Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Trouw. Misschien wel de slordigste krant van Nederland

lutherofcalvijn.jpgPremier Jan Peter Balkenende laat ons in een ingezonden schrijven in Trouw weten dat Nederland ont-zet-tend veel te danken heeft aan de middeleeuwse jodenhater Johannes Calvijn. Helaas heeft de beeldredactie van Trouw niet goed opgelet tijdens de lessen godsdienst. Niet Calvijn maar zijn geflipte geloofsvrindje Maarten Luther illustreert het verder doodsaaie (mirror) artikel van de MP. Fail & powned...

Reaguursels

Inloggen

Bologna | 10-01-09 | 20:53
Het beste wat ik al surfend even snel kon vinden:
www.iep.utm.edu/c/cog-rel.htm
In hoofdstuk 5 worden kritieken op een relativistische positie genoemd, alsmede mogelijke weerleggingen van relativisten. Wat een simpele paradox lijkt, kan als een 'strange loop' worden uitgelegd.
Eén voorbeeld:
"A more plausible option is for relativists to concede that their view is false relative to at least some non-relativistic theoretical frameworks but to deny that this admission is damaging."
Dit is een meta-stannpunt, dat zegt dat de bewering dat waarheid altijd relatief is wellicht als onwaar geldt in een niet-relativistisch theoretisch kader, maar dat deze bewering niet tot tegenstrijdigheden leidt binnen het eigen theoretisch kader.
Dit is bijvoorbeeld de positie die Nietzsche inneemt, wannneer hij beweert dat alles dwaling is. Hij zegt impliciet, maar ook expliciet dat deze stelling zelf óók een dwaling is. Hij ontkomt aan een dodelijk verstikkend relativisme door tevens te stellen dat de ene dwaling een betere is dan de andere.
Dit zit dicht bij de opvatting van Rorty, dat wel degelijk vast te stellen is of de ene theorie een betere verklaring vormt voor bepaalde verschijnselen dan de andere theorie zonder dat gezegd hoeft te worden dat die theorie dus meer waar zou zijn of dichter bij de waarheid zou zijn gekomen.
Overigens, ik houd hier geen pleidooi voor het relativisme, maar het gemak waarmee men de waarheid verdedigt is wél heel bedenkelijk vaak, zeker als dan God weer om de hoek komt kijken.
Een relativistisch standpunt hoeft niet noodzakelijkerwijs te verzanden in "alles is even waar, dus even goed, dus even zinvol, dus... even zinloos." Zonder waarheid kan toch zinvol gekozen worden.

Schoorsteenveger | 11-01-09 | 21:04

Ba_Ro_Ba | 11-01-09 | 12:31
Ach ja, is niet alles Wille zur Macht? :-)

Schoorsteenveger | 11-01-09 | 16:52

Bologna | 10-01-09 | 20:53
Jij kunt, als je dat wilt, de Djinn weer uit de fles laten en een meta-wens doen. Dan sta jij met je waarheid weer boven mijn ontkenning van de waarheid. Met andere woorden, een relativistisch standpunt is niet hoger of lager, maar zeker niet een onmogelijkheid die simpelweg van de tafel geveegd kan worden met de mededeling dat dat óók een waarheid is en dus zichzelf ondergraaft.

Schoorsteenveger | 11-01-09 | 16:51

.HerNihilist | 10-01-09 | 21:56
Had Nietzsche er nog niet bij willen halen. Het leek me voldoende om degenen die een relativistische positie in één zin denken onderuit te halen met eigen wapens te verslaan.
Maar absolute waarheden en logische waarheden, dat is ook nog z'n thema.

Schoorsteenveger | 11-01-09 | 16:39

Maaier | 11-01-09 | 03:34
en verder een stelletje bekrompen politicie die meer economie verziekt hebben dan goed gedaan in het verleden.

protonplof | 11-01-09 | 15:49

@Schoorsteenveger | 10-01-09 | 12:09
Doet me denken aan iemand van GS, die met zijn hoofd op de tv wil :-)

Ba_Ro_Ba | 11-01-09 | 12:31

Zover ik weet was Luther tegen de statuten zoals ze die in de Katholieke kerk beleven.

Hij spijkerde zoveel regels op hun kerk (werd geketterd, opgefikt).. vervolgens de beeldenstorm en vervolgens zijn er andere stromingen ontstaan. Zelfs de koning van Engeland.. misschien een Willem was het niet eens met Rome.. hij wilde scheiden van zijn vrouw.. de Paus keurde dit niet goed en vervolgens is daar weer een kerkelijke stroming ontstaan.

Maar nog nooit gehoord van Calvijn.

mememe | 11-01-09 | 00:46

dan nu de quiz; van wie is dit citaat?

"Wij scheppen niet op bij GeenStijl. We zijn een exponent van het calvinisme, ageren tegen alles waar ‘te’ voor staat. Eigenlijk zijn we superburgers. "

geurtje | 11-01-09 | 00:35

-weggejorist-

Anita Witzier | 10-01-09 | 23:09

Stukje toont maar weer eens aan dat JP geen fluit begrijpt van wat er in de moderne samenleving in 0031 zo allemaal leeft. JP hoort er voor het volk te zijn, maar tikt slechts voor een zeer beperkte groep intellectuelen. Gemiste kans weer.

Reykjavik | 10-01-09 | 22:41

@sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 20:44
Emigreren.. trek het je niet zo aan is mijn eerste gedachte, of rook een goede joint?

.HerNihilist | 10-01-09 | 22:23

@sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 19:45
U zou een keer Max Stirner's Enige en zijn Eigendom moeten lezen, zijn grondige afkeer van de hypocriete 'publieke zaak' lijkt ook sprekend op uw thema.
@Schoorsteenveger | 10-01-09 | 20:02
Er is enkel een logische tegenspraak wanneer je uberhaupt in waarheden gelooft, welke zgn. 'meta-begrippen' rechtvaardigen op hun beurt 'waarheid'? Het betreft voor mij beiden non-begrippen, fabels of verzinsels komt dichter in de buurt. Omdat ik het zelf op dit moment niet krachtig genoeg kan omschrijven zou ik het willen illustreren met een citaat uit Nietzsche's Over waarheid en leugen in buitenmorele zin": "Wat is dus waarheid? Een beweeglijk leger van metaforen, metoniemen, antropomorfismen, kortom: een som van menselijke relaties die, poëtisch en retorisch opgeblazen, overgezet en opgesmukt werden en die na lang gebruik een volk vast, canoniek en bindend schijnen: de waarheden zijn illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn, metaforen die opgebruikt en zintuiglijk krachteloos zijn geworden, munten die hun stempelbeeld verloren hebben en die nu als metaal, niet meer als munten beschouwd worden."

Ontopic: Over Calvijn, eerst je geloofsmaatje verraden, daarna het lef hebben om te vragen of Servet niet beter met het zwaard onthoofd kan worden i.p.v. op de brandstapel, dat lijkt al meer op het ware gezicht van de 'barmhartige' en 'genadige' calvinistische gedachte, namelijk dat hij de verpersoonlijking is van intolerantie t.o.v. andersdenkenden. Het is voor mij altijd weer verbazingwekkend hoe gelovige mensen en politieke leiders als onderdeel van hun geloof verraders, moordenaars en verkondigers van 'waarheid' uitkiezen als hun voorbeelden.

.HerNihilist | 10-01-09 | 21:56

@ mezelf
O nee, toch niet. Ik moet echt stoppen.

Bologna | 10-01-09 | 20:57

@ mezelf
tenzij = als

Bologna | 10-01-09 | 20:55

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 19:45
Wel, zijn er dan nog politici die je niet haat? Ik bedoel: iedereen heeft een eigen visie op mens en maatschappij die misschien wel te eenzijdig te noemen is, en waaraan ze hun morele waarden lenen en anderen veroordelen.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 20:02
Ik zie niet hoe relativisme er 'boven' kan staan. Het is een cirkelredenering tenzij het niet 'all the way down' is en dus gegrond is op iets absoluuts. Het werkt alleen als het zichzelf van de relativistische kijk uitsluit.

Bologna | 10-01-09 | 20:53

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 20:07
Serieus, ik overweeg emigratie.

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 20:44

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 20:02
1. wij hebben dogma's, dan schenken wij u er ook één
2. u twijfelt aan onze stellingname, dan beweren wij dat u zoeven ook een stelling innam en gaan wij er tegenin
3. wij zoeken naar uw zwakste argument en daar gaan wij tegenin, opdat wij uw overige argumenten niet kunnen weerleggen
4. als het echt noodzakelijk is, verzinnen wij wel een stellingname voor u, mits wij deze kunnen weerleggen
5. wij zaaien twijfel onder de uwen, opdat u onze stellingname niet langer betwijfelt
Staat gegraveerd boven de ingang van de VU, de KUN enz.

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 20:11

@ sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 19:45
Zijn er dan toch weldenkende mensen in ons midden?

Je-Zus Redde | 10-01-09 | 20:08

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 19:45
Hee Sjaak word jij niet zo onderhand door haat verteerd?

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 20:07

Bologna | 10-01-09 | 18:58
Nee, nee, dit is niet zomaar een filosofisch truukje. Dit gaat over waarheid en leugen.
Bekijk deze pagina's maar eens. Dit zijn de lui die menen met elke 'relativist' op argument de vloer aan te kunnen vegen. Dat doen ze door systematisch cirkelredeneringen te gebruiken. Dat zijn 'strange loops' die vaak moeilijk als zodanig te herkennen zijn.
www.allaboutphilosophy.org/dutch/absol...
Hier nog zo'n clubje.
www.gotquestions.org/Nederlands/absolu...
Twijfelen aan een absolute waarheid zou volgens hen leiden tot cultuurrelativisme, tot barbarij en tot chaos, want ontkennen van een absolute waarheid betekent noodzakelijkerwijs dat alles mag. Opnieuw de cirkelredenering dat het ontkennen van een absolute waarheid met zichzelf in tegenspraak is omdat die ontkenning enkel hout snijdt als die als waarheid wordt aangenomen.
Maar zo eenvoudig kun je die twijfel niet onderuit halen.
Neem de uitspraak 'Ik lieg altijd'. Volgens dezelfde cirkelredenering kan deze uitspraak nooit waar zijn, want als je altijd liegt dan lieg je dus ook als je zegt dat je altijd liegt, dus spreek je de waarheid. Maar dat kan weer niet, want je zegt dat je altijd liegt. Etcetera.
De uitspraak 'Ik lieg altijd' kan echter wel degelijk een logisch correcte uitspraak zijn wanneer deze vanuit een meta-standpunt wordt gedaan. Als ik zeg 'Op mijn werk lieg ik altijd' en ik doe die uitspraak als ik thuis op de bank zit, dan is er geen logische tegenspraak. Als degene tot wie ik spreek begrijpt dat ik buiten een gedefinieerde werkelijkheid een uitspraak doe over die werkelijkheid, dan nemen wij beiden een meta-positie in ten opzichte van die werkelijkheid en is er dus geen sprake van een logische tegenstelling.
Soms moet je tien keer nadenken vóórdat je een strange loop duidelijk ziet.
Djinn: "Je mag nog één wens doen".
Aladdin: "Dan wens ik dat ik een oneindig aantal wensen mag doen."

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 20:02

@Bologna | 10-01-09 | 18:58
Nee, dat sofisme had betrekking op die link van Schoorsteenveger over lijden.
En toch maak ik jou impliciet wél een verwijt: 'Ik zie het anders vaak genoeg gebeuren. "Zij zijn achterlijk want ze vinden hun God/regels/cultuur de beste. Wij zijn ten minste tolerant naar anderen." Waarmee de eigen ideeën over deze dingen toch weer superieur gemaakt worden aan de rest.'
Tolerantie naar anderen als jouw maatstaf/principe wordt m.i. waardeloos als de ander zelf intolerant is naar jou of naar anderen.
Welk bezwaar kan ik mogelijk hebben tegen de wijze waarop bv. (mijn persoonlijke interpretatie overigens, ik ken ze verder niet) een Arie Boomsma of Hikmat Khan hun geloof belijden? Geen enkel, ik ben het vaak niet met ze eens, maar ik heb verder geen enkel probleem met hen of met hun geloofsopvattingen. Leven en laten leven zou ik zeggen.
Maar dat is iets anders dan puur uit principe tolerant zijn, dat vind ik een vorm van capitulatie richting intolerante mensen en een ondergraving van je eigen gevoel en rede, wellicht ook uit angst om niet aardig gevonden te worden.
Ik maak er geen geheim van dat ik mensen als JPB, EHB en Donner haat (Verhagen daar kan ik wel weer om lachen), evengoed als dat ik CU-mensen, de meeste moslims, vrijwel alle SP'ers, een groot aantal PvdA'ers en een boel neo-conservatieven (PVV'ers, maar ook Bart-Jan Spruyt en Ad Verbrugge) ter rechterzijde van het politieke spectrum haat.
Waarom?
Zij zijn in de grond van hun hart hypocriet; wat zij als morele waarden definiëren is niets meer dan een eenzijdige visie op hoe de mens en de maatschappij in elkaar steekt en vanuit hun eigen definitie ontlenen zij vervolgens het recht om anderen op hun vermeende (lees: hun eigen onderdrukte verlangens) tekortkomingen te wijzen.
Als je tolerant bent tegen dat soort mensen doe je jezelf imo tekort.

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 19:45

DubbelzouteSalmiak | 10-01-09 | 12:24
Idd.

Wel een beetje maf. Je wijst heel cool de fout van trouw over de foto aan maar in het kleine stukje wat je er zelf bij schrijft maak je al minstens 3 domme fouten.

1. Calvijn is niet middeleeuws, hij is geboren in 1509.
2. Calvijn en Luther waren geen vriendjes, ze hadden juist erg veel onenigheid
3. Calvijn is geen jodenhater, dat was luther.

Hoe bedoel je FAIL :P

martinlutherking | 10-01-09 | 19:20

Vrij naar Jaap Fischer: Trouw, Trouw, Trouw is een kutkrant, geef mij maar De Volkskrant...

whatever123 | 10-01-09 | 19:20

@ mezelf
Relativiteit = relativisme.

Bologna | 10-01-09 | 19:00

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 18:01
Ok. Over die meta-postitie, daar moet ik nog over nadenken. Ik denk dat dat soort relativiteit zichzelf uiteindelijk relativeert en je er niets mee kan. En ik dacht dat sjaakdeslinksesul me van sofisterij beschuldigde.

Bologna | 10-01-09 | 18:58

Het artikel van Balkenende is een soort reclametekstje voor Calvijn en calvinistisch Nederland. Het is van hetzelfde niveau als de beeldredactie van Trouw.

websenior | 10-01-09 | 18:31

Bologna | 10-01-09 | 17:35
Ik heb gezegd dat één van de grootste opdrachten die de mensheid zich kan stellen het overwinnen van het schuldgevoel is. Met overwinnen bedoel ik dan dus duidelijk het schuldgevoel overbodig maken, niet het schuldgevoel wegdrukken.
Dat lukt alléén als het totale systeem waarbinnen dat schuldgevoel een noodzakelijke schakel is gesloopt wordt. Dat systeem valt of staat met de instandhouding van de dichotomie goed-slecht, die is gekoppeld aan de dichotomoe waar-onwaar.
Als je je die opdracht stelt, en je komt tot op het punt waarop beide tegenstellingen niet meer als vanzelfsprekend gelden, dan is het voor jou niet meer zo dat lieden die jouw positie niet innemen 'fout', of 'slecht' of 'kwaad' zijn. Maar het betekent óók dat hun veroordeling van jouw positie jou niet meer kan raken. Als er geen waarheid meer is, dan is alles dwaling.
Je kunt dan slim willen zijn en beweren dat deze positie gewoon een nieuwe 'waarheid' is die kan worden uitgespeeld tegen andere waarheden, maar zo eenvoudig ligt het niet. Deze nieuwe waarheid neemt een meta-positie in ten opzichte van de oude waarheden en bestaat enkel op dat meta-niveau. Is daarom niet beter of slechter, maar wel anders.
Zeggen dat iets vaststaat omdat het niet aan te vechten is, is even waar als zeggen dat iets niet vaststaat omdat het niet aan te vechten is. Als iets niet aan te vechten is maar ook niet vast te stellen, dan is het een mogelijkeid naast andere mogelijkheden. Ik heb het woord sofisnme overigens niet in de mond genomen.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 18:01

Al die ouwe protestanten hadden gewoon een jointje moeten roken, dan hadden we nu niet met al die steile grefo's gezeten, brrrrr.

wietroker | 10-01-09 | 17:58

Extra-gratis tip voor reaguurders die in alinea's willen schrijven,in plaats van een punt of streepje ertussen kun je ook gewoon spatie en dan enter drukken..

'Dan heb je een mooie blanco streep tussen je hersenspinsels.
*Shidt,moet ook nog naar de super..*

de grote Anti | 10-01-09 | 17:58

Volgens nieuws.nl : "Waar de SP al jaren de tomaat als mascotte heeft, introduceert de ChristenUnie vrijdag vol trots het spruitje. Spruitjes zijn volgens de partij namelijk 'zó 2009, supergezond, oer-Hollands, crisisbestendig en dus hyperactueel'.
-
Volgens mij zijn spruitjes m.n. niet te vreten.

grote regelneger | 10-01-09 | 17:48

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 17:01
Even teruglezen dan. Je wilde van schuldgevoel af, van het idee dat er echt goed en kwaad bestaat. Uit die stelling volgt dat mensen die wel volharden in een vast normen en waarden stelsel 'fout' bezig zijn.
Als morele principes niet te bewijzen zijn, niet te onderbouwen zijn, dan zijn ze dus ook op geen enkele manier aan te vechten en staan ze dus in die zin vast, maw zijn ze absoluut. Niks geen sofisme dus.
.
sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 17:03
Hm, de manier waarop het principe geformuleerd is kan dan bepalen of het ook zo'n situatie omvat.
.
Ach, je kunt het geloof ook zien als een nuttig maar gepasseerd station in de ontwikkeling van de beschaving. Het impliceert ook niet dat ongelovigen niet op een andere manier nuttig kunnen zijn voor de samenleving.
.
En waarom zou dat ook moeten? Bla ik ben een beetje klaar, ik zit hier al vanaf 1200 ofzo. Ik ga boodschappen doen.

Bologna | 10-01-09 | 17:35

Bologna | 10-01-09 | 14:40
Je verwart Calvinisme met Calvijn.

mail cheauvinist pic | 10-01-09 | 17:31

*dagafsluiting door ds. Sjaak*
De meest briljante geesten onder de protestanten, moslims en socialisten worden ingezet in de strijd tegen het 'grenzeloze hedonisme', de 'ongebreidelde individualisering, het 'normverval', de 'graaicultuur'. De meest briljante geesten onder liberale humanisten hebben vooral het beste voor met alles en iedereen en koppelen deze menslievende taak ook nog eens met het bestrijden van verlichtingsfundamentalisten in eigen kring.
Ik hoop dat Femke, Alexander, Boris en Mark meelezen. Sta es op!

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 17:29

@ mezelf 17.21; Montesquieu that is.

Russ Meyer | 10-01-09 | 17:24

Stelt Balkenende en Trouw aansprakelijk voor mijn compleet doorgeslagen, bijna rokende bullshit-detector. *Leest ondertussen in Le Figaro de column van Sarkozy over de impact van Voltaire en Montesqieu op de Franse samenleving*
Oh nee die vliegt de wereld over om wat "kleine probleempjes" bij de lurven te pakken.

Russ Meyer | 10-01-09 | 17:21

Calvijn is gewoon een achterbaks figuur, door en door verrot. Wie iets meer van dat sujet wil weten met maar eens "Het doden van een mens" lezen van Guus Kuijer.

www.mobipocket.com/EN/eBooks/eBookDeta...

Peter_K | 10-01-09 | 17:20

Bologna | 10-01-09 | 16:55 (ook m.b.t. 16:47)
Concreet voorbeeld.
De CU en veel moslims hanteren de denkwijze dat universele rechten van de mens een 'liberaal dogma' zijn. Seculieren zijn hiermee in hun ogen niet beter dan gelovigen. Punt is natuurlijk wel dat geloofsvrijheid mij helemaal niets oplevert, integendeel zelfs. Vrijheid van meningsuiting betekent dat anderen mij dood mogen wensen wat hier op GS regelmatig gebeurt. Ik ben man en hetero dus waarom gelijke rechten voor vrouwen en homo's? Niet omdat ik er in 'geloof', maar omdat deze rechten bewezen hebben te werken en onze beschaving naar een hoger peil hebben gebracht. Kijk alleen maar naar de landen waar die rechten dagelijks geschonden worden.
Het beperken van de vrijheid van meningsuiting waar het 'diepst beleden gevoelens' aangaat, slaat natuurlijk op de gevoelens van christenen en moslims. Niet mijn gevoelens dat Marc Dutroux volgens hun geloofsopvattingen meer kans maakt op de hemel dan ik, puur en alleen omdat ik het bestaan van god ontken. Daarom mag je niet van liberale/humanistische dogma's spreken.
In die zin vind ik de opstelling van Dawkins om intolerant te wezen tov intolerante mensen wel OK. Je confronteert hen met hun eigen tekortkomingen en zolang je jezelf daarmee niet te kort doet, vind ik dat prima.

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 17:16

Dat zie je nu nooit bij de Telegraaf. -kuch-

--neus-- | 10-01-09 | 17:09

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 16:33
Brrrr wat een ellendige sofisterij weer.
Bologna | 10-01-09 | 16:38
Principes zijn sowieso een luxe-artikel. In een KZ draaide het om overleven en niemand (althans ik niet) zie het stelen van een brood van een medegevangene op dat moment als laakbaar. Omdat de verhouding met je medemens op dat moment volledig gewijzigd is.
Jehova's hadden op grond van een simpele handtekening hun 'aards lijden' kunnen voorkomen en zich buiten het kamp kunnen gaan inzetten voor joden. In plaats daarvan verkozen zij het lijden en hun aanwezigheid daar was een klap in het gezicht van al hun medegevangenen die geen enkele mogelijkheid bezaten om hun lot te verbeteren. Pervers. Een aanklacht tegen het leven.
Wat monniken geloofden... misschien driemaal daags warm eten, misschien een heilige missie, misschien het helpen van hun medemens. Ik ben alleen huiverig als gelovigen (zoals JP hierboven) stellen dat hun geloof naast voordelen voor zichzelf en hun eigen gemeente, ook voordelen voor de samenleving als geheel opleveren. Logisch dat je dat beweert ter legitimatie, maar impliciet stel je dat 'de ander' op morele vlakken dus tekort schiet. Waarbij die morele vlakken natuurlijk eerst door jouw geloof gedefinieerd zijn, maar dat terzijde.

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 17:03

Bologna | 10-01-09 | 16:47
Is iets dat niet te bewijzen is als vanzelf absoluut? Dat begrijp ik echt niet.
Je hebt mij ook niet horen beweren dat ik het 'fout' vind als mensen een absoluut principe aanhangen. Al wat ik zeg is, dat de absoluutheid van dat principe niet vaststaat. Wanneer ik dat vastgesteld heb, is mijn positie dan een 'goede' positie? Waarom zou dat het geval zijn? En waarom zou ik noodzakelijkerwijs moeten veroordelen?

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 17:01

100%Isis | 10-01-09 | 16:50
Ik zie het anders vaak genoeg gebeuren. "Zij zijn achterlijk want ze vinden hun God/regels/cultuur de beste. Wij zijn ten minste tolerant naar anderen." Waarmee de eigen ideeën over deze dingen toch weer superieur gemaakt worden aan de rest.

Bologna | 10-01-09 | 16:55

"Diverse onderzoekers hebben in een bepaald grondbeginsel het wezen van het calvinisme trachten aan te geven. Als zodanig noemde men dan de predestinatie of de voorzienigheid Gods, met name ook Zijn volstrekte soevereiniteit. Maar het gemis aan eenstemmigheid op dit punt bewijst wel het onvruchtbare van een dergelijk pogen. Het calvinisme is niet ontstaan uit een filosofische reflectie over een of ander grondbeginsel, maar weet zich direct en volledig gebonden aan wat God in Zijn Woord heeft geopenbaard. Over de gehele linie wordt het gekenmerkt door de innerlijke behoefte zich voor alle opvattingen en gedragingen te verantwoorden tegenover de bijbel als enige en volstrekte regel van geloof en leven."
Encarta ® Winkler Prins 2006 © 1993-2005 Microsoft Corporation/Het Spectrum. Alle rechten voorbehouden.

Dit land dankt volgens onze MP dus veel aan dit gedachtengoed ?!
Eng, heel erg eng.

Goehte | 10-01-09 | 16:52

Bologna | 10-01-09 | 16:47
Nee, dat is een cirkelredenering en dat gaat, net zoals in excel, niet goed. Maar dat wist je zelf waarschijnlijk ook al wel.

100%Isis | 10-01-09 | 16:50

Ho, die reactie was voor Schoorsteenveger | 10-01-09 | 16:33

Bologna | 10-01-09 | 16:48

Bologna | 10-01-09 | 16:24
Omdat een moreel principe, net als een axioma, niet te bewijzen of logisch te onderbouwen is. Hoe is het dan niet absoluut?
.
Als je het fout vindt dat sommigen een te absoluut principe aannemen en daarmee andere normen en waarden 'verkeerd' noemen, veroordeel je hen dan niet? Zo ja, stel je dan niet je eigen principe (dat van relativisme) boven dat van hun? Zo ja, hang je dan niet zelf ook een absoluut principe aan?

Bologna | 10-01-09 | 16:47

Bologna | 10-01-09 | 16:24
Ik typte 'Christendom' en 'lijden' op Google in. Item 6 is een helder stukje. Duidelijk geschreven vanuit de positie van een gelovige, dat dan weer wel.
www.apologetique.org/nl/artikelen/filo...

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 16:39

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 16:23
Hoe zulke middeleeuwse monniken dit beargumenteerden weet ik niet, maar volgens mij waren bijna alle kloosters juist vooral gemeenschappen. Het samenkomen in de kerk is gebaseerd op de vermeende waarde van de gemeenschap. Veel regels in het oude testament hebben alleen waarde in een gemeenschap (en klinken ons bizar in de individualistische oren).
Als Simon zelf behoeftig was geweest had hij ook gewild dat anderen zich om hem bekommerden, dus de gulden regel zou hem al veroordelen. (Let op, de bijbelse wel, de bekende die je eerder noemde niet!)

Bologna | 10-01-09 | 16:38

Bologna | 10-01-09 | 16:24
Als je het over de 'Principia Mathematica' hebt, ja, dan kun stellen dat een principe onveranderlijk is. Maar principes in de zin van morele uitgangspunten, waarom zouden die absoluut moeten zijn? Dat is nou precies het punt. Waarom zou het niet mogelijk zijn om een ethisch mens te zijn zonder dat je je eigen morele oordelen als absoluut ziet?
Sinds Socrates heeft de westerse mens goed en fout gelijktesteld aan waar en onwaar, en zo zichzelf wijsgemaakt dat het goede het ware is, en dus onveranderlijk. Als je die koppeling los kunt laten, dan ziet de wereld er ineens anders uit en wordt de tegenstelling tussen goed en kwaad een probleem in plaats van een gegevenheid.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 16:33

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 16:13
Het zijn van een grondslag of beginsel ligt in de definitie van een principe. Hoe kan dat dan niet absoluut zijn? Waar is een grondbeginsel nog van afhankelijk?
Als je een principe aanhangt kun je tegengestelde principes van anderen niet anders benoemen dan 'fout' of 'slecht'. Als je er geen uitspraak over wil doen is dát je principe en zul je het beoordelen van anderen weer 'fout' noemen.
.
(En de oorzaak van het lijden (bijvoorbeeld beproeving, straf, minste van twee kwaden, opoffering) is bijbels gezien meestal helemaal niet zo duidelijk aan te wijzen.)

Bologna | 10-01-09 | 16:24

Bologna | 10-01-09 | 16:09
Zelfs het goede of algemeen welzijn is een rekbaar begrip. De kluizenaar is niemand tot last, maar voegt ook niks toe aan het leven van een ander.
Waar geloof en dan met name georganiseerd geloof de fout in gaat (buiten het door Schoorsteenveger aangekaarte absolute karakter), is dat de band met de medemens niet centraal staat. Simon de pilaarheilige, de egoïst/zelfbevlekker pur sang, was hét voorbeeld van een deugdzaam man voor het christendom. Hij was juist niks, goed noch slecht; hooguit een lafaard. Te laf om zich onder de mensen te begeven en zijn hoogstaande principes aan hen te toetsen.

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 16:23

Als je in god gelooft, ben je gewoon achterlijk. Als je Calvijn als ideaal ziet, kun je net zo goed Hitler verheerlijken.

dr.spin007 | 10-01-09 | 16:19

Bologna | 10-01-09 | 15:50
Sommige mensen menen dat hun principes absoluut zijn, anderen weten dat niet zo zeker. Als je niet zeker weet of je principes absoluut zijn, wil dat niet zeggen dat je geen principes hebt. De grote wereldreligies beweren dat hun principes de enige principes zijn, dat hun principes de enig ware principes zijn, dat hun enig ware principes door God gegeven zijn, dat hun enig ware principes door de enig ware God gegeven zijn. En ze beweren ook nog eens te wéten dat dit allemaal het geval is, dat zij toegang hebben tot waarheid, dat zij toegang hebben tot absolute waarheid. God, moraal en waarheid worden in één totaalpakket samengevoegd dat via een Heilig Boek wordt aangeboden. In dat Heilig Boek wordt omstandig uitgelegd dat God de mens een opdracht heeft gegeven het goede te doen en het kwade te laten, en dat de goede mens in een hiernamaals beloond zal worden en de slechte mens bestraft. Om het goede te doen en het kwade te laten heeft die mens van god een geweten gekregen, een geweten dat hem belaadt met gevoelens van schuld, telkens als hij het kwade doet en het goede laat. Maar die God is nbarmhartig, en is alsnog bereid die schuldgevoelens weg te nemen als die mens toch nog bereid is spijt te betuigen en te pogen dat kwade af te zweren en voor het goede te kiezen. Alle pijn en lijden die de mens in zijn leven tegenkomt, inclusief de pijn die door andere mensen wordt veroorzaakt, wordt volmaakt in dit schema ingepast. De mens wordt door God voortdurend op de proef gesteld, zo staat in het Heilige Boek, en hoe meer hij in staat is zijn lijden te dragen, des te groter de kans is dat hij beloond zal worden in het hiernamaals. Het aardse lijden is een aanloop naar het hemelse geluk.
Zet dat maar eens allemaal overboord.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 16:13

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 15:54
Het is minder pervers als je 'god' vervangt met "het goede" (in de zin van het algemene welzijn). Ouders die hun kinderen aangeven als die zich crimineel gedragen zijn bijvoorbeeld zeer te prijzen. Ouders die het welzijn van hun kinderen boven alles stellen zijn niet gezond.
.
Ik denk dat die regels helemaal niet zo los en absoluut bedoeld zijn. De manier waarop men 'De 10 Geboden' voorleest geeft dit idee, maar dit was ook maar een samenvatting van een heleboel hoofdstukken met regeltjes waar de rechters ook nog met wijsheid mee om dienden te gaan.
.
Principes aanhangen brengt altijd wel hypocrisie met zich mee. Zodra je je idealen noemt kunnen mensen je op je gedrag bekritiseren. Dat maakt het hebben van principes niet slecht.

Bologna | 10-01-09 | 16:09

Balkenende is in zijn kwispelende vrolijkheid over zoveel gereformeerde gezelligheid gewoon een wandelende tijdbom. Het enge aan Jan Peter - 'kom op jongens die VOC mentaliteit' - Balkenende is dat hij itt de moslimterrorist NIET doorheeft dat 'ie een ontsteking voor een bom onder zijn voet heeft zitten. Waardoor hij met zijn gebeuzel deel uitmaakt van een zeer explosief netwerk - van indoctrinatie en machtsmisbruik.

Je-Zus Redde | 10-01-09 | 16:05

zzzZZZzzz

tommedic | 10-01-09 | 16:04

Bijzonder verontrustend dat JPB een man als voorbeeld neemt die zijn vriend op de branstapel heeft gebracht (na hem verlinkt te hebben) omdat hij een andere mening had. Goed, Calvijn was voor een soort proto-democratie binnen zijn eigen groep, maar er schuilde toch ook een Mohammed Bouyeri in Calvijn. Krankzinnig eigenlijk!

Kim Jong-il | 10-01-09 | 16:04

Deze Calvijn als guru opvoeren is op zichzelf al een benepen gedachte, gezien alle guru's die er al geweest zijn in de wereld. Maar ja, als je als loyaal directielid mee mag doen in een dochtermaatschappij van een vestiging van een van de divisies die deel uitmaken van een onzichtbare GodAllah Holding BV is dat niet helemaal verbazingwekkend. Je wordt sowieso na een rijk leven op aarde ook nog eens beloond met een mooie plek dicht bij De Troon in het Hemelse Rijk, waar je eeuwig mag jubelen en waar anderen maagden mogen verkrachten. Eigenlijk wordt je dus als loyaal directielid tweemaal beloond. Kijk, en dat is nou sober en rechtvaardig... Tja...

Vigil | 10-01-09 | 15:56

Bologna | 10-01-09 | 15:36
Lastig als je van SM houdt maar dat hou je toch.
Soms kun je iets zeggen over een bepaald principe. Neem het feit dat een aantal gelovigen hun band met god boven de band met hun kind stellen. Zowel vanuit een biologische (overleven), sociologische (je moet toch ergens beginnen met een gemeenschap, als is het maar in je eigen gezin) als emotionele kijk klinkt dat pervers. Maar iemand niet mogen doden bv., ik snap dat een willekeurig persoon die op straat loopt niet de dood verdient, iemand die zelf mij of een van de mijne probeert te doden wel. Maar als ik hem nu eerst verwond en ik niet weet of hij mij na genezing weer gaat doden, wat dan?
En in de praktijk zie je dan ook dat gelovigen veel minder standvastig zijn in hun principes dan zij doen voorkomen.

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 15:54

@ Fleauxe | 10-01-09 | 14:08
Het moet mij wel even van het hart dat dat slecht Frans is voor een 'meneer' van uw niveau

Je-Zus Redde | 10-01-09 | 15:53

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 15:38
Zoals je het nu verwoordt lijkt er te staan dat sommige mensen principes hebben en de rest een stel Kweetniets is als het op ethische vragen aankomt. Een consequent atheïst zou gewoon moeten aannemen dat er helemaal geen vast stelsel van normen en waarden bestaat ... of het aan een aanname moeten ontbreken dat er een vast stelsel van normen en waarden bestaat, als ze het zo liever horen.

Bologna | 10-01-09 | 15:50

Dankzij Calvijn rijden wij massaal in derdehands zakjapannertjes op kapotgevroren ZOAB-ellende. Dankzij Luther rijden Duitsers massaal in dikke Mercedessen op prachtige autobahnen, waarvan het betonnen wegdek 30 jaar meegaat.

Sendis | 10-01-09 | 15:42

is balkenende aan het radicaliseren?

kippeNeukert | 10-01-09 | 15:42

Bologna | 10-01-09 | 15:28
Nee. Pijn, schuld, boete, beloning, goed en kwaad. Dat zijn thema's waar de mensheid in zijn geheel mee worstelt. Sommigen denken te snappen hoe het zit en volharden in het aanhangen van een vast stelsel van normen en waarden, anderen weten het niet zo zeker.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 15:38

Calvijn is een soort Islamist. Zo schreef hij over Michael Servet (omdat die de predestinatie, de doop en de drie-eenheid verwierp):
"Si venerit, modo valeat mea autoritas, vivum exire nunquam patiar"
"Wanneer hij hier komt, als mijn gezag ook maar iets waard is, zal ik niet toestaan dat hij levend vertrekt."
.
En zo geschiedde: Op 25 oktober 1553 werd Michael Servet levend verbrand, dankzij Calvijn.
nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Servet

tipo | 10-01-09 | 15:37

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 15:23
Beide regels waren gebaseerd op Gods eigen autoriteit en zijn dus sowieso niet van toepassing in een seculiere staat.
.
De juiste tekst is trouwens: "doe een ander zoals je wil dat hij jou doet". Één van de grootste "beam me up scotty's" in de geschiedenis imo.
tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/Be...

Bologna | 10-01-09 | 15:36

Bologna | 10-01-09 | 15:13
Dat is een klus waar veel atheïsten nog niet mee klaar zijn dan. Ze reageren nog steeds op 'slechte' zaken alsof deze 'verwerpelijk' zijn, of 'walgelijk'.

Bologna | 10-01-09 | 15:28

Brusselmans, misschien wel de slordigste medewerker van Geenstijl... de hoogtijdagen van Calvijn vielen namelijk helemaal niet in de middeleeuwen: en.wikipedia.org/wiki/Middle_Ages

Godward | 10-01-09 | 15:24

Bologna | 10-01-09 | 14:58
Zie... er is dus nog hoop voor je.
Bologna | 10-01-09 | 15:13
'Doe een ander niet wat jij niet wilt...' is net zo min een oplossing als je met een psychopaat te maken hebt, als 'oog om oog, tand om tand' wanneer je een fysiek en geestelijk zwakkere tegenover je hebt staan. Het idee dat een wandtegel als ethisch principe dienst kan doen is onzinnig.

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 15:23

@Luis
sterk punt en ik ben het met je eens.

Fleisch is in zijn biotoop (GS) 100x sterker dan Weesie op tv. Hij mist het charisma, zelfs die taxiboef kwam sterker over terwijl hij droop van de leugens. Weesie kwam even uit de GS hoek toen bij begon over 'de vrienden' in het publiek, maar liet zich ondersneeuwen, wat hier op GS natuurlijk niet gebeurt daar er geen direct weerwoord is.

GS blijf GS! Wat mij betreft mag je die 5,73 houden, maar laat door een tv avontuur zoiets unieks en waanzinnigs als GS niet ten onder gaan. Rutger hoort klein op een pc, niet levensgroot op een flatscreen.

HitchHiker | 10-01-09 | 15:22

Bologna | 10-01-09 | 15:13
Dat heb je helemaal mis. Schuldgevoel overwinnen is een heel moeilijke klus. Je moet dan snappen dat eerlijk naar jezelf kijken niet kan, en dat er geen goed en fout bestaat. Je moet God los kunnen laten. En als je dit al overleeft, dan moet je leren om op drijfzand te bouwen in het besef dat fundering niet mogelijk is. Dat krijg je in je eentje niet voor elkaar.
Nee, ik kan dat hier niet even oplossen. De logica brengt hier ook niks. Normen en waarden komen niet voort uit logisch denken.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 15:21

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 15:06
Schuldgevoel 'overwinnen' is meestal makkelijker dan eerlijk naar jezelf kijken, fouten toegeven en stappen ondernemen om iets goed te maken. Dat is mijn ervaring in ieder geval.
Waarom zijn we er nog wel even mee bezig? Kun je het hier niet direct oplossen door een mooie logische redenatie te plaatsen die de rechten van de mens even goed onderbouwt?

Bologna | 10-01-09 | 15:13

... en ondertussen worden in Amsterdam door kindertjes 'de Westerse waarden van de rechten van de mens' ten grave gedragen. Het is nog een lange weg.
www.spitsnieuws.nl/archives/gaza/2009/...

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 15:11

Bologna | 10-01-09 | 14:50
Een mens zonder moraal zul je bedoelen. Een van de grootste opdrachten die de mensheid zichzelf kan stellen is de opdracht het schuldgevoel te overwinnen zonder de ethiek prijs te geven, de kategorische Imperativ los te maken van het godsidee. Daar zijn we nog wel even mee bezig.
Kan meteen ook de dubbele moraal van het christelijk denken worden ontmaskerd, de moraal die psychopathie hult in sluiers van handelsgeest en zendingsdrang.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 15:06

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 14:50
Hij is een zij, en zo grefo ben ik niet.

Bologna | 10-01-09 | 14:58

Of je JP nou gelijk heeft of Geenstijl, Wikipedia vind ik nou ook niet bepaald een onweerlegbare bron.

ren-forrest-ren-e | 10-01-09 | 14:55

Bologna | 10-01-09 | 14:50
Selectie aan de poort en schoolgrootte, vandaar dat alle gymnasia beter scoren dan het VWO en dat het openbaar onderwijs in de grote steden zo slecht scoort.

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 14:53

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 14:45
Laat hem, hij weet niet eens of ie wel naar de hemel mag.

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 14:50

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 14:45
Ha een mens zonder schuldgevoel en ingetogenheid, dat is ongeveer de definitie van een psychopaat.
.
sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 14:46
Geen idee, jij?

Bologna | 10-01-09 | 14:50

Bologna | 10-01-09 | 14:31
Neutraal is iets anders dan atheistisch-humanistisch. En hoe zou het komen dat die twee scholen het zo goed doen denk je? Maar goed, jij hoeft je kinderen niet naar zo n school te sturen. Je moet er alleen aan mee gaan betalen.

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 14:46

Bologna | 10-01-09 | 14:40
Ha, nou wordt-ie interessant. Schuldgevoel en ingetogenheid weerhouden de mens van ontsporingen? Zonder schuldgevoel kun je niet leven?

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 14:45

mail cheauvinist pic | 10-01-09 | 14:18
Geen schuldgevoel en ingetogenheid, wel daad naar woord zetten, rebellie en overdreven doen... volgens jouw beschrijving is de gemiddelde niet-Calvinist een Hamas demonstrant.

Bologna | 10-01-09 | 14:40

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 14:14
"Begin eens met humanistisch-atheïstisch onderwijs zou ik zeggen. "
.
Seculier onderwijs hebben we al op openbare scholen. Maar ze doen het niet zo goed. Zie overzicht op: www.elsevier.nl/web/10218927/Nieuws/Ne...
En lol @ toppositie Lage Waard in Papendrecht en Calvijn (!!) College in Goes.

Bologna | 10-01-09 | 14:31

tipo | 10-01-09 | 14:23
Wat je zegt! De wijze waarop Calvijn hier wordt opgevoerd is op het onbetamelijke af. De revitalisering van de religie is een beangstigend fenomeen, en het feit dat Balkenende het gore lef heeft om Calvijn op te voeren als grondlegger van onze democratische rechtsstaat is een diepe belediging van elk vrijdenker.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 14:31

Wow! Verkeerde foto in een nationale krant! Iedere boerenlul zag natuurlijk meteen dat dit Maarten Luther was en niet Johannes Calvijn! Er staat hier bij mij in de straat een auto dubbel geparkeerd, waar blijft Rutger met zijn camera?

HetMes | 10-01-09 | 14:30

mail cheauvinist pic | 10-01-09 | 14:18

Zo is het.

Het CDA | 10-01-09 | 14:29

@Jan Peter Balkenende
There's Probably No God. Now Stop Worrying And Enjoy Life.
www.atheistcampaign.org/

tipo | 10-01-09 | 14:29

Balkenende zuigt.

kwakje | 10-01-09 | 14:29

O ja, nog bedankt, Calvijn, voor het wegvagen van de Nederlandse muziekcultuur. Nog in de negentiende eeuw moesten we musici importeren, omdat de rest hier alleen maar verstand had van psalmen brullen. Klootzak!

Het CDA | 10-01-09 | 14:29

Een eeuw van Spinoza lijkt me nu gepaster qua actualiteit, dan een jaar van Calvijn. En de 'atheist bus campaign' in Kappele is ook hier noodzakelijker dan ooit, zo blijkt uit het dogmatische artikeltje van Jan Peter.
www.justgiving.com/atheistbus

tipo | 10-01-09 | 14:23

Calvinisme is doordrenkt van schuldgevoel. 'Goede' doelen en politici maken daar graag gebruik van. Want schuld koop je immers af zoals het een goed gristen betaamt. GreenPeace. WNF. Eco-Tax. Asielzoekers. Internationale hulp. Of je geld uiteindelijk over de Balk wordt gesmeten maakt niet uit: jouw schuldgevoel is afgekocht.

Calvinisme is achterbaksheid. Met mooie praatjes geld van burgers aftroggelen en het vervolgens voor eigen middelen inzetten. De lieve vrede prediken, heiliger dan de paus zijn maar ondertussen geniepig oorlogen voeren. Om een voorbeeld te noemen: de oorlog in Irak, meneer Balkenende? Nog een voorbeeld? Wapentransporten naar Israël, meneer Balkenende.

Calvinisme is ingetogenheid en conservatisme, zwijgzaamheid en geslotenheid. Daarom loopt half Nederland er als een angstig, schuldig, grijs muurbloempje bij. Initiatiefloos, emotieloos, subsidieverslaafd en zwijgzaam meegaan met politici. Jan fucking boring Modaal met zijn vette wijf, zijn doorzonwoning, leasebak, wekelijkse bowlinghobby en HetNet Internet abonnement.

Calvinisme is volgzaamheid. Daarom werken maar 1 op de 4 mensen in het bedrijfsleven en zit de rest op onze kosten ambtenaar, bejaarde of werkloze te spelen.

Calvinisme is doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. Daarom moet je in Nederland meer belasting betalen dan waar dan ook, men gunt een ander het licht in de ogen niet. En als je dan toch nog een mooie auto voor de deur zet dan is afgunst en hoon het resultaat.

Calvinisme is compromissen sluiten. Altijd maar weer overleg, instemming en nog meer vergaderingen. Poldermodel. Nooit eens de vuist op tafel en zeggen dat het zo niet verder kan.

Ja, dat Calvinisme, daar komt Nederland mee verder!

mail cheauvinist pic | 10-01-09 | 14:18

De humanist zou hard moeten zijn. Hij bewerkstelligt de vooruitgang via wetenschap, creëert de welvaart via een kapitalistisch systeem en bevecht de vrijheden waar anderen (ik reken socialisten hier ook toe) tegen te hoop liepen en lopen (lees ook JP's oproep tot calvinisering van de markt), maar wel volop van meeprofiteren. In die zin zijn gelovigen verworden tot parasieten.
Begin eens met humanistisch-atheïstisch onderwijs zou ik zeggen. Scholen waar verstandige ouders hun kinderen naar toe sturen en die binnen no-time tot de beste scholen van het land zullen worden, omdat de levensbeschouwelijke basis de meest vruchtbare bodem voor kennisvergaring biedt en de aanwas van kinderen vooral uit beter gesitueerde kringen zal komen. U zult in zo'n situatie dan al snel christelijke en islamitische voorstanders van opheffing van art. 23 aantreffen.

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 14:14

Bologna | 10-01-09 | 14:11
Tot nu toe wel ja. En het zal ook nog wel een hele tijd duren voordat ze ongelijk hebben. Er is nog genoeg te doen.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 14:14

Je-Zus Redde | 10-01-09 | 14:03
Niks moet natuurlijk. Maar het kan geen kwaad zo nu en dan. Zou wellicht relativerend kunnen werken wanneer al te snel wordt voorondersteld dat er verstandige praat wordt verkocht die ergens toe doet.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 14:13

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 14:00
Als het volk zonder opium niet in bedwang gehouden kan worden, dan hebben die christenhonden blijkbaar gelijk.

Bologna | 10-01-09 | 14:11

-weggejorist-

nickname112 | 10-01-09 | 14:11

@ Je-Zus Redde | 10-01-09 | 14:01:
You're confusing me with someone who gives a shit!

Fleauxe | 10-01-09 | 14:08

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 13:57
Niet te verwarren met Friedrich von Wagnerhofen, die houtsnijder uit het Scharzwald, overgrootvader van Riefenstahl de Schlagersängerin.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 14:07

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 13:55
Dat heb je heel scherp gezien. Op sommige momenten moet je hard durven zijn, en de secularisten zijn dat niet, die geloven in een goede, redelijke mens die zijn emoties in de hand heeft. De humanist is de Neandertaler in de ontwikkeling van de soort. Sterft uit.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 14:05

@ Sjaak
ach ja, Nietsche. Moeten wij die nog aanhalen in een verstandig gesprek?

Je-Zus Redde | 10-01-09 | 14:03

@ Fleauxe; uw enigszins zieke fantasie over kinderen als warm vlees doet mij een beetje eng aan

Je-Zus Redde | 10-01-09 | 14:01

Muxje | 10-01-09 | 13:52
Goed gezien. Het is inderdaad zo, dat historisch gezien onze moraal voor een groot deel de resultante is van het christelijk denken. Maar dat wil niet zeggen dat die moraal zich daar niet van los heeft kunnen maken. En dat wil al helemáál niet zeggen dat die moraal er zich niet los van mág maken.
Dat is precies wat Christenhonden steeds proberen. Ze proberen ons te vertellen dat we God niet los mogen laten, dat we zonder God verloren zijn en verdoemd, dat we tot in de eeuwigheid schatplichtig zijn.
En dat werkt door tot in artikel 137, bewaakt door herr Hirsch, en creëert de ruimte voor de Islam. Geert Wilders is volkomen blind als hij de Joods-Christelijke traditie wil beschermen tegen de islam. We moeten vóóruit jkijken. Als we de invloed van de Joods-Christelijke traditie serieus nemen, dan zorhgen we dat die niet buitenproportioneel blijft. En als we daarin slagen, dan maakt de islam geen schijn van kans. Dan hebben we eelt op onze ziel, en pakt het niet meer.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 14:00

Feit: Met Luther was het beter kersen eten dan met Calvijn: Luther hield van veel eten en veel, heel veel drinken en mocht bovendien ook graag een nummertje maken met z'n vrouwtje (wat misschien ook niet zo gek is voor een ex-monnik)

grote regelneger | 10-01-09 | 13:57

Wilhelm Nietschze u weet wel, die banketbakker uit bad offenheim.

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 13:57

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 13:45
Rede dwingt tot redelijkheid en nuancering vooraf. Bij gebrek aan dogma's uiteraard. Helaas hebben de tegenstanders in het debat geen last van deze paradox. Humanisten moeten eerst leren om intolerant te wezen tov intolerantie en daarvoor is een stuk emotie onontbeerlijk. Zie Nietschze of Dawkins. Verlichtingsfundamentalisten nemen het op tegen gelovigen met hun eigen middelen.

sjaakdeslinksesul | 10-01-09 | 13:55

@Inert 13:41
Simpel,onder 'rede' verstaan we kritisch zijn en denken,maar dat nooit opdringen of omzetten in fysieke logica.Jezus,ik heb het wel een beetje gehad met het definieeren van de mensch.Wees gewoon normaal.Als je in een god gelooft,prachtig,maar wees 'normaal'.
Oja,en het 5de element..'ook errug belangrijk.Wat het is mag een ieder zelf uitvogelen.
www.youtube.com/watch?v=W_SXobEWzWQ

de grote Anti | 10-01-09 | 13:55

@Schoorsteenveger | 10-01-09 | 13:45: Gheghe, ik zie Mark Rutte ook nog niet uitgroeien tot een moderne antichrist. Het zal allemaal wel weer van Geert moeten komen.

Fleauxe | 10-01-09 | 13:54

@nickname112 13:35: Juist. De onderliggende boodschap van dit stukje lijkt te zijn: "Onze open en vrije samenleving behoeft een moreel kompas, en wij (confessionele politici) kunnen dat bieden."
Verder horen we opnieuw het bekende christelijke riedeltje, namelijk de stelling dat een aantal algemene en in vrijwel elke samenleving in de geschiedenis onderkende morele deugden zuiver aan het christendom te danken zouden zijn, enkel en alleen omdat de christenen die het hier destijds voor het zeggen hadden, die deugden óók onderschreven.
En tenslotte: "... de basis voor een krachtige democratie ligt in [...] burgers die maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen". Nee, Balkje. De basis ligt in de mate waarin burgers die verantwoordelijkheid mógen dragen. En ook bij jullie christenen schort het nog wel eens aan dat besef.

Muxje | 10-01-09 | 13:52

Inert | 10-01-09 | 13:41
Ik hou het erop dat iedere poging om iets over de werkelijkheid te zeggen altijd iets eindigs heeft. Of om het anders te zeggen: de waarheid "moet" maar ontsnapt ons altijd weer. (wat m.i. niet wil zeggen dat ieder verhaal even goed of slecht is, je hebt betere en slechtere verhalen. En omdat we dat kunnen inzien is de waarheid als het maatgevende ergens ook weer binnen ons bereik, dat dan weer wel, maar nooit ten volle, slechts impliciet etc).
* Free MO, support IDF!*

grote regelneger | 10-01-09 | 13:51

Bologna | 10-01-09 | 13:40
Inderdaad. Dat heb je goed gezien. Haal de traditionele knechtingsmethoden weg, en de boel ontspoort onmiddellijk. Hebben we ook bij de communistische revolutie gezien. Wat zwaar onderschat wordt is dat zonder opium het volk niet in bedwang gehouden kan worden. En die hervormers hadden dat heel goed door, anders was het ze nooit of te nimmer gelukt de macht van Rome te breken. Het verschil tussen Calvijn, Khomeini en Lenin is niet zo groot.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 13:50

@Luis
De enige reden dat GeenStijl in het bestel wil, is dat mama Telegraaf dan de omroepgegevens krijgt en daarmee een eigen blad kan beginnen.
Het wordt tijd dat Weesie, met het geld dat hij voor GeenStijl gevangen heeft, een eigen, onafhankelijk weblog gaat beginnen, want de laatste tijd ruikt elke post hier naar Telegraaf.

bintang | 10-01-09 | 13:49

Het CDA | 10-01-09 | 13:45
Gelukkig ben jij moreel superieur aan al dat adderengebroed.

Bologna | 10-01-09 | 13:49

De atheïsten in Nederland zijn veel te aardig. Eigenlijk zouden alle kerken en moskeeën belaagd moeten worden. Maar ja, dan ben je een misdadiger. Homoseksuelen voorhouden dat ze ziek zijn, dat is integer. Vrouwen discrimineren, dat is correct. Jezelf als een geschikte peer zien, omdat je gelooft, dat is niet arrogant of hoogmoedig... Nee, dat is juist.
Maar we kunnen wel wat ondernemen. Zo ben ik met geen enkel werkelijk gelovig mens bevriend. Ik vertik het gewoon. O, jij wilt in die doodscultuur van je een man aanbidden die bloedend aan een kruis hangt? Mij best, maar dan rot je maar voorgoed op. Religie moet je respecteren? Waarom? Omdat je niet kritisch kunt denken? Val maar dood.
Het lijkt hard, maar het is de enige weg.

Het CDA | 10-01-09 | 13:45

Fleauxe | 10-01-09 | 13:36
Dan zal er bijvoorbeeld eens een vrije geest in de nederlandse politiek moeten zijn die de scheiding van kerk en staat ter discussie durft te stellen. En dan niet dat slappe gedoe van kereltje Pechtold. Iets in de humanistische traditie maakt slap en krachteloos.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 13:45

wat een gezever... net of GS nooit een foutje maakt...

enige verschil is dat de krant als hij gedrukt is niet gewijzigd kan worden.... Valt me tegen van GS dit...

Iets met zout en slakken

brdstck | 10-01-09 | 13:45

nickname112 | 10-01-09 | 13:35
Ik ga de discussie met JP niet aan en als je goed leest vind ik ook niet dat hij slaagt in zijn poging. Ik richt mij louter tot reaguurders met een zwart-wit beeld van het verleden.

Inert | 10-01-09 | 13:43

grote regelneger | 10-01-09 | 13:31
De waarheid, de rede, het zijn concepten; wellicht bruikbaar in een aantal discussies, maar niet meer dan dat. Een aantal natuurwetten kunnen je meten en vaststellen - al bestaat immer de mogelijkheid van falsificatie, maar filosofisch conceptuele "waarheden" over cultuur, de mens, het bewustzijn en dergelijke zijn gebaseerd op het interne perspectief en daarmee op drijfzand.
Het bestaan van "de rede" is louter conceptueel. Wat dan onder "de rede" moet worden verstaan; wie het weet mag het zeggen.

Inert | 10-01-09 | 13:41

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 13:28
Hervorming moet ergens beginnen. Onze zuidelijke vrienden in Frankrijk wilden de politieke hervorming nadoen maar op basis van de Verlichting. Aan die clusterfuck hebben we het concept Terreur te danken.
nl.wikipedia.org/wiki/Terreur_(Franse_...)

Bologna | 10-01-09 | 13:40

Fleauxe | 10-01-09 | 13:36
Akkoord.
* Free Gaza: support IDF *

grote regelneger | 10-01-09 | 13:39

Ik beddoel @Schoorsteenveger | 10-01-09 | 13:26 niet aan de regelneger.

Fleauxe | 10-01-09 | 13:37

-weggejorist-

Graftak | 10-01-09 | 13:36

@grote regelneger | 10-01-09 | 13:19: Veel mensen zien de menselijke vrijheden als een gegeven. Als ware het een trap waar men, eenmaal op de hoogste tree aangekomen, niet meer omlaag kan gaan. De vrijheden zijn echter een product van de geest en hebben -zonder enige strijdbaarheid- geen onbeperkte houdbaarheidsdatum. Kort en goed; zijn er nog kritische geesten? Genoeg, ze moeten alleen wat meer met hun neus op het belang van die vrijheden worden gedrukt. Kritisch zijn is goed maar je moet het wel kunnen en mogen uitdrukken.
-
@Je-Zus Redde | 10-01-09 | 13:28: Voor jou klinkt de efteling waarschijnlijk als een buffet van loslopend warm vlees. Moet je zelf weten, maar val mij er niet mee lastig.

Fleauxe | 10-01-09 | 13:36

Trouw het partijblad van SP??

Beëlzebul | 10-01-09 | 13:36

-weggejorist-

nickname112 | 10-01-09 | 13:35

"Het kortetermijnbelang van het individu is in de calvinistische traditie nu eenmaal ondergeschikt aan het langetermijnbelang van de samenleving." - Dus, JPB, ga je 's aftreden.

kwakje | 10-01-09 | 13:33

Op zich nuttig. Je lijkt echter te vooronderstellen dat je o.b.v. de "rede" eenduidig de waarheid kunt ontsluiten. Getuige de enorme verdeeldheid binnen de filosofie - waarbij vergeleken de geschillen binnen Nederlandse kerken slechts een kleuteruzie zijn - lijkt deze vooronderstelling op zijn zachts gezegd nogal problematisch.

grote regelneger | 10-01-09 | 13:31

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 13:28
Je moet ergens beginnen he.

Inert | 10-01-09 | 13:30

@ Fleauxe: dogma's als synoniem voor ' met premissen LEREN werken' Prachtig gevonden, al klinkt het een klein beetje als inteelt keldersex in Oostenrijk omschrijven als 'een kerstdiner met de Fritschls'

Je-Zus Redde | 10-01-09 | 13:28

Bologna | 10-01-09 | 13:23
De kerken, Bologna, de kerken.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 13:28

Fleauxe | 10-01-09 | 13:17
Daar zeg je wat. Kansen te over om in het openbaar onderwijs eens wat aan het ontwikkelen van de kritische geest te doen. Maar dat is verdomd ver weg vrees ik. Marcouch schreeuwt dat die zondagsscholen de tere zieltjes van de moslimjongeren verpesten en pleit voor 'islamonderwijs' op openbare scholen. Dan zou je zegge 'Goed, Marcouch, maar dan niet gegeven door imams, en ingebed in een breder levensbeschouwelijk kader'. Maar het omgekeerde gebeurt, de volksmenners worden met open armen ontvangen, en de zondagsscholen blijven gewoon bestaan.
MMijn hemel, waar vind je nog kritische geesten, en waar vind je nog pleidooien voor het kweken van kritische geesten? Alles wat de Verlichting heeft voortgebracht lijkt stelselmatig de nek omgedraaid te worden.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 13:26

@grote regelneger | 10-01-09 | 13:19: De basis. Wat is een dogma, het verschil tussen aanname en feit, met premissen leren werken. En die kennis toepassen op de actualiteiten zowel als op religie en politiek.

Fleauxe | 10-01-09 | 13:24

Abraham Kuyper, was dat niet die man met kritiek op de evolutieleer? Die man die vrouwen keihard terug achter het aanrecht sloeg? Ach, hoe gezegend zijn wij toch met zo'n mp en die open samenleving

Je-Zus Redde | 10-01-09 | 13:24

Dat zeg ik: "Eenieder beproeve zichzelf".

kwakje | 10-01-09 | 13:23

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 13:12
Ik lees op wiki dat Calvijn het ambt van ouderlingen en diakenen instelde die periodiek gekozen werden. Maar het ging er denk ik niet om dat het individu persé aan de macht kwam, maar dat de regerende macht ingeperkt werd.

Bologna | 10-01-09 | 13:23

JP is zijn carriere misgelopen. Hij had dominee moeten worden in een zwarte-kousen gemeente op de Veluwe

Jeff Hawke | 10-01-09 | 13:22

-weggejorist-

nickname112 | 10-01-09 | 13:21

Fleauxe | 10-01-09 | 13:17
Welke filosofie?

grote regelneger | 10-01-09 | 13:19

@Schoorsteenveger | 10-01-09 | 13:09: Daar verschillen we niet van mening maar wel qua benadering. Ik geloof niet in het verlichten van de gelovige droomdenkers. Wat dringend nodig is zijn lessen filosofie op het middelbaar onderwijs. Dat is de fase waarin jongeren de indentiteit ontwikkelen die van belang/toepassing is op het ervaren en benaderen van het paradigma dat geloof is en met zich meebrengt. Jongeren moeten instrumenten overhandigd krijgen waarmee ze stellingen zelf kunnen ontleden en beoordelen. Alle andere manieren zijn doodlopende wegen.
@Turkseschurk | 10-01-09 | 13:08: Ik heb op Geert Wilders gestempt, dat doet iedereen op het trailerpark hier. Jij niet dan?

Fleauxe | 10-01-09 | 13:17

nickname112 | 10-01-09 | 13:10
JP doet een wat gewrongen poging Calvijn op te poetsen en legt een aantal wel erg rechtstreekse verbanden die historisch moeizaam zijn - en ik vind ook dat een premier zich daaraan niet moet wagen, maar dat terzijde.
Dat Nederlanders (en dus ook reaguurders) een verwrongen beeld hebben van Calvijn, blijkt wel uit de reacties. Calvijn wordt neergezet als een radicaal - naar huidige maatstaven juist, maar waarbij vergeten wordt dat ieder mens een kind is van zijn tijd. De menselijke cultuur evolueert.

Inert | 10-01-09 | 13:17

-weggejorist-

nickname112 | 10-01-09 | 13:17

J.N. de Kabelpen | 10-01-09 | 13:13
Dat hier sprake is van een grote volksbeweging, nee dat denk ik ook niet.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 13:16

Die JPB is trouwens net zo'n draaikont als z'n grote voorbeeld Kuyper. Het Calvinisme had in Nederland tot aan de 19e eeuw namelijk helemaal niet zo'n invloed. Kuyper heeft echter het tegenovergestelde gesuggereerd teneinde een verband te leggen tussen z'n eigen politieke beweging en de geschiedenis van Nederland. En Balkenende doet precies nu hetzelfde: religie dienstbaar maken aan keihard politiek - en daarmee individueel - belang. Nooit achter die pippo gezocht.

grote regelneger | 10-01-09 | 13:16

@Fleauxe | 10-01-09 | 13:06
Misschien. GS zelf wordt goed gelezen in Den Haag en op diverse redacties, maar de invloed van reaguurders wordt volgens mij overdreven. GS is namelijk niet hetzelfde voor de periodieke reaguurder (mening ventileren, discussie, vrijdenkerTsforum) als voor de reaguurder die af en toe een poepje in de panelen doet, laat staan voor de reagluurder. GS is not always on their mind. En hoeveel dagelijkse reaguurders zijn er? Vijfhonderd? In elk geval een fractie van het aantal leden.

J.N. de Kabelpen | 10-01-09 | 13:13

Lekker he, dat afzetten tegen de oude media.
Wellicht tijd om een krant te beginnen?
O, nee. Hebben jullie al.
Tip: Begin een omroep voor die krant.
RTL4 deaud dan?

Peter_S | 10-01-09 | 13:13

De Televaag invloed is te merken op het schrijven van Brusselmans: Nu is ook Calvijn een jodenhater...

Joe Speedboot | 10-01-09 | 13:12

Bologna | 10-01-09 | 13:05
Dat Rome het nakijken had, had ik al geconstateerd. En dat absoluut staatshoofd is er ook niet meer, dat klopt. Maar op basis van deze feiten besluiten dat de macht bij het individu is komen liggen is wel een héél grote sprong. Het anarchisme heeft met Calvijn niet gezegevierd. Integendeel zou ik zeggen. 'Zonder geloof kun je niet functioneren.'

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 13:12

-weggejorist-

nickname112 | 10-01-09 | 13:10

Fleauxe | 10-01-09 | 13:03
Die gelovigen hebben er eeuwen en eeuwen over gedaan om onze ziel af te richten. Alles wat wij nu zijn is in belangrijke mate bepaald door deze trainingspraktijken. Volgens mij van uiterst belang. Ons 'geweten' is een erfenis, daar zijn we voorlopig nog niet van af.
Als we snappen hoe ons 'innerlijk' door het christendom is gevormd, dan snappen we ook beter hoe de Islam zijn macht over het volk uit kan oefenen. Aan de zijlijn staan te roepen dat het allemaal sprookjes zijn verandert niks aan de wijze waarop de gelovige zichzelf en de wereld ervaart.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 13:09

Waarom is het bij " jodenhater" gelijk foei en bij een moslimhater als Wilders vrijheid van meningsuiting. Vind het overigens echt een saai stukje om te lezen hoor.

Turkseschurk | 10-01-09 | 13:08

@grote regelneger | 10-01-09 | 12:54: Je bent een regelneger naar m' n hart!
@J.N. de Kabelpen | 10-01-09 | 12:57: Met een bereik van +/- drie miljoen mensen op de site zal dat wel goed komen. Toch!?

Fleauxe | 10-01-09 | 13:06

Calvijn had wel raad geweten met die Moslims.

grote regelneger | 10-01-09 | 13:06

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 12:59
De resultaten spreken boekdelen. In de kerk de afschaffing van de Roomse hiërarchie en in de politiek de afschaffing van een absoluut staatshoofd.

Bologna | 10-01-09 | 13:05

In Nederland is het vooral linksch dat Calvinistisch denkt maar dat zelf niet doorheeft. Nederland is door de combinatie christelijk-links een land geworden dat terug in de tijd gaat.
Heel gevaarlijk en heel dom.

Vet-Nat-Naar-Ventje | 10-01-09 | 13:04

Tja, als je ieder artikel met meer dan 150 woorden saai vindt, dan wordt het wel heel erg moeizaam om nog iets zinnigs op papier te krijgen.
Calvijn moet je in zijn tijd plaatsen. Niet dat je moet vinden dat hij naar huidige maatstaven en opvattingen er gerespecteerde opvattingen en handelwijzen op na hield, maar in zijn tijd was hij wel degelijk, net als Luther overigens, een vernieuwer die het hierarchisch gezag van kerk en staat niet voor zoete koek slikte. Ik vermoed dat wanneer hedendaagse burgers eens Locke of Erasmus gaan lezen door de ogen van hedendaagse opvattingen, men ook die verlichters maar vreemde religieuse snuiters vindt. De vroege verlichting - van na Calvijn - was niet losgezongen van het protestantisme, dat begon eerst bij Spinoza (Lees Radical Enlightment van J. Israels).
Calvijn en anderen hebben, weliswaar op religieuze gronden, gebroken met de macht van Rome, de hierarchie van de kerk. Dat was een eerste stap op weg naar verdere emancipatie van de gewone man. Daar mogen hij en anderen best iets meer credits voor krijgen. De a-historische banadering van deze tijd, waarin we alles afmeten aan de eigen opvattingen, biedt een beperkte en zuinige blik op het verleden.

Inert | 10-01-09 | 13:04

@Stijlloze bezoeker | 10-01-09 | 12:55: Ondernemen is nu eenmaal niet zonder risico's. Daar moet nog aan toegevoegd worden dat geellijfstijl.nl nog minder werg gepromoot dan een tweedehands driezitsbank op marktplaats.nl.
-
@Schoorsteenveger | 10-01-09 | 12:55: Mij is alleen bijgebleven dat hij niet zo te spreken was over de pauzen van zijn tijd. Dat vond ik altijd wel een kudo waard. Het boeit me verder ook niet zo heel erg veel wat die gelovigen allemaal hebben gezegd en gedaan. Ze zitten er toch naast.

Fleauxe | 10-01-09 | 13:03

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 12:55
Erich Fromm, I presumme?
* support IDF! *

grote regelneger | 10-01-09 | 13:02

@GG> heuh, eh geen idee.

superjan | 10-01-09 | 13:02

Verbazingwekkend hoe GeenStijl toch in de gaten gehouden wordt. Het plaatje is al weer weg...

O1 | 10-01-09 | 13:00

grote regelneger | 10-01-09 | 12:54
Amen to that.

*Dagen zijn dat hij dat niet zegt*

Berserker Nr. 1 | 10-01-09 | 13:00

@superjan

"Of is de hele nachtploeg -weggejorist en opgerot- ?

Een soort massa Joris a la Amerikaanse auto industrie.

-edit: die offtopic nachtelijke commentvervuiling zijn we zat-

vander F | 12-12-08 | 08:49"

Hoewel ik er niet bij betrokken was, kan ik hier nog steeds erg pissig om worden, tussen de nachtelijke dweilers ontstaan vaak wel de mooiste discussie, en vaak zijn dat ook de mensen die overdag een behoorlijk potje meeblazen, zeg dan gewoon dat het een kudttopic was.

gentle giant | 10-01-09 | 13:00

Bologna | 10-01-09 | 12:46
Dan heb je helemaal niet door hoe volksmenners het volk mennen. Het communisme beloofde ook de macht aan het volk te geven. Mooi niet dus. Gebruikte exact dezelfde tactieken. De Islam doet hetzelfde. 'Macht aan het volk', uitgesproken door een volksmenner, betekend 'macht via het volk'.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 12:59

Poe hee. Fotoredacteur maakt ff een foutje. Wat een non-item.

Gezellig! | 10-01-09 | 12:58

Jeremia | 10-01-09 | 12:57
Luther was in dat opzicht eigenlijk gewoon katholiek gebleven...

Berserker Nr. 1 | 10-01-09 | 12:58

@Schoorsteenveger | 10-01-09 | 12:45
De bedreiging zit in hun hoofden. Ze voelen zich wellicht betrapt. Bovendien wordt elke vernieuwing door het establishment gezien als een bedreiging; de truc is dan ook om nooit tot het establishment te gaan behoren. Je begrijpt echter dat groei samen gaat met in de pas lopen. Of uitgroeien tot de norm, waarna...

@Fleauxe | 10-01-09 | 12:48
Klopt, PowNed kan scherper zijn dan de ingedutte collega's. Maar! De verwachtingen mogen wel iets worden bijgesteld. Twee uur per week is twee uur per week. De reaguurders weten ze te bereiken, de vraag is of de rest van Nederland de moeite neemt uit te vogelen wanneer PowNed uitzendt.

J.N. de Kabelpen | 10-01-09 | 12:57

Isser | 10-01-09 | 12:49
Nope, pindakaas: oncyclopedia.net/wiki/Calvinisme
grote regelneger | 10-01-09 | 12:54
Uiteraard, maar ontopic blijven is niet verboden.

JosVerbeek | 10-01-09 | 12:57

Luther ging in de fout voor wat betreft zijn houding tegenover de joden. Maar voor mij is hij nog steeds een held.

Jeremia | 10-01-09 | 12:57

J.N. de Kabelpen | 10-01-09 | 12:49
Het probleem is dat er allerlei voor- en nadelen hangen aan de manier van 'lopen'. Soms is er het gevaar van emotionele manipulatie, machtsmisbruik of uitsluiting, soms ligt de nadruk veel teveel op één leerpunt en worden er daardoor andere dingen over het hoofd gezien, enz.
De reformatoren bedreigden zelf Het Ware Geloof. Niet handig om je dan agressief af te zetten tegen de rest lijkt me.

Bologna | 10-01-09 | 12:57

Fleauxe | 10-01-09 | 12:41
Macht bij de burgers? Amehoela. Macht via het geweten van elke burger, zul je bedoelen. Wat Calvijn deed was het radicaliseren van een biechtcultuur die er door de katholieken een paar eeuwen lang in was geramd. Elk individu heeft een geweten, en is direct aanspreekbaar op zijn denken. God controleert zonder tussenkomst van een biechtvader of het individu het goede denkt en doet. Dat is de 'eigen verantwoordelijkheid van het individu' die Calvijn als een woekerende schimmel in het hoofd van elke gelovige liet binnendringen. Opmaat tot het vervolmaken van het schuldbewustzijn, culminerend in het Freudiaanse 'Über-Ich".
Een gelovige die in vrijheid zijn vrijheid kwijt is, dat is de verdienste van Calvijn. Geen beelden meer nodig, alleen nog het woord, dat vanaf de kansel als donderpreek de koppen in wordt geperst, keer op keer, keer op keer. 'Zonder geloof kun je niet functioneren' betekent 'Zonder geloof is de Calvinistische politicus zijn macht kwijt'.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 12:55

Fleauxe | 10-01-09 | 12:31
Waarschijnlijk ben je je er niet bewust van maar je vergeet 'geenlijfstijl' in het rijtje te noemen. Toch een enorme zeeperd voor GS. De geenlijfstijl shirt's liggen nu op online in de aanbieding voor €4,95 terwijl ze ons reaguurders voor €34,- (of zoiets) aangeboden werden. Het kan dus ook misgaan, bedoel ik maar te zeggen...

Stijlloze bezoeker | 10-01-09 | 12:55

Lekker belangrijk allemaal: Support IDF!!!!!

grote regelneger | 10-01-09 | 12:54

-weggejorist-

nickname112 | 10-01-09 | 12:53

@spanarchist> oh jongen sorry, niet begrepen. *hugt*

superjan | 10-01-09 | 12:52

@ pokkel.

Merci.

Denk dat het echt interessant is als GEENSTIJL dit weekend deze enquete plaatst:

POWNED is voor GEENSTIJL een:
Kans om groter te worden en nog meer te bereiken
Bedreiging voor het imago en het voortbestaan
Beide

Luis | 10-01-09 | 12:51

superjan | 10-01-09 | 12:21
Val er net weer in.
"Gisteren zei een reaguurder die ik erg waardeer dat men mij nu kwijt is."
Vermoed dat je niet op mij doelt en ga niet heel topic lezen, maar voor de zekerheid, ik maakte een opmerking dat we je kwijt zijn voor lijst superjan vanwege je nieuwe bezigheden, wat zonde is omdat lijst superjan volgens mijn objectieve peilingen uit kan komen op 76 zetels. En lijst spanarchist roept verkeerde associaties op.

spanarchist | 10-01-09 | 12:51

Calvijn die maakt toch mayonaisse?

Isser | 10-01-09 | 12:49

@Bologna | 10-01-09 | 12:39
Wel, het lijkt me niet zo handig als twee mensen dezelfde weg willen bewandelen en elkaar dan aanvallen op de manier waarop wordt bewogen. 'Kijk, je loopt wel de juiste richting uit, maar je doet zo raar met je armen, ik wandel op de juiste wijze.''
Misstanden? Neuh, Calvijn en z'n kornuiten wilden iedereen die Het Ware Geloof bedreigde uit de weg ruimen.

J.N. de Kabelpen | 10-01-09 | 12:49

@ nickname112 | 10-01-09 | 12:46
"Democratie is gegroeid met de Bijbel als fundament."
Ja, die katholieken en protestanten, die hebben het land op z'n kop gezet om de invoering van het algemeen kiesrecht te realiseren...

F. von Zeikhoven | 10-01-09 | 12:49

De laatste post was @J.N. de Kabelpen | 10-01-09 | 12:38

Fleauxe | 10-01-09 | 12:49

Niet geheel met je eens, in twee uur tijd kun je ook een verschil van belang maken. Dat hoeft niet eens flitsende nieuwerwetse televisie te zijn, de identiteit van een omroep maakt al veel goed. Neem dit; www.dumpert.nl/mediabase/357471/6b5fdd... als voorbeeld. Brinkman noemt een minister een leugenaar. Zijn opponent in het debat, Willibrord van Beek, beaamt dat de minster in kwestie inderdaad gelogen heeft. " Dan is hij toch een leugenaar?" vraagt Polak waarop Van Beek doodleuk antwoord dat hij dat ' niet weet' . Mooie televisie zou je zeggen ware het niet dat Polak er niet op ingaat en gewoon verder gaat met het interview. PowNed zo zoiets nooit laten gebeuren, dan was Van Beek over de knie gegaan. En alleen al om die zekerheid zou PowNed in slechts twee uur populairder kunnen worden dan menig andere ' objectieve' actualiteitenprogramma's.

Fleauxe | 10-01-09 | 12:48

@ Bologna | 10-01-09 | 12:39
Calvijn is een handig excuus geweest voor de Nederlandse handelslieden om zich nu in één keer voorgoed van de in hun ogen nutteloze adel te ontdoen. De Tachtigjarige Oorlog is feitelijk niets meer dan het sluitstuk van een burgeroorlogperiode in de Lage Landen die begon met de Hoeksche en Kabeljauwse twisten...

F. von Zeikhoven | 10-01-09 | 12:46

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 12:32
Nee, je zei dat hij zelf de macht wilde overnemen. De macht herverdelen en baseren op de bijbel is iets anders. Daarmee beperk je menselijke willekeur juist. (Ik zeg niet dat dit daarom goed is!) En dit heeft te maken met het schoonwassen van de ziel omdat hij de oorzaak daarvan ook niet bij de mens zocht.

Bologna | 10-01-09 | 12:46

-weggejorist-

nickname112 | 10-01-09 | 12:46

J.N. de Kabelpen | 10-01-09 | 12:38
Die twee uur televisie zijn een héél grote bedreiging voor de gevestigde orde, een veel grotere bedreiging dan een 'obscure' web site. Wil je de vrijheid van meninsuiting op de proef stellen, dan moet je opstomen naar die plekken van waaruit het machtswoord wordt gesproken.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 12:45

Calvijn is onderdeel van onze joods-christelijke cultuur!

Harry Dillema | 10-01-09 | 12:44

maar = maak

superjan | 10-01-09 | 12:42

@ Superjan

Ben het absoluut niet met je eens. Nogmaals.... het is niet mijn doel om GEENSTIJL te stoppen... ik wil waarschuwen.

@luis> waarschuwen kan altijd.

Ik voorspel dat POWNED ongewild GEENSTIJL kapot gaat maken.

@luis> no way. Daar zijn we (ze) zelf bij.

Over het TV moment: Van GEENSTIJL verwacht ik dat ze de prijs vanavond niet in ontvangst nemen en zeggen dat TV deaud is en dat er een internetmoment van het jaar moet komen! Dat is volgens mij GEENSTIJL.

@luis> ja zo sloop je de zaak inderdaad in een klap en geef je iedereen voldoende argumenten om het initiatief niet serieus te hoeven nemen.

En ja.... gisteren had ik verwacht dat Wesie de GEENSTIJL aanpak zou hanteren (practice what you preach). Dat was door Grijpink te zeggen dat hij totaal onbetrouwbaar en ongeloofwaardig overkwam en dat GEENSTIJL hinderlijk in hem zou gaan duiken. Op zich probeerde hij dit me de vraag waarom Grijpink beveiliging bij zich had maar hij durfde niet verder. Wesie kwam slap, chagerijnig en veel te veel voorbereid over. Rutger kwam over als een succesbelustelling die zijn prestaties totaal overschat.

@Luis> Dominique kwam imho zeer geloofwaardig over. Ging niet in op provocaties e.d. Dat hij als gast Grijpink aansprak op zijn bodyguards was redelijk uniek, dat hadden p of w dus moeten doen..

Ik waardeer je gedrevenheid zeer Superjan, maar ik ben wel erg bang dat je de krachten waarmee GEENSTIJL straks geconfronteerd wordt onderschat. Pas op dat je daar niet aan onderdoor gaat!

@luis> thanks ik ga er vol in "guns blazing". Heb al vaak de kans gehad ergens aan onderdoor te gaan. Ik ben taai zat.

Nogmaals.... ik zeg dit allemaal echt met de beste bedoelingen. Zou het zelf verschrikkelijk vinden als GEENSTIJL iets wordt wat het niet is of wil zijn.

@luis> word lid, maar iedereen lid, hoe eerder we e.a. voor elkaar hebben, hoe eerder ik je kan bewijzen dat het alleen maar superder wordt.

superjan | 10-01-09 | 12:42

F. von Zeikhoven | 10-01-09 | 12:37
"Wanneer is't carnaval?"

Ehhh... Het is dit jaar geen carnaval. Uit sympathieke voor de slachtoffers overal op de wereld, houden wij dit jaar geen carnaval. Dus beste Nederlanders van boven de rivieren, u hoeft niet te komen. Blijf maar lekker thuis, door het ijs zakken.

Het CDA | 10-01-09 | 12:41

Terwijl Calvijn probeerde macht bij de burgers te krijgen voert Balkenende een agenda waarin elke eigen verantwoordelijkheid van de burger wordt teruggelegd bij de centrale overheid. Calvijn draait zich om in z' n graf als hij dit ' dankwoord' zou lezen.

Fleauxe | 10-01-09 | 12:41

Binnenkort is zijn baantje als MP geschiedenis.

doskabouter | 10-01-09 | 12:39

J.N. de Kabelpen | 10-01-09 | 12:25
Als het over komma's gaat en eigenlijk op hetzelfde neerkomt, wat is dan het probleem van afsplitsing? Een eigen bestuur en een eigen vorm kan ook heel goed zijn. Dat geeft een religie wat culturele diversiteit.
.
Tja, wat een verschrikkelijke vent, dat hij niet in álle misstanden van zijn tijd zag voor wat ze waren en aanpakte.

Bologna | 10-01-09 | 12:39

F. von Zeikhoven | 10-01-09 | 12:34
Aan de borst bij Hanneke Groenteman. Ik ben niet vies van een beetje sadomasochisme, maar dit is wel érg extreem.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 12:39

@Schoorsteenveger | 10-01-09 | 12:29
Het is niet helemaal eerlijk wat er nu gebeurt. De verwachtingen zijn onterecht torenhoog, maar de feiten spreken voor zich: PowNed krijgt twee uur zendtijd (als ze de drempel behaalt). Wat denken regauurders nu, dat die luizige twee uur werkelijk als een bom gaan inslaan? Get real. En dat hoeft ook niet. GS is het belangrijkste platform, PowNed vormt de achterhoede.
Trouwens, mocht Weesie erin slagen Jiskefet naar PowNed te halen dan hoor je niemand meer over idealen, hehehe...

J.N. de Kabelpen | 10-01-09 | 12:38

@ Superjan

Zou het geen idee zijn om hier toch gewoon eens een kleine Poll op los te laten?

Groet,

Luis | 10-01-09 | 12:38

Stir Glenfarclas II | 10-01-09 | 12:32
Als beide heren nu zouden leven werden ze wat mij betreft zonder pardon levenslang achter de tralies gezet. Gevaarlijke gekken met een 'gedankenpolizei', dat waren het.

JosVerbeek | 10-01-09 | 12:37

@ Het CDA | 10-01-09 | 12:29
Wij van de pittoreske Zuid-Hollandsche eilanden, de parels in de biblebelt, komen u eerst even de maat nemen. Wanneer is't carnaval?

F. von Zeikhoven | 10-01-09 | 12:37

@ Schoorsteenveger

Mooi stuk... zet me aan het denken!

Groet,

Luis | 10-01-09 | 12:35

Er zijn best dingen die NL aan Calvijn te danken heeft: Het bewustzijn om andere volken, bij voorkeur zwart, als minderwaardig te zien bijvoorbeeld. Een ze dus voor veel geld te transporteren van Afrika naar de USA en niet te vergeten de Antillen. Die Antillen zijn nu Boos op Hero Brinkman. Die mag de waarheid niet zeggen van Van Beek. Want die mag dat niet van Rutte.
Kortom: Calvijn heeft ons de droplul Rutte opgeleverd. (???!) Verder zou ik niks weten en JP's stukjes lees ik uit principe niet.

jan-lul-de-behanger | 10-01-09 | 12:35

@ Schoorsteenveger | 10-01-09 | 12:29
Daar ben ik het bijna helemaal mee eens. We hebben intellect-prikkelende topics nodig om deze vrijplaats in leven te houden. Anders lagen we nu wel aan de borst bij Hanneke Groenteman.

F. von Zeikhoven | 10-01-09 | 12:34

Optreden van Weesie was beheerst. Een beetje gespannen, maar hij wilde bewust geen slordige en oppervlakkige indruk maken. ik vond Rutger meer des Geenstijls. Hij blijkt rolvast te zijn. Of hij is gewoon zo, dat kan ook.
Heb wel een misser gehoord van Weesie. Hij stelde dat de impact van TV groter is dan internet. Dat klopt, voor de massa. Maar Geenstijl richt zich niet op de massa. Voor de fan van Geenstijl heeft de TV nauwelijks nog impact. Gaarne aandacht voor deze faux pas. Het zou weleens Geenstijl kunnen verzieken.

Het CDA | 10-01-09 | 12:34

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 12:29
Zou het ook niet zo zijn dat Weesie zich nu wel koest móet houden? Als hij nu gelijk van leer gaat trekken kan ie de omroep op zijn buik schrijven. Een klein beetje beschaving in de communicatie met de betrokken instanties kan geen kwaad.

JosVerbeek | 10-01-09 | 12:33

Wiki over Calvijn:
Op zondag 13 augustus 1553 woonde Servet in Genève een dienst in de Madeleinekerk bij die door Calvijn werd geleid. Daar werd Servet herkend. Calvijn gaf hem aan bij het stadsbestuur en drong er op aan Servet te laten arresteren. Het kwam tot een rechtszaak bij de Raad van Genève, een wereldlijke rechtbank. Daarbij dolf Servet het onderspit en werd, met goedkeuring van Calvijn en andere reformatoren (waaronder Farel, Beza, Pietro Vermigli en Philipp Melanchthon[2]), tot ketter verklaard en vervolgens veroordeeld tot de brandstapel. Calvijn stelde voor deze doodstraf door de brandstapel om te zetten in de doodstraf door het zwaard, hetgeen echter niet gebeurd is. Calvijn heeft Servet nog meerdere malen opgezocht in de gevangenis waar hij wachtte op zijn executie. Servet werd op 27 oktober 1553 op de brandstapel levend verbrand.

Wiki over Luther:
1. Synagogen en Joodse scholen moeten in brand gestoken worden.
2. Huizen van Joden moeten afgebroken en verwoest worden.
3. Joodse gebedsboeken moeten afgenomen worden.
4. Rabbijnen en andere Joodse geletterden moet, op straffe van de dood, verboden worden ooit nog iemand het Joodse geloof te leren.
5. Sieraden en geld van de Joden moet afgenomen worden.
6. Joden mogen zich niet meer op straat vertonen.
7. Joden moeten opgepakt worden en in werkkampen gestopt worden.

Stir Glenfarclas II | 10-01-09 | 12:32

Bologna | 10-01-09 | 12:15
Nou, dat is dan precies wat ik zeg. Het ging om macht, om herverdeling van macht, niet om het schoonwassen van de ziel. De hele politieke macht werd gebouwd op een strakke interpretatie van wat God via de bijbel aan ons te vertellen had. En Rome had het nakijken.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 12:32

@ Superjan

Ben het absoluut niet met je eens. Nogmaals.... het is niet mijn doel om GEENSTIJL te stoppen... ik wil waarschuwen.

Ik voorspel dat POWNED ongewild GEENSTIJL kapot gaat maken.

Over het TV moment: Van GEENSTIJL verwacht ik dat ze de prijs vanavond niet in ontvangst nemen en zeggen dat TV deaud is en dat er een internetmoment van het jaar moet komen! Dat is volgens mij GEENSTIJL.

En ja.... gisteren had ik verwacht dat Wesie de GEENSTIJL aanpak zou hanteren (practice what you preach). Dat was door Grijpink te zeggen dat hij totaal onbetrouwbaar en ongeloofwaardig overkwam en dat GEENSTIJL hinderlijk in hem zou gaan duiken. Op zich probeerde hij dit me de vraag waarom Grijpink beveiliging bij zich had maar hij durfde niet verder. Wesie kwam slap, chagerijnig en veel te veel voorbereid over. Rutger kwam over als een succesbelustelling die zijn prestaties totaal overschat.

Ik waardeer je gedrevenheid zeer Superjan, maar ik ben wel erg bang dat je de krachten waarmee GEENSTIJL straks geconfronteerd wordt onderschat. Pas op dat je daar niet aan onderdoor gaat!

Nogmaals.... ik zeg dit allemaal echt met de beste bedoelingen. Zou het zelf verschrikkelijk vinden als GEENSTIJL iets wordt wat het niet is of wil zijn.

Luis | 10-01-09 | 12:32

@schoorsteenvegert Die tekst 12:29 ga ik opslaan.

superjan | 10-01-09 | 12:31

@F. von Zeikhoven | 10-01-09 | 12:22: Het is een stream, dus ik ga maar uit van wel.
-
@Superjan: Hear Hear ! Geduld is een schone zaak, en dan te bedenken dat het allemaal al zo snel gaat. Vanaf het begin zijn we drie nieuwe lay-outs, een DumperT, Spitsnieuws en GeenStijlTV verder. Dat is ongelovenlijk snel gegaan. GS is de enige website die zo vaak wordt aangehaald in actualiteitenrubrieken, journaals en talkshows. Dat moeten de mensen die denken dat GS de sprong naar tv niet aan zou kunnen zeker niet vergeten.

Fleauxe | 10-01-09 | 12:31

Luis | 10-01-09 | 11:38
ik denk in grote lijnen hetzelfde, maar om nou zelf weer helemaal een reclamevrij nieuw blog te beginnen van scratschj.
Ben wel lid geworden van P0wn3d natuurlijk. De strenge Calvinist Weesie heeft de capaciteiten van een mediabons, dat hij blijft doorgroeien naar full potential dat hou je niet tegen.

kaasfondue | 10-01-09 | 12:30

@F. von Zeikhoven
"Ah, ik bespeur wat gesmeul voor 80-jarige oorlog 2.0...? ;)"

Zeker en vast! Te wapen, Brabanders, Limburgers en Vlamingen, schop die calvinisten de rivieren over. Maar eerst een pintje. Wat belangrijk is, moet eerst. En dan... Te Wapen! Hips... Broeva, Haro!

Het CDA | 10-01-09 | 12:29

Waarom willen we dit weten: omdat CLICHES worden gebruikt om (vals-) geld te drukken. De cliches van clavijn bewijzen dat zijn organisatie(s) criminele organisaties zijn. en deze zijn ook nog ge:infiltreerd tot de hoogste niveaus van de overheid. Balkenende is er al van overtuigd dat je niet kan functioneren zonder geloof; laat staan Rouvoet....

Seculatheist | 10-01-09 | 12:29

Haha, dat is een miskleun van de eerste orde.
Calvijn was overigens een akelige relidictator, vergelijkbaar met de Iraanse ayatollahs van nu. Het vreemde is dat er nu nog mensen zijn die in hem de ultieme verdediger van de 'waarheid' zien.

JosVerbeek | 10-01-09 | 12:29

Luis | 10-01-09 | 12:12
Juist. De krachten die door GS worden vrijgemaakt zitten in de buurt van de krachten die door Pim Fortuyn weden vrijgemaakt. GS creëert een kleine ruimte waarin een discours vorm kan krijgen dat op geen enkele andere wijze vorm kon krijgen. Weesie zei gisteren bij P&W terecht dat de reaguurders een soort 'bullshit-detector' hebben, en hij weet drommels goed dat die 'bullshit-detector' ook op hemzelf en zijn redactiegenoten gericht is. Het zou laf zijn om de schuilplaats van GS niet te willen verlaten en de grenzen van de vrijheid van meningsuiting niet ook op gevaarlijker terrein op te zoeken. Maar het is moeilijk laveren nu. Weesie wrong zich in allerlei bochten door te stellen dat er toch écht wel gefillterd zou gaan worden, dat zijn club misschien wel overkomt als een zootje ongeregeld, maar dat ze echt niet op hun achterhoofd zijn gevallen en echt wel nadenken. Dat geeft te denken, accoord, maar ik geef ze het voordeel van de twijfel en interpreteer deze braafheid als tactiek. Wat er ook gebeurt, dit is de beste poging tot nu toe om in het publieke bestel wat beweging te krijgen. Ik heb geen betere poging gezien. Maar, zonder het hier gecreëerde discours, desnoods via de achterdeur, over te hevelen gaat het niet lukken, dat staat voor mij vast. Met andere woorden, de werkelijke winst is de vrijplaats die wij met z'n allen hier gecreëerd hebben en in stand houden, en die vrijplaats is in essentie niet wezenlijk afhankelijk van wat GS of Poont gaan doen. Omgekeerd is wat zij dioen wél afhankelijk van de 'good vibes' die ze hebben weten vrij te maken.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 12:29

Calvijn... calvinisme
Luther ... lutherisme
PowNed... pownisme???

tismaarinternet | 10-01-09 | 12:29

@polderdandy>het is de enige manier.

superjan | 10-01-09 | 12:29

@superjan | 10-01-09 | 12:21
Dat optreden was toch prima? De tafelgasten gaven bovendien niet veel aanleiding om te trappen.

J.N. de Kabelpen | 10-01-09 | 12:27

@ Het CDA | 10-01-09 | 12:22
Ah, ik bespeur wat gesmeul voor 80-jarige oorlog 2.0...? ;)

F. von Zeikhoven | 10-01-09 | 12:27

@Bologna | 10-01-09 | 12:15
Dat maakte het alleen nog maar erger, aangezien de kerkraadjes zich weer afsplitsten en de schizofrenie zeer ernstige vormen aan nam. Mijn fuck, geen grotere kommaneukers als gristenen en moslims. Verder was Calvijn een moordenaar (Servet) en een psychoot (de Hans Kazans van deze wereld moesten doohoood, nu was men al snel een Hans Kazan, namelijk als men de leer van de kerk niet volgde).

J.N. de Kabelpen | 10-01-09 | 12:25

Ach, het is maar een veronderstelling, het kan zomaar goed gaan.
wie weet dat.... dus.... wie niet waagt niet wint. en je hebt niets te verliezen, geenstijl is geenstijl

Grenswachter | 10-01-09 | 12:25

@Luis.
Vreselijk ot maar ook ik moet bekennen dat ik denk dat je gelijk hebt. Het is leuk om aan te tonen hoe kinderlijk eenvoudig het is om in het omroep bestel te komen en een dikke vinger op te steken naar de omroepen die daar in falen, maar daar zou het bij moeten blijven. Lange tijd zeuren op verspilling van belastinggeld en oude media en dan nu zelf instappen. Dat gaat niet werken!

Polderdandy | 10-01-09 | 12:24

En brusselmans zag een "geflipt geloofsvrindje" met de naam Luther, en noemde hem geflipt omdat ie na wat goeglen ontdekte dat de verzamelde werken van het geflipte geloofsvrindje meer dan honderd banden omvatten.... en hij piekert zich suf hoe hij zijn eigen productie van 1 bandje gebrocheerd ooit kan laten uitgroeien tot 100 banden....
-
en maakte ook nog de fout Calvijn als de jodenhater aan te wijzen, waar het juist Luther was die nogal de lomperik uithing waar het om de joden ging.... maar ja, al die 100 banden doorbladeren was natuurlijk te veel werk, als je daar aan gaat beginnen zijn de reaguurders al uitgepraat voordat je het artikel af hebt.

DubbelzouteSalmiak | 10-01-09 | 12:24

superjan | 10-01-09 | 12:21
Vond het een prima optreden van de heren; goed en strategisch. heb ook vertrouwen in jou.

Jaap de Paap | 10-01-09 | 12:24

Calvijn is verantwoordelijk voor veel ellende. En wij Brabanders haten die lul.

Het CDA | 10-01-09 | 12:22

@ Fleauxe | 10-01-09 | 12:12
Ik denk dat tv signaal niet via dezelfde frequentieband als telefoon moet lopen. Dat loopt dicht. Maar de telecommaatschappijen hebben de infrastructuur met zendmasten al... Is het trouwens al wel digitale tv die je op je mobiel hebt?

F. von Zeikhoven | 10-01-09 | 12:22

@luis en schoorsteenvegert> ik wilde Luis gaan antwoorden, maar beter dan schoorsteenvegert kan ik het niet, dus...

Ik wil wel even toevoegen dat ik er niet voor de kat zijn kut bij zit. Ik zal er voor zorgen dat "de reaguurder" essentieel blijft in PowNed. Dat is mijn rol. En die neem ik serieus.

Gisteren zei een reaguurder die ik erg waardeer dat men mij nu kwijt is. Dat steekt. Ik zit in dat cluppie... voor ons.

Verder... weer over dat optreden van Fleisch en Rutger... Hun rustige behoedzame aanpak was de beste optie. Wat had je verwacht... een clown iemand die lekker gek gevat zou gaan doen als een soort Raoul Heertje of een moralistische zever als Freek de Jonge. Of wilde je liever een strijdvaardige kruisvaarder? Gelul.

We zijn veel te snel gewend aan dingen (mede door de realtime news cultuur) Dat GS genomineerd is voor TV moment van het het jaar is historisch. Geniet daar nou even van. Dat we een omroep beginnen (vanuit een fucking weplok) is uniek, geniet daar nou even van.

superjan | 10-01-09 | 12:21

Lang leve Calvijn. Zijn ideeën waren goed.
Kunnen we nog wat van leren anno 2009.

atinho | 10-01-09 | 12:21

-weggejorist-

Frontaal Naakt | 10-01-09 | 12:18

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 12:09
Calvijn wilde juist de macht bij een persoon (de paus) weghalen en verdelen over gekozen kerkraden.

Bologna | 10-01-09 | 12:15

Calvijn pindakaas, wie is er niet groot mee geworden?

J.N. de Kabelpen | 10-01-09 | 12:15

Calvijn... god ja, die hadden we ook nog.

Jaap de Paap | 10-01-09 | 12:14

@ Fleauxe | 10-01-09 | 12:05
*kuch* Die zwaan van de KLM, die is inmiddels alweer een tijdje doodgepikt door een Gallische Haan...

F. von Zeikhoven | 10-01-09 | 12:14

calvijn was die gast van back to the future ii.

daskapitalist | 10-01-09 | 12:14

ja jezus
over 100 jaar gaan we nog zeggen dat aboutaleb of marcouch de held van de dag was

keauningh | 10-01-09 | 12:13

Ha fijn, ha fijn, een borrel van Calvijn.

J.N. de Kabelpen | 10-01-09 | 12:13

@F. von Zeikhoven | 10-01-09 | 12:08: Draadloos lijkt me -nog- niet de weg naar de pot met goud. Ik heb TV op m' n mobiel, bijna hetzelfde als waar jij op doelt, maar dat kent nog heel veel kinderziektes. Traag en slecht bereik.

Fleauxe | 10-01-09 | 12:12

@Luis | 10-01-09 | 11:38, ook ik vrees (als geenstijl-fan zijnde) dat u gelijk hebt...

Pokkel | 10-01-09 | 12:12

Calvijn was idd niet veel beter dan de huidige moslim-extremisten. Gelukkig hebben we dat 'sinds de jaren 60 achter ons gelaten.

Rest In Privacy | 10-01-09 | 12:12

@ Schoorsteenveger

Je hebt in de basis 100% gelijk natuurlijk. Het gaat mij er echter ook niet om om GEENSTIJL te stoppen of me te bemoeien met hun plannen om met POWNED hetzelfde of meer te bereiken dan met GEENSTIJL. Ik wil ze alleen heel even wakker schudden en ze vragen of ze wel goed hebben nagedacht hebben over welke consequensties hun stap kan hebben. Je begeeft je met zo'n stap op glad ijs.

Als GEENSTIJL besluit om door te gaan... prima...... En inderdaad... als het niet werkt en mensen worden GEENSTIJL zat dan vult een ander het gat.

Luis | 10-01-09 | 12:12

Heerlijk ook, de verering van godsdienstwaanzinnigen die er hoogstpersoonlijk voor hebben gezorgd dat vele mensen op afschuwelijke manier aan hun einde kwamen. Sjesis, als Khomeini Nederlander was geweest in de 16e/17e eeuw dan had Balkenende in een schrijven waarschijnlijk de Grote Denker Khamenei bejubeld. Zelfde laken een pak.

Geschifte geloofsgestoorden. Luther en Calvijn waren de zoveelste psychopaten die het 'onveranderlijke' woord van hun onzichtbare vriendje uit de bronstijd eventjes hervormden tot zeer veel fraaie dingen zoals wat modernere heksenjachten, slopen van kunst, verbranden van boeken en bekering met het zwaard. Het houdt je van de straat, hé JP? Zucht. Ga toch fietsen man.

Stir Glenfarclas II | 10-01-09 | 12:10

-weggejorist-

nickname112 | 10-01-09 | 12:09

Het jaar van Calvijn, me reet het jaar van de godsdienst waanzinnigen lijkt mij gepaster.

tjeemig | 10-01-09 | 12:09

Bologna | 10-01-09 | 12:05
En met welke doelstelling trad Calvijn op tegen allerlei misstanden in de kerk? Juist, hij wilde de macht overnemen.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 12:09

@ Schoorsteenveger | 10-01-09 | 12:07
Dat moest hij van z'n moeder doen omdat hij eergisteren met z'n ogen open aan tafel zat tijdens het dankgebed na het eten.

F. von Zeikhoven | 10-01-09 | 12:09

Als morgen de reaguurders stoppen is GS ook Flatline.

wiers | 10-01-09 | 12:08

Wat een epic fail van Trouw.

Calvijn was wel een baas trouwens.

DavidoDeChristen | 10-01-09 | 12:08

Dommelsch | 10-01-09 | 11:59
IP-TV voor zes miljoen huishoudens gaat pas lukken als heel het land beglasvezelkabeld is. De huidige voormalige CAI-kabelnetwerken kunnen dat dataverkeer niet aan. Tenzij er een betere compressiemanier wordt gemaakt natuurlijk. Een landelijk dekkend draadloos internetsysteem zoals dat er voor de mobiele telefonie al is, kan het capaciteitsprobleem omzeilen.
*zich op de aandelen van draadloze telefonie-aanbieders storten doet omdat die eauk de licenties voor landelijk draadloos internet in de wacht slepen gaan*

F. von Zeikhoven | 10-01-09 | 12:08

F. von Zeikhoven | 10-01-09 | 12:01
Het is een erg zielig stukje. Hij had het beter maar niet kunnen schrijven. Calvijn als de aartsvader van onze moderne democratische rechtsstaat, je moet maar durven.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 12:07

@ Dommelsch.....

Heir heir..... spijker en kop en zo! Ook over Dijkshoorn I presume.

Raar eigenlijk.... Wesie presenteerde POWNED gisteren als zender voor en door reaguurders... maar de reaguurders zijn helemaal niet gevraagd of POWNED nu wel of niet een goed idee is. Stukje achterbanraadpleging zou in dit geval denk ik van enorm veel waarde zijn. Dat is toch iets anders dan het aantal inschrijvingen leidend laten zijn voor de toekomst van GEENSTIJL.

Hoe gaat het spreekwoord ook alweer.... beter ten halve o.i.d....

Luis | 10-01-09 | 12:06

@F. von Zeikhoven | 10-01-09 | 11:56: Het leek me grappiger om porno te voorzien van tegels. Dat je tijdens zo' n ejaculatie scene je mening kunt geven.
@Berserker Nr. 1 | 10-01-09 | 11:52: De mensen hebben hun schuldgevoel afgekocht door overal het verhaal op te hangen pro-Obama te zijn. En nu denken ze ongestraft de dieren te kunnen verloochenen. Maar bedenk, zeg ik dan, wanneer was de laatste keer dat u een zwerver voorbij zag zwemmen en dacht ' ow wat gracieus, wat ben ik bevoorrecht dit te mogen zien' of " ach kijk nou, hij heeft pulletjes". Nooit! Maar denk dan eens aan een zwaan, een mooie blanke zwaan met een oranje snavel. *licht dimt en sfeermuziek opzet* Ja, dat is een hele andere sfeer he. Dus wie gaat het worden? Belastinggeld verslindende daklozen of de mascotte van Nederlands grootste luchtvaartmaatschappij?
-
PS: Over moslims zeg ik voorlopig even niets, dat komt later nog wel.

Fleauxe | 10-01-09 | 12:05

Calvijn trad ten minste succesvol op tegen allerlei misstanden in de kerk. En dat met slechts de boekdrukkunst.

Bologna | 10-01-09 | 12:05

-weggejorist-

nickname112 | 10-01-09 | 12:04

Luis | 10-01-09 | 11:55
Nu al behoudend worden? Komop zeg! GS is een experiment, en dat experiment wordt voor een groot deel gedragen door de reaguurders. Als morgen GS ermee stopt, dan zwermen die reaguurders uit, als morgen de reaguurders stoppen, dan is GS morsdood. Wat we moeten koesteren is wat zich hier, naar aanleiding van een initiatief van GS, voltrekt. Dat GS de vleugels wil uitslaan hoort bij dit proces. Zij hebben hun eigen belangen. Niets weerhoudt GS ervan om Poont te gaan doen, maar ook niets weerhoudt er iemand van om een tweede GS op te zetten, of iets dat tien keer beter is. Niets weerhoudt er iemand van om GS exact te copiëren en behoudend erop toe te zien dat er niets meer aan verandert.
Je moet het niet vast willen spijkeren. Dat hebben ze tweeduizend jaar geleden al een keer geprobeerd, en je ziet waar dat toe leidt.

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 12:04

Geweldig!

h.a.n.s. | 10-01-09 | 12:04

Ja nu weten we het wel.
Ga je prive oorlog ergens anders uitvechten en laat de kudde dieren hier met rust.

wiers | 10-01-09 | 12:03

lol voor ons een dikke " boeie", voor de Trouwdoelgroep onvergeeflijk.

superjan | 10-01-09 | 12:02

@ Schoorsteenveger | 10-01-09 | 11:53
Die Van der Linden heeft zich weer 'ns wezenloos geschreven...

F. von Zeikhoven | 10-01-09 | 12:01

"Het clichébeeld van Nederland als ’benepen’ calvinistisch land ten opzichte van het reëlere beeld van Nederland als een open en pluriforme samenleving en een optelsom van ideeën en tradities."
Als JPB nog een paar jaar zijn zin doordrijft, is NL weer een benepen calvinistisch land, vol van verboden, waar zelfs een opinie een delict kan zijn.

"De eigen verantwoordelijkheid". Als opeenvolgende regeringen nou iets níet begrepen hebben, is dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Verzorging van wieg tot graf, uw overheid waakt over u, en niemand is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

Dit artikel is een gotspe. Of wordt Trouw net zoals Opinio straks aangeklaagd omdat dit overduidelijk een persiflage is?

spanarchist | 10-01-09 | 11:59

Luis | 10-01-09 | 11:38
Goed stuk tot de laatste zin.... Dijkshoorn? Als er iemand over minder charisma en bespraaktheid beschikt dan Weesie is het Dijkshoorn wel. Dat bewijst hij elke woensdagmiddag bij de VARA.

Overigens is het starten van een omroep terwijl je een internetplatform bent anno 2009 inderdaad nogal raar. Zeker wanneer je kranten als oude media bestempelt. Televisie is dat net zozeer. Over een paar jaar hebben we allemaal een LCD IP televisie in de woonkamer staan. Start een internet televisiezender zou ik zeggen. Heb je NB wel wat meer zendtijd tot je beschikking dan 2 uur per week op de zondagmiddag. Maar goed, televisie is 'koning' schijnbaar.

Dommelsch | 10-01-09 | 11:59

@ Fleauxe | 10-01-09 | 11:48
Harde interactieporno? Lijkt me logisch. Interactieporno met een slappe is niet zo bevredigend lijkt me. Of bedoelde je dat niet?

F. von Zeikhoven | 10-01-09 | 11:56

@Luis:

eensch!

meukbox | 10-01-09 | 11:56

@ Berserker

Was me nog niet eens opgevallen.... maar inderdaad zie ik nu de Postbank en ING advertenties..... waar gaat dit naar toe.

Ik zou bij deze GEENSTIJL willen oproepen om dit weekend een topic te plaatsen waarin alle reaguurders gevraagd wordt of Powned een KANS of een BEDREIGING voor het voortbestaan van GEENSTIJL zoals we het kennen is.

Dit alles in het belang van het voortbestaan van deze geweldige site!

Luis | 10-01-09 | 11:55

J.P. Balkenende doet een groteske poging om Calvijn belangrijk te laten blijven voor de Nederlandse samenleving, maar het komt bijzonder geforceerd over.
"Dit land dankt zo veel aan Calvijn".
Nou, noem dan eens wat? Twee dingen maar.
'De nadruk op de eigen verantwoordelijkheid', is dat nu echt, zoals Balkenende beweert een unieke of essentiële bijdrage van Calvijn? Geenszins. Het Verlichtingsdenken heeft het individu vrijgemaakt en de eigen verantwoordelijkheid los willen maken van een gebiedende God.
Dat het Calvinisme met zijn dubbele moraal 'de moderne markteconomie' heeft bevorderd, daar heeft J.P. gelijk in, maar dat die Calvinisten niet uit waren op zelfverrijking, dat is toch wel een sterk staaltje van recht lullen wat krom is.
Is dit dezelfde J.P. die het over VOC-mentaliteit had?

Schoorsteenveger | 10-01-09 | 11:53

Fleauxe | 10-01-09 | 11:45
Het IJ ligt open, dus ik kan vanuit het raam de hongerige dieren eenvoudig bijvoederen. Ze worden wel met de dag brutaler, maar hey, 't zijn barre tijden voor de diertjes en ze moeten de concurrentieslag aan met dakloze zwerverTs en dan merk je dat de mens meer geeft om een soort genoot dan om een watervogel.

Dat 'soortegoïsme', ik dacht dat we daar nu zo onderhand wel overheen waren, maar nee. En dat in het jaar waarin, na de Berserker, onze vriend Darwin centraal staat.

Er is, kortom, nog veel werk te doen. Stop de primatisering, te beginnen met de islamieten!

Berserker Nr. 1 | 10-01-09 | 11:52

@ Luis | 10-01-09 | 11:38
Powned is geweaun een wat omvangrijk onderzoeksjournalistiek-projekt om misstanden in het publieke omroepbestel aan het licht te kunnen brengen.

F. von Zeikhoven | 10-01-09 | 11:52

Calvijn. Wie is er niet groot mee geworden.
Na twee alinea's ben ik afgehaakt. Wat een saai kutstukkie.

Lets Kuttekrap | 10-01-09 | 11:49

Ik snap dat dwepen met Franse denkers sowieso niet....

Fimbulvetr | 10-01-09 | 11:48

Draag een idee aan, wees enthousiast (desnoods fake je het) maar doe niet zo zuur. PowNed (poownt) gaat een groot succes worden, een feest van cross-media gecombineerd met harde interactie-porno gesponsord door de overheid. Hoe kun je dat nou niet leuk vinden?

Fleauxe | 10-01-09 | 11:48

Zoals met zoveel valt het me ook nu tegen van Balkenende dat hij hier wel aandacht aan geeft maar aan het voor de wetenschap en voortuigang veel belangrijker Darwin-jaar niet.
Het verbaast me echter dan weer niks.

CynicalBastard | 10-01-09 | 11:48

Maarten Luther was toch een donkere Amerikaanse koning?

DrogePoepSteek | 10-01-09 | 11:47

zwilsalkopje, cool=) Nee hoeft niet hoor, kzou alleen denken dat de mensen dat wel wisten:)

Klaasie | 10-01-09 | 11:47

@Berserker Nr. 1
Wil je me nooit meer gelijkstellen met calvijn, babyface.

osama bin laden | 10-01-09 | 11:47

Doet me denken aan Fitna waar Wilders rapper Salah Edin als Mohammed B afbeeldt.
;-)

BalderD.Quorg | 10-01-09 | 11:46

Oh wat heeft dit land veel te danken aan Calvijn. Wéér zo'n V.O.C.-mentaliteit uitspraak van onze nationaalvader van Harry Potter. Mongeaul!

F. von Zeikhoven | 10-01-09 | 11:45

@Berserker Nr. 1 | 10-01-09 | 11:40: Vetbollen, pindaslingers, brood, warm waterbassin met golfslag functie, het kan allemaal niet op. Het beste is om een groot wak in het ijs te maken. Fuck die jeukerige winterpret van prille gezinnetjes en oma's met kleinkinderen. Die ijs-technische koopjesjagers gaan maar betaald schaatsen, het lot van de watervogel prevaleert boven dat van de vrekkige schaatsbaan-Turk.

Fleauxe | 10-01-09 | 11:45

@Luis | 10-01-09 | 11:38
OT indeed, maar ik vrees dat u een punt heeft......

imp.caes.avg. | 10-01-09 | 11:44

Klaasie | 10-01-09 | 11:38
ja ho is ff moet ik dan alles weten zwitsalkopje ?

Snorkelkip | 10-01-09 | 11:44

Over verkeerde doelgroep gesproken - zie ad onder topic.

Berserker Nr. 1 | 10-01-09 | 11:44

Calvijn... was dat niet de uitvinder van scholen met sekskelders?

koerbagh ® | 10-01-09 | 11:43

Happy Calvijnjaar everybody, met inteelt op de biblebelt, een van grrristenwege opgelegd normen- & waardendebat waar we allemaal op zaten te wachten, zwarte kousen zonder naad, polio-epidemieen, EO-land- en jongerendagen en hysterische vertrutting. En oh ja, opunie.nl niet te vergeten; de grristenen hebben nu ook de 21ste eeuw op hun perkamenten kalender ontdekt.

Suske | 10-01-09 | 11:43

Luis | 10-01-09 | 11:38
Het heeft inderdaad niets met dit topic te maken.

Scherp!

Berserker Nr. 1 | 10-01-09 | 11:41

Kloteprotestanten hebben alle beelden gesloopt.

Bluecold | 10-01-09 | 11:41

who cares??? journalisten zijn tegenwoordig vooral met elkaar bezig..

ZotteLotte | 10-01-09 | 11:40

@weerwolf | 10-01-09 | 11:32: Weldenkend!? Calvijn las de bijbel en dacht "dat geloof ik". En jij noemt dat een weldenkend mens? Ik wist dat antisemitisme pathetisch was maar dat jullie nu al heil zoeken bij de wijwater-wezels is werkelijk een nieuw dieptepunt.

Fleauxe | 10-01-09 | 11:40

Fleauxe | 10-01-09 | 11:34
OT/Hoest met de watervogels op dit moment? Voer jij ook bij?

Berserker Nr. 1 | 10-01-09 | 11:40

Dit land kan zooooooooooveeeeeeeeeeeel beter.

grote regelneger | 10-01-09 | 11:40

-weggejorist-

broker20 | 10-01-09 | 11:39

scherp.

wolfje23 | 10-01-09 | 11:39

Heeft niets met dit topic te maken.... maar het volgende:
Ik lees al jaren GEENSTIIJL en geniet dagelijks van het gebodene. In die jaren in GEENSTIJL uitgegroeit tot een begrip en heeft het zich een eigen positie met geheel eigen publiek verworven. Chapeau hiervoor!
Maar nu komt Powned.... op zich een begrijpelijk initiatief. Ik zie het echter als DE grote bedreiging voor het voortbestaan van GEENSTIJL. Het komt namelijk niet oprecht over. Ik krijg het idee dat het plan gedreven is door machtswellust en de drang om nog meer te scoren en wellicht te verdienen. Wat niet helpt is dat Dominique Wesie op televisie niet goed overkomt. Hij heeft te weinig charisma en kijkt erg chagarijnig. Hij past qua presentatie gewoon niet in het GEENSTIJL imago.

Voorbeeld: Gisteren had hij die Grijpink natuurlijk moeten zeggen dat de GEENSTIJL hem hinderlijk zou gaan volgen want de leugens en het bedrog dropen gewoon van deze man af. Wesie bleef echter chagarijnig kijken en had het maar over het succes van televisie. Ook Rutger was niet sterk door te zeggen dat hij nog meer succes wilde.

Kortom, geloof me.. ik schrijf dit als fan van GEENSTIJL... mijn advies. Stop ermee. Internet is en wordt alleen maar sterker... blijf echt bij je leest.... daar bereik je meer mee dan met POWNED!

En als er dan toch iemand op de buis moet om GEENSTIJL te vertegenwoordigen..... stuur Dijkshoorn of zo!

Succes!

Luis | 10-01-09 | 11:38

Snorkelkip als je dat niet weet ben jij zkr ook niet hoger dan vmbo-k -.-

Klaasie | 10-01-09 | 11:38

Calvijn ? Het jaar van Calvijn? wie de kont is Calvijn ?

Snorkelkip | 10-01-09 | 11:37

Pndakaas van Calvijn...

RTA | 10-01-09 | 11:35

pwned!

Jezzol | 10-01-09 | 11:35

weerwolf | 10-01-09 | 11:32
... ende maakt het niet heel lang op GS...

Berserker Nr. 1 | 10-01-09 | 11:34

Hahaha, powned indeed.
Welke gek koopt er dan ook een Trouw?

Fleauxe | 10-01-09 | 11:34

-weggejorist-

weerwolf | 10-01-09 | 11:32

haha een gemiddelde google image search levert nog beter resultaat op... maar nee hoor, gewoon lekker eigenwijs

ogierepier | 10-01-09 | 11:32

Het is al het Jaar van de Berserker (en Darwin). Absoluut dus geen behoefte aan een Calvijnjaar - die lul bracht ook mensen op de brandstapel en is geen haar beter dan Osama.

Berserker Nr. 1 | 10-01-09 | 11:31

boeiuh, hang aan je lippen! ga door, echt waar joh?

Beau ter Ham | 10-01-09 | 11:31

en dit willen we weten omdat..?

bravvour | 10-01-09 | 11:30

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen