Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Ruim 700 oorlogsmisdadigers in Nederland

zwarejongens.jpgDe Immigratie en Naturalisatiedienst laat weten dat er via asielzoekerprocedures ruim 700 oorlogsmisdadigers dit land zijn binnengekomen. Daarvan zijn er nog zo'n 350 te achterhalen. Maar de afgelopen jaren zijn nog veel meer oorlogsmisdadigers vrijgesproken. Met name officiers van de Afghaanse geheime dienst, de Khad-e-Nezami (de Afghaanse Waffen SS), komen in aanmerking voor een leuk huurhuisje in Almere. Zie bijvoorbeeld deze exemplarische zaak, waarbij een officier wordt vrijgesproken van martelingen en dat soort oorlogsmisdaden omdat niet duidelijk is waar hij nou exact in het organogram van deze dienst zat. Voor de Nederlandse rechtspraak maakt het namelijk uit of je als baas opdracht gaf tot martelingen (schuldig) of dat je alleen maar de persoon was die de ogen uitstak/mensen in de fik stak (onschuldig, u krijgt een huis en uitkering). Want waar jij voor staat, hebben we nodig op straat...

Reaguursels

Inloggen

En dan te bedenken dat je hier in Nederland vast kan zitten omdat je je legetematie niet bij heeft...

klompsdale3 | 09-07-08 | 18:19

Allemaal een uitkering tot in de 9e generatie na nu, gezinshereniging en een generaal pardon tot in de 4e familiegraad.

minister_van_glggrrg | 09-07-08 | 11:58

@XXLBuLL666: +1

Pikkestrijder | 09-07-08 | 07:54

Je werkt hard, staat al jaren ingeschreven voor leuk huurhuis. Nog ff wachten meneer, deze Rwandese beul heb geen huissie, morgen krijgt ie de sleutel. Volgende week gaan we met hem naar IKEA, kan ie wat meubels uitzoeken.
De week daarop verven we het hele huis, hij is wel verplicht mee te kijken, zodat hij het later zelf kan. Van vrijblijvendheid houden we niet.....................

XXXBuLL666 | 08-07-08 | 19:37

@ prikker, 11.09

Helemaal mee eens

topopapa | 08-07-08 | 18:48

@Fleauxe probleem van die Melkert banen waren indertijd dat het allemaal veel te veel vrijblijvend was. Je hoefde er niet aan mee te werken, je kreeg er subsidie voor. Probleem in Nederland is dat wij denken dat werkgevers a priori een goede inborst hebben en geen misbruik maken van de situatie. Om heel eerlijk te zijn, maak ik me daar ook zelf schuldig aan van tijd tot tijd. Werkgevers hebben geen enkel probleem om euro's te verdienen over de ruggen van de medewerkers.

Je moet het omdraaien. Werkgevers in de ongeschoolde sector moeten verplicht worden om een bepaald percentage in dienst te nemen. Wanneer zij dit niet doen, volgen sancties. Denk bijvoorbeeld aan aanbestedingsregels voor bouwwerkzaamheden. Wel even in Brussel doorvoerne uiteraard :D

Ik ben helemaal voor het verheffen van de onderklasse, maar het moet niet gebeuren met subsidies. Althans, als je daarmee bedoelt dat we de onderklasse moeten upscalen. In mijn optiek moet je voorwaarden voor kansen creëren, niet naar de mensen toegaan en kansen aanbieden. De motivatie om iets van hun leven te maken moet uit henzelf komen.

Over het schoolsysteem kan ik kort zijn, dit is erg slecht. Wij durven in dit land niet te selecteren. Wij durven niet te zeggen, jij bent een talent en jij niet. Iemand die dat doet wordt direct gefileerd door samenlevening. Of erger, degene om wie het gaat wordt met de nek aangekeken of benoemd tot dorpsnerd, kontenlikker, etc. Talent moet herkend worden en worden ingezet, van hoog tot laag.

Rattenvanger | 08-07-08 | 15:59

Waarom laten wij die lui in vredesnaam allemaal binnen? Is daar geen beleid voor? Oorlogsmisdadigers, verkrachters, moordenaars, pedo's enz buiten blijven of gelijk oppakken een enkeltje Siberië. Ze schijnen daar nog vactures te hebben voor ijsklonddjeshakkers.

Fl0r1s | 08-07-08 | 15:21

Tja, de Waffen SS was natuurlijk niet hetzelfde als de geheime dienst Hoxha. Beetje klok en klepel verhaal. Is jammer.

Als je dan toch een Nazi vergelijking wil maken voor de Khad-e-Nezami dan moet je de Abwehr nemen. Dat komt er dan misschien nog het dichste bij in de buurt.

Ales | 08-07-08 | 13:55

@Rattenvanger: Dan krijg je de Melkert-baan all over again, de wergever zit daar niet om te springen en zal dus een deel van het loon van de overheid vergen alvorens in te stemmen met een dergelijk project. Vergeet daarbij niet dat asielzoekers, in de regel, bij binnenkomst tot de onderklasse behoren. Dat is geen kwalificatie van hun persoonlijke integriteit maar een duiding van de sociaal/economische positie van deze mensen, dat zulks even duidelijk is. Het gevolg daarvan is dat het aanbod aan werkgelegenheid wat jou voor ogen staat toch al door deze mensen wordt gedaan. Wat je zegt over de kinderen en vrouwen, daar kan ik mij wel in vinden. Er is niets zo belangrijk als een goede opleiding en kennis van het nieuwe thuisland. De kwaliteit van het onderwijs moet omhoog en de idioterie van leraren als coach of 'maatje' moeten van de baan. School is geen vakantie. Daarbij ben ik ook nog de mening toegedaan dat je de onderklasse moet verheffen, maar daar zullen jij en ik het denk ik niet zo snel over eens worden.

Fleauxe | 08-07-08 | 13:49

@Fleaux: De meerderheid weet niet waar het is misgegaan. De meerderheid is ontzettend dom. Zie verkiezingen :D

De oplossing is simpel. Creër banen voor die azielzoekers die we hebben. Laat ze vuilnisman zijn, wegen aanleggen, bouwvakker... Ongeschoold werk is er meer dan genoeg. Niet vragen, maar verplichten tot werken. Kinderen van azielzoekers naar school bonjouren, vrouwen op cursus sturen.

En wie gaat dat betalen? De staat. Allemaal die flauwekul van de milieutax, btw verhoging (2009), accijns... Gebruik dat geld nou niet voor van die rare projecten als milieu... maar investeer dat nu in die azielzoekers....

Criminele azielzoekers, ach laat die gasten maar waaien. Ze komen vanzelf wel bonvedrijven. Maar sluit die grens!

Rattenvanger | 08-07-08 | 13:36

En als Wilders dit benoemt is hij een racist! met dank aan de plucheplakkers die dit niet wensen te voorkomen!

sterretje | 08-07-08 | 13:28

@ Lebowski Achiever | 08-07-08 | 11:54
Ja. Ik vrees dat veel mensen weinig interesse en tijd hebben om uit te zoeken of hun belangen op lange termijn wel veilig zijn bij bepaalde partijen. Opportunistisch stemmen, of uit traditie/gewoonte stemmen komt veel voor, denk ik. Allerlei kwalijke toestanden ontstaan dan langzaam door wanbeleid of een verkeerde politiek. En pas bij voldongen feiten, dus meestal als het te laat is, wordt men misschien nog eens wakker.
@ CoffeePatch | 08-07-08 | 12:01
Klopt. Ook dat nog. Dit principe is door dit Balkenende/Bos al in meerdere gevallen toegepast. En met die gratis schoolboekentoestand is het ook nog eens zo dat alleen de middeninkomens er van profiteren. In een brief heeft het IBG de ouders laten weten dat het geld voor de gratis schoolboeken wordt afgetrokken van de studie-uitkering die men van het IBG krijgt, met als effect dat de lagere inkomens er dus geen fluit mee opschieten (en dat met het PvdA in het kabinet!). Voor hen zijn de boeken niet gratis. Men heeft dit ijskoud verdedigd door te redeneren dat in de oude situatie (van voor de gratis schoolboeken) de uitkeringen van het IBG al bedragen zaten voor boeken, wat natuurlijk aperte onzin is. Ouderorganisaties hadden nu juist op gratis boeken aangedrongen omdat Nederland die, in strijd met allerlei verdragen, nog steeds niet gratis aanbood. In plaats van dit onrecht op te heffen, is men het gaan gebruiken als instrument voor inkomenspolitiek.
Dit is overigens wel in alle openheid zo besloten. Maar onze Tweede (slaap)Kamer heeft zich nu niet bepaald als een leeuw op deze rare aspecten gestort. Het zal mij niet verbazen als het voor veel ouders als een verrassing zal uitpakken.

Dorser | 08-07-08 | 13:27

@Rattenvanger: Waarom schrijf je niet gewoon dat je de grenzen open wil stellen voor échte vluchtelingen of voor kennis-immigranten? Het is zo'n opeenstapeling van platitudes zoals je het nu brengt. Alsof de meerderheid nu niet weet waar het mis is gegaan, dat is nu onderhand wel duidelijk. De vraag is meer hoe om te gaan met de problemen die er al zijn, dat lijkt me van groter belang. Zoals oorlogsmisdadigers.

Fleauxe | 08-07-08 | 13:24

geef deze mensen een baan bij de nederlandse arrestatieteams, die zijn uit hetzelfde hout gesneden.

jobo51 | 08-07-08 | 13:19

Ik kan er eigenlijk alleen maar mee lachen.... Heel het land weer in rep en roer, politici die willen scoren roepen allemaal in koor "Schandalig, Onderzoek!, Hirsh Balin!! hier komen!".... Het volk is dom, en krijgt altijd wat het verdiend.

Het gros van dat domme volk loopt achter mallooten als Marijnissen, Wilders, Bos, Halsema en Balkenende aan. Tel daarbij op die opiniemaker van een Cohen... Van deze heren (of had u de Illusie dat Halsema een vrouw is?) gaat niets van probleemoplossend vermogen uit.... Veel roepen, maar niets, en dan ook helemaal niets doen. Commissie hier, Commissie daar. Prachtige rapporten... en dan na 5 jaar komen ze met de oplossing......*tromgeroffel*....... Het kan anders in Nederland!!

Stop eerst eens met het binnenhalen van azielzoekers, licht elke azielzoeker door, en verdomme onderneem actie. Geen crimineel? Hup, richting sociale woningbouw en verdomme aan het werk met die handjes! Crimineel? Aftaaien naar land van herkomst. Fout regime? Jammer dan!

Waarom hangen wij altijd het best jongetje van de klas uit met dit soort dingen. Ik ben niet tegen azielzoekers, maar kunnen we hier alsjeblieft eens selecteren op meerwaarde voor de economie. Er wat landen waar ze dat doen. Als je niets kunt bijdragen aan de economie (lees: de hele dag een beetje op je bed ligt in zon centrum) dan taai je maar af....

Rattenvanger | 08-07-08 | 13:14

*zucht*.....

De wereld wordt steedsch idioter.

Rest In Privacy | 08-07-08 | 13:12

Hoeveel neederlanders zullen daar tussen zitten...

-Michiel Meer- | 08-07-08 | 13:09

700? Volgens mij tellen ze verkeerd.. Zie ook de post van "YSlieker | 08-07-08 | 11:58"..

Sojiro | 08-07-08 | 12:56

De kaalkopjes lutsers van hierboven met ban.

G-unite | 08-07-08 | 12:56

Wel lekker Multi-Cultie!

Santayana Fantasicus | 08-07-08 | 12:51

@G-unite: Wat is dat?

Fleauxe | 08-07-08 | 12:45

alleen maar omdat ze buitenlandse oorlogsmisdadigers zijn. racisten!

henkdekanarie | 08-07-08 | 12:35

Sorry, uitgebreide lunch.

G-unite | 08-07-08 | 12:34

En ik maar denken dat er in de tweede wereldoorlog zoveel Nederlanders "fout" waren. Dit na in de jaren 70 in het basisonderwijs door PVDA-leraren geindoctrineerd te zijn die mij een schuldgevoel jegens de slachtoffers aanpraatte. Blijkt naderhand dat er niets aan de hand is geweest. De kampbeulen van toen kregen ten slotte ook maar opdrachten van hogerhand. Toch mezelf zorgen gemaakt om niets al die jaren.

jezuszelf | 08-07-08 | 12:20


haal onze jongens terug uit afghanistan
het thuisfront wordt aangevallen !

Gert Wolders | 08-07-08 | 12:20

Er zijn geen slechte mensen. Alleen minder goede.
En die hebben hulp nodig, geen straf.

Willianus Wortelus | 08-07-08 | 12:14

ik denk dat roomblanke lekker aan het trollen is met een ip-nummer via mobiel internetten, dus straks zit hij weer netjes volgens de GS-norm te reaguren onder een andere nick.
*kent zijn pappenheimers*

Bisschop Gijsen | 08-07-08 | 12:13

Het merendeel van deze rechtse terorristen zijn onder tante Rita het land binnen gekomen. Wellicht dat die gasten 10.000 euro over hebben om haar te bbq-en uhh met haar te bbq-en?

roomblank = geel.. chinees??

baaderraf | 08-07-08 | 12:12

@ roomblanke

A) - je bent dom
B) - je bent dom
C) - stel dat we je plan gaan volgen en iedereen gaat terug waar hij 'genetisch' gezien vandaan komt.
Dan spreken wij bij deze even af dat alle terugkerende rednecks en hillbillies uit de deepsouth en alle aussies uit den verre bij jou op zolder mogen verblijven, want bij mij komen ze er niet in.
D) - je bent dom

En nou optyfen met die kop met natte watten en ga jezelf eens een ontwikkeling kado doen. Trutje.

Tyler-Durden | 08-07-08 | 12:07

Geweldig die 700 tikkende tijdbommen!
Dit werd u mede mogelijk gemaakt door het jarenlange (of decennia lange) linksche immigratie systeem.

- opgejorrist - | 08-07-08 | 12:05

@Fatwabuster | 08-07-08 | 12:00: Ga maar janken bij ome Joris! Als je op een dergelijke post sterf gaat roepen dan moet je voor de rest gewoon je grote bek dicht houden. Begrepen? Ja? Mooi!

Fleauxe | 08-07-08 | 12:04

Kunnen we deze mensen eigenlijk geen baan bij de politie ofzo aanbieden. Lekker door Slotervaart patrouilleren "zoals ze het thuis ook doen". Denk dat dat aan daadkracht best zal helpen.

Lebowski Achiever | 08-07-08 | 12:04

VanFrikschoten | 08-07-08 | 12:02
Het had in ieder geval een abortus, al dan niet met een bot mes, gescheeld.

Pierre Moustache | 08-07-08 | 12:04

@ roomblanke @ 11:54

U is recentelijk uit een TBS kliniek ontsnapt neem ik aan? Ga je es melden bij de pliesie, kssssst!

bello | 08-07-08 | 12:02

@alpha_mannetje | 08-07-08 | 12:00
it's a TROLL
en van de hak op de tak gaan we het weer over religie hebben... ik ben weg

brain damage | 08-07-08 | 12:02

@Pierre Moustache | 08-07-08 | 12:00
dan liep het nog met een sisser af, niet?

VanFrikschoten | 08-07-08 | 12:02

roomblanke | 08-07-08 | 11:54
Je vader had zijn kwak beter tegen de verwarming kunnen spuiten...

Pierre Moustache | 08-07-08 | 12:00

@koyt | 08-07-08 | 11:56

Volgens mij is Joris even naar de croissanterie...
Goed plan overigens, ik ga mijn pauze eens goed benutten.

@roomblanke | 08-07-08 | 11:54
@ achterlijkemoslim | 08-07-08 | 11:34

Sterf!!! Het liefst pijnlijk bloederig en heeeeeeeel langzaam!! Bedankt!

Fatwabuster | 08-07-08 | 12:00

@ roomblanke | 08-07-08 | 11:54
Ga jij even met achterlijkemoslim spelen, halve zool.

alpha_mannetje | 08-07-08 | 12:00

-weggejorist-

YSlieker | 08-07-08 | 11:59

@ roomblanke:

Doe je de groeten aan achterlijke moslim?

koyt | 08-07-08 | 11:59

Zo ken ik via- via- via een Irakees, jaar of 30, is hier binnengewandeld met een verhaal en geen papieren. Is keurig opgevangen ergens in Friesland, verhaal werd aangehoord, meneer kreeg onderdak, wat zakgeld en een advocaat. Heeft 6 jaar geduurd, maar hij loopt nu wel rond met een NL paspoort, en niemand heeft eigenlijk enig idee wie hij is, of de naam klopt, en wat ie wellicht uitgevreten heeft. Geen idee, ze weten het niet.
Toch mocht ie bij burgerzaken paspoortje ophalen, omdat het 'allemaal zo schandalig lang duurde'.....

bello | 08-07-08 | 11:58

-weggejorist-

YSlieker | 08-07-08 | 11:58

roomblanke | 08-07-08 | 11:54
mensen als jij mogen van mij ook deaud, hoor. Heeft niks met moslim zijn of niet te maken. Jammer dat je moeder niet van een brug is geflikkerd toen ze zwanger was, ofzo.... Verder niks persoonlijks.

Lebowski Achiever | 08-07-08 | 11:57

@ achterlijke moslim:

Hoor je dat in de verte? Dat gedreun? Da's een Joris. Houdoe en bedankt!

koyt | 08-07-08 | 11:56

Hup, onmiddelijk inlijven. De politie kan zulke kandidaten goed gebruiken.

Isser | 08-07-08 | 11:56

-weggejorist-

YSlieker | 08-07-08 | 11:56

en dan hebben we het niet over geweldsdelicten, oplichting enzovoort. Wees welkom!

Patrick Zweedsey | 08-07-08 | 11:55

-weggejorist en opgerot-

roomblanke | 08-07-08 | 11:54

Dorser | 08-07-08 | 11:41
toch stemmen we zelf op deze naïevelingen....:(

Lebowski Achiever | 08-07-08 | 11:54

-weggejorist-

de schaamte voorbij | 08-07-08 | 11:52

"dat er via asielzoekerprocedures ruim 700 oorlogsmisdadigers dit land zijn binnengekomen. Daarvan zijn er nog zo'n 350 te achterhalen."

En waar zijn de resterende 350 oorlogsmisdadigers geblven dan ? Nou ? nou ?

Grijskijkert | 08-07-08 | 11:51

@achterlijkemoslim: Vergeet de wasberen niet, dat zijn ook motherf*ckers hoor...

Fleauxe | 08-07-08 | 11:51

Wat is NL toch aan het afglijden.

Zeddegeizot | 08-07-08 | 11:47

geweldig! nog meer allochtonen die elkaar af gaan maken in nederland.

zoalshetis | 08-07-08 | 11:47

@ achterlijkemoslim | 08-07-08 | 11:34
Doei

alpha_mannetje | 08-07-08 | 11:45

@ achterlijkemoslim@11:34

En dat was waarschijnlijk meteen je laatste comment, randdebiel.

bello | 08-07-08 | 11:43

Tja een aanzuigende werking, dat krijg je als dit soort misdadigers en hun achterban eerst jarenlang subsidieert omdat ze in je Nederlandse ontwikkelingshulpidealen een soort vrijheidstrijders zijn.
Een mooi bijvoorbeeld is de Filippijnse terrorist Jose Maria Sison.

Peter Siebelt | 08-07-08 | 11:41

“… minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin verklaarde dat Nederland nooit een schuilplaats mag worden voor massaslachters, verkrachters, folteraars en wapenhandelaren”. Toch is Nederland dat aan het worden en/of al geworden. Er zijn er voor minder afgetreden. Genoeg stof voor een spoeddebat; nu.
Het is wereldwijd bekend dat Nederland wordt geregeerd en bestuurd door naïevelingen. Dat trekt vanzelfsprekend dubieus volk aan dat maar al te gemakkelijk misbruik maakt van de regelingen en systemen van deze nuttige idioten. En dat tuig moet daarna allemaal geïntegreerd worden. Daar zijn o.a. al die belastingverhogingen voor bedoeld. Intussen:
- Oma die haar leven lang belasting heeft betaald en die nu verzorging nodig heeft, moet zelf maar wat regelen.
- Kinderopvang: budgetten op; zelf betalen.
- Wahjongers/AWBZ: uitkering korten, premies omhoog.
- Wat meer salaris voor agenten: hier heb je een paar % en nu oprotten.

Dorser | 08-07-08 | 11:41

*Heeft zich bijzonder slecht gedragen in de supermarktoorlogen, maar vindt de term 'misdadiger' te ver gaan*

alpha_mannetje | 08-07-08 | 11:39

Er zullen nu eauk wel farc leden deze kant op komen.
Welkom welkom welkom !

solidstate | 08-07-08 | 11:38

@CoffeePatch | 08-07-08 | 11:27
is dit niet voorgekomen, dan btekent dat dus dat ze er wel tijd voor hadden maar dat ze hun taak gewoon belabberd uitvoeren

brain damage | 08-07-08 | 11:38

loper er nog veel meer rond.....
veel afrikanen oa tutsi en hutsi hebben lekker loppen hakken op kinderen en vrouwen .... tevens woren veel van deze donkere hakbars niet uitgeleverd naar landen waar geen kans is op een eerljk proces.
*** checkt iedere avond deuren en alarm vertrouwt op zijn woestijn adelaar ******

eric@fuall | 08-07-08 | 11:37

Veel van de vluchtelinge uit irak en afghanistan zijn dus gevlucht voor de amerikanen en onze troepen. Duidelijk is dat ze daar niet willen zijn als de geallieerde er zijn. Hebben ze wat op hun kerfstok?

solidstate | 08-07-08 | 11:35

-weggejorist en opgerot-

achterlijkemoslim | 08-07-08 | 11:34

Justitie heeft het veel te druk en dat is de schuld van Nekschot, Hoeboei en GeenStijl.

CoffeePatch | 08-07-08 | 11:27

*misdadiger-alert*

Fleauxe | 08-07-08 | 11:27

Hoxha, niet lullen over dingen waar je geen verstand van hebt. In nl ben je namelijk ook een oorlogsmisdadiger als je taxichauffeur was die een lid van een fout regime vervoerde. Bovendien geldt, itt bij alle andere rechtsgebieden, hier een omgekeerde bewijslast, de beschuldigden moeten aantonen dat ze onschuldig zijn ipv dat de staat moet bewijzen dat ze schuldig zijn.

Kyokushinkai | 08-07-08 | 11:26

@brain damage | 08-07-08 | 11:24: Het doet mij meer aan als een typisch religieuze specialiteit...

Fleauxe | 08-07-08 | 11:25

@Fleauxe | 08-07-08 | 11:22
misschien is dat "die v.o.c. mentaliteit" waar JPB het over had

brain damage | 08-07-08 | 11:24

ies koeltoer, ies koeltoer, ies koeltoer!

T@ Riest | 08-07-08 | 11:24

kom, laten we ook eens wat terug doen. onze wereldoorlogsmisdadigers zijn toch ook keurig opgevangen destijds?

cioran | 08-07-08 | 11:23

"de ogen uitstak/mensen in de fik stak" Zo gaan we dus kennelijk wél met elkaar om....

Fleauxe | 08-07-08 | 11:22

Is het komkommernieuws op?

VanFrikschoten | 08-07-08 | 11:19

Dit land kan zo veel beter

HistoryTeacher | 08-07-08 | 11:18

kom iek toch nog in aanmerking voor een mooi huisje, heb alleen maar mensen gemarteld en dead gemaakt.. in opdracht van de baas natoernlijk..

vinny-diablo | 08-07-08 | 11:17

Nederland ... het afvoerputje voor oorlogsmisdadigers, verkrachters, moordenaars, luie werkschuwe donders al of niet van buitenlandse afkomst, enz. enz. enz.

En jullie allemaal maar betalen ... Veel succes nog!

James Lastig | 08-07-08 | 11:16

En wie betaalt deze flauwe kul ? Juist, Jan Lul ! En wie is Jan Lul, IK !!

AbuTelfan | 08-07-08 | 11:15

oh nee: vormfout

brain damage | 08-07-08 | 11:15

en WEDEROM... is de integratie mislukt

brain damage | 08-07-08 | 11:12

Ik stond van de week oog in oog met zo'n killer.
Hij heeft nu een managementsfunctie in de zorg.

Bisschop Gijsen | 08-07-08 | 11:12

@pierre moustache
je hoeft nergens heen, het land van je dromen is alhier. wel eerst even laten besnijden en bekeren tot de islam, daarna kan je een grote mond opzetten tegen die varkens van nederlanders, bijvoorbeeld dat je om bovenstaande zaken uberhaupt moet vragen en dat je ze voortaan op een zilveren dienblad met excuses aangereikt wil krijgen.

De Briemusketier | 08-07-08 | 11:12

@Pierre Moustache
Spijker op z'n kop !

de Bree | 08-07-08 | 11:11

misdadig..

Bassie_ | 08-07-08 | 11:09

Pierre Moustache | 08-07-08 | 11:07
Ik was nog vergeten dat dit nog leuker is als je in je eigen land lekker de beest hebt uitgehangen. Beetje moorden en verkrachten enzo.

Pierre Moustache | 08-07-08 | 11:09

International strafrechtelijk is onze deelname in de oorlog tegen Irak ook bepaald niet legaal, dus laten we beginnen met onze toenmalige eerste en tweede kamer in hechtenis te nemen. Balkenende eerst graag.

Prikker | 08-07-08 | 11:09

Wat een misselijkmakende uitspraak van de rechter. Is dat echt of een hoax??

Chriet Titulaer | 08-07-08 | 11:08

Ik zou willen dat ik als Neeeederlander wiens leven chronisch zuur gemaakt wordt door het regime alhier kon emigreren, en dat ik dan in het land van mijn keuze welkom werd geheten met huisvesting, uitkering, hoersoepsidie, en kinderbijslag. Verder zou het fijn zijn als de overheid dan respect zou eisen voor mijn geloof en cultuur. En als ik dan ook nog de autochtone bevolking voor honden uit zou kunnen maken zou het pas echt feest zijn.
Kan dat ergens?

Pierre Moustache | 08-07-08 | 11:07

@Tyler-Durden | 08-07-08 | 11:04
AUW

Hellsmurfje | 08-07-08 | 11:07

Ik ben zelf ook 14e plaatsvervanger in onze compagnie, maar ontken alles indien iemand me ergens van beschuldigt..........

* wijst iedere beschuldiging van schenentrapperij van de hand *

Tyler-Durden | 08-07-08 | 11:06

Als je toch zo nodig een misplaatste historische vergelijking moet trekken, dan is de Khad-e-Nezami dus de Afghaanse SD, niet de Waffen SS.

de laatste man | 08-07-08 | 11:06

Wetgeving, bést belangrijk...

Fleauxe | 08-07-08 | 11:06

Wat een enorme randdebiel is Karskens zeg. Ik wist al dat het een eerste klas NSB´er was maar hij zet daar onze troepen in Afghanistan neer als oorlogsmisdadigers.

Dr.Bob | 08-07-08 | 11:05

Maak zo'n man dan ook hier gelijk OvJ en laat 'm wat kansenwijken opschonen

Telegraafhoerrr | 08-07-08 | 11:04

* Geeft een schop tegen de schenen van Hellsmurfje *

Tyler-Durden | 08-07-08 | 11:04

Iesj koeltoer.

Murdockyoufool | 08-07-08 | 11:03

wat wil je in een land waar mensen met een dubbele nationaliteit in de regering en de volksvertegenwoordiging zitten? Is naar mijn idee vragen om moeilijkheden

jan-lul-de-behanger | 08-07-08 | 11:03

Als ie niet te hard heeft gereden is ie ook niet crimineel!

DC-Friek | 08-07-08 | 11:03

Klinkt logisch, moorden en martelen mag als het in opdracht is. Gotte love Holland.

ZehSpittah | 08-07-08 | 11:02

Gelukkig heeft de politie 020 nieuwe opsporingsmethoden.

DiNozzo | 08-07-08 | 11:02

".......... Gevangenen vertelden hem later, dat er een man was, werkzaam in het gebouw van de MID, die zo machtig was als God. ........... "

Het leest wel als een spannend boek hé Hoxha !

Tyler-Durden | 08-07-08 | 11:02

Waarom verbaast me dit niet eens meer....

Prologue | 08-07-08 | 11:01

ies cultuurverrijking!

Lebowski Achiever | 08-07-08 | 11:01

Nice going... U zijt wellekome, arme marionetten des regimes!

Creyfs_Interim | 08-07-08 | 11:01

Open huis voor rechtse oorlogscriminelen. Bedankt tante Rita..

baaderraf | 08-07-08 | 11:01

Vlugge Japie, B2 en de Baron zijn idd extreem gevaarlijk.

Hellsmurfje | 08-07-08 | 11:01

ach... het zijn ook van die gezellige mensen

apekop | 08-07-08 | 11:01

Geen paniek! Gewoon allemaal bij voorbaat een gele kaart geven.

Marco van Basteen | 08-07-08 | 11:00

hoorde vanochtend op de radio dat er maar liefst één per jaar wordt vervolgd.

sjim panzee | 08-07-08 | 11:00

valt me nog mee...

BeertBest | 08-07-08 | 10:59

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen