Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Arm en Rijk

hj.pngDe belangrijkste reden waarom een maatschappij er niet in slaagt rijk en welvarend te worden, is de wurgmacht van de staat. Alleen in perioden waarin het overheidsgezag zwak en verbrokkeld was, hebben er mensen kans gezien aan de armoede te ontsnappen door uitvindingen te ontwikkelen waar iedereen wat aan had. Een opstapeling van kleine uitvindingen leidt tot toename van de welvaart – mits de overheid zijn handen thuishoudt. In antieke maatschappijen was het de roofzucht van de overheid die vooruitgang wist te beletten, en iedereen arm en hongerig hield. In de Derde Wereld is dat nog steeds het geval. Een eigentijds voorbeeld: Wie in een derde-wereld-land iets weet op te zetten, bijvoorbeeld een hotel, kan rekenen op regelmatig bezoek van de wijkagent, in uniform, en vergezeld van zijn neven. Die laten zich een maaltijd voorzetten. De uitbater zou wel kunnen aandringen op betaling, maar daar staat tegenover dat zijn vergunningen dan plotseling ongeldig zullen blijken te zijn. De enige die onder zo’n regime baat heeft bij een goedlopende bedrijf, is de overheid. Dit is van invloed op de werklust van ondernemers. Dat heeft gevolgen voor de welvaart. U kunt op uw kop gaan staan, en doe dat vooral, maar ‘onze’ maatschappij, met de daarbij horende beschaving, techniek en natuurwetenschappen, kortom: onze cultuur, is een voortzetting van iets dat begonnen is in het antieke Griekenland toen daar geen oppermachtige centrale overheid was. De antieke Griekse stadstaatjes en eilanden waren niet bij machte de onderdanen klemvast in de tang te nemen, al was het alleen maar omdat het makkelijk was naar een ander stadstaatje te verhuizen. In die periode en in dat gebied moeten we Pythagoras, Plato en vele anderen lokaliseren. Wanneer de regio veroverd wordt door de vader van Alexander de Grote, in 338 voor Christus, is het zo goed als gedaan met de vrijheden en de creativiteit. Een paar eeuwen later maakt het Romeinse rijk zich meester van Griekenland. Al in de oudheid was het zichtbaar: Hoe meer overheid, hoe minder groei. Voor groei is vrijheid en vernuft nodig, en hoe meer overheid, hoe minder vrijheid. In antieke tijden leidde een beetje toegepast vernuft al snel tot vergroting van het karige voedselaanbod. Wie beter at, werd gezonder en intelligenter. Dat was vooruitgang. Het Romeinse rijk wordt in de eerste drie eeuwen van onze jaartelling zonder dat daar geweld voor nodig was, gekerstend. U kunt op uw kop gaan staan, en doe dat vooral, maar het christendom heeft zonder dat er de eerste drie eeuwen een leger aan te pas kwam, zoals bij een bepaalde andere godsdienst, het gebied rond de Middellandse zee veroverd. Toen Rome viel, 476, was de toenmalige cultuur een onontwarbare kluwen geworden van christelijke, joodse, Romeinse en Griekse elementen. Na de miraculeuze val van Rome bestond er geen centraal oppergezag meer. Er ontstaat weer een heilzame tot op het bot verdeelde bonte kluwen van elkaar beconcurrerende steden, staten en staatjes, dit maal in West-Europa. De welvaart daar wordt niet meer door een centraal oppergezag wegbelast, en stijgt weer gestaag. Wanneer islamitische horden vanuit Spanje het Frankenrijk willen veroveren, treffen ze dan ook een technisch superieur leger aan, onder Karel Martel, dat korte metten met deze straatrovers maakt. Slag bij Poitiers, 732. West-Europa heeft vervolgens eeuwenlang geen last meer van islamitische invasies. De Turken proberen het nog een paar keer, voor het laatst bij Wenen in 1683, waar ze ondanks hun getalsmatige overmacht op 11 september smadelijk verjaagd worden door Poolse militairen. Europa was sterker dan de islam, omdat Europa concurrentie en vernuft toeliet, of eigenlijk moest toelaten, omdat het centrale gezag niet krachtig genoeg was om vernieuwingen tegen te houden. De scheiding tussen kerk en staat sloot uit dat een westerse overheid de alleenheerschappij kon bemachtigen. Er waren altijd tenminste de kloosters en bisschoppen die genuanceerd tegenover de overheid stonden, en hun eigen weg gingen. Al snel daarnaast ook gilden, banken, universiteiten, handel. Alleen macht die beperkt wordt, laat de maatschappij ruimte om welvarend en rijk te worden. De sultans daarentegen waren absolute heersers. Hun onderdanen zaten machteloos en klemvast in de tang. In de islamitische wereld zijn de overheden nog steeds oppermachtig. De voorsprong van het Westen wordt dan ook al eeuwen lang alleen maar groter. Het verdeelde Europa, dat juist dankzij die verdeeldheid bruiste van concurrentie, vernuft, na-ijver, uitvindingen en welvaart, probeert tegenwoordig weer één centraal krachtig oppergezag te construeren voor dit ooit, vergeleken bij de rest van de wereld, zo gezegende werelddeel. In dat Nieuwe Europa zullen vrijheid, welvaart en rijkdom weer alleen weggelegd zijn voor het Centrale Gezag en zijn loopjongens. Doe er wat aan voordat u te arm bent om er nog wat aan te kunnen doen.

Reaguursels

Inloggen

Hans Jansen mist de essentie. De boosdoener is niet een grote overheid, de boosdoener is een ondemocratische overheid.
Zijn negatieve voorbeelden van overheid zijn te herleiden tot gebrek aan of geheel ontbreken van democratische aansturing.
Een overheid die door vrije democratie aangestuurd en gecontroleerd wordt moet goed kunnen functioneren.
Wel vind ik dat de afstand tussen burger en overheid te groot kan worden als men overgaat tot grootschaligheid.
De Verenigde Staten van Europa vind ik dan ook niet wenselijk. De weg daarnaar toe wordt ook nog eens op ondemocratische wijze bewandeld. Wij mochten bijvoorbeeld niet stemmen over de invoer van de euro. Later kwam het referendum over de grondwet. De uitslag daarvan is bekend.
Vervolgens wordt bijna alles uit die grondwet stukje bij beetje toch geratificeerd, alleen noemen we het geen grondwet meer.

PPT | 29-04-14 | 10:43

Antieke maatschappijen met een overheid....
Wie kan me er een (1) noemen?

.
Als je rechtsrabiaat geblaat wilt opschrijven op een niveau van tokkies, post dan iets met iets meer inhoud dan het gedachtengoed uit 1939. Hebben we de oorlog tenmimste niet voor niets gevoerd he. Hans

Deus Absurdia | 28-04-14 | 13:48

Corruptie (de agent en zijn neven) is niet hetzelfde als een sterke overheid die wetten handhaaft. De Grieken hadden genoeg overheid om veiligheid en handel op een acceptabel nivo te handhaven. Zonder overheid krijg je een maffiastaat, dan krijg je evengoed corruptie. Het gaat dus om de slimme middenweg, een slimme mix van overheid en particulier initiatief. En een mentaliteit waarbij familie niet wordt voorgetrokken.

dr Rechts | 27-04-14 | 17:13

Dit is de kern mbt welvaart mensen, hear, hear!

Rest In Privacy | 27-04-14 | 13:43

@Dandruff | 26-04-14 | 16:23
"Ehm, Polen zijn geen Germanen, alleen Europeanen."

Dan weet jij niets over de Germanen.
De Germanen werden opgedreven door de Hunnen en werden daardoor genoodzaakt om het gebied van de Kelten en Romeinen in te nemen.

the Jackdawn | 27-04-14 | 04:23

Overigens is het fout te zeggen dat Rome in 476 viel.
Het ging gewoon over in het (chistenlijke) Byzantijnse rijk. Daar heeft de Romein Constatijn voor gezorgd, die was pas echt gekerstend!
Pas in 1453 viel Bystantium door de verovering van "Constantino-polis" door de Ottomanen. Overigens niet nadat Byzantium was uitgeput door de zoveelste kruistocht. Die tochtjes liepen nl via Byzantium.
Heeft ook te maken met het schisma tussen de Paus in Rome en Byzantium in 1054.

Desalniettemin zie ik niet dat eeuwen van overheersing, sinds het onstaan van het Romeinse rijk en de val van Byzantium, zo slecht is geweest van de ontwikkeling van Europa en haar onderdanen.
Ik zie slechts dat een verschil van inzicht over het ware Christendom heeft geleid tot verval van een rijk.
Later gebeurde in mindere maten hetzelfde met katholieken en protestanten.

Pavlos | 27-04-14 | 03:24

algemeen beschrijvend tendentieus broddelwerk waar werkelijk geen klote van klopt, raakt kan nog wal en is aantoonbare flauwekul. Te vermoeiend stukje om er in detail op in te gaan, maar ik laat me graag uitdagen....

Hploos | 27-04-14 | 03:03

Asterix en Obelix werden door de Romeinen ook van het kastje naar de muur gestuurd:
www.youtube.com/watch?v=n9o1E222iFQ&a...
Noem dat maar geen betuttelende overheid jegens vrije jongens...

Pavlos | 27-04-14 | 02:57

+1. Goed stukje historie ook. Zet de regenten op water en brood en laat ze dit verplicht iedere dag lezen.

De Anaalprofeet | 27-04-14 | 02:43

@gedachtespinsel | 26-04-14 | 14:47
Dat hij niet uitlegt en onderbouwt wat hij precies bedoelt, lekker makkelijk

Kaas de Vies | 27-04-14 | 00:05

@daytripper | 26-04-14 | 13:30

*Start*

Is het niet mogelijk dat inheems onvoldoende rationaliteit en intelligentie aanwezig is om een functionerende en stabiele democratische rechtsstaat te bouwen? Als dat al gelukt is, blijft de noodzaak de (overgedragen) democratische rechtstaat in stand te houden. Een te kort aan rationaliteit en intelligentie mogen als oorzaken van falende staten niet benoemd, want taboe, ook al is er voldoende wetenschappelijk bewijs om die stelling hard te maken. Nee, dan maar liever roepen dat alle volken in de wereld zijn uitgerust met identieke Mark 2.0 hersenen, verschillen vinden wij alleen aan de buitenkant. Een Noor en een pygmee zijn krek identiek van binnen, want genetische expressie werkt per oekaze door sociale wetenschappers gestipuleerd, alleen voor het exterieur.

Laat mij, als voorzorgsmaatregel, meteen de trol genoemd _Superioriteit_ van zijn stokpaard schieten want Europeanen staan niet bovenaan de intelligentie lijst. Mijn generaliserende conclusie over (derde wereld hier beperkt tot) Afrika beneden de Sahara is, dat overal waar koloniaal bestuur is vervangen door de zegeningen van het vrijheidsideaal, voormalig functionerende samenlevingen tot geweld, chaos en bittere armoede zijn vervallen. Het icoon van de Gütmensch Zuid-Afrika, waar dat fascistische en racistische blanke apartheidsbewind met veel triomf werd ontmanteld, is in casu het modelvoorbeeld geworden van mijn stelling.

Dan is er altijd weer, gelijk een dolgedraaide Tibetaanse gebedsmolen, het aanhoudend marxistisch gejank over agressief graaiende kapitalistische monsters. De globale ondernemingen die de zielige, hulpbehoevende en vooral kinderlijk naïeve negertjes beroven van hun kapitaal. Laten we vaststellen dat Afrika een continent is met een enorme rijkdom aan bodemschatten die slecht beheerd en geëxploiteerd worden. Welke voorwaarden zijn nodig om tot een economisch verantwoord beheer te komen of desgewenst nationalisatie van ondernemingen? Juist ja, *GOTO Start*

Willekeurige (rechtlijnig) getrokken koloniale grenzen en de daaruit voortkomende stam en clan problematiek worden ook vaak als argument gebruikt voor falende staten. Volgens mij is dat een drogreden aangezien staatsgrenzen getrokken rond stammen zullen resulteren in oorlogen tussen staten. De onderliggende oorzaak voor dergelijke conflicten zal dan in het algemeen zijn, kijk daar is die weer, stam en clan denken. Als je kijkt naar historische en actuele conflicten in Afrika is er in ieder geval geen te kort aan voorbeelden van stammenoorlogen. Die problematiek is alleen maar op te lossen door rationeel denkende en intelligente mensen en daarmee zijn we terug bij af. Dus ook hier, *GOTO Start*

Bezorgde_Burger | 26-04-14 | 23:57

Mooi stuk weer. Hoop dat Hans Jansen blijft schrijven voor GS, ook als EU parlementariër.

Hirsch Ballast | 26-04-14 | 21:45

Goed stuk van Prof Jansen. Dat blijkt wel uit de kwalitatieve reacties. Idd is innovatie de ENIGE bron van welvaart.
De arbeiders zijn geen klasse maar louter reproducenten en consumenten. Het kapitalisme heeft twee klassen.
Daarin zijn de innovative venture capitalists de tegen-klasse van de monopolist syndicalist crony capitalists.
De US crony capitalists zijn gewurgd geraakt in grote met name militaire overheidsopdrachten. Zie John McCain en het gargantuan US defense budget dat het British Empire heeft opgevolgd. McCain levert met Husein Obama en John Brennan steun aan de oorlogsvijand Al Qaeda en stookt met Zbigniew Brzezinski en de Clinton Muslim Brotherhood outreach de Belgische paladijn van de in Brussel gevestigde kapitalistengroep rond de fam. Saxe Coburg Gotha, gebr. Lippens, Davignon, Karel de Gucht etc. Guy Verhofstadt tegen de Oekraine.
De VS en de EU zijn twee moderne Romeinse keizerrijken en Prof Jansen gaat tenminste een ervan als een gladiator helpen neerhalen.
Geert Wilders zei onlangs in een video dat de Europese Unie niet van de ene op de andere dag zal verdwijnen maar ik denk dat dit er nog maar vanaf hangt.
De i.o.v de PVV uitgevoerde Capital economics studie verschaft Nederland de honderden miljarden om de staats en hypotheekschuldendruk te verminderen en de 15 % maak industrie te herstellen naar 25 % en desgewenst de Planeet Mars te terra formen.
Prof. Kouwenhoven van het Kavli instituut is bezig met de quantum chip die humanoid robots mogelijk en de arbeiders en de goedkope lonen immigratie overbodig maakt.
In deze 21e eeuw kan de PVV het gemiddelde inkomen per capita verdubbelen van 40.000 naar 100.000 euro per hoofd van de bevolking !

Theo Prinse | 26-04-14 | 21:41

Mensen als Hans Jansen zouden hun openlijke -terechte-steun aan de standpunten van de PVV prominenter horen te ventileren.
Het zou 2 uitwerkingen hebben:
GW zal zijn uitspraken nuanceren door de impact van Hans Jansen's inbeeldverschijning
Nieuw electoraat zal deze nuancering waarderen en de virtuele zeteltallen structureel verhogen
Dus Hans......

pennestront | 26-04-14 | 19:22

Volgens mij is dit niet zozeer een pleidooi tegen een sterke nationale overheid, maar tegen een sterke SUPRAnationale overheid. Het lijkt er op dat sommige reaguurders dit onderscheid niet maken.

Voor de christenbashers onder de reaguurders: het is ontegenzeggelijk waar dat het christendom de eerste 3 eeuwen GEEN geweld heeft gebruikt bij de verbeiding van hun geloof. Des te jammerder is het natuurlijk wel dat vanaf het moment dat ze in het middelpunt van de wereldlijke macht kwamen (vanaf 313 AD), ze dit WEL gedaan hebben, te beginnen tegen de gnostici, die tamelijk vasthoudend en vakkundig vrijwel uitgeroeid werden, vanaf Zuid-Frankrijk tot Bulgarije, en later onder meer tegen Albigenzen, Waldenzen, Lutheranen en Calvijnen (en overige protestanten, bijv. Hugenoten, Zwinglianen etc.).

malang | 26-04-14 | 19:11

In West Europa was de wolf vrijwel uitgeroeid,maar nu is hij op de weg terug, ook in Nederland.
Het dier is beschermd zolang het geen problemen veroorzaakt.(citaat uit de VK)
In West Europa was de Islam uitgeroeid, maar nu is hij op de weg terug, ook in Nederland.
Hij blijft beschermd zolang hij geen problemen veroorzaakt.
(Het overschot aan reeën maakt dat de dieren in de waterleiding duinen over asfalt rennen en over ijzeren hekken springen om in achter tuinen voedsel te zoeken.) Amsterdam gaat over de Waterleiding duinen. Maar daar hebben ze ook overal verstand van...

Ik kook ook | 26-04-14 | 18:41

Op 22 mei krijgt Hans mijn stem.

postmodernismisdead | 26-04-14 | 17:47

het voorbeeld ambtenaren die misbruik maken van een hotel in een 3ewereldland is ook een vorm van belasting. Hetzelfde zie je bijvoorbeeld in rusland, waar je naast invoerrechten ook nog de douane moet betalen; dat is gewoon een deel van het totaal aan 'belasting'. Hetzelfde et een succesvol bedrijf in rusland; zodra je winst gaat maken komt de maffia hun deel op-eisen, als je niet akkoord gaat dan wordt je door de *overheid* het land uit gewerkt. Dat het prijzen opdrijft en innovatie remt spreekt voor zich, lijkt me.
--sql error-- | 26-04-14 | 15:29

@--sql error-- |Volledig mee eens, maar je geeft hier zelf ook aan dat er dus geen "wurgende" centrale overheid is. Als er werkelijk een controlerende en functionerende overheid was dan zou dit soort corruptie/eigen richting niet bestaan. Zie Nederland.

daytripper | 26-04-14 | 17:46

Hans, bedankt voor het duidelijk toelichten waarom de islam een afbraak geloof is. Zelfs op microschaal zie je dat hier. Verpaupering, niet naar school gaan, rondhangen, werkloos blijven.

Verbelgd | 26-04-14 | 17:43

Kun je dan wel uitleggen waarom de zelfbenoemde "slimmeriken" met niet-gehalveerd IQ zoals jij, puinzooi, daytripper, gedachtespinsel, etc nooit een toelichting kunnen geven op hun holle kreten ("gel*l")?
Dandruff | 26-04-14 | 15:38

@Dandruff . De redactie heeft bepaald dat we hier geen + en - meer mogen geven, maar kennelijk wordt het wel gewaardeerd dat we hier pogingen doen om tot een normale redelijke gedachten-uitwisseling te komen. Wat mij echter telkens weer de lust ontneemt is het gerag en gescheld waar 20% van de aanwezigen/lezers de zaak mee vervuilt.
Ik heb overigens vrij uitgebreid mijn standpunt uiteen gezet maar volgens mij is het hier niet de bedoeling een soort scriptie o.i.d neer te zetten.

daytripper | 26-04-14 | 17:40

@Balthasar (16:28),

In vroeger eeuwen toen alle overheden dictaturen waren was het duidelijker te zien dat minder overheid = meer welvaart.

Westerse landen zijn niet zwak en verbrokkeld, maar wel heel vrij. Vandaar de welvaart hier, die we niet zien in al die delen van de wereld waar kleine dan wel grote dictatortjes de dienst uitmaken.
Of de lokale warlord in een bepaald dorp morgen wel of niet kan worden verjaagd is irrelevant; waar het om gaat is dat hij nu zowel de vrijheid als de welvaart in zijn dorp inperkt. En als hij morgen wordt verjaagd zal zijn opvolger waarschijnlijk precies hetzelfde doen, en daarom blijven bepaalde regio's achter lopen.
Het gaat niet om wel of geen overheid, maar om wel of geen vrijheid.

Oplossing is dus niet afschaffing van de overheid (daar pleit Jansen dus ook niet voor), maar een zo kleine en betrouwbaar mogelijke overheid. Daar heeft het Westen haar vrijheid en welvaart aan te danken, en de vraag is of we dat zo willen houden.
Momenteel worden door de EU namelijk steeds meer vrijheden ingetrokken èn de welvaart neemt af door almaar stijgende belastingen, oa om die extra bestuurslaag (EU) te betalen. Een bestuurslaag die niet democratisch is, maar wel de besluitvorming van meer democratische "lagere overheden" zoals Nederland kan overrulen, en ons belastinggeld naar eigen inzicht kan verbranden.

Dandruff | 26-04-14 | 16:49

@gedachtespinsel | 26-04-14 | 16:36
Herstel: emotioneel absolutisme

gedachtespinsel | 26-04-14 | 16:37

@Dandruff | 26-04-14 | 16:31
Nou ik vind het wel lievvv dat je me wijsheid toewenst. Verder lijkt het me dat je nog maar eens moet kijken wat het woord dogma betekent. En in tegenstelling van wat jij dogmatisch gedachtegoed vindt, wat je goed recht is, denk ik dat jij nog eens moet reflecteren op je absolutisme. Maar dat terzijde.

gedachtespinsel | 26-04-14 | 16:36

PS
deja vue? Zag Willie met zn gevolg het podium op klimmen, waar heb ik dat meer gezien?

G. Raayer | 26-04-14 | 16:35

@Wiza,

Dus je voelt je wel superieur, maar je kunt niet uitleggen waarom?
Stem je toevallig D'66?

@Gedachtespinsel,

Ik wens jou meer wijsheid toe.
Niet te veel ineens natuurlijk, om te beginnen net zo veel wijsheid als een kind van 6. Dat betekent namelijk niet alleen dat je algemene ontwikkeling fors omhoog zou gaan; het betekent vooral dat je weer nieuwsgierig zou worden, en vaker geneigd zou zijn om dingen uit te zoeken.
Nu weiger je principieel om jezelf te ontwikkelen omdat je bang bent dat elke vorm van kennis al jouw dogma's onderuit haalt. Op zich volkomen terecht natuurlijk, maar je moet je afvragen of je dogma's wel bestaansrecht hebben als ze zich alleen bij totale onwetendheid kunnen handhaven.

Dandruff | 26-04-14 | 16:31

Wat Jansen hier in feite aangeeft is wat nu in de landen die onder het 4e Reich vallen, waarvoor we op 22 mei op een miljarden kostend niks in te brengend "democratisch" parlement mogen gaan stemmen dus A, dat bestaat niet en B het kost AL ONS GELD, maar met uw stem zal Hansie v Balen zn 1000 euri lunches goed laten smaken, gek genoeg door de überrooie Ferrie Mengele 'bekwaam' parlementslid genoemd, de corruptie inmiddels zo hoog is dat niet alleen de innovatie die al jarenlang gekilled is nu ook de economie er volledig aangaat. Door de Neoliberalen nog het meest, wat de debiele burger echter niet van zn stem zal onthouden.
In Nederland zitten de "ministers" vrolijk hun eigen Toko te runnen als Melanoom Schültz die met haar bedrijf Kiwa de taxichauffeurs het vel over de oren trekt en Schippers die geld aan eigen ziekenhuizen geeft om later een Eurlingsje te doen wat al velen gedaan hebben, of wat dachten we van Ploemen die miljoenen weggeeft. Geen liefdadigheid, dat kent een neofascist helemaal niet maar om haar baantje voor de toekomst veilig te stellen.
Samengevat: de corruptie zuigt ALLE miljarden WEG naar de buitenparlementaire ecosystemen die voor gewone burgers niet toegankelijk is. Nu begrijpt u de smerige grijzen van al de samsomplaskoppen op TV omdat u niet door hebt dat de rekening in de vorm van ontslag of loonsverlaging de uwe is.
Vandaag koninginnedag: Willie krijgt 7 miljoen per jaar, het koningshuis kost miljarden en zuigt het land kapot, in Nederland vormen politiek en koningshuis dus gezamelijk een Junta tegen de eigen bevolking. Al bezig zijn ze met onbetaalbare boetes, lagere lonen en lastenverhogingen om zichzelf van onbeperkt toegang tot de gratis pinpas te verschaffen. Als het geld op is voor u wilt u Willie en Markie ter 'verantwoording ' roepen maar dan zijn ze allang weg...

G. Raayer | 26-04-14 | 16:30

Waar ik "sterk" zei, moest dat "zwak" zijn en ik zet geen jokers in. Stop.

Melchior C Balthasar | 26-04-14 | 16:29

@Dandruff | 26-04-14 | 16:11: Dat is niet wat Jansen zegt. Quote: "Alleen in perioden waarin het overheidsgezag zwak en verbrokkeld was, hebben er mensen kans gezien aan de armoede te ontsnappen door uitvindingen te ontwikkelen waar iedereen wat aan had."
Westerse overheden zijn zeker niet sterk en verbrokkeld. Toch zijn westerse landen nog steeds de meest welvarende ter wereld. Voornamelijk in het Westen worden nog steeds de belangrijke uitvindingen gedaan. Landen als Congo, Zuid-Soedan en Somalië kennen wel een zwakke en verbrokkelde overheid. Lokale bendes beheersen slechts een klein territorium (ze zijn dus verbrokkeld) en ze kunnen morgen al weer verdreven zijn door een andere (ze zijn dus ook zwak).

Jansen kletst dus uit zijn nek.

Melchior C Balthasar | 26-04-14 | 16:28

@Mantisomantis | 26-04-14 | 16:12
Ben benieuwd naar het wetenschappelijk onderzoek met zoveel variabelen en waarschijnlijk met net zoveel voorbeelden die de stelling ontkrachten dan wel ondersteunen.

gedachtespinsel | 26-04-14 | 16:28

@theJackdown,

Ehm, Polen zijn geen Germanen, alleen Europeanen.
Ik geloof ook niet dat de plunderende Germanen Rome veel vrijheid of welvaart hebben gebracht. Uit de totale anarchie na die plundertochten kon na verloop van tijd weer iets nieuws opbloeien. Het principe dat het affikken van je huis jou soms een beter huis kan opleveren is nog geen reden om je huis in brand te steken.

Dandruff | 26-04-14 | 16:23

Dus na de explosieve groei van wetenschap in de Griekse afzonderlijke steden enz, stopte het zelfstandig denken, door toedoen van katholieke kerk, Islam, en in China het keizerschap.
Pas na de Reformatie en verscheidenheid leefde de drang naar kennis weer op.
Een interessante, en te verdedigen gedachte.

Mantisomantis | 26-04-14 | 16:12

@Balthasar (15:54),

Jansen pleit niet voor afschaffen van de overheid, en hij gaat er evenmin van uit dat elke overheid altijd een roversbende is. Maar dat is vaak wel zo geweest, en het resultaat was in die gevallen vrijwel altijd onvrijheid en armoede.
Jansen pleit voor zo veel mogelijk vrijheid, en hij gaat er van uit dat een te grote en machtige overheid te veel vrijheden inperkt en daarmee armoede creëert of in stand houdt.
En dat is feitelijk ook zo.
Als we kijken naar landen waar grootschalige armoede heerst zijn dat meestal strenge dictaturen. En ook wel anarchistische oorlogsgebieden zoals Somalië en Congo ja, want kleine lokale warlords blijken doorgaans net zo dictatoriaal als hun grote broertjes in Soedan of Noord Korea.
Het principe blijft hetzelfde:
- Meer vrijheid = meer welvaart.
- Minder vrijheid = meer armoede.

Dandruff | 26-04-14 | 16:11

@Dandruff | 26-04-14 | 15:58
Ik wens jou hetzelfde wat je mij ook wenst. Nah... Nee, is niet aardig. Ik wens je een fijne voortzetting van de dag, tenslotte koningsdag.

gedachtespinsel | 26-04-14 | 16:11

Wat gedachtenspinsel zegt dus. Dit is zo slecht geschreven dat ik het nog eens niet probeer. En een Dr Janssen weet dat zelf ook wel.

wiza | 26-04-14 | 16:07

Het Romeinse rijk is gevallen omdat de Hunnen, de Polen(Germanen in die tijd)naar het Westen dreven, beter bekent als de grote volksverhuizing. Deze immigranten hebben voor een nieuwe bloei in de cultuur en welvaart. Goed punt van Hans Jansen dat gesloten grenzen een volk dommer maakt want juist de immigratie zorgt voor vooruitgang.

the Jackdawn | 26-04-14 | 16:06

@Gedachtespinsel,

Klets niet.
Zelfs als de slechtste alinea uit Jansens verhaal bijna half zo belachelijk zou zijn als jouw beste reaguursel ooit, dan nòg zou iedere volwassene in staat moeten zijn om inhoudelijk op die alinea te reageren.
Zoals menig volwassene op dit weblog ook regelmatig inhoudelijk op jouw trolsels reageert. Dat kan best, hoe hol, dom en inhoudsloos al jouw slogans ook zijn.

Trol ze verder.

Dandruff | 26-04-14 | 15:58

@Jan Passant mk2 | 26-04-14 | 14:22: Als je iedere roversbende als overheid aanmerkt, rek je het begrip overheid wel erg ver op. Feit is dat je voor welvaart een neutrale macht nodig hebt, die veiligheid, rechtszekerheid etc. garandeert, een overheid dus. Dat is in landen als Somalië en Congo afwezig. Daardoor krijg je dus dat het recht van de sterkste wint, namelijk degene met de meeste en de beste wapens.
Feit is ook dat de welvarende landen een overheid hebben, min of meer vergelijkbaar met die in Nederland. Nogal naïef van u en Jansen om daar de ogen voor te sluiten.

Melchior C Balthasar | 26-04-14 | 15:54

@Amjan (15:37),

Jouw artikel stelt dat de Amerikaanse overheid en het Amerikaanse bedrijfsleven regelmatig innig samenwerken. Daarnaast blijken veel innovaties afkomstig van de Amerikaanse overheid, niet van het bedrijfsleven. Dat is zeker waar, maar dat weerlegt niet wat Jansen schrijft.
Jansen pleit niet voor het afschaffen van de overheid; hij pleit voor minder overheid maar vooral voor meer vrijheid.

In de VS is iedereen redelijk vrij; dat geldt ook voor ondernemers, en dus ook voor ondernemers die met de overheid samenwerken. De rol van de Amerikaans overheid is, hoewel groeiende, kleiner dan hier in Europa waar de overheid (met name op EU-niveau) toch ook flink blijft groeien. We hebben het hier nog steeds goed, maar ondertussen slinken onze vrijheden, en wordt onze welvaartsstaat en onze economie in rap tempo afgebroken door onze eigen overheid en de EU. Tijd om wakker te worden, dus, voor het te laat is.

Dandruff | 26-04-14 | 15:52

En nu mijn commentaar zonder argument ,let op hier komt ie ,wat een shit allemaal.

de Hever | 26-04-14 | 15:51

@Dandruff | 26-04-14 | 15:38
Omdat het regende had roodkapje een regenjasje aan, haar moeder vond dat handig, en daarom zijn brandweerauto's rood. Euh..... Nou bijt daar je tanden maar eens op stuk. Geef eens tegenargumenten! Oh, wacht, slaat nergens op....

gedachtespinsel | 26-04-14 | 15:43

@Dandruff | 26-04-14 | 15:28
Lieve schat, luistert en huivert, als je zoiets plempt als Hans Jansen nu doet, kun je argumenteren wat je wil, wordt alleen maar jij-bakken, gaan ik dus niet doen. Stel iets, helder en duidelijk, geef de kaders van je theoretisch betoog (volledig afwezig), dan valt er nergens over te argumenteren, zonder heldere hypothese, kaders en/of uitgangspunten is en blijft het flut verhaal. Punt. Wat jij daar verder van wil geloven is dan jouw eigen verantwoordelijkheid, ik hoop dat je zelf beetje kunt nadenken dan hoef je de onzin van de topic ook niet eens te lezen.

gedachtespinsel | 26-04-14 | 15:39

@Wiza,

Kun je dat toelichten?
Nee?
Ook al niet?

Kun je dan wel uitleggen waarom de zelfbenoemde "slimmeriken" met niet-gehalveerd IQ zoals jij, puinzooi, daytripper, gedachtespinsel, etc nooit een toelichting kunnen geven op hun holle kreten ("gel*l")?

Dandruff | 26-04-14 | 15:38

Blijkbaar wordt je IQ automatisch gehalveerd als je bij de PVV gaat wat een gel*l en dat weet ie zelf ook.

wiza | 26-04-14 | 15:33

daytripper | 26-04-14 | 13:30
het voorbeeld ambtenaren die misbruik maken van een hotel in een 3ewereldland is ook een vorm van belasting. Hetzelfde zie je bijvoorbeeld in rusland, waar je naast invoerrechten ook nog de douane moet betalen; dat is gewoon een deel van het totaal aan 'belasting'. Hetzelfde et een succesvol bedrijf in rusland; zodra je winst gaat maken komt de maffia hun deel op-eisen, als je niet akkoord gaat dan wordt je door de *overheid* het land uit gewerkt. Dat het prijzen opdrijft en innovatie remt spreekt voor zich, lijkt me.

--sql error-- | 26-04-14 | 15:29

@Gedachtespinsel,

Welke redenering is complottheoretisch gewauwel?
En waarom?
Je weet niks.

De vele betekenissen van het woord "groei" kun opzoeken.
En natuurlijk kun je stellingen nooit zomaar omdraaien ("een koe is een dier met 4 poten dus is een dier met 4 poten een koe").
Dit is echt onderbouw lagere school.

Dandruff | 26-04-14 | 15:28

@McSnor | 26-04-14 | 14:58
Klopt, hoort in het rijtje thuis van Yvonnne Kronenberg of zo.

gedachtespinsel | 26-04-14 | 15:20

In onze republiek hadden we daarnaast nog het voordeel dat men, als de plaatselijke overheid niet beviel, kon monsteren op een schip naar verre landen.
In bv midden Duitsland, Oostenrijk of Frankrijk kon Jan met de Pet geen kant op. Bij het vluchten of passeren van een grens stond de volgende Hertog of Graaf al klaar, om je weer het vel over de oren te trekken.

Mantisomantis | 26-04-14 | 15:19

@Dandruff | 26-04-14 | 14:55
Weerleggen? Nou, op dit topic idd niet, geen bronnen geen argumentatie, gewoon een verhaaltje complottheoretisch gewauwel. Toe nou toch man. Wat een suffe interpretatie. Ik ga er niet vanuit dat hier wetenschappelijk verantwoorde verhalen staan, maar dit is zulke onzin dat ik niet eens een poging ga wagen. Alleen al het woord 'groei', waar heeft hij het over? Maar laten we even zijn stelling dan omdraaien, alle niet overheidsgeruleerde kleinschalige maatschappijen zijn succesvol in groei (wat hij dan ook bedoelt met groei). Woehahahahaha

gedachtespinsel | 26-04-14 | 15:19

@bbbachstra (14:43),

Geen onzin.
Hooguit allemaal een beetje kort door de bocht omdat je een paar duizend jaar wereldgeschiedenis niet in een korte column kunt plaatsen zonder wat te vergeten, te versimpelen, met de "uitzonderingen die de regel bevestigen" rekening te houden, etc.

In grote lijnen komt het verhaal er op neer dat meer vrijheid leidt tot meer innovatie en meer welvaart. Waar ik aan toevoeg dat meer welvaart ook leidt tot meer innovatie en andersom, en meer welvaart vaak ook weer leidt tot meer vrijheid.
Kortom meer vrijheid is voor iedereen beter.
Of die vrijheid nou wordt beperkt door een overheid of door roversbenden zoals in doet er weinig toe; zonder vrijheid is er minder welvaart en minder innovatie.

De industriële revolutie was een gevolg van meer vrijheid voor de "nieuwe rijken" destijds, die de macht van de staat intoomden. De macht van de kerk op de wetenschap was destijds al gebroken.
De Franse revolutie was alleen een brute moordpartij, zoals alle revoluties. Het leverde geen vrijheid op integendeel; de nieuwe machthebbers regeerden met ijzeren vuist. De RK kerk werd korte tijd verboden en vervangen door een "nieuwe religie" waarin de revolutionairen als goden werden aanbeden zoals we dat ook zien in alle socialistische landen. Er kwam dus ook geen welvaart of innovatie uit die revolutie; dat kwam pas toen die revolutie was uitgewoed.

Dandruff | 26-04-14 | 15:10

Veer reaguurders snappen Hans niet. Begrijpelijk...

McSnor | 26-04-14 | 14:58

@Gedachtespinsel (14:25),

Je kunt niks van wat Jansen zegt weerleggen, zoals gewoonlijk.
Maar je kunt wel beledigingen bedenken.
Ik ben het echter niet met je eens dat jouw beledigingen een goede vervanging van argumenten zijn, integendeel; ze zijn niet eens grappig.

De enige keer dat je grappig was, was die ene keer dat je met een soort van "argument" probeerde te komen. Jij zei toen dat je een ondernemer bent die niet weet hoe een factuur er uitziet, die er ook nog nooit een heeft gezien. En daarom was jij heel blij met de EU; die tussen alle corruptie, wanbeleid, censuur en dictatuur door immers óók de facturen hebben verbeterd.
Niet dat dat klopt overigens, maar het had wèl heel goed gekund, ook al was dat niet nodig; en dat is toch goed van de EU.

Als je zo graag wilt trollen, probeer dan een grappige trol te worden; en kom met jouw soort "argumenten".

Dandruff | 26-04-14 | 14:55

@Kaas de Vies | 26-04-14 | 11:31
Wat begrijp je niet? Dat hij hoogleraar geweest is of een 'stelling' neerzet dat zo in een of ander complottheorie blaadje had kunnen staan?

gedachtespinsel | 26-04-14 | 14:47

Wat een onzin. Onze welvaart komt door de Industriële revolutie. Dat begon in Engeland rond 1780. Je zou ook de Franse revolutie er bij kunnen halen in diezelfd periode als het om politiek etc gaat. Dus niks niet Griekenland en Rome.
Als Hans niks beters weet te verzinnen dan begrijp ik wel dat hij bij de PVV zit. Dit is gewoon flauwekul.

bbbachstra | 26-04-14 | 14:43

Hoe meer overheid, hoe minder groei. Geen wonder dat we al jaren achteruit gaan. En om het gepeupel stil te houden kregen ze spelen, tegenwoordig krujgen we Koningsdag. We hebben niks geleerd, zelfde onderdrukking door de overheid, alleen heet het anders. En net als vroeger roept ook nu de overheid vanalles, maar is ondertussen vooral bezig met zorgen dat ze zelf niets tekort komen.

Pikkestrijder | 26-04-14 | 14:39

Jansen gaat allereerst ervan uit, dat je van het verleden kan leren. Daar schieten de tokkies natuurlijk direct gaten in. Gatenkaas.

tast in duitser | 26-04-14 | 14:32

Ik begin nu toch echt te twijfelen aan de geestelijk gesteldheid van de heer Jansen. Bij eerdere topics had ik nog wel eens hij heeft een punt maar met wat argumentatie flink op te schudden. Maar dit topic slaat echt alles, hier kan zelfs achterstandswijktokkie nog alle gaten in schieten. Volgende week weer zo, lees ik het niet eens meer.

gedachtespinsel | 26-04-14 | 14:25

@Melchior C Balthasar | 26-04-14 | 13:52
Somalië en Congo hebben wel degelijk een soort van overheid: iedereen die daar een gewapende bende op de been kan brengen IS de overheid. "Onze" NGO's en "onze" overheid kennen die mensen maar al te goed, om in zulke streken op dienstreis te mogen en zakken met spullen te brengen betalen ze zulke "overheden" flink.

De kleine stadsstaatjes waar welvaart heerst (of heerste) uit het betoog van Hans Jansen wisten zich met succes te verdedigen tegen dat soort overheden. Natuurlijk hadden die dan ook een soort van overheid, maar niet een oppermachtige die met dwangbevelen kan bepalen wat Gut is in de wereld - en wat niet.

Duss, onze centrale overheid lijkt eerder op de roversbenden - dan op de vroede vaderen van de stadsstaatjes waar de welvaart zelfstandig kon groeien.

Het soort bestuur waar meneer Jansen u over onderwijst. (Bestuur bestaande uit gewone handelende burgers, voor de gewone handelende burgers).

U wilt dat verkeerd begrijpen en ik weet waarom.

Jan Passant mk2 | 26-04-14 | 14:22

Conservativist | 26-04-14 | 13:36
OK. Dus los van die gebouwen en tegelpatroontkjes in die zevenhonderd jaar niet al te veel. En die Arabische cijfertjes kwamen uit India. In Al Andalus zijn hier en daar, meestal tegen de verdrukking in, best wel aardige dingetjes gebeurd, maar er zijn ook stelselmatig boeken verbrand als de zittende heersers het zo uitkwam. En filosofie? Niet of nauwelijks. Komt die Tariq Ramadan ook altijd mee aanzetten, dat die hele Verlichting als het ware een kopiëren van Islamitische filosofie zou zijn geweest. De enige die als denker wellicht enig gewicht in de schaal legt is Averroës, maar dan kunnen we meteen de discussie openen of hij wel als 'Islamitisch' denker dient te worden geklassificeerd. Zo zijn er ook westerse denkers die binnen een Christelijke context hun bakens uitzetten, maar op de keper beschouwd niet (meer) Christelijk dachten.
Kortom, overal daar waar relatieve rust en rijkdom heerst bloeit wel wat moois op. De grote kathedraalbouwers -vrijmetselaars- maar ook de grote schilders en componisten hebben over de ruggen van de armen en tegen de macht van de instituties in hun sporen kunnen trekken. Middeleeuwse schilderkunst wordt pas transparant als je beseft hoe die kunstenaars binnen een strak keurslijf hun weg probeerden te zoeken.

Schoorsteenveger | 26-04-14 | 14:21

LangeMocro 11.51: Alle of toch de meeste van de door jou opgesomde uitvindingen waren in het Midden-Oosten gekend voordat de Islam alles op stand still zette. De meeste kwamen trouwens van een eindje verder, nl. Iran, India of zelfs China. Waar de Arabieren mee uitpakten, was zeker niet ontstaan dank zij de islam, maar was eerder ondanks de Islam nog een tijdje vooruitstrevend. Daarna bevroor alles en zakte de Arabische wereld weg in achteruitgang en onwetendheid, gekoppeld aan dikwijls niets ontziend geweld en dwang.

bruine kikker | 26-04-14 | 14:13

"één centraal krachtig oppergezag".... het werkt dus al eeuwen niet, maar toch wordt het ons door de strot geduwd.
Daarom moeten we uit de EU.
En daarna ons leger weer in ere herstellen.
Want met anderhalve tank, een paar vleugellamme helicopters en een handjevol manschappen worden we zo overlopen.

Schietmijmaarlek | 26-04-14 | 14:07

Dit betoog heeft weinig met de PVV te maken, maar alles met de Libertarische Partij...

www.libertarischepartij.nl/

Fapsletje | 26-04-14 | 14:03

@Conservativist | 26-04-14 | 13:36
De cijfers komen niet uit islam, maar uit India.

"The use of zero as a number is found in many ancient Indian texts. The concept of negative numbers was recognised between 100–50 BC by the Chinese. Greek and Indian mathematicians studied the theory of rational numbers. (The best known of these works is Euclid's Elements, dated 300 BC. Euclid is also often referred to as the "Father of Geometry".) The earliest use of irrational numbers is in the Indian Sulba Sutras (800–500 BC)."
wikiislam.net/wiki/Islamic_Inventions%...

Enz, enz...

La Bailaora | 26-04-14 | 14:03

Er was eeuwenlang alle ruimte voor innovatie in wetenschap en kunst in al-Andalus. Dankzij die 'straatrovers' is een schat aan Europese wetenschappelijke en filosofische literatuur bewaard gebleven, waar de christenen liever brandstapels mee hadden aangemaakt.
@Conservativist | 26-04-14 | 13:04
Je hebt je teveel laten indoctrineren door westerse pers. Niet alleen is door de islam 90% van alle literatuur verloren gegaan, oa. door verbrandingen van de bibliotheek van Alexandrie, Rayy, Ghazna, Nishapur, Nalanda, etcetera... Maar ook vandaag de dag gaat dat gewoon door:
www.huffingtonpost.co.uk/2014/01/05/tr...

Ook het sprookje van Al Andalus is allang doorgeprikt:
www.mmisi.org/ir/41_02/fernandez-morer...

Als je een goede geschiedschrijving over islam wil zien dan moet je deze video bekijken, gebaseerd op een database van historische gebeurtenissen:
www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y&a...

La Bailaora | 26-04-14 | 13:54

Goed verhaal. Het maakt perfect duidelijk waarom landen met een sterke overheid, zoals Zweden, arm zijn en waarom landen waar de overheid niets te vertellen heeft, zoals Somalië of Congo, jaloersmakend welvarende landen zijn, toch Hans?

Melchior C Balthasar | 26-04-14 | 13:52

LangeMocro | 26-04-14 | 11:54
.
Ach, u leeft pas, pakweg zo'n 25 jaar in Nederland. En dan kom je uiteraard een paar dingen te kort. U zou nog eens verder moeten studeren.

Thoth | 26-04-14 | 13:49

Mooi stukje. Alleen jammer dat de schrijver zich bij de pvv heeft aangesloten

Fly like an eagle | 26-04-14 | 13:42

Wat ik bijzonder ironisch vind aan dhr. Jansen is dat hij beleid te bestrijden waar hij volop zelf aan deelneemt.
Hij gaat straks met een beetje goede wil in het Europees Parlement zitten. Hij schuift regelmatig aan bij praatprogramma's en schrijft columns. Hij is daarmee feitelijk onderdeel van de zittende macht welke hij zo in woord zegt te bestrijden.
Nu nog wel, straks als hij insider is keert hij zoals velen voor hem als een blad aan een boom.
Ik vertrouw hem echt voor geen cent. Zijn beschouwingen zijn mooi, net zoals die als mooi worden beschouwd van een dominee in de kerk of een geestelijke in welk ander geloofsrichting dan ook. Hij is echt geen enkel millimeter verschillend dan hun. Hard wijzen resulteert niet zelden in jezelf beschuldigen.
.
Zeker met zijn nogal beperkte opsomming die vooral zijn betoog moet ondersteunen, weglatend wat er niet bij past (zijn goed recht) is iets wat ik veel gezien heb in kerk en moskee. Het is indoctrinatie van een macht die poogt zichzelf sterker te maken ten koste van anderen.
.
De enige serieuze weg naar minder macht van de overheid is door een revolutie. Gewapend verzet wat zonder enige twijfel tot veel bloedvergieten gaat leiden. De overheid verwacht dit niet, gezien de zwakte van het leger van dit moment.

Helder Groentje | 26-04-14 | 13:41

...... en een waarzegster. Als die waarzegster zegt dat je leven gaat veranderen, heeft jouw wil daar niets meer mee te maken.

hawie | 26-04-14 | 13:39

@schoorsteenveger: van de techniek om die gebouwen neer te zetten kon men in onze contreien toen alleen maar dromen. We gebruiken nog steeds 'hun' Arabische cijfers, die een hoop rekenwerk veel eenvoudiger maakten t.o.v. het Romeinse systeem, wat grote invloed heeft gehad op o.a. de architectuur. Maar kunst en architectuur zijn maar de weerslag van een zeer rijke cultuur in wat kort tevoren nog een doodse, straatarme uithoek van het voormalige Romeinse rijk was. M.a.w.: die lui waren zeer hoog ontwikkeld.

Conservativist | 26-04-14 | 13:36

TuurlijkNiet | 26-04-14 | 11:55
Leer eens rekenen. Niet bij 11.500, maar bij 115.000 man zou ons leger relatief even groot zijn als het Amerikaanse.

bintang | 26-04-14 | 13:35

@Mark Smith | 26-04-14 | 12:51
Tool=kaduk.

miko | 26-04-14 | 13:34

@VanBukkem | 26-04-14 | 12:55
Je bent blij dat ik er ook LAST van heb? Gast, erg vriendelijk ben je niet! ;)

miko | 26-04-14 | 13:32

@Jan de Schot | 26-04-14 | 13:19
En dat veel zaken niet door moslims maar door de hun onderdrukte volkeren ontdekt waren.
Vooral wat betreft wiskunde en algebra.
Zelfs het kromzwaard en de boog met een dubbele welving is niet van hun. En toch echt wel het symbool van de islam.

miko | 26-04-14 | 13:31

Wellicht kunt u weer even op de stoel gaan zitten en wat onderbouwing voor uw mening typen?
.
Wat Hans hier schrijft is namelijk niet nieuw in de geschiedschrijving. Men probeert al jaren te analyseren en beschouwen waarom sommige samenlevingen wel ontwikkelen en innoveren en anderen niet. Vrijheid en een beperkte overheid (balans van machten), alsmede gezin als hoeksteen en een soort "laten leven" consensus worden vrijwel altijd aangewezen als belangrijke factoren.
.
Ben erg benieuwd waar u mee komt.
Parel van het Zuiden | 26-04-14 | 11:32

@Parel van het Zuiden.
Jansen beweert dat de belangrijkste reden waarom een land niet welvarend wordt de wurgmacht van de staat is en dat dit in de Derde Wereld nog steeds het geval is .

"De" overheid in de Derde Wereld, dat is wat ik beweer, is helemaal geen "wurgende" overheid want daarvoor ontbreekt totaal het apparaat . Zelfs een fatsoenlijke belasting-inning is niet mogelijk. Van een allesbemoeier is dus simpelweg geen sprake. Voordat ze die fase hebben bereikt duurt, wie weet, nog 100 jaar. Laat staan, waar u over spreekt, een beperkte overheid die zich bezighoudt met een paar kerntaken.

daytripper | 26-04-14 | 13:30

Herr Vorragend | 26-04-14 | 13:22
"Op dit moment hebben we juist weer wat meer overheid nodig om ons hiertegen geweer te kunnen stellen."
De visie ontbreekt. De overheden zijn slaaf van de grote ondernemers.

Schoorsteenveger | 26-04-14 | 13:30

@Meeroever | 26-04-14 | 13:00
Je had geluk, ik moest gewoon op tijd thuis zijn.

miko | 26-04-14 | 13:28

Weer rijzen m'n haren ten berge bij een stukje pseudo-historie van Hans Jansen.
Het hangt nml maar net van de situatie af of een sterke overheid een belemmering voor ontwikkeling is of B.v. Een bescherming biedt tegen uitbuiting door grote ondernemers of religieuzen.Kan overal zat voorbeelden van aandragen.
Zo ben ik het op zich met Jansen eens dat de EU een januskop is maar het werkelijke gevaar is momenteel de enorme macht van de megaconcerns van deze wereld. Daar hoopt zich het kapitaal en macht op wat ten koste gaat van de middenklasse zodat we straks alleen nog maar een arme onderklasse hebben geleid door een elite van vooral grote ondernemers. Op dit moment hebben we juist weer wat meer overheid nodig om ons hiertegen geweer te kunnen stellen.

Herr Vorragend | 26-04-14 | 13:22

rode peper | 26-04-14 | 12:51
De magna carta perkte de macht van de koning in ten bate van zijn baronnen. De gewone horige schoot er niks mee op.
Dat was juist de basis van de engelse klasse-maatschappij.

******** | 26-04-14 | 13:20

@LangeMocro

Je grijpt terug naar een situatie in de Islamitische wereld van 1000 jaar geleden. Is er sindsdien nog wat nuttigs ontdekt aldaar?

1000 jaar geleden ontdekte Europa een manier om paarden te kunnen inspannen. En daarna zijn er nog wat trivialiteiten ontdekt, zoals de Zwaartekrachtstheorie van Newton, het Periodiek Systeem, de Algemene Relativiteitstheorie en de Quantummechanica. Niet de moeite waard, lijkt mij zo.

Jan de Schot | 26-04-14 | 13:19

Schoorsteenveger | 26-04-14 | 13:11 Hahaha lol!

Zorbadon | 26-04-14 | 13:16

Zorbadon | 26-04-14 | 13:07
En samen tegen de fabrieksdirecteur: "wij houden hen dom en doen hen geloven, maar dan moet jij ze wel arm houden."

Schoorsteenveger | 26-04-14 | 13:11

@ Schoorsteenveger 13:06

Klopt, ongeveer 80% van alle uitvindingen worden "per ongeluk" gedaan. Denk maar eens aan penicilline en RAS-patat om twee voorbeelden te noemen.

eerstneukendanpraten | 26-04-14 | 13:10

Conservativist | 26-04-14 | 13:04
"Er was eeuwenlang alle ruimte voor innovatie in wetenschap en kunst in al-Andalus."
Noem eens wat, los van die mooie gebouwen met die prachtige tegeltjes.

Schoorsteenveger | 26-04-14 | 13:09

Schoorsteenveger | 26-04-14 | 13:06
Ik hoop het.

Mark Smith | 26-04-14 | 13:09

Een te sterke macht is niet goed nee, maar de standaardizatie en samenwerking die bij een wereldrijk horen zijn juist wel goed voor ondernemers en wetenschappers.
De griekse stadstaten waren een stelletje extreem nationalistische opscheppers die inferieur waren aan hun germaanse tijdgenoten (die overigens ook sterk onderling verdeeeld waren, maar wel veel verder waren qua democratie en vrouwenrechten en kunstnijverheid).

Het probleem met ondernemen in de 3e wereld is vooral dat werken voor de overheid veel meer oplevert dan zelf een bedrijfje starten (omdat die overheid overeind wordt gehouden met hulpgelden ipv belasting, waardoor die overheid zich ook niks meer hoeft aan te trekken van lokale kiezers)

******** | 26-04-14 | 13:08

@Meeroever | 26-04-14 | 12:02

Klopt als een bus. Vandaar dat Zuidoost-Azië en waarschijnlijk ook China zo'n welvaartsgroei kennen. Na de dood van Mao kon Deng Xiaoping de nodige hervormingen doorvoeren en een middenklasse toestaan. Het is deze middenklasse die de motor is van China.

Enrique C | 26-04-14 | 13:07

De Pastoor tegen de Burgermeester. Als jij het volk dom houdt, zal ik ze doen geloven.

Zorbadon | 26-04-14 | 13:07

@Meeroever | 26-04-14 | 13:00

Smartphone. Allemaal doorontwikkeling op bestaande technologie. Processoren, transistors, RF straling, binaire code, het is er allemaal al heel erg lang.
.
Energie innovatie? Voortzetting internal combustion engine, regressie naar wind, zonnepanelen op basis van het "stoom" principe. Neuh, geen innovatie.

Parel van het Zuiden | 26-04-14 | 13:06

Mark Smith | 26-04-14 | 13:03
"Ik denk echt dat de grenzen aan de wetenschap op het gebied van échte innovatie in zicht zijn."
Nee, dat denk ik niet. Het gaat met horten en stoten in de wetenschap, het is verre van lineair. Het doorontwikkelen gaat redelijk lineair, maar wetenschappelijke doorbraken komen als het ware uit de lucht vallen.

Schoorsteenveger | 26-04-14 | 13:06

Vrijheid voor allen veronderstelt veel voorwaarden, zoals afwezigheid van oligarchie en plutocratie, afwezigheid van een totalitaire staat, een behoorlijke mate van wereldlijkheid, d.w.z. afwezigheid van godsdienststrijd, vrijheid van ondernemen, openstaan voor technologie, afwezigheid van corporatisme (monsterverbond van staat en grote ondernemingen), afwezigheid van financiële roofinstellingen die door allerlei trucs de bevolking ontdoet van de vruchten van de eigen arbeid.

Rest In Privacy | 26-04-14 | 13:05

Wat een generalisaties weer. Een paar dingen irriteren me genoeg om er op te reageren:
.
Omissie: noord- midden- en west-Europa zijn dus wél gewoon gekerstend met het zwaard. Met moord en doodslag. Met plunderingen en verkrachtingen.
.
De val van Rome was net zo 'miraculeus' als de val van vrij Europa zal zijn circa 2100. Een teken van ernstig verval is toch wel dat obscure apocalyptische sektes (in dat geval het Christendom) drastisch winnen aan invloed t.o.v. de oorspronkelijk dominante cultuur.
.
Toen de 'islamitische horden' het grootste deel van het Iberisch schiereiland veroverden, stuitten ze juist nauwelijks op tegenstand. Misschien waren hun legers wel 'technisch superieur' aan wie ze ook maar tegen kwamen. Vervolgens bleven ze er meer dan 700 jaar voor ze werden weggejaagd.
.
Er was eeuwenlang alle ruimte voor innovatie in wetenschap en kunst in al-Andalus. Dankzij die 'straatrovers' is een schat aan Europese wetenschappelijke en filosofische literatuur bewaard gebleven, waar de christenen liever brandstapels mee hadden aangemaakt.
.
Niet alle Islam was de geestdode, oer-decadente ghetto-Islam waar wij elke dag mee worden geconfronteerd. Vind 't een beetje jammer dat de woede over haatbaarden, bontkraagjes en corrupte PvdA-ers wordt geprojecteerd op 1500 jaar geschiedenis van Portugal tot Indonesië...

Conservativist | 26-04-14 | 13:04

Schoorsteenveger | 26-04-14 | 12:59
Nee nee, je begrijpt me verkeerd. Ik doelde op het verschil tussen innovatie en doorontwikkelen, dat zal altijd door blijven gaan. Ik denk echt dat de grenzen aan de wetenschap op het gebied van échte innovatie in zicht zijn.

Mark Smith | 26-04-14 | 13:03

Slag bij Poitiers:

Volgens Frankische bronnen duurde de strijd een dag. Volgens een van de Arabische bronnen twee dagen. Toen zich in de Arabische gelederen het gerucht verspreidde dat de Franken de uit Bordeaux geroofde buit bedreigden, keerden velen terug naar het kamp. Abd er Rahman probeerde deze terugtocht, die op een vlucht ging lijken, te stoppen. Hierbij werd hij gevangengenomen en gedood, waarop de moslims zich terugtrokken naar hun kamp.

Technologisch overwicht? Proest. De slag had ook de andere kant op kunnen gaan. Poitiers was een uitzondering dat de infanterie cavalerie weerstond.

paddy | 26-04-14 | 13:01

@Mark Smith | 26-04-14 | 12:56

Dat denk ik niet. Energie, ruimtevaart, er is van alles mogelijk. Het komt maar matig tot wasdom. Dat heeft volgens mij alles te maken met bureaucratie en centraliseren. Goede, maar wilde ideeën van individuen komen niet door de ballotage van "risk managers" , "bonentellers" , en "management op korte termijn" -winst. Daarnaast wagen veel zelfstandigen zich niet aan een onderneming omdat de baten niet aan hen vallen...

Parel van het Zuiden | 26-04-14 | 13:01

@Puin Zooi | 26-04-14 | 11:19

Toe nou, neem je pilletje en schuifel weer onder je slijmerige steen.

Jarre Tell | 26-04-14 | 13:00

@Parel van het Zuiden | 26-04-14 | 12:54

Toen Meeroever jong was, en bij een vriendje ging spelen, moest hij met een vaste telefoon even bellen om door te geven dat ie wat later thuis kwam.

Nu heb je inderdaad een smartphone, bellen hoeft niet meer, je hebt toegang tot de hele wereld. Je kunt zo'n beetje alles zoeken en vinden op iets dat we internet noemen. Aan dat internet wordt dagelijks gesleuteld en innovatie vind er aan de lopende band plaats.

Medisch gezien wordt er enorme progressie gemaakt.

Landbouw technisch, dankzij het bestuderen van DNA, de intrede van steeds meer technologie, een grotere kennis van grond, klimaat en natuur, wordt de opbrengst per hectare steeds groter.

Efficiënte van energietransformatie neemt toe. Ik kan wel door gaan, maar het is een mooie dag, wie geen innovatie ziet is stekeblind.

Meeroever | 26-04-14 | 13:00

Mark Smith | 26-04-14 | 12:56
Nee. Als je dat denkt dan ben je een décadent, heb je besloten dat er zoiets als een eindpunt is bereikt en dat er enkel nog geoogst kan worden.

Schoorsteenveger | 26-04-14 | 12:59

Nee jij snapt het niet, deze corrupte lieden kunnen zich verschuilen achter de macht van de overheid, daar ontlenen zij hun macht aan. Misschien hebben die overheden niet direct heel veel centraal gezag maar indirect destemeer! Als die overheden hun macht zouden verliezen dan zouden lokale corrupte lieden ook direct hun macht verliezen.
rode peper | 26-04-14 | 11:47

@rode peper
Was een uurtje op de vrijmarkt > excuus voor late reactie.We gaan jij-bakken begrijp ik .
Ik hoef het niet te snappen, zou ik zeggen ,want heb er allemaal bovenop gestaan.
De centrale overheid heeft in het algemeen op veel van wat in de "provincie" gebeurt geen greep. Misschien is de centrale overheid ( lees : oligarchie) daarin ook wel niet geinteresseerd.Een simpel voorbeeld: wanneer er geld beschikbaar wordt gesteld voor weg-aanleg in een provincie stad verdwijnt een niet onaanzienlijk deel in de zakken van lokale bestuurders. Laat even in het midden hoe die lokale bestuurders daar terecht zijn gekomen. De centrale overheid treedt hier amper tegen op.Of ze kunnen het niet of willen het niet.
Resumerend : de lokale corrupte "politici" vormen een staat binnen de staat.
In tegenstelling tot wat Jansen beweert is de centrale overheid dus machteloos.

daytripper | 26-04-14 | 12:58

@necrosis | 26-04-14 | 11:40
U hoopt nog steeds op een date met Fleur?

VanBukkem | 26-04-14 | 12:57

@Mark Smith | 26-04-14 | 12:51
Juist.

AbleArcher13 | 26-04-14 | 12:57

Parel van het Zuiden | 26-04-14 | 12:54
Zou het niet zo zijn dat we zijn uitgeïnnoveerd?

Mark Smith | 26-04-14 | 12:56

@rode peper | 26-04-14 | 12:51

Duitsland is ten tijde van haar glorie, lees de industriële inhaalrace t.o.v. het Verenigd Koninkrijk feitelijk een sterk gecentraliseerde dictatuur.

De Magna Carta beperkte sterk de macht van de Engelse Koning, vooral wanneer het ging om het vragen van geld van de bevolking. De macht blijf in handen van een relatief beperkte club. Ten tijde van haar grote vooruitgang, lees Industriële revolutie was het een sterk van bovenaf gestuurd en gecentraliseerd land.

Japan kopieerde de Duitse en Engelse stijl bijna letterlijk, voor dit kopiëren heb je sowieso een gecentraliseerd overheidsorgaan nodig.

Meeroever | 26-04-14 | 12:55

@miko | 26-04-14 | 12:35
Ik ben blij dat u er ook last van heeft.
Dan ligt het dus niet aan mij en mijn computer.

VanBukkem | 26-04-14 | 12:55

Ik ben ingelogd, extentie en zo, lig op mijn knieën, heb een PC met vista "2.9" en een i-phone, maar geen plusjes en minnetjes. Het zal wel aan mij liggen doch ik vind er weinig meer aan hier.

Normpje | 26-04-14 | 12:55

@Meeroever | 26-04-14 | 12:46

Er wordt dan ook al feitelijk 30 jaar niet echt meer geinnoveerd. Slechts doorontwikkeld op bestaande ideeën en technologie. Hell, capt. Kirk had al een smartphone...

Parel van het Zuiden | 26-04-14 | 12:54

Parel van het Zuiden | 26-04-14 | 12:36
Reaguursels van @ Necrosis kun je toch moeilijk als het beginpunt van een discussie beschouwen.
Voor de rest verwijs ik graag naar de hier zo bewierrookte tool, waarin genoeg discussies te vinden zijn waarin ik participeer.

Mark Smith | 26-04-14 | 12:51

@Meeroever | 26-04-14 | 12:46,

Duitsland is nou juist een uitgesproken decentraal gebied geweest met alle verschillende bondslanden, de macht van de centrale britse regering is al sinds de magna carta fors ingeperkt en vrijheden van burgers worden daarin gegarandeerd.

Hoe het met vrijheden in Japan tegenwoordig zit weet ik niet

rode peper | 26-04-14 | 12:51

Jansen versimpelt hier wel dramatisch. Maar de kern van zijn betoog blijft desondanks overeind. Een centraal geleide dwingende Staat die uit is op macht en controle is fnuikend voor vrijheid en vooruitgang. Linksom of rechtsom, met of zonder God maakt daarbij weinig uit.
Uiteraard gaat het om gradaties en om evenwicht. Het is echt niet zo dat het ontbreken van een staatsbestel enige garantie brengt dat een volk zichzelf vooruitschopt, en omgekeerd kan een bepaald staatsbestel heel stimulerend werken en de vernieuwing zelfs aanjagen. Het tot op het bot corrupte Afrika lijkt mij hier overigens een goed voorbeeld. Jansen stelt dat daar alle vernieuwing door de corrupte Staat stelselmatig wordt vernietigd, maar neem die staat weg, en er zall niet als vanzelf een nieuw elan ontstaan waarbij de vernieuwingen al meteen zichtbaar worden. Gewoon omdat organisatie en infrastructuur ontbreken. En hetzelfde geldt voor veel van de moslimstaten waar jansen zijn vizier op richt: er is geen middenkader, mensen zijn niet georganiseerd anders dan via de moskee.
In zekere zin is onze verdeeldheid onze kracht, want wij zijn onnoemelijk veel flexibeler en kunnen veel sneller schakelen. maar verdeeldheid heeft ook het gevaar in zich dat elk eilandje zich al te zeer op zichzelf en zijn eigen tradities en identiteit terugtrekt en niet meer naar de horizon wil kijken.
Je kunt tegen een centraal geleid Europa zijn en daar verdomd goede argumenten voor aanvoeren, maar trek je niet terug achter je landsgrenzen in de illusie dat je dan veilig bent.

Schoorsteenveger | 26-04-14 | 12:50

Stukje van Hans leest lekker weg. En gaandeweg het lezen groeit er iets van "beetje kort door de bocht". Wat Hans hier schrijft zou zo maar kunnen, maar ik blijf mijn bedenkingen houden. Zonder elke zin verder tot in het diepst te analyseren.

Graaf van Egmont | 26-04-14 | 12:49

Hans doet wat Geert doet (appeleren aan onderbuikgevoel) maar dan op basis van pseudowetenschap en wishful thinking.

Voorbeeldje: "De scheiding tussen kerk en staat sloot uit dat een westerse overheid de alleenheerschappij kon bemachtigen."

We leren juist de afgelopen decennia dat die scheiding er helemaal nooit is geweest. Om allerhande redenen.

Paar symptomen: koninklijke familie naar Vaticaan, Timmerfrans naar Vaticaan. Commissie Deetman. Eurlings zijn favo clubje. Et cetera...

Doorn2148 | 26-04-14 | 12:48

Stukje is wel erg fact free geschreven...

paddy | 26-04-14 | 12:48

@rode peper | 26-04-14 | 12:39

Dat is een onnozele vraag, centralisatie is pas sinds kort (enkele eeuwen) mogelijk voor relatief grote landen.

Maar goed: Duitsland, Japan, het Verenigd Koninkrijk...

Innovatie en daarmee innovatie wordt nu ook vooral gecreëerd door grote internationale onderzoeksgroepen, met afdelingen over de heel de wereld, tot China, Zuid-Afrika en Brazilië toe.

Inmiddels is ook de wereldhandel steeds belangrijker geworden, sterker nog, zo'n beetje alles bepalend.

Meeroever | 26-04-14 | 12:46

Leuk en onderhoudend betoog, maar toch, u fietst wel heel gemoedelijk langs het Romeinse Rijk. Daar is toch ook menig uitvindinkje gedaan. Hoewel natuurlijk te twisten valt over de vraag hoe centralistisch dit rijk werd geregeerd. Wat de aanleg van heirwegen betreft zeer centralistisch zou ik zeggen.

semper halal | 26-04-14 | 12:46

De overheid is niet het antwoord; de overheid is het probleem!

Enrique C | 26-04-14 | 12:46

@Rode Peper, Wil je de hele opsomming? 1 voorbeeldje Florence waar de Renaissance startte.

paddy | 26-04-14 | 12:46

rode peper | 26-04-14 | 12:39

de eerste twee eeuwen van het Romeinse Rijk, aangevangen met Augustus.

Rest In Privacy | 26-04-14 | 12:41

@Smuts | 26-04-14 | 12:35,

Doe je best en zoek gebieden met een sterk centraal gezag waar toch de welvaart sterk toenam.

rode peper | 26-04-14 | 12:39

@Russells Teapot | 26-04-14 | 12:06
En het feit Dat martel een overwicht had in manschappen speelt ook mee.
En natuurlijk God aan hun zijde!
*proest*

miko | 26-04-14 | 12:36

@necrosis | 26-04-14 | 12:32

Vragen omzeilen ten einde de discussie te frustreren. Een "kunst" die @Mark Smith uitstekend beheerst.

Parel van het Zuiden | 26-04-14 | 12:36

@ Swedish Chef | 26-04-14 | 11:45
... & de overige critici: prcies. I

Ik heb het vermoeden dat iemand die z'n best doet het tegenoverstelde van Jansens stelling kan beweren door zelf selectief zowel feiten als ehm.... "feiten" aan te dragen.

Smuts | 26-04-14 | 12:35

@necrosis | 26-04-14 | 12:08
Plugin werkt al een dag of wat niet meer. Of denk ik dat maar?

miko | 26-04-14 | 12:35

@Russells Teapot | 26-04-14 | 11:55
Karel de Grote vond het anders helemaal niet prima dat mensen een ander geloof aanhingen.
Het was dopen of de kop eraf.
En raad eens wie de king of kerstening was?
Hans Jansen praat wat dat betreft peop.

miko | 26-04-14 | 12:33

@Mark Smith | 26-04-14 | 12:28
Dat is geen antwoord op mijn vraag.

necrosis | 26-04-14 | 12:32

@Cuyahoga | 26-04-14 | 11:27
Voor dat copieuze maal ook, denk ik zo.

@Toetsiemonster | 26-04-14 | 11:52
Zijn historische beschouwing is nu niet bepaald je van het.

miko | 26-04-14 | 12:30

necrosis | 26-04-14 | 12:23
Hielenlikker is er ook weer.

Mark Smith | 26-04-14 | 12:28

zeeman73 | 26-04-14 | 12:05
Vervang overheidsmacht door bureaucratie en het is wel een goed stuk. Kijk maar naar de voormalige Oostbloklanden.

ZZP-er | 26-04-14 | 12:27

Wat dacht je Hans, heeft die gekke reaguurder ENDP het al een tijdje over cultuurpessimist Oswald Spengler, dan moet ik er ook maar een keer een topic van maken? Ga zo door zou ik zeggen...

eerstneukendanpraten | 26-04-14 | 12:25

@Mark Smith | 26-04-14 | 12:18
Wat heeft Nanninga er me te maken, ben je afgewezen door haar?
*Gnehehe*

necrosis | 26-04-14 | 12:23

Donkersloot | 26-04-14 | 12:15
Aannames presenteren als feiten. Een kunst die A. Nanninga ook uitstekend beheerst.

Mark Smith | 26-04-14 | 12:18

Dat doe ik Hans, door op jouw te stemmen. Weg met de EU, zoals nu.

Thoth | 26-04-14 | 12:18

@rode peper | 26-04-14 | 11:47
Nee hoor. ik snap precies wat hij bedoelt.
Er zijn genoeg landen waar de macht van de overheid ophoudt aan de rand van enkele grote steden. Gebrek aan overheid zorgt voor bevoorrechte clans een te grote allesomvattende overheid zorgt voor gebrek aan iniatief.
Ergens het midden zou mooi zijn,maar dat punt zijn we in Europa en zeker Nederland al een tijdje voorbij.

miko | 26-04-14 | 12:17

het afschaffen van reeten verfijnd het debat.

horsteknots | 26-04-14 | 12:16

Iets met 'wiens brood men eet, diens woord men spreekt'. Hans belandt met zijn college in 1683 en trekt fluks een lijntje door naar de 21ste eeuw. Grappig retorisch en demagogisch trucje en en passant zaken als kindersterfte, uitbuiting en verslechterende omstandigheden in met name de 19e eeuw overslaand. Arabist, houdt u zich bij uw leest.

Donkersloot | 26-04-14 | 12:15

De wurgmacht van de staat...
.
Ik denk dat u even stil moet staan bij de definitie hiervan. Wurgmacht is volgens mij niet hetzelfde als goed georganiseerd. Er zijn voorbeelden van zeer goed georganiseerde staten waar de overheid toch niet beschikt over wurgmacht. Juist scandinavië en Nederland zijn daar honderden jaren voorbeelden van geweest. Landen waar de politieke en religieuse machten in het gareel werden gehouden door de burgerlijke macht.
.
Daarnaast moet u denk ik de voorbeelden die Hans aanhaalt niet afmeten aan het nu, maar aan de toenmalige context. Zo hadden de Atheners in verhouding tot nu niet de meest gedecentraliseerde staat, maar in verhouding tot hun toenmalige rivalen (Perzië, Sparta) wel degelijk.
.
Centraal gezag is sowieso natuurlijk wel even het definiëren waard. Rome had zeker centraal gezag, maar kon vanwege technologische en organisatorische beperkingen niet tot in de haarvaten controleren wat burgers of gewesten deden. Regio's hadden relatief veel autonomie in verhouding tot nu.
.
Zo was dat ook in de hoogtijdagen van Nederland. Weliswaar kon de machthebber (verschillende titels) e.e.a. bepalen maar moest hij zich altijd vergewissen van de steun van de burgerij en gewesten om ongrijpende stappen te zetten. Er was dus geen sprake van één centraal gezag maar meerdere machten die elkaar in balans hielden.
.
In de geschiedenis is wel degelijk een patroon te ontdekken van innovatie en groei in perioden waar er niet één centraal gezeg in staat was (om verschillende redenen waar ik zojuist wat voorbeelden van gegeven heb) om de samenleving te beheersen.
.
De VS, Nederland, Rome... In perioden dat er dus geen sterk centraal gezag was spoot de innovatie en groei eruit. Logisch ook. In die perioden gingen de baten daarvan niet in de staatskoffers maar in de zak van de ondernemers.
.
Excuses. Dit doe ik even tussendoor op mijn telefoon. Hoop dat u begrijpt waar ik heen wil...

Parel van het Zuiden | 26-04-14 | 12:14

houdoe en bedankt! | 26-04-14 | 12:01
Mooie analyse.

Mark Smith | 26-04-14 | 12:13

necrosis | 26-04-14 | 12:08

de joop "horde" bestaat uit slechts 1 gekkie met meerdere IP adressen.

Worstjes | 26-04-14 | 12:12

@VanBukkem | 26-04-14 | 11:16
Dat zie je van verre, men heeft geen tijd meer voor uitvindingen, overpeinzingen of dergelijke er moet immers gewerkt worden om de honger van rEUpsje nooit genoeg te stillen. En dat valt niet mee.

miko | 26-04-14 | 12:12

Oerkoendoe | 26-04-14 | 11:17
Maar wel lekker Nederlands blijven zeuren op een weblog hè?

Mark Smith | 26-04-14 | 12:11

Die wurgmacht heeft lievelingetjes.

hawie | 26-04-14 | 12:08

Beetje raar verhaal. De tijd na de romeinen os er nou niet een van vooruitgang. De grieken hadden (lokaal) duidelijke systemen en wetgeving. In een land waar geen fatsoenlijke overheid is geldt het recht van de sterkste. (Zie somalië) Grote probleem in Afrika is nou juist dat eigendom niet beschermd en gegarandeerd wordt en het dus geen zin heeft iets op te bouwen wat je toch in no-time kan worden afgenomen. Eerste goede stap in die landen zou een kadaster zijn. Beschermd en bewaakt door... juist ja een overheid. En een goede overheid hoort corruptie te bestrijden. Uiteraard moet een overheid alleen een veilig platform bieden en zich niet te buiten gaan aan regelzucht.

antilinks | 26-04-14 | 12:08

@Kassaar | 26-04-14 | 11:59
Je kan ook gewoon de 'plugin' downloaden (doet geen pijn en kost geen cent).
Je kunt je ook troosten dat je als 'GeenStijl' lid niet niet meer gebombardeerd wordt door de minkudo-horde van Joop of FN.
Je moet nu ingelogd zijn om een plusje of minnetje uit te kunnen delen.
Ik heb er vrede mee.....

necrosis | 26-04-14 | 12:08

@houdoe en bedankt! | 26-04-14 | 12:01
Dat is inderdaad iets wat ik ook niet begrijp. Voor zover ik weet, heeft Karel Martel die veldslag voornamelijk gewonnen dankzij strategisch vernuft en een betere voorbereiding. Van technologische verschillen waren geen sprake, in ieder geval niet in het voordeel van de Franken.

Russells Teapot | 26-04-14 | 12:06

Helaas niet een heel goed stuk. Teveel overheidsmacht leidt niet tot meer welvaart, maar te weinig zeker ook niet. Het heeft eerder te maken met de structuur van de overheid en de verdeling van de macht.

zeeman73 | 26-04-14 | 12:05

@Meeroever | 26-04-14 | 12:02
Mooie analyse.

Kaas de Vies | 26-04-14 | 12:05

Je kunt je gedachte, of liever gezegd wens, niet in een vervalsing van de geschiedschrijving duwen.

Hans Jansen, u maakt zich schuldig aan ernstige oversimplificatie van de geschiedschrijving.

U spreekt van bloei van cultuur en uitvindingen tijdens de Griekse Oudheid, dat kan allerminst ontkent worden. Echter heeft dit niks te maken met de afwezigheid van een overheid. Want die overheid was er wel degelijk, en met een behoorlijk gewicht ook. Er waren, zeker in Athene, zeer strenge regels over wat wel en niet kon. Deze regels worden opgelegd en gecontroleerd door een overheid. De manier van besturen, of liever gezegd verkiezen, was een hele andere dan wat wij vandaag kennen, dat wel. Maar u zal ook wel weten dat de methode Sparta, de dictatuur (of een variant daarvan) verreweg de populairste was in het oude Griekenland.

Ik moet u kudo's geven voor het erbij slepen van de Islam. Al zie ik niet wat dat precies met deze kwestie te maken heeft, de door u genoemde Slag bij Poitiers is later in Europa steeds meer gepropagandeerd, Karel Martel maakte feitelijk een einde aan een plundertocht van moslims in Frankrijk, verovering was duidelijk niet hun doel.

Deze verovering heeft wel plaatsgevonden in de Rhône Vallei, waar moslims zich blijvend hebben gepoogd te vestigen. Mislukt, want ze zijn er uiteindelijk gruwelijk uitgetrapt.

Ook de strijd tussen moslims en christenen in de tijd moet met een korrel zout genomen worden, moslims vochten in dienst van christenen, christenen in dienst van moslims. Vergeet u dan ook niet de prachtige architectuur die tijdens deze periode tot stand kwam, let wel, onder redelijk gecentraliseerde overheden.

U zie u dan ook duidelijke de verkeerde conclusie trekken, het is niet de overheid die uiteindelijk de welvaart van de burgers bepaald, maar de middenklasse. Het bestaan van zo'n klasse is vitaal voor iedere welvarende staat/cultuur. Een onderklasse of arbeidersklasse is vooral gericht op de boterham van vandaag en morgen. Terwijl de elite vooral haar eigen zakken wil vullen en haar rijkdom wil behouden. Een middenklasse echter, wil groeien, vooruit komen. De top kunnen bereiken, goed onderwijs volgen, mogelijkheden hebben om te groeien.

De remmende factor, de grote beperking, is de onderklasse en de elite in deze. Rijken ontstonden door militaire macht, en storten ineen door een gebrek daaraan. Maar landen met een middenklasse is een langer leven beschoren.

Jammere alleen dat een deel van de middenklasse is gegijzeld door een elite partij (VVD), een deel door een stem van boven, dus geen vooruitgang (CDA) en een deel door een partij die al zo'n 40 jaar de weg kwijt is (PvdA).

Meeroever | 26-04-14 | 12:02

Ondanks dat Dhr. Jansen pretendeert verstand te hebben van historische veldslagen, is zulks geenzins het geval.
De voornaamste reden dat Karel Martel de Moren wist te verslaan, was niet superieure technologie. Door het gemak waarmee de Moren andere gebieden hsdden veroverd (met name door massale inzet van zowel lichte en zware cavalerie) wist Karel wat ging komen. Daarom zorgde hij ervoor een professioneel staand leger op fe been te houden ipv een zooitje dappere maar ongeorganiseetde boeren die alleen buiten het oogstseizoen beschikbaar waren.
Maar ja, dat is het resultaat van het mengen van liberale propaganda en historie; geschiedvervalsing

houdoe en bedankt! | 26-04-14 | 12:01

Weg met de SuperStaat, weg met de EU handlangers bij de NPO, stem PVV.

Worstjes | 26-04-14 | 11:59

@Parel van het Zuiden | 26-04-14 | 11:47
Bijna goed!
Fleur is de jonge uitzondering en Hans is een man.

necrosis | 26-04-14 | 11:59

Ik kan geen plusjes meer geven (zelfs de scores niet meer zien), wat jammer is bij zo'n uitstekend artikel. Wel vind ik het jammer dat Hans Jansen zijn onafhankelijkheid als arabist en publicist heeft opgegeven door zich kandidaat te stellen voor een politieke partij.

Dat van die plusjes houdt blijkbaar verband met het feit dat ik een stoute XP-gebruiker ben. GS neemt de "dreiging" nogal serieus. Nou ja, over twee weken draait Kassaar ook Win8.1.

Kassaar | 26-04-14 | 11:59

Beste Hans Jansen,
U lijkt een heel libertarisch wereldbeeld te hebben. Dit was mij in een eerder stuk van u al opgevallen, en kan ik ook alleen maar toejuichen. Waarom dan uzelf associëren met de PVV? Alleen maar vanwege het Islam-standpunt? Dat vind ik dan weer onbegrijpelijk en vooral jammer.

thefonz | 26-04-14 | 11:56

Het verhaal van de VS toont juist het tegenovergestelde aan. Daar is het juist dankzij de samenvoeging van de staten dat men juist vooruitgang weet te boeken. Echter in de VS hebben ze wel zeer duidelijk federal en state laws uitgesplitst, maar de VS bestaat dan ook al ruim 200 jaar en hebben hun systeem kunnen verfijnen. Maar Europa moet zo nodig alles zelf uitdenken en weigeren hardnekkig gebruik te maken van de lessen welke de VS al heeft gehad. De Amerikaanse civil wat ontstond doordat (hoe ironisch) de zuidelijke staten een ander inzicht hadden dan de noordelijke waarbij de slavernij het belangrijkste punt. In de VS waren het uiteindelijke de Noordelijke staten welke dankzij een wijs man (Abraham Lincoln) de oorlog wist te winnen zonder dat de zuidelijke staten als verliezende partij werden aangeduid..
.
In de VS is echt niet alles perfect, maar vanwege de enorme schaal (zeer vergelijkbaar met de EU wat betreft inwoners) heeft het wel een grotere slachtkracht.
.
Zo heeft de VS 2 miljoen soldaten verdeeld over de army, navy en airforce, maar dat is nog geen 1% van de bevolking. De VS heeft 300+ miljoen inwoners. In Nederland hebben we een kleine 17 miljoen inwoners en bij 11500 soldaten zou ons leger relatief even groot zijn.. En wij hebben zo's 40.000 man defensie personeel. Relatief gezien tot de bevolking is ons leger dus drie keer zo groot als dat van de VS, maar als we tegen over ze staan dan gaat het om absolute getallen.
.
Dat is ook waarom bepaalde zaken zoals defensie inderdaad beter op Europees niveau geregeld kunnen worden. De kosten blijven even hoog, alleen kun je de mankracht beter verdelen..

TuurlijkNiet | 26-04-14 | 11:55

Een goed stuk deze week van Hans Jansen. Fijn dat de Grieken en Romeinen eindelijk wat van de eer krijgen die ze toekomt.

"U kunt op uw kop gaan staan, en doe dat vooral, maar het christendom heeft zonder dat er de eerste drie eeuwen een leger aan te pas kwam, zoals bij een bepaalde andere godsdienst, het gebied rond de Middellandse zee veroverd."

Ook dit is absoluut waar. De christelijke veroveringslegers kwamen later pas, eigenlijk voor het eerst met de kruistochten in de latere middeleeuwen.

De verovering van het Romeinse Rijk door het christendom ging niet dmv oorlog en geweld, maar door het langzaam, maar gestaag macht uitbreiden onder de bevolking, totdat via Constantijn de macht kon worden gegrepen.

Een beetje vergelijkbaar met de islam in de moderne tijd. Die probeert nu Europa te veroveren, ook niet met legers (daarmee zouden ze geen schijn van kans maken), maar door infiltratie in onze maatschappij, en het misbruiken van de tolerantie en naïviteit van die maatschappij om zo voet aan de grond te krijgen. Het idee is dat de voorrechten voor de islam steeds meer zullen worden, terwijl hun aantallen ook toenemen dankzij immigratie en hoge bevolkingsgroei.

Daarom kan ik er altijd slecht tegen als mensen roepen dat de islam geen gevaar is, omdat moslims slechts een paar procent van de bevolking uitmaken.

Toen Constantijn de macht greep, vormden de christenen ook nog geen 10% van de bevolking van het Romeinse Rijk. Vanaf dat moment begon de vervolging van niet-christenen, zodat een eeuw later bijna iedereen in het rijk bekeerd was. Nog een halve eeuw later begonnen in West Europa de middeleeuwen.

Laten we alsjeblieft leren van het verleden. Intolerante minderheidsreligies hebben wel degelijk het vermogen om welvarende beschavingen te gronde te richten.

Russells Teapot | 26-04-14 | 11:55

Blijf mij verbazen over dat deze dude hoogleraar was. Hij moet dus ooit serieus zijn genomen door iemand. Not me.

LangeMocro | 26-04-14 | 11:54

Mooi stuk en volledig onderbouwd. Waarom staat zoiets niet in de Volkskrant?, daar zit een heel leger lezers die dit eens onder de neus gedrukt moesten krijgen. Misschien zouden ze dan anders gaan denken over hun Europese heilstaat. Oh wacht nee, dat is natuurlijk een illusie.

Toetsiemonster | 26-04-14 | 11:52

Islamofoob gezwam en leugens, je wordt ervoor betaald als politicus die je nu bent. In je oude rol als 'islamoloog' werd je ervoor uitgelachen door collega's. www.independent.co.uk/news/science/how... edition.cnn.com/2010/WORLD/meast/01/29... alstublieft. Woorden als algebra, alfabet, alcohol verwijzen sowieso naar het Arabisch. (Al)chemie ook. Je zal ook niet weten van historische figuren als Geber, een grondlegger voor de chemie. Of Al-Zahrawi wiens instrumenten voor operaties nu nog te herkennen zijn in de gereedschappen van een chirurg. Wat dacht je van de windmolen? Een symbool van dit prachtland. Net als de tulp (je weet waar die vandaan komt, Turkije). Moslims bashen die zich misdragen of wijzen op gevaar voor extremen oké, maar liegen is gewoon fout. Vind het wel logisch dat je bij de PVV eindigt.

LangeMocro | 26-04-14 | 11:51

@Parel van het Zuiden/ @all

Zonder deskundig te zijn op dit gebied en op basis van erg beperkte kennis (ik laat me graag corrigeren):

Zowel in de voorbeelden van Dhr Jansen als in de huidige "lijstjes" is er volgens mij geen enkele relatie tussen tussen de "wurgmacht van de stad" en Rijkdom of armoede. De stadstaat Athene of het huidige Singapore: erg rijk, wel (moderne) slavernij. Maar in landen met de minste armoede tegenwoordig (Scandinavie, Luxumburg, Zwitserland, Nederland) is de staat - helemaal in vergelijking met 700 jaar geleden - toch echt best wel stevig georganiseerd. Vooral door een directe controle op 60% van het binnenlands product. Geld is wellicht belangrijke dan politie in dat opzicht.

Wellicht is er wel tussen de schaal en innovatie/rijkdom/armoede wellicht. In grote centralistische landen als het Romeinse Rijk, het huidige China of Rusland, het rijk van Karel V, etc.. .zie je dat veel rijkdom geconcentreerd wordt rondom de hoofdstad of enkele hoofdsteden.

Wellicht is er ook een verband tussen welvaart en religie. Maar daar heeft Hans twee weken geleden al eens een column over geschreven waar hij zij dat hij het niet met mij eens was (onterecht overigens, hoe meer religie in de staat - hoe groter het belang bij veel domme en arme mensen).

En de allerbelangrijkste constatering, die Hans misschien ook wel bedoelt: Welvaart zit in en om steden. Vroeger en nu. Om er in te komen zou ik Edward Glaeser adviseren. En waar het in de praktijk fout gaat is dat landen vaak kiezen voor 1 of 2 steden als groeikern en daar nationale cultuur en innovatie budgetten naar toe laten vloeien. Daarom is Amsterdam ook veel rijker en prettiger dan Rotterdam, London rijker dan Manchester, Parijs rijker dan Marseille. In regio's met grote nationale trots (Catalunya, Schotland, Bayern) die je dat lokale steden vaak diezelfde functie hebben.

MrWorf | 26-04-14 | 11:50

@daytripper | 26-04-14 | 11:33,

Nee jij snapt het niet, deze corrupte lieden kunnen zich verschuilen achter de macht van de overheid, daar ontlenen zij hun macht aan. Misschien hebben die overheden niet direct heel veel centraal gezag maar indirect destemeer! Als die overheden hun macht zouden verliezen dan zouden lokale corrupte lieden ook direct hun macht verliezen.

rode peper | 26-04-14 | 11:47

@necrosis | 26-04-14 | 11:40

Nou... Eigenlijk niet. Hans past beter in de door u zo geliefde levenscategorie. Fleur is zo bezien toch wel een heel erg jonge deerne...

Parel van het Zuiden | 26-04-14 | 11:47

Ik ben diep onder de indruk. Ik stem hans op 22 mei. Geen twijfel mogelijk.

genoegisgenoeg | 26-04-14 | 11:47

Hey, Hans Jansen lijkt wel een libertariër!
Nou krijgt ie zeker mijn stem.

Happy Atheist | 26-04-14 | 11:45

Handleiding Hans Jansen Column schrijven.

1 Niet meteen met woord "Islam" beginnen. Lezer denkt dan: Oooh noo.. heppie hem weer.

2 Stelling verpakken als feit:
"Alleen in perioden waarin het overheidsgezag zwak en verbrokkeld was, hebben er mensen kans gezien aan de armoede te ontsnappen door uitvindingen te ontwikkelen waar iedereen wat aan had."

3 Geschiedkundige gebeurtenissen hier en daar vandaan plukken om de stelling te verdedigen en daarbij andere gebeurtenissen (Industriele revolutie, Computer-tijdperk, allemaal gebeurt onder een sterke overheid) buiten beschouwing laten.

4 Christendom positief ertussen proppen.
" kunt op uw kop gaan staan, en doe dat vooral, maar het christendom heeft zonder dat er de eerste drie eeuwen een leger aan te pas kwam, zoals bij een bepaalde andere godsdienst, het gebied rond de Middellandse zee veroverd."

(Als het aan het Christendom of andere religies lag bestond er helemaal geen wetenschap. Daarbij nog een aantekenig dat rond 813 de islam anders dan nu de wetenschap juist weer stimuleerde door oude griekse wetenschappelijke en filosofische teksten te laten vertalen. Hiervan profiteerde west-europa uiteindelijk weer na de verovering van Spanje)

5 Op een onbewaakt moment de lezer de Islam weer door z'n strot duwen en hopen dat 'ie slikt.
" Wanneer islamitische horden vanuit Spanje het Frankenrijk willen veroveren, treffen ze dan ook een technisch superieur leger aan, onder Karel Martel, dat korte metten met deze straatrovers maakt. Slag bij Poitiers, 732."

en klaar is Kees (Hans)..

Swedish Chef | 26-04-14 | 11:45

@Hans Jansen
Qua 'EU' stem ik onvoorwaardelijk op je, maar landelijk stem ik op Fleur.
Je snapt wel waarom....

necrosis | 26-04-14 | 11:40

Toen het Communisme viel werd ook iedereen in Oost-Europa en Rusland multimiljardair, in plaats van dat een kleine groep stinkend rijk werd, nieuwe dictators de plekken van de oude innamen, en grote groepen arme criminelen naar het westen trokken om hun geluk hier te beproeven.

Oh nee...

Een groot rijk met relatieve vrede en zonder sterke vijanden zorgt inderdaad voor een zwakker leger. Waarom? Omdat ze niet elkaar aan het afmaken zijn en dus niet continu bezig zijn efficientere manieren daarvoor te verzinnen. In de tijd dat iedere 20 vierkante kilometer zichzelf een onafhankelijke staat noemde had ook elk gehucht zo ongeveer zijn eigen leger, en ook al werkten ze binnen een regio een beetje samen betekende dat niet dat ze vrienden waren. Betekende dat dat de gemiddelde boer of lijfeigene rijk was? Nee, de lokale edele was misschien rijk, maar de rest van de bevolking had geen cent te makken en ook geen enkele rechten.

Ik snap dat dit stukje geschreven is voor de gemiddelde PVV achterban die niet kunnen of willen nadenken, maar dan nog.

Nyg | 26-04-14 | 11:40

Af en toe een beetje ruim door de bocht maar
mijn conclusie is dezelfde : het moet anders gaan gaan.

nemeton | 26-04-14 | 11:38

Brussel, islam, PvdA en alcohol maken meer kapot dat je lief is.

lulleficatie | 26-04-14 | 11:38

En zo is het.

lulleficatie | 26-04-14 | 11:37

puin zooi 11;19
ik ben benieuwd naar uw argumentatie om de stellingnamen van dhr. Jansen te ontzenuwen , met oneliners koop je zo weinig.

Jan Boule | 26-04-14 | 11:35

In dat soort landen hebben corrupte overheidsfiguren nou juist wel weer heel veel macht.
rode peper | 26-04-14 | 11:24

@rode peper. Lijkt er op dat u het niet begrijpt. Natuurlijk hebben corrupte figuren veel "macht". Het punt is dat de overheid geen greep heeft op de financien van den burger want het efficiente apparaat ontbreekt volledig,o.a daardoor kunnen wat cowboys hun gaan gaan. De "wijkagent" bv.

daytripper | 26-04-14 | 11:33

@daytripper | 26-04-14 | 11:24 (ook voor kompaan)
.
Wellicht kunt u weer even op de stoel gaan zitten en wat onderbouwing voor uw mening typen?
.
Wat Hans hier schrijft is namelijk niet nieuw in de geschiedschrijving. Men probeert al jaren te analyseren en beschouwen waarom sommige samenlevingen wel ontwikkelen en innoveren en anderen niet. Vrijheid en een beperkte overheid (balans van machten), alsmede gezin als hoeksteen en een soort "laten leven" consensus worden vrijwel altijd aangewezen als belangrijke factoren.
.
Ben erg benieuwd waar u mee komt.

Parel van het Zuiden | 26-04-14 | 11:32

Puin Zooi | 26-04-14 | 11:19
daytripper | 26-04-14 | 11:24

Leg uit.

Kaas de Vies | 26-04-14 | 11:31

Daarom is dat toeslagen systeem ook zo vernuftig. Je betaalt te veel belasting om het later terug te krijgen. Niemand durft nu nog tegen de staat te ageren, want eigen belang eerst.

Knap.

Kaas de Vies | 26-04-14 | 11:29

Ga dit verhaal straks maar aan de vette vazallen van de Verhofstadtgroep vertellen, Hans.
Niet vlak na de lunch want dan zitten ze in hun roes van hun fles bourgogne bij hun kalfsentrecote en een dubbele Drambuie bij de koffie, en zal ongeïnteresseerdheid en minachting je deel zijn.

Cuyahoga | 26-04-14 | 11:27

Hoe iemand die dit soort aperte onzin uitkraamt ooit hoogleraar kan zijn geweest is me een raadsel.
Puin Zooi | 26-04-14 | 11:19

@Puin Zooi. Volledig mee eensch.Ik rol ook van verbazing van de stoel.

daytripper | 26-04-14 | 11:24

Mijn stem op 22 mei gaat sowieso naar Hans Jansen!

Julia33 | 26-04-14 | 11:24

@daytripper | 26-04-14 | 11:20,

In dat soort landen hebben corrupte overheidsfiguren nou juist wel weer heel veel macht.

rode peper | 26-04-14 | 11:24

Mooi! Mijn stem heb je nu wel binnen, Hans. PVV nr 4 Hans Jansen! Hup Hans!!

rien6139 | 26-04-14 | 11:23

Ga dit maar eens in de hoofden krijgen van meerdere Nederlandse generaties die ten prooi gevallen zijn aan de linkspropaganda. "De overheid is er voor jou, kun je vertrouwen, en zonder overheid wordt het een janboel."
.
Dat is eigen ironisch want Nederland was een van de eerste landen waar de invloed van de burgerij snel een opmars maakte in besluiten over staatsaangelegenheden en inrichting van het land.
.
Nu allemaal kapot. Leve de gevestigde politiek. Hoera. Hoera. Hoera!

Parel van het Zuiden | 26-04-14 | 11:23

.. Nederland kon welvarend worden in lang vervlogen eeuwen, omdat stadjes in staat waren zich te verdedigen tegen rovende bendes en rovende overheden, dankzij het modderige landschap EN de hoge muren rondom.
Een soort overheid, bestaande uit de burgers zelf, was natuurlijk wel noodzakelijk om ervoor te zorgen dat die muren gebouwd werden - en dat de schutterij precies voldoende musketten had en daar (een beetje) mee kon schieten.

Het was niet in het belang van die stadjes dat zij elkaar te veel bestreden, want al dat water kon makkelijk door de verwaarloosde dijk van de buurman stromen.

Water, modder, handel en goede samenwerking met de buren. Klein Nederland werd er groot mee.

Nu is het niet meer nodig (zelfs strafbaar) om "ons" te verdedigen tegen rovende bendes en rovende overheden, want de rovende overheden zeggen dat zelf.

Jan Passant mk2 | 26-04-14 | 11:20

Stem Artikel50.

BekiekUtMoar | 26-04-14 | 11:20

Gedeeltelijk een kletsverhaal :Er zijn zat derde wereld landen waar geen fatsoenlijk efficient overheidsapparaat bestaat dus zeeer ineffeciente belastingheffing en dan druk ik me nog voorzichtig uit.
Het weinige belastinggeld dat binnenkomt verdwijnt vervolgens in de zakken van het handjevol families en aanhang dat het land "bestuurt" en dat verklaart het ontbreken van voorzieningen en infrastructuur and you name it.

daytripper | 26-04-14 | 11:20

Hoe iemand die dit soort aperte onzin uitkraamt ooit hoogleraar kan zijn geweest is me een raadsel.

Puin Zooi | 26-04-14 | 11:19

Dus?

Roer | 26-04-14 | 11:18

Perfect verwoord weer; het is helaas zo dat de macht via de achterdeur binnenkomt, met steeds meer slachtoffer- en leedpropaganda, verboden, fiscale en strafrechtelijke boetemaatregelen op plezier, sex, drugs, en succes, in hoge mate religieus geagendeerd en zoals dat al eeuwen zo gaat, vermomd als paard van Troje onder de mantel van zorg, leed en compassie.

aceofspades | 26-04-14 | 11:18

Dit gaat erin als Gods woord in een ouderling.

leo de pejo | 26-04-14 | 11:18

Ik zie dat op micro niveau bij mij zelf ook. Ik ben ooit eens getrouwd geweest maar nu sinds jaren en jaren overtuigd single.
Ik presteer meer en vooral kwalitatief beter als je je eigen vrije gang kunt gaan. En dus geen concessies hoeft te doen aan de macht van je status: het huwelijk als overleg en deel instrument. Het gewenst moeten wordt de machtsfactor.

duitse herder | 26-04-14 | 11:17

vraagstaart | 26-04-14 | 11:07
Hier nog eentje die al jaren weg is, vrijheid is lekker. Voor jezelf zorgen, zouden meer mensen moeten doen.

Oerkoendoe | 26-04-14 | 11:17

Kort samengevat: Des te meer overheid(ambtenaren), des te minder vrijheid en dus minder welvaart. De heer Jansen verwoordt wat mijn intuïtie mij al jaren ingeeft.

VanBukkem | 26-04-14 | 11:16

Hetzelfde effect zie je inderdaad in de EU en op kleinere schaal ook wee. Hoe meer de overheid reguleert hoe meer de innovatie wordt lamgelegd. Socialisme is één van de grootste boosdoeners van dit effect.

Bytemaster | 26-04-14 | 11:16

Er is geen speld tussen te krijgen....

holegeluba | 26-04-14 | 11:12

Hear, hear!

Barani517 | 26-04-14 | 11:11

Goed stukje Hans. Trouwens het Middenrijk (wat liep van Nederland tot Noord-Italie), het deel van het frankische rijk dat na de dood van Lothar geen eeuwen geen centraal gezeg kende is dan ook niet toevallig het meest welwarende deel van Europa.

rode peper | 26-04-14 | 11:09

En dàt, beste Hans, is nou precies de reden waarom ik met mijn gezin de EU ben ontvlucht. Want dit kon je 10 jaar geleden zien aankomen.

vraagstaart | 26-04-14 | 11:07

Hans Jansen voor President!
Juist hij weet als geen ander, hoe goor de Maatschappij (Politiek) in elkaar steekt.

Snowy2000 | 26-04-14 | 11:07

Zeg, Hans,.. het huiswerk was toch Sharia?

horsteknots | 26-04-14 | 11:07

@RTA | 26-04-14 | 11:04
Steeds minder minder minder reaguursels?

miko | 26-04-14 | 11:06

Meer, meer, meer Hans Jansen

RTA | 26-04-14 | 11:04

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen