Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Dennis Honing - Wat er zo kut is aan de islam

honing.jpg Zou er dan echt helemaal niks kut zijn aan de Islam? Zelfs niet een heel klein beetje kut, als een muizenvagina? Het eerste kutte aan de Islam is dat het er op klassieke wijze naar streeft alle kutheden van het geloof te ontkennen en glad te strijken. Want nog zieker en zelfzuchtiger dan een Chinees restaurant in De Smaakpolitie, zoekt de religie het om zijn status als zijnde perfect tegen elke prijs te behouden. Dus al stapelen de slechte, nare, weerzinwekkende, kille, akelige, onbehaaglijke, treurige, afgrijselijke, abnormale, abominabele, verfoeilijke, ijzingwekkende, macabere, lugubere, unheimische, omineuze, sinistere, ongure, grimmige en imminente recensies zich op, met het Chinese restaurant 'Islam' kan niks mis zijn. De islam is nooit daadwerkelijk geseculariseerd of hervormd. Na het mislukken van de enige noemenswaardige poging in het 19e eeuwse Ottomaanse rijk, zouden het de post-koloniale en ex-Sovjetstaten zijn die de moslims keihard secularisme op zouden leggen. Totalitaire alleenheersers dreven de Islam rigoureus in zijn maatschappelijke hondenhok. Rebelse geestelijkheid werd uit de weg geruimd, er werden praal-moskeeën gebouwd die de nieuwe natiestaat een cultureel-relgieus gezicht moesten geven, en de top van de loyale geestelijkheid zou nooit ver weg zitten van de troon van de koning of 'president'. Deze radicale hervormingen zorgden er in praktische zin onder andere voor dat de shariah in de meeste moslimlanden vandaag de dag niet meer wordt uitgevoerd. Maar het bleef uiteindelijk een top down ontwikkeling, en niet bottom up, zoals het geval was bij onze secularisatie hier in Europa. Dit maakte dat er vanaf het begin van deze nieuwe naties steeds weer bewegingen de kop op staken die het niet eens waren met deze 'opgelegde' veranderingen, en in direct conflict stonden met het secularisme. Bewegingen die door de moslims graag worden afgedaan als uitzonderingen, maar toch concreet veel groter en machtiger zijn dan de Europese neonazi's en communisten. Ondanks dat het nieuwe secularisme in de islamitische wereld ook oprechte hervormingsgezinden ademruimte bood, zou dit gegeven totaal overschaduwd worden door ontwikkelingen als de Iraanse revolutie, de opkomst van de Taliban en al Qaida, inclusief haar vele satelliet-groepjes, waaronder de groep die uiteindelijk zou uitgroeien tot IS. Van het seculiere Turkije tot het Carabische Trinidad zouden groepen het levenslicht zien die op militante wijze werken aan de wederopbouw van de politieke Islam in de moderne wereld. De hervorming der onnozelheid Maar behalve rebelse groepen was er ook de makke seculiere massa. Onze moslim-immigranten kwamen grotendeels voort uit deze groepen, arriverend in Nederland vanuit de relatief jonge seculiere moslim-naties. Deze mensen waren opgegroeid met die seculiere realiteit, die door de aan de staat loyale geestelijkheid decennia lang aan ze was uitgelegd als in overeenstemming zijnde met de ware Islam. Een groot deel van onze Nederlandse moslims is praktisch nog altijd seculier. Zij zijn zowel de kinderen van deze makke immigranten als de kinderen van de seculiere realiteit in dit land. Maar de tragiek van deze groep is dat ze zich niet beseffen dat ze in hun verdraagzaamheid die ze zo vaak wijden aan de islam, eigenlijk schatplichtig zijn aan het Europa waar ze in leven en waar de naties van hun ouders op geïnspireerd waren. Ik noem dit fenomeen de hervorming der onnozelheid: Moslims die concreet goede burgers zijn, maar eigenlijk niet weten welke waarden in hun levens nu uit de Islam komen, of uit de Verlichting. Roddelpolitie In de Marokkaanse en Turkse culturen zijn de naweeën van de publieke Islam nog altijd goed zichtbaar. Want hoewel het gros van de eerste generatie immigranten absoluut niet theocratisch ingesteld was, negeerden zij wel degelijk de individuele vrijheden van dit land, door de deuren dicht te houden voor zaken als homoseksualiteit en afvalligheid. Er ontstond in bepaalde wijken van de grote en middelgrote steden een roddelpolitie, die zich bezig hield met wie al getrouwd was en wie nog niet, welk meisje een hoofddoek droeg, of deze juist aan de wilgen had gehangen. Deze bemoeienis is typisch voor dorpse en agrarische gemeenschappen, waar het collectief een belangrijke rol speelt. Maar het gaat hierbij ook duidelijk om islamitische thema's. In het kalifaat van IS worden vrouwen aangesproken die onvoldoende bedekt zijn, en in Nederlandse moslimwijken zien we dit op kleinere schaal terug aangaande de hoofddoek. Omdat de islam dus nooit daadwerkelijk is hervormd, schuren deze post-theocratische culturen met hun religieuze gedragsregels nog altijd met onze maatschappij, waarin juist het individu zijn eigen leven inricht. Mohammed en de vier kaliefen In tegenstelling tot Jezus, die aan Pontius Pilatus verklaarde dat zijn kalifaat niet op Google Earth te achterhalen zou zijn, had Mohammed in het laatste deel van zijn leven een politieke rol. Deze zou na zijn dood overgaan naar de vier kaliefen, die volgens het soenitische dogma 'rechtgeleid' zijn, en daarmee feitelijk heilig. Op één na stierf geen van deze vier kaliefen een natuurlijke dood. Na de sektarische moord op Ali, de vierde kalief, zou de ene dynastie na de andere de revue passeren. Een religieus politieke ketting die door zou lopen tot aan de periode van de westerse kolonisatie, de expansie van de Sovjet-Unie, en de hervormingen in Turkije onder Atatürk. Tegelijkertijd is de Islam ook altijd zeer veelzijdig geweest. Van de Malamatiyya , die geestelijken kenden die in het openbaar urineerden om maar te voorkomen dat ze als idolen gevolgd zouden worden, tot de Dhammiya, die geloofden dat Ali god was, en Mohammed zijn profeet. En van de Karmatianen, die zelfs de zwarte steen uit Mekka roofden om vanuit Bahrein tegen losgeld te verkopen aan de Abbasieden, tot de Bektashi, die als onderdeel van het Ottomaanse leger in de Balkan terecht kwamen, waar ze zowel islamitische als orthodoxe christelijke heiligen vereren. Hoofdstromen in de islam Dat neemt niet weg dat de genoemde groepen relatief kleine fenomenen zijn, en de Islam slechts drie hoofdstromingen kent. Ik som ze even op, als startpunten voor wie verder wil lezen. Daaronder komen concrete voorbeelden van wat er kut is aan de Islam. Eerst de stromingen, en hun onderdelen. Deze hoofdstromingen bepalen hoe de moslim om dient te gaan met zijn religie, en zij kennen daarin nog altijd de autoriteit. Het gaat om de volgende stromingen. • Het soennisme • Het sjie'isme • Het ibadisme Het soennisme is verreweg de grootste. Daarbinnen bestaan weer twee stromingen van geloofsleer: • De asjaarieten • De maatoeridi's Dan zijn er nog de wetscholen van het soennisme. Dit waren er aanvankelijk een hoop, maar uiteindelijk bleven er vier scholen voortbestaan: • De Hanafieten • De Maalikieten • De Sjefe'ieten • De Hanbalieten Het salafisme is altijd een buitenbeentje geweest binnen het soennisme. Historisch een kleine groep, die beweert dat de twee geloofsleer-stromingen binnen het soennisme maar menselijke filosofie zijn, waar je je niet door van de goddelijk geopenbaarde wijs moet laten brengen. Ook de wetscholen zijn in hun optiek maar mensenwerk, en je kan het beste alle vier die scholen nazoeken op het beste bewijs. Uiteindelijk houden de salafisten zich vast aan de Hanbalieten-school. De reguliere soennieten lachen de salafisten hiervoor uit, zo van ze hebben een grote bek dat ze er allemaal boven staan, en ondertussen hangen ze wel degelijk een wetschool aan. Hierbij niet realiserend dat ze met dat lachen zichzelf in de voet schieten, omdat salafistische staten en bewegingen als Saudi-Arabië, al Qaida en IS dus toch een link hebben met de reguliere soennitische wetscholen. De fout die islam-critici veel te vaak maken is de pompeuze nadruk die ze leggen op 'de Koran'. Met name Geert Wilders mag zich van deze praktijk bedienen (met alle gevolgen van dien). Maar de juridische oordelen die vanuit het soennisme naar voren komen zijn niet enkel gebaseerd op teksten uit de Koran. Sterker nog, geen enkele Islamitische jurist pakt alleen de Koran bij de hand. De bronnen van de wetscholen zijn veelzijdger, en wel de volgende: • Koran • Soenna • Qiyas • Idjma • Urf • IJdtihad • Ibaha • Ad Daroera Teksten die het daglicht niet verdragen De eerste vier zijn de meest voorkomende bronnen binnen de wetscholen. Direct na de Koran komt de soenna. Het gaat hier dan om de ahadith: de overgeleverde teksten die omschrijven wat Mohammed gezegd, gedaan en goedgekeurd en afgekeurd zou hebben. Hier zitten hele neutrale en positieve zaken tussen, maar ook veel kutzooi dat het daglicht absoluut niet kan verdragen. Laten we er een paar van die kutte teksten doornemen. In Sunan Abu Dawud volume 2, hadith nummer 2150: Abu Sa'ied al Khoedri leverde over dat de boodschapper van Allah een militaire expeditie stuurde naar Awtas ter gelegenheid van de slag van Hoenain. Ze troffen de vijand en streden met hen. Uiteindelijk versloegen ze hen en namen de overlevenden als krijgsgevangenen. Sommige van de metgezellen van Mohammed waren er terughoudend in om geslachtsverkeer te hebben met de vrouwelijke krijgsgevangenen in het bijzijn van hun ongelovige mannen. Daarop zond Allah de verhevene het volgende Koran vers neer: "En alle getrouwde vrouwen zijn verboden voor jou, behalve de krijgsgevangenen die u redt, en die u bezit". Dat wil zeggen, dat deze vrouwelijke krijgsgevangenen toegestaan zijn wanneer hun wachtperiode voorbij is. Deze hadith pint de Koran dus vast op het kunnen verkrachten van vrouwelijke krijgsgevangenen. Dan het vermoorden van diegene die Allah en de profeet uitschelden. Hetgeen Theo van Gogh en de redactie van Charlie Hebdo is overkomen en helemaal #notinmyname zou zijn. "Dat is geen Islam", riepen de moslims in koor, alvorens de reflex-kreet 'Je Suis Charlie' laconiek om te buigen naar 1001 opportunistische jesuissen, waarvan #JeSuisGaza toch wel een van de bekendere was. Laten we kijken naar de volgende drie kut-hadith. Drie dodelijke voorbeelden Abu Dawud 4349: Een jodin had de gewoonte Mohammed te belasteren. Een man had haar daarop gewurgd. De profeet oordeelde daarop dat er geen bloed geld betaald hoeft te worden (hetgeen gebruikelijk was voor het vermoorden van een Jood of Christen). Dan het weerzinwekkende verhaal van de blinde man die zijn 'slavenmoeder' in haar buik stak tot de dood er op volgde, omdat ze het in haar hoofd had gehaald de profeet te beledigen. Eveneens in de hadith-verzameling van Abu Dawud, en wel nummer 4361. Tot slot het verhaal van Khab ibn Ashraf. Khab was een dichter, en was in deze hoedanigheid kritisch geweest aan het adres van Mohammed. Mohammed vroeg daarop aan zijn metgezellen of er onder hen een vrijwilliger was om Khab uit de weg te ruimen. U raad het al, een van hen trof zowaar een gaatje aan in zijn agenda. En we lezen het in de hadith-verzameling van Boegaarie, numero 3031. Afstand van de kwade daad, niet van de heilige tekst De islamitische jurisprudentie baseert zich dus onder andere op dergelijke hadith. Het is dan ook niet verwonderlijk dat alle vier de soennitische wetscholen voor blasfemie de doodstraf eisen. Dit is de concrete, niet te ontkennen link tussen de moord op Van Gogh, de moord op de redactie van Charlie Hebdo, met de Islam. Imams zijn er heel bedreven in geworden deze confronterende link te omzeilen. Wanneer ze de link namelijk zouden erkennen, zou dat betekenen dat ze de islam-critici gelijk geven. Dit zal voor hun achterban niet prettig zijn om aan te horen. De islamitische plebejer word al jaren zoet gehouden met oorzaken als teveel Amerika en te weinig stageplaatsen. Zo'n man verliest bij openheid van zaken natuurlijk zijn positie, zijn eer, zijn roem en zelfs zijn hele baan als imam - en dus zijn inkomen. De imams moeten dus wel drie keer nadenken voor ze iets zeggen, en hebben daar een slim foefje op bedacht: Ze nemen altijd afstand van de daad, maar nooit van de tekst. Dus toen Van Gogh werd vermoord, verwezen ze Mohammed Bouyeri direct naar het rijk der gekken en leprozen. IS verkracht Yazidi-vrouwen? "Zijn geen echte moslims." Maar wanneer hoorde u ze die lijn doortrekken naar de drie hadith teksten, waarvan zelfs een halfaap nog kan begrijpen dat ze een smoking gun zijn? Cultureel kutje knippen Dan zijn er teksten in de islamitische jurisprudentie die vrouwenbesnijdenis als culturele handeling tolereren. Teksten die de doodstraf eisen voor het vermoorden van een moslim, maar bij het doden van een Jood of Christen opeens genoegen nemen met het betalen van bloedgeld. En tot slot is er jurisprudentie die de expansieve jihad goedkeurt, die dus de weg naar oorlog, het vergaren van oorlogsbuit en het verkrachten van vrouwelijke krijgsgevangenen weer open leggen. En de teksten die ik hier weergeef zijn het topje van de ijsberg als het op de kwalijke teksten aankomt binnen de constructie die Islam heet. Deze islamitische jurisprudentie is nooit hervormd. Deze islamitische jurisprudentie is nooit door islamitische geestelijken afgeschaft. Dictator en koningen eisen slechts van de geestelijkheid dat deze teksten onaangeraakt blijven, wat verklaart waarom het in moslim-landen zo'n puinhoop word als een dergelijke dictator eenmaal ten val komt. Onder 'president' Asad mocht er dan vrede zijn in Syrië. De potentie van bloedvergieten en gruweldaden hebben elke vredige dag van dat land hun winterslaap kunnen voortzetten, om bij de hitte van de Arabische Lente langzaam uit zijn holen te kruipen, de geur van het kruit te inhaleren, en vervolgens de kant van de strijd op te waggelen. De afstand die nog niet genomen is De islamitische jurisprudentie is tezamen met de Koran-exegese een claim op een manier van kijken naar de Koran en de Islam. Deze claim geniet nog altijd autoriteit binnen het soennisme. Ook de Koran heeft pittige teksten over onder andere geweld, polygamie en politiek. Nergens probeer ik de primaire tekst van de Islam buiten schot te houden. Maar naar dit boek kan, net als bij de Bijbel en de Thora het geval is, opnieuw worden gekeken als men reeds afstand heeft genomen van de bestaande interpretatie-claims, die baden in almacht. Maar men heeft die afstand niet genomen. Men probeert er stilletjes omheen te lopen. Rechts en links aanslagen, executies en discriminatie. De moslim loopt door, met de vingers in de oren - of wijzend naar een ander. Maar let wel, Wilders heeft die hadith niet geschreven. Israël heeft die jurisprudentie niet opgesteld. Wat kut is aan de islam, is dat het nooit waarachtig geseculariseerd is, en bovendien doorvlochten is met kut-teksten die vrede en veiligheid in onze wereld bedreigen. Zowel binnen samenlevingen als binnen gezinnen. En het begin van deze belangrijke taak tot opschoning is niet eens gemaakt. Omdat de dikke meerderheid van de moslims het nog altijd niet wil inzien, laat staan toegeven. Wat is dan de oplossing, hoor ik u vragen. Ik schrijf columns, en geen sprookjes. Ik heb mijn contract met News Media goed doorgenomen, maar nergens stond de eis dat de slotzin moest zijn '...en zij leefden nog lang en gelukkig'. Ik kan in dit specifieke verhaal enkel weergeven waar en hoe het in mijn ogen fout gaat. Troost u waarde vrienden. Wat niet is, kan nog uitblijven.

Reaguursels

Inloggen

Ok, dus de islam is kut want het is nog een religie en niet seculier. Waarom wil je dan toch bij die kutclub horen? Als je het niet zou weten dan zou je niet zeggen dat Dennis moslim is. En Dennis zou in alle landen waar de sharia geldt als afvallige vermoord worden voor bovenstaand stukje. Maar hij noemt zich wel moslim?
Waarom? Dennis fileert de islam die we allemaal kennen als gewelddadig, achterlijk, intolerant en haatdragend. Iets waar het beschaafde deel van de mensen ver van verwijderd wil blijven maar niet Dennis, hij ziet de horror maar zegt toch 'ik ben ervan, ik zit er op'.
Erg vreemd.

The Kwisatz | 26-09-16 | 15:33

-weggejorist-

Johnsatyricon | 25-09-16 | 19:46

Gelukkig, er zit in Buitenhof weer een gutmenschtaart ons allen voor rotte vis te schelden want wij staan niet te juichen bij de massale instroon van immigranten.
Wij zijn allen medeschuldig, volgens de gutmenschmuts.

Dame, je kunt de boom in.
Het is niet aan jou te bepalen wat andere mensen moeten doen, en dus helemaal niet aan jou om mensen op die manier te betitelen.

Ik had gezegd niet te willen kijken maar de kinderen wilden het zien.
Zucht.

mallekater | 25-09-16 | 12:50

Ook ik heb het gevoel dat we gemanipuleerd worden, om deze verderfelijke ideologie toch te accepteren in onze westerse wereld. sorry hoor Dennis, je lijkt me het schaap in wolfkleren!

Radijsje | 25-09-16 | 12:31

Sorry Dennis ik geloof jou niet, door de nicknaam, die jij gekozen hebt, ik mag van Joris dat niet duiden, ergo ik kan hier niet reageren en nee ik gebruik geen kracht termen en/of vloeken, maar ik krijg bij elke stuk van jou, want uiteraard lees ik ze wel zoals ik ook de koran en bijbel lees, maar ik zie steeds dat jij volgens mij aan het kanaliseren bent. Ik ga niet meer reageren want Joris en ik hoop het enorm mis te hebben.

Theo-Pim-Riv | 25-09-16 | 12:15

Over "kut" gesproken, mogen die moslims nog steeds polygaam zijn en met vier kutten trouwen?

telelezer | 25-09-16 | 11:51

Als je wilt leven op een wijze zoals het vele eeuwen geleden was, vind ik prima, maar ga dan niet op een manier aan geld zien te komen op een manier die vele eeuwen later tot stand gekomen is!

Radijsje | 25-09-16 | 11:46

Leuk stuk hoor jongetje Honing, je hebt goed opgelet op jouw madrassa. Wel een lang stuk om te schrijven wat we allemaal al weten: islam is K*T. Had in één alinea ook gekund. Het verhaal is echter onjuist en onvolledig zoals diverse reaguurders als lieten weten. Door belangrijke delen weg te laten valt dit artikel daarom toch onder de noemer indoctrinatie.

kunnenzedanniks | 25-09-16 | 11:17

De Islamitische wereld heeft al 1400 jaar de tijd gehad om te seculariseren, en dat is niet gebeurd. Het is dus geen wetmatigheid dat een beschaving vanzelf steeds verstandiger wordt.

Sans Comique | 25-09-16 | 10:33

Islam is een psychose geloof, we weten allemaal wel wat een psychose met een mens kan doen.

swafful | 25-09-16 | 09:36

Meneer Honing, U heeft een scherp inzicht, maar wees voorzichtig, het gaat islamcritici niet altijd goed.

mallekater | 25-09-16 | 07:40

Heel kort, even, nog:
Inderdaad, alles is kut aan de Islam, en wijven die zichzelf in een vuilniszak hullen omdat ze zichzelf willen buitensluiten van de rest van de maatschappij zijn de kutste.

mallekater | 25-09-16 | 07:37

-weggejorist-

Rest In Privacy | 25-09-16 | 06:02

Beste Dennis, een goed stuk en Jezus zal je daarvoor belonen (Jezus beloont rechtvaardige mensen). Jezus heeft bestaan, Mohammed niet. Je noemt 3 stromingen, alleen zijn de drie hoofdstromingen de Soennieten, de Sjiieten en het Soefisme (een stroming welke de soennieten en de sjiieten verbindt (schijnt erg spiritueel te zijn), vandaar dat Erdogan, de komende kalief, deze stroming ook zo graag gebruikt). Wat het ibadisme er mee te maken heeft weet ik niet. Wat betreft het OT. De Joden hebben het Heilige Land verovert en verdedigd. Het ging in het Oude Testament niet om expansie, maar na de verovering, om de verdediging van het Heilige Land. Dat ging de Joden, op de lange termijn, niet goed af. Want ongehoorzaam aan God (de Drie-eenheid). Wat betreft het Nieuwe Testament. Oorlog wordt door Jezus (historisch gezien is het bestaan van Jezus een 100% zekerheid)niet gepredikt, wel verdeeldheid, omdat iemand voor of tegen Jezus kan zijn. Zien we nu in deze tijd, vandaar dat we overlopen worden door de islam (Atheïsme is namelijk niet de kracht die de islam kan verslaan, dat is alleen het Christendom, aangezien Jezus bestaat!). Jezus heeft het zwaard van de verdediging aan de staat gegeven. De staat voert de verdediging van de eigen inwoners uit, waarvan een aantal bewoners, bezitters van de Heilige Geest (christenen) zijn. Wanneer de staat faalt, mogen Christenen hun eigen lichaam, welke een tempel van de Heilige Geest is, beschermen tegen het kwaad. Islam is een onderdeel van het het kwaad. Ook de Islam is van de antichrist (van de antichrist zijn degenen, die de Vader en de Zoon niet erkennen als de Waarheid.)

Jesaja | 25-09-16 | 01:23

ik heb wel een paar voorbeelden van mensen die de Islam aanhangen en dan vooral van hoe ze ELKAAR naar het leven staan.
Iemand interesse? Heb je een sterke maag?? Een heel sterke maag?? Laat maar weten, dan heb ik een paar hele GRUWELIJKE voorbeelden van de islam broeders onder elkaar....
Bij echte interesse zal ik wat bloederige linkjes delen.

Ooit Nederlander | 24-09-16 | 23:56

Gewoon Darwin gaan op de islam.

watergeus | 24-09-16 | 23:20

Het enige dat kut is aan de islam is dat ik geen Nederlands medium voor 10 seconden kan raadplegen zonder te worden geconfronteerd met die oosterlingen en hun denkbeeldige vriend. Het wordt overal opgedrongen en geenstijl doet trendy mee.

Jacq1958 | 24-09-16 | 22:37

Vrijheid van godsdienst is een groot goed, maar er is niks mee om religieuze organisaties te verbieden om geld van buiten Nederland aan te nemen. Diyanet kan dan oppleuren en hetzelfde geldt dan voor de Saoeudische gesponsoorde Wahabi & Salafi moskeeën.
ouwespamhoer | 24-09-16 | 12:45

Dan geeft SA geld aan een stichting in NL die als doel heeft de integratie van Arabieren te verbeteren, en die geeft geld aan de moskee. Eventueel via nog honderd stromannen.

Maar ach, dan kun je die in elk geval veroordelen voor belastingfraude. Een soort Al Capoontje.

Bruine Beer | 24-09-16 | 22:20

Maar dat moest wel, want er moest getrouwd worden, en zo. Mooi geschreven.
HMCuiteraard | 24-09-16 | 12:48 Dan moet de nood wel hoog geweest zijn. Je ziel verkopen voor een vrouw... Je was vast nog jong.

Sans Comique | 24-09-16 | 21:47

-weggejorist-

rijk | 24-09-16 | 21:18

hallootje kadootje | 24-09-16 | 18:29
Helemaal met je eens. Geen speld tussen te krijgen. Welbeschouwd is heet vrij duidelijk: de Islam is een instrument van de donkere krachten, het absolute kwaad. Sowieso is het met alle georganiseerde religie oppassen geblazen. De ware leer van Christus wordt door de huidige mainstream Christenen in ieder geval niet beleden, hoewel ze ten opzichte van Islam een minder schadelijk effect sorteren.

BlowingBubbles | 24-09-16 | 21:04

-weggejorist-

Theo-Pim-Riv | 24-09-16 | 20:47

@Einde van de Domheid | 24-09-16 | 12:41
Spijker. Kop. Hulde!

keestelpro | 24-09-16 | 20:33

@Peter Emile | 24-09-16 | 13:55
Mee eens. Waarom moeten wij van alles weten over de islam? Ik wil het allemaal niet weten, maar je ontkomt er gewoon niet aan.

Maria.1 | 24-09-16 | 20:31

Allemaal machtig interessant al doe onderverdelingen in sprookjes vertellingen wat niets anders is dan een manier om pure wreedheid te exploiteren. Hoe maak je van een normaal mens een moordende psychopaat: Giet er flink veel islam in.
.
IK zeg 1 ding: Het boeit me niet!
.
Zo min mogelijk islam in deze wereld is het enige wat telt. Men zit op een 2000 jaar oud sprookje vast uit de zandbak. Wat heeft dat in vredesnaam met de moderniteit te maken?
Hoe hebben onze bestuurders ooit zo krankzinnig kunnen zijn om deze vijandige horde ons land binnen te laten? Daar ligt het pijnpunt. Anders was de islam nog een ver van mijn bedshow geweest. Daar in de zandbak tussen de schorpioenen hadden ze moeten blijven. Maar je, die olie........!

dijkbewaker | 24-09-16 | 20:30

@Bottleneck | 24-09-16 | 20:17
inderdaad

BudWijzer | 24-09-16 | 20:21

BudWijzer | 24-09-16 | 20:07
Lees het nu ook, spijker op z'n kop, hallootje kadootje. Vooral je laatste alinea's.

Bottleneck | 24-09-16 | 20:17

@hallootje kadootje | 24-09-16 | 18:29
.

+heleboel

BudWijzer | 24-09-16 | 20:07

Ondertussen hebben de moslims Europa en Noord-Amerika gezellig in een geestelijke gijzeling. Bijna geen schrijver, columnist, cabaretier of andere kunstenaar die het durft om het vrije woord in optima forma te verdedigen: namelijk door Allah of Mohammed in de zeik te zetten. Zoals wel zo makkelijk bij Jezus, Joden en Christenen gedaan wordt. Al was het maar om Hebdo en Van Gogh niet voor niets te hebben laten sterven als een stel honden.
.
Het woordje 'durft' zegt al genoeg. Maar het gaat nog veel verder dan wat zulke kunstenaars moeten kunnen doen. Aan de woorden Islam en moslim hangt in z'n geheel een klamme angst. 'Ohjee als ik maar niets verkeerd zeg en iemand zou kunnen kwetsen'. Welnu, ongezien de tyfus aan álle religekkies met hun fictieve godjes en verzinsels, die denken meer waard te zijn dan andersgelovigen, atheïsten en agnosten en die hen het liefst zouden zien bekeren of doodgaan. Leef je ganse leven maar lekker gewijd aan simpele, debiele regeltjes zoals wel of geen bepaald vlees vreten en bidden naar een bepaalde windrichting. Daarmee denkend in een hemeltje te komen. Doodzonde dat als ze hun laatste adem uitblazen nooit zullen beseffen dat ze dat allemaal voor jan kloot hebben gedaan, omdat er nada, noppes, no fuck is na de dood. Lang leve de Verlichting, hoewel dat steeds meer afbrokkelt met de wereldwijde expansie van de achterlijke ideologie die Islam is.
.
En nu heb ik weer m'n buik baggervol van al het geblaat over een stroming die haaks staat op individuele, intellectuele groei en ontplooiing, een stroming die nota bene door intellectuelen, academici en politici doodgeknuffeld wordt. Oh ironie.
.
Evengoed bedankt Dennis, een groot deel van je uiteenzetting kende ik al. Ik neem dit soort info over religies ter info aan. Niets meer niets minder.

Bottleneck | 24-09-16 | 20:05

@Een vrije paling | 24-09-16 | 15:48
.

Was net zo blij het woord "broeder(s)" niet tegen te komen in zijn 4e plempsel en nu breng jij het ineens op ;-).

Dennis heeft in ieder geval begrepen dat we geen broeders van hem zijn. Voor de rest kan ik alleen zeggen: Trap er niet in mensen!

BudWijzer | 24-09-16 | 20:04

Maar het blijft een gotspe dat uitgerekend GeenStijl nu helemaal madrassa gaat; de koranschool bij je thuis. Ik wil niets weten van dat achterlijke sprookje dat zich 'islam' (=onderwerpen) noemt.
Hans Jansen zou zich in zijn graf omdraaien.

Aristotalloss | 24-09-16 | 19:59

Bocherinelli | 24-09-16 | 19:11

 

Dat is inderdaad een heel goed idee, het heet afstand nemen van islam. Zou iedere moslim moeten doen, niet alleen de imams en islamitische leiders.

 

hallootje kadootje | 24-09-16 | 19:52

Buitengewoon interessante column van Dennis. Hij is mijns inziens een echte aanwinst voor GeenStijl. Zou het een idee zijn om imams en islamitische leiders aan te spreken op hun 'hadiths' en vragen er afstand van te nemen?

Bocherinelli | 24-09-16 | 19:11

 

Lekkere longread voor een Hollandse herfstavond:

 

Het begint al in de eerste bewering (in zin 3): "Het eerste kutte aan de Islam is dat het er op klassieke wijze naar streeft alle kutheden van het geloof te ontkennen en glad te strijken."

 

Dat is niet juist, islam strijkt helemaal niets glad, sommige mensen - moslims en linkse geloofsverdedigers - strijken het glad, de leer van islam is echter zeer duidelijk en laat geen ruimte voor eigen interpretaties.

 

 

Dan deze zin: "Deze radicale hervormingen zorgden er in praktische zin onder andere voor dat de shariah in de meeste moslimlanden vandaag de dag niet meer wordt uitgevoerd."

 

Dat is ook niet juist, de sharia is ingevoerd in ALLE moslimlanden en zelfs in de meeste niet-moslimlanden, alleen niet 100%. Ook Nederland heeft inmiddels al sharia ingevoerd, zij het (nog) op zeer kleine schaal. Er is maar een (1) land wat 100% sharia heeft en dat is de islamitische staat (ISIS). En de reden is simpel: het is een achtergestelde ideologie waar niet mee te leven valt in de moderne wereld. Maar, het zijn uiteindelijk de leiders van een land die beslissen hoe islamitisch een land is, en door de jaren heen zal ieder land ongemerkt - stapje voor stapje - steeds meer sharia invoeren. Tenzij we er alert op zijn en het actief tegengegaan wordt.

 

Bill Warner "Five Truths about Sharia": www.youtube.com/watch?v=R0cYbPCMdWc

 

 

Dan, over je filmpje van Fred Leemhuis (moest je er even bij zetten toch?), de "meest toonaangevende koran-vertaler van Nederland" kan misschien de koran goed vertalen maar begrijpen doet hij het niet:

 

1.) Soera 8 vers 60 gaat over het hard treffen van ongelovigen en verbreken van verbonden: www.qtafsir.com/index.php?option=com_c...

En: "Als zij geneigd zijn tot vrede" betekent niets meer of minder dan: als zij zich als een dhimmie onderwerpen aan de sharia (alleen indien het een Jood of Christen betreft) of als zij zich bekeren tot moslim.

 

2.) Soera 47 vers 4 gaat puur over gelovigen en ongelovigen: www.qtafsir.com/index.php?option=com_c...

Islam is een religie van eeuwige oorlog tot het land van alle ongelovigen (Dar al-Harb) is onderworpen aan de sharia, het is dus wel degelijk een eeuwige roep tot oorlog. Zoals alle woorden van Mohammed eeuwig en onbetwistbaar zijn.

Buiten dit is Soera 47 vers 4 ook nog eens vervangen ( www.koran-at-a-glance.com/sura47.html ) door - het nog veel meer tot geweld oproepende - Soera 9 vers 5: www.koran-at-a-glance.com/sura9.html

 

3.) Soera 4 vers 56: Klopt, is een beeld van de hel, wordt ook niet anders beweert in Fitna. Hypocriete moslims (dus die niet participeren in jihad) en ongelovigen gaan naar de hel volgens Mohammed. www.qtafsir.com/index.php?option=com_c...

 

De enige die er dus niets van heeft begrepen is deze zogenaamde "islamgeleerde" met z'n zielige excuus voor deze 3 verzen die "wel even gehakt maakt van Geert Wilders".

 

 

Dan, je vergelijking van de koran met religieuze boeken: "Maar naar dit boek (de koran) kan, net als bij de Bijbel en de Thora het geval is, opnieuw worden gekeken"

 

De Bijbel is niet opnieuw bekeken en hoeft ook niet opnieuw bekeken te worden.

 

De Bijbel (OT) is een geschiedenisboek, er staan geen eeuwige wetten in de Bijbel anders dan de 10 geboden. Ieder verhaal in de Bijbel heeft betrekking op een (1) specifieke situatie, plaats en tijd in de geschiedenis. De islam zegt duidelijk dat alle ongelovigen vuilnis zijn (vandaar dat we ook geen stap in Mekka mogen zetten) en dat ongelovigen vermoordt moeten worden of onderworpen. De Bijbel zegt dat niet. De Bijbel roept dus niet op geweld, de koran zeer duidelijk wel.

 

Er komt natuurlijk wel wat geweld voor in de Bijbel (overigens geen vergelijking met de koran) want de Bijbel (OT) is zoals gezegd een geschiedenisboek, maar IEDER verhaal in de Bijbel heeft betrekking op een (1) specifieke situatie, plaats en tijd. Dus: God riep in sommige situaties wel op tot geweld maar niet tot EEUWIG geweld.

 

God zei bijvoorbeeld: "verover die en die stad" of: "vermoordt die en die". En dat is prima want de Bijbel (OT) is (nogmaals) een geschiedenisboek en kennelijk was er veel geweld nodig in de geschiedenis. Zoals de geallieerden ook geweld moesten gebruiken tegen Hitler is dat soms niet te voorkomen (anders hadden wij nu onder de "vrede" van de Gestapo geleefd - of onder de "vrede" van de islam). MAAR: God heeft altijd gezegd, er komt verlichting (betere tijden), en dat is er ook gekomen in de vorm van het NT met Jesus. En Jesus zei zeer duidelijk, wie in mijn naam doodt is geen Christen. Dus: de Bijbel (OT) is een geschiedenisboek, de Bijbel (NT) is een gids voor Christenen. De koran daarentegen is een boek vol wetten en commando's, heeeel iets anders.

 

Dat is ook de reden dat Christenen over de hele wereld ziekenhuizen, weeshuizen, universiteiten enz. bouwen, en moslims ze opblazen: Er staat geen eeuwige oproep tot geweld in de Bijbel, in de koran zeer duidelijk wel.

 

 

Tenslotte, het hele verhaal is - van het begin tot het eind - doorspekt met de boodschap "dat islam geseculariseerd of hervormd kan worden". En dat is waarschijnlijk ook de primaire boodschap die je graag over wilt brengen - islam afzwakken, het komt allemaal wel goed, maak je geen zorgen.

 

Hier is het probleem Dennis: de islam kan niet worden gewijzigd of hervormd door wie dan ook, gematigd of niet. De islam is de leer die te vinden is in de Koran, Sira en de Hadith. Het is al opgeschreven, en de schrijver - die zei dat er nooit iets kan en mag worden veranderd - is dood. En dat is dus het einde van het verhaal. Zo simpel is het.

 

Islam kan nooit worden hervormd om te passen in het denkbeeld van "wat een willekeurige gematigde moslim denkt dat islam is". Niemand kan de Soenna en de Koran veranderen. De woorden zijn eeuwig, perfect en alles omvattend.

 

Er wordt wel vaker gezegd dat gematigde moslims het probleem van de jihad en terreur op kunnen lossen. Iedereen kent goede gematigde moslims, van wie sommigen zelfs bereid zijn om toe te geven dat de islam grote problemen heeft. Maar wat wij "gematigd" noemen is gewoon "het geweld en de haat negeren". Maar, de jihad kan niet worden verwijderd, het kan alleen worden ontkend of genegeerd. Een gematigde moslim heeft precies dezelfde Allah, Mohammed, koran en soenna als een jihadistische moslim heeft.

 

Moslims kunnen alleen maar kiezen om de donkere kant van islam niet uit te voeren, tenminste als en zolang ze in een vrij land leven. Ze kunnen het niet veranderen of zich ervan ontdoen. De islamitische leer staat vast, is eeuwig en onveranderlijk.

 

Een hervorming van islam is nooit gebeurd in de afgelopen 1400 jaar. In feite: er is helemaal niets veranderd in 1400 jaar. En het zal nooit gebeuren. OSimpelweg omdat moslims de islam niet kunnen veranderen: DE ISLAM VERANDERT MOSLIMS.

 

En een "seculiere islam" is uiteraard al helemaal niet mogelijk, en ga me nou niet vertellen dat je dat niet weet. De islam is niet alleen maar een religie, het is een complete, totale levenswijze. De islam heeft religieuze, juridische, politieke, economische, sociale en militaire componenten. Het religieuze deel van de islam is slechts ca. 18%. Dus, in tegenstelling tot andere religies, islam is niet alleen een "persoonlijke religie" met alleen maar dingen die je kunt voor jezelf doen zoals vasten en bidden, het heeft veel meer elementen, zoals de sharia die elk detail van het sociale leven zal beïnvloeden zowel voor moslims EN voor niet-moslims.

 

 

Het grote probleem Dennis, wat jij niet ziet, of niet wil zien, of waar je misschien omheen zit te liegen, is dat islam en een vrije samenleving niet samengaan. Een democratie en sharia zijn tegenpolen. Dat gaat prima zolang er weinig moslims in een land zijn want mensen in het westen zijn (in tegenstelling tot in islamitische landen) wel tolerant. Het wordt echter een probleem als de moslimbevolking groeit, want moslims zijn NIET tolerant. We hebben dat in 50-60 landen in de wereld al zien gebeuren. Dus: of we sluiten nu alle moskeeën of we hebben binnen nu en 40 jaar een burgeroorlog zoals in Bosnië, Libanon en alle andere islamitische landen voor ons die ooit Christelijk waren.

 

 

Soera 9 vers 29: opties voor Christenen en Joden: bekeren tot de islam, onderwerpen aan de islam en de djizja betalen, of sterven. www.qtafsir.com/index.php?option=com_c...

 

hallootje kadootje | 24-09-16 | 18:29

Goed stuk! Echter in het begin kwam ik mijn inziens een misvatting tegen of een onjuiste interpretatie. Je schrijft dat 'naive' islamitische immigranten zich ook geen raad wisten waar ze hun waarde, levenswijze of houding aan moesten ontlenen. Je beschrijft dat op zo een manier dat men alleen vanuit het islamitische kader hun keuze hadden moeten maken. Dit impliceert dat men niet voor zich zelf kan denken, buiten het islam kader en dus er zelf ook niks aan kunnen doen.... Ze hebben hier wel degelijk volledige verantwoordelijkheid hier in!

Dude heb je eten | 24-09-16 | 18:24

Dennis Honing hoe heb je ooit zo gemakkelijk de andere kant begrepen? Ik als xenofobisch anti-alles wat mijn vrijheid bedreigd koetventje; ik zie graag de andere kant van het verhaal. Desalniettemin zal ik een religie/mogendheid die overduidelijk hier is om zuigen/overheersen proberen de deur/zee/continent te wijzen. In tijden van "crisis" waar dus de rijken garen spinnen bij het achterblijven van welvaart voor de werkenden/volk zal een meneer als wilders een grote achterban hebben want dan heeft hij gewoon keihard gelijk. Op het verdelen van de welvaart na, hij is ook nog een VVD-er. Als dit niet aangepakt wordt zie ik grote groepen ingeruilde werkenden het recht in eigen hand nemen. Met pionnen hakken als gevolg terwijl er een schaakmat moet komen van de zelfbenoemde koning en koningin van de welvaart. Je kan immigranten natuurlijk het wel kwalijk nemen dat ze hier zijn. Je moet diegene aanpakken die de poort opentrekt, en niet zo'n beetje ook. Verders mooi stuk, honing

rattenvanger XL | 24-09-16 | 18:14

Je hebt gelijk, "Telelezer".
Dank voor de aanvulling: dat wordt mijn punt nummer 6.
Die onbedwingbare neiging tot overheersing van ons allen was ik nog vergeten.
TPM

TPM | 24-09-16 | 18:10

Goed geschreven maar niet gelezen. Veelste lang, daar krijg ik prikogen van.
En trouwens, waarom zou ik me bezig moeten houden met dat geloof? Omdat ze opdringerig zijn?
k Dacht t niet!

DinkyToy | 24-09-16 | 18:06

telelezer | 24-09-16 | 17:53
Begrijpelijk dat u dat als onbegonnen werk ziet. Ik had mijn stelling wat beter moeten toelichten.
.
Ik bedoel 'elites' in de brede zin. Niet alleen onze politici en journo's, maar iedereen die zich met deze lieden identificeert. Ie GL/D66/PvdA of andere foute partijen stemmers, die de Volkskrant en/of het NRC lezen en DWDD een fantastisch programma vinden.
.
Indoctrinatie is vaak gemakkelijker te bestrijden dan men denkt, want de meeste lieden op deze aarde zijn nu eenmaal volgers/schapen. Begrijpelijk, ze hebben wel wat beters te doen, zolang hun dochters niet worden aangerand door moslimtuig zoals u zegt.
.
Ik heb in mijn omgeving het afgelopen jaar al vier linksmensen uit de 'links-progressieve matrix' kunnen trekken. Dit zouden meer mensen moeten doen, met een beetje doorzettingsvermogen en energie van uw eigen kant is dit wel degelijk te doen. Al zal het niet bij de fanatiekelingen onder de gutmenschen lukken, dat geef ik zeker toe.

T0matenplukker | 24-09-16 | 18:05

Dus HIEROM is links steeds bezig met het "wij westerlingen zijn schuldig". Links is dus geestelijk verwant aan de Malāmatiyya moslims
Ik citeer:
"The Malāmatiyya (ملامتية) or Malamatis were a Muslim mystic group active in 9th century Greater Khorasan. Their root word of their name is the Arabic word malāmah (ملامة) "blame". The Malamatiyya believed in the value of self-blame"
en.wikipedia.org/wiki/Malamatiyya

telelezer | 24-09-16 | 18:01

"De links-progressieve elites in het Westen moeten overtuigd worden van het islamprobleem. Dat zal niet zo één twee drie gebeuren, maar dat is de enige uitweg die ik zie."
@ T0matenplukker | 24-09-16 | 17:46
.
Onbegonnen werk! Want dat zal alleen gebeuren als ze en keer zelf worden beroofd of hun dochters/vrouwen worden aangerand. En dan NOG zullen ze dat goed praten, want "eens links geindoctrineerd-altijd links geindoctrineerd"

telelezer | 24-09-16 | 17:53

Duidelijk verhaal. Mijn complimenten.

D. G. Narrator | 24-09-16 | 17:47

Gewoon even kort door de bocht: alles maar dan ook echt alles is kudt aan de islam. Klaar.

Conan de Rabarber | 24-09-16 | 17:46

Wat de oplossing is? De links-progressieve elites in het Westen moeten overtuigd worden van het islamprobleem. Dat zal niet zo één twee drie gebeuren, maar dat is de enige uitweg die ik zie. Alle andere opties zullen leiden tot enorme sociale onrust, dicataturen en geweld.

T0matenplukker | 24-09-16 | 17:46

Een somber vooruitzicht.

Ik heb een immense afkeer van de islam, moslims en alles wat eraan vastkleeft.

Maar ik vind het wel interessant allemaal om te weten hóe het in elkaar zit.

HypoPseudo | 24-09-16 | 17:42

Wat is er zo k** aan de Islam?
Ik vat het even samen zodat jullie niet zo'n lang stuk hoeven te lezen.
Dat scheelt weer, op deze zonnige zaterdagmiddag.

Wat is er k** aan de Islam (en de meeste andere religies)?
1. Onvoldoende respect voor het menselijk leven.
2. Onderdrukking van het kritisch nadenken.
3. Blijven geloven in een fantasievriendje, waar gezonde kinderen na hun veertiende mee stoppen.
4. Onderdrukking van van alle minderheden: vrouwen, homo's, atheisten, aanhangers van het Vliegend Spaghetti Monster.
5. De onbegrijpelijke en achaische neiging om geweld toe te passen. Bloed ruikt blijkbaar prettig.

Als je al deze vijf verschijnselen afzweert, dan wordt het weer een nette en gezellige boel, hier.
Ins'Allah en neem een biertje op het terras.

TPM | 24-09-16 | 17:40


@Jan, Leiden | 24-09-16 | 17:14

"Wat een lang verhaal. Was het niet eenvoudiger geweest gewoon even op te sommen wat er GOED is aan de Islam??"
.....

Om te benoemen wat er goed is aan de islam, is het woord 'opsommen' niet van toepassing; het woord 'opsommen' suggereert namelijk dat er een reeks, een opsomming - een meervoud dus - aan goede dingen te benoemen valt.
Dit is een misverstand.
Er valt helemaal NIETS te benoemen dat goed is aan de islam. Dus van een 'opsomming' kan al helemaal geen sprake zijn.
Peter Emile | 24-09-16 | 16:55

Is sarcasme u vreemd of neemt u alles letterlijk op?
Jan, Leiden | 24-09-16 | 17:14 |

Is ironie u vreemd, of vat u alles letterlijk op?

Peter Emile | 24-09-16 | 17:36

@Pieter V | 24-09-16 | 16:42

Woon jij in Nederland of in een overwegend witte wijk?

Instroom uit andere schengen landen, begint inderdaad vaak met werken. Maar na een paar jaar (als ze niet zo dom zijn om als eenmanszaak te werken) bouwen ze gewoon rechten op.

De eerste 100% afgekeurde Polen zijn er al.

Bovendien is het fijn voor ze dat voor WW hun arbeidsverleden in eigen land ook mee telt.

Je vergeet dat eerste generatie allochtonen (Italianen, Grieken, Spanjaarden, Portugezen en daarna pas Turken/Marokkanen) gewoon hier MOESTEN werken, omdat je hier geen vestigingsvergunning zonder arbeidsvergunning kon krijgen (en vice versa).

Met andere woorden met 1e generatie arbeidsmigranten is er geen probleem geweest (buiten xenofobie). Gezien de aantallen naar Nederland toekomen, zullen deze nieuwe groep snel in aantallen het aantal moslims gaan overstijgen.

Net zoals dat op dit moment Marokkanen blijk zijn met negatieve aandacht voor Turken, zijn zal al die toekomstige sociale vangnet gebruikers blij dat er totaal geen aandacht is voor hen. Xenofobie maakt mensen blind voor echte problemen, net als een kikker die je langzaam gaat koken.

De kans dat je slachtoffer in Nederland van een daad van een andere "Europeaan" is vele malen groter dan dat je slachtoffer van Moslim Terrorisme. Tenzij je er naar solliciteren uiteraard.

kermit_nl | 24-09-16 | 17:34

@koter | 24-09-16 | 15:36

Ik kan u wel uitleggen waarom de islam voor zoveel mensen zo aantrekkelijk is. Net als bij de meeste religies, gaat het bij de islam vooral om macht. Mánnelijke macht, om precies te zijn. De islam is bij uitstek een mannen-dingetje; er komt geen vrouw aan te pas. Vrouwen moeten hun bek houden, gehoorzaam zijn aan mannen, en zich bedekken, zodat andere mannen zich niet kunnen vergapen aan jouw eigendom en er zelfs met hun vingers aan gaan zitten.

De islam is - net als het christendom en jodendom trouwens - bedacht en bij elkaar gefantaseerd door mannen met baarden afkomstig uit archaïsche, tribale woestijnculturen in het Midden-Oosten. Die religies zijn een uitstekend middel om macht over anderen uit te oefenen door middel van dreiging, intimidatie, morele chantage en met groepsdruk als betrouwbare handlanger. Macht uitoefenen over domme mensen, afhankelijke mensen, en vooral over vrouwen.

Dreiging met goddelijke straf, intimidatie met het zwaard en morele chantage door te dreigen met 'public shaming', uitsluiting of zelfs moord.

En het is als man zijnde natuurlijk super-handig als je over een god kunt beschikken die bepaalt dat jij de baas bent omdat je toevallig een piemel hebt, dat je een vrouw als je eigendom mag beschouwen en dat je zelfs meerdere vrouwen tot je eigendom mag maken. Dat je die vrouw(en) ook nog naar believen én met goddelijke toestemming bont & blauw mag meppen is voor heel veel mannen een extra opwindende gedachte; SM is niet voor niks zo wijd verbreid, en voor heel veel mannen is seksualiteit sowieso al per definitie verbonden met machtsuitoefening en onderwerping.

Kortom: macht is geil. En een goddelijke vrijbrief om macht (en alle mogelijke perversiteiten die daarmee verbonden zijn) te kunnen uitoefenen over anderen en vooral over vrouwen, is voor heel veel mannen een uiterst opwindende gedachte. Dat is ook naar mijn overtuiging de enige reden dat IS zo'n enorme aantrekkingskracht uitoefent op al die moslimse laat-puberale machootjes; lekker de macho kunnen uithangen met granaatwerpers, messen, zwaarden en Kalasjnikovs, anderen voor je laten sidderen, de geilheid van de macht voelen, vrouwen grijpen waar & wanneer het je maar belieft, vrouwen aan je laten gehoorzamen, het gevoel hebben dat je iets betekent, ook al is het in negatieve zin.

Machtswellust en machismo zijn - helaas - wijd verbreid. De islam dus ook.

Peter Emile | 24-09-16 | 17:32

@Ravissant | 24-09-16 | 14:38

De ouders die hier kwamen om te profiteren van onze maatschappij die al decennia lang hun kinderen hebben opgevoed als criminelen en terroristen kunnen we hier inderdaad missen als kiespijn, evenals hun crimineel addergebroed.
Daar heeft Wilders het over.
Terug naar het land waar ze vandaan kwamen is dus een prima plan. Hun paspoorten hebben ze meestal nog wel, dus einde vakantie in luilekkerland.

Er rijden al heel lang geen treinen meer de landen waar die parasitair volkje vandaan komt, voor zover er naar die achterlijke landen ooit treinverbindingen zijn geweest.

De Nederlandse samenleving heeft het volste recht om zich te beschermen tegen criminelen die bovendien ons tot hun slaven willen maken.

Pieter V | 24-09-16 | 17:29

Wat een lange tekst! Als ik een boek wil lezen, ga ik wel naar de Bruna! Het is gewoon heel simpel met de Islam, geen zelfreflectie, geen zelfspot, geen begrip voor een ander. Dus niks mee te beginnen.

dubbelq | 24-09-16 | 17:27

@DearMud | 24-09-16 | 13:43
Goed geschreven, goede analyse.

kindapaas | 24-09-16 | 17:20

Zoltan 16:06
Je leest een boodschap die niet in het stuk staat. De boodschap is, dat islam niet te hervormen is zolang de jurisprudentie niet verworpen wordt. Er staat tevens dat er geen enkel beweging is om de jurisprudenties van de Koran te hervormen. Die is kut en blijft kut. Dat is de boodschap.
tipo | 24-09-16 | 16:15

Was eerder gekomen met deze krachtige gebonden samenvatting, had ik niet het hele stuk hoeven te lezen! 😆

Jan, Leiden | 24-09-16 | 17:18

@mallekater | 24-09-16 | 14:18

"Wat een lang verhaal. Was het niet eenvoudiger geweest gewoon even op te sommen wat er GOED is aan de Islam??"
.....

Om te benoemen wat er goed is aan de islam, is het woord 'opsommen' niet van toepassing; het woord 'opsommen' suggereert namelijk dat er een reeks, een opsomming - een meervoud dus - aan goede dingen te benoemen valt.

Dit is een misverstand.
Er valt helemaal NIETS te benoemen dat goed is aan de islam. Dus van een 'opsomming' kan al helemaal geen sprake zijn.

Peter Emile | 24-09-16 | 16:55

Is sarcasme u vreemd of neemt u alles letterlijk op?

Jan, Leiden | 24-09-16 | 17:14

@kloopindeslootjijook | 24-09-16 | 14:13

Boeddhisme is geen godsdienst maar een levenswijze.
Boeddha is dan ook geen god.
Daar zijn de boeddhisten zelf buitengewoon duidelijk over.

De islam is eigenlijk ook zoiets, een levenswijze en heeft met godsdienst niets te maken, dat vleugje godsdienst is net zoiets als de verborgen verleiders in reclame.

Het verschil is dat boeddhisten veel respect hebben, en in hun dagelijks leven ook tot uiting brengen, voor mens, dier en natuur.

De islam is precies het tegengestelde daarvan.
De islamisten verachten de mens, dier en natuur en hun leer vraagt hen om hun waandenkbeelden desnoods met geweld aan de ongelovigen op te leggen.

Een boeddhist zal dat laatste nooit doen
Die gaat liever de vissen in de rivier voeren omdat dat zijn karma ten goede komt.

Pieter V | 24-09-16 | 17:12

Als -ie had geschreven 'Waarom de Koran er niet de schuld van is' was het hier weer net zo'n kutpaneel geworden als normaliter altijd, nadat geen hond het gelezen had, met vierhonderd plemps van 'takkia' maar ik zal je zeggen de minst lekkere van de Dolly Dots die heette Ria.

LibertasSimplex | 24-09-16 | 17:07

Toch wel bijzonder leerzaam. Dat de Islam en alles wat er uit voort gevloeid is allemaal kut is, is geen nieuws. Misschien wordt het toch tijd om mijn beeld van de Arabische wereld bij te stellen middels staatspropaganda van de publieke omroep. Ignorance is bliss...

Rusteloze | 24-09-16 | 17:05

Mijn favorite hadith:
Sunan Ibn Majah (20:2556)
“The Prophet (peace be upon him) stoned two Jews, and I was among those who stoned them. I saw (the man) trying to shield (the woman) from the stones.”
- Toffe peer man, die Mo - echt vredelievend enzo.

Eduardo- | 24-09-16 | 17:04

@mallekater | 24-09-16 | 14:18

"Wat een lang verhaal. Was het niet eenvoudiger geweest gewoon even op te sommen wat er GOED is aan de Islam??"

.....

Om te benoemen wat er goed is aan de islam, is het woord 'opsommen' niet van toepassing; het woord 'opsommen' suggereert namelijk dat er een reeks, een opsomming - een meervoud dus - aan goede dingen te benoemen valt.

Dit is een misverstand.
Er valt helemaal NIETS te benoemen dat goed is aan de islam. Dus van een 'opsomming' kan al helemaal geen sprake zijn.

Peter Emile | 24-09-16 | 16:55

Wat is er kut aan Dennis Honing?
Dat ie daar uit gekropen is.
De overgrote meerderheid van de mannen beweert dat ze een kut willen. Ze doen van alles om maar aan en in die kut te komen, maar als 'puntje bij paaltje' komt haten ze die kut, want alles wat er op de wereld slecht is, verrot, corrupt, mensonterend en noem maar op, kanker, etc., noemen ze 'kut'.
Waarom is dit zo geliefde, zo gewilde lichaamsdeel synoniem voor alles wat slecht is? Het kan niet anders dan dat alle mannen misogyn / vrouwenhaters zijn. Stelletje mietjes!
In het Malikitisch Arabisch recht wordt de vrouw als 'scheur' aangeduid. Jullie zijn niet beter. Wat is er kut aan de islam? Dat die de vrouw met 'scheur' aanduidt. Wat is er kut aan de Nederlandse man. Dat ie alles wat slecht is met 'kut' aanduidt. Voor de Nederlandse man is de vrouw kut. Hij kruipt liever op de kont van een vent.

GeenTheeDrinker | 24-09-16 | 16:54

-weggejorist en opgerot-

datgeloofikniet | 24-09-16 | 16:52

Aan zich is de islam 1 van de 3 godsdiensten die god als hoogste entiteit hebben
Umberto die trotzoni | 24-09-16 | 16:36
.
De God van de Joden en Christenen is beslist NIET dezelfde als de 'god' van de ialam.
Eén van de 99 namen van die 'god' is: de misleider, (de bedrieger). Veelzeggend dat die namen in de Bijbel worden genoemd om Satan aan te duiden. 1+1=2.

Lupuslupus | 24-09-16 | 16:46

@kermit_nl | 24-09-16 | 14:21

"IPV te focussen op iets waar we waarschijnlijk nooit last van hebben of slachtoffer van woorden."

U bedoelt hiermee de moslims in Nederland? Echt waar?
Als dat zo is bent u toch echt een onvoorstelbare onbenul, gewoon even afwachten tot de moslimpopulatie tegen de 15% loopt en gegarandeerd de pleuris uitbreekt.
Dat is namelijk wat er in de wat nu moslimlanden zijn is gebeurd.

Die Polen waar u het over hebt hebben over het algemeen werk, zijn mogelijk ondernemer en proberen mij niet een of andere gore gewelddadige ideologie, desnoods met grof geweld, op te dringen.

We kunnen de Polen, die ons ook in WOII al hebben geholpen (Divisies van Amerikaanse Polen!) nog gard nodig hebben om de jihadisten / islamisten er weer uit te knuppelen en mogelijk ook de andere Visegrad landen.

De EU dictators zullen ons met huid en haar aan de islam uitleveren, maakt u zich maar geen illusies. Opperdictator in de EU, Angela Merkel is er al druk mee bezig.

Pieter V | 24-09-16 | 16:42

tipo | 24-09-16 | 16:15
Dank je Tipo, ik zal altijd een andere boodschap lezen van mystiek gemankeerde mensen zoals Honing. Echter, jouw kritiek op mij begrijp ik gedeeltelijk. Letterlijk schreef ik: 'de moraal van het verhaal: lees de koran en laat de jurisprudentie links liggen'

Zoltan | 24-09-16 | 16:39

Ik kan het korter en beter dan Dennis: De Islam is geheel kudt.

ballenkraker | 24-09-16 | 16:37

Aan zich is de islam 1 van de 3 godsdiensten die god als hoogste entiteit hebben dus de term ongelovige vervalt voor denk 2/3 van de wereldbevolking, dus al die mensen die zeggen dat ik ongelovig ben is ook weer uit de wereld, want zij zijn dus net zo ongelovig als ik zeg de gek, het is maar van welke kant je het bekijkt.
Stel het gewoon verplicht dat de preken/gebeden in al de gebedshuizen in Nederland in de landstaal moet geeft ook weer een stimulans om hem te leren, en kan een eventuele vijandige boodschap sneller worden ontdekt en buitenlandse vijandige voorgangers wordt het handwerk onmogelijk gemaakt.

Umberto die trotzoni | 24-09-16 | 16:36

Goed stuk. Met een mooi slot ook nog. Vind alleen het schijnbare thema, dat de islam kut zou zijn en wel hierom, niet overeenkomen met de heel goede inhoud wat ik dan weer begrijp want als het anders niet gelezen wordt kun je net zo goed chinees praten.

LibertasSimplex | 24-09-16 | 16:23

Waarom staat het sufisme er niet bij in de lijst?

gaffelbaard | 24-09-16 | 16:23

@ben kokhals | 24-09-16 | 15:51

Dat is niet één vijand! Dat is een heel nest van criminelen die een criminele organisatie hebben opgezet om de autochtone burgers met onhandelbare en gewelddadige barbaren op te zadelen als goedkope en zeer effectieve splijtzwam in hun samenleving.

Om de de autochtone burgers van hun geld te beroven om hun misdadige organisatie gestaag uit breiden, hun eigen megalomane plannetjes door te drukken en hun exorbitante levensstijl te bekostigen.

Er wordt nu door die criminele organisatie hard gewerkt om de transitie van democratie naar dictatuur te vervolmaken en de rechten van de autochtone burgers zover in te perken dat ze geen gevaar meer kunnen vormen voor hun dictatuur.

Iedere dictatuur heeft een handleiding.
Die van die criminele organisatie heet het Coudenhoven-Kalergi plan.

Pieter V | 24-09-16 | 16:19

Zoltan 16:06
Je leest een boodschap die niet in het stuk staat. De boodschap is, dat islam niet te hervormen is zolang de jurisprudentie niet verworpen wordt. Er staat tevens dat er geen enkel beweging is om de jurisprudenties van de Koran te hervormen. Die is kut en blijft kut. Dat is de boodschap.

tipo | 24-09-16 | 16:15

Een overlevering/hadith geven zonder commentaar van een hadithgeleerde is vrij zinloos. Je gaf zelf al aan dat er vier wetsscholen zijn. Wat zeggen de schriftgeleerden die aan het hoofd van dergelijk rechtsscholen staan. Dennis je vertaling schijnt ook niet te kloppen

"Sommige van de metgezellen van Mohammed waren er terughoudend in om geslachtsverkeer te hebben met de vrouwelijke krijgsgevangenen in het bijzijn van hun ongelovige mannen."

Het gedeelte "in het bijzijn van hun ongelovige mannen" schijnt een toevoeging te zijn die in het origineel niet voorkomt (sunnah.com/abudawud/12/110). Ook stellen de rechtsscholen dat je absoluut geen seks met een vrouw mag hebben indien de wachtperiode/iddah (en.wikipedia.org/wiki/Iddah) niet is afgelopen (3 menstruaties, 3 maanden). Dit is ook de reden dat een gescheiden vrouw niet direct mag hertrouwen maar moet wachten. Een van de redenen is zodat bepaald kan worden wie de biologische vader is van mogelijk nageslacht. Dat je zomaar een vrouw van straat kan plukken en er seks mee mag hebben is islamitisch gezien niet toegestaan.

Hier een interessant lezing van een Amerikaanse hadithexpert omtrent "shariah en geweld":
www.youtube.com/watch?v=OLFGcIcZbl8
Jonathan Brown is een interessant man met name ook omdat hij zowel Westers, moslims en deskundig is op gebied van hadith.

koter | 24-09-16 | 16:14

Er is nog ééntje een tikje erger. Dat is de politiek die deze uithemse toestand op onze rekening in ons midden plempt, aanmoedigt en dan onze monden snoert en onze handen op de rug bindt.
ben kokhals | 24-09-16 | 15:51
.
Klopt. De motie Halsema (het terugdringen van de islamisering is geen kabinetsbeleid) is destijds kamerbreed ondertekend behalve door de PVV en SGP.
Daaruit volgt dat ALLE andere politieke partijen de islamisering een geweldig goed idee vinden. (Al liegen ze vaak genoeg dat dat niet zo zou zijn).
.
Het wachten is op 15 maart. Nòg zijn de patriotten niet verslagen maar de tijd dringt. Dit zou wel eens onze allerlaatste kans kunnen zijn om Nederland te redden via de stembus.

Lupuslupus | 24-09-16 | 16:08

mooi stukje.

Zyprexa20mg | 24-09-16 | 16:06

-weggejorist-

Zoltan | 24-09-16 | 16:06

@eerstneukendanpraten | 24-09-16 | 12:52

Maar ja, je moet natuurlijk niet het gore lef hebben om de enorme aantallen mocrotuig van de richel tot verwerkbare aantallen terug te willen brengen.
Dat is wat Wilders wilde en die staat opnieuw in een politiek proces voor een politiek correcte rechtbank.

Pieter V | 24-09-16 | 15:55

Dank Dennis Honing. Islam is macht voor mannen. Ik mis mijn land van ooit.

frisenfruitig | 24-09-16 | 15:52

@nl04922 | 24-09-16 | 13:44 "Onder het kopje "Ken uw vijand"..."
.
Er is nog ééntje een tikje erger. Dat is de politiek die deze uithemse toestand op onze rekening in ons midden plempt, aanmoedigt en dan onze monden snoert en onze handen op de rug bindt.

ben kokhals | 24-09-16 | 15:51

@eerstneukendanpraten | 24-09-16 | 12:47

Inderdaad, de NPO gaat ons van ons geld weer eens even hersenspoelen dat de islam toppie is en wij allemaal schoften.
Dat doen ze dagelijks, maar er is weer een nieuw offensief door ze aangekondigd. Een hele serie met emo-terreur om ons duidelijk te maken dat wij toch echt ons zelf moeten afschaffen.

De echte schoften zitten bij de NPO.

Pieter V | 24-09-16 | 15:50

koter | 24-09-16 | 15:36 |
Wat de aantrekkingskracht is van de islam (en trouwens ook van andere religies)?
Heel veel mensen hebben gewoon een leider nodig. Die hebben de natuur van een 'knecht'. Dat is ook de kracht van de eerste regel van het Oude Testament: In het begin schiep God Hemel en Aarde. Dat impliceert dat jij een 'eigendom' bent van God.
Ik als ongelovige voel me het eigendom van niemand; ik ben slechts deel van het universum. En hoewel ik afhankelijk ben van planten voor zuurstof, zwaartekracht om op deze planeet te blijven staan, enz. enz. ben ik niemands 'eigendom'. Ik ben autonoom! En vrij!!!
En voor de rest is de 'aantrekkingskracht' het Stockholm-syndroom: pure doodsangst! Als jij enige waardigheid wil behouden kun je met overal dreigende dood om je heen van deze moorddadige religie, beter deze religie met beide armen omarmen. Anders voel je je, je hele leven een sukkel die bespuugd wordt en in zijn broek schijt van angst!

Aristotalloss | 24-09-16 | 15:49

Beste Dennis, wij hebben wederom je plempsel gelezen. Een punt van bezinning bij jou en je broeders zou de verbazingwekkende relatief korte periode bij het christendom moeten zijn tussen het verschijnen van het nieuwe testament van de bijbel en het zich aandienen van de eerste hervormers. Tot op heden ontbreekt het bij de islamitische godsdienst überhaupt van enig spoor c.q. aanzet tot hervorming, zoals jezelf constateert. Ergo miljoenen islamieten nu, meer dan christenen toen, lopen heden ten dage dus nog vele honderden jaren achter in hun geestelijke ontwikkeling m.b.t. het fenomeen godsdienst. Calvijn (1509-1564), Luther (1483-1546) en Zwingli (1484-1531) waren er dus vroeg bij. Zelf vind je het ook allemaal maar "vagina" om in je eigen idioom te blijven. Inderdaad "Wat niet is, kan nog uitblijven" schrijf je. Het is nu wel 2016 hoor. Verlaat daarom het ideologische grote sprookjesbos van duizend en een nacht en wordt volwassen.

Een vrije paling | 24-09-16 | 15:48

ze roepen die krachttermen niet tegen de islam infiltranten maar tegen hun eigen bevolking, en noemen ze racist nazi xenofoob fascist enz enz enz, als die de ellende durven aankaarten.
Dat is heel wat anders dan wegkijken, dat is landverraad!
telelezer | 24-09-16 | 15:38

Ze doen beide... en wat je hierboven aangeeft. Rutte had het over tuig van de richel, PvdA over kutmarokanen. Ze blaten, maar doen niets.

Jan, Leiden | 24-09-16 | 15:47

Schrijven is schrappen en datzelfde dient met de complete islam ook te gebeuren.

yamahaha | 24-09-16 | 15:46

en zelfs ook bekeren tot het Christendom?
SaintNick | 24-09-16 | 15:23

LOL. Jouw sprookjesboek is beter dan de hunne ?

despecialist | 24-09-16 | 15:45

"Omdat genoezaam wegkijken door Europese en binnenlandse politici binnen Europa een gewoonte was. Ze riepen krachttermen zeggen we dan tegen die tijd, maar namen geen maatregelen"
@ Jan, Leiden | 24-09-16 | 15:24
.
ze roepen die krachttermen niet tegen de islam infiltranten maar tegen hun eigen bevolking, en noemen ze racist nazi xenofoob fascist enz enz enz, als die de ellende durven aankaarten.
Dat is heel wat anders dan wegkijken, dat is landverraad!

telelezer | 24-09-16 | 15:38

Wat een lang verhaal.
Was het niet eenvoudiger geweest gewoon even op te sommen wat er GOED is aan de Islam??
mallekater | 24-09-16 | 14:18

Inderdaad. Wat men fout vindt aan de islam weten we onderhand wel. Waarom vindt een kwart van de wereldbevolking het een fantastisch geloof; met een aanzienlijk percentage dat diep-religieus is. Wil juist weten waarom het zo veel mensen aantrekt. Als het één en al kommer en kwel zou zijn waarom bestaat het na 1400 jaar nog steeds... en niet als klein obscuur dingetje maar als een van de grootste godsdiensten ter wereld. Ontegenzeggelijk heeft het een gigantische aantrekkingskracht waar ligt dat aan? Waarom slaat het secularisme in dergelijk landen niet aan, en wat is de reden dat met ontwikkeling ook de religioziteit toeneemt (Turkije, Indonesië en Maleisië als specifiek voorbeeld).

koter | 24-09-16 | 15:36

Ik kan het niet beter verwoorden dan deze artiesten
youtu.be/ymLJz3N8ayI

Reeldutch | 24-09-16 | 15:36

"Wat er zo kut is aan de islam..?"
@ Dennis Honing | 24-09-16 | 12:29
.
simpel antwoord:
ALLES!

telelezer | 24-09-16 | 15:34

Lagonda 14:49
De verlichte interpretatie van de bijbel heeft zich ontwikkeld tot zelfbeheersing met een leegloop van de kerken tot gevolg want we hebben geleerd Zelf de Heer te zijn over ons dierlijke instinct. Althans, dat streven we in het Westen na en wordt als iets goeds gezien en vormt de moderne beschaving.

In de meeste aangehangen leerscholen die de islam interpreteren is dat geheel andersom. Zelfbeheersing is ijdelheid. Want je bent Zelf de Heer niet. Het dierenrijk is de norm voor de Islam. Als je niet opgegeten wilt worden, moet je in je holletje blijven, of een schutkleur aannemen of er afgrijselijk uit weten te zien, behalve voor je soortgenoot. Het slachtoffer is verantwoordelijk voor alles wat hem overkomt. De sterkste heeft zijn driften en insticten nu eenmaal, zoals hij geschapen is. Een tijger is een tijger.

tipo | 24-09-16 | 15:32

"Vroeger toen Nederland nog Nederland was."
@ centre pompidoe | 24-09-16 | 12:37
.
toen was geluk nog heel gewoon

telelezer | 24-09-16 | 15:32

nog meer islam:
Ik citeer:
"Bewoners van de Burgemeesterswijk in Maassluis zijn de overlast van een groep baldadige jongeren, naar verluidt van Marokkaanse afkomst, meer dan zat. Vrijdagavond werden in de wijk verschillende ruiten ingegooid en auto’s beschadigd."
www.telegraaf.nl/binnenland/26673600/_...

telelezer | 24-09-16 | 15:30

-weggejorist-

Johnsatyricon | 24-09-16 | 15:25

"Als zij geneigd zijn tot vrede". Dat voegt totaal niets toe, alsnog zou je dan je moeten onderwerpen aan de islam. Wanneer je dat dus niet wil mogen islamieten je alsnog terroriseren dan wel vermoorden.

De soenna is één en al gruwelijk geweld tegen elke andere vorm van religie of minderheden. Er staat een prijs op onze Europese hoofden en leegroven is compleet toegestaan. Dat laatste is al dagelijkse praktijk in Nederland, er wordt flink leeggezogen.

Wachten is alleen nog op het juiste moment tot de holocaust begint over tig jaar waarbij joden (ja, dan alweer), christenen, andere religieuzen die niet tot de islam behoren, anders seksueel geaarden, intellectuelen die kritisch zijn, magistraten e.d. de slachtoffers zullen zijn. Al deze groepen zijn nu nog in ontkenning dat het zo'n vaart niet zal lopen, want het leven is nu nog zo mooi.... het gaat nu toch óók goed? Tja....

Dennis, geloof het nu maar, islam en secularisme is een fabel. Wanneer er iets gebeurt wordt er genoegzaam weggekeken door de groepen die zich wel seculier noemen, je hoort ze niet. Zouden ze zich laten horen, dan zijn het vermeende leugenaars. Hun 4 wetsboeken zijn wat ze volgen, niet de geldende Grondwetten in Europa.

Ja, nu zijn we nog vrij en we leven nog, over dertig of veertig jaar, de volgende generatie, is dit niet meer zo. Omdat genoezaam wegkijken door Europese en binnenlandse politici binnen Europa een gewoonte was. Ze riepen krachttermen zeggen we dan tegen die tijd, maar namen geen maatregelen. En nu is het te laat.

Jan, Leiden | 24-09-16 | 15:24

En Dennis, begrijp me niet verkeerd, ik bewonder, respecteer en waardeer wat jij van binnenuit de Islam probeert teweeg te brengen en uit te dragen. Maar feit is bijvoorbeeld, dat jij net als elke moslim wordt verboden of ten strengste afgeraden, om het Nieuwe Testament te lezen. Wil je mij svp verklaren hoe het komt dat wanneer een moslim dat toch doet, het NT lezen, de meesten zich afkeren van de islam, en zelfs ook bekeren tot het Christendom?

SaintNick | 24-09-16 | 15:23

"Bewegingen die door de moslims graag worden afgedaan als uitzonderingen, maar toch concreet veel groter en machtiger zijn dan de Europese neonazi's en communisten."

Deze bewegingen (zoals IS en Al-Qaida) zijn geen uitzonderingen, je stelt dus dan een aanzienlijk deel van de moslims wereldwijd gelieerd is aan zulk soort groeperingen (wat is het percentage precies?)... en zijn ook nog eens machtiger dan neonazi's en communisten. Leg uit.

koter | 24-09-16 | 15:21

@Stortkoker | 24-09-16 | 12:54
Met het schrijven van sprookjes krijg je royalties.

Rest In Privacy | 24-09-16 | 15:16

Dan rest ons nog de meest belangrijke vraag Dennis... ben je nou moslim of niet? Als ik af ga op je schrijfsels (voor een MBO-er indrukwekkend) krijg ik sterk de indruk dat je er afstand van hebt genomen. In het geval je het nog steeds claimt... waarom?

koter | 24-09-16 | 15:14

Je kan lullen dat je zwart ziet, Dennis, maar ik kijk om me heen een zie enkel stompzinnigheid als het om de islam gaat. Het is niks, het was niks en het zal ook nooit wat worden.

Rest In Privacy | 24-09-16 | 15:10

Dennis, je schrijft tegen het eind "net als in de Bijbel en de Thora". En dat is nu de grote fout die velen maken, appels met peren vergelijken. Chronologisch en antropologisch gezien zou je de Koran alleen met het Nieuwe Testament moeten vergelijken, daarbij het Oude Testament buiten beschouwing latend. De uitkomsten van elke vergelijking zijn dan wezenlijk en verrassend anders...

SaintNick | 24-09-16 | 15:08

De islam bestaat uit een zooitje stammen die elkaar al pakweg 1400 jaar proberen uit te roeien.

Doen ze allemaal uit de naam van allah,mo of anders pakken ze de koran er wel even bij om hun gelijk te halen.

Het westen is niet te beroert om die stammen volop wapens te verkopen zodat de strijd om de ware islam door kan gaan.

Het westen is ook niet beroert om die stammen uit elkaar te spelen want de wapenindustrie is weer goed voor de westerse economie.

Doet het westen niet alleen bij de islam maar ook in Afrika en ga zo maar door.

Maar stel je eens voor dat al die stammen in de islam zich gaan verenigen en hun heilige jihad beginnen.

Voorbeelden te over van stammen die zich verenigd hadden en flink thuishielden in het westen.

Dan breekt de pleuris pas echt uit want de 5de colonne heeft al vaste voet in oa Europa gevolgd door de rest van de jihad strijders.

Voor de mensen die denken dat het wel zover niet zal komen zeg ik altijd.Kijk naar de geschiedenis want dat is tevens de toekomst.

komtdatschot | 24-09-16 | 15:05

-weggejorist-

datgeloofikniet | 24-09-16 | 14:56

Maar Dennis, Sunan Abu Dawud volume 2, hadith nummer 2150, die wordt toch door de meeste imams hier in NL beschouwd als sahieh of op zijn minst hasan? Niet dan?

SaintNick | 24-09-16 | 14:54

-weggejorist-

Mr.Perma.King | 24-09-16 | 14:50

Wat kut is aan de Islam, is dat het de duisterste drijfveren van de mens omarmt, aanwakkert en cultiveert. Waar de Westerse beschaving er op is gericht om onze seksuele, tribale en existentialistische angsten en instincten te overstijgen door ze te sublimeren en beheersbaar te maken (beschaving is in feite niets anders dan zelfbeheersing), is de Islam er op gericht om de mens zich door deze oerkrachten op sleeptouw te laten nemen.

Zo wordt bijvoorbeeld seksuele lust gezien als iets dat ontstaat door een provocatie van buitenaf, en niet als een fenomeen dat ontstaat in 't eigen wezen, en daarom dus beteugeld zou moeten/kunnen worden. Nee, het is de steen des aanstoots, de vrouw, die haar gedrag dient aan te passen.

In nagenoeg elke leefregel binnen de Islam kun je deze wetmatigheid terugvinden: de mens wordt gezien als een primitief onverlicht wezen, de insticten die zich bij hem aandienen worden gezien als prachtig, authentiek en waar, en het hersenloos reageren volgens deze instincten wordt aangemoedigd. En mocht dat problemen opleveren, dan ligt het never nooit niet aan jou, of aan jouw familie, of aan jouw tribe.

De Islam is in feite mensvijandig, en wenst ons terug de bomen in, terug naar een verduisterd bestaan, waarin wij niet meer kunnen, hoeven en mogen nadenken, en waarin iedereen hetzelfde handelt en aanbidt. Want afwijkingen, dingen die anders zijn, daar kan de Islam helemaal niks mee, want het diereninstinct is bang voor alles dat 't niet kent.

Lagonda | 24-09-16 | 14:49

-weggejorist-

datgeloofikniet | 24-09-16 | 14:46

Mr.Perma.King | 24-09-16 | 14:43
Elke keer dat ik hem op TV zie, zegt ie zinnige dingen. Hier op GS schrijft ie zinnige dingen. Waarom zou ik dat allemaal moeten negeren, omdat hij ooit de Islam heeft aangehangen ? Dan kan iemand dus nooit van gedachten veranderen ? Ik ben zelf nooit gelovig geweest maar wel agnostisch. Nu ben ik 100% overtuigd atheist. Zo gaan die dingen toch ? Tenminste, als men maar openstaat voor informatie.

despecialist | 24-09-16 | 14:46

-weggejorist-

Mr.Perma.King | 24-09-16 | 14:43

-weggejorist-

Mr.Perma.King | 24-09-16 | 14:43

Mr.Perma.King

Leest u de man zijn stukjes überhaupt?
Het zijn nou niet de meest pro-islamitische schrijfsels.

ska ska ska | 24-09-16 | 14:42

Petskast | 14:21
Haha kom niet aan de geblondeerde profeet van het "Vrijheid" geloof want dan komen z'n volgelingen wel even duiden wat Hij precies bedoelt en voor je 't weet zit jij en je familie in de trein.

youtu.be/jj8Yl48jg68

Ravissant | 24-09-16 | 14:38

De potentie van bloedvergieten en gruweldaden hebben elke vredige dag van dat land hun winterslaap kunnen voortzetten, om bij de hitte van de Arabische Lente langzaam uit zijn holen te kruipen, de geur van het kruit te inhaleren, en vervolgens de kant van de strijd op te waggelen.

Ach wat een schitterende zin, maar punt op de i, potentie is enkelvoud dus helemaal mooi is:

De potentie van bloedvergieten en gruweldaden heeft elke vredige dag van dat land zijn winterslaap kunnen voortzetten, om bij de hitte van de Arabische Lente langzaam uit zijn hol te kruipen, de geur van het kruit te inhaleren, en vervolgens de kant van de strijd op te waggelen.

Perfectie

schoneslapert | 24-09-16 | 14:37

Aan de reacties te zien ben ik 1 van de weinigen die het hele stuk gelezen heeft ? Goed stuk alleen had je het wat korter moeten houden denk ik, gezien de reacties. Je hebt gelijk dat de echte enge shit niet in de Koran, maar in de Hadith staat (verheerlijking van Jihad, moorden om een belediging etc). Goede punten om moslims mee om de oren te slaan. Hulde.

despecialist | 24-09-16 | 14:36

Dennis is bewijs dat gek en geniaal dicht bij elkaar liggen. Hij was gek, maar dit is lekker lezen hoor.

schoneslapert | 24-09-16 | 14:34

"Dit is niet wat we willen hier in Nederland. Wij waren veel verder. Als je mee wil en als je hier wil zijn dan moet je meegaan op die weg en niet ons dwingen terug te gaan naar duistere pre-verlichtingstijden."

www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/10/...
"Ik wil dat er veel meer debat is over de invloed van religie in de samenleving. Ik ben al jaren bezig na te denken over de islam. Waarom? Vroeger dacht ik na over Sartre en desnoods Marx. En allerlei interessante Westerse intellectuelen. Ik moet mij nu bezig houden met de koran en zo. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil dat het debat weer verlicht wordt, dat de samenleving weer verlicht wordt. Dat iemand zoals Theodoor Holman die dat ook wil niet door mensen half wordt aangevallen in woorden omdat hij dit soort dingen zegt. We zitten in een hele regressieve situatie hier waarin je aandacht moet besteden aan wenselijkheid en de eventuele redelijkheid van sprookjes. Het is toch niet te geloven dat we hier in terecht zijn gekomen. En dat niet vanuit de politiek met veel meer emotie en betrokkenheid gezegd wordt... Niet door iemand als Wilders die ook vaak niet begrijpt waar hij het over heeft, maar door intelligente mensen die weten waar ze het over hebben die zeggen Dit is niet wat we willen hier in Nederland. Wij waren veel verder. Als je mee wil en als je hier wil zijn dan moet je meegaan op die weg en niet ons dwingen terug te gaan naar duistere pre-verlichtingstijden. Wie zegt dit nou? Meer mensen zouden dit moeten zeggen. De Bas Heijnens en zo zouden niet zo in die columns zo van boven af kijken op het gekrioel en wat uitspreken over die meneer zegt dit en meneer zegt dat. Die zouden veel harder en emotioneler moeten zeggen dit en dit is wat wij hier willen en dit is wat wij niet accepteren. En wij als intellectuelen van Nederland staan hiervoor, maar dan doen ze niet. Omdat het binnen hun kringen niet geaccepteerd is of omdat je dan toch dreigt weggezet te worden als rechts.Als zij intellectuelen zijn is dit hun verantwoordelijkheid. Als je als opiniërende intellectueel met een column in een gezaghebbend krant dien je op dot moment dit soort dingen te zeggen schrijven. Liefst elke week. Mag ik als domineeszoon hier zeggen"

kloopindeslootjijook | 24-09-16 | 14:33

@petskast, jij begrijpt Wilders helemaal niet. Dus hier Duitse woorden gaan plempen doen jezelf nogal belachelijk maken.
roze_bril | 24-09-16 | 14:26
.
Ach dat is weer een trol die helemaal niets weet over de PVV, nog nooit hun verkiezingsprogramma heeft gelezen, nog nooit de PVV-standpunten in de 2e kamer heeft gehoord maar alleen na klept wat de msm en andere PVV haters wauwelen.
Het zou mij niet verbazen als @petskast een moslim is (of islam vriendje) maar ook een JooperT behoort zeker tot de mogelijkheden.
Het is gewoon dom volk: dom geboren en nooit iets geleerd.

Lupuslupus | 24-09-16 | 14:32

@petskast, ok voor de dompies onder ons. Je kunt uitstekend beleid maken op het verminderen van de invloed van de Islam zonder ergens jacht op te maken. Grenzen sluiten voor mensen uit moslimlanden. Geen subsidies meer voor moslimorganisaties. En net wat Wilders al zei kregen in de tijd van Drees Nederlanders een vergoeding om te gaan emigreren. Viel niemand over. Zo, de les is over. Vort, nu weer naar Joop en zeg voort wat je geleerd hebt.

roze_bril | 24-09-16 | 14:32

-weggejorist-

datgeloofikniet | 24-09-16 | 14:31

Petskast | 24-09-16 | 14:21 |
Het heil gaat ook niet komen van figuren als Dennis Honing die nog met beide benen in deze onverkwikkelijke ideologie staan. De beste wijze om de islam onderuit te halen is 'Kennis'!!! Èchte kennis. De echte historie, van echte wetenschappers. En die laat zien dat die hele islam B.S. is: bullshit! Een hoax! Nep. Van begin tot eind.
Zie mijn opmerking hierboven waar ik nog vergeten was te zeggen dat meer dan 75% van de tekst van de koran en andere heilige boeken afkomstig is van apocriefe teksten van judaïsme en christendom. Niks aartsengel Gabriël die Mohammed de koran ingefluisterd zou hebben! Plagiaat! Dàt is het. Diefstal. De grootste dief was Mohammed de 'veroveraar'!
www.youtube.com/watch?v=I5slk97ss2Q

Aristotalloss | 24-09-16 | 14:31

-weggejorist-

Mr.Perma.King | 24-09-16 | 14:31

-weggejorist-

Mr.Perma.King | 24-09-16 | 14:31

Als je een imam ziet en hoort spreken (schreeuwen,tieren en vloeken) dan weet je dat je met haat te maken hebt. Ja maar het is religie, endus een vredelievende bezigheid van aardse engelen, valt al niet te rijmen met het volume en de agressieve manier van spreken, laat staan de inhoud van van het goddelijk gebral.
De vraag is, hoe zou de dennis zijn schrijfsels voorlezen? Totdat ik het weet koop ik geen drone op de dealdumpert.

RickTheDick | 24-09-16 | 14:29

@petskast, jij begrijpt Wilders helemaal niet. Dus hier Duitse woorden gaan plempen doen jezelf nogal belachelijk maken.

roze_bril | 24-09-16 | 14:26

Weg ermee. Uitbannen, die verdorven, achterlijke leer die mijn land, mijn leefwereld verziekt. En meneer Honing, hoe aardig u ook schrijven kan, ik heb geen behoefte aan uw madrassa. Nog meer begrip voor een verderfelijke ideologie vergiftigt niet alleen mij hersens, maar vooral ook mijn humeur.

Peter Emile | 24-09-16 | 13:55
.
Mooi gesproken! Na het lezen van de koran, de talloze artikelen (o.a. die van Hans Jansen), het zien van youtube filmpjes over de islam, het nieuws lezend etc. ben ik al sinds véle jaren h.e.l.e.m.a.a.l klaar met die terreur.in.een.godsdienstig.jasje.
.
De islam verpest elke dag opnieuw het leven van talloze Nederlanders. Die worden en zijn verjaagd hit hun buurt, worden beroofd, bespuugd, uitgescholden, nagesist enz. Weg met de islam. Ik wil MIJN Nederland terug!
.
Dhr. Honing heeft vast wel zijn best gedaan op dit artikel maar nog geen 1000 artikelen zullen mijn mening veranderen. Niemand kan mij nog zand in de ogen strooien.
Er bestaat géén gematigde islam. De radicaal snijdt je hoofd er af terwijl de zogenaamde 'gematigde' je voeten vast houdt. Het is één pot nat; de alla akbar schreeuwers èn de zwijgende islam-massa.

Lupuslupus | 24-09-16 | 14:24

Wat zonde dat een deel het niet kan opbrengen om het goed te lezen.
Dit beschrijft namelijk ook waarom de endlösungen van meneer Wilders helemaal geen oplossingen zijn. Hij kan namelijk ook niks veranderen in de kern en als hij van de rechter én het volk op moslimjacht mag, is het werkelijke probleem nog steeds aanwezig.
Meneer Wilders zou dit stuk ook eens moeten lezen. Daar kan hij nog wat van leren.

Petskast | 24-09-16 | 14:21

@Graaisnaaiert | 24-09-16 | 14:11

PvdA /VVD /CDA/ D66 al die sociaal democraten die economische belang belangrijker vonden dan behoud en bescherming van eigen Nederlands identiteit. Overigens grootste uitverkoop kwam en komt niet door de Islam import. Maar door sell-out aan Europa. Er wonen nu al meer Polen (ingeschreven+ niet ingeschreven) in Nederland dan Marokkanen en die gaan ook niet weg. Zag je vroeger alleen in de zomer buitenlandse kenteken platen en was dat bijzonder, nu zie je straten waar soms wel een kwart oost-Europees zijn. En voor hen gelden inburgeringseisen niet.

Er komt een dag dat we terug verlangen naar status quo van rond de eeuw wisseling, waarin andere culturen hier wel aanwezig waren, maar buiten de grote steden niet hinderlijk zichtbaar.

Wist je dat je voor onder de 10 euro naar Roemenië kunt vliegen?
www.weflycheap.nl/retour-timisoara-e6...

IPV te focussen op iets waar we waarschijnlijk nooit last van hebben of slachtoffer van woorden.
Kunnen we beter kijken naar de structurele problemen die er zijn en aankomen.

Maar zoals iemand al terecht opmerken geld verdienen of omhoog klimmen gaat het snelst over de ruggen van een groep die toch niet zal antwoorden.

kermit_nl | 24-09-16 | 14:21

De lezers afraden de koran te lezen en ze vervolgens het bos insturen met allerlei gedetailleerde shit over de verscheidene stromingen van het geloof van de wrede. De een nog achterlijker en onnavolgbaar dan d'n andere.
Voor leken zoals ikzelf is de koran een uitstekende primaire informatiebron om een gezonde afkeer te ontwikkelen voor die hele islamo-fascistische kolere zooi.
Evenwel vind ik dit wel een leuke serie als aanvulling op het lezen van de koran en hadith.

Van Zessen Klaar. | 24-09-16 | 14:21

Wat een lang verhaal.
Was het niet eenvoudiger geweest gewoon even op te sommen wat er GOED is aan de Islam??

mallekater | 24-09-16 | 14:18

Onze zwarte Piet moet weg ,omdat na 100 jaar pas een handvol eisers zijn met een kleurtje, die zichzelf zien in de zwarte piet .Dat is het trieste van alles en daar begon alles mee.Terwijl het voor ons Nederlanders gewoon een kinderfeest is.,Die indruk heb ik wel.Toen dat uitgevonden werd, toen kwam Jip en Janneke .Dan de negerzoen die je niet meer kunt noemen.De meeste zwarte mensen in Oude Hollywoodfilms noemen zichzelf nikker in de film.Blanke mogen dat niet meer zeggen.Zeg je ze zijn zwart dat mag ook niet meer.Toen kwam er een commotie op Pipi Langkous.Het is echt te erg voor woorden.Dan op een school hier,heeft een moslim leerling gezegd dat het kruis uit de klas moet ,en die leraar doet dat ook nog.Daar begint het al mee.Waarom niet zeggen ,hier in Nederland doen we dat en thatsit.Een moslim leerling zegt tegen de juf ,dat haar blouse te wijd open staat.Hee waar leven we ? Dit pikken we niet never nooit niet.Maar op de andere kant staan ze te zwaaien met zwarte vlaggen en te roepen .Op de Erasmusbrug met rooie vlaggen en beden hun leider aan.Het mag allemaal hier.Maar een ding onze norm en waarden en vrijheden nemen ze niet af ,zeker te weten van niet.En Holland moet weer van ons worden .Men wil geen zwart Nederland .Multi culti in orde ( is niet gelukt ) maar men wil niet in een aard van oosten leven een soort mekka .

altijdfeest | 24-09-16 | 14:15

Dennis kan goed schrijven en weet duidelijk waar hij het over heeft. Maar toch, hij klinkt als een ex kettingroker die nu veranderd is in zo'n enge antie rook fanaat, meestal niet de meest mentaal stabiele, of geloofwaardige figuren.
Weet niet precies wat ik er van moet denken in ieder geval.

zwellevertje | 24-09-16 | 14:14

Vrijheid betekent ook het recht om te twijfelen en het recht om die twijfel uit te spreken.
Onder hen die niet twijfelen vind je veel van de radicalen en fundamentalisten.
Waarom al die straffen en repressailles op andersdenkenden? Waarom mag het niet niet met een geloof eens zijn? Waar zijn die straffen voor nodig?
Een uitzondering maken zijn Boeddhisten, waarvan je rustig andere geloven mag onderzoeken, die er alle vertrouwen in hebben dat je toch wel weer terugkomt. Maar dat komt misschien omdat het geen dienst aan een god, godsdienst, is.
Vreemd genoeg zijn veel gelovigen niet zodanig zeker van hun zaak dat twijfel of ter discussie stellen toegestaan kan worden. Het recht om dingen niet zeker te weten, en te twijfelen of je nou ergens voor of tegen bent, iets goed vindt of juist niet. Bijvoorbeeld in onderstaand filmpje is Aad van den Heuvel te zien vanaf minuut 2.00.
Wel bij de DWDD, maar goed.
dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/33278...
Twijfel is onderdeel van de westerse verlichte cultuur, het zorgt voor wetenschappelijke ontwikkeling en aanscherping en zelfrelativering. Op het moment dat je niet meer mag twijfelen, moet je op gaan letten.

kloopindeslootjijook | 24-09-16 | 14:13

Maar wie is er nou schuldig aan de hedendaagse problematiek? Diegenen die om wat voor reden dan ook die problemen veroorzaken of diegenen die sinds de jaren 60 deze problematiek geintroduceerd en gefaciliteerd hebben...
De nog niet uitgestorven zijtak van de Neanderthalis Destructivis kun je niet verwijten dat ze zich als Neanderthalis Destructivis gedraagt. Diegene die die Neanderthalis Destructivis uit haar natuurlijke habitat heeft gehaald en rucksichtlos heeft verspreid over de habitat van de Homo Civilis, daar moeten de spreekwoordelijk pijlen op worden gericht.
En net zoals je een kat wel een briefje met Lassie kunt opspelden, hij gaat er toch echt niet van blaffen, kun je de Neanderthalis Destructivis wel een (buurt)huis/geld/zorg/onderwijs en veiligheid bieden, uiteindelijk blijft het trieste feit dat alles toch stuk en iedereen dood moet die zich niet aanpast aan de eisen van diezelfde Neanderthalis Destructivis.

Graaisnaaiert | 24-09-16 | 14:11

kloopindeslootjijook | 24-09-16 | 14:00 |
Helemaal mee eens.
Dus: Weg met Kut!!!
Tenminste met het woord 'kut'. Of eigenlijk: met het negatieve gebruik van dat woord.

Aristotalloss | 24-09-16 | 14:07

Dit artikel van Dennis helpt me niet om sympathie voor de islam te gaan voelen. Ik kijk van de buitenkant tegen de islam aan en zie voornamelijk haat en vernietigingsdrang gericht tegen niet-islamieten. Geen enkele vorm van duiding kan dat gevoel wegnemen. Dit artikel voelt voor mij een beetje als een poging om begrip voor de islam kweken, ook al lijkt dat geenszins de bedoeling van de auteur. Hou toch op met dat constante islamgemelk. Ik heb alleen behoefte aan mijn eigen cultuur. Boerenkool en zuurkool met worst, heerlijke Nederlandse kneuterigheid en achterbakse bekrompenheid. Daar ben ik aan gewend en daarin voel ik me thuis. Ik wil de islam niet begrijpen. Ik ben volmaakt ongelukkig zónder geïmporteerde culturen.

Nivelleermarionet | 24-09-16 | 14:07

@nl04922 | 24-09-16 | 13:44

Hmm.... verdiep je eens in Mohamed Atta.

Salafisten mogen alles om niet op te vallen tussen de rest van de schapen.

Wat denk je wat Dennis doet?

Ik hoorde dat hij een klappen heeft gehad in Turkse moskee in Haarlem, vandaar dat hij in zijn eerste schrijfsel deze specifieke moskee aanhaalde en Turken ging bashen.

Marokkanen die dat hadden gezien en Marokkanen die hem kennen lachen hem uit, vandaar dat hij in tweede schrijfsel deze is gaan bashen. (hij schijnt om de hoek van een Vomar in Haarlem te wonen).

Hij ziet al die mensen als afvallige en derhalve om zijn eigen doel te bereiken is het goed om ogenschijnlijk wit voetje te halen bij de grootste gemene deler in Nederland. De blanke man met aversie voor de islam. En kennelijk gezien o.a. jouw reactie is hij daarmee succesvol.

Ondertussen zijn er mensen die bij hem thuis zijn geweest spontaan op vakantie geweest in Syrië en dat is schijnt ook niet iets van jaren geleden te zijn, maar vrij recent.

Verkijk je niet op een wolf in schaapskleren maar, bedenk waarom iemand je niet geheel kloppende, maar wel aansprekende, verhaal schrijft.

Masseren van bekrompen mensen begint met teksten die hen aanspreekt.

En als Dennis over een jaar 10 reaguurders der mate geïntreseerd heeft gekregen dat ze uit zichzelf zich gaan verdiepen en uiteindelijk zichzelf opofferen, dan heeft hij zijn doel bereikt.

Er was iemand die vroeg waarom hij niet naar Syrië is gegaan... het antwoord... Dennis is als PR machine veels te kostbaar.

Want zeg nu zelf, als e.a. Mocro, met dito accent bovenstaande heeft trachten over te brengen, had u die gifbeker dan wel met goed gevoel gedronken?

Laat je niet misleiden.

kermit_nl | 24-09-16 | 14:06

Al die islam duiding kan wat mij betreft gestolen worden en per direct gestopt. Ik ben er niet in geïnteresseerd, in trouwens geen enkele godsdienst of beweging. Misschien kan DH eens voor de verandering doorgaan met nummeren vanaf #4361 die hij opnoemt. En dan niet, waar in een enkele aanslag zo'n 3.000 mensen zijn vermoord 1 nummer te geven, maar bij ieder slachtoffer één apart volgnummer vermelden en dan teruggaan tot waar zijn kut geloof begon.

Boy Cot | 24-09-16 | 14:06

-weggejorist-

Mr.Perma.King | 24-09-16 | 14:05

Geachte heer Honing, vanwaar die vaginale fixatie? Twaalf keer het woordje kut in een artikel vind ik niet echt overtuigend overkomen. Daarnaast vind ik uw conclusies ook niet echt sterk. Christenen nemen ook geen afstand van Bijbelse teksten. Het verschil zit in de interpretatie van deze teksten. Mag ik uit uw stuk afleiden dat alle imams de Koran teksten letterlijk nemen en deze ook als zodanig presenteren aan de moskeegangers? Als dat het geval is, dan had uw column uit slechts 1 regel kunnen bestaan: de islam is een gevaar omdat door de jaren heen de Koran en Hadith teksten letterlijk worden onderwezen door islamitische geestelijken.

Borrelende Boris | 24-09-16 | 14:05

"De islam is nooit daadwerkelijk geseculariseerd of hervormd." Nee, want dan zou die Islam er niet meer zijn, Dennis. Die Islam hoeft helemaal niet geseculariseerd te worden. De wereld waarin die Islam zich breed probeert te maken is een wereld die geseculariseerd is dan wel zich seculariseert, een wereld dus die schijt heeft aan Goden en godsdiensten, en de gelovigen, welke God zij ook aanhangen, vertelt dat hun God en de macht van die God enkel in hun hoofden zit.
"De islamitische jurisprudentie' bestaat niet in een seculiere wereld. Die heeft zijn eigen jurisprudentie die buiten en boven elke particuliere en idiosyncratische jurisprudentie staat.
Wat interesseren mij al die verschillende scholen die mekaar naar het leven staan. Ze maken mekaar maar af, zich beroepende op deze of gene bron. Als ze het maar uit hun hoofd laten om ons af te maken.
Islam is inderdaad kut,Dennis, zwaar kut, en de macht van de Islam dient volledig geneutraliseerd te worden. Geen Sharia, geen "islamitische jurisprudentie" die op welk maatschappelijk niveau ook bóven ons rechtsstelsel staat.

Schoorsteenveger | 24-09-16 | 14:03

diek | 24-09-16 | 12:37
Zo positief is dat ook weer niet, je krijgt er een hele stapel schoonmoeders bij.

botbot | 24-09-16 | 14:03

Kweenie, het woord kut wordt wel erg vaak gebruikt als negatieve connotatie.
Terwijl de meeste van ons voorkomen uit een daad, aldaar voltrokken, omdat ons paps het als aangenaam verblijf heeft ondervonden.
Dus leve de kut.

kloopindeslootjijook | 24-09-16 | 14:00

@Dennis, prima stukjes. Interessant is wellicht een persoonlijk stukje waarin je aangeeft toch aangetrokken te zijn geweest door dit kutgeloof en waarom.

roze_bril | 24-09-16 | 13:58

Met excuses voor de tikfouten, een gevolg van het gepiel zonder leesbril op mijn smartphone.

Peter Emile | 24-09-16 | 13:58

Wat ook best kut is beste Dennis, is dat je waarschijnlijk omgelegd gaat worden om deze kritiek!

Zou het wel zeer betreuren. Dat dan weer wel.

epidermalehegemonie | 24-09-16 | 13:56

Koran. Soenna. Qiyas. Idjma. Urf. Ijdtihad. Ibaha. Ad daroera. Hanafieten. Maalikieten. Sajfe'ieten. Hanbalieten. Asjaarieten. Maatoeridies. Ibadisme. Sjie'isme. Soennisme. Mijn hemel. Het zal allemaal wel. En het zal me aan mijn achterwerk oxideren. GeenStijl heeft iemand in huis gehaald die ons een cursus islam door de strot douwt.

Ik heb het al eens vaker geroepen hier: ik weet inmiddels meer, veel meer van de islam dan van de religie waarmee ik zelf ooit ben ge-indoctrineerde. Ik weet veel meer van de islam dan van welk ander primitief bijgeloof dan ook. En het schrijnende hieraan is: die kennis is ongevraagd en ongewild al jarenlang door mijn strot geduwd en in mijn gezicht gewreven. En nu gaat mijn favoriete, intens geliefde site, mijn eigen geestelijke honk, er nog eens een schep bovenop gooien. Nog een schep kamelenstront bovenop die meurende hoop bagger die zich al jaren ophoopt voor mijn voordeur.

Ik w'il helemaal niets meer weten van die onzindelijke religie, van die moreel rottende ideologische bagger, van dat fascistoïde gedachtegoed dat overal ter wereld complete samenlevingen ontwricht en. bovendien de persoonlijke vrijheid en veiligheid van mij en mijn parter bedreigt.

Weg ermee. Uitbannen, die verdorven, achterlijke leer die mijn land, mijn leefwereld verziekt. En meneer Honing, hoe aardig u ook schrijven kan, ik heb geen behoefte aan uw madrassa. Nog meer begrip voor een verderfelijke ideologie vergiftigt niet alleen mij hersens, maar vooral ook mijn humeur.

Peter Emile | 24-09-16 | 13:55

Een heel lap tekst om te zeggen dat de islam sinds haar oprichting tot en met heden, dus bijna 1400 jr lang, dood en verderf zaait onder het mom "Islam is Vrede!".

De islam is geen religie maar een politiek beweging van een gestoorde, diabolische en maniakale psychopaat en pedofiel, die volledig opgerold en verboden moet worden in het Westen!

MRF2739 | 24-09-16 | 13:54

@Aristotalloss | 24-09-16 | 13:32
Zo gek is hij niet. Heb hem twintig jaar al eens in levenden lijve een lezing horen geven, wat natuurlijk bijzonder moedig was omdat het toen nog helemáál not done was kritisch te zijn over de islam, wat zeg ik, om de claims van de islam te ontmaskeren. (Ook hij moest toen al zeer op zijn hoede zijn en werd zéér ernstig bedreigd.) Ik herinner me dat hij met name een overtuigend verhaal had over het feit dat het historisch helemaal niet klopt dat Mekka zo'n centrale plek inneemt in de islam.
Dank voor het posten, ik ga me weer eens in hem verdiepen.

Lewis | 24-09-16 | 13:53

afgerond naar boven is de islam dus inderdaad volkomen k*t. Een achterlijke woestijnideologie, waarin nog geen enkele renaissance heeft plaatsgevonden en wanneer je de huidige trend doortrekt er ook in de komende 1400 jaar een voortgaande regressie zal plaatsvinden.
Hoe het mogelijk is dat mensen met een IQ van boven de tachtig niet met alle kracht dit neogeloof verwerpen is mij een raadsel. Dat mensen behoefte hebben aan bezinning is van alle tijden. Sprookjesboeken letterlijk nemen en verstikkende groepsdruk, gelardeerd met midden-oosters fatalisme gaat geen enkele vooruitgang brengen. Het enige wat de islam ooit heeft voortgebracht is oorlog, diefstal, slavernij, discriminatie en leugens.
Dennis Honing heeft zich in deze ideologie gestort en is naar eigen zeggen gederadicaliseerd. Even een lekkere Godwin erdoorheen In plaats van een Joseph Goebbels heeft GS nu dus een Anton Mussert als stukjesschrijver. Voor het oog minder extreem, maar net zo fout. Ik neem Dennis Honing pas serieus wanneer hij met alle kracht de islam verwerpt.

Glasgow Argus | 24-09-16 | 13:53

Bedankt Dennis,hoe meer je weet hoe beter.
"Keep your friends close, but keep your enemies closer."

Genex | 24-09-16 | 13:53

De islam is gewoon bedacht om de vrouwtjes onder de duim te houden.
mijn oplossing voor het probleem islam, kort samengevat:
-islam verbieden in Nederland
-koran door de shredder
-Mekka nuken

King of the Oneliner | 24-09-16 | 13:51

Onder het kopje "Ken uw vijand"
Bedankt Dennis voor de info, ga zo door.

nl04922 | 24-09-16 | 13:44

De islam is gewelddadig, is dat de conclusie? Nou dan past het juist perfect bij het gewelddadige Westen.

Grrrrbachov | 24-09-16 | 13:43

catomar | 24-09-16 | 13:06
Mee eens. Ik heb een poging gewaagd, en het is goed geschreven maar de islam interesseert me gewoonweg niet genoeg om dit hele stuk door te akkeren.
We kunnen kilometers tekst er aan gaan wijden, het gaat niets doen om de verspreiding van deze haatcultus een halt toe te roepen zolang de boven-ons-gestelden deze 'nuttige idioten' gebruiken om een angstcultuur in de maatschappij te kweken. Want Nederland is net een slecht gemanaged bedrijf, met idioten aan de top die enkel aan eigen heil denken, en drones eronder die angstvallig zwijgen teneinde te voorkomen geslachtofferd te worden.
De Jihadi is de bruinhemd van het socialisme, hij is de bewapende stormtrooper die de linkse goedmens gebruikt om zijn falende ideologie alsnog iedereen op te leggen. Beide ideologieën bedienen zich van slachtofferschap en vijanddenken, de eeuwige 'struggle' tegen .... vul maar in, het kan vanalles zijn. Voor Nederlands progressieven zijn het allemaal Tanja's Neijmeijer, leuke idealistische jonge mensen die van de maatschappij geen kansen krijgen op een leuke baan. Ook in de laatste Drogrede (Troonrede dekt de lading niet) wordt er weer een smak geld in de slachtoffermolen gegooid, dat heeft al 40 jaar voor fantastische resultaten gezorgd.
Ja, de islam heeft allemaal onderafdelingen, boeien. Als het niet de islam was, gebruikte links een andere manier om terreur te zaaien. Dat heeft men in het verleden tenslotte ook gedaan. De islamitische jihad is de RAF van nu, en net als toen zijn er genoeg mooipraters - die zelf ver van de vuurhaarden wonen - die misdaden goedpraten en vergoelijken, en die de terreur misbruiken om de samenleving een kant op te duwen die niemand wil. My way or the highway.

Rest In Privacy | 24-09-16 | 13:43

Niet om het één of ander, meneer Honing, maar had in uw beschrijving nu niet één kleine referte gemaakt kunnen worden aan onze vrolijke vrienden van de Ikhwan, de Moslim broederschap?
-
Als deze grapjurken zich niet hadden kunnen manifesteren, dan was Islam in de twintigste eeuw een lethargisch gezelschapje kiblatbukkerts gebleven.

bisbisbis | 24-09-16 | 13:39

-weggejorist-

Mr.Perma.King | 24-09-16 | 13:33

Het enige dat je hoeft te weten van de islam is dat die hele islam gewoon een dikke hoax is. Verzonnen door kalief Abd al-Malik die regeerde van 685 tot 705. Hij had - net zoals de Romeinen het christendom naar zich toe trokken - een religie nodig om zijn verdeelde Arabische rijk te verenigen. Vòòr hem wordt de naam Mohammed nooit genoemd, noch de naam moslim, noch de naam koran. De religieuze Arabieren vòòr Malik baden en bouwden hun moskeeën in de richting van Petra. Mekka werd pas een heilige stad toen een clan met hun roots in Mekka de macht kregen: de Ommijaden.
Bovenstaande Wikipedia informatie van Dennis Honing is van nul en generlei waarde: je moet gewoon Tom Holland eens luisteren, Robert Spencer en bijvoorbeeld dit grristengekkie: Jay Smith.
www.youtube.com/watch?v=jorBwia9yFw

Aristotalloss | 24-09-16 | 13:32

@Copycrauw | 24-09-16 | 13:15
Zou niet zeggen dat al die landen straatarm zijn. Groot probleem is ook corruptie. Weet genoeg van Indonesië om dat te kunnen zeggen. Veel vriendjespolitiek en alles bedekt met Islam retoriek. Want Allah wil het zo. Dus niemand haalt het in zijn hoofd "in een lagere positie" om dat te "challengen" dat is politieke en sociale zelfmoord.

ca12nag3 | 24-09-16 | 13:30

Kom je erachter ik heb hier echt nul geduld voor, was hippie geworden of zo, of had fluitlessen genomen, gewoon af

Bokito ergo sum | 24-09-16 | 13:30

de schrijver had ook nog kunnen melden dat onderzoek naar de oorsprong van de koran alleen door moslims mag worden gedaan.niet-moslims krijgen geen toegang.
ook het tijdstip van het ontstaan van de koran is niet duidelijk.daarbij zijn er vertalingen en aanpassingen geweest die historici de wenkbrauwen doen optrekken.
de opvolgers van M hebben veel aangepast.
met name de rol van de vrouw in de islam.
net zoals de christenen hun boek hebben aangepast,zo hebben moslims dat ook gedaan.met name om vrouwen te kleineren en onderdanig te houden.
eigenlijk is de islam ontstaan uit frustratie.
want honderden jaren lang zagen ze (joden) christenen hun invloed uitoefenen en hun hadden niks.

pejoar | 24-09-16 | 13:30

Ik vind dat er nog steeds wraak moet worden genomen op charly hebdo en van Gogh. Nu lijkt het toch alsof we buigen voor de islam. Wie aan onze vrijheid van meningsuiting komt, zal dit voelen. Deze aanval zou moeten worden gewroken door oneindig veel beledigingen van deze mohammed. Maar het blijft angstvallig stil

Tirade | 24-09-16 | 13:25

Ik wilde het best wel lezen,maar realiseerde mij halverwege dat ik zo islammoe ben.

Smept | 24-09-16 | 13:24

Mr.Perma.King | 24-09-16 | 13:17
Ik consumeer gewoon de mij aangeboden artikelen. Oninteressante sla ik gewoon over, vanwege niet relevant. Maar het laatste wat GS mij kan doen is kwetsen.
En ja, 10 jaar geleden had je andere reaguurders, zelfs zeer eloquente, maar je moet ook durven toegeven dat met de jaren ook de problemen anders zijn geworden.

Graaf van Egmont | 24-09-16 | 13:24

Wet=weer, sorry

BokoHalal | 24-09-16 | 13:23

'Wat kut is aan de islam, is dat...' zij bestáát. Ik hoef geen islamles hier, voor een atheïst is het sowieso grote onzin en de geschiedenis zoek ik desnoods wel op bij Wikipedia.

Er is maar één vraag belangrijk: Hoe stoppen we de toenemende invloed van deze achterlijke cultuur en dringen die wet terug in Nederland en Europa? Niet door hier serieus te gaan lopen duiden welke moslimsubstroming kutterder zou zijn dan de andere, het is allemaal niks!

BokoHalal | 24-09-16 | 13:22

Hoe lang gaat deze flauwekul nog duren?

Nilfisk | 24-09-16 | 13:21

Nederlanders willen hun land terug.
Full Stop.

R.B.Scott | 24-09-16 | 13:20

Halverwege afgehaakt.
Teveel religieuze BS.

plaszak | 24-09-16 | 13:20

Elke religie is kut. Sprookjes geloven omdat je niet beter weet.
Maar het meeste kut was wel het gebrek aan tieten in de vrijmibo. Geenstijl zakt wel erg qua niveau.

bocikam | 24-09-16 | 13:18

-weggejorist-

Mr.Perma.King | 24-09-16 | 13:17

Moslims zijn waar ter wereld dan ook, arm, laag of ongeschoold, laag IQ, ongelukkig, geen toekomstperspectief, niets te bieden etc. etc. Het midden-oosten, Afrika en landen als Indonesië, Pakistan en Bangladesh zijn (op de oliestaatjes na) straatarm en kansarm.

Dan moet er toch onder die 1.6 Miljard moslims een lichtje opdoen dat geloven in een of andere god je niet: rijker, gezonder en gelukkiger maakt, dat zo`n geloof als de islam helemaal nergens toe dient en je niets meer brengt. Ziet niemand van hen dan in dat zij een soort sprookje hebben nagewauweld dat zij van hun ouders hebben gehoord puur alleen om het kutte bestaan waarin ze verkeren een beetje draaglijk te maken. Zo`n hiernamaals is natuurlijk alleen een sprookje om je zoet te houden (aaaah ok, dus het hier en nu telt niet, maar het straks-als-ik-dood-ben)

Copycrauw | 24-09-16 | 13:15

-weggejorist-

Mr.Perma.King | 24-09-16 | 13:15

Mr.Perma.King | 24-09-16 | 12:59
Je zwitsalletje doet anders vermoeden. Of ben je uit de kerkers gekropen?

Graaf van Egmont | 24-09-16 | 13:15

Leuk al die verschillende uitvoering van al die Mohammedaanse sprookjes, maar uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer; DOOD aan alle ongelovige.

Uw Psychiater | 24-09-16 | 13:11

Om een lang verhaal kort te maken:
Islam is kudt en hoort niet thuis in de moderne westerse cultuur.

Schietmijmaarlek | 24-09-16 | 13:11

Shees wat een lap. Bedankt GS, nu heb ik RSI in me scrol-vinger.

normanius | 24-09-16 | 13:10

Kom Honing, ik gooi er maar eens een Godwin tegenaan: Die mafkezen uit het Derde Rijk hadden dus gewoon uit Neurenberg kunnen wegkomen met het betalen van bloedgeld. Als het aan de islam gelegen had tenminste.
Dat men er in het westen anders over dacht in 1945 zegt genoeg. Ik snap dus niet dat we in onze tijd, de islam wel omhelzen als zijnde een normale godsdienst.

Graaf van Egmont | 24-09-16 | 13:10

Zoveel dat zelfs een staatsomroep NPO de programma,s moeten veranderen ,waar velen Nederlanders en kijkers geen zin in hebben.Het boek wat nu gekozen is ,is de bijbel waarom komen nu zulke gekke dingen op ons burgers af ? Kerken gaan sluiten omdat er niemand meer heen gaat.Waarom moeten westerse burgers zich aanpassen aan mensen uit het oosten ? Nee het moet andersom zijn.Nederland wil geen islamisering.De meeste Nederlanders willen vluchtelingen opnemen,maar geen gelukseisers,want de meeste zijn dat.De criminaliteit wordt het meest gepleegd door allochtonen ,of ze nu hier geboren zijn of niet,volgens de programma,s en cijfers.Het wordt te veel ,want integren willen velen niet.Genoeg is idd genoeg .Het is ja niet zo ,dat we nog geen vreemdelingen hebben.Er zijn er genoeg ,nieuwe en die we al decennia lang hebben.Maar het moet wel gezellig blijven en dat is en wordt het nu niet meer.Als onze regering meer ballen zou hebben,en terugstuurde wat ook echt geen status heeft en krijgt,zou het nog wat anders zijn.Dan komt nog dat wij hier ons aan moeten passen,wat we zeggen hoe we ons kleden ,want er zouden mensen uit het oosten zich aan kennen storen.Kom op zeg.

altijdfeest | 24-09-16 | 13:10

Ik vind de zaterdag colleges van jongeheer Honing wel een aanwinst hoor.

atheïstisch stemvee | 24-09-16 | 13:08

Ik ben die hele Islam zo intens spuugzat dat ik merk dat ik het niet eens op kan brengen om dat stuk te lezen. Kan Dennis natuurlijk niks aan doen, ligt geheel aan mij. Ik vind alles wat met de Islam te maken heeft zo achterlijk dat ik het niet eens meer wil weten. Dat volwassen mensen nog in kwaadaardige sprookjes geloven en daar ook nog hun leven naar inrichten, het wil bij mij gewoon niet in. Door die kut Islam kunnen we de hele emancipatie (homo's, vrouwen) weer opnieuw doen. ik zeg alle moslims lekker terug naar de zandbak.

catomar | 24-09-16 | 13:06

wat is dit? islaminjectie langs de achterkant?
who cares!? islam zuigt en zal altijd blijven zuigen en deze shit interesseert me minder dan een drol op wielen

charissa | 24-09-16 | 13:05

Artikel gelieve door te mailen naar de Eerste en Tweede Kamer.

Nehemia | 24-09-16 | 13:04

Chinezen bashen? Leuk geprobeerd Dennis. Kruip maar weer in je moeders kut.

Hartgrond | 24-09-16 | 13:04

Ik lees toch liever een flyer van de Efteling. Ook sprookjes, maar iig nog iets om vrolijk van te worden.
Dit episteltje over de zoveelste repressieve stroming lijkt me vooral geschikt als wc papier.

Stortkoker | 24-09-16 | 13:02

-weggejorist en opgerot-

Mr.Perma.King | 24-09-16 | 12:59

Het compleet verbannen, uitsluiten en actief tegenwerken van religie is gewoon dé oplossing jongens en meisjes. Van irrationele levensbeschouwingen is nog nooit een samenleving beter geworden.

Antitheïst | 24-09-16 | 12:59

De NPO kan zich vast voorbereiden op haar documentaire die nu ongetwijfeld fair & balanced zal worden.

Rest In Privacy | 24-09-16 | 12:56

@Oprisp 12:51

Hulde en dank.
Met uw comment kunnen we eigenlijk dit topic wel sluiten!
next

Cousin Eddie | 24-09-16 | 12:55

Wij lazen vroeger voor onze lijst Mariken van Nimweghen, Lanceloet en het hert met de witte voet, Karel ende Elegast, dat soort boeken.
Fantasieverhalen, geschreven in de late middeleeuwen, 600 tot 1000 jaar zelfs na de avonturen vanmohammed (mhrih).
Het niveau van die verhalen was dusdanig, dat die vandaag de dag door kinderen van tien zouden geschreven kunnen worden.
Het IQ was vele eeuwen geleden aanmerkelijk lager dan nu.
Wat zegt dat dan over de verhalen en overleveringen van een pedofiele massamoordenaar en verkrachter, die van mond op mond generaties lang over zijn gegaan, tot dat iemand of enkele iemanden ze op gingen schrijven.
In een regio waar het gemiddeld IQ vandaag de dag veel en veel lager is dan in de westerse wereld.
Het wordt allemaal zo serieus genomen, die zei dit, en die zei dat, ze waren net enkele genaraties verder ontwikkeld dan apen.
Dus het zal me werkelijk aan mijn reedt roesten welke boekjes ze hebben en wat waarin staat, het zijn vroeg middeleeuwse sprookjes en zouden ook als dusdanig benaderd moeten worden.
Net zoals Karel ende Elegast, let wel 600 jaar na de koran verschenen gelezen wordt.
Net zoals de grottekeningen uit de prehistorie gezien moeten worden, als een stukje geschiedenis op weg naar de ontwikkelingen naar de mensen die we nu zijn geworden.
In de westerse samenleving dan.
Back to the middelages is altijd fout, het druist tegen de evolutie in.
Oh ja, en allah bestaat niet, maar dat is logisch.

Cuyahoga | 24-09-16 | 12:54

Ik weet niet wat vervelender is, sprookjes schrijven, of geloven in sprookjes.

Stortkoker | 24-09-16 | 12:54

Islam is het maatschappelijke equivalent van kanker: het zaait zich uit en is allesvernietgend.

Admiraal_de_Ruijter | 24-09-16 | 12:52

OT (maar toch ook weer niet)


Het AZC in de gemeente Pekela wordt teruggebracht van 500 naar 200 asieltoeristen vanwege de toegenomen overlast zoals winkeldiefstal en het lastig vallen van vrouwen waarvan er onlangs eentje onder dwang haar fiets moest afstaan aan twee lichtgetintiërs. Stond vanmorgen in de krant dat de meeste overlast werd veroorzaakt door asielzoekers uit (en u raadt het nooit) Marokko! En laat daar de islam ook leading zijn...

eerstneukendanpraten | 24-09-16 | 12:52

Jongens, er bestaat helemaal geen Allah. Hallo, hallo?

Oprisp | 24-09-16 | 12:51

@boerenbont.

Wat bent u een nijdig persoon. Zondaar!

Pompenkoning | 24-09-16 | 12:51

Probleem is met de Islam dat het niet alleen een godsdienst is, maar ook een complete staatsinrichting. En daarin verschilt het met andere 'geloven'. En daarom is het 'incompatible' met de westerse maatschappij, waarbij staatselementen zoals grondwet, gelijkheid en onafhankelijke rechtspraak de boventoon vieren.

Het zal mij m'n reet roesten of iemand in kabouters, de paashaas, god of wie dan ook gelooft, maar binnen de Islam is er altijd de neiging hier een ander ook mee lastig te vallen en hiernaar te handelen.

mrXL | 24-09-16 | 12:49

Zo. Hij heeft er weer een weekje werk op zitten, met het bashen van hetgeen hij ingetrapt was. Ik ben er ook ingetrapt. Maar dat moest wel, want er moest getrouwd worden, en zo. Mooi geschreven.

HMCuiteraard | 24-09-16 | 12:48

slim foefje op bedacht: Ze nemen altijd afstand van de daad, maar nooit van de tekst.

Dat hadid lijkt mij een uitdagend moreel ijkpunt voor de omgeving.

Pompenkoning | 24-09-16 | 12:48

Maar onze Publieke Omroep vindt alles wat met de islam te maken heeft helemaal toppie!

eerstneukendanpraten | 24-09-16 | 12:47

Juist ja.
Zeer interessant allemaal.
In de 20e eeuw stonden ze op de maan en dan nu dit.

Wat een drama en afgang voor de mensheid.

Cousin Eddie | 24-09-16 | 12:47

In het kort dus even samengevat, resumerend: Er is een onderscheid tussen gematigde Islam (de goejen!), maar ook de klootzakjes die het verpesten vallen onder officiële islam. Die hebben volgens mij een naam: Wahabisten & salafisten. Als we die nu eens verbieden onder het mom van 'pleur op', dan houden we alleen moslims over die ook gewoon een huisje boompje beesje willen, met een af en toe een jointje van staatswege.

Vrijheid van godsdienst is een groot goed, maar er is niks mee om religieuze organisaties te verbieden om geld van buiten Nederland aan te nemen. Diyanet kan dan oppleuren en hetzelfde geldt dan voor de Saoeudische gesponsoorde Wahabi & Salafi moskeeën.

ouwespamhoer | 24-09-16 | 12:45

Islam-bashen. Wie is er niet groot mee geworden. Wie weet komt binnenkort de grote OekiBoeki wel naar de aarde afgedaalt en corrigeert je helemaal de moeder. Ik ga weer lekker turfsteken.

kingklatsch | 24-09-16 | 12:44

conclusie, iets wat we allang wisten. echter met het politieke wegkijken van vvd pvda & de cristenhond,, eeu bond,, eeu unie..
een geen ver van mijn bed show meer.
maar als ik uit mijn raam kijk en mn buurmeid/vrouw altijd met hoofddoek de deur uit zie gaan. maar als ze dan nog geen 300 meter verder is in de auto dat ding alweer af is... ja schandalig dat we zo iets tolereren in nederland. maar toch, ik doe er maar niets mee want anders ben ik rasnarcist

001001001 | 24-09-16 | 12:42

-weggejorist en opgerot-

boerenbont | 24-09-16 | 12:41

Bin Laden wilde met het neerhalen van de twintowers een wereldwijde fittie tussen wel en niet Islam-aanhangers triggeren.
Dat is buitengewoon goed gelukt. (Bush ging naar Irak waar Bin niet was en (lang verhaal) Isis/ met vluchtelingen meereizende terroristen.
Het is eenvoudiger om de religie (de Islam) te scheiden van de stammenoorlog die zich al voor de komst van de Profeet zich afspeelde en die zich gewoon, ondanks die religie doorzette.
Om het niet te moeilijk te maken: islamisme (de politieke tak) is fout. De religieuze tak is een individuele keuze en moet (en kan) zich binnen de grondwet afspelen.

Einde van de Domheid | 24-09-16 | 12:41

Lekker opbeurend verhaal!

Ars Vivendi | 24-09-16 | 12:40

Laten we het van een andere kant bekijken. Benoem de positieve kant van de islam.. Ik kan er iig een vinden. poligamie is toegestaan. En waarom ook niet. Wie vind er nog een? Iemand?

diek | 24-09-16 | 12:37

Vroeger toen Nederland nog Nederland was.

centre pompidoe | 24-09-16 | 12:37

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen