Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Genocide-deskundige noemt genocide GENOCIDE

genocideplaatje.jpgHe gezellig, een WeekendLongread over genocide! Laat de Yeziden staan, schuif gezellig aan. Deskundoloog in the house. Want MinBuZa Timmerfrans deed de nogal opmerkelijke uitspraak dat er "geen verschil in ernst" is tussen misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Nou zal het een Yezied niet zo veel uitmaken of Timmermans zijn onthoofding 'genocide' noemt of 'misdaad tegen de menselijkheid', maar zodra we het beestje bij de naam, GENOCIDE, noemen, zijn er wel gevolgen. Er staat nu een dropping van hulpgoederen op Mount Sinjar gepland voor dinsdag, maar de kans is aanwezig dat alle vluchtelingen dan al dood of geëvacueerd zijn. Ook ISIS kent het #kalifaatgezegde: als Mohammed niet naar de berg komt, komen zijn voetsoldaten wel die kant op. Het gebruik van de term genocide verplicht de regering echter wel tot optreden. Dat verklaart ook waarom Pieter Omtzigt graag een stukje erkenning van de genocide naar de minderheden toe zou willen zien van de minister. Genocide-expert Anthonie Holslag, voorheen van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, legt hieronder even haarfijn uit waarom Timmerfrans man en paard zou moeten noemen inzake de GE-NO-CI-DE die ISIS onder onze ogen aan het plegen is. Het woord is aan mijnheer Holslag, na de breek. Geen verschil in ernst Als onderzoeker naar genocide was ik verbaasd over de opmerking van de heer Timmermans over genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Hij stelt in zijn brief van 14 augustus het volgende: "Er is een tegenstelling geschapen tussen genocide en misdaden tegen de menselijkheid die niet bestaat. Er is geen verschil in ernst. Het noemen van genocide maakt, anders dan een bepaald Kamerlid veronderstelt, niet uit voor de internationale respons.'' Verder stelt hij dat “er geen hiërarchie” is tussen de daden en dat “het internationaal recht geen onderscheid maakt”. Timmermans is als minister van Buitenlandse Zaken zich ongetwijfeld bewust van het genocideverdrag van 1948, waarin genocide wordt omschreven, en dat dit verdrag in 1951 geratificeerd is. Vooral artikel 1 en artikel 8 van dit verdrag zijn van belang, omdat deze artikelen lidstaten van de VN de ruimte en morele verplichting geven in te grijpen als er sprake is van genocide. Nederland heeft dit verdrag ondertekend. Respons internationale gemeenschap Dit is nog eens bevestigd in 2005, aangenomen door de VN in 2006, waarin duidelijk wordt vermeld dat lidstaten de verplichting hebben om burgers te beschermen tegen genocide, oorlogsmisdaden, etnische zuiveringen en misdaden tegen de menselijkheid, zelfs in bewapende conflicten. Let hierbij op het feit dat de VN vier verschillende categorieën gebruikt en niet stelt dat deze categorieën een en hetzelfde zijn. Er is dus wel degelijk een verschil in ernst tussen genocide en misdaden tegen de menselijkheid, en daarmee ook in de respons van de internationale gemeenschap. Het verschil ligt in de intentie van de daad. Zoals ook Philippe Sands, hoogleraar Internationaal recht aan het University College London, stelt: genocide is veel omvattender, indringender, en grootschaliger dan misdaden tegen de menselijkheid. Dit is ook de reden waarom voor de twee misdaden verschillende straffen worden gegeven door internationale rechters. Vernietigen van een volk Het doel van genocide is namelijk het vernietigen van een volk, en dan wordt niet alleen de fysieke vernietiging bedoeld, maar ook culturele vernietiging, waarin een volk geheel van zijn identiteit wordt beroofd. Een misdaad tegen de menselijkheid, hoewel verschrikkelijk en strafbaar, kan een gevolg zijn van oorlogsvoering waarin burgerslachtoffers vallen, het kan een massaslachting zijn, onderdrukking, martelingen, verkrachtingen, maar de intentie is niet een totale vernietiging. Of zoals Sands ook aangeeft: bij misdaden tegen de menselijkheid beschermen we de burgerrechten van individuen, bij genocide beschermen we groepen. We moeten de intentie van de daders in het oog houden. Als we dat niet doen, doen we niet alleen te kort aan de Genocideconventie van 1948 waarin de definitie van genocide door de VN is geformuleerd, maar ook aan de slachtoffers die een genocide hebben overleefd. Als we de gedachtegang van Timmermans namelijk doortrekken, zou er geen juridisch verschil tussen de twee misdaden bestaan – de internationale respons is volgens hem immers hetzelfde - en zouden er geen verschillende strafmaten zijn, en is het vernietigen van een volk niet langer een aparte categorie van geweld. En dit van een minister in een land waar de International Criminal Court (ICC) plegers van genocides probeert te berechten! Escalatie onvermijdelijk De opmerking van Timmermans is in deze zin dan ook niet alleen opmerkelijk, maar ook gevaarlijk. Bosnia Herzegovina en Srebrenica hebben ons geleerd dat ingrijpen bij genocide een de-escalerend effect heeft. Ervin Staub stelt zelfs in zijn boek Overcoming Evil: Genocide, Violent Conflict, and Terrorism (2011), dat de internationale gemeenschap bij een genocide een zeer unieke rol heeft. Het is de internationale gemeenschap die het genocidale proces kan vertragen en stoppen door in te grijpen. Dit kan door middel van militaire interventies, humanitaire interventies, handel- en wapenembargo’s etc, waarbij we te allen tijde voor ogen dienen te houden wat het doel van onze tegenstander is. Bij het niet-ingrijpen van genocide, zoals we hebben geleerd in Rwanda, is escalatie onvermijdelijk. De daders zullen zich meer en meer fixeren op hun ideologie en het geweld zal buitenproportioneel toenemen. Voedingsbodem voor extremisme Vaststellen, want dat is wat Timmermans doet, dat de daden van ISIS gelijk zijn aan misdaden tegen de menselijkheid, is verdoezelen dat de radicalisering van ISIS direct terug te voeren is op het niet ingrijpen van de internationale gemeenschap toen de “rode lijn” in Syrië werd overschreden. Dit is belangrijk. Het machtsvacuüm dat door het niet-ingrijpen in het Midden-Oosten is ontstaan, is een voedingsbodem geweest voor extremisme, radicale denkbeelden en een anti-Westers sentiment. Het gaat ISIS niet om het onderdrukken en/of angst aanjagen van bevolkingsgroepen. Het gaat ISIS om het vernietigen van christelijke en etnische minderheden die niet passen in hun beeld van de Islam. Het doel van ISIS is zuiveren. Het niet benoemen van dit aspect is ons niet alleen onttrekken aan de verplichtingen die we hebben als VN-lid, het is ook een poging om onze eigen rol in de totstandkoming van de situatie te ontkennen. Gevaarlijke uitspraak De bewering van Timmermans dat er geen verschil in ernst tussen genocide en misdaden tegen de menselijkheid zou zijn, is daarom niet alleen een belediging naar de juristen die de definitie van genocide hebben ontwikkeld, het is tevens een belediging naar de slachtoffers, een belediging naar alle wetenschappers en mensenrechten organisaties die zich met genocide bezighouden en naar de rechtsgeleerden die trachten daders van genocides te berechten. De uitspraak is gevaarlijk, omdat misdaden tegen de menselijkheid en genocide in een enkele zin gelijk worden gesteld en dit een precedent kan scheppen voor toekomstige situaties. Zijn Rwanda en de Holocaust plotseling dan geen genocides meer, maar waren het misdaden tegen de menselijkheid? Dienen we volgens Timmermans ons geheel van de definitie te ontdoen? Zoja, wat zijn de juridische consequenties hiervan? Plicht tot ingrijpen Ik haal de woorden van George Santayana aan:“The one who does not remember history is bound to live through it again”. Wij hebben als ondertekenden van het “Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide” de verplichting om zowel juridisch, humanitair, militaristisch bij genocides in te grijpen. Niet ingrijpen maakt ons als VN-lid ongeloofwaardig. Anthonie Holslag is antropoloog en heeft aan de UvA, het NIOD en de Universiteit Utrecht gedoceerd over genocidale processen. Zijn boek In het gesteente van Ararat over de langdurige gevolgen van genocide is in 2009 verschenen. Hij heeft dit artikel op persoonlijke titel geschreven.

Reaguursels

Inloggen

Ik vraag mij trouwens af welke status van overlijden de omgekomen passagiers krijgen bij vlucht MH17. In Amerika zou dat zonder twijfel gedood door een terroristische aanval zijn. Vreemd genoeg gaat de Nederlandse regering er mee akkoord dat men niet spreekt over een aanslag cq moord, maar door downing van het vliegtuig? Destijds in de Bijlmer dat was een ramp, zo werd het ook genoemd, maar met de MH17 is heel wat anders gebeurd. Dat was gewoon moord, dood door schuld.

happysolo | 18-08-14 | 16:12

Wat israel betreft zeg ik maar zo:
Israel is net als een monteur die zijn werkpak onder het smeer krijgt maar zijn hart er niet mee bevuild

steekmug | 18-08-14 | 12:32

-weggejorist-

LeefVandeStaat | 18-08-14 | 11:56

Timmerlul is in zijn algemeenheid een belediging aan ieder weldenkend mens. Wat een ijdeltuiterige latente pisnicht.

NACademicus | 17-08-14 | 16:09

En ja waar blijft de eu het lijkt wel rome in de oudheid......?

steekmug | 17-08-14 | 13:28

Als ze de internationale bankenbuffers die aangelegd zijn voor de financiele crisis nou eens gingen gebruiken om de wereld te verbeteren ipv het te gebruiken voor banken dan zal er een opleving van de aarde komen die onbeschrijvelijk is in termen van technologie,weldaad,broederschap,liefde,barmhartigheid,vrede,naastenliefde,zorgzaamheid en nog veel meer positieviteit waar iedereen beter van wordt en waar mensen en banken veel meer en duurzamer uit kunnen putten en iedereen tevree zal zijn omdat ze kansen krijgen.....

steekmug | 17-08-14 | 13:27

-"Dit is nog eens bevestigd in 2005, aangenomen door de VN in 2006, waarin duidelijk wordt vermeld dat lidstaten de verplichting hebben om burgers te beschermen tegen genocide, oorlogsmisdaden, etnische zuiveringen en misdaden tegen de menselijkheid, zelfs in bewapende conflicten."-

Dan zou je verwachten dat 'de wereld', zeker na 2006, als eerste en masse was afgereisd naar DR Congo om de etnische zuiveringen (o.a. pygmeeën) en de massale misdaden tegen de menselijkheid daar te stoppen. In 2008 waren er in Congo al mogelijk tot 5,4 miljoen doden gevallen door oorlogsgeweld.

Pieter Omtzigt parafraserend: "Van Zwarte Piet raken meer mensen bewogen dan van (racistische) massamoorden in Congo."

Ref:
news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7202384.stm... - 5.4 million
news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3869489.stm... - pygmeeën

MansEnGarde | 17-08-14 | 13:01

ja, maar, nee, kan niet, grondwet, jeweetzelf

swift1.6 | 17-08-14 | 12:02

1000 jaar strijden we al tegen de moslims....
newray | 16-08-14 | 19:40
Domme tunnelvisie. In de 80'er jaren waren de islamitische Mudjahedien strijders in Afghanistan onze helden. Ook de VVD erkende dat. Met name de VVD, omdat we toen nog midden in de koude oorlog zaten en de Russen onze vijanden waren. Er is zelfs een Rambo film gemaakt (Rambo III) waarbij USA de Moslims als bondgenoten neerzet in de strijd tegen de Russen.
In de 90'er jaren waren de moslims de slachtoffers in het Joegoslavië conflict. De boosdoeners waren in 1e instantie de Serviërs, en daarna de Kroaten. We zitten nu nog met de claims van Moslimweduwen van 5000 vermoorde mannen. Vermoord door de "ISIS" van Mladic.
In dit decennium zijn zonder twijfel de moslims de grote boosdoener, maar je moet niet wegkijken voor de andere boosdoeners die er zijn geweest. In NL zijn de grootste terroristen nog steeds de Zuid-Molukkers die in de 70'er jaren onschuldige burgers hebben vermoord. Kijk maar op wikipedia onder "terrorisme" hoeveel slachtoffers agv terreur er in NL zijn geweest. Laten we niet wegkijken voor de moslimterreur van vandaag. Maar laten we ook niet wegkijken voor de Molukkenterreur van vroeger. Laten we niet naief doen en denken dat de terreur door de jaren heen alleen maar van moslims komt. Maar goed, de mens heeft altijd de neiging om de huidige tijd, en de recente gebeurtenissen als de eeuwige defenities van goed en kwaad te zien.

TB2318 | 17-08-14 | 11:51

Hear, hear........... ik heb het mannetje met de grootste praatjes over alles al een paar weken niet horen blaten........ Alexander Pechtold, kom er maar in !

Ds. GVD | 17-08-14 | 09:42

Het is ook oorverdovend stil bij de gematigde islamieten! Of zouden die toch niet bestaan?

Sebnalak | 17-08-14 | 07:37

Karre.... Timmermans woordvoerder van het Haagse likkers gilde steekt zijn kop in het zand,maar zijn enorme dikke reet veraad hem,,,wat een walgelijke kronkelende huilende hoer is die man

h.a | 17-08-14 | 05:49

Fransje T. zit met een probleem , omdat die goede vriendjes wilt blijven met de Arabs ... en het zijn juist de Arabs die ISIS vol steunen met wapens , geld etc etc .. Als Fransje er tegen in gaat is de kans groot dat het terug kaats .. en daar is Fransje heel bang voor

Dirkthai | 17-08-14 | 05:04

Mijn ouders hebben WOII meegemaakt, toen veel mensen niet wilden/konden geloven wat voor gruwelijkheden zich afspeelden. Maar er was dan ook weinig nieuwsgaring omtrent de vernietigingskampen. Nu zijn we dankzij Internet haarfijn op de hoogte van misdaden die we in onze tijd niet voor mogelijk hielden. Als burger moeten wij nu machteloos toezien hoe de "over ons gestelden" wegkijken en geen poot uitsteken. Dat maakt ons als zwijgende burger medeplichtig, tenzij we niet machteloos toezien en onze stem laten horen!

PrinsesStoepje | 17-08-14 | 01:16

Ja maar Isis dat zijn moslims en islam is vrede dus het kan nooit genocide zijn [/gutmensch].

Graftak | 17-08-14 | 00:56

Oei! Pas je op, Timmerfrans?

".."geen verschil in ernst" is tussen misdaden tegen de menselijkheid en genocide.."
=
provoceren van moslims.

gaffelbaard | 17-08-14 | 00:49

@mentaliteit is alles | 17-08-14 | 00:04


Jep. En de term genocide heb ik ook nog niet over de lippen van Obama horen komen. Vanwege dezelfde redenen.


En ja. De meerderheid van dit land verraadt zichzelf.

omanders | 17-08-14 | 00:15

Het is bij lange na niet alleen Timmerfrans, lekker makkelijk om 1 idioot in een zee van idioten aan te wijzen.
Waar zijn al die GL en SP en PVDA politici die genocide riepen over dat Gaza conflict? Waar zijn die VVD-ers die in de regering zitten? Hoor of zie ze helemaal nergens, laat staan dat ze actie ondernemen.
Feitenloos dom gezever is het enige wat er uit al die lui komt, en ze worden massaal door een GROTE MEERDERHEID VAN DE NEDERLANDERS GESTEUND, want ze zijn gekozen. Niet zeiken dus.
Kijken of die Nederlanders een beetje wakker zijn geworden bij de volgende verkiezingen.
Schatting: nog niet bijna.

mentaliteit is alles | 17-08-14 | 00:04

ISIS doet natuurlijk niet anders dan wat Mohammed 1400 jaar geleden deed. ISIS veroordelen is Mo veroordelen. En dat zal Timmerfrans nooit doen. Brussel is Europa namelijk aan het voorsorteren op de sharia en islamitische overheersing.

lulleficatie | 16-08-14 | 23:54

@Jan Dribbel | 16-08-14 | 23:26
Denk dat je gelijk hebt.
Een klap in het gezicht van de belastingbetaler plus een openlijke doodsbedreiging.
Maar gelukkig hebben we wegkijkert Timmerfrans die wappert met de grondwet.

Schietmijmaarlek | 16-08-14 | 23:45

@meso1 | 16-08-14 | 20:12
Die Amerikanen hebben nooit de intentie gehad om alle Irakezen uit te moorden.

frank87 | 16-08-14 | 23:39

@Chiant | 16-08-14 | 20:10
Zelfs Europa heeft na al die bezuinigingen op defensie genoeg leger om daar een leuk beveiligd vluchtelingenkamp op te zetten. Kun je de bewaking aanvullen met een behoorlijk percentage lokale christenen en jezidis. Moet zien hoe snel dat kamp volloopt met bekeerlingen die toch liever modern willen leven (Oh ja: iedere dag varkensvlees door het eten doen AUB).

frank87 | 16-08-14 | 23:37

@AgentKrol | 16-08-14 | 20:05
En de vrouwen worden verkracht. Is het niet tijd om een paar geslachtsziektes te introduceren daar?

frank87 | 16-08-14 | 23:33

Klinkt alsof het door Holslag geschreven kan zijn. Komt hetzelfde over als hoe hij praat in colleges. Haalt ook militaristisch en militair door elkaar.

Maar goed, het is bij Timmerfrans natuurlijk overduidelijk waarom hij het niet als genocide wil bestempelen. Hij weet dondersgoed dat hij dan verplicht is om in te grijpen. En hij kan niet als Nederland voorop lopen om te zeggen wat we gaan doen in Irak. Sneu maar waar.

Anthonie, als je dit leest: gefeliciteerd, je hebt een stem gehad in een discussie via verscheidene landelijke media. En je hebt 's lands menschen een stukje bewuster gemaakt van dat waar je je de hele dag mee bezig houdt. Mocht ook wel.

aight.. | 16-08-14 | 23:32

Schietmijmaarlek | 16-08-14 | 22:29
Mijn schrifsel van 23:25

Jan Dribbel | 16-08-14 | 23:26

Ik lees net je link over de zelfbenoemde sheik uit Zweden. Die alle christenen in Europa wil vermoorden.
Een aangekondigde genocide.
En uikerings geld komt van allah (...)
Ik vrees dat de mocro's in dit land ook vinden dat hun uitkering door allah wordt betaald.

Jan Dribbel | 16-08-14 | 23:25

Tipje voor Timmerfrans, om hem te helpen met de definitie genocide.

www.unitedhumanrights.org/genocide/arm...

Verbazend ? veel overeenkomsten met de werkwijze van ISIS.

Steek dat maar in je zak Timmerfrans!

( Engelstalig, maar dat moet geen probleem zijn.

Genex | 16-08-14 | 23:21

Bedankt Timmermans! Dankzij jou moeten we maar toekijken hoe islamitische randdebielen van ISIS genocide aan het plegen zijn. Tim-mer-mans ... ge-no-ci-de.

PowPow | 16-08-14 | 23:05

@De Vazal | 16-08-14 | 20:02


Exact. En inderdaad een goede actie van GS. De wereld trekt momenteel een Clintonnetje, die ook te beroerd was om de situatie in Rwanda niet als genocide te benoemen omdat hij anders tot een Somalie-debacle nummer twee verplicht zou kunnen worden.


Saillant detail: Een van de meest luide critici van die houding destijds, Samantha Power, is momenteel ambasadeur van de VS bij de VN. O, de ironie. O, de ironie..


en.wikipedia.org/wiki/Samantha_Power


"Her second book, A Problem from Hell: America and the Age of Genocide, grew out of a paper she wrote while attending law school. The book won the Pulitzer Prize for General Non-Fiction and the J. Anthony Lukas Book Prize[6] in 2003. It offers a survey of the origin of the word genocide, the major genocides of the 20th century, as well as an analysis of some of the underlying reasons for the persistent failure of governments and the international community to collectively identify, recognize and then respond effectively to genocides ranging from the Armenian Genocide to the Rwandan Genocide."

omanders | 16-08-14 | 22:58

BeroepsDelinquent | 16-08-14 | 22:20

Neen.

Rest In Privacy | 16-08-14 | 22:26

Ik heb een beetje moeite met de geloofwaardigheid van een 'genocide-expert' die Srebrenica aanhaalt als een plaats waar genocide plaats zou hebben gevonden. Sowieso heb je voor de signalen die IS afgeeft nou niet echt een expert nodig om hun intentie tot het plegen van genocide vast te stellen.

Pierre Tombal | 16-08-14 | 22:24

Van Duyvenbode | 16-08-14 | 22:11

Zou het een zionistisch...

BeroepsDelinquent | 16-08-14 | 22:20

Wat ik ook wil zeggen is dit. Het is off-topic, maar wel gerelateerd. Peak Oil is nu van de radar, omdat de olieprijs is gedaald, en ook vanwege juichverhalen over niet-conventionele olie in de VS. Echter, de werkelijke prijs van olie stijgt wel degelijk, terwijl de nominale prijs achterblijft. En die werkelijke prijs is de oorlog in de het Midden-Oosten, de financiering door Saoedische oligarchen van moslim-fundamentalisme wereldwijd, ook in NL. Nu zien we dus dat inmiddels isis Al Qaida heeft afgelost en veel groter en sterker sterker is dan de organisatie van Bin Laden ooit in de verste verte was. Dat is ook een prijs die we betalen.
Kortom, Peak Oil is van de radar, maar de prijs van de olie is sterk gestegen, niet zozeer nominaal, als wel immaterieel, geo-politiek, ideologisch, en de veiligheid betreffend.

Rest In Privacy | 16-08-14 | 22:11

Van Duyvenbode | 16-08-14 | 22:01

Ik hoorde dat er Ebola heerst. Verder weet ik het ook niet.

BeroepsDelinquent | 16-08-14 | 22:05

@Chiant | 16-08-14 | 21:30
ISIS zal inderdaad nooit capituleren want dan gaan ze recht tegen hun eigen fanatieke leer in. Je als ISIS overgeven aan niet-moslims (wie dan ook), ondenkbaar. Dan liever die maagden etc. als het niet anders kan.
Blijft dus over de andere optie. Maar ze moeten, denk ik, wel voor de keuze worden gesteld.
Of dat ooit zal gebeuren waag ik te betwijfelen. Het westen heeft de wapens, maar niet de wil, en is in die zin vrijwel ongewapend voor deze asymmetrische oorlog. Groepen als ISIS hebben veel minder wapens, maar wel de wil, en zie hoe hard het gaat als ze wat wapentuig in handen krijgen.

Zoetwaterpanharing | 16-08-14 | 22:02

BeroepsDelinquent | 16-08-14 | 21:59

Dat weet ik niet, ik ken de situatie in Nigeria niet.

Rest In Privacy | 16-08-14 | 22:01

Van Duyvenbode | 16-08-14 | 21:56

Misschien helpt een paginagrote advertentie van Shell, 'koopt Nigeriaansche waar'. Of sponsoren we dan die mafklappers van Boko haram weer?

BeroepsDelinquent | 16-08-14 | 21:59

Als je over zoiets barbaars nog moet nadenken ben je medeschuldig aan (wederom) een stille genocide.
En wat is het akelig stil vanuit de EU, die bij de Oekraïne crisis wel luidruchtig tekeer ging. Kennelijk worden de slachtoffers alleen geholpen als het politiek uitkomt.

miss error | 16-08-14 | 21:59

BeroepsDelinquent | 16-08-14 | 21:51

Eigenlijk wel ja, maar dat geldt dan voor iedereen natuurlijk die de tank volgooit. Maar het is ook weer niet een één op één relatie met isis. Daar zitten wel erg veel links tussen. Ook kun je niet zeggen dat als we geen olie zouden gebruiken, isis dus niet had bestaan. Maar in het grote plaatje doen we allemaal een duit in het zakje van isis.

Rest In Privacy | 16-08-14 | 21:56

"naar" omhoog gooit @21:53

Stormageddon | 16-08-14 | 21:55

Dit is een opmerkelijk helder, consistent en logisch verhaal voor een antropoloog. Zelden zo'n sterk betoog gelezen van iemand uit die bedrijfstak. Holslag heeft ze goed op een rijtje en Timmermans (of zijn staf) zou er goed aan doen dit te lezen en ter harte te nemen. Iemand al linkje gestuurd de minister van huilende zaken?

Stormageddon | 16-08-14 | 21:53

Van Duyvenbode | 16-08-14 | 21:47

Dus sponsor ik indirect genocide als ik aan de pomp mijn bolide sta af te toppen?

BeroepsDelinquent | 16-08-14 | 21:51

De olieprijs is historisch altijd laag geweest, tot 2004-5 (prices spikes in de jaren 70 daargelaten).
De olieprijs ligt al een jaar of 8 definitief laten we zeggen rond de 100 dollar. Maar dat is niet alles, lang niet alles.
Sinds 2003 met de inval in Irak is de prijs die het westen voor het zwarte goud moest betalen dus structureel gestegen. Maar niet alleen op de oliemarkt. In feite zijn de kosten voor militaire interventie en "the war on terror" ook behorende tot de olieprijs, alleen is die er niet in verdisconteerd. De echte olieprijs ligt veel hoger dan de nominale waarde. En dat geldt niet alleen voor het westen, maar voor de hele wereld. Want in feite betalen de mensen in het Midden-Oosten zelf ook een hoge prijs voor de olie, niet zelden met hun eigen leven. Een aantal steenrijke Saoedische prinsen financieren uit olie-opbrengsten het moslim-fundamentalisme.
Wat ik wil zeggen is eigenlijk deze koe van een waarheid: de prijs aan de pomp is maar een fractie van de werkelijke prijs.
Olie vergiftigt niet alleen de atmosfeer, maar nog veel meer.

Rest In Privacy | 16-08-14 | 21:47

Fijnstoffer | 16-08-14 | 21:33

Mohammed:gaf de verslagenen de keus: moslim worden of de dood.
pleegde genocide (op o.m. de Joden van Medina)
beloofde zijn strijders het Paradijs als ze sneuvelden
was roverhoofdman die veel buit behaalde.

Eurotokkie | 16-08-14 | 21:42

Genocide is best wel erg, maar als de dader een zuiver politiek correcte partij als de islam is, dan kan de links beterwetende mensch daar toch wel een relativerend verhaal bij verzinnen? Iets met nuance er in?

Timmermansch?

Jan Passant mk2 | 16-08-14 | 21:41

kees1960 | 16-08-14 | 21:25
Ik denk dat heel wat mensen in het westen het niet wil geloven dat er in 2014 mensen worden afgeslacht omdat ze anders denken .
Wat we nu zien in Irak is het gevolg van jaren wegkijken en vooral door de EU die iedereen op de vingers tikt als het om mensenrechten gaat maar ondertussen het toelaat dat mensen worden afgeslacht.

Eurotokkie | 16-08-14 | 21:33

Zinloze discussie.
IS(IS) pleegt nu geen genocide maar vermoordt 'alleen maar' een ieder die geen moslim is of wil worden, in overeenstemming met de ware islam (die overigens, maar dit geheel terzijde, door de PvdA en door TimmerFrans wordt gezien als respectabele godsdienst). En ze laten ook nog eens de verhandelbare of misbruikbare vrouwen in leven.
IS(IS) discrimineert niet en is ook niet uit op genocide an sich. Enige uitzondering daarop: het Joodse volk (geheel in overeenstemming met de ware islam, door de PvdA gerespecteerd), maar dat is nu niet van toepassing; nog niet.

Fijnstoffer | 16-08-14 | 21:33

@Zoetwaterpanharing | 16-08-14 | 20:43
De fanaten die de IS vertegenwoordigen (wat, waar, wie en waarom dat ook moge zijn) zullen zich NOOIT (onvoorwaardelijk) overgeven.
Dat weet ik zeker, omdat zij net zo overtuigd zijn van hun idealen als ik dat ben. Ik zal ook NOOIT toegeven aan totalitaire, ondemocratische fascisten. Of -socialisten, of -communisten.
Maar zij zijn, net als ik, rotsvast overtuigd van hun gelijk en bereid om daarvoor te sterven. Of te liegen en bedriegen.
Overgeven zullen zij zich nimmer. Wij zouden immers toch ook NOOIT capituleren?

Toch?

Chiant | 16-08-14 | 21:30

Het zijn massamoordenaars die in naam van een sprookjesfiguur mensen vermoorden die anders
zijn en denken .
Ja valt dit dan onder genocide is de vraag , ik denk dat de ISIS buiten de christenen in Irak ook andere groepen gaat vermoorden die niet voldoen aan hun denkwijze.

Eurotokkie | 16-08-14 | 21:26

en we blijven maar 'dat nooit meer' roepen

kees1960 | 16-08-14 | 21:25

Ik heb wel altijd bij politiek het idee dat als men als buitenstaander de hele materie niet kent, men dan beter niet oordeelt. Misschien worden er wel mensen gechanteerd, of wordt er gekozen tussen twee slechte zaken of iets dergelijks. Politiek is nu eenmaal een hoop gedoe. En het blijven ook 'maar' mensen hè, politici. Wel zou ik willen voorstellen om de minimum leeftijd van politici te verhogen naar minstens 55 jaar. Liever wat oudere en (vaak) wat wijzere mensen aan de top dan jongeren.

AntiSoof | 16-08-14 | 21:25

Mooi dat Timmermans hier even grondig op zijn ballen krijgt. Helemaal mooi dat dat ook nog eens gebeurd met het door hem zo hoog geachte internationaal recht. Verontrustend om te zien hoe vasthoudend Timmermans is in het ontkennen en bagatelliseren van dit drama. Ik ben nog steeds niet wachten op het lek dat ons zijn ware intenties onthuld. Internationale verplichtingen? Binnenlandse consequenties? Culturele zelfhaat?
.
Met het artikel boven dit topic ben ik het overigens niet helemaal eens. Het zegt dat het met ISIS is misgegaan door de overschrijding van die 'rode lijn'. Terwijl het misschien niet de overschrijding van die rode lijn als wel het hele bestáán van die rode lijn is. Het is immers nog steeds niet bewezen dat Assad verantwoordelijk is voor de beruchte gasaanval. Het is nog steeds goed mogelijk dat de aanval is uitgevoerd door extremisten die daarmee een internationaal ingrijpen hebben willen uitlokken. Dat ingrijpen is er niet gekomen, maar wapenleveranties wel en het zijn precies deze wapens waarmee ISIS zich een weg naar de arsenalen van Mosul heeft gevochten.
.
Het is precies deze gang van zaken die het dilemma van internationaal ingrijpen blootlegt. Ingrijpen is niet altijd verstandig en het kan niet altijd vanzelfsprekendheid zijn.
.
Het is voorlopig misschien nog wel het beste om onze Westerse opvattingen over democratie en burgerrechten opzij te zetten en in te zien dat dit in de Arabische wereld tot hoogstens de verkiezing van een Morsi of een chaos in Irak kan leiden.

waskuip-admiraal | 16-08-14 | 21:24

Bigi Bana Boy | 16-08-14 | 21:15
Groetjes, Frans

ZZP-er | 16-08-14 | 21:19

Nou mevrouwtje, u bent dan wel verkracht en al u familieleden zijn vermoord, maar dat heet geen genocide okay ? Dus gaat u maar fijn bidden of zo en prettige dag verder hé ?

Bigi Bana Boy | 16-08-14 | 21:15

Socialisten hebben wel vaker de neiging bepaalde definities te verdraaien in hun eigen voordeel.

Hobbykip | 16-08-14 | 21:15

Als een christengroepering moslims had uitgeroeid dan hadden we allang daar militaire aanwezigheid gehad.

du Roi Soleil | 16-08-14 | 21:15

Klopt en wat er in Gaza gebeurt is dus geen genocide.
Het is allemaal niet zo ingewikkeld hoor.

Desmoulins | 16-08-14 | 21:14

@Zupschufter :

Even naar buiten gaan voor een dosis frisse lucht of even een bad nemen en nadenken. En dat biertje laten staan.
.
Je post hier op GS een mooie OTT tegel die zelfs in extreem rechtse kringen met veel bier niemand serieus zou nemen.
.
Defaitisme met de meest absurde argumenten maakt nog geen "cause".

De Vazal | 16-08-14 | 21:14

Tja, bij genocide MOETEN ze optreden en dat is misschien helemaal niet de bedoeling. Misschien is die bedoeling wel dat ze straks deze kant op moeten komen. En dát kan natuurlijk niet meer als ze ISIS moeten gaan vernietigen...
Enerzijds kan het natuurlijk zijn dat ze bang zijn voor escalatie van moslims in eigen huis...
Anderzijds kost dit misschien weer te veel geld, wat ze liever binnen de EU (lees; in eigen zak)willen houden...
(Ferrie Mingelen-modus off)

A3an | 16-08-14 | 21:12

Zoals ik al in een eerdere thread zei: deze spraakverwarring is enkel en alleen het gevolg van een eerdere idiote uitspraak van Timmermans, de claim dat de Yeziden door de Iraakse grondwet zouden worden beschermd.
Ijdeltuit Frenske neemt nooit iets terug. Het benoemen als genocide van wat daadwerkelijk genocide is, zou betekenen dat hij zijn eerdere woorden tegenspreekt. Ondenkbaar!
Deze man maakt carriere (in Brussel en bij de VN) over de lijken van ISIS- en MH17-slachtoffers. Walgelijk.

Gootbalkoning | 16-08-14 | 21:11

Jaren geleden veegden jullie elke waarschuwing aan de kant. Werden we weggejorist. En zie hoe het nu is. Don't say we didn't warn you.

o)+ | 16-08-14 | 21:08

Hoe men het ook noemt, men doet een ander gewoon geen verdriet. Verder zou ik willen voorstellen om al de wapens wereldwijd te verbieden, dat zou al heel wat schelen. Het is allemaal zo logisch als je het eenmaal ziet. En nee, dat er geld wordt verdient aan al dat wapentuig maakt het niet minder immoreel. Vreselijk vind ik wapens. En nogmaals, als iedereen ze wegdoet, ineens, dan ruimt dat lekker op. Praten over een mooiere wereld is wel aardig, maar doen is een tweede. Want praten over moorden is helemaal niet leuk.

AntiSoof | 16-08-14 | 21:07

Timmermans doet gek. Waarom? Wat is er allemaal aan de hand.

Roer | 16-08-14 | 21:05

Ieder genocide is een misdaad tegen de menselijkheid maar niet iedere misdaad tegen de menselijkheid is een genocide.

CoJoNes | 16-08-14 | 21:00

Niet om e.e.a. te bagatelliseren, maar zijn wij in Nederland ook niet inmiddels slachtoffers van genocide volgens de definitie?
.
"Het doel van genocide is namelijk het vernietigen van een volk, en dan wordt niet alleen de fysieke vernietiging bedoeld, maar ook culturele vernietiging, waarin een volk geheel van zijn identiteit wordt beroofd."
.
Door onze eigen weg-met-ons overheid weliswaar, maar dat maakt het niet minder ernstig!

Zupschufter | 16-08-14 | 21:00

Volgens Timmerfrans is het geen genocide. Of hij stottert.

Lewis Lewinsky | 16-08-14 | 20:50

Wie nog beelden wil zien van deze actie:http://shoebat.com/2014/07/29/rare-footage-muslims-create-literal-river-human-blood-butchering-1500-innocent-people/

Niet voor tere zielen.

Der Roedie | 16-08-14 | 20:45

Er is geen ocide.

o)+ | 16-08-14 | 20:45

@Chiant | 16-08-14 | 20:10
Ik ben het er (helaas) mee eens. De Tweede Wereldoorlog (en de vrijheid daarna) kon worden gewonnen door de tegenstander te verslaan in zijn eigen spel door dat selectief te overtreffen. Duitsland en Japan kregen hun vernietiging in de overtreffende trap terug. Selectief in die zin dat zinloos moorden zoals Duitsers op Joden deden niet terug op Duitsers werd uitgevoerd.
In het heden zal om ISIS te verslaan, heel ISIS voor de keuze gesteld moeten worden: onvoorwaardelijk overgeven of vernietigd worden (wat ISIS zelf ook doet met de minderheden die ze momenteel overrompelen). Maar het Westen en de internationale gemeenschap zijn nog lang niet zo ver. Er is dus een lange, slepende strijd te gaan.

Zoetwaterpanharing | 16-08-14 | 20:43

Mensen die zeggen dat het uit "olie- en gasbelangen" gebeurt zijn hard op weg om te zeggen dat het een complot van die zionisten is.

blikjegrolsch | 16-08-14 | 20:42

U zult nog zien dat Iran en Israel vrienden worden.
En Iran en Afghanistan zullen weer bloeien als in de jaren 60.....

steekmug | 16-08-14 | 20:40

Wat ik vreemd vind is dat de auteur beweert dat Bosnië en Srebrenica ons hebben geleerd dat ingrijpen bij genocide een de-escalerend effect heeft. Er is juist niet ingegrepen, dus daar kan onmogelijk een conclusie over het effect van ingrijpen aan verbonden worden. Wat Bosnië, Srebrenica, Rwanda etc. ons wel geleerd hebben is dat er onmacht en onwil is bij de internationale gemeenschap om echt op te treden tegen genocide.

De genocide door IS zal wel weer zo'n situatie worden waarin de internationale gemeenschap toekijkt en weigert daadwerkelijk daadkrachtig in te grijpen. Daarna komen we ongetwijfeld opnieuw met een gratuit 'dit nooit meer'.

Doldwaas | 16-08-14 | 20:37

Ik vind natuurlijk een genocide niet goed te praten, laat dat duidelijk zijn. Maar een jaar of vijf geleden lagen we hier allemaal nog wakker van het feit dat er meisjes van zestien gestenigd werden omdat ze het verkeerde vriendje mee naar huis nam. Door wie? Door de Yezidi. Die als ze de kans krijgen geen haar beter zijn dan de ISIS. Dus ik kan er persoonlijk niet zo van wakker liggen dat de Yezidi's nu van hetzelfde laken een nat pak krijgen.

Ik zou zeggen: zet er maar een hek om, en over vijftig jaar gaan we wel eens een kijkje nemen. Laat het mekaar maar uitroeien.

Puin Zooi | 16-08-14 | 20:33


Zal Fransje zich nog afvragen of een vader nog even de hand van zijn dochter of vrouw vastpakt voordat het zwaard zijn hoofd eraf klieft?

me,myself and IK | 16-08-14 | 20:25

Ik las vandaag ook in de confettikrant dat genocide een juridische term is. Het maakt geen zier uit hoe ernstig Timmermans één of ander vindt. Beter had hij zijn mond gehouden. Hoewel hij zich dat waarschijnlijk slecht kan voorstellen.

Fierljepping on ice | 16-08-14 | 20:24

@Chiant : spijker kop. Met deze nuance, als het mag : We hoeven ons niet te bedienen van dezelfde doctrine als de hordes. We mogen ons bedienen van onze eigen waarden, en hard terug slaan. Een kwestie van ethiek of moraliteit, wellicht. Maar ieder normaal (niet door religie of waanzin gedreven) mens snapt dat.
.
Legitimiteit, noodzaak, (zelf-)verdediging :
Gepast geweld is geoorloofd wanneer er genocide of nog erger dreigt. US dacht ooit dat een H-bom legitiem was. Ten koste van vele mensenlevens. Het beëindigde WW2. Decennia later is het Westen in goede relatie met Japan. Zomaar een voorbeeld.
.
Punt : sla hard genoeg terug om barbaren te stoppen. Misschien zelfs harder dan nu nodig lijkt op korte termijn, maar de mensheid zal je later dankbaar zijn.

De Vazal | 16-08-14 | 20:23

Timmermans weet heel goed dat dit genocide is en dat maakt hem medeplichtig.

smdyasc | 16-08-14 | 20:20

"Het is de internationale gemeenschap die het genocidale proces kan vertragen en stoppen door in te grijpen. Dit kan door middel van militaire interventies, humanitaire interventies, handel- en wapenembargo’s etc, waarbij we te allen tijde voor ogen dienen te houden wat het doel van onze tegenstander is."
-
Het doel van onze tegenstander is alle infadels stuk kapot te maken dus hier is alleen militaire interventie een optie. Omdat je vecht tegen een tegenstander die het toch niet erg vindt om te sterven is het nog een beetje fun en ook een winwin situatie aan beide kanten.Soort van last man standing maar dan in het echt want die gasten berechten voor het internationale strafhof in Den Haag dat willen we niet met zijn allen want dat gaat namelijk een hoop rotzooi opleveren als alle Abu's daar berecht moeten worden. Buiten dat zullen het tribunaal toch nooit erkennen want er is maar in rechter en dat is Allah dus kunnen we onszelf een hoop tijd geld moeite en ellende besparen door ze een stapje te helpen naar hun maagden. maar Timmerfrans zal uiteindelijk wel besluiten dat de Hollandse tomaten en paprika's niet meer naar de IS uitgevoerd mogen worden, dat zal ze leren die groentetelers in het Westland.

MrKobayashi | 16-08-14 | 20:16

Al het doen en laten van Timmermans is louter en alleen gebaseerd op electorale overwegingen.

CoffeePatch | 16-08-14 | 20:15

Timmermans heeft duidelijk aangegeven hoe burgers te beschermen tegen genocide, oorlogsmisdaden, etnische zuiveringen en misdaden tegen de menselijkheid, zelfs in gewapende conflicten. Hij heeft aangegeven dat ze kunnen vertrouwen op de grondwet van hun land, zelfs al wordt dat verscheurd. Zodat hij zo snel mogelijk zijn gedachten af kan halen van dit soort vervelende dingetjes en alle energie weer kan richten op wat er wel toe doet: zijn internationale carrière.

Zoetwaterpanharing | 16-08-14 | 20:14

Wat Bokito ergo sum / 19:45 zegt
Timmerfranz de appeaserT staat al op te scheppen
bij het VN koud buffet
zich verheugend op de volgende nietszeggende bladiebla vergadering
waar iedere aanwezige een kakelverse volkerenmoord Ré-só-luut Afwijst en Betreurt

Tobi | 16-08-14 | 20:11

Ongelijke strijd.
Partijen die zich dienen te houden aan mensenrechten, conventies, normen, wetten, regelgeving, jurisprudentie en waarden en bovendien nauwlettend daarop gecontroleerd worden door de vrije media en daarop aangesproken worden door democratisch kiesvolk leggen het per definitie af.

Zij leggen het af tegen partijen die zich openlijk en vooraf aangekondigd NIET houden aan mensenrechten, conventies, normen, wetten, regelgeving, jurisprudentie en waarden. Althans voor zover zij deze niet onderschrijven.

Als de vrije mensen de strijd willen winnen van de totalitairen, dan zullen zij zich op den duur ook moeten bedienen van dezelfde doctrine. Mijn hart bloedt op het moment dat ik dit schrijf, maar de feiten en realiteit zijn helaas niet anders.

Met andere woorden: ik vrees met grote vrezen dat het begrip "legitimiteit" een morele luxe zal blijken die ons (de vrijen) nog veel hinder zal opleveren.

Zodra de horden werkelijk losgaan zal mijn tegel begrepen worden.

Disclaimer: ik pleit niet voor..., enfin u begrijpt het. Ik waarschuw slechts.

Chiant | 16-08-14 | 20:10

Goh, een document met heel veel handtekeningen dat moest haast belangrijk zijn. O wacht het zijn handtekeningen van politici. Ga je mee achter in de rij staan ? Kunnen we weer doen of we verbaasd zijn.

netniet | 16-08-14 | 20:10

@rubbery : Easy cowboy. Niet gaan radicaliseren...

De Vazal | 16-08-14 | 20:08

Een ieder die zich met de islam vereenzelfigt is knetter en knettergek. Geloof het of niet.

diek | 16-08-14 | 20:07

Yezidi mannen en jongens worden stelselmatig vermoord. Dat is geen genocide, maar 'gewoon' oorlog. Androcide, tekstverwerkers kennen het woord niet eens, net zo min als 'misandrie'.

AgentKrol | 16-08-14 | 20:05

-weggejorist en opgerot-

rubbery | 16-08-14 | 20:04

Iedereen weet dat genocide een #zionistencomplot is

paranoya | 16-08-14 | 20:03

Hoe krijg je de gevolgen van z'n gedraai in Frans z'n hoofd geTimmerd ?

Wat is de strafmaat voor het ontkennen van genocide eigenlijk?

bodemloos | 16-08-14 | 20:02

Goede duiding GS.
Essentie is natuurlijk vooral dat er nu een meta-game op politiek niveau speelt (zgn. "high-politics") waar het ineens meer gaat om definities en vooral verantwoordelijkheden ontwijken door middel van semantiek dan om actie. Tenminste hier in de EU.
.
"Laten we vooral diplomatiek en genuanceerd blijven. En polderen en bagatelliseren. Met plm. 1 mio. Moslims in dit land kunnen we ons niet onverbiddelijk en hard uitspreken en een daad stellen tegen IS want dat ontwricht de samenleving, gezien de huidige spanningen en polarisatie" ("low politics").
.
Oh ja en iets met Geert Wilders.

De Vazal | 16-08-14 | 20:02

En voor dat doel zijn er vele vrijwilligers wereldwijd op de aarde om ze uit te roeien.
Ingrijpen zeg ik.

steekmug | 16-08-14 | 19:58

Het is gewoon zo:

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai en zijn volgelingen dienen met wortel en al vernietigd te worden zonder genade!
Want ze zijn geheel wars van de idealogie van de mensheid,wetenschap,en spiritualiteit en het samenzijn van de diverse geloofsovertuigingen wereldwijd.

steekmug | 16-08-14 | 19:57

LOL: #kalifaatgezegde.

de honden blaffen... | 16-08-14 | 19:56

Valt het volledig uitroeien van de ISIS ook onder genocide of is dit een daad tegen de mensheid? Mijn voorkeur gaat uit naar een humanitaire daad. Een valse hond wordt ook uit zijn lijden geholpen, dus waarom niet die ISIS honden.

Baronwater | 16-08-14 | 19:53

Blijkbaar zijn er bepaalde krachten/ landen die blij zijn met zo'n soennitisch machtsblok. Ik kan anders niet verklaren dat er - zeker na Rwanda - eigenlijk niets gedaan wordt.

atheïstisch stemvee | 16-08-14 | 19:49

Mensen als Timmermans hebben de Holocaust mogelijk gemaakt. Ze gaan het gewoon weer mogelijk maken...

Parel van het Zuiden | 16-08-14 | 19:49

Franske heeft het veel te druk met huilende tomatenkwekers.

gebrokenvleugel | 16-08-14 | 19:48


(En)"Als we dit nu als genocide benoemen, dan kan het Openbaar Ministerie onmiddellijk besluiten tot een onderzoek naar de meer dan 100 jihadstrijders met een Nederlands paspoort die zich bij ISIS en aanverwante organisaties hebben aangesloten. Het gevolg is dat ze dan bij Interpol in de opsporingslijst komen en niet
zomaar kunnen terugkeren naar Europa.
---
Kijk, hier gaat het dus om.
En als de Nederlandse moslimstrijder aangepakt zal worden, dan zal het de PvdA zeer veel stemvee kosten.
Dus daarom voert Timmermans zijn werk niet uit en maakt hij van Nederland een lachertje. Nou ja, hij maakt een lachertje van heb beste kabinet na de tweede wereldoorlog.
type 119, mark iv

appeltjesgroeneweide | 16-08-14 | 19:48

4&5 mei is een farce. Nooit meer wordt er elk jaar gezegd. Het gebeurt weer. En ze laten het gebeuren. Wegkijken en bagatelliseren. Zowel bij problemen in het binnenland als het buitenland. Oproepen tot Jodenhaat. Antisemitisme en genocide. Ze staan erbij en kijken ernaar.

Wim Venijn | 16-08-14 | 19:47

Kom op, zeg. Dit Kabinet kan nog geen twee zinnen uiten zonder fouten, verkeerde inschattingen, of aperte leugens. Timmermans zit dus prima op z'n plaats.
.
En voor zover het mensen nog niet duidelijk is. Dit Kabinet gaat helemaal niets doen om mensen te beschermen tegen Islam.
.
Het is er gewoon niet. Geen ISIS, geen Boko Haram, geen Al shaabab, geen Nederlandse jihadi en genocidesympathisanten. Allemaal gewoon niet waar.

Parel van het Zuiden | 16-08-14 | 19:47

Misschien moet Timmerfranz even oefenen met het benoemen van de genocide op de Armeniers. Dat is wat langer geleden dus misschien makkelijker. Daarna kan ie zich vermannen voor het actuele werk.

Godsammekraken | 16-08-14 | 19:47

Boeit het Timmerfrans nou die staat sinds zijn openlijke sollicitatie al met één been bij de VN

Bokito ergo sum | 16-08-14 | 19:45

De elite en de politiek leeft in twee werelden. In de wereld van het darwinisme, waar de sterken overwinnen, en in het wereldje van discovery channel waar je elke cultuur moet beschermen. wat wij te zien krijgen is de strijd daartussen en de maatregelen die worden geïmplementeerd of achterwege worden gelaten. In onze ogen, de plebs, de burger, is dat onverkoopbaar maar bij de elite is dit de norm. je bent, of gelovig, of darwinist en in beide factoren moet je wel extremist zijn. Dus de volgende observatie is logies. Extremisme komt voort uit de zienswijze van de leiders. Punt. En nu die misbruikers van het pluche trekken! Nu!

tattooboer | 16-08-14 | 19:43

Nee, volgens de PvdA is er geen sprake van Genocide, dit is door de Zionisten in scene gezet!
#kruisriddersverzamelen

funkyd | 16-08-14 | 19:40

1000 jaar strijden we al tegen de moslims....

newray | 16-08-14 | 19:40

Het probleem is dat het verdrag pas in 1948 tot stand is gekomen, terwijl de culturen die genocide toepassen nog leven in de 14e eeuw.

Ik was in Haren | 16-08-14 | 19:40

Verschrikkelijk wat er gebeurt uit olie- en gasbelangen, of zoals anderen menen, in welke variant van het sprookje van het opperwezen je gelooft. Overigens, de Yeziden zijn geen christen hoor. Ga maar eens op onderzoek uit.

Mark_Pugner | 16-08-14 | 19:38

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland