Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Thom de Graaf kan opstappen

Buigt u even?Wat moet D'66 nog in het kabinet-Balkenende? Aardige vraag nu zojuist, nota bene in de Eerste Kamer, de Partij van de Arbeid het voorstel voor een gekozen burgemeester torpedeerde. Juist het punt van de gekozen burgemeester was voor Duf '66 reden om toe te treden tot het CDA-VVD-kabinet. Maar niet alleen de PvdA zag niets in de plannen van minister De Graaf. Starf*cker hoorde hoe bij, de aanstaande leider van de VVD, Hans Wiegel vannacht de wijn opengetrokken werd. Thom de Graaf is het lachertje van Den Haag geworden …


Regentenpartij?

Hans Wiegel stak gisteravond in zijn boerderij in Diever de brand in een grote feestsigaar. Hij pakte de telefoon en zocht contact met Ed van Thijn (PvdA) in de Eerste Kamer. Uitbundig complimenteerde de aanstaande VVD-leider de oud-burgemeester van Amsterdam. "Broddelwerk," noemde Wiegel even later in "Met het oog op Morgen" het voorstel van minister Thom de Graaf om al in 2006 over te gaan tot het kiezen van een burgemeester.

De Graaf werd vervolgens genaaid zoals in Den Haag in lange tijd geen politicus genaaid is. Tijdens de kabinetsformatie van het tweede kabinet Balkenende was D'66 getalsmatig nodig. Onder leiding van Boris Dittrich onderhandelde de meest overbodige partij van Nederland met het mes op tafel en was apetrots CDA en VVD zo gek te hebben gekregen om binnen 4 jaar deze plaatselijke verkiezingen in te kunnen voeren. Het stond immers in het regeerakkoord. CDA en VVD stonden niet te springen bij een snelle invoering, de gemeenten waren er simpelweg nog niet klaar voor. Maar Thom de Graaf dramde en duwde en dwong de andere partijen tot steun aan zijn voorstel. Ook de Partij van de Arbeid-fractie in de Tweede Kamer steunde de plannen van de minister, die in zijn portefeuille, behalve de Antillen, niets meer had dan deze D'66 hobby.

De meeste gemeenten in Nederland zijn nog niet klaar voor burgemeestersverkiezingen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen zoals Maastricht waar de razend populaire CDA-er Gerd Leers met een eigen program de verkiezingen in wil. Of Amsterdam waar gek genoeg Job Cohen op een grote meerderheid kan rekenen. Maar in veel andere gemeenten dreigde snelle burgemeestersverkiezingen tot taferelen te leiden die leuk zijn voor in de krant, maar niets met serieus besturen te maken hebben. Idioten die zich verkiesbaar stellen en als moderne Rattevangers van Hamelen kiezers lokken met goedkope issues en vervolgens alleen maar chaos veroorzaken.

Dus was het voorstel, ook van Ed van Thijn, om de verkiezingen gefaseerd door te voeren zo gek nog niet. Beginnen daar waar het kan in 2006 en anders uiterlijk in 2010. Daarover konden partijen het niet eens worden. De rol van D'66 in dit kabinet is uitgespeeld. Thom de Graaf is definitief overbodig. De Zwarte Piet lijkt bij de PvdA te liggen, maar CDA en VVD lachen zich een ongeluk. Dat mormel van een Boris Dittrich durfde de Partij van de Arbeid vannacht een regentenmentaliteit te verwijten. De woorden achterkamertjespolitiek en gluiperig vielen. Gekrijs uit de kinderkamer wat mij betreft. Die gekozen burgemeester komt er in 2010, maar niet als speelgoed van Boris en Thom. En dat is maar goed ook. Kwaliteit gaat voor gemakkelijk scoren.

StarF*cker

Reaguursels

Inloggen

@TheRealShowstopper
Je slaat de spijker op zijn kop. Machtspolitiek waarbij volstrekt onduidelijk blijft wat nu de daadwerklijke reden is om tegen te stemmen. We kunnen er slechts naar gissen. Met de loze uitspraak dat er onvoldoende 'zorgvuldigheid' is betracht en dat er daarom tegengestemd moest worden, laat alleen een zeer oppertunistische naiveling zich sussen! Brabbelaar van Thijn zag zijn kans schoon om op oneigenlijke gronden in de schijnwerpers te komen. Zijn burgemeestervrienden zijn daar goed mee geholpen.

Peterstan | 23-03-05 | 21:56

Het gaat er niet om DAT de pvda heeft tegengestemd, het gaat erom HOE en WAAROM.
Het lijkt er sterk op dat dit pure machtspolitiek is. Wraak omdat D66 tegen eerdere berichten in toch deelnam aan het kabinet? Wraak omdat van Thijn zelf moest aftreden en de Graaf daar aandeel in had? Wraak omdat de pvda niet voldoende betrokken is geweest in het proces? Een uitgelezen kans om het kabinet aan de rand van de afgrond brengen of zelfs te laten vallen? PvdA Senator Jurgens liet er een aantal dagen geleden geen misverstand over bestaan dat het besluit uit machtspolitieke overwegingen zou plaatsvinden. Noten kon gisteren zijn glimlach nauwelijks onderdrukken.

TheRealShowstopper | 23-03-05 | 21:05

@ StarF*cker
Je politieke intuitie in deze column is sterk. Mede omdat ik weet dat je deze column gisteravond laat al had geschreven. Ik buig diep voor je!

Sunnygirl | 23-03-05 | 20:50

De volksvertegenwoordigers uit de eerste kamer zijn gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten. En hebben dus veel voeling met de gemeentelijke politiek. Het is dus niet meer dan logisch dat daar dus heel kritisch gekeken wordt naar het belang van de gemeenten. Doordat de eerste kamer autonoom is lopen ze niet aan de leiband van een politiekleider in de tweede kamer. Als je als politicus een mijlpaal in je partij wil opsmucken met de invoering een gekozen burgermeester, dan heb je dus op verkeerde gronden haast met de invoering. Kortom de democratie heeft gewoon goed gefunctioneerd. Thom de Graaf is uiteindelijk toch verstandig en stapt op. Deze man heeft inderdaad niets meer te zoeken in de tweede kamer

Sunnygirl | 23-03-05 | 20:16

Zo maar ff een Spaanse burgemeester die als afschrikwekkend voorbeeld kan dienen: Jesus Gil i Gil
En van dat soort lopen er heel wat rond alleen zijn die niet zo luidruchtig. Hier (Spanje) merk je het bijvoorbeeld dat persoon a iets wil openen en 3 jaar bezig is met vergunningen etc en een ander in no time open is. En vaak niet omdat er geld onder tafel gaat, maar gewoon omdat het familie is of een goede vriend etc. En na de verkiezingen en bij een nieuwe burgemeester zijn de rollen omgedraaid. Men is meer bezig om het andere kamp te pesten dan met beleid etc. echt iets te doen. En mochten ze echt wat doen kun je al raden hoe de aanbestedingen gaan.
Deze problematiek is in kleine gemeentes duidelijker aanwezig aangezien iedereen iedereen kent enzo. Met alle vetes, ruzies etc vandien. Dat zal in kleine Nederlandse gemeentes niet anderss zijn. En wil je wonen in een dorp waar 1 groep de macht heeft?
Anyway.
Bij het benoemingsstelsel zoals we nu kennen wordt o.a. gekeken naar de politieke kleur van een stad en de verhouding van burgemeesters/politieke partijen. Op deze wijze is de verdeling van burgemeesters ook enigszins een afspiegeling van de machtsverhoudingen in Nederland.
Als er perse gekozen moet worden is de optie "gemeenteraad kiest burgemeester" nog het beste. De gemeenteraad is namelijk een "correcte" afspiegeling van een gemeente. Zo heb je beetje van beide wat. Geen benoeming van hogerhand en geen directe verkiezing die populisme in de hand werkt. Een compromis. Hoe Hollands.
Bijkomend voordeel is dat de voor velen niet ondenkbare nachtmerrie van een moslim burkhameester daarmee ook gepareerd is aangezien de andere partijen dat altijd als een blok kunnen wegstemmen. Er zijn tenslotte altijd coalities nodig zolang er nog geen twee partijen systeem is.

Return of the Beasjt | 23-03-05 | 20:14

Meer dan terecht dat de PVDA dit heeft weggestemd. Als je jezelf aansluit bij de VVD dan verdien je niets beters.

opgef*ckt | 23-03-05 | 19:55

Schatje,
De democratie heeft een nederlaag geleden.

De zogenaamde volksvertegenwoordigers zitten enkel en alleen op het pluche om hun persoonlijke voorkeuren te laten prevaleren.

Bunt | 23-03-05 | 19:46

zin ze raar ofzow... PvdA is gewoon zwaar zielig... domme kutkoters... een beetje neutraal blijven en dan op het einde tog maar tege stemme... ZWAK.. das het enige woord dat ik heb voor PvdA.... D'66 heeft een nederlaag gelede maar daar komen ze vast wel weeer bovenop

Schatje | 23-03-05 | 19:40

Ik wil toch iedereen wel even helpen herinneren dat er een eerder wetsvoorstel, nog niet zo heel erg lang geleden werd ingediend m.b.t het referendum. Ook door D66
trouwens. dit werd door 1 enkele "regent" tegengehouden, namelijk de heer Wiegel. Die van de VDD, ja.

Hop-SaSa | 23-03-05 | 19:26

Een democratie is niet zaligmakend, we kiezen al de gemeenteraad, laat hen uit hun midden een kiezen en hem burgermeester maken.

gavrillo | 23-03-05 | 19:14

Les Pays-bas c'est moi.
Maar is veel werk voor 1 man

gavrillo | 23-03-05 | 19:02

@Gavrillo: Het heeft iets te maken met een balans tussen regionale en landelijke belangen. "We stellen toch niet voor niets volksvertegenwoordigers aan.". Waarom dan uberhaupt nog volksvertegenwoordigers? Beter om gewoon 1 persoon te kiezen en die 4 jaar lang dictatortje laten spelen. Toch?

Muxje | 23-03-05 | 18:54

Eigenlijk had de pvda nu voor moeten stemmen en het later in de 2de kamer proberen te blokkeren. Dan was er geen procedure meer om de burgemeester te benoemen d.w.z. een machtsvacuum.
Weg met de spandoeken en waar is m'n belgisch vuurwerk.Ik had 'r wel zin an.

gavrillo | 23-03-05 | 18:48

Dokter ik ben niet Dement, ik ben Wiegel!

Bunt | 23-03-05 | 18:39

@Kapo Het moet niet gekker, maar jouw laatste opmerkingen ben ik het mee eens. De VVD heeft heel stiekem Van Thijn de trekker over laten halen.Zelf waren ze net zo tegen maar vanwege het regeerakkoord durfden ze De Graaf niet te laten struikelen. Overigens kan die arrogante De Graaf mij niet hard genoeg op zijn bek gaan.

Starf*cker | 23-03-05 | 18:35

Inderdaad stak Wiegel een sigaar op.
Al puffend zag hij genoegzaam dat hij net zoals vroeger nog steeds op alle fronten Van Thijn in zijn vestzak had.
Zo, dat is prima geregeld, de rooien de zwarte piet en die flauwekul over het kiezen van een burgemeester, een noodzakelijk kwaad wat nodig was om D66 erbij te slepen is van de baan. Nu dit kabinet nog even rekken tot 2007 zodat de effecten van het economisch herstel en het gevoerde beleid hun vruchten af gaan werpen en Wiegel is er klaar voor om de BV Nederland te gaan leiden.
Het volk verlangt naar een echte staatsman en al puffend aan zijn sigaar zag hij het shot zoals gisteren op tv was weer voor zich. Hij en het torentje, het was goed.

capo | 23-03-05 | 18:19

De achterkamertjespolitiek wordt verplaatst naar het gemeentehuis want de bruggenmeester benoemt het college en verdeelt de buit. En hij benoemt de gemeente secretaris en die kan alleen ontslagen worden door hem of "zijn" wethouders. Maar de burgervader blijft wel verantwoording schuldig aan de raad. Die koehandel blijft dus en de hoogste gemeente ambtenaar moet straks weer gekozen worden en daarna de directeur vd school en later de postbode. We stellen toch niet voor niets volksvertegenwoordigers aan.

gavrillo | 23-03-05 | 18:05

"Stel je voor dat je morgen wakker wordt en Geert Wilders is president."
Ja Sunny ook ik zou daar niet zo blij mee zijn maar hij is dan wel gekozen door de meerderheid en niet benoemt door een zeer schimmige club regenten.
Een democratisch gekozen bestuurder is altijd te prefereren boven uitgerangeerde pluchelikkers.
Wat betreft de burgemeesters zelf, er zijn genoeg benoemde burgemeesters die in het verleden op wachtgeld zijn gezet omdat ze er een zooitje van maakte of na bordeelbezoek lazerus in de sloot reden.

capo | 23-03-05 | 17:34

Overigens is de conclusie dat De Graaf weg kan wel juist.

capo | 23-03-05 | 16:40

hajememaar

pfff | 23-03-05 | 16:36

@Stargirl
Gaat die een beetje meid, lekker knus zo onder de vleugels van Sunnyfucker?
Heb je vandaag al een keer naar buiten gekeken, misschien geen verkeerd idee om zelf eens een frisse neus in een lekker zonnetje te pakken.
Nou meid je hebt mijn woorden al geplakt dus dat is niet meer nodig dat ik dat herhaal.
Wat betreft het stuk van Sunnyfucker, nou ja daar is in het vorige topic al op een volkomen normale manier over gediscusseerd, weet je nog ? Toen je argumenten niet echt steekhoudend waren begon je de Nazi beschuldigingen weer links en rechts uit te delen, maar dat is meestal jouw armoedige reactie als de argumenten op zijn.
Nou goed daar gaan we, over de column ; het is een beetje zielige poging om het gedrag van de regenten die echt de baas zijn binnen de PvdA goed te praten, opgedient met wat toefjes onwaarheden en jokkebrokken.
Viel me wel op dat deze column van Sunnyfucker prima te lezen is als de Kouwesmachine eroverheen gegaan is.
Sunnygirl gewoon zelfstandig voor je mening uitkomen en niet iedereen die jouw mening niet deelt voor Nazi uitmaken, nou kop op meisje slijp je keyboard en niet vergeten he, argumenten!
P.S. Ja star we weten allemaal dat Sunny meer verstand in haar pink heeft dan wij in ons hele lichaam. ( uitgezonderd natuurlijk de jullie gelijkgestemden. )

capo | 23-03-05 | 16:34

Iedereen weet rouwens dat een grondwetswijzinging niet perse nodig is om een soort van gekozen burgemeester in te voeren? een andere manier is om via een volksraadpleging een kandidaat voor te dragen aan de koningin, die dan de burgemeester benoemt.

King of controversy | 23-03-05 | 16:27

@Showstopper: zou me niks verbazen... 2 vliegen in 1 klap: ze behouden de 'jobs for the boys', en met een beetje mazzel valt het kabinet op een voor de PvdA zeer gunstig tijdstip.

Muxje | 23-03-05 | 16:22

Is het iemand trouwens opgevallen dat een aantal dagen geleden een van de pvda senatoren toegaf dat men uit machtspolitieke overwegingen tegen dit voorstel ging stemmen?

TheRealShowstopper | 23-03-05 | 16:14

@Showstopper... dat is dus precies het probleem van de democratie. De argumenten van de "rattenvangers met goedkope issues" zijn namelijk net zo hard van toepassing op alle andere gekozen posten, dus ook de 2e-kamerleden. Oplossing? Geef die lui, ál die lui, gewoon veel minder te doen, en minder macht. Kandidaten kunnen het volk niet meer paaien met flauwekuloplossingen en geldsmijterij in sectoren als gezondheidszorg, sociale zekerheid of onderwijs, als die sectoren niet meer tot de overheidstaken horen.

Muxje | 23-03-05 | 16:06

Was het einde van clown Bandell in Dordrecht eindelijk in zicht, moet de PvdA zijn eigen burgemeester-achterban weer redden. =(

777bas777 | 23-03-05 | 16:05

@ starf*cker
'Dat mormel van een Boris Dittrich'

Toch denk ik dat dit mormel een cruciale rol gaat spelen de komende dagen. Hij gaf al een voorproefje tijdens B&vD dat d'66 ook andere belangrijke punten heeft, waar geen grondwetswijziging voor nodig is. Ik denk dat als Zalm niet met meer geld over de brug komt voor zaken zoals onderwijs, dat het dan Dittrich wordt die dit kabinet laat struikelen, en niet de Graaf.

King of controversy | 23-03-05 | 16:01

"Idioten die zich verkiesbaar stellen en als moderne Rattevangers van Hamelen kiezers lokken met goedkope issues en vervolgens alleen maar chaos veroorzaken."

Deze uitspraak slaat toch op de zittende politici mag ik aannemen.

vander F | 23-03-05 | 16:00

"Idioten die zich verkiesbaar stellen en als moderne Rattevangers van Hamelen kiezers lokken met goedkope issues en vervolgens alleen maar chaos veroorzaken."

Lang leve de democratie?

Bovendien heeft dit niets te maken met de zorgvuldigheid van het proces. Zwakke column.

TheRealShowstopper | 23-03-05 | 15:53

Het is volgens mij een doelbewust spel van de PVDA, kijk je voert oppostitie, vervolgens ga je op de inhoud van het voorstel liggen zuigen, je laat de sukkel keer op keer concessies doen, en als je hem ver genoeg gezichtsverlies heb laten lijden, laat je m gewoon flink op ze'n bakkes gaan, in de hoop dat niet alleen hij maar het hele kabinet onderuit gaat, maar afgezien daar van, je moet er inderdaad niet aan denken wat voor een zooitje er zou kunnen ontstaan als je adhoc dus de gekozen burgermeester wil invoeren, en dan niet in de laatste plaats vanwege het feit dat ik er niet aan moet denken dat de plaatelijke kroegbaas burgervader zou kunnen worden, en vervolegns hij ook nog de volledige zeggenschap over het politiekorps heeft............
En dan elkaar bestempelen als regenten, duh, als er toch echt volgens het regentenprincipe gehandeld wordt is het op dit moment wel dit kabinet met hun zeer gecontroleerde kabinetsvoering!
Minder regels en minder bemoeienissen van de overheid ?? breek me de bek niet los!!

anomalic | 23-03-05 | 15:51

@klooth
Knap stijlloos van je, ik stel voor 3 jaar TBS

Style Councillor | 23-03-05 | 15:47

@Style councillor
Hier is de nieuwe spelling nog niet doorgedrongen, sorry.

Kloothommel | 23-03-05 | 15:45

n=l

Style Councillor | 23-03-05 | 15:45

@Kloothommen
mongool (= trouwens mongeaul) zie de USA

Style Councillor | 23-03-05 | 15:43

@ Barcode

zie mijn post om 14.46 (jezus, zit ik alweer zo lang te k.tten op GeenStijl... zal mijn baas leuk vinden!)

zinvol geweld | 23-03-05 | 15:42

@Starf*cker,
kwalitatieve democratie is gelul en dat weet je.
Met het argument om populisten buiten de deur te houden impliceer je dus gewoon dat de gemiddelde nederlander een IQ van 28 heeft.
En als inderdaad een mongool gekozen word dan houd dat inderdaad maar 1 ding in, dat je dorp of stad inderdaad bevolkt wordt door mongolen en die krijgen dus dan de leider die ze verdienen.

Het is toch van de zotte dat je de politieke persoon die het meeste rechtstreekse invloed op je leven heeft niet eens zelf kan kiezen.

Kloothommel | 23-03-05 | 15:41

ja dus

rikus | 23-03-05 | 15:41

@Barc
Dat is 2x

Style Councillor | 23-03-05 | 15:41

kan Tom hier aandelen nemen klikp url

rikus | 23-03-05 | 15:40

Blij dat dit punt is weggetikt, maakt me werkelijk geen flaus uit of het terecht is of niet. Sorry hoor, maar waar gaat het hier over? Een rechtstreeks gekozen burgemeester? Alsof ik, naast de verkiezingen voor de Tweede kamer, Europees Parlement, Gemeenteraden, waterschappen en weet ik nog meer wat voor onzinverkiezingen, zit te wachten op nóg een verkiezing? Bestuurlijke vernieuwing? Het lijk meer op het tot in het absurde doordrijven van je eigen punt, ongeacht de praktische uitvoerbaarheid, ongeacht andere alternatieven, ongeacht of Nederland nou écht op een gekozen burgemeester zit te wachten.

BarCode | 23-03-05 | 15:40

Is Thom al weer boven water bij de weg, ik zit op z'n afscheidsrede te wachten

Style Councillor | 23-03-05 | 15:38

Daarin heb je gelijk Ganglion. Eigenlijk jammer dat we die politiek zo serieus nemen he. Maar aan de andere kant, census kiesrecht is ook weer zoooo 19e eeuw.

zinvol geweld | 23-03-05 | 15:36

@kloothommel Het gaat ook nog om kwalitatieve democratie.

Starf*cker | 23-03-05 | 15:34

@zinvol geweld
Ik voel me niet geroepen tot dit hoge ambt ;)
Wat ik wil zeggen is dat de grote, in het geheel niet politiek geengageerde, massa toch niet gaat stemmen óf gaat stemmen op de één of andere ongeschikte malloot. Als we toch wat gaan vernieuwen, dan eerst dat zooitje daar in de Tweede Kamer wat mij betreft.

Ganglion | 23-03-05 | 15:34

Wat is er mis met populisten als de meerderheid voor zo'n mongool kiest dan moet de minderheid zijn bek houden, dat noemen ze democratie de MEERDERHEID kiest en niet een of andere partij die misschien wel helemaal niet in dat dorop of stad in de gemeenteraad zit.

Kloothommel | 23-03-05 | 15:33

@Ganglion
En aldaar is de enige "leefbare" club die enigzins naar behoren presteert.

Style Councillor | 23-03-05 | 15:30

@ Ganglion

Dan zijn we het daar tenminste over eens ;)

zinvol geweld | 23-03-05 | 15:29

@zinvol geweld
Waarbij aangetekend moet worden dat die VVD-er in R'dam het lang niet zo abominabel beroerd doet als die volslagen mongeaul in A'dam.

Ganglion | 23-03-05 | 15:27

@Sunnygirl
Wat is dat eigenlijk draagvlak? Dat is als iemand ergens voor is? In feite is er dan voor ieder standpunt 'draagvlak'. Nu zul je zeggen: 'Er moet voldoende draagvlak voor een standpunt zijn.' Wanneer is er dan voldoende draagvlak? Een volstrekt onbegrijpelijk en hol begrip. Draagvlak is een term die gebruikt door lieden die hun standpunt extra gewicht willen geven.

Peterstan | 23-03-05 | 15:26

@ Ganglion

Het wachten is dan zeker op jou als sterke man die het beste met het klootjesvolk voor heeft?

zinvol geweld | 23-03-05 | 15:25

@ Sunny girl

Het gaat om het pricipe. En juist de linkse partijen hebben veel principes. Nu was er de kans te handelen naar dat principe (de gekozen burgemeester), en deze kans laten ze liggen (nogmaals, op basis van oneigenlijke argumenten)
Ik zou ook best burgemeester willen worden, maar wordt dat niet omdat ik niet eerst jarenlang voor de plaatselijke afdeling van een politieke partij gestencild heb, of in allerelei vage lulclubjes gezeten heb. Als je je sporen op andere terreinen verdiend hebt, zou een benoemd burgemeesterschap ook mogelijk moeten zijn (een goede manager, een goede topambtenaar, ik noem maar wat) en dat kan dus nu niet vanwege de regenteskheid van de praktijk van alledag (zoveel procent VVD burgemeester, Amsterdam PvdA, dan moet Rotterdam een VVD ér krijgen etc)... kortom achterkamertjespolitiek waar ik, en vele met mij, zo'n grondige hekel aan hebben

zinvol geweld | 23-03-05 | 15:23

Zolang het Nederlandse volk een dom en makkelijk manipuleerbaar stelletje leeghoofden is, ben ik tegen een gekozen burgemeester.

Ganglion | 23-03-05 | 15:23

Sunnygirl: "Stel je voor dat je morgen wakker wordt en Geert Wilders is president."
-
Ja en?

Bunt | 23-03-05 | 15:21

Allemaaal verplicht een Saab

Style Councillor | 23-03-05 | 15:18

@Sunnygirl
Stel je voor! Je wordt wakker en jij bent president! Dat zou een drama zijn!

Peterstan | 23-03-05 | 15:16

@ zinvol geweld 23-03-05 @ 15:03
Zoals je zelf al schrijft, is er nog niet eerder een minkukel als burgemeester geweest. Herinner me nog vaag ene mevrouw van Manen die moest aftreden maar het is bijna altijd goed gegaan. Waarom zou je dan een risico willen lopen dat de lokale populist uit een willekeurige buurtsuper een dergelijk ambt zou moeten gaan bekleden. Ik ben ook niet helemaal content met het knonigshuis maar dat is beter dan een president. Stel je voor dat je morgen wakker wordt en Geert Wilders is president.

Sunnygirl | 23-03-05 | 15:15

Blij dat dit punt is weggetikt, maakt me werkelijk geen flaus out of het terecht is of niet en of de eerste kamer wel of niet terecht heeft tegen gestemd. Sorry hoor, maar waar gaat het hier over? Een rechtstreeks gekozen burgemeester? Alsof ik, naast de verkiezingen voor de Tweede kamer, Europees Parlement, Gemeenteraden, Waterschappen en weet ik nog meer wat voor onzinverkiezingen, zit te wachten op nóg een verkiezing? Bestuurlijke vernieuwing? Het lijkt meer op het tot in het absurde doordrijven van je eigen punt, ongeacht de praktische uitvoerbaarheid, ongeacht andere alternatieven, ongeacht of Nederland nou écht op een gekozen burgemeester zit te wachten.

BarCode | 23-03-05 | 15:10

@Bunt
Wilders is in ieder geval geen resultaat van eigen kennis en kunde, dat was mij reeds duidelijk.

Style Councillor | 23-03-05 | 15:04

@ Sunny girl

De kwaliteit van een burgemeester is iets anders dan de manier waarop hij zijn post gekregen heeft. Theoretisch kunnen nu ook minkukels op deze posten benoemd worden. Dat dit niet gebeurd is omdat het een regentenkliek is die die baantjes verdeeld (als je al niet academisch gevormd bent, of niet lid van een bepaalde politieke partij haal je de tweede ronde niet eens in een benoemingsprocedure). Waarom moet een burgemeester uberhaupt lid zijn van een politieke partij? Hij staat toch boven de partijen.
Deze redenatie volgend moet jij ook voor het Koningshuis zijn (als je een president zou moeten kiezen kan je ook een nit-wit kiezen) terwijl we het nu maar met WA als koning zullen moeten doen. De goede man doet zijn best, maar zou in de echte boze buitenwereld gewoon een stoffge ambtenaar op een ministerie zijn geworden (en voor alle duidelijkheid; Ik ben vóór het koningshuis, maar dat is een andere discussie)

zinvol geweld | 23-03-05 | 15:03

Sunnygirl,
Mede dankzij de standpunten van Links en de gevolgen ervan, zal het gedachtegoed van Fotuyn en Wilders steeds meer draagvlak krijgen.
Anders gezegd: Wilders is het resultaat van de falende politiek in de afgelopen 30 jaar.

Bunt | 23-03-05 | 15:01

Nederland is voorlopig het fenomeen sheriff of iets wat daar op lijkt bespaard gebleven. Electoraal opportunisme had hoogtij gevierd en we hadden opgezadeld geworden met de Jan Nagels en Henk Westbroeks van deze wereld.

Style Councillor | 23-03-05 | 15:00

@ zinvol geweld
Op het moment dat de grondwet is veranderd ligt de weg dus open voor een gekozen burgemeester en neem je defintief afscheid van een benoeming door de kroon. De burgemeester heeft in crisis situaties een belangrijke taak. De verantwoordelijkheid moet dus goed gewaarborgd zijn. Daar is en was twijfel over bij de eerste kamer. Ik ben blij dat die overweging de voorkeur heeft. De taak van de burgemeester is niet alleen een beetje voorzitter spelen en lintjesknippen. Vooral bij rampen is zijn taak zeer belangrijk en cruciaal in het coordineren van de politietaken. Dat kan je niet aan een popiejopie van de straat overlaten! Ik moet er niet aan denken dat er een ramp is zoals in Enschede en terwijl de lokale vader abraham de touwtjes in handen heeft. De coordinatie bij rampen loopt nu al niet optimaal daar is veel bestuurlijke ervaring voor nodig om dat goed in de klauw te houden.

Sunnygirl | 23-03-05 | 14:56

Thom voor burgemeester........
Heb je toch nog wat, jong !

pruuske | 23-03-05 | 14:52

@ Sunny girl,

Wellicht heb je mij niet goed begrepen. Ik vind het dus ongeloofwaardig van de PvdA omdat zij de gekozen burgemeester in hun verkiezingsprogramma heeft. Nu haalt in feite van Thijn voor Bos de kastanjes uit het vuur. Als je een gekozen burgemeester wil (zoals de PvdA0 zal je de grondwet moeten wijzigen. En daar ging het gisteren om. Niet over hoet hoe en wanneer en waarom. Met zijn (zogenaamde) principes had hij dus voor de gekozen burgemeester moeten stemmen. Vervolgens had Bos het maar met het kabinet en de 2e kamer moeten uitvechten hoe e.e.a. in de praktijk vorm gaat krijgen

zinvol geweld | 23-03-05 | 14:50

@ Je Zwager 23-03-05 @ 14:34
Hij was anders sneller uit de VVD dan dat hij er in kwam. De inhoud van zijn onafhankelijkheidsverlaring heeft niet de kwaliteit van de VVD. De VVD is een goede leerschool, hij heeft te weinig gebruikt gemaakt van de kennis en de ervaring aldaar en is vroegtijdig opgestapt. Hij had veel meer ervaring op kunnen doen en moeten doen. Ik heb vandaag Wilders nog niet gehoord.

Sunnygirl | 23-03-05 | 14:49

@ Adam Smurry

Totdat de burgemeester van jouw stad/dorp vindt dat elke voetbalwedstrijd moet worden verboden of dat elk feestje in het kader van de openbare orde moet worden afgelast, of de politie afstuurt op elke "hasjspuitende"jongere.... Jij kan het niet belangrijk vinden, maar die burgemeester bemoeit zich wel met jou en komt daar dan nog mee weg ook (omdat ie democratisch gekozen is)... Om over Ratelband-achtige, Andries Knevel achtige, Saar Boerlage-achtige, plaatselijke dorpsgek-achtige burgemeester nog maar te zwijgen...

zinvol geweld | 23-03-05 | 14:46

Van Thijn en geloofwaardig= contra dictie.
Zelden zo'n gladakker gezien, liet nieuw linkse vriendjes (die overigen ook uitermate goed terecht zijn gekomen) betogen en nam zelf reeds vroeg plats op pluche en startte een zorgvuldig geplande carriere als salonsocialist.

Style Councillor | 23-03-05 | 14:45

Genaaid worden

Het zeepje was gelegd Thom hoefd alleen maar even te bukken gisternavond en VanThijn fietste zijn blokkade naadloos (what's in a name) naar binnen.

Zo weer een rekening vereffend, nog ff met een stalen smoel vertellen dat deze zware beslissing tot echt het best is voor Nederland (wat ik trouwens ook geloof) en klaas is kees.

Thom is geknipt en geschoren. Het imploderen van D66 kan zich verder voltrekken, van groene dwerg tot zwart gat.

Style Councillor | 23-03-05 | 14:42

@ zinvol geweld 23-03-05 @ 14:26

Eindelijk iemand die op juiste gronden rechts is! Een verademing. De geloofwaardigheid van de PvdA zou worden aangetast als ze politieke problemen bij gemeenten over het hoofd zouden zien. Bij invoering van bestuurlijke vernieuwing hoort ook zorgvuldigeheid en haalbaarheid. De PvdA is niet ineens tegen de gekozen burgemeester maar heeft gehandeld uit zorgvuldigheid. Als het kabinet hierop zal vallen, is het een mooie bijkomstigheid dat de Wildersen van deze wereld onvoldoende draagvlak hebben en dat we niet weer een zelfde drama tegemoed gaan als toen de LPF rollend bollend met elkaar over het binnenhof gingen. In mijn ogen heeft de PvdA juist een beslissing genomen om tegen te stemmen om hun geloofwaardigheid op termijn niet te grabbel te gooien. En daarmee blijkt tevens dat onzorgvuldigheid in de eerste kamer niet over het hoofd wordt gezien.

Sunnygirl | 23-03-05 | 14:42

@Starf*cker
Je schrijft ook 'Ik constateer dat Van Thijn en consorten, met zwijgende instemming van veel politici ter rechterzijde, de hele planning van De Graaf te geforceerd en te gehaast vonden. Net als overigens de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Hans Wiegel...'
Prima meta-analyse. De emotie van deze lieden kun je echter niet gebruiken om recht te praten wat krom is. De PVDA stemt tegen een grondswetwijziging, omdat zij invloed willen hebben op het hoe, wat, waar! Van Thijn maakt simpelweg misbruik van zijn positie door deze eisen te stellen. Het is niet aan hem om eisen te stellen over de invoering van de gekozen burgemeester.

Peterstan | 23-03-05 | 14:40

Who gives a fuck?

Gekozen burgemeester lekker belangrijk....

Adam Smurry | 23-03-05 | 14:39

@ Bunt
Elke kogel van een geallieerde soldaat uit de tweede wereldoorlog is een voorbeeld van zinvol geweld, om over elke dode moslimfundamentalische terrorist nog maar te zwijgen!

zinvol geweld | 23-03-05 | 14:38

"zinvol geweld" lijkt mij meer een nick voor een super links figuur.
Immers daar wordt ieder politiek geweld als zinvol bestempeld.
Er zijn wat dat betreft voorbeelden te over.

Bunt | 23-03-05 | 14:36

ROFLOL@Sunnygirl
aaaaaah ben jij zo schattig als je boos bent he! koetjsiekoetsjie koe, aaaaah babbedie, aaaaaaah babbedie, Ja! Ja! aaaaah poetjie poe, aaah poetjie poe.....
-
Zo, en zullen we nu weer over de INHOUD verder gaan?

Taaie | 23-03-05 | 14:35

Starf*cker 23-03-05 @ 14:16

Wat heb je nu precies tegen Wilders? De man heeft voor de VVD in de kamer gezeten. Daar kom je niet zomaar. Zijn tegengeluid is prima en nodig.

Je Zwager | 23-03-05 | 14:34

@ Starfucker

Wilders is een ander verhaal. De man combineert goede voorstellen met volstrekt belachelijke ideeen, en is daarom geen serieus alternatief. Een populist (en dat zeg ik als superrechts figuur) in de ware zin des woords.
Nog los van wat jij of ik vinden van een gekozen burgemeester, heeft de PvdA in haar verkiezingsprogramma staan dat ze voor een gekozen burgemeester zijn. Om daar nu van terug te krabbelen met oneigenlijke argumenten (nogmaals, de uitvoering is belangrijk, maar zal de 1e kamer aan het kabinet en de 2e kamer moeten overlaten) is niet geloofwaardig.

zinvol geweld | 23-03-05 | 14:26

@Starf*cker Je schrijft: "Wat Van Thijn nou juist wilde "controleren" was de inhoud en de consequenties van de grondwetwijziging."
Dit is de crux! Het controleren van de inhoud en de consequenties dient niet plaats te vinden in de 1e kamer, maar in de tweede.
Bovendien wat aan de 1e kamer is gevraagd is in te stemmen met een grondswetwijziging, waarin wordt geschrapt dat de burgemeester wordt benoemd door de kroon. PVD(Axiomatisch regentesk) in de 1e kamer heeft misbruik gemaakt van zijn bevoegdheden door invlied te willen uitoefenen op het hoe, waar, wanneer van het invoeren van de gekozen burgemeester. ..

Peterstan | 23-03-05 | 14:24

@ Taaie
Wat is dit voor een slap gelul van je. Op het andere topic heb je de steun van Capo en Bunt en dan ga je hier klagen dat ik onder de vleugels van StarF*cker kruip. Moet ik als meisje toestemming van jou hebben om op een topic te reageren. Wie is hier nu conservatief? Ik was verbaasd over je voorkomendheid tegenover StarF*cker. Op het andere topic durfde je wel een grote bek te hebben. Je vriendje Der Kapo durft hier niet eens te reageren. Laat staan dat hij hier durft te herhalen dat StarF*cker een goedkope surrogaat van een columnist is.

Sunnygirl | 23-03-05 | 14:24

@Bunt Ik reageerde op een column van Pamela H.

Starf*cker | 23-03-05 | 14:23

Starf*cker,
Last van een Wilders fobie?
Verder nog iets zinnigs te melden?

Bunt | 23-03-05 | 14:21

@starf*cker
Dat constateert heel Nederland met je mee!Maar met welke argumenten keurt van Thijn dan die inhoud af? Zijn eigen partijleider staat pal achter diezelfde inhoud.
-
Het is sowieso niet eens aan van Thijn, de 1e kamer, om inhoudelijk te reageren.
-
De Graaf heeft dan ook nog eens een consessie gedaan: Gemeenten die er niet klaar voor waren mochten later.
-

Daarnaast was zijn eigen fractie in de 2e kamer, het democratisch orgaan, ook nog eens voor. Ook weer op basis van diezelfde inhoud.
-
Dus wat blijft er over behalve oudbolligheid, conservatisme, regentisme, vriendjespolitiek en ga zo maar door.

Taaie | 23-03-05 | 14:19

@zinvol geweld Als Pamela dat bedoelt heeft, dan hoop ik dat ze gelijk krijgt. Niet onverstandig om Geertje vast buiten spel te zetten. Wellicht een goede burgemeester voor Helden-Panningen. Verder: los van of ik het er mee eens ben, kan Van Thijn een grondwetswijziging afstemmen en eerlijk gezegd heb ik liever een goede door de kroon benoemde burgervader dan een goedkope populist.

Starf*cker | 23-03-05 | 14:16

Jongens, jongens en meisjes.

Thommy is er alleen nog omdat hij nooit een ruggegraat heeft gehad, trouwens geen enkel iemand van D66 heeft buiten een graatje in de keel Graat waar dan ook.

Of het nu links, rechts of door het midden is de heren/dames staan graag in de belangstelling en als iets niet lukt zegt Balkie gewoon dat ze niet hoeven op te stappen. Voorgaand alleen met in zijn achterkop "eigen verantwoordelijkeid is alleen voor de domme burgers" en niets voor ons.

Laten wij elkaar niets wijsmaken, De heren en dames zijn altijd verzekerd van een leuk wachtgeld, burgemeesters-post of andere old network baantje..

Iedereen heeeft boter op zijn hoofd als hij/zij met politiek bezig is, nog nooit een minister enz.. gezien die werkelijk eer bezit en zoals in Japan een eind aan zijn leven maakt.

Voor mij mag BL voor een keer uit zijn hol komen en dat is om het hele zooitje op te ruimen, radicaal??? Yes,,, maar beter dan een langzame dood.

Have fun met die pakjes Sunn zoals ze daar zitten

BenBack | 23-03-05 | 14:14

Tibifliks: "de meeste gemeenten in nederland zijn nergens klaar voor."
-
En dat zal dan voorlopig ook wel zo blijven.

Bunt | 23-03-05 | 14:13

Nederland is verliezer omdat het hele gelul gewoon verspilde tijd is. Sjezus om dit achterlijke gedoe als belangrijkste punt op je agenda te hebben in de 4 jaar dat je regerinspartij bent, getuigd al van niet veel ambitie. Hadden ze niet iets kunnen kiezen wat het volk wel boeit?

sick | 23-03-05 | 14:13

Natuurlijk is D66 genaaid!

Het eerste wat mij door het hoofd schoot was een column van Pamela Hemelrijk uit december 2004 (even uit mijn hoofd), waarin zij al voorspelde dat het kabinet dit voorjaar zou vallen (ik weet, dat is nog niet zo, maar dat is een kwestie van tijd)
Haar visie was dat de gevestigde orde (VVD, PVDA, D66 en VVD) als de dood was voor Wilders, en daarom vervroegde verkiezingen wilde om de goede man geen kans te geven een behoorlijke beweging/partij op te bouwen.
Natuurlijk heeft zo'n theorie een hoog complottheorie gehalte, maar er schuilt een zekere logica in.

De PvdA speelt uiteraard een vies spellteje.... Eerst Woutertje B te A. alvast een spreekwoordelijke staf en tabbert geven om als een geoefende sinterklaas een ieder alvast 200 euro in de schoen te schuiven, dan (met een virtuele verkiezingswinst van plusminus 50 zetels in het achterhoofd) het kabinet laten vallen; hetzij over deze kwestie, hetzij naar aanleiding van het toekomstige referendum over de Europese grondwet (mark my words!)

Het afschuwelijkst van allemaal was het toontje van de na-oorlogse verzetsstrijder Ed Van Thijn, die zijn wankel standpunt in de eerste kamer verdedigde alsof zojuist Duitsland voor de tweede maal Nederland had bezet en hij kort daarvoor eigenhandig de onvoorwaardelijke overgave van het Nederlandse volk had getekend. Wat heeft deze gewichtige denker het ontzettend goed met zichzelf getroffen!! Deze beroepskransenlegger en hoeder van het failliete linkse gedachtengoed heeft het nog steeds niet begrepen. We (70% van de bevolking) willen een gekozen burgemeester, maar we hebben het natuurlijk weer niet allemaal begrepen. Als je voor de gekozen burgemeester bent Ed, zal je nu eenmaal de grondwet moeten wijzigen, en daar ging het gisteren om. Niet om de concrete invulling van HOE we die verkiezingen gaan doen (ik zou zeggen; daar gaat de tweede kamer maar eens goed over vergaderen en debateren). Op zich een belangrijk detail, maar om dit argument nu te gebruiken om je principes opzij te zetten is te PvdA voor woorden!!

zinvol geweld | 23-03-05 | 14:13

de meeste gemeenten in nederland zijn nergens klaar voor.

Tubifiks | 23-03-05 | 14:11

het ging bij dit besluit enkel en allen over het schrappen van de bepaling in de grondwet dat de burgemeester door de kroon benoemd wordt.
De invulling hoe dan wel moet nog door de tweede en eerste kamer.
En had dus gemakkelijk bijgestuurd kunnen worden.

PvdA, Partij van de Antidemocratie

vergruizer3 | 23-03-05 | 14:11

ROFLOL@Sunnygirl
Hey, je gooit in dit topic de handdoek in de ring! We waren in het andere topic net zo lekker bezig. Doe dat dan daar! Snel bescherming zoeken onder de vleugels van Starf*cker...... Dat is toch wel schattig te noemen. Aaaah koetsjie koetsjie koe..... aaah boebiedieboe.... Ja! Ja! ben jij zo schattig he!

Taaie | 23-03-05 | 14:10

Nederland is de verliezer in dit ZIELIGE politieke spelletje van de PvdA.
De PvdA heeft haar banenmachine veilig gesteld en de intelligentia bij GS denkt dat enkel D'66 hier verloren heeft.

We zitten nu nog JAAAAAAREN vast aan een door de kroon genoemde burgemeester.
Lang leve de democratie!

vergruizer3 | 23-03-05 | 14:09

Gelul, Starf*cker. Het voorstel was niet goed genoeg omdat de gemeenten niet zelf mochten bepalen hoe zij hun burgemeester wilden kiezen. Als het voorstel daaraan wordt aangepast komt het wel door de Eerste Kamer heen.

Dat de PvdA lekker oppositie zat te wezen en deed alsof het hun om "de inhoud" ging (die er helemaal niet was) maakt het voorstel niet beter.

Dus D66 kan gewoon in de coalitie blijven en De Graaf moet zijn voorstel aanpassen. Als hij dat niet wil moet-ie oprotten zodat een ander het kan doen.

kalief | 23-03-05 | 14:09

@Taaie Ik ben de PvdA niet. Ik constateer dat Van Thijn en consorten, met zwijgende instemming van veel politici ter rechterzijde, de hele planning van De Graaf te geforceerd en te gehaast vonden. Net als overigens de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Hans Wiegel, die wel degelijk een factor binnen de VVD is. Wouter Bos sprak zijn teleurstelling uit. Dat siert hem. Juist zijn voorgangers Wallage, Melkert en Bos hadden een afgrijselijke partijdiscipline ingevoerd die jan en alleman voortdurend tegen de borst stuitte. Eerste en Tweede Kamer zijn gescheiden machten. Wat Van Thijn nou juistr wilde "controleren" was de inhoud en de consequenties van de grondwetwijziging.

Starf*cker | 23-03-05 | 14:07

Sick: "@Bunt Euhm nee democratie is wel ok, maar wat is er mis met het huidige systeem van burgemeesters kiezen?"
-
Bijvoorbeeld Job Cohen?

Bunt | 23-03-05 | 14:06

@Opa-Buiswater:
Arnold Schwarzenegger doet het als gouverneur niet eens zo slecht (de Republikeinen beginnen de man langzamerhand niet meer zo cool te vinden), Cicciolina in Italie is al lang weer weg, de dochter van Mussolini - sja, Italië is nu eenmaal niet gedenazificeert na W.O.II, Jörg Haider verschilt niet zoveel van wat bijvoorbeeld een Wilders roept en Haider is nu dus ook - juist dankzij het democratisch proces - op zijn retour, Melina Mercouri was al politiek onderlegd en vwb Clint, zie mijn reactie op Starf*cker

Pharos | 23-03-05 | 14:05

Ja ik weet het, het is burgemeester...

Brainiac | 23-03-05 | 14:03

@ Starf*cker
Zal ik alvast het volgende comment van Taaie posten. Na zijn puntjes komt deze. maar misschien durft hij niet zo'n grote bek tegen je te hebben.

(begin)"Terug naar school: de 1e kamer is niet amenderend, maar CONTROLEREND! Van Thijn heeft niks te zeggen over de inhoud, hij kan alleen maar procedures CONTROLEREN. Dat Tom uberhaupt concessies doet richting eerste kamer is zelfs al ONWETTIG te noemen.
-
Val eens van je geloof in de PvdAcherlijkheid af en zie in dat dit de ware neo-conservatieven zijn! Ze willen niks! Alles moet blijven zoals het is! Oudbollig, ouderwets, behoudend, conservatief, REGENTESK! Zo, en nu weten we het wel wel weer!"(einde)

Het lijkt wel of Taaie zich persoonlijk wordt aangevallen door deze kwestie. Denk dat Taaie graag in de voetsporen wil treden van Hans Engels van Duf '66.

Sunnygirl | 23-03-05 | 14:03


Een gekozen burgemeester lijkt me een afschuwelijk kutplan.

Ten eerste zitten inwoners niet op NOG meer partijtjes en kandidaatjes te wachten. Er is een maximale hoeveelheid bullshit waar een mens bereid is vrijwillig doorheen te waden, maar het houdt een keer op. Die grens is al bijna bereikt sinds elke partij nog maar één stokpaardje heeft en nergens de ballen verstand van heeft.

Ten tweede moet je vervelende topambtenaren kunnen verbannen naar een symbolische functie. Als ze geen burgemeester meer kunnen worden gaan ze allemaal naar Brussel om het op iets grotere schaal voor ons te verpesten.

Ten derde gaat er weer achterlijk veel geld, tijd en ambtenaar-uren in nog meer campagnes, tellingen, her-tellingen en lanceringen zitten. Nederland heeft zichzelf genoeg werk op de hals gehaald met de duizenden schouwburgen, treinrails, tunnels, vlaktes, subsidieterroristen die in de Gouden Tijden zijn begonnen. Probeer eerst al die bullshit eens overeind te houden voordat je je weer nieuw gelazer op de hals jaagt.

Oersoep | 23-03-05 | 14:03

Natuurlijk is de PvdA tegen. Een van de twee partijen in dit land die via de benoemde burgemeester de nodige vrienden an een goede baan heeft geholpen - die door de inboorlingen nooit gekozen zouden worden. De andere prtij is het CDA. De heer Wiegel is tegen institutionele hervormingen. Mag hij. Maar de manier waarop de man opereert is andermaal walgelijk, net als in de kwesties Nijpels, Voorhoeve, Remkes en referendum: vanaf veilige afstand willen scoren door prtij of coalitiegenoten te trappen die al op de grond liggen, en dan het liefts met goedkope oneliners. Het pleit niet voor de VVD leden en het electoraat dat zo'n man nog steeds zo populair is.

Purifyer B | 23-03-05 | 14:02

Als alles in de politiek mislukt, dan kan Thom de Graaf altijd nog Burgermeester worden.

Brainiac | 23-03-05 | 14:01

Mja ben niet zo thuis in burgemeesters in europa, zhe terminator in L.A. is wel n voorbeeld.
@Bunt Euhm nee democratie is wel ok, maar wat is er mis met het huidige systeem van burgemeesters kiezen?

sick | 23-03-05 | 14:01

@Starfucker:
"Wijlen Jezus Gil in Marbella. Clint Eastwood in Carmel."
OK, Gil y Gil was er dus één. Now remind me: hoeveel gemeenten zijn er in alle Europease landen waar burgemeesters wel gekozen moeten worden? Ik gok op toch zéker 5.000 (conservatieve schatting). Nah, 1 op 5.000, poeh hee... En Eastwood in Carmel, USA telt niet want a) ik vroeg specifiek om Europa om het appels-en-peren-verhaal uit te sluiten en b) FYI: Eastwood heeft het niet eens slecht gedaan in Carmel.

Pharos | 23-03-05 | 14:00

Balkellende is wel vervroegd teruggekeerd van een babbelronde met z'n collega's.
Die is bang dat het kabinet valt.
Zitten ze er nog?

vander F | 23-03-05 | 14:00

@Pharos: Niet europeesch, maar misschien is Arnold Z. een mooi voorbeeld, of die Italiaanse pornoactrice, of de kleindochter van Mussolini, of Jörg Haider, od Melina Mercouri, of Clint Eastwood..... genoeg?

Opa-Buiswater | 23-03-05 | 13:58

@Starf*cker
Reageer eens op mijn post van 13:34
-
Daarnaast ook nog de Reactie van Wouter Bos! Zelfs hij vindt het kwalijk dat grondwetswijziging niet plaatsvindt. LEVE DE PvdA!

Taaie | 23-03-05 | 13:58

Ik haat dergelijke oneliners, maar hier komt ie toch: Here here, Starfucker!

bwahaha | 23-03-05 | 13:57

@Pharos Wijlen Jezus Gil in Marbella. Clint Eastwood in Carmel.

Starf*cker | 23-03-05 | 13:55

@Framoes:
Dat was dus wel even anders geweest als er burgemeestersverkiezingen waren gehouden in jouw dorp, nietwaar?
En extrabijkomend voordeel bij zulke verkiezingen is dat je een burgemeester na een bepaalde periode via verkiezingen dus gewoon kunt vervangen. Nu kan een burgemeester van alles en nog wat uithalen en gewoon blijven zitten (tenzij er niet genoeg politieke vriendjes in de gemeenteraad zitten).

Pharos | 23-03-05 | 13:55

Ik weet niet eens wie de burgemeesten van het dorp is waar ik woon. Ik weet ook niet wie de burgemeester van Utrecht is.
Ik weet alleen dat de vorige burgemeester hier de horeca keihard heeft genaaid qua tijden. Dus ik vind die persoon niet aardig. Maar ik weet ook niet wie het is.

Framoes | 23-03-05 | 13:51

@sick:
"Als André Hazes nog had geleefd, was ie zeker burgemeester van A'dam geworden."
Doe mij even een voorbeeld van zoiets uit een Europees land waar de gekozen burgemeester al lang gemeengoed is, a.u.b.?

Pharos | 23-03-05 | 13:48

Sick,
Ook angst voor een democratie?

Bunt | 23-03-05 | 13:48

Aha, en dat is dus de reden om niet inhoudelijk op argumenten in te gaan? Omdat één knuppel in de sloot springt, spring jij er achteraan? Overigens had ik het over D66 als partij, en dus niet specifiek over De Graaf. Niet persoonlijk worden a.u.b., da's niet goed voor een inhoudelijke discussie, mmmkay?

Pharos | 23-03-05 | 13:47

Schot voor open doel voor de PvdA, moet Thommetje maar niet zo drammen, 100% eens met st*rfuckert. Bovendien hoeft de gekozen burgemeester er van mij helemaal niet te komen, je moet de mensen tegen zichzelf beschermen, voorbeeld: Als André Hazes nog had geleefd, was ie zeker burgemeester van A'dam geworden.

sick | 23-03-05 | 13:46

Neo-Pimmetjes hebben wat tegen krullenkudten die Anne Frank vanuit Bergen-Belsen bij een politieke discussie met een democratisch politicus slepen.

Zal ik NOOIT vergeten.

The Evil One | 23-03-05 | 13:44

D66 als enige partij die luistert naar 'het volk' door dat volk ook echt macht te geven - UITSTEKEND argument. Zelf heb ik het niet zo op D66, maar ik vind het juist op Geenstijl.nl, waar nogal wat neo-Pimmetjes rondlopen, inderdaad ronduit schofterig om eerst te roepen dat 'de politiek' niet naar 'het volk' luistert, en vervolgens een partij die zelfs nog verder wil gaan dan alleen luisteren totaal af te serveren.

WAT WILLEN JULLIE NOU EIGENLIJK!?

Pharos | 23-03-05 | 13:41

Hoe socialisten een democratie zien, mag uit de afgelopen honderd jaar blijken.

Bunt | 23-03-05 | 13:40

"Kwaliteit gaat voor gemakkelijk scoren."

Zeg dat ook even tegen Bos met zijn 200 euri..

Je Zwager | 23-03-05 | 13:35

Starf*cker: Uiteindelijk grepen de heren (niet perse PVDA) elke mogelijkheid aan die voor handen kwam. Politieaparaat was al toegezegd en wat betreft gereed voor iets zijn, zo kan ik er ook nog wel een paar verzinnen waar de Nederlandse bevolking niet klaar voor was/is

Je Zwager | 23-03-05 | 13:34

@Starf*cker
1. de Graaf heeft hier een consessie gedaan: Gemeenten die er niet klaar voor waren mochten later. Geen argument dus voor van Thijn.
-
2. Het is niet eens aan van Thijn, de 1e kamer, om inhoudelijk te reageren. Zij hebben het recht van amendemend niet. Alleen CONTROLE. Zij zijn geen democratisch bestuurlijk orgaan.
-
3. Daarnaast was eerst kamerfractie eerst voor, daarna weer tegen. Vanwaar sowieso de omslag? Angst om vrinden te verliezen?
-
4. Daarnaast was zijn eigen partij in de 2e kamer, het democratisch orgaan, WEL voor.
-
5. Daarnaast was het bestuur van zijn eigen partij, gekozen door de meerderheid van zijn eigen partij, OOK voor.
-
6. Daarnaast heeft PvdA zelf tot driemaal toe eerder het voorstel ingediend. En toen was van Thijn OOK VOOR!
-
7. Dat Wiegel ook iets vind, zal best. Hij moet alleen helemaal zijn kop houden want hij zit in geen enkele kamer. Waar bemoeit die kerel zich mee!

Taaie | 23-03-05 | 13:34

Ze dronken een glas
Ze deden een plas
En lieten alles zoals het was.
Ja de damens en heren van de politiek beschermen hun eigen loopbaan
En voor de Graaf is er naast wim coke wel een baantje bij shell.

paasei | 23-03-05 | 13:33

Bovendien was het sowieso OLIEdom van D66 om een eigen minister op die portefeuille te zetten. Dat had op zijn minst een VVD'er moeten zijn.

Pharos | 23-03-05 | 13:33

Het is toch heel simpel? De PvdA wil dat de gemeenteraad de burgemeester kiest. D66 dat het volk dat doet. CDA en VVD hebben (officieel) geen sterke mening, maar hebben D66 dit cadeau gedaan, zodat ze samen konden regeren.

De PvdA wil dus óók dat de burgemeesterbenoeming uit de grondwet gaat. Het is alleen zo dat als ze nú in de eerste kamer daar vóór stemmen, kunnen ze niet meer meepraten over eventueel de gemeenteraad dit te laten kiezen. Want als de groendwet aangepast is, wordt alles gedaan precies zoals D66 dat wil, omdat ze het kabinet en daarmee een meerderheid in eerste en tweede kamer, in hun greep houden.

Als PvdA nu had voorgestemd en de grondwet had aangepast. Had het lijdzaam moeten toezien hoe D66 haar plan door kan drukken. Want als er geen grondwet meer gewijzigd hoeft is meer dan 50% van de stemmen genoeg. Dan is de PvdA dus niet meer nodig. Dan zou de PvdA alle zeggenschap over dit issue uit handen geven. En dat terwijl ze gefaseerd invoeren willen en het liefst van een door gemeenteraad gekozen burgemeester.

De PvdA zou dom geweest zijn als ze niet de poot stijf had gehouden.

Flapdrol | 23-03-05 | 13:30

En terecht! De enige reden dat D'66 nog stemmen kreeg bij de laatste verkiezing was omdat ze riepen dat het onderwijs moest verbeteren. En dan laten ze het onderwijs in de stront zakken en gaan ze gewoon weer verder met vernieuwingen waar nog nooit iemand op heeft zitten wachten.
Wanneer heft D'66 zichzelf op?

Piet Krediet | 23-03-05 | 13:30

tunxdorf,
De praktijk leert anders.

Bunt | 23-03-05 | 13:30

Grappig dat de partij die probeert de hervormingen door te voeren overbodig wordt genoemd.
Grappig dat de partijen die hervormingen tegen houden dan wel nodig zijn.
Tragisch dat juist D'66 in deze tijd van 'luisteren naar het volk' als grap wordt gezien.
Tragisch dat er zoveel steun is voor 'sterke mannen' die wel naar het volk willen luisteren.
Hervormingen lijken me meer dan nodig, praktische problemen of niet. Juist nu!

vast goed | 23-03-05 | 13:29

Het idee van een gekozen burgemeester slaat toch al nergens op. de lui die mogen kiezen hebben 9 van de 10 keer geen enkel idee waar het allemaal om gaat. dan stem je zomaar ergens op, en krijg je chaos. De gemeenteraad weet wat voor staat van dienst de mogelijk te kiezen burgemeesters hebben, zodat ze tenminste een beargumenteerde keuze kunnen maken!

tunxdorf | 23-03-05 | 13:29

misschien heeft de mol nog wel een plekje voor de graaf

Mellorenz | 23-03-05 | 13:29

Het is natuurlijk heel interessant. Een gekozen burgemeester betekent dat het afgelopen is met het verdelen van posten in achterkamertjes (dat is natuurlijk heel erg PVDA- links lullen en rechts vullen) Als ik Thom de Graaf zou zijn dan zou ik direct de politieke consequentie hebben getrokken. Opstappen en wel nu. Dat hij blijft zitten geeft aan dat het eigenlijk net zo'n stoelbezetter is. Het wordt tijd in nederland voor een twee partijen stelsel.
Rechts en Links.

ceeswing | 23-03-05 | 13:28

No way dat D66 uit dit kabinet stapt. En wie zegt dat De Graaf zal aftreden, suggereert dat deze arrogante nepDemocraat een ruggengraat heeft. I've got news for you: die heeft hij niet. D66 heeft simpelweg meer te verliezen dan te winnen door uit dit kabinet te stappen. En dan, zelfs ALS De Graaf aftreedt - dan moet iemand anders dus dezelfde uitgeholde functie overnemen. Werkt niet.
Als er al iets gebeurt, dan lijkt een herverdeling van portefeuilles mij het meest logische gevolg. Als CDA en VVD daar geen gehoor aan geven, sja, pas dan zou ik mij kunnen voorstellen dat D66 uit het kabinet stapt.

Pharos | 23-03-05 | 13:26

Betrouwbaarheid en realiteitszin komt in het socialistische woordenboek niet voor.
En wat je niet weet bestaat dus niet.

Bunt | 23-03-05 | 13:26

Fuk PVDA.
Fuk D66.

PvdA omdat het niet doorgaat.
D66 omdat het niet doorgaat.

Allebei fout!

Devlaam | 23-03-05 | 13:25

Dit valt me ook van je tegen Starf*cker:"De meeste gemeenten in Nederland zijn nog niet klaar voor burgemeestersverkiezingen." Nee, natuurlijk niet! Ze worden direct weggestemd omdat ze er geen reet van bakken!!

Taaie | 23-03-05 | 13:25

@je zwager De discussie werd uiteindelijk toegespitst op de zorgvuldigheid van invoering. Over het algemeen vond men 2006 te vroeg. Dat stond los van de vraag over het kiezen door de gemeenteraad. Ook de vraag over het beheer van het politiekorps speelde een rol.

Starf*cker | 23-03-05 | 13:25

de burgermeester vervangen door een imam

Mellorenz | 23-03-05 | 13:25

Hier zit je echt helemaal mis mee Starf*cker. Er is maar 1 lachertje in Den Haag en dat is de PvdA! Ze hebben zelf tot driemaal tot dit voorstel ingediend. De eigen 2e kamerfractie is voor. De eigen voorzitter was voor. En dan gaat een uitgerangeerde senator uit de 1e kamer met inhoudelijk argumenten die kant nog wal raken, het plan afwijzen. Dat hoort niet eens! Lachertje van Den Haag totaal ongeloofwaardig. En bovendien conservatief, oudbollig en regentesk.

Taaie | 23-03-05 | 13:23

Het bestaansrecht van D66 als hervormingspartij is in rook opgegaan zodra ze zich bij de andere ellendigen in het huidige kabinet aansloten...

sjonnie | 23-03-05 | 13:22

80% van de mensen interesseerd het geen fuck wie of burgemeester is!

Zet | 23-03-05 | 13:21

"Die gekozen burgemeester komt er in 2010"

Die komt er dus niet als er op zijn vroegst pas weer in 2007 over gestemd kan worden...

"Dus was het voorstel, ook van Ed van Thijn, om de verkiezingen gefaseerd door te voeren zo gek nog niet. Beginnen daar waar het kan in 2006 en anders uiterlijk in 2010. Daarover konden partijen het niet eens worden"

Gelul, ze waren het niet eens over het feit dat de PVDA wil dat de gemeenteraad de burgemeester kiest.

Je Zwager | 23-03-05 | 13:21

Trouwens; Farshad: Niet 3x klikkeren.. 1x is voldoende.. echt waar.

sjampoo | 23-03-05 | 13:20

D66 stapt niet uit de coalitie.. echt niet. Coalitie partners gingen toch niet de fout in? 't was het PvdA dat dwarslag.

Tom zal de pijp wel aan maarten geven.. De D'66 vecht al jaren voor referenda en gekozen burgemeesters.. en 't is ze nog NOOIT gelukt om precies die 2 speerpunten uitgevoerd te krijgen. NU niet, Nooit niet zal Tommert denken.. en hij zal de eer hopelijk aan zichzelf houden..

Aan de andere kant: opstappen heeft weinig zin.. Geeft ie zich gewonnen t.o.v. de PvdA....

sjampoo | 23-03-05 | 13:19

Tom is al jaren het lachertje van Den Haag. En het zou mooi zijn als hij nu ook echt zou opzouten. Misschien kan ie wel burgermeester van Almere worden ofzo

folio | 23-03-05 | 13:19

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl