Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Vlaamse Wilders-kloon: immigratie kost miljarden

reken00.jpgMemo voor Geert: de kosten van de massa-immigratie zijn bekend. De Vlaamse politicus Jean-Marie Dedecker heeft ze berekend en volgens hem komen ze voor België uit op jaarlijks 2,2% van het BNP oftewel zo'n €7,7 miljard. Even snel extrapoleren naar de Nederlandse situatie levert een bedrag op van een kleine €17 miljard. Dat is voorwaar geen kattenpis. Dedecker zet nog wat andere cijfers op een rijtje in zijn boek 'Hoofddoek of blinddoek'. In België heeft 70 procent van de criminaliteit te maken met allochtonen, een dikke meerderheid van de sociale huurwoningen wordt bezet door immigranten, en ook bij uitkeringen zijn gastarbeiders zwaar oververtegenwoordigd. Behalve problemen signaleren wil Dedecker ze ook oplossen. Wat hem betreft worden migranten niet meer gepamperd en komt er per direct een eind aan positieve discriminatie. Voor uw achtergrond: Dedecker is de zelfbenoemde Vlaamse Geert Wilders, al nemen de Belgen hem net zo serieus als wij Rita Verdonk. Wat niet wil zeggen dat zijn boek onzin is: "Ik heb mijn boek geschreven als een doctoraatsthesis, elke stelling is onderbouwd met cijfers en bewijzen."

Reaguursels

Inloggen

Vogelbeest | 08-10-09 | 12:34

Win-win situatie? Minder allochtonen = minder auto's (want op de één of andere manier komen ze toch aan een auto) = meer plaats op de snelweg voor u en ik maar ook meer geld voor snelwegonderhoud/bouw etc = NOG meer plek op de snelweg voor u en ik.

smalltown_cynic | 09-10-09 | 15:24

Zoals Wilders niet de oorzaak is van de immigratieproblemen zijn de immigratieproblemen het gevolg van de verzorgingsstaat. Klopt misschien wel.

Vogelbeest | 09-10-09 | 13:28

Dit topic gaat over de kosten van immigratie, uitgedrukt in geld. Economische kosten dus. Die kunnen alleen in samenhang met de verzorgingsstaat worden beschouwd. Immers, als we niet al die verzorgende, verlammende overheidssubsidies, uitkeringen en belastingen zouden hebben, dan zou ook de niet-werkende immigrant meer gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen, aan te passen en volwaardig deel te nemen aan onze maatschappij. De kosten van massa-immigratie zouden dan geminimaliseerd worden, de overlast van immigranten beperkt.

Het is daarom ook onmogelijk om te bepalen wat de kosten van massa-immigratie sec zijn. Het merendeel van deze kosten wordt gemaakt voor het behoud van Drees zijn droom en bureacratie. Geert's vraag zou niet gericht moeten zijn op de massa-immigratie, maar op de verzorgingsstaat en zijn overheidsapparaat.

49 | 09-10-09 | 09:58

@49 | 08-10-09 | 23:40 Dit topic over immigratie en daarom heb ik alleen mijn visie op immigratie besproken.
Maar ben hier helemaal voor.Combineer jouw ideeen met de mijne en het is zo perfect als een niet-gedetailleerd plan worden kan.
Overheidsuitgaven zouden zodanig dalen dat de belasting geweldig naar beneden kan dus niemand hoeft last te hebben van het schrappen van woonsubsidies.
Bovendien zou de verlaagde belastingdruk ook heel erg goed zijn voor het investeringsklimaat dus de werkgelegenheid neemt zodanig toe dat we alle afvloeiende ambtenaren zo weer aan het werk hebben. Maar dan wel in op winst gerichte ondernemening. Hebben we de tent op de rails kunnen we altijd weer kijken of we nog importwerkers nodig hebben.

Vogelbeest | 09-10-09 | 07:46

necrosis | 08-10-09 | 12:09

Er wordt ook Nederlands gesproken en geschreven buiten Nederland. En soms beter. Véél beter.

Doppelgänger | 09-10-09 | 01:57

Stockton: doe ons een lol, laat je volgende stukje gaan over een onderwerp waar je wél iets over weet ...

Doppelgänger | 09-10-09 | 01:54

@ Vogelbeest | 08-10-09 | 19:50

Een kleine bloemlezing:

Snijden in allerhande uitkeringen en subsidies voor niet-werkenden. Deze zouden slechts tot doel moeten hebben mensen een minimaal acceptabele levensstandaard te garanderen. Strengere werk en studieverplichting bij uitkeringen. Verminderen inkomensnivellering door de staat. Eventueel zou je kunnen denken aan een minimum arbeidsverleden in Nederland voor immigranten voordat recht op uitkeringen ontstaat. Verhogen AOW leeftijd, bij voorkeur per direct.

Afschaffen van alle woonsubisidies zoals huurtoeslag, huurpuntenstelsel en hypotheekrenteaftrek. Je betaald gewoon voor wat je krijgt. Het inkomenseffect hiervan kan worden gecompenseerd met aanzienelijke belastingverlagingen.

Verkleinen van de overheidsmachinerie. Dit wordt al flink bereikt door bovenstaande. Dit kan verder worden doorgevoerd door afschaffing van allerhande subsidies, potjes en uitvoerende semi-publieke lichamen; hier beter bekent als linkse hobbies. Permanente bezuinigingen op het overheidsapparaat zelf aangezien deze de natuurlijke neiging hebben zichzelf alleen maar op te blazen.

Marktwerking waar kan, overheid alleen waar moet. Afschaffen overdadige en betuttelende regelgeving. Afschaffen van marktverstorende subsidies en belastingen (denk aan openbaar vervoer en europese landbouwsubsidies, voor dit laatste kan Nederland alleen pleiten in Europa natuurlijk)

Strengere aanpak straatterreur. Dat hoeft niet meteen hogere straffen te betekenen, maar wel consequenter en sneller optreden tegen capuchon klootzakjes en bontkraagjes (maar bijvoorbeeld ook hekgolfterroristen).

Kortom: geef de verantwoordelijkheid weer terug aan de mensen zelf en beperkt overheidsbemoeienis zoveel mogelijk. Geef mensen de ruimte om initiatief te nemen en zich te ontwikkelen, beloon ze voor hun eigen succes en grijp duidelijk en krachtdadig in wanneer regels worden overtreden. De overheid kan kleiner, efficiënter en consequenter.

49 | 08-10-09 | 23:40

betalen voor buitenlanders
betalen voor Walen
betalen voor Europa

En dan verwonderd zijn dat we failliet zijn ...

RAI` | 08-10-09 | 22:48

die Jean-Marie Dedecker is een eng ventje, heb ooit s gezien hoe hij in Oostende z'n wijf een pak rammel gaf.. die spoort niet die vent

krem | 08-10-09 | 21:22

ineens is het duidelijk waarom ze zo fel tegen zo'n onderzoek waren...

jaleuk | 08-10-09 | 20:58

@49 | 08-10-09 | 17:07 Ja gelezen, Ja ik weet dat dat soort dingen veelvuldig gebeuren. Ja ik vind het bedrag te hoog. Ja de verzorgingsstaat gaat veel te ver. Want laten we wel wezen, als je 3 maanden werkeloos bent had je nog wel een computer van daar voor, en een computer kan ca 3 jaar mee (voor de basisfuncties dan, gamen is geen basisfunctie.)
Maar wat is nu jouw toekomstvisie? Ik heb de mijne gegeven op Vogelbeest | 08-10-09 | 16:40
Het is me inmiddels duidelijk dat jij denkt dat het niet aan het ongebreideld toelaten en subsidiëeren van iedereen die er maar in wil ligt, jij geeft de verzorgingsstaat de schuld.
Hoe zou je de huidige situatie willen oplossen?

Vogelbeest | 08-10-09 | 19:50

Geen wonder dat van der Laan de cijfers niet wil noemen; dat bedrag zal ook in Nederland gigantisch zijn.

kuifje. | 08-10-09 | 19:27

Waar blijft de Hollandse Urbanus?

e.t. | 08-10-09 | 19:05

sloppy josef | 08-10-09 | 15:18

En welke helderziende ben jij om te kunnen concluderen dat ik PVV stem ? In jouw bekrompen wereldje is dus iedereen die het gedrag van etterbakjes afkeurt direct een PVV-stemmer. Dat is natuurlijk net zo'n kulargument als wat ik volgens jou beweer. Alleen omdat ik het gedrag hekel van ettertjes en gezinnen die stelselmatig weigeren om ook maar iets toe te geven aan de heersende cultuur in Nederland. Even voor jouw beeldvorming: een multiculturele samenleving is gestoeld op het principe dat er respect voor elkaar is en dat er van BEIDE KANTEN gegeven en genomen wordt. Drie keer raden bij welke specifieke groep laaggeschoolde ik dat nu precies mis, die zijn van mening dat het toch vooral een kwestie van nemen is.

Daarnaast is je comment slechts bedoeld om maar geen antwoord te geven op mijn zéér legitieme vraag : waarom zou ik tolerant moeten zijn ten opzichte van mensen die intolerant zijn tegen alles wat ze niet kennen ? Voorbeelden genoeg wat dat betreft. Daarnaast kun je je afvragen of Wilders een oorzaak of een gevolg is, ikzelf denk het laatste.

Twansel75 | 08-10-09 | 18:50

@Vogelbeest | 08-10-09 | 16:40 & ecologiste | 08-10-09 | 17:03
Heeft u "Stockton | 08-10-09 | 16:18 | Link | Comments (92)" stukje al gelezen?

En dan nogmaals de vraag: is de massa-immigratie of de overtuigde verzorgingsstaat met haar subsidies op niks doen de kostenpost van 17 mld (of hoeveel het dan ook is)?

49 | 08-10-09 | 17:07

@ 49 | 08-10-09 | 15:40

De immigranten nemen posities van de autochtonen in de onderklasse over maar dat betekent nog niet dat autochtonen darmee automatisch naar de middenkalasse stromen. Het is natuurlijk wel zo dat naarmate er meer mensen in de onderklasse zitten de de onderklasse groter wordt en dat netto de autochtoon er dus op achteruit gaat Want we zijn er met zijn allen 300-400 miljard achteruitgegaan (psychische schade niet meegerekend en toekomstige schade ook niet). Dus de algehele welvaart lager dan wanneer die bijna 2 miljoen niet-westerse allochtonen die er sinds 1970 zijn bijgekomen thuis waren gebleven. We moeten nu met 2 miljoen meer delen van wat er met zijn allen is.
Daarbij komt dat die niet-westerse allochtonen voor een belangrijk deel geen werk verrichten.
De verzorgingsstaat heeft alleen maar nut voor NL wanneer we geen koekoeksjongen ter wereld brengen want die vliegen naar de eigen soort toe. Daar moeten we inderdaad over praten en over al die mensen die verdienen aan de import van kanslozen. We hebben het hier dus over dubbelparasieten, de binnenkomers die niet mee willen doen en hun begeleiders die hen daarin "helpen" dus de zieligheidsindustrie, justitie, politie, noem maar op.

Helaas kan ik echter niet meepraten want moet dringend weg.

Succes iedereen. Ik lees het op een later tijdstip wel.

ecologiste | 08-10-09 | 17:03

@49 | 08-10-09 | 16:24
Door beleid uit het verleden zitten we nu met 1,5 miljoen minder aangepasten opgescheept. "Terugsturen" is lekker populistisch maar dat gaat in de praktijk nooit lukken, want landen van herkomst zitten niet op een 3e generatie klootzakje te wachten dat nog nooit gewerkt heeft.
Wat mij betreft komt er een totale stop op alle niet-westerse immigratie (een enkele kenniswerker uitgezonderd).
We zullen eerst die eindeloze berg kanslozen in een westers jasje moeten persen, zorgen dat ze handen schudden indien gewenst en dat ze een schooldiploma halen. Als we deze mensen over ca. 1,5 generatie uiteindelijk westerse normen en waarden hebben bijgebracht kunnen we voorzichtig eens gaan kijken of we wat arbeidsmigranten moeten binnenlaten, maar dan wel volgens het Zwitserse model.
Jij noemt het "halen en uitzuigen" Ik zie het liever zoals de Polen nu, komen, niet zeuren, hard werken, (naar hun maatstaven) goed verdienen, wegwezen. Als ze tenminste ooit gaan.
We kunnen niet bezig blijven zoals we bezig zijn. Heel Afrika past echt niet in een landje van grofweg 200 x 400 km.

Vogelbeest | 08-10-09 | 16:40

@ Vogelbeest | 08-10-09 | 16:06
Dus de immigranten hier heen halen, arbeid eruit zuigen en weer terug sturen? Is economisch wel heel effectief, maar de vraag is of u dat wel echt wilt.

Volgens mij bent u het met mij eens dat het probleem vooral bestaat uit het gemak waarmee je in Nederland op relatief eenvoudige wijze niks kan doen en toch in relatieve welvaart kan leven door uitkeringen, subsidies en armoedekortingen. Dan is de oplossing toch om dat aan te pakken? Mensen die voor zich zelf moeten zorgen leren vanzelf zich aan te passen. Eigenbelang werkt, maar als alles voor je geregeld wordt dan zie je geen noodzaak om moeite te doen en in de smaak te vallen.

49 | 08-10-09 | 16:24

SaNDR | 08-10-09 | 16:01
Sorry foutje, moet veel meer zijn, 4 miljard is namelijk 2 jaar pensioen voor 2035, iemand zin om het uit te rekenen? Ik zie in ieder geval zo al dat er veel te veel geld naar die allochtonen gaat.

SaNDR | 08-10-09 | 16:11

@49 | 08-10-09 | 15:53 Je geeft zelf toe dat de autochtone bevolking nauwelijks nog een onderlaag vormt/heeft.
De huidige onderlaag bestaat dus voor verreweg het grootste deel uit importvolk.
Als wij alleen mensen toelaten op een eindige werkvergunning hebben we geen 17.000.000.000,- kosten maar slechts 2.000.000.000,- of zo.
Immers: Alle kosten die we nu associeren met allochtonen vallen vrijwel weg want ze komen alleen wrken en dan gaan ze weer weg. Het is niet zo dat er daardoor weer een autochtone onderklasse zal ontstaan. Immers: heb je laagopgeleid/slecht betaald werk laat je er een aantal toe. Houdt het werk op gaan ze weer weg.
Geen WW/bijstand/AOW/WAO/gezinscoaches/gescheiden loketten/maatschappelijk werkers/kosten justitie-politie etc.
<p> </p>
die 2.000.000.000,- die we aan kosten overhouden zijn voor de autochtone bevolking voor zover die hulp behoeft.

Vogelbeest | 08-10-09 | 16:06

de beer van de meer | 08-10-09 | 15:57 : "zo kut dat mensen altijd twijfelen aan cijfers die tegen allochtonen gebruikt worden."

Ze twijfelen niet; het past alleen niet in hun linkse kraam. Dus proberen zij met zelfs de meest onzinnige redeneringen twijfel te zaaien, er op rekenend dat de meerderheid of te dom of te lui of te gedesinteresseerd is om zich in de zaak te verdiepen. Geef toe: met succes tot nu toe. Maar er heerst paniek in het rode kamp: Mariëtte Hamer; Agnes Kant die opzij moet voor hertog Jan I de Grote...

Waaligator | 08-10-09 | 16:05

En daar is je 2 jaar pensioen.

SaNDR | 08-10-09 | 16:01

zo kut dat mensen altijd twijfelen aan cijfers die tegen allochtonen gebruikt worden.
laffe halzen, ook in belgie

de beer van de meer | 08-10-09 | 15:57

Dedecker heeft altijd gelijk. Nu is zijn berekening van toepassing op de Belgische situatie, maar de overeenkomsten zijn evident: kansloze migranten misbruiken belastinggeld. Waarom niet de Amerikaanse aanpak? Kom binnen, maar zorg voor jezelf. Kijk ze dan eens in rap tempo de taal leren en een baantje nemen! Op die manier houden we ook de moekes uit d'n rif buiten.

En-el Hak | 08-10-09 | 15:54

@ Vogelbeest | 08-10-09 | 15:40

Heb je nu gelezen wat ik schreef? Die 17 miljard verwijst niet naar de kosten van immigratie, maar naar de kosten van het faciliteren van een onderklasse in de verzorgingsstaat. En dan ga ik niet in op alle mogelijke dubbeltellingen, onnauwkeurigheden, niet getelde baten enzovoort die in dat bedrag naar voren komen. Het bedrag refereert simpelweg naar de verzorging van een onderklasse, of die nu autochtoon of immigrant is.

49 | 08-10-09 | 15:53

Dedecker is een idioot. Altijd al geweest.
Waaligator: doe geen moeite met necrosis: hij zal nooit z'n ongelijk toegeven... Er is niet te discussiëren met die kerel.

WakkereNL | 08-10-09 | 15:48

Met die aanpak heb ik totaal geen problemen, maar dan naar het Zwitserse model.
Alleen werken om te verken en daarna weer terug naar land van herkomst. Ziek? Na 3 maanden terug en nooit meer hierkomen. Geen werk? 3 weken om te zoeken, dan weg. Minstens een jaar wegblijven voordat je het weer probeert.
Strafblad? Wegwezen en nooit meer terugkomen.
Databank met DNA om fraude te voorkomen. Privacy? Jouw probleem, dan kom je maar niet. Mensen geen hand geven of ander onaangepast gedrag? Wegwezen.
Zo gaat men in Zwitserland met iedereen om. Ook in Dubai heb je je maar aan te passen aan hun regels of je kan weg of de gevangenis in. In Saudi Arabia mag je nog niet eens alcohol drinken in je eigen huis. Toch haalt men daar het soort arbeiders binnen die men nodig heeft.
<p> </p>
Hier wordt onze hele cultuur opgeofferd om het een stel losers naar de zin te maken. Te zot voor woorden.
Wat mij betreft: Het Zwitserse model en anders niet.
Op die manier krijgt de economie de laagbetaalde krachten die altijd nodig zijn zonder dat we met een kostenpost van 17.000.000.000,- per jaar (of totaal ter grootte van de staatsschuld) opgezadeld raken.

Vogelbeest | 08-10-09 | 15:40

@ ecologiste | 08-10-09 | 15:16
Dank voor uw ondersteuning. De immigranten nemen de positie van de autochtonen in de onderklasse over. Dit geeft welvaartswinst voor zowel autochtoon die uit de onderklasse opklimt naar de middenklasse als voor de immigrant die van dorre landbouwgronden komt en verbetering ziet in een positie als laag betaalde arbeider in onze samenleving. Zoals u concludeert is het de overtuigde verzorgingsstaat, die het bestaan van een onderklasse wil uitbannen en daarmee inactiviteit en nutteloosheid faciliteert, die onderwerp van debat zou moeten zijn.

@de^mol | 08-10-09 | 15:16
Er is geen inconsistentie. Ik vraag slechts aan u of het door u geïntroduceerde begrip "handenophoudend uitschot" een gevolg is van de massa-immigratie of van de overtuiging van de verzorgingsstaat. Aan u het antwoord.

49 | 08-10-09 | 15:40

49 | 08-10-09 | 15:25
het echte werk aan de onderkant wordt gedaan door Polen en autochtonen (zie een eerder mailtje van Vogelbeest | 08-10-09 | 14:38), en echt niet door de mannen uit Noord Afrika (uitzonderingen daargelaten).

de^mol | 08-10-09 | 15:36

49 | 08-10-09 | 15:25

Als u discussieert met een andere bedoeling dan alleen maar wat te l*llen, moet u wel de moeite doen om datgene wat door uw gesprekspartner te berde is gebracht te begrijpen en te onthouden. Moeilijk is dat niet op een forum. Voor u blijkbaar wel. Te moeilijk. Dus...
Zie Waaligator | 08-10-09 | 15:12
en vooral punt 2 van Waaligator | 08-10-09 | 13:51
Nog een fijne dag en niet te rood aanlopen. Dat valt bij u namelijk niet op.

Waaligator | 08-10-09 | 15:34

@ Waaligator | 08-10-09 | 15:12
Dus u wilt de jonge welvarende Hollander de vraag naar laag betaalde zware arbeid laten vervullen? En hem daarmee in zijn welvaart en welzijn aantasten? Waarom niet iemand van buiten dit werk laten doen? Iemand van buiten die zonder dit werk nog slechter af zou zijn? Zowel Hollander als immigrant kunnen hun economische positie verbeteren door de laagbetaalde arbeid uit te besteden aan de immigrant, maar u geeft blijkbaar de voorkeur aan verarming van allen boven welvaart van het geheel.

49 | 08-10-09 | 15:25

@ seven | 08-10-09 | 13:58

Uw rekensommen worden steeds eenvoudiger en daardoor beter uit te leggen. Hulde!

ecologiste | 08-10-09 | 15:22

Ja ik ben het daarmee eens. Er zijn ook baten: Hulpverleners, politieagenten, welzijnswerkers, IND juristen, beleidsambtenaren, tolken, rechters en advocaten hebben veel werk aan de asielzoekers en leven van hen. Die miljarden worden immers besteed. Die miljarden worden besteed aan salarissen.
Als juriste kreeg ik te horen dat ik bij de IND veel geld kon verdienen als consultant. Het is mijn vakgebied niet, maar er wordt veel aan asielzoekers verdiend.

juriste | 08-10-09 | 12:43
Dit is het meest achterlijke, idiote, geschifte oogkleppen-antwoord dat ik hier ooit in m'n leven gelezen heb, ga alsjeblieft nooit en nimmer van je leven een bestuursfunctie in, je bent een ramp voor de samenleving als jij hier niet door hebt dat dit juist een van de grootste kostenposten is.
Natuurlijk valt er voor die parasitaire groep juristen en welzijnswerkers goud te verdienen aan die koehandel, een niet-aflatende stroom aan onmondige cliënten waar de staat financieel garant voor staat (zie: WIJ, belastingbetalers die niet bij de overheid hun handje ophouden of er salaris van ontvangen).
Al die miljarden zijn verspild geld dat veel beter aan salarissen in de zorg en onderwijs besteed had kunnen worden, of nog beter door de consument zelve, zodat deze eens een keer waar voor z'n geld krijgt, in plaats van een levenslang probleem met niet integrerende tot zelfs ronduit vijandige "nieuwe Nederlanders".

koen_c_s | 08-10-09 | 15:22

sloppy josef | 08-10-09 | 15:19 zie kalenol | 08-10-09 | 13:30
:P

kalenol | 08-10-09 | 15:22

@kalenol | 08-10-09 | 15:09
.
zijn we uitgelult :)

sloppy josef | 08-10-09 | 15:19

@Twansel75 | 08-10-09 | 14:27
.
kutargumenten. als jij een probleem hebt ga je niet voor korte termijn oplossing. dat doe je wel door op de pvv te stemmen.

sloppy josef | 08-10-09 | 15:18

49 | 08-10-09 | 15:10
die oude buurman had niet eens een aow-tje voor willem drees... Daarom had-ie ook rugklachten... Maar werkte (hard) voor een hongerloontje (ook marktconform, zoiets als de managers van nu die op hun luie reet zitten???).
-
En uit je volgende vragen destilleer ik inconsistentie, want daaruit destilleer ik dat je toch problemen ziet ("handophoudend uitschot"), die je eerst onder de tafel probeerde te schuiven. Over de oorzaken, die idd. grootendeels de overheid zijn te verwijten (want he, als ik in een arm land woon en ik kan naar het huis van hans en grietje, nou, dat klinkt wel erg aantrekkelijk), hadden we het helemaal niet, eerst maar eens toegeven dat er een probleem is. Daarna eigenlijk die oorzaken maar overslaan, kom je in zo'n beschuldigen-klimaatje waar niemand iets mee opschiet, en overgaan tot het zoeken van oplossingen.

de^mol | 08-10-09 | 15:16

@ 49 | 08-10-09 | 14:32

Er is altijd een onderlaag, simpelweg omdat de huishouding al eeuwenlang bestierd wordt door een elite, kijk maar eensch naar de Romeinen.
De bovenlaag heeft een onderlaag nodig, maar beter gezegd de verdeling van wat er is aan kapitaal (ecologisch, sociaal, financieel, intellectueel) wordt slim gecoördineerd door de gepriviligeerden (de wat ik noem hofhouding) zodat de onderlaag bestaat uit de minder bedeelden en de bovenlaag uit de beter bedeelden. Kwestie van macht kwestie van hoe men tegen de dingen aan kijkt. The haves and the havenots. dat zag ik meteen al op de lagere school. Je had jongens en meisjes van de arbeidersklasse die waren meestal opener, menselijker en naïver; en de jongens en meisjes van de hogere klasse die hadden al een kijk op de maatschappij en wisten op gezette momenten stilte te beware. Daartussenin zat ook nog wat, meestal burgerlijke wereldveemde saaie christelijke figuren.
Ik weet het een beetje kort door de bocht maar ik kan hier even geen heel boekwerk gaan neerpennen.
Enfin in die situatie kreeg je toen ineens de age of aquarius of het flowerpowertijdperk, dolle mina enz enz. Alle remmen los dus en daaraan heeft o.a. de PvdA zijn ondergang aan te danken omdat de verbeelding aan de macht kwam zonder een goede realistische en economische kijk.

ecologiste | 08-10-09 | 15:16

vogelbeest 14.38
Taakstrafjes voortaan daar uit laten voeren i.p.v. in een rustig plantsoentje.
Onttrekken aan het taakstrafje? Driemaal de tijd van het taakstrafje in de gevangenis.

Dostranamus | 08-10-09 | 15:14

49 | 08-10-09 | 14:32 : "Om de welvaart van de middenklasse te faciliteren dient de vraag naar slecht betaalde arbeid wel vervult te worden. Willen we dit weer door autochtonen laten doen?"

"We" willen dit niet. Maar "ze" (de regering, de Tweede Kamer, de VNO-NCW) wel. Waarom anders moeten ouderen kost wat kost en zonder rekening te houden met hun ooit behaalde diploma's terug aan de bak volgens hen en moeten zij ALLE werk aanvaarden dat hun wordt aangeboden? En dat terwijl er geen werk is voor hen en er ook nooit zal komen. Om de eenvoudige reden dat in economisch slechte tijden het oplossen van de jeugdwerkloosheid altijd voorrang heeft samen met het afdanken van ouderen ( =empirisch) en in economisch goede tijden de groei van de werkgelegenheid altijd met vertraging op gang komt, zodat de eis dat de ouderen aan de slag moeten, altijd komt op het ogenblik dat de economie al terug op zijn retour is ( =empirisch).
Het zullen dus in de eerste plaats de jeugdigen zijn, allochtoonse of niet, die deze goedkope jobs moeten vervullen. En dan? Is iedereen in staat de universiteit te halen? Zolang die "onderlaag" van u ("het proletariaat"?) maar een voldoende levensstandaaard kan bereiken, wat is dan het probleem? Of wilt u bij ons een herhaling zien van het debacle van het communisme?
Nee, ik lees in uw uiteenzetting geen enkele rechtvaardiging voor het lichtzinnige geld verspillen aan de opvang en het sussen van onderontwikkelde immigranten die niet willen werken.

Waaligator | 08-10-09 | 15:12

@ de^mol | 08-10-09 | 14:47
Denkt u dat uw buurman een marktconforme huur betaald(e) in zijn corporatiewoning? Denkt u dat problemen met "handophoudend uitschot" een gevolg zijn van immigratie? Of misschien van een overtuigde verzorgingsstaat? Denkt u dat in het immigratieland Verenigde Staten van Amerika mensen hun hand ophouden?

49 | 08-10-09 | 15:10

sloppy josef | 08-10-09 | 15:06
Ik denk er niet aan :D

kalenol | 08-10-09 | 15:09

kalenol | 08-10-09 | 14:33
.
doe es :)

sloppy josef | 08-10-09 | 15:06

@frenkie4alllll | 08-10-09 | 14:16
.
hardcore-frenk; ik heb niet de illusie dat ik jou ook maar iets zou kunnen vertellen waardoor je van gedachten veranderd. jij bent zo extreem in je mening, dat ik mij afvraag of je überhaupt wel bij een politieke partij aansluiting zal vinden. bovendiken (ik heb dat eerder gezegd) moet je internet een klein beetje met een korreltje zout nemen. het spammen/linkbaiten van zoveel voorbeelden/links (inmiddels 1000den) zou mij tot in ieder geval mijn 80ste verjaardag in twijfel brengen op welke partij ik zou moeten stemmen.

sloppy josef | 08-10-09 | 15:05

49 | 08-10-09 | 14:32
Complete bull-shit. Ik woon zelf al 30 jaar in een vogelaarwijk: mijn oude buurman was arm, vertelde nog van de poep-wagen voor de oorlog, deed huizen van rijkeren schoonmaken, totdat-ie ongeveer 80 was. Heeft nooit van de overheid een meubeltje gehad, nooit via uitkering z'n huur betaald. En zo was het met de meeste nl-ers. In het bedrijf van mijn pa, in de jaren 60, allemaal lopende band werk van hardwerkende mensen, die net het hoofd boven water hielden. Niet te vergelijken met het uitschot van tegenwoordig dat niet alleen z'n hand ophoudt, maar als dank ook nog eens de boel sloopt.

de^mol | 08-10-09 | 14:47

@49 | 08-10-09 | 14:32 Het echt zware werk in de haven is gemechaniseerd. Er blijft nog wel redelijk zwaar/vies/dom (en minder dom) werk over. Ik kan u uit eigen waarneming verzekeren dat 99% door autochtone Nederlanders gedaan wordt.
Het UVW stuurt wel KansenNederlanders naar dat soort bedrijven maar die komen na 1 ochtend niet meer terug. Je komt alleen wel eens een enkele turk tegen. Andere groeperingen zie je daar niet.

Vogelbeest | 08-10-09 | 14:38

maar het levert ook veel op, Femke Halsema krijgt er namelijk een goed gevoel bij

Uberheertje | 08-10-09 | 14:35

sloppy josef | 08-10-09 | 13:26
Je zou er bijna intrappen door serieus te reageren nietwaar? ;)

kalenol | 08-10-09 | 14:33

@ BBmetR | 08-10-09 | 13:44
Ik ben vrijzinnig liberaal. Voorstander van een kleine maar sterke overheid die vrijheid en initiatief van het individu zo weinig mogelijk beperkt, maar daar waar grenzen worden overschreden daadkrachtig optreedt. Ciske de Rat is een boek. Daarna ook verfilmd en op toneel gebracht.
Nederland liep de gehele 19e eeuw zo'n 50 jaar achter op de rest van Europa. Tot in het interbellum leefden mensen hier nog in plaggenhutten. Leest u anders het onvolprezen "Kruimeltje" eens. De jaren 50 brachten wel economische groei, maar waar niks is is een kleine verbetering al snel een grote welvaartsstijging. Vanaf de jaren 60 begint de massa-immigratie op stoom te komen.
Ik raad u aan mijn eerdere post ook verder te lezen na mijn verwijzing naar Ciske de Rat. Het vereist wellicht wat overcapaciteit van uw denkraam, maar bij secure lezing u zult er ongetwijfeld wat van opsteken.

@Vogelbeest | 08-10-09 | 13:46
Hulde aan u grootvader. Maar wie wilt u soortgelijkwerk heden ten dage laten uitvoeren?

@ de^mol | 08-10-09 | 13:50
U heeft een wat al te positief beeld van de autochtone onderklasse. Zij bezaten niks en werden door de overheid van huisvesting en anderzins voorzien. Denkt u bijvoorbeeld aan de huidige "Krachtwijken" Transvaal en Schilderwijk in Den Haag.

@ Waaligator | 08-10-09 | 13:51
1 Geldt dit niet voor alle "Werkloze bijstandstrekkers en andere ... uitkeringsvreters"?
2 U leest niet goed: ik stel alleen dat er zo'n autochtone onderlaag zou zijn als er geen immigranten zouden zijn die slecht betaald werk willen doen. Dit valt niet op te lossen met betere scholing, daarmee verdwijnt de vraag naar deze slecht betaalde arbeid niet. Om de welvaart van de middenklasse te faciliteren dient de vraag naar slecht betaalde arbeid wel vervult te worden. Willen we dit weer door autochtonen laten doen?

49 | 08-10-09 | 14:32

sloppy josef | 08-10-09 | 14:09

Ach, als we jouw gedachtegoed volgen en de Marokkaantjes vrij spel geven, mogen dus alle homosexuele mensen, joden, gehandicapten en christenen dus Europa uit. Want zo tolerant zijn ze wel, toch ?

Vertel mij eens: waarom zou ik in godesnaam tolerant moeten zijn voor de intolerantie van anderen ?

Twansel75 | 08-10-09 | 14:27

@ Sloppy josef
.
Dat slaat natuurlijk nergens op. Feit is dat een bijzonder groot deel van de Marokanen in Nederland zich zelf het leven ontzettend moeilijk maken. Kijk naar Roermond, Gouda of pak hem beet een klein dorp als Honselersdijk. Het is ook niet alleen zo in Nederland want in Belgie is de situatie zo mogelijk nog erger. Het vinden van een constructieve oplossing zal verdomde moeilijk worden en ik vraag me ook af of het zin heeft een berekening te maken want we kunnen er eigenlijk mee? Ik vind het niet moreel verwerpelijk want in feite zijn zij verantwoordelijk voor de beeldvorming die om die groep ontstaan is. Zelf werk ik ook met Marokanen en bespreken dit onderwerp regelmatig. Ik kan je verzekeren, zelf zien zij het gros liever vandaag als morgen vertrekken want zíj zijn steede de dupe van dat gespuis.
.
Feit is en blijft, ook na de berekingen, dat er een oplossing moet komen. Dat er op deze manier niet verder geleefd kan worden, is natuurlijk wel duidelijk.

Piet Purestront | 08-10-09 | 14:26

@sloppy josef,
een Marokkaan is 'de buitenlanders'?

vander F | 08-10-09 | 14:17

@sloppy josef | 08-10-09 | 14:08

Ok het plan is duidelijk; we gaan legaal autochtonen discrimineren om financiele redenen. Ik vind het slim gevonden, maar moreel volstrekt verwerpelijk.

Witte en zwarte wijken. Witte en zwarte scholen. Witte en zwarte zwemuurtjes. Witte en zwarte ziekenhuizen. Witte en zwarte vacatures. Witte en zwarte subsidies. Wie discrimineert er hier nu eigenlijk?

frenkie4alllll | 08-10-09 | 14:16

en ondertussen islamiseert nederland in hoog tempo. er is dus HAAST bij. demoniseren is dus niet voldoende. de.wereld.is.in.groot.gevaar.

sloppy josef | 08-10-09 | 14:13

@Twansel75
.
we gaan ze slopen. koste wat het kost. niet linksom, niet rechtsom, we pakken ze langzaam van alle kanten. beetje lopen zieken en etteren tot marokkanen echte beesten zijn.

sloppy josef | 08-10-09 | 14:09

frenkie4alllll | 08-10-09
.
allemaal duidelijk; maar het heeft verdomd weinig te maken met een constructieve oplossing voor minderheden in nederland. of europa.
.
het plan is duidelijk; we gaan legaal buitenlanders discrimineren om financiele redenen. ik vind het slim gevonden, maar moreel volstrekt verwerpelijk.
.

sloppy josef | 08-10-09 | 14:08

ps 17,88 miljard in perspectief per gemiddeld huishouden is dit rond de 5.000 Euro per jaar aan extra belastingen of staatsschuld. (en per gemiddeld hardwerkend huishouden nog veel hoger btw)

seven | 08-10-09 | 14:07

@seven | 08-10-09 | 13:58 Dan klopt die 17 miljard per jaar dus wel dus dan zijn de totale kosten vanaf 1970 tot nu voglens mijzelf (Vogelbeest | 08-10-09 | 12:57)
340.000.000.000,-
Laat de staatsschuld nu op dit moment 360.000.000.000,- zijn is een mogelijke conclusie dat we zonder allochtonen vrijwel geen staatsschuld zouden hebben.

Vogelbeest | 08-10-09 | 14:05

1.839.971 niet westerse allochtonen in NL per sept 2009 statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?V...
kosten voor de sociale zekerheid minus eventuele belastingopbrengsten gemiddeld rond de 95k (CPB onderzoek Roodenburg et al, cijfers 2003) gedurende gehele levensloop *hier zitten andere kosten voor justitie, om, politie, jeugdzorg, wijkverbetering etc niet in:

" De nettokosten van een gemiddelde pasgeborene met niet-westerse kenmerken bedragen 95.000 euro. Voor immigranten die ouder zijn dan 25 verslechteren de resultaten geleidelijk en voor immigranten die op 50-jarige leeftijd binnenkomen komen de nettokosten zelfs uit op 110.000 euro."http://www.nidi.knaw.nl/web/html/public/demos/dm03101.html

Of 3000,- per verblijfsjaar in NL www.rtl.nl/(/financien/rtlz/nieuws/)/c... maakt 5.519.913.000 per jaar aan alleen al aan verliezen op uitkeringen - belastingen waar een groot deel van a de kosten niet zijn meegenomen.
tel daarbij op de uitgaven aan:
wonen wijken en integratie 3,7 mrd
70 % (voor reden 70% zie artikel) van de uitgaven van justitie 5,9 mrd
70 % van de uitgaven aan jeugd en gezin 6,5 mrd
en er zijn nog wel meer posten maar dit zijn denk ik de grootste bron www.prinsjesdag2009.nl/miljoenennota/c...

TOTAAL= 17,88 MILJARD per jaar.

seven | 08-10-09 | 13:58

frenkie4alllll | 08-10-09 | 13:51
vergeet Arthur van Amerongen niet...

de^mol | 08-10-09 | 13:58

@sloppy josef

www.refdag.nl/artikel/1425532/De+klomp...

Met de volgende uitmuntende uitspraken :

„Thuis spreken we Berbers, ook in Nederland. Lekker makkelijk, gewoon één taal.”

De dertiger trouwde met een Berbermeisje, uit de familie. Met een lach: „Een soort achternicht.” Dat zij ook Arabische wortels had kunnen hebben, lijkt hem lastig voorstelbaar. „Dat willen de Arabieren zelf meestal helemaal niet.”

Bouchibti windt zich op. „Waarom zijn er bij het Marokkaanse consulaat in Nederland alleen mensen die Arabisch spreken? Nota bene 85 procent van de Nederlandse Marokkanen is Riffijn! Die hebben helemaal niets met Arabisch.”

Erg open en tolerant volkje......

Twansel75 | 08-10-09 | 13:51

Een Belgische schrijfster (Hind Fraihi) heeft een jaar lang undercover geleefd tussen de radicale moslims in Brussel. Het boek geeft een aardig kijkje in de moslimkeuken van Europa.
Filmpje: Muslims In Belgium
www.youtube.com/watch?v=zAivyEazJQ0

frenkie4alllll | 08-10-09 | 13:51

49 | 08-10-09 | 13:33

1. Werkloze bijstandstrekkers en andere allochtone uitkeringsvreters voeren geen "slecht betaalde arbeid" uit. Zij "vervelen" zich en dat is blijkbaar voldoende reden om amok te maken volgens de richtlijnen van een bepaalde religie.
2. Als de kosten, die aan hun pamperen worden gemaakt en aan het herstellen van hun amokbezigheden, konden worden besteed aan het scholen van de autochtone "onderlaag" à la Ciske de rat en het creëren van banen voor haar, hoeveel meer welvaart zou er zou dan niet zijn in Nl? Hoeveel meer geld voor ontwikkelingshulp en zinvolle groene projecten? Hoeveel meer huizen zouden er niet kunnen worden gebouwd, wegen aangelegd etc? Hoeveel minder bezuinigd op de AOW van de autochtone "onderlaag"? O wat is die immigratie van kanslozen toch een verrijking in alle opzichten!

Waaligator | 08-10-09 | 13:51

"... in staat gesteld slecht betaalde arbeid door nieuwkomers te laten uitvoeren "
49 | 08-10-09 | 13:33
tja, als die dat nou eens zouden doen (de immigranten uit niet-moslim landen daargelaten natuurlijk, want Chinezen, andere aziaten en Zuid Amerikanen geven de schrikbarende cijfers gelukkig nog een iets gunstiger aanblik)....
-
En eh oh ja, de nl sociale onderklasse was al ingeburgerd, had al inboedel, een huurhuis, sprak al Nl, was veel minder crimineel, hoefden geen nieuwe kerken, subsidies, enz, enz, enz...

de^mol | 08-10-09 | 13:50

@49 | 08-10-09 | 13:33 Er zou waarschijnlijk ook een onderklasse zijn, maar dan wel een waar ambitie's beloond worden en mensen met capaciteiten hun best doen om vooruit te komen.
Mijn opa liep balen te sjouwen in de haven, als ik dat afzet tegen wat mijn vader deed en wat ik nu doe zie ik een geweldige vooruitgang. Er zullen zeker allochtonen zijn waar dat ook voor geld, maar dáár hebben we geen last van en die kosten niets, sterker nog, die leveren een bijdrage. Ik ben alleen wel bang dat als ik zie wat er gemiddeld in een gevangenis zit en wat er gemiddeld op een universiteit zit dat het met de ambities van vele nieuwe groeperingen slecht gesteld is.

Vogelbeest | 08-10-09 | 13:46

@49 | 08-10-09 | 13:33
U bent links en u bent nog geen 20 jaar oud neem ik aan.
Als u uw denkbeeld uit een tranentrekkend filmpje moet halen, tja.
Tussen de twee wereldoorlogen was er een recessie ( beurskrach weet u wel )
die in Europa de mensen die net van de ellende bijkwamen op een laag niveau bracht qua inkomsten.
Na de 2-de oorlog was Europa ( het westelijk deel dan ) vrij snel opgekrabbeld en waren de arbeiders niet meer in een onderklasse toestand zoals u zich inbeeldt dat die er was.

BBmetR | 08-10-09 | 13:44

Ik hou nu al van jouw doorzettingsvermogen, Frenky4allll, haha

Heau heau! | 08-10-09 | 13:44

@sloppy josef

Het zijn van die lieverdjes.......

1000 Muslims Oslo Norway with knives clubs Molotov Cocktails
www.youtube.com/watch?v=_jksJXJ08i8

frenkie4alllll | 08-10-09 | 13:39

sloppy josef | 08-10-09 | 13:26

ALLE buitenlanders ? Nee hoor, diegene die snappen dat als je in een ander land verblijft, je rekening dient te houden met lands waarden en normen, absoluut geen problemen mee. Sterker nog, een geslaagde multicultuur is ieders natte droom, incluis die van mij. Het zijn alleen die groepen laag-opgeleide, in achterstandswijken wonende Riffijnen die nul respect hebben voor alles wat ze niet kennen (homo's, lesbisch, arabieren, dieren, autochtone ouderen, etc.) waar ik persoonlijk zoveel moeite mee heb.

En wees niet bang, mocht deze generatie Riffijnen er niet voor zorgen dat Wilders aan de macht komt, dan staat de volgende lichting (nu 5 -12 jarigen) al klaar om het karwei echt af te maken, die groep heeft namelijk echt nergens respect voor, maar eist wel dat hij met respect wordt behandeld !

Het gaat gezellig worden in 0031 en Europa de komende jaren !

Twansel75 | 08-10-09 | 13:39

Ter aanvulling: daarnaast zouden ook de immigranten in welvaart vooruit kunnen zijn gegaan. Weliswaar komen zij vanuit ons Noord-Europees perspectief in verpaupering terecht, ten opzichte van de situate die zij verlieten kan er best sprake zijn van economische vooruitgang. Dat zou een economische win-win situatie zijn, precies zoals de bekende economische vrijhandelsmodellen ons laten zien.

49 | 08-10-09 | 13:38

@sloppy josef
Violent immigrant attacks on Swedes are breaking records again. 80-year old nearly killed.
www.youtube.com/watch?v=Wl-livmuBBw

frenkie4alllll | 08-10-09 | 13:34

Die berekeningen gaan er vanuit dat als er geen immigranten zouden zijn, onze samenleving geen onderklasse zou kennen. Dit is een verkeerde aanname. Ook voor de grote toevloed van gastarbeiders bestond er een verpauperde onderklasse, denk aan Ciske de Rat en zijn kornuiten. Het is heel goed denkbaar dat zonder massa-immigratie van gastarbeiders, deze onderklasse nog steeds uit autochtone bewoners zou bestaan.

Zo'n onderklasse zou ook zonder immigranten een grote kostendruk voor de middenklasse van de samenleving betekenen, tenminste als voor het model van de verzorgingsstaat gekozen wordt. Dat de maatschappelijke onderklasse nu grotendeels uit immigranten bestaat betekent niet automatisch dat de kosten van de onderklasse voor de maatschappij hoger zijn geworden als gevolg van de verandering van de afkomst van diegene die de onderklasse vormen. Slechts het verschil in kosten tussen een onderklasse van autochtone bewoners en een onderklasse van immigranten kan als kosten worden toegerekend aan massa-immigratie.

Daarnaast heeft de komst van grote groepen laaggeschoolde immigranten de autochtone bevolkig in staat gesteld slecht betaalde arbeid door nieuwkomers te laten uitvoeren en zelf beter betaalde en comfortabeler arbeid te vinden. Het is daarmee aannemelijk dat, ondanks eventueel hogere kosten voor de onderklasse als gevolg van massa-immigratie van laaggescholden, het welvaartsniveau van de autochtone bevoking door deze massa-immigratie toch juist toegenomen kan zijn. Het is deze verandering van welvaart van de bestaande bevolking die als werkelijke graadmeter van het economisch succes of falen van laaggeschoolde massa-immigratie zou moeten dienen.

49 | 08-10-09 | 13:33

kalenol verveelt zich volgens mij gewoon heel erg. Laat hem lekker z'n gang gaan, dat scheelt tenslotte weer ellende op straat, niet waar?

Heau heau! | 08-10-09 | 13:32

*vereerd buiging maakt voor ecologiste | 08-10-09 | 13:18*

Vogelbeest | 08-10-09 | 13:31

@de^mol 13:24

Zoals jij?

Snut Nose | 08-10-09 | 13:30

de^mol | 08-10-09 | 13:27
Nee ik was wel weer klaar met dat kortzichtige, ongenuanceerde, werkelozen gelul voor vandaag.
WIl jij nog iets inhoudelijks kwijt?

kalenol | 08-10-09 | 13:30

kalenol | 08-10-09 | 13:24
heb je nog iets inhoudelijks te melden?

de^mol | 08-10-09 | 13:27

Belgen zijn allochtoon...(voor mij tenminste).

Zuitschuip | 08-10-09 | 13:27

buitenlanders MOETEN en ZULLEN gehaat worden. neermaaien en affikken. ander kleurtje? je hoort er niet meer bij. dat je het ff weet.
.
aan alle buitenlanders: zet je maar schrap. europa gaat jullie slopen.

sloppy josef | 08-10-09 | 13:26

Nietvoordekat | 08-10-09 | 13:19
Wat grappig dat je behalve, over het eigenlijke topic, mij de hele tijd napraat. Welliswaar in de door jou eigen gekozen bewoording maar toch.
Ik ben blij dat je toch nog iets hebt opgestoken vandaag. Hopelijk kan je iets meer nuances aanbrengen in een verhaal dat over een ander land gaat. en niet zo kinderachtig doen hoor, als iemand een spelfoutje maakt... tssk tsssk.

kalenol | 08-10-09 | 13:24

Wat een hoop zure linkse reaguurders weer die vandaag de moeite hebben genomen om hun nest uit te komen.

Was lekker blijven liggen !!!

Al Bundie | 08-10-09 | 13:23

necrosis | 08-10-09 | 13:03

Oke, het gaat over België.
"Overigens ging de discussie over de kosten van (moslim) immigratie".
Ik ben goed geïnformeerd over wat zich afspeelt in Borgerocco (Borgerhout, voorstad van Antwerpen), Brussel en La Louvière. Het probleem is overal hetzelfde, de oorzaken van de problemen zijn ook overal dezelfde en volkomen vergelijkbaar met die in NL, zowel qua oorzaken als qua uitingen als qua kosten.
En of u dit graag heeft of niet, België IS kleiner in oppervlakte en verschilt dus niet zoveel van NL qua aantal inwoners per vierkante km. Dat alles maakt Dedeckers cijfers wel degelijk relevant voor NL, hoezeer wij, Nederlanders, er de schurft aan hebben een spiegel voorgehouden te krijgen vanwege een Belg. Omdat wij niet, nooit ofte nimmer, zelfs al zijn we extreem-rechts of - links, vooringenomen zijn, toch?

Waaligator | 08-10-09 | 13:20

kalenol | 08-10-09 | 13:14
Ik heb het geprobeerd. Uit jou is geen zinnig woord los te maken. Ik heb voor vandaag m'n portie stupiditeit in ieder geval gelezen, waarvoor dank. Alleen ga ik nu wel dit "gesprek" afkappen... Zo'n laag intellect zou zomaar besmettelijk kunnen zijn.

Veel plezier met je huiswerk.

Nietvoordekat | 08-10-09 | 13:19

@ Vogelbeest | 08-10-09 | 12:57
Geniale reeks. Hulde.

ecologiste | 08-10-09 | 13:18

Als er met Vlaamse Wilders kloon wordt bedoeld, iemand die het ook bij het rechte eind heeft, dan ben ik het er mee eens.
"In België heeft 70 procent van de criminaliteit te maken met allochtonen, een dikke meerderheid van de sociale huurwoningen wordt bezet door immigranten, en ook bij uitkeringen zijn gastarbeiders zwaar oververtegenwoordigd. Behalve problemen signaleren wil Dedecker ze ook oplossen. Wat hem betreft worden migranten niet meer gepamperd en komt er per direct een eind aan positieve discriminatie." Komt prima overeen met de situatie in Nederland.
En voor de linkse trollen: "Ik heb mijn boek geschreven als een doctoraatsthesis, elke stelling is onderbouwd met cijfers en bewijzen." "
De waarheid komt langzamerhand naar boven, het gaat de goede kant op!

Poepus | 08-10-09 | 13:18

@Balzakius | 08-10-09 | 12:59
@Reinaert | 08-10-09 | 13:00

Ik ga voor de oplossing(en) van Nietvoordekat | 08-10-09 | 13:01
Of vrijwel de gehele staatsschuld in één mep aflossen.

Maar iedereen die durft te beweren dat allochtonen geld kosten, moeten natuurlijk gewoon dood. Zo fatsoenlijk zijn we nog wel.

Vogelbeest | 08-10-09 | 13:17

Nietvoordekat | 08-10-09 | 13:11 lees vooral Waaligator | 08-10-09 | 12:20.
Ben jij soms een schizofrene Pvv-er?

kalenol | 08-10-09 | 13:17

Nietvoordekat | 08-10-09 | 13:11
Je bent een fijne knul hoor, beetje kortzichtig alleen maar daar kan jij ook niks aan doen toch... gelukkig woon je in Nederland. Een land waarin de minderbedeelden een helpende hand toegereikt krijgen.

kalenol | 08-10-09 | 13:14

Behalve dat "jouw" dan, natuurlijk.

Nietvoordekat | 08-10-09 | 13:12

lijn5 | 08-10-09 | 13:09
Het zou erg knap zijn als je dat zou kunnen onderbouwen.
Zonder beargumentatie zijn deze aantijgingen niet meer dan ordinair schelden.
Ga je gang, ik wacht af en ben heel benieuwd...

kalenol | 08-10-09 | 13:12

kalenol | 08-10-09 | 13:10
Hoofdletter, "jouw" en punt aan het eind van een zin. Je faalt.

Nietvoordekat | 08-10-09 | 13:11

kalenol | 08-10-09 | 13:08
Bewijs dan dat je (zo goed?) iets te melden hebt. Nuanceer zelf eens iets in elkaar, of zo.

Nietvoordekat | 08-10-09 | 13:11

Nietvoordekat | 08-10-09 | 13:04
en de definitie van "zinnig" is jou daarnaast ook geheel onbekend

kalenol | 08-10-09 | 13:10

@Nietvoordekat | 08-10-09 | 13:04 Laat die kalenol nou maar. Niet goed bij het hoofdje, en ook al kaal. Zijn speeltje de allochtonen wordt hem afgenomen, en daar baalt ie van.

lijn5 | 08-10-09 | 13:09

Die 17 miljard euro per jaar is volgens mij nog een ondergrens.

Misschien moeten we eens kijken naar de overheidsuitgaven van een land met een minimaal gelijk welzijnsniveau maar zonder de immigratie-ellende, zoals Zwitserland dat weliswaar veel immigranten binnen haar grenzen heeft maar strenge wetten kent die voorkomen dat immigranten er zich alleen maar vestigen om te profiteren.

Zwitserland heeft 8 miljoen inwoners ofwel de helft van het aantal inwoners van Nederland. Kijken we hier dan zijn van Zwitserland helaas alleen cijfers tot 2004 beschikbaar, de overheidsuitgaven waren toen 29 miljard tegen 145 miljard voor Nederland. Als we aannemen dat de Zwitsers procentueel evenveel meer zijn gaan uitgeven in 2006 (dit is eerder te ruim dan te krap daar Zwitserland geen explosief groeiende geimporteerde onderklasse heeft) dan komen we in 2006 op 163 miljard voor Nederland tegen 33 miljard voor Zwitserland.

Als we corrigeren voor de bevolkingsgrootte is dat dus 163 miljard tegen 66 miljard, ofwel Nederland geeft 97 miljard (bijna 150%) meer uit dan Zwitserland. Nu is een strenger immigratiebeleid natuurlijk niet het enige wat Zwitserland onderscheidt van Nederland, zo hebben de zwitsers tot nu toe met succes de EU goeddeels buiten de deur weten te houden en ook dat scheelt een hoop geld (en bemoeienis met onder andere weer het immigratiebeleid).

Ik denk dan ook dat de 17 miljard een ondergrens is voor de kosten van de niet-westerse immigratie en de 97 miljard die we meer betalen dan de zwitsers een bovengrens, het werkelijke bedrag moet zich ergens tussen deze extremen bevinden.

frenkie4alllll | 08-10-09 | 13:09

Nietvoordekat | 08-10-09 | 13:04
zie post Nietvoordekat | 08-10-09 | 12:43 Dus je kan niet nuanceren en je bent niet consequent... typisch Pvv. Zeg me maar dat ik er naast zit.

kalenol | 08-10-09 | 13:08

Wat zouden de totale kosten zijn van 1970 tot nu?

weesgegroet | 08-10-09 | 13:06

@Reinaert | 08-10-09 | 13:00
Bij nader inzien... Een soort Dubai maar dan voor de GS-elite ? Goed idee! PowNederland zoiets dan maar doen ? Dan kopen we het meteen.

Balzakius | 08-10-09 | 13:05

kalenol | 08-10-09 | 12:59
Ik probeer er alleen achter te komen waarom u iets tegen het berekenen van de kosten van allochtonen heeft. U heeft in al uw geblaat nog geen zinnig argument laten horen. In plaats van mijn inbreng af te doen als prietpraat, zou u er beter wat tegenover kunnen stellen.

En ik heb altijd geleerd dat iemand met "u" aanspreken een vorm van fatsoen is. Als u liever heeft dat ik u onfatsoenlijk bejegen, hoeft u het maar te zeggen.

Nietvoordekat | 08-10-09 | 13:04

Ga er even vanuit dat het inderdaad zo veel kost: wat nu?

Zoiets | 08-10-09 | 13:04

En tot zover Reclamebureau GeenStijl voor NieuwRechts.

DeChinees | 08-10-09 | 13:03

Hoho, stockton. Je gaat er nu even snel vanuit dat er qua percentage evenveel allochtonen in België wonen als hier. Dat hoeft niet het geval te zijn. Bovendien kan het BNP daar nog hoger of lager liggen dan hier.

spin81 | 08-10-09 | 13:03

@Waaligator 12:30
Je hebt het toch echt over België, ik vind het prima als jij de discussie wilt verleggen naar Vlaams België, dan nog staat mijn opmerking dat het verschil in landoppervlakte wel meevalt omdat ik, als jij Walonië uitsluit, provincies als Friesland, Zeeland en Limburg ook van de kaart gum.
Overigens ging de discussie over de kosten van (moslim) immigratie en niet over de patstelling tussen Walen en Vlamen.

necrosis | 08-10-09 | 13:03

Ik ken de Vlaamse situatie vrij goed; een Vlaams dorpje Machelen (met a) zag ik binnen 10 jaar "verallochtoond" worden. Ook de buurgemeente Vilvoorde (Media-stadje) vecht tegen de (franstalige) vervreemding. Het tij valt moeilijk te keren vrees ik..

Brakke Obama | 08-10-09 | 13:02

Vogelbeest | 08-10-09 | 12:57
Of vrijwel de gehele staatsschuld in één mep aflossen.

Maar iedereen die durft te beweren dat allochtonen geld kosten, moeten natuurlijk gewoon dood. Zo fatsoenlijk zijn we nog wel.

Nietvoordekat | 08-10-09 | 13:01

Is-lamieten stellen nu zo moeilijk?

robterdam | 08-10-09 | 13:00

Maar die 16 miljoen van Wilders/PVV is niets vergeleken bij het geld dat de PvdA ons kost en heeft gekost. Zo'n Aboutaleb heeft een paar jaar geleden een reintegratieproject in Amsterdam laten mislukken. Kosten 400 miljoen euro. Dat is 100x de jaarlijkse kosten van Wilders en de PVV.

frenkie4alllll | 08-10-09 | 13:00

@Balzakius | 08-10-09 | 12:59:

Buitenhuisjes bouwen in al dan niet exclusieve resorts?

Reinaert | 08-10-09 | 13:00


Nietvoordekat | 08-10-09 | 12:55
Noem je me nou in 1x U? Welke een twijfelachtige eer... of is dat om die prietpraat van je een soortement van chique klank te geven?
En nee, waarom zou ik dat denken? Je "scheert" nu wel heel hard door de oorlogsjaren heen hoor!
Een beetje nuanceren is u, ow sorry, jou vreemd blijkbaar?

kalenol | 08-10-09 | 12:59

Zoals ik al in een eerder topic opmerkte, 1,96% in Frankrijk (zie monographie Jean-Paul Gourévitch in 2008) extrapolerend kwam ik op ruim 15 miljard voor NL uit.
www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland...

ecologiste | 08-10-09 | 12:59

@Vogelbeest | 08-10-09 | 12:57
Als we dat zouden willen. Wat moeten we in godsnaam met Afrika ?!?

Balzakius | 08-10-09 | 12:59

@juriste | 08-10-09 | 12:51:

Er worden mondiaal heel wat zakken gevuld, klopt. Zakken die vaak al goedgevuld waren vóórdat ze zich op de zieligheidsindustrie stortten ook nog eens.

Op zich allemaal geen probleem als er dan ook nog zo nu en dan iets uit komt alleen is dat vaak ook niet het geval. Lieden van statuur (en dan heb ik het nadrukkelijk niet over een losse flodder als Herfkens) bereiken nu eenmaal een groter publiek dan relatief anonieme zielen. Dat een Clinton een cigarencentje bijverdient in de zieligheidsindustrie vind ik dus geen probleem zolang het maar wat oplevert.

Jammer genoeg leveren verreweg de meeste "fantastische intiatieven" geen flikker op. De gedachten zijn vrijwel zonder uitzondering nobel maar de uitwerking rammelt aan alle kanten. En er blijft zo hier en daar natuurlijk ook nog wel het nodige aan de strijkstok hangen - maar dat terzijde.

Reinaert | 08-10-09 | 12:57

Het probleem was natuurlijk niet altijd 17 miljard per jaar.
Als we 1970 als het eerste probleemjaar nemen en we gaan uit van een gelijkmatige stijging vanaf 1970 tot 2009 ziet dat er zo uit:
435897435,9
871794871,9
1307692308
1743589744
2179487180
2615384616
3051282052
3487179488
3923076924
4358974360
4794871796
5230769232
5666666668
6102564104
6538461540
6974358976
7410256412
7846153848
8282051284
8717948720
9153846156
9589743592
10025641028
10461538464
10897435900
11333333336
11769230772
12205128208
12641025644
13076923080
13512820516
13948717952
14384615388
14820512824
15256410260
15692307696
16128205132
16564102568
17000000004
En als je dat allemaal bij alkaar optelt is het volgens excel 3,4E+11.
<p> </p>
Daar kunnen we denk ik heel Afrika wel voor kopen.

Vogelbeest | 08-10-09 | 12:57

frenkie4alllll | 08-10-09 | 12:54
Dank!

Nietvoordekat | 08-10-09 | 12:56

@titsme | 08-10-09 | 12:17
Het registreren van de totale inkomsten die zij genereren voor de staat. Dit mogen zij zelf gaan doen d.m.v. een maandelijks in te vullen brief. Wie deze verplichting niet nakomt zal gestraft worden met een dergelijke boete. Ik denk dat registratie en controle centraal moeten staan in het begeleiden van immigranten.

Balzakius | 08-10-09 | 12:56

kalenol | 08-10-09 | 12:47
Ik had kunnen verwachten dat u het verschil niet zou kunnen zien. U bent serieus van mening dat de PVV een beleid voorstaat waar allochtonen in concentratiekampen gegooid worden, enkel en alleen vanwege het feit dat ze allochtoon zijn? U denkt dat Wilders immigranten tegelijk laat douchen, so to speak? Zo ja, bent u ziek in uw kop.

Dit kabinet rekent trouwens ook tot in den treure uit wat gehandicapten, gepensioneerden en kinderen ons kosten. Waar blijft u met uw kritiek?

Nietvoordekat | 08-10-09 | 12:55

@titsme | 08-10-09 | 12:01

Kosten Wilders/PVV zijn vanaf 2005 ongeveer 16 miljoen geweest.
Dat is € 0,25 per inwoner per jaar. De niet-westerse allochtoon kost een Nederlander dus 4000x zoveel als Wilders per jaar. Een groot gedeelte van die 16 miljoen is overigens voor beveiliging en die komt dus voor 85% ook op het conto van de niet-westerse allochtoon.

frenkie4alllll | 08-10-09 | 12:54

Had je anders verwacht als klok kijken al een probleem is....

sjaap.marok | 08-10-09 | 12:52

winterpeen | 08-10-09 | 12:48
lol

Heau heau! | 08-10-09 | 12:52

Overheden, die kosten pas miljarden.
Miljarden die besteedt worden aan wapens, handhaving van door hun bedachte regels en aannemersbedrijven om zo ondermeer weg te stromen in villa's, jachten en sportwagens van dikke, fatsige, kalende mannen die hun vrouw bedriegen, weinig echte vrienden hebben en schijt hebben aan alle leed van de wereld.
Maar laten we vooral de immigranten de schuld geven, is makkelijke winst voor de politieke partijen die hun eigen belang voor alles stellen.

editorxx | 08-10-09 | 12:52

Er zijn ook talloze hooggeplaatste personen die leven van de armoedebestrijding in de wereld, zoals Bill Clinton en Herfkens, etc. Talloze hooggeplaatste personen danken hun positie en privileges aan de armoedzaaiers in de wereld.

juriste | 08-10-09 | 12:51

De massa-immigratie uit landen als Marokko en Turkije zorgt niet alleen voor massale financiële verarming van West-Europese landen als België, Nederland en Duitsland. Die massa-immigratie zorgt daarnaast nog voor een nog veel ergere CULTURELE VERARMING. Door de import van de islamitische cultuur zal op termijn immers de scheiding tussen kerk/moskee en staat steeds meer onder druk komen te staan. Bovendien zal het er bijvoorbeeld voor vrijdenkers, vrouwen en homoseksuelen niet beter op worden. En dat alles hebben wij te danken aan de onverantwoorde massa-immigratie die al decennia lang voort duurt en dus nog steeds doorgaat.

Sir Galahad the Pure | 08-10-09 | 12:49

Met zo'n stelling wordt je nergens serieus genomen Stockton.
Stelletje verveelde redactie beter wetende 7 windows op 1 scherm geopende
Geennieuws brengende stumpers.

winterpeen | 08-10-09 | 12:48

juriste,
Dit zijn geen baten maar kosten.

raster | 08-10-09 | 12:47

Worden we weer voor de gek gehouden door die Belgen. Ga er maar vanuit dat het veel meer kost dan 17 miljard!

sjaap.marok | 08-10-09 | 12:47

@juriste | 08-10-09 | 12:43 het jammere is alleen dat alles wat er aan asielzoekers verdiend wordt vroeg of laat opgebracht wordt door de belastingbetalers.

Vogelbeest | 08-10-09 | 12:47

Nietvoordekat | 08-10-09 | 12:42
Zie post van mooilid | 08-10-09 | 12:41... nu is het omgekeerd, is het ook niet goed. Waarschijnlijk had jij ook wat te zeiken gehad in een omgekeerde situatie

kalenol | 08-10-09 | 12:47

Een intelligente Wilders dus, maar die scoort gewoon niet. Mensen met dergelijk gedachtegoed zijn vaak laagopgeleid en domme schreeuwers. Die zitten niet te wachten op een doctoraatsthesis.

Zelf vind ik die Belgische Wilders wel interessant. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik gek ben. Ik zou er niet op stemmen (want ik zit tussen GL en PvdD in), maar ik vind het goed dat iemand eens de moeite neemt een onderzoek van ENIG niveau te doen. naar de problemen omtrent niet-Westerse immigranten en gastarbeiders.

Wilders zelf blijft dus een domme boer. Houdoe!

Bijstandskoning | 08-10-09 | 12:47

@Teun van het Tuinpad | 08-10-09 | 12:40:

Yup. De praktijk blijft weerbarstig hè.

Reinaert | 08-10-09 | 12:45

mooilid | 08-10-09 | 12:41
Wil je de theepot of een kopvodT als prijs ?

Teun van het Tuinpad | 08-10-09 | 12:44

Ziet er betrouwbaar uit die Dedecker.

raster | 08-10-09 | 12:44

@kalenol
Hou sop met spammen. Je bent irritant.

Nietvoordekat | 08-10-09 | 12:43

Iedere eenvoudige accountant kan je vertellen dat je, als je de kosten ergens van berekent, je je ook moet afvragen wat de baten zijn.

En nu niet allemaal over me heen buitelen, reaguurders. Je hoeft niet links te zijn om te zeggen: als de vraag naar de kosten normaal is, dan is ook de vraag naar de baten normaal. En het is een vraag die de PVV vergeet te stellen.

Donderpreek | 08-10-09 | 12:03

Ja ik ben het daarmee eens. Er zijn ook baten: Hulpverleners, politieagenten, welzijnswerkers, IND juristen, beleidsambtenaren, tolken, rechters en advocaten hebben veel werk aan de asielzoekers en leven van hen. Die miljarden worden immers besteed. Die miljarden worden besteed aan salarissen.
Als juriste kreeg ik te horen dat ik bij de IND veel geld kon verdienen als consultant. Het is mijn vakgebied niet, maar er wordt veel aan asielzoekers verdiend.

juriste | 08-10-09 | 12:43

@ITEACHYOU | 08-10-09 | 12:34:

Er zijn genoeg werkende allochtonen, waarheid als een koe. Alleen is het dan wel weer verdomd jammer dat het vaak (relatief) eenvoudige jobs zijn met weinig toekomst, vaak ook nog eens zonder een vaste aanstelling, enzovoorts.

Zolang die ban niet doorbroken wordt blijft "de allochtoon" onderaan de maatschappelijke ladder bungelen. Ondanks alle mogelijkheden en kansen die geboden worden. En dat is dan toch wel weer verdomd jammer.

Reinaert | 08-10-09 | 12:43

"doctoraatsthesis"

Alsof dat een aanbeveling zou zijn. Universiteiten die het onderwijs uitbesteden aan een Kay van der Linden, horen tot de vijftig beste ter wereld. Veel vertrouwen hoeven we dus niet meer te hebben in de universiteiten.

Arrabinekoeterine | 08-10-09 | 12:42

mooilid | 08-10-09 | 12:41 Ja, daar is ie. Die hadden we nog niet.

zeg maar jansen | 08-10-09 | 12:42

ITEACHYOU | 08-10-09 | 12:34
Oh, omdat we van mening verschillen, moet ik wel dom zijn. Hoezo populistisch?

Allochtonen werken minder dan autochtonen (feit). Als ze minder werken, brengen ze per capita minder in het laatje (volgt u nog?). Hieruit volgt dat ze meer kosten (qed). Dat er meer werken dan dat er een uitkering hebben (wat ik best wil geloven), doet hier niks aan af. Stel even dat de gehele bevolking dezelfde arbeidsparticipatie zou hebben van deze allochtonen, dan zou dat desastreus zijn voor ons land. Ook al brengen ze misschien nog steeds wel geld in het laatje.

Nietvoordekat | 08-10-09 | 12:42

Dit rekensommetje werd in 1938 ook gemaakt door de Duitsers tov de Joden. Die waren in de ogen van de meesten namelijk ook erg inhalig en stalen alle geld van de gewone echte Duitser weg. Kijk waar volksemfinden en meerderheidsdemocratie toe kan leiden…..

mooilid | 08-10-09 | 12:41

Reinaert | 08-10-09 | 12:20
Als het antwoord is: "Beste, ik kom mijn steentje bijdragen" heb ik geen moeite met die persoon.
Maar goed, je raad het al...

Teun van het Tuinpad | 08-10-09 | 12:40

zeg maar jansen | 08-10-09 | 12:38
lol

kalenol | 08-10-09 | 12:40

Gooi de grenzen maar dicht dan.

Maserati | 08-10-09 | 12:40

zeg maar jansen | 08-10-09 | 12:36
Nee was niet nodig voor een dermate simpel rekensommetje

kalenol | 08-10-09 | 12:39

ITEACHYOU | 08-10-09 | 12:34 Je weet tog? Ze pikken onze banen en ze willen niet werken.

zeg maar jansen | 08-10-09 | 12:38

Kap eens met die 10K van Paypal

Stoine | 08-10-09 | 12:38

LOL@ "Ik heb mijn boek geschreven als een doctoraatsthesis, elke stelling is onderbouwd met cijfers en bewijzen."

jekroketje | 08-10-09 | 12:37

die blinddoek blijft hier voorlopig voor de ogen zitten

watsinneneem | 08-10-09 | 12:37

kalenol | 08-10-09 | 12:33 Dat had je ook een Abacus moeten noemen. Dan denken ze hier dat je intellectueel bent.

zeg maar jansen | 08-10-09 | 12:36

Reinaert | 08-10-09 | 12:35
je hebt gelijk

kalenol | 08-10-09 | 12:36

titsme | 08-10-09 | 12:34
Ik zeg toch telraam. Snelle jongen jij

kalenol | 08-10-09 | 12:35

@kalenol | 08-10-09 | 12:31:

Lieve schat, dat is geen voorkennis. Niet zo zeuren. Zolang de tweede en derde generatie op dezelfde maatschappelijke trede als die van de (groot)ouders blijft hangen en er van enige learning curve geen sprake is mag je er met een gerust hart van uitgaan dat ook de vierde generatie niet significant beter gaat presteren.

Reinaert | 08-10-09 | 12:35

@Nietvoordekat

Ben jij nu zo dom, of ben ik nu zo slim? Er werken meer allochtonenen dan dat er uitkeringen trekken hoor. ja, door al die smerige propaganda in de media lijkt het alsof geen enkele allochtoon meer werkt en het allemaal lapswansen zijn.
verdiep je er eens goed in voordat je met dit soort domme, populistische opmerkingen komt.

ITEACHYOU | 08-10-09 | 12:34

kalenol | 08-10-09 | 12:33
Zeg dan niks ofzeau..

titsme | 08-10-09 | 12:34

Ahh.. wat zielig allemaal... Maar nu een oplossing? Niet alleen schoppen tegen het systeem, want daar bereik je niks mee. En de tekst: "Ik heb mijn boek geschreven als een doctoraatsthesis, elke stelling is onderbouwd met cijfers en bewijzen." zegt ook helemaal niks. Er zijn genoeg mensen gepromoveerd in de homeopathie.

Esus | 08-10-09 | 12:34

Als je bedenkt dat we per jaar nog geen 2 miljard aan snelwegen uitgeven is wel duidelijk waar de prioriteit van onze linkse hopmannen ligt.

Vogelbeest | 08-10-09 | 12:34

Dedecker is een oud judocoach, dus zijn opmerking over een doctoraal scriptie is compensatiedrang. Hij is wel iets serieuzer te nemen dan Rita; zijn partij heeft een zetel in het EU Parlement met de Nederlander Dirk-Jan Eppink, die in Elsevier de column van Fortuijn overnam.

DavidC | 08-10-09 | 12:33

België heeft een nog makkelijker toelatingsbeleid dan Nederland.
Dus de Belgische allo's zijn daar tijdelijk.
Want na een jaartje stempelen hebben ze Belgische papieren en daarmee kunnen ze zich voorgoed in het beloofde land Nederland vestigen.

zeg maar jansen | 08-10-09 | 12:33

hoofddoek of blinddoek. Best leuk gevonden!

gozahtje | 08-10-09 | 12:33

kalenol | 08-10-09 | 12:28 : "Wat een gevaarlijke gekke egert he die Mugabe..."

Nee, het is een schatje. Vraag het maar aan zijn niet bewapende onderdanen.

Waaligator | 08-10-09 | 12:33

titsme | 08-10-09 | 12:32
met mijn telraam

kalenol | 08-10-09 | 12:33

kalenol | 08-10-09 | 12:31
Dat is gezond verstand. Indien je daar behoefte aan hebt, kun je het afdoen als onderbuikgevoelens of een overhaaste generalisatie of zo.

Nietvoordekat | 08-10-09 | 12:32

ik bedoel chinzen!!

kalenol | 08-10-09 | 12:32

Dat is gewoon de helft van het begrotings te kort!

h3lios | 08-10-09 | 12:32

kalenol | 08-10-09 | 12:28
Waar telt u 7 minuten? *zin in snack krijgt*

titsme | 08-10-09 | 12:32

oh neee sorry, je had het over surinamers natuurlijk!!

kalenol | 08-10-09 | 12:32

@Femtex | 08-10-09 | 12:27:

Het zijn niet "altijd" allochtonen. Er zijn ook genoeg autochtone probleemgevallen en die kosten per stuk net zo veel dus wat dat betreft hoef je geen onderscheid te maken.

De hamvraag is waarom we in Godsnaam door blijven gaan met het importeren van problemen terwijl we onze eigen problemen nog niet eens opgelost hebben.

Reinaert | 08-10-09 | 12:31

Reinaert | 08-10-09 | 12:29
Ik citeer: "En daar zit 'm nou net het probleem: in veel gevallen is er geen enkel rendement en zelfs geen uitzicht op enige positieve bijdrage, zelfs niet op de (extreem) lange termijn - want ook de tweede en derde generatie blijft grotendeels hangen op het niveau van de (groot)ouders."
dat is voorkennis

kalenol | 08-10-09 | 12:31

Beetje dom stuk bovendien.

Feit wil dat veel allochtonen hier komen zonder een cent op zak, zonder studie etc. U weet zelf wat voor banen je dan kan krijgen in NL. Consequentie is dat veel van deze mensen aan de onderkant van de sociale ladder staan. Vergelijk dat nu eens met de onderkant van de autochtone bevolking. Dan zal het verschil niet zo groot zijn.

ITEACHYOU | 08-10-09 | 12:31

kalenol | 08-10-09 | 12:25
Ga je huiswerk maken, kleuter. Reinaert heeft tenminste iets zinnigs te melden.

Nietvoordekat | 08-10-09 | 12:30

necrosis | 08-10-09 | 12:23: "België VEEL kleiner dan Nederland?"

Nogmaals, zoals ik eerder al heb aangegeven in een reactie op een andere, het gaat in het artikel over de DEELSTAAT Vlaanderen van het FEDERALE België (en dus niet over België in zijn geheel).

En wat mijn taalbeheersing betreft, nogmaals, maak een onderscheid tussen tikfouten en andere.

Waaligator | 08-10-09 | 12:30

VinZ76 | 08-10-09 | 12:26
Wie?

kalenol | 08-10-09 | 12:29

@kalenol | 08-10-09 | 12:25:

Welke voorkennis? De allochtone hangjeugd ís de tweede en/of derde generatie dus die cijfertjes zijn allang bekend. Denk maar eens aan alle dropouts in het onderwijs die geen enkele toekomst meer hebben. Voorkennis? Nee hoor, gewoon simpele feiten!

Reinaert | 08-10-09 | 12:29

Waaligator | 08-10-09 | 12:23
Wat een gevaarlijke gekke egert he die Mugabe...

titsme | 08-10-09 | 12:24
Open deur... alhoewel voor iemand met een kop vol frikandellen is 7 minuten toch niet slecht.
Chapeau

kalenol | 08-10-09 | 12:28

Donderpreek | 08-10-09 | 12:03
PVV vroeg naar kosten-baten, totaal plaatje dus. Dat dat kosten-baten plaatje negatief uitvalt, is iets wat de PVV denkt! Zij vragen dus aan de regering met een balans te komen, en dat wordt geweigerd. De regering zou zelf gewoon met baten-cijfers kunnen komen, maar zelfs dat doen ze niet.... Hoe zou dat nou toch komen? Zijn ze bang dat ze dan met totaal-cijfers om de oren worden geslagen? Of dat de PVV dan ook vraagt naar de kosten, wat dan weer een totaal plaatje oplevert die niet zo gunstig is voor dit kabinet? Daarom maar roepen dat het allemaal niet kan???

de^mol | 08-10-09 | 12:28

ITEACHYOU | 08-10-09 | 12:25
Op welke manier moeten allochtonen dan geld opleveren? Vooralsnog staan vast dat ze ondervertegenwoordigd zijn in topfuncties, en dat hun participatiegraad lager ligt. Verder kunnen we ze niet verkopen of verhuren. En "de politie aan het werk houden" kost alleen geld, en levert ook niks op.

Nietvoordekat | 08-10-09 | 12:27

Het zijn ALTIJD allochtonen... wanneer wordt er een keer iemand wakker.. jezus

Femtex | 08-10-09 | 12:27

@Bigi Bana Boy | 08-10-09 | 12:23:

Zowel Walen als Vlamingen zijn volgens mij nogal honkvast dus veel migratie zal er op dat niveau wel niet zijn. Hooguit in de Brusselsche regio komt wat rassenschande voor.

Voor de rest is België keurig raciaal op- en ingedeeld volgens mij. Wat dat betreft dan.

Reinaert | 08-10-09 | 12:26

@ kalenol

Hij heeft wel een puntje te pakken....

VinZ76 | 08-10-09 | 12:26

Wat ik me afvraag, is er in die berekening ook rekening gehouden met de opbrengsten voor België door allochtonen?

Ik denk dat er dan heus wel vele miljarden winst overblijven, dus die 7 miljard kosten maakt toch geen fuck uit als allochtonen bijvoorbeeld het dubbele opleveren?

ITEACHYOU | 08-10-09 | 12:25

"... al nemen de Belgen hem net zo serieus als wij Rita Verdonk".
.
Dan zijn 'de Belgen' dom. Het gaat om inhoud, en in principe niet om de boodschapper (al kunnen motieven wel veel zeggen). Anyway, als Rita zegt dat gras groen is en de lucht blauw, dat E = mc2, en dat je jezelf beter niet kunt voldrinken met gif ... dan zou ik dat toch maar voor waar aannemen.
.
Die €17 miljard komt aardig in de buurt. Conservatievere schattingen komen op €12 miljard per jaar. Als de PvdA-WouterT zich dat nu eindelijk eens gaat realiseren, zijn de staatsfinanciën binnen 5 jaar weer op orde, en kunnen we de AOW-leeftijd naar 60 jaar brengen.
Of, eh, nee, realiseer je dat maar niet WouterT. Je verknalt toch alles met je gedraaikont en je onrealistische pretbegrotingen. Laat het maar aan je opvolger over.

Fijnstoffer | 08-10-09 | 12:25

In de berekeningen wordt waarschijnlijk niet meegenomen de export van geld; veel uitkeringen en salaris wordt overgemaakt naar het thuisland en hier leven ze van een habbekrats. Is dus ook nie goed nie voor de economie nie.

Warhoofd | 08-10-09 | 12:25

Reinaert | 08-10-09 | 12:20
Wow man, jij moet op de beurs gaan werken met zoveel voorkennis.
Zeg de supermarkt waarin je nu werkt vaarwel, nooit meer vakkenvullen voor jou!

kalenol | 08-10-09 | 12:25

kalenol | 08-10-09 | 12:21
Om je opmerking weer een beetje on topic te trekken: Er is niets mis met heimwee, dat zouden meer mensen moeten hebben.

titsme | 08-10-09 | 12:24

@Waalligator 12:05
Belgie VEEL kleiner dan Nederland?
Op de kaart lijkt dat misschien zo, het IJsselmeer (de vroegere Zuiderzee) neemt aardig wat ruimte in maar is geen oppervlakte in de zin van "land".
En wat heeft Zimbabwe met je betoog te maken, Vlamen staan vrij dicht bij Nederlanders qua taal en ontwikkeling, ik snap jouw vergelijking niet, Bakellende is een fatsoenlijke vent vergeleken met Mugabe..... of bedoelde je eigenlijk Mozambique?
En je taalbeheersing is ineens een stuk beter!

necrosis | 08-10-09 | 12:23

Gaat dit niet specifiek over Walen ? Zou mij niks verbazen namelijk, de Vlamingen kennende.

Bigi Bana Boy | 08-10-09 | 12:23

@Stockton: Het grote verschil tussen LDD en TON is wel dat LDD grof gewonnen heeft bij de laatste verkiezingen in België. "net zo serieus als wij Rita Verdonk" is dus niet correct.

Vogelbeest | 08-10-09 | 12:22

Eigenlijk zie ik alleen allochtonen als ik een keer naar het gemeentehuis of naar het ziekenhuis moet. Wonen die gasten daar permanent of zo?

hekkesluiter | 08-10-09 | 12:22

titsme | 08-10-09 | 12:19
vergeet je frikandelletjes niet optijd in te nemen om te voorkomen dat je heimwee krijgt.

kalenol | 08-10-09 | 12:21

Het gaat natuurlijk niet om de kosten maar om het (in dit geval) negatieve rendement.

Immigratie mag best wat kosten, no problem, zolang het maar een investering voor de toekomst is die zich ooit uitbetaalt. En daar zit 'm nou net het probleem: in veel gevallen is er geen enkel rendement en zelfs geen uitzicht op enige positieve bijdrage, zelfs niet op de (extreem) lange termijn - want ook de tweede en derde generatie blijft grotendeels hangen op het niveau van de (groot)ouders.

Het eindeloos blijven importeren van kansloze uitvreters is daarom dus een onzinnige en onzalige gedachtenkronkel die uitgebannen dient te worden.

"Welkom in Nederland, maar wat komt u hier doen?"

Reinaert | 08-10-09 | 12:20


necrosis | 08-10-09 | 12:09

Hadden we het over lessen Nederlands of over rekenen? On topic blijven a.u.b.

Tenzij u uiteraard de normale linkse reaguurtaktiek aan het toepassen bent: de sterke punten van de tegenstander te negeren en er de aandacht van af te leiden door te zeuren over futiliteiten als tikfouten.

Waaligator | 08-10-09 | 12:20

kalenol | 08-10-09 | 12:17
Chersonissos, Friet van Piet en een 3 sterren-hotel, zalig.

titsme | 08-10-09 | 12:19

titsme | 08-10-09 | 12:01
€1000,- voor een hele week... oh ja.. jij staat op de camping natuurlijk, dichtbij de hollandse frietkraam.

kalenol | 08-10-09 | 12:17

Balzakius | 08-10-09 | 12:10
Ik weet niet hoeveel jij stukslaat in een weekendje, maar met € 1000 kan ik het een weekje uitzingen. Over de locatie valt idd. te twisten.
Overigens is nu net het probleem hóe die mensen rendabel te maken. Van thee drinken tot keiharde repressie, alle smaken zijn de revue al gepasseerd.

titsme | 08-10-09 | 12:17

Ik geloof er geen reet van.

Fuck-Google-Ask-Me! | 08-10-09 | 12:16

Donderpreek | 08-10-09 | 12:03 : "Iedere eenvoudige accountant kan je vertellen dat je, als je de kosten ergens van berekent, je je ook moet afvragen wat de baten zijn."

Is bekend, genie, tot 2003: CPB. Daarna moest het CPB op regeringsbevel verder publicaties hierover stopzetten. De baten wogen in de verste verte niet op tegen de kosten. Dus is de vraag gerechtvaardigd: welke zijn de NETTO-kosten?
Of niet?

Waaligator | 08-10-09 | 12:15

@ HimKolland | 08-10-09 | 12:12
Wij allemaal een blinddoek zodat onze boerka-dragende medemensch ook een keer in minirok mag huppelen. We moeten ze toch een beetje tegemoetkomen.

Diedericks | 08-10-09 | 12:14

Betalen die allochtonen in Belgique net zoveel belasting als de allochtonen in Olland?

kalenol | 08-10-09 | 12:13

Doe mij die blinddoek maar, hou wel van een beetje kinky :P

HimKolland | 08-10-09 | 12:12

Irritant dat migreren (verplaatsen) en immigreren (vestigen) door elkaar heen worden gebruikt. Is elke migreer-euro ook een immigreer-euro, zoals hier wordt gesuggereerd?

Bozsma | 08-10-09 | 12:12

GS, uw rekensom gaat alleen maar op, indien hier ook de 2,2 BNP-norm wordt gehanteerd.
Maar dat het veel kost moge duidelijk zijn..

Rector Reflector | 08-10-09 | 12:11

"... en voor wie kan rekenen is 72 en 35 is 117!"

Even zonder dollen, ik denk dat het bij ons wel wat duurder uitvalt. We zijn het generaal pardon nog niet vergeten!

Nietvoordekat | 08-10-09 | 12:10

@titsme | 08-10-09 | 12:01
Weekendje Kreta.. Zucht.
OnT: Eindelijk iemand waar ik het dan weer wel mee eens ben i.p.v. die Malle zak Wilders. Ik ben 100% tegen het sluiten van de grenzen, en voor Europa. "We" (lees: Ze) moeten er voor zorgen dat die 17 miljard duurzaam wordt geïnvesteerd. Als een allochtoon zeg € 1.000,- kost, moet het de bedoeling worden dat hij minimaal € 500,- oplevert op jaarbasis. (incl. € 1.000,- kostendekking). Dedecker mag blijven. Enige nadeel zijn diezelfde malle uitspraken als Wilders die ik net verneem, zo word je niet echt serieus genomen natuurlijk.

Balzakius | 08-10-09 | 12:10

clawfinger | 08-10-09 | 12:04
wat lul je dan?

kalenol | 08-10-09 | 12:10

@Waaligator 11:59
En waar heb jij precies Nederlandsche les genoten?
Tenenkrommend, ga je schoolgeld terugvragen en rap een beetje!
En de opmerking : hoofddoek of blinddoek is er één om in te lijsten!!!

necrosis | 08-10-09 | 12:09

@Donderpreek | 08-10-09 | 12:03
Dat is wat de PVV in alle gevallen vergeet.
Het is alleen maar eenrichtingsverkeer.
De PVV is een partij van zeurders.
Alleen maar zeiken op anderen. Dat is hun enige bestaansrecht.
Mag best hoor, maar er komt verder weinig uit hun handen.(m.u.v. enkele 'rake klappen')

borderliner | 08-10-09 | 12:08

Eindelijk begint het muntje in Europa te vallen.
Eindelijk doorzien mensen de jarenlange keiharde linkse leugen van een "mooie en fijne multiculturele samenleving"
-
Nu hebben we nog jaren nodig om de puinhopen, veroorzaakt door kinderlijk naïeve linksmenschen, op te ruimen.
Het wordt echt tijd de kiesleeftijd weer te verhogen zodat kinderen met uitsluitend "Het naar school gaan" levenservaring niet meer mee beslissen wat er in een land gebeurd.

Moi2 | 08-10-09 | 12:08

Diedericks | 08-10-09 | 12:05
"Leffe al klaarzetten doet".

irriducibili79 | 08-10-09 | 12:07

Ik kijk uit naar de Vlaamsche Fritna.

Diedericks | 08-10-09 | 12:05

Flounder123 | 08-10-09 | 11:56 : "Ja dat is Belgie, een ander land, ander beleid, en.. ."

Ja, dat is België. Het artikel gaat over de deelstaat "Vlaanderen" van het federale België, maar dat kan de pret niet drukken, èh, genie?

"Een ander land."
Dat is Zimbabwe ook. Alleen spreken ze daar geen Nederlands en heb je er niet met NL vergelijkbare politieke partijen met vergelijkbare ideologieën en programma's.

"minder inwoners".
Is dat een misdaad voor een land dat in oppervlakte VEEL kleiner is dan NL?

"verhoudingsgewijs andere aantallen immigranten..."

slecht geïnformeerd dus. Maar ik geef je een kans. Noem die getallen en leg ze naast de Nederlandse.

Waaligator | 08-10-09 | 12:05

niet echt ;) gewoon 100 % nl

clawfinger | 08-10-09 | 12:04

Mmmm. De gezondheidszorg, de ouderenzorg, het onderwijs enz. staan in Belgie op een veel hoger niveau dan in Nederland. Ik ben benieuwd.

Contra | 08-10-09 | 12:04

Iedere eenvoudige accountant kan je vertellen dat je, als je de kosten ergens van berekent, je je ook moet afvragen wat de baten zijn.

En nu niet allemaal over me heen buitelen, reaguurders. Je hoeft niet links te zijn om te zeggen: als de vraag naar de kosten normaal is, dan is ook de vraag naar de baten normaal. En het is een vraag die de PVV vergeet te stellen.

Donderpreek | 08-10-09 | 12:03

De financiële rookwolken rond die rampzalige massa-immigratie beginnen op te trekken. Als ik politiek verantwoordelijk was, zou ik ook nerveus worden. Heel nerveus.

Zeddegeizot | 08-10-09 | 12:03

clawfinger | 08-10-09 | 11:57
Jij bent Belg mag ik aannemen?

kalenol | 08-10-09 | 12:02

17 miljard, das ruim 1000 € per jaar per Nederlander. Hmm, toch een weekje Kreta i.o.d. Zonde!

titsme | 08-10-09 | 12:01

Een mens gaat pas echt schrikken als zo'n onderzoekje wordt toegespitst op marokkanen. Nu krikken bijvoorbeeld de hardwerkende chinezen de cijfers nog een beetje op.

Juche | 08-10-09 | 12:01

En al die Hollanders die met bakken vol geld richting Belgie zijn gevlucht, zijn die eraf getrokken. O nee dat is natuurlijk allemaal zwart geld.

irriducibili79 | 08-10-09 | 12:01

Heeft iemand Belgie al gekocht?

k-schaaf | 08-10-09 | 12:01

Boekje opent wel veel open deuren...

Prof_Bukmaar | 08-10-09 | 12:01

Fap Fapsen | 08-10-09 | 11:54: "Belgen en rekenen is anders niet zo betrouwbaar"

Ze leren tenminzet rekenen op de mideelbare school, ook zonder centraal examen "met een verplichte (haha) rekentoets". Waar zou die ook weer voor nodig zijn, èh?

Waaligator | 08-10-09 | 11:59

en het werd tijd dat die cijfers bekend werden, wat ik minder vind is dat niet gewoon de overheid die cijfers bekend heeft gemaakt. eindelijk zien de nietswetende mensen eens wat voor bloedzuigers die allochtonen zijn. laten wij hier een les van leren en werkelijk maatregelen treffen tegen deze bodemloze put

clawfinger | 08-10-09 | 11:57

Weer z'n stukje nieuws plus boek dat 90% van de Hollanders onverschillig laat en niet leest.

Zo jammer! | 08-10-09 | 11:57

Is er eigenlijk een taboe op het financieel stimuleren van remigratie?

waskuip-admiraal | 08-10-09 | 11:57

Ja dat is Belgie, een ander land, ander beleid, minder inwoners en verhoudingsgewijs andere aantallen immigranten....

Flounder123 | 08-10-09 | 11:56

Maar wat kosten die Belgen ons op jaarbasis?

irriducibili79 | 08-10-09 | 11:56

Belgen en rekenen is anders niet zo betrouwbaar

Fap Fapsen | 08-10-09 | 11:54

Verrassend? Mwah...

Nee dus! | 08-10-09 | 11:54

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl