Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GS Collage Tour - Aflevering 1: Kantelmomenten

Papaesatanissimi534.jpg Redactionele inleiding: De eenmans interredactionele werkgroep cartoonduiding is terug op GeenStijl! En dat is goed, want een blik in het verleden kan ons onderwijzen over het heden en de toekomst. Over de spanningen tussen fatsoen en respect met vrijheid en meningsuiting aan de randen van historische revoluties. Wist u dat het volgend jaar 500 jaar geleden is dat Luther z'n 95 stellingen op de deur van de kapel van Wittenberg spijkerde en daarmee de eerste oratorische kogel door de kerk joeg? D'r is een boel verbeterd sindsdien - maar een stukje meer laïcité zou ons allemaal nog steeds erg goed smaken. Daarom is Kris Wellen wederom present, voor een leerzame zomerschool vol cartooneske historie. Met vandaag aflevering 1: Kantelmomenten Noem een kantelmoment in de geschiedenis en het ging er uiterst onfatsoenlijk aan toe. Of het nu ging om de Reformatie, de Franse Revolutie of de sociale strijd – om maar eens wat te noemen – het ging altijd gepaard met een hoop tumult. Omdat in het huidige publieke debat – bijvoorbeeld inzake eigenaardigheden van de multiculturele heilstaat of het totalitaire karakter van de EU – in toenemende mate wordt geklaagd over de ‘toon van het debat’ is het voor de broodnodige context misschien een aardig idee de introductie van een aantal fundamentele Westerse principes – denk aan democratie, volkssoevereiniteit, vrijheid van geloof, vrijheid van meningsuiting, sociale wetgeving, enzovoorts – eens de revue te laten passeren. Al die voor ons nu vanzelfsprekende fenomenen kwamen namelijk op uiterst onfatsoenlijke wijze en pas na bikkelharde strijd tot stand. Onder andere in spotprenten is het buitengewoon heftige karakter van het publieke debat tijdens historische transities goed te zien. De mop is dan ook dat de maatschappelijke echelons die momenteel het hardst klagen over de toon van het debat – denk hierbij aan de fijnbesnaarde medemensen uit de Bible Belt, de ‘liberale’ loopjongens van het bedrijfsleven en de socialistisch geïnspireerde wereldverbeteraars – vroeger, toen het nog om hun eigen principes ging, niet veel op hadden met fatsoen. Vandaag de aftrap van een zevenluik. De Reformatie Volgend jaar – 31 oktober 2017 – is het precies vijfhonderd jaar geleden dat de Augustijner monnik en theoloog Maarten Luther (1483-1546) naar verluidt 95 (link: https://www.britannica.com/event/Ninety-five-Theses) stellingen op de deur van de Schlosskirche te Wittenburg (Duitsland) vastnagelde. Stellingen, waarmee hij zijn theologisch goed onderbouwde weerzin tegen de verkoop van aflaten – bedoeld als afkoop van zonden – onder woorden bracht. Niet alleen het begin van de Reformatie en bloedige godsdienstoorlogen maar ook een belangrijke stap in de richting van eigen verantwoordelijkheid en geloofsvrijheid. Nu waren er al eerder lastpakken geweest die het gezag van de rooms-katholieke kerk hadden betwist in godsdienstige kwesties maar die eindigden meestal, zoals Jan Hus, als ketter op de brandstapel. In het geval van Maarten Luther liep het anders. Door de uitvinding van de boekdrukkunst konden vanaf circa 1450 boeken en pamfletten veel sneller, en goedkoper dan ooit, worden gereproduceerd en verspreid. Dat gebeurde ook met Luthers stellingname tegen de handel in aflaten. Tegen wil en dank werd Luther daarmee een soort volksheld maar trok hij uiteraard ook de aandacht van paus Leo X, die inkomsten uit de aflaathandel hard nodig had. Luther kon rekenen op steun van een aantal Duitse vorsten binnen het Heilige Roomse Rijk en weigerde te buigen voor het gezag van de paus én voor de keizer van het Heilige Roomse Rijk Karel V. Luther en zijn ideeën werden zodoende de inzet van zowel religieuze als politieke strijd en hij moest dan ook voor zijn leven vrezen. Met name de keurvorst van Saksen, Frederik III, beschermde de radicaliserende Luther echter en die maakte van de gelegenheid gebruik de rooms-katholieke kerk een zware slag toe te brengen. Maarten Luther vertaalde het Nieuwe Testament vanuit Griekse en Hebreeuwse bronteksten naar het Duits en zette daarmee de kerk als intermediair buiten spel. De centrale gedachte van Luther was dat de individuele gelovige via de Heilige Schrift, en dus zonder tussenkomst van de rooms-katholieke kerk, in contact moest kunnen treden met God. Omdat Maarten Luther zich bewust was van de mogelijkheden die de boekdrukkunst hem bood, schreef hij ook veel pamfletten. Teneinde de nog talloze ongeletterden eveneens te winnen voor zijn ideeën liet hij zijn pamfletten verluchten met spotprenten, waarbij hij kon rekenen op de deskundige medewerking van schilder/graficus Lucas Cranach de Oude (1472-1553). Maarten Luther was daarmee in wezen de allereerste cartoonist. Een goed voorbeeld van de samenwerking tussen Cranach en Luther is Digna merces Papae satanissimi et cardinalivm svorvm., uit 1545. Vrij vertaald: De duivelse paus en zijn kardinalen krijgen hun verdiende loon. Een naar huidige, hypersensitieve maatstaven schokkende spotprent, uit een reeks van negen. De spotprent toont kardinalen (met hoed) en de paus (met tiara) die niet alleen zojuist zijn opgeknoopt maar bij wie ook de tongen zijn uitgerukt. In dit tamelijk gruwelijke tafereel spijkert de beul de tong van de paus aan de galg. Boven de galg zweven handlangers van Satan die er met de zielen van de overledenen vandoor gaan. Het door Luther geschreven versje onder de prent luidt als volgt: ‘Wenn zeitlich gestrafft solt werden: Bapst und Cardinel auff Erden. Jr lesterzung verdienet het: Wie jr recht hie gemalet steht.’ Met deze prent in het achterhoofd kunnen opmerkingen over de toon van het huidige debat door erfgenamen van de Reformatie (bijvoorbeeld leden van het CDA, ChristenUnie en SGP) als ongeloofwaardig worden gekenschetst. De christenbroeders die zich niet beroepen op de theologische inzichten van Luther, maar op de godsvruchtige ideeën van Calvijn, kunnen zich evenmin beklagen over de huidige toon van het debat. In 1553 liet Calvijn de concurrerende theoloog Michael Servet op de brandstapel zetten. Niet erg fatsoenlijk. Afgezien van minder sympathiek trekjes van Luther, zoals zijn weerzinwekkende antisemitisme, vormden diens opvattingen de voorbode van een historische ontwikkeling waarin de mens, als individu met een eigen verantwoordelijkheid, meer en meer centraal kwam te staan. Je kunt van Luther van alles vinden, maar niet dat het hem aan moed ontbrak. Om duidelijk te maken dat hij volledig brak met de voorschriften van de rooms-katholieke kerk, het celibaat incluis, trouwde hij met de weggelopen non Katharina von Bora (1499-1552). Hij was dus beslist geen gezagsgetrouwe en gedweeë fatsoensrakker. Kan ook niet, wanneer het om fundamentele principes gaat. Eat that Buma, Segers en Van der Staaij. Papaesatanissimi1500.jpg

Reaguursels

Inloggen

Rare vergelijking. Een stuk papier op een deur spijkeren is toch heel andere koek dan gewapenderhand een staatsgreep plegen.

bintang | 17-07-16 | 05:27

Heb ik mij ook wel eens over verbaasd: 'de toon van het debat'. Iets zeer tegen het zere been zonder weerwoord beslissing en dan klagen dat de toon van het debat niet prettig meer is. Zonder op inhoudelijke argumenten in te gaan. Meestal is het dan een monoloog

Mark van Leeuwen | 17-07-16 | 01:24

Dank je Parel voor het mooie stuk.
Is die Gerard Leefkort alweer naar Joop toe? Zou hij het daar ook over neuken hebben? Mooie manier overigens om een discussie te eindigen. Wat een sukkel.

ondergrondse24 | 17-07-16 | 00:29

Hulde voor dit stuk.

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 18:22
En ook voor jou!

lanexx | 16-07-16 | 22:45

Hermes Trismegistus | 16-07-16 | 21:43,

Deze blijft ook goed; het heksenproces tegen Blackadder en zijn kat Bubbles, oftewel "Beëlzebubbles"...
www.youtube.com/watch?v=n_TYcX7pcT4

Dandruff | 16-07-16 | 22:25

Moet steeds hieraan denken! https://www.youtube.com/watch?v=rvmjt-xqHwI

Dit was onze vrijheid.

Hermes Trismegistus | 16-07-16 | 21:43

Basil Fawlty | 16-07-16 | 21:40

Joris again sorry... verkeerde topic. Please delete mate. Tx en Sorry.

Basil Fawlty | 16-07-16 | 21:42

Zat gisteren met Engelse vrienden in een Turkse resto op de gracht toen het gebeurde. 5 minuten lang stond het personeel op de bar totdat ze door hadden dat het een grote Erdogan scam was. Dat deed pijn.....

Basil Fawlty | 16-07-16 | 21:40

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 17:59

Ik ga die tegel even uitprinten en inlijsten. Spijker en kop.

Prof. v.d. Neuq | 16-07-16 | 21:27

Heeft GroenLinks al kotsbeu gehad?

Uw Psychiater | 16-07-16 | 20:53

@De Koreaanse Slet | 16-07-16 | 19:49

"Nee, ik deel meningen en invalshoeken vanuit mijn wereldbeeld, kennis, inzicht, en gedachtenexperimenten. Wat de wereld daarmee doet is niet mijn zaak."
Mijn complimenten: u slaagt erin om de denkwijze van de en het handelen van de EU kort, bondig en en duidelijk uit te leggen.

CLoVis | 16-07-16 | 20:44

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 20:21,

Precies, er is niks mis met immigratie an sich.
Het gaat fout door de "Politieke Correctheid" die dicteert dat een immigrant nooit bekritiseerd mag worden, en dat Nederlanders zich "dus" maar aan de immigranten moeten aanpassen.

Nog los van het feit dat het al decennialang onmogelijk is om mensen weer uit te zetten, ook als ze zich schuldig maken aan de ernstigste geweldsmisdrijven. Zelfs voormalige oorlogsmisdadigers en terroristen *moeten* we opvangen, van de EU en van de VN. Volstrekt logisch dat de laatste golf asieleisers op voorhand al begon te plunderen en verkrachten, nog voor ze hun 2e paspoort hadden; zij weten dat ze niet bestraft zullen worden. Pakweg 7 maanden geleden zette België 2 Afghaanse kinderverkrachters gewoon over de grens naar Duitsland; "nu is het jullie probleem". Het idee om ze even vast te zetten of anders terug naar Barbarië te schoppen vond men te barbaars.

Dandruff | 16-07-16 | 20:34

De Koreaanse Slet | 16-07-16 | 20:07,

Klets niet; er worden letterlijk Nederlanders ontslagen omdat Polen goedkoper zijn.
Daarbij komt dat het vooral om jonge mensen gaat, en die zijn in bepaalde beroepen sneller en beter dan Nederlandse van 45+. Het is vooral die groep die niet meer aan een baan komt. Van werklozen eisen dat ze aan het werk gaan heeft pas weer zin als de overheid niet zomaar 150.000 arbeidsconcurrenten binnenlaat.

A propos; onlangs noemde je mij een "nazi", en je voerde als bewijs aan dat je één van mijn opmerkingen niet had begrepen. ik vroeg je toen 12 keer om aan te geven welke opmerking dat was, maar daar las je per ongeluk 12 x overheen.
Weet je het al, ondertussen?
Of blijf je bij je standpunt dat je met laster meer bereikt dan met inhoudelijke argumentatie?

Dandruff | 16-07-16 | 20:27

@De Koreaanse Slet | 16-07-16 | 20:18:
Ach, iedereen loopt wel eens iets te schreeuwen hier.
Zelfs de reaguurders met zelfinzicht.

LuckyGirl | 16-07-16 | 20:26

In de kern komt het er op neer dat de islam een fascistoïde rovers-sekte is die parasiteert op meer ontwikkelde cultuur en die overal die niet-islamitische cultuur afbreekt en mensen tot slaaf maakt of vermoord – zie 14 eeuwen geschiedenis van de islam. Verder zijn er de politiek correcte trawanten van de islam die de islam willen afschermen voor kritiek en die steeds maar zeggen, ongeacht de duidelijk allah akbar aangedreven terreur, dat de islam een religie van de vrede is. Gezien de geschiedenis is een dergelijke discrepantie in interpretatie van de werkelijkheid een perfecte voedingsbodem voor steeds groter maatschappelijke tegenstellingen en heftiger kritiek en bloedige revoluties. Zodat we aldus aankijken tegen deze toekomst: steeds meer islamitisch-geïnstigeerde aanslagen, steeds irrationeler ontkenningen dat het iets met de islam te maken heeft, en steeds groter irritatie bij de gewone burger, die teneinde raad zijn stem gaat geven aan het politieke segment van Wilders, Le Pen, AFD en Trump. Met uiteindelijk waarschijnlijk dermate grote maatschappelijke tegenstellingen, dat er een scenario verschijnt die doet denken aan de burgeroorlogen in Libanon, Joegoslavië en Syrië.

notamused | 16-07-16 | 20:24

@De Koreaanse Slet | 16-07-16 | 20:07

Nou, ik ben wel de laatste die coulant is naar onze eigen bevolking. Ik haal ook regelmatig uit op diverse onderwerpen, ook rechtstaat en democratie. De burger heeft namelijk ook zijn verantwoordelijkheid niet genomen.
.
Echter, een elite met macht in handen, daar gelden andere maatstaven voor. Zeker wanneer zij macht aanwenden om burgerrechten te slopen. Uitkeringen zijn trouwens geen burgerrecht. Wordt wel eens door elkaar gehaald.
.
Bovendien dient een elite te leiden en bepaalde elite gedrag te vertonen, niet een volk in lijden te storten. Wat wat mij betreft de aanklacht verzwaart.
.
Ik vind overigens dat wanneer immigratie zou moeten plaatsvinden dit juist Polen en Bulgaren (lidstaten immers) zouden moeten zijn. En juist niet de zandbakkiers van buiten de EU. Ik ben sowieso niet tegen immigratie, ik ben tegen massa-immigratie en islamisering.

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 20:21

In het jaar 1572 presenteerde Maarten Luther in Wittenberg aan de Elbe volgens oud universiteistgebruik bepaalde (handgeschreven) stellingen als inzet van een wetenschappelijk twistgesprek.
Hij heeft niet geageerd tegen aflaten in het algemeen maar zijn grootste grief was die tegen de zgn. 'kerkaflaat', waarbij men tegen betaling een garantie kreeg voor het eeuwige geluk (waar doet mij dit aan denken?').

CLoVis | 16-07-16 | 20:20

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 20:02

Het punt is dat je enige nuance kwijt bent en maar woedend loopt te schreeuwen. Dit schiet niet op.

De Koreaanse Slet | 16-07-16 | 20:18

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 19:39

Ik bedoel hoe is het in godsnaam mogelijk dat elk jaar duizenden Oost-Europeanen hier een baan vinden en Nederlanders op hun gat blijven zitten?

Het antwoord?

Omdat iedereen met een Nederlands paspoort een redelijk inkomen krijgt zonder een er een fuck voor te hoeven doen dus tomaten plukken voor min of meer hetzelfde geld is geen optie voor deze luie tokkies.

Maar Bulgaren en Roemenen (die niet eens mogen komen) staan in de rij voor deze 1,000 euro per maand. Polen en Tsjechen doen het werk. Wie vernietigen Nederland dus? De elite of het verwende proletarische kutvolk dat zich te goed voelt of ziek zwak en misselijk thuis zit of simpelweg loopt te genieten van alles wat ze dertig jaar geleden gratis kregen.

De Koreaanse Slet | 16-07-16 | 20:07

Balkenende had niet zoveel met Luther eerder met Calvijn Kuyper en Colijn

Rest In Privacy | 16-07-16 | 20:06

@De Koreaanse Slet | 16-07-16 | 19:57

Ik neem in rl ook geen blad voor de mond. Ik leef echter een stuk korter dan u lijkt te denken. Vrijwel alles wat u aanhaalt gebeurde voor mijn tijd als stemgerechtigde.
.
Dus ik ben nu ook al een oude lul. Echt uw laster kent geen grenzen...

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 20:02

SyntaxError | 16-07-16 | 19:45
Ja, het eerste deel, het tweede deel is een verzinsel van Luckygirl.

Gerard Leeflang | 16-07-16 | 20:02

@De Koreaanse Slet | 16-07-16 | 19:49

Nee, ik deel meningen en invalshoeken vanuit mijn wereldbeeld, kennis, inzicht, en gedachtenexperimenten. Wat de wereld daarmee doet is niet mijn zaak. Wellicht draagt het iets bij, wellicht ook niet. Zo hoort een debat ook te zijn. Je gooit je 2 centen oo tafel zoals iedereen en uit het collectieve gedachtenwisselingsproces komt voor ieder een conclusie. Dwang past daar niet in.
.
Ik ben een burger, niets meer of minder dan een ander.

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 19:59

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 19:52
Ik kan er maar één ding op zeggen.
Neuk eens wat meer, dan ga je de wereld veel leuker bezien ;)
En nu terug je mand in.

Gerard Leeflang | 16-07-16 | 19:58

@De Koreaanse Slet | 16-07-16 | 19:47:
Je tweede alinea verbaast me oprecht.
Ik kan hem onderschrijven maar met een voetnoot:
Men is hier om te schrijven en om te lezen.
Voor mij is GS vooral een verzamelplaats van mensen die in ieder geval schrijven wat ze op het hart ligt.
Soms uitvergroot, soms met activistische inborst, maar wel gemiddeld recht door zee.
Handelen naar je woorden, dat kom je (soms gelukkig) nergens veel tegen.
Net zoveel reaguurders verbinden handelen 1 op 1 naar hun woorden als er groen-linksers zijn die een vluchteling op zolder hebben.
Dat doet niet veel af aan de meningen en zienswijzen die hier gedeeld worden.

LuckyGirl | 16-07-16 | 19:57

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 19:39

Je snapt overigens dan toch wel dat je een onderdeel van het probleem bent geworden. Het volk wat maar liep te janken: 'je mag het eigenlijk niet zeggen maar...' Dat uiteindelijk zijn en haar bek hield behalve als ze stomdronken in de kroeg liepen te blaten. Nu dertig jaar later zitten we met honderdduizenden immigranten die een pesthekel aan ons hebben. Waarom trok je toen je bek niet open? Dronken tor. Het waren de luie tokkies die ons toen naaiden. En het zijn nu de luie tokkies die ons weer naaien. Er zouden geen banen of mogelijkheden voor allochtonen moeten zijn. Met hoge uitzondering de hoogopgeleide kansenimmigrant. Maar jullie wilden de kutbaantjes niet en wilden het kutloontje niet en liever een uitkering. Dus toen haalde rechts Nederland Spanjaarden, Italianen en later Turken en Marokkanen om die vieze klusjes te klaren. Toen vonden de linkse socialisten (waar jullie voor stemde) dat het oneerlijk was om die mensen wel te laten betalen maar daarna weg te schoppen. Toen vonden socialisten (waar jullie voor stemde, want uitkering en CAO) dat ze best hun familie mochten halen. Dat hebben jullie dus allemaal zelf gedaan. Zelf gekozen. Uit luiheid.

De Koreaanse Slet | 16-07-16 | 19:57

Niet geheel moedig; zijn vertaling van het NT naar het Duits had hij niet gebaseerd op Griekse bronteksten maar op de vertaling van Erasmus het jaar ervoor (1516, van Grieks naar Latijn). Hierdoor kon hij zeggen slechts de vertaling van Erasmus te hebben vertaald en daarom niet verantwoordelijk te zijn voor de interpretatie.

Erasmus maakte (onder pseudoniem) ook nog een gigantisch kritisch boek over paus Julius II in 1514.

Mag hopen dat Erasmus in een van de komende delen ook zijn verhaal krijgt aangezien hij een voorbeeld was voor Luther (en later vijanden vanwege Luther's ego).

ArielSchmariel | 16-07-16 | 19:56

@Hemeltergend | 16-07-16 | 19:06
"Is dit nu een verholen oproep om toch echt geweld te gebruiken om het huidige tij te keren?"

Eerder een vrij lange versie van "Wellus! Nietus!".

Zelf verzonnen zgn. goddelijke regels als feiten presenteren en elkaar vervolgens daarmee hard om de oren slaan, gaat vroeg of laat altijd fout.

Dan maar een non moet Luther hebben gedacht.

SapperDeFlap2166 | 16-07-16 | 19:53

@Gerard Leeflang | 16-07-16 | 19:37

U kunt echt niet lezen, hè. U voegt in ieder antwoord op mijn tegel zaken die ontsproten zijn uit uw eigen hoofd toe. Ik schrijf niet dat ik meerdere nicks heb. Ik heb maar een GS nick. Ik schrijf echter vele dingen voor andere toepassingen. U durft anderen een dwaas te noemen. Leer eerst gewoon eens lezen. Dat lijkt al voldoende moeilijk voor u.
.
Een nick op een forum kan sowieso nooit een persoon representeren. Simpelweg omdat de topics leidend zijn in besproken materie en er dus vele zaken onbesproken blijven. Zeg nu zelf, u bent toch in het echte leven niet altijd een lasterende selectieve lezende bloedzuiger. U durft anderen een dwaas te noemen? Leer eerst even nadenken alvorens woorden op te boeren.
.
Voor de rest Gerard, maak er een zaak van zou ik zeggen. U vindt het nogal belangrijk. Ik zou bijna denken dat er achter uw nick zo'n meineed plegend kamerlid zit dat ons land naar de verdoemenis stemt. In dit geval begrijp ik uw opstelling wel. Komt dichtbij wanneer iemand zulke beelden schetst.

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 19:52

@compitaal | 16-07-16 | 18:18
Hitler was wel Rooms Katholiek gedoopt. En Stalin was Russisch orthodox,

Rest In Privacy | 16-07-16 | 19:51

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 19:39

Dus het is allemaal niet serieus. Je loopt gewoon wat woede te braken. Is dat zo?

De Koreaanse Slet | 16-07-16 | 19:49

Helaas maar de bronteksten van het Nieuwe Testament zijn uitsluitend in het Grieks, niet in het Hebreeuws. Luther vertaalde de Griekse tekst van het Nieuwe Testament, maar was daarbij ook geinspireerd door de Latijnse Vulgataversie.

Rest In Privacy | 16-07-16 | 19:48

LuckyGirl | 16-07-16 | 19:31

Ja zoals ik al zei. Hij predikt voor eigen parochie. Een gestoorde sekteleider van fanatieke christenen krijgt ook applaus van zijn discipelen als hij een paar woordjes spreekt. En uiteraard zullen ze hem zoals de Manson-family met hand en tand verdedigen.

Maar dat was mijn punt niet. Ik denk dat het naarstig tijd dat de grote mannen op GeenStijl daad bij woord gaan voegen en echte acties ondernemen. Hoewel dit misschien riskant zal zijn voor hun pensioen of uitkering denk ik toch dat ze eindelijk eens moeten opstaan en demonstraties moeten organiseren.

De Koreaanse Slet | 16-07-16 | 19:47

SyntaxError | 16-07-16 | 19:39
Niet wanneer je dat goed beargumenteert :)

Gerard Leeflang | 16-07-16 | 19:45

@Gerard Leeflang | 16-07-16 | 19:44
>Gerard Leeflang | 16-07-16 | 19:09
Maar dat was als antwoord op mijn post.
Waarvoor hulde

SyntaxError | 16-07-16 | 19:45

LuckyGirl | 16-07-16 | 19:31
"Hij zou zijn kop op het hakblok leggen voor jouw vrijheden maar niet voor de vrijheden van een volk, het kan niet veel idioter."

Waar beweer ik dat?

Gerard Leeflang | 16-07-16 | 19:44

Echt? Zijn er nu werkelijk nog mensen hier die reageren op @DKS?!?!
Je zou onkruid geen water moeten geven.....

pietprikkel | 16-07-16 | 19:44

@De Koreaanse Slet | 16-07-16 | 19:26

U denkt dat ik een activist ben? Moewhahahaha. Ik ben hier omdat ik iets kwijt moet, omdat ik dat al schrijvende leuk vind om te doen. Ik ambieer geen macht, ik ambieer geen gevolg. Ik ga dientengevolge niets leiden. Mensen moeten met mijn schrijfsels doen waar ze zelf zin in hebben. Misschien vindt men het interessant of grappig of verwerpelijk. Couldn't care less. Ik leg mensen geen dingen op. Dat is wat zij doen, wat u ook graag doet.

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 19:39

@@Gerard Leeflang | 16-07-16 | 19:09
Het aanvallen van een persoon geeft blijk van een gebrek aan argumentatie.
Dat je het maar ff weet :)

SyntaxError | 16-07-16 | 19:39

Thomas333 | 16-07-16 | 19:34

Yep. Maar als die eieren rot zijn zit je met een verrotte omelet.

De Koreaanse Slet | 16-07-16 | 19:38

GS Collage Tour - Kantelmomenten.
Alle religies en ideologieën zijn uhh.. Nou ja, niks voor mij.

Vroeger lulden we nooit over god. Alleen verwarde mensen deden dat. Jongens fantaseerden gewoon nog over de zwoele Zweedse dames van ABBA, die het Eurovisie-songfestival had gewonnen met het vooruitziende 'Waterloo'.
Tegenwoordig moeten we het met Conchita doen en is Zweden na Zuid-Afrika het land met de meeste verkrachtingen ter wereld. Tot zover de verrijking van de Noord-Europese cultuur.

Dat hele godsgeleuter hangt me oprecht de strot uit. Val toch dood met die onzin. Ben je gelijk ook een stuk dichter bij je fantasievriendje.

Stukje Zweedse geschiedenis uit het pre-islam tijdperk.
www.youtube.com/watch?v=J3ECxyIS9oI

Mike2054 | 16-07-16 | 19:38

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 19:14
"Ik lees trouwens dat u denkt dat deze nick een persoon is. Nou dat vind ik eigenlijk wel lollig. U ziet flarden van een persoon, perspectieven, gevoelens, gedachten die ik wens te delen. Andere dingen en schrijfsels deel ik dan weer niet via PvhZ."
Hoe kan laster dan mogelijk zijn? Je spreekt jezelf tegen en die paniekreactie van je vind ik nogal lachwekkend.

Daarentegen is het zeer eenvoudig om structuur, samenhang en kwade opzet aan te tonen in uw reacties onder de verschillende aliassen die u nu zelf beweert te hebben en daar een label aan te hangen.
In eerste instantie zal een OM zich hier niet mee bemoeien, maar zal er vooronderzoek gedaan worden waarvan de resultaten direct in een tenlastelegging geplaatst worden en één op één worden overgenomen in een strafzaak.

Wees maar blij dat ik zo lief ben, anderen zijn dat niet en u begeeft zich op erg glad dun ijs wat zich onder uw gewicht aan het begeven is.

Sorry voor de OT joris, ik moest deze dwaas even van repliek dienen.

Gerard Leeflang | 16-07-16 | 19:37

Je moet eieren breken voor een omelet.

Thomas333 | 16-07-16 | 19:34

@Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 19:14:
Wanneer DKS zegt dat je volledig doorslaat moet je iets goed gedaan hebben.
Hou op je te verdedigen tegen mensen die niet goed kunnen lezen, het is zinloos, tenzij vermakelijk.
Ik heb niets onoorbaars kunnen lezen in je reaguursels die ik zeer vaak iets bij vind dragen aan deze panelen.
Maar laat je niet te veel kapen door persoonlijke aanvallen. Ook Leeflang kan er wat van.
Hij zou zijn kop op het hakblok leggen voor jouw vrijheden maar niet voor de vrijheden van een volk, het kan niet veel idioter.
Schrijf voor degenen die willen leren en het kaft van het koren kunnen scheiden (en haal desnoods of ter lering en vermaak van anderen) scherp uit naar de trollz
als DSK of die irritante facebookknipoogjes van Geer.
Parel van het Zuiden +1.

LuckyGirl | 16-07-16 | 19:31

@Gerard Leeflang | 16-07-16 | 19:09
"Ik vind jou echt één van de grootste infame pisvlekken die ik ken"
Bedankt :)

SyntaxError | 16-07-16 | 19:29

Gerard Leeflang | 16-07-16 | 17:53
Als je nergens is gelooft ben je dwalende en slaap je slecht omdat je ziel geen rust kan vinden.

Van mijnheer pastoor gehoord of zo?
Mijn God (as a manner of speak) wat een bullshit!

pietprikkel | 16-07-16 | 19:28

Parel van het Zuiden |

Echte mannen halen hun gelijk met macht en kracht. Dus wanneer ga je jouw energie steken in het op straat gaan met een miljoen mensen. Een volksopstand is namelijk makkelijk geregeld met zoveel boze mensen.

Kijk naar de Turken. Die pikten het niet dat het fucking leger hun land overnamen.

Kijk naar die Oekraïners die pikten het (voor de derde keer in 30 jaar) niet meer dat de Russen de baas waren.

Kijk naar Syriërs. Die zitten al jaren in de ellende van een burgeroorlog om een dictatuur af te zetten.

Met andere woorden. Wanneer ga jij ophouden met blaten en jezelf eindelijk eens nuttig maken.

Geloof me maar, afgezien van de afwijking, loop je hier heel narcistisch trots voor eigen parochie te prediken. Leuk. Maar er zijn op elk moment van de dag ongeveer dezelfde 4-6000 mensen aanwezig op GeenStijl. That is it dude.

De Koreaanse Slet | 16-07-16 | 19:26

Ik stel dat er inmiddels geen sprake meer is van een rechtstaat.
@Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 19:14
Nou volgens mij functioneert onze rechtstaat nog zeer behoorlijk. Het is alleen dat wij steeds minder invloed hebben op de koers van de politiek d.m.v. verkiezingen, omdat Den Haag steeds meer te maken heeft met Brussel. Maar jij als burger kunt hier nog steeds je recht halen en je wordt nog steeds enigszins beschermd tegen de overheid.

Ik weet dat ik vaak kritiek heb op de huidige gang van zaken, maar dit mag ook wel eens gezegd worden.

atheïstisch stemvee | 16-07-16 | 19:21

necrosis | 16-07-16 | 19:04

Nee necrosis met de kleine n. Ik heb toch echt een leven met andere mensen.

Die kleine 'n' is dat een verwijzing naar iets?

De Koreaanse Slet | 16-07-16 | 19:19

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 18:57

Nee je draait volledig door. Ja de EU is een vervelend en naar bureaucratisch apparaat dat voor velen onbegrijpelijk is en het lijkt alleen maar geld te kosten. Maar als je er een beetje in verdiept dan zie je dat de EU een instrument is voor het volk en juist ervoor zorgt dat met pijn en moeite meer dan 31 landen plus associatieverdraglanden binnen Europa voor regulering en stabiliteit zorgen.

Natuurlijk faalt de EU bitter en enorm op heel veel punten. Maar probeer maar eens met een Duitser, Fransman, Engelsman een Ier en een Schot op stap te gaan? Neem dan ook nog een Spanjaard, Italiaan, Oostenrijker, Tsjech, Slowaak, Fin, Zweed, Deen, Litouwer, Let en Est mee en een Hongaar, Roemeen, Pool en Bulgaar. Heb je het perfecte restaurant al gevonden? Neem nu ook nog een Belg, Kroaat, Zwitser, Noor, IJslander en Luxemburger mee. Je snapt het al? Nee? Okay. Neem nu nog een Serviër, Albanees, Bosniër, Oekraïner, Moldaviër, Georgiër en een Montegrijn en Macedoniër mee.

Je begrijpt het al. Jij denkt nu al wat de neuk en waarom de neuk en fuck al die shot.

Nou. Omdat we als we als Europa of het Europese volk willen overleven we niet langer kunnen kutten met elkaar. We hebben de Russen, Chinezen en Indiërs in het oosten die naast de Jappen en Koreanen grote plannen hebben. In het westen zitten de Amerikanen en Zuid-Amerikanen. Onze afstammelingen dus ons goed gezind zou je denken. Maar nee niet echt. Dan heb je in het zuiden Afrikanen en Arabieren die ons bloed wel kunnen drinken.

De EU is kut? Deels met je eens. Maar zeker niet zo hysterisch als jij het brengt.

Vergis je niet.

Het waren de Polen die Wenen ontzette van de Turken. Die Polen kwamen omdat 'we' toentertijd onder de katholieke vlag leefde. Saillante daaraan is trouwens dat protestant Nederland de Turken wel zag zitten. Liever Turks dan Paaps zeiden we toen. Maar dat terzijde.

We zullen en moeten samenwerken in Europa. Ik en iedereen die dat snapt staat open voor welk alternatief dan ook voor de EU. Maar i.p.v. destructief ouwehoeren over de vernietiging van de EU laten we praten over een echt en nuttig alternatief.

De Koreaanse Slet | 16-07-16 | 19:16

@Gerard Leeflang | 16-07-16 | 18:46

Ik verwerp de rechtstaat niet. Ik stel dat er inmiddels geen sprake meer is van een rechtstaat.
.
Een rechtstaat houdt zich namelijk aan haar eigen wetten en regels, de grondwet in het bijzonder. Daar is geen sprake van. U neemt wel eens nieuws tot zich mag ik hopen.
.
En niet zo huilen over intimidatie gerardje. Ik stel een volstrekt rechtstatelijke afhandeling voor. Dat kunt u toch niet vrezen?
.
En ja. Alle tegels in deze draad kan ik uitstekend voor een rechter verdedigen. Als u de teksten goed leest ziet u dat ik nergens pleit voor zulke toestanden, nergens oproep tot zulke toestand. Ik kan het me zo voorstellen. En daarmee is uw poging tot laster ook zo aangetoond.
.
Ik lees trouwens dat u denkt dat deze nick een persoon is. Nou dat vind ik eigenlijk wel lollig. U ziet flarden van een persoon, perspectieven, gevoelens, gedachten die ik wens te delen. Andere dingen en schrijfsels deel ik dan weer niet via PvhZ.
.
En ja, deze nick gebruik ik om in tijden van radicaliserende machtpolitici die god noch gebod meer respecteren, wild rond zich heen slaande politiekcorrecte zeloten, en Islamoordenaars, even een flink zwart wit geluid te laten horen over hoe een democratische rechtstaat tot stand gekomen is, hoe deze te handhaven, en hoe deze te vergelden als dit echt niet anders meer kan. Want er lopen mij iets teveel mafklappers rond die denken dat het allemaal wel losloopt als je politici toestaat zich te gedragen zoals zij dat nu doen. Seriously, Europa loopt slechts twee passen achter op Erdogan.

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 19:14

SyntaxError | 16-07-16 | 18:56
Nee je moet niet blijven buigen, maar weerstand bieden wanneer democratie dictatoriale trekjes begint aan te nemen zoals de EU en bijvoorbeeld de Turkse regering laat zien.
Maar wel via de normale weg en niet zoals pareltje dat graag wil zien.

En daarbij moeten mensen die weerstand bieden beschermd worden zodat zij mogen zeggen wat ze willen en zo goede veranderingen kunnen bewerkstelligen zonder opgepakt te worden om hun mening.

Ik vind jou echt één van de grootste infame pisvlekken die ik ken, maar zou om jou je woord en mening te laten horen, mijn kop op het hakblok leggen.
Heb je iets dat je eigenlijk niet verdient, maar ik hecht nogal aan basiswaarden, ben ik nogal ouderwets in ;)

Gerard Leeflang | 16-07-16 | 19:09

@slet 18:58
Wilders wordt dictator of hij heeft geen ballen, het is ook nooit goed.

compitaal | 16-07-16 | 19:07

Goed verhaal al zal dit voor veel jonge reaguurders wat te hoog gegrepen zijn daar er veel letters en woorden in staan en dan ook nog eens jaartallen.

namensmijnhond | 16-07-16 | 19:06

Is dit nu een verholen oproep om toch echt geweld te gebruiken om het huidige tij te keren?

Hemeltergend | 16-07-16 | 19:06

Hulde voor Kris Wellen. Als christen ben ik zeer goed op de hoogte van de (kerkelijke) historie die ons arme mensen heeft begeesterd. Chris, de eerlijkheid gebied mij te schrijven dat je ons christenen nog enigszins spaart. Helaas hebben we ons in het verleden vergrepen aan ernstige en bloederige represailles, bijna IS waardig. Gelukkig liepen de moordpartijen niet in de miljoenen zoals ten tijde van de Franse Revolutie en daarna zoals ten tijde van de atheïstische dictaturen onder Mao, Stalin en Hiter en nog velen. Maar toch. We zijn schuldig, mea culpa, mea maxima culpa. Helaas werd het christendom ook voor het politieke karretje gespannen met alle kwalijke gevolgen van dien. Tja, politiek en macht. Slechte combinatie. Helaas grepen de protestanten ook naar de wapens na jarenlange onderdrukking, vervolging, martelingen en executies. Niet vreemd eigenlijk, maar toch. De bijbel spreekt andere taal. Maar dat is voor de echte kenners. Ook de door jou vermeldde executie Micheal Servet is eigenlijk een tragedie. De executie middels de brandstapel mislukte. De Calvinisten hadden geen ervaring met executies en brandstapels. De katholieken hebben daarvan met de gebruikelijke propagandaretoriek gebruik van gemaakt.
Het verschil tussen islam en christendom (christelijke godsdienstoorlogen tav islamitische) zit in de hoek van van de bijbelinterpretatie die in veel gevallen niet voor velerlei uitleg vatbaar is. Soms worden tekstgedeelten uit hun context aangehaald als bewijs van de gewelddadigheid in de bijbel - geweld dat zeker voortkomt in de bijbel omdat de mens nu eenmaal gewoon een gewelddadige natuur kan hebben. Jezus vat de gewenste geweldloze levensstijl in de bijbel eigenlijk samen in enkele zinnen:
Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en heb uw naaste net zo lief als uzelf.
----
Wat betreft het wettelijke gezag:
Herinner de gelovigen eraan dat zij de overheid en het gezag moeten gehoorzamen. Zij moeten bereid zijn om altijd het goede te doen. Zij mogen van niemand kwaadspreken en geen ruzie zoeken, maar moeten voor iedereen vriendelijk en zachtmoedig zijn. Vroeger hadden wij ook geen inzicht, wij waren ongehoorzaam, misleide slaven van onze zondige verlangens en lusten. Ons leven was vol wrok en jaloezie. Wij haatten anderen en wij haatten elkaar. Maar toen de tijd aanbrak dat God ons, door de komst van zijn Zoon, zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen, heeft Hij ons gered.
Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest
Tja, ten slotte hebben we ook nog eens 10 geboden waarin moord uitdrukkelijk wordt verboden en verworpen.

matrixbluepill | 16-07-16 | 19:04

@De Koreaanse Slet | 16-07-16 | 18:58
Ik ga niet weer met jou in discussie over Putin.
Moet jij lekker Pokemon gaan spelen?

necrosis | 16-07-16 | 19:04

Wanneer gaat GeenStijl eigenlijk een jong, vlot en hip bijkantoor openen in Ankara?

Er ligt daar ook nog wat wat zendingswerk.

SapperDeFlap2166 | 16-07-16 | 19:00

necrosis | 16-07-16 | 18:39

Turkije kan in de huidige staat en zeker met Erdogan toch NOOIT toetreden tot de EU. Echt niet. Dat zijn leugentjes van populisten die van toeters noch blazen weten. Politiek is een raar spelletje wat voor de gewone man moeilijk te begrijpen is. Het is als schaken of pokeren. Politici, althans de goede, zijn beroepsleugenaars, ze hebben een politiek doel en doen alles om dit diplomatiek en politiek te bereiken.

Voorbeeldjes?

Erdogan? Is geen politicus maar een straatvechter.
Poetin? Is geen politicus maar een spion annex boef.
Trump? Is geen politicus maar een louche zakenman ofwel een tweedehands autoverkoper.

Al deze mensen lijken voor het domme volk een man van daden. En ze stinken er massaal in. Van Rusland tot Amerika tot Turkije.

Helaas zijn onze domme sukkelige politici een stuk betrouwbaarder. Met een Rutte of een Timmermans of zelfs een Wilders weet je tenminste wat je hebt. Hoewel ik Wilders nog wel 180 graden zie draaien en fulltime dictator worden als hij de ballen daarvoor had.

De Koreaanse Slet | 16-07-16 | 18:58

Fijns! Een stukje westers cultuuronderricht. Meer!

Willibald von Klúúúk | 16-07-16 | 18:58

Dutchbeaurouge | 16-07-16 | 18:39
Goed. wanneer je beweert dat de eigen werkelijkheid te prevaleren is boven die uit een boekje waar jij aan refereert, moet ik je gelijk geven.

Gerard Leeflang | 16-07-16 | 18:57

@De Koreaanse Slet | 16-07-16 | 18:48

Ik volg de trend van burgerrechtensloop en vervolmaken van de Eurocratie. Het spijt me dat zij zo'n enorme vaart maken met het schenden van grondwet en democratie. Misschien kunt u daar eens gaan janken over radicaliseren?

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 18:57

>SyntaxError | 16-07-16 | 18:56
+ ?
(Geen bewering mijnerzijds, maar een vraag. Dat dat ff duidelijk is :)

SyntaxError | 16-07-16 | 18:57

@Gerard Leeflang | 16-07-16 | 18:49
Maar moet je daar dan ook maar voor blijven buigen?
Stel dat jij staat over 5 jaar te demonstreren, of je laat je op het internet negatief uitover 200 statushouders, en een busje europol komt je op pakken. ]
Dan denk jij: "Soms zijn democratische instanties wel hetgeen waar je mee te maken hebt, of je dat nou graag wil of niet."
En niet: "Zijn die instanties wel zo democratisch?
Wanneer heb ik gekozen om dit mogelijk te maken?"

SyntaxError | 16-07-16 | 18:56

@Hermes Trismegistus | 16-07-16 | 17:51

Ik vind 'm eigenlijk wel modern. Luther had zo in een aflevering van Jambers gekund.

SapperDeFlap2166 | 16-07-16 | 18:55

@Conan de Rabarber | 16-07-16 | 18:43
Nope, ik heb hier nog nooit stukjes mogen posten.
Mocht ik dat wel, ging het over heel andere zaken en schreef ik dat onder onderstaande nick.

necrosis | 16-07-16 | 18:52

Het 2 keer displays van dat nare plaatje is onnodig, in Dante's Goddelijke Komedie zitten er wel meer pausen in de hel. Ophemelen van Luther is zooo 1950!

Einde van de Domheid | 16-07-16 | 18:51

necrosis | 16-07-16 | 18:46
Sorry meneer necrosis, ik zat je maar wat te dollen. ;)

Gerard Leeflang | 16-07-16 | 18:51

Die reformatie was ook geen succes. Veel doden door gevallen, onderdrukking, geweld en fanatisme. Bovendien was Luther een keiharde anti-semiet en vrouwenhater.
Zijn collega, Calvijn vestigde een schrikbewind in Genève met veel slachtoffers tot gevolg.

Geef mij maar de pracht van de RK kerk, maar dan wel die van vóór Vaticanum II (jaren '60) toen alle tradities werden gesloopt, het latijn werd afgeschaft en het cultureel marxisme zijn intrede deed in de kerk, waar de marxistische Franciscus I de uitkomst van is.

Nederlander65 | 16-07-16 | 18:50

@SyntaxError | 16-07-16 | 18:45 Voor politici die willens en wetens ons land en het NL'se volk verraden, mag van mij wel weer even de wet uit 1945 uit de kast. We weten wat ze met Anton Mussert deden.
(om nog maar te zwijgen over hoe dat zooitje de uitslag v/h referendum in de ijskast wil houden)

Keyboardspeler | 16-07-16 | 18:50

@LuckyGirl | 16-07-16 | 18:42
Wacht maar tot ik achter de vorige nick van Gerard Leeflang kom.
Ik heb een kort lijntje met G-Unite...... and proud of it!

necrosis | 16-07-16 | 18:50

Wat is dit?

Sympathie voor aanslagen?

Einde van de Domheid | 16-07-16 | 18:50

SyntaxError | 16-07-16 | 18:43
Soms zijn democratische instanties wel hetgeen waar je mee te maken hebt, of je dat nou graag wil of niet.

Gerard Leeflang | 16-07-16 | 18:49

Twee kanttekeningen:

A) Hadden jullie dit stukje nou niet vast kunnen houden totdat het écht 500 jaar geleden was? Over vijftien maanden geldt de strekking ook nog wel. Nu is het een beetje een ontsnapte scheet.

B) Het stukje getuigt bovendien van een klassiek stukje geocentrisme. Niet alles begon in Europa, heer Wellens. Het humanisme ontstond in China, 2.000 jaar voordat Luther een kerkdeur vernaggelde. Confucius heette het heerschap.

Dus: als je een keer stukjesgewijs buiten de pot wilt pissen, moet je het wel goed doen.

Huupke | 16-07-16 | 18:49

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 18:34

Als de lezers (reagluurders) jouw woorden serieus nemen kom je toch echt tot de conclusie dat jij radicaliseert.

De Koreaanse Slet | 16-07-16 | 18:48

>SyntaxError | 16-07-16 | 18:43
En niet alleen in den Haag natuurlijk.

SyntaxError | 16-07-16 | 18:47

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 18:34
De eerste alinea laat perfect zien wat ik beweer. Ik laat mij niet intimideren en de mond snoeren door iemand die de rechtstaat blijkt te verwerpen door de doodstraf te willen gebruiken om gekozen volksvertegenwoordigers te laten hangen.
Dat zijn Uw woorden en wanneer u denkt daarmee een kans te maken in een rechtszaal wens ik u veel succes.

Gisteren wilde u nog stoppen met reaguren, dit lijkt mij een goed moment om die belofte in te lossen.


Gerard Leeflang | 16-07-16 | 18:46

@Gerard Leeflang | 16-07-16 | 18:40
Mevrouw Necrosis?
Punt 1: schrijf je mijn nick al bijna 8 jaar zonder hoofdletter, en dat weet jij omdat je eerder heb gepost onder een andere nick.
Punt 2: kom eens met een fatsoenlijke tafel, dan haal ik het bewijs van van mannelijkheid even uit mijn broek!

necrosis | 16-07-16 | 18:46

@Keyboardspeler | 16-07-16 | 18:39
Nou nou, een schavot en gratis rot fruit lijkt mij voldoende :P

SyntaxError | 16-07-16 | 18:45

@Gerard Leeflang | 16-07-16 | 18:36
Er groeit een sequoia voor uw hoofd?
Zij die beweren de democratie, de grondwet en het volk hier te dienen in den Haag zijn bewezen leugenaars.
Als jij graag wil geloven dat zij juist wel die 3 peilers dienen .. dan geloof je dat maar.

SyntaxError | 16-07-16 | 18:43

Het schijnt dat Kris Wellen hier ook vaste reaguurder is en dan de nick 'necrosis' gebruikt.

Conan de Rabarber | 16-07-16 | 18:43

@necrosis | 16-07-16 | 18:30:
Hai!
De nodige luchtige inbreng.

LuckyGirl | 16-07-16 | 18:42

@macmiep.nl | 16-07-16 | 18:33
Mijn postbode bracht me een religieus (Pinkstergemeenschap) blaadje wat bedoeld was voor mijn buurvrouw.
*snik*

necrosis | 16-07-16 | 18:41

@corbiere | 16-07-16 | 18:29

Heeft niets te maken met "common sense". Kijk naar de houding van veel politici. Zij vinden zich beter dan gewone mensen, dit is hun voorrecht, hun god given right.
.
En als mensen niet luisteren dan laat je toch gewoon de ME er op klappen. Paar vrouwtjes het ziekenhuis in, wat demonstranten harder straffen dan een terugkerende jihadi et voila. Oppositie onderdrukt.

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 18:40

Necrosis | 16-07-16 | 18:30
Ik ken alleen de locatie en die is ergens in Den Haag, een soort homecoming beste mevrouw Necrosis ;)

Gerard Leeflang | 16-07-16 | 18:40

Ik zou zo'n houten hangstellage graag zien verschijnen op het Malieveld [of van mijn part Lange Voorhout] en daar op dezelfde wijze Rutte, Peggold, Klaver en Samsom aan zien hangen.
Ik zoek alleen nog tanks, op MP staan er weinig te koop.

Keyboardspeler | 16-07-16 | 18:39

@Gerard Leeflang | 16-07-16 | 18:25

Lees mn tekst nog eens objectief en dus niet vooringenomen door je eigen mening. Dan zie je dat ik zeg dat spiegelen van je 'eigen' mening (die ik, zoals betoogd, dus altijd standaard als subjectief zie) aan andere meningen wijsheid/een vorm van objectiviteit oplevert. Of dat juist is? Geen idee. Het is in ieder geval wel pragmatisch en naar de actuele werkelijkheid gemodelleerd. Dat haal je nooit ofte nimmer uit een 350x overgeschreven sprookjesboek van 1000 jaar oud.

Dutchbeaurouge | 16-07-16 | 18:39

want de doodstraf waar jij voor pleit, is afgeschaft.
@Gerard Leeflang | 16-07-16 | 18:31

O ja?
www.telegraaf.nl/buitenland/26228000/_...
Klein probleempje, dan kunnen ze niet toetreden tot de EU.

necrosis | 16-07-16 | 18:39

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 18:22
U verwerpt de wetten en geeft de voorkeur eraan het recht in eigen handen te nemen.

Dan kan je lullen wat je wil, maar dat heet radicaliseren. Ook dat is terug te zien in die vele gezichten en verschijningen van je.

Jij zit op het verkeerde pad, bent dwalende en jouw mening zet mensen aan om het juiste te verwerpen, de rechtsstaat, en het onjuiste te omarmen. En dat al jarenlang.

Denk eens na en laat hoogbegaafdheid geen krankzinnigheid worden, voor zover je dat al niet bent.

Gerard Leeflang | 16-07-16 | 18:36

@compitaal | 16-07-16 | 18:18:
De mensen die je noemt hebben allen totalitaire macht gehad en elk een strakke leer hebben ontwikkeld:
Nazisme, Maoïsme, Stalinisme.
Met name omdat ze zichzelf de rol van een (half)god toebedeelden en kerkelijk geloof ze daarbij in de weg stond.
En de rol van de kerk is soms in met name WO2 is ,zacht gezegd, controversieel.
Ze vermoordden dan ook niet exclusief gelovigen, ze vermoordden iedereen die zich niet aan hun en hun leer onderworpen.
Ik pretendeer of suggereer niet dat ongelovigen beter zijn dan gelovigen.
Nooit.
Maar er is niets vreemds aan de stelling dat ongelovigen de grootste doorn in het oog zijn van alle geloven.
Ook atheïsten werden niet gespaard onder de regimes die je noemt.

LuckyGirl | 16-07-16 | 18:35

@Gerard Leeflang | 16-07-16 | 18:14

Oh en Gerard. In tegenstelling tot veel mensen die zich in Nederland laten wegdemoniseren beschik ik over de middelen en de wil om zulks als u weerstand te bieden. Schuif mij nog een keer zulke ideeën in de schoenen en ik hang u te drogen voor de rechter. Ik ben geenzins van plan mij te onderwerpen aan laster en smaad capice?
.
Ik wens niemand dood. Ik wens een herstel van de democratische rechtstaat. Ik zie echter mensen die niet ontvankelijk zijn voor democratische instrumenten als referenda en immer doorgaan met het afnemen van burgerrechten en inspraak. .
Ik leg 'm daarom even terug bij alwetende Gerard. Hoe ver mogen politiek en overheid gaan bij het schenden van burgerrechten? Todat een lokale bestuurder prime nocte prevelend voor de deur staat om uw dochter voor een nachtje lol voor haar huwelijk op te eisen? Of wilt u gewoon die bestuurder zijn?

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 18:35

@Gerard Leeflang | 16-07-16 | 18:31
Niet alles wat afgeschaft is hoeft dat te blijven.

SyntaxError | 16-07-16 | 18:34

@Gerard Leeflang | 16-07-16 | 18:14

Oh en Gerard. In tegenstelling tot veel mensen die zich in Nederland laten wegdemoniseren beschik ik over de middelen en de wil om zulks als u weerstand te bieden. Schuif mij nog een keer zulke ideeën in de schoenen en ik hang u te drogen voor de rechter. Ik ben geenzins van plan mij te onderwerpen aan laster en smaad capice?
.
Ik wens niemand dood. Ik wens een herstel van de democratische rechtstaat. Ik zie echter mensen die niet ontvankelijk zijn voor democratische instrumenten als referenda en immer doorgaan met het afnemen van burgerrechten en inspraak. .
Ik leg 'm daarom even terug bij alwetende Gerard. Hoe ver mogen politiek en overheid gaan bij het schenden van burgerrechten? Todat een lokale bestuurder prime nocte prevelend voor de deur staat om uw dochter voor een nachtje lol voor haar huwelijk op te eisen? Of wilt u gewoon die bestuurder zijn?

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 18:34

En wat bracht de postbode vandaag: "My imaginary friend is better than yours" - T-shirt. ;)

Rest In Privacy | 16-07-16 | 18:33

duitse herder | 16-07-16 | 18:04
De brandstapel. Denk je echt dat door reaguren, publiceren en vuistdiep in een blogje te zitten, dat bewaarheid kan worden? Of geef je jezelf bloot en zijn anderen jou een stapje voor?
Ik weet het wel.
Die brandstapel komt er niet, wel een kerker, want de doodstraf waar jij voor pleit, is afgeschaft.

Gerard Leeflang | 16-07-16 | 18:31

Kijk die LuckyGirl & Gerard Leeflang eens verliefd zijn.
Wanneer is het feestje?

necrosis | 16-07-16 | 18:30

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 18:11
Je hebt grotendeels gelijk, maar er zal toch wel enige common sense, zitten de schijnbaar "smeerlappen "die we gekozen hebben?
Maar anders heb ik ook nog geen goede oplossing voor het straffen van deze landverraders, waar ik mee kan leven, en die niet te duur is( ze hebben al genoeg geld gekost). Misschien is verbannen naar het midden oosten een optie( zonder wachtgeld en of pensioen)?

corbiere | 16-07-16 | 18:29

@compitaal | 16-07-16 | 18:18
Ik denk wel eens dat het atheïsme de westerse cultuur zal doen verdwijnen. Ja dat is vreemd uit mijn toetsenbord. Mensen hebben een -isme nodig. Zoals de -ismen van die twee lieden die je mij in de schoenen wil schuiven. Heeft niet gewerkt. Wat rest is lucht en ledigheid.

atheïstisch stemvee | 16-07-16 | 18:27

Gelukkig is Nonkel al een tijdje uit beeld, anders werd het ruzie.
Lewis | 16-07-16 | 17:33
Toevallig is Nonkel vandaag op GS gesignaleerd.
Zie 09:14 onder dit stukje:
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/07/...

Professor Superhirn | 16-07-16 | 18:27

Dutchbeaurouge | 16-07-16 | 18:03
Denk je niet dat de eigen werkelijk voor waar aannemen een vorm van zielsfraude is, net als bijvoorbeeld mindfullness?
je bedot dan jezelf en ook een ander wanneer je met iemand samenleeft omdat een verzonnen maakbare werkelijkheid voor waar aan wordt genomen.
Dat kan ook nooit stand houden in de veranderende omgeving waarin je als mens leeft.

Gerard Leeflang | 16-07-16 | 18:25

Of het nou om Luther gaat of om Calvijn.. zaak is dat noch religie noch politieke macht een keerpunt of kantelpunt kan aanbrengen in de vrije menselijke aard,zonder dit dwangmatig of met indoctrinatie te bewerkstelligen.
En dat gebeurt altijd met inbreng van de toon waarop het gebracht word. De een het met vlijende manipulatie, de ander met hysterische oneliners ala Timmerfranske.
De realisten zullen de toon van de politieke macht en de indoctrinatie als modern pamflet aan de social media moeten hangen, omdat de oude media de deur is waarachter zich een ander kantelpunt schuil houdt die de meesten niet zien.

deraderendraaien | 16-07-16 | 18:24

He, de linker duivel is Montgomery Burns van de Simpson serie!

Brainless talent | 16-07-16 | 18:22

@Gerard Leeflang | 16-07-16 | 18:14

Ah, u wilt mij van alles in de mond leggen zonder ook maar in te gaan op mijn uitleg. Tsja, dan stoppen we de conversatie, hè. Want die kunt u kennelijk alleen voeren. Mijn input heeft u zo te zien niet nodig om mijn mening te kennen.
.
Dat ik zo in de materie zit kunt u radicaliseren noemen. Ik zie dat even anders. Als de gevestigde politiek niet zo druk doende was en is om de burger van grondrechten en inspraak te ontdoen zou ik zulks niet eens overwegen. Echter, zij doen nou eenmaal wat zij doen. Op radicale wijze onze democratische rechtstaat te gronde richten. Zij hebben simpelweg dat recht niet.
.
Thomas Jefferson schreef ooit. "The tree of liberty must be refreshed from time to time by the blood of patriots and tyrants." Exact wat ik aangeef. De tirannen moeten worden gestopt. Anders is het over met de vrijheid in Nederland en Europa.

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 18:22

LuckyGirl | 16-07-16 | 18:00
Daarom slaapt jouw naaste ook zo goed en ben jij de uitzondering die de regel bevestigt door na het langs de slaapkamerdeuren lopend, in de spiegel kijkt en weer gaat reaguren midden in de nacht.
Jij hoeft mij niets wijs te maken, ik kan evil van verre ruiken ;)
Grapje hoor....

Gerard Leeflang | 16-07-16 | 18:20

@luto | 16-07-16 | 18:15:
Een ongelovige met een goed stel hersens ziet de huidige linksmensch als een gelovige.
Een gevaarlijke, dat is.
Vandaar de term "linkse kerk".

LuckyGirl | 16-07-16 | 18:20

Correctie; "Overigens had die andere Christelijke rebel, Calvijn dus,..."

ben kokhals | 16-07-16 | 18:19

Gemiddeld vreedzame ongelovigen: Stalin, Mao, Hitler, allemaal atheïst, al zijn er prutsers die Hitler RK noemen maar dat neemt niemand echt serieus..

compitaal | 16-07-16 | 18:18

"Afgezien van minder sympathiek trekjes van Luther, zoals zijn weerzinwekkende antisemitisme..."
.
Bestond die term "antisemitisme" toen al? Hoe dan ook, zijn groeiende weerzin kwam misschien voort uit de kennelijke inspannning van Joden om Christenen te bekeren, maar wanneer het omgekeerde gepoogd werd, het tot niets leidde. Overigens had die andere Christelijke rebel, Luther dus, juist geen hoge pet op van Mahomet en diens navolgers. Zie ook dr. Francis N. Lee "Calvin on Islam" (2000) www.historicism.net/readingmaterials/C... (pdf). Zowel Calvijn als Luther hadden vandaag de dag vast een linksmob en twitterpolitie op hun dag gekregen om hun monden te snoeren. Dus de zwaar bevochten vooruitgang wordt alweer hard teruggedraaid onder leiding van marxisten en regressief links.

ben kokhals | 16-07-16 | 18:18

Wat zal ie die non uit mekaar getrokken hebben nomnomnom! lekker hoor...

Durotar | 16-07-16 | 18:15

La Bailaora | 16-07-16 | 17:41
Het zijn vaak juist atheïsten (linksmensch) die de islam omarmen omdat ze zich afzetten tegen het christendom.

Helemaal mee eens.

luto | 16-07-16 | 18:15

Mijn grootste kantelmoment van vandaag is de invasie Turken in Rotterdam, die trouw zweren aan hun land, hun president, hun vlag.
En nee... ze hebben het niet over Nederland.
Pak alsjeblieft je koffers.
Ik ben helemaal klaar met jullie.

Schietmijmaarlek | 16-07-16 | 18:15

@compitaal | 16-07-16 | 18:11:
Ik schreef "gemiddeld".
Helder?

LuckyGirl | 16-07-16 | 18:14

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 17:59
Leuk verhaal, iedereen kan een annex schrijven om zich vrij te pleiten.
Maar dat jij aan de rechtsstaat tornt, die immers via democratische weg geen doodstraf meer kent, was me al duidelijk.
Via democratische weg, vastgelegd is de noodwet en onder bijzondere omstandigheden kan een mobiele rechtbank deze wel invoeren voor lieden als jij die schijt hebben aan het wettelijke gezag en door het dood wensen van gekozen volksvertegenwoordigers, blijk geven van radicaliseren.
De parallellen tussen uw denkbeelden en die van een jihadist zijn evident.

Gerard Leeflang | 16-07-16 | 18:14

Goed.
Hoe meer zielen bij GS, des te meer vreugd.
En des te groter de beweging kan worden.
De wens naar vrijheid is altijd aanwezig, of het nu het juk der religie betreft of de verstikkende en rovende overheid.

Nuchternederland | 16-07-16 | 18:13

@Dutchbeaurouge | 16-07-16 | 18:03:
Mooi verwoord, +1.
Iedereen is zijn eigen jezus (Lennon).

LuckyGirl | 16-07-16 | 18:11

@luckygirl
Pol Pot is vrede.

compitaal | 16-07-16 | 18:11

@corbiere | 16-07-16 | 18:00

Ik ben ook helemaal niet voor zulke evenementen. Ik denk dat je als burgerij op een gegeven moment niet meer anders kunt. Want het alternatief is namelijk veel erger. Een kleine groep mensen die de bevolking onderdrukt met geweld en demonisering, levens vertrapt voor hun gewin, eigendommen afneemt etc.
.
Bent u wel eens een tijdje in een dictatuur geweest, gepraat met mensen die aan receiving end van zulks hebben geleefd, gezien wat er nu dagelijks plaatsvindt in landen waar dit realiteit is?
.
Ik verzeker u. Dit is niet fraai, maar als de onderdrukkers niet anders toelaten.. ik bedoel, u ziet hoe het met verkiezingsuitslagen en referenda verloopt. Ze hebben er gewoon schijt aan.

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 18:11

Als er één soort mens is die geminacht wordt door alle gelovigen, is het de ongelovige mens.
En, gemiddeld gezien, de ongelovige mens is één van de meest vredelievende en vergevingsgezinde op aarde.

LuckyGirl | 16-07-16 | 18:08

We worden gratissss onderwezen op GS. Ik heb toch niet goed opgelet op school, merk ik nu. Thx.. ik ben weer helemaal bij. Next!

HdJ& | 16-07-16 | 18:07

Het enige dat in 2016 nog bestaat is de brandstapel. Derhalve heb ik wel een aantal kandidaten op het oog om daar weer leven in te brengen. En daarmee dit medium gloedvol te integreren in de maatschappij. De Nederlandse maatschappij om mee te beginnen.
Boekingen worden door GeenStijl gepubliceerd en beoordeeld.

duitse herder | 16-07-16 | 18:04

@Gerard Leeflang | 16-07-16 | 17:53

Thx, ja ik houd wel van een dotje filosofie. Er zijn bakken vol met feitelijke waarheden, maar bijna geen werkelijkheden. Er is maar 1 waarneembare werkelijkheid en dat is die je in je eigen hoofd maakt, en die is derhalve altijd subjectief. Ik geloof dat nergens in geloven óók een geloof is, want je gelooft in werkelijkheden. Jawel, dat is dus een dunne lijn aangezien ik net betoog dat er geen werkelijkheden zijn. Mooi toch? Het gaat erom dat je gelooft in je eigen werkelijkheid en dat je zoekt naar de objectiviteit door JOUW werkelijkheid te spiegelen aan die van anderen. Uiteindelijk vind je dan 'wijsheid' en dat is (een vorm van) werkelijkheid en derhalve zielerust, inclusief goede slaap. Voorgekauwde "werkelijkheden" uit oude boeken, verhalen, of van hedendaagse politici, het is allemaal 1 pot nat. Gekleurde leugens, subjectief en met driedubbele agenda gedebiteerd door belanghebbenden.

Dutchbeaurouge | 16-07-16 | 18:03

Gelukkig had ik al hoofdpijn.

Drukpers | 16-07-16 | 18:03

@head_pend_jervin | 16-07-16 | 17:49
Ik zeg ook niet dat er geen christenen zijn die de islam niet omarmen. Er staat niet voor niets 'vaak'.

La Bailaora | 16-07-16 | 18:01

@Gerard Leeflang | 16-07-16 | 17:53:
Psychopaten en narcisten slapen ook goed.

LuckyGirl | 16-07-16 | 18:00

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 17:36
Nou, ben niet zo voor zulk soort evenementen, maar ermee dreigen zie ik wel zitten.

corbiere | 16-07-16 | 18:00

De kern van het stuk onderschrijf ik volledig.
Bij grote veranderingen, liefst sprongen vooruit, zijn fatsoen en wederzijds respect niet de belangrijkste instrumenten in de geschiedenis.
Men kan niet van de redelijkheid uitgaan van de persoon wiens macht en/of gewin afgenomen dient te worden om progressie haar werk te laten doen.
Mooi.

LuckyGirl | 16-07-16 | 17:59

@Gerard Leeflang | 16-07-16 | 17:46

Nee hoor. Ik wil mensen die aantoonbaar de democratische rechtstaat hebben gesloopt (grondwet schenden, parlementaire mores verlakken, crimineel wanbestuur) voor tribunalen en bij veroordeling aan het schavot. Precies zoals de grondleggers van die democratische rechtstaten ons voorschrijven.
.
Onderdrukkers, en dat ben je dus wanneer je de democratische rechtstaat niet eerbiedigt, verdienen geen coulance. Dit betreft namelijk geen politiek dispuut of meningsverschil maar misdaden tegen de menselijkheid. Het is namelijk ook gekozen "volksvertegenwoordigers" helemaal niet gegeven om de grondwet en democratische rechtstaat af te breken of weg te geven. Die rechten zijn ons geboorterecht, geen politiek ruilmiddel. Dat is gewoon illegaal.
.
En in de assymmetrische verhouding tussen burger en staat is het de burger dan gegeven om de onderdrukkers te verwijderen. Opdat de geschoonde en herstelde democratische rechtstaat weer door kan.
.
Overigens kwamen de democratische rechtstaten ook niet geweldloos tot stand, hè. Onderdrukkers hebben namelijk nogal de neiging niet te luisteren. Dus moet je ze even helpen.

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 17:59

De reformatie begon in Gent, gelukkig hebben ze daar de boel later weer flink hersteld.

demdem | 16-07-16 | 17:57

Dutchbeaurouge | 16-07-16 | 17:45
Wat is de waarheid en werkelijkheid? Blijkbaar kunnen mensen met een schoon geweten goed slapen.
Als je nergens is gelooft ben je dwalende en slaap je slecht omdat je ziel geen rust kan vinden.
Wie is beter af en is de beter in deze?
Ik weet het wel.

Gerard Leeflang | 16-07-16 | 17:53

SapperDeFlap2166 | 16-07-16 | 17:45

Yes, Luther was Oké. Zouden we dit doorvoeren in de politiek en het bedrijfsleven zou de mensheid er beter voorstaan.

Hermes Trismegistus | 16-07-16 | 17:51

@La Bailaora | 16-07-16 | 17:41
Het CDU van Merkel is toch echt een christelijke partij.

head_pend_jervin | 16-07-16 | 17:49

sinar2 | 16-07-16 | 17:39
Wat jij beschrijft is typisch een False-flag.

Gerard Leeflang | 16-07-16 | 17:47

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 17:36
Wacht even. Dus door een ondemocratische handeling die een rechtsstaat ondermijnt, namelijk gekozen volksvertegenwoordigers ophangen, wil jij zelf de rechtsstaat eerbiedigen door een Van der Staaij niet te laten hangen?

Ben jij wel eens bij het Lange Voorhout geweest? Ja he....
Hoe lang kan jij de adem inhouden? ;)

Gerard Leeflang | 16-07-16 | 17:46

Religie is een vorm van marketing, je verkoopt "zielerust" omdat mensen dat nodig hebben. Dat schept overigens wel een verantwoordelijkheid die maar weinig religieuze verkopers snappen, ze redeneren vanuit zichzelf en hun eigen overtuigingen, zonder empathie. Dom volk. Zowel de verkopers als de kopers.

Dutchbeaurouge | 16-07-16 | 17:45

Eerst al die stellingen aan die deur spijkeren en er dan lekker van tussen gaan met een weggelopen non.

Ik mag die Luther wel.

SapperDeFlap2166 | 16-07-16 | 17:45

Geachte heer Wellen,
Dit maal verbaas ik me over uw artikel waarin u wel heel erg kort door de bocht trekt.
Buma, Seegers en Van der Staaij zijn beste belangrijke bühnevulling. Ze bereiken met kruimeltjes macht dat een deel van het volk rustig blijft.
Onruststokers kom je in de bijbel veel duidelijker tegen. Wat dacht u van bijvoorbeeld het verhaal van Simson? Een klassiek voorbeeld (in retroperspectief althans) van een succesvol terrorist (honderden mensen vermoord bij leven, bij zijn sterven nog even enkele honderden extra meenemend) met ernstige woedeuitbarstingen en geen enkel respect voor mijn en dijn. Toch word deze beste man in dit boek genoemd als rechter en voorbeeld.

Helder Groentje | 16-07-16 | 17:43

@sinar2 | 16-07-16 | 17:39
Het zijn vaak juist atheisten (linksmensch) die de islam omarmen omdat ze zich afzetten tegen het christendom.

La Bailaora | 16-07-16 | 17:41

Goed idee dit, ik hou wel van geschiedenis. Ff het geheugen weer opfrissen😊

Bavid Dowie | 16-07-16 | 17:40

@Gerard Leeflang | 16-07-16 | 17:35
Zoals het nu gaat halen christen het islamitische paard van Troje juist met open armen binnen.
Dit in de veronderstelling dat het niet uitmaakt wat je gelooft, als je maar gelooft. Van atheisten worden ze heel zenuwachtig want diep in hun hart zijn ze bang dat god toch niet bestaat en ze dus hun hele leven voor niets gebeden hebben.
Daarbij vergeten ze dat de islam juist als eerste christenen aan hijskranen gaan ophangen op de dag dat ze er mee weg denken te komen.

sinar2 | 16-07-16 | 17:39

Yep, de ene krijgt en Aflaat de ander krijgt 70 maagden. De ander die geeft brood en de islam geeft de dood!

Hermes Trismegistus | 16-07-16 | 17:38

Ja, doskabouter, dat is even schrikken hè, een stuk met inhoud op Geenstijl.

Tapu | 16-07-16 | 17:37

Ik had meer plaatjes verwacht bij een collAge tour.. of is dit een collEge toer voor mensen met VMBO engels?

JaquesDeMolay | 16-07-16 | 17:37

Ik stel me bij de eerst hangenden toch niet direct Buma, Segers, en Van der Staaij voor. Zo komen bij mij de Rutte's en Balkenende's echt eerst. Buma en Segers bij batch 30 a 35. Van der Staaij gaat vrij uit want probeert altijd de rechtstaat te eerbiedigen.
.
Ik zie trouwens het Lange Voorhout als een uitstekende locatie.

Parel van het Zuiden | 16-07-16 | 17:36

Die protestanten kregen tenminste wat voor elkaar, atheïsten zitten alleen maar te mekkeren op blogjes en durven de deur niet uit omdat de echte wereld te confronterend voor ze is.
Als er wordt opgetreden tegen de Islam, zullen christenen dat weer doen vanaf hun paard, atheïsten mogen dan de hooiwagen trekken of hun lichaam verkopen in het mobiele bordeel.

Gerard Leeflang | 16-07-16 | 17:35

Is een raadsel dit. Als je de eerste letter van elke zin pakt dan krijg je de url naar de tietenpagina.

Tommygunner | 16-07-16 | 17:34

Leuk, aandacht en waardering voor Luther.
Gelukkig is Nonkel al een tijdje uit beeld, anders werd het ruzie.

Lewis | 16-07-16 | 17:33

Heeft iemand per ongeluk zijn spreekbeurt op GS gezet?

doskabouter | 16-07-16 | 17:32

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl