Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Washington wikt, Iran beschikt

hj.pngWie tijdens een storm op volle zee in een zeilbootje zit, kan rustig voorspellen dat de opvarenden behouden aan land zullen komen. Als iedereen verzuipt, kraait er geen haan naar die voorspelling. Een Iran-expert die nu predikt dat onder Rouhani en Khamenei Iran echt wel vreedzaam zal worden, kan nog jaren trots zijn op zijn gewaagde voorspelling – indien we inderdaad behouden blijven. Wanneer Iran geen daadwerkelijk gebruik maakt van de kernwapens die het nu gaat bouwen, dan hebben we echt enorm geboft. Al voor het kernwapens bezit, stelt Iran eisen aan de wereld. Wat gaat Iran doen als het over meer machtsmiddelen dan alleen olie beschikt? (Het belang van olie neemt trouwens geleidelijk aan af, dat komt door het schaliegas). Iran wil dat Assad overleeft. Iran wil kern splitsen. Iran wil geen handelsboycot tegen Iran. Iran wil 4 miljard daalders waarop beslag is gelegd terug van Amerika. Iran wil centrifuges om meer kernmateriaal te kunnen maken. Obama is met alle eisen akkoord gegaan. Maar wees niet bezorgd, we overleven de storm en komen behouden aan land. Ene Valery Jarrett, geboren in Iran maar wel Amerikaanse van geboorte, leidt aan de Amerikaanse kant de onderhandelingen met Iran. Zet please geen vraagtekens bij die Iraanse achtergrond van Mevrouw Jarrett, want dat is ongepast. Lees ook de internetroddels over haar sociale leven niet, want die zijn verzonnen door John le Carré. Na Obama & Valery zal geen regering in het Midden-Oosten nog op de USA durven rekenen. Het Amerikaanse systeem biedt immers permanent de mogelijkheid dat er een onberekenbare president aan de macht komt die maling heeft aan alle bestaande afspraken en bondgenootschappen. Obama heeft, misschien wel voor altijd, de reputatie van Amerika weten te veranderen. Yes we can. De uitspraken over de wereld en haar wegen die de Iraanse leiders plegen te doen, worden gelukkig door de westerse standaard media maar zuinigjes doorgegeven. We lezen immers liever geen taal die druipt van haat, zelfs al gaat het vaak niet over ons maar over Israel, de Joden en de Soennitische moslims. Iraanse Shi’itische beroepsmoslims zijn trots op die haat. Die haat bestaat al lang en zit diep, daarom zijn ayatollahs met kernwapens een groter probleem dan kapelaans of rabbijnen met kernwapens. Saoedi-Arabië kon leven met een Israel dat over kernwapens beschikt – maar nu Iran die bijna ook heeft, willen de Saoedische prinsen onmiddellijk kernwapens kopen, huren of lenen, en dat zegt iets over hoe Saoedi-Arabië Israël en Iran inschat. Intern staat Iran aan de vooravond van een demografische ramp. De Iraanse geboortecijfers zijn sinds de Islamitische Revolutie van 1979 met een nog nooit vertoonde snelheid gezakt. Cijfers en uitleg, voor de liefhebbers, hier. Bovendien blaast Iran niet alleen van haat tegen Joden en Soennieten, maar ook tegen Europa en de Verenigde Staten. Desalniettemin heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry aan Iran toestemming gegeven nucleair verder te knutselen, dit tot woede van Israël dat zich nu in de gevarenzone weet. Alleen Frankrijk had door wat er vorige week gebeurde bij het internationale overleg met Iran in Genève – of had de rest van de EU het ook wel door, maar vond het wel een mooie regeling? Peace in our time of iets dergelijks? Ook als er nucleair niets misgaat, is het Amerikaanse Iran-beleid kortzichtig. Als Arabische heersers de indruk krijgen dat Washington zijn oude bondgenoot Israël al laat stikken, concluderen ze tegelijkertijd ook dat Amerika zich evenmin zal bekommeren om andere oude bondgenoten, zoals de regeerders van staten als Saoedi-Arabië. Dat biedt een eigenaardig vergezicht: Als het gaat om het eigen lijfsbehoud, dan worden principes terzijde geschoven, tijdelijk natuurlijk, dat spreekt. Maar toch: is in dat geval een Saoedisch-Israëlische coalitie met het primaire doel niet door Iran vernietigd te worden denkbaar? Zo’n coalitie zou geen tekort aan geld of vernuft hebben, en de wereld plaatselijk ingrijpend veranderen. Als de wereld tenminste blijft bestaan, dat dan weer wel. In het Midden-Oosten is ten gevolge van Obama’s beleid een eind gekomen aan de betrekkelijke rust van de Pax Americana. Het elkaar wederzijds doodslaan zal in het Midden-Oosten van een incidentele leuke hobby tot een dagelijkse gewoonte worden. De massa-immigratie van vluchtelingen uit het Midden-Oosten zal nog toenemen en West-Europa ingrijpend veranderen. Maar heus, ik voorspel u dat Europa behouden zal blijven. Of er ook nog Europeanen in Europa zullen leven, en zo ja hoe die er dan aan toe zijn, dat is een andere kwestie. Vraag dat liever na bij onze heersers in Brussel. Washington is heel knap in het wegen en wikken. Maar Iran legt zich eigenlijk meer toe op beschikken.

Reaguursels

Inloggen

And the results are!

Go bomb Iran Geenstijl/commenters/"presstitutes" and are happy willing to trigger a global nuclear war involving Russia and China, which really do have nuclear weapons and know for a fact that Iran does not!

But hey, the rulers of Israel and the US already have their underground bunkers ready to go if they find they miscalculated. You paid for those bunkers, but don't expect to be allowed in. You will get to stay outside and watch the pretty mushroom clouds like the obedient little slaves you are!

Donar_Thor | 02-12-13 | 01:16

Dandruff | 01-12-13 | 02:02 |
OK ik zal je beweringen weerleggen. Wel veel werk op de late avond , maar gelukkig niet al te moeilijk.
"Nogmaals, los van de vraag of Mossadeq gelijk had; "
De olie is van Iran, dus Mossadeq kreeg gelijk bij het International Court of Justice.
"Iran is overigens nooit echt democratisch geweest, daarom is onzin te doen alsof de huidige islamitische dictatuur een soort "blowback" is "
Iran is wel democratisch geweest. Jij volgt een cirkelredenering.
"Je hebt het ook al over een "blowback" in Irak, ... ook Irak heeft nooit echte democratie gekend, "
Wat heeft blowback met democratie te maken? De huidige chaos in Irak is een direct gevolg van de Amerikaanse illegale invasie. Het toename van Iraanse invloed in Irak is zuivere onversneden blowback.
"Door het geweld in Irak logistiek te steunen bewijst Iran het gelijk van Jansen; Iran is een bedreiging voor de regio."
En wie steunen de Soennitische opstanden in Irak en Syrië? De buitenlandse machten die dat doen worden door Iran gezien als bedreiging niet alleen van de regio maar ook van de Iraanse soevereiniteit.
"De Israëlische invasie in Libanon was een reactie op jarenlange beschietingen vanuit Libanon door diverse terreurgroepen; oorzaak en gevolg dus."
Die invasie was ook een grote fout. Jij ziet blijkbaar ook dat er een keten van oorzaak en gevolg aan de gang is. Die keten moet doorbroken worden.
" Overigens was Syrië Libanon al veel eerder binnengetrokken, gek genoeg zonder dat mensen dat als excuus voor geweld tegen Syrië aanvoeren."
Irrelevant. Overigens, weet je zeker dat niemand die invasie gebruikt om geweld tegen Syrië te rechtvaardigen? Er is nogal veel geweld in Syrië, dus er is een markt voor rechtvaardigingen.
"Dat begrip "blowback" geldt kennelijk alleen tegen democratieën. "
Elke covert operation kan per definitie leiden tot blowback. De opkomst van de Ayatollahs is echter wel een schoolvoorbeeld ervan.
"Haddad trad 30 jaar geleden inderdaad bijna net zo hard op als de PLO ."
Hard optreden is een eufemisme.
"Maar dat is nog geen excuus voor Iraanse inmenging in Libanon nu, "
Maar wel de oorzaak: violence begets violence.

gutgutgut | 02-12-13 | 01:09

Dandruff | 01-12-13 | 21:30
Welke van mijn uitspraken zijn "slogans" en welke daarvan heb jij weerlegd?
Jij maakt niets hard van wat je hier schrijft.
Jij vind dat de VS en de UK na eerst Iran bezet gehouden te hebben, daarna nog eens 60 jaar koude oorlog tegen dat land mogen voeren vanwege de olie. Het van van alles mogen beschuldigen en het tegelijk omsingeld houden. Dat is een nogal extreme visie. Extremisme met extremisme bestrijden is een slecht idee.

gutgutgut | 02-12-13 | 00:15

Dandruff | 01-12-13 | 22:02 |
"genocide predikende dictaturen "
Preekt de huidige regering van Iran genocide?
BEWIJS het.

gutgutgut | 02-12-13 | 00:03

@vanSuyle.

Ook jij gaat niet in op de door mij genoemde feiten en argumenten.

Nogmaals, het gaat niet om de vraag of ik voor of tegen steun aan bepaalde partijen ben; ik zei al dat ik persoonlijk tegen steun aan elk regime in de islamitische wereld ben. Er zijn daar namelijk geen "goeden", hooguit "minst kwaden", en dat is al flink zoeken.
Maar die situatie kun je de VS niet verwijten, en dat doe jij wel; daar ga ik tegenin.

Ik heb ook duidelijk uitgelegd waarom de VS de afgelopen decennia bepaalde keuzes maakten. Op regeringsniveau gaan zaken als een koude oorlog, stabiliteit in de regio, internationale economie en bescherming van bondgenoten etc een rol spelen.

Jij doet daar boos over, maar de door jou verdedigde genocide predikende dictaturen verschillen daarin weinig van mensenrechten predikende Westerse democratiën zoals de VS. Ook het beleid van dictaturen wordt door de buitenlandse politiek beïnvloed. Het met rust laten van imperialistische dictators bijvoorbeeld, geeft die dictators het idee dat ze hun gang kunnen gaan.
Uiteindelijk leidt dat tot veel meer ellende dan van het begin af aan dergelijke leiden in toom proberen te houden.

Dandruff | 01-12-13 | 22:02

@Gutgutgut,

Je verdraait alweer mijn woorden. Daarnaast citeer je me onvolledig. Als jij zo een discussie wilt winnen dan kun je net zo goed blijven schelden; dat is net zo onbeschaafd maar in ieder geval minder leugenachtig.

Iemand die weet waar hij over praat kan dat uitleggen zonder anderen zwart te maken en te beledigen. Jij kunt dat niet begrijp ik, en dat verklaart je gedrag.

Al jouw slogans uit je eerste reacties zijn weerlegd. En dat weet je, daarom ga je daar niet meer op in.

Ik hoef jouw woorden niet te verdraaien om gelijk te krijgen; ik hoef slechts te verwijzen naar mijn eerdere reacties.

Dandruff | 01-12-13 | 21:30

Dandruff | 01-12-13 | 12:43 |
Het alternatief voor een moordlustige bende steunen is geen moordlustige bende steunen. Het maakt voor een burger in een oorlogsgebied echt niet uit of de kogel van links of van rechts komt. Maar blijf maar rustig in alle propaganda geloven, het houdt de wereld zo overzichtelijk nietwaar?

vansuyle.com | 01-12-13 | 19:57

"Er zat dus wel degelijk idealisme achter het regelmatige ingrijpen van de VS."
Sorry, "Dandruff", maar door zoiets doms te zeggen diskwalificeer je jezelf.

gutgutgut | 01-12-13 | 19:42

Dandruff | 01-12-13 | 12:05
Ik citeer:
"De VS levert geen geld en wapens aan moordenaarsbenden"

"De VS leveren wel geld en wapens aan moordenaarsbenden"

Probeer een beetje consistent te blijven svp.

gutgutgut | 01-12-13 | 19:38

Dandruff | 01-12-13 | 12:43 |
"Populistisch geneuzel over mensen die ledematen kwijtraken is leuk"
Jij wilt nog meer Iraniers verminken.
Je gaat op geen enkel argument in. Je legt de feiten naast je neer.
Feit: Iran heeft geen atoombom en er is geen reden om aan te nemen dat Iran die met dit akkoord zal maken. Zo'n bom is nog erg ver weg.
Zulke mensen als jij moeten ontmaskerd en gestopt worden.

gutgutgut | 01-12-13 | 19:35

MijnSmurf | 01-12-13 | 14:09 |

Tenzij die terrorist toevallig Barack Obama heette en ook als zodanig herkenbaar,
zonder fotoshop etc.,
heb je geen poot om op te staan.

gutgutgut | 01-12-13 | 19:28

Gisteren was de film Unthinkable op TV. Daarin eist een moslimterrorist dat Amerika zich terugtrekt uit moslimlanden en stopt met het steunen van regimes in het midden Oosten. Doet Ameria dit niet dan zou de terrorist atoombommen laten ontploffen.

Als ik zie wat president Obama doet dan lijkt het er op dat deze president de eisen van de moslimterrorist in deze film ingewilligd heeft. Het verbaast me dan ook niet dat mensen stellen dat Obama een moslim is.

MijnSmurf | 01-12-13 | 14:09

@Gutgutgut,

Goed lezen, ik heb het niet over het beleid nu maar over het beleid destijds tegen Mossadeq. Dat had te maken met de koude oorlog tegen socialistische landen die stuk voor stuk dictatoriaal, moorddadig en imperialistisch waren. Landen die destijds door de VS gesteund werden zijn er vrijwel allemaal beter aan toe dan landen die destijds voor de USSR of China "kozen". Dat gold zelfs voor Iran onder de shah.
Nu draait het om de vraag of Iran wel of geen bedreiging is voor haar buurlanden, en het antwoord is JA.

Populistisch geneuzel over mensen die ledematen kwijtraken is leuk, maar daarmee kun je ook het ingrijpen tegen Hitler criminaliseren. Alsof genocidepredikers geen slachtoffers maken. Jij denkt dat genocide op joden, christenen en soennitische moslims jou niet raakt omdat jij tot geen van die religies behoort. Probleem is, Iran wil veel meer, Iran wil de armageddon; diverse Iraanse media en leiders (waaronder Ahmadineyad) hebben verklaard dat de "mahdi" (een soort superjodendoder) reeds op aarde loopt, en dat is volgens hen het begin van het einde der tijden.

Zulke mensen moet je geen atoombom geven, en de door Iran gewenste technologie is uitsluitend voor atoombommen bedoeld. Jij weet kennelijk niks van nucleaire technologie af, maar Israël en Saoedie Arabië kennelijk wèl. Daarom voelen ze zich bedreigd.

Tot slot jouw punt dat jij veel beter kunt beledigen dan argumenteren. Hoewel dat feitelijk wel klopt zie ik die beledigingen niet als overtuigend, eerder als een bewijs van mijn gelijk.

Dandruff | 01-12-13 | 12:43

@vanSuyle,

Ik rechtvaardig niks, ik leg uit. En je stellingen kloppen niet;
- De VS predikt geen haat en geweld tegen andersgelovigen.
- De VS levert geen geld en wapens aan moordenaarsbenden *omdat* die andersgelovigen vermoorden, zoals Iran dat doet.

De VS leveren wel geld en wapens aan moordenaarsbenden die tegen andere moordenaarsbenden vechten. In islamitische landen is het nou eenmaal niet mogelijk om een partij te vinden die andersgelovigen principieel met rust laat.
De VS proberen doorgaans de meest "gematigde" of "stabiele" van alle partijen te steunen, en vergissen zich daar soms in.
En dat was dus precies de kritiek van Jansen op Obama, trouwens, die de redelijk stabiele dictator Mubarak liet vallen in het voordeel van de genocidepredikende moslimbroederschap. Ben je het dus toch een beetje met Jansen eens.

Ik ben tegen militaire inmenging in islamitische landen omdat ik niet geloof dat vrede, veiligheid, mensenrechten en democratie in een islamitisch land mogelijk zijn. De islam verbiedt dat namelijk allemaal.
Ik ben echter ook tegen de linkse mythe dat 1400 jaar islamitisch geweld te wijten is aan enkele militaire ingrepen van de afgelopen decennia. Militair ingrijpen van de VS bracht vrede en welvaart in nazi-Duitsland en in Japan omdat die mensen daar klaar voor waren. Inmenging van de VS beschermde het Westen maar ook veel 3e wereldlanden tegen de socialistische expansiedrift in de koude oorlog.

Er zat dus wel degelijk idealisme achter het regelmatige ingrijpen van de VS. Als het puur om de wapenhandel zou gaan hadden de VS juist veel meer geïnvesteerd in landen die hun buren bedreigen, zoals dus Iran.

Dandruff | 01-12-13 | 12:05

vansuyle.com | 01-12-13 | 03:27 |
Ik ga de discussie op geenstijl, powned of nu.nl niet uit de weg. We moeten toch samen verder en dus nader tot elkaar komen.

gutgutgut | 01-12-13 | 11:23

Dandruff | 01-12-13 | 02:02 |
Je geeft dus toe dat het beleid tot nu toe een voortzetting is van de koude oorlog, die ook o.a. om olie ging. De VS definieert Iran als "het kwaad" en flirt voortdurend met het idee het te gaan bombarderen, alsof er niet genoeg burgers daar zijn die een arm of een been minder hebben sinds de laatste keer. De VS heeft immers bommen genoeg. En als dan zo'n land een zwaar water fabriek heeft, waarmee je een zwaar water reactor kunt maken,, waarvan je de afvalstaven zou KUNNEN opwerken waarbij dan ook plutonium vrijkomt waarmee je een bom zou KUNNEN maken, dan is de wereld te klein. Kleine geesten als jij moeten zich niet met grote politiek inlaten, beperk je liever tot poep op de stoep.

gutgutgut | 01-12-13 | 11:17

gutgutgut | 30-11-13 | 23:33 |
Sorry, had ik niet zo begrepen. In Nederland wordt de tea-party door linkse media weggezet als een stel malloten, terwijl het eigenlijk gewoon het Amerikaanse Geenstijl-publiek is. Waar uiteraard weleens een idioot als Bakito tussenzit.

vansuyle.com | 01-12-13 | 03:27

Dandruff | 30-11-13 | 20:00 |
En de relevantie van uw feiten is? Wat ik aantoon is dat er een voorgeschiedenis is van Amerikaanse inmenging in het land, die klaarblijkelijk volgens u gerechtvaardigd is.
Met wie Mosaddegh wel of niet contact had is in het geheel niet van belang. Iran is een soevereine staat en de VS had daar niets te zoeken.
.
Maar laten we het even omdraaien:

"- De VS wordt inderdaad geleid door mensen die haat en geweld tegen andersgelovigen prediken.
- De VS levert ook geld en wapens aan diverse moordenaarsbendes die andersgelovigen vermoorden, in oa Irak, Israël en Syrië, Egypte, Somalië, Pakistan, Jemen, et cetera.

Jansen heeft dus volkomen ongelijk, de Verenigde Staten is een gevaar voor de regio. Iran is dat nooit geweest ondanks hun streven naar een atoombom."
.
Het is grappig dat wanneer de VS zich inmengt in verre vreemde landen men het allemaal prima vindt. Maar als blijkt dat de VS ook hier de boel afluistert en een dikke vinger heeft in de politiek, dan is het ineens een stuk minder leuk.
Als de VS België gesteund hadden in een bloedige oorlog die aan een half miljoen Nederlanders het leven kostte, dan waren wie hier ook allemaal ´geradicaliseerd´.
.
Gewoon kappen met al die bemoeizucht, en laat andere landen zoals Iran gewoon met rust. Daar klaart de wereld pas van op.
.
Het is ook zo bijzonder naief. De overheid kan helemaal niets goed doen. Men kan nog niet eens een stel treinen op tijd laten rijden. Maar zich inmengen in de interne aangelegenheden van andere landen is wel goed?
.
En al die banken en wapenleveranciers die hiervan profiteren hebben natuurlijk stuk voor stuk wereldvrede voor ogen. Echt open de ogen toch eens.

vansuyle.com | 01-12-13 | 03:07

Dandruff | 30-11-13 | 20:00 |
En de relevantie van uw feiten is? Wat ik aantoon is dat er een voorgeschiedenis is van Amerikaanse inmenging in het land, die klaarblijkelijk volgens u gerechtvaardigd is.
Met wie Mosaddegh wel of niet contact had is in het geheel niet van belang. Iran is een soevereine staat en de VS had daar niets te zoeken.
.
Maar laten we het even omdraaien:

"- De VS wordt inderdaad geleid door mensen die haat en geweld tegen andersgelovigen prediken.
- De VS levert ook geld en wapens aan diverse moordenaarsbendes die andersgelovigen vermoorden, in oa Irak, Israël en Syrië, Egypte, Somalië, Pakistan, Jemen, et cetera.

Jansen heeft dus volkomen ongelijk, de Verenigde Staten is een gevaar voor de regio. Iran is dat nooit geweest ondanks hun streven naar een atoombom."
.
Het is grappig dat wanneer de VS zich inmengt in verre vreemde landen men het allemaal prima vindt. Maar als blijkt dat de VS ook hier de boel afluistert en een dikke vinger heeft in de politiek, dan is het ineens een stuk minder leuk.
Als de VS België gesteund hadden in een bloedige oorlog die aan een half miljoen Nederlanders het leven kostte, dan waren wie hier ook allemaal ´geradicaliseerd´.
.
Gewoon kappen met al die bemoeizucht, en laat andere landen zoals Iran gewoon met rust. Daar klaart de wereld pas van op.
.
Het is ook zo bijzonder naief. De overheid kan helemaal niets goed doen. Men kan nog niet eens een stel treinen op tijd laten rijden. Maar zich inmengen in de interne aangelegenheden van andere landen is wel goed?
.
En al die banken en wapenleveranciers die hiervan profiteren hebben natuurlijk stuk voor stuk wereldvrede voor ogen. Echt open de ogen toch eens.

vansuyle.com | 01-12-13 | 02:57

Als Iran ook atoomwapens wil, dan is dit simpelweg uit drang tot zelfbehoud.
Iran is al eens aangevallen door een buur, het Irak van Saddam Hoessein onder aansporing van de USA. Ook de rijke olievelden van Lybië zijn nu in handen van de Westerse maatschappijen. De zogenaamde kruistocht van Amerika onder leiding van mevr. Clinton tegen de dictators, laat wel de dictators uit Saoudië met rust.
De steun van Iran aan Assad is niet meer of minder dan een wanhopige poging tot verbreken van de Amerikaanse wurgings- en omsingelingstaktiek. Gelukkig voor hen is Rusland er ook nog, met China op de achtergrond.
Als het verder waar zou zijn dat de negatieve demografie van Iran een oorlogsdreiging zou vormen, moeten we dan niet banger zijn van China met haar éénkind-politiek of zelfs van Frankrijk?
Wat een onzin verkoopt die Hans Jansen toch. Wordt hij daar voor betaald misschien?

bruine kikker | 01-12-13 | 02:33

@Gutgutgut,

En om maar even voor Emile te spreken, hij heeft het niet over Iran maar over de islam in het algemeen.
En inderdaad, zoals we 75 jaar geleden geen kritiek op het nazisme durfden leveren, zo durven we nu geen kritiek op de islam te geven.

Destijds werd de nog niet uitgebrachte film "the Great Dictator" van Chaplin bij voorbaat in Engeland verboden, om een conflict met Hitler te vermijden. Zie je de overeenkomst met de pogingen om Wilders "Fitna" bij voorbaat te verbieden?
Zo zijn er nog wel een paar duizend voorbeeldjes, en dan heb ik het nog niet eens over het geweld tegen (voorlopig) vooral joden, homo's en vrouwen in de islamiserende Europese kansencentra.
Ook dat is iets waarvan ik ooit dacht dat het geschiedenis was.

Dandruff | 01-12-13 | 02:11
-weggejorist-
Diepe Vuist | 01-12-13 | 02:09
-weggejorist-
Diepe Vuist | 01-12-13 | 02:06

@Gutgutgut,

Nogmaals, los van de vraag of Mossadeq gelijk had; die koude oorlog was dus de context van die inmenging. Iran is overigens nooit echt democratisch geweest, daarom is onzin te doen alsof de huidige islamitische dictatuur een soort "blowback" is van die ene staatsgreep 60 jaar geleden.
Je hebt het ook al over een "blowback" in Irak, omdat Saddam 30 jaar geleden door oa Koeweit, de PLO, de USSR, Frankrijk, Saoedie Arabië, de VS, China, Frankrijk en nog enkele tientallen landen (waaronder dus de VS) werd gesteund. Los van de hypocrisie van die bewering; ook Irak heeft nooit echte democratie gekend, en het is naïef te denken dat grootschalige moordpartijen de oplossing zijn. En zelfs als veel Irakezen dat zouden geloven, dan heeft Iran nog niet het recht daar aan mee te doen. Door het geweld in Irak logistiek te steunen bewijst Iran het gelijk van Jansen; Iran is een bedreiging voor de regio.

De Israëlische invasie in Libanon was een reactie op jarenlange beschietingen vanuit Libanon door diverse terreurgroepen; oorzaak en gevolg dus. Overigens was Syrië Libanon al veel eerder binnengetrokken, gek genoeg zonder dat mensen dat als excuus voor geweld tegen Syrië aanvoeren. Dat begrip "blowback" geldt kennelijk alleen tegen democratieën. Haddad trad 30 jaar geleden inderdaad bijna net zo hard op als de PLO (die die burgeroorlog was begonnen) en al die andere Libanese fracties. Maar dat is nog geen excuus voor Iraanse inmenging in Libanon nu, en in Syrië nu.

Alles wat je zegt over 30 jaar geleden is dus al onjuist of onvolledig. Die gebeurtenissen van 30 jaar geleden zijn bovendien geen excuus voor de diverse aangekondigde genocides die Iran openlijk of heimelijk steunt. Ik ben het daarom niet met je eens dat het steunen van deze genocidepredikers "het verstandigste" zou kunnen zijn dat het Westen ooit heeft gedaan.

Dandruff | 01-12-13 | 02:02

Peter Emile | 30-11-13 | 22:54 |
De vergelijking van Iran met Nazi Duitsland die jij trekt kun je niet onderbouwen. Iran is al meer dan 150 jaar geen oorlog begonnen.

gutgutgut | 01-12-13 | 00:27

Dandruff | 30-11-13 | 20:00 |
"Mossadeq werkte samen met de communistische Tudeh partij, streefde naar nationalisering van de olie-industrie en verklaarde Engeland officieel tot vijand."
De reden was de "refusal of the AIOC to offer of a ‘50–50% profit sharing deal' ". De Engelsen wilden de olie opbrengsten voor zichzelf houden. Mossadeq deed wat hij moest doen. De islamitische republiek van nu is "blowback". en.wikipedia.org/wiki/Blowback_(intell...) .
Je hebt gelijk dat Iran Hezbollah steunt, opgericht na de Israelische invasie in Libanon van 1982 en tijdens de bloedige Iran-Irak oorlog, waarvoor Iran het westen medeverantwoordelijk houdt. Maar wie steunt er nu niet een extremistische factie in Libanon? Israel's bondgenoot Haddad heeft er ook ooit huisgehouden. Het feit dat Iran nu veel meer invloed in Irak heeft is ook al blowback.
Dit verdrag met Iran zou wel eens het eerste verstandige kunnen zijn dat het westen ooit in de regio heeft gedaan.

gutgutgut | 01-12-13 | 00:15

vansuyle.com | 30-11-13 | 19:42 |

Je leest niet goed. Ik meende elk woord. Zelfs dat Jansen maar een teaparty doctoraat moet gaan halen. Hij nu wel genoeg onderzoek gepubliceerd hier op geenstijl.

gutgutgut | 30-11-13 | 23:33

De hele wijze waarop het westen (en met name het politiek correcte deel ervan, dat nog overal de sleutelposities heeft) omgaat met de islam én de islamitische invasie in Europa die al bijna een halve eeuw gaande is, toont even verbijsterende als verontrustende parallellen met de manier waarop de grote mogendheden in de jaren '30 van de vorige eeuw het nazisme en het fascisme tegemoet traden.

Het beeld van dat besnorde sulletje Chamberlain, dat in september 1938 bij zijn terugkomst van de onderhandelingstafels in München met een vodje papier staat te zwaaien en "peace in our time" kraait, zit al sinds mijn twaalfde in mijn hersens gebrand.

De Europese leiders, én Obama, zijn de Chamberlains van deze tijd. Mensen met de uitstraling en het charisma van een wereldvreemde, 19e eeuwse kantoorklerk.

Wij hebben een nieuwe Churchill nodig.
En liefst vóórdat de islamitische furie écht en grootschalig losbarst.
En niet pas meteen erna, zoals toen.

Peter Emile | 30-11-13 | 22:54

Obama is een naieve man. Ze hebben hem allang geanalyseerd in Tehran.

Fort Reunion | 30-11-13 | 20:52

@vanSuyle,

Nog wat historisch verifiëerbare feiten;
- De Noormannen hebben herhaaldelijk Dorestad geplunderd.
- Abraham Lincoln was een republikein.

Erg relevant is dit allemaal niet inderdaad, en zo komen we bij jouw rijtje "feiten" (overigens niet allemaal correct) over vroegere Amerikaanse presidenten. Je kunt niet zeggen dat de VS altijd "goed" zijn omdat ze zich ooit tegen Hitler keerden, maar evenmin dat ze altijd "fout" zijn omdat ze zich ooit tegen Mossadeq keerden. In een democratie kan een president slechts op zijn eigen beleid beoordeeld worden. Daarbij moet je bovendien ook rekening houden met het tijdsbeeld, bijvoorbeeld een koude oorlog waarin steeds meer landen veranderden in socialistische dictaturen. Die vervolgens opstanden in hun buurlanden organiseerden.
In die context moet je het afzetten van Mossadeq zien, hoe je daar verder ook over denkt. Mossadeq werkte samen met de communistische Tudeh partij, streefde naar nationalisering van de olie-industrie en verklaarde Engeland officieel tot vijand.

Terug naar nu, en naar de column.
- Iran wordt inderdaad geleid door mensen die haat en geweld tegen andersgelovigen prediken.
- Iran levert ook geld en wapens aan diverse moordenaarsbendes die andersgelovigen vermoorden, in oa Irak, Israël en Syrië.

Jansen heeft dus volkomen gelijk, Iran is een gevaar voor de regio. Israël is dat nooit geweest ondanks hun atoombom, en dat is de reden dat de Saudiërs nu ineens wèl peentjes zweten. Ook moslims weten dondersgoed dat zij meer te vrezen hebben van andere moslims dan van joden en zelfs van alle andere religies bij elkaar, inclusief satanisten en (nationaal-) socialisten.

Dandruff | 30-11-13 | 20:00

gutgutgut | 30-11-13 | 18:46 |
Want iets roepen is natuurlijk altijd makkelijker dan zelf even iets opzoeken nietwaar? Vertel eens, wat klopt er niet aan mijn betoog?

vansuyle.com | 30-11-13 | 19:42

Aanvankelijk vond ik Hans Jansen een aanwinst voor GS.

Maar hij trommelt nu steeds op hetzelfde trommeltje.

Obama is een sukkel en Iran een groot gevaar.

Mij lijkt dat vooral een mening, en niet eens een zo goed onderbouwde mening.

Het is hierboven ook al gezegd:
Iran is na Israël op dit moment de best functionerende en meest democratische staat in het MO met een hoogopgeleide, moderne bevolking. Een sprong naar moderniteit en liberalisme is snel gemaakt als de conservatieve geestelijken eenmaal het veld hebben geruimd.

Die Pax Americana waar Jansen kennelijk zo weg van is, heeft duizenden miljarden gekost en bijvoorbeeld een islamitische faalstaat in Afghanistan opgeleverd waar de mensen inmiddels weer wat graag overspelige vrouwen willen stenigen.

De taliban hebben er weer bijna de macht en via hun vriendjes in Pakistan mogelijk binnenkort toegang tot een kant-en-klare atoombom.

Irak is bezig uiteen te vallen en de Saoedische vriendjes van de Bushjes en Ceyney's steunen allerhande Middeleeuwse koppensnellers in Syrië.

En juist het beleid van de voorgangers van Obama heeft voor een grote vluchtelingenstroom uit het Midden-Oosten gezorgd, lijkt mij.

Jansen toont zich verder vooral een somberaar. Hij vreest dat we er straks door een atoomoorlog niet meer zijn, of dat er straks in Europa in ieder geval alleen nog moslims wonen.

Als al die ellende al ooit uitkomt, dan heeft dat geen ene ruk met het beleid van Obama te maken, lijkt me, of met het feit dat het westen nu een akkoord met Iran heeft gesloten.

Peyronie | 30-11-13 | 19:30

vansuyle.com | 30-11-13 | 18:39 |

Ja, Jansen, zo zit het. En ga nu je columns maar bundelen tot een proefschrift om bij een teaparty universiteit de doctorsgraad te behalen.

gutgutgut | 30-11-13 | 18:46

DaughtersofLot | 30-11-13 | 12:54 |
en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_...
Dolce & Gabana? Valt wel mee

Donar_Thor | 30-11-13 | 15:32 |
Dat sommige complotten waar zijn is geen bewijs voor andere absurde theoriën. Ja er vindt een westerse propaganda-oorlog plaats tegen Iran. De VS is al 50 jaar in oorlog met het land via proxies (Irak en Israël) en met CIA-gesponsorde staatsgrepen.
.
Dat zegt verder helemaal niets over fluoride in het water of vaccinaties, dat soort opmerkingen halen uw betoog onderuit en dan nemen reaguurders uw andere bronnen ook niet serieus. Jammer.
.
Het is jammer dat Hans Jansen zo uit zijn nek lult. Van de geschiedenis heeft hij duidelijk geen kaas gegeten, en de reacties hier leest hij niet. Maar voor wat het waard is, kan iemand Hans Jansen wijzen op deze historische en eenvoudig verfiëerbare feiten?

- VS deed in staatsgreep tegen de democratisch gekozen Mosaddegh toen deze de olie wilde nationaliseren, en hielp de Shah terug aan de macht
- De Shah voerde een terreurbewind, wat resulteerde in de islamitische revolutie en de gijzelingsactie door Iraanse studenten
- VS(Jimmy Carter) probeerde tevergeefs militair in te grijpen.
- Vervolgens steunde de VS hun bondgenoot Saddam Hussein in een bloedige oorlog tegen Iran met o.a. gifgas die 8 jaar duurde en aan meer dan een miljoen mensen het leven kostte.
- In de tussentijd nationaliseerde Saudi-Arabië ook de olievoorraad, maar hier koos de VS een diplomatieke weg: Zolang S.A. olie alleen verkoopt in dollars, wordt men militair beschermd door de VS. Oftewel de petrodollar.
- Tijdens de koude oorlog zocht de VS steun tegen het communistisch leunende India, en vond dit bij buurland Pakistan. Dit land wou net als India ook een kernwapen, Dus de VS vroeg aan Nederland om nucliaire geheimen mee te geven aan de Pakistaanse spion Abdul Kahn. Zo kreeg de Islamitische republiek Pakistan, een land dat al vele malen een oorlog was begonnen met buurland India en met Oost-Pakistan (Bangladesh), een atoombom van de VS.

Hans Jansen, nogmaals, met deze historisch verfiëerbare feiten in het achterhoofd, slaat uw betoog echt als een tang op een varken.

vansuyle.com | 30-11-13 | 18:39

Ik had meer verwacht van Hans Jansen. Voorlopig zijn het vooral preken voor eigen parochie vol met aannames die als feit worden gepresenteerd.

Mark Smith | 30-11-13 | 18:28

"geboren in Iran maar wel Amerikaanse van geboorte"... Huh?

segalkjesaljksgahbi | 30-11-13 | 18:22

Kijk Jansen , het zit zo. Sjiieten (Iran, grote minderheden in veel MO landen) en soennieten staan elkaar naar het leven. Het westen houdt de strijd in evenwicht zodat de straat van Hormoez open blijft. Het westen heeft evenveel te vrezen van een zwak als van een sterk Iran. In de 17e eeuw deed de Republiek dat met Zweden en Denemarken om de Sont open te houden.

gutgutgut | 30-11-13 | 18:14

"willen de Saoedische prinsen onmiddellijk kernwapens kopen, huren of lenen, en dat zegt iets over hoe Saoedi-Arabië Israël en Iran inschat"
Wanneer het nodig is in zijn kromme betoog kijkt Jansen even weg wat Saoedi-Arabië betreft. Dat mag van hem kernbommen kopen in die andere verschrikkelijke islamstaat Pakistan (kijkt weer even weg). Vandaag is Iran even het enige probleem in het Midden-Oosten.

gutgutgut | 30-11-13 | 18:08

Iran met Duitsland vergelijken of een vergelijking suggereren zoals de heer Jansen doet, lijkt me nu echt een soort Godwin. Economisch en technisch was Duitsland uitermate sterk en inderdaad een gevaarlijke grootmacht die zelfs de VS op den duur kon bedreigen met desnoods een bezetting. Gelukkig werd het Derde Rijk bijtijds gestopt. Maar Iran heeft zulk potentieel niet. Althans nog lang niet.

Rest In Privacy | 30-11-13 | 17:39

Eigenlijk legt de hele situatie met name het ingekapselde probleem binnen in het non-proliferatie verdrag bloot: het gaat er van uit dat staten en hun leiders in de grondslag rationeel handelende entiteiten zijn en geen rabiate, door zelfverzonnen regligieuze onzin opgestookte randdebielen die het liefste de hele wereld samen met zichzelf opblazen om sneller in hun zelfbedachte hemelse paradijs te komen.

CynicalBastard | 30-11-13 | 16:57

@Xirdalan | 30-11-13 | 13:50
Bij het eerste gedeelte van jou betoog past een heel goed filmpje van mijn vriend Michael Rivero.
www.youtube.com/watch?v=5hfEBupAeo4

Donar_Thor | 30-11-13 | 16:19

Iran doet eindelijk een beetje normaal. Daar moeten we blij mee zijn. Nu Israël nog.

TonvandenHoogenBats | 30-11-13 | 16:12

@rara | 30-11-13 | 12:25
"Teksten jatten zonder bronvermelding staat erg dom, het lijkt alsof je niet in staat bent om zelf wat te bedenken."

Het grootste deel van mijn comments zijn van mij en alleen van mij. Een klein ander deel zijn van mijn grote vriend Mike Rivero van WRH site waar ik ook zowel comments, artikelen, fotoshops en linktips voor maak. Only facts MF. Die link van jou wat zogenaamd de bron van mijn schrijfsels moest zijn is ook van WRH.

De Corparate Media liegt en blijft liegen en het volk vind het prachtig.
img01.imagecanon.com/_upload/img/98/Na...

Iran is playing by the rules. They have signed the Nuclear Non-Proliferation Treaty which recognizes their right to peaceful uses of nuclear technology, including power generation, medical isotopes and other industrial applications. Iran allows IAEA inspections, which so far (rumor and innuendo aside) have found no evidence of weapons development. And it is important to remember that Iran has not attacked and invaded another nation in a war of aggression in over 200 years. So here comes Israel insisting (without any proof) that Iran is just weeks away from a nuclear weapon, the same claim that have been repeating since 1985. Israel has NOT signed the Nuclear Non-Proliferation Treaty. Israel refuses all IAEA inspections. Israel has nuclear weapons and was caught trying to sell clandestine nuclear weapons to the former government of South Africa; the very activity the Nuclear Non-Proliferation Treaty is intended to prevent. And Israel cannot seem to go six months without attacking one of their neighbors (or tricking the US into doing it for them).

There is an old saying that the fastest way to teach a dog not to chase cars is to let him catch one! So, let Israel attack Iran (as if anyone can stop them). Then when Iran retaliates, we should all sit back and let Israel deal with the mess themselves. We know Israel has nuclear weapons, but if they dare use them against Iran, it reminds the world that Israel has been lying all along about not having them, and claiming to be this poor helpless victim state needing constant money and weapons from other nations. Israel has already proven itself to be the sole war-monger amidst a community of nations seeking peace, and from this point on, there is nothing Israel can do that will stop the world from seeing Israel as it truly is; a belligerent nuclear-armed state waging wars on the rest of the world through its financial and US military proxies.

When you see a schoolyard of children, and there is one child that is constantly getting into fights, common sense tells you that the problem is not that schoolyard, but that one child. Israel continues to scream that all the problems are caused by the rest of the world being anti-Semitic and hating Israel, but common sense tells us where the problem truly lies.

Oh wat ben ik toch blij met alternatieve media. Maar vlak zelfs staats gefinancierde media uit Iran en Rusland bijvoorbeeld niet uit. Wat is RT en PressTV toch een verademing in vergelijking tot de van leugens en deceptie samengeraapt leugenfabrieken ook wel genaamd MSM of beter gezegd de Corporate Media. Wat was het toch weer een leugen van CNN de transcriptie van het interview met Rouhani. Dat vervolgens gretig door alle persbureaus overgenomen is. Hier de waarheid 'CNN Fabricates Iranian President's Remarks about Holocaust.'
english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=...

Waar hebben we dat eerder gezien? Ohja
Israel: “Wiped off The Map”. The Rumor of the Century, Fabricated by the US Media to Justify An All out War on Iran. De waarheid daar en tegen blijkt zo als gewoonlijk weer heel anders te zijn. www.globalresearch.ca/israel-wiped-off...

Nee dan is dit artikel geschreven door Finian Cunningham voor PressTV toch weer een stuk informatiever en waarheidsgetrouwe.
Iran shows truth is winning out. www.presstv.ir/detail/2013/09/27/32638...

Time to turn table on West warmongers.
mycatbirdseat.com/2013/09/time-turn-ta...

Gaan jullie maar je fluoride innemen en vergeet niet op tijd de vaccinaties op te halen. PS. Obey jullie leiders en de Corparate Media ohja als je nog geld over hebt mag je het overmaken naar AIPAC

Donar_Thor | 30-11-13 | 15:32

Hans Jansen spreekt vast heel goed Arabisch, en kan vast ook heel goed Koranverzen vertalen, maar zijn geopolitieke 'analyses' ontstijgen nauwelijks het niveau van geïnformeerde borrelpraat.

henry_louis | 30-11-13 | 15:19

@marokkaansecrackjunk | 30-11-13 | 12:48
Naar rokershoestje heb je.

rara | 30-11-13 | 15:14

@Tha Man | 30-11-13 | 14:06
Ik had het over de thoriumreaktor die in Duitsland gewerkt heeft. Waar haal je die Patriots vandaan?

rara | 30-11-13 | 14:15

rara | 30-11-13 | 13:16 |
Ja, voor het bewaken van doelen in duitsland, maar patriots in turkije halen niets uit tegen raketten die gelanceerd zijn tegen doelen in west europa, puur omdat de raketten hoog over de patriots vliegen die ook nog maar eens één kan uitkijken...

Rest In Privacy | 30-11-13 | 14:06

Nadat Obama Kadaffi heeft weggebombardeerd is de toestand in Libië enorm verslechtert.
.
Er is geen centraal gezag meer en allerlei Jihadistische groeperingen maken er nu de dienst uit en vechten elkaar de tent uit.
.
Ook het gezondheidssysteem en onderwijssysteem totaal in elkaar geklapt.
.
En is te toestroom van gelukszoekers uit die regio weer toegenomen. ( met Kadaffi was de afspraak gemaakt om die stoom tegen te houden en Kadaffi hield zich aan deze afspraak)
.
En natuurlijk zwijgen de grote media hierover. Het waren immers de grote media die tekeer gingen tegen Kadaffi en zijn aftreden eisten.
.
Hieronder een vrij recent artikel over de toestand in libie.
.
www.independent.co.uk/news/world/afric...
.
Ook de steun van Obama en Clinton aan het Moslim Broederschap is op een totale mislukking uitgelopen waardoor in Egypte er nog meer haat is tegen de VS dan onder Bush.
.
Zelfs nadat duidelijk was het Moslim Broederschap de grondwet van Egypte in een Islamitische grondwet wilde veranderen bleef Obama en Clinton het Broederschap steunen; tegen de wil van de meerderheid van de bevolking in Egypte.
.
En nu laat Obama ook Israël vallen; de trouwste bondgenoot van de VS in die regio.
.
Door het akkoord met Iran is Israël geïsoleerd geraakt en kan Iran gewoon doorwerken aan zijn nucleaire aspiraties.
.
En we weten dat Iran verschillende keren openlijk heeft gezegd dat het Israël van de kaart wil vegen. Om nog maar te zwijgen van de rol van Iran als grootste leverancier van staats terrorisme.

Mortimerr | 30-11-13 | 13:55

"Bovendien blaast Iran niet alleen van haat tegen Joden en Soennieten"
Graag een lijst van referenties waaruit blijkt dat "Iran blaast van haat".

gutgutgut | 30-11-13 | 13:53

Maatschappelijke parasiet Bakito die Jansen een beginnersfout toedicht. Erg veel grappiger gaat het niet worden deze zaterdag.

Kameroudste | 30-11-13 | 13:52

Wat is er beter dan een goeie ouwe oorlog om, als het financiële piramidespel instort, weer opnieuw de kaarten der macht te schudden?

Op de puinhopen van de 1e W.O. ("The war to end all wars") werd een financieel piramidespel gebouwd wat leidde tot de Weimar hyperinflatie, de 1929 beurscrash en de grote depressie van de jaren '30. Uiteindelijk was er een 2e W.O. voor nodig, en een complete herziening van het financiële stelsel (Brenton Woods) om een goede basis te vormen voor een era van voorspoed en vrede.

Ons huidige financiële systeem loopt nu ook weer op haar laatste benen, en de combinatie met een incompetente en impotente politieke klasse ("koop die auto!") die absoluut geen enkele visie whatsoever hebben, zal helaas weer tot veel verwoesting en ellende leiden.

Obama is druk bezig met het zaaien van oorlog in het Midden Oosten (zie ook zijn totale falen in Libië, Syrië, Egypte, Bahrein, en nu Iran), en helaas zullen de Joden wel weer het kind van de rekening worden als zij uiteindelijke besluiten dat een kleine tactische aanval op Iran de beste vorm van verdediging is, maar met het bijbehorende risico om een groot regionaal conflict te ontketenen.

Xirdalan | 30-11-13 | 13:50

In de jaren vijftig, op het hoogtepunt van de koude oorlog, toen de Hongaarse Opstand net door de Sovjets was neergeslagen en de Commies Oost-Europa met ijzeren hand beheersten, was er een bitter grapje over de Hongaarse toestand:
-
-Is er kans dat de Russen ooit nog weggaan uit Hongarije?
-Jawel; dat kan op twee manieren: de gewone manier en de wonderbaarlijke manier...
De gewone manier is dat de Aartsengel Michael uit de hoge hemelen nederdaalt en hen met zijn vlammend zwaard verdrijft;
de wonderbaarlijke manier is dat ze vanzelf weggaan...
-
Als ik de huidige wereld bekijk met alle tot extreem cultuurpessimisme nopende ontwikkelingen, dan put ik troost uit deze grap. WANT DIE RUSSEN ZIJN UITEINDELIJK VANZELF WEGGEGAAN!!!
-
Verder zie ik het maar somber in met die Mohammedanen overal.
Ik had Leon de Winters stuk in de Telegraaf net uit toen ik dit Janseneske stukje op GS las. Het wordt verdorie tijd voor een borrel. O shit, het is pas kwart voor twee....

caudillo | 30-11-13 | 13:48

In de jaren vijftig, op het hoogtepunt van de koude oorlog, toen de Hongaarse Opstand net door de Sovjets was neergeslagen en de Commies Oost-Europa met ijzeren hand beheersten, was er een bitter grapje over de Hongaarse toestand:
-
-Is er kans dat de Russen ooit nog weggaan uit Hongarije?
-Jawel; dat kan op twee manieren: de gewone manier en de wonderbaarlijke manier...
De gewone manier is dat de Aartsengel Michael uit de hoge hemelen nederdaalt en hen met zijn vlammend zwaard verdrijft;
de wonderbaarlijke manier is dat ze vanzelf weggaan...
-
Als ik de huidige wereld bekijk met alle tot extreem cultuurpessimisme nopende ontwikkelingen, dan put ik troost uit deze grap. WANT DIE RUSSEN ZIJN UITEINDELIJK VANZELF WEGGEGAAN!!!
-
Verder zie ik het maar somber in met die Mohammedanen overal.
Ik had Leon de Winters stuk in de Telegraaf net uit toen ik dit Janseneske stukje op GS las. Het wordt verdorie tijd voor een borrel. O shit, het is pas kwart voor twee....

caudillo | 30-11-13 | 13:45

"ik voorspel u dat Europa behouden zal blijven"
Is Jansen nu ook al profeet?

gutgutgut | 30-11-13 | 13:39

Nu blijkt dat Obama voor de zoveelste keer heeft gelogen. Nu weer over het verdrag dat met Iran is afgesloten. Hij heeft een aantal dingen niet verteld over het verdrag waarop Iran boos heeft gereageerd.
.
"THE FACT sheet distributed by the Obama administration about the nuclear agreement with Iran is notable for its omissions.
.
What the White House didn’t report is that the text of the accord makes several major concessions to Tehran on the terms of a planned second-stage agreement. Though White House officials and Secretary of State John F. Kerry repeatedly said that Iran’s assertion of a “right to enrich” uranium would not be recognized in an interim deal, the text says the “comprehensive solution” will “involve a mutually defined enrichment program with mutually agreed parameters.”
.
In other words, the United States and its partners have already agreed that Iranian enrichment activity will continue indefinitely. In contrast, a long-standing U.S. demand that an underground enrichment facility be closed is not mentioned.

www.washingtonpost.com/opinions/final-...

Mortimerr | 30-11-13 | 13:38

Goeie timing van die atoombommenbaarden net nou de sukkels Kerry en Obama de leiding hebben.

Uw Verzekeringsadvis | 30-11-13 | 13:35

Obama heeft Amerika ,zowel binnenlands als buitenlands, verzwakt. Misschien is dat ook wel zijn bedoeling geweest.
.
Het verleden van Obama (grotendeels verborgen gehouden voor het publiek door de grote media) met communistisch mentoren als de communist Davis spreekt boekdelen.

De grote media ,die dezelfde agenda hebben als Obama, hebben hem aan de macht geholpen.Zonder steun van de media had Obama nooit president geworden.
.
En nog steeds ondanks alle schandalen waar Obama is bij betrokken ( NSA,het IRS schandaal; fast and furious schandaal, Benghazi schandaal,etc) blijven de media hem voor een groot deel steunen en promoten en Obama's politieke tegenstanders zwart maken.
.
Nu met de mislukking van de uitrol van de nieuwe ziektewet en het liegen van Obama daarover zijn veel Amerikanen wakker geworden en is zijn populariteit behoorlijk gezakt.
.
Maar zolang de grote media Obama de hand boven het hooft houd hoeft hij niets te vrezen en komt hij weg met dingen waar een andere president niet mee weg zou komen.

Mortimerr | 30-11-13 | 13:30

Jansen's analyses van de islam als religie kan ik altijd zeer waarderen, omdat ze van diep inzicht getuigen.
Zijn politieke analyses doen dat in veel mindere mate. Jammer dat hij blijkbaar besloten heeft, zich exclusief op politiek te richten, waar zijn expertise duidelijk niet ligt. Zie ook zijn warrige stukje van vorige week.

Probleem is dat Jansen net als vorige week een samenvatting maakt van MSM-propaganda, aannames en geruchten als waarheid presenteert, en alleen dat wil zien wat in zijn straatje past.

Wie de MSM en Obama/Kerry niet op hun blauwe ogen wil geloven, zou zijn licht eens moeten opsteken bij onafhankelijke media. Neem een willekeurig artikel als:
www.activistpost.com/2013/11/nuclear-d...

CREXIS | 30-11-13 | 11:50 slaat de spijker op de kop.
Het gaat allemaal om een combinatie van olie- en bankenbelangen. In een land als Iran komen die beide belangen bij elkaar. Bij oliebelangen kunnen de meeste mensen zich nog iets voorstellen, maar minder bekend is dat er ook een machtstrijd heerst tussen gold-based currencies en fiat-money, tussen experimenten met regionale valuta (die zoals Crexis al aangeeft, onder andere Ghadaffi en Saddam de kop hebben gekost) en de door de westerse centrale banken gedicteerde dollar-doctrine. Daar gaat het om. Die kernwapens zijn een red herring, net zoals de "massavernietigingswapens" van Saddam.

Gootbalkoning | 30-11-13 | 13:28

Obama onderhandeld met Assad en onderhandeld met Iran - maar china haar vlieg terrein uitbreit wordt er de volgende dag bommenwerpers gestuurt.

Obama onderhandelt graag met moslims en geeft ze graag wat ze willen, dat is een FEIT
dus wat er vooraf over Barry gezegd werd mbt zin geloof is dus gewoon waarheid.

poli | 30-11-13 | 13:27

www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013...

23 Sep 2013

Contrary to virtually all of the rhetoric coming out of Washington, the current consensus in the US intelligence community is that Iran has no active nuclear weapons program and has made no decision as to whether to pursue the bomb.

“Recent assessments by American spy agencies,” the New York Times reported last year, “are broadly consistent with a 2007 intelligence finding that concluded that Iran had abandoned its nuclear weapons program years earlier” and this “remains the consensus view of America's 16 intelligence agencies.”

Finn | 30-11-13 | 13:16

@Tha Man | 30-11-13 | 12:34
In Duitsland heeft zo'n ding al meer dan een jaar gewerkt, misschien loop je een beetje achter.

rara | 30-11-13 | 13:16

Iran doet erg denken aan Duitsland na wereldoorlog I. Het land is keer op keer vernederd door het westen, regimes zijn omver geworpen, economisch staat het land door alle sancties compleet aan de afgrond. Persoonlijk snap ik dan de politiek ook wel die Iran de afgelopen decennia voerden.

zeertegendradig | 30-11-13 | 13:13

Wat er gebeurt in MO kan mij geen reet roesten. Wat belangrijker is dat ze niet deze kant op komen. Een hoog hek of dikke muur om Europa met torens erop. En alles wat maar in de buurt durft te komen direct en meedogenloos afschieten. Dat is de enige manier om Europa staande te houden in plaats van over te laten nemen door de vergevorderde inteelt brigade.

Sjaak uit Dordt | 30-11-13 | 13:10

-weggejorist-

Lord Flashheart | 30-11-13 | 13:07

-weggejorist-

Lord Flashheart | 30-11-13 | 13:07

@Nanker Phelge | 30-11-13 | 12:19
Publieke opinie doet er niet toe denk je?

lieve | 30-11-13 | 13:05

Iran moet je nooit onderschatten maar de door Jansen gepropageerde angst is zwaar overtrokken. Zelfs een Iran met kernwapens zal eerst z'n knopen tellen. In de praktijk van nu worden ze al door minstens 3 kernwapenmogendheden permanent onder schot gehouden. ( VS, Israël en Rusland )

Herr Vorragend | 30-11-13 | 13:04

Het enige principe in internationale betrekkingen is dat er geen principes zijn, alleen belangen. Dat de Saoedi-Arabië en Israël dus samenwerken is dan niet vreemd. Kort na de Iraanse revolutie werkten de ayatollahs vrolijk samen met mede-paria Israël.

KropjeSla | 30-11-13 | 13:03

@Eelcontrast O dus er is geen geschreven kredietwaardige analyse van de toestand in dat land waar dan ook op internet beschikbaar omdat onzichtbare smurfen anders aan het moorden slaan?

Dan nog is het mogelijk dat er naar anonieme bronnen verwezen zou kunnen worden die de situatie in het land van binnenuit zouden beschrijven. Met USB sticks en proxy servers of zelfs postduiven zal toch echt wel informatie het land uit moeten kunnen komen.

Op welke informatie is anders de column gebaseerd? Wordt er in Iran ineens niet gespioneerd ofzo? Ik dacht dat de hele wereld werd afgetapt, dus hoe komen we hier te weten hoe er het in dat land aan toegaat?

Hier dan, pak aan

www.aljazeera.com/Services/Search/?q=i...

Finn | 30-11-13 | 13:00

@Van Duyvenbode | 30-11-13 | 11:40
"Convert to Islam now... Repent later" (Kingdom of Heaven)
Zoiets?

lekkurlinx | 30-11-13 | 12:57

Zou fantastisch zijn, een pact tussen Israël en Saudi Arabië:
Oorlog in het Midden Oosten: een eindeloze spons die onze patat-jihadi's opneemt.
en of een einde aan de Arabische sponsoring van onze haatbaarden...

frank87 | 30-11-13 | 12:57

@huh, ian? | 30-11-13 | 12:45
Mijn nick is al ruim 5 jaar zonder hoofdletter, copy/ pasten is dan ook een kunst.....

necrosis | 30-11-13 | 12:55

@Eelcontrast | 30-11-13 | 12:45 En hoeveel is SA waard zonder militaire back-up van de US? Gok eens, hoeveel dagen houdt dat Dolce&Gabana-kalifaat stand als Iran en Syrië menen dat het vrij spel heeft?

DaughtersofLot | 30-11-13 | 12:54

´Maar heus, ik voorspel u dat Europa behouden zal blijven. Of er ook nog Europeanen in Europa zullen leven, en zo ja hoe die er dan aan toe zijn, dat is een andere kwestie. Vraag dat liever na bij onze heersers in Brussel.´
.
Spijker, kop, raak.
Prima column weer, Hans.

Graaisnaaiert | 30-11-13 | 12:51

@Finn | 30-11-13 | 12:34

De lange armen van de Iraanse veiligheidsdienst(en) zitten overal. En die pakken nooit de persoon zelf aan, maar bijna altijd zijn familie/vrienden (beproefde tactiek). Bronnen kunnen dus nooit bekendgemaakt worden.

Eelcontrast | 30-11-13 | 12:49

-weggejorist-

marokkaansecrackjunk | 30-11-13 | 12:48

Jansen maakt de klassieke beginnersfout: de bewoners van Iran zijn geen, Arabieren, maar Perzen. #feit
Bakito | 30-11-13 | 11:12
Dat beweert Jansen nergens. Leer lezon! #sukkel

PrinsesStoepje | 30-11-13 | 12:48

Donar_Thor:
"the wars Netayahu wants"?; "Biden more compliant"?
You are not only silly, you are so parnoide .
Do you take yourself really seriously? Poor you

Foezela | 30-11-13 | 12:48

@namensmijnhond | 30-11-13 | 12:17

Hans Jansen is de meest slechte Arabist die er rondloopt. Hij bekijkt namelijk alles enkel en alleen door een westerse bril. Dan ben je volgens mij de titel 'Arabist' niet waardig. Dat Saudi-Arabië (S-A) kernwapens voor zichzelf laat maken in Pakistan, is eerder een hint/drukmiddel van de S-A regering naar de VS toe (namelijk dat men sowieso niet wil dat Iran ook maar op een andere manier dan agressief tegemoet getreden wordt door de VS), dan dat S-A oprecht gelooft dat Iran door de huidige diplomatieke benadering sneller over eigen kernwapens beschikt. De paradox is immers dat Iran door deze actie van S-A juist zelf weer begint te twijfelen over de diplomatieke weg die ze nu (voorzichtigheid dient geboden) lijken te gaan inslaan. En dat is precies wat S-A beoogt: elk diplomatiek proces tussen de VS en S-A waar mogelijk ondermijnen. Kortom, de S-A is door zijn actie eerder in staat om de Midden-Oosterse verhoudingen te verslechteren, dan welke diplomatieke toenaderingspoging van de VS dan ook.

Eelcontrast | 30-11-13 | 12:45

@Necrosis | 30-11-13 | 12:08 Waarschijnlijk zijn we generatiegenoten die nog leerde lezen, schrijven en geschiedenisboeken lazen;-)
Dat leren schrijven is bij jou, zo te zien, niet goed gelukt: het moet "leerden" zijn en "lezen en schrijven" ;-)

huh, ian? | 30-11-13 | 12:45

Blabablabla als ik nou nergens bang voor ben is het wel Iran met nukes. Ze hoeven maar een keer op die knop te drukken en ze krijgen ze honderd keer terug van alle kanten dus dat doen ze gewoon niet. Simpel toch. Maar ja de wapenindustrie heeft een vijand nodig...

zooishettoch | 30-11-13 | 12:45

"Het elkaar wederzijds doodslaan zal in het Midden-Oosten van een incidentele leuke hobby tot een dagelijkse gewoonte worden"
Jansen volgt het nieuws niet of filter het met een teapartyzeefje. Het IS al lang een dagelijkse hobby, in Syrië, in Irak en in Pakistan.

gutgutgut | 30-11-13 | 12:42

Jansen is een Arabist in westerse dienst..

mase | 30-11-13 | 12:42

Overigens is weer duidelijk dat je niets hebt aan een arabist als het over Iran gaat. Jansen moet nog een beetje verder studeren.

gutgutgut | 30-11-13 | 12:40

Intern staat Iran aan de vooravond van een demografische ramp

Dat zei de drs laatst ook al. De zogenaamde "ramp" is dat de geboortecijfers daar nu dezelfde zijn als in West-Europa.

Hans Jansen de arabisch sprekende teapartypapegaai kraait ze na.

gutgutgut | 30-11-13 | 12:39

Amerika valt tegenwoordig heel makkelijk landen binnen die veel olie of olie-/gaspijpleidingen hebben.
Dus de halve Arabische wereld mag verwachten dat ze ieder moment beschuldigd kunnen worden van het gebruik van gifgas, dictators, WMD, terrorisme of whatever nodig is om Amerika een smoes te geven binnen te vallen.

Moi2 | 30-11-13 | 12:37

Hans Jansen gaat ervan uit dat Iran as we speak kernwapens ontwikkelt terwijl daar nooit enig bewijs voor geleverd is! Daarbij komt dat Iran reeds diverse keren speelbal is van westerse sancties waardoor de bevolking lijdt en juist diegenen gestraft worden die geen enkele blaam treft. En er is nog maar 1 land dat een track record heeft mbt het gebruik van kernwapens en laat dat nu net het land zijn dat zijn mores aan de hele wereld wilt opleggen, het land waarbij eenieder verdacht is (NSA)en een land dat verantwoordelijk is voor de grootste economische en financiele crisis ooit en waar we allemaal dagelijks de gevolgen van ondervinden....

mase | 30-11-13 | 12:35

Ik heb bij deze materie altijd jeuk aan mijn fatsoenskloof. Ik zou het maar al te spannend vinden als het los gaat. Wat betekent het voor ons? Wie zal er winnen? Welke natie en verbond neemt welke plek in? Hoe zullen de rollen naderhand verdeeld zijn? Etcetera. Het zou echt top vermaak zijn, alleen het zal ook zo veel leed opleveren dus vind ik dat ik er helaas niet op mag hopen. Van de andere kant, als Israel het binnenkort niet laat 'klappen', komt er op een later tijdstip wel weer leed, omdat Iran dan zelf zal beginnen.

pluk-87 | 30-11-13 | 12:35

rara | 30-11-13 | 11:02 |
Natuurlijk niet, die dingen werken pas op operationele schaal over 15-30 jaar!
.
Bokito ergo sum | 30-11-13 | 11:37 |
U heeft duidelijk geen idee van wat een patriot systeem is en hoe het werkt, als Iran een ICBM op het westen afschiet heb je geen ene donder aan patriots in Turkije...

Rest In Privacy | 30-11-13 | 12:34

Goh blijkbaar ineens allemaal middenoosten experts hier.

Ik zou graag wat bronnen zien waar uitspraken aan te staven zijn, dat moet geen probleem zijn, toch?

Finn | 30-11-13 | 12:34

Tricephalus | 30-11-13 | 12:10 |
Bewijzen?
Nee he.

gutgutgut | 30-11-13 | 12:31

Botte Hork | 30-11-13 | 11:05 |
Welke islamofielen? De soennietofielen of de sjiietofielen?
Vandaag is de drs weer even soennietofiel.

gutgutgut | 30-11-13 | 12:30

Er wordt niet bijgezegd dat het ook de markt voor Iraanse olie opent voor westerse oliemaatschappijen en bedrijven, dat de invloed van die bedrijven en connecties misschien het land wel verbeterd in goede zin. Iran is in principe rijk, hoog opgeleid en het enige wat er mis mee is, zijn de religieuze fanaten. Het land verder isoleren en uithongeren zal dit alleen maar versterken. De banden aanhalen en er directe betrekkingen mee houden inclusief mooie contracten heeft dus alleen maar voordelen.

beetjemoe | 30-11-13 | 12:29

@Nanker Phelge | 30-11-13 | 11:53
Zolang er mensen zijn die zich druk maken over de zondagsopening van een supermarkt terwijl de halve wereld in de fik staat, valt er nog genoeg te lachen, dacht ik zo.
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/11/...

Ars Vivendi | 30-11-13 | 12:27

@Donar_Thor | 30-11-13 | 12:22
Teksten jatten zonder bronvermelding staat erg dom, het lijkt alsof je niet in staat bent om zelf wat te bedenken.

theaussiedigger.com/site/2013/10/israe...

rara | 30-11-13 | 12:25

Ik ga maar weer eens kijken hoe het zit met een visum voor Australië.

Tapu | 30-11-13 | 12:24

@necrosis | 30-11-13 | 12:20
Texas is het territorium van één staat, de staat Texas. Het territorium van een staat noemt men 'Land'.

Maar als je zou zeggen dat Texas geen Natiestaat is dan heb je een punt.

rara | 30-11-13 | 12:23

Herhaling van zetten.
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/11/...
www.youtube.com/watch?v=qCQ3IksEUbA

Hans Jansen and his love for Israel, the same old shit again!

The world is pretty much sick and tired of Israel's constant whining about other nations' nuclear weapons now that we have confirmed Israel has a large nuclear arsenal and can actually take care of itself.

The world understands that Iran, which does not have nuclear weapons, has signed the nuclear non-proliferation treaty, and allows all IAEA inspections, is playing by the rules, while Israel, which has nuclear weapons, tried to sell clandestine nuclear weapons to South Africa, refuses to sign the nuclear non-proliferation treaty, and refuses all inspections, is not.
whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/isr...

The world remembers that Israel insisted that Iraq was building nuclear weapons when they bombed the Iraqi power station at Osirak, then later when the US was planning the invasion. In both cases Israel was lying. Inspections of the wreckage at Osirak showed there was not bomb factory underneath is (as Israel has at Dimona), nor were any nuclear weapons found after the invasion of Iraq. Israel claimed Syria was building a nuclear weapon when they bombed a facility in Syrias. again there was never any proof of nefarious activity on the part of Syria. Israel is batting zero at finding clandestine nuclear weapons and the world has simply stopped listening to Israel's cries of "Wolf! Wolf! Wolf!" (Or in Netanyahu's case "Nuclear Duck.")
www.youtube.com/watch?v=3fyTGfoft68

Israel's crimes through the decades have finally caught up with them. Lavon affair. Attacking the USS Liberty. Links to the attack on the USS Cole. The attack on the Mavi Marmara. CAST LEAD, and of course the Dancing Israels (later revealed to be Mossad) who were dancing and cheering as the World Trade Towers collapsed.

Personally I think the world is better off not always falling for Israel's hoaxes. But Israel is a dangerous country to cross as too many US politicians have already learned. If Obama will not give Netanyahu the wars Netanyahu wants, it is a given that Israel will cause something bad to happen to the President. At the very least, I expect see Israesl's loyal servants in Congress attempt an impeachment over the IRS scandal, to remove Obama and replace him with the far more compliant Biden, sometime after Jan 21 of next year, when Biden could legally run for President for an additional two terms. Worst case? Ignoring the recent confirmation that Arafat was poisoned, keep in mind that there is evidence that Israel took part in the assassination of John F. Kennedy, as Kennedy did not want Israel to acquire nuclear weapons.

But regardless of the details. Israel will do something to reverse this decline in her standing in the world. Israel has become too powerful placing these deceptions to quit easily. More fake terror attacks? Probably. Set off a nuke somewhere and blame Iran? Entirely possible.
But rest assured, Israel will do something, as Israel and Hans has always been and will always be a spoiled child that throws a tantrum at any refusal.

Donar_Thor | 30-11-13 | 12:22

ze willen een nieuwe koude oorlog. dat is toch overduidelijk

Planet Nurf1303 | 30-11-13 | 12:22

@Bakito | 30-11-13 | 12:16
Somalië is een voorbeeld van een land zonder staat.

rara | 30-11-13 | 12:20

@Hoogtoontje, ik trek zijn expertise ook niet in twijfel, en weet dat elke zin die hij uitspreekt hout snijdt, maar het is ergens zo zielig allemaal. Een klein Nederlands professortje die de Arabische wereld even komt duiden, en dat wij dan heel serieus gaan zitten knikken. Zo van:"Oh ja, zo zit dat dus daar, nou laten we de boel eens oplossen of anders aanpakken". Aan het einde van de streep, voegt het 0,0 toe. Ik krijg er een beetje hetzelfde gevoel van als ik naar RTL-kneuzen luister die de economie bespreken, of NOS-journalisten die over-excited de Amerikaanse verkiezingen 'embedded' volgen en bij terugkomst elk podium aangrijpen om hun verhaal te doen, of laatst die aandachtstrekkers van een Greenpeace-mytyltjes (Amanda "borderline" Krabbe, incluis). Illustratief voor de grote mond en overal aanwezig willen zijn&een mening over willen hebben Nederlanders, maar tegelijkertijd 0 power in de melk te brokkelen qua whatsoever hebben.

Nanker Phelge | 30-11-13 | 12:19

Tamelijk moeizaam en taai leesbaar stukje dit.

Reykjavik | 30-11-13 | 12:18

" Saoedi-Arabië kon leven met een Israel dat over kernwapens beschikt – maar nu Iran die bijna ook heeft, willen de Saoedische prinsen onmiddellijk kernwapens kopen, huren of lenen, en dat zegt iets over hoe Saoedi-Arabië Israël en Iran inschat.
Laat de mensen die de deskundigheid van Jansen in twijfel trekken hier maar eens over nadenken. Saoedi-Arabië vindt Israël betrouwbaarder dan Iran.

namensmijnhond | 30-11-13 | 12:17

necrosis | 30-11-13 | 12:12 | + 0 -
Wat is het verschil tussen een land en een staat?

Bakito | 30-11-13 | 12:16

@Bakito | 30-11-13 | 12:08
Texas is een staat van de VS, geen land!
En de staatsschuld van de VS is een 'beetje' hoger dan dat van Nederland....

necrosis | 30-11-13 | 12:12

@--sql error-- | 30-11-13 | 12:07 De strategie is goed voor het Westen, dat weerspreek ik niet. Maar als het wordt uitgevoerd door iemand, die in 2008 nog werd bejubeld als de reïncarnatie van Jezus. Tsja.

DaughtersofLot | 30-11-13 | 12:11

Wat valt er anders te verwachten van een in Kenya geboren geitenhoeder, die doodleuk een herwerkt geboortecertificaat online zet, en geen haan die er naar kraait.

Tricephalus | 30-11-13 | 12:10

Iraniërs in de steden of die op z'n minst een vorm van lager en middelbaar onderwijs hebben doorlopen, zijn grotendeels tegen het Ayatollah-regime en hun politieke trekpoppen. Het is het onderontwikkelde platteland dat bijvoorbeeld massaal Ahmadinejad in het zadel hielp. Dat Rohani (nog steeds een trekpop van de Ayatollah's) de laatste verkiezingen won is, ondanks alle tegenwerpingen die je vanuit westers perspectief ook nog steeds tegen deze man kan hebben, een voor het Westen optimistisch signaal. Daar moet je diplomatiek wel iets mee. Laat je Iran in een isolement zitten, dan vervreemd je op den duur ook de meer westers georiënteerde krachten in de samenleving en is er uiteindelijk alleen nog maar een militaire oplossing om Iran af te houden van een kernbom. Diplomatieke openingen om tot een vergelijk te komen betekenen namelijk niet dat de VS het scenario van een militaire oplossing terzijde heeft gelegd. De VS houdt immers, anders dan Hans Jansen beweert, altijd alle opties open en houdt bij elke publiekelijk gekozen weg nauwlettend de vinger aan de pols als het gaat om wel of niet geboekt resultaat.

Eelcontrast | 30-11-13 | 12:09

Dit artikel is een voortborduursel op info uit Debkafile en Ynetnews, maar wel leuk om te lezen Jansen.

Ongeblustekalk | 30-11-13 | 12:08

@Chiant | 30-11-13 | 11:58
Waarschijnlijk zijn we generatiegenoten die nog leerde lezen, schrijven en geschiedenisboeken lazen;-)

necrosis | 30-11-13 | 12:08

@ Nanker Phelge | 30-11-13 | 11:53

Ik verheug me iedere zaterdagochtend op deze kwaliteitscolumns. Kopje koffie erbij, en genieten van de in prachtige volzinnen geschreven kristalheldere redeneringen. Hans Jansen kent op dit gebied zijn gelijke niet in Nederland (en ver daarbuiten moet je ook goed zoeken voor deze kwaliteit). Kortom praat voor jezelf.

HoogToontje | 30-11-13 | 12:08

necrosis | 30-11-13 | 12:03 | + 0 -
De Texaanse economie is twee keer zo groot als de onze. Wat was je vraag?

Bakito | 30-11-13 | 12:08

DaughtersofLot | 30-11-13 | 12:00 |
Europa en NL doet daar ook aan mee hoor, dus doe niet zo verheven en schijnheilig.
En ik vind het een prima strategie. De arabieren doen het tenslotte zichzelf aan. Het is een epidemie die niet te bestrijden is, maar wel in quarantaine gehouden kan worden, liefst op veilige afstand.

--sql error-- | 30-11-13 | 12:07

@rara | 30-11-13 | 12:04
Straks ga je me nog proberen wijs te maken dat Limburg een land is.....

necrosis | 30-11-13 | 12:07

Weer en mooie analyse van dhr. Jansen. Lijkt op die van Leon de Winter in de Telegraaf. Scherpzinnige lieden wiens schrijfsels ik graag lees om de Wereld te begrijpen.
ik ben wel blij met Obama dat ie de Amerikaanse dominees uit het Midden Oosten laat vertrekken. Hebben ze kans om hun eigen Arabia te stichten. Over 100 jaar zien we wel wat dat is geworden.

Goedzo | 30-11-13 | 12:06

@necrosis | 30-11-13 | 12:03
Eh, United States en zo?

rara | 30-11-13 | 12:04

@Bakito | 30-11-13 | 11:58
Sinds wanneer is Texas een land?

necrosis | 30-11-13 | 12:03

Obama is bezig het Midden Oosten te laten imploderen.
Moet je eens over nadenken, hoe moreel verwrongen Obama is. Hij doet niet zijn best om democratie te introduceren. Welnee, dat was iets voor die gekke linkse Bush.
Obama kiest voor een methode die het midden houdt tussen verschroeide aarde en genocide. Geef nét genoeg wapens aan rebellen, teneinde hun gruwelen te begaan en het land te destabiliseren. Maar ook weer nét niet genoeg om overwicht te verkrijgen. Schiet niet te hulp en laat de Russen en Chinezen het maar uitzoeken. Wetende, dat dit ook moreel corrupte landen zijn, die niet moeilijk doen over een mensenrecht meer of minder. Het hoogste doel is een onderlinge oorlog, dat SA wordt aangevallen. Dan wordt de olie goedkoop, waarvan de US toch al weinig nodig heeft. Omdat Barry vol op alternatieven heeft ingezet. (Hoi windmolenretoriek van GS)
Uiteindelijk gaat Barry de boeken in als de man die de VS recuperatietijd gaf. Maar tegen welke prijs, dat moet je je goed afvragen.

DaughtersofLot | 30-11-13 | 12:00

@ Willis Boole | 30-11-13 | 11:16

Je bent wel achterlijk als je gelooft dat die nucleaire reactors (ja, ze staan er, ja Iran betwist dat niet, maar geeft het openlijk toe; tevens zijn ze op moeilijk bombardeerbare plekken gevestigd, ach toeval natuurlijk) de stroomvoorziening moeten dienen. Iran heeft een van de grootste olie en gasvoorraden ter wereld, weet je nog? Wat de bom echter zou doen is het machtsevenwicht in het MO volkomen verstoren en het is daarom 100% zeker dat in die reactors aan de bom wordt gewerkt. Waarom denk je dat Saoedi-Arabie zich zo druk maakt? Die hebben wel een realistische inschatting van de situatie gemaakt. Nu jij nog...

HoogToontje | 30-11-13 | 11:59

@King of the Oneliner | 30-11-13 | 11:09 | + 12
Nederlandse titel: "Zwaarden, paarden en ziektekiemen". Inderdaad heel leerzaam.

Synecdoche | 30-11-13 | 11:59

Chiant | 30-11-13 | 11:48 | + 1 -
Je moet niet alles verklappen. Veel reaguurders hebben een concreet object nodig om hun boosheid, angst en onbegrip richting de complexe buitenwereld op te projecteren.

Geenstijl is de ring en ik ben de boksbal.

Tot zover de groepstherapie en terug naar het topic: Iran is met zijn olie net zo milieuvervuilend als landen als Texas en Rusland.

Bakito | 30-11-13 | 11:58

@necrosis | 30-11-13 | 11:55
"Hoeveel reaguurders weten nog dat de Sjah van Perzië min of meer is verjaagd door openlijke steun van de VS aan de verbannen ayatollah Khomeini?"
* vinger opsteken doet *

Chiant | 30-11-13 | 11:58

We zijn sterk geneigd bij een column van Hans Jansen te reageren met "laten we zus of zo doen!", "we moeten dit doen!",
"we zullen ze...", "mijn geduld is op!", "de Amerikanen moeten ingrijpen!", "Van de kaart vegen die lui", "Iran moeten we juist helpen!", "We moeten de petrodollar loslaten"...

omnia vana, maxime vana

Rest In Privacy | 30-11-13 | 11:57

@menzo | 30-11-13 | 11:54 |

Het zijn er niet genoeg voor je? Ze zijn in ieder geval heel wat zuiniger geweest op hun joodse gemeenschap dan de Europeanen.

Halve Zoolstra | 30-11-13 | 11:56

Hoeveel reaguurders weten nog dat de Sjah van Perzië min of meer is verjaagd door openlijke steun van de VS aan de verbannen ayatollah Khomeini?
En dat dat alles te maken heeft met Amerika en Engeland die al 30 jaar een zeer lage prijs betaalde voor Perzische olie, terwijl de toenmalige Sjah de dagprijs (die veel hoger lag) voor de olie wilde?
En kennen we dergelijke dingen niet uit Libië waar die gekke kolonel zijn olie in Euro's wilde afrekenen?
Ik moet niets hebben van spierballentaal uit Iran, maar de VS gaat hierin ook niet vrijuit!

necrosis | 30-11-13 | 11:55

Die 'bondgenoten' Saudi- Arabië en Qatar, die Al Queda en aanverwante groepen financieren en waarvan de meerderheid van de 9/11 terroristen vandaan kwam. Die het Sunni geweld in Syrië en Iran financieren. Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.

bijna_raak | 30-11-13 | 11:55

@Hans
Correctie, ik had alleen de eerste reacties gelezen.

huh, ian? | 30-11-13 | 11:55

@Hans
Correctie, ik had alleen de eerste reacties gelezen.

huh, ian? | 30-11-13 | 11:55

Halve Zoolstra | 30-11-13 | 11:29 |
en je bent de moordpartijen op Iraanse studenten (door het leger) in de afgelopen 4 jaar alweer vergeten?
En de verkiezings-fraude is je zeker ook onbekend?
www.boston.com/bigpicture/2009/06/iran...

--sql error-- | 30-11-13 | 11:54

@Halve Zoolstra | 30-11-13 | 11:44 | + -3
"Iraniërs zijn helemaal niet antisemitisch"
Hahaha, grappenmaker!

KoninginWildemina | 30-11-13 | 11:53

Serieus, ik vraag het nog een keer, wat moeten wij als lezers van Geenstijl hiermee? Ik weet dat Hans Janssen een zeer gestudeerd figuur is en ik weet dat de Islam niet alleen daar, maar ook in Nederland gezeik equals. Maar om nou elke zaterdagmorgen te beginnen met dit negatieve gezever over de stand van zaken en de geschiedenis van een zandbak die al jaren een ver van mijn bed show is. Simpelweg: I don't care. Jullie hebben daar op de redactie inmiddels toch ook al wel zoveel mensenkennis opgebouwd dat al die types, ongeacht hun ideologische kleur, die vanachter hun typewriter in postzegeltje Nederland continu over ongrijpbaar grote begrippen als het Midden-Oosten/socialisme/VS/kapitalisme schrijven, door middel van een dode boom begrip als een column, vrijwel allemaal een gebrek aan persoonlijke hygiëne hebben? En dat zoiets op haar beurt weer meestal de oorsprong vindt in een depressie? Ik hoef de voorbeelden niet eens te noemen, je ziet ze zo al voor je. Kom op, entertain ons het weekend in met een Staal die een mevr. Dibi aan haar jas trekt, een compilatie van Danny Ghosen does Benny Hill, ik noem maar wat. Tenslotte wist het gros van de reaguurders hier al jaren VOOR de moord op wijlen Theo hoe of wat qua Islam, dus kom niet 10 jaar na dato nog eens met deze stofneus.

Nanker Phelge | 30-11-13 | 11:53

@Wc-kip | 30-11-13 | 11:48 |

Bron zijn m'n eigen ogen, want ik ken Iran goed. Maar zoek gerust even op Wikipedia naar Persian Jews. Als dat te intellectueel voor je blijkt wil ik het op verzoek best even vertalen.

Halve Zoolstra | 30-11-13 | 11:53

Het is zoals @Hans Jansen schrijft. En als in 2009 de volksopstand niet in bloed was gesmoord had Israël nu een bondgenoot tegen religieus extremisme. Een land dat Perzië zou heten.

Hirsch Ballast | 30-11-13 | 11:52

@Hans
Ook nu weer een heel goed stuk, maar helaas: te moeilijk en teveel ineens voor de meeste reaguurders.

huh, ian? | 30-11-13 | 11:52

Iran staat al sinds het vertrek van de Sjah bovenaan het lijstje van de VS.... de ayatollah's weigerden olie in dollars te verkopen. Saddam zei iets dergelijks hardop en een paar jaar later... dood.... Ghadaffi idem met z'n gouden Dinar... dood.Hoewel syrie geen olie heeft gaat er veel oliegeld door het land... Assad leeft nog... maar alleen omdat hij zo taai blijkt.
Zal allemaal wel toeval zijn en niets met petrodollars te maken hebben en de wensen van Israel...*kuch*

Weet niet goed wat te denken van een Iran met een atoomwapen.... Israel steunde ik altijd blind.... maar sinds dat zionisten zo prominent voor het voetlicht treden ben ik wat meer terughoudend geworden.... die hebben een eigen agenda die niet direct de westerse is.
Moeilijk....

CREXIS | 30-11-13 | 11:50

het geboortecijfer in iran is naar beneden gegaan waarschijnlijk door het opleidingsnivo van vrouwen. ze konden hun leven zelf invullen. Dat is afgelopen, want vrouwen mogen niet meer naar de universiteit.

kloopindeslootjijook | 30-11-13 | 11:49

Halve Zoolstra | 30-11-13 | 11:44 |

Bron? Of praat u peop om ''intellectueel'' te klinken?

Wc-kip | 30-11-13 | 11:48

Mijn onderbuik vertelt mij dat (ook) dit niet meer goed gaat komen. De wereld in verval. Historische tijden dat wel. Maar dat is een schrale troost.

Ars Vivendi | 30-11-13 | 11:48

@Wc-kip | 30-11-13 | 11:43
Bakito snapt het allemaal prima, maar heeft een vreemde, masochistische dwangneurose. Hij moet en zal controversiële tegels plempen om de rest van het reaguurdersvolk op de kast te jagen. Met een orgastisch genoegen zit @Bakito vervolgens alle toorn die over hem wordt uitgestort te lez0n.

Chiant | 30-11-13 | 11:48

@KoninginWildemina | 30-11-13 | 11:39 |

Iraniërs zijn helemaal niet antisemitisch, daarom wonen er sinds mensenheugenis tienduizenden joden die er sociaal-maatschappelijk goed voor staan en ondanks aansporingen van Israël weigeren te vertrekken.

De vorige president was een hardliner, en die heeft inderdaad gezegd dat hij het zionistische regime van de kaart wilde vegen. Maar ja, oproepen tot regime change is voorbehouden aan het Westen.

Dus hebben de Israeli's die uitspraak jarenlang verwrongen herhaald om haat en angst te zaaien jegens de mullahs. Met kennelijk groot succes onder het intellectueel aartsluie klootjesvolk, alsmede de angstigste elementen onder de intelligentsia.

Halve Zoolstra | 30-11-13 | 11:44

@Bokito ergo sum | 30-11-13 | 11:37
De Sejil-2 raket kan vanaf Iraans grondgebied Polen, Tsjechië, Oostenrijk, Kroatië, Italië en alles oost daarvan bereiken. En ik waag te geloven dat de Sejil-3 inmiddels ook al ontwikkeld wordt.

Chiant | 30-11-13 | 11:44

Amerikaan van geboorte ben je alleen door in Amerika (de Verenigde Staten van) geboren te worden (in tegenstelling tot bv Nederlanderschap) dus In Iran geboren is hiermee niet te rijmen. In Iran geboren en tot amerikaan genaturaliseerd kan weer wel.

bijna_raak | 30-11-13 | 11:43

@Einde van de Domheid | 30-11-13 | 11:39
Knap dat van die rijke geschiedenis niets meer over is, nog meer aannames?

Ongeblustekalk | 30-11-13 | 11:43

Ah, mijn eerste Zaterdagmorgen draad met een goede column van Hans, Iran die weer spierballentaal schreeuwt en Bakito die er (weer) niks van snapt.

Wc-kip | 30-11-13 | 11:43

veel iraniers willen een andere regering maar krijgen de kans niet door keiharde onderdrukking.

(CNN video of a 16 year old girl shot dead by militia in a protest in Iran)
www.youtube.com/watch?v=mVR2rLLqYJw

wil dat zeggen dat een verandering van buiten moet komen? dat lijkt me geen fris scenario.

kloopindeslootjijook | 30-11-13 | 11:42

rara | 30-11-13 | 11:02 |
leuk idee, maar die thorium reactor bestaat nog niet.

--sql error-- | 30-11-13 | 11:42

@Einde van de Domheid | 30-11-13 | 11:39
* schenkt rooibos in

rara | 30-11-13 | 11:40

@Bokito ergo sum | 30-11-13 | 11:37
Dat klopt, maar wat niet is kan nog komen.

Ongeblustekalk | 30-11-13 | 11:40

O/T
Kijk eens hoe primitief dit land 200 jaar geleden begon.
Vandaag wordt er symbolisch zoveel belasting geld verbrand als dat er 200 jaar gelden in een heel jaar werd binnengehaald. Fuck ons. www.scheveningenlive.nl/strand-webcam/...

toetanchamon | 30-11-13 | 11:40

Vraag me af wat erger is: een islamitisch Europa of meteen maar een kernbom op je hoofd.

Rest In Privacy | 30-11-13 | 11:40

Iran maakt er geen enkel geheim van dat zij (islamieten) de Joden haten en het Joodse volk willen vernietigen! En dat is ook exact wat ze van plan zijn te doen met die kernwapens.
Israël staat er weer eens alleen voor.

KoninginWildemina | 30-11-13 | 11:39

Hans, kijk eens wat verder.
Stel je voor, je bent een groot land met een rijke geschiedenis. Daar is niets meer van over. Er zit een regime dat eigenlijk niemand wil. Dat regime heeft een heel grote vijand die haar goed volgt.
Dan is er toch niets leukers dan grootspraak uit te oefenen. (We maken de Satan een kopje kleiner, etc. etc.) Als je tacticus was dan reikte je je hand naar de bevolking. Het heeft geen zin om dezelfde strategie te volgen als die van de machtspolitici! Bovendien zal die handreiking je veel eerder bij het gewenst doel brengen dat die politieke patserpraat!
Succes!

Einde van de Domheid | 30-11-13 | 11:39

Tuurlijk maakt Iran kernwapens, wie gelooft er nou dat die patriot-systemen er staan om Turkije tegen Syrie te beschermen, die staan er om eventueel een Iraanse raket te onderscheppen. De onderhandelingspositie van Iran is helemaal niet zo sterk, een raket kan Europa of Israel niet bereiken.

Bokito ergo sum | 30-11-13 | 11:37

the jackdawn:

Nee,sufferd, de "gillers"hebben al eerder ingegrepen en de bui aan zagen komen; dus ruim van tevoren een andere koers gevaren en zo de storm hebben omzeild.

Foezela | 30-11-13 | 11:37

@Halve Zoolstra | 30-11-13 | 11:29
U blijft bij verkiezingen hopelijk toch wel altijd thuis hè?

Chiant | 30-11-13 | 11:36

@necrosis | 30-11-13 | 11:30
Klopt. Rohani heeft geen tijd meer voor kudoklikken, Ahmadinejad wel.

rara | 30-11-13 | 11:36

@Bakito | 30-11-13 | 11:31
Eieren rapen?
Is het al Pasen dan?

necrosis | 30-11-13 | 11:35

@Einde van de Domheid | 30-11-13 | 11:30
Ik gooi Perzen en Arabieren niet op 1 hoop, ik geef duidelijk aan dat Perzen tot een apart volk behoren.

rara | 30-11-13 | 11:34

"Iran heeft al eeuwen geen offensieve oorlog meer gevoerd. Iran is na Israël verreweg het meest democratische land in het M-O. Iran heeft de hoogst opgeleide vrouwen, een gezonde bevolkingspiramide, en een heleboel olie en gas dat heel wat goedkoper uit de grond te trekken is dan schaliegas.

Er staat kortom welgeteld geen enkel correct gegeven in de professor's plemp. Het feit dat een professor deze paniekzaaiende onzin kan schrijven en geloven vind ik persoonlijk heel wat verontrustender.
De Israëlische kernwapens zijn bovendien bedreigender voor het Westen. Die staan namelijk op Europese hoofdsteden gericht - ooit van de Samson-optie gehoord? "
@Halve Zoolstra | 30-11-13 | 11:29 | + 0 -
Kolder

Josefus | 30-11-13 | 11:34

Hoe het werkt: Het Iraanse atoomprogramma wordt aangegrepen om via power play geld te verdienen en de petro dollar te beschermen. Onder het akkoord mag de Iraanse olie alleen in dollars verrekend worden (en, expliciet genoemd bijvoorbeeld niet in goud). Verder worden de beperkingen opgeheven voor specifieke bedrijven, zoals de voormalige 7-sisters (ook shell) en een aantal grote Amerikaanse bedrijven. Niet voor bedrijven die een bedreiging voor de petro dollar vormen, niet voor de Oekraïense olieboeren of het staatsoliebedrijf van Venezuela of voor Chinese bedrijven. Dit gaat om geld verdienen en de petrodollar te beschermen.

Pimp my Voortuin | 30-11-13 | 11:34

Laatste opmerking en dan ga ik eieren rapen:

De geopolitieke uitdagingen liggen tegenwoordig niet in het Midden-Oosten, maar steeds meer in Afrika en China. Laten we ons daarop gaan focussen, voordat we dadelijk weer de boot missen zoals in de jaren 1920 en 1990.

Bakito | 30-11-13 | 11:31

@rara | 30-11-13 | 11:14

Ahmadinejad is sinds 3 augustus geen president meer, dat is Rohani.....

necrosis | 30-11-13 | 11:30

Laten we hopen dat alles goed zal verlopen. En ondertussen rest ons niets anders dan rustig verder te grazen.

Rest In Privacy | 30-11-13 | 11:30

@Man-Bijt-Hond | 30-11-13 | 11:07
Iran is inderdaad niet achterlijk en juist daarom moeten we uitermate voorzichtig zijn met dat land waar zoveel extremisten wonen die het westen en Israël liever vandaag dan morgen van de kaart vegen.

benjemal | 30-11-13 | 11:30

@Bakito | 30-11-13 | 11:12
Maar het zijn wel Islamieten. Dus haat.
Botte Hork | 30-11-13 | 11:14 | + 3 -

@Bakito | 30-11-13 | 11:12
De bewoners van Iran zijn genetisch gezien Perzen, maar cultureel gezien zijn ze wel degelijk arabisch angehaucht.
rara | 30-11-13 | 11:16 | + 3 -

Echt, moeten jullie het van die potsierlijke excuuspraat hebben? Perzen zijn geen Arabieren. U mag dat allemaal wèl bij elkaar op één hoop gooien maar voor een hoog opgeleide Arabist is dat een no-go.

Einde van de Domheid | 30-11-13 | 11:30

tegelijkertijd zakt het door SA gesteunde terrorisme in, toeval?

Worstjes | 30-11-13 | 11:29

Iran heeft al eeuwen geen offensieve oorlog meer gevoerd. Iran is na Israël verreweg het meest democratische land in het M-O. Iran heeft de hoogst opgeleide vrouwen, een gezonde bevolkingspiramide, en een heleboel olie en gas dat heel wat goedkoper uit de grond te trekken is dan schaliegas.

Er staat kortom welgeteld geen enkel correct gegeven in de professor's plemp. Het feit dat een professor deze paniekzaaiende onzin kan schrijven en geloven vind ik persoonlijk heel wat verontrustender.

De Israëlische kernwapens zijn bovendien bedreigender voor het Westen. Die staan namelijk op Europese hoofdsteden gericht - ooit van de Samson-optie gehoord?

Halve Zoolstra | 30-11-13 | 11:29

De winnaar van een nobelprjs voor de vrede die een Islamitische schurkenstaat toestemming geeft om kernbommen in elkaar te sleutelen.
Ik had nooit veel met hem op, maar doe mij George W. Bush dan maar.

TisNieZoMoeilijk | 30-11-13 | 11:29

necrosis | 30-11-13 | 11:24

Waarschijnlijk is zij geboren in de Amerikaanse ambassade in Teheran.

Rest In Privacy | 30-11-13 | 11:27

Iran heeft twee gezichten: het gezicht van de hoogste leider Ayatollah Khamenei, die zich nog altijd in sterke bewoordingen tegen Israël keert en het gezicht van president Hassan Rohani die met lieve woorden de internationale gemeenschap paait. Levensgevaarlijke situatie. We moeten met Iran geen enkele risico nemen.

benjemal | 30-11-13 | 11:26

@necrosis | 30-11-13 | 11:24
Misschien geboren in de Iraanse Ambassade in Washington?

Chiant | 30-11-13 | 11:25

Ene Valery Jarrett, geboren in Iran maar wel Amerikaanse van geboorte......
Kan iemand mij dit uitleggen?

necrosis | 30-11-13 | 11:24

@Bakito | 30-11-13 | 11:21
Als de Iraniërs een manier vinden om haat om te zetten in elektriciteit dan hebben ze zelfs geen windmolens meer nodig.

rara | 30-11-13 | 11:24

@Botte Hork | 30-11-13 | 11:05
.
U bedoelt WW0?
Die is al 1400 jaar aan de gang, namelijk.

Mammeloe | 30-11-13 | 11:24

Deze zaak wordt geregeld door de wereldpolitiek. Als Otto Normalverbraucher rest je daarbij maar één rol, nl. die van zittend wild.

Rest In Privacy | 30-11-13 | 11:24

@Bakito | 30-11-13 | 11:21
Iran kan helegaar geen windmolens plaatsen! Die dingen zouden meteen wegzakken vanwege de enorme plas olie onder het zandoppervlak. Qua bedruipen...

Chiant | 30-11-13 | 11:24

"Wie tijdens een storm op volle zee in een zeilbootje zit, kan rustig voorspellen dat de opvarenden behouden aan land zullen komen. Als iedereen verzuipt, kraait er geen haan naar die voorspelling."

Hetzelfde geldt voor de personen die gillen we gaan eraan, meneer Jansen.

the Jackdawn | 30-11-13 | 11:24

Verder kun je in dit werkstukje van Hansie Hansie de naam 'Iran' vervangen door "Israël", en het verhaal wordt eigenlijk alleen maar geloofwaardiger...

Bakito | 30-11-13 | 11:23

@Willis Boole | 30-11-13 | 11:16
Afwachten tot we het zeker weten is in ieder geval geen optie. Zoals uit de film "failure is not an option".
Voldoende aannemelijk is voor mij meer dan genoeg om in te grijpen. Zoals uit de film "better safe than sorry".
Als we gaan zitten wachten op bewijs dat door de hele wereldgemeenschap wordt erkend, dan wachten we op de lichtflits met paddenstoelwolk. Zoals uit de film "when the shit hits the fan".

Chiant | 30-11-13 | 11:21

Opmerkelijk trouwens dat hier altijd wordt gepleit voor meer kerncentrales, maar dat Iran zich met windmolens moet bedruipen. Hypocrisie galore!

Bakito | 30-11-13 | 11:21

@Willis Boole | 30-11-13 | 11:16
Om een oud spreekwoord aan te halen: Absence of evidence is not evidence of absence.

rara | 30-11-13 | 11:20

Toch zie ik één lichtpuntje. De bevolking van Iran vergrijst en oudjes zijn doorgaans minder oorlogzuchtig. Minder testosteron.

Rest In Privacy | 30-11-13 | 11:19

@Einde van de Domheid | 30-11-13 | 11:10
Theologie en Arabisch zijn geen exacte wetenschappen, dus aannames op grond van veronderstellingen en ervaringsgegevens kunnen prima. Ik zou althans geen andere manier weten om iets zinnigs en geloofwaardigs te kunnen roepen over de toekomst.

Chiant | 30-11-13 | 11:18

Wanneer komt HJ daadwerkelijk een keer met bewijs over de vloer dat Iran kernwapens bouwt of dit van plan is? Dit bewijs is er niet. Of heeft hij het in zijn glazen bol gezien?

Willis Boole | 30-11-13 | 11:16

@Bakito | 30-11-13 | 11:12
De bewoners van Iran zijn genetisch gezien Perzen, maar cultureel gezien zijn ze wel degelijk arabisch angehaucht.

rara | 30-11-13 | 11:16

Ik denk dat een aantal westerse geheime diensten in Iran heel actief zijn. Als het echt mis dreigt te gaan zullen deze diensten hun regeringen waarschuwen. Waarna een gepaste actie...

duitse herder | 30-11-13 | 11:14

@Bakito | 30-11-13 | 11:12
Maar het zijn wel Islamieten. Dus haat.

Botte Hork | 30-11-13 | 11:14

Alle ontwikkelingen passen nog perfect in in het verhaal van Sheikh Imran Nazar Hosein, zou hij dan toch dicht bij de waarheid zitten, zie:

m.youtube.com/watch?v=aXOSWv1wF5E&...

P-eat-her | 30-11-13 | 11:14

Ahmadinejad zit met de kudoknoppen te spelen, vermoed ik.

rara | 30-11-13 | 11:14

Waar zijn die BOE roepende linksmensen tegen kernenergie als je ze echt nodig hebt?

Ik was in Haren | 30-11-13 | 11:13

Tis tijd voor hispanics in the White House!

william7055 | 30-11-13 | 11:12

Jansen maakt de klassieke beginnersfout: de bewoners van Iran zijn geen, Arabieren, maar Perzen. #feit

Bakito | 30-11-13 | 11:12

Man-Bijt-Hond | 30-11-13 | 11:07 | + -1 -
India heeft nog nooit een ander land op haar grondgebied aangevallen!

Einde van de Domheid | 30-11-13 | 11:12

@Man-Bijt-Hond | 30-11-13 | 11:07
Denk je? Islam = haat. Die middeleeuwers zijn gestoord genoeg om hun 'heilige' oorlog te beginnen tegen het vrije westen.

Botte Hork | 30-11-13 | 11:10

Beste Hans,
Wat een aannames, ik ben nog niet op de helft en tel er al 4. Je gaat toch prat op een wetenschappelijke titel?
Laat de rijmelarijen en veronderstellingen dan alsjeblieft over aan degenen die snel politiek willen scoren. (Een voordelige strategie, als de voorspelling niet uitkomt hoeven de zetels niet ingeleverd!)

Einde van de Domheid | 30-11-13 | 11:10

"De wereld is vandaag gevaarlijker geworden, want het gevaarlijkste regime heeft een belangrijke stap gezet in de richting van het verkrijgen van het gevaarlijkste wapen."

Ashtrey | 30-11-13 | 11:09

De wereld is van iedereen?
Dacht het niet.
Afrikanen verpesten de sfeer in Europa, en dragen weinig bij. Er is een boek geschreven waarom Europa het beter heeft gedaan dan andere landen: Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies door Jared Diamond.

King of the Oneliner | 30-11-13 | 11:09

Zoals altijd goed verwoord door Hans Jansen.

De Laureaat | 30-11-13 | 11:08

De VS is dus bezig met korte termijn eigenbelang, in plaats van diplomatiek zoveel mogelijk stabiliteit proberen te behouden.
Nou is het moeilijk zo niet onmogelijk om iedereen te vriend te houden in die regio, maar om nou alle partijen te laten vallen is ook een kunst.
Mightbe we should...

Dezenaamhier | 30-11-13 | 11:08

Iran heeft het recht op kernwapens net als de rest! Die idioten in India en Pakistan laten we ook ongemoeid.. daar moet men nog veel banger voor zijn! Iran is niet achterlijk al wil het "vrije westen" ons dat wel doen denken!

Man-Bijt-Hond | 30-11-13 | 11:07

Tot de dag dat zelfs Israël ongezien de typhus tegen de USA zegt en al die centrales naar Allah bombardeert.

Botte Hork | 30-11-13 | 11:07

Ach.... Het volgt allemaal het grotere plan wat niemand meer tegen kan houden! We zitten op koers.

Uiteindelijk is ook de Islam de dupe nadat het als werktuig misbruikt is :-)

P-eat-her | 30-11-13 | 11:07

Obama wil zijn "vredes"-imago oppoetsen. De volgende president mag daarna de oorlog gaan voeren om de onstane rotzooi op te ruimen...

Parel van het Zuiden | 30-11-13 | 11:05

De kans dat Iran geen kernwapens wil maken is even groot als de kans dat Freek de Jonge een goede grap maakt.

Eric Blair | 30-11-13 | 11:05

Die WWIII komt er wel dankzij die Islamofielen.

Botte Hork | 30-11-13 | 11:05

Geef Iran een Thoriumreaktor, en blaas de rest van hun kernenergieprojecten op. Die hebben ze dan niet meer nodig. In ruil daarvoor heffen we de sancties op.

Wedden dat Iran daar niet mee akkoord gaat?

rara | 30-11-13 | 11:02

Kan Hans Jansen zijn bijdragen niet met de hand schrijven?

applaus voor de paus | 30-11-13 | 11:01

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland