Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Column: de atheïstische allochtoon

Daar komt de postBeste lezer, mag ik mezelf voorstellen. Ik ben de atheïstische allochtoon. Dus ik ben geen fundamentele moslim, verlichte moslim, radicale moslim, geïntegreerde moslim of ex-moslim. Nee, ik heb de koran wel gelezen en heb me vergaapt aan zijn schoonheid maar heb de islam als toeschouwer gezien en nooit daadwerkelijk geparticipeerd. Mijn denkbeelden zweven in de huidige maatschappij door een ijle en onbekende ruimte, die vol staat met hokjes die geen van alle mij met hun verleidelijke lokroep kunnen binden. Helaas, want niemand wil buiten de maatschappij dwalen. Wellicht brengt het als voordeel mee dat ik als toeschouwer wel een mooie zitplaats heb om het maatschappelijke debat te volgen zonder dat ik me aangevallen of verdedigd voel. Tot mijn welbehagen heb ik vernomen dat er een Centraal Comité voor Ex-moslims is opgericht, omdat het ook mijns inziens lastig is binnen de moslimgemeenschap de islam te bekritiseren of afvallig te zijn. Dit is een ingezonden column van de hand van de 26-jarige Hafez Ismaili m'Hamdi
Laat ik glashelder zijn ; Wat mij betreft moet alles ter discussie gesteld kunnen worden. Of het nou over het leven van de profeet gaat of het aanpassen van de Islam binnen een nieuw context. Ik heb het bewust over het ter discussie stellen, want loze en beledigende leuzen keur ik ten sterkste af, omdat deze er alleen op gericht zijn een groep mensen te krenken en geenszins een positieve bijdrage leveren aan het huidige debat. Ik bewonder het initiatief van Ehsan Jami die wat mij betreft een klankbord heeft gemaakt voor veel allochtonen die tussen wal en het schip zijn beland. Het lezen van de koran heeft bij de heer Jami blijkbaar een diepe indruk gemaakt omdat hij een duidelijke standpunt inneemt tegen de Islam. Dit is natuurlijk zijn goed recht en ik vind het dan ook verwerpelijk dat hij het slachtoffer is geworden van geweld, maar met dit standpunt geef je als gezicht van het Comité ook een duidelijk signaal dat het comité vraagtekens heeft over zowel de praktisering van de Islam als de Islam zelf. Loubna Berrada is helder in haar standpunt dat zij de Islam zelf niet wil aanvallen. Ik ben het met haar standpunt eens omdat zowel de Islam als het Christendom zowel liefde als haat prediken en het is aan de mens om het een of het ander te benadrukken. Mijn grote angst is dat dit comité een nieuw platform wordt die de groeiende onverdraagzaamheid tussen moslim allochtonen en autochtonen verder op de spits zal drijven. De heer Jami hoeft het niet eens te zijn met de standpunten van de koran, maar zal toch het streven moeten hebben om op een fatsoenlijke manier samen te kunnen leven met mensen die de Koran wel als waarheid zien met alle nuances van deze beleving meegenomen. Op een minderheid na van sensatie zoekend tuig en fundamentalisten staat de moslim open voor zo een samenleving. De moslim in Nederland laat zich niet, zoals vaak vertekend wordt weergegeven, leiden door de conservatieve Islam van het Midden-Oosten, maar ontwikkelt een geëmancipeerde Islam waarmee zij ook kunnen deelnemen in de Nederlandse maatschappij.Deze groep, die de meerderheid vormt, wordt wel dagelijks gestigmatiseerd door de vergelijking te trekken tussen de Islam in het Midden-Oosten en de Islam hier. We hoeven maar een dag met de auto te reizen en we zien dat het Christendom in Italië op een volledig andere manier wordt beleefd dan in Nederland, laat staan de Islam die hier en in Iran beleefd wordt. Het is een feit dat elke religie gestoeld is op een ‘Absolute waarheidsclaim’ en dat dit kan aanzetten tot geweld, maar dit lijkt me alleen aan de orde in landen die instabiel zijn vanwege armoede en gebrek aan onderwijs. De Islam die in deze landen als banier fungeert om te strijden tegen wat zij zien als het kwaad en het onrecht is niet toepasbaar op onze levenswijze hier. Mensen die oproepen tot die Islam, de Islam van geweld, moeten gezien worden als gevaarlijk en zeker niet monddood worden gemaakt, maar ontmaskerd worden tot de charlatans die ze zijn. Echter de mensen die bangmakerijen rondstrooien dat de moslim in Nederland als doelstelling heeft de Islam van het Midden-Oosten te implementeren zijn wat mij betreft net zo gevaarlijk. Door het verdraaien van de werkelijkheid boezemen ze de mens angst in en dan zijn we bij de kern van de zaak. De angst. Als we bang zijn voor de ander zullen we hem nooit een plek geven in de maatschappij waarin we zelf leven. Daarom raad ik een ieder aan sceptisch te zijn tegen iedereen die angst predikt. Laten we gezamenlijk ons wapenen tegen opruiers en minachters van de verdraagzaamheid want het zijn zij die de integratie onderuithalen. Hafez Ismaili m'Hamdi

Reaguursels

Inloggen

Goed stuk, zit een heleboel waarheid in, maar zal hier wel als paarlen voor de hangbuikzwijntjes vallen...
Heel veel mensen hier hebben niet door dat het overgrote gedeelte der mensheid niet geschapen is om te vuur en te zwaard in iets te geloven..., dat de meeste mensen zich bezighouden met overleven, met je gezin, je baan enz... Maar ja, aangezien wij bij cnn, of op het journaal weer straten vol protesterende moslims hebben gezien die leuzen tegen alles en iedereen riepen denken we dat het hele midden-oosten vol haatbaarden zit.....
Ik geloof er niks van, ik geloof dat we dat tuig dat tot haat oproept of mensen intimideert op moeten pakken en uit moeten zetten, mits mogelijk.... en ik geloof ook dat dat maar een hele kleine minderheid is...

bubkanl | 20-08-07 | 19:26

speerpunt 20-08-07 @ 13:38
Volgens mij lees je alleen maar wat je WILT lezen! Zo vol contradicties zit dit niet. Ik keer me tegen elke religie dus ook de Islam. Ik vind niet dat ik jou dit hoef te bewijzen. Neem het maar van mij aan. Als de vrijheid van meningsuiting in NL in het geding is trek ik gewoon alle registers open. Ook betreffende de islam. Zie eerdere bijdragen inzake varkens peop op de lokatie westermoskee. Die moet er gewoonweg niet komen. Mijn voorstel: zet er geen speeltuin neer maar een kinderboerderij met VEEL HANGBUIKZWIJNTJES.

metalgrandpa | 20-08-07 | 17:55

@metalgrandpa; Uw verhalen zitten vol contradicties. Dat u een atheist bent is volledig ongeloofwaaerdig. Een atheist keert zich tegen elke vorm van religie en niet uitsluitend tegen het christendom.U stelt onze cultuur gelijk aan het christendom. De koran niet gelezen? kom nou zeg.

speerpunt | 20-08-07 | 13:38

"een kleine groep verkloot het voor de rest."
Helaas, 1 op de 3 Maroc.nl bezoekers keurt geweld tegen Jami goed (volgens pol)
De islam keurt geweld tegen ongelovigen ook goed en volgens het islamitisch recht is de straf op geloofsafval en kritiek op de profeet de doodsstraf.

ZSU-23-4 | 20-08-07 | 12:55

Goed stuk. Eens met deze meneer.

RedBill | 20-08-07 | 11:07

de honden blaffen... 20-08-07 @ 00:41
P.S.: Overigens nog dank voor je nachtelijke reactie.

metalgrandpa | 20-08-07 | 09:48

de honden blaffen... 20-08-07 @ 00:41
Gewoon luiheid tot nu toe.
Maar ik beloof je dat ik het ga doen.
Verder: mijn afkeer van het christelijk geloof is voortgekomen uit de cultuur hier, met als gevolg een drang om me tegen dat geloof af te zetten. Per slot ben ik ook een kind van deze cultuur. Ook christenen menen dat zij gekwetst worden als ik zeg dat Golgotha een hoax is, sterker nog: een aperte leugen.
Mijn kritiek geldt evenzeer de islam, evenals chr. en judaisme een monotheistische religie. Deze uiten zich altijd in een filosofische afwijzing van iedere andere levensopvatting, welke leidt tot verschrikkingen. De holocaust kan bijvoorbeeld alleen maar verklaard worden uit een zgn. christelijk oogpunt t.a.v. de joodse "godsmoordenaars".
positief-atheisme.nl/holocaust.htm
positief-atheisme.nl/luther.htm
Het hebreeuwse volk (het overgebleven juda was slechts 1 stam), heeft zich altans volgens hun eigen bijbel ook schuldig hieraan gemaakt. (positief-atheisme.nl/duisterebijbel.ht...)
Ik ben ervan overtuigd dat ook de koran dergelijke misselijkmakende passages kent. Zoals beloofd: ik ga het lezen.
Mijn relaas van gisteren is bedoeld om de zaak ook eens te proberen van een andere kant te zien, niet als steun aan een religie die van anture de intentie heeft om alles en iedereen te domineren. Als daar aanleiding toe bestaat zal ik dit ook doen tav christenen.

metalgrandpa | 20-08-07 | 09:46

Chapeau chapeau!

Maxiswaarlijkgroot | 20-08-07 | 08:18

@Artikel0
Dat bewijst het toch juist nog meer? In Iran ging het pas mis toen de islam er na de (te) westers geörienteerde sjah verdween en de ayatollahs het roer overnamen.

fietser | 20-08-07 | 08:12

Hr. Hafez, u bent geen afvallige, u bedriegt de boel. U bent een beschermer van de islam en u doet dat op een aalgladde manier door zich als afvallige te presenteren. Een afvallige verlaat het geloof uit frustatie omdat hij/zij zich bedrogen voelt, misleid, bedreigd of onderdrukt.Het is logisch dat iemand die zijn religie opgeeft, zich niet meer positief over die religie uitlaat.Dat was hier in nederland ieder zijn goed recht. Het is de bekende oproep dat je maar beter je bek kunt houden over de islam.Het probleem is simpel. Grote groepen misloms zijn in nederland (en europa ) gastvrij en met veel aandacht en financiele middelen ontvangen.Van het aanvankelijke vertrouwen is om bekende redenen niet veel overgebleven. Het besef van de bedreiging van de autochtone cultuur begint nu steeds meer tot de autochtone bevolking door te dringen.Zij willen de islamisering van de samenleving niet. U hoeft u geloof niet op te geven, maar blijf van onze vrijheden af. Het wordt tijd dat er een streep getrokken wordt. Het zou goed zijn dat in de grondwet een artikel komt dat naast het recht op vrijheid van godsdienst ook het recht op vrij te zijn van godsdienst garandeert.

speerpunt | 20-08-07 | 01:25

metalgrandpa 19-08-07 @ 11:13
Leg mij dan eens uit waarom je de gruwelijke passages uit de bijbel wel leest,maar die uit de koran niet?

de honden blaffen... | 20-08-07 | 00:41

Meld u aan meneer Hafiz,http://www.apostatesofislam.com/

Nifelheim | 19-08-07 | 21:48

fietser 19-08-07 @ 09:26

Mijn excuses, ik heb je link over het hoofd gezien. Scusi, dude.

bottehond | 19-08-07 | 19:50

na de eerste alinea haakte ik af

sorry... te langdradig

brdstck | 19-08-07 | 18:39

De laatste alinea plaatsen was ook afdoende geweest

rjochtrêgich | 19-08-07 | 17:25

Wat een prachtig conflict vermijdend slijm stukkie text. Past prima binnen de traditionele politiek correcte de-boel-bij-elkaar houdende gewoonte van de (s)linkse kerk. Vast en zeker geschreven door een PvdA-er?

FlyingSpaghettiMnstr | 19-08-07 | 15:23

-weggejorist-

Lizzard | 19-08-07 | 14:09

Deze meneer zou er op gewezen moeten worden dat Iran een welvarend land was met gelijkheid voor man en vrouw voordat de Ayatolla Khomeiny het land in een religieuze hel veranderde. Z'n argument houdt geen steek.

Artikel0 | 19-08-07 | 13:54

Hier kun je overigens alle video-stukjes van Pat Condell zien, hij heeft er veel meer over de Islam en geloof in het algemeen:
www.youtube.com/patcondell

brulkikker | 19-08-07 | 13:50

Wat een bagger, de Islam is moord, doodslag, vrouwenmishandeling, verkrachting, pedofilie en holocaust! Wie dat niet begrijpt snapt de boodschap van de nepprofeet Mohammed niet. Ik wil Allah niet beledigen, maar Mohammed is zeker rechtstreeks naar de hel gegaan, als de hel bestaat. Lees eerst maar eens het boek "The Truth about Muhammad" van Robert Spencer als je meer wilt weten over deze geweldadige religie!

Kwispel | 19-08-07 | 13:45

goed stukje jamie!!

overVecht | 19-08-07 | 13:43

-weggejorist-

Lizzard | 19-08-07 | 13:37

Is die smeekbedelijn voor bannelingen nog open? Cookie staat aan de deur te kloppen.

bottehond | 19-08-07 | 13:27

Pat Condell RULES!!!!!!!!!... fuck, zo raak die man, zat bijna te janken toen ik hem voor het eerst hoorde, Engelse Pim, hij moet de europese politiek in. Alle rechtste leeghoofden zoals De Winter, Le Pen etc zou ik zo graag inruilen voor deze dappere goedzak.

Donald Brump | 19-08-07 | 13:15

-weggejorist-

Lizzard | 19-08-07 | 13:13

@bottehond @ 12:46
En zo iemand is ook nog eens hoogleraar politieke filosofie. Dus die verkoopt zijn prietpraat blijkbaar ook op universiteiten, om weer een nieuwe generatie prietpraters op te leiden. Terwijl je toch zou verwachten dat er enig fundamenteel onderzoek gedaan werd op universiteiten, voordat je mensen de mond wil snoeren. Hij snoert in dit stukje ook mensen de mond die de universele rechten van de mens niet onderhandelbaar vinden in NL. Hij stelt dat Wilders, Jami en Ayaan de boel op scherp zetten, wat gevaarlijk is. Geen woord over de terreur, intimidatie en het geweld welke daar aan vooraf zijn gegaan. Zo een man zou zich kapot moeten schamen, als Nederlander.

tipo | 19-08-07 | 13:06

Weer één die zelf nadenkt! Er zit hier ergens een nest.
Wees welkom!

CipherNL | 19-08-07 | 12:59

wat een hilarisch stuk onzin! heb er zelf ook ooit over na zitten denken om gewoon wat columns te publiceren onder een arabisch pseudoniem. dan echter op een meer kritische manier in de hoop dat toch meer gematigde moslims de fundamentalisten binnen hun eigen geloof eens zouden aanpakken! dit is niets meer dan een zwakke vertoning door iemand die van mening is dat we zomaar zouden moeten aanvaarden dat een stel intolerante schapenneukers daadwerkelijk zichzelf niet associeren met de fundamentalisten in het midden oosten. en daarom zouden we tolerant tegenover ze moeten zijn? dacht het niet hé! ga bij de pvda zou ik zeggen daar kun je met "slechte opvoeding" "verhaarde maatschappij" en dat soort externe factoren die zouden leiden tot criminaliteit en intolerantie nog wel ergens komen.

Captiosus | 19-08-07 | 12:55

@ Lizzard

En het onweerlegbaar antwoord aan de appeasers van de inmiddels beroemde gewone burgerman Pat Condell. Wedden dat hij er 11 september ook is?

www.liveleak.com/view?i=33c_1187358686...

bottehond | 19-08-07 | 12:52

-weggejorist-

Lizzard | 19-08-07 | 12:43

jaap_stam 19-08-07 @ 12:28
Ja, een hele erge. Nooit gehoord van meerdere visies op 1 probleem?

metalgrandpa | 19-08-07 | 12:41

Volgens mijn is het een mol.

jaap_stam | 19-08-07 | 12:28

Wishbone 19-08-07 @ 11:58
Dank je wel voor deze column. Het geeft eigenlijk goed weer wat ik zelf ook denk. Waar de politiek (VVD-CDA-PvdA-GL) het laat afweten en om de hete brei heen draait, geeft Wilders, niet altijd in gelukkig gekozen bewoordingen, goed aan wat de zorgen van de 0031'ers zijn. Tegen bovengenoemde clubs zou ik willen zeggen: doe er iets mee, en raak niet in verwarring.

metalgrandpa | 19-08-07 | 12:15

knutsel 19-08-07 @ 11:54
Over dat regentendom heb je wel gelijk. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat links van nu niet meer links van vroeger is, en hetzelfde geldt voor rechts. Er zit altijd beweging in, wat op zich erg interessant is. Neem van me aan dat er nog steeds linksen zijn die als vroeger denken en zich niet laten leiden door politiek correctisme. Ineterressant is het, dat homovrijheid en vrouwenemancipatie nu tot de hot items van rechts zijn geworden. Goede ontwikkeling dacht ik zo. Wat mijn grote stuk van 10:24 u betreft: het is niet zozeer een eenzijdige mening maar biedt denk ik wel kijk op hoe moslims op onze samenleving zouden kunnen kijken. Ik denk altijd goed om eens over na te denken. En wat Wilders betreft: hij probeert zaken op de kaart te krijgen die lange tijd verzwegen zijn. Om te prikkelen gaat hij verder dan menigeen zou willen. Van mij mag hij doorgaan hiermee: zonder Wilders geen modern democratisch bestel!

metalgrandpa | 19-08-07 | 12:02

KeesBs @ 11:35
Kan je dan op zijn minst met de stelling meegaan: "Wilders gedraagt zich net zo achterlijk als Islamisten."?
.
Dan begrijp je misschien wat de positie van Wilders is. Hij gebruikt dezelfde middelen als de Islam om de Islam te bestrijden. Hij begeeft zich op hetzelfde niveau van debateren (= de mond snoeren) als de Islam. Hij toont daarmee aan dat de middelen waarmee de Islam strijdt in onze seculiere samenleving verwerpelijk zijn. Wanneer dat besef er is, zijn we weer een stapje verder. Dan kunnen we radicale seculariteit gaan prediken. (en dus de belastingen verlagen)

tipo | 19-08-07 | 12:00

metalgrandpa 19-08-07 @ 11:54
Het is niet mijn bedoeling om alles op links af te schuiven maar omdat je er zelf over begon kon ik het net laten. Ik heb het liever over politiek correcte elite die het allemaal maar heeft laten gebeuren. Maar dat neemt niet weg dat er nu wat aan moet gebeuren en dan is angst een slechte raadgever...........
.
www.hetvrijevolk.com/?pagina=4220&....

Wishbone | 19-08-07 | 11:58

@Metal. Ja jammer alleen dat homo-acceptatie en vrouwenemancipatie kennelijk niet meer zo belangrijk zijn voor "links", of in ieder geval niet als je daarmee je achterban schoffeert. Degenen die in de jaren zestig en zeventig op de barricaden stonden, zijn nu de regenten en moeten er niet aan denken dat hun achtergestelde stemvee wegloopt omdat ze zelf verantwoordelijkheid nemen, zichzelf bevrijden van het juk van de religie, succesvol worden en rechts gaan stemmen.

knutsel | 19-08-07 | 11:54

Wishbone 19-08-07 @ 11:46
Het zou zo kunnen zijn dat bepaalde krachten in de linkse beweging een verkeerd oordeel hebben geveld over de situatie en daardoor mee hebben gewerkt aan het ontstaan ervan. Dit geldt evenzo liberalen en christendeocraten. De ontstane houding kennen we als politieke correctheid, maar is niet slechts ingegeven door linkse stokpaardjes, maar ook een erfenis uit het verleden: Europa kende tot medio 20e eeuw een grenzenloos antisemitisme, ingegeven door politiek en religieuze motieven, met alle desastreuze gevolgen van dien. Men is, mede daarom, al die tijd bang geweest om hierin weer terug te vallen.

metalgrandpa | 19-08-07 | 11:54

@Het CDA @ 10:31
Chapeau!

tipo | 19-08-07 | 11:50

@metalgrandpa @ 10:24
Dat is nog eens gevaarlijke onzin die je predikt op deze zondagochtend. Je stelt de geborgenheid van de groep, boven het welbehagen van het individu. Want dat laatste is hedonisme, egoisme en individualisme. De geborgenheid van de groep is slechts een groepsmatige vorm van hedonisme. Het niet nemen van eigen verantwoordelijkheid vanwege solidariteit met je eigen groep is juist egoisme. Het niet boven het maaiveld uit willen steken is juist een strategie van laffe bange individuen die zich graag verschuilen in de groep.
.
Ik wil in deze mooie draad niet voor de Godwin-award gaan, maar wie de groep boven het individu stelt is een .... Okay?
.
En wat valt er te prijzen aan de passieve solidariteit van 'gematigde moslims' met de terroristen? Je predikt lafheid in plaats van heldendom. Dat verderfelijke hedonisme, egoisme en individualisme is namelijk de enige weg tot succes en heldendom. Het is ook de enige weg om je eigen verantwoordelijkheid te voelen, en die doet soms heerlijk pijn. En, nog belangrijker, het is de enige weg om jezelf in staat te stellen andere mensen te helpen. Hij die vrij denkt en financieel vrij is, is de enige die hulp kan bieden aan de schapen en de geiten. Via de belastingdienst en subsidieverlening houden die individualisten, egoisten en hedonisten mooi wel de laffe bange groepen in leven, die niet kunnen demareren. Een beetje respect voor de koplopers ja? Bedankt!

tipo | 19-08-07 | 11:49

metalgrandpa 19-08-07 @ 11:36
Voor een groot deel heb je zeker gelijk........ Ik ondervind er nu alleen hinder van.............. Want het zijn de slinkserts die alles in het werk stellen om de islamitische gewoontes die Nederland 30 jaar terug in de tijd zetten te verdedigen.......... Het knuffel beleid van de slinkserts in de grote steden hebben tot de problematiek van nu geleidt............
.
De linkse beweging die nu haar mond houdt als de muzelman poten aan het rammen is, de slinksert die nu zijn mond houdt als de moslima onderdrukt wordt De slinksert die maar blijft knuffelen als er buurten geterroriseerd worden. Zo lust ik er nog wel een paar.........

Wishbone | 19-08-07 | 11:46

KeesBs 19-08-07 @ 11:35
Mooi, ik wens ze daar ook niet maar weet net als Wilders dat ik het niet tegen kan houden dus hoop ik maar dat het beperkt blijft tot en klein aantal. Een mening uitspreken die jou niet aanstaat, valt nog altijd onder de vrijheid van meningsuiting........... Leer er maar mee leven..........
.
En de koran hoeft van mij niet verboden te worden al mag het van mij wel spontaan ontbranden......... Maar ook dat is een mening.....
.
www.6thcolumnagainstjihad.com/Swastika...

Wishbone | 19-08-07 | 11:39

@Rokerhoest Van de bijbel mag je ook liegen tegen ongelovigen zelfs tegen geloven als je maar voor je dood even biecht.

KeesBs | 19-08-07 | 11:37

Wishbone 19-08-07 @ 11:30
Je bevestigt mijn relaas: je begint meteen weer naar anderen te wijzen. Die cultuur van persoonlijke vrijheid wil ik ook nog wel enige vraagtekens bij stellen. Die persoonlijke vrijheid heeft pas sinds de jaren '70 een vergaande ontwikkeling doorgemaakt, en met name dankzij de voortrekkersrol van die door jou zo verfoeide linkse beweging. Precies hetzelfde geldt voor homo-acceptatie en vrouwenemancipatie: ze zijn het erfgoed van de linkse beweging in de jaren '70 van de vorige eeuw en ook jij plukt daar nu de vruchten van!

metalgrandpa | 19-08-07 | 11:36

@Wishbine als Wilders aan de machtkomt is de cultuur van persoonlijke vrijheid er ook niet meer.

`Ik wens geen moslims op bestuurlijke functies en in de kamer`

`De Koran moet verboden worden`

KeesBs | 19-08-07 | 11:35

metalgrandpa 19-08-07 @ 11:13
Nee, jouw waarheid is mijn waarheid niet...........
.
Je zet een heel lul verhaal neer met handelingen die ook opgaan voor de allochtone medemens....... Als je voor het kratje bier een paar gram weed neerzet praat je over de marokkaanse/antilliaanse jeugd in de grote steden...........
.
En onze cultuur is de cultuur van persoonlijke vrijheid, vrijheid van meningsuiting,geëmancipeerde vrouwen en acceptatie van de homo enz.
.
Dat ouwtje is allemaal onderdeel van onze cultuur wat

Wishbone | 19-08-07 | 11:30

de honden blaffen... 19-08-07 @ 11:09
Je bedoelt dit te zeggen:
metalgrandpa 19-08-07 @ 10:24: De waarheid wil ik niet weten.

Het CDA 19-08-07 @ 10:31: In deze schone schijn kan ik me rustig rondwentelen.

metalgrandpa | 19-08-07 | 11:13

metalgrandpa 19-08-07 @ 10:24:Niet geschikt.

Het CDA 19-08-07 @ 10:31:Wel geschikt.

de honden blaffen... | 19-08-07 | 11:09

Volgens de Koran mag je liegen en bedriegen tegen ongelovigen. Daarom wantrouw ik dit soort PvdA epistels. En buiten dat; wie zegt dat ik gezellig in dit land wil samenleven met potentiele terroristen, straatrovers en vrouwenonderdukkers uit naam van een of ander ziek middeleeuws geloof? Ik heb daar helemaal geen zin in. Als je niet in staat bent om je te gedragen volgens de hier geldende normen en waarden dien je gewoon lekker op te rotten.

rokershoest | 19-08-07 | 10:52

Precies, onze tolerantie/onverschilligheid is aan het verdwijnen door te veel negatieve berichten en ervaringen. Dus daar moet het verbeteren, niet geforceerd Femke Halsema en D'66 achtig tolerantie blijven prediken.

fietser | 19-08-07 | 10:35

Geachte Hafez Ismaili m'Hamdi,

U begrijpt de Nederlandse volksaard niet. De Nederlander is niet tolerant, maar onverschillig t.o.v. vreemden en wil dat ook kunnen zijn. Aan die basisbehoefte van de bevolking wordt niet voldaan. We willen best iets over de islam horen, als we in Egypte rondtoeren. Als toerist kun je je redelijk amuseren met het stichtelijke verhaal van een plaatselijke gids. Maar daar moet het wel bij blijven. In ons eigen land willen we er van verschoond blijven.
Wat weten wij van de Aziaten in Nederland? Zijn ze extremistisch in wat ze geloven? We weten het niet en het zal ons ook worst wezen, want ze vallen niet op. Zij staan ons toe onze schouders over dit volkje op te halen.
Antillianen? Aan die groep ergeren wij ons behoorlijk, omdat een deel zich ernstig misdraagt. Vanwege die misdragingen worden we gebombardeerd met berichten over hun culturele achtergrond en het slavenverleden. Het zal allemaal wel, maar wij willen in staat worden gesteld om die groep te negeren, omdat ze niets doen dat opvalt.
Met negeren bedoel ik niet op buitenlanders neerkijken, maar ons er niet mee bezig hoeven houden. Dat kun je integratie noemen. Het is slechts schijnintegratie, want echt, Nederlanders zijn niet tolerant. Als we werkelijk tolerant waren, dan waren er in het verleden niet zoveel verschillende kerkgenootschappen laten ontstaan.
Als de moslims in Nederland geen problemen willen, dan hoeven ze niets anders te doen dan hun leven leiden op een wijze die je kunt beschouwen als doorsnee. Gewoon werken, je amuseren, meedoen zonder met hoofdoekjes te leuren en vooral niet provoceren met een megamoskee. Er zijn al heel lang vele moskeeën in lege garages, buurtgebouwen, een leeg kerkje. Het viel nauwelijks op en niemand stoorde zich er aan. De gastarbeider was blijkbaar een moslim, maar dat kregen we pas in de gaten, toen extremisten luidkeels hun afkeer van de westerse maatschappij gingen verkondigen.
We zijn dan onverschillig, maar niet achterlijk. Als iedereen die per se op wil vallen vertrekt en de rest blijft, dan kunnen wij door met onverschillig zijn. Dus willen we dat de onruststokers vertrekken. Daarom trekt Wilders zoveel stemmen.
Dus, geen flauwekul meer, geen studies meer of commissies. Het is voortaan aanpassen of oprotten. Wat iemand die hier woont nou precies gelooft, interesseert ons helegaar niets. Het gaat om wat hij doet.

Het CDA | 19-08-07 | 10:31

Beste Ismail,
Goed stuk! Grote klasse.
Ik ben westerling en noem mezelf atheist. De duistere stukken uit de Koran ken ik niet, domweg omdat ik deze nog niet gelezen heb. Wel ken ik de gruwelijke stukken uit de bijbel, met als meest opvallende in het oude testament de wijze waarop een persoon genaamd God het volk Israel zo'n 3500 jaar geleden de opdracht heeft gegeven om Kanaan (huidige gebied Israel/Palestina) ethnisch te zuiveren van de ongelovigen, ten behoeve van Gods "uitverkoren" volk, een term die ik verafschuw. Deze geschriften hebben basis gelegd voor wat Balkenende zo trots de Joods-Christelijke achtergrond van het Verenigd Europa noemt. Verspreiding en handhaving van het Christendom is een bloedige aangelegenheid geweest. Ook de Islam kent een bloedige onderwerpingsgeschiedenis en scoort wat mij betreft beslist niet beter dan het Christendom.
Naar tegenwoordig gekeken: Ik probeer me eens voor te stellen wat de moslim met zijn achtergrond en cultuur wel moet denken van de Westerse samenleving. Hij/zij zal niet veel goeds zien denk ik zo: Zuipende jongeren met biertorens op de camping, wier enige levensdoel op dat moment schijnt te zijn om zo snel mogelijk volledig lam te zijn en vervolgens boerend en kotsend hun vakantie door te brengen. Een grote groep mensen die onder het mom van de voortschrijdende individualisering steeds meer menen dat zij zichzelf net even ietsje meer vrijheid mogen permitteren dan een ander. Dit blijkt uit hun reacties wanneer ze op een overtreding gepakt worden: te hard rijden, op de stoep fietsen, door rood licht rijden, en ander hufterig gedrag: Tegen de politie roepen: "ga boeven vangen." Altijd maar naar de anderen wijzen als ze zelf over de schreef gaan. Ik heb het nu niet over allochtonen maar over sinds generaties in Nederland wonende mensen. Verder nog de anti-solidariteit, zoals ik het maar even wil noemen; "ik leef alleen maar voor mezelf en de ander kan verrekken." Iedereen die tegen zijn wil genoodzaakt is om van een uitkering te leven bestempelen als een potverteerder en een uitvreter die op "hun" kosten uit de staatsruif eet. Alsof zij zelf daardoor aan de bedelstaf zou geraken. Genoeg is blijkbaar nog niet goed genoeg.
Ik krijg de indruk dat de solidariteit onder moslims net eventjes wat groter is en dat men de door mij geschetste mentaliteit met meewarigheid en afschuw bekijkt. Niet voor niets trekt men zich dan terug in zijn eigen groep: daar heerst warmte en geborgenheid en de gedachte dat je in moeilijke tijden terug kunt vallen op jouw gemeenschap.
Met een zeker zelfmedelijden beziet de autochtone Nederlander dit alles op zich afkomen. Hij weet er geen raad mee. "Onze cultuur wordt bedreigd", welke cultuur? Die van egoisme, zelfverrijking ten koste van anderen, die van liederlijk hedonisme? Voordat men nog een woord kwaad over de bedoelingen van de Islam spreekt: mensen, kijk eerst eens wat er bij jezelf aan schort. Bedenk heel goed, dat een samenleving die steeds individualistischer en egoistischer wordt ten dode is opgeschreven en alle kans loopt om overruled te worden door een andere cultuur! Als je niet wilt dat de moslimcultuur hier dominant wordt over jouw levensstijl kijk eerst eens naar jezelf.

metalgrandpa | 19-08-07 | 10:24

Goed stuk...klasse

KXRonnie | 19-08-07 | 09:36

@ kotelet 19-08-07 @ 03:13
..."deze mensen blijven hier, die gaan echt niet meer weg hoor"...
Wat blijft komt nooit terug.
(spreuk in binnenhaven van Dordrecht).
Wat blijft gaat nooit terug (behalve in de zomervakantie)(linkse spreuk).
Dat zullen we nog wel eens zien.....
Dachten we ook in ons Indië.
Er is nog heaup.
Geert is onze Soekarno, inclusief "blauw" bloed.

wachtmeester de bruy | 19-08-07 | 08:27

-weggejorist-

Lizzard | 19-08-07 | 08:13

-weggejorist-

Lizzard | 19-08-07 | 08:10

als er een Opperwezen zou zijn dan had die er wel voor gezorgd dat iedereen hetzelfde over hem dacht... en dan had die er ook wel voor gezorgd dat het lichaam niet meer adrenaline aan kan maken dan iemands verstand kan verdragen. Dan waren we ons misschien niet allemaal zo druk aan het maken over andermans levens..

MANK | 19-08-07 | 04:35

Wat ik ook altijd ongelofelijk heb gevonden aan de "multiculturele samenleving' is dat welbekende linkse zinnetje: "deze mensen blijven hier, die gaan echt niet meer weg hoor".

En of ze ophoepelen! *knarst op tanden*

kotelet | 19-08-07 | 03:13

@fuckje 18-08-07 @ 18:56

omdat het weerbericht bij het journaal hoort, ook bij het jeugdjournaal.

Rest In Privacy | 19-08-07 | 02:45

@bethundered 19-08-07 @ 02:32,<br>
See you there!

Sulfuric-Acid | 19-08-07 | 02:36

@Sulfuric-Acid 19-08-07 @ 02:24

Errug leuk jah maar ga ff naar het volgende topic , there where the action is.

bethundered | 19-08-07 | 02:32

@bethundered 19-08-07 @ 02:13,<br>
hahahahaha, die heb ik nog nooit gezien! Wat een giller dit, zeg!!!<br>
Da's inderdaad niet één van de slimste 'inbrekers', laat staan uitbrekers!<br>
* link opslaat *

Sulfuric-Acid | 19-08-07 | 02:24

@bethundered 19-08-07 @ 01:52,<br>
C1000 topic.... Yer welcome, beetje lullen over criminaliteit en filmpjes van bewakingscamera's en privacyschending enzo...<br>
Uiteraard afgewisseld door van muziek van bottehond.

Sulfuric-Acid | 19-08-07 | 02:07

@bottehond 19-08-07 @ 01:57
Vriend, doe eens verstandig en ga, net als ik, lekker slapen..

klauwkikker | 19-08-07 | 02:05

Behead those who want to behead Freedom.

bottehond | 19-08-07 | 01:57

kuttekrap 19-08-07 @ 01:55

Neen ik was aan het uitbuiken en toen viel in slaap 4 uur dus ik verveel me een beetje.

bethundered | 19-08-07 | 01:57

@Donald Brump 19-08-07 @ 01:49

Yup dat is de algemene mening hier.

bethundered | 19-08-07 | 01:56

@bethundered
Mooi, die cijfertjes voor de links.
Is dat voor de administratie?

kuttekrap | 19-08-07 | 01:55

Mooi gezegd, een heus CDA standpunt. Het heeft alleen niets te maken met de werkelijkheid waarin Nederland nu verkeerd. "angst zaaien" is een perverse verwoording voor aandacht vragen voor echte problemen en geweld aangericht door moslims in Nederland. Ik maak me niet druk om de islam maar om mijn land. Ik heb een hartgrondige hekel gekregen aan de vele blanke nihilistisch hufters die ons land [laten] verkrachten door corrupte overheden, ranzige criminelen en achterlijke culturen. Persoonlijk vind ik de koran een psychologische en morele beerput waarvan ik vooral hoop dat het uiteindelijk compleet verdwijnt uit ons mooie land, net als het gedachtengoed van de linksekerk.

Donald Brump | 19-08-07 | 01:49

vander F 19-08-07 @ 01:35

Als het er op aan komt is er een alcohol en wiet-qutum. verwisselbaar, dat dan weer wel. lazarus is gelukzaligheid, want door de waterwandelkampioen van galilea tot leven gewekt. Hoewel. Was die man daar eigenlijk blij mee?

bottehond | 19-08-07 | 01:40

*lazarus exit*

vander F | 19-08-07 | 01:35

@bottehond 19-08-07 @ 01:32,
was 2 zielen 1 gedachte, clear shit.

vander F | 19-08-07 | 01:33

@Irish_Bastard 19-08-07 @ 01:27,
heerlijk.

*exitus*

vander F | 19-08-07 | 01:32

@ van der F.

Jij bent niet al te snugger vaak en dat linken is je hobby niet: ik geef je het voordeel van de twijfel.

bottehond | 19-08-07 | 01:32

@azijnseiker 19-08-07 @ 01:21

Pardon? Rare vrouwen kent u.

piquant | 19-08-07 | 01:30

@ realistischer 18-08-07 @ 21:10
Ik zal het nog eens herhalen, aangezien je het dus NOG niet snapt : m'n vraag was niet wie deze lap tekst schreef (dat zal me aan m'n reet roesten), ik wilde weten welke dooie op de redactie dit suffe stuk tekst hier neerplempte...
Zal ik het anders nog eens in het engels herhalen, opdat je het dan misschien wel snapt ?

Irish_Bastard | 19-08-07 | 01:27

Het christendom en de islam prediken beiden haat!!!!???? Schoonheid in de koran!!!???? Wat is dit voor een foute gek?

Hammar | 19-08-07 | 01:25

@azijnseiker 19-08-07 @ 01:21,
Mw. vander F ontvangt uw compliment minzaam glimlachend.

vander F | 19-08-07 | 01:24

Mr Zappa:"Millions of dollars,millions of dollars Mr Lofton!" hehe

NIN | 19-08-07 | 01:23

vander F 19-08-07 @ 01:10

Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt; een vrouw die Zappa leuk vindt.
Wees er maar zuinig op,vast een juweeltje.

@botte, mijn dag is weer goed.

azijnseiker | 19-08-07 | 01:21

@azijnseiker 19-08-07 @ 00:59,<br>
ben 'm nu aan het kijken, is écht tof!<br>
<br>
@bottehond, thanks voor de link!

Sulfuric-Acid | 19-08-07 | 01:17

'65

vander F | 19-08-07 | 01:15

11 september Botte,
das datum.

vander F | 19-08-07 | 01:14

vander F 19-08-07 @ 01:10

Geen gezeik, iedereen rijk. Doe eens niet zo moeilijk. Jij postte die shit. Ikben benieuwd naar de echte tijdsverschillen. Dan weten we of jij en ik telepathie hadden of dat één van ons een sensatiemakerT is.

bottehond | 19-08-07 | 01:12

@Botte,
en om je maar gelijk uit de droom te helpen,
Mw. vander F is de grote Zappa fan in FF'Steyn.

vander F | 19-08-07 | 01:10

Ik ga alleen naar New Hampshire als ik het licht uit mag doen hiero en ik 20 verstekelingen mee mag nemen en als we meer slimme militairen meenemen. Daar zitten plenty échte VrijdenkerTs. Denk je eens in. Dit is een briljant idee. Denk eens aan de kwaliteit van wat meedoet aan dit project. Last stand of civilisation.

www.vrijspreker.nl/vs/item/2003/10/fre...

bottehond | 19-08-07 | 01:10

@bottehond 19-08-07 @ 01:02,
lijkt me niet,
maar.....

vander F | 19-08-07 | 01:06

Ik vind die muziek van zappa doelloos gewriemel, maar als hij gaat praten vind ik het eigenlijk best een leuke vent. Leuke eye-openert.

waskuip-admiraal | 19-08-07 | 01:05

Van der F. Ben jij mij?

bottehond | 19-08-07 | 01:02

bottehond 19-08-07 @ 00:49

Dit kende ik niet, maar goed voor een
ROFLOL in het kwadraat!!!

@iedereen, dit is echt lachen

azijnseiker | 19-08-07 | 00:59

@ kotelet

scusi, maar als je dat al een heftige reactie vindt..... Je mot mij niet proberen te duiden, dat is nutteloos. Duidt jezelf op de enige echte slijpsteen voor de gheest. Daarom hang je hier toch rond? GS is de gym van denkend Nederland.

bottehond | 19-08-07 | 00:59

*gaat the torture never stops maar weer eens kijken.*

kuttekrap | 19-08-07 | 00:58

@ Bottehond,
Jammer dat je meteen zo in de aanval gaat, ik bedoel het goed.
Íeder mens word gevormt door ervaringen en dingen die hij meemaakt. Dat geldt voor jou, dat geldt voor mij. Ik ken je verder niet, wil je ook niet in een hokje plaatsen, maar ik zou het me alleen zo goed kunnen voorstellen.

Laat ik voor mezelf spreken, mijn persoonlijke afkeer van links en moslims is gebaseerd op een combinatie van ervaringen en feiten.

kotelet | 19-08-07 | 00:57

@ hannalore

ik kan je deze niet onthouden. Practical enzo. (en dan opzettelijk niet zeggen: pragmatic. hahahahahah).

nl.youtube.com/watch?v=8UAWqwLjN70

bottehond | 19-08-07 | 00:56

Softie 19-08-07 @ 00:19

Softie, jij doet je naam eer aan. Jij hebt gelijk; een cultuur heeft vele facetten; maar het belangrijkste eraan is dat het een overkoepelend gedeelte is van normen en waarden die over vele eeuwen zijn gevormd. Voor deze Westerse normen en waarden is keihard gevochten in het verleden. Ik heb vele twijfels over de verenigbaarheid van onze cultuur met die van de islam. Dus niet alleen negatief maar onverenigbaar. Het Nederlandse patriotisme is na de Tweede Wereldoorlog vakkundig afgeschaft door de linkse elite zodat we nu met de gebakken peren zitten.

Mijn angst is gebaseerd op cijfers; empirisch bewijs dus. Verschil is dat ik denk dat de Westerse cultuur onverenigbaar is met de islamitische, terwijl jij waarschijnlijk het postmodernistische gedachtegeod hebt aangenomen waarin alle culturen gelijk zijn en tevens elkaar niet uitsluiten

EersteKlasLutser | 19-08-07 | 00:55

@VanderF. Ik zou ook zo'n type kunnen zijn, een iedereen wantrouwende survivalist. Ik las laatst een interview met Fleischbaum, waarin hij zei graag op een berg te willen wonen ergens in de VS. Hij had zijn green card al tijden geleden aangevraagd. www.youtube.com/watch?v=J5Bd733AO9E

knutsel | 19-08-07 | 00:55

@ hannalore

er staat zoveel moois van Fransesco Zappa op youtube, iklink deze nog waarin hij al die alternatieve en pseudolinkse zweeffiguren aan moten hakt.

nl.youtube.com/watch?v=hgujWm0TrJA

bottehond | 19-08-07 | 00:54

-weggejorist-

Lizzard | 19-08-07 | 00:52

kotelet 19-08-07 @ 00:50

Wat een onzinnige conclusie.En mijn bevlogenheid heeft met niets dan met een zeer sterke Vrijheidsdrang te maken. Psycholigiseren doe je zo.

bottehond | 19-08-07 | 00:51

LOL

vander F | 19-08-07 | 00:51

"practical conservative", jippie.!

Hannalore | 19-08-07 | 00:50

@ Bottehond,
Dat was dus jouw pa, whow!
Nu begrijp ik meteen een stuk meer van je bevlogenheid............

kotelet | 19-08-07 | 00:50

@ azijnzeikerd

Zelfvertrouwen en vertrouwen in Menschen mits er Vrijheid heerst is bedreigend kennelijk. Tsjek dit dan maar.
nl.youtube.com/watch?v=8ISil7IHzxc

bottehond | 19-08-07 | 00:49

@vander F 19-08-07 @ 00:42,<br>
Yep, je zal er een soort van balans in moeten vinden. Anders wordt het leven er ook niet vrolijker op. Ach weet je, ik heb m'n eigen mening en ben clever genoeg om bepaalde dingen dusdanig te relativeren dat ik er in kan 'berusten'. bepaalde dingen kan je nu eenmaal niet veranderen, dus waarom zou ik me daar druk over maken. Gewoon ff de dingen, onder het genot van een biertje, de revue laten passeren en je weet weer waar je staat. Heel verhelderend!

Sulfuric-Acid | 19-08-07 | 00:47

bottehond 19-08-07 @ 00:38

" Politically, Zappa was a self-proclaimed "practical conservative",[5] an avowed supporter of capitalism and independent business. He was also a strident critic of mainstream education and organized religion. Zappa was a forthright and passionate advocate for freedom of speech and the abolition of censorship, and his work embodied his skeptical view of established political processes and structures."

Zomaar een tekstje uit wikipedia, moet je toch wel aanspreken dunkt me.

azijnseiker | 19-08-07 | 00:46

VanFrikschoten 19-08-07 @ 00:37

Dat is dan ook, historiscvh gezien, de domste vraag die je kunt stellen. Zoals mijnheer Zappa het zei: "the meek shall inheret nothing". Dat het een les zij, de islamisten tonen zulks dagelijks. Vraag maarv aan die buurt in Vlaardingen of daaromstreeks. Waar vdie hakbarrrrrr strijdkreet al schalt.

bottehond | 19-08-07 | 00:44

@ Bottehond,
Is je vader zomaar neergeknald?

kotelet | 19-08-07 | 00:43

-weggejorist-

Lizzard | 19-08-07 | 00:42

@Sulfuric-Acid 19-08-07 @ 00:34,
beetje toetsen aan de mensen om je heen kan geen kwaad,
voordat je het weet zit je met een personal nuclear shelter met 4 jaar aan voedsel en water in je achtertuin.

Maar om gelijk elke gedachte die buiten het sociale grijs-gemiddelde valt te zelf-censureren is ook niet gezond.

vander F | 19-08-07 | 00:42

@Vanfrikschoten,
*lol*

kotelet | 19-08-07 | 00:41

Softie 19-08-07 @ 00:38

Ik vind jou ethisch laf. How about that. Jij bent bang je tere zieltje te bevuilen met smerige handen. Ik niet. Dat is het enige verschil tussen jou en mij. Dan zal jij wel naar de hemel gaan en ik naar de hel.

bottehond | 19-08-07 | 00:41

@bottehond 00:36

Degene wiens vader werd afgeschoten zal het niet makkelijk hebben gehad, zo'n vijfentwintig jaar geleden werden cluppies als de R.A.F. door bepaalde, eh, types de hemel in geprezen. Erg politiek-correct allemaal, toen in die jaren.
En ik weet dat je een onschuldige pup bent.

Hannalore | 19-08-07 | 00:40

@ bottehond
De afgedwaalde die zich tegen zijn eigen soort keert, dat ben jijzelf. Maar dat is een kwestie van perceptie.

Softie | 19-08-07 | 00:38

azijnseiker 19-08-07 @ 00:15

Pas maar op. Zodadelijk ga je nog naar Bruxelles met de andere reauze Geuzen (gueux).

bottehond | 19-08-07 | 00:38

@kotelet 19-08-07 @ 00:33
Heb van de week ook nog een paar Joden onder m'n schuur gevonden. Nou, die keken niet blij, hoor, dat de oorlog al zo lang was afgelopen. Toen ik vroeg "Wat wil je dan?" was het helemaal niet te best...

VanFrikschoten | 19-08-07 | 00:37

@ Hannelore

Aard van het Beest, dear. Ik ken iemand wier vader door dat tuig afgeknald is, dan komt dat soort zaken dichterbij. Heb je mij ooit horen dreigen met geweld of het zien uitvoeren? Nou dan. Ik ben een onschuldige pup.

bottehond | 19-08-07 | 00:36

@vander F 19-08-07 @ 00:29,<br>
Klopt! Ik ken het. Ik was vroeger zeer goed in paranoide denken, wist alles ongeveer wel te bedenken wat er na / met bepaalde dingen kon gebeuren.<br>
Kost wel een hoop geestelijke energie, maar ik hoefde me in ieder geval géén zorgen te maken. Was op alles voorbereid.<br>
Moet wel toegeven dat het leven een stuk minder 'spontaan' begon te worden in die tijd.

Sulfuric-Acid | 19-08-07 | 00:34

@Softie 19-08-07 @ 00:28,
als je gezegd zou hebben;
"Zo goed als vroeger is het nooit 'meer' geweest",
zit je toch vuistdiep in Plato hoor.

Maar dat schreef je niet.

vander F | 19-08-07 | 00:33

@ Frotklob,
Mooie post, chapeau!

Waar ik me altijd aan gestoord heb is het gemak waarmee alles wat betrekking heeft op allochtonen maar goedgekeurd en getolereerd wordt. Vooral een stad als Amsterdam doet me walgen: Marokkanen krijgen alle kansen die ze maar willen, multiculturele projecten worden er met bakken tegelijk uit de grond gestampt: Aint no mountain high enough!
Alle opportunities krigen ze, maar ze zijn nog te bedondert om ook maar een poot uit te steken. Als dank krijgen we overlast, rap-video's waarin we naar de hel worden gewenst en onze eigen meisjes die achter de ramen worden gezet. Theo van Gogh, op klaarlichter dag de keel doorgesneden. Joden worden verjaagt, homo's bespuugt en in elkaar gerost. En dan moet ik dit vullis zogenaamd zien als mede-landgenoten? Spuug en spuug zat heb ik er van!


Mijn grootouders hebben zich na de oorlog een ongeluk gewerkt om bij te dragen aan de wederopbouw. Mijn opa heeft, met gevaar voor eigen leven, joden in de kelder laten onderduiken. De beste man zou zich omdraaien in zijn graf als hij dit kolere-volk zou zien.

kotelet | 19-08-07 | 00:33

Softie 19-08-07 @ 00:19

Ik voelme daarentegen wél verbonden met jou. Jij bent als Padraic in when the wind shakes the barley. En toch hoor je bij mij, je bent Nederlander. Daar ontkom je niet aan. En jij bent een prooi voor mij. Een afgedwaalde die zich tegen zijn eigen soort (de Vrijzinnigen, think about it) afzet. Niet omdat ik van scalpenjagen houd, maar omdat de ghoede saeck enorm veel last heeft van jullie.

www.elsevier.nl/nieuws/politiek/artike...

bottehond | 19-08-07 | 00:32

´s navonds allemaal. Gaat weer over muzelmannen zeker?

off-topic: Elisabeth2 mijn ideale vrouw, potje swaffelen?

Juustem! | 19-08-07 | 00:32

VanFrikschoten 19-08-07 @ 00:25
Lust geen Pizza... heb je ook Falafel ?... heb er vanmiddag 2 gehad en lust er nog wel een.

Moi2 | 19-08-07 | 00:31

@ Frotklob,
Mooie post, chapeau!

Waar ik me altijd aan gestoord heb is het gemak waarmee alles wat betrekking heeft op allochtonen maar goedgekeurd en getolereerd wordt. Vooral een stad als Amsterdam doet me walgen: Marokkanen krijgen alle kansen die ze maar willen, multiculturele projecten worden met bakken tegelijk uit de grond gestampt: Aint no mountain high enough!
Alle opportunities krigen ze, maar ze zijn nog te bedondert om ook maar een poot uit te steken. Als dank krijgen we overlast, rap-video's waarin we naar de hel worden gewenst en onze eigen meisjes die achter de ramen worden gezet. Theo van Gogh, op klaarlichter dag de keel doorgesneden. Joden worden verjaagt, homo's bespuugt en in elkaar gerost. En dan moet ik dit vullis zogenaamd zien als mede-landgenoten? Spuug en spuug zat heb ik er van!


Mijn grootouders hebben zich na de oorlog een ongeluk gewerkt om bij te dragen aan de wederopbouw. Mijn opa zou zich omdraaien in zijn graf als hij dit kolere-volk zou zien.

kotelet | 19-08-07 | 00:30

@Sulfuric-Acid 19-08-07 @ 00:24,
heb een beetje vertrouwen in je eigen paranoia zeg maar,
niet gelijk als een konijn stilzitten in het felle licht van de stroper.

Heeft ook iets met naïviteit te maken.

vander F | 19-08-07 | 00:29

@bottehond 00:27

Strijdwijze.? Laat jezelf gaan, trek je lippen op, laat de tanden zien, en ga eens lekker grommen.!

Hannalore | 19-08-07 | 00:29

Dag Kees,

Dus jij neemt extremisten niet serieus?

Maar de extremist Geert Wilders neem jij al honderden posts lang serieus.

Samir Azzouz daarentegen, die een plattegrond van een kerncentrale in zijn jongetjeskamer had verborgen had neem jij natuurlijk niet serieus. En diezelfde Samir Azzouz die onder een valse naam een studie chemie volgde, omdat hij zo buitengewoon geinteresseerd was in explosieven neem jij ook niet serieus. En Mohammed Bouyeri die, afgezien van de oratorische kolder in zijn brief, een duidelijke boodschap in van Gogh's buik prikte neem jij ook niet serieus.

Maar die boodschap was ook aan jou gericht Kees. Ze hebben jou en mij al jaren geleden de oorlog verklaard en jij wilt het niet zien.

Jij zegt dat mensen die in jouw ogen verwerpelijke opvattingen verkondigen stante pede een kogel door hun kop verdienen. Je bent een echte democraat KeesBs.

Vervolgens verwijt je Jami dat hij een opportunistische 'attention whore' is. Zelf stem je op de VVD, die zolang het zetels oplevert dol is op opportunistische 'attention whores' als Ayaan , Rita en nu ook weer Jami.

Waarom stem je op de VVD? Voor de centen nietwaar? Dat zijn je eigen woorden namenlijk.

Dus voor een paar rotcenten verloochen je blijkbaar alles waarin je zegt te geloven Kees.

Net als jij willen Samir A. en Mohammed B. dat wij integreren. Het liefst met een paar honderd kilo explosieven.

Onlangs zond het Britse Channel 4 een uitzending over haatzaaiende imams uit. Zonder aarzelen arresteerde de Engelse politie ogenblikkelijk de reporters van Channel 4. Channel 4 was volgens 'the powers that be' vergeten die hatelijke opmerkingen in de juiste context te plaatsen. Dat moet een heel bijzondere context gewezen zijn.

Als ik net zo'n democraat geweest was als jij, KeesBs, dan zou ik zeggen: die imams met hun schandalige opvattingen, in een zak stoppen, dichtnaaien die zak en van de krijtrotsen gooien.

Maar zo'n democraat ben ik niet Kees.

De geest van Chamberlain met zijn onnozele lach en zijn gebalde vuisten waart nog steeds over Europa.

Ik verlang naar een Churchill.

wilhelmina kuttje jr | 19-08-07 | 00:29

@VanFrikschoten 19-08-07 @ 00:25,<br>
Graag! istie nog wel warm dan, ander gooi ik 'm ff in de oven!?<br>
* laatste slokje whiskey achterover giet *

Sulfuric-Acid | 19-08-07 | 00:29

Een engerd ben ik vast in vele ogen. Maar geen Hegel of Plato.
Onthoudt: Zo goed als vroeger is het nooit geweest.

Softie | 19-08-07 | 00:28

Hannalore 19-08-07 @ 00:17

Deaud aan Marcuse dus. Die bin laden van de Rote Armee Fraktion. Overigens ben ik het in zekere zin met hemeensch, maar hij zegt hier gewoon Machiavelli na. Niets meer. Hij behandelt daar een strijdwijze omiets bereiken als het nodig is.

bottehond | 19-08-07 | 00:27

@EersteKlasLutser 19-08-07 @ 00:18,
kijk maar uit, straks gaan reaguurders met citaten van engerds als Hegel en Plato smijten.

vander F | 19-08-07 | 00:26

@Moi2 19-08-07 @ 00:23
Pratchett kon het mooi zeggen inderdaad... iemand nog pizza?

VanFrikschoten | 19-08-07 | 00:25

@VanFrikschoten 00:21

Ben ik dan alweer aan de beurt om voor te lezen.? Dat heb ik al om 00:17 gedaan. Of gaat 't om rekenen.? Wat een kabaal in de klas.

Hannalore | 19-08-07 | 00:24

@vander F 19-08-07 @ 00:21,<br>
Geweldig!!

Sulfuric-Acid | 19-08-07 | 00:24

-weggejorist-

Lizzard | 19-08-07 | 00:24

EersteKlasLutser 18-08-07 @ 23:57
Ik denk dat het wat betreft die onverschilligheid wel meevalt.
Ik constateer de laatste paar jaar dat steeds meer mensen doorkrijgen wat er aan de hand is.
Ik kom eigenlijk nog zelden autochtonen tegen die moslims wel zien zitten of denken dat het allemaal wel vanzelf goed komt.
Velen durven hun kritiek nog niet openlijk te zeggen, maar daar komt nu ook verandering in.
-
Je ziet ook dat steeds meer mensen afstappen van dat rücksichtlos politiek correct zijn wat in de jaren 90 de trademark van de Nederlandse politiek was.
Zelfs Links is niet meer per definitie goed en braaf.
Men krijgt door wat voor dictators dat eigenlijk zijn.
De politiek correcte politici die we nu nog hebben zullen binnenkort wel verdwenen zijn.
-
Zoals in een boek van Terry Pratchett staat "We live in interesting times"

Moi2 | 19-08-07 | 00:23

@Hannalore 19-08-07 @ 00:17
Jij moet ook gewoon eens een beurt krijgen...

VanFrikschoten | 19-08-07 | 00:21

Ik vertelde een client van mij eens dat ik hem meer dan normaal paranoïde theorieën toedacht.

Hij zei, met een vette knipoog;
'Dat is waar, maar zo ben ik iedereen toch mooi een stapje voor'

Heeft mij toen aan het denken gezet.

vander F | 19-08-07 | 00:21

@ Lutser.

Wij Nederlanders, zeg je. Hou daar mee op. Ik voel mij niet verbonden met jou. Dus spreek ook niet namens mij. Maak er dan liever iets van als: 'wij intolerante, angstige, mislukte en kansloze Nederlanders die een zondebok voor ons eigen mislukken zoeken' van. Jij claimt de zogenaamde Nederlandse cultuur. De Nederlandse cultuur heeft vele facetten. Mooie en minder mooie. En wat mij betreft valt jouw laatste uiting onder de minder mooie. En weet je wat het mooie eraan is: je mag het allemaal ongestraft zeggen. Juist OMDAT wij met z'n allen gemiddeld best tolerant zijn.
Jouw angst voor de teloorgang van de Nederlandse cultuur is nergens op gebaseerd. Je definieert onze cultuur alleen maar als een negatief van de Islam. Kijk eens vanuit de eigen kracht van onze cultuur. Die verdwijnt niet zomaar. Die verandert alleen maar. Doordat er anderen bijkomen. Dat gaat al een paar 100 jaar zo.

Softie | 19-08-07 | 00:19

-weggejorist-

Lizzard | 19-08-07 | 00:19

'I believe and profess that a people never must value anything higher than the dignity and freedom of its existence; that it must defend these with the last drop of blood... that shame of a cowardly submission can never be wiped out; that the poison of submission in the bloodstream of a people will be transmitted to its children, and paralyse and undermine the strength of later generations... that a bloody and honorable fight assures the rebirth of the people even if freedom were lost; and that such a struggle is the seed of life from which a new tree inevitably will blossom'

Iets meer Clausewitz in Nederland aub, aangezien patriotisme goed is voor de eenheid (en dus stabiliteit) van de staat. Wellicht iets of topic, maar wilde jullie dit mooie citaat niet onthouden

EersteKlasLutser | 19-08-07 | 00:18

Volgens Hafez Ismaili m'Hamdi moet alles ter discussie gesteld kunnen worden, en weet u wat zo mooi is, ik ben 't daar mee eens.

Onlangs struinde ik wat rond in 't antiquariaat, alwaar ik een boekwerkje van ene Herbert Marcuse in het oog kreeg. Op de achterflap las ik: 'Ik [Marcuse] verzet me er in het bijzonder tegen dat mijn naam en foto naast die van Che Guevara, Debray, Dutschke enz. worden geplaatst.' Mensen als Che Guevara waren destijds, het boekwerkje in kwestie stamt uit 1971, de helden van de "studentenrevolte", het was volgens Marcuse, ook zo'n studentenheld van weleer, boven zijn stand om z'n postzegel naast die van Che te zien hangen.

Wat lazen die revolutionaire studenten destijds als zij het werk van Marcuse onder ogen kregen.? Dit dus: 'Maar de maatschappij kan niet zonder onderscheid te werk gaan wanneer de pacificatie van het bestaan, wanneer vrijheid en geluk zelf op het spel staan: dan kunnen bepaalde dingen niet gezegd, bepaalde ideeën niet verkondigd, bepaalde politieke maatregelen niet voorgesteld, een bepaald gedrag niet toegestaan worden, zonder dat men tolerantie tot een instrument maakt om slavernij te laten voortbestaan.', aldus Marcuse.
Zeker, m'n beste Hafez Ismaili m'Hamdi, niets is absoluut, maar eerst zullen we de wijze waarop de discipelen van Marcuse ons hebben leren tolereren ter discussie moeten stellen. Van Che Guevara werden we ook niet wijzer. Toch.?

Hannalore | 19-08-07 | 00:17

@brulkikker 19-08-07 @ 00:09,<br>
Wat doet jou tante met een atheistische allochtoon vergaapt zich aan de schoonheid van de koran op een houtvlot..?? Is die ze al terug aan het brengen naar het land van herkomst..?? Goeie zaak!!

Sulfuric-Acid | 19-08-07 | 00:17

@Botte
Maak je geen zorgen, de genodigde heeft een dubbele agenda:

"Alle lof zij AlleMensen en vrede en zegeningen zij met Zijn AlleMensen

Het allerbelangrijkste is wel dat je je wendt tot AlleMensen en Hen oprecht vraagt om jou te beschermen tegen het kwaad, zedenloosheid en afgedwaalde gedachten.

En AlleMensen weten het beter.

Genodigde 28-06-07 @ 23:18 " www.geenstijl.nl/mt/archieven/934891.h...

En als ik je beu ben, hoor je het wel.
Zonder verschil van opvatting geen discussie.

Herman Flipsen | 19-08-07 | 00:17

Al die willen te kap'ren varen moeten mannen met baarden zijn.
Mohammed, Achmed, Sahid en Ali, die hebben baarden, die hebben baarden.
Mohammed, Achmed, Sahid en Ali die hebben baarden, zij varen mee!

VanFrikschoten | 19-08-07 | 00:11

bottehond 18-08-07 @ 23:56
Je bent niet vermoeiend hoor, ook al ben je in menig opzicht een dwalende .......

claudi-jaah | 19-08-07 | 00:11

Goh zeg.
Liet ik me bijna door dat stuk in slaap sussen.
Gelukkig werd ik net op tijd wakker en bevond ik me weer in de realiteit, waarin het dus niet okiedokie ging met de integratie voordat problemen eindelijk werden benoemd. Waar voortdurend eisen worden gesteld door nieuwkomers die zichzelf hebben uitgenodigd in een liberaal land, waarin bij voortduring rationalisaties worden bedacht voor bedreigingen of geweld wanneer iemand een kritische mening uit, waar geen enkele kritiek op de Islam wordt geaccepteerd zonder drogredenen als weerwoord in het "debat" zodat men zo snel mogelijk weer kan overgaan tot de orde van de dag. Waar peiliingen in het policor programma NOVA aangeven dat ongeveer 1/3 (te vertalen naar 330.000 op een miljoen) van ondervraagde moslims dat Sharia eigenlijk wel ziet zitten, waar moslims niet vinden dat men hoeft te protesteren tegen geweld in naam van de Islam, maar wel luidkeels loopt te loeien over Amerika, Israel, of Deense cartoons in kranten waar men net zo min persoonlijk iets mee te maken heeft.
...
Bovenstaande is wat me even snel te binnen schiet.
---
Oh en een "atheistische" allochtoon vergaapt zich aan de "schoonheid" van de koran, en mijn tante op een houtvlot.

brulkikker | 19-08-07 | 00:09

VanFrikschoten 19-08-07 @ 00:05
Vang: l=r
kudt sjinezen...

VanFrikschoten | 19-08-07 | 00:08

EersteKlasLutser 18-08-07 @ 23:57
Mooi stukkie
Helemaal mee eens !

Indiana | 19-08-07 | 00:06

@Frotklob 18-08-07 @ 23:59
Als er vroeger bij ons op de boerderij teveel muizen kwamen in de herfts dan hadden wij wel weel een partijtje jonge katten klaar, hoor!

VanFrikschoten | 19-08-07 | 00:05

bottehond 18-08-07 @ 23:15

Nog bedankt voor het linkje.

azijnseiker | 19-08-07 | 00:05

VanFrikschoten 18-08-07 @ 23:54

Sorry van vorige post. Ik ga ook mijn kat lekker knuffen en zijn nekje schoonkrabben van wondjes van het knokken. Het gaat me hier even boven de pet met al die lange reaguurstels. Ik duik de klamme lappen in.

Elisabeth2 | 19-08-07 | 00:04

@Frotklob 18-08-07 @ 23:59,<br>
Nee, we staan op DÉ drempel. Nu is het nog mogelijk er iets aan te doen. Als ze bij je binnenzitten dan ben je gedwongen om je huisregels aan te passen omdat zij het daar niet mee eens zijn!!

Sulfuric-Acid | 19-08-07 | 00:04

Indiana 18-08-07 @ 23:47
Hehehe... inderdaad, dat hebben we de laatste 20 jaar gedaan.

Moi2 | 19-08-07 | 00:03

VanFrikschoten 19-08-07 @ 00:00

klierie heeft wel een heel gheyle boezem, ikzou haar graag een keer van mores leren between the sheets.

bottehond | 19-08-07 | 00:03

@ Dauphin of Controversy

Zeg jij dat in ieder geval dat je moei van botte bent. Voor jullie zaak.

bottehond | 19-08-07 | 00:00

Sinds die enge heks Nova presenteert kijk ik nooit meer. Dat even tussendoor dus. ter info.

VanFrikschoten | 19-08-07 | 00:00

@bottehond 18-08-07 @ 23:56

Nou ben ik echt benieuwd. Ik niet , want ik kijk net pas. Maar leuke vraag, botte!

piquant | 19-08-07 | 00:00

Braeckensieck 18-08-07 @ 23:55

Zijn brief is in deze draad inhoudelijk goed onderbouwd ontleed en weerlegd. Ook door een moslim van onbesproken gedrag. Dus jouw post is te brutaal voor woorden als je geen onderbouwing geeft. Dat houdt dan weer in dat GS en de reauze slaafse meute voortaan niet meer straffeloos (zonder onderbouwing) beticht kan worden van partijdigheid. Kennelijk heerscht de ratio iets meer op GS dan op bv. een sargasso. Jij leeft op een lege bubble, polikorslaaf. En die loopt heel rap leeg.

bottehond | 18-08-07 | 23:59

Tja, maar het is toch heel erg zwart wit allemaal? Hier wonen mensen (groep A) al jaaaaaaaren volgens hun levenstijl. Dan komt een grote groep die ik voor het gemak maar even groep B noem, het land in. Met natuurlijk hun eigen manieren en gebruiken. Groep A voelt dat hun manier van leven bedreigd word en schiet in de verdediging. De twee groepen staan opeens lijnrecht tegenover elkaar.

Moeilijker is het niet. Punt. Ik begrijp best dat er in theorie vele betere en vooral vreedzamere oplossingen zijn maar helaas: we zijn mensen. Als je wil weten wat er gaat gebeuren in de toekomst hoef je alleen maar naar het verleden te kijken. Ik zal een tipje van de sluier oplichten: bij een verhoudingspercentage (3x woordwaarde) van 30%-70% (met groep B op 30%) begint het gedonder in de glazen. Elke keer weer...

Let wel, ik ben maar een simpele reaguurder en heb zelf vrienden uit verschillende culturen. Toch voel ik me zelf ook meer aan de rechterkant van het politieke spectrum zweven, gedeeltelijk onbewust, om wat mij bekend is en veilig aanvoelt te beschermen. Voor mezelf en degenen die ik liefheb.

Natuurlijk veranderen dingen, je kan niet vasthouden tot in de eeuwigheid, maar zonder slag of stoot overgeven wat je ouders en grootouders jaren opgebouwd hebben gaat nu eenmaal niet zonder slag of stoot.

We staan op een drempel.

Frotklob | 18-08-07 | 23:59

VanFrikschoten 18-08-07 @ 23:54

He, gatsie.

Elisabeth2 | 18-08-07 | 23:57

-weggejorist-

Lizzard | 18-08-07 | 23:57

Softie @ 22.02 "Polarisatie is niet goed"

Op zich is polarisatie natuurlijk niet goed. Echter, we zijn nu mijn inziens een inhaalslag aan het maken m.b.t. 40 jaar mislukte integratie. Harde uitspraken zijn hierbij nodig om eindelijk eens onze grens aan te geven. Wij Nederlanders hebben jarenlang concessies gedaan en onze cultuur verwaarloosd. Duidelijkheid is nu gewenst. De Koran staat qua inhoud gelijk aan Mein Kampf; daar is geen woord over gelogen dus mag het gezegd worden.
Een aanzienlijk gedeelte van de moslims zal misschien juist extremer gaan denken en polariseren; een ander en groter deel zal door de strengere regels (en uitspraken) zich juist meer conformeren aan de Nederlandse cultuur. Met dit gedeelte gaan we verder leven; het andere gedeelte moet worden bestreden.
Erken gewoon dat het 1 voor 12 is. Volgens het CBS is de Nederlandse autochtone bevolking in 2006 begonnen met krimpen. Sinds 2006 komt de bevolkingsgroei volledig op rekening van allochtonen. De gevolgen daarvan zijn onverbiddelijk: ergens in de toekomst zullen er dus meer allochtonen dan autochtonen zijn. Dat moment kan vroeg komen, het kan laat komen, maar ooit is het zo ver, volgens betrouwbare rekenmethodes waarschijnlijk in 2038. Op dit moment is een op de vijf basisschoolleerlingen van allochtone afkomst. In 2020 zal die verhouding een op drie zijn. Met het opnemen van de gastarbeiders in de jaren '60/'70 is wat mij betreft het Paard van Troije binnengehaald.
Er is een demografische ramp gaande; funest voor de Nederland zoals we het nu nog kennen. De islamisering van Nederland voltrekt zich in een rap tempo.
Nu kunnen we nog de nodige maatregelen treffen. Waarschijnlijk is de onverschilligheid onder de Nederlanders echter te groot, de mate van patriotisme te gering en de politiek te laf. Concluderend kunnen we dus stellen dat we ons land in een tijdbestek van een eeuw zullen weggeven.


EersteKlasLutser | 18-08-07 | 23:57

King of controversy 18-08-07 @ 23:35
Nee ik ben geen moslim en wil daarom ook helemaal niet met deze discussie meedoen.
Zoals ik al zei, doe dat maar in land van herkomst, niet hier.
-
Nu even niet de zaak verdraaien.
Niemand heeft de moslim gevraagd hierheen te komen. Die paar die we in de eind jaren 60 gedurende 2-3 jaar hierheen hebben gevraagd zijn ook weer vertrokken.
Verreweg de meerderheid wat nu hier zit is naderhand uit eigen beweging en ongevraagd hierheen gekomen.
-
En nee, ze betalen niet mee aan de huur.
Als groep hebben ze NL altijd veel meer gekost dan opgeleverd.
En ja, ze staan bovenaan alle negatieve lijsten zoals criminaliteit, steunfraude, werkeloosheid, woningfraude, etc.
-
Dus, ik kom ongevraagd in je huis, betaal niet mee aan de huur, verbruik wel je eten, gas, water en elektra en zeg je ook nog eens dat jouw huis maar een krot is.
Ga je nu nog steeds je regels aanpassen om het mij naar de zin te maken ?
-
Dat is namelijk wat je wel even van het Nederlandse volk verwacht.

Moi2 | 18-08-07 | 23:56

Wie wordt er moei van mij?

bottehond | 18-08-07 | 23:56

Mooi stuk, op niveau. Laten mensen als Hafez Ismaili m'Hamdi eens met Guurt Wilderts discussiëren.
Ik zie alleen tot mijn spijt alleen dat Hafez Ismaili m'Hamdi hier parels voor de zwijnen heeft gegooid. Het verwijt van politieke correctheid kan hem in elk geval niet aangewreven worden.

Braeckensieck | 18-08-07 | 23:55

-weggejorist-

VanFrikschoten | 18-08-07 | 23:54

Colum komt op mij een beetje over als een laatste verwoede
poging (stuiptrekking) de opkomende anti-islam
in europa alsnog proberen te stoppen.Laat mij
maar gevaarlijk zijn dan.Ik ga lekker demonstreren
in Brussel,en op Geertje Wilders stemmen.Vive la liberté!

NIN | 18-08-07 | 23:53

@Genodigde 18-08-07 @ 23:48,<br>
Ennuh, ff van Hoxha afblijven, hè. Anders heppie zometeen weer zo'n k*dt stukkie staan hier op GS..!!

Sulfuric-Acid | 18-08-07 | 23:53

-weggejorist-

Sulfuric-Acid | 18-08-07 | 23:51

@Genodigde 18-08-07 @ 23:48
Zeker weten? Had een leuk artikel gevonden over wiegedood.

VanFrikschoten | 18-08-07 | 23:51

Welteruste

Elisabeth2 | 18-08-07 | 23:50

-weggejorist-

Genodigde | 18-08-07 | 23:48

Een stukje muzak, leuk.

Mohammed, Driss en bondgenoten, wat zijn jullie van plan.
Mohammed, Driss en bondgenoten, kom vertel er wat van.

Wij willen alle ongelovigen weg
Alleen omdat de koran dat zeg
En homo''s bovendien
Nou ja, je zult het wel zien
Ja, ja we zullen het zien!

Mohammed, Driss en bondgenoten
Weten jullie wel hoe?
Mohammed, Driss en bondgenoten
Waar gaan jullie naar toe?

Wij willen naar het binnenhof
Om dat daar ook Geert Wilders is.
En democratie bovendien.
Nou ja, we zullen wel zien
Oh nee, dat zul je wel zien!

Mohammed, Driss en bondgenoten
Zeg zijn jullie niet bang?
Mohammed, Driss en bondgenoten
Duurt dat reisje niet lang?

Welnee, ik denk een dag of tien
Met de huidige maatregelen een uur misschien.
Nou ja, we zullen wel zien
Ja, ja we zullen wel zien
Ach ja, je zult het wel zien
Welja, we zullen het zien!

kotelet | 18-08-07 | 23:48

@Genodigde 18-08-07 @ 23:44
Zal Ome Frik nog even bij je langskomen om voor te lezen uit de WinklerPrins Encyclopedie uit 1963?

VanFrikschoten | 18-08-07 | 23:47

Op NOVA was inderdaad weer het typische voorbeeld van een Marokkaanse jongere:agressief,vol met haat en zelfmedelijden en natuurlijk iedereen behalve zichzelf de schuld gevende.
Wat moeten we hier aan doen?
Misschien die jongeren een gedegen westerlijke scholing bieden,hun ouders niet laten werken maar een uitkerig geven zodat ze voldoende tijd hebben om hun kroost goed op te voeden en zelf de Nederlands taal en gewoonten eigen maken.
Veel jeugdclubhuizen openen,talloze subside slurpende projecten beginnen tbv de integratie,continue hun afstootwekkende gedrag bagatelliseren
onder de noemer: niet stigmatiseren!
OOh nee wacht even,Dat hebben we 20 jaar lang al gedaan !!

Indiana | 18-08-07 | 23:47

-weggejorist-

Genodigde | 18-08-07 | 23:46

@Genodigde @ 23:43
Spreek voor je eigenste.

tipo | 18-08-07 | 23:46

-weggejorist en opgerot-

Genodigde | 18-08-07 | 23:46

@ Genodigde 18-08-07 @ 23:43
Zou je misschien in het vervolg even kunnen aangeven tegen wie je het hebt? Dank!

Softie | 18-08-07 | 23:45

-weggejorist-

Genodigde | 18-08-07 | 23:44

-weggejorist-

Genodigde | 18-08-07 | 23:43

Genodigde 18-08-07 @ 23:42

Genodigde 18-08-07 @ 22:57

Vizier open en zeggen wat je op je lever hebt en waarom. Gaat het nu plots om mij. Ik stelde jou beleefd een paar vragen. Of ik veel praat of niet gaat jou geen snars aan. Frankly: ik heb niet eens een idee wie je bent en waarom je zo achterlijk doet. Als je daar geen antwoord op wilt geven ga ik lekker verder na het atletiek.

bottehond | 18-08-07 | 23:43

-weggejorist-

VanFrikschoten | 18-08-07 | 23:42

-weggejorist-

Genodigde | 18-08-07 | 23:42

Sikkeneur 18-08-07 @ 23:27

Goddomme, neemt iemand de moeite om die SStaatSSagitprop (zelfs islamisten zijn fidele lui) te linken voor jou als technobeet, ga je weg. Jij hebt echt geen gevoel voor timing!

bottehond | 18-08-07 | 23:42

Sikkeneur 18-08-07 @ 23:16
Nee, dat heb ik ook nooit beweerd.
Maar ze doen er verder ook niks tegen omdat ze bang zijn dat zoiets niet politiek correct is.
Het roepen dat ze "Verbijsterd" zijn is wel zo'n beetje het heftigste wat ze doen
Positief discrimineren kunnen onze politici als de beste, maar moslim problemen aanpakken... ach, laat maar.
-
Vandaar dat ze het maar laten doorsudderen waardoor de imam's steeds meer vat krijgen op de moslim jeugd.
Die zoals jij waarschijnlijk ook weet in heel Europa en Amerika (dus niet alleen "onze" moslims), steeds verder radicaliseert.
-
Maar het maakt nu niet meer uit, want voor enig discussie zijn we nu toch te laat.

Moi2 | 18-08-07 | 23:41

@ Genodigde

Radix omnium bonorum est charitas
beiden sentimentele agitprop voor de burgerethiek, maar goed. Wie is hebzuchtig dan en in welke vorm (hebzucht kan ook cryptisch bedoeld zijn in je post).

bottehond | 18-08-07 | 23:40

-weggejorist-

Sulfuric-Acid | 18-08-07 | 23:39

@King of controversy @ 23:08
*kruipt in schuttersputje*
De politiek hoort religieuzen wel in ieder geval te dicteren wat ze niet mogen geloven. Ze mogen niet geloven dat op afvalligheid de doodstraf staat. Ze mogen niet geloven dat op blasfemie de doodstraf staat. Ze mogen nietr geloven dat iedereen hetzelfde geloof dient te hebben. Simpeler kunnen we het niet maken. Ze mogen niks geloven wat in strijd is met de universele rechten van de mens en de nederlandse grondwet. Wat ze vervolgens wel geloven, dat is een privezaak.
.
Want, religieuzen horen net zo veel te zeggen te hebben als een willekeurige atheist, humanist of agnost, maar niet OMDAT ze religieus zijn en niet ten koste van andere religies. Religieuzen hebben net zo veel te zeggen, enkel omdat ze ook mens zijn.
.
Een zuiver seculiere overheid is de enige oplossing om een religieus conflict te vermijden. De overheid mag simpelweg geen partij kiezen tussen religies. De politiek mag wel het speelveld van religies kortwieken, maar andersom niet. Een bondgenootschap van de overheid met de gematigde Islam (Timmermans), betekent automatisch dat daar veel geld heen stroomt. Dat werkt polarisatie in de hand en dat moet eindelijk eens gestopt worden. Geert Wilders is de enige die tegen die subsidi-ering van haat protesteert. Hij heeft zich een beetje overvraagd, okay.
.
Maar stel nou dat Geert Wilders voor de helft gelijk krijgt, dan komen we uit bij mijn ideaal: Een volledig seculiere overheid die de mens centraal stelt i.p.v. de historische waanvoorstellingen van grote groepen mensen, enkel omdat de groep zo groot is. Want die vorm van democratie leidt op den duur tot besmeuring van de universele rechten met de Sharia.

tipo | 18-08-07 | 23:35

@ Moi2
Ben jij een moslim? Zo niet, dan hoef jij die discussie ook helemaal niet te voeren.
En dat polariseren mag dan een gevolg zijn van A, het kan de oorzaak zijn van B.

En ja, ik pas m'n huisregels aan, als jij een deel van de huur betaald. Lijkt me niet meer dan logisch. Helemaal als ik je zelf heb binnen gevraagd, of je alsjeblieft in mijn woonkamer wilde gaan wonen. Wat is daar raar aan?

King of controversy | 18-08-07 | 23:35

@botte hond: radix omnium malorem est cupiditas

Genodigde | 18-08-07 | 23:32

-weggejorist-

VanFrikschoten | 18-08-07 | 23:30

Genodigde 18-08-07 @ 23:19

Mij ook niet, for that matter.

bottehond | 18-08-07 | 23:29

-weggejorist-

claudi-jaah | 18-08-07 | 23:28

bottehond 18-08-07 @ 23:14
Helaas, geen tv.
Bezit zo'n oerhollands product dat sinds de aanschaf geen internet verbinding geeft, dan wel de tv eruit ligt.
Maar gelukkig komen ze maandag het probleem oplossen!

@Frik, kom je morgen de fotoos van je schuur laten zien, sta langs de Amstel.

*KLIK*

Sikkeneur | 18-08-07 | 23:27

King of controversy 18-08-07 @ 23:08
Beste king, we hebben de hele jaren 80 en 90 en een gedeelkte van 2000 gepraat.
Heeft het wat opgeleverd ?
Nee, de situatie is alleen veel slechter geworden.
Dat "polariseren" is een gevolg en geen oorzaak.
-
Die "broodnodige discussie" doen ze maar in land van herkomst, ik heb geen behoefte meer om met hun te praten.
-
Waarom zou ik eigenlijk ook die moeite moeten doen?
Kom ik naar hun land of zijn zij naar mijn land gekomen ?
Als ik ongevraagd bij jou aan de deur kom en permanent intrek neem in je woonkamer, ga jij dan ook je huisregels aanpassen om het mij maar naar de zin te maken ?
-
Wat jij wilt is doorgaan in een weg waarvan jaren geleden al duidelijk is geworden dat hij dood loopt.
Uiterst politiek correct, maar verder zinloos.

Moi2 | 18-08-07 | 23:26

Mas Rob 18-08-07 @ 22:59

Gosternokke, vrind. Dat is een briljante post (voor degenen die jou kennen dan). Dat de schrijverT zich maar eens beseft dat hij met dit stukje maar met name met de geheimzinnige en verdachte claim op "neutraliteit" iedere kritische moslim de mond snoert. De schrijver claimt immers het ultieme: een objectieve atheïst die ook nog eens kennis en affiniteit met moslims heeft. Dat maakt jou een dubieuze figuur, makker Rob.

bottehond | 18-08-07 | 23:22

@Fred V 18-08-07 @ 23:20
Zeker naar de kerk, he.. morgen?

VanFrikschoten | 18-08-07 | 23:21

VanFrikschoten 18-08-07 @ 23:16
Frik, wie is genodigde dan????

claudi-jaah | 18-08-07 | 23:21

bottehond 18-08-07 @ 23:14
Fred V 18-08-07 @ 23:17
Nova niet gezien. Of eigenlijk denk ik dat ik niets gemist heb. Waarschijnlijk gewoon weer een haatdragende van intolerantie overlopende moslim waar je er zoveel van hebt.

Jeremia | 18-08-07 | 23:21

goede nacht allen.

Fred V | 18-08-07 | 23:20

@botte hond: het kan mij niet schelen wat ik van jou mag!!

Genodigde | 18-08-07 | 23:19

die ogen van die vent. totaal onbetrouwbaar enkwaadaardig, en als het aardig is, is het meteen weer glazuurbrekend zoet. Ik vond het een triest gezicht dat er normale weldenkende mensen voor zo'n paljas staan te juigen.

waskuip-admiraal | 18-08-07 | 23:19

lieve jongen daarnet op nova

Fred V | 18-08-07 | 23:17

Moi2 18-08-07 @ 23:00
Kan jij 1 politicus noemen die openlijk gezegd heeft de uitwassen van een religie (welke dan ook) te zullen omarmen?
En kom niet aanzetten met die Donner, want die was in zijn uitspraken over de sharia, vrijzinniger en democratischer dan menig reaguurder.

Sikkeneur | 18-08-07 | 23:16

Frik?

claudi-jaah | 18-08-07 | 23:14

Genodigde 18-08-07 @ 23:04

Je mag van mij ook zeggen: "zelfs van bottehonden".

OT:

Bij NOVA sstaatssteevee was een islamistische repper die in één klap de brief hier te lezen tot volstrekte nonsens te verklaren.

bottehond | 18-08-07 | 23:14

Mas Rob 18-08-07 @ 22:59
Ik heb ook zo mijn twijfels wie dit is.
Ook voor mij is de hele teneur van het verhaal anders dan je van een moslim zou verwachten.
Het kan een moslim zijn maar ook gewoon een van de Geenstijl redacteuren.
-
Maar het maakt mij verder niet uit.
Het belangrijkste voor mij is dat men in NL weer eens gaat nadenken wat we hier naarbinnen hebben gehaald.

Moi2 | 18-08-07 | 23:12

Bin Laden:

Maak muziek en lach,...

aanslagen voor een andere dag,....

opblazen doe je vlot,

in de finnengrot,....

pronto | 18-08-07 | 23:10

Parijs voorbij... nog zeven uur...

VanFrikschoten | 18-08-07 | 23:09

janoesj 18-08-07 @ 23:05
Hoewel angst een slechte raadgever is, is hij de belangrijkste adviseur van politiek correct Nederland.

Jeremia | 18-08-07 | 23:09

mohammed, mohammed, mohammed de fin,
daar is ie weer, daar is ie weer,...
mohammed, mohammed, mohammed de fin,..
daar is weer, daar is ie weer......

Er zijn finnen in alle maten
en ook finnen die praten,

Er zijn finnen die springen
en ook finnen die zingen,
ik ken finnen die de koran weten
en finnen die criminaliteit uitvreten

Maar mohammed kan nog veel meer,
met zijn vriendjes aan de hos,
avontuurt ie er op los,
iedere keer, telkens weer,
denk aan mohammed onze profeetmeneer,

mohamed,.... en ga zo maar door....

pronto | 18-08-07 | 23:09

Correctie
Waarom moet IK

d´omgebouwde | 18-08-07 | 23:08

iew dat zalvende stemmetje van die moffenmeid bij nova

waskuip-admiraal | 18-08-07 | 23:08

@ tipo 22:51
De politiek hoort de religies helemaal niet te dicteren wat ze wel en niet mogen geloven. En samen met de gelovigen (zijn tegelijkertijd ook stemmers) hoort de politiek te bepalen hoe men zich niet mag gedragen in Nederland.
Verder moet de politiek vooral de ruimte bieden voor die broodnodige discussie binnen de islam. Die is er altijd geweest, maar in dit klimaat van polarisatie wordt kritiek gesmoord. Als alleen de keuze overblijft tussen Mohammed B, en Jami, zullen veel moslims zich juist niet uitspreken, bang om verkettert te worden (hetzij door de moslims, hetzij door ons). Door de boel te polariseren geef je mensen alleen maar twee slechte keuzes. En juist daarin kan de politiek een rol spelen, door types als Wilders en Jami te... euhm... "neutraliseren".
*dekking zoekt*

King of controversy | 18-08-07 | 23:08

Waarom moet als niet-gelovige telkens weer lastig gevallen worden met die reli-shit? Wéér m'n mening verkondigen? Religie is gepolitiseerde doodsangst! Met het bespelen van angsten verwerft men macht. En daar gaat het om, de sterkste drug ter wereld, macht. Fuck off en laat mij in vrede dan laat ik u, degene die zich laat bespelen, dat ook. Als iedereen dat nou doet zou de wereld er een stuk beter van worden.

d´omgebouwde | 18-08-07 | 23:07

Van het concert des levens krijgt niemand een program

VanFrikschoten | 18-08-07 | 23:07

-weggejorist-

janoesj | 18-08-07 | 23:05

@Mas Rob 18-08-07 @ 22:59
Je moet gewoon eerst even flink gaan kakken voor je zulke dingen leest...
Dan zie je het meteen..

VanFrikschoten | 18-08-07 | 23:05

ook van botte honden

Genodigde | 18-08-07 | 23:04

wie de mens leert kennen gaat van dieren houden

Genodigde | 18-08-07 | 23:02

fuckje 18-08-07 @ 22:43
Weet ik.
Maar ik geloof niet dat we hier over 90 jaar nog moslims hebben.
Ik denk zelfs dat er over 5-10 jaar al het een en ander veranderd is.
Tot mijn grote vreugde zie ik nu eindelijk bij veel Nederlanders de oogkleppen afvallen.
De huidige politici hebben geen enkele feeling meer met wat er in het land gebeurt en zullen binnenkort vervangen worden door een nieuwe generatie.
Mogelijk is Wilders daar een van, maar misschien is ook hij nog te zachtmoedig.
-
We gaan het zien.

Moi2 | 18-08-07 | 23:00

Genodigde 18-08-07 @ 22:57

Vizier open en zeggen wat je op je lever hebt en waarom. Gaat het nu plots om mij. Ik stelde jou beleefd een paar vragen. Of ik veel praat of niet gaat jou geen snars aan. Frankly: ik heb niet eens een idee wie je bent en waarom je zo achterlijk doet. Als je daar geen antwoord op wilt geven ga ik lekker verder na het voetbal.

bottehond | 18-08-07 | 23:00

Ik zit met een probleem. Ik pieker nu al een tijdje over de column.

Ten eerste, de schrijver presenteert zich als een afstandelijke toeschouwer ('atheïstische allochtoon') die niets heeft met Islam, ook niet als afvallige. Ik kan het niet geloven. Wie zegt de naam Hafez Ismaili m'Hamdi te voeren moet per definitie een binding hebben met Islam. in wat voor vorm dan ook. Ik zie eigenlijk maar twee opties: of die naam is vals of de schrijver wil de lezer op het verkeerde been zetten door zich een air van neutraliteit aan te meten. Of verbeeld ik me maar iets?

Ook de ontboezeming dat de schrijver zich vergaapt heeft aan de schoonheid van de Koran vond ik vreemd. Waarom zou de schrijver dat nu hebben toegevoegd? Ook hier: iemand die de schoonheid van recitatie en taal van de Koran waardeert moet in ieder geval Arabisch kennen en bekend zijn met de niet eenvoudige taal van de Koran. Maar dat laatste wordt impliciet ontkend door de schrijver: hij zegt op afstand te staan. Ook de opmerking over daadwerkelijk participeren is raadselachtig: heeft hij nooit gebeden? Zag hij enkel anderen bidden? Wat bedoelt hij nu precies met participeren? Is hij iemand die geen verbondenheid voelt met het geloof van zijn ouders? Mag allemaal, maar zeg het dan gewoon en laat de lezer er niet naar raden. 'Laat ik glashelder zijn' zo schrijft hij; 'laat hem glashelder zijn' , verzucht ik.

Andere zinnen laten juist weer zien dat de schrijver op grote afstand staat van de Islam. Een voorbeeld is de zin: "De heer Jami hoeft het niet eens te zijn met de standpunten van de koran".. Standpunten van de Koran, standpunten van de Koran... De zinsnede bleef doormalen in mijn hoofd en ik vroeg me af waarom ik het zo'n rare constructie vond. Ik denk dat ik het heb. Het taalgebruik is nogal vreemd voor een moslim. De Koran is voor moslims immers het geopenbaarde woord van god, niet het verkiezingsmanifest van Leefbaar Mekka. Het gaat niet over eens of niet eens zjn. Het gaat over geloof, over de betekenis van kritiek en afvalligheid.

Zou de schrijver dus toch geen Arabische/Islamitische achtergrond hebben? Of zou ik het me verbeelden?

Ik zou willen vragen aan de schrijver: stort jje in het gewoel van meningen op GS en laat zien wie je werkelijk bent.

Mas Rob | 18-08-07 | 22:59

bottehond 18-08-07 @ 22:55

Je had het in bottehond 18-08-07 @ 21:04 over een stuk van Jansen, maar volgens mij had je die link niet geplaatst. Zou je dat nog willen doen?

azijnseiker | 18-08-07 | 22:59

*who needs a hubble anyway?*

King of controversy | 18-08-07 | 22:58

Jouw probleem is dat je teveel praat: je zou jezelf eens moeten horen!!

Genodigde | 18-08-07 | 22:57

@ bottehond 18-08-07 @ 22:52
Ok, dan bottehond. Ik ben blij dat ik in elk geval in je boekie sta, zij het dan als vedergewicht. Ik verheug me op de uitwisseling van een heleboel kwinkslagen en steken onder water! Er bloeit iets moois tussen ons op.

Softie | 18-08-07 | 22:57

klauwkikker 18-08-07 @ 22:55

Dat en zelfspot (bakken vol) heaup ik ook. Maar wat ik daar post is wel waar.

bottehond | 18-08-07 | 22:57

King of controversy 18-08-07 @ 22:42
Heb je al een blauwe neus, of valt het nog mee. Vliegje, engerd, wel dood hè.

Elisabeth2 | 18-08-07 | 22:56

Genodigde 18-08-07 @ 22:52

Je praat vaag. Wat is je probleem. Gooi het maar in de groep. Ik had even gehoopt weer een serieuze persoonlijke aanval te mogen begroeten, maar nu klink je als de betreurde mhajou.

bottehond | 18-08-07 | 22:55

@bottehond 18-08-07 @ 22:52
één ding moet ik je nageven.. je hebt wel humor..

klauwkikker | 18-08-07 | 22:55

wij zijn die ZIJN, dat kunnen jullie niet zeggen!?

Genodigde | 18-08-07 | 22:52

Softie 18-08-07 @ 22:51

Wist je niet dat ik nogal links ben? Bij deze.

bottehond | 18-08-07 | 22:52

@Elisabeth2 @ 22:48,<br>
Hoe vaak heb je nou al niet gezegd dat dat géén vliegenmepper is : www.kingpepper.com/gifs/bat.gif

Sulfuric-Acid | 18-08-07 | 22:52

Genodigde 18-08-07 @ 22:50

en wie zijn "jullie" dan?

bottehond | 18-08-07 | 22:52

@ bottehond 18-08-07 @ 22:39
Waarvan akte. Dat je zelf vindt dat je redeneringen staan als een huis vind ik weinig overtuigend. Ik ben het ook constant met mezelf eens. Ik beschouw mezelf als een echt zwaargewicht en mijn meningen staan wel als twee huizen en ze zijn misschien wel drie gedachten waard! Ik ben blij voor je dat je niet overal geband wordt.
En ik moet mijn mening misschien wel bijstellen over je. Ik dacht dat je een rechtse Wilders-aanhanger was, maar als de Telegraaf je weigert en Anja Meulenbelt niet... dan ben je misschien wel politiek links georienteerd!
Tsjongejonge, bottehond van de Linkse Kerk, Wilders van de Islam, nog even en mijn wereldbeeld stort totaal in.

Softie | 18-08-07 | 22:51

@King of controversy @ 22:42
Zolang de politiek zich met de Islam bemoeit (lees: de politiek poogt een Europese Islam te cre-eren m.b.v. subsidies en belanmgenclubs), denkt de Islam dat ze zich ook met de politiek mag bemoeien. En dat laatste is helemaal niet de bedoeling, maar wel een gevolg vban dat beleid. De politiek hoort de religies gewoon te dicteren wat er wel en wat er niet mag en welke rechten er in nederland Heilig zijn. Verder mogen de banden tussen politiek en religie niet gaan. Het is namelijk geen twee-richtingen verkeer, tenminste dat hoop ik.

tipo | 18-08-07 | 22:51

botte, sikke ga ergens anders wonen, laat ons met rust!!!!

Genodigde | 18-08-07 | 22:50

King of controversy 18-08-07 @ 22:42
Geeft ram op King's neus. Vliegje dood.

Elisabeth2 | 18-08-07 | 22:48

HAAL HET WEG. HAAL HET WEG!!!
*als een dwaze rondrent, benen breekt, en met de laatste krachten vliegje naar het web toeslaat*

King of controversy | 18-08-07 | 22:47

Gloria in Exelsis Nova.

fuckje | 18-08-07 | 22:47

Genodigde 18-08-07 @ 22:40

En: wat is je conclusie over dit theaterstuk, bezien vanuit de sky- box. Of zit je de hele tijd aan de zalmtoastjes en vlammetjes?

bottehond | 18-08-07 | 22:46

@ tipo 18-08-07 @ 22:29

inderdaad, als er nu eens iemand opstond om die leegte te vullen.....

MTB | 18-08-07 | 22:45

King of controversy 18-08-07 @ 22:42
Slaat vliegje door naar King's neus.

Elisabeth2 | 18-08-07 | 22:44

@Moi2,
Vergeet ook niet dat er vanaf groep 1 op de islamitische basisscholen haat wordt gezaaid tegen Nederland en Nederlanders. Indoctrinatie voor 4-jarigen, die leren dat een Nederlandse onderwijzeres een hoer is. Daar luister je niet naar, die scheldt je uit.
Over 90 jaar is die generatie uitgestorven, maar wat leren zij hun kinderen weer?

fuckje | 18-08-07 | 22:43

Genodigde 18-08-07 @ 22:40
Gefeliciteerd!

Elisabeth2 | 18-08-07 | 22:42

*ziet vliegje op elizabeth's neus*
@ tipo
Het is de taak van politici om ervoor te zorgen dat de inwoners van Nederland een zo aangenaam mogelijk leven hebben.
Het is dus ook hun taak om ervoor te zorgen dat bepaalde praktijken, die ervoor zorgen dat mensen zich onprettig voelen, verdwijnen.
Het lijkt me duidelijk dat politici zich dus wel degelijk moeten bemoeien met de islam. De mogelijkheden die de politici hebben zijn echter beperkt.

King of controversy | 18-08-07 | 22:42

ik ben getrouwd met Hoxhha

Genodigde | 18-08-07 | 22:40

Softie 18-08-07 @ 22:26

Mijn redeneringen staan als een huis. Als de digitale redactie van de telegrof vindt van niet, dan zij het zo. Stand.nl was destijds nog erg politiek correct. Bij Anja Meulenbelt en de nrc heb ik daarentegen geen problemen. Daar beseft men wellicht dat mijn meningen goed onderbouwd zijn en in ieder geval een gedachte of twee waard. Dus matig je niets aan: jij staat in mijn boekie al als een vedergewicht met wie ik slechts kwinkslagen en speelse steken onder water uit zal wisselen.

bottehond | 18-08-07 | 22:39

Uiterst politiek correct praatje waarvan we er al velen hebben gezien.
Klinkt heel mooi en is zeker iets waar de gemiddelde politicus een vreugdedansje van zal maken om dit praatje vervolgens te verkopen als de standaard gedachtegang van de gemiddelde moslim hier in Europa.
Lang leve de multiculturele samenleving, nietwaar ?
-
Echte even een paar opmerkingen
Neem bv de zin "De moslim in Nederland laat zich niet, zoals vaak vertekend wordt weergegeven, leiden door de conservatieve Islam van het Midden-Oosten, maar ontwikkelt een geëmancipeerde Islam waarmee zij ook kunnen deelnemen in de Nederlandse maatschappij"
Klopt, de islam hier in Europa is er een waar ze zelfs in midden-Oosten vreemd van opkijken.
"geëmancipeerde Islam" betekend hier dat ze mensen in elkaar slaan die geen gelovige meer willen zijn. Of het advies om Homo's maar van de zoveelste verdieping te gooien, of de adviezen zoals in de Engelse video opnamen te horen waren ? Ik heb geen enkel protest gezien binnen de Nederlandse moslim gemeenschap over deze berichten, maar het waren natuurlijk ook geen cartoons.
-
"Deelnemen aan de Nederlandse maatschappij"
Volgens mij was dat juist een van de problemen dat de NL moslims NIET meededen aan onze maatschappij. Volgens mij hebben diverse regeringen miljarden van MIJN geld verkwist op hierin verandering te brengen hetgeen niet gelukt is. Vandaar het failliet van de Multiculturele samenleving.
Volgens mij laten diverse verborgen opgenomen video's en uitlatingen van Imams, duidelijk zien dat Moslims niets te maken willen hebben met onze in hun ogen verdorven cultuur. ook dit probleem doet zich in HEEL Europa voor.
-
Neem ook eens de zin "Het is een feit dat elke religie gestoeld is op een ‘Absolute waarheidsclaim’ en dat dit kan aanzetten tot geweld, maar dit lijkt me alleen aan de orde in landen die instabiel zijn vanwege armoede en gebrek aan onderwijs."
Ok,alle religies beweren de enige ware te zijn.
Echter het Moslim geloof is nog de enige die zijn volgelingen actief oproept geweld tegen niet gelovigen te gebruiken. Kijk eens hoe, waar ook ter wereld, moslim landen vandaag de dag nog met andere geloven in hun land omgaan.
Kijk eens naar de Engelse video en luister wat hun "priesters" hun gelovigen voorschotelen.
Ook hier in NL zijn al diverse Imam's betrapt op ophitsen tegen niet gelovigen. Dus met "Instabiel" of "armoede" of "Educatie" heeft het niets te maken.
-
Er is nog veel meer maar anders wordt deze post echt veel te lang.
Als laatste.
"Echter de mensen die bangmakerijen rondstrooien dat de moslim in Nederland als doelstelling heeft de Islam van het Midden-Oosten te implementeren zijn wat mij betreft net zo gevaarlijk"
Dat deze lieden hem bang maken snap ik.
Het zijn namelijk die mensen die het door hebben wat er aan de hand is.
Ook hiervan zijn video's waar moslim leiders openlijk spreken over Moslim overname.
-
Kortom weer een verhaaltje om de boel te sussen en in slaap te wiegen.
Misschien dat er een weer paar manisch politiek correcte PvdA of GL politici intrappen.
-
Even een paar linkjes, maar er is nog veel meer.
Channel4 geheime opname
www.youtube.com/watch?v=peFQWuk4nuo
-
Take over the world-achtige video's
www.youtube.com/watch?v=rPTioW1LPh8
www.youtube.com/watch?v=pCNGJtIg73s
-
"Meedoen aan de maatschappij" video
www.youtube.com/watch?v=byQD8VPhvdM

Moi2 | 18-08-07 | 22:38

@King, je kunt het wel belachelijk maken dat ik schrik van een vrouw in een burka, wat inderdaad het geval is, maar helaas voor jou schaam ik me niet zo snel voor mijn angsten. Overigens kun je zelfs met behulp van liters adenaline echt niet wegvluchten als de knoken door je vel naar buiten steken en je botten in gruzelementen liggen maar dat jij wel buiten jezelf kan uitstijgen geloof ik daarentegen direct en daar heb je geeneens gebroken benen voor nodig, als je maar de realiteit kunt ontvluchten he?

knutsel | 18-08-07 | 22:37

@Elisabeth2 18-08-07 @ 22:31
Ja ik maak niet altijd irritante "grapjes". Dit is inderdaad mooi en komt ook uit mijn favorieten.

claudi-jaah | 18-08-07 | 22:33

King of controversy
"Verder, moslims passen zich wel zeker aan aan de Nederlandse cultuur. op de manier zoals de meeste moslims zich gedragen, hebben ze allang een vorm gevonden om hun religie te conformeren aan de Nederlandse maatschappij."

Ja, dat hebben ze zeker!
nl.youtube.com/watch?v=C81or2wv7vk

kotelet | 18-08-07 | 22:32

claudi-jaah 18-08-07 @ 22:26
Nou, zeg, die heb ik vanmiddag net bij mijn favorieten gezet omdat ik naar Ierse muziek zat te zoeken. Is heel mooi.

Elisabeth2 | 18-08-07 | 22:31

King of controversy
"Verder, moslims passen zich wel zeker aan aan de Nederlandse cultuur. op de manier zoals de meeste moslims zich gedragen, hebben ze allang een vorm gevonden om hun religie te conformeren aan de Nederlandse maatschappij."

Ja, dat hebben ze zeker!
nl.youtube.com/watch?v=C81or2wv7vk

kotelet | 18-08-07 | 22:31

Beste Hafez Ismaili m'Hamdi ,

Als ik uw was zou ik mij wat drukker maken over de misdaden tegen de mensheid die wereldwijd en dagelijks in naam van uw ozo schone boek gebeuren,dan over wat uitspraken van een net droog achter de oren jochie.

Met vriendelijke groet,
Indiana

Indiana | 18-08-07 | 22:31

.. t linkje is voor tegen die protestdemonstratie van freddy thielemans, die in brussel zijn verjaardag viert maar daar dus geen gasten bij wil omdat het toch al druk is in de stad door alle moslims voor de verjaardag van philip de winter.

verder nog twee dingen:
waarom stelt die columnist zich niet even behoorlijk voor. Misschien een beetje een open deur, maar alle andere columnisten hier zijn bekend en dat maakt een discussie toch een stuk overzichtelijker.

Verder geldt voor deze draad, net als voor veel andere draden over dit onderwerp dat de inhoud weer formidabel is. Veel doordeweekse argumenten, bekend van radio en tv, vallen in het niets bij wat je hier leest. Heb het idee dat hier aan sommige discussies weinig diepgang meer zou zijn toe te voegen. Zou mooi zijn als er eens een krant is die de moeite zou nemen om daarom een paar behoorlijke citaten af te drukken.

waskuip-admiraal | 18-08-07 | 22:30

@King of controversy @ 22:18
Wat ik bedoelde te zeggen: Politiek moet zich nooit en te nimmer, ook niet om opportunistische redenen, met religie bemoeien. Wilders doet dit, in reactie op andere politici en dat leidt to veel commotie, maar hopelijk niet tot meer subsidie of meer verboden. Hopelijk leidt het tot de overtuiging dat er dire dingen nodig zijn:
1- een radicaal seculiere overheid
2- een aantal niet onderhandelbare dictaten die alle religies en religieuzen pacificeert en de universelerechten van de mens erkent en trouw blijft.
3- een handhavingsniveau van 1 en 2 met de hoogste prioriteit.
.
Geert Wilders pleit hier niet voor, want hij is bondgenoot geworden met de joods-christelijke traditie en daarom is hij fout, want hij vergeet het humanisme. Net zo fout is overigens Frans Timmermans die bondgenoten wil worden met de gematigde Islam. Ook hij vergeet het humanisme.

tipo | 18-08-07 | 22:29

King of controversy 18-08-07 @ 22:25
Is adrenaline dat stofje.
*sorry, voelt zich wijsneus en mag op geslagen worden*

Elisabeth2 | 18-08-07 | 22:28

@ Softie 22:25
Maar als jij denkt dat Balkie persoonlijk onderzoek doet naar alle organisaties die hij subsidie geeft, dan heb je het mis. Hij laat onderzoek doen door ambtenaren, en die maken fouten, omdat ze mensen zijn.

King of controversy | 18-08-07 | 22:27

@ bottehond 18-08-07 @ 22:25
Zou dat snel geband worden van jou iiets te maken hebben met je idiote standpunten en slappe redeneringen wellicht? Ik vraag het maar...

Softie | 18-08-07 | 22:26

@Elisabeth2,
Kwart voor 11, een gevaarlijke reppert bij Nova. Gezwellig toch?

fuckje | 18-08-07 | 22:26

waskuip-admiraal 18-08-07 @ 22:19

signed

Fred V | 18-08-07 | 22:25

@ King of controversy 18-08-07 @ 22:18
Kleine correctie:
1. Politici zijn geen ambtenaren. Politici zijn mensen die door het volk zijn aangewezen om dit land te besturen. Of omdat zoveel mogelijk tegen te werken (de oppositie). Politici voeren dus de wil van het volk uit.
2. Ambtenaren in functie zijn geen mensen, maar willoze machines die de opdrachten van hun politieke bazen kritiekloos en loyaal uitvoeren. Ambtenaren doen dus ook wat het volk wil. (En daar krijgen ze best goed voor betaald)

Softie | 18-08-07 | 22:25

klauwkikker 18-08-07 @ 22:07

Hoe kom je er bij dat hier vooral gelijkgezinden zitten? Besides: ik word op vrijwel ieder forum heel snel geband, zoals bij de Televaag en stand.nl. GS is een Vrijplaats en hier hoef ik geen meel in mijn mond te nemen.

bottehond | 18-08-07 | 22:25

@ knutsel 22:22
Angst heb je als je leven in gevaar is. Met gebroken benen kun je nog wegvluchten voor een aanstormende trein, omdat je dan zoveel stoffen door je bloed razen dat je alle pijn niet meer voelt, en boven jezelf uitstijgt.
Ik neem inderdaad niet aan dat jij datzelfde heb als je een vrouw met een burka ziet, vergeef me mijn stomme aanname.

King of controversy | 18-08-07 | 22:25

Ik zou zo graag een gezellig muziekje hier op zetten, maar weet niet hoe het moet. Iemand hier iets met Ierse Pubmuziek?

Elisabeth2 | 18-08-07 | 22:23

kotelet 18-08-07 @ 22:07

Voor die tijd dient er een hoger beroep. Belgische advocaten wijzen er op dat het betreffende college vrijwel altijd kiest voor de Vrijheid van demonstratie. Indien e.e.a. toch onverhoopt anders uitpakt zal de demonstratie onder auspiciën van flip de winter toch gehouden worden, omdat hij iedereen uitgenodigd heeft het glas met hem te heffen op zijn verjaardag op 11 september en wel op de plaats waar de demo gepland staat. Is hij toch nog ergens goed voor. De kans dat de ME iets gaat doen wordt uiterst verwaarloosbaar geacht door kennissen in Brussel die ik daarover bevraagd heb. Zij voorspellen een massa opkomst, juist omdat de Vlamingen zich dubbel gepakt voelen door het verbod door aartsvijand de waalse socialist thielemans. De vastgelopen formatie zou daar ook nog eens aan bijdragen, alsdus mijn kennissen. Er zijn ook nog alternatieven, die worden op de site van SIOE wordpress uit de doeken gedaan. Ik ga in ieder geval rond een uur of 11 falafel eten in Sint Jansmolenbeek (voor de inspiratie)

www.brusselnieuws.be/site/rubrieken/10...

en vandaar naar de demo voor het EUSSR- parlement.. Kortom: gewoon gaan. Tsjek (o.a.) update van 12 augustus:

eurabia.punt.nl/

bottehond | 18-08-07 | 22:23

@King. Hoe weet jij nu dat er geen adrenaline door mijn hoofd raast als ik een in een boerka geklede studente in de boekenzaak tegenkom? Kun jij van afstand in mijn hoofd kijken, da's apart ja.

knutsel | 18-08-07 | 22:22

@Bottehond

Ik zal er niet kunnen zijn omdat ik voor mijn werk ingeroosterd ben voor een college dat te specialistisch is om aan een ander over te geven. Anders had ik zeker willen gaan.

Ik heb geen hekel aan allochtonen (volgens mij jij ook niet). Maar waar ik wel een hekel aan heb is aan de schandelijke daden van de moslimextremisten. Denk eens aan de zuid Koreaanse gijzelaars van de Taliban en al die andere gijzelaars. Of die laffe zelfmoordaanslagen in Israel. Dan hebben we het nog niet over vrouwenonderdrukking. Deze gebeurtenissen wil ik niet geimporteerd zien in NL. Ik ben voor een strijd tegen de islamisering langs juridische middelen en het liefst op een geweldloze manier voor zover dit mogelijk is.

Christenen hebben zich ook niet altijd netjes gedragen. Denk eens aan de jodenvervolgingen in Europa of aan de moordpartijen onder Indianen. Hier schaam ik me voor en neem daar afstand van. Ik zou willen dat 'gematigde' moslims ook afstand zouden doen van vrouwenonderdrukking en al die wandaden van extremistische moslims.

Fred V | 18-08-07 | 22:20

-weggejorist-

waskuip-admiraal | 18-08-07 | 22:19

@ tipo
Niet mee eens. De politiek probeert (en dat gaat soms dus mis, ambtenaren zijn ook maar mensen) inderdaad door subsidie invloed te krijgen op dat debat wat wel degelijk in de schaduw wordt gevoerd.

King of controversy | 18-08-07 | 22:18

Genodigde 18-08-07 @ 21:49
1 zinnige reden waarom ik in Jemen zou moeten gaan wonen?
Man, ik woon in een van de rijkste landen ter wereld, met de hoogste productiviteit en tevredenheid onder werknemers in de EU.
Ik mag hier zeggen, denken, geloven en starten wat ik wil. Wie wil dat niet?

Oké, Ik betaal teveel belasting, wordt gedwongen' in de maat te lopen van een Groot Europeesch Rijk, zit opgescheept met een Polikor Links Establishment, de Gristelijke Partijen ruiken hun kans schoon om NL weer terug te werpen in de 19e eeuw, de ondergronds gegane communisten wachten hun kans af en de moslims staan bij Lobith klaar om het land binnen te vallen. Oh ja, dan hebben we ook nog Wilders?

Nee, dan kunnen we beter praten of boterhammenworst met gezichtjes ethisch wel verantwoord is en we genoeg neuqen, want dat doen we ook te weinig. Althans, om voldoende nageslacht te produceren die jouw en mijn AOW en pensioen straks veiligstellen. Maar daar is gelukkig fokpremie voor tegenwoordig, dat dan weer wel.

Sikkeneur | 18-08-07 | 22:17

@klauwkikker 18-08-07 @ 22:14
Ik zal het aan ze doorgeven...

VanFrikschoten | 18-08-07 | 22:17

@ knutsel 22:10
Kijk nou eens hoe jullie met deze columnist omgaan. De algemene tendens onder sommige reaguurders is toch: het maakt niet uit wat hij zegt, tis en blijft een klote moslim die zich elk moment kan opblazen.
Verder, moslims passen zich wel zeker aan aan de Nederlandse cultuur. op de manier zoals de meeste moslims zich gedragen, hebben ze allang een vorm gevonden om hun religie te conformeren aan de Nederlandse maatschappij.

En als je het precies wilt weten, jij voelt geen angst, maar vrees. Angst zorgt voor adrenaline waardoor je nog met twee gebroken benen kunt remmen. Vrees verlamd.

King of controversy | 18-08-07 | 22:16

@King of controversy 18-08-07 @ 22:04
En dialoog tussen moslims is altijd goed. Zij hebben namelijk wel over hun eigen gedachtengoed te zeggen. De politiek moet zich in dat debat niet willen mengen, behalve keer op keer de dictaten verkondigen die niet onderhandelbaar zijn.
.
De politiek heeft zich middels subsidies en allerlei belangenclubs wel in dat debat heeft gemengd. Dat hadden ze nooit moeten doen. Wilders laat zien waarom de politiek zich moet terugtrekken uit het religieuze debat en voortaan strikte seculariteit moet nastreven. En de universele rechten als dictaat verkondigen en met alle macht verdedigen.

tipo | 18-08-07 | 22:15

@VanFrikschoten 18-08-07 @ 22:11
Ben niet bang voor reigers, heb grote klauwen...

klauwkikker | 18-08-07 | 22:14

Als vrijdenker kun je nooit een hard standpunt innemen. Maar je lost er politiek gezien niet veel mee op. Dit stuk is dan ook vrij zwak.

Mr.SunTzu | 18-08-07 | 22:12

@ Softie,
Was het mar zo'n feest. De islam is geen fase waar we doorheen moeten. De islam vestigt zich hier hardgrondig of wordt een halt toegeroepen. Meer smaken zijn er niet.

kotelet | 18-08-07 | 22:11

Als de verboden demonstratie op 11 september in Brussel een zeer hoge opkomst heeft is dat een goede zaak. In een ander draadje schreef ik al dat de lafaards op het moment van de waarheid partij zullen kiezen voor het kamp dat ze het meeste vrezen. Dus het zou voor het evenwicht best goed zijn als de berekenende politici door het islamwatcherskamp de duimschroeven aangedraaid krijgt. Maargoed, eigenlijk heb ik geen recht van spreken omdat ik op de 11e gewoon ga werken. Verbaal verzet tegen het islamgeknuffel pleeg ik in het dagelijkse leven zo af en toe wel.

Jeremia | 18-08-07 | 22:11

@kotelet 18-08-07 @ 22:08
Iedereen is welkom en jij bepaalt wie er mag zeuren?

klauwkikker | 18-08-07 | 22:11

klauwkikker 18-08-07 @ 22:07
We gaan ook hard op kikkers hier hoor, dus brand los, amfibisch stuk reigervoer

VanFrikschoten | 18-08-07 | 22:11

@Elisabeth2 18-08-07 @ 22:08
nee is kei saai, maar ik offer me wel op hoor voor jullie

claudi-jaah | 18-08-07 | 22:11

@King. Die verschijnen ook zo vaak in de kranten en op TV he? Die moslims die de religie willen aanpassen aan de Nederlandse maatschappij. Waar zijn die, doe es aanwijzen. Zelfs de schrijver van bovenstaande column komt weer niet verder dan dat we vooral niet niet bang moeten zijn en dat angst mensen uiteendrijft. Geen enkele poging wordt ondernomen om de angst weg te nemen door bijvoorbeeld te stellen dat er hard wordt gewerkt aan een betere interpretatie van de koran; kijk, hier zijn wat voorbeelden...
.
Waarom zien we niets van die geëmancipeerde islam waar de columnist het over heeft? Ik zie wel intelligente meiden die met een hoofddoek op TV verschijnen om te verklaren dat alcohol haram is, dat de islam homofilie afwijst, dat zijzelf gekozen hebben om als vrouw minderwaardig te zijn en zichzelf daarom bedekken en die gillend wegrennen als het over geyle neuqseks gaat. Is dat die geëmancipeerde islam die we moeten omarmen? Nee dank u.
.
In tegenstelling tot religie is angst wel een zeer menselijke eigenschap die absoluut noodzakelijk is om te overleven. Als iemand persé wil dat we niet bang moeten zijn voor een bepaalde bedreiging, moet hij de oorzaak van de specifieke angst wegnemen, niet de angst zelf. Dat is onmogelijk. Toon onomwonden aan dat we niet bang hoeven zijn voor de islam. Wees die geëmancipeerde moslim en we praten verder, waarbij ik even duidelijk wil stellen dat ik niet duizend jaar de tijd heb en dat het nu moet omdat we hier en nu in een moderne westerse maatschappij leven. Nederland mag m.i. geen concessies doen wat dat betreft.

knutsel | 18-08-07 | 22:10

@ tipo 18-08-07 @ 22:06
Ik help het je hopen. Ik ben bang dat het aantal zelfmoordaanslagen explosief toeneemt als alle moslims Geert Wilders in hun spiegelbeeld zien! Maar zonder gekheid. Misschien heb je wel gelijk en is het een fase waar we met ons allen doorheen moeten.

Softie | 18-08-07 | 22:09

claudi-jaah 18-08-07 @ 22:05
Ow, jammer nog niet dood neergevallen, dus. Issie een beetje leuk?

Elisabeth2 | 18-08-07 | 22:08

@ Kauwkikker,
Naar mijn weten is iedereen welkom om op GS te reageren. Zeur dus niet!

kotelet | 18-08-07 | 22:08

@claudi-jaah,
Zeg je Kees wel even dat hij om half elf zijn tanden moet poetsen en naar bed moet? Morgen is het namelijk zondag.

fuckje | 18-08-07 | 22:07

@
Bottehond,
We hebben het er al eens over gehad, maar ik heb toch nog ff een vraagje over die demo. Als deze verboden is door de burgemeester van Brussel, wordt deze dan niet alsnog door de ME uiteengedreven?

kotelet | 18-08-07 | 22:07

@bottehond 18-08-07 @ 22:03
Vind je het niet heel gemakkelijk om met, voor het grootste gedeelte, gelijk gezinden, te discussiëren en zo steeds maar weer in je eigen gelijk bevestigd te worden.

klauwkikker | 18-08-07 | 22:07

Softie 18-08-07 @ 21:39
Goed punt. Echter: Wilders gedraagt zich als moslim, om de moslims te laten zien hoe irritant, intimiderend en onverstandig dat is. Wilders bevecht de Islam met haar eigen middelen en overtreedt dus de universele rechten van de mens met grote schreden. Daarom is Geert Geniaal. Niet als toekomstige premier, maar wel als performance-kunstenaar die een ingewikkelde paradox op de agenda wil zetten. Een paradox waar een gepacificeerde seculiere samenleving haar eigen regels moet overtreden, om haar eigen regels te kunnen handhaven. Dat doet hij perfect. Als alle moslims schrikken van hun spiegelbeeld, dan komt het allemaal goed.

tipo | 18-08-07 | 22:06

@Elisabeth2 18-08-07 @ 22:01
Kees is bij mij op msn

claudi-jaah | 18-08-07 | 22:05

fuckje 18-08-07 @ 22:01
Ik zag het zelfs al voor me........ Ik ga straks een borrel drinken en dan spoel ik het beeld wel weg... Kan het nu wel hebben dus.. vandaar.......

Wishbone | 18-08-07 | 22:04

@Softie 18-08-07 @ 22:02
Had het niet beter kunnen zeggen... respect

klauwkikker | 18-08-07 | 22:04

@ tipo 21:48
Mee eens dat sommige westerse waarden niet opgegeven mogen worden.
Het moet een dialoog worden tussen moslims, over de islam, en onze politici kunnen daar slechts een beperkte rol in spelen. Ex-moslims kunnen dat niet. Net zomin als atheisten kunnen gaan bepalen wat gelovigen moeten geloven.
Ex-moslims kunnen alleen belangrijk zijn, door massaal de Imams de rug toe te draaien. Wil je dat bereiken, als exmoslim, dan zul je je hand moeten uitsteken naar twijfelaars, niet die mensen keihard tegen de schenen schoppen.
Jami lijkt zich meester te hebben gemaakt van een oude PvdA kwaal. Hij vervreemd zich van zijn achterban.

King of controversy | 18-08-07 | 22:04

Fred V 18-08-07 @ 21:55

De demonstratie gaat sowieso door. Je kunt zonder meer gaan. Er gaan er nogal wat, inmiddels. Zou sonordrummerT ook moeten doen.

@ sonordrummerT

je had al veel langer geleden aan het denken gezet moeten zijn. Door jezelf. Als je nu pas gaat nadenken en dit een goed stukje vindt mot je hier maar eens een maand rondhangen. Krijg je meer dan genoeg stof om over na te denken. Afspraak: over 1 maand treffen we elkaar in een draad en vertel jij over je het nog zo'n goed stukje vindt.

bottehond | 18-08-07 | 22:03

@Elisabeth2 18-08-07 @ 22:01
Het wachten is op een controversiële uitspraak van iemand om de leegte op te vullen...

VanFrikschoten | 18-08-07 | 22:03

Ik raad een ieder aan sceptisch te zijn tegen Hafez Ismaili m'Hamdi.

Godward | 18-08-07 | 22:02

@Wishbone

precies

Fred V | 18-08-07 | 22:02

@ bottehond 18-08-07 @ 21:44
Wisten de 20% Wildersaanhangers maar hoe ze de rest van de Nederlanders voor hun fascistische karretje moesten spannen he. Je klinkt bijna afgunstig tegenover de moslimfascisten.
Vanwaar die agressie tegen KeesBs? Want wat kan er nou tegen zijn om met zijn allen in dit land samen te leven en elkaar met rust te laten? Volgens mij is dat wat de meeste mensen willen in Nederland. Daar draag jij niet aan bij. Jij draagt alleen maar bij aan het haatzaaien en de vervreemding van bevolkingsgroepen van elkaar. Jij draagt bij aan de polarisatie. Jij draagt er aan bij dat als er straks een moslimpartij wordt opgericht dat die gelijk met 15 zetels in de Tweede Kamer zitten. Polarisatie is niet goed. Polarisatie is geen Nederlandse kernwaarde. Nooit geweest ook trouwens. Polarisatie is voor marginale figuren.

Softie | 18-08-07 | 22:02

Ik mis KeesBs opeens een beetje. Of ligt dat aan mij.

Elisabeth2 | 18-08-07 | 22:01

@Wishbone 21:56,
Wil jij dat weten? Ik niet!

fuckje | 18-08-07 | 22:01

Genodigde 18-08-07 @ 21:49

Wat een opvallende nick. Zit jij als genodigde in de skybox met Pritt en de Chileen of zeau? Of betekent je naam iets anders?

bottehond | 18-08-07 | 22:00

ga zo door
ga zo door
ga zo door
stop niet ga zo door

gerritj123 | 18-08-07 | 21:59

@ Sikkeneur,
Nou ja zeg!
Je zegt notabene zelf dat die moslima van je broer af is gegaan omdat ze ineens een hoofddoek ging dragen en met een moslim ging trouwen. Of ben je ook nog zo naief dat je denkt dat dat er niks me te maken heeft gehad?

kotelet | 18-08-07 | 21:59

Deze man krijgt lintje van Stijlloos Superieur.

Stijlloos|Superieur | 18-08-07 | 21:57

fuckje 18-08-07 @ 21:54
Wat zou er gebeuren als Clairie op een krukje zit als ze gaat soppen... Zou ze dan langzaam uit beeld verdwijnen ?

Wishbone | 18-08-07 | 21:56

Erg goed geschreven. Hij heeft heel veel punten die mij, en ik hoop nog meer mensen, aan het denken zetten.

Sonordrummert | 18-08-07 | 21:56

kotelet 18-08-07 @ 21:45
Prima hoor dat je reageert, wel de volgende keer je commentaar in de juiste context etten. Is niet moeilijk, want het stond er voor. (Voor het CDA en CU)
W.b.t. mijn ex-schoonzus, > 50% van autochtone relaties eindigt in een scheiding. Niet miepen dus over integratie.

Sikkeneur | 18-08-07 | 21:56

@Bottehond

De geplande demonstratie in Brussel is verboden wegens angst voor provocatie van omwonende moslims. De demonstratie lijkt meer dan nodig.

Fred V | 18-08-07 | 21:55

VanFrikschoten 18-08-07 @ 21:52
Fotootje of filmpje van schuur?

Elisabeth2 | 18-08-07 | 21:55

@ realistischer 18-08-07 @ 19:49

stuur mij alvast een sample-ketting, ik ben je 1e lid.

MTB | 18-08-07 | 21:54

@kotelet,
Ja, Clairie zit nu al te soppen op haar gestoelte!

fuckje | 18-08-07 | 21:54

Zometeen in Nova:
OMSTREDEN RAPPER SALAH EDIN OP LOWLANDS
"Vanmiddag trad hij op op het Lowlands Festival in Biddinghuizen. Maar het optreden van de rapper Salah Edin heeft van te voren al tot vragen en kritiek geleid.

Salah Edin geldt namelijk als een radicale moslim, met neigingen tot islam-fundamentalisme. Op zijn CD heeft hij zich als een soort Mohammed B. laten afbeelden en dat maakt hem omstreden. "

kotelet | 18-08-07 | 21:53

Sikkeneur@21:41
Prima, tot het moment dat ze als verpleegster weigert mannen aan te raken.
Dat is het probleem, waar ze vroeg of laat tegen aan loopt, als ze zich de wet door de islam laat voorschrijven.
Zij kan er niets aan doen, dat volgens de islam de vrouw de bron van alle kwaad in de wereld is, die genetisch door de duivel is veroordeeld om mannen te verleiden. Daarom is het goed dat er mensen uit eigen gelederen opstaan om deze crimo-ideologie aan de kaak te stellen.

davidman | 18-08-07 | 21:52

Desalnietemin mag Jami, gezien zijn uitspraken, wel eens met de billen bloot ... bij Ome Frik op schoot in de schuur.

VanFrikschoten | 18-08-07 | 21:52

als nationalisme de wereld niet vernietigt, dan zal religie dat wel doen

Genodigde | 18-08-07 | 21:51

bilo 18-08-07 @ 17:10
bilo als in achternaam?

Lolz | 18-08-07 | 21:51

Goed stuk... oftewel, Paarlen voor de zwijnen gooien

klauwkikker | 18-08-07 | 21:51

-weggejorist-

claudi-jaah | 18-08-07 | 21:50

@mezelf: Universele & die de islam met de voeten treedt<br>
Voor alle VMBO-erTs: met de voeten treden = geen respect voor hebben

Sulfuric-Acid | 18-08-07 | 21:50

claudi-jaah 18-08-07 @ 21:42

Heau heau! Jullie storen niemand, heur. Fuckje sosieso nooit (zwaait naar oogappeltje) en jij ook niet, ook al ben je in menig opzicht een dwalende schreeuwlelijk.

bottehond | 18-08-07 | 21:50

@claudi-jaah,
Met die eerste groep ben ik meteen al klaar.
Hieronder zie je mijn lijstje.
.

fuckje | 18-08-07 | 21:50

King of controversy 18-08-07 @ 21:39
In de koran staan gewoon oproepen om ongelovigen te doden. Ik wil wel eens weten welk vers jij bedoelt en waar en wanneer die overlevering is geweest....... Mo B. was helemaal niet zo verkeerd bezig als je weet dat er verzen in de koran staan die hij als voorbeeld kon gebruiken........
www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadi...

Wishbone | 18-08-07 | 21:49

claudi-jaah 18-08-07 @ 21:42
Mij om het even hoor, maar je hebt het zo vaak over neuqen dat ik bijna ga geloven dat het gebrek eraan een kwellend iets begint te worden.

Sikkeneur | 18-08-07 | 21:49

Ja sikkeneur ga dan inJemen wonen

Genodigde | 18-08-07 | 21:49

@King of controversy 18-08-07 @ 21:39
Dat is een monoloog naar Moslims toe en geen dialoog. Dan moet de PvdA voortaan duidelijk zijn en het voortaan een monoloog noemen. Geert Wilders geeft tenminste die duidelijkheid. En hij zit daardoor - ook op deze zaterdagavond- met bewaking om zich heen.
.
Duidelijkheid over wat in NL niet onderhandelbaar is, is geboden. Als daar gehoor aan wordt gegeven - door alle moslims - is er geen probleem met moslims. Alleen, zijn het dan nog wel moslims? Nee, dan zijn verlichte Europese moslims oftwel ex-moslims.
.
Een dialoog geeft onverlichte moslims het recht om terug te praten over onze rechten. Daar heb ik geen behoefte aan.

tipo | 18-08-07 | 21:48

claudi-jaah 18-08-07 @ 21:46
Mag ik meepraten? Heb wel een keer geneuckt met een Egyptischenaar.

Elisabeth2 | 18-08-07 | 21:48

Sikkeneur 18-08-07 @ 21:27

Vrijzinnigheid impliceert natuurlijk geenszins dat ik gelovigen serieus moet nemen. Die hervormingen van de islam komen er slechts als zij in haar hart (alle pretenties die de islam heeft) vernietigd wordt. En dan is het dus geen islam meer, maar een verkruimelde vage monotheistische vertaling van de humaniteit. Ga eens in op de apostates. Mag ik daar misschien meer geloof in hebben? dank je wel voor je tolerantie. het zal wat worden als men slechts Vrijzinnig kan zijn als men gelovigen serieus neemt. Ik neem geen enkele gelovige serieus.

bottehond | 18-08-07 | 21:48

Laat de volgende keer mjahou een stukje schrijven. Daar krijg je vast een oogst hilarische reaguursels van.

Jeremia | 18-08-07 | 21:47

@ Fuckje
Een ieder die meent namens god te moeten straffen, is een ijdele etter. En die worden door elk geloof verkettert. (in een bepaalde intepretatie dan).

King of controversy | 18-08-07 | 21:47

@Softie 18-08-07 @ 21:39,<br>
lul toch niet zo slap man. Hier een aantal puntjes uit die lijst met inversele rechten van de mens die de Islam met de treedt:<br>
<br>
Artikel 1<br>
<br>
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. <br>
<br>
Artikel 3<br>
<br>
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. <br>
<br>
Affijn de lijst is te lang om hier te gaan posten. Volg deze link maar ff en vergelijk die maar ff met de maatregelen die gepreditk worden door de ISlam tegen over de niet-gelovingen: www.unhchr.ch/udhr/lang/dut.htm<br>

Sulfuric-Acid | 18-08-07 | 21:47

Jammer dat Tien kapodt is... Heb net een concept klaar voor een programma: "Herkende Homo's in den Heere". Dat had ze er doorgesleept...

VanFrikschoten | 18-08-07 | 21:46

@fuckje 18-08-07 @ 21:44
Ook ja, behandel dat in twee groepen. De goede Mohammeds en de foute Mohammeds.

claudi-jaah | 18-08-07 | 21:46

"Maar goed, dat is niet belangrijk, toch? 'We' gooien haar en vele anderen gewoon op de grote hoop van smerige, gore, *******moslims en flikkeren ze het land uit -punt-." Gevolgd door een anti bijbel-filmpje..... *proest*

Leuk dat je ex-schoonzus je broer in de steek heeft gelaten voor een moslim. Dat getuigd natuurlijk wel van integratie!

kotelet | 18-08-07 | 21:45

KeesBs 18-08-07 @ 21:43
dan loop ik toch al ééntje voor op jou lieverd

claudi-jaah | 18-08-07 | 21:45

@claudi-jaah,
Ook over Mohammed A, Mohammed B, Mohammed C, en al hun neefjes?

fuckje | 18-08-07 | 21:44

@ trol KeesBullshit

Je moet je schamen, heel diep schamen om het voor de deaudscultus opnemen. Jou rest de vraag wat je beweegt om je aan te matigen het beter te weten dan deze mevrouw.

www.iheu.org/node/1540

Er zijn meer zaken die je noemt waaruit blijkt dat je geen benul hebt van de werkelijke stand van zaken. Cijfesr uit GBr tonen aan dat daar 40 % van de moslims de sharia wil invoeren. Cijfers in Nederland tonen aan dat 71 % van de moslims vindt dat islamkritiek hard aangepakt moet worden. 1/3 van de jo0nge moslims in Nederland zegt een negatief ressentiment te koesteren tegenover het verderfelijke Westen. Islamieten leven in een groepscultuur waar de individu in feite niet belangrijk is. dat impliceert dat in dergelijke gemeenschappen ontwikkelingen een geheel andere dynamiek kennen dan in een Vrije geindividualiseerde samenleving als de onze. Ik schat dat 20 % islamisten ruim voldoende is om de door angst, gewoonte óf uit overtuiging gedreven kudde islamieten te kunnen benutten voor hun eigen doelen. Zij gijzelen alle andere moslims. Om die reden is het doorbreken van die Omerta door Menschen als Jami en AHM van enorm strategisch belang om die Menschen de moderniteit in te sleuren. Het bestrijden van jami en AHM getuigt dan ook van domheid of gemeen opportunisme. Het draagt niet bij aan oplossingen maar houdt die tegen. Jij doet daar volop aan mee, waarschijnlijk zonder te beseffen hoe schadelijk je wellicht goedbedoelde inzet eigenlijk is. Ik zou zeggen, beste troll: denk eerst eens na voor je iets uit de lucht grijpt en in het wilde weg onnozele beweringen op mijn scherm plempt. je bent uiterst slecht voorbereid aan je campagne begonnen, weet je in geen enkel debatje in de draad te redden, springt dan snel over op een volgende onnozele gemeenplaats van appeasing Nederland en maakt derhalve geen enekel andere indruk dan die van een onnozelaar of en troll. Ook inzake de kwaliteit van je ethiek valt er nog heel wat te wensen voor je. Je redeneert als een minderbegaafde en begrijpt helemaal niets van Vrijheid. Vandaar wellicht dat je je zo makkelijk uitlevert aan de deaudscultus. Leer nadenken en bezin je eerst maar eens op de fundamenten van onze Vrijzinnigheid.

George Orwell: “If liberty means anything, it means the right to tell people what they do not want to hear.”

bottehond | 18-08-07 | 21:44

laat die man ind e immens sociale en invoelende staat Saoedie_Arabi"e gaan leven, waarje de bijbel niet zult aantreffen

Genodigde | 18-08-07 | 21:44

Goedverdoemie, dit lijkt wel gepend door iemand uit de PvdA denktank. Wat walgelijk pappen en nathouden is dat stukje zeg. Alle moslims zijn lieverdjes, en wij begrijpen ze gewoon niet. Dus geef je moslim buur een dikke hug, want 15 miljoen mensen die laat je in hun waarde... *haalt tijltje net*

peer79 | 18-08-07 | 21:44

@Claudi Dat is je eerste waardevolle bijdrage van dit draadje.

KeesBs | 18-08-07 | 21:43

Tipo@21:30
Na 9/11 had 80% van de moslims in Nederland op z'n minst begrip voor deze schanddaad van Al-Quaida.
Toen was er nog helemaal geen sprake van Afghanistan en Irak. Hoe hoog zou, denk je, dit percentage zijn, als er weer zo'n aanslag zou worden gepleegd?

davidman | 18-08-07 | 21:43

@kees dat noemt men schijnheiligggg

Zagggte Geee | 18-08-07 | 21:43

@fuckje
kan je wel bijpraten hoor op msn of meel. dan heeft niemand er verder hinder van, kunnen we het ook nog even over het neuqen hebben en zo

claudi-jaah | 18-08-07 | 21:42

Het is gewoon een moslim en die moeten allemaal deaud!!

meq | 18-08-07 | 21:42

@fuckje 18-08-07 @ 21:40
Daar was ik al bang voor, vandaar dat ik het vroeg...
kuttekrap 18-08-07 @ 21:41
Spooky!

VanFrikschoten | 18-08-07 | 21:42

@King of controcery,
Dat geldt voor iedereen trouwens, die Mohammed heet, of heette.

fuckje | 18-08-07 | 21:42

Keessie, ga naar de Smurfen website. Daar vinden ze je wel leuk.

Elisabeth2 | 18-08-07 | 21:42

Hoi Lizz,
Nope, ik heb geen Indonesische vrienden of vriendinnen, ook geen moslim vrienden.
Wel een tijdje een moslima als 'schoonzus' gehad, tot ze hoofddoekjes ging dragen en nu gaat trouwen met een moslim.
De lieve schat spreekt heel goed Nederlands, werkt hard als interieurverzorgster en studeert daarnaast ook nog voor verpleegster voor meer toekomstperspectief.
Maar goed, dat is niet belangrijk, toch? 'We' gooien haar en vele anderen gewoon op de grote hoop van smerige, gore, *******moslims en flikkeren ze het land uit -punt-.

Voor het CDA en CU: nl.youtube.com/watch?v=HVuw1wEuaAQ

Sikkeneur | 18-08-07 | 21:41

@VanFrikschoten 18-08-07 @ 21:32
Nietes, Jos kon de druk van het heldendom niet aan en is ondergedoken.
De eerste T-shirts met "ik heb Jos gezien" zijn al gesignaleerd.

kuttekrap | 18-08-07 | 21:41

@Van Frikschoten,
Het Hoendiep hier in Grunn had toch minstens 10 centimeter verhoging, door de regenval van de laatste tijd.
Gezichtjesworst is hier nog niet doorgedrongen, wel worst met zo'n loodje er door, vast besneden worst?

fuckje | 18-08-07 | 21:40

@Tipo Daarom moet men zich richten op de politieke en extremistische islam.

Ik neem de bijbel ook niet letterlijk maar ik vind mijzelf nog steeds een katholiek.

KeesBs | 18-08-07 | 21:40

Kees kan niet kezen, als die kon kezen had hij nu wel ergens anders een andere kees liggen kezen.

claudi-jaah | 18-08-07 | 21:40

@ tipo 18-08-07 @ 21:30
Ergo: Wilders pleit onbewust voor de Sharia. Hij stelt namelijk bepaalde grondrechen ter discussie die ook in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens staan.
Ik heb het altijd al gedacht. Wilders is zelf een moslim. Alleen hij is nog niet met zichzelf in het reine. Daarom overschreeuwt hij het en bestrijdt hij het. Net zoals dat veel geweld tegen homo's wordt veroorzaakt door de onzekerheid over de eigen seksuele geaardheid. Of mensen die iets tegen joden hebben en (er) zelf een (halve) blijken te zijn, zoals Hitler.
Tipo, bedankt. Je hebt de missing link in mijn theorie gebracht. Hij is nu waterdicht, beredeneerd, onderbouwd en bewezen. Wilders is een moslim. Hij gaat nu door zijn laatste crisis en de volgende stap is dat hij op de voorpagina van NRC Handelsblad verklaart een moslim te zijn die de grondwet wil vervangend door de sharia! En dan kunnen alle moslimhaters hier achter Jami aanlopen.

Softie | 18-08-07 | 21:39

@ tipo
Oneens
Een dialoog met 'de islam' moge misschien onmogelijk zijn, een dialoog met moslims over de islam is wel degelijk mogelijk. En nee, dat betekent niet meteen dat je de sharia wilt gaan invoeren (angstargument). In zo'n gesprek kun je bijvoorbeeld bepaalde passages uit de Koran naar voren laten komen, en stellen dat die beter toepasbaar zijn dan andere passages.
In de Koran staat bijvoorbeeld dat het Allah, en Allah alleen is, die straft. In die uitleg was Mohammed B dus verkeerd bezig.

King of controversy | 18-08-07 | 21:39

Vies kezen met een Besmette Smurken Kees.

Elisabeth2 | 18-08-07 | 21:38

@KeesBs 18-08-07 @ 21:31
Een paar is al genoeg. Helemaal als er allemaal wensdenkers omheen gaat staan, om hun gedachtegoed in bescherming te nemen. "Er zijn maar een paar moslims die werkelijk naar de letter van de Koran leven", is geen valide argument dus.
.
En waarom noemen al die vrijzinnige moslims zichzel niet net zo makkelijk ex-moslims? Wat maakt hun dat nou uit? Het zijn toch gewoon mensen die de Koran niet letterlijk nemen? Oh? dan opeens weer wel...

tipo | 18-08-07 | 21:38

@Claudi Ik lees geen linkse BS

KeesBs | 18-08-07 | 21:38

Wat stond er nu precies? Ik haakte af toen ik doorkreeg dat het weer zo'n excuusverhaal is om de Islam in een goed daglicht te plaatsen.

Eagle_Eye | 18-08-07 | 21:37

@Demonische Eend 18-08-07 @ 21:34
Ja, bleef met z'n darmen aan een schotel hangen... triest als je dat hoort...

VanFrikschoten | 18-08-07 | 21:36

ira-kees
smeer-kees
-------------------------------------------
kezen: meervoud van kees
kezen: Nederlands werkwoord
kezen: neuqen
---------------------------------------------
--ke·zen (onov.ww.)
1 [grof] vrijen, geslachtsgemeenschap hebben

claudi-jaah | 18-08-07 | 21:34

@VanFrikschoten: van een flatgebouw gegooid?

Demonische Eend | 18-08-07 | 21:34

VanFrikschoten 18-08-07 @ 21:32
Nee, is niet zo. En Elvis ook niet.

Elisabeth2 | 18-08-07 | 21:33

Wat ik altijd zo vreemd vind, is dat allerlei linkse, progressieve lieden (die zich altijd tegen het Christelijk geloof af hebben gezet) de islam omarmen en knuffelen. Gelijk roepen deze lieden tegen de Bijbel. Ze vergeten dat de Bijbel een nieuw testament heeft waarin Jezus oproept tot naastenliefde en om niet te oordelen.

Deze lieden zouden het wel eens zwaar kunnen krijgen als de sharia ingevoerd zou worden.

Fred V | 18-08-07 | 21:32

Wisten jullie trouwens dat Jos Brink dood is?

VanFrikschoten | 18-08-07 | 21:32

Wij hadden hier bijna alles met een gezichtje. Ben gillend de winkel uitgelopen.
*Gaat toch maar weer die gifgroene pil innemen*

Elisabeth2 | 18-08-07 | 21:31

@Azijn Omdat het simpel weg een feit is dat de meeste moslims de koran niet letterlijk nemen anders dregen ze allemaal wel een baard en een burka bidden ze 5 keer per dag dronken ze geen alcohol en probeerde ze dat andere op te dringen.

KeesBs | 18-08-07 | 21:31

@ Kees,
De bijbel (en dit is het laatste wat ik hier over zeg) heeft zichzelf gecorrigeerd d.m.v het nieuwe testament. De Nederlandse bevolking heeft zich aangepast naar fatsoenlijke en liberale normen, boete hebben we al lang en overvloedig gedaan. Dat heet evolutie, zo je wilt beschaving.

Back on topic!

kotelet | 18-08-07 | 21:31

Zeker weten KeesBs is [Wouter]-Kees Boslim,

Zagggte Geee | 18-08-07 | 21:30

KeesBs 18-08-07 @ 21:19
De meeste moslims denken inderdaad niet als Iran en Al-quaida. Maar een groot gedeelte van de moslims in Nederland denkt wel zo. Een paar zijn al genoeg om een hoop terreur te veroorzaken. Zij zijn degenen die ex-moslims intimideren. En daarom is er een ex-moslim-commitee. En daarom heeft Jami bewaking, terwijl hij simpelweg voor de universele rechten van de mens opkomt. Daarom verdient Jami ieders steunt. De rest steunt de mensen die denken, zoals Iran en Al Quaida willlen dat de mensen denken. Dat zijn de collaborateurs. (ik heb het be-argumenteerd, dus is het geen belediging, okay?.)
.
De universele rechten van de mens zijn niet onderhandelbaar en niet verenigbaar met de sharia. Beide zijn het dictaten, beide zijn monologen. Iederen die een dialoog tussen Nederland en de Islam voorstelt, stelt een dialoog tussen twee autisten voor. De universele rechten van de Mens zijn een dictaat en geen onderwerp van discussie in Nederland. Iedereen die dat wel ter discussie stelt, pleit onbewust voor de sharia, want er is geen ander alternatief.

tipo | 18-08-07 | 21:30

@KeesBs 18-08-07 @ 21:19
De meeste bewoners van de USSR dachten niet als de Communistische Partij Rusland en Stalin maar het was wel degelijke een foute ideologie (60 miljoen doden) en een fout leider.

Weisse rose | 18-08-07 | 21:29

@Made to last: kun je die 360+ reacties ook ff samenvatten?

Demonische Eend | 18-08-07 | 21:29

Heb trouwens wel bananen gekocht met gezichtjes er op, ook leuk en wat anders. Hier in 024 een behoorlijk verkoopsucces sinds kort.

claudi-jaah | 18-08-07 | 21:27

Jezus, die KeesBs is net een vlooienplaag waar je maar niet vanaf komt. Denk je dat je het een beetje geflitspuit hebt, en daar is ie weer. Totaal resistent tegen DDT.

Elisabeth2 | 18-08-07 | 21:27

bottehond 18-08-07 @ 21:04
Het wordt erg lastig discussiëren wanneer je gelijk iemand afschrijft met:"ik geloof hem niet, omdat hij gelovig is"
En jij durft woorden als 'Vrijzinnigheid' in je mond te nemen.....?

Sikkeneur | 18-08-07 | 21:27

Oke, dat uurtje cursus speedreading tijdens de nobiles-carieredagen komt voor het eerst van pas op GS.
Even de samenvatting: de auteur wil het onderwerp Moslimterreur onder tafel stoppen, en doen alsof er niks aan de hand is, en ontkent hiermee de teloorgang van de nederlandse vrije cultuur.

Made to last | 18-08-07 | 21:26

KeesBs 18-08-07 @ 21:17

JIJ had het over dat we ons niet hoeven aan te passen, ik geef je voorbeelden en dan begin je ineens tegenvoorbeelden te geven.

Liever zeg je dat mijn voorbeelden niet waar zijn of niet zo erg of zoiets.
Maw je gaat niet op mijn post in. Hoewel dat schijnbaar zo lijkt.

azijnseiker | 18-08-07 | 21:26

Lizzard@21:15
Idd, tegen zo'n onbenul is geen kruid gewassen; ik zal niet meer op KeesBs reageren.

davidman | 18-08-07 | 21:26

@Elisabeth2 18-08-07 @ 21:24
Eigenlijk mag ik dit helemaal niet zeggen, omdat het nergens over gaat en zus en zo. Maar Kees Bs trekt zich er ook weinig van aan en gaat ook nergens over. Maar Elisabeth, wat ik eigenlijk wel kwijt wil is dan mijn voorkeur toch meer uitgaat naar hele worst.

claudi-jaah | 18-08-07 | 21:26

Kotelet omdat men wil dat er een ander boek verboden word mischien.
Had de bijbel dan ook niet verboden moeten zijn.

KeesBs | 18-08-07 | 21:24

Gezichtjesworsdt. Ik zag het vanmiddag ook liggen bij de AH. Het was het enige stapeltje verpakte broodbeleg wat onaangeroerd was.

Elisabeth2 | 18-08-07 | 21:24

Wat ik niet begrijp,
Waarom halen sommige mensen continue de bijbel en haar passages aan als we over deze kwestie spreken. Ja, er ZIJN fouten gemaakt door de katholieke kerk, we HEBBEN een koloniaal verleden en een oud testament dat verschillende misstanden bevatte. Maar dat is een aparte discussie die al vanaf de jaren 70 gevoerd wordt. Men kan Nederland nooit verwijten dat ze, wat dat aangaat, de hand niet in eigen boezem heeft gestoken.

Nú hebben we het over de Islam die haat, verdeeldheid en grote onrust zaait.
Geen verlichting, geen gematigde intrepretatie en al helemaal niks wat ook maar een beetje in die richting wijst. Het lijkt wel alsof we, via de islam, opnieuw boete moeten doen voor het verleden. Flikker toch een eind op!

kotelet | 18-08-07 | 21:22

Voor mijn geen enkele worst meer zonder gezichtjes er op.

claudi-jaah | 18-08-07 | 21:22

Jami Moet zich richten op de politieke en extremistische Islam

@hemaworstje untermenschen???

KeesBs | 18-08-07 | 21:21

@VanFrikschoten 18-08-07 @ 21:16
Ik zit nu wel iets te lezen wat misschien wel interessant is:
gillete venus divine voor een bijzonder gladde huid. Op zich wel weer bijzonder vanwege dat woordje bijzonder erbij.

claudi-jaah | 18-08-07 | 21:20

Ik heb echt geen Wilders nodig om in te zien dat die finnen gewoon hun eigen gewoontes en gedachten opdringen aan ons. Opdringen is nog zachtjes gezegd. Geef je geen gehoor aan hun eisen en regels dan komen de bedreigingen vanzelf. Heel makkelijk.
Overvecht in Utrecht heeft mij al de nodige materiele schade gekost. Dan heb ik het nog niet eens over de scheldpartijen als je doorrijdt op een voorrangsweg terwijl finpapa, finmama, finzoontje, findochtertje,finneefje,finnichtje,finoom, fintante en finoma met snor oversteken alsof die hele straat hun domein is en zij zich als uitzondering niet aan de regels hoeven te houden. Soms (als ik in een goede bui ben) dan denk ik: "je kunt het die finnen ook niet kwalijk nemen, zo worden zij opgevoed door onze regering". Heb op een slinkse wijze urgentie gekregen voor een woning in Utrecht. Gewoon het beestje bij de naam genoemd. (Iets subtieler dan mijn grote vriend Geert doet). Maar Geert heeft gewoon gelijk (komt alleen verrot zijn strot uit maar Geert is gewoon helemaal pissed-of). Mensen als Bilo en die bijstandsridder,..te erg voor woorden. Dat je dat nu nog vol kunt houden die principes. Maar bij deze nodig ik Bilo en Bijstandsridder uit om eens een weekje met mij mee te lopen op mijn werk. Ik weet dat werk voor Bijstandsridder viez in de oren klinkt maar jongen,....gewoon es ff doen,..voor jou beginnen we dan om 10 uur ipv 7 uur. Gaan we ochtendje Overvecht doen en na de lunch naar kanaleneiland. En Bijstandsridder nemen we wel jouw bakfiets mee hoor. Die van mij ligt al op de sloop na dagje Kanaleneiland.

pronto | 18-08-07 | 21:19

capo 18-08-07 @ 20:59
.
Praat voor jezelf. Ik ben geen christen, dus noem ons geen 'wij'.
.
En dan, waar haal je 't vandaan dat moslims niet 'langs' hun Koran lezen zoals christenen langs het OT ? Omdat er een paar zijn die zeggen dat ze dat niet doen ? Omdat de massa van moslims niet als 1 man opstaat en zegt dat ze 't wel doet ? Probeer niet in andermans hoofd te kijken. Da's ook zo'n regel in 't maatschappelijk verkeer.

Niet voor Jan | 18-08-07 | 21:19

-weggejorist-

Lizzard | 18-08-07 | 21:19

De meeste moslims denken niet als iran en Al-Qaida.

KeesBs | 18-08-07 | 21:19

binnenkort elke dag in het nieuws+ arrogante tante albayrak en dino s.. de schrik der nazie beiden.
elk weldenkend mens zou kritisch moeten kijken naar het boek waarnaar hij leeft.
staat dat vol haat wraak en schapeneukerij en sharia enzovoorts, en je verdedigd dit ook al ben je gematigd, je spreekt jezelf dan elke keer tegen.
geloof alleen in jezelf en laat niemand je de wet voorschrijven, vooral geen boek geschreven door untermenschen

hemaworstje | 18-08-07 | 21:18

@Davidman 21.10.
U kent uw klassiekers.
Idd,weten weinig mensen dat de staat palestina nooit heeft bestaan.

Uw Verzekeringsadvis | 18-08-07 | 21:18

@Hafez Ismaili m'Hamdi
Waarom zou "Jami het streven moeten hebben om fatsoenlijk samen te leven met mensen die de Islam als waarheid zien"?
.
Waarom moet een meisje dat verkracht wordt, daarna fatsoenlijk samenleven met haar verkrachter?
.
Iran en Al-Quaida hebben de levensovertuiging van Jami verkracht. Waarom zou hij fatsoenlijk SAMEN moeten leven met mensen die als Iran en Al-Quaida denken? En wat is er onfatsoenlijk aan een beschouwing van de Koran en de daden van de Profeet met een huidige blik? Als je de Koran werkelijk gelezen hebt, wat vindt je dan van de passages waarin de Profeet zich gedraagt als pedofiel, als tiran of als genocide pleger. Wat is er onfatsoenlijk aan om daar op te wijzen.
.
Deze column is op niks gebasseerd, behalve het wensdenken dat er geen tegenstelling is tussen de universele rechten van de mens en de sharia. Dat verschil ontkennen of baggetaliseren dient geen enkel doel. Behalve dan het beschadigen van mensen die voor de universele rechten van de mens opkomen, en daardoor in elkaar worden geslagen.

tipo | 18-08-07 | 21:17

@azijnzeiker Mijn Indonesische vriendin en haar vrienden zijn ook moslim geven je gewoon een hand en drinken soms ook alcohol zelfde geld voor turkse vrienden die ik heb.

@Elisabeth Zijn dat de argumenten die ik van een Wilders aanhanger moet verwachten?

KeesBs | 18-08-07 | 21:17

KeesBs 18-08-07 @ 21:05
Wat is het probleem dan.... Ze hebben de Caanieten verdreven............ En nou wat heeft dat met de "Palestijnen" die pas sinds 1948 bestaan te maken ?

Wishbone | 18-08-07 | 21:16

Heeft iemand de scheepvaartberichten nog gehoord?

VanFrikschoten | 18-08-07 | 21:16

Als atheist wil ik best enige nuance inbrengen hoor: de islam is gewoon nog achterlijker dan het christendom. Duidelijker kan ik niet zijn.

knutsel | 18-08-07 | 21:16

-weggejorist-

Lizzard | 18-08-07 | 21:15

Elisabeth2 18-08-07 @ 21:14
hoi elisabeth :-)

claudi-jaah | 18-08-07 | 21:15

@David het `VN` plan waarin israel zijn bestaans recht aan verleend behelst een 2 staten oplossing.

Alleen begonnen joodse milities de palestijnen te verjagen (zie mijn vorige postig en toen grepen arabische landen in en brak er een oorlog uit ) dus is die 2 staten oplossing er nooit gekomen.

KeesBs | 18-08-07 | 21:15

KeesBs. Storing, storing, Storing, storing, Storing, storing, Storing, storing, Storing, storing, Storing, storing, Storing, storing, Storing, storing,

Elisabeth2 | 18-08-07 | 21:14

KeesBs 18-08-07 @ 21:08

Wij mogen alleen geen alcohol op tafel zetten met moslims. Onze vrouwen mogen geen handen schudden. En mijn snordertje moest zonodig via de Moskee naar huis rijden want het was bid-tijd.
Gelukkig hoeven wij ons niet aan te passen.

azijnseiker | 18-08-07 | 21:12

KeesBs@21:00
Alweer mis gegokt. Israel wilde geen zaken meer doen met de crimineel Arafat, omdat hij met dubbele tong sprak. (als je tenminste weet wat deze uitdrukking betekent).
Jeruzalem was nooit een palestijnse stad omdat er nooit een staat palestina heeft bestaan; die naam Filistea was een landstreek, zoals de Veluwe en Betuwe, die de romeinen, na de deportaties van veel joden in het jaar 135, aan dit gebied gegeven hebben.
Na 29-11-1947 kregen de palestijnen een eigen staat, maar deze accepteerden ze niet.
Zo KeesBs, weer wat bijgeleerd!

davidman | 18-08-07 | 21:11

@Kuttekrap Dat is juist de bedoeling van een geloof.
Ik bedoel de bijbel is ook een samenraapsel in elkaar geflanst door de Romeinen die niet van het probleem christenen afkonden komen dus If you cant beat then Join them and Own them..

En toen werd de romeinse keizer de PAUS (eerste afgezant van God op aarde)

KeesBs | 18-08-07 | 21:11

KeesBs@21:00
Alweer mis gegokt. Israel wilde geen zaken meer doen met de crimineel Arafat, omdat hij met dubbele tong sprak. (als je tenminste weet wat deze uitdrukking betekent).
Jeruzalem was nooit een palestijnse stad omdat er nooit een staat palestina heeft bestaan; die naam Filistea was een landstreek, zoals de Veluwe en Betuwe, die de romeinen, na de deportaties van veel joden in het jaar 135, aan dit gebied gegeven hebben.
Na 29-11-1947 kregen de palestijnen een eigen staat, maar deze accepteerden ze niet.
Zo KeesBs, weer wat bijgeleerd!

davidman | 18-08-07 | 21:10

Irish_Bastard 18-08-07 @ 21:02

Je kan gewoon niet googlen maar dat ik je dit moet uitleggen getuigD al ......

De schrijver kan fantastisch gitaren. Maar als redactie bescherm je wel eens iemand door 1 letter te veranderen.

realistischer | 18-08-07 | 21:10

bottehond 18-08-07 @ 21:04

Heb je het linkje van Jansen vergeten te plaatsen? of staat zijn verhaal in het linkje dat wel in je mail staat? Kan het niet vinden in ieder geval.

Was wel benieuwd naar onze arabist.

azijnseiker | 18-08-07 | 21:09

KeesBs, wat ben jij slim zeg.

Hans van Diemen | 18-08-07 | 21:08

KeesB
De arabische bezetting van noord afrika, ook iets om je over op te winden.

Sisenandus | 18-08-07 | 21:08

@Willy wat moeten wij veranderen wij hoeven toch geen hoofddoekje op.

KeesBs | 18-08-07 | 21:08

Als de schrijvers van de koran en de bijbel konden voorzien wat voor een impact hun boeken hadden op de samenleving, waren ze er nooit aan begonnen.
Moeder de Gans zou er jaloers op zijn.

kuttekrap | 18-08-07 | 21:08

@ Het_Leuke_Zuiden,
Tijd voor gezinstherapie?

kotelet | 18-08-07 | 21:07

KeesBs 18-08-07 @ 21:00
En nu Hamas geen dienst meer doet worden ze net als de PLO toen bestreden. Het maakt de Israël niets uit met wie ze zaken doen zolang Israël maar veilig is.......... Voordat Hamas al het geweld afzweer moet Israël.dat zooitje gewoon lekker in het eigen sop gaar laten koken............ Ze wilde Hamas... Nou in de GAZA hebben ze Hamas........

Wishbone | 18-08-07 | 21:07

Ik vind het een hele mooie oplossing allemaal tolerant en liev zijn, MAAR heb helaas steeds vaker door dat de tolerantie en liev-heid van Nl-ers wordt misbruikt door moslims. Het aanpassen en integreren moet van onze kant komen, de reden dat moslims het slecht doen in de maatschappij is onze fout i.p.v. hun eigen fout. Ik denk dat het liev doen bewezen heeft niet te helpen, en het nu tijd is voor een tegenreactie. Eigen volk (cultuur, taal & gebruiken) eerst, het wordt tijd om de balans weer te herstellen. Hafez Ismaili m'Hamdi, zou jij het pikken als een gast in jouw huis gaat vertellen dat jij je moet veranderen, je huis uitwoont en vervolgens met je centjes aan de haal gaat en als dank in je gezicht spuugt.... Zo voelen heel veel Nl-ers zich nou door moslims behandeld, incl. me.

Willy Vanilly | 18-08-07 | 21:06

@ Charly trippo,
"Poletiekers" moeten zich weldegelijk uitlaten over een geloof als dit zich staatsondermijnend begint op te stellen. Van de rest van je, ongetwijfeld interessante, betoog kan ik geen chocola maken.

kotelet | 18-08-07 | 21:05

@wishbone Ben jij nou zo dom of ben ik nou zo slim waar kwamen die israeliten vandaan .

1 hint dat was geen Palestina.

Ieder christen weet dat (Oude testament)

KeesBs | 18-08-07 | 21:05

kotelet 18-08-07 @ 20:56

Gaat erom dat ik normaler omgang met deze gasten heb dan met me moeder. Dat wou ik gewoon even uitdrukken in een gebeurtenis vandaag

Het_leuke_zuiden | 18-08-07 | 21:04

@ Sikkeneur

De man heeft ongelijk en ik vertrouw hem niet omdat hij gelovig is. Ik zou hem geloven als hij de conclusie zou trekken die in dit artikel op de uitstekende site van de "apostates of islam" (apostates is eigenlijk een scheldnaam voor afvalligen en dus in dit verband een geuzennaam) getrokken wordt.

kwoot
Muslim intellectuals must realize that Islam is a false doctrine and they must let the rest of Islamic world know the truth. Islam is a religion that thrives on the arrogant assumption that it is the most logical, the most scientific and the most perfect religion. While the fact is that it is the stupidest doctrine — the most backward and absurd belief. Once the truth about Islam becomes common knowledge, it will be weakened and the Islamic fanaticism will lose its fangs.
kwoot

www.apostatesofislam.com/index.htm

Er is eenvoudigweg geen vergelijk te vinden in deze. Daarnaast bestaat een levensgroot risico dat de islam onze samenleving zal blijven hinderen in vele vele opzichten. Er is geen vergelijk mogelijk tussen onze Vrijzinnigheid en de islam. En daarom is het enige antwoord om de islam te verbieden. Helaas. Lees dit stuk over hans Jansen. Hij eindigt met: "ik weet de oplossing ook niet". Die weet hij dus wel, maar kennelijk vindt hij dat ondenkbare oplossingen.

bottehond | 18-08-07 | 21:04

-weggejorist-

Lizzard | 18-08-07 | 21:03

@ ReligionSucks 18-08-07 @ 20:45
Ik heb ook niet beweerd dat jij het over 600 jaar geleden hebt gehad, ik zei dat er mensen waren die het over 600 jaar geleden hadden.
Maar goed, blijkbaar ben je door je argumenten heen en dan begin je maar te schelden. Wat is jouw doelstelling nou precies hier? Wil je me overtuigen? dat gaat niet lukken als je me uitscheldt. Wil je me kwetsen? Dat gaat ook niet lukken, ik vind het namelijk wel grappig als je boos wordt. Probeer nou even los te komen uit je cryptofascistische denkwereldje en open te staan voor wat anderen zeggen. Zoek echte tegenargumenten. Dan sta je wat sterker in de discussie.

Softie | 18-08-07 | 21:02

@ realistischer 18-08-07 @ 20:29
Ik bedoelde uiteraard het pseudoniem van het redactielid dit op z'n geweten had, niet een ECHTE naam.
Maar dat ik je dit moet uitleggen getuigd al van een hoog intellect...

Irish_Bastard | 18-08-07 | 21:02

neem er nog een Charly_Trippo

Demonische Eend | 18-08-07 | 21:02

@Hans je kan ook de troetel ex-moslims inzetten.

KeesBs | 18-08-07 | 21:02

KeesBs 18-08-07 @ 20:55
Juist Joodse stammen.......... Joden die er tot op de dag van vandaag nog altijd wonen.......... In tegenstelling tot de Palestijnen die sinds 1948 bestaan en voor die tijd gewoon als Nomaden en niet arabisch sprekende arabieren bekend stonden.........

Wishbone | 18-08-07 | 21:01

@Lizzard hamas is een israelisch product tegen het seculiere machtige PLO dat voor israel nogal een probleem vormde daarom werd HAMAS financieel gesteund door Israel.

verdeel en heers tactiek.

Eerst zeiken dat PLO geen gesprek partner was , tja en toen HAMAS aan populaire tijd won omdat het minder corrupt was dan de PLO.

Was de PLO ineens wel weer een gespreks partner.

Kijk iedereen weet dat Israel niet bereid is zich terug te trekken achter zijn eigengrenzen (dat ze al 40 jaar niet en zijn ze niet van plan)

Israel wil Jeruzalem dat aan Palestina toebehoort en de westbannk niet terug geven Zie grenzen bepaald in res 242 in 67 .

Laat Israel zich daar achterterug trekken dan kan pas gepraat worden over vrede..
Anders is de bezetting nog bezet en bezetting lokt verzet uit.

KeesBs | 18-08-07 | 21:00

dat stukkie had ieder ander wel kunnen schrijven...

dat stukkie zal iedereen wel kunnen lezen...

maar dat stukkie gaan we niet echt veel beter van worden, want de ene helft die weet`t al, en de rest wil`t niet weten.

mijn mening blijft nog altijd hetzelfde:

`t is de schuld van de media en die poletiekers die er van willen profiteren.
de media drijft maar iedere keer de mening op van die eikelige poletiekers die zich lopen te bemoeien met het geloof.

maar die lui horen hun kop te houden over kerken moskee`s en tempels, daar hebben we andere lui voor, zoals bisschoppies, rabbijnen en andere geloofsmeuk.
die kerklui gaan namelijk écht geen haat aanpraten, want daar verliezen ze zieltjes mee.

Charly_Trippo | 18-08-07 | 21:00

Niet voor Jan 18-08-07 @ 20:46
Das dan duidelijk "wij" passen niet toe wat zoal in het oude testament staat, we willen dus geen homo's van een flatgebouw af storten, afvalligen stenigen of neerslaan voor een supermarkt, blasfemisten schieten we niet midden op de dag van hun fiets af en nagelen we zeker geen pamfletten met religieuze verwijzingen in hun borst met een king size uitbeen mes. Nee niets van dit ondanks dat het inderdaad in het oude testament staat. Nu de godsdienst van de vrede de Islam.............., tja zij willen dat eigenlijk allemaal wel. Maar de kwalificatie "achterlijk" zou dan kwetsend zijn ?? Ik zou het eerder vriendelijk willen noemen.

capo | 18-08-07 | 20:59

Oh god, ze zetten de troetelmocro's in.. Denk goed na over je volgende zet Geert!

Hans van Diemen | 18-08-07 | 20:59

KeesBs@20:51
Wat jij schrift heet geschiedvervalsing, maar dat is nog te veel eer voor jou. Sinds de eerste klas van de basisschool zeker niets meer bijgeleerd?
Hou je maar bij de Donald Duck, dan kan je geen kwaad uitrichten!

davidman | 18-08-07 | 20:58

-weggejorist-

Lizzard | 18-08-07 | 20:57

Het_leuke_zuiden 18-08-07 @ 20:52
Dat was de UK die zich erg met het Midden Oosten bemoeid hebben.

Elisabeth2 | 18-08-07 | 20:57

<= Highfives capo.

Fumando | 18-08-07 | 20:56

@ Het_Leuke_zuiden,
Wat rotte prei en paprika's met deze hele discussie te maken hebben is mij een groot raadsel.

kotelet | 18-08-07 | 20:56

wat een slap gelul. laat die zogenaamde geëmancipeerde moslims zich maar eens een keer afkeurend uitspreken en actie ondernemen tegen hun radicale geloofsbroeders.

Demonische Eend | 18-08-07 | 20:56

@Lizzard Geciteer uit de bijbel gaat over joden of israelieten En dat is de naam van de 12 joodse stammen (Israel) Dus niet over een land genaamd Israel, Israel als land kennen we pas sinds de joden de autochtonen uit het gebied wat nu israel heet (`Palestina`)

Known your history

KeesBs | 18-08-07 | 20:55

-weggejorist-

Lizzard | 18-08-07 | 20:54

Prima column. Zou goed zijn als je hier vaker schrijft Hafez,

Is hard nodig hier. ik hoop dat je t volhoudt.

grasworteltje | 18-08-07 | 20:54

De schrijver heeft een goed punt. Ik schaam me soms als ik bij vrienden(marokkaanse gasten) ben. Doodnormale gasten,.. beetje grote mond, maar vanmiddag kan ik ze tegen in de supermarkt. Ik had prei gekocht bij de PLUS. Ik kreeg de tip het te kopen bij turks winkeltje, betere kwaliteit.
KLopt ook wel, want af en toe rotten de paprika's van binnen.
Maar daar staat tegenover dat ze erg gemakkelijk gemanipuleerd worden. Heb mij ook wel eens afgevraagd: wat zeg je me nou?
Maar ik denk dat een kern van het probleem ook ligt bij de westerse maatschappij. Tis net als de Islam ook een doctrine. Was het niet het westen die zijn waardes en normen wou verspreiden binnen de arabische wereld?(of over de hele wereld(globalisme))

Het_leuke_zuiden | 18-08-07 | 20:52

Goedpraten van de deadcultus dat is het en niet anders.
Gematigde moslim blablablabla andere toon blablabla.
Tegenaan blijven schoppen tot aan Gibraltar.

capo | 18-08-07 | 20:51

@Lizzard ik wel het ook wel het gebied noemen dat nu sinds 1946 Israel heet.
En waar de bewoners van dat gebied dat nu israel heet met moordpartijen zijn verjaagd omdat deze verjagers in een achterlijk geloof geloven waardoor ze denken dat ze uitverkoren zijn en dat dat land door hun god hen belooft is.

KeesBs | 18-08-07 | 20:51

-weggejorist-

Lizzard | 18-08-07 | 20:49

@Niet voor Jan Hervormers zoals Luther gaan nog steeds voor het doden van joden en ongelovigen

KeesBs | 18-08-07 | 20:49

@Lizzard Op de wereldkaart van voor 1946 wel.

Ps lees me posting maar over Israel (Bron wikipedia en zelf Olmert praat over Palestina)

KeesBs | 18-08-07 | 20:47

fuckje 18-08-07 @ 20:30
.
'Dat is het oude testament.': die verderfelijke christenen blijven het maar zeggen. Alsof, zodra het er om spant, het opportuun wordt om te doen of het oude testament voor het christendom eigenlijk niet belangrijk is en 'overschreven' is door het nieuwe. Ik zeg: Ok. Als het oude testament geen onderdeel meer is van het christendom, laat ze daar dan ook ondubbelzinnig in zijn. Ik eis dat een miljard christenen morgen de helft van hun bijbel uitscheuren en verbranden. Zoniet ? Dan dus toch het oude testament. En dan dus toch homo's doodmaken, bloed aan de muur smeren met pasen. Stenigen buiten de stadsmuur, geiten ruilen en vooral geen ondergoed aan van gemengde stof, van dat zij de Heer een gruwel.

Niet voor Jan | 18-08-07 | 20:46

Softie 18-08-07 @ 20:22 ("softenon hersenafwijking"zou treffender zijn.)
Ga je weer met je kromme vergelijkingen. Waarom zit de Christenunie ook weer in de regering??? Ga dat nog maar eens na domlap. (En de zetels die
ze meer gehad hebben kwamen voornamelijk van ongelovigen die een bepaald fatsoen in de partij en in de goede debater Rouvoet zagen en voor de rest geen partij meer konden vinden. Maar ik denk dat de Gristenunie nog wel op zijn bek zal gaan. Vervolgens kom je met de EO op de proppen???
In het land van o.a Geer en Goor, de Gouden Kooi, de grote donorshow etc. denk jij serieus aan een steigende invloed van Gristen televisie???
Ga terug je hol in man. En dan heb je het over 600jaar geleden?
In mijn verhaal vind je dat nergens terug dus was het terecht dat IK jou daar wel op afreken OPA. Het aantal geweldsmisdrijven neemt af???
Ja, omdat niemand meer het nut ziet van aaangifte doen of doordat menigeen angst heeft voor wraakacties omdat ze zo weer vrij zijn en doordat ze niets te verliezen hebben. (Of niets beters te doen hebben in een bestaan zonder werk of school) Maar nee hoor, alle ellende in Nederland onstaat omdat we zelf een stelletje racistische, intolerante, gewelddadige, exploiterende Gristenhonden zijn...
Welterusten Imam Softie.

ReligionSucks | 18-08-07 | 20:45

@Weisse rose.

Das in het jodendom en christendom precies zo.

Daar ben je of gelovig of ongelovig. (goto heaven or burn in hell)

KeesBs | 18-08-07 | 20:45

-weggejorist-

Lizzard | 18-08-07 | 20:44

@Botte
Deze al gelezen? www.amerigo.nl/ow/islam/9054600179.htm...
Er is beweging, misschien niet zo snel en wijdverbreid als menigeen wil en worden de hervormers nog gedwarsboomd door de fundi's, maar de trein is in beweging en zal steeds harder gaan lopen.

Sikkeneur | 18-08-07 | 20:44

@Jimmer Dus u vind ook dat Wilders angst predikt, Ik zat namelijk te denk aan de Moslim terroristen.

KeesBs | 18-08-07 | 20:44

Softie 18-08-07 @ 20:40
De Profeet verdeelde tijdens zijn leven de wereld al in tweeen gelovigen en niet gelovigen. Hij was Bush dus met 15 en een halve eeuw voor.

Weisse rose | 18-08-07 | 20:43

Op een fatsoenlijke manier samenleven met mensen die de Koran wel als waarheid zien, hebben we dat dan godverdomme niet geprobeerd? Fatsoen, gebaseerd op het vermogen de eigen waarheden te relativeren en ruimte te geven wordt stelsematig beantwoord met aanspraken op absolute waarheid. Dat is nou juist de kern van het hele probleem. Wie maakt er hier godverdomme uit wat fatsoen is, waar de nuance gezocht moet worden en wanneer er beledigd wordt? Juist niet de clubs die er zich op beroepen de absolute waarheid in pacht te hebben mag ik hopen! Elke keer dat je als cultuurrelativist de ander ruimte geeft loop je het gevaar dat die ander dat als een teken ziet dat zijn waarheid het van jouw relativisme gewonnen heeft. In moskeeën wordt steeds meer gesteld dat het een pure tegenstelling betreft, wij of zij, de sharia of de westerse waarden, de door Allah uitgevaardigde wetten of de door mensen gemaakte wetten. Fatsoen? Een absolute god heeft schijt aan fatsoen.

Schoorsteenveger | 18-08-07 | 20:43

@GeertjeW Ik vind een land binnen vallen met leugens onder het mom van vrijheid en democratie staatstereur,

Het zelfde geld voor Israel waar de joden met moord en geweld de autochtone bevolking hebben verjaagd en palestina bezet en dat alles vanuit hun geloof *Het is ons belooft door god wij zijn het uitverkorene volk`

Joodse milities slagen er in een groot deel van de Arabische bevolking met geweld te verdrijven. Met name na gevechten rond het dorp Deir Yassin op 9 april 1948 komt een grote vluchtelingenstroom op gang

Deir Yassin was een Arabisch-Palestijns dorp ten westen van Jeruzalem waar op 9 april 1948 een bloedbad werd aangericht door zionistische terroristische groeperingen Etsel en Lechi.

Omdat Deir Yassin zich in een zeer dicht bevolkt gebied bevond werd het nieuws over de moordpartij snel verspreid, wat sterk bijdroeg tot de Arabisch-Palestijnse vluchtelingenstroom en de beslissing van de omliggende Arabische staten om tussen te komen en de creatie van de staat Israël te proberen verhinderen.

In Israël is het bloedbad van Deir Yassin lange tijd afgedaan als een betreurenswaardig maar eenmalig incident. In de jaren '80 toonden dissidente Israëlische historici als Benny Morris en Ilan Pappé, de zogenaamde New Historians, echter aan dat Deir Yassin slechts één van vele gevallen was waarin Israëlische troepen gericht Palestijnse dorpen aanvielen. Volgens Morris zouden de Israëli's zeker 228 dorpen hebben aangevallen, waarvan in tenminste 41 gevallen de bevolking verjaagd werd. Moordpartijen vergelijkbaar met die in Deir Yassin vonden plaats in onder meer de dorpen Saliha, Lod en Dawayima.

Ja en dat de Palestijnen nu nog steeds op dezelfde manier terug vechten tegen de bezetter heb ik dus weinig moeite mee.

Kwestie van Verzet tegen de Bezetting.

KeesBs | 18-08-07 | 20:42

`Daarom raad ik een ieder aan sceptisch te zijn tegen iedereen die angst predikt. Laten we gezamenlijk ons wapenen tegen opruiers en minachters van de verdraagzaamheid want het zijn zij die de integratie onderuithalen.`

Dat klinkt als... Met z´n allen tegen Geert Wilders.....

Dachut ff nie...

Jimmer | 18-08-07 | 20:41

realistischer 18-08-07 @ 20:38
Tja, eigen naam? Denk het niet. Dan heeft hij de Arabieriese Omerta geschonden.

Elisabeth2 | 18-08-07 | 20:41

@ controle 18-08-07 @ 20:32
Dat de basis van Islam en ChristenDOM verschillen is gelul. Vele boeken van de bijbel komen overeen met die van de Koran en Jezus is voor de moslims een profeet.
Waar twee kijven hebben twee schuld. Want wie is er nog meer betrokken bij die geweldsconflicten? Volgens mij waren dat de Amerikanen en hun schoothondjes. En let maar eens goed op hoe de Amerikaanse president zich vaak uitdrukt. God bless America.
En de telling bestond al ver voor de Islam ontstond. Je bedoelt waarschijnlijk dat ze de 0 hebben uitgevonden en dat de cijfers die ze hebben uitgevonden algemeen gebruikt worden.

Softie | 18-08-07 | 20:40

-weggejorist-

Lizzard | 18-08-07 | 20:38

Ik ben erg blij met dit schrijven. Eindelijk iemand die een ander geluid laat horen. Want ik weet niet hoeveel atheistische allochtonen jullie kennen en het durven te schrijven onder hun eigen naam.

realistischer | 18-08-07 | 20:38

Ach ja de Koran. Volgens het officiele dogma is deze rechtstreeks in Mohammed neergedaald (in de ‘nacht van kracht’ ) en kan dus geen fouten bevatten.Echter in de koran zijn vele verwijzingen naar de bijbel en andere oudere bronnen te vinden, soms zelfs letterlijke citaten.
Echte godsdienst wetenschappers zijn het er wel over eens dat de koran op een vergelijkbare wijze als de bijbel tot stand gekomen, een proces van verschillende eeuwen dus.Het is bekend dat er vroeger verschillende versies zijn geweest, enkele hiervan bestaan nog zoals die in de kluis van de universiteit van Cairo.Moslims waarmee ik hierover wel eens geprobeerd heb te discussieren weten dit niet en reageren vol ongeloof en verwarring.
Hun geloof komt volgens mij vooral voort uit cultuur en traditie en is meestal geen sterke persoonlijk gevoelde overtuiging.
Aan de andere kant; wat te denken van de katholieken die moeten geloven dat ex cathedra uitspraken van de Paus onfeilbaar zijn.

Billos | 18-08-07 | 20:38

VanFrikschoten 18-08-07 @ 20:34 en Fuckje
Ja, kan niet anders, hè. Maar ja, hij heeft het nu al twee dagen, is dat normaal?

Elisabeth2 | 18-08-07 | 20:37

bottehond 18-08-07 @ 20:33
en wederom denken we het zelfde. Goed geschreven nu vanuit de Islamitische gedachten gang met sharia / shia gedachten gang. Chapeau.

Weisse rose | 18-08-07 | 20:37

'De toorn van God treft het ongelovige Joodse volk als straf voor hun zonde en deze toorn kan alleen door God worden weggenomen (p.107). En ook de reformator Ulrich Zwingli ziet het lot van de Joden als een goddelijke straf voor de kruisiging van Jezus Christus. Ze hebben immers de vervloeking over zich zelf afgeroepen. Desondanks worden de geschriften van Luther noch het Nieuwe Testament verboden.Waarom de Koran dan wel.

KeesBs | 18-08-07 | 20:37

-weggejorist-

Lizzard | 18-08-07 | 20:36

@fuckje 18-08-07 @ 20:30
Volgens mij is het kouwes met een bad trip...

VanFrikschoten | 18-08-07 | 20:34

Wel goedver, wat een vreselijk open deur wordt hier weer ingetrapt. Deze holle frasen dragen werkelijk nergens toe bij. Kom eens met iets opzienbarends in plaats van deze politiek uiterst correcte algemeenheden. Zeker geen moslim, maar wél PvdA'er?

Chiant | 18-08-07 | 20:34

@KeesBs 18-08-07 @ 20:31 "Als Bush Iraq niet was binnen gevallen, had Al-Qaida er ook nooit gezeten. En waren daar ook geen zelfmoord aanslagen."

Neemt nog steeds niet weg dat Bush die aanslagen niet pleegt maar dat moslimfundamentalisten dat doen. Kennelijk vermoorden die hun eigen volk graag!

Geertjew | 18-08-07 | 20:33

kwoot
Dit is natuurlijk zijn goed recht en ik vind het dan ook verwerpelijk dat hij het slachtoffer is geworden van geweld, maar

* daar komt de aap uit de mouw. het is zijn goed recht of niet. daar is geen enkele "maar" aan toe te voegen. Door het gebruik van dat woordje, schijnbaar onbeduidend, geeft deze tariq ramadan-adept zich bloot. "MAAR": ik hoor wouter, ik hoor de keunegin, en ik hoor Theo: "we kunnen er toch over praten". Door dat "maar" blijkt dat deze appeasende en mogelijk zelfs taqqiya-ende of trollerige figuur helemaal niet op één lijn zit met de Nederlanders *

met dit standpunt geef je als gezicht van het Comité ook een duidelijk signaal dat het comité vraagtekens heeft over zowel de praktisering van de Islam als de Islam zelf.

* En nog een aap uit de mouw. "de koran en de islam zijn prachtig maar worden misbruikt door islamisten". De koran en de islam zijn niet "mooi". het gristenhundendom staat op deze plaats niet ter discussie, al doet tariq jr. zijn best met die oudbakken truc van het gijzelen van de gristenhunden waardoor die plots lotsverbondenheid zouden hebben met islamisten. Er zijn geen vraagtekens bij de islam, noch bij het practiseren er van. Er bestaat maar één koran en daarin staat het onveranderlijk woord van de maangod. *
ontkwoot

Dit stuk is een frontale aanval op Jami, maar eerst en vooral op islamkritici. De bedoeling is niets anders dan islamkritiek het zwijgen op te leggen met een hoogdravend beroep op weldenkendheid en innerlijke beschaving. Er ís simpelweg geen kritiek op de islam mogelijk op de manier waarop deze tariq jr. het doet voorkomen. Het uittreden uit de islam is een belediging aan de onfeilbare leerstelling dat de proleet (knvb) namens de maangod sprak. Uittreden impliceert dat de proleet niet met god babbelde, je gelooft dan immers niet in de onfeilbaarheid van de koran. Op het eerste gezicht lijkt dit een heel redelijk stuk. dat is het niet. Het staat vol met veronderstellingen die aantoonbaar niet kloppen en daarom deugt dit stuk van geen kant. De islam kent het begrip taqiyya. Dat geeft een moslim de mogelijkheid te liegen of zijn ware ideeen te verbergen voor een grotere saeck.

kwoot
According to many Shia, Taqiyyah can be legally used by a Muslim verbally when he or she is being wrongly persecuted.
ontkwoot

Liegen tegen Westerlingen is dus toegstaan, zeker als die de islam aanvallen. Het beste en tevens meest zorgwekkende voorbeeld is tariq ramadan. Google zelf even en kijk wat franz timmermanSS over hem kweelt. tariq ramadan is de hedendaagse partij- ideoloog van de PVDi en godbetert hoogleraar in 010. Ik beoordeel deze brief als hetzij van een troll, dan wel van een tariq ramadan adept, dan wel van een onnozelaar die peace and happiness roept, maar heel toevallig wel met als effect dat ontluikende islamcritici ethisch geïntimideerd worden.

bottehond | 18-08-07 | 20:33

fuckje 18-08-07 @ 20:30
En de basis van de monotheïstische godsdiensten van de Jeauden, Christenen en Moslims.

Sikkeneur | 18-08-07 | 20:32

@Fuckje Had Hitler het dan toch ten goed aanzien van de Joden.????

KeesBs | 18-08-07 | 20:32

@ KeesBs Je reageerde hierop:

"Zonder over te willen gaan tot het maken van een concrete beschuldiging wil ik even kwijt dat het één van de oudste debattrucjes is om te beginnen met 'ik ben geen moslim' om het vervolgens als zelfbenoemde objectieve betrokkene voor de islam op te gaan nemen.
Zelfde truc wordt nogal eens gebruikt door mensen die zeggen 'geen vegetariër te zijn, maar..' of mensen die zeggen veel Joodse vrienden te hebben, maar... etc etc.
Voor de onoplettende lezer lijkt dat de argumentatie te verstevigen omdat de schrijver objectief zegt te zijn. Ik zie dat anders."

Jij schreef: "of ik stem geen Wilders maar..." waarop ik schreef wel WIlders te stemmen en me daar vooral niet voor te schamen!

Geertjew | 18-08-07 | 20:32

@softie
Das een manke vergelijking. Je moet Jezus en Mohammed (pedo) vergelijken. Opzich heeft het christendom ook inktzwarte bladzijden in haar geschiedenis maar de basis verschilt essentieel van de islam. Christendom (en Jodendom for that matter) zijn geschikt om te herinterpreteren naar tijdsgeest. De meeste christenen zien de bijbel als een boek geschreven door mensen geinspireerd door God. Moslims (99,9999%, het betreft hier namelijk een heus dogma) geloven dat de koran het ONVERANDERLIJKE LETTERLIJKE WOORD van Allah is dat altijd bij Allah in de hemel verkeerd heeft en DIRECT aan mohammed is opgedragen. Dan wordt het toch moeilijk om dingen genuanceerder te gaan zien. De resultaten ervan zie je dagelijks op je tv. Het is echt geen toeval dat bij bijna alle geweldsconflicten tegenwoordig de islam in een of andere vorm betrokken is. En dan kan je zeggen dat het christendom ook die periode gekend heeft maar dat is gewoon hopen. Ook de islam kende een periode van relatieve bloei in cultureel en wetenschappelijk opzicht (de telling komt er oa vandaan) maar toen kwam het gevecht tussen diegenen die koran wel en niet letterlijk namen. De laatste hebben gewonnen en zijn veruit in de meerderheid en bereid tot alle geweld om deze visie de dominante te laten blijven. Zeggen dat het wel los gaat lopen is het punt waar de misrekening begint.

controle | 18-08-07 | 20:32

[quote]
De moslim in Nederland laat zich niet, zoals vaak vertekend wordt weergegeven, leiden door de conservatieve Islam van het Midden-Oosten, maar ontwikkelt een geëmancipeerde Islam waarmee zij ook kunnen deelnemen in de Nederlandse maatschappij.
[/qoute]

Ga de straat is op in de randstad na 10 uur savonds, en probeer dat dan nog is te zeggen zonder jezelf voor te liegen.

Ruk | 18-08-07 | 20:31

KeesBs 18-08-07 @ 20:23
Welk boek? Kiest u maar:
Oude Testament / Tenach: De Wet / Thora - Genesis - Exodus - Leviticus - Numeri - Deuteronomium - Geschiedenis - Jozua - Richteren - Ruth - I Samuël - II Samuël - I Koningen - II Koningen - I Kronieken - II Kronieken - Ezra - Nehemia - Ester - Poëzie en wijsheid - Job - Psalmen - Spreuken - Prediker - Hooglied - Grote profeten - Jesaja - Jeremia - Klaagliederen - Ezechiël - Daniël - Kleine profeten - Hosea - Joël - Amos - Obadja - Jona - Micha - Nahum - Habakuk - Zefanja - Haggai - Zacharia - Maleachi (einde van joodse canon)
Apocriefe of deuterocanonieke boeken: Tobit - Judit - Toevoegingen op Ester - I Makkabeeën - II Makkabeeën - Wijsheid van Salomo - Wijsheid van Jezus Sirach - Baruch - Brief van Jeremia - Toevoegingen bij Daniël - Het gebed van Manasse

Nieuwe Testament: Evangeliën - Matteüs - Marcus - Lucas - Johannes - Geschiedenis van de eerste christenen - Handelingen - De brieven van de apostelen - Romeinen - I Korintiërs - II Korintiërs - Galaten - Efeziërs - Filippenzen - Kolossenzen - I Tessalonicenzen - II Tessalonicenzen - I Timoteüs - II Timoteüs - Titus - Filemon - Hebreeën - Jakobus - I Petrus - II Petrus - I Johannes - II Johannes - III Johannes - Judas - Openbaring -

Weisse rose | 18-08-07 | 20:31

@GeertjeW Als Bush Iraq niet was binnen gevallen, had Al-Qaida er ook nooit gezeten. En waren daar ook geen zelfmoord aanslagen.

KeesBs | 18-08-07 | 20:31

@KeesBs,
Dat is het Oude testament.

fuckje | 18-08-07 | 20:30

Ps. 18 ‘Gods weg is volmaakt, des Heren woord is zuiver... Hij oefent mijn handen ten oorlog, zodat mijn armen een koperen boog spannen... Ik vervolgde mijn vijanden om hen te achterhalen en liet niet af, eer ik hen had vernietigd; ik verpletterde hen... mijn haters verdelgde ik. Zij riepen om hulp maar niemand redde, ze riepen tot Jahweh, maar Hij antwoordde hun niet, toen vermaalde ik hen als stof voor de wind. Ik goot hen uit als slijk van de straten... Jahweh leeft, gij zijt mijn Rots.. de God die mij wraak heeft verleend... Daarom loof ik U, o Here... en wil ik u psalmzingen.’

KeesBs | 18-08-07 | 20:29

@ KeesBs 18-08-07 @ 20:15 "je bedoelt de oorlog in Iraq de oorlog in afganistan en de bezetting van Palestina"

Voor zover ik heb begrepen is er zowle in Irak als in Afghanistan nog nooit een slachtoffer gevallen door zelfmoordaanslagen gepleegd door Amerikanen, Britten, Australiërs etc. Op één of andere manier is het misverstand er in geslopen dat de VS verantwoordelijk is voor barbaarse aanslagen van moslimterroristen. Dat misverstand wil ik hierbij dus even uit de weg helpen!

Geertjew | 18-08-07 | 20:29

Irish_Bastard 18-08-07 @ 20:25

Zet jij je naam er ook even onder. Kun je lol hebben.

realistischer | 18-08-07 | 20:29

Psalm 2:9 ‘Gij zult de volken verpletteren met een ijzeren knots, hun stukslaan als pottenbakkerswerk.’

Ps. 11:6 ‘Hij regent op de goddelozen vurige kolen en zwavel, schroeiende wind is het deel van hun beker, want Jahweh is rechtvaardig, en Hij heeft rechtvaardigheid lief.

KeesBs | 18-08-07 | 20:28

@Irish_Bastard,
Stukkie is van Kobusde_Korstige_Kont. De opvolgert van.

fuckje | 18-08-07 | 20:28

@ salonsocialist 20:17
Hoe kun je dat nou weer zeggen?
Ook in het nieuwe testament hoeven homo's geen natuurlijke dood te sterven. Verder geldt dat alles waarover Jezus zich niet heeft uitgelaten, het oude testament geldt. Jezus zegt niks over andere religies. Gelukkig bied het oude testament daarover uitkomst. En zelfs als jij vindt dat die redenering niet op gaat, kijk dan eens naar de middeleeuwen, waar anders-gelovigen bruut werden aangepakt. En dan kun je wel zeggen, dat gebeurde ondanks de bijbel, maar dan mis je het punt. Het gaat er om hoe mensen hun geloof invulling geven. Geloven is iets emotioneels, en daarmee dus altijd persoonlijk. Het gaat erom hoe mensen in deze tijd invulling geven aan die emotie, niet hoe Mohammed vertelde hoe mensen die emotie moesten beleven.
En bovenstaand verhaal ontkracht ook de vergelijking tussen het nazisme en de islam. Nazisme was een zeer rationele overtuiging (inderdaad te vergelijken met het communisme). De Islam is totaal anders. Als je dat niet kunt of wilt inzien, is er iets chronisch misgegaan tijdens te geboorte.

King of controversy | 18-08-07 | 20:28

-weggejorist-

Ronnie D. | 18-08-07 | 20:28

@Wishbone Ik hoor wilders altijd over moslims ipv marokanen turken palestijnen surinamers indonesiers egyptenaars etc etc etc.
Dus ik generaliseer even mee

KeesBs | 18-08-07 | 20:27

Een mooi, politiek correct moppie tekst hoor. Had zo van de PvdA spindocters kunnen komen. Maar hij moet het me maar niet kwalijk nemen als ik op m'n hoede blijf. Als ik naar de poll op forums.marokko.nl kijk, zie ik dat een zeer, zeer groot deel van de islamitische gemeenschap geweld tegen Jami blijkbaar gewoon goedkeurt. Ik weet dat imams haat jegens het vrije westen prediken. Ik constateer dat, ingeval van terroristische aanslagen, de moslimgemeenschap niet ageert tegen dergelijke gewelduitspattingen. Integendeel, toen duizenden kinderen hun ouders 's avonds niet meer thuis zagen komen, alleen omdat die 's morgens met hun broodtrommeltje naar hun werk in het WTC waren gegaan, was er doodse stilte. Met uitzondering natuurlijk van de marokkaanse feestvierders die al vlaggenzwaaiend over straat liepen te juichen om zoveel zinloos bloedvergieten. Pas na een aantal dagen was er een enkele moslimorganisatie die zich tegen dergelijk terrorisme uitsprak. En dan vraag ik mij dus af in hoeverre ze dat dan nog menen, of dat ze zich slechts politiek correct wilden opstellen...

Nee, heel leuk allemaal, maar de tolerantie die zij jarenlang van ons ontvingen, krijgen wij absoluut niet terug. Laat de moslimgemeenschap daarom eerst maar eens een tijdje laten zien waar ze in deze nu eigenlijk echt staan.

Breinstein | 18-08-07 | 20:26

‘@Salon

Moge zijn dagen weinige zijn, moge zijn kinderen wezen worden, zijn vrouw weduwe;
moge zijn kinderen overal ronddolen en bedelen, en opgejaagd worden uit hun puinhopen... vreemden mogen plunderen al wat hij met moeite verwierf, hij hebbe niemand die hem liefde blijft bewijzen, niemand ontferme zich over zijn wezen, zijn nakroost zij ter uitroeiing, in het volgende geslacht worde hun naam uitgewist.
De ongerechtigheid van zijn vaderen blijve bij de Here in gedachtenis en de zonde van zijn moeder worde niet uitgewist... Dit zij van de Here het loon van mijn belagers en van hen die kwaad tegen mij spreken.’

KeesBs | 18-08-07 | 20:26

KeesBs 18-08-07 @ 20:15
Weer hetzelfde slappe geouwehoer als vanmiddag..... Wat heeft een Marokkaan/Turk met de oorlog in Irak,Afghanistan of "Palestina" te maken............ Omdat het toevallig moslims zijn is het ook zaak van de Marokkaan hier in Nederland......... Dan kunnen wij wel elke keer als er een Amerikaan opgeblazen wordt, wel beginnen met moslims knuppelen in plaats van knuffelen..........

Wishbone | 18-08-07 | 20:26

Toen ik Bilo's positieve reactie zag wist ik meteen dat dit stukje het doorlezen niet waard was, dus heb ik me in plaats daarvan maar op de dumpert gestort...
Even wat anders, welke lafbek heeft dit neergeplempt en durfde er z'n naam niet onder te zetten ?
Of is de gehele redactie ineens "tot inkeer gekomen" OID ?

Irish_Bastard | 18-08-07 | 20:25

Hafez zegt weliswaar atheist te zijn, maar gebruikt wel dezelfde anti-westerse rethoriek als zijn islam-broeders en zusters. De stichter van de Islam, mohammed, predikte niet alleen haat, maar moordde zelf er ook lustig op los.
De stichter van het christendom, Jezus van Nazareth, predikte uitsluitend liefde en vroeg vergeving voor zijn moordenaars.
Hafez is slechts een wolf in schaapskleren!!!

davidman | 18-08-07 | 20:23

Als ik de reacties zo'n beethje bij elkaar optel denk ik dat er op z'n minst ruimte is voor een nieuw op te richten comité, comité Kufar.

Schoorsteenveger | 18-08-07 | 20:23

#Salon

‘O God, dat gij toch de goddelozen ombracht - gij, mannen des bloeds, wijkt van mij - die arglistig van u spreken en Uw naam tot leugen gebruiken, Uw tegenstanders. Zou ik niet haten, Here, wie U haten, niet verafschuwen wie tegen U opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij.’ (19-22)

KeesBs | 18-08-07 | 20:23

@ ReligionSucks 18-08-07 @ 20:14
ChristenDOM verdwijnt hier helemaal niet, het neemt zelfs toe: de ChristenUnie zit godbeterhet in de regering e de EO is de snelst groeiende omroep. Ik krijg onder uit de zak omdat ik er iest bij haal dat 60 jaar geleden is gebeurd, terwijl hier ook mensen zijn die er dingen bijhalen die 600 jaar geleden zijn gebeurd.
Het aantal geweldsmisdrijven neemt overigens de laatste jaren weer af. Ik zou zeggen, check de feiten even voordat je mij van een bord voor mijn kop beticht.
Ik gok dat jij jezelf tot de oorspronkelijke Nederlanders rekent. En ik blijf inderdaad denken dat je heel wat destructie teweeg brengt. Alleen al om mensen zoals jij te treiteren zou ik zo moslim worden.

Softie | 18-08-07 | 20:22

@Softie Daar valt niet politiek mee te scoren dus daar hoor je Geert niet over.

Er zijn al jaren voetbal rellen (Dit weekend 2 organisatoren van deze rellen opgepakt) en wanneer hoor je Wilders als marokanen zich eens aanpassen aan onze `cultuur` en ook beginnen te rellen dan hoor je Geert ineens en mag er met scherp geschoten worden.

KeesBs | 18-08-07 | 20:18

mmmm,het christendom predikt geen haat.. lees het hele nieuwe testament maar door.

salonsocialist | 18-08-07 | 20:17

@Softie Jos Brink brand gewoon in de hel volgens de Katholieke Kerk.

KeesBs | 18-08-07 | 20:16

@geertjew Je snapt me niet (waar ging jou stukkie over waar op ik reageerde nou dan

@GeertjeW je bedoelt de oorlog in Iraq de oorlog in afganistan en de bezetting van Palestina.
Tja Actie is Reactie.

KeesBs | 18-08-07 | 20:15

@ controle.
Ok duidelijk. Dat zijn inderdaad schandalige dingen. Maar, als we toch bezig zijn: bijna dagelijks worden er negenjarige jongetjes ontmaagd door christelijke priesters. En de Paus heeft ondertussen ook schoorvoetend iets gezegd over de onverkwikkelijke rol van de Heilige kerk van Rome bij de jodenvervolging in WO-2. Kan Wilders dat ook gelijk even aanpakken vraag ik me dan af?

Softie | 18-08-07 | 20:15

@Softie 18-08-07 @ 19:48
Of iemand links is interesseert me in deze dicussie minder dan of iemand een bord voor zijn kop heeft.
Je geeft mooie voorbeelden van slappe hapjes en de typische clicheetjes waar heel links altijd mee schermt om de "weg-met-ons" mentaliteit te promoten.
Als je denkt dat Janmaat "grootse" invloed op onze maatschappij heeft gehad ben je een sufgerukte idioot. En donder toch eens op met het erbij halen van de 2e wereldoorlog wat inmiddels 60jaar(of 3 generaties) geleden was. Wat heeft dat, nadat we in rap tempo verder zijn ontwikkeld, met de situatie van NU (en de laatste 40 - 50 jaar) te maken.
Lachwekkend (of juist om je polsen bij door te snijden) is je vergelijking tussen wat nozempjes van vroeger en de keiharde geweldsmisdrijven die bij de hedendaagse straattereur horen.
En pleur ook voor eeuwig op met wanstanden uit de bijbel want daar is de laatste 40 jaar hier niemand meer bang voor geweest. Sterker nog; het Christendom verdwijnt hiet het rapst van alle landen in de wereld.
Blijf maar denken dat de oorspronkelijke Nederlander dezelfde destructie
aanricht als veel te veel moslims nu doen en dan krijg jij het landje wat mensen als jij verdienen.

ReligionSucks | 18-08-07 | 20:14

@ Ir. Roodpiemel 18-08-07 @ 20:05

Oke duidelijk!

Geertjew | 18-08-07 | 20:09

@ Plaat-O 18-08-07 @ 20:02

We zijn het niet heel erg oneens denk ik. Maar de praktijk is dat de effecten nu in elk geval zo zijn dat kritikasters van de islam niet veilig zijn en moslims wel. Dat laatste is prima, maar dat eerste is verwerpelijk. Verder verwerp ik de islam niet per definitie maar is de praktijk nu eenmaal dat wereldwijd alle kranten dagelijks volstaan over misdaden die aan de islam gerelateerd zijn. Als ik die misdaden veroordeel, veroordeel ik niet alle moslims, maar wel hen die openlijk of in stilte die misdaden steunen en helaas zijn dat honderden miljoenen mensen! Ik had het liever ook anders gezien!

Geertjew | 18-08-07 | 20:08

Geertjew 18-08-07 @ 20:01

Klopt, maar dit was even om vast te stellen dat dit land tjokvol parasieten zit, tot en met het "hoofd" van ons land, althans nu is het nog van ons

Ir. Roodpiemel | 18-08-07 | 20:05

@softie
Verraad ik je niet.
.
even nog een citaal van het Hafez:
.
"Echter de mensen die bangmakerijen rondstrooien dat de moslim in Nederland als doelstelling heeft de Islam van het Midden-Oosten te implementeren zijn wat mij betreft net zo gevaarlijk."
.
Wilders is dus net zo erg als mensen die homos van flats willen gooien en een full blown oorlog tegen de ongelovigen wil voeren. Als je de islam bespreekt kom je automatisch bij beledigingen aan. Of moeten wij hier de ontmaagding van een 9-jarige en onthoofding van honderden Joden door de meest perfecte mens ooit als vredig en gepast gaan bestempelen? Meneer Hafez vergeet dat deze hele religie gesticht is door een oorlogsmisdadiger van het ergste soort. Maar daar mag je niets over zeggen want dan beledig je. Dus mag je daar niet over praten.

controle | 18-08-07 | 20:05

@ King of controversy 18-08-07 @ 20:03
Dank je, ik begon me al even zorgen te maken.

Softie | 18-08-07 | 20:05

Koningshuis... Is dat niet die toneelgroep die zo nu en dan in het land in groepjes door het land reist? Saai groepje trouwens... Meestal oudHOLLANDSCHE spelletjes doen en handjes schudden met het grauw. D'r zit er ook 1 bij die van water houdt. Is getrouwd met een allochtoon. Leuke vrouw, dat dan weer wel, maar overpopi.
EIgenlijk heb je d'r niets an. Ik roep op tot het stichten van een republiek. Leuk joh, krijgen we ook 1 keer per vier jaar een nieuwe president die slaapverhaaltjes vertelt. En dan hebben we allemaal het idee dat WIJ m echt gekozen hebben. Welterusten allemeal.
Leuke colum trouwens

Zoeker | 18-08-07 | 20:04

Waarom wenst hij geen moslims in de 2de kamer?

Alle grote steden van 0031 zullen binnen verloop van tijd uit een meerderheid van moslims bestaan.

Dan krijgen wij in de gemeenten te maken met een afspiegeling van de steden en dat betekent dat het grootste gedeelte van de raden moslim wordt.

De moslims kiezen moslims en daar ligt het probleem.

De 2de kamer van 0031 zal bevolkt raken met vele moslims en OMDAT DIT 1 VAN DE EERSTE NORMALE ALLOCHTONE BRIEVEN ZIJN DIE IK LEES betekent dat niet veel goeds voor 0031. Nooit hoor ik een ander geluid als,,,tja de moord op van Gogh daar heeft ie zelf om gevraagd. Nooit zie ik een moslimcabaretier grappen maken over Allah. Dus nee, ik wil die ook liever niet in de 2de kamer.

MAAR OOK GEEN FUCKING SGP, OF CDA, OF CU, SODEMIETER OP MET JE RELIGIES

Kijk naar de stadsdeelraden van 020, dat krijg je als je andere culturen binnenhaalt.

realistischer | 18-08-07 | 20:03

@KeesBs 18-08-07 @ 19:52
Je praat idd BS dit was het probleem een dubbele nationaliteit.
De PVV vindt dat Kamerleden en bewindslieden geen dubbele nationaliteit mogen hebben en dat, vooruitlopend op een wet daarover, de PvdA'ers Albayrak en Aboutaleb vanwege hun dubbele nationaliteit niet mogen worden benoemd in het kabinet.
Wilders heeft zelfs gezegd dat zij hun Turkse respectievelijk Marokkaanse nationaliteit zouden opgeven hij geen problemen had met de benoeming van beiden.

Weisse rose | 18-08-07 | 20:03

@ Softie
De Polen komen al hierheen. En de Bulgaren, Hongaren, Wit russen. Dan hebben we nog de Afrikanen die over x aantal jaren wel een manier vinden om Europa binnen te komen. En wat te denken van de Chinezen. Nu brengen wij nog onze fabrieken naar China, maar steeds vaker brengen de Chinezen hun arbeiders naar het buitenland (zie dat bosgebeuren in Suriname). Voorlopig kan GeenStijl dus nog wel even vooruit. Gelukkig maar.

King of controversy | 18-08-07 | 20:03

@ Hafez Ismaili m'Hamdi
Zouteloos! Slap! & Onnozel!
Laat je ballen 'ns zien man! Je snapt blijkbaar niet waar 't om gaat.
't Gaat erom dat je OPSTAAT om de rechten van het individu te verdedigen!
Dat vrouwen, homo's en ongelovigen niet in de hoek getrapt worden.
Dat mensen hun eigen levensbeschouwing mogen kiezen - ook als ze een andere bonjour zeggen!
Hopelijk eerste en laatste column!

Gigs | 18-08-07 | 20:03

@ Ronnie D. 18-08-07 @ 19:50

Goed verhaal man, heel scherp. Zoek en vervang Moslims door Christenen en Moskee door Kerk en het klopt nog steeds!

@KeesBs: je hebt in elk geval 1 fan!

Softie | 18-08-07 | 20:02

@Geertjew
Er is niemand die 100% objectief schrijft of praat. Maar toch bedankt voor de waarschuwing. Vond de strekking van de column niet slecht.

Om dan meteen jouw reactie tegen het licht te houden: Het feit dat er geen moslims met geweld bedreigd worden wil nog niet zeggen dat er geen gevaarlijke lange termijn effecten zijn van bangmakerij voor een hele bevolkingsgroep. Je moet geen mensen in de hoek duwen (kat, rare sprongen enzo). Er is goed gedrag dat beloond mag worden en slecht gedrag dat gestraft moet worden. Sinterklaas wist dat al heel lang...

Plaat-O | 18-08-07 | 20:02

@ Ir. Roodpiemel 18-08-07 @ 19:57

TBS-ers lopen vrij rond op straat, je kunt je mening over alles dat met de islam te maken heeft niet openlijk geven, want dan steken ze je neer. Het lijkt me dat er wel belangrijkere dingen zijn om je druk over te maken dan het Koningshuis dat jaarlijks 130 miljoen Euro kost en onmgeveer 2 miljard oplevert aan handelsmissies vanwege staatsbezoeken!

Geertjew | 18-08-07 | 20:01

@ Groenepuntmuts. 18-08-07 @ 19:51
Met die christenen op je school kun je waarschijnlijk in discussie gaan, omdat jullie het al met elkaar eens zijn.
Ik geef je groot gelijk hoor, ik heb hier wel zo'n grote bek, maar op groepen marrokanen stap ik ook niet makkelijk af. Maar toch denk ik dat een handreiking (hoe moeilijk ook) beter werkt dan mensen dwingen zich aan te passen en van hun geloof af te stappen.
Er zijn hier zat mensen die alleen zelfs maar het gevoel hebben dat ze van hun nederlandse identiteit beroofd worden (whatever that may be, kan iemand me dat eens uitleggen??) en die daar al zo defensief van worden dat er niet meer mee te praten valt. Als ik door de ogen van een marrokaan zou kijken en ik zag dat, dan zou ik me toch ook vastklampen aan mijn eigen identiteit. Of zouden al die Wildersaanhangers echt denken dat als ze maar lang genoeg doorbrullen dat alle moslims de Islam afzweren...
En waar moeten die lui dan weer tegen tekeergaan voor hun eigen mislukte leventjes? Wie is er dan aan de beurt? De homo's weer? Of de Joden? Of, of... nou ja, gelukkig zal er altijd de PvdA zijn!

Softie | 18-08-07 | 20:00

claudi-jaah 18-08-07 @ 19:56
Oh, ok. En de uitdrukking "op de man spelen" hoorde gewoon bij zijn opleiding. Ksnap het. Hè hè, 't kwartje viel.

Elisabeth2 | 18-08-07 | 19:59

@Roodpiemels ons koningshuis bestaat alleen maar uit allochtonen

KeesBs 18-08-07 @ 19:44

Klopt Kees, maar het koningshuis zijn de grootste parasieten van nederland, dus deze moeten ook snel afgeschaft worden, ik word schijtziek van die figuren.
Koningshuis = CTR + ALT + DEL !!

Ir. Roodpiemel | 18-08-07 | 19:57

@Elisabeth2 18-08-07 @ 19:48
Kees is in dienst van GS en gespreksleider hier. Gewoon voor iedere reaguurder persoonlijk aandacht en iets op tegen. Ongeacht of het wel of niet tegenstrijdig is.

claudi-jaah | 18-08-07 | 19:56

@ KeesBs 18-08-07 @ 19:45 "Of de Ik stem geen Wilders maar...."

Ik stem Wilders, schaam me daar geen seconde voor, voel me geen rascist, ben ik ook niet, dus helemaal geen maar..

Geertjew | 18-08-07 | 19:55

goede column trouwens

Groenepuntmuts. | 18-08-07 | 19:54

@ Don Knieschot 18-08-07 @ 19:44
Het moet niet veel gekker worden!

Gigs | 18-08-07 | 19:53

@Groene Alsof die Kut Marokaantje islamisten zijn.

KeesBs | 18-08-07 | 19:53

@Ronnie D.

Ik wens geen moslims in de 2de kamer of op bestuurlijke functies. (Geert Wilders)

Als dat geen tweedracht zaaien is dan weet ik het niet meer.

KeesBs | 18-08-07 | 19:52

oooooh! "de profeet" zonder hoofdletter! de machtige hand van de islam zal op jou neerdalen! als een vuist! ( @joris dit is geen bedreiging, maar een slechte, verveelde grap.)

@softie
de minst slechte? ik weet het niet, wat vind jij van groepen "kut-marokanen"?
pappen en nathouden... ik zou gewoon met ze willen praten, maar ik heb niet het gevoel dat dat veilig kan, met christenen bij mij op school kan ik in discussie gaan, met moslims niet...

Groenepuntmuts. | 18-08-07 | 19:51

Ik wil niet dat een jood een Ministers post bekleed (Uitspraak Janmaat over Hirsch Balin)

Ik wens geen moslims in de kamer of op bestuurlijke functies (Uitspraak Geert Wilders)

KeesBs | 18-08-07 | 19:50

-weggejorist-

Ronnie D. | 18-08-07 | 19:50

Ik vind het een leuk stuk maar ik heb maar 1 oplossing. Ik begin een atheistische kerk. Het symbool wordt een cirkel en ik ga allemaal scholen en gebouwen plaatsen waar mijn reclame op dak wordt gezet.

Overal wil ik cirkels zien, achterop auto's, op de rand van de euro en aan kettinkjes. Op TV wil ik atheistische zendtijd en daarmee wordt eindelijk ONZE boodschap uitgedragen. Ik wil mafketels die aan deuren leuren met het atheistische standpunt. Ik wil dat er in de rechtbank gezworen wordt op het boek van Darwin.

Ik tattoeer meteen een cirkel op m'n arm en ik verzoek GS om in de hoek van de site als verbondenheidsteken een cirkeltje om een kroontje te zetten.

Nu gaan wij aan het zieltjeswinnen mannen!!

realistischer | 18-08-07 | 19:49

@Redactie
Er zit opeens een enorme storing op GS. Krijg elleen maar te zien "KeesBs". Kan dat er misschien afgehaald worden?

Elisabeth2 | 18-08-07 | 19:48

@ ReligionSucks 18-08-07 @ 19:36
Voor Wilders was er Janmaat en voor Janmaat waren er Mussert en zijn vriend Rost van Tonningen.
De oorspronkelijke Nederlanders waren helemaal niet zo tolerant, alleen er was niemand om op af te reageren. En als het maar even moeilijk wordt, dan schieten we gelijk allemaal in de stress. Pappen en nathouden is misschien niet de beste oplossing, maar wel de minst slechte.
Eerwraak: geef ik je gelijk in, dat is relatief nieuw.
Homohaat: daar heeft het ChristenDOM al een hele lange traditie in
Anti-semitisme: idem (nergens verliep de deportatie van Joden met hulp van de lokale bevolking in WO-2 zo gesmeerd als in Nederland)
Straatterreur: vroeger had je nozems en krakers
Gestructureerde bendevorming: Hells Angels bestaan al heel lang, de bende van Venlo (Wilderstown!) was helemaal arisch en ook de bendes in de Amsterdamse onderwereld bevatten aardig wat 'oorspronkelijke' Nederlanders.
Maar ik moet zeker mijn bek hpuden (je gaat zeggen dat ik links ben enzo...)

Softie | 18-08-07 | 19:48

"Mijn grote angst is dat dit comité een nieuw platform wordt die de groeiende onverdraagzaamheid tussen moslim allochtonen en autochtonen verder op de spits zal drijven."

Mijn grote angst is dat door dit soort gezemel ex-moslims juist niet worden geholpen. Het Westen staat in principe onverdraagzaam tegen onverdraagzaamheid. Dat laatste wordt nu juist door de islam gepredikt. Dat er al een comité moet worden opgericht omdat afvalligen, ook hier, in NL, hun leven niet meer zeker zijn, en de oprichter DUS beveiligd moet worden zegt meer dan alle holle frasen in dit buitengewoon slappe 'we-moeten-het-met-z'n-allen-doen-verhaal.'
Gatverdamme, wat een nsb-verhaal!

nattebever | 18-08-07 | 19:48

Geertjew 18-08-07 @ 19:43
Helemaal gelijk.

Elisabeth2 | 18-08-07 | 19:46

@Geertjew : Amen

ReligionSucks | 18-08-07 | 19:45

@GeertW Of de Ik stem geen Wilders maar....

KeesBs | 18-08-07 | 19:45

@Roodpiemels ons koningshuis bestaat alleen maar uit allochtonen

KeesBs | 18-08-07 | 19:44

-weggejorist-

Geertjew | 18-08-07 | 19:43

Godsdienstig of niet, een goede allochtoon (gastarbeider) is er een die na het werk en na inning van het geld de koffers pakt, en opzoudt.

Ir. Roodpiemel | 18-08-07 | 19:41

@Bottehond: sorry, pas later jouw reactie gelezen. Ik bedoel in mijn langdradigheid hetzelfde als jij. (Blijf svp tot i/h einde der dagen reaguren!)

ReligionSucks | 18-08-07 | 19:40

Zeau jammer... hij zegt niets meer en minder dan de gemiddelde PvdA-idealist die gelooft in een maakbare samenleving met een fascistoide religie erbij.

inquisitra | 18-08-07 | 19:39

lekker stukkie bu11sit
de islam is maar op 1 ding uit
en dat is precies het zelfde als geenstijl

wereld overheersing

vidamax | 18-08-07 | 19:38

"Laten we gezamenlijk ons wapenen tegen opruiers en minachters van de verdraagzaamheid want het zijn zij die de integratie onderuithalen"
Beste Heer m'Hamdi bedoelt hiermee, zoals hij duidelijk aangeeft in zijn tekstje ook de Wilders(en) onder ons. Echter gaat hij hierbij voorbij aan het feit (net zoals zoveel Islam troetelaars) dat het aangaande de Wilders(en) onder ons een kwestie is van het omdraaien van oorzaak en gevolg.
De oorspronkelijke Nederlanders waren geen volk van angsthazen maar
doordat we zeer tolerant zijn en alles op willen lossen met praten hebben wij ons laten overspoelen met intolerante en achtergebleven culturen simpelweg omdat wij vonden dat Nederland niet alleen van ons hoeft te zijn en omdat wij begaan zijn met het lot van mensen die het minder hebben dan wij.
(zie het feit dat wij per hoofd van de bevolking het meest aan ontwikkelingshulp uitgeven)
Deze immigranten brachten tot voor ons op dat moment onbekende "waarden" met zich mee. Of gedragingen die wij in Nederland al ver achter ons gelaten hadden. Begrippen als eerwraak, homohaat, anti-semitisme, vrouwonderdrukking, complete gezichtsbedekking, geloofsgeweld, groepsverkrachtingen, loverboys, massale doodsbedreigingen, extreme vormen van zinloos geweld, gestructureerde bendevorming, straatterreur en de "racistische beroving", de K.U.T.-blanke had immers altijd geld, waren voor Nederlanders nieuw of nauwelijks bekend. Dat hier nu mensen opstaan die zich afvragen of dit de "beloning en waardering" is van vele van deze mensen die hier alle kansen gekregen hebben lijkt me eindelijk eens een gezonde ontwikkeling. O.K. Wilders doet dit vaak op een (te) gechargeerde manier maar als hij dit niet doet hoor je ook geen politicus over deze (alsmaar groeiende) problematiek. Maar om nou constant te moeten vernemen dat Wilders een oorzaak is...
Alle bovengenoemde barbarismen (voeg daarbij o.a. ook nog de moord op Van Gogh en het doodschieten van een leraar voor de klas door een op zijn pik getrapt macho-toerkie) vonden plaats VOOR de opkomst van Wilders!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ReligionSucks | 18-08-07 | 19:36

kopje thee er bij een beetje afzijdig gelul en die loubna birrada is gewoon een nsb er eerst mee lullen en als er commentaar komt gauw keuteltje intrekken getver

p-aard | 18-08-07 | 19:36

@ Zoeker 18-08-07 @ 19:20
Ik ben ook een autochtoon en ik woon in een stad met een hoog multicultiprobleemgehalte (Almere). Nog nooit heeft een moslim mij gevraagd of gezegd dat ik mijn identiteit moest opgeven. Maar ik kan me voorstellen dat het heel erg is als je dat wel gebeurt. Of als je je dat inbeeldt natuurlijk. Maar, als je zelf vindt of denkt dat iets waar is, dan is het dat ook.
Dus succes met het vasthouden van je identiteit. Volgens mij interesseert dit hele pseudoprobleem de meeste autochtonen helemaal geen ruk. En de meeste allochtonen ook niet geloof ik. Het zal allemaal wel loslopen.
Ik moet wel altijd lachen om dat apocalyptische gekrijs hier. Die veenbrandvergelijking vind ik trouwens wel grappig. Vooral omdat je gelijk erna zegt dat de columnist pleit voor pappen en nathouden. Nou, nathouden lijkt mij bij uitstek de manier om een brand te blussen! Van al dat geblaas laait het vuur alleen maar op. Hoewel ook dat een voordeel kan hebben, want dan is de brandstof sneller op. Maar je weet nooit wat je dan allemaal beschadigt.

Softie | 18-08-07 | 19:35

@bottehond 18-08-07 @ 19:16
Mijn idee een atheïst die zwijmelt bij de schoonheid van de Koran. Een apologeet, niets je toon matigen. Polariseren dwingt tot stellingname ook bij de autochtone bevolking. Citaat van Mohammed Rasoel: "In de dialectiek is provocatie een geaccepteerde vorm. These en antithese zullen moeten uitkristalliseren. Dit is alleen maar mogelijk na polarisatie. Uiteindelijk zal hier een synthese uit ontstaan."
wilders_wil_niet_praten
Mohammed Rasoel 18-08-07 @ 12:30

Weisse rose | 18-08-07 | 19:34

^^ Woeps kan je hier niet editen ofzow? Er zijn wat foutjes in geslopen.

reaguurderX | 18-08-07 | 19:33

quote: Prachtig stukje proza....... maarre we zijn hier wel op GS, weet de goede man wel zeker dat hier zijn doelgroep zit?

Karel Kruizenruiker 18-08-07 @ 17:55

Mwja dacht ook die man gaat helemaal verrot gescholden worden maar viel me mee van wat ik las. Ik vind dat de schrijver gelijk heeft en ik vind dat iedereen genuanceerd moet na gaan denken. Niet alleen over de Islam maar over alles in het leven. Dit gebeurt veel te weinig, maar ik besef dat veel mensen hier beperkte capaciteiten voor hebben en dat ik betrap mezelf ook zo nu en dan op ongenuanceerdheid. Iets waarvoor ieder verstandig mens moet waken.

reaguurderX | 18-08-07 | 19:32

Hafes, er is meer nodig dan dit schoonschriftje. Een Duitser zou in 1939 zoiets geschreven kunnen hebben. De meeste Duitsers deugde natuurlijk. We weten allemaal wat er gebeurt is. Wat jullie hier in Europa aan gaan richten zal nóg erger zijn. Jij deugt misschien en (vooruit dan maar) de meeste allochtonen, maar die vreselijke geloofscultuur waar jullie uit voortkomen deugt niet. Wat zou het een zegen zijn als jullie hier weg zouden gaan.

Swaantje | 18-08-07 | 19:32

@ King of controversy 18-08-07 @ 19:23
"Spekman". Ja, die bedoelde ik! Maar ik heb 't geloof ik heel ver weggedrukt....... Trauma's krijg ik van die man....... Alleen al als ik 'm zie! Wat een cliché-mannetje zeg!

Gigs | 18-08-07 | 19:29

"De heer Jami hoeft het niet eens te zijn met de standpunten van de koran, maar zal toch het streven moeten hebben om op een fatsoenlijke manier samen te kunnen leven met mensen die de Koran wel als waarheid zien met alle nuances van deze beleving meegenomen."
Het lijkt me evident, gezien de uitspraken van de heer Jami, dat hij daar vast wel over heeft nagedacht en een richting heeft gekozen in zijn aanpak. Heel typisch dat jij nu met je matigende vingertje klaar staat om de heer Jami even te vertellen hoe hij het moet aanpakken op de voor jou meest gunstige manier natuurlijk.
Je verhaal raakt kant noch wal, prutser! Hoer een sop!

VanFrikschoten | 18-08-07 | 19:24

perfect artiekel voor de reaguurders van geenstijl.

hobbit | 18-08-07 | 19:23

@ VanFrikschoten 18-08-07 @ 19:13
Is het socialisme dan niet een sectarisch geloof? En kleden zij zich ook niet zelden controversieel (om niet te zeggen zzzzzchokkend); ik noem: geen stropdas in het parlement, t-shirts in het parlement...

Gigs | 18-08-07 | 19:21

Uhm... Tja.... Ik ben een twijfelende atheïstische autochtoon. Als atheïsten onder elkaar wil ik graag een gedachte tegen U aan houden. Wel een genuanceerd verhaal trouwens. Maar laat onverlet waarde auteur dat heel veel minder genuanceerde Nederlanders het zat zijn om te moeten buigen naar de nukken en wensen van de onvolprezen Islam. IK (let goed op de klemtoon) weiger categorisch om mij aan te passen aan de Islam. Derhalve ben ik dus een ongelovige hond die geen recht meer heeft om te leven. Dat gegeven waarde heer m'Hamdi, jeukt mij. Heel erg zelfs. Ik geloof in een opperwezen. Noem het Boedha, God, Allah, of wat je ook wilt aanhangen, mij is het goed. Waarom wordt ik als ongelovige hond ter dood veroordeeld door een Allah aanhanger, terwijl ik door de andere religieën gewoon als mens wordt gerespecteerd?

Respect verdien ik door het de ander te geven. Dat bent u hoop ik met mij eens. Zou het niet heerlijk zijn dat ook de ander mij dan het respect geeft dat IK verdien? En dat meneer h'Madi mis ik momenteel een beetje in mijn samenleving. Ik krijg de indruk dat ik mij steeds meer moet aanpassen aan de ander in de zo geprezen multiculturele samenleving. Ik weet het, het is nou eenmaal een feit dat we die hebben. Maar IK weiger mijn identiteit als Nederlander op te geven. Want dát is namelijk aan de orde. Er zijn veel Nederlanders die aanvoelen dat zij hun identiteit moeten opofferen aan de "gasten" in ons land. Ik maak wel eens het vergelijk met een veenbrand. Je ziet het niet maar het smeult dicht onder de oppervlakte.

Dan moet mij van het hart waarde heer h'Madi dat het een erg hoog "pappen en nathouden" gehalte heeft. Dat is, gegeven de context waarschijnlijk onvermijdelijk, maar ik vind het wat kleffig.

Wel wil ik u een compliment geven voor het feit dat u zich kwetsbaar opstelt.
U bent jong, u heeft een heel aardig stukje geschreven. Hoe zou dit worden ontvangen in Islam kringen? Bent u daar ook vrij om te verwoorden wat u voelt en denkt? Dan zou ik graag willen zien dat u zich opwerpt als leider in de Islamitische gemeenschap. Mensen zoals u zijn nodig. Selecteer de "gematigden" en verwijder de kankergezwellen die de Islam aantasten.

Ik wens u het allerbeste waarde man.

Zoeker | 18-08-07 | 19:20

@ bottehond 18-08-07 @ 19:16.
Ik krijg er een brok van in mijn keel. Kun je nog eens een keer in 3 regels uitleggen wat er ook weer precies op het spel staat?

Softie | 18-08-07 | 19:20

genoeg is genoeg

gebenschte | 18-08-07 | 19:17

Wat is dit voor een waardeloos stukje.Sentimentalistisch opeen quasi subtielemanier. Die durft nogalzeg: zich als objectieve buitenstaander te presenteren. Als ik de tekst doorlees (sorry, viel drie maal in slaap) dan is daar niet objectiefs aan. Kritiseren mag (dank u wel) maar de toon dient zacht te zijn. Wat deze figuur bewogen heeft deze brief te schrijven ismij een raadsel. Door loubna de aandachtshoerr op te voeren is het verhaaltje rond. Opbokken, lutser. Polariseren is goed, want het rookt de islamisten uit hun holen. Islamkritici begrijpen echter heel goed wat de doelstelling van de islam zijn. Wie zich daar niet in kan vinden als moslim verlaat vde islam gewoon.Zo simpel is het. Je bent islamiet of niet. Deze zot meent met zijn zalvende (maar tussen de regels nogal aanmatigende) toon iets te bereiken. Hij toont mij eerst en vooral aan dat lui als hij nog niet helemaal begrepen hebben wat er op het spel staat. In zijn boek ben ik gevaarlijk.Inderdaad: ikben een vijand van zijn soort. Lispelende sussers die eerst en vooral op het oog hebben om islamkritiek te smoren. Kritiek opde islam is per definitie islamvijandig, lutsertje. Ikhoop dat dit je laatste inzending was.

bottehond | 18-08-07 | 19:16

Breaking News:

Geert Wilders heeft zojuist voorgesteld naast de Koran ook de computer te verbieden. Radicale elementen in onze maatschappij zouden de computer als communicatiemiddel gebruiken om hun verderflijke propaganda mee te verspreiden.

geFlippeD | 18-08-07 | 19:16

@ Gigs
Waarom dan deze reactie posten?
"Niet mijn pakkie an"
En ik beken hier aan de lopende band kleur, alleen die past niet in jouw straatje. Misschien zie ik je nog wel op dat feestje van je.

King of controversy | 18-08-07 | 19:15

@ controle 18-08-07 @ 18:29
Controle waarover? Niet over je verbale sluitspier in ieder geval. Dat staat vast. De kern is glashelder beweer je. Zelden heb ik zo'n onsamenhangend verhaal gelezen. Wat bedoel je nu eigenlijk?

Softie | 18-08-07 | 19:14

@Gigs 18-08-07 @ 19:08
Het interesseert me werkelijk geen tyfusmoer wie wat stemt. Ook niet in discussies. Waar ik niet mee geconfronteerd wens te worden is een sectarisch geloof wat zich door veel uiterlijk vertoon wil opdringen.
Er zal wel gedacht worden dat ik het in mijn vorige comment over mensen had en niet over de emanciperende Islam. Als ik een baard met een gehaakt hoedje op zie of een hoofddoek is dat een moslim.
Als je er bij loopt als een pinguin, dan noem ik je een pinguin.

VanFrikschoten | 18-08-07 | 19:13

Aardig van de redactie om dit stukje te plaatsen, bewonderenswaardig van deze meneer om dit stukje te schrijven, maar voor de meeste reaguurders toch het zelfde effect als W. Bos een stukje instuurt met een betoog dat morgen de zon echt wel weer opgaat. Zonde van tijd en energie dus.

Sikkeneur | 18-08-07 | 19:12

@ King of controversy 18-08-07 @ 19:05
U draait om de hete brei heen.... Beken eens kleur! Enuh... "Toen Troelstra opriep tot revolutie, ging het Nederlandse volk massaal haar loyaliteit betuigen aan hare Majesteit, op datzelfde malieveld. Dat was meteen het einde van de revolutiegeest in Nederland. Maar ja, dat kon jij niet weten ;)" Zeg doerak... Ik ben ook naar school geweest! Een grovere belediging heb ik hier nog niet aan de broek gehad.

Gigs | 18-08-07 | 19:12

@ claudi-jaah 19:03
Ik post het de laatste tijd steeds vaker:
Niet elke post is even serieus bedoeld, lieverd

King of controversy | 18-08-07 | 19:09

@ VanFrikschoten 18-08-07 @ 19:03
Ha, VanFrikschoten, ook weer present? Ben het helemaal met je eens.
Was net in een discussie verzijld met "King of Controversy"; wist niet dat 't een rooie was. Zeg, wil jij 'm es zeggen...

Gigs | 18-08-07 | 19:08

King of controversy 18-08-07 @ 18:59
Ik bel altijd met het KNMI als het weer slecht is en scheld ze dan flink uit.

*holy hell wat een flauw comment*

Elisabeth2 | 18-08-07 | 19:07

@ Gigs
Ik socialist? Ik heb mensen voor minder [censuur wegens ernstige bedreiging] iets aangedaan.
O, en dat van Troelstra was een beetje gemeen van mij.
Toen Troelstra opriep tot revolutie, ging het Nederlandse volk massaal haar loyaliteit betuigen aan hare Majesteit, op datzelfde malieveld. Dat was meteen het einde van de revolutiegeest in Nederland. Maar ja, dat kon jij niet weten ;)
Zoveel sympathie voor de islam heb ik niet. Waar ik wel sympathie voor heb, is voor het geloof an sich, en voor menselijke waarden.

King of controversy | 18-08-07 | 19:05

"maar ontwikkelt een geëmancipeerde Islam waarmee zij ook kunnen deelnemen in de Nederlandse maatschappij."
Dus er staan helemaal geen pinguins in kledij van 1500 jaar geleden in de rij bij de Dirk? Dus ze zitten niet bij elkaar op een kluit in de kantine (als ze al werken)? Dus er zijn geen geldstromen uit Saudie Arabië welke Moskeeën financieren? Dus ze doen allemaal vreselijk hun best om nu eindelijk na 20 jaar eens verstaanbaar Nederlands te spreken? Dus ze hebben geen eigen economie van slagerijen, groentewinkels en pizzeria's?
Nou, de schellen vallen me van de ogen, hoor! Wat een ontluisterend stukje...

VanFrikschoten | 18-08-07 | 19:03

@King of controversy 18-08-07 @ 18:59
Op zich is er niets mis mee dat iemand met hoofddoekje (regenkapje) het weer presenteerd. Alleen is het wederom een walgelijk linkse uitleg.
Je zou een punt hebben als de dame met hoofdoekje zichtbaar in beeld de vloer moest dweilen.

claudi-jaah | 18-08-07 | 19:03

@waskuip-admiraal 18-08-07 @ 18:36,

Hulde ,ik had het niet beter kunnen uitdrukken.

meneer m'hamdi is vanaf zijn eerste zin al gediskwalificeerd.
Ik begin niet eens aan een quote van alle goeds die mij als echte atheist vanaf blz twee van die fijne koran toegewenst word.
ik post nog een keer het vergelijk dat ik ooit meer gebruikt heb.
Van alle nazis in WWII heeft een zeer kleine minderheid joden onder de douche gezet.
Het gros heeft brandschone handen en hebben meer dan eens nog geen schot in anger gelost ... maar het zijn wel nazi's: aanhangers van de gedachtengoed waarvan de wereld weet dat het verderfelijk is omdat ideologie op haat en onderdrukking gebaseerd is.
Idem de islam... de kern en het complete gedachtengoed van de islam is op onderdrukking, afnemen van individualiteit, discriminatie, haat tegen andersdenkenden en achterlijke, repeterende doctrine gebaseerd.
De gematigde variant is hetzelfde als die nazi die zijn diensttijd in de keuken van een kazerne heeft doorgebracht± hij deed niks fout en kon geen kwaad, maar zijn gedachtengoed, de basis van zijn denken, is kaf.
en dat moet je niet willen in een beschaafd land.

hoff | 18-08-07 | 18:59

@ Fuckje
Schandelijk inderdaad. Zo leert onze jeugd dat moslims minderwaardig zijn, en alleen maar het weerbericht mogen voorlezen.
Verder is het allemaal een complot van de rechtse media. Nu kunnen die rechtse populisten ook moslims de schuld geven van het slechte weer.

King of controversy | 18-08-07 | 18:59

Goed bedoeld maar veel te algemeen en veilig verhaaltje
Ik ga even eten, Mahlzeit allemaal en een prettige voortzetting

Tobi | 18-08-07 | 18:59

@ King of controversy 18-08-07 @ 18:46
Oké King. We zijn uitgeluld. (Rare naam trouwens "King" als je socialist bent... Maar Allah.) Ik vroeg me al af waarom je zoveel sympathie hebt voor de Islam. Een paar dagen geleden had ik een comment waarin ik voorstelde om de "kerk van links" in het vervolg maar de "moskee van links" te noemen vanwege de grote islamitische aanhang van de PvdA en andere socialistische partijen tegenwoordig. Beste King: socialisme is net als de Islam (en bijv. Christendom) een religie! Het KAN niet worden onderbouwd met rationele argumente. En dan bedoel ik Argumenten met een hoofdletter A. Socialisme is Fascisme; verder wil ik er niet op ingaan. Dus: "Als bijvoorbeeld Troelstra oproept tot revolutie, moet je onmiddelijk naar het malieveld gaan om je loyaliteit te betuigen." Niet mijn pakkie an! Ik ga vanavond feestvieren vanwege onze grondwet die geschreven adhv Liberale principes. Ajuus en.... Ga es Deaud!

Gigs | 18-08-07 | 18:57

"De heer Jami hoeft het niet eens te zijn met de standpunten van de koran, maar zal toch het streven moeten hebben om op een fatsoenlijke manier samen te kunnen leven met mensen die de Koran wel als waarheid zien met alle nuances van deze beleving meegenomen. Op een minderheid na van sensatie zoekend tuig en fundamentalisten staat de moslim open voor zo een samenleving."

hoe kunnen wij respect hebben voor een geloof waarin in het meest heilige boek staat dat joden, christenen en ongelovigen gedood moeten worden, zonder plaats en tijdsaanduiding? Sorry maar dat kan ik niet volgen, en ja ik voel me daardoor aangevallen.
bekijk de post van kotelet 18-08-07 @ 18:40 en Muxje 18-08-07 @ 18:31, daar heb ik verder weinig aan toe te voegen.

waar ik mij ook aan stoor is dat ook de veelal gematigde moslims niet willen/ kunnen of gewoon niet de moeite nemen om te integreren. Dat bemoeilijkt het dialoog bijzonder.

MTB | 18-08-07 | 18:56

Waarom moet het weerbericht op het jeugdjournaal door een zwarte hoofddoek worden gepresenteerd????

fuckje | 18-08-07 | 18:56

Ik word zo onderhand doodmoe van dat gezeik over en met die allochtoontjes.... Er gaat geen dag voorbij of ze komen weer negatief in het nieuws...

Klompenboer | 18-08-07 | 18:55

@ gentle giant
Die VMBO-ers zoeken nu een vertaalmachine om 'Dus ik ben geen fundamentele moslim, verlichte moslim, radicale moslim, geïntegreerde moslim of ex-moslim' te vertalen in "1k B3n 9e3n KuTm@RokA@n, pHillpsMoslim, hArdCore4evah moslim 0f W@nNabi m0slim"
Nog even geduld, ik verwacht ze over een uurtje of wat.

King of controversy | 18-08-07 | 18:53

Net op 1-vandaag de Duitse collega van Jami. Een oudere , wijze vrouw, met vreselijke ervaringen als ex-moslima. Ter dood veroordeeld in Iran, enz.
Die uitzending wordt vast nog wel herhaald.
Deze Baarden- Jurkenkanker ( sorry ) verspreidt zich op een bijna niet te stoppen wijze over Europa.
Daarom ben ik blij met de geluiden van Wilders.

fuckje | 18-08-07 | 18:51

hulde@ Berend Boterletter 18-08-07 @ 18:49

claudi-jaah | 18-08-07 | 18:51

@kotelet 18-08-07 @ 18:40

Goed stuk; niets aan toe te voegen. Ben benieuwd of we van dhr m'Hamdi nog iets horen.

piquant | 18-08-07 | 18:49

Hahahaha....... wat een grappenmakert.
Next please?

tevreden roker | 18-08-07 | 18:49

Hafez Ismaili m'Hamdi lijkt mij een redelijk mens, met een doordachte visie. Ik ben het volledig met hem eens en dat al 28 jaar lang.

Maarrr.....

Het probleem is dat de mensen die van Pappen en Nathouden houden, de fervente rooibos-drinkers, de JOB COHENS, kortom, de 'gevestigde orde', dit soort verlichte denkbeelden al decennia lang stelselmatig misbruiken om NIETS te hoeven doen, om OVERAL voor weg te lopen, om ALLES onder de pet te houden EN onder het multicultureel tapijt te vegen.

De mening van Hafez Ismaili m'Hamdi is fundamenteel okay, maar meestal zijn het theedrinkende struisvogels die ermee aan de haal gaan. En dan is het uiteindelijk de rede en tolerantie het ultieme slachtoffer van het misbruik ervan.

Dus laten we, voordat we haatzaaiende baardmansen het land uitknikkeren, eerst Wouter Bos, Femke Halsema, Job Cohen, Marcel van Dam, Ad Melkert, milieuclubjes en consorten voor levenslang verbannen. Zij hebben ervoor gezorgd dat Nederland geen tolerant land meer is. Niet Fortuyn. Niet Wilders. Dat zijn reacties op ~.

Een tolerant Nederland begint bij de bescherming van diezelfde tolerantie.

Berend Boterletter | 18-08-07 | 18:49

Swedish Chef 18-08-07 @ 18:37
aangezien er geen smaak zit aan uw comment krijgt u van mij geen ster.....

MichieldeMuiter | 18-08-07 | 18:48

sorry beste hamdi

Alhoewel ik sympathie kan opbrengen voor uw insteek is het allemaal net wat te slap en te nietszeggend. Ben bang dat we het 'we moeten met z'n allen gewoon lief zijn voor elkaar' stadium helaas gepasseerd zijn.

U overtuigd weinig door te stellen dat in NL een eigen en niet op het MO geinspireerde islam aan het ontstaan is. Als het al zo is dat in NL een eigen vorm van islam ontstaat dan is dat een zeer sterk in zichzelf gekeerde en radicaliserende vorm van islam. Daarnaast zult u toch echt met argumenten moeten komen om een dergelijke stelling (die nogal in tegenspraak lijkt met alles wat wij dagelijks om ons heen zien gebeuren) te ondersteunen. Alleen zeggen dat de meeste moslims niet radicaliseren is niet genoeg en overtuigd totaal niet.

Tot slot lijkt u te zeggen (waarmee u aansluit bij een bonte stoet probleem ontkenners en multicultiristen) dat Jami niet de 'goede toon' aan slaat en daarmee juist nog meer polariseerd. Dat is pertinent onjuist! Zolang de islamitische gemeenschap in NL namelijk nog steeds over geen enkel relativerend vermogen beschikt is het van het grootst mogelijke belang dat er zo veel en zo hard mogelijk tegen de islam aangeschopt wordt. Net zoals dat vroeger (en nog steeds) gebeurd t.o.v. het gristendom zal de islam moeten leren omgaan met andere meningen en andersdenkenden. Beledigen van het gristendom leid godzijdank niet meer tot woedende reacties en moordaanslagen. Bij de islam ligt dat behoorlijk anders. De islam in NL zal moeten leren omgaan met het feit dat dit een land is waar iedereen een eigen mening mag hebben, zelfs al is die strijdig met de islam! Wij als nederlanders mogen nooit toegeven aan de intolerantie van de Islam!

Klaboesterbeer | 18-08-07 | 18:46

Waar blijven in God ( Allah ) 's naam de Vmbo reactie's,? ik heb nog vrij weinig poep gelezen.

gentle giant | 18-08-07 | 18:46

@ Gigs
Sommigen dingen spreken voor zich. In het geval van het eerder genoemde zinloos geweld. Daar ben ik tegen. Toch spreek ik me niet altijd ertegen uit. Ik verwacht eigenlijk van mijn medemens dat ze wel snappen dat ik het zinloos doden afkeur, net zoals ik van jou weet dat jij dat afkeurt, ook zonder dat je je daarover uitlaat.
Er zijn echter omstandigheden waarop het wel noodzakelijk is dat iedereen duidelijk partij kiest. Als bijvoorbeeld Troelstra oproept tot revolutie, moet je onmiddelijk naar het malieveld gaan om je loyaliteit te betuigen.
Is er nu sprake van een bedreigende situatie, waarvoor het nodig is dat alle Nederlanders zich verenigen? Nog lang niet.

King of controversy | 18-08-07 | 18:46

kotelet 18-08-07 @ 18:40

99%, 99,9%, "linkse politiek" etcetera etcetera.
Nee, je komt niet echt overtuigend over.

Volgende keer beter, knul.

Trouwens, we hebben die kudt-moslims nog steeds zelf hiernaartoe gehaald.

Harige Bangmaker | 18-08-07 | 18:45

Hehe, eindelijk een verstandig mens. ^O^

Toeps 18-08-07 @ 17:51

Als jij hier intrapt kunnen we het i.i.g. niet van jou zeggen.

solidstate | 18-08-07 | 18:44

-weggejorist-

Lizzard | 18-08-07 | 18:41

@Lizzard 18-08-07 @ 18:31
En wat is er gammel aan dan?
Het is toch zo dat populisten, of het nu Islamieten zijn of andere groeperingen, altijd gebruik maken van een zondebok? Zodat de massa gaat denken dat zelfs hun alledaagse problemen worden opgelost als ze daarvan verlost zijn. Wederzijdse anomositeit misbruiken om een samenhang onder hun volgelingen te creeeren en hun macht uit te breiden?

En nee, op het schoolplein had ik het te druk met de meisjes.

preacher | 18-08-07 | 18:40

@ Auteur.

Laat ik beginnen met zeggen dat ik het moedig vind dat je bereid bent tot een open dialoog.

De criticasters van de Islam die jij als "ophitsers" betiteld zijn voor 99% Nederlandse burgers die spuugzat hebben van (de exponenten van) een cultuur/geloof waar wij al jarenlang last van ondervinden. Deze Nederlanders zijn NIET extreem-rechts (als je een beetje kennis van de materie hebt weet je dat extreem-rechts juist een groot sympathisant is van de islam) maar veelal gewone goedwillende burgers die murw zijn geslagen door alles wat ze de afgelopen jaren hebben moeten slikken. Het houd gewoon een keer op.

Moslims krijgen van mij een kans, maar dan wil ik demonstraties zien tegen de uitwassen van de islam. Actieve debatten van gematigde moslims die aangeven dat ze het radicalisme spuugzat zijn en dat ze zich schamen voor die klootzakken die, zowel binnen als buiten de moskee, onrust en verderf zaaien. Er zijn een paar mondige lieden (waaronder jij) die hun mond opendoen, maar het overgrote deel (99,9%) waant zich in stilzwijgende toestemming.

Ik hoop dat je het mij niet kwalijk neemt, maar ik heb het gevoel dat de moslim-gemeenschap (en aanverwanten) nattigheid beginnen te voelen.
De fundamenten waarop de Islam in Nederland jarenlang heeft kunnen steunen (de linkse politiek) beginnen af te brokkelen. Hierdoor zal de legitimatie voor die niet participerende, asociale houding vrijwel volledig onderuit worden gehaald. Onder het leeuwendeel van de bevolking wás dit al het geval.

Het is nu erop of er onder: steekt de moslim-gemeenschap de hand in eigen boezem en wordt er gekozen voor Nederland: wat zoveel inhoud als geloofsbehoud, maar WEL een onderkenning van onze normen en waarden en leefswijze. Of blijft de meerderheid stilzwijgend toekijken en veranderd er niks? In dat laatste geval zal ik verworden tot wat jij een "ophitser" noemt.

kotelet | 18-08-07 | 18:40

-weggejorist-

Lizzard | 18-08-07 | 18:39

spinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnndoktertje spelen???

LifeCatcher | 18-08-07 | 18:38

Zo... GS z'n journalistiek verantwoorde kant van hoor en wederhoor weer laten zien...
We kunnen weer een jaar moslims bashen...

Swedish Chef | 18-08-07 | 18:37

@weisse rose
wat je zegt.
Vergapen aan de schoonheid van de Koran? Suikerzoete bladerdeeg met honing bullshit. Eigenlijk is die opmerking al meteen een diskwalificatie van het hele stukje, isj immers volkomen subjectieve en heul aanvechtbare opmerking. Hoort dus niet in een column die mensen moet overtuigen.
.
Die marxistische truck, armoede = geweld, is een laffe achterhaalde opmerking. Pure terrorisme apolegese en een vertaling van het djizja-principe.

Ik snap verder het hele punt niet van tolerante westerse islam. Daar hebben we hier het christendom toch al voor uitgevonden. Als je dan zonodig vrij van geest en liberaal wil zijn, maar toch religieus, dan snap ik bijna het punt niet meer van die islam.

Verder is het crimineel om italie met moslimfundamentalistische landen te vergelijken. Niet doen.
.
.. en hafez, laat je scheren!

waskuip-admiraal | 18-08-07 | 18:36

@ King of controversy 18-08-07 @ 18:28
Oké King... We hebben een verschil van mening. Mijn gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid zegt dat je in actie moet komen tegen excessen die mensen erg beschadigen, of je er tenminste tegen uit moet spreken. Jij huldigt blijkbaar een ander standpunt. Maar welk standpunt? "Nonchalance" en "indifference" onder alle omstandigheden?
Wil je me bdw eens een gunst bewijzen en eens wat van eerder genoemde "Islamieten tegen Islamitische excessen"-sites aanwijzen?

Gigs | 18-08-07 | 18:36

eigenlijk wel een goed stuk.

Denk alleen dat de schrijver een leuk pseudoniem is en ben eigenlijk wel benieuwd wie de echte schrijver van het stuk is.

sambalbaj | 18-08-07 | 18:35

Hafez, de gemiddelde, gematigde moslim is net zo als de gemiddelde, gematigde Nederlander. De gemiddelde Moslim streeft geen Islamitische samenleving na. De gemiddelde Nederlander streeft geen blank Nederland na. We waaien met z'n allen gewoon met de wind mee... we hebben ieder een klein beetje invloed op de richting waarin die waait, maar in veel grotere mate laten we ons meeslepen met de massa. In een tolerante samenleving zijn wij ook tolerant. Wordt het allemaal wat intoleranter of fundamentalistischer, dan gaan de meesten van ons gewoon mee. Het zijn meestal slechts een klein aantal mensen die zich op de bres werpt voor hun principes.

Daarom moeten we intolerantie niet langer tolereren. Als een fundamentalistiche minderheid van hakbars de toon gaat zetten en niemand weerwoord biedt, dan gaat de rest van de moslims moeiteloos mee, ik garandeer het je. Als homo's in elkaar worden geslagen en niemand komt tegen de beweegredenen van de daders in verweer, dan volgen er meer. Gelukkig is de politiek er wel asl de kippen bij om ons te vertellen hoe fout het is om moskeeen in de fik te steken, maar voor de rest hoor je ze vrijwel niet. Jami is een recent voorbeeld. Het is een glijdende schaal, een "runaway global warming", kijk maar naar Duitsland voor WO2, Iran, en communistisch Rusland als je wil weten hoe verrekte hard het kan gaan.

Overigens ben ik tegen boekverbrandingen of het verbieden van meningen. Maar we moeten niet schromen woorden met woorden te bestrijden, zonder bang te zijn de tegenstander te beledigen. En zonder boos te worden als we het zelf net zo hard terug voor de kiezen krijgen. Bestrijd woorden met woorden, daden met daden, geweld met geweld.

Muxje | 18-08-07 | 18:31

-weggejorist-

Lizzard | 18-08-07 | 18:31

claudi-jaah 18-08-07 @ 17:34
Sorry. Ik versta niet zo goed wat je zegt. Ik spreek geen zandaaps. Misschien moet je je pooier vragen om een leuk vertaalprogramme vanuit Nederlands

LibertasSimplex | 18-08-07 | 18:31

"De moslim in Nederland laat zich niet, zoals vaak vertekend wordt weergegeven, leiden door de conservatieve Islam van het Midden-Oosten, maar ontwikkelt een geëmancipeerde Islam waarmee zij ook kunnen deelnemen in de Nederlandse maatschappij."

Volgend jaar dus een moslimboot bij de gay-parade?

tum378 | 18-08-07 | 18:29

Laat ik glashelder zijn ; Wat mij betreft moet alles ter discussie gesteld kunnen worden. Of het nou over het leven van de Führer gaat of het aanpassen van het nazisme binnen een nieuw context. Ik heb het bewust over het ter discussie stellen, want loze en beledigende leuzen keur ik ten sterkste af, omdat deze er alleen op gericht zijn een groep mensen te krenken en geenszins een positieve bijdrage leveren aan het huidige debat.

Ik bewonder het initiatief van Churchill die wat mij betreft een klankbord heeft gemaakt voor veel westerlingen die tussen wal en het schip zijn beland. Het lezen van Mein Kampf heeft bij de heer Churchill blijkbaar een diepe indruk gemaakt omdat hij een duidelijke standpunt inneemt tegen het nazisme. Dit is natuurlijk zijn goed recht en ik vind het dan ook verwerpelijk dat hij het slachtoffer is geworden van geweld, maar met dit standpunt geef je als gezicht van het Comité ook een duidelijk signaal dat het comité vraagtekens heeft over zowel de praktisering van het Nazisme als het Nazisme zelf.

Chamberlain is helder in zijn standpunt dat hij het Nazisme zelf niet wil aanvallen. Ik ben het met haar standpunt eens omdat zowel het Nazisme als het Christendom zowel liefde als haat prediken en het is aan de mens om het een of het ander te benadrukken. Mijn grote angst is dat dit comité een nieuw platform wordt die de groeiende onverdraagzaamheid tussen nazis en niet-nazis verder op de spits zal drijven.

De heer Churchill hoeft het niet eens te zijn met de standpunten van Mein Kampf, maar zal toch het streven moeten hebben om op een fatsoenlijke manier samen te kunnen leven met mensen die Mein Kampf wel als waarheid zien met alle nuances van deze beleving meegenomen. Op een minderheid na van sensatie zoekend tuig en fundamentalisten staan de nazis open voor zo een samenleving.

De nazi in Nederland laat zich niet, zoals vaak vertekend wordt weergegeven, leiden door het conservatieve Nazisme van Duitsland, maar ontwikkelt een geëmancipeerd Nazisme waarmee zij ook kunnen deelnemen in de Nederlandse maatschappij.Deze groep, die de meerderheid vormt, wordt wel dagelijks gestigmatiseerd door de vergelijking te trekken tussen het Nazisme in Duitsland en het Nazisme hier. We hoeven maar een dag met de auto te reizen en we zien dat het Christendom in Italië op een volledig andere manier wordt beleefd dan in Nederland, laat staan het Nazisme dat hier en in Duitsland beleefd wordt.

Het is een feit dat elke religie gestoeld is op een ‘Absolute waarheidsclaim’ en dat dit kan aanzetten tot geweld, maar dit lijkt me alleen aan de orde in landen die instabiel zijn vanwege armoede en gebrek aan onderwijs. Het Nazisme dat in deze landen als banier fungeert om te strijden tegen wat zij zien als het kwaad en het onrecht is niet toepasbaar op onze levenswijze hier. Mensen die oproepen tot dit Nazisme, het Nazisme van geweld, moeten gezien worden als gevaarlijk en zeker niet monddood worden gemaakt, maar ontmaskerd worden tot de charlatans die ze zijn.

Echter de mensen die bangmakerijen rondstrooien dat de nazis in Nederland als doelstelling heeft het Nazisme van Duitsland te implementeren zijn wat mij betreft net zo gevaarlijk. Door het verdraaien van de werkelijkheid boezemen ze de mens angst in en dan zijn we bij de kern van de zaak. De angst. Als we bang zijn voor de ander zullen we hem nooit een plek geven in de maatschappij waarin we zelf leven.

Daarom raad ik een ieder aan sceptisch te zijn tegen iedereen die angst predikt. Laten we gezamenlijk ons wapenen tegen opruiers en minachters van de verdraagzaamheid want het zijn zij die de integratie onderuithalen.

Kop in het zandsteker Chamberlain
.
Ietwat overtrokken maar de kern van mijn verhaal is glashelder, met sommige ideologieen is niet samen te leven en dit moet dan ook niet voor de zogenaamde goede vrede ontkend worden.

controle | 18-08-07 | 18:29

video.google.com/videoplay?docid=88132...

The Power of Nightmares, een documentaire van de BBC die mooi aansluit bij deze column. Erg stijlvol trouwens om zon genuanceerd verhaal te posten.

Natural Born Bastard | 18-08-07 | 18:29

Een zeer subtiel stukje

taquiyya.

Lees het stukje maar een goed door en men komt er weer achter dat het toch eigenlijk aan Jami zelf ligt en de moslims geen blaam treft.

Een atheistische allahtoon die bijna een orgasme krijgt als hij het over de knoran heeft vind ik zelf eauk niet erg overtuigend.

De knoran staat bol van haat en verdrukking en is in de verste verte niet te vergelijken met andere godsdiensten. Alleen al het feit dat meneer dit probeert is al reden genoeg mijn twijfels over hem te uiten.

Taquiyya

Het hele stuk.

solidstate | 18-08-07 | 18:28

@Gigs
Waarom zou ik?
Ik heb part nog deel aan die daden, noch aan die wereld, noch aan dat geloof (nein, du hast nicht recht). Wat ze in Iran doen moeten ze lekker zelf weten. Jij staat toch ook niet elke dag op de barricades om te protesteren tegen het regiem van die vent in Zimbabwe? Toch best wel erg wat daar gebeurd.

King of controversy | 18-08-07 | 18:28

Geweldig Hafez Ismaili m'Hamdi. Dan hangen we jou apart.

Klukkluk | 18-08-07 | 18:25

Atheïstische Allochtonen kun je maar het beste naar een AA-praatgroep sturen.

debilo | 18-08-07 | 18:25

Lizzard 18-08-07 @ 18:21
Huh???

Boze Buur | 18-08-07 | 18:24

@Lizzard 18-08-07 @ 18:21
Heb ik ooit met u geknikkerd?

U bedoelt?

preacher | 18-08-07 | 18:22

Nee, ik heb de koran wel gelezen en heb me vergaapt aan zijn schoonheid maar heb de islam nooit gepraktiseerd. (lijkt Clinton wel, I did not have sex with that women en I did not inhale)
Je vergapen aan de schoonheid (pass me a bucket pleeeeaaaaase) van een boek wat vol staat van moord, oproepen tot moord. Misschien dat we de Koran om moeten dopen tot Islamic Psycho (American Psycho, Brett easton Ellis).

Weisse rose | 18-08-07 | 18:22

@ King of controversy 18-08-07 @ 18:11
Meneer van bovenstaande column spreekt zich niet uit tegen de vele excessen binnen de islamitische wereld. Verder is een column geen site; maar dat terzijde. De site en de televisie-optredens van Ehsan Jami waren voor een aantal van jouw geloofsgenoten (hab ich recht?) aanleiding om meneer af te ranselen en met de dood te bedreigen.
Ik daag je uit om je HIER EN NU eens heel helder en duidelijk, ondubbelzinnig en LUID tegen de excessen binnen de Islamitische wereld uit te spreken en met name fundamentalisme en extremisme! En anders Schnautze bitte!

Gigs | 18-08-07 | 18:21

-weggejorist-

Lizzard | 18-08-07 | 18:21

@ Weisse rose, respect, stuur eens een column in!

gentle giant | 18-08-07 | 18:19

Leugens en propaganda. Ondertussen verspreid de islam zich als een ware olievlek over geheel Europa, en liegt men er op los dat het allahmaal wel mee valt en er niets aan de hand is buiten een "enkele" radicale die het verziekt voor de rest van de "goedwillende" moslim. Het zijn gewoon de grootste leugenaars, zodra ze in de meerderheid zijn komt de ware aard van het beestje naar boven! Nederland wordt wakker! (Om met de woorden van Melkert te spreken)

Luhl | 18-08-07 | 18:18

@Boze buur
Ha, ik wilde net zoiets schrijven. Komt ie dan...

Hafez Ismaili m'Hamdi is ogenschijnlijk 'n intelligent mens, maar maakt de fout om diezelfde intelligentie op iedereen te projecteren.
Er zijn ook veel mensen die als 'n kudde achter de sterkste leider aanlopen die zegt wat ze willen horen, en vaak ook de oorzaak van hun problemen bij anderen legt.
Zoals bij sommige Imams de ongelovige westerling de schuld krijgt, en bij Wilders de allochtonen
En om de eerste Godwin er maar in te knallen: Hitler gebruikte daarvoor de Joden.

preacher | 18-08-07 | 18:17

Goed stuk, maar de passage 'Het is een feit dat elke religie gestoeld is op een ‘Absolute waarheidsclaim’ en dat dit kan aanzetten tot geweld, maar dit lijkt me alleen aan de orde in landen die instabiel zijn vanwege armoede en gebrek aan onderwijs.' lijkt me niet helemaal conform de actualiteit.

mistere | 18-08-07 | 18:15

luchtbel18-08-07 @ 18:10
Lees mijn reaktie, bethundered 18-08-07 @ 17:29

bethundered | 18-08-07 | 18:13

Wat een gelul

Zo jammer! | 18-08-07 | 18:12

@Hafez Ismaili m'Hamdi
Deze column is een goed begin. Maar ik mis een aantal zaken.
“want loze en beledigende leuzen keur ik ten sterkste af, “ daar ben ik het met u eens maar iedere kritiek ook inhoudelijk wordt door de moslim gemeenschap als loos of beledigend ervaren. Deze opmerkingen zijn niet bedoeld om te krenken maar om een mening uit te drukken. Het geen een positieve bijdrage is aan het debat.

“Loubna Berrada is helder in haar standpunt dat zij de Islam zelf niet wil aanvallen. Ik ben het met haar standpunt eens omdat zowel de Islam als het Christendom zowel liefde als haat prediken. en het is aan de mens om het een of het ander te benadrukken.” Ik vindt deze uitspraak zeer kwetsend, loos, beledigend, abject en infaam aangezien het Nieuwe testament oproept tot liefde.

“De heer Jami hoeft het niet eens te zijn met de standpunten van de koran, maar zal toch het streven moeten hebben om op een fatsoenlijke manier samen te kunnen leven met mensen die de Koran wel als waarheid zien met alle nuances van deze beleving meegenomen.” Waarom zou de heer Jami hiernaar moeten streven, waarom moet hij buigen voor de intolerantie van de Moslim gemeenschap in Nederland? Is het niet redelijker te stellen dat mensen die de Koran wel als waarheid beschouwen zouden moeten streven naar een fatsoenlijke manier om in de deze niet Islamitische samenleving te functioneren? Waar in het debat ongezouten meningen gegeven worden. “Op een minderheid na van sensatie zoekend tuig en fundamentalisten staat de moslim open voor zo een samenleving.” Dit is de eerste keer dat ik iemand van die minderheid hoor en ook u eist weer onderwerping aan de regels van de Islam, ook voor u is de Islam een entiteit die niet bekritiseerd mag worden.

De moslim in Nederland laat zich niet, zoals vaak vertekend wordt weergegeven, leiden door de conservatieve Islam van het Midden-Oosten, maar ontwikkelt een geëmancipeerde Islam waarmee zij ook kunnen deelnemen in de Nederlandse maatschappij. “Deze groep, die de meerderheid vormt, wordt wel dagelijks gestigmatiseerd door de vergelijking te trekken tussen de Islam in het Midden-Oosten en de Islam hier.” Bijna de helft van de Marokkaanse jongeren in Nederland wijst de Westerse waarden en democratie af. Zeven procent van hen is bovendien bereid het eigen geloof met geweld te verdedigen. (Elsevier: woensdag 14 juni 2006). Of is deze uitspraak weer te stigmatiserend?

“Het is een feit dat elke religie gestoeld is op een ‘Absolute waarheidsclaim’ en dat dit kan aanzetten tot geweld, maar dit lijkt me alleen aan de orde in landen die instabiel zijn vanwege armoede en gebrek aan onderwijs.” Ook in de Westerse wereld roept de Islam op tot geweld en dit geldt echt niet alleen voor laagopgeleiden. Het merendeel van de daders van 11 september was hoogopgeleid. De zelfmoordenaars in GB waren hoogopgeleid (arts).

Na het lezen van uw betoog kan ik niet anders dan concluderen dat u ook een apologeet bent. U weigert om enige verantwoordelijkheid te zoeken bij de Islamitische gemeenschap in Nederland of andere landen. U vindt dat wij ons maar moeten aanpassen aan een intolerante Islam.

Weisse rose | 18-08-07 | 18:12

Uhm.... Tja,.... U is vrijmetselaar?

Zoeker | 18-08-07 | 18:11

Gigs
"Zijn er bdw al sites ed waar moslems zich tegen excessen uitspreken"
Bovenstaande column gelezen?
En ben jij dan zo duidelijk, als er weer een slachtoffer van zinloos geweld is? Ja je betuigt je medeleven met de familie en nabestaanden, maar jij biedt niet je excuses aan. Dat zou namelijk impliceren dat je verantwoordelijk bent voor dat geweld.
Logisch dus dat moslims geen excuses aanbieden als er een overmaatse dildo het WTC binnenvliegt.
(want hadden ze dat wel gedaan, dat had jij nu geschreven dat moslims verantwoordelijk waren voor die daden, omdat ze hun excuses wel hadden aangeboden).
Je vindt altijd wel een stok om een hond mee te slaan. Elk excuusje grijp jij en je mede moslimhaters aan om die mensen weg te krijgen. Is het inderdaad angst?

King of controversy | 18-08-07 | 18:11

Jammer Hafez, probeer het eens te vertellen tegen de jochies bij je om de hoek, op de bankjes in het park, voor de snackbar, in de voetbalkooi. Niet hier, das de kunst niet.

Boze Buur | 18-08-07 | 18:10

Slecht geschreven tekst, lijkt veel meer dan het in werkelijkheid is. Dit stukje tekst zegt alles wat al bekend is.

Eigenlijk is alles terug te leiden naar een ding: voorkomen dat Nederland een moslimland wordt. Islamland Iran wordt met christenland Italië vergeleken. Verschil is alleen dat ik nog nooit van christenextremisten heb gehoord in Italië, maar wel van moslimextremisten in Iran. De islam kan een gevaar voor Nederland vormen.

henkiedenkiedenkie | 18-08-07 | 18:10

*haalt schouders en neus op*

Tommygunner | 18-08-07 | 18:10

De moslimraad die Wilders uitnodigt voor een gesprek en dan deze schrijvert, het gaat de goede kant op. Nu zullen we zien wie de echte lafaards zijn...

LuftBalloon | 18-08-07 | 18:10

THEO VAN GOGH
(1957-2004)

Er zijn dingen die je haast
niet kunt zeggen, zo erg

De zwijgende slachter, die
Theo van Gogh vermoordde

ging even vanzelfsprekend
voorbij aan diens zo veelzeggende

laatste woorden - neergeschoten
liggend op straat nog ten voeten uit

de democraat - : genade
genade, we kunnen er toch over

praten? - En sneed de keel (waarin
de stem) tot aan de wervels open

Elly de Waard

Tsja, hier wordt je dan wel weer bang van.

gentle giant | 18-08-07 | 18:09

lijn5 18-08-07 @ 18:02

Geen probleem mee. Gewoon een beetje naar de grond/ in de lucht kijken als hij je dreigt aan te spreken. Voor de rest negeren, maar dat gaat op een natuurlijke manier daar hoef ik dan weer niets voor te doen.

azijnseiker | 18-08-07 | 18:07

"Daarom raad ik een ieder aan sceptisch te zijn tegen iedereen die angst predikt..."

Leuk praatje maar ik ben sceptisch tegen dit soort verhalen, wil je een hoop van 's werelds ellende verwijderen dan moet je gewoon zowel de bijbel als de koran en al die andere "heilige" boeken afschaffen.
Nietzsche had gelijk: God (of zoals Muskens het wil: Allah) is deaud...
Wanneer leert men nou verdomme eens dat er verder niets is, het is alleen "wij" en niet "wij en zij".....

ajax4fr | 18-08-07 | 18:06

@ Daikan 18:04
Waarom de confrontatie zoeken als je ook kunt verzwelgen in zelfmedelijden?

King of controversy | 18-08-07 | 18:06

@ King of controversy 18-08-07 @ 17:48
Volgens mij is de gemiddelde christen / westerling heel duidelijk wanneer hij excessen ziet. (Maar buiten dat zijn er binnen de christelijke en überhaupt westerse wereld in het algemeen, lang niet meer zoveel zulke duidelijke structurele excessen.) Het punt is dat veel moslems zich niet DURVEN uit te spreken!
Maar nou zit ik hier goedverdoeme het christendom te verdedigen waar ik al lang niets meer mee heb...
-
Zijn er bdw al sites ed waar moslems zich tegen excessen uitspreken; zoiets als kien stiel bijvoorbeeld?

Gigs | 18-08-07 | 18:04

Jammer dat het weer om een islam-criticus Eshan Jami moet gaan. Normaal hoor je erg weinig van de "atheïstische allochtoon"(incl. gematigde moslims of "linkse" autochtonen), pas als er iemand zoals Eshan(Ayaan etc.) z'n bek opentrekt gaan ze zich zorgen maken. Ik vind dit een vreemde reflex.

Jami moet vooral z'n gang gaan. En ik denk dat het verstandiger is om ook vooral sceptisch te zijn tegen diegene die de problemen rond het islamo-fascisme proberen weg te sussen / goed te praten OF nog belangrijker mensen die liever zien dat Jami z'n bek moet houden omdat vooral hij schuldig is aan het verergen van de problematiek.

Pittybrad | 18-08-07 | 18:04

Nou, ga maar bescherming aanvragen, want de soepjurken zijn al op de loer om je om zeep te helpen.

@da wizard 18-08-07 @ 18:02
Tuurlijk joh, Theo van Gogh was ook zo'n kaalkop. Toch? Lutser ben je en lutser blijf je.

Hadjewat? | 18-08-07 | 18:04

Tsja, we kunnen ook simpelweg alle comments en provocatieve uitnodigingen tot 'discussie' van KeesBs negeren. Gewoon doen alsof hij er niet is. De ervaring leert dat mensen vanzelf wel ophouden dan.

Daikan | 18-08-07 | 18:04

beste Hafez Ismaili m'Hamdi,

Goed geschreven! Eigenlijk zou iedereen dit stuk gewoon moeten lezen, en niet gaan zitten huilen om die 30 regeltjes tekst. Er zouden meer mensen als jij moeten zijn..

BornoPob | 18-08-07 | 18:03

Met die KeesBs erbij is er geen flikker meer aan. Wat een sfeerverzieker.

lijn5 | 18-08-07 | 18:02

Veel te veel tekst voor de kaalkop reaguurder.
Maar wel mooi geschreven...

da wizard | 18-08-07 | 18:02

en nog steeds heeft allah een grote lul!

the0roger | 18-08-07 | 18:02

Mannen, nu niet nagatiev. Hafez is op de goede weg. Ik wou dat de rest ook zo dacht. Weg met de geitebaarden.

GSpot | 18-08-07 | 18:01

@Quadri Probeer het eens met Inhoudelijk Argumenten.

KeesBs | 18-08-07 | 18:00

@KeesBs 18-08-07 @ 17:57
Hoi Kees, wacht even. Ik moet nog even borrelnootjes en een wijntje erbij pakken.
*is blij dat er weer eens iets te f5-en valt*

claudi-jaah | 18-08-07 | 18:00

@Liber dan bestaat er ook geen gematigde christendom maar wel gematigde christenen die de bijbel niet zo serieus nemen.
Dat soort onzinnige retoriek.

KeesBs | 18-08-07 | 17:59

fuckje Je hebt helemaal gelijk. Wat een (ex)moslimgezeik: is er niet een leuker onderwerp. Zijn we niet toe aan een gezond kopje soep?

lijn5 | 18-08-07 | 17:59

-weggejorist-

witteneger | 18-08-07 | 17:58

claudi-jaaah 17.24
Meneer m'Hamdi is waarschijnlijk een broertje van J. Peters...

Quadrifoglio | 18-08-07 | 17:58

Echter de mensen die bangmakerijen rondstrooien dat de moslim in Nederland als doelstelling heeft de Islam van het Midden-Oosten te implementeren zijn wat mij betreft net zo gevaarlijk. Door het verdraaien van de werkelijkheid boezemen ze de mens angst in en dan zijn we bij de kern van de zaak. De angst. Als we bang zijn voor de ander zullen we hem nooit een plek geven in de maatschappij waarin we zelf leven.

Erg boeiend en zo waar.

KeesBs | 18-08-07 | 17:57

Gek he? Wat welke Muzelman, ex of niet, zegt, boeit me voor geen meter meer. De zoveelste bevestiging dat die cultuur hier niet thuis hoort.

fuckje | 18-08-07 | 17:56

ergens bekruipt me het gevoel dat deze bijdrage een door lang bevergaderde plichtpleging is.

waskuip-admiraal | 18-08-07 | 17:56

By the way: indien de "atheïstische allochtoon" (yeah, right) Hafez zich aan de "schoonheid" van de koran vergaapt, moet hij eens Mein Kampf lezen. Dat boek zal hij, met zijn smaak, dan waarschijnlijk ook prachtig vinden.

James Ulrich | 18-08-07 | 17:56

Prachtig stukje proza....... maarre we zijn hier wel op GS, weet de goede man wel zeker dat hier zijn doelgroep zit?

Karel Kruizenruiker | 18-08-07 | 17:55

"Laten we gezamenlijk ons wapenen tegen opruiers en minachters van de verdraagzaamheid want het zijn zij die de integratie onderuithalen."
Waarom moet elk fins betoog eindigen met "Laten we ons wapenen"?
Ach ja, Van cultuur afkomen die 1000 jaar achterloopt lukt ook niet 1-2-3.

De God van Empel | 18-08-07 | 17:54

@Ronnie M. Nee, de christelijk bijbel is het NT. (het OT is iets van joden, en plaatselijk niet altijd aangenaam). De bergrede van Christus is opgewekt en vol liefde juist voor minderen en zwakkeren. Je zult er geen haat ontdekken. Een andere wang toedraaien als je geslagen bent, is heel iets anders dan het reguliere werk van de pedo-moordenaar analfabeet Mo, waarop blijkbaar moslims trots op zijn en een warm gevoel van schoonheid bij krijgen, en zelfs beledigd zijn als je het alleen maar bemerkt.

lijn5 | 18-08-07 | 17:54

"De moslim in Nederland laat zich niet, zoals vaak vertekend wordt weergegeven, leiden door de conservatieve Islam van het Midden-Oosten, maar ontwikkelt een geëmancipeerde Islam waarmee zij ook kunnen deelnemen in de Nederlandse maatschappij"
Beste meneer m'Hamdi ( fictieve naam ), Noem mij 3 verlichtte imam's in Nederland,..... ehh,... 2 dan,.... eentje?

gentle giant | 18-08-07 | 17:53

Het wachten is op een organisatie die de vooralsnog onhoorbare seculiere moslims verenigd en *ZELF* wantoestanden aan het licht brengt en publiekelijk ter discussie stelt.
.
Tot die tijd zal het wantrouwen niet afnemen. Klaar als een klontje.
.
Relifreaks die niet achter de seculiere staat staan kunnen alleen maar opzoek zijn naar een dominante positie in de maatschappij, anders waren ze wel slim genoeg om seculier te zijn.

prsr | 18-08-07 | 17:51

Geen tolerantie tegen intoleranten, derhalve is een dialoog, sorry monoloog, met de islam niet mogelijk. Slap gezwets en onnodige zijpaden die we al 3 decennia volhouden. NEXT!

kwarkoo1 | 18-08-07 | 17:51

Hehe, eindelijk een verstandig mens. ^O^

Toeps | 18-08-07 | 17:51

Wat vindt Hafez Ismaili m'Hamdi overigens van de vele (massa-)moorden die in opdracht van de 'profeet' Mohammed zijn gepleegd? Bijvoorbeeld de moorden op dichtster Asma bint Marwan (een zwangere vrouw!) en de dichters Abu Afak en Kab ibn al-Ashraf. Hun "misdaad" was dat zij kritische gedichten over Mohammed hadden geschreven. Die moorden inspireerden hoogstwaarschijnlijk Mohammed Bouyeri de kritische columnist THeo van Gogh af te slachten. Laat de "atheïstische allochtoon" Hafez daar maar eens een column over schrijven.

James Ulrich | 18-08-07 | 17:51

@ Triador 18-08-07 @ 17:47
Jij hebt wél een prachtig stuk geschreven!

IJzigeStilte | 18-08-07 | 17:50

correctie moed i.p.v. moet

knutsel | 18-08-07 | 17:50

En ja hoor, daar zijn we weer, met zijn allen in het kleffe midden, helemaal uitgerust om met frisse moet duizend jaar wat krom is recht te lullen. Koekje erbij?

knutsel | 18-08-07 | 17:49

@ Gigs
Waarom? Als een protestant uit de bocht vliegt hoor je de paus toch ook niet protesteren. En als een priester een kind verkracht heb ik weinig behoefte om mij daarvoor te verontschuldigen.
Weet je waarom? Omdat ik mezelf niet reken tot die groep.
Het feit dat moslims (en de atheïstische allochtoon) zich niet uitspreken kan dus ook betekenen dat ze zich niet geroepen voelen om zich uit te spreken, omdat ze zichzelf niet tot die radicalen rekenen.

King of controversy | 18-08-07 | 17:48

@Hafez Ismaili m'Hamdi: "Helaas, want niemand wil buiten de maatschappij dwalen."

Niet helemaal waar. Ik ambieer mijn hele leven al om zo ver mogelijk buiten de maatschappij te staan. En het lukt de laatste tijd aardig. Misschien komen we elkaar eens tegen dan drinken we een biertje.

YMMMV | 18-08-07 | 17:48

Ik moet de eerste afvallige moslim nog zien die ook daadwerkelijk een achterban heft. Helaas staat deze Hafez Ismaili m'Hamdi tamelijk alleen: alle andere moslims zijn ofwel fundamentalist, of misschien wat gematigder maar toch zeker niet geneigd zichzelf wat minder serieus te nemen.

Geloof is een hobby. Wij hebben dat 400 jaar geleden al begrepen, maar het ziet er niet naar uit dat moslims dit de komende 400 jaar zullen snappen.

Captain Pervert | 18-08-07 | 17:48

@Hafez Ismaili m'Hamdi... je bent een enorme eikel als je, je eigen verhaal gelooft. De koran is een veroveraarshandboek voor een veroveraarsreligie. Ik heb de Koran ook gelezen en kan je zeker meer dan 50 teksten aanwijzen waarin staat dat de men de wereld en de bijbehorende ongelovigen moet veroveren... niet goedschiks... dan maar kwaadschiks!

Er is geen andere uitleg mogelijk dan dat de Koran en de Islam oproepen tot geweld. De Bijbel heeft een even onverdraagzaam Oude Testament... maar hersteld die boodschap tot liefde en verdraagzaamheid voor de medemens en ongelovigen in het Nieuwe Testament. Dat proces kent de Koran in het geheel niet! De schocktherapie die Ehsan Jami toepast door de Islam en de Koran aan te vallen is mijn inziens de enige manier om (in ieder geval) een deel van de Islamieten: versneld wakker te schudden! De verlichting voor de Islam kan nooit uit eigen krig komen en komt nu daardoor uit het Westen en wel door afvalligen als Ehsan Jami.

Wees als ongelovige allochtoon blij met dergelijke (harde) signalen en veroordeel krachtig het geweld van de fundamentalisten. Helaas heeft de Islam geen zelfreinigend vermogen... kritiek is in veel gevallen dodelijk! Daarom is de in jou ogen, bangmakerij mijn inziens ook gerechtvaardigd, want als het westen nog langer wacht en maar blijft verdragen is de door de Koran aanbevolen islamisering van rest van de wereld, een feit! Keihard optreden en desnoods maar onverdraagzaam zijn naar de fundamentalist! De tijd van theedrinken is nu écht voorbij!

Triador | 18-08-07 | 17:47

@lijn5 18-08-07 @ 17:38
net zo als de koran heb je een bijbel en in die bijbel staan verhalen net zoals de koran. En als je het OT of NT gaat nalezen dan kom je heel veel gruwelverhalen tegen.
Hoewel Christus liefde predikt kan de priester/dominee/ronselaar de verhalen in de bijbel anders interpreteren net zoals de imans doen met de koran.

Ronnie M. | 18-08-07 | 17:47

Laten de "geëmancipeerde moslems" hun stem eens horen en zich heel duidelijk, ondubbelzinnig en HEEL LUID uitspreken tegen alle excessen binnen de islamitische wereld en met name tegen alle extremisme en fundamentalistische groepen en acties.
(We hebben het filmpje van de Amerikaanse radiomaker die alle excessen opsomt tegenover een "vredelievende" beller hier al verschillende keren voorbij zien komen!)

Gigs | 18-08-07 | 17:44

Deze column is geen "prachtig stuk". Dit is troep dat zo op de opinie-pagina van NSB Handelsblad gepubliceerd kan worden. In de voorlaatste alinea geeft Hafez Ismaili m'Hamdi het advies tolerant te zijn voor intolerantie, zoals Neville Chamberlain tolerantie predikte ten opzichte van Adolf Hitler en consorten. Dat was toen én nu een uiterst stupide strategie. Gelukkig was er daarna ene Winston Churchill die de ware aard van het nationaal-socialisme wel zag. Het is van balang ook de ware aard van de islam te zien en te beseffen dat die politiek-religieuze ideologie uiterst verwerpelijk is en met alle middelen moet worden bestreden.

James Ulrich | 18-08-07 | 17:44

iemand die zich "vergaapt aan de schoonheid van de koran" ziet natuurlijk ook niet de gevaren die erin schuilen! Daarnaast gaat hij voorbij aan het dogmatische wereldbeeld dat zo kenmerkend is voor de islam: dar al islam en dar al harb, en de daardoor gevoede minachting voor andersdenkenden/gelovigen.

wijsvinger | 18-08-07 | 17:44

Maar met welke wind zullen de gematigde moslims meewaaien als de islam hier de overhand heeft gekregen?

fietser | 18-08-07 | 17:44

Heel mooi stukje :) mijn vriendin is moslim en denkt er net zo over. (Dat haar familie onze relatie niet toelaat. tjah als ik op de voorpagina van GS kom dan weet je het wel)

Anarki | 18-08-07 | 17:43

De huidige situatie in Europa is wellicht iets om je druk over te maken. Vergeet alleen niet dat er aan de andere kant van de oceaan een aantal godsdienstfanatici regeert. Die hebben wellicht een kleinere achterban, maar worden wel gesteund door machtige industrieële lobby's

heavybas | 18-08-07 | 17:43

@bilo 18-08-07 @ 17:38
Flikker toch op, Nederland is/was het tolerantste land ter wereld maar we zijn niet tolerant tegen de intolerantie van de islam.

bethundered | 18-08-07 | 17:43

-weggejorist-

Lizzard | 18-08-07 | 17:43

Mohammed de pedo correctie

Nooit meer slapen | 18-08-07 | 17:42

Wat de beste man even vergeet is dat de gemiddelde Nl-er zich totaal niet voor welke godsdienst dan ook interesseert. Mij gaat het bijvoorbeeld alleen maar om het behouden van onze cultuur. Dat kan alleen als het grootste deel van de allochtonen terugkeert naar het land van herkomst.

IJzigeStilte | 18-08-07 | 17:42

Prachtig geschreven. Ik heb het met bewondering gelezen,
Het vat precies het probleem samen waar we hier in nederland en over de hele wereld last mee hebben, angst.

Sant_Styx | 18-08-07 | 17:41

boeglul 18-08-07 @ 17:38
Volgens mijn vriend is Hafez Ismaili m'Hamdi de Turk die bij ons het tuinpad heeft ontdaan van alg en onkruid, maar zijn we inmiddels van afgestapt omdat er volgens mijn vriend tegenwoordig Polen zijn.

claudi-jaah | 18-08-07 | 17:41

Verder vraag ik me af wat de reden van publicatie van deze column is. Staat er een nieuwe gedachte in? Gaat GS nu alle ingezonden columns plaatsen?

Don Knieschot | 18-08-07 | 17:41

Ik word zo doodziek van het "angst prediken of angst / haat aanwakkeren".

Geef je boekrecensie over de Koran wordt je gelijk met de dood bedreigd.

Je mag Allah niet afbeelden of voor pedofiel uitmaken of je wordt verketterd

Moet ik dat normaal vinden of roep ik dit nu uit angst en roep ik haat over me op?

Nooit meer slapen | 18-08-07 | 17:41

Kijk deze meneer is netjes, hij heeft het over moslim allochtonen... :D nice

Goed geschreven kan de gemiddelde reaguurder wel wat van leren maar zolang moslims alle verzen in de koran als waarheid, woord van god, aanzien dan is een discussie niet mogelijk.

Ronnie M. | 18-08-07 | 17:41

Is schaap in wolfskleren... ik ken de Hamdi-clan.

deaardeisplat | 18-08-07 | 17:40

Kijk deze meneer is netjes, hij heeft het over moslim allochtonen... :D nice

Goed geschreven kan de gemiddelde reaguurder wel wat van leren maar zolang moslims alle verzen in de koran als waarheid aanzien dan is een discussie niet mogelijk.

Ronnie M. | 18-08-07 | 17:40

LibertasSimplex 18-08-07 @ 17:30

146 34,84% betekent:
146 stemmen
34,84 %

Don Knieschot | 18-08-07 | 17:39

Er bestaat idd geen gematigde islam wel gematigde moslims die de koran hoogstwaarschijnlijk niet kennen en dat is toch de meerderheid.

liberanaal | 18-08-07 | 17:39

Deze man ontkent ten ene male dat de islam helaas nog lang niet toe is aan verlichting en dat het de islam voorlopig nog aangerekend mag worden dat het in elk moslim-land slecht gaat. De cultuur die er onlosmakelijk mee verbonden is, is er een van onverdraagzaamheid en geweld. En zoals zij nu 'via de baarmoeder' Europa veroveren, moeten we wel degelijk waakzaam zijn.

fietser | 18-08-07 | 17:38

Hafez heeft d hollander wel goed door. Alles wat vreemd is wordt gewantrouwd en de kaaskop kan alleen maar in stereotiepen denken.
Mensen als Hafez zijn zo veel meer constructiever dan mensen als Jami en Elian en koranverbod Geert.

bilo | 18-08-07 | 17:38

Schrijvert met de moeilijke naam weet blijkbaar ook niet dat Christus geen haat zaaide, maar liefde predikte. God is liefde is een bijbelse gezegde, en klinkt niet erg naar haat. Hij moet dus niet zeggen dat Islam en Christendom beide haat zaaien. Het is alleen maar de Islam die dat doet, en de haatzaaiende Koran moet dus verboden worden of herschreven.

lijn5 | 18-08-07 | 17:38

Is het de fantastische gitarist Hafez Ismaili?

boeglul | 18-08-07 | 17:38

Hafez goed stuk kort samengevat: 'angst is een slechte raadgever'

liberanaal | 18-08-07 | 17:37

Prachtig stuk.Laten we wel zijn. zij zijn zwart en zullen nooit als gelijkwaardigen worden beschouwd.Praise allah.

stevie wonder | 18-08-07 | 17:36

@ lijn 5 @ 17:30

Zo een Nederland ben ik ook. Ik vind de islam overigens nog verwerpelijker dan het nationaal-socialisme en het communisme tezamen. Het is immers uiterst stupide een politiek-religieuze ideologie aan te hangen die is gebaseerd op de absurde hersenspinsels van een pedofiele massamoordenaar die slaven had en analfabeet was.

James Ulrich | 18-08-07 | 17:36

@LibertasSimplex 18-08-07 @ 17:30
Mag ik je inlog ff dan, wil ook kijken. Ik krijg telkens deze melding
"
De forum ies druk momenteel. Probeer het later opnieuw.

Als de forum door de drukte overbelast ies worden niet-ingelogde gebruikers (gasten) geweerd en krijgen ingelogde gebruikers (leden) voorrang."

claudi-jaah | 18-08-07 | 17:34

wat een kinderen hier...
.
maak geenstijl 21+ only please...

JAWOL1 | 18-08-07 | 17:33

Er bestaat wel lekkere shoarma Nudieboi :P

Thalassa | 18-08-07 | 17:33

Eens enzo met column
@ lijn5 17:30
"... dat er veel Nederlanders zijn..."
Schizofreen?

King of controversy | 18-08-07 | 17:33

... alleen jammer dat er geen gematigde Islam bestaat!

nudieboi | 18-08-07 | 17:32

Geen tieten... Beetje kudt op zaterdag...
En moslims met te veel tekst is tamelijk slaapverwekkend. Dat is Kouwes ontcijferen als ik wakker ben.

Thalassa | 18-08-07 | 17:31

Don Knieschot 18-08-07 @ 17:25
'Ja, hij is tegen de islam' geeft een eng resultaat hoor vind ik. Toch zo'n 14634.84 %

LibertasSimplex | 18-08-07 | 17:30

Waarom gebruikt Wouter Bos de alias "Hafez Ismaili m'Hamdi" en doet hij zich voor als "atheïstische allochtoon"? Kan hij dit soort PvdA-taal niet onder zijn eigen naam laten publiceren?

James Ulrich | 18-08-07 | 17:30

Schrijvert met de moeilijke naam weet blijkbaar niet dat er veel Nederlanders zijn die niet zo zeer bang zijn van de Islam, maar er intens van walgen, net zoals ze van fascisme moeten kotsen. Zal ook wel weer beledigend zijn voor de gemiddelde moslim.

lijn5 | 18-08-07 | 17:30

LuftBalloon 18-08-07 @ 17:28
Nee hoor, de meeste potientiele bekeerlingen voor zijn standpunt zijn hier aanwezig.

tasmaniandevil | 18-08-07 | 17:29

Nu wil ik wel graag zijn adres, telefoonnummer, email, en verdere gegevens.
Zou hij willen neuqen, met zo'n besneden naam?

fuckje | 18-08-07 | 17:29

@Hafez Ismaili m'Hamdi
Ik neem aan dat je dit soort heikneuters bedoelt zoals in Engeland:
www.youtube.com/watch?v=peFQWuk4nuo
Maar als je de documentaire bekijkt zul je er ook achter komen dat er in de shop van een moskee gewoon DVD's te koop zijn met haat imams dus het is een gewone zaak daar in Engeland. Inderdaad zorgelijk, er moet hier hard tegen worden opgetreden.

.

bethundered | 18-08-07 | 17:29

Goed gesproken, maar het verkeerde platform ben ik bang...

LuftBalloon | 18-08-07 | 17:28

kudt dubbelpost excuus

Mad J | 18-08-07 | 17:27

hear hear
Goed stuk
Maar helaas bij iedereen bekent, een kleine groep verkloot het voor de rest.
Het is ook zaak om die kleine groep extremisten zo snel mogelijk uit het land te flikkeren en het liefst aan de grens van de noordzee kant

Mad J | 18-08-07 | 17:26

"Ehsan Jami is terrecht aangevallen! (poll)

Poll resultaten:

Ehsan Jami is terrecht aangevallen

Ja, hij is tegen de Islam: 146 34,84%
Nee, een discussie voer je met de mond: 258 61,58%
Euh, weet niet 15 3,58%
"

forums.marokko.nl/showthread.php?t=152...

Deze poll zal sluiten op 23-08-2007 om 13:26

Don Knieschot | 18-08-07 | 17:25

hear hear
Goed stuk
Maar helaas bij iedereen bekent, een kleine groep verkloot het voor de rest.
Het is ook zaak om die kleine groep extremisten zo snel mogelijk uit het land te flikkeren en het liefst aan de noordzee kant

Mad J | 18-08-07 | 17:25

claudi-jaah 18-08-07 @ 17:24
Pseudoniem natuurlijk.

tasmaniandevil | 18-08-07 | 17:25

De heer Jami hoeft het niet eens te zijn met de standpunten van de koran, maar zal toch het streven moeten hebben om op een fatsoenlijke manier samen te kunnen leven met mensen die de Koran wel als waarheid zien met alle nuances van deze beleving meegenomen.

Heer m'Hadi, de heer Jami hoeft helemaal niets, en al helemaal niet bukken voor de islam. Leuk geprobeerd, maar helaas, we tuinen er niet in. NEXT!

bello | 18-08-07 | 17:24

Als ik mijn goegel met geloven bestaat er geen Hafez Ismaili m'Hamdi.

claudi-jaah | 18-08-07 | 17:24

Goede column!

Roaldt | 18-08-07 | 17:23

Ik lees het een andere keer wel, gisteren iets te veel gedronken ;-)

Fonta | 18-08-07 | 17:23

Als de zogenaamde "gematigde" moslim niet massaal stelling neemt TEGEN het moslim extremisme wordt het m.i. stilzwijgend door hen gesteund. En volgens mij ben ik niet de enige die er zo over denkt. Zolang de "gematigde" moslims zich dus niet tegen de extremisten keren zal ik de groep blijven zien als een bedreigend fenomeen dat bestreden moet worden met de middelen die we hebben.

tasmaniandevil | 18-08-07 | 17:22

Ik geloof (het) ook niet...

pieter.post@hotmail | 18-08-07 | 17:21

Zeer mooi geschreven en hoop dat het velen tot nadenken zet.

debilo | 18-08-07 | 17:21

Bravo! Angst is een slechte raadgever, WAAR deze ook vandaan komt, en door WIE deze dan ook gepredikt wordt, Nuon, Wilders, of het stemmetje diep van binnen.

F1lt3r | 18-08-07 | 17:20

@G-unite,
Mozart nu, prachtig gespeeld!
On-topic,
Mooi allemaal, maar van wie, voor wie? Graag duidelijkheid voordat ik ga schelden.

fuckje | 18-08-07 | 17:19

lekker kort

de schopper | 18-08-07 | 17:16

Meneer m'Hadi, ik denk dat het grote probleem is dat we 'de moslim in Nederland' zoals hier geschetst wellicht een beetje te weinig tegenkomen. De islamofobie wordt deels, misschien zelfs voor het grootste deel, gevoed door een onbestemd gevoel dat 'de moslim in Nederland' een beetje ondervertegenwoordigd is binnen de moslimgemeenschap, en dat de 'absolute waarheidsclaim' wel degelijk een fundamenteel probleem is.

Schoorsteenveger | 18-08-07 | 17:14

Goed gesproken.

Elvira | 18-08-07 | 17:13

PvdA verhaaltje

MasterOfMetal | 18-08-07 | 17:13

Goed stuk, maar verder niet vernieuwend natuurlijk voor iedereen die verder kijkt dan GS-polarisatie.

Jazzper | 18-08-07 | 17:13

Mooi geschreven, hulde.

Reez | 18-08-07 | 17:13

krijg trouwens geen meldingen van de server meer
eng!

Ah, meteen een melding dat ik te snel post, was inderdaaad ook off topic.

barf | 18-08-07 | 17:13

Mooi geschreven. Maar zolang elke imam met een baard en een koran anderen middels een fatwa een schoon geweten aan kan praten als ze zin hebben iemand te vermoorden blijf ik op mijn hoede. De imams die hier & nu die polarisatie prediken mogen dat ongestoord doen, want er is hier 'vrijheid van godsdienst'.
Als de politiek niet ingrijpt daar waar een religie zwaar de fout ingaat -tenzij de SGP iets onaardigs over een homodocent zegt natuurlijk- dan zal de angst, als uiting van zelfbescherming, natuurlijk alleen maar toenemen.
Tolerantie vragen voor zaken die bewezen uit de hand aan het lopen zijn is net zo nuttig als tegen de wind in blazen.

Tefal | 18-08-07 | 17:12

Amen

maaay | 18-08-07 | 17:12

De moslim in Nederland laat zich niet, zoals vaak vertekend wordt weergegeven, leiden door de conservatieve Islam van het Midden-Oosten, maar ontwikkelt een geëmancipeerde Islam waarmee zij ook kunnen deelnemen in de Nederlandse maatschappij.

Toen ik dit las was ik klaar met lezen!

Heinzz | 18-08-07 | 17:11

@bangmaker
Wat wilde je wilders vragen?

barf | 18-08-07 | 17:11

Wilders al kamervragen gesteld?

Harige Bangmaker | 18-08-07 | 17:10

rofl @ bilo

Schapenmelker | 18-08-07 | 17:10

Genuanceerd stukje. Netjes.
*geniet van Elize op kinderprinsengrachtconcert*

G-unite | 18-08-07 | 17:10

Zeer mooi geschreven en hoop dat het velen tot nadenken zet.

bilo | 18-08-07 | 17:10

ons puberale concentratie vermogen word hier op de proef gesteld, alles lange dan 30 regels skip ik automatisch. Dit stukje is weg gelegd voor de egte hardcore n3rds onder ons

Schapenmelker | 18-08-07 | 17:09

Hafez Ismaili m'Hamdi is waarschijnlijk een schuilnaam voor Eshan Jami?

koppeso | 18-08-07 | 17:09

kan het misschien wat kernachtiger, samenvatting of zo?

barf | 18-08-07 | 17:09

U bent nodig, meneer m'Hamdi.

Wadgem | 18-08-07 | 17:08

Sorry maar dit vind ik dus slaapverwekkend.

Dekkerioni | 18-08-07 | 17:07

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen