Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Ebola en Jihad

hj.pngWat hebben Ebola en Jihad gemeen? Wie er aan lijdt, besmet zijn omgeving en richt rampen aan. Onder normale omstandigheden, in een op redelijkheid gegrondveste democratie, zou de overheid de maatschappij tegen dit olijke duo beschermen. Maar de ijdele aandachtshongerige Obama en de anonieme boosaardige eurotirannocraten hebben hoofd en hart zo vol van ideologie en politieke correctheid dat ze er niet toe komen dat te doen. Het is immers niet humaan de grenzen te sluiten en mensen de toegang te weigeren, menen deze wereldleiders. Is het wél humaan een bevolking bloot te stellen aan de extreme risico’s van Jihad en Ebola? Mensen gaan er vanuit dat hun overheid hen wil beschermen tegen extreem en ongewoon gevaar. Dus, in geval van Jihad of Ebola, de grenzen dicht. Maar, zal een goedmens tegenwerpen, niet iedereen die aanklopt aan de poorten van Europa en Amerika is gevaarlijk, en heeft Ebola of wil Jihad gaan voeren: het zou zielig zijn om, voor alle zekerheid, maar even niemand meer binnen te laten. Maar wat zouden de nog niet geïnfecteerden zelf doen indien ze het zelf voor het zeggen hadden, en niet onderworpen waren aan Brussel of een Obama? Er komen duizenden mensen uit de oorlogsgebieden van het Midden-Oosten naar het Westen. Er komt tegelijkertijd een onbekend aantal verdachte ziektegevallen met mogelijk Ebola binnen. Er is dus werk aan de winkel voor een redelijke en effectieve overheid. Een orgaan dat zich overheid noemt, maar niks verstandigs tegen deze risico’s onderneemt, of het nu in Den Haag of Brussel kantoor houdt, is zijn gezag voorgoed kwijt. Het ligt voor de hand dat de Jihadisten, en de geheime diensten uit het Midden-Oosten, hun eigen medewerkers en aanhangers vermengen met de stromen mensen die voor de Jihad gevlucht zijn. Het is uitgesloten dat de strategen van deze clubs deze kans laten liggen. Maar worden de huidige nieuwkomers systematisch gescreend? Worden de agenten van clubs die het slecht voor hebben met hun gastlanden er tussenuit gevist? We importeren dan ook mogelijke agenten van buitenlandse mogendheden, alsmede Jihad-moordenaars in de dop, zonder vragen te stellen, want dat zou onbeleefd zijn. Vermeende onbeleefdheid tegenover vreemdelingen is volgens onze bestuurders een groter kwaad dan het importeren van kwaad. Er moet, uiteraard, iets gedaan worden voor de Jihad-vluchtelingen – maar wat is er mis met opvang in de regio? Toen Hamas raketten op Israel afschoot, werd het vliegverkeer op Tel Aviv grotendeels gestaakt. Nu er Ebola heerst in West-Afrika, gaat het vliegverkeer gewoon door. Wij zijn immers zo superieur qua hygiëne dat ons niets gebeuren kan. Ondertussen zijn er zowel in Amerika als in Europa desalniettemin de eerste Ebola-patiënten opgedoken. De eersten zullen wel niet de laatsten zijn. Wie uit Ebolaland Europa of Amerika binnenkomt, wordt niet serieus gescreend. Een eigen verklaring is voldoende. Vragen stellen zou immers inhumaan en onbeleefd zijn. Onbeleefdheid tegenover vreemdelingen is volgens onze bestuurders een groter kwaad dan het importeren van ziekte en een ontijdige dood. Quarantaine is de enige methode die kan voorkomen dat Ebola zich verspreidt. Ebola is een kwaal die vanuit Afrika zijn opmars is begonnen. Afrikanen zijn natuurlijk zielig, en wie zielig is heeft recht op hulp, zelfs als hij het er zelf naar gemaakt heeft, maar er valt Afrikanen mogelijk een verwijt te maken: het eten van bush meat, vlees uit het oerwoud, een eufemisme voor het vlees van apen, heeft Ebola op de mens laten overslaan. Zonder wegen en vliegverkeer zou dat allemaal (behalve voor de getroffen Afrikanen) niet zo veel hebben uitgemaakt, ies koeltoer, hebben wij niets over te zeggen. Maar het is de aanleg van meer wegen en meer vliegvelden die de export van Ebola mogelijk gemaakt heeft. Ook de verspreiding van het Jihad-virus is mogelijk geworden door de toegenomen mogelijkheden de planeet rond te reizen. In de koloniale tijd hebben uitbarstingen van Jihad in Nederlands-Indië of de Soedan nooit gevolgen gehad in de straten van Amsterdam of Londen. Maar een eeuw later heeft het Jihad-virus zich alom verspreid. Reizigers overal ter wereld gedenken dat dagelijks door op vliegvelden, uit respect voor de Jihad, eerbiedig hun schoenen uit te doen, net als in de moskee. Een overheid die er in slaagt Europa en Amerika effectief te beschermen tegen Jihad en Ebola, zal decennia lang, tot we het weer zijn vergeten, alle legitimiteit van de wereld hebben. Een overheid daarentegen die daar niet in slaagt, kon het wel eens moeilijk krijgen om geaccepteerd te blijven, bijvoorbeeld doordat er bij de overlevenden en nabestaanden, zacht gezegd: enige wrevel gaat ontstaan over de ontijdige en onnodige dood van hun geliefden. Nobele wedijver tussen Den Haag en Brussel om ons tegen Jihad en Ebola te beschermen – wat zou dat toch mooi zijn.

Reaguursels

Inloggen

@Benedict Broere,

Stalin bestreed dus alle religies die niet de zijne waren; en dat is precies wat de kerk hier eeuwenlang heeft gedaan. En precies wat de islam nu nog steeds doet.
Toch worden christendom en islam niet als atheïstisch gezien.

Atheïsme gaat niet over het verbieden van andere religies, maar over het prefereren van wetenschap boven blind geloof.
- Kun jij uitleggen wat de wetenschappelijke basis is voor het geloof in onwrikbare marxistische dogma's zoals "industrialisatie leidt onherroepelijk tot de dictatuur van het proletariaat"?
- En idem met claims over de "realisering van het Arbeidersparadijs" in elke socialistische dictatuur?
- Wat dus, zoals reeds gezegd, óók door Nederlandse fellow travellers werd geroepen over oa de USSR, China en Cuba?
- Wat is de wetenschappelijke basis van het vereren van heilige boeken (das Kapital), martelaren (Horst Wessel), heiligen (Che Guevara), onfeilbare leiders (Stalin), het met alle geweld in stand houden van onhoudbare dogma's ("joden controleren de wereld") en taboes (multikul)?

Natuurlijk kunnen socialisten zichzelf democratisch, genuanceerd, intellectueel of zelfs "sociaal" noemen.
Of atheïstisch.
Dat betekent niet dat ze dat ook zijn.
Iemand die zich laat vereren als een god is géén atheïst, en de tientallen of zelfs honderden miljoenen die hem volgen nog veel minder.

Dandruff | 14-10-14 | 21:26

Hierboven zijn de linken weggevallen, maar voor de volledigheid: zie internet, respectievelijk: hollowverse.com/joseph-stalin/ en wikiquote.org/wiki/Talk:Mao_Zedong

Benedict Broere | 14-10-14 | 15:02

Dandruff | 13-10-14 | 19:41
Het is mij inmiddels duidelijk dat er een grote discussie gaande is over de relatie atheïsme en massamoord en of Stalin en Mao wel of niet atheïsten waren. Maar zoals ik hierboven al heb aangegeven, ik zie geen direct causale relatie van atheïsme met massamoord. Wel denk ik dat Stalin en Mao als marxisten ook atheïsten waren, ongeacht dat zij uiteindelijk als god vereerd werden – die persoonsverheerlijking werd bedacht om de massa te manipuleren.
>> During his time in power, Stalin had a complex relationship with religion. He officially adopted the Russian Communist Party’s stance on religion, claiming atheism and continuing the tradition of teaching atheism in schools and propagating the idea that religion was only damaging to a perfect communist society. Stalin even took it further than his predecessor, Lenin, and initiated a nationwide campaign to destroy churches and religious property and even persecute and kill church officials.3 It is said that under Stalin, the Russian Orthodox Church went from 50,000 to 500 open and operating churches.4 Stalin once said: You know, they are fooling us, there is no God… all this talk about God is sheer nonsense.5 << >> But for all accounts and purposes, Stalin was a hardcore atheist until the day he died. << hollowverse.com/joseph-stalin/
>>> This quote "Religion is poison" has been attributed to Mao. <<<
en.wikiquote.org/wiki/Talk:Mao_Zedong

Benedict Broere | 14-10-14 | 14:58

@Benedict Broere (14:20),

Atheïsten wijzen niet alleen goden en godinnen af.

Atheïsten geloven niet in nummerologie of astrologie.
Atheïsten geloven niet in glazen bollen en tarotkaarten.
Atheïsten geloven ook niet in voorwerpen, scherven, nummers of dieren die pech of geluk brengen.
Atheïsten geloven niet in dodenrijken, niet in reïncarnatie.
Atheïsten geloven niet in een hemel of een hel.

Atheïsten geloven dus ook niet in "duizendjarige rijken" en "arbeidersparadijzen". Die bij nader inzien nog ernstig falen ook. Als tientallen miljoenen mensen daar wèl in geloven dan is dat geen atheïsme; zelfs niet als hun leiders niet in hun eigen zaak zouden geloven.
Wat ik uiteraard ernstig betwijfel.
Stalin en Mao geloofden dat ze goddelijk waren, net als de farao's en duizenden andere politieke leiders van vroeger. Mensen die nooit bekritiseerd worden lijden daar namelijk relatief vaak aan; je ziet dat verschijnsel tegenwoordig ook wel bij bepaalde popsterren.

Nogmaals, geloof is geloof; en atheïsme is géén geloof.
Dat bepaalde gelovigen in hele andere dingen geloven dan jij maakt ze geen atheïst.

Dandruff | 13-10-14 | 19:41

Gaul Shaarad | 13-10-14 | 00:18 Veel mensen zijn nog steeds onwetend wat betreft het islamgevaar. En dat komt omdat het een vijand is die zich pas echt meldt op de lange termijn. Het is dus niet zo dat de onthoofdingsterreur al in onze straten marcheert. Nee, dat zien we waarschijnlijk pas over 40 jaar – als althans de huidige trend van islamisering net zo doorgaat als in de afgelopen 40 jaar. De relativistische weg-met-ons-cultuur heeft geen antwoord op de door absolute waarheid en oliekapitaal aangedreven islam. Waarnaast zeker niet helpt dat politici steeds maar benadrukken dat al die overduidelijk door islam geïnstigeerde terreur niets te maken heeft met islam. Het wordt evenwel steeds moeilijker om de islamkritiek weg te zetten als ‘onderbuikgevoelens’, ‘racisme’ en ‘xenophobie’. Of eigenlijk zijn het juist de mensen die zo kritisch zijn ten aanzien van islamkritiek die in een gevaarlijke waan verkeren. Een waan die zal maken dat we geleidelijk aan wegzinken in een moeras van steeds meer aanpassen aan een levensvorm die zelf compromisloos is. Ik vraag mij af bijvoorbeeld hoelang islamkritiek nog mogelijk is, zij het van overheidswege of vanwege een groeiende cultuur van intimidatie en zelfcensuur. De islam denkt dat de Westerse cultuur ‘te hebben’ is en dat het slechts een kwestie van tijd is voordat overal de sharia heerst en alle niet-islam kan worden opgeruimd en uitgeroeid. Het is een waan als van een levensvijandige sekte, die zal voortwoekeren als er niets tegen ondernomen wordt.
Robert Spencer: www.youtube.com/watch?v=rHdUgc6gxDI
Christian Zeitz: gatesofvienna.net/2014/09/christian-ze...
Bill Warner: www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y
Wafa Sultan: www.youtube.com/watch?v=ISNpOkpcWqg
Bernard Lewis: www.youtube.com/watch?v=pFeSmjxQyvA
Hans-Peter Raddatz: www.youtube.com/watch?v=Hq-VQt_FqJE
Anne-Marie Waters: www.youtube.com/watch?v=KnnfHhOlcKY
Karl Albrecht Schachtschneider: www.youtube.com/watch?v=Vl3Ju9Vd3x8
Hamed Abdel-Samad: www.youtube.com/watch?v=uByeRxv5Vzc
Nicolai Sennels: www.youtube.com/watch?v=XasKz9axKrc
Douglas Murray: www.youtube.com/watch?v=xEYLfGF9iiA
Richard Dawkins: www.youtube.com/watch?v=yyNv8kvd2H8
Daniel Johnson: www.youtube.com/watch?v=Eg92MABknMc
Pascal Bruckner: mickeymouse.tv/video/G7DhCg9KwZg/Pasca...

Benedict Broere | 13-10-14 | 12:06

Dandruff | 12-10-14 | 11:41 U ziet het goed, zoals het is.. Helaas zijn wij als volk vervallen tot lafheid en gemakzucht, en is ons luxe leventje belangrijker dan zorgen voor nageslacht.. www.youtube.com/watch?v=M27spDwM7zY&a...

Gaul Shaarad | 13-10-14 | 00:18

De beltrekker | 12-10-14 | 11:55 Proficiat, uw heeft de struisvogel prijs gewonnen! De prijs als u uw kop diep genoeg steekt is een gutmensch award!!U bent een winnaar!!http://www.thereligionofpeace.com/
ik heb een zeer grote hekel aan downplayers en goedpraters, het valt godverdomme niet meer goed te praten! Er IS gewoon een serieus probleem met die hele islam in het Westen..

Gaul Shaarad | 13-10-14 | 00:07

Zoals we een pakistaanse fysicus Kahn hebben opgeleid en ultra centrifuge geheimen laten stelen ? Zo leiden we virologen op die het ebola virus een ander eiwit manteltje aantrekken...
Iran lacht. Het Trojaanse Paard is reeds binnengehaald. Cassandra wordt niet geloofd ;-)
*Massamoord IS islam *
Wie heeft de 500 euro over de sharia crap gewonnen ?
Uw dies rede 2013was weer raak!

halve pinda | 12-10-14 | 21:10

Dandruff | 12-10-14 | 03:45 Als je jezelf als god laat vereren, dan betekent dat niet dat jezelf geen atheïst bent. Atheïsme is inherent aan marxisme. De communistische leiders ontdekten dat persoonsverheerlijking werkt in het controleren van de massa. En dus maakten zij er gebruik van. Het is een heel slim en cynisch idee van manipulatie.

Benedict Broere | 12-10-14 | 14:20

@Beltrekker,

Kort samengevat, je kunt geen woord van wat Jansen zegt weerleggen.

Geeft niks, dat geldt voor al Jansens critici hier.
En ze accentueren dat ook allemaal met vooroordelen en beledigingen, net als jij.

Wees eens origineel, en beken je ongelijk de volgende keer in slechts één enkel, beleefd zinnetje.

Dandruff | 12-10-14 | 13:19

Ik heb in Leiden nog les gehad van deze man die duidelijk al lang het pad goed kwijt is en zich nu via de PVV profileert in allerlei vormen van mediageiligheid!Wat een van Rossum kan kan ik ook moet hij gedacht hebben!Maar ipv in Leiden waar hij een leuke show ten beste gaf voor studenten is hij nu een marionet geworden van rechts in zijn niet aflatende strijd tegen "iets"!Deze keer is het de jihad en ebola volgende keer de curryketchupflesdop of de roze geurkaars van de Blokker!M.a.w deze man was altijd al publiciteitsgeil en heeft nu via de PVV een platform gevonden om zijn gebrek aan aandacht op te vullen want escortboys doen dat niet!Hoedt U voor valse profeten

De beltrekker | 12-10-14 | 11:55

@Klaarvoordeoorlog,

Oorlog is geen spelletje schaak, en "arbeit macht frei" mag nooit een streven zijn.
Vergis je bovendien niet in de schaakstukken. Europa vergrijst en onze jongeren spelen vaak liever met playstation terwijl de Marokkaanse jeugd gratis kickbokslessen krijgt en afreist naar oorlogsgebieden.
Wij leerden van onze ouders geschillen uit te praten en anderen te respecteren; relatief veel moslims zijn opgevoed met de gedachte dat je er altijd op los mag slaan/steken/schieten, tenzij de opponent sterker of gevaarlijker is.

De enige hoop is een stevige inperking van de immigratie, èn het keihard aanpakken van alle vormen van geweld. Dat vereist een aardverschuiving in de politiek.

Dandruff | 12-10-14 | 11:53

@Watching the Wheels,

Dus omdat Europese nazi's de afgelopen decennia vrijwel niemand vermoord hebben mag er niet tegen het nazisme gewaarschuwd worden?
Wat een onzin.

Het staat iedereen vrij om te waarschuwen tegen gevaren, of jij die gevaren nu reëel vindt of niet. De islam zorgt voor islamitisch geweld in alle islamitische landen, en ook in alle laden met meer dan 25% moslims. En zelfs in West Europa, met slechts 5% moslims hebben we inmiddels duizenden islamitische rellen en pogroms, honderden islamitische dreigementen en tientallen aanslagen achter de rug, + vele pogingen.
En terwijl wij vergrijzen, reizen moslims massaal af naar het Midden Oosten om het plegen van oorlogsmisdaden te oefenen.

Maar jij laat je liever bang maken door niet-empirische schattingen uit de overgesubsidieerde milieulobby. Schattingen die zijn gebaseerd op Amerikaanse (!) schattingen. Dat pakweg 30% va het fijnstof in Nederland uit vooral zeezout en in mindere mate Saharazand bestaat wist je vast ook niet.

In Nederland worden we tegenwoordig aanzienlijk ouder dan 100, 300, 1000 of 3000 jaar geleden. En alle subsidieslurpers maar roepen dat vlees, suiker, wit brood, bruin brood, aardappels, melk en alle andere voedingsmiddelen "dodelijk" zijn; om over conserveringsmiddelen en kleur-, geur- en smaakstoffen nog maar te zwijgen.
De slogan dat we allemaal 10 jaar te vroeg overlijden is nergens op gebaseerd.

Dandruff | 12-10-14 | 11:41

-weggejorist-

klaarvoordeoorlog | 12-10-14 | 11:12

Las titel en dacht even dat Jansen zich inmiddels ook een dubbele achternaam aangemeten had, getrouwd ofzo?
.
Verder weer het wekelijks 'bangmaakstukje' en geen woord over de 34.500 verkeersdoden die in Europa jaarlijks vallen, noch over het aantal zelfmoorden dat toeneemt, 58.000 per jaar in de EU www.cijfers.net/zelfmoord.html .
.
Ook niks over de 18.000 vroegtijdige doden door fijnstof jaarlijks alleen al in Nederland. Ja Hans, het leven is vol risico en boven ons gestelden bepalen wat aanvaardbare risico's zijn.

Watching the Wheels | 12-10-14 | 10:33

@Benedict Broere,

Nogmaals, Stalin en Mao lieten zich als goden vereren.
Dat is geen atheïsme.
Die goddelijkheid werd in eigen land deels opgelegd, maar ook volgelingen in bijvoorbeeld het democratische Nederland vereerden die dictators als heiligen.
Dat is marxisme; geen atheïsme.

Vrijwel alle socialistische dictators deden precies hetzelfde met als overtreffende trap de Noord Koreaanse dictator Kim Il Sung, die zich onder andere "de ster", "zon van de natie" en "goddelijke leider" liet noemen. Na zijn dood beschreven de Noord Koreaanse media hoe de hele natuur in rouw was, en hoe vogels bedroefd rond zijn standbeelden dremmelden en wakes hielden...
Mensen huilden dagenlang hysterisch rond de talloze monumenten; deels gedwongen, maar ook uit "religieus besef". Overigens is Il Sung officieel nog steeds het enige staatshoofd van Noord Korea, de "Eeuwige President van de Republiek".
Atheïsme?

En ja, socialisten onderdrukten alle andere religies; zoals ze sowieso alle afwijkende meningen onderdrukten. Dat is nou eenmaal dictatuur. Maar dat heeft niks met atheïsme te maken. Moslims doen overal waar ze de macht hebben precies hetzelfde, en christenen deden dat ook meer dan 10 eeuwen lang.
Dat maakt moslims en christenen nog geen atheïsten.

Het christendom maakte hier slechts ten dele plaats voor "pseudo religies" als het socialisme in al haar vormen. Aan de andere kant, wie bepaalt eigenlijk wat een "pseudo religie" is, en wat een "echte religie" is?
Elke gelovige vindt zijn eigen geloof het enige echte geloof.
Daarin verschillen christenen en socialisten echt niet.

Dandruff | 12-10-14 | 03:45

Wel hier en daar van de tak springend maar komt door cloudfare...

G. Raayer | 12-10-14 | 01:32

Dat gvd'de cloudfare, kun je niks meer posten hier, heel verhaal weg, kijken of zo lukt of is dan de verwachte stap 1 in ontmanteling van GS?
De samenvatting dan, ik ga niet opnieuw beginnen.
Onze "bestuurderen" of "politiek" KAN helemaal geen actie ondernemen, nu of in de toekomst tegen welke bedreiging dan ook, omdat zij die niet kan zien.
Zo begon de AIVD alleen iets tegen v Arschen's ISIS vrindjes, die hij WERKELIJK als zijn vrinden beschouwd, of in het recente verleden hadden we Boerka lover en cda "minister" Spies bijv, om over de pvdaliens (Wallage:nederlanders horen hier niet) en alles 'links' daarvan (d666,gl,sp) maar te zwijgen, om v Arschen's Aarsch te redden. NIET omdat ze voelden dat ze iets moesten doen.
Ze zullen nooit wat KUNNEN doen omdat ze zelf de vreemden zijn waarvan ze het oorspronkelijke volk, of mensen, of überhaupt menselijkheid of de menschheid in zn algemeen NIET meer kennen. Xenofoob slaat angst voor de "bestuurderen", "politici" en "elite" die ZELF de Aliens zijn. Voor deze als mens vermomden maar dit absoluut niet zijnde pratende stropdassen moet u banger voor zijn dan Ebola tot de macht Jihad....
Zo toch nog de helft

G. Raayer | 12-10-14 | 01:29

Hans denkt dat iedereen zo wil en gaat leven zoals wij in het westen. Nogal naief.

kloopindeslootjijook | 12-10-14 | 01:22

Dandruff | 11-10-14 | 20:04 Stalin en Mao waren marxisten en dus atheïsten en zij hebben zich zeer ingespannen om alles wat op religie leek uit te roeien en af te breken. Er is hiervoor eindeloos veel documentatie aan te wijzen als onderbouwing. ‘Atheïsme’ an sich heeft evenwel geen causale relatie met drang tot genocide plegen. Thomas Nagel bijvoorbeeld is atheïst en een volstrekt vredelievende New Yorkse filosofieprofessor. Bertrand Russell was ook atheïst en ook bij hem is niets te ontdekken aan inherente moordneigingen. ‘Atheïsme’ is een vorm van metafysica, in die zin dat het een uitspraak is (er is geen God) die met wetenschap niet te bewijzen noch te ontkrachten is en die betrekking heeft op de diepere aard van de werkelijkheid (dat er namelijk geen God is). Daarbij, de simplistisch-antropomorfe en mythische God weten velen, ook gelovigen, als allang weerlegd. Wat niet wegneemt dat veel mensen toch nog een zin hebben voor het mystieke, waar bijvoorbeeld Richard Dawkins over spreekt in deze video: www.youtube.com/watch?v=yyNv8kvd2H8
Bekeken evenwel vanuit een breed cultuur-historisch perspectief lijkt atheisme (en materialisme, solipsisme, naturalisme, subject-object-splitsing, secularisering, individualisering, mechanisering wereldbeeld, enzovoort) wel degelijk verbonden met Baconiaanse instrumentalisering van ideologie en het vervolgens met grof geweld bewerkstelligen van de heilstaat. Zoals het onvermijdelijk leek dat er zich na ‘de dood van God’ allerlei pseudo-religies meldden: fascisme, nazisme, communisme.

Benedict Broere | 11-10-14 | 22:55

@Boretti (18:27),

Ik denk dat jouw constatering dat je niks van wat Jansen zegt kunt weerleggen wel klopt.
Ik denk niet dat je dat kunt verbergen door bot te schelden. Door hier net zo te dreinen als thuis tegen je ouders accentueer je alleen maar je ongelijk.
Dat is nergens voor nodig.

Dandruff | 11-10-14 | 20:09

@Benedict Broere (18:25),

Mensen als Stalin en Mao die zich als goden lieten verheerlijken hebben inderdaad niks van doen met atheïsme.

Sowieso. Atheïsten kunnen links of rechts zijn, maar atheïsme draait om kennis, in tegenstelling tot "geloof". Inclusief het geloof in een arbeidersparadijs.
Het marxisme is gebaseerd op onbewijsbare dogma's, zoals "industrialisatie zal leiden tot verelendung, wat onherroepelijk zal leiden tot de wereldwijde dictatuur van het proletariaat".

Dandruff | 11-10-14 | 20:04

Een Juweel! (Hoofdletter en uitroepteken) uwe excellentie.

Alteidt Glijck | 11-10-14 | 20:03

Waarom ebola en religie op elkaar lijken.
Geloof is in mijn ogen de antithese van de rede.
wat voor een nut heeft een discussie over de vraag;Is de islam (of een andere religie) antisemitisch als diezelfde religie de belangrijkste vraag (bestaat God überhaupt wel?)niet kan beantwoorden? Religie is in het algemeen als een ideologisch kankergezwel en omdat de meeste mensen die besmet zijn een goedaardige versie hebben lijkt het acceptabel. Alle gelovigen zijn loten aan de zelfde boom. Of zij nu moslim,jood,christen of anders zijn.

maarten van halteren | 11-10-14 | 19:28

Het stuk van Hans Jansen gaat niet over Ebola of Jihad maar over de taak van overheden. Hij zet daar de schijnwerper op door een aantal aspecten van die twee te vergelijken.
Enkele reaguurders lijken dat niet helemaal door te hebben.
Het is niet erg lief naar de onschuldige slachtoffers van Ebola toe.
'Lief doen' naar mensen ver weg, zeker als dat alleen in woorden is, dat is niet lief maar dom en smerig.
Hoogtepunt: campagne voeren voor het leven van een hond (van Spaanse Ebola patient).

Fransg | 11-10-14 | 19:07

"Er is dus werk aan de winkel voor een redelijke en effectieve overheid"
Waar? Waar? Hebben wie die hier (en ooit gehad)?

G,I. Jane | 11-10-14 | 18:59


Heeft de NPO al in opdracht van Mark of het OM gezegd, dat dat Afrikaanse Ebola virusje eigenlijk best wel heel liev is?
Want Ebola discrimineert niet. Ebolaatje is geen racist.
Wij wel, denk alleen maar aan Zwarte Piet.
En ons geschreeuw om minder, minder, minder.
Dus wij zijn een veel groter gevaar voor de samenleving.
Toch?...

Schietmijmaarlek | 11-10-14 | 18:57

Hans Jansen, kan jij niet gaan figureren als hoofdpersoon in het nieuwe stripalbum Suske en Wiske en het prostaat probleem??
Godsamme wat een zuur gezeik is dit zeg. Het enige waarom ik je enigszins waardeer is dat jouw columns in totaal contrast zijn met die van Ebru, mijn lieve schat die er morgen weer is. Van totale oeverloosheid naar een warm bad.

Boretti | 11-10-14 | 18:27

Dandruff | 11-10-14 | 17:27 Natuurlijk is materialisme geen voorwaarde voor meedogenloze vijandigheid naar religie. Maar ik doelde op marxisme en Stalin, Mao, enzovoort. De mensen waarvan jij suggereert dat zij niets van doen hebben met atheïsme.
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00...

Benedict Broere | 11-10-14 | 18:25

@Einde van de Domheid (18:02),

De Graaf verwijt die figuur volgens mij niet dat die te snel praat, maar dat die persoon niks zinnigs zegt. Doen alsof 1400 jaar islamitisch antisemitisme de schuld van het Westen is, is hoe dan ook volkomen ongeloofwaardig.

Jansen zegt hier keer op keer vrij zinnige dingen over de islam. Dat blijkt wel uit het feit dat zijn stellingen hier maar zelden inhoudelijk worden aangevallen, laat staan weerlegd. Het is niet perse Jansens taak om op allerlei tegenstrijdigheden in de koran te wijzen.
Jansen spreekt vooral over de islam waar wij in het dagelijkse leven mee te maken hebben. Die grotendeels wordt bepaald door de manier waarop het gros van de islamitische geestelijkheid de koran interpreteert. Andere arabisten zoals Maurits Berger durven dat niet, die bedenken liever een eigen "relatief geweldloze islam" die ineens net zo humaan lijkt als het satanisme. Of ze gaan ook feest vieren bij elke islamitische moordpartij, zoals Martijn de Koning, alias "dr Kromzwaard".

Zo inconsistent was Freek niet, en inconsistentie kan ook grappig zijn (zie family Guy). Ik vond Freek de Jonge vroeger best goed, en echt niet omdat ik dacht "ik snap het niet dus zal het wel heeel knap zijn".
Smaken verschillen; in niet-islamitische landen is dat legaal.

Dandruff | 11-10-14 | 18:23

Graaf van Egmont | 11-10-14 | 15:10
'Hij praat snel.'*
Geen goed verweer Graaf, en wat antisemitisme betreft, ik heb daar eerlijk gezegd geen kijk op.
Wel, dat er in de Koran staat dat Joden zowel mensen van het Boek zijn, als dat ze bevochten moeten worden. Het is duidelijk dat dat boek uit meerdere bronnen is opgetekend. Iedereen ziet deze tegenstrijdigheden. Jansen fijnslijpt deze niet, hij weerspreekt ook de donaldduck theorie van Geert niet. Wat heeft het dan voor zin om als arabist partijlid/columnist te zijn.
*Freek de Jonge praatte ook snel, dat was volkomen inconsistent en velen dachten, ik snap het niet, het zal wel heeel knap zijn'. Dit nivo is anders, alleen de sneer naar de UKIP mevrouw vond ik naar. (Jouw beurt is voorbij..)

Einde van de Domheid | 11-10-14 | 18:02

@Benedict Broere (16:08),

Geloof is geloof.
Socialisten geloven net als christenen of mohammedanen in een eigen waarheid die niet door feiten of logica kan worden weerlegd. Ze frauderen met "wetenschappelijke" studies (Stapel) en liegen over algemeen bekende feiten, bijvoorbeeld als het gaat over de islam (Berger) of het fascisme (de Ruiter).
Puur creationisme, net als bij sommige christenen die nog steeds roepen dat de aarde plat is en 7.000 jaar oud.

En materialisme is geen voorwaarde voor "meedogenloze vijandigheid" naar religie.
Zoals gezegd staan de meeste religies net zo afwijzend tegenover alle andere religies als het socialisme. Veel gelovigen willen nou eenmaal dat iedereen precies denkt zoals zijzelf

Dandruff | 11-10-14 | 17:27

Helaas blijken onze politici bijna allemaal vazallen van de vijand. Niet het eigen land beschermen en verdedigen maar alles om den vreemde te plezieren.

lulleficatie | 11-10-14 | 17:26

-weggejorist-

Egbert45068068 | 11-10-14 | 16:45

Helaas blijft een gevaarlijker scenario onderbelicht. Laat ik het BioJihadisme noemen. Een handvol welwillende zelfmoordjihadies die even via een ebolaland omvliegen, zichzelf blootstellen, om vervolgens in Europa alle rust aan te sluiten in een rijtje asielzoekers.. Heel veel eenvoudiger wordt terroriseren niet.

Ome_Haam | 11-10-14 | 16:36

Egbert45068068 | 11-10-14 | 16:19
Mohammed zat al stevig aan de quat denk ik. Die psychopaat heeft massamoorden gepleegd en geen vrouw was voor hem veilig. Ik geloof dat hij zelfs het kindvrouwtje van zijn broer opeiste. Nu, 1400 jaar later, zijn kleine meisjes nog steeds slachtoffer van zijn mannelijke haatbaarden kolonie. Vieszszsz! Vies mannetje dat zijn smerige fantasieen door goddelijke profetieen verdedigde. Nu zitten we er maar mooi mee. En die twee bergen zijn zeker de Twintowers in de zieke geest van Al Qaida?

MarcAntony | 11-10-14 | 16:27

-weggejorist-

Benedict Broere | 11-10-14 | 16:25

-weggejorist-

Egbert45068068 | 11-10-14 | 16:19

Weer een prima stuk Hr. Jansen, bedankt.

Boy Cot | 11-10-14 | 16:10

Dandruff | 11-10-14 | 15:56 “Marxisme is materialisme. Als zodanig staat het even meedogenloos vijandig tegenover de religie als het materialisme van de Encyclopedisten van de achttiende eeuw of het materialisme van Feurbach.” W.I. LENIN (W.I. Lenin, Marx-Engels Marxisme, Uitgeverij voor literatuur in vreemde talen, Moskou, 1946, p. 296.) www.geschiedenis.nl/index.php?bericht_...

Benedict Broere | 11-10-14 | 16:08

@Jesaja (14:54),

De stelling "god bestaat niet" is inderdaad bijna net zo onbewijsbaar als de stelling "god bestaat wel". Hooguit kunnen we met zekerheid zeggen dat alle bestaande religies extreem onwaarschijnlijk zijn, ook die van de bijbel. En natuurlijk dat alle bestaande religies meer onwaarheden dan waarschijnlijkheden verkondigen.
Punt is natuurlijk dat atheïsten niet hoeven te bewijzen dat alle bekende goden en godinnen niet bestaan.
Het zijn de liefhebbers van goden en godinnen die moeten bewijzen dat "hun" goden en godinnen de enigen zijn tussen 1001 andere sprookjesfiguren die wèl bestaan.
Geen enkele religie kan dat.

Overigens, als jij jezelf een goed christen vindt dan ben je ook een beetje een atheïst.
Ontken je immers niet het bestaan van ontelbare niet-christelijke sprookjesfiguren zoals Wodan, allah, Juno, belonos, Ra, Zeus etc?
Je vindt alle verhalen over die goden vast heel ongeloofwaardig.
Atheïsten vinden hetzelfde maar gaan daarin 1 god verder.

Je verwart atheïsme en humanisme met (nationaal) socialisme.
Tussen alle massamoordenaars die je noemt zat geen één atheïst of humanist. Dat kun je gewoon controleren door even uit te zoeken waar beide levensbeschouwingen op zijn gebaseerd.
Socialisten zijn net zo gelovig als christenen; zie hun profeten, hun heiligen, hun martelaren, hun dogma's, hun taboes, noem maar op.
Ze geloven in een "arbeidersparadijs" op aarde, geleid door hun eigen onfaalbare partij die alle oppositie monddood maakt en iederee hun wil oplegt, desnoods met veel geweld. Omdat dat noodzakelijk is voor verwezenlijking van hun paradijs.
De paralellen met de inquisitie en cs zie jij vast ook wel.

Een echte atheïst of humanist heeft niks met de islam.
Veel socialisten wel ja, maar dat is alleen maar omdat het socialisme net als de islam principieel tegen het bestaan van beschaving, mensenrechten, democratie en joden en christenen is.
De weigering van Timmerfrans en cs om de genocide op christenen "genocide" te noemen is walgelijk maar benadrukt alleen maar dat Timmerfrans atheïst noch humanist is.

Dandruff | 11-10-14 | 15:56

-weggejorist-

Egbert45068068 | 11-10-14 | 15:55

@Einde van de Domheid (13:59),

Een ordinaire roof- en verkrachtingstocht; dat is toch precies wat de jihad inhoudt?
Of ken je 1 invloedrijke islamitische geestelijke die iets anders beweert?
Ken je 1 invloedrijke islamitische korankenner die de belangrijkste inkomstenbron van de zelfbenoemde profeet Mohammed (roof- en verkrachtingstochten) hardop durft veroordelen?

Dat de plunderende proleet Mohammed vrouwen en kinderen vooral zag als seksspeeltjes betekent niet dat hij principieel tegen het vermoorden van vrouwen was. Mohammed zelf gebood de dood van diverse vrouwen.
Ook de sharia is duidelijk; moorden is niet perse haram. Zelfs moord op je eigen kinderen zoals eerwraak (dat vooral dochters treft) is legaal.

(14:57),

Als jij geen enkel woord van wat Jansen zegt kunt weerleggen, dan kan jouw idool dat vast ook niet.
Anders had je hem vast al wel geciteerd.

Dandruff | 11-10-14 | 15:32

Het gevaar van de Islam zit hem ook niet in de 1.6 miljard vredelievende mosselmannen. Het gevaar zit hem in de radicale islam die de vredelievende volgers hun wil gaat dicteren. En een eed op de kalief vereisen.
Op de tv en internet beelden gezien van steden die door IS zijn bezet en waarbij de bevolking onder druk wordt gezet door IS toezichthouders. Hé broeder, je vrouw is verkeerd gekleed, te dunne sluier, verkeerde kleur sluier. Hé broeder, doe die reclame uit je etalage weg, we leven nu in een islamitisch land en zo hoort een islamitisch land er niet uit te zien. Nog afgezien van de openbare terechtstellingen, hoe moeten die vredelievende volgers van de islam zich voelen, als de IS hun zonen gaat aanwijzen om toe te treden tot de strijd.
Stel je eens voor dat zo'n clubje in de schilderswijk neerstrijkt.

Graaf van Egmont | 11-10-14 | 15:31

Wie behoefte heeft aan meer achtergrondinformatie bij het vergelijken van jihad met ebola, zie bijvoorbeeld de uitspraken van: Robert Spencer, Bill Warner, Wafa Sultan, Brigitte Gabriel, Udo Ulfkotte, Bernard Lewis, Henryk Broder, Hans-Peter Raddatz, Anne-Marie Waters, Mark Steyn, David Wood, Ayaan Hirsi Ali, Karl Albrecht Schachtschneider, Melanie Phillips, Douglas Murray, Thilo Sarrazin, Hamed Abdel-Samad, Nicolai Sennels, Akif Pirinçci, Daniel Pipes, Ibn Warraq, Bat Yeor, Walid Shoebat, Sam en Wim van Rooy, Sam Solomon, Daniel Johnson, Paul Weston, Oskar Freysinger, Mark Steyn, Peter Hammond, Jonathan Matusitz, Srdja Trifkovic, Hans Jansen, Howard Bloom, Tom Holland, Norbert Pressburg en Nonie Darwish.
Het betreft boeken, lezingen, interviews en documentaires – zie Google, Youtube, Wikipedia.
Richard Dawkins zou het met zijn mementheorie waarschijnlijk geen vreemde vergelijking vinden, dat jihad en ebola. www.youtube.com/watch?v=yyNv8kvd2H8
Over de Koran, dat boek in de Tweede Kamer, en over de uitwerking ervan:
www.youtube.com/watch?v=x2m338cRXRM

Benedict Broere | 11-10-14 | 15:31

@La Bailaora | 11-10-14 | 15:12
Heb je een linkje naar de hadith?

Lewis Lewinsky | 11-10-14 | 15:20

@Graaf van Egmont | 11-10-14 | 15:10
Antisemitisme staat keihard in de koran. Kan die kerel wel 10x ontkennen, maar Allah heeft niet voor niets de joden vervloekt, en Mo hakte niet voor niets honderden joden de kop af.

La Bailaora | 11-10-14 | 15:12

Einde van de Domheid | 11-10-14 | 14:57
Interessant linkje. Die muzelman denkt natuurlijk dat als ie maar snel genoeg lult, de mensen niet doorhebben WAT hij eigenlijk zegt. Antisemitisme is in Arabische landen geïntroduceerd door het westen. WTF!

Graaf van Egmont | 11-10-14 | 15:10

@necrosis | 11-10-14 | 15:02
De SGP vond het procedureel onjuist om tegen de koran te stemmen, terwijl ze wel tegen de koran zijn. Sufferds.

Lewis Lewinsky | 11-10-14 | 15:08

Einde van de Domheid | 11-10-14 | 14:57
Opmerkelijk toch hoe, in tegenstelling tot westerse autochtonen die atheist, agnost, katholiek, boeddhist, protestant, scientologist, jansenist, en ga zo maar door, mensen van bepaalde ethnische afkomsten zonder uitzondering allemaal muslim zijn, hoe goed of hoe slecht opgeleid ook. Hans zou de vloer aanvegen met deze taqqiya spraakwaterval. Heel gewoon.

Tricephalus | 11-10-14 | 15:08

@Graaf van Egmont | 11-10-14 | 14:57
Zeker. Maar toch had de SGP tegen de koran moeten stemmen.

Lewis Lewinsky | 11-10-14 | 15:07

necrosis | 11-10-14 | 14:38

Dat is weer een andere discussie. Het enige wat ik zie is dat er binnen de gitzwarte wereld van religie (benne het islam, christendom, judaisme) toch nog mensen rondlopen die een greintje van beschaving hebben.

Basil Fawlty | 11-10-14 | 15:05

Oke, nu doet hij het wel, dus nogmaals:
"Reizigers overal ter wereld gedenken dat dagelijks door op vliegvelden, uit respect voor de Jihad, eerbiedig hun schoenen uit te doen, net als in de moskee."
Fraai geformuleerd.

unspiek | 11-10-14 | 15:04

"Movable Type

Er deed zich een probleem voor

Geen entry_id"

Mooi dan, dat reaguren, tegenwoordig.

unspiek | 11-10-14 | 15:02

@Lewis Lewinsky | 11-10-14 | 14:50
SGP was waarschijnlijk bang voor geluiden om de bijbel te weren.
Wat mij betreft pleuren ze ALLES wat met religie te maken heeft uit de politiek.
Mensen die beweren dat je zonder religie niet kan functioneren (Jan-Kleuter Bakellende) had nooit MP van dit land mogen worden....

necrosis | 11-10-14 | 15:02

Lewis Lewinsky | 11-10-14 | 14:50
Ik vind dat de grondwet en de regels van de 2e kamer op de desk van de voorzitter mogen staan. De rest moet gewoon opsodemieteren. Er is daar geen plaats voor bijbel, koran, boek van krishna, boek van mormon, talmoed en noem elk waanidee uit een boek maar op.
Politiek gaat om de burgers recht te doen en te beschermen en het land te besturen. Daar hebben we geen toverfiguur voor nodig.

Graaf van Egmont | 11-10-14 | 14:57

Hans, als je dit leest (niet dat ik dat verwacht) verdiep je eens in de kwaliteit van een beter debat. Misschien dat je in je stamkroeg (of bij een beschonken diner) je voor deze retoriek nog wat handen op elkaar krijgt, maar, hoe zou je het doen tegenover deze man? www.youtube.com/watch?v=JoNsgHwJzz4 Wordt wakker en ruik de realiteit!

Einde van de Domheid | 11-10-14 | 14:57

@Jan Boule | 11-10-14 | 14:53
Goed gezegd. Hulde!

Lewis Lewinsky | 11-10-14 | 14:57

Mensen die de islam serieus nemen zijn verantwoordelijk voor 9/11, voor zelfmoordaanslagen, voor de staat IS, voor het toepassen van de sharia, voor het willen vernietigen van het westen.
Het westen werkt hier graag aan mee, omdat het westen sinds een jaar of 100 meent dat de waarden van waaruit het westerse waarden en normenstelsel is ontstaan, namelijk de Bijbel niet relevant meer is (terwijl de Bijbel, objectief gezien heel goed te verdedigen is; De Bijbel is het Woord van God en het Enige Woord van God en dit blijkt o.a. uit de historische betrouwbaarheid van de Bijbel).

God bestaat niet (een totaal onbewijsbare stelling)en het christendom heeft er voor gezorgd dat er zoveel oorlogen zijn. Het atheïstische/humanistische denken noemt; religie de bron van alle kwaad.(alleen men bedoeld daarmee het christendom (aanhangers van het christendom lezen de Bijbel) en niet de andere religies). Dit kun je in deze huidige tijd goed zien: wanneer christenen massaal afgemaakt worden door mensen die de islam serieus nemen, dan volgt een hele lauwe reactie, wanneer yezedies/koerden aangevallen worden, dan zijn onze leiders bereid om bommen te gooien. Het is goed dat men deze mensen helpt, alleen dat had men veel eerder moeten doen.
Objectief gezien is het humanistisch/atheïstisch denken een grotere veroorzaker van het kwaad: Stalin, Hitler, Mao, Kim il Sung etc., zijn verantwoordelijk voor het massaal afslachten van andersdenkenden.
Het onderwijs, waar mensen geïndoctrineerd worden om niet logisch en kritisch te denken, heeft gefaald. Nog steeds gaan goed opgeleide westerse mensen die de islam aanhangen, massaal naar IS. Ook hierin zie je het failliet van het atheïstisch denken. Alleen het atheïstische denken kan onmogelijk fout zijn, dus wat zal de meest logische reactie zijn van onze atheïstische leiders (natuurlijk roept een deel: we geloven wel, alleen geloven in god heeft niets te maken met hoe we politiek bedrijven, want we zijn "objectief"): mensen gaan bespioneren en kijken of de mensen zich wel aan de regels houden (alle godsdiensten zijn gelijk, de mens is goed en een onbeschreven blad bij geboorte, door onderwijs wordt men vanzelf atheïst, kritiek op atheïstische standpunten wordt niet getolereerd, lees: het is wetenschap, dus waar. Terwijl wetenschap alleen zou moeten gaan over het hebben van een hypothese en dan door observeren, controleren en herhalen, zien of een hypothese klopt, wetenschap kan niet gaan over hoe mensen denken, want wanneer dat wel het geval is, dan zal er steeds minder ontdekt worden op wetenschappelijk gebied. Out of the box denken is dan niet geoorloofd). Voor een mooi uitzicht op de toekomst: lees 1984. De techniek is er.

Jesaja | 11-10-14 | 14:54

Mensen die de islam serieus nemen zijn verantwoordelijk voor 9/11, voor zelfmoordaanslagen, voor de staat IS, voor het toepassen van de sharia, voor het willen vernietigen van het westen.
Het westen werkt hier graag aan mee, omdat het westen sinds een jaar of 100 meent dat de waarden van waaruit het westerse waarden en normenstelsel is ontstaan, namelijk de Bijbel niet relevant meer is (terwijl de Bijbel, objectief gezien heel goed te verdedigen is; De Bijbel is het Woord van God en het Enige Woord van God en dit blijkt o.a. uit de historische betrouwbaarheid van de Bijbel).

God bestaat niet (een totaal onbewijsbare stelling)en het christendom heeft er voor gezorgd dat er zoveel oorlogen zijn. Het atheïstische/humanistische denken noemt; religie de bron van alle kwaad.(alleen men bedoeld daarmee het christendom (aanhangers van het christendom lezen de Bijbel) en niet de andere religies). Dit kun je in deze huidige tijd goed zien: wanneer christenen massaal afgemaakt worden door mensen die de islam serieus nemen, dan volgt een hele lauwe reactie, wanneer yezedies/koerden aangevallen worden, dan zijn onze leiders bereid om bommen te gooien. Het is goed dat men deze mensen helpt, alleen dat had men veel eerder moeten doen.
Objectief gezien is het humanistisch/atheïstisch denken een grotere veroorzaker van het kwaad: Stalin, Hitler, Mao, Kim il Sung etc., zijn verantwoordelijk voor het massaal afslachten van andersdenkenden.
Het onderwijs, waar mensen geïndoctrineerd worden om niet logisch en kritisch te denken, heeft gefaald. Nog steeds gaan goed opgeleide westerse mensen die de islam aanhangen, massaal naar IS. Ook hierin zie je het failliet van het atheïstisch denken. Alleen het atheïstische denken kan onmogelijk fout zijn, dus wat zal de meest logische reactie zijn van onze atheïstische leiders (natuurlijk roept een deel: we geloven wel, alleen geloven in god heeft niets te maken met hoe we politiek bedrijven, want we zijn "objectief"): mensen gaan bespioneren en kijken of de mensen zich wel aan de regels houden (alle godsdiensten zijn gelijk, de mens is goed en een onbeschreven blad bij geboorte, door onderwijs wordt men vanzelf atheïst, kritiek op atheïstische standpunten wordt niet getolereerd, lees: het is wetenschap, dus waar. Terwijl wetenschap alleen zou moeten gaan over het hebben van een hypothese en dan door observeren, controleren en herhalen, zien of een hypothese klopt, wetenschap kan niet gaan over hoe mensen denken, want wanneer dat wel het geval is, dan zal er steeds minder ontdekt worden op wetenschappelijk gebied. Out of the box denken is dan niet geoorloofd). Voor een mooi uitzicht op de toekomst: lees 1984. De techniek is er.

Jesaja | 11-10-14 | 14:54

Mensen die de islam serieus nemen zijn verantwoordelijk voor 9/11, voor zelfmoordaanslagen, voor de staat IS, voor het toepassen van de sharia, voor het willen vernietigen van het westen.
Het westen werkt hier graag aan mee, omdat het westen sinds een jaar of 100 meent dat de waarden van waaruit het westerse waarden en normenstelsel is ontstaan, namelijk de Bijbel niet relevant meer is (terwijl de Bijbel, objectief gezien heel goed te verdedigen is; De Bijbel is het Woord van God en het Enige Woord van God en dit blijkt o.a. uit de historische betrouwbaarheid van de Bijbel).

God bestaat niet (een totaal onbewijsbare stelling)en het christendom heeft er voor gezorgd dat er zoveel oorlogen zijn. Het atheïstische/humanistische denken noemt; religie de bron van alle kwaad.(alleen men bedoeld daarmee het christendom (aanhangers van het christendom lezen de Bijbel) en niet de andere religies). Dit kun je in deze huidige tijd goed zien: wanneer christenen massaal afgemaakt worden door mensen die de islam serieus nemen, dan volgt een hele lauwe reactie, wanneer yezedies/koerden aangevallen worden, dan zijn onze leiders bereid om bommen te gooien. Het is goed dat men deze mensen helpt, alleen dat had men veel eerder moeten doen.
Objectief gezien is het humanistisch/atheïstisch denken een grotere veroorzaker van het kwaad: Stalin, Hitler, Mao, Kim il Sung etc., zijn verantwoordelijk voor het massaal afslachten van andersdenkenden.
Het onderwijs, waar mensen geïndoctrineerd worden om niet logisch en kritisch te denken, heeft gefaald. Nog steeds gaan goed opgeleide westerse mensen die de islam aanhangen, massaal naar IS. Ook hierin zie je het failliet van het atheïstisch denken. Alleen het atheïstische denken kan onmogelijk fout zijn, dus wat zal de meest logische reactie zijn van onze atheïstische leiders (natuurlijk roept een deel: we geloven wel, alleen geloven in god heeft niets te maken met hoe we politiek bedrijven, want we zijn "objectief"): mensen gaan bespioneren en kijken of de mensen zich wel aan de regels houden (alle godsdiensten zijn gelijk, de mens is goed en een onbeschreven blad bij geboorte, door onderwijs wordt men vanzelf atheïst, kritiek op atheïstische standpunten wordt niet getolereerd, lees: het is wetenschap, dus waar. Terwijl wetenschap alleen zou moeten gaan over het hebben van een hypothese en dan door observeren, controleren en herhalen, zien of een hypothese klopt, wetenschap kan niet gaan over hoe mensen denken, want wanneer dat wel het geval is, dan zal er steeds minder ontdekt worden op wetenschappelijk gebied. Out of the box denken is dan niet geoorloofd). Voor een mooi uitzicht op de toekomst: lees 1984. De techniek is er.

Jesaja | 11-10-14 | 14:54

Mensen die de islam serieus nemen zijn verantwoordelijk voor 9/11, voor zelfmoordaanslagen, voor de staat IS, voor het toepassen van de sharia, voor het willen vernietigen van het westen.
Het westen werkt hier graag aan mee, omdat het westen sinds een jaar of 100 meent dat de waarden van waaruit het westerse waarden en normenstelsel is ontstaan, namelijk de Bijbel niet relevant meer is (terwijl de Bijbel, objectief gezien heel goed te verdedigen is; De Bijbel is het Woord van God en het Enige Woord van God en dit blijkt o.a. uit de historische betrouwbaarheid van de Bijbel).

God bestaat niet (een totaal onbewijsbare stelling)en het christendom heeft er voor gezorgd dat er zoveel oorlogen zijn. Het atheïstische/humanistische denken noemt; religie de bron van alle kwaad.(alleen men bedoeld daarmee het christendom (aanhangers van het christendom lezen de Bijbel) en niet de andere religies). Dit kun je in deze huidige tijd goed zien: wanneer christenen massaal afgemaakt worden door mensen die de islam serieus nemen, dan volgt een hele lauwe reactie, wanneer yezedies/koerden aangevallen worden, dan zijn onze leiders bereid om bommen te gooien. Het is goed dat men deze mensen helpt, alleen dat had men veel eerder moeten doen.
Objectief gezien is het humanistisch/atheïstisch denken een grotere veroorzaker van het kwaad: Stalin, Hitler, Mao, Kim il Sung etc., zijn verantwoordelijk voor het massaal afslachten van andersdenkenden.
Het onderwijs, waar mensen geïndoctrineerd worden om niet logisch en kritisch te denken, heeft gefaald. Nog steeds gaan goed opgeleide westerse mensen die de islam aanhangen, massaal naar IS. Ook hierin zie je het failliet van het atheïstisch denken. Alleen het atheïstische denken kan onmogelijk fout zijn, dus wat zal de meest logische reactie zijn van onze atheïstische leiders (natuurlijk roept een deel: we geloven wel, alleen geloven in god heeft niets te maken met hoe we politiek bedrijven, want we zijn "objectief"): mensen gaan bespioneren en kijken of de mensen zich wel aan de regels houden (alle godsdiensten zijn gelijk, de mens is goed en een onbeschreven blad bij geboorte, door onderwijs wordt men vanzelf atheïst, kritiek op atheïstische standpunten wordt niet getolereerd, lees: het is wetenschap, dus waar. Terwijl wetenschap alleen zou moeten gaan over het hebben van een hypothese en dan door observeren, controleren en herhalen, zien of een hypothese klopt, wetenschap kan niet gaan over hoe mensen denken, want wanneer dat wel het geval is, dan zal er steeds minder ontdekt worden op wetenschappelijk gebied. Out of the box denken is dan niet geoorloofd). Voor een mooi uitzicht op de toekomst: lees 1984. De techniek is er.

Jesaja | 11-10-14 | 14:54

@Jan Passant mk2 | 11-10-14 | 14:41
De reden dat ik hier elke dag terugkom: ik voel me nergens anders welkom!
Ik voel me niet eens welkom in mijn eigen land, en dat is NIET de schuld van de GeenStijl!

necrosis | 11-10-14 | 14:54

Het feit dat president Ebola een smerige racist is, wie het ongelooflijk veel leedvermaak zou opleveren als een Ebola uitbraak onder de hoofdzakelijk blanke bevolking een massa slachtoffers zou maken, verklaart veel.

Tricephalus | 11-10-14 | 14:54

Tikte op google in: dader voorburg
Dit staat er: "Dader is Marokkaanse scholier - voorburgsdagblad.nl - Nieuws over de gemeente Leidschendam-Voorburg, o.a. door Bart Bakker. ... De dader is volgens omstanders een Marokkaanse scholier."
Maar de link is verdwenen. Heeft dit te maken met : Minder Marokkanen?

Ci Ty33 | 11-10-14 | 14:54

necrosis | 11-10-14 | 14:43
Ja op het gebied van religie en levensopvattingen dient er nog veel geschaafd te worden. Ik ben het er over het algemeen mee eens dat religie en politiek niet samen mogen gaan in een partij. Want zo krijg je nevernooit de scheiding tussen kerk en staat. Ik snap ook niet wie dat ooit heeft kunnen bedenken.

Graaf van Egmont | 11-10-14 | 14:53

Ommezwaai 14;03
In 1968 kwam de Club van Rome bijeen en wees op de gevaren van de wereldwijde bevolkingsexplosie en de eindigheid van minerale grondstoffen. Hoewel niet door computers doorgerekend had dit rapport een enorme impact op het Westerse denken. In de 50-er jaren al voerde de overheid aktief campagne om emigratie te bevorderen naar Australié, Nw Zeeland en Canada. Doordat de Westerse en dus ook de Nederlandse vrouw de beschikking kreeg over "de pil" nam en neemt ze twee hooguit drie kinderen zodat zij als moeder alle aandacht aan hen kon en kan geven èn met het oog Nederland leefbaar te houden voor hun kinderen. In diezelfde 70-er jaren kwam de immigratie op gang, eerst ongeletterde arbeiders uit N.Afrika en Anatolië die kwamen te werken in ( textiel-)fabrieken die kort daarna weer werden gesloten . De lasten van al die ontslagen gastarbeiders werden afgewenteld op de gewone Nederlander die sinds die tijd de multiculturele samenleving gestalte moet doen geven. Wie heeft er baat bij de tomeloze immigratie die alsmaar voortgaat? Toen,- de jaren 60 en 70-, het grootkapitaal met goedkope arbeidskrachten en nu zij wederom , immers een miljoen immigranten zijn evenzovele consumenten voor bijvoorbeeld de winkelketens. Maar ook de politiek profiteert, het electoraat van de PVDA bestaat uit hen en D66 ontleent gedeeltelijk haar bestaansrecht met het bestrijden van de PVV. En last but not least de congsi van de asielindustrie die kennelijk een behoorlijke ingang heeft in Den Haag. De Syriërs die deze weken en masse binnenkomen zijn voornamelijk mannen en kwartiermakers die hun vrouw en kinderen achterlaten aldaar. In mijn optiek ben je dan schorem als je dat als vader flikt.Maar Den Haag trekt wederom alles uit de kast, letterlijk en figuurlijk, om ze te huisvesten. Nederland gaat naar de sodemieter niet meer step by step maar in looppas.

Jan Boule | 11-10-14 | 14:53

@Graaf van Egmont | 11-10-14 | 14:36
De SGP heeft het bij mij verbruid door te stemmen voor een politiek asiel van de koran in de tweede kamer.

Lewis Lewinsky | 11-10-14 | 14:50

@Wonderful-Life | 11-10-14 | 14:38
Goed gezegd.

Echter: aangezien de buitengrenzen van Europa momenteel wijd open staan, moeten we als Nederland onze eigen grenzen dichtgooien. Zit niks anders op.

Lewis Lewinsky | 11-10-14 | 14:43

@Graaf van Egmont | 11-10-14 | 14:36
Volledig eens met je comment, maar ik walg van hun onversneden 'nee' tegen abortus (oa), zelfs als je verkracht bent.
Politiek bedrijven op religieuze gronden vind ik een absolute 'NEE'!
Ondanks hun consistentie in hun idealen, zal ik nooit op ze stemmen.

necrosis | 11-10-14 | 14:43

@necrosis | 11-10-14 | 14:29
Ik denk dat juist grootgebruikers van GS ernstiger verdacht worden dan een mega-moskee vol ISIS strijders - en een "vluchtelingen"boot geladen met Ebola bij elkaar.

Zowel door den overheid als de redactie. Die laatsten dan mogelijk omdat zij zich afvragen waarom wij hier steeds weer terugkomen.

Jan Passant mk2 | 11-10-14 | 14:41

@Jan Passant mk2 | 11-10-14 | 14:10
En het resultaat is zichtbaar. Althans, ik ben nog nooit zoveel bedelzwervers van niet-Scandinavische komaf in één winkelstraat tegengekomen als die ene keer in Nyköpping(een uit de hand gelopen dorp ergens in Zweden). Die Zweden zijn inderdaad lekker bezig, met het in de uitverkoop gooien van hun land.

VanBukkem | 11-10-14 | 14:39

@Basil Fawlty | 11-10-14 | 14:31
Mag ik vragen hoeveel bijdragen er bij zaten van de schilderswijk in Den Haag?
Men probeert Wilders weer voor het hekje te krijgen, terwijl Arnoud van Doorn juist bewijst dat Wilders meer bestaansrecht heeft dan ooit.
Gelukkig woon ik niet in het Walhalla van Jozisis....

necrosis | 11-10-14 | 14:38

@Lewis Lewinsky | 11-10-14 | 13:52
De buitengrenzen van Europa moeten dicht, de binnengrenzen tussen Europese landen moeten open blijven, dat is goed voor onze vrijheid en economie.

Dus de buitengrenzen van Europa moeten potdicht, want anders gaat hele Europa op termijn naar de klote. De situatie is nu al zeer zorgwekkend, heel veel moslimfascisten lopen in Europa vrij rond, het is slechts kwestie van tijd en dan gaat de islamitische pleuris uitbreken. Dan gaan Brussel en Den Haag weer "schokkend en verbaasd" reageren.

In het westen wonen er heel veel naïeve dwazen, en dat is op zich een grote ramp. Ik zie de toekomst helaas voor onze kleine kinderen somber in.

Wonderful-Life | 11-10-14 | 14:38

Het strengste land van Europa qua immigratiebeleid is Denemarken. De rechtse coalitie met gedoogsteun van rechtspopulisten heeft daar de tent volledig dichtgegooid. En welk land is herhaaldelijk gemeten als gelukkigste land van de wereld? Juist, Denemarken waar 98% gelukkig of tevreden is over zijn leven.

Ik zou zeggen je hoeft het wiel niet twee keer uit te vinden oftewel goed voorbeeld doet goed volgen.

Koettoerk | 11-10-14 | 14:37

necrosis | 11-10-14 | 14:17
necrosis | 11-10-14 | 14:21
De SGP heeft anders verrassende opvattingen voor een ultra conservatieve partij. Zoals over het zo door de politiek en ons aanbeden Europa. Qua staatsrecht zijn ze recht in de leer en hebben nog wat met onze grondwet. Kom daar bij de andere partijen maar eens om.
En of ze anders worden als ze op het pluche plaats nemen? Ik weet het niet. Ik denk dat hun got het hun verbiedt!

Graaf van Egmont | 11-10-14 | 14:36

@Barani517 | 11-10-14 | 14:25
Mensen denken dat "hun" overheid hen wil beschermen, dat komt omdat "hun" overheid zich met de meest irrelevante details van hun leven bemoeit - en enorme bedragen aan belasting heft om zo'n controle uit te voeren.

Ondanks dat ieder weldenkend mens kan zien dat de overheid alleen voor zichzelf bezig is en alleen controleert om greep op zowel de ballen als de portemonnee van hun horigen te verkrijgen, geloven toch nog velen dat "onze" overheid ten goeden trouw is.

Romantisch, maar dwaas.

Jan Passant mk2 | 11-10-14 | 14:34

@Barani517 | 11-10-14 | 14:25
Met mensen als Timmerschwanz aan het roer, kun je beter jezelf beschermen.

necrosis | 11-10-14 | 14:33

@Jan Passant mk2 | 11-10-14 | 14:10
'Nederland' doet het vast een stuk beter door Wilders aan te pakken....
Waar moet het heen als zelfs politici niet meer mogen zeggen wat ze denken?
En waarom word ik (als grootgebruiker van GS) aan een DDos-check onderworpen?
Ik pleit onschuldig!

necrosis | 11-10-14 | 14:29

"Mensen gaan er vanuit dat hun overheid hen wil beschermen....." Volgens mij is er in Nederland geen weldenkend mens meer die daar vanuit gaat. De overheid ziet de autochtone burgers als niets meer dan een horige die helemaal mag worden uitgeperst om de rest van de wereld van geld, woning en wat al niet te voorzien.

Barani517 | 11-10-14 | 14:25

@Graaf van Egmont | 11-10-14 | 14:04
Herstel, SGP is een ultra-conservatieve partij.
Ze zijn echter betrouwbaar, totdat ze het pluche mogen betreden.
Dan blijken ze net zo eng te zijn als andere religieuze fanatiekelingen.

necrosis | 11-10-14 | 14:21

@Graaf van Egmont | 11-10-14 | 14:09
Ja, linkse menschen doen vaak alles wat zij een ander verwijten. Alleen dan erger.
Ik stel voor hem ongezien voor te dragen voor een wegjoris.

*links geniepig fatsoensruftje laat - en dat wegwappert *

Jan Passant mk2 | 11-10-14 | 14:20

@Graaf van Egmont | 11-10-14 | 14:04
SGP is een conservatieve partij, PVV een vooruitstrevende partij.

necrosis | 11-10-14 | 14:17

Jan Passant mk2 | 11-10-14 | 14:04
-
Filmpje gaat niet over de PVV, maar over (dus niet van) een moslim die nogal rare obsessies heeft en vanuit die gedachte atheïsten bekritiseert. Wat betreft de PVV: die haat ik niet ziekelijk. Ik heb er gewoon niet zoveel mee; niet zoveel toegevoegde waarde.
-
Filmpje is trouwens van Jaclyn Glenn (amerikaanse atheïst) mocht mijn inleiding je hebben weerhouden van klikken. www.youtube.com/watch?v=D_wyYGWV-tg

Gräf&Stift | 11-10-14 | 14:17

Als je deze "open grenzen situatie' - met al zijn desastreuze gevolgen van dien op het gebied van extremisme en criminaliteit - gaat belichten in de context van "onze" Europese regeringsleiders, dan valt het kwartje direct als men weet dat deze leiders bezig zijn met de opbouw van de "nieuwe wereldorde" waarin ieder mens zogenaamd 'gelijk' is, geen nationaliteit meer heeft maar wereldburger zal zijn, waarin de welvaart moet worden herverdeeld (behalve onder de rijkste en machtigste families) en waarin de hele aarde moet worden geleid door een wereldregering.

Van 7 tot 10 mei 1948 werd in Den Haag een groots
congres gehouden, georganiseerd door het International Committee of the Movement for European Unity, het coördinerende orgaan van verschillende bewegingen ter bevordering van de Europese samenwerking en eenheid. Hieraan namen 713 afgevaardigden uit 16 landen
deel. Winston Churchill trad op als erevoorzitter. Voorzitter was het Nederlandse eerste
kamerlid P. Kerstens. Onder de aanwezigen bevond zich ook de bekende graaf Coudenhove-Kalergi, initiatiefnemer, voorman en vrijmetselaar van de in 1924 opgerichte Pan-Europese Unie.
De plechtige openingszitting vond plaats in de Haagse ridderzaal, in tegenwoordigheid van prinses Juliana en prins Bernhard.
De voorzitter van de Europese beweging voor federalisme,
dr. H. Brugmans (later rector voor het Europa-college te Brugge) zei op het congres de gedenkwaardige woorden dat:"... aan de heiligheid van de nationale soevereiniteit een einde gemaakt moet worden. Bij een Verenigd Europa moeten wij denken aan een Europese regering en een Europees parlement.". Het congres nam onder meer een resolutie aan,
waarin werd gezegd dat de Europese naties een deel van hun soevereiniteit moeten afstaan door het bijeenroepen van een Europese Raad, gekozen door de parlementen van de
verschillende landen.
Één van de resoluties van dit congres luidde: "De vorming van een Verenigd Europa moet worden gezien als een wezenlijke stap naar de vorming van een Verenigde Wereld."
Daarheen zijn we dus nu naar onderweg....

Geciteerd uit:
Gec. uit: "Land zonder Grenzen", pag. 77, dr. A. van Oortmerssen aangehaald uit: Keesings historisch archief, no 797, archief 22-28 sept. 1946, pag. 6889-6890.

matrixbluepill | 11-10-14 | 14:12

.. maar goed. Zweden is een nog zieker land onder linksch bewind. Daar werd het al mogelijk om heren als meneer Jansen te arresteren op verdenking van kritiek op massa-immigratie en/of import van Ebola- en Jihad-patienten.
Met zoveel linkse wijsheid kan de bouw van concentratiekampen daar niet lang meer uitblijven, want zelfs een kind kan zien wat er mis is met de immigratie.

Jan Passant mk2 | 11-10-14 | 14:10

@mezelf
denkt mag weg ik die zin.

Graaf van Egmont | 11-10-14 | 14:09

Jan Passant mk2 | 11-10-14 | 14:04
Deze zwitsal denkt heeft gehoord dat GS er is om anderen te shockeren en dat je dan wel een goor linkje MOET plaatsen om mee te mogen tellen.

Graaf van Egmont | 11-10-14 | 14:09

domheid regeert | 11-10-14 | 13:58
Nee zoveel domheid regeert er nou ook weer niet bij jou. Bij mijn weten is er geen enkele politieke partij die op dat gebied de mening van het PVV deelt. Alhoewel ik er bij de SGP niet zeker van ben.

Graaf van Egmont | 11-10-14 | 14:04

@Gräf&Stift | 11-10-14 | 14:02
Ik weet niet wat een moslim met rare fantasieën met de PVV te doen heeft, maar ik haat de PVV dan ook niet zo ziekelijk.
Ik sla je filmpje even over, ik las al genoeg in het onderwerp.

Jan Passant mk2 | 11-10-14 | 14:04

Nederland importeert er een eind op los en haalt zich dientengevolge bakken met ellende op de hals.
Drommen Syriërs die hier in de AZC's moeten worden opgevangen, terwijl er een afspraak ligt over het maximale aantal wat Nederland kan bergen.
De gemeentes moeten maar zorgdragen voor (betaalbare) woningen voor deze lieden die -zowat ongezien- een verblijfsvergunning krijgen van 5 jaar.
.
De gemiddelde Ebola-Negert of IS-ganger loopt hier dan ook lachend naar binnen. Het is wachten, nee, smeken om ellende.

Ommezwaai | 11-10-14 | 14:03

De islam IS vermoeiend. Bovendien een gevaarlijke ideologie. Net als het voormalige bevriende staatshoofd Adolf Hitler gaan vermoeiende en gevaarlijke dingen niet weg, alleen maar omdat jij er niet van wilt horen.
Dat is een vergissing die linkse menschen (lui en moe) vaak maken.
Jan Passant mk2 | 11-10-14 | 14:00
-
Ik vind zowel de Islam als de PVV vermoeiend. Is dat ook een optie? Speciaal voor jou hier een filmpje over een moslim die fantaseert over het drinken van zijn vaders sperma: www.youtube.com/watch?v=D_wyYGWV-tg ! Jaclyn Glenn heeft mijn voorkeur boven deze PVV'er.

Gräf&Stift | 11-10-14 | 14:02

Egbert45068068 | 11-10-14 | 13:30
.
Er was geen tijd zo gruwelijk, gewelddadig en mensonterend als de tijd dat religie over Europa, Amerika en Azië heerste. De Christenen, Islam en moslims hebben meer doden op haar naam dan Mao, Hitler en de Amerikaanse Indian massacre samen. Leuke verlichting, voor het fijne geloof enzo.

kovariant | 11-10-14 | 14:01

@Gräf&Stift | 11-10-14 | 13:35
De islam IS vermoeiend. Bovendien een gevaarlijke ideologie. Net als het voormalige bevriende staatshoofd Adolf Hitler gaan vermoeiende en gevaarlijke dingen niet weg, alleen maar omdat jij er niet van wilt horen.
Dat is een vergissing die linkse menschen (lui en moe) vaak maken.

Jan Passant mk2 | 11-10-14 | 14:00

donjon | 11-10-14 | 13:53
Gaat het over Islam?
Gisteren beweerde Benazir Bhutto nog op TV dat een techtgeaarde Islamiet haar niet zou vermoorden. Iedere Islamiet weet dat bij het vermoorden van een vrouw hij recht naar de hel (het gehenna) gaat.
Wat Jansen een jihad noemt (met hoofdletter) is een ordinaire roof- en verkrachtingstocht met wat cherrypicking uit wat boeken.
Het is nog een groet, noch een kleine Jihad, van een (wat is Jansen ook alweer?) mag je wat gedefinieerde kennis verwachten.

Einde van de Domheid | 11-10-14 | 13:59

donjon | 11-10-14 | 13:37
Wat opvalt in de reacties op het Elsevier artikel is dat iedereen vindt dat de grenzen openstaan en er teveel en ook verkeerde mensen binnenkomen. Als die gedachte zo massaal is, dan zou je verwachten dat er ook politieke partijen zijn die dit oppikken.
Het enige dat ik hoor uit de politiek is dat de grenzen verder open moeten. Ten koste van alles. Behalve van de PVV natuurlijk.
Of mis ik iets en zijn er partijen die stellen dat er toch wel veel fouten zijn gemaakt met immigratie en dat er nu drastische stappen gemaakt moeten worden?

domheid regeert | 11-10-14 | 13:58

Egbert45068068 | 11-10-14 | 13:30
Egbert? Hassan Dommedaris!
U verwoordt precies het gedachtegoed van Mohammed de moordende pedofiel, de haatbaarden van IS en Boko Haram. Al gedroomd over 72 maagden? Op deze site noemen we gasten als u een trol, iemand van de 5e kolonne.

MarcAntony | 11-10-14 | 13:58

De volgende parlementaire enquete gaat waarschijnlijk over de vraag waarom Schiphol niet veel eerder gesloten is voor vluchten vanuit west Afrika. Leer mij de politiek kennen.

VanBukkem | 11-10-14 | 13:57

De combinatie dan. Zelfmoord-Jihadstrijders die besmet met Ebola vanuit Afrika Europa proberen te bereiken om op die manier angst, verderf en chaos te zaaien.

Zoetwaterpanharing | 11-10-14 | 13:56

@ Gräf&Stift | 11-10-14 | 13:35

De beste man is ingehuurd om over de islam te schrijven, het is zijn specialisme...

HoogToontje | 11-10-14 | 13:54

Verassend artikel van Hans Jansen. Gaat alweer over de Islam. Nogal vermoeiend.
Gräf&Stift | 11-10-14 | 13:35

_____________

.
Wat wil je, .... islam is steeds maar weer tot vervelens toe alom aanwezig.
Ik hoor je niet klagen over die opdringerig aanwezige islam, waar Janssen op reageert.

Rest In Privacy | 11-10-14 | 13:53

Londen:http://www.telegraaf.nl/buitenland/23189358/___Duizenden_terreurverdachten_in_Londen___.html

de honden blaffen... | 11-10-14 | 13:53

Had liever iets over Malala geschreven, verder heb ik nog een leuke website voor je (verbanden van dingen die geen verband met alkaar hebben) stof voor nog heel veel van dit soort columns. tylervigen.com/
GS Ruil Jansen tijdslot met dat van Feynman!

Einde van de Domheid | 11-10-14 | 13:53

Hans Jansen heeft gelijk. Grenzen dicht!

Lewis Lewinsky | 11-10-14 | 13:52

De geschiedenis leert veel, o.a. dat met een zekere regelmaat de 4 ruiters van de apocalyps uitrijden om overal dood en verderf te zaaien. Wie één van deze lieden in zijn leven niet te zien krijgt, mag van geluk spreken.

Rest In Privacy | 11-10-14 | 13:50

Gräf&Stift | 11-10-14 | 13:35

Euhhh... misschien komt dat omdat Hans Jansen Arabist is ?

*"wordt wakker en ruik de koffie zwitsal", mompelt*

Grijskijkert | 11-10-14 | 13:49

Hans, het is voor de eerste keer dat je clubje (politieke opportunisten) het eens was over een militaire actie tegen islamiserende terroristen. Zing liever een toontje lager.

Einde van de Domheid | 11-10-14 | 13:49

Je kan niets anders verwachten van de vredestichters... immers zowel de EU/Brusssel en Obama hebben een veer in hun reet waar op staat Nobelprijs voor vrede.

Ik als burger voel me ook totaal niet beschermd tegen de moslim extremisten noch ebola. We zijn een land in oorlog, maar de grenzen staan wagenwijd open, alles en iedereen kan vrij reizen en het is bij Europese wet verboden om grenscontroles in te voeren (zelfs als land in oorlog blijkbaar). De AIVD houdt een handje vol moslim gekken in de gaten, maar dat is slechts het topje van de kromzwaard. Het is wachten op de eerste onthoofding in NL van een willekeurige burger die op straat loopt. En intussen mogen wij de burgers onszelf niet beschermen of bewapenen. Nee, we moeten het overlaten aan de overheid die zoals iedereen kan zien volledig de weg kwijt is. Een overheid die sinds de Tweede wereldoorlog alleen maar bezig is geweest met het economische spelletje waardoor we nu regenten hebben die ook alleen maar kunnen lullen over cijfertjes en geen leiderschap en daadkracht meer hebben. En dan moet ik me beschermd voelen als burger? Als we regenten zouden hebben met daadkracht dan hadden de grenzen al lang gesloten geweest en waren er zichtbaar militairen aanwezig op drukke publieke plekken in het land. Maar wij hebben in dit land lulletje rozenwater rutte, een VVD kneus die alleen maar kan redeneren vanuit winstmarges en kosten tabellen en een demente bejaarde die over justitie gaat en een Schoevers meisje die over het mil;itaire apparaat gaat. We moeten als burgers heel bang zijn, daar is alle reden toe met zo'n incompetente politieke wegkijk macht.

XaleX_2 | 11-10-14 | 13:44

@Egbert45068068 | 11-10-14 | 13:30
Dan bekeer je je toch gewoon slappe dweil.

Nilfisk | 11-10-14 | 13:38

Heb er nooit mijn hoofd bijgekund waarom er nog steeds mensen vliegen naar Ebola-landen en dan terugkomen om andere in gevaar te brengen, Ook mensen die vast zitten op conflictgebieden omdat hun geboekte vakantie van levensbelang was, geef ik de dikke vinger. Verwende diknekken dat het zijn, alsof vakantie en familie bezoeken een primaire levensbehoefte is. Met uitzondering van hulpverleners.

kovariant | 11-10-14 | 13:38

Verassend artikel van Hans Jansen. Gaat alweer over de Islam. Nogal vermoeiend.

Gräf&Stift | 11-10-14 | 13:35

Egbert45068068 | 11-10-14 | 13:30
"Vele minderheden hebben het geprobeerd, maar de Duitsers kregen het werkelijk voor elkaar"
Dit impliceert dat dat jij de Duitsers als een minderheid ziet. Leg dat eens uit.

gutgutgut | 11-10-14 | 13:33

Hans Jansen verwoord elke week de waarheid op een mooie sarcastische wijze. Het leest lekker weg maar zet enorm aan tot denken. Van ons kabinet verwacht ik slechts dat ze hun neus ophalen en dat ze doorgaan met het verheerlijken van het multiculturalisme en het nieuwe nazisme, de nazislam in Europa geen strobreed in de weg zullen leggen. Islam is nl. vrede zo wordt er dagelijks geroeptoeterd want denken de pluchzitters, als je een boodschap maar 50000 x herhaalt, wordt het uiteindelijk geloofd. Niet door mensen die af en toe de moeite doen om de artikelen van Hans Jansen te lezen.
De moslims verwachten in navolging van de joden en christenen hun masschiach. Degene die het kalifaat sticht en de joden uitroeit, zal de masschiach leveren en wereldheerschappij verkrijgen. Derhalve is het te verwachten dat de jihadisten nog massaler de wereldvrede zullen bedreigen. Onderling zijn soennieten en sjiieten het niet eens en er heerst ook rivaliteit tussen de Arabieren, de Perzen en de Turken. Allemaal willen ze die hoogst haalbare eer verkrijgen. Daarom vecht Turkije niet echt mee tegen ISIS en tevens proberen ze van de Koerdische Staat die in het vooruitzicht ligt bij een uiteenvallen van Irak en Syrie te voorkomen. Wat de positie is van de Pakistani m.b.t. de masschiach weet ik niet. Maar de onrust in Kashmir doet mij huiveren. Pakistan is nl. een atoommacht. De wereld staat er beroerd voor en wij moeten het doen met Rutte, Pichelmee, Van Aartsen en Timmermans.
Jihad + Ebola + Rutte-Pichelmee--Van Aartsen-Timmermans = Armageddon!

MarcAntony | 11-10-14 | 13:31

In de 20e eeuw zijn we zo diep gezakt, dieper kunnen we niet zinken. Vele minderheden hebben het geprobeerd, maar de Duitsers kregen het werkelijk voor elkaar een hel op aarde te maken. Nu zitten we in de 21e eeuw. Er is geen armageddon. Geen einde ter tijden. Geen zevenkoppige beesten die uit de zee rezen. We zijn over ons dieptepunt heen als mensheid. En hoe nu verder? Oorlog blijven voeren? Een zwaard van Gladio als wig tussen het Oosten en het Westen drijven, in plaats van het tussen Europese landen de strijd tussen links en rechts aanwakkeren? We hebben de kans om TESAMEN iets op te bouwen nu. In plaats daarvan verliezen we de Europese cultuur, door Amerika's little brother te gaan spelen. Waarom dezelfde problemen als de Amerikanen en de Joden op onze hals halen? Nu doen we voor de vorm mee met vier fierljeppende F-16s. Amerika heeft immers keer op keer bewezen een goed doordacht plan te hebben voor als de olieleiding is geinstalleerd. Nee, het ging ons toch om onmenselijkheden? Om de vrouwenonderdrukking? Om de dictators? En daarom vallen we nu Noord-Korea aan?

Jihad is het strijden/streven op het pad van God. Kapitalisme is het strijden/streven op het pad van Geld. Als Islam verantwoordelijk is voor 9/11, dan zijn wij Westerlingen verantwoordelijk voor wat Shell in de Niger delta deed. Dan zijn wij Westerlingen verantwoordelijk voor de olie-oorlogen. Voor Bhopal. Voor olierampen.

De Westerse cultuur is niet een virus. Het is een kwakzalver. Het maakt landen ziek en komt dan met een paardenmiddel aan bombardementen en martelingen.

En reken maar dat het Westen meer uitzend, dan dat het ontvangt. Hetzij multinationals, hetzij oorlogen, hetzij mini-rokjes en een (Twitter) revolutie.

Egbert45068068 | 11-10-14 | 13:30

vivaldi | 11-10-14 | 13:24
"Maar kan iemand mij dan uitleggen hoe het mogelijk is dat de eerste de beste ebola-patient gelijk het loodje legde ?"
De kans op overleving is klein.
" Hoe was dat mogelijk in Spanje, in het Europa, waar wij toch een 'superieure' gezondheidszorg bezitten ?"
Er is geen behandeling die werkt.

gutgutgut | 11-10-14 | 13:30

Wijzen op de overeenkomsten zonder ook de verschillen te belichten is nogal oppervlakkig. Het grootset verschil is dat wie besmet raakt met Ebola een zeer grote kans heeft om te sterven. Deze mensen zijn slachtoffers en dienen met respect te worden behandeld en niet gedood zoals jihadstrijders.
Daarom zou respect voor de slachtoffers van deze vreselijke ziekte zou passend zijn. Ze te vergelijken met jihadstrijders is respectloos.
"Quarantaine is de enige methode die kan voorkomen dat Ebola zich verspreidt. "
Hygiene is de enige methode.

gutgutgut | 11-10-14 | 13:27

eurotirannocraten .... hulde Hans, woord van het jaar 2014!

Fatwabuster | 11-10-14 | 13:26

Ondertussen proberen de autoriteiten ons in slaap te sussn met geruststellende 'praatjes'. Het loopt allemaal zo'n vaart niet, we zijn goed voorbereid, ons susteem hier is beter.
...
Maar kan iemand mij dan uitleggen hoe het mogelijk is dat de eerste de beste ebola-patient gelijk het loodje legde ? Hoe was dat mogelijk in Spanje, in het Europa, waar wij toch een 'superieure' gezondheidszorg bezitten ?

vivaldi | 11-10-14 | 13:24

Weet u wat ook uit Afrika komt? Apen aids. youtu.be/hfX6HNhY0Pg

Bertus Brulbroek | 11-10-14 | 13:23

Den Haag en Brussel samen met 'ons te beschermen' in één zin...

kibambam | 11-10-14 | 13:20

Zie de analogie:

ISIL: reden voor militaire aanwezigheid in de betrokken landen, reden tot controle op de vliegvelden en reden tot het inperken van vrijheden.

EBOLA: de USA stuurt 3000 militairen naar west afrika, reden tot controle op de vliegvelden en reden tot het inperken van vrijheden.

Maar ik geloof niet dat beiden vooropgezet/geëngineerd zijn, natuurlijk.

Pimp my Voortuin | 11-10-14 | 13:18

Het is te simplistisch gedacht dat het sluiten van grenzen de verspreiding tegen zal houden. Vals gevoel van veiligheid die, eenmaal doorbroken, tot meer ellende leidt.

JaEchtZekerWel | 11-10-14 | 13:16

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland