Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Kandidaat voor het Europarlement

hjbloksnor.pngVoor congressen en conferenties ben ik de afgelopen jaren zo nu en dan in Brussel en Straatsburg geweest. Als ik het daar dan van binnenuit bekeek, werd ik geobsedeerd door de gedachte ‘Wat moet je in vredesnaam fout doen om hier te belanden’. Dat weet ik nu. Ik sta zelf kandidaat. Desondanks gaat deze column voorlopig door. Ik verwachtte dat de bovenbazen van GeenStijl dat niet zouden willen. Zo’n column kan al te makkelijk maar ten onrechte opgevat worden als gratis reclame voor, of een statement namens, de PVV. Beleefd heb ik dan ook de vraag gesteld of de column zou blijven – of niet. Het was niet ‘niet’, ik ‘moest maar gewoon doorgaan’. Doen we. Moet kunnen. Ik wil zo ver mogelijk wegblijven van onderwerpen die te maken hebben met de verkiezingscampagne voor het Europarlement of met de haat- en smeercampagnes tegen de PVV. Ik zal het uitsluitend nog hebben over Gods eigen godsdienst, de islam. Is lastig, de islam heeft van alles te maken met Europa omdat de eisen en wensen van de beroepsmoslims ingaan tegen onze belangen en onze maatschappelijke ordening. Desondanks, als we niet opletten, willigen de EU of de nationale regeringen die eisen beetje-bij-beetje in. Dat is niet goed voor Europa. Dat beroepsmoslims er naar streven dat de hele wereld zich aanpast aan de eisen van de islam, mogen we ze niet kwalijk nemen, dat is hun taak hier op aarde. De taken van een beroepsmoslim lijken overigens niet erg op die van een beroepskatholiek of een beroepsprotestant. Een beroepsmoslim is een soort jurist. Hij heeft vooral het islamitisch recht, de sharia, bestudeerd. Hij geeft adviezen (‘fatwa’s’) over hoe de regels van de sharia precies luiden, en hij houdt soms preken. Een beroepsmoslim is niet, zoals een dominee, in de eerste plaats zielzorger. Hij reikt geen sacramenten uit zoals een priester. Een beroepsmoslim leidt de gezamenlijke gebeden wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld vrijdagmiddag. De teksten van de gebeden liggen verregaand vast. Er is dus een deskundige nodig die de juiste teksten kent en onderwijst. Wie de gebeden verricht, erkent in de teksten die hij uitspreekt dat Mohammed de ‘Gezant van God’ is. ‘De gebeden verrichten’ wordt dan ook hier en daar gebruikt in de betekenis van ‘moslim zijn’. Iets als ‘Sluit vrede en verricht de gebeden’ betekent dan ook ’Geef u over en word moslim’. Westerse regeringen hebben de neiging de oren te laten hangen naar de wensen van de beroepsmoslims. In de thuislanden is het soms wel anders: daar worden beroepsmoslims nu en dan opgepakt of ter dood veroordeeld. Beroepsmoslims zijn er ook in de variant ‘bureaucraat’ of ‘activist’. Die houden zich bezig met het opzetten en runnen van islamitische (massa)organisaties. Beroepsmoslims bezitten in het shi’ietische Iran sinds Khomeini (1979) de absolute oppermacht. Daarentegen hebben de regeringen van soennitische landen de beroepsmoslim meestal goed onder controle. Dat accepteren de beroepsmoslims, want het levert ze voordelen op: de regering geeft ze in ruil het monopolie op de markt van godsdiensten en ideologieën. De ijzersterke positie van beroepsmoslims in de islamitische wereld is ondermijnd geraakt doordat mensen hebben leren lezen. Iedere middelbare scholier kan zelf nu lezen hoe de koran en de sharia oproepen tot jihad, dat wil zeggen tot oorlog, moord en kidnapping. Tot voor kort kon een overheid wel zo’n beetje bepalen in hoe verre de predikers in de moskee, door de moskeegangers wel of niet te wijzen op de plicht tot Jihad, de bevolking zouden gaan ophitsen. Dat monopolie is de overheid kwijt. De islam leert dat de plicht tot Jihad blijft bestaan ‘tot de Dag der Opstanding’, dus ook nadat de heidenen zich onderworpen hebben, want na elke overwinning grenst de islam weer aan nieuwe, verse heidenen. De islamitische autodidacten die, net als de protestanten tijdens de reformatie, op eigen houtje de heilige boeken zijn gaan lezen, staan aan het begin van wat wij als de moderne fundamentalistische terreur beschouwen. Die autodidacten in de sharia- en jihad-studies pikken het niet als de beroepsmoslims die in dienst staan van de staat, tot vrede oproepen. Moslims zijn niet verplicht u in te lichten over de regels rond de jihad. Dat heet taqiyya, ‘behoedzaamheid’, wat neerkomt op spaarzaamheid met de waarheid. Taqiyya kan ontaarden in een vergunning om te liegen. Soennieten beweren wel eens dat taqiyya een shi’ietisch begrip is. Dat te zeggen is zelf al taqiyya. Beide groepen mogen van zichzelf taqiyya gebruiken, maar de Shi’ieten hebben het vaker nodig gehad want zij waren meestal in de minderheid, te midden van een rechtzinnige soennitische overmacht, en moesten om te overleven vaak doen alsof ze Soenniet waren. Zou er iemand willen luisteren als ik zulke dingen in Brussel uitleg? Het zou me verbazen.

Reaguursels

Inloggen

Olie is ongetwijfeld heel belangrijk in de kwestie ‘islam‘. Maar ik hoop dat Hans Jansen er in slaagt de EU-parlementariërs duidelijk te maken dat de islam een bedreiging vormt voor de kwaliteit van leven van honderden miljoenen mensen in de EU. Waarvoor hij kan wijzen op de doctrine van de islam, die vol is van vijandigheid jegens bijvoorbeeld vrouwen en wetenschappers, filosofen en kunstenaars, journalisten en mensenrechtenactivisten, enzovoort. En die eigenlijk overal daar waar het aan de macht is, de creativiteit onderdrukt en mensen hersenspoelt tot intolerante personages.

De islam heeft ongetwijfeld een bloei gekend in architectuur, filosofie en wetenschap, maar dat lijkt zich meer te hebben voorgedaan ondanks de islam dan erdoor gestimuleerd. Waarna de islam al eeuwenlang een intellectuele woestijn toont en een wreed despotisme en agressieve houding jegens andersdenkenden. De islam ziet democratie als decadent, ziet wetenschap als overbodig, ziet niet-islamitische cultuur als te vernietigen, en ziet niet-moslims als te bekeren of te exploiteren of te vermoorden. Ook bepleit islam het liegen en misleiden en omkopen, wat maakt dat er mensen zijn die zeggen dat islam gaat over vrede en mededogen. Maar islam brengt dus, zoals ook de oprichter ervan dat typeerde, een wrede tirannie.

Dit alles maakt bijvoorbeeld dat het nog zo gebruikelijke demoniseren van islamkritiek eigenlijk is als wijzen naar iemand die in afschuw wijst op een misdaad die gepleegd wordt, om dan te roepen: Racist! Fascist! Nazi! Het is als een wereld van Orwell en Kafka die al heel lang bestaat en die zo langzamerhand een vorm van criminaliteit is in zichzelf. De conclusie is onontkoombaar: de islam is omgekeerd evenredig aan de Europese cultuur. Is de islam te hervormen? Is de islam te overleven? Is de islam werkelijk iets goeds dat je de Europeanen van honderd jaar verder kan toewensen? Ik hoop dat Hans Jansen er in slaagt het EU-parlement duidelijk te maken, dat bijvoorbeeld creativiteit en menselijkheid belangrijker ‘grondstoffen‘ zijn voor cultuur dan olie.

Benedict Broere | 31-03-14 | 14:24

dit verhaal hoef je helemaal niet te houden in bijvoorbeeld het E.P.
Het is heel simpel.
Meneer Jansen doet zijn relaas.
Andere Europarlementariërs stellen hem de volgende vraag: "heeft u olie?"
Meneer Jansen zal dat zeer waarschijnlijk met nee moeten beantwoorden.
"Dan luisteren we ook niet naar u"

swift1.6 | 31-03-14 | 01:37

@ Dandruff 13:57
Mortuarium????? (= bewaarplek voor lijken)
-
Bedoel je soms moratorium? (ongeveer: 'opschorting')
-

caudillo | 31-03-14 | 00:09

Ik vroeg eerder om een uitleg van takkiya, bedankt heer Jansen!

Ares | 30-03-14 | 22:49

@Eindevandedomheid (??),

Ik had die reactie niet eens gezien. Even naar boven gescrollt, en verrek; je staat inmiddels alweer op -54.
Dat komt omdat je onzin praat; wat je zegt is hier al vaak genoeg weerlegd. We kunnen er over discussiëren of er veel moslims in jouw "kleine jihad" geloven; ik denbk van niet. Maar zelfs als bijna 70% van alle moslims in die "kleine jihad" zou geloven dan neemt dat niet weg dat de echte jihad blijft bestaan.

Jij doet alsof alleen islamitische geestelijken, leiders, korankenners, wetgevers en andere belangrijke moslims in de echte jihad geloven.
- Maar ten eerste is dat meer dan voldoende; zij bepalen immers hoe de ware islam er uitziet.
- En ten tweede is het gewoon niet waar. Als alle niet-in-de-islam-geïnteresseerde moslims morgen de echte jihad af willen schaffen dan kan dat. Dan worden gewoon alle islamitische geestelijken, leiders, korankenners en wetgevers afgezet.

Dat gebeurt echter niet. Deels uit angst voor de echte islam (die nu eenmaal extreem gewelddadig is) maar deels ook omdat veel moslims uiteindelijk geloven dat de jihad net zo belangrijk is in de islam als haat, achterlijkheid, perversie, wreedheid en (massa-) moord.
Of ken jij één invloedrijke islamitische geestelijke die vrede, vrijheid, gelijkheid en mensenrechten predikt?
Nee toch?

Dandruff | 30-03-14 | 20:13

Heer Jansen, mijn stem heeft u.
Heel veel sterkte in die slangenkuil.
Ik hoop dat uw beschaafde stem gehoord wordt.

paridae | 30-03-14 | 16:12

Volgens mij getuigt het van een gezond vermogen tot empathie als je in het zicht van alle criminaliteit gepleegd door de islam, komt tot een fors islamkritisch standpunt. En kritiek op de islam moet kunnen, zeker in een cultuur die zijn bestaan te danken heeft aan het forse kritiek kunnen hebben op wat voor religie of ideologie dan ook. We leven evenwel in een tijd dat kritiek op de islam wordt gedemoniseerd door mensen die ethisch gezien de weg kwijt zijn en door moslims die inmiddels precies weten hoe dat moet, dat demoniseren. Het is te hopen dat de politiek bijtijds z’n verstand hervindt en weer het verschil weet tussen goed en kwaad, want anders dan gaan demografische verschillen zodanig uitwerken dat de islam inderdaad probeert de moderne cultuur af te schaffen. Zoals dat al lijkt te lukken in diverse Europese steden waar moslims al in grote getale aanwezig zijn. Men spreekt van ‘nogo-zones’, waar voor miljoenen ingaat aan uitkeringen en waar vooral criminaliteit uitkomt die ook miljoenen kost - in die nogo-zones ziet men het trouwens zelf als ‘belasting van de ongelovigen’ en ‘jihad jegens de ongelovigen’. Het werkt als een trein en men lacht zich suf om die Europeanen.
www.liveleak.com/view?i=edf_1361110522...

Benedict Broere | 30-03-14 | 16:09

-50 en niemand die iets in te brengen heeft!

Einde van de Domheid | 30-03-14 | 15:01

Dandruff | 30-03-14 | 13:57 |
Hij heeft meermaals in gezegd "I abide by the law, but as far as it is not in conflict with my belief." Dat kun je op diverse manieren uitleggen, maar dat is nu juist wat de man zo geweldig goed beheerst, met meerdere tongen spreken. "The quest for meaning", een van zijn -zogenaamd- filosofische werken is ook zo'n slim bouwsel. We zouden allemaal op onze eigen wijze, via onze eigen weg, de berg der zingeving willen beklimmen, zo stelt hij, suggererend dat er ergens zoiets als een universele berg-der-zingeving staat. Je hebt dan de neiging om met hem op te lopen, want, nietwaar, ieder zijn geloof, zijn ideologie, zijn levensbeschouwing, maar uiteindelijk zijn we allemaal mensen op weg naar invulling. Maar ook hier vindt dezelfde verschuiving plaats, en valt Sharia volledig samen met die gesuggereerde 'unoiversele' zingeving. Hij speelt in vele van zijn geschriften met het woordje 'universeel', om steeds maar weer uit te komen op die 'universele', door Allah aan de mensheid geschonken Sharia.
Anders gezegd, hij vertelt elke moslim, en met name de 'gematigde' moislim in het westen, dat hij een universele waarheid in zich draagt, dat Sharia de mensheid zal redden.
Bij veel introducties wordt eraan gerefereerd dat-ie 'professor' is, wetenschapper, maar hij is in de eerste plaats een reformator, een Luther der Islam. Hij zou een 'thesis' over Nietzsche geschreven hebben, en hij heeft ook het lef om Nietzsche zo hier en daar te citeren als het hem uitkomt, suggererende dat deze denker overwonnen zou zijn. Het proefschrift is niet te achterhalen jammer genoeg.
Nietzsche draait zich om in zijn graf. Wat hij over het Christendom heeft gezegd is mutatis mutandis te zeggen over de Islam. Nietzsche is nooit actueler geweest dan nu, maar dat terzijde.

Schoorsteenveger | 30-03-14 | 14:40

@Schoorsteenveger,

Tariq Ramadan staat bekend als een extremist in schaapskleren. Meermaals verdedigde hij genocide plegende regimes en organisaties, oa in zijn "gebed voor palestina". Hij studeerde trouwens af op de verheerlijking van zijn oom al-Banna, de tot genocide oproepende oprichter van de moslimbroederschap. In een discussie met Sarkozy voor de Franse TV weigerde Ramadan om steniging principieel af te keuren; hij pleit voor een "tijdelijk mortuarium".
Tijdelijk, totdat de sharia hier geldt gok ik.
Want in een ander interview toonde hij heel duidelijk hoe hij denkt over mensenrechten. op de vraag of de sharia niet in strijd is met de Universele Rechten van de Mens antwoordde Ramadan; "nee, want moslims moeten de wetten van het land waar ze verblijven respecteren".
Maar dat is natuurlijk geen antwoord op de vraag. Vraag was of bijvoorbeeld het stenigen van een slachtoffer van verkrachting (sharia)niet in strijd is met onze opvattingen over de rechten van daders èn slachtoffers van een misdrijf. Iedereen met een IQ van 3 of meer zegt volmondig "JA".
Ramadan zegt echter nee maar komt met een afleidingsmanoeuvre; de Universele Rechten van de Mens mogen pas worden geschonden als moslims de meerderheid vormen in een land.

Dat stelt mij niet echt gerust eerlijk gezegd, maar PvdA, SP en Groen Links vonden dit zó bemoedigend dat ze Ramadan een paar miljoen euro's aanboden om op oa voor universiteiten "bruggen te slaan" tussen de voor- en tegenstanders van islamitische moordpartijen.
GL-raadslid Grashoofd deed de kritiek op het fascistisch gedachtegoed van Ramadan af met de woorden "islamcritici zijn ziek, zij moeten een spuitje krijgen".

Die politieke correctheid van hoogopgeleide politici is een veel groter probleem dan het extremisme van de uiteindelijkvrij achterlijke islam.

Dandruff | 30-03-14 | 13:57

@ZSU-23-4,

De kernwaarden van Mohammed zijn inderdaad heel anders dan die van Jezus. Maar de tijden zijn nu ook heel anders. Elke moslim kan zien hoe de echte wereld in elkaar steekt, het enige probleem is dat zij dat nu nog niet doen. Dat mag namelijk niet van de islamitische machthebbers, en hier in het Westen mag dat trouwens ook niet van de politiek correcte Linkse Kerk.

Maar zoals je al zei, een enkeling kan via internet een lawine aan veranderend inzicht teweeg brengen. Weerleg stelselmatig de islamitische dogma's, wijs keer op keer op de talloze voordelen van de Westerse wereld;
- Moslims hebben hier meer rechten en vrijheden dan in welk islamitisch land ook.
- Die vrijheden maken de talloze wetenschappelijke ontwikkelingen mogelijk waardoor niet alleen wij maar óók onze vijanden in de islamitische wereld nu een veel hogere levensverwachting hebben dan ooit.
- Die vrijheden hebben ook onze welvaart gigantisch verhoogd.
- Zelfs in de rijke oliestaatjes is er maar een hele kleine groep welvarende slavendrijvers; de meerderheid van moslims in die landen is bijna net zo rechteloos als niet-moslims en werkt keihard voor weinig of niets.
- Overigens danken ook de Arabische slavendrijvers hun welvaart aan ONZE vraag naar olie. Zonder dat hebben ze alleen zand, oorlog en achterlijke ideeën.
- En ondertussen hebben islamitische terroristen in onze gevangenissen meer rechten dan islamitische vrouwen in islamitische landen.
- In dit verband wijs ik graag op het vaak afgezeken Israël, dat op elk denkbaar mensenrechtenonderwerp vele malen hoger scoort dan welk islamitisch land dan ook.

Dat zijn de feiten die de media negeren.
Maar die feiten zijn Bloody Obvious; niet voor niets vluchten moslims massaal naar het Westen, zelfs Israël. Er is geen moslim die vrijwillig naar een moslimland vlucht. Zelfs de hier geboren wanna-be terroristen gaan alleen naar Barbarië voor een terreuropleiding of een jaartje moorden en verkrachten; daarna komen ze vrijwel allemaal weer terug hiernaartoe.
Net als destijds de "fellow travellers" die de moorddadige regimes van Stalin, Mao en Castro verheerlijkten.

Dandruff | 30-03-14 | 13:36

ZSU-23-4 | 30-03-14 | 12:19 |
"Een islamitische reformatie of revisie zal dan weleens eerder kunnen leiden tot een radicale islam."
Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Wij zijn blind voor de kracht van een wereldreligie, ook als die zich ogenschijnlijk "gematigd" voordoet.
Hier één van de gevaarlijkste 'beroepsmoslims' van vandaag de dag. Bij deze meneer is er een flinterdun laagje tussen universeel menselijke waarden en de sharia als 'universeel' normen- en waardenstelsel.
www.youtube.com/watch?v=bdfA_-9UI5Q
Hij bouwt het hier, zoals overal waar hij zijn mond opendoet, slim op, er zijn drie vormen van 'broederschap', een is de letterlijke brloedverwantschap, één is de sporituele broederschap, en één is de universele broederschap tussen mensen onderling. Het duurt een tijdje maar dan komt op 16:45 de Islamitische aap uit de mouw. De spirituele, Islamitische broederschap gaat geruisloos over in de broederschap der mensheid, en uiteindelijk is er maar één vorm van broederschap over, die welke door De Verhevene wordt geëist.
Het lijkt allemaal uiters ongevaarlijk, iemand die oproept tot vrede, respect, waardigheid, tolerantie, geduld, maar de grote wisseltruuk, de switch van algemeen menselijke waarden naar Islamitische vindt wel degelijk plaats..
"Allah wants justice for all human beings. which we can see in all aspects of life. Allah wanted justice to be one of our basic characteristics. since we carry the concluding message of Islam. Yet we shouldn't hate followers of other existing religions. Those religions that came before Islam, we should imbibe mutual respect for their followers. We have to recognize both human and spiritual ties of brotherhood. We are not war or hate agents, rather we view human individuals in light of respect for human brotherhood and dignity."
So far so good, maar dan komt de subtiele verschuiving van perspectief.
"We know that Allah has bestowed dignity upon humans. In the name of dignity we have to respect them even if we differ. We may disagree with them but we respect them for Allah's given dignity. This applies on those who err, sin or even disbelievers."
De scheiding is nu aangebracht. Moslims hebben hun waardigheid van Allah gekregen, en diezelfde Allah roept hen op om zich waardig te gedragen ten opzichte van lieden die zich buiten de Islam stellen of buiten de Islam staan.
"We judge people according to their actions; not who they are, we only evaluate their actions. Such sins and mistakes are seen as plights that require us to help them and give them up; this is a crucial matter."
Et voila, de Sharis wordt hier in volle glorie naar voren geschoven als universeel geldend. Het is plots 'wij' tegen 'zij', het goede tegen het lwade. De scheiding tussen de gelovige en de kufar is compleet.
"Such understanding is cornerstone to the notion of brotherhood."
Juist ja.
Degenen die niet willen of kunnen zien dat dit soort beroepsmoslims met dergelijke ogenschijnlijk gematigde teksten alles wat universeel is aan het menselijke willen terugvoeren tot een 'universele' Sharia zijn, als je het mij vraagt, naïef.

Schoorsteenveger | 30-03-14 | 13:31

@wallenberg | 30-03-14 | 10:40 | + 1 -
Eindelijk! Tussen alle mogelijke betekenissen van PvdA, eentje die nou in 1 klap de lading dekt: Portemonnee van de Ander. Die houden we erin!

Specy | 30-03-14 | 13:26

Belangrijk is steeds het nuchter en volhardend de feiten weergeven. Je kan bijvoorbeeld wijzen op de Arab Human Development Reports. Om vervolgens te wijzen op de Human Development Reports. Het eerste zegt dat de islamitische cultuur een drama is, een continue aanval op creativiteit en menselijkheid. Waarnaast het tweede zegt dat de westerse cultuur vele honderden miljoenen mensen een leven met veel welvaart en welzijn bezorgt. Gelijksoortige uitkomsten zijn te vinden in heel veel ander onderzoek. Onderzoek naar democratie, naleven van mensenrechten, vrijheid van pers, gezondheidszorg, onderwijs, enzovoort. Ooit moet het kwartje vallen.
www.economist.com/node/1213392

Benedict Broere | 30-03-14 | 13:19

Dandruff | 30-03-14 | 12:37 |
Vrijwel geheel mee eens.
Wel is het zo dat je de vrijheden op bepaalde terreinen zult moeten beperken, wil je de islam terugdringen, daar de islam kennelijk een expanderende inslag heeft. Maar misschien bestaan er listiger methoden dat geloof in te dammen, wie zal het zeggen en ik zal dezen hier meest ook niet openlijk neerzetten.
U zegt dat religies kunnen veranderen, ik zeg dat het christelijke geloof zoals gebracht in het Nieuwe Testament in de kern een totaal ander geloof is dan islam, zoals gebracht in de islamitische geschriften. De islam kan alleen door het geloof te relativeren en het te plaatsen in historisch perspectief (waarmee het dus als zijnde verouderd aan waarde verliest, maar op zichzelf hetzelfde blijft). Probleem is dat wel dat mensen die dat geloof induiken en er hun waarheid proberen te vinden, dan toch weer bij de oude kernwaarden en begrippen van de islam uit gaan komen.
Ik vrees echter eerder dat het tegenovergestelde van een verlichting plaats zal vinden, de islam zal zichzelf hervinden en het zal een opleving van radicale en intolerante geloof gaan worden, zoals de profeet het bedoeld heeft. Die verandering waar u op doelt zou weleens heel anders uit kunnen gaan pakken...

ZSU-23-4 | 30-03-14 | 13:06

-weggejorist-

Is-lam-en-deugt-niet | 30-03-14 | 12:53

@ZSU-23-4,

Ik ben het met je eens dat er nog geen gematigde islam bestaat, maar dat betekend niet dat die niet ooit zou kunnen bestaan. Wat je zegt over de persoon Jezus klopt, maar toch is het christendom ruim 1000 jaar vrij intolerant en gewelddadig geweest. Religies kunnen dus veranderen.
En het is vrij naïef te denken dat "we" door het christendom niet meer met intolerante ideeën om kunnen gaan. We hebben hier net 2 wereldoorlogen en een koude oorlog achter de rug, en nog steeds hebben de meeste Westerse landen last van socialistische knokploegen en terreurclubjes. Daarnaast hebben de meeste Westerse landen last van gewelddadige motorclubjes, hooligans, kraakbewegingen en jeugdbendes.

Iedereen kan dus weten dat intolerantie bestaat, en iedereen kan weten dat daar tegen moet worden opgetreden. Iedereen weet ook dat de islam dagelijks tot moordpartijen leidt, en iedereen zou kunnen weten dat dat ligt aan de islam; niet aan de slachtoffers zoals SP, GL en PvdA altijd roepen.
Dat die kennis over de islam zo structureel achterwege blijft is vooral dor de corrupte (want politiek correcte) media en politiek; daar moeten we dus wat aan veranderen.

Het opgeven van onze vrijheden en het opschorten van de rechterlijke macht is belachelijk; dat klinkt als je huis in brand steken om een toekomstige brand te voorkomen.
Wilders is daar heel duidelijk over; je kunt prima binnen de grenzen van de grondwet de problemen aanpakken;
- minder immigratie,
- meer vrijwillige remigratie,
- uitzetting van extremistische en/of criminele dubbele paspoorthouders.

Dandruff | 30-03-14 | 12:37

Dandruff | 30-03-14 | 12:19 |
Mee eens, echter, bij een instabiele en schuivende maatschappelijke toestand als de hedendaagse kan een enkele individuele rollende steen het begin zijn van een grote lawine aan verandering in inzicht.
Er bestaan mensen die hun halve of zelfs hele leven offeren om tot een hoger inzicht te komen en dat hoe dan ook naar buiten zullen brengen, los van wat autoriteiten willen en kunnen en ik ken dat type mens wel ;)
Gelukkig zijn er veel meer dan een van, al zijn ze sterk in de minderheid.

ZSU-23-4 | 30-03-14 | 12:29

@Benedict,

Een enkele persoon kan geen bergen verzetten. Maar Jansen is wel iemand die al een tijdje vrij zorgvuldig uitlegt wat er mis is met de islam, met politieke correctheid en met het wanbeleid van de EU en de rode en groene khmer.
Die uitleg kan er voor zorgen dat meer mensen gaan stemmen op partijen die tegen islamisering, politieke correctheid en het wanbeleid van EU en de rode en groene khmer zijn.

We moeten ergens beginnen.
Want het schiet niet op als het decennialange wanbeleid van PvdA nu wordt vervangen door het vooraf aangekondigde wanbeleid van D'66.

Dandruff | 30-03-14 | 12:19

Belangrijker nog dan het voornemen van Dhr Jansen lijkt me toch de intrinsieke gravitatie van de islam tot (gewelddadige) strijd tegen ongelovigen en andersdenkenden, daar dit voor een groot deel bepalend is voor de houding van de moslim tegen het westen en andere niet islamitische staten en mensen.
Een islamitische reformatie of revisie zal dan weleens eerder kunnen leiden tot een radicale islam, waar de gematigden zich vooral kenmerken door minder islam, niet een andere gematigde islam.
Sinds ik dit ben gaan inzien heb ik mijn geloof in een gematigde islam opgegeven, helaas, maar het is even niet anders.
Daarbij moet ook opgemerkt dat het christelijke geloof een intrinsieke gravitatie richting vredelievendheid en tolerantie kent, daar de profeet Jesus (even los van het feit of u nu gelovig bent of niet) met een boodschap van naastenliefde en vrede kwam, niet een van chanterende of gewelddadige onderwerping aan het geloof. Onze cultuur is hier toch grotendeels op gebaseerd, wat inhoudt dat wij westerlingen maar moeilijk om kunnen gaan met een geloof dat veel minder tolerant is, want wat te doen? Antwoorden met dezelfde islamitische intolerantie is immers in strijd met de kernwaarde van onze cultuur, zeker na de maatschappelijke revolutie van de jaren 60, waarna eigenlijk alles moest kunnen.
En nu, jaren later staat de islam aan de basis van een devaluatie van de destijds verworven vrijheden en wij hebben moeite een antwoord te vinden, want om hierop te antwoorden zullen we zeer waarschijnlijk diezelfde vrijheden, om ze te beschermen, ten aanzien van de islam met voeten moeten treden.
Dit is in zeker opzicht ook in lijn met de woorden van Dhr. Wilders, waar hij oproept tot minder Marokkanen en ook minder islam. Om de islam te overleven zullen we, hoe erg het sommigen ook aan het hart gaat, helaas onze tolerantie opzij moeten zetten en we zullen moeten vechten voor onze vrijheid.
Uitschakeling van de rechtelijke macht lijkt me in deze een goede eerste zet, na publieke bewustwording van wat de islam nu eigenlijk inhoudt. Gelukkig is de vrije geest inmiddels uit de fles en het lukt de machthebbers in Europa steeds minder deze erin te krijgen.

ZSU-23-4 | 30-03-14 | 12:19

Verwacht niet teveel van Hans Jansen. Het probleem is groot en diep en omvat niet slechts islam maar ook de westerse cultuur. De islam als absolutistische waan gaat gewoon door met eisen en expansie en saboteren van mensenlevens en cultuur. Waarnaast de westerse cultuur vooralsnog te relativistisch is om bereid te zijn enig gevaar te onderkennen en er vervolgens iets aan te doen. Heel interessant en veelzijdig wordt hierover geschreven in: Sam van Rooy en Wim van Rooy (red.), De islam. Kritische essays over een politieke religie, ASP, Brussel, 2010. Het ligt praktisch gratis in de bibliotheek en is op dit moment waarschijnlijk het beste wat hierover te vinden is in het Nederlands taalgebied.

Benedict Broere | 30-03-14 | 11:47

Goedzo Hans! Naast je uitstekende columns nu ook de kans in het zgn Europarlement duiding te verschaffen.
Begin met Herr Schulds.
Sukses en mijn stem en steun.

Goedzo | 30-03-14 | 11:46

@XYZ,

Er zijn wel gematigde moslims, maar er is geen gematigde islam.
Dat is het probleem.
Er waren ook gematigde socialisten in Stalins USSR, in Hitlers Duitsland en in Mao's China.
Maar als de socialisten eenmaal de macht hebben dan draait dat uit op massamoorden en genocides, ongeacht hoeveel gematigde socialisten er in een land rondlopen.

Met de islam is het precies zo; dat begint al met de bedenker van de islam, Mohammed, die zijn volgelingen leerde dat perversie, wreedheid en (massa-) moord de belangrijkste spirituele waarden van de islam waren. In de 1400 jaar daarna is er bij mij weten geen enkele islamitische geestelijke, korankenner, shariawetenschapper of leider geweest die er voor heeft gepleit één van deze belangrijke islamitische zuilen weg te doen.

Of kun jij er één noemen?

Dandruff | 30-03-14 | 11:46

Ik was van plan bij de verkiezingen EU 2014 maar thuis te blijven, maar nu ga ik toch maar stemmen. Op de schrijver van "Islam voor varkens,apen, honden en andere beesten". Vond ik een heel verhelderend verhaal.

Polletje Piekhaar | 30-03-14 | 11:37

22 mei is mijn verjaardag.

Musset | 30-03-14 | 11:20

Als Hans daar in Brussel net zo standvastig is in zijn mening zoals hier in de panelen, heeft hij mijn stem!

lanexx | 30-03-14 | 11:06

Mijn stem gaat naar Hans Jansen!

WhoNeedsWho | 30-03-14 | 11:00

Snackbar van Allah: Is hetgeen Schulz uitvreet in zijn politieke gebeuren, niet een socialistisch gedrag. Overal je mannetjes neerzetten op kosten van de belastingbetaler, maar zelf niks betalen. Bij ons noemen ze dat: plukken uit de Portemonnee van de Ander. Het probleem voor die lieden is, als de portemonnee leeg is.

Rest In Privacy | 30-03-14 | 10:40

Ik houd prof. Jansen voor een zeer integer, erg beschaafd en uiterst intelligent persoon, die de beste bedoeling heeft met Nederland, Europa en de wereld.

Dat maakt hem welhaast uniek ten opzichte van alle andere kandidaten en politici. Daarom ga ik op hem stemmen, ongeacht welke partij zijn kandidatuur faciliteert. Zelfs als ik daarvoor voor het eerst in mijn leven op een linkse partij zoals de PVV moet stemmen.

Heer Jansen, mijn stem heeft u vooralsnog. Ik verwacht veel van u!

Chiant | 30-03-14 | 10:27

Mijn voorkeurstem gaat naar de heer Jansen. En fijn dat u de wekelijkse stukjes blijft schrijven.

Boy Cot | 30-03-14 | 10:22

Waarbij ik overigens wil zeggen dat ik de columns eigenlijk vaak goed vind. Maar... voor de PVV op de lijst gaan staan, oei. Of eigenlijk dat nog niet eens. Voor een partij waar Wilders lijsttrekker is op de lijst gaan staan, dat is eigenlijk het probleem. Ik zou willen dat de PVV Wilders eruit gooit, maar ja, dat kunnen ze niet (is geen echte partij). Qua standpunten zitten er wel goede dingen in, en ik zou - zeker voor de Europesche verkiezingen - best wel willen overwegen op ze te stemmen (ZEKER nadat bij de laatste verkiezingen in het buitenland de conclusie werd getrokken dat de Nederlandse bevolking erg pro-EU is). Maar Wilder is me een tandje te hard, te lomp en hij krijgt niks voor elkaar.

Specy | 30-03-14 | 09:28

Willen we meer of minder columns van Hans Jansen?

Minder, minder, minder!

Specy | 30-03-14 | 09:24

Wat een aangename verrassing, dat maakt de keuze gemakkelijk in mei!

Spaansche Griep | 30-03-14 | 09:23

Ik heb de negatieve uitspraken van Jansen over de Islam altijd meer politiek dan wetenschappelijk gevonden. Nu wordt het ook nog een beroepspoliticus die zijn zakken vult in Brussel omdat hij tegen de EU is. Triest leven dus.

Simon_GS | 30-03-14 | 09:16

Caudillo heeft me overgehaald.
Eigenlijk wilde ik niet gaan stemmen voor het reizende EU CIRCUS.
Voorkeur stem voor Hans Jansen (zege zij met hem )
Take care!

kapitein oosterlng | 30-03-14 | 09:06

Hans, mijn stem heb je.

Waarom zou je trouwens geen politieke uitlatingen mogen doen op geen stijl? Annabel en Johnny doen niet het ook. Een stellingname tegen islam en EU moet hier gewoon kunnnen vind ik. Bij de NPO hebben ze geen enkele moeite alleen het linkse geluid te benadrukken, bij Geenstijl wordt er tenminste nog van twee kanten gekeken.

NepotismE en CorrUptie zijn eng verweven met de EU in alle gelederen. Daar mag je rustig tegen aan schoppen, want de kandidaten van andere partijen zullen dat zeker niet doen.

magniethe | 30-03-14 | 07:11

In Groningen hebben ze wetten aangenomen dat er in een straat niet meer als 15 procent studenten mogen wonen.
Dat kan dus wel.
Zouden overlast veroorzaken enzo..
Maar niet meer als 15 procent niet westerse allochtonen kan niet?
Dat is discriminatie op ras ofzo.?
En een student is geen discriminatie omdat hij hard studeert op een goeie baan en bijdrage aan zijn land van oorsprong of waar hij een toekomst wil opbouwen.
Hoeveel procent van de studenten dealt, steelt en valt vrouwen lastig (als ze nuchter zijn).
Hoeveel studenten stelen tasjes met hun scooters?
Hoeveel studenten...
Vul zelf maar in overigens verder.
Moet toch kunnen dat je zwarte scholen een limiet geeft aan buitenlandse scholier, scholen die 100% wit zijn ook een verplichting geeft om ook zwarte kinderen toe te laten als tegen maatregel?

giulioo | 30-03-14 | 07:02

De lectuur van Hans zou verplicht moeten worden gesteld op alle scholen!
Mijn stem krijgt hij zeker! islam is een terminale ziekte, eenmaal als land besmet,tast het als een virus steeds meer organen aan!
De patiënt blijft ziek, ook aidsremmers werken op den duur niet meer. Bij het overlijden zullen de nabestaande zeggen, hadden we maar eerder ingegrepen!

Landsbelang | 30-03-14 | 03:55

@caudillo,

Vertel geen onzin en ga slapen en morgen kom hier andere leugens vertellen. Ik ken moslims beter dan jij. Je ziet een video van een terrorist op het internet en je denkt dat alle moslims hetzelfde denken. Moslims die westerlingen niet kennen verwijzen ook naar extreme uitspraken van westerlingen zoals jij.
Jullie zaaien net als moslimextremisten haat tussen volkeren, bevolkingsgroepen om oorlog te voeren. Die oorlog komt noooooit tussen westerlingen en moslims, omdat ik moslims en westerlingen goed ken. Extremisten van beide groepen moeten heeel erg hard aangepakt worden. Moslims en westerlingen verschillen alleen over Isreal. De ene vindt Israël een gewelddadig land, terwijl de andere Palestijnen als gewelddadig vindt.
In de laatste jaren zie ik dat westerlingen en moslims elkaar beginnen te begrijpen. Veel westerlingen keuren de misdaden van Israël af, en veel moslims willen niet lastig gevallen worden door Palestijnse zaak. We gaan elkaar niet haten voor de ruzie tussen Palestijen en Israëliërs. Zo denken duizenden nieuwe moslims en westerlingen. Jullie moslim en westerse extremisten, zijn een groep. Wij moderne en beschaafde moslims en westerlingen zijn een andere groep. Mijn broeders zijn de beschaafde westerlingen en niet de moslims extremisten. Zo denken ook beschaafde westerlingen.

Adios

XYZ | 30-03-14 | 03:49

@caudillo,

Vertel geen onzin en ga slapen en morgen kom hier andere leugens vertellen. Ik ken moslims beter dan jij. Je ziet een video van een terrorist op het internet en je denkt dat alle moslims hetzelfde denken. Moslims die westerlingen niet kennen verwijzen ook naar extreme uitspraken van westerlingen zoals jij.
Jullie zaaien net als moslimextremisten haat tussen volkeren, bevolkingsgroepen om oorlog te voeren. Die oorlog komt noooooit tussen westerlingen en moslims, omdat ik moslims en westerlingen goed ken. Extremisten van beide groepen moeten heeel erg hard aangepakt worden. Moslims en westerlingen verschillen alleen over Isreal. De ene vindt Israël een gewelddadig land, terwijl de andere Palestijnen als gewelddadig vindt.
In de laatste jaren zie ik dat westerlingen en moslims elkaar beginnen te begrijpen. Veel westerlingen keuren de misdaden van Israël af, en veel moslims willen niet lastig gevallen worden door Palestijnse zaak. We gaan elkaar niet haten voor de ruzie tussen Palestijen en Israëliërs. Zo denken duizenden nieuwe moslims en westerlingen. Jullie moslim en westerse extremisten, zijn een groep. Wij moderne en beschaafde moslims en westerlingen zijn een andere groep. Mijn broeders zijn de beschaafde westerlingen en niet de moslims extremisten. Zo denken ook beschaafde westerlingen.

Adios

XYZ | 30-03-14 | 03:49

Veel succes! Mijn stem heb je!

Balaverde | 30-03-14 | 03:31

@ XYZ | 30-03-14 | 03:24
-
Blijkbaar ben je toch een schreeuwende domoor.
Ik zal verder niet meer op je getetter reageren.
-

caudillo | 30-03-14 | 03:30

@ XYZ | 30-03-14 | 03:11 |
Ach man, Hitler was toch ook een bevriend staatshoofd. Koningin Wilhelmina stuurde hem een felicitatietelegram als-ie jarig was. Vluchtende Joden werden TERUGGESTUURD!
-
Ge doet net alsof er allemaal hoogopgeleide moslims zijn die Westerse waarden omhelzen. Dat is volslagen onzin!
Er zijn wel hoogopgeleide en ontwikkelde moslims, maar er zijn er maar heel weinig die westerse waarden omhelzen, en die er al zijn, zijn eigenlijk geen moslims meer.
-
Ook zijn dat niet de Turken die Erdogan steunen.

caudillo | 30-03-14 | 03:28

Wilke = welke ...
Ik ga dromen over mensen waar geen plaats is voor Hitlers en Wilders en genocide plegers.

XYZ | 30-03-14 | 03:27

Goede en duidelijke uitleg Hans. Alles wat er nu gebeurd komt de beroepsmoslim heel goed uit. Het is een deel van een groter plan,namelijk totale onderwerping aan de Islam. En daar zijn ze nu mee bezig door middel van verwarring te zaaien en onrust te stoken. Aangevoerd en aangespoord door de linkse blindgangers die niet in de gaten hebben dat het ook hup omhoog met de kont is. Wie niet z,n poepertje richting westerse wereld keert is een ketter en moet dood.
Eng scenario maar helaas, als we het niet stoppen, zullen onze kleinkinderen straks ook allemaal Fatima en Achmed heten.

hero_of_heaven | 30-03-14 | 03:25

-weggejorist-

XYZ | 30-03-14 | 03:24

@XYZ
Ben je een (semi-)geletterde mocro?
Blijkbaar geen holocaust-ontkenner!
-
Bedenk dan dit:
Het bijzondere van de holocaust was gelegen in het feit dat Hitler de Joden NIET WEG WILDE LATEN GAAN! Sterker nog, in alle gebieden die hij veroverd had, ging hij ze speciaal ophalen om ze ergens in bezet Polen te gaan vermoorden. Als het gebleven was bij "Juden raus!", hadden we het nooit over een holocaust gehad.
-
De Joden zijn in de loop der eeuwen door heel veel landen en leiders eruitgegooid, maar Hitler gooide hen er niet uit, hij zocht ze bij elkaar om ze dood te maken. Daarin ligt ook de uniciteit van de holocaust.
Massamoorden (tot in de vele miljoenen) zijn er meer geweest, en Joden discrimineren gebeurde al millennia, maar hen bijeendrijven en afslachten, dat was UNIEK!
-
Nou kun je van Wilders en/of Le Pen en/of die Vlaming hoeheetieookweer? van alles beweren, maar NIET dat ze het vermoorden van Mohammedanen propageren. Wat ze wel lijken te willen is ze ERUITGOOIEN. (Nou ja, de kwaaien dan, zeggen ze...)
Ach, had Hitler dat maar gewild!!!!!
-
Dus laat je niet gek maken door het linkse volk dat zo'n kleine tachtig jaar te laat bij het anti-nazi-verzet wil om te bewijzen dat ze GOEIEN zijn, en die daarom beweren dat Wilders/Le Pen/dinges uit Antwerpen de wielen staan te olieën van de treinen naar het Oosten. Dat is echt totaal gelul!
-
Nou kun je het heel stuitend vinden dat er mensen zijn die bepaalde bevolkingsgroepen eruit willen gooien. Maar vergassen is het niet!!! En die Joden destijds, die konden bijna nergens heen, maar nu zijn er TIENTALLEN islamitische landen waar die @#$%^&* Mohammedanen heen kunnen.
-
Nou dan!

caudillo | 30-03-14 | 03:19

-weggejorist-

Labotomy | 30-03-14 | 03:18

-weggejorist-

XYZ | 30-03-14 | 03:11

@megalul | 29-03-14 | 23:06
Thnx a lot! I still think you are wrong, though!
-
@Nick da Prick | 29-03-14 | 23:28
Hierboven betoogt ene XYZ in een heleboel posts dat PVV=Nazis, terwijl Hans Jansen nou juist betoogt dat het Mohammedanisme een nazi-achtige ideologie is.
Dat is een soort welles-niets-spelletje! Jij bent gek! Nee, je bent zelf gek! Nee jij! etc etc etc
En ik denk, nee ik weet, dat XYZ ongelijk heeft, maar nou even verder denken...
-
Jij, Nick da Prick, houdt een roerend verhaal over brave Moslims. Die zullen er ongetwijfeld zijn. En het zijn er vast een heleboel.
Maar stel je nou 'es 1938 voor.
Hitler steeds meer macht.
Churchill waarschuwt, maar er wordt niet naar hem geluisterd.
Dan kan iemand boos worden op die oorlogshitser van een Churchill, en een roerend verhaal ophangen over al die brave Duitsers, die enorme aantallen brave Duitsers, die allemaal op tijd opstaan om naar hun brave baantje te gaan, en daarin heeft-ie dan nog gelijk ook! Maar toch...
-
Overigens is het altijd aardig te vermelden dat Churchill in zijn anti-nazi waarschuwingen Hitler een nieuwe Mohammed noemde, en "Mein Kampf" de nieuwe Koran!
(De abjectheid van de Mohammedanen was dus blijkbaar een vaststaand gegeven voor hem. Goh!) Ook die Ned. politici die vol ongeloof en verontwaardiging roepen dat "de koran met 'Mein Kampf' vergelijken, nou ja, dat is te belachelijk voor woorden", zijn hiervan vast niet op de hoogte. (Want in hun onhistorische hoofden weten ze toch wel vagelijk dat die Churchill van de goeien was en niet van de fouten...)
-
En nu ga ik maar naar bed, het is laat.
Welterusten allemaal, en vergeet straks niet op Hans Jansen te stemmen!
-
O ja, Nick da Prick, stond jij soms ook te pissen toen je je nick bedacht?

caudillo | 30-03-14 | 01:53

Voor mensen met hersenen (dus niet voor Jansen en Wilders).
Fatwa is een mening van een islamgeleerde. Verschillende islamgeleerden kunnen verschillende Fatwa's geven, want een Fatwa is niets anders dan een mening. De officiële Fatwa wordt niet gegeven door een islamgeleerde, maar door politici die de macht hebben. De officiële Fatwa’s in Marokko worden gegeven door ministerie van Islamitische zaken. Deze ministerie valt onder de koning die iedere man met baard van fundamentalisme beschuldigt.
Fatwa’s in Egypte worden gegeven door generaals.
Hoeveel moslims luisteren naar Fatwa's? bijna 0,00000001%.

XYZ | 30-03-14 | 01:36

@wolf81

Het zijn barbaren die te vinden zijn in landen zonder regering zoals Soemalie en Afghanistan. Heb je zoiets in Marokko? nee, Dus waarom val je ons lastig met ziekten die wij niet willen horen.

XYZ | 30-03-14 | 01:21

@Schietmijmaarlek


"de agressieve oproepen die de beroepsmoslims op het internet gooien",
====
die terroristen uiten hun mening (gif) alleen op het internet. Hetzelfde geldt dus ook voor jou. Je mag je racistische uitspraken niet in de media en op straat doen, daarom gebruik je Internet om je gif te verspreiden. Moslim extremisten gebruiken alleen internet om hun gif te verspreiden. Als ze de uitspraken in moskeeën doen, krijgen ze de doodstraf.
Wat doet Nederland tegen moslim extremisten in Nederland? Niets.
Marokkaanse moslim extremisten in Nederland worden door beroepsmoslims in het vliegveld van Marokko opgepakt en ontvoerd. Persoonlijk ken ik een moslim fundamentalist uit Nederland die in het vliegveld van Tanger ontvoerd is door de Marokkaanse geheimdienst. Zijn advocaat is een Nederlander en zelfs deze advocaat mag Marokko niet in, omdat hij “advocaat van de duivel is”. Wie heeft deze fundamentalist ontvoerd? Het zijn moslims die 5 keer per dag bidden en vasten.

XYZ | 30-03-14 | 01:17

-weggejorist en opgerot-

wolf81 | 30-03-14 | 01:15

XYZ | 30-03-14 | 00:57

Nederland heeft wat dat betreft boter op het hoofd ja. We verkopen met een glimlach gifgas, geven steun aan foute regimes en stoten de eigen bevolking af. Hans kan zijn heldere manier van duiden en benoemen hopelijk een stem geven in de EU carrousel.

Sophie9985 | 30-03-14 | 01:11

XYZ | 30-03-14 | 01:04
Ook op het Mathenesserplein in in Rotterdam, of all places.

de honden blaffen... | 30-03-14 | 01:08

Jansen gaat nog verder met zijn leugens en schreef : "De islam leert dat de plicht tot Jihad blijft bestaan ‘tot de Dag der Opstanding’, dus ook nadat de heidenen zich onderworpen hebben, want na elke overwinning grenst de islam weer aan nieuwe, verse heidenen"
=====

Nou, wat ze mij op school hebben geleerd is het volgende: "zeg je hebt je eigen geloof en ik heb mijn eigen geloof. Ik bemoei me niet met je geloof en je bemoeit niet met mijn geloof."

Verder hebben ze mij op school het volgende geleerede: "Allah heeft met opzet verschillende ideologieën gemaakt en wil niet dat alle mensen dezelfde ideeën moeten hebben".

Heeft Jansen les van Bin Laden gehad? De islam die hij beschrijf is alleen in Tora Boera te vinden.

XYZ | 30-03-14 | 01:04


Jansen gaat nog verder en zei "Beroepsmoslims bezitten in het shi’ietische Iran sinds Khomeini (1979) de absolute oppermacht. Daarentegen hebben de regeringen van soennitische landen de beroepsmoslim meestal goed onder controle."
=====

beroepsmoslims in Saoedie-Arabie ( het meeste fundamentalistisch land in de wereld) vroeg westers Landen en Amerika om het hoofd van Satan af te snijden. Hiermee bedoelen ze Khomeini. Khomein vertegenwoordigt alleen zichzelf net als Hitler.
Moslim landen hebben geen contact met Iran. Nederland heeft contact met Iran. Maar Marokko, Algerije, Saoedi-Arabië, Egypte, etc. hebben helemaal geen contact met Iran.
Deze beroepsmoslims willen niets met Khomeini te maken hebben.

XYZ | 30-03-14 | 00:57

Meneer Jansen, u bent de stem die we nodig hebben.
Wij kunnen hier op GS roepen wat we willen over de dreiging die steeds dichterbij komt, maar naar ons wordt helaas niet geluisterd.
Sterker nog.... we worden weggezet als racisten en nazis.
De verschrikkelijke beelden en de agressieve oproepen die de beroepsmoslims op het internet gooien, worden massaal genegeerd door links, door de EU en door onze regeringen.
U kunt aantonen, dat het niet om incidentjes gaat, maar om een opdracht, beschreven in de Koran.
Daar kun je niet licht over denken.
Het pamperen, subsidiëren, knuffelen, wegkijken en de deuren wagenwijd open zetten voor de extremisten moet maar eens een keer stoppen.
Ik wens u veel succes toe daar in Brussel.

Schietmijmaarlek | 30-03-14 | 00:55

-weggejorist en opgerot-

XYZ | 30-03-14 | 00:49

@XYZ | 30-03-14 | 00:42

Ik zwaai alvast... dit was 1 van je laatste broddelwerkjes.... doeiii lutser!

Fatwabuster | 30-03-14 | 00:46

De nazi Hans Jansen schreef : "De ijzersterke positie van beroepsmoslims in de islamitische wereld is ondermijnd geraakt doordat mensen hebben leren lezen. Iedere middelbare scholier kan zelf nu lezen hoe de koran en de sharia oproepen tot jihad, dat wil zeggen tot oorlog, moord en kidnapping. "

Als het zo is, waarom vechten moslims overal ter wereld tegen terroristen? Waarom krijgen terroristen nooit de kans om hun mening te uiten? moslims extremisten krijgen van westerlingen vrijheid, maar deze vrijheid krijgen ze niet van moslims.

XYZ | 30-03-14 | 00:44

@XYZ | 30-03-14 | 00:35

Er zijn medicijnen voor jouw problemen hoor.... wat een ongelooflijk dom gelul!

Fatwabuster | 30-03-14 | 00:43

De nazi Hitler Jansen schreef "Moslims zijn niet verplicht u in te lichten over de regels rond de jihad. Dat heet taqiyya,".

Ik hem islam educatie gehad en heb nog nooit van Taqiyya gehoord. Zo iets heb je wel binnen kleine stromingen binnen de sjiieten. Hoeveel Sjiieten heb je in Nederland? 0%. Ben je hier aan het vechten tegen spoken? Ik vroeg mijn ouders wat Taqiyya is. Ze hebben er nooit van gehoord. Ik ook niet. Hans Jansen is een Duivel en verspiedt leugens om te zorgen dat moslims in dit land gehoord worden zodat ze moslims gaan vergassen. Voor mij is Jansen de vader van Hitler. Is er niemand in dit land die de Hitler Jansen kan stoppen?

Ps. Je draag je maatschappelijk verantwoordelijkheid. Het verspreiden van leugens om een bevolkingsgroep zwart te maken is een misdaad tegen de mensheid.

XYZ | 30-03-14 | 00:42

-weggejorist-

XYZ | 30-03-14 | 00:35

Mijn stem heb je!

Moonwarrior | 30-03-14 | 00:29

Moedig van Hans Jansen. Ze kunnen daar in Brussel veel van hem leren. Ik wens hem veel succes.

frisenfruitig | 29-03-14 | 23:52

Uw Verzekeringsadvis | 29-03-14 | 23:14
De term "huiskamergeleerde" is een belediging voor iemand als Hans Jansen.
Ga je schamen, dwaas.

de honden blaffen... | 29-03-14 | 23:45

Ik verheug me al helemaal op 22 mei, de vernietiging van de VVD en de PvdA. Als we nu in de tussentijd ook die gedementeerde linksfossielen van de NPO en VARA naar de AOW kunnen begeleiden, zou 2014 wel eens een prachtjaar kunnen worden.
Tiberius | 29-03-14 | 23:28 | + 0 -
=
Verheug je niet te vroeg, het demoniseren van Wilders en de PVV is in volle gang met veel desinformatie en leugens.
Het zou mij niets verbazen als de linksfascisten het voor elkaar krijgen de PVV te verbieden.

meneer Q | 29-03-14 | 23:44

@Jan5819 | 29-03-14 | 23:34
Proost.

Slipsnifter | 29-03-14 | 23:41

-weggejorist-

Jan5819 | 29-03-14 | 23:34

@ caudillo | 29-03-14 | 22:56 |
Je kunt met Pius beginnen en met megalul eindigen.

goedverstaander | 29-03-14 | 23:30

Blijft niet veel tekst over als je het woord beroepsmoslim delete uit de column.

Los van slechte stijl, is Freak Hans net zo'n malloot als de ergste Jihadist. Hij predikt in dezelfde lijn als fundamentalisten dat de ware Islam oproept tot de jihad.

Lekker voor de miljoenen moslims die gewoon keurig 's ochtends opstaan om de plee bij ons op kantoor te boenen voordat ik daar op ga schijten en 's avonds om een uur of 8 terugkomen om de spetters weg te vegen.

Lekkere boodschap voor die heel gewone vrome moslims, die wel of geen biertje drinken, die een normaal leven proberen op te bouwen, dat ze eigenlijk geen echte moslim zijn en eigenlijk een strijd tegen ons land moeten aangaan.

Wat een dom en gevaarlijk gelul dat er geen gematigde Islam bestaat. Nogmaals, dat is de boodschap van de fundamentalistische Islam, het is de taak van verstandige mensen tegengestelde stromingen te stimuleren. Bepleiten dat die er niet zijn kan niet anders worden uitgelegd dan als haatzaaierij.

Nick da Prick | 29-03-14 | 23:28

Ik verheug me al helemaal op 22 mei, de vernietiging van de VVD en de PvdA. Als we nu in de tussentijd ook die gedementeerde linksfossielen van de NPO en VARA naar de AOW kunnen begeleiden, zou 2014 wel eens een prachtjaar kunnen worden.

Tiberius | 29-03-14 | 23:28

@miko | 29-03-14 | 23:02

Hij moet gewoon niet zo serieus genomen worden. Dat zou al een hele hoop schelen.

megalul | 29-03-14 | 23:18

Afgelopen vrijdagmiddag Hans Jansen op radio 1 samen met een bekende advocaat, ben even de naam kwijt. Het ging om zijn PVV kandidatuur voor Brussel,ze wilden hem fileren maar kwamen van een koude kermis thuis,hij veegde de vloer aan met deze twee achterbakse journalisten, hulde Hans!

lanexx | 29-03-14 | 23:17

Hans, het advies is blijf thuis,tussen politieke ratten heb je als huiskamer geleerde niets te zoeken.

Uw Verzekeringsadvis | 29-03-14 | 23:14

die naar boven blaast*

megalul | 29-03-14 | 23:07

De Duits-Egyptische politicoloog Hamed Abdel-Samad toetst de islam aan Uberto Eco’s criteria van het oerfascisme, en inderdaad… ‘Beroepsmoslims’ zijn beroepsafbrekers, van democratie, vrijheid en mensenrechten. 22 mei, Hans Jansen.
ejbron.wordpress.com/2014/03/29/voor-e...

Benedict Broere | 29-03-14 | 23:07

@hebbuh | 29-03-14 | 23:02

Wolha?


@caudillo | 29-03-14 | 22:56

Kijk . Jij doet tenminste je best. En ik dacht na over een nick, kon nergens op komen eigenlijk, toen ik stond te pissen. Ik keek naar beneden, enfin.

De rest is geschiedenis>

Wat ik wou zeggen verder, prima diss van je. Verfrissend tussen al literaire pauperij hier.

xxx daarvoor.

megalul | 29-03-14 | 23:06

@megalulletje waarom zou hansie dan niet de groeten kunnen doen.En ik maak zelf wel uit of ik mezelf informeer Arie.

hebbuh | 29-03-14 | 23:02

@megalul
Sommige mensen hebben een bord voor hun kop;
er zijn ook mensen met een muur voor hun kop;
er zijn zelfs mensen met een complete bunker voor hun kop;
maar jij, megalul, hebt de gehele Maginot-linie voor je kop!
Maar er is hoop. De Maginot-linie is ook gevallen...
Moge het licht ooit schijnen in uw lege hoofd!
-
PS Wie kiest er nou toch zo'n nick?
Daarmee... nou ja, laat ook maar!
Doei.

caudillo | 29-03-14 | 22:56

Meneer Jansen, U kunt uw ideeën naar elke andere parlementariër mailen, desnoods in alle talen. Breng het maar onder de aandacht!
fuckje | 29-03-14 | 20:20
Eens.

bij gelegenheid | 29-03-14 | 22:53

@hebbuh | 29-03-14 | 22:39

Farage moet niks hebben van de PVV, juist om hun Islam-standpunt.

Inform yourself.

megalul | 29-03-14 | 22:47

@megalul
Fijn dat u de moeite hebt genomen, om mijn stukje te lezen.
Maakt u zich geen zorgen, dat kippenvel trekt wel weg.
Komt helemaal goed!
Maar is dat een bord voor uw hoofd?
Oef, dat kan wel even duren.
Heb vertrouwen!

dennis8704 | 29-03-14 | 22:43

Klasse hansie doe Farage de groeten.

hebbuh | 29-03-14 | 22:39

@AbleArcher13 | 29-03-14 | 22:30

Niks. Ik gebruik al heel lang niet meer.

megalul | 29-03-14 | 22:34

@Hans Jansen "De ijzersterke positie van beroepsmoslims in de islamitische wereld"

Op zich geloofwaardig verhaal echter denk ik dat die laatste twee woorden uit de quote hierboven sinds #GR2014 ook vervangen kunnen worden door; "Europese Unie", maar ja ik ben maar een onnozele leek natuurlijk...

ox | 29-03-14 | 22:33

@ Putain du Merde | 29-03-14 | 22:16

De letterlijke vertaling is 'hoer van stront'. Het zal wel een staande uitdrukking in het Frans zijn, met mogelijk andere (bij)betekenissen, dat zie je wel vaker bij vulgariteiten. Als je het niet erg vindt heb ik niet bijster veel interesse in Franse vulgariteiten. Jij beoordeelt mensen kennelijk op kennis van Franse vulgariteiten, hoe meer kennis hoe hoger aangeslagen. Dat zegt iets over de sociale kringen waar jij je in begeeft. Veel plezier ermee hoor.

HoogToontje | 29-03-14 | 22:30

@megalul | 29-03-14 | 22:25
Wat heb jij met spiegels?

AbleArcher13 | 29-03-14 | 22:30

@Ik was in Haren | 29-03-14 | 22:22
Toch waardeer ik de heer Jansen zeer en zal hem niet over het hoofd zien. Figuurlijk dan.

AbleArcher13 | 29-03-14 | 22:29

-weggejorist-

Kapitein Sjaak Mus | 29-03-14 | 22:28

@miko | 29-03-14 | 22:23

Ikke niet. Ik hou van moslims. Ik hou van iedereen. Ik hou alleen niet van radicale gekken en domme mensen.

No pun intended.

megalul | 29-03-14 | 22:25

@ Ommezwaai | 29-03-14 | 22:21

Inderdaad, u krijgt van mij +1

HoogToontje | 29-03-14 | 22:25

@dennis8704 | 29-03-14 | 22:07

Jij moet gaan optreden man. Echt kippenvel.

Not.

megalul | 29-03-14 | 22:24

@megalul | 29-03-14 | 22:16
Honden dan?

miko | 29-03-14 | 22:23

@AbleArcher13 | 29-03-14 | 22:18
Er zijn meer mensen die niet zonder kruiwagen in dit leven kunnen.

Ik was in Haren | 29-03-14 | 22:22

moeten

Ommezwaai | 29-03-14 | 22:22

@Old_Spice | 29-03-14 | 22:15
Nou,poe poe want Hans zal wel stemmen trekken.
Ik ga niet stemmen en zekers niet voor de eu.Dus ook niet op Hans jansen

miko | 29-03-14 | 22:22

HoogToontje | 29-03-14 | 22:13
In feite zouden GS en Nederland hetzelfde beleid moet voeren... Indien het geen aanwinst is voor GS of het land, opzouten.

Ommezwaai | 29-03-14 | 22:21

@AbleArcher13 | 29-03-14 | 22:18

Kijk.

Word up.

megalul | 29-03-14 | 22:19

Prof. Jansen,
zeer, ja zeer veel bewondering heb ik voor Uw moed!

Ge zijt meen ik reeds met emeritaat, dus voor een eeuwigdurend Berufsverbot als Pvv-er hoeft ge niet te vrezen, maar deze associatie zal Uw wetenschappelijke reputatie ook geen goed doen.
Dat ge U desalniettemin wilt inzetten om ons zgn "islamofoben" (en niet zonder reden zijn we bang!) in de EU te vertegenwoordigen bewijst Uw dapperheid en Zivilcourage.
-
Diep neem ik mijn hoed voor U af.
Toen Geert Wilders destijds het gedoogkabinet verried, heb ik mij voorgenomen om nooit, maar dan ook nooit meer op de PVV te stemmen.
Maar U, Professor Hans Jansen, kunt van mijn stem verzekerd zijn!
-
Alle succes!!!

caudillo | 29-03-14 | 22:19

Jansen doet me denken aan de tuinkabouter die ik een jaar of 10 geleden kreeg. Was een koddig ding, alleen pisten de katten ertegenaan en werd zijn rode mutsje steeds doffer.
In de kliko ermee, alleen zijn kruiwagentje heb ik bewaard omdat ik nogal sentimenteel ben.

AbleArcher13 | 29-03-14 | 22:18

Old_Spice | 29-03-14 | 22:15 |
van wilders of Jansen? denk je dat Jansen een oetlul is die zich zo eenvoudig laat gebruiken?

--sql error-- | 29-03-14 | 22:18

Beste Hans,

Ik stem op u 22 mei!

Geweldig!

LudwigVan | 29-03-14 | 22:17

@ hoog toontje, Jezus, er is een derdeklasser in ons mideen........

Putain du Merde | 29-03-14 | 22:16

@miko | 29-03-14 | 22:08

Nou je het zegt, Greet heeft inderdaad nogal wat overeenkomsten met Nero. Alleen dat met die varkens dat zie ik niet zo.

megalul | 29-03-14 | 22:16

@MrWorf | 29-03-14 | 21:06
Vaticaan zij ze bijna allemaal schatrijk en goed opgeleid.
Wat denk je? Is dat een bastion van agnosten en Atheïsten ?

miko | 29-03-14 | 22:16

Geef toe, het op de lijst zetten van Hans Jansen is toch wel een meesterzet van Wilders.

Old_Spice | 29-03-14 | 22:15

@ Ommezwaai | 29-03-14 | 22:08

Het ruikt inderdaad niet naar een aanwinst...

HoogToontje | 29-03-14 | 22:13

Ik heb nog nooit een EU stem uitgebracht. Waarom zou ik meedoen aan iets wat me van 'bovenaf' is opgelegd, net zoals ik lid werd van een criminele organisatie omdat mijn vader, even plichtsgetrouw als onwetend, mij aangaf bij de Burgerlijke Stand terwijl ik mijn ogen nog niet eens open had en in mijn luier scheet?

Maar door de huidige clusterfuck van een totalitaire staat in wording ( de EU ofwel Hitlers natte droom) en de kanker in boekvorm dat zich de Islam noemt kan ik niet anders dan stemmen straks.

Ben er nog niet uit op wie of wat maar Hans Jansen lees ik al jaren en heeft al die tijd een consistent verhaal. Dus voorlopig heeft hij mijn 'stem'.

o)+ | 29-03-14 | 22:12

Fijn dat U erbij blijft voor de inside informatie. Zeg tegen Geertje dat ie wat moet dimmen en zijn boodschap wat moet verpakken. Zoals b.v. de Arabiesche wijsheid: Beter een handvol bijen dan een korf vol vliegen.

robinhoed | 29-03-14 | 22:10

HoogToontje | 29-03-14 | 22:05
Dat wist herr Putain de Merde waarschijnlijk ook (nog) niet.
Als je met zo'n nick op de panelen verschijnt ben je bij voorbaat kansloos en niet helemaal lekker.

Ommezwaai | 29-03-14 | 22:08

@megalul | 29-03-14 | 21:56
Ach geeft wel leuke programma's
Moslims aan de wilde zwijnen voeren of zo.
En Greet als Nero!

miko | 29-03-14 | 22:08

Als westerling ben ik opgegroeid tussen links en rechts. Heb in de loop der jaren geleerd te luisteren naar mijn gevoel, hart en verstand.
Immers ik kreeg de ruimte en de vrijheid. Denk hierbij aan de jaren zeventig. Links was toen nog progressief (vooruitstrevend) en rechts was conservatief. Er werd tegen alles en nog wat aan geschopt. Terecht of onterecht, dat mocht en dat kon. Al waren de conservatieven daar niet blij mee, ze reageerden er niet of nauwelijks radicaal op.
Mijn papa kon enorm tekeer gaan, maar ach wat wist die man nou. Hij was een middenstander, had de oorlog meegemaakt en in een kamp gezeten, deed extreme uitspraken:"Links tuig, proleten, verraders, oplichters, buitenlanders, enz.."
Enfin, daar zit je niet op te wachten als puber in de 70'er jaren.
Nu begrijp ik dat hij zich ernstig zorgen maakte over de maatschappij en in z'n onmacht heel erg tekeer kon gaan (Zeg maar een iman, maar dan met hart op de juiste plaats).
Ruim dertig jaar later: Hoe bijzonder is het nu dat mensen die kritiek op de huidige gang van zaken hebben in Nederland en zich ernstig zorgen maken per definitie worden weggezet als intolerant, racistisch, nazi's, populisten en noem maar op. En door wie? Door links! Of heet dat tegenwoordig radicaal conservatief?
Een ideologie (hersenspoeling met zware intimidatie) die islam heet in bescherming nemen!
Ubermensch praktijken, die ik in mijn land zou moeten accepteren?
Tja, en dan je druk maken over nazispullen, die verkocht worden op marktplaats door verzamelgekkies.
Wie lopen er nu vrij en blij met nazisymbolen op straat in Nederland?
Nee??? Toch niet nikab's, haatbaardjurkendragers en hoofddoekjes.
Nee joh! Tis allemaal zooooo onschuldig. Folklore!
Neem vooral niet de vrijheid om deze mensen de deur te wijzen, want O wij zijn zoveel verschuldigd aan deze mensen.
Of anders gezegd: "Hoe haal ik het Paard van Troje binnen in MIJN land en laat ik het bewust welig tieren!"
Ik maak mij ernstig zorgen.

dennis8704 | 29-03-14 | 22:07

@wolf81 | 29-03-14 | 21:38
Je vergeet een ding, niet alle emigranten en vluchtelingen uit buiten Europa zijn aanhangers van de islam.

Er zijn bijvoorbeeld heel veel christelijke vluchtelingen, die door de terreur van de islam in hen geboorte land, gevlucht zijn richting het westen, die mensen zijn vele malen loyaler aan de normen en waarden van het westen, dan de vele islamieten die in het Westen zijn geboren. Dit is een feit.

En ik herhaal het nogmaals, het heeft niets te maken met afkomst of huidskleur, een blanke debiele als Ex-PVV'ert kan ook de achterlijke islam aanhangen. Dus afkomst en huidskleur zegt he-le-maal NIETS. Ik beoordeel mensen op basis van inhoud, op basis van normen en waarden, niet op basis van huidskleur en afkomst.

Wonderful-Life | 29-03-14 | 22:06

@MrWorf | 29-03-14 | 21:37
We verbieden nu al bepaalde politieke stromen.Daar heb je geen probleem mee? Ik zou niet inzien wat het verschil met religie is?
In ieder geval niet faciliteren, dat zou al een begin zijn.

miko | 29-03-14 | 22:05

@ Putain du Merde | 29-03-14 | 22:01

Ja, putain is hoer. Nou, gefeliciteerd, topnaam hoor...

HoogToontje | 29-03-14 | 22:05

@miko
Zoals er ook veel moslim ondernemers naar een moskee gaan. En hoe liberaler de kerk ... Hoe dan ook Earth Hour us voorbij. Ik ga zuipen;)

MrWorf | 29-03-14 | 22:04

Geert stelt een vraag, het publiek antwoord: "Minder"...
Alle gutmenschen en wat allahtonen overstuur, schimpen, schelden en aangiftes...
God zag het gebeuren en maakte er "minder" van...
{Dit door de hand van een juweliers echtgenote)

Hendrikaatje | 29-03-14 | 22:02

megalul | 29-03-14 | 21:52
Als stom lullen pijn zou doen, zou u de godganse dag aan de paracetamol zitten..

Ommezwaai | 29-03-14 | 22:02

-weggejorist-

Putain du Merde | 29-03-14 | 22:01

@MrWorf | 29-03-14 | 21:05
Ken genoeg amerikaanse ondernemers die dagelijks naar de kerk gaan.
ook in Zuid amerika zijn veel rijke mensen evangelisten .
hoewel welvaart en kennis over het algemeen religie niet in de kaart speelt gaat het niet evenredig tegen elkaar op.
In dat geval zou Zwitserland al helemaal zonder geloof zitten.En dat is nog altijd religieuzer dan Nederland.

miko | 29-03-14 | 21:59

@Wonderful-Life | 29-03-14 | 21:22

Een godsdienst verbieden , als je dat al zou moeten willen, is het domste wat je kan doen. Vraag dat maar aan de Romeinen.

Met je wonderful-life.

megalul | 29-03-14 | 21:56

Prima Hans! de strijd gaat door

wim de goede | 29-03-14 | 21:52

@MrWorf | 29-03-14 | 20:43
Waarom groeit de orthodoxe islam dan in het welvarende nederland?

miko | 29-03-14 | 21:52

Heeeey. Haat jansen de haattheïstische Huismullah.

Die voor heel veel (Belasting) geld in een parlement gaat zitten dat zijn partij afwijst en op wil heffen.

Iets afwijzen wat je op wil heffen maar er wel van profiteren- beetje zoals de moslims die ons land afwijzen en onze levenswijze op willen heffen maar wel een bijstandsuitkering claimen.

Nu zijn 100 bijstandsuitkeringen nog niet genoeg om het jaarsalaris van Haat op te hoesten maar dat terzijde.

Plucheplakken heet zoiets in populistisch taalgebruik- Ja de ruif is Haat's haattheïstische variant van de 72 maagden.

Haat offert zich op voor de goede zaak en ontvangt daarvoor een hemelse beloning. En dat allemaal voor ons welzijn.

Ja die haat daar moeten we er niet minder van hebben. Van die haat.

Die kan je niet genoeg hebben.

megalul | 29-03-14 | 21:52

@MrWorf | 29-03-14 | 21:37
Ik ben voor vrijheid, sterker nog, vrijheid is mijn god en mijn godsdienst heet vrijheid, en van me mag iedereen gelooft wat ie wilt.

Maar, een fascistische ideologie als de islam, die de vrijheid van anderen niet respecteert, verdient zelf ook geen vrijheid en hoort verboden te worden. Nazi is ook verboden, en dat is maar goed ook, nu de islam nog.

Kortom. Intolerante ideologieën moeten niet getolereerd worden. Punt.

Wonderful-Life | 29-03-14 | 21:50

@ Russells Teapot | 29-03-14 | 20:29

Daar zijn gewoon opleidingen voor... Tip: lees van dhr Jansen het onvolprezen meesterwerk 'The Neglected Duty', en er zal een wereld voor je opengaan.

HoogToontje | 29-03-14 | 21:47

hans, ik schat in dat je meer verstand van zaken hebt dan de gehele PVV bij elkaar. Gebruik het goed al denk ik dat het gezwel al te ver voortgewoekerd is om nog vreedzaam te kunnen bestrijden.

jan-lul-de-behanger | 29-03-14 | 21:44

@ik was in haren. En dus krijgt de Islam dat niet. Met dank aan Wilders nu steeds meer, maar het is niet noemenswaardig.

MrWorf | 29-03-14 | 21:44

Mijn stem heb je!
Alleen maar voor het tegengeluid wat daar heel Hard nodig is!

Gerrit gordijnstok | 29-03-14 | 21:43

@MrWorf | 29-03-14 | 21:37
Als de islam voet aan de grond krijgt, zijn de door jou genoemde acties niet meer nodig. Die krijgen we er gratis bij...

Ik was in Haren | 29-03-14 | 21:40

@Wonderful-Life:

"Kortom. De islam dient in heel Europa verboden te worden, en dat kan je alleen doen als je vrienden en bondgenoten binnen Europa creëert om de islamisering te bestrijden."

Als je ideeën wilt verbieden, ga je toch een gevaarlijke richting op, hoezeer ik het ook met je eens ben dat de Islam een groot gevaar is.

Ik denk dat een praktischere aanpak gewenst is; dat wil zeggen:
- Neem geen kanslozen op; mensen zonder opleiding zijn vaak makkelijk te beïnvloeden met verkeerde ideeën.
- Uitkeringen moeten niet zo makkelijk toegankelijk zijn. Mensen worden alleen gedwongen te integreren als ze moeten samenwerken om te overleven. Eis dat mensen een groot aantal jaren dienstverband opgebouwd hebben voor ze aanspraak maken op uitkeringen.
- Met stemmen geldt hetzelfde: sta niet toe dat 1e generatie immigranten van buiten Europa hier stemrecht krijgen. Die mensen staan nog te dicht qua ideeën bij hun thuisland en zouden daarmee de staat kunnen ondermijnen.
- Als immigranten hier komen, voorkom ghettos zoals je ziet in veel grote steden. Sta niet toe dat er moslim wijken ontstaan zoals je in Frankrijk hebt. Ook dit werkt integratie tegen.
- Immigranten met dubbel paspoort: bij zware criminaliteit (moord, verkrachting, zware mishandeling) gelijk NL paspoort afpakken en retourtje thuisland, eventueel na uitzitten van een straf hier in Nederland. Dit soort mensen zijn geen aanwinst voor onze maatschappij.

Echter, ben bang dat geen van bovenstaande punten ooit uitgevoerd worden. Volgens het boek Eurabië van Bath Ye'Or wordt de huidige politiek van de EU moedwillig uitgevoerd, in samenwerking met Arabische landen. Waarschijnlijk streeft de EU een doel na van verdeel en heers. Door massa immigratie van andersdenkenden toe te staan wordt het saamhorigheidgevoel van de originele inwoners ondermijnd. En net als Máxima gelooft de EU dat de Nederlander, Belg, Duitser, etc... niet bestaat.

wolf81 | 29-03-14 | 21:38

@Wonderful-Life vrijheid van godsdienst afschaffen. Gaan we daarna weer homoseksualiteit verbieden, slavernij invoeren en vrijheid van meningsuiting afschaffen?

MrWorf | 29-03-14 | 21:37

@borgmonster, I know. Is zo.. Hij keek er eerst naar als clubje van zielige mensen maar zit er nu tussen en hoeft alleen maar te praten alsof hij deskundig is. Tussen deskundigen zit 'ie toch niet meer. En het zitten loont: www.parlement.com/id/vh8lnhrrl0g8/belo...

8.000 euro per maand, zo een 96.000eu per jaar. Dertiende maand erbij? Speciaal pensioentje, bijzonder belastingtarief. Ja nobel van je, Hans. Vertel ze maar wat een expert je bent, zullen ze je vast dankbaar voor zijn.

LangeMocro | 29-03-14 | 21:34

Het lijkt me juist wel leuk en interessant als Hans Jansen hier meer partijpunten van de PVV uiteenzet. En over wat er die week is gebeurd in de EU en dat soort dingen.
De PvdA heeft de helft van de Publieke Omroep in haar zak, mag de PVV dan af en toe wat plempsels neerzetten op een obscure website?
In Allaas naam ja toch zeker!

Onderbuik | 29-03-14 | 21:29

@Russells Teapot:

Een beroepsmoslim is simpelweg een moslim die van zijn passie zijn werk heeft gemaakt. Het onderwerpen van andersdenkenden zoals opgedragen is door Mohammed. Vaak wordt deze "baan" gefinancierd door de staat, middels uitkeringen. Ook het principe van uitkeringen krijgen gaat goed samen met de ideeën van de beroepsmoslim; immers, de Islam draagt Moslims op om belasting te eisen van andersdenkenden. Deze belasting wordt de jizya genoemd en wordt in Islamitische landen vaak geheven onder Christenen, Joden en soms ook mensen met een andere religie.

Bij andere religies denk ik dat er niet in dezelfde mate sprake is van beroepsreligieuzen. Misschien dat je (katholieke, Tibetaanse, etc...) monniken kan zien als beroepsreligieuzen, maar ze worden tenminste niet voorzien in levensonderhoud middels uitkeringen en zijn op deze manier dus geen (financiele) last voor de gemeenschap die andere gedachten heeft.

wolf81 | 29-03-14 | 21:28

LangeMocro | 29-03-14 | 20:55 |
volgens mij heb je de tekst niet helemaal begrepen.
Ik zou het nog eens een keer doorlezen als ik jou was. Let daarbij op het onderscheid tussen 'de hele groep', 'een deel van de groep' en 'een individu'.
Ik weet dat dat moeilijke concepten zin in sommige woestijnculturen, maar ik kan je verzekeren dat er een wereld voor je open gaat als je dat leert begrijpen ;)

--sql error-- | 29-03-14 | 21:25

Als ik op Hans ga stemmen, dan stem ik op hem vooral om die domme Europeanen wakker te schudden. Want de islam vormt de grootste bedreiging voor Europa.

Ik wil, dat de islam op Europees niveau aangepakt wordt. De binnengrenzen van Europa zijn open, vind ik prima, want dat is goed voor ons allemaal, brengt meer vrijheid en welvaart voor alle Europeanen. De buitengrenzen van Europa moeten potdicht worden, vooral om de islam tegen te houden.

En dat is eigenlijk een van de redenen waarom ik niet op de PVV stem. Ik ben voor één Europa, maar dan zonder islam.

De islam is een grote probleem, voor heel Europa. Dus de islamisering kan je alleen effectief bestrijden, als Europese politici nauw samenwerken, want het heeft geen zin als Nederland straks (tijdelijk) zonder islam is, terwijl andere Europese landen (eeuwig) grotendeels geïslamiseerd zijn, dat is geen gezonde verhouding, en op termijn gaat dan hier weer fout. Want Nederland is een klein land en het is afhankelijk van handel, dus we moeten heel Europa veilig en stabiel houden. De islam moet heel ver buiten de grenzen van Nederland blijven.

Kortom. De islam dient in heel Europa verboden te worden, en dat kan je alleen doen als je vrienden en bondgenoten binnen Europa creëert om de islamisering te bestrijden.

Oké. Of dat gaat lukken, blijft maar de vraag natuurlijk, want veel Europeanen(dus ook heel veel Nederlanders) zijn helaas ontzettend naïef, Ik hoop wel, dat ze gauw wakker worden, voordat het te laat wordt.

Hans Jansen, schud ze wakker, daar in Brussel. Alstublieft.

Wonderful-Life | 29-03-14 | 21:22

In the morning! | 29-03-14 | 21:19 |
Dat zal morgen wel in de oven gaan met kaas en spek dan, Hans kennende.

Ik was in Haren | 29-03-14 | 21:21

Fundamentalisme is altijd een gevaar voor de samenleving, of het nu moslimfundamentalisme of, zoals in het geval van Hans Jansen, christenfundamentalisme is.

Err | 29-03-14 | 21:21

@niceguysfinishlast: alles voor een luisterend oor en geld.

MrWorf | 29-03-14 | 21:20

Kijk Hans, dat bedoel ik nou met het debat niet aangaan.
Eerder noemde ik Jihad de strijd tegen de innerlijke demonen. Iemand anders zei dat er een grote en een kleine Jihad was. De grote is naar buiten gericht (volgens mij als de Islam bedreigd wordt.)
Maar kijk nou eens Hans wat jij er hier (als een Plasterk in Buitenhof) van maakt:"oproepen tot jihad, dat wil zeggen tot oorlog, moord en kidnapping".
Triest niveau Hans, ga lekker naar Brussel, aristocraat in groepsverband spelen, beetje babbelen met Marine. Lekker eten! Dag Hans!

Einde van de Domheid | 29-03-14 | 21:20

"Dat beroepsmoslims er naar streven dat de hele wereld zich aanpast aan de eisen van de islam, mogen we ze niet kwalijk nemen, dat is hun taak hier op aarde."
Dat mogen we ze wel degelijk kwalijk nemen, en ze zouden opgesloten moeten worden in heropvoedingsinstituten. Want het is totale waanzin, gebaseerd op hersenspinsels van andere (godsdienst)waanzinnigen.

Fijnstoffer | 29-03-14 | 21:19

Hans Jansen, lof komt u toe.

In the morning! | 29-03-14 | 21:19

Wie had dat gedacht? Van kritiek op Fortuyn naar de inst. van Geert

NiceGuysFinishLast | 29-03-14 | 21:18

@ommezwaai Nee, dat was het logische gevolg. Mensen. Geen Slaven. Behandelen we ook zo.

MrWorf | 29-03-14 | 21:15

God heeft verschillende diensten Hans.
Allemaal een beetje versjteerd zoals bijvoorbeeld het Nederlandse juridische systeem, ooit een van de beste.

Einde van de Domheid | 29-03-14 | 21:14

9.00 incheck, 9.05 uitcheck = +300 euro en de hele dag tijd om voor geenstijl te schrijven.

*geintje,hoor*

koekje erbij? | 29-03-14 | 21:12

MrWorf | 29-03-14 | 21:09
En welke partij heeft de gezinshereniging erdoor gedrukt? Daar is alle toestroom mee begonnen....

Ommezwaai | 29-03-14 | 21:12

Vreet ze op, Hans.

Anijsblokje | 29-03-14 | 21:10

@ommezwaai
Ander onderwerp, maar ook goed. Welke partijen hebben ook alweer de poorten open gezet? Welke clubs hadden daarvoor de sterkste lobby? Precies.
En idd, als ze een NL paspoort hebben geldt hetzelfde voor hen als voor piet en Annie in Malaga.

MrWorf | 29-03-14 | 21:09

Dat er bijvoorbeeld vrouwelijke huisartsen bestaan in Iran komt omdat voor de revolutie de Shah (die redelijk met het westen op kon schieten) voor opleidingen en universiteiten heeft gezorgd, maar daar valt het basisonderwijs nivo nog niet tegen. In Iran zijn protesten tegen de regering. Nu mogen vrouwen in Iran niet meer doorstuderen. In Afganistan groeit een hele generatie op zonder goed basisonderwijs. En er is een relatie tussen het aantal kinderen en het anafalbetisme van vrouwen. Do the math.

kloopindeslootjijook | 29-03-14 | 21:08

Jansen,
ik zou toch graag willen weten of u ook van voornemens bent de functie in Brussel te aanvaarden indien u voldoende stemmen haalt.

--sql error-- | 29-03-14 | 21:08

Ik vermoed dat de nr 4 van de PVV meer stemmen zal halen dan de nrs 1, 2 en 3 bij elkaar.

Spittertje | 29-03-14 | 21:07

@ LangeMocro | 29-03-14 | 20:55 | En tóch heb je daar best een leuke uitleg van wat je gedaan moet hebben om daar te komen. (Zal me wel op wat minnetjes komen te staan.)

borgmonster | 29-03-14 | 21:07

en @miko, langdurige welvaart. Golfstaten zijn nog ongeschoold.

MrWorf | 29-03-14 | 21:06

@Geert Linkers | 29-03-14 | 20:25
De één vraagt netjes of hij wel of niet moet stoppen met zijn column, de ander zet een bivakmuts op, trekt een wapen en gaat spullen toe-eigenen van hard werkende mensen. Een klein nuance verschil...

Ik was in Haren | 29-03-14 | 21:06

"Zou er iemand willen luisteren als ik zulke dingen in Brussel uitleg? Het zou me verbazen."

Ja hoor, op slechts 7 minuten lopen van de Grand Place zijn er echt hele grote groepen mensen erg geinteresseerd in wat je te vertellen hebt.

Succes!

Doorn2148 | 29-03-14 | 21:06

MrWorf | 29-03-14 | 20:58
Zou hetzelfde doen met zo'n riante PVDA regeling, geld toe de rest van je leven. Wie wil dat niet?
Alleen hebben wij straks geen pensioen meer, maar ach, wat maakt het uit.

Ommezwaai | 29-03-14 | 21:05

@ommezwaai
Precies. Geografie. Geen religie.
@miko
Aardige vergelijking. Kijk dan nu even naar daar waar geld verdiend wordt en hoe vaak men naar de kerk gaat. Uitzondering is daar waar olie zit en geen tech.

MrWorf | 29-03-14 | 21:05

LangeMocro | 29-03-14 | 20:55
En? Ook al aangifte gedaan onlangs?

Ommezwaai | 29-03-14 | 21:02

@tattooboer | 29-03-14 | 20:47
Zonder Trollen is er hier niks aan....

landlopertje | 29-03-14 | 21:02

LangeMocro | 29-03-14 | 20:55 | + -3
azijnzeiker, haatbaard zeker?

dekogelkwamvanlinks | 29-03-14 | 21:01

@MrWorf | 29-03-14 | 20:39
Ow ja? En waarom zijn de verenigde staten dan gristelijker dan bijvoorbeeld vele oost-europese landen en een Chili en Argentinië die veel armer zijn?
Juist godsdiensten als de Islam zijn zelfreinigend in de slechte zin van het woord.
Kijk hoe welvarend de golfstaten zijn en hoe streng in de leer ze er zijn.

miko | 29-03-14 | 21:01

MrWorf | 29-03-14 | 20:56
Dat mensen hierheen komen om hun hand op de houden, is echter wel gerelateerd aan het continent waar ze vandaan komen.
Of dacht u dat die lieden hier komen omdat ze Nederland zo mooi vinden? Versober ons sociaal stelsel voor dit soort figuren en u zult zien dat de problemen omtrent migratie ineens veel minder worden.

Ommezwaai | 29-03-14 | 21:01

Ja hoor meneer Hans, ik luister wel. Doe ik al jaren en dat heeft mijn kennis enorm vergroot. In Brussel hebben ze ook internets, dus komt goed. Succes.

Mammeloe | 29-03-14 | 21:00

@langemocro: Hans gaat voor 150k per jaar haatzaaien. Goede analyse.

MrWorf | 29-03-14 | 21:00

Het lijkt me dat Hans Jansen door zijn unieke kennis van de Islam en de gevolgen daar van in Europa juist een voorsprong heeft op de huidige politici.
Een leer- en inzichtproces waardoor deze politici beginnen te twijfelen.
In ieder geval de onrust onder de burgers naar voren kan brengen, gefundeerd kan brengen. Je kunt niet altijd om alles heen.

duitse herder | 29-03-14 | 20:59

En @ommezwaai: er vetrekken meer mensen uit NL naar Turkije en Marokko dan er binnenkomen.

MrWorf | 29-03-14 | 20:58

@ommezwaai
Dat mensen hier voor een baan komen is niet religie gerelateerd. En mensen met een baan vormen ook geen enkel probleem.
De Islam in NL wordt erg verward met immigrantenstromen. Marokkaanse jongens die een juwelier overvallen doen dat e.g. niet in naam van Allah.

MrWorf | 29-03-14 | 20:56

Wat een haatbaard. "Elke moslim is slecht, gevaarlijk en liegt" Nee jij bent een verrijking voor Nederland en Europa, haatzaaier dat je bent. Ga maar lekker in Europa zitten hypocriet de hele dag l*llen en duizenden euro's opstrijken. Door je vakgenoten werd je al lang niet meer serieus genomen, dan maar de politiek in hè. Dàt moet je dus hebben gedaan om daar te belanden. .

LangeMocro | 29-03-14 | 20:55

Gefeliciteerd! Denk aan je veiligheid. We kunnen je niet missen

Idontgiveafunk | 29-03-14 | 20:55

Waarom zou hans geen columnist voor geenstijl kunnen zijn terwijl de PvdA fractie stikt van de (ex)werknemers gelieerd aan GreenPeace?

ProAsfalt | 29-03-14 | 20:55

De toestand met fundamentalistische islam lijkt op de dreiging die het communisme in de dertiger jaren bood. 't Westen was terecht vooral bang voor de "vijfde kolonne". De rooien in eigen kring, die trouw waren aan Moskou, niet aan eigen land. Alleen wordt de 5de kolonne nu gevormd door de lieden die onze politieke partijen bevolken; een des te groter gevaar.

hetbozeoog | 29-03-14 | 20:55

moedeR

Ommezwaai | 29-03-14 | 20:52

tattooboer | 29-03-14 | 20:48
Is weer eens wat anders dan: "Ik neuk je de moede of de geit"

Ommezwaai | 29-03-14 | 20:51

borgmonster | 29-03-14 | 20:41
Okay, dan alleen dit: Gefeliciteerd!

borgmonster | 29-03-14 | 20:51

@Putain du Merde | 29-03-14 | 20:27
Misschien kunnen we beter eerst stront gaan ruimen, daar heb je over het algemeen meer last van.

Ik was in Haren | 29-03-14 | 20:50

MrWorf | 29-03-14 | 20:39
Wie is hier nou gek?
"Onderwijs en Welvaart zijn de enige remedie tegen godsdienst gekkies".
Uit welk Einstein-brein is deze stelling ontsproten?
.
Juist daarvoor komen (moslim) relie gekkies naar Nederland (en voor ons zorgstelsel).
Ga ze nog meer pamperen, dan loopt straks half Afrika hier in colonne naar binnen.

Ommezwaai | 29-03-14 | 20:49

@Putain du Merde | 29-03-14 | 20:27
"kut van de stront", wow wat een intelligente nicknaam heb je gekozen marokje.

tattooboer | 29-03-14 | 20:48

@pim achtertuin | 29-03-14 | 20:28
n i e t reageren op trollen aub.

tattooboer | 29-03-14 | 20:47

@pavlova 20.30: Aha, dáár dus. Dank!

borgmonster | 29-03-14 | 20:47

Verstandige mensen in het Europese parlement? Dat lijkt mij ernstig indruisen tegen de belangen van de Opperste Sovjet van de EUSSR.
Daarom blij met dit bericht, voorkeurstem voor meneer Jansen.

Jan Passant mk2 | 29-03-14 | 20:47

U maakt de verleiding om op de PVV te stemmen wel een stuk groter voor mij.

Lewis | 29-03-14 | 20:47

Pavlova | 29-03-14 | 20:30 |
Kritisch op het juiste moment, zullen we maar zeggen...

Ik was in Haren | 29-03-14 | 20:46

Succes Hans en probeer ook die geldverslindende machine te ontmantelen als je er toch bent.
Jij hoeft het niet meer te doen voor het geld toch ?

prof Nice | 29-03-14 | 20:46

Reaguurgekkies hier: zegt aankomend afgevaardigde Jansen dat hij het niet wil hebben over standpunten e.d., geven die Reaguurgekkies hier aan dat ze op hem gaan stemmen. Zoiets baseer je toch op de standpunten, dus ergens heeft aankomend afgevaardigde Jansen zijn standpunten neergezet. Maar waar?

borgmonster | 29-03-14 | 20:46

Pavlova 20.30; Uw scherpzinnigheid is werkelijk verbijsterend!

william7055 | 29-03-14 | 20:44

Hans heeft, net als Geert, geen enkel belang bij een kleinere Islam. Want waar verdienen de mijnheertje Koekepeertjes hun euro's mee.... Precies.

Goed onderwijs en meer welvaart en elke religie vindt de plaats die het hoort te krijgen: weggestopt in bibliotheken.

MrWorf | 29-03-14 | 20:43

Kraakhelder op wie ik 22 mei ga stemmen. Ik zie de bleke gezichtjes al voor mij als de heer Jansen een masterclass geeft in Brussel en Straatsburg.

_Fly66_ | 29-03-14 | 20:42

Als ik zou zeggen "het is fijn dat de topics van de heer Jansen blijven", dan zou ik liegen. Maar wie weet is de EU gevoeliger voor de verhalen, hoewel ik denk dat er andere issues zijn die wat meer prioriteit hebben dan een geluid over de islam.

gedachtespinsel | 29-03-14 | 20:42

-weggejorist-

borgmonster | 29-03-14 | 20:41

-weggejorist-

cynicuseconomicus | 29-03-14 | 20:40

Zoiets moet je in het Arabisch doorsturen aan je collega parlementariërs. Dan zal het zeker worden gelezen. En hebben de vertalers van de EU weer iets te doen...

borgmonster | 29-03-14 | 20:40

Ik zal dit zeker later terug lezen Hans, en gefeliciteerd met je plek. Hopelijk kun je er ook daadwerkelijk straks dingen mee gaan veranderen.

aconolly | 29-03-14 | 20:39

=Westerse regeringen hebben de neiging de oren te laten hangen naar de wensen van de beroepsmoslims.=

Er is nog een hoop werk te doen!

Islamofiel | 29-03-14 | 20:39

Gekkerd. Onderwijs en Welvaart zijn de enige remedie tegen godsdienst gekkies. In geen enkel welvarend land is godsdienst gekte houdbaar. Over drie generaties is de Islam, net als Christendom, overal bahalve in Afrika gemargenaliseerd. Door onze de welvaart is ons eigen continent te grabbel te gooien zorg je voor onlust en meer Islam.
Dus zolang ruchsichtlose idiote zoals Wilders en Jansen met hun ongefundeerde amateur sociologie een luisterend oor vinden krijgt de Islam meer en meer invloed in ons prachtige land. Ofwel: u denkt toch niet dat er ook maar 1 moslimpartij in NL zou zijn als Wilders niet zoveel aandacht kreeg?

Ofwel: succes Hans! Met je kletspraatjes a 150k per jaar straks.

MrWorf | 29-03-14 | 20:39

Brussel, een mooie plaats om de opkomende islam te bestuderen. Verwacht columns over hoe die moslims dat aanpakken

Islamofiel | 29-03-14 | 20:38

@Russells Teapot | 29-03-14 | 20:29
Bijna alle moslims zijn beroepsmoslim.... heel de dag bukken,dus uitkering.En jonge moslimbroeders bukken zelfs vaak dubbel... in de moskee en 's nachts in het kralingse bos!

pim achtertuin | 29-03-14 | 20:33

Mijn stem gaat naar Hans Jansen.

robert1 | 29-03-14 | 20:31

Schrijfsels met het onderwerp Islam van dhr. H. Jansen, vallen die niet per definitie onder de campagnevoering van de PVV?

Pavlova | 29-03-14 | 20:30

Mijn stem heeft u en ik weet dat u een verschil gaat maken, 22 mei begint de victorie.

smdyasc | 29-03-14 | 20:30

Een redelijk goede column van Hans deze keer.

Ik zou alleen wel graag eens een keer zien dat hij wat dieper ingaat op de term "beroepsmoslim." Het is voor mij nog niet helemaal duidelijk wanneer een moslim een beroepsmoslim wordt. Hetzelfde geldt overigens voor protestanten en katholieken.

Russells Teapot | 29-03-14 | 20:29

Hans gaat de EU kansen voor de pvv van binnenuit slopen?

SyntaxError | 29-03-14 | 20:29

@drs.Nee | 29-03-14 | 20:27
Welja,nu is het weer de schuld van de media!(markt)

pim achtertuin | 29-03-14 | 20:29

Natuurlijk heeft Geenstijl geen afscheid van je genomen als columnist, Hans. Want ook Geenstijl weet dat jij in het EU parlement gaat zitten om jezelf zo snel mogelijk overbodig te maken. Om het simpele feit dat jouw insteek is dat het monstrum EU zoals dat nu bestaat zo snel mogelijk wordt opgeheven.

goedverstaander | 29-03-14 | 20:28

@Geert Linkers | 29-03-14 | 20:25
Nee, een links kereltje zou zo iets niet durven,wordt ie meteen de partij uitgezet.

pim achtertuin | 29-03-14 | 20:28

Zet m op, Hansje! Na het lezen van het zoveelste smerige uitvloeisel vd huidige EU fascisten gaat mijn stem naar een anti-EU partij. Eerst schoon schip maken bij die neo-Hitlers in Brussel, dan zien we daarna wel hoe we EU 2.0 gaan vormgeven.

Leesvoer: www.telegraph.co.uk/news/worldnews/eur...

Snackbar van Allah | 29-03-14 | 20:28

Jansen als ik u ooit tref zou u een boek willen signeren (250 vragen over de islam)?
En in Brussel, kunt u gaan redevoeren zoals de heer Farage, vol met retoriek en feitenkennis en dat ook op een eigen youtubekanaal plaatsen zoals de heer Farage met zijn UKIP www.youtube.com/channel/UCo7RR0AxWN5Q...

Miezerig | 29-03-14 | 20:28

-weggejorist-

Putain du Merde | 29-03-14 | 20:27

Aanpassen aan de islam? Ik ben toch niet gek!
Fortuyn zei het al: De politieke islam is de grootste bedreiging voor de vrede in West-Europa.

drs.Nee | 29-03-14 | 20:27

Dus eigenlijk is de Islam een "Lach of ik schiet"show na het voorbeeld van Andre van Duyn.

pim achtertuin | 29-03-14 | 20:27

Toestemming vragen om te mogen stoppen met je kolom. Tja, klinkt al behoorlijk als partijstructuur PVV. Je zal er dus wel passen als jaknikker.

Geert Linkers | 29-03-14 | 20:25

Beste Hans, veel succes in Brussel en Straatsburg, mijn stem en steun heb je!

Professor Superhirn | 29-03-14 | 20:25

Als dit de punten zijn waarmee je in het Europarlement verandering denkt te kunnen brengen, dan wens ik je veel sterkte toe. Religie moet achter de voordeur gedrukt worden en weg uit het publieke debat.
Er zijn zo vreselijk veel stromingen, gedachtegangen en ideologieën in de wereld. Het is onzin om als maatschappij aandacht aan al deze hersenspinsels te besteden. Het is namelijk een non-discussie. Er is geen god, geen spaghetti monster of universele klokkenmaker. In het parlement, of welk vertegenwoordigend orgaan dan ook zou het om feiten moeten gaan en niet om verzinsels of verhalen van weleer.

mantora | 29-03-14 | 20:23

Europarlementariërs zijn de grootste zakkenvullers van allemaal!

VanBukkem | 29-03-14 | 20:23

Beste Hans, het beste moment om dat uit te leggen is een dag na een eventuele bomaanslag, dan zijn mensen nog een beetje op hun hoede. Verder lijkt het mij onmogelijk samen te leven met een bevolkingsgroep die iedere niet-gelovige als vijand ziet. Het enige wat de islam kan stoppen is de verdeeldheid onder de moslims zelf.

Ik was in Haren | 29-03-14 | 20:22

mijn stem heb je

En nu is het genoeg! | 29-03-14 | 20:21

Mijn stem heeft u, meneer Jansen..
Een fris geluid binnen de PVV is altijd goed.

Ommezwaai | 29-03-14 | 20:21

Ga ervoor! maak jezelf waardig zoals je spreekt en onwaardig zoals men eist. maar vind de waarheid altijd waar hij past. ( in ons voordeel)

tattooboer | 29-03-14 | 20:21

Meneer Jansen, U kunt uw ideeën naar elke andere parlementariër mailen, desnoods in alle talen. Breng het maar onder de aandacht!

fuckje | 29-03-14 | 20:20

Ik lees het straks Hans.... maar gefeliciteerd met je plek op de lijst!!

Fatwabuster | 29-03-14 | 20:16

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl