Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De kindbruidjes van Klaas Dijkhoff (2)

Een aantal weken geleden ontstond ophef over de 34 kindbruidjes die tussen begin 2014 en begin 2015 het land binnen kwamen, en de tientallen nareizende kindbruidjes die nog onderweg zijn (of waren, we zijn al weer een aantal weken verder) naar Nederland. Ondanks het Nederlandse verbod op praktiserende pedofilie en de risico's voor de openbare orde die deze middeleeuwse praktijken met zich meebrengen, had VVD-staatssecretaris Dijkhoff weinig haast om de kindbruidjes te redden uit hun cultureel opgelegde dwanghuwelijken met pedomohammedanen. Kolonel Klaas verklaarde in de Kamer dat hij er helaas niks aan kon doen: hij moest wachten op het aanscherpen van een wet. Daarmee suggereerde hij dat het de schuld van de Eerste Kamer was dat hij niet kon ingrijpen bij kindbruiden, en dat hij dat nest vol bijbaanbeunhazen gevraagd had om haast te maken met het afhameren van de wet. Dat is niet waar: al sinds 25 maart 2014 lag er een aangescherpte en aangenomen wet (pdf) voor de nietigverklaring van kindhuwelijken te wachten op ratificatie door de Senaat. De reden dat deze wet nog niet afgehamerd was, zit in het feit dat de Eerste Kamer nog vervolgvragen heeft gesteld over de wet, waarbij de VVD een jaar op zich liet wachten met antwoorden. Die vragen stonden op 27 mei 2014 (pdf) al in een zogenaamd voorlopig verslag, maar ze worden niet beantwoord door de VVD: in februari van dit jaar informeert de Senaat nog vriendelijk doch dringend bij V&J 'naar het beoogde tijdpad voor beantwoording van de vragen' die bijna een jaar eerder zijn gesteld. Pas in september zijn ze afdoende beantwoord door de regering. Daarna kon de wet eindelijk afgehamerd worden en dat is vorige week gebeurd. Worden pedofiele kindhuwelijken in azc's nu meteen aangepakt? Neen. Nog steeds niet en mogelijk zelfs helemaal nooit. Klaas Dijkhoff en de VVD doen net alsof het nu in kannen en kruiken is, maar er zitten nog meer haken en ogen aan de wet, die bovendien nog niet van kracht is. Lees mee, dan leggen we het uit. Kindbruidenwet pas in februari in werking Ten eerste gaat de wet niet meteen in, omdat er nog een referendum over aangevraagd kan worden. Ja, echt. En dat terwijl de Wet raadgevend referendum (we kennen 'm inmiddels een beetje) een uitzonderingsgrond heeft die hier goed gebruikt zou kunnen worden. Artikel 12 Wrr zegt namelijk: "Indien de inwerkingtreding van een wet waarover een referendum kan worden gehouden, geen uitstel kan lijden, kan [...] de inwerkingtreding [...] worden geregeld, onverminderd de mogelijkheid over de wet een referendum te houden." Ofwel: de wet kan alvast ingaan als er nood is. En die is er, want er worden minderjarige kinderen stelselmatig seksueel misbruikt op basis van een excuus (het huwelijk) dat in Nederland niet rechtsgeldig is. Fnuikend detail: in de wet kindhuwelijken had een bepaling moeten staan om artikel 12 Wrr mogelijk te maken, maar die staat er niet omdat het huwelijkswetsvoorstel al zo oud is dat het van voor de referendumwet is. En dat is dus weer de schuld van VVD, die zoals hierboven beschreven nogal laks met de wet om ging en lekker de tijd nam. Het zal nu 2016 worden eer de wet die in 2014 al werd aangenomen ingaat - Dijkhoff zei zelf op 30 september letterlijk dat het 'waarschijnlijk februari' wordt eer de wet van kracht wordt. 'Sorry kindbruidjes, nog een paar nachtjes volhouden als er zo'n hijgende baardman van middelbare leeftijd bij je binnen dringt, de regels der bureaucratie verhinderen nou eenmaal dat we iets voor jullie kunnen doen...' VVD blokkeert tussentijdse aanpak kindbruiden Dus nu er tandenknarsend op de bureaucratie gewacht moet worden om kindhuwelijken nietig te kunnen verklaren, gaat Dijkhoff toch zeker wel met het wetboek in de hand de pedofiliepraktijken op azc's alvast actief bestrijden? Nee, dat gaat de Klaassecretaris niet doen. Peter Oskam (CDA) diende de volgende motie in om de regering tot actie te dwingen in de overbruggingsperiode tot de wet ingaat: De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat kindhuwelijken onacceptabel zijn en volstrekt in tegenspraak met de Nederlandse rechtsstaat; verzoekt de regering, tot de inwerkingtreding van het door de Eerste Kamer aangenomen wetsvoorstel maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden om gesloten kindhuwelijken nietig te verklaren en de Kamer te rapporteren over het aantal gevallen waarin dat is gelukt, en gaat over tot de orde van de dag. Oskam Maar deze motie werd VERWORPEN door een meerderheid van VVD (!), PvdA, GroenLinks, Kuzu/Öztürk, 50PLUS en Houwers (VVD). Niks actieve tussentijdse aanpak van kindhuwelijken. Nog erger: de VVD maakte een sarrende infographic om politiek te kunnen bedrijven over de rug van de nog altijd niet bevrijde seksslaafjes in pedofiele kindhuwelijken, enkel om te kunnen suggereren dat het CDA met 'mosterd na de maaltijd' kwam met deze motie: Een misselijke leugen, want de door de VVD weggestemde motie-Oskam gaat niet over de algemene aanpak van kindhuwelijken, maar over de overbruggingsperiode tot aan de inwerkingtreding van de wet. Het CDA wilde simpelweg meteen actie van het kabinet afdwingen tegen kindhuwelijken, maar met het wegstemmen van de motie blijft de VVD pedofilie, kindermisbruik en kindhuwelijken doodleuk gedogen. Maak daar eens een infographic van als je durft. Misschien is de Cortoon in VVD-kleuren die hierboven staat een goed startpunt. Tot slot, voor wie nog niet moedeloos was: zodra de aangescherpte wet op de kindhuwelijken in 2016 eindelijk van kracht wordt, kunnen kindhuwelijken vanaf dat moment nietig worden verklaard. Maar de wet geldt alleen voor nieuwe gevallen en ziet er dus niet op dat bestaande kindhuwelijken met terugwerkende kracht ontbonden worden. Bestaande kindhuwelijken blijven gewoon bestaan als Dijkhoff niet met de ruim beschikbare wettelijke middelen in de hand actief een einde maakt aan de islamitische seksslavernij in Nederlandse asielzoekerscentra. Niet polderen met pedofilie Uiteindelijk is er maar één conclusie mogelijk: ondanks het binnenkort aanscherpen van de wet, faalt Dijkhoff in de aanpak van kindhuwelijken omdat de maatregelen tekort schieten en de regering te lafhartig de handschoen oppakt voor actieve bestrijding. Geen idee waar de VVD in vredesnaam bang voor is, maar pedofilie is géén onderwerp om mee te polderen. De VVD doet dat helaas wel - en voert met populistische twitterplaatjes over de rug van kindbruidjes nog een ranzige campagne op het onderwerp op de koop toe. Sjiek. Heel sjiek...

Reaguursels

Inloggen

Wat is het belang van de politiek om zo laks te zijn? J. Demmink en zijn vrindjes en de rrest van de top?

Turk182 | 18-10-15 | 18:22

Wat een afschuwelijke praktijken!
Advies voor de AZC's, zet bordelen op voor deze hoogopgeleiden met schapen en geiten, leeftijd 6 jaar en ouder.

Saxofoon | 18-10-15 | 16:11

Niet zo moeilijk hoor. De hele top hier zit vol met pedofielen. Vanzelfsprekend dat er niet veel tegen gedaan wordt.

pfffft! | 18-10-15 | 14:48

Groot schandaal.
Wedden dat in sommige buurten zo een pedo geen leven meer heeft?
En dat is logisch.

Real Dutch Meat | 18-10-15 | 14:17

@Jan Boule, bedankt voor deze interessante bijdrage, zeer lezenswaardig.
En inderdaad wordt ieder tegengeluid in het kamp 'knokkelslepende onderbuiktokkies van de PVV' gestopt. Het is die houding, het niet willen luisteren dat de kloof groter maakt en gaat zorgen voor een explosieve situatie.
@lustkapper: 'ons'? Ik denk dat het grootste deel van de bevolking bestaat uit realisten die met beide poten op de grond staan. Je zult ze niet via de media zien, die laten je het beeld zien van tokkies en zich liederlijk gedragende jongeren, doel is je de illusie te ontnemen dat er nog hoop is. Maar die is er dus nog wel degelijk, want jij denkt al na, Jan Boule, en hele volksstammen laten zich niet meer belazeren. Zij die nog de NPO volgen, zijn een minderheid, maar geven via de NPO de illusie dat iedereen in Nederland zo achterlijk is als die figuren in hun straatinterviews.

Rest In Privacy | 18-10-15 | 13:56

Vroeger was de VVD best goed. LOL @ motie mosterd

waragainstclimate | 18-10-15 | 13:31

Juist, Jan boule en dearmud.
Het is wat het is.
Ik twijffel ook nog steeds of ze nou onbewust onbekwaam zijn of inderdaad streven naar een totalitaire dictatuur en Islam als middle Willen gebruiken.
Trouwens, hoeveel van 'ons' zijn er nog?

lustkapper | 18-10-15 | 12:45

DearMud 12:07
In Frankrijk komt de oppositie tegen islamisering niet slechts vanuit het met dédain aangeduide "gepeupel en hun PVV" door progressief en liberaal Nederland maar tevens en steeds sterker en vaker vanuit de republikeinse hoek alle gezindten representerend. Meer dan Nederland is Frankrijk zich bewust van de zwarte bladzijden in haar recente verleden nog geen mensenleven geleden. Zich verlatend op de streng katholieke Pétain (... held van Verdun kan zich immers niet vergissen..) leverde het land vrijwel haar gehele joodse bevolking uit aan de toenmalige landgenoten van Merkel. Niet de RK-Kerk maar slechts protestantse dominees ( Boegner en Westphal) kwamen in opstand tegen Vichy aangaande de joden immers ook de protestanten vormden (en vormen) met de joden een vervolgde minderheid in Frankrijk na de Herroeping van het Edict van Nantes door Lodewijk XIV.
Men zegt niet voor niets tegenwoordig :
"les Allemands nous ont pris les juifs et nous rendent maintentant les arabes", ofwel "de Duitsers hebben onze joden afgepakt en we krijgen er nu Arabieren voor terug".
Opvallend is dat katholieken als van Agt, van den Broek en Andriessen met hun The Rights Forum en socialisten met hun Vara en Joop (Jan Wijenberg )de joden nog steeds als "judaei perfides" zien en hun ogen sluiten voor de misdaden begaan uit naam van de islam.

Jan Boule | 18-10-15 | 12:40

Zoals verschillende reaguurders hebben opgemerkt, zit hier duidelijk een Demmink-luchtje aan. Maar Nederland heeft altijd al een dubieuze houding t.o.v. pedofilie gehad, ik herinner me Amerikaanse senatoren in de jaren '80 die uitspraken deden over Amsterdam als zijnde het Sodom en Gomorra van West-Europa, ook artikelen in 'HUMO' van de jaren '90 over kinderhandel maakten gewag over bendes die vanuit België nieuwe meisjes eerst gingen 'inwerken' in een van de kubuswoningen in Rotterdam.
In België hadden we dan dat monster Dutroux, die zogenaamd alleen opereerde. Meneer had een uitkering en was eigenaar van 2 woningen, had een aparte rekening met giga-bedragen, maar niemand hield hem de hand boven het hoofd, hoor!
En dan hebben we de UK, waar niet alleen Jimmy Saville en menig celebrity van die periode zich tegoed deed aan jonge meiden, maar recent ook de cultuur van de vrede in het nieuws kwam door stelselmatig misbruik van jonge blanke meisjes. Dit vond minstens 15 jaar al plaats, maar omdat men geen munitie wil geven aan mensen die niet zo happy zijn met de Islam, besloten de autoriteiten, dus de gemeente en de politie, een oogje toe te knijpen.
Zo moet je deze bureaucratische goocheltruc ook maar zien. Men wil absoluut niet dat de Islam in een kwaad daglicht wordt gezet, men wil ook absoluut niet dat de huidige status quo doorbroken wordt.
En kijk naar wat er in het algemeen gebeurt. Het is inmiddels pijnlijk duidelijk dat de wensen, verlangens en eisen van het niet-Islamitische deel van de Nederlandse bevolking er niet toe doen. Dit land is zich aan het herinrichten naar het model van de Islam, is zich aan het aanpassen op hoog niveau. Waarom? Wellicht omdat de huidige politieke Islam zeer veel raakvlakken heeft het het oude Nazisme, de EEG/EU zoals een reaguurder terecht opmerkte een nieuwe poging was van ex-Nazi's om een groot Europa te creëren.
Aluhoedje? Kijk om je heen wat er gebeurt. Volg het nieuws in de VS waar een Islam-apologeet-president de structuur van het land en het onderwijssysteem probeert te doordrenken met pro-Islamitische propaganda. Ook open grenzen, ook een linkse kerk die iedereen die het niet met hen eens is van racisme beticht.
Zie de EU, die net als Napoleon en Hitler probeert zijn rijk uit te breiden naar het oosten, die een regime in de Oekraïne steunt die voor een deel uit neo-Nazi's bestaat. Paramilitairen die samen met pro-ISIS Tsjetsjenen tegen de Russen strijden.
Nee, ik ben geen Poetin fan, ik ben van de generatie die opgroeide met Reagan-Thatcher. Ik zie een Westen die zich zwak en kwetsbaar opstelt t.a.v. een agressieve ideologie, ik zie geschiedenis zich herhalen.
Het is jammer dat de huidige generatie bestuurders de intellectuele bagage missen om de 'big picture' te herkennen. Een deel van mij denkt aan duivels opzet, een nieuw soort satanisten, maar een ander deel denkt gewoon aan onkunde, gebrek aan toekomstvisie en een hoog gehalte aan eigengereid carrière-egoïsme. Het zal van beide een mix zijn.
Wat nu hieraan doen? GeenPeil, schrijven, mensen wakker schudden, blijven aan de boom schudden, wij zijn tenslotte met meer dan zij.

Rest In Privacy | 18-10-15 | 12:07

In 1985 diende VVD minister Frits Korthals-Altes een wetsvoorstel in om seks met kinderen vanaf 12 jaar te legaliseren met daarbij behorende modailiteiten. Hij had het tij mee, immers gans Nederland was bezig met de "kruisraketten" en genoemd onderwerp was ondergesneeuwd. Dat GroenLinks en de Duitse Grünen ook "liberale" opvattingen over seks met kinderen hebben moge blijken uit de de uitlatingen en gedragingen van Jorgen Tuffin en Cohn-Bendit en zijn Nederlndse evenknie Herman Meijer van Groen Links. "Seks met kinderen moet kunnen" en "ik kan ook wel eens op een jong knaapje vallen' zijn uitlatingen van Meijer voorzitter van Groen Links tot 2003 zichzelf "polymorf-pervers" noemende.
Hij ziet / zag seks met kinderen als een emancipatie proces
waar leeftijd niet toe doet. In dit licht gezien is het niet verbazingwekkend dat de VVD en GL de motie van Oskam hebben weggestemd. En last but not least, de in 2003 afgetreden Groen Links politicus kreeg het Versiersel Ridder Oranje Nassau opgespeld. Wie of wat is nu pervers in Nederland vraag je jezelf af.

Jan Boule | 18-10-15 | 11:49

Dus vvd maar veranderen in vvp.

Mrnicexxx | 18-10-15 | 11:08

wijziging:
.... overwegende dat de islam onacceptabel is en volstrekt in
tegenspraak met de Nederlandse rechtsstaat;....

Rest In Privacy | 18-10-15 | 11:05

Die eerste kamer is inderdaad een nest bijbaanbeunhazen en belangenvertstengelaars.

Willem van Rood | 18-10-15 | 10:59

Maar oh oh oh, de mensen die dergelijke vormen van cultuurverrijking willen beperken, dat zijn pas echt de bad guys...

BlowingBubbles | 18-10-15 | 10:51

Beste ijsbrekert,
Do you really want me to Google that for you?

lustkapper | 18-10-15 | 10:49

Dus als ik het goed begrijp worden er dus dagelijks kinderen verkracht in de AZC's met toestemming van Klaas Dijkhoff ?

Mr. Happy | 18-10-15 | 10:36

Die kolonel Klaas is een echte politicus, hij kan niks. Toch maar nooit meer VVD stemmen.

Rest In Privacy | 18-10-15 | 10:32

Demmink en de VVD minervianen, hoe durft u daarvan te zeggen dat het pedo's zijn, allemaal goedeerlijke mensen, die alleen heel soms wat liegen , alleen en enkel als ze ademhalen.

bijna_raak | 18-10-15 | 10:32

@Dirk III

Ik zeg: Voor.... alleen hoe krijg je dit soort initiatieven van de grond.. wordt tijd dat de burgers zelf moeten gaan ingrijpen alleen hoe.. die walgelijke koekebakkers in den haag en dan zo'n beetje allemaal.. wat gaat het in gods naam nog over??? gadver wat n tyfes land is nl geworden.. tijd voor verandering

woutje79 | 18-10-15 | 10:10

Walgelijk, en dan zeg ik het nog netjes.

de uitbater | 18-10-15 | 09:38

Laat dit bericht aan zo veel mogelijk VVD stemmers zien (+gutmenschen, as usual). De maat is toch onderhand vol? Moet de politiek al kind neukend ons belasting geld op rokend, aan de champagne een middelvinger naar het volk opsteken voordat wij eens wat gaan doen? Zit de rest van nederland's sheeple nu echt te slapen? Waarom staat zo iets niet op linkse gutmensch media? Willen zij ook niet strijden voor het goede?

Moreel kapot. Wat de agenda ook is, wat het strategisch gewin ook is, het heeft geen kloot meer met menselijke waardes te maken.

Durereaguurder | 18-10-15 | 09:17

-weggejorist en opgerot-

benbaruch | 18-10-15 | 09:16

ik huil, met droge ogen..
al een tijd.

Zoltan | 18-10-15 | 09:10

Geweldig hoor, die zegeningen van de islam.

koosnaam | 18-10-15 | 09:04

In de traditie staat het over een paar dagen in de Telegraaf, ben benieuwd of het met dit ook gebeurd.

Vitiligo | 18-10-15 | 09:02

Hoog tijd dat "Single Rutte" eens aan de vrouw gaat en zijn eigen gezin gaat stichten. Dan weet hij waar gezinswaarden voor staan en kan zich dan misschien beter inleven in kinderen hebben en welke "houden van"- gevoelens dat te weeg brengt. En ja ik als vader wordt zeer agressief bij de gedachte dat er een viespeuk aan mijn dochter zit. Vooral in dit kader ben ik het gedraai, geleuter en verkwanselen van onze westerse verworven normen en waarden van het politieke ESTABLISHMENT meer dan beu. En ja Geert, hoe goed tie ook meedeint op de islamitische golven, ook wel tsunami genoemd, is ook geen oplossing.

Kom op mensen, die blonde man is toch een populist van het zuiverste water? Ik weet het even niet meer... Geenstijl, of iets dergelijks toch maar de politiek in?

drammerd | 18-10-15 | 08:53

Als ik hier klip en klaar zeg wat ze met de bruidegoms van kindbruidjes moeten doen overleef ik Joris niet. Dus ik hou me maar even in: smerige naar geytepis stinkende praktiserende aanhangers van de pedoprofeet: ga eens deaud!

eerstneukendanpraten | 18-10-15 | 08:50

Ziek... Van alle kanten.

Dr. Blechtrummel | 18-10-15 | 08:43

En dan heb je ook nog gemeenten die rustig een AZC in de buurt van een school willen zetten. Dat is de kat op het spek binden en je kan wachten op de eerste problemen.

sinar2 | 18-10-15 | 08:31

Één ding staat nu wel vast, dit is in elk geval het lafste kabinet sinds de tweede wereldoorlog .

blauwe zander | 18-10-15 | 08:30

Nederland is naar de klote

zieke-geest | 18-10-15 | 08:12

@Piet Karbiet | 17-10-15 | 20:27
Nu mag ik graag bepaalde stukken damesvlees in de mond nemen, maar het moet wel oud genoeg zijn. Ook al klinkt dat wat vreemd, maar u catcht my drift hoop ik.

rara | 18-10-15 | 08:11

-weggejorist-

I left on time.. | 18-10-15 | 07:53

Hooggeplaatste VVD-ers houden nou een keer van kinderen, daarom houden ze van kinderen. Mensen als Demmink en zijn geloofsgenoten zouden graag in de schoenen van zo´n baardpedo staan, velen natuurlijk wel met inachtneming van het homohuwelijk.

bergsbeklimmer | 18-10-15 | 06:51

Verwondert u niet, verbaas u slechts. Het kan allemaal in Malmström's waardengemeenschap die EU heet.

Angelica | 18-10-15 | 06:28

-weggejorist-

I left on time.. | 18-10-15 | 04:47

De Veeveedee is kennelijk een partij van- en voor vieze mannetjes(m/v). Dat het heerscht in die kringen zou men op kunnen maken uit de afwijzing van die motie door kamerlid Houwers. Dit kamerlid is geroyeerd maar blijven zitten als "onafhankelijk liberaal". Om over PvdA, GroenLinks, Kuzu/Öztürk en 50+ maar niet te spreken. Wat een toonbeeld morele armoe.

ben kokhals | 18-10-15 | 02:22

@rode peper | 17-10-15 | 20:48
Interesant! Dat zou inderdaad zo'n geval van veelwijverij kunnen zijn. En het zal me niet verbazen wanneer ze allemaal nog een uitkering krijgen ook. In ieder geval heel veel kinderbijslag. Dus er zijn twee maten, een precieze maat voor autochtone Nederlanders en een "doe maar of u thuis bent"-maat voor de immigranten met een moslimse achtergrond.

ben kokhals | 18-10-15 | 02:07

Gewoonweg verschrikkelijk om te lezen.

De kinderen lopen een levenslang trauma op, en de VVD zit zich ondertussen druk te maken over een wet. Zout op met je wet!!! Ga eerst de kinderen beschermen, de wet rond krijgen doe je maar in je eigen tijd.

"Maar deze motie werd VERWORPEN door een meerderheid van VVD (!), PvdA, GroenLinks, Kuzu/Öztürk, 50PLUS en Houwers (VVD)"

Te bizar voor woorden. Ik schaam me echt hiervoor als Nederlander.

Als een kind later vraagt waarom we hem of haar niet hielpen toen ze in Nederland werd misbruikt, zullen we moeten zeggen: "Sorry, er was nog geen wet voor dus we konden niks voor je doen".

Waar gaat dit over? Waar the heck ben je mee bezig als regering?

Ik snap dat niet elk politiek probleem één twee drie is op te lossen. Maar dit!? Dit is zo klaar als een klontje. Hoe durf je tegen een versnelde invoering te stemmen!? Kom op zeg, als je kinderen al niet meer rechtmatig kunt/wilt beschermen als land ben je wel heel ver heen...

Plant77 | 18-10-15 | 02:01

@Lewis Lewinsky | 18-10-15 | 01:09
Dat mag inderdaad gezegd worden.

RobberenRukkie | 18-10-15 | 01:44

Al die vrouwen die geen mogelijk onbenut laten om 'Seksisme!' te roepen is het toch godgeklaagd dat niet één vrouw haar kont tegen de krib gooit. Ook de vrouwen partij laat kinderen verkracht worden. Niet één vrouw die opstaat tegen pedofilie!

Bubsy | 18-10-15 | 01:35

IS heeft zich tot voor kort kunnen uitleven op weerloze burgers, maar de witte boze man is onderweg.
om de orde te herstellen. watch out.

Haloef | 18-10-15 | 01:32

Liggen nu oo de voorgedrukte aangifte biljetten klaar heren in Den Haag? Jullie moeten je collectief de ogen uit de kop schamen dat dit hier toegelaten wordt! Wat een verrijking van ons land, toch? TOCH???

Sjefke7807 | 18-10-15 | 01:25

Het lijkt wel alsof de gekte geïnstitutionaliseerd is bij onze huidige beleidsbepalers. Den Haag als open inrichting, met een onbegrensde krankzinnigheid. Zelfs Machiavelli zou dit niet op papier hebben dúrven zetten. Trek een kind uit elkaar, bij de VVD kan het allemaal.

RobberenRukkie | 18-10-15 | 01:20

Hulde voor dit artikel, Van Rossem!

Lewis Lewinsky | 18-10-15 | 01:09

Het moet nu legaal worden worden voor mohammedanen in Nederland om kindhuwelijken aan te gaan. Dat is wel zo liberaal als mohammedanen uit het buitenland dat ook mogen /VVD modus uit

Error 404 | 18-10-15 | 01:03

Voor de zoveelste keer past Nederland zich aan, ik weet niet hoeveel keer Nederland zich heeft aangepast de laatste 40 jaar maar ik ben bang dat het toch richting de honderd keer gaat.'
Het gaat steeds een stapje verder totdat de grote dag komt
met de vraag mogen moslims hier een Islamitische Staat oprichten.

Eurotokkie | 18-10-15 | 00:57

Ooit eens VVD gestemd, nooit meer.
Veel te fout links clubje geworden.

Provocative | 18-10-15 | 00:21

@LetTheSunshine

Mooi verwoordt!

Lijkt erop dat huidige regering er alles aan doet om PVV zo groot mogelijk te maken. En weet je wat? Geert mag van mij per direct als president benoemd worden!
Wat een bagger vertegenwoordigers in het huidig nepparlement.

Jan-1986 | 18-10-15 | 00:20

@piloot47 | 18-10-15 | 00:07
Er was wel een pedopartij maar die heette anders.

Lewis Lewinsky | 18-10-15 | 00:16

@mom van avezaath
Er was nooit een pedopartij Martijn en de vereniging Martijn is een paar jaar geleden verboten (onder tijdelijke opheffing van de grondwet) en verdwenen.

piloot47 | 18-10-15 | 00:07

En stel nu dat de politiek wél krachtdadig had gehandeld en een noodwet deze hereniging van kindbruidjes had weten te stoppen. Dan zit je nog wel met (minstens) tientallen moslimkerels die het uithuwelijken van minderjarigen blijkbaar heel gewoon vinden. Denkt men dat die lui hun houding zullen veranderen? Ik vind het een perfide houding en laat ze die mannen ook maar terugsturen naar de voorhistorische zandbak.

Worst_kaas_scenario | 18-10-15 | 00:05

Ik meen dat ook de Christen Unie dwars ligt
omdat die liever zien dat zo'n bezwangerd kind
kan trouwen met de bezwangeraar,
alles beter dan abortus en ongehuwde kindmoedertjes volgens de Christen Unie.

Berthe | 18-10-15 | 00:04

Wat een walgelijke partij, het wordt steeds duidelijker. Nu snap ik ook, dat pedopartij MARTIJN geen strobreed in de weg wordt gelegd! Je zou bijna denken, dat dit al een paar jaar geleden is opgezet met vooraan uiteraard de US, die het allemaal wel even zou regelen in het MO en daar inmiddels één grote bende van heeft gemaakt.

mom van avezaath | 17-10-15 | 23:56

Typisvh VVD. Populistisch roepen en dan 180 graden draaien.

Moonwarrior | 17-10-15 | 23:28

Stormageddon | 17-10-15 | 23:08
Het leven altijd onverdund tot je nemen valt niet altijd mee. Gelukkig gaat alles kut, maar voor de rest gaat alles goed.

Kijk, daar knapt een mens van op. Don't worry, be happy.

dontworrybehappy | 17-10-15 | 23:25

@dontworrybehappy | 17-10-15 | 22:28
Tja, mezcal maakt soms meer kapot dan je lief is, maar aan de andere kant: je moet toch wat als je niet drinkt. Ik begrijp dat.
Je wijsheid is in node gemist. Alsmede de verwoording van deszulks.

Stormageddon | 17-10-15 | 23:08

Ik word hier zo moe van. Alles voor Brussel want daar ligt de toekomst voor iedere politicus.
Hoe krijgen we de regie over ons land weer terug?

Eminence Grise | 17-10-15 | 23:04

Nog een reden om geen AZC te willen; geen pedofilie in je achtertuin.

miss error | 17-10-15 | 22:51

Kan de televaag niet een keer openen met chocoladeletters welke partijen sex met kleine kinderen geen probleem vinden of er in elk geval weinig tegen doen

Jos2797 | 17-10-15 | 22:42

@minimá-armezusvan.. | 17-10-15 | 22:32 - die geldt, zoals blijkbaar normaal is, niet voor Moslims. U is nog verbaasd? Maar ook de nieuwe wet moet gehandhaafd, als niemand aangifte doet, kraait er geen haan naar. Wij zijn de risee van de wereld aan het worden. We hadden alles naam Sodom & gamorra die doen we eer aan.

MarcS | 17-10-15 | 22:39

Als je weet hebt van een kinderfeestje, aangifte doen. Is enige mogelijkheid.

MarcS | 17-10-15 | 22:35

wat is er gebeurd met de wet uit 1978 inzake het verdrag erkenning buitenlands huwelijksrecht? daarin worden uitdrukkelijk huwelijken oner de vijftien jaar of huwelijken zonder toestemming in strijd met de openbare orde verklaard.

minimá-armezusvan.. | 17-10-15 | 22:32

VVD - met de D van Demmink.

nemoj me jebat | 17-10-15 | 22:32

Tnx Koer. Leuk hier weer te zijn, las je comments afgelopen jaren met plezier. Was tijdje out, maar nu dan dus weer back. Zonder mezcal, want dat is nogal bangevoelig spul...

dontworrybehappy | 17-10-15 | 22:28

Nou Benno , je ziet gewoon moslim worden en even in Syrië met een 12 jarig meisje trouwen en terug in Nederland kan niemand je meer wat maken.

blauwe zander | 17-10-15 | 22:28

Het moslimknuffelen begint schrijnende proporties aan te nemen..

freelux | 17-10-15 | 22:27

harry pikkel | 17-10-15 | 22:23
Zijn handelen was ironisch bedoeld. Voor de duidelijkheid zijn handelen was simpelweg verwerpelijk.

Huftert | 17-10-15 | 22:26

Ben gewoon verbijsterd ,van Groen links was bekend dat ze graag sex met kleine kinderen toestaan ,is zelfs een ooit een wetsvoorstel voor ingediend maar dacht dat de VVD na Demmink wel wijzer was geworden maar zien er nog steeds ggen kwaad in.

Jos2797 | 17-10-15 | 22:25

Huftert | 17-10-15 | 21:33
Alleen zijn handelen? Ja, kleinigheidje inderdaad. Man man man.

harry pikkel | 17-10-15 | 22:23

Een kind is geen bezit! Kan en mag dus niet weggegeven of verkocht worden. Doe iets bovenonsgestelden!

Maria.1 | 17-10-15 | 22:22

@dontworrybehappy | 17-10-15 | 22:06
Alweer een nieuwe nick? Vermoeiend. Maar fijn je weer te lezen vandaag. Ik ben een blije kampeerder.

Stormageddon | 17-10-15 | 22:22

-weggejorist-

dijkbewaker | 17-10-15 | 22:21

VVD weg ermee!

double punch | 17-10-15 | 22:20

Godgeklaagd. Inkomende mohammedanen mogen dus gewoon pedofilie plegen. Hoe ongeloofwaardig kun je (VVD, PvdA) zijn als je dit toestaat. Wordt dan trouwens ook nog lastig om "gewone" pedofielen aan te pakken. Want dan is het gewoon discriminatie op (het ontbreken van) religieuze motieven. Hoe stupide kun je nou zijn. Plus dat de wet mogelijkheden open laat om dit soort misstanden per direct te kunnen aanpakken. VVD, PvdA, D66 e.a. Dit is misdadige incompetentie.Dat je niemand meer vertegenwoordigt is tot daar aan toe. Maar dit ...

theteach | 17-10-15 | 22:19

@Hollandse herder | 17-10-15 | 21:44
"Boze reacties, terecht. Maar hoe krijgen het Haagse spul weg? Moeten we echt wachten tot 15 maart 2017?"

Verkiezingen is de enigste methode. Geweld of opstand zal de positie van het zittende bestuurlijke rapaille alleen maar versterken. Massaal de PVV kiezen is de enigste optie open om de democratie te herstellen en de overige partijen terug naar de realiteit te voeren.

Bezorgde_Burger | 17-10-15 | 22:16

@isitsoornot | 17-10-15 | 21:32
Breiviks Tempeliers zijn te laat, point of no return al gepasseerd. Een verraden joodse KZ overlevende zei nu is het jullie beurt en geen christelijke piëtist zal het overleven. Amsterdam wenst geen stedenband met Tel Aviv? Haw haw. Het zal niet lang meer duren dat Israël een boycott instelt tegen een van antisemitisme doordrenkt europa. Laat die gedrogeerde jongelui nog maar even lekker dansen op hun dance-kermis. Zolang het nog kan, op de valreep. Zaai ik nu angst en/of haat, zoals waarvan Wilders meestal wordt beticht? Nee, de - terechte - angst en haat zijn al in ruime mate aanwezig. Er hoeft niet te worden gezaaid wat er al is.

isitsoornot | 17-10-15 | 22:16

Piet Karbiet | 17-10-15 | 21:41 Ja ok, maar wat hebben wij in Nederland daarmee te maken? Die kindhuwelijkers willen in Nederland leven. Dan krijgen ze met de Nederlandse wetgeving te maken. En als ze dat niet willen dan moeten ze wegblijven. En als Dijkhoff die wetgeving niet wil handhaven, dan moet Dijkhoff weg. En die islamitische mensenrechten? De islam is, zo de oprichter ervan, oorlog en bedrog.

Benedict Broere | 17-10-15 | 22:13

Basic Dimension | 17-10-15 | 22:08
Die 'Homininae', zoals jij ze noemt, van 7 miljoen jaar geleden hadden enig idee wie hun familie was?

LOL. Nog wat paddo's over?

dontworrybehappy | 17-10-15 | 22:12

Politici zijn zo traag als dikke stront in een dunne trechter tenzij het om geld binnenharken gaat, dan kan het binnen 24 uren zoals destijds de heer Donner inzake de gratis identiteitskaart heeft gepresteerd met een spoedwet.

ProAsfalt | 17-10-15 | 22:10

Pedofilie werd 7 miljoen jaar geleden ontwikkeld door de Homininae en was bedoeld als beloning voor mannen om inteelt met hun nicht te blijven bedrijven. Deze vorm is bij andere dieren onbekend. Het moet worden gezien als een religieus verschijnsel van opperste viriliteit: perpetual orgasm, het religieuze vergezicht van de man.

Perpetual orgasm across generations (incest met dochters) als beloning voor temporary orgasm within generations (inteelt met de nicht). Incest en inteelt hebben "van nature" een wederkerig bevredigende relatie. Maar wordt die verbroken - zoals in islam - dan ontstaan honor killings and acid attacks.

Binnen dit leven wordt deze extreme viriliteit geprojecteerd als de grootst denkbare seksuele afstand tussen de seksen. Tussen oudere enigszins impotente mannen en seksueel nog onvolgroeide meisjes (kindhuwelijken). In het hiernamaals worden dit dan de 72 maagden.

Deze vorm van religie werd alleen ontwikkeld door de Homininae, waaronder ook de bonobo's vallen die perpetual orgasm nastreven door zich in this lifetime te pletter te neuken. Zij ontwikkelden duidelijk geen leven na de dood. Maar het is allemaal wel wat gecompliceerder.

Basic Dimension | 17-10-15 | 22:08

Lewis | 17-10-15 | 22:02
haha... no worries

Huftert | 17-10-15 | 22:07

"WeggeJorist" Demmink will never be the same..
What has been seen can't never be unseen!

kapitein_iglo | 17-10-15 | 22:06

Stel ik noem m'n pasgeboren zoon Mohammed. Hij is dan vernoemd naar de Godfather der Kinderneukerij.

Leuk rolmodel voor hem.

Ga voor de grap eens na hoeveel Mo's er in NL rondlopen. Hoeveel stront in je ogen moet je eigenlijk niet hebben om in te zien dat de islam nooit en nergens op aarde ook maar enig goeds heeft gebracht? Meer dan een tribale bavianencultuur is de islam nooit geweest en kan het ook nooit worden. Sorry @bavianen.

En wij moeten die troep maar ontzien en, erger nog, binnenlaten?

Ik ben er wel klaar mee. Die poppenkastspelers in Den Haag in wezen ook, al zijn ze te laf om het toe te geven - geen van die sukkels wil een AZC in de achtertuin.

Hou dan ook in godsnaam eens op om dat andere mensen door de strot te duwen. En heb je daar geen zin in, ga dan je eigen dochter van 8 uithuwelijken aan een of andere cultuurverrijker, tss.

Zet u dat maar in de NRC meneer (als iemand dat vod nog zou lezen).

dontworrybehappy | 17-10-15 | 22:06

Ik heb echt moeite om mij in te houden hier. Als er één, slechts één reden was om onze regerende regenten die claimen ons te vertegenwoordigen af te zetten, door de straten te halen , op het binnenhof ter verantwoording te roepen, dan is het dit. Dit is geen Nederlandse regering meer. Ze vertegenwoordigen mij niet meer. Ik erken hun macht niet meer. Vuile, vuile angsthazen van Turkije en de moslimlanden. Vuile volksverlakkers, vuile kindbruid toelaters. Weg, weg …. WEG AAAAAH. Karma en de heilige geest. Jullie krijgen dit terug, fuckers! Fuck jullie onmenselijkheid; goed laat de oude garde oorlogsvechters in hun poep roesten, laat harde werkers op houtjes bijten, laat ons laffe volwassenen een slaafs bestaan leiden op de werkvloer tot ons 70e jaar zodat jullie als de zonnekeizers van Brussel mogen leven van ons geld… maar kinderen, fucking kinderen uithuwelijken hier toelaten dat doen jullie niet meer. Jullie zijn klaar. Hier is de streep . Als mensen dit gedrag ‘spontaan’ vergeten bij welke opvolgende verkiezingen, televisieprogramma's of nieuwsartikels dan ook, zijn deze mensen wat mij betreft even schuldig. Onvergeeflijk in ons eens zo mooie landje. Dit zijn geen neppe filmpjes. Geen getekende plaatjes. Dit is het echte werk. Wat zegt de koning hier eigenlijk van? Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg. Roep uw regering ter orde, naar ons luisteren ze niet meer, mijn koning!

LetTheSunshine | 17-10-15 | 22:04

@ Huftert | 17-10-15 | 21:33
Don't go there. Please.

Lewis | 17-10-15 | 22:02

Onvoorstelbaar dat de VVD niet alles in het werk stelt om dit soort middeleeuwse praktijken per direct te beëindigen. Het lijkt wel of de verlichting en de scheiding tussen kerk en staat weer teniet worden gedaan. Vrouwen, homo's en lesbiennes gaan nog een leuke tijd tegemoet wanneer de Nederlandse overheid niet per direct aan 'vluchtelingen' duidelijk maakt welke normen en waarden hier in Nederland gelden. Wat een slapjanus kabinet hebben wij toch..

therealbraindump | 17-10-15 | 22:01

Als er dan toch andere wetten gelden voor mensen met een ander paspoort, dan weet ik nog wel iets bij diefstal...

Maria.1 | 17-10-15 | 22:01

Het erge is ook nog eens dat, puur omdat dit op Geenstijl staat, geen enkele mainstream krant of tv-programma hierover wil berichten. Hun haat jegens Geenstijl is groter dan hun moreel besef.

nietvaneergister | 17-10-15 | 22:00

Lupuslupus | 17-10-15 | 21:53
Korte anekdote:
4 weken geleden was ik op Frankfurt Hbf en ik wilde mijn trein halen. Helemaal achteraan, bij perron 24 was mijn trein, en daar was ook het afgeschermde deel voor geluk/asielzoekers, en ik wilde een kaartje kopen (eerlijk als ik ben). Maar er was net een een of andere zandbak vechtpartij gaande voor de kaartjeautomaat. Dus ik ben de trein ingestapt, conducteur opgezocht en de situatie uitgelegd. Hij zei: geen probleem, we begrijpen het, ga maar zitten en maak je niet druk.

Huftert | 17-10-15 | 21:59

Overal heb je tegenwoordig belangenclubjes voor, maar is er nou werkelijk geen enkele organisatie die zich hier druk om maakt?! Lijkt mij goed dat bijvoorbeeld Unicef ook eens haar muil opendoet over dit soort dingen.
Je zou bijna gaan denken dat de VVD er belang bij heeft dat dit niet strafbaar is.

Dhr. de Wit | 17-10-15 | 21:58

Een crowdfund in de vorm van een lidmaatschap van powned of geenstijl.tv om een tegengeluid mogelijk te maken. Dat moeten we toch kunnen met zijn allen? Kijk naar de crowdfund respons mbt de politieagent die zijn werk deed!
Daarnaast past het perfect in het promoten van geenpijl om de 30% te halen.
Gewoon powned uitnodigen voor een biertje en de krachten bundelen of zelf de stap maken hoewel deze laatste optie dan te laat zal komen voor geenpijl.

Dirk III | 17-10-15 | 21:58

De VVD vindt de motie Roskam mosterd na de maaltijd?
Wellicht kan de mosterd bij VVDers cs rectaal ingebracht worden.
Dan kunnen ze zelf ervaren hoe deze meisjes zich voelen.

Bolder | 17-10-15 | 21:57

Heel goed artikel van Van Rossem.
De VVD is de weg totaal kwijt, daar kan je niet meer met goed fatsoen op stemmen.

Daphinda | 17-10-15 | 21:55

Verkrachting binnen het huwelijk is toch al 30 jaar mogelijk.
Ik wil de eerste rechter nog zien die sex met een 10-jarige niet als verkrachting wil veroordelen.

frank87 | 17-10-15 | 21:54

@Huftert | 17-10-15 | 21:45
Mooi om dat te lezen! Dank u wel, dat geeft mij toch weer een beetje hoop.!

Lupuslupus | 17-10-15 | 21:53

We kunnen er nog duizenden woorden aan besteden maar men kiest toch weer voor de gevestigde partijen omdat... tja NOS hé.
Waarom steunen we niet een Powned om een tegengeluid mogelijk te maken en in de lucht te houden in tegenstelling tot de politiek kromme nieuwsgaring waar je mee wordt doodgegooid op tv.
Gewoon een actie van geenstijl of gewoon zelf een zender starten om een tegengeluid mogelijk te maken.
Je kan hier roepen tot je een ons weegt op de blog maar je bereikt 90% van de babyboomers en daarboven alleen maar via de tv of de dode bomen helaas.

Dirk III | 17-10-15 | 21:52

Zum kotsen is het. Maar dat is met wel meer zaken die uit die zandbak komen. en inderdaad, vaak wordt er niet tegen opgetreden. Er is polygamie, vrouwenbesnijdenis, gedwongen huwelijken met achterlijke neefjes uit het thuisland, belwinkels die enkel op crimineel geld draaien, ... Als autochtoon heb je vaak het gevoel dat je geen millimeter van het wettelijke pad mag afwijken of je krijgt een bureaucratische mallemolen over je geen met enorme financiële repercusies. Als allochtoon mag je blijkbaar wel ongestraft je gang gaan (of zo voelt het in ieder en geval aan)

nog-eenbelg | 17-10-15 | 21:52

Europese politici hebben veelal gefaald de laatste periode. De huidige generatie leiders heeft alle legitimiteit verloren door de import van de Barbarij, terwijl de burgers onbeschermd zijn en zichzelf niet mogen verdedigen.

De politie is er om belasting te innen en niet voor de veiligheid van de burgers.

Een gevaarlijke mix is ontstaan.....

Tee Of Cup | 17-10-15 | 21:51

@dontworrybehappy | 17-10-15 | 21:43
Het is gewoon afmaken wat Hitler begonnen is, nu met andere middelen: de EU en de islam. Want vergis je niet, al vanaf de EEG waren het *altijd* Duitsland en Frankrijk die de dienst uitmaakten. En nu is Duitsland alleenheerser in de EU. Net zoals Hitler het wilde: één Europa. De *geest* van Hitler is nooit weggeweest.! Door die hoogmoedswaanzin - onder het mom van "schuldgevoel" !- wordt een heel continent in de ellende gestort.

Lupuslupus | 17-10-15 | 21:51

Ik heb dit item doorgestuurd naar de hele familie. Daar zaten nog een paar VVD stemmers tussen, maar ik verwacht dat dit nu ook wel over is.

double punch | 17-10-15 | 21:49

francisca van jole | 17-10-15 | 21:46
En, "hoe dichter bij de nul, hoe krapper om de l.."

Ommezwaai | 17-10-15 | 21:48

Het motto van VVD, PvdA, GroenLinks, Kuzu/Öztürk en 50PLUS.
"Steek je leuter in een kleuter"
"krijg hem stijf bij een kind van vijf"
"maar je hebt het meeste plezier met een kind van vier"

francisca van jole | 17-10-15 | 21:46

Lupuslupus | 17-10-15 | 21:41
Führerin Merkel heeft (hoop ik) de langste tijd wel gehad. Het probleem is, net als in Nederland, dat het plucheklevers zijn. Maar in de algemene opinie gaat ze sneller naar beneden dan een Thaise hoer.

Huftert | 17-10-15 | 21:45

Boze reacties, terecht. Maar hoe krijgen het Haagse spul weg? Moeten we echt wachten tot 15 maart 2017?

Hollandse herder | 17-10-15 | 21:44

Journalistiek sterk staaltje werk. Hulde, Geenstijl, keep fighting the good fight!

thomas.hobbes | 17-10-15 | 21:44

Huftert | 17-10-15 | 21:36
Probleem met de Duitsers is dat ze nog steeds niet over hun achterlijke schuldgevoel heen willen komen, ook al is het allemaal al 1.000 jaar geleden (in die zin dat vrijwel iedereen uit die tijd al dood is).

Ze zijn als de dood om voor nazi's te worden uitgemaakt. Ironisch genoeg herhalen ze nu op ietwat andere wijze de geschiedenis door die totaal maffe invasie van moslims toe te juichen - officieel dan, de bevolking zal er inderdaad anders over denken.

Rare jongens, die Duitsers. Intussen bepalen zij wel wat er hier en elders in Europa gebeurt. Makes one think.

dontworrybehappy | 17-10-15 | 21:43

Het gaat nu niet om hervorming van het zorgstelsel die de VVD-achterban poet kost, dus die snurkers zullen nu wel rustig blijven.

Fijnstoffer | 17-10-15 | 21:42

@Huftert | 17-10-15 | 21:36
Is er al bekend wanneer Führerin Merkel afgezet gaat worden? De CSU sputterde een poosje geleden nog tegen maar daar horen we (hier) niets meer van.

Lupuslupus | 17-10-15 | 21:41

Het is heel logisch :de vluchtelingen mogen niet gecriminaliseerd worden en de PVDA (Oranjes,Mabel)wil zich ontfermen over de bruidjes . Dat 50plus voorstemde, verbaast me niks.(Naakte)Kinderen sierden vroeger regelmatig de cover van de Gaykrant en pedofilie had gewoon een plaatsje in de krant, pre-Dutroux natuurlijk.

arlen | 17-10-15 | 21:41

@Benedict Broere | 17-10-15 | 21:34
.
Zeker maar u vergeet dat den Arabiriesche jurk een en ander heeft aangepast voor den pedofiel:
nl.wikipedia.org/wiki/Universele_isla...
Legaal kleuterneuken.
.

Piet Karbiet | 17-10-15 | 21:41

@Osdorpertje | 17-10-15 | 21:35
Klopt, wij kunen allemaal naar de klote lopen zolang de nitwits maar hun Audi met chauffeur kunnen houden, te schofterig voor woorden als je zo nodig een Audi met chauffeur wil hebben, ga er zelf voor zorgen/werken, maar dat gaat ze nooit lukken.

Uw Verzekeringsadvis | 17-10-15 | 21:39

@Osdorpertje | 17-10-15 | 21:35
Ik vermoed dat eerst letterlijk het hele land op zn kop moet staan voordat deze vreselijke regering opstapt. Dus dat duurt nog even.

Lupuslupus | 17-10-15 | 21:38

Nooit meer VVD!!!
Fatwabuster | 17-10-15 | 20:56

Ach, uiteindelijk gaan de meeste mensen weer braafjes stemmen, zeker als hun voorgelogen wordt dat het geld oplevert/bespaart. Zo kortzichtig en dom is het kiesvee nou ten ene male.

Xirdalan | 17-10-15 | 21:37

@Vageling | 16-10-15 | 01:02
.
Daar heb je wel een punt.

Piet Karbiet | 17-10-15 | 21:36

@Bytemaster | 17-10-15 | 21:27

Die franken waren zo primitief nog niet. De romeinen zagen hen wel zitten en grote delen van het (west-romeinse) leger bestond uit franken.

Overigens welke taal spreken wij en waar kwamen die franken vandaan? ;)

rode peper | 17-10-15 | 21:36

Ik moet er eerlijk bijzeggen dat het hier in Duitsland ook een bende is. Autochtone Duitsers zijn er klaar mee. Merk het wanneer ik met bekenden praat. In de laatste maanden is het dramatisch omgeslagen.

Huftert | 17-10-15 | 21:36

Het kabinet mag niet vallen. Nergens over. Dus alles wordt getolereerd en eventuele kritische moties worden weggestemd. Om het beste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog maar in het zadel te houden.

Osdorpertje | 17-10-15 | 21:35

Het kindhuwelijk is een schending van artikel 16, lid 2 van de Universele Rechten van de Mens, dat zegt: Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten. Nederland heeft die Universele Rechten van de Mens onderschreven. Niks kindhuwelijken in Nederland!

Benedict Broere | 17-10-15 | 21:34

isitsoornot | 17-10-15 | 21:32
Die Breivik was zo gek nog niet, alleen zijn handelen was niet al te best

Huftert | 17-10-15 | 21:33

Zo te lezen iets waar SP, D66 én de PVV het over eens zijn. Er is nog hoop.

ristretto | 17-10-15 | 21:32

Haagse wouten krijgen sharia-lessen. Duitse dorpen gaan kersversiering/verlichting verbergen uit piëteit met moslim-asylanten. VVD vindt kindbruidjes ok. Tenzij iets of iemand ingrijpt is dit land, of eigenlijk heel europa, reddeloos verloren. Breivik zag het allemaal aankomen en dat maakte zijn gedrag helaas paranoide. Ik zie maar 1 alternatief en dat is tijdig wegwezen.

isitsoornot | 17-10-15 | 21:32

Peter “Shisha” Oskam ?

Piet "lekker geil neukwijf" Karbiet.

.

Piet Karbiet | 17-10-15 | 21:31

Gelukkig heb je wel binnen een paar dagen een brief van het CJIB uit Leeuwarden in de bus als je een paar km/h te snel gereden hebt.

Zo zie je maar weer, een paar km/h te snel rijden heeft een hogere prioriteit dan een kind neuqen. Bah, en ook nog eens dankzij die andere laffe wegkijkers van de PvdAllah, GroenLinks (natuurlijk) en Kuzu/Öztürk (tuurlijk) en 50PLUS (WTF?!).

Xirdalan | 17-10-15 | 21:31

Vega Mindy | 17-10-15 | 21:26
Totale waanzin... Dus het is nog erger/lakser van de Nederlandse overheid dan het er op het eerste gezicht uitziet.

Huftert | 17-10-15 | 21:30

Lupuslupus | 17-10-15 | 21:25
Soms wat lastig. Zou ik een grotere hekel hebben aan de Duitsers (godwin-alert) die hier destijds ongenodigd kwamen binnenwandelen of aan degenen die ze met vlaggetjes verwelkomden?

Ik denk aan de laatsten, hoewel ik de eersten ook liever niet had zien komen binnenwandelen.

Allebei kan ik geloof ik wel goed rekenen;).

dontworrybehappy | 17-10-15 | 21:29

Die rookworst is toch wél halal, hoop ik?

bisbisbis | 17-10-15 | 21:28

Wij gaan nooit van dat volk houden.

bisbisbis | 17-10-15 | 21:27

Tijdens de geschiedenisles in de 4e klas van de basisschool vroegen we ons af hoe het toch kan dat het machtige en technologisch superieure Romeinse Rijk ten onder ging toen er primitieve volken, zoals de Franken richting Europa trokken.
Er gebeurt nu weer precies hetzelfde...

Bytemaster | 17-10-15 | 21:27

Sterre van D66: Ja maar, wij moeten ons nu eenmaal aan de inturnationale verdragen houden. Dat zijn wij nu eenmaal verplicht. Kots.

Piet Karbiet | 17-10-15 | 21:27

Huftert | 17-10-15 | 20:53
Het is nog erger: in geen van de steeds genoemde landen worden huwelijken met een partner van onder de pak em beet 15,16 goedgekeurd. Dus die mannen waarover een paar weken geleden gezegd werd dat ze met hun 13-jarige bruid naar Nederland onderweg waren, kunnen helemaal geen rechtsgeldig huwelijk hebben. Echter: kennelijk worden deze viezeriken niet bevraagd op het bewijzen van rechtsgeldigheid van hun zogenaamde huwelijk.

De Nederlandse overheid gedoogt dus actief kindermisbruik. Ik kan er niets beters van maken. En begrijpen doe ik het al lang niet meer.

Bron: www.mensenhandelweb.nl/system/files/do...

Vega Mindy | 17-10-15 | 21:26

@dontworrybehappy | 17-10-15 | 21:24
Doe allebei maar.

Lupuslupus | 17-10-15 | 21:25

Ach ja politici, de zittende burgemeester van Keulen had als commentaar dat de aanslag op mevrouw de kandidaat burgemeester een aanslag op de democratie is er even aan voorbij gaand dat het asielbeleid een aanslag op de democratie is, met alle medeleven voor het slachtoffer uiteraard.

Uw Verzekeringsadvis | 17-10-15 | 21:25

Is het eigenlijk wel echt een vraag wie je het hardst tussen de ballen moet trappen, de ongeletterde inteeltbarbaren die Europa binnenstromen of degenen die, als een jankende hond met de tepels omhoog (VVD cs.), dit alles faciliteren?

Lijkt me eigenlijk geen vraag, meneer Rutte.

dontworrybehappy | 17-10-15 | 21:24

Dit is toch wel een nieuw dieptepunt...

Op een onderwerp waarmee we met 99,99% van de bevolking het met elkaar het eens zijn lukt het nog steeds in de politiek om er een rotzooitje van te maken...

Metalion | 17-10-15 | 21:23

@@ray7900 | 17-10-15 | 21:06
ik zou zo'n wijf in een reflex dus meteen dat kind afpakken en opgepakt worden wegens kidnapping.
Tegenwoordig moet je gewoon een camera in je knoopsgat hebben.
Je weet maar nooit.

Pralite Monk | 17-10-15 | 21:23

@boasatlas | 17-10-15 | 21:14 ,

het is gewoon on het cda de loef af te steken, later kunnen zij zeggen dankzij hen de kindhuwelijken zijn verboden als ze voor hadden gestemd was het dankzij het CDA

Best wel smerig om voor een extra veer in je reet meisjes 5 maanden langer dan noodzakelijk misbruikt te laten worden

rode peper | 17-10-15 | 21:22

Die nieuwe wet deugt ook niet! Of gelooft er werkelijk iemand dat de OvJ daadwerkelijk stappen gaat ondernemen om die uit.elkaar.gescheurde.meisjes gaat opsporen?? Nou wie dat denkt is m.i. rijp voor een gesloten afdeling.
Het is *ongelofelijk* hoe ons land totaal is verziekt door de islam en de faciliteerders daarvan. De land- en volk verraders.!
.
En maar afgeven en in de grond trappen van het Christelijke geloof. Nou gefeliciteerd, dit hebben we er dus voor in de plaats gekregen. En kom a.u.b. niet met "bij christenen gebeurt dat ook", ja bij sommigen, helaas wel en dat is net zo goed verschrikkelijk. Maar nèrgens in de bijbel wordt dit gepropageerd of goedgekeurd. Nergens!

Lupuslupus | 17-10-15 | 21:21

In Marokko ruim 100.000 minderjarige meisjes uitgehuwelijkt.
Ondanks wettelijk verbod geldt er een uitzonderingsregel en wordt 90 procent van de aanvragen goedgekeurd.
www.bladna.nl/minderjarige-meisjes-get...

drs.Nee | 17-10-15 | 21:21

-weggejorist-

Huftert | 17-10-15 | 21:20

-weggejorist-

Huftert | 17-10-15 | 21:20

@ray7900 | 17-10-15 | 21:06
volkomen geschift

Pralite Monk | 17-10-15 | 21:20

Met pennestreken en uitvluchten veegden ze weer enkele levens weg. Zo gaan die dingen, hoor je ze denken. Op naar de volgende vergadering. Pompidomtidom.

Parel van het Zuiden | 17-10-15 | 21:19

De VVD doet goed zijn best om 0 zetels te krijgen na volgende verkiezingen.

mysteryposter | 17-10-15 | 21:18

KaasDijkhof had de STEMMENTREKKER voor de VVD moeten worden. Ik denk dat de carrière van deze arrogante kwezel met de asielproblematiek en het kindbruiddrama als beëindigd kan worden beschouwd. Dit zal altijd aan het blijven kleven.

echt niemand | 17-10-15 | 21:18

Grappig dat als men het heeft over een versobering van asielzoekers en statushouders, dat men meteen begint over "rechtsongelijkheid" t.o.v. autochtone Nederlanders, maar voor pedofielen maar een gevalletje "rechtsongelijkheid" niets uit. Sterker nog het wordt moedwillig geïmporteerd en gedoogd! Sieg heil voor de VVD!

Xirdalan | 17-10-15 | 21:18

Sheik. Heel sheik!

Sliptong | 17-10-15 | 21:17

euh, het gratis identiteitsbewijs kon met een noodwet binnen een week weer betaald worden, en dan kun je dit niet binnen een half jaar erdoor krijgen? Ziek gewoon.

Bensel | 17-10-15 | 21:17

Heeft de voor waanzinnige aangenomen MICHA KAT alsnog gelijk!
Het allerlaagste ter wereld is sex met kinderen!
GADVERDOMME!!!!

Melfs | 17-10-15 | 21:17

Zal ik het dan maar zeggen?
-
Weer de VVD
-
Zogenaamd het beste kabinet na WO II, he Rutte?
Je en jij partij bakt er helemaal niets van.
Het mooie is dat steeds meer mensen hier kennis van kunnen nemen dankzij GS en dat ook doen.
-
#Wilderforpresident
(slechter is namelijk niet mogelijk, beter kan het alleen maar worden. Maar dat niet met lamlul Rutte)

appeltjesgroeneweide | 17-10-15 | 21:16

IJsbrekert | 17-10-15 | 21:03

Korthals Altes (VVD) wilde in 1985 sex met 12 jarigen legaliseren. Groen Links wilde dat ook.

www.groene.nl/artikel/hoe-den-haag-de...

Willianus Wortelus | 17-10-15 | 21:16

Al die 'hoge opleidingen' van ze, weerhoudt ze er in ieder geval niet van hun kinderen uit te huwelijken.
Nee, die hebben we hier niet nodig hoor, zogenaamde kaakchirurgen en ICT experts die geen Engels spreken maar wel hun dochter van 13 aan een oude kerel geven, als cadeautje om mee te doen wat ze willen... gewoon omdat dat kan.
Is dit nu die beroemde culturele verrijking waar Linksch het altijd over heeft? dat ze wát substantieels gaan toevoegen, naast de baklava?

Pralite Monk | 17-10-15 | 21:16

Wellicht heeft de VVD zoveel pedo's in hun contreien dat het ze echt geen fuck interesseert. Joris D. anyone?

boasatlas | 17-10-15 | 21:14

nou begint het alloch-grapje "alle hollanders zijn pedo" toch wat lichte scheuren te vertonen...... 8 jaar....... inwendige bloedingen ........ maar vast de schuld van het westen enzo. meer meer meer.

verbanden | 17-10-15 | 21:13

Dat GroenLinks instemt met dit soort pedofiele praktijken hoeft geen verbazing te wekken. GroenLinks bestuurder en raadslid Cees van D. uit Haarlem (nota bene een docent bij Bureau Jeugdzorg) werd in 2011 tot 9 maanden cel veroordeeld voor het aanranden en verkrachten van een 13 jarig kind:

www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/09/...

www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2011/...

Outsider-Inside | 17-10-15 | 21:13

@ray7900 | 17-10-15 | 21:06
Wat een takkewijf! Zo'n *weerloos* hummeltje mishandelen!

Lupuslupus | 17-10-15 | 21:13

@ray7900 | 17-10-15 | 21:06

Doe er dan een disclaimer bij lul.... niet normaal meer. Maar weet je waarom er geen verzet is vanuit politiek... Omdat dat de instructies zijn van brussel. De immigrant mag dan ook geen enkele strobrede in de weg worden gelegd. Weggemoffeld onder de steen dat cultuur heet.

Anoguurder | 17-10-15 | 21:10

"Geen idee waar de VVD in vredesnaam bang voor is,"
Ik wel, de toorn van de ware gelovigen.

de honden blaffen... | 17-10-15 | 21:10

Ja, sorry hoor, maar klaassecretaris daar krijg ik een hoop binnenpret van. En het ligt zo lekker in de volksmond.

bodemloos | 17-10-15 | 21:07

-weggejorist-

ray7900 | 17-10-15 | 21:06

Om te janken dit. Als we kinderen in dit land niet kunnen beschermen dan is het kand stuk. De rest mag ik hier niet posten.

Mesmer | 17-10-15 | 21:05

Mijn laatste reactie was bedoeld voor lustkapper | 17-10-15 | 20:42

IJsbrekert | 17-10-15 | 21:05

@Huftert | 17-10-15 | 20:57 - op veel zaken heeft EU al voorrang, zonder dat dit in onze wetboek is vastgelegd. TITIP is zo'n voorbeeld. Cluster Fucks mbt wetgeving te over. Maar wat wil je met onze ministers van justitie. Wat weet die clown die er nu zit er nu echt van? Kan nog geen eens een reorganisatie een beetje vorm geven. Complete politietop weggevaagd om zijn falen te verdoezelen. Leugens mbt Maat, en hoofd politie. Leugens leugens en nog eens leugens. Alles geheim, zelfs wat hij gister als lunch at.

MarcS | 17-10-15 | 21:05

Feynman | 17-10-15 | 20:50
Het was ook niet anders bedoeld, begrijp dat het jou (en mij ook) nogal wat doet, dit weerzinwekkende gekloot.

Als men dit soort dingen tolereert, tsja, dan kun je net zo goed meteen de sharia legaliseren voor de mossels en de NL-wetgeving op die Jeminitische maangodaanbidders niet van toepassing verklaren. Meer dan angst is dat allemaal niet. Sterker, het is verraad aan alle autochtone Nederlanders die, laten we het rustig zeggen, dit land hebben opgebouwd. Zijn we nou godverdomme trots op onze cultuur of wat? De cultuur die we hadden voordat we te maken kregen met een invasie van mensen die kwamen uitvreten en niks kwamen brengen, alleen maar halen. Herstel: niks brengen? Jawel, zeker. Men bracht hier, en brengt nog steeds, een morbide, totaal achterlijke ideologie binnen die 1.400 jaar geleden al 1.400 jaar achterhaald was.

Wat Van Rossem zegt, heel sjiek allemaal.

Overigens vind ik dat we tegen dat malle associatieverdrag moeten stemmen, dit terzijde.

dontworrybehappy | 17-10-15 | 21:04

@MarcS | 17-10-15 | 21:00
.
Ze gokken er gewoon op dat de gemiddelde burger het geheugen heeft van een Alzheimer patiënt..... en wederom VVD gaan stemmen maar volgens mij gaat die vlieger nu niet meer op....
.
*fingers crossed*

Fatwabuster | 17-10-15 | 21:04

Toch zou je denken dat mensenrechten en de rechten van het kind hier leidend zouden zijn. Is er niet een mensenrechten advocaat die dit middels een proefproces kan toetsen?

nietvaneergister | 17-10-15 | 21:04

Wat een vertyfd chronisch ziek land is dit geworden zeg. Smerige spelletjes, corrupte en liegende politici en zwijgende staatsmedia waar ik een spuug hekel aan heb.
Zal dit eens even flink gaan delen..

erdas | 17-10-15 | 21:04

"... die pedo's van groen-links".
Noem namen en bewijzen. Zo niet: misselijke insinuatie, sneumans.

IJsbrekert | 17-10-15 | 21:03

Het lijkt mij eerlijk gezegd dat je ook onder de huidige wet kan ingrijpen ... aanscherping kan dat mogelijk makkelijker maken. Er is immers niet alleen sprake van pedofilie maar ook van kindermishandeling, onttrekking aan de ouderlijke macht en waarschijnlijk nog wel wat wetsartikelen.

Simon_GS | 17-10-15 | 21:01

-weggejorist en opgerot-

JackKropotkin | 17-10-15 | 21:01

-weggejorist-

Tenebris Luciens | 17-10-15 | 21:01

De asielknuffelaars van de VVD doen er werkelijk alles aan om al het afval, waar dan ook ter wereld, te lokken.
Andere cultuur en zo. Zijn ze gek op.

Arnold9638 | 17-10-15 | 21:00

triest als dit verhaal werkelijk waar is

belgie meesteres | 17-10-15 | 21:00

@Fatwabuster | 17-10-15 | 20:56 n ze moeten kost wat 't kost de rit uitzitten. Omdat anders Geert aan de macht komt en een aantal afspraken met EU gaat schenden onder mom van "ja dat was de afspraak, maar die scheld ik nu" net als Klaas in Oranje heeft geflikt. En Abou in Rotterdam en die gekke burgemeester in Waddinxveen en eigenlijk overal.

Maar, ze delven hun eigen graf ......

MarcS | 17-10-15 | 21:00

@MarcS | 17-10-15 | 20:56
Ah, ok. Toch bedankt!

Huftert | 17-10-15 | 20:58

@MarcS | 17-10-15 | 20:47
Is dit trouwens op meer wetgeving van toepassing? Indien JA, dan hebben we een major juridische fuck up

Huftert | 17-10-15 | 20:57

En dit is dus waarom mensen geenstijl lezen.

Op geen een andere media valt er iets kritisch te lezen over het gedogen van pedofilie door de VVD, en op Joop wordt dit zelfs toegejuicht.

naraga | 17-10-15 | 20:56

@Huftert | 17-10-15 | 20:53 - ben ook geen jurist, maar ze hebben het over dat wij dat huwelijk erkennen en dus dat het dan niet strafbaar is.
Mijn reactie was mijn interpretatie, maar ik heb vaak gelijk.

MarcS | 17-10-15 | 20:56

Stelletje laffe arrogante dwaallichten daar bij de VVD.... en stel dat je gelijk had en het zou 'mosterd na de maaltijd' zijn, wat overigens dus niet zo is..... wat is er mis om dat toch voor die motie te stemmen.... dat de PVDA haar achterban niet wil schofferen is inmiddels meer dan bekend maar de VVD is net zo'n smerige pedopartij geworden als haar coalitiegenoot.... driewerf bah!
.
Nooit meer VVD!!!

Fatwabuster | 17-10-15 | 20:56

Als je zelfs hier niet een besluit over kan maken dan is het toch hopeloos. Jezus zeg. Wat voor debielen zitten er in de kamer? Echt serieus. Slechtste vertegenwoordiging ooit. Ik heb geen zin om er meer over te zeggen want mijn bloed kookt. *Nagels uitrukken en haar uit hoofd trekken doet*

aanalleskomteeneind | 17-10-15 | 20:54

@sinar2 | 17-10-15 | 20:47 - ook al zou het er maar 1 zijn, dan nog moeten ze alle tegenstemmers met de hooivork het land uit jagen.

MarcS | 17-10-15 | 20:54

@MarcS | 17-10-15 | 20:47
Bedankt voor de toelichting. Dus de erkenning in het land van herkomst is leidend, wat ervoor zorgt dat de Nederlandse pedofilie wetgeving alleen op Nederlanders van toepassing is. Dat is echt te debiel voor woorden.
1. dat een buitenlandse wet een Nederlandse kan overrulen
2. dat een enorm zwart gat in deze wetgeving zit

Huftert | 17-10-15 | 20:53

Het begint er sterk naar te ruiken dat alleen de PVV inmiddels tegen dit walgelijke gedrag is...
De rest vindt het blijkbaar wel prima om een 14 jarig bruidje door een haatbaard uit elkaar te laten scheuren.

Ommezwaai | 17-10-15 | 20:53

Even buiten het weerzinwekkende beeld dat geschetst word van de regering in deze, zijn er ook BUITEN dat bureaucratische moloch voldoende mogelijkheden voor alerte medewerkers / vrijwilligers om DIRECT actie te kunnen ondernemen?
Het mag toch niet zo zijn dat we gaan toekijken hoe praktijken die regelrecht strafbaar zijn in Nederland omdat er een kleine aanpassing in de wet maar slechts schoorvoetend word doorgevoerd, de praktijk zulke mensen niet volledig kan uitbannen uit Nederland of gevangen laten zetten?

Zover mijn informatie strekt is nog steeds acute melding bij politie mogelijk (112, 24 uur per dag), is nog steeds melding bij misdaad anoniem mogelijk (0800 - 7000), is nog steeds melding bij AMK (tegenwoordig Veilig Thuis, 0800 - 2000; 24 uur per dag)
Echt, framen is prima af en toe, mensen hard wakker schudden ook. Maar wees wel realistisch. We hebben de poppenkast van regenten niet nodig om dit soort praktijken te stoppen. Actie kan direct, acuut genomen worden bij signalering van zulke problemen. Er is GEEN reden om de situatie door te laten gaan.

Helder Groentje | 17-10-15 | 20:52

dontworrybehappy | 17-10-15 | 20:49
Bewustzijnsvernauwing vanuit een stukje empathie naar de slachtoffertjes.

Feynman | 17-10-15 | 20:50

KLASSE voor het nader onderzoeken en plaatsen van het artikel Geenstijl!! Ik heb de NOS gisteren ook getipt.. Wat denk je? Geen enkele reactie, Sorry, ik blijf maar hopen dat ook de zwaar gesubsidieerde "Nogaltijdzwijgende Omroep Stichting" dit soort zaken ook belichten! En wat betreft de VVD/PvDA/Kuzu/Öztürk = Pedofilie = OK?

George-blisan | 17-10-15 | 20:50

Feynman | 17-10-15 | 20:44
Wordt ik?
Verder o.k.

dontworrybehappy | 17-10-15 | 20:49

En wat doet de VVD voor je? NIETS.
Willianus Wortelus | 17-10-15 | 20:44

VVD doet niets voor niemand.... dus het is niets nieuws onder de zon.

halfvolle glas | 17-10-15 | 20:48

@ben kokhals | 17-10-15 | 20:41 ,

En het komt ook nog eens beest vaak voor. Ik werk in de gezondheidszorg en in ons computersysteem zijn personen via adres aan elkaar gekoppeld en dan zie ik vrij vaak bij marokkaanse gezinnen dat op hetzelfde adres een man geboren tussen pak'm beet tussen 1955-65, 2-3 vrouwen met een andere achternaam tussen '75-85 en een heleboel kinderen met dezelfde achternaam als de oude man geboren tussen 1990-2010

rode peper | 17-10-15 | 20:48

@Huftert | 17-10-15 | 20:42 - als je huwelijk erkend, dan is kind opeens geen kind meer onafhankelijk van leeftijd. Dat is het kromme van onze wetten. De een spreekt de ander tegen, aan u om die wet te vinden die in uw voordeel spreekt hoe vergezocht ook. Dan maakt u goede kans op winnen, tenzij 'ze' aan kunnen tonen dat wetten gradaties hebben en hun wet prefaleert.

MarcS | 17-10-15 | 20:47

Ik vraag mij af hoeveel kleine kinderen op dit moment in de opvangcentra dagelijks worden verkracht met medeweten van het COA vanwege de drogreden dat het om officieele echtparen zou gaan.

sinar2 | 17-10-15 | 20:47

VVD is de nieuwe Pedopartij. Kunnen die gasten van Martijn gelijk aansluiten.

halfvolle glas | 17-10-15 | 20:47

"en de regering te lafhartig de handschoen oppakt voor actieve bestrijding."
Wil je die zin even corrigeren, Van Rossem. De regering is lafhartig want pakt de handschoen nou juist niet op, zul je bedoelen.
Verder chapeau voor je analyse.

IJsbrekert | 17-10-15 | 20:45

Stel je eens voor. Je bent 12 jaar.

Eerst wordt je door je ouders verkocht en in de steek gelaten.

Vervolgens wordt je dag in dag uit verkracht door zo'n engnek europa.eu/eyd2015/en/unfpa/stories/ch...

En wat doet de VVD voor je? NIETS.

Willianus Wortelus | 17-10-15 | 20:44

Ik zie hier trouwens dezelfde snelheid van handelen als het oppakken van Robert Mikelsons. Het monster van Riga heeft bijna honderd slachtoffertjes kunnen maken omdat onder andere een onderbroekje van een peuter met het sperma van Robert Mikelsons GEEN reden was hem te vervolgen. De moeder van de peuter werd uiteraard wel succesvol vervolgd wegens smaad.

Hetzelfde zagen we bij Benno Larue. Ook die zwom in de slachtoffers. Bijna honderd. Hoe vaak moeten de pedofielen in Nederland een kindje uit elkaar trekken voordat ze met het hoofd tegen de lamp lopen?!? Wat is de pakkans?

Luigi Colantuano filmde in een gegoede buurt van Wassenaar hockeymeisjes. In 2014 liep hij tegen de lamp, terwijl hij in 2007 al eerder voor zeden veroordeeld was. De VOG-regeling bereikt dus nog steeds niet haar enige doel. Koninklijke zusjes Amalia en Alexia waren ook lid van zijn hockeyclubje. www.camilleri.nl/2014/09/man-uit-wasse...

Bij de eerste paar slachtoffertjes hou ik louter de pedofiel verantwoordelijk. Maar als de aantallen per dader dubbelcijferig worden, wordt ik niet zozeer boos op de dader en zijn ziekte, maar mee op het systeem dat tolereert, gedoogt en faalt.

Pedofielen krijgen in Nederland een rode loper, ongeacht geloof.

Feynman | 17-10-15 | 20:44

Wat veelwijverij betreft, ongeveer hetzelfde: "Officieel een verboden en zelfs strafbare praktijk voor autochtone Nederlanders, maar toegestaan voor buitenlanders bij wie bi- of polygamie in hun land van herkomst wettelijk erkend wordt".
ben kokhals | 17-10-15 | 20:41
Dus als Benno de zwemleraar een naar Syrie gaat en een paspoort ophaalt, teruggaat naar Nederland, komt hij ermee weg?

Huftert | 17-10-15 | 20:44

Maar ook na, referendum periode is wet aannemen 1, handhaven iets heel anders. Ik ken niemand met een kinderkamer anders ging ik hoogstpersoonlijk aangifte doen. Al was het maar om te kijken of ze handhaven en zo niet, waarom niet.

MarcS | 17-10-15 | 20:44

huh, maar wat zou in godsnaam een goede rede zijn om tegen die motie te stemmen?

jazekerhoor | 17-10-15 | 20:44

VVD zoekt vooral goedkope arbeiders en meer omzet Unilever. Als dat samen kan gaan met het dienen van de belangen van Shell is de rest onbelangrijk.

Watching the Wheels | 17-10-15 | 20:43

Dat doet de vvd voor het geval dat ze ooit die pedo's van groen-links nog eens nodig mochten krijgen.
Groen-links en pedfilie is een historische combinatie. Geldt ook voor de groenen in het ep (bendit).
Enge mensen.

lustkapper | 17-10-15 | 20:42

Kan iemand mijn uitleggen hoe dit mogelijk is wanneer volgens de Nederlandse wet het praktiseren van pedofilie verboden is? Excuses, ik ben geen jurist.

Huftert | 17-10-15 | 20:42

Ze liegen!
De minister kan kindhuwelijken op dit moment ontbinden indien in strijd met openbare orde. Dat doet hij dus niet! Tekst van Pieter Omzigt op Twitter.

Ze VVD, PvdA, GroenLinks en turken vinden het blijkbaar PRIMA zo.

MarcS | 17-10-15 | 20:41

"door een meerderheid van VVD (!), PvdA, GroenLinks, Kuzu/Öztürk, 50PLUS en Houwers (VVD)."
Mocht de VVD 2 keer stemmen?

francisca van jole | 17-10-15 | 20:41

Wat veelwijverij betreft, ongeveer hetzelfde: "Officieel een verboden en zelfs strafbare praktijk voor autochtone Nederlanders, maar toegestaan voor buitenlanders bij wie bi- of polygamie in hun land van herkomst wettelijk erkend wordt".

ben kokhals | 17-10-15 | 20:41

-weggejorist-

Jeroen65 | 17-10-15 | 20:40

-weggejorist-

der carnavalswiertz | 17-10-15 | 20:38

Bah bah bah was al van plan pvv te stemmen.

der carnavalswiertz | 17-10-15 | 20:38

Is zowiezo al schande en om je dood te schamen dat er nog over gepraat moet worden.

van stampij | 17-10-15 | 20:37

Nou, waar kunnen we eigenlijk nog veilig op stemmen?

Huftert | 17-10-15 | 20:37

Man met kindbruidje? Even maandje of wat opsluiten in een gevangenis. Daar zijn ze dol op pedo's.

Om die ongelooflijk, en terecht, de tyfus te rammen.

En wat een clubje, die VVD; is inderdaad om te kotsen, zo sjiek.

dontworrybehappy | 17-10-15 | 20:37

Even aluhoeden. Het dossier pedofilie en VVD doet altijd automatisch denken aan Demmink c.s. Demminks aanklagers beweren dat Turkije voor Demmink belastend materiaal bezit en daardoor de Nederlandse rechtspraak heeft kunnen beïnvloeden (zaak-Baybasin). Kan er hier ook zo'n connectie zijn? Erdogan is vóór kindbruidjes, want islam, en zie stemgedrag Kuzu/Öztürk. Zit het in het Demmink-pakket of gewoon in het Merkel-pakket (Turkije houdt wat vluchtelingen binnen en krijgt in ruil daarvoor invloed in Europa). Of beide?

de drijfsijs | 17-10-15 | 20:36

Ben blij dat ik nog steeds niet begrijp hoe onmenselijk een politicus kan zijn.

netniet | 17-10-15 | 20:36

kijk, daarom lees ik nou geenstijl.

wolfje21 | 17-10-15 | 20:35

Goed zo. Net zolang vastbijten in deze walgelijke kindermishandeling tot het stopt. Dit alleen is al reden genoeg om nooit meer op de genoemde partijen te stemmen. Anders ben je gewoon medeplichtig.

nietvaneergister | 17-10-15 | 20:35

En Joris Demmink zag dat het goed was...

Feynman | 17-10-15 | 20:33

We hebben toch al een wet waarin staat dat sex met minderjarigen strafbaar is en dat je minstens 16 moet zijn (met instemming van je ouders op die leeftijd) om te mogen trouwen!!! Flapdrollen!!!

Maria.1 | 17-10-15 | 20:33

Walgelijk. Thx VVD.

HetEindeDerTijden | 17-10-15 | 20:32

VVD: partij van pedomanen

Killroy49 | 17-10-15 | 20:31

Mijn geloof is het Kannibalisme.
Moet kunnen toch want cultuur?
Hapje?

Piet Karbiet | 17-10-15 | 20:27

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen