Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Eerwraak in NL. Familie wil baby uit buik snijden

foetuseruitsnijden.jpgSchaamtecultuur. Schaamtecultuur. Schaamtecultuur. Schaamtecultuur. Schaam, tecultuur schaamtecultuur sch aamte cul tuur. Schaamtecultu ur scha amte cultuur. Schaamtecultuur, schaamtecultuur schaamtecultuur scha am tecul tuur. "eerwraak eer wra ak eerwra akeer wraak. Eerwraakee rwraa keer," sch aamtecult uur. "Eerwraakeerwr aakeerw raak eerwraak eerw raakee rwraak. Eerwraake erwra ak." Schaam tecult uursc haamte cultuur sch aa mtecu ltuur. Schaamte cultuur schaamtecultuur schaamtecultuur schaamtecultuur schaam te cul tuur. Sch aa mte cul tuur schaamte. Cultuur. Schaam. Tecultuur schaa mte cult uur. "Eer wraak eerwraak eer wraak eer wr aak. Eer wraak eerwr aa keer wraak." Schaam te cultuursc haamte cult uur. Schaamte cultuursc haamte cul tuur - De Kinderbescherming is bang dat de familie het meisje in de buik zal trappen, mishandelen of desnoods de foetus met geweld uit de buik zal snijden - schaamte cul tuur. Sch aa mtecul tuur sch aamte cul tuur schaamte cultuur. Schaamtecultuurscha amte cul tuurscha amtecultuur, schaamte cul tuursc haa mtecul tuur, schaamte cult uurscha amtecultuur: "eerwraak eerwra akeer wraak eerwr aakeer wr akeerwraak." Nederlands rechtssysteem. Vogelvrije vrouwen. Schaamtecultuur. EERWRAAK. Beschamende cultuur. Meer woorden ontbreken ons.

Reaguursels

Inloggen

Waarom hebben wij toch zo,n witte pei aan tot op onze voeten
en sandalen ,en een hoofd kapje?
Antwoord ,Om ons tegen het zand de woestijn wind en de zon te beschermen.
Vraag,Waarom wonen wij dan in nederland.

frits .v.enckevort86 | 23-02-12 | 09:02

-weggejorist-

ljcoster | 22-02-12 | 21:45

Nog steeds gevallen van eerwraak in Nederland? Wat een enorme verrijking van het nederlandse pluriforme landschap.

ljcoster | 22-02-12 | 21:45

TM | 22-02-12 | 12:08 | + -2 -
Jé wat reageer je agressief.
Kan het een onsje minder?
Tip: eerst denken en dan doen, en je tegel even laten rusten voordat je die de wereld instuurt.
.
www.dagelijksestandaard.nl/2010/10/act...

Recent heeft het opleidingsinstituut voor rechters onderzoek (pdf) gedaan naar o.a. de politieke voorkeur van rechtelijk ambtenaren in opleiding (RAIO´s).
De resultaten van dit onderzoek (p. 11) zijn hierboven te zien: D66 is extreem oververtegen- woordigd (van de RAOI's met politieke voorkeur stemt 41% D66, onder de hele Nederlandse bevolking is dit slechts 7%).
De PVV en SP zijn daarentegen extreem ondervertegenwoordigd (niet één van de ondervraagde RAOI's stemt op deze partijen).
Lees zelf verder.

Ella | 22-02-12 | 18:41

Inderdaad een cultuur om je diep voor te schamen...

Hein73 | 22-02-12 | 16:36

Dat meisje een schande? Die familie dioe zijn een schande!

Artwido | 22-02-12 | 16:13

eerwraak mag toch in nederland volgens de sharia rechtbank te den haag gelegen aan de ridderhof. helaas, niet mijn pakkie an

tigger nitty | 22-02-12 | 15:45

@Fryske Pugilist | 22-02-12 | 14:52
Klopt ;)

Zie: La Vie En Rose | 22-02-12 | 15:20
Zo'n huwelijk is hier overigens niet rechtsgeldig, maar bij moslims zie je wel vaker dat het burgerlijk huwelijk, pas later wordt gesloten.

La Vie En Rose | 22-02-12 | 15:26

@kaplaarzenverkoper | 22-02-12 | 15:14
vandaar dat een verbod op het beoefenen van de islamideologie in europa verboden dient te worden.
kaplaarzenverkoper | 22-02-12 | 15:14 |
Een verbod dat verboden moet worden?
Verklaar U nader.

Deze sjeik (en dus moslimitische hotemetoot) stelt dat eerwraak niets met islam te maken heeft, de daders als koele moordenaars moeten worden beschouwd en door de gerechtelijke autoriteiten hard aangepakt moeten worden. Wat kun je daar tegen hebben.?

lekkurlinx | 22-02-12 | 15:24

@PisFinger | 22-02-12 | 14:32
Sorry. Dat is een aanname van mij.

Ik had moeten schrijven

"Dit meisje is inmiddels 18, ingetrokken bij haar vriend die in de buurt van haar ouders woont en is op 6 februari j.l. WAARSCHIJNLIJK voor de Islamitische wet getrouwd. (huwelijk ingezegend door de imam)"

La Vie En Rose | 22-02-12 | 15:20

kaplaarzenverkoper | 22-02-12 | 15:14

mezelf
moet natuurlijk zijn:
vandaar dat het beoefenen van de islamideologie in europa verboden dient te worden.

kaplaarzenverkoper | 22-02-12 | 15:17

lekkurlinx | 22-02-12 | 14:55

dat dergelijke moorden niet gerechtvaardigd worden in de Koran, de Sunnah of de Islamitische Wet

alleen deze zin al verklaard dat deze "mensen" niet in onze maatschappij thuishoren zolang ze zich niet conformeren aan de wet en regelgeving in het GASTland!!
wij hebben en willen niets te maken hebben met wetgeving uit een prookjesboek, en het is als aanhanger van een ideologie ook niet toegestaan om dergelijke wetten in achterkamertjes te handhaven.

vandaar dat een verbod op het beoefenen van de islamideologie in europa verboden dient te worden.

kaplaarzenverkoper | 22-02-12 | 15:14

@Jezus_Boeddha | 22-02-12 | 10:10
"Als Moslims zijnde, zijn wij verplicht om toegewijd te zijn aan rechtvaardigheid. Deze toewijding houdt in dat we als gemeenschap in de krachtigste termen tegen ‘eerwraak’ strijden en onmiddellijke actie ondernemen om dergelijke praktijken in onze gemeenschappen te beëindigen. Praktische stappen houden het volgende in:

1. Benadrukken dat dergelijke moorden niet gerechtvaardigd worden in de Koran, de Sunnah of de Islamitische Wet.

2. Verklaren dat iemand die schuldig is aan betrokkenheid in eerwraakmoorden als koudbloedige moordenaar.

3. Gerechtelijke autoriteiten aanmoedigen om de zwaarst mogelijke straffen op te leggen aan diegenen die betrokken zijn bij dergelijke moorden.

4. Onze Moslimgemeenschappen onderwijzen over de onislamitische oorsprong van ‘eerwraak’, en de druk, nuances, uitdagingen en complicaties die jonge Moslims in het Westen ervaren.

5. Eraan werken om het dubbele moraal en de hypocrisie die in onze over het algemeen gemeenschappen bestaan wat betreft de houdingen en standaarden gerelateerd aan de indiscretie van mannen in tegenstelling tot vrouwen te elimineren.

Tot slot, de Islam eert de vrouw en waardeert het vrouwelijkheid. Het is aan iedere Moslim om deze theoretische leerstellingen te vertalen naar een mooie werkelijkheid, die de status van vrouwen in alle gemeenschappen helpt te verhogen."
Was getekend: Sheikh Zaid Shakir
www.sunni.nl/index.php?option=com_cont...

Tsja. Als ze het zelf zeggen...

lekkurlinx | 22-02-12 | 14:55

'Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. 2 Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. 3 Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. 4 Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb.'
(johannes 16:1)

isa bin maryam | 22-02-12 | 14:54

Lekker in de buurt van je ouders gaan wonen, omdat je zeker NERGENS anders in NL terecht kon, omdat er totaal geen leegstand is in andere provincies , ook puur onmogelijk om 1 van de onverkoopbare woningen te huren, tijdelijk, want je zou je huursubsidie maar mislopen bijvoorbeeld.. echt, je zou er zelf maar een beetje moeite voor moeten doe,n hè..
Nee dan lekker gezellig in de buurt bij pa en ma en het keukenmes.

Causa Sui | 22-02-12 | 14:53

La Vie En Rose | 22-02-12 | 14:19
In de regel zegenen imams geen huwelijken van niet moslims in.

Fryske Pugilist | 22-02-12 | 14:52

hfakker | 22-02-12 | 14:27
Dat ik zowel Fries als bokser ben betekent niet dat ik eerst sla, wel heb ik het altijd achter de hand mocht iemand meer willen dan praten. Wat eerwraak betreft, leef lekker in je theoretische wereld.

Fryske Pugilist | 22-02-12 | 14:51

spuit 11 doet ff laat reaguren, maar toch: een ondertoezichtstelling gaat mevrouw en feut helaas pindakaas niet redden. Wat de boelw wel kan redden is een heel duidelijk juridisch kader waarin je zwaar de sjaak bent als je je hieraan overgeeft.

Teeven, kom er maar in

Jeen | 22-02-12 | 14:47

laten we eerst maar eens beginnen met dit kutvolk uit de buik van de nederlandse samenleving te snijden. liefst met een bot mes, dwz gewoon terugsturen naar de zandbak alleen met een tasje kleding, en een flesje water van de aldi natuurlijk, want we zijn wel humaan.

kaplaarzenverkoper | 22-02-12 | 14:38

@ La Vie En Rose | 22-02-12 | 14:19
Mooi objectief stuk!
Aangezien een imam het huwelijk heeft ingezegd, kan men er vanuitgaan dat het hier moslims betreft. (zonder daar enige verdere invulling aan te geven).

PisFinger | 22-02-12 | 14:32

@Fryske Pugilist | 22-02-12 | 14:04
Aha Fries en Pugilist, "eerst slaan en dan praten".
Dat weet je dus niet. Dat kun je niet weten. Je vermoedt het, je neemt het aan, je gaat er van uit, je vindt het hoogst waarschijnlijk. Je vindt het onwaarschijnlijk als het niet zo zou zijn...
Het simpele volk, aannames zijn genoeg...

hfakker | 22-02-12 | 14:27

Schaamte cultuur, het is van een diepe achterlijkheid die steeds meer aan de oppervlakte komt bovendrijven. Wat zijn we toch blij met deze religekken in ons midden!

lanexxx | 22-02-12 | 14:20

@TM | 22-02-12 | 12:06
W.b. bescherming van foetus: Lees even het vonnis dat @zegmaarjansen eerder heeft geplempt.

jure.nl/bv6246

(Onder punt 3 wat reeds is ondernomen.
En onder punt 4 het standpunt van de moeder.)

"De moeder heeft ter terechtzitting ingestemd met het verzoek. Echter, hoewel zij de zorgen van de Raad en het BJZ begrijpt, meent de moeder dat zij en de ongeboren vrucht geen gevaar lopen. De moeder verwacht dat haar familie, onder druk van alle betrokken instanties, haar geen kwaad zal doen. Bovendien zijn moeder en haar partner voornemens om op 6 februari 2012 voor het geloof te gaan trouwen waardoor de ongeboren vrucht alsnog geaccepteerd wordt door de ouders van moeder en de overige familie geen argwaan zal krijgen."

Verder de normale prodedure w.b. bescherming meisjes (kinderen) /vrouwen:

Onder de 18 jaar o.t.s. van BJZ > Uit huis plaatsing.
Boven de 18 jaar naar vrouwenopvang elders in het land.

Dit meisje is inmiddels 18, ingetrokken bij haar vriend die in de buurt van haar ouders woont en is op 6 februari j.l. voor de Islamitische wet getrouwd. (huwelijk ingezegend door de imam)

Overigens staat nergens dat het hier om een moslima gaat.
Meisje kan ook uit een streng gelovig Hindoestaans gezin komen. Daar hoor je weinig over omdat het veelal zelfmoord wordt genoemd.

www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/archief...

La Vie En Rose | 22-02-12 | 14:19

RechtseRakker007 | 22-02-12 | 12:33
Verdedig anders even een massamoordenaar, misselijke hond.

Fryske Pugilist | 22-02-12 | 14:06

hfakker | 22-02-12 | 13:57
Lul niet joh. We weten allemaal dat het hier om islamieten gaat.

Fryske Pugilist | 22-02-12 | 14:04

Leuk, die schaamtecultuur. Toen oa. Bilal Bourakba in 2005 in Leeuwarden voor een rechter kwam wegens een roofoverval met de dood tot gevolg zaten zijn zus en moeder op de publieke tribune. Al lachend en zwaaiend naar het mislukte mens dat zijn zoon en broer noemen bracht de zus uit "wat ziet hij er goed uit, hij heeft vast veel getrained". Mij viel juist het volledig ontbreken van enige schaamte op. Ook de imam die ter plekke was om de moordenaars en hun familie te steunen toonde weinig schaamte. Niet genoeg om de familie van het slachtoffer te condoleren in ieder geval, of ze zelfs maar de hand te schudden. Ik heb een andere suggestie, begint ook met "sch" en eindigt op "cultuur". Daartussen twee of drie letters, afhankelijk of je de "ij" als een of twee telt.

Fryske Pugilist | 22-02-12 | 14:02

@hfakker | 22-02-12 | 10:30
Ja dan kun je lekker minkudoën, maar er staat dus niets over geloof bij. En de zorgvuldigheid vergt toch echt dat als een blaadje roept 'schaamte' of 'eerwraak', je niet zo maar kunt veronderstellen wat het is.
Misschien is het zigeuner eerwraak a la Nicolich, of kermisklanten eerwraak, of 'onze dochter Sterre-Marloes doet zoiets niet' eerwraak, of andersom, Cor & Jannie uit de Steenstraat motte geen directeurskind voor dur dochter.
Neen, wat er niet staat, staat er niet.

hfakker | 22-02-12 | 13:57

-weggejorist-

hfakker | 22-02-12 | 13:47

@WirMachenMusik | 22-02-12 | 12:32 : Lulkoek.

Oh NEE! Je hebt gelijk!!! In de gristerlijke kerk laten ze kids gewoon geboren worden, hebben ze 8 jaar later wat te neuken.

*trekt afgezakte broek weer op*

TM | 22-02-12 | 13:26

Ik ben blij dat een hoop van de reagluurders hier nog niet mogen stemmen; mijn god wat een geblaat. De mensen die hier wel een serieuze en objectieve reacties geven, worden steevast gemint.

Maargoed, dan heeft men weer wat om over op te winden tijdens de volgende verjaardag of koffiepauze.

- besluit rechter: conform de wet.
- meisje wat naar de familie teruggaat: eigen keuze.
- culturele achtergrond: kan van Chinees tot Turks en zelfs Nederlands zijn; boeit niks: mocht iemand het in z'n hoofd halen een foetus uit iemands buik te snijden, dan graag een neqschot. Liever nog net iets eerder. Dat is echter in onze wetgeving niet mogelijk: daar schaam ik me dan voor.

PisFinger | 22-02-12 | 13:11

En ik mag hier geen "Moslims -1" schrijven?

brabant altijd -1 | 22-02-12 | 13:09

An die ARBEIT | 22-02-12 | 12:38
Precies. Zolang het niet op De Reaguurder staat is het niet gebeurt.

En iets met vonnis dat hierboven gelinkt is...

Bezorgdenverjaagster | 22-02-12 | 13:02

Moet kunnen toch? Wij zijn immers het land van de pedo's, doodsbange agenten, op handen gedragen criminelen en wereldvreemde hippie rechters. Dit kan er toch wel bij.

MichelDenHaag | 22-02-12 | 12:56

Misselijkmakend. Ik visualiseer te veel als ik berichten lees...
*ff een slokje water neemt*

De waard zijn gast | 22-02-12 | 12:50

Welke eer ?!

hawie | 22-02-12 | 12:50

Mooi toch, deze mensen praten tenminste niet over hun gevoelens zoals de vieze linksen dat zouden willen, neen, ze gaan direct over tot actie! Geenstijl zou trots moeten zijn.

Gehaktbalmetketjap | 22-02-12 | 12:48

Dit soort berichten maken mij linker dan de rechter...

Air van Boven Dorens | 22-02-12 | 12:44

Petrus de Rewa | 22-02-12 | 09:06 |
"Arm kind. Komt straks zo lekker gewenst ter wereld."
------------------
Weer zo'n giga-oen. De enige die bepaalt of dat kind gewenst is, is de moeder zelf. En die wil blijkbaar dat kind uitdragen. Je bevindt je in slecht gezelschap oen.

WirMachenMusik | 22-02-12 | 12:38

En dit gebaseerd op een paar regels in de Telegraaf?

En dat noem je een artikel?

An die ARBEIT | 22-02-12 | 12:38

nooit geweten dat ze zo progressief waren omternt abortus.

swift1.6 | 22-02-12 | 12:35

Ja ja Schaamcultuur. Lul maar allemaal. Maar als er een nederlander opstaat en met zijn vuisten zwaait dat het zo niet kan in nederland wordt hij door die zelfde rechters vervolgt om discriminatie. Of hij is schuldig aan het feit dat er ergens in een koud landje iemand linkse kinderen overhoop schiet op een eilandje. Blijf maar kankeren tegen die man ipv hem te helpen dit soort zaken uit te kunnen bannen. Want als het aan hem ligt dan stopt dit soort mierengeneuk direct. En schoppen we dit soort denkende idioten terug naar hun eigen cultuur uit de middeleeuwen.

RechtseRakker007 | 22-02-12 | 12:33

r2p2 | 22-02-12 | 09:03
"Ik ben religie echt spuug zat, kappen nou met die flauwekul!"
------------------------------
Ik ben giga-oenen als r2p2 kotszat. Jij relativeert hier met je kersepitten verstand een onmenselijke uitwas van de op zich al barbaarse eerwraak.
Het gaat hier over de islam, oen!

WirMachenMusik | 22-02-12 | 12:32

@Asmodean | 22-02-12 | 10:31
Ja ja, het befaamde "onderbuikgevoel", veroorzaakt door en tevens veroorzaker van hysterie op Geenstijl. Het zal toch potverdorie niet zo zijn dat de jaarlijks toenemende vloed aan islam-gerelateerde negatieve nieuwsberichten de oorzaak is van bepaalde beeld- en meningvorming door reaguurders. Welnee, dat zijn incidenten die door de hysterischen opgeblazen worden tot tendens.

TisNieZoMoeilijk | 22-02-12 | 12:27

Is het geen idee om die familie eens uit te leggen, dat de schande voor de familie in NL veel groter is als ze aan het snijden gaan? En dat die zwangerschap in NL ogen weliswaar onhandig is en, erkend, misschien genant, maar niet half zo genant als middeleeuwers die daarvoor zo'n meiske gaan snijden?

Ies ook schaamtekoeltoer, maar dan anders.

xspalm | 22-02-12 | 12:11

@Ella | 22-02-12 | 11:38 : BTW: Onderzoek heeft uitgewezen dat wat jij zegt domweg niet juist is. Er zijn inderdaad relatief veel D66-rechters(goh, dat zijn dus mensen die echt studeren! Schandalig!), maar ze zijn ver - VER - in de minderheid.

Kweethet; het zal hier niet baten met al die Pavlov-gevallen, maar laat ik het toch nog maar een keer herhalen.

TM | 22-02-12 | 12:08

@Ella | 22-02-12 | 11:35 : Ik denk dat je vwb die 'D66-rechter' volkomen fout zit. D66 is namelijk tegen elke vorm van persoonlijke dwang.

Anyway; dat was niet mijn vraag/opmerking! 24 weken, 2 weken, 8 maanden, maakt allemaal niet uit. Iedereen heeft het recht op onschendbaarheid van zijn of haar lichaam. Dat is in de wet geregeld. En als die foetus dus nog niet wordt gezien als een persoon, dan is het simpelweg een deel van het lichaam van de moeder; het is van tweeen een.

Vandaar : En hoe gaan we die vrouw beschermen? Of geldt dat opeens niet meer bij dat eerwraak-geklootzak?

TM | 22-02-12 | 12:06

-weggejorist-

frotteurist frenkie | 22-02-12 | 12:05

Op basis van een verhaaltje uit de telegraaf kun je geen conclusies trekken. Garbage in, garbage out.

Rochel | 22-02-12 | 12:05

Ja hallo. Dit is beoordeeld door een rechter. Die houdt zich aan het Nederlands recht. Heeft Shaik Haatbaard al-Haathaat er al naar gekeken vanuit de Sharia rechtbank? Misschien zegt die wel dat ze gestenigd moet worden dan valt een trap in de buik wel mee. Ik zou voor de trap in de buik gaan want anders staat er in de krant van volgende week (3 dagen gemiddeld te laat) dat er WEDEROM een meisje is opengesneden/ verbrand / overreden omdat ze haar woestijnrattenfamilie te schande heeft gemaakt. Ik begin me ook steeds meer te schamen...

Sliptong | 22-02-12 | 11:56

Leuk onderwerpje voor die Islamitische slager van Raymann

Cousin Eddie | 22-02-12 | 11:54

Blij dat ik snij?

odessa223 | 22-02-12 | 11:51

Stem SP, GL, PVDA, D66. Sarcastische modus uit. Weg met die achterlijke mafkezen. Ff broodje shoarma halen doet

elwokkel | 22-02-12 | 11:49

DaveDH | 22-02-12 | 09:10
Moslims zijn doorgeslagen hersengespoelde idioten waar Nederland tegen beschermd moet worden.

Iemand die met zulke teksten komt snapt er helemaal niks van.

Fret Kroked | 22-02-12 | 11:47

Op je 9e uitgehuwelijkt worden aan en stukgetrokken worden door een profeet is geen enkel probleem, maar op je 18 uit liefde zwanger worden, dat moeten we natuurlijk niet willen met z'n allen...

Air van Boven Dorens | 22-02-12 | 11:46

"Beschamende cultuur. Meer woorden ontbreken ons."

Wat dacht je van ACHTERLIJK! Pim Foruyn zei het destijds al.

aherzenberger | 22-02-12 | 11:46

Goh de familie van een moslimmeisje.... je verwacht het niet he

Jan211392345270 | 22-02-12 | 11:39

Ella | 22-02-12 | 11:35 |
Sorry, ''zijn'' zal wel haar zijn en D66.
Bijna alle rechters zijn vrouw en D66-lid.

Ella | 22-02-12 | 11:38

TM | 22-02-12 | 11:29 |
Ik vermoed dat zijn motieven te maken hebben met abortus.
De grens voor een abortus ligt bij 24 weken.

Ella | 22-02-12 | 11:35

AD : "De kinderrechter heeft het verzoek afgewezen omdat de grens voor ondertoezichtstelling bij een 'ongeboren vrucht' ligt op 24 weken. 'De foetus is volgens het Nederlandse recht geen drager van rechten. Het heeft noch recht op zwangerschapsafbreking, noch recht op leven', aldus het vonnis."

So what, heeft die vrouw dan geen recht op bescherming??? Wat is dit voor een ziekelijk stuk vreten van een 'rechter'??

TM | 22-02-12 | 11:29

Het is een verrijking van onze cultuur.

Bataaf | 22-02-12 | 11:27

"Beschamende cultuur. Meer woorden ontbreken ons."

Mij ook. Voer de doodstraf dan maar weer in.

TM | 22-02-12 | 11:25

eerstneukendanpraten | 22-02-12 | 09:13

Ik ben natuurlijk tegen boekverbrandingen, maar goed er zijn uitzonderingen

vanlinknaarrecht | 22-02-12 | 11:20

Grappig is wel dat de Telegraaf dan weer begint over "uit de buik snijden" of "in de buik trappen" terwijl dat helemaal niet in het orginele artikel van het AD staat.

Skapadabadiboe25 | 22-02-12 | 11:19

bosbaan | 22-02-12 | 10:04 | + 2 -
Dit heeft niks met ons land te maken. Die geestelijk gestoorden komen helaas in elk (Westers) land voor.

Ik hoop dat de aandacht voor deze zaak eens gaat leiden tot een duidelijk standpunt van de politiek over deze achterlijkheden, resulterende in strenge wetten en hoge straffen tegen uitingen ervan. Not in our backyard!

M-Bozz | 22-02-12 | 11:17

Rob van Roos | 22-02-12 | 09:35

klopt

ikvaljelastigmet | 22-02-12 | 11:06

relatief | 22-02-12 | 10:34

blij dat jij een vent bent en dat het baren van kinderen op de wereld iets is waar jij nooit notie van zal hebben, laat staan het 9 maanden dragen.

ikvaljelastigmet | 22-02-12 | 11:05

In sommige gevallen gaat religie boven de wet. Heeft de rechter zelf gezegd! Dus niet zeiken.

Charles de Batz | 22-02-12 | 11:01

@hfakker | 22-02-12 | 10:43
Jij begrijpt het. Dit meisje moet direct onderduiken en haar familie nooit meer laten weten waar zij is voor haar eigen veiligheid. Op jeugdzorg moet je al helemaal niet vertrouwen want faalhazen inderdaad. Triest maar wel de harde werkelijkheid. Ik hoop dat er ergens iemand rondloopt die wel van wanten weet en dit meisje op een doortastende manier daadwerkelijk helpt. Een blijf van mijn lijf huis ergens misschien.

doenormaal! | 22-02-12 | 10:55

@relatief 10:34: Het is leven. Maar nog geen mens.

Muxje | 22-02-12 | 10:53

@Asmodean | 22-02-12 | 10:31
"Onderbuikgevoel"
Hoe toepasselijk

hfakker | 22-02-12 | 10:50

Uit de dikke Van Dale:

schaam·tecul·tuur de; v -turen 1 mv op voedingsbodem gekweekte verderfelijke bacteriën 2 het geheel van geestelijke achterlijkheden van een land, volk enz. waarvoor men zich schaamt of zou moeten schamen; Zie ook: haatcul·tuur

Aardappeleter | 22-02-12 | 10:48

@rara | 22-02-12 | 09:13
18 en communautair ingesteld? Mist haar ouders en familie in onzekere zwangere tijden? Is nog een kind die dicht bij haar ouders wil zijn en zich toch niet kan voorstellen dat die haar iets aan zouden doen?

Om zwanger op je net 18e even op je eentje ergens te gaan zitten, is niet ieder meisje gegeven.
Daarnaast: die kinder/zorg hulppostkantoren blaken niet uit in zorgvuldigheid en doortastendheid. Er kan ook nog geween niks aan de hand zijn, maar een overangstige zorgmuts het niet begrijpen. Met het risico op contaminatie, kinderzorgmuts die t niet begrijpt...

hfakker | 22-02-12 | 10:43

Televaag bericht, dus opgeblazen werkelijkheid.

Koos Knak | 22-02-12 | 10:42

BroodenSpelen | 22-02-12 | 10:38 |
Het is geen baby, het is een foetus. Eentje die de moeder mag laten aborteren, als ze dat wil. In dit geval wil de moeder niet dat ze beschermd wordt. Vrij simpel eigenlijk. En hou toch alsjeblieft op met het napraten van dingen waar je geen verstand van hebt, godsdienst gaat helemaal niet boven de wet: vrijheid van godsdienst IS een belangrijk deel van de wet.

Asmodean | 22-02-12 | 10:40

Sommige mensen( die denken dat ze meer zijn dan anderen,speciaal "geestelijken") moeten worden uitgesneden van deze aarde.

eagleye | 22-02-12 | 10:38

Dat zijn onze rechters, godsdienst gaat boven de wet, dus beschermen we de baby niet.

BroodenSpelen | 22-02-12 | 10:38

@eerstneukendanpraten | 22-02-12 | 09:13
Ze branden net zo lang als het openhaardblok wat ik altijd verstook in het huisje van sporthuis centrum. Volgende keer hier maar eens een zak van meenemen. Is goedkoper ook.

reageerbuis | 22-02-12 | 10:36

@Che_cuevara | 22-02-12 | 09:05
In zowel het SBSgraaf als het ADhd artikel staat heel heel weinig over de toedracht. AD insinueert nog iets over wat het Nederlsnds recht regelt.
Maar er wordt hier heel veel gespeculeerd en werkelijk niets uitgezocht.
De werkelijkheid kan op tal van punten een enorme "had dat dan gezegd" opleveren.

hfakker | 22-02-12 | 10:36

De Nederlandse rechters lijken wel angstig, terwijl angst een slechte raadgever is.

lanexxx | 22-02-12 | 10:35

Muxje | 22-02-12 | 10:14

"Ieder verstandig mens is het er mee eens ...."
ahum.

maar goed; jij laat dus de keuze aan de moeder.
Alleen nog een vraag: zie je een foetus van 17 weken als (potentieel) leven, of als iets anders?

relatief | 22-02-12 | 10:34

Weet je wie ook op wraak uit was?

Jos Brinkie | 22-02-12 | 10:32

TisNieZoMoeilijk | 22-02-12 | 10:27 |
Zeker waar. Geenstijl is overigens een perfect voorbeeld van een kudde elkaar hysterisch ophitsende mensen. Inspelen op onderbuikgevoel speelt hierbij een grote rol. De waarheid een stuk minder. Of het nou bij deze zaak, waar de moeder zelf geen bescherming wil, of bij de door Geenstijl verzonnen schaamtecultuur bij de zaak van Floor vd. Wal is.

Asmodean | 22-02-12 | 10:31

@Absoluut niet waar | 22-02-12 | 09:01
Jij leest dingen die er niet staan?

hfakker | 22-02-12 | 10:30

Vonnis gelezen en de rechter volgt gewoon de wet.
De wet die schijnbaar te pas en onpas aangewend of afgewezen wordt om onderbuikgevoelens te voeden.

Strangetown | 22-02-12 | 10:28

@Ronman2k | 22-02-12 | 10:23
Mensen zijn kuddedieren. Dit soort kuddes blinkt uit in het elkaar hysterisch ophitsen. Inspelen op "eergevoelens" speelt hierbij een grote rol. Dit soort kuddes is ook heel sterk in het eisen van "respect".

Het is een compleet raadsel, zonder logisch antwoord, waarop dit eergevoel en respect dan op gebaseerd zou moeten zijn.

TisNieZoMoeilijk | 22-02-12 | 10:27

Sowieso begrijp ik niks van het concept 'eer' in een dergelijke situatie.
Wat verstaat men onder 'eer' precies? Een soort egoistische zelfgenoegzaamheid?
Een prettig 'eervol' gevoel na het doodmaken van een foetus of andere gruwelijkheden?
Zoiets als 'ha, nu kan ik tenminste weer lekker slapen, de eer is gered?'
Hoe kan zoiets bestaan?

Ik begrijp godverdomme niks van deze achterlijke barbaarsheid

Ronman2k | 22-02-12 | 10:23

@Dmitri Dmitrievitsj | 22-02-12 | 09:55
"Toen uw grootouders jong waren hadden achttienjarige ongehuwd zwangere meisjes het ook niet gemakkelijk.
In die tijd waren er nog geen buitenlanders om te haten. Al het gif dat nu de moslims ten deel valt was toen voor wie zich niet aan de kleinburgerlijke norm hield."

LOL! U verstaat onder "het niet makkelijk hebben" dreiging, geweldpleging en het wegsnijden van foetussen? Heerlijk dat goedpraten en nuanceren.

Zie verder doenormaal! | 22-02-12 | 09:42

doenormaal! | 22-02-12 | 10:23

Che_cuevara | 22-02-12 | 10:13


Positief is dat de online imam zijn subsidie tenminste terecht opstrijkt.

"Beste imam,
Wij willen de vrucht van de schande uit de buik van onze dochter snijden. Mogen we hetzelfde mes gebruiken als waarmee het lam op onze keukenaanrecht de keel afsnijden voor het Suikerfeest?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord."

Shalome | 22-02-12 | 10:22

Lees net in Elsevier dat meisje zelf denkt geen gevaar te lopen en vrijwillig in de buurt woont, dat verandererd de zaak toch enigzins. Feitelijk wil jeugdzorg haar via haar foethus haar rechten schenden die ze als volwassene heeft

Bokito ergo sum | 22-02-12 | 10:19

@Dmitri Dmitrievitsj | 22-02-12 | 09:55
En omdat het in het verleden, in grootmoeders tijd, niet altijd allemaal even jofel was heeft u nu een argument ten voordele van moslims, de islam en hieruit voortvloeiende excessen in Nederland?!

Of hoe moet ik het lezen?

TisNieZoMoeilijk | 22-02-12 | 10:16

@De Treinende Rechter | 22-02-12 | 09:35
Is de rechterlijke macht hun straatje al aan het schoonvegen? ;)

Che_cuevara | 22-02-12 | 10:14

@relatief 10:02: Ander geluid? Dan moet je toch eens wat beter luisteren. Ieder verstandig mens is het er mee eens dat de moeder mag besluiten om een kind niet te krijgen. Maar als zij dat wel wil, dan verdient het alle bescherming. Uiteindelijk is het de keuze van de moeder; wat dat betreft plaats ik de anti-abortusidioten in hetzelfde kamp als de buiksnijders, zij menen beide de beslissing van de moeder te mogen nemen.

Muxje | 22-02-12 | 10:14

Let op. Opstelten gaat roeptoeteren dat hij niks kan beginnen tegen dit soort verdenkingen. En Greet gaat zometeen een kamervraag tweet versturen.

Barbatruuk! | 22-02-12 | 10:13

@Shalome | 22-02-12 | 09:39
Klopt, in het vervolgboek op The Silence of the Lambs gaat de politieagente, Clarice Starling, die hem in de val zou moeten lokken er uiteindelijk met hem vandoor en ze leefden nog lang en gelukkig.

Het schijnt dus toch een soort krankzinnigheid in de mens zitten.

Che_cuevara | 22-02-12 | 10:13

Achterlijke schaamharencultuur

Hejajijdaarzo | 22-02-12 | 10:12

@basberger | 22-02-12 | 09:57 |
Ik denk dat een radicale imam geen toestemming zou verlenen voor moord. Wel misschien voor steniging omdat het meisje kennelijk overspel heeft gepleegd.

Rest In Privacy | 22-02-12 | 10:10

Prenatale besnijdenis, het kan altijd gekker.
Islam go home!

wakkere_nederlander | 22-02-12 | 10:09

Godzijdank gebeuren dit soort toestanden niet in Nederland. Oh wacht...

neemjemoederindemali | 22-02-12 | 10:09

Marx: godsdienst = 'het opium van het volk'.
Dit MoslimOnderklasseVolk is totaal vergiftigt door hun fundamentalistische religie.
.
Maar de PvdArme Analfabete Allochtonen gaat gewoon door met dweilen met de kraan open.
Op kosten van de belastingbetaler, dat dan weer wel.

Ella | 22-02-12 | 10:09

@FrankVeer | 22-02-12 | 10:00
Ondanks alle gedoe rondom die "kut marokkanen", als je de berichten over eerwraak leest gaat het vrijwel altijd over turken en zelden of nooit over marokkanen. Toch zijn beide groepen medelanders islamitisch. Zou het dan toch meer te maken hebben met de volkseigen cultuur en minder met de islam als zodanig?

lekkurlinx | 22-02-12 | 10:08

Het belangrijke voordeel van deze achterlijkheid is wel dat er straks in ieder geval een achterlijke minder is.

Schout-bij-nacht | 22-02-12 | 10:08

Als je het vonnis leest zou het net zo goed om Antilliaanse of Surinaamse christenen kunnen gaan. Niettemin is islam aannemelijker omdat men snel nog even 'voor het geloof' wil trouwen. Dat kan vermoedelijk alleen binnen de islam.

Rest In Privacy | 22-02-12 | 10:07

als die foetus er straks met geweld uitgesneden word dan is het HEUS de eigen vrije wil van de moeder hoor!
'
eg waar; onderdrukking bestaat niet; allemaal eigen keus. Hartstikke vrij die vrouwen.

Rest In Privacy | 22-02-12 | 10:04

Wat moeten we met die geestelijk gestoorden hier,Nederland was zonder veel beter af geweest. Ons land is compleet vernield.

bosbaan | 22-02-12 | 10:04

Kunnen we dus concluderen dat foetussen wel degelijk 'leven' zijn, potentiële babies, die je moet beschermen? Dat doet me deugd.

In de reguliere abortusdiscussie klinkt doorgaans een heel ander geluid.

relatief | 22-02-12 | 10:02

@Barry Hay | 22-02-12 | 09:33
Daar heb je een punt. Dat is toch wel erg veel gevraagd van die ambtenaren. Dan is beschermen van moeder en kind inderdaad toch eenvoudiger.

lekkurlinx | 22-02-12 | 10:01

@milky bar | 22-02-12 | 10:00

Nee, ik denk dat hij dat niet kan.

Koninging Beatricks | 22-02-12 | 10:01

Religie en cultuur zijn twee totaal verschillende dingen, wanneer gaat men dat nou s een keer inzien? Word er een beetje moedeloos van!!
Wikilili | 22-02-12 | 09:46

Maar geldt dat ook voor de 'islamitische cultuur'? Is het niet zo dat in dat geval regilie en cultuur zo sterk met elkaar verweven zijn dat je het een niet los kunt zien van het ander?

FrankVeer | 22-02-12 | 10:00

Kan Bandirah er geen tekening van/bij maken?

milky bar | 22-02-12 | 10:00

HaatDragend: gaat dat over de hoofddoek?

Ella | 22-02-12 | 10:00

Deze mevrouw kan maar beter zorgen dat ze zo ver mogelijk van haar familie vandaan komt. Ik denk dat het voor de politie ook onmogelijk is deze vrouw goed te beschermen. De waanzin van religie, hoe lang moet dit nog doorgaan in dit land.

Therapietje | 22-02-12 | 09:59

In het kader van de eerwraak heb ik zojuist mn hond in 1000 stukken gesneden. Dat kreng liet zich altijd maar door vreemden aaien.

de melkboer | 22-02-12 | 09:59

*is hier ook een haatbaard sharia figuur die hier een mening over heeft ? bv die engelse meneer die hier net op bezoek was of die "advocaat" die niet voor rechters op wil staan...
*is hier ook een meldpunt voor
*waarom gaat ze weer in de buurt wonen
*waarom hield ze haar familie kennende haar benen niet bijelkaar
*waar gaat ze deze zomer naartoe op vakantie

kortom vragenvragen want je weet het niet hè, je weet het niet

basberger | 22-02-12 | 09:57

En er niks mee doen, tja wellicht willen ze ons langzaam inwijden in dit soort barbaarse gedrag. Het is immers cultuur, en dat mag je uitdragen hier in NL, toch ?. Vind je van niet ?, dan ben je een rascist !.

leijpeideaud | 22-02-12 | 09:57

@Ronman2k | 22-02-12 | 09:03
Toen uw grootouders jong waren hadden achttienjarige ongehuwd zwangere meisjes het ook niet gemakkelijk.
In die tijd waren er nog geen buitenlanders om te haten. Al het gif dat nu de moslims ten deel valt was toen voor wie zich niet aan de kleinburgerlijke norm hield.

Dmitri Dmitrievitsj | 22-02-12 | 09:55

Ik schaam me ook... voor onze rechters.

vip33 | 22-02-12 | 09:55

@ Wikilili | 22-02-12 | 09:46

Wat is er niet intelligent aan dan ? Zeurpiet, ik zou er ook weinig anders van kunnen maken. Dit is toch hartverscheurend om te lezen....... wat moet je er anders mee dan ?
Lees het eens als een buitenlander: In Holland a 18 year women was killed bij her family, who cut a foetus out of womb. Other news ....
Veel ergere dingen zijn er niet hoor, dus dat Quid een eetje sprakeloos is kan ik mij wel voorstellen.
En het risico bestaat dat het gaat gebeuren, omdat Nederland weer jammerlijk faalt.

Herr-Flick 2.0 | 22-02-12 | 09:53

Geen probleem mee. Moeten ze bij allemaal doen.

zovoklets | 22-02-12 | 09:52

Che_cuevara | 22-02-12 | 09:34
Ik ben het met je eens dat het om het lichaam van de vrouw gaat, en dat dit in principe zwaarder weegt. Maar zwanger worden doe je niet alleen. Beiden hebben dan verantwoordelijkheid naar elkaar. Daar wordt gewoon overheen gewalst. Plat gezegd had ze de benen bij elkaar moeten houden als ze niet zwanger had willen worden. Eenmaal zwanger kun je niet zomaar tegen de vader zeggen dat hij geen recht op dat kind heeft.

ZDEV | 22-02-12 | 09:52

Eigenlijk moeten we de boel gewoon negeren. Schaamtecultuur is al erg genoeg!

HetMannetje! | 22-02-12 | 09:52

Harreeee | 22-02-12 | 09:04 |
Je praat echt onzin. De rechter mag een foetus niet onder toezicht stellen. Het is geen onwil; er is simpelweg geen wettelijke basis. Bovendien staat religie helemaal niet boven de wet. De vrijheid van religie is een van de wetten. Wanneer deze botst met een andere wet zal een belangenafweging moeten worden gemaakt. Het moge duidelijk zijn dat in geval van eerwraak religie nooit zal prevaleren boven bescherming van de mens.

Asmodean | 22-02-12 | 09:52

Uit het vonnis:

Quote: "4. Het standpunt van de moeder

De moeder heeft ter terechtzitting ingestemd met het verzoek. Echter, hoewel zij de zorgen van de Raad en het BJZ begrijpt, meent de moeder dat zij en de ongeboren vrucht geen gevaar lopen. De moeder verwacht dat haar familie, onder druk van alle betrokken instanties, haar geen kwaad zal doen. Bovendien zijn moeder en haar partner voornemens om op 6 februari 2012 voor het geloof te gaan trouwen waardoor de ongeboren vrucht alsnoggeaccepteerd wordt door de ouders van moeder en de overige familie geen argwaan zal krijgen."

De vraag is dus of zij inderdaad op 6 februari getrouwd is. Indien ja is er dus niets meer aan de hand.

zeg maar jansen | 22-02-12 | 09:51

Eerwraak kan ook op een ludieke manier, wanneer snappen ze dat nou een keer?!

James St John Smythe | 22-02-12 | 09:50

Bezorgdenverjaagster | 22-02-12 | 09:33
Ik heb het niet over vrouwen die verkracht zijn.
Ik heb het over vrouwen die zo dom waren om zwanger te raken terwijl ze dat niet wilden. Ze kunnen dit voorkomen door een condoom te gebruiken of door de pil of desnoods een morning after pil te slikken. Het gaat mij erom dat er op dit moment te snel naar abortus wordt gegrepen zonder dat de vader ook maar enige inspraak heeft. Dat is scheef.

ZDEV | 22-02-12 | 09:49

-weggejorist-

Alt | 22-02-12 | 09:49

Wat een intelligent artikel zeg, als je geen woorden kan vinden moet je niet gaan knippen en plakken. Beetje saai en vooral heel erg dom. En dan nog iets: Religie en cultuur zijn twee totaal verschillende dingen, wanneer gaat men dat nou s een keer inzien? Word er een beetje moedeloos van!!

Wikilili | 22-02-12 | 09:46

En het vonnis lees je hier: jure.nl/bv6246

zeg maar jansen | 22-02-12 | 09:46

@Santtulainen | 22-02-12 | 09:08
Heerlijk dat nuanceren en vergelijken. Probleem alleen is dat u hier een grote fout maakt. Deze cultuur is niet vergelijkbaar met de onze. Of wilt u beweren dat uw oma het normaal vond om mensen om deze reden te bedreigen, te (willen) doden en ongeboren foetussen uit buiken te snijden? Ga toch fietsen man!

doenormaal! | 22-02-12 | 09:42

Het betreft hier een chinese familie

De Treinende Rechter | 22-02-12 | 09:35

Verpest dit draadje nu niet.

rechtvaardigerechter | 22-02-12 | 09:41

Haha, mooi om te zien hoe het hier soms rolt.
Van de week liet ik mij fel uit over een vermeende pedo, toen was een leger moraalridders mijn deel.
Nu gaat het over schaamtecultuur en vraag mij terecht af welke, want hij wordt NIET benoemd en dan gaat het los op islam en religie. Nog sterker: de foetus heeft volgens sommigen zelfs rechten.
Bert Dorenbos, bent u dat...?

Lol, GS blijft leuk, al is dit verhaal in en in triest.

Pastor Sippenhaft | 22-02-12 | 09:41

@De Treinende Rechter | 22-02-12 | 09:35 |

Ok dan is het goed. Ik was even bang dat het hier om sujetten van die verwerpelijke polderkleicultuur ging. We kunnen er immers vanuit gaan dat Chinezen een stuk humaner omgaan met ongewenste ongeboren kinderen.

Parel van het Zuiden | 22-02-12 | 09:41

@De Treinende Rechter | 22-02-12 | 09:35 |
Dat verzin je maar, toch?

Rest In Privacy | 22-02-12 | 09:41

De islamitische massamoord op vrouwen:

http://archief.artikel7.nu/?p=34819

Ben Adam | 22-02-12 | 09:40

Che_cuevara | 22-02-12 | 09:27
Dat zou goed kunnen.

Enne... alles went, he? Dat meisje is zelfs weer in de buurt van haar ouders gaan wonen. Dat krijg je als je opgroeit te midden van wrede mensen. Ze zal wel anders piepen op het moment dat ma haar vastbindt en pa zijn mes in haar vel zet, en ik begrijp dat Jeugdzorg zijn best doet dit te voorkomen.
LOL
Krankzinnige situatie eigenlijk, als je erover nadenkt. Zo'n opengesneden lijk fungeert in onze westerse crimeliteratuur als het begin van een afgrijselijk plot waar een rechercheur een heel boek lang mee bezig is, tot aan de gruwelijke ontknoping. In dit reële geval zitten de rechters al op de laatste pagina en laten ze het begaan. Moeha.

Shalome | 22-02-12 | 09:39

Geen idee of een topic een minimum aan woorden moet hebben, maar het linkje was, qua leesbaarheid van het stuk, voldoende geweest.

Strangetown | 22-02-12 | 09:39

Een misdrijf plannen is toch strafbaar? Als de familie van plan is om de foetus er uit te snijden dan dienen ze opgepakt te worden.
Vroomshoopmafia | 22-02-12 | 09:07 | + 2 -

Wel goed lezen he, er staat dat de kinderbescherming bang is dat ze dat gaan doen.
En niet dat die familie dat gezegt heeft.
En waarom gaat dat meisje nu juist weer bij haar ouders in de buurt wonen, terwijl ze eerst op een geheim adres woonde ?
Dat is ook niet zo slim.

ikkrijgjewel | 22-02-12 | 09:39

@FrankVeer | 22-02-12 | 09:31 |
Dat doen die partijen vast niet. Ze moeten ook om hun allochtone electoraat denken, of wat die partijen denken dat hun allochtone electoraat is.

Rest In Privacy | 22-02-12 | 09:37

Lieve mens0n, laten we nu niet schelden op de rechter, want een foetus is geen kind en dus wordt die niet onder toezicht gesteld.
Wel heerlijk dat de Kinderbescherming op deze manier de aandacht op deze zaak heeft gevestigd, waardoor de zaak nu in the picture is. Nu is het de taak van de politie om deze mevrouw te beschermen.
En ja, ik houd ook mijn hart vast.

Tokkie2Me | 22-02-12 | 09:37

Get hele concept 'eerwraak' vervult mij met walging. Er is werkelijk helemaal niets positiefs aan te verzinnen. Het vergoelijken van het desnoods met geweld willen verwijderen van een foetus uit je eigen dochter/zus/nichjte, is een uiting van een minderwaardige cultuur. Mag ik dat zeggen? Ja, want dat is mijn mening en ik zet niet aan tot geweld.

Kees Maf | 22-02-12 | 09:37

krankzinniger kan je het haast niet vinden.
rot op met je eerwraak, doe dat maar in je land van herkomst, in ieder geval niet hier

merDe123 | 22-02-12 | 09:37

@de Bree | 22-02-12 | 09:30
Tussen "niet blij zijn" en "de baby uit de buik snijden" ligt toch een wereld van verschil.

Che_cuevara | 22-02-12 | 09:37

Een foetus van 17 weken heeft wettelijk gezien geen rechten. Zie abortuswetgeving. Daarom kan een rechter daar niets mee.

Ten tweede is de moeder 18 jaar en kan gewoon meerdere hulptrajecten in. In plaatst daarvan kiest ze ervoor om weer thuis te gaan wonen terwijl ze eerder een geheim adres had. Dat kan ik dan weer niet volgen.

Rob van Roos | 22-02-12 | 09:35

Het betreft hier een chinese familie

De Treinende Rechter | 22-02-12 | 09:35

Iezz freede en ferdraagzaamhijt... Geloof me nau.. Als we sommige haatbaarden mogen geloven, moeten we blij zijn dat veel wegen geasfalteerd zijn en geen straatstenen er liggen. Want de koeltoer van ferdraagzaamhijt schrijft voor dat steniging mag en zelfs moet bij overspel of ongewenste zwangerschap. Oftwel, Fatima mag zich alleen onverliefd laten volblaffen door Youssoef en niet verliefd door Gerrit.
Al is ze in NL geboren en opgegroeid, nooit zal de familie toestaan dan ze afwijkt van de aan haar voorgeschreven keuzes. Heerlijk he, zo'n fantastisch geloof uit 800 na Christus, waar de het aarzelende lampje van de Verlichting telkens weer direct door een keiharde geloofsstraal wordt uitgespoten.
En dan gaan vrouwenbladen als Libelle sneller op hun rug liggen voor druk vanuit die overtuiging dan een Afrikaanse hoer voor een steenrijke blanke, om een advertentie te weigeren die ingaat tegen deze middeleeuwse gedachtengang.
Lekker geloofwaardig, he? Die wijvenblaadjes.

blaster | 22-02-12 | 09:35

@deraderendraaien | 22-02-12 | 09:23
Het één sluit het ander niet uit.... maar dat er iets moet gebeuren is mij wel duidelijk, jouw ook?

DaveDH | 22-02-12 | 09:35

Goed nieuws is wel dat sinds vorige week geloof boven de wet staat. Duss....

Rest In Privacy | 22-02-12 | 09:35

In het krantenartikel staat inderdaad niet dat het om moslims gaat. Kunnen net zo goed hindoes zijn, of zeer orthodoxe protestanten. In ieder geval wel lekker griezelig. Daarom lach ik altijd om horrorfilms. Echt griezelen doe je met moslims, hindoes, christenen, boeddhisten (soms), joden (soms).

Rest In Privacy | 22-02-12 | 09:35

Einde van de Domheid | 22-02-12 | 09:27 |
Bij abortus is het in ieder geval nog de keuze van de moeder, daar lijkt me hier niet echt sprake van.

zuurkool | 22-02-12 | 09:34

Ik weet nog wel een paar woorden: ziek, gestoord, opsluiten.

doenormaal! | 22-02-12 | 09:34

@ZDEV | 22-02-12 | 09:29
Dat is een moeilijke discussie volgens mij.
Natuurlijk heb je dat kind met z'n tweeën gemaakt, maar de moeder heeft wel de zwaarste "last" te dragen.
Als vader is het makkelijk om nee te zeggen.
Ik vind dus dat de stem van de moeder toch zwaarder weegt in dezen.

Che_cuevara | 22-02-12 | 09:34

Even voor de duidelijkheid, de rechter weigert niet. De rechter weigert omdat de ondergrens voor ondertoezichtstelling ligt op 24 weken. De rechter moest dus "weigeren" omdat er geen wettelijke basis voor het verzoek was.

Bixier | 22-02-12 | 09:34

ZDEV | 22-02-12 | 09:29 |
Zodat u o.a. ingrijpt in de lichamelijke integriteit van de vrouw die ongewenst zwanger moèt zijn. Fraai.

Geeft dat vrouwen dan ook beschikkingsrecht over de inhoud van klootzakken?

Bezorgdenverjaagster | 22-02-12 | 09:33

lekkurlinx | 22-02-12 | 09:21

Probleem is dat je dan ook de 5 broers en 347 neven onder toezicht moet zetten.
Ies koeltoer.
En toch begin ik steeds meer voor de PVV te voelen.

Barry Hay | 22-02-12 | 09:33

Voor de linkse PC meute die altijd roept dat de strenge christelijken te vergelijken zijn met die achterlijke islamieten... bedenk dan dat zij dit hun dochter niet zouden aandoen, maar het kindje liefdevol zouden opnemen in de familie.
We kunnen beter de islam uit Nederland trappen.

Mazzeltov | 22-02-12 | 09:32

En als het uiteindelijk gaat gebeuren is iedereen verontwaardigd.

geensteelo | 22-02-12 | 09:32

Ik mag toch hopen dat GL en PVDA (in elk geval) over deze kwestie vragen gaan stellen in de Kamer. Of ben ik nu heul naïef?

FrankVeer | 22-02-12 | 09:31

Als mijn dochter op haar 18e bezwangerd zou zijn door een Achmed en een kleine Mo in haar zou hebben, zou ik ook niet blij zijn.

de Bree | 22-02-12 | 09:30

Wat moet het je als linksmens toch een heerlijk gevoel geven om deze fijne cultuur te blijven verdedigingen en goedpraten.. Wat moet je jezelf dan een heerlijk verheven mens voelen zeg. Allemaal incidentjes joh niets aan de hand. Dit wordt weer dik uitgemeten in de media, het valt allemaal wel mee. De islam is een verrijking van onze cultuur! Nederlanders dat is pas kut volk! WEG MET ONS!!!

StijlvolRechts | 22-02-12 | 09:30

Compleet achterlijke cultuur, die bijzonder hard moet worden bestraft! Heb er echt geen woorden voor dat mensen, sterker nog: familieleden elkaar dit soort gruwelijkheden kunnen aandoen omwille van een zielig concept als 'eer'. Wat voor enig nut heeft zo'n stelsel? En waarom wordt die 'eer' niet geschonden als je je verlaagt tot dit soort laagheden waar dieren zich zelfs niet aan branden?

M-Bozz | 22-02-12 | 09:30

Che_cuevara | 22-02-12 | 09:22
Klopt hoor.
Hoe dan ook ons rechtssysteem heeft geen enkele feeling meer met de werkelijkheid.

Ik vind het niet raar om te stellen dat een foetus rechten heeft. In deze situatie heeft het rechten en de moeder ook. Andersom geldt het wat mij betreft ook: als een moeder abortus wil plegen dan vind ik dat ze dat niet zomaar zonder instemming van de vader mag doen.

ZDEV | 22-02-12 | 09:29

Serieus, WTF....

Bij deze erken ik ons rechtssysteem niet meer!

Faux pas | 22-02-12 | 09:29

Kunnen zij toch ook!

Einde van de Domheid | 22-02-12 | 09:28

Moet zeggen dat dit eindelijk een normaal stukje is van Quid die ik gelezen heb.

loser | 22-02-12 | 09:28

@Shalome | 22-02-12 | 09:26
Ik denk dat Hannibal Lecter er zelfs nog bang van zou worden.

Che_cuevara | 22-02-12 | 09:27

Wat achterlijk toch.
Wij schamen ons veel fatsoenlijker in een abortuskliniek.

Einde van de Domheid | 22-02-12 | 09:27

@zeg maar jansen | 22-02-12 | 09:12
"Toch moet men eerwraak niet relateren aan de islam, want de godsdienst verbiedt eerwraak uitdrukkelijk en voor de komst van de islam kwam eerwraak ook gewoon voor. Het is meer een pre-islamitische concept dat vooral voorkomt in stamverbanden waar men elkaar nauwer kent dan daarbuiten. De kans is ook aannemelijk dat eerwraak overal op de wereld in de Oudheid voorkwam[bron?]."
nl.wikipedia.org/wiki/Eerwraak#Verspre...

lekkurlinx | 22-02-12 | 09:27

Wij moeten dit soort retards wegsnijden uit ons land. Wat voor ouders gaan er in de buik van hun eigen dochter lopen hakken?
Zet ze in een cel naast Hannibal Lecter en laat ze de tering krijgen met hun bloedsoeptradities. Yuck.

Shalome | 22-02-12 | 09:26

Er heerst hier een minnetjescultuur...

Parel van het Zuiden | 22-02-12 | 09:25

In het kader van de hier geldende Sharia wetgeving had deze vrouw meteen publiekelijk doodgeknuppeld moeten worden op de dam. Dus eigenlijk valt het best mee wat deze barmhartige rechter heeft besloten.

de melkboer | 22-02-12 | 09:24

Ouders en familie op de trein naar 't verre oosten aub en dat meisje hier laten wonen in een beschermende omgeving, onder andere naam graag. Als de NL'se roverheid nu eens de slaap uit z'n ogen wrijft en eens opkomt tegen de gebreken van een doelloze geloofsovertuiging. Ja, ook jij Geert! Wake up dude!

Burt Cokain | 22-02-12 | 09:24

En nou maar hopen dat ze dat bij de Kinderbescherming wel juist opgeschreven hebben dan. Want man man, wat werken daar een droeftoeters zeg. Volledig vastgeroeste rugzakje-ambtenaren van eind 40 of begin 50. Zonder kinderen. Heeft u een beeld?

das_Freudenmädchen | 22-02-12 | 09:24

@DaveDH | 22-02-12 | 09:10
Zullen we eerst toch maar dat kind beschermen Dave?
Om te oefenen zeg maar!

deraderendraaien | 22-02-12 | 09:23

L.M.B. | 22-02-12 | 09:20
Inderdaad heel voorbarig als het 1989 was geweest.

zuurkool | 22-02-12 | 09:23

L.M.B. | 22-02-12 | 09:20 In de islam is eerwraak geregeld.

Genoemd dus. En er zijn regels aan verbonden. In de islam.

zeg maar jansen | 22-02-12 | 09:22

Ongelovelijk dat dit mogelijk is. Dit is geen abortus maar potientiele moord. Bij abortus - hoe triest dat ook is - is het de keuze van de vrouw. Hoewel je kan afvragen in hoeverre zoiets vrijwillig is. Maar dit zal door derden gedaan worden. Volgens mij is dat moord met voorbedachte rade. Dus hoort de rechter in te grijpen. Verbaasd mij niets dat die randdebiel over een paar maanden een taakstraf uitdeelt aan de vader of broer of oom of neef of welke andere debiel van deze familie. Waar is de tijd gebleven dat de overheid je beschermde ?

loser | 22-02-12 | 09:22

@ZDEV | 22-02-12 | 09:19
Alleen, hier wil de vrouw het niet.
En dat abortus plegen interpreteert die familie wel een beetje al te letterlijk.

Che_cuevara | 22-02-12 | 09:22

De islamisering van onze maatschappij is flauwekul. Dit soort zaken speelden 10-20 jaar geleden ook al en gelukkig zal het over nog eens 10-20 jaar stukken minder zijn.

TisNieZoMoeilijk | 22-02-12 | 09:21

Dat meisje en haar ongeboren kind hoeven helemaal niet onder toezicht gesteld te worden.
Die óuders moeten onder toegesteld worden. 24/7 door minstens twee wachten per persoon. Handboeien in de aanslag.

lekkurlinx | 22-02-12 | 09:21

De Islam moet met wortel en tak uit Europa verwijderd worden. Punt.

Der alte Fritz | 22-02-12 | 09:20

@deraderendraaien | 22-02-12 | 09:17
Want met een T

deraderendraaien | 22-02-12 | 09:20

@zeg maar jansen | 22-02-12 | 09:12
En eerwraak is onlosmakelijk verbonden met religie? Het kan niet zijn dat de familie uit principe tegen is? Begrijp me niet verkeerd, ik ben ook faliekant op religie tegen, maar ik vind het ietwat voorbarig om "islam dit, religie dat" te gaan roepen terwijl nergens over religie wordt gerept.

L.M.B. | 22-02-12 | 09:20

Als Nederlandse vader van een Nederlandse foetus bij een Nederlandse vrouw heb je ook niets te zeggen. Als de vrouw abortus wil plegen dan mag ze dat ook van een rechter.

Is net zo fout.

ZDEV | 22-02-12 | 09:19

Klein beetje coulance met de rechter jongens! Hij komt uit een vergoeilijkingscultuur....

Parel van het Zuiden | 22-02-12 | 09:19

Als de (advocaat van) de familie slim is, gooien ze het niet op schaamtecultuur (want; "slechts" goed voor strafvermindering), maar op religie --> vrijspraak!

Seraphin | 22-02-12 | 09:19

@Quid
Heb je gezien wat er voor advertentie onder je stukje staat:
Zuigtechniek- vacuümwagen.....
Foutje?

necrosis | 22-02-12 | 09:18

Het meest frustrerende is nog dat we dit soort berichten al jaren lezen en horen in de media, maar er wordt simpelweg niks aan gedaan (lees: in de doofpot gestopt). Ik heb altijd het gevoel gehad dat wanneer allochtonen negatief in het nieuws komen, dit vervolgens wordt gebagataliseerd of genegeerd. Wat de achterliggende gedachte daarvoor is, is mij een raadsel. Is het angst? Ik vind het maar vreemd. Aangezien intussen zo'n beetje iedere Nederlander wel één of meerdere keren is geconfronteerd met het onkunnen van bepaalde minderheidsgroepen in Nederland in deze maatschappij/cultuur, zou je toch zeggen dat het een kwestie van tijd is dat men spijkers met koppen gaat slaan. Maar in plaats daarvan negeren we de boel en laten we ons omverlopen. Eigenlijk zijn we wat dat betreft gewoon een heel bang en slap volkje, of zie ik dat nou helemaal verkeerd?

HetMannetje! | 22-02-12 | 09:18

De rechter weigert de foetus onder toezicht te stellen!
Wan religieuze wetten staan boven de wet!... toch?

deraderendraaien | 22-02-12 | 09:17

"Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. Het zou voor niemand onverwacht komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit deze arme Europese mensheid achterbleef in verstomping en verdwazing, de motoren nog draaiende en de vlaggen nog wapperende, maar de geest geweken."

Petrus de Rewa | 22-02-12 | 09:17

Maar waarom ging die vrouw na haar 18e Dan weer dicht bij haar familie women als er zo'n gevaar boven haar en die van haar ongeboren kind hangt? Is die vrouw niet toerekeningsvatbaar ofzo?

polt | 22-02-12 | 09:17

@ Santtulainen | 22-02-12 | 09:08

Het was in Nederland ook niet altijd fraai in de tijd van de verzuiling, maar altijd nog beter dan een foetus dood stompen of uit de buik snijden.

Ronman2k | 22-02-12 | 09:16

Iesj koeltoer.
Moeten we blij mee zijn en respect voor hebben.
Kunnen we nog heel veel van leren.

Slipsnifter | 22-02-12 | 09:16

.. nou en? Dat is dus cultuur uit pittoresk Schaamteland, alsof Nederlanders tegen abortus zijn. Goed, wij doen dat niet met een vleesmes op de keukentafel, maar dat is een klein verschil in cultuur.

Jan Passant mk2 | 22-02-12 | 09:16

@eerstneukendanpraten | 22-02-12 | 09:13
Maar dan worden onze knuffelcultuurvrienden een beetje boos.

Che_cuevara | 22-02-12 | 09:15

@Santtulainen | 22-02-12 | 09:08

Klopt.
Maar dan heb je het dus over 70/80 jaar geleden en op een of andere manier klinkt het toch beter, die manier van handelen, dan een foetus uit iemands pens snijden.

Ikdus | 22-02-12 | 09:15

Wat is het toch een verrijking van onze cultuur hè ?

Marcus Porcius Cato | 22-02-12 | 09:14

Als verder woorden je ontbreken, dan moet je een andere baan zoeken, Quid!
-
'verrijking' ontbreekt nog in je opsomming.

azoturie | 22-02-12 | 09:14

En maar volhouden dat multiculti een verrijking is voor de samenleving. Bah, walgelijk!

Alexander de Kleine | 22-02-12 | 09:14

Iemand heeft teveel private practice gekeken hier :s

anisocorie | 22-02-12 | 09:14

Volgens mij ligt er nog een probleem. Waarom is dat zwangere kind niet naar een blijf-van-mijn-ljjfhuis gebracht, waar ze wel beschermd kan worden? Durft ze niet, of wat is daar aan de hand?

rara | 22-02-12 | 09:13

Het wordt hoog tijd dat de rechters in Nederland vervangen worden. Die lui zijn totaal wereldvreemd, en hebben blijkbaar geen enkel benul wat er zich afspeelt buiten hun ivoren torentjes en academisch theoretische modellen.

ViagraFalls | 22-02-12 | 09:12

L.M.B. | 22-02-12 | 09:11 Er is maar één religie die het over eerwraak heeft.

zeg maar jansen | 22-02-12 | 09:12

laten me waar gewoon wachten tot de eerwraak heeft plaats gevonden, dan vind de rechter het pas nodig om in actie te komen. Nederland, het land waar men pas ècht de put dempt wanneer alle kalveren zijn verdronken..

ikvaljelastigmet | 22-02-12 | 09:12

Ach joh, die meid gaat van de zomer gewoon lekker met de familie op vakantie in het thuisland.
Daarna hoor je haar nooit meer.
Letterlijk.

Ikdus | 22-02-12 | 09:12

@Kobus Kloothamer | 22-02-12 | 09:08
Dat wel, maar kun je het ook in de stijl van Quid?

Che_cuevara | 22-02-12 | 09:11

Iemand moet mij toch even uitleggen waar jullie lezen dat hier geloof in het spel is. "Uit motieven die voortkomen uit eerwraak" heeft imo weinig met geloof te maken. Desalniettemin is die familie behoorlijk ziek in de kop.

L.M.B. | 22-02-12 | 09:11

Als maagd het huwelijk in gaat dus ook al niet meer lukken.

zeg maar jansen | 22-02-12 | 09:10

Ongelezen gadverdamme

ole guapa | 22-02-12 | 09:10

Hoppa weer een bewijs op de ellenlange lijst van voorbeelden waarom de Is;lam een walglijke religie is die keihard verboden moet worden.... Moslims zijn doorgeslagen hersengespoelde idioten waar Nederland tegen beschermd moet worden.

DaveDH | 22-02-12 | 09:10

Religie dient in alle vormen (buiten de voordeur) uitgeroeid worden. Het word tijd dat atheïsten op de barricades gaan staan en logica en common sense de maatstaf in Nederland worden!

BlackDeathMetal | 22-02-12 | 09:09

Pastor Sippenhaft | 22-02-12 | 09:06: daar dacht ik ook even aan maar ik kan er niet zoveel verzinnen hier in nl waar zoiets normaal is. Maar eentje eigenlijk.

sufkut | 22-02-12 | 09:09

Wat ben ik toch ontzettend blij met dit land.
Nederland is er zoveel mooier en gezelliger op geworden sinds de jaren `80.
Ik zou nooit meer terug willen naar die tijd zonder multicul, euro en eu.
Bedankt politiek!

Slipsnifter | 22-02-12 | 09:08

Dat was een prima te lezen stuk Johnny.

dauglyhamstar | 22-02-12 | 09:08

Iets meer inhoud de volgende keer graag. 47 keer schaamtecultuur neerplempen kan ik ook namelijk ......

Kobus Kloothamer | 22-02-12 | 09:08

@Pastor Sippenhaft | 22-02-12 | 09:06
In de buik stampen, uitsnijden.....
Denk nog eens na.

Che_cuevara | 22-02-12 | 09:08

Ronman2k | 22-02-12 | 09:03 
in de tijd van jou grootouders was het niet ongebruikelijk dat een jong zwanger meisje een tijdje uit haar gewone omgeving verdween, om op het platteland haar kind te baren. Vervolgens werden moeder en kind van elkaar gescheiden. Meisje terug naar familie en kindje ter adoptie. en achteraf heeft niemand het er meer over. Wat voor cultuur is dat dan?

Santtulainen | 22-02-12 | 09:08

Islam is liefde, toch?

Ploertendodert | 22-02-12 | 09:08

Voor sommige mensen is het leven al kut voor de geboorte. Ik hoop dat het wordt geadopteerd door lieve mensen die wel blij zijn met hem of haar.

Petrus de Rewa | 22-02-12 | 09:08

Nederlandse rechters en geloof.... #epicfail!
Joden hoeven zich niet te legitimeren, moslims mogen babies wegsnijden uit 17 jarige meisjes en gereformeerde seksschandalen stoppen we in de doofpot.
Klaar mee.

RooibosU | 22-02-12 | 09:07

Een misdrijf plannen is toch strafbaar? Als de familie van plan is om de foetus er uit te snijden dan dienen ze opgepakt te worden.

Vroomshoopmafia | 22-02-12 | 09:07

Ik schaam me voortdurend en toch pas ik niet binnen de schaamtecultuur. Discriminazie?

Ashtrey | 22-02-12 | 09:07

Moeder 18 jaar, eerwraak, Dordrecht, Telegraaf.
Maar wat is waar?

Parelman | 22-02-12 | 09:06

Ben benieuwd naar de 'culturele' achtergrond. Dat staat namelijk nergens...

Pastor Sippenhaft | 22-02-12 | 09:06

Islam... het verschil tussen cultuur en beschaving.

John Hawkwood | 22-02-12 | 09:06

Arm kind. Komt straks zo lekker gewenst ter wereld.

Petrus de Rewa | 22-02-12 | 09:06

moslims gaan vandaag de straten op om massaal steun te betuigen aan deze arme meid. Denk ik.

sufkut | 22-02-12 | 09:06

Hoogste tijd om iets bij die rechter weg te snijden? VER BIJS TE REND.
FYI: Dit is geen dreigement, maar wil de idioterie hiermee duidelijk aantonen.

freakindelspeciaal | 22-02-12 | 09:05

De rechterlijke macht in Nederland SUCKS

En nu is het genoeg! | 22-02-12 | 09:05

Het meisje willen beschermen in plaats van de desbetreffende familie aan te houden/terug te sturen naar land van oorsprong. Wat een mooie knuffelcultuur hebben we toch!

HetMannetje! | 22-02-12 | 09:05

Mensen uit deze schaamcultuur bewijzen maar weer eens dat beschaving een schijnvertoning is. Barbaren.

VanDattum | 22-02-12 | 09:05

Schaam je je niet voor zo'n kudtstuk Quid?

Kobus Kloothamer | 22-02-12 | 09:05

Wanneer worden de rechters en politici nu eens wakker.
Dit kan toch echt niet.
Als die familie daadwerkelijk overgaat tot het uitsnijden van die foetus, zou die rechter dan nog wel in een spiegel durven kijken?

Che_cuevara | 22-02-12 | 09:05

Dit keer snap ik de beweegredenen van de rechter dan weer wel. Als hij een foetus van 17 weken onder toezicht zou stellen zou dat weer extra stof zijn voor de anti-abortus religekkies...

ir.Bob | 22-02-12 | 09:05

Kan de rechter meisje zelf niet beschermen of gaat hij dan aan zichzelf twijfelen 'ben ik wel echt fatsoenlijk'

Bokito ergo sum | 22-02-12 | 09:04

Ies koeltoer en mag van de rechter hier in NL, want geloof staat boven de wet. Ziek...

Harreeee | 22-02-12 | 09:04

met je *spuug* eerwraak

codedelight | 22-02-12 | 09:04

-weggejorist-

McSnor | 22-02-12 | 09:04

*spuug* m'n land uit!

codedelight | 22-02-12 | 09:04

Dit land drijft zichzelf tot waanzin.

Buutendieker | 22-02-12 | 09:04

-weggejorist-

kleinezeemeermin | 22-02-12 | 09:04

*facepalm*

gristen | 22-02-12 | 09:03

Ik ben religie echt spuug zat, kappen nou met die flauwekul!

r2p2 | 22-02-12 | 09:03

Toch mooi die cultuurverrijking, toen mijn grootouders nog jong waren bestonden woorden als eerwraak en schaamtecultuur nog helemaal niet.

Ronman2k | 22-02-12 | 09:03

Schaamtecultuur : cultuur waarvoor je je dient te schamen.

rara | 22-02-12 | 09:02

Ies Koeltoer. Maar niet hier, idioten...

Kloo te Hommel | 22-02-12 | 09:02

De rechter kan geen uitspraak doen om de foetus onder toezicht te stellen maar kan de rechter iets doen om de vrouw zelf te beschermen?

mokum4all | 22-02-12 | 09:01

Onbegrijpelijk dat het geloof in een luchtledig monster de liefde voor je eigen familie kan ontstijgen.

Nog onbegrijpelijker vind ik een rechter die vertikt om een meid/vrouw van 18 te beschermen `omdat de procedures nu eenmaal anders voorschrijven`.

2x ziek dit bericht.

Absoluut niet waar | 22-02-12 | 09:01

Dat zijn vast Wim en Truus met dochter Eefke.

djs | 22-02-12 | 09:00

Ook goedemorgen. Wie? Waar? Waarom? Vragen vragen....

N=1 | 22-02-12 | 09:00

lekker dan

codedelight | 22-02-12 | 08:59

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl