Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Misschien wel de allochtoonste krant van Nederland

GoedDoel.jpgJoepie, positief nieuws over Medelanders! De VU meldt in een persbericht (pdf alert) dat allochtonen guller blijken dan autochtonen. Typisch nieuws voor Trouw en aangezien het om niet-roomblanke Nederlanders gaat, doen de feiten er opeens niet meer toe. De krant schrijft bijvoorbeeld: "Allochtonen geven meer aan goede doelen dan autochtonen." Als die tante in Marokko een goed doel is, klopt het. Maar als de giften aan familie in het land van herkomst niet worden meegenomen, staat de autochtoon opeens fier bovenaan het giftenlijstje. Klein detail ... Nog een voorbeeld van hoe diep de krant inmiddels is gezonken: "Allochtonen schonken in 2007 gemiddeld 600 euro, de overige Nederlanders 400 euro." De krant heeft oorspronkelijke Nederlanders inmiddels gedegradeerd tot de categorie 'overig'. Volgens de slogan is Trouw misschien wel de beste krant van Nederland. Misschien is het dat ook niet. Instant update De dhimmi redacteur van de Volkskrant is waarschijnlijk op bedevaart naar Mekka, want de krant laat zo maar een schot voor open doel liggen.

Reaguursels

Inloggen

Update nodig?
Ondertitel: "Kwart miljard naar herkomstland"
Bericht: "Allochtonen geven meer weg dan autochtonen."

Timooooo | 27-05-09 | 19:01

@Badd Pritt | 27-05-09 | 11:43
wat denk je dan dat schenken aan de kerk is? een verplichting waar je vermogensbelasting over moet betalen??
nl.wikipedia.org/wiki/Algemeen_nut_beo...

Charly_Trippo | 27-05-09 | 15:39

Is mijn tante in Marokko een 'Goed Doel' ?
Ten minste zoals in NL, met een keurmerk dus ?
Ik heb er in het rapport van het NCDO niets over kunnen lezen.
Maar ja, het was ook een wetenschappelijk onderzoek gedaan door de VU.
Dus dan hoeft het allemaal niet zo onderbouwd te zijn.
Zijn de huidige WO-studenten ook al niet de besten in NL-taal en in rekenvaardigheid ?
Tja, wat verwacht je dan ook.

Pierus | 27-05-09 | 12:59

Daarom staan dit soort kranten ook op omvallen.Geheel terecht,ze konden ook jarenlang nieuws zelf manipuleren,maar de mens wordt wakker.Gelukkig

fleurtje | 27-05-09 | 12:26

Sinds TROUW in januari haar hele voorpagina tegen een (linkse) spotprijs weggaf aan Djimmie Doekle Terpstra van de slogan "Benoemen en Bouwen",heeft zij haar journalistieke onafhankelijkheid volledig te grabbel gegooid en is zij de krant geworden van alle naieve politiek correcte Nederlanders, die met hun roze bril op in de multculti heilstaat blijven geloven.

Schweinchen Dick | 27-05-09 | 11:58

Easy come, easy go inderdaad.

Is het niet zo dat de moskee als goed doel wordt gezien? Ik meen gelezen te hebben dat veel moskeeën zich als zodanig proberen te kwalificeren, vanwege alle belastingvoordelen die dat met zich meebrengt.

Badd Pritt | 27-05-09 | 11:43

fleurtje | 27-05-09 | 07:02
Lol +1

Ella | 27-05-09 | 08:20

Achja. Autochtone Nederlanders zijn volgens Trouw dus maar 'gewoon' overige Nederlanders! Lekker, Trouw!

Preaufessor Pascal | 27-05-09 | 08:11

Je hebt geven, doorgeven, en overgeven.
Geven doen Hollanders
Doorgeven doet een Marokaan
En overgeven moet ik ervan.

fleurtje | 27-05-09 | 07:02

natte krant | 26-05-09 | 21:15

Ja, dan kan onze voor Sinterklaas spelende ''PvdA-minister Bert Koenders. De Ministers van Arme Negerlanden '' met ons belastinggeld smijten naar corrupte regimes die het linea recta weer op een Zwitserse bankrekening zetten.

www.volkskrant.nl/archief_gratis/artic...

''Corruptie belemmert de ontwikkeling van derdewereldlanden. In feite komt het neer op het bestelen van de armen', zegt Van den Berg, ooit directeur van Novib. ''

Het gaat om het belastinggeld stelen van niet-rijken in 0031 en dat gestolen geld geven aan wel-rijken in corrupte Afrikaanse landen.

Ella | 27-05-09 | 06:26

Ella | 26-05-09 | 19:42
In het kort een bar slechte investering die multi-culti.

Slappehap | 27-05-09 | 01:19

600 - 316 = 284 < 400. Allochtonen geven dus veel minder aan goede doelen dan Autochtonen. Eigen familie telt niet mee.

Boudt | 26-05-09 | 22:28

Betaal reeds jaren tegen mijn zin in mee aan giften. En het wordt 'ontwikkelingssamenwerking' genoemd.

natte krant | 26-05-09 | 21:15

Ik heb wel lol gehad bij de lessen van Theo Schuyt; wetenschappelijk onderzoek put uit vele vaatjes en die worden opengedraaid door linkse bovenonsgestelden.
www.fsw.vu.nl/nl/onderzoek/facultaire-...
-
Elke allochtoon stuurt geld naar pa en ma; dat bedrag is bij schuldsanering ontastbaar...
Maar om het dan mee te tellen als Altruïsme is fout; geven aan bekenden bestaat uit eigenbelang.

43 | 26-05-09 | 20:36

*zucht*

cameraman13 | 26-05-09 | 20:23

simpel_vruchtje | 26-05-09 | 20:03

Dus wie betaalt de liefdadigheid van de Niet-Westerse-Migranten?
Juist ja, jij en ik.

Ella | 26-05-09 | 20:20

Handig zo'n uitkering alles wat je overhoud naar de familie in het buitenland

simpel_vruchtje | 26-05-09 | 20:03

ecologiste | 26-05-09 | 14:58

Ik weet uit betrouwbare bron dat er miljoenen over de balk gesmeten worden.
En dat is nog maar per stad.
In geheel 0031 kost de Niet-Westerse-Migrant ons belastingbetalende Autochtonen jaarlijks miljarden.
.
Lees zelf verder.
www.heemland.nl/hl14-Boek_Lakeman.htm
''De kosten van de immigratie

''En dat brengt ons bij het derde thema van het boek. Wat kost de immigratie ons, puur in geld uitgedrukt.

Één van de punten die altijd wordt aangevoerd is dat de buitenlandse werknemers toch hebben meegeholpen onze economie op te bouwen.

Lakeman laat geen spaan van dit standpunt heel. Al snel na de komst van de gastarbeiders sloeg in Nederland de economische crisis toe van de jaren 70.

De bedrijven moesten saneren en juist ongeschoolde arbeiders werden het eerst ontslagen.

Juist de gastarbeiders raakten het meest werkloos. En hoewel in bijna alle wervingsverdragen (ook in die met Turkije en Marokko) een terugkeerverplichting was opgenomen, bleven de gastarbeiders hier, ook nadat ze werkloos waren geworden.

Sterker nog, men kreeg het recht om de gezinnen over te laten komen.

Al gauw bedroeg de werkloosheid onder Turken en Marokkanen ongeveer 40%, waarbovenop ook nog het zeer hoge WAO-percentage (meer dan 20%) moet worden opgeteld.

Kortom, de gastarbeiders hebben slechts zeer korte tijd economisch gezien iets opgeleverd voor Nederland, daarentegen hebben ze vele jaren geld gekost.

Dit geldt des te meer voor andere groepen immigranten, zoals asielzoekers, Surinamers en Antillianen.

Lakeman berekent dat een asielzoekersechtpaar met drie kinderen, die gedurende de rest van hun leven hier mogen blijven, Nederland gemiddeld bijna 450.000 euro kost.

Rekent u maar uit hoeveel geld de hele asielzoekersindustrie ons kost als u weet dat dit jaar ongeveer 50.000 mensen asiel zullen vragen in Nederland.

Lakeman maakt een schatting dat de hele gastarbeiderimmigratie ons tot nu toe 35.000.000.000 (35 miljard!) euro heeft gekost.

En naar hijzelf ook aangeeft is dit een absolute minimumschatting.

Zelf gaf hij in een interview aan dat de werkelijke kosten waarschijnlijk een veelvoud hiervan bedragen.

En als we bedenken wat er in Nederland een grote tekorten zijn op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg, is dit een schandalige geldverspilling van de eerste orde.''

Ella | 26-05-09 | 19:42

Werner Beinhart | 26-05-09 | 15:07

Zolang jij nog blijft stemmen op GroenLinks zal er helemaal niks veranderen ;-)

Ella | 26-05-09 | 19:28

de honden blaffen... | 26-05-09 | 19:04
Helaas mag de waarheid niet gezegd worden, echter de tijden zijn wat dit betreft gelukkig aan het veranderen.

Mekker | 26-05-09 | 19:27

Mekker | 26-05-09 | 17:54
10 jaar geleden publiceerde Lakeman "Binnen zonder Kloppen", een poging tot een berekening.
En wat denk je:"Het lag nog niet in de winkel, of het Nederlands Centrum Buitenlanders kondigde al een kort geding aan. Een kritisch boek over immigranten? Direct verbieden! En zoals dat gaat bij iedere domme reactie, bereikte het spierballenvertoon van het NCB precies het tegenovergestelde effect. Extra stukken in de krant en tv-optredens voor Lakeman. Het lijkt een vreemde reactie voor een organisatie die zegt te streven naar een tolerante samenleving, maar echt verrassend was de Pavlov-reflex van het NCB niet. Lakeman beschrijft het verschijnsel zelf al in zijn boek."http://archief.fembusiness.nl/1999/05/15/nummer-20/Pieter-Lakeman-slaat-weer-toe.htm

de honden blaffen... | 26-05-09 | 19:04

VU is dan ook de meest 'zwarte' universiteit van nederland (wat niet veel goeds doet voor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek)

******** | 26-05-09 | 18:37

pure untermensch propaganda!!

PsychoPedro! | 26-05-09 | 18:34

m.a.w. : 316 euro per allochtoon (Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) telt Nederland er meer dan 2.8 miljoen) waarvan het grootste deel zal zijn verkregen door belastinggeld te innen bij sociale instanties, verdwijnt naar het buitenland en komt niet meer terug in haar eigen economie.

KOE MET NEUSGAT | 26-05-09 | 18:08

de honden blaffen... | 26-05-09 | 17:15
Dit zou volgens Einde van de Domheid | 26-05-09 | 12:59
wel mogelijk moeten zijn, gezien de universiteiten geen politieke kleur hebben, proest!

Mekker | 26-05-09 | 17:54

Misschien kan de werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit ook eens een onderzoekje instellen naar het bedrag dat jaarlijks van de autochtone naar de allochtone gemeenschap vloeit...
En dat ook even publiceren natuurlijk.

de honden blaffen... | 26-05-09 | 17:15

womannicer | 26-05-09 | 13:49
Ik vond 'm zelf ook wel gevat.

Napeauleon | 26-05-09 | 17:14

Schokkend om te zien dat iemand van het kaliber Christine Carabain gepromoveerd is in dit land.. Wat een non-intellect.

Het blijft een tendensieuze bullshitkrant Trouw(ens)

Scrabble | 26-05-09 | 16:57

Tendentieuse berichtgeving van Trouw dus...

Oswald C. Esquire | 26-05-09 | 16:32

Een beetje feiten verdraaien om te beweren dat allochtonen beter zijn dan de overige Nederlanders... wat een eikels

reinaarden | 26-05-09 | 16:17

Wat een ontzettend overbodig bericht van Trouw. Ik snap wel dat ze heel graag iets liefs willen zeggen over onze Nieuwe Nederlanders, om de sfeer leuk te houden enzo, maarreh.... waarom is dit? Zou je nu door de krantenkop denken: "hee, ze zijn guller dan wij"? Ik snap het niet.... en is er uitgezocht hoeveel halal geld naar Oxfam Novib gaat? En naar de microkredieten?

Boer in Amsterdam | 26-05-09 | 16:14

Jaap de Paap | 26-05-09 | 13:45
Ha Jaap!

Mekker | 26-05-09 | 16:02

en zoals altijd doen turken verreweg het best van de allochtonen, helaas heeft geenstijl dat onderscheid nog nooit gemaakt.

mwah | 26-05-09 | 15:46

Giften aan "goede doelen" (familie) zijn toch fiscaal aftrekbaar. Hoe meer je geeft aan je eigen Turkse of Marokaanse moeder, hoe meer je terug krijgt van de belasting. Als je het goed doet en het geld steeds weer terug haalt kun je heel veel schenken en dus ook heel veel belasting terugvragen.

***Mollie de Hond*** | 26-05-09 | 15:41

Trouw is een fout NSB krantje. Geen aandacht aan besteden.

whothefuck | 26-05-09 | 15:29

Dat is toch geen manier om nieuws te brengen? Zeg dan gewoon: allochtonen geven meer geld weg aan hun eigen familie (maar dat wist natuurlijk iedereen al).

junkdeluxe | 26-05-09 | 15:15

Van alle Marokkanen boven de veertig leeft 62 procent van een uitkering, onder de jongeren is de werkloosheid veertig procent en de meeste Marokkaanse jongeren verlaten de school zonder diploma.
"Vrijwel nergens is het wij-zij denken zo sterk ontwikkeld als bij de Marokkaanse gemeenschap."

Gaan veel Euri's belastinggeld richting Oosten, dus!

Werner Beinhart | 26-05-09 | 15:07

De kosten voor de inburgering zijn ook al niet duidelijk omschreven. In A'dam zou men 12000 per inburgeraar betalen, maar Haarlem "maar" 6000.
www.telegraaf.nl/binnenland/4010302/__...

ecologiste | 26-05-09 | 14:58

Tja is logisch dat allochtonen meer geven. Het is in de meeste gevallen niet hun eigen geld maar dat van ons overige Nederlanders. Ik bedoel maar. Vreemd geld geef je gemakkelijker weg dan eigen geld. En wat Trouw betrefd: Die krant is het papier niet waard waarop hij gedrukt wordt.

Papageno | 26-05-09 | 14:46

@Einde van de Domheid | 26-05-09 | 12:59
Het loont misschien om wat vaker een universiteit bezoeken, en zeker de sociale studies (waar de Werkgroep Filantropische Studies onderdeel van is): deze zijn doorgaans zeer linksig en politiek gekleurd. En bekende wetenschappers uit bijvoorbeeld de sociologie komen er vaak genoeg voor uit dat ze uit politieke vaatjes tappen:
nl.wikipedia.org/wiki/Max_Horkheimer

Zware Guy | 26-05-09 | 14:46

Indd gulle gevers, naar hun eigen familie en van ONS geld. Ja zo kan ik ook gul zijn.

Elvos | 26-05-09 | 14:26

De grap is natuurlijk dat je allochtonen en autochtonen niet met elkaar mag vergelijken als het om criminaliteit gaat (want dan doet de afkomst er immers niet toe) maar wel als het om iets positiefs gaat. Het is allemaal zoooo doorzichtig en zoooo irritant.

jullie ook hier? | 26-05-09 | 14:24

-1 voor trouw

erwin85 | 26-05-09 | 14:20

'Uitkeringen massaal doorgesluisd naar buitenland' had ook de kop kunnen zijn.

jullie ook hier? | 26-05-09 | 14:18

Uit het Volkskrantartikel:
"Volgens een van de wetenschappers is het voor het eerst dat de geldstroom van deze groepen autochtonen zo nauwkeurig werd onderzocht."

groepen autochtonen? allochtonen bedoelen ze zeker. Ze zijn weer scherp.

mayor_pickwick | 26-05-09 | 14:03

Zoals Napoleon als zei: liever duizend vijandige bajonetten tegenover me dan 4 vijandige kranten. Ze schrijven alles naar de klote. Leugen op leugen

womannicer | 26-05-09 | 13:49

Hoi Mekker!

Jaap de Paap | 26-05-09 | 13:45

Einde van de Domheid | 26-05-09 | 12:59
Meent u nu echt dat een universiteit niet politiek gekleurd is?

Mekker | 26-05-09 | 13:44

Shalome | 26-05-09 | 13:04
Roofovervallen plegen ligt niet in mijn aard en kan ik mijn bedrijf ook niet meer voortzetten;-)
Helaas vindt de grootste roofoverval plaats door de overheid.

Mekker | 26-05-09 | 13:36

lichtpunt | 26-05-09 | 13:29
Veel allochtonen gebruiken Western Union om geld naar 'huis' te sturen. Duur, maar niet geregistreerd, de ontvanger kan cash opnemen, dus de fiscus in Verwegnistan komt er met zijn poten niet aan....

Fimbulvetr | 26-05-09 | 13:34

Bonnetjes! of het is niet waar. Heeft de 'betrouwbare' western union bank (plaatje) staatssteun gevraagd en/of gekregen of is deze toch gelieerd met het gulle geven van de allochtone medemens?

lichtpunt | 26-05-09 | 13:29

Word hier toch wel moe van he.
Wat wil die krant daar mee berijken ?????
Dat wij nederlanders nog meer moeten geven ??

Braakbal | 26-05-09 | 13:22

Zie je wel dat ontwikkelingshulp afgeschaft kan worden.

Lewinsky | 26-05-09 | 13:20

-weggejorist-

Jopie2009 | 26-05-09 | 13:07

Het krankzinnige is; Wat voor mensen lezen dit totalitaire weg-met-ons onzinblaadje?
Hoe sufgerukt zijn die figuren?
Worden dit er méér of minder?
Waar wortelt dit, behalve in Wageningen en onder Groenslinks leden?

ReligionSucks | 26-05-09 | 13:07

Merlot | 26-05-09 | 12:46
Belastingbetalen is niet erg, zolang dat geinvesteerd wordt in opleiding, infrastructuur en een sociaal vangnet. In Nederland is het doorgeslagen naar een overheid die overal een graantje meepikt, geld verbrast aan onzinnige projecten en kansarme mensen liever laat vegeteren in een sociaal stelsel dan daadwerkelijk kladlopers, uitvreters en tuig stimuleert constructief mee te doen aan de maatschappij. Zet daar vraagtekens bij en je wordt door de politieke elite en het journaille weg gezet als neo-liberaal, onsolidair, extreem rechts of xenofoob.

Fimbulvetr | 26-05-09 | 13:06

Einde van de Domheid | 26-05-09 | 12:59
Helaas helaas... de wetenschap is niet altijd de wetenschap meer. Je kunt daar aardige sociologieafstudeer voorbeeldjes van vinden. Of vandaag nog www.telegraaf.nl/binnenland/4006188/__...
En de VU.... om dat een niet-politiek-ingekleurde universiteit te noemen, haha.

klompenmeissie | 26-05-09 | 13:05

Mekker | 26-05-09 | 13:00
Daarom zei ik al, kun je beter roofovervallen plegen waarmee je de belasting betaalt dan geen belasting te betalen. In het eerste geval krijg je een taakstrafje van 40 uur voorwaardelijk opgelegd, in het tweede geval jarenlange celstraf.

Shalome | 26-05-09 | 13:04

OMG het is nog waar ook:
De As-Soennah moskee in Den Haag van de omstreden radicale imam Fawaz Jneid is volgens de Belastingdienst 'van algemeen nut', waardoor het allerlei fiscale voordelen krijgt.

Niet alle moskeeën en religieuze instellingen zijn aangemerkt als een ANBI, daarvoor moet de instelling een beschikking aanvragen.

Meer voordelen
De moskee van de radicale imam hoeft ook geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over ontvangen erfenissen of schenkingen.

De veiligheidsdienst AIVD heeft de Haagse moskee aangemerkt als een bolwerk van de salafistische beweging. De dienst waarschuwde voor de toenemende invloed van de salafisten, die willen dat de shariawetgeving in Nederland wordt ingevoerd.

Bron: www.elsevier.nl/web/10214201/Nieuws/Ne...

Jopie2009 | 26-05-09 | 13:04

Ja, goedverdegoedver.... En drie keer raden van wie dat geld komt, dat die allochtonen zogenaamd allemaal weggeven! Juist, in 1 keer goed: uit die 75% die ik als werkende Overige Nederlander jaarlijks aan de dievenbende in Den Haag moet afdragen!!!!
.
Voor het gemak vergeten ze even te vermelden dat al die werkende Overige Nederlanders sowieso al o,8% van hun inkomen voor ontwikkelingswerk over de balk MOETEN smijten. En dan komen nog de vele tientallen procenten die wij, Overige Nederlanders, moeten ophoesten om de uitkeringen, de jeugd-, straathoek-, en gezinswerkers, reclasseringsambtenaren, uitkeringsambtenaren, politie, etc. van diezelfde, o zo gulle allochtonen te betalen!
.
De brutaliteit om dit te zeggen, goedverdegoedver. Dit land is 1 grote liefdadigheidsinstelling voor miljoenen kneuzen zowel in dit land als over de hele wereld. Nogal wiedes dat ik als Overige Nederlander zeg: rot maar op met je liefdadigheid, 75% van m'n inkomen is al meer dan genoeg!
.
Woest wordt ik hiervan, woest!

Brouhaha | 26-05-09 | 13:03

@Einde van de Domheid | 26-05-09 | 12:59
respect voor uw naiviteit!

Jopie2009 | 26-05-09 | 13:01

Shalome | 26-05-09 | 12:09
Deed een ieder dit maar. Maar de Nederlanders betalen onder protest braaf en braaf.

Mekker | 26-05-09 | 13:00

Shalome, het is en VU-onderzoek. Universiteiten hebben geen enkele baat bij het politiek inkleuren van hun onderzoek. Dat is een international afgang! Als er een instituut is dat zich laat leiden door wetenschap en NIET door welgevallige of onwelgevallige resultaten dan is dat een Universiteit.
Hou gewoon op met overal spoken te zien?

Einde van de Domheid | 26-05-09 | 12:59

Einde van de Domheid | 26-05-09 | 12:52
Ik zei niet dat zakaat werd aangewend voor het financieren van gewelddadige islamitische organisaties. De zakaat wordt niet betaald, da´s een. Twee is dat de Marokkaanse struikrovers zichzelf wijsmaken dat hun gewelddadige overvallen goed worden besteed als ze wat van hun buit overmaken naar gewelddadige islamitische organisaties.
En als je dat niet weet moet je toch echt wat beter luisteren naar wat die mensen vertellen.

Shalome | 26-05-09 | 12:58

@myself
Maar ja, anders verzinnen die Mocro's en Turken binnen de moskee hun eigen goeden doelen vast wel "Help de arme Mocro kindjes in het Rif-gebergte" of zoiets.

Jopie2009 | 26-05-09 | 12:56

@Eis-bein-vloed | 26-05-09 | 12:48
dat eerste punt is zeker zo, dat staat er niet met zo veel woorden in het rapport maar dat kan je tussen de regels door lezen... dat tweede punt, twijfel ik even aan, er schijnt een lijst van de belastingdienst te zijn met welke doelen aftrekbaar zijn. Ik zou het wel een grote schande vinden als het inderdaad zo is als giften aan religieuze instellingen aftrekbaar zouden zijn.

Jopie2009 | 26-05-09 | 12:54

Merlot | 26-05-09 | 12:46
Zelfs als je in je kist ligt komt de overheid je nog met successierechten je zakken leegtrekken. Er moeten immers miljarden in Nedelrand worden weggesmeten en naar het buitenland worden gesluisd, no? Want Koenders wil meedoen met de blitse boys in poenerige champagnelobby´s in Afrika. De nietbestaande kinderen in islamitische landen moeten kinderbijslag krijgen. De huizen in de Rif waarvoor de uitkeringsgerechtigde noch wordt aangeslagen noch die eerst hoeft op te eten (itt de autochtonen) moeten betaald worden. De miljoenen die het ´bestuur´ van een islamitische school of stichting wegsluist moeten gefinancierd worden, evenals de multiculturele stichtingen wier bestuur dure villa´s in het thisland wil bouwen.

Ja zeg, dat komt niet gratis hoor. Daar moet heel wat belasting voor betaald worden. Inclusief voor kromme onderzoeken waarmee de uitvreters in een gunstig daglicht moeten worden gesteld.

Shalome | 26-05-09 | 12:53

Met lede ogen heb ik de achteruitgang van Trouw gedurende de laatste
jaren gezien. Vroeger (toen Jaffe Vink nog medewerker was -letter+ geest- )
was Trouw een heel behoorlijke krant.
Ook aan de anti-Fortuyn hetze deden ze niet mee.
De kop van Trouw vanochtend "allochtonen guller dan autochtonen"
was de druppel die de overvolle emmer deed overlopen.
Abonnement opgezegd. Maar welke krant nu te lezen ?

kassandra | 26-05-09 | 12:53

Shalome | 26-05-09 | 12:44
Ik ken niet veel Marokkanen maar de enigige die ik wel ken is directeur van een bedrijf met 24 werknemers en ik zal het hem zeker vragen.
Verder spreek je over zakat aangewendt voor de gewelddadige acties.
Dat is een beetje vreemd want, in je eigen woorden: 'Niemand betaalt die zakaat.'

Wafa Sultan noemt de Islam een terminaal zieke religie. Dat is toch iets anders dan op ieder punt je gelijk proberen te halen. What is next? Als bij het volgende onderzoek blijkt dat de persoonlijke hygiene beter is en dan ga jij hier weer debatteren met woorden als 'krom', 'oliedom' etc? Wat maakt het uit, vrijgevigheid of hygiene?

Einde van de Domheid | 26-05-09 | 12:52

Komt allemaal neer op een positieve berichtgeving over onze mede Nederlanders.
Alles om uiteraard de geweldige Multi-Kulti samenleving maximaal te promoten.

Blue Leader | 26-05-09 | 12:51

Er wordt in dit 'onderzoek' natuurlijk ook vergeten mee te nemen dat giften aan een Moskee (of kerk) ook worden gerekend onder gaven aan een goed doel.

Niet te vergeten dat deze grotendeels aftrekbaar zijn.

Eis-bein-vloed | 26-05-09 | 12:48

Shalome | 26-05-09 | 12:46
Precies op Fora, waar dus mensen zitten die wel kritisch naar het nieuws kijken.
Ik zag dit artikel vanochtend gewoon op het nieuws en het werd verteld als de keiharde waarheid, niet als de flauwekul dat het eigenlijk is.
Hopelijk komen ze hier nog op terug, hoewel ik het betwijfel.

Poepus | 26-05-09 | 12:47

Fimbulvetr | 26-05-09 | 12:27
Exact, man.
ALs je alle direct en indirecte, openlijke en stiekeme (heel veel!) belastingen bij elkaar optelt, kom je als MKB-er ergens tussen de 60% en 75% uit.
.
Maar dat zullen types als Kameraad Wladimir Iljitsj Uljanov (aka Lenin), doortrokken van haat en afgunst jegens mensen die onafhankelijk zijn van hun teerbeminde Staat, nimmer toegeven.

Merlot | 26-05-09 | 12:46

Poepus | 26-05-09 | 12:43
Nou nee. Ik zie overal op fora dat de flauwekulresultaten van dit onderzoek met argumenten en een schamperlachje van tafel worden geveegd. Nederlanders laten zich niet in de maling nemen.

Shalome | 26-05-09 | 12:46

Einde van de Domheid | 26-05-09 | 12:37
Dan kan ik je een onderzoek en een teleurstelling besparen. Niemand betaalt die zakaat. Steek zelf je licht eens op bij Marokkanen die inside kennis hebben, man. O, en de Marokkaanse struikrovers die hun roofgeld naar Palestijnse massamoordenaarsorganisaties overmaken, is natuurlijk ook uit pure naastenliefde. Met dat soort kromme praat smoezen ze hun criminaliteit recht. Althans, poging daartoe.

En als je de bigger picture bekijkt is filantropische naastenliefde en sociale cohesie niet bepaald het cement van de islamitische woestijnlanden, wel? Maar klamp jij je vooral vast aan die oliedomme, schots en scheve flauwekul van dat onderzoek, als je daar blijer van wordt.

Shalome | 26-05-09 | 12:44

Shalome | 26-05-09 | 12:23
Degenen die kritisch naar het nieuws kijken zullen inderdaad al snel in zien wat voor bullshit dit artikel is, helaas is de groep die klakkeloos alles aanneemt wat hen door de media wordt voorschotelt veel groter ben ik bang.
Merlot | 26-05-09 | 12:19
Helemaal mee eens, komop hoe lang moet het nog duren voordat de overheid het door heeft, die mensen willen niet integreren, ze willen onze maatschappij vormen naar hun idealen, en het is dankzij de linkse NSB'ers dat ze uberhaupt hier de kans voor krijgen.

Poepus | 26-05-09 | 12:43

klompenmeissie | 26-05-09 | 12:38
Je hebt gelijk, het is 2.5% verplichte liefdadigheid en heet zakaat.

Einde van de Domheid | 26-05-09 | 12:43

Hollandse laffaards.

utjungske | 26-05-09 | 12:41

Trouw, NRC en Volkskrant hebben een eigenaar, en de raad van bestuur is 100% Pvda...

ExtremeExtremist | 26-05-09 | 12:40

Als er 230 miljoen naar het thuisfront kan worden overgemaakt, dan zijn blijkbaar de uitkeringen te riant.
Donner: doe er wat aan!

Bovenmens | 26-05-09 | 12:40

Ik betaal me liefdadigheid al in de vorm van belasting, dat kun je van veel allochtonen niet zeggen.

Uruzgaan | 26-05-09 | 12:39

Einde van de Domheid | 26-05-09 | 12:09
In de koran staat de opdracht, meestal uitgelegd als 2.5% van het inkomen, te schenken aan de armen. Hier wordt heel nadrukkelijk mensen mee bedoeld die niet bij de familie behoren! Familie hoor je sowieso te ondersteunen, die telt niet mee bij de armenbijdrage.
Wel, uit eigen observatie: het geld wordt gebruikt voor familie of voor huizenbouw voor zichzelf en familie!

klompenmeissie | 26-05-09 | 12:38

Shalome | 26-05-09 | 12:33
'voor geen meter' en 'krom' zijn niet echt argumenten. Het word saai maar in een discussie moet je argumenten geven. Dat doe je niet.
Oorspronkelijk inwoners van Islamitische landen houden nog lang vast aan de cultuur van daar, zelfs indien hier nutteloos (zeer kort haar, alles schoonmaken met chloor etc.) het zou mij niets verbazen als die 10% regeling ook wordt vastgehouden.

Einde van de Domheid | 26-05-09 | 12:37

Fimbulvetr | 26-05-09 | 12:27
Die bedoel ik. Er vallen altijd rekeningen op mijn deurmatje van belastingheffende instanties waarvan ik geen idee had dat ze bestonden. En natuurlijk kun je vrijstelling aanvragen (maar dat is als je in de categorie zit die uitkeringsgeld naar het buitenland kan overmaken, voor dat goede doel. Kuch.)

Weet je wat een kennis met restaurant en boot van me moest betalen als ie naar de zoom van Amsterdam voer en weer terug? Vermakelijkheidsbelasting. Met terugwerkende kracht. Vermakelijkheidsbelasting omdat ze naar de skyline van A´dam mochten kijken. Hahaha... Ik adviseerde hem om de belastingdienst te antwoorden dat ze zich niet vermaakt hadden.

Shalome | 26-05-09 | 12:37

Trouw - How to lie with statistics

websenior | 26-05-09 | 12:36

klompenmeissie | 26-05-09 | 12:14
Da's geven zonder te nemen. Respect voor u

Vladimir I. Ulyanov | 26-05-09 | 12:21
+1 voor het rekenwerk, evengoed -1 voor het resultaat (buiten uw schuld)

Jaap de Paap | 26-05-09 | 12:19
U is Fransiscaner? +1!

Napeauleon | 26-05-09 | 12:35

Einde van de Domheid | 26-05-09 | 12:27
De criteria deugen voor geen meter dus deze ´onderzoeksjournalistiek´ ook niet. Het is een lachwekkend resultaat.

Shalome | 26-05-09 | 12:33

@Einde van de Domheid | 26-05-09 | 12:27
Jazeker, als 'liefdadigheid' voor allochtonen betekent dat je geld naar je familie in het buitenland verstuurt, en voor autochtonen is dat gewoon zakgeld (dat buiten de radar van dit onderzoek valt).

Zware Guy | 26-05-09 | 12:32

*de policors steeds wanhopiger ziet worden. "waarom trapt het volk er nou verdomme niet meer in?" *

Jaap de Paap | 26-05-09 | 12:32

Ik snap sowieso niet waarom GS altijd trouw citeert. Dat is toch een lokale sufferd voor de bible-belt. Of vind GS de krant leuk omdat dat warhoofd efimenco erin schrijft?

Einde van de Domheid | 26-05-09 | 12:30

Dit is een onderzoek betaalt door en in opdracht van de NCDO, welke jaarjijks , need i say more

extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/sho...

Koeders geeft alleen al aan het NCDO 33 miljoen euro om het draagvlak voor ontwikkelingshulp te vergroten. Tja, wordt dat ook opgeteld bij de autochtone giften ?

De La Puerco | 26-05-09 | 12:30

Is Joris soms bij Trouw gaan werken? Om een uur of tien stonden er dertig reacties onder het besproken epistel, daarvan waren er welgeteld twee die de wonderlijke inhoud van het stuk onderschreven, na een tijdje stonden er nog twintig, Nog even later waren het er zeven. Nu staat de tellert weer op negentien. Dit stukje proza is zelfs voor Trouwlezers te zot!

drastic | 26-05-09 | 12:29

Werkgroep Filantropische Studies...

Ons belastinggeld gaat daar deels aan op. Dat is toch ook een goed doel?
Goed doel definieer ik tenminste als: iets wat me geen donder kan schelen, maar waar toch ook wel eens een aardigheidje heen mag. Het goede doel in kwestie bijt terug, dus draai die kraan maar dicht.

sjaakdaak | 26-05-09 | 12:29

Betere titel was geweest: "Door multiculti grote kapitaalvlucht uit Nederland".

Zware Guy | 26-05-09 | 12:27

Shalome | 26-05-09 | 12:23
Dus: 'allochtonen doen minder vrijwilligerswerk' is goede journalistiek en 'allochtonen geven meer uit aan liefdadigheid', 'geconcocteert politiek correct gedrag?

Einde van de Domheid | 26-05-09 | 12:27

Vladimir I. Ulyanov | 26-05-09 | 12:21
Shalome | 26-05-09 | 12:24
Neem gelijk even alle gemeentelijke belastingen, verplichte afdrachten, heffingen, bijtelling, BTW, accijnzen, BPM enz ook even mee....

Fimbulvetr | 26-05-09 | 12:27

dawz ,

door ons wordt het alleen niet meer zo gedaan..
de meeste moslims die ik ken doen er nog wel aan.

Voetnoot | 26-05-09 | 12:26

Iets over strijk en stok.
Alleen het Leger des Heils krijgt van mij iets. De rest kan de pot op.

Boomschade | 26-05-09 | 12:26

Vladimir I. Ulyanov | 26-05-09 | 12:21
Je vergeet gemakshalve de rest van de belastingaanslagen. Hm?

Shalome | 26-05-09 | 12:24

Shalome | 26-05-09 | 12:20
*Bivakmuts uit tas vist en naar tankstation rent*
Merlot | 26-05-09 | 12:19
Wat zij willen wil ik absoluut niet. Ongezien de tyfus voor die lieden.
Overigens, knap van je dat je het daar nog 6 uur hebt volgehouden, voor een luizige 1,5 euro per uur.

JosVerbeek | 26-05-09 | 12:24

Einde van de Domheid | 26-05-09 | 12:20
Luister ´s, makker, dat hele onderzoek is natuurlijk gedaan volgens criteria die zo krom zijn als de lul van een varken. Dit wanhoopsoffensief om die uitvreters zo positief mogelijk uit de bus te laten komen, veeg je met een schamperlachje van tafel.

Shalome | 26-05-09 | 12:23

Nu geef ik via de belasting ook nog eens bakken geld aan goede doelen die Bertje Koendersen Jacquelientje Cramers voor mij uitzoeken en ik durf zelfs wel te stellen, als ik naar dat lijstje huishoudens kijk dat er ook nog wel een gedeelte van die gulle giften afkomstig zijn aan inkomen dat zonder tegenprestatie via Piet Heintje Donners naar gezinnetjes gaat....

Fimbulvetr | 26-05-09 | 12:22

@Voetnoot,

Dat is bij de gristenen net zo, daar is de regel om 10% van je inkomen aan het goede doel te geven. Onder goede doelen wordt dan ook de kerk etc. gerekend.

dawz | 26-05-09 | 12:22

@ Twigg | 26-05-09 | 12:11
Jij bedoelt zeker "52% over mijn inkomen vanaf €54.777". Niemand betaalt 52% belasting in Nederland, dat is wiskundig onmogelijk.
Als jouw belastbaar inkomen €54.776 zou zijn betaal je daarover €21.486 belasting. Dat is 39.2%. En dan heb ik de standaard belastingvermindering nog niet meegenomen.
Je zou willen dat je 50% belasting betaalde. Dan verdiende je tonnen.

Vladimir I. Ulyanov | 26-05-09 | 12:21

JosVerbeek | 26-05-09 | 12:14
Wie weet zijn de brave Hendrikken aan het veranderen. Ik zie in de verte al de contouren van de Bastille opdoemen.

Tot aan die tijd kunnen we gewoon ook roofovervallen plegen om daar de belastingaanslag van te betalen. Dan kom je gewoon weg met een taakstraf van 40 uur. Want als je direct je belastingaanslag weigert beland je voor jaren in de cel.

Wat dacht jij daarvan?

Shalome | 26-05-09 | 12:20

Shalome | 26-05-09 | 12:10
Onzin.
'allochtonen' betalen ook belasting PLUS een vast deel van hun inkomen aan goede doelen.
Als allochtonen minder vrijwilligerswerk doen dan is de conclusie goed, en als allochtonen meer aan liefdadigheid zouden geven dan is iedereen een dimmi. Wat een pauperdiscussietechniek.
Het is voor een redactie niet zo moeilijk.
Meld alleen negatief nieuws!
Er is niemand die GS daarop kan kritiseren en het is altijd prijs!

Einde van de Domheid | 26-05-09 | 12:20

Gadverdamme, wat ben ik toch ziek van dat verhullkende taalgebruik.
Het gaat niet om "allochtonen" die niet geven aan goede doelen.
Het gaat om islamieten.
Chinezen, Vietnamezen, Indiase, Poolse etc. mensen geven wél, zelf als spreken ze de taal nog nauwelijks: ze vragen waar het voor is, bekijken je identiteitspasje, en geven dan heel vaak wel degelijk.
Meestal nog royaal ook.
.
Maar als je als "roomblanke Nederlander" zijnde ooit gecollecteerd hebt, weet je het: islamitische wijk hoef je niet te doen, die geven toch niks.
Ik had na 6 uren collecteren voor de Nierstischting in een Turkenwijk in het Ooosten des lands, welgeteld 9 euro 15 cents.
Waarvan één 2 euro munt, van een oudere Nederlandse man.
.
Moslims vinden trouwens dat ze hun plicht jegens de armen beter op islamitische wijze kunnen doen, d.m.v. de zakaat, de armenbelasting die via de moskee en div. allo-organisaties geind wordt.
Dat geld wordt besteed aan "de armen, en bevordering van het geloof".
In de praktijk zijn die armen uitsluitend moslims.
En zelfs dan nog gaat verreweg het grootste deel naar het "bevorderen van het geloof", wat niet zelden om radicaal-islamistische en extremistische doelen blijkt te gaan.
.
Face it: alle integratiepogingen zijn zinloos.
Ze willen niet.
Ze willen héél wat anders.

Merlot | 26-05-09 | 12:19

klompenmeissie | 26-05-09 | 12:14
ROFL. Gaat niets boven de eerlijke handenarbeid.

Jaap de Paap | 26-05-09 | 12:19

Napeauleon | 26-05-09 | 12:03
Ge zijt een sportief medeguurdert.

Jaap de Paap | 26-05-09 | 12:19

Allochtonen die meer schenken dan Nederlanders, misschien komt dat ook omdat zij alles weggeven aan hun familie in het derde wereldland van herkomst. Daarnaast is het makkelijker om geld weg te geven waar je niet voor hebt hoeven werken :O)

Bijstandskoning | 26-05-09 | 12:19

als men over allochtonen praten is het voornamelijk over moslims.. en er is een of ander regeltje bij hun dat ze zoveel procent van hun inkomen moeten geven aal minder bedeelden.. dus t zou best wel eens waar kunnen zijn dat ze meer geven aan "goede doelen/aalmoezen".

ze geven iig meer dan ik aan goede doelen want dat geld verdwijnt ook altijd in de verkeerde handen.. (zie een tsunamifonds etc.)

Voetnoot | 26-05-09 | 12:14

Shalome | 26-05-09 | 12:09
Een belastingopstand zou alleen kans hebben als het massaal gebeurt. Als je dat alleen doet staat er binnen de kortste keren een peloton politie op de stoep. De roverheid heeft tenslotte het geweldsmonopolie en mag de burger zijn zuurverdiende geld afpakken. Belasting is diefstal, maar dan in gelegaliseerde vorm.
Genoeg daarover, het probleem is dat het een heksentoer zal worden om al die brave hendrikken in Nederland zo ver te krijgen dat ze de taxpoetkraan dichtdraaien

JosVerbeek | 26-05-09 | 12:14

begreep hier inderdaad ook geen reedt van toen dit op het rtl journaal klakkeloos gecopy-paste werd waarbij dan wel vermeld werd dat dit waarschijnlijk kwam door de grote bedragen die allochtonen overmaken naar buitenlandse familieleden. Als RTL zelf dat al ziet, dan kan het toch niet heel erg moeilijk meer zijn om te constateren dat het feitelijk niet gaat om goede doelen en dat het persbericht dus kennelijk een politiek gekleurd mooi weer bericht is?

mooi voorbeeldje van gekleurde berichtgeving en kritiekloos journalistiek werk.

Klaboesterbeer | 26-05-09 | 12:14

@Zwarte Zwadderneel | 26-05-09 | 11:29
Zat zojuist oook in de auto met BNR op, zit er zo'n dame weer zo'n policor verhaal over zielige Marokkanen op te hangen (en had daar natuurlijk een boekje over geschreven). Getverdemme, dat BNR mag van mij nu echt failliet gaan, het is echt een slap Radio1-policor-aftreksel geworden.

Jopie2009 | 26-05-09 | 12:14

mijn giften doe ik tegenwoordig met de hand. en ik krijg dankjewel en kus!

klompenmeissie | 26-05-09 | 12:14

@ Shalome | 26-05-09 | 11:56
"Maar een volk dat in kolder uit de 6de eeuw gelooft, gelooft ook in hun zelfgefabriekte sprookjes."
.
Beetje een dom argument, want Onsch Aller Minister-President, een meerderheid van Zijn Kabinet, en Onsch Geliefd Staatshoofd geloven in kolder uit de eerste eeuw (eventueel gereviseerd in de zestiende eeuw). Arabische kolder of (gereviseerde) Joodse kolder, wat maakt het uit?
En de meerderheid van de in Nederland wonende Moslims hebben hun religie opgelegd gekregen (Turkije en Marokko liggen niet echt in Arabië), net zoals de gristenen hier Wodan en Donar hebben verdreven. Hebben het dus niet zelf gefabriekt.

Vladimir I. Ulyanov | 26-05-09 | 12:13

52% van mijn inkomen gaat al naar mijn land van herkomst via de belasting. Nog even en dan ben ik allochtoon in eigen land.
Kan niet wachten pop 2011.

Twigg | 26-05-09 | 12:11

@drijflijk | 26-05-09 | 12:06 Je geeft veel meer aan je land: wat dacht van btw, accijns, wegenbelasting etc etc. Je mag blij zijn als je minder dan 80% aan je land van herkomst 'mag' geven.

lijn5 | 26-05-09 | 12:11

Concurrentie voor Koenders.
*zucht*

Blue Leader | 26-05-09 | 12:10

Einde van de Domheid | 26-05-09 | 12:09
Het enige wat het aantoont is dat Nederlanders niet meer in dit soort politiek correcte leugens geloven.

Shalome | 26-05-09 | 12:10

seven | 26-05-09 | 12:03
Dan was de uitkomst van het onderzoek niet wat de opdrachtgever beoogde. Wie betaalt, bepaalt.

CoffeePatch | 26-05-09 | 12:09

Gewoon nog langer weigeren belasting te betalen, mensen. Zodra dat massaal gebeurt zakt die pudding die NL heet in mum van tijd in.

Shalome | 26-05-09 | 12:09

Raar onderzoek. Wat toont het aan? Dat mensen uit verschillende landen hun geld anders besteden. In Amerika betalen mensen bijvoorbeeld veel meer aan goede doelen. In NL is dat een beetje geinstutionaliseerd en van oorsprong Islamitische mensen hebben als doel 10% van hun inkomsten aan liefdadigheid te geven.
Wellicht staat er niet in die wet dat je niet liefdadig mag zijn aan iemand die je niet kent. Bovendien blijkt uit onderzoek in NL dat er ook genoeg mensen zijn die voorkeur geven aan binnenlandse doelen dus deze discussie bloed een beetje dood zo.

Einde van de Domheid | 26-05-09 | 12:09

ik geef meer dan 40% van mijn geld aan mijn land van herkomst, het heet alleen anders: belasting. Toch zie ik mezelf niet in dat lijstje staan.

drijflijk | 26-05-09 | 12:06

Ons belastinggeld wat ze "schenken" zou verplicht in NL uitgegeven moeten worden

Je Verzint Het Niet | 26-05-09 | 12:05

Giften aan land van herkomst, autochtonen nvt. Hoezo nvt, giften van Nederlanders aan Nederlanders hoor je ook gewoon mee te tellen, dan komt het verhaal heel anders uit. PS en waarom bij westerse allochtonen opeens de giften aan het thuisland (bv België of de US) niet zijn meegenomen is helemaal onduidelijk. Volgens mij zijn giften van Nederlanders aan bv Nederlandse familieleden net zo gul als giften van allochtonen aan familie in hun land van herkomst..

seven | 26-05-09 | 12:03

Jaap de Paap | 26-05-09 | 11:44
Niqaab is mooier man, en verder: iets met "great minds" etc.

Gallisch | 26-05-09 | 11:45
sterk

Napeauleon | 26-05-09 | 12:03

Hirsch Ballin heeft het onderzoek ook gelezen en komt gelijk in actie.
"De landen ( Nederland en Marokko) zullen een rechtshulpverdrag sluiten waardoor het Openbaar Ministerie (OM) en de politie over en weer beter onderzoek kunnen doen naar bijvoorbeeld criminele vermogens." www.telegraaf.nl/binnenland/4008154/__...

CoffeePatch | 26-05-09 | 12:01

@DierkMaas | 26-05-09 | 11:41 Giften van particulieren aan particulieren zijn al lang niet meer aftrekbaar. Giften aan algemeen nut beogende instellingen (anbi) zijn wel aftrekbaar. Een instelling is niet zo maar een anbi, daar gaat een 'keuring' van de belastingdienst aan vooraf. Kerken en moskeeen zijn helaas vaak wel een anbi, terwijl ze helemaal niet 'algemeen-nuttig' zijn. Maar ja, christelijk land, en de moslims liften mee.

lijn5 | 26-05-09 | 12:00

Sinar | 26-05-09 | 11:45
Ja, terwijl deze ideologie een grote etterbuil is.
De inferieure Multiculturele Ideologie heeft tot een samenleving vol met puisten geleid: Overal waar je krabt komt er stinkende pus uit.

Lang leven Trouw met zijn leugenachtige leugens.
Niet-Westerse-Migranten geven alleen aan hun eigen Volk.

Als Niet-Westerse-Migranten al vrijwilligerswerk doen, doen ze dat alleen voor hun eigen Volk.

Als Niet-Westerse-Migranten al betaald werk doen, doen ze dat gesubsidieerd = betaald door de Autochtone belastingbetaler en het werk dat ze doen is bijna alleen voor hun eigen Volk.
.
''Van alle Marokkaanse mannen in Nederland tussen de 40 en 64 jaar leeft 62 procent van een uitkering.
Behalve twee Marokkaanse winkeliers op het Allebéplein in Slotervaart, kwam ik in twee jaar tijd in Slotervaart niet één Marokkaan van boven de vijftig tegen die werkte.''
www.nrc.nl/opinie/article2249910.ece/E...
Lees zelf verder.

Ella | 26-05-09 | 12:00

Maar een groot deel van de autochtonen draagt bij aan de grootschalige sponsering van een groot deel van de allochtonen..

dus als je dat ook als giften beschouwen zou.. kom je tot heel andere conclusies.

Gezalfde | 26-05-09 | 12:00

Steun aan Al-Qaida zien ze vast ook als een goed doel.

jimbrowski | 26-05-09 | 11:59

Onderschrift bij tabel 1 uit het onderzoek (zie pdf)
1. We beschouwen het gewogen gemiddelde van de vijf groepen allochtonen die we onderzocht hebben als representatief voor de overige niet westerse allochtonen.
2. De onderzoekers zijn er vanuit gegaan dat het geefgedrag van westerse allochtonen gelijk is aan dat van autochtonen.
Tja dan hoort zo'n onderzoek gewoon in het ronde archief thuis.

CoffeePatch | 26-05-09 | 11:57

Er is maar 1 goed doel @! dat ben ik zelf.
ik geef niets aan niemand en hoef me daar ook niet voor te schamen, tis mijn inzet geweest die mijn salaris rechtvaardigd en niet de zielige "handjesophouders"

Mr aarsch | 26-05-09 | 11:57

Krokoklaas | 26-05-09 | 11:52
Zouden die Trouw lezen? Onderzoek en publicatie lijken mij een toneelstukje voor en door autochtonen. Het kan die allochtonen waarschijnlijk niks schelen, zolang ze maar geld kunnen wegsluizen.

Gallisch | 26-05-09 | 11:57

Ik word echt kotsziek van dit soort berichten. Wat is er aan de hand met Nederland. Ik stel voor dat we de Trouw voortaan Trouw aan NSB gaan noemen want dit gaat toch nergens meer over. Je wordt gewoon opgelicht door je eigen mensen in Nederland. Dit soort berichtgeving moet echt stoppen. Het is gewoon bewust voorliegen aan de mensen om zo maar een positief beeld te schetsen van een bevolkingsgroep die het voor zichzelf ernstig verkloot. Lager dan laag, wat een stelletje NSB'ers

Poepus | 26-05-09 | 11:56

Krokoklaas | 26-05-09 | 11:52
Dat roepen ze al jaren. Ook dat zij NL hebben opgebouwd met hun harde werk en dat zij NL hebben bevrijd van de Duitsers. Kuch.
Met dit soort theehuispraat proberen ze het feit te overschreeuwen dat ze te lui zijn om te studeren/werken en profiteren. Alle smoesjes heb ik de revue al zien passeren en ze zijn allemaal kul. Maar een volk dat in kolder uit de 6de eeuw gelooft, gelooft ook in hun zelfgefabriekte sprookjes.

Shalome | 26-05-09 | 11:56

Ik voel me best wel vrijgevig met het afstaan van 50% van mijn inkomen voor 'goede doelen'

De La Puerco | 26-05-09 | 11:56

De Trouwkop:

"Allochtonen guller dan autochtonen
Kwart miljard naar herkomstland"

Miraculeuze conclusies worden niet geschuwd:

"Bij het bedrag dat allochtonen schenken zijn ook de betalingen aan het land van herkomst meegerekend. „Ook dat zijn giften”, zegt VU-onderzoekster Christine Carabain."

Yep, betalingen aan het land van herkomst zijn giften, dat spreekt vanzelf.

Voor de rekenmeesters onder ons: M.b.v. onderstaande gegevens kunt u helemaal zelf het aantal charitatieve allochtonen in Nederland berekenen:

"Antillianen sturen gemiddeld het meeste geld naar het herkomstland: 857 euro in 2007. Vier van de tien Antilliaanse huishoudens sturen geld op. Ruim de helft van de Afghaanse huishoudens stuurde gemiddeld 825 euro op. Het laagste bedrag ging naar Marokko, gemiddeld 357 euro."

Behaard smaalkopje | 26-05-09 | 11:56

Weet je wat het ergste is van dit soort onderzoeken ? De allochtoon ziet ons ineens als vrekken die niks hebben met het buitenland

Krokoklaas | 26-05-09 | 11:52

ja, daarom geef ik mijn geld aan Nederland mijn land van herkomst....., maar goed volgens mijn wil Trouw graag de allochtonen naar zich toetrekken..

garlicha | 26-05-09 | 11:50

Indirect dus de autochtoon die de "giften" mogelijk maakt. Waar komt dat geld vandaan? Blijf mij dat antwoord maar schuldig...

Stroopdoos | 26-05-09 | 11:49

Typisch... Marokkanen geven het minst aan goede doelen EN het minst aan hun familie...

Specy | 26-05-09 | 11:49

@Sinar | 26-05-09 | 11:45

BBC? Is dat niet de staatsomroep van een land dat ons een lichtjaar voor is in de zelfislamisering?

houwezo | 26-05-09 | 11:48

Gadverdamme wat een gore kudtstreek van Trouw.
Vertrouw nooit een krant die zich Trouw noemd.

Beëlzebul | 26-05-09 | 11:47

Sinar | 26-05-09 | 11:45
Hoezo? Jij gelooft dit soort leugens toch ook niet? Ik heb her en der al honderden valide redenen voorbij zien komen waarom dit onderzoek volslagen bullshit is. De Nederlander laat zich niet meer voorliegen, dus dat is goed nieuws. De afrekening voor die agitproproeptoeters komt nog wel.

Shalome | 26-05-09 | 11:47

Superior Bastard | 26-05-09 | 11:27
Mo Netair.

Gallisch | 26-05-09 | 11:45

En steeds verder gaan de leugens om toch maar vooral de fijne multiculturele samenleving er door te drukken. Binnenkort luisteren we weer met zijn allen op zolder naar de BBC om het echte ongecensureerde nieuws te kunnen horen.

Sinar | 26-05-09 | 11:45

pauperkrant

JCDecaux | 26-05-09 | 11:45

Als overige moet ik constateren dat velen mij al voor waren.

*in deemoed bukt*

Jaap de Paap | 26-05-09 | 11:44

De onderzoekers kunnen gaan onderzoeken hoeveel Nederlanders dit soort flauwekul met een schamper lachje van tafel vegen.

Shalome | 26-05-09 | 11:44

links, linkser, linkst

dawz | 26-05-09 | 11:43

Napeauleon | 26-05-09 | 11:34
O, u was mij voor. Excuus. En een goeie trouwens.

Jaap de Paap | 26-05-09 | 11:43

@DeMusliminator | 26-05-09 | 11:33
ik zou willen dat ik niks had om er geen "scheit om te geven".
De realiteit zoals ik die ervaar is echter anders. Verschillen zijn er nu eenmaal en het is prima om dit (zonder conclusies) te accepteren. Het wordt een ander verhaal als (verondersteld) kundige personen die een onafhankelijke wetenschappelijke positie in horen te nemen de teneur van hun onderzoek en conclusies daarvan kleuren naar de smaak van de opdrachtgever die baat heeft bij het instandhouden van een beeld wat geen recht doet aan de werkelijke situatie.

Makkelijk hoor, fuckditendat brullen als het even lastig wordt.

houwezo | 26-05-09 | 11:43

Superior Bastard | 26-05-09 | 11:27
Mo Niqaab

Jaap de Paap | 26-05-09 | 11:43

Fijn dat GS weer zo snel de werkelijkheid boven water weet te krijgen. Wat opnieuw aantoont dat de subsidieslurpende linksdraaiende onderzoekclubjes de cijfers door elkaar gooien om de hardwerkende PVV stemmende autochtoon de oren te wassen. FAIL en NOG een reden om PVV te stemmen en dit soort subsidiezuigende clubjes uit te roeien.

koffieboer | 26-05-09 | 11:42

Conclusie: de uitkeringen kunnen best een stuk lager.

Hodja | 26-05-09 | 11:42

Allochtone kindertjes worden nogal eens van deelname aan de cito-eindtoets buitengesloten, om dezelfde reden..
JosVerbeek | 26-05-09 | 11:26

Dat klopt: ook in de laatste peiling (mei/juni 2009) taal en burgerschap (van het Cito/PPON) wordt basisscholen verzocht vooral de 'overigen' te laten deelnemen. Maar ik durf te wedden dat zulks niet in de onderzoeksresultaten wordt vermeld straks. Zo lijkt het net alsof er helemaal geen probleem is. Het lijkt de politiek wel.

Jaap de Paap | 26-05-09 | 11:42

Namens de dikbetaalde directieleden en de vele betaalde medewerkers van de vele goede doelen in Nederland een welgemeend "dank u wel autochtoon Nederland" voor uw vrijgevigheid. Er wordt vanzelf geweldig werk verzet dankzij uw gulle giften.
Redactie : doe es verder gaan met uw Funda journalistiek en laat een szien hoe de leiding van goede doelen Nederland woont ?

Bigi Bana Boy | 26-05-09 | 11:42

Ach... volgens vele experts (die niet zelf van het hulpcircus afhankelijk zijn) is het helpen van familie in het land van herkomst een vele, vele malen effectievere manier van ontwikkelingshulp dan "onze" hulp via NGOs en betalingen aan onverheden van die landen. Het eerste is een kapitaalinjectie die direct aan de ontwikkeling van de economie bijdraagt, het laatste is voornamelijk een incentive om vooral niets te doen, alsmede een leuke bron van inkomsten voor de happy few.

Ik zeg: meer van dit nieuws. Nederlanders, zeg alle automatische incasso's tbv. ontwikkelingshulp op; stuur de collectant met lege handen weg, en eis van onze staat dat ze alleen nog aan noodhulp doen. Laat de allochtonen vooral meer naar huis sturen... en help mee door bijvoorbeeld microcredieten te sponsoren. Je kan ook zelf microcredieten verstrekken, bijv. via Kiva.

Muxje | 26-05-09 | 11:41

Dus verdwijnt er jaarlijks 230 miljoen Nederlandse euro's naar het buitenland, en die worden ook nog eens afgeschreven als 'giften'.
Misschien een krantenkopje:"Allochtonen staan bovenaan lijst belastingfraudeurs" ??

DierkMaas | 26-05-09 | 11:41

Dat updaten van die comments teller werkt niet helemaal lekker volgens mij. Hij update pas als je de comments opent en niet als je de pagina refresht.

mykdelta | 26-05-09 | 11:40

"Maar als de giften aan familie in het land van herkomst niet worden meegenomen, staat de autochtoon opeens fier bovenaan het giftenlijstje."

Klopt toch niet?

PauperPanda | 26-05-09 | 11:40

Aan de hand van vragenlijsten zijn 109 Afghanen, 156 Antillianen,
161 Marokkanen, 155 Surinamers, 161 Turken en 156 autochtone Nederlanders ondervraagd over hun geefgedrag.
Dat noemen we dan een representatieve steekproef.

CoffeePatch | 26-05-09 | 11:39

Lol@Napeauleon | 26-05-09 | 11:34

Superior Bastard | 26-05-09 | 11:39

Ik heb vorig jaar 3.500,- geschonken aan een familielid in Spanje, mag ik dat nu ook weer aftrekken? Het is ten slotte een goed doel geworden, of geldt dat alleen voor familie in niet-westerse landen?

vagehond | 26-05-09 | 11:39

Moslims geven nooit geld aan doelen van ongelovelige. Alleen in eigen moslim zakje.

ordnungspolizei | 26-05-09 | 11:37

Zat meer te denken aan Foetsj el Soubsidi
-
Overigens zag ik gisteren een econome op televee die beweerde dat hoe makkelijker mensen aan geld komen hoe makkelijker ze het uit- of weggeven. Zou ze dit ook in haar onderzoek hebben meegenomen?

Superior Bastard | 26-05-09 | 11:37

handsomedevil | 26-05-09 | 11:30
Ah! Dank u

@Superior Bastard | 26-05-09 | 11:27
Mo Fez

Napeauleon | 26-05-09 | 11:34

Wat de VU met dit persbericht beoogt is de hardwerkende Nederlander af te schilderen als een gierige mister Scrooge. Echter, wie naar de salarisstrook van diezelfde hardwerkende Nederlander kijkt ziet dat deze persoon zonder dat het hem gevraagd is zowat de helft van zijn of haar inkomen weggeeft om allerlei 'sociaal zwakkere' elementen in de samenleving (in de linkse wereldverbeteraars optiek zijn dat 'goede doelen') aan het eten te houden. Ofwel, de hardwerkende belastingbetaler is de meest gulle gever..

JosVerbeek | 26-05-09 | 11:34

geloof er geen reet van. volgensmij nemen ze ook de loterijen mee. en denk je echt dat iedereen daar aan mee doet voor de goede doelen?!

markuitarnhem | 26-05-09 | 11:34

Fuck dit soort berichtgeving. Who the fuck cares anyway? Autochtoon, allochtoon, ik geef er geen scheit om.

DeMusliminator | 26-05-09 | 11:33

Ja ik kan ook makkelijk andermans spullen weggeven.

oordopjes | 26-05-09 | 11:32

@ Napeauleon | 26-05-09 | 11:20: Juist wél. Daar staan we immers dánkzij die allochtone medelanders. Snapdatdan.

handsomedevil | 26-05-09 | 11:30

Ja, leuk he. De vrouw die dit onderzoek heeft verricht, mocht net bij BNR nieuwsradio een en ander toelichten. Ze eindige het gesprekje met:

"Het zijn in ieder geval gulle mensen".

Oei!

Zwarte Zwadderneel | 26-05-09 | 11:29

Superior Bastard | 26-05-09 | 11:27 Robin Hoodie

Fragony | 26-05-09 | 11:29

gister stond er trouwens ook zo'n jubelartikel, over de dalende criminaliteit en hoe rancuneus en zuur de PVV is dat de huidige politiek koers de problemen heeft opgelost. Ik denk dat deze compleet wereldvreemde hoogleraar ethiek het nog echt zelf geloofde ook.

Fragony | 26-05-09 | 11:28

@Superior Bastard | 26-05-09 | 11:27
Mohammed Hood?

Lewinsky | 26-05-09 | 11:28

Een gegeven schaap niet in de bek kijken.

LibertasSimplex | 26-05-09 | 11:27

Hoe heet Robin Hood in het Berbers?

Superior Bastard | 26-05-09 | 11:27

Hoera, ik ben dus een 'overige Nederlander'. Het enige goede doel is mijn eigen bankrekening, overigens.
DenkZelfstandig | 26-05-09 | 11:19
Allochtone kindertjes worden nogal eens van deelname aan de cito-eindtoets buitengesloten, om dezelfde reden..

JosVerbeek | 26-05-09 | 11:26

De uitkeringen zijn dus te hoog.
Specy | 26-05-09 | 11:21

Klopt. volgens onderzoek tenminste 230 miljoen euro.

Stomstom | 26-05-09 | 11:26

Ach voor Marokko is het de laatste jaren een aardige bron van inkomsten.
Vorig jaar 5,6 miljard dollar en komend jaar wordt er volgens de wereldbank 6,7 miljard verwacht.
Gek dat deze wikiwebsite geen Nederlandse vertaling heeft:
en.wikipedia.org/wiki/Remittance

ecologiste | 26-05-09 | 11:26

-weggejorist-

careface | 26-05-09 | 11:25

Waarschijnlijk heeft "Trouw" (aan wie?) het feit dat de "overigen" in dit land middels de rijksoverheid 5 miljard eutjes jaarlijks wegpompen aan ontwikkelingsgeld en dat dit wordt opgebracht door nettobetalers even buiten beschouwing gelaten. Die 230 miljoen naar het buitenland is zoals bekend verondersteld mag worden uit gemengde bron afkomstig. Deels van nettobetalers (werken voor de kost, prima) en deels van netto-ontvangers (uit de uitkeringspot) Check maar even wat werkloosheidscijfers vs. etniciteit. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander andere associaties heeft bij de term "goed doel". Als er vanuit Nederland geen geld te versturen viel waren er hier wat minder gelukszoekers. Erger nog, dit soort gedrag promoten is overheidsbeleid voor bijvoorbeeld Marokko.
Zo zie je maar, er is geen objectieve pers!

houwezo | 26-05-09 | 11:23

die 'levensbeschouwelijke doelen' waar ze voornamelijk aan geven, kan de onderzoeker ff exact aangeven welk percentage hiervan naar pro-democratische en pro- westerse, pro humanistische doelen gaat? Niet alles is per deifinitie een goed doel omdat het levensbeschouwelijk is, nl.

Causa Sui | 26-05-09 | 11:23

Allochtoon is niet moslim.

Matthias Reim | 26-05-09 | 11:23

De uitkeringen zijn dus te hoog.

Specy | 26-05-09 | 11:21

Kapitaalvernietiging...

Whiskeyjack | 26-05-09 | 11:20

Lees ik het nou goed? 59 miljoen voor de jihad?

koerbagh ® | 26-05-09 | 11:20

De stuiptrekkingen van policor om de beeldvorming nog even te manipuleren. Bierkaai, onafwendbaar.

Jaap de Paap | 26-05-09 | 11:20

* lynxen naar Holland haalt *
Daar worden die Mussels gek van.

Teun van het Tuinpad | 26-05-09 | 11:20

Het is duidelijk wat we volgens de Volkskrant geacht worden te geloven, namelijk dat allochtonen gewoon betere, lievere en miskendere mensen zijn dan autochtonen. Met statistieken kun je alle kanten op.
-
Ik hoorde een tijd terug (uit de eerste hand) een dergelijk gekleurde-statistiek verhaal over een basisschool met bijna alleen moslim kindertjes. Volgens de statistieken was de school duidelijk beter dan andere basisscholen in de buurt. In de kleine lettertjes stond echter dat kinderen van allochtone gezinnen niet meegeteld waren "om geen vertekend beeld te geven".

DenkZelfstandig | 26-05-09 | 11:19

ps; kijken wij even naar het totaalbedrag in miljoenen & giften aan land van herkomst? Danku.

Hauptfrau Anouk | 26-05-09 | 11:19

Dus daar had de Marokkaan, door wie ik laatst beroofd ben, het geld voor nodig.
Een 'goed doel'...:(

Fleauxe | 26-05-09 | 11:19

Ja oké leuk, nice, fijn, prima joh! Maarre, allochtoonse gasten he. Die hebben vaak uitkeringen he. Het geld dat ze weggeven is dus goedverdoemme ons belastingeld. Daarbij kosten die gasten ons ook miljarden meer dan Nederlanders ons kosten.. In ieder geval veel meer dan de verhouden € 400 en € 600 in de 'giften''.

Kan-a-bizzz | 26-05-09 | 11:19

* trots is overige Nederlander te zijn *

Teun van het Tuinpad | 26-05-09 | 11:18

Er gaat veel meer dan 230 miljoen per jaar naar het land van herkomst buiten Europa. Er gaat ook erg veel richting Azie.

Oerkoendoe | 26-05-09 | 11:18

Zijn die politiek correcte propagandakranten nu nog stééds niet failliet?

Rarend | 26-05-09 | 11:18

Ik dacht dat Trouw nee had gezegd tegen die Plasterk-journalisten?

Fragony | 26-05-09 | 11:17

Als Mo dus geld naar zijn tante stuurt is dit aftrekbaar van de belasting als gift. Tante stort het op een rekening in Marokko, waarvan Mo een creditcard heeft.

hekkesluiter | 26-05-09 | 11:17

En dan ook echt 'we zijn er vanuit gegaan' schrijven, wat een sukkels.

Tomatendoos | 26-05-09 | 11:16

Godverdomme zeg. Sla het woordenboek erop na en je leest: "Een goed doel is een doel dat treft in tegenwoordigheid van niet aanverwante zaken". Met andere woorden: een goed doel is pas een goed doel wanneer je kunt spreken van een ontvanger die zich buiten je persoonlijke genotsrelatie bevindt.

patat - generatie | 26-05-09 | 11:16

Uhm, degene die dit onderzoek is gestart of op het idee ervan kwam... dude; WTF.
Ga eens even wat belangrijks onderzoeken waar we wat mee kunnen. Verziek niet mijn tijd en belastinggeld.
Oja, en ik geloof er geen zak van :)

Hauptfrau Anouk | 26-05-09 | 11:16

Fail

Fladiefliedie | 26-05-09 | 11:16

ik zou de kost niet willen geven al die nederlandse vrouwen en mannen die ergens ontwikkelingshulp geven aan een zielige bezness! www.1001geschichte.de/seite206aa.html

klompenmeissie | 26-05-09 | 11:13

Ik ben een westerse allochtoon en geef helemaal niets aan goede doelen, zelfs niet mijn land van herkomst!

Maris77 | 26-05-09 | 11:11

Ja precies ja, die gasten geven elkaar alleen geld... En dat geld hebben ze natuurlijk in eerste instantie van ons gekregen.. ;)

Erik S | 26-05-09 | 11:11

Het enige goede doel is mijn bankrekening, ben ik opeens de gulste gever aan goede doelen, telt gewoon mee omdat het kan! Wat een flauwekul onderzoek, verspild geld, zou me niet verbazen als deze 'wetenschappers' van de VU soepsoedie hiervoor krijgen. Doe 's ff stoppen deze onzin.

60CX | 26-05-09 | 11:11

- zucht -.
Wat wil de Volkskrant nu bereiken eigenlijk met deze berichtgeving? Dat het beeld van autochtonen over allochtonen wordt bijgesteld? Dat is al gebeurd, alleen niet in de richting zoals de Volkskrant dat graag ziet.

allanggeenbabymeer | 26-05-09 | 11:11

"Jeetje Mo, dankjewel!"
"Ach tante, ik heb het ook maar gekregen"

Napeauleon | 26-05-09 | 11:10

Met familie als goed doel ben ik nog steeds geen gulle gever. Klopt dus wel.

Nee dus! | 26-05-09 | 11:09

Wordt in dit onderzoek de moskee ook als goed doel bestempeld?

uninvited guest | 26-05-09 | 11:09

tis maar het HOE je de realiteit wilt zien. Een kwestie van formuleren en het weglaten van wat je niet welgevallig is.

Rest In Privacy | 26-05-09 | 11:08

Ik zie 'giften aan criminele/extremistische organisaties' niet in het rijtje...

H4rrie | 26-05-09 | 11:08

Gulheid met gekregen geld is geen kunst. Ze krijgen gratis geld van de belastingbetaler en schuiven een beetje door naar de familie.

Zeddegeizot | 26-05-09 | 11:08

het moet niet gekker worden

-1

Azamat_Bagatov | 26-05-09 | 11:06

Waar iedereen op gewacht heeft

Drudge | 26-05-09 | 11:06

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen