Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Imam-subsidie tegen radicalisering: houd een sop

islamketjing.jpgO jee. Polderimams blijven, ook na de HBO-imamschool *proest* allemaal werkeloos. Niet dat de kaartenbakken van het CWI nu bulken van de imams, er studeerden sinds 2006 slechts 13 imams af aan de zwaar gesubsidieerde opleiding, die daarom dan ook is opgehoofddoekt. De arme schapen krijgen van de moskee geen HBO-niveau salaris en GroenLinks maakt zich daar bij monde van Ewout Butter erg druk om. Maar hoe de fuck is dat ons probleem? Dat de UMMON (Unie Marokkaanse Moskeeorganisaties in Nederland) en de Turkse regering de opleiding niet okee vinden, who cares? De UMMON, onderzocht door de AIVD (toen nog BVD) wegens verlengstuk zijn van de Marokkaanse overheid. Waar Mohammed Rabbae (toen nog GroenLinkser, let je op Ewout?) een boek over publiceerde. En wat nou 'Turkse regering'? Die bemoeien zich ook overal mee hiero. Wacht, even naar de grens lopen en checken hoor. Hm, nee, er staat toch echt nog steeds 'Nederland' op dat blauwe bord. Maar of we vooral wel subsidie blijven pompen in de opleiding want anders krijgen we 'buitenlandse inmenging'. Lees: radicale haatimams geïmporteerd uit Islamië. Mooi man, die GroenLinkse reflex om radicalisering te willen counteren met knuffelen en toegeven. Snel, geld geven om te voorkomen dat ze wetten gaan overtreden! Zucht. Gewoon stoppen met die Eftelingsubsidie voor sprookjesscholen en in de smiezen houden wat er zoal gebeurt in de moskeeën, zo moeilijk is het allemaal niet hoor. Religie achter de kerk-, moskee- of voordeur en radicaliserende wetsovertreders achter de celdeur. Wij hebben 99 problemen en het falen van de imamschool is er niet eentje van.

Reaguursels

Inloggen

Aardbewoner | 15-02-13 | 10:36 |
Bedankt voor de leestip. Ik ga me verdiepen.

ratelaar | 15-02-13 | 12:30

"... Maar of we vooral wel subsidie blijven pompen in de opleiding want anders krijgen we 'buitenlandse inmenging'. Lees: radicale haatimams geïmporteerd uit Islamië. ..."

Idee:
En als 'we' nu eens de import verbieden van imams uit landen waar christenen vervolgd worden of geen kerken mogen stichten?

Lijkt mij wel 'fair'. En een mogelijkheid om import van radicale imams wel/niet extreem/fundamentalistisch tegen te gaan. Tuurlijk, is maar een idee, maar waarom is het nodig geld toe te stoppen om gewenst resultaat te bereiken? Dat kan toch ook anders? Dus zonder geld toe te stoppen?

gaffelbaard | 15-02-13 | 10:53

ratelaar | 15-02-13 | 10:04 | + 0 -http://www.alfredvierling.com/?p=101

Aardbewoner | 15-02-13 | 10:36

Aardbewoner | 15-02-13 | 09:36 |,
Ik ben het met je eens. Maar te laat is het nooit. Je had hoogstens vroeger actie kunnen ondernemen.

ratelaar | 15-02-13 | 10:04

Schoorsteenveger | 15-02-13 | 09:18
Inhoudelijk ben ik het met je eens. Alleen hoeft dat voorbeeld van de SGP voor mij niet, omdat je er ons allen, hoe raar dat ook mag klinken, te kort mee doet. Om te beginnen is de vergelijking tussen SGP en islamitische dwingelanden van de pot gerukt omdat ONZE 'fundi's' oneindig meer beschaafd zijn - denk alleen al maar aan het eenzaam hoge peil dat een van der Staaij in het parlement wist neer te zetten en waaraan vele atheïstische en andere collega's een puntje konden zuigen. Tweedens staat de SGP al sinds mensenheugenis op twee zetels terwijl die andere fundi's de tikkende tijdbom van de demografische ontwikkeling met zich meebrengen. Derdens maakt het christendom, of je dat nu leuk vindt of niet, deel uit van onze Westerse achtergrond en cultuur; het is een deel van ons erfgoed en als dusdanig verrek ik het om het op één lijn te zetten met het meest achterlijke geloof dat hier op onze aardbol voor zoveel ellende zorgt. Zo kan ik nog wel even verder gaan maar dan lees je m'n tegel niet meer.

Zoals, tot slot, multiculturalisme een leugen is, zo ook is de pluriforme samenleving met zo'n onverdraagzame godsdienst als de islam een illusie die de utopische droom van de smeltkroes van culturen verandert in de nachtmerrie waaruit we vandaag niet meer wakker worden. We leven in een ons opgedrongen multi-etnische maatschappij die in de plaats van onze voormalige samen-leving gekomen is: dat is de prijs die we betalen voor het zo achteloos omspringen met onze eigen cultuur die we van in het begin als leidende cultuur hadden moeten propageren. Nu is het hopeloos te laat.

Aardbewoner | 15-02-13 | 09:36

Religie? bestaat dat nog dan?

Rest In Privacy | 15-02-13 | 09:34

Ik zou zo graag nog eens weten hoe het is zonder gelovigen die opdringen en afkeuring geven op vrijheden.

Veel Vaak | 15-02-13 | 09:25

Aardbewoner | 15-02-13 | 09:09 |
Het toelaten van een imamschool liet zien dat men er echt geen snars van snapt. Vanuit ons denken, onze normen en waarden, onze waarheden een poging doen om de opleiding tot volksmenner en waarheidsverkondiger ondergeschikt te maken aan een hoger doel, namelijk een pluriforme samenleving waarin allerlei waarheidjes náást elkaar kunnen en mogen bestaan. De Islam laat zich haar waarheid niet afpakken, dan is die Islam meteen alles kwijt. Zelfde geldt voor het Christendom overigens. De SGP laat zich zijn waarheid óók niet afnemen, voor de SGP is het nog stééds zo dat God onze duivelse samenleving gedoogt, en niet andersom, zoals wij onszelf graag wijsmaken. Passief kiesrecht voor de vrouw is een zonde tegen God, afgedwongen door de duivel, geen voortschrijdend inzicht.

Schoorsteenveger | 15-02-13 | 09:18

Mooi stukje weer Nanninga. Je laatste zin klopt helaas niet. Natuurlijk is het falen van een imamschool op Nederlandse bodem wél een Nederlands probleem. Het toelaten van een imamschool was al een Nederlands probleem. Het toelaten van islamitische scholen was en is al een Nederlands probleem. En bij het bestaan van toekomstige (of huidige!) madrassa's en alles dat daar zoal bij komt kijken zouden je 99 andere problemen qua belangwekkendheid wel eens in het niet kunnen verzinken. You ain't seen nothing yet.

Aardbewoner | 15-02-13 | 09:09

o)+ | 15-02-13 | 08:41 |
De duivel heeft inmiddels een plannetje bedacht, duurde even maar hier is het dan: schaliegas.

Schoorsteenveger | 15-02-13 | 08:52

Dat wat mij het meeste zorgen baart is dat ook inzake islam de regering blind lijkt voor de kennelijk actieve bemoeienis van de Turkse- en Marokaanse overheid.
Net als bij de moslim weeshuizen die brandgevaarlijk zijn gaat de discussie alleen over het brandgevaar. --De vraag wat de religieuze functie en de invloed van deze madrassa's is, wordt niet gesteld.
Kritische vragen stellen op dit gebied wordt te snel bestempelt als stigmatiserend en discriminerend.
Wij mogen toch zeker wel onze bezorgdheid uit spreken over (de vermeende) invloed van fanatielke religieuzen op de samenleving?

ratelaar | 15-02-13 | 08:49

Herinnert u zich de autoloze zondagen nog? Begin jaren zeventig concludeerde een clubje oliesjeiks, geestelijken en politici dat het ondanks de massa-immigratie niet opschoot met de verspreiding van de Islam in het goddeloze westen en draaide de oliekraan dicht. Om weer open te gaan na de belofte van westerse politici dat de Islam geen strobreed in de weg zou worden gelegd. De rest is geschiedenis.

o)+ | 15-02-13 | 08:41

Kaan78 | 14-02-13 | 23:13 |
Natuurlijk, het is altijd leerzaam om te praten met mensen die binnen de een of andere traditie pretenderen op te kunnen treden als lieden die iets zinnigs over het leven te zeggen hebben. Uiterst leerzaam, zeker als je hun kul toetst aan de kul die door andere volksmenners ten beste wordt gegeven. Dan ontstaat een totaalbeeld dat, als je het doorgrondt, ontluisterend is. Als dat is wat de mensheid tot nu toe heeft gepresteeerd, dasn is het bitter weinig, stuitend weinig, en wordt het tijd om met hernieude energie die heilige huisjes kapot te trappen.
Inzichten in het leven? Bull, Inzichten in hoe het leven door menners wordt vastgenageld in moraal.
Maar je hebt helemaal gelijk. Zouden meer mensen moeten doen. Om te ervaren hoe bekrompen de leer is, om te snappen hoezeer die lui alleen maar willen blokkeren.

Schoorsteenveger | 15-02-13 | 02:08

Dat uitgerekend Doekle Terpstra de stekker uit die opleiding trekt, Doekle Terpstra met zijn ontzettend grote bek. 'Benoemen en bouwen' was de leus. Wat een stelletje naïeve romantici destijds, denkende dat het mogelijk zou zijn om een opleiding uit de grond te stampen die een 'ideale' imam zou opleveren, niet een imam die door de moslimgemeenschap zou worden geaccepteerd, dat was het probleem niet, nee een imam die door de sceptici en critici zou móeten worden geaccepteerd als een 'goede' imam, een imam die paste in onze multiculturele samenleving, een imam die de dhimmies gelijk zou gaan geven en de islamcritici eindelijk als engerds zou kunnen wegzetten.
Mooi niet dus, diezelfde Doekje Terpstra benoemt niet maar herbenoemt, bouwt niet maar breekt af. Zo snel kan het gaan met mensen met een grote bek, met dommige moralisten. Andere functie, andere moraal.

Schoorsteenveger | 15-02-13 | 01:55

Watapatja | 14-02-13 | 21:59
Wat is het verschil met de opleiding theologie, in mijn ogen net zo debiel namelijk.
----------------
Inhoudelijk kan ik daar weinig over zeggen. Maar wat me meer interesseert zijn de verschillen in maatschappelijke effecten die hun respectieve aanhangersschare tijdens mijn lifetime ten toon heeft gespreid. En die zijn wel duidelijk dunkt me.

WirMachenMusik | 15-02-13 | 01:08

Kaan78 | 14-02-13 | 23:11 |
Omdat ik niemand als mijn gelijke beschouw. Op ieder aspect waarop ik mezelf met anderen vergelijk zijn er mensen die ik als mijn meerdere erken en mensen die ik niet serieus neem.
Jou ken ik niet, maar het feit alleen al dat je je hier afficheert als aanhanger van de islam zet je, door wat ik in het algemeen weet over jouw geloofsgenoten en islamsamenlevingen in het algemeen, bij een persoonlijke beoordeling in die zin op een behoorlijke a priori achterstand.
En ik kan niet anders want zo functioneren mijn hersenen nu eenmaal.

WirMachenMusik | 15-02-13 | 00:49

Itzamná | 14-02-13 | 21:28 |
Daar staat dan weer tegenover dat bijzondere scholen van katholieke en protestantse snit al decennialang de beste zijn op het gebied van vorming van denkvermogen.

WirMachenMusik | 15-02-13 | 00:38

anne de graaf8209 | 14-02-13 | 21:17 |
Als die Eric Blair een broer is van Tony lijkt het me onwaarschijnlijk dat klopt, want die Tony heeft nog nooit iets gezegd wat waar bleek.

WirMachenMusik | 15-02-13 | 00:34

Ga eens kijken wat die allabakkarren bijdragen aan de BV NL.
Ongeveer 800.000 vreten uit de staatsruif.
Ik wil wel een uitzondering maken voor de Osmanen. Die weten wat werken is.

MacG | 15-02-13 | 00:33

@Not Muhammad | 14-02-13 | 22:35

Plausibele reden. Helder.

Was film kijken vandaar mijn late reactie.

pius | 15-02-13 | 00:02

Iets met vraag en aanbod zegt veel vraag en weinig aanbod gaat salaris vanzelf omhoog maar als er geen vraag is maar veel aanbod gaat het net als de huizenmarkt op den blote gat. En de mediterane gedrags relie organisaties en buitenlandse mogendheden een dikke vinger geven en iets met inmenging met nederlandse zaken zegt, hebben ze zelf de mond ook vet vol van nu eens een keer ballen tonen.

Umberto die trotzoni | 14-02-13 | 23:40

@ doenormaal! | 14-02-13 | 23:32
Dat klopt! :-0

Glas Koning | 14-02-13 | 23:36

@de grote Anti | 14-02-13 | 22:56
Me either. Zeg ik als vrouw. Zal wel die befaamde antenne zijn. Hoewel je voor zo'n overdaad aan "bewijslast" niet eens een antenne nodig hebt.

doenormaal! | 14-02-13 | 23:35

@Glas Koning | 14-02-13 | 23:03
Jeetje, je kan er al niet eens meer een volzin door produceren.

doenormaal! | 14-02-13 | 23:32

@doenormaal! | 14-02-13 | 22:48 Dat zijn heel veel onderwerpen in een reactie. In de kern ben ik het helemaal met je eens.

Not Muhammad | 14-02-13 | 23:26

Laat die radicale haatimams geïmporteerd uit Islamië maar komen, we lusten ze hier rauw.

Krak Eling | 14-02-13 | 23:16

Nu de grote vijand is verdwenen in 1991, de USSR, is het gewoon zo dat interne cohesie snel erodeert. Als de USSR nog had bestaan, zou het Westen zichzelf niet laten ondermijnen door een massale toestroom van mensen van andere culturen. Het Westen had het zich dan niet kunnen veroorloven zich te laten balkaniseren tegenover een geduchte vijand als de Sovjet-Unie.
Nu een sterke externe vijand ontbreekt, laat men de teugels vieren en is het interne verval onstuitbaar. Sectarisme, fanatisme en corruptie vreten gestaag aan de draagbalken van de maatschappij. Wij hebben de na-oorlogse vrede en welvaart niet alleen te danken aan Amerika maar ook aan de USSR, die onontbeerlijke rol vervulde van nuttige en waardige vijand.

Rest In Privacy | 14-02-13 | 23:14

de grote Anti | 14-02-13 | 23:07 | + 0 -
Ik vind het geen straf om met de imams uit Turkije te praten over levensbeschouwelijke vragen en andere sociale vraagstukken en inzichten in het leven. Zouden meer mensen moeten doen.

Kaan78 | 14-02-13 | 23:13

Oeps CWI bestaat al jaren niet meer, maar daar gaat het nu niet om.

Krak Eling | 14-02-13 | 23:12

blablablabla...
Hoe beperkt het behandelen van een moslim(Ik bijvoorbeeld) als je "gelijke" in je eigen functioneren in Nederland?

Kan iemand dat uitleggen?

Kaan78 | 14-02-13 | 23:11

@Kaan78 | 14-02-13 | 23:01
Godkolere zeg, die man moet wel een IQ van boven de 148 hebben dan.. Toch?

de grote Anti | 14-02-13 | 23:07

@TunaTown | 14-02-13 | 22:58
Ik vrees dat je gelijk hebt maar het is werkelijk onbegrijpelijk en tenenkrommend. Politici die wegkijken of buigen zijn erger dan de ergste misdadigers. Een land en miljoenen inwoners de ellende instorten en naar de klote helpen, daar mag van mij de doodstraf op staan. Verhuizen is slechts een tijdelijke "oplossing". Voor een burgerwacht zijn we allemaal te laf en te slap.

doenormaal! | 14-02-13 | 23:07

* Lijstje met argumenten aan de moskeedeur spijkert *

zeg maar jansen | 14-02-13 | 23:05

Zag ik nou en op PowNed een kaal kutje?

Glas Koning | 14-02-13 | 23:03

Eigenlijk behoef ik geen inmenging van de NL overheid in religieuze zaken. Dat Turken een imam dat van Turkse opleidingsinstituut met een breed scala aan cognitieve en communicatieve vaardigheden bezit en als een gezinscoach kan fungeren en acht jaar hogere wetenschap is gedoceerd en 2 jaar master in Egypte heeft gedaan en jarenlange ervaring en de betere in hun vakgebied zijn prefereren boven iemand die wat heeft gelezen op HBO niveau kan ik nog begrijpen. Wat voor een trut moet je zijn om te denken dat je een betere imamopleiding kan starten in Nederland (op HBO niveau). Zie het maar positief. Het heeft in ieder geval voor werkverschaffing gezorgd voor de docenten.

Kaan78 | 14-02-13 | 23:01

de grote Anti | 14-02-13 | 22:57 |
De SGP is net zo erg. Ben dan ook voor een volledig seculiere staat, wat Nl juridisch is. Nou nog de uitvoering. Geloof doe je maar achter je voordeur en financier je zelf.

Watapatja | 14-02-13 | 23:00

doenormaal! | 14-02-13 | 22:48
Ik denk dat je voor niets naar de politiek kijkt. En blijven schelden op de politiek is ook geen oplossing. De enige hoop ligt nog bij de burgers zelf. Als jij een veilige buurt wil dan zal je moeten kijken of er anderen zijn die hetzelfde willen en daar dan ook wat moeite voor willen doen, in de vorm van een goed uitgeruste burgerwacht. Het enige andere alternatief is om te verhuizen.

TunaTown | 14-02-13 | 22:58

*Nou niet jullie, maar je weet wie ik bedoel..

de grote Anti | 14-02-13 | 22:57

Meer dan genoeg over de koran gelezen, maar ik ben er echt klaar mee.. Deze smurfen willen dolgraag met je in discussie gaan en schrijven pagina's vol gedreven argumenten, maar het houdt een keer op.
Dan winnen ze de oorlog maar op die manier.
See if i fucking care.

Jullie zijn idioten, gluiperts en sadisten, niet in de laatste plaats naar vrouwen toe.. en ik trap er niet in.

de grote Anti | 14-02-13 | 22:56

@doenormaal! | 14-02-13 | 22:48
En ze moeten zich de haren uit hun hoofd trekken van schaamte. Ze lopen weg voor hun verantwoordelijkheid en maken er een puinhoop van en brengen Nederland ten gronde. De stompzinnige wegkijkers zijn nog te dom om te beseffen dat hun kinderen en kleinkinderen er de prijs voor zullen betalen. En ondertussen vullen ze schaamteloos hun zakken met het salaris betaald van ons belastinggeld.
Ze hebben delfde mentaliteit als de Bankdirecteuren en managers van de NS etc. waar zij nu zo hun afkeuring over uitspreken. Maar zijn vele malen erger omdat de schade die zij toebrengen aan een eens zo prachtig en welvarend land, vele, vele malen ernstiger en groter is en straks niet meer te overzien.

doenormaal! | 14-02-13 | 22:55

doenormaal! | 14-02-13 | 22:48 |
Toch opvallend dat islamofobie samengaat met oogkleppen. Je betoog klopt, maar vervang islam door de kloof arm - rijk en het snijdt hout.

Watapatja | 14-02-13 | 22:54

@Not Muhammad | 14-02-13 | 22:08
Na mij de zondvloed denken de plitici. Of zoals jij zegt, ze denken inderdaad helemaal niet. Zeer ernstig verwijtbare achteloosheid die iedereen, ook de huidige politici in de nek zal grijpen. Niets doen = spijt krijgen / oorlog.
De vrijheidslievende mensen staat het water aan de lippen qua tolerantie met de opmars wereldwijd van de islam en alle negatieve bijverschijnselen als criminaliteit, verpaupering, haat, intolerantie etc. van dien. Als we niet willen dat Nederland verder afglijdt naar een steeds onprettiger samenleving, als we willen dat Nederland haar kernwaarden van een verlichte samenleving behoudt, dan moeten we een vuist maken.
Een wetswijziging om de Nederlandse nationaliteit af te kunnen nemen is al lang overdue. Nieuwkomers een verklaring laten tekenen dat zij zich kunnen verenigen met waarden als vrijheid, gelijkheid eveneens. Werkvergunningen volgens Zwitsers model. We kunnen genoeg doen!
De wet gelijke behandeling dwingt ook dat vrouwen gelijk worden behandeld. Dwingt tot democratie. Laten we ze daar eerst maar eens op wijzen en aan houden. Als ze aan die voorwaarden voldoen, praten we verder. Tot die tijd hebben ze geen enkel recht om eisen te stellen en moeten we ze niets geven.
Wat de politici doen, is eisen inwilligen van hard schreeuwende peuters die hun zin willen hebben en die je anders tegen de schenen schoppen. Wat we zien is dat politici de misdragende partijen snoepjes toewerpen in de hoop hen rustig te krijgen en hen te kunnen paaien. Geld geven aan Egypte is daar een voorbeeld van. Wat je krijgt is een mentaliteit van grote peuters die geen enkel respect hebben. Die nog meer zullen eisen. Nog meer hun zin willen krijgen en vinden dat ze overal recht op hebben. We zien het ook met de kansenprinsjes hier op straat. Ze krijgen geen opvoeding thuis en eindigen in de criminaliteit. Dat is precies wat de Nederlandse overheid nu doet; weigeren op te voeden. Vergelijkbaar met de "opvoeding" die ouders uit het Rifgebergte aan hun kinderen geven. Geen opvoeding en er criminele prinsjes van maken zonder enig respect en die vinden dat ze overal recht op hebben en dat op een intimiderende manier opeisen.
Er kan veel gedaan worden maar de politiek lijdt aan faalangst. Het zijn geen doorzetters daar in Den Haag en de EU. Watjes. Laffe mensen die alleen denken aan waar ze hun volgende vakantie zullen doorbrengen.

doenormaal! | 14-02-13 | 22:48

@miko | 14-02-13 | 22:28
Dat heeft ook weinig zin als we de instroom niet stoppen..

Slipsnifter | 14-02-13 | 22:43

@War On Errorism | 14-02-13 | 22:15 Binnen het soennitisch denken is de tekst
"If you have any doubt regarding what is revealed to you from your Lord, then ask those who read the previous scripture. Indeed, the truth has come to you from your Lord. Do not be with the doubters. Is God talking to the prophet Mohammed or is this commandment meant for everyone?"
eerder een aansporing tot wanvertrouwen jegens die verrekte kafir.

Not Muhammad | 14-02-13 | 22:43

@ Watapatja | 14-02-13 | 22:26
Hahahaha

Gemeen Mosje | 14-02-13 | 22:37

@ illuvatar | 14-02-13 | 22:20
Ja, je moet een bontkraagje laten zien bij de aanvang van de cursus. En dat bontkraagje moet ook het eerste jaar zichtbaar gedragen worden. Streng hoor zo een Moeft cursus...

Gemeen Mosje | 14-02-13 | 22:36

@pius | 14-02-13 | 21:52
Bedankt voor je reactie. Waar moet ik beginnen. Het klinkt wellicht wat hoogdravend, maar het is zeer juist dat je me wijst op het punt van interpretatie. Dit onderwerp ligt zo gevoelig, het kan niet academisch genoeg worden besproken. Voor je het weet ben je opeens links of rechts. Ik ken Nederland. :)
Natuurlijk is er ruimte voor interpretatie. Laat ik dat benadrukken. Mijn voorbeelden om aan te geven waarom de imam-opleiding bij voorbaat kansloos was, zijn in exact diezelfde context geschreven.
Wat was de bedoeling van die opleiding? Een imam opleiden die past bij de Nederlandse samenleving. Een moderniseringsprogramma zeg maar. Dat is binnen de islam niet mogelijk, omdat die moderne samenleving kenmerken heeft die onverenigbaar zijn met de Islam. Nu kom jij met Sjiieten aan als voorbeeld. Je kunt ook verwijzen naar de Sufi's. Die zijn redelijk modern, voor Islamitische begrippen.
Dat is een argument voor de studeerkamer, in de praktijk hangt meer dan 90% van de Islamitische gemeenschap (Uhma) een stroming aan, die het Westers denken niet bepaald omarmen.
Dat gegeven en de wetenschap dat de gemeenschap de voorkeur geeft aan prediker 'opgeleid' uit eigen land geven. Dat is waarom ik tegen die opleiding was.
.

Not Muhammad | 14-02-13 | 22:35

"universitaire trajecten voor moslimtheologen".

Godzijdank ben ik autodidact. Waarin dat doet er niet toe.
Als dit soort onzin serieus wordt genomen ben ik blij dat ik ben gestopt na 3 plaatjes op mijn zwembroek, echt verdiend, in "het Sportfondsenbad"

Mazzo | 14-02-13 | 22:34

"In de smiezen houden wat er zoal gebeurt in die moskeeën". Eh, ja, hoe had je dat precies in gedachten? Bij iedere "dienst" een mannetje van de BVD onderkoffer tussen het publiek? Afschrift van preken opvragen en stuk voor stuk door arabischsprekende ambtenaren laten controleren? Ik bedoel, ik vind het prima hoor, maar erg werkbaar lijkt het me niet. In kerken (en daar wordt soms ook nogal wat twijfelachtigs geroepen) gebeurt zoiets ook niet. En zou het trouwens sowieso geen aantasting van de godsdienstvrijheid zijn?

Katholieken hebben het seminarie, aspirant-dominees gaan theologie studeren aan de een of de andere universiteit (Zie bijvoorbeeld hier: nl.wikipedia.org/wiki/Dominee#Opleidin...). Klinkt dus in principe als een prima idee, een imamopleiding via een Nederlandse hogeschool. Maar dan moeten de moslimorganisaties en moskeegangers wel de hand in eigen boezem en vooral in eigen portemonnee steken. In een kerk wordt de dominee ook door de kerkleden betaald.

GS Bach | 14-02-13 | 22:28

Gewoon een grote subsidie om alle Imams naar land van herkomst te sturen,dat zou mooi zijn.

miko | 14-02-13 | 22:28

Gemeen Mosje | 14-02-13 | 22:05 |
Voor wartaal had je vrijstelling kunnen krijgen, zelfs moeten krijgen.

Watapatja | 14-02-13 | 22:26

@Vetkleppert ik wil ook subsidie en knuffels. :(

Fi-ijsko | 14-02-13 | 22:24

@landlopertje ++
Als je dan toch literair wilt doen dan is katadreuffe stukken beter. of annakarenina

anne de graaf8209 | 14-02-13 | 22:24

Het is de hoogste tijd om de kaft van de koran te scheiden.

illuvatar | 14-02-13 | 22:24

@arie181818 | 14-02-13 | 22:12
Aan uw reaguursel te zien is de 'veel alcohol' op u van toepassing.

illuvatar | 14-02-13 | 22:22

@Gemeen Mosje | 14-02-13 | 22:05
Je begint je studietijd in de rookie-functie "Bondtkraag"?

illuvatar | 14-02-13 | 22:20

@Parsons | 14-02-13 | 22:00
Ja, ze hebben hondenkoppen, kunnen niet van hun eigen uitgelegde spoor af, ga je niet opzij, dan zou het goed je dood kunnen zijn, hebben alleen bestaansrecht door subsidie en wordt alleen gebruikt door onrendabelen.
Het station heet moskee en de geldverslindende verblijfsvergunning heet de ov-chipkaart.

illuvatar | 14-02-13 | 22:18

@Not Muhammad | 14-02-13 | 21:39 |

2)
De Koran laat geen ruimte voor context. Het boek stelt zelf dat elke letter waarheid is en er nog zelfs geen letter aan veranderd mag worden.

Niet helemaal waar. De Koran zegt dat als de Koran niet duidelijk is over een onderwerp, ze naar het volk van Israël moeten gaan om te vragen hoe het zit omdat de Thora meer precies is. Soera 10:94

War On Errorism | 14-02-13 | 22:15

@ illuvatar | 14-02-13 | 22:09
Ja, voor hun praktijkdiploma

Gemeen Mosje | 14-02-13 | 22:12

@doenormaal! | 14-02-13 | 22:07
correct, 'te' is nood goed, behalve tevreden
o ja,
veel alcohol + mens is lam

arie181818 | 14-02-13 | 22:12

Ik word zo ontzettend moe van die ieslaam......

Slipsnifter | 14-02-13 | 22:09

Film*

pius | 14-02-13 | 22:08

@doenormaal! | 14-02-13 | 21:47 |
Het is zeker te laat. Maar voor een dove zal het nooit begrijpelijk klinken. Nederland is altijd tolerant geweest en wordt nu gedwongen iets te doen wat niet in de aard van het beestje zit. De islam doet ons inzien waar we liever voor wegkijken. Dat religie en een moderne samenleving niet verenigbaar zijn.
Het christendom en jodendom zijn met Europa mee geëvolueerd. Dat hebben we ingekapseld en met de jaren een plek weten te geven. De islam is hier met 600 jaar achterstand gearriveerd. Dat gaan we nooit never nóóit niet wegwerken met louter thee en begrip.
Dat brengt ons dus bij de volgende conclusie;
'De essentie van ons probleem met de islam; is dat ze ons door haar veeleisende karakter dwingt, gestuurd door de wet gelijke behandeling, tot een ultieme afweging tussen capitulatie of het grondrecht op gelijke behandeling.'
Dat vraagstuk is zo gecompliceerd, zo ingrijpend dat je er liever niet over nadenkt. Dat laatste is wat de politiek collectief heeft besloten.

Not Muhammad | 14-02-13 | 22:08

@arie181818 | 14-02-13 | 21:58
Teveel mensen = altijd problemen.
Mensen + islam = problemen.
Teveel mensen + islam + te weinig water = ontploffingsgevaar

doenormaal! | 14-02-13 | 22:07

@Sliptong | 14-02-13 | 22:04

Geh geh.

Dat zo zomaar kunnen ja nu ik erover nadenk.

pius | 14-02-13 | 22:07

Het Mahzur van de cultuurradicalen als reactie op de extremistische gekte.

Van de regen in de drup.

pius | 14-02-13 | 22:06

Het is een schande dat ze deze uiterst zinvolle studierichting gaan opheffen.
Dit zou zelfs uitgebreid moeten worden, zodat je diverse studierichtingen kunt volgen voor : Moefti, Ayatollah,hodja,molla en oelema ( ja , lach maar: zie nl.wikipedia.org/wiki/Geestelijke bij Islam)
Ik ben nu bezig met een NTI-cursus voor Moefti en dat is echt zwaar niveau. Bv. het tentamen: Wartaal uitslaan is zo verekte moeilijk, daar slaagt bijna niemand voor. Moefti zijn is vet cool.

Gemeen Mosje | 14-02-13 | 22:05

@pius | 14-02-13 | 22:02
Wat zeggen salafistische atheïsten dan: ik geloof niet dat je hoofd er af moet maar we moeten toch wat.

Sliptong | 14-02-13 | 22:04

@Van Dikhout | 14-02-13 | 21:48
Is Finkers een bekende imam?

illuvatar | 14-02-13 | 22:02

@azoturie | 14-02-13 | 21:50
Ik denk dat de Gristelijken met het koningshuis voorop dit niet zullen accepteren. En gelijke monniken gelijke kappen; hoe zuur ook. Ik ben voor een totale scheiding van kerk en staat maar ik heb bange vrees.

Sliptong | 14-02-13 | 22:02

Maar ja, maak dat de salafistische atheïsten maar eens wijs.

De alweters.

pius | 14-02-13 | 22:02

Wanneer,oh wanneer,oh wanneer gaan wij in dit toch redelijk moderne en welvarende Noordwesteuropese land -
tweehonderdachtenvijftig (!)jaar na de dood van De Montesquieu- de scheiding der machten eens in het leven roepen?
-

azoturie | 14-02-13 | 22:02

In de ādah,ook wel Urf genoemd, zie je trouwens aanmerkelijke verschillen in het uitvoering geven aan de de sharia.

Absolutisme, islamitisch of niet, is zo makkelijk te ondergraven.

Gewoon een beetje je best doen.

pius | 14-02-13 | 22:00

Beoordeel een boom altijd naar haar vruchten.
Aan de boom die islam heet heb ik nog nooit een zoete vrucht zien hangen. Vrijwel alle zijn wrang en bedorven.
En zit er in het netje van 100 één goede bij, dan ga ik mijn goede geld toch liever uitgeven aan het netje zoete vruchten, waar nog immer de kans bestaat op een rot appeltje waarvan je je ontdoet, maar waar je van de rest geen buikpijn krijgt.

illuvatar | 14-02-13 | 22:00

@Van Dikhout | 14-02-13 | 21:54
Wat dat betreft lijken treinen op imams.

Lijken.

Parsons | 14-02-13 | 22:00

Not Muhammad | 14-02-13 | 21:39 |
Wat is het verschil met de opleiding theologie, in mijn ogen net zo debiel namelijk. Hoor jou altijd alleen maar krijsen over de islam.

Watapatja | 14-02-13 | 21:59

@doenormaal! | 14-02-13 | 21:40
de kern van het probleem is gewoon teveel mensen. Ze moeten eens stoppen met doorfokken daar - er zijn te weinig middelen (o.a. dus water) voor zoveel mensen!!! Te veel mensen + te weinig middelen = problemen.

arie181818 | 14-02-13 | 21:58

@ de grote Anti

Ik heb een hekel aan links, maar Rabbae heeft gelijk. Hij weet uit eigen slechte ervaringen (hij moest in ballingschap) dat het marokkaanse regime de moskeeën financiert en andere ongure dingen doet.

Wij moeten die arabische despoten (marokkaanse koning heeft de titel Leider der gelovigen) duidelijk maken wat de grens is.

Fort Reunion | 14-02-13 | 21:58

@Parsons | 14-02-13 | 21:48 |
'Met een auto door rood rijden' doet me denken aan de grap deze week op de Fokke & Sukke-scheurkalender:
Veel treinen rijden door rood en nog zijn ze niet op tijd...

Van Dikhout | 14-02-13 | 21:54

@Van Dikhout | 14-02-13 | 21:48

Dank u.

Een zeer nuttige aanvulling.

Met plezier gelezen.

pius | 14-02-13 | 21:54

@Not Muhammad | 14-02-13 | 21:39

Te makkelijk.

De koran laat wel degelijk ruimte voor interpretatie, sterker nog er is niets anders dan interpretatie.

Het is het sluiten van de 'poorten van de idjtihad' wat jij bedoeld en verantwoordelijk is voor een vrij eenduidige interpretatie binnen de Islam. Onder sjiieten ligt dit trouwens een stuk minder absoluut maar dit terzijde.

Wat door mensen is besloten kan door mensen ongedaan gemaakt woorden dus, dat is het punt.

Het lijkt me gezien je kennis over dit onderwerp van belang dat je deze primaire nuances als deze aanbrengt.

Of je moet het bewust doen natuurlijk;)

pius | 14-02-13 | 21:52

Een HBO opleiding dus waar ze hebben geleerd dat ze vrouwen geen hand mogen schudden en dat homo's met hun hoofd eerst etc. En daar kregen ze dus ook nog subsidie voor. Tsja.

doenormaal! | 14-02-13 | 21:52

@Van Dikhout | 14-02-13 | 21:48 |
Het merendeel maakt (niet geziene fout van wiki)

Van Dikhout | 14-02-13 | 21:51

Wanneer,oh wanneer,oh wanneer gaan wij in dit toch redelijk moderne en welvarende Noordwesteuropese land -
tweehonderdachtenvijftig (!)jaar na de dood van De Montesquieu- de scheiding der machten eens in het leven roepen?
-

azoturie | 14-02-13 | 21:50

Ja maar het gristendom is ook achterlijk...

Fijn argument altijd.

Met een auto door rood rijden promoten omdat er wel eens een vliegtuig neerstort.

Te moeilijk om te begrijpen voor de meesten, ik weet, maar denk er maar eens goed over na.

Of niet, en laat je deaudwensen door zandbejaarde volidioten.

Parsons | 14-02-13 | 21:48

@pius | 14-02-13 | 21:40 |
Correct.
Met de vorming van de republiek Turkije (1923) werden een jaar later godsdienstige zaken gereguleerd via een religieuze instelling, het Directoraat van Godsdienstzaken (Diyanet İşleri Başkanlığı). De door Atatürk ingestelde scheiding van staat en godsdienst was daarmee in een klap weer van de baan.
.
Diyanet houdt het religieuze leven van het volk onder controle, onder andere door op alle openbare en particuliere scholen lessen in de islam verplicht te stellen. Het Directoraat van Godsdienstzaken heeft een overheidsbudget dat vergelijkbaar is met dat van andere ministeries! Aan het hoofd van de Diyanet staat de Grootmoefti van Turkije.
.
Nota bene. De imams onder de Islamitische Stichting Nederland worden door Diyanet gezonden. Het merendeel van de Turkse moskeeën in Nederland maken hiervan deel uit. (bron: o.m. wikipedia)
.
Ergo, Turkije heeft wel degelijk een hele dikke vinger in de Turks-Nederlandse pap. Het aardige is de tegenstrijdigheid (alleen naar buiten toe?) in de opvattingen van de leiders. President Abdullah Gül prees tegenover Prins Pils tijdens diens laatste bezoek aan Turkije de Turksen die zo goed integreerden in Nederland. En dat, terwijl iets eerder premier Recep Tayyip Erdoğan zijn landgenoten in Europa er nadrukkelijk op gewezen had om toch vooral niet te integreren.
Hij die het snappe, snappe het. (Finkers)

Van Dikhout | 14-02-13 | 21:48

@Not Muhammad | 14-02-13 | 21:39
Is wel een beetje te laat dan he. Bovendien, zoals je zelf zegt, de islam tolereert geen modernisering.
Dit wensdenken en denken dat het allemaal wel goed zal komen is een foute manier van denken die de ondergang van onze vrije moderne samenleving is. Wensdenken, en te weinig interesse hebben in het feit dat Nederland langzaam islamiseert en daarmee haar verlichting, welvaart, vrijheid, veiligheid en gezelligheid kwijtraakt. Onverschilligheid, gemakzucht, lafhied en arrogantie doen Nederland de das om.

doenormaal! | 14-02-13 | 21:47

@Itzamná | 14-02-13 | 21:42
Dreverhaven was een overlever, leven kon hij niet.

landlopertje | 14-02-13 | 21:45

@Fort Reunion | 14-02-13 | 21:34
Ja, en toch.. Afgezien van dat dit topic over imam's gaat blijft het feit dat andere duistere figuren net zo hard profiteren van uhmm 'alles'.
Zweden is wellicht een goed voorbeeld wat een doorgeslagen focking-hippie mentaliteit kan aanrichten.
Met hun geitenwolle sokken.
Als dat hier zover komt (waarschijnlijk is dat het al) dan wordt het toch echt tijd wat familie overseas op te zoeken.

de grote Anti | 14-02-13 | 21:45

landlopertje | 14-02-13 | 21:34 | + 0
Karakter, landlopertje. Moet je soms met harde hand bijbrengen.

Itzamná | 14-02-13 | 21:42

Watapatja | 14-02-13 | 21:31 | + 2
Ach joh, die is allang geleden gaan 'hemelen'. Hebben we geen last meer van.

Itzamná | 14-02-13 | 21:41

Turkije is dat ook geen seculiere staat. De Imams zijn in dienst van de staat en de Staat bepaald hoe de islam eruit ziet en oefent via de Imams en moskeeën invloed en totale controle uit.

Het Laïcisme is een dode letter.

pius | 14-02-13 | 21:40

@Itzamná | 14-02-13 | 21:28 |

Tsja, er zijn eigenlijk talloze dingen makkelijker dan het bijzonder onderwijs opheffen. Kreng zit verankerd in de grondwet. Kostte wat hoor, dat kiesrecht voor vrouwen....

Parel van het Zuiden | 14-02-13 | 21:40

bromt: probleemopleiding, docenten met handen in het haar

Islamofiel | 14-02-13 | 21:39

De Imam-opleiding is een historisch dieptepunt in de wijze waarop Nederland tegen het vraagstuk religie anno 2013 aankijkt.
De achterliggende gedachte was de basis te leggen voor een nieuwe lichting Islamitische geestelijken die aansloot op de Nederlandse samenleving.
.
Velen hebben gewaarschuwd dat dit niet zou gaan werken. En dat omwille van het simpele feit dat die twee zaken onverenigbaar zijn. Hier een greep uit de argumenten die ik en velen met mij hebben aangedragen.
.
1)
De Islam kent geen werkelijk gezag. Iedereen kan Imam zijn, zo lang de gemeenschap zijn gezag accepteert.
2)
De Koran laat geen ruimte voor context. Het boek stelt zelf dat elke letter waarheid is en er nog zelfs geen letter aan veranderd mag worden.
3)
De imam kan derhalve, gelet op punt 2, geen poging wagen het denken van zijn volgelingen te moderniseren. Waar christenen nog theologische ruimte hebben homoseksualiteit, vrouwenrechten etc etc te accepteren, ontbreekt het binnen de Islam aan die mogelijkheden.
-
Zomaar drie punten uit een lijst van ongeveer 30 argumenten om het niet te doen.
.
Die zijn allemaal van tafel geveegd. Zo resoluut dat je welhaast moet concluderen dat dit project is ontstaan vanuit politiek wensdenken en een handig schoolbestuur dat de subsidie al zag binnenstromen.
Dat laatste is bedenkelijk maar de politieke redenering is ronduit verwerpelijk. Voornamelijk omdat je de praktijk niet kunt aanpassen met een verlangen zo sterk, dat het feitenblindheid veroorzaakt.
Neem bijvoorbeeld de term 'radicale imam'. Die bestaat dus niet. De islam is, afgezet tegen Westerse normen en waarden, het radicale element. Niet de verkondigers ervan.
Het boek schrijft niet voor de andere wang toe te keren. Het verhaalt niet over een hipster die broden en vissen uitdeelt maar over een bloeddorstige krijgsheer. Die boodschap is, was en blijft zo klaar als een klontje.
Waarom zien anderen dat niet?
Dat zien ze wel, maar de conclusie is dat je de Islam anders zou moeten aanpakken dan andere religies. En dat is een debat waar Nederland nog niet klaar voor is.
Uiteindelijk moeten we naar een systeem waarin religie gelijk staat aan in Sinterklaas geloven. Vooral doen, organiseer leuke feestjes met pakjes en liedjes. Maar geen enkel recht noch privilege mag op basis van deze godsdiensten worden gegeven. Als samenleving blijf je daarmee een signaal afgeven dat religie inderdaad iets heel bijzonders is. Iets heiligs.
.
Gaat nog zeker tien jaar duren voordat we dergelijke stappen gaan nemen. Just deal with it.

Not Muhammad | 14-02-13 | 21:39

Iets waar we ons veel meer zorgen over moeten maken is de snel slinkende zoet water voorraad in de landen waar ze haatsprookjes prediken.
1. Of ze komen allemaal deze kant uit.
2. Of we gaan water ruilen voor olie en eisen stellen aan democratie, mensenrechten en de positie van de vrouw.
Misschien kunnen we daar nog ooit eens onze scholen neerzetten, waardoor kindertjes een betere toekomst tegemoet gaan.
Zal wel weer oorlog worden vrees ik.

doenormaal! | 14-02-13 | 21:38

Linksom of rechtsom, die etterbakken krijgen wat ze willen, maar nu hoeven ze er minder hard voor te werken, want dat wordt nu voor ze gedaan.
Als islam ergens mee te vergelijken is, dan is het wel een harddrug met een enorme verslavingsdrang en gruwelijke afkickverschijnselen.
Meer, meer meer, noit wat toegeven.
We zouden er wat van kunnen leren...

Dezenaamhier | 14-02-13 | 21:36

@Itzamná | 14-02-13 | 21:30
De nick van iemand die zijn zoon kapot gemaakt heeft, iemand die zijn eigen gebreken niet wilde inzien en ze op zijn zoon overgedragen heeft.

landlopertje | 14-02-13 | 21:34

Die moskeeën worden gefinancierd door de Marokkaanse koning. Om de marokkanen onder de knoet en anti-westers te houden.

Dit moet stoppen!

Fort Reunion | 14-02-13 | 21:34

Ik wil daar wel wat les gaan geven, hoor... En doe maar gewoon minimumloon en wat vakantiegeld. Maar datgeen ik te vertellen heb past waarschijnlijk niet echt in hun straatje.

threewing | 14-02-13 | 21:33

Itzamná | 14-02-13 | 21:28 |
Zegt de oppergod van de Mayas. Heb je nog geen mayaschooltje in de planning.

Watapatja | 14-02-13 | 21:31

Weet je wat? Dat lijkt me ook wel wat. Subsidie en knuffels enzo. I geloof dat ik ook maar eens een potje ga radicaliseren. Beetje brallen over het spaghetti monster, beetje booskijkend dramdreigen... Hoe moeilijk kan het zijn.

vetkleppert | 14-02-13 | 21:30

Dreverhaven | 14-02-13 | 21:02 | + 0
Gave nick.

Itzamná | 14-02-13 | 21:30

Wat is er nou simpeler dan het bijzonder onderwijs af te schaffen? Gewoon seculier onderwijs, net als in Frankrijk.

Religie heeft nergens iets te zoeken en al helemaal niet in het onderwijs. Daar mishandelt men de kinderen door ze wijs te maken dat het spaghettimonster van dienst vòòr alles gaat.

Hallo, het is 2013, flikker op met die 20e eeuwse verzuilingsshit. In alle opzichten obsoleet, obscurantistisch en een schande voor elk modern land. Geldt uiteraard niet alleen voor mohammedaanse scholen, maar ook voor christelijke scholen en al die maffe scholen waar een godtje wordt onderwezen, nota bene ook nog op mijn kosten.
Dat is wel het ergste, dat ik moet meebetalen aan de krankzinnigheid van anderen - nou ja, dat die kinderen psychisch mishandeld worden vind ik erger, dat dan wel.

Itzamná | 14-02-13 | 21:28

@grote haas | 14-02-13 | 21:17
Ze leren zich heul oud en wijs te gedragen en rustig te spreken. Beetje hetzelfde als een priester of rabbi.
En daar mag jij voor op de knieen.. ALWEER.

de grote Anti | 14-02-13 | 21:26

Laat haatimmams overkomen uit Arabië en moet je eens zien hoeveel die haatbaardsheiks daar bereid zijn te om ervoor te betalen dat hier hun rare haatdragende sprookjes worden onderwezen.

doenormaal! | 14-02-13 | 21:23

Wat Eric Blair zegt.
In de hoop een vrede en liefde predikende imam te kweken

appeasement is feeding the crocodile hoping it will eat you last

anne de graaf8209 | 14-02-13 | 21:17

Wat ìs eigenlijk een HBO-Imamschool? Ik bedoel, wàt is daar HBO aan? Ontwikkelen die schapenslachters zich dan ook nog ergens anders in op die cursus?

grote haas | 14-02-13 | 21:17

Hoeveel gevulde enveloppen zal Ewout Butter hiervoor hebben gekregen?

damnschreeuwer | 14-02-13 | 21:13

Een jongetje tussen de tweets had het er zelfs over dat zijn moeder niet zo donker was als die van de andere puber en bovendien minder behaard.

Dan moeten we echt eens gaan nadenken wat hier aan de hand is.

de grote Anti | 14-02-13 | 21:11

ook Doekle schuift op naar het nieuwe gure links ..

(c)ZWITSUL | 14-02-13 | 21:08

Nederland heeft het goed voor elkaar voor de moslims *kuch* en andere exoten .. Goede infrastructuur, zorg, wetenschap etc. (veiligheid en scholing hobbelt achteruit maar dat is natuurlijk niet hun schuld)
Lekker achterover zitten met je neus in de boeken en roepen dat zij dit land hebben opgebouwd. Alles wordt in principe voor ze gedaan door de nederlander.

Ja die kaaskoppen zijn zo gek nog niet als gastheer hmm. En dan hadden we het nog niet eens over de bleke vrouwen/hoeren voor het oprapen.. Want in allochtone kringen geld hoe bleker hoe beter, al duizenden jaren.

de grote Anti | 14-02-13 | 21:08

Het wordt hoog tijd dat er een onderzoek komt naar de psychische gesteldheid van de geiten in Nederland, want wat die lieve dieren de afgelopen jaren achter zich langs hebben gekregen is niet om te lachen.

Strohond | 14-02-13 | 21:04

"De vrees voor inmenging uit Saudi-Arabie of Marokko" is altijd het standaard chantage-middel om subsidie te blijven ontvangen. Zouden die lui zelf niet door hebben dat zoiets niet meer werkt?

Dreverhaven | 14-02-13 | 21:02

Nou de studie theologie nog opdoeken, godsdienstleraren hebben we niet nodig in het openbaar onderwijs.

Watapatja | 14-02-13 | 21:01

@Wc-kip | 14-02-13 | 20:54
Waarom denkt U.. EN het is niet enkel ons graties geld.

de grote Anti | 14-02-13 | 20:58

Waarom nemen die bemoeials in Turkije en/of Marokko die hele opleiding inc locatie niet over in hun eigen land? Een Imam-opleiding hoort.hier.niet.thuis

Wc-kip | 14-02-13 | 20:54

Moeland made after Med_Ieval.......

fleischer | 14-02-13 | 20:51

Imans die radicalisering bestrijden, het is toch een beetje alsof je pedo's een ponykamp laat bewaken.

Eric Blair | 14-02-13 | 20:51

De haat ideoligie gepropageerd door dubieuze idiote haatregimes, daar zitten we op te wachten, niet. Marokko en Turkije, ga ergens anders zieken.

smdyasc | 14-02-13 | 20:50

Vandaag in het nieuws: kleine basisscholen moeten dicht. Ivm bezuinigingen.
Laat ze eerst hier eens bezuinigen: nl.m.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_inst...
We zijn hier gvd in Nederland toch?!

Pastor Sippenhaft | 14-02-13 | 20:50

We financieren onze eigen ondergang. De ene keer wat knulliger dan de andere.

Godsammekraken | 14-02-13 | 20:47

Imam, het enige beroep waar geen vrouwen kwotum (allochtonentaal) door de strot geduwd wordt. Wel veel, heel veel, ja heel heel veel subsidie.

rechtvaardigerechter | 14-02-13 | 20:46

Doekle "benoemen en bouwen" Terpstra breekt een uitwas van de multikul af. Ik kan de ironie hiervan bijzonder waarderen.

Parel van het Zuiden | 14-02-13 | 20:46

Ik vermoed gewoon dat het de naam InHolland was - dat kwam de imans wel erg onderdanig over naar het nederlandse volk dat het turkse en marokkaanse gepeupel voedt, opleidt, en met rust laat.

Snackbar van Allah | 14-02-13 | 20:46

Gewoon lieden opleiden van je eigen geld om ze te laten roepen dat je deadvermoord moet worden omdat dat moet van hun gotje en het dan gek vinden dat je partij niet meer meedoet.

De ironie.

Parsons | 14-02-13 | 20:44

blinde kip | 14-02-13 | 20:38 | + 1 -

Het is ook gewoon nooit goed hé ?

Supermatthijs | 14-02-13 | 20:41

Wtf, Doekle Terpstra die een keer zelf aan de bel trekt? Dan moet het wel heel erg zijn.

blinde kip | 14-02-13 | 20:38

Werden die imam-studenten dan ook vanuit heel Nederland met busjes naar school gereden, op kosten van de belastingbetaler?

kapotte_stofzuiger | 14-02-13 | 20:37

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen