Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Dennis Honing - Islamitische groepen in Nederland (1)

honing.jpgEen van de zaken die het Islamdebat chronisch blijft vertroebelen, is de onstilbare behoefte van moslims om 'de islam' en 'de moslims' als 1 solide blok te presenteren. Men doet dit om niet te hoeven toegeven dat de erfenis van profeet Mohammed verworden is tot een verzameling afzonderlijke eilanden die soms nauwelijks nog een archipel te noemen zijn. Na de val van het kolonialisme zouden de meeste islamitische landen seculier bestuurd worden. Dit gaf weer bodem aan allerlei islamitische restauratie-bewegingen, onderwijs-bewegingen en politieke bewegingen om zich te roeren onder de moslimzielen. De spirituele kant van de islam - die we kennen onder de verzamelnaam 'soefisme' - kent op zijn beurt ook weer vele groepen en substromingen. Een flink aantal van deze groepen kwam mee met de immigranten, of zou hun nakomelingen later, temidden van molens en polders, weten te winnen voor hun zaak. Als de moslims nou gewoon eerlijk voor de dag kwamen met die verdeeldheid, kon je juist veel makkelijker aan de buurman of journalist uitleggen waarom bijvoorbeeld niet alle moslims een potentieel gevaar zijn voor veiligheid van dit land. De ene groep heeft immers andere opvattingen over jihad en takfir dan de andere groep. Polemische mentaliteit Maar compleet bedrog is het ook weer niet, daar de meeste moslims van jongs af aan worden opgevoed met het idee dat de andere groepen niet veel meer dan dwalende sekten zijn. En hoeveel verantwoording ben je het publiek verschuldigd voor de daden van een groep die naar jouw idee toch al 'dwalend', en dus on-islamitisch was? Het probleem is dus misschien niet zozeer dat moslims zouden liegen over de verdeeldheid binnen de islam, maar meer dat de meeste moslims een polemische mentaliteit hebben, en geen pluriforme mentaliteit. Juist daarom is het als (lokale) overheid linke boel om van het zelfreinigende vermogen uit te gaan van de islamitische 'gemeenschap', omdat men alleen verantwoording wil nemen voor de paar vierkante meters van de eigen club. Wat we ook hebben gezien is dat islamitische groeperingen misbruik maken van de twee verschillende belevingswerelden. Die van islamitisch Nederland, en niet-islamitisch Nederland. De regulier-soennitische Islamitische Universtiteit in Rotterdam bijvoorbeeld, is aan het einde van de dag niet veel minder conservatief dan de apolitieke salafisten. Maar door hun onderlinge polemische strijd hebben zij er brood in gezien om zich tegenover autochtoon Nederland te verkopen als remedie tegen 'radicalisering'. Op die manier kunnen zij hun sektarische strijd voeren tegen een concurrerende moslimgroep onder een seculiere vlag van 'werken aan een betere samenleving'. Clubs als het IUR misbruiken de angst voor salafistische organisaties om zelf met steun van de gemeentes hun eigen kliek van gezag, geld en acceptatie te voorzien. Dat hun strijd niet oprecht is, wordt steeds weer pijnlijk duidelijk wanneer dergelijke groepen hun eigen vrouwonvriendelijke, homofobe en dus mensenrechten tergende opvattingen buiten beschouwing laten. moslimwaanzin010.jpg Maar wie is wie? Dat is de praktische vraag waar het allemaal mee begint. Er is een groep atheïsten in dit land die zo langzamerhand doodmoe wordt van het onderwerp 'Islam'. Ze hebben er - om met Joling te spreken - gewoonweg de kracht niet meer voor. Ik zal deze groep moeten teleurstellen. In deze tijd van stagnerende integratie, vijfde colonnes en aanslagen kunnen we maar beter wel spreken over dit soort thema's, zodat we tenminste weten wat er speelt. Je kunt in de hoek staan morren van "hadden we ze er maar nooit ingelaten", maar hoe zeer ik dat verzuchten op momenten ook kan begrijpen, zie ik er persoonlijk uiteindelijk geen grond in voor de alertheid en aanpak waar die problemen om schreeuwen. Dus, wie is wie? Diyanet Inmiddels, zeker sinds de Turkse coup, een bekende. Dit is het Turkse staatsorgaan van 'religieuze zaken'. Opgericht als onderdeel van het nieuwe seculiere Turkije onder Ataturk. In Nederland zijn de meest prominente Turkse moskeeën van Diyanet. Elke vijf jaar wordt er een nieuwe imam vanuit Turkije naar de Nederlandse Diyanet-moskeeën gestuurd. Deze moskeeën zijn eigenlijk een verlengstuk van de Turkse overheid, die de vijfde colonne werking in de hand werken. In de Diyanet-moskee bidden de Turken met het hoofd richting Mekka, maar met de hersenen richting Ankara. in deze moskeeën zal niet direct worden opgeroepen tot zaken als rebellie of segregatie, maar door de band met Turkije levend te houden, volgt deze segregatie met de bijbehorende voedingsboden voor rebellie uiteraard vanzelf. Diyanet levert wekelijks de vrijdagpreek, zoals Nieuwsuur onlangs nog liet zien. De grap wil dat huiskamerbijeenkomsten-sjeich Abduljabber van de Ven ooit bekeerde bij de Diyanet moskee van Veghel. Wisten die snorremansen veel wat ze in huis haalden. Milli Gorus Dit is het Turkse moskeewezen dat parallel loopt aan de politiek-religieuze inspanningen van Necmettin Erbakan (1926 - 2011). De koers van Erbakan was een religieus antwoord op het strikte secularisme van Diyanet, weliswaar binnen de grenzen van de Turkse wet en de gevestigde democratie. Desondanks leefden de Turkse staat en Erbakkan op gespannen voet, en werd zijn partij meermalen verboden. We zien in de Milli Gorus beweging een schim terug van de pre-seculiere islamitische samenhang. Zo werden er tijdens de oorlog in Bosnië door Erbakan wapens geleverd aan de noodlijdende Islamitische Bosniakken, en was hij tevens de architect van de 'D8', een samenwerkingsverband van relatief rijke en invloedrijke moslimlanden. In Nederland hebben alle grote steden en enkele middelgrote steden moskeeën van Milli Gorus. Hier meestal niet de weelde zoals we dit bij Diyanet zien. De meeste moskeeën van deze groep zijn gevestigd in oude panden. Een uitzondering is de welbekende Westermoskee in Amsterdam. Deze moskee werd overigens door Milli Gorus verstoten toen het lokale bestuur zich van de ene soap in de andere rechtszaak stortte. Het bestuur ging toen onafhankelijk door met bouwen en even leek het er op dat Diyanet de moskee zou overnemen, maar uiteindelijk is het gebouw toch weer onder de vleugels van Milli Gorus terecht gekomen. Milli Gorus verzorgt pelgrimages naar Mekka en heeft een welzijnstak die ook Nederlandse jongeren de wereld over brengen om voedsel te brengen naar arme moslimgebieden. Ook Milli Gorus richt zich nauwelijks op Nederland, en houdt de lijn strak met Turkije. Er is in Turkije nog altijd een actieve partij van deze groep. Erbakan had een goeie band met de voormalige president van Bosnië, Alija Izetbegovic. Deze Izetbegovic had een gelijksoortige, op de Islam gestoelde, democratische partij: De Partij van de Democratische Actie. Suleymandjielar Ook wel: suleymandjie's. Als ik deze Turkse groep bezocht, was het voor mijn gevoel 30 jaar terug in de tijd. De sfeer, het houtwerk, de pantalonnetjes met de gebreide truitjes over het overhemd. Een beetje het België-effect. Feitelijk is deze groep vooral een 'school internaat', en niet zozeer een moskeeën-orgaan. Het gaat om gebouwen waar kinderen dag en nacht verblijven om Koranlessen te krijgen. Deze groep is ooit in Turkije begonnen als ondergrondse reactie op het secularisme van Ataturk. Het verhaal gaat dat men stiekem kinderen de Koran begon te onderwijzen in een trein die door Turkije reed, zodat ze niet een vast gebouw hoefde te betrekken dat op een gegeven moment in het oog zal gaan springen van de overheid. Deze internaten kwamen in het nieuws toen minister Asscher onderzoek deed naar de omstandigheden in deze internaten. Ook hier kunnen we niet spreken van 'radicale moslims' maar wel weer van dat vijfde colonne-effect. Want ook hier zijn de neuzen weer naar Turkije gericht. In dit geval in combinatie met een algeheel sterk teruggetrokken houding. Het zijn bijna een soort kinderkloosters. Ik heb een korte periode in Egypte gezeten, op een taalschooltje om het Arabisch te leren. Een van de jongens daar was een Nederlandse Turk die in een dergelijk internaat had gezeten. Zijn verhalen over aanhoudende pesterijen van de andere kinderen, en het lange verblijven aldaar met slechts kort verlof, logen er niet om. Noerdjielar Ook wel 'Noerdjie's'. Toen Ataturk Turkije ombouwden tot een strikt seculiere staat stonden er twee Koerdische geestelijken op met de naam 'Said'. Sjeich Said zou de militaire strijd aan gaan met de troepen van Ataturk, en Said Nursi zou kiezen voor de weg van pacifistische spirituele vorming. Said Noersie streed met de pen, en zo schreef hij de beroemde Risale-i noer-collectie. Er ontstond een groeiende groep volgelingen van deze Said Nursi; de Noerdjieler. Deze volgelingen zouden later in verschillende fracties splitsen. Fethullah Gulen leidt bijvoorbeeld weer een heel andere Noerdjie groep dan waar Achmed Akgündüz weer lid van is. Er bestaan zelfs twee verschillende Nederlandse koran-vertalingen van twee verschillende Noerdjie groepen. Ik herinner me dat ik jaren terug van Turkse vrienden hoorde dat de Noerdjie's alleen maar jongens aannemen die minimaal op hbo-niveau zaten. Volgens deze vrienden waren bijvoorbeeld veel Turkse politieagenten lid van de Noerdjie-beweging. Als ik nu hoor dat Erdogan zegt dat de coup van binnenuit al jarenlang werd gerijpt, kan ik niets anders dan erkennen dat die vrienden van me dus al jaren terug een beeld schetsten van hoog opgeleide Noerdjie's op belangrijke plekken in de overheidsorganen. Een beeld dat het verhaal van Erdogan lijkt te ondersteunen. Veel Turken zijn natuurlijk ongegeneerde apologeten voor Erdogan, maar dat geeft ze niet de mogelijkheid om in de toekomst kijken. Van een Turkse salafist hoorde ik in dezelfde periode dat Noerdjie's nooit moskeeën stichten, maar liever hun gezichten laten zien in de bestaande moskeeën. In onze Diyanet-moskee hier in Haarlem had je zo'n Noerdjie. Necmi Hodja. Een sympathieke oude man die altijd de moeite nam een praatje te houden en je soms een islamitisch mutsje als presentje in je hand drukte. Volgens mijn vrienden had deze man zijn schaapjes wel op het droge. Meerdere huizen zou het kleine oude mannetje bezitten. Wat mij meer interesseerde was zijn religieuze houding. Tijdens de ramadan is er in de Turkse moskee altijd iemand die luid mag omroepen wat voor gebed er op handen is. Maar de Necmi Hodja was het er niet mee eens. Zo heeft hij de hele ramadan door de man lopen gillen die daar voor aangewezen was. Eigenlijk al een mini coupje, midden in de moskee. Ik heb nooit geweten bij welke specifieke nourdjie-groep de man zat. Het zou me later duidelijk worden, na de coup, toen ik las dat hij in de moskee hier in elkaar geslagen was. Ook voor de Noerdjie-groepen geldt het inmiddels bekende lied; men is sterk gericht op de Turkse staat. Of men voor of tegen Erdogan is, is daarin een tweede. Het verschil tussen dit soort Turkse groepen en het jihadisme is praktisch gezien minder groot dan het aanvankelijk zou lijken; De jihadisten zijn boos omdat onze regering 'de Islam' zou aanvallen, en deze Turkse organisaties zijn weer boos omdat we 'Turkije' kritisch bejegenen. Deze Turkse groepen zullen geen aanslagen plegen zoals de jihadisten, maar mocht het tot een conflict komen tussen Nederland/Europa en Turkije (of diens belangen), zit je wel met tienduizenden opstandige Turkse volgelingen van dit soort groepen. Wordt vervolgd.

Reaguursels

Inloggen

TvNogmaals, geestelijk onvolwaardigen ofwel idioten die zo gestoord zijn dat ze naar IS zijn getrokken om hun en onze samenleving kapot te maken, dient de toegang tot dit land te worden ontzegd.

Gewoon lekker daar blijven en de consequenties aanvaarden van je keuze.
Als dat de dood door het zwaard is, dan heb je daar zelf voor gekozen.

En varkenskloten die van mening zijn dat dat walgelijke geloof van ze beter is dan de westerse beschaving moeten ook vooral, voor eens en voor altijd, DAAR blijven.

EIGEN SCHULD DIKKE BULT.

En de consequenties van hun eigen waanzin te accepteren, en niet jankend weer te komen aanbedelen hier.

Een beetje op onze kosten gezellig in het gevang zitten, aangezien dat beschaafder is dan de grappenfietserij van krankzinnigen in IS, ik ben van mening dat je je rechten hebt verspeeld.
Jammer, maar helaas.

mallekater | 24-10-16 | 11:45

Al die linkse PVDA trutten uit de jaren 80 en 90 (kamerleden, regeringsleden en topambtenaren) die hun huigelachtige bek vol hadden over integratie, zouden nu voor de rechtbank moeten verschijnen met als aanklacht: hoogverraad. Want reken maar dat die destijds alles al dondersgoed wisten, maar wegkeken en 'onder de pet hielden' om de Centrumpartij c.s. "niet in de kaart wilden spelen".

EnNouJijWeer | 23-10-16 | 19:10

His Lordship | 23-10-16 | 13:10
We mogen er alleen maar op hopen dat GS niet vandaag of morgen meet de een of andere halve wiki-zool komt, die ons uit gaat leggen hoeveel verschillende kerkjes er na die beeldenstorm zijn ontstaan, wat de verschillen zijn, en hoe ze elkaar verguizen.
Ik hoef al die details echt niet te weten om ervan overtuigd te blijven dat je die lui niet al te veel ruimte moet teruggeven, ruimte die met bijzonder veel inspanning op hen is veroverd.

Schoorsteenveger | 23-10-16 | 15:57

Het is perfect mogelijk om elektrische auto's te produceren en de batterijen op te laden met zon- en windenergie. Laat die achterlijke islamietjes met hun klote-olie maar stikken.
ojjo | 22-10-16 | 20:00

Dat is perfect mogelijk ja, maar ruwe olie wordt niet enkel gebruikt om brandstof voor auto's van te maken. Denk ook aan plastics, smeermiddelen, asfalt, etc.. Je zou er versteld van staan hoeveel onderdelen er in een elektrische auto / windmolen / zonnepaneel zitten waar ooit ruwe olie voor nodig is geweest.

tharealkuffar | 23-10-16 | 14:44

Ik stel voor om elke krankzinnige mongool die van mening is dat dat idiote en achterlijke geloof van hem meer waard is dan onze grondwet per direct de Islamitische Heilstaat te sturen.
En dat dan zonder terugkeermogelijkheid.

Rot op, krijgsdienst in een leger dat in oorlog is met ons land betekent levenslang gevangenisstraf ofwel, liefst, ontneming van het Nederlanderschap.

Dus papsie en mamsie van IS strijders, fuck off.
Dat wanproduct van je mag er hier nooit meer in.
Laat hem lekker in het IS-wereldje blijven, dat wou hij toch???.

mallekater | 23-10-16 | 13:38

Leuk hoor, zo'n 'islam 101'. Maar het boeit me niet. Ik heb al lang geleden iedere vorm van interesse of sympathie verloren voor alles wat islamitisch is. Geldt voor de gristenen trouwens net zo goed. Ik hoef ze niet te kennen.

His Lordship | 23-10-16 | 13:10

Goed stuk. Ik zocht al lang een antwoord op de uitspraak van mohammedanen: Met dat geweld heb ik niets te maken, dat zijn geen echte moslims. En het antwoord is "Polemische mentaliteit". Wat weer tegengesteld is aan een Pluriforme mentaliteit. Graag zie ik het vervolg tegemoet.

klanker | 23-10-16 | 10:54

-weggejorist-

Porcius | 23-10-16 | 10:50

Allemaal terug naar eigen eigen land! Ik ben klaar met moslims die mijn land verneuken met hun achterlijke geloof en met politici die de andere kant op blijven kijken! Daarom stem ik PVV!

Lexus01 | 23-10-16 | 10:37

Lang dacht ik: niet de moslims zijn het probleem, maar de islam is het probleem, totdat ik tot de volgende redenering kwam:

Zonder moslims om de fabel van de islam en koran in stand te houden, zou de koran een dode letter zijn. Het zou niet meer dan een stapel papier zijn. Je zou er een vlieg mee kunnen doodslaan, of een een vuurtje mee aanmaken, and that is that.

Ergo, het werkelijke probleem zijn de muzelmannen. Zij zijn het die dit smerige, onmenselijke, fascistische, vrouwenhatende, mensenhatenende, vrijheidshatende, andershatende, gedecentraliseerde terroristische systeem in stand houden. Zij en niemand anders.

Moslims zijn het probleem, niet de islam.

Minder, minder, minder.

yamahaha | 23-10-16 | 09:26

-weggejorist-

De_Teleprompter | 23-10-16 | 08:56

Gisteren avond in een dronkenbui een email naar de Eurasmus uni gestuurd.
of ze ook Deus Vult lessen geven.
Wil graag een kruistocht beginnen in Europa naar Constantinopel, om de Romijnse rijk en het Byzanthijnse rijk weer te herstellen.
het erge is, dat ik die mail met mijn originele mail heb gestuurd...

RepubliekHolland1234 | 23-10-16 | 08:44

De Islam is in de EU geïntroduceerd om hem te kunnen standaardiseren zodat het beter onder controle gehouden kan worden door niet-Arabieren, die immers het grootste deel vormen van de wereldwijde Islamitische geloofsgemeenschap. Allerlei nuttige idioten gewapend met selectieve kennis dienen slechts ter versluiering ende vermaak ;)

kindapaas | 23-10-16 | 06:01

Dezelfde mensen hadden wij,de wergevers, in de jaren 60 nodig om onze economie draaiende te houden.Anno 2016 nog meer,maar wij houden ze nu af,en de economie holt nu harder weg.

Jan Onbewoond | 23-10-16 | 04:11

Alle 16 miljoen nederlanders een klein testje laten welgevallen, stelt u godsdienst boven de wet ja of nee, indien ja , is uw paspoort opeens terecht waardeloos, en zullen we u op onzachte manier uit europa verwijderen.

cat22 | 23-10-16 | 01:17

Jan, Leiden | 22-10-16 | 23:25:
Weet je, we horen hier alleen maar over de voorstanders van Erdogan maar er is geen enkel zicht op hoeveel Turken de man haten.
Hij is aan het pokeren met grote jongens en dat loopt misschien nog wel eens verkeerd af.
Zo'n posterboy kan snel diep vallen.

LuckyGirl | 23-10-16 | 00:10

Zou na die vermeende nepcoup van Erdogan zeker nooit willen spreken van enig secularisme in Turkije, in tegendeel. Met deze man is elke vorm van secularisme voorgoed uitgeroeid.

Jan, Leiden | 22-10-16 | 23:25

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 17:36
Ja, en daarom zeg ik ook dat ze kunnen opkrassen.
Je hoeft niet alles te pikken. Daarvoor hebben we geen 500 jaar lopen tuttemieën met godsdienstoorlogen, schisma's en wetenschappers die ruzie met de Kerk hadden, om weer een stap terug in de historie te zetten.

Draak uit Brabant | 22-10-16 | 23:02

@LuckyGirl | 22-10-16 | 22:33
Prima. Ik vind Nederlandofoob ook niet zo catchy, maar weet effe niks beters (het is wel duidelijk ;) ). Misschien hebben anderen ook ideeën?

Maria.1 | 22-10-16 | 22:41

Maria.1 | 22-10-16 | 22:04:
Ik ga nadenken over een meer catchy woord voor Nederlandofoob (niet om je naar de kroon te steken maar als lofzang, begrijp me goed).
Demosfoob, Erasmofoob, zoiets.

LuckyGirl | 22-10-16 | 22:33

@LuckyGirl | 22-10-16 | 21:35
Klopt. Maar door ze een spiegel voor te houden zien ze hopelijk zelf ook in hoe belachelijk de kreten zijn en niets meer met het oorspronkelijke woord te maken hebben. Als iemand mij een racist durft te noemen ga ik hem ook racist noemen; ik maak geen onderscheid namelijk en zij dus wel. Word ik xenofoob genoemd, dan gaat het woordje Nederlandofoob vallen. Wie het het langst volhoudt ;)

Maria.1 | 22-10-16 | 22:04

lingo star | 22-10-16 | 21:40
Ze beroepen zich op dezelfde God, omdat ze weten dat ze dan meer dingen voor mekaar krijgen. En ook al gunnen ze mekaar het licht in de ogen niet, ze zijn het er over een dat die God niet ter discussie mag worden gesteld. Zo gauw dat gebeurt trekken ze één lijn. Een ontastbare God en Heilige Teksten die niet ter discussie mogen worden gesteld geeft hen macht, hoe verdeeld ze verder ook zijn.
Dat is wat elke reformator ook verdacht maakt. Hij zal nooit zijn God afvallen, want dan geeft hij meteen zijn macht af.
Het is gevaarlijker voor de macht van de moslimgemeenschap als geheel dat moslims afvallig worden en weglopen van hun God dan dat moslims mekaar kapot proberen te maken. Een dooie moslim is een martelaar en versterkt het systeem, een afvallige moslim wijst af en verzwakt het systeem.

Schoorsteenveger | 22-10-16 | 21:51

lingo star | 22-10-16 | 21:40:
Ik spreek niet voor Honing natuurlijk, maar mijn indruk is dat er enorme verzuiling is tussen de verschillende moslims.
Anders zouden de stromingen ook niet zoveel namen opleveren, zoals sjiit, soenniet, salafist, etc.

LuckyGirl | 22-10-16 | 21:47

Graaf van Egmont | 22-10-16 | 21:20:
Good one.
Mijn partner heeft in de afgelopen jaren nog slechts 1 keer gereaguurd onder deze nick.
Voor de goede orde.

LuckyGirl | 22-10-16 | 21:43

Eigenlijk een vraag aan Dennis of andere "deskundigen" Kun je spreken van een verzuilde samenleving zoals vroeger in Nederland ? Hoe gaan ze onderling met elkaar om. Zoeken ze alleen maar de eigen groep of is er ook voldoende contact met elkaar ?

Rest In Privacy | 22-10-16 | 21:40

Maria.1 | 22-10-16 | 21:17:
Foob is zoals je weet terminologie die afgeleid is van "fobie".
"Een ziekelijke geestelijke stoornis die personen vreemdelingen doet wantrouwen" dus.
Vroeger was het heel normaal om vreemdelingen te wantrouwen, en dit viel niet onder een psychische afwijking, het was eerder de norm.
Toen kwam: a stranger is a friend you haven't met yet.
Ik zie het zo: wanneer je je dochter opvoed met het idee dat iedereen die haar een autoritje aanbied, vriendelijk en hulpvaardig is, ben je een zeer slechte opvoeder.
Natuurlijk zijn er fobieën, natuurlijk is er discriminatie, maar wanneer je kindhuwelijken verafschuwd ben je tegenwoordig volgens diezelfde logica kennelijk pedofoob.
Over niet al te lang is iedereen racist genoemd en dat doet afbreuk aan de term, het begint een godwin te worden.
Ze hebben te lang, te veel met de termen gesmeten als discussiestopper en nu betekend het niets meer.
Dat is ook een beetje winst, ergens: het zegt ondertussen meer over degene die een ander zo noemt dan over de genoemde.

LuckyGirl | 22-10-16 | 21:35

Graaf van Egmont | 22-10-16 | 21:20
Ik ken mensen die daar aan zijn overleden.

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 21:31

Zoiets heb ik altijd geroepen; dat er zoveel verschillende "islams" bestaan als dat er aantal moslims bestaan.

M.a.w. ieder moslim is anders en daarom praktiseert hij de islaam anders.

Op de wereld kan je niet 2 moslims vinden die op alle islamitische punten hetzelfde denken en/of doen.

Vaak doen wij alsof de moslims allemaal (ong.) hetzelfde doen en denken. Dat is makkelijker voor ons ... hoeven we ons niet te verdiepen in de persoon. Maar uiteindelijk blijven het wel stuk voor stuk mensen (en daarom uniek in al zijn facetten).

Lizio | 22-10-16 | 21:29

"Men doet dit om niet te hoeven toegeven dat de erfenis van profeet Mohammed verworden is tot een verzameling afzonderlijke eilanden die soms nauwelijks nog een archipel te noemen zijn."
Men aanbidt dezelfde Allah en beroept zich op hetzelfde Heilige Boek. Dat is meer dan voldoende om in elk geval alle niet-moslims, en dat zijn er nogal wat, naar het Islamitische pijpen te laten dansen, ook al klinkt dat pijpen nog zo vals.

Schoorsteenveger | 22-10-16 | 21:23

LuckyGirl | 22-10-16 | 21:15
Duo reaguren. Dat zouden er meer moeten doen.
*Gravin erbij roept*

Graaf van Egmont | 22-10-16 | 21:20

Maria.1 | 22-10-16 | 21:14:
Van een van origine buitenlandse persoon snap ik dat nog wel: infiltreren, een nobody of persona non grata in je land van herkomst zijn, dat zie ik wel voor me.
Ik maak me drukker om de Nederlands geboren nederlandse politicus die geen Nederlandse belangen dient.
Wat men vroeger gewoon "landverrader" noemde, zeg maar.

LuckyGirl | 22-10-16 | 21:19

Interessant (wel wat lang) verhaal. Maar waar komt die bewering vandaan: "de onstilbare behoefte van moslims om 'de islam' en 'de moslims' als 1 solide blok te presenteren"?
Ze doen dat toch juist niet? Veel moslims benadrukken juist de onderlinge verdeeldheid. Er is veel onderling geweld, en niet alleen tussen soennieten en sjiieten. Kijk eens naar Irak, hoeveel moslims elkaar daar bevechten!

Pace | 22-10-16 | 21:17

Wij worden steeds uitgemaakt voor xenofoob. Kunnen we de term Nederlandofoob niet invoeren voor iedereen die zich niet met ons Nederlanders wil identificeren, maar wel o zo graag hier wil verblijven?!

Maria.1 | 22-10-16 | 21:17

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 21:06:
(Een) enkele eerste post is dan ook geschreven door mijn partner.
Je kent mij niet.
Maar ik voel me gevleid door zoveel aandacht.

LuckyGirl | 22-10-16 | 21:15

@LuckyGirl | 22-10-16 | 21:09
Ik vraag me al een tijdje af waarom je een Nederlandse politicus wilt zijn, terwijl je geen echte Nederlander wilt zijn. Dat is toch vreemd?!

Maria.1 | 22-10-16 | 21:14

@Sjefke7807 | 22-10-16 | 21:04
Daar is het ook al te laat voor; dat gaat veel kwaad bloed zetten bij de achterban.

Maria.1 | 22-10-16 | 21:12

Maria.1 | 22-10-16 | 20:58:
Het is stuitend dat de wet kennelijk niets te melden heeft over overheidsfuncties en, laten we het positief houden, dubbele loyaliteiten.
Ik vraag mezelf hardop af of het wel zo is dat dubbele paspoorthouders zomaar, op een eed na (die niet veel waard is, kijk maar naar de loyaliteit naar Nederlandse belangen van Nederlands geboren "volksvertegenwoordigers"), hoge functies mogen bekleden.
Als de wet niet in enige regelgeving voorziet wordt het hoog tijd dat we wat protectionistischer worden.
Vooral interessant is dat er openlijk twijfels waren geuit over DENK met betrekking tot toegang tot staatsgeheimen.
Dat muisje verdient een meterslange staart.
We leven in een tijd dat we er niet blindelings op moeten vertrouwen dat iedereen ok is tenzij anders bewezen.

LuckyGirl | 22-10-16 | 21:09

LuckyGirl | 22-10-16 | 20:53
Als ik naar de first post kijk lijkt me dat sterk en bevestigt mijn stelling gezien het tijdspad. U lult uit uw nek.
Maar goed, lekker belangrijk en back on topic ;)

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 21:06

@Maria.1 | 22-10-16 | 20:58
Daar zijn we helaas te laat mee. Zie Aboutaleb, de 2eKamer voorzitter etc. Ze zitten nu al veel te ver in de haarvaten van het systeem. DENK heeft overduidelijk aangetoond met alterior motives in de 2eKamer te zitten en een vreemde mogendheid te laten prevaleren boven de Nederlandse. Dat alleen al is genoeg voor een direct verbod op die club en het uitzetten als Persona Non Grata van die 2 snorren. For starters.

Sjefke7807 | 22-10-16 | 21:04

@Sjefke7807 | 22-10-16 | 20:54
Klopt, ze timmeren verschrikkelijk aan de weg. Nu een oproep om ook te gaan stemmen als mensen in het buitenland verblijven. Veel aanhangers geven aan dat ze voor het eerst gaan stemmen in maart en ze proberen hun familie en vrienden ook te mobiliseren. Wat mij betreft wordt er nu vliegensvlug een wet gemaakt dat je met een dubbel paspoort niet in overheidsfuncties kan; anders gaat het gruwelijk mis.

Maria.1 | 22-10-16 | 20:58

@LuckyGirl | 22-10-16 | 20:43
Ik hoor u. Maar; dankzij de niet te onderschatten demografische tijdbom die onder onze kondten tikt gaat dat uiteindelijk wel gebeuren als we niet heel erg oppassen. Want DENK kan wel eens meer zetels krijgen dan ons lief is. En dan hebben we gewoon de Lange Arm van Erdosnor in onze 2eKamer(!). Het meest ongewenste wat men maar kan bedenken. Zolang het merendeel van de mensen zich laat inpalmen door de MSM en "Voice of..." etc. gaan we hier uiteindelijk gewoon gruwelijk nat. *gaat verder met head desken*

Sjefke7807 | 22-10-16 | 20:54

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 20:42:
Ik zal je een geheimpje verklappen: mijn nick is ooit bedacht door mijn partner omdat ze zich gelukkig voelt dat ze mij als partner heeft.
How do you like them apples?

LuckyGirl | 22-10-16 | 20:53

dijkbewaker | 22-10-16 | 20:39:
Heftig opgetekend, zeer mee eens.
Ons buitenlandbeleid moet ernstig op de schop om nog erger te voorkomen.
En ik hou het bij ons buitenlandbeleid omdat we daar wat aan kunnen doen en van de andere zijde weinig kunnen verwachten op het gebied van vreedzaam samenleven.
Ben je het met me eens dat we een uitruil kunnen doen:
Wij laten jullie met rust en als jullie ons niet met rust laten zullen we jullie (hier) bestrijden?
Lijkt me redelijk.
Het experiment is mislukt en barst uit zijn voegen.
Ik trek liever een muurtje op dan head-on de 3e WO in gaan.

LuckyGirl | 22-10-16 | 20:51

@LuckyGirl | 22-10-16 | 20:43
Geen speld tussen te krijgen. Helemaal mee eens.

Maria.1 | 22-10-16 | 20:49

@Gingersrule | 22-10-16 | 19:34
Ik sluit me geheel bij u aan. Ook ik ken ondertussen meer arabische termen, begrippen en beginselen als dat ik ooit had willen weten. Het zal me zo langzamerhand zachtjes aan de anus oxideren welke groepen dat er zijn of hoe gevaarlijk ze al dan niet zjn. Het enige dat ik nu nog wil weten is: wanneer typhten ze allemaal weer op richting de heimat?!? Want ik kan u nog niet beginnen uit te leggen hóe ongelofelijk ik dat k*tgeloof/die ideologie zo onderhand niet zat ben. Iedere dag, de hele dag opnieuw hetzelfde gezuig en gedrein van die lui. Ze zijn altijd weer in hun wiek geschoten over het één of het ander, het is altíjd wat met die gasten. Het is niet compatibel met het Westen, zal het ook nooit worden. Alle rechten en wetten wat betreft gelijkheid, vrijheid ecetera, enzovoorts ad infinitum. Ze hebben ze niet, en zullen ze ook niet krijgen zolang de islam de dienst uitmaakt. Ze hebben het daar allemaal zo slecht dat ze hierheen komen. Dan zijn ze hier en haasten zich vervolgens om er hier net zo'n cesspool van te maken als de cesspool waar ze vandaan komen. Snapt u het, snap ik het.

Sjefke7807 | 22-10-16 | 20:45

Maria.1 | 22-10-16 | 20:06:
Ik moet zeggen, Nederland is zo islamitisch als de politiek en het volk toelaat/toestaat.
Met andere woorden: Nederland is geen islamitisch land net zoals veruit de meeste landen in het midden-oosten niet sociaal-democratisch of seculier zijn.
Pas wanneer wij het MO verlaten, kunnen we ons land behouden en behoeden.
Oprotten met die kutterminologie "vredesmissie", het is in de ogen van het MO gewoon oorlogvoeren, waar of niet waar, zo voelt het voor hen.
We moeten ophouden een pion te zijn voor de Amerikaanse agenda, we snappen hier beter dan in Amerika waarom Amerikanen zo gehaat zijn in het MO.
Wanneer wij daar geen "democratie" opleggen (regime changes), en alle oorlogsvoering die ermee gepaard gaat staken, mogen we terugverlangen dat wij islamisering actief tegengaan.
Voor wat hoort wat principe, zij hun rotzooi, wij het onze.
Dan blijft er nog zat werk over.
Nederland is nu niet islamitisch, maar we hebben een verantwoordelijkheid naar de toekomst dat zo te houden.
Vrede vraag om voortdurende waakzaamheid.
Ik ben, zacht gezegd, geen fan van Rutte, maar ik zou niet accepteren dat hij wordt afgezet door islamieten uit een ver land.

LuckyGirl | 22-10-16 | 20:43

LuckyGirl | 22-10-16 | 19:31
Geen zorgen over maken, ze is gek op me. Uw partner is minder tevreden met het compromis en dat wordt alleen maar erger. Let maar eens op de spanningen die toenemen.

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 20:42

@dijkbewaker
Ik begrijp werkelijk niet hoe ze in Zweden hun volk zó in de steek kunnen laten; nee, zelfs onder laten sneeuwen. En hier lijkt het dezelfde kant op te gaan. Het is van de zotte!

Maria.1 | 22-10-16 | 20:41

citaat: e kunt in de hoek staan morren van "hadden we ze er maar nooit ingelaten", maar hoe zeer ik dat verzuchten op momenten ook kan begrijpen, zie ik er persoonlijk uiteindelijk geen grond in voor de alertheid en aanpak waar die problemen om schreeuwen. Dus, wie is wie?
----------
Nou het: laat maar zitten wie ze binnen heeft gelaten" vind ik toch iets anders dan in een hoek zitten morren.

Wie onze doodsvijanden heeft binnengelaten is juist het punt waarom het gaat.
Het is namelijk een politiek besluit geweest.
Dus de verantwoordelijken zijn zo aan te wijzen.
Tja, en volgens mijn rechtsgevoel zijn dat landverraders die daarvoor zeer zwaar bestraft moeten worden. Nog nooit is er iemand echter aangeklaagd. Sterker, diegene die de leider van het verzet is wordt aangeklaagd. JA, het is oorlog. We zijn in oorlog met de islam. Je hebt gradaties in slecht en superslecht, maar elke moslim kan zonder problemen de vreselijkste doen, want het staat in de koran en dat is hun licentie om te moorden en de meest wrede dingen te doen die mensen kunnen verzinnen...
De beste islam is GEEN islam.

dijkbewaker | 22-10-16 | 20:39

Je mag niet denken over, twijfelen, in de spiegel kijken en onderzoeken van je eigen geloof. Hoe je weet wat denkt te weten, inclusief het geloof zelf.

Als je iets slims bedenkt zoals zware repressie door mensen die dat niet kunnen. Of dat je mensen bang maakt voor twijfel. Dat sluit je mensen mentaal op.

Gelovigen moeten toch een keer gaan nadenken waar hun geloof vandaan komt. Je kunt het wel uitstellen, door jezelf te isoleren van anderen. Vrijgemaakt gereformeerden proberen dat ook.

kloopindeslootjijook | 22-10-16 | 20:34

necrosis | 22-10-16 | 18:44
nl.wikipedia.org/wiki/Chatham_House_R...
Dit heb jij overtreden, en dat is een grof schandaal, en dan druk ik mij nog zwakjes uit.
Kusje!

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 20:15

Tja, hoezeer ik de poging van Dennis Honing ook waardeer, ik blijf bij mijn standpunt: aanpassen of wegwezen. Er zijn moslimlanden genoeg waar moslims hun geloof in alle hevigheid kunnen beleven. Nederland is géén islamitisch land.

Maria.1 | 22-10-16 | 20:06

Het is perfect mogelijk om elektrische auto's te produceren en de batterijen op te laden met zon- en windenergie. Laat die achterlijke islamietjes met hun klote-olie maar stikken.

ojjo | 22-10-16 | 20:00

'Nog steeds bestrijden de Moslims voornamelijk elkaar, dat daarbij de belangen van vrouwen en homo's in het gedrang kwamen is helder, wanneer je steeds op pad bent om tegen je buren te knokken moet je ervoor zorgen dat je wijf niet met anderen rommelt.'
mallekater | 22-10-16 | 19:46
LOL, bedank voor het lachen!

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 19:59

laan we nu eenvoudig constateren dat alle religie onzin is ingegeven door enkele redenen
1 de mens kan de eindigheid van zijn bestaan niet aanvaarden en verzint een hienamaals, en is gelukkig want er is toekomst
2 de mens heeft een behoefte om het onverklaarbare te verklaren. verzin een god of dat nu de zon, maan , jezus of allah is en alles wordt verklaard.
3 de mens heeft behoefte aan een alfa mannetje of vrouwtje. mao,chevara hitler lenin jezus mo etc.

Peter7536 | 22-10-16 | 19:59

Petrus Poortwachter | 22-10-16 | 19:40
Ik hoor er weinig over. Ken wel 2 döner zaken zo'n 20 km verderop, maar weet niet of het echte Turken zijn. Ik denk zelf van niet. Zal ze eens op de man af vragen.
Verder moeten we het hier hebben van veel Algerijnen en Tunesiërs en een smaldeel Marokkanen. En als ik het hier over "hier" heb, bedoel ik de grote steden. Op het platteland zijn ze te verwaarlozen. Ik ken geen moskee binnen een cirkel van 60 kilometer van mijn dorp.
Wel een imam opleiding op 30 km. Betaald en gerund door Saudies vanuit een stichting in Zwitserland.
Keurig in de gaten gehouden door de diensten overigens.

Graaf van Egmont | 22-10-16 | 19:46

O, ja, meneer Leeflang, ik geef U iets om te overdenken:
Sinds Mohammed's enthousiaste gewapende islamisering is er in het MO geen rustige periode meer geweest.

Vanaf dat moment begonnen de diverse geestelijke afwijkingen binnen de Islam elkaar op de aan de Islam verbonden krachtdadige en moorddadige manier te bestrijden.

En, eh, als ik het goed heb was dat al even voordat er oliebelangen in het spel waren..... Nog steeds bestrijden de Moslims voornamelijk elkaar, dat daarbij de belangen van vrouwen en homo's in het gedrang kwamen is helder, wanneer je steeds op pad bent om tegen je buren te knokken moet je ervoor zorgen dat je wijf niet met anderen rommelt.

In onze streken had men daarvoor ooit de kuisheidsgordel, daar hebben ze de vuilniszak om buitenechtelijke activiteiten te voorkomen.
WIJ hebben de kuisheidsgordel al lang geleden afgeschaft, DAAR lopen hele volksstammen nog in vuilniszakken rond.

Religies zijn de ergste gesel die de mensheid ooit heeft getroffen, en een religie die zich niet weet aan te passen aan het heden is achterlijk.

Punt.

Bij vrijwel alle hedendaagse conflicten is de Islam minstens EEN van de strijdende partijen.
Hoezo geloof van de vrede??

mallekater | 22-10-16 | 19:46

Graaf van Egmont | 22-10-16 | 19:36
Hoe zit het eigenlijk met de Turken in uw land? Horen we volgens mij weinig over.

Petrus Poortwachter | 22-10-16 | 19:40

Ik wacht even deel 2 af als jullie het niet erg vinden. Geef de man de tijd om een en ander uit te leggen. Dat de islam kudt is weten we zelf ook wel. Ik weet altijd graag waar het gevaar vandaan moet komen. Deel 2 dus.

Graaf van Egmont | 22-10-16 | 19:36

Meneer Leeflang, wat een merkwaardige manier van discussiëren.En wat ontmoedigend voor iemand die serieus geinteresseerd is in Uw mening, want de laatste valt uit deze polemische tegeltjes niet te distilleren.

mallekater | 22-10-16 | 19:35

Petrus Poortwachter | 22-10-16 | 19:28

Volledig mee eens. Nu na 40 jaar islamitische non-integratie weet ik meer van de islam dan me lief is.

Om Meneer roos te parafraseren: Islam is volledig incompatibel met een vrije samenleving zoals de nederlandse vroeger was.

Minder, minder, minder islam

Gingersrule | 22-10-16 | 19:34

Er is maar een islam en die staat in de koran en de soenna.

 

De reden dat er diverse groeperingen zijn is omdat mensen (moslims) ook andere belangen hebben en niet alleen geleid worden door islam (hoewel Mohammed duidelijk zei dat dat niet wordt getolereerd). Ook door geld, macht, cultuur, omgeving, tradities, enz. enz. enz.

 

In the end: leiders bepalen. En er is maar een leider die alleen door islam geleid wordt en dat is Abu Bakr Al-Baghdadi met ISIS, hij is de enige die islam volgens de letter naleeft en 100% sharia heeft geïmplementeerd. (En Saudi Arabië komt daar vlak achteraan).

 

hallootje kadootje | 22-10-16 | 19:33

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 19:22:
Mijn hart huilt om het lot van Mevrouw Leeflang.

LuckyGirl | 22-10-16 | 19:31

Dennis Honing - Islamitische groepen in Nederland (1)

Begonnen met lezen. Allemaal dingen die ik eigenlijk helemaal niet wil weten. Heel veel text.
Als deel 2 niet de titel Dennis Honing - Islamitische groepen UIT Nederland heeft sla ik weer over.

Petrus Poortwachter | 22-10-16 | 19:28

LuckyGirl | 22-10-16 | 19:15
Jij kan beter eens een opleiding volgen, dan leer je discussiepunten beter te sturen en te formuleren zonder een ander bij voorbaat al het reageren daarop onmogelijk te maken omdat jij jezelf uitsluit van die discussie vanwege een gebrek aan materie kennis, dat om de oren krijgt en dan in een valse reflex in de voet schiet.
Of je bent een vrouw, in dat geval begrijp ik die zinloze argumenten om toch te kunnen winnen zelfs al sta je zwak.
(huilen mag ook) ;)
Doei!

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 19:22

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 19:05:
"Hier laat ik het dan maar bij."
Het meest wijze dat ik je heb zien schrijven in een lange tijd.
Ik hoop op meer consistentie van je dan in het verleden.
Doei!

LuckyGirl | 22-10-16 | 19:15

Upendo | 22-10-16 | 18:55:
Met 1 stelling ben ik het niet geheel eens: de bevolking heeft een (gedeelde) morele plicht zichzelf geïnformeerd te houden om gefundeerde keuzes te maken.
Slechts het staatsjournaal en MSM vertrouwen is niet voldoende om een afgewogen mening te ontwikkelen en kennis te vergaren.
We zijn lui en afhankelijk gemaakt van bronnen waarvan je mag vermoeden dat deze niet in onafhankelijke informatie voorzien.
En we worden naar de mond gepraat waardoor het wel erg makkelijk is alle geschreven en op tv gesproken woorden voor waar aan te nemen.
Onze democratische modellen worden uitgehold wanneer we slechts werken en stemmen.
Er is meer voor nodig dan dat.

LuckyGirl | 22-10-16 | 19:11

LuckyGirl | 22-10-16 | 19:00
Vraag 3 en 4 conflicteren nogal. Hier laat ik het dan maar bij.

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 19:05

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:52:
Je begint over de grootte van de verschillende metaalmarkten, dat is irrelevant voor de stelling over prijsopdrijving.
Je ontkent niet dat er prijsopdrijving plaatsvindt door hamsteren.
Ik heb geen vragen die ik jou zou laten beantwoorden, want je antwoorden zuigen.
Over antwoorden: ik heb als antwoord gegeven dat we ons terug moeten trekken uit de MO oorlogen.
Wat is jouw oplossing?

LuckyGirl | 22-10-16 | 19:00

We kunnen het er lang over hebben maar de grondbeginselen van de islam zijn gewoon in strijd met die van onze maatschappij. Aangenomen dat we onze eigen grondbeginselen beter vinden dan die van de islam (lijkt me logisch), moeten we die van ons dus duidelijk, consistent en met trots uitdragen. En immigranten moeten zich eraan houden. Dat is volledig aan ons om te regelen. Het zijn die bestuurlijke ******lijers zoals ministers, burgemeesters en ander gespuis die het ons zo moeilijk maken om onze eigen waarden te verdedigen. Maar de onderliggende problematiek is dat het plebs voor ze kiest. En dát ligt aan de media. Dat is de kern van het probleem, de linkse politiek correcte smeerpijpen die zich de mainstream media in hebben gewerkt en nu de publieke opinie manipuleren en het volk proberen te brainwashen om totaal tegen hun eigen belangen te stemmen en zo een achterlijk en onrealistisch ideaal te bewerkstelligen.

Upendo | 22-10-16 | 18:55

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:39:
Tot voor kort hadden wij en de VS beide een prima relatie met Rusland.
Zie ons koningshuis en het ISS.
Die lui in het ruimtestation zouden maar bar weinig te eten hebben zonder de Russische bevoorradingsraketten.

LuckyGirl | 22-10-16 | 18:54

De moslims komen. Eerst discrimineren ze de ongelovigen en slachten ze af. Daarna discrimineren en slachten ze elkaar af omdat ze geen common enemy meer hebben. En ze leren nooit iets beters doen dan dat, want zelfstandig nadenken is haram.

zwarte_weduwe | 22-10-16 | 18:54

LuckyGirl | 22-10-16 | 18:47
De aluminium markt is in grootte niet vergelijkbaar met de ijzer markt, want jij had het toch over volumes en marktwaarde?
Verder nog vragen?

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:52

LuckyGirl | 22-10-16 | 18:44
Een relatie tussen twee mensen is gelijkwaardiger vorm te geven dan een interstatelijke relatie tussen een natie van bijna 300 miljoen zielen en één van 17 miljoen, met de bijbehorende economische verschillen.
Leuke kwinkslag, maar totaal niet relevant ;)

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:51

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:39:
Nooit van aluminium gehoord zeker?

LuckyGirl | 22-10-16 | 18:47

...en dan zijn er ook nog mensen die geloven in God. Kan d'r met m'n hersenpan niet bij. Wat een stuitende domheid. Ik had ooit een collega wiens vader bestraald moest worden wegens ziekte. Zwaar gelovig. Hij was er stellig van overtuigd dat de aarde niet ouder was dan 6000 jaar. Dus zeg ik, je ontkent dus radioactief verval van zware elementen? Nee zei ie, we zien allemaal de gevolgen ervan. Dus ik zeg, dan heb je jezelf nu knap belachelijk gemaakt, want koolstofdatering is exact hetzelfde. En toen was er bonje. Raar goedje, religie

Sgt. Overdoos | 22-10-16 | 18:46

@Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:27
Zolang als ik reaguur, doe ik dat onder de nick 'necrosis'.
En hoeveel nicks heb jij versleten?

necrosis | 22-10-16 | 18:44

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:34:
Ja dat was niet netjes van me.
"Nooit je hoofd laten hangen naar de Russen, die lui hebben niets voor ons over, de relatie met de VS is prima. Dat wij ondergeschikt aan hun zijn, okee dat moet dan maar.".
In een prima relatie is niemand ondergeschikt.
(Niet vertellen aan mevrouw Leeflang!)

LuckyGirl | 22-10-16 | 18:44

eerstneukendanpraten | 22-10-16 | 18:33
Dat weet ik;)

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:36

LuckyGirl | 22-10-16 | 18:27
Waar zeg ik dat? Sentimenten zijn van weinig waarde in een discussie en die win je dan ook niet op deze manier, academicus proest.
En vooral wanneer je iemand bij voorbaat al beticht van een zwakke reactie, dan geef je jouw verlies van de stelling die je aan nam al toen.
Ik vind dat we van de olie en gas toevoer uit het midden oosten af moeten omdat wij gechanteerd worden ook door de russen. Een stabiele toevoer vanuit de VS en canada zou veel oplossen. En natuurlijk alternatieve energie bronnen.
Nooit je hoofd laten hangen naar de Russen, die lui hebben niets voor ons over, de relatie met de VS is prima. Dat wij ondergeschikt aan hun zijn, okee dat moet dan maar.

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:34

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:25:
Je ziet niet eens dat de oliepijp één van de grote elementen betreft van mijn betoog.
En over die prijsopdrijving: het hamsteren van grote hoeveelheden (olie, metaal) heeft natuurlijk geen enkele invloed op de prijs.
Ga je schamen.

LuckyGirl | 22-10-16 | 18:33

maar formeel sla je wartaal uit.
Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:19
,
Ja hoor, zoals gewoonlijk. lol

Lupuslupus | 22-10-16 | 18:33

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:27

Nee, dat was ik. Zat altijd met mezelf ruzie te maken.

eerstneukendanpraten | 22-10-16 | 18:33

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:18:
Het enige dat ik lees in jouw plempsel is:"Gewoon doorgaan op deze manier totdat de olie op is, en fuck de burger, soldaat, en alle mooie westerse waarden die de moeite waard zijn om te verdedigen".
Zwakke reactie in 3, 2, 1...

LuckyGirl | 22-10-16 | 18:27

necrosis | 22-10-16 | 18:22
Mark Smith, ben jij het? ;)

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:27

LuckyGirl | 22-10-16 | 18:19
Heb jij zelf een oplossing dan?
Je draait door steeds andere problemen in de stelling op te nemen en zo de discussie een andere kant uit te voeren.
Ok, die olie is geen reserve om de prijs op te drijven, maar om in tijden van oorlog te gebruiken, lees je eens in.
Schaliegas is een ander verhaal, noem dat dan. En dan vooral de pijpleidings- problematiek, rusland en de oeraine.
Benoem alles als je een punt wil maken, je kan het.
En dat mindfull is wel een heel erg zwaktebod, manmanman.

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:25

Het gedonder begint al met die Mohammed waarvan de moslim denkt dat het een profeet was. My ass.

Rest In Privacy | 22-10-16 | 18:24

@Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:15
Euroslokkie, ben jij het ;)

necrosis | 22-10-16 | 18:22

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:18:
Je come-back is dus:"bladiebla"?
Neem een huisdier.

LuckyGirl | 22-10-16 | 18:21

I really don't give a fuck... die Turkse stammenstrijd doen ze maar mooi achter de Kaukasus waar ze vandaan komen. Laat ze hun gang maar gaan tussen Oeral en Gobi-Woestijn en laat ons met rust met die flauwekul. #FreeAnatolia.

Stormageddon | 22-10-16 | 18:20

Lupuslupus | 22-10-16 | 18:09
We worden niet geregeerd door multinationals maar door regeringen. Dat daar een verband mee is zal ik niet ontkennen, maar formeel sla je wartaal uit.

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:19

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:12:
En wanneer begin jij te begrijpen dat onze leiders het midden oosten misbruiken om een vuurtje te stoken onder de koude oorlog?
En olie in reserve houden, dat is zeker niet om de prijs op te drijven?
Schiet jezelf nou niet in de voet.

LuckyGirl | 22-10-16 | 18:19

LuckyGirl | 22-10-16 | 18:11
Mijn punt is niet dat wij schuldig zijn, bladiebla.
Lees je eigen tekst nog eens terug, het woord schuldig staat daar inderdaad niet in, maar teruglezen is wel aan te bevelen als je een stelling wil verdedigen, of liever te verdraaien die je zelf poneert.
Kwatser.

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:18

necrosis | 22-10-16 | 18:09
Te makkelijk dit. Kijk jij eens in het lijstje waarin jij reaguurder van het jaar 2015 werd, wat herken jij daarin?
En nu mij geen belachelijke verwijten maken, beste Necrosis :)

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:15

necrosis | 22-10-16 | 18:06
Welk land bedoel je, Rusland? Dat is niet echt een optie, wel. De VS heeft meer dan genoeg olie, maar die houden dat in reserve voor als het er echt om gaat spannen zeg maar.
Andere olieleveranciers zijn te versnipperd om een degelijke en stabiele toevoer te garanderen, vanwege de dealtjes die je dan moet maken.
Dat er NU andere opties zijn mbt alternatieve energiebronnen, doet niet af aan mijn argumenten over het VERLEDEN waar jouw linkspoot het over had.
Snappie?

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 18:12

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 17:57:
.
En ik ben moe van jonge soldaten die sterven voor een gefingeerd hoger doel.
Moe van mensen die denken dat we daar in de verte goed werk doen.
Moe van linkse mensen die ineens pro-oorlog zijn.
.
Mijn punt is niet dat we schuldig zijn aan alle strijd die in het MO heerst, maar wel schuldig zijn aan het hierheen halen van hun stammenoorlogen.
Dat hebben we, middels onze politici met een ruggengraat van haaienvinnensoep, geheel aan onszelf te denken.
Meen je nou werkelijk dat deze rotzooi van illegale oorlogen en aanslagen het waard is voor een paar Euro's minder bij de benzinepomp?
Jij stelt tankfullness vóór mindfulness, en daarmee diskwalificeer je jezelf als waardige nemesis voor mij.
Wellicht dat een oplossing van jouw kant wat meer indruk zou maken, maar ik ga er niet op wachten.
Bij jou is het licht namelijk al lang, lang geleden gedoofd.

LuckyGirl | 22-10-16 | 18:11

@Gerard Leeflang | 22-10-16 | 17:57
Er zijn zat niet-islamitische landen die ook genoeg olie verkopen.
Koop het niet bij die theedoeken, en hun landen gaan failliet, simpelweg omdat landen als SA, Qatar, VEA en noem het maar op niets anders hebben dan olie en zand.
En zand hebben we zelf genoeg.
necrosis | 22-10-16 | 18:06
.
We worden - al tientallen jaren! - geregeerd door de multinationals en DIE hebben grote belangen in het M.O.

Lupuslupus | 22-10-16 | 18:09

@Gerard Leeflang | 22-10-16 | 17:57
En nogmaals de vraag onder welke nick jij destijds schuilging.
Je bent in ieder geval niet 'nieuw' hier.

necrosis | 22-10-16 | 18:09

@Gerard Leeflang | 22-10-16 | 17:57
Er zijn zat niet-islamitische landen die ook genoeg olie verkopen.
Koop het niet bij die theedoeken, en hun landen gaan failliet, simpelweg omdat landen als SA, Qatar, VEA en noem het maar op niets anders hebben dan olie en zand.
En zand hebben we zelf genoeg.

necrosis | 22-10-16 | 18:06

Volgende keer een verhaaltje over de fittie tussen Joop Glimmerveen en Constant Kusters en dat er ook best wel "gematigde" racisten zijn. Oh nee wacht...

PrinsesStoepje | 22-10-16 | 18:04

Het journaal is zo'n beetje verworden tot het laatste islam nieuws met het weer en voetballen...

bitterpete | 22-10-16 | 18:01

Ik heb er net als Joling ook (bijna) de kracht niet meer voor.

Donder toch op met je hele islam uit Nederland. Nog liever vandaag dan morgen.

Infidel66 | 22-10-16 | 18:01

Wat zoeken ze in een ongelovige, vrijheid van mening staat of land ? Waarom zoeken ze dan het vrije westen op ? Als ze er niks van willen weten.Dan blijf toch daar waar de peper groeit.
altijdfeest | 22-10-16 | 17:39
.
Ze zijn hier als paard van Troje. Als bezetter. Wanneer vallen u nou eens de schellen van de ogen?

Lupuslupus | 22-10-16 | 18:00

If it looks like shit and it smells like shit.... do not touch it or you will be covered in it. Goes for any religions.

Eeuh | 22-10-16 | 18:00

Weet u het nog? Er liep ook iemand met een bord 'death to al juice', die gast was nog te dom om te poepen want dat krijg je als je tante ook je zus is en dat al 20 generaties lang.
eerstneukendanpraten | 22-10-16 | 17:24
.
Ja dat weet ik nog. Op het eerste gezicht dacht ik nou nou check die tekst nou eerst eens even hè, maar desondanks zijn juist die meelopers echt levensgevaarlijk. Zijn de waanzinnige ogen van die persoon u ook opgevallen? Horror!! Er zal maar zo'n kluit waanzinnigen op je afstormen. Hetgeen in de (nabije) toekomst ook in ons land zeker niet onmogelijk is. Nou daar sta je dan tegenover met je aardappelmesje ter verdediging....

Lupuslupus | 22-10-16 | 17:58

Ooit lang geleden in een land hier ver vandaan,.... woonden er mensen,... toen besloot iemand een boekje te maken met wat verzen ernaast.
Nu vele jaren later ,... wonen in een land hier ver vandaan nog steeds mensen ,maar niet zo veel meer.
Het sprookje van het beloofde rijk met eensgezinden is al duizenden jaren een leugen ,oorlog en stammenstrijd zijn nog steeds aan de orde van de dag.
Het boekje volgt men nog steeds ,de verzen mompelt men nog steeds. Het geluk zoekt men nu bij de andersgezinden,de veiligheid en economische voorspoed ook.
Na het weggooien van het boekje leefden ze nog lang en gelukkig ( in hun eigen land ).
Verbied gelogen en verzonnen boekjes en we leven met en niet tegenover elkaar.
Stop Islam en alle andere geloven/religies
Meer sprookjes ????zie CNN en aanverwante kanalen.
Of volg het reaguurders sprookjesboek op GS.
Stop de ideologie van verwijdering stop Islam.

medelmo | 22-10-16 | 17:57

LuckyGirl | 22-10-16 | 17:49
Het westen in het verdomhoekje zetten is veel te makkelijk, maar wel moreel verdedigbaar. Het westen heeft zich vooral met het MO bemoeid om oliebelangen veilig te stellen, je zegt het zelf al. Wat wil jij dan, dat hier het licht uit gaat? Of dat onze welvaart eronder gaan lijden omdat de olieprijs belachelijk hoog wordt?

Wel aardig, die krakerTs instelling, maar zo werkt het in de echte wereld niet, girl.

Ik word een beetje moe van dat VU/UvA gelul.

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 17:57

So long as the Arabs fight tribe against tribe, so long will they be a little people; a silly people; greedy, barbarous, and cruel, as you are.
-- Lawrence of Arabia

postmodernismisdead | 22-10-16 | 17:55

L. Lendeling | 22-10-16 | 17:27,

Tja, het weer is ook dagelijks in het nieuws.
Raar?
Welnee, het weer houdt heel veel mensen bezig.
En een religie die elke willekeurige dag minstens enkele tientallen tot soms wel duizenden doden veroorzaakt, houdt Nederland nu dus ook bezig.
Deels omdat amper 6% moslims hier nu al meer problemen veroorzaken dan alle andere bevolkingsgroepen in Nederland samen.

En deels omdat geen enkele religie in Nederland zo veel respect eist als de islam.
Terwijl er tegelijkertijd geen enkele religie te bedenken is die zo weinig respect heeft voor alle anderen in dit land.
Inclusief de autochtonen die dit land hebben opgebouwd, en de gratis huizen, opleidingen, uitkeringen en subsidies voor al die import-haatsmurfen betalen.

Dandruff | 22-10-16 | 17:50

Geweldig, Dennis Honing, om eens wat uitgebreider aandacht te besteden aan hoe verdeeld de "moslimwereld" werkelijk is.
Dit geeft mensen een meer realistische inkijk in de bestaande diversiteit (van elk groot geloof, wie denkt er nou nog dat alle christenen op één hand zijn).
Wanneer de westerse wereld haar tengels van al die MO landen af zou trekken zouden al die verschillende moslimsmaakjes vooral elkaar bestrijden, laat staan wanneer 1 van die subgroepen substantiële overmacht in de (moslim)wereld zou hebben.
Naar mijn mening, en kennelijk de mening van vele mensen in moslimlanden in oorlog, zou iedereen beter af zijn wanneer we ons terugtrekken uit de door oorlog geplaagde gebieden.
Tot we misschien een keer uitgenodigd worden door goedwillende moslims ze bij te staan in hun strijd om vrijheid, wegwezen daar.
Onze westerse bemoeienis heeft geen morele high-ground als beweegreden, slechts oliebelangen drijven ons daarheen (veelal gemaskeerd als export van democratische waarden ten behoeve van politieke steun van domme volgzame linksmenschen voor illegale oorlogen.
We weten allang wie de goeien en de slechten zijn.
We weten ook intussen erg goed hoe van hulpbehoevenden slechterikjes te maken, zoals bij de "hulp" aan Afghanistan.
Nadat Afghanen met behulp van westerse bewapening de Russen konden weerstaan, wisten we niet hoe snel we daar weg moesten wezen, maar onze wapens lieten we achter: het was niet de geboorte van ISIS maar veel scheelt het niet.
Wij zijn nu hard op weg naar Iran, en ik schat in dat dat ons Waterloo kan worden.
Want slechts een gemeenschappelijke vijand hebben verenigd potentieel alle moslims tot een machtige eensgezinde vijand.
Zijn wij die gemeenschappelijke vijand niet, dan zal de ruimschoots aanwezige diversiteit onder moslims ze voorlopig bezighouden elkaar te bestrijden.
Dan kunnen wij ons richten op onze eerste kerntaak: onszelf beschermen.

LuckyGirl | 22-10-16 | 17:49

volgens vele moslims mag je de koran niet interpreteren.zoals het geschreven staat zo is het.
ook er over discussiëren is uit den boze ,of je moet een "geleerde"zijn.
die teksten moet je dus letterlijk nemen.
probleem is dat in de tijd dat de koran geschreven werd er geen officiële arabische taal was.
veel woorden hebben veel betekenissen.
ook onderzoek naar de oorsprong van de koran mag alleen door moslims worden gedaan.
de koran is net als de bijbel gecensureerd en aangepast,met name als het over man en vrouw gaat.
natuurlijk zijn er moderne moslims die dit anders zien maar het probleem is dat die zich nauwelijks durven te uiten.de fanaten staan dan klaar met fatwa's en geweld om dat in de kiem te smoren.
dus het probleem is dat de fanaten islam beschouwen als een ideologie en dat de progressievere moslims het zien als een religie.alleen durven en kunnen ze dat niet hardop zeggen.
het allergrootste probleem zijn de westerse regenten en wegkijkers die alles tolereren en kritiek zien als racistisch.

pejoar | 22-10-16 | 17:48

probeert ie nou sluiks een 'fatsoenlijke' islam los te peuteren??

charissa | 22-10-16 | 17:47

Overigens is het een zegen dat moslims nog enigszins verdeeld zijn. Als ze echt een blok zouden vormen (wat gaat gebeuren) zijn we nog niet jarig. Maar ondertussen blijven onze politici, media en "wetenschappers" investeren in de "gematigde" islam. De best gedresseerde circus-tijgers blijven uiteindelijk ook trouw aan hun instinct. Begin voor de lol eens een discussie met een "gematigde" moslim dan komt de aap snel uit de mouw.

PrinsesStoepje | 22-10-16 | 17:46

Wat een lang verhaal. Terwijl het allemaal zo simple is: Religie is onzin. Alle religies zijn belachelijk. De Islam is de ergste van allemaal.

TheBigKirth | 22-10-16 | 17:42

Wel collectief "beledigd" zijn maar nooit collectief verantwoording nemen. "It wasn't me" roepen verklaart nog niet dat IS-gangers uit zg. "gematigde" moslimgezinnen komen. Ik word er een beetje moe van om na elke aanslag uitgelegd te krijgen dat "het niks met de echte islam te maken heeft". Extremisten kunnen alleen gedijen in een zwijgende meerderheid van "gematigde" moslims en moslims in publieke functies die vooral de discussie over islam onmogelijk maken door met een vrome smoel ons als "onwetend" af te schilderen. Als er echt zo'n weerstand was tegen extremisten had Abdeslam nooit maandenlang in Molenbeek kunnen banjeren.

PrinsesStoepje | 22-10-16 | 17:40

Wat zoeken ze in een ongelovige, vrijheid van mening staat of land ? Waarom zoeken ze dan het vrije westen op ? Als ze er niks van willen weten.Dan blijf toch daar waar de peper groeit.

altijdfeest | 22-10-16 | 17:39

Draak uit Brabant | 22-10-16 | 17:32
Tenzij ze via democratische weg die gelijkwaardigheid de nek om willen draaien, wel eens aan gedacht?

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 17:36

In een land waar iedereen gelijkwaardig is heb je niks te zoeken als je opgevoed bent met het idee dat mensen die niet jouw debiele haatgeloof aanhangen niets waard zijn.
Apdanderen en snel.

Draak uit Brabant | 22-10-16 | 17:32

Bespaar je de moeite, die moslims zijn allemaal een pot nat!

kwark001 | 22-10-16 | 17:31

L. Lendeling | 22-10-16 | 17:27

Je bent van harte welkom op de Joop waar alle blanke mannen racist zijn en Zwarte Piet een uiting van slavernij.

eerstneukendanpraten | 22-10-16 | 17:29

@ mezelf 17:24

al = all

#fuckautocorrectie

eerstneukendanpraten | 22-10-16 | 17:27

-weggejorist-

L. Lendeling | 22-10-16 | 17:27

Lupuslupus | 22-10-16 | 17:04

Weet u het nog? Er liep ook iemand met een bord 'death to al juice', die gast was nog te dom om te poepen want dat krijg je als je tante ook je zus is en dat al 20 generaties lang.

eerstneukendanpraten | 22-10-16 | 17:24

Weg met de islam. Meer woorden moeten we er niet aan vuil maken.

funkyd | 22-10-16 | 17:24

En ze fokken ook nog als konijnen, dat gaat een keer goed fout...

eerstneukendanpraten | 22-10-16 | 17:22

@Dennis Honing


"(..) kon je juist veel makkelijker aan de buurman of journalist uitleggen waarom bijvoorbeeld niet alle moslims een potentieel gevaar zijn voor veiligheid van dit land. "

Alle stromingen, inclusief de Soefi's, hebben die tribale houding jegens vrouwen. Geen van deze stromingen hoort in Europa thuis. Het is de culturele verandering die het gevaar zijn voor dit land.

omanders | 22-10-16 | 17:21

You lost me at: 'Dus, wie is wie?'
Ik ben niet geïnteresseerd in al die clubs van achterlijken.
Al die achterlijkheid moet simpelweg ondermijnd worden met kennis, net als bij de christelijke bolwerken e.a. is gebeurd.
Schrijf daar eens wat over Dennis, met hulp van bijvoorbeeld van Tom Holland, Jay Smith, Robert Spencer en andere wetenschappers die aantonen dat die hele standaardgeschiedenis van islam, koran, mohammed e.d. lariekoek is. Eén hele grote leugen om gelovigen (zoals jij trouwens ook) dom en volgzaam te houden.

Aristotalloss | 22-10-16 | 17:14

Goed stuk. Alleen jammer dat het weer over Moslims gaat.

Mark_D_NL | 22-10-16 | 17:12

Laten we het maar over het weer hebben. Dat is ook altijd kudt. Te warm, te koud, te droog, te nat.
Storm, dakpannen pleite, bomen omver, hagelgaten in je auto, blikseminslag... dat kan allemaal uitermate vervelend zijn.
Maar alles is beter dan die islamitische tsunami.
Mede mogelijk gemaakt door de EU en linkse wegkijkers.
Waarom zou ik nu nog tolerant moeten zijn?
Ze haten ons en onze gewoontes.
Ben er helemaal klaar mee.

Schietmijmaarlek | 22-10-16 | 17:10

Als puntje bij paaltje komt trekken alle moslims toch gezamelijk op tegen de autochtonen. En dan maakt het niet uit door welke stroming je kop er afgehakt word.

sinar2 | 22-10-16 | 17:09

Moraal van dit verhaal: Eigenlijk zijn alle geloven kudt met peren.

Ommezwaai | 22-10-16 | 17:08

Islam is oorlog en geweld, maar ook onderdrukking en rascisme, vrouwenhaat en discriminatie. Dat daar verder gradaties in zijn boeit me niet zo.

hStripe | 22-10-16 | 17:06

Islam is Islam. Dat de ene Islam wellicht net ietsiepietsie minder kudt is dan de andere: Het blijft kudt. Trap er Niet In.
BokoHalal | 22-10-16 | 16:36
.
Alle moslims ter wereld - waar dan ook - zijn verenigd in de Ummah. Onderling mogen ze elkaar dan afslachten; in hun niets ontziende haat tegen het Westen (en Israël) zijn ze eensgezind.
Daarom ook de protesten in b.v. Pakistan tegen het Fitna filmpje van Wilders. Analfabeten die helemaal niets van of over Nederland weten maar daar stonden ze met hun borden: "islam will dominate the world", "dead to the infidels".

Lupuslupus | 22-10-16 | 17:04

Italië erkent de islam niet als officiële godsdienst: www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/articl... , daar zouden we hier ook naartoe moeten. Moeten moslims iig zelf voor de kosten van moskeeën en dergelijke opdraaien en niet de NLse belastingbetaler.

Prof. D.A.H. Vintik | 22-10-16 | 17:02

Quote van beetje belang: ".. If you know your enemies and know yourself, you will not be imperiled in a hundred battles; if you do not know your enemies but do know yourself, you will win one and lose one; if you do not know your enemies nor yourself, you will be imperiled in every single battle."

Uit The art of war, Hoofdstuk 3, Strategische aanval, Sun Tzu.

De Islam is uit een soortgelijke achtergrond ontstaan (slagveld). Wilde ik maar even geschreven hebben.

EEnzame SchizofrEEN | 22-10-16 | 17:00

Ik krijg kokhals neigingen bij alles islam. Gatverdamme wat een smerige sekte!

marcoplarco | 22-10-16 | 16:59

2 alinea´s gelezen ... ben het er niet mee eens!
Moslims vormen wel degelijk één solide blok als het aankomt op islamitische overheersing ook al hebben ze het zelf niet in de gaten. De rest zijn slechts details.
Elke moslim is wel een potentieel gevaar al weten de meeste moslims dit zelf niet. De meeste moslims hebben ook geen slechte bedoelingen maar zijn wel degelijk een potentieel gevaar.
Islam moet op termijn weg slijten hier en in de hele wereld. Dat is voor moslims ook het beste.

byzantium1453 | 22-10-16 | 16:58

@Graftak | 22-10-16 | 16:49
Haha, zal hij nie weten. Hij wordt al flink uitgekotst/bedreigd door zijn ouwe matties. Zie af en toe hele onaardige teksten richting hem voorbij komen op de faceboeks.

Het halalzwemmen met de broeders van Milli Görüş in Schiedam is trouwens ook weer begonnen: www.facebook.com/ZaferGenclik/posts/1...

Mochten er reaguurders weet hebben van meer zwembaden waar halal gezwommen kan worden, laat het even weten, ik verzamel ze: profdahvintik.wordpress.com/2016/10/1...

Prof. D.A.H. Vintik | 22-10-16 | 16:58

Ik zal de dag prijzen dat er eens een keer een dag niets over de islam gezegd wordt in Nederland. De islam heeft het publieke debet in Nederland helaas compleet gegijzeld. Ik word er zo doodmoe van. In de diverse internetfora, op de televisie, in kranten, overal is het: wat de islam (mis)doet, wil, wenst of eist. Here sta mij bij.
En overigens ben ik van mening dat een zaterdagavond met op NPO1 de VARA, op NPO2 de VARA-BNN en op NPO3 de VPRO grondwettelijk verboden moet worden. Het is om compleet lijp van te worden. Is er niks anders te verkondigen dan rabiaat linkse meningen?

Minister StrongPiss | 22-10-16 | 16:58

Vergeet ook niet Daenerys Targaryen, die met haar leger van Dothraki, the Unsullied, de mannen van Michiel Huisman en niet te vergeten haar draken, toch ook aardig wat volgers trekt.
Zeker nu ze Peter Dinklage ook nog heeft.
Die speelde trouwens nog een rol in de clip van de jaren 80 hit: Safety Dance.

www.youtube.com/watch?v=T7hHx7gdN68

Een mooi nummer van de Canadese new wave- en synthpopband Men without hats.
In Canada wonen trouwens ongeveer 1 miljoen moslims, voor het grootste deel sunnieten.
Één miljoen Canadezen geloven dus in een fantasiefiguur, 1400 jaar geleden ontsproten in het brein van wat seksueel gefrustreerde moordenaars, rovers en verkrachters.
Raar toch?

Cuyahoga | 22-10-16 | 16:56

Overigens hoop ik dat Dennis gelijk heeft met zijn laatste zin: "Wordt vervolgd".
Mijn hoop betreft dan niet (alleen) zijn artikel :)

McPhart | 22-10-16 | 16:55

-weggejorist-

miko | 22-10-16 | 16:54

We moeten er van af, hoe ze zich ook noemen. Islam betekent achterlijkheid, blind dogmatisme, slaafse volgzaamheid, onvrijheid, inperking, discriminatie, verdrukking, onderdrukking, het zwaard, oorlog, en het einde van de mensheid als de islam ooit de hele wereld zou overwoekeren.

Fijnstoffer | 22-10-16 | 16:53

Erg interessant, maar als ik dit zo lees kan ik mij wel vinden in Joling. Ik ben er ook moe van en als één ding duidelijk is, dan is het wel dat al die groepen moslims geen bestaansrecht hebben in Nederland.
Dit verhaal biedt daarentegen wel een leiddraad voor het deporteren van het gespuis: eerst degenen die niet schromen om aanslagen te plegen en daarna de rest.

McPhart | 22-10-16 | 16:53

dat ze de naam van Eurasmus mogen verbruilen.Grrr
het begon met die Erasmusbeurs die ze aan elke milineal gaven om te studeren in het buitenland en linkse activiteiten te promoten (zoals op eiland Utøya.
Walgelijke linke subsidies met dank aan filantroop Soros.
hiddenlolcdn.com/i/88545.jpg

RepubliekHolland1234 | 22-10-16 | 16:50


Prof. D.A.H. Vintik | 22-10-16 | 16:45
Ik hoop dat ie oppast. Misschien weet hij niet wat zijn religie met afvalligen doet. Voor ie het weet heeft hij een fatwa aan z'n hoog water in de polder broek hangen.

Graftak | 22-10-16 | 16:49

@Graftak | 22-10-16 | 16:37

Ehm, er staat toch "Wordt vervolgd."?

Wees maar niet bang, The Menace is voorlopig nog niet uitgeouwehoerd.

Prof. D.A.H. Vintik | 22-10-16 | 16:45

Islam is en blijft islam, ongeacht het smaakje.

Graftak | 22-10-16 | 16:45

De eerste alinea's krijg ik echt kromme tenen van, bewaar dat dan voor het laatst dan lees ik het misschien in één keer uit.
Starks een nieuwe poging.
Het kan wel zijn dat de ene groep andere opvattingen heeft dan de andere, de algehele tendens is totale onderdrukking van anders gelovigen, anders denkenden, vrouwen en homofielen.
Mannen hebben er ook veel last van, dat wordt nogal eens "vergeten", kuch.

Gerard Leeflang | 22-10-16 | 16:43

-weggejorist-

Graftak | 22-10-16 | 16:37

Islam is Islam. Dat de ene Islam wellicht net ietsiepietsie minder kudt is dan de andere: Het blijft kudt. Trap er Niet In.

BokoHalal | 22-10-16 | 16:36

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen