Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Uitstoot 2020: activistische rechtbank voert politiek

De rechtbank in Den Haag heeft actiegroep Urgenda gelijk gegeven en besloten dat de Nederlandse politiek voor 2020 de uitstoot met 25% moet verminderen. WTF. De rechter gaat namens een activistische lobbygroep op de stoel van de politicus zitten. Wat bij ons de vraag oproept: waarom juicht Jesse Klaver om deze uitspraak? Duiken we in:

25% minder asielzoekers
Het constitutionele recht is irrelevant verklaard en zijn functie als volksvertegenwoordiger compleet gepasseerd. Activistische lobbygroep Urgenda -die wij bij voorbaat spuugirritant vinden vanwege hun drammerige betweterigheid, zonder dat we opgezocht hebben wie ze eigenlijk zijn- passeert via de rechtbank het democratisch proces om de ideologie van de minderheid tot wet te laten bombarderen. Nu is 'minder uitstoot' een idealistisch principe dat bij fatsoenlijke mensen op applaus kan rekenen, dus wordt er niet om gemaald. Dat had heel anders geweest als Stichting Fuck Yeah Ons Vaderland via de rechter had afgedwongen dat de politiek voor 2020 25% minder asielzoekers moet regelen in Nederland.
Boe Tegen Burka's Deze tendens is eng. De Anti-Zwarte Piet-Brigade heeft het ook op deze manier geprobeerd, maar faalde tot nu toe. Als lobbygroepen via de rechtbank hun overtuiging tot wetgeving kunnen promoveren, waarom zouden activisten nog volksvertegenwoordigers proberen te overtuigen? En waarom zouden wij nog naar de stembus gaan als activisten uiteindelijk toch via ongekozen rechters de wetgeving kunnen dicteren? Deze rechter is of onnozel of weet precies wat hij doet met deze uitspraak. Beiden vinden wij zorgwekkend, want wat houdt actiegroep "Iedereen Gratis Bier", lobbygroep VleesVerbod of Stichting Boe Tegen Burka's dan tegen om hun zin door te drammen via een gewillige rechter? Schenken ze bitter lemon in de cel? Deze uitspraak is waanzin. Wat gaat de rechtsprekende macht doen als de uitvoerende macht noch de wetgevende macht deze uitspraak in praktijk brengt? De regering en de Tweede Kamer in de gevangenis gooien? U betaalt de prijs Wat als de politiek deze uitspraak wel gaat uitvoeren? De enige manier om uitstoot tegen te gaan als overheid is middels heffingen. Dus moeten de komende belastinghervormingen opnieuw hervormd worden. GroenLinks krijgt dan haar zin (wat gelijk het gejuich van Kortzichtige Klaver verklaart) en milieukosten worden realistischer door berekend naar bedrijven. Die dat weer doorberekenen naar hun producten, waardoor de consument uiteindelijk de kosten draagt voor deze uitspraak van de rechter. Hallo torenhoge benzine-accijnzen, autoprijzen en elektriciteitsrekeningen, doei koopkracht & economie. En daar kun je als samenleving via het democratisch proces voor kiezen, dan is dat prima. Maar het is niet prima als rechters dit beleid op voorspraak van activisten dictatoriaal opleggen aan de samenleving. De Fuck Democratie-uitspraak leest u hierrr.

Reaguursels

Inloggen

Gevaarlijke boel. Ik heb enkele jaren geleden voor mijn studie de Hoge Raad in Den Haag bezocht en een hoge pief aldaar betoogde dat CO2-uitstoot een zaak voor justitie was. Hoewel dit niet het doel van ons bezoek was, ging hij er maar over door. Meneer had daar in zijn nadagen zijn hobby cq obsessie van gemaakt en hij verkondigde dit standpunt tot onze grote verbazing zonder enige schaamte. Ik zal eens nagaan wie dit ook alweer was.
Het zou me niks verbazen als niet alleen urgenda, maar ook een aantal rechters hier nauw bij betrokken zijn.

jeanmondo | 25-06-15 | 17:55

bast8166 | 24-06-15 | 16:35 Het tegendeel aantonen is bijkans even onmogelijk voor een wetenschapper als het aantonen dat de mens er wel invloed op uitoefent. Vooralsnog zijn er volgens mij geen cijfers niet gemanipuleerde welke keihard aantonen dat door toedoen van de industrie revolutie de temperatuur significant is gestegen t.o.v. voorgaande perioden. Wat wel is bewezen is dat voorheen de temperatuur op aarde pieken heeft gehad welke hoger waren dan de huidige temperaturen.

Ga er dus maar aanstaan, even bewijzen dat de stijging in temperatuur geen menselijke of nihil menselijke invloed heeft. Veel verder dan voorheen zijn er warmere perioden geweest, kom je niet. Net als dat de voorstanders niet veel verder komen dan dat de temperatuur stijgt. Tja dat deed het voorheen ook, en dalen.

Wel en buiten dat is de linkse lobby immens groot.

the_hammer | 25-06-15 | 00:54

Het peil van de Noordzee is sinds de tijd van de mammoeten tot het jaar 1000 zo'n 40 meter gestegen.

Deze uitspraak is volslagen waanzinnig, evenals het idee dat inperking van industriële activiteiten in Nederland enig effect op het globale klimaat zou kunnen hebben.

de honden blaffen... | 24-06-15 | 22:19

Ik ben voor minder uitstoot EN minder asielzoekers. Immers, reden #1 van dat de wereld naar de knoppen gaat is de mensen. En hoe armer en achterlijker de mens, hoe meer ze de wereld naar de knoppen helpen. Nu zijn ze in Afrika behoorlijk achterlijk, en dat is dus precies waarom dat continent zichzelf niet eens kan voeden. We moeten dit niet in de hand spelen, maar wereldwijd bevolkingsbeperking opleggen teneinde onze planeet te redden.

Maar ik heb nog nooit een milieu-fanaat condooms uit zien delen in Afrika. Dat vindt ik oprecht vreemd, want logischerwijs zouden ze er op precies dezelfde manier over moeten nadenken als ik. Je kan niet vóór een beter, schoner milieu zijn, maar tegen bevolkingsbeperking. Dat zijn twee tegenstrijdigheden.

Piet van het Padje | 24-06-15 | 21:32

>Als lobbygroepen via de rechtbank hun overtuiging tot wetgeving kunnen promoveren, waarom zouden activisten nog volksvertegenwoordigers proberen te overtuigen?

Er is geen sprake van een "overtuiging" hier, maar van wetenschappelijke conclusies waar zowel de Nederlandse overheid als Urgenda het over eens zijn. De overheid faalt in haar zorgplicht als ze geen verlaging van de CO2 emissies bewerkstelligt.

Majid | 24-06-15 | 21:28

@jawor36 | 24-06-15 | 13:29
Huh, dus de klimaatwetenschappers zijn bankroet en de sceptici zitten op het grote geld?
Ik weet niet in wat voor echokamers jij je leugens opdiept, maar dit is zo tegengesteld aan de waarheid dat het een hoog DDR-gehalte heeft.

Allemaal | 24-06-15 | 20:44

Het is al jaren aan de gang: De overheid subsidieert Niet Gekozen Organisaties (NGO's) die vervolgens rechtszaken tegen de overheid gaan voeren. Zodat de overheid beleid kan voeren waar geen democratisch draagvlak voor is, onder het excuus dat het moet van de rechter.
Beleid wat de overheid er via de democratie niet doorkrijgt, krijgt ze er wel door via NGO's. Subsidie voor NGO's zou moeten worden ingetrokken om de democratie in dit land nog enigszins op peil te houden.

Allemaal | 24-06-15 | 20:39

jawor36 | 24-06-15 | 15:45 |
Hier meldt zich iemand die zich wél heeft verdiept in de materie, kom maar eens door met dat onomstotelijke bewijs dat klimaatverandering door de mens veroorzaakt wordt.

Rest In Privacy | 24-06-15 | 20:35

Arbijan | 24-06-15 | 15:48 | | Reageer+ | 0
Dus jij beweerd dat als ik de Nederlandse staat aanklaag om zich aan het 2% NAVO budget te houden ik ook gelijk ga krijgen? Ik denk dat je nog wel eens de deksel op je neus kon gaan krijgen. Dit is niets minder dan een politiek gekleurde uitspraak van een rechter die op de wetgevende stoel probeert te gaan zitten.

Rest In Privacy | 24-06-15 | 20:33

@La Bailaora 19:59
Dank. Zo bedoelde ik het ook.

Punt is dat er allerlei zaken door elkaar heen lopen. Beperking van fijnstofproductie in de buurt waar veel mensen wonen, daar zie ik nog wel een goede zaak in. Maar beperking van CO2-productie is echt een achterhaald idee.

Liever dus motoren waarvan volledige verbranding ge-eist wordt. Liever geen electrische auto's als die heel zwaar zijn. Zeker niet in woonwijken. Liever daar ook geen windmolens die door hun turbulentie fijnstof langer in de lucht houden: defacebode.blogspot.nl/2013/01/windmol...

tipo | 24-06-15 | 20:20

@JJ_PP | 24-06-15 | 19:25
Je zegt net als tipo dat bij onvolledige verbranding toename is van fijnstof, dus zover zijn jullie het eens.

Het enige verschil is dat jij beweert dat bij onvolledige verbranding er ook een toename van CO2 plaatsvindt ten opzichte van volledige verbranding en dat is larie. Bij onvolledige verbranding kan juist een deel van het proces niet in CO2 worden omgezet en dat deel produceert dan bv. CO, koolmonoxide of C, roet. Daardoor blijft er minder over om om te zetten in CO2:
www.youtube.com/watch?v=nXReO73msKY

La Bailaora | 24-06-15 | 19:59

Kan nu al garanderen dat men nog meer windmolens gaat bouwen want men wil zon energie niet subsidiëren want dit zal energie bedrijven hun winst bederven alsmede energie belasting verminderen. Bouwen van nutteloze windmolens ziet er in de cijfertjes leuk uit, het tewerkstelt echter veel meer koolstof uitstoot wegens kolencentrales heel veel moeten bijstellen dit terwijl zon energie vrij voorspelbaar is in vergelijking met windenergie wat compleet willekeurig is.

sickstyle | 24-06-15 | 19:53

Kazango
Nope, zou ook een beetje gek zijn. Met enkel alleen een basisschool diploma kun je gewoon geen rechter worden.

StoereHenk | 24-06-15 | 19:36

@ tipo | 24-06-15 | 17:19

> Onvolledige verbranding in verbrandingsmotoren zorgt juist voor minder CO2 en meer fijnstof.

WTF?

Een complete (goede) verbranding is een zgn stoichiometrische verbranding, en er blijven dan geen deeltjes meer over waaronder oxidanten. Echter een stoichiometrische verbranding is in de praktijk in auto motoren moeilijk te realiseren (in stationaire motoren mogelijk wel, bv voor generatoren of warmte-krachtcentrales.)

ELKE verbranding die onvolledig is geeft een toename van CO2's, HC's (daar wordt je ook niet blij van) maar ook fijnstof, CO's.

Daarnaast je kunt je motor efficiëntie en je verbranding optimaliseren door hogere verbrandingstemperaturen maar dan krijg je ook een toename van NOx'en (ook een vervelend goedje), en dat is te ondervangen met een katalysator.

JJ_PP | 24-06-15 | 19:25

@joooop | 24-06-15 | 19:04
Die dekmantel wordt gebruikt om straks de overheid te kunnen leegzuigen via boetes.

De hamvraag is natuurlijk: bij wie komen die opgelegde boetes terecht? Wie profiteren ervan? Kortom, follow the money.

La Bailaora | 24-06-15 | 19:14

De parasieten van de AGW klimaatoplichting zijn bezig de economie leeg te zuigen. Al Gore met zijn Goldman Sachs billemaatje David Blood zijn daar mooie AGW-voorbeelden van. Verweven in de politiek en het bankwezen gebruiken ze de Global Warming oplichting om hun zakken te vullen, en geven de kruimels aan de 'wetenschappers', die dan hun baantjes niet kwijtraken en de taak volbrengen van het leveren van 'bewijs' dat CO2 hel en verdoemenis zou brengen.

Dat zien we ook natuurlijk in bv. het schandaal met Griekenland, waar we centrale figuren als Draghi van alweer Goldman Sachs zien opduiken, die dus zowel het bankwezen als de centrale europese bank controleren. Met Griekenland en Brussel zien we de heren de Nederlandse economie (en Griekse) via 'naheffingen', die zijn 'gelegaliseerd' via het ESM verdrag (=legale diefstal), de economie leegzuigen. Dat zien we overigens ook weer terug bij de massa-immigratie, waar steeds meer gelukzoekers hun heil komen halen om de pot leeg te vreten, alweer gelegaliseerd via mannen die weer bij die beroemde bank werkzaam zijn, in dit geval:
www.bbc.com/news/uk-politics-18519395

Zo is het ook via meerdere artikelen duidelijk dat onze elite achter de opkomst van ISIS zit in het midden oosten en achter de coup in Oekraine, waarbij ze de nazi-beweging geen strobreed in de weg leggen.

We moeten overigens een verdomd rijk land zijn geweest als je je bedenkt dat de economie op zoveel fronten wordt leeggezogen en dat het nog steeds niet geheel is omgevallen. Dat gaat echter geen aantal jaren meer duren, en dus is deze beslissing niet zo erg. In 2020 valt er niets meer te slopen.

Tel de dots maar op, de elite is onze mpij aan het slopen, en in het aangehaalde artikel vinden we ook een van de redenen waarom ze dat doen, door henzelf aangehaald zelfs. Je hoeft geen aluhoedje meer op te zetten, ze zeggen het zelf.

Er bestaat een mooi woord voor de verwevenheid van oligarchen en overheid, namelijk te weten: fascisme.

La Bailaora | 24-06-15 | 19:12

Dit is de crux:

Uit artikel 3:303 BW volgt dat een (rechts)persoon uitsluitend een eis kan instellen bij de civiele rechter als hij een voldoende eigen, persoonlijk, belang heeft bij de eis. Op grond van artikel 3:305a BW mag een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ook een eis instellen die strekt tot de bescherming van algemene belangen of de collectieve belangen van andere personen, voor zover die stichting of vereniging op grond van haar statutaire doelstelling de bescherming van deze algemene of collectieve belangen behartigt. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat de rechtspersoon in kwestie zijn eis pas aan de rechter kan voorleggen als hij, in de gegeven omstandigheden, voldoende heeft getracht om door overleg met de gedaagde partij te bereiken dat aan zijn eisen wordt tegemoetgekomen (lid 2).

Wat en hoeveel heeft Urgenda met "de overheid" overlegd om aan deze eis te voldoen?

joooop | 24-06-15 | 19:04

Een zwarte dag voor de Nederlandse democratie. Politieke rechtspraak hoort niet in een moderne democratie thuis. Wat bezielde deze rechter? Hoezo onafhankelijke rechtspraak? Nederland heeft zich jarenlang niet aan de begrotingscriteria gehouden dus ik kan nu ook een politiek proces starten bij de rechter? Niet de mening van belangengroepen moeten prevaleren maar het algemene belang. En al die kortzichtige linkse politici zijn ook nog ontzettend blij met deze pyrrus overwinning, hoe dom kun je zijn..

therealbraindump | 24-06-15 | 18:37

In het Westland wordt extra Co2 de kassen ingespoten omdat de planten dan juist beter en sneller groeien. We worden in de maling genomen door de klimaat ophitsers cq miljonairs.

070 | 24-06-15 | 18:14

@ jawor36 | 24-06-15 | 15:45

"Dan zou je weten hoe het echt zit en hoe het bewijs onomstotelijk is."

Ja....

en dat onomstotelijke bewijs luidt???

Elessir | 24-06-15 | 17:57

@ben kokhals | 24-06-15 | 15:00
je hebt duidelijk de uitspraak niet gelezen. En ook t filmpje keek je niet, of begreep je niet.
Nederland sloot verdragen... daar heeft Nederland zich aan t houden.
Dat heeft verder niks met de milieu-lobby te maken....
Dat is wat de rechter zegt.
En daar is geen speld tussen te krijgen.

2emeREP | 24-06-15 | 17:28

Electrische auto's zijn zwaarder vanwege de accu's, waardoor de remmen meer fijnstof produceren dan gewone brandstofauto's.

Ze gebruiken die remmen ook weer een stuk minder dan normale auto's omdat ze ook met het hybride systeem remmen. Echt zuiniger dan een moderne auto zijn ze echter niet, en de productie uitstoot is weer veel groter. Lekker in je oude auto blijven rijden is beter.

bast8166 | 24-06-15 | 17:27

@JJ_PP 17:01
Dus 20% minder CO2-uitstoot tov 1990 in Nederland beschermd ons tegen fijnstof? Ik dacht het niet.

Onvolledige verbranding in verbrandingsmotoren zorgt juist voor minder CO2 en meer fijnstof.
Electrische auto's zijn zwaarder vanwege de accu's, waardoor de remmen meer fijnstof produceren dan gewone brandstofauto's.

Minder CO2 is niet hetzelfde als minder fijnstof. Soms zijn deze zelfs omgekeerd evenredig aan elkaar...

tipo | 24-06-15 | 17:19

@tipo | 24-06-15 | 16:44

De groene rekenkamer is heel goed in het weerleggen van goed onderbouwde informatie met niet-onderbouwde stellingen. De verwachte 50% productiefactor van Gemini stellen ze zelf bij naar 30% "omdat dat gebruikelijker is". Zonder verder argumentatie gebruiken ze vervolgens die aangenomen 30% in de rest van de rekensom en trekken daar een conclusie uit.

bast8166 | 24-06-15 | 17:08

tipo | 24-06-15 | 16:44

bv fijnstof, die nieuwe kolencentrales zouden bv 0% CO2 gaan uitstoten door zgn CO2 afvangers. Maar door een fuck-up in de vergunning hoeven die nieuwe centrales NIKS af te vangen. Elke kolencentrale produceert per jaar het equivalent van 2 miljoen auto's aan verontreiniging en fijnstof.

JJ_PP | 24-06-15 | 17:01

ben kokhals | 24-06-15 | 16:07

Ah daar ben je! Was al ff bang dat je in een stukje aluminiumfolie gestikt was. Gelukkig kun je nu weer bijdragen aan deze discussie met je verrijkende waanideeën en linkjes naar dubieuze websites.

jawor36 | 24-06-15 | 16:57

Komt niet voorbij hoge raad.

yabbadabbadoooo | 24-06-15 | 16:55

@Wim Venijn | 24-06-15 | 16:38

Wat is dan het verschil tussen deze situatie en een rechter die ingrijpt wanneer de openbare orde in gevaar komt door de politiestaking? In beide gevallen voldoet de overheid niet aan haar plicht. Of die plicht terecht is valt te bediscussiëren - zo zijn er vast ook mensen die minder politie wel prima vinden en liever niet hebben dat de rechter ingrijpt.

bast8166 | 24-06-15 | 16:51

@JJ_PP 16:17
Waar beschermt 20% minder CO2-uitstoot tov 1990 in Nederland ons tegen?

Ik weet wel dat zogenaamde duurzame energie massale werkeloosheid veroorzaakt. Elke groene baan vernietigde 2,2 gewone banen in Spanje, bijvoorbeeld: www.groenerekenkamer.nl/download/Tweed... Dat we daar eens tegen beschermd worden.

tipo | 24-06-15 | 16:44

@bast8166 | 24-06-15 | 16:11
De politiestaking wordt niet door de overheid uitgevoerd. Daarbij is het een arbeidsconflict. Als de openbare orde in gevaar komt, kan de rechter dat beslissen, in dit specifieke geval. De overheid wordt nooit en te nimmer gedwongen om te onderhandelen. De staking wordt verboden, of toegestaan.
Wat echt niet kan, is dat als de rechter zou besluiten dat hij iedereen verbied om te staken, en de overheid dwingt om dit uit te voeren.
De rechter, in dit geval, begeeft zich op het terrein van de overheid. En ook in het geval van deze uitspraak begeeft hij zich op het terrein van de overheid.
Op die manier heeft de overheid niets meer te vertellen. Wat normaal via het democratisch proces zou moeten verlopen, gaat dan via de rechter. Dat gaat voorbij aan het democratisch gehalte.

Wim Venijn | 24-06-15 | 16:38

Laat ik beginnen met te zeggen dat het een kutbericht is en alle respect naar de nabestaanden.
Heel plat gezegd, so what ???
Hij heeft heel veel jaren een beroep gehad, centjes verdient en nu gaan we allemaal huilie-huilie doen ?
Hoe zit het met de stratenmaker, bakker, politieagent, lasser, enz. die hetzelfde is overkomen ?
Dat komt dan weer niet in het nieuws alhoewel ze net zoveel, zo niet meer hebben gedaan dan mijnheer Lau.
Nogmaals alle respect, ik zeik niemand af, alleen de napraters en sukkelaars die geloven dat als je op enige wijze beroemdheid hebt gehad er toe doet.

wattenstaafje | 24-06-15 | 16:36

ben kokhals | 24-06-15 | 16:07
Serieus? Globalwarmingscam.com? Met wetenschappelijke artikelen geschreven door Iemand wiens 'work has focused on industrial trade policy' - lees lobbyist voor de industrie. Leuk geprobeerd maar zo werkt (het weerleggen van) wetenschap niet. Theorieën worden gepubliceerd in wetenschappelijke uitgaven, waarna iedere andere wetenschapper maar al te graag laat zien waarom deze niet klopt om met de roem aan de haal te kunnen gaan.

Hoe geweldig zou het zijn om de wetenschapper te zijn die voor eens en altijd kan aantonen dat het allemaal een hoax is? Al die miljarden die opeens vrijkomen en in andere projecten geïnvesteerd kunnen worden. En jij vindt het aannemelijk dat juist die wetenschappers niet zelf publiceren, of meedoen aan het normale proces, maar in plaats daarvan aan de zijlijn een lobbyist influisteren?

bast8166 | 24-06-15 | 16:35

Anno 2015 is het natuurlijk groot feest bij links, als ze een keer ergens hun gelijk kunnen halen, dat is natuurlijk heel uniek.

Ko Ranzig | 24-06-15 | 16:33

Advocaat van de duivel hier, dit gaat bij een aantal reaguurders in het verkeerde keelgat.

En terecht deze uitspraqak, er is bv een 'ambitie' om in 2020 voor heel Nederland dat 16% van alle gebruikte energie 'duurzaam' wordt opgewekt. En daarnaast was de ambitie om 'gashub' van de EU te worden (jippie de grootste verdeler van fossiele brandstoffen, wat een 'briljante' ambitie)

Nou er zijn nu (anno 2015) verschillende omringende EU landen die een (veel) hoger percentage hebben van 'duurzaam' opgewekte Energie (Duitsland al over de 40%).

Nederland is met z'n 16% weer het debieltje in de EU die met de laagste 'ambitie' in de hele 'EU klas' achteraan sjokt. Hopelijk dat met deze uitspraak onze regering gedwongen wordt om die belachelijke lage 'ambitie' bij te stellen.

Anders gezegd met deze lage ambitie faalt onze overheid om ons als burgers adequaat te beschermen.

JJ_PP | 24-06-15 | 16:17

Wim Venijn | 24-06-15 | 16:02
Wat is daar nieuw aan? de overheid wordt toch wel vaker voor de rechter gesleept? Of je met jouw voorbeelden veel kans maakt weet ik niet, ik ken de wetgeving niet goed genoeg. Maar misschien kan je wel een einde maken aan de politiestaking door de overheid via de rechter te dwingen om tot een overeenkomst te komen.

bast8166 | 24-06-15 | 16:11

@jawor36 | 24-06-15 | 15:30 "CO2 uitstoot en dus [sic] klimaatverandering" 15:45 "hoe het bewijs onomstotelijk is."
.
Er is helemaal geen "onomstotelijk" verband aangetoond tussen CO2 (voer voor de boompjes) en "dus" Global Warming (die de klimatofoben al hebben afgezwakt naar "Climate Change").
Wat wél "onomstotelijk" aangetoond is, dat is ook wel weer zo, is dat die armoe- en terreurzaaiende klimaat-hysterie een schandelijke eco-fascistische hoax is: www.globalclimatescam.com/

ben kokhals | 24-06-15 | 16:07

Wat is een rechtspraak zonder een rechtstaat?
Willekeur der partialen, alles wordt kapotgepartiaald.

97% van de klimaatwetenschappers is het erover eens, is iets anders dan "de klimaatwetenschap is het erover eens". De 3% die het ermee oneens zijn, zijn niet te vinden via Nasa's site.

Ter relativering iets dat er ook niet gevonden werd.
Nasa site zoek: unedited photograph of earth as seen from space.
No Results (Dus de ijsgiganten komen eraan)

hallevvezool | 24-06-15 | 16:07

@Igor Putkin | 24-06-15 | 13:11
Dan het voorbeeld dat de overheid de illegalen het land uit moet zetten. En daarvoor naar de rechtbank. Omdat ze dat verzaken, het uitzettingsbeleid. Of dat de overheid de grenzen moet bewaken. Genoeg voorbeelden, waar je nu ook voor naar de rechter zou kunnen gaan. Hmmm. Even mijn advocaat bellen. Breng mezelf op ideeën.

Wim Venijn | 24-06-15 | 16:02

Ooit ( lang lang geleden) was men onschuldig tot het tegendeel bewezen was.
1) klimaat veranderd.
ok, is al heel lang zo.
2) door de mens.
Oh ja? bewijs graag.
3) zeespiegel stijgt in de toekomst.
ok, is ook al heel lang zo.
4) door toedoen van de mens.
Oh ja? bewijs graag.
En dat bewijs dan graag niet met computerprogramma's, want die kan ik ook schrijven, en dan komt er iets heeeeeeeel anders uit.

helaas nederlander | 24-06-15 | 15:57

Niet alleen rechters gaan op de stoel van de wetgever zitten, de gemeentes doen dat ook. Wiet kweken, bed bad en brood ondanks regeringsbesluit, dieselverbodszone, etc.

Steinway | 24-06-15 | 15:57

Ik zie niet in wat de rechter verkeerd doet. Nederland heeft een handtekening gezet onder een aantal verdragen en wordt op het matje geroepen om die na te leven. Het staat verder prima uitgelegd in de uitspraak en daar moet u het mee doen.
VN Klimaatverdrag 1992 2.35

Kyoto Protocol 1997 en Doha Amendement 2012 2.42

Klimaatconferenties (COP) 2.47

a) Bali Action Plan 2007 2.48

b) Cancun Agreements 2010 2.49

c) Durban 2011 2.51

In Europees verband 2.53

In nationaal verband 2.69

Arbijan | 24-06-15 | 15:48

Elessir | 24-06-15 | 15:41

Ben nou eens eerlijk door te zeggen dat je je nog nooit echt verdiept hebt in het onderwerp. Dan zou je weten hoe het echt zit en hoe het bewijs onomstotelijk is. Je roeptoetert nu gewoon de ontkenners en wegkijkers van deze wereld na en denkt daarmee te weten hoe het zit.

jawor36 | 24-06-15 | 15:45

Domme rechter beloont gedram van domme lobbygroep.

Maar wanneer hoor ik nou eens bewijzen in plaats van aannames over de oorzaak van de door de mens veroorzaakte veronderstelde opwarming van de aarde.

En nee, consensus is geen bewijs.

Elessir | 24-06-15 | 15:41

peterdh | 24-06-15 | 14:12

Logisch nadenken. Probeer het eens zou ik zeggen. We hebben het altijd over windmolens die op subsidies draaien, maar dat is niets in vergelijking met het stimuleren van zware industrie, kolencentrales en onze superschatkist die Slochteren heet. Daarmee heeft de Nederlandse overheid vanuit haar beleidsvorming een bijdrage aan CO2 uitstoot en dus klimaatverandering.

jawor36 | 24-06-15 | 15:30

@Hans Hillen | 24-06-15 | 14:03
Nee hoor. Ik ben een zelfstandig ondernemer met een benzineslurpende auto en en zeer slecht geïsoleerd huis. Als je mijn berichten goed leest zal je zien dat ik niet zo zeer moeite heb met je standpunten, maar met de slechte argumenten die je gebruikt om ze te onderbouwen.

bast8166 | 24-06-15 | 15:19

De hypothese dat de menselijke inbreng in de klimaatverandering van doorslaggevende betekenis is (of überhaupt veel uitmaakt) is nog niet overtuigend en onomstotelijk bewezen.
Dat er een klimaatverandering is, dat kan zijn. De menselijke inbreng erin word echter zeer zeer zeer sterk overdreven. Het zijn nog altijd buitengewoon krachtige natuurlijke fenomenen die de klimaatverandering bewerkstelligen. Zoals bijvoorbeeld een afname en toename van zonne-activiteit.
Het is het definitieve failliet van de kromspraak als deze uitspraak stand houdt. Nederland is dan officieel geen rechtstaat meer.

Helder Groentje | 24-06-15 | 15:08

@2emeREP | 24-06-15 | 14:45 "t gaat hier niet eens zo zeer om wetgevende macht.. want de rechter kijkt naar de wetten die er liggen…"
.
Nee, die rechter gaat het wetboekje tebuiten, en begeeft zich zonder te blozen op flinterdun dun en glad ijs met een bij voorbaat uiterst omstreden uitspraak als: "Elke vermindering van uitstoot draagt namelijk bij aan het voorkomen van een gevaarlijke klimaatverandering. Nederland zou als geïndustrialiseerd land hierin voorop moeten lopen." Daar kan een rechter helemaal niet over oordelen, en daar gaat een rechter dan ook helemaal niet over.

ben kokhals | 24-06-15 | 15:00

De Nederlander is overigens toch al bijzonder zelf destructief. In een gemiddeld zuid Amerikaans land bijvoorbeeld, stijgt het niveau van opleiding en tevens motivatie. Internet is hier onder andere een oorzaak van. Jeugd ziet wat ze missen. Neem hierbij de aanwezige grondstoffen en het bijzonder gunstige economische klimaat om te produceren, en je kunt op 10 vingers natellen dat 1- wanneer klimaat verandering bewerkstelligd wordt door industrie en welvaart, dit een vlucht gaat nemen en 2- het bescheiden Nederland hier met zijn maatregelen het onderspit zal delven.

Dit wordt nog even versterkt met het beleid van Europa om niet of laag geschoolde immigranten en illegalen binnen te halen om de vergrijzing te ondervangen. Die vergrijzing hoef je niet te ondervangen met een beleid welke laag geschoolde arbeid onrendabel maakt. Het enige wat het binnenhalen van het volk bewerkstelligd is een zware belasting op het sociale stelsel. Een sociaal stelsel welke we hard nodig zijn gezien het feit dat we ons productie klimaat uit de markt prijzen.

the_hammer | 24-06-15 | 14:58

@Wim Venijn | 24-06-15 | 12:16 "Binnenkort arrestaties en deportatie als uw mening niet overeenkomt zoals die agressieve linkse clubjes dat willen zien."
.
Er leeft binnen de kringen van de Groene Nazis al het idee om andersdenkenden ter dood te veroordelen: www.americanthinker.com/articles/2012/...
En waar ik ze "Groene Nazis" noem (of eco-fascisten), pleeg ik geen godwin, maar verwijs ik naar de Nazi-achtergrond van de milieubeweging: ecofascism.com/review18.html
Komt bij dat "duurzaamheid", een term die de NSB ook gebruikte, voortkomt uit de malthusiaanse VN Agenda 21, die een antihumane wereld-dictatuur voorstaat waar de Nazis van weleer nog een puntje aan zouden kunnen zuigen.
Overigens had de rechter moeten meewegen dat er geen eensluidend oordeel is over opwarming noch over een mogelijke oorzaak als er al sprake is van opwarming, en er is geen sprake van opwarming. Die rechter is dus bevooroordeeld, bemoeit zich met een kwestie waarover die niet oordelen kan, en zou uit de functie ontheven moeten worden.

ben kokhals | 24-06-15 | 14:49

@Hans Hillen | 24-06-15 | 13:09
nope-- hij pakt de uitspraken van de overheid en de feiten die de overheid niet bestrijdt...
en zegt dan
-
ok overheid... als dat allemaal waar is
dan dien je burgers beter te beschermen.
-
de rechterlijke macht doet niet anders dan het toetsen van wetgeving die via wetgevende macht tot stand is gekomen
maar
t gaat hier niet eens zo zeer om wetgevende macht.. want de rechter kijkt naar de wetten die er liggen...
en
de rechter spreekt de uitvoerende macht aan.
Dat mag, dat is niet eng, dat is inderdaad gewoon trias politica.
-
en inderdaad is dat spanningsveld nimmer volmaakt.. t werkt juist doordat er een spanningsveld is.
-
anders zou iemand als teeven zich ook geen uitspraak veroorloven over de uitspraak van een rechter
of een politie-commissaris geen woord over de politiek kunnen zeggen.
Iedereen voelt aan dat t op gespannen voet staat echter zonder mening van de ene macht over de andere macht heb je 3 totaal onafhankelijke krachten in je land.. en dat wil je ook niet want zie dan je land maar eens te besturen.

2emeREP | 24-06-15 | 14:45

DaFuck.
De rechter doet niets fout, hij toetst aan eu wetten en helaas die zijn maatgevend tegenwoordig.
Nederland heeft zich internationaal verbonden aan een aantal regels zie 2.69, 2.70 in het vonnis.
Je moet helemaal niet bij de rechter zijn maar bij de prutsers die verdragen ondertekenen op zowel nationaal, europees en internationaal niveau omdat dat zo leuk staat, de gevolgen who cares(huidige politieke houding)
Roverheid krijgt een koekje van eigen deeg.
Meer van dit, misschien gaan ze dan in de 2de-slaapkamer eens nadenken.

Sexpresso | 24-06-15 | 14:41

Het hele proces wat Nederland doorgemaakt heeft vanaf 1990 het referentie jaar voor de te beoogde procentuele vermindering, dat proces lopen landen in Azië en zuid Amerika nu door. De eventuele uitstoot van Nederland is een lachertje in deze, de marginale vermindering een symbool, de resulterende effecten funest voor de Nederlandse maatschappij en economie. Heel zuid Amerika rijd een v8 bijvoorbeeld, de industrie is bijkans niet gereguleerd. De rechter doet hier dan ook een uitspraak welke Nederland zal schaden. Niet dat het me verbaast in het door en door verrotte Nederland. De rechter dient uit zijn ambt gezet te worden.

Verder is er nog steeds absolute geen bewijst omtrent klimaat verandering en de invloeden van de mens op deze.

Ik hoop dat wanneer dit verregaande financiële gevolgen heeft voor de Nederlanders en de economie, de Nederlander het agressief oppakt. In de vorm van meer criminaliteit, het liefst tegen links Nederland. Zware criminaliteit heb ik het dan over.

the_hammer | 24-06-15 | 14:40

1 De staat dient burgers te beschermen
2 De rechtbank deed uitspraak over feiten die de overheid niet bestrijdt.
3 De rechtbank zegt: Overheid, als je dit vindt, en je doet dat, dan klopt er iets niet en voldoe je niet aan je zorgplicht.
-
Een overheid die zijn burgers niet beschermt zit fout.
Helder.
We moeten niet afgeven op de milieu-gekkies!
We moeten bedenken welke zaken nog meer inconsequent zijn van de regering.
-
mensen die verbaasd zijn dat "het democratisch proces" opzij geschoven wordt door de rechterlijke macht mogen zich melden bij het klasje "trias politica voor beginners" wordt gegeven in ieder AZC, dus ook bij u in de buurt.
-
Regering zegt: We beschermen de soevereiniteit.
Regering doet: soevereiniteit weg geven aan EU
Wilders doet: niks dan roepen. Span een rechtszaak aan man!
-
Regering zegt: We gaan banen cre-eren
Regering doet: Banen weggeven aan cao-ontduikers
Transportsector doet: niks! span een rechtszaak aan
etc
etc

2emeREP | 24-06-15 | 14:37

bast8166 | 24-06-15 | 13:19
Precies wat ik zeg. 'Zorg voor het milieu" impliceert niet het nauw definiëren van een vijand, in dit geval de CO2-uitstoot.

Schoorsteenveger | 24-06-15 | 14:29

Voor de liefhebbers het jaarverslag, dank zij de ASN bank en de Postcodeloterij kan Urgenda haar heilzame werk doen, de Postcodeloterij dus wij betalen er allemaal aan mee, goed om te weten.
www.urgenda.nl/documents/UrgendaJaarve...

Uw Verzekeringsadvis | 24-06-15 | 14:20

"Deze uitspraak is waanzin. Wat gaat de rechtsprekende macht doen als de uitvoerende macht noch de wetgevende macht deze uitspraak in praktijk brengt? De regering en de Tweede Kamer in de gevangenis gooien?"

Werd ook godverdomme eens tijd.

Min-of-meer | 24-06-15 | 14:18

@jawor36 | 24-06-15 | 13:29
"WAAROM zouden ze in godsnaam? Daar heeft niemand toch een enkel belang bij??"

Ehhh laat me ff een kleine reden schetsen: Er gaan *miljarden* om in de "groene" industrie. Er worden miljarden aan overheidssubsidie gespendeerd aan "groene" projecten. Zodra je een project start of het nou ICT, transport, bouw, visserij, whatever is... zodra je kunt onderbouwen waarom het groen is, gaat de subsidiekraan open.

Nog eentje? De hype van "groene" labels, consumenten vinden het belangrijk, en schuiven zo 10ct op de euro om ecologisch, natuuurbewust, biologisch en goed voor de natuur bezig te zijn... Dus het aanwaaien van deze hele hype zorgt voor meer inkomsten...

peterdh | 24-06-15 | 14:18

@Vredige libertariër | 24-06-15 | 14:03
Dan nog, elk % is willekeurig.
Zelfde logica als van Natuurmonumenten die wil stukken v/d Veluwe terug naar hun oorspronkelijke staat brengen, dan moet je er 150 meter op ijs op gooien, dan ben je terug, ook flauwekul.

Uw Verzekeringsadvis | 24-06-15 | 14:13

Ja Quid, als je niet vertelt waarop de rechter zijn oordeel laat steunen, dan ben je alleen maar aan het ranten.Dan ben je alleen maar een Telegraaflawaaischoppert.

Koos Knak | 24-06-15 | 14:12

@jawor36 | 24-06-15 | 12:21
"Nederland voert beleid dat klimaatverandering versterkt"????

Ja???? Wie zegt dat???? Hoe toets je dat??? Waar basseer je dat op???

peterdh | 24-06-15 | 14:12

Causaal verband tussen uitstoot en klimaatverandering is nooit empirisch aangetoond.
Ars Vivendi | 24-06-15 | 12:41

Maar processen die onomkeerbaar zijn, zijn wel empirisch aangetoond.
En daarvan zitten er een aantal tussen de rapporten.
Waarom risico lopen betreffende ons voortbestaan?
Toch zeker niet voor types die aan alles lak hebben en zo nodig in een SUV moeten gaan rondrijden.
Auto's die 1:25 niet halen niet meer produceren.

bodemloos | 24-06-15 | 14:08

Politiek hoort dit soort zaken te besluiten. Niet een rechter. Simpel.
Tee Of Cup | 24-06-15 | 14:03
Het was al besloten. De rechter houdt in deze de politiek slechts aan haar besluit. En dat mag/moet, zo werkt Trias Politica.

Gualtiero | 24-06-15 | 14:07

Nog even over het uit het verband gerukte 97%:
"Among self-rated papers that stated a position on AGW, 97.2% endorsed the consensus. Among self-rated papers not expressing a position on AGW in the abstract, 53.8% were self-rated as endorsing the consensus. Among respondents who authored a paper expressing a view on AGW, 96.4% endorsed the consensus"

roze_bril | 24-06-15 | 14:06

@bast8166 | 24-06-15 | 14:02
Nee. Waarom zou ik. Ik verzet mij tegen het ingrijpen van de rechter, het feit dat de rechter op de stoel van het bestuur gaat zitten en daarmee de scheiding der machten schendt. Mijn interesse ligt op het juridische vlak.

Hans Hillen | 24-06-15 | 14:06

@jawor36 | 24-06-15 | 13:29

Klimaatveranderingen zijn cyclisch, zo bewijst de geschiedenis. Denk - in de Nederlandse situatie - aan de kleine ijstijd en het middeleeuws klimaatoptimum. Dat de mens het klimaat geen goed aan doet: eens - maar het is niet de mens alleen.

En dat die milieulobby niet zou bestaan is natuurlijk onzin: da's business geworden. Big business. Mannetjes als Al Gore zijn daar tenslotte behoorlijk mee binnen gelopen. Mag van mij, maar dan liever niet in de rechtbank, domweg omdat ik de rechter op zo'n moment niet competent acht.

Reinaert | 24-06-15 | 14:06

Onderste steen:
Willem z'n moeder en JPzuurzoet Bakkie ellende.
Art.93 w.v.str.

hallevvezool | 24-06-15 | 14:05

Politiek hoort dit soort zaken te besluiten. Niet een rechter. Simpel.

Tee Of Cup | 24-06-15 | 14:03

25 % t.o.v. 1990, waarom niet 1991 waarom geen 26 %, volkomen willekeurig.
Uw Verzekeringsadvis | 24-06-15 | 13:59
Filmpje niet gekeken? Omdat Nederland 25-40% heeft afgesproken met andere landen, dus 25% is dan het minimum waaraan het wettelijk moet voldoen. Komt uit het IPCC 2007.

Vredige libertariër | 24-06-15 | 14:03

@bast8166 | 24-06-15 | 13:55
Jij hebt net een account aangemaakt hè. Om deze uitspraak en de agenda van Urgenda te spinnen. Ben jij één van de zogenaamde 'regiospinners' van Urgenda? Of gewoon een verblind milieugekkie die niet meer met open ogen naar een feit kan kijken? In ieder geval zijn al jouw reacties van het 'oogkleppen-soort'.

Hans Hillen | 24-06-15 | 14:03

@Hans Hillen | 24-06-15 | 14:00
Kom dan eens met een wetenschappelijk artikel waarin de bestaande consensus over klimaatverandering en de oorzaak beargumenteerd wordt.

bast8166 | 24-06-15 | 14:02

bast8166 | 24-06-15 | 13:55
De website van Nasa linked dan weer naar het onderzoek waar ik naar had gelinkt en wat roze bril gequote had. Er is overigens niks mis met de quote hoor, toont gewoon aan dat de overgrote meerderheid van wetenschappelijke onderzoeken AGW onderschrijft, precies wat het nasa-artikel ook probeert duidelijk te maken.

Vredige libertariër | 24-06-15 | 14:01

@A3an | 24-06-15 | 13:57
Klopt, t is om te janken in welk tempo ze daar de bossen naar de kloten helpen.

Uw Verzekeringsadvis | 24-06-15 | 14:01

@Matigheid | 24-06-15 | 13:49

Die stukken waar jij naar verwijst in de uitspraak noemen we wel 'doelredeneringen'. De rechter werkt toe naar één uitspraak. Bovendien staan de stukken waar jij naar verwijst vol met onbewezen aannames - zoals deze: "Het staat vast dat de klimaatverandering een mondiaal probleem is en een mondiale verantwoordelijkheid vraagt." Klimaatverandering staat niet eens vast, laat staan de oorzaak van die eventueel niet vaststaande klimaatverandering.

Hans Hillen | 24-06-15 | 14:00

Het zal mij een biet zijn of er bewijs is voor die opwarming, zolang er maar minder, minder en minder euro's en dollars naar die smeerlappige sheiks gaan in die kutlanden die IS steunen, laat ze maar doodvallen in die smerige zandbak van ze met 'congrescentra' en 'golfclubs'.. wat een opgeklopte lucht voor 'de nieuwe rijken', hoe eerder we van die olie en al die goorlappen die ermee samenhangen af zijn, hoe beter.
Maar het is niet aan de rechter, doch aan de politiek.

Dibe | 24-06-15 | 13:59

25 % t.o.v. 1990, waarom niet 1991 waarom geen 26 %, volkomen willekeurig.

Uw Verzekeringsadvis | 24-06-15 | 13:59

Het is om doodziek van te worden, van deze milieufreaks, en tegelijkertijd hartstikke kwaad, dat ze eerst maar eens werk maken van de gigakap van de bomen in Indonesië en het Amazonegebied. "De longen van onze moeder aarde". Als kenner van deze gebieden is het werkelijk meer dan schandalig wat er daar allemaal uitgevreten wordt. Het is hetzelfde als bij de mens langzaam de zuurstoftoevoer afsluiten, zal wel dat dan met meer luchtvervuiling en minder bomen het CO2-gehalte toeneemt. Maar daar hoor je deze "bende"niet over. De mooie jaarlijkse "vakantiereisjes" naar hun conferenties mochten eens in gevaar komen....

A3an | 24-06-15 | 13:57

Lijkt een beetje op, NL en de andere G laden moeten stoppen met roken. En de rest paft lekker door. Als of de wind niet waait rond de aarde.

Steve1234 | 24-06-15 | 13:56

@roze_bril | 24-06-15 | 13:54
Dat was ik niet, ik stuurde je de link naar de website van nasa. Maar dat geeft niet, zo te zien lees je wel vakerr niet goed. Vriend.

bast8166 | 24-06-15 | 13:55

bast8166 | 24-06-15 | 13:24
"Climate-warming trends over the past century are very likely due to human activities."

Very likely. Dat zegt toch genoeg. Geen zekerheid, alleen waarschijnlijkheid. Door wetenschappers die het ook niet weten en elkaar napraten. Klimaatwetenschap is net als bijvoorbeeld sociologie een 'napraat-wetenschap'. Omdat men het niet weet, citeert men elkaar maar. En het citaat dat het meest geciteerd wordt, wordt tot waarheid/bewijs verheven. Er zijn ook genoeg meningen (geen bewijzen) dat de aarde niet opwarmt. Maar hoe dan ook: minder vervuiling is sowieso beter. Maar dat moet via de politiek lopen en niet via de rechter. Dát een rechter op de stoel van het bestuur gaat zitten, beleidsvrijheid aan de kant schuift en maar even vertelt dat in het kader van de zorgplicht de overheid moet zorgen voor minder uitstoot ómdat de aarde dan minder snel opwarmt ... dat is onbewezen én absurd. Een rechter die de politieke agenda van een actiegroep uitvoert op basis van tendentieuze onderzoeken? Ik vind het niet kunnen en ik hoop dat deze zaak voor de Hoge Raad komt. Voor nu vind ik wel dat de juristen van Urgenda het goed hebben aangepakt. De landsadvocaten hebben te makkelijk over deze zaak gedacht. En wellicht is de rechter ook vooringenomen, maar dat kun je toch nooit aantonen.

Hans Hillen | 24-06-15 | 13:54

@bast8166 | 24-06-15 | 13:53

Ik citeer uit een onderzoek die de bron die jij mij geeft aanhaalt vriend!

roze_bril | 24-06-15 | 13:54

@roze_bril | 24-06-15 | 13:42
Lekker uit zijn verband gerukt. Het betreft een onderzoek naar ruim 11.000 wetenschappelijke artikelen, waarbij in 66,4% van de artikelen geen stelling werd ingenomen voor of tegen de oorzaak van klimaatverandering. Net als dat niet elk artikel over vaccinaties stelling inneemt voor of tegen het veroorzaken van autisme. Volgens het artikel zelf betreft dit wetenschappers die '... generally focus their discussions on questions that are still disputed or unanswered rather than on matters about which everyone agrees'.

bast8166 | 24-06-15 | 13:53

Johnny, wat is slechte blog. Als je de moeite had genomen om de uitspraak te lezen (zie in het bijzonder rechtsoverweging 4.74 e.v. en 4.94 e.v.) dan had je kunnen zien dat de rechtbank zich zeer uitgebreid heeft gebogen over de vraag hoe dit zich tot het principe van machtenscheiden verhoudt. De Nederlandse Staat heeft in dit geval nu eenmaal rechtsplichten op zich genomen, dan moeten die worden nageleefd. Als de Staat daar niet zelfstandig toe overgaat, dan is het aan de rechterlijke macht om dit af te dwingen. Dat is het evenwicht van de machten.

Het is zeer zonde als mensen wel de tijd nemen om dit zwakke verhaal van Johnny te lezen, in plaats van de uitspraak van de rechtbank.

Matigheid | 24-06-15 | 13:49

roze_bril | 24-06-15 | 13:44
Dat is logisch, aangezien het geen onderzoek naar klimaatverandering is, maar een onderzoek naar de consensus over klimaatverandering. Als je wilt weten welke mechanismen een rol spelen, zul je een ander onderzoek moeten zoeken die die vraag tracht te beantwoorden.

Vredige libertariër | 24-06-15 | 13:48

roze_bril | 24-06-15 | 13:42
Eh... dat is dan dus 97%, wat snap je niet aan je eigen quote?

Vredige libertariër | 24-06-15 | 13:47

Note

Daarbij wordt er gezegd: "Climate-warming trends over the past century are very likely due to human activities" Maar geen woord gerept over de oorzaak of over de mechanismen.

roze_bril | 24-06-15 | 13:44

De discussie begint vast te lopen in welles-nietes-heen-en-weertjes.
Maar het gaat hier niet om de vraag of klimaatverandering door menselijke invloeden een feit is. Het gaat erom dat extremistisch milieuactivisme beloond kan worden met ondemocratisch genomen, bindende besluiten.
Een besluit als dit, dat een enorme impact heeft op de samenleving, hoort niet door een zeer kleine minderheid van activisten aangeleverd - en door een enkele persoon in de vorm van een rechter bekrachtigd te worden. Daar hoort een democratisch proces aan vooraf te gaan.
Dit soort gevallen is nu juist waar jury-rechtspraak goed voor is. Dan elimineer je in ieder geval de mogelijkheid dat een rechter vooringenomen is, en zijn persoonlijke mening aan de samenleving kan opleggen.
De pretenties van rechters dat ze de onafhankelijkheid en objectiviteit in eigen persoon zijn, zijn in talloze GS-dossiers al afdoende doorgeprikt.

Gootbalkoning | 24-06-15 | 13:43

@bast8166 | 24-06-15 | 13:24

" We find that 66.4% of abstracts expressed no position on AGW, 32.6% endorsed AGW, 0.7% rejected AGW and 0.3% were uncertain about the cause of global warming."

roze_bril | 24-06-15 | 13:42

Zucht, en wij mogen betalen voor dit smerige tuigh. Hoewel dit nog niets is in vergelijking met wat we later extra gaan betalen.

H. De proceskosten

4.110. Ten aanzien van het kernpunt van deze procedure, het bevel tot reductie van de uitstoot van broeikasgassen, is Urgenda in overwegende mate in het gelijk gesteld. Hieruit volgt dat de Staat moet worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Urgenda. Bij de begroting van deze kosten wijkt de rechtbank af van het gebruikelijke forfaitaire tarief, waarbij in geval van een vordering die, zoals de hier besprokene, “van onbepaalde waarde” is, een bedrag van € 452 per punt wordt toegekend. In deze uitzonderlijke zaak – uitzonderlijk door de ingewikkeldheid ervan én door de grote maatschappelijke en financiële belangen die daarbij aan de orde zijn – acht de rechtbank het maximale forfaitaire bedrag van € 3.210 per punt passend. Het salaris van de advocaat van Urgenda wordt daarom begroot op € 12.840 (vier punten à € 3.210). De verschotten aan de zijde van Urgenda hebben in totaal € 681,82 bedragen (€ 92,82 incl. btw wegens de kosten van de dagvaarding en € 589 wegens het griffierecht). De Staat wordt dus veroordeeld tot betaling van € 13.521,82 wegens de proceskosten aan de zijde van Urgenda, te vermeerderen met de wettelijke rente zoals gevorderd. Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert. Voor een kostenveroordeling ten laste van de individuele eisers voor wie Urgenda optreedt ziet de rechtbank geen reden. Dit leidt tot de hierna te vermelden beslissing op dit punt.

eerlijkere joop | 24-06-15 | 13:39

@jawor36
Klimaat verandering? Bewezen. Heeft menselijk handelen hier invloed op? Onbewezen.

Rest In Privacy | 24-06-15 | 13:34

Bizar, dat je van verantwoordelijke bestuurders zou kunnen afdwingen dat ze hun werk als bestuurders op een verantwoordelijke manier doen.
Maar het maakt natuurlijk geen fluit uit: over vijf jaar – als duidelijk is dat de verantwoordelijke bestuurders deze uitspraak aan hun laars hebben gelapt – komen ze daar gewoon mee weg wegens Pikmeerarrest.

simpelman | 24-06-15 | 13:34

Dat dat relevant is voor het klimaat klinkt belachelijk.
krijgdetiefusmaar | 24-06-15 | 13:25
String theory klinkt ook belachelijk, wordt gelukkig niet echt waarde aan gehecht in de wetenschap, hoe logisch het klinkt.

Vredige libertariër | 24-06-15 | 13:31

"Keihard bewijs is er niet, wat er wel is da's een sterke lobby."
Reinaert | 24-06-15 | 12:28

2 maal in een zin lult u poep. Bewijs is er. Waarom denk je dat mensen op de noordpool naar ijskernen uit het stenen tijdperk gaan boren? Voor hun lol naar die tyfuskou? Nee, om bewijs te verzamelen voor het feitelijk vaststellen van klimaatverandering.

Een sterke lobby? Als er al een lobby is, dan is het wel van de olie- en gasindustrie, de autoindustrie, chemiebedrijven, en ga zo maar door. Daar zit het grote geld. Hoe debiel is het dan te denken dat een bankroete club wetenschappers een leugen verzint om politici te dwingen tot het nemen van maatregelen tegen klimaarverandering? WAAROM zouden ze in godsnaam? Daar heeft niemand toch een enkel belang bij??

jawor36 | 24-06-15 | 13:29

Hoeveel CO2 zit er dan in de atmosfeer? Nou beste reaguurders dat is zo'n 400 ppm, oftewel 0,04%. Jawel 4 honderste van 1%! Voor de industriële revolutie was dat ongeveer 300 ppm. Dus tussen vóór de industriële revolutie en heden is de hoeveelheid CO2 gestegen met 1 honderdste van 1%! Dat dat relevant is voor het klimaat klinkt belachelijk.

krijgdetiefusmaar | 24-06-15 | 13:25

roze_bril | 24-06-15 | 13:21
iopscience.iop.org/1748-9326/8/2/02402...
Geen dank, google is je vriend, gevonden via nasa-website. Veel leesplezier, hoewel dat lastig zal worden, ziet er droog en saai uit.

Vredige libertariër | 24-06-15 | 13:24

Heeft iig niks met eigen mening te maken, maar dat is lastig te bevatten natuurlijk, als je een aluhoedje bent en denkt dat klimaatwetenschap een links-communistisch complot is tot wereldoverheersing oid.
Vredige libertariër | 24-06-15 | 12:49

Na de appels en de peren nu dan maar de aluhoedjes uit de kast getrokken?

Er zijn vooraanstaande wetenschappers die zowel de geschetste oorzaken van de klimaatverandering (het klimaat is immers geen constante en dus verandert het klimaat ook zonder onze ingrepen) als de geschetste gevolgen ervan in twijfel trekken. Er zijn nl ook positieve gevolgen, zoals bevaarbare kortere routes via de Noordpool en meer diersoorten diversiteit, maar daar hoor je de milieugekkies nooit over. Die houden alleen van bangmakerij en doemscenario's. En daar mag iedereen van mij in geloven, maar zet dan vooral wel je aluhoedje op.

medusa324 | 24-06-15 | 13:23

Ik had al een vaag vermoeden, maar nu weet ik het zeker. Dit land is kapot. Ik wil een nieuwe.

Rest In Privacy | 24-06-15 | 13:21

@bast8166 | 24-06-15 | 13:17

Waar kan ik die 97% vinden (bron) en waar zijn die mensen het mee eens?

roze_bril | 24-06-15 | 13:21

@Igor Putkin | 24-06-15 | 12:22
Wat een rare opmerking. Leg eens uit?

Gootbalkoning | 24-06-15 | 13:20

Igor Putkin:

Cursusje politiek correcte ontgifting zou jou anders ook geen kwaad kunnen doen. Je lijkt meer op een politiek correct kakelend Klaver bordeel. Allemaal van dat voorspelbare malström gelöl.

treiterbloem | 24-06-15 | 13:20

www.urgenda.nl/ Kijk partners. Is de schuld van postcodeloterij spelers, bus reizigers, energie afnemers enz.

Dus eigen schuld, dikke bult.

HoutekopHarryHendrik | 24-06-15 | 13:20

bast8166 | 24-06-15 | 13:17
Argumenten zijn in de Nederlandse rechtbank alleen niet relevant hoor, de rechter gaat immers niet over de wetenschap, dus die zal altijd luisteren naar de experts, en niet een discussie toestaan in de rechtbank zelf.

Vredige libertariër | 24-06-15 | 13:19

@Schoorsteenveger | 24-06-15 | 13:16
Artikel 21 van de grondwet beschrijft specifiek het milieu en de zorgplicht die de overheid daar in heeft. 'Het kwaad' dat jij beschrijft komt nergens in de grondwet voor.

bast8166 | 24-06-15 | 13:19

@Hans Hillen | 24-06-15 | 13:09
Dat bewijs is er wel, en 97% van de klimaatwetenschappers is het met de conclusie eens. Als je daar nou tegenin wilt gaan, kom dan met een goed argument. Ontkracht het bewijs of ontmasker wetenschappers als lobbyisten. Iets roepen dat niet klopt verzwakt je argument alleen maar.

bast8166 | 24-06-15 | 13:17

Het is de kerntaak van de Staat zijn om ons te beschermen tegen het kwaad, zoals bijvoorbeeld een vijand die ons bedreigt. Die activisten hebben het voor mekaar om de "zorg voor het milieu" om te katten naar de "bescherming tegen milieuvervuiling" door die milieuvervuiling te definiëren als een kwaad dat vergelijkbaar is met een vijand die ons belaagt. De rechter is hier kennelijk in meegegaan.
Nou, dat wordt dan interessant. De oprukkende Islam kan wat mij betreft als minstens een even grote vijand gezien worden. En anders de EU wel.

Schoorsteenveger | 24-06-15 | 13:16

Sey | 24-06-15 | 13:12
Als het in de wet staat wel ja, het is echter helaas voor jou slechts een campagnetruuk geweest.

Vredige libertariër | 24-06-15 | 13:14

Maar de rechter neemt dat toch maar voetstoots aan omdat 'wetenschappers het erover eens zijn'. Nee, meneer Hofhuis, wetenschappers zijn het daar helemaal niet over eens.
Hans Hillen | 24-06-15 | 13:09
Niet relevant, rechter heeft daar gewoon een standaard procedure voor, meestal kijkt men alleen naar de toonaangevende wetenschappelijke instituten, als die het met elkaar eens zijn, is het makkelijk. In dit geval zijn eiser en aangeklaagde het ook met elkaar eens over dit punt, dus is een uitgebreide onderbouwing niet nodig.

Vredige libertariër | 24-06-15 | 13:12

Kan ik ook de 1000E die ik nog van Rutte krijg bij de rechter afdwingen?

Sey | 24-06-15 | 13:12

Goeie zaak. Nederland wordt steeds vuiler. Het wordt tijd dat er eens wat gebeurt. Beter is als mensen dat zelf gaan inzien, maar helaas gebeurt dat niet. Dan moet er dus maar een rechter aan te pas komen.

chariovalda | 24-06-15 | 13:12

Wim Venijn | 24-06-15 | 12:31
Vergelijking slaat nergens op.

Igor Putkin | 24-06-15 | 13:11

Heel eng dit. Er is helemaal geen bewijs dat uitstoot tot opwarming van de aarde leidt. Sterker: het staat helemaal niet vast dat de aarde daadwerkelijk opwarmt. Maar de rechter neemt dat toch maar voetstoots aan omdat 'wetenschappers het erover eens zijn'. Nee, meneer Hofhuis, wetenschappers zijn het daar helemaal niet over eens. Vervolgens zet hij de democratie opzij door maar even de GroenLinks agenda via de rechterlijke macht erdoor te drukken. Onder het mom van: "Staat heeft zorgplicht en de trias politica is toch niet volkomen." Onvoorstelbaar dat een actiegroep van 886 mensen én Hofhuis dit kunnen bepalen.

Hans Hillen | 24-06-15 | 13:09

@Kamervraag | 24-06-15 | 13:04
Klopt. moet je aan het einde van dit jaar eens naar de emigratiecijfers kijken. En dan kijken wat voor mensen vertrekken, dat is heeel interessant. De grote uitloop uit nederland is begonnen.

Mark_D_NL | 24-06-15 | 13:08

Het hele CO2 gezwam is al talloze keren ontkracht. Maar voor onze debiele politici is het een handige kapstok voor meer belasting.
Het nieuwe belastingstelsel: we maken het zo complex met belastingen, voordeeltjes, nadeeltjes, accijnzen, toeslagen, belasting over accijnzen, vestzak, broekzak dat men niet direct doorheeft dat we al lang en breed 70% belasting betalen.

A la snackbar | 24-06-15 | 13:07

Ach, ik zie al dat DerUnterMensch | 24-06-15 | 12:56 het veel beter onder woorden heeft gebracht.

omanders | 24-06-15 | 13:06

Ik ken iemand die is overleden aan CO2 uitstoot.

Mark_D_NL | 24-06-15 | 13:06

Dit kan helemaal niet, trias politica.
Bokito ergo sum | 24-06-15 | 12:20
.
Rechter Hofhuis zegt: "De trias politica is in Nederland toch niet volledig." M.a.w. dat ik er nog een schepje bovenop doe, is helemaal niet erg. Dat hele betoog van Hofhuis zit vol met kromme redeneringen. Doodeng.

Hans Hillen | 24-06-15 | 13:06

@Vredige libertariër | 24-06-15 | 13:02
Dit is nergens een bewijs voor. klopt. Ik willlde niets anders uitleggen dan dat het klimaat, eerder al vermeld, cyclcisch is. Wij hebben daar niet echt veel invloed op. Het was een voorbeeld van de onzin in deze discussie... ik zal wat meer uitleg geven de volgende x....

Mark_D_NL | 24-06-15 | 13:05

Tegen het moment dat het klimaat echt begint te lijden onder de uitstoot is Nederland opgeheven en overgenomen door asielzoekers

sterke koffie | 24-06-15 | 13:05

Voorburg 12.14: je stellingname is onjuist. Als je een rechtzaak begint over de hoogte van de gemeentelijke ozb aanslag verlies je hem altijd. Je kan alleen rechten tegen de ozb waarde (de grondslag). Er is dus sprake van pure willekeur wanneer de rechter wel of niet een positie wenst in te nemen. Dat heet rechtsongelijkheid. De rechter had vanwege rechtsongelijkheid deze zaak niet mogen behandelen en moeten aangeven dat de politieke en democratische weg bewandeld diende te worden. Weer een zelf kikkende rechter......

Tee Of Cup | 24-06-15 | 13:05

En steeds meer mensen vertrekken naar Austalie/Nw Zeeland.

Kamervraag | 24-06-15 | 13:04

Dit is een van de grootste probblemen van de huidige rechtspraak. Rechtbanken gaan beleid maken. Naast bijvoorbeeld 't Europees Hof voor de Mensenrechten dat via verdragen en niet democratisch te veranderen rechten diep intervenieert in de Europese politiek zijn er dus dit soort dingen. En dit staat niet op zichzelf.


De Amsterdamse rechtbank perverteerde onlangs het mensenrecht op ongeschonden priveleven, ooit bedoeld om te voorkomen dat de overheid middels een STASI-achtig apparaat in zou grijpen in het priveleven, door te stellen dat de verschijning Zwarte Piet ingreep in het priveleven van zwarten die daar aanstoot aan maakten.


Let wel: Rechters zijn voor het leven aangesteld. We komen dus niet zomaar van dergelijke idioten af. Betoog dat je hier consequenties aan zou willen verbinden en heel "fatsoenlijk" Nederland (Less: D66) valt over je heen. In het Derde Rijk vertrapte men immers de Trias Politica! Schande!


Dat de Montesquieu die leer nu bedacht om te voorkomen dat iemand de totale macht krijgt, en dat heden ten dage dit soort gedrag van rechters en de status van buiten de samenleving staande Europese Hoven van de Mensenrechten nu juist totale macht behelsen, dat ontgaat fatsoenlijk Nederland. Want democratie is geweldig, zolang de politiek correcte agenda maar wordt gevolgd.

omanders | 24-06-15 | 13:03

Laten we om te beginnen dat maar eens aan gaan kaarten.
Muxje | 24-06-15 | 13:01
Ik ken de verdragen niet, maar begin maar een stichting, dan wordt je eigenlijk automatisch belanghebbende en kun je het gaan aankaarten. Ik geef je weinig kans, tenzij je kunt aantonen dat een gebrekkig leger de veiligheid van het land in het geding brengt.

Vredige libertariër | 24-06-15 | 13:03

Ver na de ijstijd, toen alles al was gesmolten, kwam de industriële revolutie en daarmee is het hele co2 gelul een enorme luchtbel.

toetanchamon | 24-06-15 | 13:03

Mark_D_NL | 24-06-15 | 12:58
Waar is dit precies bewijs voor? Klimatologen waarschuwen al heel lang dat grotere extremen 1 van de gevolgen kan zijn van klimaatverandering. Overigens is 1 nacht niet echt een statistische sample waarmee je iets zinnigs kunt zeggen over iets groots als 'het klimaat', dus leg eens uit wat je precies bedoelt, ik kan het iig niet volgen.

Vredige libertariër | 24-06-15 | 13:02

Gelukkig zitten bij de Hoge Raad verstandige mensen.

Sliptong | 24-06-15 | 13:01

@Vredige libertariër 12:46: Er zijn ook verdragen waarin wij ons verplichten een bepaald bedrag aan defensie uit te geven; iets waar wij ons al decennia lang niet meer aan houden. Laten we om te beginnen dat maar eens aan gaan kaarten.

Muxje | 24-06-15 | 13:01

Ton Elias schijnt ook veel CO2 uit te stoten na een emmertje kipkluifjes.

Mark_D_NL | 24-06-15 | 13:00

Ik heb dit jaar al 1 x de BBQ buiten gezet.
En die vloog direct weg.

Piet Karbiet | 24-06-15 | 12:59

Ik wil wel eens zien welke middelen de rechter heeft mocht blijken dat de Staat niet aan deze eis gaat voldoen.

Schoorsteenveger | 24-06-15 | 12:59

WimCock | 24-06-15 | 12:55
Filmpje niet gekeken? Dat heeft de rechter helemaal niet bepaald hoor, hij kijkt gewoon naar de wetenschappelijke wereld, en de mening van eiser en aangeklaagde.

Vredige libertariër | 24-06-15 | 12:58

Ik vind dat alleen Badr Hari minder uitstoot mag hebben.

hardhorendhert | 24-06-15 | 12:58

Opwarming van de aarde.
Met stomheid zitten kijken en ben echt verbaast.
Al jaren zie ik documentaires waarbij de poolkappen door ijsbrekers 24/7 52 weken per jaar worden open gebroken. co2 krijgt de schuld van het smelten. Ik zie goudmijnen het gevecht aangaan met permadfrost kosten nog moeite wordt gespaard om het goud uit de grond te krijgen. co2 kijgt de schuld. Dan de overige mijnindustrie rond de pool gebieden, waar geen camera's zijn of worden toegelaten, co2 krijgt de schuld. Rovend en plunderen trekken de de multinationals en de rijken der aarden rond en laten een spoor van vernieling en vernietiging plaats. Co2 krijgt de schuld. Het wordt weer op het bord van de burger gelegd.

toetanchamon | 24-06-15 | 12:57

“ WTF. De rechter … op de stoel van de politicus zitten.” Dit gebeurd volop, en daar maak ik me al jaren boos om, het is dan ook al meerdere malen in mijn reacties naar voren gekomen maar nooit hoor je GeenStijl erover. Tot de rechter nu politicus gaat spelen in het voordeel van wat activisten.. bah bah opportunisten. Blijven jullie je dan in vervolg je hier ook boos om maken.. ook als het niet om milieuactivisten gaat?

Zoiets hoort niet in een democratische samenleving, we hebben (op papier) een trias politica die beschrijft dat dit dus niet voor moet komen. Dat betekend dus ook dat jurisprudentie geen rechtswaarde zou moeten hebben terwijl dat nu wel zo wordt gezien (naast wetgeving en verdragen).

Het probleem is dat het rechtssysteem dit natuurlijk ook weer zelf blijft handhaven. Het is tijd voor een goede schoonmaak (gestuurd vanuit de politiek) wat dat betref. Een rechter moet weer gaan doen, wat hij moet doen, de wet simpelweg letterlijk volgen, oordelen of er genoeg bewijs is om iemand schuldig te bevinden van iets dat volgens die wet niet mag en aan strafmaatbepaling doen waarbij hij rekening houd met verzachtende of verzwarende omstandigheden.

Als een wet onduidelijk is dan gaat iemand dus vrijuit en moet de rechter die wet terug bij de politiek leggen, hij mag dan onder geen enkele voorwaarde zelf invulling geven aan de wet (wat dat later weer als jurisprudentie geld in de huidige situatie). Of zoals bij het ‘downloadverbod’ een mening ‘Het is belachelijk dat Nederland downloaden vanuit illegale bron niet als illegaal bestempeld’ dan maar neer legt als wet (wat ze daarbij hebben gedaan. Voor de duidelijkheid, de wet rondom Downloaden is niet veranderd en downloaden uit illegale bron mag dus nog altijd! Of een rechter dat ook zo zou beoordelen is weer een andere vraag, want die verwijst weer naar de jurisprudentie die zijn mening als wet op legde).

Jurisprudentie mag wel blijven bestaan maar gaat dan puur over de dingen waar een rechter ook over moet gaan. BV, in dat geval was x reden tot verzachtende omstandigheden, hier is x ook het geval dus zou het ook tot verzachtende omstandigheden moeten gelden.

Rechters die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan het ‘maken van wetgeving’ zouden moeten worden vervolgt daarvoor. (mogelijk zonder dat ze ook straf krijgen, ik weet namelijk niet of het daadwerkelijk zo hard in de wet staat.. en tja, de rechter die die rechters dan vervolgt moet gewoon de wet volgen).

Waar is eigenlijk de onderbouwing / bewijslast? Ik wil graag ook nog even de uitspraak slopen, maar er staat alleen de opmerking “De Staat moet meer doen om het dreigende gevaar veroorzaakt door de klimaatverandering te keren”, welke dreigende gevaar, en waar is het bewijs voor dat dreigende gevaar?

DerUnterMensch | 24-06-15 | 12:56

De beste manier om de uitstoot van Nederland te verminderen, is natuurlijk het inwoneraantal verkleinen, bij voorkeur via het LIFO-principe. Wordt geluk in Nederland ook weer heel gewoon.

Maar ja, socialisten laten eerst een land vollopen met miljoenen migranten, die ook allemaal hun Miele-wasmachine moeten kunnen gebruiken, en vragen dan aan de autochtonen om zonnepanelen en hoge belastingen. De eigen beschaving moet hoe dan ook stuk.

Zware Guy | 24-06-15 | 12:56

Dus de rechter bepaalt dat opwarming volledig veroorzaakt wordt door uitstoot van CO2? Das handig, kunnen we de wetenschap afschaffen en de rechter alle uitkomsten laten beslissen. Toppunt van maakbare samenleving..

WimCock | 24-06-15 | 12:55

Ik heb zo`n idee dat de Groningers nu vol op het orgel moeten. De stop van gaswinning is inmiddels een schot voor open doel geworden met deze uitspraak.

roze_bril | 24-06-15 | 12:55

nog meer windmolens! het kan niet op.
En over ,pakweg vijftien jaar moeten zeallemaal weer afgebroken worden, want de nieuwe, inherent veilige kernfusie is onherroepelijk aanstaande.
de daders (deze actiegroepen, groen links etc.) liggen dan op het kerkhof.
Links komt er dan weer ,net als na de val van de muur,makkelijk mee weg.

Foezela | 24-06-15 | 12:55

Overigens flink wat zwitsals die de uitspraak lopen te verdedigen benieuwd van welke PR afdeling die afkomstig zijn.

bijna_raak | 24-06-15 | 12:54

Stichting Fuck yeah oprichten gaat wegens want wil zelf zien of dat 25% minder asielzoekers ook lukt. Gewoon omdat het niet zou moeten kunnen.

xspalm | 24-06-15 | 12:54

De laatste maanden kunnen we in Nederland aan den lijve ervaren, hoe de opwarming van de aarde zich voordoet. Het enige waar uitstootbeperking in Nederland toe leidt is belasting, belasting en nog meer belasting. Heffingen, accijnzen, kostprijsverhoging voor uitstoot gerelateerde producten. Maar dat past uitstekend in het straatje van de linkse azijnpissers. Een Staat die liefst honderd procent van het nationale inkomen controleert en uitgeeft. Leve Noord Korea aan de Noordzee. Over democratische processen gaan we het dus maar niet meer hebben.

j.m.de graaff | 24-06-15 | 12:52

Democratie in NL is een complete farce, eerst dat referendum, wat onze elite vervolgens wist te negeren, de bevoordeling van de bestaande partijen en het volslagen gebrek aan keuze over echt belangrijke items, de loze beloftes, het overdragen van bevoegdheden naar Brussel, de Europese hoven die onder het mom van mensenrechten de democratie ondergraven, maar goed dit is opnieuw een stap verder.

bijna_raak | 24-06-15 | 12:51

Op straffe van ? De complete regering icl. het staatshoofd 2 jaar in cel ? Laat me niet lachen....

krem | 24-06-15 | 12:51

Een rechtbank van de Staat die getoetst aan wetten en regels van diezelfde Staat bepaalt dat de Staat minder plantenvoeruitstoot tot stand moet brengen. Beroep enkel mogelijk bij een ander orgaan van diezelfde Staat en als de Staat er niet aan wil voldoen dan verandert de wetgevende macht eenvoudigweg de regels waaraan ze zelf getoetst wordt. Maar uiteraard wil ze wel aan die regels voldoen aangezien ze die regels zelf heeft uitgeschreven.
.
Voor zover en indien u nog niet in de gaten had dat de Trias Politica een wassen neus is en per definitie neerkomt op de maffia die haar eigen regels schrijft en zelf bepaalt of ze aan haar eigen regels voldoet dan moet dat nu toch wel duidelijk zijn.
.
De wetgevende macht IS de uitvoerende macht. Welkom in een rechtstaat. Nu allemaal braaf uw overheid betalen en de volgende keer weer braaf stemmen als de zelfverkozen en loyale slaaf die u bent.

De Libertariër | 24-06-15 | 12:50

Dat is appels met peren vergelijken. Er is nog steeds discussie onder wetenschappers over de oorzaken en de gevolgen van klmiaatverandering. De gevolgen van onveilige kerncentrales zijn geen onderwerp van discussie.
medusa324 | 24-06-15 | 12:46
Er is ook discussie over de werkzaamheid van vaccins, en/of het gevaar van vaccins mbt ASS, dit doet er echter niet toe, de rechter toetst het wel of niet aannemen van een wetenschappelijk standpunt alleen door te kijken naar toonaangevende instituten, daar is geen discussie, alle wetenschappelijke acedemies accepteren de wetenschappelijke theorie, dus dan kan de rechter dat niet opzij schuiven. Heeft iig niks met eigen mening te maken, maar dat is lastig te bevatten natuurlijk, als je een aluhoedje bent en denkt dat klimaatwetenschap een links-communistisch complot is tot wereldoverheersing oid.

Vredige libertariër | 24-06-15 | 12:49

De rechter wist nog niet dat ook de electriciteit waarop die autootjes rijden geproduceerd moet worden door een centrale met uitstoot.

spuitje11 | 24-06-15 | 12:48

flame_me | 24-06-15 | 12:44
Niet relevant, als je goed geluisterd had, had je gehoord dat door de rechter naar een verdrag verwezen wordt. Verdragen gaan boven de wet, de rechter eist dus niet anders dan dat de overheid de wet uitvoert.

Vredige libertariër | 24-06-15 | 12:46

@Wim Venijn Als de overheid de regels voor het voorkomen van een dubbele nationaliteit niet correct naleeft kan een rechter daar toch ook een uitspraak over doen? Ik zie het verband niet helemaal tussen je opmerkingen over linkse politiek en juridische procedures.

bast8166 | 24-06-15 | 12:46


Reinaert | 24-06-15 | 12:33

Ik vrees het ook...

eerstneukendanpraten | 24-06-15 | 12:46

@Vredige libertariër | 24-06-15 | 12:38
Dat is appels met peren vergelijken. Er is nog steeds discussie onder wetenschappers over de oorzaken en de gevolgen van klmiaatverandering. De gevolgen van onveilige kerncentrales zijn geen onderwerp van discussie.

medusa324 | 24-06-15 | 12:46

Binnenkort op SBS 6: De nieuwe realitysoap 'Rechter Femke', over een vrouw van middelbare leeftijd die na een gestrande carrière als klimaatsocialist een nieuw leven begint als magistraat. Soms heeft ze nog grote moeite om haar vroegere leven los te laten...

Tora-Bora | 24-06-15 | 12:46

@Vredige libertariër | 24-06-15 | 12:42
Dat is al meerdere malen aangetoond. Hun loyaliteit ligt niet in Nederland, maar bij dat andere land. Ze hebben nog banden met dat andere land.
Daarbij, ze plegen een aanslag. Nederlands paspoort wordt ingetrokken, en op de zwarte lijst gezet. Vervolgens vluchten ze het land uit met het andere paspoort.
Het is een gevaar. En ook eenvoudig aan te tonen.

Wim Venijn | 24-06-15 | 12:45

Wat frank87 | 24-06-15 | 12:18 zegt: gevolg van het ondertekenen van internationale verdragen.
Hoop maar dat er nog geen internationale verdragen zijn die ons verplichten heel Afrika in de EU op te nemen en in de watten te leggen.

Aristotalloss | 24-06-15 | 12:45

@Vredige libertariër
De rechter verplicht CO2 vermindering terwijl een andere oplossing kan zijn het verhogen van de dijken. Bovendien houd de rechter geen rekening met andere effecten van een besluit en de impact hiervan (zoals economische effecten, en het verplaatsen hiervan naar het buitenland) en de politiek doet dit wel.

flame_me | 24-06-15 | 12:44


Mark_D_NL | 24-06-15 | 12:36

Die kan uiteraard ongezien de tyfus krijgen.

*zwemarmbandjes opblaast*

eerstneukendanpraten | 24-06-15 | 12:42

@Igor Putgin, we hebben het niet hier over scheurende Groningse huizen maar over een dubieuze theorie. De rechter is onprofessioneel omdat ze handelt vanuit een persoonlijke aanname.

Bokito ergo sum | 24-06-15 | 12:42

Wim Venijn | 24-06-15 | 12:31
Ander geval, van dubbele paspoorten moet dan nog eerst het gevaar voor de samenleving worden aangetoond.

Vredige libertariër | 24-06-15 | 12:42

@Voorburg | 24-06-15 | 12:29
Lees 'ns een boek over geologie.
Klimaatverandering is cyclisch.
Causaal verband tussen uitstoot en klimaatverandering is nooit empirisch aangetoond.

Ars Vivendi | 24-06-15 | 12:41

Jesse Klaver is het beste bewijs van het politieke failliet van Nederland...

alpha centauri | 24-06-15 | 12:41

@bast8166 | 24-06-15 | 12:34
Neuh. Maar dat is het normale reflex als het wel heel dichtbij komt voor de linkse wegkijkerts. Dan klopt de vergelijking opeens niet meer voor links.
Ik kijk naar het principe, en niet waar de uitspraak over gaat. Links is het overal mee eens, als het in hun straatje past. Je zou nog toejuichen als Nederland een linkse dictatuur wordt, omdat er dan extra geld komt voor de werkloze.

Wim Venijn | 24-06-15 | 12:41

Terechte uitspraak, hoger beroep is dan ook kansloos. Als de overheid niet genoeg doet om Borselle te beveiligen, kijkt ook niemand raar op als de rechter ingrijpt. Ik snap niet wat er zo politiek zou zijn aan deze uitspraak, tenzij je geen idee hebt wat de staat van de wetenschap is anno 2015.

Vredige libertariër | 24-06-15 | 12:38

Jesse klaver kweekt al Rabbae -haar.
Gadverdamme.
En de rechters zijn NIeET gekozen door t volk, maar door hun vrindjes. dus die moetn hun bek houden, het tuig is ook nog voor het leven benoemd door dezelfde inteeltkliek.
Dat mogen ze ook eens gaan veranderen.

Dibe | 24-06-15 | 12:37

@eerstneukendanpraten | 24-06-15 | 12:29
Je zwemt als Zwarte Piet naar Engeland? Wat vind Gario daarvan?

Mark_D_NL | 24-06-15 | 12:36

25% minder CO2, dat zullen de bomen en andere plantjes niet echt leuk gaan vinden. Ik ga maar eens een zaak beginnen namens onze bebladerde vriendjes.

Pimp my Voortuin | 24-06-15 | 12:36

@ Wim Venijn, je vergelijkt appels met tennisrackets.

bast8166 | 24-06-15 | 12:34

D66 regeert zo via een omweg.

Rien7847 | 24-06-15 | 12:34

@eerstneukendanpraten | 24-06-15 | 12:29

Zwarte schmink is slecht voor het milieu. Ik gok dat je op ongeveer 150 meter van de kust door de kustwacht in het geschminkte nekvel wordt gegrepen en vervolgens voor de rechter gebracht wegens opzettelijke milieuvervuiling met racistische oogmerken. Of zoiets.

Reinaert | 24-06-15 | 12:33

Als rechters ongegeneerd politiek gaan bedrijven in de rechtbank, dan moeten er zo snel mogelijk gekozen rechters komen. Zo niet, dan hoort het Hof en de Hoge Raad een dikke rode streep door deze uitspraak te zetten.

medusa324 | 24-06-15 | 12:32

@Igor Putkin | 24-06-15 | 12:20
Maar, als de rechtbank zou bepalen dat dubbelen paspoorten niet meer mogen, dan zou je toch ook op je achterste benen staan? Dat hoort de politiek te bepalen. Jij zou bij zo'n uitspraak dan ook niet zo blij worden. En ik ook niet. Dat hoort de politiek te bepalen. Niet de rechtbank. Zelfde geval, andere case.

Wim Venijn | 24-06-15 | 12:31

Maar goed. Het is inderdaad jammer dat het strafbaar zal zijn om, via de "onafhankelijke rechter", de regering "namens het Nederlandse volk" te vragen iets te doen aan meer nijpende problemen dan de uitstoot van CO2.

Zo onpartijdig is de rechter nu ook weer niet.

Jan Passant mk2 | 24-06-15 | 12:30

Ik wil 75% minder GroenLinks.
Via de Raad van State.

Piet Karbiet | 24-06-15 | 12:29

Als ik de 10 geboden zou moeten schrijven, zou 1 ervan als volgt luiden:

"Verander niet de parameters van complexe systemen waar je voortbestaan van afhankelijk is".

Het klimaat is een complex systeem met allerlei onbekende non-lineariteiten en feedback-loops. We zijn als mensheid een belangrijke parameter in dit systeem aan het veranderen en daarmee komen we in terra incognita. We denken dat het een beetje warmer wordt, maar door de complexiteit ontbreken zekerheden. Misschien wordt het wel heel veel warmer, stort de voedselketen in of worden grote gebieden onleefbaar door extreme weersomstandigheden. Nu is het nog (net) te voorkomen, straks is het te laat. Goed dat rechters scherper kunnen denken dan politici.

Voorburg | 24-06-15 | 12:29

Reinaert | 24-06-15 | 12:13

Ik weet het al, ik schmink me zwart en ga naar Engeland zwemmen, al is dat vanaf Lauwersoog nog een heel end...

eerstneukendanpraten | 24-06-15 | 12:29

Producten zullen niet duurder worden. Productie verplaatst zich gewoon naar landen waar ze niet moeilijk doen over een beetje uitstoot en daarmee wordt half Nederland werkloos en is het milieu nog steeds de klos.

flame_me | 24-06-15 | 12:29

Heel leuk dit. Het IPCC rapport waarop ze zich baseren in de claim stelt dat het gewenste scenario met 450 ppm CO2 te halen is met een reductie door ontwikkelde landen van 10-40% t.o.v. 1990, om zo de temperatuurstijging op max 2 graden t.o.v. pre-industrieel niveau te houden.
.
Later in het rapport staat dat er een reductie van 25-40% nodig is, t.o.v. 2010.
.
De eisers hebben die twee getallen lekker samen getrokken naar 25-40% t.o.v. 1990, en de rechter heeft de rapporten dus niet goed gelezen en gezegd dat het de politiek ruimte moet geven, maar de ondergrens van 25% t.o.v. 1990 is toch het minimum.
.
Daar nog los van, wie heeft bepaald dat er voor scenario I gestreefd zou moeten worden, waarbij de temperatuurstijging max 2 graden t.o.v. pre-industriele niveaus komt. Een scenario II wordt beschreven, waarbij de 2020 uitstoot moet uitkomen tussen 0-15% van de 1990 waarden van uitstoot, zodat de temperatuurstijging tussen 2 en 2.8 zou uitkomen. Waarom is dat een ongewenst scenario?
.
Uiteindelijk bieden de brede scenario's van IPCC, met alle onzekerheden, aannames en veiligheidsintervals zoveel onduidelijkheid, dat je er geen rechterlijke uitspraak over kan doen. Behalve als de regering van NL een verdrag getekend zou hebben waarin vast staat dat ze beloven een bepaalde reductie voor 2020 te bewerkstelligen. Dan zou je als rechter kunnen bepalen, dat als blijkt dat het beleid onmogelijk de afgesproken reductie kan halen, dat de regering meer inspanning moet leveren.
.
Deze uitspraak is onbestaanbaar.

Qippie | 24-06-15 | 12:29

@Igor Putkin
Ms als de regering in dezen een wet heeft gebroken, maar dat heeft die niet. Igor Putkin begrijpt de scheiding der machten niet, moest in mn vuistje lachen.

Rest In Privacy | 24-06-15 | 12:28

Zou natuurlijk ook één van de vele trucs kunnen zijn van de wereldleiders om onze democratie meer en meer te ontwrichten en onze politiek buiten spel te zetten. Ze hebben wel vaker milieugroeperingen ingeschakeld om hun beleid af te dwingen... als het niet rechtsom kan, doen ze het wel linksom.

Good Meuning | 24-06-15 | 12:28

@jawor36 | 24-06-15 | 12:21

De rechter toetst inderdaad, maar hoe toetst hij (m/v)?
De onderliggende 'bewijzen' zijn ook niet meer dan assumpties en de wetenschap is het lang nog niet eens over mogelijke langetermijngevolgen voor het milieu.

Keihard bewijs is er niet, wat er wel is da's een sterke lobby. Als zo'n lobby kennelijk door de rechter in staat wordt gesteld lopend regeringsbeleid te beïnvloeden dan vind ik dat - mede omdat het bewijs nogal dun is - zorgelijk.

Reinaert | 24-06-15 | 12:28

@ F#ckingAwesome Heb je de uitspraak wel gelezen? Daar worden al je vragen in beantwoord!

bast8166 | 24-06-15 | 12:28

@JJ8966 | 24-06-15 | 12:20
Ja, maar een overheid die z'n eigen beloftes waarmaakt bestaat toch niet? Dit is dus echt een systeemcrisis.

rara | 24-06-15 | 12:27

Artikel 120 schrijft voor dat een rechter een wet niet mag toetsen aan de grondwet. Er wordt hier geen wet getoetst, dus is dit artikel niet van toepassing.

Artikel 21 schrijft voor dat de overheid moet zorgen dat we goed en veilig in Nederland kunnen wonen, in een schoon milieu. Zo moeten dijken onderhouden worden om te voorkomen dat delen van het land onder water komen te staan.

Of dit artikel in deze situatie van toepassing is valt te bediscussiëren, maar het lijkt mij - voor de extremere situaties - zeer wenselijk dat de bevolking via de rechter kan zorgen dat de overheid aan haar zorgplicht voldoet.

bast8166 | 24-06-15 | 12:26

Ze zijn allemaal de weg kwijt. Ik denk dat ik de laatste normale persoon in Nederland ben. En daarmee ben ik dan ook gelijk abnormaal.

Er is geen onsnapping meer mogelijk.

Statler en Waldorf | 24-06-15 | 12:26

Is dit van de Speld of zo?

Aangezien de uitspraak geen enkele verwijzing bevat naar verdragen of wetgeving, maar enkel verwijst naar de MENING van de rechter dat er sprake is van een urgent probleem (ohjajoh, welke onderzoeken heb je allemaal tot je genomen op tot dat oordeel te komen? De wereld komt hier nog niet eens uit, laat staan dat jij dat als rechter jezelf zou moeten toevertrouwen) EN dat de staat de verantwoordelijkheid draagt de samenleving te beschermen tegen klimaatverandering, via haar taak als vaststeller van emissiebeleid. Leidend tot de conclusie dat de staat verplicht zou zijn om bepaald doelen te realiseren.

Nou ik vind het prima, bestel ik net als de ANBO wel even een paar foponderzoekjes op maat om aan te tonen dat de staat echt hoognodig mijn belastingdruk met 90% moet verminderen.

Bovendien, wat gaat die rechter doen wanneer de staat geen 25% emissiereductie bewerkstelligd? Helemaal niets.

F#ckingAwesome | 24-06-15 | 12:26

Te bizar voor woorden, dit.
Er is geen enkele SOLIDE wetenschappelijke onderbouwing van het CO2 verhaal vs. klimaatverandering. Eerder juist het tegenovergestelde. Vraag maar iedere paleoklimatoloog. Die zal, a.d.h.v. proxydata, kunnen laten zien dat de temperatuur (en daarmee het klimaat) altijd aan verandering onderhevig is geweest. Ook toen er nog geen mensen op deze aardkloot rondliepen.

TweetyV6 | 24-06-15 | 12:25

25% das nog niks

Rest In Privacy | 24-06-15 | 12:25

Een stijging van enkele graden kan wellicht goed zijn voor de natuur: www.rationaloptimist.com/blog/the-prob...
En aangezien die opwarming tot nu toe maar zeer gering is, moeten we maar de staat aanklagen om de CO2 uitstoot te verhogen.

Pierke Smulders | 24-06-15 | 12:25

@Igor Putkin | 24-06-15 | 12:20
Dat zou een constitutioneel hof moeten doen. Duitsland heeft die. Wij helaas niet. Onze rechtbank moet de wetten uitvoeren. De overheid bepaalt de regels en wetten. Nu de rechtbank op zijn eigen houtje de regels bepaalt, is de scheiding van machten ver te zoeken.
Voor links is het inderdaad iets waar je blij van kan worden. Ik word er diep triest van.

Wim Venijn | 24-06-15 | 12:24

.. de onafhankelijke en onpartijdig-linkse rechter heeft gesproken.
Misschien dat die gesubsidieerde islamgeleerde nog eens gelijk krijgt en dat "onze" wetten voor 94% gelijk worden aan de, eveneens strikt onpartijdige shariawetten.

Jan Passant mk2 | 24-06-15 | 12:24

Er zijn overigens wel meer voorbeelden waarin rechters de politiek overrulen. Zo is het te danken aan rechters dat een einde is gemaakt aan de misstand dat mensen die een verkeersboete niet kunnen betalen door het OM gegijzeld worden. Enkele rechters begonnen vrijwel ongezien gijzelingsverzoeken af te wijzen, er kwam publiciteit en de regels werden aangepast.

Voorburg | 24-06-15 | 12:23

"Dat had heel anders geweest..."

Kom op zeg!

Wim Denkbaar | 24-06-15 | 12:23

Cursusje staatsinrichting en staatsrecht zou niet verkeerd zijn voor veel reaguurders.

Igor Putkin | 24-06-15 | 12:23

Minder uitstoot betekent automatisch ook minder asielzoekers. Weet je wel hoeveel een asielzoeker vervuilt? Hun ecologische voetafdruk is enorm. Minder asielzoekers opvangen dus en schonere boten voor vluchtelingen? Gewoon een milieuzone invoeren op zee, net zoals Utrecht voor oude auto's. Lossen we twee problemen in een klap op.

Popcorn koning | 24-06-15 | 12:23

@Gootbalkoning | 24-06-15 | 12:18

Het Europese Hof was ik nog even vergeten (al was het maar omdat ik dat - puur op persoonlijke titel - niet erken). Het wordt zo langzamerhand Kafka in 't kwadraat in dit land (en in de zogenaamde 'Unie' waarvan wij kennelijk deel uit maken, al wacht ik nog steeds op dat beloofde referendum omtrent het Verdrag van Lissabon).

Reinaert | 24-06-15 | 12:23

@Gootbalkoning | 24-06-15 | 12:18

Het Europese Hof was ik nog even vergeten (al was het maar omdat ik dat - puur op persoonlijke titel - niet erken). Het wordt zo langzamerhand Kafka in 't kwadraat in dit land (en in de zogenaamde 'Unie' waarvan wij kennelijk deel uit maken, al wacht ik nog steeds op dat beloofde referendum omtrent het Verdrag van Lissabon).

Reinaert | 24-06-15 | 12:23

Bokito ergo sum | 24-06-15 | 12:20
Juist wel!
Zucht..

Igor Putkin | 24-06-15 | 12:22

En die heffingen worden dan weer besteed aan "duurzaamheids"-subsidies voor -de klimaatmaffia- het bedrijfsleven. Daar leven een paar mensen heel lekker van.

PrinsesStoepje | 24-06-15 | 12:22

Gootbalkoning | 24-06-15 | 12:18
Jij zou inderdaad beter passen in een dictatuur.

Igor Putkin | 24-06-15 | 12:22

Reinaert | 24-06-15 | 12:16

Dat is toch ook precies wat er gebeurt? Nederland voert beleid dat klimaatverandering versterkt, rechter zegt dat dat onrechtmatig is, logisch gevolg is dat overheid klimaatbeleid moet veranderen om niet meer onrechtmatig te handelen.

jawor36 | 24-06-15 | 12:21

Anders doe je eerst even de uitspraak lezen voordat je een artikel post.

Hoezo Fuck de Democratie door een activistische rechtbank? De rb. overweeg (4.31) dat de Staat zelf (na parlementaire toetsing, that is) zich heeft verbonden aan een reductie van CO2 tussen de 25% - 40% per 2020 in het besluit van Cancun.

Nu blijkt dat dit niet gehaald gaat worden, houdt de rechtbank NL aan de laagst mogelijke norm (nl. 25%) die de Staat zelf heeft overeengekomen. Daar is niets activistisch aan, lijkt me.

JJ8966 | 24-06-15 | 12:20

Dit kan helemaal niet, trias politica.

Bokito ergo sum | 24-06-15 | 12:20

Wim Venijn | 24-06-15 | 12:16
Dit is juist een schoolvoorbeeld dat de Trias Politica uitstekend functioneert. Bescherming van de burger tegen de overheid en het recht van de burger om te procederen tegen de overheid.
Blij dat we in een land leven waar dit nog kan.

Igor Putkin | 24-06-15 | 12:20

En zure regen?
Hebben ze daar ook al een uitspraak over gedaan?
En het spontaan in de fik laten vliegen van braambossen door opperwezens, is daar al een vonnis van?
En het maximaal aantal VMBO'ers in de tweede kamer?
5%, is dat kwa tenenkromheid te hachelen?
En het aantal VMBO'ers met een mening op Twitter, kunnen we daar ook niet eens paal en perk aan stellen?

Cuyahoga | 24-06-15 | 12:19

GL rechter ?

HotPotato | 24-06-15 | 12:19

Dat wordt een interessant hoger beroep voor de landsadvocaat.

Een paard | 24-06-15 | 12:18

@Sano | 24-06-15 | 12:11
@Reinaert | 24-06-15 | 12:11
Het kan nog erger. Als na hoger beroep en cassatie de uitspraak zou sneuvelen, is er voor dit soort drammers nog altijd de weg naar het Europese Hof open. Hoezo democratie?
Het wachten is vervolgens op de eerste miljardenboete die Nederland in het kader van TTIP opgelegd krijgt vanwege het schaden van de belangen van multinationals.

Gootbalkoning | 24-06-15 | 12:18

Kijk dat krijg je nu van het ondertekenen van die internationale verdragen. Allemaal niet democratisch bepaalde verplichtingen, die aangegaan worden als smeer in de internationale betrekkingen:
Vandaar FUCK TTIP

frank87 | 24-06-15 | 12:18

PvdD-vrouwtje tijdens het belastingdebat begint hier nu over. Ze zegt iets van dat 'we geen rechter nodig hebben om te bepalen dat we te weinig voor de planeet doen'.

Nu ineens weer niet?

Driewerf Hoezee | 24-06-15 | 12:18

@Voorburg | 24-06-15 | 12:14
Maar het staat helemaal niet volgens de wetenschap vast.

Wat wel wetenschappelijk bewezen is dat sommige bevolkingsgroepen relatief vaker in criminele statistieken terugkomen. Wat gaat de rechter nu besluiten?

Kaas de Vies | 24-06-15 | 12:17

@Voorburg
Behalve dat de rechterlijk macht gewoon de wet uit moet voeren en thats it, niet zelf regels erbij verzinnen, trias politica en shit.

Rest In Privacy | 24-06-15 | 12:17

@jawor36 | 24-06-15 | 12:13

De rechter moet toetsen, daar is 'ie voor aangenomen. Maar hij (m/v) moet vervolgens niet op de stoel van de wetgever gaan zitten, laat staan op de stoel van degene die de vigerende wetgeving uitvoert.

Reinaert | 24-06-15 | 12:16

Trias politica verdwijnt. Komt wel overeen met de bananenrepubliek dat Nederland is geworden.
Binnenkort arrestaties en deportatie als uw mening niet overeenkomt zoals die agressieve linkse clubjes dat willen zien.
Gevaar komt nog altijd van links. Zeg ik elke keer. En helaas word ik ook elke keer bevestigd met die stelling.

Wim Venijn | 24-06-15 | 12:16

Quote uit een ander artikel: "Volgens de uitspraak mogen rechters deels op de stoel van de politici gaan zitten als de burger beschermd moet worden tegen 'onrechtmatig handelen' van de overheid. In het geval van klimaatverandering staat volgens de wetenschap vast dat de belangen van burgers bedreigd worden wanneer de overheid te weinig actie onderneemt."

Kennelijk is de rechter tot de conclusie gekomen dat de dreigende klimaatverandering dusdanig bedreigend is voor Nederlandse burgers dat de Nederlandse Staat meer moet doen om deze te voorkomen. Op zich geen onlogische stellingname, mede gelet op het feit dat Nederland nu al grotendeels onder de zeespiegel ligt.

Voorburg | 24-06-15 | 12:14

En de uitspraak leest echt als een dikke troll: "De Staat kan zich niet verschuilen achter het argument dat de oplossing van het wereldwijde klimaatprobleem niet alleen afhangt van Nederlandse inspanningen." Nee maar wel achter de wet en daar staat nergens in dat de staat emissies moet terugdringen, vedragen in die richting zijn ook niet getekend. Tlijkt wel of de rechter nog nooit een wetboek heeft opengeslagen.

Rest In Privacy | 24-06-15 | 12:14

Ik wil dat gewelddadige ideologieen verboden worden. Of op zijn minst ideologieen die het gelijkheidsbeginsel niet erkennen.

Suerte Piet | 24-06-15 | 12:13

25% minder procent uitstoot is een grappig en kut tegelijk. Grappig omdat onze uitstoot al erg laag is, en kut omdat 25% mindering op die toch al lage uitstoot een draconisch hoge investering vergt. Van overheid, bedrijfsleven en burger.
Ze kunnen beter pleiten voor 5% minder uitstoot in China en India. Dat kost 10x minder en levert 10x meer op.

Captain Pervert | 24-06-15 | 12:13

@eerstneukendanpraten | 24-06-15 | 12:09

Zelfs dat redt je niet van de ondergang. Verzin een list!

Dit land is zó bezopen dat je er zelfs als alcoholist niets meer mee kunt.

Reinaert | 24-06-15 | 12:13

"Wat gaat de rechtsprekende macht doen als de uitvoerende macht noch de wetgevende macht deze uitspraak in praktijk brengt? De regering en de Tweede Kamer in de gevangenis gooien?"
Nou ja, zolang ze vanuit de gevangenis maar niet kunnen regeren......

HotPotato | 24-06-15 | 12:13

BeunDeHaas | 24-06-15 | 12:07

De rechter doet hier gewoon zijn werk. Een overheid mag geen onrechtmatig beleid voeren, ook niet als het democratisch besloten is. Lijkt me een goede zaak.

Voorbeeld van PGB is eigenlijk hetzelfde. Als mensen onrechtmatig behandeld worden door de overheid, kan de rechtbank daar natuurlijk prima een uitspraak over doen.

jawor36 | 24-06-15 | 12:13

Ik stel de vraag... zijn er pvv rechters? Zou een boel veranderingen teweeg brengen.

Kazango | 24-06-15 | 12:12

"De rechter concludeerde dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door uitstoot en dat dit ernstige gevaren met zich meebrengt, onder meer door de zeespiegelstijging en voor de voedselvoorziening. De overheid moet de burgers hiertegen beschermen."

Oké oké, dat is mooi toch?! Om de burger te beschermen! Maar, wanneer gaan ze dan de burger tegen de fascistische islam beschermen?!

Wonderful-Life | 24-06-15 | 12:12

In hoeverre botst deze uitspraak met artikel 120?

niemandhier | 24-06-15 | 12:12

@ frummel | 24-06-15 | 12:09
Als daar in hoger beroep geen verandering in komt dan weet je genoeg.

BeunDeHaas | 24-06-15 | 12:11

Dit wordt doorprocederen tot aan de Hoge Raad. Als er dan nóg geen stokje voor wordt gestoken dan weten we genoeg: de democratie is op dat moment definitief ten grave gedragen.

Dat een belangengroep een statement wil maken: prima. Dat ze dat vervolgens ook nog eens via de rechter willen doen: democratisch recht. Maar dat vervolgens diezelfde democratie door de uitspraak van de rechter geweld aangedaan wordt: *moeten we niet willen* lijkt me.

Reinaert | 24-06-15 | 12:11

Deze uitspraak is dan ook snel gesneuveld in de hoge raad. Tekend er iemand hoger beroep aan? Dank u.

Rest In Privacy | 24-06-15 | 12:11

d'r is niks met uitstoot aanpakken maar doe het dan wel goed; geen schepen meer laten varen op diesel en dikke olieprut en geen vliegtuigen meer laten vliegen op kerosine. Dat scheelt tenminste ipv dat gerommel in de marge.

sufkut | 24-06-15 | 12:11

Minder uitstoot kun je nog regelen, maar minder asielzoekers? Die kloppen gewoon aan he. Tenzij je iets met een hek oid doet. In Israel schijnen ze goede ervaringen te hebben...

Lydus | 24-06-15 | 12:10

Ik ga denk ik ook maar alcoholist worden. Of geestesgestoorde...

eerstneukendanpraten | 24-06-15 | 12:09

@BeunDeHaas | 24-06-15 | 12:07
Ik neem dan ook aan dat deze uitspraak nog overruled gaat worden. Want als het hek van de dam is..

frummel | 24-06-15 | 12:09

Huh? Dus het democratische proces wordt door een rechter opzij gezet, om de belangen van een lobbygroep boven wetgeving en politiek te zetten?

BeunDeHaas | 24-06-15 | 12:07

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl