Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend
29 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#teevendeal

Bassiehof - Volkert, Ard en het verkooppraatje

Gênant moment voor minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur (VVD) vrijdagavond bij Pauw. Willem Jebbink, de advocaat van Volkert van der Graaf, liet daar heimelijk opgenomen gesprekken tussen het Openbaar Ministerie en de extreemlinkse terrorist afspelen. De Fortuynmoordenaar wil al enige tijd af van de voorwaarden voor zijn voorlopige invrijheidsstelling waaronder de eis van psychische behandeling. Tijdens het gesprek op donderdag 17 september 2015 valt te horen dat advocaat-generaal Hans Pieters zegt dat die behandeling nodig is als ‘verkooppraatje’ richting de politiek. Een paar dagen eerder schreef Van der Steur aan de Tweede Kamer over de beschuldiging die al langer bekend is: “Het Openbaar Ministerie heeft mij in dit verband bericht dat niet is gebleken dat de advocaten-generaal uitlatingen hebben gedaan waaruit afgeleid kan worden dat zij van mening zijn dat de aan Van der G. opgelegde voorwaarde inzake psychische begeleiding geen waarde (meer) zou hebben, of dat deze voorwaarde is opgelegd als een ‘verkooppraatje’.” Au. Daar komt gedonder van want het is niet de eerste keer dat Van der Steur zijn rookkanon op de Nationale Vergaderzaal richt (of zelf de mist ingaat, zo u wilt). Voorbeelden te over: zijn handelen rondom de aanslagen in Brussel en vermeende FBI-informatie, de karaktermoord op MH17-professor George Maat en het circus van de Teevendeal. Wordt volgende week vervolgd in het Vragenuur. Mogelijke strohalm voor Van der Steur: het is de tweede keer dat Van der Graaf actief de media zoekt met de kwestie. In mei dit jaar kreeg de Volkskrant inzage in de transcripties, vrijdag waren ze bij Pauw dus zelfs te horen. Eigenlijk staat dat haaks op het mediaverbod dat Van der Graaf is opgelegd. Maar dat zou een zeer povere verdedigingslinie zijn. Interessante vraag is hoe die term ‘verkooppraatje’ geïnterpreteerd moet worden. Was de opmerking van advocaat-generaal Pieters een gevalletje dem Führer entgegen arbeiten (Ik denk dat het ministerie dit van mij verlangt) of lag er een concrete politieke opdracht voor die verkoopbabbel? Het is hoe dan ook ronduit pijnlijk dat deze affaire oude wonden blijft openrijten, niet in de laatste plaats voor de nabestaanden van Fortuyn. Bovenal bewijst de kwestie voor de zoveelste maal dat Van der Steur faalt in zijn communicatie met de Tweede Kamer. Niet het recidiverisico van Van der Graaf staat ter discussie maar dat van deze minister. Benieuwd of dat ter sprake komt in dat ándere verkooppraatje vanavond bij de VPRO.

Ard, Henk, Liesbeth en de verdwenen emails

botervloot534.jpgTwee keer geel is rood en betekent het veld uit, voor minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur gelden andere regels. Woensdag was het zoveelste debat met en over de haperende VVD-minister maar zelfs de PVV zag geen heil in een motie van wantrouwen. En waarom zou de bewindsman ook weg moeten? De kogelronde rode boksbal is de ideale catharsis voor de oppositie. Even de frustratie met een welgemikte leverstoot gevolgd door een uppercut wegslaan. Onderwijl wakend voor een K.O. want in de volgende ronde kun je nog veel meer lol beleven, blijkt keer op keer. Het debat over het tweede rapport van de Commissie Oosting had eigenlijk moeten gaan over Het Bonnetje en de Teevendeal maar spitste zich vooral toe op het Kamerlid van der Steur dat meeschreef aan brieven van toenmalig minister Ivo Opstelten aan de Tweede Kamer over de kwestie. Al snel ging het over het ‘sonderen’ (Cartman, iemand?) van Kamerleden, dualisme en contacten met het kabinet buiten de Nationale Vergaderzaal om. Kilo’s boter vlogen in het rond want ook de oppositie – op backbenchers na wellicht – onderhouden informele contacten met ministers en staatssecretarissen over hun portefeuilles. Smullen dus. Aardig bijgerecht: net zoals in eerste instantie Het Bonnetje bleken nu mails van Kamerlid Van der Steur zoek. Zijn Kamer-account bleek niet meer te openen en een ‘restore’ poging aan de ontvangende kant – de politiek assistent van Opstelten maar inmiddels ook van Van der Steur – bood geen soelaas. En toen zei GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren iets grappigs. Eerst de voorgeschiedenis. Vorige maand werd bekend dat minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) regeringsmail laat doorsturen naar zijn persoonlijke Gmail-account (Fun-fact: Vroeger was zijn privémail defensienudist75@hotmail.com). Kamp zei na alle kritiek dat hij echter gebruik zal blijven maken van Gmail. Kamervragen van SP, D66 en Van Tongeren waren het gevolg. Afgelopen maandag meldde de minister aan de Kamer dat hij meer tijd nodig heeft om deze vragen te beantwoorden. Maar wat zei Van Tongeren tijdens het debat met Van der Steur over Kamp? “In aanvulling op het verzoek van de heer Verhoeven, vraag ik de minister of hij nog weet of hij dat via zijn Tweede Kameraccount gedaan heeft of via zijn privé-e-mail. Wij hebben namelijk een minister die zijn privéaccount heel veel heeft gebruikt voor regeringszaken. Dat account is inmiddels gesloten, heb ik gehoord. Als de minister weet via welk account hij dat gedaan heeft, kunnen we het beste in dat betreffende account kijken.” Hoe kan Van Tongeren – die zich minuten eerder beklaagde over te innige contacten tussen Kabinet & Kamer – weten dat Kamp geen gebruik meer maakt van zijn Gmail? Exact: dat heeft ze uit de boezem van de coalitie. Na deze babbelende boterberg diende ChristenUnie fractievoorzitter Gert-Jan Segers nog een interessante motie in: hij wil dat de overheid de archieven beter onderhoudt. Zeer verstandig nu zoals hierboven beschreven blijkt dat de politiek assistent van de minister van Veiligheid en Justitie niet eens mails uit 2014 kan terugvinden. Tenminste één iemand op het ministerie is het met Segers eens. Toevallig kreeg ik deze week het boek ‘Geschiedenis van het ministerie van Justitie 1940-1945’ van Marcel Verburg toegestuurd. Verburg is staatsrechtsjurist en rechtshistoricus. Bovendien werkt hij voor het bureau van de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het boek – dat volgende week uitkomt – is het derde deel over de geschiedenis van het departement. Hij sluit zijn voorwoord met een belangrijke waarschuwing af: “Heb ik in het woord vooraf bij het tweede deel mijn zorg uitgesproken over het vernietigen op grote schaal van archiefstukken, in de afgelopen jaren is de vernietiging doorgegaan, ook van archiefstukken die oorlogsgerelateerd zijn. Het bewaren van stukken die nuttig zijn voor het reconstrueren van overheidsbeleid op hoofdlijnen gaat ten koste van het behoud van stukken die gaan over mensen. En het zijn toch de mensen die de geschiedenis maken. We leven in een overgangstijd, van papieren geheugen naar elektronisch geheugen, met alle beperkingen én mogelijkheden die daarbij horen. Laten we, zolang het kan, nog eens overwegen of het vernietigingsbeleid niet grondig herzien moet worden. ” Blijkt er toch nog één verstandig iemand op dat ministerie te werken.

LIVE. Van der Steur gaat WEER politiek survivallen

steurschietschijf.jpg Ard van der Steur kent niemand die zoveel faaldebatten heeft overleefd als hijzelf. Ondanks zijn plompe voorkomen is de minister van Verdoezelen & Jokkebrokken een ware ninja in het ontwijken van debatbermbommen, mitrailleursalvo's aan pijnlijke feiten en laser geleide precisiemoties van wantrouwen. Daar heeft hij d'r in z'n jaartje als minister al een boel van op het volle lijf gemikt gekregen. Want Steur stapelt faal op faal op faal, maar dankzij een scherfvest gemaakt van puur moreleleegtium, weet hij het nemen van zijn verantwoordelijkheid continu te ontlopen. En dat gaat hij vandaag weer doen. Want over eerlijke politieke, goed functionerende oppositie en de morele principes van de VVD maken we ons al lang geen illusies meer. Wat heeft de corpulente kasteelheer NU weer gedaan dan? Hij heeft toegegeven dat hij als Kamerlid mee schreef aan Kamerbrieven van Opstelten over de Teevendeal, voordat Opstelten viel over het bonnetje van Cees H. en Van der Steur hem als minister verving. Steur schreef dus als Kamerlid namens de minister brieven aan zichzelf - een doodzonde binnen het dualisme. Steur zat bovendien al met zijn dikke reedt op de deksel van de doofpot, lang lang lang voordat de Commissie Oosting twee lijvige rapporten schreef om te kunnen concluderen dat er heus geen doofpot was. Nou. De vele vele vele vele vele dubieuze bewerkingen door Steurmans vertellen echter een ander verhaal. Oppositiepartijen zijn zich al twee dagen lang onder grote scheppen boter op hun hoofd aan het verstoppen om te roepen dat deze aanval op het dualisme echt veel te ver gaat [video:], maar we weten allemaal hoe het zodadelijk zal lopen: Van der Steur gaat alwéér diep door het stof, om zich al tijgerend een weg onder een spervuur van kritiek door te wurmen en aan het andere uiteinde weer op te staan, het stof van zich af te kloppen en door te lopen alsof er niets is gebeurd. Het enige slachtoffer dat op de plenaire hindernisbaan voor dood achterblijft, is het toch al onherstelbaar aangeschoten vertrouwen in de politiek. LIVE. Op PINDAPINDA24. Mail Fail: De Kamer heeft niet alle versies van de door Van der Steur meegeschreven brieven. Die is hij "kwijt", vanwege een mislukte "mail restore". Gelooft u het zelf (.docx), minister? Update 18u45: Schizofrenie, Alzheimer en een beetje Oostindische doofheid maken dit debat. En Kamerlid Van der Steur had een conceptbrief van de ministeriële brief in handen om te redigeren voordat de rest van de Kamer die brief mocht zien. En dat is zeg maar niet de correcte volgorde. Glasplaswas 19u55: De oppositie blafte wel, maar beet wéér niet. Tandeloos theekransje laat amorele minister & premier met Alzheimer zo wegwandelen (want het is straks heerlijk campagne voeren tegen een aangeschoten MinVenJ).

Live. Oosting uitgehoord over doofpot Teevendeal

hetbonnetjevanopa.png Het grootste probleem is niet dat er gesjoemeld & gelogen is rond de zoektocht naar Het Bonnetje van de Teevendeal. (Uitstekende reconstructie hier.) Het probleem is dat er twee VVD bewindslieden zijn omgekukeld (Opstelten en Teeven), dat er inmiddels twee rapporten over liggen (Oosting I en Oosting II) en dat er twee belangrijke spelers fluks zijn overgeplaatst (Jusitietopmensen Cloo & Roes), maar dat het ministerie van Verhullen & Jokkebrokken nog steeds een chaotische teringbende is waarin iedereen kennelijk doet wat ie wil en niemand doet wat hij moet - met alle gevolgen van dien voor de veiligheid én justitie van Nederland. Het bonnetjesdebacle leidt niet tot een concrete bestrijding van de onbetrouwbaarheid van VVD en V&J. Dat Marten Oosting zijn tweede rapport alleen maar gebruikt lijkt te hebben om de door Van der Steur van prutswerk betichtte ICT'ers vrij te pleiten, en om te concluderen, te herhalen en erin te rammen dat er echt heus geloofmenou géén sprake is van een doofpot, maakt het nieuwe onderzoek vooral tot zinloos trekken aan het dode paradepaardje van "veiligheidspartij" VVD. Want Pieter Cloo zegt dat hij zich cruciale informatie "niet kan herinneren" - en dat loopt, praat & klinkt toch echt als een doofpot. Cloo werd - tegen de zin van ambtenaren op V&J - door zijn vriend Opstelten benoemd als SG - de eerste in ruim 100 jaar die 'van buiten' kwam, zo blijkt uit de vele vragen die de Vaste Commissie V&J nog heeft - en hij stapte gelijk met Opa Ivo op, een "ongebruikelijke" actie. Oosting laat hem in het nieuwe rapport gratis wegkomen met zijn lekkende geheugen maar dat hij echt niets (meer) weet, is allemaal hoogst ongeloofwaardig. Vindt dus ook de oppositie, die maar liefst zo'n 140 vragen (.docx) voor Van der Steur heeft, waaronder de vraag waarom de RVD kritische journo's belde, en wat het betekent dat het bonnetje door vrouwen gevonden is (lolwut?). De vragen liggen op tafel. Het debat moet nog volgen. Maar eerst mag de vaste commissie V&J de heer Oosting aan een verhoor onderwerpen, om 18:00 uur in de Klompézaal. Agenda hierrr, livestream op VVDOOFPOT24.

LIVE VVD Doofpot TV. Nieuw rapport Teevendeal

hetbonnetjevanopa.pngOm 11 uur wordt er ALWEER een rapport gepresenteerd over Het Bonnetje van Cees H. van Helman. De drugsmiljoenen die door notoir corrupticus Fred T. zijn witgewassen toen hij rond de eeuwwisseling nog officier van justitie was, boeien helemaal niemand meer. We spraken toen nog in guldens, nota bene. Maar de manier waarop de politieke afwikkeling van de affaire zich ontvouwen heeft, is wél interessant. Hoe zat het ook weer? Nou, de complete VVD lijkt in het doofpotcomplot rond het bonnetje te zitten. Minister Ivo O. (VVD) moest aftreden omdat hij gelogen had over de kwestie, en nam de staatssecretaris die hij probeerde te beschermen, Fred T. (VVD), mee in z'n val. Opvolgers Van der Steur (VVD) en Dijkhoff (VVD) waren betrokken bij al het overleg, dus die wisten waar ze de doofpotdraad op moesten pakken. De Commissie Marten Oosting deed onderzoek en kwam met een glas, plas, was rapport. Maar op het Ministerie van VenJ Slangenkuilen & Backstabbers waren ze nog niet klaar met het bonnetje: uit gelekte emails bleek dat Van der Steur (VVD) én MinPres Mark (VVD) ook gejokkebrokt hadden over de kwestie. Marten Oosting werd opnieuw een commissie en moest z'n halfslachtige werk van de vorige keer helemaal overnieuw doen. Ditmaal blijkt uit nader onderzoek dat VVD'ers tot in de hoogste regionen van het ministerie van VVD&Jokkebrok betrokken waren bij het wegmoffelen van het bonnetje. De naam van Pieter Cloo (VVD, vriend van Ivo O.) is al opgedoken als kingpin in het web van bonnetjesleugens. En nu, stort het V&J-gebouw in, wordt iedereen op straat getrapt en implodeert de VVD? Lol nee natuurlijk niet. Er is vooralsnog nauwelijks rumoer waar te nemen rond het rapport. Het wordt dus zometeen plechtig in ontvangst genomen, er vallen wat strenge woorden en dan ♫ drinken we ♬ een glas, doen we ♫ een plas en blijft alles ♬ zoals het was ♫. LIVESTREAM! UPDATE: Wat het ook is, de doofpot is 'geen doofpot', zegt Oosting bij de opening van z'n tweede onderzoekspoging tot openbaarheid. Er was 'wel geblunder' - en daar hoeft natuurlijk anno nu niemand voor op te stappen. V&J was gewoon te dom om er een doofpot van te maken. Maar de ICT'ers die het bonnetje (zogenaamd) niet konden vinden, en die door Dijkhoff & Steur voor prutser zijn uitgemaakt in een debat, worden vrijgepleit door Oosting. Waarmee dus niemand het gedaan heeft. ♫ Glas, plas, was. ♬ Tsja: Opzettelijk zwijgen, da's toch gewoon een synoniem voor 'doofpot'? Reactie Steur: Voor de volledigheid. De brief (docx) met de reactie van Van der Steur, die het natuurlijk allemaal weer een heel opbouwend rapport vindt waar hij op voort kan bouwen.

Feynman en/of Feiten - De poorten staan open

feynmanenoffeiten.jpgDe IND heeft vanwege capaciteitsproblemen duizenden vluchtelingen niet kunnen screenen. Daarmee falen we niet alleen een taak naar de Nederlandse bevolking om jihadisten te weren, we plaatsen dan ook slachtoffers naast oorlogsmisdadigers in opvangkampen. Daarmee falen we het primaire idee van asiel. We geven mensen geen kans uit een oorlog te vluchten, als de daders mee mogen komen. Ik zie een AZC nog steeds een beetje als een blijf-van-mijn-lijf huis, waar we nu vooral men of fighting age opvangen die hun vrouw en kinderen in de oorlog achterlieten. En daartussen zitten dan ook nog de idioten die alle ellende in de zandbak gestart hebben. De politie mag op de AZC's de scherven bij elkaar zoeken, maar daar gaat het ook al niet lekker mee. Er wordt nu al jaren geprobeerd de korpsen te laten fuseren tot een landelijk korps, die weer uiteenvalt in vergelijkbare regionale onderdelen. Vooral om managers en externe consultants te spekken. Ondertussen blijkt de recherche gesloopt te zijn en zijn er GEEN vacatures voor die functie. Zestien jaar na de vuurwerkramp in Enschede is eindelijk de beslissing gevallen om een politierapport te openbaren. Een ramp waar bijna een dozijn overheidsdiensten de tikkende tijdbom meer dan maandelijks hebben gecontroleerd en gedoogd. Misschien een heel nuttig idee om ook een paar ambtenaren te vervolgen. Vooral de politici die een verhuizing naar buitengebied blokkeerden. Alleen al daaruit blijkt de tunnelvisie die de advocaten proberen aan te tonen.
Lees verder

Fred Teeven wist precies waar het bonnetje lag

wateenstrop.jpg De Teevendeal rolt doorrr. Volgende week komt de Commissie Oosting met een tweede rapport over de affaire, waarin de hele VVD-top, het halve ministerie van Justitie en de huidige corpulente minister van V&J schimmige en corrupte rollen spelen. Rapport komt woensdag 25 mei, maar vandaag staat op de voorpagina van de Telegraafmachine al te lezen dat het zogenaamd onvindbare bonnetje al die tijd voor het grijpen lag. De zogenaamde Teevendeal, met het witwasbonnetje van Cees "Puk" Helman, kostte begin vorig jaar zowel Ivo Opstelten als zijn staatssecretaris Fred T. hun baantjes. De ouwe gangster Ivo "Opa" Opstelten vertrok naar Huize Avondrood, maar zijn handlanger Fred "Crimefighter" T. ging doodleuk weer in de Kamer zitten voor hun maffiaclan, de VVD. De Commissie Oosting deed verslag, glas, plas, was. Tot er wéér nieuwe informatie in de doofpotaffaire opdook, en de Commissie Oosting opnieuw bij elkaar moest komen voor verder onderzoek. Dat rapport komt dus volgende week en alle betrokken VVD'ers hebben weer eens het inktzwarte bloed van de ambtelijke corruptie aan hun handen. Telegraaf: "Pieter Cloo, de allerhoogste ambtenaar van het departement, werd bij herhaling op de vindplaats gewezen. De voormalig secretaris-generaal, die door toenmalig minister Opstelten als een soort vertrouweling werd gehaald, liet zijn departement echter communiceren dat het bonnetje onvindbaar was." Ard van der Steur, samen met Klaas Dijkhoff al (veel te) nauw betrokken bij de kwestie vóórdat hij minister werd, had nadien beweerd dat het de schuld van de ICT'ers op het MinV&J was. Dat was toen al een leugen (er was expliciet opdracht gegeven om te stoppen met zoeken) en nu blijkt het dus wederom kwade opzet van de VVD-top te zijn - iets wat altijd al werd gedacht, maar nu dus door Oosting wordt aangetoond in een nieuw rapport. Opstelten. Teeven. Van der Steur. Dijkhoff. Pieter Cloo. En zelfs Mark Rutte: allemaal liegen ze, hebben ze gelogen en/of zijn ze actief betrokken bij de bonnetjesdoofpot van de Teevendeal. Voorspelling: iedereen doet of z'n neus bloedt, maar als de hitte van het Oosting-rapport toch te hoog wordt, douwen ze Fred T. uit de keuken en wandelt de rest van de malafide VVD-top (inclusief de chronisch incompetente gelekaartenverzamelaar Steur) gewoon weer weg van de scene of the crime alsof er niks gebeurd is. Andere betrokkenen zoals Cloo en justitietopman Gerard Roes zijn overgeplaatst, zelfs naar de Raad van State. Want zo rolt de regentenmaffia. Bah.
Lees verder

Ja ja ja! Kabinet TOCH op campagne voor GeenPeil

Eerst zei Mark Rutte nog 'het is maar een handelsverdrag' maar toen zei Juncker dat er een continentale crisis komt als Nederland 'nee' zegt op 6 april en inmiddels is heel de EU/NAVO/USA/NRC in paniek over dat 'handelsverdrag'. Dus nu is dan toch de kogel door de kerk: het kabinet gaat campagne voeren voor het referendum. Zij aan zij met GeenPeil zullen Pedante Bertje, Voorheen Ome Roon, Ard 'Ik ken mensen die zijn overleden aan een nee-stem' van der Steur, MinPres Mark en alle andere kabinetsleden de paden op & de lanen in gaan voor een hoge opkomst op 6 april, bij het referendum dat door een internet-achtige constructie is afgedwongen, zoals Mark het zo liefkozend omschreef. De regering gaat het land in om via media-optredens en discussieavonden de onderste kiezer boven te halen, iedere stemmer een Teevendeal they can't refuse te doen en om te proberen om het referendum bij heel Nederland op het radarbeeld te krijgen. Jongens. Gratis campagnetip van ons voor jullie. Nodig voor maximaal bereik ook Hans van Baalen, Guy Verhofstadt, Martin Schulz, Jean Claude Juncker en Paul Tang uit om te komen helpen met campaignen. Geloof ons, die zijn best belangrijk voor een stevige opkomst. De Telebloid heeft het campagne-ontwerp al ingezien en dat lijkt, net als in 2005, zo uit de dikke koker van Ton 'best gewichtig' Elias te komen: "Het kabinet hanteert een ’winnende strategie’; scenario’s voor een eventueel ’nee’ tegen samenwerking met Oekraïne liggen er niet", schrijven ze. Pfoe. Gewaagd hoor. Hee Dijkhoff. Kekke bumpersticker hebben voor achterop je dikke BMW? Leger des Peils! Aanmelden voor de enige échte campagne kan nog steeds: ga naar GeenPeil.nl, meld je aan voor het Leger des Peils en maak het verschil op 6 april. (En bij ons is 'nee' wél een scenario.)

Feynman en/of Feiten - Ministerie van Vuil & Jokken

fijnmannogeen.jpg Ard van der Steur deelt nóg een dossier niet met de Kamer. Een schending van artikel 68 van de grondwet. Geholpen door een paar Wob-verzoeken begint er wat te pruttelen. Na drie maanden van wachten volgde een kladje. Een volledig geregisseerd persmomentje. Daar gaat het dus echt fout. Ons kabinet heeft al de greep op de helft van ons geld. Ruim driehonderd miljard euro per jaar. Het kabinet heeft ook de greep op de uitvoerende macht. En het wil óók nog eens het toezicht op zichzelf in beheer nemen. De eerste stap van een staatsgreep is het in beheer nemen van wat markante gebouwen, de tweede stap is het hinderen van intellectuelen en de derde stap is controle over de media. Zo deed Berlusconi dat, zo doet Rusland dat, zo is Polen het gaan aanpakken. Dan zaag je in de wortel van de democratie. Zonder een burger die met eerlijke informatie een eigen mening kan vormen. Hij speelt gewoon de rattenvanger van Hamelen. Beetje muziek maken en hopen dat u erachteraan blijft huppelen. Tijdens het afscheidsfeestje voor Joris Demmink in 2012 stonden bij de rode loper wat mensen te fotograferen, filmen en praten. Wel zeven stuks. Sfeerbeelden. De politie noemde het samenscholing en arresteerde de alternatieve pers. De strafzaak volgde pas ruim drie jaar later, mocht niet gefilmd worden en leidde vorige week tot vrijspraak.
Lees verder

BREEK. Onderzoek naar bonnetje Cees H. heropend, VVD'er Van der Steur wederom betrapt op leugen

Bam. Weer een gevoelige klap voor de toch al zo beschadigde geloofwaardigheid van de VVD. De Commissie-Oosting, die onderzoek deed naar de bonnetjes van een witwasdeal tussen Fred T. en de drugscrimineel Cees 'Puk' Helman, wordt heropend, op basis van e-mails die in handen zijn van Nieuwsuur. Daaruit blijkt dat er medio 2014 vanuit de Justitie-top aan de ICT-afdeling opdracht is gegeven om te stoppen met zoeken naar het bonnetje. Dat bevel kwam twee dagen nadat Opstelten in de Kamer had verklaard dat het bonnetje officieel onvindbaar was. Begin vorig jaar struikelden VVD'ers Fred T. en Ivo O. alsnog over de Teevendeal toen een screenshot van het onvindbaar geachte bonnetje van de transactie alsnog opdook. Opstelten had gelogen over het witwasbedrag en daarmee was het einde oefening voor de crimefighter & de dinosaurus. Het echte bonnetje kwam vervolgens alsnog als bij toverslag tevoorschijn. Kamerleden Dijkhoff & Van der Steur waren bij al het overleg rond de zaak betrokken en namen daarna, goed geïnstrueerd, de plekken van Fred en Ivo over als StasJus en MinJus. Teeven ging terug in de Kamerbankjes zitten en verklaarde de volledige waarheid over de deal mee in zijn graf te nemen. Minister Van der Steur verklaarde op 16 december 2015 tijdens het laatste debat over de Teevendeal dat het allemaal de schuld van de ICT'ers was dat het originele bonnetje onvindbaar was gebleven. Zie video hierboven voor de bewuste quote: “Dat [opduiken van het bonnetje] had een jaar eerder gekund, als ze de juiste mensen op de ICT hadden gehad. Daar zat natuurlijk de fout die is gemaakt", zei hij. Nou. Dat was dus weer eens een dikke vette corpulente zwaarlijvige politieke LEUGEN van Steurmans, die kennelijk mensen kent die overleden zijn aan gezonde Hollandse eerlijkheid.

Nu moet hij dus knarsetandend het onderzoek heropenen (Kamerbrief), want onderzoeker Marten Oosting heeft mails naar buiten gebracht. Uitermate dodelijke kwoot: "Als de Onderzoekscommissie ook had beschikt over de e-mailwisseling die nu naar voren is gekomen, zou zij haar onderzoek ongetwijfeld mede hebben gericht op het krijgen van een sluitend antwoord op de voorgaande vragen, om op basis daarvan te kunnen beoordelen of hier daadwerkelijk en op goede gronden kan worden gesproken van een situatie van een doofpot." Aan deze quote zou Van der Steur wel eens kunnen overlijden - en niet alleen hij, want ook Dijkhoff én Rutte kregen een motie van afkeuring aan hun broek in het laatste Teevendealdebat. Kortom: ineens is Het Bonnetje van Cees H. een levensbedreigende situatie voor het kabinet. En dat allemaal op de dag dat Demmink ook dubieus in het nieuws is. Welke duistere krachten zou Edith Schippers ditmaal vermoeden in deze kwestie? Hoe dan ook komt Wassila Hachchi goed weg dat de VVD nu haar persoonlijke sores uit het nieuws drukt. bonnetjemailwisseling.jpgDeze pijnlijke waarheidsmails zijn op de dag ná het Maatdebat naar Nieuwsuur gestuurd. In dat debat gaf Steur ook al iedereen behalve zichzelf de schuld van de gemaakte fouten rond de professor. Kennelijk waren z'n ambtenaren het nu echt spuugzat en hadden ze deze mails nog achter de hand. Is er nog iemand die Van der Steur geen ongelofelijke stuntel vindt? En hoeveel politieke uitwegen kan hij voor zichzelf nog vinden nu er niemand overblijft om de schuld te geven en niemand het nog voor hem opneemt? Het zal wederom stil en eenzaam zijn in dat grote tochtige kasteel vanavond..
LOL Update: Lees met de kennis van nu ook dit persbericht (antidoofpotmirror) van V&J nog eens terug. Leugens, leugens, leugens...
Ook Rutte loog: Onderstaand screenshot is een kwoot van Rutte uit het laatste Teevendeal-debat van 16/12. Een letterlijke leugen. (Transcript, via) ruttelaatstedebat.png Nieuwsuur: En tot slot nog het complete verhaal in 19 minuten Nieuwsuur-repo van zojuist.
bespaartips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken