Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Idee! Burgers bepalen bestemming belastinggeld

imgres.jpgOké lui, discussietopic. Allemansvriend Jan Roos twitterde het laatst al: "We moeten eigenlijk de boel hier weer vanaf nul opbouwen. Dit land loopt vast. De politiek roept steeds harder." Er is inderdaad iets goed mis. Joshua Livestro, de stelenaar van Nanninga, stelde onlangs voor het aantal parlementsleden te verdubbelen naar 300. Maar wat te denken van een tegenovergestelde optie? Een systeem waarin het parlement niet langer beslist hoe belastinggeld besteed wordt en zich beperkt tot het bijschaven van wetten. In plaats van 150 parlementariërs zou de Nederlandse beroepsbevolking van 7.3 miljoen hoofden vervolgens zelf kiezen hoe zij hun belastinggeld verdeeld willen zien. Het klinkt vergezocht, maar mits de overheid het niet zelf ontwerpt is een programma waarin Nederlanders hun belastinguitgaven zelf richting de door hun van belang geachte departementen sturen, niet heel ondenkbaar. In plaats van een jaarlijkse verplichte belastingaangifte, een verplichte verdeling van een percentage van het inkomen over de door u sympathiek en nuttig bevonden overheidsinstanties. De gemiddelde Nederlander beschouwt de Nederlandse politiek met een gepaste apathie. Hun geld wordt zonder hun instemming onder dreiging van geweld afgenomen en vervolgens besteed aan doelen die zij in veel gevallen niet onderschrijven. Die shit is fucked up g. Dit alternatieve systeem zou twee voordelen kunnen hebben. Een kleine eeuw etatisme heeft meer kapot gemaakt dan menigeen lief is, maar in deze tijd heeft het Nederlanders vooral van Burgers tot Inwoners gereduceerd. Het echte gevoel van verbondenheid met Nederland is ondermijnd door een bemoeizuchtig en betweterig bestuurlijk apparaat. Veel Nederlanders voelen zich vervreemd van hun land omdat zij, terecht, menen veel te weinig invloed uit te kunnen oefenen op nationale overheidsuitgaven. De notie zelf te kunnen beslissen bij welke overheidsinstanties uw zuurverdiende geld terecht komt, zou dit verweesde gevoel ongedaan kunnen maken. Etatisten zullen aanvoeren dat dit een onsmakelijk eigenbelang in de hand werkt en nationale solidariteit ondermijnt. Maar, ten eerste: als iedereen aan zichzelf denkt, wordt aan iedereen gedacht. Ten tweede is de nationale solidariteit waar etatisten graag mee schermen een afgedwongen solidariteit, wat een contradictio in terminis is. Dit nieuwe systeem zou eenieder in staat stellen fiscaal solidair te zijn met wie en wat hij/zij wil. Verkiezingen zouden verworden van campagnes van politieke partijen, tot campagnes van departementen die de burgers moeten overtuigen van het nut of de noodzaak van hun werk en de efficiëntie van hun methoden. Burgerinitiatieven zullen lobbygroepen opzetten en parallelle campagnes voeren voor hun geliefde departementen. Een dynamiek die het individuele gevoel van verbintenis met het land alsmaar versterkt. Er zouden nog meer variabelen aan dit systeem toegevoegd kunnen worden, zoals de optie om zelf te bepalen hoe hoog het percentage dat u überhaupt afdraagt is, al zou free riding tegengewerkt moeten worden. En zou dit jaarlijks moeten gebeuren, of om de vier jaar zodat departementen (semi) lange-termijn projecten kunnen starten? De vraag of gepensioneerden hier ook aan mee zouden moeten doen is tevens interessant. Een gevaar van dit systeem zou zijn dat departementen die gesneuveld zijn tijdens de laatste "verkiezingen" door omstandigheden ineens toch onmisbaar blijken. Maar, had de kutburger dit dan zelf niet kunnen anticiperen? Is er een dwingende overheid voor nodig om dit te anticiperen? Dat kunnen burgers zelf ook, mits zij zich oprecht betrokken en verbonden voelen met hun land. Het huidige belastingsysteem ondermijnt deze verbintenis. Een nog verdergaand systeem zou de privatisering van overheidsdiensten zijn, maar die optie verdient een nieuwe topic. Laten we eerst eens kauwen op de herverdeling van belastingmiddelendoor burgers.

Reaguursels

Inloggen

De transitie zal niet makkelijk verlopen. De eerste focuspoint zal education zijn van innerlijke verzelfstandiging. Het inzicht dat de individuele vrijheid en onafhankelijkheid afhankelijk is van een kleine groep mensen een waanidee is. En dat deze kleine groep mensen praktisch onmogelijk alle problemen kunnen oplossen. Hierop aansluitend het besef dat datgene waarvoor jij werkt nooit gedeeltelijk zonder jouw toestemming afgestaan kan worden. Dat is gelegaliseerde afpersing.

Maar... er zijn ook genoeg mensen die geloven in dit systeem en dat belasting ( een) morele plicht is. en daar ligt ook een uitdaging.
En ook omdat een aantal mensen ook niet aan bepaalde gemeenschappelijke problemen willen oplossen of over na willen denken.

Voor dit nieuw systeem is het belangrijk om de mensen te laten beseffen dat voor hun eigen vooruitgang hun bijdrage wel noodzakelijk is, al zijn ze uiteindelijk vrij in het uitgeven ervan.
En dan no de details van de technische zaken eromheen.

Zo simpel is t niet. Maar mogelijk moet t wel zijn.
Helaas teveel om nu hier alles te " bespreken.

www.freesocietyproject.com

Rumi | 20-11-14 | 11:30

De transitie zal niet makkelijk verlopen. De eerste focuspoint zal education zijn van innerlijke verzelfstandiging. Het inzicht dat de individuele vrijheid en onafhankelijkheid afhankelijk is van een kleine groep mensen een waanidee is. En dat deze kleine groep mensen praktisch onmogelijk alle problemen kunnen oplossen. Hierop aansluitend het besef dat datgene waarvoor jij werkt nooit gedeeltelijk zonder jouw toestemming afgestaan kan worden. Dat is gelegaliseerde afpersing.

Maar... er zijn ook genoeg mensen die geloven in dit systeem en dat belasting ( een) morele plicht is. en daar ligt ook een uitdaging.
En ook omdat een aantal mensen ook niet aan bepaalde gemeenschappelijke problemen willen oplossen of over na willen denken.

Voor dit nieuw systeem is het belangrijk om de mensen te laten beseffen dat voor hun eigen vooruitgang hun bijdrage wel noodzakelijk is, al zijn ze uiteindelijk vrij in het uitgeven ervan.
En dan no de details van de technische zaken eromheen.

Zo simpel is t niet. Maar mogelijk moet t wel zijn.
Helaas teveel om nu hier alles te " bespreken.

www.freesocietyproject.com

Rumi | 20-11-14 | 11:30

Wereldwijd begint dit idee al vorm te nemen, check de gesprekken die een burger voert met volksvertegenwoordigers:

m.youtube.com/watch?v=9LjDbnnoLTs

Rumi | 20-11-14 | 11:18

Ik heb dit jaaaren geleden (onder een andere naam) al eens uitgebreid betoogd op deze pagina's. Dan uiteraard wel gekoppeld aan een profijtbeginsel, om te voorkomen dat je freeriders krijgt. Niet betalen mag, maar dan heb je ook nergens recht op en mag de overheid voor elke dienst die je wil afnemen ook een (marktconforme) prijs vragen. Kreeg ik niet zoveel bijval voor.

Overigens zijn er ook andere varianten denkbaar, zoals een belastingformulier die je met kruisjes kan invullen voor de departementen/overheidstaken. Een klein aantal er van zouden "fixed" kunnen zijn (ik denk bijv. even rechtspraak) maar de rest volkomen vrij invulbaar. Wil je dat je hele heffing naar de zorg gaat: zet je alleen daar een kruisje. Wil je ook politie en defensie: zet je daar een kruisje. Etc. De hoogte van de bijdrage is dan verder niet onderhandelbaar (idealiter een flat tax.)

Of je bedenkt een systeem van vrijwillige belastingen. Lijkt op het eerste oog ondenkbaar, maar toch zijn er best argumenten waarom dat wel eens zou kunnen werken.
aardbron.nl/vrijwillig-belasting-betal...
Maar ja, dan hou je wel een politieke kaste die blijft bepalen hoe die vrijwillige bijdrage besteed gaat worden.

Stormageddon | 20-11-14 | 03:17

weggekankerde politie = weggepromoveerde politici *autocorrectie uitschakelt*

Reykjavik | 19-11-14 | 21:27

Ik roep al jaren dat 0031 moet worden gerund als een BV. Met een daadwerkelijk competente directieploeg uit het bedrijfsleven aan de leiding (en dat niet weggekankerde politie, maar échte commerciële bobo's). Met een winstverplichting. Een helder jaarverslag, en een heldere jaarplanning waarin keurig op een rijtje staat wat men denkt te gaan doen in dat jaar. Met aandelen voor alle 0031'ers. Elke keer weer krijg ik een bak met zand over me gestort als ik hier over begin op politieke meetings, in het cafe, of waar dan ook. Maar potdomme, is het nou zo moeilijk?

Reykjavik | 19-11-14 | 21:26

Met 60% tokkies en graaiers in dit land lijkt met dit een super plan. Doen!! */gaat koffers alvast inpakken/*

manonamission | 19-11-14 | 20:11

Ja tuurlijk joh, laat iedereen zelf beslissen wat er met zijn/haar belasting centjes gebeurt. Wordt geheid een succes..

manonamission | 19-11-14 | 20:09

Ja tuurlijk joh, laat iedereen zelf beslissen wat er met zijn/haar belasting centjes gebeurt. Wordt geheid een succes..

manonamission | 19-11-14 | 20:08

Overal, in de natuur, zie je terug dat concurrentie ervoor zorgt dat iemand zichzelf wil verbeteren, ontwikkelen, innoveren. Waarom is er dan maar één regering?

CrapoTheGreat | 19-11-14 | 19:08

Een europese democratie probeer daar eens je recht te krijgen kansloos,zelfs de dijs moet slikken en zich terug trekken.

poetsnoet | 19-11-14 | 14:42

Wacht, een democratische oplossing? Nee man, daar doen we hier niet aan, t is hier geen democratie, doe normaal!

Psittaciformes | 19-11-14 | 14:38

Jammer, dit verhaal kennen we nu wel. Had graat een concrete visie gezien icm blockchain technologie(voor bijv, stemmen al dan niet bij proxy) en Git(voor bijv, wetgeving e.d.).

brandhauser | 19-11-14 | 14:15

.. of natuurlijk gewoon het ontstaan van partijen en den haag. Partijen zijn onstaan om zoveel mogelijk invloed te verwerven. De essentie van een direct invloed-systeem is dat je niet wilt dat er invloedsconcentraties bestaan waar je geen grip op hebt, maar dat die juist in zo'n systeem zullen ontstaan door de natuurlijk orderingsmechanisme in een samenleving..

F#ckingAwesome | 19-11-14 | 13:39

Werkt niet. Wanneer je directe invloed geeft wordt ze individueel ingezet op basis van een feedbackloop: eerst geënt op de inviduele waarden, daarna sec de inviduele belangen en tot slot alleen nog om gepolariseerde uiterste vertalingen van je belangen aan een meerderheid te helpen om er maar voor te zorgen dat jet niet het tegengestelde wordt.

Voor referentie: zie het ontbreken van elke vorm van middle-road in willekeurige lokale verkiezingen voor public office in de V.S.

F#ckingAwesome | 19-11-14 | 13:36

nogal een ingewikkeld systeem, het kan heel simpel door eerst met z'n allen te definieren welke taken we bij een staat zouden willen neerleggen en de rest aan de vrije markt overlaten, iets wat hier ook wordt voorgesteld maar dan met departementen die dienstverlening aanbieden ipv bedrijven. Waarom departementen zaken beter zouden kunnen regelen dan bedrijven is mij niet duidelijk en dat is ook nooit gebleken omdat 100% van wat ambtenaren ooit hebben aangeraakt altijd is mislukt.
Wat mij betreft doet de staat enkel veiligheid, want onderwijs, pensioenen, gezondheidszorg, drankgedrag van <18, economie, het verzorgen van radio- en tv uitzendingen, tot wanneer babies met moedermelk worden gezoogd, ontwikkelingshulp, woningbouw en noem maar op zijn geen overheidstaken ook al heeft de staat die naar zich toegetrokken om macht uit te oefenen over de bevolking en als bronnen van belastinginkomsten en baantjes voor de uitverkorenen van het regime.
Verder moeten we van die monsterlijke vertegenwoordigende "democratie" af want op het moment dat je iemand een volmacht geeft om ongecontroleerd 4 jaar lang alles te doen waar hij zin in heeft en als deze "gekozenen" in plaats van te concurreren ook nog eens gaan samenzweren om altijd aan de macht te blijven dan blijf je helemaal machteloos achter

wlodek | 19-11-14 | 13:14

nogal een ingewikkeld systeem, het kan heel simpel door eerst met z'n allen te definieren welke taken we bij een staat zouden willen neerleggen en de rest aan de vrije markt overlaten, iets wat hier ook wordt voorgesteld maar dan met departementen die dienstverlening aanbieden ipv bedrijven. Waarom departementen zaken beter zouden kunnen regelen dan bedrijven is mij niet duidelijk en dat is ook nooit gebleken omdat 100% van wat ambtenaren ooit hebben aangeraakt altijd is mislukt.
Wat mij betreft doet de staat enkel veiligheid, want onderwijs, pensioenen, gezondheidszorg, drankgedrag van <18, economie, het verzorgen van radio- en tv uitzendingen, tot wanneer babies met moedermelk worden gezoogd, ontwikkelingshulp, woningbouw en noem maar op zijn geen overheidstaken ook al heeft de staat die naar zich toegetrokken om macht uit te oefenen over de bevolking en als bronnen van belastinginkomsten en baantjes voor de uitverkorenen van het regime.
Verder moeten we van die monsterlijke vertegenwoordigende "democratie" af want op het moment dat je iemand een volmacht geeft om ongecontroleerd 4 jaar lang alles te doen waar hij zin in heeft en als deze "gekozenen" in plaats van te concurreren ook nog eens gaan samenzweren om altijd aan de macht te blijven dan blijf je helemaal machteloos achter

wlodek | 19-11-14 | 13:13

Sir Nastian | 19-11-14 | 10:59
.
- "bewustzijn zit ons in de weg, willen zorgen voor de zwakke, levend houden van de ouderen, pamperem van minderheden (niet alleen allochtonen). Het zit in de mens, en daarom gaat het nooit wat met ons worden. Accepteer dat dat zo is en zorg voor jezelf en voor een gelukkig leven, heb je veel meer aan."
.
Het zit juist NIET in de mens om voor anderen te zorgen. Was dat namelijk wel zo, dan had je natuurlijk geen overheid nodig om burgers te beroven in naam der minder productieven, maar had een systeem van vrijwillig bijdrages (voor een sociaal stelsel en zorg) afdoende geweest.
.
Als belasting betalen of niet morgen een vrijwillige keuze zou zijn, dan zou 90% van de reaguurders weinig tot geen enkele belasting betalen. Beeld het maar in... Dat er op uw belastingformulier twee hokjes staan: A) "Ja, ik draag graag vrijwillig bedrag "..." bij aan de samenleving" en B) "Nee, ik wens geen gebruik van de services van de staat der Nederlanden te gebruiken". Op zeker!! Meer dan 90% hier zou voor B gaan.
.
Dat zegt alles over de wenselijkheid van het huidige systeem, de moraliteit van de gemiddelde Nederlander en de totale schizofrenie die in dit volk is gekropen: "Ja ik wil een enorme verzorgingsstaat, maar nee, er vrijwillig voor betalen zou ik niet. Dat mag een ander doen."
.
Nederland is moreel, cultureel en ook financieel compleet failliet. We WILLEN helemaal niet voor anderen zorgen. Die zogenaamde "solidariteit" of "sociaal zijn" is slechts de rationalisatie die velen gebruiken om maar niet onder ogen te hoeven zien dat men een slaaf van de Staat der Nederlanden is en/of om de eigen abjecte mentaliteit van recht menen te hebben op van alles zonder er zelf voor te hoeven betalen te rechtvaardigen...
.
Een volk van slapjanussen, zelfbedriegers, hypocrieten, verantwoordingsafschuivers, kleptocraten en vrijwillige slaven: Hence, de Nederlanders anno 2014. Onze voorouders zouden zich omdraaien in het graf bij het aanschouwen van dit -in overtal- walgelijk laffe volk.

De Libertariër | 19-11-14 | 12:51

Social Crowd Politics wordt het helemaal in 2015..

MonsantoSucks | 19-11-14 | 12:23

Don't underestimate the power of stupid people in large groups.

Dan krijgen we de afschaffing van de hondenbelasting, forse verhoging van de uitkeringen en huursubsidies, meer subsidies voor de bouw van Moskeeën en afschaffen van accijns op brandstof.

Met andere woorden, Nedereland binnen 10 jaar compleet aan de afgrond en heel Tokkie-Nederland over de zeik omdat er geen centjes meer zijn.

Het is heel triest, maar soms moet je de mens tegen zichzelf in bescherming nemen.

Threesixty | 19-11-14 | 12:12

Is een strak plan Laten we beginnen met Ontwikkelings Samenwerking. Iedereen mag in zijn blauwe enveloppe aangeven hoeveel hij/zij wenst te doneren aan deze instelling. Dus geen percentage meer van het BNP maar gewoon geef wat je wilt missen.

Lichtstadfan | 19-11-14 | 11:53

Ben ook van mening dat wat naar een politiek moeten waar we niet op partijen maar op punten kunnen stemmen die voorgedragen worden door politieke partijen. Want er zijn zat mensen die met een punt eens zijn van een andere partij dan waar ze op stemmen.

Zelfde voor het belastinggeld van de werkende Nederlander. Heb liever dat geld besteed worden aan bv de ouderenzorg dan aan een eekhoornbrug van 5 ton waar nog nooit een eekhoorn gebruikt van gemaakt heeft.

vinzDH | 19-11-14 | 11:29

Slecht plan. Er zijn nu al teveel tokkies en domme mensen met stemrecht. Het huidige systeem is kut, maar mensen zonder verstand zeggenschap over belangen geven die zij totaal niet bevatten is nog kutter. Daarnaast: ijzeren wet van de oligarchie.

bewustzijn zit ons in de weg, willen zorgen voor de zwakke, levend houden van de ouderen, pamperem van minderheden (niet alleen allochtonen). Het zit in de mens, en daarom gaat het nooit wat met ons worden. Accepteer dat dat zo is en zorg voor jezelf en voor een gelukkig leven, heb je veel meer aan.

Sir Nastian | 19-11-14 | 10:59

De onmetelijke achterlijkheid van dit plan is nauwelijks in woorden uit te drukken.
.
Voorbeelden?
- De zwarte pietendiscussie geeft al genoeg aan op welke idiote manier in dit land ' het volk' met ' een mening' daar niet mee om kan gaan.En dat volk moet dan over geld gaan?
- als er 1 groep is die aantoonbaar niet met geld kan omgaan zijn het de Nederlandse huishoudens wel. Kijk voor de lol even naar de hypotheekschuld, m.n. de tokkiehypotheken, en bedenk dan dat dat volk ook over de aflossing, het forfait en de aftrek zou mogen beslissen. Brrrrr.
- het ENIGE FINANCIELE probleem in dit land is dat we meer uitgeven dan dat er binnen komt. Dan moet je dus gewoon minder uitgeven en/ of zorgen dat er meer binnenkomt. Dat weet iedereen met een huishoudboekje of een bankrekening Dat heeft dus niets met verdeling te maken maar met mentaliteit.

Deus Absurdia | 19-11-14 | 10:59

Goed plan. Zijn we af van die hoge bedragen, die weggegooid worden naar zielige mensen en de EUSSR met die sneue mensen. Ook het beperken van import van kanslozen zou ook helpen. We hebben toch ontwikkelingssamenwerking, die in die landen hulp biedt. Waarom komen ze dan toch hierheen. Of steken de potentaten terplekke en de NGO's de poen in de zak.

Rest In Privacy | 19-11-14 | 10:31

Eén woord: - Kiesdrempel ! -
.
Het probleem is nu vooral dat al die (kleine) partijen hun zegje willen doen en iedereen rekening met elkaar dient te houden om wat voor elkaar te krijgen. Door het aantal partijen terug te dringen (met een kiesdrempel van bijvoorbeeld minimaal 3% van de stemmen), blijven er alleen grotere partijen over en kunnen er weer productieve coalities gevormd worden. Er moeten weer knopen worden doorgehakt!

kornexz | 19-11-14 | 10:18

@suvois | 19-11-14 | 09:49

Prachtig filmpje is dat toch....!! Vooral de kop van de man naast Manders die nagenoeg ontploft van woede, in het begrip dat hij werkelijk geen enkel zinvol argument tegen de stelling van Manders in kan brengen, omdat Manders volkomen gelijk heeft... Prachtig.
.
Maar inderdaad. Belasting IS diefstal. De overheid IS een criminele organisatie. En alle goede bedoelingen van de auteur ten spijt, ook dit voorstel (zelf stemmen over geld dat van je gestolen wordt), is nog steeds van een afgrijselijke moraliteit.
.
En dat staat nog los bezien van de praktische kant van deze discussie! Alsof er ook maar 1 van de huidige 150 socialisten in de huidige Tweede Kamer is die er langer dan een seconde over na zal denken om dit in te voeren... LOL!
.
De goede bedoelingen van de auteur ten spijt, het enige werkelijke(!) alternatief voor een overheid 1.0 is een overheid 0.0. In het geheel afschaffen deze criminele organisatie!

De Libertariër | 19-11-14 | 10:15

-Badderbeest!-
Wat ik wil zeggen is - laten we weten vooraf wat we wel aankunnen. Asielzoekers komen en gaan, maar eerst laten we plek crieeren voor 'X' aantal en daarna moeten de rest asiel ergens anders aanvragen. Momenteel staan dure weekend kampings VOL met asielzoekers want de overheid heeft geen plek ze. Een asielzoeker komt hier omdat zijn eigen situatie naar de klote is gegaan, Ok. Wij moeten wel helpen, maar we kunnen NIET iedereen helpen. Als we voor 'X' aantal heel goed kunnen zorgen, is dat mooi. Maar om de al overbelaste asielcentrums extra te belasten en de medewerkers gek maken met duizenden extra mensen waar ze niet op hebben gerekend, is een recept voor een rampspoed.

misterbigmouth | 19-11-14 | 10:12

Belgie, Denemarken, Noorwegen en Zwitserland zijn de landen om te bestuderen. Noorwegen heeft olie en enorme welvaart.Hoge belastingen. Maakt niet uit, ze houden bakken over. Denemarken vergelijkbaar systeem zonder de olie, hoge belastingen. Belgie vergelijkbaar systeem zonder olie hoge belastingen. Zwitserland lage belastingen. Hoge welvaart. Het is natuurlijk lastig te vergelijken. Mijn voorkeur gaat uit naar het Zwitserse systeem. Lage belasting hoge eigen verantwoordelijkheid. Goede vertegenwoordiging van de burgerstem in het bestuur. De solidariteit is prima geregeld. Waarom denk je dat het gros van de Portugezen in Zwitserland werkt?

ristretto | 19-11-14 | 10:11

Mijn idee!

Hobbykip | 19-11-14 | 09:59

Het juist straffen van politici na wanbeleid werkt beter lijkt me.

Aart Z. | 19-11-14 | 09:57

misterbigmouth | 19-11-14 | 09:43
-
De invoer van asielzoekers moet je beperken tot hetzelfde niveau van de uitvoer van asielzoekers. Kan het nooit een probleem worden. Het principe van de parkeergarage.

Badderbeest! | 19-11-14 | 09:49

p.s. 13 miljard lastenverlichting = € 1860,- per werkende per jaar. Heb je meteen het duizendje van Rutte en het kwartje van kok en nog een extraatje te pakken.

Badderbeest! | 19-11-14 | 09:45

1. Zorg & Kinderopvang(een gezond volk kan beter en langer werken, kinderopvang moet gratis zijn voor iedereen die werkt)
2. Veiligheid en Defensie
3. Onderwijs
4. Infrastructuur
5. Terugtreden uit EU, maar hou een vrijhandel binnen EEA (European Economic Area)
6. Azielzoeker aantal beperken tot 4000 per jaar
7. Afschaffen van schijnhuwelijken AKA 'gezinshereniging'
8. Landelijk toets voor alle immigranten die 10+ jr in Nederland wonen. Als ze nog nooit gewerkt hebben of een geen vloeiend NLs spreken, meteen een bus in met kids en kleding en het land uit. EINDE VERHAAL!
9. Effectieve straffen voor criminelen (werkkamp, verplicht onderwijs)
10. ALLE banken overnemen, consolideren, nationaliseren en alle ouwe Bobos eruit gooien. De banken laten runnen door jong en intelligente afgestudeerden die willen werken voor een mooie salaris (1.5 ton max) en geen bonussen.
11. Variabel rente en hypotheekaftrek afschaffen. Alles op 3.5% gooien (hypotheken, leningen, creditcards)
12. KLM en Post NL nationaliseren.
13. Herinvoeren van dienstplicht
14. Alle grote beslissingen van nationale belang moeten eerst via referena (troepen naar oorlog sturen etc)
15. Om een politieke partij te vormen moet je op zn minst 50 zetels hebben. Het volk moet blijven stemmen tot wij tot 2 partijen komen. Op deze manier weet de kiezer precies wat hij krijgt voor 4jr, links of rechts - maar geen mix! (het is zoooo ongeloofwaardig dat Rutten en Samson elkaar vermoorden tijdens de debatten, om vervolgens samen in 1 bed te gaan liggen. De kiezer wordt zwaar in de maling genomen en dit moet stoppen)
16. Geen kindertoeslag of uitkeringen naar het buitenland sturen. Je woont HIER of DAAR!
17. Geld die naar ontwikkelingslanden gaat moet worden uitgegeven door een NLs ambtenaar ter plekke. Het moet afgelopen zijn met het pompen van tientallen miljoenen in ziekenhuizen in Afrika die niet eens bestaan of luchtkastelen bouwen.
18. Witteboordencriminaliteit van mensen in posities van invloed keihard straffen (min 10jr) ie: politiek, bankiers, verzekeraars, voorzitters van woningcorporaties
19. Wachtgeld afschaffen
20. Draaideur criminelen (na 4x de fout in gaan) en pedos levenslang opsluiten.

misterbigmouth | 19-11-14 | 09:43

In de nationale pensioenpot zit momenteel ruim 1100 miljard euro en er wordt jaarlijks 25 miljard uitgekeerd aan pensioengerechtigden.
-
De nationale staatsschuld bedraagt momenteel 460 miljard euro. En er wordt jaarlijks 11 miljard uitgekeerd aan de houders van het schuldpapier (veelal buitenlandse investeerder, dus een vlucht van NL welvaart naar buitenlandse mogendheden)
-
De Nederlandse hypotheekschuld bedraagt momenteel 670 miljard euro. En er wordt, uitgaande van een gemiddeld rentepercentage van 4% 27 miljard aan de uitlenende banken gegireerd.
-
Als we deze drie zaken zouden combineren, en de pensioentegoeden worden genationaliseerd waarmee direct de staatsschuld en hypotheekschulden in één klap vervallen aan de genationaliseerde pensioenpot. Zijn we per direct van onze schulden af en blijft er netto 13 miljard per jaar over voor lastenverlichting en houden we onze eurootjes netjes waar ze horen; binnen de landsgrenzen wat weer zorgt voor meer welvaart in eigen land.

Badderbeest! | 19-11-14 | 09:42

Een Utopie, gaat niet gebeuren. Een paar DWDD afleveringen en er gaat een miljoenmiljard naar het onderwijs en geen cent meer naar defensie. Kan natuurlijk niet he. Wat beter werkt (denk ik) is zoveel mogelijk geld terugleiden naar de portemonaiie van de belastingbetaler. Sommige zaken kunnen beter bij een ministerie blijven, maar veel zaken kunnen veel beter door de burgerij zelf worden geregeld. Misschhien wel de meest sprekende voorbeelden;
-
1) Nu rooft de belastingdienst ook eurootjes bij de burgerij weg bestemd voor ontwikkelingssamenwerking en ondersteuning van goede doelen. Vervolgens gaan duizenden ambtenaren en politici zich (tegen betaling van dikke salarii) bezighouden met het verdelen van deze pot geld. Alsof de burger niet zelf en zonder tussenkomst van geldverslindende ambtenarenapparaten kan beslissen OF en zo ja WIE hij wat extra geld wil toestoppen.
-
2) Nu rooft de belastingdienst ook eurootjes bij de burgerij weg bestemd voor ondersteuning van kunst en cultuur. Vervolgens gaan duizenden ambtenaren en politici zich (tegen betaling van dikke salarii) bezighouden met het verdelen van deze pot geld. Alsof de burger niet zelf en zonder tussenkomst van geldverslindende ambtenarenapparaten kan beslissen WELKE kunst hij mooi vindt en welke kunstenaar en cultuurinstelling dus de verkoop van een museumkaartje danwel aanschaf van een kunstwerk waardig is.

Badderbeest! | 19-11-14 | 09:18

Belasting is diefstal.
Bepalen hoe je bestolen wordt en waar de dief het geld aan uitgeeft is immoreel.
.
Dat het minder slecht is dan wat er nu gebeurt maakt de dode mus nog geen sierlijke paradijsvogel.

Torero | 19-11-14 | 08:54

RoBD=Skullfucker | 18-11-14 | 23:37
Er zitten uiteraard nog wat verbeter punten aan, zodat je niet een rijke groep krijgt die aan de macht zit. Maar het gaat om het idee uiteraard. Je kunt bijvoorbeeld stellen dat reaguurders een fictief inkomen erbij verdienen als correctie.

ho4x | 19-11-14 | 08:47

Terug naar het census kiesrecht dus?

TheStef | 19-11-14 | 08:40

Het huidige stelsel is 'zo slecht nog niet'. Het grootste probleem momenteel is dat het geld dat vaak voor bepaalde doeleinden gebruikt dient te worden, verdwijnen in bonussen voor directieleden/bestuurders, 'nieuwe' kunstgebouwen die als kantoor worden gebruikt met giga slechte ruimte indeling en lease auto's.

Zodra er ergens geld op moet worden ingekort (lees: bezuinigd), dan wordt niet een stop gezet op de royale bonussen voor directieleden/bestuurders, de gigantische nutteloze gebouwen en peperdure lease auto's, nee, dan wordt er gekort op het aantal personeel en kan de directie lekker blijven rijden en wonen in waar ze al zo lekker gewend aan zijn met behoudt van salaris.

Deze mensen hebben een soort 'survival of the fittest' idee in hun kop zitten en verdelen (hoe sterk ze ook voor een 'sociale' partij vaak zijn) komt niet in ze op. Ze voelen zichzelf boven het plebs verheven. Ze willen zelf niet een normaal salaris voor hun werkzaamheden verdienen want dat zou niet kunnen want moeilijke baan en [insert nog meer nutteloze argumenten].

LangeTijdGeleden | 19-11-14 | 08:13

Als men nu eindelijk eens een keer op de juiste partij stemt, dat bepaalt men al waar het belastinggeld heen gaat.

Rampstad | 19-11-14 | 08:13

Het partijen stelsel is achterhaald. Eclecticisme viert hoogtij. Communicatietechnologie is zo ver dat een veelheid aan referenda haalbaar is. Niets staat ons in de weg de macht terug te geven aan het volk. Als eerste wil ik voorstellen Friesland zelfstandig te maken.

3Xniks | 19-11-14 | 08:12

Denk dat ontwikkelingshulp, subsidies op kunst en cultuur en subsidies aan de hele PvdA zieligheids industrie/ instanties kunnen worden terug gebracht met een factor 90 danwel afgeschaft. Zorg, veligheid en onderwijs opvoeren en het land wordt beter je zult zien.

FinFucker | 19-11-14 | 08:10

Beter is om de belastingen te verlagen en de kosten voor levensonderhoud te verlagen.
Dat stimuleert de economie en daarmee komen er meer opbrengsten in de staatskas. Laat de Belgen en de Duitsers maar hier hun boodschappen komen doen omdat het goedkoper is.
Ontwikkelingshulp is goed, maar men moet het ook niet overdrijven (pak Ploumen die portefeuille af!).

Maria.1 | 19-11-14 | 08:07

Tsja, elke vier jaar kan er gewoon gestemd worden. Blijkbaar is dat voor veel mensen al te lastig. Het idee van Spartacus is dus redelijk stompzinnig. Beetje met de SBS6 kijkers stemmen op onderwerpen waar ze geen verstand van hebben met de waan van de dag.

Chow | 19-11-14 | 08:04

bij elk stembiljet een multiple choice lijstje, apart, met bsn nummer, waarop men ten hoogste 3 vakjes mag aankruisen naar welke ministeries/departementen tot de volgende verkiezingen uw belastinggeld niet naar toe mag.

CynicalBastard | 19-11-14 | 08:03

Er wordt hier gesteld dat 90% van de mensen dom dan wel debiel is. Ik durf te stellen op basis van dit artikel dat Spartacus niet bij de overige 10% hoort.

roze_bril | 19-11-14 | 07:47

Je moet op je belastingaangifte de mogelijkheid krijgen om aan te geven of je bv. wel of geen ontwikkelingshulp wilt geven. Kun je zelf de hoogte bepalen. Bij nul bijdrage scheelt dat al ongeveer 650,- per persoon per jaar. nl.wikipedia.org/wiki/Ontwikkelingshul... geld wat dan binnenkomt is van naieve en bevlogen mensen en dat delen ze dan maar uit. Van mij mogen ze. Afschaffen die opgelegde graaisolidariteit met jan en alleman.
Geld wat Nederland voor zijn eigen economie beter kan gebruiken en de mensen hier eindelijk wat lucht geeft.

ja,diedus! | 19-11-14 | 07:40

Sommige reaguurders vinden het volk te dom om over besteding van belastinggeld te gaan. Welnu, deze hele ellende *is* veroorzaakt door burgers, middels hun idiote stemgedrag. Men trapt massaal in praatjes van psycho Samsom, en eurofiel Pechtold, en laat zich (van eigen belastinggeld) indoctrineren door de staatstelevisie (bv. het structureel kapotdemoniseren van Wilders).
Men heeft massaal gestemd op de makers van het Kontneukakkoord. En wordt dan boos als men in de kont geneukt wordt.
Ieder volk krijgt de leiders die het verdient.
Mocht u uw leven willen beteren: stem PVV.

Bellabella* | 19-11-14 | 07:38

Lijkt me een uitstekend idee! Eerst bepalen wat nou euigenlijk overheidstaken zijn en voor mij is dat bv. GEEN ontwikkelingsgeld: Dat geven we vanwege ons geweten en wat mij betreft is geweten hartstikke prive. Prive mag je geven wat je wilt maar dat is een overheidstaak. Vervolgens de economische kanker van de concurrentievervalsende en niet controleerbare subsidies afschafefn, maar dan ook alle subsidies. de HRA en alle toeslagen afbouwen. Wil je inkomenspolitiek? Ok, maar dan alleen de rijksoverheid en via de belastingen. Moet je eens kijken hoeveel simpeler onze samenleving gaat worden....

Big Swinging Dick | 19-11-14 | 07:22

Ot: schrijnend dat de politiek pas wakker wordt als hun eigen naasten in een een verpleegtehuis liggen .....

ITEACHYOU | 19-11-14 | 07:10

Waar het belastinggeld naar toe gaat wordt mede bepaalt door de verkiezingsprogramma van de partijen waar je op stemt. Maar helaas wordt datzelfde verkiezingsprogramma na 21:00 uur op de verkiezingsavond in de prullenmand gegooid!

Machoclown | 19-11-14 | 06:41

Ik lees diverse reacties waarin wordt gesteld, dat 90% van de bevolking debiel is.
In die zin is het huidige stelsel toch een redelijke afspiegeling van die bevolking? So what's the problem?

Het gaat dan dus eigenlijk maar om een kleine marge van 10% parlementariërs die ook debiel is - wat het totaal brengt op 100% - terwijl 10% van de bevolking dat niet is?
Beetje spijkers op laag water.

2BOrNot2B | 19-11-14 | 05:26

@necrosis | 19-11-14 | 01:48
En lollig moeten we zeker van tijd tot tijd zijn. Humor is de genezing voor veel ziektes.
Oeps, de telbel gaat: biermannetje is aan gekomen. Komt helaas niet meer door de schoorsteen.

Rest In Privacy | 19-11-14 | 03:21

Laat de netto-belastingbetalende Nederlander tijdens zijn belastingaangifte deels bepalen waar zijn centen aan uitgegeven mogen worden.

Het lijkt mij echter geen goed plan om het volk volledige zeggenschap te geven over de gelden van het rijk. Niet voor niets zitten wij al decennia opgescheept met grachtengordelpartijen, salonliberalen en gristengekkies. Het volk is simpelweg te dom om juiste politieke beslissingen te maken.

Je moet er toch niet aan denken dat de Quincy Gario's, Marcel van Dams, Paul de Leeuws, Greta Duisenbergs en meer van dat soort proleten (die de meerderheid vormen in ons kikkerlandje) het hoogste woord krijgen.

Omkoal | 19-11-14 | 03:12

Op de valreep nog maar even een puntje qua taxpoet verbranden:
Schaf wachtgeld af en geef de aanspraakmakenden WW met maximale duur en maximale hoogte.
Na de maximale duur geen ander werk ('vriendenbaantje')?
Direct naar de bijstand!
Met alle verplichtingen van dien.

necrosis | 19-11-14 | 03:01

@necrosis | 19-11-14 | 02:36
Ja, een nachtwinkel is slechts 250 meter hier vandaan. Maar die is om 01:00 dicht --> Amsterdam = Metropool haha.
*telefoonlijst voor Zwarte-Piet-biermannetje opzoeken doet*

Rest In Privacy | 19-11-14 | 02:50

@Willem_Oltmans | 19-11-14 | 02:28
Constructieve bijdrage... ooit van gehoord? Mag ook humor zijn hoor.

INH.30CL | 19-11-14 | 02:43

@Willem_Oltmans | 19-11-14 | 02:28
Ik dank u hartelijk voor uw bijdrage. Er zouden meer mensen als u moeten zijn. /not modus uit

Rest In Privacy | 19-11-14 | 02:39

@Willem_Oltmans | 19-11-14 | 02:28
Ik zou de huisregels eens lezen, ui!

necrosis | 19-11-14 | 02:37

@McMarx | 19-11-14 | 02:29
Zit er geen nachtwinkel in de buurt?
Overigens; bij een 24-uurs economie, horen 24-uurs supermarkten.
Alleen weet ik even niet hoe dit te rijmen met onze alternatieve taxpoetverdeling......

necrosis | 19-11-14 | 02:36

@VerenigingVanDieven | 19-11-14 | 01:39
En @necrosis.
Er is niks mis mee om LOL te hebben terwijl de wereld ten onder gaat. Dat doet de wereld al sinds haar ontstaan. Heerlijk om dit mee te mogen maken.
Het bier is helaas op voor vandaag.

Rest In Privacy | 19-11-14 | 02:29

-weggejorist-

Willem_Oltmans | 19-11-14 | 02:28

Nederland kan ook, moet ook, een man op de maan zetten!

SaintNick | 19-11-14 | 02:28

Al zou ik, na al die jaren van noodgedwongen afdragen aan bestuurlijke en politieke onkunde, onmacht en wanbeleid, alleen maar eindelijk eens mogen zeggen waar mijn geld NIET heen mag. De overheid kan met zeker 60% krimpen en we zouden er alleen maar beter van worden.

Elessir | 19-11-14 | 02:20

@INH.30CL | 19-11-14 | 01:58
Wedden dat de verwarming daar ook lekker staat te branden?

necrosis | 19-11-14 | 02:15

@necrosis | 19-11-14 | 01:57
Dat vroeg ik me ook al af bij al die grote gebouwen langs de snelweg hier. Jullie zijn er toch niet?

INH.30CL | 19-11-14 | 01:58

@INH.30CL | 19-11-14 | 01:46
Waarom zou je de buitenverlichting op dit moment aan moeten hebben?
Je zit toch binnen?

necrosis | 19-11-14 | 01:57

@INH.30CL | 19-11-14 | 01:37
Muziekkeuze is persoonlijk, daar blijven we vanaf!

necrosis | 19-11-14 | 01:51

@McMarx | 19-11-14 | 01:36
Onzinnig of niet, het geeft in elk geval ruimte voor lollige comments.

necrosis | 19-11-14 | 01:48

Het kwartje van Kok zou ik mezelf teruggeven om het tekort op mijn persoonlijke begroting weer aan te vullen. De wegenbelasting wil ik graag persoonlijk aanwenden om de kosten van mijn rijkelijk verlichte oprijlaan te dekken, noodzakelijkerwijs staat de helft van de verlichting nu uit wegens een te oude windmolen op mijn terrein die geen subsidie meer verschaft.

INH.30CL | 19-11-14 | 01:46

@McMarx | 19-11-14 | 01:36
Weliswaar meta, maar daardoor correct. We zijn weer een avond van de straat, niet rellend.

VerenigingVanDieven | 19-11-14 | 01:39

Zolang miljoenen mensen met groot gemak in woekerpolisconstructies stappen, en dan vervolgens huiliehuilie doen omdat ze de kleine lettertjes niet begrijpen, vertrouw ik ze voor geen millimeter met iets complex als staatsfinanciën. Weg dus met dat voorstel van Spartacus.
---
Kijk naar de rijkdom van Zwitserland en de belastingdruk aldaar en die van Nederland. Zie daar het bewijs voor de wisdom of the crowd en het gebrek daar aan bij onze zelfbenoemde elite.
tipo | 18-11-14 | 22:36

Kijk je ook even naar de torenhoge kosten voor wonen en levensonderhoud die elk belastingvoordeel weer keurig nivelleren? Broekzak-vestzak. Geld komt uit de zakken van de burger, hoe dan ook. Oh ja, en Zwitserland had pas vanaf 1991 in *alle* kantons algemeen stemrecht voor vrouwen. Een tamelijk bekrompen kutvolkje dus.

---
Jouw keuze, jouw plezier, dan ook jouw lasten.
RoBD=Skullfucker | 18-11-14 | 23:32

Dan na A ook B zeggen en als je op wat voor manier dan ook hulpbehoevend of van anderen afhankelijk bent (en dat moet je ruim nemen, dus ook boodschappen doen, de wegen waar je op rijdt, je providerhelpdesk, ...) de inbreng van *personen jonger dan jijzelf* afwijzen. Laten we een marge van 18 tot 20 jaar inbouwen omdat dat de leeftijd is waarop je op z'n vroegst een klein beetje voor een eigen koter kunt zorgen. En ook niet zeiken over een tsunami van islamisering ten gevolge van geboortepolitiek (mocht je dat soms doen). Succes ermee. Een pil van Drion wil ik je nog wel langsbrengen voor als het allemaal wat te moeilijk wordt op het eind. Ik beschouw mezelf als een fatsoenlijk mens wat dat betreft.

daniel37 | 19-11-14 | 01:38

@necrosis | 19-11-14 | 01:33
In dat geval ben ik graag je secondant!! Alhoewel ik dan wel graag de muziekkeuze in het land wil bepalen om de vrede te bewaren.

INH.30CL | 19-11-14 | 01:37

@necrosis | 19-11-14 | 01:32
Dit brengt mij op de vraag of dit daarom een onzinnig topic is. Zoals je weet; de vraag stellen is 'm beantwoorden.

Rest In Privacy | 19-11-14 | 01:36

@INH.30CL | 19-11-14 | 01:31
Zo'n dictatuur heb ik al eerder voorgesteld, uiteraard met mij als onbetwiste leider.
*gnehe*

necrosis | 19-11-14 | 01:33

@McMarx | 19-11-14 | 01:17
De bedoeling van dit topic is uiteraard dat WIJ ideeën gaan aandragen hoe het geld te besteden.
Misschien moet ik het anders formuleren:
We halen het geld weg bij islamitisch onderwijs, en verheffen horizontaal filmen als verplicht vak op de middelbare school.
Lesmateriaal is niet duur, tenslotte heeft iedere puistenpuber tegenwoordig een smartphone.
Uiteraard een zeer aantrekkelijke, iets oudere dame als lerares.
Ik kan niet wachten op het resultaat.....

necrosis | 19-11-14 | 01:32

@Fijnstoffer | 18-11-14 | 22:27
Dan moet je een dictatuur beginnen voor enig kans van slagen. Laat mij dan maar Anarchist blijven.

INH.30CL | 19-11-14 | 01:31

@necrosis | 19-11-14 | 01:04
Met zo'n idee van goede wil is de ellende waar we nu in zitten ooit begonnen. Bezint eer ge begint.

Rest In Privacy | 19-11-14 | 01:17

Vergeleken met de grote denker Spartacus is Thorbecke toch maar een goedwillende amateur.

De Geus | 19-11-14 | 01:13

@michello | 19-11-14 | 00:43
Mijn bedoeling is niet om u te beledigen. Er zouden meer mensen als u moeten zijn.

VerenigingVanDieven | 19-11-14 | 01:04

Ik zou in ieder geval een paar miljoen uittrekken om mensen te leren om horizontaal te filmen....

necrosis | 19-11-14 | 01:04

*burger

Jackanders | 19-11-14 | 00:58

Leuk idee, zeventig jaar te laat.
Klaploopistan is reeds decennia een feit, dus van de gemiddelde burgen kan nooit veel goeds meer komen.

Jackanders | 19-11-14 | 00:57

@VerenigingVanDieven | 19-11-14 | 00:22
Nou goed, dit is een discussietopic over hoe de burger het geld zou verdelen, da's net zo utopisch dan heh.
Je hebt gelijk, in de realiteit is dit wellicht naïef. Maar het idee is an sich niet dom.

@necrosis | 19-11-14 | 00:23
Zo'n instituut kost geld, maar dat instituut wordt natuurlijk opgezet om de uitgaven te beperken. Per saldo moeten we er wel wat mee opschieten natuurlijk. Ik wil niet controleren met als doel "het controleren". Nee, ik wil dat de burger kan meekijken waar het geld aan wordt uitgegeven en hoeveel. Ik wil dat experts zich kunnen buigen over die uitgaven en ik wil dat er kritiek komt, met verbetering als doel. Afgezien dat ik vind dat de burger moet weten waar het geld naartoe gaat, heb ik een sterk vermoeden dat er eens een paar punten op de i moeten worden gezet qua uitgaven van de Overheid, landelijk én gemeentelijk. En dan vooral aan de 'zachte kant' van de overheid.

michello | 19-11-14 | 00:43

Zelfs de familie Tokkie moet het beter kunnen dan dit kabinet en de zittende politici.
De Tweede Kamer hoort een soort van afspiegeling te zijn van onze samenleving.
Klaarblijkelijk is dus heel Nederland academisch onderlegd...

Ommezwaai | 19-11-14 | 00:40

Ik heb ineens zin om patat te gaan bakken. Hoe zou dat nou komen?

Rest In Privacy | 19-11-14 | 00:35

@restman | 19-11-14 | 00:26
Wat was jouw eindcijfer voor Nederlands, als ik zo vrij mag zijn?

necrosis | 19-11-14 | 00:34

En ik wil de rottende kwartjes terug van Kok. Aan het begin van ambtstermijn heeft de liegende ex-vakbondsleider nog gezegd, het komt alles weer goed, iedere Nederlander krijgt zijn kwartje terug. Politici zijn potentiele beroepsleugenaars

restman | 19-11-14 | 00:27

Het enigste wat de Nederlander als anbtwoord over de politiek geeft: het komt allemaal goed. Maar niets komt goed. De sukkels die niets in hun leven bereikt hebben, gaan in de politiek, dus m.a.w. 90% van de bevolking is frbierl aangezien het geen interesse toont wat in het land gebeurd

restman | 19-11-14 | 00:26

het klinkt aantrekkelijk maar is ook wel gevaarlijk. De kans dat in deze tijd iedereen een "ministerie voor Sint en Piet (zwart!!!!)" wil is te groot.

jan-lul-de-behanger | 19-11-14 | 00:25

@Fijnstoffer | 18-11-14 | 22:27
Hear hear!

Parsons | 19-11-14 | 00:24

@michello | 19-11-14 | 00:19
Wat denk je dat een controle-instituut kost?
Denk aan overheadkosten, een directeur (5 ton op jaarbasis) plus niet nader te specificeren kosten.
Het is een stuk goedkoper om 'de sinterklazen' uit de coalitie te trappen, zoals Ploumen.

necrosis | 19-11-14 | 00:23

@michello | 19-11-14 | 00:19
Jij bent zeker nog jong? Je naiviteit is aanstekelijk. De overheid laat zich nooit macht uit handen geven, tenzij door geweld.

VerenigingVanDieven | 19-11-14 | 00:22

De Overheid heeft monopolie.
Dat is het probleem.

De oplossing is lik op stuk controle en verantwoording afleggen door en aan de burger, middels een daartoe opgericht controle-instituut en meekijk-software. Meekijken over de schouder van de Overheid.
Lijkt mij niet meer dan normaal.
Tenslotte is het belastinggeld van ons allemaal en de Overheid kijkt toch óók bij de burger op z'n loonstrook en bankrekening??

michello | 19-11-14 | 00:19

Er zijn vast wel mensen die dit geloven,ik niet.

newray | 19-11-14 | 00:16

@pinda | 18-11-14 | 21:49
.
Volgens u is 60% van de Nederlanders debiel...? U is een optimist! Maak er maar 90% van, dan kan het alleen maar meevallen!

Brou Is Back | 19-11-14 | 00:13

Ik wil eerst mijn €1000 die Rutte beloofd had, en die vele kwartjes van Kok die mij zijn ontstolen aan de pomp terug.

necrosis | 19-11-14 | 00:09

gewoon op het belasting formulier een aantal hokjes maken die je kan aankruisen als je er belasting geld voor over hebt + het bedrag dat je wil betalen.
-ontwikkelingshulp (ja/nee)
-afdrachten naar brussel (ja/nee)
-flits politie (ja/nee)
-import van stemvee (ja/nee)
-Windmolensubsidie (ja/nee)
-Mitsibushi Outlander Subsidie (ja/nee)
-Turkse (Islam)-Verenigingen Subsidie (ja/nee)

denoorman | 19-11-14 | 00:00

"Een kleine eeuw etatisme heeft meer kapot gemaakt dan menigeen lief is, maar in deze tijd heeft het Nederlanders vooral van Burgers tot Inwoners gereduceerd."

U bent niet tot inwoner gereduceerd, neen, het is vele malen erger dan dat. U bent namelijk tot onderdaan gereduceerd. In een democratie is het de taak van de burger om de overheid te controleren. In deze tijd is het echter volledig omgedraaid, de overheid controleert u. Waar heeft u met uw leasebak gereden, wanneer bent u de grens over gegaan, welke sites bezoekt u op het internet, hoeveel geld staat er op uw bankrekening en zo kan het lijstje nog wel even doorgaan. De democratie op zijn kop. Dit land is heel erg eng aan het worden. Het nivelleren is bijna Marxistisch aan het worden. Denkt u echt dat het zo ver komt dat deze maatschappij waarin u tot volledig gecontroleerde (s)laaf bent gedegradeerd het u toe zal staan om te bepalen waar het geld dat van u wordt geroofd aan wordt uitgegeven? Zolang het merendeel van de laven hier niets aan wil veranderen leven wij onder de dictatuur van de minderheid (en dan laat ik de ZP discussie maar achterwege) is uw burgerschap geen knip voor de vinger meer waard. Gij Laaf!

Pieter Bas | 18-11-14 | 23:58

Als wij nou zelf eens mogen bepalen hoe wij ons eigen geld uitgeven.

"Daar wij van mening zijn dat alle mensen recht hebben op de vruchten van hun arbeid wijzen wij alle overheidsmaatregelen af die bestaan uit het onder dwang verkrijgen van geld of goederen van individuen."

www.libertarischepartij.nl/partij-prog...

Balk-in-je-oog | 18-11-14 | 23:54

@mr. coffee | 18-11-14 | 23:42
Een partij die het uitkeringsstelsel wil versoberen zal niet op een warm onthaal kunnen rekenen bij uitkeringsgerechtigde stemmers, is dat nou zo moeilijk?

En wat betreft uw opmerking van 23:43, u kent mij niet persoonlijk. Anders zou u wel anders praten.

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 23:52

Klinkt toch wel eng.. best veel idioten in dit land is een gedachte die regelmatig bij me terugkomt. Aan de andere kant werkt het huidige systeem zeker weten niet, eigen belang, belang van de achterban, partij belang, belang van jan lul de kiezer. In die volgorde.

noerg | 18-11-14 | 23:48

Nou misschien omdat je niet een compleet asociale lul bent die er alleen voor zichzelf en z'n eigen genot is in deze wereld?
VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 23:42

Hahahahahahahahahaha. En dat uit jouw mond.

mr. coffee | 18-11-14 | 23:43

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 23:39
Want? In het verleden hebben ze hun uitkering verzesvoudigd of zo? Wat moet ik mij daar bij voorstellen?

mr. coffee | 18-11-14 | 23:42

@RoBD=Skullfucker | 18-11-14 | 23:32
Waarom je rekening zou moeten houden met mijn kinderen (die ik niet heb) en die van anderen? Nou misschien omdat je niet een compleet asociale lul bent die er alleen voor zichzelf en z'n eigen genot is in deze wereld?

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 23:42

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 23:35
Ik hoop dat jij op deze manier veel reclame blijft maken voor de directe democratie, dat zal de zaak echt ten goede komen lol. Volgens mij zoekt u meer iets van een soort van dictatuur waarin je hele bevolkingsgroepen kan uitsluiten.

mr. coffee | 18-11-14 | 23:39

@mr. coffee | 18-11-14 | 23:34
Wie liegt er nu? Een ieder met gezond verstand kan beredeneren waarom het niet verstanding is mensen die afhankelijk zijn van iets kiesrecht daarover te geven.

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 23:39

Wat een luchtfietserij.

Jan Dribbel | 18-11-14 | 23:37

@ho4x
Kijk, dan worden we regeert door maffialeden, Heineken, het koninklijk huis, de familie dreesman.

Je redenatie is zo, ehhhhh, dat ik een tegenvoorstel wil doen. Bij elk iq-punt boven de 120 een stem, eronder niets.

RoBD=Skullfucker | 18-11-14 | 23:37

LoewieTrompet | 18-11-14 | 23:29
Ik geef 30 euro aan binnenlandse zaken, 20 aan buitenlandse zaken, 13 aan defensie, 18 aan onderwijs , 50 aan zorg en welzijn, 14 algemene zaken, 10 aan sociale zaken, 8 euro aan justitie en 20 euro aan financiën . Zoiets?

ITEACHYOU | 18-11-14 | 23:36

RoBD=Skullfucker | 18-11-14 | 23:32
Alle kindersubsidies schaffen we gelijk als eerste af bij de invoering van directe democratie natuurlijk

mr. coffee | 18-11-14 | 23:36

@mr. coffee | 18-11-14 | 23:31
Het volk zijn de Hollanders. Bedelaars zijn altijd al afhankelijk geweest van aalmoezen. Laten ze daar dankbaar voor zijn en niet teveel praatjes krijgen.

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 23:35

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 23:29
Ik werk. Maak dat wat uit dan?

mr. coffee | 18-11-14 | 23:34

@verenigingvandieren
En waarom zou ik rekening moeten houden met jouw kinderen. Als je voor kids kiest wees dan ook zo stoer om zelf het reële schoolgeld te betalen, weiger zwangerschapsverlof, stuur de kinderbijslag terug miep niet over de staatsschuld.

Jouw keuze, jouw plezier, dan ook jouw lasten.

RoBD=Skullfucker | 18-11-14 | 23:32

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 23:23
Ja hoor. Laten we steuntrekkers en allochtonen maar het stemrecht afpakken.... en dan eerder met droge ogen beweren dat je 'het volk' wil laten spreken want die kennen zelfbehoud. Alleen bepaal jij wie er wel of niet tot 'het volk' behoort. Steuntrekkers en eventueel werkende allochtonen in ieder geval niet.

mr. coffee | 18-11-14 | 23:31

Ik gok op meer geld voor de dierenpolitie

ITEACHYOU | 18-11-14 | 23:30

@koeberg | 18-11-14 | 23:23

Sorry snijverlies. Geen zin om uitputtend afkortingen te strooien. Margepartijen, trouwens... Al zijn CU en GL dat feitelijk ook.

Parel van het Zuiden | 18-11-14 | 23:29

@mr. coffee | 18-11-14 | 23:25
U is niet zelfvoorzienend?

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 23:29

@Duifmans | 18-11-14 | 22:49
1e kamer afschaffen, dat kan niet zomaar. Ze hebben nu de taak om wetten vanuit de 2e kamer te toetsen op haalbaarheid en tegen de grondwet. In onze grondwet wordt Constitutionele toetsing expliciet verboden. Als we dat nou even aanpassen, dan kan die 1e kamer weg.

koeberg | 18-11-14 | 23:29

Dit plan kan! Met een paar simpele systemen kunnen projecten ingediend worden. De belastingbetaler bepaald vervolgens ieder jaar aan welke projecten hij hoeveel geld wil uitgeven. Afhankelijk hoeveel geld een project dat jaar krijgt, gaat het wel of niet door.

LoewieTrompet | 18-11-14 | 23:29

@tipo

1. Als het alleen de belastingbetalers zijn die gaan stemmen, dan is er al sprake van directe democratie. En gezien het stem beeld geeft het bepaald geen vertrouwen.

2. Altijd leuk, voorbeelden die in je voordeel spreken, in een 15 jaar oud verslag. Maar zoek ook Rome, Genua, Detroit, New York, de hele staat Californië eens op. Allemaal failliet omdat ze besloten om de burger rechtstreeks zeggenschap te geven.

RoBD=Skullfucker | 18-11-14 | 23:28

probleem is dat wanneer bijvoorbeeld gezeik is met de administratie van paspoorten ofzo, ineens het jaar erop alle belasting daar naar toe gaat, omdat dat een collectieve irritatie was. Die krijgen dan ineens heel veel geld te veel. Nee het idee is goed, maar ik zou zeggen iets anders vorm geven.

Kater | 18-11-14 | 23:27

Ga eens een jaartje elders, dan besef je wellicht hoe goed het hier geregeld is, tuurlijk, het kan beter. Werken moet lonender, lapzwansen harder worden aangepakt. Minder regels maar wel harder straffen bij misstanden. Minder managers in de zorg. Waarom heeft elke instelling haar eigen directie?

ITEACHYOU | 18-11-14 | 23:27

@mr. coffee | 18-11-14 | 23:23
Er wordt niet bezuinigd om onze kinderen te ontzien (oftewel de staatsschuld aflossen) maar om onze 'overlords' in Brussel tevreden te stellen.

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 23:27

ho4x | 18-11-14 | 23:21
LOL, natuurlijk, het eerste wat we bij directe democratie gaan doen is anderen hun stemrecht afpakken. Leuk idee van democratie.

mr. coffee | 18-11-14 | 23:25

@ho4x | 18-11-14 | 23:21
Inderdaad. Als je steuntrekkers laat stemmen, leidt dat tot hogere belastingen voor hen die werken. Als je buitenlanders laat stemmen, wordt het hier Replubiek Allochtonië.

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 23:23

@Parel van het Zuiden | 18-11-14 | 23:11
Je wil het bestuur van Nederland over laten aan een coalitie van de Partij voor de Dieren, de SGP en 50Plus?

koeberg | 18-11-14 | 23:23

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 23:04
Met sommige landen? lol, ik denk dat wij het heel goed hebben, beter als in bijna alle landen. Daarom is dit geleuter in de ruimte. Was dit een soort van Zimbabwe dan gaf ik je gelijk. En wat de kinderen betreft, ja daarom wordt er nu ook bezuinigd. En dat gaat weer onder groot protest van de Vox Populi. Want die willen alleen maar dat een ander bezuinigd ;-) NIMBY weet je wel. En dat is het grootste bezwaar tegen directe democratie.

mr. coffee | 18-11-14 | 23:23

Het stemrecht afhankelijk van je bijdrage. X bedrag maal 1 stem, dan ben ik wel voor, ontvang je geld, heb je een negatieve stem en tel je niet mee. En terecht

ho4x | 18-11-14 | 23:21

tipo | 18-11-14 | 23:01
Nou nou, op je teentjes getrapt?

mr. coffee | 18-11-14 | 23:19

@BenBinnen | 18-11-14 | 22:49

Dat besef.. Dat je zelf kunt kiezen, ongeacht wat anderen denken. Dat je niet altijd hetzelfde hoeft te vinden en denken als anderen. Dat je geen leider nodig hebt. Dat is een resultante van opvoeding. Trek je op latere leeftijd niet meer recht.

Parel van het Zuiden | 18-11-14 | 23:18

@ Eurotokkie | 18-11-14 | 22:57
Ik kan niet wachten om te gaan stemmen voor de provinciale staten. Van PvdA en VVD zal weinig overblijven!
En dit lijkt mij een mooi moment voor de provincie Flevoland om voor of tegen uitbreiding van vliegveld Lelystad te stemmen in een referendum.

Duifmans | 18-11-14 | 23:18

En wie gaat dan de beslissingen nemen en de bezuinigingen doorvoeren die pijn doen? Ik ben zeker voor meer inspraak van burgers, maar dit voorstel gaat veel te ver.

Lewis | 18-11-14 | 23:16

Tsja, we kunnen moeilijk gaan doen over nieuwe democratische structuren of we zouden natuurlijk gewoon de huidige eens goed uit kunnen voeren. Grondwet handhaven, landsbelang voorop, volksvertegenwoordigers die, nou zeg, het volk vertegenwoordigen, wet gelijk toepassen, wat verantwoordelijkheid koppelen aan vrijheid, misbruik van overheidsmiddelen, bestuurlijke corruptie afstraffen, zus en zo...
.
Moeten we eerst alleen even de VVD, PvdA, CDA, D66, GL, CU, SP, PVV afschaffen. Volgens mij heeft er niet één tweedekamerlid ooit de grondwet gelezen...

Parel van het Zuiden | 18-11-14 | 23:11

@BenBinnen | 18-11-14 | 22:49
Nog geen 5% heeft het niveau bereikt waar u aan refereert. Dat is de realiteit, en daar moet rekening mee gehouden worden.

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 23:11

@mr. coffee | 18-11-14 | 22:58
Wij hebben het hier nog relatief goed vergeleken met sommige andere landen, maar denk je ook aan de kinderen? Zij worden opgezadeld met een torenhoge staatsschuld, een parallel maatschappij, godsdienstoorlogen, hoge werkloosheid en inflatie en geopolitieke spelletjes waaraan zij ondergeschikt zijn.

Oh en als elk individu zelfbehoudend is dan is ook het volk zelfbehoudend. Want het individu komt voort uit het volk.

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 23:04

mr. coffee | 18-11-14 | 22:58
Er zijn heel wat mensen die het idd slecht hebben , maar ja als je niet verder kijkt dan je eigen straatje zoals de politiek kom je deze niet tegen.

Eurotokkie | 18-11-14 | 23:02

@mr. coffee 22:48
Wat hebben grondstoffen hiermee te maken? Zwitserland en Nederland hebben een vergelijkbare hoeveelheid grondstoffen, dus dat verklaard de kleinere overheid en hogere welvaart in Zwitserland niet.

Dat je zelf te dom bent om te stemmen moet je niet op mij projecteren, knul. Zo en nu naar bed.

tipo | 18-11-14 | 23:01

terwijl onze 'leiders' hun best doen om ons zo snel mogelijk de afgrond in te jagen.
VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 22:53

Gut o gut wat hebben we het toch slecht hier met zijn allen.

En dat elk volk zelfbehoud kent, dat is niet waar, niet als volk, maar als individu. NIMBY weet je wel. Het zal mensen hun reet roesten wat er gebeurd, als zij er maar geen last van hebben.

mr. coffee | 18-11-14 | 22:58

Duifmans | 18-11-14 | 22:49

Provinciale Statenverkiezingen in 2015 kunnen wel een stempel drukken op leden van de eerste kamer.
Door vooral niet op de PVDA en VVD te stemmen , de kans is zeker aanwezig dat hierdoor een breuk zal omstaan en er vervroegde landelijke verkiezingen komen en dit zal voor de PVV gunstig zijn.

Eurotokkie | 18-11-14 | 22:57

@fuckje | 18-11-14 | 21:51 Best. Maar dan houdt Rotterdam de inkomsten van de haven en aanverwante industrie. Dan kun je gelijk Gelderland, Drente, Overijsel, Limburg, en Friesland sluiten.

Vogelbeest | 18-11-14 | 22:57

Een politiek systeem 100% naar Zwitsers model lijkt me een stuk beter idee.

Vogelbeest | 18-11-14 | 22:54

fuckje | 18-11-14 | 21:51
Fuckje for president!!!

Klik_hier | 18-11-14 | 22:54

Directe democratie leidt tot een lagere staatsschuld, een lagere belastingdruk en een kleinere overheid dan bij representatieve democratie het geval is.
.
drie voorbeelden:
1) De steden met directe democratie en private afvalverwerking waren de kosten 30 procent lager – ceteris paribus – dan in de steden met een representatief systeem en publieke afvalverwerking.
(Kirchgässner, Feld en Savioz, 1999, p. 98-100)
.
2) In de gemeenten waarin referenda over de publieke uitgaven zijn toegestaan, directe democratie was de publieke schuld – ceteris paribus – 15 procent lager dan in gemeenten waar dit niet het geval was.
.
3) In sommige Zwitserse kantons bestaat een ‘Finanzreferendum’ waarbij alle overheidsbeslissingen boven een bepaald bedrag (het gemiddelde is 2,5 miljoen Zwitserse frank) verplicht door de burgers moeten worden goedgekeurd. In kantons met zo’n referendum waren de overheidsuitgaven tussen 1980 en 1998 gemiddeld 19 procent lager dan in kantons zonder dit instrument."

tipo | 18-11-14 | 22:53

@mr. coffee | 18-11-14 | 22:45
Het enige wat ik beweer is dat het volk nog zelfbehoud kent, terwijl onze 'leiders' hun best doen om ons zo snel mogelijk de afgrond in te jagen.

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 22:53

Idee zou leuk zijn als het een deel van de begroting betreft. 5% die "vrij" te besteden is bijvoorbeeld. En als dat werkt kan het uitgebreid worden.

1337haxxor | 18-11-14 | 22:52

Aan de ander kant , een pot vaseline is nog nooit zo goedkoop geweest dus profiteer er nog van.
En geloof me vaseline heeft de burger heel hard nodig andere wordt het een pijnlijke aangelegenheid.

Eurotokkie | 18-11-14 | 22:50

"En dat is de enige echte reden waarom dit land naar de godverdomme gaat: we hebben maar krap 3 miljoen overprijsde enigszins productieven die de boel voor bijna 17 miljoen man moeten opbrengen"
Goed gezien Eenoog. En dan willen ze nog " economische groei" hebben de overheids debielen. Ze mogen blij zijn dat we nog niet allemaal creperen. En dat komt dan alleen omdat de staat steeds meer geld bijleent. Want die laatste paar miljoen werkenden kunnen dit " verzorgingsstaat" feest allang niet meer opbrengen.

henkou | 18-11-14 | 22:50

@VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 22:29

"Groepen mensen hebben over het algemeen dezelfde dynamiek als een kudde schapen. Een goed leider zou wonderen kunnen doen. Helaas zijn deze vergezocht. Maar niet ondenkbaar."

Wat betreft de eerste zin: juist! Zolang mensen zich opstellen als zijnde een (verplicht) onderdeel van een collectief is maatschappelijke evolutie niet aan de orde. Collectivisme is inmiddels een van de meest destructieve krachten die we zelf in stand houden. Het probleem zit 'm in dan ook niet in het vinden van die ene, speciale leider die alles wel even gaat regelen, maar in de mentale sprong die we allemaal moeten maken om te beseffen dat "leiders" ons niet meer verder gaan helpen, ongeacht de vermeende kwaliteiten van die leiders.

BenBinnen | 18-11-14 | 22:49

Denk dat 150 kamerleden een mooi aantal is, maar dan wel de eerste kamer afschaffen. En maak meer gebruik van referenda, neem een voorbeeld aan Zwitserland.
Graag een referendum over:
JSF
Vliegveld Lelystad
Nieuwe toetredingen tot de EU
Vrijhandelsverdrag tussen EU en USA
Windmolens
Moskeeën
Cultuurpaleis in Den Haag
Herstelbetalingen slavernij
Komende statenverkiezing kan er best een referendum tegenaan.

Duifmans | 18-11-14 | 22:49

tipo | 18-11-14 | 22:36
En er zijn ook landen onder een islamitische dictatuur die schathemeltje rijk zijn en weinig belastingdruk kennen. Is dat voor jou dan ook een reden om een islamitische dictatuur in te voeren?

mr. coffee | 18-11-14 | 22:48

Ben voor.. Mijn belasting gaat met stip naar de IS vreters bij defensie..

chosenignorance | 18-11-14 | 22:46

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 22:40
Jij liegt ook tegen mij. Jij vertelt het ook veel mooier als dat het is en je doet je voor als de alwetende. Geen verschil dus. Alleen kan ik jou er niet op afrekenen. Een politicus wel.

mr. coffee | 18-11-14 | 22:45

de macht moet gewoon weer terug bij de burger. Daar waar het hoort, wij zijn immers het volk. Het is nu veel teveel een duur speeltje van "vrienden voor vrienden".

ad melkert | 18-11-14 | 22:44

Neen. We hebben al een democratie. Dat het volk te dom is om dat te snappen en er zijn voordeel uit te halen is niet de schuld van het systeem.

Bob Slee | 18-11-14 | 22:44

tipo | 18-11-14 | 22:36
En er zijn genoeg andere landen met een representatieve democratie die ook uitstekend boeren. Non-argument.

mr. coffee | 18-11-14 | 22:44

Slecht plan, heel erg slecht.

analcharist | 18-11-14 | 22:43

We moeten allemaal veel geld uitgeven zodat we in de schulden komen dat komt het belastinggeld van zelf weer terug bij de burger via schuldsanering .

Eurotokkie | 18-11-14 | 22:41

@mr. coffee | 18-11-14 | 22:35
Er wordt dagelijks keihard in uw gezicht gelogen door hen, terwijl het 'gewone' volk gewoon "oe gewôn de waarheid zegt in oewen bakkes".

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 22:40

In Zwitserland is de burger al lang aan het woord. Emigreer daar dan heen. Een stuk makkelijker.

duitse herder | 18-11-14 | 22:39

pinda | 18-11-14 | 21:49
hulde, hulde, geef de man een gulden!

Barre_de_k | 18-11-14 | 22:38

Meer privatisering moeten we NIET doen. Alle essentiële zaken, waar er eigenlijk maar één van is, moet een overheids taak worden. Een nutsbedrijf. Maar dan met goede leiding en geen speciale perks omdat het overheid is.

Redenering tegen privatisering is dat bij veel zaken zoals kabeltelevisie, glasvezel Internet, Openbraar vervoer, spoorwegen, vliegvelden, Water electra, zorg, enz., er eigenlijk maar één van is. Alle concurrentie is schijn. Deze neoconcurrenten moeten echter toch klanten werven en winst maken. Gewoonlijk besteden bedrijven gemiddeld 10% van hun omzet aan marketing. Dat is verspild geld. Alles dat geprivatiseerd is kan dus eigenlijk 10% goedkoper als nutsbedrijf. Dan nog de winst. Aandeelhouders willen dividend, "leiders" willen bonussen. Ongeveer 5% of meer gaat hier aan op. Als nutsbedrijf kan dat dus veel beter.

Kortom: Essentiële voorziening nutsbedrijven maken, privaat bedrijven dingen laten doen waar ze echte waarde kunnen toevoegen door innovatie en ruime productkeuze.

Rest In Privacy | 18-11-14 | 22:37

@mr. coffee 22.31
Kijk naar de rijkdom van Zwitserland en de belastingdruk aldaar en die van Nederland. Zie daar het bewijs voor de wisdom of the crowd en het gebrek daar aan bij onze zelfbenoemde elite.

tipo | 18-11-14 | 22:36

honderd jaar geleden mocht je alleen kiezen als je belasting betaalde. Bijvoorbeeld Schoonhoven - aantal inwoners op 1 januari 1912: 4860 - 812 kiezers waarvan 812 voor de tweede kamer, 805 voor de Provinciale Staten en 733 voor de Gemeenteraad. Burgemeester verdiende f1350,- per jaar alle lonen (met naam en functie) staan in de stads gids (1912) en zijn dus aan iedereen bekend.

Ko.Nein | 18-11-14 | 22:35

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 22:23
Ja. Ik heb daar meer vertrouwen in.

mr. coffee | 18-11-14 | 22:35

"als iedereen aan zichzelf denkt, wordt aan iedereen gedacht."
Nou ja, aan de helft van de bevolking. Oké en misschien hun kinderen en ouders.

koeberg | 18-11-14 | 22:33

Haagse Tokkie | 18-11-14 | 22:22
Dat is allang weerlegt dat hele 'wisdom of the crowd'-geleuter.

mr. coffee | 18-11-14 | 22:31

De tegenstanders van directe democratie vergeten dat de tokkies en hersenlozen niet eens naar het stemlokaal gaan, maar dat het juist de belastingbetalers, inteligentia en andere belanghebbenden zijn die gaan stemmen. Zo werkt dat in Zwitserland ook.

tipo | 18-11-14 | 22:31

Het huidige systeem zorgt er in ieder geval voor dat mensen die zich niet interesseren in de politiek of er niks van snappen weinig invloed hebben.

Zoals gezegd zal in het voorgestelde systeem iedereen in eigen belang denken, dit betekent natuurlijk dat veel mensen allerlei belangrijke dingen vergeten of het belang er niet goed van in kunnen zien.

Mensen hebben genoeg invloed door op een partij te stemmen. Het is belangrijk om de macht vooral te geven aan mensen die er verstand van hebben.

Bartcardi | 18-11-14 | 22:30


fuckje | 18-11-14 | 22:17

Wij zijn het eens! En als dank de aardbevingen, nu ook al bij jou in de stad Groningen. Maar we moeten niet zeuren want het is volgens Henk Kamp gewoon een 'fact of live'...

eerstneukendanpraten | 18-11-14 | 22:29

@BenBinnen | 18-11-14 | 22:20
Ik geef toe dat de grap enigzins vergezocht was, maar ik doelde op de Nederlandse Winston Churchill (= Kerkheuvel). Groepen mensen hebben over het algemeen dezelfde dynamiek als een kudde schapen. Een goed leider zou wonderen kunnen doen. Helaas zijn deze vergezocht. Maar niet ondenkbaar.

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 22:29

@ZKH EénOog | 18-11-14 | 22:16
In het huidige systeem gaat heel veel tijd verloren. Ga als ondernemer naar de belastingdienst, gaat iemand die het nooit in zijn hoofd zal halen een BV te beginnen, jouw vertellen hoe het werkt en waar jij aan moet voldoen.
Ik zie liever dat schaap op bijstandsniveau thuis zitten ipv bij te dragen aan dat waanzinnige tropen coa wat hij/zij nu krijgt.

toetanchamon | 18-11-14 | 22:28

Na de hamburger komt de kutburger? Die is een groot gevaar. Stel dat het allemaal islamisten worden, of groenlinksen. Dan is Het Einde nabij, zelfs zonder komeet, supernova of gammaflits. Ik zie meer in een Zwitsers systeem, maar dan nog verder uitgebouwd. En we moeten er van af dat mensen die belang hebben bij het steunen van partijen zoals de huidige PvdA (uitkeringstrekkers, zielepoten, subsidiesponzen, uitvretende regenten, NPO-uitvreters, etc) nog langer stemrecht hebben. Stemrecht moet een weging hebben. Wie geld in het laatje brengt of financieel onafhankelijk is, en wie niet uit de staatsruif vreet, moet een veel zwaardere stem krijgen.
En voorts ben ik de mening toegedaan dat relioten (godsdienstigen, dus mensen die geloven in een fantasievriend), geen stemrecht moeten hebben en niet gekozen moeten kunnen worden, en moeten worden aangemoedigd te vertrekken uit dit land, en het recht op voorplanting en op het indoctrineren van hun kinderen moet hen worden ontnomen.

Fijnstoffer | 18-11-14 | 22:27

Beter om stemrecht te koppelen aan netto-belastingafdracht. Geef iedereen gewoon 1 basisstem, maar deel vervolgens bonus stembiljetten uit voor elke x duizend euro die iemand netto op jaarbasis aan de staatskas bijdraagt.
Democratie is goed, maar er moet nodig weer enige balans worden aangebracht tussen hen die leven van het systeem en zij die er de rekening voor moeten betalen.

ZonderNaam | 18-11-14 | 22:27

@atheïstisch stemvee | 18-11-14 | 22:20

Zonder de duistere symbiose tussen bankenwereld en politiek zou er niet eens een crisis in deze orde van grootte zijn. Beperk de zeggenschap tot de buren, de straat en het dorp.

Wat betreft het ter verantwoording roepen van falende politici: ja nou, dat zien we bij de semi-overheid en overheidsgesubsidieerde stichtingen: nul afrekening en nul verantwoording. Kom je hier vaker of lees je de verhalen over graaiende en falende semi-ambtenaren niet?

BenBinnen | 18-11-14 | 22:26

Komt er dan ook een post: belastingteruggave? Daar zou ik graag het hele overheidsbudget aan uit willen geven.

tipo | 18-11-14 | 22:24

@mr. coffee | 18-11-14 | 22:19
U heeft meer vertrouwen in het boven u geplaatste volk als in uw lotgenoten, die nog verbazingwekkend vaak over gezond verstand blijken te beschikken? Een land bestaat bij gratie van haar volk.

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 22:23

""en zich beperkt tot het bijschaven van wetten""
Knap hoe je dat gaat doen. Er komen dus wetten bij begrijp ik?

Carpe@diem | 18-11-14 | 22:23

Het grappige is dat er wetenschappelijk bestaansgrond is voor zgn groepswijsheid. De individu beslist slechter dan de groep als geheel. Het lijkt voor de hand liggend dat je geld alleen aan jezelf gaat toekennen, maar het zou zomaar kunnen zijn dat de som der domme krakkemikkige delen, een mooie, bij ons allen passende uitkomst oplevert. Met plaats voor iedereen, want iedereen mag meebeslissen. Die rotjochies met bontkraagjes net zo goed als de boze witte mannen. Het zou zomaar kunnen zijn dat we allemaal hetzelfde willen: veiligheid en werk of zinvolle dagelijkse bezigheden. En om de zoveel tijd een beetje gekkigheid. Ach, we zijn allemaal hetzelfde. We vergeten dat gewoon soms een beetje.

Haagse Tokkie | 18-11-14 | 22:22

@VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 22:13

Ik kan niemand met de naam Wilfried Kerkheuvel online vinden, maar ik moet begrijpen dat hij degene is door wie jij geleid wil worden?

De geschiedenis wijst uit dat er een overdadig bewijs is dat leiders er een potje van maken, keer op keer en niet zelden met duizenden tot miljoenen doden tot gevolg. Maar blijf gerust hopen op de rechtvaardige politieke messias.

Noem gerust een paar leiders die alle benodigde kwaliteiten bezitten om verantwoord een land moreel, economisch en sociaal te leiden. Ik wacht geduldig.

BenBinnen | 18-11-14 | 22:20

@bintang | 18-11-14 | 22:03
Het was het eerste wat in me opkwam toen ik het stuk gelezen had.

@BenBinnen | 18-11-14 | 22:09
Liever een kleine en controleerbare groep die bepaalt en eventueel later ter verantwoording kan worden geroepen, dan de verantwoordelijkheid verdelen over miljoenen verschillende meningen (waartussen massa's mongols). Een beetje flauw misschien, maar moet nu ineens denken aan 'De Vakantieman'. Mensen die niet eens weten waar ze op vakantie zijn gaan zeker bepalen wat te doen aan de crisis? Brrr.

atheïstisch stemvee | 18-11-14 | 22:20

Gewoon de Wet Obenbaarheid Bestuur uitbreiden naar 100% verplichte transparantie. Dan nivelleert de politieke boel vanzelf.

Crak-ho | 18-11-14 | 22:19

Als ik diverse reacties hierboven lees lijkt mij dat gelijk genoeg reden om nooit directe democratie te introduceren. Zelfs een referendum vind ik al teveel van het goede. Mensen leven in de emotie van de waan van de dag. Alleen een idioot met een ongeëvenaard vertrouwen in zijn medelanders zou hiertoe overgaan. En die vindt men alleen bij Groen Links.

Bovendien lijken gelijk al weer bepaalde typetjes dit te willen te misbruiken om anderen hun stemrecht af te willen pakken.


Een grote faalgedachte en wie dit serieus wat lijkt is de bevestiging dat zoiets nooit moet doorgaan.

mr. coffee | 18-11-14 | 22:19

@eerstneukendanpraten22:14,Zie 21:51!

fuckje | 18-11-14 | 22:17

Dus een soort van Kickstarter site?

lady blabla | 18-11-14 | 22:17

Goed idee, ik doe mee.
Ik roep dit namelijk ook al enige jaren.
Wel even zorgen dat enkele key ministeries in ieder geval een basispercentage krijgen. Denk aan zorg en onderwijs.
Ministeries zoals Buitenlandse zaken, Ontwikkelingshulp etc kunnen op deze manier gewoon compleet naar de vaantjes bezuinigd worden.

General McAuliffe | 18-11-14 | 22:17

Een beroepsbevolking van 7,3 miljoen?

Is dus 6,3 miljoen, waarvan 2 miljoen (éénderde) in de niet commerciële dienstverlening zitten en 417.000 werklozen.
De helft is dus al netto staatskasplunderaar.

Drie maal raden waar zij hun 'belastinggeld' heen willen zien gaan...

Daarnaast is het gros van de laatste krap 3 miljoen netto staatskas vullers ook nog eens afhankelijk gemaakt van de staat middels allerlei subsidies en toeslagen, of via hun werkgever of zzp-bedrijfje afhankelijk van opdrachten van vadertje staat.

En dat is de enige echte reden waarom dit land naar de godverdomme gaat: we hebben maar krap 3 miljoen overprijsde enigszins productieven die de boel voor bijna 17 miljoen man moeten opbrengen.

ZKH EénOog | 18-11-14 | 22:16

Volgens de peilingen staat Henk Krol op 3 zetels, dat is rond de 180.000 stemmen.

In Godsnaam, laat het volk niet over de belastingen beslissen!

RoBD=Skullfucker | 18-11-14 | 22:16

Ironie is daarentegen natuurlijk wel dat het geld van de overheid/systeem komt, dus dat bewijst meteen hoe krom het eigenlijk is..

Care | 18-11-14 | 22:15

Ik wil eerst de aardgasbaten terug, vuile dieven uit de Randstad!

eerstneukendanpraten | 18-11-14 | 22:14

Strak plan ! :)

William Arcite4904 | 18-11-14 | 22:14

@BenBinnen | 18-11-14 | 22:09
Doet u mij maar één Wilfried Kerkheuvel. Even serieus, dat u die competenties niet bezit hoeft u niet te projecteren op anderen.

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 22:13

ja, maar dat roep ik al jaren.. Gooi het online, op een poll of iets dergelijks, mensen bepalen dan zelfs wat en hoeveel ze over willen maken en waar het naar toe gaat..
Geloof me, het zou werken. Met veel dingen. Altijd.

Care | 18-11-14 | 22:13

Gewoon alle die personen stemrecht geven die bijdragen aan de maatschappij; lees: die werken en belasting betalen!
Krijg je of 'profiteer' je van de overheid? Dan heb je je kop te houden en dankbaar te zijn. Niks eisen, geen grote bek, geen recht om te stemmen.

JW34 | 18-11-14 | 22:11

@bintang | 18-11-14 | 22:02

Het terechte wantrouwen in de oordeelsbekwaamheid van zowel burgers als politici is een hele goede reden om het bereik van de beslisvoegdheid in te perken.

Wie vertrouw je met de bevoegdheid een ander land binnen te vallen? Jeanine Hennis met een Schoevers-opleiding?

Wie vertrouw je voor het behartigen van je financiële belangen? Jeroen Dijsselbloem met een landbouwopleiding?

Wie vertrouw je voor het sturen van een land? Mark Rutte, je weet wel die van de 1000 euro en de onderste steen boven?

Stop maar met zoeken. Er is niemand die de morele bevoegdheid, de kennis en de onafhankelijkheid en wijsheid heeft om ons te leiden, nog afgezien van de zwakzinnige gedachte dat mensen geleid moeten worden. Niet weer de zoveelste messias die ons gaat redden. Alsjeblieft zeg.

BenBinnen | 18-11-14 | 22:09

De Romeinen hadden ook zo een systeem. En werder onder de voet gelopen door baarden.

ZwarteKater | 18-11-14 | 22:07


Janneman Roos, wil me er niet tegen aan bemoeien maar volgens mij kan je zo relaxed lullen omdat ook jij van belastingcenten leeft.
Kan zo maar zijn dat Jantje, als we mogen kiezen, als eerste zonder centen komt te zitten.

Uw Verzekeringsadvis | 18-11-14 | 22:05

@De Libertariër | 18-11-14 | 21:55.
De basis van het huidige belastingstelsel is goed. Helaas wordt er op alle manieren misbruik van gemaakt. Het geld is bedoelt om te gebruiken voor de burger. Maar het gaat nu voornamelijk naar de overheid die er voor de burger onbegrijpelijke dingen mee doet, zoals over de grens gooien en betalen aan de EU waar niemand om gevraagd heeft. In 2006 hebben wij massaal tegen de Europese grondwet gestemd en we worden er nu toch ingerommeld en betalen er fors aan mee.

Maria.1 | 18-11-14 | 22:04

Laten we eens beginnen met een flattax van 20% zoals VNL voorstelt. Dan is er tenminste weer overzicht en een heleboel ambtenaren minder, die alleen maar geld rondpompen.
En verder niets doen.

watergeus | 18-11-14 | 22:04

Zeggenschap hebben over het geld waar je wordt afgeperst, zo denken criminelen en politici niet. Hun kerntaak is te zorgen dat zij het goed hebben en dat uitdragen.

De huidige overheid is niets meer dan moderne slavernij, totaal onbereikbaar voor de burger, invallen en intimidatie ondernemers en een paradijs voor belasting ontduikende multinationals. Onze belasting dient hun belangen en niet de samenleving of mijn vaderland!

toetanchamon | 18-11-14 | 22:04

"Ten tweede is de nationale solidariteit waar etatisten graag mee schermen een afgedwongen solidariteit, wat een contradictio in terminis is. Dit nieuwe systeem zou eenieder in staat stellen fiscaal solidair te zijn met wie en wat hij/zij wil."

Maar die fiscale solidariteit blijft dus wel een verplichte aangelegenheid. Nou nee, bedankt. Ik wacht wel op een beter plan waarbij we de tirannie der meerderheid en roof onder dreiging achterwege laten.

BenBinnen | 18-11-14 | 22:04

atheïstisch stemvee | 18-11-14 | 21:57
Je was me voor. Twee zielen, één gedachte.

bintang | 18-11-14 | 22:03

Zoals Winston Churchill al zei: 'The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.'
Ik heb weinig vertrouwen in politici, maar alles beter dan rechtstreekse besluitvorming door de burgers.

bintang | 18-11-14 | 22:02

Laten we dan meteen beginnen met een burgeroorlog.

LimbabweFC | 18-11-14 | 22:00

Ik ben voor. Ik weet al wat posten waar ik niks aan doneer. Maar ik weet ook posten waar extra aan af wil dragen

bosmaloot | 18-11-14 | 21:59

Een idee, we kiezen volksvertegenwoordigers, die ons, als volk, gaan vertegenwoordigen!

tiku99 | 18-11-14 | 21:59

we moeten sparen voor frankrijk.

ganzo | 18-11-14 | 21:58

Een gesprek van vijf minuten met een gemiddelde Nederlander is voor mij voldoende reden om tegen dit plan te zijn.
Vrij naar Churchill

atheïstisch stemvee | 18-11-14 | 21:57

@pinda
Eens. Kijk maar op Dumpert.

Sneeschuiver | 18-11-14 | 21:56

Oef wat een slecht stuk. Je versterkt wat momenteel het probleem is. Flikker gewoon alle partijen, en daarmee ook de lobbyisten, uit de politiek en ga een normale democratie opbouwen. Demos is volk en Kratos is macht. Dus het volk aan de macht en die kiezen hun vertegenwoordigers die volledig zelfstandig zijn en niets te maken hebben met een lobby groepje of de politieke bestuurders in een partij. Laat die maar uitmaken/vechten hoe we de belastingcenten verdelen en belangrijker; innen.

Toetsiemonster | 18-11-14 | 21:56

Het gemiddelde IQ ligt op 100. Zeggende.

Canis Spurcus | 18-11-14 | 21:56

Nee, nee, nee en nog eens nee!
.
Ik wil maar 1 ding op het belastingformulier of online-dinges zien en dat is de vraag of ik überhaupt belasting WIL betalen of niet.
.
Het heeft geen enkele nut om dit bestaande systeem aan te passen, omdat ze is gebaseerd op een compleet verkeerd moreel fundament. Een moreel fundament dan dwang, dreiging en waar nodig toepassing van geweld met zich mee brengt. Deze "oplossing" is moreel dan ook exact even verwerpelijk als socialisme of communisme. Weg ermee!
.
Vrijwillige bijdrages aan de overheid of een organisatie met collectieve voorzieningen? Prima! Gewapende afpersing? Opzouten! Onder geen beding accepteer ik een dergelijk stelsel.
.
En dat is dan ook de reden waarom dit stelsel tot aan de grond aan toe moet worden afgebroken en worden vervangen door een stelsel dat individuele eigendomsrechten als uitgangspunt heeft.
.
Weg ermee!

De Libertariër | 18-11-14 | 21:55

@pinda | 18-11-14 | 21:49
Daarom dus, slecht plan.

carramba | 18-11-14 | 21:55

Het probleem is niet alleen in welke richting je belastinggeld verdwijnt, bij welk departement, maar ook op welk niveau het wordt weggegooid. Bij onderwijs mag het best naar de docent voor de klas, maar niet naar het nieuwe fallus vormige ministerie gebouw.

Vergelijkbaar mag het bij de zorg wel naar de verzorgende in het tehuis, maar niet de 12.000 euro die senator Depuis nodig schijnt te hebben een tehuis te leiden waar ze haar eigen man geeneens laat wegrotten.

Bij defensie niet naar een JSF die ooit, als die ook bij regen mag gaan vliegen, het beste toestel is, maar zo veel werkende toestellen dat haatbaarden in de zandbak snel genoeg en vaak genoeg bereikt kunnen worden. Geen tunnelvisie naar kwaliteit, maar ook kwantiteit blijven bewaken.

Het is jammer dat er een duidelijk strijd tussen departementen zichtbaar is, maar het geld te vaak de werkvloer niet bereikt.

Feynman | 18-11-14 | 21:55

En waarom denk je precies dat dit zou werken?

roepnaam1 | 18-11-14 | 21:55

Er waren eens 10.000 Hollanders die 100.000.000 zwarten eronder hielden. Toen hun macht afbrokkelde (iets wat onvermijdelijk is) vroegen zij zich af, of ze hetzelfde kunstje zouden kunnen herhalen met hun eigen volk. Zie hier uw heersers.

VerenigingVanDieven | 18-11-14 | 21:54

Klinkt goed maar ben het ergens wel met Pinda eens..

Dus ik zeg Mwoah!

MartinLeuterKingsize | 18-11-14 | 21:54

Aangezien meer dan de helft van de Nederlanders een toeslag ontvangt vrees ik het ergste.....

Coffee Party | 18-11-14 | 21:54

Ik ben voor!

Rest In Privacy | 18-11-14 | 21:53

Zolang dat alleen opgaat voor netto betalers. Maar zolang ze Quinsy's, NPO-tuig en ambtenaren ook nog steeds zien als 'belastingbetalers' zal dat idee geen reedt aan dit verrotte land veranderen.

ZKH EénOog | 18-11-14 | 21:52

Maar nu de vraag, hoe zou je dat praktisch gerealiseerd zien worden? Begrijp me niet verkeerd, ik vind het idee best aardig, maar ben zeer benieuwd hoe deze overgang zou moeten gaan plaatsvinden.

DeZitzak | 18-11-14 | 21:51

Inkomsten en uitgaven per provincie regelen. Ik wil niks met die verdomde randstad te maken hebben, en het aardgas is van ONS!

fuckje | 18-11-14 | 21:51

Sounds like a plan!

De overheid bepaald de hoogte van mijn totale bijdrage en bepaal zelf naar welk deel wat toegaat. Mwhoa, niet eens zo gek.

Clown Bassie | 18-11-14 | 21:50

Kanp, hoor! Een heel A4'tje volkalken om te zeggen dat je voor het census-kiesstelsel bent.
Ik kan dat in 1 zin.

McPhart | 18-11-14 | 21:50

Eerst al het geld naar mij

dwalmpje | 18-11-14 | 21:49

Ojee, dit riekt naar directe democratie. Niet doen. Niet in NL. De waan van de dag zal regeren. Vergeet niet dat 60% Van NL debiel is. Tokkies en moslims zullen de dienst uitmaken. Dit is Zwitzerland niet.

pinda | 18-11-14 | 21:49

Eindelijk, Overheid 2.0 gaat komen!

InfidelRevolution | 18-11-14 | 21:49

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen