Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Verwachtingen Nieuwe Kuip schaamteloos gehoaxt

kuipiekuop100.pngHet Nieuwe Stadion (HNS) dat de Rotterdamse Kuip moet vervangen bestaat alleen nog op papier en nu al gaan de initiatiefnemers grandioos de mist in. Uit de second opinions die de Rotterdamse politiek heeft uit laten voeren blijkt dat het nieuwe stadion geen 362 maar 399 miljoen (PDF) moet gaan kosten, exclusief BTW en met een marge van 10-20% (lees: 480 miljoen is dichtbij). Ter uwer informatie: zelfs de gemeenteraad krijgt alleen de conclusies te zien, de volledige rapporten zijn nog hartstikke geheim. Voor het enorme bedrag moeten vooral commerciële partijen zoals banken en andere leningverstrekkers (die over een paar jaar bij het faillissement vooraan in de rij staan als schuldeisers) de pecunia op tafel leggen, het College van B&W in 010 wil voor 165 miljoen euro (UW GELD) garant gaan staan. Financieringskosten alleen al: 30 miljoen. Snapt u gelijk de bancaire interesse. De Groene legde onlangs al buitengewoon helder uit waarom het een overdreven optimistisch, behoorlijk overbodig, alleen voor investeerders aantrekkelijk- en simpelweg een slecht plan is om op deze manier een nieuw stadion te bouwen en Bogue.nl doet het vandaag nog eens dunnetjes over. Voorbeeldje: men rekent op 73 miljoen per jaar uit de exploitatie van HNS, terwijl de ArenA per jaar niet meer dan 33 miljoen haalt. Ambitieus, heet dat dan. Volstrekt idiote luchtfietserij noemen wij het, zeker met de jaarlijkse kosten op 67 miljoen. Hallo nakend bankroet. Of wat dacht u van de ingecalculeerde bezetting van 96% van alle stoeltjes tijdens wedstrijden en evenementen? Ook al 'ambitieus'. Maar goed, wat Drosterij zegt: 'Je weet gewoon dat die nieuwe Kuip gebouwd gaat worden, net als die andere geldverslindende projecten: Betuwe, JSF, Fyra, Rijks, Noord/Zuid'. Verdrietpolitiek, inderdaad.

Reaguursels

Inloggen

-weggejorist-

Roy G. Bif | 14-06-13 | 08:44

Arena, Gelredome, Philips Stadion, allemaal mooie lokaties om naast het voetbal, te exploiteren voor concerten en andere grote evenementen. Echter staat zo'n 2500 meter vanaf de Kuip het veel mooiere en grotere Ahoy, een financieel gezond bedrijf. Dat moet dan kapot geconcurreerd worden om de nieuwe Kuip te bekostigen ?

N3uk33nd | 14-06-13 | 02:14

Fuck HNS, alleen maar om mensen rijk te maken of in de geschiedenisboeken te geraken.

010waus | 14-06-13 | 00:50

Samengevat:

- plannen RDK zijn belachelijk slecht in elkaar gezet
- plannen HNS zijn onrealistisch, te duur, te risiciovol

Next

Darkwater | 13-06-13 | 22:54

@Inspiratieloos | 13-06-13 | 20:10
Jeu, wat een lap tekst. Weet je wel zeker dat je de goeie nick hebt gekozen?

lekkurlinx | 13-06-13 | 21:39

Klopt niet helemaal dit verhaal. Lang verhaal van feyenoordnet dit, maar zeker het lezen waard als je geinteresserd bent. Veel punten hier genoemd worden weerlegd.
EPA001 schreef:

Het is weer eens een lang verhaal, maar het moet maar "eventjes" om e.e.a. in het m.i. juiste perspectief te plaatsen.

Nu een besluitvorming over het dossier Het Nieuwe Stadion nadert neemt in diverse media de druk hierover toe. Logisch, want dit onderwerp heeft een bestuurlijk extreem hoog profiel, houdt velen bezig en heeft daarmee gemakkelijk veel meer uitstraling en impact dan een beslissing over 10 Forums Rotterdam en 10 De Rotterdams bij elkaar ooit zouden kunnen hebben.

Helaas wordt het mediaoffensief heel fel en n.m.m. lang niet altijd met zuivere, objectieve middelen gevoerd. Daardoor is de inhoud van die “campagne” veelal gebaseerd op louter emoties, of incorrecte of (bewust) verdraaide of onvolledige gegevens die dan wel als “vaststaande feiten” worden gepresenteerd, of een mix daarvan. Vooral uit de koker van de tegenstanders van HNS worden dit soort berichten veelvuldig gefabriceerd en het medialandschap ingeslingerd en door zowel andere media als ook de aanhangers van dat m.i. slechte plan voor zoete koek als waarheid aangenomen. Nuances zijn daarbij vaak heel ver te zoeken.

Recentelijk is er een verhaal dat Dr. Tsjalle van der Burg, volgens zijn LinkedIn-profiel “assistant profesoor at University of Twente”, via het platform dat Red de Kuip hem geboden heeft, vervaardigd en verspreid is. Dat document geeft naar eigen zeggen een helder en risicovol beeld m.b.t. de ontwikkelingen rondom HNS en de overige plannen van de Feyenoord-familie. Een grondige beschouwing van hetgeen daarin wordt gesteld is m.i. op zijn plaats om een beter bij de werkelijkheid aansluitend, en veel genuanceerder beeld te geven dan het onvolledige, en incorrecte beeld wat in dat rapport geschetst wordt.

Na het zeer aandachtig doorgelezen van dat stuk is er n.m.m. meer dan voldoende aanleiding om er een flink aantal zeer kritische kanttekeningen bij te maken en correcties op uit te voeren. Rekening houdend met die zaken zou ook bij deze onderzoeker van de Business Case van HNS de interpretatie tot een heel ander document met een heel andere conclusie hebben geleid. Daar ben ik van overtuigd.

Dat daarnaast geen onderbouwd vergelijk met het alternatieve plan van RdK wordt uitgevoerd, (met als opgegeven reden een gebrek aan beschikbare tijd) middels welk platform het “onderzoek” breed is verspreid, is veelzeggend en maakt het verhaal n.m.m. op voorhand sowieso niet objectief en daalt daarmee helaas af tot het niveau van “Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend”.

Het betoog wordt als “wetenschappelijk artikel” gepromoot, maar er wordt n.m.m. eigenlijk slechts gewerkt met logica op basis van incorrecte vertrekpunten en op basis van zeer slecht en/of onvolledig empirisch onderzoek: de onderzoeker had mogelijk veel tijd met schrijven kunnen besparen door het aanbiedingsboek veel beter te lezen of door er een telefoontje naar Feyenoord te wagen.

Samenvatting
Op hetgeen in de samenvatting gesteld wordt is al heel veel aan te merken. Hierin worden namelijk conclusies getrokken die m.i. incorrect zijn en louter de mening van de schrijver vertegenwoordigen. De belangrijkste zaken die nadere toelichting behoeven geef ik onderstaand aan, waarbij ik het probeer kort en overzichtelijk te houden.

“In wezen mogen private partijen dus vooral investeren op risico van de belastingbetaler. En daarbij heeft de overheid van alle partijen de minste zeggenschap”
Dat is niet correct. De schrijver veronderstelt zonder onderbouwing dat de gemeente in deze een slechte positie heeft ten opzichte van de commerciële partijen of aandeelhouders.
Echter op moment dat de gemeente wordt aangesproken op de MORe hebben alle betrokken andere partijen (aandeelhouders, founders en partners, commerciële banken en andere financiers) 100% verlies. Hierdoor heeft de gemeente juist het minste risico om aangesproken te worden onder de MORe: want uiteraard wil geen enkele bank dit verlies nemen.

“Het is waarschijnlijk dat de club er in het basisscenario financieel op achteruit gaat, wat het elftal zal verzwakken”
De BVO krijgt een vaste content vergoeding die ervoor zorgt dat zij op niveau blijft van nu (zelfs zonder of met minder risico te lopen op de exploitatie van de seats en units zoals nu het geval is). Daarnaast ontvangt zij vanaf dag 1 direct een variabele contentvergoeding wanneer er na reguliere rente en aflossingen geld over is. De base case is daar helder over, en de schrijver interpreteert die informatie niet juist. De winst voor de BVO is dus vanaf dag 1:

* Meer (seizoen)kaarten in de reguliere verkoop (door de grotere capaciteit HNS)
* Variabele contentvergoeding

“Dit heeft vooral te maken met het volgende. Van de hoge inkomsten die Het Nieuwe Stadion uit skyboxen, business seats en andere zaken haalt, gaat het overgrote deel naar de vooral commerciële eigenaars en financiers van het stadion”
Ook dit is niet correct. De commerciële “eigenaren” krijgen € 0.00 totdat de leningen (inclusief gemeente garantie) zijn afgelost. De enige partij die vanaf dag 1 wel ontvangsten uit HNS ontvangt is de BVO via de vaste én de variabele contentvergoeding.

“Er is gekozen voor een uiterst riskante financieringsconstructie, met bijzonder veel leningen in verhouding tot de (werkelijke) waarde van het stadion.”
Als dat zo is, wat overigens niet onderbouwd wordt, dan kan in principe heel zakelijk Nederland wel ophouden. met de bedrijfsvoering. Tranche C is zoals beschreven in het plan een achtergestelde lening. Dat maakt dus dat er meer eigen vermogen is dan leningen in de financiering. De solvabiliteit van de financiering ligt daarmee op 35%, en deze 35% is zeer zeker een marktconforme waarde. Tevens zullen de diverse financiers uiteraard (en ongetwijfeld) ook een goede solvabiliteit geëist hebben om überhaupt akkoord te kunnen gaan met de voorgestelde financiering.

De schrijver concludeert dus nogal kort door de bocht en zonder onderbouwing met: “En volgens economen is een financieringsconstructie waarbij 74% van het totale kapitaal van leningen komt riskant. En dus is de financieringsconstructie voor Het Nieuwe Stadion riskant”.

Echter, een vergelijking met meerdere, andere maar vergelijkbare stadions is nodig om dit te kunnen bepalen, iets wat de schrijver heeft nagelaten. Om te kunnen bepalen of de verhoudingen bij HNS risicovol zijn, moet men kijken naar hoe gevoelig de diverse stromen van inkomsten uit diverse stadions zijn en wat de verhoudingen EV/VV bij die andere stadions zijn. Alleen zo kun je weten of het genoemde percentage risicovol is of niet (en dit onderbouwen met cijfers). Een simpele redenering dat er economen zijn die vinden dat 74% vreemd vermogen altijd riskant is en dus is HNS riskant is dus m.i. verkeerd en niet meer dan een mening. Daardoor is de gehele aanname dat de financieringsconstructie erg risicovol is direct niet meer valide als wetenschappelijk onderbouwd argument.

O.a. in deze link staat er m.i. veel meer valide informatie over financieringen, inclusief garanties van overheden: www.bdo.nl/nl/publicaties/documents/bd...

“Bij een faillissement leidt de gemeente grote schade. Maar de commerciële financiers die op het eerste gezicht grotere risico's liepen dan de gemeente, blijken er bij nadere beschouwing helemaal niet zo slecht uit te hoeven springen. Sommige van deze financiers kunnen bij een faillissement per saldo zelfs winst maken.”
Ook dit is helaas niet correct. Ja, de gemeente wordt in een dergelijk scenario dan aangesproken op de volledige € 165 miljoen en is dan eigenaar van een stadion, van HNS. Maar de commerciële banken en aandeelhouders hebben dan niets. Er is dus niemand die hier in een dergelijk rampscenario winst maakt, maar dat wordt wel gesuggereerd zonder onderbouwing. Uit de opbrengsten van de business case van het (doorgestarte) stadion kunnen de dan nog uitstaande financieringslasten waarschijnlijk prima worden voldaan. Dat is echter een aanname van mijn kant, maar dat lijkt mij niet onlogisch omdat de commerciële partijen dan al vanuit een faillissement hun verlies hebben moeten nemen en de rest van de financiering dus een veel lager bedrag vertegenwoordigd wat dus slechts een veel lagere exploitatie nodig heeft om de financieringslast af te kunnen dekken.

“De financieringsconstructie leidt er ook toe dat het stadion aan aannemers en andere leveranciers, in verhouding tot de geleverde kwaliteit, hoge prijzen zal moeten betalen. De reden is dat er alleen voldoende private financiers zullen komen als het stadion de financiers bij het geven van opdrachten privileges biedt.”
Ook dit wordt totaal niet onderbouwd, en is louter ongefundeerde bangmakerij. Er klopt niets van. Want wat is nou een beter scenario: vooraf over prijs onderhandelen, of dit pas doen wanneer je contractueel aan elkaar vast zit? Precies: vooraf, en dus doet men dit ook bij de realisatie van HNS. Zo kan de DBFMO constructie ook voor alle partijen tot tevredenheid worden gehanteerd. Een DBFMO-constructie is iets wat bij de plannen van RdK overigens volledig ontbreekt. Er is sowieso geen financiering waar banken mee in zouden willen en/of kunnen stemmen gezien de slechte DSCR-waarden die alle uitgewerkte plannen voor renovatie behalen. De cijfers die de Feyenoord-familie in februari gepresenteerd heeft zijn daar heel duidelijk over.

“Al met al zijn de plannen voor Het Nieuwe Stadion goed voor bedrijven die opdrachten krijgen bij de bouw en de exploitatie, en ook goed voor veel van de commerciële financiers. Maar de plannen zijn slecht voor de gemeente Rotterdam, en ook slecht voor Feyenoord.”
Dit is helaas dus ongefundeerd gezwets. Ik kan er echt niets meer van maken. Uit niets blijkt dat dit het geval is waarbij ook niet wordt gedefinieerd wat slecht in deze zou moeten inhouden.

Hoofdstuk 2

“Als alles goed gaat, lost HNS Holding de leningen van 240 miljoen op schema af, en betaalt het ook de rente altijd op tijd. In de wat verdere toekomst, als al een flink deel van de leningen is afgelost en dus ook de rentekosten zijn gedaald, ontstaan er dan substantiële winsten die aan de eigenaars van de HNS Holding kunnen worden uitgekeerd. Daarbij wordt dan een deel van de winsten niet als dividend aan de eigenaars uitgekeerd, maar in de vorm van een `variabele contentvergoeding' aan de profclub gegeven. “
Deze stelling verdient een nadere toelichting: De variabele contentvergoeding (variable content fee) wordt vanaf dag 1 van de bedrijfsvoering in HNS berekend en uitgekeerd aan de BVO. Dividend aan de aandeelhouders wordt pas na aflossen van alle leningen uitgekeerd. Bij elke aflossing van (een deel van de) lening blijft er steeds meer geld over voor de variabele contentvergoeding. Het dividend zou grotendeels naar Stichting Feyenoord gaan (de Feyenoord-familie BVO, Stadion en Sportclub) maar die stichting wil volgens mij geen winst maken. Men wil juist dat dat geld juist ook als variabele content fee aan de BVO (en de Sportclub?) wordt uitgekeerd zodat Feyenoord zoveel mogelijk beter zal worden van HNS door HNS. Wat uiteraard ook één van de hoofddoelen is om HNS te realiseren.

Hoofdstuk 3

“Als de eigenaars van het stadion dan kwaad willen, zouden ze Feyenoord in een wurggreep kunnen nemen. “
De Stichting Feyenoord is/zal voor zover mij bekend is de eigenaar van HNS zijn. Hier gaat de schrijver m.i. wederom in de fout door aan te nemen dat de meerderheid van de aandelen met stemrecht naar ratio van het ingelegde kapitaal wordt bepaald. Dit zal echter niet het geval zijn door de afspraken die daarover gepland zijn/gemaakt worden, en die geborgd worden door het uitgeven van aandelen en preferente aandelen. Feyenoord kan dus niet in de wurggreep genomen worden die de schrijver van het rapport wel ten onrechte verondersteld.

Hoofdstuk 4

“Maar als de betalingsachterstanden te groot worden volgt onvermijdelijk het faillissement, omdat de schuldeisers middels de verkoop van de boedel dan tenminste nog wat van hun geld terug kunnen krijgen.”
Dat theoretische scenario lijkt te kloppen. Daarom is, als de schuldeisers (de commerciële banken) over zouden gaan tot de verkoop van HNS, het risico voor de gemeente beperkt. Want de MORe van EUR 110m kan in een dergelijk scenario dan nooit worden aangesproken. Onder Nederlands recht kan een commerciële bank niet overgaan tot executie van een hypotheekrecht wanneer er redelijkerwijs een goed zicht is op hernieuwde uitwinningsresultaten vanuit een exploitatie na een doorstart.

“En volgens economen is een financieringsconstructie waarbij 74% van het kapitaal van leningen komt riskant. En dus is de financieringsconstructie voor Het Nieuwe Stadion riskant.”
Ook hier is 1 + 1 geen 2, de schrijver maakt hier een misrekening. Daar tranche C een achtergestelde lening is, komt die ratio uit op ongeveer 65%. Daarmee is de financiering geenszins zo riskant als gesteld wordt. Het is n.m.m. een normale waarde voor een financiering van een dergelijk grote ontwikkeling.

Hoofdstuk 5

“En met de grondaankoop loopt de gemeente risico, want als het stadion verlies maakt dan bestaat de kans dat men de erfpacht niet meer kan betalen. En dan maakt ook de gemeente verlies.”
Ook dat lijkt incorrect te zijn. Als dat zo zou zijn, dan valt in een dergelijk scenario alle opstal toe aan de gemeente als eigenaar van de grond en zouden alle partijen verliezen lijden op hun inbreng. Daarom betalen banken ook altijd de erfpacht canon aan een gemeente indien ze een pand moeten overnemen uit een failliete boedel. Dat doen ze uiteraard niet uit filantropische overwegingen richting een gemeente, maar om zo hun aanspraak op de opstal zeker te stellen. De lasten uit erfpacht zullen daarnaast m.i. sowieso nooit de grootste last in de exploitatie van HNS zijn.

Hoofdstuk 7.1

“Gemeld kan nog worden dat een vergelijking tussen een scenario met Het Nieuwe Stadion een scenario met De Kuip door Consortium (2013) helemaal niet gemaakt is. Dat is opmerkelijk. Voor een goede beleidsvoorbereiding is zo'n vergelijking echt nodig. Wie wil winnen, moet spelen.”
Het kan heel goed kloppen dat deze berekening door het Consortium niet is gemaakt, en dat is ook helemaal niet nodig. Want een dergelijke berekening is uiteraard wel, voordat dit hele traject is gestart, gemaakt door de BVO Feyenoord/Stadion Feijenoord zelf voor de beleidsbepalers. Om zo goed en zorgvuldig af te kunnen wegen wat de juiste richting van het huisvestingsbeleid van de toekomst moet gaan worden. Derhalve zal het consortium m.i. een dergelijke berekening ook niet hoeven te maken. Dat er stevige omzetgroei en een flinke uitbreiding van de kwalitatieve en kwantitatieve voorzieningen in de huisvesting van de Feyenoord-familie noodzakelijk is, is immers een ieder duidelijk., en wordt met die berekening onderbouwd. En dat is het beslissende uitgangspunt om de richting van de ontwikkelingen rondom het project HNS (inclusief het hele inrichtingsplan voor Varkenoord) te bepalen.

Hoofdstuk 7.3

“Hieraan voeg ik hier toe dat de toelichting in het financieringsplan er op neer komt dat het variabele deel vooral wordt uitgekeerd op langere termijn, als al een flink deel van de lening is afgelost en er ruimte komt voor winstuitkeringen - waarbij dan altijd een deel van de 'winst' via de variabele contentvergoeding naar Feyenoord gaat...”
Ook dit is dus weer incorrect. Vanaf dag 1 dat HNS in bedrijf wordt genomen is er variabele contentvergoeding en dat is dus voor er winst uitgekeerd wordt, maar na de betalingen om de leningen af te lossen. Uiteraard is het wel zo dat wanneer er meer leningen afgelost zullen zijn, het variabele deel van de contentvergoeding steeds groter zal worden. En dus ten goede zal komen aan de BVO om haar positie als structurele topclub in het Nederlandse en (hopelijk) Europese voetbal te kunnen versterken.

Hoofdstuk 7.5

“Dus moeten we er bij het scenario met Kuip ook vanuit gaan dat dit stadion straks een commerciële naam krijgt, en dat dit dan 2,5 miljoen per jaar oplevert. Het is namelijk niet zo dat men alleen maar commercieel kan denken als men eerst een nieuw stadion bouwt; commercieel denken kan ook in De Kuip.”
Ook hier heeft de schrijver helaas weinig tot geen onderzoek gedaan en blijkbaar slechts opgeschreven wat de onderbuik hem ingeeft. Voor zover iemand het nog weet is de naam Eneco Stadion voor het vernieuwde stadion van Sparta Rotterdam volledig mislukt. En dat terwijl het nog wel (grotendeels) een Rotterdamse sponsor betrof. Sparta speelt op het Kasteel, ook al is 95% van het stadion destijds geheel nieuw gebouwd en is alleen het originele Kasteelgedeelte nog over van het oorspronkelijke oude Kasteel op Spangen.

Ook het Signal Iduna Park (naam bestaat sinds 01.12.2005) in Dortmund wordt door vrijwel iedereen in de volksmond nog steeds het Westfalenstadion, of gewoon stadion genoemd, zelfs na 12 ingrijpende verbouwingen en uitbreidingen tot een prachtig stadion! Bepaalde namen merken zijn nu eenmaal te sterk om die commercieel middels een nieuwe naam succesvol commercieel te kunnen vermarkten.

Aan de andere kant heeft (bijna) niemand in München het nog over het Olympiastadion, terwijl dat prachtige stadion er nog steeds is en nog steeds voor evenementen e.d. gebruikt wordt. Maar iedereen in München heeft het wel over de Allianz Arena. Ook heeft niemand in Gelsenkirchen het nog over het oude Parkstadion (voor Nederlanders de plek waar in 1988 Wim Kieft met die rare kopbal doelman Pat Bonner van de Republiek Ierland versloeg) terwijl dat nog steeds naast de Veltins Arena Auf Schalke staat. Net als dat in Londen bij Arsenal eigenlijk niemand meer over Highbury praat, en iedereen zich op het Emirates stadium focust en terwijl Wembley nog steeds Wembley heet, ook al is het een geheel nieuw stadion geworden op dezelfde plek. Dat heeft dus geen sponsornaam. En in Nederland hebben weinigen het nog over het Diekman stadion in Enschede, maar bij de supporters van FC Twente, en bij voetballiefhebbers van ver daarbuiten, is de Grolsch Veste inmiddels een begrip geworden. En op kleinere schaal is een ieder in Den Haag het Zuiderpark wel vergeten en gaat men nu naar het Forepark om de wedstrijden van ADO Den Haag in het Kyocera stadion te bezoeken.
Kortom, alleen bij geheel nieuwe stadions, die in het geheel niet refereren aan het vorige stadion, is er een succesvolle branding middels een naam-gevende sponsor voor het stadion mogelijk. Vele voorbeelden in binnen- en buitenland bewijzen dit. De aanname van de onderzoeker dat dit met de Kuip dus ook zou moeten kunnen op een gelijkwaardige basis als met HNS, klopt dus totaal niet, en wordt niet met voorbeelden uit de praktijk onderbouwd.

Want wie gaat er nu grof geld betalen voor de naamgeving van iets dat door iedereen altijd De Kuip (of Wembley) zal worden genoemd? En wie gaat dat bedrag in een “wetenschappelijk rapport” gelijk stellen aan het bedrag dat je voor een geheel nieuw stadion in de naamgeving zou kunnen krijgen?

Hoofdstuk 7.6

“Volgens de plannen van Consortium (2013) gaat men in het stadion ook een casino exploiteren. Hoeveel winst levert zo'n casino eigenlijk op”
Het casino of een hotel zijn slechts voorbeelden van functies die in kaart zijn gebracht als mogelijke toevoeging en aan HNS. Deze functies zijn geen onderdeel van de business case maar geven aan waar HNS in de toekomst nog meer veelzijdig en lucratiever zou kunnen worden. Een dergelijke ontwikkelingspotentieel heeft de huidige Kuip uiteraard niet.

Hoofdstuk 8

“Omdat Consortium (2013) belangrijke informatie geheim houdt, heb ik zelf geprobeerd een vergelijking te maken tussen Het Nieuwe Stadion en een ander Europees stadion. Daarvoor koos ik het stadion dat, uitgaande van de bovengenoemde factoren, van alle stadions in Europa het meest vergelijkbaar is met De Nieuwe Kuip: de Arena in Amsterdam. Ajax speelt immers net als Feyenoord in de eredivisie.”
De schrijver had m.i. ook hier wat meer onderzoek moeten doen en niet alleen naar de cijfers moeten kijken die hij kon achteralen. Want de Amsterdam ArenA hanteert hele andere vormen van eigendom m.b.t. de business seats en de diverse business units. Daarnaast betaalt Ajax een huur van ruim € 11 miljoen per jaar, aan de NV Amsterdam ArenA, iets dat Feyenoord niet zal betalen aan HNS. Het HNS hanteert een verbeterd model van de vormen van eigendom voor de business seats en business units in vergelijking met de Amsterdam ArenA. Dit model oriënteert zich veel meer naar hoe deze verhoudingen liggen in diverse internationale, toonaangevende stadions.

Daarnaast is de Amsterdam ArenA destijds ook heel anders gefinancierd (met in totaal € 110 miljoen aan gelden die direct of indirect door diverse overheden ter beschikking gesteld zijn. Zie hiervoor: plazilla.com/ongeoorloofde-staatssteun...) en daarmee zijn de door de schrijver geconstateerde verschillen in opbrengsten tussen HNS en de ArenA heel goed verklaarbaar. De schrijver verzuimt echter de bedragen in het juiste perspectief te plaatsen, waarschijnlijk door en gebrek aan kennis over A. hoe de processen in de besluitvorming en financiering destijds bij de ontwikkeling van de Amsterdam ArenA zijn gegaan en B. over hoe het financieringsmodel rondom HNS nu exact in elkaar steekt.

“Daarbij is sprake van een uiterst riskante financieringsconstructie, waardoor reeds bij een beetje tegenvallende opbrengsten een situatie kan ontstaan waarin de verplichtingen aan de schuldeisers niet meer kunnen worden nagekomen. Al met al is dus de conclusie gerechtvaardigd dat betalingsproblemen, en ook een faillissement, zeer reële mogelijkheden zijn.”
Ook hier trekt de schrijver m.i. veel te snel zijn conclusies. Juist omdat de banken in tranche B alles verliezen op moment dat de MORe uitgeoefend zou gaan worden, zullen zij dus niet zomaar het faillissement kunnen of willen aanvragen. Daarnaast kan bij de door de schrijver genoemde 20% daling in omzet nog wél alles aan rente en aflossingen aan de banken betaald worden..... En die 20% vertegenwoordigen een grote vermindering van de geplande opbrengsten dan de stelling dat de opbrengsten “een beetje tegenvallen”. Dat die 20% mindere inkomsten al tot een faillissement zou gaan leiden, zoals de schrijver ten onrechte stelt, is dan ook incorrect.

Hoofdstuk 9.1

“Dus als het faillissement niet heel snel komt, hebben de financiers onder tranche B juist de minste problemen. Een eerste indruk kan bedrieglijk zijn”
Ook deze stelling van de schrijver klopt m.i. niet. Hij is hierbij waarschijnlijk niet verder dan een verkeerde eerste indruk gekomen?
Bij een faillissement van HNS verliezen de financiers van Tranche B alles en de gemeente Rotterdam wordt dan de eigenaar van HNS. De vraag is dus: wie heeft bij een dergelijk scenario de minste problemen? Dat lijkt mij juist de gemeente te zijn. De financiers van tranche B hebben dan juist de grootste problemen. De schrijver van het artikel concludeert echter ten onrechte het omgekeerde.

“Een conclusie kan nu al getrokken worden voor wat betreft de verschaffers van de leningen van 160 miljoen waarvoor een overheidsgarantie geldt. Deze financiers zitten, los van de garanties, vergeleken met de andere financiers in een slechte positie. De leningen worden niet snel afgelost, en de verschaffers van de leningen krijgen geen compenserende privileges. En omdat de overheid voor deze leningen voor 160 miljoen garant staat, is de overheid uiteindelijk de partij die bij de financiering de slechtste deal sluit.”
Hier past hetzelfde antwoord als op de vorige stelling kon worden gegeven. De financiers van Tranche B verliezen alles en gemeente wordt eigenaar, dus wie heeft minste problemen? Juist, de gemeente. De conclusie dat overheid de partij is die de slechtste deal sluit is dus m.i. ook hier wederom niet gerechtvaardigd.

Hoofdstuk 9.2

“We hebben het bij Feyenoord nu in eerste instantie niet over de club, maar over het stadion. Echter, het voortbestaan van Feyenoord als topclub hangt af van het voortbestaan van het stadion. Als Het Nieuwe Stadion enige jaren na oplevering weg zou vallen terwijl De Kuip niet meer gebruikt zou kunnen worden als groot voetbalstadion (en dat is waarschijnlijk omdat het onderhoud van een leeg stadion te duur is), dan zou dat ook het einde van Feyenoord als topclub betekenen.”
Dit gaat uiteraard als bewezen stelling m.i. veel te kort door de bocht. En het is allemaal echt niet zo moeilijk of rampzalig als de schrijver het verwoord.

Er zijn maar 2 mogelijkheden: 1) iemand anders wordt na een eventueel faillissement de eigenaar van HNS en Feyenoord speelt zijn wedstrijden in HNS of 2) de gemeente wordt eigenaar voor een vooraf afgesproken bedrag (via de MORe) en Feyenoord speelt zijn wedstrijden in HNS. Er is dus nooit onzekerheid voor Feyenoord. Waarom zou iemand een stadion kopen en Feyenoord er dan niet in laten spelen? Sterker nog, zoals ik het zie wordt het stadion niet eens verkocht als Feyenoord er niet in gaat spelen......

Uiteraard gaat Feyenoord niet op het Kasteel spelen en niet afglijden tot een club van het niveau wat we doorgaans in de Jupiler League zien, hoe “graag” sommige tegenstanders van Feyenoord (uiteraard bij andere clubs) dit ook misschien zouden willen zien. Dus ook hier slaat de schrijver de plank flink mis.

“In het scenario dat we nu aan het bespreken zijn gaat het stadion echter in eerste instantie wel failliet.”
Nee, gemeente wordt dan de eigenaar en in een slecht weer scenario kan een uitgekleed HNS waarschijnlijk prima de aflossingen op de € 160 miljoen “goedkope lening” betalen

“Maar ja, dan moet de gemeente ook maar over de brug komen. Inderdaad, de commerciële partijen kunnen het hard spelen, want zij hebben in dit scenario de toekomst van Feyenoord in handen. Ze kunnen dus doen wat ze willen om de belastingbetalers, de supporters, en de vrienden van Feyenoord, flink te laten betalen...”
Zoals ik het zie voorkomt de MORe juist deze situatie: De gemeente heeft daardoor vooraf al haar positie in de gehele financiering veiliggesteld. Dus dat vermeende harde spel van de commerciële partijen kan dus nooit die consequenties hebben die de schrijver nu in zijn rapport als conclusie stelt. Ook daar klopt de conclusiel dus weer niet met de werkelijkheid.

Hoofdstuk 10.1

“Een econoom krijgt bij de term 'exclusieve contracten' echter meteen bedenkingen. Want het betekent dat er geen concurrentie is, en volgens economen leidt gebrek aan concurrentie tot hogere prijzen.”
Dat kan in de regel wel zo zijn, maar dat hoeft uiteraard niet altijd als een axioma op te gaan. Deze conclusie geldt bijvoorbeeld niet indien er reeds VOORAF onderhandeld is/wordt over de inhoud van de contracten, inclusief de financiële paragraaf. En dat zal zeker gebeuren/gebeurt reeds. Wat deze conclusie van de schrijver laat verworden tot een aanname of tot een niet onderbouwde opinie

“De waarde zou bijvoorbeeld 260 miljoen kunnen zijn. Dat zou dan onder meer betekenen dat de overheidsgaranties van 160 miljoen geen 49%, maar 62% van de (werkelijke) waarde van het stadion afdekken...”
Deze stelling is ook volledig uit de lucht gegrepen en valt m.i. in de categorie “bangmakerij”. Uiteraard is dit niet aan de orde door de strenge eisen die aan de financiering gesteld zijn door de gemeente en banken, door due diligence, door de 2nd opinions, door de DBFMO-constructie, etc., etc. De banken en de gemeente gaan toch niet een dergelijk groot project financieren dat rekenkundig onder water zit? Zeker niet in deze tijd. Dat de banken en de gemeente hier wel in meegaan geeft aan dat de schrijver er met zijn stelling helemaal naast zit.

Overig

Keurt de EC de plannen goed?
De schrijver heeft het eerst over het maatschappelijk belang. Hij noemt daarbij concerten. Maar er zitten tal van plannen bij om de leefbaarheid van Zuid op te krikken, iets wat heel duidelijk een maatschappelijk belang is als je wel eens in die wijken komt. Ik denk niet dat dit een probleem wordt. De recentelijke goedkeuring van de EC voor diverse plannen voor nieuwe stadions in Duitsland (Erfurt, Freiburg) waarbij de overheden zelf een flinke cash bijdrage aan de plannen met die toestemming mogen doen, geeft aan dat de voorgestelde financiering voor HNS zeer zeker hele grote kansen heeft om zonder problemen door de EC te worden goedgekeurd.

Vervolgens is de vraag of het geheel marktconform is. Hier wordt weer een enorme fout gemaakt. De schrijver stelt dat de garantstelling gezien kan worden als een lening en noemt 1,7 miljoen vergoeding voor 165 miljoen een mager rendement van 1%. Echter is een garantstelling absoluut geen lening. Het is niet zo dat de gehele garantstelling apart gezet moet worden. Officieel moet de gemeente volgens haar eigen begrotingsregels 8% van de totale garantstelling reserveren, maar in de plannen van HNS wordt dit n.m.m. 10%. De gemeente moet dus 16,5 miljoen apart zetten en dat bedrag kan het niet gebruiken gedurende de looptijd van de garantstelling. Dat betekent dat het rendement meer dan 10% wordt. Een wetenschapper in dit werkveld zou dit uiteraard moeten weten en daarmee rekening houden. Dat dit niet gedaan wordt is tekenend voor het gepresenteerde verhaal.
Nu kun je ook niet zeggen dat de gemeente een rendement van 10% krijgt aangezien er altijd een kans bestaat dat er meer geld dan 16,5 miljoen wordt gevraagd (wanneer het stadion failliet gaat). De gemeente loopt ook wel degelijk een risico. Maar het is absoluut fout door te stellen dat de gemeente maar een rendement van 1% krijgt aangezien de gemeente gewoon over 90% van het totale bedrag van de garantie kan beschikken gedurende de looptijd van de garantstelling (wanneer alles goed gaat). Daarmee is zijn conclusie dat dit plan nooit door de EC komt niet valide.

Concluderend stel ik dat de auteur vooral wat zaken uiteen gezet heeft en deze vervolgens zelf geïnterpreteerd heeft zonder daar verder een goed onderzoek naar te doen. Daarbij zijn wel een aantal grove onjuistheden ontstaan (die een universitair docent economie mijn inziens echt niet zou mogen maken) waardoor de conclusies echt niet wetenschappelijk valide zijn. Bovendien heeft dit verhaal meer weg van een hele lange column dan van een echt onderzoek. De schrijver komt namelijk niet met onderzoek of eigen cijfers van zaken die de cijfers en bevindingen van Feyenoord ook maar enigszins onderuit halen.

En het statement dat in deze publicatie van RdK uiteraard de meeste vragen oproept over de “onafhankelijke visie” van de beste wetenschapper:

“En er zullen misschien nog veel meer mogelijkheden zijn. Een van die mogelijkheden is bijvoorbeeld het plan van 'Red de Kuip'. Ik kan daar “helaas” verder weinig over zeggen; het ontbreekt mij aan tijd om hiernaar studie te doen.”
Dat is dus wel heel erg gemakkelijk, veel te gemakkelijk. Dus is dit rapport er dus toch weer één uit de niet onafhankelijke categorie “Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend”???

Inspiratieloos | 13-06-13 | 20:10

"Follow the Money". Volg het (belasting)geld en je weet waarom zo'n besluit toch wordt genomen. Over acht jaar mag de bevolking weer dokken en is gek genoeg niemand van de zelfverrijkende regenten verantwoordelijk. Wir haben es damals nicht gewusst zeggen zij dan..

Avant | 13-06-13 | 19:26

Snel Rotjeknor bestempelen als artikel 12 gemeente.

Dostranamus | 13-06-13 | 19:15

Kijk als bestuurders van een stad, havenbaronnen en ander hotenmetoten iets willen wat goed is voor hun eigen prestige dan willen ze zoiets doordrukken.
Niemand willde de Stopera in Amsterdam behalve wat bestuurders.
Zo ook hier:
De boodschap is duidelijk; we hebben schijt aan wat het volk wil, wij, de elite, beslissen wat er in uw stad gebeurt.
En aangezien "wij" graag onze stempel willen drukken en in de geschiedenisboeken willen komen, gaan "wij", bestuurders, technocraten en andere leden van de elite dit plan echt doorzetten.
"Fuck you, gewone burger"!

knerf | 13-06-13 | 19:05

Vergeet ook niet kosten van afbraak oude stadion.
Vergeet ook niet compensatie voor stichting die huidige Kuip beheert.

triasenergetica | 13-06-13 | 18:46

De second opinions laten duidelijk zien dat een nieuw stadion meer rendabel is dan een verbouwing. Een investering is meer dan alleen de aanschafkosten. HNS geeft veel meer exploitatiemogelijkheden dan een nieuwe renovatie. Hoe mooi ik mijn stadion en club ook vind, een nieuw stadion lijkt oprecht de beste kaarten te hebben.

OrgulloTulipano | 13-06-13 | 18:21

oke oke , 96% van de stoelen bezet is misschien ietwat overdreven, maar vergeet niet dat de Kuip bij 9 van de 10 wedstrijden bomvol zit, en altijd gezelig..

En, oja die bijgevoegde foto in het artikel (die foto van een halfvolle kuip ja) is genomen voor aanvang van de wedstrijd, misschien volgende keer een plaatje plaatsen van de Kuip TIJDENS de wedstrijd

ZichtbaarAfwezig | 13-06-13 | 18:05

Het college van B&W stelt zich garant voor 165 miljoen. Dat is pakweg € 300,-- per inwoner van Rotjeknor, alle kansloze uitkeringstrekkers, scolieren, baby's en grijsaards die niets aan de pot bijdragen meegerekend. Prima dat het college van B&W zich garant stelt. Maar dan wel op die voorwaarde, dat als die € 165 miljoen moet worden bijgepast, (gegarandeerd, neem dat van mij aan) ieder raadslid en wethouder die voor stemt voor dit luchtkasteel zich met zijn complete prive-vermogen aansprakelijk stelt en bovendien afziet van wachtgeld. Deal? Ik hoor niks..... DEAL???

Jos Schmitz | 13-06-13 | 18:01

Ach Rotterdam is zo'n rijke gemeente, die kan een tweede blunderput er nog wel bij hebben.

Rest In Privacy | 13-06-13 | 17:43

@Ornoisliefde
Mijn oma is ook 80 en die gaan we binnenkort maar een spuitje geven, want ja ze heeft 80 jaar geleefd en dat is toch goed?
Los van dat de Kuip nog prima meekan en dat ook verbouwen een veel goedkopere optie is, gaat het daar niet om.
Het punt is juist dat de plannen weer grotendeels uit opgeklopte lucht bestaan, net als zovaak eerder het geval was bij grote projecten (HSL, Rijksmuseum, NoordZuidlijn). Als je zo'n megaproject wil verkopen aan het publiek wees er dan tenmiste eerlijk over. En ga niet alle cijfertjes veel te rooskleurig voorstellen.

buitenspeler | 13-06-13 | 17:28

-weggejorist-

dr hook | 13-06-13 | 17:26

@ Einde van de Domheid //
Het blijkt inderdaad maar weer eens dat ambtenaren best risico durven te nemen met geld van het volk. Hopelijk krijgen ze nog ooit het bessef dat dit niet door kan gaan. Maar hoop blijkt meestal een uitgestelde teleurstelling. ( en het zal met vriendjes politiek te maken hebben)

Het leven is zwaar | 13-06-13 | 17:24

Tsja, een nieuw stadion kost geld. En ja, daar betaalt de belastingbetaler uiteraard aan mee. De belastingbetaler betaalt aan zo veel mee. En na 80 jaar is een internationaal aansprekend nieuw stadion helemaal niet zo gek. En ja, dat stadion wordt moderner, mooier, multifunctioneler en rendabeler dan die afzichtelijke Arena. En dat laatste is waarschijnlijk de belangrijkste reden voor al die zure reacties hierboven. Maar dat nieuwe stadion gaat er komen. En ja, de interlands komen dan weer terug in De (Nieuwe) Kuip, evenals de concerten en Europacup finales. En oh ja... hij wordt ook nog groter dan De Arena.

Ornoisliefde | 13-06-13 | 17:20

Er moet een partij komen met 3 punten:

1. invoering commercieel parlement
2. belastingen afschaffen
behalve voor
3. een sterk leger.

Musset | 13-06-13 | 17:12

En let wel, de banken schrijven 30 miljoen bij en dan is er nog geen fakking steen gelegd.
Daar kun je een aardige speler voor kopen.
*mompelt iets met kapitaal op het veld*

miko | 13-06-13 | 17:11

Exploitatie opbrengst ruim 2 keer zoveel als de Arena met een begrote bezettingsgraad van 96%. Wat kan er mis gaan? Lijkt heel aannemelijk hahahaha.
.
Exploitatie-kosten 67 miljoen per jaar. Dus als alles volgens begroting gaat 7 miljoen winst per jaar. Bouwkosten bijna 500 miljoen dus als er bij de bouw geen tegenvallers (hahahahahaha) zijn en de exploitatie precies volgens plan gaat is het rendement 1,4% per jaar. 1,4% in het aller aller aller beste geval. Ruime marge voor tegenvallers, toch? Wat kan er mis gaan?
.
Nieuw stadion dus nieuwe toegangsprijzen (hoger natuurlijk) en toch 96% bezetting, Tuurlijk. Je moet ergens vanuit gaan, toch?
.
De oude Kuip niet afbreken. Deze zal Rotterdam nodig hebben om een mega-voedselbank te huisvesten voor alle Rotterdammers die door veel hogere gemeentelijke lasten (wie anders zal deze megafaal gaan betalen?) het hoofd niet meer boven water zullen kunnen houden.

DeSjaak1000 | 13-06-13 | 17:02

ze hebben niet voor niets al die aandelen opgekocht voor 30 miljoen.. dat hebben ze alleen gedaan om zo een vinger in de (exploitatie/bouw)pap te krijgen.eens een fraudeur blijft een fraudeur

witchmaster | 13-06-13 | 16:59

raad eens wie er in het Maasgebouw rond lopen en ene Gude ex-gemeente werknemer ,bij elkaar geteld incl de heren van de bouwfraude ( ja die zitten ook in het Maasgebouw en zijn al veroordeelt) dus de berekening is makkelijk gemaakt renovatie 100 miljoen maar dan heb je een stuk degelijk Hollands vakmanschap in de toch mooie kuip.
en als Ajacied vindt ik de kuip nog steeds het mooiste stadion wat er is en ik ben er gewoon jaloers op .

witchmaster | 13-06-13 | 16:57

Kleine bouwprojecten, kleine corruptie.
Grote bouwprojecten, grote corruptie.
Daarom grossieren foute regimes in grote bouwprojecten.

Petrus de Rewa | 13-06-13 | 16:51

@buitenspeler onzin. UEFA-eis is dat een host-city/stadion binnen een maximale reistijd van 2 uur bereikbaar moet zijn bij een groot vliegveld.

Darkwater | 13-06-13 | 16:44

gewoon die eerste paal erin heien,dan kan je niet meer terug,toch?

mokummer | 13-06-13 | 16:33

Ik vraag me nog steeds af of er niet gewoon een wet is die zegt dat laakbare verkwisting van belastinggeld strafbaar is. Want de gluiperds die dit soort megalomane faalprojecten er door duwen verdienen straf. Heel veel straf.

Professor Superhirn | 13-06-13 | 16:32

@Bergamo | 13-06-13 | 16:24
Uit die foto blijkt ook dat in de Kuip het gras nog op ambachtelijke wijze gemaaid wordt. Zal wel niet tijdens de wedstrijd genomen zijn lijkt me.

lekkurlinx | 13-06-13 | 16:31

Die foto van de Kuip waaruit zou moeten blijken dat de Kuip nooit vol zit is op een verkeerd moment genomen. Dit is de bezettingsgraad 1 uur voor de wedstrijd. De Kuip is de tweede seizoenshelft praktisch altijd uitverkocht geweest!

Bergamo | 13-06-13 | 16:24

Het leven is zwaar |
Wat je zegt is waar.
Ook de NZ-lijn in AMS had verzekerd kunnen zijn tegen meerkosten.
Alleen VVD-clown (en verkiezingsprogramschrijvert) Geert Dales vond dat 'we' dat risico beter zelf konden nemen.

Einde van de Domheid | 13-06-13 | 16:18

Zaken zijn zaken, hoe(veel) dat ding bekostigd wordt interesseert sommigen niks, als die er maar komt.
Ze hebben eurotekentjes in hun ogen staan>> hoeveel kunnen we extra genereren uit de verhuur van businessseats (drie essen?..) en verhuur aan derden voor de evenementen.
Kostenplaatje doet er niet toe, faillesementen zijn niet hun pakkie aan, gemeente / rijk springen wel weer bij als het tegenzit.
Dat het gaat "tegenzitten" is nu het enige punt waar zekerheid over is.

Terpen-tijn | 13-06-13 | 16:16

Oja die Van Oosterveen die geen kans onbenut laat om de media te gebruiken voor promotie van HNS. Die beweerde gister nog dat HNS grote kans zou maken op het EK 2020, terwijl allang duidelijk is dat Rotterdam sowieso geen kans maakt vanwege het ontbreken van een groot internationaal vliegveld in Rotterdam, een duidelijke eis van de UEFA. Dat weten ze bij de KNVB en die zullen straks ook rustig de ArenA kandidaatstellen voor het EK. Maarja kan geen kwaad om de publieke opinie nog maar even te bespelen ten gunste van HNS. Het is niet alsof de KNVB er zelf aan hoeft mee te betalen dus wat zou het hem rotten.

buitenspeler | 13-06-13 | 16:15

@Pa Cartwright | 13-06-13 | 16:01
Komt ook in de provincie voor. Hier in Leiden hebben we bij het station de Keutel van van Gaal (niet de voetbaltrainer) staan. Nagelaten door een overijverige ROC-bestuurder die een grafmonument voor zichzelf heeft neergezet. Het gebouw is af, en nu heeft de school geen geld meer om het gebouw in gebruik te nemen. De bestuurder is inmiddels met pensioen.

rara | 13-06-13 | 16:12

Als je nu eens een offerte laat maken van maximaal 80% van het totaal te besteden bedrag, kun je met gemak de eerste tegenvallers opvangen. En.... Spreek een maximum aan meerwerk af met de aannemers. Uiteraard met een clausele dat als er slecht werk word geleverd, de extra kosten voor desbetrefende aannemer zijn. Als dat ook niet kan : openlucht voetbal veld aanleggen. Dat zal de kosten zeker drukken :)

Het leven is zwaar | 13-06-13 | 16:11

@ITEACHYOU
Daar gaat dit artikel dus over, dat de berekening over hoe snel dat nieuwe stadion wordt terugverdiend voor geen meter klopt.
Je zou voor een derde van de kosten natuurlijk ook kunnen kiezen voor het Red de Kuip plan, maar de PvdA in Rotterdam laat geen kans onbenut om te slopen wat de brand heeft overleeft.

buitenspeler | 13-06-13 | 16:10

En maar zeiken op PSV , nu doen ze hetzelfde.

Halven Haen | 13-06-13 | 16:09

Voor een half miljard euro kan je de hele kuip in bladgoud zetten.

Willianus Wortelus | 13-06-13 | 16:08

@ITEACHYOU | 13-06-13 | 15:59
Dat zou dan het eerste stadion in Nederland zijn geloof ik.

lekkurlinx | 13-06-13 | 16:08

Vraag is ook hoe Feyenoord denkt al die business-seats vol te krijgen? Die zijn op dit moment niet eens uitverkocht, dus hoe komen ze erbij dat als er straks meer komen dat die wel allemaal zullen worden benut?

Tevens moet Bert van Oostveen helemaal z'n muil houden. Zijn gejank over het feit dat De Kuip geen dak heeft en je godbetert IN DE RIJ MOET STAAN voor een broodje kroket maakt al pijnlijk duidelijk dat deze man géén verstand heeft van voetbal. En dan hebben we het dus over de Directeur KNVB betaald voetbal.

Addendum | 13-06-13 | 16:07

@Napoleon I
Gister heeft het College plannen onthult om voor zo'n 90 miljoen het gebied rond HNS te ontwikkelen tot een topsportgebied (inclusief inderdaad verbeterde infrastructuur). Verschil met München is natuurlijk dat daar het nieuwe stadion op een andere plek is gebouwd, terwijl HNS, min of meer naast De Kuip wordt neergezet.

buitenspeler | 13-06-13 | 16:07

Een dichter heeft een boek geschreven*: 'De man die in zijn eentje de Olympische Spelen organiseerde'. Hij hoopte dat er op een gegeven moment 'momentum' zou ontstaan waardoor alles vanzelf zou gaan lopen.
Zo denken veel voetbalclubs ook.
Ook als het niet zo is neginnen ze dan te roepen dat het zo is. Alleen al de schijn kan het wonder laten egbeuren.
Wensvol denken.
Het is de Rotterdammer van harte gegund maar maak eerst een businessplan dat reaal is!
*Erik Jan Harmens

Einde van de Domheid | 13-06-13 | 16:06

Misschien kunnen ze het Gelredome in Arnhem overkopen en verplaatsen naar Rotterdam.

lady blabla | 13-06-13 | 16:06

lekkurlinx | 13-06-13 | 15:53 | + 0 -
Top dat je die poging tot volksverlakkerij van de KNVB onder de aandacht brengt. Het is een leuke controle en hippe sticker voor de bühne. Die debiele beoordeling kijkt alleen maar of je het einde van het seizoen haalt, op welke manier doet niet terzake.

Helaas worden daar het terugbetalen van illegale staatssteun, het blijven aannemen van gemeenschapsgeld EN het terugdringen van een excessieve schuldenlast allemaal NIET geregeld. Real Madrid mag lekker doorballen met schulden aan de staat. Spanje moet snoeihard bezuinigen maar eist haar geld van de koninklijke niet meer terug, omdat het er niet meer is.

Het doen van een garantie aanvraag of subsidie zou al diskwalificatie moeten opleveren. Hoor je wel thuis in de ERE divisie als je bij de gemeente je hand moet ophouden? Mensen die een uitkering of toeslag principieel niet aanvragen hebben meer eer en rechte rug dan alle nog bestaande betaald voetbal organisaties.

EREdivisie, alleen voor clubs die hun EIGEN broek ophouden.

Feynman | 13-06-13 | 16:03

Dit wordt dus de SS Rotterdam II .....

Spartaan1888 | 13-06-13 | 16:03

@ Zatkniss | 13-06-13 | 15:50
Menig (locale) bestuurder compenseert zijn, of haar, mateloze gebrek aan bestuurlijke capaciteiten middels tomeloze ambitie – "Iets nalaten voor de stad", heet dat dan. Loopt steevast uit de klauwen.

Heb ik hier in Amsterdam genoeg gezien. Ik vermoed dat – noem 'ns wat – 85% van de Amsterdammers weinig tot geen interesse in die NoordZuidLijn hebben. Ondertussen ligt-ie er mooi wél.

Pa Cartwright | 13-06-13 | 16:01

@Osdorpertje
De Kuip is wel een monument, maar geen rijksmonument o.i.d. wat verplicht beschermd moet worden. In de plannen voor HNS stond rustig een paragraaf over hoe De Kuip gesloppt zou worden, totdat iemand bedacht dat het niet goed uitkwam omdat nu al bekend te maken, ivm publieke opinie enzo.
Dus een uur later was opeens die paragraaf uit het document gesloopt. Maar als je De Kuip laat staan kost dat natuurlijk evengoed extra geld aan onderhoud, dus dan betwijfel ik al helemaal of HNS financieel werkelijk zoveel meer gaat opbrengen dan het Red De Kuip plan. Los natuurlijk van het feit dat HNS even 300 miljoen duurder uitvalt aan eenmalige kosten...

buitenspeler | 13-06-13 | 16:00

lekkurlinx | 13-06-13 | 15:56
het stadion kost geld, maar daarmee is die tig miljoen toch niet verdampt? ik neem aan dat er wel is becijferd dat de exploitatie deze kosten binnen x jaar terug verdiend?

ITEACHYOU | 13-06-13 | 15:59

@kicktherabbit | 13-06-13 | 15:03
*valt stijl achterover van de argumentatie in bovenstaande tegel*
Waarom moet er een nieuw stadion komen als het oude nog te renoveren is. Niet alleen is renovatie goedkoper, ook behoud je daarmee het enige echte voetbalstadion van Nederland en voorkom je weer een betonnen misbaksel als bijvoorbeeld Gelredome.

master_broccoli | 13-06-13 | 15:58

@ITEACHYOU | 13-06-13 | 15:44
Hoe kom je daar nou bij. Voetbal is de belangrijkste bijzaak ter wereld. Bovendien gaat dit onderwerp over geld. Heel veel geld. En voor een flink deel gemeenschapsgeld. Óns geld dus. Noem dat maar niet belangrijk.

lekkurlinx | 13-06-13 | 15:56

De resultante zal een parlementaire enquete zijn. En die concludeert dat dit eens maar nooit meer was en dat er lessen uit worden getrokken.

De klucht die Nederlands Bestuur heet begint voorspelbaar te worden. Ook dat een kaartje van een tientje voor de voorstelling uiteindelijk vijftig euro kost.

vraagstaart | 13-06-13 | 15:56

@Zatkniss | 13-06-13 | 15:50

Moet jij niet hard leren om volgend schooljaar tóch naar 3-MAVO te gaan?

Biff Eagleburger | 13-06-13 | 15:56

Iedereen vergeet ook nog even dat bij deze bedragen de door de gemeente te betalen infrastructuur rond het stadion niet inzit. Bij de Allianz Arena kostte dat de overheid 210 miljoen euro (tel daar nog eens 10 jaar inflatie bij op)!

Napoleon I | 13-06-13 | 15:54

@Feynman | 13-06-13 | 15:12
Clubs worden sinds kort (een jaar of twee) jaarlijks op hun begroting beoordeeld en aan de hand daarvan ingedeeld in categoriën: 1 (onder curatele), 2 (onder verscherpt toezicht) of 3 (gezond)
Al je niet aan de eisen voldoet en ook te weinig progressie laat zien in het op orde brengen van je huishoudboekje kun je je licentie verliezen en uit competitie genomen worden.

lekkurlinx | 13-06-13 | 15:53

Geenstijl ga amsterdam pesten ofzo!

Bouwen dat ding!!!

Zuidpoolvogel | 13-06-13 | 15:52

Koettoerk | 13-06-13 | 15:49
inschattende begroting x 2 vermenigvuldigen
je bent wel van de dubbelop he

ITEACHYOU | 13-06-13 | 15:51

Wat maakt 't uit.. Gaat toch allemaal op een grote rekening en niemand uiteindelijk hoofdelijk aansprakelijk. Lang leve de belastingbetaler.

Coyote | 13-06-13 | 15:51

@joyriders | 13-06-13 | 15:47
Te weinig borrelbobo's, te weinig horeca en "niet meer van deze tijd", niet te exploiteren zeggen ze..

frankmeister | 13-06-13 | 15:50

Pa Cartwright | 13-06-13 | 15:41 | + 1 -
Probeert punt uit te leggen
Waarom zoveel geld investeren in een voorziening die voor 60% van de inwoners niet interessant is. Het aandeel van niet geinteresseerden zal enkel toe nemen in de toekomst. Als de Rotterdamers democratisch zouden kunnen beslissen over.
Rotterdam kan eur 200 miljoen uitgeven aan een bouwproject. Wat wilt u
a. nieuw stadion
b. Mega moskee
c. Nieuwe dependance ibn G school
Wat zou het worden?
Trowuen als men de bruggen bij moerdijk opblaast zal het mij de reedt poetsen

Zatkniss | 13-06-13 | 15:50

@Bugsy Malone
Volgens mij is de tijd van stadionconcerten sowieso een beetje voorbij, artiesten en bezoekers lijken een voorkeur te hebben voor echte muziekhallen als Ziggodome en HMH. Daarnaast zijn veel concerten in HNS dat onwaarschijnlijk. De Amsterdammer is nu eenmaal niet bereid om naar Rotterdam te gaan voor een concert. En Gelredome is in handen van concertboer MOJO, dus als er stadionconcert buiten Amsterdam is dan zal het in Arnhem worden georganiseerd.

buitenspeler | 13-06-13 | 15:50

In dit bouwfraudeland moet je elke inschattende begroting van een megaproject automatisch al minimaal x 2 vermenigvuldigen qua uiteindelijke kosten. Er is hier werkelijk nog nooit 1 schatting correct geweest als het aankomt op dit soort projecten. En nog steeds laten die bureau-domoren van de overheid zich telkens ringeloren met rooskleurige plaatjes om vervolgens keer op keer op kosten belastingbetaler te erkennen dat er wat dingetjes tegen gezeten hebben. En niemand die doorheeft dat die aannemertjes allemaal expres laag de boel aanprijzen om zich weer te verzekeren van een nieuw miljoenenproject. Dat het achteraf elke keer wat tegenvalt qua kosten is geen probleem, komt op kosten belastingbetalert. Ja tog, niet dan.

Koettoerk | 13-06-13 | 15:49

Het is en blijft Feyenooit he

OT: Als je al een nieuw stadion gaat bouwen voor de komende, pak em beet, 30 jaar, dan zijn 60.000 plaatsen echt niet meer van deze tijd.
Je moet naar de 80.000 gaan wil je meetellen. Dan leg je een half miljard neer en mag je over 10 jaar nooit de CL finale organiseren. Want in London, Munchen hebben ze het wel hoor.

MichelDenHaag | 13-06-13 | 15:47

@brutus
Nee klopt heb het iq van een borrelnootje.

Bello de Hond | 13-06-13 | 15:47

Waarom moet de politiek dit er nou zo nodig doorheen drukken??? De burgers willen het niet...

Noordoost | 13-06-13 | 15:47

Btw wat is er mis met de Kuip?

joyriders | 13-06-13 | 15:47

Het ergste is dat het gaat om een zeer select groepje van Bobo's die hier beter van gaat worden. Kuip-directeur van Merwijk is daar 1 van. Die gaat over lijken in zijn lobby, en mobiliseert (oud)spelers die geeneens verstand hebben van de materie. Ook KNVB directeur Bert van Oostveen speelt een kwalijke rol. www.lunaticnews.nl/nieuws/ingezonden-b...

Ze gooien onwaarheden de wereld in om hun geldzucht te rechtvaardigen. Degenen die dit gaan betalen zijn: Alle Rotterdamse burgers, en de voetbalclub Feyenoord met haar supporters.

Voor de voorstanders van HNS. 2 stadions is qua onderhoud verre van betaalbaar. De prachtige, oude, trouwe, imposante Kuip zal tegen de vlakte gaan.

Waar de beleidsbepalers geen rekening mee gehouden hebben is de bereidheid van de 100.000den fans om voor de bulldozers te gaan liggen. Tot nu toe is het protest vreedzaam. Ik garandeer u dat dit niet zo zal blijven mocht er 1 geldgraaier met zijn poten aan de Kuip komen.

janwillem3008 | 13-06-13 | 15:47

Als RotterdammerT en Feyenoorder ben ik tegen een nieuwe Kuip, zeker in deze tijd van bezuinigen een achterlijk plan waar van je nu al weet dat het veel duurder zal uitpakken. Gewoon ons prachtige stadion nieuw leven in blazen, wij willen geen UFO 2.0/snelkookpan in onze stad!

CornholioNL | 13-06-13 | 15:47

lekkurlinx | 13-06-13 | 15:35
kan, maar dat onderwerp is toch veel boeiender om over te zeiken dan zo een klote vissenkom?

ITEACHYOU | 13-06-13 | 15:44

Ingecalculeerd 96%?? Op dit moment is dat 86.6% :'-)! www.fctwente.nu/fotos/fc-twente-nieuws... Maar de Arena bewijst dat het wel kan, vergelijkbare grote (net boven de 50.000) en 94.7%, maarja die presteren dan ook beter :-)!

frankmeister | 13-06-13 | 15:44

@Bello de Hond | 13-06-13 | 15:41

Veel slimmer ben je ook niet van geworden blijkbaar.

brutus68 | 13-06-13 | 15:43

Oeps verkeerd toppic :)))))

Bello de Hond | 13-06-13 | 15:43

@ Zatkniss | 13-06-13 | 15:31
Als ik beelden van een voetbalwedstrijd in de Kuip zie, zitten er circa 50.000 overwegend roomblanke supporters in dat stadion.

Wederom, wat heeft die islam daar mee van doen dan?

Pa Cartwright | 13-06-13 | 15:41

Ik ben vroeger ook op commando-kamp geweest in de biesbos. Mijn vader zat bij de commando's en in de zomer was er altijd een kidsweek.... Geweldig naar mijn zin gehad. Zelfde wat ik nu zie maar zonder wapens en ontploffingen helaas. Ben ik er nu slechter door geworden............... nee.

Bello de Hond | 13-06-13 | 15:41

Half miljard, gewoon weg bezopen.
En te droevig voor woorden, dat een weblogje in een paar zinnen al duidelijk kan maken waarom het een kansloze missie is en er TOCH nog steeds over gesproken en nagedacht wordt.

Zucht.

Fred van Ria | 13-06-13 | 15:40

LIverpool heeft Anfield, Barcelona Camp Nou en Feyenoord De Kuip.

Als je oude stadion te klein is bijvoorbeeld De Meer of gewoon bijzonder lelijk zoals het dramatische Delle Alpi van Juventus. Dan kan je naar een nieuw stadion. Anders moet je kijken wat er te doen is met huidige stadion om het aan te passen aan de eisen van de tijd.

Die presentatie van Red De Kuip, lijkt mij een veel betere en goedkopere oplossing dan dat HNS plan. In Rotterdam heeft de PvdA meer gesloopt dan de brand in de oorlog, en het zou een drama zijn als nu ook De Kuip zou verdwijnen.

En misschien heb je iets meer inkomsten aan explotatie als HNS er neer zet, maar kost ook even flink wat meer. En wie moet dat betalen de financieel armlastige gemeente Rotterdam zeker? Daarnaast wordt er even gedaan alsof aannemers en bank geen enkel risico dragen over de bedragen waar de gemeente garant voor moet staan... Inderdaad ondenkbaar dat een bank of een aannemer failliet gaat in deze tijd.

Dus voor een klein verschil in toekomstige inkomsten uit het stadion zou ik gewoon nog één keer verbouwen. Probeer maar eens zo'n moderne bak betalen te trillen. Sowieso sport is toch emotie? Waarom dan zo nodig naar een evenementenhal met een dak erop? Lekker voetballen op Zuid in De Kuip. En als over veertig jaar, als de Kuip echt op is, er uberhaupt nog op niveau gevoetbald wordt in de Eredivisie dan kijken we wel of met de toekomstige economische ontwikkeling en technische kennis wat er dan mogelijk is om het stadion te vervangen. Met een derde ring op de kuip en een uitbreiding naar 63.000 bezoekers een verbetering van de horeca en evenveel skyboxen en businessseats als in de plannen voor HNS, gaat Feyenoord op commercieel ook al flink vooruit. En dan kan structureel PSV en Twente worden ingehaald en Rotterdam weer de ouderwetse uitdager worden van Amsterdam om de nationale titel.

buitenspeler | 13-06-13 | 15:40

@lekkurlinx | 13-06-13 | 15:19
Jij snapt het, ik snap het, maar aangezien onze bestuurders duidelijk blind zijn kun je niet uitsluiten dat een dergelijk plan toch ter tafel verschijnt.

rara | 13-06-13 | 15:38

@ ITEACHYOU | 13-06-13 | 15:32
Ik begrijp het evenmin. Nooit gedaan ook. De wegen der plussen & minnen zijn ondoorgrondelijk.

Derhalve besloot ik sedert de invoering het geheel te negeren – kan ik je aanraden.

Pa Cartwright | 13-06-13 | 15:37

Misschien kunnen ze nog wat leren van hoe dat in Amsterdam gaat?
Breek het oude stadion af en bouw er huizen. De grond voor het nieuwe stadion koop je van de gemeente ver onder de marktwaarde. De gemeente bouwt op de locatie van het nieuwe stadion een transferium, hoe onlogisch de locatie ook is. Dat transferium kan weer dienen als fundament van het nieuwe stadion zodat de bouwkosten meteen een stuk lager worden.

Osdorpertje | 13-06-13 | 15:37

Voetbal dient geen enkel maatschappelijk belang. Waarom de gemeente garant moet staan, is mij dan ook een raadsel.

Ja nee, geen mening | 13-06-13 | 15:37

ach als ze dat kunnen betalen lijkt het me geen probleem. Gaan ze met de tokkiecollectezak rond bij de tokkies?

Andersom dag | 13-06-13 | 15:35

@ITEACHYOU | 13-06-13 | 15:32
Misschien heeft het iets met het OT-karakter te maken. Ik doe maar een gok.

lekkurlinx | 13-06-13 | 15:35

@Mokum Kosher: Ik zal hier maar geen 'grappen' maken over wat diezelfde Duitser deden met mensen uit jouw stad. Denk dat dat evenveel bijdraagt als jouw opmerking.

Dimitry | 13-06-13 | 15:34

Kan prima betaald worden met die 4 ton die niet is uitgegeven voor dat Rotterdam internetprojectje van een paar dagen geleden.

sinar2 | 13-06-13 | 15:33

Pa Cartwright | 13-06-13 | 15:28
daar heb je een punt, maar ik begrijp het simpelweg niet, als ik nu een discutabel standpunt inneem ok

ITEACHYOU | 13-06-13 | 15:32

Ik ben voor sloop van de kuip.
Maar wat moeten ze in Rotterdam met een nieuw stadion? ??? FCG

gerritwww | 13-06-13 | 15:32

Pa Cartwright | 13-06-13 | 15:27 | + 0 -
Omdat 60% van de inwoners van Rotterdam die religie aanhangt en daarom de vraag rijst wat de toekomst is van het te bouwen stadion.
"Ziet nooit hordes aanhangers van de profeet in de kuip"

Zatkniss | 13-06-13 | 15:31

Ja joh, pomp erin wat je wil, Ajax wordt toch weer kampioen.

An die ARBEIT | 13-06-13 | 15:29

@ ITEACHYOU | 13-06-13 | 15:26
Boeit jou wel. Steevast zit jij te zaniken over een minnetje meer of minder. Grow up.

Pa Cartwright | 13-06-13 | 15:28

Als de oude Kuip afgebroken moet worden dan heb ik nog wel een goedkope tip voor de afbraak.

Gewoon even de Duitse Luftwaffe bellen. Die gooit het in 10 minuten plat en kan er meteen met een goed gevoel aan de wederopstanding gebouwd worden.

Mokum Kosher | 13-06-13 | 15:27

96% bezetting bij wedstrijden haalt de kuip makkelijk
NiceGuysFinishLast | 13-06-13 | 15:21 | + 1 -

en bij een bezetting van zeg .. 76% hoe gaat het plaatje er dan uitzien ? want de crisis zal de komende jaren aanhouden en ook supporters moeten inleveren.

(c)ZWITSUL | 13-06-13 | 15:27

@ Zatkniss | 13-06-13 | 15:25
Waarom betrek jij die islam nou weer in dit Rotterdamse verhaaltje?

Pa Cartwright | 13-06-13 | 15:27

"gehoaxt"?

Betekend dat niet dat de verwachtingen juist zijn en dat het afkraken ervan een hoax is?

*zich insgrijven gaat voor herkanzing Niederlants igv iets gemisd is geworden in pubertijd*

Red mij niet | 13-06-13 | 15:26

ITEACHYOU | 13-06-13 | 15:09 | + -6 -
- 6, niet dat het mij boeit maar lezen ze wel vraag ik me dan af?

ITEACHYOU | 13-06-13 | 15:26

@Osdorpertje | 13-06-13 | 15:22

Een zelfde soort functie als het Olympisch stadion in Amsterdam.

brutus68 | 13-06-13 | 15:25

Wat moeten kansenmensen trouwens met een voetbal stadion of gaan ze daar straks de executies uitvoeren als het kalifaat is uitgeroepen (ala Afganistan tijdens het verlichte Taliban regime)

Zatkniss | 13-06-13 | 15:25

Als je zeker zou zijn dat Feijenoord altijd eredivisie voetbal zal blijven spelen gaat de nieuwe kuip over 45 jaar geld opleveren bij een inflatie anno 2012.

reageerbuis | 13-06-13 | 15:24

breng de verantwoordelijken en hun beslissingen helder in beeld..
TIP : als er teveel protest komt bouw er dan halalwoningen en een moskee bij onder het motto ' sport verbroederd '

(c)ZWITSUL | 13-06-13 | 15:24

Maar wat gaan ze met de oude Kuip doen? Die is toch een monument en mag niet worden afgebroken? Dan heeft Feyenoord straks 2 stadions.

Osdorpertje | 13-06-13 | 15:22

Toen in Eindhoven een leninkje verstrekt werd van 30 miljoen, die landelijk als gratiez soepsidie werd getypeerd en geïnterpreteerd door domoren, was de wereld te klein. Maar als een failliete stad garant gaat staan voor 200 miljoen bij een tot voor kort op sterven na dode club wegens wanbeleid, is het ineens een topproject en supergezonde investering waar heel de media en voetbalwereld plots compleet verblind wordt wegens de hype rondom dit absurd achterlijke project. De bouw-lobby is strong in this one.

Koettoerk | 13-06-13 | 15:22

Boeien

ITEACHYOU | 13-06-13 | 15:21

96% bezetting bij wedstrijden haalt de kuip makkelijk

NiceGuysFinishLast | 13-06-13 | 15:21

Krankzinnig plan en wij maar bezuinigen er klopt weer geen ene tering van. De halve binnenstad zit met lege winkels laten ze dat aanpakken. Ipv een bobo een dikke vette bonus.

ikdenkwat | 13-06-13 | 15:20

Hoe Rotterdam dit gaat betalen is ook al duidelijk..... met boekhoudfraude.
Kunnen ze de toekomstige burger die wel werkt en Rdm nog niet verlaten heeft nog wat extra lastenverzwaringen in de maag splitsen.

Zie: www.leoverhoef.nl

filibuster | 13-06-13 | 15:19

@rara | 13-06-13 | 15:11
Ooit, toen het Vitesse-stadion, pardon Gelredome, opgeleverd werd was NEC in de slag om ook een nieuw stadionnetje te mogen bouwen. Vanuit richting Arnhem (Vitesse en provinciale state nota bene) kwam toen het geluid: waarom degradeert NEC niet?! Dan kunnen zij op zaterdagavond in de glasbak, eh "Gelredome" spelen en Vitesse op zondag. Bij de eerste derby Vitesse-NEC in Arnhem braken de NEC supporters dus hun vak af. Het is de eerste en enige keer dat ik op televee een sportcommentator hoorde zeggen dat hij dat supportersgedrag niet goedkeurde maar het wel kon begrijpen. Hij kende dit verhaal erachter.
Kun je je voorstellen wat er staat te gebeuren als Feyenoord zijn thuiswedstrijden in 020 moet afwerken? De kosten lopen dan per weekend hoger op dan dat dat hele stadion zou kosten.

lekkurlinx | 13-06-13 | 15:19

De portemonnee van de Ander doet weer zijn naam eer aan. Hoeveel oudjes kunnen hiervan een menswaardige oudedag krijgen. NL is steeds meer de weg kwijt. "Droomt van directe democratie"

Zatkniss | 13-06-13 | 15:19

Brood en spelen voor het volk!

KaiserSoza | 13-06-13 | 15:15

Kan die zingende hijskraan het nieuwe stadion niet bouwen? Ach een half miljard waar hebben we het over.

joyriders | 13-06-13 | 15:15

Ieder verstandig mens weet dat de totale kosten de 700 miljoen gaan overschrijden.
En dat in een PvdA-stad waar steeds minder mensen belasting gaan betalen en steeds meer parasieten mee moeten vreten uit de ruif, succes ermee.

Cuyahoga | 13-06-13 | 15:14

Half miljard. Dat is al 1/3 van alle bezuinigingen in de zorg. En dat alleen voor een stadion waar 100 extra Feyenoord-hooligans in passen in vergelijking met de prima functionerende Kuip.

Crak-ho | 13-06-13 | 15:14

Een fiasco wat je van verre ziet aankomen. Krankzinnige grootheidswaan op kosten van de belastingbetaler. Terwijl het upgraden van de huidige Kuip veel goedkoper is en historisch meer verantwoord.

brutus68 | 13-06-13 | 15:13

Wanneer gaan we een keer financial fair play invoeren? Dat een club door supporters en bedrijven gedragen wordt en niet door de onwetende belastingbetaler? Er zijn miljoenen beschikbaar als er een speler gekocht moet worden en als je een dak boven je hoofd wil is het geld op? Alleen in de voetballerij zie je deze financiële structuur.

De schade is ooit eens onder elkaar gezet door de groene Amsterdammer 1 miljard in 10 jaar. www.groene.nl/commentaar/2011-05-18/ov... Dat is nog exclusief de illegale trucage van www.trouw.nl/tr/nl/4508/Sport/article/... twv 49 miljard euro en wat er daarna nog misging.

Natuurlijk heeft voetbal een maatschappelijke waarde, maar geen 100 miljoen euro per jaar. Dat is 100 euro per lid per KNVB jaar. Ieder jaar weer. 100 euro die niet naar een amateurclub gaat, maar verdwijnt in het miljardenbal van dure spelers, TV rechten en skyboxen.

Dat garant staan is ook een politieke oplichtingstruck. Een beetje de kiezer een rad voor de ogen draaien dat het maar een papiertje uit de printer is met een handtekening en geen harde euro`s. Alsof het dan plotseling gratis is.

Feyennoord heeft al een paar keer aan de rand van de afgrond gestaan, de kuip is dus al lastig af te tikken, dit megalome project is een brug te ver. Meerdere clubs zijn de afgelopen tijd failliet gegaan en meerdere gemeentes hebben hun voorschotten, garanties en leningen zien verdwijnen.

Het is dat een paar malloten de kas mogen leegroven anders hield het voetbal allang zijn broek op. www.telegraaf.nl/telesport/voetbal/nat...

Feynman | 13-06-13 | 15:12

Als zo'n stadion kakkerlakkenproof gemaakt moet worden, dan worden de kosten twee keer zo hoog.

steven paul | 13-06-13 | 15:12

En als het ding er staat blijft het een geldspons, elke wedstrijd moet voorzien van de nodige dienders etc uit de ruif van de gemeente. en groter is gelijk aan meer inzet van blauw.

Mr aarsch | 13-06-13 | 15:12

Ja ja, dacht ik niet!
En dit is nog maar het begin... dat ding kost uiteindelijk een veelvoud van wat er oorspronkelijk opgegeven is, zo rollen de projectontwikkelaars in NL.

afdankert | 13-06-13 | 15:12

Gewoon toch lekker bouwen!

Het is niét zo dat Feyenoord de afgelopen jaren in financieel slecht weer heeft gezeten en alle supporters staan er natuurlijk ook 100% achter dus wat maken die paar extra centjes uit?

PeteyPrecise | 13-06-13 | 15:11

Het zou veel goedkoper zijn als Feyenoord de Arena zou huren voor haar thuiswedstrijden.

rara | 13-06-13 | 15:11

Misschien is het wel leuk om de plannen te laten doorrekenen door de oud leerlingen van Ibn Ghaldoun.

Dan kost het ineens maar 3,50 Euro ... of 350 miljard natuurlijk.

James Lastig | 13-06-13 | 15:11

Grootmoedigheid heeft de realiteit als aartsvijand en wenst daarom ook geen verantwoording af te leggen die gebasseerd is op feiten en reëele verwachtingen.

Simon de Danser | 13-06-13 | 15:10

Past mooi in het rijtje: Noord/Zuid lijn, HSL, Fyra, Rijksmuseum, enz...

Wimpie777 | 13-06-13 | 15:09

Trek er dus maar een miljard of twee voor uit om uiteindelijk met een stadion te zitten waar de stoeltjes achterstevoren staan, het grasveld is vervangen door een zwembad en waar de schijnwerpers als landingslichten omhoog staan.

Het wordt de Fyra onder de stadions .. maar goed, jullie kunnen tenminste weer een paar miljard in de zoveelste bodemloze put kieperen.

James Lastig | 13-06-13 | 15:09

Als Feyenoordsupporter die voorstander is van het behoud van de Kuip, ben ik blij met dit soort berichtgeving. Want dat de voorstanders van een nieuw stadion last hebben van tunnelvisie is mij al een tijdje duidelijk. Als de 'voetbal altijd -1'-mensen zich ook even uitspreken, dan is de kans nog groter dat dat de Arena 2.0 er niet komt in Rotterdam.

Dimitry | 13-06-13 | 15:09

Toe maar weer en iedereen maar zeiken over bonussen en verkeerde incentives. Zonder bonussen doen de politici hier in Nederland hetzelfde.

klaas6523 | 13-06-13 | 15:09

Hoe kan het toch zijn dat een failliete stad toch miljoenen belastinggeld blijft weggooien? Wanneer wordt er gezegd: "Jongens, dat geld is er helemaal niet, dus hou maar op." Waar komt al dat oneindige geld vandaan!?

Merkava | 13-06-13 | 15:09

OT:
www.nu.nl/binnenland/3499955/alle-dipl...

Weer zo een belachelijk stukje nieuws met kolderargumenten.

WTF

"Het besluit is genomen om scholen, leerlingen en ouders in de gelegenheid te stellen te kijken of individuele leerlingen hebben gesjoemeld. Op deze manier wil men voorkomen dat scholieren een diploma krijgen waar ze eigenlijk geen recht op hebben"

ITEACHYOU | 13-06-13 | 15:09

Gelukkig staan de Feyenoord-supporters wel achter de plannen. Toch?

waskuip-admiraal | 13-06-13 | 15:06

Zolang we in dat colloseum wel weer onze gladiator gevechten terugkrijgen dan vind ik het prima.

BuigenofBarsten | 13-06-13 | 15:06

Als ze een goeie akoestiek verzorgen kunnen ze wel wat concerten en evenementen bij de Arena galmbak vandaan trekken.

Bugsy Malone | 13-06-13 | 15:05

De supporters willen het niet, de belastingbetaler wil het niet en het is een enorm risico. Dat ding komt er dus.

Moishe Pipik | 13-06-13 | 15:04

Gewoon de Hondenbelasting verhogen. Ofzoiets.

Pa Cartwright | 13-06-13 | 15:04

Rotterdam is toch al bijna failliet, dan kan dit er ook nog wel bij.

rara | 13-06-13 | 15:03

Ja zo'n ding kost een hoop geld. En dat bouwprojecten altijd rooskleuriger worden voorgesteld op papier dan dat het in de praktijk kost weet ik ook. Er zal toch een stadion moeten komen.

kicktherabbit | 13-06-13 | 15:03

Waar halen ze ineens een half miljard vandaan? Er moest toch bezuinigd worden?

Vakonov | 13-06-13 | 15:02

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl