Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Ingezonden opinie: Het ongelijk van Rob de Wijk

slide_12_wp.jpg De kaart hierboven laat zien hoe groot de Russische invloedssfeer was ten tijden van het Warschaupact. De kaart hieronder toont hoe de Navo is opgerukt in de richting van Rusland. Niet alleen voormalige Warschaupactlanden zijn lid geworden, ook voormalige Sowjet Republieken. NATO_expansion.png In 1954 droeg Chroesjtjov de Krim bestuurlijk over aan Oekraïne als vriendschapsgebaar. De Russische zeevloot had en heeft Sebastopol als thuisbasis. Omdat Oekraïne onderdeel was van de USSR maakte het weinig verschil onder wiens bestuur de Krim viel. Na de onafhankelijkheid van Oekraïne echter, laaiden er voortdurend conflicten op tussen Oekraïne en Rusland over de Krim. Bovendien is de overgrote meerderheid van de bevolking Russisch. In Oekraïne, met 44 miljoen inwoners, wonen ook nog eens 15 miljoen Russen. In februari 2014 veroorzaakte Verhofstadt veel onrust met zijn toespraak in Oekraïne, waarin hij verklaarde dat het land veel geld vanuit de EU kon krijgen, en visums voor de inwoners. Daarvoor had voormalig voorzitter van de Europese Commissie Herman van Rompuy in 2008 al gezegd dat de toekomst van Oekraïne binnen Europa lag en dat dit nooit tegengehouden kon worden. Ook Van Rompuy's voorganger Romano Prodi heeft verklaard dat Oekraïne ooit lid zou worden (2003). Deze uitspraken waren en zijn zeer gevaarlijk en kunnen een enorme crisis veroorzaken: Rusland ziet de NAVO en de EU steeds dichterbij kruipen. Militair en economisch ontstaat een omsingeling die voor een nationalist als Putin onaanvaardbaar is. De EU heeft als doel juist 'oorlog voorkomen', volgens Rob de Wijk, en daarbij verwijst hij steeds naar de drie Frans-Duitse oorlogen sinds 1870. Sinds de EGKS, EEG en EU bestaan, is er sprake van een langdurige vrede en -dus het werkt- zijn stelling. De huidige situatie met betrekking tot Oekraïne en Rusland is echter absoluut niet te vergelijken met de Frans-Duitse oorlogen. Het valt zelfs zeer te betwijfelen of Frankrijk en Duitsland met elkaar na WOII nog met elkaar in oorlog zouden zijn geraakt, zelfs als de EU of diens voorlopers niet zouden hebben bestaan. De risico's die nu worden genomen zijn volstrekt onverantwoord en lijken een provocatie omdat er geen enkele rekening wordt gehouden met de Russische positie: 1. De Russische invloedssfeer in Oost-Europa is enorm afgenomen en verdere afname kan door een grootmacht als Rusland niet meer worden geaccepteerd. 2. Rusland wordt al door een economische boycot vanuit Europa getroffen. 3. Kiev staat reeds vijandig tegenover Rusland en een verdrag met de EU zal die houding versterken ten gevolge van het gevoel 'gesteund te worden' vanuit de EU. Ook de spanningen tussen Rusland en Turkije, een NAVO-lid, ten gevolge van de burgeroorlog in Syrië en het neerhalen van een Russisch vliegtuig, vragen juist om afkoeling in plaats van verdere oververhitting van de situatie en een associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne werkt dan juist averechts. Er wordt weinig overlegd met Rusland, maar Putin laat wel door middel van speldenprikjes zien dat het hem ernst is en dat Rusland Europa ook kan terugpakken: 1. Regelmatig vliegen Russische gevechtsvliegtuigen richting en over Groot-Brittannië, Nederland, Denemarken etc. 2. Rusland stuurt bewust asielzoekers richting Europa om Europa te destabiliseren. 3. In Syrië voert Rusland een eigen koers en steunt het Assad. In het associatieverdrag wordt melding gemaakt van financiële en militaire steun vanuit Europa. Militaire steun kunnen we niet waarmaken en financiële steun al evenmin. Een tweede Griekenland dreigt als miljardensteun wordt toegezegd. Inmiddels heeft Nederland al een miljard Euro aan Oekraïne overgemaakt terwijl het land nauwelijks handel bedrijft met Nederland (± 700 miljoen euro vice versa). Het aandeel in de handel met Oekraïne wordt gemeten in promillages in plaats van in procenten: 0,2% van het Nederlandse totaal. Politieke instabiliteit en rechts-extremisme Op 27 februari 2014 trad de regering Jatsenjoek I aan als resultaat van de golf van protesten die het land vanaf eind 2013 overspoelden. Het was een interim-regering die steunde op de zetelverdeling voortgekomen uit de verkiezingen van 2012. Opmerkelijk is onder meer dat ze geleid werd door een niet-verkozen premier, de bankier Arseni Jatsenjoek, en dat prominente ministerposten bezet werden door neonazi's. Voorstanders van het associatieverdrag met Oekraïne verkondigen dat het verdrag juist zal leiden tot meer stabiliteit en minder rechts-extremisme. Deze beweringen zijn nergens op gestoeld en drukken waarschijnlijk slechts een wens uit. Als voorbeeld noem ik Turkije. Dat land heeft al langer een bevoorrechte positie met betrekking tot de EU en het regime in Ankara valt juist op door toenemend (moslim-) extremisme en het beknotten van democratische vrijheden. Corruptie en beperking van de persvrijheid nemen toe in plaats van af. Welke garanties krijgen we bij een JA tegen Oekraïne, een land in staat van oorlog en door en door corrupt, dat het daar wel goed zal gaan? Conclusies Mensen die een uitbreiding van de EU nastreven doen dat vaak vanuit een ideaal: alles wat min of meer bij Europa hoort, moet verenigd worden. Daarbij wordt vergeten dat sommige landen cultureel, economisch en politiek helemaal niet erbij passen. Griekenland is zo'n voorbeeld en er werd met cijfers gesjoemeld om het land waar de democratie ooit is uitgevonden, ook bij de monetaire unie onder te brengen. Omdat het land absoluut niet voldeed aan de economische normen die lidmaatschap ondersteunen, verviel het in diepe armoede. De honderden miljarden euro's die aan Griekenland werden geleend, om te verhinderen dat het volledig failliet ging, zullen nooit kunnen worden terugbetaald. Oekraïne staat er economisch gezien zeker niet beter voor en de inflatie bedraagt er 44%. Het associatieverdrag met Oekraïne betreft vooral handel wordt er gezegd, maar de handel is zo gering dat de zinloosheid ervan snel duidelijk wordt en ook zonder een dergelijk verdrag kun je handel drijven. De problemen in Oekraïne ontstonden mede omdat de vorige president weigerde een verdrag met de EU te ondertekenen; de handel met Rusland zou daardoor onder grote druk komen te staan. De EU had een te grote broek aangetrokken en vergat daarbij dat een zeer groot gedeelte van Oekraïense bevolking Russisch is. Rusland, dat zoals gezegd, al veel grondgebied en invloed heeft verloren, ziet zich steeds verder geïsoleerd raken. Ook in het Midden-Oosten is dat het geval: daar is Syrië de laatste bondgenoot die daarom niet wordt losgelaten. Ter vergelijking verwijs ik naar de bemoeienissen vanuit Moskou met Afghanistan in de tachtiger jaren. Die kwamen voort uit het feit dat Afghanistan tegen de USSR aanlag en letterlijk de voortuin vormde van de USSR in het Midden-Oosten. In Europa kan Oekraïne als een voortuin van het huidige Rusland worden gezien en ook dat land zal niet zomaar worden losgelaten. Rusland is bereid daarbij ver te gaan. Zo accepteerde het de risico's van een boycot door Europa toen het de Krim overnam. De EU speelt dus letterlijk met vuur door te volharden in verdere verwesterlijking van Oekraïne. Het opschuiven van de NAVO richting Rusland en het lidmaatschap van de Baltische landen die tot voor kort bij de USSR hoorden en grote minderheden aan Russen tellen, hebben veel kwaad bloed gezet in Moskou. Vermoedelijk ligt bij Estland, Letland en Litouwen ook de psychologische grens voor Moskou van wat nog aanvaard kan worden. Een verder opschuiven van de Europese invloeden in Oekraïne overschrijden die grens. We moeten ons afvragen of de Europese droom geen nachtmerrie wordt als we onze zin doorzetten en Rusland verder isoleren en onder druk zetten. Putin geeft niet voor niets aan, bij monde van een minister, dat er oorlog van kan komen, maar de Europese idealisten weigeren te luisteren en een on-Europees, corrupt en door miljoenen Russen bewoond land wordt desondanks op 'democratische' wijze binnen onze invloedssfeer gebracht en min of meer tegen Rusland opgestookt. Daarbij wordt over de inhoud van het verdrag gelogen en het uiteindelijke doel, lidmaatschap van de EU ontkend, ondanks de toespelingen die daarover gedaan zijn in het verleden. Ook de politieke debatten over MH17 worden met mystiek omgeven en het lijkt alsof er veel verborgen informatie bestaat die per se onder de pet wordt gehouden. Al met al is het verstandig als Nederland het verdrag met Oekraïne afwijst. Bovendien is het absurd dat tegen de wil van vele Europeanen in van alles en nog wat door de strot wordt geduwd en daarbij verwijs ik naar het referendum in 2005, waarbij 2 op de 3 Nederlanders NEE zeiden en JA kregen. Voor de Fransen gold overigens hetzelfde. Jaap de Hoop Scheffer vond onlangs dat de Nederlandse regering zich niets moest aantrekken van een eventueel nee tegen Oekraïne. Deze man is NAVO-voorzitter geweest en zijn ondemocratische houding verraadt dat er andere belangen spelen dan alleen handelsbetrekkingen: de NAVO denkt op de achtergrond mee over een associatieverdrag tussen Oekraïne en de EU en dat moet de mensen die gaan stemmen tijdens het referendum toch aanzetten tot denken: hier worden vieze spelletjes gespeeld! Angélica (volledige naam bij redactie bekend)

Reaguursels

Inloggen

Nou ja zeg. Waarom is mijn reactie verwijderd? Het enige dat ik schreef was dat het hele argument van "NATO agressie vs het arme Rusland" niet deugt, omdat alle NATO leden vrijwillig NATO lid zijn geworden. En dat deze landen dat deden vanwege bescherming voor Rusland (zie Georgie en Oekraine, die aantonen dat die angst terecht is). En die reactie wordt verwijderd?? Wat is dat voor absurds? Ieder tegengeluid wordt nu weggejorist? Geen discussie meer?? Jullie vallen nu serieus door de mand wat mij betreft. Diep triest! Geenstijl heeft niks te maken met het vrije woord.

Krombach | 14-03-16 | 21:22

@swift0321 | 13-03-16 | 20:53
De zogenaamde russificatie inderdaad. Dit gebeurde voor een klein deel maar vrijwillig. Veelal moest men gedwongen verhuizen naar satellietstaten, of juist meer naar het oosten richting Vladivostok of Siberië. Het was maar net waar er mensen nodig waren. Dat kan je deze Russen ook niet aanrekenen, waarvan de meeste gewoon geboren zijn waar ze nu wonen. En daarbij hanteer je een valse redenatie, nazaten van slaven verklaren we ook niet irrelevant omdat hun voorouders van origine niet uit het land komen waar ze nu wonen.

Old_Spice | 14-03-16 | 20:48

1. Regelmatig vliegen Russische gevechtsvliegtuigen richting en over Groot-Brittannië, Nederland, Denemarken etc.
2. Rusland stuurt bewust asielzoekers richting Europa om Europa te destabiliseren.
3. In Syrië voert Rusland een eigen koers en steunt het Assad.
-
1. De Russen mogen bepaalde controle vluchten uitvoeren, en gewoon door internationaal luchtruim vliegen.
2. De VS bombardeert al 2 jaar Syrië. Die hebben de meeste vluchtelingen veroorzaakt.
3. De VS voert zijn eigen koers in het complete Midden Oosten en Noord Afrika.
-
Je bent incompleet.

Raider Twix | 14-03-16 | 17:10

-weggejorist-

PaddyPower | 14-03-16 | 16:21

Winston1 | 13-03-16 | 21:00

Er is anders behoorlijk geknokt in Europa tussen 1871 en 1914, de balkanoorlogen bijvoorbeeld.

TheStef | 14-03-16 | 14:07

@Daniël P | 14-03-16 | 10:07
U is wiskundige aan de haken binnen de haken binnen de haken te zien.

Rest In Privacy | 14-03-16 | 12:13

""(..)Goed idee, voor het volgende referendum. GEENTTIP.nl
@ am*dam | 14-03-16 | 09:15
Van TTIP weten de meeste naieve burgers nog minder af dan van de inhoud van het Oekraiense verdrag. De sluwe Brusselse "Varkens van Orwell" zijn wel zo wijs om hun 28 werkmieren volkjes zo dom en ongeinformeerd mogelijk te houden.
Het is slechts te danken aan mensen als GS. e.d. dat al de schandelijke volksverllakkerij aan het licht komt.

telelezer | 14-03-16 | 12:08

"Inmiddels heeft Nederland al een miljard Euro aan Oekraïne overgemaakt.."
Met een miljard Eurootjes kun je heel wat tehuizen voor oudjes en gehandicapten open houden, en heel wat thuiszorg behouden.
Of wacht... daar was geen geld voor..

telelezer | 14-03-16 | 11:58

Ingestuurd door de Russische ambassade...

Blootkapje | 14-03-16 | 11:58

Deze meneer plus de architekt van het verdrag willen naar een dictatuur sturen.

Wat gaan we trouwens doen als de heren bij een overweldigend NEE de wil van het volk naast zich neerleggen? Ik vraag me af wat het vervolg zal zijn van geen peil.

Iedere foute zet van de politici zal alleen maar meer woede aanwakkeren.

Yvonne54 | 14-03-16 | 10:59

-weggejorist-

Butchijo | 14-03-16 | 10:49

-weggejorist-

Butchijo | 14-03-16 | 10:49

-weggejorist-

Daniël P | 14-03-16 | 10:07

Ik ben er een beetje klaar mee dat we dit verdrag niet zouden sluiten omdat we dan 'de Russen tegen de haren instrijken'. "
Enter Yeti | 14-03-16 | 08:20

Als u de argumentaties van de meeste NEE stemmers leest dan is u bekend dat het economische deel al geratificeert is. Het deel waarover gestemt wordt is de militaire/politieke integratie met de EU.

Dr. Frambozenjam | 14-03-16 | 10:03

Een goede samenvatting van wat er al een paar jaar wordt geplempt op de panelen. Jammer dat de helft van de jongeren (en ouderen) dit nooit zullen lezen, horen of zien.

XaleX_2 | 14-03-16 | 10:01

-weggejorist-

bwest | 14-03-16 | 09:59

weedwereldheerschappij, da's pas Utopia.

Daniël P | 14-03-16 | 09:46

wereldheerschappij*

eik796 | 14-03-16 | 09:41

De CIA-trollen zijn ook weer aanwezig zo te zien, het gaat er niet om of Rusland een pauperstaat is het gaat erom dat de VS/NAVO een weedheerschappij aan het opbouwen zijn.

eik796 | 14-03-16 | 09:29

@ necrosis | 14-03-16 | 08:31

Je hoeft mij helemaal niets uit te leggen. Natuurlijk is Oekraïne een corrupt kutland, en ik hoef er eigenlijk ook niet zoveel mee van doen te hebben. En de manier waarop Verhofstad en van Baalen daar op het Maidanplein stonden te schreeuwen heb ik ook weinig mee. De opstand daarentegen was tegen een compleet corrupte en door Rusland gesteunde, zichzelf schandalig verrijkende, dictator. Dat het volk daartegen in opstand kwam, vond ik niet zo gek. Vervolgens pikt Rusland dat niet, wordt er een compleet belachelijk referendum georganiseerd waar Russische soldaten met doorgeladen machinegeweren bij de ingang staan en lijven ze vervolgens een stuk land in. In het oosten van Oekraïne idem dito. Ergo, ik vind Oekraïne een corrupt kutland, ik vind Rusland een corrupt kutland met een buitenlandbeleid wat in de 19e eeuw thuishoort. Ik snap niet waarom, als ik tegen Rusland ben, ik schijnbaar automatisch een VS/EU adept ben.

Enter Yeti | 14-03-16 | 09:26

als de russen de koude oorlog hadden gewonnen zouden wij nu ook klagen als Duitsland lid van het Warschaupact zou zijn

Petroselinum crispum | 14-03-16 | 09:22

En de moraal van dit verhaal? Waarom staat dit op GS? Ik heb geen idee waar de laatste jaren die Rusland aanbidding vandaan komt. En maar klagen over NPO propaganda. Laat me niet lachen. Pot verwijdt de ketel kamaraden.

Pieleke | 14-03-16 | 09:19

" Komt er straks ook een referendum over TTIP, het Amerikaans-Europese vrijhandelsakkoord? Dan zou het wel eens moeilijk kunnen worden om Nederlandse handtekeningen te krijgen'', aldus Van Rompuy in een interview met Trouw"
Goed idee, voor het volgende referendum. GEENTTIP.nl

am*dam | 14-03-16 | 09:15

Wat geniet ik van dergelijke longreads (dank U) en dat gevoel wordt nog versterkt omdat bekend is dat de minpres dit in de ochtend op zijn burotje krijgt en zich verslikt in zijn ochtendkoffie.

larie | 14-03-16 | 09:10

necrosis | 14-03-16 | 08:56
.
Ja dat was een grote schande met de dochter van Poetin. Wat een smerige hetze was dat.
De Jager wist natuurlijk best wel dat de Grieken nooit 1 cent zouden terugbetalen maar ach, zoals u schrijft, hij is helaas met stille trom vertrokken. Eigenlijk zou zo iemand voor een rechtbank gesleurd moeten worden maar ja, ze mogen wel alles verkloten maar ter verantwoording roepen is er niet bij.
.
En zoals ik gisteren al schreef; het gaat die landen - en dus ook Oekraïne - alleen maar om de zakken geld die uit Brussel komen. Dat ze zichzelf en hun volk aan de EUSSR als slaaf verkopen (en zolang het gedrocht daar in Brussel de dienst uitmaakt er nooit meer vanaf komen) vinden ze geen probleem. Van landen die eens bij de USSR hoorden zou je toch meer denkwerk verwachten. Maar nee. Op de Krim hebben ze dat beter begrepen, meteen nadat ze weer bij Rusland hoorden zijn daar de pensioenen verdubbeld. Hoor je ook niemand over want dat past niet in het plaatje dat Poetin de grote boeman is.
.
De EU maakt alles kapot dus ik hoop het nog mee te maken dat de hele zooi in elkaar stort. (Misschien al wanneer het VK er uit stapt. Dan gaat hier de vlag uit.

Lupuslupus | 14-03-16 | 09:09

@Lupuslupus | 14-03-16 | 08:44
Ik kan me nog een paar nieuwsberichten herinneren waarin de dochter van Poetin zich niet langer veilig voelde in Voorschoten (jawel, in Nederland) nadat de pers de kant van Verhofstadt en van Baalen koos die Rusland als agressor aanwees.
Wat die 'ja' stemmers maar niet willen begrijpen, is dat de EU al miljarden in dat corrupte Oekraïne heeft gepompt zonder dat ze ooit een garantie kunnen afgeven voor terugbetaling.
Maar hé, die dikke homo geloofde ook rotsvast dat de Grieken alles zouden betalen, met rente!
Ondertussen is Jan-Gays van het politieke toneel verdwenen en gelooft NIEMAND meer dat die Grieken ooit nog gaan betalen!

necrosis | 14-03-16 | 08:56

Het zijn idd Verhofstad en van Baalen die de opstand in de Oekraine hebben aangewakkerd en de mensen hebben opgehitst.Zonder dat wezenloze gebral van ze was het allemaal veel minder heftig geweest.
ZIJ hebben liters bloed aan de handen.
En ze zijn daar nu erg stil over, merk ik.

mallekater | 14-03-16 | 08:51

Als het maar over de inhoud gaat. Hoe achterlijk (zeker dit opiniestuk) doet daar niks aan af. Nog een keer een argument op de betrekking van zo'n EU-bobo voor een JA stem en ik ga naar een willekeurige industrie locatie in Rotterdam om voor de lol voormalige USSR burgers te praten.

Pompenkoning | 14-03-16 | 08:48

necrosis | 14-03-16 | 08:31
.
Ach het heeft allemaal geen zin om te proberen de ogen te openen van de EU/VS adepten. Ze slikken alle propaganda omdat ze zelf niet kunnen nadenken en te lui zijn om op internet te zoeken naar wat waar is.
Zoals iemand hier boven die Poetin verantwoordelijk maakt voor de MH 17. Geen greintje bewijs en maar alle leugens napraten die de msm uitbraakt, gelijk een papegaai.
Degenen die vóór het verdrag zijn, hebben daar 1.persoonlijk voordeel van op welke manier dan ook dus dan ben je al niet objectief meer.
2.ze lijden nog steeds aan het koude oorlog syndroom
3.ze zijn te dom of te lui om zelf na te denken en zaken op te zoeken. (Waarschijnlijk beide).
Kortom:
Ik ben er helemaal klaar mee en stem NEE.

Lupuslupus | 14-03-16 | 08:44

@bwest | 14-03-16 | 08:35
Verklaar je nader!
Voor zover ik weet is Rusland één van de weinige landen die niet van plan was om Assad (democratisch gekozen) af te zetten.
Moet ik je even helpen herinneren aan de zogenaamde Arabische lente in Egypte, Syrië en Irak die gesteund werd door het westen en Egypte tot een soort van Kalifaat werd omgevormd met hulp van het westen?

necrosis | 14-03-16 | 08:43

@eerstneukendanpraten | 14-03-16 | 08:30
Ik vraag me af wie er meer knettergek is: de politici die degelijke dingen verzinnen, of de burgers die op die geldverbranders stemmen...
En dan heb ik het niet eens over de export van Nederlands geld naar Marokko.

necrosis | 14-03-16 | 08:37

-weggejorist-

bwest | 14-03-16 | 08:35

@Enter Yeti | 14-03-16 | 08:20
Nederland en Rusland konden prima handel drijven wat geld en banen opleverde aan beide zijden.
Totdat die oorlogshitsers van Baalen en Verhofstadt zo nodig met hun vuist moesten gaan zwaaien op het Maidanplein.
Moet ik even melden hoeveel geld de EU reeds heeft toegeschoven aan Oekraïne?
En denk je echt dat Oekraïne ons flink geld gaat opleveren?
Buiten de oligarchen van dat corrupte kutland is iedereen straatarm!

necrosis | 14-03-16 | 08:31

necrosis | 14-03-16 | 08:25

Ze komen zelfs helemaal uit Mongolië en gaan na afwijzing weer terug met de oprotpremie die enkele jaarsalarissen in het land van herkomst bedraagt. Echt knettergek!

eerstneukendanpraten | 14-03-16 | 08:30

Angelica, ik heb me altijd afgevraagd wat er was gebeurt als we wat welwillender waren geweest naar een deelname van Turkije. Is Turkije boos en fundamentalistisch geworden doordat wij zo afwijzend waren of zat het er altijd al in?

Einde van de Domheid | 14-03-16 | 08:28

-weggejorist-

Nice_Wheels | 14-03-16 | 08:28

Dit alles is precies wat de EU wil. Totale ontwrichting van Europa door de vluchtelingenstroom met een oorlog tegen Rusland, uitgelokt door Turkije (het enige land wat in Europa en Azie ligt, dus uiteindelijk sowieso bij 'Eurazie' zal horen).
Dit alles in het grote plaatje van een wereldregering die er komen moet, omdat 'er dan geen oorlogen' meer zullen zijn. Net zoals de EU ons op die manier door de strot geduwd is.
De Verenigde Staten van Europa staat erg dichtbij, tenslotte... Wat ging er vooraf aan de Verenigde staten van Amerika, voordat het de Verenigde Staten van Amerika was? Precies... burgeroorlog!

brtnsnwbrd | 14-03-16 | 08:26

Halen we de gekleurde propaganda eruit, dan hou je over: Je hebt onder de knoet van Rusland te leven, omdat het altijd al zo is geweest. Als democraat en zelfstandig denker heb ik liever dat volkeren dat zelf kunnen bepalen. De EU heeft voor veel volkeren een grote verbetering van de levensstandaard opgeleverd, mede omdat diezelfde EU op een hoop gebieden zoals grondrechten, milieu en rechtsbescherming minimumnormen en garanties oplegt. Ter vergelijking in het Rusland van Putin kan je alles, inclusief je leven zomaar even door de vriendjes van het Kremlin afgepakt worden, zonder dat je er wat aan kunt doen. Voorbeelden te over zou ik zo zeggen, om te beginnen kunnen we dat vragen aan de 200 landgenoten die het gedrag van Putin niet meer na kunnen vertellen.

Nice_Wheels | 14-03-16 | 08:26

Geheel offtopic, maar ik pikte dit net mee bij het nieuws:
www.telegraaf.nl/binnenland/25385329/_...
vervolgens las ik: „Zelfs de honden lusten dit niet", klaagt Albanees Emeljano Malaj.
Sinds wanneer zijn Albanezen (oorlogs)vluchtelingen?

necrosis | 14-03-16 | 08:25

@ Dr. Frambozenjam | 13-03-16 | 22:51

Okee. Redelijk punt. Echter, waar de Russen de EU van betichten doen ze zelf ook. Zij zijn het die de Russischsprekenden in de Baltische staten aan het ophitsen zijn. Zij zijn het die door middel van invasies andere landen hun wil opleggen. Dat is niet de EU. Ik ben er een beetje klaar mee dat we dit verdrag niet zouden sluiten omdat we dan 'de Russen tegen de haren instrijken'. Zo ook weer dit artikel. Bijvoorbeeld: "De Russische invloedssfeer in Oost-Europa is enorm afgenomen en verdere afname kan door een grootmacht als Rusland niet meer worden geaccepteerd." Dat hebben de Russen zelf gedaan, ze hebben van hun eigen land een complete puinzooi gemaakt. Sterker nog, ze hebben van heel Oost-Europa een puinzooi gemaakt. Dat landen vervolgens voor de EU en de NAVO en niet voor Rusland kiezen is een rechtstreeks gevolg van hun eigen dramatische politieke koers. Ik ben klaar met mensen die vinden dat we maar de Russen tevreden moeten stellen omdat anders 'de Beer' wakker wordt. Opbokken, het land ligt financieel in puin, de levensverwachting is laag, de industriële producten zijn van deplorabele kwaliteit en de economie is niet groter dan die van pak-em-beet, Italië.

Enter Yeti | 14-03-16 | 08:20

@McMarx | 14-03-16 | 08:00
Kan het niet af met een griepje?

necrosis | 14-03-16 | 08:18

Goed overzicht. Ik mis !echt! de afspraak tussen us ussr in 1989; duitsland verenigd, wij niet verder naar oosten.

Alquest | 14-03-16 | 08:10

Ik ken mensen die zijn gejorist omdat ze schreven dat Alexander Pechtold hier stukjes had geplaatst.

Piet Karbiet | 14-03-16 | 08:09

De Krim heeft altijd tot Rusland behoord, logisch dat die mensen als ze mogen kiezen liever daartoe behoren dan bij de nazi's in Kiev die al decennialang de Krim achterstellen en de russische bevolking in de Krim onderdrukken.

sinar2 | 14-03-16 | 08:05

1812, 14-18 en 40-45 waren vooral ook oorlogen van een Frans/Duits totalitair west-europa met de Russische beer. Op het land van de Donbass bij Rostov ad Don is met pelotons met 1 karabijn en 1 kogel de opmars v Hitler vertraagt en is hij daarna met grootschalig geweld v Stalingrad naar Kiev gedreven om uiteindelijk bij Koersk de genadeslag te krijgen.
Dat op diezelfde met Russisch bloed doordrenkte akkers door Merkel gefinancierde troepen onder het Wolfsangel symbool met artillerie stedelijke gebieden etnisch-politiek zuiveren laten zien dat de EU met het bewaren van vrede inmiddels weinig meer v doen heeft. Eerder fungeert zij als offensief en expansionistisch instrument van USA vermoedelijk om een anti BRICS voorbeeld te stellen door Putin te knechten.

trip666 | 14-03-16 | 08:00

@necrosis | 14-03-16 | 07:51
Wat jij wilt is helemaal niet relevant. Wat ik wil ook niet. Nagenoeg iedereen kan eigenlijk de tiefuz krijgen maar, dat wist je natuurlijk al.

Rest In Privacy | 14-03-16 | 08:00

@McMarx | 14-03-16 | 07:37
Ik wil geen keizerrijk of koninkrijk, ik wil een republiek!
En ja, dat heeft destijds in de verenigde Nederlanden prima gewerkt!

necrosis | 14-03-16 | 07:51

Vermoedelijk weet De Wijk echt wel beter. Instituten zoals Clingendaal zijn gewoon afdelingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Mensen die daar werken moeten het regeringsbeleid uitdragen. Gewoon: wiens brood men eet diens woord men spreekt. Omgekeerd blijft via deze constructie de regering buiten schot, als zo'n ambtenaar een faux pas begaat. Het foute is wel dat diens standpunt onder het mom van wetenschap wordt verkocht. Denk wel dat er anderen zijn in die kringen die minder zelfstandig kunnen denken.
Maar is dat erg? We leven (nog) in een tijd van vrij internet, waar alle info beschikbaar is. De tijd van het moreel gezag van hoogleraren, NRC's enz. is allang voorbij.

Ci Ty33 | 14-03-16 | 07:51

TTIP, weg er mee.

Piet Karbiet | 14-03-16 | 07:49

@(c)ZWITSUL | 14-03-16 | 07:39
Wellicht is men in Brussel bang dat Nederland in de toekomst niet meer het braafste jongetje van de klas is en het meeste per hoofd van de bevolking afdraagt aan de ondemocratische moloch EU.
Duitsland betaalt het meeste aan de EU, maar niet per hoofd van de bevolking.
Dat doet Nederland, dankzij het beste kabinet...... vul de rest zelf maar in.
En verder zal ik maar niets zeggen over Dijsselbloem.

necrosis | 14-03-16 | 07:49

(c)ZWITSUL | 14-03-16 | 07:39

Van Rompuy: "Komt er straks ook een referendum over TTIP, het Amerikaans-Europese vrijhandelsakkoord?"

Laten we het hopen!

Barry Hay | 14-03-16 | 07:44

'Nederland verliest betrouwbaarheid bij afwijzing Oekraïneverdrag'
- www.nu.nl/politiek/4229891/nederland-v...

kijk, daar zit nog een enorme angst bij het pro EU kamp ... de angst dat er ook een referendum komt (jazeker!) over dat hele slechte en zeer ondemocratische tot stand gekomen TTIP

(c)ZWITSUL | 14-03-16 | 07:39

@necrosis | 14-03-16 | 07:31
Het oprichten van een groot Europees keizerrijk gaat nou eenmaal gepaard met bijkomende schade.

Rest In Privacy | 14-03-16 | 07:37

@Alexander Pechtold : als je zo democratisch bent als je beweert te zijn: Waarom staat er dan geen bindend referendum in het partijprogramma van D66?
De PVV is de enige partij die een bindend referendum in het partijprogramma heeft. Een echte democraat heeft nu maar 1 keuze en dat is PVV.

Vogelbeest | 14-03-16 | 07:37

@Astroturfer | 14-03-16 | 07:16
Een oorlogsverklaring aan de bevolking van de rijkere EU landen!
Om je maar een voorbeeld te geven:
Polen en Hongarije traden destijds toe tot de EU en moesten ook voldoen aan de eisen die de EU aan ALLE lidstaten stelt.
Om maar bij mijn vakgebied te blijven, oude dieseltrucks moesten vervangen worden door schone Euro6 trekkers.
Landen die het geld niet hadden, kregen subsidies.
Nederlandse vrachtwagenchauffeurs die voor zichzelf reden, kregen nauwelijks subsidie of konden gewoon ongezien de typhus krijgen.
Ondertussen is een chauffeur die ik goed ken niet meer welkom op een industrieterrein bij Rotterdam, aangezien hij een Euro5 bakwagen rijdt en geen Euro6, een vereiste om daar te mogen leveren/ ophalen.
Zijn werkgever heeft geen geld om die wagen te vervangen voordat hij de kosten eruit heeft gehaald.
En ondertussen rijden de Poolse en Hongaarse chauffeurs in de nieuwste trekkers!

necrosis | 14-03-16 | 07:31

Wat Zyprexa20mg zegt.
 
Verder de samenvatting van dit stuk (Als GS weer eens een scribent zoekt, mogen ze wmb deze mevrouw mailen): Je moet een beer niet onder zijn reet schoppen en vervolgens rustig blijven staan kijken wat het beest gaat doen.

pietvanvliet | 14-03-16 | 07:28

Goed stuk maar zou graag onderbouwing willen zien voor de stelling : "Putin zendt vluchtelingen naar Europa om het te destabiliseren".

jouwgedachte | 14-03-16 | 07:28

@ristretto | 14-03-16 | 07:08
Toen ik het stuk helemaal gelezen had, kwam ik onderaan de naam van die D'66 lul tegen.
Hopelijk een grapje van de redactie....

necrosis | 14-03-16 | 07:17

Het is geen associatie verdrag, maar een ordinaire oorlogsverklaring.

Astroturfer | 14-03-16 | 07:16

@Vlakketiet Zucht, en ook dat nog ja. (pas op voor het gele gevaar bron: Bijbel ((hoewel ik dat boek zeer kritisch benader zijnde door andere mensen gemaakt tot wat het (nu) is))

En Goochel leverde dit net op, waarbij de schrijver uiteindelijk, eveneens, verzandt in Apocalyptische retoriek. Dubbelzucht. (al lijkt het me wel een ultragaaf schouwspel); www.franklinterhorst.nl/De%20Chinese%2...

Daniël P | 14-03-16 | 07:10

Slecht stuk. Bol van aannames. Had net zo goed een stuk van de ja-club kunnen zijn.
Het is veel simpeler. Wat is goed voor NL? Handel , geen 2e Griekenland en geen militaire verbinding.
De handel met de Oekraiene te verwaarlozen. De handel met Rusland, bloemen, kaas en groente is enorm. Wie geeft ons gas als wij uitgebeeft zijn met de aarde van Groningen?
Geen zin om miljarden te pompen in een land dat ons handel noch een stabiele grens gaat opleveren. Nee dus.
Gisteren nog een pleidooi voor: de arme mensen moesten de zelfde mensenrechten als hier krijgen. Ja, dat lukt in Turkije ook. Wat een drolredenatie. En nee, het is geen typefout. Drolredenatie.

ristretto | 14-03-16 | 07:08

@Zzzzooooffff | 14-03-16 | 05:31
Nederland had een prima 'relatie' met Rusland, er werd gehandeld tussen beide landen en zelfs onderhandeld om Slochteren de 'gasrotonde' van Europa te maken vanwege de goede gas-infrastructuur.
Met Rusland werd er geld verdiend!
En zoals ik al zo vaak heb gezegd: Oekraïne gaat ons alleen maar geld kosten aangezien hun bodemloze put nog dieper is dan de Griekse bodemloze put.
Maar geen probleem, ECB brengt de rente gewoon terug naar nul en onze pensioenpotten worden gewoon eerlijk herverdeeld over de hele EU.
Op 6 april stem ik OekraiNEE!

necrosis | 14-03-16 | 06:51

-weggejorist-

Vlakketiet | 14-03-16 | 06:41

En wat betreft die oorlog op Europees grondgebied; Soms, als ik prakkiseer over die, verwachte, 3e wereldoorlog (gezien het feit dat de 2e wereldoorlog nog 'totaler' was dan de 1e), zal het mij echt absoluut niet verbazen als die 3e een 'double (triple met misschien al een snufje antropologisch motief als voorproefje van de 4e)) whammy' wordt. Dus geopolitisch én religieus. Wat denk jij, zullen o.a. de hindoes en sikhs stil blijven zitten terwijl ze donders goed beseffen dat ze de volgende zullen zijn indien ze geen partij kiezen tegen de moslim-agressors? Of de atheïstische/ongelovige Chinezen? Een All Out War in de ware zin des woords. Waarschijnlijk vinden daarna de robots het wel welletjes en krijgen we allemaal een overriding boardcomputer ingeplugd bij geboorte. Misschien maar beter. (ik word hier weer geroepen)

Daniël P | 14-03-16 | 06:30

De EU is, samen met de NAVO, druk aan het proberen (op onze kosten) Rusland naar de vernietiging te helpen.
Nou kan dat mij weinig schelen, ik heb niets op met de Russen, zolang ze in hun hok blijven grommen ze wel maar bijten ze niet.
Maar voortdurend met stokken poken in dat hok is niet echt verstandig wanneer de wereldvrede je lief is.
Rob de Wijk is, nou ja, Rob de Wijk en DUS PRO-Europa en USA en contra de Russen, en een paar doden meer of minder zijn collateral damage.Het is oorlog, nietwaar?
Dat mag, zolang hij de waarheid spreekt.
Dat doet mesjeu de Wijk dus niet.

mallekater | 14-03-16 | 06:25

goed stuk, alleen jammer van dat "Putin zendt vluchtelingen naar Europa om het te destabiliseren". Als Rusland dat zou willen doen, zouden ze heus met meer als een paar duizend vluchtelingen komen. De miljoenen onderweg zijn eerder te danken aan Obama en aan Merkel. We hebben Rusland helemaal niet nodig om Europa te destabiliseren met vluchtelingen, dat kunnen "onze vrienden" heel goed zelf.

bergsbeklimmer | 14-03-16 | 05:56

@Zzzzooooffff Ik ben het grotendeels eens hoor met jouw (en vele anderen hun)strekking. Wat dat betreft hadden Verhofstadt en die andere loser misschien beter een nek(schamp)schot kunnen ontvangen eer ze deze toezeggingen op dat podium deden. Maar los van het feit dat NAVO en Rusland verdragen met elkaar hebben gesloten (waar Oekraïne als uiteindelijk zelfstandig land geen onderdeel van was noch enige zeggenschap in had) heeft het land, lees bevolking, nog altijd wel het recht tot zelfbeschikking. Maw; Fuck de NAVO en Fuck Rusland met hun verdrag destijds. Hadden beide machten maar beter moeten incalculeren hoe natie-evolutie kan verlopen.

Daniël P | 14-03-16 | 05:49

De afspraak was dat de Navo niet zou uitbreiden richting het oosten. Die afspraak is geschonden maar je kunt het landen niet aanrekenen dat ze bescherming willen tegen Rusland. Dat gezegd hebbende, de taktiek van de Navo is om Rusland te omsingelen. En de Navo is er niet zo zeer om een trans-Atlantisch militair bondgenootschap te creeeren maar om het huidige financiele systeem te beschermen en uit te breiden. Dat is allemaal geopolitiek maar we moeten ons wel beseffen dat een eventueel conflict met Rusland zal worden uitegevochten in Europa en niet in Amerika.

Zzzzooooffff | 14-03-16 | 05:31

Relatie gehad met een Oekraïense. Zeer ontwikkelde en getalenteerde vrouw. Heeft als kind aan den lijve ondervonden hoe het leven achter het IJzeren Gordijn eraan toeging (www.youtube.com/watch?v=oOBFMMbUFI8). Wat betreft haar discipline en toewijding aan het opbouwen van een beter bestaan, daar kon, ter vergelijking, ik als verwende, volgevreten en 'happy go lucky'-Westerling een behoorlijk voorbeeld aan nemen. Toevallig is ze nog van de Krim ook. Ze veracht de Russen, evenals vele anderen.

Beste Geenstijl, jullie kunnen blijven bashen etc maar ik ga Ja stemmen. Dit volk heeft, evenals elk ander volk, recht op haar eigen vrijheid (te doen, laten en bepalen wat zij voor zichzelf juist acht). Ik snap jullie motieven enigszins, waarbij ik wel afkeur dat ,zoals het zich laat aanzien, de hele UA-kwestie voor jullie slechts onderdeel is van het torpederen van verdere Europeanisering. (terwijl de geschiedenis tot nu altijd heeft geleerd dat elk 'rijk' dat te groot wordt uiteindelijk instort) Ik stel voor dat jullie 'Everything Is Illuminated' nog eens opzetten en het verder houden bij het tegengaan vd Islamisering. Geloof me (no pun), als het zover is en de Grote Reli-Oorlog vangt aan, dan zal je maar wat blij zijn met dit EUROPESE 45 miljoen koppen tellende, sterke boeren- en arbeidersvolk (die +1.000.000.000 ummah vol mohammedmongolen gaat toch wel door met counting, and spreading, and radicalizing and so on) En wat betreft dat constante gelul over corruptie en (vermeend welig tierende) nazisme; 1. jullie blaten zelf tot vervelends aan toe maar over onze eigen nepdemocratie, parlement etc etc waarbij vvd-er na pvda-er sneuvelt vanwege nepotisme en zelfverrijking (hoop dan ook ten zeerste dat een heule groote Bubba-pot die Kathalijne eens goed te grazen neemt daar met de Minaret 9000 voorbinddildo) en 2. Met wat de Sovjets/Russen hen aangedaan hebben; 'De vijand van mijn..' NUFF SAID.. Uiteráárd keur ik het af, maar begrijp het zéér zeker! (waar jij en ik in ons huidige kikkerlandje amper nog een voorstelling van kunnen maken). Besides, als EU/NL regering meent dat islamo-gekkies zich echt zullen aanpassen aan onze superieure, ver boven alles verheven en ontdaan van al wat slecht is, westerse levensstijl, dan moet dat helemaal lukken met broedervolk uit het Grensland wat liever bij ons wil horen dan Russische occupanski's en genocideplegers. Uiteraard wel veel succes gewenst met jullie campagne (zet de fik erin!) en toedeloe. (Van waarschijnlijk zometeen weggejorist naar het nachtelijk likken van een druipendgeile clitoris). Smazzels

Daniël P | 14-03-16 | 05:19

"De Russische invloedssfeer in Oost-Europa is enorm afgenomen en verdere afname kan door een grootmacht als Rusland niet meer worden geaccepteerd."

Goh, wat vervelend nou! Zomaar ofso? Ownee, massaslachtingen en totalitaire repressie. Rusland heeft geen enkele zeggenschap over deze landen, en het is volstrekt logisch dat deze landen afstand willen nemen van Rusland. Helemaal omdat Poetin de ontwikkeling naar meer vrijheid tegenwerkt, zoals het verbannen van Kasparov, etc.

En Rusland is ook geen grootmacht meer, het land staat economisch, demografisch en cultureel op instorten.

Drumsgoon | 14-03-16 | 03:10

Tsja, als de Russen ook een mooie democratie in de wereld konden tentoonstellen dan zouden wij misschien allemaal Russisch praten. Helaas kunnen ze dat niet.

Mr. Squits | 14-03-16 | 03:05

K1100 | 14-03-16 | 02:45
Nu is Die Welt een kritische courant, zeker voor Duitse begrippen.
Maar de publicatie van dit artikel na de sluiting van de stembussen?
Een correctie: we zijn goed in zelfdestructie.
Merkel en bepaalde politieke partijen zijn goed in zelfdestructie.
Merkel is moreel verheven boven haar onderdanen, net als Jesse Klaver, moreel verheven boven de massa.

Jan Dribbel | 14-03-16 | 03:02

@pluk-87 | 14-03-16 | 02:40 "Wie weet maakt hij Amerika echt great again als hij de kans krijgt. We zullen het zien."
.
Ik help het hopen. Goed voor hen, goed voor ons.

ben kokhals | 14-03-16 | 02:57

@Graaf van Egmont | 14-03-16 | 02:08 "Mijn punt is dat je, wil je geopolitiek bedrijven, economisch en militair sterk moet zijn. En de EU is dat in beide gevallen dus niet."
.
Klopt, en dat is niet zonder reden. De geopolitiek van de neocons immers (zie Wolfowitz Doctrine, PNAC, CFR, TC) hebben wij als vazalstaatje rechtstreeks mee te maken, en de EU/NAVO is daartoe een onderhorig werktuig. Een zelfstandig opererend Duitsland bijvoorbeeld, met een eigen buitenlandbeleid, zullen ze onder geen enkel beding tolereren. En als Frankrijk schepen aan Rusland wil leveren, gaat dat niet door als Washington dat niet wil.

ben kokhals | 14-03-16 | 02:52

@Jan Dribbel | 14-03-16 | 02:36
Ja daar zijn we goed in, zelfdestructie. Je vraagt je af waarom. De burger, wij dus wil het niet, waarom dan de overheid wel? Eigenbelang van de regering? Machtposities? Geld? Time will tell.

K1100 | 14-03-16 | 02:45

@ben kokhals | 14-03-16 | 02:34
Daar is helaas wel kans op inderdaad. Misschien zal hij wat breder gedragen worden wanneer hij zo doorgaat als nu en dan zal de urgentie om hem uit de weg te ruimen ook verminderen. Wie weet maakt hij Amerika echt great again als hij de kans krijgt. We zullen het zien.
.
Ik ben naar mijn nest, dag allen.

pluk-87 | 14-03-16 | 02:40

K1100 | 14-03-16 | 02:24
Het is inderdaad de Oekraine hier, de Oekraine daar, de Oekraine overal.
Net las ik in Die Welt dat twee-derde van de zgn hoog opgeleide vluchtelingen in Duitsland analfabeten zijn.
Met Nul kans op werk of integratie.
www.welt.de/regionales/hamburg/article...
Of, hoe Duitsland en dus West-Europa haar eigen ondergang organiseert.
Het kost miljarden en het levert niets op, behalve de destructie van een samenleving.
De eigen samenleving.

Jan Dribbel | 14-03-16 | 02:36

@pluk-87 | 14-03-16 | 02:10 "Hopelijk is dit dus het moment dat er wat veranderingen komen qua politieke leiders."
.
Trump schopt (terecht) tegen heel wat heilige huisjes aan. Van Nafta, TPP tot en met massaimmigratie en common core. Intussen stijgt hij boven alle kandidaten uit. Ik hoop er het beste van, maar vrees dat de machthebbers achter de schermen van alles aan het bedenken zijn om van hem af te komen, vroeger of later.

ben kokhals | 14-03-16 | 02:34

@mysteryposter | 14-03-16 | 02:16
Maar ze zijn niet incompetent. Ze weten heel goed wat ze doen, waar ze de mensen naar toe moeten kneden, hoe ze de boel het beste kunnen belazeren, en doen dat gewiekst en met verve.

ben kokhals | 14-03-16 | 02:26

Ik begrijp dat de Hema en Oekraïne belangrijke onderwerpen zijn maar er was ook nog een dingetje in Ankara, Turkije. Een paar dooien en wat schaafwonden is blijkbaar niet meer genoeg om te vermelden.
www.telegraaf.nl/buitenland/25383077/_...
Prioriteiten stellen, dat is belangrijk.

K1100 | 14-03-16 | 02:24

@Graaf van Egmont | 14-03-16 | 00:39
PS: Voeg voor de "on topic" na "onder de plak" toe: Oekraine is daartoe "slechts" een bruggenhoofd, en het associatieverdrag een alibi (vandaar ook die militaire componenten). Dat de uiterst strategische Krim hen is ontglipt (verbouwingsplannen lagen al klaar in 2013), zal ze dus razend gemaakt hebben. Het lot en welvaren van de mensen overigens, interesseert ze niks: het gaat om absolute wereldmacht, now or never.

ben kokhals | 14-03-16 | 02:20

@ pluk-87 | 14-03-16 | 02:10

Er zijn 2 verklaringen voor de incompetentie van onze leiders. Of ze zijn corrupt, of ze zijn domme mensen. Zolang het eerste juridisch nog niet bewezen is noem ik ze domme mensen (Quote Donald Trump)

mysteryposter | 14-03-16 | 02:16

@Graaf van Egmont | 14-03-16 | 02:03
De overeenkomsten zijn enorm inderdaad. Trump sprak net over dat er iets gaande was in heel het land. Ik dacht bij mezelf, maak er maar in heel het Westen van. Mensen pikken de giftige cocktail van wanbeleid (door onkunde, wensdenken en andere belangen dan het landsbelang) met arrogantie van de traditionele politiek, niet meer. Hoe slecht we bestuurd worden wordt weer pijnlijk blootgelegd met de oorlog en migranten. Hopelijk is dit dus het moment dat er wat veranderingen komen qua politieke leiders.

pluk-87 | 14-03-16 | 02:10

ben kokhals | 14-03-16 | 02:02
Geopolitiek is van alle tijden. Of het je niet uitkomt is vers 2. En hoe ze geopolitiek bedrijven is ieder zijn zaak. Mijn punt is dat je, wil je geopolitiek bedrijven, economisch en militair sterk moet zijn. En de EU is dat in beide gevallen dus niet.

Graaf van Egmont | 14-03-16 | 02:08

pluk-87 | 14-03-16 | 01:59
En ik heb geen opruiing gehoord. Obama en Hillery zeggen dat hij mensen ophitst, maar het zijn natuurlijk de democraten die het verzet oganiseren en anderen rotzooi laten trappen. En de uitkomst daarvan is dan Trump zijn schuld. Bekende spelletjes zoals ook in Nederland, waar links maar al te graag Pegida mag verstoren en dan in de pers Pegida de schuld krijgt.

Graaf van Egmont | 14-03-16 | 02:03

@Graaf van Egmont | 14-03-16 | 00:39 "... vinden wij het normaal dat de USA, Rusland, Turkije en China geopolitiek mogen bedrijven?"
.
Het ligt eraan hoe ze die geopolitiek bedrijven. Israel bijvoorbeeld is gebaat bij chaos in de omringende landen (zie "A Clean Break") en de Washingtonse neocons dulden geen zelfstandige landen die tegenspreken of gelijkwaardig zijn (de EU bijvoorbeeld, is een deurmat). Maar toen ze even niet opletten omdat ze chaos aan het maken waren in het Midden Oosten, zijn ze Rusland als onderworpen en leeg te zuigen prooi kwijtgeraakt, dankzij die Poetin (vandaar de demonisering van die man), en dat willen ze dus terug onder de plak. Ook China wordt te voortvarend en eigenwijs, dus dat moet ook aangepakt worden, vinden de neocons. De Chinezen beseffen dit, en zijn zich alvast aan het schrap zetten. www.paulcraigroberts.org/2015/10/20/wi...

ben kokhals | 14-03-16 | 02:02

@ Hahah ik dacht al, waar ben je.
pluk-87 | 14-03-16 | 01:13
------------
Deze livestream liep op tot meer dan 60 duizend kijkers lol, naast vele andere livestreams. Aardig verschilletje met de 10 tallen die naar live clinton toespraken kijkt, en de honderden die berny streams kijken.

mysteryposter | 14-03-16 | 02:01

"Graaf van Egmont | 14-03-16 | 01:58
Hij was erg in vorm. Hij heeft ook thee met honing of zoiets op denk ik want hij doet nu meerdere speeches per dag maar zijn stem is nog luid en duidelijk.
Hij groeit echt in zijn rol.

pluk-87 | 14-03-16 | 01:59

Wat kan die Trump lullen zeg. Petje af..........

Graaf van Egmont | 14-03-16 | 01:58

"@Dandruff | 13-03-16 | 23:41
Dus omdat er onrust is in 3 provincies van het land,
artijn | 13-03-16 | 23:46"

"onrust"? Dat is wel een uiterst schandalige herdefinitie van het woord onrust. D'r vallen daar doden! En u heeft het lef om over "onrust" te spreken. Goedverdoeme, in mijn famile en kennisenkring in Oekraina zijn al vier jongens doodgeschoten omdat ze in het Oekraïnese leger moesten. Onrust! Bij dit soort opmerkingen betreur ik het dat we geen duels meer mogen uitvechten.
Salut! Evocatus

Evocatus | 14-03-16 | 01:44

@artijn | 14-03-16 | 00:25
Nog even die link van Feynman gelezen en.wikipedia.org/wiki/Language_policy...
.
Een wet die maakte dat Russisch in bepaalde delen van Oekraïne een officiële taal was werd teruggedraaid en daarna ontstond de oorlog. We hebben hier in Nederland wat ervaring met Fryslan. www.fryslan.nl schakelt zelfs door naar www.fryslan.frl erg benieuwd wat er gebeurt als we Frysk verbieden. Nu echt weg. Uut moan.

Watching the Wheels | 14-03-16 | 01:21

@Vanilla | 14-03-16 | 01:10
Dat was mijn vraag niet.

La Bailaora | 14-03-16 | 01:18

@mysteryposter | 14-03-16 | 01:11
Hahah ik dacht al, waar ben je.

pluk-87 | 14-03-16 | 01:13

@La Bailaora | 14-03-16 | 00:42
Juridisch hadden ze het dichtgetimmerd: de grondwet is destijds verworpen. Enige wat ze gedaan hebben is de titel veranderd naar het verdrag van Lissabon. Dus technisch gezien hebben ze zich aan het referendum gehouden.

Vanilla | 14-03-16 | 01:10

De reden dat ...
(ook door Oekraine, Griekenland)

Watching the Wheels | 14-03-16 | 01:00

@Graaf van Egmont | 14-03-16 | 00:39
Het is bij de USA bijna 5% van hun GDP, dus ze kunnen het niet verminderen zonder in een recessie te raken nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_lande...
.
De reden dan Europa misschien nu het stokje overneemt, nadat Europa eerst het Quantitative Easing stokje van de VS heeft mogen overnemen. Wij printen nu geld, onze munt wordt zwak (ook dat Oekraine, Griekenland), dat moet de economie weer competitief maken (we zijn goedkoper). Vervolgens groei en een hoger percentage van het GDP uitgeven aan defensie. Dat lijkt het plan om de totale investeringen in de defensie te laten groeien, zodat "onze" wapenindustrie kan blijven innoveren. Dan moeten er natuurlijk wel vijanden blijven, anders beginnen burgers te zeuren dat het geld beter naar de zorg kan. Wanneer gaan ze eindelijk de ruimte eens in? Lekker Pluto veroveren of een zwart gat? Good night y'all.

Watching the Wheels | 14-03-16 | 00:57

Pier_penspien | 14-03-16 | 00:53
Dat kan, maar dat willen onze politici niet.

Usuc | 14-03-16 | 00:56

Waarom kan Nederland niet het zelfde doen als Zwitserland en/of Oostenrijk? Met name Zwitserland bevalt me wel gen Eu gezeik ze doen wat de mensen willen en economisch gaat het best prima ook zonder Euro.

Pier_penspien | 14-03-16 | 00:53

artijn | 14-03-16 | 00:02
Helaas. De economie krimpt al jaren met bijna 10% in de Oekraïne.

Usuc | 14-03-16 | 00:51

@bdn01 | 14-03-16 | 00:34
Soms raakt er een bericht zoek, dat heb ik ook wel eens gezien. Zal wel iets met de server zijn, ligt niet aan jouw teksten denk ik. Good night y'all, morgen vroeg dag!

Watching the Wheels | 14-03-16 | 00:49

@artijn | 14-03-16 | 00:25
Oblask Luhansk en Crimea iedere 2,2 miljoen volgens Wikipedia, Donetsk bijna 5 miljoen. Dan zit je toch bij elkaar al op 10 miljoen en zo'n 20% van de kiezers, immers ook in andere regio's is slechts een deel van de inwoners stemgerechtigd.
.
Opvallend is dat de totale bevolking van Oekraïne met 4 miljoen mensen is afgenomen doordat een deel het land ontvlucht is (o.a. voor granaten van zittend president Proshenko). We herinneren ons allemaal nog hoe hij zelfs het rampgebied aanviel, zodat de lichamen en wrakstukken bijna niet geborgen konden worden. Het is allemaal zo dubbel. Ik denk ook nog aan de opmerking van Feynman die meldde dat de Russische taal in maart 2014 verboden werd in Oekraïne. Ik neem aan dat Feynman bedoelt dat het niet meer op scholen en bij de overheid gebruikt mocht worden. Dit was maanden voordat MH17 werd neergeschoten. We hebben een rol gespeeld in dat conflict en hadden op afstand moeten blijven er er omheen moeten vliegen. Handel drijven (mits geen wapens) prima. Perspectief bieden (mits niet langer corrupt) prima. Op een plein gaan schreeuwen en het vuurtje opstoken namens de EU ... een brug te ver.

Watching the Wheels | 14-03-16 | 00:46

Een vriend van me is geregeld in Oekraïne. Ze hebben de stroom naar de Krim afgesloten.

Bolkestein zag al aankomen dat Rusland de Krim terug zou pakken. Omdat ze steeds verder vernederd worden. Wie weet nog dat WO2 ontstond door vernedering van Duitsland?

Oekraïne is niet alleen in slechtere staat dan Griekenland, maar ook nog eens 4x zo groot.
Overigens is in het oude Griekenland niet onze demokratie uitgevonden. Ze hadden slaven en zeer beperkt stemrecht in de ministadstaatjes. Geen landbouwsubsidies, multinationals of geopolitiek.

BommelMarwijkROOD | 14-03-16 | 00:45

@artijn | 14-03-16 | 00:35
Waarom hield men eigenlijk dat referendum in 2006 om zich er daarna toch niet aan te houden?

La Bailaora | 14-03-16 | 00:42

In het hele verhaal gaat het om geopolitiek. De vraag is dus eigenlijk, vinden wij het normaal dat de USA, Rusland, Turkije en China geopolitiek mogen bedrijven? Rusland en de USA doen het al járen. China begint er ook vol mee te komen, maar zijn er nog niet helemaal klaar voor, militair gezien. En als we het van de USA accepteren, waarom dan niet van Rusland?
Het feit dat de EU nu ook al geopolitiek gaat bedrijven verontrust me wel, want Europa is er al helemaal niet klaar voor, militair gezien. Als je geopolitiek wil bedrijven zul je toch tenminste een flinke vuist kunnen laten zien.

Graaf van Egmont | 14-03-16 | 00:39

@Nietvoordekat | 14-03-16 | 00:25
" De wil van het volk hoort leidend te zijn. "
Een democratie is wel even wat meer dan enkel 'dictatuur van de meerderheid'.
We hebben sowieso al een systeem van volksvertegenwoordigers, en dat heeft niets met 'fopdemocratie' te maken. Daarnaast zijn er wel vaker verkiezingen dan eens in de 4 jaar, blijkbaar moet je nog 18 worden?

artijn | 14-03-16 | 00:35

Grappig dat er plemps van mijzelf zomaar "verdwijnen". Ik vrees dat ik iets midscheeps geraakt heb.

bdn01 | 14-03-16 | 00:34

tostimaker | 13-03-16 | 20:45
Dat is niet hoe een referendum werkt. De bevolking heeft aangegeven dat ze tegen een Europese grondwet is. Om dat dan nog steeds door te voeren, is ondemocratisch. En dan bedoel ik dat het indruist tegen de waarden van een democratie.

Als het tegenargument nu trouwens is dat het wel democratisch is omdat we eens in de vier jaar naar de stembus mogen hobbelen, geef je overigens alleen aan dat we in een fopdemocratie wonen. De wil van het volk hoort leidend te zijn.

Nietvoordekat | 14-03-16 | 00:25

@Watching the Wheels | 14-03-16 | 00:09
Er woonden 6 miljoen mensen in dat gebied, een deel daarvan stemgerechtig. In dat gebied was 20% van de stemlokalen open, de rest gesloten ten gevolge van de bedreigingen en het geweld van seperatisten.
Als je loopt te klagen dat het niet eerlijk is geweest, moet je toch echt bij die pro-Russische terroristen aankloppen.

artijn | 14-03-16 | 00:25

artijn | 14-03-16 | 00:02 toch.
De economische expansie van Polen hebben ze te danken aan de zloty niet aan de Euro. Doe daar flink wat EU subsidies tegen smijten en viola!! Polen zou net als Griekenland zijn als ze de euro als betaalmiddel hadden ingevoerd.

Dr. Frambozenjam | 14-03-16 | 00:23

Dit is wel echt een onzin topic. Hoe kan je dit serieus nemen. Maar gewoon doen.

Alles is prima. Als die Georgiers maar netjes thuis blijven zonder verdrag.

Pompenkoning | 14-03-16 | 00:17

@artijn | 13-03-16 | 23:46
Ik zie nu dat het cijfer van Donetsk uit 2001 is, een deel zal naar Rusland vertrokken zijn. Dan heb jij weer gelijk, er zijn slechts een paar miljoen kiezers over, de rest is naar Rusland dus Poroshenko is ook hun president, hadden ze maar niet moeten vluchten toen Poroshenko zijn granaten op hen afvuurde en gewoon op hem moeten stemmen voordat hij zijn 700 miljoenen via Cyprus en Amsterdam het land uit sluisde om geen belasting te hoeven betalen. Wat een treurigheid dat we daar onderdeel van willen zijn en zelfs in eigen land stemhokjes weghalen uit angst voor een Tegen-stem, waar ze in de EU toch niks mee zullen doen. Het systeem is stuk.

Watching the Wheels | 14-03-16 | 00:15

Als kosovo zo'n goed voorbeeld was, moet je nu Donbass onafhankelijkheid schenken... Sterker nog: de mensen in de Donbass wonen er al eeuwen, die in Kosovo (Albanezen) niet.

La Bailaora | 14-03-16 | 00:13

@artijn | 13-03-16 | 23:46
In Oblast Donetsk alleen wonen al bijna 5 miljoen inwoners volgens nl.wikipedia.org/wiki/Oblast_Donetsk . Dat zou dan 1/9 deel van de 45 miljoen totaal zijn die in Oekraïne zouden wonen nl.wikipedia.org/wiki/Oekra%C3%AFne (4 miljoen minder dan in 2001 omdat veel naar Rusland gevlucht zijn?). Ik zou willen dat we eens feiten op een rij horen in tv programma's, maar daar hoeven we niet op te rekenen.

Watching the Wheels | 14-03-16 | 00:09

Ongeblustekalk | 14-03-16 | 00:02,

Welterusten, toppertje.
Droom straks maar lekker dat het morgen over een onderwerp gaat waar je wèl wat van afweet.

Doei!

Dandruff | 14-03-16 | 00:05

Ik protesteer met klem tegen de bewering dat Russische gevechtsvliegtuigen over Nederland vliegen, dan wel gevlogen hebben.

Dit is NPO propaganda. Reinen Quatsch.

De Russische toestellen vliegen niet over Nederland, en evenmin over Nederlandse territoriale wateren. Genoemde toestellen vliegen over het continentaal plat, waar Nederland weliswaar een militaire taak heeft, maar niet soeverein is.

Rest In Privacy | 14-03-16 | 00:04

@Usuc | 13-03-16 | 23:57
Dus dan is er nog heel veel groei potentieel. Economie van Polen bv stelde 20 jaar geleden ook niet zoveel voor als die van nu.

artijn | 14-03-16 | 00:02

@Dandruff
Woorden hebben geen waarde tenzij er een actie tegenover staat. En dat zie ik jou niet doen. Dus je kan praten wat je wil maar het heeft geen zin.
Daar ben ik wat beter in.
Wie ben jij dan wel.
Ga toch weg luchtverplaatser.

Ongeblustekalk | 14-03-16 | 00:02

@ Usuc 23:54
Allang niet meer als je even had opgelet en dit agitpropartikel hierboven even goed op je laat inwerken. in den beginne gong het ook niet over Oekraine , maar over het op de kaart zetten van een puberaal webblogje met een matrozenpetje aan het stuur. Die slecht gelukte studentengrap op mbo-niveau is nu uitgegroeid tot een veiligheidsrisico. Ik ben tegen een slecht functionerende EU, maar nog veel meer tegen onbezonnen puberaal gedonder.

bdn01 | 14-03-16 | 00:01

artijn | 13-03-16 | 23:46
"Net als het geval was bij Kosovo wordt hier aan het recht van de meerderheid op zelfbeschikking voorrang gegeven boven de territoriale integriteit van het land in kwestie. De kwetsbaarheid van een dergelijke opstelling was de reden dat tot op heden vijf EU landen Kosovo nog niet erkend hebben uit angst voor separatisme van eigen bodem."
www.clingendael.nl/publication/kosovo-...

Wat is belangrijker volgens u. Een meerderheid die afsplitsing wenst of vastgestelde internationale grenzen?

Dr. Frambozenjam | 14-03-16 | 00:00

artijn | 13-03-16 | 23:46,

Ah klinkt logisch; dus als een bepaalde kwestie in NL nogal omstreden is, dan begin ik gewoon een burgeroorlog om mijn zin door te drukken?
Net als Poroshenko en cs.
En na die burgeroorlog zeg ik "vanaf nu doen we weer democratisch"; maar ja; dan heb ik mijn wetjes er al doorheen gedrukt.
Sorry maar at valt bij nog steeds onder "niet democratisch".

Als je iets van democratie zou begrijpen zou je weten waarom.
Belachelijke redenering, zij het natuurlijk niet half zo belachelijk ad hominem over "Kremlin propaganda".
Kan het ja-kamp echt niet beter?

Dandruff | 14-03-16 | 00:00

artijn | 13-03-16 | 23:38
De economie van geheel Oekraïne is net zo groot als die van onze provincie Noord-Holland!

Usuc | 13-03-16 | 23:57

@cees2025 | 13-03-16 | 23:50
Ja als Rusland wederom met soldaten op paarden aangevallen wordt, dan weten ze goed welke tactieken ze moeten gebruiken.

artijn | 13-03-16 | 23:55

bdn01 | 13-03-16 | 23:50
Verhelderend antwoord. Ik dacht toch echt dat het over het verdrag ging tussen de EU en de Oekraïne.

Usuc | 13-03-16 | 23:54

@Usuc | 13-03-16 | 23:41
Ik stel alleen dat het onderwerp over de EU, en dus niet alleen Nederland, gaat. Beweer ik dan ergens dat de hele EU stemt?
Het referendum is op 6 april 2016. 6 april 2015 is al lang geweest (als we toch mensen gaan 'verbeteren' op uitspraken die ze niet gedaan hebben).

artijn | 13-03-16 | 23:51

Wat een seksuele en mentale afknapper zijn sommige reaguurderTs ook.
Ik zal vast niet de eerste zijn die dat door had. man man man

Ongeblustekalk | 13-03-16 | 23:51

Jan-Joris-Jaap-Joop | 13-03-16 | 22:43 Rusland retalieerd niet. Rusland heeft altijd hun extreme koude winters gebruikt door het land onbruikbaar te maken voor de aanvaller en dusdanig afstandig te houden tot dat de winter eraan komt. Wanneer diep genoeg, uitgeput en moraal laag komen de Russen uit alle hoeken en slaan zij terug en schoppen zij de vijand het land uit. Rusland is heel goed in het maximale halen uit he "thuis" voordeel.

cees2025 | 13-03-16 | 23:50

@ Usuc 23:36
Alles!

bdn01 | 13-03-16 | 23:50

geen

Watching the Wheels | 13-03-16 | 23:47

@artijn | 13-03-16 | 23:28
Je gaat er steeds vanuit dat alle mensen in dat gebied ervoor zorgen dat de situatie is zoals hij is, terwijl je ook weet dat in een land altijd een beperkt groepje bepaalt wat er gebeurt. Kijk dat hele interview met Jort Kelder even. Jort is erg genuanceerd. Luister bijvoorbeeld even naar dit stukje over de president die zijn hand ophoudt bij de EU maar tegelijk zijn 700 miljoen euro winst het land uit sluist via Cyprus en Amsterdam om maar heen belasting te betalen terwijl ze daar enorm veel geld tekort komen www.youtube.com/watch?v=dwT6XAUmAVQ&a... Laat je niet voor de gek houden, het is niet zwart wit. Hele interview met Kelder is goed om even te zien.

Watching the Wheels | 13-03-16 | 23:46

@Dandruff | 13-03-16 | 23:41
Dus omdat er onrust is in 3 provincies van het land, moet gelijk maar het hele land op z'n gat gelegd worden? En zodoende de politieke crisis maar verder laten escaleren? Die 2 miljoen mensen geven toch geen doorslag voor de uitslag, en zodra het daar weer normaal en rustig is, gaat doen die regio's gewoon weer democratisch mee.
Kan het Kremlin je echt niet van betere propaganda argumenten voorzien ofzo?

artijn | 13-03-16 | 23:46

Ongeblustekalk | 13-03-16 | 23:37,

Overtuigend argument, ik ga nu gelijk ja stemmen.

Dandruff | 13-03-16 | 23:44

artijn | 13-03-16 | 23:38
Mooi verhaal, maar de EU stemt niet 6 april, dat doet Nederland.

Usuc | 13-03-16 | 23:41

@Pierre Tombal | 13-03-16 | 23:31
Putin/Rusland valt vooral zwakke landen aan, tegen de NAVO maakt ie geen schijn van kans. Minder zwakke buurlanden om Rusland heen = minder oorlog. Zag je ook met Oekraine, op moment van zwakte (onrust) valt Rusland aan.

artijn | 13-03-16 | 23:41

Ongeblustekalk | 13-03-16 | 23:37
"Zeikstraal" is dat een technische benaming voor de Jsf?

Dr. Frambozenjam | 13-03-16 | 23:41

artijn | 13-03-16 | 23:15

Een verkiezing is democratisch of niet democratisch; niet "half democratisch". En aangezien die regio's die niet mochten stemmen als het aan de EU ligt straks gewoon weer worden geannexeerd, zijn ze dus niet democratisch.
Vandaar die burgeroorlog.

artijn | 13-03-16 | 23:24,

De VS investeerden een relatief klein bedrag, 12,4 miljard dollar in West Europa.
nl.wikipedia.org/wiki/Marshallplan
Dat waren stuk voor stuk landen met een zekere basis (infrastructuur, kennis, economische geschiedenis) en gemotiveerde en betrouwbare politici die hun landen vooruit wilden helpen.

Het EU-beleid om tientallen miljarden in de zakken van een paar corrupte politici en zakenlieden te stoppen kan daar niet mee vergeleken worden. Vrijwel niemand in Griekenland is beter geworden van de tientallen miljarden EU-steun aan Griekenland, op een paar politici en bankiers na.
Dus ook vrijwel niemand in de Oekraïne zal beter worden van de tientallen miljarden die straks in de zakken van een paar Oekraïense criminelen worden geïnvesteerd.
Dat geld is allemaal bedoeld voor een kleine elite, net als hier.
En daarvoor slachten ze elkaar nu af.
En nog los van die oorlog; zolang corruptie, inflatie en wanbeleid in Oekraïne nog schrikbarender vormen aannemen dan in de EU, hoort Oekraïne gewoon niet in de EU.

Dandruff | 13-03-16 | 23:41

" Het aandeel in de handel met Oekraïne wordt gemeten in promillages in plaats van in procenten: 0,2% van het Nederlandse totaal. "
Het is dan ook een assocatieverdrag tussen de EU en Oekraine, niet specifiek tussen Nederland en Oekraine. Dat staat nota bene al in de referendumvraag zelf aangegeven.

artijn | 13-03-16 | 23:38

Dandruff | 13-03-16 | 23:17
Wat ben jij voor een zeikstraal, neuk je wel genoeg en give die ui a break wil je.

Ongeblustekalk | 13-03-16 | 23:37

bdn01 | 13-03-16 | 23:31
En wat heeft Poetin te maken met het referendum in Nederland op 6 April? Ach wacht, ik pas me wel aan aan jou niveau: Ik stem NEE omdat ik tegen Kim Jong-un ben.

Usuc | 13-03-16 | 23:36

bdn01 | 13-03-16 | 23:31
Europese verworvenheden? Tja je ma is dus ook op Europees niveau genomen of in Nederland?

Dr. Frambozenjam | 13-03-16 | 23:34

@artijn | 13-03-16 | 23:12
Trek dat nou eens door. Welk belang hebben wij er dan bij om een land lid te maken waardoor wij als unie (meer) buurland van dat oh zo geweldig onbetrouwbare Rusland worden? Dat continu oorlog wil voeren en in dit geval dus met ons omdat wij zo graag een directe grens met ze wilden hebben?

Pierre Tombal | 13-03-16 | 23:31

Als je deze agitprop nodig hebt om me te overtuigen "nee" te stemmen bij het referendum heb je het wel echt verkeerd begrepen. Ondanks alle nadelen van de EU een volmondig JA tegen de verworvenheden van Europa en NEE tegen de derde kolonne van Poetin's aarskruipers.

bdn01 | 13-03-16 | 23:31

Dandruff | 13-03-16 | 23:16
Het niveau neemt niet af, maar jouw opinie wordt ondergraven en daar baal je van.
Trusten en verlaag je maar tot jouw eigen immorele niveau tussen de lakens.
En morgen weer vrolijk aan het ontbijt voor een frisse nieuwe werkweek en de opvang. :)

Gerard Leeflang | 13-03-16 | 23:29

@Watching the Wheels | 13-03-16 | 23:26
Misschien hadden die idioten daar in het oosten dan in de allerleerste plaats de boel niet aan puin moeten schieten met hulp van Russische troepen?
Sowieso levert het totaal geen betrouwbare resultaten op als er niet eens normale verkiezingen gehouden kunnen worden, dat bewees het Krim referendum van de paar maanden ervoor wel.

artijn | 13-03-16 | 23:28

Wij verlagen ons de laatste tijd naar dat niveau (stemhokjes weghalen, verkiezingsuitslagen negeren).

Watching the Wheels | 13-03-16 | 23:27

dan

Watching the Wheels | 13-03-16 | 23:26

@artijn | 13-03-16 | 23:15
Ja, zo lust ik er nog wel 1. Dat is net zoiets als stemhokjes weghalen en dan achteraf zeggen dat de opkomst laag was. Het gaat erom dat een deel van de mensen zich niet heeft kunnen uitspreken en dat is een groter deel van een beperkt clubje dat de stemhokjes weghaalt.

Watching the Wheels | 13-03-16 | 23:26

Gerard Leeflang | 13-03-16 | 23:12
Akkoord. Ik schrok al.
.
Conclusie: een atoommacht kan uiteraard net als andere landen gewoon in oorlog zijn. Sterker, de meeste atoommachten voeren momenteel oorlog. Zij het niet op hun eigen grondgebied.

Usuc | 13-03-16 | 23:24

@Usuc | 13-03-16 | 23:18
Ja zo gingen er ooit ook tientallen miljarden belastinggeld van Amerikanen naar Nederland. Zo heeft Nederland zich versnelt economisch kunnen ontwikkelen, daar plukt Amerika weer de vruchten van. En nu investeren wij weer in Oost Europa, omdat daar de puinzooi van decennia Kremlin dictaturen nog niet volledig opgeruimd is. Investeren is nu eenmaal niet gratis.

artijn | 13-03-16 | 23:24

@artijn | 13-03-16 | 23:12
Of aan de corruptie binnen de NAVO en EU? Klopt het dat president Poroshenko een paar miljard via de Amsterdamse zuid-as wegsluisde om er in eigen land geen belasting over te hoeven betalen? Jort Kelder zegt het wel goed www.youtube.com/watch?v=dwT6XAUmAVQ&a... "waarom laten we iedere beschavingsnorm vervallen?".
.
@Gerard Leeflang | 13-03-16 | 23:12
Zeker 'War Games' gezien www.imdb.com/title/tt0086567/ ?

Watching the Wheels | 13-03-16 | 23:22

Territoriale integriteit, en respect daarvoor, dat soort begrippen staan ook in het verdrag, en zijn imo de gevaarlijkste. Oekraine kan zich op het standpunt stellen dat de EU heeft getekend voor een Krim (en zeker Donbas) die bij de Oekraine horen, en dat we hun daarin moeten steunen. Zeker mbt de Krim, die toch zeker erg harde historische banden heeft met Rusland, zou je bijna kunnen zeggen dat slechtwillenden er een soort oorlogsverklaring aan Rusland in kunnen lezen. Gevraarlijk spul.

Hemmenaar7 | 13-03-16 | 23:21

De Cuba crisis in 1962 was ook een Not in my backyard verhaal.
We gaan die kant weer op en dé Nederlander heeft niets te winnen.

gentle giant | 13-03-16 | 23:18

artijn | 13-03-16 | 23:12
Er gaan tientallen miljarden Europees belastinggeld naar de voormalige oostblok landen. Economische hulp in de ogen van de één smeergeld in de ogen van een ander. Hoe dan ook, in Nederland wordt de economie er niet beter van en daalt mede daardoor het besteedbaar inkomen, minder zorg, minder geld voor studie, hogere WOZ, hogere BTW, hogere inkomstenbelasting, minder aftrek, etc.

Usuc | 13-03-16 | 23:18

Gerard Leeflang | 13-03-16 | 23:14,

Als je de reacties hierboven even leest kom je reeksen inhoudelijke reacties tegen, van mij eb van anderen. Het is eigenlijk pas sinds jij mee doet dat het niveau afneemt.

Maar je hebt gelijk, ik moet me niet tot jouw niveau verlagen.
Welterusten.

Dandruff | 13-03-16 | 23:17

Jan-Joris-Jaap-Joop | 13-03-16 | 23:11
Hee Jan, waaruit blijkt dat ik boos ben? Ik vermaak me prima met reaguren ;)

Gerard Leeflang | 13-03-16 | 23:16

Gerard Leeflang | 13-03-16 | 23:10,

Jij begon over kontseks om 22:47.
Daarmee geef je zelf aan dat je je niet in de kwestie hebt verdiept.

Dandruff | 13-03-16 | 23:16

@Watching the Wheels | 13-03-16 | 23:01
" Vergeet u niet dat de Poroshenko (anders dan Janoekovitsj) nooit door het hele volk gekozen is? "
.
Poroshenko is gewoon door de meerderheid van volk gekozen. Een paar regio's niet, maar dat is ook precies wat die regio's wilden.

artijn | 13-03-16 | 23:15

Dandruff | 13-03-16 | 23:01
Heb jij een inhoudelijke vraag voor me of grossier je in jij-bakken?

Gerard Leeflang | 13-03-16 | 23:14

Usuc | 13-03-16 | 23:02
Geen all-out war, dat is ook niet logisch anders wint er niemand.

Gerard Leeflang | 13-03-16 | 23:12

Zou het niet misschien aan Rusland zelf liggen dat al zijn buurlanden maar wat graag bij de NAVO willen?
Rusland is een onbetrouwbare buur, die continu oorlog voert met aangrenzende landen. Als ze daar eens wat normaler zouden doen, hadden die buurlanden een stuk minder behoefte aan NAVO lidmaatschap.

artijn | 13-03-16 | 23:12

Oeps, Gerard wordt boos! Leuk joh!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 13-03-16 | 23:11

Discussie op niveau.
Taai af.

Piet Karbiet | 13-03-16 | 23:11

Dandruff | 13-03-16 | 22:52
"Je hebt je niet in de kwestie verdiept zeg je."
Dat zeg ik nergens in mijn betoog, dus probeer mij geen woorden in de mond te leggen.

Gerard Leeflang | 13-03-16 | 23:10

Gerard Leeflang | 13-03-16 | 22:55
Elke zin begint met een hoofdletter. Lastig hè, dat reaguren?

Jan-Joris-Jaap-Joop | 13-03-16 | 23:05

"Desinformatie
De Europese Unie stelt dat Rusland de eigen bevolking te vaak een verkeerd beeld van gebeurtenissen en de relatie met het westen voorschotelt. Nederland en Polen spraken na de ramp met MH17 af een eigen Russisch-talig persagentschap op te richten om tegenwicht te bieden tegen Russische propaganda. En vanaf 1 september 2015 heeft de diplomatieke dienst van de EU een eigen, kleine, eenheid opgericht om desinformatie te bestrijden. Met name journalisten in Rusland en diens buurlanden worden ondersteund én zullen worden voorgehouden hoeveel goeds het Europese beleid vermag.
De activiteiten van deze eenheid worden volledig door de lidstaten uitgevoerd en betaald. Rusland stelt dat het zelf juist de aggressieve westerse propaganda aan de kaak wil stellen."
www.europa-nu.nl/id/vhkuiga832pv/relat...

Het spel? Wie snapt em?

Dr. Frambozenjam | 13-03-16 | 23:03

Gerard Leeflang | 13-03-16 | 22:55
Schrijf je dat nou echt: Een land met atoomwapens kan niet in oorlog zijn?!

Usuc | 13-03-16 | 23:02

@Nice_Wheels | 13-03-16 | 21:37
Vergeet u niet dat de Poroshenko (anders dan Janoekovitsj) nooit door het hele volk gekozen is? Bent u misschien vergeten dat Verhofstadt in een vreemd land buiten de EU op een podium riep dat er elke week iemand namens de EU naar het plein terug zou keren totdat 'the fight' gewonnen zou zijn www.youtube.com/watch?v=cIL1FWCIlu8&a... ? Pas daarna werd in de EU toch pas over steun vergaderd? Een klein ondemocratisch clubje regelde het eerst toch al even? Hetzelfde D66/VVD clubje dat een schaliegasdeal van 10 miljard sloot met de 'omstreden' (in tegenstelling tot Poroshenko door het volledige Oekrainse volk gekozen) president Janoekovits www.youtube.com/watch?v=3NB-P8PhISA&a... . Het is toch duidelijk dat het alleen maar gaat om machtsuitbreiding en behartigen van bepaalde belangen? De mening van de bevolking doet er toch niet toe, omdat we het allemaal niet kunnen overzien en niet kunnen begrijpen (ingewikkelde verdragteksten enz.). Heel anders is het ineens voor de mensen op Maidan. Als Hans van Baalen en Guy Verhofstadt een mensenmassa kunnen misbruiken voor hun doelen, dan wordt die mensenmassa ineens wel in staat geacht het geheel te kunnen overzien. En dan noemen ze andere politici demagogen die de volksmassa 'mennen'.

Watching the Wheels | 13-03-16 | 23:01

Gerard Leeflang | 13-03-16 | 22:57,

Kom je hier alleen om diarree op je toetsenbord te spuiten?
Of ga je later dit jaar ook ergens een inhoudelijke opmerking plaatsen?

Dandruff | 13-03-16 | 23:01

Idealisme leidt tot tirannie. Altijd.

postmodernismisdead | 13-03-16 | 23:01

Jan-Joris-Jaap-Joop | 13-03-16 | 22:50
Naar niemand, ik ben niet zoals jij.

Gerard Leeflang | 13-03-16 | 22:57

Jan-Joris-Jaap-Joop | 13-03-16 | 22:43
Er komt geen oorlog met rusland, militair kan dat niet want atoomwapens. verder nog domme opmerkingen?

Gerard Leeflang | 13-03-16 | 22:55

@Jan-Joris-Jaap-Joop | 13-03-16 | 22:43
.
Zeker. Kleine correctie. Napoleon kwam met zijn leger in een verlaten maar brandend Moskou aan. Russen waren pleite. nl.wikipedia.org/wiki/Brand_van_Mosko...

Piet Karbiet | 13-03-16 | 22:53

ten tijde van

Mike Gaatjeniksaan | 13-03-16 | 22:52

Gerard Leeflang | 13-03-16 | 22:47,

Je hebt je niet in de kwestie verdiept zeg je.
Doe dat dan eerst even.

Dit heeft niks met kontseks te maken. Dit draait zelfs niet om de vraag of we nazistische milities in Oekraïne gelijk moeten geven, zoals de EU wenst.
Dit draait vooral om de vraag of we Oekraïense economie moeten vernietigen, om hem daarna decennialang met tientallen miljarden per jaar weer op te bouwen.
Ik vind dat een beetje zonde van mijn geld.

Dandruff | 13-03-16 | 22:52

Gerard Leeflang | 13-03-16 | 22:47
.
Er wordt geen referendum gehouden voor de Oekraïners in Oekraïne 6 April, maar voor de Nederlanders in Nederland.
.
Ik kom jou toch ook niet zeggen dat ik je huis ga kopen voor een door mij bepaald bedrag?!

Usuc | 13-03-16 | 22:52

"Mag de EU geen verdragen meer sluiten omdat de Russen dat niet leuk vinden?"
Enter Yeti | 13-03-16 | 22:29

Dat mag van de Russen hoor. Die zitten er echt niet mee dat de EU verdragen sluit. Maar een punt dat dan mist is dat de EU verdragen sluit op een manier waar je dus vraagtekens bij kan zetten. Voorbeeld; de Baltische staten zijn bij EU toetreding overgegaan op het EU energie netwerk waardoor Kaliningrad afgesloten werd van energie. Rusland moest toen 2.4 miljard investeren om Kalinigrad van stroom te voorzien. Rusland zij ook bij de toetreding van Baltische staten geen moeite te hebben, maar wel in overeenstemming met Russische verdragen binnen de voormalige sovjetrepublieken.

Rusland zit natuurlijk ook niet stil. Rusland heeft vele nieuwe verdragen gemaakt met andere landen buiten de EU na de sancties. En de wereld is echt niet alleen de EU alleen.

Dr. Frambozenjam | 13-03-16 | 22:51

Gerard Leeflang | 13-03-16 | 22:47
En naar wie steek jij je kont op?

Jan-Joris-Jaap-Joop | 13-03-16 | 22:50

Bruine Beer | 13-03-16 | 22:00
Feit 1: 23 febr 2014: Kiev verbiedt opnieuw Russische taal. en.wikipedia.org/wiki/Language_policy...
Feit 2: 5 maart 2014: EU belooft 15 miljard aan Kiev. www.reuters.com/article/us-eu-ukraine-...
Feit 3: 6 april 2014: Oorlog in Donbass start. en.wikipedia.org/wiki/War_in_Donbass

Bruine Beer | 13-03-16 | 22:15
Kiev stuurde aan op een burgeroorlog met minderheden, door een aanval op de Russische taal. Als ze in België plotseling Frans gaan verbieden verwacht ik niet dat het daar wel lang gezellig blijft. Oekraïne had al langer een verdeelt politiek klimaat waar eigenlijk alleen maar via de stembus bepaald werd welk deel van het land door welk deel onderdrukt zou worden.

Die oorlog hebben ze binnen het land gestart. Wij hebben echter wel Kiev voorzien van voldoende liquide middelen en smeergeld. Poetin stelde daar wat meer praktische hulp tegenover. Er komt een punt dat wij als burgers controle moeten uitoefenen wat er in onze naam met onze belastingcenten gebeurd.

Het beeld blijft hetzelfde. Een potje schaak waarbij de stukken nu ver genoeg naar voren gelopen hebben dat er stukken van het speelveld verdwijnen. Helaas uit zich dat onder de bevolking als kapotgeschoten jonge mannen, vluchtende gezinnen & economische malaise. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Ik zit niet op een eindspel te wachten.

Als je wilt kijken naar wat het land zelf gewild zou hebben kan je het beste de presidentsverkiezing van 2010 erbij pakken. Dit kaartje ichef.bbci.co.uk/news/624/media/images... uit deze tekst www.bbc.com/news/world-europe-26387353... Daar zie je duidelijk dat de ene helft naar Europa kijkt, en de andere helft naar Moskou.

Beide grootmachten proberen nu het land als geheel in te lijven, of liever gezegd onder hun invloedssfeer te plaatsen. Daar waar het kapot scheurt wordt geschoten. Dit proces hadden we minimaal zes jaar aan kunnen zien komen.

Het is eigenlijk heel vreemd dat landen wel in vrede kunnen fuseren, maar bijna nooit in vrede uit elkaar gaan. Ierland, Korea, Vietnam, Joegoslavië, Spanje, Irak, Turkije kies je voorbeeld en je ziet de ene vechtscheiding na de andere.

Niet iedere Pool is trouwens gelukkig met der Anschluss. www.telegraph.co.uk/news/worldnews/eur... Ook daar ga je de boot in. Al dat Europese geld is heel aanlokkelijk voor politici die hun inkomen en uitgaven niet kunnen matchen en smeergeld nodig hebben om aan de macht te blijven.

Zelfs de aansluiting van Nederland bleek na het referendum van 2005 totaal niet meer vrijwillig. Uw stelling dat alle landen van de Europese Unie er vrijwillig inzitten klopt misschien voor de politieke elite, voor de bevolking een stuk minder. Nederland is ook absoluut niet het enige kernland met een duidelijk nee vanuit de bevolking.

Iemand die een andere mening dan u heeft op te dragen kranten te gaan lezen is trouwens al helemaal een duidelijke combinatie drogredenen. Dat iets in een krant staat betekend nog niet dat het waar is. Samen met de aannames dat hij geen kranten leest, en de aanname dat de informatie in kranten strijdig is met zijn aannames & redenatie.

Dan de Europese Schuldvraag. Het Westen betaalt & faciliteert de regering in Kiev. Met 40 miljard euro. Heeft op het hoogste niveau MH17 maximaal uitgemolken voor geopolitiek gewin. Zonder die twee feiten was Kiev op zijn minst bereidt of minder in staat zo hoog van de toren te blazen als het nu doet.

Dat geeft minder escalatie en dus oorlog. Verder nog iets?

Feynman | 13-03-16 | 22:49

Wat een grote bekken hebben ze toch in de politiek. Een grote bek en met alles wat eruit komt is geen moment van denken aan vooraf gegaan. Merkel voorop. Op zo'n positie zo'n lokroep doen aan de vluchtelingen zonder na te denken wat die lokroep betekent voor de langere termijn. Dan hoor je niet op die plek.

Men zegt dat ze het altijd goed gedaan heeft. Tja er was nog geen een keer zo'n crisis als deze. Pas als er een echt crisis is kun je zien of iemand een echte leider is voor het volk. Zij is het in ieder geval duidelijk niet.

Wat Oekraine betreft is voor mij duidelijk dat ze hun zaken eerst op orde moeten krijgen. Dat is niet het geval en zal voorlopig ook niet het geval zijn. Mijn NEE is dus zeer vastbesloten. Ik denk wel dat als de nee overduidelijk zal zijn en ze leggen het naast zich neer dan zijn de rapen gaar. Behoorlijk gaar.

Yvonne54 | 13-03-16 | 22:49

Knielen voor de russen of bukken om je in den aars te laten nemen, dat is de boodschap. Ex- oostblok staten mogen zelf niet via democratische weg bepalen of ze in de invloeds- sfeer van de Russen willen leven, of niet.
Tirannie uitgelegd.

Case closed.

Gerard Leeflang | 13-03-16 | 22:47

En tsja, dan hebben wij qua invloedssfeer dus eigenlijk recht op Nederlandsch Indie.

Zou de Familie von Amsberg graag willen.

Piet Karbiet | 13-03-16 | 22:47

Mmm wie is de dictator? ?

benikookalgek? | 13-03-16 | 22:43

Bruine Beer | 13-03-16 | 22:29,

Zie mijn reactie aan Yeti.
Hamvraag moet zijn of we een failliet land bij de EU willen, en of we een land in oorlog bij de NAVO willen.
Het zou al heel anders zijn als de EU en de NAVO haar eigen zaakjes op orde zouden hebben. Er is echter weinig reden om aan te nemen dat de EU over 12 jaar nog bestaat, en het enige waar we op moeten hopen is dat de EU niet heel Europa meeneemt in de geplande vrije val van onze beschaving. Dat zal afhangen van op tijd het zinkende schip verlaten.

Dandruff | 13-03-16 | 22:43

Wij willen geen oorlog met Rusland. Want dat is niet in ons belang. Fuck de Amerikanen, Soros en Scheefbek www.voyagesphotosmanu.com/Complet/imag... en Plofkop yersinia.files.wordpress.com/2009/12/... ! Moskou retaliëert keihard als het aangevallen wordt. De Russen kwamen altijd toe naar hen die richting Moskou oprukten. Mongolen en Duitsers kunnen daarvan meepraten. Ken je geschiedenis! Nee, ik ben geen Putinfan maar wel een realist. Laat de Russen met rust en zij doen hetzelfde met ons.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 13-03-16 | 22:43

@F. von Zeikhoven | 13-03-16 | 22:36
Ik wil niet zeiken maar ik zie geen linkje.

Piet Karbiet | 13-03-16 | 22:42

Jeezes is het ja kamp losgelaten om het nee kamp angst in te boezemen. Hopen ze zo die ja stem te krijgen op EU wijze. Zeg maar door angst en met onzin te komen. Zoals poetinlover en een nee maakt oorlog en meer van dat soort achterlijke bull shit. Je ziet wel het gaat de EU steeds slechter af. Het is vallende. Dat is wel duidelijk. Zelfs obama moet in londen een duit in de zak komen doen om bijvoorbeeld een brexit af te wenden. Je begint toch gewoon met die EU elite sukkels medelijden te krijgen. Wat een echte onbenullen. Maar ja dat wisten we al. Ze worden er zelfs op geselecteerd. Meestal zijn het sukkels van partijen in landen die uitgerangeerd zijn en elkaar EU elite baantjes toeschuiven. Om van de burger bevolking hun centen feest te vieren. Waarvoor dacht je dat die Rutte en pechol zo in die reedt van de EU kruipen. Nou ja kamp mijn NEE blijft toch NEE. Dan maar oorlog. Toch.

tweetybird | 13-03-16 | 22:41

@ F. von Zeikhoven | 13-03-16 | 22:36
Deze youtu.be/FpQpgd_EeWY ducu dus. De verplaatsing van BMW nach Osten is een scenario, maar ja, l´histoire se ...

F. von Zeikhoven | 13-03-16 | 22:39

Kunnen wij als NL niet lid worden van het warchaupackt ?
gevulde koek | 13-03-16 | 22:32

Goed idee, wie kan deze boodschap even aan Poetin doorgeven dan zijn we van dat EU gezeik af ik ga morgen alvast de euro's in roebels laten overzetten.

Koeienflat | 13-03-16 | 22:38

getalsterkte | 13-03-16 | 22:33
Omdat ze netto héél wat miljarden krijgen van de EU. De EU koopt de uitbreiding op die manier al jaren. Ten koste natuurlijk van de Westerse belastingbetaler.
.
En de EU faciliteert mensenhandel door het verdrag met Turkije, waar zelfs Amnesty International tegen is! Maar dat is natuurlijk weer een ander topic.

Usuc | 13-03-16 | 22:38

Voor wie het niet snapt, hier nog een leuke docu over de familie Quant. Die maakten hun fortuin met accu's waar de Nazi's hun oorlog gemotoriseerd mee konden voeren. Hadden rechtstreeks toegang tot Hitler en glipten door Neurenberg. Doen nu de Bayerische Motor Werke en betalen Merkel. Willen graag BMW naar Oekraïne verplaatsen, want lekker goedkope arbeid...

F. von Zeikhoven | 13-03-16 | 22:36

Enter Yeti | 13-03-16 | 22:29,

"Laat ze zelf beslissen wat ze willen"...
De bevolking van Oekraïne is dus nogal verdeeld.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de burgeroorlog die naar aanleiding van dit verdrag is ontstaan. Zij weten dus niet wat ze willen, en dan is het een slechte zaak om daar als buitenstaander de boel op te hitsen.

Nog belangrijker dan wat de Oekraïners willen is bovendien wat wij, de nettobetalers willen. Zijn wij bereid 20 x zoveel miljarden in Oekraïne te steken als we in Griekenland hebben gestoken?
En daarna waarschijnlijk nog veel meer?
Of willen we geen geld meer in de plomp smijten?

Dandruff | 13-03-16 | 22:36

Uiteraard hebben landen recht op zelfbeschikking. Het is echter onvermijdelijk dat een constante uitbreiding van de EU en Navo richting het oosten zal leiden tot een confrontatie met Rusland. Wie in deze het morele gelijk aan zijn zijde heeft is niet relevant. Wat men zich af moet vragen is of een beleid welke kan leiden tot een gewelddadige confrontatie met Rusland werkelijk gewenst of acceptabel is. Diegene die dit geen probleem vinden hebben geen oog voor de mogelijke gevolgen van een confrontatie met Rusland. Nogmaals, het morele gelijk is ondergeschikt aan de realiteit.

Pakeha | 13-03-16 | 22:35

Hoe komt het toch dat zoveel landen zich willen losrukken van de Russische invloedssfeer en bescherming zoeken onder de NAVO-paraplu. Komt vast omdat Poetin zo'n leuke, vriendelijke buur is.

getalsterkte | 13-03-16 | 22:33

Kunnen wij als NL niet lid worden van het warchaupackt ?

gevulde koek | 13-03-16 | 22:32

bdn01 | 13-03-16 | 22:11

En u denkt nu dat iedereen zit te rillen van angst.

tweetybird | 13-03-16 | 22:32

niet de NAVO is opgerukt, maar een heleboel door de Russen eerder bezette landen hebben zich vrijgemaakt van de de bezetter !

Analoog naar deze onzin:

je kan ook een kaartje laten zien van zomer 1942, en dan met de Duitsche invloedsfeer. En dan een kaartje nu. Zal je zien dat Deutschland iets minder invloedsfeer heeft. Geeft dat Duitsland hetr echt om nu boos op Europa te zijn ?!

FW Ta-183 Huckebein | 13-03-16 | 22:32


R.B.Scott | 13-03-16 | 22:24

Het vooral GL niet vergeten op het maliveld met de echte Nederlander kennis te laten maken

Koeienflat | 13-03-16 | 22:30

Toxopeus | 13-03-16 | 21:54
Lees de krant, Niet alleen nu.nl, maar echte kranten: Trouw, NRC, Volkskrant, Parool, AD, Telegraaf. Leer je een hoop van.

Bruine Beer | 13-03-16 | 22:08

Dat was mijn vraag niet. Natuurlijk lees ik alle genoemde kranten maar ook buitenlands nieuws volg ik.

Toxopeus | 13-03-16 | 22:30

Vrijheid begint met vrede; zonder vrede hebben dictators altijd een excuus om andersdenkenden of zelfs hele bevolkingsgroepen uit te schakelen.
Dandruff | 13-03-16 | 22:20

Vrede kan er ook zijn ten koste van vrijheid. Als er onvrijheid is, kan vechten een optie worden. Maar nu word ik te filosofisch op de late avond.

Ja, onderhandelen ware beter geweest. Zouden een land dat decennia onderdrukt is geweest door Rusland, een Rusland onder een machtsbeluste dictator, en een EU die er op uit is de invloed te vergroten, samen ver komen? Niet alleen de EU wilde niet praten, Oekraïne ook niet, en Rusland alleen als ze gelijk krijgen. Vergeet niet dat Rusland ook is binnengevallen in andere landen: Georgië, Tsjetsjenië.

En dan heeft wat mij betreft het land in kwestie het laatste woord met wie ze verder praten.

Bruine Beer | 13-03-16 | 22:29

Moet ik nou dit hele stuk eerst nog zelf gaan zitten factchecken? Nee, bedankt! Daarnaast draait me dit stuk teveel om Rusland. Waarom? Mag de EU geen verdragen meer sluiten omdat de Russen dat niet leuk vinden? Wat is dat voor onzin! De Russen hebben er van +/- 1945 tot 1990 een ontzettende puinzooi van gemaakt in Oost-Europa, laat die mensen zelf beslissen wat ze willen.

Enter Yeti | 13-03-16 | 22:29

Bruine Beer | 13-03-16 | 22:15,

Je hebt het weer over "de regering".
Maar die moest na rellen en zelfs hevige vuurgevechten aftreden.
De machtsgreep in het Oosten volgde op die eerste machtsgreep in Kiev.
nl.wikipedia.org/wiki/Tijdlijn_van_de...

En zoals gezegd, de EU moedigde die eerste staatsgreep aan; oa van Baalen stond daar op het Maidanplein de boel op te hitsen.

Dandruff | 13-03-16 | 22:26

Het Oekraïense graan heeft de orkaan doorstaan...

F. von Zeikhoven | 13-03-16 | 22:26

IS dit verhaal wel geverifieerd bij Hans van Baal??

John Doorzon | 13-03-16 | 22:26

Zou best kunnen,zo'n WO-3.
Volkómen terecht zou dan wél zijn dat de voltallige VVD/PvdA-coalitie standrechtelijk geëxecuteerd gaat worden.
(Bij voorkeur op het Haagse Malieveld,want daar woon ik vlakbij.)

R.B.Scott | 13-03-16 | 22:24

Feynman, snap je nu nog steeds niet dat buiten de 17,3% Russische immigranten die in Ukraine wonen de Russisch sprekenden in oost Ukraine geen Russen zijn, maar Ukrainers die afstammen van de Russen die door Russificatie na Holodomor door Stalin naar Ukraine zijn gedeporteerd? Een oost Ukrainer heeft de Ukrainsche nationaliteit.

devil13 | 13-03-16 | 22:22

Pierre Tombal | 13-03-16 | 22:14

EU prominenten? Proest. Verhofstadt en Van Baalen. Geen Oekraïner die wist wie het waren, ze zijn minzaam aangehoord en daarna gingen de demonstranten verder met waar ze mee bezig waren. Prominent m'n achterwerk.

De vraag of het verjagen van de oude president correct was, laat ik open. Is heel ingewikkeld: hij weigerde een verdrag te tekenen waar het parlement al mee had ingestemd, en sloot in plaats daarvan een nieuwe. En toen sloeg de vlam in de pan.

Bruine Beer | 13-03-16 | 22:22

@Feynman | 13-03-16 | 21:23

Dat klopt. Maar dat is niet omdat het Russen zijn, maar omdat het oorlog is. Of het nu Russen, Koerden, Belgen of Noren zijn. Een land in oorlog moet eerst maar een vrede kennen.

Meeroever | 13-03-16 | 22:21

Bruine Beer | 13-03-16 | 22:08,

Mensen mogen natuurlijk zelf hun toekomst bepalen.
Zouden ze dan kiezen voor een burgeroorlog?
Ik betwijfel het.

Maar het probleem was niet een kwestie van "meningsverschillen niet met woorden op kunnen lossen". Het probleem was buitenlandse machtspolitiek van zowel Rusland als de EU.
Er was een alternatief, namelijk onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne EN Rusland. Alle belanghebbenden aan tafel, zeg maar. De EU heeft Rusland echter de deur gewezen, en om die reden trad Janoekovyts terug; waarop hij werd afgezet. Diverse EU-apparatsjiks kwamen zelfs nog even langs om de boel op te hitsen; drankneus van Baalen bijvoorbeeld.
En daarna liep het totaal uit de hand.

Een land in oorlog storten is pas echt cynisme.
Vrijheid begint met vrede; zonder vrede hebben dictators altijd een excuus om andersdenkenden of zelfs hele bevolkingsgroepen uit te schakelen.

Dandruff | 13-03-16 | 22:20

@bdn01 | 13-03-16 | 22:11
Bedoelt u zoals in het verleden? Dat mensen geen werk meer kunnen krijgen enz.? Dat is precies waar mensen bang voor zijn. 1984, Brave New World ...
.
"Een vervolgreferendum werd door het Kabinet-Balkenende IV tegengehouden in september 2007." nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_refe...

Watching the Wheels | 13-03-16 | 22:17

"Angélica" vindt dat staten niet zelf mogen kiezen of ze bij een bondgenootschap willen horen want anders gaan ze weg uit een invloeds-sfeer van de russen.

Eigenlijk zou je dan moeten stoppen met lezen want de rest van de argumenten over de problemen in de wereld zijn dan ook gekleurd.

Angélica is voor mij af. Doe mij Feynman maar, die is wat neutraler in zijn opinies.

Ongeblustekalk | 13-03-16 | 22:15

Dandruff | 13-03-16 | 22:03
Verkeerde aanname: de EU stuurde aan op een burgeroorlog. Onbewezen (en onbewijsbaar.) Ik hou het er toch op dat degenen die de macht in het oosten grepen, de burgeroorlog hebben gestart. Niet de EU omdat ze aanboden banden aan te knopen.

Verkeerde redenering: dus hadden er geen verkiezingen mogen worden gehouden. Klopt, maar dat deden de rebellen in de Donbass wel, en daarna riepen ze dat ze verkozen waren.

Of: verkeerde redenering: de regering had tijdens de burgeroorlog geen nieuwe verkiezingen mogen houden. Waarmee ze zich dus zou laten gijzelen door rebellen.

Bruine Beer | 13-03-16 | 22:15

De USSR is in een zeer korte tijd uit elkaar gevallen. Zonder veel bloedvergieten. Ik hoop dat de EU ook in zeer korte tijd en zonder bloedvergieten uiteen valt, maar ik vrees het ergste.

marcoplarco | 13-03-16 | 22:14

@Meeroever | 13-03-16 | 21:18
Wie had het over Rusland dan? We hebben het hier over een land waar een democratisch gekozen president door de inwoners van de hoofdstad werd afgezet en waar enkele EU prominenten vervolgens op een plein in een microfoon stonden te boeren dat "democratie" had gewonnen. Een land dat daarop in delen uiteen viel, omdat de hoofdstad nu eenmaal doorgaans verre van representatief voor het gehele land is, hetgeen door mensen zoals jij uiteraard als zeer ondemocratisch wordt beschouwd vanwege dat jij een absoluut geloof hebt dat alles dat EU prominenten vertellen de waarheid en niets dan de waarheid is. Zo helpe zij immers God almachtig.

En dan praat jij op de vooravond van een Brexit over een lidmaatschap van de EU alsof Oekraïne daarmee tot de elite zou gaan behoren, hetgeen jij ze niet gunt omdat ze niet volwassen genoeg zouden zijn. Als de ratten van het schip springen is het vrij onverstandig om er met alle geweld op te willen blijven.

Pierre Tombal | 13-03-16 | 22:14

Wie deze neocommunistische bagger publiceert wens ik een zeer verscherpt toezicht van de veiligheidsdiensten toe.

bdn01 | 13-03-16 | 22:11

Oekraïne..... een brug te ver

Oepsie1234 | 13-03-16 | 22:09

@Willianus Wortelus | 13-03-16 | 20:40
Niet zal leiden tot, de EU is al een dictatuur. De mening van de meerderheid doet er totaal niet toe. Frans referendum 2005 en.wikipedia.org/wiki/French_European... , Nederlands referendum 2005 nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_refe... (Urk 91,6% tegen). "Uiteindelijk bleek 61,5 % van de kiezers tegen het aanvaarden van het grondwettelijk verdrag. Slechts in 26 van de 467 gemeenten bleek er een meerderheid voor het verdrag te zijn."

Watching the Wheels | 13-03-16 | 22:09

Toxopeus | 13-03-16 | 21:54
Lees de krant, Niet alleen nu.nl, maar echte kranten: Trouw, NRC, Volkskrant, Parool, AD, Telegraaf. Leer je een hoop van.

Zowel de EU als Rusland moeten Oekraïne als een zee zien. Als internationaal water, wat geen van beiden zich toe kan eigenen, zonder de ander de oorlog te verklaren.
tipo | 13-03-16 | 21:55

Je realiseert je dat daar mensen wonen, die wellicht zelf hun toekomst willen bepalen?

Dandruff | 13-03-16 | 21:56
Nee, dat was me niet ontgaan. Maar dat is niet de schuld van de EU, dat is de schuld van mensen in de Oekraïne zelf die hun meningsverschillen niet met woorden op kunnen lossen.
En het begrip Realpolitik ken ik ook. Maar zonder idealen geen politiek, alleen cynisme. De realiteit mag niet in de weg zitten van een visie op de toekomst.

Bruine Beer | 13-03-16 | 22:08

Gen. Maximus | 13-03-16 | 21:47
Waarom niet, dat heet democratie. waar heb je het over?

Ongeblustekalk | 13-03-16 | 22:05

Bruine Beer | 13-03-16 | 21:53,

Die opmerking zou overigens zowel op de Russische rebellen, als op de door nazi's georganiseerde EU-staatsgreep kunnen slaan.
In oorlogsgebied kun je nou eenmaal geen echte verkiezingen houden. Daarom had de EU nooit aan moeten sturen op een burgeroorlog.

Dandruff | 13-03-16 | 22:03

"Yes activist: 'EU-Ukraine deal is none of Putin's business' 11-03-16."
Michiel van Hulten (Pvda) stelt citaat: "A lot of people dislike the organisations that organised the referendum … [but] it's important that we now acknowledge that this referendum belongs to all of us, that everybody should go and vote.”
Een ander citaat van Van Hulten: "He added that: “There are rumours of Russian money finding its way to the No campaign. We have no way to prove that, but as long as the No campaign doesn't open its books; doesn't announce its backers in the same way that we do, there is no way of telling.”
Via: uaposition.com/euobserver/interview-ye...
Uw tracking-cookies eerst wissen dan kunt u het artikel via bovenstaande link gratis lezen uit EUobserver

Die van Hulten pvda landverraders.

Dr. Frambozenjam | 13-03-16 | 22:00

Parel van het Zuiden | 13-03-16 | 21:49

Mijn kritiek op de koekwausen is niet zozeer dat we wel of niet zelf mogen kiezen. Juist wel, ik was en ben vóór een referendum.

Ik geef alleen wel sarcastisch commentaar op de malloten die de mening ventileren dat we Oekraïne er niet bij mogen hebben omdat Rusland dat niet wil, en daarna doordenderen tot de conclusie dat de hele oorlog daar de schuld is van de EU. Nee, de oorlog is de schuld van degenen die niet wilden praten maar gingen schieten. En ik heb Van Baalen geen geweer zien dragen.

Dus ja, ik ben voor het referendum, En ook voor de toetreding. Maar met hele andere argumenten dan 'het is maar handel.' Het ís politiek. Het is een langzame weg naar een Verenigde Staten van Europa, dat in staat is zich overeind te houden tegenover de andere grootmachten,

We hebben niet te veel EU om de problemen het hoofd te bieden, we hebben te weinig EU.

En dames / heren, denk om uw hart, het is maar een stelling.

Bruine Beer | 13-03-16 | 22:00

Het ja kamp probeert ons op alle mogelijke wijze om te krijgen door ons te willen laten geloven dat ons NEE een voor stem is voor putin. Nee dat is het niet. Ik stem in nederland om nederland . En daarbij intereseert mij dat rusland niet. Ik stem nee omdat ik als nederlander niet weer voor een faal project te moeten dokken van spelende EU sukkels. Wat valt daaraan niet te begrijpen. De oekraine is zo corrupt als de pest. En ik zie in dat land enkel nadelen en dat heeft niks met Rusland te maken. Ik begrijp dan ook niet waarom het ja kamp als enigste argument heeft wie nee stemt is voor putin. Ik zeg pure onzin. Die putin zal mij wat dat betreft worst wezen. Als Rusland er niet was geweest had mijn stem ook NEE geweest.

tweetybird | 13-03-16 | 22:00

Het zit in het systeem zelf, we moeten blijven groeien, we zoeken 'lebensraum'. Bijvoorbeeld via door Rabobank en ING gefinancierde door de EU gesubsidieerde kippenslachterijen www.piepvandaag.nl/megakippenbedrijf-... , want als we niet groeien dan kunnen we de rente over andere leningen op den duur niet blijven voldoen. Bijkomend voordeel voor de machtsdenkers ... met elke lening verschuift een stukje macht richting het westen. De massa in het westen betaalt de rekening (en pakt direct of indirect ook weer wat voordeel). Alternatief zou zijn om in het westen te stoppen met groeien (met weer andere nare gevolgen). Het is gewoon een kutsysteem, waarbij de winsten in de zak van een klein clubje verdwijnt en de slaven het werk verrichten (en uiteindelijk ook nog boos op elkaar worden als de elite het slim speelt). Aan oorlog kunnen ze ook weer verdienen. Rob de Wijk z'n functie zou overbodig zijn bij langdurige vrede, logisch dat hij zo reageert.

Watching the Wheels | 13-03-16 | 21:59

Oekraïne is geen Europees land maar een Russisch land. Ga er maar kijken. De mentaliteit, de economie, de samenleving, het omkopen, de cultuur; alles is op Rusland gericht. En daarnaast is het straatarm. De Oekraïne heeft op dit moment niets bij de EU te zoeken. En over een paar jaar stemmer de Oekraïners weer op een president die het land weer naar Rusland toe brengt en is al het Europese geld weg.

i-Wonder | 13-03-16 | 21:57

1) Rusland is geen grootmacht meer
2) Rusland is economisch irrelevant
3) Rusland staat niet ver van het punt van "failed state"
4) Niemand moet Rusland, behalve het agitpropkanaal GS
5) Ze hebben kernwapens waarmee ze het westen kunnen chanteren en beletten een paar grove misstanden op te ruimen, zoals in Syrie.
Dus wat doen we met die Russen: "Speak softly, but carry a big stick".

bdn01 | 13-03-16 | 21:57

Bruine Beer | 13-03-16 | 21:42,

Het is je vast ontgaan, maar de aanloop naar dit verdrag leidde in Oekraïne tot een burgeroorlog. Zó populair is de EU dus ook weer niet in Oekraïne. En dat ondanks de vele miljarden die ze al hebben gehad, en de vele tientallen miljarden die ze hopen te gaan ontvangen.

Dat veel Oostbloklanden niet meer bij Rusland willen horen is logisch, en neemt niemand ze kwalijk. Ze kunnen echter ook zaken met ons doen zonder zich bij de NAVO en de EU aan te sluiten.

En hoe jij over invloedssferen denkt is 1 ding; ben ik tot op zekere hoogte wel met je eens. Maar in de echte wereld houden grootmachten als de VS, EU en Rusland zich daar natuurlijk wel degelijk mee bezig. Zelfs veel kleinere landen als Turkije doen niet anders in hun regio. Die realiteit ontkennen kan een wereldoorlog veroorzaken; net als rond 1914.

Dandruff | 13-03-16 | 21:56

Maria.1 | 13-03-16 | 21:23
Dus U vindt niet dat er hier vieze spelletjes worden gespeeld, zoals in die bovenstaande aanklacht staat.
Dat is toch een beschuldiging aan het adres van een westers bondgenootschap. En wie helpt dat?

Nou leg dat maar eens even uit.

Ongeblustekalk | 13-03-16 | 21:56

-weggejorist-

Krombach | 13-03-16 | 21:55

@Nonkel Frituur 21:33
Bekijk de landkaart van het jaar 1871 nog eens: www.sjlgs.nl/havo/europa-kaart-1871.ht...

Oekraine is helemaal geen land. Nooit geweest. Het is een gebied waar veroveringslegers eeuwenlang doorheen trekken om een echt land of een echt Rijk aan de andere kant van Oekraine te veroveren.

Zowel de EU als Rusland moeten Oekraïne als een zee zien. Als internationaal water, wat geen van beiden zich toe kan eigenen, zonder de ander de oorlog te verklaren.

Rusland eigent zich de Krim toe (alhoewel dat historisch gezien best logisch is). De EU eigent zich het exclusieve recht toe om zich met Oekraïne te associëren en sluit daarmee een Russisch-Oekrainse douane-unie definitief uit, die juist in de steigers stond.

De enige oplossing is een tri-partite overeenkomst tussen de EU, Rusland en Oekraine. En helaas moet ik constateren dat de VS hier met hun achterhaalde containment-politiek niet in het belang van de vrede opereert, maar de EU en Rusland doelbewust de-stabiliseert.

tipo | 13-03-16 | 21:55

Nonkel Frituur | 13-03-16 | 21:46
Onzin. Frankrijk en Engeland verklaarden beide de oorlog aan Duitsland, twee dagen andat ze Polen binnen waren getrokken.

Usuc | 13-03-16 | 21:54

Die beroepsverrader rutte trekt zich de balle van een NEE aan let maar op als het zover is !

Koeienflat | 13-03-16 | 21:54

Bruine Beer | 13-03-16 | 21:53

Bronnen?

Toxopeus | 13-03-16 | 21:54

Ik stel me liever in de plaats van de onschuldige bevolking in de Donbass, die door het eigen regime met Nederlands belastinggeld worden gebombardeerd.
accijnstoerist | 13-03-16 | 21:40

Je bedoelt die lieverds aan de oostkant die verklaarden dat zij vanaf heden de baas in half het land waren, de al verkozen regering de toegang ontzegden, nieuwe verkiezingen hielden waar de helft van de waarnemers niet bij mocht en de andere helft schande van sprak? En die elke poging van de regering de orde te herstellen met geweld beantwoorden? We hebben het over die democraten toch?

Bruine Beer | 13-03-16 | 21:53

Dandruff | 13-03-16 | 21:46

Klopt helemaal, vooral de vergelijkingen waarmee ze komen.

Toxopeus | 13-03-16 | 21:52

Allemaal leuk en aardig , maar ik wil de link naar Pownews terug.

ja,diedus! | 13-03-16 | 21:51

@Bruine Beer | 13-03-16 | 21:42

Het referendum gaat niet over wat Ukrainers willen. Het gaat over wat Nederlanders willen.
.
Weer een bodemloze financiele put erbij waar ons geld naar toe vloeit. Weer een golf immigranten die onze ruiven gaat leegtrekken. Weer een disfunctionerend land toevoegen aan een reeds disfunctionerende unie van landen. Weer een land vol politieke corruptie die de politieke corruptie hier gaat versterken. En al dat fraais gepaard met oplopende spanningen met Rusland. Tsja, quite a business case...
.
Het antwoord is wat mij betreft dus NEE!

Parel van het Zuiden | 13-03-16 | 21:49

@Nonkel Frituur | 13-03-16 | 21:33
.
De Russen verboden de Russische taal, duh?

Piet Karbiet | 13-03-16 | 21:49

De EU is kolonialistisch bezig. Met behulp van de NAVO wordt er oorlogstaal gebezigd en worden er staatsgrepen gepleegd waar ze trots op zijn. Ondertussen worden er deals gesloten met autoritaire regime's om de politieke en diplomatieke fouten welke de EU maakt op te lossen. De huidige EU heeft geen toekomst en is een gevaar voor de wereld vrede terwijl ze daar niet voor was opgezet. Oekraïne is een splijtzwam, het land is erg verdeeld en er heerst een burgeroorlog. Met het associatie verdrag importeert de EU een burgeroorlog. Dat was nooit de opzet van de samenwerkende Europese landen en mag ook niet de opzet zijn. Op dit moment moet en mag je geen partij kiezen in Oekraïne, dus geen associatie verdrag. Probeer te bemiddelen en het land weer in rustig vaarwater te krijgen en dat bereik je niet door partij te kiezen. Dus gewoon keihard NEE invullen bij het referendum. Of ben jij oorlogszuchtig??

Toetsiemonster | 13-03-16 | 21:48

tweetybird | 13-03-16 | 21:44
Eeeuh, welk belang? Ik woon daar niet. Ik heb daar geen eigendommen, en mijn vrouw evenmin. Ik ben ook niet van plan om zaken te doen met Oekraïne zolang je voor iedere vergunning geld onder tafel moet geven. Om dezelfde reden zou ik ook geen zaken doen met Rusland, dat is van hetzelfde laken een broek.

Nonkel Frituur | 13-03-16 | 21:48

Nonkel Frituur | 13-03-16 | 21:18

Hmmm ik dacht juist met een T . Van erdoganistan. Ook zo'n nieuw speeltje van die EU mafketels die ons al 6 miljard kost voor wapens die turkije inzet tegen koerden. 6 miljard betaald voor vluchtelingen die je eeerst gratis kreeg!! En de EU kan niet wachten om dictator Erdogan erbij te hebben. Net als dat assiocatie verdrag met oekraine worden we ook met erdoganistan genaait als bevolking. Zo en nu terug naar je frituur salon van de belgen.

tweetybird | 13-03-16 | 21:48

En dan eindig je je topic met Alexander Pechtold. Waarmee je eigenlijk onmiddellijk laat zien dat je als GS niet veel meer bent dan een puberaal clubje met als voorman een matrozenpet.

Chow | 13-03-16 | 21:48

Ongeblustekalk | 13-03-16 | 21:10
"Misschien dat staten zelf kunnen bepalen waar ze bij willen horen via democratische weg"
Precies! Daarom ben ik ook zo verrekte blij dat ik per referendum mag aangeven dat ik niet bij Oekraïne wil horen. Of geldt dat recht niet als je reeds lid bent vd club?

Gen. Maximus | 13-03-16 | 21:47

Al met al heeft Spielberg weer genoeg inovatie om een nieuwe film in elkaar te knutselen.
Als hij nog even wacht dan kunnen de special effect beelden meteen uit het veld geplukt en ingeplakt in de nieuwe film.

Koeienflat | 13-03-16 | 21:46

Goed stuk.

Dat blijkt vooral ook uit de reacties van de pro-EU-lobby, oftewel de anti-Europa-lobby. Die het stuk "afbranden" met suggestieve opmerkingen over geld van en vriendschappen met Putin, het socialisme van 80 jaar geleden en een enkel spelfoutje.
Iets beters zit er kennelijk niet in.
Wat natuurlijk weer mooi aansluit op alle eerdere discussies over dit onderwerp op vrijwel alle media...

Dandruff | 13-03-16 | 21:46

President_ | 13-03-16 | 21:40
Ja, want de Navo heeft een stuk van een ander land bezet of zo? Of gaan we de zaken weer omdraaien? Zoals Hitler die beweerde dat zijn leger in Polen was aangevallen, waardoor hij moest terugschieten en meteen heel Polen bezetten?
De wereld reageerde toen ook niet, want het waren "maar" Polen. Slechts toen Hitler ook de rest van Europa binnenviel, en met name Frankrijk, ja, dan kwam iedereen in actie.
Litouwse vrienden van me gaan met de hele familie om de 2 weken schietoefeningen gaan doen, om zich te kunnen verdedigen als hun land weer bezet wordt. Ze vrezen dat ze het volgende slachtoffer van Putin gaan zijn.

Nonkel Frituur | 13-03-16 | 21:46

L'histoire se repète. Met de kaart van 1900 erbij laat het geheel heel duidelijk zien hoe gevaarlijk dit EU streven is. En waarom een NEE op 6 april gewoon een heel verstandige keuze is.
.
En verplicht leesvoer voor onze? politici die beweren historisch geschoold te zijn (hoi Markie, al met Merkel gebeld over haar verkiezingsuitslagen?)

LaatmaarLu? | 13-03-16 | 21:45

En heel gek, landen als Bulgarije, Hongarije, Polen, Oekraïne, ze willen niet meer horen bij het rijk dat ze decennia lang bezet heeft gehouden.
Bruine Beer | 13-03-16 | 21:42
.
Het enige dat die landen interesseert zijn de grote zakken geld uit Brussel. Niet één van hen is netto-betaler.

Lupuslupus | 13-03-16 | 21:45

Nice_Wheels | 13-03-16 | 21:37
.
"Als democraat en zelfstandig denker heb ik liever dat volkeren dat zelf kunnen bepalen."
.
En dat is nou precies wat we 6 april gaan bepalen. Althans,... onze regering gaat natuurlijk sowieso ja zeggen, maar toch.

Usuc | 13-03-16 | 21:45

roze_bril | 13-03-16 | 21:14
Dat is geen goeie maar een feit. De laatste alinea staat vol met meningen en dat mag, maar als je dit soort stellingen hier poneert zonder feitelijke onderbouwing ben je niet bezig met de waarheid maar met beïnvloeding ervan.
De schrijfster van dit stukje probeert haar mening een kant op te duwen die haar wel bevalt, zonder een feitelijke basis te hebben.

Dit is framing. Moet wel zeggen dat de schrijfster veel lef heeft.

Ongeblustekalk | 13-03-16 | 21:45

Nonkel Frituur | 13-03-16 | 21:33

He daar hebben we de man weer met een belang bij de oekraine. Met een gekleurde mening uit winst. Terwijl het de gewone burger wel gewoon geld kost. En niks winst maar een nieuwe bodemloze put . Het nieuwe speeltje der EU elite knuppels.

tweetybird | 13-03-16 | 21:44

Hoop koekwausen weer die het willen hebben over 'invloedssferen' en dat 'Rusland niet kan toestaan dat de NAVO....'

Het komt er dus op neer dat het de schuld van de EU is dat Rusland de wil van Oekraïne negeert en daar binnenvalt, want de invloedssfeer, de haven, de Navo....

Heel gek idee: wat als landen nu eens zélf kunnen bedenken met wie ze hoe zaken willen doen, in plaats van dat de grote jongens EU, USA en Rusland bepalen waar de rest bij mag horen?

En heel gek, landen als Bulgarije, Hongarije, Polen, Oekraïne, ze willen niet meer horen bij het rijk dat ze decennia lang bezet heeft gehouden.

Bruine Beer | 13-03-16 | 21:42

Goed stuk Angélica!

Leestip: "Sloughing towards Sirte, NATO's war on Lybia and Africa" waar het *kuch* "Vrije Westen hetzelfde trucje heeft uitgehaald met als resultaat een failed state, dood en verderf en toename van islamitsch extremisme. www.amazon.com/Slouching-Towards-Sirte...

Der Klassenfeind | 13-03-16 | 21:42

Je kan zeggen over Putin wat je wilt maar zijn volk staat grotendeels achter hem, iets wat niet over Nederland of de EU gezegd kan worden. Hij doet wat hij moet doen: het volk vertegenwoordigen. Een conflict met Rusland? Dat is sowieso noet meer te vermijden. Nieuwe Koude Oorlog of WOIII. Maar op dit moment is het toch echt de EU en NAVO die het conflict uitlokken.

President_ | 13-03-16 | 21:40

Kan u zich even in hun plaats stellen?
Nonkel Frituur | 13-03-16 | 21:33
Ik stel me liever in de plaats van de onschuldige bevolking in de Donbass, die door het eigen regime met Nederlands belastinggeld worden gebombardeerd. Belasting betalen is moord.

accijnstoerist | 13-03-16 | 21:40

@andereandre | 13-03-16 | 21:26

Nee hoor. Wat mij betreft van hetzelfde laken en pak. Jullie dwalen allemaal rond in het kontgat van deze realiteit.

Parel van het Zuiden | 13-03-16 | 21:40

andereandre | 13-03-16 | 21:10

Ik hoop het ook. Vooral het feit dat het ja kamp maar steeds dat als je tegen bent je een poetin lover bent volgens hun. Terwijl mijn NEE merendeels is om een bodemloze put alla griekenland waar ik niet opnieuw voor wil gaan betalen. Een land met een hoop inwoners met een stijve rechterarm schuin omhoog geheven en omdat ik geen nut zie in het assiocatieverdrag daar het weinig van doen heeft met handel maar het veel meer is als ze ons willen doen geloven. Na griekenland stoot een ezel zich geen tweede keer aan dezelfde steen. Helaas heeft het ja kamp maar 1 stelling. Nee stemmers zijn poetinlovers. Meer hebben ze niet want dat is alles wat ze hebben. In mijn ogen dus een stel achterlijken. Die het referendum willen onderuit halen met te weinig stemhokjes en folders bij stempassen met leugens om ja stemmers te krijgen. Die proberen ons democratisch recht van een referendum proberen te niet te doen. Door stemmen zoveel mogelijk te dwarsbomen. Ondemocratische eikels dus!!

tweetybird | 13-03-16 | 21:39

@nonkel frituur

U vraagt om empathie voor de minderheden in een gebied in een ver land? How about..... NO ;)

Pompenkoning | 13-03-16 | 21:39

-weggejorist-

Nice_Wheels | 13-03-16 | 21:37

@Ruud5
Yep, ik ben er zo ziek van dat we onze natuurlijke bondgenoten buiten de deur proberen te houden.

andereandre | 13-03-16 | 21:37

Ik ga trouwens regelmatig met mijn Litouwse matties stiekem de wit-russische grens over; goedkoop sigaretten halen. De wit Russen komen weer met busladingen de nieuwe IKEA in Vilnius bezoeken.

Het gaat om het hier en nu. Is het voor ons verstandig om Ukraine erbij te krijgen; nee! Maar zijn alle conflicten die er nog gaan komen met een hogere of lagere frequentie als Ukraine bij Europa hoort?

Die hele Turkije deal wordt ook gemaakt omdat Turkije niet op Europese regels aangesproken hoeft te worden (waaronder Europese norm van mensen rechten) afschuifcultuur.... maar daar betaal je wel voor. Kunnen wij moreel verheven Griekenland aanspreken en in haar eigen arrogantie laten gaar koken.

Pompenkoning | 13-03-16 | 21:36

Sterf eu. OekraiNEE.

accijnstoerist | 13-03-16 | 21:35

Feynman | 13-03-16 | 21:23
Er is niet zoiets als een "Russische bevolking" in Oekraïne. U moet er eens naartoe gaan, dan begrijpt u het misschien.
Er zijn Oekraïners die Oekraïens spreken en Oekraïners die Russisch spreken, dat wel. En die voelen zich allemaal Oekraïners. Ze hebben altijd in vrede met mekaar kunnen leven, tót wanneer Putins leger daar binnenviel en de bevolking tegen mekaar begon op te zetten, de Oekraïense taal en televisie verbood, enz.
Ik heb al een paar keer die link geplaatst naar een rapport over schendingen van de mensenrechten op de Krim. Dat ga ik niet opnieuw doen. U hebt dat rapport hopelijk al gelezen. Walgelijk hoe mensen daar uit hun huizen verdreven worden. Kan u zich even in hun plaats stellen?

Nonkel Frituur | 13-03-16 | 21:33

Maria.1 | 13-03-16 | 21:23
Ehm, heb jij dit stukje geschreven dan?

Gerard Leeflang | 13-03-16 | 21:32

Een oorlog met Rusland verlies je per definitie. Of gaan mensen zometeen beweren dat Afghanistan door de tegenpartij is gewonnen..... Land volledig in puin.
Dat staat ons dan te wachten, wel de vijand weggejaagd maar je tuin in puin. Tussen haakjes, dat kan de EU niet aan. Dat moet dan de USA voor ons oplossen..... weer.
Stel je voor, de dag dat de Oekraïne lid wordt van de EU en Rusland vrolijk de voordeur openbeukt. En dat voor een land waar we geen ruck mee hebben.
Tussen haakjes, de burgers van de Oekraïne hebben nog meer te vrezen dan wij.
Vanwege de geografische ligging is Rusland belangrijk voor ze. EU heeft ze, na verhouding, weinig te bieden, ligt veel te ver aan de rand van de EU. Of bodemschatten het land rijkdom gaat opleveren? Er zijn zat voorbeelden in de wereld waar het voor de bevolking weinig oplevert. Daarnaast hoef je voor die bodemschatten niet lid te worden van de EU. Gewoon een handelsverdrag met de EU en Rusland. Verdien je aan beide en kan je beide bespelen.

crt | 13-03-16 | 21:32

Het mooie is wel dat we nu weten wat er bij die geheime Bilderberg bijeenkomsten wordt besproken. En Merkel net klappen heeft gekregen.

Piet Karbiet | 13-03-16 | 21:31

Nonkel Frituur | 13-03-16 | 21:18
Wel een goed onderbouwd stukje, maar dat lees ik er ook doorheen. Die wrok tegen ons. Dat sentiment van het tegen de boze blanke man zijn, zoiets. En dat is de navo en het westen.
Het in je schulp kruipend feminisme omdat geweld slecht is en je dan wenden tot diegene die geweld gebruikt en dat liefhebben. Voor het oostblok, de russen en "Keuken" goedpraten.

Gerard Leeflang | 13-03-16 | 21:29

Eenieder die nog steeds denkt dat de EU iets met het welzijn van de burger heeft te doen, zou zichzelf eigenlijk vrijwillig moeten laten opnemen.

Deipnosophist | 13-03-16 | 21:28

Je grondgebied koste wat kost willen uitbreiden door de ene na de andere zwakke ondemocratische broeder toe te laten. Tegelijkertijd je hele grondgebied laten vol stromen met arme immigranten met een orthodoxe religieuze levensopvatting. Nieuwkomers die de persoonlijke vrijheid in de ontvangende landen niet tolereren. Het perfecte recept om gewapende conflicten met het buitenland te krijgen, maar ook binnen de eigen grenzen. Stem NEE op 6 april!

Rest In Privacy | 13-03-16 | 21:27

Ruud5 | 13-03-16 | 21:22
De Oekraïners hebben eeuwenlang de oprukkende islam tegengehouden, samen met de kozakken (Russen). Zij aan zij hebben ze gevochten om de Turken buiten Europa te houden. Met succes. Een beetje dankbaarheid is op zijn plaats.
Het is niet de schuld van de Oekraïners dat ze door de machtsspelletjes van Roosevelt en Stalin aan de verkeerde kant van het Ijzeren Gordijn zijn beland.
Ik zou de Oekraïners overigens met plezier wat vaker in onze straten willen zien, als we daarmee sterker staan tegen de islam.

Nonkel Frituur | 13-03-16 | 21:27

@parel van het zuiden

beter engnek dan kaalkopje.

andereandre | 13-03-16 | 21:26

Ruud5 | 13-03-16 | 21:22
Goed gezegd en helemaal mee eens.

Usuc | 13-03-16 | 21:25

Eindelijk worden mijn gedachten eens breed uitgemeten.

Zoemert | 13-03-16 | 21:25

Meeroever | 13-03-16 | 21:18
Zin 2) Oplossing met de Krim, is een oplossing met Rusland.
Zin 3) Vrede in de hele Oekraïne, is vrede met plaatselijke Russische bevolking.

Feynman | 13-03-16 | 21:23

@andereandre | 13-03-16 | 21:10
O, gaan we het weer op de "Poetin-vriendjestoer" gooien?! Die hele Poetin kan me gestolen worden, hoewel we wel degelijk rekening met hem moeten houden. Ik kijk alleen naar de leefbaarheid in Nederland en die wordt er niet beter op met de machtsgeile EU.

Maria.1 | 13-03-16 | 21:23

Er zijn afspraken gemaakt na de val van de muur dat de Navo niet op zou rukken tot aan de Russische grenzen. Heeft men zich niet aan gehouden. Nu wil men Oekraine verder losweken van Rusland, terwijl dat voor de val van de muuŕ een onderdeel van de Sovjet-Unie was. Men moet zeker begrip hebben voor het grote Russische rijk dat zich meer en meer omsingeld voelt. Laat het vreselijke corrupte Oekraine eerst zelf orde op zaken stellen, uitmaken wie wel of niet deel wil uitmaken van de EU en Europa moet voorlopig zijn tengels eraf houden. Europa is heel gevaarlijk bezig, kan beter proberen inderdaad een goede band met Rusland (ondanks Poetin) te onderhouden om de oprukkende islam te bestrijden, dat is het grote gevaar.

Ruud5 | 13-03-16 | 21:22

Eu opsouten.

centre pompidoe | 13-03-16 | 21:21

@andereandre | 13-03-16 | 21:10

Het lijkt me verstandiger als de AIVD engnekken die discussieopponenten als agenten van buitenlandse mogendheden proberen weg te zetten in de gaten houdt. Zulke retoriek is namelijk nogal gemeengoed onder potentaatjes, dictatortjes, en onderdrukkers.
.
Wellicht kunt u ergens anders de Kim Jong Unnetje gaan spelen. Uw soort, daar worden normale mensen een beetje onpasselijk van. Zonde van zo'n rustige zondag...

Parel van het Zuiden | 13-03-16 | 21:21

Zo te zien vindt iemand het jammer dat we niet tot het Russische Rijk behoren?
Maar als je er iets van zegt, en het woord 'Putin' en 'vriend' komt erin voor, dan zijn de patatten gaar.
En dan te bedenken dat je hier ooit ongezouten je mening kon zeggen, mits inachtname van de huisregels. Dát was de kracht van Geenstijl.
Nu nog even een land bedenken waar je nooit je mening mag zeggen. Even denken .. ik kan er niet zo goed op komen. Iets met een R.

Nonkel Frituur | 13-03-16 | 21:18

Oekraïne mag van mij zelfs lid worden van de EU als:

De corruptie is uitgebannen.
Er een definitieve oplossing is voor de Krim.
Er vrede is in de hele Oekraïne.
De financiën op orde zijn.
Het een volwaardige democratie is.
De normen en waarden aansluiten bij die van de EU.
Het land een gezonde economie heeft, die tegen een stootje kan.
Er enige modernisering in de landbouw en de industrie heeft plaatsgevonden, zodat ze niet direct aan het subsidie-infuus hoeft.

Van dit alles is geen sprake, dus dat verdrag spoelen ze maar door de plee.

Lees dat geen enkel argument het woord 'Rusland' bevat. Rusland en Poetin kunnen mijn rug op. Rusland heeft geen recht op een invloedssfeer, Oekraïne kiest haar eigen toekomst.

Ik vind mensen die Rusland als reden geven om tegen het verdrag te stemmen landverraders.

Meeroever | 13-03-16 | 21:18

Doe dan de kaart van 1900 er ook nog even bij.
.
home.wlu.edu/~patchw/His_224/pictures/...
.
Snappen we ook weer:
1. waarom Duitsland z'n eigen land terug wou aan het begin van de WO-II.
2. hoe het ook al weer zat met de Turken. Euh... Ottomanen.
3. Waarom Rusland zuur is over de Oekraïne en speciaal de Krim.

Usuc | 13-03-16 | 21:16

Hier kan ik mij dus 110% in vinden. Ik geloof dat het Europees ideaal binnen de krochten van de Europese instellingen wordt gecombineerd met de door de massa gedragen drang naar meer geld, macht en status.

Je krijgt een gigantische aanjager waar bij het Europese ideaal wordt verheven tot bijna een religie. Immers steunen van het regime levert meer status, macht en geld op.

En ook het geld is weer aan relativiteit onderhevig. Een leuk modaal salaris in Nederland is een rijtjeshuis in Amersfoort - maar een villa aan zee in Portugal.

Naast het aangejaagde ideaal zit je in de 'EU-inner circle' ook nog eens met een netwerk wat zonder al te veel omwegen toegang geeft tot de randjes van de Europese markt.

Europa is fantastisch, maar alleen als je erbij hoort. En heden is dat niet het geval! Dat gaan we dan ook afdwingen met GeenPeil; pragmatisch wel te verstaan :)

Pompenkoning | 13-03-16 | 21:15

@Ongebluste kalk, ja die "via democratisch weg" vind ik een goede van je. Misschien wel net zo goed als dat het hele stuk volgens jou rammelt, maar geen enkel voorbeeld daarvan geeft.

roze_bril | 13-03-16 | 21:14

@andereandre 21:10
Je gedragen als een zondebok voor Poetin voor binnenlands gebruik speelt hem pas echt in de kaart.

tipo | 13-03-16 | 21:13

@Vula | 13-03-16 | 20:59
Jij hebt duidelijk nooit de protesten tegen kernwapens (in de zeventiger jaren) meegemaakt. De Amerikanen liepen hier alleen maar wat minder openlijk gewapend rond.

Pierre Tombal | 13-03-16 | 21:13

Als Pechtold de naam van de hoofdstad van Polen nog niet juist kan schrijven (Warschau ipv Warchau) waarom zou ik dit stuk dan serieus moeten nemen?

Pieter Breydel | 13-03-16 | 21:11

Dit stuk klappert en rammelt van de feiten die zo uit de media gehaald zijn met een eigen menings- sausje eroverheen.
Misschien dat staten zelf kunnen bepalen waar ze bij willen horen via democratische weg zonder te hoeven luisteren naar een rus die hun vrouwen verkracht heeft in het verleden.
Ik ben erg goed in tekstverklaren en die bewondering van een dictator zoals Putin is bevalt me niet en dan druk ik me nog zacht uit.
Socialisten... zucht.

Ongeblustekalk | 13-03-16 | 21:10

-weggejorist-

andereandre | 13-03-16 | 21:10

EU retoriek komt nogal vaak neer op "Peace for our time."
.
Nou we weten hoe dat is afgelopen...

Parel van het Zuiden | 13-03-16 | 21:09

Rusland kon niet toestaan de warme haven Sebastopol kwijt te raken. Oekraïne wist en weet dit en je hoort er dan ook niet meer over, althans het is geen hevig item meer. Traditioneel en geografisch wordt Europa wel ingetekend van de Atlantische Oceaan tot aan het Oeralgebergte.
De politieke en demografische ontwikkelingen sinds de Russische revolutie (1917) hebben scheidslijnen gecreëerd en invloedgebieden die, nolens volens, worden gerespecteerd. Helaas, helaas onze Europese roeptoeters van Balen, van Rompuy banjerden met uitspraken en toezeggingen in Kiev als olifanten door deze porseleinkast en irriteerden de Russische beer en maakten hem kwaad. Nog is het niet te laat, nog kan er een status quo worden gecreëerd of, liever, een terugkeer naar de oude toestand. Wij hebben Rusland in de nabije toekomst nog hard nodig voor de bestrijding van het echte gevaar: de islam!

Norbert Tijhuis4442 | 13-03-16 | 21:09

Zeg Alexander "Anton Mussert" Pechtold, ik heb je hier inmiddels ongeveer iedere dag voor landverrader uitgemaakt omdat je dat namelijk bent en dan durf je je schurftige arrogante rotkop hier toch nog te vertonen? Dat getuigt van een heleboel lef of je hebt gewoon een bord voor je hoofd zo dik als 20 op elkaar gestapelde korans. Ik hoor het wel...

eerstneukendanpraten | 13-03-16 | 21:07

ja onder de ussr en het warschaupact was het allemaal veel leuker natuurlijk. toch?

wolfje21 | 13-03-16 | 21:06

@Vula 20:59
Het is niet van belang voor Nederland waar Oekraine voor kiest. Het is van belang wat voor Nederland van belang is. En dat is vrijhandel met Rusland die geld in het laatje brengt (en voor de grap vrijhandel met Oekraïne voor die extra promille economische groei)

tipo | 13-03-16 | 21:03

De EU heeft als doel juist 'oorlog voorkomen', volgens Rob de Wijk,
Dat argument van mensen als Rob dat de EU en haar voorgangers heeft gezorgd voor vrede tussen (west) Duitsland en Frankrijk klopt volgens mij niet want NAVO vs Warschaupact
Maar hey stel dat het wel klopt he dat de veronderstelde extra handel tussen deze twee landen voor vrede heeft gezorgd
Waarom geld dit principe dan niet tussen duitsland, frankrijk en…….rusland?

janneman1977 | 13-03-16 | 21:02

Corr.
"Achteraf ook wel lullig dat door Rusland aan USA"
=
"Achteraf ook wel lullig dat Alaska door Rusland aan USA"

Dr. Frambozenjam | 13-03-16 | 21:01

"2. Rusland stuurt bewust asielzoekers richting Europa om Europa te destabiliseren." - Heb je een linkje?

Mark_D_NL | 13-03-16 | 21:01

Poetin komt nog voor zijn eigen bevolking op, iets wat je niet kunt zeggen van de kliek in Brussel en Den Haag.
De politieke elite stelt ons bloot aan een islamitische roversbende.

Mo het varken | 13-03-16 | 21:00

Wat Alexander weer verzwijgt is dat na 1870 het 44 jaar zonder EUSSR ook vrede was in Europa. Bovendien was er tijdens de EU van 1939-1945 ook een innige samenwerking tussen de duitsers en de Fransen. Ook waren de Fransen tot voor een paar aar alleen politiek lid van de NATO.

En ook heeft de hele EUSSR niets aan vrede bijgedragen, zie maar wie er lid waren tijdens het hoogte punt van de koude oorlog, en wie bv de bevolking van West Berlijn te hulp schoot enz. enz.

Winston1 | 13-03-16 | 21:00

Maakt allemaal niet uit. Er moet oorlog komen. Snap dat dan.

crankshaft | 13-03-16 | 21:00

Achteraf ook wel lullig dat door Rusland aan USA is verkocht destijds. "Alaska werd op 30 maart 1867 door Rusland verkocht aan de Verenigde Staten voor US$ 7,2 miljoen (US$ 120 miljoen met inflatie)(US$ 4,74/1 km²). Op 11 mei 1912 werd Alaska officieel een incorporated territory en op 3 januari 1959 de 49ste staat van de VS." nl.m.wikipedia.org/wiki/Alaska

En dan nu door de EU/Nato als een koekie monster opgepeuzeld wordt.

Dr. Frambozenjam | 13-03-16 | 21:00

Pleur toch op met je Poetin aanbidding en Oekraïne en EU haat. Die landen hebben er echt zelf voor gekozen hun blik op het westen te richten en niet naar Rusland. Het EU leger heeft geen land bezet, dit in tegenstelling tot het Russische leger.
Ik heb weinig met de Europese Unie maar nog minder met de haters met hun complottheorieën.

Vula | 13-03-16 | 20:59

@swift0321 20:53
De Creolen in Suriname zijn ook een gevolg van laakbaar beleid. Ook irrelevent verklaren dan maar?

tipo | 13-03-16 | 20:58

tostimaker | 13-03-16 | 20:45
CDA, PvdA, VVD, LPF, SP, GL & D66 hadden beloofd die uitslag bij die opkomst en die verhoudingen te respecteren. Het bleken leugenaars.
www.parlement.com/id/vh8ml7j9udxm/refe... Het was trouwens 61,54 % volgens het procesverbaal van de kiesraad. Je zit dus zelf ook illegaal af te ronden. www.parlement.com/9291000/d/20050607_p...

Je kan trouwens ook zeggen dat het deel wat niet stemde het niet kon schelen, maar ook niet instemde. Dan is slechts 24% voor geweest. 1 op de 4. Geheel volgens uw eigen methodes.

Schokkender zijn trouwens onze peilingen. Slechts 1 op de 3 mensen die deze coalitie de macht hebben gegeven zou dat vandaag opnieuw doen. Die situatie lijkt me op zijn minst ongewenst en ongezond.

Feynman | 13-03-16 | 20:57

Meisje, je hebt groot gelijk!
Ik begon me weer Jan Roos' porno-achtige items te herinneren, en daar kwam het evenement bij met die Engelsman ism een politieke partij. Maar Angelica verwoordt het juist. (Alleen die vluchtelingen zijn het gevolg van POTUS en niet van POTUSSR.)

Einde van de Domheid | 13-03-16 | 20:57

Ach gossie, arm huilie huilie Rusland. Zielig hoor, dat boze oprukkende Westen. (Ongeacht wat de bevolking van grenslanden daar zelf van vindt). Populisme op z'n domst.

driekeernee | 13-03-16 | 20:56

Niemand wil bij Rusland horen. En zeker niet de voormalige staten van de sovjet unie. Rusland moet niet janken maar bij zichzelf ter rade gaan waarom dat zo is. Helaas zijn ze erg slecht in zelfreflectie.

flame_me | 13-03-16 | 20:56

LOL, Ik dacht even, dat Alexander Pechtold van de drank af was gebleven dit weekend.

tipo | 13-03-16 | 20:56

Wat Alexander Pechtold had kunnen schrijven als D'66 nog steeds een partij van de nuance was geweest. Helaas.

atheïstisch stemvee | 13-03-16 | 20:54

Toch even een puntje. Het is Russisch beleid om enorme hoeveelheden van hun eigen burgers naar nieuw bezette gebieden te sturen (gratis huizen, voorrang op gegarandeerde banen). Nu zeggen dat 15 miljoen Russen in Oekraine relevant is, is in feite dit laakbare gedrag steunen.

swift0321 | 13-03-16 | 20:53

-weggejorist-

Cool Pete | 13-03-16 | 20:53

Alexander Pechtold | 13-03-16 | 20:34
Echt?

Dr. Frambozenjam | 13-03-16 | 20:52

Op zich een duidelijk verhaal. Heb wel wat moeite, of is het democratisch cynisch bedoeld, met:door miljoenen Russen bewoond land wordt desondanks op 'democratische' wijze binnen onze invloedssfeer gebracht en min of meer tegen Rusland opgestookt. We leven, al dan niet gelukkig, al sinds 1945 onder de knoet van de VS; het barst van de VS-bases in Europa. Dat tezamen met de veranderde ideologie bij de NAVO zet ons geheel buiten spel terwijl het wel om ons gaat.

gnor | 13-03-16 | 20:52

"Inmiddels heeft Nederland al een miljard Euro aan Oekraïne overgemaakt"

Tuurlijk, terwijl ik hier alles zie versoberen. Lekker bezig.

Mark van Leeuwen | 13-03-16 | 20:51

Meneer Poetin is een van de weinige leiders tegenwoordig die zijn verstand er nog een beetje bij heeft. Samen met die premier van Hongarije btw.

VanBukkem | 13-03-16 | 20:51

De oorlog is dichterbij dan u denkt.

Steinway | 13-03-16 | 20:49

Die Russische gevechtsvliegtuigen vliegen gewoon over zee hoor, niet over onze hoofden. Ze mogen daar ook vliegen. Niet met van die De Wijk-achtige demoniseringen komen.

De Geus | 13-03-16 | 20:49

Je zou voor het idee in de tweede kaart Moldavië, Georgië en Oekraïne roze moeten kleuren. Dan wordt pas visueel dat Brussel landen wil annexeren ten zuiden & ten oosten van Moskou. Bij welke oosterlengte stopt deze waanzin?

Feynman | 13-03-16 | 20:47

We doen uiteindelijk wel lang over WO III, maar hij komt eraan. IS, Afrika, Poetin.

John nie | 13-03-16 | 20:46

EU grondwet was 61% tegen. Dat is 3 op de 5. Ook al ben ik zelf tegen, vind ik het raat dat de anti eu's dat altijd naar boven afronden naar bijna 67%. Je kunt ook zeggen, het deel dat niet stemde kon het niet schelen, en van degenen die wel stemden was maar net iets meer dan de helft 6/10 tegen.

Rest In Privacy | 13-03-16 | 20:45

Trap ik nog in die auteursnaam-val. Een beetje dom van me, maar ook wel droef van GS.

Zyprexa20mg | 13-03-16 | 20:45

Lebensraum muss sein!

Tobi | 13-03-16 | 20:43

De EU zal onherroepelijk leiden tot een totale dictatuur.

Willianus Wortelus | 13-03-16 | 20:40

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen