Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog - Het Recht is bedreiging geworden

Het Recht heeft ons veel gebracht zoals stabiliteit, zekerheid, handel, bescherming en zo verder. Met name op internationaal niveau kan men gerust beweren dat het oorlogen heeft kunnen voorkomen (helaas in sommige gevallen ook mogelijk gemaakt zoals de oorlog in Irak, maar dat was gebaseerd op gefabriceerd bewijs). Door allerlei spanningen op zowel lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak, lijkt zich een enorme storm te vormen. En waar het Recht normaliter deze potentiële bom onschadelijk zou maken, is het nu juist het Recht wat de boel verder op scherp zet.

De peace through law doctrine heeft lang redelijk goed gewerkt, maar de politici die dit systeem zouden moeten beschermen en borgen, misbruiken het nu om de democratie te omzeilen en zo hun politieke plannen er door te drukken. Het is dan ook een gotspe dat juist deze politieke groep klaagt dat het rechtssysteem op alle niveaus wordt bedreigd; het zijn immers zij die dit veroorzaken! Wat dat betreft weer lekker vertrouwd; een overheid die zelf problemen maakt en zichzelf aanbiedt als de enige oplossing…

Of het nu het stikstofdossier, het immigratieverdrag, het EMU verdrag, Timmermans Fit For 55, een handelsakkoord, of het Parijsakkoord betreft, de kiezer had bar weinig in de melk te brokkelen.

Social

Nu worden boeren (en de bouw) de fuik ingejaagd door de politiek om een door hen vastgesteld doel (het conserveren van arbitrair vastgestelde Natura 2000 gebieden), met twijfelachtige modellen en meetmethodes, te bewerkstelligen. Een puur politieke beslissing zoals deze wetenschapper van de Wageningen Universiteit ook stelt (zie filmpje hierboven). Er was weliswaar inspraak voor de boeren, maar het werd steeds duidelijker dat het beleid al vaststond, bekokstoofd door een stel bureaucraten en wat milieuactiegroepen. De boeren mochten protesteren, maar met de rug tegen de muur. Alleen voor D66 is deze vrijheid niet duur.

Nog zo’n probleem: de asielcrisis. Veel landen, waaronder Nederland, kunnen de asielinstroom niet meer aan, maar ja hè politici hebben verdragen getekend, dus kunnen we niks veranderen. Het is een gegeven waar we maar aan moeten wennen, zo zegt men. Hier aan tornen, zou de gehele rechtsorde immers ondermijnen.

Intussen wil de EU de Groene transitie nog verder versnellen, terwijl het democratische draagvlak daarvoor geheel ontbreekt. De brandstofprijzen moeten omhoog, de gas Cv wordt verboden en mensen moeten aan de warmtepompen, de brandstofmotor wordt verboden en mensen moeten maar elektrisch gaan rijden of met het OV, vliegen mag ook al niet meer, althans, niet voor het plebs, en zo verder.

Moeten, moeten, moeten, verbieden, en nog meer moeten. En iedere keer als er vanuit de samenleving een breed gedragen weerwoord komt op dergelijke plannen, wordt er gesteld dat het allemaal is vastgelegd in verdragen, dus het moet en kan niet anders. Er is dus geen keuze. Ook zo’n favoriet van de politieke elite: TINA (there is no alternative), een techniek om kritiek en alternatieven bij voorbaat niet ontvankelijk te maken.

Maar ze gebruiken die regel wel erg selectief. Zo hadden we allerlei verdragen omtrent de eurozone. Onze muntunie werd op de leest van de Duitse Bundesbank geschoeid, maar na allerlei crises is het inmiddels overgeschakeld op een Latijns model en hebben de EU/EMU lidstaten keer op keer de verdragen uitgerekt, omgebogen, en verkracht om hun zin door te drijven. Zo ging het ook bij het Oekraïne Verdrag en dat juridisch waterdichte inlegvel én de plechtige beloftes van de betrokken politici en zie nu; alles is van tafel geveegd. Het verdrag werd dus veranderd.

Hiermee laat de politieke elite duidelijk zien dat zij het Recht misgebruiken om steeds autocratischer te kunnen optreden en dat zij, alleen wanneer het haar uitkomt, wel de juridische flexibiliteit kan opbrengen om veranderingen door te voeren.

Het is dan ook niet zo gek dat steeds meer Nederlandse kiezers (geldt overigens ook voor de kiezers in andere landen) zich beginnen af te zetten tegen deze steeds meer vernauwende en dwingende overheid. Volgens de AIVD zijn dit soort mensen dreiging nummer 2 op hun lijst, na moslimterrorisme. Plek drie was overigens voor appende Andrew Tate jongens. Links terrorisme die laatst openlijk het gebruik van geweld goedkeurde of de Mocromaffia (die nota bene de Koninklijke familie bedreigt, advocaten heeft geliquideerd, en zo verder) en zo verder stonden lager genoteerd!

Steeds vaker is duidelijk dat bepaalde meningen vanuit de heersende politiek worden ontmoedigd door een (mede door de overheid) gesubsidieerde cancelbrigade, die te pas en te onpas de meest vreselijk labels op andersdenkenden plakt. Met de reputatie en baan op het spel, blijven de meeste kiezers muisstil en morren ze alleen wat achter de voordeur.

En zo gebeurde het allemaal; zo werden uiterst onpopulaire programma’s er doorheen gejast. Met verdragen in de hand, een rechter ter linker hand en een inquisitieteam om de hoek, is deze groep politici oppermachtig gebleken. Het was dan ook met enige vreugd, dat ik de BBB overwinning heb gade geslagen (heb overigens niet op deze partij gestemd). Wordt de Nederlandse kiezer eindelijk wakker en durft zij haar hakken in het zand te zetten?

Vraag is nu hoe de zittende macht zal reageren. Zal zij het Recht nog verder misbruiken voor haar doeleinden? Als de geschiedenis een maatstaf is, dan is het antwoord helaas “ja”. Mocht de (inter-) nationale rechtsorde daardoor ten onder gaan, dan wil ik bij dezen graag laten optekenen, dat de huidige machthebbers dit op hun geweten hebben. Het Recht, net als de democratie  waarmee het hand in hand gaat, heeft breed gedragen steun nodig van de kiezers. Draagvlak. Tijd dat de elite dat eens gaat inzien en het Recht weer haar de-escalerende functie laat vervullen.  

P.S. Beste AIVD: voor de duidelijkheid, ik ben dus (alleen) voor verandering op democratische wijze en stel daarnaast vast dat de huidige bestuurlijke elite (als medeveroorzaker) een sleutelrol heeft in deze mogelijke verbetering. Iets wat ik in uw analyse totaal heb gemist, overigens.   

Reaguursels

Inloggen

Omtzigt heeft hier ook heel veel hele zinnige dingen gezegd en geschreven.
Kort samengevat komt het er op neer dat onze democratie zoals die ooit is ontworpen aan de kant is geschoven door veranderde procedures.
Zo was het bedoeld:
=> volk kiest tweede kamer, => tweede kamer kiest kabinet;
=> kabinet stelt wetten en begrotingen op, legt die voor aan tweede kamer;
=> tweede kamer kan goedkeuren, afwijzen of amendement indienen;
=> pas als wet of begroting goedgekeurd is gaat die naar eerste kamer;
=> als eeerste kamer de wet afkeurt gaat die terug;
=> bij goedkeuring wordt er een datum bepaald waarop die wet ingaat;
=> die datum wordt vooraf gepubliceerd zodat iedereen daarvan weet.

In de praktijk van afgelopen jaren (al voor corona!) zijn steeds meer wetten en begrotingen doorgedrukt buiten tweede en eerste kamer om. Soms is zelfs niet duidelijk welke ministers daarbij betrokken waren. Ook zijn wettelijk bindende amendementen geschrapt omdat regeringspartijen achteraf zeiden "onze parlementariërs hadden zich vergist". Soms treden wetten die nog niet zijn goedgekeurd toch alvast (gedeeltelijk) in werking, Sowieso dus al onwettig, maar dat betekent ook dat er geen ingangsdatum en geen publicatie is.

Daarnaast wordt er steeds meer lalala-geld vooraf "gereserveerd", dat gaat doorgaans om miljarden. Met name voor de EU trouwens. Het verschil met een goedgekeurde begroting is natuurlijk peperduur. Als er duidelijke offertes liggen voor bijvoorbeeld een windmolenpark dan kan de kamer die offertes nakijken en concluderen dat dat bedrag redelijk is, of veel te duur. Als de er echter 10 of 20 miljard voor van alles en nog wat "gereserveerd" staat dan verdwijnt die controle. Een goudmijn voor allerlei commissies, adviesbureaus, werkgroepen, consultants, coaches en task forces die de pot leeg trekken voordat er maar één offerte opgesteld is.

Extra lastig punt is dat er nauwelijks nog werkbare wetten geschreven worden. Er worden wetsvoorstellen van vele honderden pagina's geschreven die door veel parlementariërs niet of nauwelijks gelezen worden. Door partijdiscipline zijn de kamerleden van de regeringspartijen immers verplicht vóór te stemmen, dus waarom zouden tassendragers dan tijd verspillen aan hun grondwettelijke taak?

Zo zijn er nog tientallen grote problemen; een overheid die de kamer structureel niet of te laat informeert; die woo-verzoeken stelselmatig negeert; zelfs na rechterlijke uitspraken de boel vertraagt (wij betalen de boetes wel); een overheid die zelfs na kamervragen informatie achterhoudt of vernietigt; etc.
Een pikmeer-arrest waardoor ambtenaren die de wet overtreden altijd vrijuit gaan.
Een enorme baantjesmachine en diverse overlappende gekozen en ongekozen bestuurslagen, waardoor vaak niet te achterhalen is wie welk besluit nam en waarom. Buitenlandse wetgeving die boven de Nederlandse staat; rechters die de rol van de regering oovernemen; activisten die meer invloed op besluitvorming hebben dan deskundigen op een bepaald gebied (oa klimaattafels); etc.

En aansluitend op de column, het is juridisch gezien inderdaad volstrekt willekeurig welke wetten de overheid wel overtreedt en welke niet. Het is raar dat wetgeving die ons land saboteert zogenaamd wèl bindend is, maar wetgeving die ons moet beschermen ineens niet.

Dandruff | 24-04-23 | 08:22

Hear hear.

decaliter | 24-04-23 | 08:11

Overigens denk ik dat het niet meer goedkomt. Er is al teveel kapot.
We worden een soort USA. Zonder echte sociale beschermingen (vermoedelijk wel met hoge belastingen)
Niet mijn keuze samenleving maar het gaat die kant op.
Met ve cancel culture en woke achtige dingen.
In de tussentijd zal Azië (grote delen) hypermodern worden en een hogere levensstandaard kennen dan wij hier.

Alexander | 24-04-23 | 07:08

Het volk heeft het recht om zich te ontdoen van elites die niet in het belang van het volk regeren. Als dat niet op een democratische manier kan, omdat de elite dat zogenaamd democratisch onmogelijk heeft gemaakt, dan zijn andere methodes toegestaan.

Zemko | 24-04-23 | 06:29

En Mocro mafia en alle onveiligheid hebben we echt zelf op onze hals gehaald. We hebben zelf de import kraan open gezet.
Ook het koningshuis wilde dat volgens mij allemaal.
Ik reis veel en het is toch echt beter om een meer homogene samenleving te hebben (buiten de grote steden)

Alexander | 24-04-23 | 05:13 | 1

Helemaal mee eens. Zelfs in het bedrijfsleven doet men zijn best om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Die uitdrukking alleen zegt al genoeg. Je samenleving wordt er echt beter van als mensen min of meer dezelfde set normen en waarden hebben en dezelfde cultuur aanhangen.

Verbandmeester | 24-04-23 | 07:32

Nederland en Denemarken lijken best op elkaar. Alleen DK is inmiddels beter om te leven.
Anyway het kan allemaal wel DK heeft overal uitzonderingen op.
Ik snap niet waarom dat bij ons niet kan en waarom dat niet ook aan het volk wordt voorgelegd of op zijn minst in een debat komt..
De toekomst van de verzorgingsstaat moet het uitgangspunt zijn. Een goede toekomst

Alexander | 24-04-23 | 05:11

Is de grondwet nog wel grondwet als men in de grondwet stelt dat wet en regelgeving van de eu prevaleren.

Pensionista | 23-04-23 | 23:52 | 1

En niet aan de grondwet getoetst mag worden. We hebben geen Bundesverfassungsgericht, dus is het een lege huls.

Louter Leuter | 24-04-23 | 07:51

Een bindend referendum was mooi geweest voor dit soort dingen, ook Balkenende (Bakellende) die een "afgezwakt" EU verdrag tekende tegen de wil in van de burger die tweemaal met meer dan 60% tegen stemde is hier al een deel schuldig aan.

"Premier Jan Peter Balkenende (CDA) ondertekent donderdag in Lissabon het hervormingsverdrag, een afgezwakte versie van wat oorspronkelijk de Europese grondwet had moeten worden. Hij doet dit samen met zijn 26 EU-collega's. Ook minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen en zijn staatssecretaris Frans Timmermans geven acte de présence in de Portugese hoofdstad. 13 december 2007"

www.trouw.nl/nieuws/balkenende-ondert...

keistad | 23-04-23 | 23:31

Dank u, dit beschrijft precies wat ik ook al tijden constateer.

De Trias Politica is gecorrumpeerd, en helaas lijken alle drie de machten dit wel prima te vinden en doen nauwelijks iets ( of niets) om zichzelf te verschonen.

Het is moeilijk de vinger te leggen op wat de oorzaak is; Is het de decennia-lange indoctrinatie dat al op de basisscholen begint die "nu z'n eindelijk z'n vruchten afwerpt"?

Vroeger waren Nederlands nuchter, en gaven we niet zo veel om "gelul" en loste het boerenverstand een hoop op. Het nuchtere is echter in volgzaamheid veranderd. De toekomst ziet er bleek uit.

Borrom | 23-04-23 | 22:56 | 1

Nederland heeft geen Trias Politica. Als je het niet hebt, kan het het ook niet verkrachten. De uitvoerende macht (de regering) mag ook wetten indienen (hetgeen aan de wetgevende macht is voorbehouden in de trias politica). Vervolgens worden moties van afkeuring van de Kamer, andere moties ook, geheel genegeerd, en de regering blijft gewoon zitten (want coalitie en zo). Terzijde, moties van treurnis zijn geheel voor de Bühne - een mediavehikel. Hoe sloop je een mooi land? Kijk hoe onze politiek, met hun politicologen, bestuurskundigen, actievoerders en overige lichtgewichten dat de afgelopen 40 jaar vakkundig hebben gedaan (maar die burgermeesterspost die was het wel waard, en het tripje naar Kiev ook).

Louter Leuter | 24-04-23 | 08:03

Hear hear & amen.

Zomaarwat | 23-04-23 | 22:54

Ook interessant is hoe de Mocromaffia pas echt als probleem in het nieuws kwam toen advocaatjes en prinsesjes in de vuurlinie kwamen te liggen.

funda | 23-04-23 | 22:15 | 10

@Après toi | 23-04-23 | 22:43:

Is wel zo. Al wat langer dan gisteren. Het Bargoens kwam niet uit het niets vallen.

Ndranghitiari | 23-04-23 | 22:49
-weggejorist-
ReyNemaattori | 24-04-23 | 00:21
▼ 7 antwoorden verborgen

Eerste stap om van TINA af te komen is het schrappen of herschrijven van artikel 94 van de grondwet. Iets als: "Verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties zijn ondergeschikt aan de binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften."

Hoe we die verdragen implementeren en eventuele conflicten tussen verdragen en wetten oplossen, dat laten we lekker in het midden. Impliciet behouden we het recht om bepalingen in verdragen naast ons neer te leggen... hiervoor verantwoorden we ons dan in de daarvoor geëigende internationale instanties, niet bij de eigen rechter. De regering maakt het beleid, geen Urgenda meer. Dan doen we het dus net zo als de rest van de wereld.

Muxje | 23-04-23 | 22:02 | 4

@Is dit nog nieuws? | 23-04-23 | 22:39: Spitten?

onbekend | 23-04-23 | 22:55
▼ 1 antwoord verborgen

De kiezer is. altijd de enige die wat in de melk te brokkelen heeft. Daar staat tegenover dat "verdeel en heers" sterker is.

harry19612 | 23-04-23 | 22:01

Hoe gaat het eigenlijk met de fijnstof risico? En met de CO2 crisis?
En hoe gaat het met de bouw van de nieuwe Kerncentrales? Want we moeten wel aan de elektrische auto..... @40 k per stuk...

Is dit nog nieuws? | 23-04-23 | 21:57 | 2

@radiatorknopje , eng he, ik ben een beetje gaan kijken naar werk in de buurt want vervoer gaat kosten: Policy makers should also favour measures that reduce driving distances, limit urban vehicle access and encourage public transport, walking and cycling.

28 | 23-04-23 | 23:27

Anarchist will anarchist. Next.

Ndranghitiari | 23-04-23 | 21:55

Is dat TITIP verdrag er nog doorheen geduwd?

Piet Karbiet | 23-04-23 | 21:48 | 1

En de CETA.....enzo. lol....Lang leve het songfestival.....eindelijk weer eens iets dat duidelijk is omdat het vals is.......

onbekend | 23-04-23 | 22:54

‘Het recht was er eerst om ons te helpen nu wordt het misbruikt door de elite.’ Op dat soort simpele redeneringen past een simpel antwoord: Schaf het recht af! Vanaf nu geen regels meer!

BobDobalina | 23-04-23 | 21:45 | 7

@Piet Karbiet | 23-04-23 | 22:09: Niet iedereen is zo kundig als jij, Piet.

Après toi | 23-04-23 | 22:16
▼ 4 antwoorden verborgen

We zijn gegijzeld door het ' kuch' recht

...... en het Marokkanen probleem raakt naast de sssssttttt meisje op de staat nu ook de kroonprinses.

Ervaringsdeskundige | 23-04-23 | 21:37 | 2

Onze kroonprinses is ook maar gewoon de maisje hoor. Het is geen kroonjuweel ofzo.

funda | 23-04-23 | 22:10

In Sudan doen xe ook niet wat het volk wil en daar komt het recht niet echt voor.

Hadena | 23-04-23 | 21:36 | 1

In Soedan doet men wat het volk wil. Anders had men daar minder steun onder de bevolking.

Is dit nog nieuws? | 23-04-23 | 22:38

We hebben gewoon te luisteren....
Naar Brussel.

Is dit nog nieuws? | 23-04-23 | 21:31 | 9
-weggejorist-
Ndranghitiari | 23-04-23 | 22:36

@Ndranghitiari | 23-04-23 | 22:20:
https://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/aardappelen/artikel/10903867/angst-voor-brussel-zet-aardappelteelt-klem
https://www.bnr.nl/nieuws/financieel/10510431/eu-gaat-cryptomarkt-veel-strenger-reguleren
https://www.accountant.nl/nieuws/2023/3/brussel-komt-met-geen-chatgpt-richtlijn-assurance-vereist/
https://www.melkvee.nl/artikel/718104-brussel-zet-vervuiling-oppervlaktewater-op-rekening-nederlandse-landbouw/
https://www.nt.nl/logistiek/2023/04/18/brussel-stemt-voor-emissiehandelssysteem-wegvervoer-en-scheepvaart/?gdpr=accept
.....

Is dit nog nieuws? | 23-04-23 | 22:37

@Ndranghitiari | 23-04-23 | 22:36: Zeker wel. Orban is zeker geen heilige, maar hij heeft wel het lef om EU-besluiten die duidelijk niet in het voordeel van de Hongaren zijn naast zich neer te leggen. Het kan wel, maar we (als in Rutte & co) doen het niet. En er zijn nog veel meer landen die zich niet aan EU richtlijnen houden (maximale staatsschuld als percentage van het BBP anyone?), maar daar hoor je niemand over. De EU is een gefaald project wat overeind wordt gehouden door naar voren te vluchten. Voor alles wat er misgaat is 'meer EU' de oplossing volgens de Eurofielen. Zelfs als de EU het probleem is.

Mbovenka | 23-04-23 | 22:49
▼ 6 antwoorden verborgen

Democratisch gekozen worden is niet hetzelfde als democratisch regeren. Als je het eerste doet, maar het tweede vergeet, wordt het eerste een alibi voor een boel ellende, waar de kiezer niet om heeft gevraagd. Voeg er een uitgekiend media-spektakel aan toe, waardoor elke realistische oppositie met een Godwin in het wappie-verdomhoekje wordt gezet en de bang gemaakte menigte stemt tóch weer op hetzelfde poppetje, waarna de geschiedenis zich herhaalt. Gevolg: tigmiljoenmiljard euro's naar de knoppen, de ene crisis na de andere, maar oh, wat voelen we ons toch goed, nietwaar?

Gladiator Fap | 23-04-23 | 21:28 | 2
-weggejorist-
Ndranghitiari | 23-04-23 | 21:59

"P.S. Beste AIVD: voor de duidelijkheid,..."

Het is toch Godsgeklaagd dat dergelijke disclaimers nodig zijn. Niet dat het wat uithaalt; als ze je kapot willen, maken ze je kapot.

Sans Comique | 23-04-23 | 21:25 | 1

Die disclaimer zegt al alles over wat er hier en in de hele EU aan de hand is.

ChalinaRosa | 23-04-23 | 21:39

Is het trouwens niet zo dat in de grondwet van een democratie 51% regeert over 49%. De meerderheid bepaald.
De grondwet van een republiek beschermt 1% tegen 99%. De meerderheid kan niet regeren over de minderheid zelfs niet over een (1) persoon.
Klopt dit?

Zwezerik | 23-04-23 | 21:22 | 3

In principe, ja.

Gladiator Fap | 23-04-23 | 21:30

Nee. Andersom.
Kijk naar alle transgender geneuzel....

Is dit nog nieuws? | 23-04-23 | 22:34

Nee.

Kijk maar naar al die Zuid Amerikaanse republieken en hun staatsgrepen, of de Amerikaanse burgeroorlog (ondanks Jefferson).

Louter Leuter | 24-04-23 | 08:09

We zijn gewoon met teveel mensjes in dit landje.. dat is de wortel van al het kwaad..

grapjasz | 23-04-23 | 21:18 | 4

@MickeyGouda | 23-04-23 | 21:57: Het vervelende is dat de Europese autochtoon er wel degelijk wat aan doet. Die neemt overal in aantal af (minder dan 2.1 kinderen per ouderpaar). Wij zijn het probleem niet. Dat zit in Afrika en India. En wat kunnen wij daaraan doen?

Mbovenka | 23-04-23 | 22:05
▼ 1 antwoord verborgen

Bij de stikstofcrisis was het vanaf het begin al duidelijk dat het niet om stikstofdoelen of Natura2000-gebieden ging, dat waren slechts de stokken om de burger mee te slaan. Het doel was het halveren van de veestapel. D66 is daar vanaf het begin vrij helder over geweest, en bij het bezoek van de ministers (NIET die van landbouw) aan die eurocommissaris werd het nog eens herhaald: toen de commissaris meldde dat Nederland meer ruimte hadden dan ze zelf dachten, zei de delegatie het nog maar eens: we gaan de veestapel halveren.

Dat is overigens niet het enige doel. Schaarse stikstofruimte kan gebruikt worden om allerlei krasse maatregelen door te drukken. Reken maar dat daar gebruik van gemaakt gaat worden.

Muxje | 23-04-23 | 21:18 | 5

Ik vrees het ergste (bij wijze van spreken).

ChalinaRosa | 23-04-23 | 21:38

@theo-is-dood | 23-04-23 | 21:26: Dus in Duitsland is het netjes verdeeld over het land. Maar die ruimte hebben wij hier niet, want veel te veel inwoners per km2

wilderst | 23-04-23 | 21:55
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Hetkanverkeren | 23-04-23 | 21:18

Ideologie is leuk, totdat het problematisch wordt. Ik zie het ook meer als richtlijnen dan als verplichtingen.

HaaiBaai | 23-04-23 | 21:15

Nog zo’n dingetje.
Van 20.20 uur tot 21.10 zonder stroom gezeten.
Da’s de 4e keer in een paar maanden.
Is geen ramp, maar wel een teken aan de wand.
Dit land begint op Bokkiewokkieland te lijken.

Ruimedenker | 23-04-23 | 21:15 | 3

Waar woon je dan, ben nieuwsgierig

Klunhel | 23-04-23 | 21:30

Yep. De elektrificatie van de samenleving met meer zon en wind, zonder een leversysteem dat niet snel kan schakelen en bijspringen, gaat mis. En wanneer we dat hebben, zal blijken dat het enorm duur is door de gigantische overcapaciteit die het bijspringsysteem inherent nodig heeft (gascentrales en een volledig opgewaardeerd netwerk - door wie? met wat?), en nog niet bestaand opslagsysteem waarbij een groot deel van de opgewekte energie verloren gaat (wet van behoud van ellende, je krijgt het niet voor niets).

Het lijkt wel Afrika. Toen hadden we gastoestellen en IJSkasten.

Louter Leuter | 24-04-23 | 08:23

Er is een groot verschil tussen wat het volk wil (roept) en wat goed is voor een land (binnen de kader van de wetten en verplichtingen).
Als je als regering doet wat goed is voor het land, ben je regentesk, en verlies je de volgende beslissingen.
als je roept dat je gaat doen wat het volk wil, dan ben je een populist, maak je kans de verkiezingen te winnen, maar breng je geen oplossingen.
Wat het volk wil is immers niet persé altijd goed voor het volk.
We zitten nu in een periode dat er pijnlijke keuzes en beslissingen moeten worden genomen, die al decennia zijn uitgesteld. Pijnlijk voor mensen (geld) en pijnlijk voor de economie.
die keuzes zijn decennialang uitgesteld omdat de regeringspartijen graag aan de macht wilden blijven. Nu moeten ze wel.
Populisten zeggen dat er makkelijke oplossingen zijn, zonder pijn. die zijn er niet. de 'er-is'niets-aan-de-hand' oplossingen en standpunten. Of populisten wijzen een schuldige aan; het komt allemaal door de immigranten, of door D66!. was het maar zo eenvoudig. dan was het al lang geleden opgelost.

zeeman73 | 23-04-23 | 21:10 | 11

@theo-is-dood | 23-04-23 | 21:32: Referendum over de hoogte van zorgverzekering, toeslagen en posten. Lijkt mij interessant. Tot hoever sociaal is de Nederlander?

Deflatiemonster | 23-04-23 | 23:27

@Après toi | 23-04-23 | 22:38: Wat een rare opmerking. Het is toch wel duidelijk dat een bevolking die groeit met honderdduizend vreemdelingen per jaar er op enig moment niet beter van wordt?
Er zijn geen huizen genoeg, maar er is ook geen personeel om die huizen te bouwen. En dat de zorg al vele jaren uit zijn boegen barst is u ook nooit opgevallen? Er is ook een lerarentekort, al minstens een decennium.
In steden en grote dorpen holt de kwaliteit van leven achteruit door vermindering van de sociale cohesie en de toename van criminaliteit.
Lijkt mij een terechte zorg.

Verbandmeester | 24-04-23 | 06:43
▼ 8 antwoorden verborgen

Wat is de bedreiging? Het recht of de politicus?

Sierstrip | 23-04-23 | 21:07

In Nederland toetst de rechter wetten en verdragen niet aan de Grondwet; dat is hem verboden in artikel 120 van de Grondwet, dat luidt:

"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen."
++++++++++

Wat Nederland nodig heeft is een constitutioneel hof:
Een constitutioneel of grondwettelijk hof is een centraal rechtscollege dat uitspraken doet over de grondwettelijkheid van de wetten of andere wetskrachtige normen en verdragen. In het algemeen toetst een constitutioneel hof of een regel niet in strijd is met de fundamentele rechten en vrijheden of met het gelijkheidsbeginsel zoals die in de Grondwet zijn vastgelegd.

theo-is-dood | 23-04-23 | 21:07 | 3

Zie de brief van 1-7-2022 waarin kabinet wil dat rechters formele wetgeving kunnen toetsen aan de Grondwet. Het kabinet toont zich voorstander van constitutionele toetsing. Zij staat daarin niet alleen: het toeslagenschandaal heeft de roep om meer rechtsbescherming en dus ook aanpassing van artikel 120 Grondwet versterkt.

johnyl | 23-04-23 | 21:19

Daar is Omtzigt mee bezig.

klaas24 | 23-04-23 | 21:25

Sowieso toch eigenlijk onbestaanbaar dat internationale verdragen BOVEN de Grondwet gaan.. dan maar procederen bij het Grondwettelijk Hof.. oh, wacht..

Francine Fishpaw | 23-04-23 | 21:02 | 5

@theo-is-dood | 23-04-23 | 21:14: En dat je ook weer uit zo'n verdrag kunt stappen als je dat als soeverein land wil. Maar zo werkt dat dan meestal weer niet, he? Eens soevereiniteit weggegeven blijft weggegeven. En mooi hoor, dat ik me als burger op het EVRM kan beroepen. In de praktijk hebben we van die directe werking (veel) meer last dan gemak. Ik zou dat graag uitruilen voor een Constitutioneel Hof dat wetten en verdragen aan de Grondwet mag toetsen en desnoods ongeldig verklaren.

Mbovenka | 23-04-23 | 21:24

@theo-is-dood | 23-04-23 | 21:34: Dat heeft 85 artikelen nodig om te zeggen 'Als je je handtekening zet zit je eraan vast'. Zal best, maar dat wisten we al.

Mbovenka | 23-04-23 | 21:54
▼ 2 antwoorden verborgen

Het anti overheids denken neemt hand over hand toe. Omdat je het met een aantal politieke beslissingen niet eens ben, is het verstandig om dit ook politiek op te lossen, denk aan de verkiezingswinst van de BBB. Het suggeren dat de overheid het recht misbruikt en de democratie omzeild is op helemaal niets gebaseerd en gevaarlijk, omdat menigeen hier nog in gaan geloven ook. Om deze theorie geloofwaardig over te laten komen, wordt gesuggereerd dat het recht er voor de overheid is en niet voor de gewone burger. Dit is natuurlijke absolute onzin, omdat de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging de wetten maakt en de onafhankelijk rechter rechtspreekt. Om te twijfelen aan de rechtsstaat kan een excuus zijn om deze niet meer te erkennen en zou een motief kunnen zijn om ook de democratie af te wijzen.

johnyl | 23-04-23 | 20:59 | 12

@johnyl | 23-04-23 | 21:14: Ik heb als mens een heleboel personen. Een kwaad persoon, een blij persoon, een wispelturig persoon, ga zo maar door. Ik heb trouwens ook een persoonsbewijs. Ondanks dat dit persoonsbewijs niet van mijzelf is maar van de overheid, ben ik verplicht dit persoonsbewijs bij me te dragen in de vorm van een rijbewijs, paspoort of identificatiekaartje.

Zwezerik | 23-04-23 | 21:29

Ha ha. Volksvertegenwoordigers? U doelt op de partijvertegenwoordigers. Bange lakeien met veelal een enorm dedain voor het volk.

Piet Karbiet | 23-04-23 | 21:54

Klopt, het zijn van die Donald-Trump-meninkjes.

Après toi | 23-04-23 | 22:04
▼ 9 antwoorden verborgen

Komt omdat de verdragen niet democratisch tot stand zijn gekomen.

Kaas de Vies | 23-04-23 | 20:42 | 5

Het probleem is eerder dat verdragen niet gemakkelijk aangepast kunnen worden terwijl de wereld om ons heen wel heel snel verandert. Waar nationale wetten voortdurend worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden en inzichten zijn verdragen in steen gebeiteld.

Joris Beltsin | 23-04-23 | 21:33

@Joris Beltsin | 23-04-23 | 21:33: Tuurlijk kunnen verdragen aangepast worden.
Begin maar eens met het verdrag van Dublin na te komen....

Is dit nog nieuws? | 23-04-23 | 21:55

@Is dit nog nieuws? | 23-04-23 | 21:55:
Da's idd een ander bezwaar. De verdragen worden met voeten getreden als het zo uitkomt. Denk ook maars aan de normen voor overheidsschulden en begrotingstekorten in het verdrag van Maastricht.

Joris Beltsin | 23-04-23 | 22:07
▼ 2 antwoorden verborgen

Tsja, naar mijn mening komt recht, rechtvaardigheid dan ook niet uit boekie maar uit de mens zelf. Die wordt geboren met de kennis van goed en kwaad. Je hoeft niet een huiskamer met wetboeken te lezen om rechtvaardig te zijn, of om recht te kunnen spreken. Terug naar het gewoonterecht en heel wat minder wettenrecht. Het kan alleen maar corrumperen, zeker tegenwoordig.

Zwezerik | 23-04-23 | 20:39 | 2

Terug naar de Batavieren!

theo-is-dood | 23-04-23 | 21:20

Dat laatste is een waarheid als een koe om het maar zo te zeggen.

ChalinaRosa | 23-04-23 | 21:32

Nederland is ondertussen compleet onbestuurbaar geworden zonder nieuwe verkiezingen. We zitten met een best wel heel erg kwaardaardige elite die zich beroept op een ooit via de NPO gekochte flinterdunne meerderheid, maar de democratische beloftes blijken ondertussen alleen maar leugens te zijn, niemand vertrouwt ze nog, niet gelooft ze nog, niemand wil ze nog!

smdyasc | 23-04-23 | 20:37 | 7

En de enige reden dat ze blijven zitten, is dat het alternatief voor hun nog erger is. Zelfs D'66 begint dat in te zien, en draait op stikstof. Je moet het CDA wel iets te verliezen geven, namelijk.

konjodebonjo | 23-04-23 | 21:42

Ik zou nog eens gaan rekenen. Deze coalitie heeft meer 48% van de stemmen (inclusief die van Omtzigt)

Dlareg | 23-04-23 | 22:09
▼ 4 antwoorden verborgen

Artikel 44. Opzegging
3
1 Elke Verdragsluitende Partij mag dit Verdrag te allen tijde opzeggen door middel van een tot de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte kennisgeving.

2 De opzegging zal voor de betrokken Staat van kracht worden één jaar na de datum waarop de kennisgeving door de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties is ontvangen.

VN Vluchtelingenverdrag 1951, is volgens artikel 44 van dat verdrag simpel op te zeggen door een briefje van Rutte aan de secretaris-generaal van de VN te New York.

wetten.overheid.nl/BWBV0001002/1956-0...

theo-is-dood | 23-04-23 | 20:37 | 6

Waar wacht Rutte op?
Waar wacht Duitsland op?
Waar wacht Frankrijk op?
Waar wacht Italie op?
Waar wacht Spanje op?
Waar wacht Griekenland op?
enz.

ChalinaRosa | 23-04-23 | 21:35

Dit gaat toch over persoonlijk vervolgden? Gaat helemaal niet over hele volksstammen van ver die hier met voorrang een huis moeten.

De praktijk is die van een excuus zoeken voor het toelaten van goedkope arbeidskrachten en economische groei, terwijl de de kiezers voorhoudt dat je tegen migratie bent (vvd) en ze in de de straat huisvesten van mensen die daar uitgesproken tegen zijn (PVV) en dan verbaast zijn dat mensen zich belazerd voelen (AIVD)

zokanhetookja | 23-04-23 | 21:40

Een verdrag is op papier gezet.
Niet op steen.
Papier vergaat van nature, kan branden, versnipperen, met iemands reedt afgeveegd worden,
Papier is niks.
Zie daar ook een verdrag.
Niet vergeten door te spoelen uiteraard,

Abject | 24-04-23 | 02:38
▼ 3 antwoorden verborgen

Is een postzegel in VS echt 10x goedkoper dan in NL?

Ruud Hazes56616330 | 23-04-23 | 20:35 | 5

Ja, een postkaart hier versturen kost geen drol. Post is een recht, net als het dragen van een gun.

Het Noorden | 24-04-23 | 00:16

Zeker. De post is alleen wèl tien keer langzamer. In Nederland komt een zending meestal de volgende dag aan, in de VS moet je niet raar opkijken als een simpele brief er - ongeacht de afstand- drie weken over doet. De US Mail is al sinds jaar en dag zo traag als dikke str*nt.

bisbisbis | 24-04-23 | 03:37
▼ 2 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl