Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Zelfredzaamheid

hj.pngActie wekt reactie. Waar de islam een rol speelt, rapporteren de Nederlandse media niet, of halfslachtig, over de actie. De reactie daarentegen wordt breed uitgemeten. Wanneer Gaza door Israel gebombardeerd wordt, krijgen we wel te horen over dode kinderen in Gaza, maar er wordt weinig of geen aandacht besteed aan de acties waardoor de Israëlische reactie is opgeroepen, te weten de ‘primitieve’ raketaanvallen door Hamas, en de gevolgen van die raketaanvallen voor Israëlische bevolking. Want Gaza is zielig, en Israel is gemeen. Ander voorbeeld: Wanneer honderden moslims op de Hoefkade gewelddadig actie voeren tegen een door de gemeente Den Haag toegestane demonstratie, maken de media bij herhaling schamper melding van ‘rechts-extremistische’ demonstranten. Zijn het dat wel? Maar zelfs dan, het democratische recht op demonstreren is hen ontnomen door het gebruik van geweld door een paar honderd dubbelepaspoorthouders. Over die stenengooiende activisten, schaamteloze sympathisanten van de moordenaars en verkrachters van de ‘Islamitische Staat’ in Syrië en Irak, zijn de media ‘terughoudend’. Die ‘Islamitische Staat’ begaat gruwelen en zet die zelfs op YouTube, maar vindt desondanks sympathisanten in heel Europa, tot in Den Haag toe. Dat kan niet goed gaan. De media stellen het voor alsof wie zich hierover zorgen maakt, niet snik is: als we de media geloven, zijn het uitsluitend de tokkies die tegen dit alles willen demonstreren. Waarom pakken de media dat zo aan? Waarom doen de media zo zuinigjes over die twee onmiskenbare oorlogsmisdaden van Hamas, te weten het beschieten van de burgerbevolking van Israel en het gebruiken van de eigen burgerbevolking als menselijk schild? De aanwezigheid van kansloze immigranten in de oude stadswijken, kansloze Palestijnen in Gaza, en de ‘Islamitische Staat’ in Irak en Syrië (en God weet waar nog meer) hebben met elkaar te maken. Ze zijn alle drie het resultaat van beleid waar geen gewoon goed Nederlands beschrijvend woord voor bestaat. Alle beschikbare termen zijn er net naast. ‘Links’ of ‘socialistisch’ klinkt voor het Nederlands te arbeideristisch, vanwege de associatie met de emancipatie van de arbeidersklasse. Het Amerikaanse liberal klinkt te deftig vanwege de manier waarop ‘liberaal’ in het Nederlands gebruikt wordt. ‘Progressief’ klinkt niet goed, omdat vooruitgang vaak heilzaam is. ‘Establishment’ ruikt te veel naar graaiers met een aflossingsvrije hypotheek op een welgelegen landgoed. ‘Internationalistisch’ roept de geestdodende vaagheid op waarvan EU-bestuurders zich bedienen. ‘OSM’, ‘ons soort mensen’, klinkt alsof het uitsluitend om een vriendenclubje gaat zonder ideologische lading. ‘Derdewereldisme’ is een mooi woord, maar impliceert de voormalige tweedeling uit de Koude Oorlog. Gaza, de Schilderswijk en de Islamitische Staat zijn het resultaat van beleid dat we voor het gemak maar even kortweg ‘links’ noemen – ook al is dat woord er net naast, zie boven. De problemen als die in de Schilderswijk zijn ontstaan uit weerzin tegen redelijke reflectie over massa-immigratie en de sociaal-economische gevolgen daarvan. Die weerzin heeft geleid tot de ongecontroleerde instroom van niet-zelfredzame migranten. Jaloezie op de zelfredzaamheid van de Zionisten, en onbekendheid met het Nabije Oosten, hebben geleid tot het niet oplossen van het probleem met de Arabieren die in en rond Israel wonen. Na de wereldoorlogen zijn vanwege grenswijzigingen miljoenen vluchtelingen geherhuisvest. Waarom is er een uitzondering gemaakt voor de ‘slachtoffers’ van de stichting van Israel? Israel is niet meer dan één van de vele nieuwe staten die zijn ontstaan uit de ontbinding van het Ottomaanse wereldrijk. De ‘Islamitische Staat’ in Irak en Syrië kon zich vormen doordat Obama, om wat voor redenen ook, in het Nabije Oosten een machtsvacuüm heeft laten ontstaan. Dat machtsvacuüm wordt opgevuld door lokale krachten. Obama haat de Amerikaanse zelfredzaamheid (oriënteer u over Obamacare!), en belet de Amerikaanse legers het Nabije Oosten een Pax Americana op te leggen, waaronder gewone mensen daar, in zelfredzaamheid, normale levens kunnen gaan leiden. De IS doet verder niets anders dan gebruik maken van de geboden gelegenheid en past de sharia toe. Ja, dat is even schrikken als je aan de universiteit geleerd hebt dat de sharia net zoiets onschuldigs is als Nederlands recht. Veel noodlottig westers beleid is te verklaren uit een soort derdewereldisme, gekoppeld aan een misdadige dan wel ziekelijke afkeer van zelfredzaamheid: Die zelfredzaamheid van Israel is een schande! Migranten en ‘armen’ horen niet de gelegenheid te krijgen zelfredzaam te worden! Hou ze kort. Bind ze vast met uitkeringen. Zorg dat het Amerikaanse leger in Irak geen vrede afdwingt! Leg geen wapenstilstanden op maar verleen humanitaire hulp! Onvermijdelijk resultaat: een catastrofe tot in alle uithoeken. De media rapporteren halfslachtig over problemen als die met Gaza, de IS en de Schilderswijk – niet uit dommigheid of onkunde, maar omdat de media zelf deel uitmaken van de beschaafde internationale vriendenkring die deze problemen schept. Zelfredzaamheid? Uiteraerd amice, maar liever niet zo maar voor iedereen.

Reaguursels

Inloggen

Mijn moeder vroeger over humanitaire hulp:
Zij voeren oorlog, wij verzorgen de catering.

frank87 | 24-08-14 | 22:16

Dandruff | 24-08-14 | 14:25
Wat betreft de U.S.: De Amerikaanse droom is een mythe. Sociale mobiliteit is nihil. De middenklasse neemt af. De tentcities nemen toe. De gevangenispopulaties nemen toe. De mensen die nauwelijks kunnen leven van twee of drie baantjes elke dag, die groep neemt toe. Enzovoort. Vandaar dat de politie op sommige plaatsten praktisch in oorlog is met de eigen bevolking. Ayn Rand, ‘greed is good’, en een land dat afzakt naar het niveau van een derde wereld land.
www.youtube.com/watch?v=QPKKQnijnsM
www.youtube.com/watch?v=mII9NZ8MMVM

Benedict Broere | 24-08-14 | 16:11

@dadoorunrun (13:19),

Je zegt dat je veel beter kunt schelden dan argumenteren, en dat ben ik wel met je eens.
De rest van wat je zegt is klinkklare onzin.
Dat zelfredzaamheid beter werkt dan hand ophouden is niet alleen iets dat uit miljarden jaren van evolutie is gebleken (ik neem aan dat je creationist bent), het is ook iets dat we dagelijks om ons heen kunnen waarnemen.
Een land als Suriname bijvoorbeeld kent geen uitkeringen; maar toch komt daar niemand om van de honger. Dat geldt voor de meeste 3e wereldlanden. Iedereen kan namelijk wel iets; desnoods schoenen poetsen of auto's wassen.
In de meeste Westerse landen daarentegen zien we nu hele klassen ontstaan van mensen die generatie op generatie "niks kunnen"; die daarom iedere maand een zak geld krijgen waaronder het sociale stelsel bijna bezwijkt. Dat is niet alleen onrechtvaardig tegenover al die mensen die dat geld wèrkelijk nodig hebben, en daar ook decennialang aan meebetaalden (bejaarden). Mensen die wèl werken betalen dat stelsel, en met name degenen die voor minimumloon werken zien al snel dat hun werkloze buren netto vaak méér geld te besteden hebben dan zijzelf. Dat nodigt niet uit tot het zoeken van een baan.
Toen ik 25 jaar geleden van school ging had de politiek het al over de "armoedeval", het verschijnsel dat een werkloze die gaat werken daar financieel vaak op achteruit gaat. En een paar maanden geleden bleek voor de zoveelste keer dat dat nog steeds zo is. Er is geen fuck veranderd, en ondertussen gaat het land bankroet.

Overigens, ook in de VS en GB komen geen mensen om van de honger; ook in die landen worden uitkeringen verstrekt. Maar die liggen inderdaad wel lager dan die van mensen die voor minimumloon werken; dat klopt. Daar is niks mis mee.
De Amerikaanse droom is geen mythe; hij is alleen niet geschikt voor luie donders.

Dandruff | 24-08-14 | 14:25

En dit, beste dadoorunrun, daar houden moslims niet van. Als ze het kunnen, dan schaffen ze het af.
Dit: www.youtube.com/watch?v=v-qqi7-Q19k

Benedict Broere | 24-08-14 | 14:12

@Opinion1970 (07:28),

Je noemt de column bagger zonder één letter daarvan te weerleggen. Dat overtuigt mij niet echt.
En je "nuances" zijn simpelweg onjuist.

1. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de Schilderswijkse IS aanhang "op de vlucht is voor andere moslims". Misschien dat een enkele relschopper is ondergedoken voor de politie om zijn taakstraf te ontlopen, maar meer is er echt niet aan de hand. Integendeel, de gewelddadige rellen worden nog steeds verheerlijkt en er is ook al aangekondigd dat andere demonstraties tegen isis niet zullen worden geaccepteerd. De shariawetgeving in de Schilderswijk blijft dus van kracht zoals al veel langer bekend is; winkeliers die alcohol verkopen krijgen stenen door de ruit; een modezaak met een "te blote paspop" eveneens, homo's, joden en ongesluierde vrouwen moeten de wijk mijden.
Kortom, de wijk islamiseert, en daarbij is het niet eens zo interessant of ze pro-isis, pro-al-nusra of pro-Hezbollah zijn. Allemaal 1 pot nat.

Het juiste antwoord op de volgende vraag vat jouw misvatting heel goed samen; als de Schilderswijkse moslims echt tegen isis zijn, wanneer gaan ze daar dan tegen demonstreren?

2. Je mag overal tegen demonstreren dus ook tegen Israël. Maar wie 50 x tegen Israël en 0 keer tegen hamas demonstreert geeft duidelijk aan dat hij de idealen van hamas (wereldwijd honderden genocides, een op onrecht en wreedheid gebaseerd kalifaat) verkiest boven de realiteit van Israël (een multiculturele democratie met vrijheid van godsdienst, meningsuiting, scheiding der machten, vrije pers, etc).
Iedere "nuance" is hier een vorm van leugenarij;
- Israël is het enige land ter wereld dat bij verlies volledig uitgeroeid zal worden; er is geen moslim op deze planeet die dat ontkent.
- Als er dus maar 1 land ter wereld is dat zich uit alle macht zou mogen verdedigen, dan is dat Israël.
- En toch zien we dat Israël ondanks alles probeert om zo min mogelijk burgerslachtoffers te maken; door doelwitten en hun buren op te bellen, pamfletten te strooien en radio-uitzendingen te richten op wijken die vanwege hamas-tunnels aangevallen moeten worden, door "roof knocks" te gebruiken.
Er is geen enkel ander land ter wereld dat dit doet!

Het is jammer dat je de column niet gelezen had, anders had je gezien dat Jansen vele malen genuanceerder is dan jij. Hij heeft alleen veel beter door hoe de wereld in elkaar zit dan jij; maar dat alleen maakt iemand niet extreem rechts.

Dandruff | 24-08-14 | 14:08

dadoorunrun | 24-08-14 | 13:19
Het is complex allemaal. Bijvoorbeeld Zweden scoort hoog in de Social Progress Index. Zie:
www.socialprogressimperative.org/data/...
Maar Zweden is inmiddels ook bekend als de cultuur die in rap tempo bezig is zichzelf af te schaffen.
Zie althans:
www.youtube.com/watch?v=o_znVnOizU8
En het geval Zweden is exemplarisch voor heel veel culturen in de Westerse wereld.
Vandaar Hans Jansen. Vandaar zoveel geluiden in zijn trant.
En het wordt niet minder. Eerder meer.

Benedict Broere | 24-08-14 | 13:52

En dan nog dit Hans Jansen. Dat jij toevlucht hebt gezocht tot de rechts-populistische beweging, waarin zelfs jij IQ-vermeerderende waarde hebt, komt omdat de hele academische wereld je mijdt als een tippelhoer met een open zweer op haar onderlip. Je pseudo-wetenschappelijke betoogjes staan uitsluitend in dienst van de verwezenlijking van jouw ideaal, een rechtse volksrevolte. Je schrijfsels staan krom van de denkfouten, verdraaiingen en veralgemeniseringen. In jouw stukje van deze week betoog naast allerlei onzin over het Midden-Oosten en de rol van Obama daarin dat hij en zijn zielsverwant Diederik (in mijn ogen een rechtse non-valeur) arme mensen arm wil houden door ze een uitkering te geven. Deze bewering rammelt aan twee kanten. Obama en Didi willen dat helemaal niet en op de tweede plaats is het een bewezen feit dat een goed sociaal stelsel voornamelijk positieve gevolgen heeft voor een samenleving. De suggestie die je wilt wekken is dat als mensen wanneer ze werkloos worden geen uitkering (of heel kort en heel laag) krijgen ze zelf-initiatief ontplooien en er een dynamiek ontstaat op de arbeidsmarkt, waardoor sociale mobiliteit wordt gegenereerd. Het gevolg is echter dat er juist allerlei nadelige gevolgen zullen optreden; Verlaging van lonen (ruime arbeidsmarkt), verdringing, onderbesteding, arbeidsonrust, enz. Dat de sociale mobiliteit (het promoveren naar een hogere sociale laag) hierdoor helemaal niet wordt vergroot kan worden aangetoond aan de hand van een rapport naar sociale mobiliteit van de OECD uit 2010. Ik citeer;"Intergenerational social mobility tends to be lower in more unequal societies". De USA en de UK bungelen ver onder landen met een beter sociaal stelsel. Zo staan de Scandinavische landen en Canada helemaal bovenaan. Dat dit vrijwel samenvalt met de resultaten van onderzoeken naar de gelukkigste naties zul jij vermoedelijk als gemanipuleerde communistische propaganda wegzetten. Dat onderstreept slechts jouw monomane zieligheid. Dat de Amerikaanse droom een mythe is, was allang aangetoond. Dat jij een ideeënloze loser bent heb ik nu aangetoond.

dadoorunrun | 24-08-14 | 13:19

Hieronder een artikel over Marseille, de gevaarlijkste stad van Europa. Volgens mij is dit de toekomst van de Randstad, het Ruhrgebied, de regio Parijs, Greater London, Malmö, Antwerpen, Berlijn, enzovoort. Met overal daarin steeds meer islam, die zich als in Gaza demografisch razendsnel vermenigvuldigt, en die de miljarden aan uitkeringen die je er in stopt, beschouwt als de belasting die de ongelovige/kafir verplicht is te betalen aan de islam. En die het verder als heilige plicht ziet de moderne Westerse cultuur op alle mogelijke manieren te saboteren, door straatgeweld, georganiseerde misdaad, bomaanslagen, enzovoort, juist omdat men daartoe wordt gehersenspoeld door moskeeën en internet en islamitisch ‘onderwijs’. Ik kan het mis hebben, maar volgens mij ontstaan er in genoemde gebieden in Europa, eilandjes als Gaza waar we, net als Israël, enorm veel problemen mee zullen krijgen.
www.frontpagemag.com/2014/dgreenfield/...

Benedict Broere | 24-08-14 | 12:03

Als een varken in de modder, woelen de mohammedanen zich in door NL gefaciliteerde slachtofferschap.
.
Kijk, als ik aan de grens van -noem eens wat op- Zwitserland zou staan, en me een chalet met Rolls Royce op een presenteerblaadje zou worden aangeboden, tsja.....

Mazoeza | 24-08-14 | 09:10

-weggejorist-

Opinion1970 | 24-08-14 | 07:28

@Lewin Lewinski Hans ziet het gevaar van de Islam.... ja... EN????? Dan nog is zijn artikel bagger! En het gevaar van de Islam zien is wederom zaken op 1 hoop gooien. Jij verdiept je al evenmin daadwerkelijk in zaken als Hans dus je kunt wel meteen gaan schelden gewoon omdat het mag bij GS, maar bijster intelligent kom je er niet mee over. Wist je dat er IS aanhangers uit de Schilderswijk op de vlucht zijn omdat vele Moslims daar zeer fel gekant zijn tegen ze? Denk jij dat iedere Moslim pro IS is ofzo? Als ze hun geloof ook maar ietwat anders interpreteren worden zij ook afgemaakt hoor. Ik vind dat iedere Jihadist en alles wat pro IS is, echt snoeihard moet worden aangepakt. En ja ik zie het gevaar van IS voor de hele wereld en ik vind dat iedere IS strijder minstens levenslang of de doodstraf moet krijgen. Maar je kunt niet vanalles op een hoop gooien, ff roeren en mengen en het vervolgens op GS plaatsen. Ook betreffende de gazastrook/Palestina wordt lukraak vanalles geroepen.En vooral ook klakkeloos zaken aangenomen. En dat is dom. Voor de duidelijkheid: Ik ben tegen Hamas maar daarom nog niet tegen de Palestijnen. Ik ben tegen het geweld dat Israel gebruikt maar daarom nog niet tegen Joden. Dat heet nuanceren. Alles maar op een hoop gooien is gemakzuchtig en misschien zelfs wel gevaarlijk. Jij en ik zouden dan zomaar als extreem rechts kunnen worden beschouwd. Want tegen Hamas, want tegen extreme Moslims.Dat is wat Hans doet maar dan in de tegenovergestelde richting. En dat vind ik fout.

Opinion1970 | 24-08-14 | 07:28

Goed stuk Hans! verder niets aan toe te voegen. Hoe lossen we dit op?

Europa nee | 24-08-14 | 07:02

@Maria.1 (19:11),

Laat ik maar even antwoorden voor gutgutgut.
De demonstratie moest wel extreem rechts zijn, om 2 redenen.

1. De demonstranten demonstreerden tegen oorlogsmisdadigers, en dat is extreem-rechts; islamisten en socialisten demonstreren immers alleen tegen democratische landen en personen.
2. De demonstratie begon geweldloos, totdat isis aanhangers begonnen te rellen; ook geweldloosheid is volgens AFA extreem-rechts.
De demonstraties van zowel islamisten als socialisten lopen namelijk altijd uit op racistische spreekkoren, geweld tegen de politie, tegen journalisten en soms ook nog tegen (vermeend) joodse voorbijgangers of (vermeend) joodse gebouwen zoals Krasnapolsky

Nou moet ik eerlijk bekennen dat ik het niet met die beide definities van AFA eens ben. Vaak verstaat men onder extreem rechts "nationaal socialisten". En de naam "socialisten" zegt het al; die lieden zijn heus niet principieel tegen oorlogsmisdaden of tegen gewelddadige demonstraties. Het echte "extreem rechts" denkt net zo over isis en Krasnapolsky als Groen Links, de SP, de IS en hun nieuwe stemvee dat vandaag weer eens voor de holocaust demonstreerde.

Dandruff | 24-08-14 | 00:59

bullseye of zoiets, maar er veranderd geen fuck

Occipitaalcasibus | 24-08-14 | 00:46

Een mooi voorbeeld van flut journalistiek was de uitzending van nieuwsuur over de fotoshop van Geen Stijl vanavond. Dat bewijst het gelijk van mensen als Hans Jansen keer op keer.

drs. P | 24-08-14 | 00:41

@"Het woord dat je zoekt beste Hans is 'paternalistisch'. Linksdragend Nederlands is dermate racistisch ingesteld dat ze van mening zijn dat de wijze, reflecterende blanke altijd boven de kinderlijk instinctief reagerende autochtoon moet staan. Uit die overtuiging worden alle misdragingen begripvol vergeven met naïef-ijdele hoop op verbetering. Links ziet de autochtoon (doorgaans onbewust) als minderwaardig en houdt hem daarom niet aan dezelfde maatstaven als autochtonen.
très cool | 23-08-14 | 12:13"

*applaudiseert*

Dit is *exact* het probleem. Hoor ik echt al járen van deallochtoonsemense in mijn omgeving: "Nederlanders zien je nooit voor vol aan. Maar ze willen je wel ontzettend graag graag 'helpen' om ooit nog eens hetzelfde niveau te bereiken als zij. Zolang je maar altijd een stapje lager blijft."

Er wordt altijd uitgegaan van een positie van ongelijkwaardigheid, alsof allochtonen ontzien moeten worden. Alsof we van hen niet hetzelfde redelijke gedrag kunnen verwachten dat we van onszelf verwachten. Waarom eigenlijk?

54321 | 23-08-14 | 23:56

Ella | 23-08-14 | 21:20
Islam is verbonden met wreedheid die vele mensen het leven heeft gekost, naar schatting 120 miljoen Afrikanen, 60 miljoen christenen, 80 miljoen hindoes en 10 miljoen boeddhisten. Islam is ook heel goed in het vernietigen of anders kapotsaboteren van cultuur (Helleens, Vroeg-christelijk, Perzisch, Byzantijns, Egyptisch, enzovoort), zoals het tegenwoordig de achtergrond vormt van zeer veel terreuraanslagen en grootschalige moordpartijen. Islam is tegen vrouwen, kinderen, niet-moslims, mensenrechten, wetenschap, sport, muziek, bier, filosofie, niet-islamitische religie, de kritische geest, de moderne rechtsstaat, deugdelijk geschiedenis-onderwijs, technologische vooruitgang, zich vrij ontwikkelende beeldende kunst, enzovoort. Islam kan zeer wel de moderne Westerse samenleving fors ontregelen. Zeker als het daarbij geholpen wordt door wegkijkers en alles-relativeerders, de mensen dus die ondanks alle door islam gemotiveerde criminaliteit, blijven volhouden dat islam een religie van de vrede is en dat al die ellende niets te maken heeft met de islam. Als Piet Hein Donner zegt dat het prima is dat de islam democratisch aan de macht komt, dan hoop ik dat hij zich realiseert dat de islam dan meteen de democratie ongedaan maakt. Om vervolgens de cultuur af te breken waarin die democratie ooit is mogelijk geworden.
www.politicalislam.com/blog/tears-of-j...

Benedict Broere | 23-08-14 | 23:53

Van GS weet je tenminste dat deze site een heel duidelijke mening heeft. Waar je niet mee eens hieft te zijn. Wat minder prettig is is de zgn 'onafhankelijke media'. Voorbeeld: AD. Bij een pro-gaza artikel staat er verder niks in de krant. Bij het Israel-artikel staat er in de bijlage een uitgebreid artikel over wat voor geweldigs de moslim-cultuur ons gebracht. Prachtig staaltje van linkse eenzijdige journalistiek, vermond in een zogenaamde onafhankelijke krant.

Haagse Tokkie | 23-08-14 | 22:01

Door collaborateurs als Piet Hein Donner (CDA)zijn wij straks aan de moslims overgeleverd.
Hij blijft nog steeds bij zijn uitspraken uit 2006.

Piet Hein Donner (CDA), destijds minister van Justitie, zei in 2006 in een interview met Vrij Nederland: 'Als twee derde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan?'
Hij noemde dat 'de essentie van democratie'.
Donner noemde verder de reactie van veel mensen op de komst van de islam 'extreem' en zei een nieuwe, islamitische zuil met open armen te zullen ontvangen.

www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenlan...

Ella | 23-08-14 | 21:20

Maria.1 | 23-08-14 | 19:11
Rechts extremisme is in west europa sinds de jaren 80 niet meer dan een folkloristisch randverschijnsel, en zij die zich in een discussie van dit begrip bedienen zijn dan ook niet serieus te nemen. Maar als u graag uw tijd verliest met nodeloos over en weer discussiëren tot uw bakkes blauw uitslaat, ga uw gang.

Tricephalus | 23-08-14 | 21:16

Zelfredzaamheid is denk ik ook niet het woord wat de lading dekt. Zelfontplooiing lijkt mij beter. Zelfontplooiing leidt tot persoonlijke groei en zelfstandigheid. Wel weer jammer dat er hier weer uilenzeikerds zijn die dan los gaan op het woord zelfredzaamheid. Onderwijl de hoofdzaken weer met het badwater het riool ingooien. Ben benieuwd hoe dit soort types zich gedragen mocht Johnny the beatle hen hebben 'uitverkoren'. Niet dat ik het ze wens, maar ben zeer benieuwd of ze dan wakker worden.

Smarties | 23-08-14 | 20:57

Ja, die Affordable Health Care Act van Obama is echt een monster he. Zomaar iets doen aan al die miljoenen Amerikanen die zonder toegang tot de gezondheidszorg lopen die overigens ook veel te duur is.

Beetje vreemd om dit te noemen...

Rest In Privacy | 23-08-14 | 20:13

@gutgutgut | 23-08-14 | 19:06. Prima. Laten we beginnen met jouw bewering dat de anti isis demonstranten rechts extremistisch zijn. Bron graag?

Maria.1 | 23-08-14 | 19:11

Maria.1 | 23-08-14 | 17:35
Het is essentieel dat beweringen onderbouwd worden.
Gebeurt dat niet dan is het einde zoek.
Van een drs en ep lid verwacht ik overigens niet minder.
Ik begrijp niet dat jij dat niet net zo belangrijk vind als ik
en in plaats daarvan over nick's begint.
(Schudt hoofd onder uiting van nick).

gutgutgut | 23-08-14 | 19:06

Dit is een verhaal dat precies klopt. Wie kaatst moet de bal verwachten. Als je de minste bent win je geen oorlog met raketjes en demonstreren, maar met overleg en verstand.

jasser | 23-08-14 | 18:57

gutgutgut | 23-08-14 | 12:49
Je hoeft alleen je eigen comments te lezen.
De groep die tegen demonstreert is rechts extremistsich, allemaal! Jij hebt ze natuurlijk allemaal gesproken en gewogen. Zo goed ben jij dan weer wel.

Smarties | 23-08-14 | 18:23

@jta54 | 23-08-14 | 17:50

Bullshit met je excessief en waarschijnlijk vergeet je genocide nog.... ik hecht meer waarde aan de mening van Chris Klep dan aan de jouwe.... hij is een onafhankelijk deskundige en weet waar die over praat, jij lult je eigen bronnen na die altijd woorden als excessief gebruiken als het om Israël gaat omdat het zo lekker bekt!

Fatwabuster | 23-08-14 | 17:53

@jta54 | 23-08-14 | 17:50. Hey pssst. Haaretz is nou niet bepaald een objectieve bron!

Maria.1 | 23-08-14 | 17:52

@gutgutgut | 23-08-14 | 17:42. Artikel 23 lid 7 moeten we vanaf? Nemen jullie ons in de maling?

Maria.1 | 23-08-14 | 17:51

@fatwabuster: quoting: "Natuurlijk vallen er onschuldige slachtoffers maar Israël probeert dat vooral te voorkomen, in tegenstelling tot Hamas. Als Israël wil kan ze in 2 dagen tijd de complete Gazastrook veranderen in een parkeerplaats, in plaats daar van is ze zeer ingetogen bezig volgens Chris Klep in K&B."

We verschillen blijkbaar van mening. Ik kan het gedrag van Israel nauwelijks ingetogen noemen. Meer excessief. En redeneren dat de andere kant ook klootzakken zijn, is in mijn ogen geen goed argument. Het ene kwaad maakt het andere niet goed. Maar u hoeft mij niet te geloven. 327 joodse holocaust slachtoffers hebben een advertentie in de NY Times geplaatst, waarin de het bloedbad in Gaza veroordelen. Zie www.haaretz.com/news/diplomacy-defense...

jta54 | 23-08-14 | 17:50

@Maria.1 | 23-08-14 | 17:39


@Wim Venijn | 23-08-14 | 17:39

Tof... kunnen we klaverjassen... :-)

Fatwabuster | 23-08-14 | 17:42

Gräf&Stift | 23-08-14 | 16:59
"artikel 23 lid 7 ... moeten we vanaf"
Daar ben ik ook voor. Al jaren.

gutgutgut | 23-08-14 | 17:42

@Fatwabuster | 23-08-14 | 17:35
Je bent ook van harte welkom. Hmm.. klinkt wel apart in combinatie met derrière.

Wim Venijn | 23-08-14 | 17:39

@Fatwabuster | 23-08-14 | 17:35. Jij mag ook bij ons cluppie hoor!

Maria.1 | 23-08-14 | 17:39

Herhuisvesting van Palestijnen wordt door een resolutie van de Arabische Liga onmogelijk gemaakt:

"In 1959, the Arab League passed Resolution 1457, which states as follows: “The Arab countries will not grant citizenship to applicants of Palestinian origin in order to prevent their assimilation into the host countries.” That is a stunning resolution, which was diametrically opposed to international norms in everything pertaining to refugees in those years, particularly in that decade. The story began, of course, in 1948, when the Palestinian “nakba” occurred. It was also the beginning of the controversy of the Arab-Israeli conflict, with the blame heaped on Israel, because it allegedly expelled Palestinian refugees, turning them into miserable wretches. This lie went public through academe and the media dealing with the issue."

Onno Drees | 23-08-14 | 17:38

@HoogToontje | 23-08-14 | 17:21. Klopt! Kennis is macht.

Maria.1 | 23-08-14 | 17:38

@Wim Venijn | 23-08-14 | 17:24

Kruip elkaar een beetje in de derrière .... ;-)

Fatwabuster | 23-08-14 | 17:35

@gutgutgut | 23-08-14 | 17:31. Ik heb eerlijk opgebiecht dat ik dit gepikt heb. Maar het past bij je, als ik al je reacties na ga. En ik vind het grappig. Maarre, we waren even serieus bezig problemen op te lossen. Draag je ook je steentje bij of ga je over dit soort onbelangrijke dingen de aandacht van het probleem proberen af te leiden? Komt me ergens bekend voor...

Maria.1 | 23-08-14 | 17:35

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 17:21. Jij bent af! Nu kom je met een oplossing wat we al jaren gedaan hebben. Heeft het gewerkt? Neen! Ik zeg niet dat je allochtonen of moslims eruit moet gooien, maar dat ze zelf de conclusie moeten trekken welke nationaliteit ze willen behouden en daar dan ook de consequenties aan moeten verbinden. Nu wordt Nederland vooral als pinautomaat gebruikt en uiteindelijk hebben ze toch meer op met de andere nationaliteit.

Maria.1 | 23-08-14 | 17:32

Maria.1 | 23-08-14 | 16:07
Etiketten plakken is de laagste vorm van debatteren.
Waarom kom je hier nu pas mee?
Ik post hier al jaren onder deze nick.

gutgutgut | 23-08-14 | 17:31

@Maria.1 | 23-08-14 | 17:18
Ze voelen zich meer moslim dan Nederlander.
Ze kijken meer Arabische zenders, dan dat ze met de Nederlandse cultuur omgaan. En dan dat spraakgebrek. Dat woont dan al hier hun hele leven.
Kan me herinneren dat tijdens het WK, dat aan gebrek aan Arabische en moslim landen, uiteindelijk maar voor Nederland ging juichen. Zo voelen ze zich dus verbonden met Nederland. Totaal niet.

Wim Venijn | 23-08-14 | 17:28

@Maria.1 | 23-08-14 | 17:15
@Wim Venijn | 23-08-14 | 17:19
Tx. *ook blozen doet*

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 17:27

@HoogToontje | 23-08-14 | 17:21
Goed gezegd!

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 17:26

En natuurlijk ben ik ook fan van Lewis en Maria.
Blijf vooral reaguren. Super reacties altijd van jullie.
Hulde voor jullie beide.

Wim Venijn | 23-08-14 | 17:24

@ Gräf&Stift | 23-08-14 | 16:50

Onderwijs is de oplossing helemaal niet. De 9/11 kapers waren hoogopgeleid, kansrijk, evenals de meeste andere daders van islamitische aanslagen. De schrijver van de Faridah was ingenieur. Tariq Ramadan schopte het tot hoogleraar. Ik kan zo nog wel even doorgaan. Kortom: onderwijs heeft er niets mee te maken, maakt de zeloten hoogstens gevaarlijker. Immers wie verstand heeft en fatsoenlijk te eten op dagelijkse basis, heeft de mogelijkheid en de tijd om (betere) plannen te maken.
-
Als we Ockhams scheermes er bij pakken: het kernprobleem is de islamitische leer. Als die leer niet meer in de hoofden zit, kan deze leer ook geen kwaad meer. We hebben dus niet meer, maar minder onderwijs nodig.

HoogToontje | 23-08-14 | 17:21

Maria.1 | 23-08-14 | 17:13
-
Ik denk dat het vertrekken een vrij kansloos plan is, dus je zult je oplossingen toch in andere richtingen moeten zoeken. Overigens denk ik dat als je je normaal gedraagt en gewone vragen stelt richting moslims of moslima's dat ze eerder geneigd zijn om (in ieder geval) hun vooroordelen te heroverwegen. Maar het helpen van dit soort initiatieven kan ook helpen: www.thewaytofreedomm.blogspot.nl/
-
Het is denk ik altijd verstandig om de cognitieve dissonantie-val te voorkomen. Daarmee krijg je niemand op een ander pad.

Gräf&Stift | 23-08-14 | 17:21

@Lewis Lewinsky
@Maria.1
Bloos hier me ook een ongans. Dank jullie.
En ja, dat cultuur dingetje. Totaal mislukt de integratie. Hoelang willen we nog doormodderen. We zijn al 50 jaar bezig. Elke generatie opnieuw, totaal mislukt met de import moslims.
Het werkt niet.

Wim Venijn | 23-08-14 | 17:19

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 17:14. Een van de oplossingen is het 1 paspoortensysteem. Dat klink misschien gek, maar het maakt wel duidelijk welke nationaliteit zij hebben en aan welke ze loyaal moeten zijn. Dat in Nederland geboren mensen zich Turk of Marokkaan noemen is een slecht teken.

Maria.1 | 23-08-14 | 17:18

@Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 17:14. *bloost weer*. Dank je. Maar gooi jezelf ook niet weg! Ik ben fan. Ook van Wim overigens.

Maria.1 | 23-08-14 | 17:15

Wim Venijn | 23-08-14 | 17:03
-
Ja, maar wie wil dat nu niet. Zelfs binnen GroenLinks zijn ze het er wel over eens dat iedereen Nederlands moet leren. Dus iedereen ziet de schade van wegkijkbeleid nu wel in. De SP stelde in 1983 Nederlands als basiseis om te mogen blijven en werd daardoor jarenlang weggehoond.

Gräf&Stift | 23-08-14 | 17:14

@Maria.1| 23-08-14 | 17:09
Ik luister altijd naar jou, Maria. Hulde voor je vele geweldige reaguursels!

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 17:14

@Wim Venijn | 23-08-14 | 17:11 *bloost*. Ik vind dat jij altijd zinnige dingen zegt. Maar in dit geval bedoel ik overbrengen aan de moslims dat ze moeten integreren of opz.. vertrekken. En naar mij luisteren ze niet vanwege mijn geslacht (uiteraard niet discriminerend bedoelt maar een cultuurdingetje)

Maria.1 | 23-08-14 | 17:13

@Wim Venijn | 23-08-14 | 17:11
Ik ben een fan van je, Wim. Het maakt niet uit hoelang je reaguurt. Het gaat om wat iemand zegt. Hulde voor jou!

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 17:13

Waar ik 'aan' zei, bedoel ik 'naar'. Stop de tijd! en 2 jokers.

Wim Venijn | 23-08-14 | 17:12

@Maria.1 | 23-08-14 | 17:09
Ik ben een ui, een newbie. Niemand luistert aan mij.
Jij hebt een betere positie. En je zegt altijd zinnige dingen. Dus naar jou luister ik zeker.

Wim Venijn | 23-08-14 | 17:11

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 16:43

Ik vind er niks bij maar dat zal je wel niet bedoelen..... je zal bedoelen wat ik er van vind.....

Ik word er licht onpasselijk van, valt nog mee dus ;-)

Fatwabuster | 23-08-14 | 17:09

Ik had het uiteraard ook willen doen, maar vrouw, dus naar mij wordt toch niet geluisterd.

Maria.1 | 23-08-14 | 17:09

@Wim Venijn | 23-08-14 | 17:03. Ik stel voor dat Gräf&Stift de oplossing even overbrengt ;)

Maria.1 | 23-08-14 | 17:07

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 16:51
-
Kun je aangeven waar Islam massamoord impliceert? Ik bedoel: vriendelijk is de Koran (en de Hadith) niet naar andersdenkenden, maar massamoord komt er niet in voor. Het kan er hoogstens(!) uit af worden geleid. Maar dat kan uit alle boeken die de morele waarheid claimen. Hier in Europa werden voor de verlichting ook mensen om de meest onzinnige redenen uitgemoord. En we moeten niet doen alsof dat hier verleden tijd is. Gevaar zit altijd in mensen die de morele waarheid zeggen te hebben boven andere mensen. De Islam is in die zin een recent voorbeeld van de waanzin van religie, maar zeker geen uitzondering. Wie dat denkt heeft zelf een verwrongen wereldbeeld.

Gräf&Stift | 23-08-14 | 17:05

@Maria.1 | 23-08-14 | 17:02
Precies, dus aanpassen of oprotten. Het laatste is het geval. We komen er wel met de oplossing samen met Gräf&Stift.

Wim Venijn | 23-08-14 | 17:03

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 16:59. Dat willen ze zelf niet!

Maria.1 | 23-08-14 | 17:02

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 16:59
Goed gezegd!! (dat ik dit nog zou zeggen over een post van je)

Wim Venijn | 23-08-14 | 17:01

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 16:56. En de jongelui die hier geboren en opgegroeid zijn? Die met andere kinderen naar de basisschool gingen en daarna naar het VO. Heeft het geholpen om zich van de islam zover los te kunnen maken dat ze het leven belangrijker vinden dan de dood? Het lijkt er juist op dat de oudere generaties toleranter zijn dan de jongeren die extremistischer zijn dan hun ouders.

Maria.1 | 23-08-14 | 17:00

Maria.1 | 23-08-14 | 16:53
-
En daar komt het punt dat je moet doordenken... we komen er wel :-) !
-
Aan de Nederlandse situatie is ook van alles mis. Moslims integreren nauwelijks. Ze bevinden zich in wijken met alleen maar moslims en artikel 23 lid 7 maakt het hen mogelijk om eigen scholen op te richten (dus dat wil ik het liefst aangepast zien). In Nederland laten we het toe om hen te leven in hun eigen wereldje. Daar moeten we vanaf!

Gräf&Stift | 23-08-14 | 16:59

Iedere dag gebeuren er in de islamitische wereld FEITEN die er niet om liegen en die de linkse kerk niet WIL zien. Als je bepaalde ontwikkelingen en feiten niet onder ogen durft te komen dan is discussie gewoon zinloos. Dan kun je maar 1 ding: vechten voor je eigen vrijheid en ik hoop dat we dat doen voordat het te laat is. Maar niet iedereen laat zich poep in de ogen smeren, gelukkig maar:

Amerikaanse mariniers dagen IS uit: Kom naar VS als jullie durven

xandernieuws.punt.nl/content/2014/08/A...

Italië gooit Jodenhatende imam het land uit
xandernieuws.punt.nl/content/2014/08/Z...

matrixbluepill | 23-08-14 | 16:57

Maria.1 | 23-08-14 | 16:49
-
Probleem met religie en de Islam is dat ze pretenderen DE waarheid te verkondigen. Iedere twijfel is natuurlijk een bedreiging voor hun geloof (zoals bij alle andere geloven). Het probleem van ISIS is een combinatie van uitzichtloosheid, miskendheid, vreemd soort superioriteitsgevoel en onwetendheid. Religie (in dit geval de Islam) versterkt het idee om het geloof op te leggen aan andere mensen; want jij verkondigt toch Het Juiste Woord. En iedereen die dat niet doet is een directe bedreiging.
-
Een directe oplossing voor dit probleem is er niet. Want de meeste leden van ISIS hebben een dusdanig verwrongen wereldbeeld dat dat niet meer bijdraait. Het bestrijden op lange termijn zal dus moeten plaatsvinden op de voedingsbodem voor dit soort ideeën.

Gräf&Stift | 23-08-14 | 16:56

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 16:50. Daar heb je wel een punt. Laten we alle moslims in Nederland onderwijs laten genieten. Allemaal leerplichtig en dan gaan ze niet meer op Jihad. Oh.. wacht....

Maria.1 | 23-08-14 | 16:53

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 16:41
Je moet het wel opzoeken. En proberen te begrijpen. Anders blijf je hangen in je wegkijkgedrag. Je bent een wiskundige van niks.
*islam impliceert massamoord op grote schaal*

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 16:51

The big question is dus wat het probleem van die moslims is. Jij intelligent figuur gaat ons dit ongetwijfeld helder duiden...
Maria.1 | 23-08-14 | 16:02
-
Heel kort: Het probleem ligt voor een groot deel in onwetendheid en uitzichtloosheid. Zodra mensen hoger opgeleid zijn (of uberhaupt) opgeleid zijn dan wordt het een stuk lastiger om de Islam te verdedigen. Zodra er uitzicht is op een redelijke toekomst hebben ze iets anders om over na te denken.
-
De oplossing ligt er toch vooral in om mensen meer te onderwijzen, de discussie aan te gaan enzovoort enzovoort. Zodra moslims zien dat niet-moslims ook gewoon mensen zijn met dezelfde zorgen als zij, zal de reactie van religekken een stuk minder heftig zijn (of zelfs wegebben). Het vervelende is dat moslims dat proces voor een deel zelf moeten ondergaan. We kunnen ze hoogstens daartoe aansporen.

Gräf&Stift | 23-08-14 | 16:50

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 16:40. Oke, je hoeft het niet op te lossen. Ik neem er genoegen mee dat je het probleem benoemt. Want als je weet wat het probleem is kun je het oplossen, nietwaar. Wat is het probleem van isis dat ze zo hard menen toe te moeten slaan? WAT?!

Maria.1 | 23-08-14 | 16:49

Het punt is dat islam nooit kritiek getolereerd heeft en kritici altijd heeft uitgeroeid. En het is waar dat vanaf de 7e t/m de 12e eeuw voor de islamitische elite wetenschap en filosofie mogelijk waren. Maar de grote massa is van begin af aan gehersenspoeld in de doctrine van gehoorzaamheid of dood. Wat uiteindelijk het intellectuele leven in een diep coma heeft gebracht, waaruit men pas weer wakker werd met een injectie van grote hoeveelheden oliekapitaal in de vorige eeuw.
Parallel aan dit ontwaken geraakte een groot deel van de Westerse wereld in de waan van relativisme en tolereren van iedere mening, ook wat betreft immigranten en hun respectieve wereldbeelden. Waarmee dan die islam ook op die manier nieuw elan kreeg temidden van de vrijheden van het Westen. Zodat het niet veel later met hernieuwde woestijnroverslust al die softe hippies bekeek, al die dialogiseerders en theedrinkers, zo vol van respect voor ‘de Ander’.
Ik denk dat het zonder meer zo is dat beschaving niet mogelijk is zonder een gezond vermogen tot empathie, want ander dan wordt het al snel mensenkwellerij. Maar een beschaving die niet meer in staat is haar vijanden te herkennen, die verdwijnt, veel sneller dan dat ze is opgebouwd. En hoe makkelijk een cultuur verdwijnen kan ten gevolge van een overdosis aan islam, wordt heel levendig verteld door bijvoorbeeld Brigitte Gabriel. Zij vertelt over Libanon, het voormalige ‘Zwitserland’ van het Midden Oosten, en over hoe deze cultuur grondig gedeconstrueerd werd door de ‘religie van de vrede’.
www.youtube.com/watch?v=PFO1AtjoUoo

Benedict Broere | 23-08-14 | 16:48

@Fatwabuster | 23-08-14 | 16:37
Er is ook geen controle wat er met het geld gebeurd. Tunnels hebben ze gemaakt. Raketten ervoor gekocht. Er zou toch een lampje moeten branden, als je al dat geld in de Gaza pompt, en er maar één lullig schooltje ervoor wordt gebouwd.
We hebben geen keus. En indirect financieren wij die terroristen. Die raketten die op Israël worden afgevuurd, daar zit ons geld tussen.

Wim Venijn | 23-08-14 | 16:43

Fatwabuster | 23-08-14 | 15:56
-
Boter bij de vis. Waar vind je bij mij wollig taalgebruik?

Gräf&Stift | 23-08-14 | 16:43

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 16:04
-
Ik hoef dat niet op te zoeken. Zorg jij nu maar eerst voor een helder perspectief.

Gräf&Stift | 23-08-14 | 16:41

Maria.1 | 23-08-14 | 16:12
-
Verkeerd gegokt. De vraag is of dergelijke kritiek echt nodig is. We kunnen het ook gewoon oneens zijn in hoe je omgaat met bepaalde problemen.

Gräf&Stift | 23-08-14 | 16:40

@Wim Venijn | 23-08-14 | 16:28

Weet je wat het allerergste hier aan is in mijn ogen.... u en ik financieren indirect deze onzin omdat de boven ons gestelden in hun onmetelijke wijsheid hebben besloten om continue de Hamas direct of indirect te belonen voor hun inspanningen door miljarden over te maken.

Mij is niets gevraagd maar ik vind het bijzonder laakbaar dat onder meer mijn zuurverdiende centen daar ongevraagd heen gaan.... als is het maar 1 cent, dan is het nog een cent teveel!!

Fatwabuster | 23-08-14 | 16:37

@jta54 | 23-08-14 | 16:27

Natuurlijk vallen er onschuldige slachtoffers maar Israël probeert dat vooral te voorkomen, in tegenstelling tot Hamas.

Als Israël wil kan ze in 2 dagen tijd de complete Gazastrook veranderen in een parkeerplaats, in plaats daar van is ze zeer ingetogen bezig volgens Chris Klep in K&B.

www.eo.nl/tv/knevelenvandenbrink/artik...

Fatwabuster | 23-08-14 | 16:33

@Fatwabuster | 23-08-14 | 16:24
Hear! hear!

Wim Venijn | 23-08-14 | 16:28

Weinig mensen verwijten Israel dat ze terugvechten tegen Hamas. Veel mensen noemen het echter extreem of buitenproportioneel. Als je hele woonwijken bombardeert omdat er ergens wapens zouden liggen, of spelende kinderen op strand platbombardeert, dan moet je niet verbaasd zijn dat mensen in opstand komen. Het lijkt me dan ook dat veel mesen langzaam maar zeker het standpunt gaan volgen, dat beide partijen braakverwekkend bezig zijn.

jta54 | 23-08-14 | 16:27

@Wim Venijn | 23-08-14 | 16:21

Kijk alleen al hoe Hamas omgaat met vermeende collaborateurs.... hop tegen de muur, geen rechtszaak, geen verweer... gewoon op straat afschieten waar iedereen bij staat te kijken.... en dezelfde Hamas krijgt van het Westen godbeterhet weer geld om de boel weer een beetje op te bouwen en vooral veel wapens en ander oorlogstuig kopen om over een paar jaar weer opnieuw te beginnen....

Schaamteloos hypocriet gefinancierd door onder meer de EU van uw en mijn belastingcenten!

Fatwabuster | 23-08-14 | 16:24

Het is wel overduidelijk dat Hans Jansen tegenwoordig de partij lijn moet verkondigen en niet meer zelf mag denken.

The_Master_Bear | 23-08-14 | 16:22

@Maria.1 | 23-08-14 | 16:11
Graftak en gutser denken dat het op te lossen is. Theedrinken, en samen een oplossing zoeken.
Helaas. Er is geen oplossing dan platbombarderen van ISIS.
Ze willen geen oplossing. Hoelang is het palestijnse probleem er al. Elke keer weer staakt het vuren. Om de tafel in Egypte, en Hamas die weer het schendt.
Er is geen oplossing voor groepen die totale vernietiging willen van de niet-moslims. Er is geen oplossing te bedenken vanuit de beschaving voor barbaren.
Enige taal die ze kennen, begrijpen en respecteren is hard optreden.

Wim Venijn | 23-08-14 | 16:21

@Maria.1 | 23-08-14 | 16:12
Jep. Die molshoop wordt ook wel Linkse Kerk genoemd. Of Gutmenschen. Of politiek correct. Of Weg Met Ons. Of Pvda. Of VVD. Of Vrienden Van ISIS.

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 16:14

@Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 16:10. Lewis, gutgutgut ziet niet wat er feitelijk allemaal gebeurt in de wereld. Ik denk dat hij in dezelfde molshoop zit als Gräf&Stift.

Maria.1 | 23-08-14 | 16:12

@ Gräf&Stift. Het duurt wel lang.... Ik had verwacht dat je onmiddellijk het probleem van de moslims kon oplossen (m.n. de isislui). Valt een beetje tegen van je!

Maria.1 | 23-08-14 | 16:11

@gutgutgut | 23-08-14 | 16:06
Het is een feit dat volksschrijver Reve de islam geen religie maar massamoord noemde, ruim 10 jaar geleden.

Feitelijk juist gezien, van Reve.

Profetisch zelfs. Kijk maar eens wat ISIS nu in Irak aanricht. Massamoord. Ook een feit. Honderdduizenden vermoord in naam van de islam. Honderdduizenden feiten, in feite.
hoeiboei.blogspot.nl/2010/08/t-is-hele...

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 16:10

Ivoren Toren | 23-08-14 | 13:07
Ja serieus. Als je iets beweert onderbouw het dan
Zeker als je Drs bent.
Doe je het niet dan geloof ik je niet.

gutgutgut | 23-08-14 | 16:08

@gutgutgut | 23-08-14 | 16:06. En jij bent een gutgutgutmensch. Die heb ik gepikt, maar hij is heeeel toepasselijk voor jou ;)

Maria.1 | 23-08-14 | 16:07

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 12:55
Je bent een feitenloze.

gutgutgut | 23-08-14 | 16:06

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:59
Je doet niets anders dan ontkennen. Je bent een wegkijkt, Sjakie, met je rationalisaties.

Jij denkt dat ebola even erg is als een griepje, want aan beide ziektes gaan mensen dood.

Schaal, Sjakie, schaal. Zoek het woord maar even op.
*islam leidt tot moord op grote schaal*

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 16:04

@ Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:38

Laat ik niet teveel tijd spenderen aan je zieleroerselen, itt jij heb ik wel nuttige bezigheden. Een ding wil ik echter wel op reageren:

'"Van jouw soort..."
-
Goh, je zou je zo kunnen aansluiten bij de Islam. Net zoals Arnoud van Doorn.'
-
Dus: omdat ik jou waarneem als lid van een bepaalde groep (en laten we wel zijn: ieder mens is lid van (een) bepaalde groep(en)), kan ik me meteen aansluiten bij de islam. Tegen zulke allesverzengende logica kan ik niet op, proficiat met deze briljante vondst, koen en oorspronkelijk denkwerk!

HoogToontje | 23-08-14 | 16:02

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:59. Natuurlijk. The big question is dus wat het probleem van die moslims is. Jij intelligent figuur gaat ons dit ongetwijfeld helder duiden...

Maria.1 | 23-08-14 | 16:02

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 15:51
-
Waar ontken ik dat? Hooguit breng ik enig perspectief aan en zie ik andere problemen dan jij. Mijn overtuiging is dat je pas over oplossingen kunt praten als je het probleem duidelijk geanalyseerd hebt.

Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:59

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:44. Ik hou ook wel van een stevige discussie. Vraagje aan jou: wat is de reden dat de moslims in Irak de christenen vermoorden. Geen soldaten, maar mannen, vrouwen en kinderen. Onschuldige burgers dus. Hun enige "misdaad" is dat ze het "verkeerde" geloof aanhangen. Nou?

Maria.1 | 23-08-14 | 15:58

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:44

Je baadt in je eigen superioriteitsgevoel, door het gebruik van wollige taal en wazige theorietjes.... kom onder je steen vandaan en kijk eens verder dan je boekenwijsheid.

De islam verwoest niet alleen zijn eigen wereld om bij gebrek aan tegenstanders elkaar uit te moorden.... het doet er ook alles aan om het Westen te ontwrichten en tweespalt te zaaien... en dan kan je er nog zoveel wijze theorietjes op loslaten... daarmee kijk je het niet weg!

Fatwabuster | 23-08-14 | 15:56

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:42
Grappig. Je bent zo blind als een mol, Sjakie. Je bent zo druk met jezelf geweldig vinden dat je niet ziet hoeveel moorden er uit de islam voortkomen. Doe je ogens eens open, dude.

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 15:51

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:42. De werkelijke blinden lopen te demonstreren tegen Israël. Zijn zij werkelijk zo begaan met de Palestijnen? Neen! Want dan zouden ze wel demonstreren tegen Hamas; de werkelijk agressor en de verbreker van ieder bestand.
En waar zijn de anti isis demonstraties?!

Maria.1 | 23-08-14 | 15:46

Fatwabuster | 23-08-14 | 15:33
-
Jij steekt zelf het vingertje uit en nu beschuldig je mij ervan dat ik terugwijs? Vreemd. Bovendien heb ik nooit gevraagd om de discussie zoals die er nu is. Reaguurders zoals jij komen met wapperende vingertjes en ik neem de uitdaging die je in het vooruitzicht stelt graag aan.

Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:44

Pim Fortuyn en Bart Croughs bedachten reeds lang releden een term voor dit wegkijkgedrag: linkse kerk. Want de linkse elite in Nederland is gewoon religieus: geloven tegen beter weten in.

vansuyle.com | 23-08-14 | 15:43

Maria.1 | 23-08-14 | 15:40
-
Nee hoor. Alleen ik loop niet blind achter mensen aan zoals jij.

Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:42

Maria.1 | 23-08-14 | 15:34
-
Ik geef je nergens de schuld van. Ik zie alleen wel parallellen in het wij-zijn-beter-denken van jou en het wij-zijn-beter-denken van fundamentalistische moslims. Daar is niets menselijks vreemds aan. Maar in een discussie wil je toch wel iets verder komen dan dat toch? Ik geloof er sterk in dat je moslims (en andere religekkies) moet wijzen op hun tekortkomingen, maar dat je vooral jezelf niet moet ontzien. Hoge cultuur vraagt om enige ascese.

Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:41

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:38. Ik schat in dat je een zelfbenoemde intellectueel bent. Maar dan schaar ik me toch liever achter Hans Jansen.

Maria.1 | 23-08-14 | 15:40

HoogToontje | 23-08-14 | 15:29
-
"Van jouw soort..."
-
Goh, je zou je zo kunnen aansluiten bij de Islam. Net zoals Arnoud van Doorn.
-
" In de kern zit steeds dezelfde lege flauwekul 'gedachte'"
-
Je geeft weinig weer waarvan ik denk: goh, deze reaguurder snapt mij.
-
"Op een punt heb je gelijk, ik moet iets specifieker zijn, het is neo-marxisme, in de stijl van de Frankfurter Schule."
-
Ik heb me even kort verdiept in wat de Frankfurter Schule eigenlijk is. Ik kan zeggen dat ik me ook daarin niet kan vinden. Ik ben meer van de Wiener Kreis, of de Berliner Kreis, of de analytische filosofie in het algemeen. Als je me toch bij een groep wilt indelen.
-
"Gezien hoe belangrijk hokjesdenken in jouw kringen is"
-
Hokjesdenken is per definitie belangrijk. Ook jij doet er vrolijk aan mee. Kijk naar je eerste zin en hoe je vervolgens mij (onterecht) in het hokje van de Frankfurter Schule stopt. Wat ik belangrijk vind is dat definities zo zuiver als mogelijk is gebruikt worden. De dubbelzinnigheid en suggestiviteit van Hans Jansen vind ik daarentegen getuigen van intellectuele luiheid. Als een bepaalde definitie of concept de kern vormt van je betoog, moet je er ook gewoon duidelijk in zijn wat je bedoeld. Anders gesteld: Hans Jansen lijkt zelf niet echt te weten waar hij het over heeft en de uitkomst is een nogal dubieus stuk.
-
En nee hoor, je hebt me niet beledigd. Moslims, christenen, Kremlintrollen en andere mensen op andere media maken mij voor de meest gekke dingen uit :-) ! Ben wel wat gewend.

Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:38

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:30. Ooooo, is het weer onze schuld? Oorzaak en gevolg? Dat moet je tegen de christenen in Irak zeggen; dwaas!

Maria.1 | 23-08-14 | 15:34

De woorden zijn 'goed bedoeld racisme'. Allochtonen worden door de gutmens niet voor vol aangezien en behandelen ze dus als slachtoffers. Autochtonen die dat onzin vinden worden dan racisten genoemd. Maar wie zijn nou de echte racisten?

garagedeur | 23-08-14 | 15:33

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:30

Hey lullo, kap eens met dat belerende toontje en dat wapperende vingertje!

Fatwabuster | 23-08-14 | 15:33

@Hoogtoontje 15:29 : multiveel kudo's

AgentKrol | 23-08-14 | 15:31

Maria.1 | 23-08-14 | 15:21
-
Er zijn wel meer groepen mensen die zich beter voelen dan de ander. Persoonlijk vind ik het niet de moeite waard om het te vermelden. Bekend met de attributietheorie?http://nl.wikipedia.org/wiki/Attributie_(psychologie)

Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:30

@ Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:17

Van jouw soort heb ik genoeg gelezen om aan een half woord genoeg te hebben. In de kern zit steeds dezelfde lege flauwekul 'gedachte', waar je heel veel zeer genuanceerde woorden omheen weeft, nog zo'n typisch trekje. Op een punt heb je gelijk, ik moet iets specifieker zijn, het is neo-marxisme, in de stijl van de Frankfurter Schule. Gezien hoe belangrijk hokjesdenken in jouw kringen is en met welke haarkloverijen hele faculteiten zich onledig houden, heb ik je ongetwijfeld enorm beledigd, waarvoor mijn oprechte excuses.

HoogToontje | 23-08-14 | 15:29

@Fatwabuster | 23-08-14 | 15:25. Ik zou liever zeggen een atheïst leeft in de realiteit.

Maria.1 | 23-08-14 | 15:26

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:20

19 pagina's door akkeren wordt me een beetje te gortig.... ben het wel eens met de conclusie:

"Al met al komen we tot de volgende conclusie. Gezien de huidige stand van de discussie moet iedereen die goed nadenkt universeel disjunctief atheïst worden. Zoals ik ooit schreef: de atheïst is niet arrogant. Hij denkt gewoon beter na."

Waarvan akte... Amen!

Fatwabuster | 23-08-14 | 15:25

@Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 15:21. Jammer, islam is geen godsdienst. Een godsdienst mag je vrij beleven. Bij de islam mag dat niet. Verlaat je de islam, dan moet je dood. In de landen die nu in brand staan moet je dood als je je niet wilt bekeren. Straks ook in ons theater. En onze overheid wil er niet aan; totdat het te laat is.

Maria.1 | 23-08-14 | 15:25

ISIS bijvoorbeeld heeft de afgelopen vier maanden enkele honderdduizenden mensen vermoord in Irak.
*islam = massamoord*

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 15:23

@geenstijlo | 23-08-14 | 15:14. De tijd is nog niet rijp.....

Maria.1 | 23-08-14 | 15:22

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:16
Nee. Je hebt de feiten niet paraat. Het is alleen de islam die op grote schaal moordt uit naam van het geloof.

In Algerije bijvoorbeeld zijn de afgelopen 25 jaar ongeveer 1 miljoen mensen vermoord uit naam van de islam. Op een bevolking van 30 miljoen.

De islam is ook de enige godsdienst die op grote schaal afvalligheid bestraft met de dood.

De islam is ook de enige godsdienst die op grote schaal nieuwe leden werft met als alternatief onthoofding.

Je ziet het probleem niet in een groter perspectief, maar je ontkent het. Jammer, jammer, jammer.

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 15:21

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:11. Antwoord op je laatste vraag: wij vonden ons niet beter en hullie slechter, maar zij vinden ons minder en slechter. Wij zijn altijd tolerant geweest, maar die tolerantie doet ons inmiddels de das om en wordt misbruikt.

Maria.1 | 23-08-14 | 15:21

Anderen betichten van intellectuele luiheid (het lijkt wel een favoriet stopwoord) en zelf alleen maar woorden spuien maar nergens op in gaan.... knap hoor!
Fatwabuster | 23-08-14 | 15:03
-
Volgens mij ga ik er wel degelijk op in. Alleen niet op suggestief gescheld. En bovendien leg ik duidelijk uit wat ik bedoel met intellectuele luiheid. Maar goed, wat wil je weten? Dat je nog wat beter je best moet doen om de wereld te begrijpen? Leestip: www.rikpeels.nl/files/Godsgeloof%20in%... (PDF-alert).

Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:20

HoogToontje | 23-08-14 | 15:12
-
Ik ben geen marxist. Marx theorie heeft weinig tot geen voorspellende waarde gehad, dus niet interessant. Jammer maar helaas, zul je toch beter mijn bijdragen moeten lezen.

Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:17

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 15:05
-
"Mohammedanisme is massamoord, wegkijkert. Tijdens jouw leven zijn miljoenen mensen vermoord uit naam van de islam, terwijl jij toevallig net even de andere kant opkeek."
-
Jep, uit naam van wel meerdere culturele entiteiten zijn moorden gepleegd. Ik zal niet ontkennen dat een groot deel van de afgelopen decennia uit Islamitische hoek zijn gekomen (aangewakkert met hulp van o.a. de VS trouwens), maar met een beetje historische blik moet je toch wel weten dat het doden van onschuldige mensen vrijwel geen enkele religie vreemd is.
-
Ik kijk dus niet weg, ik plaats het in een groter perspectief. Er zijn veel domme mensen die zich voor het minste geringste voor het karretje laten spannen om elkaar de hersenpan in te slaan. Het is iets waar we als mensen ontzettend mee op moeten passen. Zie ook het huidige conflict in Oekraïne, eveneens gebaseerd op waanideeën.

Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:16

@Fatwabuster:
=Wat heeft de import van de islam positief bijgedragen aan onze maatschappij?=

Daar is geen antwoord op, het resultaat is in alle opzichten negatief.

Niet verwonderlijk overigens. Kijk naar de sociaal-economische situatie in islamitische landen. Alles is in handen van een betrekkelijk kleine elite. De rest is arm tot zeer arm. Ze worden zoetgehouden met de boodschap dat ze in de hemel het geluk zullen smaken.

Islamofiel | 23-08-14 | 15:15

Aan de trollen te zien heeft de BKB-academie een velddag vandaag.

AgentKrol | 23-08-14 | 15:14

mindless | 23-08-14 | 14:50 |

Ik heb het over de islamitische bagger die we met zijn allen elke dag ongevraagd over ons heen krijgen, wijsneus.
Daar erger ik me aan. Al jaren. Net als Jansen. en net als velen met mij. Daar heb je niets 'persoonlijks' voor nodig.

Peter Emile | 23-08-14 | 15:14

@ Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:02

Schrijf dan gewoon 'Laten we allemaal het marxisme omarmen, dan zal de vooruitgang over ons komen!'.

HoogToontje | 23-08-14 | 15:12

Wim Venijn | 23-08-14 | 14:57
-
Natuurlijk zie ik dat de islamitische cultuur nogal botst met de Westerse opvattingen van vandaag de dag. Vandaar dat ik ook Gastarbeid en Kapitaal uit 1983 aanhaalde als bron. Wat dat met zelfredzaamheid te maken heeft is mij een raadsel. Als je naar immigratie in algemeen kijkt zie je dat het gepaard gaat met armoede en criminaliteit. Immigratie is op zichzelf iets waar je niet lichtzinnig mee moet omgaan; daar is niet Islamitisch aan (zie immigratieproblemen van Italianen en de VS).
-
En verder ingaand op die term 'zelfredzaamheid'. Ik kan niet anders concluderen dan dat Hans Jansen de term nogal willekeurig gebruikt zonder er inhoud aan te geven. Per definitie zijn mensen immers niet zelfredzaam. Iemand die dat beweert te zijn verkondigt per definitie onzin. Zo hebben wij als belastingbetaler jarenlang voor Hans Jansen onkunde betaald en betalen we nu wederom voor Hans Jansen (Europarlement, volledige vergoeding naar ik mag aannemen). Dus iemand die zelf jarenlang op belastingcenten heeft mogen teren, daar heb ik problemen mee als hij zichzelf impliciet tot de zelfredzame mensen rekent zonder daarover enige rekenschap te geven.
-
Verder geeft hij nog als voorbeeld dat Israël zelfredzaam zou zijn. Wel als dat een voorbeeld van zelfredzaamheid zou zijn, dan is dat op z'n minst ambigu. Wie een beetje geschiedenis kent weet dat dat hele land zo ongeveer is opgebouwd met steun uit de VS. Het lijkt me dus vooral een voorbeeld van niet zelfredzaamheid. Maar omdat we nauwelijks een criterium voor deze definitie kunnen afleiden is het slechts gissen wat Hans Jansen bedoeld. Of bedoeld hij simpelweg: wij zijn beter en zij zijn slechter?

Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:11

Een epistel naar mijn hart, meneer Hans Jansen.

En reactie, op lokale schaal, met mijn eigen woorden en daden - lees: gebaren, geen geweld - betoon ik in de stad waar ik woon. Zuidelijk NL.

Kudtkip | 23-08-14 | 15:09

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:02
Ja. Verouderd. Contraproductief. En dat is het, dude?

Mohammedanisme is massamoord, wegkijkert. Tijdens jouw leven zijn miljoenen mensen vermoord uit naam van de islam, terwijl jij toevallig net even de andere kant opkeek.

Doe eens wat nekoefeningen, Sjakie. En kijk het monster een keer recht in zijn gezicht. Je kunt het!

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 15:05

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:00

Anderen betichten van intellectuele luiheid (het lijkt wel een favoriet stopwoord) en zelf alleen maar woorden spuien maar nergens op in gaan.... knap hoor!

Fatwabuster | 23-08-14 | 15:03

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 14:58
-
Van de Islam vind ik wat ik van religie in het algemeen vind. Een verouderd menselijk construct contraproductief voor het leven vandaag de dag.

Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:02

@Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 14:58

Ik zou daar de vraag aan willen toevoegen, eentje die ik al vele malen heb gesteld aan degenen die de islam goed praten, maar antwoord krijg ik niet:

Wat heeft de import van de islam positief bijgedragen aan onze maatschappij?

Fatwabuster | 23-08-14 | 15:01

@ IndoFortuyn | 23-08-14 | 14:23

De feminisering van de maatschappij. Er zitten niet alleen maar voordelen aan, laat ik het daar op houden.

HoogToontje | 23-08-14 | 15:00

Fatwabuster | 23-08-14 | 14:55
-
Wat een onzin. Je roept maar wat. Ik zet me helemaal niet af tegen het westen. Ik zet me af tegen intellectuele luiheid. Ik constateer eenzelfde luiheid vanuit jou Fatwabuster. Je denkt wat te lezen en gaat daarna gelijk wat schreeuwen. Overigens vind ik van alles van de Islam en het Westen, maar daar ga ik in mijn lap tekst helemaal niet op in. Knap dat jij dat wel daaruit af kan leiden; Jozef Stalin zou je zo bij zijn gedachtepolitie hebben gevoegd.

Gräf&Stift | 23-08-14 | 15:00

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 14:51
Kom op, Sjakie van de Chocoladefabriek, lul er niet om heen en zeg wat je van de islam vindt.

Van de islam dus, en niet wauwelen over religie in het algemeen!

Wat vind jij van de islam?

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 14:58

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 14:32
Ik ging nog koffie halen, terwijl ik me plempsel dumpte. Dus ik had je reactie net gemist.
Maar kijk naar mijn commentaar van 14:43.
En er is een gemene deler in het betoog van Hans Jansen. En die Lewis Lewinsky ook al een aantal keer je erop te proberen te wijzen. Namelijk de moslims.
Je hebt het over onderscheiden van de verschillende soorten bevolking. Ze hebben echter één ding gemeen. En dat is de Islam en moslim zijn. En die groep, is niet zelfredzaam. Dat geldt voor palestijnen, marokkanen, Turken en noem maar op. Zodra ze moslim zijn, en de islam aanhangen zijn ze niet zelfredzaam.
Lees het stuk van Hans Jansen nog een keer met deze info.

Wim Venijn | 23-08-14 | 14:57

Piet Karbiet | 23-08-14 | 14:40
-
Ik kijk geen televisie. Ik heb overigens wel medelijden met de Palestijnen (alsook met de Israëliers), maar ik kan niet anders constateren dat ik een beetje murw ben geworden van al die berichtgeving uit De Grote Zandbak.

Gräf&Stift | 23-08-14 | 14:56

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 14:47

Met die lappen tekst verdedig je wel degelijk religie in het algemeen en islam in het bijzonder, je zet je af tegen het Westen omdat die volgens jou alleen maar verantwoordelijk zijn voor alle ellende in de wereld.

Mijn stelling is dat religie in het algemeen en de islam in het bijzonder niet ons vrije Westen past.... het dringt zich op, onder het mom van een godsdienst en maakt misbruik van de wetgeving hier om allerlei zaken voor elkaar te krijgen waar wij in het Westen niet van gediend zijn.

Ik ben niet gauw voor verbieden van iets en dus ook niet van de islam maar deze doctrine inperken moet op zijn minst kunnen, dat geldt ook voor de ongebreidelde import van moslims.... het leidt enkel tot ellende en heeft tot nu toe geen ene moer bijgedragen aan onze maatschappij, sterker nog.... het heeft tot nu toe miljarden gekost!

Fatwabuster | 23-08-14 | 14:55

Opinion1970 | 23-08-14 | 14:41
-
Dank. Daar ben ik het natuurlijk mee eens. Ik vind Hans Jansen al sinds zijn optreden 17 november 2010 al aardig door de mand gevallen: www.youtube.com/watch?v=2kcKb7yglIM ! Al schrijvende is hij niet minder warrig. Dubieuze en suggestieve definities getuigd van intellectuele luiheid. En als Westerse cultuur hebben we wel wat beters te bieden dan dat georakel (nl.wikipedia.org/wiki/Orakel_van_Delph...) van Hans Jansen:

Gräf&Stift | 23-08-14 | 14:55

correctie tekst:
-
Islam gedijt op angst, islam 'IS' angst.
-
Angst bij moslims om uitgestoten te worden.
Angst bij moslims te gematigd te zijn op het uur U.
Angst bij niet-moslims voor aanslagen en vervolgens door dreiging die....
Angst (door aanslagen elders) blijven voeden
Angst bij de politiek om moslims voor het hoofd te stoten
Angst voor de gevoeligheid/lange tenen/korte lontjes van moslims.
Angst, angst, angst
-
Die angst zorgt voor:
Het klakkeloos inwilligen van hun eisen
Het buitensporig faciliteren van de islam.
Het inleveren van vrijheden.
Het omkeren van de dader en slachtofferrol.
Een polarisatie binnen de autochtone bevolking.
De toename van de macht van moslims.
Politiek correcte verlamming.
enzovoort, enzovoort...

Rest In Privacy | 23-08-14 | 14:53

Wim Venijn | 23-08-14 | 14:43
-
Als je Israël zelfredzaam noemt terwijl ze zijn en worden gesponsord door het Westen is het gebruik van een dergelijke definitie nogal vreemd. Maar goed, omdat het stuk in jouw straatje past ben je niet goed in staat er kritisch naar te kijken. Ik praat van de Islam niets goed... maar Hans Jansen is net zoals de Islam. Herman Philipse vergelijkt in Het Atheïstisch Manifest en de Onredelijkheid van Religie ( www.bol.com/nl/p/atheistisch-manifest-... ) de Islam met een kapotte grammofoonplaat. Wel, daar heeft Hans Jansen ook wel een handje van. En als het nou nog ergens op zou slaan...

Gräf&Stift | 23-08-14 | 14:51

IndoFortuyn | 23-08-14 | 14:2
Als Nederlandse journalist zou je toch de ogen uit je kop schamen, het erge is dat wij dit weten, ons journaille zijn trekpoppen van onze zwaar bevooroordeelde overheid!

lanexx | 23-08-14 | 14:51

Peter Emile | 23-08-14 | 14:46
Vertel huilebalkje, wat doen die enge moslims u persoonlijk elke dag aan?

mindless | 23-08-14 | 14:50

Islam gedijt op angst, islam 'IS' angst.
-
Angst bij moslims om uitgestoten te worden.
Angst om, als je moslim bent, te gematigd te zijn op het uur U.
Angst bij niet-moslims door aanslagen en vervolgens door dreiging.
Angst voor aanslagen blijven voeden
Angst bij de politiek om moslims voor het hoofd te stoten
Angst voor de gevoeligheid/lange tenen/korte lontjes van moslims.
Angst, angst, angst
-
Die angst zorgt voor:
Het klakkeloos inwilligen van hun eisen
Het buitensporig faciliteren van de islam.
Het inleveren van vrijheden.
Het omkeren van de dader en slachtofferrol.
Een polarisatie binnen de autochtone bevolking.
De toename van de macht van moslims.
Politiek correcte verlamming.
enzovoort, enzovoort...

Rest In Privacy | 23-08-14 | 14:48

Fatwabuster | 23-08-14 | 14:46
-
Waar verdedig ik de Islam? Dat zul je mij niet snel zien doen. Wellicht is het handig om je toch eens te verdiepen in mijn standpunt voordat je van alles begint te roepen wat nergens op slaat. Daarnaast: religie doodt geen mensen, mensen doden mensen (op basis van religie).

Gräf&Stift | 23-08-14 | 14:47

Tot nu toe de beste, bijna een maifest

Bokito ergo sum | 23-08-14 | 14:46

@ mindless | 23-08-14 | 12:07 |

"Ik heb medelijden met Hans Jansen. Je hele leven je privé en beroepsmatig ergeren aan 1 bepaalde groep", schrijft u.

Je ergeren aan één bepaalde groep, hetgeen u Jansen verwijt, is onvermijdelijk, als die ene groep zich dag in, dag uit, al jarenlang, aan iedereen opdringt met zijn barbarij, zijn bloedvergieten, zijn huichelachtigheid, zijn agressie, zijn haat, zijn vijandschap, zijn criminaliteit, zijn verkalkte, zieke religie, zijn opgefokte macho-gedrag en zijn stuitende domheid.

Je níet dagelijks ergeren aan de islamitische bagger die je steeds maar weer ongevraagd over je heen krijgt, staat gelijk aan het leiden van een leven in blindheid en naïviteit, een leven waarin alertheid en waakzaamheid volledig ontbreekt, een leven van ontkenning, wegkijken, struisvogelgedrag en uiteindelijk daardoor: zelfdestructie.

U doet uw nick eer aan.

Peter Emile | 23-08-14 | 14:46

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 14:35

Je kan nog zulke lappen tekst schrijven maar de islam is sinds haar bestaan verantwoordelijk voor de moord op 240 miljoen mensen! #feit

Kortom een gewelddadige enge vrouwonvriendelijke doctrine die niet past in het Westen!

Fatwabuster | 23-08-14 | 14:46

1) Hans Jansen: Moslims zijn kudt;
2) Zie 1.

mindless | 23-08-14 | 14:45

@Opinion1970 | 23-08-14 | 14:41
Die stoffige oude man heeft als geen ander door hoe gevaarlijk de islam is.

Doe je ogen eindelijk open, dombo.

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 14:45

@Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 14:11
Echt links is hij. En dat gerant over zelfredzaamheid. Ach, als je dat niet eens begrijpt.
We storten bakken met geld die gemeenschap in. De moslims. de Schilderswijk. De Gaza. Afrika. Al 50 jaar. En nog hebben ze niets opgebouwd. Niets om zichzelf te kunnen bedruipen. Geen economie.
Altijd maar dat handje ophouden. Subsidies, uitkeringen en ontwikkelingsgeld. Het houdt nooit op. Nooit niet.
Israël daarentegen, die redden zich prima. Zionisten ook. Eigenlijk alle beschavingen. De barbaren hebben geld nodig van de westerse beschavingen die ze verafschuwen. Apart wel en ironisch.

Wim Venijn | 23-08-14 | 14:43

Gräf&Stift en Dadoorunrun: Ik ben het ontzettend eens met jullie. Ik vind het stuk van Hans Jansen tenenkrommend, langdradig, dom, suggestief en er worden gemakshalve verbanden gelegd die er niet zijn. Ik vraag me af waarom deze stoffige oude man nog stukken schrijft voor GS. Dat je er intellectueel probeert uit te zien betekent duidelijk nog niet dat je ook intellectueel bént!

Opinion1970 | 23-08-14 | 14:41

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 14:35
Aha. Je vindt dus helemaal niets van de islam, Sjakie.

Hamas, ISIS, Hezbollah, Al Qaida, Taliban, Boko Haram, Al Shabaab en al die andere terroristen moorden allemaal uit naam van de islam.

Aan de vruchten herkent men de boom.

Volksschrijver Reve zei dat de islam helemaal geen religie is, maar voornamelijk massamoord.

Zet je oogkleppen eens af, Sjakie, en beoordeel de islam.
*islam = terreur*

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 14:41

@Graf&Stift: maar ik heb weinig medeleven gevoeld met de Gazastrook.

Daar ben ik maar gestopt met lezen. Ieder NOS jounaal begon ongeveer met die zielige Palestijnen in Gaza. Wss je lang op vakantie in Zanzibar?
Die NOS miep in Tel Aviv noemde het dinsdag op TV wel 3 keer: "De poorten van de hel staan open". Dat is gewoon Hamas-propaganda, geen journalistiek.

Piet Karbiet | 23-08-14 | 14:40

Begin steeds meer te denken dat IS een Syrisch project gaat worden. Het wordt een bewuste Mission Creep.
ronpaulinstitute.org/archives/featured...
Assad moet hoe dan ook weg. Via de opstand niet gelukt? dan via een andere weg. Hoezeer ik het ook eng vind, het is wel briljant vd Amerikanen.

Bad Ass Justice | 23-08-14 | 14:38

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 14:07
-
Moet je kritiek hebben op de Islam? Ik heb het daar een beetje moeilijk mee. Laten we zeggen als je mijn twitter volgt (twitter.com/Operator_9) je voldoende islamkritiek tegenkomt. Overigens heb ik niks met de Islam, maar niets met religie in het algemeen. Als je naar de VS kijkt, dan zie je wat voor 'naastenliefde' het Christendom allemaal te bieden heeft. Verder ga ik niet in op de zandfilosofie van de Islam, omdat Hans Jansen iedere week zo'n stuk typt. Zonder overigens beweringen goed te onderbouwen of uit te werken. Ik heb nog weinig mensen gezien die de intellectuele luiheid van Hans Jansen aan de kaak stellen. Dat op zichzelf is eigenlijk al intellectuele luiheid of genoegzaamheid.

Gräf&Stift | 23-08-14 | 14:35

-weggejorist-

Wajehie | 23-08-14 | 14:32

Wim Venijn | 23-08-14 | 14:07
-
Waarschijnlijk vind je het een apart betoog, omdat je het niet vaak van die kant belicht ziet. Overigens is mijn betoog vooral gefixeerd op de intellectuele luiheid van Hans Jansen. Overigens knap dat je het 'totale nonsens' noemt, zonder ook maar ergens op in te gaan. Oftewel: makkelijke inhoudsloze kritiek.

Gräf&Stift | 23-08-14 | 14:32

Zijn onze grenzen trouwens al een keer dicht? Voor al het het inkomende haat-volk bedoel ik dan natuurlijk he. Las gister dat ze de Jihadstijders bij de grens naar hun gewilde ISis wel tegenhouden. Begrijpt iemand het nog?

Syndroom van Up | 23-08-14 | 14:30

idd Hans (staat ook op de hoofdpagina van OSL). De media over Gaza volgens Mat Herben, die bekende snor van de LPF: www.osl-stavast.nl/?p=7117

De beelden van Hamas die u niet mocht zien

Door Mat Herben

Wist u dat er de afgelopen weken felle straatgevechten zijn geleverd in de Gazastrook, waar Israëlische militairen grote moeite hadden met het doorbreken van de stellingen en hinderlagen van Hamas? Wist u dat Hamas beschikt over ruim 20.000 tot de tanden bewapende strijders, onder wie 10.000 elitetroepen met gevechtservaring opgedaan in Libië en Syrië? Wist u dat honderden Hamas-sluipschutters waren geposteerd in gebouwen en woningen? Wist u dat honderden woningen in de opmarsroute van het Israëlische leger waren ondermijnd en voorzien van boobytraps? Wist u dat meer dan 5% van de 3500 raketten die Hamas afvuurde, zijn beland in Gaza? Wist u dat de Israëlische luchtmacht minstens drieduizend precisiebombardementen heeft uitgevoerd, waarbij géén doden vielen? U wist dit allemaal? Gefeliciteerd, dan heeft u zelf nagedacht en NIET naar de verslaggeving door de media gekeken. Want de media beperkten zich tot het opsommen van het aantal slachtoffers dat volgens Palestijnse bronnen zou zijn gevallen. Wie de Nederlandse tv – en trouwens ook de BBC – volgde, kreeg geen enkele informatie over de oorlog die gaande was. Zelden hebben de media hun taak – waarheidsvinding – zo verkwanseld.

Hamas-sluipschutters met professionele Ghillie-suits, zoals ook gebruikt door NAVO-legers.

Stel dat een sportverslaggever zo te werk zou gaan. Dan zou hij in de samenvatting van de voetbalwedstrijd alleen een opsomming geven van alle overtredingen van de tegenstander. Waarom de overtreding werd begaan en hoe de wedstrijd verliep, dat zou u niet te horen krijgen.

Sinds Hamas in 2007 aan de macht kwam en na een harde en bloedige strijd de Palestijnse Fatah-beweging verdreef uit de Gazastrook, heeft deze organisatie met steun van Qatar en de Egyptische moslimbroederschap gestaag gewerkt aan haar militaire potentieel. Contingenten van Hamas streden zij aan zij met Al Qaida en ISIS, o.a. in Libië en Syrië. Volgens de media is de huidige gevechtsronde ontstaan, omdat Israël wraak wilde nemen voor de moord op drie jongeren op de westelijke Jordaanoever. Onzin. Hamas begon met het afvuren van raketten, omdat de nieuwe Egyptische regering korte metten maakt met de Moslimbroederschap en in juni maar liefst 1200 smokkeltunnels heeft opgeblazen. Want Gaza grenst niet alleen aan Israël, maar ook aan Egypte. Daardoor kwam het bestaansrecht van Hamas – namelijk strijd leveren – in gevaar en moest voortijdig tot de aanval op Israël worden overgegaan. Het oorspronkelijke plan van Hamas was het uitvoeren van een bliksemactie via tunnels en het ontvoeren van tientallen Israëlische burgers. Dan zou Israël immers niet de tunnels kunnen opblazen. Sommige tunnels waren groot genoeg om gemotoriseerde bendes door te laten. Foto’s van deze motorrijders heeft u niet gezien. Bij dit artikel ziet u archiefbeelden van de overwinningsparade die Hamas in 2007 hield. U ziet ook foto’s van de sluipschutters, die even goed getraind zijn als hun Israëlische (of Nederlandse) tegenhangers. Een Hamas-sluipschutter bestrijkt met zijn Dragunov een gebied van 600 tot 800 meter. Hij verplaatst zich van kamer naar kamer, daarom ziet u foto’s van kapotgeschoten gebouwen als een honingraat. Die zijn niet gebombardeerd, zoals het bijschrift meestal beweert, maar een stille getuige van de enorm felle straatgevechten die zijn geleverd. Als u weet dat er sluipschutters op de daken liggen, dan begrijpt u ook waarom Israël de elektriciteitscentrale uitschakelde. De elektrische apparaten, zoals de airco’s, vielen uit en de lichaamswarmte van de schutters verraadde hun positie.

Een ervaren oorlogsverslaggever of defensiedeskundige zou heel veel kunnen vertellen aan de hand van deze algemene gegevens. Helaas lijken de media niet langer in waarheidsvinding te zijn geïnteresseerd. We hebben overigens nauwelijks defensiedeskundigen in Nederland, maar dat is een verhaal apart. Naar ieder conflict gaan vooral journalisten die nauwelijks over ervaring of militaire kennis beschikken. Journalisten gaan voor het dramatische verhaal en willen spannende, lees: schrijnende, beelden laten zien. Officieel is hun motivering dat men wil laten zien hoe erg oorlog is. Alsof dat niet duidelijk zou zijn. Sensatiezoeker of wereldverbeteraar, beide categorieën helpen de journalistiek niet vooruit. Is het u ook opgevallen dat de ervaren journalisten, zoals Hans Jaap Melissen en Lex Runderkamp, niet in de Gazastrook werkten? Deze en andere journalisten wisten dat men niet vrij kon werken. Hamas regisseerde de media met strakke hand. Vooral vrouwelijke journalisten, o.a. van de BBC en de NOS, werden rondgeleid en geconfronteerd met schrijnende beelden van burgerslachtoffers. Geen van de dames nam de moeite om kritische vragen te stellen en ook de eindredactie in de studio verzuimde te vermelden dat Hamas regisseerde en censureerde. De NOS-verslaggeefster ontmoet op de plek van een ‘gebombardeerd’ huis een man, die ondergoed zegt te zoeken voor zijn vrouw.

Kinderen werden met handgranaten naar de Israëli’s gestuurd. Zo kweek je martelaren en zg. burgerdoden.

En dat moeten wij geloven. De volgende dag gaat mevrouw met een taxichauffeur op pad. Ik ging rechtop zitten, want een taxichauffeur is voor luie journalisten in een vreemd land de meest gebruikte bron van informatie. Mevrouw vraagt echter niet of hij Hamas-strijders heeft gezien, waar wordt gevochten, of hij raketlanceringen heeft gezien, enzovoorts. De chauffeur maakt een trieste rondrit langs kapotte huizen. Zijn kinderen laten zich echter trots ontvallen dat Hamas raketten heeft afgeschoten, waarna de school werd gebombardeerd. Wellicht sprak de journaliste geen Arabisch, want anders heeft zij haar taak schromelijk verwaarloosd door niet door te vragen.

Tot slot nog even een opmerking over het niet-proportionele geweld dat Israël zou gebruiken. Er zijn immers ‘maar’ 63 Israëli’s omgekomen en ruim 1900 Palestijnen (voor zover dat kan worden gecontroleerd). Met andere woorden: er hadden meer dode Israëli’s moeten zijn. Een perverse redenering. Zou Israël de Hamas-raketten niet neer mogen halen, of de bevolking niet naar de schuilkelder sturen?

Een eenvoudig rekensommetje leert dat Israël wel degelijk terughoudend en proportioneel reageert. Iedere raketlancering wordt beantwoord met een luchtaanval op de lanceerplaats. In totaal heeft Israël meer dan 4000 luchtaanvallen uitgevoerd. Gezien het aantal Palestijnse doden is het dus evident dat de meeste luchtaanvallen geen dodelijke slachtoffers hebben geëist, temeer daar de meeste Palestijnse doden zijn gevallen tijdens de hevige huis-aan-huisgevechten.

Van de ruim 20.000 Hamas-strijders kun je de helft beschouwen als goedgetraind en met gevechtservaring in Libië en Syrië.
Hamas wilde met motoren via tunnels burgers kidnappen.

Net als in 2012 zal uiteindelijk blijken dat er minder burgerslachtoffers zijn gevallen dan gezegd. Gezien de aard van de gevechten zijn er minimaal 500, maar waarschijnlijk 1000 Hamas-strijders gedood. Dat is overigens minder dan 5% van hun sterkte, dus kan en zal het conflict nog jaren doorgaan.

Het trieste is dat zelfs nu nog, met schokkende beelden uit Libië, Syrië en Irak, er journalisten en zogenaamde deskundigen zijn, die durven beweren dat de golf van islamitisch geweld heeft te maken met het Israëlisch-Palestijnse conflict. De geschiedenis leert dat conflicten niet ophouden zo lang er een overschot is aan strijdbare jonge mannen, die bovendien worden geïndoctrineerd door een gewelddadige ideologie.

Wie mijn column ‘Embedded met Hamas’ uit 2012 heeft gelezen, weet ook dat de Nederlandse journalistiek nog niets is verbeterd.

Van de ruim 20.000 Hamas-strijders kun je de helft beschouwen als goedgetraind en met gevechtservaring in Libië en Syrië.

IndoFortuyn | 23-08-14 | 14:23

@Wim Venijn | 23-08-14 | 14:07
Goed gezegd. Gräf&Stift kijkt langs de islam heen. Hij ziet de kameel in de kamer niet. Eigenlijk grappig.

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 14:11

Psycheltjes | 23-08-14 | 13:47
En daar brengt de Partij v.d. Arabische zandbak cultuur miljoenen Nederlands belastingeuro's naar toe, Steun aan ISIS vriendjes dus.

Snowy2000 | 23-08-14 | 14:09

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 13:45
Heb jezelf eigenlijk ook kritiek op de islam, of vind je het mohammedanisme helemaal prima, sp'ert?

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 14:07

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 13:45
Apart betoog. En totale nonsens als ik zo vrij mag zijn.
Een artikeltje hier en daar noemt u als 'zie je wel, er wordt wel over bericht. Zoals de SP.
Algemene consensus en algemene berichtgeving is over de linie genomen, anti-Israël en pro zielige bevolking.
U haalt de feiten, en uw mening gebaseerd op een paar artikelen door elkaar. En Obama en de schuldenlast beteugelen? Het is nogal opgelopen sinds hij potus is.
Maar geeft niets. Probeer het opnieuw. Maar dan goed onderbouwd graag. Lutser.

Wim Venijn | 23-08-14 | 14:07

Gaza is niet meer dan een groot konijnenhok,ze fokken tegen de klippen omhoog,en moeten voortdurend bijgevoerd worden.De druk is daar inmiddels zo hoog,dat hun enige uitweg,de vernietiging van de staat Israel is.Compleet met moderne bebouwing en infrastructuur,hun bedje zou gespreid zijn.Ware het niet dat het binnen 5jr weer zo,n grote puinbak zal zijn als waar ze nu inzitten.We hebben dit gezien bij deontruiming door Israel van delen van de Gazastrook,waar alle gebouwen en infra gesloopt werden door de Palestijnen,kompleet met de rioleringen en de waterleidingen,alsmede de kassen voor groenteteelt,en de drainage.

Archy Bunker | 23-08-14 | 14:05


Werkelijk een gotspe om Obama de schuld voor het ontstaan van de situatie in Irak in de schoenen te schuiven. Het enige wat hem nog openstond was zo veel mogelijk te doen om de toestand die ontstaan was door het wanbeleid van Bush nog enigszins in de klauwen te houden.

Maar Jansen ziet dat in tegenstelling tot het gehele weldenkende deel van de wereld diametraal tegenovergesteld; 'De Islamitische Staat is ontstaan doordat Obama de Amerikaanse zelfredzaamheid haat'. 'Zelfredzaamheid' het rolt natuurlijk van de tong van de Hollandse teabagger Hans Jansen. Hans doopt graag zijn neurotische ballen in het ideologische zuurbad van de vreemdelingenhaat en de neoliberale theorie van de Koch Brothers.

Maar Jansens' wereldvisie is meer omvattend dan dat. Jansen; "Die zelfredzaamheid van Israel is een schande! Migranten en ‘armen’ horen niet de gelegenheid te krijgen zelfredzaam te worden! Hou ze kort. Bind ze vast met uitkeringen. Zorg dat het Amerikaanse leger in Irak geen vrede afdwingt! Leg geen wapenstilstanden op maar verleen humanitaire hulp! Onvermijdelijk resultaat: een catastrofe tot in alle uithoeken".

Oh nu begin ik de de Hans Jansen-doctrine langzaam te begrijpen; zelfredzaamheid is goed. Afhankelijkheid is hartstikke fout! Uitkeringen bijvoorbeeld zijn enorm fout. (Dat tegenstanders wijzen op het feit dat de Skandinavische landen het hoogst staan in de Bruto Nationaal Geluk-indexen is uiteraard niets meer dan communistische agitprop). Een ander voor jouw probleem laten opdraaien is fout. Israël is volgens Jansen zelfredzaam. Dat dopt zijn eigen boontjes. Dat is dus goed. Maar dat Obama geen Pax Americana afdwingt is opeens fout. Oops, dat moet een denkfouten zijn van Hans. Want eigenlijk zouden de Arabieren zelf hun shit moeten opruimen volgens de Hans Jansen-doctrine. Maar goed, Bush probeerde juist wel de Pax Americana op te leggen. Dat was volgens Hans dus op de een of andere wijze toch goed. Uiteindelijk werd de wereld daardoor verlost van Sadam. Maar ja, die vuile communist Obama, de vrijheidshater, de zelfredzaamheid-hater wilde om zijn marxistische achterban te paaien de troepenmacht afbouwen en verliet op lafhartige wijze de (Lyndon B.) Johnson-doctrine die de wereld al zo veel stabiliteit had gebracht de laatste halve eeuw. Vooral de Irak-oorlog had na decennia van dictatoriaal gedoe van Saddam tot enorme stabiliteit geleid in het hele Midden-Oosten. Die Johnson- doctrine komt er op neer dat een ernstige militaire bedreiging voor de VS, de democratie of het kapitalisme, waar ook ter wereld, altijd vereist dat de VS instappen. Obama ziet niets in die visie volgens Hans Jansen en zou niets liever zien dan dat de democratie en het kapitalisme worden ingeruild voor een communistisch-islamitisch stelsel zodat hij ook die bruine Allah-isten oftewel homegrown derdewereld-isten een uitkering kan geven.


dadoorunrun | 23-08-14 | 14:05

"Als enige wil ik noemen: het is Den Uyl, die tot afgrijzen destijds van vele weldenkende nederlanders het plan heeft gelanceerd dat de marokkaanse en turkse gastarbeiders hun gezin mochten laten overkomen om zich hier blijvend te vestigen.
@ B. Randnetel | 23-08-14 | 13:26
 
Nee. Het waren de VVD en de Christelijke partijen die begin jaren zestig de mogelijkheid tot gezinshereniging door gastarbeiders vastlegden als Nederlands regeringsbeleid. Het waren de VVD en de Christelijke partijen die eind jaren zestig gastarbeiders wierven met als extra reclame: je kunt je gezin laten overkomen. Het waren de VVD en de Christelijke partijen die de toezegging aan de vakbonden om gastarbeiders na twee jaar terug te sturen aan hun laars lapten. Het was Den Uyl die – tot afgrijzen destijds van ondernemers en ondernemerspartij VVD – het ongelimiteerd importeren van goedkope arbeidskrachten stopte. De gezinshereniging kon onder Den Uyl doorgaan, omdat VVD en de Christelijke partijen dat recht al eerder in de wet hadden vastgelegd.
Niet dat links heilig is – en zeker de huidige PvdA niet – maar het is al decennia lang vooral rechts dat alle maatschappelijke ellende die voortkomt uit het eigen beleid in andermans schoenen probeert te schuiven. Vooral de VVD is daar heel bedreven in. Die partij is de uitspraak van Thatcher "there is no such thing as society" op het lijf geschreven.

simpelman | 23-08-14 | 14:03

Kijk, NL in een notedop: Je steunt openlijk een stel terroristen, terwijl jee werkt voor de overheid. En als een collega er wat van zegt, is het 'haatzaaien'. En dan ook nog aangifte doen. Raar volk.......... www.nu.nl/politiek/3858915/haagse-mosl...

Professor Kaoss | 23-08-14 | 14:01

@Psycheltjes | 23-08-14 | 13:47
Bedenk me net dat het wel aardig zou zijn de Hamasbrief x maal te kopiëren en op pro Gaza/Hamas/ISIS demo's uit te delen aan de blèrende hersenloze 'massa's'.

Psycheltjes | 23-08-14 | 14:00

@geenstijlo | 23-08-14 | 12:13
.
Grootmoefti: ISIS is grootste vijand islam
______
.
Dat hij dit meent geloof ik niet meer.
Er is te veel gebeurt, en vooral niet gebeurt, om moslims überhaupt nog te geloven.
.
Een woord,... taqqiya

Rest In Privacy | 23-08-14 | 13:52

Hans staat op één lijn met Theodore Dalrymple, de elite weet hoe het moet en laat een spoor van ellende achter!
Ze zullen en moeten mensen dom en arm houden, ze mogen niet zelf hun leven bepalen, althans volgens onze linkse broeders, de socialisten bepalen wat je mag doen en denken, en het domme volk volgt dit op!
zeeman73 | 23-08-14 | 13:30
Ik ben bang dat hamas daar niet mee akkoord gaat, Israël dient gewoonweg te verdwijnen

lanexx | 23-08-14 | 13:51

Verbale jihad ook in deze kolommen aanwezig. Signalement: gebruiken Nederlandse namen, spelen op de man, veel jij-bakken, retorische vragen en complotdenken

Islamofiel | 23-08-14 | 13:50

geenstijlo | 23-08-14 | 12:13
Het wahabisme, de officiële staatsideologie in Saudi-Arabië, staat onverdraagzaam tegenover alle geloofsuitingen van soennitische moslims die niet stroken met de wahabitische uitgangspunten. Zo is bijvoorbeeld in de gehele soennitische wereld het vieren van de geboortedag van de profeet Mohammed een populair feest, maar in Saudi-Arabië wordt dit door de religieuze autoriteiten verboden. Ronduit vijandig echter staat dit wahabisme tegenover sjiieten en christenen.
www.refdag.nl/nieuws/buitenland/sjiiet...
www.hrw.org/news/2014/08/21/saudi-arab...

Troef | 23-08-14 | 13:49

Laten we warhoofd Hans Jansen eens even ontleden, want veel mensen laten hun analytische vermogens bij het horen van Hans Jansen gelijk vallen. Vaak verkondigt deze man klinkklare onzin en de thema’s en conclusies van de artikelen zijn nagenoeg inwisselbaar. Dit is ook de reden waarom deze hardliner – die in intellectueel opzicht net zo grootmoedig is als een gemiddelde moslimgeleerde – nauwelijks wordt uitgenodigd. Zijn boodschap is niet relevant, interessant en ook nog eens onwaar.
-
“Actie wekt reactie. Waar de islam een rol speelt, rapporteren de Nederlandse media niet, of halfslachtig, over de actie.”
-
Onjuist. In de Telegraaf (grootste dagblad) en de Elsevier (grootste weekblad) wordt al sinds Pim Fortuyn gepraat over de Islam. Sinds 2001 is de Islam vaak bekritiseert, dus het is echt waanzin wat Hans Jansen zegt. Het klopt dat Hans Jansen passé is en dat zijn verhaal zo uitgemolken is dat hij zelf gewoon niet meer wordt uitgenodigd. Maar je die eigen persoonlijke ervaring kunt generaliseren… ik zou zeggen: Hans Jansen, we leven niet meer in de jaren ’90, sla eens een krant open. Lees eens een blog.
-
“Wanneer Gaza door Israel gebombardeerd wordt, krijgen we wel te horen over dode kinderen in Gaza, maar er wordt weinig of geen aandacht besteed aan de acties waardoor de Israëlische reactie is opgeroepen, te weten de ‘primitieve’ raketaanvallen door Hamas, en de gevolgen van die raketaanvallen voor Israëlische bevolking. […].”
-
Wederom onwaar. Kijk naar de reactie van de SP. Die is in dit geval rustig gebleven en heeft ook de acties én houding van Hamas bekritiseert. Ik ben zelf lid van de SP, mede omdat deze een tweestaten-oplossing nastreeft, maar ik heb weinig medeleven gevoeld met de Gazastrook. Zal wellicht door de (zoveelste) berichtgeving komen.
-
“De aanwezigheid van kansloze immigranten in de oude stadswijken, kansloze Palestijnen in Gaza, en de ‘Islamitische Staat’ in Irak en Syrië (en God weet waar nog meer) hebben met elkaar te maken. Ze zijn alle drie het resultaat van beleid waar geen gewoon goed Nederlands beschrijvend woord voor bestaat.”
-
Kansloze immigranten, Palestijnen in Gaza en ISIS heeft allemaal met elkaar te maken? Ja dat klopt, het zijn allemaal mensen. En meestal mensen die wat verder van onze cultuur afstaan. Maar dat ze (enige) verwantschap hebben, betekent nog niet dat je ze op elkaar kan gooien. Ik zou eerst eens goed kijken wat de overeenkomsten en verschillen zijn en op basis daarvan kijken welke actie gewenst is. Zomaar een suggestieve constatering doen getuigt van intellectuele luiheid.
-
“Gaza, de Schilderswijk en de Islamitische Staat zijn het resultaat van beleid dat we voor het gemak maar even kortweg ‘links’ noemen – ook al is dat woord er net naast, zie boven.”
Er net naast? Het zit er volledig naast? Vooral (de voorlopers van) het CDA en de VVD zijn debet aan de grote import. De PvdA, D66 en GroenLinks aan de cultuurrelativisme. Policor is niet links of rechts.

“De problemen als die in de Schilderswijk zijn ontstaan uit weerzin tegen redelijke reflectie over massa-immigratie en de sociaal-economische gevolgen daarvan. Die weerzin heeft geleid tot de ongecontroleerde instroom van niet-zelfredzame migranten.”
-
Dat is waar. Nederland voert al decennia lang een slecht immigratiebeleid (wat overigens ook niet in het voordeel van die immigranten zelf is, maar dat terzijde). De SP was in 1983 de eerste om dat te constateren. Een linkse partij nota bene! Of ze niet-zelfredzaam zijn hangt af van de definitie van ‘zelfredzaamheid’. In beginsel is geen mens zelfredzaam.
-
“Jaloezie op de zelfredzaamheid van de Zionisten, en onbekendheid met het Nabije Oosten, hebben geleid tot het niet oplossen van het probleem met de Arabieren die in en rond Israel wonen.”
-
Israël is sterk afhankelijk van ‘het Westen’ en vooral van Amerika. Wederom: wat is de definitie van zelfredzaamheid hier?
-
De ‘Islamitische Staat’ in Irak en Syrië kon zich vormen doordat Obama, om wat voor redenen ook, in het Nabije Oosten een machtsvacuüm heeft laten ontstaan.
-
Ik weet dat ze bij de PVV geen fuck geven om torenhoge schulden, maar Obama probeert in ieder geval de uitgaven en de schulden te beheersen. Oorlog kost geld… iets waar je Hans Jansen dan weer nooit over hoort als het hem niet uitkomt. Wederom: intellectuele luiheid.
-
Obama haat de Amerikaanse zelfredzaamheid (oriënteer u over Obamacare!), en belet de Amerikaanse legers het Nabije Oosten een Pax Americana op te leggen, waaronder gewone mensen daar, in zelfredzaamheid, normale levens kunnen gaan leiden.
-
Makkelijker gezegd dan gedaan voor een stuk woestijn dat al 5000 jaar in oorlog met elkaar is. Eveel kost zo’n Pax Americana eigenlijk? Wederom: intellectuele luiheid. En wat betreft Obamacare en zelfredzaamheid; dat iemand ziek kan worden laat perfect zien dat zelfredzaamheid een mythe is. Niemand is in beginsel zelfredzaam. En nergens maak je een onderscheid wat je bedoeld met zelfredzaam en niet-zelfredzaam.
-
Veel noodlottig westers beleid is te verklaren uit een soort derdewereldisme, gekoppeld aan een misdadige dan wel ziekelijke afkeer van zelfredzaamheid: Die zelfredzaamheid van Israel is een schande! Migranten en ‘armen’ horen niet de gelegenheid te krijgen zelfredzaam te worden! Hou ze kort. Bind ze vast met uitkeringen. Zorg dat het Amerikaanse leger in Irak geen vrede afdwingt! Leg geen wapenstilstanden op maar verleen humanitaire hulp! Onvermijdelijk resultaat: een catastrofe tot in alle uithoeken.
-
Wederom zelfredzaamheid. Moet dat de clue zijn van dit warrige artikel? Ga dan eerst eens uitleggen wat het verschil is tussen zelfredzaamheid en niet-zelfredzaamheid. Als dat de rode draad is dan wordt aan de term wel bijzonder weinig aandacht besteed, met alle willekeur van dien. Bovendien heb ik nog nooit iemand horen klagen over de zelfredzaamheid van Israël. Wel over de steun die dit NIET-zelfredzame land krijgt van de Westerse landen. Kortom: artikel getuigt van onjuistheden en intellectuele luiheid. Bovendien zou ik Hans Jansen graag eens over iets anders zien schrijven, want iedere keer over een kansloze zandfilosofie schrijven is een beetje saai. Kan Hans Jansen ook nog iets anders?

Gräf&Stift | 23-08-14 | 13:45

zeeman73 | 23-08-14 | 13:30
Israël heeft zich al teruggetrokken uit de Gazastrook en het bestuur overgelaten aan de "Palestijnen". Het heeft geen vrede opgeleverd. In tegendeel, nadat de Israeli's vertrokken waren zag Hamas zijn kans schoon met een regen van zelfmoordaanslagen tot gevolg. Na de bouw van de veiligheidsmuur volgden duizenden raketten. Nee, het enige praktische resultaat van een eigen Palestijnse staat zal geen vrede zijn maar meer aanvallen op Israël.

Ivoren Toren | 23-08-14 | 13:44

Excel syndroom. ? Een soort moralistisch hokjesdenken? Daar ontkomt niemand aan. Ook niet diemrechtse rakkers hier op geenstijl.

zeeman73 | 23-08-14 | 13:36

Happy Atheist | 23-08-14 | 13:27
Inderdaad! en mooi gevonden term.

B. Randnetel | 23-08-14 | 13:35

@Gräf&Stift | 23-08-14 | 13:02
Doe jij het beter!
Zeikerd.

Ars Vivendi | 23-08-14 | 13:33

gutgutgut | 23-08-14 | 12:51
en toch beginnen die smeerlappen iedere keer weer met het afschieten van raketten. Terwijl ze weten dat er daardoor een reactie komt die veel slachtoffers tot gevolg heeft. Wie heeft er dan maling aan de doden en waarom?

metdedag | 23-08-14 | 13:33

Ik heb nu ook een stem

Freudiaanse versprek | 23-08-14 | 13:30

Ik ben persoonlijk sterk pro Israël en anti palestijns, maar ik ben wel bang dat er door het economisch afknijpen van de gaza en het frustreren van het zelfbestuur, de Israëliërs steeds meer haat en agressie tegen zich krijgen. Geef die palestijnen gewoon een eige stuk staat. Gaza, een stuk sinai van Egypte, een stuk negev van Israël, een stuk judea en samaria en een corridor. Geef ze een haven en een vliegveld. Bouw er dan een muur omheen en laat ze lekker. Beloof ze alleen dat als er een raket op Israël komt of maar 1 Israëlische burger iets wordt aangedaan, dat ze grandioos of hun flikker krijgen... Dat soort duidelijkheid hebben ze wel nodig daar.

zeeman73 | 23-08-14 | 13:30

Heel Nederland is door links naar de klote geholpen. Waar denkt u dat al die luie, assertieve egoïstische subsidie- of uitkeringsslurpers vandaan komen? Uit de haat voor zelfredzaamheid. Belastingen heffen en rondpompen, dat is het devies. Mensen hoeven niet zelf te kiezen, dat doet de overheid voor ze. Mensen hoeven zelf geen verantwoordelijkheid te nemen, dat doet de overheid voor ze. Dat doet de overheid zelfs zo graag, dat dezelfde overheid alle belastingpenningen die bestemd zijn voor de primaire kerntaken inmiddels ook al uitgeeft aan het ontzorgen van de onderdanen. Met veel tussenlagen die door veel duurbetaalde bestuurders worden aangestuurd.

Verder wat wijlen Pamela Hemelrijk zegt in haar antisocialistisch manifest.

Chiant | 23-08-14 | 13:29

Als de politiek, media, en scholen nu gewoon open en eerlijk zouden zijn, en mensen wijzen op wat mis is met de koran en waarom Nederlanders daar zo'n afkeer tegen hebben, dan wordt begrijp gewekt aan beide kanten en kunnen deze ideeën verspreiden als een olievlek. Gewoon feitelijke informatie en quotes gebruiken. Onwetende moslims die in die geloof zijn opgevoed maar verder weinig van afweten zullen dan heeeeel misschien tot inkeer komen en afvallig worden. In iedere geval zullen zij begrijpen waarom zij icm hun geloof hier niet gewenst zijn en waar al het wrijving door komt. Liegen, bedriegen en ontkennen zoals links het altijd doet, leidt alleen maar tot grotere problemen op de lange termijn.

incidentje | 23-08-14 | 13:28

Het woord waar Hans Jansen naar zoekt is het "Excel-Syndroom". Dit komt voor bij zeker 95% van alle hoog opgeleide mensen in Nederland. Het wordt gekenmerkt door een combinatie van arrogantie en naiviteit. Besmetting vind plaats tijdens brain-washing op met name Nederlandse hogescholen en universiteiten. Het Excel-Syndroom is een denkproces waarbij men er vanuit gaat dat alles in de wereld al eens is benoemd en voorgekomen en dat alles derhalve in hokjes kan worden geplaatst. Worden mensen met Excel-Syndroom geconfronteerd met gebeurtenissen die nog niet eerder zijn voorgekomen, die zij niet in een hokje kunnen plaatsen, dan worden deze gebeurtenissen door hen genegeerd alsof zij niet bestaan. Symptomen van Excel-Syndroom zijn o.a. ontkenning van natuurlijk leiderschap, verantwoordelijkheid afschuiven, onzichtbaarheid tijdens crises, sorry zeggen zonder consequenties, antwoorden geven op vragen die niet zijn gesteld en uitspraken als "ik ga ervan uit dat ..." Excel-Syndroom is het tegenovergestelde van "de Wet van Murphy".

Happy Atheist | 23-08-14 | 13:27

Hè wacht, ik dacht dat de problemen in de Schilderswijk zijn ontstaan doordat rechts zonodig goedkope arbeidskrachten wilde importeren en die goedkope arbeidskrachten niet na twee jaar wilde terugsturen, zoals de vakbonden eisten. En toen eenmaal duidelijk werd dat die goedkope arbeidskrachten na een poos niet meer teruggestuurd kónden worden, verklaarde Wiegel – via zijn Minderhedennota – dat iedereen het verder zelf maar moest uitzoeken en is de fraaie term "multiculturele samenleving" geplakt op de maatschappelijk chaos die zijn ondernemers hadden aangericht.
simpelman | 23-08-14 | 12:18

Hier staan zoveel feitelijke onjuistheden bij elkaar dat er gewoon geen beginnen aan is om het allemaal recht te zetten.
je stelt het niet alleen allemaal te simpel voor, maar ook totaal onwaar.
Als enige wil ik noemen: het is Den Uyl, die tot afgrijzen destijds van vele weldenkende nederlanders het plan heeft gelanceerd dat de marokkaanse en turkse gastarbeiders hun gezin mochten laten overkomen om zich hier blijvend te vestigen.

B. Randnetel | 23-08-14 | 13:26

Heer Jansen, uw college's vind ik altijd zeer leerzaam. Voor mijn persoonlijke opinievorming onontbeerlijk omdat u stelling neemt tegen het misleidende multicultifundamentalisme dat de staatsomroep mij (op mijn kosten) voorschotelt.
Ten aanzien van het MO loop ik al lange tijd met een grote vraag rond: hoe legitiem is de staat Israël nu eigenlijk? Immers, landen en grenzen bestonden er in het verleden niet, er heerste van oorsprong tribale cultuur. Vervolgens heeft het westen in het kader van de kolonisatie strepen in het zand getrokken. En tenslotte heeft het westen er een paar strepen in het zand bij getrokken om de staat Israël te vormen. Op basis van de Tenach, een verzameling geschriften die alhier in den panelen wordt gekwalificeerd als 'sprookjesboek'.
Ik vind het moeilijk hier een mening over te vormen.
Vandaar mijn verzoeknummer: zou u daar een keer college over willen geven?
Met vriendelijke groet,
Ars

Ars Vivendi | 23-08-14 | 13:24

@ HoogToontje | 23-08-14 | 13:21

Excuus voor de afschuwelijke schending van de grammaticale regels.

HoogToontje | 23-08-14 | 13:24

Er is een parallel tussen de islamdiscussie en de klimaatdiscussie: door onze schuld, onze grote schuld, komt er ellende over de wereld, en wordt de paradijselijke normaalstand bedreigt. Alleen ten koste van onmenselijke (belasting) inspanningen kan het tij gekeerd worden.
-
Links-christelijk denken is de gevaarlijkste dwaalleer die het westen kent, gevaarlijker dan de islam.

HoogToontje | 23-08-14 | 13:21

Iedereen bij Geenstijl zit er naast. Op het journaal werd toch duidelijk specifiek gemeld dat de Islam een barmhartige godsdienst is. Ik snap het probleem niet.

metdedag | 23-08-14 | 13:20

Wereldwijd speelt de media een dubieuze rol.
Waarom krijgen we de tape niet te zien uit Ferguson?
Gewoon, omdat het dan niet meer uit te leggen is dat het een zwarte crimineel was en geen onschuldig slachtoffer.
Zo gaat het ook met foute moslims.
Vooral niet vertellen wat ze hebben uitgevroten voordat iemand besloot om keihard in te grijpen.
Ons nieuws bestaat uit: Kijk es hoe gemeen de westerlingen doen tegen andere bevolkingsgroepen!
In Ferguson de racistische blanke politieman... in Gaza de smerige Joden.
En vergeet niet de juweliersvrouw, die zomaar het lef had om op arme Marokkaanse jongens te schieten.
Ach gossie toch.
De zieligheidsindustrie kan niet zonder. Zij hebben er belang bij dat achtergrondinformatie niet boven tafel komt.
Bakken met geld vliegen naar rechters, advocaten, therapeuten, uitkeringen en subsidieclubjes.
En nog grotere bakken met geld vliegen de grens over om de verkeerde groepen te steunen.
Zelfs het tuig van Oekraïne kan op NL rekenen.
Ja, dat blijkt een hele betrouwbare partner te zijn. (proest)
Over de lachende derde horen we nauwelijks iets.
Reken maar dat de wapenlobby met volle teugen geniet.
Deze wereld is stuk.... doe maar een nieuwe.

Schietmijmaarlek | 23-08-14 | 13:19

Het woord dat Hans zoekt is CHRISTELIJK.

Keer de andere wang toe. Barmhartigheid. Zij zijn onnozel en moeten de verlichting in gemasseerd worden. Zij weten niet beter. Etc.

YMMMV | 23-08-14 | 13:18

@geenstijlo | 23-08-14 | 12:13
Allemaal leuk en aardig maar waar zijn die Arabieren dan? Waarom helpen ze niet met dat uitroeien van is? geld storten is afkopen...

BarneyBoner | 23-08-14 | 13:18

Geenstijlo lijkt me een van die moslims die met een Nederlands klinkende naam of nickname tegenwoordig op allerlei websites te vinden zijn met agitprop. Dat een een soort jihad, geweldloos, maar niet onschuldig.
Wat mij betreft wegjorissen en optotten

Islamofiel | 23-08-14 | 13:13

Goed stuk Hans Jansen. prima voer de intellectuelen... Dt soort objectieve stukken zie je nu nooit is op JOOP.NL .. ow wacht... die geloven alleen in sprookjes en elkaar... gelukkig beginnen steeds meer mensen in te zien dat links slecht is voor een wereld die vooruit wil.

WhoNeedsWho | 23-08-14 | 13:09

Gräf&Stift

Onderbouwen of bek houden, lutser.

FreedomFTW | 23-08-14 | 13:07

@ gutgutgut | 23-08-14 | 12:49
Meen je dat nou serieus?

Ivoren Toren | 23-08-14 | 13:07

Zelfstandigheid van Israël veronderstellen, als arabist zijnde, vind ik niet zo sterk.

netniet | 23-08-14 | 13:06

@gutgutgut.
Is mijnheer soms een gutgutgutmensch?


matrixbluepill | 23-08-14 | 13:06

Hans, laten we ervan uit gaan dat je analyse klopt.....
Hoe verklaar je dan dat iedere tweet van je broodheer dagelijks het journaal haalt en gedegen onderzoek, acties, moties en wat al niet van anderen gewoon niet in beeld komt?

Einde van de Domheid | 23-08-14 | 13:05

Wat een saai warhoofd is die Hans Jansen ook. Slechte analyses, wat suggestief (aantoonbaar onjuist) geneuzel en altijd hetzelfde verhaal. Kan deze man echt niets anders?

Gräf&Stift | 23-08-14 | 13:02

@ Bicycle_Repairman | 23-08-14 | 12:36

Wat is er zo 'complex' aan de problemen in de Gazastrook? Volgens mij is dat nou juist een heel simpel probleem.

HoogToontje | 23-08-14 | 13:02

Ik weet wel een passende term hoe deze lui te noemen; landverraders.

Barani517 | 23-08-14 | 13:02

Ars Vivendi | 23-08-14 | 12:19
Precies, gewoon een grote atoombom op al die zandnegers en opnieuw beginnen.

The_Master_Bear | 23-08-14 | 13:01

De linkse media en bijbehorende vrienden hebben niet zoveel vrienden meer. Behalve zichzelf.

duitse herder | 23-08-14 | 12:58

Wat hebben we toch een goed land, snik, in dertig jaar tijd finaal naar de kleaute geholpen.

Cuyahoga | 23-08-14 | 12:57

@gutgutgut| 23-08-14 | 12:49
Een link gaat jou niet helpen. Je moet eerst je oogkleppen afzetten.

De islam is geen godsdienst maar masssamoord, zoals de volksschrijver Reve al opmerkte.

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 12:55

Wat je van ver haalt is lekker. Weg met ons!

HoogToontje | 23-08-14 | 12:54

geenstijlo | 23-08-14 | 12:13
De reacties die je nu ziet uit de 'moslimwereld' zijn omdat ze nattigheid voelen.
Dat is opgeroepen maar niet gemeend.
Was het gemeend dan hadden ze 10 jaar geleden al op het museumplein gestaan, om te demonstreren vóór onze waarden en normen. De waarden en normen die welvaart opleveren en de reden zijn waarom zij hier zijn gekomen.
Terwijl onze kinderen teletubbies kijken, kijken die van hun naar haatschotels.
En op haatschotels komt het nieuws van allah de hele dag binnen, en het bloederige nieuws ongefilterd.
Die kinderen zien dag in dag uit bloederige taferelen, waarbij de ouders ze vertellen dat dat allemaal door ons de kuffars komt.
Die kinderen worden behalve gehersenspoeld en tevens gehard door de dagelijkse bloedstroom.
Daarom haat elke generatie die hier opgroeit ons meer dan de vorige.
Uiteindelijk zullen we moeten kiezen: een islamverbod compleet met een koranverbod, of wegvluchten.

2N3055 | 23-08-14 | 12:52

"De ‘Islamitische Staat’ in Irak en Syrië kon zich vormen doordat Obama, om wat voor redenen ook, in het Nabije Oosten een machtsvacuüm heeft laten ontstaan. "
Dat is een leugen. Het machtsvacuum is geschapen door Jansens vriend Bush.

gutgutgut | 23-08-14 | 12:52

Selectieve verontwaardiging gaat nog eens heel groot worden...
 
Bedankt voor weer een goed stuk op de zaterdag Hans!

saintinel | 23-08-14 | 12:52

"Waarom doen de media zo zuinigjes over die twee onmiskenbare oorlogsmisdaden van Hamas, te weten het beschieten van de burgerbevolking van Israel en het gebruiken van de eigen burgerbevolking als menselijk schild?"
Omdat 1600 doden er nogal veel zijn en omdat de verwoesting in Gaza enorm is.

gutgutgut | 23-08-14 | 12:51

Vampire | 23-08-14 | 12:32
ik vind het deze keer een beroerde analyse van Jansen ;
er wordt een verband gesuggereerd tussen de westerse media en de problemen in de wereld, waarbij de schilderswijk wordt omschreven als een buitenwijkje van Baghdad. Maar nergens worden de verbanden duidelijk gemaakt. Ik lees een rare poging om de schuld bij het westen te leggen (zoals populair in salonsoosjalistische kringen), waarbij alles (echt alles) op een hoop wordt gegooid.
Ik vind het maar een vaag, uiterst suggestief verhaal waar totaal geen lijn in te ontdekken is (hooguit wat kleine, correcte feitjes).

--sql error-- | 23-08-14 | 12:50

"De media stellen het voor alsof wie zich hierover zorgen maakt, niet snik is:"
Graag een link waaruit dit zou blijken.

gutgutgut | 23-08-14 | 12:49

Islam en de koran is geen geloof het is een politieke beweging.
Merendeel van het boek staat hoe ze niet-moslims moeten behandelen, niet hoe het geloof beleden moet worden.
Hamas is politieke, militaire beweging. IS die landen verovert, is politiek en militair. Moslims die gebedsruimte eisen is politiek. Al hun acties zijn politiek gemotiveerd. Jihad, reden tot oorlogsvoering is politiek.
Een gelovige zou geen oorlog starten. Een gelovige zou geen mensen vermoorden die hun 'politieke' overtuiging niet hadden. Een gelovige zou niet de straat of wijk opeisen. Een gelovige zou niet haat prediken tegen een land of landen. En een gelovige zou niet de vernietiging willen van een land of mensen. Vul je communist in voor de moslim, en de acties zijn opeens duidelijk: Politiek gemotiveerd en tegen de beschaving.

Wim Venijn | 23-08-14 | 12:49

"‘rechts-extremistische’ demonstranten. Zijn het dat wel? "
Ja dat zijn het wel.

gutgutgut | 23-08-14 | 12:48

Maria.1 | 23-08-14 | 12:44

Nou inderdaad, goed punt. Heikele kwestie dus.

Rest In Privacy | 23-08-14 | 12:47

Zelfredzaamheid. De toeschouwende burger kijkt naar discussies, gebeurtenissen op de massa-media toch wel zo'n beetje als een gevangene die vanuit zijn cel de discussies beluistert tussen zijn cipiers.

Rest In Privacy | 23-08-14 | 12:46

@Van Duyvenbode | 23-08-14 | 12:10. Voor bewapenen ben ik ook altijd een beetje huiverig. Heeft men niet het Irakese leger voorzien van wapens en tanks; en wie heeft deze nu?!

Maria.1 | 23-08-14 | 12:44

"Links beleid" van zowel PvdA als VVD als de andere gevestigden is al jaren failliet, zowel moreel als financieel. Zonder limiet beheert die club echter nog steeds mijn creditcard. Wat ik moet denken willen "ze" ook nog steeds per decreet opdragen.

Wanneer wordt Geenstijl verboden? Of meneer Jansen, die zegt ook heel veel pijnlijk ware waarheden. De open kraaloogjes van het publiek ondermijnen de rechtsstaat van regenten.

Jan Passant mk2 | 23-08-14 | 12:44

@simpelman: er kwamen Turken, Italianen, Chinezen, Vietnamezen, Portugezen, Spanjaarden, en ik geloof ook nog Marokkanen. En waar zijn er overal in Europa problemen mee? Juist! En dat heeft niets met de VVD van doen.

Ko Ranzig | 23-08-14 | 12:43

@Conan de Rabarber | 23-08-14 | 11:58
Trap er niet in. Dit verzonnen verhaal komt uit de koker van Van Aartsleugenaar en zijn VVD-vrienden.
*islam = terreur*

Lewis Lewinsky | 23-08-14 | 12:43

Ik noem het gewoon opportunistisch laffe honden gedrag. Laten we ze voortaan gewoon 'de laffen' noemen.

postmodernismisdead | 23-08-14 | 12:43

Hoera, er kan al weer 100 miljoen naar GAZA toe.

Eind juni kondigde staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) al aan de tegemoetkoming voor AOW'ers als compensatie voor belastingmaatregelen te versoberen. Deze tegemoetkoming wordt met ingang van 2015 gekoppeld aan in Nederland opgebouwde AOW. Dit levert 100 miljoen euro op.
www.nu.nl/geldzaken/3859158/kabinet-ga...

Snowy2000 | 23-08-14 | 12:41

geenstijlo | 23-08-14 | 12:13
O ja, lees het plempsel van de heer Venijn van 12:26 eens even heel goed.
Er zal wellicht een wereld voor u open gaan.

Ommezwaai | 23-08-14 | 12:38

O ja, alweer een goed artikel van Hans.

matrixbluepill | 23-08-14 | 12:38

Dat (extreem) links vele malen gevaarlijker is dan extreem rechts is al lang bekend maar de onderzoekers daarvan worden - zoals gewoonlijk - weggehoond of genegeerd. De algemeen aanvaarde historische context van (extreem) links met massamoord en vervolging en banden met extremistische "socialistische" islam moge duidelijk wezen. (bv PLO en Rote Armee Fraction, Baader Meinhoff). Over de banden tussen extreem links en de radicale islam - die nog steeds bestaan - werd destijds nog een breed onderzoek gepubliceerd:
www.vrijspreker.nl/wp/2005/09/nieuw-bo...

matrixbluepill | 23-08-14 | 12:37

Het is maar wat en hoe je het wil lezen. Dat calimerogeleuter over die 'arme' pro patria griebels en hun grondrechten. Het Schilderswijk verbod is er voor alles en iedereen.
Het schendt geen demonstratierecht. Op andere plaatsen mag je dezelfde mening gewoon uiten.

IS wordt aan alle kanten veroordeeld en uitgekotst. Voor de Gazastrook ligt dat veel genuanceerder, want de omstandigheden zijn veel complexer. Wie ook de grootste Zwarte piet moet krijgen, er zijn heel veel onschuldige slachtoffers.

Overigens eens datde westerse samenleving in het Midden-Oosten diverse misperen heeft begaan in de arrogantie te denken dat we dat wel eens kunnen ordenen naar onze maatstaven. Maar het is slap daar een links-rechts discussie van te maken. Want daar zit ook een complete oorlogsindustrie achter

Bicycle_Repairman | 23-08-14 | 12:36

necrosis | 23-08-14 | 12:22
Een socialist op zo'n positie is gewoon lachwekkend..
Eigenlijk is het om te janken, maar doet doet ie zelf al continu...

Ommezwaai | 23-08-14 | 12:35

wordt het geen tijd om de term rif-raf door rif-rif te vervangen? (N.B. "raf" pakt de spelingscorrectie niet)....

ikvindwassenaar | 23-08-14 | 12:33

@krelus | 23-08-14 | 12:28
Oh jah. Een moordaanslag op 300 mensen wordt aangeduid als 'een vliegramp'.
Net zo walgelijk.

Ars Vivendi | 23-08-14 | 12:33

Vlijmscherpe analyse. Het probleem is alleen dat dit linksige denken nooit op zal houden, zelfs niet als het hoofd van deze linksmensen zal worden afgehakt door de kromzwaarden. Want ook de linksmens zal niet gespaard worden.

Vampire | 23-08-14 | 12:32

@geenstijlo | 23-08-14 | 12:13
Heel vreemd vind ik het dat het het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) dat op belastinggeld draait dit samen met een paar moslims binnen die club in opdracht van de overheid naar buiten brengt. Het CMO is alles behalve transparant door subsidie. www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article...

Vraag vind jij het niet raar dat na de inval (bevrijding en brengen van democratie) van het westen in Irak, er nu uit naam van allah een nieuwe terreurgroep is opgestaan, die nog verder gaat als waar we al mee bekend waren. Naar moslims luisteren via de westerse media of politiek, nee, dank je de koekoek!

toetanchamon | 23-08-14 | 12:31

Ondertussen kun je je ook afvragen in hoeverre de autochtoon eigenlijk zelfredzaam is. Ook hij wordt gebombardeerd - om maar even een woord te gebruiken - door informatie, uit allerlei kanalen. Informatie kanonnen bestoken de burger 24/7.
En tegelijkertijd is de burger machteloos. Werd natuurlijk al gesignaleerd veel eerder bijvoorbeeld door Bomans, u weet wel, Godfried. Hoe staat het dus met de zelfredzaamheid van de burger in een tsunami - weer een woord - van informatie.
De vraag is dus niet alleen of links paternalisme de zelfredzaamheid ondermijnt, maar of het politieke systeem over de gehele linie dat doet. We zijn hooguit zelfredzaam als consument, we hebben geleerd te kiezen tussen binten of eigenheimers.

Rest In Privacy | 23-08-14 | 12:31

@krelus | 23-08-14 | 12:28
Eens. Islamitische-staat-terroristen worden consequent aangeduid als 'strijders'.
Walgelijk.

Ars Vivendi | 23-08-14 | 12:31

@Hans Jansen: de juiste term is: Weg-met-ons-isme.

King of the Oneliner | 23-08-14 | 12:29

@ecologiste | 23-08-14 | 12:24
Nee. De gezinshereniging werd regeringsbeleid onder De Quay, dat waren de VVD en de Christelijken. Bij de werving van gastarbeiders tijdens het kabinet De Jong – ook weer Christelijken en VVD – werd de mogelijkheid tot gezinshereniging zelfs als lokkertje gebruikt om Marokkanen hierheen te krijgen.

simpelman | 23-08-14 | 12:28

dat de NOS (belastingontvanger) structureel blijft weigeren evenwichtig en genuanceerd verslag te doen van de toestand in het midden oosten, is niet alleen zeer onethisch en onprofessioneel, maar getuigt ook van paternalistisch en arrogant gedrag jegens de belastingbetaler in Nederland.

krelus | 23-08-14 | 12:28

De Egyptische geestelijke Osama al-Qusi vindt het prima om vrouwen die onder de douche staan te bespieden. Maar wel enkel als er eerlijke bedoelingen zijn.
Hans, hoe staat dit in verhouding tot de westerse politiek ten aanzien van de islam?

Rest In Privacy | 23-08-14 | 12:28

@geenstijlo | 23-08-14 | 12:05. Klopt, daarom staat maar 73% van de NL moslims achter isis. Probeer je ons nu iets wijs te maken of jezelf? De islam is geen religie; het is een doctrine. Laat je de islam toe in het kader van vrijheid van godsdienst, dan zal uiteindelijk deze zelfde "godsdienst" geen enkele religie meer toelaten. Waar gaan we naar toe?

Maria.1 | 23-08-14 | 12:27

@Conan de Rabarber | 23-08-14 | 11:58
Zou het? Zou het mogen zijn dat ze hier wat anders gaan aanhangen dan het opkomende wahabisme?
Laat de stap voor totale uittreding deze zijn.
nl.wikipedia.org/wiki/Ibadisme

miko | 23-08-14 | 12:27

Ach,het wachten is op de Amerikanen,totdat die ingrijpen in Syrië, en plaatsen waar die geleedpotigen nog meer verblijven.Intussen neemt Poetin de kans te waar,om in Oekraïne zijn ding te doen,want oppertunist is ie wel.E.e.a. zal alleen invloed hebben op de markt voor de koperprijs.Hier klooien we nog even aan,totdat we het overzicht totaal kwijt zijn.Weer een groot succes voor onze visionairs.Balkenende had het goed gezien,cashen en wegwezen.

Archy Bunker | 23-08-14 | 12:27

Rechts-extremistisch wordt gevaarlijker gezien dan links-extremistisch. Bijzonder op zich, aangezien er meer en alleen maar aanslagen uit links-extremistische hoek zijn gekomen.
En ook de moslimextremisten zijn erg bedreven in het uitvoeren van aanslagen.
Nederland is gecultiveerd met links, de arbeidersklasse en dat het allemaal goed is. Nederland is gesust met links, moslims en alles wat daarmee te maken heeft.
Het gevaar wordt niet gezien. Terwijl deze reëler en realistischer is. Er zijn immers daadwerkelijke Nederlandse moslims naar Syrië gegaan om voor ISIS te vechten. Deze figuren lopen rond in Nederland. Deze figuren hebben deze extremistische gedachtegoed, en brengt dit ook in de praktijk. 73% van de moslims ondersteund ISIS en Jihadstrijders en het gedachtegoed. Zo bleek uit een onderzoek van 2vandaag door de NCRV. Dit kan alleen maar hoger zijn, gezien de recentelijke ontwikkelingen. Dat percentage is namelijk de afgelopen jaren alleen maar hoger geworden.
De slachtofferrol die de moslims elke keer weer aanmeten, zowel voor de Schilderswijk als voor hamas, daar tuinen de mensen keer op keer in. De media die objectief en gebalanceerd zou moeten verslaan, kiest de kant van de 'slachtoffers'. Het zijn rechtsextremisten die de ellende veroorzaken. Geheel de media slikt dit voor zoete koek. Het demoniseren van extreemrechts is salonfähig. Het demoniseren van Israël is salonfähig. Moslims zijn de slachtoffers en die pakken die rol uitstekend op. Demonisering van die groep is discriminatie en je kan niet die hele groep over één kam scheren.
73% van de moslims is voor ISIS. Een meerderheid. 75% van de moslims vind de koran belangrijker dan de wetten in Nederland. En geloof me, die zijn in strijd met elkaar, de koran en de Nederlandse wet.
Het wordt eens tijd dat iedereen de moslims niet zielig gaan vinden, maar zien waar ze voor staan. Kijk voorbij die rookgordijn die ze optrekken als slachtoffer, maar kijk wat voor gedachtegoed ze erop na houden. En dat is echt geen slachtofferrol. Wij zijn en worden die slachtoffers namelijk in hun beeld. Wij zijn minderwaardig in hun beeld. Wij moeten vernietigd worden. Net zoals Hamas, Israël wil vernietigen.

Wim Venijn | 23-08-14 | 12:26

Feit is dat die twee bevolkingsgroepen hier niet horen, net als vele andere gasten en voor problemen zorgen. Europa zou een beter plek zijn zonder al die bemoeizuchtige idioten want ze geven alleen maar problemen. Terugsturen of ernaartoe sturen is geen probleem, want ze hebben een land van herkomst/afkomst.
Ik denk dat iedereen wel klaar is met die vreemdelingen en dat demografische normalisatie binnen 5 jaar gerealiseerd kan zijn, zeker gezien de problemen die als aanjager van een oplossing gaan dienen. Dat is dan jammer voor de goedwillenden die ook gebruikt kunnen gaan worden om groepen tegen elkaar uit te spelen. Het moet dan maar zo.

Jim Lovell | 23-08-14 | 12:25

Nog mooier is hoe de media probeert de manipuleren: ISIS klinkt veiliger dan Islamitsiche Staat, zoals zij werkelijk heten. (ISIS bestaat na een paar maanden niet meer). Immers, met ISIS wordt niet zo de nadruk gelegd op Islamitisch. En deze IS-strijders heten nu ineens Jihadisten. Met andere woorden, dat zijn mensen die héél ver weg zijn en niets te maken hebben met wat er iedere dag in NL gebeurt. Alles wordt maar opgepoetst om het gepeupel te manipuleren. Dream-on, het is voor iedereen duidelijk hoe de vork in de steel zit.

Kamervraag | 23-08-14 | 12:25

simpelman | 23-08-14 | 12:18

Daar kan ik aan toevoegen dat de fatsoenlijke PvdA de gezinshereniging er heeft doorgeduwd. Wat kon het hun schelen want het hogere échelon van de PvdA doet qua financieel vermogen niet onder voor VVD en CDA. De rekening wordt toch wel door de gewone autochtoon betaalt en op gewone autochtoon kun je rustig schijten.

ecologiste | 23-08-14 | 12:24

@Ommezwaai | 23-08-14 | 12:05
Bij Timmerfrans moet ik altijd denken aan een zogenaamde 'ja-knikker'.
Gewoon doen waar je voor gemaakt bent zonder vragen te stellen.

necrosis | 23-08-14 | 12:22

@Hans: Omissies van journalisten kan je opvangen met zelfredzaamheid. De misdaden van Hamas zijn me echt wel bekend. Daar heb ik jou niet voor nodig.

Hoen | 23-08-14 | 12:22

Goed geschreven stuk, dat woord 'links' is idd tricky, gebruik het ook vaak maar het dekt de lading eigenlijk niet echt goed.

Sergeant_Peper | 23-08-14 | 12:21

Onverdraagzaamheid wint het altijd van verdraagzaamheid en dat is best eng

Zeewolf | 23-08-14 | 12:21

volgens mij vergeet Hans iets: 'zelfredzaamheid' betekend ook dat je accepteert iemand die zichzelf niet kan redden ten onder gaat; dat er afvallers zijn. Hooguit een bezemwagen om ze van de straat te halen, maar thats it. En dat past niet in de christelijke cultuur en schept verwarring in de hoofden van de over-empathische westerling. Dat gaat in tegen het gelijksheidsdenken waar zovelen (links en rechts) mee behept zijn. Men krijgt het niet voor elkaar om te zeggen dat sommige religies, groeperingen, culturen of landen nou eenmaal destructief en schadelijk zijn (vooral in de media).

--sql error-- | 23-08-14 | 12:20

Israëliërs en Palestijnen, beiden agressieve Middenoostenvolkeren, inclusief de bijbehorend obligate agressieve Middenoostencultuur.
Vind het allebei niks.

Ars Vivendi | 23-08-14 | 12:19

@"Gaza, de Schilderswijk en de Islamitische Staat zijn het resultaat van beleid dat we voor het gemak maar even kortweg ‘links’ noemen"
 
Hè wacht, ik dacht dat de problemen in de Schilderswijk zijn ontstaan doordat rechts zonodig goedkope arbeidskrachten wilde importeren en die goedkope arbeidskrachten niet na twee jaar wilde terugsturen, zoals de vakbonden eisten. En toen eenmaal duidelijk werd dat die goedkope arbeidskrachten na een poos niet meer teruggestuurd kónden worden, verklaarde Wiegel – via zijn Minderhedennota – dat iedereen het verder zelf maar moest uitzoeken en is de fraaie term "multiculturele samenleving" geplakt op de maatschappelijk chaos die zijn ondernemers hadden aangericht.

simpelman | 23-08-14 | 12:18

geenstijlo | 23-08-14 | 12:13
Kuddegedrag virus?
Blijft u maar lekker geloven in de goede bedoelingen van de haatbaard.
De hoogste geestelijk leider van de moslims deed het ook al zo lekker in WW2.
Maar trek uw hoofd maar niet uit het woestijnzand, hij zit wel lekker zo...

Ommezwaai | 23-08-14 | 12:18

Ik plempte het al eerder maar omdat het kan nog maar een keer: er zijn nog geen 15 miljoen Joden op deze aardkloot en die hebben samen bijna 150 Nobelprijzen ontvangen. Daarnaast zijn er meer dan een miljard aanhangers van het geloof van de Pedopeet en die hebben met zijn allen nog geen 10 van die prijzen in de wacht gesleept. Maar ik weet wel waarom, het is allemaal een Zionistisch complot om de islam zwart te maken. Allahverdomme...

eerstneukendanpraten | 23-08-14 | 12:17

@wakkere_nederlander | 23-08-14 | 12:03
"Liefst nog voordat er anarchie uitbreekt."
Is dat inmiddels al niet zo, ik vermoed dat als de pleuris uitbreekt dat de bevolking onderling elkaar in de haren vliegt maar ook de politici/bestuurders niet meer met rust gelaten zullen worden. Het zal een strijd leveren waarbij alleen de sterken zullen overleven. regelgeving en wetgeving zullen bezwijken onder de natuurwetten.

toetanchamon | 23-08-14 | 12:15

Even ter verduidelijking. Ik stoor me zowel aan de linkse elite als aan de elite waar die malloot boven op de foto lid van is.

geenstijlo | 23-08-14 | 12:14

ik bedoel

Links ziet de allochtoon (doorgaans onbewust) als minderwaardig en houdt hem daarom niet aan dezelfde maatstaven als autochtonen.

très cool | 23-08-14 | 12:14

Een islam zonder jihad, dawa, ongelijke rechten, zonder recht op buit, etc, zou in de buurt komen van een normale religie zonder politieke ambities
Maar daar afstand van doen als moslim is ketters en zal dus ook niet gebeuren.

Islamofiel | 23-08-14 | 12:14

@ stormtijd | 23-08-14 | 12:06
Op de lagere school kregen we af en toe het blad Samsam. Dat vond ik toen als kind al vreemd, dat we dat zomaar gratis kregen...

Ivoren Toren | 23-08-14 | 12:13

Het woord dat je zoekt beste Hans is 'paternalistisch'. Linksdragend Nederlands is dermate racistisch ingesteld dat ze van mening zijn dat de wijze, reflecterende blanke altijd boven de kinderlijk instinctief reagerende autochtoon moet staan. Uit die overtuiging worden alle misdragingen begripvol vergeven met naïef-ijdele hoop op verbetering. Links ziet de autochtoon (doorgaans onbewust) als minderwaardig en houdt hem daarom niet aan dezelfde maatstaven als autochtonen.

très cool | 23-08-14 | 12:13

@ Ommezwaai.
.
Wat bedoel je met dan hoor je geen moslim. Ben je ook besmet met het kuddegedrag-virus.
.
www.telegraaf.nl/buitenland/22983153/_...
.
de hoogste geestelijk leider in Saudi-Arabië heeft zeker geen aanhang wereldwijd.

geenstijlo | 23-08-14 | 12:13

En Pol Pot was ook zo gek nog niet, toch?

eerstneukendanpraten | 23-08-14 | 12:12

Het overheidsbeleid loopt consequent drie stappen achter op de zich ontvouwende waarheid. Telkens uit gaan van de verkeerde veronderstellingen heeft de problemen alleen maar groter gemaakt en heeft geleid tot het accommoderen van de islam.
De islam is een dreiging, wanneer schrijft iemand dat nu eens officieel op

Islamofiel | 23-08-14 | 12:10

De linkse"elite" vermoorden nog liever hun eigen moeder dan de realiteit onder ogen te zien en waarom dat is weet ik niet.

streknek | 23-08-14 | 12:10

Ommezwaai | 23-08-14 | 12:09
Sinterklaas

Ommezwaai | 23-08-14 | 12:10

Ironisch genoeg herdenkt de EU vandaag 23 augustus als Internationale Dag voor Slachtoffers van Nazisme en Stalinisme.
Hitler liet miljoenen joden emigreren en vermoorden+ Stalin liet miljoen verplaatsen en vermoorden. Rusland heeft nog steeds te maken met die verdeling van multiculti, zie Oekraìne bijvoorbeeld.
Onze eigen politici en bestuurders hebben uit egoìsme miljoenen mensen in korte tijd geïmporteerd en daarmee een tijdbom. Tuig is het!

ecologiste | 23-08-14 | 12:10

Ik ben er helemaal niet voor om op te treden tegen isis. Nu wordt er zelfs door de VN aangedrongen dat isis vernietigd moet worden. De VS mag als eerste weer de kastanjes uit het vuur halen.

Duitsland gaat wapens leveren aan de Koerden, of doet dat al - een unicum sinds WO 2, want Duitsland stuurde nooit wapens naar andere landen of groepen. De Duitse weg lijkt mij nog de meest verstandige. Bewapen de Koerden, het Irakese leger, en zelfs Assad in Syrië. Maar het westen moet niet zelf gaan optreden in die gebieden. Dat is alleenmaar olie op het vuur.
De mensen zelf moeten het daar toch zien te regelen. Laat Saoedie Arabië, Iran, Turkije, Syrië en Irak maar de kastanjes uit het vuur halen. Wij moeten er uit blijven.

Rest In Privacy | 23-08-14 | 12:10

geenstijlo | 23-08-14 | 12:05
U gelooft zeker ook nog in Sinetrklaas?
Een nietszeggend verhaaltje, dat is de link.
.
We weten allemaal waar die lui toe in staat zijn, gematigd of niet.
Laat u geen rad voor de ogen draaien.
Als ze het hier voor het zeggen krijgen, gaan er koppen rollen.

Ommezwaai | 23-08-14 | 12:09

Maar goed. Je hebt mensen die denken en uitzoeken en mensen die als in een kudde achter deze malloot aanlopen.

geenstijlo | 23-08-14 | 12:09

Alleen nog een uitkering voor mensen die trouw hebben gezworen aan Nederland!

Abu al Uitkering | 23-08-14 | 12:08

Bij zelfredzaamheid van de kanslozen-import is driekwart van de PvdA/GL/D66-stemmers werkloos, ze kunnen economisch niet meer terug, al zouden ze dat ideologisch moeten.

smdyasc | 23-08-14 | 12:07

Ik heb medelijden met Hans Jansen. Je hele leven je privé en beroepsmatig ergeren aan 1 bepaalde groep.

mindless | 23-08-14 | 12:07

Een woord dat het goed beschrijft is occidentalisme. "Occidentalisme is een term, gebruikt door de Brits-Nederlandse sinoloog Ian Buruma en de Israëlische filosoof Avishai Margalit voor een “afkeer van westerse beschaving zijnde materialistisch, lichtzinnig, individualistisch”. Ofwel een bewust bedoelde ontmenselijkende stereotypering van het Westen als imperialistisch, corrupt, decadent en vervreemdend." nl.wikipedia.org/wiki/Occidentalisme

Ivoren Toren | 23-08-14 | 12:07

We worden en zijn gebrainwashed en dat start al op de lagere school.
Het hele onderwijs is ingericht op om de maatschappij links af te laten slaan en niet zomaar links af maar linksaf via kronkelweggetjes de afgrond in.
Mensen met realistisch gedachtegoed worden gemarginaliseerd en gedemoniseerd een beproefde en nog steeds succesvolle tactiek.
Soms denk ik dat de burgers wakker beginnen te worden maar vervolgens snurkt iedereen weer gewoon door.
Voor iedereen die toch iets meer van de Islam wil weten een aanrader!!!
koenraadelst.bharatvani.org/articles/d...

stormtijd | 23-08-14 | 12:06

Piet Karbiet | 23-08-14 | 12:01
Maar als ISIS bezig is met een grootschalige genocide, hoor je geen moslim.
Hetzelfde geldt voor Timmerfransje, die stuurt hulpgoederen om zijn gutmensch gevoel gerust te stellen. Verder houdt ie z'n jankkaken stijf op elkaar.
We zullen er pas achter komen wanneer ISIS is verdreven en pas dan rollen de gutmenschen rollend over elkaar en vragen zich af hoe dit toch heeft kunnen gebeuren...

Ommezwaai | 23-08-14 | 12:05

Hans Jansen heeft maar een doel. Laat iedereen in de waan dat ISIS en Gaza een en hetzelfde zijn. En laat iedereen denken dat alle moslims IS steunen. Zelfs alle moslims in de schilderswijk (op 3 na) hebben niks met die lui.

www.al-yaqeen.com/nieuws/nieuws.php?id...

geenstijlo | 23-08-14 | 12:05

Heb er weinig geloof in dat de overheid garant kan staan voor mijn veiligheid.

Uw Verzekeringsadvis | 23-08-14 | 12:05

Het is inderdaad van de zotte dat de overheid en de media toegeeft aan de indoctrinatie van IS en Hamas.
Hier is niet ter sprake van 'ieder zijn mening'.
De Islamitische Staat is de meest verwerpelijke vijand die we gehad hebben sinds WOII, misschien wel erger.
Dat kan je niet afdoen met 2 vechten 2 schuld of zo.
OF je bent voor, of je bent tegen.
En als je voor moslimterrorisme bent ben je erger dan een landverrader, dan ben je een verrader van de mensheid.

Onze media en overheid zou eens wat meer moeten richten op waarheidsbevinding en gerechtigheid. Liefst nog voordat er anarchie uitbreekt.

wakkere_nederlander | 23-08-14 | 12:03

Over die zogenaamde genocide in Gaza. Sinds 1948 is het aantal Palestijnen met 1600% gegroeid. Die terminologie zou ik, als ik Elatik was, dus maar voor andere bevolkingsgroepen - met minder overgewicht - reserveren.

Piet Karbiet | 23-08-14 | 12:01

Ach ja, overal waar zielige moslims bij betrokken zijn is voorpagina nieuws.
De moslims zijn meesters in het anderen de schuld geven.
.
De "Jozisis" affaire hebben we inmiddels al in Nederland.
En de media die dit aan de kaak stellen, tracht het OM vakkundig kalt te stellen.
Gewoon minder (het liefst géén) moslims op ons continent.

Ommezwaai | 23-08-14 | 12:00

spijker op de kop

Joke2500 | 23-08-14 | 12:00

Nee Hans, ze kijken gewoon weg omdat ze 'goede mensen' zijn.

Normpje | 23-08-14 | 12:00

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland