Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Wij schamen ons diep

Ik ben niet boos, wel teleurgesteld Het is toch goedverdoeme niet te geloven: uit de publicatie van een gezaghebbend dagblad blijkt dat de helft van u zich kapotschaamt voor Balkenende C.S. Nu heeft Balkenende er alles aan gedaan om zijn beleid met kracht en trots uit te dragen, valt u hem wéér af. Ja, daar wordt de Balk heel verdrietig van. Intolerante bak zure peop dat u bent. Mislukte burger. Ondankbaar stuk koopkrachtverliezer. Bah! Met deze houding wordt het nooit wat met Nederland, stelletje landverraders. En wel gaan hossen als straks een in oranje gehulde miljonair een balletje in een net trapt. Nu ja, met hysterici als Louske van der Laan in het kabinet is het soms ook moeilijk om stijfburgerlijk te blijven. Sluiten wij af met de felicitaties aan onze leuke, vrolijke en orderlijke aankomend koning, zijne koninklijke hoogheid Willem Hosbier. Vanavond viert meneer een klein feestje. Dat u er even rekening mee houdt tijdens de avondspits...

Reaguursels

Inloggen

Balkenende is ook gewoon een drol zonder charisma. Daar kan die man niks aan doen. Hij is verdomd slim en heeft af en toe ook nog best goede ideeen, maar hij weet het niet goed te brengen.
Al zou hij verklaren dat hij lood in goud weet te veranderen klinkt het nog als iets negatiefs.

Framoes | 28-04-06 | 12:43

@derks
De hr zegt niet zout ff op met je stome gelul. De hr zegt dat Balkie een boef is. Dat hij verdacht wordt van moord, doodslag, oorlogsmisdaden, omverwerpen bevriend staatshoofd, schenden Kernenergiewet, schenden oorlogsrecht, in gevaar brengen Nederland en Europa, althans medeplichtigheid daaraan en het schenden van bijzondere ambtsplichten of het misbruik maken van macht, gelegenheid of middel hem door zijn abt geschonken. Dat is wat de hr zegt.

Lijpe Jopie | 28-04-06 | 10:39

Uitspraak De Geus in interview met Nova: "Ik ben het spoor bijster".
De rest heb ik niet eens meer gehoord van de schrik.

vlunk | 28-04-06 | 01:40

@gevallenverstand

Jij kent geen WAO-ers die zwart werken. Nou ter compensatie kan ik je vertellen, ik ken er 3.

Wie zeurt er over een slechte economie???? En terrorisme kan je ontkennen (zoals links naar het schijnt alle problemen wenst te ontkennen) en het volk kan je ook dom en onwetend en onvoorbereid houden. Blij dat dat in ieder geval niet gebeurd. Maar als jij een andere politieke keuze vorstaat dan kan dat in dit land.

En als die artsen het niet eens zijn met de keuringen moeten zij daar consekwenties aan verbinden en vertrekken, maar dat doen ze niet. Waarom niet. Alleen voor het geld. Goeie artsen kunnen overal aan het werk. Wat zou daar toch achter zitten. Feit blijft dat het hoge aantal arbeidsongeschikten onmogelijk kan stroken met de gezondheidstoestand in dit land dus moet er flink gezeefd worden. En net als bij die andere uitkeringen vooral om de mensen die het wel toekomt die zekerheid te kunnen geven.

Ik weet niet in welke branche jij aktief bent, maar waar de kronkel vandaan komt dat als je wat wil bereiken de overheid je als een toeziend voogd moet begeleiden is mij een groot raadsel. Goede ondernemers hebben die hulp ook helemaal niet nodig, die worden eerder gehinderd door de overheid.

derks | 28-04-06 | 00:10

@ Lijpe Jopie

Dus?????

De HR zegt dus. Zout ff op met je stomme gelul. Welk punt wil je scoren?

derks | 28-04-06 | 00:01

Ik schaam mij voor nederlanders. Trots op sociale zekerheid, het koningshuis , sportprestaties in allerlei B-sporten (er is maar een A-sport en das rugby maar dit terzijde) en zich schamen voor gebrek aan tolerantie (waarvoor? gebrek aan tolerantie voor andere meningen?) omgangsvormen (das terecht) en milieu ( zeker dat waar ze uit komen). Volgens mij is deze enquete gehouden onder leden van GroenLinks.

schele henk | 27-04-06 | 22:41

Nederland staat in de rest van de wereld nog steeds bekend als een modern en tolerant land, iets waar ik trots op ben, en welke droplul vertegenwoordigd mij en ons volk in de rest van de wereld? De schijnheiligheid zelve.

Zeven | 27-04-06 | 21:43

Toch een beetje irrationeel. Ondanks de secularisatie gelooft men nog steeds massaal in de erfzonde. Hoe anders te verklaren dat mensen zich schamen voor het gedrag van andere mensen die zij niet persoonlijk kennen en waar zij geen directe band mee hebben?

tunnelvisionair | 27-04-06 | 20:04

@derks
Ja lieve jongen. De HR verklaart de klager niet-ontvankelijk in zijn beklag. De klager klaagt er over dat de Officier van Justitie niet vervolgt. De HR beslist dat de verdenkingen dusdanig zijn dat uitsluitend de tweede kamer of de kroon bevoegdheden heeft. Dat heeft te maken met de door de Hoge Raad vastgestelde strafverzwarende omstandigheden, staat ook allemaal in het besluit.

Lijpe Jopie | 27-04-06 | 18:56

LOUSKE van der laan? Zou het ? :|

supah | 27-04-06 | 18:43

derks 27-04-06 @ 17:05
Ik ken geen mensen in de WAO die zwartwerken. Je wilt geloof ik niet horen dat er veel artsen zijn die de herkeuringen kwalitatief erg slecht vinden. Dat is iets anders dan jouw verhaal van een 90 (of 60) % arbeidsgeschikte.
Ik denk niet dat je een land en haar economie stimuleert door voortdurend te zeuren over terrorisme en slechte economie. Ik denk dat je jeproducten wereldwijd moet verkopen en promoten (en ervoor zorgen dat die producten in de toekomst uniek en gewild zijn) Mensen in het professionele gebied dat ik ken zeggen nooit enige steun te hebben ondervonden.

gevallenverstand | 27-04-06 | 17:59

@lijpo

De hoge Raad voegt er zelfs verdenkingen aan toe.... hahahaha. Enig idee wat de HR doet?????

Dus de conclusie was niet:
De Hoge Raad verklaart [klager, deze gek] niet-ontvankelijk in zijn beklag. Op twee woorden na is dit toch echt een kopie van het besluit van de HR.

derks | 27-04-06 | 17:51

@Derk.
Nee beste derks, je heb het niet begrepen. De Hoge Raad heeft het helemaal niet over al dan niet gebleken. De Hoge Raad zeg dat de beweerde strafbare feiten waarop [klager] het oog heeft, .... , door de minister-president slechts kunnen zijn begaan dan hetzij met schending van een bijzondere ambtsplicht, hetzij met gebruikmaking van macht, gelegenheid of middel, hem door zijn ambt geschonken, zodat bij een eventuele vervolging het bepaalde in art. 44 Sr. niet buiten beschouwing kan worden gelaten. Dat art 44 Sr volgens de Hoge Raad niet buitenbeschouwing kan blijven betekent dat het allemaal nog erger is dan klager stelt. De Hoge Raad zegt niet dat van de verdenkingen van klager niks gebleken is, de Hoge Raad voegt er verdenkingen aan toe. En die toegevoegde verdenkingen maken dat alleen de kroon of de 2ekamer de mp vervolgen mag. Snappunu?

Lijpe Jopie | 27-04-06 | 17:46

@ Lijpe Jopie

Bedankt voor deze tip. Ik dacht naelijk dat Balkenende als MP gewoon iedereen mocht doodschieten als hij daar zin in had. Jemig heej.

Laat ik het dan even anders uitleggen, misschien dat het dan zelfs tot jouw doordringt: je komt dus tot de conclusie dat alleen de kroon of de tweede kamer de MP mag vervolgen in het geval van een ambtsmisdrijf. Daar van dat alles in het geheel niets gebleken is heeft de Hoge Raad de klager meegedeeld dat hij zwaar uit zijn nek lulde en moest opzouten. oftewel:
De Hoge Raad verklaart [klager, deze gek] niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Snappu?

derks | 27-04-06 | 17:13

@ gevallenverstand

Hoe zou jij iemand subtiel willen vertellen dat hij nadat hij 10 jaar op de bank heeft gezeten omdat hij 10 % arbeidsongeschikt was nu weer in beweging moet komen?? Dat is altijd een vervelende mededeling (misschien ook wel omdat hij dan geen tijd meer heeft om zwart te werken, ja ik ken ze, en jij waarschijnlijk ook). Dus jouw vrienden en vijanden waren het er misschien over eens, ik niet.

En ja dit moesten de hoofdpunten zijn anders kunnen we de menen die het echt nodg hebben geen zicht op een uitkering meer bieden. Dit was NOODZAKELIJK en wel NU. Beter was geweest als paars het had gedaan in op hoogtijdagen van de economie, maar toen is er alleen gekeken naar allerlei immatriele zaken die er even zonder het CDA doorheen gejast moeten worden.

Zowel het CDA als D66 zijn het volledig eens met de stelselwijzigingen die zijn doorgevoerd. Iedereen verdedigt dat met hand en tand. En de grap is dat langzaam maar zeker links die draai ook maakt. Net als met de bijstandswet waar men tegen stemt maar die nu bestempeld als een zegen. Ooit Bos horen zeggen dat iedereen weer terug de WAO in magals hij de macht grijpt?

En om te investeren heb je geld nodig. We staan met zijn allen nu 250 miljard in het rood. Euroos wel te verstaan. Investeringen die geld opleveren waar denk je dan aan? En vooral wie betaald die nu dan en wanneer levert het geld op? Schiet jij het ff voor? Men heeft redelijk zwaar ingezet in het onderwijs. Dat kost geld en moet op termijn dus wat oplevern. Maar nu al blijkt dat we daar geen leraren voor krijgen maar managers die vervolgens managers bezighouden. Daar moet de bijl in worden gezet. Kost niets, levert alleen maar op.Hetzelfde geldt voor de zorg.

Als we vervolgens de subsidiesponzen industrie verder kunnen verkleinen blijken we veel meer geld te hebben dan we dachten.

derks | 27-04-06 | 17:05

derks 27-04-06 @ 14:09
Derks. In een programma over globale investeerders meldde iemand dat 16% in 0031 invalide was (WAO) en dat dat niet kon. Natuurlijk is dat zo. Ik vind de ingrepen prima, maar ze zijn weinig subtiel zoniet erg bot geweest. Vriend en vijand is het daar over eens. Het onderhoud dat heeft plaatsgevonden is niet verkeerd, maar ik betwijfel (afgezien van WAO en herziening sociale stelsel) of dit de hoofdpunten hadden moeten zijn. IPV of naast bezuinigingen had ik graag investeringen of dynamiek gezien in dingen die geld opleveren.. Maar ieder zijn keuzes. Blijft staan dat dit kabinet gedomineerd word door VVD en dat is geen reflectie van de keuze van de kiezer. Werken Derks, heb ik meer gedaan dan jou en mij lief is.

gevallenverstand | 27-04-06 | 16:40

@derks
Je kletst. Alleen bij ambtsmisdrijven mag de MP alleen door de kroon of de 2e kamer vervolgd worden. De MP die zijn vrouw vermoord kan zonder tussenkomst van de kroon of 2e kamer vervolgd worden. Behalve als hij bij die moord ook verdacht wordt van het schenden van bijzondere ambtsplichten of het misbruik maken van macht, gelegenheid of middel hem door zijn abt geschonken, dan wordt de moord een ambtsmisdrijf.

Lijpe Jopie | 27-04-06 | 16:16

is dit nieuws? was toch al algemeen bekend gewoon?

donderwolk2 | 27-04-06 | 16:09

@lijpio

Als je begrijpend kan lezen kom je dus tot de conclusie dat alleen de kroon of de tweede kamer de MP mag vervolgen. Hetgeen dus in het GEHEEL NIETS te maken heeft met de ernst van de verdenking. Deze waarschijnlijk gesubsidieerd idioot had zijn tijd en geld dus beter anders kunnen besteden, hoewel de kans dat betrokkene gewoon werkt te verwaarlozen is.

Tja het valt niet mee lezen.

derks | 27-04-06 | 16:02

@aivd
Dat politburo geeft zelfs jouw de vrijheid om hiet te posten, dat is een duidelijk ander politburo dan dat van Vladimir Bos.

derks | 27-04-06 | 15:41

@Derks
Ja leuk samengevat. Als je begrijpend lezen op school had gehad had je gelezen dat de HR beslist dat de verdenkingen tegen Balkenende zo ernstig zijn dat alleen de kroon of de tweede kamer de minister-president mag vervolgen.

Lijpe Jopie | 27-04-06 | 15:40

Het Politburo van GS is gevestigd in het gebouw van de Telegraaf.

aivd | 27-04-06 | 15:33

@ aivd 27-04-06

Ja dat mag, wij hebben namelijk geen politburo.

De meesten zijn gelukkig trotst op haar.

derks | 27-04-06 | 15:29

@ Lijpe Jopie

Ik heb de uitspraak even voor je samengevat:

De Hoge Raad verklaart [klager, deze gek] niet-ontvankelijk in zijn beklag.

derks | 27-04-06 | 15:28

Wat niet naar voren komt in de uitslag van het onderzoek is het antwoord op de vraag: wat omvat de beoordeelde NL politici? Als het antwoord is dat uitsluitend de regeringscoalitie tot de NL politici gerekend mag worden dan kan de oppositie gelijk naar huis. Zoals bekend ben ik het daar roerend mee eens.

Als de oppositie als geestelijk volwaardig wordt meegeteld door de Visie 21 onderzoekers, dan moet Visie 21 naar huis, immers de oppositie is niet meer dan een verzameling wajangpoppen die getrouw nabauwen wat het links journalistiek geteisem hen eerst in de mond gelegd hebben.

Als NL zich schaamt voor zijn politici, dan schaamt NL zich vooral voor het feit dat de helft van de TK uit hersendode nabauwers bestaat en dat er in de afgelopen 3 jaar geen enkel voorstel uit de oppositie gelederen is gekomen dat niet eerst in een "kwaliteits" krant is voorgekauwd.

Ksi-Ziks | 27-04-06 | 15:03

Chief-masterchief Judas-Peter, piemelus inter pares, opperheaufd en gristenfuhrer.
Zijn wensen benne groot, zijn aanhang benne deaud.

Shareholder | 27-04-06 | 14:49

Ja sorry dat ik het nog een keer zeg maar de Hoge Raad verdenkt Balkenende van het schenden van bijzondere ambtsplichten of het misbruik maken van macht, gelegenheid of middel hem door zijn abt geschonken. Zie deze recente uitspraak van de Hoge Raad inzake de oorlog in Irak en het lidmaatschap van de Coalitie van Gewilligen:
zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspr...

Lijpe Jopie | 27-04-06 | 14:46

@Jack Daniels:
dan zeiken 'we' tegen Bos omdat het altijd beter kan natuurlijk.

zakje pinda´s | 27-04-06 | 14:44

@Jack Daniels 27-04-06 @ 14:41

Het blijft wel Wouter Bos hoor, dus slijmbal, onbetrouwbare glimlach, onverbeterbare draaikont.
Daarnaast is er altijd Sharon Dijksma.

Roxelane | 27-04-06 | 14:43

@Jack Daniels 27-04-06 @ 14:37
Ok hier is tie nog een keer:
1. Je gaat naar de bank
2. Je zegt ik wil een voorschot!
3. Bank vraagt "waarom?"
4. Jij zegt ik ga namelijk 4x de staatsloterij winnen
5. Bank verzoekt jou vriendelijk doch zeer dringend het pand te verlaten.

Roxelane | 27-04-06 | 14:41

Ik zeg niet dat het gebeurd, maar gewoon.... je weet tog, metaforisch gezien. Wat dan... tegen wie moeten we dan zeiken.

Jack Daniels | 27-04-06 | 14:41

@Jack Daniels 27-04-06 @ 14:27
Stel de hel bevriest , de kalveren dansen op het ijs en Pasen en Pinksteren vallen op 1 dag....

/\/\addog | 27-04-06 | 14:38

@Roxelane 27-04-06 @ 14:33
Ik heb echt gisteren te veel gezopen om die te snappen.Ik heb t geprobeerd hoor echt waar....

Jack Daniels | 27-04-06 | 14:37

@ Jack Daniels

Dat is de ellende. Door de stelselwijzigingen kan het land een tijdje vooruit. Dus door alleen al niets te doen zal het lijken dat elk volgend kabinet het, econimisch althans, wel voor elkaar heeft. Maar gelukkig heeft Kabouter B. net het politburo in ere hersteld.

derks | 27-04-06 | 14:37

@Jack Daniels 27-04-06 @ 14:27
Stel je wint 4x achterelkaar de staatloterij. Probeer daarmaar eens een voorschot van de bank op te krijgen.

Roxelane | 27-04-06 | 14:33

Stel nou he, Stel... dat Bos t heel goed gaat doen. wat dan???

Jack Daniels | 27-04-06 | 14:27

@ gevallenverstand

Laatste hint. Engeland en Ierland doen het beter. Laten daar nou een heleboel Polen WERKEN. Doe het ff in hoofdletters want dat zal een nieuw woord voor je zijn.

derks | 27-04-06 | 14:12

Moet ik me nu schamen, omdat ik me nergens voor schaam? Kan altijd mijn schaamhaar nog laten staan.

Mengeldwerg | 27-04-06 | 14:10

Ik schaam me ervoor dat het voltallige pliesiekorps van 070 bezig was een liefdesnestje van een steiger te verwijderen, terwijl op datzelfde moment mijn navigatiesysteem uit mijn auto werd gejat.

scrutinizer | 27-04-06 | 14:10

gevallenverstand

Arbeidsongeschikten zitten nu in de WAO. En die echt ongeschikt zijn krijgen meer. Daar zaten en zitten nog steeds en heleboel mensen in die daar niet horen omdat ze voor 0,5 % arbeidsongeschikt zijn. Wat denk je: zou het lang vol te houden zijn 1 miljoen WAO-ers op een beroepsbevolking van 7 miljoen? Zijn wij echt het ongezondste land van de wereld of was onze WAO gewoon een zooitje? Sorry hoor voor deze confronterende vragen.

En natuurlijk deed ons land het de laatste jaren minder dan anderen. Weet je hoe dat kwam. Omdat de overheidsuitgaven zijn teruggebracht. Minder ovrheidsgeld rondpompen in de economie is minder groei. Dat moet toch te begrijpen zijn. Desalniettemin is er nog steeds een bgrotingstekort. Dus nog meer geld rondpompen betekent dus geld lenen bij de volgende generaties die rente en aflossing op moeten brengen. Zo zou volgens het alternatieve begrotingsplan van Wouter B. de economie met gegroeid zijn met 0,4 % (gevolg ook een hogere inflatie, dan kunnen jullie weer zeiken over de euro) maar hij deed dat dus door meer geld over de balk te gooien (4 miljard!!) . Dat is dus alleen groei op de pof en alleen op de korte termijn.
Dat plan stond uiteraard ondanks een hogere netto uitgave van 4 miljard uiteraard ook vol met belastingverhogingen. Op LPG bijvoorbeeld (dat was toch relatief schone energie??) en diesel. Kortom, wel klagen dat Polen de banen van vrachtwagenchauffeurs innemen maar wel voorstellen de accijns op diesel te verhogen, waardoor meer en meer transporteurs ons land verlaten.

En tensloote gevalleverstand, zal Nederland de komende jaren in de kopgroep van Europa zitten qua economische groei, zonder daarbij de staatskas verder te plunderen zodat jouw en mijn kinderen ook nog een beetje een rooskleurige financiele toekomst hebben.

Je commentaar zal verder wel weer gespeend blijven van feiten en cijfers.

derks | 27-04-06 | 14:09

Schaamte?

't Is dâ?

Harige Bangmaker | 27-04-06 | 14:06

@Boze Buur 27-04-06 @ 13:52: Wacht maar tot die mooi weer prater aan het bewind is geweest dan praat je wel anders en nee ik schaam me niet voor ons kabinet,gastvrijheid of koningshuis.

Salvatore Riina | 27-04-06 | 14:03

ik schaam me voor
de veerkampjes
talpa
taida
wouter boslim
cohen
jantje smit
d66
LPF
groenlinks
Jan Marijnissen
de linkse pers
etc.

en ik ben trots op mensen die iets van hun leven willen maken en dat ook doen.

pooface | 27-04-06 | 14:02

Mensen beetje respect voor de man uit onze stadje:);)
JP hebben we het over:p

benjehelemaalgekgew | 27-04-06 | 13:59

Ik schaam me voor al die linkse lulletjes hier die denken dat zij het bij het linke euh rechte eind hebben

Reez | 27-04-06 | 13:59

ik schaam me eerder voor al die achterlijke parasieten die nog steeds links durven te stemmen in dit kutland.

zakje pinda´s | 27-04-06 | 13:57

@ uithetoosten
Ga 'ns even snel je roes uitslapen.

Sapiens Speciaal | 27-04-06 | 13:56

LOL@vanbaalen

superjan | 27-04-06 | 13:53

Het is doodzonde dat iedereen Tim Fortuyn alweer vergeten is.

Van Baalen | 27-04-06 | 13:52

Salvatore Riina 27-04-06 @ 13:47
Nee hoor.Ik ben het volmondig eens met de peiling en de meeste mensen scharen bij niet onder "links"
Wel onder het kopje "link"

Boze Buur | 27-04-06 | 13:52

sorry dat nederland zo beschamend achterlijk is

d-von metalhead | 27-04-06 | 13:51

Ik vind het nog altijd verbijsterend dat zo?n stuk onbenul het tot premier heeft geschopt. Vroeger waarschijnlijk niet vaak genoeg in elkaar gerost en z?n brilletje op de stoep geplet. Er zit werkelijk he-le-maal niets leiderschapperigs aan deze Jan Patat. Doorscheuren en doorspoelen s.v.p.

Sapiens Speciaal | 27-04-06 | 13:50

Deze peiling is zeker gedaan onder de linkse klootzakken zeker onder ons.

Salvatore Riina | 27-04-06 | 13:47

@scrutinizer
Nog een keertje lezen denk ik ;)

ViagraFalls | 27-04-06 | 13:47

@mellorenz> Onze Vorstin ziet met genoegen aan hoe Edwin zichzelf laat exploderen. Laten we wel wezen. Ze had op en top gelijk waar het Ed betreft. Bravo majesteit U bent een prima tante!

superjan | 27-04-06 | 13:46

zal maxima zich ook schamen??

Mellorenz | 27-04-06 | 13:45

@Mellorenz

Is de Roy van Noorderwijn hiermee van de 1e plaats verdreven dan?

scrutinizer | 27-04-06 | 13:44

Het is alleen maar goed dat we ons schamen voor een koninklijke familie die dit niet eens legitiem is. Maar desondanks gigantisch veel geld heeft en elke dag lintjes mag doorknippen, Ja! dat wil ik ook.

GodfriedV.Bouillon | 27-04-06 | 13:44

Bea schaamt zich voornamelijk het meest voor de ex van de dochter van haar zus

Mellorenz | 27-04-06 | 13:43

@Roxelanne> en zolang het (enorm) aantal calorieen op de verpakking vermeld staat.

superjan | 27-04-06 | 13:42

@Professor Plons 27-04-06 @ 13:38
Die foto van WA en MAX + kids, bweeeeeeeeeeerrk. Kan het ietsje moderner? Lijkt wel 1950!

Roxelane | 27-04-06 | 13:42

Wat nou geen historisch besef!? Ik weet anders heus wel dat Adolf H. de 2e poging om de overbevolking wat af te remmen is begonnen vanwege de aanslag in Sarajevo op Franz Ferdinand hoor. (Of was dit nou de aanleiding voor de 80-jarige oorlog)?

scrutinizer | 27-04-06 | 13:41

lol@superjan 27-04-06 @ 13:34
Zolang het maar wel als 18+ wordt aangeduid!

Roxelane | 27-04-06 | 13:40

@gainsteel> das beter dan dat je nog moet lunchen met zo'n triple penetration bukakke truckloads of cum sharon dijskma plaatje in je hoofd.

superjan | 27-04-06 | 13:39

Het koningshuis op de vierde plaats qua trots ..... daar schaam ik me nou voor.

Professor Plons | 27-04-06 | 13:38

Balkenende ROCKT! Hij ziet er misschien wat stijfjes uit maar regelt het wel.

Fonze | 27-04-06 | 13:37

@gevallen verstand>Finland kun je niet meetellen. Die roven alles bij elkaar.

superjan | 27-04-06 | 13:37

@Superjan. He toe, ik heb net geluncht.

gainsteel | 27-04-06 | 13:36

Terecht dat je jezelf schaamt als 84% van de medemens geen historisch besef heeft.

GodfriedV.Bouillon | 27-04-06 | 13:36

@Roxelane>Laten we hopen dat er pikante triple P feauteaux in omloop zijn van Sharon. Anders kunnen we die altijd ff shoppen.

superjan | 27-04-06 | 13:34

@Roxelane

En wie zegt dat dat gaat gebeuren? Ik gok erop tante Rita haar partij de grootste gaat maken. Lijkt me wel een leuk een vrouw aan het roer, wordt misschien eens duidelijk wat er nu echt allemaal gekookt wordt in de Haagsche keuke

scrutinizer | 27-04-06 | 13:33

Nog even volhouden, dan stemmen we die gristenhond naar de hel.

gainsteel | 27-04-06 | 13:32

Derks, We doen het (op dit moment en sinds kort) beter dan Duitsland, Frankrijk en Belgie. Slechter dan Engeland, Ierland, en Finland.

gevallenverstand | 27-04-06 | 13:32

We zullen met weemoed terugdenken aan Balkenende als die slijmbal van een Wouter Bos aan het roer komt.
Ik verheug me nu al op een kabinet met sharon Dijksma als minister.

Roxelane | 27-04-06 | 13:30

en owhja, de telegraaf is net iets als party, prive, weekend, en story, alleen dikker..
het enige gezag van de telegraaf is of ze de voorpagina in geel of blauw drukken...

bakkerst | 27-04-06 | 13:28

@derks
1,5% economische groei bovengemiddeld?

Igorus | 27-04-06 | 13:28

derks 27-04-06 @ 13:21
U is trots? Onze groei was de traagste in EU. Er zitten overigens veel arbeidsongeschikte zieken in de bijstand, maar misschien luistert U liever naar overheidsmededelingen.

gevallenverstand | 27-04-06 | 13:27

leuk die link naar de telegraaf, maar moet ik dan echt eerst 10 seconden een of andere domme blonde doos aanstaren die me tegemoet lacht en me een achterlijke loterij abo aan wil smeren? stelletje commerciëlen...

bakkerst | 27-04-06 | 13:26

Happy birthday dikke koningstrol

DutchXTC | 27-04-06 | 13:25

JP is een topwijf. Alleen hij is wel een eaurbel kwijt op de feauteaux.

superjan | 27-04-06 | 13:24

BBC meld dat 0031 ooit bekend als het meest tolerante land nu te boek staat als het land met de strengste immigratie en strafwetten. Dat zou die overgrote PF/Wilders/Verdonk horden toch trots moeten maken. Alleen is het heel eenvoudig. Die mensen kan het nooooit naar de zin gemaakt worden. Daarom is het hoog tijd dat ze hun (kleine hardschreeuwende minderheidds) zin niet meer krijgen en dat naar het groooote deel dat hun zin op dit moment niet krijgt word geluisterd

gevallenverstand | 27-04-06 | 13:24

Het koningshuis op de vierde plaats in de Trots Top vijf getuigt van zo'n ontzettende triestheid. Representatief onderzoek, m'n reet. Kan me niet voorstellen dat de yoo brotherts onder ons trots zijn op de grootste uitkeringstrekkers van Nederland.

Overigens schaam ik me niet voor Balkenbrij. Ik schaam me voor de PvdA, de VVD, GroenLinks, Maxime Verhagen, Geert Wilders, Niet Lullen Maar Poetsen. Paars I en Paars II.

Murdockyoufool | 27-04-06 | 13:22

@gevallenverstand

Je vergeet even: de economie weer bovengemiddeld groeit, kinderen horen niet in de bijstand die moeten leren of werken, dus ook prima, als je echt ziek bent krijg je een hogere uitkering in de WAO, jeugdwerkeloosheid is aanzienlijk teruggebracht en bovenal achterhaalde stelsel die als een molensteen om de maatschappij hingen zijn herzien daar waar vorie kabinetten deze hete aardappel decennia voor zich uit schoven.

Je verstand was inderdaad ff gevallen

derks | 27-04-06 | 13:21

Als Geert minister president van Nederland wordt hoeven we ons zeker niet meer te schamen Moehahaha

Mellorenz | 27-04-06 | 13:19

Het is moeilijk voor de linkserts onder ons de vaak last hebben van tijdelijk analfabetisme, maar er staat:

de Nederlandse politiek.

Daar maken de Stalin Jan, Femmekut, en Kabouter B. ook nadrukkelijk deell van uit, dacht ik zo.

Nou kan dat nog niet in dit onderzoek zijn opgenomen,maar voor een politicus die het Politburo weer invoert voor zijn collega's, ja inderdaad Wouter B., zal iedereen in Nederland zich kapot schamen

derks | 27-04-06 | 13:18

JP heeft alleen de verkeerde vrienden. Dat roocker Maxime Verhagen het zo goed kon vinden met roocker Gerrit Zalm heeft ertoe geleid dat wij een bot roockerskabinet hebben dat als enige succes meld dat we de staatsbedrijven hebben uitverkocht, ons spaarloon er doorheen gejaagd en de belasting versneld geind. OK er zijn een paar kinderen uit de bijstand gegooid en wat zieken erin. Leuk voor het grauw maar zooden aan den dijck zet dat niet.

gevallenverstand | 27-04-06 | 13:15

Ik denk dat ik maar een casting bureau voor politici begin, niks intelectuele bagage maar slechts een goedogend smoelwerk maakt de politicus

Mellorenz | 27-04-06 | 13:14

"aankomend koning" - Ik vond juist dat ie de laatste paar jaar flink is afgevallen.

ViagraFalls | 27-04-06 | 13:13

"met hysterici als Louske van der Laan in het kabinet"
Zit die in het kabinet dan? Lijkt me niet hè Lucas.

drivebyposter | 27-04-06 | 13:12

sinds ze geld hebben in geenstijl ouw

Mellorenz | 27-04-06 | 13:12

Sinds wanneer is Tele "verkapt roddelblad" Vaag een 'gezaghebbend dagblad'?

Ouwe | 27-04-06 | 13:11

laat ons samen bidden en om vergeving vragen

Mellorenz | 27-04-06 | 13:11

Balkenende is een fijn mensch. Hij heeft alleen de verkeerde mensen om zich heen.

gevallenverstand | 27-04-06 | 13:09

Uit onderzoek is gebleken dat Nederlanders WEL voor een degelijke dodo als JP gaan als ze zonder vrienden, enquetes en webloggies in het stemhokje staan, maar zodra HIJ het geworden is, kenkeren en katten ze hem af. Klagen, als het maar gratis is, te koud, te warm, schaamte. Het lijkt wel alsof Nederland nog louter en alleen uit werklozen bestaat: geen tijd en inspiratie om over andere dingen druk te maken. Ik schaam me voor deze natie.

JudgeJuly | 27-04-06 | 13:09

Als ik zo naar dat plaatje kijk gaat Prins Pils steeds meer op Balkenende lijken, of verbeeld ik me dat?

crixus | 27-04-06 | 13:07

gezaghebbend dagblad???? Dacht dat GS volgens die nieuwe Revu zich niets van hun aandeelhouder zou aantrekken?

topcat | 27-04-06 | 13:07

ik schaam me voor mensen die geen mening hebben.

pooface | 27-04-06 | 13:06

W-lex: gefeliciteerd
JPB: ga eens wat aan je image doen hoerrrrrrrr

watkijkikoptv | 27-04-06 | 13:06

Ik schaam me ook voor de nederlanders die balkenende aan de macht hebben geholpen.

Lenteman | 27-04-06 | 13:05

Lucas ga eens asperges steken, misschien leer je dan wat werken is.

Igorus | 27-04-06 | 13:05

Nog ff en die vent is pas koning als die 50 is....

MiRRoRMaN | 27-04-06 | 13:03

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen