Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Kerstmis in de koran

hj.png‘Christenen zeggen dat Christus de Zoon van God is – moge God hen beoorlogen.’ Het Arabische werkwoord qaatala قاتل , dat vertaald moet worden als ‘beoorlogen’, betekent: ‘doden of tot krijgsgevangene en slaaf maken’. Krijgsgevangenen werden in antieke tijden tot slaaf gemaakt en verhandeld, maar konden geluk hebben en aan hun familie worden terugverkocht. Slaven zijn er in soorten: plantageslaven, huisslaven, seksslaven en belastingsslaven. Een belastingsslaaf kon gedood worden of in een andere categorie van slaven worden ondergebracht wanneer hij naar het oordeel van zijn meesters niet voldoende opbracht. Het is niet te verwachten dat een boek dat christenen vervloekt en hen een antieke ‘beoorloging’ toewenst (zie begin en eind van Koran 9:30), veel welwillende passages over Kerstmis zal bevatten. In de vorm waarin moslims de koran lezen, zijn zulke passages er dan ook niet. Maar het Arabische alfabet waarin de koran tegenwoordig geschreven is, had in de tijd van Mohammed (570-632) nog geen puntjes op de letters. Die zijn later bedacht, en nog weer later aan de koran toegevoegd. Als je die puntjes weglaat, kan je de tekst op verschillende manieren begrijpen. Het bekendste voorbeeld komt uit koran 44:54 en 52:20: worden de doden in het hiernamaals uitgehuwelijkt of krijgen ze rust? Dat is een brandende kwestie, want als het woord dat daar staat ‘rust geven’ betekent en geen puntjes heeft, روح , kan de tekst alleen maar zo worden begrepen dat er verse druiven aan de zachtrustende overledenen worden uitgereikt. Is het daarentegen, met puntjes, ‘uithuwelijken’, زوج , dan gaan de ontslapenen een onrustige tijd tegemoet, want dan krijgen ze steeds verse maagden toegeschoven waarvan het wel niet de bedoeling zal zijn dat die maagd blijven. Moslims geloven dat soera 97 over de openbaring van de koran gaat. Er is alleen iets aan de hand. Met weglating van de puntjes, zonder één letter te veranderen, zou soera 97, ondanks de vervloeking van de christenen die de koran bevat in 9:30, over de geboorte van Jezus moeten gaan. Eigenlijk is het nog erger: in de traditionele islamitische uitleg van het vers wordt er ergens een letter t bijgesmokkeld. De uitleg waarmee soera 97 tot een kerstsoera wordt, heeft die extra letter t niet nodig. De vertaling van soera 97 als kersthymne ziet er normaler uit dan de traditionele islamitische vertaling, precies zoals het voor doden normaler is om in hun graf te rusten dan om met maagden te gaan rommelen. Als soera 97 oorspronkelijk een kersthymne geweest is, die pas nadat er puntjes aan waren toegevoegd, geschikt was om in de koran te worden opgenomen, dan heeft de islam een probleem. Dan is de koran, geheel of gedeeltelijk, niet door God via Gabriel aan Mohammed geopenbaard, maar, geheel of gedeeltelijk, door mensen gemaakt – net als de bijbel trouwens. Moslims na Mohammed hebben die antieke puntloze teksten niet meer begrepen, en er de verkeerde puntjes opgezet. De antieke teksten waarvan met behulp van puntjes koranverzen zijn gemaakt, zijn uit de bijbel en de kerkelijke liturgie afkomstig. Moslims tillen zwaar aan de directe goddelijke oorsprong van de koran. Als die in gevaar komt, komt ook het eeuwig leven in het hemels paradijs op het spel te staan. Alleen de goddelijke oorsprong van de koran, geloven beroepsmoslims, garandeert dat de sharia de wil van God is die door jihadisten aan de rest van de wereld moet worden opgelegd. Wie de koran ondermijnt, is even verkeerd bezig als iemand die jihadisten bombardeert. Beide leiden immers tot afbraak van de islam. Beide falsificeren de aanspraken op onfeilbaarheid en onoverwinnelijkheid van de beroepsmoslims. Ibn Warraq (een pseudoniem) is een geleerde met een Brits-Indische achtergrond. Deze zomer verscheen zijn prachtboek Christmas in the Koran, 805 bladzijden. Is wel een stevige pil, maar als je het maar half hebt gelezen, mag je ook trots op jezelf zijn. Ibn Warraq heeft alles verzameld en becommentarieerd dat met deze kwesties samenhangt. Hij begint met de geniale Christoph Luxenberg (een pseudoniem) die in 2000 uit het niets in het Duits een boek liet verschijnen waarin voor het eerst aannemelijk werd gemaakt dat de puntjes van de koran pas later moeten zijn toegevoegd, en vaak niet juist kunnen zijn. Als ik een rondje champagne moest geven aan alle hoogleraren die zich publiekelijk hebben rot gelachen om dit idee, zou ik voor weken door mijn representatiebudget heen zijn. Na Luxenberg komen andere vlijtige geleerden aan de orde, soms heren van vroeger uit wier werk een aarzelend vermoeden bleek dat er met die puntjes iets mis was. Het lezen van Ibn Warraq’s boek kost misschien meer moeite dan smullen van Voorwaardelijke Liefde, het laatste prachtboek van Thierry Baudet, maar anderzijds is het even nodig als het wegbombarderen van de jihadisten van ISIL/ISIS/IS. En minder gevaarlijk.

Reaguursels

Inloggen

Wel of geen puntjes op de i... really?

Waar_moet_het_heen | 29-09-14 | 12:47

Koran kan niet in Mekka en Medina zijn ontstaan want het gebruikte alfabet in de oudste
koranhandschriften wijst volgens taalwetenschapper Robert Kerr op Arabia Petraea (Trouw 4 augustus 2012)

halve pinda | 29-09-14 | 07:29

Terlouw noemde de pacifistische beweging 'het gebroken geweertje' van voor WOII. Op de radio was er toen tegelijkertijd ook het gebrul van Hitler te horen. Met de orgie van moord en vernietiging niet lang daarna. Tegenwoordig leven we in net zo'n tijd. Waarom moet er altijd eerst enorm veel ergs gebeuren voordat het kwartje valt? Als het al ooit…

Benedict Broere | 28-09-14 | 23:55

Wetenschap verschilt radicaal van geloof in die zin dat het een methode betreft om kennis te ontwikkelen. Waarbij kennis iets anders is dan ‘geloofswaarheid’. Wetenschappers zien bijvoorbeeld de Wetten van Maxwell als een voorlopig beste kennis, met dus het voorbehoud dat het mogelijk verbetering behoeft. Religieuze waarheden – wonderbaarlijke genezingen, verrijzenis, koran - worden geaccepteerd als altijdig geldige geloofswaarheden. De postmoderne idee dat het allemaal volstrekt vergelijkbare ‘verhalen’ zijn, gaat voorbij aan de wetenschappelijke en industriële praktijk van alle dag. Wetenschap kent vooruitgang. Ons idee van evolutie is inmiddels veel beter dan bij de introductie ervan. Maar bijvoorbeeld de 7e eeuwse koran kent geen update, geen verbetering.

Benedict Broere | 28-09-14 | 23:14

Dus, kort samengevat hebben we de ellende van vandaag te danken aan een paar ....

Bizar!

Pieter Bas | 28-09-14 | 20:22

... dat je zoiets doms kunt zeggen...
@gutgutgut | 28-09-14 | 15:57
Ik heb inmiddels geleerd dat mensen die anderen van dommigheid betichten zelf niet bepaald slim zijn.
Zelf sta ik nogal kritisch in het leven, ook (lees: vooral) ten aanzien van 'de wetenschap'. Voorbeelden te over. Diederik Stapel behoorde is/was een wetenschappelijk onderzoeker. De klimaathoax werd gevoed door wetenschappers. Als je daar blindelings achteraan loopt ben je niets meer dan een 'gelovige'.

Ars Vivendi | 28-09-14 | 17:50

Ars Vivendi | 27-09-14 | 17:46
"Wetenschap is ook een religie. Maar dat mag je hier niet hardop zeggen natuurlijk."
Het goede nieuws: het mag.
Het slechte nieuws: je staat ermee voor paal.
Wat jij eigenlijk wilt is dat je zoiets doms kunt zeggen en toch nog serieus genomen wordt. Dat is teveel gevraagd.

gutgutgut | 28-09-14 | 15:57

BroodenSpelen | 27-09-14 | 13:08
Waarom dien je dit voorstel niet zelf in?
Leuk idee.

gutgutgut | 28-09-14 | 15:49

De islam lijkt bevangen van een eschatologisch-nihilistische waan die gedragen wordt door een paar honderdduizend fanaten en heel veel oliekapitaal, en die zeer wel in staat is om wereldwijd heel veel problemen te geven (verkrachtingsepidemieën, aanslagen, onthoofdingen, etc.), speciaal in die landen waar de islam dogmatisch gezien wordt als ‘religie van de vrede’ (Obama, Cameron, etc.), zo vol van ‘barmhartigheid, barmhartigheid, barmhartigheid’ (Armstrong & Co). www.youtube.com/watch?v=lahXSUkuaIA

Benedict Broere | 28-09-14 | 12:18

@King of the Oneliner | 27-09-14 | 13:45
"Het militair-industrieel complex is een bundeling van de belangen van het politieke leiderschap, het militaire leiderschap en de wapenindustrie. Vaak, maar niet altijd, heeft de term betrekking op de Verenigde Staten.


Je vergeet de Banken, die er nog het meeste aan verdienen, geld om wapens te kopen moet wel geleend worden.

Methylfenidaat | 28-09-14 | 02:58

@Adversary | 27-09-14 | 13:09
Het was al langer bekend dat hele passages uit de koran en bijbehorende teksten regelrecht uit de bijbel en de tora komen..


Heb ik al vaker gezegd, Mohammed was jaloers op de joden en christenen. Wilde ook een machtig rijk man worden, hij leerde de trucjes van die joden en christenen... en vervolgens verzon hij de Koran en Alah.

Methylfenidaat | 28-09-14 | 02:51

@Hans Jansen
Zit er trouwens een een beetje schot in de bestuderingsmogelijkheden van de Sana Koran-fragmenten? Gerd Rudiger Puin e.a. Nou ja, u weet wie, beter dan ik.

@Mocro2000
Al eens iets van Patricia Crone gelezen? Aanraadstertje, hoor!
Salut! Evocatus

Evocatus | 28-09-14 | 02:16

Het wegbombarderen van ISIS zal geen zin hebben. Natuurlijk is de islam van mohammed geen religie, hij is opgeleid door een Jood, en die heeft iets teveel zn best gedaan onze mo de hersenen te trainen waardoor hij zowaar tot inzichten kwam. Maar niet veel en werd de Bijbel, het mooiste boek en de bakermat van onze Europese beschaving en met totale vernietiging bedreigd door onze Linkse Moslinksen ('links' is een islam (onderwerping) geloof), analoog aan mo, maar slaan we nu even over, vrolijk overgepend. Mo was net als Rötte die zn ware 'geloof' van de pvdarab jatte en dit zo goed begrijpt dat ie zowaar DRIE KEER zo 'links' en medogenloos is als zn vrindjes aan de overkant (pvdarab) waar die het weer overnamen vd christenen. Dood aan de christenen is te begrijpen daar die niet meer bestaat maar zich VRIJWILLIG heeft opgeheven, zie marxist Slop of bolsjewiek Staaj, dus moet het christendom los van de dwaalsporen die op raadselachtige wijze weer naar een linkse islam terug voeren, hersticht worden. Zoals de Engelsen onder Elisabeth deden met de Engelse Kerk. Ideeen en moderne interpretaties hiervoor heb ik natuurlijk al.
Waar het om gaat: puntjes verkeerd en voila, daar hebben we de vvd en d666 met in hun kielzog de "christenen" hoewel Buma er niet in lijkt te trappen.
Laat dat kalifaat daar dan ook maar lekker komen

G. Raayer | 28-09-14 | 02:00

Hans Jansen, word moe van u.
Moslim hier, koran daar.
Graag volgende keer wat gedicht over tiet.
Tiet, tieten, borsten, jetsers, doe eens vrolijk om zo te zeggen.
Het Westen krijgt die idioten nooit tot zwijgen, andersom ook niet.
U zal denken, waarom dan zoiets banaals als een tiet.
Tja.

binthuys | 28-09-14 | 00:56

@Peter Emile | 27-09-14 | 16:35
Het grote verschil zit 'em erin dat Hans & Grietje niet met een kromzwaard achter Sneeuwitje aan lopen om haar een koppie kleiner te maken. En ik geloof in 'keep your friends close but your enemies closer'. Hoe meer je over iemand weet, hoe beter je kunt voorspellen wat deze al dan niet kan doen.

Litsehimmel | 28-09-14 | 00:55

Werelddierendag op 4 oktober, gelijktijdig het offerfeest hoe banaal kan het gaan.

bobkes | 27-09-14 | 23:59

@Mocro2000 (14:44),

"Zonder naam" heeft volkomen gelijk, gesproken teksten veranderen vanzelf al binnen een dag. Dat zie je aan kinderspelletjes, maar ook aan taalkundige ontwikkelingen in alle menselijke talen. Wist je dat het Nederlands verwant is met het Spaans, het Perzisch, het Hindi, het Russisch, het Urdu, het Armeens en nog ruim 400 andere talen?
nl.wikipedia.org/wiki/Indo-Europese_ta...

Ooit waren al die talen dus 1 taal, hoe kan dat?
Mensen spreken dagelijks foutloos hun eigen taal zou je zeggen ("er kan geen letter worden toegevoegd", toch?). Desondanks zie je voortdurend kleine veranderingetjes optreden waardoor een taal er binnen een paar eeuwen heel anders uit kan gaan zien, en verschillende talen uit elkaar groeien.
Talen veranderen, dat geldt ook voor het Arabisch; niet voor niets moesten destijds die puntjes worden toegevoegd.
Taalkundige veranderingen duren enkele decennia of zelfs eeuwen, maar de betekenis van een woord kan in 1 dag veranderen. Zeker als beeldspraak, taboes, (sub-) culturen en contacten met andere talen mee gaan spelen (destijds werden er meerdere talen in die regio gesproken). En dan zijn er nog de dichterlijke vrijheden; zeker bij gezongen verzen vrij aannemelijk.
Ander punt is nog dat Mohammed stukjes tekst van andere religies jatte, zoals van de joden en de christenen, maar ook van de oude maangod hubal of allah. Het is onwaarschijnlijk dat hij als analfabeet die stukjes jatwerk "van horen zeggen" (soms uit andere talen) altijd heeft begrepen.

Tot zo ver het logische, wetenschappelijk verantwoorde gedeelte.
Dan nu het weerwoord van mensen zonder opleiding. Die menen dat de moordpartijen van de zelfbenoemde profeet Mohammed "bewijzen" dat de voormalig maangod en volgens Mohammed tot demon gedegenereerde allah in de koran oproept tot plundertochten, slavenjachten en massamoorden. Met of zonder puntjes.
Fawaz mocht daar in Trouw een lang stuk over schrijven, maar kwam niet verder dan "wetenschap is een complot tegen de islam". Op de tekstvoorbeelden van de taalkundigen ging hij in het ellenlange stuk niet in.
Ook jij doet dat niet trouwens.
Je herhaalt een dogma dat zelfs op lagere scholieren al niet meer geloofwaardig overkomt. Maar uitleggen waarom jij denkt dat het belachelijkste boek uit de menselijke geschiedenis niet aan alle wetten der logica voldoet, kun je niet.

Punt is, niemand kan bewijzen of de bedenker van de koran het nu over druiven of over maagden had. Iedereen kan bewijzen dat de huidige versie van de koran onzinnig is, en zichzelf tegenspreekt, en aanzet tot perversie en geweld; maar of dat ook de bedoeling was van de schrijver(s) weet niemand, en niemand kan dat nog controleren. Tenzij er in die regio wat zorgvuldiger gegraven wordt naar mogelijk oudere tekstfragmenten, iets wat nogal gevoelig ligt, zoals alles dat met wetenschap te maken heeft.
Het is dan ook veelzeggend dat juist de mohammedanen die hun macht aan de koran te danken hebben elk onderzoek naar de koran verbieden.
Bang hun machtspositie kwijt te raken?
Wat zegt dat over hun eigen "geloof"?
Bewijst dat niet dat zij net zo weinig vertrouwen in hun religie hebben als de proleet Mohammed zelf, die al zijn critici liet vermoorden om zijn "gelijk" te bewijzen?

Dandruff | 27-09-14 | 23:26

Serieus, de Bijbel bestaat uit het Oude en Nieuwe Testament; wat er in het NT staat kan in het geheel niet vergeleken worden met het OT. Was in het OT de Wet van Mozes en het woord van profeten gezaghebbend, in het NT daarentegen is grootste gebod je naaste lief te hebben als je zelf. Ook de houding van agressie wordt ten stelligste afgewezen in het NT; een vrouw die overspel pleegt wordt niet meer gestenigd. Met andere woorden het NT heeft een heel andere boodschap dat het OT, de Koran enzovoorts. Het zou te theologisch zijn om daar dieper op in te gaan, maar duidelijk is wel dat in het algemeen het ontbreekt aan kennis ten aan zien van het NT dat in essentie een heel andere geest uitademt.

Hyppo Kriet | 27-09-14 | 22:56

Van Duyvenbode | 27-09-14 | 20:38 Het probleem is dat de huidige politiek geen probleem ziet in de islam, die immers de ‘religie van de vrede’ is - zo Obama, Blair, Cameron, Rutte, enzovoort. En het is precies dit ontkennen van een probleem in de islam zelf, in de leer en daaruit de daden, die maakt dat de Westerse wereld aankoerst op een burgeroorlog en een politiestaat.
Het gevaar steekt in een groeiend volksdeel dat de oproepen tot haat en geweld als absoluut ziet, als ver verheven boven elke door ongelovigen bedachte moraal. Dus mocht het zover komen dat moslims daadwerkelijk steeds meer macht krijgen en dit gaan vertalen in ook politieke macht, dan zullen daadwerkelijk de koppen rollen. Juist ook omdat men zich met dat soort executies een plaatsje in de hemel garandeert.
Het is van belang de islam klein te houden door de aantallen moslims klein te houden en ook de bemoeienis van buitenlandse overheden en kapitaal. Ook is het van belang de tekst te historiseren, zodanig dat het fanatisme verdwijnt, van het de tekst absoluut nemen, als een ‘license to kill’. Als het evenwel de islam wordt toegestaan, zoals op dit moment overal in de Westerse wereld, om voor zichzelf een uitgebreide en volkrijke infrastuctuur te bouwen, van hersenspoeling en eigen economie en in sportscholen getrainde militante bendes, enzovoort, dan ontstaan er toestanden zoals je die nu ziet in het Midden-Oosten. Maar waarschijnlijk worden tegen die tijd al de verantwoordelijke politici gezien als criminelen en is de politiek als geheel verschoven naar het standpunt Le Pen - Wilders.

Benedict Broere | 27-09-14 | 22:16

De liberale maatschappij staat voor de uitdaging een effectief antwoord te vinden op de islam waarbij de maatschappij zelf niet vervalt in burgeroorlog en een daarop volgende dictatuur.
De kunst van de politiek is de maatschappij teweer te stellen tegen een expansieve islam zonder te vervallen in maatschappelijke vergroving. Voorwaar, geen gemakkelijke opgave.

Rest In Privacy | 27-09-14 | 20:38

wakkere_nederlander | 27-09-14 | 12:58
Het wordt niet te serieus genomen door Hans, maar juist door islamieten, dat is het hele punt in deze.

Goed stukje.

lillendvleesch | 27-09-14 | 20:38

-weggejorist-

La Gradisca | 27-09-14 | 20:26

Ik denk inderdaad dat de islam zelf een probleem is. De morele vraag is nu hoe een maatschappij als de onze daarop mag reageren. Mag men tot totalitaire maatregelen overgaan?
Het lijkt van niet. Maar als wij geen tegenmaatregelen nemen, zijn we weliswaar zelf niet totalitair bezig geweest, maar laten we ons op termijn wel overvleugelen door een ander totalitair systeem. En is dat laatste niet net zo'n grote misdaad? Ziehier het morele probleem van onze maatschappij met een totalitaire secte als de islam.

Rest In Privacy | 27-09-14 | 20:25

-weggejorist-

protonplof | 27-09-14 | 20:13

-weggejorist-

protonplof | 27-09-14 | 20:13

De versie van de koran zonder puntjes uitwerken en in de juiste contexten plaatsen en vervolgens in grote getallen verspreiden er zijn altijd volgers die deze nieuwe koran zullen om-armen

protonplof | 27-09-14 | 20:13

Met die puntjes is de Koran ook al kut. Laat staan zonder.

Rest In Privacy | 27-09-14 | 19:36

@ Ars Vivendi | 27-09-14 | 17:38
Ik ga maar het liefst uit van de bestaande toestand. De joden moesten toch ergens een stukje land hebben dus ik begrijp die zet in 1948 wel, zeker na de ontberingen in WO-2. De wereld is sinds de eerste homo erectus een toneel geweest van landjepik en verschuivende grenzen. Zo ver moeten we ook niet terug willen redeneren.

De huidige problemen op deze aardkloot hebben in mindere mate te maken met (economische) expansiedrift/macht zonder religie (bijv. Poetin) maar toch overwegend wel met sprookjesboeken en de daaraan gerelateerde historie zoals in het onderhavige geval.

Gooi maar in mijn pet. Ik woon niet meer in Nederland (nu even hier, morgen weer naar 'huis') maar op het Iberisch schiereiland. Je wilt ook niet weten wat daar door de eeuwen heen allemaal is gebeurd. Gelukkig is daar nu alles rustig, zelfs in Baskenland. Zo lang met die status quo valt te leven vind ik alles prima.

Zelf ook nog even een paar koude rakkers gepakt op het terras, dus verder helemaal goed.

goedverstaander | 27-09-14 | 19:34

Tricephalus | 27-09-14 | 19:17

Zoals je wilt.
Wij hebben er, Tricepahlus, niets over te vertellen en al wat wij kunnen is fantasieën hebben.
Het komt zoals het komt. Vergeet niet te leven, Tricephalus, vergeet niet te leven.

Rest In Privacy | 27-09-14 | 19:28

Zie je wel alle geloven zijn gebaseerd op drijfzand, op aannames, op veronderstellingen, op fantasie.
Komt ie weer ..... geloof = onmacht.

dwar | 27-09-14 | 19:27

Mocro2000 | 27-09-14 | 14:44

O ja? Op een dag "wisten" opeens alle moslims in 1x alle woorden, verbatim. Knap hoop, 1x iets horen en het dan foutloos kunnen citeren.

Wel leuk eens te horen dat alle (eerste) moslims allen een fotografisch geheugen hadden. Nooit geweten.

harstef | 27-09-14 | 19:23

Van Duyvenbode | 27-09-14 | 18:49
Nog best van al om die zandbak in een glasbak te veranderen. En al wat moslim en ander derde/vierde wereldtuig met strafblad of sinds jaar en dag op de kap van de maatschappij terend, in gezelschap van hun hele soukh terug naar af te verkassen. En het restant voor de keuze te plaatsen: ofwel hun fascistische ideologie publiekelijk afzweren, ofwel hun criminele en uittrekkingskerende broeders en zusters vervoegen op de grote reis richting islamitische paradijzen.

Tricephalus | 27-09-14 | 19:17

Tricephalus | 27-09-14 | 18:38

Nou ja, ik ben flexibel. Kijk, het doel van onze politiek , gesteld dat er een "wij" is en gesteld dat wij iets te vertellen zouden hebben (twee forse aannames), is om er zelf hier in het westen veiligjes bij te zitten, terwijl ondertussen in de zandbak van het M.-O. moslims en Arabieren - of beiden - elkaar in zo groot mogelijke aantallen naar het paradijs helpen. En als militaire interventie daarbij helpt, dan moet je dat meteen doen. Maar ik heb daar mijn twijfels over.

Rest In Privacy | 27-09-14 | 18:49

Van Duyvenbode | 27-09-14 | 18:25
Probleem is natuurlijk dat ze, opgezweept door het succes van de beweging, in het westen ook vlot beginnen koppen af te snijden. London verleden jaar en enkele weken geleden, als ik mij niet vergis Massachusetts ten tijde van de Boston bombings, gisteren nog Oklahoma, en dat is nog maar een begin. Coming to a theatre near YOU.

Tricephalus | 27-09-14 | 18:38

Shadow112 | 27-09-14 | 13:33

Het zet geen zoden aan de dijk. Bovendien, de rivalen van isis in de regio zijn bijna net zo gestoord allemaal.
Gewoon het conflict zijn gang laten gaan. Zolang moslims tegen elkaar vechten, hebben wij het voor elkaar. Zo moet je het zien.
In hoe grotere getalen moslims elkaar een vervroegd enkeltje geven naar hun grote Maangod, des te beter hebben wij het op deze planeet. En zo is het maar net.

Rest In Privacy | 27-09-14 | 18:25

De koran lijkt bedacht door woestijnrovers als instrument voor onderwerping en buit en seks, Mohammed heeft waarschijnlijk nooit bestaan, en IS doet precies wat de islam voorschrijft. De islam lijkt daarmee een meme die niet cultuur ontwikkelt maar juist afbreekt (in 14 eeuwen 270 miljoen vermoordde andersdenkenden en de vernietiging van diverse culturen). Wat we kennen aan islamitische filosofie, wetenschap en kunst heeft zich kunnen voordoen zwaar leunend op het intellectuele kapitaal van de veroverde culturen (vroeg-christelijk, Bijzantijns, Perzisch). De islamitische wereld geraakte evenwel in een cultureel coma toen dat intellectuele kapitaal geheel was weggeïslamiseerd. Maar sinds enige tijd ziet het dankzij oliekapitaal en Westers cultuurrelativisme nieuwe kans tot wereldverovering en massale destructie van cultuur. Waarin het wordt bijgestaan door een niet gering aantal ‘useful idiots’, waaronder ook heel wat Westerse ‘leiders’.
De historicus Tom Holland over de islam: www.youtube.com/watch?v=nwo5xpO390k
De islamexperts Robert Spencer en David Wood over Mohammed: www.youtube.com/watch?v=kXf7uP9lhE8
De islamexpert Christian Zeits over ISIS: gatesofvienna.net/2014/09/christian-ze...
De islamexpert Bill Warner over de snelle verovering van de oude klassieke wereld door de Arabische roversbenden: www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y

Benedict Broere | 27-09-14 | 18:23

Het is niet omdat je toevallig grosso modo hetzelfde dna hebt, dat je ze ook zonodig op alle gebied moet gaan accommoderen. Per slot van rekening deel je ook meer dan 98% van je dna met zwijnen, chimpanzees, en ratten.

Tricephalus | 27-09-14 | 18:21

@ Ars Vivendi | 27-09-14 | 17:46
Nou nee.
Wetenschap is geen religie, het is wel degelijk de beste methode die we hebben om tot objectieve waarheidsvinding te komen. Het is alleen zo dat we ons zelden in de methode verdiepen en meestal maar gewoon (haast religieus) geloven dat de uitkomsten waar zijn.

ZonderNaam | 27-09-14 | 18:15

@ZonderNaam | 27-09-14 | 14:18
Geweldig! Wetenschap is ook een religie. Maar dat mag je hier niet hardop zeggen natuurlijk.

Ars Vivendi | 27-09-14 | 17:46

@goedverstaander | 27-09-14 | 14:34
Was even boodschappen doen. Tevens terrasje gepakt. Mooi weer! Vandaar late reactie.
In mijn optiek is de stichting van de staat Israël een historische vergissing.
Vanwege de stelling die u om 13:10 uur poneert.

Ars Vivendi | 27-09-14 | 17:38

@ très cool | 27-09-14 | 16:57
Een religie op zichzelf is niet orthodox, de gelovigen zijn dat (of niet).
Maar je hebt natuurlijk gelijk dat er geen gematigde islam is, er is ook geen gematigd protestantisme. Maar voor sommigen betekent protestant zijn slechts dat ze met kerstmis in de kerk zitten terwijl anderen een stuk orthtodoxer zijn en op Urk gaan wonen.

We moeten dus af van dat hele 'radicale islam' en 'gematigde islam' paradigma en het gewoon hebben over de islam. Waarbij we ons de vraag moeten stellen, is de islam een probleem voor de Westerse samenleving als een groot deel van de gelovigen de religie heel serieus gaat nemen (orthodox wordt)?

ZonderNaam | 27-09-14 | 17:26

@'Mocro2000 | 27-09-14 | 14:44
Ja, NU wordt de koran door miljoenen dagelijks gereciteerd. Vandaag de dag hebben we ook het voordeel van het geschreven woord wat accuraat bronbehoud ook een stuk makkelijker maakt. Islam is als religie nu ook redelijk georganiseerd, dat helpt in deze ook.
MAAr er is geen enkele garantie dat in de oorsprong van orale overlevering van de koran, bij soms van elkaar afgescheiden gemeenten de inhoud over tijd onveranderd is gebleven. Dat is op een aan onmogelijk grenzende onwaarschijnlijkheid.
Je kan dus ook niet weten in hoeverre de eerste schriftelijke koran overeenkomt met de verhaaltjes zoals die oorspronkelijk verteld zijn.

ZonderNaam | 27-09-14 | 17:17

@ Majid | 27-09-14 | 16:44

Probleem met de gematigde islam is is dat hij niet bestaat. In de zin dat er geen stroming, boek of leider is die de gematigde islam voorstaat en waar mensen zich mee kunnen afficheren. Dus de islam is er maar in één smaak, streng orthodox. En de gematigde versie is er alleen in de hoofden van hele naïeve, drammerige wensdenkers.

très cool | 27-09-14 | 16:57

Wanneer volgt de analyse van de sprookjes van de gebr Grimm of Hans Christiaan Andersen

dehondvanodysseus | 27-09-14 | 16:55

@ Bernard Couperus | 27-09-14 | 15:16

"Duidelijk gemaakt moet worden dat Islam prima is als religie, maar alleen als het past binnen de Nederlandse wetten en rechtsstaat. Dus niet de politieke ideologie ervan. Net als christendom prima is, zo lang dat deel van Nederland maar niet bepaalt wat er met dit land dient te gebeuren."

Het idee dat ik krijgt hier is dat je de Islam te veel in een soort Westerse context ziet.

Het Christendom is een religie die vrij individualistisch is aangelegd, vooral sinds het ontstaan van het protestantisme. Je bent vooral voor je eigen daden verantwoordelijk. Het idee van "Geeft dan de keizer wat des keizers is en aan God wat van God is" zie je in de Islam niet echt terug.

De Islam is niet alleen een religie, maar het is ook een politieke ideologie en een culturele gemeenschap. Zal ik je een geheimpje verklappen over de "gematigde moslims"? Ze geloven er zelf meestal stiekem ook niet meer in. Een gematigde moslim is een atheïst in de kast. Je afscheiden van de Islam is nu eenmaal iets heel anders dan het verlaten van het Christendom. Door jezelf als ex-moslim te identificeren verlaat je ook een etnische gemeenschap, vooral in landen waar moslims een minderheid zijn.

Geen enkele Christen zal beweren dat er voor het Christendom geen beschaving was. Sterker nog, het is algemeen bekend dat tijdens de bekering van het Romeinse rijk tot het Christendom het Romeinse rijk haar beste tijd al achter zich gelaten had. Binnen de Islam wordt de tijd voor de komst van de Islam gezien als een tijd van duisternis, Jahiliyyah, waarin de mensen een soort primitievelingen waren.

De Islam heeft ook veel sterker een totalitaire grip op de maatschappij dan het Christendom. Het is veel moeilijker om te twisten aan de orthodox islamitische visie. We weten in principe vrij weinig over de historische Jezus. In tegenstelling, vrijwel alles wat de profeet Mohammed gezegd heeft is opgeschreven, met een systematische analyse waaruit moet blijken hoe betrouwbaar het is. Hij heeft ook over zo'n beetje alles zijn mening gegeven, van het dragen van kapotte sandalen tot het gebruik van muziekinstrumenten. Dankzij de Hadith is er veel minder ruimte voor eigen (vrijzinnige) interpretatie dan binnen andere religies.

Let wel, ik stel nu nergens dat de "gematigde" Islam gezien moet worden als onderdeel van "het probleem". Het enige wat ik wil aangeven is dat ik er niet van overtuigd ben dat een gematigde islam een serieuze kans van slagen heeft als oplossing voor het probleem. De onderliggende verschillen tussen de religies zijn helaas enorm.

Majid | 27-09-14 | 16:44

Ook hier zie ik weer gewichtige discussies uitbreken over interpretaties van bijbel, koran, verzen, soera's en puntjes. Mijn stelling is: boeken die gaan over lui die over water lopen, ten hemel opstijgen zonder hulpmotor, ten hemel opstijgen op een paard met vleugels, of communiceren met een vent die tussen de wolken woont, zijn sprookjesboeken en dienen derhalve niet serieus genomen te worden.

Bovendien raad ik mensen aan die behoefte hebben te debatteren en soebatten over dit soort boeken, dat te gaan doen over de boeken van Hans Christian Andersen, Lewis Caroll of de gebroeders Grimm; die boeken zijn mooier, spannender en getuigen van heel wat meer fantasie, genialiteit en creativiteit dan die ongeluks-sprookjesboeken die 'bijbel' of 'koran' heten.

Peter Emile | 27-09-14 | 16:35

Sorry, bij verkeerde topic gepost...

Gewinflipt | 27-09-14 | 15:51

-weggejorist-

Gewinflipt | 27-09-14 | 15:50

Het woord koran is afgeleid van het Nederlandse woord krant. Een letter gewist, een letter toegevoegd.

Daar heb je het al.

Lewis Lewinsky | 27-09-14 | 15:49

Minder gevaarlijk? Ze hebben die pseudoniemen niet voor niks, Hans.

Kritiek op de koran, is levensgevaarlijk.
*islam = terreur*

Lewis Lewinsky | 27-09-14 | 15:47

Dat zal nog wel exclusief de waarde zijn die een sociale huurwoning vertegenwoordigd. Ik heb 2 kennissen in de bijstand, die wonen echt royaal hier in Amsterdam centrum, in gerenoveerde woningen en als er iets is wordt het direct voor ze gerepareerd.

Gewinflipt | 27-09-14 | 15:47

-weggejorist-

Mocro2000 | 27-09-14 | 15:46

Dat krijg ik ook ongeveer netto bij 3.500 bruto. Nou weet ik ook wel dat ik geen grootverdiener ben, maar het is wel ruim bovenmodaal. Dus als ik een gezin wil onderhouden kan dat net op bijstandsniveau... Dan stop ik liever met werken.

Gewinflipt | 27-09-14 | 15:42

@Mocro2000 | 27-09-14 | 15:11
Zo ken ik ook mocro's die de officiële versie en de historische versie kennen. De eerste koran kwam pas 2 generaties na M daarvoor waren het alleen maar verhalen. Niet dat die verhalen klopten/niet klopten want verhalen vertellen was toen ongeveer het enige wat ze hadden.

Bad Ass Justice | 27-09-14 | 15:41

@Mocro2000 | 27-09-14 | 14:44
Ga eens 5x per dag een maandje lang je ogen dicht doen, knielen en reciteren: ik ben lelijk ik ben lelijk ik ben lelijk.
Wat denk je wat ervan je terecht komt ?

Bad Ass Justice | 27-09-14 | 15:37

Voor zover ik het heb begrepen is het niet zo dat hele passages uit de bijbel zijn overgenomen. Het is echter wel zo dat de oorsprong van de Islam - i.t.t. het beweerde door de meeste moslims - veel noordelijker gezocht moet worden dan Medina. Dit zou verklaart worden door het feit dat het huidige Arabisch geheel niet lijkt op het Arabisch dat op het Arabisch schiereiland werd gesproken maar op de vorm die veel noordelijker, in Christelijk gebied werd gebezigd. Ook zouden veel wooren terug te voeren zijn op die noordelijke oorsprong. Een moeilijk onderwerp waar geleerden niet voor niets jarenlang op studeren. Het verhaal van Luxenberg is overigens wel heel interessant om te lezen, althans, vind ik persoonlijk.

Litsehimmel | 27-09-14 | 15:22

@Majid, ben ik het niet mee eens. Deze arabist gaat de diepte in die wellicht verklaard waarom 5% van de moslimgemeenschap radicaliseert. Allemaal heel leuk en academisch verantwoord, maar het voegt niets toe. Het geeft alleen maar een inzicht in een marginaal deel van de bevolking. Het komt op mij over als een diepteanalyse van het volk van Mozes met als conclusie hoe de bevolking in Staphorst in het leven staat.
Wij als Nederlanders moeten duidelijker worden. Er is teveel cultuurrelativering vanuit onze kant. Er is wel degelijk een Nederlandse cultuur, en daar mogen we trots op zijn. En ja, dat betekent dan ook de VOC-tijd en het koloniale tijdperk. So be it.
Waar het mis is gegaan, is 20 jaar geleden. Door de termen allochtoon en autochtoon bijvoorbeeld. Door termen als: het is een marokkaan of een turk. Nee, allemaal Nederland bij entree in het land. Daar horen dan ook keiharde en duidelijke eisen bij, die - helaas - niet gesteld zijn. Dit heeft weer te maken met het collectieve schuldgevoel van de tweede wereldoorlog (hoogste percentage Joden laten vermoorden, excuses van Beatrix in de Knesset, etc.)
Duidelijk gemaakt moet worden dat Islam prima is als religie, maar alleen als het past binnen de Nederlandse wetten en rechtsstaat. Dus niet de politieke ideologie ervan. Net als christendom prima is, zo lang dat deel van Nederland maar niet bepaalt wat er met dit land dient te gebeuren.
Grenzen voorlopig (bijna) dicht. Asielopvang financieel ondersteunen door opvang in de regio al daar. Nederland is een seculier land waar persoonlijke vrijheid en scheiding van kerk/staat/rechtelijke macht geldt. Ook een land waar veel mag en kan. We moeten nu beginnen met duidelijk te gaan maken wat niet kan, en daar strenger op handhaven. Respect moet terug komen. Fuck het racisme argument. Noem de zaken zoals ze zijn.
Bij het halt toeroepen van de cultuurrelativering hoort ook het stoppen met steeds maar weer (mondjesmaat) toegeven op allerlei zaken aan andere culturen die daar inbreuk op doen, zoals; de Zwarte Piet discussie, het verbieden van een joods gebedshuisje in een moslimwijk, gescheiden zwemruimtes, bidruimtes, hoofddoekjes op basisscholen en gemeentehuizen, etc, etc. Militairen gewoon altijd in uniform. Politie mag harder optreden en direct bij de minste belediging.

Waar ben je bereid voor om ver voor te gaan? Voor mij een goede toekomst voor je kinderen. Laat dat moment nu aangebroken zijn. Debat !! Overal en altijd, zonder gene, met een gemeenschappelijk doel.

Bernard Couperus | 27-09-14 | 15:16

Geloof maakt meer kapot dan je lief is. Wat zouden we heerlijk veel tijd over hebben in het leven zonder al dat gezeik over punten en komma's.

Watching the Wheels | 27-09-14 | 15:12

-weggejorist-

Mocro2000 | 27-09-14 | 15:11

Hoorde laatst dat de hemelse strijders van ISIS bang zijn dat zij door een vrouwelijke soldaat/piloot/tankcommandant/sluipschutter de dood vinden want dan gaan ze niet naar de hemel en krijgen dus ook geen 72 maagden.

eerstneukendanpraten | 27-09-14 | 15:08

Wellicht een open deur, maar ik word bang van mensen die een wetenschappelijk onmogelijk te onderbouwen discussie opzetten over imaginaire zaken.

Drs.B | 27-09-14 | 15:05

Vreem trouwens dat Allah zo zat te suffen tijdens het dicteren van de Koran aan Mohammed. Hij had wel even mogen anticiperen op het gebruik van die puntjes. Het "almachtige" deel lijkt zo ietwat opgeklopt...

Parel van het Zuiden | 27-09-14 | 15:02

er bestaat slechts een god in de hoofden van mensen.

zeeman73 | 27-09-14 | 14:58

Toen ze de Koran af hadden zeiden de schrijvers nog: "Zullen deze bullshit geloven?".. "Nee, nooit van zijn leven".. "Nou ja, we hebben er in ieder geval een hoop lol aan gehad"..

roze_bril | 27-09-14 | 14:56

@Mocro2000; er is reeds historisch aangetoond dat de Koran 100 jaar na Muhammed is geschreven en archeologisch is aangetoond dat de eerste 100 jaar geen enkele Moskee richting Mekka is gebouwd, maar richting Petra.

Anti links/rechts | 27-09-14 | 14:56

@ Bernard Couperus | 27-09-14 | 14:36

"Laten we het liever hebben hoe we het 'probleem' gaan oplossen in de toekomst."

Het probleem oplossen is wat de heer Jansen hier doet.

De oplossing vinden we in de stimulering van secularisering. Pogingen om een gematigde islam te creëren zijn nobel, maar helaas gedoemd om te mislukken. De "radicale" islam is tenslotte in principe gewoon de orthodoxe islam. De Hadith, die context geven achter de Koran, waarschuwen specifiek tegen het veranderen van de islam.

De gematigde islam is als een mutatie die ieder moment weer terug kan slaan naar haar oorsprong. Zodra gematigde moslims de Koran en de hadith daadwerkelijk beginnen te lezen wordt duidelijk dat de "fundamentalisten" het toch echt bij het juiste eind hadden.

Dat is waarom de fundamentalistische islam zo sterk groeit tegenwoordig, omdat iedereen nu zelf de Koran en de hadith kan lezen en kan zien dat de plaatselijke imam die vooral vrede wilt bewaren de verzen een beetje creatief interpreteert.

Majid | 27-09-14 | 14:53

Paar honderd jaar geleden werd er binnen kerk hevige discussies gevoerd of jezus een navel had, want als hij een navel had, bewees dit dat hij menselijk en niet goddelijk was. Uiteindelijk zijn ze daar tot de conclusie gekomen dat het hele geloofsgebeuren allemaal gelul van een dronken aardbei is.

Alle religieuzen lijden aan geestelijke ebola. Interneren om verdere besmetting tegen te gaan, gul met Haldol of Risperal en de kids via de rechter plaatsen bij joods/homo/a-etnisch pleeggezin.

Zo lang wij hier nog een biblebelt vol met enge gristengluiperds die veel te veel in de melk te brokkelen hebben in de 2e kamer, zo lang wordt er geen ene reetketelsteen gedaan aan de overige reliegluipers.

ie-wie-waai-weg | 27-09-14 | 14:50

Mooi verhaal.
Hier kunnen de moslims nog een puntje aan zuigen.

Schietmijmaarlek | 27-09-14 | 14:48

Islam... Ze hadden er toendertijd gewoon een punt achter moeten zetten....

Parel van het Zuiden | 27-09-14 | 14:48

Alleen de mens bekent of ontkent het geschreven woord, want de mens heeft het geschreven woord geschreven.

duitse herder | 27-09-14 | 14:44

-weggejorist-

Mocro2000 | 27-09-14 | 14:44

En zie aldaar de natuur van waarom de islam er was.. want de bijbel was niet genoeg. want genoeg was nooit genoeg, nu God erbij gehaald was. Door? Romeinen, Egyptenaren, en wie eigenlijk niet? Precies ja.

JoKu | 27-09-14 | 14:44

Tja als je er een beetje over nadenkt inderdaad... How would Man act, upon the fact around word domination, back in the day.

Je kunt weinig anders als mensen maken en gebied vasthouden. ;)

JoKu | 27-09-14 | 14:38

Puntjes toevoegen aan bestaande tekst kan ook in het Nederlands tot belangrijke inzichten leiden. Neem bijvoorbeeld de volgende zin;

Häns Jänšen ïš ëëñ ölÿkë bäbbëlköüš.
Hoe moeten we deze zin interpreteren nu de puntjes zijn getoegevoegd? Ik heb daarvoor even een collegaatje van Hans gebeld. Door de puntjes staat er nu;

'Hans Jansen moet als de brandweer naar de geriater'.

dadoorunrun | 27-09-14 | 14:37

Zucht .... daar gaan we weer! Wat in heavensname wil je hier nu weer mee bereiken Janssen ?
Laten we het liever hebben hoe we het 'probleem' gaan oplossen in de toekomst.

Bernard Couperus | 27-09-14 | 14:36

@ Ars Vivendi | 27-09-14 | 13:59
Nu niets. Naar mijn bescheiden edoch voor mijzelf overtuigende mening kan een koran of bijbel nooit en te nimmer de legitimiteit zijn om ergens aanspraak op te maken. Helaas voor de zionisten. Er wonen in de staat Israël gelukkig heel veel mensen die iets realistischer met deze materie omgaan.

goedverstaander | 27-09-14 | 14:34

@ Mocro2000 | 27-09-14 | 14:20
Overlevering door recitatie levert doorgaans veel meer bronmutatie op dan schriftelijke overlevering.
Als kind nooit dat spel gespeeld waar je in een rij een woord of een zin moet doorfluisteren en waar dan altijd blijkt dat de laatste met iets heel anders komt dan waar de eerste mee begonnen was?

ZonderNaam | 27-09-14 | 14:31

Puntjes of geen puntjes, dat er aan de Koran gerommeld is werd me al eerder duidelijk.

Hieronder geef ik U een aantal hadith van drie verschillende vroege metgezellen van de "profeet" waaruit duidelijk blijkt dat de Koran een flinke evolutie ondergaan heeft.

It was narrated that 'Aishah said: “The Verse of stoning and of breastfeeding an adult ten times was revealed, and the paper was with me under my pillow. When the Messenger of Allah died, we were preoccupied with his death, and a tame sheep came in and ate it.” (Hasan)

-Ibn Majah 3:9:1944

Abdullah b. 'Abbas reported that 'Umar b. Khattab sat on the pulpit of Allah's Messenger (may peace be upon him) and said: Verily Allah sent Muhammad (may peace be upon him) with truth and He sent down the Book upon him, and the verse of stoning was included in what was sent down to him. We recited it, retained it in our memory and understood it. Allah's Messenger (may peace be upon him) awarded the punishment of stoning to death (to the married adulterer and adulteress) and, after him, we also awarded the punishment of stoning, I am afraid that with the lapse of time, the people (may forget it) and may say: We do not find the punishment of stoning in the Book of Allah, and thus go astray by abandoning this duty prescribed by Allah. Stoning is a duty laid down in Allah's Book for married men and women who commit adultery when proof is established, or it there is pregnancy, or a confession.

-Sahih Muslim Book 17, Hadith Number 4194:

En tenslotte:

It is narrated from Aasim bin Bahdala, he from Zirr, he said: Ubayy bin Ka’b said to me; “How much of Surah Ahzab do you recite or how much do you count [its verses to be]?” Zirr said that he replied, “Seventy-three verses.” Ubayy said; “Only this much, verily I use to see it and it was equal to Surah Baqarah and we used to recite in it, ‘Whenever an aged man or aged woman commit fornication stone them as a punishment from Allah and Allah is All-Knowing, Wise.’” (Musnad Ahmad, Hadith 21245)

Drie verschillende ooggetuigen, uit drie verschillende boeken, die allemaal bevestigen dat er een flink stuk Koran ontbreekt dankzij een zeker hongerig beest dat de geschiedenis van de mensheid flink verandert heeft.

"Maar de Bijbel is ook aan gerommeld!"

Klopt, maar buiten een groep protestanten wordt er door Christenen niet aangenomen dat de Bijbel het letterlijke woord van God is.

Binnen de Islam is dit altijd wel zo geweest. Van de Koran wordt gedacht dat het een letterlijke openbaring van God aan Mohammed was, een tekst die al in onveranderde vorm bestond voor de aarde uberhaubt tot stand kwam. Dat is dus ook precies waarom het zo moeilijk is in de praktijk om een gematigde Islam te creëren.

Majid | 27-09-14 | 14:29

Vannacht werd ik badend in het zweet wakker na een droom dat Tofik Dibi (proleet, wachtgeldgraaier, politiek onbenul, misplaatst narcist), onze Noord Afrikaanse darmwandtoerist - wie men zou moeten verbieden te glimlachen-, met een kromzwaard achter mij stond! Dibi, wiens enige verdienste is geweest het splinterpartijtje Groezelig Links te beschadigen , prevelde onverstaanbare woordjes en op het moment dat ik vreesde dat hij ging steken, werd ik wakker!
's-Nachts krijgt men heldere gedachten en opeens zag ik het verband tussen de talloze excusesberichten van -voornamelijk Franse- moslims en de concept afstandsverklaring van Dibi. Zoals gewoonlijk was Tofuck Dummy andermaal niet origineel. Ik weet niet wat ik verwerpelijker vind, het sarcastische excuus van Dibi of de lachwekkende tsunami aan excuses van moslims wereldwijd www.bbc.com/news/blogs-trending-293623....
Verwacht wordt dat we reageren op een manier van "ooooh hebben zij koffie uitgevonden en shampoo en parachutes enz? Wat geweldig! Nou, ga dan maar door met onthoofden, sorry voor onze bemoeizucht............" Dit is wederom een eclatant voorbeeld dat dit achterlijk type mens het absoluut niet snapt. Zelfs als het zo was dat men deze producten heeft uitgevonden (wat in de meeste gevallen zoals gebruikelijk moeilijk te checken valt) bewijst dat aan mij dat er in al die eeuwen 9 slimme moslims waren, een hogere score dan tegenwoordig. Vervolgens is men blijven steken in de ontwikkeling of zelfs (qua gedachtengoed) achteruit gehold. Oh ja, algebra komt ook van hen, nu haat ik ze nog meer.
Ik hoef geen excuses, ik wil een afscheidsbrief en enkeltjes heilstaat en van mij mag de regering die betalen, dat kost veel minder dan NOG een maand uitkeringen van die verwerpelijke westerlingen en dan mag men in die bloeddoordrenkte zandbakken nieuwe uitvindingen gaan doen, moslimonade, allahdenkastje, kalifaatwasser, zie maar en meld je over een aantal eeuwen maar weer.

Drs.B | 27-09-14 | 14:28

@ Was dat vóór of na ze thuis kwam met een zweep?
Cummie de Swappert | 27-09-14 |

Het naspelen van Vijftig Tinten heeft in huize goedverstaander (nog) niet plaatsgevonden. Misschien ook maar beter zo.

goedverstaander | 27-09-14 | 14:28

Als het verhaal van de puntjes waar zou zijn, betekent dit een massieve dreun right in the kisser van de islam en de moslim.
En meneer Jansen moet daarna (en misschien nu ook wel) oppassen voor zijn leven...

appeltjesgroeneweide | 27-09-14 | 14:24

Gisteren van Bommel weer eens gehoord op BNR, had hem pas in 20 andere programma's zijn verhaal horen vertellen. "Je kunt dit probleem niet wegbombarderen, het gaat hier om soennieten vs sjiieten, bommen gooien helpt nooit" Ondertussen schreeuwen de evenals IS soennietische Koerden al maanden dat ze anti tank wapens nodig hebben en dat ze het niet kunnen winnen met roestige soviet geweren tegen zware Abraham tanks en Houwitzer artillerie. Wat een aanfluiting zo'n man, wat een moordenaar. Het bombarderen om de Jeziden te helpen was dan wél weer goed. Dat er nu hele Koerdische steden door IS omsingeld worden en met zwaar artillerie beschoten worden, dat is volledig anders...

Ron_Paul | 27-09-14 | 14:21

No Mames | 27-09-14 | 14:08
Mee eens. Was het in het begin nog interessant om te weten waarom al die gekkies zo raar doen, nu is toch wel het punt bereikt dat het me ook echt niet meer interesseert. Ik ben al lang overtuigd dat de islam het grote kwaad is, mede dankzij Hans, maar hoef nu ook geen verdere uitleg meer erover. Ik wil ook niet meer in discussie (werkt toch niet). Ik lijd dan ook enorm aan islamoeïsme. De rest van de bevolking zal er vroeg of laat ook aan gaan lijden.

Ofzo2 | 27-09-14 | 14:20

-weggejorist-

Mocro2000 | 27-09-14 | 14:20

@ XaleX_2 | 27-09-14 | 14:11
Nope, het is wel degelijk een natuurlijke impuls die je zelf zal moeten onderdrukken (of ten minste erkennen). Ook als atheist neem je heel veel op 'geloof' aan. We gaan uit van heel veel wetenschappelijke zekerheden, maar hoeveel van die zekerheden heb je zelf onderzocht op waarheid en hoeveel geloof je gewoon omdat mensen wiens mening je respecteert dat zeggen?

Ik vind dit een schitterend clipje die dat gedrag illustreert:
vimeo.com/69970735

ZonderNaam | 27-09-14 | 14:18

Onzin, het is een aangeleerde conditionering/programmering.
@XaleX_2 | 27-09-14 | 14:11
Dat is dus typisch de gebruikelijke angstreflex.
Als je nou even de moeite neemt het artikel van Skepsis(!) te lezen...

Ars Vivendi | 27-09-14 | 14:14

"Als ik een rondje champagne moest geven aan alle hoogleraren die zich publiekelijk hebben rot gelachen om dit idee, zou ik voor weken door mijn representatiebudget heen zijn."

En dat budget is als EU parlementslid zo'n €20.000 per maand toch...

Gewinflipt | 27-09-14 | 14:13

Conclusie van dit artikel: 'Het [geloof] zit te diep in onze hersenen ingebakken.'
Ars Vivendi | 27-09-14 | 14:08
Onzin, het is een aangeleerde conditionering/programmering.

XaleX_2 | 27-09-14 | 14:11

@King of the Oneliner | 27-09-14 | 13:45
Onzin. Ik zie ISIS als iets heel positiefs. Eindelijk toont de islam haar ware gezicht. Hoe meer ISIS hoe beter, hoe meer kopafslachtingen hoe beter, hoe meer de gematigden in ons land de ware islam steunen hoe beter.

Heel misschien zal het de oogjes van de goetmenschjes openen.

Maar dat dit, ook in ons land, gaat eindigen met heel veel geweld staat al jaren vast.

Parsons | 27-09-14 | 14:11

Ik ben al een tijdje klaar met het fanatisme in al zijn facetten. Bijzonder weinig zin heb ik om er nog iets over te horen dan wel te lezen.
Met andere woorden, hoe sneller het de wereld uit geclusterd is, hoe beter. Kunnen we weer verder, over zinnige dingen lullen.
Dat geouwehoer over wat een religieus zoal van de maatschappij wil.
De enige goede religieus is de religieus welke bij zijn schepper zit.

En dat lieve mensen, is mijn religie, welke ik ook graag aan de maatschappij op zou leggen. Echter dat gaat ook niet gebeuren, terwijl dit allerminst een probleem zou moeten zijn gezien de nieuwe aanwas welke we er met zijn allen elk jaar bij neuqen.

Anyweetjes, ik ben Islam moe. En dat wil ik best uitdragen als er een dag komt dat een dergelijk individu voor me gaat staan kotsen over de islam.

Heeft iemand daar problemen mee? jammer. Ik heb ook met heel veel dingen een probleem.

No Mames | 27-09-14 | 14:08

Mensen die geloven zijn ziek in hun hooft.(sic)
@Submariner | 27-09-14 | 14:05
Nee hoor. Geloof zit in de hardware van ieder mens ingebakken...
Zie: www.skepsis.nl/religieusbrein.html
Conclusie van dit artikel: 'Het [geloof] zit te diep in onze hersenen ingebakken.'

Ars Vivendi | 27-09-14 | 14:08

Hai Hans. En nog geneukt?

Mr. Vengeance | 27-09-14 | 14:07

@ Mocro2000 | 27-09-14 | 13:58
Je moet eerst iets kunnen aantonen voordat er eventueel weerlegd kan worden

ZonderNaam | 27-09-14 | 14:06

Mensen die geloven zijn ziek in hun hooft.
Sinds een lange tijd is de diagnose namelijk "Schizofrenie" ,het hebben van een gespleten persoonlijkheid.
Zulke personen zijn een gevaar voor de samenleving en dienen te worden opgesloten in gesloten kampen/gestichten en mogen zich niet meer voortplanten.

Submariner | 27-09-14 | 14:05

@bolkebeer | 27-09-14 | 14:01
Vaseline bolke, vaseline.

Ars Vivendi | 27-09-14 | 14:03

@Mocro2000 | 27-09-14 | 13:58
Het probleem is niet het boek, maar de mensen die het interpreteren.

Ars Vivendi | 27-09-14 | 14:02

Sorry Hans.

Mijn anus raakt steeds meer ontstoken als er weer een islamtopic opgestart wordt.

bolkebeer | 27-09-14 | 14:01

@goedverstaander | 27-09-14 | 13:10
'Een ieder die met zo'n geschrift in de hand iets legitimeert is voor mij geen knip voor de neus waard.'

Zie wikipedia:
De Hebreeuwse Bijbel vormt voor de zionisten de basis van hun claim op dit gebied in het Midden-Oosten en de oprichting van de staat Israël in 1948.

En nu?

Ars Vivendi | 27-09-14 | 13:59

-weggejorist-

Mocro2000 | 27-09-14 | 13:58

Verassend: weer een column over de Islam.
@Gräf&Stift | 27-09-14 | 13:02
Verassen=een stof tot as maken=verbranden.
Dat is dan wel weer een goed idee aangaande de koran.

Ars Vivendi | 27-09-14 | 13:56

Vitiligo | 27-09-14 | 13:47
Vroeger vrij vaak gelezen dat daarom hun gereedschap afgehakt werd door hun overwinnaars opdat ze zeker niet zouden kunnen genieten,

BBmetR | 27-09-14 | 13:52

Die fascinatie met wat je tegenstaat... is dat niet de definitie van perversie?

Theo van Deursen | 27-09-14 | 13:52

Zonder zintuigen en huwelijksgereedschap, is het slecht toeven in het paradijs, deze zijn immers stoffelijk?

Vitiligo | 27-09-14 | 13:47

Sorry maar ik begin te geloven (haha) dat de moslims samen men hun Allah een gay-party hebben na hun dood.
soera 98-8. Hun beloning is bij hun Heer; tuinen der eeuwigheid waardoor rivieren stromen en
waarin zij voor altijd zullen vertoeven. Allah zal welbehagen in hen hebben en zij zullen
welbehagen in Hem hebben. Dit is voor hem, die zijn Heer vreest.

BBmetR | 27-09-14 | 13:47

@ goedverstaander | 27-09-14 | 13:41

Was dat vóór of na ze thuis kwam met een zweep?

Cummie de Swappert | 27-09-14 | 13:45

Zowaar een interessante tegel van Hans. Hulde

Mike Oxlong | 27-09-14 | 13:45

Wat heeft ISIS tot nu toe bereikt?
-heel het Westen bang (militairen mogen niet meer in uniform reizen)
-aanwakkeren van haatgevoelens tegen moslims, waardoor hele westerse maatschappijen desintegreren
-op kosten jagen westerse landen door hele grote en nooit eindigende defensie-uitgaven
-inleveren van privacy van alle westerse burgers voor altijd (zonder resultaat)
-wapenindustrie doet goede zaken
-elite verdient er weer aan, er worden vuile politieke spelletjes gespeeld onder het mom van bestrijden ISIS
-het Westen wordt overspeold met " vluchtelingen" en " asielzoekers"
-EU kan , na eerste aanslag in het Westen, meer macht naar zich toetrekken, want zogenaamd noodzakelijk voor strijd tegen het kwaad, ondertussen blijven de poorten van Europa wijd openstaan voor de vijfde colonne.
-belastingen omhoog, vrijheid minder
Dus, wie heeft er uiteindelijk gewonnen? ISIS en het militair-industrieel complex.
Wie is er de verliezer? De gewone burger , zoals altijd.
" Modern warfare: fire a 2 million dollar missile at a 10 dollar empty tent and hit a camel in the butt"
"Het militair-industrieel complex is een bundeling van de belangen van het politieke leiderschap, het militaire leiderschap en de wapenindustrie. Vaak, maar niet altijd, heeft de term betrekking op de Verenigde Staten.

King of the Oneliner | 27-09-14 | 13:45

@ZonderNaam | 27-09-14 | 13:41
Destijds werd er ook al gebogen voor Religie, eveneens uit dezelfde regio.

BigusDickus | 27-09-14 | 13:45

*zich afvraagt of necrösis beter aanslaat*

necrosis | 27-09-14 | 13:42

@ irma zonderboezem | 27-09-14 | 13:35
In vijftig tinten gaat het er soms ook best heftig aan toe. Heb ik van mijn vriendin gehoord.

goedverstaander | 27-09-14 | 13:41

Ik heb thuis ook een heel dik boek staan, "Duizend en 1 nacht" heet het.

Bevat een stuk minder bullshit dan de koran en alle verhalen eindigen met een happy end.

NEXT

Cummie de Swappert | 27-09-14 | 13:41

In de bijbel staat trouwens ook helemaal niks over Kerstmis.
Dat is een feestje dat we toch al hadden en waar we de kribbe maar bij hebben aangeschoven toen de verhalen over de joodse timmermanszoon in Europa de ronde gingen doen.

ZonderNaam | 27-09-14 | 13:41

Ik moet toegeven,
Hans heeft hier een punt.
(Meerdere zelfs..)

Wijze uit het Oosten | 27-09-14 | 13:41

Boer Kini | 27-09-14 | 13:25

Ja, dus?

ronaldnh | 27-09-14 | 13:40

Blijft het feit dat die Mohammed, en zijn volgelingen die wel of niet puntjes toevoegden, een briljant man was om een boek te schrijven dat, in tegenstelling tot de bijbel, optimaal gebruik maakt van de driften van de mens. Met neuken overduidelijk op plaats 1.

Boutschefter | 27-09-14 | 13:40

@Boer Kini | 27-09-14 | 13:25
Wat is er mis met de bevindingen van Mendel?
Hij kon zijn conclusies onderbouwen, in tegenstelling tot hardcore-gelovigen van een onbetrouwbaar boek....

necrosis | 27-09-14 | 13:39

Je bent sowieso geestelijk niet sterk wanneer je je hele manier van leven door een boekje laat voorschrijven en zelf niet meer nadenkt over wat goed en slecht is, dus waarom zou je er serieus studie naar doen wat er in zo'n boekje staat.

algebra | 27-09-14 | 13:38

koekoewappiewappietuuttuuuuuuut!
-
dat is mijn persoonlijke interpretatie van de koran ende bijbel.

Badderbeest! | 27-09-14 | 13:37

Ooit was "Mein kampf" ook een populair boek. Mooi dat het nu verboden is.

DANNY3960 | 27-09-14 | 13:35

met of zonder puntjes blijft het een boek waarmee je je reedt zou moeten afvegen.
het heeft niets dan ellende gebracht. dat kun je van ' 50 shades of grey' bv niet zeggen.

irma zonderboezem | 27-09-14 | 13:35

@Van Duyvenbode | 27-09-14 | 13:19
Wat is er mis mee om de zware wapens van IS uit te schakelen zodat de wat gematigde groepen weer een kans maken?

Shadow112 | 27-09-14 | 13:33

Het interesseert me geen fuck beste Hans, heel die kut koran niet noch de islam zelf... laat staan het gegeven van wel of geen puntjes in het sekte boekwerk staan.

XaleX_2 | 27-09-14 | 13:31

TLDR

Moslims moeten eens wat aan Verlichting gaan doen. Dan is wat er nou precies wel of niet in dat boek staat ook niet zo relevant meer. Bovendien: er is ook een of andere brief van Mohammed die stelt dat moslims christenen altijd met alle egards moeten behandelen. Doen ze ook niet.

très cool | 27-09-14 | 13:28

Religion: much ado about nothing!

Petrus Poortwachter | 27-09-14 | 13:25

Hallo moderne heidenen. Voordat jullie weer beginnen met het bashen van christendom, bekijk even wie aan de basis van het moderne genetische onderzoek, de erfelijkheidswetten, stond: nl.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel.

Als je onderzoekt waarom jullie al vele generaties een laag IQ hebben, kom je Mendel onvermijdellijk tegen.

En dan is er nog DOMINEE Bayes, de man achter de Bayesiaanse statistiek: nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bayes.

Boer Kini | 27-09-14 | 13:25

@Parsons | 27-09-14 | 13:12
Hij heeft geen punt Olifant.
Dit is gewoon een anekdote.
Hans is een arabist en een echte typische wetenschapper.
Hij duikt graag diep in de materie.
Soms saai maar oh zo belangrijk voor de broodnodige waarheidsbevinding.

wakkere_nederlander | 27-09-14 | 13:25

Waarom volgen ze Soera 98 niet op: Gij zult geen uitkeringen/subsidies/gratis zorg van werkende witte mensen aannemen.

Uw Verzekeringsadvis | 27-09-14 | 13:24

@Dibe | 27-09-14 | 13:05
Ben het volledig met je eens.

francisca van jole | 27-09-14 | 13:21

maar anderzijds is het even nodig als het wegbombarderen van de jihadisten van ISIL/ISIS/IS. En minder gevaarlijk.
Hans Jansen | 27-09-14 | 12:54

Eén: je kunt de jihadisten van isis niet wegbombarderen, tenzij je atoombommen wilt inzetten. Wat nou net weer niet gebeurt.
Het enige wat bombardementen op isis oplevert, zijn lange rijen voor de recruteringsbureaus van Al Qaida en isis.
Hebben de Amerikanen niks geleerd van Afganistan en Irak?
En wat dachten we van fijne, betrouwbare landen als Saoedie Arabië en Turkije? Turkije heeft nog niet eens besloten tot deelname aan de militaire acties, terwijl ons landje daar al bezig is. Hoe dom zijn we hier eigenlijk?

Rest In Privacy | 27-09-14 | 13:19

Ah dat letterneuken herinner ik me nog van wat we bij Grieks deden. Docent toen kon ook nooit een keus maken en liet alle opties open.

Geert Linkers | 27-09-14 | 13:19

Jaren geleden heb ik de moeite genomen de Koran (in het Engels) te lezen. Van voor naar achter ('ben je dan echt bij die lange Soera's begonnen?' vroeg een moslim collega).
Ik heb geen statistieken bijgehouden, maar ik had het gevoel dat 70% is overgeschreven uit de bijbel.

Ars Vivendi | 27-09-14 | 13:15

Wat is je punt Hans?

Parsons | 27-09-14 | 13:12

De Kerstman is een sprookje..
Sluit mooi aan op dat sprookjesboek Koran genaamd.
Nu dat haatboek nog uit de Tweede Kamer verbannen.

Ommezwaai | 27-09-14 | 13:10

@BroodenSpelen | 27-09-14 | 13:08
.. wetsvoorstellen zijn ook een belediging van de profeet. Die heeft de laatste tellende wet geschreven toen de middeleeuwen nog de moderne tijd waren.

Jan Passant mk2 | 27-09-14 | 13:10

De bijbel en de koran zijn uiteraard GEHEEL door mensen geschreven, door wie anders? Ik heb niets op met beide sprookjesboeken. Een ieder die met zo'n geschrift in de hand iets legitimeert is voor mij geen knip voor de neus waard. Je mag geloven wat je gelooft (het heet ook niet voor niets geloof, anders had het wel wetenschap geheten) maar houd het achter de voordeur en val er niemand anders lastig mee. Stipjes of niet. Punt uit.

goedverstaander | 27-09-14 | 13:10

Voor de liefhebbers: dit is de Nederlandse vertaling van Soera 9:30:
En de Joden zeggen: "Ezra is de zoon van Allah" en de Christenen zeggen: "De Messias is de zoon van Allah." Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren; Allah's vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!
www.moslim.co/online-koran/online-kora...

Ars Vivendi | 27-09-14 | 13:10

Het was al langer bekend dat hele passages uit de koran en bijbehorende teksten regelrecht uit de bijbel en de tora komen, net zoals die geschriften weer gebaseerd zijn op eerdere mythes. Erkennen dat die 'heilige' teksten dus niets anders dan mensenwerk is, is een stap in de goede richting, want de religeuze mens heeft niets anders om zijn geloof op te baseren dan die teksten. Gelukkig voor ons atheisten zijn die teksten kinderlijk eenvoudig te weerleggen, maar zolang de religieuzen zelf daar blind voor blijven, blijven de problemen met religie bestaan.

Adversary | 27-09-14 | 13:09

Alle hardwerkende Nederlanders zijn belastingsslaven dus dat klinkt niet goed.

francisca van jole | 27-09-14 | 13:09

Kerstmis is een belediging van de Profeet. Het wordt rijd, dat dit schandalige feest verboden wordt uit respect voor onze geliefde moslim minderheid. Welke PvdA'er gaat hiertoe een wetsvoorstel indienen?

BroodenSpelen | 27-09-14 | 13:08

Hans, je kunt nog heel lang op ieder detail ingaan, en dat blijft verbazingwekkend, maar je zou ook eens een hoger, of verder beschouwingspunt in kunnen nemen.
Er staan tegenstrijdigheden in de Koran.
(Hoe zou je nou iemand 'van het boek' kunnen doden of afpersen?)
Is de studie 'Bronnen van de Koran' niet een prima vertrekpunt. (4 stijlen, 4 handschriften).
Een Moslim kan dan natuurlijk wel boos daarover worden (omdat er staat dat alles letterlijk moet worden genomen...)
Maar wat, als dat 'letterlijk nemen' nou ook een edit zou zijn? Hoe zou een religie nu letterlijk kunnen zijn. Het gaat toch om de geest?

Einde van de Domheid | 27-09-14 | 13:07

Bommen kunnen ook als puntje op de i tellen, in de saaie monoloog met de islam. Die overigens ook niets met de islam van doen heeft.

Jan Passant mk2 | 27-09-14 | 13:06

Druk een punt...

Russ Meyer | 27-09-14 | 13:06

.

Dibe | 27-09-14 | 13:05

Gräf&Stift | 27-09-14 | 13:02
spoileralert: als je op de site van Autoweek kijkt, zul je veel columns tegenkomen die met auto's te maken hebben.

swift1.6 | 27-09-14 | 13:04

‘Christenen zeggen dat Christus de Zoon van God is – moge God hen beoorlogen.'
Juist ja, lees even mee. moge GOD hen beoorlogen. GOD, dus niet zandbakmensen. Dus OF jullie hebben zo weinig vertrouwen in het kunnen van god dat jullie menen het zelf te moeten doen OF jullie denken god te zijn. Beide redenen lijken me niet echt een teken van de akbarheid van allah.

swift1.6 | 27-09-14 | 13:03

-weggejorist-

Gräf&Stift | 27-09-14 | 13:02

Affijn, alles gelezen hebbende, komt puntje bij paaltje: 't draait dus alles OF om olie OF om sex. Of begrijp ik het verkeerd.?

one-ten | 27-09-14 | 13:01

Je neemt beide religies te serieus Jansen.
Wij hebben onze Westerse beschaving en wetenschap juist te danken aan het feit dat we religie niet meer serieus nemen.

Respect voor je dappere werk tegen de islamisering desalniettemin Hans!

wakkere_nederlander | 27-09-14 | 12:58

Jezus is toch een belangrijke profeet voor de moslims? Alleen heet hij aldaar Isa.

Ars Vivendi | 27-09-14 | 12:57

Dit lijken me wat lastige puntjes voor theologen...

vraagstaart | 27-09-14 | 12:57

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl