Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Europese Patriotten — Vlaming Karl van Camp

"Ik begrijp waarom rechtse mensen moedeloos worden. De overmacht van links in het onderwijs, de media en de cultuursector maakt een ommekeer vrijwel onmogelijk."

Tekst: Arthur van Amerongen
Foto's: Teun Voeten

Karl van Camp (Antwerpen, 1960) is architect, columnist en polemist. Hij was 10 jaar lang hoofdredacteur van het papieren weekblad ‘t Pallieterke. ’t Pallieterke is een buitenbeentje binnen de Vlaamse weekbladen. Het blad opereert volledig zelfstandig en de koers is vrolijk rechts en conservatief flamingantisch. Daarnaast is er de nieuwssite van ‘t Pallieterke, die voorheen Sceptr heette en onlangs werd omgevormd tot Palnws.be.

Van Camp is het laatste zegel van de serie over Vlamingen (Philip Claeys, Gerolf Annemans, Tom van Grieken, Filip DeWinter en Wim van Rooy) in het kader van mijn serie Europese Patriotten, die volgend jaar lente in boekvorm verschijnt. De komende zaterdagen komen Ronald Sørensen,  Bart Jan Spruyt en Jaffe Vink aan het woord. 

Mediahuis, Roularta en DPG Media hebben het monopolie op vrijwel alle kranten, tijdschriften in Nederland en België. De neuzen staan allemaal dezelfde kant op. Idem dito bij de VRT, de staatsomroep. Of het nu over de zegeningen van wokeness, transgendergekte, de Europese Unie, Oekraïne, vaccinaties, migratie, de zegeningen van de islam, het klimaat of “extreem-rechts” gaat: nergens in de mainstream media lees je nog een dissident geluid, en al helemaal niet onder de columnisten en opiniemakers van de dagbladen. 2 tot 2.5 miljoen rechts-georiënteerde Vlamingen worden niet bediend door die media. Alleen ‘t Pallieterke, Doorbraak en 'tScheldt (en in mindere mate Newsmonkey en P-Magazine) gaan tegen de stroom in. De media zijn van de vijfde macht verworden tot de roeptoeter van de machthebbers. 

Toen u met Sceptr begon, kreeg u al voor de lancering de volle laag van de Standaard en daarna de Morgen. Steve Bannon! Breitbart News! U werd meteen geboycot door Telenet. In hoeverre werkt die framing van 't Pallieterke nog steeds door? Mensen die er voor schrijven en tevens een overheidsbaan hebben, kunnen zelfs een Berufsverbot krijgen. 

Nog voor Sceptr online stond, en dus niemand reeds met de inhoud had kunnen kennismaken, kondigde provider Telenet aan om ons nieuwskanaal op de zwarte lijst te zetten zodat er geen Google-ads van Telenet op Sceptr zouden verschijnen. Werken met Google-ads op een website betekent een beetje inkomsten, afhankelijk van het aantal clicks. Voor ons was dat een kleine bron van inkomsten. Het blijft natuurlijk verbazen dat Telenet die beslissing nam nog voor Sceptr gelanceerd was. Je kan je dan de vraag stellen: wie beslist zoiets in dat bedrijf? 

En nog, als Telenet, een privébedrijf, zo’n politiek getinte beslissing neemt, welke andere bedrijven doen net hetzelfde? Ik denk dan aan Proximus, de grote concurrent van Telenet. Met dat verschil dat 51 % van de aandelen van Proximus in handen is van de Belgische staat. Toen we van start gingen met Sceptr is de toenmalige hoofdredacteur van de webstek, Jonas Naeyaert, uitgenodigd in de studio van de VRT, in het programma “De Afspraak”. Het kwam erop neer dat men wilde weten vanwaar de financiering kwam. En of er inderdaad linken waren met Breitbart.

Belachelijke vragen en insinuaties, want met Breitbart zijn er nooit contacten geweest, en evenmin is er geld uit het buitenland gekomen. De financiering van Sceptr gebeurde grotendeels door ’t Pallieterke en mezelf.  Dat is bij mijn weten zowat de enige keer geweest dat iemand van ons is gevraagd geweest in de studio’s van de VRT, of bij uitbreiding van VTM of een andere zender. 

Ikzelf ben nooit gevraagd, niet bij mijn aanstelling als hoofdredacteur en ook niet 10 jaar later toen ik mijn functie overdroeg aan mijn opvolger. Meer nog, in 2020 wilden we de 75ste verjaardag vieren met een aantal evenementen. Niets van de geplande festiviteiten is kunnen doorgaan door Covid-19, maar dat is een ander verhaal. Via een tussenpersoon werd Ivan De Vadder, redacteur bij Afspraak, benaderd met de vraag of het 75-jarig bestaan van ’t Pallieterke geen onderwerp zou kunnen zijn. Zijn antwoord was simpel maar duidelijk: ¡No pasarán! 

Als de VRT een pluralistische instelling zou zijn, dan zou het personeel een afspiegeling moeten zijn van de verkiezingsresultaten. Vandaag halen N-VA en Vlaams Belang samen zo’n 48 procent van de stemmen. M.a.w. zowat de helft van de politieke nieuwsredacties van de VRT, van het Journaal, De Afspraak, De zevende dag, Terzake, Pano, enz zou tenminste enige sympathie moeten hebben voor deze twee partijen. Maar dat is dus niet, wat zoveel betekent dat de VRT geen pluralisme kent. Dat we dat in ’t Pallieterke al jaren aanklagen, maakt natuurlijk dat ze ons liever zien gaan dan komen. Ik lig er niet wakker van. Maar het betekent wel dat we onze medewerkers een beetje moeten beschermen. Freelancers die ook voor andere media werken, schrijven bij ons onder schuilnaam. 

Tom van Grieken is enthousiast over het eventueel samengaan van een onafhankelijk Vlaanderen met Nederland. Hoe ziet u dat? Is het mogelijk dat er bij de verkiezingen volgend jaar een coalitie komt van N-VA en VB en de Vlaamse onafhankelijkheid dichterbij komt? Hoe zal de EU reageren?

Nee, er komt geen samenwerking tussen N-VA en VB, toch niet in het Vlaams Parlement of in de Vlaamse regering. Hoogstens komt er in oktober bij de gemeenteraadsverkiezingen een coalitie op gemeentelijk vlak. 

Er zijn meerdere redenen die mijn overtuiging sterken. Allereerst is er de mening van Bart De Wever, huidig voorzitter van N-VA. Hij is faliekant tegen een samenwerking met Vlaams Belang. Dat kan een strategie zijn natuurlijk, want als hij nu zou verkondigen dat hij wel met het VB zou samenwerken, dan wordt elk gesprek onmogelijk met de Franstaligen. En ook met de andere Vlaamse partijen, Vooruit op kop, zullen onderhandelingsgesprekken zeer moeilijk worden.  Bart De Wever hoopt nog altijd op een grote staatshervorming na 2024, en dat is alleen maar mogelijk als de PS, de Franstalige socialisten, mee aan tafel gaan zitten. Maar dat zal dus niet lukken als er op Vlaams niveau een samenwerking zou komen tussen N-VA en VB. 

Het Vlaams parlement telt 124 zetels; N-VA en VB hebben er nu samen 58. In de peilingen staat Vlaams Belang op winst, maar de N-VA staat op verlies. Hoe dan ook moeten we er nog minstens 3 zetels bijwinnen. In principe is dat volgens de huidige peilingen zelfs nipt mogelijk. Maar om een belangrijk thema als “Vlaamse onafhankelijkheid” te stemmen, is toch een grotere meerderheid nodig, denk ik zo. 

En dan nog. Stel, puur hypothetisch, dat een meerderheid in het Vlaams Parlement, de onafhankelijkheid afkondigt. Hoe zal de federale Belgische overheid reageren? Ik denk dat we een vergelijkbare reactie gaan zien zoals in Spanje en Catalonië. En ook vanuit Europa verwacht ik dezelfde reactie als met de Catalaanse problematiek. Absoluut geen Europese steun, of meer nog, totale afkeuring van de onafhankelijkheid. 

Maar, zeg nooit nooit. Dertig jaar geleden splitste Tsjecho-Slowakije. Maar in 1993 was er geen inmenging van Europa en konden Tsjechië en Slowakije hun eigen weg gaan. Beide landen konden in 2004 toetreden tot de Europese Unie.

Dus neen, ik zie een Vlaamse onafhankelijkheid nog niet voor morgen. Bovendien wordt de zaak nog bemoeilijkt door de mogelijke komst van twee andere partijen; Lijst Dedecker (LDD) en de BBB, de Vlaamse variant van de Nederlandse BBB. Indien die partijen zouden opkomen, dan gaan die ongetwijfeld wat aan de stemmen knabbelen van N-VA en VB. Al zouden die nieuwe partijen maar enkele zetels halen, het bemoeilijkt de situatie om een meerderheid te behalen in het Vlaams Parlement. Het is dus afwachten of die partijen de stap gaan zetten. 

Wat betreft het samengaan van Nederland en Vlaanderen, ook dat is nog niet voor morgen. Zowel in Vlaanderen als in Nederland zie ik weinig animo rond dit onderwerp. Maar, stel dat er stapsgewijs een onafhankelijk Vlaanderen komt om daarna samen te gaan met Nederland, dat zal dat heel veel voorbereiding vragen van beide landen. Dus terug één land vormen, dat zal ik niet meer meemaken. Maar misschien kan er een confederatie gevormd worden. Nu al is er grensoverschrijdende samenwerking. Er is overleg tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam. En zowat alle Nederlandse kranten zijn in handen van Vlaamse mediagroepen. Maar ook die Nederlandse-Vlaamse samenwerking zal onderworpen zijn aan Europa. Er bestaat trouwens nog steeds een soort Benelux-samenwerking. Er bestaat nog steeds een Benelux-parlement. Al hoor je dat daar nauwelijks nog iets over. Maar het zijn voorbeelden van vergaande samenwerking. Dus ja, ik pleit voor een nauwere samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, maar een feitelijk samengaan tot één land zie ik niet gebeuren.

Hoe ziet u de situatie in Nederland, waarin een meerderheid van het volk rechts heeft gestemd maar waar een coalitie met nog maar een handjevol stemmen (in de peilingen) de linkse agenda (woke, klimaat, transgender etc) vrolijk doordrukt. 

Het succes van de Nederlandse BBB was natuurlijk een opvallend feit. Maar je ziet onmiddellijk hoe de oude garde in Den Haag er alles aan doet om de macht te behouden. Het verkiezingsresultaat van de BBB zou in eerste instantie een signaal moeten zijn voor de oude politiek en alles dat daar rondhangt. Inderdaad is ook woke een groot probleem in Nederland. Het begint meer en meer mensen tegen te steken, ook in Vlaanderen trouwens. Maar in beide landen zien we hetzelfde fenomeen: alle media en het onderwijs zitten in het linkse kamp. En zowel de media als het onderwijs doen volop mee aan de woke. Met andere woorden: het stemhokje is het enige kanaal om te protesteren. Maar daarmee is de “lange weg door de instellingen”, het motto van de Mei’68-beweging, nog niet omgekeerd. Velen willen tegen de woke-hysterie ingaan, maar het ontbreekt hen aan middelen. Geen enkele rechtse organisatie krijgt subsidies van de overheid, niet in Vlaanderen en niet in Nederland. Dat is in tegenstelling tot links, dat van alle kanten subsidies ontvangt. In Vlaanderen zie je bijvoorbeeld dat de klassieke partijen zoals CD&V (christelijk) en Open Vld (liberaal) steeds meer en meer naar links opschuiven en volop meespelen in het woke verhaal, om toch maar niet uitgesloten te worden in de media. Ik denk dat in Nederland een gelijkaardig verhaal aan het gebeuren is. 

Bent u het eens met bijvoorbeeld Wim van Rooy die er van overtuigd is dat België spoedig de pauperstatus krijgt, net als Griekenland destijds, en dat het IMF verregaande maatregelen gaat nemen?

Wel, het zou kunnen. De financiële toestand in Wallonië is vergelijkbaar met de financiële toestand van Griekenland, 10 jaar geleden. In feite is het in Wallonië nog erger gesteld. Bovendien wil men in Wallonië de toestand niet inzien. Al zijn er nu toch al enkele Waalse politici die de ernst van de zaak beginnen in te zien. Maar ik denk dat veel Walen gewoon niet weten in welke toestand hun regio verkeert. 

Misschien is het daarom - politiek gezien – niet verkeerd dat België de status krijgt van pauperland. Dan zou, zowel bij veel Vlamingen als bij de Walen zelf, de ogen opengaan. Want terwijl de financiële en economische toestand in Wallonië eerder dramatisch is, dan is dat aan Vlaamse kant net het omgekeerde. In heel veel sectoren doet Wallonië het veel slechter. Dus als we de optelsom maken – en dat is België – dan wordt België grotendeels nog recht gehouden door de hardwerkende Vlaming. Dat laatste lijkt een cliché maar is wel de realiteit. Anderzijds zou het verkrijgen van de pauperstatus natuurlijk ook zeer negatief zijn voor Vlaanderen, de Vlaamse industrie en export. Dus het verkrijgen van de pauperstatus is een tweesnijdend mes. Enerzijds zou Vlaanderen kunnen meegesleurd worden in een negatieve spiraal. Anderzijds zou het een draagvlak doen vergroten naar Vlaamse onafhankelijkheid. Als morgen Vlaanderen onafhankelijk wordt, en Wallonië alleen achterblijft, dan is het onmogelijk dat Wallonië zelfbedruipend wordt. Dan dreigt een failliet zoals Griekenland. Vandaar dat Waalse politici zo gehecht blijven aan de Belgische structuren en vetpotten. De Vlaamse politici, de klassieke partijen, hebben dan weer schrik voor een ware revolutie aan Waalse kant. Voor hen is de mogelijke Vlaamse onafhankelijk een avontuur dat best te vermijden is om de Walen niet naar het faillissement en chaos te leiden. Maar als België ooit de pauperstatus krijgt en er maatregelen worden opgelegd door het IMF, dan moet iedereen weten dat we dat enkel en uitsluitend te danken hebben aan Wallonië. En dan hoop ik dat vooral dat bij politici van CD&V en Open VLD het “hoera voor België”-gevoel verdwijnt. 

Wat het “hoera voor België”-gevoel betreft: u strijdt al uw hele leven voor de Vlaamse zaak. Ik krijg het idee dat de “Flaminganten” wat salonfähiger zijn geworden mettertijd. 

Neem de Vlaamse regering. Die geeft subsidies aan Vlaamse sociaal-culturele organisaties. Er zijn in totaal 140 organisaties. 135 daarvan zijn links tot extreem-links. Slechts 5 organisaties die geld krijgen, hebben iets met de Vlaamse beweging te maken hebben. Het gaat over honderdduizenden euro's, waarvan niet-linkse Vlaamse organisaties dus vrijwel niets krijgen. 

De eerste Nederlandstalige universiteit werd pas in 1930 opgericht, in Gent. Pas honderd jaar na het ontstaan van België. De eerste poging, tijdens de Eerste Wereldoorlog, was mislukt. Frans was de taal van België, Nederland was de taal van de boerkes. Er is een tijd geweest dat Vlaamse arbeiders in Wallonië gingen werken. Die ḿoesten Frans leren, wilden ze daar blijven werken. Omgekeerd is dat nooit gebeurd. Als je carrière wilde maken toentertijd, moest je Frans leren. Vlaamse advocaten moesten in het Frans pleiten. Brussel was toen een Nederlandstalige stad, 70 procent van de bevolking sprak het. Alleen de adel en de gegoede burgerij spraken Frans. Maar een Vlaamse arbeider die zich wilde inschrijven in Brussel moest dat in het Frans doen. Als hij dat weigerde, kon hij een proces krijgen. Vlaamse advocaten mochten in het Nederlands pleiten, maar de rechters verstonden geen Nederlands. Officieel is het statuut van Brussel: hoofdstad van Vlaanderen. In de hoofdstad van Vlaanderen spreekt de meerderheid dus Frans. Probeer dat maar eens uit te leggen aan een buitenstaander.  

Is de Vlaamse Beweging wat salonfähiger geworden? Zeker weten. Ik denk dat de laatste grote betoging dateert van 2011. Op zich is het misschien eerder een goede zaak om niet op straat te komen, op voorwaarde dat de strijd elders wordt voortgezet. Ik zie die strijd echter niet. Kijk, de Vlaamse Beweging kun je opsplitsen in een partij-politieke vleugel en een niet-partij-politieke vleugel. De twee Vlaamse partijen kennen we: Vlaams Belang en N-VA. Het zijn partijen en als dusdanig altijd bezig met de verkiezingen in het achterhoofd. Zij hebben ook uitgbreide financiële middelen. Er is ook een eerder sociaal-culturele vleugel; de verenigingen die daar actief zijn, zijn vooral bezig met brave activiteiten: voordrachten, etentjes, museumbezoek, een debatje, een wandeltocht, een cursus breien... Dat zijn dan wel allemaal flaminganten, maar niemand is bezig met de komende ‘clash’ bij de verkiezingen van 2024, maar geen enkele Vlaamse vereniging is daadwerkelijk met iets bezig. Bijvoorbeeld een of andere campagne om het draagvlak voor onafhankelijkheid te vergroten. In realiteit zijn 99 % van de activiteiten eerder gezellige bijeenkomsten onder gelijkgezinden, maar waar het strijdelement ontbreekt. En als er al eens echt actie gevoerd wordt, dan gaat het over andere thema’s, zoals bijvoorbeeld migratie, criminaliteit, identiteit en woke. Rechtse nationalisten moeten dus op veel fronten vechten, maar zijn zowel in Nederland en Vlaanderen in de verdediging gedrukt. Ik begrijp waarom rechtse mensen moedeloos worden. De overmacht van links in het onderwijs, de media, de Kerk, de cultuursector,…maakt een ommekeer vrijwel onmogelijk. Laat ik dus maar eindigen met Willem van Oranje: “Men hoeft niet te hopen om iets te ondernemen noch te slagen om te volharden”. Mooi verwoord, maar ik hoop dat rechts iets kan ondernemen en er ook eens in slaagt om iets te bereiken. Maar ’t zal niet voor morgen zijn.

Reaguursels

Inloggen

En wat is dit links toch een samenleving corroderend zuur geworden. Sektarische mensen die niet meer anders kunnen denken en blind zijn voor de gevolgen van hun handelen.

appeltjesgroeneweide | 14-05-23 | 09:41

Goedemorgen. Wat ik mij afvraag bij al die prachtige patriotten: is er niemand tussen die zich afvraagt waarom al die miljardairsmedia in het vrije westen zo "links" zijn? Ter geruststelling: het is geen echte paradox. Dus denkt u daar maar eens rustig over na.

Is er ook goed nieuws? Jazeker. Terwijl LockheedMartin de formele testomgeving maar niet voor elkaar krijgt, hebben de gebruikers besloten zelf de proef maar op te nemen met het vliegende wereldwonder: www.defensie.nl/actueel/nieuws/2023/0... Met wat er vorige maand allemaal boven water is gekomen heel bijzonder.

Net als de deelname van Zwitserland. Dan zou de NAVO zo goed als compleet zijn. Een mooie lakmoesproef voor de referendumliefhebber, me dunkt.

Maar eerst nog een bakkie en dan aan de slag. Maakt er een mooie zondag van, luitjes.

Hetkanverkeren | 14-05-23 | 09:02

"Huizen welgestelden slecht geïsoleerd"

In de top vijf van slechtst geïsoleerde gemeenten hebben woningen in Laren, Heemstede en Bloemendaal een op de vijf huizen de laagste energielabels, F of G.
m.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20230514_...

Cornelis12 | 14-05-23 | 08:49 | 3

Ja dat is ook niet te doen. Als je een huis hebt met 8 of 9 grote kamers, keuken, bijkeuken noem maar op, dan is het kosten baten plaatje duidelijk.
Dan maar iets meer stoken en nog een extra houtkachel er bij.

J.Cash | 14-05-23 | 08:59

Groot, oud huis en geld genoeg om de kachel te laten snorren.

ole guapa | 14-05-23 | 09:01

Als de woning een monumentale status heeft moet je aan zoveel voorwaarden voldoen dat isoleren vrijwel niet te betalen is of zelfs onuitvoerbaar.

goedverstaander | 14-05-23 | 09:08

Windmolens op de Noordzee verstoren het wolkendek. Volgens weerman Reinier van den Berg is dat goed nieuws voor de zonnepanelen stroomafwaarts.
twitter.com/weermanreinier/status/165...

goedverstaander | 14-05-23 | 08:30 | 10

@Ing. eslapen | 14-05-23 | 08:59: Maar de Oostzee kent toch nauwelijks verdamping? Het is koud water, in tegenstelling tot de Atlantische Oceaan en de Noordzee, die beïnvloed worden door de warme golfstroom.

wijsvinger | 14-05-23 | 09:14

@zeeman73 | 14-05-23 | 09:11: Die rammelende tactiek heeft zijn collega Gerrit Hiemstra tot de klimaatpaus-status verheven.

goedverstaander | 14-05-23 | 09:26

@wijsvinger | 14-05-23 | 09:14: Het gaat vooral om de luchttemperatuur.
Warme lucht kan meer vocht opnemen dan koude lucht.

Ing. eslapen | 14-05-23 | 09:30
▼ 7 antwoorden verborgen

Zondags 7:47 AM 's Ochtends.
Grootpa was ook vliegtuigverslaggevert. En verliezer van zijn land en fiets.
*sinds 6 uur 23 gouden griffel op buik schrijven doet*
Ontwaken kud, EU-cokes import kud, vliegtuig 's kud.

Tuur weer een kudtbelg. Bokaal op met den Belg.
Vlaanderen is van nul belang.

Muricanenbier en DommenOllanderKoeRant.
De Kaas rust. Ben mooi 'weest.
Recht afsnijden ruim voorbij de Baarles.
EUxit

Valse Chineze chips in schietstoelen gevonden.

Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien.

hallevvezool | 14-05-23 | 08:22

Men zou dus kunnen stellen dat ook België last heeft van een soort van D66, een B66. Met hun tentakels diep in des rijks instituties bezetten ze alle sleutelposities en verdelen subsidies onder gelijkgestemden, aldus verstuiven zij hun giftige antidemocratische nevel en noemen het redelijk. Onder de noemer van Democraat proberen zij vooral een zo groot mogelijke groep invloed te onthouden. Ze roepen dat ze niemand laten vallen, maar sluiten grote groepen buiten om de status quo te continueren. Ze willen een veilige omgeving voor iedereen, maar dat is buiten de 66 magere mannetjes gerekend; ze neuken ratten, besmeuren, beschimpen, bedrimmelen en beschuldigen valselijk. Pas als de 66 worden weggehoond en weggestemd, als de dikke populistische zwaveldampen wegtrekken, pas dan zal de werkelijke schade duidelijk worden. Pas dan zal gans het land weer kunnen ademhalen. Hoera!

Duwbak_Linda | 14-05-23 | 08:16 | 6

@Kowalski11 | 14-05-23 | 09:03:
En de Kaag, Zich omkerende, zag Kowalski11 aan; en Kowalski11 werd indachtig het woord des Kaags, hoe Zij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zal IK u driemaal verloochenen. En terstond kraaide de haan.

Duwbak_Linda | 14-05-23 | 09:08
▼ 3 antwoorden verborgen

Haalt de landelijke media niet, en dat is bedenkelijker dan je denkt..

www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1209645...

Wat de 3 lokale berichten hierover melden is alles van er in dat artikeltje staat.
Slachtoffer mee naar ziekenhuis

YUP een een donkere gekleurde man met een teintje opgepakt

In mijn eigen kleine Gorredijkje met 6000 inwoners, *snif

AldNuut | 14-05-23 | 08:06 | 6
-weggejorist-
hallevvezool | 14-05-23 | 09:27

Ha, Friesland! Mijn schoonouders waren daar naartoe geëmigreerd.

Favoriete uitspraak van mijn schoonpa:

"Het kan vriezen, het kan dooien.
Zó heb je Friezen, zó heb je dooien."

Papa Jones | 14-05-23 | 09:46
▼ 3 antwoorden verborgen

België.. Wat een apart landje.
Het onderwijs is er, als ik de verhalen moet geloven, heel aantrekkelijk voor docenten.
Tegelijkertijd heeft een Belgische collega me ooit eens geprobeerd uit te leggen hoe hun onderwijssysteem in elkaar steekt. Na twee pogingen het te volgen ben ik afgehaakt.

EEnzame SchizofrEEN | 14-05-23 | 07:51

Uit empirisch onder blijkt dat per 100 gereden kilometer er gemiddeld 3,8 scheten worden gelaten (per persoon). Overigens, een eerlijke verkoper op de tweedehandsmarkt zal ruiterlijk toegeven dat er scheetjes zijn gelaten in de wagen. Zelfs tijdens het transport van een nieuwe wagen bent u er niet van gevrijwaard dat er geen windjes zijn gelaten in uw bolide! Ja, zelfs de monteur die uw auto onderhoudt, kan winden laten...

Gelukkig bestaat er nu een productinnovatie, The Fartinator Pillow (tm). Dankzij dit geweldige, welriekend, uitneembaar én wasbaar kussen hoeft u zich nooit meer zorgen te maken over scheetjes en uw auto. Bestel nu, www.fartinator-pillow.com. The Fartinator Pillow (tm): voor als de wind mee zit!

Hevvlan Demuru | 14-05-23 | 07:44 | 1

Ik zou eerder zeggen tegenwind.

Kowalski11 | 14-05-23 | 08:01

In Nederland gebeurt hetzelfde met ON!

meneer Q | 14-05-23 | 07:44 | 1

Ja maar persvrijheid.....

Is dit nog nieuws? | 14-05-23 | 08:17

Helder interview. Op de financiële positie na, is deze situatie zeker vergelijkbaar met Nederland.

NotWoke | 14-05-23 | 07:38

Goedemorgen eerst koffie.

de uitbater | 14-05-23 | 07:08 | 2

www.at5.nl/artikelen/220465/halsema-i...

Ik kijk niet naar kleur... Dat jok ik een beetje...

Anway, ´witte mensen gaan het niet begrijpen´... Dat begrijp ik dan weer niet....

neonreclame | 14-05-23 | 05:45 | 4

@Is dit nog nieuws? | 14-05-23 | 07:20: Als diegene zich nou eens druk zou maken om 'zijn' mensen aan te sporen om die studie/beroepskeuze te maken zijn we er. Kennelijk is er behoorlijke vraag.

bots! | 14-05-23 | 07:39

@bots! | 14-05-23 | 07:39: Waarschijnlijk een te hoge toelatingseis voor de studie....

Is dit nog nieuws? | 14-05-23 | 07:41

@Is dit nog nieuws? | 14-05-23 | 07:41: Het antwoord is dan direct: toelatingseisen naar beneden, want die blijken racistisch.

EEnzame SchizofrEEN | 14-05-23 | 07:55
▼ 1 antwoord verborgen

Ze worden wakker want er is natuurlijk iets mis als je buffetstijl €52,00 per man opstrijkt.
Dan €12000,00 per maand aan schoonmaakkosten. Wat doen die primitievelingen in vredesnaam?
EVB vraag:
“ Zijn er mogelijkheden dat de bewoners van de noodopvang zelf eten klaarmaken? En zijn er mogelijkheden dat de bewoners van de noodopvang zelf de gebouwen schoonmaken? Is hierover nagedacht en wat zijn de afwegingen?”

J.Cash | 14-05-23 | 09:04

Jup, tn thuis is het goedkoper. Maar dan die ik zelf de inkopen, in mn eigen keuken met en de arbeid doe ik ook zelf (pensioen, verzekeringen, loon, vakantiegeld, gratis!), daarbij alles wat er overblijft voer ik ook zelf af. De afschrijving van mn koelkast en vriezer komen ook bij mijzelf te liggen.

Helaas, dat komt er wel bij kijken.. maar dan komt weer de vraag: kunnen we niet meer bieden (per euro) als we de opvang daar in de regio verzorgen?

boerk | 14-05-23 | 09:22

@boerk | 14-05-23 | 09:22:
Dit is buffetstijl. Ik begrijp je overhead uitleg uitstekend maar de inkopen op dit niveau zijn goedkoop en worden aangeleverd.
Een buffet voor 50 personen kun je met drie man af. Ik heb geen restaurant maar dat er flink op wordt verdiend is duidelijk, maar ook logisch uiteraard.
Maar waarom kunnen die mensen niet gewoon onder een professional ter plaatse ingezet worden?
Hetzelfde als met 12000 euro per maand schoonmaakkosten.
Er zijn toch zoveel vrouwen zogenaamd? Zet die aan de slag of haal die mietjes met hun opgeschoren kop van de elektrische step en zet ze aan de schoonmaak en afwas.

J.Cash | 14-05-23 | 09:37
▼ 5 antwoorden verborgen

Volgens mij was die kip niet helemaal goed...

Pijn in de pens...

neonreclame | 14-05-23 | 05:28 | 8

@De_fluitlokker | 14-05-23 | 07:32:
Ik heb het een keer gehad in de tropen. Vervelend.
Koorts, diarree, hoofdpijn.
Het kan zich ook vestigen in de galblaas dan blijf je besmettelijk.
Daarom kreeg ik direct een kuur met Amoxicilline wat toen pas op de markt was.

J.Cash | 14-05-23 | 08:53
▼ 5 antwoorden verborgen

De laatste keer dat ik 't Pallieterke kocht en las is meer dan twintig jaar geleden. Ik werkte toen deels in Vlaanderen en wilde meer weten over de strijd voor Vlaamse onafhankelijkheid. En de toen al schaarse dissidente media trokken me sowieso minstens zo sterk aan als de Mainstreammedia. Bovendien vond ik dat 't Palietterke beschikte over bovengemiddeld goede journalisten/schrijvers.
Ik stopte er o.a. mee toen ze onder invloed van De Winter steeds meer de opportunistische algemene rechtse trend, richting idolisatie van Israel gingen volgen. Terwijl ikzelf al decennia sympathie voelde voor de Palestijnse bevrijdingsbeweging. Ik verloor toen de belangstelling voor de Vlaamse beweging en ondertussen interesseert ze me totaal niet meer. Ik woon nu vlak bij het Franstalige Visé en de Voerstreek en heb nu liever met Walen te doen dan met Vlamingen.

WirMachenMusik | 14-05-23 | 05:13 | 4

Belgie blijft apart, verdeelt maar daardoor ook meer identiteit.
Zo is de belgische informatie omtrent WW2 veel eerlijker

Torquemada | 14-05-23 | 05:28

Ach, daar hebben we die lieve ouwe Limburgse opa weer.
Antisemiet en pro Putin.

Ruimedenker | 14-05-23 | 08:16

@WirMachenMusik,

Vreemd dat iemand zijn sympathie voor Vlamingen of Walen af laat hangen van de mening van een klein Vlaams krantje over Israël.

Nog veel vreemder is sympathie voor een "Palestijnse bevrijdingsbeweging". Palestijnen bestaan niet, daar zijn ze zelf ook heel duidelijk over. Ze zien zichzelf als Arabieren; vandaar dat de PLO destijds met Saddam meevocht tegen de Iraakse Koerden.

En voor welke vrijheid vechten die Arabieren eigenlijk, de "Vrijheid van Holocaust"?
Er is geen enkele politieke of religieuze organisatie binnen de gehele Arabische wereld die ooit een seconde heeft gepleit voor Vrijheid van Meningsuiting, religie, politieke organisatie, etc. Die hele woestijnregio bestaat uit corrupte dictaturen die met grof geweld alle minderheden en elke potentiële oppositie onder de duim houden. De door fatah en hamas bestuurde Arabische gebieden zijn daarop geen uitzondering.

Elk weldenkend mens weet dat je in Israël meer rechten en vrijheden hebt dan in welk Arabisch of islamitisch land dan ook.
Als jij één (1) uitzondering op de regel weet hoor ik het wel.
Maar ik verwacht geen antwoord.

Zelfs als je de ontstaansgeschiedenis van Israël af zou wijzen dan blijft overeind dat Israël de enige democratische rechtstaat in die regio is. Voor mij staat antizionisme daarom meestal gelijk aan jodenhaat. Net zoals ik alle subsidiesponzen die Nederland haten vanwege onze ontstaansgeschiedenis als onze vijanden zie. NL is nu (nog) een democratische rechtstaat, beter dan de door islamisten en socialisten nagestreefde alternatieven.

Dandruff | 14-05-23 | 09:25
▼ 1 antwoord verborgen

Bruce Springsteen - Darknes on the Edge of Town
youtu.be/6hEVa2aA7h0

Robert Haynes | 14-05-23 | 04:34

Het is Moederdag. Doen we nog iets leuks voor moeders?

TheOne48 | 14-05-23 | 04:31 | 1

Geen moederdag waar ik vandaan kom, dacht ik zo.. maar dat moet ik eigenlijk wel ff dubbelchecken vóórdat ik dit roep ..

anja | 14-05-23 | 08:21

In de lente van mijn jaren bestond links en rechts enkel in de marge als obscure clubjes. Dit waren hardnekkige overblijfselen uit de recente wereldoorlog van totaal foute ideologieën. Men bouwde nadien samen en keek hoopvol vooruit.

Daarna is er iets wonderlijks gebeurt: er kwamen steeds meer geruchten dat het overal toch nog wemelden v.d. nazi’s. Je zag ze nergens, maar de geruchten waren zo hardnekkig dat het wel waar moest zijn. De angst preken en vermeende doom kwamen voornamelijk uit de extreem linkse bommen gooi hoek naar ik mij herinner. Daarna begonnen leraren op scholen en journalisten middels de media zich te roeren, want als men blijft waarschuwen en naar vermeend gevaar blijft wijzen, dan moet het ergens wel waar zijn, toch?

Na verloop van tijd begon men ook op politiek niveau nazi complotten te ontwaren, veelal gesuggereerd door linkse lieden. Zelfs de diensten werden gealarmeerd en moesten infiltreren, bleek het nog steeds om marginale obscure clubjes te gaan.

Ondertussen zijn we nu zover dat er geruchten gaan dat ca. 20% v.d. Nederlanders als nazi en racist is geïdentificeerd. Dus, er is iets ergs a.d. hand in dit land. Cordon sanitair, nazi, racist, wappie, populist, extreem, ultra extreem, turbo extreem, hondefluitjes, platen waarbij, als je die achterste voren draaide, je met krakende en nasale stem: ein reich, ein reich! ontwaarde. Bekladdingen met hakenkruizen (foutief), brandstichting, dreig en bombrieven welke bij nader onderzoek toch vooral vanuit linkse hoek kwamen (contra terreur).

De opkomst van de extreem rechtse Fortuyn, welke zoveel angst bij links teweegbracht, dat hij wel dood moest, was een nieuw dieptepunt.

Echter, het fictieve gevaar bleef onverminderd groot zodat de politiek jaarlijks miljoenen vrij liet maken om honderden clubjes op te richten welke met vrijbrief op zak op racisten en nazi jacht mochten gaan: de aanwijzers van vermeend onrecht in het denken gingen dan ook keihard a.d. slag met resultaat: niets.

Omdat de politiek ontevreden over de karige vangst was, werd de Rechtspraak ingezet: elke vermeende scheet op politiek rechts moest veroordeeld worden, dit veelal in langslepende, open eind zaken. Resultaat: marginaal.

Omdat de politiek ondertussen peuken scheet voor het volk werden er influencers en webcare teams opgezet, deze moesten de vermeende nazi’s,?racisten en populisten belachelijk maken, uit elkaar spelen, hinderen en verstoren. No limits in de te spuien onzin en frame’s.

Op dit moment zijn de extreem linkse en rechtse obscure clubjes nog steeds marginaal, echter de coup op de linker flank is redelijk geslaagd. Is het niet dat de mensen bijzonder kwaad zijn gemaakt, dit om alle ongefundeerde beschuldigingen en laster. Aldus heeft links rechts bewust gecreëerd om zich af te kunnen zetten en relevant te blijven, dit is nu uit de hand a.h. lopen. Van fantoom naar realiteit.

En zo vind ik Nederland terug, nu inmiddels in de nazomerdagen van mijn leven. Vind het wel best zo, maar laat mij niet belasteren door geestelijk gemankeerden ideologen.

‘Geen collectief en vrij zijn jou en mijn gedachten’...

Unsinkable-Sam | 14-05-23 | 04:29 | 2

De klassieke self fulfilling prophecy.
Maar ook de omgekeerde complot theorie.
Want wie nu nog niet alle dubbele agenda's ziet achter het beleid van de schijnheilige regering is daadwerkelijk ziende blind.
Dit land wordt moedwillig op alle fronten om zeep geholpen.
Het extremisme komt louter vanuit de zittende macht.
En uiteraard komt daar een steeds fellere tegenreactie op.

keestelpro | 14-05-23 | 05:06

Een zeer goede analyse.
Wilde dat ik het zo kon verwoorden.

meneer Q | 14-05-23 | 07:50

@Robert Haynes | 14-05-23 | 04:28:
Dat weet ik toch al lang! ;-)

keestelpro | 14-05-23 | 04:56

Magnolia (1999) | Scene: Frogs start raining from the sky
youtu.be/cuEG5shJLv8

Robert Haynes | 14-05-23 | 04:10

PSV gaat winnen maar Feyenoord ook.
Morgen groot feest in Rotjeknor!

keestelpro | 14-05-23 | 04:04
▼ 2 antwoorden verborgen

Emma Rowly was het toch?
Volgend jaar worden we kampioen met jouw ‘ If I Loved You’

TheOne48 | 14-05-23 | 03:52

@TheOne48 | 14-05-23 | 03:52:
Dat zou wat zijn. Maar dan wel namens de USA. Ze lijkt het nummer erg mooi te vinden. Ik zal de orkestband ook op haar youtube plempen. Wellicht dat ze bijt en het nummer gaat instuderen.

keestelpro | 14-05-23 | 03:54

@Robert Haynes | 14-05-23 | 03:50: Good buzzy!

keestelpro | 14-05-23 | 04:07
▼ 1 antwoord verborgen

De hopeloze situatie van Haïti. Een derde van de vrouwen wordt verkracht,
youtu.be/7IW65l3u0Fk

J.Cash | 14-05-23 | 03:36 | 4

Hoe kan dit? Hebben ze geen orde diensten, wat is de vermoedelijke oorzaak dat dit nu zo vreselijk uit de hand loopt.

Lijkt mij een fenomeen van totale disrespect naar vrouwen toe, anarchie of religieus conflict?

Unsinkable-Sam | 14-05-23 | 04:57

@Unsinkable-Sam | 14-05-23 | 04:57:
Volgens mij moet de UN ingrijpen (wie belt de almachtige Kaag even) want nu ligt alles op het bordje van de DR.

Het halve leger moet de grens bewaken anders wordt het overspoeld.

J.Cash | 14-05-23 | 08:56
▼ 1 antwoord verborgen

Was weer mooi amigos.
Ga richting bed.
En zoals altijd: "Stay safe friends, stay safe!"
En wat lichte muziek:
Colapesce, Dimartino - Musica leggerissima (Official Video - Sanremo 2021)
www.youtube.com/watch?v=Q7NjUxGMv7Y

Basil Fawlty | 14-05-23 | 03:04

Geen Watership down.

Theodorik1 | 14-05-23 | 03:00

Ik was dus een Brand New Heavies via Youtube aan het draaien en in de column aan de rechterkant stond ook een van mijn favoriete klassieke nummers. Een nummer dat mij deed verhuizen naar waar ik nu woon. Zwitsers Italiaans. warmte, schoonheid en "idyllisch" zoals een waarde medereaguurder het eerder deze week noemde nav 1e songfestival (lol!). maw plek waar ik nu woon.
En dat concert is geschreven door een toen, 18e eeuw, marginale componist maar wel opgepikt door een van de beste trompettisten ter wereld, Wynton Marsalis. Veelal bekend voor jazz maar als klassiek trompettist ook ongelooflijk goed. En die combi zie je weinig want klassiek is zeer strak en zeer technisch tov jazz maar hij beheerst het.
Concerto No. 2 for Solo Trumpet and Strings, MWV IV,13: II. [Adagio] -Johann Melchior Molter.
Op Trompet dus Wynton Marsalis en warmte straalt van dit nummer.
www.youtube.com/watch?v=yTnsbvqOBIQ

Basil Fawlty | 14-05-23 | 02:47 | 1

Nice!

ffnietnu | 14-05-23 | 08:00

Hoeveel diersoorten kunnen eigenlijk vliegen?

Sommige vogels, sommige eekhoorns, sommige vissen, vleermuizen en vleerhonden en natuurlijk insecten. Maar wat nog meer?

DeEnigeWaarheid | 14-05-23 | 02:41 | 7

Sommige vissen. Weet even niet welke soort. Ergens in Brazilie denk. En katten kunnen ook vliegen, want die hebben 9 levens.

chicago river | 14-05-23 | 04:44

@K1100 | 14-05-23 | 02:47:
Zeg, ben ik net wakker en zie ik dat jullie mij belachelijk zitten te maken?
Goedemorgen trouwens.

Flightless bird | 14-05-23 | 07:35

D66ers schijnen heel goed te zijn in vliegen, dan wel met het vliegtuig voor decadente vakanties of gewoon op de bezem

intrigant | 14-05-23 | 08:14
▼ 4 antwoorden verborgen

Lol !!

Hij is prachtig!

Papa Jones | 14-05-23 | 02:19

@Papa Jones | 14-05-23 | 02:19: Thx

Torquemada | 14-05-23 | 02:20

Ik zeg nog maar 1 ding Four-Winged dinosaur. Hoe dan?

DeEnigeWaarheid | 14-05-23 | 02:15

@Wattman | 14-05-23 | 02:34:

Ze zullen wel vaak gedacht hebben, hij speelt met zijn leven, ja klopt ja. Maar dat verwarde ze ook vaak, iets klopt er niets aan die gast.

Allemaal bluf natuurlijk, wisten zij veel...

Wattman | 14-05-23 | 02:52
▼ 4 antwoorden verborgen

Was vandaag zonnig in Nederland hoorde ik, dus:
Sunlight (Full Length Heavies Mix) - Brand New Heavies. (2013)
www.youtube.com/watch?v=WiTCPQbTNTo
Ik kan mij nog herinneren toen ik kanker had en tijdens chemo draaide ik altijd the Brand New Heavies en later vertelde een van mijn beste vrienden. Zelfs als ik nu in de auto rij en ik hoor BNH dan moet ik aan jou denken. Dus ik zei: Waarom? Antwoord: Omdat ik me toen zorgen maakte en die muziek ben jij.
Waarop ik zei: Amigo, maak je geen zorgen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn daden.
Hij: Maar dat doe ik toch en je vertelt verdomme nooit iets. Het was dat Sybil belde anders had ik het nooit geweten.
Ik: Ik wilde je niet lastig vallen met dit ongemak.
Hij: Daarom heb ik nu het telefoonnummer van Sybil. Klootzak.

Anyways. Geniet van het nummer!

Basil Fawlty | 14-05-23 | 02:11 | 1

Kijk, dat is nou een mooi verhaal. Goede vriend. En jij bent een klootzak, inderdaad, dat je het niet vertelde, maar wel de klootzak van een fantastische vrouw en vrienden die het waard zijn zo genoemd te worden. Dat is nou echt iets om dankbaar voor te zijn.

anja | 14-05-23 | 08:45

Ach ja, Vlaamse nationalisten. Er is bijna geen identiteitsloos zieliger volk te bedenken. Het is allemaal een amalgaan van "kan niets, doet niets en hopeloos verloren". De achterblijvertjes van de Nederlanden. De "net-nietjes". Ik vind het allemaal maar zielig. Ik kan natuurlijk heel goedkoop gaan vertellen hoe fout Vlamingen konden zijn. Maar ik kan ook praten over Gulden Sporen, Kriek bier en Suske en Wiske. Helaas zijn dat allen geen creaties van Vlaamse nationalisten.

Dat is en blijft dom en zielig volk.

DeEnigeWaarheid | 14-05-23 | 01:40 | 17

@Theodorik1 | 14-05-23 | 02:55:
Het vosotros wordt bijna alleen in Spanje gebruikt.
Ik spreek Caraïbisch Spaans en zelfs in Tenerife spreken ze zoals wij. Dus met ustedes, niet vosotros. In Uruguay en Argentinië gebruiken ze nog vos.
En de subjuntivo? Heb je die onder de knie?

J.Cash | 14-05-23 | 03:01

@J.Cash | 14-05-23 | 03:01: Gaat steeds beter, de grammatica ook. Mijn vriendin begrijpt me wel ,maar ik wil graag perfect Spaans spreken. Spaans is wel snel te leren als je Portugees kent.

Theodorik1 | 14-05-23 | 03:14

@Theodorik1 | 14-05-23 | 03:14:
Ben zelf ook met zoals Spaans / Castiliaans bezig. De vosotros vorm wordt hier in Castilië gewoon alledaags gebruikt. Op Amazon Prime loopt de serie El Cid (met Denver uit Casa de Papel als El Cid). Daar vliegt de vosotros vorm je om de oren...

Todo lo que digáis que somos, lo somos y aún peor.

Louter Leuter | 14-05-23 | 09:15
▼ 14 antwoorden verborgen

't is niet eens zozeer rechts, het is meer het recht ook nog zelf een beetje na te mogen denken.

Zeurders | 14-05-23 | 01:32 | 1

Volgens linksmensen is het niet in het belang van de heilstaat als onderdanen zelf nadenken. Vandaar dat scholen geen kritische denkers meer afleveren.

intrigant | 14-05-23 | 08:18

Had het al eerder getelegd; dit album heeft mij door een van mn donkerste periodes gesleep. Letterlijk.
m.youtube.com/watch?v=TJZDyIz-0lk&...
Dit is de live versie met een of ande orkest.
Nick Cave - Push the Sky Away.

chicago river | 14-05-23 | 01:30 | 10

@chicago river | 14-05-23 | 01:57:

pegaje, PE ,de eerste twee letters van mijn voornaam, GA, de eerste twee letters van mij ega haar voornaam en de JE is ons eerste kind. Er kan al 26 jaar ook nog MA aan toegevoegd worden. Snap je het een beetje?

grt

pegaje | 14-05-23 | 02:23

@chicago river | 14-05-23 | 02:16:
Peaje is tol. Waar je in het Caraïbisch gebied een biertje koopt voor onderweg.

J.Cash | 14-05-23 | 02:38

@pegaje | 14-05-23 | 02:23: Weet je tweede dat hij/zij niet in je nick zit? Ik als tweede kind vind dat toch weer niet kunnen.. uitsluiting en achterstelling alom van het tweede kind, ik zie het al. (Geintje)

anja | 14-05-23 | 08:48
▼ 7 antwoorden verborgen

De beste manier van binnenkomen. Dank en proost!

anja | 14-05-23 | 08:49

Dat zwarte goud mag in de grond blijven zitten. We hebben een nieuwe benzine eFuel die gemaakt wordt van waterstof met koolstof die uit de lucht wordt gehaald. Koolstofdioxide wordt uit de lucht gefilterd, de koolstofatomen worden losgemaakt van de zuurstofatomen. Zuurstof wordt terug in de lucht gelaten. De koolstofatomen worden aan waterstof toegevoegd, waarna je benzine hebt, die dus koolstofemissievrij is. Gemaakt met windenergie.

Is tenminste de opzet, als ze het helemaal van de grond kunnen krijgen. Op dit moment nog een tikkeltje duur, met 40 dollar per gallon (Amerikaans, dus 4,5 liter). Maar je kunt de destileerinstallatie zien in Chili, in www.youtube.com/watch?v=VUKN3m8wD2Q

Met_baard | 14-05-23 | 01:15 | 3

Nog een paar jaar de benzineprijs verhogen en het kan uit.

Jan de Vries | 14-05-23 | 01:35

Dat klinkt niet als een energie efficiënt proces.

intrigant | 14-05-23 | 08:21

Je moet het eerst maken. Olie, diesel, gas en eFuel (of SAF sustainable aviation fuel), zijn energiedragers. Bij fossiele brandstoffen dragen ze niet de energie van de zon of dinos (die hebben dezelfde verbrandingswaarde als hout), maar dragen vooral de compressie- en warmte-energie die de aarde er voor ons voor niets ingestoken heeft. Dat nu, moet je bij eFeul zelf eerst opwekken en erin stoppen (waarbij je een windturbinepark op de Noordzee maar voor één ding kan gebruiken - dus niet voor waterstof+energie en voor electriciteit nu). Gebruik je eFuel voor verwarmen in de winter, dan komt de heer Carnot weer om de hoek zeilen en raak je weer ruim de helft van de energie kwijt door de verbranding.

PS De Wehrmacht en de Zuid Afrikanen maakten al hun brandstoffen. Zoek op Fischer - Tropsch proces (meen uit de jaren 20).

Louter Leuter | 14-05-23 | 08:58

2 observaties:
1- prima actie van de spelers van RKC en FC Utrecht: laatste 2 minuten gewoon de bal niet meer rondspelen, maar stilstaan op het veld na wéér gezeik vanaf de tribune.
2- 'de' kracht en dus 'de' hoofdrolspelers van Feyenoord Rotterdam van dit jaar wordt besproken door prominenten van de club... NIEMAND benoemt Hancko! Aan de ene kant: fijn dat hij onder de radar blijft (want: grotere kans dat hij niet weggekocht wordt), aan de andere kant: wat een belediging! Hancko is BY FAR(!!!) de beste aankoop van dit seizoen!

RM666 | 14-05-23 | 01:10 | 4

Van Hanegem noemt hem in een interview in de Volkskrant.

Après toi | 14-05-23 | 01:28

@AT, Willem ziet het dan wél scherp.
Ik reaguurde ook eigenlijk op een item op ESPN, waarbij Kokcu (terecht!) Wieffer (terecht!) en Gimenez (terecht!) allemaal benoemd werden, maar Hancko niet. Volgens mij heeft hij de meeste minuten gemaakt van alle Feyenoorders en is hij nooit door de ondergrens gezakt. En toch wordt hij zelden genoemd! Nou ja, dan is hij maar de stille kracht van Feyenoord... moge het maar vele jaren voortduren.

RM666 | 14-05-23 | 02:07

@Graaisnaaiert: ach waarom niet? Groningen is klaar, dus waarom zou je nog rellen?

RM666 | 14-05-23 | 02:11
▼ 1 antwoord verborgen

Studenten aan onze universiteiten worden geacht te sparren met elkaar, ideeën uit te wisselen, het hartsgrondig met elkaar oneens te zijn en op het einde samen een paar biertjes drinken.

De huidige generatie universitaire studenten is het wel zo eens met elkaar, er is één waarheid en dat is ook meteen de enige.

Verontrustend die eensgezindheid, weet je wie ook, enfin.. de grotere denkers blijken dan toch allemaal uit dezelfde Mal te komen tegenwoordig.

Wattman | 14-05-23 | 01:01 | 2

D66 is zo'n partij, de paradox voorbij, de aarde en haar resources eindig vinden en tegelijkertijd de overbevolking nooit ter discussie willen stellen laat staan de leefbaarheid in dit kikkerlandje.... Alleen als het over klimaat gaat wel maar de eigen burgers kunnen een dikke lol vangen als het over de sociale leefbaarheid gaat.

Weg met die elitaire koekwauzen.

Het Pek en veren moment nadert met rasse schreden, dag D66.

Wattman | 14-05-23 | 01:13

De ‘consensus wetenschap’ wint steeds meer terrein. Mensen zien het wezenlijke verschil niet tussen de overtuiging van een wetenschapper en de uitslag van onafhankelijk onderzoek dat volgens de wetenschappelijke methode is uitgevoerd.

intrigant | 14-05-23 | 08:37

Vers van de pers. Het is lente hier en dus de prima zomerhitjes worden uitgebracht.
Mezzo Mondo - Emma (8 mei 2023)
www.youtube.com/watch?v=nE3LINzxjQ8
En natuurlijk strakke onbegrijpelijke Italiaanse cinematise clip. Lol!

Basil Fawlty | 14-05-23 | 00:55

On repeat:
Texas Sun - Leon Bridges and Khruangbin
youtu.be/dYZzqamNSaw

Robert Haynes | 14-05-23 | 00:45 | 1

gezellig

Phantomas | 14-05-23 | 01:11

"Economieminister Micky Adriaansens (VVD) noemt 'graaiflatie' polariserende term. 'Ik vind het een heel gek woord."

dvhn.nl/economie/Economieminister-Gra...

De term is "polariserend", niet het feit dat het bestaat... Ahold de "maatschappelijk verantwoorde ondernemer" Rutte weer een SMSje gehad van Ahold dat ze Nederland gaan verlaten als we de graaiflatie blootleggen, of toch business voor burger. Je hoeft geen Einstein te zijn... Rabobank was voorzichtig...

Pink Floyd - Another Brick in the Wall Official Music Video (Lyrics In Description)
www.youtube.com/watch?v=qs35t2xFqdU

Een keiharde knal net, gaan we Rotterdams doen in dit dorpje ?

Wattman | 14-05-23 | 00:37 | 10

@theo-is-dood | 14-05-23 | 02:37:
En HMRC lacht zich dood. En bedankt voor de extra inkomsten. Vooral blijven zeiken over Brexit en multinationals het moeilijk maken. Bij ons staat de deur open zeggen ze. Hoeven ze niks voor te doen. Oh ja jullie krijgen een EU subsidieslurpend medicijnen instituutje in Amsterdam (met waarschijnlijk een hoerenkit ernaast). Veel plezier ermee. Brengt de Engelsen nml niks op kost alleen maar geld. Maar gelukkig zijn ze EU moralistisch ok. Mag wat kosten maar je verdient er niks aan.

Basil Fawlty | 14-05-23 | 03:21

@Basil Fawlty | 14-05-23 | 03:21:
Ho ho het pand waar de EMA zat in Canary Wharf wordt nog zo'n 25 gehuurd door de EU. Ach ja. Het is maar belastinggeld.

Overigens wilde de Nederlandse roverheid de EMA zooo graag hebben, dat ze oa het pand schenken. Ach ja. Is maar Nederlands belastinggeld.

Louter Leuter | 14-05-23 | 08:35
▼ 7 antwoorden verborgen

"En zowel de media als het onderwijs doen volop mee aan de woke. Met andere woorden: het stemhokje is het enige kanaal om te protesteren. Maar daarmee is de “lange weg door de instellingen”, het motto van de Mei’68-beweging, nog niet omgekeerd. Velen willen tegen de woke-hysterie ingaan, maar het ontbreekt hen aan middelen."

Dat gepiep over woke ook. Dat heb je allen bij rechts die zien overal woke, woke, woke! Woke bestaat niet, het is simpel te definiëren als: Dat waar rechts de pest aan heeft. Dat is "woke".

Maar het is zinloos, jonge mensen van nu moeten niks hebben van dat achterhoede gejammer van oude blanke kerels en al helemaal niet als het rechtse oude blanke kerels zijn. Gaap, gaap, hoor je ze denken. Is het al zo laat? Wanneer zijn ze eindelijk weg?

Beste_Landgenoten | 14-05-23 | 00:25 | 16

@Beste_Landgenoten | 14-05-23 | 00:51:
Eens hoor, maar waarom is overbevolking dan nog steeds zo'n enorm taboe binnen de conferentietafels van mensen die wel de macht hebben om daar wat aan te doen?

Graaisnaaiert | 14-05-23 | 01:06

"Woke" is een instrument om merken uit de markt te saneren. Het gat wordt opgevuld door steeds grotere monopolisten die, gefinancierd door multinationale investeringsfondsen, woke buiten de deur houden. De kapitaalopbrengsten van die fondsen worden zorgvuldig gekanaliseerd: "zij" de voordelen van steeds verdergaande monopolisering, "wij" de kosten van woke+stijgende prijzen. Het lijkt sterk op de werking van het "geleend rentedragend industriekapitaal" conform Marx, dat door niemand betwist wordt.

kindapaas | 14-05-23 | 03:23
▼ 13 antwoorden verborgen

Links geleuter is al 70 jaar geleden begonnen, uit angst voor dat nooit meer werd het een ideologie, nu begint de kiezer in steeds meer landen terug te krabbelen, dat momentum is niet te keren, zie de milieurem die macron voorstelt; ja het kan dus toch.
Uiteindelijk zijn het de multinationals die de stemmer bepotelen; de barricaden op voor de d66 lobby, dan ben je toch gezegend met je wajong uitkering en toeslagen.
In de douche zet de betweter een klok die ze de Moskou tijd noemen en in de wc hangt een klok met Brussel, ja de d66 adept woont zo overal hoor.
Straks maar eens kijken wat de turkse klok slaat, kan nog spannend worden want het leger staat schijnbaar klaar, net de eu.

28 | 14-05-23 | 00:15
-weggejorist-
Zwezerik | 13-05-23 | 23:54 | 16
▼ 16 antwoorden verborgen

Maar worden met een cordon sanitaire coalitie van maar liefst 7 partijen buitengesloten.

Vlaams Belang blijft de grootste partij van Vlaanderen en weet 24,6 procent van de ondervraagde kiezers voor zich te winnen, ruim 6 procentpunt meer dan bij de verkiezingen van 2019. De partij scoort zelfs nog iets hoger dan bij "De Stemming" van vorig jaar.
www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/05/10/vlaam...

Cornelis12 | 13-05-23 | 23:54 | 3

Belgie is een mislukt land.

Piggelmee | 13-05-23 | 23:58

Het VB is een partij waar veroordeelde holocaust-ontkenners gewoon lid van mochten blijven.

JTKDM | 14-05-23 | 00:16

Van Camp is niet voor samengaan maar voor uitgebreide samenwerking. Net zoiets wat men in Brussel voor ogen had. Raar dat enkele zichzelf verklaarde 'eurofielen' in de panelen gelijk aan verdachtmakingen doen. Wat is dat toch?

Deflatiemonster | 13-05-23 | 23:53

Er hangen daar ook borden met de boodschap dat het illegaal is om drugs bij straatdealers te kopen. Met daarnaast borden met de boodschap dat het illegaal is om drugs bij straatdealers te kopen.
Of borden met “Wees lief voor elkaar” of “Geef elkaar de ruimte”
Ook de borden met “Geweldloze zone” en die lieveheersbeestjes-tegels vind ik goed besteed belastinggeld.
Op borden lees je tegenwoordig ook dat een rood kruis boven een baanvak betekent dat je niet op die baan mag rijden. Ik mis alleen nog een bord dat aangeeft dat ik verkeersborden moet lezen.
Ik ben dol op borden.

Bootsjunge | 14-05-23 | 00:17

@Lorejas | 14-05-23 | 00:22: Een droom van een naslagwerk!
Een 100km-bordje op de vangrail van de afrit, 50 meter voor een T-splitsing, vind ik ook mooi.

Bootsjunge | 14-05-23 | 01:20
▼ 4 antwoorden verborgen

Kortom, wat nodig is, is een lange rechtse mars door de instituties.

Après toi | 13-05-23 | 23:43 | 4

Eerst de linkse instituties om zeep helpen.

Zwizalletju | 14-05-23 | 00:20

Het idee van een rechtse herverzuiling is zo gek nog niet. De EO wordt vandaag serieus genomen, die ruimte hebben ze bevochten. Het Nederlands dagblad en Reformatorisch Dagblad voorzien in de nieuwsbehoefte van de evangelische en reformatorische achterban. Thierry Baudet probeert het ook maar heeft een minder homogene en minder trouwe achterban. Opinio is ook mislukt.

thanseeuwen | 14-05-23 | 00:30

En moet de VV dus eens ruimte maken voor echt rechtse partijen.

RM666 | 14-05-23 | 00:43
▼ 1 antwoord verborgen

Als onderwijs links is, dan zijn de kinderen dat later ook.
Over het algemeen dan, hersenspoelingen op die leeftijd werken.
Zo is er vast 1 of andere meester geweest, die ooit begonnen is met het woord "super".
Nu zijn er miljoenen scholiertjes die er een stopwoord van gemaakt hebben.
Alles is tegenwoordig superleuk, superspannend, supermooi, supereng, supergaaf enz enz.
Wat je in een kind stopt, komt er uit.

snapal | 13-05-23 | 23:39 | 3

Daarom wat je er in stopt , doe de V van Vpower dan ben je af van de super;)

Smoelensmid | 13-05-23 | 23:41

Meh. Bij mij is dat niet gelukt dus. Maar het links van vroeger is ook niet meer. Woke nonsense etc. Homo- en vrouwenrechten worden nu vrolijk bij het oud vuil gezet.

Louter Leuter | 13-05-23 | 23:45

In mijn middelbare schooltijd hadden veel leraren stickers van politieke partijen op hun agenda. Opmerkelijk genoeg allen van D'66.

Een vriend van mij kreeg les van iemand van de CentrumPartij. Dat wist echter niemand en hij hield zijn mening voor zich. Die vriend was zelf behoorlijk links, maar kon zich er niet in vinden dat de leraar omwille van zijn politieke voorkeur ontslagen werd.

Roos | 13-05-23 | 23:52

Er is een chronisch tekort aan realisten op links en rechts.

funda | 13-05-23 | 23:33 | 7

@Torquemada | 13-05-23 | 23:46: dat duo met die saaie Gijs Groenteman gaat naar SBS6. Dat was vroeger ondenkbaar. Nu gaan ze schaamteloos voor het grote geld.

Roos | 14-05-23 | 00:02

@Roos: die van Media Inside? Dat melige kon ik de humor nog wel van inzien.

Lorejas | 14-05-23 | 00:15

@Torquemada | 13-05-23 | 23:46: Als je reageert wat je verstand zegt, dan bezit je alle politieke voorkeuren.
Vooropgesteld dan dat je bovenkamer in orde is en je niet laat leiden door "hoe het hoort" cq opvoeding en beinvloeding door derden.

snapal | 14-05-23 | 00:20
▼ 4 antwoorden verborgen

Dinsdag 9 mei: Ondanks dat in Haarlem de afgelopen weken meer dan tien voertuigen in de brand vlogen, is er geen sprake van een trend. Dat zegt de Noord-Hollandse politie. „We zien dit als losstaande incidenten”, aldus een woordvoerder.

Enfin, de dagen na de uitleg van de politie

10 mei: Drie voertuigen beschadigd bij autobrand in Haarlem, vermoedelijk brandstichting

11 mei: Twee autobranden vlak na elkaar in Haarlem

12 mei: Camper volledig verwoest bij nachtelijke brand in Haarlem, groot vermoeden van brandstichting

13 mei: Weer autobrand in Haarlem: twee voertuigen zwaar beschadigd in Linschotenstraat

Cornelis12 | 13-05-23 | 23:31 | 1

Hallo streekgenoot. Ik zet hem binnen ... in de garage , waar heb je hem anders voor? Er loopt hier zoveel achterlijk volk rond... maar / en dat gaat alleen maar minder/ meer worden... want vvd en Rutte Vd Burg
die nul komma nul op hebben met het volk dat hier leeft en geboren is... en die de hele shitzooi die wij dagelijks zien passeren niet kunnen bevatten.

Zwizalletju | 14-05-23 | 00:12

Links doen is een uitstekende manier om je zakken te vullen
Rechts leidt maar tot onrust, de migratie loopt gevaar, waardoor het onroerend goed in waarde kan dalen, het schrikbeeld van de elite.
Zaken zijn zaken.

snapal | 13-05-23 | 23:16

Er zijn grote culturele verschillen tussen Vlamingen en Nederlanders, die een mogelijk samensmelting in de weg staan.

Roos | 13-05-23 | 23:08 | 18

@Klunhel | 13-05-23 | 23:43: ik ken behoorlijk wat Vlamingen met wie het onderling leuk en goed gaat.
Maar de rol van de overheid is echt anders dan bij ons.
Dat zie je ook in het onderwijs terug, dat veel strenger is dan bij ons. En een ander heel groot verschil is dat de overheid daar alles van je mag weten, dat interesseert de meeste Belgen niet eens.

Roos | 13-05-23 | 23:57

@Roos | 13-05-23 | 23:57:
Goeie observatie Roos. Ze kunnen gewoon twee keer per jaar even je banksaldo opvragen.
Zonder dat je het weet.

J.Cash | 14-05-23 | 01:30

@snapal | 13-05-23 | 23:52:
Kijk maar naar de Vlaamse TV, volop Nederlandse series. Meiland, Ik vertrek, Steenrijk straatarm enz.
Dan heb je het 24/7 kookprogramma van NJAM, een aanrader trouwens want er komen sterrenkoks die het ook nog eens kunnen uitleggen zonder die dramatische stiltes die je op bijvoorbeeld MAX ziet.
Op NJAM zit nu ook Ellenieke Vermolen (vrouw van), Roger van Damme, Vanja van der Leeden met haar Indische gerechten.
Ik zie dus inderdaad wel veel meer openheid t,o.v, Nederland.
Terwijl het andersom meer is van “slechte wegen”, “dom”, “lelijke huizen” enz dat kinderachtige niveau.

J.Cash | 14-05-23 | 01:39
▼ 15 antwoorden verborgen

Waarom zitten er zoveel Calimero's op rechts? Het is allemaal huilie huilie.

Après toi | 13-05-23 | 23:08 | 16

@Beste_Landgenoten | 14-05-23 | 00:38: Die moslims komen uit een keiharde cultuur, onderschat dat niet. En ze moeten over het algemeen weinig hebben van zaken als vrouwenrechten, homoseksualiteit en godsdienstkritiek.

Après toi | 14-05-23 | 00:57

@Beste_Landgenoten | 14-05-23 | 00:38:
We worden niet omgevolkt? Er zijn hele wijken die je amper meer herkent als Nederland, scholen die hun onderwijsprogramma's aanpassen op achterstanden, overlast. Ook in dorpen in mijn kleine gemeente. En er komen hordes meer, terwijl zorg en woonruimte onder druk staan. Mensen durven niet eens te scheiden, omdat woonruimte zo ingewikkeld is.
Voelt wel als omvolken.

letopuwzaak | 14-05-23 | 01:00

@Muxje | 13-05-23 | 23:16:
Het probleem is dat je op links al snel intellectueel bent. Als je ongeveer normaal Nederlands kunt schrijven ben je journalist, “kenner”, van welk land dan ook.
In het linkse land is de cycloop koning.

J.Cash | 14-05-23 | 01:43
▼ 13 antwoorden verborgen

Een goede Vlaamse vriend uit regelmatig het verlangen bij Nederland te willen horen, omdat hij zich meer verbonden voelt met Nederlanders dan met Walen. Weet iemand hier in hoeverre dit sentiment daar al dan niet wordt gedeeld?

groenepixelporno | 13-05-23 | 23:04 | 3

Lees dit eens...

nl.m.wikipedia.org/wiki/Bye_Bye_Belgi...

De Wallonië in rep en roer, en in Vlaanderen werd er niet op gereageerd. Vlamingen en Walen leven langs elkaar heen. De taalgrens is keihard (anders dan aan onze oostgrens waar dialecten langzaam overgaan van de ene vorm naar de andere).

Louter Leuter | 13-05-23 | 23:09

Klopt ik ken ook meerdere Vlamingen die liever bij Nederland willen horen dan bij de Walen. Kijk ook eens op orde van den prince.

Klaagbaan | 14-05-23 | 00:06

Groenepik. Het ligt er aan waar je bivakkeert. Hier op het grensgebied gaan de grote hoeveelheid Nederlanders en Vlamingen heel goed met elkaar om.
Op café (De Kroon, De Roode leeuw, het vroegere Mirador (waar je gewoon binnen kon roken op zaterdag, de boetes betaalden we met elkaar) smelten de paspoorten ineen.
Ga je naar de kust, West-Vlaanderen dus, dan vind ik het een ander verhaal, net als in De Kempen.
Daar zijn velen toch wantrouwig tegenover Nederlanders.

J.Cash | 14-05-23 | 01:51

Ondertussen bij Tata Steel: Uitbraak van 14 kuub giftig gas bij Kooksfabriek 2

Een flinke uitbraak van gas en stof bij Kooks- en Gasfabriek 2 heeft omwonenden vanochtend de stuipen op het lijf gejaagd. Op camerabeelden van stichting Frisse Wind.nu is te zien dat er ongeveer vijf minuten lang zwavelhoudende gassen de lucht in gingen. Richting Noordzeekanaal.
www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf2023051...

Cornelis12 | 13-05-23 | 22:59 | 1

Dat stelt niets voor

De_fluitlokker | 14-05-23 | 06:47

Eigen auto ? Nergens voor nodig ! MAG NIET ! Klimaat !
De laffe, dociele Nederlandertjes gaan het nog laten gebeuren ook. Weet ik zeker.
www.trouw.nl/opinie/het-is-even-wenne...

Asteroid-B612 | 13-05-23 | 22:56 | 24

@Smoelensmid | 13-05-23 | 23:28: Noorwegen beschikt over waterkrachtcentrales en kan zijn eigen electriciteit opwekken. Bovendien gaat de Noorse overheid uit van het principe dat de Noorse bevolking moet kunnen profiteren van de rijkdommen van hun eigen land. Dat is in Nederland wel anders : De Nederlandse overheid heeft als voornaamste taken : 1) De (belangen van) de Oranjes beschermen, en 2) zoveel mogelijk geld binnenharken door de eigen burger uit te persen, en ook door belastingparadijs te zijn voor bedrijven als Starbucks. Wanneer er hier alleen nog maar electrische autos zouden rijden dan maken ze die stroom GEGARANDEERD net zo duur als benzine nu is. Geen twijfel. Maar het gaat mij er meer om dat de Nederlandse overheid op allerlei manieren persoonlijke vrijheden van de burger probeert in te dammen en te beperken, rechten af te pakken en ondertussen steeds meer verplichtingen op wil leggen. Het "auto's van de burger afpakken" scenario zie ik echt nog wel gebeuren. En de Nederlandertjes doen gedwee wat ze wordt opgedragen.

Asteroid-B612 | 14-05-23 | 00:02

Oh ja hoor. En maar roepen dat ze in een rijk en welvarend land leven, met de beste zorg en zonder “Amerikaanse toestanden”.

J.Cash | 14-05-23 | 01:52
▼ 21 antwoorden verborgen

Grappig, die vermelding van grensoverschrijdende samenwerking. Vanuit Nederlands perspectief, zou je dat lezen dat iets te ver gaat. Zie bijvoorbeeld het voorbeeld dat de Belgen onze kranten in handen hebben. Ik vermoed echter dat Nonkel Karl het enkel letterlijk bedoelde, lettende op het voorbeeld van de havens die samenwerken. Toch wel grappig, zelfde taal maar andere interpretatie

Kartelmaster2000 | 13-05-23 | 22:54 | 1

er valt niets te interpreteren , er zit namelijk nogal een verschil tussen
'iets in handen hebben" en "samenwerken"

j.greenfield | 13-05-23 | 23:10

Gejank. Richt dan je eigen rechtse media op en dan bedoel ik niet zo’n wappie omroep als ON. En als je media geen succes worden, moet je jezelf afvragen waarom dat zo is. Dus niet janken maar je eigen media oprichten. Kan gewoon in dit land.

Bigi Bana Boy | 13-05-23 | 22:51 | 14

Heb dat ondinges al verschillende keren betrapt op pertinente onwaarheden.
Dat weten en wisten ze zelf ook wel.
Oopzouten met die bende.

snapal | 14-05-23 | 00:58

@Beste_Landgenoten | 14-05-23 | 00:11: Waarom bestaan veel van jouw antwoorden voor de helft uit goedkoop schelden? Is dat het nieuwe linkse intellectueel á la Sander Schimmelpenninck?

Kowalski11 | 14-05-23 | 01:01

@Beste_Landgenoten | 13-05-23 | 23:24:
Nou het is weer borreltijd hè BL?
Het punt is dat links een grotere groep heeft: buitenlanders, uitkeringstrekkers, studenten, kortom iedereen die niet zijn broek kan ophouden.
Op rechts. Tja daar zitten we meer ons geld te tellen, op zoek naar een derde huisje of bootje, of zijn we bezig met oldtimers.
Heel veel interesse om popiejopie te doen is er niet als je je zaakjes op orde hebt,

J.Cash | 14-05-23 | 01:57
▼ 11 antwoorden verborgen

B_L, It's clearly a fuel depot. No secondary explosions typical of ammo cook offs, cloud formation typical of gaseous refined chems (rocket fuel).

Unsinkable-Sam | 14-05-23 | 00:35

Haha, "engine fire", bij een brandje verwacht je toch eerst een licht rookpluimpje ter aankondiging, niet een dikke boem. Maar wat een val, De inzittenden hadden genoeg tijd om het volledige arsenaal aan Russische vloeken te schreeuwen.

Sneerpoets | 14-05-23 | 08:12
▼ 5 antwoorden verborgen

Timing van het onderwerp matig.

Rattus | 13-05-23 | 22:43 | 2

"Tijd is een illusie"

Ti Ming
Filosoof
312 (?) - 398

Kapitein Sjaak Mus | 13-05-23 | 22:54

@Kapitein Sjaak Mus | 13-05-23 | 22:54: Wijze filosoof, Tijd heb je niet je bent het. Jij bent het universum;)

Smoelensmid | 13-05-23 | 23:05

Telegraaf heeft genoeg rechtse columnisten en opiniemakers. Dus het klopt niet helemaal wat onze Karl hier beweert.

Après toi | 13-05-23 | 22:42 | 9

@Après toi | 13-05-23 | 23:15: En dus omdat Arthur in de linkse Volkskrant een column had viel het wel mee met het uit evenwicht zijn? Serieus?

Kowalski11 | 13-05-23 | 23:24

@Après toi | 13-05-23 | 23:24: Precies wat je zegt, was.Het geeft dus juist aan dat er te weinig rechts geluid vertegenwoordigd wordt heden ten dage.

Kowalski11 | 13-05-23 | 23:27

@Kowalski11 | 13-05-23 | 23:24: Er klinken wel meer rechtse geluiden in de Volkskrant. Dus het is allemaal niet zo zwart-wit als Karel hierboven beweert.

Après toi | 13-05-23 | 23:27
▼ 6 antwoorden verborgen

Moedeloos. Mooi woord.

Plukkieplukkie | 13-05-23 | 22:40

De Nachthap.

Ma's magisch moederdag maaltje! En lekker weer, dus buiten eten!

8 foto's.

twitter.com/beschaafdrechts/status/16...

twitter.com/beschaafdrechts/status/16...

Ma trekt die lange stienes echt kapot tot op het bot!

Foto ratatouille vergeten.

Paar foto's wat overbelicht, want ongevraagd Samsung update gehad gisteren. Ik heb nu ook ineens weer voorspellende teksten... Dat werkt bij mij niet gna gna

wilderst | 13-05-23 | 22:38 | 7

@Basil Fawlty | 13-05-23 | 23:34: Ja maar @Wilderst is zelf ook streng hoor ik sidder altijd als ik de fotos van mijn gerechten naar hem opstuur;))

Smoelensmid | 13-05-23 | 23:38

@Smoelensmid | 13-05-23 | 23:38:
Lol! Begrijp wat je bedoelt oh you little devil.
Ik denk dat Wilderst zeer streng is naar gelijken. Peers, maar niet naar junior koks die het vak nog moeten leren. Je tikt ze nu en dan (lees vaak) beschaafd behoorlijk op de vingers maar demotiveer of zeik ze niet af. Zoals mijn vader zaliger altijd zei: "Daar wordt niemand rijker van."
Lol!

Basil Fawlty | 13-05-23 | 23:46

Mannen, bedankt voor het waarnemen! Ik werd meteen na dit plempsel naar de buren geroepen, net terug...

Smoelensmid hoeft niet te vrezen, die kan hier zo sous worden!

Maar leuk dat ie vaak net een klein steekje laat vallen: es soll was zum meckern geben! Frasier en zijn broer hadden ook nooit een leuke avond als het perfect was, haha

wilderst | 14-05-23 | 00:53
▼ 4 antwoorden verborgen

De media en de cultuursector vormen een kwaadaardige elite.

thanseeuwen | 13-05-23 | 22:26

Gij zijt mij vreemd geweest, vermetele oude vriend,
maar dat gij Neerlands vaan manmoedig hebt gediend
dàt weet ik niettemin zooals 't een ieder weet die nu,
in dit ons Land, zijn brood in schaamte eet.

Willem Elsschot over August Broms

Kapitein Sjaak Mus | 13-05-23 | 22:23 | 3

Ik neem aan dat Willem Elsschot de controversiële August Borms bedoelde?

thanseeuwen | 13-05-23 | 22:32

Ik lees trouwens ergens dat Lukaschenko nogal kritiek is opgenomen ??

Iemand info ?

AldNuut | 13-05-23 | 22:22 | 6

Polonium in zijn kroket, kan de beste gebeuren.

funda | 13-05-23 | 23:04

Die Lukaschenko heeft op het verkeerde paard gewed en dat weet hij. Gaat hoe dan ook slecht met hem aflopen.

Cornelis12 | 13-05-23 | 23:34

Weinig concreets te vinden verder..

Wolla We horen het wel

AldNuut | 14-05-23 | 00:31
▼ 3 antwoorden verborgen

Als er een markt voor was dan was er ook wel een website voor geweest. Die zooi aan de rechterzijde van het spectrum is echter erbarmelijk slecht.

Red shirt | 13-05-23 | 22:15 | 6

@Basil: vast doorgetrained met liva at bats ;-)

Lorejas | 13-05-23 | 23:32
▼ 3 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Beste_Landgenoten | 13-05-23 | 22:13 | 7
▼ 7 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl