Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Translink Systems doet boehoe over privacy

hoofdbeveiligingfail.jpg Kent u Brenno de Winter nog? Journalist + IT-nerd. Al jaren luis in de pels van Translink Systems, het bedrijf achter de privacyschendende OV-chipkaart. Brenno solliciteerde al eens bij Translink naar de functie van Security Officer & Fraude Manager. Zonder resultaat. Maar Brenno geeft niet op. Tegenwoordig is hij bezig met een docu over de chipkaart. Uiteraard zonder medewerking van TLS, dat alleen aan dichtgetimmerde perspraatjes wil meedoen. Daarom filmde Brenno een standupje op de stoep van het bedrijf, midden op het station in Amersfoort. Maar dat vinden de baasjes van Translink dus helemaal niet leuk. Uw reisgegevens tot in de eeuwigheid in lekke databases opslaan is geen enkel probleem. Maar als er een nerd een winderig filmpje opneemt met de naam Translink Systems in beeld, dan zijn de rapen gaar. Dan sturen ze een morsige beveiliger op Brenno af. Die vervolgens de politie inschakelt die pas na een telefoontje met de Officier van Justitie begrijpt dat filmen op straat in Nederland gewoon toegestaan is. Iets met vrije nieuwsgaring enzo. Maar het verhaal gaat verder. Inmiddels wordt Brenno bestookt met dreigbriefjes (1 en 2) van advocatenkantoor Kennedy & Van der Laan. Wegens - hou u vast - het schenden van de persoonlijke levenssfeer van de Boze Beveiliger. Moeha kan het nog ironischer? Translink Systems schendt op grote schaal de privacy van miljoenen reizigers, maakt voor honderden miljoenen een chip die zo lek is als een mandje, hindert journalistiek en stuurt vervolgens boze blafbriefjes rond. Heel verstandig mediabeleid directeurtje Gerben Nelemans. En dikke vinger voor de hoeren - Brenno stalken maar wel de WOB-procedures voor de Volkskrant verzorgen - van Kennedy/VdL. Opdat er nog veel Brenno's op de stoep komen filmen. VIDEO!

Reaguursels

Inloggen

hoelang voor er bordjes hangen eigen terein en niet filmen ?

Bas van den Dikkenbe | 27-05-11 | 09:04

het plaatsen van een bekend balkje en wat ruis volstaat als iemand niet herkenbaar in beeld wil komen.
pech voor de kabouters.

Ik weet het beter | 26-05-11 | 01:23

"Laten we het dan maar gaan uitvechten hoor, als het zo moet." Brenno de Winter is een held!

Ivoren Toren | 25-05-11 | 22:54

haha lekkerrrrrr bezig :D

Abugreip | 25-05-11 | 21:05

Domme wout ook...

sjonnie | 25-05-11 | 19:08

Samenvatting, man gaat filmen. Beveiliger zegt: "weg, stop met filmen. Filmer: ik mag filmen *iets met recht van...". Beveiliger: dan bel ik de politie. Politie: Stop met filmen want ik ben van de politie. Filmer: blablabla mijn recht. *Politie belt met chef*. Politie: u mag gewoon filmen, tot ziens.

Drs. D. | 25-05-11 | 16:59

Ze hebben in elk geval wel goeie connecties met de politie want als ik ze nodig ben geven ze vaak niet thuis onder het mom van te druk etc. we weten dus nu wat ze dan aan het doen zijn. En die hoofd beveiliging is ook een mooie pippo komt lekker casual naar buiten hobblen en doet net of hij ff casual ziet dat ze aan het filmen zijn en begint krijgt dan het lumineuze idee om dit te verhinderen ==> looser, toch maar diploma hallen bij echte school.

Umberto die trotzoni | 25-05-11 | 15:07

Brenno presenteert nog slechter dan D. Weesie.

Ontopic > zou Brenno ook nog wat inside informatie krijgen van alle IT'ers die daar werken. Moet namelijk een giga-puinhoop zijn daar binnen.

PSZ-E | 25-05-11 | 15:06

Euh Brenno wat is je punt?

Da Buschauffeur | 25-05-11 | 14:24

Brenno de vrijheidsstrijder...

da wizard | 25-05-11 | 13:52

Je kan ook niet namens anderen die in beeld komen stellen dat jij namens hen (als zogenaamde benadeelden) optreed, zonder dat daar een cederingsverzoek aan vooraf gaat.

Maar ja het is maar een dreigbrief en geen formele klacht.

Die advocaat is net zo goed als die OV chipshit. Wat een loser.

ontlullen | 25-05-11 | 13:49

Kudtbedrijf.

Henk Houthakker | 25-05-11 | 13:31

VOORSTEL:
Wat als we nu eens allemaal een strakke "contactaanvraag" met Translink doen middels dit webformulier: www.translink.nl/content.asp?languageI...
.
Aanvraag moet dan volgende strekking hebben:
"Beste lezer, wij willen graag een kritisch nieuwsitem opnemen voor de ingang van uw hoofdkantoor in Amersfoort. bij de opnames kan het voorkomen dat hier passerende medewerkers en/of relaties in onze opnamen voorkomen. Wij vragen of u hiertoe vóór 10 juni aanstaande kan aangeven of u hier een bezwaar mee heeft. Vernemen wij vóór 10 juni niets van u, dan nemen wij aan dat u geen bezwaren heeft en zullen wij onze opnames publiek maken rond 30 juni aanstaande. Met vriendelijke groeten, Jan de Vries"
.
Kunnen ze straks 3000+ brieven gaan beantwoorden. :-)

brunz | 25-05-11 | 13:24

repulse | 25-05-11 | 10:57 |
Ik zie het, zonder er verder een oordeel aan te knopen wil ik wel even zeggen: fascinerend.
Ronduit fascinerend.

Ashtrey | 25-05-11 | 13:20

@FrankVeer | 25-05-11 | 11:05
Exact. Belangrijker is dat zo'n club er een beroerde mentaliteit en communicatiebeleid op na houdt.

hfakker | 25-05-11 | 12:56

maak ze kapot. alsjeblieft.. he-le-maal STUK. kut TLS.
jaikbenboos.

two ball cane | 25-05-11 | 12:51

Aha, advocaatmans gaat kliejent adviseren rechtmiddelen te overwegen. RechtSmiddelen, knorremans! nl.linkedin.com...
hendrikjandetuinman | 25-05-11 | 10:53

"Knorremans"? Otto was lid bij Augustinus, dus zelf nogal een knor.

feddomw | 25-05-11 | 12:35

Ik wil trouwens dolgraag ingaan op de inhoud van het betoog van Otto, maar ik heb eigenlijk wel betere dingen te doen. Even kort dan.

De eerste uitspraak die Otto aanhaalt (Hof Amsterdam, 8 maart 2011, LJN: BP6989) ziet op een situatie waarin opnamen tot stand zijn gekomen zonder toestemming en zonder medeweten. Op een longstay afdeling van een TBS-kliniek, waar het binnenbrengen van elektronische apparatuur ten strengste verboden is. Het ging hier dan ook om een verborgen camera die was binnengesmokkeld.

"Het hof concludeert dat, gezien de beslotenheid van de omgeving waarin geïntimeerde verbleef en waarin de gesprekken plaatsvonden alsmede het door geïntimeerde terecht veronderstelde privé-karakter van de gesprekken, door het gebruik van verborgen opnameapparatuur sprake is van een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van geïntimeerde."

"Het openbaar maken van de gemaakte opnames maakt, behalve dat daardoor mogelijk het portretrecht zou worden geschonden, de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer nog beduidend groter."

En daar gaat het om in deze uitspraak. Totaal niet vergelijkbaar met onderhavig geval.

In normale gevallen dient gewoon een belangenafweging gemaakt te worden, op basis van artt. 8 en 10 EVRM (en art. 7 Grondwet), die zien op respectievelijk bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het grondwet inlichtingen te ontvangen en door te geven.

Dan kijken we nog even naar de tweede aangehaalde uitspraak (Hoge Raad, 2 mei 2003 NJ 2004, 80 / LJN: AF3416; het "Breekijzer-arrest").
In die zaak ging het om intimiderend optreden van Pieter Storms, waarbij er niet-geverifieerde en/of onjuiste verwijten worden geuit jegens verweerder, waarbij verweerder geen behoorlijke gelegenheid wordt gegeven te reageren en waarbij Storms zich in uiterst negatieve zin en op denigrerende wijze uitlaat over verweerder. Hier volhardde hij in, ook al was hij zich bewust of behoorde hij zich bewust te zijn van de onjuistheid van de gemaakte verwijten.

De Hoge Raad concludeert onder meer dat beperking van de vrijheid van meningsuiting ook geldt voor radio- en televisie-uitzendingen. De door Storms geformuleerde doelstelling van het programma ‘hulp bieden aan individuen die bekneld zijn geraakt in een raderwerk van instellingen’ uitvoering is gegeven zo zeer afwijkt van de normen van een zorgvuldige en maatschappelijk aanvaardbare journalistiek dat niet behoeft te worden betwijfeld of de gevorderde beperking — de gegeven uitzendverboden — evenredig is aan het te beschermen belang.

Tevens wordt in dit arrest bepaald dat de onrechtmatigheid van de opname van Storms zag op zowel beeld als geluid.

Tenslotte wordt er nog e.e.a. gezegd over het afblokken van personen. Ook interessant.

De opmerking van Otto "dat personen die niet regelmatig in de publiciteit treden een rechtens te respecteren aansrpaak hebben op bescherming van hun persoonlijk levenssfeer", lijkt mij evident. Overigens komt deze zinsnede uit de uitspraak in kort geding van de voorzieningenrechter (zie Rb. Amsterdam, 26 februari 2004, LJN: AO4472). De conclusie die Otto eraan lijkt te verbinden ("en dat dit een redelijk belang oplevert om zich teven openbaarmaking te verzetten") geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

Er zij nog opgemerkt dat het geven van geen toestemming niet hetzelfde is als 'voorzover diens redelijk belang zich daartegen verzet'.

Groetjes,
mr. Een paard.

Een paard | 25-05-11 | 12:33

Het zijn ook nog eens dieven. Mijn ov kaart vervalt kennelijk binnenkort en voor een nieuwe moet ik 7,50 betalen! Wat krijg ik daarvoor? Niets nada noppes rien, ja een pas die niet voldoende beveiligd is.

Terpetijnzeikert | 25-05-11 | 12:32

@een paard
Mooier dan het werkelijk oerlelijke 'echter' is in dit geval 'voorshands'.

'Echter' is een woord dat door een goede eindredactie wordt geschrapt, vanwege de gruwelijkheid.

"Ik ga er voorshands vanuit dat het zover niet hoeft te komen."

www.encyclo.nl/begrip/Voorshands

Jan Zand | 25-05-11 | 12:26

Lekker. Rellen om te rellen. Want zeg nu zelf, hoe makkelijk was het om even snel een shot op te nemen voordat de beveiliging uberhaupt doorheeft dat er gefilmd wordt en laat staan dat de politie snel op dit soort zaken afkomt. Overigens kekke trui Benno!

Ben de Lid | 25-05-11 | 12:20

De invoering van de chipkaart is ronduit crimineel. U is niets gevraagd, klagen kan nergens, want u bent - serieus waar - geen procespartij voor het openbaar vervoer. Alleen vervoerders worden gehoord door de OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven. Weet je ook gelijk hoe de oud-voorzitter van de Tweede Kamer eigenlijk denkt over democratie.

blauweleasebaklul | 25-05-11 | 12:15

@potsenmakkert | 25-05-11 | 11:13: Daar heb je inderdaad een punt. Dat had ik niet bedacht. We zulken zien.

De Kampsjeng | 25-05-11 | 11:52

De beveiliger past precies in het plaatje van de ov-chipkaart, toch knap dat tls dit weet op elkaar af te stemmen

Tim Grimbek | 25-05-11 | 11:47

Dit lossen we samen heel eenvoudig op. Wil iedereen die dit topic leest en die een OV kaart heeft even een aangetekend briefje aan TLS sturen. Dat u zich bedreigd voelt omdat u vanwege de berichtgeving in de media niet gerust gesteld bent dat het met uw gegevens in hun Database wel goed zit.

10.000 briefjes en ze zitten klem daar bij TLS. Dan denken ze de volgende keer hopelijk even na voordat ze hun tanden laten zien.

Snorry! | 25-05-11 | 11:39

de kudtkrantenjongen | 25-05-11 | 11:15 | + -2 -

Doe het dan beter KUDT! Hou gewoon op met reaguren en ga je folders bezorgen.

Draque6210 | 25-05-11 | 11:36

Die hoofdagent ook echt. Wat een lutser. Op agressieve toon vragen of ze willen stoppen met filmen. Soms lijkt het echt alsof geen enkele agent meer het woord charme, intelligentie en stressbestendigheid kent.

Wittesnelheid | 25-05-11 | 11:36

Translink Systems neemt het niet zo nou met de privacy en beveiliging van haar klanten die met hún kaart reizen, als daar vragen over worden gesteld gaan ze zich verschuilen achter hun privacy en hun beveiliging.
Een dit bedrijf zet zich in voor het "openbaar" vervoer!!!

toetanchamon | 25-05-11 | 11:23

Wat een ongelovelijke nicht die Brenno. Hoor dat stemmetje, marc marie is er niks bij. Presenteren lukt hem helemaal niet, sneue vertoning.

Wordt vast een hoerige documentaire om Brenno en zijn cameravrouwvriendienetjes een opleving in hun zielige carriere te geven.

de kudtkrantenjongen | 25-05-11 | 11:15

@ De Kampsjeng | 25-05-11 | 10:40

Overigens zou het kunnen dat ik wat over het hoofd zie, ik ben geen rechten specialist. Ik wil alleen maar zeggen dat een dergelijke regel voor veel vreemde situaties kan zorgen.

potsenmakkert | 25-05-11 | 11:13

Brenno = held

inferno | 25-05-11 | 11:12

@ De Kampsjeng | 25-05-11 | 10:40

Dat lijkt me vreemd, aangezien het hoofd van beveiliging zelf richting Brenno toe loopt. Als je gelijk hebt en deze man kan afdwingen dat hij niet wil worden uitgezonden kan hij constant in beeld blijven staan zodat de hele uitzending niet mag worden uitgezonden, en dat lijkt mij een beetje een vreemde situatie.

potsenmakkert | 25-05-11 | 11:12

goed werk, Brenno. Hilarisch hoe paniekerig de neo-liberale fundamentalisten reageren op een camera.

Ed71886710 | 25-05-11 | 11:09

@IgNOraNcE | 25-05-11 | 11:00
Alleen triest dat deze vierstreper het kennelijk niet weet. Wat leren ze eigenlijk op de politieschool?

reageerbuis | 25-05-11 | 11:08

Beveiliging hebben ze bij het gebouw zelf ook nog niet helemaal in de hand ;)!

nex123 | 25-05-11 | 11:08

Ashtrey | 25-05-11 | 10:48

Het is puur autobiografisch. Heb de recentie gelezen plus een interview van haar (inclusief foto, oef!)
Is geen vrolijk boek.

eerstneukendanpraten | 25-05-11 | 11:05

@hfakker | 25-05-11 | 11:02

Dan ga je 5 meter verderop staan en hoppa, je bent weer in beeld met op de achtergrond bordjes met privéterrein en kettingen.

FrankVeer | 25-05-11 | 11:05

Kennedy van der Laan, hé dat was/is van onze Burgemeester van der Laan = PVDA = met privacy zit je altijd goed bij de PVDA

Verbale diarree | 25-05-11 | 11:04

Kennedy & Van der Laan, no shit...
De huisadvocaat van mijn werkgever. Die zijn over hun eerste leugen niet gevallen. Spelen het klaar om zich door onze incompetente P&O-doos de inhoud van een vermanend briefje in te laten fluisteren. Op de inhoud van deze brief moesten ze later met hangende pootjes terug komen, omdat e.e.a. van rechtswege toch net iets anders in elkaar zat.
En nee, dit betrof niet mijzelf, ik was slechts geamuseerde toeschouwer.

klaunpauer | 25-05-11 | 11:04

Bottom line: translink hangt duidelijke bordjes 'privéterrein' op, eventueel een lijn op de vloer of ketting... en hoppa, je mag er niet zomaar meer filmen.

hfakker | 25-05-11 | 11:02

Wel fijn dat er dus mensen echt bezig zijn met dit bedrijf aan te pakken! GO Brenno!!

Draque6210 | 25-05-11 | 11:01

Fijn te zien dat die agent ruggespraak houdt met zijn chef en tot de conclusie komt dat wat iedereen al weet. Filmen / openbare nieuwsvergaring op de openbare weg is volledig legaal in Nederland (nog wel) Kortom TransLinkSystems moet maar achter een hek op een bedrijventerrein gaan zitten en die beveiligingsslaaf mag de nederlandse wetboeken er nog 's op naslaan. TLS ziet het graag anders maar in NL mag dit dus gewoon. Diep triest dat ze geld en tijd besteden om er een advocatenkantoor op af te sturen. Kennelijk hebben ze een boel (van ons geld) en is er veel te verbergen.

IgNOraNcE | 25-05-11 | 11:00

Zo zo, meester Otto gaat cliente adviseren 'rechtmiddelen' te overwegen. Die kreet kennen we niet. Wat zou daar volgens meester Otto onder verstaan moeten worden ?

baba4oog | 25-05-11 | 10:57

Ashtrey | 25-05-11 | 10:48
www.boekscout.nl/?pagina=Etalage&a...
Lees met name ook de reacties, van een oud klasgenoot eronder. Het laat duidelijk genoeg zien hoe moeilijk het is wanneer mensen gebeurtenissen verschillend ervaren door een andere manier waarop het referentiekader systeem werkt. Zonder een standpunt in te willen nemen wie er "goed of fout" zit, kan je wel zeggen dat het haarfijn aantoont dat vlaflap geen gelukkige tijd heeft gehad.

repulse | 25-05-11 | 10:57

Overigens, waarom gaat TLS überhaupt de confrontatie aan in de vorm van hoofd beveiliging? Laat Brenno lekker z'n dingetje doen voor de ingang. Hooguit 10 minuten of een kwartiertje en klaar is kees. Zoiets waait dan sneller over dan deze fail die nu ook nog eens breeduit op Geenstijl komt. Iets met knippen, scheren en stilzitten.

FrankVeer | 25-05-11 | 10:56

Aan de andere kant: iedereen stemt wel in met de voorwaarden van TLS, waarschijnlijk allemaal zonder te lezen ondertekend. En die agent kletst ook uit zijn nek. Pas als hij ingefluisterd is via zijn mobieltje geeft hij het enige juiste antwoord. 'Eigen terrein' heeft geen waarde. Het gaat erom of het voor het openbaar verkeer (dus ook voetgangers) toegankelijk is. Er staat geen hek of afscheiding en geen bordjes dus openbaar. Elk NS station is eigen terrein, elk parkeerterrein/-garage idem. Er was maar 1 argument wat die agent had kunnen proberen te gebruiken: omwille van vastleggen met wie hij te maken heeft (staandehouding) kan hij personalia vestleggen en om die reden kan hij verzoeken de opnamen even te staken om de privacy van de beide(!) partijen te respecteren en het werk van de agent niet te belemmeren. Voor belemmering is er een mogelijkheid om dan op te treden. Gaat de agent echter weer weg dan mag er weer gewoon gefilmd worden.

casagrande | 25-05-11 | 10:56

vraagstaart | 25-05-11 | 10:53 |
Ja dat is me wel meer dan duidelijk. Dank je.

Ashtrey | 25-05-11 | 10:55

Micha Kat, kom er maar in!

kn | 25-05-11 | 10:54

@Ashtrey | 25-05-11 | 10:43 (vervolg) maar doe maar niet melden hier als je 'm hebt.

Banbeleid en zo en privacy Brenno natuurlijk.

vraagstaart | 25-05-11 | 10:53

@Hölzenbein | 25-05-11 | 10:48
sterk becommentarieert.

reageerbuis | 25-05-11 | 10:53

Waarom lult die juut over 'eigen terrein' als het een stoep is die naar het busterrein loopt?
Waar is dan de grens met het 'openbare terrein'?

Geenstijlfiguur | 25-05-11 | 10:52

@Ashtrey | 25-05-11 | 10:43 Wat Teun 10:45 zegt. Maar je kunt het zelf terugvinden, door het combineren van iets in het artikel en mijn tegel.

Niet zo heel moeilijk.

vraagstaart | 25-05-11 | 10:51

Ben echt benieuwd naar het vervolg.

reageerbuis | 25-05-11 | 10:50

Teun van het Tuinpad | 25-05-11 | 10:45 |
Dat is waar. * terug in hok gaat *

eerstneukendanpraten | 25-05-11 | 10:45 |
Toch ben ik ook wel een beetje nieuwsgierig naar haar boek. Na eindeloos te hebben geplugt hier. Wat jij?

Ashtrey | 25-05-11 | 10:48

Faalbedrijf. Dichtgooien die handel.

Hölzenbein | 25-05-11 | 10:48

Teun van het Tuinpad | 25-05-11 | 10:45

Ja, maar iedereen weet toch dat ik in het echt Repesteeltje heet!

eerstneukendanpraten | 25-05-11 | 10:48

Ik dacht dat Kennedy Van der Laan wel wat meer voorstelde.

Het betoog zit op zich netjes in elkaar, ware het niet dat het een beetje zwak is om met art. 8 EVRM te gaan lopen smijten.

Maar de allergrootste fout is om de laatste zin af te sluiten met twee puntjes. Doe je goed, Otto. En het is trouwens "Ik ga er echter van uit".

De advocaat in kwestie:
www.kvdl.nl/KVdL/nl-NL/_main/Mensen/Ad...

Een paard | 25-05-11 | 10:47

eerstneukendanpraten | 25-05-11 | 10:45
En ook niet blikjegrolsch.

Teun van het Tuinpad | 25-05-11 | 10:46

Ashtrey | 25-05-11 | 10:43

Het is in ieder geval NIET geflipte vlaflap...

eerstneukendanpraten | 25-05-11 | 10:45

Ashtrey | 25-05-11 | 10:43
Maar Ash, dan schenden wij zijn privacy als reaguurder !
:)

Teun van het Tuinpad | 25-05-11 | 10:45

vraagstaart | 25-05-11 | 10:37 |
* reuze nieuwsgierig is *
Tipje van de sluier met betrekking tot de nick misschien?

Ashtrey | 25-05-11 | 10:43

*kijkt toe met warme muntthee*

machete74 | 25-05-11 | 10:42

Dus even samenvatten. Die hoofdbeveiliging verstoort een filmmoment door "in te breken", wordt hierbij natuurlijk gefilmd, komt met een verhaal dat er niet gefilmd mag worden, dit blijkt gewoon te mogen en dan volgen er brieven omdat de hoofd beveiliging gefilmd is terwijl hij zelf onterecht inbrak in het filmmoment...
Nou Translink Systems, dan kunnen jullie strooien met Hoge Raaduitspraken, maar dit alles achter elkaar gezet klinkt wel erg zielig...

Tommygunner | 25-05-11 | 10:40

Ergens een vreemde redenering van GS. Omdat privacy schenden viesbah is, mag de privacy van een medewerker van TLS geschonden worden. Indien de beveiliger duidelijk aangegeven heeft niet op beeld te willen verschijnen, heeft De Winter dat te respecteren.
Wat overigens niet wegneemt dat TLS een faalorganisatie van jewelste is.

De Kampsjeng | 25-05-11 | 10:40

Wat vindt gs's huisjurist @zwartekip hier eigenlijk van?

Steilloos ten Onder | 25-05-11 | 10:40

blinde kip | 25-05-11 | 10:33 |
Imago bescherming, willen juist dat volmaakte plaatje van totale transparantie uitstralen.
Een meters hoog hek met stroomdraad geeft toch zo'n vervelende associatie, vindt je niet?

Ashtrey | 25-05-11 | 10:40

Toch keurig van die agent. "Het is eigen terrein maar staat niet als zodanig aangegeven en het is publiek toegankelijk dus je mag gewoon filmen". Verder is deze Brenno een held!

Zzzzooooffff | 25-05-11 | 10:39

Wat ik niet snap, is waarom het 'hoofd' van de beveiliging naar buiten komt. Hebben ze daar niet gewoon zo'n uitgezakt snotjong voor in zo'n bewakerspakje met mobilofoon in het bezit van de schriftelijke LOI-cursus Beveiliging 1.0.

FrankVeer | 25-05-11 | 10:39

@Pasta-saus | 25-05-11 | 10:34 Dat is waar. Maar dat valt in het niet bij zijn heerschende sollicitatiebrief destijds. Wat een eindbaas.

vraagstaart | 25-05-11 | 10:38

@eerstneukendanpraten | 25-05-11 | 10:32 Ja. Hij liet het zich zich een paar maanden geleden ontvallen #nachtploeg

vraagstaart | 25-05-11 | 10:37

Kenedy Van der Laan, het voorheen kantoor van Eberhard van der Laan, oh ja, die burgemeester. Staat er lekker op.

vriendje | 25-05-11 | 10:36

@iter
Dat zeg ik ook niet, maar die agent gaat er in eerste instantie vanuit dat die beveiligingsmeneer gelijk heeft en dat het eigen terrein is. Best logisch lijkt mij.

Lebenstein | 25-05-11 | 10:35

randomaccount 19 | 25-05-11 | 10:32 |
Vroeg me al af wie dat charmante meisje met camera is.
Dank je voor deze zeer nuttige bijdrage.

Ashtrey | 25-05-11 | 10:34

@vraagstaart | 25-05-11 | 10:24
Brenno heeft wel echt een lelijke trui.

Pasta-saus | 25-05-11 | 10:34

Da's geen beveiliger heb ik zo het idee. Volgens de ondertiteling is hij "Het hoofd beveiliging", en dus niet noodzakelijkerwijs (en zeer waarschijnlijk ook niet) een beveiligingsbeambte. Niet dat het veel uitmaakt, het blijft vermakelijk.

burgerservicenummer | 25-05-11 | 10:34

Maar als ik het goed begrijp is Brenno nog steeds een beetje pissig vanwege de afwijzing op z'n sollicitatie.

zeg maar jansen | 25-05-11 | 10:33

@zeg maar jansen | 25-05-11 | 10:24
Precies. Dat gemiep is dan ook erg zielig aangezien ze wel geld over hebben voor bewakers in pak maar niet voor een hek met fijne puntjes.

blinde kip | 25-05-11 | 10:33

irma zonderboezem | 25-05-11 | 10:30

Voor David "Jack Daniels" Hazelhoff zeker?
*nog maar een teiltje volkotst"

eerstneukendanpraten | 25-05-11 | 10:33

@Stroopdoos | 25-05-11 | 10:25
Vimeo is die vreselijke dienst waar je keer op keer Lady Gaga op je achtergrond hebt als je de clip van je favoriete nummer wil bekijken...

Pasta-saus | 25-05-11 | 10:33

@Lebenstein | 25-05-11 | 10:30 | + 0 -

hij probeerde wel in eerste instantie te intimideren en hij stond nog steeds voor de camera ;)

iter | 25-05-11 | 10:32

Begrijp niet dat zichzelf respecterende juristen niet vaker "nee" zeggen tegen dit soort dubieuze verzoeken e.e.a. te regelen. Op deze manier verliest de advocatuur bij mij veel respect. Vraag me daarbij dan ook af wat andere juristen van zo'n actie van, in dit geval, Kennedy & Van der Laan vinden.

Alexander de Kleine | 25-05-11 | 10:32

die laura liebregt is best een lekker ding!

randomaccount 19 | 25-05-11 | 10:32

vraagstaart | 25-05-11 | 10:24

Ken je zijn nick?

eerstneukendanpraten | 25-05-11 | 10:32

Jammer dat Powned dit niet vanavond nog even groter in de schijnwerpers kan zetten.

MalteseKnight | 25-05-11 | 10:31

eerstneukendanpraten | 25-05-11 | 10:14

maar liefje,ik weet toch dat jij voor andere redenen naar Baywatch keek.
maar.... my lips are sealed:-)

irma zonderboezem | 25-05-11 | 10:30

Ik vind het wel netjes dat die agent in ieder geval eerst uitzoekt of het inderdaad is toegestaan om te filmen en vervolgens ook niet meer moeilijk gaat lopen doen.

Lebenstein | 25-05-11 | 10:30

Recpect voor Benno

jootje79 | 25-05-11 | 10:28

Over privacy en beeldrecht gesproken, is die blackberry nu inmiddels weer bij de rechtmatige eigenares terug?

Petrus de Rewa | 25-05-11 | 10:28

Die politieagent mag ook wel eens wat vaker de sportschool opzoeken.

dadoedieandersnooit | 25-05-11 | 10:26

Pasta-saus | 25-05-11 | 10:22 In Vimeo bedoel je. Vimeo is sowieso kudt

Stroopdoos | 25-05-11 | 10:25

*"B" omhoog tieft*

vraagstaart | 25-05-11 | 10:25

irma zonderboezem | 25-05-11 | 10:20

Van die dame word ik niet echt opgewonden. Maar ze zit in ieder geval niet zonderboezem. Maar of het allemaal puur natuur is? Denk het niet!

eerstneukendanpraten | 25-05-11 | 10:25

LOL En dan te bedenken dat Brenno één van de reaguurders van GS is. Go, renno. GO!

vraagstaart | 25-05-11 | 10:24

@chevyeddy | 25-05-11 | 10:19
Heerlijk, old school stampmuziek op de achtergrond.

Pasta-saus | 25-05-11 | 10:24

blinde kip | 25-05-11 | 10:17 Het kan natuurlijk best hun eigen terrein zijn, die stoep voor het pand.

Maar als ze niet willen dat daar mensen komen moeten ze er een hek omheen zetten met een bordje art.461.

zeg maar jansen | 25-05-11 | 10:24

@Stroopdoos | 25-05-11 | 10:19
HD in Youtube is altijd kudt

Pasta-saus | 25-05-11 | 10:22

Geen beveiligingscamera's op dat plein dan? Webcams?
Beeldrecht is achterhaald. Als ik een beetje moeite doe kan ik mezelf in 020 volgen op de webcams door de stad.

Petrus de Rewa | 25-05-11 | 10:22

brabandertje | 25-05-11 | 10:19

In de psychologie heet dat geloof ik PROJECTIE of zeau...

eerstneukendanpraten | 25-05-11 | 10:20

eerstneukendanpraten | 25-05-11 | 10:14

maar dan andersen.

irma zonderboezem | 25-05-11 | 10:20

@Nikolai Bellic | 25-05-11 | 10:17 |
word wakker. het is al veeeeeeel erger.

unieke-nick | 25-05-11 | 10:20

Gigantisch prutsbedrijf dat TSL. Om hun gepruts te verdoezelen doen ze de agressieve aanpak in de hoop dat het vanzelf minder wordt.

brabandertje | 25-05-11 | 10:19

Brenno de Winter is leuk.

Rentboy | 25-05-11 | 10:19

Ow wacht, HD off helpt.

Stroopdoos | 25-05-11 | 10:19

Een hele dikke vinger richting TLS, ik kan het OV mijden gelukkig en ben vooralsnog geen slachtoffer van hun datazucht.

faz | 25-05-11 | 10:18

Chipkaarten, sociale media, klantenkaarten en zoekmachines dienen niet de het gemak van de klant, maar de lucratieve informatievergaring over die klant. We verkopen onze ziel en zaligheid voor een habbekrats.

Petrus de Rewa | 25-05-11 | 10:18

Geenstijltours: wij brengen u naar de welbekende translinkstopje zodat u uw filmpjes kan maken zonder interventie van de politie

owjah | 25-05-11 | 10:17

Als of benno zich zorgen moet maken over zijn privacy? Waar die dan wel in- of uitstapt. Gaat bennie vaak naar de hoeren of bezoekt hij stiekem graag de Efteling. Ok het moet niet erger worden maar zo erg is het nog niet.

Nikolai Bellic | 25-05-11 | 10:17

TLD lach me kapot om deze instantie ,ik ga inmiddels al maanden van A naar B ,Gratis uiteraard ik zeg dus om mijn eigen portemonnee te beschermen ,laat TLD met rust ,straks moet ik betalen dankzij jullie hooor

feboburger | 25-05-11 | 10:17

'Priveterrein' pal naast centraal station Amersfoort waar dagelijk duizenden reizigers over lopen. Kansloos.

blinde kip | 25-05-11 | 10:17

nicks nuttig | 25-05-11 | 10:14
Kudt ook.

niet voor de hond | 25-05-11 | 10:16

die beveiligers ook... hebben ook moeilijke woorden als 'vorderen' geleerd op de cursus.
de politie-agent is er eentje die er meer zouden moeten zijn; kalm en rustig, niet meteen de charles bronson uithangen, en de zaak eerst eens uitzoeken. zie je wel? er is nog hoop voor dit land :)

233 graden | 25-05-11 | 10:16

Brenno, af! Af, zeg ik je!

niet voor de hond | 25-05-11 | 10:15

@ me

Kut, verraadt is met dt.

nicks nuttig | 25-05-11 | 10:14

irma zonderboezem | 25-05-11 | 10:05

Het is net Pam he?

eerstneukendanpraten | 25-05-11 | 10:14

Je zou het niet denken, maar het woord "internet" verraad al een hele hoop. Letterlijk en figuurlijk.

De enige privacy die wij mensen nog hebben, is op het toilet. Mits er geen USB aansluiting is.

nicks nuttig | 25-05-11 | 10:14

owhhhhh dus daar zitten ze !!!!

owjah | 25-05-11 | 10:13

Het is wel zo dat je op de openbare weg gewoon mag filmen.
Het argument dat de privacy wordt aangetast is lulkoek.


Verder vind ik een "maar-zij-doen-het-ook houding" niet zo heel erg professioneel.

zeg maar jansen | 25-05-11 | 10:13

Wel een prima restaurant daar in Amersfoort bij TLS, mag wat kosten .....

harderder | 25-05-11 | 10:13

'Translink Systems', zo'n naam vonden we anno 1984 heel futuristisch en zelfs een beetje eng (Terminator-achtig toekomstscenario), gelukkig weten we anno 2011 wel beter.

kapotte_stofzuiger | 25-05-11 | 10:12

Als je zelf voor de camera gaat staan lijkt het me dat je verder niks meer te zeggen hebt.

Kirth Gersen | 25-05-11 | 10:11

Ja leuk. Die beveiliger kan klagen wat hij wil, maar dan had hij daar maar niet moeten zijn.

Rest In Privacy | 25-05-11 | 10:11
-weggejorist-
Hanz Ziezo | 25-05-11 | 10:11

Als je een brief ontvangt die zó tergend slecht is geschreven, dan zou ik mij nergens zorgen om maken.

Addendum | 25-05-11 | 10:10

Naast de Big Brother Award komt TLS ook in aanmerking voor de Fail Award.

Boyo | 25-05-11 | 10:09

Filmpje blijft verschrikkelijk hangen. Spiegoltje in dumperT een idee?

Stroopdoos | 25-05-11 | 10:09

indrukwekkend hoe die a-communicatieve lui dan ter discussie gaan over het wel of niet filmen, met van die slappe dreigementen. Oh en zo'n geweldige pik in politie pakje die zelf blijkbaar ook niet op de hoogte is van de regels. Maar goed + veel voor deze pisvlek die een knallend stukje heeft en heel veel aandacht, gaat lekker zo translink.

Nikolai Bellic | 25-05-11 | 10:09

Ah, wat zal het.

Ze weten daar in Den Haag toch al alles van je.

Om het beeld wat men van mij heeft compleet te maken, heb ik een prive-slaapkamer- filmpje naar Mark gestuurd.

Weet tie ook eens wat echt naaien is.

Teun van het Tuinpad | 25-05-11 | 10:08

hij komt toch zelf naar buiten voor de camera ? lul de behanger ...

iter | 25-05-11 | 10:08

Ik heb jarenlang strippenkaarten vervalst, maar niemand had daarvoor interesse.

SjiekDeFriemel | 25-05-11 | 10:08

whehehehe. TLS -miljoen miljard. Deze site hebben ze ook al vermoords met hun advocaatjes.

www.ov-chipkaart.org/

Armageddon | 25-05-11 | 10:07

Is "dat" tegenwoordig een beveiliger?
.
Waar is zijn klappertjes pistool?

chevyeddy | 25-05-11 | 10:05

brenno je haar danst!

irma zonderboezem | 25-05-11 | 10:05

TLS moet gewoon doodt!

acac | 25-05-11 | 10:04

Privacy is zoo 2010

Abelardus | 25-05-11 | 10:03

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen