Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog - Hoogste rente in 23 jaar

Maar: is dat hoog genoeg?

'Hoogste rente in 23 jaar'. Zo was de titel van enkele bijdragen in de pers en op LinkedIn. Klinkt heftig, zeker als men kijkt vanaf welk niveau de rentes zijn gestegen. Dit betekent immers dat de rentelasten op nieuwe schulden en schulden met variabele rente van overheden, bedrijven en burgers meer dan verdubbeld kunnen zijn. Men zou kunnen denken, zoals de titel lijkt te suggereren, dat de rente nu veel te hoog staat, maar dat zou wel eens onjuist kunnen zijn.

De persoon die het bovenstaande op zijn LinkedIn plaatste (naam is weggelaten) heeft gelijk dat de rente de hoogste is in 23 jaar. Impliciet wil hij daarmee zeggen dat de ECB ver genoeg is gegaan met het verhogen van de rente, die nu op 3,75% staat. Immers, als bedrijven en particulieren zich hebben gefinancierd tegen 2% of lager, dan ligt de rente nu dus boven de 4%. Mochten deze partijen variabele schulden hebben of moeten herfinancieren, dan verdubbelt de rentelast dus en zal dit bij veel particulieren en bedrijven flink inhakken op de toekomstige consumptie en investeringen.

En dit is precies wat de ECB wil (althans, moet doen). Door de economie een knauw te geven, zal de vraag verminderen, wat bij een gelijkblijvend aanbod, tot lagere prijzen of op zijn minst niet verder stijgende prijzen zou moeten leiden. Zodoende wil de ECB dus de inflatie beteugelen. 

Maar er zijn twee goede redenen om nog niet het sein brand meester te geven. Allereerst blijft de inflatie hardnekkig hoog. Tot dusverre loopt de ECB achter de feiten aan. Eerst zagen ze geen inflatiegevaar, toen er inflatie was, was het verhaal dat het tijdelijk (transitory) zou zijn, maar ook dat bleek niet juist. Inmiddels vreest de ECB (en met haar de Fed en BoE), dat de verankering van de inflatie wordt bedreigd. Dit is als bedrijven en werknemers hun prijzen voor goederen en diensten aanpassen aan de verwachte inflatie in plaats van alleen aan de plaatsgevonden inflatie; ze gaan anticiperen in plaats van reageren. 

Als het anker losschiet, dan wordt het heel erg moeilijk voor de centrale bank om het inflatiemonster te bedwingen; het is de nachtmerrie van iedere centrale bankier. Daarom zal de ECB doorgaan met verkrappend beleid totdat de inflatie en de kerninflatie zich neerwaarts bewegen EN dicht bij het beleidsniveau van 2% zitten. Helaas zit de inflatie nog ver af van dat niveau. 

Zo was de inflatie 23 jaar geleden iets van 2,18% en de rente lag dus op 3,75%. Nu echter, is de rente weliswaar ook 3,75%, maar de inflatie in juli was 5,3%. Als de inflatie hoger is dan de rente, dan is er eigenlijk iets mis, want in reële termen (dus gecompenseerd voor koopkrachtverlies) gaat men tegen een rente van 3,75% er op ACHTERUIT. Hierbij moet ook aangemerkt worden dat de inflatie voor de gehele eerste helft van het jaar nog veel hoger ligt dan die 5,3% omdat de inflatiecijfers van begin dit jaar veel hoger waren.

Nu was de inflatie zelfs meer dan 10% in oktober 2022, dus de neergaande trend in inflatie lijkt in ieder geval te zijn ingezet, maar of deze rond de 2% zal uitkomen in 2023 is allerminst zeker. Zo blijft de kerninflatie, dat is de inflatie die energie, voedsel alcohol en tabak buiten beschouwing laat, hardnekkig hoog. Verder stijgen de olieprijzen weer waardoor de neergaande trend in inflatie zal worden afgevlakt. Nu is de vergelijkingsbasis nog steeds gunstig (olie was een jaar geleden $97 per vat; hoger dan de huidige prijs), maar het verschil tussen nu en toen wordt wel rap minder. Deze “wind mee” zal de ECB dus binnenkort verliezen als de olieprijs op het huidige hoge niveau blijft liggen.

Verder loopt de kerninflatie flink achter op de feiten. Looneisen zijn flink gestegen in een poging de al plaatsgevonden inflatie (deels) te compenseren. Veel cao’s zijn dan ook pas recent gesloten en zullen dus een opwaarts effect geven voor de kerninflatie voor de rest van 2023 en 2024 (veel salarisverhogingen zullen gefaseerd ingevoerd worden). Dit zal een daling van de kerninflatie tot rond de 2% voor 2023 en 2024 praktisch onmogelijk maken. En als de totale inflatie zo rond de 5% blijft hangen, is er dus het (voornoemde) risico, dat werknemers het beu zijn om achter de feiten aan te lopen terwijl de bedrijfswinsten nieuwe records breken; ze gaan nog veel hogere looneisen stellen. 

Des temeer reden dus voor de ECB om de economie de nek om te draaien: bedrijfswinsten dalen dan, en werknemers raken hun goede onderhandelingspositie kwijt door toenemende ontslagen en werkloosheid. Vraag naar energie neemt dan af en zodoende kan de totale inflatie en de kerninflatie zakken naar het niveau van rond de 2%. 

Dit zal wellicht lukken, maar dus niet in de komende 18 maanden. De ECB zal op zijn minst de rente langer hoog moeten houden om de economie af te remmen. Temeer omdat de rentegevoeligheid van de economie flink is verminderd doordat particulieren en bedrijven in de eurozone meer dan voorheen hun rente hebben vastgezet de afgelopen jaren. Dus de pijn van de renteverhoging dringt maar mondjesmaat door (impact is dus vertraagd). Wederom een reden om aan te nemen dat de ECB de rente langer hoog zal moeten laten. Vraag is, houdt zij de rente dan op 3,75% of zal de ECB deze ook nog verder verhogen? 

Dus de hoogste rente in 23 jaar, is dat hoog genoeg? Gezien de inflatie en de kerninflatie, is het antwoord nee; bij lange na niet. Als men kijkt naar het effect van de huidige 3,75% op de lange termijn (dus als het gros van de herfinancieringen hebben plaatsgevonden), dan wellicht ja. Wellicht, omdat deze vlieger alleen opgaat als in de tussenliggende periode de looneisen, de werkgelegenheid en bedrijfswinsten een neerwaartse trend laten zien. Zo niet, dan is de hoogste rente in 23 jaar niet hoog genoeg.      

Reaguursels

Inloggen

Gaat om besteedbaar inkomen. 25 jaar geleden kon een1,5 modaal zelf een nieuwbouw huis kopen én op vakantie gaan.

Nu niet meer, met gelijkverdienende partner met wat mazzel.

Dan moet dus wel de rente halveren de nieuwe norm zijn.

HetIsWatAllemaal | 20-08-23 | 22:10 | 1

Had u economie in uw vakkenpakket op de HAVO?

theo-is-dood | 21-08-23 | 00:13

Anticiperen op inflatie doet de overheid al heel lang, vroeg eens jaren geleden in een overleg met de gemeente waarom diverse belastingen met 7% inflatie werden verhoogd terwijl de inflatie 3 % was. De wethouder antwoorde dat er een marge moest zijn.

Pensionista | 20-08-23 | 22:05 | 1

Dat is een politieke keuze. Er zullen partijen zijn die zeggen dat het niet meer dan inflatie moet zijn.
Zou het ook moeten zijn anders is het het ene jaar 7% (terwijl het 3% is) en het jaar erop weer 7% (terwijl het 2% is) dan loopt het lekker op natuurlijk.

klaas24 | 20-08-23 | 22:55

Die Italianen, Spanjaarden en Grieken gaan dan meer moeten dokken voor hun staatsleningen en dat hebben ze niet en kunnen de neurolanden weer gaan dokken voor de zeurolanden en dat kunnen ze niet en dondert het hele systeem in elkaar en mag Christine Lagarde henes gaan.

Twee Jeetjes | 20-08-23 | 21:40 | 2

Duitsland en Nederland dokken wel.

ChalinaRosa | 20-08-23 | 21:57

Die zetten in op inflatie zodat hun schuld minder waard wordt.

Ervaringsdeskundige | 20-08-23 | 22:01

„ How the Fed ended the last great American inflation — and how much it hurt
Forty years ago, the Fed pushed the economy into a recession to stop inflation.“

www.vox.com/platform/amp/future-perfe...

De vraag is of de ECB de FED achterna gaat. Dat er in september nog 0,25% verhoging komt verwacht iedereen.
Maar…, komt er nog een hogere rente aan?

theo-is-dood | 20-08-23 | 21:29

Enkele artikelen geleden kreeg Kaag nog de schuld dat we in een milde recessie terecht zijn gekomen. Ik gaf toen aan dat mw Lagarde (ECB) dit bewust veroorzaakt met haar renteverhogingen. Mijn tegel werd gejorist.

Glas-Plas-Was | 20-08-23 | 21:15 | 1

Lagarde heeft gelijk. De veel te lage rente is mede oorzaak van de idioot hoge huizenprijzen.

theo-is-dood | 20-08-23 | 21:31

nl.m.wikipedia.org/wiki/Paul_Volcker

De inflatie, die met 13,5% in 1981 een hoogtepunt bereikte, werd verlaagd naar 3,2% in 1983.[8] Dit had echter wel een prijs. De "Volckerschok" had aan de ene kant de ernstigste economische crisis in bijna vijftig jaar (1981-1983) tot gevolg, maar legde aan de andere kant wel de basis voor ruim twintig jaar economische groei (1984-2007).

Volcker verhoogde de federal funds rate die in 1979 gemiddeld 11,2% was, tot een piek van 20% in juni 1981. De prime rate steeg in 1981 tot 21,5%.

theo-is-dood | 20-08-23 | 21:14 | 1

Volcker deed wat nodig was.
De rente zal verder omhoog moeten eigenlijk minstens 1% hoger dan de inflatie. Daar zijn we nog lang niet!

barrykoningen | 20-08-23 | 22:20

De hogere energieprijzen, die werkelijk in elk product worden doorberekend, is voor een belangrijk deel de oorzaak van de hoge inflatie. Dat kompt dan omdat de EU een oorlog aan het financieren is die niet de onze is en wij ons de tyfus mogen betalen aan hogere gasrekeningen e.d., omdat een of andere gek de Nordstream onklaar heeft gemaakt. Wie dat ook gedaan heeft, zeker niet de Russen.

Allemaal weggegooid geld. Wat hebben wij met die shit te maken, alsof die alcoholisten uit Rusland met hun wapens uit het jaar nul (als je de msm gelooft, ik niet) ooit NAVO-landen zouden aanvallen.
Zou menen, rot een eind op met die warmongers in Brussel en Den Haag.

Ichneumonidae | 20-08-23 | 21:07 | 2

Uw laatste zin, DIT !!
Voor de rest, follow the money,

reservebelgië | 20-08-23 | 21:14

U heeft vast wel gelezen dat Rusland plannen aan het maken was in Navo landen.

Cadaver | 21-08-23 | 04:10

Ik zal wel raar zijn, maar ik ga binnenkort weer een substantieel bedrag overmaken, voor mijn doen, om een stuk hypotheek kwijt te raken.

GKJP | 20-08-23 | 21:03 | 4

Verstandig, zeker als je een variabele rente hebt. Heb gelukkig een niet al te hoge hypotheeklening, maar m'n hypotheeklasten zijn binnen een paar jaar verdrievoudigd.
Allemaal netto in mijn geval, dus wat ik uitgaf aan hongerende Afrikaanse kinderen is nu voorbij. Die gaan dus doodt.

Ichneumonidae | 20-08-23 | 21:10

En dan over tijdje verplaatst de (R)overheid woning naar box 3 vermogen. Ga je bedrag betalen over de verhouding woningwaarde en hypotheeklasten. Resultaat: hoe meer afgelost (dus hoe mee (vrij) vermogen) hoe meer je mag dokken. Dan staan we daar met onze lage hypotheek en dure woning!
BETALEN!

iustus | 20-08-23 | 22:20
▼ 1 antwoord verborgen

Gelukkig heb ik vooral stenen. Dat rendeert altijd.

MeneerGuggenheimer | 20-08-23 | 21:01

Als eerste haal ik altijd benzine bij de goedkoopste pomp, als iedereen dat zou doen komt er weer concurrentie. Ik begrijp niet dat iemand de gelijke benzine bij een merk benzine pomp moet kopen die 7 cent duurder is, het komt meestal van de gelijke raffinaderij vandaan. En bier van Aldi/Lidl is ook best te drinken af en toe.

jan huppeldepup | 20-08-23 | 20:58

Ik heb het al eerder tegen een zeer gewaarde reaguurder geprobeerd duidelijk te maken. Als je wat bezit is het wat mij betreft erg onverstandig dat in een valuta weg te zetten, zelfs als de rente daarop interessant lijkt. Blijf weg van munten.

Joffri | 20-08-23 | 20:45

Even kijken. Ik heb geen hypotheek, ik heb geen leningen, ik heb niets af te betalen en heb tweeënhalve ton op de bank. Yep, laat de rente maar stijgen.

Albert61 | 20-08-23 | 20:42 | 9

Je hebt het toch wel op verschillende banken gezet?

gestoptmetroken | 20-08-23 | 20:59

Niet echt slim. Met een inflatie die boven de 5% ligt word je geld elk jaar minder waard. Zou het maar eens gauw aan het werk zetten als ik jou was.

Geertje W | 20-08-23 | 21:31
▼ 6 antwoorden verborgen

Eh… dus de strekking is: Rente naar de maan, economie moet kapot, bedrijven moeten naar de klote, werkloosheid moet omhoog… zodat de inflatie beteugeld kan worden.
Is dat niet zoiets als we hakken de patiënt zijn hoofd eraf zodat zijn longkanker niet kan gedijen? Of mis ik iets?

Miyagi | 20-08-23 | 20:37 | 5

Rente is gewoon weer terug bij normaal (nog steeds lage kant), alles tussen de 4% en 8% valt in de historische bandbreedte. Overigens interessant wat de huizenmarkt gaat doen als de rente richting 8-9% gaat, dan is zo’n rijtjeshuis voor €450k ineens geen handige investering.

Festen | 20-08-23 | 21:10

Zie hier waarom:

—- De inflatie, die met 13,5% in 1981 een hoogtepunt bereikte, werd verlaagd naar 3,2% in 1983.[8] Dit had echter wel een prijs. De "Volckerschok" had aan de ene kant de ernstigste economische crisis in bijna vijftig jaar (1981-1983) tot gevolg, maar legde aan de andere kant wel de basis voor ruim twintig jaar economische groei (1984-2007).

Volcker verhoogde de federal funds rate die in 1979 gemiddeld 11,2% was, tot een piek van 20% in juni 1981. De prime rate steeg in 1981 tot 21,5%. —/

theo-is-dood | 20-08-23 | 21:15

Het motiveert op democratie afgerichte mensen tot het voorgeschreven haten van de voorgespiegelde autocratische vijand, die het mogelijk beter heeft. Dat mag niet want "wij" zijn immers de tuinbewoners terwijl "zij" in de jungle leven (dixit Josep Borell).

kindapaas | 21-08-23 | 01:56
▼ 2 antwoorden verborgen

Wat wil dit artikel nu eigenlijk? Ik kan net zo goed een kopje filterkoffie zetten en dan naar het koffiedik kijken.

Hadena | 20-08-23 | 20:26 | 3

TopicschrijverT is natuurlijk een soort van Gerrit Hiemstra, maar dan beter en feitelijker. Maar het blijft uiteraard tricky voorspellen.

goedverstaander | 20-08-23 | 20:31

Hoe staat Sparta-Feijenoord?

theo-is-dood | 20-08-23 | 21:16

Hetzelfde voor de hypoteekrente in de VS. Hou u vast. 7,05%. Ook de hoogste rente in meer dan 20 jaar. Wat doet de $ koers? Wat doen de huisverkopen? Het zal u verbazen. Niks. Het lijkt alsof oude economische principes niet meer gelden. Dat is het meest beangstigende in mijn ogen.

BoerKoekoek | 20-08-23 | 20:25 | 6

@Joffri | 20-08-23 | 20:57: Er ontstaat aan het Balatonmeer een steeds groter wordende Duitse gemeenschap van veel gepensioneerden las ik in een Duitse krant.

ChalinaRosa | 20-08-23 | 21:11

@ChalinaRosa | 20-08-23 | 21:11:
Er wonen al twintigduizend Nederlanders in Hu. Er is zelfs een dorp dat voor een groot deel uit NL bestaat

theo-is-dood | 20-08-23 | 21:19
▼ 3 antwoorden verborgen

We hebben verder nog: klimaatinflatie, asielinflatie, toeslageninflatie, Groningercompensatieinflatie, onderwijsinflatie, rechtsstatelijke-inflatie, inflatie van politie/justitie apparaat enz.
Het wordt steeds erger met de afwachtende houding van de politiek.
Ik stel een rapport voor om alles nog eens goed in kaart te brengen.

HoniSoit | 20-08-23 | 20:21 | 4

Kortom een grote puinhoop.

ChalinaRosa | 20-08-23 | 21:12

Vertel ons, wat zou de regering moeten doen?

theo-is-dood | 20-08-23 | 21:20

@theo-is-dood | 20-08-23 | 21:20:
Deprogrammerinng en heropvoeding. Volkstribunalen instellen die het gevoerde beleid toetsen aan het beloofde beleid: succes wordt beloond maar falen bestraft.

kindapaas | 21-08-23 | 05:01
▼ 1 antwoord verborgen

Ik heb net 7% gehad en krijg t/m juli 2024 er nog eens 8% bij. Dat lijkt allemaal heel wat maar per saldo ga ik er alsnog op achteruit omdat alleen mijn boodschappen al 15% duurder zijn geworden in een half jaar tijd. Enige voordeel dat het heeft is dat mijn studieschuld in principe ook makkelijker af te lossen wordt.

Leyolm | 20-08-23 | 20:19 | 2

Dit is in een notendop waarom de hoge inflatie volledig georkestreerd is door de ECB om de torenhoge schulden van de PIGS uit te hollen, in combinatie met jarenlange gemanipuleerde lage rentes. En al die jaren is zijn ze lekker bij blijven lenen.

_pacman_ | 20-08-23 | 20:23

Dat hoor je vaak ja, dat de waarde van je (massieve) schulden minder worden bij inflatie.
Als je niet eens de inflatie compenseert met je inkomen is dat natuurlijk onzin.

Ichneumonidae | 20-08-23 | 20:30

Stagflatie is ook niet alles.

Pekketrikker | 20-08-23 | 20:19

Ik ruik een loon-prijsspiraal in wording…

Wijze uit het Oosten | 20-08-23 | 20:17 | 2

Is al bezig al blijven de lonen achter. Alleen een economische crisis kan ons redden!

goedverstaander | 20-08-23 | 20:19

@goedverstaander | 20-08-23 | 20:19:

Die crisis komt: De inflatie, die met 13,5% in 1981 een hoogtepunt bereikte, werd verlaagd naar 3,2% in 1983.[8] Dit had echter wel een prijs. De "Volckerschok" had aan de ene kant de ernstigste economische crisis in bijna vijftig jaar (1981-1983) tot gevolg, maar legde aan de andere kant wel de basis voor ruim twintig jaar economische groei (1984-2007).

Volcker verhoogde de federal funds rate die in 1979 gemiddeld 11,2% was, tot een piek van 20% in juni 1981. De prime rate steeg in 1981 tot 21,5%.

theo-is-dood | 20-08-23 | 21:21

Een grote volkstuin, houtkachel, vrieskisten, zonnepanelen, plenty kleding, veul gereedschap en andere zooi. Buitenkeuken, grote schuur. Nu nog een thuisaccu en een bierbrouwinstallatie en ze doen mij niks meer. Met je rente.

goedverstaander | 20-08-23 | 20:13 | 9

@goedverstaander | 20-08-23 | 20:25: laat die nationale TV maar zitten. Je bierbrouwinstallatie heb ik even aan mijn checklist toegevoegd. Over dat lekkere wijf moet ik nog even nadenken hoe ik dat regel (dank Ichneu).

ThePozz | 20-08-23 | 20:29

@ThePozz | 20-08-23 | 20:29: U kunt beter een nepwijf nemen. Zo lang ze maar zelfreinigend is en niet aan de stroom hoeft.

goedverstaander | 20-08-23 | 20:33

@goedverstaander | 20-08-23 | 20:33: Een goeie nep kost evenveel als een Honda aggregaat, dus nee. Misschien een thuisbezorgd on demand versie, die kan daarnaa weer weg. Maar ja, inflatie en tarieven gaan sky-high.

ThePozz | 20-08-23 | 20:35
▼ 6 antwoorden verborgen

De rente gaat verder stijgen, dat kan niet uitblijven denk ik.

ChalinaRosa | 20-08-23 | 20:05 | 3

Dat zullen mensen die willen verhuizen niet leuk vinden.

Raskut | 20-08-23 | 20:07

Slecht voor mn crypto portfolio.

salonsocialist | 20-08-23 | 20:11

Daar gaat idd de fik in Italie.

omgponies | 20-08-23 | 20:11

U moet en zal minder consumeren.
Ongeacht de consequenties, voorlopig.

donkieshot | 20-08-23 | 20:05

Naar mijn idee zitten we al dik in een recessie, maar zal dat retrospectief tzt als zodanig worden bekeken.

In vakantietijd geven mensen altijd teveel uit, nu even de herfstmaanden afwachten.

Raskut | 20-08-23 | 20:04

De Duitse automobiel industrie zit met een heel groot probleem: niemand wil hun electrobakjes. Volksverlakkerswagen heeft bv de productie 6 maanden stil gezet. Dit soort grappen gaan het werk van de EUSSR heel gemakkelijk maken.

Winston1 | 20-08-23 | 20:01 | 7

@steekmug | 20-08-23 | 20:07: Begrijp ik Winston1 goed, dan staat de productie nu stil.
Dat is wat hij namelijk zegt of beweert.

Ichneumonidae | 20-08-23 | 20:16

@ Steekmug hieronder: Volkswagen heeft de EV productie in Duitsland, Brazilie en China Stil gezet ja.

Winston1 | 20-08-23 | 20:41

Gelukkig komen de Chinezen met goedkoperen auto's naar Europa. De kwaliteit is niet eens zo slecht want we hebben al onze productie en fabrieksgeheimen jarenlang aan hun verstrekt.

jan huppeldepup | 20-08-23 | 20:53
▼ 4 antwoorden verborgen

Vandaag 9 gulden betaald voor 400gr oma's Krautersalad bij onze bekendste grootgrutter. 9 gulden voor wat witte kool, wat kruiden en wat water. Ow ja, en een kek logootje.
Ik kan het (nog) wel lijen, maar het slaat natuurlijk nergens op, deze inflatie.

Supermarkt kartelafspraken, anders kan ik het niet duiden...

WasHetMaarMakkelijk | 20-08-23 | 19:57 | 9

prijs witte kool +30% uit Polen.

omgponies | 20-08-23 | 20:37

@Ichneumonidae | 20-08-23 | 20:25:
Wittekool is gewoon een eenvoudige, Nederlandse basisgroente. Althans, dat hoort het te zijn.

WasHetMaarMakkelijk | 20-08-23 | 20:38
▼ 6 antwoorden verborgen

Rente... met een inflatie van vele male hogere procenten. Geld.. binnenkort net Zimbabwe hier.

Is dit nog nieuws? | 20-08-23 | 19:57

Rusland heeft de rente verhoogd naar 12%

SpookJohn | 20-08-23 | 19:52 | 5

@Ichneumonidae | 20-08-23 | 20:00:
Welnee, de Navo heeft Putin met Rusland nu goed bij de taas.
Zweden en Finland erbij gekregen, Oekraine komt er in de nabije toekomst bij.

funda | 20-08-23 | 20:21

@funda | 20-08-23 | 20:21: Dream on. De Amerikanen hebben er nu al geen zin meer in om die kansloze oorlog te financieren.

Ichneumonidae | 20-08-23 | 20:45

@Ichneumonidae | 20-08-23 | 20:45:
Moet niet te snel ophouden.
Beetje IRL testen kan geen kwaad met de (nog niet) escalatie rond Taiwan.

reservebelgië | 20-08-23 | 20:54
▼ 2 antwoorden verborgen

De Euro is nu ongeveer een kwartje waard .
Zegt zo ongeveer alles .

likmegaties | 20-08-23 | 19:49 | 4

@reservebelgië | 20-08-23 | 20:01: Je zou eigenlijk al die vage valuta betrouwbaar aan elkaar moeten kunnen relateren. Een soort gouden standaard zegmaar.

funda | 20-08-23 | 20:23
▼ 1 antwoord verborgen

Maar hypotheekrente gaat toch lekker weer naar 1% en daaronder? Want dan kunnen de huizenprijzen weer lekker stijgen. En in plaats van 30 jaar voor 60 jaar aflossen. Spreiden die aderlating. Want nu doet iedere starter als of het te duur is, maar het is toch echt vraag en aanbod, hoor. Ze mogen ook een nieuw dak erop doen na aankoop. M'n gesubsideerde isolatie heeft vochtproblemen gegeven. Ik heb in ieder geval m'n A label. Nieuw dakje is te doen, echt hoor. 'Voegt waarde toe. Spaargeld is van de boze. Steek het in (mijn) stenen,

GeheidEenGeit | 20-08-23 | 19:46 | 1

U kunt gewoon aflossingsvrij lenen, alleen dan zonder aftrek (die sowieso heel snel wordt afgebouwd onder VVD-bewind waar de HRA zou staan als een huis) en een iets hogere rente agv de risicoopslag.

_pacman_ | 20-08-23 | 19:49

Zijn ooit in de recente geschiedenis de lonen wel eens structureel omlaag gegaan? Nee toch? De hele economie, waarbij gestreefd wordt naar "een gezonde 2% inflatie" is gebaseerd op het idee: meer, meer, meer! Tot het einde der tijden zal de economie moeten groeien. Een kind van 6 begrijpt toch dat dat niet houdbaar is? Waarom niet streven naar stabiliteit, dus 0% inflatie?

Timide_Aso | 20-08-23 | 19:43 | 10

@Ichneumonidae | 20-08-23 | 20:04: Ja die asieleisers haalt de VVD binnen vanwege de economie, dan houdt t toch nooit op? Vergrijzing en zo. Ik denk dat Timide's onderbuik gewoon gelijk heeft en dat het nooit houdbaar is, de economie als absolute religie. Vroeger was alles op internet gratis, nu (bijna) alles achter een paywall. Of ziek veel reclame, visuele verontreiniging tot je er helemaal klaar mee bent. Het is een beetje als klimaat maar dan andersom, je moet er in geloven, dan is het te behappen. Ik zie alleen nog een kunstmatige wereld, ontworpen om geld heen en weer te schuiven, koste wat kost. Vooral de kwaliteit van leven moet het ontgelden.

nsfl | 20-08-23 | 20:14

@funda | 20-08-23 | 20:01: De rente maakt het niet gratis. De voortvloeiende benodigde oneindige groei is onmogelijk.

Neuth | 20-08-23 | 20:30

@nsfl | 20-08-23 | 20:14: Dat ophalen van asieleisers, daar moet je dus als eerste mee stoppen.

Ichneumonidae | 20-08-23 | 20:42
▼ 7 antwoorden verborgen

Ach, Arme in Nederland val dood.. Nieuwkomers jeah!! Komt binnen Graties geld miele HUIS etc... Ik walg

Crematorium-de-Asbak | 20-08-23 | 19:39 | 3

Tis inderdaad nog viezer dan een crematorium asbak. Maarre, stemde jij al eens PVV?

WasHetMaarMakkelijk | 20-08-23 | 20:00

Maarrrrr, u bent wel de gangmaker op feestjes.... ;-)

MyCatIsDoingThis | 20-08-23 | 20:03

Zo'n beetje sinds de invoering van de Euro dus.

Mr_Natural | 20-08-23 | 19:35 | 4

@funda | 20-08-23 | 20:03: Ronald Plasterk haalde de Europese grondwet nog aan vrijdag.
De Nederlandse kiezer heeft destijds massaal gestemd tegen de Europese Grondwet. In reactie is toegezegd dat Brussel voortaan strikt zou worden gehouden aan 'subsidiariteit': in Brussel zouden alleen besluiten worden genomen over zaken die echt niet aan de landen zelf kunnen worden overgelaten.
Telegraaf van vrijdag titel Die steeds uitbreidende Brusselse bemoeizucht moet teruggedraaid worden

MorgenEenAnder | 20-08-23 | 20:22

@MorgenEenAnder | 20-08-23 | 20:22: Ik las het, en volg het geldverslindende circus al net zo lang als oom Ron. Goed stuk was dat.
Maar geen Ron voor ons, wij krijgen Timmerfrans.

funda | 20-08-23 | 20:26

nou en? De hogere rente is van begin 80-er jaren. Nu is hij helemaal niet hoog. Het is alleen te hoog voor mensen die veel geleend hebben en/of niet aflossen.
Laten we vaststellen dat erg geen reddingsvoorzienig komt. Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten.

AntiZanicz | 20-08-23 | 23:15
▼ 1 antwoord verborgen

Begrijp ik goed dat we nu allemaal failliet of doodgaan?
Mwah, zal wel meevallen.
Wist je trouwens, Alexander, dat economie geen echte wetenschap is en geen enkele voorspellende waarde heeft?
Zijn er maar 13 variabelen, dan heb je al 13! (dertien faculteit) mogelijke uitkomsten.
Is 6,2 mld.

Ichneumonidae | 20-08-23 | 19:34 | 1

We hebben geen tanks meer, nauwelijks een leger, de laatste jachtvliegtuigen geeft Rutte nog even snel weg, de overzeese gebiedsdelen zijn al jaren armlastig, de nieuwe import zit voor 80% in de bijstand terwijl de traditioneel inheemse groei stokt, mede vanwege de onbeschikbaarheid van huisvesting.

Eerst failliet en daarna dood.

Joffri | 20-08-23 | 19:47

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland