Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Allerheiligen 2014

hj.pngDe eerste keer dat de islam in het na-oorlogse Nederland zijn tanden heeft laten zien, was in 1989. Op 3 en 4 maart van dat jaar wordt er in Den Haag door moslims een betoging gehouden tegen de schrijver Salman Rushdie, naar aanleiding van diens roman De Duivelsverzen, waartegen Khomeini op 14 februari van dat jaar een fatwa had uitgevaardigd die inhield dat het geschreven hebben van deze roman een halsmisdaad opleverde. Rushdie werd in deze fatwa door Khomeini ter dood veroordeeld, uiteraard zonder dat er ooit een proces was gevoerd. Nog lang daarna zijn veel Europeanen en Amerikanen blijven denken dat het Arabische woord fatwa 'doodvonnis' betekende, terwijl het woord eigenlijk alleen 'advies' betekent. Maar goed, het advies van een dictator om iemand te vermoorden is de facto wel degelijk als een doodvonnis te beschouwen. Overigens is het ontnuchterend te bedenken dat nagenoeg alle moslims in het Nederland van 1989 het oordeel van de moordzuchtige hoogbejaarde fundamentalistische dictator Khomeini als gewichtig en van groot belang hebben beschouwd. De mythe van het bestaan van een gematigde islam was eigenlijk op 3 maart 1989 al doorgeprikt. De demonstratie van 3 en 4 maart in Den Haag schokte de Nederlandse publieke opinie op een manier die nu niet meer goed voorstelbaar is. De gematigde (?) moslim Mohammed Rabbae, een van de meest vooraanstaande leden van GroenLinks die in 1994 zelfs lijsttrekker voor GL geweest is, verklaarde dat het boek van Rushdie inderdaad verboden moest worden. Dat verbod is er niet gekomen. Wel blijft Mohammed Rabbae in de naam van de islam tot op de huidige dag de vrijheid van meningsuiting in Nederland bestrijden. Het parlement debatteert al op 7 maart 1989 over de demonstratie van 3 en 4 maart. De superpolitiekcorrecte commentatoren uit die tijd menen dat in dit parlementaire debat 'de multiculturele samenleving ontmaskerd' wordt. Indien daarmee bedoeld werd dat de gebeurtenissen en het kamerdebat bewezen hadden dat de islam een voorstander is van monocultuur, te weten de islamitische, dan is deze stelling juist. De bedoeling van de superpolitiekcorrecten was evenwel een andere. Zij waren van oordeel dat de islamitische oproep tot censuur en de islamitische acties ter bestrijding van de vrijheid van meningsuiting goed pasten in het multiculturele Nederland zoals zij dat voor zich zagen, en dat afwijzing van de oproep tot censuur inging tegen de grondbeginselen van de Nederlandse multiculturele maatschappij. Al in 1989, een kwart eeuw geleden, lagen de kaarten kennelijk al duidelijk op tafel. De discussie over de vrijheid van meningsuiting in de 'multiculturele samenleving' is sindsdien nog niets verder gekomen. De tweede maal dat de islam in Nederland publiekelijk zijn tanden heeft laten zien, is een stuk grimmiger verlopen. Op 2 november 2004 wordt Theo van Gogh in de Linnaeusstraat in Amsterdam door Mohammed Bouyeri vermoord, tijdens de ochtendspits. Samen met Ayaan Hirsi Ali, die sindsdien Nederland verlaten heeft, had Theo van Gogh de film Submission gemaakt. Submission, 'onderwerping', is de Engelse vertaling van het Arabische woord islam. De film schokt moslims doordat er koranverzen (niets is heiliger in de ogen van moslims) geschilderd staan op het lichaam van een bebloede halfnaakte beeldschone actrice. Bloed is volgens de sharia al even haraam - onrein als vrouwelijke naaktheid. Ayaan, die lid is van de Tweede Kamer, wordt beveiligd en is dus onbereikbaar voor een loezer als Bouyeri, maar Theo van Gogh werd niet beveiligd, en geeft, onvrijwillig, zijn leven in de goot van de Linnaeusstraat. Over deze moord is het laatste woord nog niet gezegd. De AIVD heeft alle berichten van de Amsterdamse politie over Bouyeri’s radicalisering in de wind geslagen. Dacht de AIVD het beter te weten dan de plaatselijke politie op grond van geheime informatie die de AIVD uit de kringen rond Bouyeri placht te ontvangen? Is een dubbelagent die Bouyeri coachte, er superieur in geslaagd de AIVD te verschalken door geruststellende berichten aan te leveren over de onder zijn leiding radicaliserende Bouyeri? Heeft de AIVD die bedrieglijke berichten voor waarheid gehouden, en er misschien zelfs voor betaald? Direct na de moord begon er een in Nederland nog nooit eerder vertoonde campagne: nationale hoogwaardigheidsbekleders deden de ene na de andere poging de islam schoon te wassen. Moslims die overgaan tot agressie tegen ongelovigen, werd van officiële zijde in eindeloze herhaling beweerd, waren individuen die individueel het spoor waren bijster geraakt. De media hebben aan deze campagne onbekommerd meegedaan, en doen dat nog steeds. Het zijn pas de op de sharia en de koran gebaseerde gruwelen van de ISIS/ISIL geweest, die in 2014 overal op de televisie en YouTube te zien zijn, die deze campagne hebben weten te doorkruisen. De Nederlandse schijn-élite van valse munters boft dat de stem van Theo niet meer klinkt.

Reaguursels

Inloggen

@Ars Vivendi

Maar daar is Carell diep voor door het stof gegaan destijds.

TheStef | 03-11-14 | 08:32

Stephan Sanders (Vrij Nederland) bezocht onlangs met een Amerikaanse vriend een Amsterdamse koffieshop. In een hoek zat het vol Marokkanen (aldus Sanders) die allemaal stoned naar een eindeloze herhaling zaten te kijken van de vliegtuigen die zich in het WTC boorden.
Wie willen we in godsnaam nog iets wijsmaken?????

milky bar | 02-11-14 | 11:36

Ik vertrouw Hans Janssen net zover als ik hem zie. (figuurlijk dan) Zijn stukken zijn van hoog niveau en goed geschreven. Zolang het onderwerp, vaak de Islam, in de smaak valt lijkt er geen probleem. In geschriften met een ander onderwerp blijkt dat Hans een echte katholieke apologist is die eerder op kruistocht is dan objectief. Hij is niet uit interesse arabist, maar bestudeert de vijand om zoveel mogelijk argumentatie tegen de moslims te verzamelen. Teneinde zijn eigen katholieke god en al zijn knielende misdienaren te verheffen.

ristretto | 02-11-14 | 10:24

@Ars Vivendi | 01-11-14 | 10:45
Terzijde: naast de aanwezigheid van een telefoon met draad en hoorn, en pen en papier, valt ook op dat Van den Broek veel meer dat 144 tekens mag gebruiken om zijn zorgen uit te spreken. Waar is de tijd gebleven...

Guido | 02-11-14 | 08:37

1 November is Allerwiebes

restman | 01-11-14 | 23:41

Dit land is doorgeslagen met de multiculti rotzooi..
De overheid/autoriteitmenschen zijn dom en/of blind en ik zal mijzelf en mijn niet-moslim medelander met Bloed & Eer verdedigen..
Want mijn eer berust op waarheid.. (niet op een sprookje) ;)

Ze misbruiken onze democratie (eigenlijk haram) om de democratie en vrijheid te vernietigen, zet die wekker en word eens wakker (en doe er gvd iets aan).

Nog een prettige zaterdagavond!
Ik ga zo leuke kattencompilaties kijken.. én tetten :o

MartinLeuterKingsize | 01-11-14 | 23:24

@ Graffiti Stift

"Een oplossing in mijn ogen zou zijn: afschaffen artikel 23 lid 7 (geen subsidie voor godsdienstig onderwijs), stopzetten subsidies aan religieuze organisaties (behalve voor monumentaal onderhoud) en stopzetten subsidies aan multiculturele initiatieven."

Dit is natuurlijk onzin, gezien de stromen geld die vanuit Saudie-Arabie en dergelijke landen de subsidie doelen alsnog vinden, en nu al vinden.

De oplossing ligt niet in het bespreken, masseren ed van het 'issue'.
Alles aan de Islam voelt niet goed voor een weldenkende westerling. Mijns inziens zal deze maatschappij de Islam moeten beteugelen en via welke middelen dan ook seculariseren. Dat betekent concreet: uitspreken dat Nederland GEEN multi-culturele samenleving (meer) is, maar een mono-culturere samenleving. De Islam mag daarin slechts een marginale rol spelen, of zelfs (liever) geen. De leidende cultuur is die van de NEDERLANDER; ontwikkeld door honderden jaren geschiedenis. Daar hoort van alles bij, lees de geschiedenisboekjes er maar op na. Wat daar niet (!) bij hoort - ondanks wat wij de laatste 30 jaar door onze strot geschoven hebben gekregen - is de Islam met al haar adepten vanuit Noord-Afrika en verder.
Daarom, stoppen met het nastreven van een multi-culturele samenleving. Stel een duidelijke richtlijn voor iedere inwoner, en spreek een ieder daar ook op aan (ongeacht in welk kaboutergeloof hij/zij gelooft).

Bernard Couperus | 01-11-14 | 21:41

Willianus Wortelus | 01-11-14 | 21:19
Daarnaast vermoedt ik dat je (sic) niet gebruikt zoals het bedoeld is. Je quote immers geen oude tekst inclusief spelfouten. en.wikipedia.org/wiki/Sic

Feynman | 01-11-14 | 21:23

Willianus Wortelus | 01-11-14 | 21:19
Gelukkig is zij niet de enige (moslim) die dat zegt.

Feynman | 01-11-14 | 21:21

Feynman | 01-11-14 | 13:14 Excuus voor het laat reageren.

Ik bedoel te zeggen dat ik niet geloof (sic) dat Malalalalala een echte Moslima is. Ze is meer een verdienmodel van papa.

Willianus Wortelus | 01-11-14 | 21:19

De Islam was, en is nog steeds, een gevaarlijke ideologie verpakt in een religie-jasje. Deze ideologie kan een serieuze bedreiging worden voor de Westerse samenleving als we niet heel snel kappen met dat politiek-correctie gelul, en de zaken benoemen zoals ze zijn.

Bernard Couperus | 01-11-14 | 21:10

@infidel
Hans Jansen weet gewoon ontzettend veel van de islam. Meer dan je lief is. Ik zou 's wat meer lezen over Hans Jansen. Hij is van waardering naar een realistische visie gekomen. Door studie, studie, studie. Meer dan jij kan zeggen.

klanker | 01-11-14 | 21:05

Je weet gewoon niet genoeg van de islam, Jansen, daarom ben je er zo negatief over. Misschien moet je eens wat vaker de Koran lezen of naar de moskee gaan, dan ga je het wel wat meer waarderen.

1nfidel | 01-11-14 | 20:36

Het multiculturele bestaat er uit dat stammenoorlogen moeten worden uitgevochten ook in Nederland dus.

protonplof | 01-11-14 | 19:44

Parsons | 01-11-14 | 18:54
Nazisme bestond niet uit meerdere stromingen die voornamelijk elkaar vermoorden.

Nazisme werd zelfs binnen de paar jaar van bezetting verlicht, waardoor het de originele steun in 1940 door de Nederlandse bevolking snel kwijtraakte en de Duitse bevrijder, vanzelf de Duitse bezetter werd.

Nazisme bestond niet uit meerdere stromingen.

Er was niet 1 type Nazi, evenals er niet 1 type Islam is. Het spectrum varieert van de SS in de kampen, tot en met dienstplicht wehrmacht.

Ik ben niet een persoon waarbij je met een godwin de discussie beëindigd. Bovendien bereik je volgens mij met deze simpele vervangingsopdracht niet datgene wat u zoekt.

U bent zeker een roepende in de woestijn. Alleen van die afstand mis je wel wat detail waarover je waarschuwt. Wist u bijvoorbeeld dat een Moskee en een Synagoge in Paramaribo gewoon een parkeerterrein delen omdat ze toch niet op hetzelfde moment bijeenkomen? Lijkt me onzinnig daar Mariniers op af te sturen om de jihad te keren.

Parsons | 01-11-14 | 19:27
Ook die video is hier al meerdere keren verstrekt. Verder dan herhalen kom je niet. Jammer.

Natuurlijk is de massa irrelevant bij het handelen van fanatici. Totdat je die massa door verlichting wilt sturen geen fanatici te worden en zich tegen de huidige fanatici te keren. Het is inderdaad een goede stap ervoor te zorgen dat de massa zich niet zo irrelevant opstelt.

Als het een bloedbad gaat worden, wat is er dan mis de verschillende versies van de Islam te kennen, te weten welke delen als eerste aanvallen, en die als eerste neutraliseren? Wat is er mis om partijen die meelopen, maar niet deelnemen aan gevechtshandelingen niet te veel energie, munitie en aandacht aan te verspillen?

Als je ze in uw visie over 1 kam blijft scheren, dan blijf je over met de situatie dat de Islam vereenigigd de strijd met de ander aan gaat. Dat wordt geen bloedbad. Dat wordt een snelle assimilatie.

Feynman | 01-11-14 | 19:37

Welnee , over 10 jaar bij de 'Ron Brandsteder blikt terug show' gezellig met islamfundis schaterlachend aan tafel.Blokje kaas er bij.Waar we ons toen toch allemaal zo druk om maakten.Nederlandse gezelligheid kent geen tijd.

nemeton | 01-11-14 | 19:32

@Feynman | 01-11-14 | 18:36
Dat is *ondanks* islam, niet dankzij.

En ik ben niet degene die in zwart-wit denkt en redeneert.

Ik ben slechts een boodschapper, een roepende in een woestijn.

30 jaar geleden was er nog een vreedzame oplossing mogelijk, nu niet meer. Het zal eindigen in een bloedbad dat z'n weerga niet kent.

Mij kan echter niet verweten worden dat ik er niet voor gewaarschuwd heb.

En herlees je eigen tegel nu nog eens een keer en vervang het woordje islam en moslims door nazisme en nazi's.

En bedenk dan dat islam vele male dodelijker is en zal zijn dan het nazisme.

Parsons | 01-11-14 | 18:54

Voor het oplossen van een probleem is in eerste instantie noodzakelijk het besef dat er een probleem is. En op dit moment is dat besef er niet. Althans niet wat betreft de islam, die door onze grote leiders en intellectuelen wordt gezien als de religie van de vrede. Het betekent dat in de komende decennia in heel de Westerse wereld de islam zal groeien en dat die islam ook steeds meer eisen zal stellen: wat betreft bijvoorbeeld geen alcohol, geen varkensvlees, geen onderwijs in evolutietheorie, geen muziekonderwijs, geen onderwijs over de Holocaust, demonisering van islamkritiek en juist islamgunstig geschiedenisonderwijs (over de glorieuze islamitische prestaties in wetenschap en techniek), plus onderwijs over islam voor niet-moslims, plus toepassing van sharia in door moslims gedomineerde woongebieden, plus steeds meer censuur en zelfcensuur wat betreft informatie over de islam, enzovoort, enzovoort - de lijst is lang. Het politiek correcte onbenul zal z’n uiterste best doen om zich te plooien naar dit eisenpakket en je vraagt je af waar eigenlijk de grens ligt en men eindelijk eens ‘Nee’ gaat zeggen. Na hoeveel criminaliteit en terreur en aanpassingen gaat het kwartje eindelijk eens vallen? Dat de islam helemaal niet fijn en leuk deel zal zijn van de multiculturele en wereldbeschouwelijke veelvormigheid, maar dat het met alle mogelijke middelen uit is op de vestiging van een totalitaire en zeer wrede en stompzinnige monocultuur, die trouwens de moslims zelf al 14 eeuwen vasthoudt in een mentale gevangenis.

Benedict Broere | 01-11-14 | 18:49

Van Duyvenbode | 01-11-14 | 18:19
Wat ik zeg is dat die dwingende macht niet op zichzelf kan bestaan, maar ingebed moet zijn in iets wat de samenleving als geheel bijeenhoudt. Dat wat onze Joods-Christelijke traditie waarin Wilders wil terugvluchten, dat is nu onze postmoderne samenleving, of we het nou willen of niet.

Schoorsteenveger | 01-11-14 | 18:47

Parsons | 01-11-14 | 18:18
Als de Islam maar 1 vijand heeft, waarom vecht zij dan tegen meerdere?

Als de Islam niet te verlichten is, waarom zien we dan in ALLE islamitische landen het geloof leven? Het zij richting volledige Sharia zoals Iran, hetzij richting een Westerse toerisme economie zoals Qatar & VAE?

Waarom zijn er bij 1 koran al ruim twaalf eeuwen vier verschillende stromingen binnen de Islam?

Als er 1 Islam is, waarom loopt dan de ene vrouw zonder, de ander met een hoofddoek, de volgende met een brievenbus en de laatste helemaal verborgen? Waarom is het onjuist de eerste twee als gematigd te omschrijven, de derde als streng en de laatste als te fundamenteel?

Als de 1,3 miljard moslims daadwerkelijk allemaal uw versie van de Islam aanhingen, waarom is dan maar een deel daadwerkelijk aan het moorden? Waarom is het fout het niet moordende deel als gematigd te beschouwen?

Gezien er zo`n 11 miljoen kinderen per jaar overlijden aan honger, zou ik blind kapitalisme als ideologie niet in uw mate willen onderschatten.

Heeft u trouwens behalve een wereld zonder grijstinten misschien ook nog een visie hoe nu verder?

Feynman | 01-11-14 | 18:36

Schoorsteenveger | 01-11-14 | 18:05

Er moet een dwingende macht zijn. We mogen onze onzekerheid als uitgangspunt nemen wat we willen, we mogen postmodernistisch door blijven relativeren tot we een ons wegen, zonder de dwingende macht van een staat kunnen we ons dat niet permitteren.

Rest In Privacy | 01-11-14 | 18:19

De gematigede islam bestond totdat Mohammed van Mekka naar Media trok en daar begon met plunderen, moorden en wat al niet meer.

Moonwarrior | 01-11-14 | 18:19

@Feynman | 01-11-14 | 17:20
Laat onverlet dat islam één gemeenschappelijke vijand heeft.

Laat overigens ook onverlet dat islam niet en nooit te verlichten is.

De koran bevat het letterlijke woord van het opperwezen, opgetekend door de meest perfecte mens die ooit heeft geleefd; de pedofiele verkrachter mohammed.

En iedereen die daar überhaupt iets anders van vindt, dan liefde, begrip, neerbuigzaamheid en absolute gehoorzaamheid is een vijand.

En vijanden moeten dood. Punt.

Dat is islam en daarom is het de meest dodelijke ideologie die deze planeet ooit heeft getroffen. Ruim meer dan 270 miljoen and counting.

Parsons | 01-11-14 | 18:18

Van Duyvenbode | 01-11-14 | 17:04
Dat is de spagaat waarin het Westen zich heeft gemanoeuvreerd. Vanuit welke positie zeggen wij "je bent vrij om te denken wat je wilt"? Is het de Staat die dat beweert? En is die positie verloren als de Staat niet meer bestaat? Dan is het verdomd treurig met ons gesteld, dan hebben we niet meer dan de Staat gekregen in ruil voor God, en dan dient die Staat absolute macht te krijgen en te houden om God onder de duim te kunnen houden. Ik denk dat de Verlichting iets méér pretendeerde dan het creëren van een Staat als nieuw geloof, nieuwe referentie, nieuw middelpunt.
Scheiding van Kerk en Staat gaat veel dieper, en is veel problematischer, garandeert eigenlijk enkel dat de Staat geen godsdienst meer oplegt, zich niet committeert aan één godsdienst of zelfs aan één God. Het is een afspraak tussen gelovige burger en regelgever, niet tussen gelovige en gelovige, niet tussen gelovige en ongelovige. Dat "politiek/institutioneel kader dat de religieuze onpartijdigheid belichaamt" drijft op een consensus, en die consensus geeft die Staat positie en macht. Verdwijnt die consensus, dan is de Staat ten dode opgeschreven. En hoe verdwijnt die consensus? Als een samenleving zijn evenwicht kwijtraakt, als het allemaal niet meer lijkt te passen, als er "Unbehagen" gevoeld wordt, onderbuik, angst, onzekerheid.
"Je bent vrij om te denken wat je wilt" roepen we dapper, maar tegelijkertijd voelen we ons radeloos, redeloos, verward, bang, want we voelen dat we eigenlijk positie verliezen om met een grote mond te kunnen blijven zeggen dat we vrijheid van meningsuiting garanderen, dat we godsdienstvrijheid garanderen, dan we individuele vrijheid garanderen.
De Gutmensch ontkent en projecteert, noemt die angst vandaag de dag islamofobie of racisme, denkt de eigen onzekerheid te kunnen overwinnen door de Islam als totaal ongevaarlijk te kwalificeren en alle deuren wagenwijd open te zetten, zijn tegenstander doet precies het omgekeerde, ziet in de Islam de grote dreiging, wil alle deuren hermetisch sluiten en zich in de eigen tradities verschansen. Een duivelskring, want we bevechten elkaar, maken elkaar zwakker dan we al zijn.
Vanuit welke positie zeggen wij "je bent vrij om te denken wat je wilt"? De Verlichting dacht een antwoord te hebben, dacht het licht te zien. Het zoeken naar waarheid heeft de grote wereldreligies gecreëerd, en de verlichting was de eerste poging om een stap verder te gaan. Het zoeken naar waarheid heeft God gedood, heeft God als absolute referentie onmogelijk gemaakt, ratio en wetenschap schoven hem terzijde, waren de nieuwe referentie. Maar, way die Verlichtingsdenkers niet voorzagen was dat er bij het zoeken naar die waarheid een volgende stap gemaakt zou worden, eentje die ook de rationele waarheid en de wetenschappelijke waarheid terzijde zou schuiven als absolutum. In het postmoderne Westen is er geen waarheid meer,s staat niets meer vast, is alles relatief geworden, zwevend, breekbaar, ijl, en dat boezemt ons angst in. We weten het eigenlijk, maar willen het niet waar hebben, we hebben geen positie meer. We zijn vrij om te denken wat we willen, maar we zijn bang voor die vrijheid, want die toont zich aan ons als een diepe, donkere afgrond.
De Staat gaat ons in die duisternis het licht niet brengen, en ook de rechtspraak niet. Beide komen voort uit en drijven op wat wij gezamenlijk voor waar en waardevol houden.
Er zijn momenteel geen denkers die ons kunnen en willen vertellen dat het niet anders had kunnen lopen, dat wij onze eigen God en onze eigen waarheden hebben vernietigd, en dat er maar één mogelijkheid is, doorgaan op de ingeslagen weg. We zijn zelf onze grootste vijand, zo lang we niet door willen pakken. Figuren als Tariq Ramadan hebben dat heel goed door en proberen een reformatie binnen de Islam te organiseren, die precies in het gat past dat wij in ons eigen denken hebben geslagen.
Ik ben het met Feynman eens, Verlichting is de enige route, maar dan wel vanuit de eigen, sterke positie verlichten. Dat vergt een hoop werk, dat noopt ons om onze diepe twijfel eindelijk eens als sterkte en niet als zwakte te zien, dat vereist dat we het eigen relativistische standpunt als uitgangspunt moeten durven nemen, tegen alle absolutismen in.

Schoorsteenveger | 01-11-14 | 18:05

Het spijt me ergens, maar sinds Jansen zijn pensioen veilig heeft gesteld door met de PVV te gaan heulen kan en mag je hem niet meer serieus nemen, allemaal partij propaganda dit.
Jammer, ik vond de man altijd een redelijke intellectueel onderbouwde spreker.

captainobvious | 01-11-14 | 17:56

@Gräf&Stift

Spuit 11.

Alles valt of staat met consensus in deze discussie. Discussiëren kunt u niet. Waarom? Zie het stuk van:
De Libertariër | 01-11-14 | 13:34

Verder wens ik u een illusionair leven en hopen maakbaarheid. Doe eens een poging op locatie. Syrië of zo... Daar zitten ze vast op u als Verlosser en Verlichter te wachten.

Unievooru | 01-11-14 | 17:24

Parsons | 01-11-14 | 17:18
Als je kijkt naar het Midden Oosten vermoorden ze vaker elkaar, dan ongelovigen.

Feynman | 01-11-14 | 17:20

Ook wil ik zeggen dat zij die stellen dat de islam een "verlichting" moet ondergaan, hiermee nogal wat impliceren.
De verlichting van het christendom heeft niet alleen eeuwen geduurd, maar is steeds vergezeld gegaan van verwoestende godsdienstoorlogen. Habermas zei onlangs dat de nationale staat de mensen niet meer weet te verenigen, niet meer onder één noemer weet te brengen, en dat de grote wereldreligies, zoals islam en katholicisme, dat wel kunnen. Daarmee zegt Habermas dus in feite ook: hallo! we staan aan de vooravond van nieuwe godsdienstoorlogen. Maar ja, intellectuelen denken vaak idealistisch en missen nogal eens de koele blik op de geschiedenis.

Rest In Privacy | 01-11-14 | 17:20

@Gräf&Stift | 01-11-14 | 14:52
Niemand ontkent... blah blah. Toenadering zoeken. Dan komt de "Maar" gevolgd door het poneren van een stelling/oplossing die je anderen in de mond probeert te leggen.

Tegel in, tegel uit.

Drogredeneren galore! Je bent een geinige troll, maar met drogredeneren kom je hier niet ver.

Parsons | 01-11-14 | 17:20

@Feynman | 01-11-14 | 14:56
En ze hebben beiden één gemeenschappelijke vijand: on/anders-gelovigen.

Parsons | 01-11-14 | 17:18

Tja, als je als samenleving goed bij je hoofd was geweest, dan had je die moslims natuurlijk nooit het grondgebied laten betreden, en als je dat dan om een of andere flutreden toch gedaan had, had je ze er bij de eerste tekenen van opruiing, Mohammed Rabbae op kop, gewoon uitgeknikkerd. Klaar.

Tricephalus | 01-11-14 | 17:18

... waarmee ik dus wil zeggen dat het niet aangaat te volstaan dat iemand moslim moet kunnen zijn, of atheïst, dat dit wordt gesteld vanuit een idealisme "je bent vrij om te denken wat je wilt". Want zonder politiek/institutioneel kader dat de religieuze onpartijdigheid belichaamt, is de uitkomst altijd een godsdienstoorlog.

Rest In Privacy | 01-11-14 | 17:04

De Verlichting waarover men het hier heeft, zoals Feynman, is althans in Europa een creatie van de nationale staat. De schieding tussen staat en kerk is pas ontstaan met de geboorte van de moderne, nationale staat. In de nationale staat is de scheiding kerk-staat verankerd. De "verlichting" berust dus niet alleenmaar op "ontkerkelijking" of atheïsme of geloof in de wetenschap; nee, de verlichting had niet plaats kunnen hebben zonder de concrete politieke entiteit van de nationale staat.
Waarmee tevens is gezegd dat met het op de helling zetten van de nationale staten in Europa en door deze te willen vervangen door een multinationale politieke eenheid, een gedurfd project,
de EU, daarmee tevens de verlichting in de waagschaal komt te staan.

Rest In Privacy | 01-11-14 | 16:49

Feynman | 01-11-14 | 15:54
"Verlichting is de enige ethisch, militair en economisch haarbare route die ik zie."
Helemaal met je eens. Maar het wordt een verdomd lange weg, en geen lineaire als je het mij vraagt. Het Westen is qua denken in een diepe, diepe crisis, er is twijfel alom en men grijpt terug op het oude, het geloof , de traditie, de folklore, of verwacht dat de wetenschap ons de waarheid brengt en daarmee richting en doel. En hoe harder wij twijfelen, des te sterker voelen zich de zogenaamde vernieuwers:
www.youtube.com/watch?v=J4J8tsRkFLM
Meneer verkondigt hier dat het Kalifaat 'eigenlijk' als de democratie avant la lettre dient te worden gezien, want de Kalief wordt gekozen en gedragen "door het volk". Maar, en nergens wordt hij echt expliciet, dat volk is het moslimvolk, het is de religie die het fundament der samenleving dient te vormen. Helemaal aan het eind komt de aap uit de mouw als hij "deep faith" als uitgangspunt noemt.
Nee, met onze huidige twijfel en wanhoop gaan we dat bouwen aan een nieuw zelfvertrouwen van de moslim niet pareren.
Verlichting ja, maar dan ook werkelijk doorpakken en zorgen dat er geen bijzonder onderwijs wordt afgedwongen dat opnieuw deuren dicht wil houden.

Schoorsteenveger | 01-11-14 | 16:40

Islam is liev. Dus kiezen uit twee mogelijkheden:
u buigt uw hoofd diep voor deze vredelievende godsdienst en zweert uw eigen godsdienst of
of u legt uw hoofd op het hakblok en u bent daarmee exit. U kiest. Wat kiest u?
We zullen de Koerdische Peshmerga's nog hard nodig hebben om onze nederlandse soldaten te trainen om de liefheid van de vanuit de zandwoestijn oprukkende liefdevolle "mannen van God" terug te dringen naar hun hol.

ljcoster | 01-11-14 | 16:36

De islam, deze ‘religie van de vrede’ (Obama, Cameron, Rutte), zo vol van barmhartigheid (Karen Armstrong) zal alle verworvenheden van de moderne open samenleving (mensenrechten, verzorgingsstaat, moderne rechtsstaat, multiculturaliteit, tolerantie) gebruiken om stap voor stap de moderne open sameneleving en de Westerse cultuur in het algemeen (inclusief alle wetenschap en kunst en filosofie en niet-islamitische religie) af te schaffen, te vernietigen en te vervangen door de islamitische ‘cultuur’. Hoe eerder dit algemeen begrepen wordt, des te meer kans er is dat bijtijds nog maatregelen genomen kunnen worden om dit gevaar te overkomen. Waartegen de huidige constellatie van politiek correct illusionisme en stap voor stap opkomend islamitisch totalitarisme regelrecht aanstuurt op een culturele zelfmoord.

Benedict Broere | 01-11-14 | 16:30

Ars Vivendi | 01-11-14 | 11:27
En hoe komt dat? Omdat je in deze democratie maar 1 kant mag denken. Mag je dat dan democratie noemen?
Dat Rudi Carrel voor velen niet bekend was, heeft te maken met de leeftijd. Ik heb het bewust meegemaakt.
Ik zit op balkon bij een vriend van mij, samen aan de bier. Blote borst, stervens heet, in die tijd had je een programma op televisie van Henk Spaan en Harry Vermegen, KOUD HE, schreeuwde Harry altijd in dat programma. Wij ook van 3 hoog naar zo'n boerka draagster, KOUD HE!. Kijkt ze onhoog , gaat half door de knieen en met twee middelvingers naar ons toe. We stonden op en wezen naar haar en hebben ze keihard uitgelachen.
Een oude vriend van mij Appie, ja, Abdul, een turk uit Istanboel, vertelde mij dat die mensen in die jurken, burka en manjurken, gevaarlijjk waren.
Ik heb hem niet uitgelachen maar ben lang om mij heen gaan kijken waar hij het nu over had. In '92 ben ik ontslagen omdat ik op mijn werk geen goed woord over had voor deze mensen. Nu zijn de praatjes veel harder en komt het erop neer, laten we ons gijzelen door de islam of pleuren we ze eruit?
Ik ben ook wel eens met twee Marokkanen langs de moskee, de efteling, gereden in Rotterdam. De ene Marokkaan zegt tegen de andere. Ze hebben een glazen dak. Als je daar op je rug ligt en een wijf neukt. Kan je naar de sterren kijken. Dan beginnen ze mij uit te leggen dat ze van die hele islam niets moeten hebben.
Ik heb niets tegen moslims, want zij zijn dat ook. Maar al die hobbezakken die in de woestijn blijven hangen, opdonderen! Mijn moslimvrienden weten exact hoe ik erover denk. En geven me ook gelijk.

Smarties | 01-11-14 | 15:57

Schoorsteenveger | 01-11-14 | 15:40
Het is niet voor niets dat de fanatici tegen scholing zijn. Dat was de katholieke kerk lange tijd ook. De bijbel mocht niet in de eigen taal vertaald worden, evenals niet gelezen door de normale gelovige. Bewust dom houden is een techniek die doorbroken moet worden.

Sowieso is de Islam zo`n 632 jaar jonger dan het katholicisme en loopt dus qua verlichting achter. Het komt me niet vreemd over dat delen van de Islam nu bezig zijn met hun eigen inquisities en oorlogen. Net zoals ooit de katholieken met de protestanten jaren wereldwijd hebben gevochten, zie je nu soennieten en sjiieten losgaan.

Het is een pijnlijke herhaling van zetten. Geloof wat door machtswellustelingen wordt misbruikt voor hun eigen narcisme. Mensen die wat onderwijs hebben genoten zijn weerbaarder voor dit soort indoctrinaties omdat ze een beter overzicht hebben van hun eigen gedachten.

Desalniettemin heeft de Islam nog een lange weg te gaan, en heeft de Paus recentelijke pas ingezien dat zijn geloof verteld wie en waarom de wereld om hem heen geschapen heeft, en de wetenschap verteld welke en hoe. Volledig orthogonale begrippen, wat vele geniale mensen de kop gekost heeft.

1,3 miljard moslims kan je niet met een leger afweren, naar de volgende wereld helpen in een hoger tempo als dat ze verwekt worden, of zonder onacceptabele consequenties opnemen in een multiculturele samenleving.

Verlichting is de enige ethisch, militair en economisch haarbare route die ik zie.

Feynman | 01-11-14 | 15:54

Feynman | 01-11-14 | 13:35
De grote vraag die ons allen zou moeten bezighouden is wat die zogenaamd 'gematigde' moslim uiteindelijk opheeft met onze westerse normen en waarden. En of die gematigde moslim, precies zoals de refo's, stilletjes hopen op een terugker van hun God.

Schoorsteenveger | 01-11-14 | 15:40

Maar iets minder botheid zou de PVV terecht groter maken.
@Islamofiel | 01-11-14 | 10:59
Bovendien: Wilders, Agema en Jansen zijn de enige PVV-ers die geloofwaardigheid uitstralen. De rest bestaat uit marginale, opportunistische kwezels.
Ars Vivendi | 01-11-14 | 11:27
**********************************
Ars, jij bent een genie op het gebied van ' PVV & karakterstructuur ' ,of je bent een zwatelaar met goedkope , luidruchtige scheld- opinies.

À.amalrik | 01-11-14 | 15:11

In het Ueber-politiek-correcte Duitsland tekent zich een kentering af. Althans politicoloog Hamed Abdel Samad legt uit hoezeer de islam fascistische elementen bevat en dat dat fascisme van begin af aan een algemene karaktertrek is geweest van de islam. Hij is ondertussen ook op bezoek geweest bij Helmut Schmidt en heeft met hem een genoeglijk onderhoud gehad.
www.youtube.com/watch?v=5yw-bK7-Gw0

Benedict Broere | 01-11-14 | 15:06

Parsons | 01-11-14 | 14:48
U ontkent al het verschil tussen soennieten en sjiieten. De Islam is al gesplitst in twee kampen, voordat Mohammed klaar was met praten.

Feynman | 01-11-14 | 14:56

Wat toen minder (niet?) in het nieuws kwam, was dat er na de dood van Theo van Gogh er op verschillende moskeeën en islamitische instellingen/scholen (een stuk of 22 als ik met het goed herinner) brandaanslagen zijn uitgevoerd. Dat bracht de politiek meer aan het zweten dan de dood van Theo. (Of was dat na de dood van Pim van Fortuyn?)

PisFinger | 01-11-14 | 14:53

Parsons | 01-11-14 | 14:48
-
Niemand die ontkent dat individuele vrijheid binnen de Islam en de islamitische cultuur niet in een hoog vaandel staat. Toch zullen mensen individueel moeten ontdekken dat er betere alternatieven zijn. Wat is je alternatief? Een gedachtepolitie? Zelf denk ik dat het drukken op de Cognitieve Dissonantie-knop niet bevordelijk is om moslims de overstap te laten maken naar het vrije westen. Andere benaderingswijze zou wonderen kunnen doen.

Gräf&Stift | 01-11-14 | 14:52

@Feynman | 01-11-14 | 13:35
Mooie filosofische gedachte.

Wist je dat filosoferen in en over de islam verboTen is?

En dat daar de doodstraf op staat?

Dat is islam. Er is eén islam: De Doodscultus.

Parsons | 01-11-14 | 14:48

Smarties | 01-11-14 | 14:35
-
Misschien is het eerst handig dat je weet waarin ik het met je oneens en eens bent voordat je een hele redevoering begint. Weet je wel zeker dat je reactie op mij gericht is?

Gräf&Stift | 01-11-14 | 14:46

HoogToontje | 01-11-14 | 14:19
-
“Dus omdat ze er niet veel eerder mee kwamen, ze dus (blijkbaar) niet 'visionair' waren, is hun opvatting onjuist/onbelangrijk/enz.? Mag ik dat een merkwaardige hipsteropvatting vinden?”
-
Wederom waar stel ik dat het onjuist of onbelangrijk zou zijn? Uit het gegeven blijkt wel dat ze erg anticiperen op het nu in plaats van waar bepaald beleid toe kan leiden. Beleid maken is toch vooruitzien? Lijkt me ook geen hipsteropvatting, maar een methode om te oordelen hoe capabel een politicus is. Het is makkelijk om problemen te benoemen. Lastiger is het om oplossingen aan te dragen. Nog lastiger is het om de oplossingen op waarde te kunnen schatten. En juist dat laatste is wat mij betreft het belangrijkst.
-
“Overigens zijn de problemen door de volgens jou zo visionair aangelegden helemaal niet opgelost. Er blijft dus nood aan mensen die het probleem analyseren en er iets aan willen doen. Of die mensen visionair zijn zal me een worst zijn, ik wil resultaten zien. Dat is het enige dat telt.”
-
En met de beschrijvingen van Hans Jansen gaan we ineens resultaten zien. Dan zie ik graag hoe, want juist dat is hetgeen wat ik bij de PVV mis. Ze kunnen de problemen goed benoemen, nadat deze door de SP in 1983 (en vele anderen) is toegelicht. Wat ik mis zijn de oplossingen en de effecten van bepaalde oplossingen.
-
“Ik lees in de stukken van Jansen vooral een gedegen met feiten onderbouwde opinie. Ja, Jansen heeft een mening. Gelukkig is dat nog niet strafbaar. Nog niet.”
-
Volgens mij zie je spoken waar ze niet zijn. Wat duidt erop dat bovenstaande opinies strafbaar worden? Hoogstens worden dit soort opinies ontmaskert als halve waarheden. Gedegen kun je het stuk van Hans Jansen niet echt noemen, daarvoor is het voor mij veel te politiek. Het is geen analyse van feiten, maar meer een aaneenschakeling van welgevallige feiten om je politieke mening te verkondigen in combinatie met wat suggestief en inhoudsloos geratel over ‘links’. Wat je in feite zegt is dat dit dicht bij jouw mening ligt en dat de bevestiging van jouw mening lekker voelt. Persoonlijke comfort bij opiniestukken zegt natuurlijk niets over gedegenheid van een artikel. Persoonlijk ligt mijn smaak niet zo bij bangmakerij en het creëren van demonen waar ze niet zijn.

Gräf&Stift | 01-11-14 | 14:45

Gräf&Stift | 01-11-14 | 10:44
Eigenlijk geef je al aan in je eigen stukje dat de multicul niet geslaagd is.
Bang voor rassenrellen. Waarom dan al die rassen hier naar toe halen?
Welk geschift, megalomaan, doordrammende politicus heeft de oorspronkelijke bevolking in een situatie gezet, dat je op je woorden moet passen?
Daarnaast zit jij noch te pochen over kernwaarden in onze westerse wereld. En met die waarden moeten we het doen, om op een sociale en nette manier dit probleem op te lossen.
Ik heb nieuws voor jou, je kunt de kernwaarden van het westen in je reet douwen. Het is geen absolute wetgeving. Als er iets is wat mij niet bevalt in mijn directe omgeving, bv familie, dan is het gewoon oog om oog, tand om tand. Ik zal het heel kort samenvatten, zodat jouw hersentjes het ook begrijpen hoe het nu wordt bespeeld in dit grafland.
Je hebt een probleem geïmporteerd, nu vraag je aan de ontvangende partij of ze zich vooral waardig en respectvol gedragen.
Een hoop zeggen ja, is goed, beschaving werpt zijn vruchten af, en ik ben ook trots op deze mensen die zich waardig gedragen. Er zijn er ook die zeggen waarom heb je het dan geïmporteerd?
Waarom hebben wij ons zelf voor dat blok gezet? Jij bent die notoire lul die binnen de box blijft denken, en zodoende geen enkele meerwaarde heeft in het hele debat. Behalve grijsgedraaide plaatjes afdraaien van de usual suspects, die leidertje in dit land mochten spelen, en dit soort leidertjes hadden op de sociale werkplaats keihard door de mand gevallen.

Er wordt een Nederlander dood gemaakt en jij vindt het normaal dat de koningin naar de moskee gaat? Voor mij was dat het teken dat de koningin vooral koningin wilde blijven over Nederlanders, of als die op zijn, moslims, en als die op zijn wasberen etc. etc.
Als haar kostje maar gekocht was, koningin der wat? Maakt haar niet uit.
Het riekt mij te veel naar landverraad, incluis regering. Noem mij maar 1 wet op die de Nederlander an sich wat heeft opgeleverd de laatste 40 jaar.
Het 'weg met ons' om nooit meer WOII mee te maken is hard op weg om WOIII te creeren. Je zet de blankmens weg als een duivel, terwijl de blankmens totaal geen schuld heeft aan de vroegere geschiedenis, niemand van nu leefde toen. Ineens zijn criminele daden erfbaar, in historisch overzicht. Maar je vind het heel normaal dat kinderen van moordenaars niet vervolgd worden. Wat voor een totaallul moet je dan zijn in je redenatie dat het ene erfbaar is en het andere niet?
Dus zeg niet dat je niet gewaarschuwd bent. Zeg gewoon dat je capaciteiten niet voldoende zijn om een delicate zaak in te schatten.
En recht lullen wat krom is? You can fool people some time,but you can't fool people all the time.
Bob Marley, nooit gedacht dat dit ooit nog eens een voor het blanke ras ging gelden.

Smarties | 01-11-14 | 14:35

All other life than xeno life (moslims, afrikaanse moslims, homo moslims, etc, geen christelijk of blank) is expendable. This is company rule (natiestaten zijn multinationals of conglomeraten geworden, zie ook Neoliberalisme),film Alien 1.
wat dit betekent beschrijft Jansen maar nog veel verder. Asscher en Cohen kunnen al weer snel hun oude beroep gaan oppakken, als ze dat niet altijd al gedaan hebben....

G. Raayer | 01-11-14 | 14:29

De koran, de hadith en de levensloop van meneer mohammed hebben helemaal niets met de islam te maken. De islam is namelijk vrede en dat zijn die drie eerder genoemde zaken helemaal niet.

the Raging Potato | 01-11-14 | 14:27

De grappenmakers van NL gaven na de dood van Theo aan voorzichtiger te zijn met grappen over de Islam. Op zich logisch zou ik ook doen. Onze betweter Freek de Jonge wist zelfs te melden dat de censuur van de moslims eigenlijk positief was. Het is eigenlijk niet verkeert om eerst na te denken voordat je iets zegt. moedige schrijvers, journalisten, protestanten op het plein van de vrede, ja ook jij die voor de tank ving staan onze Freek heeft het door. Het is eigenlijk wel goed en normaal om na te denken voordat je wat zegt.Freek de Jonge is gewoon net als iedereen een gewone lafbek. Maar hij weet zijn eigen policor puzzel in zijn hoofd heel te houden door censuur goed te praten.
Het is trouwens ook wel grappig dat een aantal van hen bv Barend de Nl'ers verwijten niet genoeg voor de Joden te hebben gedaan in wo-II.

metdedag | 01-11-14 | 14:26

@ Gräf&Stift | 01-11-14 | 13:36

'Ik heb er geen problemen mee dat iemand zijn mening aanpast. Dat is juist prijzenswaardig, want eenzelfde gedrag verwacht ik van religieuze mensen in het algemeen en moslims in het bijzonder. Dus nee, je begrijpt me verkeerd. Waar het mij wel om gaat is de pretenties die erachter schuilgaan. Je kunt Wilders en diens PVV en Hans Jansen (ook PVV) niet echt visionairs noemen. Er waren anderen die al veel eerder op deze problemen wezen, ook uit linkse hoek. '
-> Dus omdat ze er niet veel eerder mee kwamen, ze dus (blijkbaar) niet 'visionair' waren, is hun opvatting onjuist/onbelangrijk/enz.? Mag ik dat een merkwaardige hipsteropvatting vinden? Overigens zijn de problemen door de volgens jou zo visionair aangelegden helemaal niet opgelost. Er blijft dus nood aan mensen die het probleem analyseren en er iets aan willen doen. Of die mensen visionair zijn zal me een worst zijn, ik wil resultaten zien. Dat is het enige dat telt.

'Daarnaast moeten we niet vergeten dat we in het geval van Hans Jansen vooral kijken naar een politiek pamflet. Zoals een echte linkse én(!) rechtse politicus betaamt is Hans Jansen selectief in het aandragen van argumenten. Wat in zijn politieke straatje valt neemt hij mee, wat onwelvallig is laat hij gemakshalve achterwege. Ik vind dat eerlijk gezegd een beetje kinderachtig. Dus nee, geen problemen mee dat iemand zijn mening aanpast. Wel met de wijze waarop dit gaat en waarmee mening Y ten opzichte van mening X wordt uitgedragen.'
-> Ik lees in de stukken van Jansen vooral een gedegen met feiten onderbouwde opinie. Ja, Jansen heeft een mening. Gelukkig is dat nog niet strafbaar. Nog niet.

HoogToontje | 01-11-14 | 14:19

De Libertariër | 01-11-14 | 13:34
-
Veel punten hoef ik verder niet toe te lichten als je goed kijkt naar je eerste reactie. Verder een interessante reactie, omdat ik Libertariërs over het algemeen holisten vindt die wat minder gericht zijn op de details. En juist nu gaan we in op details. Ik ga niet in op al je punten aangezien sommige niet echt ter zaken doen, maar ze zijn zeker niet in confesso.
“Werkelijk? Noem eens een percentage.....”

Ik ken geen percentages, maar er zijn voldoende prominente ex-moslims die weer het gezicht zijn voor een grotendeels onzichtbare groep.

“Het verschil tussen het Christendom en Islam is in essentie doodeenvoudig. De Koran is het letterlijke, perfecte en onveranderlijke woord van Allah. De Bijbel is dit niet. De Bijbel is een menselijke interpretatie van... Om deze reden heeft het Christendom een verlichting door kunnen maken. En zal Islam dit nooit kunnen.”

Kun je aangeven waar in de Bijbel staat dat de geschriften geen goddelijke pretenties hebben? Zelfs Sam Harris gaat niet zo ver als jij. Verder vind ik een onderscheidt tussen schrift en geloofscultuur belangrijk; beide verhouden zich niet evenredig met elkaar (dankzij o.a. de verlichting).

“Geen idee wat u met deze veralgemenisering (kreet eigenlijk) bedoelt. Het is te abstract om er ook maar iets mee te kunnen, zeker aangezien ik reeds een tastbare, concrete en helder omlijnde oplossing heb genoemd.”

Het betekent dat je je eigen stellingname moet bekritiseren. Wat zijn de consequenties als we alles privatiseren. Het is een punt dat niet thuishoort hier in deze discussie, maar me dunkt dat er op iedere schijnbare eenvoudige oplossing wel tientallen objecties zijn te bedenken. Daarom is er altijd iets van een staatsvorm. Begin dus met het in kaart brengen van alle mogelijke kritiek en bekijk daarna nog eens of je libertariër bent.

“Daarom wil ik u eens naar uw oplossingen. U lijkt vooral erg bedreven in het aangeven wat u NIET wil, maar zegt u dan eens wat u WEL wil..... Hoe gaat u moslims verlichten? Hoe moeten de problemen worden opgelost? Ik heb nog niets zinnigs van u mogen lezen”

Oplossingen: geen stimuleringen meer voor segregatiebevorderende maatregelen zoals gescheiden zwemmen of multiculturele genootschappen. Afschaffen artikel 23 lid 7 van de grondwet. Uitkeringen en dergelijke verbinden aan cursussen Nederlandse taal en cultuur (indien nodig). Tegelijkertijd stimuleren dat er meer wordt gedifferentieerd in het aantal woontypologieën per wijk en investeren in onderwijs in het algemeen.

“Verder zou ik u willen vragen of u de Koran, Hadith en Soennah überhaupt wel eens gelezen heeft....? Een groot deel van uw gedachtengoed is gebaseerd op de non-gedachte: "omdat Christendom een verlichting heeft doorgemaakt, kan Islam dit ook".... Enkel een persoon die niet bekend is met Islam en/of de Bijbel kan deze fundamentele denkfout maken namelijk.”

Ieder schrift kun je interpreteren. Als de Koran werkelijk zo eenduidig was zouden er geen Soennieten en Sjiieten zijn.

Gräf&Stift | 01-11-14 | 14:03

matrixbluepill | 01-11-14 | 13:52
Ongerust dient u slechts te zijn over een mogelijke ontwikkeling m.b.t. iets.
Hetgeen u schrijft zijn reeds feiten dus ongerust hoeft u er niet meer over te zijn.

Klier van Bartholin | 01-11-14 | 13:57

Lees het boek van "de vierde wereldoorlog, het pad van Marx naar Allah". Meer dan 10 jaar oud en actueler dan ooit. Jansen heeft gewoon gelijk.
NL verliest de strijd door onderlinge gekrakeel, betweterigheid en onze verdeeldheid. Er is totaal geen eenheid meer. Er zijn immers geen samenbindende wortels meer over: onze nationaliteit is kapot, een samenbindend geloof is weg, onze cultuur is gestolen, het enige wat ons nog bindt zijn onze taal en welvaart. Dat laatste is binnenkort ook in de uitverkoop en wat er daarna komt.... daarover ben ik erg ongerust....
Maar krakeel nog ff verder met z'n allen.

matrixbluepill | 01-11-14 | 13:52

-weggejorist-

ari-er | 01-11-14 | 13:52

Culturen laten zich conform water en olie niet mengen.
Mensen kunnen zich dit wel ten doel stellen en maar binnen één of twee generaties is dit schier onmogelijk, kijk naar de eerder door u genoemde 'verlichting', dat was geen vooropgezet doel maar een langzame en uit vele generaties bestaande verschuiving ook wel geschiedenis genoemd, u heeft daar met uw 'maakbaarheid' nul invloed op.
Klier van Bartholin | 01-11-14 | 13:25
-
Ik vind de water-en-olie-analogie zwak gekozen. Mensen van verschillende etniciteit of religieuze komaf kunnen namelijk wel degelijk 'mengen' in genetische zin. Overigens deel ik deels je kritiek. Bepaalde ideeën ban je niet uit op de één of andere dag. Wat overigens niet wil zeggen dat je geen constructieve bijdrage kunt leveren om de discussie een bepaalde kant op te sturen. Juist de omstandigheden hebben voor de verlichting gezorgd. En de schrijvers die zich deze omstandigheden eigen maakte hebben voor grote en kleine veranderingen gezorgd. Met de hoeveelheid kennis die we nu hebben (ook van de verlichting) moet het mogelijk zijn om grotere veranderingen teweeg te brengen dan ten tijde van de verlichting. Leestip: Rienk Vermeij - De Geest uit de Fles. Kun je zien hoe nietige bijdragen kunnen leiden tot een andere samenleving.

Gräf&Stift | 01-11-14 | 13:46

Gräf&Stift | 01-11-14 | 13:42
Omdat ik e.e.a. en dus het waarom al eerder heb aangeven.

Klier van Bartholin | 01-11-14 | 13:46

Klier van Bartholin | 01-11-14 | 13:40
-
Een omslachtige manier om te zeggen dat je het niet met me eens bent. Waarom je het niet met me eens bent vertel je er niet bij en juist dat is interessant.

Gräf&Stift | 01-11-14 | 13:42

Lucifera | 01-11-14 | 13:28
-
Wat is dan die wijsheid in Jansen' zijn woorden? Die heb ik namelijk niet kunnen ontdekken. Is wijsheid het selectief gebruik van feiten? Ik zie het meer als een politiek pamflet, niet meer, niet minder. Het kan je liggen en het kan je niet liggen. Hans Jansen heeft echter intellectuele pretenties en daar moet toch iemand doorheen prikken (al ben ik niet de enige).

Gräf&Stift | 01-11-14 | 13:41

Gräf&Stift | 01-11-14 | 13:19
Het spijt mij maar u bent een dromer die werkelijk schijnt te geloven in het feit dat wanneer u maar lang genoeg in zal blijven praten op een krokodil hij langzaam maar gestaag zal veranderen en zich in de toekomst slechts in leven weet te houden met het verorberen van boterbloemen.
Uw plempsels zijn vooral holle retoriek.

Klier van Bartholin | 01-11-14 | 13:40

Heer Jansen, weer een prachtig stuk, heerlijk om te lezen, bedankt.

Boy Cot | 01-11-14 | 13:39

@ Lucifera | 01-11-14 | 13:28

Ik zou nog maar eens beter lezen, de stukken van onze intellectueel barsten van de taalfouten. De 'hoge' scholing is ongetwijfeld iets als sociologie. Wat men daar leert is vooral op een ingewikkelde manier onwaarheden verkopen. Daar gaan we de oorlog niet mee winnen.

HoogToontje | 01-11-14 | 13:39

HoogToontje | 01-11-14 | 13:24
-
"Maar u bent dus de mening toegedaan dat iemand eens een mening gevormd, geen andere - daarmee strijdige mening - kan krijgen na verloop van enige jaren, zulks onder invloed van voorbijkomende nieuwe feiten/inzichten."
-
Ik heb er geen problemen mee dat iemand zijn mening aanpast. Dat is juist prijzenswaardig, want eenzelfde gedrag verwacht ik van religieuze mensen in het algemeen en moslims in het bijzonder. Dus nee, je begrijpt me verkeerd. Waar het mij wel om gaat is de pretenties die erachter schuilgaan. Je kunt Wilders en diens PVV en Hans Jansen (ook PVV) niet echt visionairs noemen. Er waren anderen die al veel eerder op deze problemen wezen, ook uit linkse hoek. Daarnaast moeten we niet vergeten dat we in het geval van Hans Jansen vooral kijken naar een politiek pamflet. Zoals een echte linkse én(!) rechtse politicus betaamt is Hans Jansen selectief in het aandragen van argumenten. Wat in zijn politieke straatje valt neemt hij mee, wat onwelvallig is laat hij gemakshalve achterwege. Ik vind dat eerlijk gezegd een beetje kinderachtig. Dus nee, geen problemen mee dat iemand zijn mening aanpast. Wel met de wijze waarop dit gaat en waarmee mening Y ten opzichte van mening X wordt uitgedragen.
-
"Een nogal raar standpunt voor iemand die zich zo op de borst klopt voor zijn intellectuele en wetenschappelijke vaardigheden."
-
Ik voel mezelf niet bijzonder. Er zijn meer slimme bijdragen in deze panelen (en ik hoop dat dat er meer worden). Maar zoals ik hierboven al heb gezegd begrijp je mijn standpunt totaal verkeerd.
-
"Maar ach, dat mag eigenlijk geen verbazing wekken voor iemand uit de linkse hoek, links intellectualisme is immers vooral op een moeilijke manier de 'juiste' mening hebben c.q. verkondigen. Wat dat betreft bent u een uitmuntend representant van de beroepsgroep."
-
Toch knap dat je me op basis van een totaal verkeerde inschatting gelijk kunt plaatsen in een bepaald hokje. Je zou prima in een roman van WF Hermans passen ( zie: vorige.nrc.nl/krant/article1640566.ece... )

Gräf&Stift | 01-11-14 | 13:36

Parsons | 01-11-14 | 13:29
Dan nog steeds, dan zijn die mohammedanen vlak voor het verlaten van de islam behoorlijk gematigd. Daar doet de barbaarse reactie van de ander niets aan af.

Je toont de gematigdheid van de ene aan met het fanatisme van de ander.

Feynman | 01-11-14 | 13:35

Gräf&Stift | 01-11-14 | 13:13

Ik ben teleurgesteld over uw niveau van discussiëren. Te veel het -is-zo-omdat-het-zo-is redeneringen en stropopjes...

- "Zwakke redenatie. Bovendien heb je het nu over moslims of over De Islam."

U noemt mijn redenatie zwak, zonder aan te geven wat er dan zwak aan is... Bovendien kunt u zo lezen dat ik het over Islam heb. Er is geen gematigde Islam, exact zoals Janssen beweert.

- "Er zijn voldoende ex-moslims die het geloof de rug toekeren dus verlichting onder moslims kan wel degelijk."

Werkelijk? Noem eens een percentage..... Los hiervan; ik beweer niet dat moslims niet kunnen "verlichten", maar beweer dat Islam niet kan verlichten. Uiteraard kan een moslim er voor kiezen om de afgrijselijke barbaarsheden die door Allah worden gedicteerd te negeren...

- "Verder zeg je dat het Christendom toegeeft dat hun heilige geschriften feilbaar zijn. Ben benieuwd waar je dat zien staan."

Het verschil tussen het Christendom en Islam is in essentie doodeenvoudig. De Koran is het letterlijke, perfecte en onveranderlijke woord van Allah. De Bijbel is dit niet. De Bijbel is een menselijke interpretatie van... Om deze reden heeft het Christendom een verlichting door kunnen maken. En zal Islam dit nooit kunnen.

- "En in veel islamitische landen/culturen ontbreekt het aan dat tegenwicht van een staatsvorm."

Dat lijkt me nogal wiedes, aangezien Islam -in tegenstelling tot het Christendom- een compleet politiek stelsel kent in de vorm van de Sharia wetten. Iedere ander vorm van door mensen bedacht politiek stelsel kent in de ogen van moslims dan ook geen enkele relevantie en zal worden verworpen. Verlichting via politieke wegen in Dar al Islam is dan ook een totale illusie...

- "Je libertijnse oplossing deel ik overigens niet. Het heeft eveneens de schijn van wegdenken, waar je andere reaguurders van beticht."

Ten eerste ben ik niet libertijns, maar libertarier. Ten tweede kan ik niets met een het is zo omdat het zo is stelling.

- "Libertariërs gaan naar mijn idee voorbij aan de praktische kant van het verhaal aangezien bij ieder genoemd voordeel gelijk tientallen nadelen zijn te verzinnen."

Geen idee wat u met deze veralgemenisering (kreet eigenlijk) bedoelt. Het is te abstract om er ook maar iets mee te kunnen, zeker aangezien ik reeds een tastbare, concrete en helder omlijnde oplossing heb genoemd.

Daarom wil ik u eens naar uw oplossingen. U lijkt vooral erg bedreven in het aangeven wat u NIET wil, maar zegt u dan eens wat u WEL wil..... Hoe gaat u moslims verlichten? Hoe moeten de problemen worden opgelost? Ik heb nog niets zinnigs van u mogen lezen, anders dan de op magisch denken gebaseerde hoop dat moslims wel eens kunnen veranderen omdat er een handvol Islam verlaten (en 999.995 van de 1.000.000 niet).... Dat is wel erg summier en komt in essentie neer op de kop in het zand steken....

Verder zou ik u willen vragen of u de Koran, Hadith en Soennah überhaupt wel eens gelezen heeft....? Een groot deel van uw gedachtengoed is gebaseerd op de non-gedachte: "omdat Christendom een verlichting heeft doorgemaakt, kan Islam dit ook".... Enkel een persoon die niet bekend is met Islam en/of de Bijbel kan deze fundamentele denkfout maken namelijk.

De Libertariër | 01-11-14 | 13:34

Yep. En nog steeds vinden er subsidies plaats, van binnenland & buitenland, om wederom een moskee te bouwen. Policor en lafaards zijn het. Nederland is verloren.
.

Thoth | 01-11-14 | 13:33

@Feynman | 01-11-14 | 13:14
mohammedanen die de islam verlaten, of willen verlichten, moeten dood van de islam. Dat zijn afvalligen.

Op afvalligheid staat de doodstraf.

Er bestaat geen gematigde islam, en er bestaan al helemaal geen gematigde moslims.

Until they prevail.

www.youtube.com/watch?v=tE0X-oBRUGk

Parsons | 01-11-14 | 13:29

@Graf&Stift
je hebt dit lijstje van reaguurders flink lang gemaakt
En je lijkt me ook wel een hoog geschoold persoon(meer dan ik met mijn twee jaar ulo)
En je schrijft misschien ook wel beter dan de gemiddelde reaguurder hier,
Toch heb ik geen wijsheid in je woorden kunnen ontdekken
En dat is best wel jammer
Overigens ben ik wel een fan ,van Hans Jansen

Lucifera | 01-11-14 | 13:28

@Gräf&Stift | 01-11-14 | 12:44
Nee, dat het een doodscultus is die met hand en tand bestreden dient te worden.

Onverenigbaar met het nochtans Vrije Westen.

En onveranderlijk.

Parsons | 01-11-14 | 13:25

Gräf&Stift | 01-11-14 | 13:19
Culturen laten zich conform water en olie niet mengen.
Mensen kunnen zich dit wel ten doel stellen en maar binnen één of twee generaties is dit schier onmogelijk, kijk naar de eerder door u genoemde 'verlichting', dat was geen vooropgezet doel maar een langzame en uit vele generaties bestaande verschuiving ook wel geschiedenis genoemd, u heeft daar met uw 'maakbaarheid' nul invloed op.

Klier van Bartholin | 01-11-14 | 13:25

@ Gräf&Stift | 01-11-14 | 12:51

Ik heb ze gelezen hoor, zie er overigens niks interessants in staan behalve de bekende uitgekauwde argumenten die we reeds lang kennen uit de linkse hoek. Maar u bent dus de mening toegedaan dat iemand eens een mening gevormd, geen andere - daarmee strijdige mening - kan krijgen na verloop van enige jaren, zulks onder invloed van voorbijkomende nieuwe feiten/inzichten. Een nogal raar standpunt voor iemand die zich zo op de borst klopt voor zijn intellectuele en wetenschappelijke vaardigheden. Maar ach, dat mag eigenlijk geen verbazing wekken voor iemand uit de linkse hoek, links intellectualisme is immers vooral op een moeilijke manier de 'juiste' mening hebben c.q. verkondigen. Wat dat betreft bent u een uitmuntend representant van de beroepsgroep.

HoogToontje | 01-11-14 | 13:24

Cartoonisten mogen ook geen kritiek op de islam leveren in Nederland. G. Nekschot werd daarvoor met veel bombarie in alle vroegte thuis van zijn bed gelicht door een arrestatieteam van 10 politieagenten. Zonder enige aanleiding. Hij werd uiteindelijk nooit door de rechter veroordeeld. Er was niet eens voldoende materie voor een rechtszaak. Vrijheid van meningsuiting in Nederland? Die is allang vermoord door slachtofferistische moslims met lange tenen en een overschreeuwd minderwaardigheidscomplex!

Lauwe Koffie | 01-11-14 | 13:24

Ik kan u het boek Oikofobie van harte aanraden.
Klier van Bartholin | 01-11-14 | 13:14
-
Ik ben wel fan van Baudet ;-) ! Maar ik vind ook dat je kritiek kunt hebben op bovenstaande politieke pamfletten als de argumenten waardeloos zijn. Waarom zou ik me als een moslim moeten inlijven in een beklemmende cultuur? Ik denk juist buiten een dergelijk raamwerk en dat verklaart wellicht mijn positie in dit debat.

Gräf&Stift | 01-11-14 | 13:19

U snapt werkelijk niets van de mens en moeder natuur.
Maakbaarheid is onmogelijk, hoogstens kan er zich over langere periode een verschuiving van het gedachtengoed voordoen maar die staat dan compleet los van uw 'maakbaarheid'.
Klier van Bartholin | 01-11-14 | 13:12
-
Ik ben het ermee eens dat we als mensen overgeleverd zijn aan de omstandigheden van de natuur. Desalniettemin hebben we een bewustzijn en daarmee een vermogen om te reflecteren. Het grootste voordeel is dat ons soort zich aanpassen aan de omstandigheden. Dat geldt evengoed voor moslims als niet-moslims. Een mens hoeft zich dus niet in zijn lot te schikken. In dat opzicht is maakbaarheid wel degelijk een optie, maar het is natuurlijk geen toverdrank. Ik beweer ook nergens dat alle problemen van vandaag op morgen over zijn.

Gräf&Stift | 01-11-14 | 13:16

Helemaal eens met Klier van Bartholin, het godsgeloof is een infantiele neurose met, ingeval van de islam, duidelijk psychopathische trekjes. De drie meest neurotische godsdiensten komen allemaal uit dezelfde zandbak, en daar zijn ze tot op heden nog steeds volkomen geschift.
Vreemd overigens dat Jansen in zijn stuk vergat om de vaderlandse moslimreactie op 9/11 te noemen. Ik kan me de beelden van juichende marokkaantjes nog goed herinneren!
En @Graf&stift: we moeten het helaas doen met de wat dommige Wilders, de 2 enige echte intellectuelen die een goed weerwoord op de policor multikul hadden zijn in 2002 en 2004 door linkse en islamitische fanatici vermoord.

Professor Pipo | 01-11-14 | 13:15

Gräf&Stift | 01-11-14 | 13:05
Ik kan u het boek Oikofobie van harte aanraden.

Klier van Bartholin | 01-11-14 | 13:14

Willianus Wortelus | 01-11-14 | 11:23
Gematigde islamisten, die misschien op termijn zelfs het geloof verlaten. Wat is daarvan het probleem? Is dat niet eerder een verdere onderstreping van eerder genoemd tegenvoorbeeld? Waar wil je naartoe?

Nilfisk | 01-11-14 | 11:12
De act met die kogel in haar hoofd is anders vrij geloofwaardig. En al zou het als actrice niet haar eigen tekst zijn, dan ondersteund nog steeds die tekst de benodigde stelling.

Feynman | 01-11-14 | 13:14

De Libertariër | 01-11-14 | 12:59
-
"Moslims zijn niet te verlichten, aangezien de bron van "inspiratie" niet te verlichten is. De Koran is conform de leer van Islam het letterlijke woord van Allah. Diezelfde Koran dicteert dat de Koran perfect is en geen enkele fout bevat. Diezelfde Koran dicteert dat de Koran het eeuwige voorbeeld voor ieder mens op aarde dient te zijn. Islam is daarom -in tegenstelling tot het Christendom- niet in staat tot enige verlichting."
-
Zwakke redenatie. Bovendien heb je het nu over moslims of over De Islam. Er zijn voldoende ex-moslims die het geloof de rug toekeren dus verlichting onder moslims kan wel degelijk. Punt van discussie is de mate waarin, maar dat het gebeurd staat zonder meer vast. Verder zeg je dat het Christendom toegeeft dat hun heilige geschriften feilbaar zijn. Ben benieuwd waar je dat zien staan. Het enige dat ik zie is dat sinds de interdictscrisis van 1606 de macht van de kerk is ingeboet tegenover een meer seculiere staatsvorm. En in veel islamitische landen/culturen ontbreekt het aan dat tegenwicht van een staatsvorm.
-
Je libertijnse oplossing deel ik overigens niet. Het heeft eveneens de schijn van wegdenken, waar je andere reaguurders van beticht. Libertariërs gaan naar mijn idee voorbij aan de praktische kant van het verhaal aangezien bij ieder genoemd voordeel gelijk tientallen nadelen zijn te verzinnen. Maar goed, dat is een andere discussie.

Gräf&Stift | 01-11-14 | 13:13

Gräf&Stift | 01-11-14 | 13:05
Maakbaarheid?
U snapt werkelijk niets van de mens en moeder natuur.
Maakbaarheid is onmogelijk, hoogstens kan er zich over langere periode een verschuiving van het gedachtengoed voordoen maar die staat dan compleet los van uw 'maakbaarheid'.

Klier van Bartholin | 01-11-14 | 13:12

Geert had, heeft en krijgt gelijk.

sjaap.marok | 01-11-14 | 13:09

Het beste kun je de islam maar negeren, het is toch al een voldongen feit. Gaat het fout, dan heeft dat zo moeten zijn: een optelsom van politieke blunders die niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt. De patstelling, of de impasse in het multikul debat, met een eindeloze herhaling van zetten, is nu eenmaal een feit.

Rest In Privacy | 01-11-14 | 13:09

@Skunk57 | 01-11-14 | 12:13

Ha, weer een echte Jodenhater.

Jarre Tell | 01-11-14 | 13:05

Unievooru | 01-11-14 | 12:59
-
"De arrogantie en schijnintelligentie waarmee je tegels plempt geven duidelijk het soort vooringenomen -recht op de Waarheid- weer vanuit welke je redeneert."
-
Ik heb geen recht op de waarheid. Mijn opponenten hebben vaak slechte argumenten, dat heeft niets met schijnintelligentie of privileges te maken. Maar dank voor de Ad Hominem, over arrogantie gesproken.
-
"Je probeert het artikel te demoniseren op een wijze zoals men dit in "bepaalde kringen" geïndoctrineerd krijgt."
-
Het is toch mijn goed recht om de selectieve aard van dit politieke PVV-pamflet aan de orde te stellen. In jouw kringen moet je zeker je mond dichthouden en luisteren naar de autoriteit?
-
"Verwijt reaguurders en schrijver polarisatie en bezigt dit zelf richting de door u fundamentsloos gehate "rechterflank" die alleen nog bestaat bij mensen die zo dom zijn om in "die termen" te denken. Wars van de realiteit en een idioot geloof in maakbaarheid."
-
Ik verwijt reaguurders in het algemeen niets. Polarisatie prima. Ook heb ik geen hekel aan de "rechterflank". Wel vind ik de argumenten zwak; argumenten waar jij overigens niet op ingaat. Verder veel beschuldigingen, waarvan je er geen een hard kunt maken. En mijn 'geloof' in maakbaarheid kun je eerder stellige overtuiging noemen. Menselijke concepten zijn aardig plooibaar aan de omstandigheden, zo bewijst de geschiedenis.

Gräf&Stift | 01-11-14 | 13:05

Klier van Bartholin | 01-11-14 | 12:53
-
Voldoende empirisch bewijs dat het wel kan.

Gräf&Stift | 01-11-14 | 12:59

@Gräf&Stift

De arrogantie en schijnintelligentie waarmee je tegels plempt geven duidelijk het soort vooringenomen -recht op de Waarheid- weer vanuit welke je redeneert.
Je probeert het artikel te demoniseren op een wijze zoals men dit in "bepaalde kringen" geïndoctrineerd krijgt. Verwijt reaguurders en schrijver polarisatie en bezigt dit zelf richting de door u fundamentsloos gehate "rechterflank" die alleen nog bestaat bij mensen die zo dom zijn om in "die termen" te denken. Wars van de realiteit en een idioot geloof in maakbaarheid.

Unievooru | 01-11-14 | 12:59

Gräf&Stift | 01-11-14 | 10:44

- "De vraag is dus hoe je moslims kunt verlichten zonder etnisch geweld te veroorzaken of de Westerse Waarden te verzaken. Bij Hans Jansen en zijn instabiele PVV-clubje heb ik dit evenwicht nog niet kunnen aantreffen."

Moslims zijn niet te verlichten, aangezien de bron van "inspiratie" niet te verlichten is. De Koran is conform de leer van Islam het letterlijke woord van Allah. Diezelfde Koran dicteert dat de Koran perfect is en geen enkele fout bevat. Diezelfde Koran dicteert dat de Koran het eeuwige voorbeeld voor ieder mens op aarde dient te zijn. Islam is daarom -in tegenstelling tot het Christendom- niet in staat tot enige verlichting.

Wel ben ik het met u eens dat de PVV van de fascistoïde Wilders geen enkele praktische oplossing voor het Islam probleem te bieden heeft. Nul. Noppes. Nada. Grenzen dicht? Dan zijn er nog steeds een miljoen moslims. Koran verbieden? Dan zijn er nog steeds een miljoen (pissige) moslims. Hoofddoekenbelasting? Dan zijn er nog steeds een miljoen (pissige) moslims. De enige oplossing waarmee Islam uit Nederland verwijderd zou kunnen worden via de Staat is middels massieve deportaties... Dat lijkt niet alleen mij geen goed idee, maar zelfs Wilders zelf lijkt dit geen goed idee, al zal Wilders er best eens over dromen.

Islam is here to stay. Moslims are here to stay. En de problemen die hiermee gepaard gaan zullen in de loop der jaren alleen maar verder en verder escaleren. Er bestaat geen haalbare en morele oplossing binnen het huidige (eveneens nagenoeg onveranderlijke) politieke systeem. De enige werkelijke oplossing is dan ook totale omverwerping van het politieke systeem. Een totale privatisering van Nederland.

In een geprivatiseerd Nederland met individuele eigendomsrechten zullen nieuwe woongemeenschappen ontstaan. Aangezien de Staat in een dergelijke situatie niet langer voor haar onderdanen kan bepalen met wie men samen zal leven, is dit voortaan aan de vrije burger zelf. Burgers hebben dan ieder recht om moslims te weigeren in de woongemeenschappen. Aangezien er in een geprivatiseerd Nederland ook geen sociaal stelsel zal bestaan, wordt de situatie voor moslims al snel penibel. Geen uitkeringen. Geen sociale huurwoningen. Geen zorgstelsel. Alles is enkel in de vorm van private verzekeringen beschikbaar. En private verzekeraars hebben alle recht om kansarmen te weigeren voor een verzekering.

Een libertarische samenleving is de enige kans op een Islam-vrije samenleving. Helaas is dit vooralsnog een evengrote utopie als een verandering van Islam.

De Libertariër | 01-11-14 | 12:59

Voor al mijn oude linkse ex vrienden. Kennen jullie de ware betekenis van dit onderstaande lied nog? Stelletje politiek correcte verraders. Vooral die verwende westerse 'feministen' die geen poot voor hun islamitische zusters uitsteken moeten zich kapot schamen.
www.youtube.com/watch?v=7jAjw281d3s&a...

Psycheltjes | 01-11-14 | 12:54

Gräf&Stift | 01-11-14 | 12:50
Een gelovige iets laten inzien?
Een vorm van humor heeft u wel.

Klier van Bartholin | 01-11-14 | 12:53

HoogToontje | 01-11-14 | 12:05
-
Wellicht was je reactie onnodig als je je daadwerkelijk verdiept had in mijn standpunt. Zie al mijn bovenstaande reacties.

Gräf&Stift | 01-11-14 | 12:51

Moslims (slaven van Allah) zitten vast aan de koran, sharia en jihad. Kans op verlichting is dus nul komma nul. Dat Westerse 'intellectuelen' blijven hopen op Verlichting in de islamitische wereld, is een fatale fout. De goedbedoelende elite is het ideale islamiseringsvehikel. We gaan er nog veel ellende van krijgen.
Prettige dag verder. Ik ga wat leukers doen.
Fijnstoffer | 01-11-14 | 12:19
-
Ik weet niet hoor, maar kijk eens wat er in de Bijbel staat. Ga je eens verdiepen in de Christelijke cultuur van voor de 19e eeuw. Ondanks die praktijken is de Christelijke cultuur door de verlichtingsmolen gedraaid en gemangeld. Waarom zou dat bij de Islam ook niet kunnen?
-
Maar om heel duidelijk te zijn: ik wil 'De Islam' helemaal niet verlichten of transformeren. Geen interesse in woestijnfilosofieën van eeuwen geleden. Wat wel kan is De Islam ontmaskeren voor moslims: skepticsannotatedbible.com/QuRan/ en hen laten inzien dat het Atheïstische leven helemaal niet eng is. Zeg maar: actieve geestelijke begeleiding in plaats van op die Cognitieve Dissonantie-knop te blijven drukken.

Gräf&Stift | 01-11-14 | 12:50

Fredje Gladjakker heeft een stuk of 180 Bouyeri's toegelaten in NL en mag ze niet terugsturen naar eigen land omdat ze daar zonder pardon zouden kunnen worden opgehangen vanwege oorlogsmisdaden. Fijn te weten dat de NL regering het zo goed voorheeft met de veiligheid van de bevolking. Hij stuurt liever gestapos op je dak als je eens 10 km te hard hebt gereden. We hebben al genoeg sunnis in NL. Genoeg is genoeg.

Piet van den Hoek | 01-11-14 | 12:47

ach dat weten we allemaal wel,het probleem is dat we in opdracht van de eu nog steeds landverhuizers onderdak moeten bieden,die de intentie hebben om nooit meer weg te gaan,ik woon
vlak bij zo,n z.g.n vluchtelingen kamp.
momenteel veel somaliers soennieten.
jongeren vrouwen en kinderen,en dan te bedenken,dat het gemiddeld inkomen in somalie $900 per jaar is.
dit moeten de zeer rijken zijn,of ze terug gestuurd worden,ik heb er niet veel vertrouwen in.
er zijn hier te veel vertroetel gekken,en mensen die hun bestaan putten uit de aanwezigheid van vluchters.
maar aan alles komt een eind,de welvaart smelt als sneeuw voor de zon.
de belasting die opereert als een spin die zijn prooi leegzuigd,is verouderd,moet vernieuwd worden,dat wordt weer een aanslag op de werkenden.
groen link wil meer belasting op de rijken,zwitserland heeft nog ruimte genoeg.
als het nog een poosje zo doorgaat moeten we leven van de rente van de staatsschuld

soledad | 01-11-14 | 12:46

PrinsesStoepje | 01-11-14 | 12:26
-
Je trekt conclusies uit mijn objecties die er volgens mij niet logisch uit volgen. Ik praat niks goed. Ik stel alleen dat dit politieke pamflet van Hans Jansen (PVV) intellectueel niet goed in elkaar zit en dat ik de suggesties van de PVV contraproductief vind en/of haaks op de juist Westerse Waarden. Tegelijkertijd ontken ik niet dat de Islam (en met name de Islamitische cultuur) een probleem op zichzelf vormt. Zoals ik al zei ben ik tegen subsidies voor religieuze verheerlijking van enige soort, dus ook voor de Islam. Maar goed, dat kan ik wel 100x opschrijven als je het niet wilt (of kunt) lezen dan houd het een keer op.

Gräf&Stift | 01-11-14 | 12:43

@Gräf&Stift | 01-11-14 | 11:59
Noem eens één plek in de wereld waar islam geen dood en verderf zaait?

Twee mag ook.

LOL!

Parsons | 01-11-14 | 12:41

Het geloof in welke God dan ook is een ziekelijke projectie van de mens, een neurose in combinatie met infantiliteit.

Klier van Bartholin | 01-11-14 | 12:33

Hier is mijn fatwa; Ga jij eens heel gauw met pensioen Jansen!

dadoorunrun | 01-11-14 | 12:26

@Gräf&Stift | 01-11-14 | 11:57
Ja dat is humor om te lachen : voor ONS. Want met name NL-moslims kijken hoofdzakelijk naar hun eigen kanalen.
Maar wat denk jij dat wij, afgezien van het 40 jaar lang importeren, laten groeien, ondersteunen, pamperen, subsidiëren, goedpraten, verdedigen en vooral "in dialoog gaan" met de islam, nog méér zouden kunnen doen om "etnisch geweld" te voorkomen?

PrinsesStoepje | 01-11-14 | 12:26

Er bestaat in het geheel niet zoiets als een gematigde Islam. Non/existent. Er is slechts Islam. Een ideologische doodscultus die haar volgers via de Koran, Soenah en Hadith oproept tot het installeren van een wereldwijd Kalifaat, waarbij geen enkel middel jegens ongelovigen geschuwd hoeft te worden. Islam is een devine license to kill. Gevaarlijker en dodelijker dan welke ideologie dan ook. Er is werkelijk NIETS gematigd aan de leer van Islam.

De notie van een `gematigde Islam` an sich is dan ook potsierlijk. Deze barbaarse ideologie hoort eenvoudigweg niet in Nederland thuis en geen mens zou ooit gedwongen moeten worden (door de Staat) om met aanhangers van deze afgrijselijke doodscultus samen te wonen.

De Libertariër | 01-11-14 | 12:25

Is Hans Jansen vergeten om ergens in zijn verhaal te vertellen dat het gristendom wel liev is?

Der Stöhn Schlüßel | 01-11-14 | 12:24

Mohamed Rabbae riep toch ook na 11 september alle cabaretiers op om geen grappen over Moslims te maken ? Wat heeft die man toch met censuur ?

wild geraas | 01-11-14 | 12:23

off topic, maar ben wel benieuwd of Gräf&Stift bij de joop weggejorist zou worden. Zijn argumenten gaan een klein beetje dieper dan "reaguurders zijn tokkies", en dat is ook wat waard

goktrommelisttot | 01-11-14 | 12:22

Hans, ik hoop dat je nog lang zult schrijven. Weliswaar heb je niet bij mij de ogen geopend, maar wel m'n mening met argumenten onderbouwd. En elke keer weer meer argumenten. En verdieping, achtergronden, toelichtingen, verklaringen, het kan niet op.
Dank.

klanker | 01-11-14 | 12:19

@Gräf&Stift. Jij stelt:
"De vraag is dus hoe je moslims kunt verlichten zonder etnisch geweld te veroorzaken of de Westerse Waarden te verzaken."
Face palm.
Moslims (slaven van Allah) zitten vast aan de koran, sharia en jihad. Kans op verlichting is dus nul komma nul. Dat Westerse 'intellectuelen' blijven hopen op Verlichting in de islamitische wereld, is een fatale fout. De goedbedoelende elite is het ideale islamiseringsvehikel. We gaan er nog veel ellende van krijgen.
Prettige dag verder. Ik ga wat leukers doen.

Fijnstoffer | 01-11-14 | 12:19

Als democratie dit blijkbaar inhoudt, dat heel de wereld hier vrolijk binnenwandelt en alles in de schoot geworpen krijgt, terwijl je als gewone boerelul je belastingen moet betalen en je bek moet houden, dan hoeft die democratie voor mij niet meer. Schluss damit.

Rest In Privacy | 01-11-14 | 12:19

De 'superpolitiekcorrecte commentatoren' uit 1989 mogen anno 2014 misschien zo klinken. Maar bijna iedereen, inclusief Geert Wilders, sprak toen zo. Profeten, zoals Pim Fortuyn, Frits Bolkestein en Paul Scheffer waren zeldzaam.

Gelet op de topics en reaguursels van diverse blogs en de berichten, analyses en commentaren in de krant, denk ik dat de discussie over de vrijheid van meningsuiting in de 'multiculturele samenleving' sindsdien heel wat verder is gekomen. Geert Wilders is in ieder geval helemaal bijgedraaid.

Hoen | 01-11-14 | 12:18

Ik hoor de laatste tijd ook helemaal niks meer over de multiculturele samenleving in Saoedi-Arabië, die schijnt daar prima te functioneren.

Klier van Bartholin | 01-11-14 | 12:15

-weggejorist en opgerot-

Niet heel feyn man | 01-11-14 | 12:15

Propaganda

geenstijlo | 01-11-14 | 12:13

Je kan het ook anders zien. Sinds 1989 lopen mensen al te roeptoeteren dat de islam geweldadig is en het Westen overneemt, en er is nog geen spat veranderd.

ZwarteKater | 01-11-14 | 12:12

Mooi waar en vanuit een nederlands autochtoon perspectief geschreven. Het enige wat mij NOG steeds verrast is,dat de doorsnee burger dit allemaal NOG STEEDS pikt,zonder eens de straat op te gaan en te protesteren!.
Bovendien is de politiek er daardoor,ook bij de volksvertegenwoordigers niet beter op geworden zij zijn luguber blind als het om de islam in onze samenleving gaat,en doen er alles aan om ze te knuffelen!

Ad Smit581610581009 | 01-11-14 | 12:12

Toch vreemd dat soennieten een fatwa van een sjiiet (Komeini) serieus nemen.

sastro | 01-11-14 | 12:11

@Gräf&Stift
Ja, Nederland, Zweden, Noorwegen, Frankrijk.
Zo goed, grafstiftig lid van de Linkse Kerk neem ik aan?

Fijnstoffer | 01-11-14 | 12:09

@ Gräf&Stift | 01-11-14 | 11:53

Het begrip voortschrijdend inzicht is u duidelijk onbekend. Dat wordt wellicht veroorzaakt doordat u de jaren des onderscheids nog niet bereikt heeft.

N.B. Het breien van lange reaguursels is geen bewijs van grote denkkracht.

HoogToontje | 01-11-14 | 12:05

Mohammed Rabbae, een walgelijk figuur, maar zijn leven en 'werk' toont wel aan dat de islam goed kan groeien en bloeien onder de hoede van de Linkse Kerk. Het is schandalig dat die kliek de media nog altijd beheersen en en de heersende policorre opinie ('de islam is een respectabele godsdienst') blijven promoten.
Fijnstoffer | 01-11-14 | 11:54
-
Heb je voorbeelden waarin de Islam kan 'bloeien en groeien' onder de houde van de Linkse Kerk of klets je gewoon uit je nek? Net zoals Hans Jansen in 2010: www.youtube.com/watch?v=wiGLz6NJ54E

Gräf&Stift | 01-11-14 | 11:59

Maar dat etnisch geweld is inherent aan de islam en heeft niets met de kwaliteit van de critici te maken.
PrinsesStoepje | 01-11-14 | 11:48
-
Zie ook dit filmpje met de overeenkomsten tussen Christenfanatici en Moslimfanatici. Nogal treffend en deels van toepassing op de PVV. www.youtube.com/watch?v=KYV7KWQ-fY4&a...

Gräf&Stift | 01-11-14 | 11:57

Maar dat etnisch geweld is inherent aan de islam en heeft niets met de kwaliteit van de critici te maken.
PrinsesStoepje | 01-11-14 | 11:48
-
Ik heb nog altijd het idee dat de Westerse Waarden verheven zijn boven de woestijnfilosofie van de Islam. Waarom de Islam bestrijden met middelen die indruisen tegen onze Westerse Waarden? Zie: www.youtube.com/watch?v=JDFrNQAjDYA

Gräf&Stift | 01-11-14 | 11:56

Mohammed Rabbae, een walgelijk figuur, maar zijn leven en 'werk' toont wel aan dat de islam goed kan groeien en bloeien onder de hoede van de Linkse Kerk. Het is schandalig dat die kliek de media nog altijd beheersen en en de heersende policorre opinie ('de islam is een respectabele godsdienst') blijven promoten.

Fijnstoffer | 01-11-14 | 11:54

MarcS | 01-11-14 | 11:38
-
"Oh dit is zo onder de gordel!"
-
Wat is er 'zo onder de gordel' aan? Volgens mij terecht punt. Iedereen zit hier een artikel de hemel in te prijzen dat 1) zeer politiek gekleurd is 2) volzit met intellectueel taalgebruik en 3) sterk achterhaalt is en 4) niet de bredere context van het debat laat zien. Als dat niet wordt gezien door enkele hier, waarom zou ik er in de panelen geen punt van mogen maken?
-
"In 2 zinnen, vertelt u ons even dat u intellectueel bent, en verwijt u iemand geen lid te worden van een partij waarvan slechts 1 topic de zijne was."
-
Het is niet intellectueel om te de feiten weg te laten die je onwelgevallig zijn. Het getuigd meer van goedkope politiek propaganda en volgens mij is het door mij gemaakte punt geldig. Je kunt je afvragen of jouw bijdrage aan mij niet onder de gordel is.
-
" Alle overige communistische trekjes had Wilders dan maar voor lief moeten nemen?"
-
Wat maakt de SP tot een communistische partij dan? Ben overigens geen partijlid.
-
"Vanuit Wilders bezien had hij inderdaad meer te zoeken bij de VVD, want rechts, want behouden."
-
Ehm... juist de VVD is altijd zo'n voorstander geweest van arbeidsmigranten naar binnenhalen. Ik noem dat rechts-progressief beleid.
-
"Wilders wilde de macht van de moslims op zijn minst niet groter hebben, waar dan beter dit te trachten dan bij een behouden partij?"
-
De 'macht' van de moslims is zeer betrekkelijk. Overigens hoorde de VVD evengoed (en Wilders dus ook) bij de policorbrigade die veel gastarbeiders van weleer blindelings en zonder duidelijke eisen Nederlands staatsburger heeft gemaakt. Je 'verdediging' van Wilders' keuze kan dan ook alleen worden onderbouwd dat Wilders zelf niet zo'n slimme man is die de diepte van bepaald beleid kan bepalen. Als hij werkelijk zo slim was geweest had hij zich juist niet aangesloten bij de VVD.

Gräf&Stift | 01-11-14 | 11:53

haha ik zie het zo. we weten het allemaal. dus ook de politici. Die politici weten volgens mij alleen zelf niet dat ze er niet voor hun partij zitten. maar voor hun achterban.
en dat ze zelf moeten denken.
dan pas. als iedere kamerlid zelf kritisch kijkt naar de stukken en daar een EIGEN oordeel over veld. dan zou er unaniem door middel van een ict projectje,,, gestemd kunnen worden. Dus niet hoofdelijk meer.

wat krijg je dan. volgens mij heel ander soort politiek,.

omdat iedereen politiek correct moet/wil stemmen ipv zelf ergens een oordeel over te vellen blijft ons systeem fucked.
Er moet rekening gehouden worden met grote onvrede die ontstaat omdat er niet gehandeld word naar wat mensen echt willen.
Maar naar de partij geest.

En ja die islam en moslims maken daar dankbaar gebruik van.

(al jaren)

En dus niet de marokanen of turken of somaliers of afghanen of of of... maar die mannen in soepjurken met maar 1 doel.

001001001 | 01-11-14 | 11:52

Terwijl iedere puber en jongvolwassene weet dat je van chocolade echt wel puistjes krijgt, blijven de media, huisartsen en zelfs de dermatologen volhouden dat chocolade niets met acne te maken heeft. Dit alles omdat er in de jaren 60 een onderzoek is geweest, gesponsord door de choco-industrie, die geen verband zou aantonen. Vervolgens heeft 60 jaar lang iedereen elkaar nagepraat zonder zelf naar de jongeren te luisteren of zelf onderzoek te doen. Fabeltjes verspreiden zich als een olievlek en blijven in stand als iedereen elkaar napraat. Zo is het ook met islam. Islam is vrede, jaja, iedereen (officiele media, politici) praat elkaar na zonder onderzoek te doen. De werkelijkheid blijkt vaak anders als men eenmaal ophoudt met gedachteloos na- en goedpraten.

lulleficatie | 01-11-14 | 11:50

@Gräf&Stift | 01-11-14 | 10:44
"De vraag is dus hoe je moslims kunt verlichten zonder etnisch geweld te veroorzaken of de Westerse Waarden te verzaken."
Daarmee heb je het probleem accuraat omschreven. Je verwijt aan Martin Bosma cs. zou terecht zijn als andere partijen op dit punt ook een minder passief standpunt zouden hebben. Maar dat etnisch geweld is inherent aan de islam en heeft niets met de kwaliteit van de critici te maken.

PrinsesStoepje | 01-11-14 | 11:48

Zo is het Hans! Goed stuk... uiteraard alleen bedoeld voor intelectuelen mensen die de ware aard van islam zien ipv al die teletubbie dromers in hun heuvelige groene grasveldje.

WhoNeedsWho | 01-11-14 | 11:43

@necrosis | 01-11-14 | 11:08
Hij is toch min of meer democratisch aan de macht gekomen. De bevolking had zich uitgesproken voor een islamitische staat(!).

Ars Vivendi | 01-11-14 | 11:43

Ik vermoed echter wel dat ze (zoals heel gewoon is in de politiek) hele andere motieven hadden om tegen arbeidsmigratie te zijn, en ze slechts aanvullende argumenten zochten om hun stelling kracht bij te zetten.
Muxje | 01-11-14 | 11:25
-
Heeft de PVV dan ook geen andere motieven? Vaag om wel bij de SP te twijfelen over de intentie van de argumenten en dan vervolgens dit eveneens politieke PVV-pamflet van Hans Jansen niet te bevragen.

Gräf&Stift | 01-11-14 | 11:43

Gezien het geweldige HR beleid bij de overheid (kernbegrip 'wat je van ver haalt is lekker'), is het zeer aannemelijk dat men op sleutelposities binnen de AIVD/ambtenarij (zie ook mevrouw Haifi) juist moslims plaatst. (Verdenking van) racisme is immers het ergste waar een Nederlander van beschuldigd kan worden, en hoe die beschuldiging beter te tackelen dan door het verkiezen van een lid van de gediscrimineerde doelgroep? Dat dit gevolgen heeft voor de betrouwbaarheid van de werking van zekere diensten is van ondergeschikt belang.
-
Zo rolt de Staat der Nederlanden.

HoogToontje | 01-11-14 | 11:41

@Gräf&Stift | 01-11-14 | 10:51
Oh dit is zo onder de gordel!
In 2 zinnen, vertelt u ons even dat u intellectueel bent, en verwijt u iemand geen lid te worden van een partij waarvan slechts 1 topic de zijne was. Alle overige communistische trekjes had Wilders dan maar voor lief moeten nemen?

Vanuit Wilders bezien had hij inderdaad meer te zoeken bij de VVD, want rechts, want behouden. Wilders wilde de macht van de moslims op zijn minst niet groter hebben, waar dan beter dit te trachten dan bij een behouden partij?

MarcS | 01-11-14 | 11:38

"Het zijn pas de op de sharia en de koran gebaseerde gruwelen van de ISIS/ISIL geweest, die in 2014 overal op de televisie en YouTube te zien zijn, die deze campagne hebben weten te doorkruisen."
Maar heeft anno 2014 nog steeds geen deuk in het pakje islamboter weten te slaan. En zolang we op christelijk-regentuurlijk fundamentalisme blijven stemmen zal dat ook niet gebeuren.

dedeurs | 01-11-14 | 11:38

Maar iets minder botheid zou de PVV terecht groter maken.
@Islamofiel | 01-11-14 | 10:59
Bovendien: Wilders, Agema en Jansen zijn de enige PVV-ers die geloofwaardigheid uitstralen. De rest bestaat uit marginale, opportunistische kwezels.

Ars Vivendi | 01-11-14 | 11:27

@Gräf&Stift: Dat charme-offensief na de dood van van Gogh was begrijpelijk, maar evengoed was het stuitend om te zien hoe al die tegenstanders (zeg maar gerust vijanden) van van Gogh daar met uitgestreken smoel puntjes voor de menigte stonden te scoren.

Inderdaad grappig trouwens dat de SP min of meer als eerste waarschuwde voor het gevaar van de multikul. Ik vermoed echter wel dat ze (zoals heel gewoon is in de politiek) hele andere motieven hadden om tegen arbeidsmigratie te zijn, en ze slechts aanvullende argumenten zochten om hun stelling kracht bij te zetten.

Muxje | 01-11-14 | 11:25

@Parel van het Zuiden | 01-11-14 | 10:57
Islam is geen religie maar pure indoctrinatie.
Over welke keuze heb je het?
Of je moet die bekeerlingen bedoelen....

necrosis | 01-11-14 | 11:25

@Gräf&Stift en je wil moslims verlichten? Haha, er zijn er voor minder tot cultuurimperialist gebombardeerd. En zoals je weet zijn dat hele foute mensen.

goktrommelisttot | 01-11-14 | 11:25

Maar waarom moet eigenlijk de islam als mooi voorgesteld worden? Wat is de reden erachter. Zo'n gigantisch offensief vanuit Links moet toch een reden hebben? Zou het echt alleen maar om de stemmen gaan? Of moeten wij gewoon vervangen worden door dom (iq=70 bij velen) stemvolk? Is het omdat in de 2e wereldoorlog de Duitsers fout waren? Is het omdat de Linksen zichzelf niks vinden? Waarom?

Patatter | 01-11-14 | 11:24

Mensen, indien u problemen heeft voldoende brandstof voor uw vuurkorven en\of open haarden te verkrijgen, alhier kunt u zich dit gratis doen toekomen:


gratiskoran.nu/

En ik weet uit ervaring dat ze prima fikken, bij de baard van de pedopeet.

eerstneukendanpraten | 01-11-14 | 11:24

@geomario | 01-11-14 | 11:12
Hartelijk dank, ik wist wel dat internet alles weet...

frank87 | 01-11-14 | 11:21

geomario | 01-11-14 | 11:12

Heftig zeg, is snap best wel dat der Rudi zijn hele familie op een geheim adres liet onderduiken. Vrijheid van meningsuiting, nog nooit van gehoord...

eerstneukendanpraten | 01-11-14 | 11:20

@Gräf&Stift | 01-11-14 | 10:36
Staat er ergens iets in de fik??

VerRassend...

marcoplarco | 01-11-14 | 11:18

@frank87 | 01-11-14 | 11:08
Dank @ gemario.
Dit was dus 2 jaar vòòr de duivelsverzen. Carell werd eveneens bedreigd door onze liefdevolle islamitische medemensen.

Ars Vivendi | 01-11-14 | 11:18

Parel van het Zuiden | 01-11-14 | 10:57
-
"Een Moslim vermoordt een Nederlandse opiniemaker. Waarom was het dan nodig om de Moslimbevolking te appeasen en pamperen om ethnisch geweld te voorkomen? "
-
Ik weet niet of je het appeasen of pamperen kunt noemen. Noem het bedaren van sentimenten. Bovendien hebben voldoende opiniemakers zich uitgesproken over de Islam (zoals Hans Teeuwen) dat het sentiment niet bepaald in voordeel van 'de Islam' sprak. Politiek/beleidsmatig gezien ligt de zaak een stuk gevoeliger. De vraag daar gaat niet over godsdienstige zaken, maar hoe je een samenleving zo goed mogelijk draaiend houdt. Daar hoort etnisch geweld natuurlijk niet bij.
-
"Een moord door een Moslim zou kunnen leiden tot nog meer moorden door Moslims. Zegt dat niet alles over de Nederlandse moslimbevolking of de moslimwijze van reageren op dingen?"
-
Veel van deze redenering hangt af van het woordje 'zou'. Zoals bij Theo van Gogh is niet meer voorgekomen. Dus de conclusie die je eraan verbindt vind ik te ver gezocht. Dat wil niet zeggen dat ik de problemen van de Islamitische cultuur in de Westerse wereld niet zie (ik haal toch Gastarbeid en Kapitaal uit 1983 aan). Politiek gaat echter over oplossingen; daarin kun je geen religieus onderscheid maken daar dit beleidsmatige willekeur veroorzaakt. Een oplossing in mijn ogen zou zijn: afschaffen artikel 23 lid 7 (geen subsidie voor godsdienstig onderwijs), stopzetten subsidies aan religieuze organisaties (behalve voor monumentaal onderhoud) en stopzetten subsidies aan multiculturele initiatieven. Dan voorkom je het ophokken van etnische groepen en worden ze meer gedwongen mee te doen in de maatschappij.
-
"PS Islam is een religie (keuze) en geen ethniciteit (aangeboren)"
-
Etniciteit is ook maar relatief. Op beide kun je geen consequent onderscheid maken zonder (groepen) mensen ermee te tekort te doen.

Gräf&Stift | 01-11-14 | 11:18

Haha Feynman serieus? Ga je die actrice aanhalen als tegenvoorbeeld? Daar gaat het laatste beetje geloofwaardigheid.

Nilfisk | 01-11-14 | 11:12

@Gräf&Stift | 01-11-14 | 11:09 Hoe kun je over foutmarge praten als er in de politiek 'wetenschap' er slechts sprake is van een mening en vooroordeel.

lijn5 | 01-11-14 | 11:12

Ivoren Toren | 01-11-14 | 11:04
-
Wat een goed stuk? SP was in 1983 er al als eerste bij om culturele spanningen te beschrijven en om te pleiten voor integreren en leren van de Nederlandse taal. Hans Jansen is mosterd na de maaltijd. Bovendien gebruik je ook achterhaalde kennistheoretische begrippen als falsificatie en is het maar de vraag in welke zin een dergelijke methode van toepassing is op 'vage' wetenschapsgebieden als politiek en maatschappij waar de foutmarges toch iets hoger liggen dan bij een gemiddeld natuurkundig experiment.

Gräf&Stift | 01-11-14 | 11:09

@Ars Vivendi | 01-11-14 | 10:45
Heeft iemand het filmpje van Carell zelf?

frank87 | 01-11-14 | 11:08

Weet iemand nog hoe Khomeini aan de macht is gekomen?
Ik wel!

necrosis | 01-11-14 | 11:08

Toen Mohammed Rabbae verklaarde dat het boek 'De Duivelsverzen' verboden zou moeten worden omdat er voor de moslims beledigende teksten in stonden werd hem door Theo van Gogh gevraagd (in zijn progamma 'Een Prettig Gesprek') wáár die uitspraken dan staan in het boek.
Daar kon Mohammed Rabbae geen antwoord op geven aangezien hij het boek überhaupt niet gelezen had.
Op dat moment was ik helemaal klaar met die Rabbae. Een man die democratisch gekozen is om vervolgens van binnenuit onze Grondwet te verkrachten.

leo de pejo | 01-11-14 | 11:06

@Gräf&Stift : wat een leuke spelling hanteer jij voor ¨verrassend¨ En ¨terechte angst voor etnisch geweld¨... Iets met angst en een slechte raadgever en zo...
goktrommelisttot | 01-11-14 | 10:55
-
Je kunt het noemen wat je wilt, maar het is een terechte angst. Ik zeg overigens niet dat het betekent dat je je afzijdig moet houden. Integendeel: islamkritiek is wat mij betreft broodnodig. De vraag is alleen of het zo gepolitiseerd moet worden zoals de PVV doet en als het al gepolitiseerd moet worden of het op een dergelijke manier zou moeten. Het is gewoon een realiteit dat er tegenwoordig veel moslims in Nederland wonen, met dank aan met name D66/VVD/CDA die de deur wagenwijd open hebben gezet in de jaren '70 en '80 voor immigranten. Dat het nu allemaal mensen zijn met een Nederlands paspoort ook dat kun je niet meer omkeren zonder de fundamenten van de rechtsstaat teniet te doen. Hen ridiculiseren kan etnisch geweld tot gevolg hebben. De boel de boel laten (zoals PvdA en D66 willen) vind ik ook onacceptabel. Alleen het politieke praatje van Hans Jansen (net zo intellectueel als gemiddeld babbeltje van D66) is naar mijn idee ook niet de oplossing.

Gräf&Stift | 01-11-14 | 11:06

Goed stuk. De vaderlandse en Europese politiek is al bijna een halve eeuw gebaseerd op onbewezen theorieen, gevolgd door masale cognitieve dissonantie als de werkelijkheid zich niet naar de theorie blijkt te willen voegen. Pas met de opkomst van het internet voor het gewone volk is er een beetje ruimte ontstaan voor mensen die roepen dat de keizer geen kleren aan heeft. Helaas heeft datzelfde internet ook de wereldwijde verbinding van moslimfundamentalisten dramatisch vergemakkelijkt. En realiseer u ook goed dat er in dit land nog steeds hele volksstammen doelbewust alleen maar op struisvogelwebsites als joop.nl komen om de pijn van het onder ogen moeten zien van de realiteit (de falsificatie van het multiculturalisme) te vermijden. We hebben nog een lange weg te gaan voor het nieuwe fascisme door iedereen gezien wordt voor wat het is.

Ivoren Toren | 01-11-14 | 11:04

@Impy. Fijn dat ik nu weet hoe jij ¨de islam¨ tot op heden hebt mogen ervaren. De ouders van Theo hebben iets andere ervaringen.

goktrommelisttot | 01-11-14 | 11:04

Hoeveel mensen lopen er wel niet rond met een Kassandra complex aangaande islamitische cultuur binnen onze maatschappij...
Oh, en hoe zat dat ook alweer met dat aivd afluisterhuis waar o.a. Bouyeri in vertoefde vlak voor de moord op Theo?

Venter | 01-11-14 | 11:04

De keer dat de islam mij zijn tanden liet zien, was toen mijn moslim huisgenoot me met een glimlach een kopje verse muntthee gaf.

impy | 01-11-14 | 11:00

sinar2 | 01-11-14 | 10:55
De gutmensch en de linkse kerk zijn allen reeds jaren besmet met het Stockholmsyndroom of ze krijgen - naar goed links gebruik - vele tonnen subsidie om de hedendaagse duivel in de vorm van islam te promoten.

Nestorix | 01-11-14 | 11:00

Politieke correctheid is de gevaarlijkste stroming in ons land. Ze zet niet alleen de helft van Nederland weg als onderbuik sprekende onbenullen, ze wakkert polarisatie aan en biedt met al haar relativering de fundamentalistische islam de bescherming waarbinnen ze haar macht kan uitbreiden.
Politiek correcten zijn korte termijndenkers die geen verantwoordelijkheid nemen voor de uitkomst van hun doen en laten. Het is een belachelijke voorhoede van narcisten die het goed met zichzelf hebben getroffen.

Het is jammer dat de politiek incorrecte PVV te vaak met kreten komt, daar schijnt Jansen weinig aan te kunnen veranderen. Maar iets minder botheid zou de PVV terecht groter maken.

Islamofiel | 01-11-14 | 10:59

@Gräf&Stift | 01-11-14 | 10:44

Vertelt u eens?
.
Een Moslim vermoordt een Nederlandse opiniemaker. Waarom was het dan nodig om de Moslimbevolking te appeasen en pamperen om ethnisch geweld te voorkomen?
.
Een moord door een Moslim zou kunnen leiden tot nog meer moorden door Moslims. Zegt dat niet alles over de Nederlandse moslimbevolking of de moslimwijze van reageren op dingen?
.
PS Islam is een religie (keuze) en geen ethniciteit (aangeboren)

Parel van het Zuiden | 01-11-14 | 10:57

die problemen denkt op te lossen met 'n "kopje thee".
@meneer Q | 01-11-14 | 10:52
Als het thee is die naar bittere amandelen smaakt is die oplossing zo gek nog niet.
www.todayifoundout.com/index.php/2012/...

Ars Vivendi | 01-11-14 | 10:56

Opvallend hoe bij elke aanslag het steeds de autochtone machtshebbers zijn die roepen dat het geweld niet uit de islam komt maar dat werkelijk elke moslim zelf hierover zwijgt.

sinar2 | 01-11-14 | 10:55

@Gräf&Stift : wat een leuke spelling hanteer jij voor ¨verrassend¨ En ¨terechte angst voor etnisch geweld¨... Iets met angst en een slechte raadgever en zo...

goktrommelisttot | 01-11-14 | 10:55

Zoals ik begrepen heb uit uw eenvoudige hersenspinsels is u de man/vrouw die problemen denkt op te lossen met 'n "kopje thee".
meneer Q | 01-11-14 | 10:52
-
Nee hoor, dat stel ik nergens. Dus je constatering van eenvoudige hersenspinsels zal wel als een soort speldenprikje bedoeld zijn?

Gräf&Stift | 01-11-14 | 10:54

Bedankt Hans Jansen om op deze (eerder oppervlakkige)webstek gedegen artikels te plaatsen. Het niveau van de meester heft de klas boven de middelmaat.

Pater Piet | 01-11-14 | 10:54

Gräf&Stift | 01-11-14 | 10:44
=
Zoals ik begrepen heb uit uw eenvoudige hersenspinsels is u de man/vrouw die problemen denkt op te lossen met 'n "kopje thee".

meneer Q | 01-11-14 | 10:52

Wilders heeft volkomen gelijk gekregen.
meneer Q | 01-11-14 | 10:46
-
Vandaar dat Wilders zich bij de SP heeft aangesloten nadat deze in 1983 al de moeizame verhoudingen tussen de islamitische en Westerse cultuur beschreef in een publicatie. Wilders is voor mij - zeker vanuit een intellectueel standpunt bezien - mosterd na de maaltijd.

Gräf&Stift | 01-11-14 | 10:51

Gematigde islam is een contradictio in terminis.
Onmogelijk.
Een gematigde seriemoordenaar bestaat ook niet.
Prettig weekend, ik ga van het gematigd klimaat profiteren.

Cuyahoga | 01-11-14 | 10:50

@MyCatIsDoingThis | 01-11-14 | 10:43
De islam zegt de oplossing te zijn voor alles. Beter is het om te voorkomen dat islamitische "oplossingen" een realiteit worden.

Overal waar de islam aan invloed groeit, daar groeien armoede achterlijkheid intimidatie geweld discriminatie vluchtelingenstromen. Andersom ook.

Jan Passant mk2 | 01-11-14 | 10:48

Wilders heeft volkomen gelijk gekregen.

meneer Q | 01-11-14 | 10:46

@eerstneukendanpraten | 01-11-14 | 10:39
youtu.be/8-d5YDIZLy4
De minister van buitenlandse zaken greep hoogstpersoonlijk in.

Ars Vivendi | 01-11-14 | 10:45

"Al in 1989, een kwart eeuw geleden, lagen de kaarten kennelijk al duidelijk op tafel. De discussie over de vrijheid van meningsuiting in de 'multiculturele samenleving' is sindsdien nog niets verder gekomen."
-
FOUT! Hans Jansen is in de jaren '90 van policor blijven steken. Sindsdien is de Islam-kritiek (waar de SP overigens in 1983 al vroeg bij was, maar dat terzijde) zelfs de PvdA binnengeslopen. Het hoogtepunt van die omslag was het optreden van Hans Jansen met de meiden van halal. We moeten echter wel een verschil maken tussen de ene kritiek en de andere. Ik vind Hans Jansen en zijn PVV-clubje gewoonweg oneerlijk. Veel van de suggesties die ze doen zijn onuitvoerbaar en druisen evengoed in tegen de Westerse waarden.
-
"Direct na de moord begon er een in Nederland nog nooit eerder vertoonde campagne: nationale hoogwaardigheidsbekleders deden de ene na de andere poging de islam schoon te wassen."
-
Daar zit wat in, maar de reden is logischerwijs anders dan Hans Jansen ons wil doen geloven. En die reden is de terechte angst voor etnisch geweld. De vraag is dus hoe je moslims kunt verlichten zonder etnisch geweld te veroorzaken of de Westerse Waarden te verzaken. Bij Hans Jansen en zijn instabiele PVV-clubje heb ik dit evenwicht nog niet kunnen aantreffen.

Gräf&Stift | 01-11-14 | 10:44

Maar hoe staat het met de scholen die VMBO afdelingen verplaatsen / sluiten, omdat er te veel allochtonen / islamkindjes op zitten? Dat alles om de school "wit" te houden.
Dus ondanks het feit dat Zwarte Piet racisme is van de hatende blanke man, mogen de allochtoontjes toch liever op een blanke school plaatsnemen van hun ouders omdat het niveau daar beter is dan op "zwarte" scholen.
Kan de islam daar geen oplossing op verzinnen?

MyCatIsDoingThis | 01-11-14 | 10:43

eerstneukendanpraten | 01-11-14 | 10:40
... geadviseerd *door*

--sql error-- | 01-11-14 | 10:43

Officieel Nederland is een angstig en onderkruiperig land. Wat ging koningin Beatrix eigenlijk doen in die moskee, direct na de moord op Theo van Gogh?
Het is gebruikelijk dat de koningin na een nationaal bekend drama slachtoffers een hart onder de riem komt steken, maar wie waren in haar ogen eigenlijk de slachtoffers?

De islam zorgt voor rare kronkels en vreemde acties bij "onze leiders". Steeds vaker en steeds extremer.

Jan Passant mk2 | 01-11-14 | 10:40

--sql error-- | 01-11-14 | 10:38

Lees die eerste zin nog eens na, er ontbreekt iets.

eerstneukendanpraten | 01-11-14 | 10:40

Ars Vivendi | 01-11-14 | 10:35

Ja, ik weet het nog wel, vrouwen in sluiers gooiden ondergoed naar een evenbeeld van de ayatollah. In Iran waren ze er zeker van dat het een Zionistisch complot was. Toen dus ook al!

eerstneukendanpraten | 01-11-14 | 10:39

Job Cohen werd destijds direct geadviseerd (plaatsvervangend burgemeester) Fatima Elatik, die vele malen publiekelijk vanGogh probeerde neer te zetten als de vijand van de Islam en vijand van Marokkanen. Wellicht dat het daardoor zo stil was in de Amsterdamse driehoek.

--sql error-- | 01-11-14 | 10:38

Islam is vrede, en wie het daar niet mee eens is, moet dood.
Simpel toch?

MyCatIsDoingThis | 01-11-14 | 10:37

Als ik het zou kunnen zou ik een leger van duizend maal duizend schijtende varkens op de communist Mohammed Rabbae loslaten maar zoveel hebben we er niet in Nederland. Oh wacht...

eerstneukendanpraten | 01-11-14 | 10:37

Wat een verassende column. En wat een verassende verwijzing naar PARTIJGENOOT Martin Bosma met verwijzing naar zijn boek. Ik blijf deze politieke propaganda voor de PVV bedekt met semi-intellectuele D66-taal toch merkwaardig en jammer vinden.

Gräf&Stift | 01-11-14 | 10:36

Volgens mij was de Rudi Carell-rel in 1987 de eerste confrontatie met de islam.

Ars Vivendi | 01-11-14 | 10:35

Ik heb het vaker gezegd hier: direct na de moord op van Gogh ging AT5 opnames maken bij de moskee om de reacties te peilen. Bij het zien van zoveel feestvreugde besloot de redactie de beelden maar niet uit te zenden. De islam is een orthodoxe, totalitaire haatreligie die geen gematigde variant kent.

très cool | 01-11-14 | 10:34

Kom kom, islam heeft helemaal niets te maken met de Islam.

lijn5 | 01-11-14 | 10:32

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen