Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Balkende grootste na-oorlogse verliezer

Who's your daddy!Soms zijn er internetverkiezingen die geen steuntje in de rug nodig hebben van het GeenStijl Guerillamarketingteam. We noemen de internetverkiezing van het radioprogramma OVT voor de beste na-oorlogse premier van Nederland. U raadt het al, ondanks dat het een 'wie is de beste'-verkiezing was , kwam Jan-Peter Balkenende met voorsprong toch als aller-allerslechtste uit de bus. Geen geringe prestatie JP! Premier Willem Drees, toch al een tijdje gestopt met roken, was de absolute winnaar, gevolgd door Joop den Uyl. Maar Ome Joop heeft die verkiezingen in de jaren 70 al met een begrotingstekort opgekocht. Bedenk dan dat JP ook nog de minst sexy premier wordt geacht terwijl Ruud Lubbers wel van top tot teen 'neuq mij' uitstraalt. Belangrijkste advies voor De Balk: Stoppen met die gladde gezichtslotionnetjes en ga als de wiedeweerga tietenknijpen. In 2007 zijn de echte verkiezingen meneer!

Reaguursels

Inloggen

Ja je kan van normale nederlander niet verwachten dat die naar de VPRO luisterden. Elke andere uitslag zou pas verontrustend geweest zijn

derks | 17-01-06 | 18:25

hulde voor je reactie pureemetjus, op teletekst werd gesproken over 13% voor jongeren en 8% voor de rest en over een jaar, afgezien van het laatste staat de rest ook in het log van marijnissen

ik ben echt blij dat jij wel een punt maakt van één of meerdere jaren en dat jij totaal niet wakker ligt van die 13%, dan zal jij na de verkiezingen van 2007 ook geen enkel probleem hebben om zelf 13% in te leveren

inderdaad lezen is een vak

crass | 17-01-06 | 01:05

"De koopkracht van jongeren is de afgelopen vijf jaar met maar liefst vijftien procent gedaald. Kijken we alleen naar het salarisstrookje dan is er sprake van gemiddelde daling van het loon van acht procent. "

Dus het gaat alleen over jongeren, en dan nog over de laatste vijf jaar. Lezen is ook een vak zeg, jezus.

pureemetjus | 16-01-06 | 18:22

het zijn niet mijn cijfers en als je een beetje gekeken had, het linkie naar de fnv staat er bij
zal ook wel bij de nos vragen of ze voortaan die teletekstpagina's een paar weken willen laten staan

crass | 16-01-06 | 16:15

als je het zo definieert kom je dus nergens in de buurt van de 8%, laat staan 15. de inflatie is op dit moment extreem laag, en de lonen dalen nu ook niet bepaald.

als je de teletekst-bronvermelding of op z'n minst een link naar de FNV-site kunt produceren ok. maar mijn vaststelling dat je cijfers nergens op slaan staat.

pureemetjus | 16-01-06 | 16:04

stond een paar dagen geleden op teletekst en daar ging het over de koopkracht en het afgelopen jaar
en wat is dan wel een betrouwbare bron? wat jouw uitkomt?
define("koopkracht", "$loon-$inflatie");

crass | 16-01-06 | 13:31

"volgens de FNV zijn reeele lonen 8% gedaald"

los van het feit dat de FNV als belanghebbende geen betrouwbare bron is, lees ik hier niet over welke tijdsperiode dit gaat.
o, en "reele lonen" != koopkracht.

pureemetjus | 16-01-06 | 13:14

pureemetjus ik verzin geen cijfers, stond 10 januari op teletext, kan je hier ook nalezen: www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/01/1...

en klaver alle landen die buiten de euro zijn gebleven doen het economisch stukken beter dan de rest, dus ook engeland en een paar scandinavische landen die de niet euro hebben ingevoerd, heeft niks met thatcher te maken, die is al meer dan 20 jaar pleite
in engeland houden kleine bedrijfjes veel meer over zodat die economisch een bestaan hebben, in nederland moet je omzet minimaal 3 keer hoger zijn dan wat je nodig hebt om te leven
en die polen werken hier omdat zij dat voor een bedrag doen waar een nederlander niet van kan leven of die nederlanders moeten zwart gaan werken

crass | 16-01-06 | 12:13

"De stijging van de staatsschuld zette eind jaren zeventig in. Dat was het gevolg van oplopende tekorten. Hoewel ten tijde van het kabinet-Den Uyl de staatsinkomsten toenamen door de koppeling van de aardgasprijzen aan die van olie, stegen de uitgaven harder, met name voor de uitbreiding van de sociale zekerheid. Het sobere naoorlogse beheer van de overheidsfinanciën raakte uit de mode....

Pas met het aantreden van minister van Financiën Ruding eind 1982 in het eerste kabinet-Lubbers werd een begin gemaakt met de sanering van de overheidsfinanciën...

Pas onder minister Zalm in het kabinet-Kok I begon de schuldquote te dalen."

Bron: NRC

Anders nog iets?

Breinstein | 16-01-06 | 09:05

@crass
De economie groeit nu net zoals veel andere Europese landen maar zal naar verwachting de hoogste economische groei kennen dit jaar in vergelijking van andere rijke West Europese landen. De concurrentiekracht is toegenomen.
De groei bleef de afgelopen jaren inderdaad achter maar dat is niet verwonderlijk als de concurrentiekracht van Nederland uit het lood geslagen is.
De Scandinavische modellen groeiden de afgelopen decennia nauwelijks. Dat komt doordat 14% van de bevolking daar fop banen heeft, soort Melkert banen dus. Hierdoor zuchten en steunen de Scandinaviers onder de lasten en moeten beide ouders werken en houden toch niks over. Het arbeidsaanbod wordt zo niet goed benut, niet voor economische groei.
Het zelfmoordpercentage in Bos zijn paradijs is tweemaal zo hoog als hier.
Vijftig jaar geleden had een Nederlander van 65 jaar 1 a 2 jaar minder te leven. Dat het gemiddelde leeftijd toen een stuk lager was kwam doordat begin twintigste eeuw nog veel zuigelingen en kinderen dood gingen. Die trokken het gemiddelde naar beneden. Echt veel ouder worden we nu niet dan vijftig jaar geleden. Sla de statistieken er maar op na.
Engeland heeft een stug saneringsbeleid onder Thatcher. Het gevolg is nu dat jawel, met name de zwakkeren, allochtonen dus, tweemaal zo vaak een baan hebben dan in Nederland. Blair heeft niets veranderd aan die koers. Die plukt er nu de vruchten van.
Naar verwachting zal de werkloosheid dit jaar flink dalen en doet dat nu al. Overigens, als er echt zo weinig werk in, zoals jij stelt, waarom werken hier dan 70.000 Polen in met name de Landbouw en waarom zijn er wijken in Nederland waar 60 tot 70% werkloos of arbeidsongeschikt is?
Opnieuw dankzij paars.

Klaver | 16-01-06 | 08:39

@crass

even corrigeren: de koopkracht is er in het afgelopen jaar voor geen enkele groep met 8% op achteruitgegaan (tenzij je wegbezuinigde subsidievreters als groep beschouwt) en in de jaren 80 was de levensverwachting van een man in NL ook een stuk hoger dan 64.
net als bij michael moore zijn je argumenten interessant maar verpest je het door naar goeddunken cijfers te verzinnen. bah.

pureemetjus | 16-01-06 | 08:24

Den Uyl 2e. Met dank aan onze "gastarbeiders"

Achtertuyn | 16-01-06 | 07:53

avi, ik heb voor vrijwel niemand minachting en dus ook niet voor mensen die hard werken

voor mij is het heel simpel, als het met een bedrijf even minder gaat kan je 2 dingen doen of je gaat of saneren of investeren

met saneren breek je af, met investeren bouw je wat op met de bedoeling dat dit zichzelf weer terug verdient

ik hoef je niet uit te leggen waar dit kabinet voor gekozen heeft en waar links voor gekozen had

crass | 16-01-06 | 01:25

Crass; Wie nam de woorden in de mond: Ik werk om te leven, ik leef niet om te werken? In 'mijn tijd ', (jaren '80) was dat de favoriete uitdrukking om je minachting te uiten voor een ieder die 'hard werkte '.
Dat jij iets anders bedoeld hebt te zeggen neem ik graag aan. E.e.a neemt niet weg dat het huidige kabinet door het nemen van pijnlijke maatregelen de zaak economisch weer goed op poten zet. ( Loonkostenmatiging, WAO-ingreep, herziening vervroegde pensioenregelingen, het bemoeilijken van het vluchten in een uitkering, het ondernemersklimaat in Nederland op allerlei
manieren aantrekkelijker maken enz.enz.)
Want hoe je het ook wendt of keert: Het geld zal toch o.e.o.a. manier ECHT
verdiend moeten worden. En deze manieren zouden door 'links' niet zijn genomen, of wel?

avi | 16-01-06 | 01:10

avi, van mij mag je het over mijn z.g. analyse hebben als je met inhoud komt in plaats van mij woorden in de mond te leggen die ik niet gezegd heb, iemand die plezier in zijn werk heeft presteert heel wat beter, is heel wat minder ziek en is bereid voor zijn baas harder te lopen als dat nodig is ook in tijd

klaver komt ieder geval met zijn argumenten, de meeste anderen beperken zich tot dogmatisch en stigmatiserend geschreeuw en zodra ze weerwoord krijgen worden ze opeens heel stil

crass | 16-01-06 | 00:07

Nu pas lees ik het buitengewoon geestige stukje van 'Vraagstaart 'hierboven.
(14.33) ( dat krijg je met al die stoorzenders er tussendoor).
Beste Vraagstaart: Als "Geen Stijl "ook een funktie zou mogen hebben ter vermaak ( in dit geval hilarisch), ben ik onmiddellijk als pleitbezorger beschikbaar. Humor is een lach met een traan, en, laat ik eerlijk zijn: Ik heb erg moeten lachen om je o, zo rake posting, terwijl toch de inhoud ervan ons heel droevig moet stemmen. Moge jou de genade worden verleend meer van dit soort inzendingen te kunnen verzorgen.

avi | 15-01-06 | 23:52

Crass: O, ja, jij leeft niet om te werken? Nee, wie wel eigenlijk? ( behoudens een enkele verdwaasde workaholic) Maar ik weet heel goed, dat juist mede door dit soort quasi-filosofische vragen er in Nederland een negatieve spiraal naar beneden is ontstaan. Alsof iedereen die plezier had in zijn werk bijvoorbaat al meewerkte aan de geestelijke ondergang van zijn collega's.
Of vies werd aangekeken op personeelsfeestjes. Of gemeden werd als de pest, als zijnde 'verdacht '.
Maar wie belet jou, Crass, om een uitkering aan te vragen als jij 'niet leeft om te werken' ? Ook in het huidige stelsel zijn er nog zat mogelijkheden, mede mogelijk gemaakt door de pioniersarbeid van Joop den Uyl c.s.
Moet ik het ook nog over de rest van je z.g. analyse 'hebben?

avi | 15-01-06 | 23:40

(of topic)
CIA-GeeVanGenis in Europa ontdekt : Varosha ten zuiden van Famagusta. Toekomstig Europees detentiecentrum van in EU uitgeproceerde asielzoekers van Aziatische oorsprong... perfecte ligging, staat toch leeg, grenst aan een souvereine Engelse basis, in een niet erkend land, de TRNC, welks de facto regering daar geen toegang heeft, infastructuur behalve wat hang- en sluitwerk compleet aanwezig, capaciteit 10 a 15.000 personages etc... en goed en goedkoop, want Turks, bewakingspersoneel van het 42ste al aanwezig.

baltasargerards | 15-01-06 | 23:31

Willem Drees, de zo sobere Willem, van indertijd de Beeklaan 502 te 070 ? De man van de mariakaakjes ? Het wachten is nog steeds op het tweede deel van zijn biografie door de bekende HagiograaF Professor H. Daalder waarin wordt uitgelegd hoe deze socializer stierf als miljonair..... handel met voorkennis als wethouder van economische zaken in aandelen N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg Mij....?... 'K ben benieuwd... who knows more...

baltasargerards | 15-01-06 | 23:08

@klaver

wat is dat voor argument altijd nog hoger dan je jaren 90? alles is ook heel veel duurder geworden, wat vroeger een gulden was is nu een euro, of is het de bedoeling dat we allemaal op pools niveau gaan werken?

de economie groeit nu omdat de wereldeconomie aantrekt

begin jaren 80 werd een man gemiddeld 64 jaar oud, hoezo werken tot je 65-ste?

en gemeenten verdienen geld? reïntegratie bureaus verdienen bakken met geld zonder daar ook maar een fuck voor te doen, mensen krijgen een sollicitatie training en krijgen ze per ongeluk werk dan staat het reïntegratie bureau opeens weer vooraan om te vangen en er stroomt echt niemand meer uit naar een vaste baan
voor dat zelfde geld kan je alle werklozen aan een soort id baan helpen, doen ze werkervaring op en zijn nuttig voor de maatschappij en dan kunnen die zakkenwassers die nu bij de soos hele dagen aan het zoeken zijn naar redens om iemand te korten eens echt wat gaan doen namelijk al die lui begeleiden en er druk op zetten door te stromen naar de reguliere markt
jij gaat toch niet ontkennen dat het voor een werkgever veel interessanter is iemand aan te nemen die werkritme heeft dan iemand die al jaren thuis zit?

en ze moeten de arbeidskosten aan pakken, niet wat iemand verdient, het is belachelijk dat jij 2 keer meer kost dan wat je netto in handen krijgt, bij de hypotheekrente aftrek valt al 12 miljard te halen

voor balkenende zaten er iets minder dan 450.000 mensen in de ww nu 600.000, komt door de slechte wereld economie maar dit kabinet heeft daar zeker ook een grote rol in gespeeld

nederland zat altijd in de top op het gebied van ontwikkeling van nieuwe technologieën, nu bungelen we ergens onderaan, moeten we het toch van hebben of wou je concurreren met landen als india, china?

ik zie nog steeds bosjes mensen op straat vliegen: mijn zwager hogeschool laborant, baan kwijt, zijn vader hoge positie bij een verzekeringsmaatschappij, baan kwijt en zo kan ik nog wel ff door gaan, gaat echt goed met nederland

crass | 15-01-06 | 23:01

@avi,
precies, dat bedoelde ik nu ook.

fuckje | 15-01-06 | 23:01

Klaver: Dank voor je welkome, want inhoudelijke bijdrage.! Ooit zullen de tijden terugkeren dat eerlijke voorlichting, consistentie en echtheid weer gewaardeerd worden. Want het gebrek daaraan heeft 'de politiek ' zo verdacht gemaakt. De (wrange) vruchten pluk je hier, o.a.
Ik hoop van harte dat je hier vaker post.
(mede)debutant Avi

avi | 15-01-06 | 22:55

@Klaver,
ga door!! Ik kan jou nog uren lezen! :-)

fuckje | 15-01-06 | 22:14

@crass
Je hebt gelijk dat de koopkracht de laatste jaren gedaald is, zij is nog altijd hoger dan de jaren negentig.
Dat de economie nu groeit komt o.a. dat de loonkosten als percentage van de totale kosten is gedaald. Daardoor klimt de export die zal worden gevolgd door de binnenlandse bestedingen dit jaar. Paars wilde geen pijnlijke maatregelen nemen om de arbeidsparticipatie te verhogen waardoor, ondanks de 1 miljoen arbeidsongeschrikten, de lonen te hard stegen. We werden gemiddeld 12% duurder dan omringende landen.
Dat is de reden dat dit kabinet het arbeidsaanbod vergroot. Dat drukt de hoogte van de lonen straks (profiteert Woutertje dus van!) maar schept wel ruimte voor lastenverlichting waardoor de koopkracht toch stijgt! Over een paar nachtjes slapen zijn er veel minder werkenden dan nodig om de vergrijzing te betalen. Een alternatief is er niet. Tot begin jaren zeventig was het overigens normaal om tot je 65 ste te werken.
De criminaliteit daalt. Het aantal moorden is zeker gedaald. Dat komt o.a. doordat er minder illegalen rondlopen. De cijfers zijn echter nog niet spectaculair. Dit is dus een begin.
Ondanks de economische groei in de jaren negentig daalde het aantal uitkeringen slechts kort. Dat kwam door de gigantisch grote immigratie. Het is waar dat de werkloosheid is gestegen maar dat is niet erg aangezien de fundamenten zijn gelegd voor economische groei de komende jaren. Dus het komt vanzelf goed.
En na een paar jaar van stijgen daalt het aantal uitkeringen weer voor het eerst in 10 jaar. Dat komt o.a. door de nieuwe bijstandswet. Gemeentes verdienen nu geld als zij mensen aan het werk helpen. De grap is dat juist de zwakkeren er van profiteren. De nieuwe bijstandswet van JP helpt meer zwakkeren aan een baan dan de peperdure Melketiers van Bos. De gemeentes werken nu kei en kei hard voor meer banen. Mensen die niet willen werken worden nu wel gestraft. Met dank aan JP.

En over de WAO. Het is godgeklaagd dat er wijken zijn waarin tientalle procenten van de mensen in de WAO zitten. In 2002 zat 39% van de Turken boven de veertig in de WAO. Dat noem ik een tijdbom. Daar is vanaf nu een einde aan gekomen.
De problemen zijn nog niet weg. Naast de honderden duizenden immigranten, binnengekomen onder paars, is ook het onderwijs tot zijn veters kapot gemaakt door de basisvorming en het VMBO. Leerlingen, vroeger zittend op de LTS of ander lager onderwijs, kappen er nu mee. Een nieuwe tikkende tijdbom gemaakt door de PvdA.

En nu is het uitgerekend Wouter Bos die zegt dat het onderwijs aangepakt moet worden!

Ik zou nog uren kunnen doorgaan..

Klaver | 15-01-06 | 22:09

Mujahid 15-01-06 @ 21:13
Eens met de conclusie. Blijf ik tot slot van deze intullektuwele diskuzzie nog zitten met de volgende leuke eindconclusie:

Drees de man die vanaf de komst van Den Uyl de PvdA bekritiseerde en zelfs zijn lidmaatschap opzegde, wordt door de huidige PvdA als voorbeeld en held gezien. ..... humor!

Roberto Fransisco | 15-01-06 | 21:42

Jan-Peter wie?

Kroen | 15-01-06 | 21:16

Nou een ding is me duidelijk geworden: het was inderdaad den Uyl die ons geld heeft verkwist. Het was overigens erg storend dat Marcel van Dam als enige niet de hand in eigen boezem stak maar anderen de schuld in de schoenen schoof...

Mujahid | 15-01-06 | 21:13

@gevallenverstand,
op tv beweerde Marcel van Dam zonet ( andere tijden) dat Wiegel het raam openzette en dat Van Agt het geld het raam uit smeet.
Kan die Marcel niet een tv-verbod krijgen????

fuckje | 15-01-06 | 21:10

Het kabinet van Agt-Wiegel heeft de naam goed te zijn geweest voor de economie. Dat schijnt niet zo geweest te zijn. Kan dat iets met gevoelseconomie te maken hebben? Het is volgens grote investeerders belangrijk feitencheck te doen op meerdere fronten. Er word namelijk gelogen, en er worden creatieve cijfers geproduceerd. Gelukkig is er wat bijval voor het idee dat dit kabinet zakelijk en economisch niet lekker bezig is maar een politiek alternatief is daar niet voor.

gevallenverstand | 15-01-06 | 20:29

avi weerleggen?

de economie is door dit kabinet kapot bezuinigd, de gemiddelde koopkracht is er vorig jaar 8% op achteruit gegaan, bij jongeren 13%

4%? kan je pas aan het eind van dit jaar zeggen, het is nu pas halverwege januari

aantal moorden is niet gedaald, criminaliteit is wat verschoven naar andere sectoren en doordat de politie moet presteren voor financiën wordt er ook creatief boekgehouden

daling aantal uitkeringen? het aantal mensen is de bijstand is onder dit kabinet met 100.000 mensen gestegen

immigratie? wat nu uitgevoerd wordt is beleid gemaakt door de pvda, en de vvd en cda hebben in de tachtiger jaren de deuren wijd open gezet, toen ik in 85 van school af ging zat er één surinamer in mijn klas, maar was in die tijd wel het algemene beleid in heel europa om buitenlanders binnen te halen

inderdaad, de wao is hervormd en die mensen zitten nu in de bijstand en komen nooit meer aan de bak

langer werken? moet je echt blij mee zijn, ik werk om te leven, ik leef niet om te werken

nou jij

crass | 15-01-06 | 20:26

defenz@? Balkenende a-nederlands voorkomen? Misschien zelf van niet-Nederlands afkomst? ( Hindert overigens niet hoor, maardit lijkt me incorrect).

avi | 15-01-06 | 20:09

Beste Klaver,

Dank voor je (kennelijk onopgemerkte) maar zeer waardevolle posting. Van harte mee eens. Je legt idd. de vinger exact op de zere plek. Maar: who cares, hier?
Ieder is te vol van eigen gelijk, mening, scoringsdrift en... en.. Ook weerleggingen mis ik; wel veel "geponeer '.
Toch zullen nuchter verstand en eerlijkheid aan het langste eind trekken.
't Is maar dat je het weet m.h.o. o. de komende reacties..

avi | 15-01-06 | 19:59

wilde ben het voor een groot gedeelte met je eens alleen de nuance van freud vind ik wat minder, ik ben geen slaaf van mijn pik, tenminste dat probeer ik te geloven, maar er zijn gelukkig meer theorieën en het één vult het ander aan, ik geloof meer in de holistische mensvisie
het gevaar vind ik ook dat je vanuit een bepaalde theorie bepaalde dingen kan goedpraten en dat is al te veel gedaan, dat iemand een kutperiode in zijn leven heeft gehad geeft niet iemand het recht een ander wat aan te doen
ik ga er ook niet vanuit dat er in den haag allemaal intelligente mensen zitten, is gewoon een afspiegeling van de maatschappij en beleid is vaak korte termijn denken om een achterban tevreden te houden

crass | 15-01-06 | 19:56

@ Mujahid en (in mindere mate) crass,

ik heb het vermoeden dat er om het punt wat ik eerder maakte onduidelijkheid bestaat vandaar deze post.
Het menselijk gedrag is inderdaad verklaarbaar vanuit hele simpele theoriën. Wij delen namelijk dezelfde drijfveren met alle organismen op de aarde, namelijk overleving(van de soort) en voortplanting.
Eventueel kan men dit ook zien als één drijfveer. De manifestatie van die drijfveren zorgt echter voor een grote verscheidenheid van menselijk handelen, mede door de verschillen in mensen.
Er zijn onder meer genetische, geografische, financiele, religieuze, filosofische en demografische verschillen tussen mensen. Deze verschillen manifesteren zich door afwijkend menselijk handelen. Het menselijk gedrag, de optelsom van al het menselijk handelen is hierdoor zeer ingewikkeld. Doordat mensen weten dat er simpele drijfveren bestaan voor het verklaren van menselijk gedrag wordt er blijkbaar aangenomen dat het menselijk gedrag dan ook simpel is. Dat dat niet zo is, zien we dagelijks in de maatschappij, de economie (denk maar aan de beurs) en de politiek. De reden waarom ik de theorie van Freud aanhaalde is omdat ik vind dat men zo genuanceerd mogelijk moet vertellen over zaken omtrent het menselijk handelen. Dit menselijk handelen wat zich dus ook manifesteert in de politiek is namelijk geen zwart/wit situatie. (het gaat immers om mensen en hun handelingen)
Sterker nog, ik vind dat het versimpelen van het onderwerp juist afstand schept tot de kern van de zaak in plaats van dat men beter begrip/inzicht krijgt hierin. Juist daar waar het de politiek of de economie aangaat is het een feit dat dit een ingewikkeld proces betreft.
Vandaar het grote aantal hoogopgeleide mensen in de politiek, als het zo simpel was kon de slager op de hoek in het weekend eventjes Nederland besturen.
Nederland is een land met 16 miljoen inwoners met evenveel verschillende mensen en ideëen. Als het gaat om politiek gaat het om het besturen van al deze individuen met hun eigen belangen. Dat is geen simpele zaak en als men beweert dat dit wel zo komt dit door gebrek aan inzicht, intelligentie of kennis.

Wilde | 15-01-06 | 19:39

Er zijn leugens, grove leugens en er zijn statistieken zei iemand ooit.
Er zijn vast veel manieren om sargasso's grafiekjes zowel pro-den Uyl (als enige linkse kabinet ooit) als pro-christendemocratisch of pro-liberaal uit te leggen...
Ik wacht af, heb verder weinig historische kennis paraat, economisch ben ik ook al niet goed onderlegd, wie legt het me uit?
Nog 1 keer het linkje: www.sargasso.nl/?p=1210

quartz | 15-01-06 | 19:35

Loki 15-01-06 @ 18:58
is het politiek correct om de mening van een ander te veroordelen? dhr. van Heemst deed uitspraken waarin hij bepaalde problemen signaleerde, omdat dit gaat over een allochtone minderheid moet hij zijn mond maar houden? Juist politici moeten wat vaker de grenzen opzoeken zodat er meer verscheidenheid ontstaat in de grijze brij wat we politiek noemen. Wanneer nu iemand boven het maaiveld uitkomt wordt hem/haar dat niet in dank afgenomen.

crass 15-01-06 @ 18:56
Inderdaad zijn er slechts twee drijfveren volgens de theorie van Freud, echter Freud benoemt ook heel duidelijk dat er verschillende manifestaties zijn van deze drijfveren zoals het door u genoemde "macht" (de wil om macht te hebben). Die manifestaties komen rechtstreeks voort uit de drijfveren van het menselijk gedrag, en de (sub)doelen zijn dus het product van de menselijke overlevingsdrang zoals u ongetwijfeld weet.

Wilde | 15-01-06 | 19:16

quartz 15-01-06 @ 15:07
citaat Sargasso.nl: 'Het verhaal dat linkse kabinetten slecht voor de economie zijn, en geld over de balk smijten, houdt echter krampachtig stand. Het is CDA/VVD propaganda, wellicht nodig om te verhullen dat het overgrote gedeelte van de staatsschuld onder het bewind van CDA/VVD tot stand is gekomen. Want wat zijn de cijfers ?' en dan weer naar het overzicht van quartz. Kan iemand dit weerleggen?

gevallenverstand | 15-01-06 | 19:08

@Wilde 15-01-06 @ 18:39,

Ook mieren, waarvan toch niemand beweert dat ze intelligentie bezitten, vertonen een schijnbaar zeer complex gedrag, toch is dit gedrag te herleiden tot enkele zeer eenvoudige regeltjes.

Freud is trouwens niets meer dan een psuedowetenschapper en ik zou al zijn werk dan ook met een korreltje zout nemen.

Mujahid | 15-01-06 | 19:07

@avi: de linkse premiers waren anders ook jongens van de gestampte pot met een C&A-kostuum aan het gat
mag ik overigens even refereren aan de toespraak van dhr. Balkenende dit weekend, waarin hij een PvdA-er die pittige uitspraken doet over de Islam (Van Heemst, lijstrekker in Rotterdam) de mond snoert, over politieke correctheid gesproken

Loki | 15-01-06 | 18:58

wilde, ik kan freud wel dromen, heb de B opleiding gedaan, je hebt het primaire en dat is water, eten en lucht en voor de rest is alles gebasseerd op voortplanting, macht betekend volgens freud betere wijfies

crass | 15-01-06 | 18:56

crass 15-01-06 @ 18:42
Helaas is het zo dat de theorie van Freud inderdaad vaak versimpeld wordt tot deze hoofdstelling inderdaad. In werkelijkheid gaat de theorie van Freud gaat ervan uit dat de mens overleven als hoofddoel heeft, dientengevolge zijn de voortplantingsdrang en de overlevingsdrang de belangrijkste drijfveren voor de mens.
Deze drijfveren kunnen zich manifesteren in verschillende sub-doelen en verschillende strategien voor het behalen van de (sub)doelen (bezit, macht, respect, affiniteit, aandacht).
Zeggen dat de mens in alles handelt uit voortplantingsdrang is daarom veel te kort door de bocht. (Freud heeft dit ook altijd gezegd) Eveneens zou het betekenen dat alle kennissen van het andere geslacht slechts bedoeld zijn voor voortplanting, terwijl de meeste mensen ook relaties hebben met het andere geslacht die niet gericht zijn op voortplanting, denk maar aan vriendschap, familie of kennissen.

Wilde | 15-01-06 | 18:51

@roberto: als ik oogkleppen op heb, heb jij ze ook
en er moet niet gedaan worden of de staatsschuld alleen afhankelijk is van 'linkse' uitgaven zoals uitkeringen, ook wat betreft andere dingen kunnen uitgaven uit de hand lopen
mocht er bijvoorbeeld nu een links kabinet komen, gaan de uitgaven voor sociale zekerheid wel omhoog, maar die zou je kunnen compenseren door uitgaven voor bijvoorbeeld asfalt en defensie minder te maken (wat ook 'links' is)
het is maar net in welk perspectief je alles plaatst, over hoe anti-terrorismemaatregelen op de begroting drukken hoor je bijvoorbeeld niemand (de Irak-oorlog heeft Amerika bijvoorbeeld al 2 biljoen dollar gekost, daar had je ook werkgelegenheid mee kunnen scheppen)

Loki | 15-01-06 | 18:51

Ha die Loki,

Natuurlijk is Den Uyl niet de enige, die verantwoordelijk is voor het 'gierend uit de klauw lopen ' van de staatsschuld, al heeft hij ( eerlijk is eerlijk), daar wel heel erg zijn best voor gedaan.
Het veelvuldig aangehaalde, maar zeker niet minder van toepassing zijnde
gezegde luidt: Regeren is vooruitzien.!
Den Uyl, c.s ( de regering) is absoluut verantwoordelijk te houden voor de multi-kulti- ramp die Nederland sinds de late jaren '70 heeft overvallen. Dat is mijn oprechte , tot dusver niet door de feiten gelogenstrafte mening. ( En daar worden de meeste P.vdA-stemmertjes, of ander dom kiestuig hier) niet graag aan herinnerd. Toch zal de waarheid altijd aan het langste eind trekken. Die Den Uyl dus, is voor nog veel meer onheil verantwoordelijk. ( N.B. Ik zeg niet dat de man slecht was, of dom. Hij luisterde gewoon niet naar andersdenkenden. Tegewnwoordig zeggen wij : "Tunnelvisie ".)
Verantwoordelijk dus voor nog veel meer 'leuke dingen voor de mensen ', als te hoge uitkeringen, door de vingers zien van misdaad ( ander ochtendblad lezen),
het verdachtmaken van 'andersdenkenden ', het politiek- correcte gedachtengoed, de 'gedachten-politie' enz. enz. Maar wie herinnert zich dit nog?
Toen ogt. eens een relaas hield over de steeds meer opkomende misdaad in A'dam (en o.a. de rol van allochtonen hierin), werd hem verontwaardigd voorgehouden, dat hij eens "een ander ochtendblad dan de Telegraaf moest gaan lezen! ( Ik ben al 30 jaar Trouw-lezer).
Je begrijpt hopelijk, dat ik vooral hoop op rationeel- denkende, zo min mogelijk 'politiek-bevlogen'politici als daar zijn W. Bos, F. Halsema, Boef Dittrich e.a. Waren er maar meer rationele politici als F. Bolkestein! ( Alleen verstand brengt ons verder.)
Heel serieus: Nederland is het meest gebaat bij 'saaie ' politici als Balkenende c.s. Ook al leven we in een MTV- of RTL- of Talpa- of God mag weten ander 'waan- van - de - dag- tijdperk: Leve de principes, het gezond verstand en de oerdegelijke " Hollandsche'' betrouwbaarheid: Balkenende is echt de minst slechte van de huidige politici. ( Mischien wel de beste).

avi | 15-01-06 | 18:49

Kop op Harry. Over tien jaar zijn ze je allemaal vergeten en staat er een recentere daadkrachtige onderaan de lijst.

Jan Passant | 15-01-06 | 18:49

Na Lubbers 1 is Balkenende de eerste premier die middels impopulaire maatregelen de verzorgingsstaat hervormd en de economie voor de komende tien jaar weer op de rails helpt.
De economische groei kan dit jaar wel eens oplopen tot 4%, het aantal moorden daalt alsmede de criminaliteit. Voor het eerst sinds 1995 daalt ook het aantal uitkeringen alsmede de immigratie.
De WAO is hervormd en de arbeidsparticipatie, langer werken, zal komende jaren naar verwachting flink stijgen.
Toch geen geringe prestatie van Balkenende. Die mocht de rotzooi opruimen van paars en nu zuchten we nog steeds onder de onderwijshervormingen en de uit de hand gelopen immigratie van de socialisten.

Het is altijd makkelijk om populair te zijn door alleen uit te delen (Kok). Mensen die echte maatregelen durven te nemen die impopulair zijn maar die Nederland wel vooruit helpen worden afgebrand door de met name linkse media.

Die hopen dat Wouter Bos straks kan pronken met de economische vruchten van Balkenende. Die kan straks gewoon lekker achterover leunen op de voor zeventig procent linkse journalisten die allemaal zullen zeggen dat Woutertje het zo goed doet. Het fundament is echter gelegd door JP.

Klaver | 15-01-06 | 18:43

wilde, volgens freud heeft de mens maar één behoefte en draait alles om de behoefte tot neuken

crass | 15-01-06 | 18:42

Mujahid 15-01-06 @ 18:26
Sorry dat ik dit moet zeggen, maar het menselijk gedrag is wel ingewikkeld. Als u dit niet snapt denk ik dat u eens naar buiten moet gaan om mensen te ontmoeten. De simpele manier waarop u zegt dat de mens alleen maar bezig is met het idee om de eigen genen te kopïeren is ver bezijden de waarheid. Als men kijkt naar theoriën van Freud en andere psycho-analytici blijkt al snel dat de mens een heleboel behoeftes heeft die bevredigd moeten worden. Dit kan men zien op elk moment in de maatschappij, Mensen zoeken naar bevrediging en voor het behalen van die bevrediging zijn er allerlei verschillende strategien. Dit betekent dat het gedrag van mensen als individu en maatschappij onvoorspelbaar is omdat men niet weet welke strategie men volgt of welke behoefte op dat moment bevredigd moet worden volgens die persoon.
Het is het makkelijkste om het uit te leggen met een simpele vraag:
"weet jij alle volgende acties van de personen om je heen?"
als u daar met ja op kunt antwoorden dan is het menselijk gedrag simpel want te voorspellen. Echter, iedereen die met mensen omgaat weet dat er grenzen zijn aan de voorspelbaarheid van het menselijk gedrag. En die grenzen maken het menselijk gedrag dus grotendeels onvoorspelbaar.

Wilde | 15-01-06 | 18:39

roberto bij den uil was er nauwelijks een staatsschuld, die is pas flink opgelopen bij het kabinet cda/vvd

en al die sukkels die daarna 30 jaar aan de macht zijn geweest hebben aan jouw mythe natuurlijk niks kunnen doen, geloof je het zelf ?

crass | 15-01-06 | 18:30

Mujahid 15-01-06 @ 18:26
Volgens mij heb je het over jezelf. Want ik kan me niet herkennen hierin.

defenz | 15-01-06 | 18:30

@Wilde 15-01-06 @ 18:11,

Je haalt een aantal zaken door de war, menselijk gedrag is heel simpel, het is wetenschappelijk ook aangetoond dat we eerst handelen en daarna pas een reden bedenken waarom we gehandeld hebben (het verschil is enige milliseconden maar wel significant), die verklaringen kunnen best ingewikkeld zijn maar eigenlijk handeld een organisme maar met 1 doel: ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk copien van zijn genen kunnen blijven voortleven en zo weinig mogelijk energie verspillen zodat alle energie voor het eerste doel bewaart blijft. In economische termen komt het erop neer dat iemand die gratis en voor niks geld krijgt op z'n kont blijft zitten en als hij geen geld krijgt ervoor gaat werken, niets moeilijks aan...

Mujahid | 15-01-06 | 18:26

crass 15-01-06 @ 18:17
Wat ik jammer vind aan Nederland is dat er een standaard buikkramp heerst bij linkse mensen; alle kritiek op links wordt afgedaan als dom, a-sociaal, ongeletterd, niet inhoudelijk etc.

Loki reageert op mijn reactie, jij reageert op Loki, dus je reageert op mij. En inderdaad ligt een groot deel van de oorzaak van de staatsschuld bij de lullige 4 jaar Den Uyl. Ontkennen heeft geen zin, het staat heel mooi in dat plaatje dat hierboven ergens werd gelanceerd. Dat zie ik zelfs als buitenstaander.

Roberto Fransisco | 15-01-06 | 18:22

crass 15-01-06 @ 18:17
Echte inhoud heeft altijd zin maat.

defenz | 15-01-06 | 18:18

roberto wat heeft inhoud voor zin bij mensen die alles afschuiven op maar 4 jaar links ?

crass | 15-01-06 | 18:17

crass 15-01-06 @ 18:11
Ook nog inhoudelijk iets toe te voegen of is deze buikkramp de enige inhoudelijke reactie die je kunt produceren?

Roberto Fransisco | 15-01-06 | 18:14

Hammiehetvarken 15-01-06 @ 17:53
Als ik je tekst zo lees, is de verkiezing van Drees dus een grote belediging voor de PvdA. Alles waar die partij voor stond was Drees op tegen. En zoals von_cicero 15-01-06 @ 14:24 schreef heeft die man zelfs het lidmaatschap van de PvdA opgezegd.

Een man die de PvdA bekritiseert en de rug toekeerde wordt door de PvdA als held binnengehaald ..... humor!

Roberto Fransisco | 15-01-06 | 18:13

Roberto Fransisco 15-01-06 @ 18:10

idd ja.

defenz | 15-01-06 | 18:12

Mujahid 15-01-06 @ 18:02
Economie is de wetenschap die gaat over het beheren van schaarse goederen in maatschappijen en beschrijft gedragingen van mensen in gesloten en open systemen. Conclusie,economie gaat mede over mensen en de gedragingen van mensen wat het per definitie al ingewikkeld en breed maakt. Politiek gaat ondermeer over het economisch en organisatorisch besturen van een maatschappij. Politiek gaat daarom over mensen en menselijke gedragingen en is per definitie breed en ingewikkeld.
Helaas is het zo dat een groot deel van de bevolking niet verder kijkt dan de eigen neus lang is en niet de moeite doet om het inzicht in de politiek en de maatschappij te verdiepen. Dientengevolge blijven mensen kortzichtig en vol onbegrip en passen zij de politiek aan aan hun eigen (beperkte) inzicht waardoor zij een onrealistisch en vertekend beeld hebben van de economie, de politiek en naar mijn mening het belangrijkste de maatschappij.
Mijns inziens bewezen door de ongenuanceerde versimpelde weergave van de werkelijkheid die door u werd weergegeven.

Wilde | 15-01-06 | 18:11

Loki, heeft geen zin joh, die simpele zieltjes geloven alleen maar in hun eigen waarheid, niet in feiten, zelfs als de maan op de aarde valt komt dat door links

crass | 15-01-06 | 18:11

Loki 15-01-06 @ 17:58
Je stelling is wel heel erg kort door de bocht; Was het maar zo simpel dat een volgend kabinet maar even alles ongedaan kan maken op een vrijdagmiddag. Verplichtingen houden niet op als een kabinetsperiode is afgesloten maar gaan zeker nog jaren en vaak vele decennia door.

Een volgende regering in de USA zal ook niet op een vrijdagmiddag even alle soldaten uit Irak kunnen halen en alle uitkeringen van soldaten kunnen terugschroeven.

Roberto Fransisco | 15-01-06 | 18:10

avi 15-01-06 @ 17:27
Dan kan ik dus alleen maar concluderen dat balkenende helemaal niet op deze positie thuishoort. Dan had ie dus beter priester kunnen worden.
Wat heb je eraan als je het toch niet over kan brengen en alleen maar een averrechts effect bereikt. Dat heeft niet alleen met de ongeletterdheid van menig iemand te maken maar aan het fenomeen balkenende zelf die een verkeerd inzicht had toen hij dacht de politiek in te moeten met zn a nederlands voorkomen.

defenz | 15-01-06 | 18:02

@Wilde 15-01-06 @ 17:52,

politiek en economie zijn helemaal niet zo moeilijk als het lijkt, politici laten het alleen moeilijk lijken. Die zgn nuance wordt gezocht omdat het vaak een compromis is waar iedereen zich schijnbaar in kan vinden, helaas betekenen compromissen in de politiek vrijwel altijd alle nadelen van het ene voorstel gecombineerd met alle nadelen van het andere voorstel, zonder de voordelen van de voorstellen.

Mujahid | 15-01-06 | 18:02

@Roberto Fransisco: ik zei het misschien iets verkeerd
ik bedoelde meer te zeggen dat het beleid van 1 kabinet (in dit geval Den Uyl) niet lang door hoeft te ijlen
en aangezien de staatsschuld pas echt opliep nadat Den Uyl geen premier meer was, hij ook niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor gestegen overheidsuitgaven (het zittende kabinet heeft instrumenten genoeg om snel in te grijpen)

Loki | 15-01-06 | 17:58

Drees, toen politici nog het beste met Nederland voor hadden !
Drees waarschuwde vergeefs

Oud-ministerpresident Drees - een van de grondleggers van de verzorgingsstaat - waarschuwde in 1974* al nadrukkelijk tegen de gevolgen van de toen nog relatief beperkte massa-immigratie: "Als men al buitenlandse arbeiders onmisbaar achtte, had men zich moeten beperken tot contracten van korte duur met ongehuwde arbeiders, of arbeiders die bereid waren enige tijd hier te verblijven zonder hun gezin", meende de socialist die later afstand nam van de PvdA. In 1982 herhaalde Drees zijn waarschuwingen: "Nederland is in vele opzichten dingen gaan doen, die een menslievend karakter droegen, maar die voor het Nederlandse volk te bezwarend zijn geworden. Met zijn overbevolking en met al die grote werkloosheid kon Nederland zich deze dingen niet veroorloven."

* 'Voorzichtigheid geboden met aantrekken van gastarbeiders' en 'Surinamers verdienen hulp te krijgen in eigen land' in NRC Handelsblad van 10 en 13 augustus 1974 - afgedrukt in De dans om het gouden kalf.

Hammiehetvarken | 15-01-06 | 17:53

Mujahid 15-01-06 @ 17:47
nuance is jou ook een beetje vreemd of niet? Links en rechts zijn niet zwart of wit en niet per sé elkaars tegenpolen. De goede concrete plannen kunnen zowel van links als van rechts komen maar ik weet dat de oplossing wel iets genuanceerder en beter doordacht is dan wat jij schrijft.
Versimpeling is niet altijd even handig, zeker niet als het gaat om politiek omdat politiek wordt gedefinieerd door nuance.

Wilde | 15-01-06 | 17:52

Loki 15-01-06 @ 17:43
? Is Lubbers nu ineens een man geweest die niet gigantisch heeft lopen te bezuinigen ?

Volgens mij moet je wel erg creatief van geest zijn om die mening te hebben. Of ben je van mening dat Lubbers juist nog meer had moeten bezuinigen?

@avi: goede analyse!

Roberto Fransisco | 15-01-06 | 17:48

@Wilde 15-01-06 @ 17:38,

uit ideologien komen ook concrete plannen, links zal ongetwijfeld de belasting voor de hardwerkende mensen verhogen en de uitkeringen voor de potverteerders verhogen en hopen dat zo alles vanzelf goed komt, en rechts precies andersom. Een van de twee heeft gelijk (en da's niet links...)

Mujahid | 15-01-06 | 17:47

@Avi: lees eens de links naar artikelen over de ontwikkeling van de Nederlandse staatsschuld
misschien dat Den Uyl idd een te riant uitkeringsstelsel in het leven heeft geroepen (al is dat in zijn regeerperiode nog niet uit de hand gelopen), de rechtse kabinetten die er na kwamen (Van Agt-Wiegel, Lubbers 1 en 2) hebben er anders ook weinig aan gedaan om toen al in te grijpen
onder Kok (Lubbers 3) is er fors ingegrepen in de WAO, wat ze een hoop kiezers en leden heeft gekost
en als dat Paars veel minder had uitgegeven aan onderwijs, gezondheidszorg en andere zaken was de staatsschuld misschien een stukje lager, maar hadden we wel het voorzieningenniveau van een derdewereldland

Loki | 15-01-06 | 17:43

"Luister zondag 13 januari 2006 naar het radioprogramma"

Dát gaat een klein probleempje worden.

Neon | 15-01-06 | 17:42

@avi 15-01-06 @ 17:27

Driewerf hulde !

Schitterend stuk, waar van alfa tot omega. Nu nog die andere 15.999.999.998 malloten in dit land overtuigen en we komen er wel !

Van Rechts is het in ieder geval roerend met je eens !

Van Rechts | 15-01-06 | 17:39

Mujahid 15-01-06 @ 17:35
de oplossing ligt mijns inziens nooit in ideologien of politieke stromingen maar in concrete plannen. het socialisme biedt geen garantie evenmin als het liberalisme, het gaat om het hoe, het wat en het waarom...

Wilde | 15-01-06 | 17:38

@Wilde 15-01-06 @ 17:34,

Ik denk dat vlunk denkt dat rechts er in 0031 een puizooi van heeft gemaakt en dus meer socialisme de oplossing is van onze problemen nu...

Mujahid | 15-01-06 | 17:35

vlunk 15-01-06 @ 17:24
Ik bedoelde voornamelijk dat we niet te lang in de fouten van het verleden moeten blijven hangen. De oorzaak ligt in het verleden en daar kan men veel van leren, maar voor de oplossing van het probleem is het echter bijzaak.

Wilde | 15-01-06 | 17:34

Balkendende is een fatsoenlijke, betrouwbare man. Dat is echt zo, al zullen velen dit al niet begrijpen.( Lees dan vooral niet verder, zo is mijn verzoek.)Ook als politicus. Dat breekt hem al een hele poos op. De man is consistent, eerlijk, transparant in zijn denkbeelden, maar heeft een slechte p.r-adviseur, of, en dat hoop ik eigenlijk, heeft daar lak aan. Natuurlijk is hij naar huidige maatstaven saai. Godzijdank, zou ik haast zeggen. Hij wordt uitgemaakt voor van alles en nog wat, maar vrijwel niemand die dit roept heeft zich verdiept in zijn denkbeelden en motieven. Zo zit de wereld tegenwoordig in elkaar... toch? Alle ellende is te wijten aan Balkenende. Voor de ongeletterden ( zoals de meesten hier) is het verband duidelijk. Zelfs de grootste hufter kan hier ongestraft, dronken, onder invloed van drugs, medicijnen, niet gehinderd door enig inzicht of bescheidenheid, of wat niet al, zijn eigen smeerlapperij en ongecontroleerde hufterigheid deponeren. Maar: een volk dat zijn eigen geschiedenis niet kent is gedoemd om ten onder te gaan. (Voor de meer ontwikkelden: Waar komt deze uitspraak vandaan?)
Joop den Uyl is ( voor de ouderen) zo'n beetje de grootste potverteerder, meest eigenwijze, doordrammerige, autoritaire, na-oorlogse premier van Nederland geweest. Hij heeft het klaargespeeld om Nederland bijna aan de rand van de financiele afgrond te brengen. Deze figuur is verantwoordelijk voor het grote MULTIKUL-drama van de jaren -70 en later. Deze 'bevlogen 'socialist speelde het klaar om Nederland op te zadelen met een krankzinnig hoog begrotingstekort. En nu : Op no.2 van de beste na-oorlogse premier? Ach, wat weet de doorsnee- poster hier nou van? 'Boeit me niet zo '. 'Veel te lange lap tekst '. Wie heeft er hier aanleg voor een door hopeloosheid gekenmerkte depressie?
Het lijkt een wetmatigheid: Socialistische premiers doen leuke dingen voor de mensen; potverteren, zorgen voor onverantwoorde begrotingstekorten, spelen Popi-jopi, kritiseren nogal goedkoop de noodzakelijke maatregelen enz. en misleiden het volk. Als de hele zaak naar de kloten draait, is er altijd wel iemand van de echt serieuze partijen die de noodzaak voelt van puin ruimen. Ach en als over een poosje onze clown Bos de regering mag vormen, ('alles beter dan Balkenende ') dan hervat de cyclus zich.

avi | 15-01-06 | 17:27

Wilde 15-01-06 @ 17:19
We worden het niet eens vrees ik. In dit topic is wel degelijk belangrijk wie wat wanneer hoe heeft gedaan en waarom, vind ik.
Hier laat ik het verder bij.

vlunk | 15-01-06 | 17:24

vlunk 15-01-06 @ 17:12
Absoluut waar. Hoewel Wiegel vaak wordt geadoreerd vanwege zijn vaak provocerende uitspraken is het inderdaad zo dat er in de Nederlandse politiek decennia lang te veel is gepraat zonder dat er een actie op volgde. Zo was het probleem met de inburgering van allochtonen al bekend voordat de grote stroom van 1e generatie gastarbeiders naar ons land kwam. Mede dankzij de PvdA is het beleid veel te lang een beleid geweest van "laat ze maar", wij hebben ons decennia lang niet bekommerd om onze allochtone medelanders. Dat is een zeer grote fout omdat mede daardoor onbegrip en racisme een voedingsbodem vonden in Nederland, alsmede sociaal cultureel isolationisme van de groep allochtone medelanders.
Toch blijft het echter onbelangrijk wie de fout heeft gemaakt in het verleden want de oplossing ligt in de toekomst.

Wilde | 15-01-06 | 17:19

Iedereen het eerste woord van het topic gelezen??? Balkende??

Mexicano | 15-01-06 | 17:18

Dat Wiegel een rooie losert was wisten we allemaal al na de Ayaan Hirsi Ali affaire en dat van Agt ook zwaar zuigt en een vieze antisemiet is weten we ook allemaal.

Mujahid | 15-01-06 | 17:15

Wilde 15-01-06 @ 17:05
ok, mee eens, neemt niet weg dat m.i. de basis van veel ellende is gelegd tijdens de kabinetten Van Agt. In die tijd werd er veel gelachen om allerlei spitse uitspraken van narcistische types als Wiegel in de kamer, maar veel meer dan geluld werd er niet gedaan.

vlunk | 15-01-06 | 17:12

vlunk 15-01-06 @ 17:01
Tjee, zelden meegemaakt dat ik als allochtoon nog zo over een Nederlandse parlement geschiedenis moet schrijven:

Als ik het stuk over Den Uyl combineer met Van Agt zie ik:
Den Uy; "... met name voor de uitbreiding van de sociale zekerheid..."

en over Van Agt: ".... een grote inflexibiliteit in de overheidsuitgaven te bestaan: de collectieve uitgaven gingen gemakkelijk omhoog en vrijwel niet omlaag."

Ook in het stuk over Van Agt wordt een link gelegd naar de flinke uitbreiding van de sociale zekerheid zoals genoemd in het stuk van Den Uyl.

En voor de rest: www.parlement.com!

Roberto Fransisco | 15-01-06 | 17:12

en dat zal hij ook in lengte van dagen blijven, ik kan me niet voorstellen dat er een nog slechtere min president komt.
een voordeel het kan nu alleen nog maar beter gaan.
ik kan niet wachten op de volgende verkiezingen.
marijnisen for president

Redneck | 15-01-06 | 17:11

zure hond 15-01-06 @ 17:05
Heb je ook wel gelijk in. Alhoewel ik de sp niet echt als links zie maar meer als rechts communistisch.

defenz | 15-01-06 | 17:08

@vlunk,
Misschien omdat het NRC een kwaliteitskrant is die feiten brengt en niet alles door een politiek filter haalt? Het NRC is helaas één van de weinige kranten in Nederland die nieuws brengt zonder daar al te veel "kleur" aan te willen geven in tegenstelling tot bijv. de Telegraaf.
Of misschien omdat het NRC weet dat het sowieso geen zin heeft om dit soort feiten te ontkennen, maar persoonlijk hoop ik op het eerste....

Wilde | 15-01-06 | 17:05

@defenz 15-01-06 @ 16:47
Linkser kan niet? Nou, dacht het wel. Ruil D66 en de VVD in voor de SP en GL en dan lijkt het mij een heel stuk linkser nog. Ik blijf van mening dat Paars een centrum kabinet was. Compromissen sluiten tot in den treure. Iedereen tevreden willen houden, dus gemakkelijk in het midden gaan zitten.
En het woord 'rechts' is voor mij geen taboe. Het gaat me erom waar ik me in kan vinden, wat naar mijn idee rechtvaardig en (op een bepaad tijdstip) goed is om te doen. En wat voor politieke kleur daaraan hangt maakt me niet uit.
En je geeft nu paars de schuld van alle ellende. Maar als je door redeneert kan je net zo goed Lubbers en z'n zooitje de schuld geven. Die hebben er 12 jaar over gedaan om e.e.a. naar de klote te helpen.

zure hond | 15-01-06 | 17:05

Roberto Fransisco 15-01-06 @ 16:48
"In 1980 trad minister van Financiën Andriessen af omdat hij in het kabinet-Van Agt/Wiegel geen steun kreeg voor bezuinigingen.
Ondanks het bezuinigingsprogramma 'Bestek '81' liepen onder minister van Financiën Van der Stee (kabinetten-Van Agt I, II en III) de overheidsfinanciën verder uit de hand. Nederland stond internationaal bekend als het land van de 'Hollandse ziekte'. De economische groei werd systematisch te hoog ingeschat en veel tijdelijke tegenvallers bleken te leiden tot blijvend hogere uitgaven. Bovendien bleek er een grote inflexibiliteit in de overheidsuitgaven te bestaan: de collectieve uitgaven gingen gemakkelijk omhoog en vrijwel niet omlaag."
Hebben die linkse rakkers dus toch gelijk. Ik begrijp alleen niet waarom een rechtse krant als 't NRC met zo'n verhaal komt dat zo helder aantoont dat Van Agt en Wiegel verantwoordelijk zijn voor de sterk gestegen staatschuld in de kabinetten daarna.

vlunk | 15-01-06 | 17:01

@vlunk,
Hulde! In uw post geeft u precies weer wat ik persoonlijk graag wil horen, namelijk inhoudelijke en goed gefundeerde uitspraken gebaseerd op (meetbare) feiten in combinatie met een politieke voorkeur!
Mijn eerdere post is duidelijk niet bedoeld voor u..
Persoonlijk ben ik het niet eens met al de door u genoemde punten, voornamelijk het punt betreffende de Europese Grondwet.
Mijns inziens is de vrije marktwerking ondergeschikt aan de juridische reglementen van de EU en de grondwet, het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) garandeert mijns inziens de mensenrechten van alle burgers binnen de EU meer dan voldoende.

Wilde | 15-01-06 | 17:00

@Roberto Fransisco; (inzake www.sargasso.nl/?p=1210) helaas is de discussie in de comments omtrent deze plaatjes weg, maar wat jij zegt werd ook aangesneden.
Dat Sargasso ietwat linkser is dan GS kan je wel stellen denk ik, maar de SP heeft toch een eigen (goedgevulde) site?
Vanavond maar eens kijken naar NL3, misschien vertellen ze hoe het komt dat Den Uyl zo weinig uit de staatskas heeft gesnoept.

quartz | 15-01-06 | 16:55

Iedere verkiezing waarbij Drees als "staatsman" of "beste"-wat-dan-ook naar voren komt, kan ongezien de prullebak in.

Dankzij Drees betalen de 30-ers van nu twéé keer pensioenpremie; een keer voor zichzelf en één keer voor een babyboomer.

Typisch socialist; sigaren uitdelen uit de doos van de ander.

Het enige dat vóór Drees spreekt, is dat -ie in zijn nadagen de Partij van de Afbraak de rug toekeerde, onder andere omdat hij grote problemen voorzag met het ongebreideld binnenlaten van allochtonen. Dát had -ie dan toch wél goed gezien.

Van Rechts | 15-01-06 | 16:53

@mongeaul,
Waarom is het zo dat zovelen die het gedachtengoed van Pim Fortuijn navolgen altijd moeten aanhalen dat hij premier had geworden ALS hij nog had geleefd, dat hij dan ook meteen de beste premier was geworden enz. enz. ??
Iedereen weet van de enorme puinhoop die de LPF heet, als een premier niet alleen het land moet besturen maar ook nog eens een zooitje ongeregeld wat zich een politieke partij noemt moet leiden dan ontstaan er problemen. Het organiseren, besturen en uit elkaars haren moeten halen van de LPF'ers lijkt mij een opgave die niet goed te combineren is met het besturen van een land.
Dhr. Fortuijn was een zeer kundig politicus met een grote praktische kennis van de Nederlandse politiek, dat hij dood is geldt als een verlies voor de democratie en een verlies voor Nederland. Maar houdt alsjeblieft dit soort ongefundeerde meningen voor je, het voegt niets toe.

Wilde | 15-01-06 | 16:50

vlunk 15-01-06 @ 16:33
Ik leg de link naar Den Uyl. Die link komt uit het artikel van het NRC (G-unite 15-01-06 @ 15:19). Daarin staat:

"De stijging van de staatsschuld zette eind jaren zeventig in. Dat was het gevolg van oplopende tekorten. Hoewel ten tijde van het kabinet-Den Uyl de staatsinkomsten toenamen door de koppeling van de aardgasprijzen aan die van olie, stegen de uitgaven harder, met name voor de uitbreiding van de sociale zekerheid. Het sobere naoorlogse beheer van de overheidsfinanciën raakte uit de mode."

Hebben die rechtse rakkers dus toch gelijk. Ik begrijp alleen niet waarom een links weblog als sargasso met zo'n plaatje komt dat zo helder aantoont dat Den Uyl verantwoordelijk is voor de sterk gestegen staatschuld in de kabinetten daarna.

Roberto Fransisco | 15-01-06 | 16:48

zure hond 15-01-06 @ 16:10

Paars heeft een paar jaar mazzel gehad daarmee, maar aan 't eind ging het daar ook fout. En dat was een niet links, niet rechts kabinet. zeg jij!!!
Haha Voor mij linkser kan niet hoor.
En by the way als het goed gaat heerst er links en als het minder gaat komt rechts.
Dat zegt toch genoeg over onze huidige situatie van opkomend rechts.
Maar omdat wij hier opgevoed zijn vlak na een naoorlogse wederopbouw bevrijd van fascisme en op school les hebben gehad van links socialistische leraren, is het blijkbaar voor velen nog steeds taboe om het woord rechts te gebruiken.
En dat vind ik kortzichtig.
Als paars (wat echt wel links was hoor) beter op het land had gelet was dit allemaal niet nodig geweest.

defenz | 15-01-06 | 16:47

Wilde @ 16:32

1. hij laat de rijken rijker worden en de armen armer (voedselbanken).
2. hij voert een buitenlandse politiek waar steeds een (al dan niet kleine) meerderheid van het volk tegen is.
3. hij heeft geprobeerd ons in te lijven in een Europese staat waar vrije marktwerking boven de mensenrechten zou hebben gestaan.
4. hij is leider van een kabinet waarvan enkele leden aantoonbaar bij herhaling hebben gelogen en dat zullen blijven doen.
5. hij geeft blijk van een ongekend selectief autistisch vermogen
Inhoudelijk genoeg?

vlunk | 15-01-06 | 16:46

Roberto Fransisco 15-01-06 @ 16:30,

Nee, Bos is het ook niet, alhoewel ik hem best zou willen zien worstelen in die positie.
Je bent ongetwijfeld de eerste na Bianca die ballen herkent bij JP. En de enige buitenlandse kennis die niet dubbel ligt van het leedvermaak.

ristretto | 15-01-06 | 16:42

Want hij is niet voor niets de Grootste Nederlander ALLER Tijden, Mongeaul.

Harige Bangmaker | 15-01-06 | 16:41

Als Pim nog geleefd zou hebben zou hij in de boeken gaan als beste na-oorlogse premier van Nederland.

Mongeaul | 15-01-06 | 16:39

@fuckje
zonder de Nederlanders hadden de grunners geen flauw idee dat er gas was, laat staan dat ze het uit de grond konden halen, laat staan dat ze wisten wat ze er mee konden.

rattekop | 15-01-06 | 16:36

@fuckje 15-01-06 @ 16:30,

Ongetwijfeld een heel stuk beter, dan hadden we al die tijd wel op de centen moeten letten en hard blijven werken ipv geld op te pompen uit de grond.

Mujahid | 15-01-06 | 16:34

Roberto Fransisco @ 15:29
Dat is wel erg kort door de bocht. Waarom leg je de schuld van de hogere uitgaven van Den Uyl dan niet bij de kabinetten Biesheuvel I en II?
Je zou verder ook kunnen stellen dat Den Uyl, ondanks de oliecrisis, de schade beperkt heeft gehouden ten opzichte van Van Agt en Wiegel.

vlunk | 15-01-06 | 16:33

Wat mij opvalt in de kritiek die hier wordt geuit richting politici is dat het vrijwel altijd gaat over charisma, uitstraling e.d. oftewel het voorkomen van een bepaald politicus.

Het is makkelijk om kritiek te leveren op iets of iemand maar wanneer men zich verder verdiept in de politiek is het het voorkomen vaak van minder belang. In de politiek gaat het om inzicht, kennis en intelligentie niet om voorkomen.

De kritiek die altijd wordt geleverd op Jan-Peter Balkenende is vrijwel nooit inhoudelijk wat mij erg verontrust. Mede dankzij de in ons land gewaarborgde vrijheid van meningsuiting mag men alles zeggen wat men denkt, en dat is een waardevol recht. Het probleem wat ik signaleer (en met mij veel meer) is dat de inhoudelijke politieke discussie ondergeschikt is aan populaire uitspraken over uiterlijk. Mijn persoonlijke politieke voorkeur is moeilijk aan te geven, (noch rechts, noch links) maar ik kan politici waarmee ik het niet eens ben nog wel het respect geven dat deze mensen verdienen.

Voor de mensen die lekker populistisch brullen over de oppervlakte moeten bij zich zelf nagaan of hun kennis, inzicht en intelligentie te kort schiet om inhoudelijk commentaar te geven.

De redacteuren van GS leveren ook vaak (humoristisch) commentaar op het voorkomen van bepaalde politici, echter een belangrijk verschil is dat er door hen wel inhoudelijk op de politiek van de persoon/groepering wordt ingegaan. Ik zou zeggen, volg het voorbeeld van de redacteuren en kies niet de makkelijke weg...

Ik heb niet een specifieke voorkeur voor een premier maar vind wel dat de PvdA niet het goede economische beleid heeft, sterker nog het lijkt vaker gericht op zieltjes winnen dan op realiseerbaar beleid. Dan mag Zalm de rotzooi weer rechttrekken en komt de VVD onder vuur te liggen van hen die geen verstand hebben maar wel het recht hebben om hun klep open te trekken.

Wilde | 15-01-06 | 16:32

ristretto 15-01-06 @ 16:23: Ter aanvulling .... ik ben ook zo'n buitenlandse kennis en kijk zo tegen Balkenende aan: man met ballen, hopelijk mag hij na 2007 nog een periode!

Roberto Fransisco | 15-01-06 | 16:32

Lubbers was in min ogen de beste van diegenen die ik bewuest heb meegemaakt. Bezuinigde enorm tot woede van avelen maar zag dat vier jaar later bekroond met de goortste verkiezingszege van het cda.

Klummie | 15-01-06 | 16:32

ristretto 15-01-06 @ 16:23
Dan de volgende interessante vraag:

Wouter Bos: in 2003 was hij te schijterig om zich kandidaat te stellen als minister president. Alle signalen stonden op rood en hij schoof Cohen naar voren. Meneer durfde de klus zelf niet aan. Vervolgens durft meneer Bos van de zijlijn wel commentaar te leveren op het optreden van Balkenende en iets abstracts te roepen over socialier, beter etc. zonder aan te geven hoe dat er dan wel uit moet zien. En uiteraard wil meneer Bos in 2007, als het vuile werk door Balkenende is opgeknapt en de signalen weer op groen staan, wel minister president te worden.

Is meneer Bos voor jou een voorbeeld van een inspirerende leider en boegbeeld ..... iemand die geen leiding durft te geven op de momenten dat het een beetje tegenzit?

Roberto Fransisco | 15-01-06 | 16:30

@zure hond,
we hebben het wel over 159 MILJARD, wat we als pure winst uit de Grunnse grond hebben gehaald. Hoe zou NL. eraan toe zijn als we dat gas niet hadden gehad?

fuckje | 15-01-06 | 16:30

@fuckje
Het gaat toch niet alleen maar om hoeveel geld je in de kas hebt? Ik ben het met je eens dat er een boel verkwanseld is, maar er is wel zeker ook wat goeds mee gedaan. En Kok was helemaal geen linkse politicus. Als er iemand centrum was was hij het wel. Kleurloos figuur. Wilde iedereen te vriend houden, dus een slappe zak.

zure hond | 15-01-06 | 16:25

Roberto Fransisco 15-01-06 @ 16:16

Fijn dat je de analyses gescheiden houd van het imagoprobleem van onze MP.
Het tweede deel is geen geneuzel, slechts een ironische weergave van de werkelijkheid hoe onder andere buitenlandse kennissen aankijken tegen JP, ons onvolprezen boegbeeld. Of je het er mee eens bent qua beleid is een zaak, of je in staat bent je beleid uit te dragen en te inspireren is een tweede. Daarin is hij
volstrekt onder de maat.
Zo beter?

ristretto | 15-01-06 | 16:23

@Roberto Fransisco 15-01-06 @ 16:03
haha, grappig bericht. Maar heeft natuurlijk niets te maken met wat ik beweer. Ik zeg niet dat alle linkse politici onbesproken gedrag vertonen. Ongetwijfeld zal een links of enigzins links kabinet ook rare sprongen maken. Politici zijn sowieso niet te vertouwen. Maar ik heb het nu alleen maar over hetgeen wat de laatste tijd is gebeurd en da's niet heel netjes.
Ik moet wel zeggen dat ik rare beelden in m'n hoofd heb over een likkende Verdonk of een miauwende Halsema. Als die twee in een huis zouden zitten krabben ze elkaar de ogen uit. Op zich leuk om naar te kijken lijkt me...

zure hond | 15-01-06 | 16:17

ristretto 15-01-06 @ 16:13
Je schrijft: "Fijn dat de meeste analyses niet verder komen dan het bevestigen van de eigen vooroordelen."

Zelden iemand gezien die een conclusie over anderen vervolgens in de rest van zijn/haar bijdrage weet te overtreffen met onzinnig geneuzel.

Roberto Fransisco | 15-01-06 | 16:16

Fijn dat de meeste analyses niet verder komen dan het bevestigen van de eigen vooroordelen. Er is maar een gunstig feit van dit kabinet te noemen. Dat gewhandicapten beschermd worden. Logisch als er een volbloed autist aan het roer staat. Superintelligent en gespeend van elke sociale vaardigheid.
Het lachertje van Europa en de schoothond ( lees: OudHollandsche Kruyzenruickert ) van Ome Bush. Ja, we hebben het lekker voor elkaar.

ristretto | 15-01-06 | 16:13

159 MILJARD Euri hebben we verdiend aan GRONINGS aardgas. En die linkse klojo's hebben alles verkwanseld aan subsidie- en andere overlegorganen, leuke dingen voor links mensen, met die Uyl voorop, en Kok als goede ( goede?) tweede.
Voor meer info; kijk vanavond naar: Andere Tijden. (staatstv 3)

fuckje | 15-01-06 | 16:11

@defenz
Volgens mij valt het wel mee met de linkse invloed in dit land. Er is een rechtse meerderheid en het beleid kan je bestempelen als behoorlijk rechts. Waar het op neerkomt is dat elke politieke situatie voor- en nadelen heeft. Je kan niet zomaar beweren dat links er altijd financieel een zooitje van maakt. Is voor een groot deel afhankelijk van de algemene economische situatie van dat moment. Paars heeft een paar jaar mazzel gehad daarmee, maar aan 't eind ging het daar ook fout. En dat was een niet links, niet rechts kabinet.

zure hond | 15-01-06 | 16:10

@Roberto Fransisco 15-01-06 @ 15:58

Geen idee, maar het zou me niets verbazen.

Klummie | 15-01-06 | 16:08

zure hond 15-01-06 @ 15:51

Je hebt gelijk; linkse ministers hebben een onbesproken gedrag. Voorbeeld hieronder van een socialistische Britse minister (bron: www.nos.nl)

Rel om Britse parlementariër in BB-huis
In Groot-Brittannië is een grote rel ontstaan over de deelname van George Galloway, parlementariër, aan de Britse versie van Big Brother. Miljoenen kijkers van de realityshow konden vrijdagavond op primtime zien hoe Galloway een kat nadeed. Op handen en voeten likte de 51-jarige socialist denkbeeldige melk van de vingers van een medebewoonster. Minister Hilary Armstrong van de Labour-regering heeft de parlementariër opgeroepen "respect te tonen voor zijn kiezers" en terug te keren naar zijn werk in Westminster.

Roberto Fransisco | 15-01-06 | 16:03

zure hond 15-01-06 @ 15:51

Dit verschijnsel is toch al jaren aan de gang. En wat jij opnoemt is meer een gevolg van links hoor.
En daarbij worden we internationaal niet serieus genomen door de laffe linkse invloed die veel te groot is in ons land en die ons echt niet verder helpt alleen maar dieper. Wordt es wakker man.

defenz | 15-01-06 | 16:01

Klummie 15-01-06 @ 15:50
Was dat niet Kok die achterin een politiewagen aan kwam gereden om op tijd bij een vergadering te zijn van wereldleiders .... ze waren hem vergeten uit te nodigen.

Roberto Fransisco | 15-01-06 | 15:58

@defenz
Ja joh, tuurlijk. Rechts doet het fantastisch! Elke paar dagen een tbs'er vrij, alleen maar geld uitgeven aan terrorismebestrijding en het volk daarmee lekker bang maken zodat ze daar nog meer geld aan uit kunnen geven, elke minister liegt gemiddeld 1 keer per week en niemand wordt internationaal serieus genomen. Jaja, gaat echt heel goed he met rechts en de balk... Maar wel elke keer zeiken als er een topic over onze MP geplaatst wordt. En hoe kom je aan je opmerking? Heb je je verdiept in alle linkse kabinetten?

zure hond | 15-01-06 | 15:51

Kok, de man die de geschiedenis in gaat met als grootste prestatie, ceremoniemeester zijn voor het huwelijk van de kroonprins.
De socialist en vakbondsleider Kok die tegenwoordig zijn zakken aan het vullen is met tal van commissariaten. Daar heb ik niets op tegen, mits je jezelf geen socialist noemt, en laat ons Kokje dat nu juist wel doen.

Klummie | 15-01-06 | 15:50

En Kok dan?

Lucasje dus | 15-01-06 | 15:45

@G-unite 15-01-06 @ 15:19,

idd aardig stukje, Den Uyl heeft dus sinterklaas gespeeld door strukturele uitgaven te doen met de door de oliecrisis (tijdelijke) opgelopen aardgasbaten...

Mujahid | 15-01-06 | 15:37

Het is nog altijd zo geweest dat links een puinhoop maakt van de financiele situatie en dat rechts het weer kan gaan regelen.

defenz | 15-01-06 | 15:37

quartz 15-01-06 @ 15:07
Dat is een fantastisch plaatje. Algemeen geldt dat het huidige begrotingstekort niet los gezien kan worden van beleid uit voorgaande kabinetten. Een begrotingstekort heeft een vertragende factor. Als ik vandaag een grote uitgave doe, zal ik die uitgave over de komende jaren moeten financieren. Dit plaatje geeft voor jullie Hollanders het mooie bewijs dat de door jullie zo vervloekte Den Uyl dus inderdaad er verantwoordelijk voor is dat in latere kabinetten de staatschuld flink opliep. Het begrotingtekort loopt trouwens onder Balkenende weer op: Kok II had dus tijdens de economische betere tijd iets meer moeten bezuinigen. Het resultaat van Balkenende's beleid zal zijn dat in een volgend kabinet het tekort weer afneemt.

Leuk plaatje! Maar is sargasso niet een weblog van de SP?

Roberto Fransisco | 15-01-06 | 15:29

@quartz 15-01-06 @ 15:07,

wat dacht je van puinruimen? Neem bv de WAO, het kabinet Lubbers III heeft nooit deze regel gemaakt maar werd wel geconfronteerd met ruim een miljoen WAO'ers...

Mujahid | 15-01-06 | 15:17

Opa Bruiswater: De staatsschuld onder Den Uyl vertienvoudigde. Van 1,5 miljoen naar 15 miljoen. Als je dat niet weet ben je pas een historische nitwit.

von_cicero | 15-01-06 | 15:08

Afgelopen zaterdag kreeg het CDA een helpend handje van NOVA. JPB vond het nodig om naar Rotterdam te gaan om zijn partij te ondersteunen voor de a.s. gemeente raad verkieizng. Stel je voor dat Leefbaar Rotterdam, vriend en vijand zijn het erover eens - een zegen/weldaad voor Rotterdam de afeglopen jaren A, we zijn wel links maar Rotterdam is (dankzij de arrogante zakkenvullers aldaar) toch voor de PvdA verloren, dus kunnen wij beter het CDA steunen en dus besteden wij ruim aandacht (twintig minuten!) aan het bezoek van Harry Potter aan Rotterdam. Ik heb mevr Polak nog nooit zo alle superlativen uit de kast voor JPB horen halen, om misselijk van te worden.
Wie weet in godsnaam het recept tegen het vergif van NOVA ????

oude man | 15-01-06 | 14:57

Dankzij vadertje Drees en Joop den U is het nu zo'n ongekende puinhoop hier in nederland.
Lubbers is super bizar, want welke idioot gaat in zo'n functie nou vrouwen in haar billen knijpen. Een simpel rekensommetje verklaart wat Lubbers heeft uitgevreten bij de vrouwtjes in die arme vluchtelingenkampen, die alles doen voor een brood en niemand die ze gelooft.
Over Balkie heb ik alleen maar postieve woorden, dankzij hem, hebben we 1 miljard mee naar huis genomen vanuit dat vervloekte europa.

De Doper | 15-01-06 | 14:55

@Erikje:

MMmm... Daadkrachtig optreden? Zoals Pim Fortuyn dat wou? Niemand die dat nog durft.. Voordat je weet wordt je neergelegt door zo'n anarchistische holbewoner. Nee, lekker draaien van links naar rechts en andersom. Dat is nu mode!

Vieze ouwe man | 15-01-06 | 14:55

Wat we hier ook zitten te beweren: Het is allemaal apenkool. Na de volgende tweedekamerverkiezing zijn we toch weer overgeleverd aan een combinatie van links en (semi)rechts. Moet je eens optellen wat al die onzin ons gemeenschappelijk kost! Het wordt hoog tijd voor een daadkrachtig optreden tegen allerlei ongewenste elementen. Dat scheelt geld en inspanning.

Erikje | 15-01-06 | 14:42

Is dat pol-uitslagje ook ergens te vinden op het internet?

Vieze ouwe man | 15-01-06 | 14:39

Fragment uit een geschiedenisboek anno 2061: "Het vooroorlogse, politieke toneel van wat in de vroeg-21ste eeuw nog het koninkrijk der Nederlanden heette, werd beheerst door een bizarre mengeling van christenfundamentalisme met sociaal-democratische invloeden. Deze stroming werd gekenmerkt door energieke besluiteloosheid en het volsagen negeren van signalen uit de samenleving. Na de kruis(raket)tochten van 2009-2017, werd vervolgens de shari'a op globale schaal ingevoerd, en werden de nakomelingen van de politieke leiders uit die periode tot in het 15de geslacht vervolgd."

sellafield | 15-01-06 | 14:38

Dan blijkt maar weer dat deze verkiezing de omgekeerde waarheid uitstraalt. Joop den Uyl op 1 na beste... het enige wat hij heeft gedaan, is het land voorgoed verpesten.

Spetsnaz | 15-01-06 | 14:36

Het linkse kamp moet nu een beetje op gaan passen met het Balkenende-zwart-maken-gedoe. Voor je het weet slaat het sentiment om en vind iedereen hem zielig en stemt een grote meerderheid op die man...

JeanPierre | 15-01-06 | 14:34

Een kabinet Den Uyl is een "luxe" die je je als Nederland maar ééns per eeuw kunt veroorloven. na vier jaar een ten hemel schreiende staatsschuld, een in het leven geroepen kwartaire sector van hulpverleners , straathoekwerkers, opbouwwerkers en de hemel mag weten wat voor "werkers" nog meer, die maar één ding gemeen hebben: aan werken hebben ze een broertje dood. Veel makkelijker om met een theetje en wat sjekkies te mutsen over mensen die wèl geld verdienen. Dankzij Den Uyl en zijn konfrotaatsiepolitieke maatjes als Marcel de Flessentrekker Van Dam, die de democratische rechten op vrije meningsuiting alleen voor zichzelf van toepassing achtten, is alles wat niet links was zoveel mogelijk monddood gemaakt, ten minste overschreeuwd. Pas na Pim F (ja, hij weer) is daar enigszins kentering in gekomen maar het is wel knap laat. Ik kots op die kerel en trouwens ook op zijn vrouw. Als Liesbeth, de personificatie van linkse vertrutting en AJC dansen om de Meiboom het presteert om als beroep "aksieleidster" op te geven (k doe alleen mee als ik de baas mag zijn) komt de gal spontaan op. Fijn Hoxha, om mijn zondagmiddag ff te verkudten door Jeaup op te voeren. bwaarrrgghhh! ;-)

vraagstaart | 15-01-06 | 14:33

Lachen hier op deze zonnige zondag als politiek/historische nitwitten het over de "demagogie"en staatsschuld van ome Joop hebben!
Laat het kabinet van ome Joop nu eens één van de weinige na-oorlogse kabinetten zijn geweest die een begrotingsoverschot hadden! Net als dat andere kabinet waarvan toevallig ook een socialist premier van was..........
Over demagogie gesproken.. ;-)

Opa-Buiswater | 15-01-06 | 14:29

Boer Koekoek uit de jares zeventig, nou dat was nog eens een politicus.

Vossie | 15-01-06 | 14:29

@vraagstaart
bij geenstijl hoef je dat niet te melden hoor... weten we!

Hottestbrain | 15-01-06 | 14:27

@Jerolimo
Niet van de PvdA. In 1971 heeft Drees zijn PvdA lidmaatschap opgezegd, omdat de Nieuw Links beweging van Den Uyl te veel invloed kreeg. Drees was niet gecharmeerd van Den Uyls idee om "lekker gezellig socialistje spelen" (lees staatsschuld vertienvoudigen).
Den Uyl was alleen populair bij de pers, omdat hij zo goede linkse demagoog te worden. Zijn beleid was een regelrechte ramp.
De enige goede sociaaldemocraat was Drees, de rest was een ramp. En nee, Kok was geen sociaaldemocraat.

von_cicero | 15-01-06 | 14:24

Wat een lachertje die verkiezingen Drees en den Uyl, degenen die ons met dat gedrocht van een verzorgingsstaat en een enorme staatsschuld hebben opgescheept.

Nee geef mij Balkenende maar...

Mujahid | 15-01-06 | 14:24

Als Jeaup Den Uyl het presteert om tweede te worden, zegt dat iets over de kwaliteit van de poll. Dan kun je net zo goed verwachten dat, om maar een idioot voorbeeld te noemen, Roggel Hazes door de Volksverlakkerkrant als Nederlander van het Jaar 2005 wordt uitgeroepen.

vraagstaart | 15-01-06 | 14:21

Nou, hij staat toch ergens bovenaan een lijst!
Kvind trouwens wel dat JP veel te veel door de mangel gehaald wordt door iedereen; kvind em d'r best lief uit zien.......

rosalie | 15-01-06 | 14:21

@ Jerolimo Drees zou vast lid worden van de SP!

BlueMoon1903 | 15-01-06 | 14:21

Van welke partij zou de sobere Drees anno 2006 lid worden??

Jerolimo | 15-01-06 | 14:17

Die verkiezing is een links complot.

Pauleau | 15-01-06 | 14:17

en cock dan?

Hottestbrain | 15-01-06 | 14:15

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl