Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

HAHA. JUNCKER POEPT IN BROEK VOOR GEENPEIL

johooeneennieuweflesmetgin.jpgGoedemorgen. Dat is lekker wakker worden. Jean-Claude Juncker, het dikbetaalde drinkebroertje uit Brussel, is in totaalpaniek inzake het historische GeenPeil Referendum van 6 april aanstaande. In EU-orgaan NRC/Handelsblad [geen link, want dat willen ze niet] mag Reichsführer Juncker ongebreideld leeglopen en zijn angst voor de mondige Nederlandse burger ventileren. Volgens Juncker zou het koren op de molen zijn van populisten die de EU willen opblazen. "Laten we het referendum niet veranderen in een referendum over Europa", aldus Jean-Cleaudt. "Ik hoop van harte dat Nederlanders niet nee zullen zeggen om redenen die niets met het verdrag zelf te maken hebben." Kortom: Als Wij de Nederlanders ''NEE" gaan zeggen in april is het gedaan met de EU. Stort heel Brussel in. Gaat het licht in Europa weer eens uit, en eet iedereen op het Oude Continent - van Barcelona tot Birmingham tot Berlijn tot Lissabon tot Barijs tot Bellingwolde - weer tulpenbollen. Prima. Daar hebben wij in NL akkers en akkers vol van. We handelen!
Zes april, GeenPeil in je bil!

Reaguursels

Inloggen

Ik wil wel eens weten wat de buitenlandse pers over ons referendum schrijft.

Barry Hay | 10-01-16 | 12:57

"Helaas hebben velen (buiten dit forum) weinig kennis van het referendum."

@ telelezer | 09-01-16 | 21:41
dat valt nogal mee, zie hier enquete in de Volkskrant:
Gaat u voor of tegen het associatieverdrag met Oekraïne stemmen?
Voor 31% (2063)
tegen 54% (3632)
Ik ga niet stemmen 15% (1026)

louis6227 | 10-01-16 | 10:42

Hard&Hoerig.
Er is al eens een referendum over Europa geweest...... en wat deed men ook weer met de uitslag daarvan??

mallekater | 10-01-16 | 10:19

Juncker: "Laten we het referendum niet veranderen in een referendum over Europa"

Nee niet doen, de opkomst zou massaal zijn, de uitkomst bevrijdend. Wat een zaadje is het toch ook....

Hard&Hoerig | 10-01-16 | 01:40

Wat voor talent heeft deze droeftoeter om die functie te bekleden? Ongehoord

A la snackbar | 09-01-16 | 22:27

Het associatieverdrag is blijkbaar te ingewikkeld voor Juncker.

CleaudeSacke | 09-01-16 | 21:42

Helaas hebben velen (buiten dit forum) weinig kennis van het referendum. We moeten veel en veel meer adverteren ook op TV en wel zo snel en zo veel mogelijk!

telelezer | 09-01-16 | 21:41

Na het nee gaan Juncker, Timmermans en Rutte naar Neurenberg, in afwachting van hun proces!

Lexus01 | 09-01-16 | 21:40

het is niet echt effectief chanteren als je een ongekozen leider bent waar werkelijk niemand in NL een boodschap aan heeft. Gewoon vragen om een nee dit.

Bert Konterman | 09-01-16 | 21:26

-weggejorist-

Radijsje | 09-01-16 | 20:49

@@Fadz | 09-01-16 | 16:14
Dit gelezen te hebben heb ik geen enkele illusie meer, dat, als het een NEE referendum wordt, dat de uitslag gerespecteerd wordt.

Radijsje | 09-01-16 | 20:46

@Fadz | 09-01-16 | 16:14
Helemaal goed, Fadz, mijn dank hiervoor!

Radijsje | 09-01-16 | 19:44

Is ons 'nee' tegen de Europese Grondwet al geratificeerd? Natuurlijk niet. En stortte het continent toen in? Ook al niet.

van heinde en verre | 09-01-16 | 19:23

Beste argument ooit om nee te stemmen

Ronnie1977 | 09-01-16 | 19:18

-weggejorist-

robstijlloos | 09-01-16 | 18:44

Is Jan Roos zo briljant of is deze EuroJunckie zo achterlijk om maar enigszins te denken, laat staan te hopen dat een nuchtere Nederlander naar hem luistert? En dat over de Russen als boeman: al eeuwen lang gebruikt door de Amerikanen, nóóit iets van waar gebleken, goedkope retoriek.

robstijlloos | 09-01-16 | 18:44

“We are in the verge of global transformation . All we need is the right major crisis and the nations will accept the Nerw World Order” (Rockefeller)
Op weg naar 1 wereld. Natuurlijk wel onder leiding van de USA kapitalisten en hun Brusselse marionetten
www.energyenhancement.org/1002774_5531...

telelezer | 09-01-16 | 18:30

megalomaan.

bft | 09-01-16 | 18:25

De kop van deze gek doet me altijd aan die andere gek van de FIFA denken. Beiden zijn in ieder geval zwaar megalomaaan.

bft | 09-01-16 | 18:23

Hieruit blijkt nogmaals de arrogantie van deze machtsgeile Eurodictator met zijn grootheidswaanzin. Weg ermee. Ik heb GeenPeil van harte ondersteund en hierop mogen ze blijven rekenen. Zeg NEE. EU moet terug naar de EU van 10. Uiteraard wil Juncker zijn fellow-dictator uit de Oekraïne het liefst op zijn schoot. Ik roep elk weldenkende Nederlander NEE te stemmen tegen de megalomane uitbreidingsdrift van de door en door corrupte Juncker en consorten.
Jan en ik rekenen op u en uw gezondheid verstand. Dank u..

robstijlloos | 09-01-16 | 18:22

De dictator Juncker heeft het goed gezien: beroof de burgers van hun democratie..!
“How to conquer a nation: first disarm its citizens”
Hoe we een natie veroveren: neem de burgers hun wapen af: de Democratie dus..!
www.loveoflifequotes.com/wp-content/up...

telelezer | 09-01-16 | 18:12

Heb geen illusies: bij een nee zal deze gewoon genegeerd worden..

Toch allemaal stemmen; laat zien dat we een democratie willen of je nu voor of tegen bent!!

Dhr. Flesjes | 09-01-16 | 18:09

Sjonge jonge die bosmongool steve brown uit amsterdam zuid zit de twitter timefeed ook weer te vervuilen met z'n paranoide propaganda.

ontopic: ja / nee stemmen maakt weinig uit; het is al besloten, en nederland ligt feitelijk al onderdemocratisch vastgeankerd in de EU. Zolang die ketting niet verbroken wordt heeft EU gewoon vrij spel.

Anoguurder | 09-01-16 | 17:57

Het was toch alleen maar een handelsverdrag? Hoezo stort de hele EU in al dat niet door gaat?

J. Jarig | 09-01-16 | 16:56

Mensen zoals Jean-Claude Juncker zijn de essentie van het probleem.

sjaap.marok | 09-01-16 | 16:31

Alle frustratie over de huidige EU dictatuur zal ik met een ferme Neen beantwoorden......

desprekerspreekt1 | 09-01-16 | 16:19

@Radijsje | 09-01-16 | 12:15

Van het Grondwettelijk Verdrag tot Syriza: Europa tegen het volk

FIGAROVOX / ADVIES - Jean-Claude Juncker, "er kan geen democratische keuze tegen de Europese verdragen die al geratificeerd zijn." Coralie Delaume herinnert ons eraan dat er ook geen keuze is die toestaat dat een Europees verdrag niet zou worden geratificeerd ...

De Europese Unie is zeker een vreemde constructie. Voor toetreding is het noodzakelijk om een democratie te zijn. Het is zelfs het enige criterium. De haastige en ongeordende uitbreiding in 2004 en 2007 met LMOE (Midden- en Oost-Europa) waren een illustratie. Echter, eenmaal toegelaten tot de club, wordt het verzoeken van respect voor de elementaire regels van de democratie ernstig beoordeeld, en het geeft meestal aanleiding tot een verwijt van "populisme".

Het geheel van anti-democratische onvolkomenheden van de communitaire structuur is begend bij alle oprechte waarnemers. Maar tot nu toe had nog nooit eerder een Europese leider het lef om ze te erkennen. Jean-Claude Junker heeft dit op zich genomen, onder invloed van een sterke emotie die zich eigen heeft gemaakt van alle verdedigers van de Lissabon-Maastrichtse Unie na de overwinning van Syriza in Griekenland van 25 januari.

Sommigen hadden last van koorts en zweten. Anderen begonnen achteloos te zeggen wat ze echt in gedachten hadden, zoals de voorzitter van de Europese Commissie. Die laatste ging meteen naar de eerste plaats in de "Top 10" van de meest onwaarschijnlijke opmerkingen met deze uitspraak: “zeggen dat alles zal veranderen, omdat er een nieuwe regering in Athene, is wensen voor realiteiten stellen (...) Er kan geen democratische keuze zijn tegen de Europese verdragen".

Geen democratische keuze tegen de Europese verdragen ...: voor toelating, is hij enorm! Dit is trouwens een echte vooruitgang voor een Jean-Claude Juncker waarvan men kan denken dat hij zijn beste tijd gehad heeft. Alle psychologen zeggen het: om uit een neurose te komen moet-er-ver-woord-worden. Het is dan ook zeer bemoedigend dat de Luxemburger deze waarheidsoperatie onderneemt. En dat hij het lef heeft om dit toe te geven: er is geen echte democratische keuze meer voor de Europese verdragen.

Deze realiteit moet toch nog écht tot Junker [sic] doordringen. Misschien kunnen we hem helpen? Laten we hem herinneren aan enkele hoogtepunten die in het recente verleden hebben plaatsgevonden.

In het begin van de jaren 2000 wilde de Europese Unie zichzelf het Verdrag van Nice schenken. Ierland moest, op grond van haar instituties, haar kiezers naar de stembus roepen voor een ratificerend referendum. Het referendum werd gehouden in juni 2001 ... en 54% van de Ierse kiezers verwierp de tekst. Vervolgens liet men enige tijd verlopen. Volkeren, het is bekend, zijn vergeetachtig. Anderhalf jaar later worden de Ierse kiezers opnieuw gemobiliseerd, en dit keer stemmen zij in het voordeel van het Verdrag van Nice. Nu, omdat deze truc al één keer geslaagd is, waarom haar niet misbruiken? Dit zal worden gedaan met het Verdrag van Lissabon. In 2008, werden de Ieren gevraagd om daarover te stemmen en 53% zei nee. Een stem die het jaar daarna zal worden 'gecorrigeerd' met een herstemming, zodat het 'ja' uiteindelijk wint.

In Nederland is men minder roekeloos. Men verzoekt niet tweemaal de slecht-stemmers, want het is gevaarlijk: aangezien het volk dom is, zou het wel eens kunnen volharden in haar afwijking. Daar, als de burgers verkeerd stemmen, zoekt men toevlucht tot hun "vertegenwoordigers", die accepteren zich netjes te laten transformeren tot censors van hun eigen kiezers. Zo hadden de Nederlanders in 2005 op de vraag: "Bent u voor of tegen de goedkeuring door Nederland van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa?", met meer dan 61% "tegen" geantwoord. Drie jaar later stemde hun Parlement zonder protest over dezelfde tekst, voor de schone schijn omgedoopt tot "Verdrag van Lissabon".

In Frankrijk konden we hetzelfde kwaad ondergaan, hetzelfde script schrijven. Terwijl het referendum over het grondwettelijk verdrag georganiseerd in mei 2005 een 'nee' stem opleverde van meer dan 54%, nam het Parlement in 2008 het Verdrag van Lissabon aan met vreugde en geluk. Voor de gelegenheid ondersteunden de parlementariërs van de Parti Socialiste de aanname evenzeer als hun collega's in de UMP, aangezien 142 van hen besloten zich te onthouden. Alleen lettend op hun enthousiasme gingen er ongeveer dertig zo ver om voor te stemmen. Een mooie steun in de rug die Nicolas Sarkozy toestond om de meerderheid van drie vijfde van het Congres te behalen die hij nodig had om ons het Verdrag in te laten glijden. Daarna vindt hij nog de naïeve dapperheid om zich te verbazen, tranen in zijn ogen, over de uitzonderlijke score van het Front National....

Kortom, zoals Jean-Claude Juncker het zegt, er is geen democratische keuze mogelijk tegen de Europese verdragen die al geratificeerd zijn. Maar zoals we net hebben gezien, is er ook geen keuze die het mogelijk maakt dat een Europees verdrag niet geratificeerd wordt. Welnu ... als er geen keuze mogelijk is met betrekking tot quasi-constitutionele teksten die, in veel gebieden, de uitvoering van nationaal beleid inperken, kunt u ons dan vertellen wat er dan nog over is, precies, van de democratie?

Coralie Delaume

www.lefigaro.fr/vox/politique/2015/02/...

Fadz | 09-01-16 | 16:14

Europa stort in als ik 'nee' stem? Mooi! Dan ga ik dus 'nee' stemmen! Ik heb schoon genoeg van dat hele Europa. Europa is een big FAIL; het heeft ons alleen maar geld gekost. Hier leven nu mensen en kinderen in armoede omdat ze zo graag Griekenland wilden redden. En met hun onrealistische idealen van een 'open en verdraagzame' samenleving weten we allemaal hoe het is afgelopen: Parijs, Charlie en Keulen zijn meer dan genoeg ellende. Liever vriendjes met Poetin dan een Islamitisch Europa.

12ejordan | 09-01-16 | 16:07

How can this Juncker be in such high position in EU?His father fought for Hitler's Wermacht and was injured in Odessa.Anyone familiar with history knows Ukraine was collaborating with Hitler,they were welcoming German troops.His father in law was involved in persecuting Jews and Numemberrg rules against atrocities against Jews. Juncker, according Luxembourg parliamentarian report was responsible for spying on over 300 000 citizens.?Today he is on top European elite. What's wrong with the picture?

Rambo John J | 09-01-16 | 15:56

The EU is a privatized government dedicated to the private banker-speculator system and its' Imperial policies, at the expense of the population, and it must be confronted and terminated or Europe is doomed. Treaties with Ukraine, that seek to expand the parameters of war with Russia are irrational and dangerous.

Rambo John J | 09-01-16 | 15:54

Dronken bestuurders hoef je niet serieus te nemen.

Reaaalist | 09-01-16 | 15:49

Alleen dit al lezen is huiveringwekkend.
www.europa-nu.nl...

Radijsje | 09-01-16 | 15:43

Europa is al één grote crisis van verdeeldheid, besluiteloosheid en geldverslinding zonder resultaat van enig nut. Het resulteert eerder in een oorlog dan in een veilig Europa. Handophoudende Oostblok landen die dikke vinger geven naar Brussel als het gaat om de opvang van vluchtelingen of aanpak van corruptie om maar iets te noemen. Het is pas echt leuk voor degene die deel uit maakt van de loonlijst en de post onkostenvergoeding. Oprotten met die nachtmerrie!

doskabouter | 09-01-16 | 15:36

"The lamps are going out all over Europe , we shall not see them lit again in our lifetime". Beroemde quote van Engelse minister van BZ sir Edward Grey aan de vooravond van WW1 . Nou , Geenstijl , als de Laurens Jan Claude boboos van Europa dit soort geschut in stelling brengen..... als je wordt vergeleken met een wereldoorlog .... dan heb je het linksom of rechtsom toch ver geschopt. Gefeliciteerd!

drs kwenie | 09-01-16 | 15:13

Dan zeker Nee stemmen.
Als we niet alleen het Ukraïne verdrag maar ook de EU daar mee kunnen opblazen.

Raider Twix | 09-01-16 | 15:11

Al luisteren ze er vast niet naar dit is wel je kans om eens voor de mensen op te komen en je stem te laten horen. Ik heb het niet slecht gelukkig maar er zijn zo veel mensen die klem zitten met die kut-flexibele-uitneem-arbeidsmarkt van ons, dat vind ik terwijl ik er zelf ook de vruchten van pluk als ondernemer. Kaalslag is het, ik weet niet of je het doorhebt, maar alles gelijk in Europa is heel slecht voor de Nederlandse werknemers.

Tinus Trekveer | 09-01-16 | 14:25

Pek , veren , strontkar en tribunalen zijn de woorden die in mij opkomen als ik deze man zie.

enorme sukkelzak | 09-01-16 | 13:57

Juncker: " Ze moeten goed begrijpen dat deze kwestie het Nederlandse belang overstijgt."
.
Wel lekker brutaal om de Nederlandse kiezer met dit argument te willen overtuigen, WIJ zijn namelijk netto per hoofd de grootste betaler aan de EU. En nee Juncker niet jij mag stemmen in een stemhokje maar het NL volk mag stemmen dat is iets heel anders!

Beroep = Boerenlul | 09-01-16 | 13:53

Vageling | 09-01-16 | 12:58
Je hebt helemaal gelijk, ik gebruikte het Koreaans om aan te geven dat de heer Juncker net zo goed de taal van (Noord) Korea kan gebruiken.
Naar mijn mening past dit beter bij hem.
Zoals ik al zei, Les 1.

Genex | 09-01-16 | 13:40

Haha, handelsverdrag wat nog niet in werking is getreden en dan toch een crisis voorspellen, alsof we financieel afhankelijk zijn van failliet Oekraine...., of is het misschien toch niet alleen een handelsverdrag ???????????

louis6227 | 09-01-16 | 13:34

De zakkenvullers uit Brussel worden bang dat er aan hun poten wordt gezaagd van mij mogen ze onmiddelijk allemaal opzouten heeft alleen maar bakken met geld gekost en nog steeds.
Dus mensen gewoon allemaal nee stemmen en alles blijft waarschijnlijk zoals het nu is.

Ab363 | 09-01-16 | 13:33

Jean-Claude Juncker kust het voorhoofd van timmerfrans. Het is gewoon om van te kotsen hoe ver men gaat in hun eu geilheid.

Radijsje | 09-01-16 | 13:29

De enige crisis bij een nee, zal voor Juncker en zijn vriendjes zijn. Heb je jezelf net een loonsverhoging gegeven en je vriendjes een paar zakken geld beloofd en dan word je weggestuurd. Juncker ziet de bui al hangen.

miss error | 09-01-16 | 13:20

@Cactus Kid | 09-01-16 | 09:10
De EU als eenheid is al niet meer, en dat is zeker al begonnen bij het voorbereiden van de Euro. Toen is er willens en wetens een onhoudbare kunstmatige eenheid geschapen door een stelletje overbetaalde dromers.

Guido | 09-01-16 | 13:18

long live geen stijl zelfs de alco boss wordt bang

zeikerddeeerste | 09-01-16 | 13:17

@ ITEACHYOU

Operatie tannenbaum (Duitse invasie van Zwitserland) vond geen doorgang omdat Duitse verliezen te hoog werden geschat. Een sterk en vooral gedisciplineerd leger van circa 550000 man in berggebiet was lastig te verslaan en zou te veel eisen van Duitsland. Verder van geen strategisch belang als doel Italie ook via oostenrijk te bereiken is.

overigens totaal irrelevant om 2de wereldoorlog erbij te halen om problemen nu aan te halen. Ik ga toch ook niet zeggen dat Joden in 1942 en in 2016 beter beschermd zijn in zwitserland dan in nederland

Progresievelng | 09-01-16 | 13:13

Overigens, ik zit zo te denken. Het is een raadgevend referendum. Nogal overdreven om over een crisis te spreken. Legt Pinokkio toch naast zich neer. Wat natuurlijk ook consequenties heeft. Denk dat drankorgel banger is dat hij het anti EU sentiment niet meer kan onderdrukken en afwimpelen en dat het een domino effect gaat hebben. Zie de laatste tijd toch meer en meer barsten komen bij het policor groepje. Lijken net visjes die liggen te spartelen op het droge. Geen wonder dat zij het steeds maar over angst hebben. Zijn aan het projecteren. Muppets hebben het spaans benauwd. Mooi man!

Vageling | 09-01-16 | 13:12

Wir schaffen es, OekraiNEIN

HetOorAakel | 09-01-16 | 13:12

oorlog, het licht gaat uit, hongersnood. Ik denk dat die nuchtere Nederlanders daar (niet) meer intrappen. Dus gaat de EU nu campagne voeren en hopen de Nederlander aan te kunnen spreken op rationele punten: "We spelen Rusland in de kaart". Afgezien van MH-17 vinden Nederlanders Rusland top, als ik zo om me heen vraag. Sterke leider, geen schoothondje van Obama. Die "NEE" komt er wel.

Admiraal Balthasar | 09-01-16 | 13:11

Laten we hopen dat Juncker nu eens een keer echt zijn woord houdt. Dat bij een nee hij daadwerkelijk de unie laat ontploffen. Da's een mooie belofte van hem. Des te meer reden om nee te stemmen.

Nebuchednezzar | 09-01-16 | 13:09

@Van Duyvenbode | 09-01-16 | 09:32
Als je hier over goed nadenkt, zie je dat langzamerhand dat de zeepbel, de wereld ineen klapt. Kijk maar naar bv China waar de economie inzakt. Over en weer moeten we elkaar niet, geen islam, maar wel de olie, niet de westerse waarden, maar wel het geld. Eerst worden we overspoeld door de islam, en nu gaan ze het westen leegtrekken via de beurs. Ik kan het lachen niet laten.

Radijsje | 09-01-16 | 13:03

6 April 2017. De dag dat de EU ten onder gaat, en Europe weer gaat stralen en groeien. Juncker heeft iedere Europeaan net een grote dienst bewezen.

Mark_D_NL | 09-01-16 | 13:03

Wat een absolute klootzak is dat, denkt die nu echt dat wij nog in de middeleeuwen leven? Lijkt wel een moslim die klojo. Despoot!!

langzullenweleven | 09-01-16 | 13:00

@Genex | 09-01-16 | 12:26
ZO daar hield je me even mee bezig... Dacht dat nee altijd nog aniyo was. Niet dat ik een held erin ben. Duurde even maar inderdaad. De manier hoe jij het gebruikt klopt dat wel? Het is in de vorm van zelfstandig naamwoord dus er moet iets bij.

Vageling | 09-01-16 | 12:58

Heel lekker dat de nieuwe sp voorzitter ook openlijk met een Nee bezig is. We kunnen die bondgenoten heel goed gebruiken.

pluk-87 | 09-01-16 | 12:53

Hij wordt al bang. Ik ga tocg tegen dit verdrag stemmen. Juncker maakt mij niet bang. Ik vind het heerlijk dat hij bang is. Wordt maar bang, heel erg bang Jucker. We gaan de E.U slopen, als het moet steen voor steen, maar gesloopt zal het worden

son of anarchy | 09-01-16 | 12:48

Gaat goed: zelfs enquete onder volkskrantpubliek geeft duidelijk nee
Gaat u voor of tegen het associatieverdrag met Oekraïne stemmen?

Voor 31% (992)
Tegen 55% (1768)
Ik ga niet stemmen 14% (463)

3223 stemmen

3223 stemmen

louis6227 | 09-01-16 | 12:48

Progresievelng | 09-01-16 | 12:43
Je gebruikt Zwitserland als argument, beetje dom niet? Zwitserland werd zelfs door adolf met rust gelaten, raar he. Vraag je maar eens af waarom en dan begrijp je waarom Zwitserland onafhankelijk kan blijven .

ITEACHYOU | 09-01-16 | 12:46

Juncker dreigt zijn gelovigen weer eens met het vagevuur.

Net als in dead man walking is het Europese continent reeds overleden maar het hoofd (Brussel) wordt nog in coma gehouden. Draghi probeert door bellenblazen nog een laatste reanimatiepoging, maar net als de structurele jeugdwerkeloosheid in de periferie, het uitblijven van enig economisch herstel, het nakend imploderenvan de verzorgingsstaat, de problematiek in MO, vluchtelingencrises, Oekraine zijn al deze misstanden een gevolg van Brussels wanbeleid. Na 15 jaar mismagement kun je alleen als gelovige nog hoop hebben dat Juncker, Schulz, Timmermans, Mogehrini c.s uberhaupt enig idee of visie hebben over wat te doen.
net als in het bedrijfsleven word het dan onontkoombaar om levensvatbare onderdelen af te splitsen van in dit geval een inefficiente staatsmoloch.
En zeg nou eerlijk de zogenaamde crises waar Zwitserland, Noorwegen, Denemarken in verkeren toont toch aan dat eigenheid beter werkt dan centrale planning. kIjk naar Azië, kijk naar de stadstaten tijdens de Renaissance, kijk naar de Gouden Eeuw, kijk naar Zwitserland. economische en culturele bloei zal juist floreren door klein te blijven.
Dus stem op 6 april tegen toetreding tegen de EU, tegen een geloof dat geen kritiek aankan en slechts met het vagevuur kan dreigen,
maar pro Europa met opbloeiende soevereine landen.

Progresievelng | 09-01-16 | 12:43

Juncker dreigt zijn gelovigen weer eens met het vagevuur.

Net als in dead man walking is het Europese continent reeds overleden maar het hoofd (Brussel) wordt nog in coma gehouden. Draghi probeert door bellenblazen nog een laatste reanimatiepoging, maar net als de structurele jeugdwerkeloosheid in de periferie, het uitblijven van enig economisch herstel, het nakend imploderenvan de verzorgingsstaat, de problematiek in MO, vluchtelingencrises, Oekraine zijn al deze misstanden een gevolg van Brussels wanbeleid. Na 15 jaar mismagement kun je alleen als gelovige nog hoop hebben dat Juncker, Schulz, Timmermans, Mogehrini c.s uberhaupt enig idee of visie hebben over wat te doen.
net als in het bedrijfsleven word het dan onontkoombaar om levensvatbare onderdelen af te splitsen van in dit geval een inefficiente staatsmoloch.
En zeg nou eerlijk de zogenaamde crises waar Zwitserland, Noorwegen, Denemarken in verkeren toont toch aan dat eigenheid beter werkt dan centrale planning. kIjk naar Azië, kijk naar de stadstaten tijdens de Renaissance, kijk naar de Gouden Eeuw, kijk naar Zwitserland. economische en culturele bloei zal juist floreren door klein te blijven.
Dus stem op 6 april tegen toetreding tegen de EU, tegen een geloof dat geen kritiek aankan en slechts met het vagevuur kan dreigen,
maar pro Europa met opbloeiende soevereine landen.

Progresievelng | 09-01-16 | 12:43

Ik plaatste net een tegel en meestal trekt de woede dan wel weg. Maar niet deze keer. Dat leverde Geenpeil een Zilveren campagne medewerker op. Goed gedaan Jean Kloot.

Yohean | 09-01-16 | 12:42

Geenpeil is opgericht als reactie op het ondemocratische eu beleid. Waarom nu pas? Waarom niet in 2004 toen Cyprus. Estland, Polen Litouwen toetraden tot de eu? Dit referendum is een beetje azijnzeiken na het toelaten van deze landen in 2004. Het is te laat, te nietszeggend, ik had liever gehad dat het referendum ging over de ondemocratische Europese besluitvorming an sich.

ITEACHYOU | 09-01-16 | 12:42

In stead of giving the Dutch people a good substantively motivation to vote Yes the chairman of the EU is coming out with a treath what will happen if we vote No..........

Ide | 09-01-16 | 12:40

louis6227 | 09-01-16 | 10:25

Goed en duidelijk verhaal, bedankt!

Rest In Privacy | 09-01-16 | 12:35

"Toch vindt Juncker het belangrijk dat Nederlanders „goed begrijpen dat deze kwestie het Nederlandse belang overstijgt”. Hij roept de Nederlandse kiezer op om zes april te „handelen als een Europese strateeg”."

Juist, alleen wat zegt die drankorgel ook?

"Jean-Claude Juncker: „Rusland zou de vruchten plukken van een gemakkelijke overwinning” als de Nederlandse kiezer het associatieverdrag tussen Oekraïne en de EU afwijst."

Gasten verbloemen hun intenties niet eens meer. Denken echt dat het volk dom is. Oftewel het gaat hem alleen maar om Rusland pesten en buitensluiten. Maar dat wist ik al. Bovendien is er weer niks in de media te lezen dat die grote boze beer Vlad wel Oekraine (dat praktisch failliet is nota bene!) wel een stadje in Oekraïne te hulp schiet omdat hetzelfde junta in Kiev er schijt aan heeft. Te druk Juncker, Timmerfrans, etc te pijpen. Die ook schijt hebben.
www.themoscowtimes.com/business/busine...

Nee de EU en de NAVO zijn inmiddels de grootse bedreiging geworden drankorgel! Divide et impera! Ik zie het wel eurocraten. Stukje projectie gecombineerd met propaganda. Wanneer komen jullie mij de mond snoeren stomme eurocraten?

Die Kimchi slet maar lullen over dat zakenhandeltje van hem (als hij überhaupt wel zaken doet of maar wat trollt) dat hij overigens nu ook al kan doen. En dat mensen een beter leven verdienen. Jah leuk (het gutmensch aspect), alleen het gaat niet om de mensen noch om handel. Lijkt godverdomme wel het Koreaanse DMZ hier. Kies je tegen ben een poetin-fanboy, kies je voor een EU fanboy.

Nou bedankt drankorgel Juncker. Als het zo gesteld wordt maakt u het geenpeil wel heel makkelijk! Liever Poetin dan EU! Zelfoverschatting is dodelijk drankorgel! En zoals ik al zei op dit moment beschouw ik de EU en de NAVO als grootse bedreiging voor niet alleen ONS continent (ondemocratische lul) maar ook voor het Midden-Oosten en andere regio's.

Vageling | 09-01-16 | 12:31

Als je echt geen argumenten hebt ga je dreigen. Kansloze man.

Yohean | 09-01-16 | 12:28

Ik probeer te begrijpen wat hij zegt,maar misschien moet hij het toch nog eens beter uitleggen.
Ik ben net met Les 1 begonnen in het Koreaans, maar een woord heb ik al geleerd 없음 ,oftewel Nee.

Genex | 09-01-16 | 12:26

Zo machtig is ons land zelfs in de zeventiende eeuw niet geweest: het voortbestaan van een heel continent ligt onze handen ....

noorderling | 09-01-16 | 12:20

@Fadz | 09-01-16 | 12:05
Misschien even vertalen?

Radijsje | 09-01-16 | 12:15

Gelukkig is het niet meer dan een raadgevend referendum

artijn | 09-01-16 | 12:05

Die hufter van een Juncker wil een democratisch proces beinvloeden in ons land, hoe durft hij! Dit is echt onbestaanbaar. Deze buitenlandse inmenging moet gestopt worden en onze nationale soevereiniteit moet terug! Duivelse mensen zijn het.

Ongeblustekalk | 09-01-16 | 12:05

Maar een handje vol(bij wijze van spreken) mensen gijzelen de burgers van het Europees vaste land. Hoe is het in godsnaam nog mogelijk dat dit maar voort duurt. Al veel te lang woekert dit kwaad in de Europese gelederen, en kost het onvoorstelbaar vele miljarden, en waar u en ik niks aan hebben, maar het wel op moeten brengen. MH17 is er ook een gevolg van. Ons leven en vrijheden worden er ernstig mee bedreigd, en zelfs financieel zinken we al verder weg in een poel van ellende, die nog generaties lang zal voort woekeren.
U wordt genegeerd, zo ook het referendum, let maar op!

Radijsje | 09-01-16 | 12:05

Juncker "hoopt dat de Nederlander het Europees belang begrijpt".
.
Zolang het persoonlijk belang van dit soort bourgondische graaiers vele malen groter is dan ons gezamenlijk belang wordt het een keiharde NEE!

metzonderzijwieltjes | 09-01-16 | 12:04

Het is toch geen bindend referendum we smijten miljoenen over de bank die we beter in onze ouderenzorg hadden kunnen stoppen

Petroselinum crispum | 09-01-16 | 12:03

Dit soort mensen leeft in een andere wereld. Dit soort uitspraken zorgt ervoor dat mensen juist tegen gaan stemmen, omdat zij wars zijn van dit soort dreigementen.

Roed | 09-01-16 | 12:02

We maken zelf wel uit wat we stemmen jonkvrouw.

NEE NEE NEE

|confused| | 09-01-16 | 12:02

Misschien begint toch de downfall in Nederland?

lanexx | 09-01-16 | 12:00

Ik mag echt hopen dat op 7 april dit de opening van de kranten wordt " Internet achtig dingetje leidt tot grote problemen in EU na Referendum in Nederland.".
.
Wauw dat zou het beste nieuws van 2016 worden!

Beroep = Boerenlul | 09-01-16 | 11:58

@Ars Vivendi | 09-01-16 | 11:51

"EU sucks big time"

Uhm, nee, dat mag dus niet meer. ;)

scharrelei | 09-01-16 | 11:56

Jean Claude , Laurens Jan...... wat is dat toch met die dubbele namen?

drs kwenie | 09-01-16 | 11:51

Mooi, hoe meer Juncker de democracy schoffeert hoe groter de kans op een hoge opkomst en we weten inmiddels zeker aan de hand van eerdere referenda in Europa hoe dat gaat aflopen voor deze alcoholist en zijn schoenenpoetser Rutte.

BananaMonarchy | 09-01-16 | 11:48

De commissie IS europa en de bevolking woont er ook.

RealGlass | 09-01-16 | 11:46

Als deze vorm van EU gesloopt wordt, dan kunnen de EU landen weer op gaan bloeien. Juncker en zijn graaiers zijn juist de ondergang van de welvaart en het welzijn van de desbetreffende EU-landen. Terug naar de EEG. Terug naar eigen zeggenschap en de miljarden die we overhouden steken in zorg en aflossen van staatsschuld.

Rest In Privacy | 09-01-16 | 11:42

Voor een beetje dreigen ben ik niet bang, ik ben wél bang voor het belachelijk lage democratische gehalte van de eu, juncker-leugenaar !

Anjin Mohammed | 09-01-16 | 11:39

Wat een geweldige uitspraak van Juncker. Hier moeten we erg blij mee zijn. Hij heeft het referendum opgewaardeerd van een eenvoudig referenderum over een verdragje tot een referenderum over het voortbestaan van de EU.
.
Nederlanders hebben nu van hem de sleurel in handen gekregen om het referendum van 2005 nog eens over te doen! Dank herr Juncker!

LieberLiber | 09-01-16 | 11:38

Die politieke opportunist, Rost van Tonningen is al bezig voor de volgende verkiezingen.

twitter.com/apechtold

Er was iets met EU en een referendum, wat was het ook alweer...

scharrelei | 09-01-16 | 11:36

Hahahahaha.... Jan Kloot Drunckers is bang van de Russen , behalve voor Korsakov dan......

drs kwenie | 09-01-16 | 11:35

Zo, ik weet nu dankzij Juncker dat ik NEE moet stemmen.
Bedankt Juncker, erger dan nou kan het bijna niet meer worden.

ANGEL70 | 09-01-16 | 11:35

Hiermee heeft hij mij een extra reden gegeven om te stemmen en het hokje "nee" in te vullen.

Ikhebeenvraag | 09-01-16 | 11:32

"Ik hoop van harte dat Nederlanders niet nee zullen zeggen om redenen die niets met het verdrag zelf te maken hebben."

En dan doen wij dat juist!

NEE :)

Melfs | 09-01-16 | 11:32

Ik ga stemmen al moet ik 100km reizen alleen al omdat de overheid en het 'democratisch' bestuur het probeert te verpesten.

tragic1911 | 09-01-16 | 11:29

Fantastische uitspraak van Juncker! Als we in NL dus nee stemmen leidt dat tot het ontslag van 55.000 EU ambtenaren en hoeven we geen naheffing meer te betalen. Ik zeg Nee doen!

Beroep = Boerenlul | 09-01-16 | 11:26

Ik vergat: *wakker worden doet*.

scharrelei | 09-01-16 | 11:26

*even wegdromen doet*.

"Vanaf 2017 wordt 6 april een nationale feestdag, te vergelijken met independence day en 14 juillet"'

En dan nu, zoals Juncker zou zeggen; "Tijd voor een borrel".

scharrelei | 09-01-16 | 11:23

Al heb ik de petitie getekend, ik was niet ontzettend gemotiveerd op te draven voor de petitie. Juncker heeft met gemotiveerd tot een volmondig NEE!

Cuban8 | 09-01-16 | 11:22

Luxemburg, is dat een land ?

cat22 | 09-01-16 | 11:22

De meeste Europese landen hebben het associatieverdrag al geratificeerd, (bijna) alleen Nederland nog niet. Heeft een nee-stem van Nederland dan nog wel zin? Het doet een beetje denken aan Asterix en Obelix: "Het is het jaar 2016. JC (Julius Caesar?) Juncker heeft heel Europa overtuigd. Heel Europa? Nee, een klein landje blijft dapper weerstand bieden tegen de Brusselse overheersing."

henkvaningrid | 09-01-16 | 11:22

Tulpenbollen eten is helaas geen optie meer; die dingen zijn inmiddels zwaar giftig van de bestrijdingsmiddelen.

Brou Is Back | 09-01-16 | 11:18

Tegenstanders van de expansiedrift van de EU worden stelselmatig weggezet als populisten. Juncker moet niets weten van democratie en de enige reden dat het hele EU fopcircus nog niet is weggestemd is omdat ze met man en macht onze democratische inmenging dwarsbomen. De ondergang van het liberale socialisme is hun eigen arrogante betweterige houding. Ik wordt door dit soort lieden graag populist genoemd, wat wij willen is namelijk populair omdat het maatschappelijk gedragen wordt.

Rest In Privacy | 09-01-16 | 11:17

swassannuf | 09-01-16 | 11:11
Oh wacht.

swassannuf | 09-01-16 | 11:17

'Laten we het referendum niet veranderen in een referendum over Europa', zegt Junckert.
Want als het over Europa gaat, is het helemaal kansloos?

wapster | 09-01-16 | 11:14

Please please nog meer van dit soort dreigementen en chantage interviews 😊. Des te meer domme uitspraken van drankorgel Juncker en mondkapje Timmerzwans des te meer Nederlanders zich gaan mobiliseren om tegen het verdrag te gaan stemmen. Met zulke vijanden heb je geen vrienden meer nodig.

badlegerig | 09-01-16 | 11:14

Please please nog meer van dit soort dreigementen en chantage interviews 😊. Des te meer domme uitspraken van drankorgel Juncker en mondkapje Timmerzwans des te meer Nederlanders zich gaan mobiliseren om tegen het verdrag te gaan stemmen. Met zulke vijanden heb je geen vrienden meer nodig.

badlegerig | 09-01-16 | 11:14

"Ik hoop van harte dat (Nederlanders) niet nee zullen zeggen om redenen die niets met het verdrag zelf te maken hebben"

Als Juncker zo goed beseft dat dit een wanhoopspoging is van burgers om via oneigenlijke weg ongenoegen uit te spreken omdat er geen andere manieren zijn, waarom zorgt hij dan niet voor een Europees referendum voor alle landen die wel gaan over waar hij blijkbaar WEET waar het om gaat en burgers zich over willen uitspreken? Namelijk de verder gaande macht van de EU binnen eigen land?

Het is tegen je gevangene zeggen dat hij niet mag klagen over z'n slechte omstandigheden, en dat hij ook geen hongerstaking mag misbruiken om het toch aan de kaak te stellen.

"maar ik zeg wel: kijk uit, dit kan het evenwicht in Europa veranderen."

Want voor dat dit verdrag er was, was alles al 50 jaar uit evenwicht? En juist het wel sluiten van het verdrag kan ook geen evenwicht tussen Rusland en Oekraïne verstoren en ons betrekken in een conflict tussen hen waar geen enkele Europeaan ook maar iets zinnigs van kan zeggen aan wiens kant we precies zouden willen staan?

een_mike | 09-01-16 | 11:13

@Ivoren Toren | 09-01-16 | 10:08

Het is niet aan politici en bestuurders om te bepalen welke motieven een stemmer heeft om tot zijn stem te komen. Zo'n "zie je wel" zou slechts een bevestiging zijn van de ziekelijke controlezucht van die mensen. Vrijheid van meningsuiting is al in het geding, nu ook de vrijheid van gedachten?
.
Overigens kunnen de heren vrij eenvoudig voorkomen dat dit referendum niet over de EU als geheel gaat. Schrijf maar een apart referendum over dat onderwerp uit, of over de heikele thema's waar bevolking en EU het niet eens lijken te zijn.
.
Overigens maakt het niet veel uit. Deze antidemocraten zullen altijd zoeken naar een drogreden om de bevolking uit te sluiten van besluitvorming en hun eigen gelijk door te drukken. Demos, democratie, het zijn voor hen een sta-in-de-weg's voor ambities, megalomane toekomstvoorstellingen.
.
De tirannen zijn al opgestaan. Dit referendum zorgt hopelijk dat de bevolking dit op tijd ziet voordat ze beschikken over de zwaardmacht en die op de bevolking loslaten om iedere vorm van kritiek uit te roeien.

Parel van het Zuiden | 09-01-16 | 11:12

Geef die vent nog een fles whiskey

Jos2797 | 09-01-16 | 11:12

Bedankt voor het helpen aan de NEE campagne, Lekkere Jenever Neus!
--
Juncker de ongekozen proxy moordenaar en verkrachter voelt wat hitte. En maakt toch weer een raar sprongetje. Mooi man.

Mark_D_NL | 09-01-16 | 11:11

Ik hoop niet dat er weer een smerig spelletje gespeeld gaat worden waarbij men gaat pogen een negatieve uitkomst van het referendum te framen als een stem tegen de EU. De media zal vermoedelijk op de hand van het 'ja' kamp zijn, wat het gemakkelijk maakt om naar een vroeg gestarte campagne à la 'dit is een stem tegen de EU, maar het referendum had over Oekraïne moeten gaan, daarom tekent het kabinet toch en daarom zijn referendums ook zo slecht' toe te werken.
En dat terwijl de stelling dat er zonder een associatieverdrag met Oekraïne een continentale crisis ontstaat te bizar voor woorden is. Juist dat associatieverdrag veroorzaakt allerlei nieuwe spanningen, zowel binnen de EU als daarbuiten. De manier waarop de EU zich ontwikkelend vind ik zeer beangstigend. Niet alleen is sprake van een groot democratisch tekort en zijn pogingen zichtbaar om de democratie regelrecht te ondermijnen, er is ook sprake van het verschuiving van het machtsevenwicht in de richting van minder ontwikkelde landen. Als het VK eruit stapt en Oekraïne erbij komt is dat feitelijk al voltooid.

Dr. Vigilante | 09-01-16 | 11:11

De vraag die bij het referendum op 6 april beantwoord moet worden dient te zijn:
Wilt u dat het licht uit gaat?
Ja [ ]
Nee [ ]

swassannuf | 09-01-16 | 11:11

Na het nee over Lissabon zullen we ze andermaal duidelijk maken dat de EU maat vol is.
Het volk belief U niet meer, dus tief lekker een eind op met je kut EU.
Grenzen dicht en uit de EU!
Zwitserland en Noorwegen draaien ook prima zonder Brussel. NL kan dat ook prima.

Blondje77 | 09-01-16 | 11:08

@Handsomeboy | 09-01-16 | 09:22
Die J, was dat Helvetica of Roman Times?

Henri Carton B. | 09-01-16 | 11:07

Dat 22% van de Nederlanders geestelijk beperkt is zal zeer zeker ook wel gelden voor
de eu bestuurders.
En zeker ook voor het zuipschuitje dat nederlandse politici (waarvan ook 22% ...... enz) opdraagt campagne te voeren voor een ja.
En die doen dat gewoon want je zal toch ooit eens een "baan" aangeboden krijgen in Brussel.
Mag ik een teiltje?

swassannuf | 09-01-16 | 11:07

@necrosis | 09-01-16 | 10:36
Sterker nog: naar mijn gevoel gaat het licht juist uit op een gegeven moment bij een JA.

Dhr. de Wit | 09-01-16 | 11:07

@johoost
Wat dacht je dan van het gezicht ons giechelbekje Rutte
toen hij op het bootje met Eurofielen in Amsterdam wachtte.
Ben benieuwd hoe ze al die dames uit Brussel naar Amsterdam vervoeren want de Rosse buurt kan die toename vd vraag niet aan nu Amsterdam ineens belangrijk voor de EU is.

sers1 | 09-01-16 | 11:06

@Ik snap er niks van! | 09-01-16 | 10:28
Schijnbaar gaat het licht uit als we 'tegen' stemmen.
Men schijnt te vergeten dat het licht in Nederland al brandde toen zelfs de EGKS nog moest worden uitgevonden!

necrosis | 09-01-16 | 10:36

Was al van plan neen te stemmen maar nu is dat NEEN, in kapitalen. Een betere EU begint bij jezelf!

Dhr. de Wit | 09-01-16 | 10:35

Mijn referendumstem wordt mijn grootste "NEE" allertijden, met, tesamen met de andere nee-stemmen,hopelijk GROOTSE gevolgen. Weg met de Brusselkliek !!

Ron van Zon3948 | 09-01-16 | 10:33

@IndoFortuyn | 09-01-16 | 10:21
Een hele lap tekst die ik kan samenvatten in één enkele zin:
Juncker zelf zorgt er wel voor dat er in de buurt van zijn huis/ landgoed geen AZC komt.
Het welbekende 'do as we say, don't do as we do'!
En 'we' betalen ook zijn salaris.....
*met hoofd op tafel slaan doet*

necrosis | 09-01-16 | 10:33

Dat hoofd van Timmerfrans. Als land niet meer zo voor lul gestaan sinds de blik van Balkende die Bush een hand mocht geven. Kleine jongetjes die alles doen voor aandacht en buiten voor de grotere macht. Man, wat zou het geweldig zijn om een politiek leider te zien die als in Polen of Tsjechië gaat staan voor de waarden van de bevolking.

johoost | 09-01-16 | 10:30

Die Juncker heeft al een vergevorderde Korsacov ontwikkeld volgen mij. Hij gaat alle EU bonzen kussen die hij tegen komt, de zuiplap en Fransie vindt het heerlijk. Hij heeft het niet zo op het welzijn van de gewone burger als hij zijn zakken maar kan vullen met door en door corrupte Oekraïne.

Therapietje | 09-01-16 | 10:29

Stel dat Juncker eigenlijk heimelijk zelf anti-EU is. Dan is de beste methode om de EU impopulair te maken, te zeggen dat we vooral niet tegen dat associatieverdrag moeten stemmen, want als gewone burgers zijn we toch te stom om de hogere politiek van het EU imperium goed te begrijpen.

Rest In Privacy | 09-01-16 | 10:28

@LaatmaarLu? | 09-01-16 | 10:18
En vóór de EU was Nederland straatarm?
Wat heeft Nederland eigenlijk overgehouden aan dat faaaaantastische EU?
Het antwoord kan ik je zó geven!

necrosis | 09-01-16 | 10:28

Het kan dus tot een 'crisis' leiden als we "NEE !" zeggen tegen de toetreding van Oekraïne?? Er komt ook een crisis als we "JA" zeggen............. (zucht)...

Ik snap er niks van! | 09-01-16 | 10:28

De EU kennende zal een Nederlands nee gewoon weer leiden tot hetzelfde trucje, dat uiteindelijk het Verdrag van Lissabon tot gevolg had.

Angelica | 09-01-16 | 10:27

@Ivoren Toren | 09-01-16 | 10:08
Over bijzaken gesproken: Griekenland had allang uit de EU gesmeten moeten worden.
Ik post het linkje niet meer, ga zelf maar zoeken op verhuisjegeld......
Zodra Griekenland 'eruit' ligt, kunnen ze 'ons' niet meer opschepen met die nutteloze ruifvreters.
Ik betaal geen pensioenpremie om straks tot mijn enkels in mijn eigen pis en stront te liggen.
Was getekend: necrosis, anti-EU, anti-Griekenland en anti-gratisgeldzoekers.

necrosis | 09-01-16 | 10:25

@Damos,
Hier het wat oude notities over het associatieverdrag:
: Artikel 7 Buitenlands en veiligheidsbeleid
1. De partijen intensiveren hun dialoog en samenwerking en ondersteunen de geleidelijke convergentie op het vlak van buitenlands en veiligheidsbeleid, met inbegrip van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB-(Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid > doel EU leger)), en besteden bijzondere aandacht aan conflictpreventie en crisisbeheer, regionale stabiliteit, ontwapening, non-proliferatie, wapenbeheersing en wapenuitvoercontrole en aan een betere dialoog over ruimtevaart, die van wederzijds belang is. .
Artikel 10 Conflictpreventie, crisisbeheer en militair-technische samenwerking
1. De partijen intensiveren de praktische samenwerking op het vlak van conflictpreventie en crisisbeheer, in het bijzonder met het oog op versterkte deelname van Oekraïne aan civiele en militaire operaties inzake crisisbeheer onder leiding van de EU en aan oefeningen en opleidingen, ook die in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB).
3. De partijen onderzoeken mogelijke samenwerking op militair of technologisch vlak. Oekraïne en het Europees Defensieagentschap (EDA) onderhouden nauwe contacten over de verbetering van de militaire capaciteit, ook op technologisch vlak.
zoek.officielebekendmakingen.nl/dossi...
Wie durft nog te beweren dat dit verdrag slechts gaat over een simpel handelsverdrag ?????
van rompuy bij tekening associatie verdrag:
En ook hier zegt van Rompuy, ditmaal bij de tekening van het verdrag, ook het een en ander waar klip en klaar uit blijkt dat het verdrag een "starting point" is en het doel is " your full integration into the market of the european Union". ofwel Oekraine bij de EU te halen (lifes fully within the european family, to which they rightfully belong,)

www.euractiv.com/video/van-rompuy-ukra...
1.05 ... is also a starting point opening the most external relationship ever developed with the europian union These agreement are not a final stage of our cooperation.
1.05 ... is also a starting point opening the most external relationship ever developed with the europian union These agreement are NOT A FINAL STAGE OF OUR COOPERATION.

1.40 the european union will be at your site, all along the way, bringing political, technical and FINANCIAL SUPPORT, our joint goal is your full integration into the market of the european Union.
2,10 ..... should result in safer and more prosperous lifes for your citizens, LIFES FULLY WITHIN THE EUROPEAN FAMILY, TO WHICH THEY RIGHTFULLY BELONG, to which we all belong..
2.20 I cannot conclude without referring to the very difficult security challenges that Ukraine is currently facing nor to the uncertainty looming over relations between the russian federation and Georgia and Moldova,
My first message is, the european Union STANDS BY YOUR SITE, today more than ever before. You have our support and solidarity and our recognition of your territorial integrity.
-----
Kockelmans beweert dat in alle associatieverdragen met de EU een dergelijke artikelen m.b.t. Conflictpreventie, crisisbeheer en militair-technische samenwerking voorkomen.
Even de tekst van het verdrag met albanie erbij gepakt, identiek qua opstelling met die van Oekraine echter artikelen m.b.t. Conflictpreventie, crisisbeheer en militair-technische samenwerking ontbreken.
Ofwel Kockelmans verzint zijn argumenten ter plekke zonder factcheck .
verdrag met oekraine
zoek.officielebekendmakingen.nl/dossi...
verdrag met Albanie
zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2...
verdrag moldavie
zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2...

Oekraine echter is een van de meest corrupte landen ter wereld. Staat als nr 142 geranked (van de 174 landen) op de corupptieschaal van 2014
www.transparency.org/cpi2014/results
Het land is bovendien failliet, in oorlog, waar een flink gedeelte van de bevolking liever voor Rusland kiest en met een min of meer fascistische regering en dat moeten wij gaan reddden ???
Waarom eigenlijk ? Laat ze eerst eens zelf orde op zaken stellen.
Hier nog wat over corruptie in oekraine, niks russiche maffia.

"Uit onderzoek van het Gorshenin Institute uit 2010 blijkt dat 69% van de Oekraïense burgers zich wel eens schuldig heeft gemaakt aan omkoping met geld of geschenken.
Verder liet de Global Corruption Barometer van Transparency International zien dat maar liefst 74% van de burgers corruptie niet aan zou geven. Hiervan gaf 63% aan te denken dat het weinig verschil zou maken of zij corruptie zouden aangeven. In het rechtssysteem komt volgens de perceptie de meeste corruptie voor. De scheiding tussen de rechtelijke en politieke macht van het land is zwak. Media-aandacht voor het probleem is er wel, maar een echte oplossing komt niet van de grond. Intussen voelen veel Oekraïners zich genoodzaakt steekpenningen te betalen om in hun behoeften te voorzien.
Oligarchen weten met hun invloed economische en institutionele veranderingen te dwarsbomen. Verder gebruiken ze de connecties om grote sommen geld uit de staatskas te verduisteren. Tussen 2010 en 2014 zou ieder jaar ongeveer een vijfde van het BNP van Oekraïne gestolen zijn, zo claimen ambtenaren van het kantoor van de procureur-generaal. Naar schatting is er 30 miljard dollar weggesluisd door Yanukovych en zijn medewerkers. Het feit dat de Oekraïense overheid tot nu toe slechts 362 dollar heeft teruggevorderd van corrupte ambtenaren schetst goed het onvermogen en gebrek aan daadkracht van de rechtelijke macht."
www.transparency.nl/2015/10/oekraine-c...
Kul , russische maffia zit ook in landen als Polen (25), Hongarije (47), Baltische staten(26,39,43) en Bulgarije(69) en toch allemaal op een beschaafde ranking in de corruptie index staan, dit i.t.t. Oekraine dat 142 staat. Daar ligt het niet aan, dat verzin je even, terwijl je beter zou kunnen weten.
De opeenvolgende regeringen willen er gewoon weg niets aan doen zo is "de belangrijkste kritiek van de OESO is dat het vervolgingsbeleid van corruptie te slap is. Het helpt bepaald niet als hoge ambtenaren immuniteit bezitten en niet kunnen worden vervolgd voor corruptie. ambtenarij etc."
www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-...
"Daarom is hulp nodig. Als u vindt dat het daar zo slecht gaat en daarmee impliceert dat het beter zou moeten waarom is een beetje hulp dan zo slecht? "
jaja, de corruptie oplossen samen de de daders (politiek, ambtenarij die immuniteit geniet, dream on !!!
De situatie even samengevat:
Wat bejaarde heren binnen de EU zijn hopeloos verliefd op de door en door corrupte en diep in de schulden zittende Oekraine, die bovendien nog in een vechtscheiding ligt met uitsmijter en ex-TBS-er Rusland.
Een uitsmijter waarop zij met haar slavische hart eigenlijk nog steeds verliefd is; komt bij, dat ook haar ex bepaald nog niet klaar is met haar.
De bovengenoemde bejaarde EU heren echter, proberen de mooie Oekraine met het geld van de familie voor zich te winnen, zodat ze o.a. haar oude schulden aan haar uitsmijter kan betalen. Ook mooie beloftes vallen haar ten deel, waaronder de op papier gezette belofte in de bres te zullen springen, mocht haar uitsmijter haar weer eens bedreigen.
Het overgrote deel van de EU familie, helaas zonder invloed op de heren, ziet dat Oekraine zich uitsluitend laat verleiden door het geld, echt niets voelt voor de bejaarde heren en ook dat zij diep in haar hart nog steeds verliefd is op haar uitsmijter. Maar ja, wat ze ook te berde brengen, het helpt niet. liefde is blind ,zeker bij de al jaren aan staar lijdende heren.

De verbondenheid van Oekraine met de slavische/ russische cultuur is vele malen groter dan die met de west-europese.
Ter illustratie: Rompuy spreekt Oekraine toe tijdens zijn toespraak bij de tekening van het associatieverdrag:
2.10 ..... should result in safer and more prosperous lifes for your citizens, lifes fully within the european family, to which they rightfully belong, to which we all belong.. " en
My first message is, the european Union stands by your site, today more than ever before. You have our support and solidarity and our recognition of your territorial integrity.
www.euractiv.com/video/van-rompuy-ukra...
Bulgarije (1995), Kroatië (2005), Cyprus (1973), Tsjechië (1995) , Estland (1998), Griekenland (1961), Hongarije (1994), Letland (1998), Litouwen (1998), Malta (1971), Polen (1994), Roemenië (1995), Slowakije (1995), Slovenië (1999)
Associatieverdragen met de EU. Zijn nu allemaal lid. Kom maar op met je propaganda.

en lees dit eens uit het associatieverdrag:
: Artikel 7 Buitenlands en veiligheidsbeleid
1. De partijen intensiveren hun dialoog en samenwerking en ondersteunen de geleidelijke convergentie op het vlak van buitenlands en veiligheidsbeleid, met inbegrip van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB-(Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid > doel EU leger)), en besteden bijzondere aandacht aan conflictpreventie en crisisbeheer, regionale stabiliteit, ontwapening, non-proliferatie, wapenbeheersing en wapenuitvoercontrole en aan een betere dialoog over ruimtevaart, die van wederzijds belang is. .
Artikel 10 Conflictpreventie, crisisbeheer en militair-technische samenwerking
1. De partijen intensiveren de praktische samenwerking op het vlak van conflictpreventie en crisisbeheer, in het bijzonder met het oog op versterkte deelname van Oekraïne aan civiele en militaire operaties inzake crisisbeheer onder leiding van de EU en aan oefeningen en opleidingen, ook die in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB).
3. De partijen onderzoeken mogelijke samenwerking op militair of technologisch vlak. Oekraïne en het Europees Defensieagentschap (EDA) onderhouden nauwe contacten over de verbetering van de militaire capaciteit, ook op technologisch vlak.
zoek.officielebekendmakingen.nl/dossi...
Wie durft nog te beweren dat dit verdrag slechts gaat over een simpel handelsverdrag ?????
van rompuy bij tekening associatie verdrag:
En ook hier zegt van Rompuy, dit maal bij de tekening van het verdrag, ook het een en ander waar klip en klaar uit blijkt dat het verdrag een "starting point" is en het doel is " your full integration into the market of the european Union". ofwel Oekraine bij de EU te halen (lifes fully within the european family, to which they rightfully belong,)

www.euractiv.com/video/van-rompuy-ukra...
1.05 ... is also a starting point opening the most external relationship ever developed with the europian union These agreement are not a final stage of our cooperation.
1.05 ... is also a starting point opening the most external relationship ever developed with the europian union These agreement are NOT A FINAL STAGE OF OUR COOPERATION.

1.40 the european union will be at your site, all along the way, bringing political, technical and FINANCIAL SUPPORT, our joint goal is your full integration into the market of the european Union.
2,10 ..... should result in safer and more prosperous lifes for your citizens, LIFES FULLY WITHIN THE EUROPEAN FAMILY, TO WHICH THEY RIGHTFULLY BELONG, to which we all belong..
2.20 I cannot conclude without referring to the very difficult security challenges that Ukraine is currently facing nor to the uncertainty looming over relations between the russian federation and Georgia and Moldova,
My first message is, the european Union STANDS BY YOUR SITE, today more than ever before. You have our support and solidarity and our recognition of your territorial integrity.
-----
Kockelmans beweert dat in alle associatieverdragen met de EU een dergelijke artikelen m.b.t. Conflictpreventie, crisisbeheer en militair-technische samenwerking voorkomen.
Even de tekst van het verdrag met albanie erbij gepakt, identiek qua opstelling met die van Oekraine echter artikelen m.b.t. Conflictpreventie, crisisbeheer en militair-technische samenwerking ontbreken.
Ofwel Kockelmans verzint zijn argumenten ter plekke zonder factcheck .
verdrag met oekraine
zoek.officielebekendmakingen.nl/dossi...
verdrag met Albanie
zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2...
verdrag moldavie
zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2...

Oekraine echter is een van de meest corrupte landen ter wereld. Staat als nr 142 geranked (van de 174 landen) op de corupptieschaal van 2014
www.transparency.org/cpi2014/results
Het land is bovendien failliet, in oorlog, waar een flink gedeelte van de bevolking liever voor Rusland kiest en met een min of meer fascistische regering en dat moeten wij gaan reddden ???
Waarom eigenlijk ? Laat ze eerst eens zelf orde op zaken stellen.
Hier nog wat over corruptie in oekraine, niks russiche maffia.

"Uit onderzoek van het Gorshenin Institute uit 2010 blijkt dat 69% van de Oekraïense burgers zich wel eens schuldig heeft gemaakt aan omkoping met geld of geschenken.
Verder liet de Global Corruption Barometer van Transparency International zien dat maar liefst 74% van de burgers corruptie niet aan zou geven. Hiervan gaf 63% aan te denken dat het weinig verschil zou maken of zij corruptie zouden aangeven. In het rechtssysteem komt volgens de perceptie de meeste corruptie voor. De scheiding tussen de rechtelijke en politieke macht van het land is zwak. Media-aandacht voor het probleem is er wel, maar een echte oplossing komt niet van de grond. Intussen voelen veel Oekraïners zich genoodzaakt steekpenningen te betalen om in hun behoeften te voorzien.
Oligarchen weten met hun invloed economische en institutionele veranderingen te dwarsbomen. Verder gebruiken ze de connecties om grote sommen geld uit de staatskas te verduisteren. Tussen 2010 en 2014 zou ieder jaar ongeveer een vijfde van het BNP van Oekraïne gestolen zijn, zo claimen ambtenaren van het kantoor van de procureur-generaal. Naar schatting is er 30 miljard dollar weggesluisd door Yanukovych en zijn medewerkers. Het feit dat de Oekraïense overheid tot nu toe slechts 362 dollar heeft teruggevorderd van corrupte ambtenaren schetst goed het onvermogen en gebrek aan daadkracht van de rechtelijke macht."
www.transparency.nl/2015/10/oekraine-c...
Kul , russische maffia zit ook in landen als Polen (25), Hongarije (47), Baltische staten(26,39,43) en Bulgarije(69) en toch allemaal op een beschaafde ranking in de corruptie index staan, dit i.t.t. Oekraine dat 142 staat. Daar ligt het niet aan, dat verzin je even, terwijl je beter zou kunnen weten.
De opeenvolgende regeringen willen er gewoon weg niets aan doen zo is "de belangrijkste kritiek van de OESO is dat het vervolgingsbeleid van corruptie te slap is. Het helpt bepaald niet als hoge ambtenaren immuniteit bezitten en niet kunnen worden vervolgd voor corruptie. ambtenarij etc."
www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-...
"Daarom is hulp nodig. Als u vindt dat het daar zo slecht gaat en daarmee impliceert dat het beter zou moeten waarom is een beetje hulp dan zo slecht? "
jaja, de corruptie oplossen samen de de daders (politiek, ambtenarij die immuniteit geniet, dream on !!!
De situatie even samengevat:
Wat bejaarde heren binnen de EU zijn hopeloos verliefd op de door en door corrupte en diep in de schulden zittende Oekraine, die bovendien nog in een vechtscheiding ligt met uitsmijter en ex-TBS-er Rusland.
Een uitsmijter waarop zij met haar slavische hart eigenlijk nog steeds verliefd is; komt bij, dat ook haar ex bepaald nog niet klaar is met haar.
De bovengenoemde bejaarde EU heren echter, proberen de mooie Oekraine met het geld van de familie voor zich te winnen, zodat ze o.a. haar oude schulden aan haar uitsmijter kan betalen. Ook mooie beloftes vallen haar ten deel, waaronder de op papier gezette belofte in de bres te zullen springen, mocht haar uitsmijter haar weer eens bedreigen.
Het overgrote deel van de EU familie, helaas zonder invloed op de heren, ziet dat Oekraine zich uitsluitend laat verleiden door het geld, echt niets voelt voor de bejaarde heren en ook dat zij diep in haar hart nog steeds verliefd is op haar uitsmijter. Maar ja, wat ze ook te berde brengen, het helpt niet. liefde is blind ,zeker bij de al jaren aan staar lijdende heren.

De verbondenheid van Oekraine met de slavische/ russische cultuur is vele malen groter dan die met de west-europese.
Ter illustratie: Rompuy spreekt Oekraine toe tijdens zijn toespraak bij de tekening van het associatieverdrag:
2.10 ..... should result in safer and more prosperous lifes for your citizens, lifes fully within the european family, to which they rightfully belong, to which we all belong.. " en
My first message is, the european Union stands by your site, today more than ever before. You have our support and solidarity and our recognition of your territorial integrity.
www.euractiv.com/video/van-rompuy-ukra...
Bulgarije (1995), Kroatië (2005), Cyprus (1973), Tsjechië (1995) , Estland (1998), Griekenland (1961), Hongarije (1994), Letland (1998), Litouwen (1998), Malta (1971), Polen (1994), Roemenië (1995), Slowakije (1995), Slovenië (1999)
Associatieverdragen met de EU. Zijn nu allemaal lid. Kom maar op met je propaganda.

louis6227 | 09-01-16 | 10:25

Als dit het beste is dat de gevestigde macht als urgumentatie heeft maak ik mij geen zorgen. Wat een intellectuele luiheid en armoe.
Druncker loopt duidelijk met de kleren van de keizer.

RRMerlin | 09-01-16 | 10:25

Het verdrag is al gedeeltelijk doorgedrukt. En Juncker weet ook wel dat de uitslag van het referendum nooit gerespecteerd zal worden door de Nederlandse regering.
.
Gewoon een leugentje om de democratische illusie van wat kunstmatig cachet te voorzien.

Randiaan | 09-01-16 | 10:23

Ik denk dat de geest ondertussen echt uit de fles is. We zien het overal; met name door de migranten crisis. Ik denk dat veel Europeanen de financiele crisis erg vonden, maar het begrepen als er wat geld moest worden ingeleverd omdat het tegen zit; het heeft een tijdelijk karakter.

De migranten crisis snijdt echter diep door in de Europese en nationale identiteit; ik denk niet dat de bestuurders dit begrijpen. Wij willen helemaal geen multi culturele samenleving. Wij willen leven in een Europese samenleving, met gemeenschappelijke waarden, humanistische / christelijke waarden en gelijke huidskleur. Dit zal het continent en Nederland voor altijd veranderen en dit willen wij NIET.

Het Britse en Nederlandse referendum, de steeds groter wordende anti migratie / Europa partijen en de grote boosheid die nu in Europa heerst zal hoe dan ook leiden tot een afbraak van de bestaande politieke correctheid en het Europese Gutmensch denken. Ik persoonlijk kan niet wachten.

Ik heb op zich niks tegen de EU, maar wel wat tegen dit EU. Als wij een EU hebben die niks anders doet dan voor de Europeanen opkomen, een groot leger opbouwt, de grenzen bewaakt en alle condities schept waarin wij weer het rijkste/machtigste werelddeel worden; zal niemand daarop tegen zijn.

blendedperfection | 09-01-16 | 10:21

Geen link? Dan maar de hele tekst. Zie vooral het eind over referendum:

Je moet in een democratie niet achter kiezers aanrennen

Jean-Claude Juncker Europa kraakt onder de vluchtelingencrisis. Zijn Europese Commissie biedt juist oplossingen, vindt voorzitter Juncker. „Waar ik niet van houd is als lidstaten zeggen: we willen geen moslims.”

Tekst Stéphane Alonso Foto’s Katrijn Van Giel

Stéphane Alonso
& Stéphane Alonso Foto’s Katrijn Van Giel

9 januari 2016

De winterzon schijnt vol zijn kantoor in, op de dertiende verdieping van het Commissiegebouw in Brussel. Het is vrijdagochtend en Jean-Claude Juncker is net terug uit Nederland, waar hij onder het genot van kaasblokjes en ossenworst markeerde dat Nederland de komende zes maanden roulerend EU-voorzitter is. Een belangrijk voorzitterschap, wat Juncker betreft: binnenkort moet blijken of de stappen die in de vluchtelingencrisis zijn gezet, de menselijke karavaan richting Europa kunnen afremmen.

Veel hangt af van de bereidheid van lidstaten om samen te werken, en daar wringt de schoen. In december kwam Junckers Commissie met voorstellen voor een Europese kust- en grenswacht, maar dat betekent soevereiniteit afstaan aan Brussel – en dat ligt gevoelig. Dan is er de operatie om 160.000 vluchtelingen eerlijker te herverdelen over de EU, middels quota per land: dit plan zorgde vorig jaar voor diepe verdeeldheid. Een plukje Oost-Europese landen werd weggestemd, maar het plan loopt niet. Niet in de laatste plaats omdat vluchtelingen niet naar de hen toegewezen landen willen, maar alleen naar Duitsland en Zweden.

“Je moet niet toegeven aan de roep om simpele oplossingen. Zij die de populisten volgen, eindigen uiteindelijk zelf als populisten.”

De sociale spanningen lopen intussen op. Polen schoof mede door de migratiecrisis tijdens recente verkiezingen ver naar rechts op en de nieuwe regering lijkt geïnspireerd door de Hongaarse Viktor Orbán en diens harde EU-kritische retoriek. Duitsland is in de greep van Keulen, waar ‘Arabisch ogende mannen’, onder wie mogelijk vluchtelingen, zich met Oud & Nieuw vergrepen aan vrouwen. Zweden besloot deze week de grens met Denemarken weer streng te gaan bewaken, en Denemarken ondernam soortgelijke actie. Het vrije reizen in Europa (Schengen) wankelt. En Nederland dreigt de harmonie verder te verstoren met het Geenpeil-referendum in april over het Europese associatieverdrag met Oekraïne.

Het is, kortom, niet zoals Juncker zich het had voorgesteld toen hij eind 2014 het roer overnam van de altijd wat onzichtbare Portugees José Manuel Barroso. De Luxemburger beloofde dat zijn Commissie actiever en ‘politieker’ zou worden en Europa, na de martelgang van de eurocrisis, weer zou opstoten in de vaart der volkeren. Zichtbaarder en luidruchtiger is deze Commissie zonder meer, maar waar zijn de grote successen? „Het gebrek daaraan”, zegt Juncker tijdens een interview, „wijt ik niet aan de Commissie, maar aan sommige lidstaten die, ondergedompeld in hun nationale context, onvoldoende beseffen dat voor Europese problemen alleen maar Europese oplossingen mogelijk zijn.”

Vindt u het onterecht dat Zweden weer grenscontroles invoert?

„Nee, Zweden heeft per inwoner het grootste aantal vluchtelingen verwelkomd. De Zweedse premier is een van de beste. We moeten Zweden helpen en ze er niet van langs geven. Maar het domino-effect baart me zorgen. Ik wil niet dat grenscontroles sluipend weer de norm worden. Schengen is een van de grote verdiensten van Europa. Europeanen houden van reizen, het bestaat nergens ter wereld. Dat moeten we koesteren.”

Zweden wil de controles drie jaar handhaven, wat eigenlijk tegen de regels is.

„Het is uitzonderlijk lang. Als we de bewaking van de buitengrenzen weten te verbeteren, zoals de Commissie heeft voorgesteld, denk ik dat de temperatuur in dit dossier omlaag zal gaan. Ik reken daarbij erg op het Nederlandse EU-voorzitterschap, dat mij heeft beloofd zich hiervoor sterk te zullen maken.”

Moet u niet gewoon erkennen dat Schengen niet aansluit op dit tijdsgewricht? Moet het niet even in de ijskast, totdat de crisis onder controle is?

De Luxemburger Jean-Claude Juncker is sinds 1 november 2014 voorzitter van de Europese Commissie. Daarvoor was hij van 1995 tot 2013 premier van Luxemburg.

„Dat zou riskant zijn. Gemakkelijke oplossingen voor gecompliceerde problemen – daar verzet ik me tegen. Het is waar dat we zaken moeten herzien, maar zonder Schengen fundamenteel te veranderen. In maart komen we met voorstellen.”

Pets op de wang

Een stevige schouderklop, een kus op het voorhoofd, een warme omhelzing - voor een noorderling kan Juncker heel familiair zijn, en niet iedereen weet zich daarmee raad. Op een top in het Letse Riga in mei vorig jaar werd het hele spectrum aan joviale omgangsvormen dat de Luxemburger in huis heeft, haarscherp vastgelegd door tv-camera’s. De linkse Griekse premier Tsipras probeerde hij een stropdas aan te smeren. De Belgische premier Charles Michel kreeg een zoen op zijn stevig door Juncker omklemde schedel. En dikke buiken kregen een vriendelijke klop. De Hongaar Viktor Orbán en diens autoritaire regeerstijl kregen een speciale behandeling. Op een vrolijk klinkend „ha, dictator” volgde een pets op de wang. Een grap, zo verzekerde Juncker later.

Werkt de constante angst voor Europese desintegratie, voor stappen achteruit, niet verblindend? Is toegeven dat iets niet werkt, niet ook een deugd?

„Zeker. Maar Schengen overboord gooien is niet het antwoord. Oudere Europeanen voelen zich overvallen door de wereld. Mijn vader, mijn ooms, mensen die meer levenservaring hebben dan ik, zouden graag zien dat de binnengrenzen terugkeren. Maar als we dat doen, zullen jongeren ons op een dag weer verwijten dat we te snel hebben toegegeven aan de druk van de gebeurtenissen.”

De sfeer is wel aan het omslaan. VVD-voorzitter Zijlstra en de Deense premier Rasmussen pleiten voor het opzeggen van het VN-vluchtelingenverdrag, omdat het ons dwingt om meer te doen dan landen die het niet onderschrijven.

„Europa moet altijd meer doen dan de rest. Want Europa is Europa. We moeten bepaalde waarden, kwaliteiten en overtuigingen verdedigen, en we moeten de hele wereld ter inspiratie dienen. Dus ik hecht er erg aan dat we onze morele conventies overeind houden.”

Tegen elke prijs?

„Niet tegen elke prijs, maar we kunnen ook niet onze Europese principes tegen elke prijs verzaken.”

Waarom zou de EU geen jaarlijks migratiequotum kunnen instellen?

„Het zou leiden tot enorme problemen en enorme onrechtvaardigheid. Stel je zegt: 300.000 en niet meer, wat zeg je dan tegen de eerstvolgende tachtig mensen? Sorry, de boot is vol? Laten we de zaken in perspectief blijven zien: het gaat tot dusverre om 0,02 procent van de Europese bevolking. In Jordanië, Libanon en Turkije is het probleem vele malen groter dan bij ons. We zijn een rijk continent, we geven de hele planeet lessen, daar zijn we heel goed in, dus laten we die zelf dan ook ter harte nemen.”

We zijn ook een continent waar vluchtelingen vaak ongecontroleerd doorheen kunnen lopen. Is dat niet overdreven?

„Wat overdreven is, is het gedrag van sommige vluchtelingen. Een asielzoeker kan niet zelf bepalen waar hij gaat wonen. Vluchtelingen moeten accepteren dat er naast rechten, ook verplichtingen zijn. Ik houd geen pleidooi tegen migratie, maar we moeten de zaken nu eenmaal solidair kunnen organiseren binnen de EU. Ik heb de laatste maanden merkwaardige dingen gezien. Luxemburg, mijn land, moest de grootst mogelijke moeite doen om vijftig vluchtelingen bereid te vinden om zich er te vestigen.”

Ze hebben geen flauw idee waar het ligt.

Nooit meer oorlog

Juncker draait al decennialang mee in Europa, als premier van Luxemburg (1995-2013), op diverse ministersposten en als eurogroep-voorzitter (2005-2013). Hij is een christen-democraat, maar ligt goed bij socialisten, geldt als minder rigide dan andere Noord-Europeanen en was geen fan van de harde bezuinigingspolitiek tijdens de eurocrisis. Hij is de zoon van een metaalwerker, studeerde rechten, maar werkte nooit als advocaat. Al op zijn 28ste was hij staatssecretaris voor de christelijk-sociale volkspartij (CSV). Een belangrijke drijfveer: nooit meer oorlog. Dat zijn vader werd gedwongen om voor de Wehrmacht te vechten en met verwondingen terugkeerde, tekende hem diep.

„Jeunesse Esch is een minder bekende voetbalclub dan Bayern München. Maar het is ongelooflijk. Luxemburg, een van de rijkste landen, en toch houden vluchtelingen koppig vol dat ze naar Duitsland of Zweden willen. Die reflex draagt bij aan het drama, en dat is niet acceptabel.”

De Duitse bondskanselier Merkel heeft die reflex mogelijk aangewakkerd, toen ze zei dat vluchtelingen in Duitsland meer dan welkom zijn. Onverstandig?

„Dat zou ik niet willen zeggen. Toen ze dat zei, reageerde ze op plotselinge ontwikkelingen, die voor spanningen zorgden met Oostenrijk. Menselijk gezien, maar ik denk zelfs wel politiek, had ze gelijk. Ik heb liever zo’n bondskanselier, dan eentje die het tegengestelde zegt.”

Ook tijdens de eurocrisis ging er meer mis dan nodig door gebrek aan coördinatie en tegengestelde signalen.

„Als regeringen in al hun wijsheid de door de Commissie gedane voorstellen zouden volgen, zou de situatie zeker gemakkelijker te managen zijn. Europa wordt er vaak van beschuldigd zwak te zijn. Maar Europa is niet het probleem. Het zijn een aantal lidstaten die het spel van de solidariteit niet meespelen. Je kunt ook niet zeggen dat er een totaal gebrek aan regie is: lidstaten die de binnengrenzen weer wilden controleren hebben de Commissie geraadpleegd.”

Bij de herhuisvesting van vluchtelingen hamerde de Commissie op verplichte quota, wat in Oost-Europa verkeerd viel. Heeft u daarmee de verdeeldheid niet ook onnodig aangewakkerd?

„Wij zeiden: het moet verplicht als het vrijwillig niet van de grond komt. Ik heb met verschillende leiders gebeld en gezegd: als je het niet verplicht wil, zeg dan toe dat je op vrijwillige basis de door de Commissie gevraagde aantallen opneemt. Ze zeiden allemaal ja, maar daarna zeiden hun ministers in Brussel nee. Dat was verbijsterend.”

De Hongaarse leider Orbán eiste meer bewaking van buitengrenzen. Die komt er nu ook inderdaad.

„Daar hebben we de viriele adviezen van Orbán niet voor nodig. Ik zeg niet dat de Commissie een club van genieën is, maar de lidstaten zijn niet genialer.”

Duitsland wil nu een tweede gaspijpleiding in de Oostzee, hoewel dit onze afhankelijkheid van Russisch gas vergroot en Oost-Europa kwetsbaar maakt voor Russische druk. Maar dan zegt Merkel: het is een zuiver commercieel project.

„Ik kan daar mijn eigen gedachten over hebben, maar als Commissie kunnen wij alleen maar controleren of het conform de regels is. We kunnen niet zeggen: dit project is niet in het Europese belang en daarom wijzen we het af. Het zou ons enorme juridische problemen bezorgen.”

Als de Britse premier Cameron zegt dat hij minder migranten wil, dan onderhandelen we daar met hem over. Niemand verwijt hem egoïsme of xenofobie.

„U zegt eigenlijk dat we dubbele standaarden hanteren. We gaan verdragen niet aanpassen om Cameroniaanse redenen, maar proberen ieders zorgen te accommoderen. In mijn lange Europese leven is het altijd zo gegaan. Waar ik niet van houd is als lidstaten zeggen: we willen geen moslims. Dat is niet Europa.”

Maar Europa kraakt onder deze crisis. Zie ook de situatie in Keulen.

„Keulen baart me grote zorgen, al weten we nog steeds niet precies wat er is gebeurd. Voor een goed georganiseerd land als Duitsland, is dit toch echt een zeer verrassende gebeurtenis. Maar ik geloof heel oprecht dat je in de politiek niet moet toegeven aan de roep om simpele oplossingen. Zij die de populisten volgen, eindigen zelf als populisten. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, moet je in een democratie niet achter kiezers aanrennen. Je moet ze aankijken en desnoods dwars op straat gaan staan.’’

Nederland houdt in april een referendum over het EU-verdrag met Oekraïne. Wat vindt u daarvan?

„Het is niet aan de Commissie om te zeggen wat mensen moeten stemmen. Voor zover ik kan zien is de Commissie ook geen heel populaire instelling in Nederland. Maar als een volk naar de stembus wordt geroepen kan de Commissie wel zeggen wat het Europese belang is. Ik wil dat de Nederlanders goed begrijpen dat deze kwestie het Nederlandse belang overstijgt. Ik hoop van harte dat ze niet ‘nee’ zullen zeggen om redenen die niets met het verdrag zelf te maken hebben. Laten we het referendum niet veranderen in een referendum over Europa.

„Stel, maar ik geloof dat niet, dat de Nederlanders ‘nee’ zeggen, dan zou dat de deur openen naar een grote continentale crisis. Rusland zou de vruchten plukken van een gemakkelijke overwinning. Ik heb geen kritiek op het politieke systeem in Nederland, of op deze mogelijkheid om zich uit te spreken, maar ik zeg wel: kijk uit, dit kan het evenwicht in Europa veranderen. Zonder de burger te bedreigen, moet hij wel bewust gemaakt worden van zijn verantwoordelijkheid. Dus de Nederlandse kiezer moet op 6 april handelen als een Europese strateeg. Hij moet beseffen dat hijzelf Europa is. Ieder van ons is Europa.”

U zegt: kijk de kiezer in de ogen. Maar premier Rutte staat niet te springen om campagne te voeren rondom.

„Ik ga de keuzes van mijn vriend Mark Rutte niet becommentariëren. In 2005, tijdens het referendum over de Europese grondwet, is er door politici te weinig campagne gevoerd, uitzonderingen daargelaten, onder wie Frans Timmermans. Dat heb ik toen ook gezegd. Het resultaat kennen we. Regeringsleiders hebben voor dit akkoord met Oekraïne getekend en ik verwacht van iedereen dat hij het dan ook verdedigt.”

Rutte moet het dus gaan verdedigen.

„Ik denk niet dat hij het tegenovergestelde zal doen.”

IndoFortuyn | 09-01-16 | 10:21

Later in 2000 een nieuw bezoek aan Letzeburg. Weer Frieden en dat vrouwtje van buitenlandse zaken. Zegt de londonse begleider van van Oeffelen opeens oh, with her I,d like to have a foreign affair!

van Oeffelen | 09-01-16 | 10:20

Enge dictator...

Rest In Privacy | 09-01-16 | 10:20

Het referendum op 6 april, het brexit referendum, de Franse presidentsverkiezingen, de Duitse bundesratverkiezingen, 2016 en 2017 worden heel interressant.
Het zijn wel zo ongeveer de laatste mogelijkheden die de autochtone Europese bevolking heeft op op vreedzame en democratische weg een einde te maken aan de sluiomoord die de antidemocratische moloch EU op dit continent aan het plegen is. Daarna gaat de volksvervanging in overdrive.

Glasgow Argus | 09-01-16 | 10:19

@Tee Of Cup | 09-01-16 | 09:59
Over 'hek' gesproken, geef die Erdogan geen 3 miljard, maar betaal daarmee de Hongaren die met dat bedrag een hek om heel Europa kunnen bouwen.
Ik weet dat we dat beter kunnen uitgeven aan Nederlandse hekkenbouwers, maar 'aanbestedingswetten' boven een bepaald bedrag en zo......
Bovendien gun ik het Orban wel, die laat zien dat hij kloten heeft!

necrosis | 09-01-16 | 10:18

Hoeveel meer redenen heb je nog nodig voor een NEE!

gjk4all | 09-01-16 | 10:18

Ook meteen weer op NPO Telezwetst dit topic.

De andere kant van de medaille, dat het zo'n vaart helemaal niet zal lopen en dat Juncker = bangmakende liegende dronkaard (of eventueel wat genuanceerder...), die zie je daar uiteraard weer niet.

Maar wat maakt die clown zich nu druk? Alsof de Nederlandse politi... ik bedoel lands- en continent-verkwanselaars zich ook werkelijk maar 1 kloot aan gaan trekken van een eventueel negatieve uitkomst.

Realism Is All | 09-01-16 | 10:18

Er zijn trouwens wel erg veel foto's waar Juncker wil knuffelen, stomdronken?

Bokito ergo sum | 09-01-16 | 10:18

Het licht gaat uit, Europa stort ineen, het wordt oorlog: Euro, EU grondwet argumenten. Tja, dat was duidelijke en aperte onzin.
En wat hebben wij nu dus in 2016: het licht gaat uit in onze beschving, Europa stort ineen, het wordt oorlog.
Dus Nee, No, Nein, Non, Nej, No, Nao, Oxi!

LaatmaarLu? | 09-01-16 | 10:18

Van Oeffelen was begin jaren 90 nogal vaak te Letzebuerg. Luc Frieden was eco minister en dat charmante vrouwtje minister van buitenlandse zaken. Juncker was toen al de lokale zilverrug, regelmatig zwaar aan de tax in een van de nobelclubs in de Grund. Best wel opvallend dat zo,n onsympathieke vent nu de baas van europa denkt te moeten spelen.

van Oeffelen | 09-01-16 | 10:17

@BoerinFrance | 09-01-16 | 09:58
,
Ik ben ook voor Europa. Sterker nog, de EEG was prima en het EGKS ook. Om toekomstige oorlogen tussen Frankrijk en Duitsland om kolen te voorkomen. Maar het huidige veelkoppige bureaucratische Brusselse monster dat de hele dag roept dat zwart wit is en donker het nieuwe licht moet verslagen worden.

Piet Karbiet | 09-01-16 | 10:17

reaguurbot | 09-01-16 | 09:05

Plus heel veel!

eerstneukendanpraten | 09-01-16 | 10:15

Continentale crisis?
Hij ziet de horden barbaren niet die het fort al in een crisis hebben gestort.
Nee dus.

RRMerlin | 09-01-16 | 10:15

"Als de Nederlandse kiezer het associatieverdrag tussen Oekraïne en de EU afwijst zal Rusland "de vruchten plukken van een gemakkelijke overwinning""

Overwinning? Ik wist niet dat we in oorlog waren met de Russen kerel. Missen we iets ofzo. Altijd weer diezelfde dreigementen, paleur toch op met je papieren unie en je dromen van een vierde rijk. Engnek.

Dutchbeaurouge | 09-01-16 | 10:15

Afgezien dat bij een NEE hel en verdoemenis over ons komt.... had Jan Kloot ook nog argumenten voor een JA?
Of was dat teveel gevraagd van onze EU führer, ongekozen... dat dan weer wel.

Fatwabuster | 09-01-16 | 10:14

De wet zal wel snel aangepast worden zodat er geen referenda meer gehouden mogen worden.
Ze zullen ons monddood maken maar als dat gebeurt breekt de pleuris los en dat weten ze maar al te goed dus daarom houden ze een slag om de arm om te zeggen dat het niet bindend is, nou dan weet je bij voorbaat al de uitkomst.

pino2 | 09-01-16 | 10:12

waar kan ik de punten uit dit verdrag inzien?
allemaal geheim en achterkamertjes, overtuig me ja te stemmen
ipv van deze bangmakerij
zelfs de regering durft zijn ja stelling niet te verdedigen enkel de stemming zo goed als onmogelijk te maken

Damoos | 09-01-16 | 10:11

sinar2 | 09-01-16 | 10:03
Gedane zaken nemen geen keer. Maar als jij het Kremlin ervan weet te overtuigen dat inmenging ongewenst is, dan ben ik het volledig met je eens. Zitten we daarna alleen nog met het probleem dat Oekraïners, althans delen daarvan, zelf ook iets willen en de wereldgeschiedenis vaak vooruit loopt op politieke en juridische constellaties.

T.H. | 09-01-16 | 10:11

Wow wat is dit prachtig... NEE NEE NEE!!!
*dikke vinger opsteken doet*

Boris Badass | 09-01-16 | 10:11

Verwachting:
‘Driekwart kiezer zegt nee tegen verdrag met Oekraïne’
'Opkomst, die van belang is voor weging uitslag door kabinet, zou volgens peiling ruim boven de 30 procent uitkomen.'
www.nrc.nl/nieuws/2016/01/09/driekwart...

Fijnstoffer | 09-01-16 | 10:11

Wel een goed stemadvies.

Piet Karbiet | 09-01-16 | 10:09

De beste man begrijpt het schijnbaar niet. Het referendum is een vraag van: Ben jij tevreden met hoe het in Europa allemaal geregeld wordt en over ons parlement? Dat het over Oekraïne gaat komt omdat het onderwerp net op de politieke agenda stond, er onder voorbehoud door het Nederlandse parlement door gejast was, en in aanmerking kwam voor een referendum. Deze kans op een Referendum hebben meer dan 400.000 Nederlanders aangegrepen en een handtekening geplaatst voor een aanvraag van een referendum. Met dank aan Geen Stijl welke haar netwerk ingezet heeft en de technische aspecten tot het online zetten van een handtekening gerealiseerd hebben. Het referendum wat aanstaande is heeft een meerzijdige betekenis. De vraag zal simpel zijn maar de betekenis is minder simpel. Het Nederlandse parlement heeft het associatie verdrag met Oekraïne al goed gekeurd. Stel Nederland zegt nee!, dan is dat een motie van afkeuring tegen het handelen van de meerderheid van het parlement in deze. In het verlengde daarvan kun je wel stellen dat het volk bij een NEE de meerderheid van het parlement niet meer vertrouwd. We horen vaak dat er weinig vertrouwen is in de politiek maar bij een referendum zal het dan ook officieel worden. Of.. het volk keurt het goed en geeft het parlement een cart blanche betreffende Europa en keurt haar handelen goed. Dan zijn de mensen welke zeggen dat er geen vertrouwen in de politiek is de mond gesnoerd. Het referendum gaat ook over de vraag of het volk de enorme expansie drift van de EU goedkeurt. Er zijn sinds de millennium wisseling een groot aantal landen bij gekomen. Landen met een veel lagere levensstandaard dan de onze. Dat heeft ons welvaart gekost, het volk is hier nooit naar gevraagd. Politieke partijen hebben het nauwelijks of niet in hun partij programma staan. We kunnen dus wel 1x per 4 jaar naar de stembus gaan maar qua Europa weten we nooit wat het parlement gaat doen. De EU staat boven de democratie zoals wij die kennen. Dat terwijl de EU grote invloed heeft op ons bestaan. Bij het aanstaande referendum kunnen wij ons gaan uitspreken over de uitbreidingsdrift van de EU en de rest van haar handelen. Het referendum gaat dus wel degelijk over Ja of Nee Europa. Ik begrijp dat Juncker, Rutte en vele anderen het willen bagatelliseren tot een Ja of Nee voor een handels verdrag met de Oekraïne maar het is veel meer. En zij vrezen dat want een Nee is een Nee tegen Europa maar ook een Nee tegen ons huidige regering en de meerderheid van ons parlement Beschouw een eventueel NEE maar als een motie van wantrouwen van het volk jegens de politieke elite. Een eventueel JA is instemming met hoe wij momenteel bestuurd worden.

Toetsiemonster | 09-01-16 | 10:08

Jongens, maak er alsjeblieft geen anti-EU-campagne van. Je geeft dan het kabinet en Timmerfrans de kans om te zeggen: "Zie je wel, dit referendum ging helemaal niet over het associatieverdrag." Voer campagne met de juiste argumenten, zijnde de inhoud van het associatieverdrag. De rest is bijzaak.

Ivoren Toren | 09-01-16 | 10:08

Toch ben ik zeer benieuwd hoe er omgegaan zal worden met een overweldigend nee. Dit referendum is ongetwijfeld een groot keerpunt. Waar ik ook heen moet, ik zal nee stemmen.

Mr. Neon | 09-01-16 | 10:05

Een bepaalde politicus riep een tijdje geleden tegen een verwarde minister: Knettergek!!

Fatwabuster | 09-01-16 | 10:04

PANIEK, PANIEK..... we gaan eraan! Toch maar straks lekker NEE stemmen,omdat het kan

pjot69 | 09-01-16 | 10:04

@T.H. | 09-01-16 | 09:55
Oekraïne moet in geen van beide invloedssferen komen zoals het was tot van Baalen en consorten daar de boel gingen ophitsen met beloftes van rijkdom uit de EU.

sinar2 | 09-01-16 | 10:03

No Means No.

Piet Karbiet | 09-01-16 | 10:01

De Geus: dat weten ze idd in Brussel, er is in de Eu landen onder de bevolking weinig steun voor Juncker, Merkel e.c., nu ze de immigratiestroom hebben verkocht als vluchtelingenstroom is hek helemaal van de dam....

Tee Of Cup | 09-01-16 | 09:59

Toch ben ik nog steeds wel voor Europa, maar zonder de bureaucratie die het nu is, want dan zijn mijn franse Euro's straks niks meer waard, O jee ik zit in een spagaat

BoerinFrance | 09-01-16 | 09:58

Referendum is niet bindend! Onze slappe volksvertegenwoordigers zullen gewoon weer een verdrag-van-lissabonnetje doen! Ook al stemt 90 procent NEE!

stinkslip | 09-01-16 | 09:58

Wat er moet gebeuren: Nl zal nee stemmen, maar op oneigenlijke gronden, daar is iedereen het wel over eens. Het is een Nee tegen meer EU, preciezer; minder invloed van het Nederlandse volk daarop en -in, en niet zozeer een Nee tegen dit specifieke verdrag.

Vervolgens moet de regering het verdrag gewoon ratificeren, zoals het een betrouwbaar partner op het wereldtoneel betaamt, hier moeten de mensen vervolgens heel boos over doen, maar functioneel, want de mensen zijn toch ook niet achterlijk. Daarnaast is er best wat voor te zeggen Oekraïne liever in de invloedssfeer van de EU te willen houden, dan een en ander stilzwijgend in de handen van Russen te duwen.

Vervolgens heeft de nationale wetgever, wiens legitimiteit rust bij het volk, echter een grote verantwoordelijkheid - de grootste sinds WOII zou ik zeggen - om in de slipstream van het VK een herijking van de positie in het Europese bestel af te dwingen. Geen revolutie, geen uittreding, maar een herijking.

T.H. | 09-01-16 | 09:58

NEE dus.. Gewoon, omdat het kan.

Hollander01 | 09-01-16 | 09:58

Voor iemand op wie welgeteld nul mensen hebben gestemd, heeft ie best een grote mond, die Juncker.

VanBukkem | 09-01-16 | 09:57

Het mag dus géén referendum over de EU zijn. Want Juncker weet wat dan de uitslag zou zijn.

De Geus | 09-01-16 | 09:55

Populisme? Wat nou populisme?
Wir sind der Populus!

Aristotalloss | 09-01-16 | 09:55

Wij hebben in NL geen "regering" maar een "negering"

Mastermattie | 09-01-16 | 09:55

Wat er moet gebeuren: Nl zal nee stemmen, maar op oneigenlijke gronden, daar is iedereen het wel over eens. Het is een Nee tegen meer EU, preciezer; minder invloed van het Nederlandse volk daarop en -in, en niet zozeer een Nee tegen dit specifieke verdrag.

Vervolgens moet de regering het verdrag gewoon ratificeren, zoals het een betrouwbaar partner op het wereldtoneel betaamd. Daarnaast is er best wat voor te zeggen Oekraïne liever in de invloedssfeer van de EU te willen houden, dan een en ander stilzwijgend in de handen van Russen te duwen.

Vervolgens heeft de nationale wetgever, wiens legitimiteit rust bij het volk, echter een grote verantwoordelijkheid - de grootste sinds WOII zou ik zeggen - om in de slipstream van het VK een herijking van de positie in het Europese bestel af te dwingen. Geen revolutie

T.H. | 09-01-16 | 09:55

Babyboomers zijn voor, rest tegen

Cidiood | 09-01-16 | 09:55

necrosis | 09-01-16 | 09:21
Ik geef u gelijk en ben het volledig EENS.

snakeplisskin | 09-01-16 | 09:54

Bij een duidelijke NEE zal onze regering deze NEE naast zich neerleggen. Hebben we eerder meegemaakt, wil je de toekomst weten moet je in het verleden kijken.

Machoclown | 09-01-16 | 09:53

Kaffers zoals n >Junker,pretenderen dat zij de beslissingen nemen,en dat wij maar ons bek moeten houden.
Alleen al het feit dat de EU Vluchtelingen toelaat,terwijl er in de EU zat No GO area's zijn waar de Politie zich niet durft te vertonen,zorgt voor nog meer onbalans/onvrede/criminaliteit.
Een simpele optel som.

Torquemada | 09-01-16 | 09:52

Als Oekraïne bij de EU komt, hoeven de noordafrikaners, syriers etc niet meer met bootjes.. Of over de zwarte ipv de middellandse zee... Dat scheelt inderdaad een stuk... Man Juncker, oude seniel, ga eens eerst aan alle problemen werken die er nu al zij ipv het volgende er al bij te halen. Wat een lul....

Theodora | 09-01-16 | 09:50

Naast tulpenbollen hebben we ook lantaarnpalen zat. Nu nog hout sprokkelen en het schavot bouwen. Tijd voor revolutie.

de Voorzittert | 09-01-16 | 09:50

nee stemmmen is mijn persoonlijke genoegdoening om te laten merken dat ik het met al die EU verkwisting en asielpijperij niet eens ben,waar bemoeit die man zich mee mag ik zelf de criteria bepalen waarom ik nee stem......!

arretje | 09-01-16 | 09:49

GeenPeil = ons lichtpuntje in donkere tijden. Succes mensen!

Maria.1 | 09-01-16 | 09:49

Overigens ik stem JA. :-)

0495-KING | 09-01-16 | 09:48

WAT EEN I.D.I.O.O.T.!
De elite heeft zijn mond vol over democratische waarden, westerse normen, vrijheden. En dan gebruiken we dit in Nederland (wat in deze tijden een voorbeeld zou moeten zijn naar vele andersdenkenden), wordt er gedreigd met chaos en anarchie. Omarm dit initiatief als een feest en laat zien dat vrijheid ook echt vrijheid betekent (en niet alleen als het je uitkomt).

0495-KING | 09-01-16 | 09:48

Maar ik zeg toch lekker nee! Nein! No!

Bubbels Jackson | 09-01-16 | 09:47

Een topic over Juncker is niet compleet zonder zijn quote over het zetten van kleine stapjes, die de burger toch niet begrijpt, tot er geen weg terug meer mogelijk is.

noerg | 09-01-16 | 09:47

Waarschijnlijk valt alleen in Brussel het licht uit.

Een stroomstoring waar de rest van Europa inmiddels wel mee zou kunnen leven.

SapperDeFlap2166 | 09-01-16 | 09:46

ohh, we hebben nu nog geen Europese crisis? Weer wat geleerd.

joajoa | 09-01-16 | 09:46

Sjan Kloot Jeuker.., de Sepp Blatter van de EU. Kortom, alles uit eigen belang en de rest kan de tering krijgen.

Bubbels Jackson | 09-01-16 | 09:45

Hoe eerder de EU opgeheven zal worden hoe beter, back to basics!

pino2 | 09-01-16 | 09:45

Nederland was toch het gidsland? Laten we die rol dan maar oppakken, alleen niet zoals de regenten dat voor ogen hadden.

Nu even checken wat mijn aandelen Heras op het moment doen.....

scharrelei | 09-01-16 | 09:45

Een één Europa moet toch vanuit het "volk" ontstaan. Nu is het een tandeloze tijger met benoemde bestuurders en gekozen parlementariërs die nog minder te zeggen hebben. Begin eens met de taalbarriere aan te pakken en begin al op de lagere school verplicht met Engels als tweede taal, gewoon in alle EU landen.
De huidige EU is waardeloos, maar als elk land zich afzondert redden we het ook niet.

Dutch_Holland | 09-01-16 | 09:44

Ik hoop van harte dat de EU implodeert, en als dat niet het geval is na een duidelijk nee met de volksraadpleging aanstaande en we willen Nederland terug hebben zullen we echt de hooivorken uit het vet moeten halen. Als mensen het nu nog niet door hebben dat we belogen en bedrogen zijn weet ik het niet meer, het sprookje is over en uit, we moeten vechten voor de democratie en onze vrijheid en veiligheid zeker stellen. Nederland moet in zijn eer hersteld worden en terug gevorderd worden van de verraders van de democratie het volk en de Nederlandse cultuur.

Rest In Privacy | 09-01-16 | 09:44

En dan heb ik nog gezwegen over het feit dat de beursgang van Aramco één groot feest is voor ISIS en Al Qaida, want die worden grotendeels gefinancierd door Saoedies. Tel uit je winst.

Rest In Privacy | 09-01-16 | 09:43

De vluchtelingenstroom is de nagel aan de EU doodskist. Ze blijven komen, steeds meer. Ook al zou NL massaal ja stemmen, dan nog is het lot van de EU al bezegeld. Ze weten het zelf ook wel, het spel is uit. Wat er nu op ons afkomt, is een existentiële bedreiging van de eerste orde. En het wordt alleenmaar erger, want de oorlog breidt zich uit. De Saudies halen miljarden op met de beursgang van Aramco, hun oliebdrijf, een gigant. Miljarden waarmee het vuur van de oorlog wordt opgestookt. De beursgang van Aramco betekent escalatie van de oorlog, van de vluchtelingenstroom, en een levensgevaarlijke stap richting 3e wereldoorlog.

Rest In Privacy | 09-01-16 | 09:40

Kijk de toespraak van Petro Poroshenko bij de Universiteit Leiden nog eens terug en besef waarom het zo belangrijk is om TEGEN HET VERDRAG te stemmen: youtu.be/FsUJ2DjOhxA

Mastermattie | 09-01-16 | 09:39

Het eeuwige trucje, angst zaaien.
Toch zal ik nee gaan stemmen, alleen nu wel met trillende handen.

Lewis | 09-01-16 | 09:38

Betere reclame om naar de stembus te gaan had ie niet kunnen geven.

louis6227 | 09-01-16 | 09:36

Een ander artikel geeft aan dat men verwacht dat de opkomst boven de 30 %ligt en dat het zeer waarschijnlijk een dikke nee gaat worden.
Die raad zal in de wind geslagen worden maar kolere, dan sta je als 'volksvertegenwoordiger' toch wel volledig voor lul, wat zich bij volgende verkiezingen ernstig gaat wreken.

gentle giant | 09-01-16 | 09:36

Als Nederland enige waarde zou hebben in een JA, dan had men allang de strijdbijl opgegraven.

Mr_Pikibelly | 09-01-16 | 09:35

Oh hij probeert ons weer bang te maken? Lekkere tactiek ipv met goede argumenten komen. Ik stem NEE. En klopt die nee stem is niet louter vanwege dit verdrag, maar ook een nee stem tegen: de EU, de vluchtelingen crisis en de politieke correctheid.

blendedperfection | 09-01-16 | 09:35

Het zou toch wel episch zijn als GS/GP de geschiedenis ingaat als de initiator van de val van de corrupte EU.
Hulde voor het stijlloze leger!

Mastermattie | 09-01-16 | 09:35

@ Aetje | 09-01-16 | 09:16

Amen.

HoogToontje | 09-01-16 | 09:34

De stem was nee, is nee en blijft nee! En voor die crisis ben ik niet bang, wel voor diegene die jullie momenteel over ons uit aan het storten zijn!

Claudia M. | 09-01-16 | 09:33

Gisteren Rob de Wijk in het EU en islamisering propagandablad Trouw over o.a. het associatieverdrag met Oekraïne. Geen enkel inhoudelijk argument alleen maar dat de politici het beter moeten uitleggen en de onzin stelling dat de EU alle problemen snel kon oplossen als de landen maar niet tegenwerkten. Vervolgens kwam een rijtje zaken die juist een mooi overzicht gaven van de door de EU veroorzaakte problemen; Euro crisis (door EU veroorzaakt door toelating van instabiele munten en Zuid Europees monetair beleid), Griekse crisis (idem), Oekraïne crisis (uitlokking Rusland door associatieverdrag en gestook EU vertegenwoordigers), vluchtelingencrisis (EU verbiedt landen grenscontrole terwijl zij haar taak van bewaken buitengrenzen niet uitvoert).
Ondanks de bekende Trouw censuur op reacties van lezers toch bijna uitsluitend reageerders die de vloer aanvegen met de EU propaganda van de Wijk.

Barani517 | 09-01-16 | 09:33

@Peace Rider | 09-01-16 | 09:30
Voor Europa dus tegen de EU.

Mastermattie | 09-01-16 | 09:32

Er was een tijd dat we de wereldzeeën in onze broekzak hadden en onze vlag vele naties het dun langs de pijpen liet lopen. Laat de Hollandse leeuw zich nog 1x roeren voor ook hier het licht uitgaat.

Durotar | 09-01-16 | 09:32

Die grote crisis is er al, man. En die is begonnen in 2008, met de ineenstorting van het financiële systeem. Sindsdien ligt de economie in het westen aan de noodbeademing. Maar met de patient gaat het alleenmaar slechter, al doen de (spin)doctoren geloven dat het herstel in zicht is. Ondertussen is de oorlog in het Midden-Oosten aan het escaleren. Dit blijkt wel zeer duidelijk uit het feit dat de grootste aardolie maatschappij ter wereld, Saoedie Aramco, naar de beurs gaat. De Saoedies zien de bui al hangen en vrezen voor hun eigen voortbestaan.
Daarom kan Aramco geen staatsbedrijf meer blijven, want de staat wordt hen weldra uit hun handen ontnomen. Dus maken ze er een beursgenoteerd bedrijf van, waarvan de Saoedische boevenbende veilig vanuit het buitenland de revenu's kan blijven opeisen. Zodoende krijgen zo voldoende geld om de oorlog voort te zetten.
De vluchtelingenstroom houdt niet op. Dit is een crisis waarin we reeds leven, Juncker, en die is van apocalyptische omvang.
Geenpeil referendum is juist een poging de waanzin een halt toe te roepen. De gang naar de 3e wereldoorlog moet gestopt worden. De EU-dictators moeten worden afgezet. En dat zal gaan gebeuren, let maar op.

Rest In Privacy | 09-01-16 | 09:32

Theoretisch gezien ben ik best wel voor Europa.
Gooie alle wetten op 1 hoop en maak daar voor elke wet het gemiddelde van.
Volgens mij gaan we er in Nederland er dan zeker op voorruit.
We gaan dan in ieder geval eerder met pensioen, gaan minder belasting betalen etc.
En schiet maar raak wat zou er dan slechter worden?
Hoe het nu is ben ik absoluut tegen Europa, en zeker tegen ondemocratische beslissingen.

Peace Rider | 09-01-16 | 09:30

Wat een jankerd zeg. Ik stem toch gewoon Nee. En als ik de EUSSR daarmee een hak zet en Poetin in de kaart speel, zoveel te beter. Twee vliegen in één klap zeg maar.
.
"Stem nee, spoel de EU door de plee".

Lupuslupus | 09-01-16 | 09:30

Het jaar is 2139. De dag is 6 april. De kleinkinderen van mijn kleinkinderen hijsen de Roze onafhankelijkheidsvlag boven de rokende hoop as in wat ooit Europa was.

Handsomeboy | 09-01-16 | 09:29

Een betere anti-drank campagne dan Junk-er bestaat er niet.

Mastermattie | 09-01-16 | 09:29

Alcohol maakt meer kapot dan je lief is...

?....?....? | 09-01-16 | 09:28

'NEW EU President Jean-Claude Juncker will pick up a colossal £1.8million in pay and perks.'
Alleen al een NEE om die misselijke bobo's een hak te zetten.

Donkey Bong | 09-01-16 | 09:28

Wel weer een mooi zwaktemomentje van Junckertje. Slappe zak. Kun je niets beters verzinnen? En dit soort jankballen speelt op het geopolitieke toneel namens ons? Niet uit mijn naam!

postmodernismisdead | 09-01-16 | 09:26

Nee nee nee nee nee

Donkey Bong | 09-01-16 | 09:26

Quote: Verder zegt Juncker dat Nederlanders moeten begrijpen dat de kwestie het Nederlandse belang "overstijgt". Daarbij roept hij de Nederlandse kiezer op te handelen als "een Europese strateeg".
Jaa want Juncker doet zelf ook alles voor een ander zijn belang en helemaal niets voor zijn eigen belang.
Vieze corrupte Luxemburgse eigenpijper.

jack and friends | 09-01-16 | 09:26

-weggejorist-

BMCJG | 09-01-16 | 09:26

-weggejorist-

BMCJG | 09-01-16 | 09:25

Ik ga me actief inzetten om mensen in mijn directe omgeving aan te zetten om te gaan stemmen in april. Wat ben ik die Francisco Van Jole EU DWDD lobbyisten toch zat. Gewoon handelsverdragen en eigen controle weer nemen aan de landsgrenzen.

BMCJG | 09-01-16 | 09:25

Hij begrijpt best dat het hele referendum totaal niet over Oekraine gaat maar een duidelijk signaal is aan onze regenten. Hey overbetaalde stropdassen, vergeet niet dat er ook nog zoiets als een burgert is, een stemmer in een democraties stelsel. Dit is slechts een speldenprik maar de pek en veren staan nog gewoon in de schuur te wachten. Nou ja, bij de wegenbouwers en kippenboeren dan. Maar we weten waar die wonen.

Politicusincapabelus | 09-01-16 | 09:24

En steeds als 'ze' de democratie zouden moeten omarmen bang doen en de kiezer schofferen. Steeds weer een totaal gebrek aan besef wat er op straat speelt. Europa had zo mooi kunnen zijn. Jammer dat we een gedrocht als de EU hebben.

Montu | 09-01-16 | 09:23

Alleen al om de EU-dictatuur te pesten met iedereen Nee zeggen. Niet dat ze zich er wat van aantrekken, maar als signaal.

lulleficatie | 09-01-16 | 09:23

Quote: Verder zegt Juncker dat Nederlanders moeten begrijpen dat de kwestie het Nederlandse belang "overstijgt". Daarbij roept hij de Nederlandse kiezer op te handelen als "een Europese strateeg".

gentle giant | 09-01-16 | 09:22

Ik zat net te kakken, er kwam eerst een grote J uit, toen een puntje en toen een halve liter spetterpoep. Het hoeft niets te betekenen, i'm just saying.

Handsomeboy | 09-01-16 | 09:22

@snakeplisskin | 09-01-16 | 09:16
Overnieuw beginnen?
Gewoon die Eurofielen buiten smijten en terug naar de EEG!
TOEN werd er geld verdiend.
Nu lopopt Brussel te pijpzeiken over de brandveiligheid van pannenlappen en de maximale kromming van de komkommer.
En mensen als van Baalen en Verhofstadt gewoon....[MagNie van Joris, snik]

necrosis | 09-01-16 | 09:21

NEE stemmen dus.. alleen al omdat die braindeath gaat lopen dreigen

knalrode lippenstift | 09-01-16 | 09:21

De EU is al failliet alleen mensen als Juncker, Schultz, Timmerfrans, Verhofstadt en dergelijke zien dat niet in hun blinde expansiedrift. De rijkere landen betalen al jarenlang voor de zwakkere broeders die niet thuisgeven als er ineens wat van hen gevraagd wordt (gelijke verdeling vluchtelingen). In Polen controleert de regering de media inmiddels weer en binnenkort is Groot Britannië ook pleite. Weg met dat ondemocratische gedrocht !

KlaasVaakStrooit | 09-01-16 | 09:21

Angstpolitiek, niets meer en niets minder!

[x]-Ongeschikt | 09-01-16 | 09:20

Sorry pik, ga het toch echt doen. Je continentje zit wel goed want Rutte tekent toch wel.

Bokito ergo sum | 09-01-16 | 09:19


Laat de boel dan maar springen,een investering voor onze kinderen en kleinkinderen.

slotbert | 09-01-16 | 09:19

Door dit soort domme uitspraken van deze alcoholische eigenpijper kan ik echt niet wachten tot ik op 6 april het hokje met NEE rood kleur.

Shoxxie | 09-01-16 | 09:18

Crisis ??? afwijzing verdrag scheelt toch weer 50 miljoen oekrainiers die met verdrag probleemloos,want visumvrij, naar West-europa zullen trekken. Alsof onze welvaart uit het door en door corrupte en failliete Oekraine moet komen.

louis6227 | 09-01-16 | 09:18

Linksom of rechtsom alles gaat toch naar de klote, zowel Europa als NL.

Westheimer 2.0 | 09-01-16 | 09:18

Misschien kunnen ze alle doemteksten over de afwijzing van de grondwet recyclen. Laurens-Jan krakeelt op afroep.

Zeddegeizot | 09-01-16 | 09:17

We hebben al genoeg tuig uit het Midden-Oosten en Afrika binnengehaald. Criminelen uit Oekraïne hoeven we daar niet nog eens extra bij te hebben.

sinar2 | 09-01-16 | 09:17

Leuk, laten we dan "nee" stemmen!

Short | 09-01-16 | 09:17

We zouden volgens zuipschuit Juncker in een "continentale crisis" raken als we NEE zeggen, en zo Rusland in de kaart spelen. Bangmakerij die het evenwichtig en rationeel nadenken over het verdrag verstoort, en daarmee is hij een gevaarlijke gek.

Fijnstoffer | 09-01-16 | 09:16

Mijn stem zal "Nee" zijn. Om de simpele reden dat ik geen voordeel zie voor een toetreding van de Oekraine in Europa, op geen enkel vlak. Het is een natie in oorlog (danwel met zichzelf, danwel met Rusland). Het is een natie met openlijke facisten in de regering. Het is een land dat in de huidige staat ongeschikt is voor toetreding. Sowieso is het niet verstanding om voormalige lidstaten van de USSR op te gaan nemen in de westerse EU - de spanningen tussen Rusland en het westen zijn al hoog genoeg. Hebben we werkelijk zin in een tweede koude oorlog, dankzij Juncker & co?

De EU moet terug naar zijn roots. Een samenwerkingsverband op economisch vlak. Geen politieke unie van een verzameling staten proberen te maken die helemaal geen unie zijn samen. Ik ben een Nederlander. Geen Brit. Geen Duitser. Geen Spanjaard. Geen Griek. En al helemaal geen Turk of Oekraiener.

6 April hoop ik dat Nederland hier precies hetzelfde over denkt als mij.

Aetje | 09-01-16 | 09:16

Er kan nog veel gebeuren in 3 maanden en daar zal weinig tussen zitten wat argumenten geeft voor 'ja' stemmers.
Dus ik begrijp de totaal paniek wel.

gentle giant | 09-01-16 | 09:16

Jan Kloot Juncker gooit het over een andere boeg, de bang maak tactiek. Opdoeken die EU en hup overnieuw beginnen.

snakeplisskin | 09-01-16 | 09:16

Schitterend, dus Juncker kent GeenStijl.... VOTE NO

Snap je!? | 09-01-16 | 09:15

Nu dan toch maar mijzelf opgeven voor brons in elk geval ,weg met die Europese boevenbende .

blauwe zander | 09-01-16 | 09:15

@Lowdown | 09-01-16 | 09:11
Het referendum gaat nog steeds over het associatieverdrag met Oekraïne.
En iedereen die een beetje kan rekenen, weet dat Oekraïne nog meer geld gaat kosten dan Griekenland.
Als Juncker Oekraïne zo graag bij de EU wil, dan betaalt hij dat zelf maar!
Moet makkelijk kunnen als hij een dure fles wijn per dag minder drinkt.....

necrosis | 09-01-16 | 09:15

1x nee is nee
2x nee is nog steeds nee

dag mofrika's derde reich
u kunt de tyfus krijgen

Triple2K8 | 09-01-16 | 09:13

Alsof we aan die zandbakverkrachters die Europa massaal binnenlaat nog niet genoeg ellende beleven.

caspert79 | 09-01-16 | 09:13

-weggejorist-

Limburg-Zuid | 09-01-16 | 09:12

Top tegeltje reaguurbot!

Limburg-Zuid | 09-01-16 | 09:12

Laat maar komen die orkaan!

NACademicus | 09-01-16 | 09:12

Hij geeft zelf dus aan dat de EU zo onstabiel is dat één referendum de EU al onderuit kan halen. Daarmee erkent hij dat de huidige EU geen democratisch bestaansrecht heeft.

Steinway | 09-01-16 | 09:12

Ik stem en ik stem NEE
This country needs you. VOTE NO!

langzullenweleven | 09-01-16 | 09:11

Deze quote is toch niet zo raar? Het referendum gaat toch niet over Europa? In ieder geval over het associatieverdrag en misschien (dat hoop ik) over het democratisch mandaat van de beslissingen die daar genomen worden.

Lowdown | 09-01-16 | 09:11

Zo langzamerhand glooit er licht aan de horizon.

Jos Tiebent | 09-01-16 | 09:11

Juncker zit onbedoeld reclame te maken voor een 'nee'-stem.

Muggenmepper | 09-01-16 | 09:10

Is zuipschuit Juncker het verdrag van Dublin vergeten?
Dat was ook een 'EU-dingetje'!!!
Maar ik begrijp dat hij graag een stuk of 500 Oekraïners in huis gaat nemen?
Kunnen we geen verplichte pensioenleeftijd invoeren voor zuiplappen die ver over hun houdbaarheidsdatum zitten?
Mensen als Juncker weten zelfs mijn karnemelk nog zuur te krijgen!

necrosis | 09-01-16 | 09:10

Gelukkig heb ik genoeg geld om een ECHTE euro crisis te overleven - ik ga emigreren, maar vele reaguurders hier gaan het zwaar krijgen de komende jaren. Dit referendum gaat de ondergang van Europa als eenheid inluiden. Maar schoon schip maken is wellicht beter. We hebben een nieuwe wereled orde nodig. En dan houdt de vluchtelingenstroom ook op.

Cactus Kid | 09-01-16 | 09:10

Is dat de tweelingbroer van Van Aartsen?

T.H. | 09-01-16 | 09:08

Ik vind dit mooi

Mesmer | 09-01-16 | 09:07

Mooi. Laat heel die teringbende maar naar de tandjes gaan.

Eduardo- | 09-01-16 | 09:06

Als de EU 'instort' bloeit het Avondland van weleer juist weer op vuige leugenaar Junker.
Het enige dat instort is de ivoren utopische toren van het EU parlement in Brussel van waaruit de demografische genocide van de inheemse bevolking van Europa wordt gecoördineerd.

reaguurbot | 09-01-16 | 09:05

Hopelijk zal de hoop van Juncker ijdel blijken.

Rest In Privacy | 09-01-16 | 09:04

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland