want zaken als de emancipatie van homoseksuelen en vrouwen is hier ook niet iets dat al eeuwen tot het gemeengoed behoort. Ik relativeer de witte cultuur allerminst stuk; we lopen in vele zaken voorop in de wereld, en wie dat ontkent is niet goed snik. Maar we hebben als Germanen wel een proces doorgemaakt. Van ruziënde stammen (Somalië) naar christelijke conservatieven (salafisten) door naar onverhulde slavendrijvers (moslims) tot aan conservatieve natiestaten (Turkije) met een patriarchale realiteit (Marokko), waar er ook sprake zou zijn van een kerk op de voorgrond (Polen). Deze allochtonen kunnen die laatste stappen zetten, waarbij ik als autochtoon zeg 'niets menselijks is dit land vreemd'. Doet men dat niet? Dan kun je spreken van achterlijke culturen, een handicap voor de open samenleving. Want cultuurkritiek is geen racisme. Cultuur is een construct. Een keuze. En omdat ik, met alle overtuiging, geloof in de volle potentie van elke mens, is voor mij cultuurkritiek een pleidooi tegen racisme.

Reaguursels

Inloggen

Meneer Honing is een goed voorbeeld hoe beperkte kennis, denken en vermogen tot nuanceren, tot een navenant stuk leidt.
"Mensen zijn gelijkwaardig, culturen zijn dat niet". Gelijkwaardig in welke zin? Mensen zijn niet gelijkwaardig op economisch gebied: sinds wanneer heeft een verstandelijk beperkte dezelfde waarde (voor de samenleving) als een (competente) professor, minister of ceo? Gelijkwaardig op moreel gebied? Waar heb je meer aan: een Jezus/Boeddha of een Alexander de Grote/Djenghiz Khan/Napoleon?
Het beste waar een samenleving naar kan streven is dat mensen juridisch gelijk zijn: dat iedereen dezelfde kansen, rechten en plichten heeft. Ongeacht huidskleur, sekse, religie, seksuele voorkeur, etc. .
Daarnaast is heel heel gevaarlijk om de eigen cultuur als superieur te zien: hoogmoed komt ten val (zie de VS in Vietnam en Irak).
De "Germanen" en Japanners die zichzelf zo "beter" vonden hebben de grootste slachtpartijen uit de wereldgeschiedenis (WO I en II) veroorzaakt. Met als eindresultaat: moreel en financieel failliet, gecombineerd met bergen lijken en totale verwoesting.
En waardoor wordt "cultuur" veroorzaakt? Geografie en (vijandige) natuur zijn belangrijke factoren. En hoe sterk is de stammen-cultuur (die niets met godsdienst te maken heeft)? Is dat niet vooral een beperkende factor?
En de vraag is ook: kiezen mensen hun cultuur of is het andersom? Waarom zijn er ten zuiden van de rivieren vooral katholieken en ten noorden protestanten?
En waarom zijn onze democratieën economisch en technisch succesvoller? Heeft dat niet vooral met vrijheid (van denken, meningsuiting, geloof, etc.) te maken? Gecombineerd met tolerantie en het beperken van de hebzucht en egoïsme?
En als één (of meerdere) van deze zaken uit het oog verloren wordt, het altijd mis gaat? (Zie Hitler of de bankencrisis).
Mij valt op dat:
1) de meeste mensen, en helemaal degene die (lang) macht hebben, niet houden van kritische/afwijkende meningen die niet in hun "waarheid" passen. Ongeacht of ze nu "links" of "rechts" zijn.
2) perceptie is belangrijker dan feitelijke waarheid.
3) En het meest succesvolle machtsmechanisme aller tijden is: hou het volk dom en bang.
En dat bovenstaande voor alle culturen geldt.
P.S. Die palmbomen en eilandjes in de Perzische golf zijn door arabieren betaald, maar toch vooral door Nederlandse bedrijven gemaakt.

NoblesseOblige | 28-11-16 | 10:49

Continu schrijf je zonder e, meneer Honing.
Een ander woord hiervoor (met Germaanse wortels) is 'voortdurend'.

Nufsnuf | 28-11-16 | 00:38

atheïstisch stemvee | 27-11-16 | 18:04
Ok. Als je bedoelt dat we al te zeer de neiging hebben om te denken dat onze normen en waarden gedeeld worden door mensen uit andere culturen, dan zijn we het met elkaar eens. Maar dat gaat dieper, denk ik. Dat heeft te maken met een arrogantie die blind maakt, de arrogantie dat de eigen waarheden te maken hebben met De Ultieme, Universele Waarheid, dat we eigenlijk allemaal naar hetzelfde op zoek zijn, hetzelfde belangrijk vinden, hetzelfde zijn., en dat wij op de een of andere manier wéten waarnaar iedereen op zoek is.

Schoorsteenveger | 27-11-16 | 18:29

@Schoorsteenveger | 27-11-16 | 17:45
Wat ik bedoel met teveel vanuit onze waarden de wereld beoordelen. Er vanuit gaan dat een islamitische (of andere) cultuur dezelfde waarden belangrijk vindt, dezelfde doelen nastreeft, als de onze. Dan kun je je inderdaad niet voorstellen dat een moslim kiest voor sharia en jihadisme. Wellicht hebben andere culturen een iets andere perceptie over zaken als macht, rechtvaardigheid, tijd, vooruitgang en mensenrechten. Dat heeft dus niets te maken met jezelf wegcijferen. Dat heeft te maken met de ander leren kennen, zijn beweegredenen. Die ander kan vriend of vijand zijn.

atheïstisch stemvee | 27-11-16 | 18:04

Precies de kern Dennis. Maar helaas duurt het nog wel even voordat de huidige generatie politici dit door heeft de denklijn kopieert. Kijkend naar hoe het rondom Wilders gegaan is, gok ik dat we er over een jaar of tien wel zijn. Dan kunnen de moskeeën op slot, worden subsidies voor clubjes die culturele achterlijkheid produceren wellicht eens heroverwogen en wordt onverdraagzaamheid als cultuurelement misschien wel gewoon benoemd en actief bespreden van overheidswege.

F#ckingAwesome | 27-11-16 | 17:57

atheïstisch stemvee | 27-11-16 | 17:00
Je ziet die trein enkel aankomen, als je uit je doppen kijkt. En je kunt die trein enkel tot stoppen dwingen door ervoor te zorgen dat er geen extra spoor aangelegd wordt. Ergo: grenzen stellen aan wat culturen binnen een pluriform e samenleving aan ruimte kunnen krijgen. Dat kan enkel vanuit een hogere positie, een positie die ook als zodanig gesanctioneerd wordt.
We bekijken de wereld te weing vanuit onze eigen waarden, zou ik zeggen. We zijn ziende blind, omdat we de neiging hebben onze waarden naar achteren te schuiven. En dat zijn juist de waarden die al te veel ruimte hebben gecreëerd aan culturen die hun waarden, onbeschaamd vaak, op de voorgrond stellen en als alleenzaligmakend proberen op te leggen.

Schoorsteenveger | 27-11-16 | 17:45

@Schoorsteenveger | 27-11-16 | 16:46
Een rangorde aanbrengen in culturen. Wat koop je ervoor? Onze cultuur hoger achten, want de rede. Wat is de Mohammedaan daaraan gelegen? Een andere cultuur achterlijk noemen, want geen wetenschap. Welk voordeel geeft je dat als de sharia een kwestie van tijd is?
Ik blijf het zeggen; wij bekijken alles te veel vanuit onze waarden. Dan zie je de trein misschien niet op je afkomen.

atheïstisch stemvee | 27-11-16 | 17:00

Tja, Dennis. Dat er verschillen tussen culturen zijn, dat is evident. Het probleem is uiteraard, en daar geef jij ook geen antwoord op, hoe een rangorde aan te brengen, hoe ondubbelzinnig te bepalen welke cultuur van een hogere orde is, en hoe antwoord te geven op de vraag waaróm die ene cultuur hoger geacht moet worden. Alleen maar zeggen dat we "voorop lopen" en dat onderbouwen met zoiets vaags als de constatering dat we "een proces doorgemaakt" hebben, dat is tóch een beetje verwijzen naar een alternatief Heilig Boek, het boek der Germanen-die-historisch gezien vooroplopen".
We zullen op één punt inderdaad voorop moeten lopen, willen we onze samenleving overeind houden, en dat is op het punt van het pluralisme. Als wij, Germanen, niet met ijzersterk argument kunnen onderbouwen waarom pluralisme béter is en hóger geacht moet worden dan monisme, dan kunnen we het schudden. Als het niet met ijzersterk argument kan, dan rest ons enkel de ijzeren hand. En voor sommigen, ik vrees voor velen, afhankelijk van de cultuur waarin zijn zijn grootgebracht, is een ijzeren hand sprekender dan een ijzersterk argument.
"Wij Germanen", ik weet het niet, Dennis.

Schoorsteenveger | 27-11-16 | 16:46

@Copycrauw | 27-11-16 | 15:47
Wat is dan de reden dat veel allochtone meisjes het wél steeds beter doen op school? Ik denk dat cultuur, verwachtings- en rolpatronen meer invloed hebben dan etnische afkomst. Die verschillen nogal voor meisjes en jongens.

Ik vind dat Dennis een goed punt heeft v.w.b. het serieus nemen van de ander. Het is linkse deugquatsch om een groep van hun verantwoordelijkheden te ontslaan, want dom en achtergesteld, dus zielig. Minder intelligent hoeft niet per se imbeciel en/of crimineel en dus slachtoffer te zijn.

atheïstisch stemvee | 27-11-16 | 16:15

-weggejorist-

Copycrauw | 27-11-16 | 15:47

Nou ja, m'n voorzetje is gemaakt maar iemand anders moet 'm maar inkoppen.
vanBarchum | 26-11-16 | 16:58

Er is onderzoek gewest naar de verschillen tussen de rassen. Ik geloof dat je de conclusie kon trekken dat de slimste Aziaat slimmer is dan de slimste afrikaan (de rest zit daar tussen) en de domste neger is een beetje dommer dan de domste Aziaat. Verder niets wereldschokkends, voor de standaard grauwe massa kun je geen conclusies trekken, mede door culturele verschillen. Er is maar één reden waarom er slechts één of twee Nobelprijswinnaars van islamitische afkomst zijn en een kwart Joods. Onderwijs, onderwijs en onderwijs. Maar ja, als je van je kinderen niets anders verlangt dan voor de 7de levensjaar de Koran uit het hoofd kennen, kun je natuurlijk zelf je conclusies trekken. Hier komt verder niets van terecht.

Sans Comique | 27-11-16 | 14:53

Juist omdat de Marokkaanse Nederlander een volwaardige potentie heeft, komen de vele criminelen en extremisten van onder deze gemeenschap verontrustend op me over. Omdat hun daden volwaardig zijn.

Dat haal je de koekoek. Die Marokkaanse Nederlander is Marokkaans opgevoed, daat zit geen sikkepitje eigen verantwoordelijkheid bij. Hun daden zijn niet die van een volwaardig fatsoenlijk beschaafd opgevoed mens, het zijn de daden van dieren die op instnct handelen. Daar moet dus heel simpelweg wat eerbied, respect en ja angst in geslagen worden. Als je niet bang voor represailles hoeft te zijn neemt je eerbied en respect voor de ander vanzelf af.
Zoals de Nederlandsche wijsgeer Midas Deker ooit schreef; 'kinderen zijn wilde dieren die getemd moeten worden. Dat noem je opvoeden'. En dat is domweg niet gebeurd. Niet door hun ouders, niet door de rest van de familie of de stam, niet door de imam, door niemand niet. Er is ook geen hoop dat deze jongeren ooit in het gareel te krijgen zijn, dat station is al reeds vele jaren gepasseerd.

Sans Comique | 27-11-16 | 14:45

@ZwarteDag | 27-11-16 | 14:26
Het wensdenken omtrent de gelijkheidsleugen is hardnekkig, blijkt ook hier. De evolutie heeft volkeren er totaal anders laten uitzien, orgaantransplantatie tussen bv een Aboriginal en een Ijslander is amper mogelijk want te verschillend, maar de hersenen zijn volgens jou PRECIES hetzelfde. Het begint een beetje zielig te worden in welke bochten mensen zich wringen om de realiteit maar niet onder ogen te hoeven zien. Wel eens van haplogroepen gehoord? Verdiep je eens in DNA en evolutie en kom erachter hoe ridicuul de gelijkheidsleugen is.

pluk-87 | 27-11-16 | 14:38

@pluk-87 | 27-11-16 | 13:06
Je wordt op het verkeerde been gezet omdat veel kinderen die geadopteerd worden uit het buitenland al problemen hebben voordat ze naar Nederland komen. Een lijm snuivende moeder zal geen kind op de wereld zetten waar niet al vanaf geboorte wat mis mee is. Als je echter een 'normaal' kind in een andere cultuur zet vanaf geboorte zal dat kind niet te onderscheiden zijn van autochtone kinderen...

ZwarteDag | 27-11-16 | 14:26

Het is een giftige cocktail van cultuur en geloof: arabische cultuur + islam is een garantie voor problemen. Voorbeeld: egyptische cultuur + islam = gedonder. Egyptische cultuur + kopten = geen gedonder...
Tenzij je cultuur kleiner definieert dan een land, dan geloof ik het weer. Bijvoorbeeld: Egypte + kopten is een andere cultuur dan Egypte + islam.
Hoe het ook zij, geloof is een belangrijk onderdeel van cultuur! Die twee beïnvloeden elkaar, en kunnen negatieve kenmerken uitwissen of juist versterken.

ZwarteDag | 27-11-16 | 14:21

Cultuur zit niet in de genen maar verankert zich wel in de hardware in je hoofd tijdens de eerste 6, 7 levensjaren. En daar kom je nooit meer van af, daar we iets kunnen bijleren maar nooit helemaal afleren.

Sans Comique | 27-11-16 | 14:17

Je slaat de plank volledig mis, Honing:

"Ik ben geen racist. Geen sociaal darwinist. Ik geloof niet in zoiets als betere rassen en slechtere rassen. Je ziet dan ook dat als bijvoorbeeld kinderen uit Zuid-Amerika of Afrika geadopteerd worden door mensen die hen veiligheid, onderwijs en pedagogiek kunnen bieden, deze individuen dan net zoveel kunnen neerzetten als de autochtone kinderen waar zij tussen opgroeien. Die kinderen zaten net zo vol met potentie als de autochtone kinderen."

Dit is pertinent onwaar, dus ik ben heel benieuwd naar je bronnen. Vast van de UvA of een van de andere deug-universiteiten. Ik begrijp dat het een lekker kumbaya-gevoel geeft om te zeggen dat iedereen gelijk is, maar het is gewoon niet zo. Stel je laat een Aboriginal opgroeien bij een Nederlands gezin in Nederland, in een rijke buurt tussen de toekomstig artsen. Zeer grote kans dat de Aboriginal de grootste moeite met VMBO zal hebben. Stop nu eens een keer met het wensdenken en verdiep je in evolutie. Verschillende volkeren zijn tienduizenden jaren afzonderlijk van elkaar geëvolueerd en zijn derhalve heel verschillend van elkaar. De genen zijn anders, ze zijn uitgerust met een genenpakket dat afgestemd is op de omgeving waarin zij vele generaties geleefd hebben. Begin eens met wat video's die ik bijvoeg zou ik zeggen:
www.youtube.com/watch?v=U2RVIi6M7oM
www.youtube.com/watch?v=nTdMY9RI-7E
www.youtube.com/watch?v=CZPsXYo7gpc
www.youtube.com/watch?v=6lsa_97KIlc
www.youtube.com/watch?v=4x-tYmyJSVo

pluk-87 | 27-11-16 | 13:06

@ litebyte | 26-11-16 | 20:54
Je schrijft: Religie is al duizenden jaren een machtsmiddel.
.
Prachtig stukje geschiedenis maar die duurde 999,9 jaar te lang en de Middeleeuwen heb ik niet meegemaakt, dus daar kan ik niet uit putten; ik zie voorts geen enkele relatie met het heden.
Religie heeft de tijd niet veranderd, tijd heeft religie veranderd en dat kan wat mij betreft niet ver genoeg gaan. Alleen heeft bij de Islam de tijd stilgestaan blijkbaar.
De machtsvergelijking tussen geld en rente ontgaat mne overigens totaal, temeer wanneer je, zoals ik, geen schulden hebt.

Memek | 27-11-16 | 11:13

In zijn zoektocht naar sociale identiteit hopt Dennis van de ene subcultuur naar de andere. Skater, punker, straatrover, nazi, moslim, schrijver voor Geenstijl en dat is waarschijnlijk nog niet eens de helft. Niet iedereen kan dat Dennis!

Rest In Privacy | 27-11-16 | 10:14

@Tirade
Turkije ging van 0 naar (bijna)100% moslims in 800 jaar.
NL van 0 naar 1 miljoen in 40 jaar.
Go figure

Bert Konterman | 27-11-16 | 09:55

Zou degene die mijn bijdragen "wegjorist" zich willen melden. Slaat nergens op.

Orakel1958 | 27-11-16 | 09:55

We zien onszelf als 'beter' dan de ander.
@Lizio | 26-11-16 | 23:43
Een gewetensvraag: zou jij willen ruilen? Met wie dan ook? Indien nee, waarom niet?

atheïstisch stemvee | 27-11-16 | 09:49

@Lizio | 26-11-16 | 23:43

Kadaverdiscipline in het nabalken van partijlijnen of voorgeschreven meningen is het domein van de politiekcorrecten. Net als het woorden en intenties in de mond leggen van anderen.
.
"Wij" van Geenstijl zijn divers, eigenlijk geen "wij" en juist weer wel want vluchtelingen met vrije woorden die niet mogen klinken van politiekcorrecte schreeuwers zoals u.
.
Toch is het goed dat u besloot te bezoeken. Tenminste vind ik. Het herinnert mij aan de terreur van politiekcorrecten in onze samenleving. Het motiveert mij opnieuw te ageren tegen de politiekcorrecte geestesziekte.
.
Het bestrijden van de "enemy within" doe ik namelijk graag "at point blank range, full broadside".

Parel van het Zuiden | 27-11-16 | 09:46

@McMarx | 27-11-16 | 09:17
Dus volgens die 'onderzoeken' maakt het geen donder uit of er in meer of mindere mate is voldaan aan fundamentele basisbehoeften, zoals voldoende goede voeding en veiligheid?

atheïstisch stemvee | 27-11-16 | 09:38

@mallekater | 27-11-16 | 09:03
Er schijnt onderzocht te zijn hoe het staat met de mensen van Afrikaanse roots in Amerika die al generaties in Amerika wonen en ook geadopteerd zijn door blanke hoogopgeleide ouders. Resultaat: maakt weinig uit in de score van o.a. IQ-testen t.o.v van de testgroep die in Afrika woont.

Rest In Privacy | 27-11-16 | 09:17

@alshetware | 27-11-16 | 07:42
Zo is het maar net. Niet alle in Nederland wonende Marokkanen hebben een Marokkaans paspoort noch zijn onderdaan van de Marokkaanse koning.

Rest In Privacy | 27-11-16 | 09:14

Knerf, 17.06
Omdat de meting van het IQ niet alleen is gebaseerd op de intellectuele kwaliteiten, maar ook op datgene wat geleerd is in het gezin en later op de eventueel aanwezige school.

Het is vrij logisch dat een kind van ouders die analfabeet zijn en daarbij geen enkele scholing hebben gehad minder intellectuele bagage heeft dan een kind dat hoogopgeleide ouders heeft en vanaf zijn geboorte tot zijn 2de begeleid wordt door zijn ouders en daarna professioneel gecoacht wordt in creches en goede scholen.

Een kind dat vanaf zijn 5de jaar moet meehelpen op het stukje land van zijn ouders, meisjes die thuis blijven om het gezin mede te helpen verzorgen, zij hebben minder bagage dan een westers kind dat in weelde tot zijn 26ste opleidingen kan volgen en thuis door zijn ouders daarin wordt gestimuleerd....
Snappu?

Dat speelt echter niet voor de allochtonen( sorry, ik krag die andere omschrijving niet uit mijn strot) die hier geboren zijn en WEL alle kansen van de wereld hebben, ook al zijn hun ouders nog analfabeet en niet geinteresseerd in iets anders dan hun winkeltje en de Islam, zij hebben die kansen WEL.

mallekater | 27-11-16 | 09:03

Lizio | 26-11-16 | 23:43
Jij spuit hier een mening die doorgaans door volkskrant lezertjes over geenstijl lezers gedeeld wordt.

Het is gewoon een goed duidelijk stuk en een mening waar de meeste reaguurders zich in kunnen vinden , zoals ook in reacties naar voren komt .

sparrow | 27-11-16 | 08:54

Lizio | 26-11-16 | 23:43 |
Speak for yourself!

Aristotalloss | 27-11-16 | 08:28

Generaliseren is niet goed .
Niet alle Amster-drammers zijn gek .
Niet alle Marokkanen zijn crimineel .
Niet alle Geen Stijl reaguurders zijn facistisch .
Niet alle moslimmers zijn fundamentalist .
Niet alle Geert Wilders stemmers zijn tokkies .
Niet alle Turken zijn erdo-volgelingen .

alshetware | 27-11-16 | 07:42

Sorry beetje verward joris, gaat over financieel beleid in het topic van Feynman.

Dr. Frambozenjam | 27-11-16 | 00:59

-weggejorist-

Dr. Frambozenjam | 27-11-16 | 00:56

-weggejorist-

Orakel1958 | 27-11-16 | 00:12

-weggejorist-

Orakel1958 | 27-11-16 | 00:09

@Lizio | 26-11-16 | 23:43 De neiging om hier een dikke godwin te scoren is bijna onweerstaanbaar. Maar eigenlijk heb je dat zelf al gedaan met je Untermenschen.

Pannenkoek.

knutsel | 27-11-16 | 00:06

-weggejorist-

Orakel1958 | 26-11-16 | 23:49

Enige stukje waar de meeste Geenstijl-ers NIET mee eens zijn:

'Ik geloof niet in zoiets als betere rassen en slechtere rassen.'

Hier (op geenstijl) geloven we wel in 'betere' rassen. We zien onszelf als 'beter' dan de ander. We zien de ander (lees: niet-westerse allochtoon) als 'minder'. Untermensch.

Daarom zien we al hetgeen we doen, denken en geloven als 'beter' en superieur ten opzichte van al hetgeen zij doen, denken en geloven.

Afgezien van het feit of dat wel/niet juist is, is dat iets natuurlijks; dat we onszelf 'beter' zien dan de andere groep en dat we graag willen dat de 'andere groep' hetzelfde als ons is. Pas dan zijn we gelukkig, als degene die 'anders' zijn volledig geassimileerd zijn.

Lizio | 26-11-16 | 23:43

crt | 26-11-16 | 22:30

Precies, zo is het. Ook was niet elke Paus hetzelfde, bestonden en bestaan er diverse ordes zoals bv de Jezuïeten die veel wetenschappelijk onderzoek deden en werkte de kerk samen met Koningen, die juist weer positieve of negatieve invloed hadden op de macht van de kerk.
Daarnaast waren er zeer veel wetenschappers die in de ban werden gedaan door de kerk, zeer diep Katholiek gelovig en zagen hun werk in dienst van god.

Het idee dat de RK-kerk en Europa in de middeleeuwen een soort IS-kalifaat was gaat echt 100% niet op. Dat is vooral door Protestanten en Atheïsten verzonnen. Het IS-kalifaat is alleen met een soort domheid te vergelijken als in sekte`s.
Wel kun je de RK het aanrekenen in de beginfase met dwang de heidense volkeren te hebben bekeerd. Maar dat heeft uiteindelijk ook voor meer rust gezorgd na het instorten van het Roomse rijk.

Copycrauw | 26-11-16 | 23:09

@litebyte
Ken je geschiedenis. Als er weer eens een oorlog was geweest, een land of gebied weer eens in puin was gelegd werd de kennis en wetenschap vanuit het klooster verspreid. En ja, de kerk was toen zeker ook een rem maar ook een hoeder van kennis en wetenschap. Voor de tijd van kerk en kloosters was een oorlog in veel gevallen een reset van kennis en wetenschap.
De kerk heeft altijd een haat liefde verhouding gehad met de wetenschap.
Grappig eigenlijk, kerk als hoeder van de wetenschap.......

crt | 26-11-16 | 22:30

Precies, zwart wit geel rood is niet relevant. Zo ook de discussie hierover. In NL hebben we cultuurproblemen en dat lossen we niet op door er 100.000 in een jaar te importeren.

metdedag | 26-11-16 | 22:26

GeL*L De werkelijk 'historisch modern' westerse kultuur is vooral gevormd door jat, knip en plakwerk. van ons aardewerk tot bouw- en wapenkunde.
Sinds de 15de eeuw ging de westerse kultuur pas met rappe schreden vooruit. En om dat te kunnen begrijpen, moet u eens kijken wat de invloed van religie is op de wetenschappelijke ontwikkeling van de westerse wereld tussen 1500 - 1900.
litebyte | 26-11-16 | 22:06

Complete onzin. De Romeinen en de Grieken al vergeten? Wat hebben die dan geknipt en geplakt? Na de instorting van het Romeinse rijk is alle kennis gewoon in de kloosters bewaard gebleven. Verder is je verhaal te vaag om ergens iets over te zeggen.

Lees het boek "Human accomplishment" liever, dat is een prachtig boek over de kracht van de Europese scheppers van alle wetenschap, kunst en cultuur. Misschien heb je dan wel een duidelijk verhaal daarna.

Copycrauw | 26-11-16 | 22:22

kritische vragen blijven stellen maakt een cultuur hoogwaardig, dat mag in de zandbak niet, daarom blijven ze zo achter. Oh wacht, dat mag hier tegenwoordig ook niet meer...... we're doomed!

flashforward | 26-11-16 | 22:16

@Jesaja | 26-11-16 | 21:56

Dat had ook mede als oorzaak dat voor trouwen kerkelijke toestemming nodig was. Die kreeg je alleen als je lid was van een kerk.

litebyte | 26-11-16 | 22:13

-weggejorist-

Arachne | 26-11-16 | 22:12

@dijkbewaker | 26-11-16 | 22:07

idd... de 'wij' en 'zij' mentaliteit waar religieuzen vaak last van hebben zit nog steeds in Honing.

litebyte | 26-11-16 | 22:12

@Jesaja | 26-11-16 | 21:56

Dat had ook mede als oorzaak dat voor trouwen kerkelijke toestemming nodig was.

litebyte | 26-11-16 | 22:08

Citaat:Wij Germanen staan bekend als degelijk, betrouwbaar, stijf en calvinistisch. En dat zie je ook. We spoten een hele provincie op uit de zee, met kusten zo recht als het Amerikaanse legerkapsel van weleer.
-------
Wel een beetje kort door de bocht en een tikkeltje simplistisch.
Als we de westerse verlichting, wetenschap en het out of de box denken en doen beschrijven zou ik dat nooit en te never degelijk , betrouwbaar en calvinistisch noemen.
Integendeel het is dromen en een onwaarschijnlijk grote nieuwsgierigheid naar hoe alles functioneert en wat er achter de horizon verborgen ligt. Met daarbij het praktisch zijn plus een flinke dosis realisme hoe we alles moeten organiseren. Wellicht heeft deze karaktertrek een oer basis met het wegtrekken uit Afrika om daarna te moeten overleven wat alleen kon door middel van praktisch reageren om te overleven.
De jager verzamelaar werd een agrariër en bleef standvastig de omgeving naar zijn hand zetten.
De wetenschap heeft religie volledig out of order geplaatst en diegene die zich zoals deze schrijver Dennis Honing zich zo door een archaïsche religie heeft laten beïnvloeden mist zo veel basiskennis. Maar goed, niemand is te oud om te leren van eerder gemaakte fouten. Alleen de kennis is al heel erg lang voor handen. Dus waar is het ooit misgegaan met Dennis Honing?

dijkbewaker | 26-11-16 | 22:07

@Copycrauw | 26-11-16 | 21:29

GeL*L De werkelijk 'historisch modern' westerse kultuur is vooral gevormd door jat, knip en plakwerk. van ons aardewerk tot bouw- en wapenkunde.

Sinds de 15de eeuw ging de westerse kultuur pas met rappe schreden vooruit. En om dat te kunnen begrijpen, moet u eens kijken wat de invloed van religie is op de wetenschappelijke ontwikkeling van de westerse wereld tussen 1500 - 1900.

litebyte | 26-11-16 | 22:06

"Zo was de Arabische wereld een leidende cultuur tot +/-1100 na Christus.
80 % van de hemellichamen hebben een Arabische naam.
Het alfabet: Arabisch.
En toen zette de Islam door, greep mensen bij de keel, kennis en wetenschap werd verboden.
Een geloof zoals de Islam maakt in deze tijden net zo veel kapot al de kruistochten van 990 tot 1290 na Christus. "

Nope: Arabisch was zeker niet leidend. Ze waren een macht waar je rekening mee moest houden.
Alfabet heeft als oorsprong de Feniciërs wat vervolgens door de Grieken is overgenomen. Het huidige arabisch alfabet is ontstaan uit het Aramees.
Om nou te stellen dat Feniciërs de arabieren zijn is niet juist, hooguit voorouders. Dus nee, alfabet is niet arabisch.
Astronomie was het gebied van de Perzen. De arabieren hebben dit overgenomen, niet ontwikkeld. Als je een Iraniër gek wil krijgen is zeggen dat hij of zij een arabier is.
Als weer één of andere kalief lekker streng in de leer was werd de wetenschap weer de nek omgedraaid of op een laag pitje gezet.
En als je nou eens echt verdiept in de kruistochten dan kan je lezen dat wat jij denkt te weten niet juist is.

Wat nou zo lullig is dat geschiedenis als exacte wetenschap wordt gezien. (Alsof exacte wetenschap exact is.....) Dat is het zeker niet, geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar en dat zijn de arabieren een lange tijd geweest in die gebieden.
Ze hadden de middelen, not the brains. Menig kalief had vele Joden in dienst voor het bestuur, boekhouding, administratie etc.. Als je de macht hebt koop je de intelligentie gewoon in. En daar waren de arabieren goed in, militaire macht.
Wetenschap werd bedreven door andere culturen die overheerst werden door de arabieren. Om dan de arabieren als wetenschappers te omschrijven is wel erg kort door de bocht.

crt | 26-11-16 | 21:59

De Christelijke cultuur (de onze) is gebaseerd op Jezus, de islamitische cultuur op mohammed.

Zie hier het verschil!!!!

Koningin Victoria deelde Bijbels uit.
De declaratie van onafhankelijkheid (VS)is gebaseerd op de Bijbel.

www.youtube.com/watch?v=VDZcvG1yeHc&a...

De Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring :
Het 'Plakkaat van Verlatinghe' (1581) 
 
Plakkaat van de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden, waarbij zij de koning van Spanje vervallen verklaren van de soevereiniteit en heerschappij over de Nederlanden om de reden hieronder vermeld.
Het is voor iedereen duidelijk dat een koning door God aan het hoofd van zijn onderdanen is geplaatst om hen te beschermen tegen alle onrecht, leed en geweld. God heeft immers de onderdanen niet geschapen ten behoeve van de vorst, om hem in alles wat hij beveelt als slaven te dienen. Integendeel de vorst is er voor zijn onderdanen. Zonder hen zou hij geen vorst zijn. Hij is er om rechtvaardig en billijk te regeren, te verdedigen en lief te hebben als een vader zijn kinderen. Hij zal hel met inzet van zijn leven verdedigen.
Wanneer hij dat niet doet, maar in plaats van zijn onderdanen te beschermen hen onderdrukt, hen overmatig belast en berooft van hun vrijheid, privilegies en oude gewoonterechten, over hen wil heersen als over slaven, moet zo iemand niet als een vorst, maar als een tiran beschouwd worden. De onderdanen hebben dan het recht om hem niet langer als vorst te erkennen, maar hem af te zetten en in zijn plaats een ander soeverein te kiezen om hen te beschermen. Dat zou niet verkeerd zijn.
Zo moet het ook in de Nederlanden gebeuren, die altijd geregeerd werden volgens de eed die de vorst bij aanvaarding van zijn regering aflegde, in overeenstemming met de privilegies en gewoonterechten. Daarom maken wij bekend dat wij, door de uiterste nood gedwongen, na onderling overleg en met algemene stemmen de koning van Spanje vervallen verklaren van zijn heerschappij, jurisdictie en erfelijke aanspraken op deze landen.
 
In 1918 was nog 100% van de Nederlanders, van 18 jaar en ouder,lid van een kerk.

Wat betreft de cultuur van de islam:

www.youtube.com/watch?v=ERou_Q5l9Gw&a...

www.youtube.com/watch?v=QjvfaZIDLCg

www.youtube.com/watch?v=5NXtIUv5i2w

www.youtube.com/watch?v=tZxH4QYLRQY

Jesaja | 26-11-16 | 21:56

Dacht even dat na lees meer de oplossing zou komen hoe de oververtegenwoordiging van bepaalde culturen in de criminaliteit eens aangepakt konden worden. Of hoe in die culturen dat zelf eens zou besproken kunnen worden. Maar neen. Gewoon een stuk afdwaling en verstrooiing erna. Jammer! Gemiste kans.

Jan, Leiden | 26-11-16 | 21:51

Islam past niet en hoort niet thuis in het vrije Westen. Zodra de meerderheid van politici dat eindelijk ook beseft kan er pas een begin gemaakt worden met het herstel van onze cultuur die nu al flinke averij heeft opgelopen doordat linkse minkukels aan het roer stonden. Opbokken met radicalen en salafisten, zet vaart achter het uitzetten en dwing de blijvers tot het aanvaarden en aannemen van een westerse leefstijl. wil je graag in je soepjurk of tent over straat dan sodemieter je maar op naar een land waar dat normaal is. Hier is de maat wel vol nu.

Conan de Rabarber | 26-11-16 | 21:42

Overigens voor alle schreeuwers die zeggen dat de middeleeuwen barbaarse tijden waren vergelijkbaar met IS:
en.wikipedia.org/wiki/University#Medi...

De universiteit is in de middeleeuwen geïntroduceerd en een Katholieke uitvinding.

Dennis zegt dus dat dom-religieus zoals in vele Islamistische landen heerst zelfde is als de middeleeuwse Katholieke kerk en Europa onder de Katholieke kerk hebben dus een verkeerd, achterhaald beeld van die tijd.

Copycrauw | 26-11-16 | 21:38

Helaas, helaas, hier zakt Dennis toch een beetje door het ijs. "Witte cultuur" bestaat niet. Wat wel bestaat is het Europese ras, welke bijna alle techniek, wetenschap, kunst, muziek, medische kennis enz hebben voortgebracht en nog immer die lijn doorzetten. Dat speelde zich overigens niet alleen in Noord-Europa af, ook midden-Europa (in en rondom Noord-Italie, Wenen) zijn en waren altijd bronnen van enorme kunst en wetenschap. Het geleuter over slavernij overstemt altijd de mooie zaken die de Europeaan heeft voortgebracht en waar iedereen nu profijt van heeft (denk aan je telefoon, internet, de medische kennis die ons allemaal gezond maakt). Dat het wel degelijk met etniciteit heeft te maken en niets met cultuur of religie kunnen we wel zien aan de enorme knappe en dappere overtochten van de Vikingen (niet-Christelijk) of de prachtige kunst van de Ranaissance vooral in Italië. Terwijl de Germaanse volkeren in Nederland, Duitsland of Oostenrijk (toch heel anders dan de Italianen qua cultuur) even grote prestaties leverden. Ook de Europese afstammelingen in de VS hebben enorme grote bijdragen geleverd aan wetenschap en vooruitgang. De Germaans-achtige Ashkenazi zijn we ook veel wetenschap dankbaar. Toch vreemd dat volkeren die zowat naast of zelfs in deze samenlevingen wonen (de zwarten in de VS, de Turken en Marokkanen in Europa) vrijwel niets hiervan oppikken en voornamelijk in achterstand blijven. Nergens heb ik in de VS een Afro-amerikaanse filosofie-club gevonden, ook de Turks-Marokkaanse wetenschappers zijn mij niet bekend.
Nee, helaas is het zo dat niet iedereen op deze planeet zo begaafd is om grote zaken aan de mensheid te schenken. Betekent niet dat ze daarom minderwaardig zijn, maar we moeten wel herinneren wie we zijn en waar we vandaan komen en naartoe willen.

Copycrauw | 26-11-16 | 21:29

http://www.ad.nl/digitaal/bloemlezing-pvv-ers-motiveren-hun-stem~a1c7b37e/

Bloemlezing: PVV'ers motiveren hun stem

AD verzocht mensen die van plan zijn op de PVV te stemmen hun motivatie te mailen.
We ontvingen meer dan vijftig reacties, waarvan er hier zeventien te lezen zijn.
Redactie 25-11-16
Citaat:
''Ik durf dus wel te zeggen dat onderbouwd tot mijn stemkeuze ben gekomen. Daarom is het ook zo frustrerend dat mensen steeds blijven jammeren over 'onderbuikgevoelens' en 'angst', en 'tokkies' en 'islamofobie' etc.''

Ella | 26-11-16 | 21:15

@Lupuslupus
Volgens mij zijn we het met elkaar eensch ')
Wanneer je de Westerse cultuur boven de Islamitische stelt, kun je het duiden en als samenleving er iets aan doen.
@Roze_bril | 26-11-16 | 18:07
Natuurlijk zijn er verschillende rassen (genetische verschillen) van mensen. Het is alleen een zeer groot taboe om het er alleen al over te hebben.

harpagornis | 26-11-16 | 21:12

ik ben geen racist, voor mij zijn we allemaal honden. Maar een herdershond wordt nooit en teckel.

Ko.Nein | 26-11-16 | 21:09

@Memek | 26-11-16 | 19:35

Religie is al duizenden jaren een machtsmiddel. Net zoals rente (schuld) ook een machtmiddel is binnen het capitalisme, is religie dat binnen een theocratie.

Er zijn natuurlijk ook combinaties mogelijk. Waar kerk en staat (het geld) het een beetje met elkaar verdelen, om onderling gene machtsstrijd te krijgen. Dat hadden wij in de middeleeuwen en dat is nu nog zo in Saudi Arabie. SA, een mooi voorbeeld waar religie (extr. sunni facties) en het geld (royal family en aanhang) met elkaar hebben afgesproken dat ze elkaar met rust laten.

litebyte | 26-11-16 | 20:54

Dennis hoe meer moskeeën opdoemen in Nederland des te meer achteruitgang in vele opzichten. Ik heb het zien gebeuren. Toen kleine moskeeën in huizen in de wijken tot heden kolossale gebouwen. Gefinancierd door islamitische nazi-staten. De culturele ontwaking van deze subcultuur waarin jij op duidt om de Nederlands cultuur te cultiveren als oplossing in het integratiedebat gaat niet werken. Zowel jij als ik weten dat we een parallelle samenleving binnen Nederland hebben wat een vastaand feit is. Ik heb een omgekeerde pad afgelegd als jou en weet dondersgoed hoe er gedacht wordt binnen de islam. Juist deze kreupele op islam gefundeerd hypocritise gedachte ten aanzien van de medemens als: "het zijn toch maar ongelovigen en aan de andere kant wel het handje ophouden en/of salaris van deze ongelovigen ontvangen."
En nog tiental andere voorbeelden brachten mij de ontworsteling van deze onrechtvaardige kromme spinsels die uitspruiten uit de koran.

Terugkomende op de kolossale moskeeën waarin heden ook nog eens autochtonen kinderen kennismaken met de islam door links gedirigeerd zijnde als verbinding, zie ik als een delisional state of the leftist.

Verders hou ik het graag in mijn betoog bij nuance om te voorkomen dat ik een label opgeplakt krijg als "extreme..."

Dr. Frambozenjam | 26-11-16 | 20:49

En ook al zijn culturen gelijk, dan nog moet het recht bestaan dat de ene cultuur zich mag verweren tegen de inmenging door een andere cultuur. Culturen kunnen nou eenmaal niet goed naast elkaar in dezelfde geografische gebieden samenleven, zeker als het openbare culturen betreft, zoals religie, publieke omgangsvormen en in de wet gecodeerde normen en waarden. Dus de islamitische cultuur heeft alle recht om de in haar ogen verderfelijke westerse cultuur te verafschuwen en te verbannen (ze doen maar), maar wij mogen ook diezelfde wens hebben. Want je kan niet én én. En bijvoorbeeld willen dat het Midden-Oosten verwestert (incl. mensenrechten en emancipatie), en níet willen dat de hakbarcultuur onze eigen cultuur gaat domineren. We moeten af van het idee dat mensenrechten universeel zijn. Ze zijn een Westerse a-religieuze uitvinding, die botsen met heel veel culturen, al dan niet religieus gestuurd.

Realisties | 26-11-16 | 20:45

Juist. Je moet niet klagen als je in NL met een hoofddoekje minder snel voor een baan wordt aangenomen, zoals een huilcolumniste in azijnbode magazine vandaag. Met de priceless bonusquote: 'er gaat geen dag voorbij zonder dat ik iemand iets naars hoor zeggen oven Moslims of Marokkanen.'
Goh wat erg, maar hoe zou dat nou toch kómen??

Bert Konterman | 26-11-16 | 20:41

ik ben ervan overtuigd dat onze cultuur het beste is. de anderen ook. Hoe los je dat op?

Hadena | 26-11-16 | 20:28

@Dennis Honing

"Want zaken als de emancipatie van homoseksuelen en vrouwen is hier ook niet iets dat al eeuwen tot het gemeengoed behoort."


Wbt homoseksuelen, daar was men in de Orient veel lankmoediger over. Maar dat betrof opvallend vaak misbruik van jongens in plaats van volwaardige homoseksuele relaties: Zie Afghaanse dansjongens als casus.


Maar vrouwen zijn in het Westen altijd beter af geweest dan in de Orient. Zoek maar eens een westerse equivalent van deze man: www.livescience.com/43661-how-sultan-s...

omanders | 26-11-16 | 20:27

Een beetje onhandig en naïef opgeschreven; en gewaagd om als amateur dit soort cultuurfilosofische kwesties op deze wijze - quasi-wetenschappelijk - te behandelen... Noch ben ik iets nieuws tegen gekomen... Maar uiteindelijk is het ook mijn standpunt.
6+

Aristotalloss | 26-11-16 | 20:11

In nederland wonen 1 miljoen moslims. In welk jaar zijn dat er 2 miljoen ? Hoe hard gaat t ?

Tirade | 26-11-16 | 19:56

Cultuurkritiek binnen de EU schuine streep Europa schuine streep West-Europa is een politieke doodzonde, zeker wanneer het gaat om bevriende schurkenstaten als Marokko en Turkije, waar de een hofleverancier is van het jaren 95 - heden probleem en de ander van het klassieke jaren 60 - 95 probleem. De Marokkanen van nu zijn de Turken van vroeger, waar de Turken nu overigens een coup proberen te plegen op het zondebokmonopolie van de Marokkanen in Nederland. Marokko en zijn gevangenissen vol zelfmoordenaars, Turkije met zijn miljoenen vluchtelingen (Red: Even opzoeken of dat echt vluchtelingen zijn). Beiden kunnen de sluizen opendraaien en het tij is niet te keren. Die culturen "achterlijk" noemen, ook al heb je het over de Marokkanen en Turken in Nederland, is voor de thuisstaten een belediging en als er 1 ding is in totalitaire islamitische schurkenstaten waar ze niet tegen kunnen, is het wel gedichtjes of andere grapjes, laat staan beledigingen.

Handsomeboy | 26-11-16 | 19:48

koter | 26-11-16 | 19:25
Ik snap uw bewering wel
Vroeger gingen sommigen van mijn klasgenoten op veertienjarige leeftijd van school omdat ze bij moesten dragen aan het gezinsbudget.
Als men ze later sprak kwamen ze niet verder dat lekker zuipen trouwen en dan lekker neuken.
Ik weet ook van enkelen die via doorzetting vermogen met succes een avond cursus gevolgd hebben en deze zijn maatschappelijk zeer geslaagd.
Dus onderwijs kan uw IQ verder ontwikkelen maar wat er niet is kan nooit voor de dag komen.

botbot | 26-11-16 | 19:44

@Der Paulie | 26-11-16 | 18:52
"de innerlijke verkreupeling"
Mooi omschreven. De grootste fout die wij (blijven) maken is dat we alle culturen door een westerse/Europese bril zien. Ik geloof dat zeker Europa op dit moment een iets minder grote broek aan zou moeten trekken, wat minder hautain en zelfverzekerd zou moeten neerkijken. Wij leven nog van een rijke erfenis die rap opraakt. Het is alle hens aan dek, of voor eeuwig uitgewist worden.

atheïstisch stemvee | 26-11-16 | 19:35

Met plezier en aandacht gelezen, dank.

Mijn persoonlijke beschouwing: Islam is voor mij primair geen cultuur maar een religie en van daaruit is een geloofsideologie ontwikkeld die van een immense tribale achterlijkheid getuigt met daarbovenop een ellendige agressiviteit.
Wat een beperkingen die Islam aan zijn volgelingen oplegt, het is met geen pen te beschrijven.
Weinig tot geen empathie met de rest van de wereld en een miserabele grondhouding met voorbedachte rade.
.
Ik erken sowieso geen status van welke religie dan ook; ik vind dat mensen gewoon maar moeten geloven wat ze willen, maakt mij niet uit wat, maar zodra het als religie (het boek) op de voorgrond begint te treden en voel- c.q. merkbaar wordt, dan gaan bij mij de rode lampjes aan.
Geloven doen we allemaal (in whatever iets) maar religieus zijn we niet allemaal, en ik zeker niet.
Religie is het gif der aarde en mag wat mij betreft een flink aantal passen op de plaats maken en z.s.m. van zijn status in wet, onderwijs, politiek en samenleving (all inclusive)ontdaan worden.

Memek | 26-11-16 | 19:35

@miko | 26-11-16 | 16:42

Idd, en eigenlijk verteld hij niets nieuws, is het al zo vaak verteld, beschreven en geschreven. Overigens ook door links hoor - maar dan ECHT links. Niet dat laffe surrogaat links van de PvvdA

litebyte | 26-11-16 | 19:32

"IQ heeft niets met onderwijs te maken maar alles met denkvermogen."

Nogmaals Pieter, deze bewering klopt niet. Gedegen onderwijs kan er zeer zeker wel voor zorgen dat je op IQ tests hoger scoort. Tenzij je met IQ puur intelligentie bedoelt.

koter | 26-11-16 | 19:25

@koter | 26-11-16 | 18:34

In feite bevestig je wat ik beweerde. Het ging in mijn betoog juist niet om het kunstje om met kunst- en vliegwerk de uitkomst van een IQ-test te verbeteren, maar alleen om aan te tonen dat er veel intelligente mensen zijn zonder opleiding die wanneer ze de gelegenheid krijgen die intelligentie ook intelligent weten te gebruiken.

De dombo's waarvan er in West Afrika veel zijn komen nooit een steek verder, ook niet met onderwijs.

Ik heb het daarbij in mijn voorbeeld echt niet over rocket science maar over de praktische toepassing van eenvoudige natuurkundige wetten.

Pieter V | 26-11-16 | 19:13

Je moet ook niet vergeten dat historisch bekeken het huwelijk vooral een financieel-economische transactie is. Dat romantische komt uit Frankrijk en is vrij recent.

koter | 26-11-16 | 19:08
-weggejorist-
WillySchobben | 26-11-16 | 19:04

"Waarom is incest onder Marokkanen normaler dan homoseksualiteit?"

Hier blijkt inderdaad dat je geen Darwinist bent anders had je dit begrepen. Ik neem aan dat je neef-nicht huwelijken bedoelt? De reden is vrij simpel en praktisch. Trouwen binnen de familie/stam verzekerd dat bezit en rijkdom binnen de groep blijft en niet weg kan vloeien. Met andere woorden lijfsbehoud. Homosekualiteit is negatief voor een collectivistische samenleving omdat homo's ten eerste geen kinderen produceren, ten tweede is sodomie problematisch omdat het relatief makkelijk - dodelijke - ziektes verspreidt (zeker voor de tijd van hoogwaardige medicijnen), als laatste zijn homoseksuelen (vooral mannelijke) extreem seksueel losbandig. Wanneer een cultuur de homo-cultuur omarmt en opneemt heeft de homo-cultuur een effect om de grotere cultuur om haar een... het beinvloed haar. Gevolg is dat de totale cultuur losbandig i.e. seksueel permissief. Dit soort culturen hebben om hun buurt weer de neiging steriel te worden (zie de westerse) i.e. laag of zelfs negatief geboortecijfer. Het antwoord op je vraag is dus samengevat - continuïteit. Het eerst brengt de continuiteit van de groep niet in gevaar en tweede wel.

koter | 26-11-16 | 19:03

@macmiep.nl | 26-11-16 | 18:39
En natuurlijk niet te vergeten ook het zwarte garen

Pieter V | 26-11-16 | 19:01

Veel import-islamieten brengen hun eigen geestelijke gevangenis mee naar Europa.
Islamieten zijn niet vrij.
Islamieten zijn de uitvoerders van hun Allah; zij menen letterlijk, de straffende hand van Allah te zijn. (niet 'namens' hun Allah, zoals Christenen 'namens' hun God menen te kunnen handelen; maar islamieten menen letterlijk te zijn, 'n deel van 't gehele lichaam van Allah)(deze visie is niet afkomstig van mij, echt waar, maar van hun profeet)
Maar we kunnen de islamieten 'dus' niet inschatten als mensen, die 'kunnen' kiezen.
Niet omdat islamieten functioneel niet in staat zouden zijn (vrij) te kiezen, maar omdat zij het zichzelf niet toestaan om vrij te kiezen.
Het is als het verschil tussen praten en spreken.
Islamieten 'kunnen' praten, als je de biologie maar hebt te weten hoe je woorden 'kunt' uitspreken die 'n ander verstaat.
Maar islamieten kunnen niét spreken; zij kunnen zichzelf niet uiten in 'n taal die zij niet kennen, omdat zij zichzelf niet hebben geleerd, te kunnen, en verschillende opties te mogen kiezen.
Islamieten zien zichzelf slechts als uitvoerders van 't grotere geheel (de islamitische gemeenschap), die dan ook weer de expressie is van Allah himself.
Vandaar de Babylonische spraakverwarring.
Spreek je 'n islamiet aan op wat die vindt, dan denken Westerlingen, vanuit zichzelf projecterend, dat die aangesproken medemens wordt uitgenodigd z'n eigen vrije keuzen kenbaar te maken. Daarmee overschatten wij de mogelijkheden van de islamiet.
Terwijl islamieten pas tevreden en veilig in hun angst zijn ('t bijna altijd fout te zeggen als onderdeel van Allah), maar dat ze pas slagen, áls ze iets zeggen waarmee Allah het eens is; Islamieten zijn op hun best als ze voldoen als uitvoerders en doorgeefluiken van wat buiten hen om al vast staat: de goede islam.
En dan kunnen Westerlingen de islamieten wel gemankeerd vinden door hun onvermogen er individuele opvattingen op na te houden, 'die ertoe doen', maar de islamiet is als gevangene van z'n eigen cultuur en verinnerlijkte denksysteem 'panisch' (bij de gedachte alleen al), 'dat ie iets vindt wat niet mag'. Zijn zelfvertrouwen ontleent hij/zij aan 't dwingend aan anderen opleggen van wat dwingend hemzelf/haarzelf ook al heeft geknecht tot onderworpene.
Die verinnerlijkte slaafsheid is net zo wreed als 'de baas'. De grootste slavendrijver zit in de slaaf die anderen tot slaaf wil maken; 'want zo moet 't; iedereen moet gehoorzamen aan hun Allah.
Geen islamiet voelt zich ook verantwoordelijk voor al diens inconsequente gedragingen (dat is tussen hem, de slaaf en Allah, de baas) En 'hoe-'t-echt-zit', dat weet alleen Allah. Cirkeltje rond.
Deze islamitische slavenlogica rechtvaardigt dan ook, dat hijzelf volkomen zonder verantwoordelijkheid kan optreden, én tegelijk alle ongelovigen kan (en mag)( en moét) attaqueren, naar bevind van zaken (hij doet als slaaf slechts zijn best).
De verinnerlijkte slavenlogica houdt ook de zelfcensuur van islamieten in stand; niet 'zomaar' Westers er 'n afwijkende mening op na te mogen houden, dat is voor de islamiet levensgevaarlijk en volstrekt decadent (want waar houdt de chaos op (?), als iedereen zomaar verschillend over heilige zaken mag denken; en dan ook nog zomaar verschillend mag doen (!), zoals iedereen maar verschillend kan menen)
Komen islamieten ooit uit hun gevangenis, terwijl zij de sleutel van hun gevangenis door 't raampje naar buiten hebben gegooid (?), ik ben pessimistisch.
Ik herinner mij de juichende Turken op de Erasmusbrug, toen 'n dictator hen opriep te gaan demonstreren. Ik herinner mij de Fatwa van Khomeini. Ik herinner mij de geronselde Jihadstrijders-demonstratie in Den Haag. Ik herinner mij Charlie Hebdo. Ik herinner mij de aanslagen op de Joodse gemeenschappen, ook in Nederland.
Ik zou graag optimistisch zijn over de emancipatie van mensen om vrije burgers te worden vanuit 'n primitieve cultuur. Maar tot nu toe lukt dat de Surinamers niet(met hun slavernij-verleden-fixatie), en de Turken niet(met hun Ottomaanse rancune-verleden en hun restauratie van 'n groot-Turkije-verheerlijking), en de Marokkanen niet (met hun Berbers compenserende-criminaliteits-verongelijktheid als goedmakertje tegen Arabische vernederingen).
Surinamers en Islamieten zijn de slaven van de innerlijke verkreupeling; bij hen in stand gehouden door VOODOO of islam, 'omdat ze dan beter vanuit hun innerlijke verminking, de draad van woede en wraak kunnen voortzetten'. Deze mensen krijgen de honing van hun slachtofferrol, door zichzelf aan te praten, dat ze met iets heel goed en verhevens bezig zijn, door de tegenstander te bestrijden. Zijn slaven-kinderen en slavenhouders-kinderen dus door hetzelfde sop overgoten (?), ja, want beide groepen, de slaven en de islamitische slavenhouders, vinden beiden, dat 't altijd aan de ander, de witmens moet liggen (= racisme), of dat 't aan de ongelovige moet liggen (= xenofobie). Het láátste waar Surinamers als moderne slaven, of islamieten als moderne slavendrijvers aan dúrven te beginnen, is de twijfel toe te laten, dat zijzelf misleid zijn, en zijzelf misbruikt zijn, en zijzelf innerlijk verkreupeld zijn, door hun eigen ouders; en door hun eigen cultuur. Zijn Surinamers en islamieten daarmee zielig (?); ja, wél in de ogen van de vrije Westerling, die niet merkt, dat als iedereen z'n verschillende mening heeft, dát toch geen serieuze chaos inhoudt? Maar vanuit de primitieve slavenkinderen, en vanuit de primitief-houdende-islam, is het hebben van zomaar zoveel verschillende meningen 't meest enge en meest gevaarlijke. Want dan kunnen de Surinamers niet meer als slaven klagen. Want dan kunnen de islamieten niet meer menen, dat Allah al die chaos ook nog eens 'goed' zou kunnen vinden; met diens instemming)

Der Paulie | 26-11-16 | 18:52

jochum1980 | 26-11-16 | 18:16

Allemaal erg subjectief. Is het maatschappelijk accepteren van homoseksualiteit vooruitgang?... hangt er echt vanaf hoe je naar zaken kijkt en hoe ver je horizon is. Volgens veel mensen uit conservatievere gebieden is Nederland hedonistisch, kortzichtig en moreel corrupt. Hoe meet je vooruitgang objectief? Zij zien - moreel - verval... na moreel verval volgt vaak ook economisch verval. En dit zien we inderdaad. Economische voorspoed zorgt vaak voor een soort Potemkineffect i.e. de facade is weelderig maar de fundamenten verrot.

koter | 26-11-16 | 18:45
-weggejorist-
WillySchobben | 26-11-16 | 18:43

@WillySchobben | 26-11-16 | 18:37: dus in jouw ogen zijn de Chinezen het volwaardigst? (buskruit)

Rest In Privacy | 26-11-16 | 18:39

@Honing
Prima tegel, complimenten!
Mijn vertrouwen in u begint weer toe te nemen.

Chiant | 26-11-16 | 18:38
-weggejorist-
WillySchobben | 26-11-16 | 18:37

Probleem is ook dat veel mensen niet voor zichzelf kunnen of willen nadenken. Een religie en/of cultuur is de structuur die ze nodig hebben om zich een richting in het leven te vinden. Lekker makkelijk en je hoeft je intellectueel niet erg in te spannen: doe wat het heilige boek je voorschrijft of wat de priester zegt. "Doe wat de dokter zegt".
Daarbij is veilig in je eigen straatje blijven sociaal wenselijk, want zodra je eruit stapt wordt je uitgekotst of bekoop je het met je leven (Islam heeft doodstraf voor afvalligen, eerwraak komt voor in Islam culturen). Dus naast intelligent moet je ook nog moedig zijn.
We zijn niet allemaal Annie M.G. Schmidt.... (dochter van predikant en ongehuwde moeder in een tijd dat dat absoluut niet als normaal gezien werd).

Rest In Privacy | 26-11-16 | 18:35

-weggejorist-

koter | 26-11-16 | 18:34

"En uiteindelijk is het trouw blijven aan zowel religie als cultuur louter een keuze. Misschien, ook in Nederland, een verdomd moeilijke, maar toch een keuze. Voor je kleur heb je niet gekozen, en inderdaad, dat zou niet eens een issue moeten zijn in 2016. Maar cultuur is een construct."

Nou, geef hier eens zelf antwoord op. Je stelt dat je bekeerd bent tot islam.... why?

koter | 26-11-16 | 18:23

Mooi geschreven Dennis! Je omschrijft en onderbouwt het heel keurig en lekker leesbaar.
Ga zo door!

Rest In Privacy | 26-11-16 | 18:21

Ras is iets biologisch, geloof is iets psychologisch, cultuur is iets van een groep mensen. Deze drie definities verwarren, is m.i. het bewustzijn verwarren.
.
"Culturen kunnen hangen aan mensen. Eisen stellen. Tolereren in bepaalde gevallen mondjesmaat innovatie. Voor religie geldt hetzelfde. En uiteindelijk is het trouw blijven aan zowel religie als cultuur louter een keuze."
Een cultuur heeft geen bewustzijn en is zodoende niet rationeel (actief), het is iets empirisch (passief) en niet objectief te maken (after-the-fact). Maar als je het dan toch rationeel wilt beschríjven, noem het dan team.
Dus: in Nederland zijn verschillende teams die 'werken' in dit land. Wat kan je zeggen over de teams? Op voorhand weet je allicht het gemeenschappelijke van 1 team, en kan je de verschillende teams benoemen. Maar het doel van een bepaald team? De bereikbaarheid van dat doel? Competitie met andere teams?
In elk team werken individuen. In kleine teams komt hun invloed meer naar voren, in grote teams zal eerder regressie naar het gemiddelde plaatsvinden. Of juist meer extremen gaan polariseren. Of iets anders onvoorspelbaars.
.
(Sub)Cultuur is iets wat hier in Nederland van dag tot dag gaande is, een werkend (/niet werkend) proces. Een proces, met een invloed van meer dan 17 miljoen individuen, uit verschillende (sub)teams. Jouw cultuur? Mijn cultuur? Onze cultuur? Wat; van het team Nederland, Nederlanders, of wat bedoel je eigenlijk? Met ons land?
.
Dit stuk duidt voor mij louter de noodzaak van journalistiek onderscheid tussen 'individu' en 'vermeend collectief'. Stop met je ik-ben-verhaal. En begin bij je eigen kern; hoe zou je jezelf als teamlid beschrijven, Dennis? Of ben jij dan weer een puur individu? Een "Germaan"? "We" (in die "witte cultuur")? Jouw woorden.

A.U.EnLeven | 26-11-16 | 18:18

Hoe kon de puinhoop Duitsland dat vergeven was van de vluchtelingen na 1945 binnen tien jaar weer een leidende economische macht in Europa worden, terwijl veel islamitische landen ondanks megasteun en alle aandacht van de wereld al decennia een puinhoop blijven.

Hoe is het mogelijk dat het zuiden van Cyprus zich welvarend ontwikkelde, ondanks de Turkse bezetting van het meest vruchtbare deel van het eiland en een enorm door Turken gecreëerd vluchtelingenprobleem, terwijl de islamitische Palestijnen na 1948 noch steeds blijven voortmodderen en grossieren in achterlijke toestanden.

Kortom. Waarom ontwikkelen niet-islamitische landen zich sneller en beter dan islamitische landen, ook al beschikken die islamitische landen soms over zeer rijke hulpbronnen. En waarom lukt het islamitische landen zo moeilijk nieuwe inzichten tot zich te nemen, ondanks een even grote deelname aan het informatietijdperk.

Natuurlijk lopen niet alle culturen synchroon in ontwikkeling. En ook wij hebben onze eigen ontwikkeling en komen ergens vandaan. Het probleem in veel islamitische landen en bij veel moslims is dat je het tegenovergestelde ziet van ontwikkeling.
Waar bijvoorbeeld in Europa enkele decennia nodig zijn om de visie op homosexualiteit te veranderen, daar zien we in islamitische landen het spiegelbeeld. Zaken als de vrijheid van geweten, van godsdienst, van expressie enzovoort idem. De meeste moslims willen dit niet onder ogen zien en zijn nog vaak trots ook op de achterlijkheid. Het feest dat veel moslims de afgelopen dagen vierden over de milieuramp in Israël is daar weer eens een schrijnend voorbeeld van. Uiteindelijk weten ze niks meer dan te emigreren, bij voorkeur naar het vrije Westen, om vervolgens daar een nieuwe onderklasse te creëren.

jochum1980 | 26-11-16 | 18:16

Boven de Breedtegraad 41.112469 zijn de mensen (die daar hun roots hebben) voorzien van hersenen met een socialer niveau..
Alles wat beneden de Breedtegraad: 41.112469 leeft kan zich niet vinden in een sociaal stelsel

*101# | 26-11-16 | 18:15

@koter | 26-11-16 | 18:09

IQ heeft niets met onderwijs te maken maar alles met denkvermogen. Jongeren met een hoog IQ halen hun leerachterstand met gemak snel in dombo's komen er ook met goed onderwijs nooit.

Ik heb zelf als "bijbaantje" met veel plezier tijdens mijn jaren in West Afrika jongeren die geïnteresseerd waren technische basiskennis bijgebracht en daar dit fenomeen zelf kunnen vaststellen.

Pieter V | 26-11-16 | 18:15

Je hebt helemaal gelijk maar het dringt helaas niet door tot het cultureel-marxistische goedvolk en het zal dat ook nooit doen. Zit in de genen.

Rest In Privacy | 26-11-16 | 18:15

Wat koter @ 18:00 al schrijft.
Het onderwijs kent de mooie onderverdeling nature vs. nurture; heeft de 'leerbaarheid' van kinderen een biologische basis, of juist niet?
Ik ben van mening dat nature wel degelijk een factor is die steeds vaker niet benoemd mag worden.
Binnen 'andere' culturen is het veel gebruikelijker dat er sprake is van het uithuwelijken binnen de familie. Dit heeft biologische consequenties die niet eenvoudig binnen een generatie verdwijnt.
Meisjes uit deze culturen zijn vroegrijp, de jongetjes staan stijf van de testosteron.
Dit biologische aspect blijft vaak buiten beschouwing noch wordt er onderzoek naar gedaan. Maar kom een keer meelopen op een vmbo in Den hagistan en je voelt op je klompen aan dat dit niet lang meer goed kan gaan; er is een compleet andere cultuur dan in een school in bijvoorbeeld Den Bosch.
Om sterk te generaliseren: ik vermoed dat de huidige generatie Turken en Marokkanen die hier zijn opgegroeid een compleet nieuwe sub-cultuur vormen. Ze kunnen niet meer terug want in 'hun vaderland' (hun eigen woorden!) worden ze direct uitgekotst, maar hier blieven we ze eigenlijk ook niet meer. En wie betaalt dit hard gelach? Inderdaad.

EEnzame SchizofrEEN | 26-11-16 | 18:14

@koter | 26-11-16 | 18:09

Nee, want daar wordt uiteraard voor gecorrigeerd. Het komt omdat de IQ test vooral de nadruk heeft op taalcomponenten. Die zijn in die landen veel slechter ontwikkeld.

roze_bril | 26-11-16 | 18:11

Maar uuuuuuh, Dennis, als het alleen aan de cultuur ligt, hoe komt het dan dat het gemiddelde IQ in die landen ten zuiden van de Middellandse Zee lager ligt?
knerf | 26-11-16 | 17:06

Hoogstwaarschijnlijk komt dit door een gebrek aan - goed - onderwijs.

koter | 26-11-16 | 18:09

Je kent deze doelgroep duidelijk niet. Adoptiekinderen kampen vaak met allerlei problemen waardoor ze niet of moeilijk functioneren in de samenleving. Kinderen komen vaak in het speciaal onderwijs terecht en vooral in de pubertijd kan het tot een uitbarsting komen.
koter | 26-11-16 | 18:00
.
Klopt. Je bent er niet door een kind van alles aan te bieden want de genen spelen ook een behoorlijke partij mee en daarmee kun je wel of geen geluk hebben als adoptie ouders.

Lupuslupus | 26-11-16 | 18:07

@Dennis, Helaas ben ik het niet met je eens. Ik geloof wel in slechtere en betere rassen. Heb je ook gewoon bij honden. Sommige zijn nu eenmaal gefokt op bepaalde karakteristieken. Maar kijk even dit staatje mee. Verschillende kinderen uit verschillende adoptielanden blijken zeer verschillend te presteren. Niet geadopteerd zou ik achterwege laten in de analyse. Want die hebben andere type ouders.
www.thuisinonderwijs.nl/adoptiekindere...

roze_bril | 26-11-16 | 18:07

En ja, ik ben het met Dennis een dat je culturen met elkaar kunt vergelijken.
harpagornis | 26-11-16 | 17:59
.
En wat schieten we daar mee op? Helemaal niets. Er zijn culturen binnengehaald die ons land en onze cultuur van binnenuit kapot willen maken.
Lees het bericht van Pieter V | 26-11-16 | 17:56 nog eens een keer want hij heeft 100% gelijk.

Lupuslupus | 26-11-16 | 18:03

"Je ziet dan ook dat als bijvoorbeeld kinderen uit Zuid-Amerika of Afrika geadopteerd worden door mensen die hen veiligheid, onderwijs en pedagogiek kunnen bieden, deze individuen dan net zoveel kunnen neerzetten als de autochtone kinderen waar zij tussen opgroeien."

Je kent deze doelgroep duidelijk niet. Adoptiekinderen kampen vaak met allerlei problemen waardoor ze niet of moeilijk functioneren in de samenleving. Kinderen komen vaak in het speciaal onderwijs terecht en vooral in de pubertijd kan het tot een uitbarsting komen.

koter | 26-11-16 | 18:00

Ik vind Dennis zijn stukjes niet altijd even goed lopen. Dat daargelaten ben ik meestal met hem eens en kan ik merken dat er tijd in is gestoken. Dennis heeft het hier eigenlijk over de strijd tussen cultuurrelativisme en cultuurabsolutisme. En ja, ik ben het met Dennis een dat je culturen met elkaar kunt vergelijken.

harpagornis | 26-11-16 | 17:59

@miko | 26-11-16 | 16:41

De vergelijking met Libanon heb ik al vaker gemaakt, ook al omdat ik tijdens de burgeroorlog daar een aantal keren ben geweest en met veel Libanezen heb gesproken, waaronder veel Libanezen die voor het geweld naar West Afrika zijn gevlucht.

Als dit nog even zo doorgaat hier in Werst Europa met al die linkse policor wegkijkers hebben we binnen afzienbare tijd gegarandeerd in Nederland een Libanon aan de Noorzee als extensie van het totaal geruïneerde Libanon aan de Middellandse zee, inclusief een burgeroorlog geïnstigeerd door gewelddadige moslims die nu "alleen nog maar" geldautomaten laten ploffen, jatten als de raven, oude dametjes van hun tasje beroven en weerloze oudjes en homo's mollen.

Wie dat niet begrijpt is knettergek, net zo krankzinnig als die linkse policor debielen die de toekomst voor hun kinderen en kleinkinderen door de plee spoelen met hun leipe dogma dat je crimineel tuig moet insluiten i.p.v. uitsluiten.

Ook die wegkijkers zijn gewoon tuig van de richel want ze verzieken het land niet alleen voor hun kinderen en kleinkinderen maar ook voor die van mij en mijn lieve buren.

Pieter V | 26-11-16 | 17:56

Racisme is dierenhaat..

Neut | 26-11-16 | 17:43

vanBarchum | 26-11-16 | 17:39
Getallen ook niet. Wat een lekker jachtweer, ff een stukjen hardlopen.

Ongeblustekalk | 26-11-16 | 17:41

Het alfabet is volgens mij niet Arabisch hoor. Getallen wel.

vanBarchum | 26-11-16 | 17:39

Dat is het ook niet ,nog nooit geweest.Maar men kan wel zeggen die cultuur ligt ons of die ligt ons niet.En sommige culturen passen niet met elkaar .Is gewoon een feit.

altijdfeest | 26-11-16 | 17:38

miko | 26-11-16 | 17:23
Iets verder terug is dit systeem ontstaan in het zuiden van drente en rond ommen/dedemsvaart.
Net als het protestantisme daar vaste voet onder de grond kreeg in nederland.
En ik kan het weten ;)

Ongeblustekalk | 26-11-16 | 17:31

"Mijn visie is om eerlijk op tafel te gooien dat we een paar culturen naar binnen hebben gehaald met achterhaalde componenten."

Als dat je visie is Dennis. Nou dan moet je maar eens voor de spiegel gaan staan en tegen jezelf zeggen dat je een verachtelijke kansloze kutreligie aanhangt. Derhalve bent u ook volkomen kut.

Ik heb u nog niet kunnen betrappen op hervormer van de islam. Derhalve blijf ik u kut vinden.

TheBurnerMan | 26-11-16 | 17:31

Dat juist de wegkijkers discrimineren door de aanhangers van de moslimcultuur niet voldoende serieus te nemen en wangedrag te bagatelliseren, vind ik een verfrissende gedachte. Wat volwassen en sterk is behoeft namelijk inderdaad geen bescherming...

Janneus | 26-11-16 | 17:29

Welkom terug Dennis. Salam Aleikum.

Rest In Privacy | 26-11-16 | 17:28

Batavi Magistralis | 26-11-16 | 17:19
Cultuur en ras kan je niet zien als losstaand, dat ontwikkelt zich parallel aan elkaar in een geografisch gebied met een bevolking die daar tot ontplooiing is gekomen. Wanneer jij de fase erna bedoelt met nieuwe mensen, dan klopt dat. Zeg het dan.

Ongeblustekalk | 26-11-16 | 17:28

@Ongeblustekalk | 26-11-16 | 17:08
Precies, de eerste overleg organen zoals waterschappen waren er al in de middeleeuwen voor de renaissance aanbrak.

miko | 26-11-16 | 17:23

@miko | 26-11-16 | 16:41

Met het verlies van onze cultuur, door cultuurrelativisme, door hedendaags egocentrisme, en door kortzicht zijn "wij" niet meer veel beter.
.
"Wij" moeten onze normen en waarden herwinnen, verdedigen, herstellen. Alleen dan zijn "wij" weer beter en heeft onze beschaving weer toekomst.
.
Prioriteit 1. De politiekcorrecte vijfde colonne uit onze rug verwijderen. Paria's moeten zij worden. Alleen dan hebben "wij" een kans. En het zal dan nog hard werken worden om die kans te verzilveren!
.
We need to start fighting for our culture, our country, our land!

Parel van het Zuiden | 26-11-16 | 17:20

Mee eens Dennis: cultuurkritiek is geen racisme.
Dat is geloofskritiek ook niet.
Cultuur is een waardevol bezit. Zo was de Arabische wereld een leidende cultuur tot +/-1100 na Christus.
80 % van de hemellichamen hebben een Arabische naam.
Het alfabet: Arabisch.
En toen zette de Islam door, greep mensen bij de keel, kennis en wetenschap werd verboden.
Een geloof zoals de Islam maakt in deze tijden net zo veel kapot al de kruistochten van 990 tot 1290 na Christus.
Hadden de Moslims maar honger naar cultuur, dan was er geen ellende.

papillon46 | 26-11-16 | 17:19

Dit is een behoorlijk goed stuk, waarin de olifant in de kamer niet wordt genegeerd, maar wordt benoemd. Cultuur en ras kan je inderdaad als losstaande elementen zien. Het eerste krijg je bij je geboorte, de tweede is een keuze, vooral als je de keuze maakt in een land te gaan wonen die een volstrekt andere cultuur heeft als je geboorteland. En bij de opvolging van de nieuwe generatie zou die keuze eigenlijk een verplichting moeten zijn, assimilatie is de logische stap voor volwaardige ontplooiing in het nieuwe vaderland. Echter gaat het in de praktijk precies andersom, de autochtone bevolking moet zich aanpassen aan de cultuur van de
nieuwkomers, en dat is beleid, en ook een keuze, alleen volledig de verkeerde..

Batavi Magistralis | 26-11-16 | 17:19

Laat ik voorop stellen dat het goed geschreven is van meneer Honing. Echter, er is m.i. een probleem aan dit verhaal.

Wij leven in het hier en nu, de beschreven ontwikkeling is al geschied. Bovendien leven wij hier, in ons land. Dus om nou te stellen dat toekomstige generaties het recht hebben daar zelf keuzes in te maken gaat niet helemaal op. Ik wil best andere culturen die zich hier gevestigd hebben helpen, maar niet op een zo'n vrijblijvende wijze die meneer Honing schetst, waarbij de mogelijkheid bestaat alsnog iets te kiezen dat niet bij de cultuur past van de oorspronkelijke bewoners, wij dus.

Meneer Honing beschrijft hier eigenlijk het multiculturalisme waarvan duidelijk is dat het de afgelopen decennia niet werkte. Het probleem was juist die vrijblijvendheid. En inderdaad, ik ga met mijn voet op de grond tikken en verzuchten dat het wel erg langzaam gaat. Mag ik? Ik ben het product van mijn land en cultuur en wat mij betreft is het afgelopen met lieden die iets anders willen kiezen.
Of om botweg te zeggen; je past je aan of anders ga je maar elders wonen.

knutsel | 26-11-16 | 17:18

Welke culturen deugen en welke niet is eenvoudig vast te stellen door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als meetlat te nemen.
Het is niet voor niets dat moslimlanden hun eigen versie hebben gemaakt...

Rest In Privacy | 26-11-16 | 17:17

Citaat: Ik ben geen racist. Geen sociaal darwinist. Ik geloof niet in zoiets als betere rassen en slechtere rassen.
-----------
Als er verschillen zijn. En die zijn er tussen rassen. Of het nou honden, katten of mensenrassen zijn heeft dat niets met racisme te maken maar zijn het gewoon biologische feiten ontstaan door natuurlijke selectie.
Net als een lichte huid(minder zon) of betere uithoudingsvermogen (Kenia, hoog gelegen) of hoger gemiddeld IQ. Zelfs in 1 land kunnen er grote verschillen ontstaan door verschillende habitat. In de jungle heeft een klein rank gestel voordeel bij het jagen. Dicht struikgewas omzeilen. Je ziet het aan de pygmee. Jager verzamelaar. nl.wikipedia.org/wiki/Pygmee%C3%ABn Klein van postuur. Op de open steppe waar het gras hoog is kan een langer persoon met andere spieren en botstructuur voordeel halen. In de poolgebieden is warmte behoud en een soort antivries in het bloed een voordeel. Ook in de stadshabitat en technologische wereld hebben sommigen een voordeel door zich sneller en beter aan te passen, of men weet niet beter.
.
Als er erg veel inteelt is kan het ook zeer negatief uitpakken op een nogal gesloten groep. Of man en vrouw met een gedeeld fout gen kan negatief uitvallen voor het nageslacht zelfs als dat gen juist een voordeel heeft omdat het resistent maakt tegen bepaalde ziekten. Bekend is de bloedafwijking sikkelanenie. Ontstaan als afweer mechanisme tegen malaria. nl.wikipedia.org/wiki/Sikkelcelanemie....
.
Dus JA er zijn betere en slechtere rassen in die zin dat ze minder goed zijn aangepast omdat hun biologische eigenschappen feitelijk beter tot hun recht komen in een eigen habitat.

dijkbewaker | 26-11-16 | 17:17

Weer een goed stuk! Dankjewel, Dennis!

Trekhaas | 26-11-16 | 17:16

Aardig stuk, moet ik bekennen. Al is er bij mij nog steeds dat wantrouwen vanwege de mededeling van GS in de introductie van Honing destijds, dat Honing moslim is. Of is dat verleden tijd? Hoe dan ook, een uit de klei getrokken Hollander die zich bekeert tot een misogyne, achterlijke en middeleeuwse macho-religie uit woestijnië, wekt - behalve verbijstering - een enorm wantrouwen bij me op.

Maar nogmaals: dit is een goed stuk. Kan me nauwelijks voorstellen dat dit door een moslim is geschreven, dus Dennis, hoe zit dat nou, met die moslimse persuasie van je?

Peter Emile | 26-11-16 | 17:16

Ik denk dat we niet moeten vergeten dat het deels ook aan onszelf te wijten valt. We zijn te lui geweest om ons enigszins te verdiepen in andere culturen. Dan Was die hele migrantenstroom namelijk niet op gang gekomen. En een link tussen cultuur en ras bestaat zeker, zeker op dit moment. Zwarte piet is daar een duidelijk voorbeeld van. Zwarte Piet zou een ander uiterlijk hebben gekregen als de Nederlanders in het verleden zwart waren geweest en de Berbers blank. Of muzieksmaak, nog zoiets. Blanken komen aanzetten met klassiek, rock, schlagers, elektronische muziek en country & western, terwijl de zwarten met jazz, reggae, rap en Afrikaanse stammenmuziek aan komen zetten. En dit terwijl er een multiculturele samenleving is, waarbij men elkaars muziekstijl kan overnemen.

Jostifiel | 26-11-16 | 17:14

DutchDestroyer | 26-11-16 | 17:10

Gezien het gemak waarmee onlangs een volk tot ras werd gebombardeerd kon je wel eens gelijk hebben...

Koning BongoBongo | 26-11-16 | 17:13

-weggejorist-

DutchDestroyer | 26-11-16 | 17:10

miko | 26-11-16 | 16:41
Daar vanuit ontstond de democratie in de marken, had ook weinig met grieken te maken.

Ongeblustekalk | 26-11-16 | 17:08

Heeft Dennis Honing wellicht in een ver verleden als reaguurder onder de nick schoorsteenveger geacteerd?

postmodernismisdead | 26-11-16 | 17:08

Maar uuuuuuh, Dennis, als het alleen aan de cultuur ligt, hoe komt het dan dat het gemiddelde IQ in die landen ten zuiden van de Middellandse Zee lager ligt?

knerf | 26-11-16 | 17:06

Een sterke mono-cultuur kan prima winnen van een geglobaliseerde progressieve multi-cultuur. Want dat laatste stelt eigenlijk niets meer voor. Veel Nederlanders leven cultuurloos, geen sterke eigen identiteit, teveel een wereldburger geworden. Maar dan ben je ook niets meer, de oppervlakkigheid neemt toe naarmate je meer inleeft in andere culturen en nationalisme een vies woord is geworden. Ik denk dat veel minderheden dat laatste met argusogen zien, en daardoor juist harder vastklampen aan hun mono-cultuur en nationalistische gevoelens. Je ziet dat Turken in Nederland vaak nationalistischer en conservatiever zijn dan Turken in Turkije zelf. Het verschil is dat 'extra vastklampen om het niet te verliezen' deel. Ook bij andere groepen zie je dat, Polen zijn ook erg nationalistisch en deinzen niet er voor terug om te zeggen hoe trots ze zijn op 'hun land'.

martymcfly | 26-11-16 | 17:06

De cultuur die ons gemaakt heeft wat we nu zijn is vooral de Germaanse/Keltische. Het zijn onze voorouders die ver voor de jaartelling in de vroege steentijd (45.000 voor chr.) het onherbergzame Europa met zijn strenge winters zijn gaan koloniseren en onze cultuur hebben gemaakt tot wat die nog steeds is vandaag de dag. Ze hebben heel wat survival technieken moeten ontwikkelen om in leven te blijven en zodoende is de ontwikkeling van de mens tot grote hoogte gekomen vooral in Europa.

keestelpro | 26-11-16 | 17:03

@Dennis Honing Kinderen uit Zuid-Amerika hebben idd vaak hetzelfde potentieel als een Europees kind.
Afrikaanse kinderen meestal niet.
Zodra het IQ onder 80 zakt lukken bepaalde dingen gewoon niet meer.

Vogelbeest | 26-11-16 | 17:03

I said it before: deze man is een aanwinst voor geenstijl

Backonthetrack | 26-11-16 | 17:02

Het is prima dat je ergens in een buitenland in een bepaalde cultuur opgroeit. Je weet niet beter. Maar als je dan vervolgens hier komt en kennis maakt met een in vele opzichten betere cultuur dan moet je niet vast blijven houden aan je eigen achterlijke cultuur maar moet je de goede dingen van de cultuur van je nieuwe thuisland omarmen. Doe je dat niet en ga je gillen, schreeuwen en eisen dat de ander jouw achterlijke cultuur maar moet overnemen dan roep je discriminatie gewoon helemaal over jezelf af.

sinar2 | 26-11-16 | 17:02

De deugdenker die gedrag van andere culturen langs een andere deugmeetlat legt dan die hij gebruikt voor de Westerse cultuur impliceert ook dat zijn eigen cultuur superieur is. Alleen weigert de stakker dat te erkennen.

nick.name | 26-11-16 | 17:02

Cultuur is net zo goed een product van de cognitie van een bevolkingsgroep. Er bestaat natuurlijk variatie in elke menselijke populatie voor alle eigenschappen, maar de wetenschap heeft inmiddels aangetoond dat de populatie gemiddeldes voor sommige eigenschappen significant anders zijn. Dan kan je gaan debatteren of dat door nature of nurture komt, maar Nederlanders zullen gemiddeld bijvoorbeeld altijd groter zijn dan Japanners of Indonesiërs, omdat de potentie voor groei genetisch bepaald is. Er is geen reden om aan te nemen dat dit niet ook geldt voor cognitieve eigenschappen. Ik weet dat het niet politiek correct is om te zeggen, maar er is een deels biologische verklaring voor het gebrek aan beschaving in bepaalde werelddelen. Sorry Dennis, ik snap je goede bedoelingen, maar als bioloog kan ik moeilijk resultaten van onderzoeken ontkennen.

Fushichou | 26-11-16 | 17:02

Niet eens over die adoptiekinderen. Die kinderen die worden geadopteerd uit Afrika en Zuid-Amerika hebben juist wel kans op verhoogde criminaliteit, kijk maar eens naar die Braziliaanse broers die werden geadopteerd door Nederlanders en gezellig aan het moorden gingen in Drenthe. Staat vandaag nog groot artikel over in de NRC. De ene zat in Afganistan en wordt er nu ook nog van verdacht een handgranaat in een eigen militair voertuig te hebben gegooid. Er lijkt toch een genetische component mee te spelen, die zich ondanks de gewijzigde culturele omgeving, laat gelden. www.volkskrant.nl/magazine/tobben-met-...

medusa324 | 26-11-16 | 17:01

MarcS | 26-11-16 | 16:54
Hij vervangt geloof door cultuur. Best wel een goede vingeroefening, maar ik behoef geen hersengymnastiek om me aan het denken te zetten wanneer er aantoonbaar feiten worden verdraaid. dan ben ik er klaar mee.
En jouw tweede alinea staat los van hetgeen hier betoogd wordt.

Ongeblustekalk | 26-11-16 | 17:00

> "Je ziet dan ook dat als bijvoorbeeld kinderen uit Zuid-Amerika of Afrika geadopteerd worden door mensen die hen veiligheid, onderwijs en pedagogiek kunnen bieden, deze individuen dan net zoveel kunnen neerzetten als de autochtone kinderen waar zij tussen opgroeien. Die kinderen zaten net zo vol met potentie als de autochtone kinderen."

Klopt dit wel? Want volgens mij is het toch wel het geval dat bij, ehm, Indo-Europeanen, het denk-niveau gemiddeld een stuk hoger ligt, en ze beter kunnen meedraaien in onze, ehm, Indo-Europese cultuur.

Oh ja, de standaard disclaimer niet vergeten: Niveau is natuurlijk niet hetzelfde als "kunnen neerzetten" (whatever that may be); bovendien zijn er ook voldoende domme Indo-Europeanen en ongetwijfeld hele slimme eh anderen.

Nou ja, m'n voorzetje is gemaakt maar iemand anders moet 'm maar inkoppen.

vanBarchum | 26-11-16 | 16:58

Het stuk an sich is best duidelijk geschreven Dennis. Alleen is het niet zoals jij hierboevn ten onrechte opschrijft de koloniaal-christelijke arrogantie die dit alles veroorzaakt. Wat jij (bewust of onbewust) weglaat is de enorme invloed van het Cultureel Marxisme. Deze zelfbenoemde culturele elite (en de MSM) is toch heden ten dage leidend in het Westen en met name in de EU en VS. Daar komen de door jou beschreven problemen vandaan. Dus het zal niet helpen om de culturen waar jij het over hebt de tijd te gunnen om te groeien en door hun eigen 'verlichting' heen te laten gaan. Je zult eerst de cultureel-marxisten en de onder hun invloed staande MSM (figuurlijk uiteraard) 'de nek om moeten draaien'...

kunnenzedanniks | 26-11-16 | 16:56

@Ongeblustekalk | 26-11-16 | 16:43 - Ik vind het eerlijk gezegd een prima stuk. Jij leest dat hij cultuur en geloof uitwisselbaar maakt. Ik lees dat hij cultuur en geloof los koppelt.

Laat onverlet dat cultuur mede door geloof ontstaat. Hierdoor is dit stuk een hele mooie aanzet voor de discussie hoe wij de Marokkanen mee of weg krijgen uit ons (gelijkgezinde culturen) land.

MarcS | 26-11-16 | 16:54

Dennis schrijft steeds onderhoudender. En leest ook vast de reacties. Door het een en ander wat overzichtelijker -lees korter- te houden gaat de zaak met sprongen vooruit. Ik vind de scheiding tussen cultuur en geloof iets te gemakkelijk gebracht. Die zitten iets teveel aan elkaar vastgebakken. Anders dan Dennis ons wil doen geloven. 'Cultuur is een keuze' is mij iets te gemakkelijk.

w.ravenstein | 26-11-16 | 16:52

Hehe, eindelijk een analyse waar ik me helemaal in kan vinden. Goed stuk.

Reykjavik | 26-11-16 | 16:48

en daarom ben ik Culturist. Mijn cultuur is de goeiste. Het verklaart tevens de tegenstellingen tussen stedelingen en plattelanders, Limbo's en Grunnegers, Tukkers en Schollekoppen.

zeiksmurf | 26-11-16 | 16:47

Hoe lang zal het nog duren voordat we in Nederland leiders krijgen die dit snappen? Hoe lang, wanneer?

AnnaMaria | 26-11-16 | 16:47

Is deze Dennis nu een moslim of is deze af?

rawone | 26-11-16 | 16:46

Zeer doordacht en intelligent verwoordt.
"... en nog bedankt hè,linkse slampampers van de afgelopen decennia."

R.B.Scott | 26-11-16 | 16:45

Racisme is de cultuur waar ik me heden ten dage het best in kan vinden .

Koning BongoBongo | 26-11-16 | 16:44

Hear hear, goed, helder stuk!

Hemmenaar7 | 26-11-16 | 16:43

Toen kregen de arabieren de techniek door van kunstmatig land maken door opspuiting? Het waren nederlanders die dat gedaan hebben!
En het woord geloof vervangen door cultuur, is iets dat gewoon niet klopt. Zo makkelijk gaat dat met tekst, maar niet in de praktijk
Dennis, ik mag jouw stukjes wel, maar je moet geen dingen gaan verdraaien. Dit is echt heel slecht.

Ongeblustekalk | 26-11-16 | 16:43

@Hemmenaar7 | 26-11-16 | 16:40
Hij hield het deze keer redelijk kort en hij was te volgen.
Goed zo Dennis, nog even en je bent net zo goed als Zentgraaf en Squid!

miko | 26-11-16 | 16:42

Je vergeet een ding dennis, germanen en kelten hadden al overkoepelende raden ver voor de rest van de wereld overleg voerde. Geschillen werden besproken voor een ding(thing) vandaar het woord kort geding.leiderschap was vaak pas vereist in tijden van oorlog (Roeland) dus daar komt onze sterke overleg en samenwerkingsstructuur vandaan. We zijne vele,vele malen beter dan vele andere delen van de wereld en niet door macht maar samenwerking.
Het word tijd dat we vooral de uitzonderingen voor andere culturen en vooral religies eens uitbannen.
mensen moeten in de eerste plaats een onderdeel zijn van hun land waar ze wonen en pas daarna hun religieuze etniciteit.
Zo niet dan zal elk Europees land verworden tot een nieuw Libanon.

miko | 26-11-16 | 16:41

Alvast een duim omhoog tot de 'lees verder';
nu snel verder lezen!

Hemmenaar7 | 26-11-16 | 16:40

En zo is dat!

devil13 | 26-11-16 | 16:39

Jihadisten zijn inderdaad volwaardige strijders.
Als sociologen hun gedrag duiden door hun kansarme komaf of moeilijke jeugd dan zitten ze gruwelijk mis.
Jihadisten worden door de islamitische gemeenschap zeker ook als volwaardig aangezien. Door mij in ieder geval ook.
Daarom moeten we geen halfzachte maatregelen treffen.
En dan bedoel ik niet zozeer tegen de jihadisten maar vooral deze linkse knuffelaars.

keestelpro | 26-11-16 | 16:38

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen