Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

14 juli: wanneer wordt de Eurobastille bestormd?

Een epische uitbarsting van boze burgers die zo vet was dat Franse wielrenners er eeuwen later nog een tandje harder van gaan fietsen: het is ons wat, die bestorming van de Bastille. Het is maar te hopen dat het niet alleen bij de wielrenners gaat kriebelen deze veertiende juli, maar ook bij de Frambozen in de hogere regionen van het Ancien Regime in Bruxelles. Een groot deel van de huidige problemen rond de EU komen voort uit de vreselijk arrogante houding van de Franse ambtenaren en de manier hoe de EU naar Frans model is opgezet. Natuurlijk, er zijn begrotingsregels - opgesteld door een Fransman - maar die gelden natuurlijk niet voor de Fransen. Bien sur, er zijn regels voor Europese aanbestedingen om te voorkomen dat staatsbedrijven er door hun concurrentievoordeel altijd met de prijs vandoor gaan, maar geen Frans staatsbedrijf dat zich daardoor laat tegenhouden. Zo koopt nutsbedrijf Suez door heel Europa met verkapte staatssteun - het bedrijf is deels in handen van de Franse staat - concurrenten op. Dat zou helemaal niet mogen, maar het gebeurt toch. (Guytje Verhofstadt heeft trouwens middels een Belgische aandeelhoudersconstructie een dikke vinger in de pap - sommige zwijntjes zijn nu eenmaal wat gelijker dan anderen.) Het gaat niet alleen om dit soort symptomen, maar ook om de structuur van de unie. Het hele Europese project is gebouwd rond de Frans-Duitse as: de Fransen krijgen een deel van de Duitse welvaart middels een gedeelde munt, de Duitsers krijg een grote afzetmarkt voor automobielen en scheerapparaten. Dit dealtje rommelt al zo'n tijdje voort en zo als keer op keer blijkt zijn de Fransen, of althans, de Franse elite, de grote winnaars van het spel. Zoals Yanis Varoufakis in zijn boek "And the weak suffer what they must" overtuigend aantoont heeft de Franse bovenlaag, opgeleid aan elitaire grandes écoles, in Europa een nieuwe liefde gevonden om helemaal dood te knuffelen met micro- en macromanagement. Een hele generatie Frambozische bureaucraten heeft al zijn tijd en energie gestoken in de opbouw van het Europese Project. Zoals de gewezen GriekMinFin het samenvat: de Duitsers regelen het geld, de Frambozen regelen de bureaucratie. Dat gaat volgens het Franse model, wat nog het best uitgelegd kan worden aan de hand van de Bosatlas. Als men er een kaartje van het land bij pakt dan is duidelijk te zien hoe het land radiaal vanuit Parijs is opgebouwd: alle wegen leiden naar een megametropool net een beetje boven het midden. Zo wordt er ook bestuurd: met harde hand, van boven. Dit model wordt ook wel omschreven als een soort zonnestelsel: alles draait rond de zon van Parijs - met uiteraard een zonnekoning aan het hoofd. Het systeem laat zich kenmerken door technocratie, bureaucratie en een gezonde afkeer voor de wensen en noden van de gewone burger. In landen met een veel liberalere politieke cultuur, of culturen die veel meer steunen op lokale politiek zoals Nederland en Engeland wekt dit zonnekoninkjesmodel vanzelfsprekend grote weerzin op. Aan het resultaat van het Brexit-referendum is wel te zien dat dit Franse model niet meer houdbaar is. Het gevolg is dat perifere Europese landen steeds meer wegdraaien van de Frans-Duitse as. Engeland heeft al de opbokprocedure in gang gezet, landen als Polen en Hongarije komen openlijk in verzet tegen de oekazes (met name op vluchtelingengebied) uit Brussel en ook in Nederland broeit het. Ook in Frankrijk zelf is het onrustig. Zonder te willen vervallen in, excusez le mot, islamofobisch gezwatel, komt men erachter dat de sociale cohesie met 15% wat lastig te handhaven is. Ondanks een streng beleid van laïcité, een strikte scheiding tussen kerk en staat, is de integratie er volgens experts als Kenan Malik er een catastrophe. Daarbij komen ook nog eens de kwalen die elk zichzelf respecterend land teisteren op dit moment: slinkende sociale voorzieningen, peperdure huisvesting en verlies van banen in de echte economie van spullen en dingen. De vastgeroeste arbeidsmarkt moet geliberaliseerd, maar in stakingsbelust vakbondsland Frankrijk wordt dat natuurlijk matten: het levert leuke filmpjes op voor Dumpert, maar om nou te zeggen dat het goed is voor de openbare orde... Nu is een beetje geweldadig protest in Frankrijk daar een soort koeltoer en ook de integratieproblemen zijn niet nieuw, maar er begint langzamerhand het gevoel te ontstaan dat een combinatie van deze factoren wel eens tot grote verschuivingen kan gaan leiden. De eerste tekenen zijn al zichtbaar: door de zware belastingen op vermogen zijn de miljonairs het land al grotendeels (in ieder geval statutair) ontvlucht en door het antisemitisme van de mohamefransen is het nog nooit zo druk geweest bij het bureau voor de aliyah, het "terugkeren" van de Franse joden naar Israël. Sommige onheilsprofeten spreken al van een uitbrekende burgeroorlog, maar de bouillabaise wordt nooit zo heet gegeten als dat ie wordt opgediend, al is het wel tekenend dat het land een half jaar (tot het einde van deze maand) in noodtoestand verkeerde na de aanslagen op 13 november 2015. Het is ook niet gemakkelijk om de juiste voortekenen te lezen. Het ontwarren van een kluwen van oorzaken en aanleidingen, historici hebben er een dagtaak aan. Tot op de dag van vandaag houden verschillende scholen van historici zich ontledig met kiften of het nu de belastingen, de hongersnoden of de algehele klootzakkerigheid van de elite ten grondslag lagen aan de bestorming die de Franse Revolutie in gang zette. Een catalogus aan ellende die, misschien op de hongersnoden na, ook in 2016 wat parallellen kent. Van een hele andere, maar daarom niet minder interessante orde is de verklaring die men kan lezen bij Ome Karl M. te L. Op een zeker punt insinueert hij dat het niet de ontberingen van een koloniaal regime zijn die het verzet tegen de overheersing zullen opwekken; het zijn eerder de zegeningen die het vuur van de revolutie aanwakkeren. Gezegend met beter onderwijs, een betere infrastructuur en stijgende economische kansen wordt de droom van een beter leven omgezet in politieke actie, al dan niet gewelddadig. Een teneergeslagen, murw gebeukte populatie, daar komt niet zo snel de wind onder: een optimistische, energieke en groeiende bevolking is daarentegen in staat om snel en radicaal tegen de macht op te staan. Hij kreeg hier overigens wat Nederland betreft gelijk in: toen Nederland eenmaal een klasse van jonge, energieke en intelligente leiders had opgeleid aan Nederlandse en Nederlands-Indische universiteiten brak onmiddelijk de spreekwoordelijke pleuris uit en was Indië verloren (en de rampspoed geboren). Ook die beweging zien we terug in de Franse Revolutie. De opkomende middenklasse, steeds rijker en beter opgeleid, eiste zijn plaats naast de adel en de geestelijkheid in het bestuur van het land - met de guillotine. Mogen we stellen dat de EU ook een soort koloniaal regime is dat op afstand een bonte verzameling landjes onder de knoet houdt? Wij van tendentieus en ongefundeerd mogen dat lekker wel. Ook gedraagt het Eurosceptische leiderschap in hoge mate als een antikoloniale bovenlaag: men heeft ten volle geprofiteerd van de zegeningen van de unie - zakelijk, persoonlijk en op onderwijsgebied - maar tornt toch aan de naden van het systeem. Licht een Eurosceptische steen op en er kruipt meestal iemand vandaan met een zakelijk verleden in een paar lidstaten, een studietje hier en een tussenjaartje daar en, niet te vergeten, een hele coterie aan partners uit het buitenland. In het huidige Europa lijken de leiders van de anti-Europese beweging eerder gedreven door een Europabrede toenadering dan door de negatieve uitwassen van de EU - van een compleet door de EU vormgegeven kader van leiders. Natuurlijk, men is boos om het verlies van de souvereiniteit en is de asieltsoenami een punt van zorg, maar onder de felle anti-EU-activisten wil men vooral een ánder Europa, in plaats van de moloch die er nu zit (met minder Franse slag). Als men bijvoorbeeld het intellectuele geweten van de #BREXIT-campagne, Daniel Hannan, Frans hoort spreken, dan lijkt hij bijna Europeaanser dan de Timmerpaus. De Europese elite begrijpt hier maar weinig van. Men is geobsedeerd met het "verhaal van Europa beter vertellen" en pompt dus nog meer geld in supranationale programma's, zonder daarbij te realiseren dat er zo steeds meer slimme, sceptische mensen zo een kijkje in de buik van het beest krijgen. Kortom, hoe meer de EU zijn best doet om Europese burgers met elkaar te verbinden middels Erasmusprogramma's, vrij verkeer van personen, supranationale integratieprogramma's en wat dies meer zij, hoe feller de oppositie tegen de eigen instituties. Zal dit kader uiteindelijk een soort Bastillebestorming aanvoeren tegen het Parijse en Brusselse Labyrint? De tijd zal het leren.

Reaguursels

Inloggen

Ik lees boeken over de val van het Romeinse rijk.
Zeer herkenbaar: deze blinde en dove EU elite.
Hopelijk zal de revolutie die er zeker gaat komen geweldloos zijn!

papillon46 | 15-07-16 | 18:25

Zo'n Verhofstadt die zouden ze nu eens flink moeten aanpakken, viespeuk!

PieterC | 15-07-16 | 16:29

Pff Zentgraaff, timing is angstig juist voor dit artikel

Guust Kadaver | 15-07-16 | 14:05

Volgend jaar verkiezingen in Frankrijk, Duitsland EN Nederland.... Daar ligt de kans definitief af te rekenen met het walhalla van zuipschuit Juncker, kontlikker(J. Quamme de Contlique)Timmermans en blind paard Schulz.
mallekater | 15-07-16 | 07:24
.
Vergeet het maar; de domme naieve massa laat zich gewoon weer hersenspoelen vlak voor de verkiezingen

telelezer | 15-07-16 | 13:53

"de EU vooral aan het omvormen naar een communistisch stelsel. "
@ DearMud | 15-07-16 | 13:40
.
maar wat wil je dan ook met lieden als Merkel (ex?)communiste, Barroso (ex?)Maoist en vele anderen..!
Het begint al met het utzuigen van fde rijkere landen om de arme landen levenslang te onderhouden

telelezer | 15-07-16 | 13:49

"Bestormen mag niet en protesteren mag niet van onze dictatoriale grootheden in Brussel. Vandaar dat ze de EÜ-politie er zo snel mogelijk doorheen willen drukken, om dit soort toestanden de kop in te drukken."
@ Uw Psychiater | 15-07-16 | 00:04
.
Helaas heeft U gelijk
eunmask.wordpress.com/2014/05/31/eu-r...

telelezer | 15-07-16 | 13:45

Mooi geschreven stuk. Naar mijn bescheiden mening klopt het ook deels, maar is de EU vooral aan het omvormen naar een communistisch stelsel. De Fransen hebben een 'rijke' historie in linkse politiek, en de EU is de 'vervolmaking' van een links ideaal van nivelleren en top-down plannen. Alles moet centraal, van bovenaf gedicteerd worden. Geen beslissing mag je zelfstandig nemen, de ongekozen 'beteren' beslissen wel voor je. Alles moet in een Unie, leger, politie, rechtspraak en ik hoor vandaag dan men ook een 'energie unie' wil. En dan natuurlijk hele goed rekenaars aanstellen die gaan berekenen hoeveel energie, leger, politie en rechtspraak we op een bepaald moment nodig hebben. Ik heb onlangs een analyse gelezen over het socialisme en hun obsessie met planning, met als voorbeeld melkproductie. Zelfs al heb je de meest briljante mathematisch onderlegde superrekenaar onder je hoede om alle ins en outs aangaande melkproductie, vraag en behoefte te berekenen, je ruim 300000 jaar aan het rekenen bent om alle mogelijkheden door te akkeren. Socialisme is een illusie, het werkt niet.
En dus werkt de EU ook niet. Juist omdat je alles van bovenaf wil sturen, en omdat 'alle neuzen dezelfde richting op moeten' kun je het je niet veroorloven om naar tegenstanders te luisteren.
De EU is een keurslijf geworden, een dwangbuis, en de Brexit was een logisch gevolg na jarenlang broddelen en vooruitschuifpolitiek. Nauw samenwerken op genoemde gebieden kan altijd, maar centraal plannen vanuit een van de meest verdeelde landen ter wereld kan alleen maar ellende opleveren, en dat is wat er gebeurt. 'Meer meer meer EU' is hetzelfde als roepen 'meer meer meer overheidsbemoeienis'. Noem maar een overheidsproject op en het levert een waslijst op van vertragingen, wanbeleid, budgetoverschrijding en als resultaat een wanproduct dat niemand wilde of wil. Betuwelijn, HSL, JSF, Fyra, allemaal prutswerk. Het volgende komt eraan aangezien die lichten in Den Haag Agusta opdracht hadden gegeven helicopters te leveren. Google maar op de 'Agusta-affaire' in België in de jaren '90.

Rest In Privacy | 15-07-16 | 13:40

Verhofstad is net als stront aan je schoenen ,gewoon smerig ,en je raakt er moelijk van af .

fleurtje | 15-07-16 | 12:28

Super die dagvaarding!
Ik heb um uitgeprint en mn reedt er zojuist mee geveegd.
Een andere, prettige, vorm van anale bevrediging!
AIVD, veegt u even mee?

pennestront | 15-07-16 | 11:04

topstuk!
Zo ook de column/interview van Jan Roos

Hemmenaar7 | 15-07-16 | 10:59

De EU is gebouwd door en voor de Frambozen. Maar hun elite samen met de Edelgermaanse elite maakt er een zooitje van. Spanje en Portugal moeten beboet worden, om reden van overtreding van de begroringsregels. De Fransen doen niet anders. Als er een ergens een organisatie is die uitblinkt door het overtreden van hun eigen regels, is het de EUSSR. Het politburo(commissie) doet naar goed Sowjet gebruik. De muur is gevallen. Nee, die muur is herbouwd door Brussel en de oude commies maken de dienst uit.

Rest In Privacy | 15-07-16 | 10:02

Volgend jaar verkiezingen in Frankrijk, Duitsland EN Nederland.... Daar ligt de kans definitief af te rekenen met het walhalla van zuipschuit Juncker, kontlikker(J. Quamme de Contlique)Timmermans en blind paard Schulz.

mallekater | 15-07-16 | 07:24

Het probleem van macht is, dat alleen met macht die ander verslagen kan worden.
Maar de nieuwe macht geeft het resultaat van die overwinning niet uit handen maar behoudt het zelf. Want macht.

duitse herder | 15-07-16 | 07:24

@Der Paulie | 15-07-16 | 00:17
Ik heb je tegel 2x gelezen en ik snap niet welke richting je in wil.

Zoon van Boer | 15-07-16 | 01:32

-weggejorist-

SamHarris | 15-07-16 | 01:13

Tegen de achtergrond van wat er nu in Nice gebeurt laat ik op dit moment commentaar op het abjecte geraaskal hierboven even voor wat het is. Ga zo proberen te slapen. Morgenochtend zien we wel verder.

Rest In Privacy | 15-07-16 | 01:05

Als de Fransen doorkrijgen dat de 1% rijken hun geld veilig in Belgie, Panama etc, maar vooral in Luxemburg hebben gezet om zo belasting te ontduiken, maar wel volop van de Franse gemeenschap en infra meeprofiteren.
Dan kan het niet anders dan Luxemburg eerst bestormd kan worden.

Flatuleerder | 15-07-16 | 00:52

Eh... Wat vind je nu eigenlijk zelf Zentgraaff? Of is dat niet belangrijk?

Graaiende Teddybeer | 15-07-16 | 00:34

Eh... Wat vind je nu eigenlijk zelf Zentgraaff? Of is dat niet belangrijk?

Graaiende Teddybeer | 15-07-16 | 00:34

De overwinningsroes van de geallieerden na de tweede wereldoorlog heeft nu lang genoeg geduurd.
Begrijp me goed; gelukkig hebben ze gewonnen van de 'as'.
Maar verliezers willen nog wel eens tot inkeer komen, al dan niet opgelegd door de winnaars.
Maar de winnaars willen de toverformule van hun gelijk niet opgeven, omdat ze menen dat ze daarmee tot in lengten van dagen gevrijwaard kunnen zijn van zelfreflectie en inkeer, omdat er ook terechte kritiek op de geallieerden is.
Wat de huidige beschaafde wereld moet bijleren is, dat in bescheiden mate discriminatie nódig is, zoals in bescheiden mate ook racisme, seksisme, islamofobie en zelfs afkeer van homo's heel gezond is.
Ik pleit niet voor grenzeloze discriminatie, maar je moet jezelf ook niet blind maken voor wat wél te begrijpen is, en wat af en toe nodig is.
Dat absolute verbod op discriminatie, racisme, seksisme, islam en homo's moet echt minder worden; er bestaat 'n gezonde mate van voorkeur en afkeer bij iedereen; zoals je ook moet mogen kiezen van wie je houdt, op wie je stemt en wat je eet.
dit is geen stokpaardje van me, maar gewoon 'de verlichting 2.0'; de mens heeft geen slechte eigenschappen, geen enkele, 't gaat er slechts om wanneer je iets wel of niet doet met opzich goede eigenschappen. Er is geen erfzonde; we hebben alle eigenschappen nodig die we hebben, ookal zitten sommige eigenschappen altijd in 't verdachtenbankje.
Daarom zijn 'overwinnaars' altijd zoveel irritanter dan verliezers, zelfs als de goeden gewonnen hebben. De overwinnaars gaan hun gelijk telkens herkauwen met 'dit nooit weer', maar maken zichzelf daarbij blind door 't tegenovergestelde: 'maar af en toe moeten we wél discrimineren, racistisch zijn, seksistisch zijn en de intolerante geloven met intolerantie bestrijden'. Dat is even slikken, maar soms moét je met je poten in de modder durven staan. En vechten. In dit geval de EU-idioten bestrijden.

Der Paulie | 15-07-16 | 00:17

Bestormen mag niet en protesteren mag niet van onze dictatoriale grootheden in Brussel. Vandaar dat ze de EÜ-politie er zo snel mogelijk doorheen willen drukken, om dit soort toestanden de kop in te drukken.

Uw Psychiater | 15-07-16 | 00:04

Het probleem is dat de EU het maar al te goed begrijpt. Je zegt het zelf over de Franse revolutie: "De opkomende middenklasse, steeds rijker en beter opgeleid"
Kijk eens naar het beleid van de afgelopen 20 jaar: De middenklasse wordt zo veel mogelijk uitgebannen. De bovenklasse wordt iets uitgebreid, met een politieke elite die de naam "elite" niet waardig is, en verder wordt iedereen zoveel mogelijk de onderklasse in gestimuleerd.
Woningbouw, subsidies, premies, belastingopbouw: Alles pakt de middenklasse aan. Tegelijkertijd wordt er meer onderklasse geïmporteerd. Het beeld is al jaren duidelijk. De vraag is of de kruik barst door de middenklasse, of straks als de middenklasse verdwenen is en de onderklasse niet meer gekocht kan worden door gebrek aan belastinginkomsten.

TheEgg | 14-07-16 | 23:56

Nou, daar is je bestorming.
Alleen wie wie bestormt is niet wat je verwacht. Of juist wel.

Captain Pervert | 14-07-16 | 23:52

Met Europa - de EU - is veel, heel veel mis. Maar we hebben elkaar nodig. Niet in de laatste plaats vanwege de ontwikkelingen die worden geillustreerd door het laatste bericht.

Just my 2 cents.

Bigaroque | 14-07-16 | 23:39

Ugh, de eerste beelden vanuit Nice zien er niet best uit.

error503 | 14-07-16 | 23:33

I warn you, don't ever mention to much Frambozen in your topic.. Akmed(death terrorist) is gone kill you..:-)
Verders: Zentgraaff = Ilja Gort ???
Goed stukkie dat wel. De De De,, EU is een termietenheuvel! en Juncker de termietenkoningin. En muttie Merkel heeft haar eerste ongesteldheid. Rutte doet aan poppers. En Timmergans kwaakt de "phoenix is rising". Guy Verhof(lullo) is de conciërge en met zij samen hebben we een wereldteam.

Dr. Frambozenjam | 14-07-16 | 23:29

-weggejorist-

Orakel1958 | 14-07-16 | 23:25

Sorry, 18 juni 1815.

Orakel1958 | 14-07-16 | 23:25

Verdomd, Zentgraaff is volwassen geworden! Goed stuk, en zelfs zonder taalfouten.

Tapu | 14-07-16 | 23:24

De periode van 14 juli 1789 tot 18 juni 2015 is de beroerdste tijd in de geschiedenis van Frankrijk geweest. 31% van alle Fransen door geweld aan hun einde. Ter vergelijking: Stalin kwam niet verder dan 17% in ongeveer net zo lang.
Toen Napoleon met zijn 1,2 miljoen soldaten Moskou had ingenomen verzamelden de Russische troepen zich massaal rond de stad. Napoleon nog net op tijd kattaklop, kattaklop, kattaklop (paardenhoeven) naar Parijs. Van die 1,2 miljoen zijn er weinig teruggekeerd.
Hoe slecht moet men geïnformeerd zijn om op 14 juli feest te vieren? Hoe dom moet een volk zijn iemand als Napoleon met standbeelden te vereren?

Orakel1958 | 14-07-16 | 23:23

De EU is de nieuwe adel: rijk worden van het plebs.

Rest In Privacy | 14-07-16 | 23:18

Weeraanmelden | 14-07-16 | 23:08

Ok. Eerst Network (1976) www.imdb.com/title/tt0074958/?ref_=fn_...
Dan La Haine
En ik stel voor via Fear and Loathing in las Vegas
naar Apocalypse Now. Maar waar laten we Pulp Fiction en One flew... vragen vragen

flat out | 14-07-16 | 23:17

Woede vreet energie, wees liever Siberisch als de hel en wacht je kans af, kil en vastberaden..

compitaal | 14-07-16 | 23:14

peppievankokkie | 14-07-16 | 22:54

Excusez le mot maar miere(n)neukerij in dit geval. Leesbare en treffende longread: ga er maar aanstaan. graag in perspectief: tel het aantal woorden, deel dit door het tijdstip en dan nog even maal wat Zentgraaff heeft gehad (doe mij daar ook wat van overigens), minus het is gvd de Azijnbode niet hier = we hebben het over een verdomd scherp weblog.
.
Ik laaf me hieraan, inclusief grammaticaal nauwelijks hoorbaar rammeltje
.
Dus Zentgraaff erin, Rutte eruit, de vijver in.
*poetst fluitend de hooivork, dipt de fakkel in de petroleum*

flat out | 14-07-16 | 23:11

blauwe zander | 14-07-16 | 23:04

Gaat heúl lang duren
Olivier B. (lol) krijgt 10.000 euro om het kapsel van de socialist Hollande te knippen.
Per maand welteverstaan. Contract heeft een looptijd van 5 jaar. Het volk betaalt.
Zie ook: watergeus | 14-07-16 | 23:02

vanvandaag | 14-07-16 | 23:11

het gaat niet om de EU-muppets. het gaat om de machthebbers daarachter. de namen welke het publiek niet kent, maar het volk maximaal uitknijpt. het gaat niet om mensen welke 500k per jaar verdienen, het gaat om de mensen welke triljarden euro/dollar/yen/gbp=lucht drukken en dankzij deze lucht alle hard assets opkopen en de overige 99.9% tot slaaf maakt.

blabla9899 | 14-07-16 | 23:09

Frankrijk kraakt in haar voegen. Minst populaire president ooit. Revolte is op hand. Zwart geld tiert welig. Er is een uitstroom naar de overzeese gebieden. Om verlost te zijn van Europa... wat niet erg lukt overigens. Bijna iedereen in Frankrijk is "fonctionnaire". In dienst van de overheid of semi publieke sector. Onhoudbaar ! De jeugd vlucht naar de UK omdat ze daar wel een bedrijf kunnen opstarten. Elke beroepsgroep heeft een eigen pensioenfonds. Van metselaars, electriciens, tegelzetters, stucadoor. Uitbetaling van verzekeringsgelden duurt eeeeeeeuwig.
Frankrijk verkoopt wapens aan iedereen die het maar wil. Hypocrietie en bureaucratie... zijn Franse woorden.
Mooi land.... dat dan weer wel.
Als Mevr. Le Pen aan de macht kan komen in 2017... zou goed zijn voor het volk... en erg slecht voor de zittende macht.
Ook zij heeft niet het antwoord, maar terug naar de roots is wel iets wat gaat werken. Men trekt zich terug en start met bezinnen.... De EU kan werken... maar het is zo doorgeschoten in stupide acties.

Stoker | 14-07-16 | 23:08

Dat is gebeurd op 6 april en 23 juni jl.

très cool | 14-07-16 | 23:07

Het zal hopelijk niet zo lang meer duren dat de guillotines weer worden geslepen om te gebruiken in Frankrijk ,is al eens eerder gebeurt bij de zich onaantastbaar geachte elite.

blauwe zander | 14-07-16 | 23:04

De grote vijand van de bestuurlijke EU-elite isde 'nationalistische kanker' waar Verhofstadt het over had. Die bestrijd je door de oorspronkelijke (nationalistische) bevolking te verwateren met grootschalige immigratie (lieden zonder enig patriottisch gevoel bij hun nieuwe thuisland) en als ze toevallig ook nog een ideologie aanhangen die ze zeer manipuleerbaar maakt dan is dat ook nog eens mooi meegenomen.

U wordt dus niet geheel vervangen maar wel behoorlijk verdund.

Rest In Privacy | 14-07-16 | 23:02

Voor de duidelijkheid, kijk dit weekend La Haine, kan uitstekend met een dikke Jonko overigens

www.imdb.com/title/tt0113247/

flat out | 14-07-16 | 23:02

#Nexit. Het kan nu nog.

vanvandaag | 14-07-16 | 23:01

Ok Zentgraaff stel je maar verkiesbaar. Ik doe mee. Wat nog ontbreekt is een aleneaatje over de bescikbare kennis op de interwebs en via WOB's te verkrijgen is voor de online pek en veren patrouilles + de kleren van de keizers via de twitters en youtubes steeds duidelijker zichtbaar worden (Hoi prins Frenske den eersten: ja jij daar in het holletje van Juncker, we zien je ego duidelijk uit z'n benevelde aarsch steken).
.
We tellen het op.
.
En we tellen af: SO FAR SO GOOD: www.youtube.com/watch?v=o9NVaDR5SFQ

Verplichte kijktip: La Haine uit 1995, nog steeds actueel

flat out | 14-07-16 | 23:00

We kunnen natuurlijk ook gewoon een keer niet op populisten en/of leugenaars stemmen.
Elk volk krijgt de leiders die het verdient.

two ball cane | 14-07-16 | 22:57

-weggejorist-

peppievankokkie | 14-07-16 | 22:54

Ik zit al te zoeken naar de Habsburger lip bij eurocommissarissen en -parlementariërs. Telgen uit die familie waren namelijk tot op de mestkar zelfingenomen en hooghartig.

imgur.com/H4ABu9D

Slogra | 14-07-16 | 22:52

Revolutie geeft natuurlijk een hoop rommel maar soms mot het.

compitaal | 14-07-16 | 22:47

Europa heeft een energieke snel groeiende bevolking, of we daar blij mee zijn..

compitaal | 14-07-16 | 22:45

Teveel tekst voor op de donderdag..
"De EU is enkel gemaakt voor Frankrijk en Duitsland" was voldoende geweest.

nobodyknows | 14-07-16 | 22:39

-weggejorist-

peppievankokkie | 14-07-16 | 22:36

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland