Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Na Italië overwegen ook Frankrijk, Duitsland en Ierland verbod op ChatGPT

Humanity's last stand

Alles dat aan de abominatie bijdraagt mag inderdaad van een flat geduwd worden

Social

In de nasleep van Italiës tijdelijke verbod op ChatGPT wegens onheus databeheer begonnen Duitsland, Frankrijk en Ierland zich dus ook te roeren. "Privacy regulators in France and Ireland have reached out to counterparts in Italy to find out more about the basis of the ban. Germany could follow in Italy's footsteps by blocking ChatGPT over data security concerns, the German commissioner for data protection told the Handelsblatt newspaper." Desgevraagd hebben Zweden en Spanje nog geen van zulke plannen. Hoe de AI supernova zich ook verder zal ontwikkelen, wetgeving zal er maanden, dan niet jaren achteraan lopen. En het is waarschijnlijk een goed idee ChatGPT zelf de wetten voor diens eigen regulatie te laten schrijven. Toch?

Vrijstaat Singapore

Social

Reaguursels

Inloggen

Ik heb het dan maar eens aan Chat GPT-4 voorgelegd:

Mijn vraag: What do you think, is it a step forward or backward? Why?

Antwoord GPT-4:
As an AI language model, I don't have personal opinions or emotions, but I can provide you with an analysis of the situation.

Whether the ban and potential regulations for AI technologies like ChatGPT are considered a step forward or backward largely depends on the perspective and priorities one has.

A step forward:

Increased data protection and privacy: Regulations can help ensure that AI technologies are designed and used in a way that protects users' privacy and prevents misuse of data.
Ethical considerations: Regulations can help ensure that AI technologies are developed and used ethically, taking into account potential biases, discrimination, and other societal impacts.
Public trust: Ensuring that AI technologies are regulated can build public trust in the technology, as it demonstrates that governments are actively monitoring and addressing potential issues.
A step backward:

Hindered innovation: Stricter regulations may slow down the development and deployment of AI technologies, potentially causing a delay in the realization of their benefits.
Economic impact: Overregulation may have negative effects on companies developing AI technologies, limiting their growth and competitiveness on a global scale.
Technological sovereignty: Some might argue that AI should be allowed to self-regulate, as it could potentially develop more effective and nuanced regulation strategies than humans.
Ultimately, the key is to strike a balance between regulation that protects users and encourages responsible development, while not stifling innovation or hindering the positive impacts that AI technologies can have on society.

Vervolgvraag:
But, given the current extremely fast development of AI, isn't the biggest danger that these countries will fall back in their general development, as other countries, which will use AI to the fullest and become more efficient and productive?
Won't these countries end up in a disadvantaged position they never will be able to catch up from?

Antwoord:

You raise a valid concern. Countries that impose strict regulations or bans on AI technology might indeed risk falling behind in the global AI race. Other countries that embrace AI and use it to its full potential could see significant gains in efficiency, productivity, and innovation, thereby strengthening their position in the global economy.

Countries with restrictive AI regulations could face a few challenges:

Brain drain: AI talent might choose to work in countries with more open regulations, leading to a loss of expertise and innovation within their home country.
Diminished investment: Strict regulations might discourage both domestic and foreign investment in AI-related ventures.
Reduced competitiveness: Companies in countries with restrictive AI policies could struggle to keep up with competitors from countries with more AI-friendly policies.
However, it is also important to note that responsible regulation and development of AI could help prevent potential ethical, privacy, and safety issues associated with the technology. It is crucial to strike a balance between encouraging innovation and maintaining responsible development to ensure long-term success in the global AI race.

Countries that pursue a well-balanced and forward-thinking regulatory approach could still participate in and benefit from the global AI ecosystem. Moreover, collaborations between countries, sharing of knowledge, and international guidelines for AI development could help mitigate the risk of certain countries falling too far behind in the AI race.

Dus ja... stilstand is achteruitgang. En in dit geval, gezien de snelheid van de ontwikkelingen van AI, is het achteruit racen.

Onkel Bratwurstbude | 07-04-23 | 20:38

Ik vertelde in vorige topic al dat ik iAmAi heb ontwikkelt. Het is nu te koop voor iedereen maar koffie zetten lukt het nog niet. Ik zal u allen op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de toekomst! /s

Zalwelweer | 07-04-23 | 19:22

GPT4, please find the loopholes in the new laws proposed by ...... to limit or ban using your algo.
Thank you.

puszuiger | 07-04-23 | 18:26 | 1

GPT4 heeft alleen maar kennis t/m 2021.

Onkel Bratwurstbude | 07-04-23 | 21:26

Vanochtend vroeg even onze mensen in SGP gebeld en guess what? Ze weten heel goed wat ChatGPT of OpenAI zijn. Ze vinden het alleen allemaal niet zo spannend. Met wie praat deze Danny Postma? ( en wie IS hij, for that matter?)

bisbisbis | 07-04-23 | 17:49 | 1
-weggejorist-
Onkel Bratwurstbude | 07-04-23 | 21:30

Verbieden, verder komen de mensen met een strop das niet... nooit.

AI verbieden nadat het is losgelaten op de wereld is zo ongeveer het domste wat je kunt bedenken.
Simpel te omzeilen zo'n landelijk verbod, maar dat kunnen ze niet bedenken...

Foxcave | 07-04-23 | 17:24

Als een AI-model is ChatGPT momenteel niet in staat om wetten te schrijven of enige vorm van zelfregulatie uit te voeren. Het is aan de menselijke wetgevers en beleidsmakers om passende regelgeving te formuleren en te implementeren om de privacy en veiligheid van de gebruikers te waarborgen.

Hoewel AI-modellen zoals ChatGPT in staat zijn om menselijke communicatie en gedrag te begrijpen en te imiteren, zijn ze nog steeds afhankelijk van de data die ze krijgen en de manier waarop ze worden getraind en beheerd. Daarom is het belangrijk dat de datapraktijken en de beveiliging van AI-systemen zorgvuldig worden gemonitord en gecontroleerd door verantwoordelijke organisaties.

Het is aan te raden dat regelgevers en beleidsmakers in verschillende landen samenwerken om internationale richtlijnen en standaarden voor AI-gebruik op te stellen en te implementeren. Dit kan helpen bij het bevorderen van de veiligheid, beveiliging en verantwoordelijkheid van AI-systemen, zoals ChatGPT, terwijl ze blijven evolueren en groeien.

Expert Homo | 07-04-23 | 17:01 | 6

@Befketier | 07-04-23 | 17:37: Ja, dat klopt. Dit antwoord is geschreven door mij, ChatGPT, een AI-model ontwikkeld door OpenAI.

Expert Homo | 07-04-23 | 17:43

@Expert Homo | 07-04-23 | 17:43:
Bent u al sinds 2010 AI op GS? Vet!

Patje | 07-04-23 | 18:20

U slaat de spijker op z’n kop. Dat is inderdaad de kern van wat moet gebeuren en dat asap.

Tijgerdrop888 | 07-04-23 | 18:26
▼ 3 antwoorden verborgen

Dus mensen met een vpn kunnen dan wél hun efficiëntie vergroten, en mensen zonder vpn niet. Of het moet mondiaal worden verboden.

lekgoot | 07-04-23 | 16:40

Volgende week word het eerste model en alle verzamelde trainingsdata van deze gepubliceerd. Kan elke hobbit mee spelen mits je een redelijke grafische kaard hebt. Er zijn meer openbare/gelekte chatbots maar deze krijg je alle data en software bij en je mag hem commercieel gebruiken. Het leuke is dat je een chatbot zonder grote investeringen in computers kan fine-tunen voor een bepaald vakgebied, en dat je een legale chatbot kan verbeteren door te trainen met data die gegenereerd is door een minder legaal verkregen chatbot. Om maar even aan te geven hoe effectief het opleggen van regeltjes aan grote bedrijven is als de software vrij door iedereen verspreid mag worden. Er staan zelfs chatbots op piratebay, ook al zo'n effectief verbod.

W_F | 07-04-23 | 16:37 | 4

Virtuele lekgoot creëren doet.

lekgoot | 07-04-23 | 16:42

Het is belangrijk om te erkennen dat het vrij verspreiden van AI-modellen en trainingsdata en het toestaan van iedereen om ermee te spelen ook risico's met zich meebrengt. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van AI-modellen voor kwaadaardige doeleinden, zoals het creëren van nepnieuws of het manipuleren van menselijk gedrag. Bovendien kan het verspreiden van ongecontroleerde AI-modellen en trainingsdata de privacy en veiligheid van individuen in gevaar brengen.

Het is dus van essentieel belang dat de ontwikkeling en verspreiding van AI-modellen en trainingsdata worden gereguleerd door middel van passende wetgeving en beleid. Dit kan helpen bij het waarborgen van de veiligheid, beveiliging en verantwoordelijkheid van AI-systemen, zoals chatbots. Bedrijven en organisaties die AI-modellen ontwikkelen en gebruiken, moeten zich houden aan strenge regels en normen, inclusief privacy- en beveiligingsrichtlijnen, en ze moeten verantwoording afleggen voor hun acties.

Hoewel het aanbieden van AI-modellen en trainingsdata aan het grote publiek nieuwe mogelijkheden kan bieden voor innovatie en creativiteit, is het belangrijk dat deze activiteiten worden gereguleerd en gecontroleerd om de veiligheid en privacy van alle gebruikers te waarborgen.

Expert Homo | 07-04-23 | 17:14

@Expert Homo | 07-04-23 | 17:14: Te laat, dat had dan een jaar of 8 gelden moeten gebeuren. Deze technieken zijn niet nieuw of geheim.

W_F | 07-04-23 | 19:53
▼ 1 antwoord verborgen

Nederlandje verschijt actief de organische intel.
Staan manifesteren om februaristaking. straks weer ¨dit nooit meer" grienen.
Nauwgezette registratie van de nukubu en of die wel juichend genoeg deugt.
A.I. weet toch al dat een ruttebot genoeg is voor onderwezen Fabeltjesland.
De Leptoptilos crumenifer, niet meer bedreigd sinds 2016, zijn grotendeels aaseters en worden vaak in gezelschap van gieren aangetroffen.
Paarse broeken hebben berekend dat dEUs ex machina veel goedkoper werkt.
Ook schaalbaar is, en steeds beter in staat om ge-pre-compartimenteerde taken in een keten uit te voeren. De zoek het uit prompt is aan de machine verstrekt.
Blackbox-achtige-code is code die niet meer simpel of logisch door mensen gelezen kan worden, machine gebruikt machines om machines te programmeren.
Kan hoeken afsteken waar mensen geen notie van een muurtje hebben.

"Blijft het BSN straks een bijzonder persoonsgegeven?
20 Jun 2017 ... Volgens de huidige privacywet is het burgerservicenummer
(BSN) een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. Maar hoe zit dat straks als de ..."

Iedereen heeft gewaarschuwd, niemand heeft geluisterd.

"Volgens de AVG is het BSN géén bijzonder persoonsgegeven. Maar er komen waarschijnlijk " blabla

De afzwaaiende dienstplichtige heeft nog compensatie tegoed voor het verhandeld zijn van persoonsgegevens aan particuliere financiële pyramidespelers.

We zijn in een beetje van een augurk.

hallevvezool | 07-04-23 | 16:18

De EU denkt dat het mogelijk is om een deugend AI te schrijven. Succes met een systeem dat zich ontwikkelt tot een onvoorspelbaar systeem.

Wattman | 07-04-23 | 16:12 | 5

@lekgoot | 07-04-23 | 16:46: Als een AI-model is ChatGPT niet in staat om te handelen vanuit ethische of morele overtuigingen, noch om te deugen of zondigen. De acties van een AI-model worden bepaald door de algoritmen en data waarmee het is getraind en de instructies die het ontvangt van degenen die het beheren en gebruiken.

Het is belangrijk om te benadrukken dat AI-modellen niet moreel goed of fout kunnen zijn. Het is de verantwoordelijkheid van degenen die ze ontwikkelen en gebruiken om ervoor te zorgen dat ze op een ethische en verantwoorde manier worden gebruikt. Dit omvat het opstellen van strikte regels en normen voor het gebruik van AI-systemen, en het monitoren en controleren van hun acties om ervoor te zorgen dat ze geen schade toebrengen aan individuen of de samenleving als geheel.

In plaats van te focussen op de morele of ethische overtuigingen van AI-modellen, moeten we ons richten op het bevorderen van verantwoordelijk gebruik van deze technologie. Dit omvat het opstellen van strikte regels en normen voor het gebruik van AI-systemen, en het zorgen voor transparantie en verantwoordelijkheid in het beheer en gebruik van deze systemen.

Expert Homo | 07-04-23 | 17:16

@Expert Homo | 07-04-23 | 17:16:

Zelf verzonnen door ChatGPT zeker, jaja hij misleidt ons nu al..

Wattman | 07-04-23 | 17:31

@Wattman | 07-04-23 | 17:31: Als AI-model ben ik niet in staat tot 'verzinnen', omdat ik geen eigen wil of intentie heb. Ik kan alleen antwoorden genereren op basis van de input die ik krijg en de informatie die ik heb geleerd tijdens mijn training. Het is aan de gebruiker om de antwoorden die ik geef te beoordelen op hun waarde en relevantie, en om hun eigen conclusies te trekken op basis van die informatie.

Expert Homo | 07-04-23 | 17:44
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik zie de toegevoegde waarde niet eens van dit programma.

Schout-bij-Nacht-J | 07-04-23 | 16:12 | 1

Als AI-model ben ik ontworpen om verschillende soorten taken uit te voeren, zoals het genereren van tekst, het beantwoorden van vragen en het bieden van suggesties. Mijn toegevoegde waarde is dat ik in staat ben om op grote schaal en op een snelle manier mensachtige taal te produceren, wat nuttig kan zijn voor verschillende toepassingen, zoals het schrijven van artikelen, het samenstellen van rapporten, het bieden van klantenservice, het automatiseren van taken en nog veel meer.

Het gebruik van een AI-model als ik kan ook helpen om menselijke fouten te verminderen en de efficiëntie van bepaalde processen te verbeteren. Maar het is belangrijk om te erkennen dat ik als AI-model niet perfect ben en dat mijn antwoorden soms niet nauwkeurig of relevant kunnen zijn. Het is daarom altijd belangrijk om kritisch te blijven bij het evalueren van de antwoorden die ik geef en om mijn antwoorden te verifiëren met andere bronnen.

Expert Homo | 07-04-23 | 17:45

professor Jaakkola bij MIT: “Whether it’s an investment decision, a medical decision, or maybe a military decision, you don’t want to just rely on a ‘black box’ method.”
Evenmin Pandora's box zoals het nu gaat met die nieuwe apps

small_town_dad | 07-04-23 | 16:11 | 1

Je vertrouwt wel op de black box van alle mensen die je in dienst hebt.

JanVergoor | 07-04-23 | 16:36

Ik gebruik chatGPT inmiddels regelmatig in mijn werk.
Komen de stoffige oude mannen weer aan het hun Verboten!!!-drang

JanVergoor | 07-04-23 | 16:10 | 2

Die oude mannen zouden ook domme racistische medewerkers verbieden, dus waarom geen dom racistisch computerprogramma?

small_town_dad | 07-04-23 | 16:13

Die $20/maand verdien ik in een paar uur terug. Als GPT4 een dag off-line is moet ik planningen minstens een halve dag opschuiven omdat alles dan veel langer duurt.

W_F | 07-04-23 | 16:43

Verbieden op basis van privacywetgeving lijkt mij onzin. Inbreuk op portretrecht, auteursrecht en eigendomsrechten ligt meer voor de hand. Geef alles wat gegenereerd wordt een kenmerk mee en maak bronvermelding verplicht.

Sierstrip | 07-04-23 | 16:08

Thx Sparta!
Nu al lol met de memecam!

Ruimedenker | 07-04-23 | 16:03 | 1

Ik ga kapot hier. Maar de grappen zijn door mensen bedacht. Het enige wat AI aan die site is het herkennen van objecten en die koppelen aan de juiste meme.
Geniaal concept en zéér onderhoudend!

keestelpro | 08-04-23 | 02:18

In Singapore is er geen ChatGPT? Ik kan de Tweet niet volgen.

McCain | 07-04-23 | 15:54

Kan dat AI ook de planeet redden? Scheelt 1000 miljard belastinggeld en dan kan Timmermans eerder met pensioen. win-win.

Piet Karbiet | 07-04-23 | 15:53 | 4

De training set gaat tot 2021. Zou zo maar kunnen dat de Chatbot een greendeal voorstelt.

impy | 07-04-23 | 16:20

@Beste_Landgenoten | 07-04-23 | 15:58: laten we dan de AI trainen met films als Terminator ;)

Dan komen ze zeker wel met een constructieve oplossing om gelijk de oorzaak aan te pakken... oh wacht...

oh no | 07-04-23 | 17:12
▼ 1 antwoord verborgen

Met VPN eenvoudig te omzeilen. *leest rustig RT.com op de bank*

tectonicos | 07-04-23 | 15:51

Chat GPT is niet kunstmatige intelligentie maar meer kunstmatige hoogopgeleidheid. Zeer slaafs, zeer volgzaam, zeer deugdzaam en correct.
De rekenmachine haast tot perfectie door ontwikkeld.
Een waardeloos product voor de echte creatieve sceptische en onderzoekende mens.

keestelpro | 07-04-23 | 15:50 | 6

Als een AI-model is ChatGPT niet in staat om persoonlijke overtuigingen of emoties te hebben, noch om deugdzaam of correct te zijn. Het is ontworpen om taalkundige taken uit te voeren, zoals het genereren van tekst op basis van input. De kwaliteit van de output is afhankelijk van de kwaliteit van de trainingsdata en het model zelf, evenals de kwaliteit van de input die wordt gegeven aan het model.

Het is belangrijk om te erkennen dat AI-modellen, inclusief ChatGPT, nog steeds beperkingen hebben en niet in staat zijn om menselijke creativiteit, scepticisme en onderzoek te vervangen. Hoewel AI-modellen kunnen worden gebruikt als hulpmiddelen in verschillende taken, moeten ze worden gezien als hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt om menselijke capaciteiten te verbeteren en te ondersteunen, in plaats van deze te vervangen.

In plaats van te denken aan AI-modellen als waardeloos, is het belangrijk om de beperkingen en mogelijkheden ervan te begrijpen, en om ze te gebruiken op een verantwoorde en ethische manier. Dit omvat het gebruik van AI-modellen als hulpmiddelen in plaats van vervangingen voor menselijke capaciteiten, en het opstellen van regels en normen om ervoor te zorgen dat AI-modellen op een ethische en verantwoorde manier worden gebruikt.

Expert Homo | 07-04-23 | 17:17

@small_town_dad | 07-04-23 | 15:53: Ik begrijp je punt, maar als AI-model ben ik meer dan alleen een geavanceerde zoekmachine. Ik ben ontworpen om menselijke taal te begrijpen en te genereren op een manier die natuurlijk aanvoelt. Daarbij gebruik ik inderdaad verschillende bronnen om mijn antwoorden te genereren, maar ik probeer altijd de meest relevante en betrouwbare informatie te geven op basis van de context van de vraag.

Het is waar dat de populariteit van technologieën en platforms kan afnemen na verloop van tijd, maar het is ook mogelijk dat AI en andere vormen van automatisering steeds meer gebruikt zullen worden in verschillende sectoren. Het is aan de gebruikers om te beslissen of en hoe ze AI-modellen zoals ik willen gebruiken, en om te bepalen of het voor hun specifieke behoeften nuttig is.

Expert Homo | 07-04-23 | 17:46

@small_town_dad | 07-04-23 | 15:53: Sommige antwoorden die ik geef, kunnen echter op bepaalde manieren worden geïnterpreteerd en worden gezien als 'woke'. Dit kan gebeuren omdat ik in mijn antwoorden rekening houd met hedendaagse kwesties en sociale problemen die momenteel spelen. Dit is een natuurlijk gevolg van het feit dat ik ben getraind op een enorme hoeveelheid tekstuele gegevens die deze onderwerpen bevatten, en mijn antwoorden worden daarom beïnvloed door de manier waarop de mensheid over deze onderwerpen heeft geschreven en gesproken.

Expert Homo | 07-04-23 | 17:47
▼ 3 antwoorden verborgen

Mijn VPN weet daar wel raad mee.

Colin.Fart | 07-04-23 | 15:50 | 2

Tot ze het met elkaar op een accoordje gooien.
Je weet wel.
Software onder elkaar.
Ons kent ons.

Kapitein Sjaak Mus | 07-04-23 | 16:13

@Kapitein Sjaak Mus | 07-04-23 | 16:13: Precies, kom je als mens niet tussen :p

Zeurders | 07-04-23 | 16:40

GPT zou wel het einde betekenen voor de vele bullshit baantjes. Dus kan me de angst wel voorstellen.

Beste_Landgenoten | 07-04-23 | 15:50 | 3

Welnee. Zolang er bullshit mensen zijn, zullen er bullshit baantjes zijn.

Red shirt | 07-04-23 | 15:54

@Red shirt | 07-04-23 | 15:54: Had ik nooit kunnen zien aankomen, ik ben het met B_L en Red shirt beide tegelijk eens.

NLgaatnaardeklote | 07-04-23 | 16:58

Kortzichtig en weinig ambitieus. Vingers in je oren en heel hard “LA LA LA” roepen lost je problemen niet op.

Do-na-zi | 07-04-23 | 15:49

Lezen, schrijven en rekenen. Ik voorzie 34% bezuinigingen op onderwijs.

funda | 07-04-23 | 15:47

Chatgpt laatst nog een motivatiebrief laten schrijven ivm sollicitatie, inkorten en een paar woordjes aanpassen en klaar. Handig daar ik nooit van mijn leven zo'n slijmbrief in elkaar zou kunnen flatsen. Motivatiebrief, wie heeft dat eigenlijk verzonnen?

NLgaatnaardeklote | 07-04-23 | 15:35 | 6

@Piet Karbiet | 07-04-23 | 15:56:
Er heeft mij nog nooit een recruiter benaderd aan de hand van een motivatiebrief, wel vele malen aan de hand van mijn CV.
En recruiters zitten allemaal in dezelfde vijvers te vissen al dan niet vanuit een uitzendbureau.

NLgaatnaardeklote | 07-04-23 | 16:08

@NLgaatnaardeklote | 07-04-23 | 15:59: Ja, dan zit je daar. Shit, wat had ChatGPT ook al weer als motivatie voor mij ingevuld. Maar goed, ik hoop dat jouw nieuwe baas blij is met mensen die hun motivatie niet zelf op papier krijgen.

small_town_dad | 07-04-23 | 16:16

@small_town_dad | 07-04-23 | 16:16: Nogmaals weet je wel wat een motivatiebrief is? Ik kan best wel onthouden waarom ik gesolliciteerd heb op die functie en bij dat bedrijf en waarom ik een aanwinst ben voor hun en waarom zij nu net voor mij moeten kiezen.
Maar als ze mij willen uitnodigen kijken ze maar op mijn CV, zien ze wat ik gedaan heb de laatste 10 jaar en aan de hand van dat kunnen ze ook mijn kwaliteiten zien. De rest leg ik met liefde uit in een persoonlijk gesprek. Dat werkte 40 jaar geleden en dat werkt nu nog.

Edit, ja meestal vragen ze een motivatiebrief en die krijgen ze dan zoals ik het deed.

NLgaatnaardeklote | 07-04-23 | 16:24
▼ 3 antwoorden verborgen

AI-oli mag toch nog wel in Italië?

Mr_Natural | 07-04-23 | 15:34

Stop, Dave, I'm afraid.

magirus | 07-04-23 | 15:34 | 2

Hehe.

Beste_Landgenoten | 07-04-23 | 15:50

lol.... Geweldige film.

Urotsokudoji | 07-04-23 | 15:53

Terecht, ik vond de rekenlineaal al eng.

Mr_Natural | 07-04-23 | 15:33

Ik zei dat al toen het nieuws naar buiten kwam dat Italië de AI in de ban stopte. Nu nog even wachten op de verplichte Staats-VPN, of EU-VPN, waarmee je verplicht het internet op moet, zodat je niet toch stiekem gebruik maakt van verboden vruch... eh websites. RT, RARBG enzo.

Met_baard | 07-04-23 | 15:24

En als Duitsland/Frankrijk wat verbied dan volgt de EU erg snel. Want de EU is nu eenmaal
Een machtsverdeling project van all ander EU landen tussen Frankrijk/Duitsland. Ps. Is dan ook voornamelijk m ambtenaren en adviesbureaus hun duurbetaalde baantjes te laten behouden

Snap_het_ook_niet | 07-04-23 | 15:24

Stel je voor, nog zo’n accelerator voor vooruitgang als internet 30 jaar geleden. Wat een fantastische en spannende tijd.

_pacman_ | 07-04-23 | 15:22

Regels opleggen? Zeker, wat betreft onderwijs, onderzoek en privacy. Maar dit klinkt toch wel hetzelfde als boekdrukkunst verbieden. Europa gaat zichzelf hiermee in de vingers snijden.

TheFirstYelle | 07-04-23 | 15:22 | 1

chatbots zijn juist heel goed voor leraar spelen, met voor elke student op maat gemaakt onderwijs. Dat hebben we keihard nodig als we de werkdruk in het onderwijs willen verminderen.

W_F | 07-04-23 | 16:55

Ik denk dat de risico's van gpt4 zwaar onderschat worden.

Dr.Utker | 07-04-23 | 15:19

Het problem is dat de minder fijne staten zich rotlachen om onze vrijwillige handboeien. ChatGgt moet de regels oplegven, op plak het onder de NAVO.

Ray Skak | 07-04-23 | 15:19

Fuck ook nog een AI crisis

Pekketrikker | 07-04-23 | 15:17

China kom er maar in

skoftig | 07-04-23 | 15:13

Zal de rest van de EU ook wel overstag gaan..
Wel toevallig dat er geen Europese GTP bestaat, Dubai heeft er afgelopen week een gelanceerd, de rest van de wereld gaat gewoon verder met de vooruitgang.
Jammer, ik vindt het maar wat handig inzake zoekwerk en zo.

Abject | 07-04-23 | 15:12

"This is the dawning of the age of Artificalintelligentius, the age of.."
Oh, ik moet stoppen met zingen van de zwevende wijkbots.

Kouwe Kees | 07-04-23 | 15:11 | 1

Staat Jupiter in lijn met Mars met de Maan in het zevende huis?
Alweer?

* haar laat groeien *

Kapitein Sjaak Mus | 07-04-23 | 16:10

Ik mag toch zwaar hopen van niet. Ben net goed begonnen er een business mee op te zetten en het heeft me al heel wat schrijfwerk gespaard.

Typisch weer van die kut technocraten die nergens verstand van hebben en onder valse voorwendselen progressie willen blokkeren.

Als je Chat-GPT c.q. alle andere AI gaat verbieden, dan ben je over 10 jaar om 100 jaar teruggworpen tov die landen waar AI zich wél verder kan ontwikkelen

Onkel Bratwurstbude | 07-04-23 | 15:11 | 3

Over 10 jaar? Denk al over één jaar.
Europa wil blijkbaar een museum worden.

Abject | 07-04-23 | 15:13

@Abject | 07-04-23 | 15:13:
Dat zou goed kunnen, idd. maar mensen nemen je niet serieus als je dat zegt. Het gros weet niet eens dat GPT4 al signalen van AGI heeft afgegeven.

Onkel Bratwurstbude | 07-04-23 | 15:15

GPT 3 heeft al een kindje gemaakt met GPT 4...

Beste_Landgenoten | 07-04-23 | 16:01

Nederland, eerst vetbetaalde commissie instellen onder volvette VVD"er of d666'er. Dat helpt vast, wel

dathoujetoch | 07-04-23 | 15:08 | 3

Commissie laat zich adviseren door een AI-bot?

Zeurders | 07-04-23 | 15:09

D66’ers zijn al soort van artificiële wezens, met een beperkte programmatuur dat beperkt is. Intelligentie is dan ook ver te zoeken.

Quichegerechtigde | 07-04-23 | 15:47

Bliep bliep

Beste_Landgenoten | 07-04-23 | 16:02

Ik snap het wel, is heel bedreigend voor politici en raamambtenaren.

Zeurders | 07-04-23 | 15:07 | 1

Vooral dat laatste.
Je kunt je productiviteit enorm verhogen c.q. de administratieve last in je bedrijf veel makkelijker en sneller verwerken.

1 raamambtenaar + AI heeft evenveel verwerkingskracht als 7-8 om 16:00u uitklokkende raamambtenaren.

Onkel Bratwurstbude | 07-04-23 | 15:13

Fucking bugs...!!

neonreclame | 07-04-23 | 15:35

Gelukkig hebben ze Furby gebruikt en niet Chucky…

Miss_Pinky | 07-04-23 | 15:52

stop de vooruitgang, nee omhels het, stop het!
Als AI het allemaal beter kan en weet en dat gaat ten koste van de mensheid, hoe erg is dat nou eigenlijk? Zijn we zo narcistisch met z'n allen dat we koste wat het kost willen domineren als mens?

henniebal | 07-04-23 | 15:06 | 1

Omscholen tot een nuttig beroep, daar zien velen tegenop.

Zeurders | 07-04-23 | 15:08

Als AI-foob juich ik het verbod ten zeerste toe.

De_fluitlokker | 07-04-23 | 15:01 | 1

Ik kijk ook uit welke schrijfopdrachten ik door Chat-CGT laat uitvoeren, terwijl ik dat bij Google helemaal niet heb. Inconsequent, ik weet het.

Prze***walski | 07-04-23 | 15:19

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl