Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Wilt u wonen?

Geen perspectief op een woning is inhumaan

Zaandam, nieuwbouwwijk De Zaanse Eilanden

Woensdag 15 maart mogen we in polonaise van crisis naar crisis. Prins Carnaval Marconius IV heeft uw steun hard nodig om op dit ingeslagen dwaalspoor door te gaan! U mag wachten, hopen, buigen, kruipen en betalen, om vervolgens weer te tekenen bij het kruisje. Het maakt niet uit welke partij uit de coalitie of haar partners in de Eerste Kamer u kiest, een glas, een plas en alles blijft zoals het was!

U kiest via de Provinciale Staten indirect de Senaat. Dat is nu een bastion van bejaarden en collaborateurs die de rechtstaat verkwanselden, de grondwet verloochenden en onze soevereiniteit afschoven naar Brussel. Onze bouwstop, ons onuitvoerbare fiscale systeem en onze falende rechtspraak zijn met hun instemming en hun zegen ontstaan. Deze raad van elf faalt in haar taak.

U kiest ook Waterschappen, deze zijn meer bevangen door biodiversiteit, inkomenspolitiek en betere naamherkenning van hun partijtje dan met dijkverhogingen, stabiele waterstanden en een betere capaciteit overtollig regenwater af te voeren uit woonwijken of polders. U mist hier een kans te kiezen voor uw fysieke veiligheid. Ik kan niet eens een stemadvies uitbrengen.

Prins Marconius IV voelde zich onvoldoende uitgenodigd om in debat te gaan waarom ouders hun kinderen, geld en dossiers nog niet terug hebben. Ga gewoon betalen. Als je jaren later niet kunt vertellen waarom je fiscaal ging kopschoppen, of hoeveel geld je door middel van knevelarij hebt afgeperst bij werkende ouders, dan ben je volledig ongeschikt en is het tijd voor een nieuwe coalitie.

Deze coalitie komt altijd met de belofte dat we nu even moeten lijden, om het later leuk te hebben. Eerst het zuur, dan het zoet! Als we de boeren zouden onteigenen, dan zouden we straks weer wegen en woningen mogen bouwen. Toen sloeg er een ambtelijke notie in als een bom. Al sloop je de hele agrarische sector, dan nog halen we de stikstofdoelen niet en we gaan nooit van het slot.

Carice, Jennifer en Katja ook weer naar huis, Grietje23 en zussen blijven nog even

We gaan complete sectoren uit onze economie slopen in een poging natuur via een kunstmatige coma in een soort vegetatieve toestand te krijgen. Dat is onnatuurlijk, want de natuur hoort in beweging, zeker tijdens een klimaatverandering. De natuur past zich altijd aan. De provincie Brabant tekende al bij het kruisje, de vergunningverlening is gestopt. GroenLinks stond te juichen.

Allemaal om te voldoen aan een bekrompen invulling van een Europese richtlijn. Mediterrane natura2000-gebieden hebben last van woestijnvorming, ik zie die lidstaten geen megalomane irrigatieprojecten opzetten om hun natuur te redden of bosbranden te voorkomen. Dat kunnen ze niet betalen, net zoals wij niet zonder voedsel, nieuwe wegen of extra woningen kunnen.

Kabinet, parlement en rechters zijn gestopt tegenstrijdige belangen zorgvuldig tegen elkaar af te wegen, hebben stikstof tot staatsreligie verheven en beseffen niet meer dat er ook gewoond, gewerkt en geleefd moet worden. Zeker als er door arbeidsmigratie, criminele asielbedriegers uit veilige landen en echte vluchtelingen een steeds grotere behoefte aan woningen ontstaat.

Na 35 jaar illegaal uitsterfbeleid duurt het gemiddeld decennia voordat een Roma of Sinti aan een standplaats komt. Onze politici weigeren om een grasveld aan te wijzen. Het afstammingsbeginsel is een nekschot voor zigeuners. Ook al woonden je voorouders in een wagen, als je (groot)-ouders daar alleen op gewacht hebben, kom jij nooit meer in aanmerking. Ook dat is een illegaal uitsterfbeleid.

Slechts 23 mensen kregen vorig jaar zonder urgentieverklaring of verblijfsvergunning een sociale huurwoning in Amsterdam. Huur of koop je met een groep vrienden een woning, omdat het anders simpelweg niet te betalen is, dan staat er een pandjesbrigade klaar om je dakloos te maken. Nieuwe woongroepen zijn verboden. Voor statushouders wordt alles geregeld, voor burgers niets gedoogd.

Ministers, volksvertegenwoordigers en rechters vergeten dat wonen een primaire levensbehoefte, grondrecht en mensenrecht is. Ze weigeren volstrekt onterecht hun regelgeving over milieubescherming, bestemmingsplannen en welstand te wegen tegenover internationale verdragen die het recht op wonen borgen. Het ene verdrag is heilig, het andere verdrag is een dode letter.

Binnen dezelfde verdragen is het recht op onderwijs geborgd. Het lukt niet meer genoeg docenten op te leiden en te laten wonen binnen de grachtengordel, dus gaan we docenten vervangen door kunstenaars, musici en honden. De leesvaardigheid is aan het kelderen. Leerlingen kunnen hun lesboeken niet meer lezen. Stembiljetten worden straks voorzien van partijlogo's en pasfoto's.

Aangezien de opkomst voor Waterschappen en Provinciale Staten verkiezingen meestal nogal bedroevend is, heeft uw stem woensdag anderhalf keer zo veel effect als gebruikelijk. Normaal wordt die verkiezing gekaapt door hondstrouwe kiezers die gedachteloos op “hun” partij stemmen. Dezelfde partijen die de overheid zo groot en onbestuurbaar maakten, dat ze de controle verloren.

Het maakt mij niet uit welke crisis voor U de druppel is, maar stem eens wat anders...

Reaguursels

Inloggen

Als ik onuitgenodigd naar Japan, Suriname of Marokko reis heb ik ook geen *recht* op een gratis huis, gratis uitkering, gratis advocaat, gratis zorg en gratis onderwijs. Niet als ik de enige onuitgenodigde immigrant ben; en al helemaal niet als er miljoenen tegelijk aankomen. Voorrang op een gratis huis in Turkije boven werkende en betalende autochtone Turken kan ik al helemaal vergeten.

Waarom doen wij dan alsof een totaal waanzinnige overheid een *recht* is?
Waarom doen wij alsof nationale zelfmoord *noodzakelijk* is vanwege internationale verdragen?

De jaarlijkse kosten van massaimmigratie lopen elk jaar op, inmiddels alweer 24 miljard. Het maatschappelijk leed van toenemende criminaliteit, islamisering, radicalisering en (seksueel) geweld is niet te brekenen. Ons sociale vangnet wordt onbetaalbaar, ons onderwijs kampt met personeelstekorten, ondanks de inzet van slechte leraren die niet kunnen rekenen of schrijven.
We importeren jaarlijks een flinke stad die uitsluitend bestaat uit niet of laag opgeleide onderklasse.
Waarom?
Op gegeven moment is het gewoon vol.

Dandruff | 12-03-23 | 08:24

Crisis van ambtelijke machtsuitoefening tov de burger.
Het maakt mij niet uit welke crisis voor U de druppel is, maar stem eens wat anders..

Pensionista | 12-03-23 | 00:54

Dat Prinses Kagius niet voorkomt in het verhaal van Feynman.

TonAlias | 12-03-23 | 00:44

Sorry, maar wat hier geschreven wordt over de waterschappen, is echt borreltafelgelul. Ik werk met waterschappen en die clubs werken heel professioneel. Enige probleem is de bovenmatige invloed van boeren in de besturen.
We hebben zomer's nu iedere keer een watertekort omdat de agrarische miljonairs alles weg laten pompen. De schades aan funderingen, dijken, straatwerk en tuinen zijn voor de burger.
Verdiep je eerst eens in hun werk, voor je er iets over schrijft.

wapster | 11-03-23 | 23:58 | 4

De essentie van waterschappen is al eeuwen Nederland voor haar bevolking leefbaar te houden. Dat vergt geven en nemen. De één wil het (super) droog, de ander wil "wetlands". Een duivels dilemma, waarvoor vakmensen nodig zijn. Vakmensen en geen uitgerangeerde politici die zo nodig nog een verdienmodelletje ambiëren, waardoor waterschappen verworden tot fietsenstallingen voor uitgepurgeerde tweederangs bestuurders, die de ballen verstand hebben van waterhuishouding, maar zich politiek laten leiden. Kortom een ordinair verdienmodel. Zij die met de poten in de klei staan en verstand van zaken hebben, dienen in waterschappen vertegenwoordigd te zijn. Begin dus eens met het vegen van de goten en de waterhuishouding van uw achtertuintje.

Een vrije paling | 12-03-23 | 00:46

@Een vrije paling | 12-03-23 | 00:46: Of leg weer pijpen met een fatsoenlijke diameter in de grond, was toen een slimme bezuiniging maar kost ons veel geld aan schade.

Pensionista | 12-03-23 | 00:59

Vroeger was het waterschap niet meer dan een paar boeren die het naast hun werk erbij deden. Het ging pas fout toen ze zogenaamd professioneel gingen werken en er mega organisaties van gemaakt werden meer geven om flitsende kantoren zitten en marketing. Naar het weer kijken of bereikbaar zijn als het nodig is is er niet meer bij.

Jmjm | 12-03-23 | 08:13
▼ 1 antwoord verborgen

Stikstof, of klimaat, is een middel. Niet een doel. Wanneer dat bij de mensen eens door gaat dringen komen we misschien nog eens ergens.

Stonecity | 11-03-23 | 23:21

Rutte moet blijven, wie kan er nu beter liegen en bedriegen dan Rutte?

Reebensteeltje | 11-03-23 | 23:04 | 2

Eerst met een betere kandidaat komen dan Rutte, pas dan zeiken en zeuren. Want het alternatief voor de meeste Nederlanders is Hoekstra of Kaag.

Niet Wilders, de stille meerderheid wil hem nooit niet, Baudet (haha), Eerdmans, dat ventje pist in zijn broek. Caroline, dat is wel een pittige tante maar niet niveau staatsman. Ze is immers een lobbyist. Dus blijft over Rutte, Kaag, Paternotte, Dijkhoff, Hoekstra misschien. En links? Er is niets op links wat premier kan worden.

Schout-bij-Nacht-J | 11-03-23 | 23:17

Provincies zijn dode paarden, als je daar aan gaat trekken krijg je de 1e Kamer.

hoestmogelijk | 11-03-23 | 23:02

Waterschappen vinden zichzelf heeeeeeel belangrijk, gebruiken heeeeeel duur papier op heeeeel dure wc's en masturberen gezamenlijk op hun knieën.

hoestmogelijk | 11-03-23 | 23:00 | 1

De werknemers zijn dan hoogstens kudt. De Waterschappen houden ons droog en zijn de laatste drempel tegen onzinnige aangenomen wetsvoorstellen.

Bootvisser | 11-03-23 | 23:20

Die foto bij het topic. Is dat naast het station? Mijn god wat is dat lelijk. Chinezen en nog meer van dat spul zijn dol op die kitsch. Net zoals dat hotel daar.
images.origineelovernachten.nl/_uploa...
Serieus? Zucht.
Nederland, calvinistisch/protestants kruideniersland, vandaar ook het Ahold hoofdkantoor daar. Cynische lol!

Basil Fawlty | 11-03-23 | 22:57 | 2

Lekker wegblijven dan. Patser.

Wiezewalakristalix | 12-03-23 | 01:35

Wonen is in Nederland alleen een grondrecht als het om het inperken van de vrije markt gaat.

Dr. Vigilante | 11-03-23 | 22:40 | 1

Wonen in Nederland is alleen een voorrecht voor uit-reizende IS-volgelingen die teruggehaald worden.
Die krijgen een woning....

Is dit nog nieuws? | 11-03-23 | 22:45

Het probleem met kiezers die op dezelfde problematische partijen blijven stemmen is niet dat die kiezers gezapige GenX'ers zijn. Het probleem is dathet gros van de kiezers nog steeds louter naar de klassieke media luistert: de kranten, de NPO, en de commerciele televisie. En die staan allemaal aan de kant van de regering, of zijn er in elk geval niet kritisch over.

Muxje | 11-03-23 | 22:23 | 1

Volgens mij kijk jij geen tv en lees jij geen krant. Anders zou je niet zoiets doms zeggen.

druif | 12-03-23 | 00:01

glas plas en alles bleef zoals het was. als iedereen kartel stemt, inderdaad. "het maakt niet uit wat je stemt". nee, het maakt niet uit als je kiest tussen vvd, d66, pvda, GL, volt, cda of CU.

maar als het kartel de meerderheid in de kamer verliest, dan zul je zien dat er wel degelijk verandering kan ontstaan.

Ir. Wilhelmus | 11-03-23 | 22:22

Dat hele waterschappen stemmen want belasting onzin argument:
Je moet ook een zorgverzekering hebben, dat is ook een soort van belasting.....

Is dit nog nieuws? | 11-03-23 | 22:00

Wil Nederland vanuit het buitenland wel een spiegel voorhouden.
De teloorgang van BV Nederland lijkt veel op die van Philips www.youtube.com/watch?v=WE58YisgFeQ
Er is veel talent en kwaliteit aanwezig maar het management heeft andere prioriteiten.
Het was altijd zo dat de volgende generatie het beter ging maar die tijd is voorbij.
De democratie is op een onwerkbaar dood spoor gekomen, ik heb mijn stem al uitgebracht maar er is volgens mij amper enig debat gevoerd dat is hier in het buitenland wel anders.

polderaar | 11-03-23 | 21:49

15 maart eerst stemmen, daarna stemmen tellen ( vergoeding draag ik af aan de sportclub hier in de wijk ) en daarna naar het provinciehuis, ben uitgenodigd om de verkiezingsavond bij te wonen uitgezonden door de NOS. Zin in!

Sinterbikske | 11-03-23 | 21:48 | 1

16 Maart. Alles blijft hetzelfde.

Is dit nog nieuws? | 11-03-23 | 21:51

23 sociale huurwoningen in een heel jaar voor de normale Amsterdammers.
En dat is allemaal de schuld van intensieve veehouderij.
Gelukkig hebben we Sigrid Kaag nog die persoonlijk alle woningbouw tegenhoudt om ons uit deze stikstofcrisis te redden.
Want als je huizen bouwt komt er stikstof vrij en samen met de stikstof van de intensieve veehouderij hebben we echt te veel stikstof.
Het is niet zo dat links de samenleving chanteert door alle woningbouw tegen te houden tot er aan hun eisen is voldaan, zoiets zouden ze nooit doen.

Osdorpertje | 11-03-23 | 21:43 | 2

Nee, het heeft met veel meer dingen te maken, bijvoorbeeld de verhuurdersheffing van Rutte 2. De problemen meet de woningbouw en stikstof zijn relatief nieuw en niet de oorzaak dat er NU te weinig woningen zijn. Dat soort zaken zie je jaren van tevoren aankomen. We hebben gewoon incompetente bestuurders.

* Il Principe * | 11-03-23 | 21:46

23 woningen toegewezen was over 2021 volgens AT5, misschien was het in 2022 nog wel dramatischer.....

Het brein erachter | 11-03-23 | 22:22

Met satellieten kan je keurig meten hoeveel stikstofoxiden in de lucht hangt. Het meeste wordt door de randstad, Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied uitgestoten. www.youtube.com/watch?v=e-BT9lZmPSs&a... Die uitstoot stijgt.

De uitstoot van stikstof in ammoniak is in 28 jaar met tweederde gedaald. www.rivm.nl/stikstof/ammoniak Boeren hebben hiervoor gigantische bedragen geïnvesteerd en krijgen nu een onteigening en een beroepsverbod.

Feynman | 11-03-23 | 21:40 | 10


@schout bij nacht, niet iedereen is te koop, veel boeren zeker niet.

Nico1000 | 11-03-23 | 23:05

@Schout-bij-Nacht-J | 11-03-23 | 22:44: Maar dan snapt u toch echt niet waar alle stikstofheisa over gaat. Met alle mogelijke respect kan ik niets anders dan u uitlachen.

Bootvisser | 11-03-23 | 23:30
▼ 7 antwoorden verborgen

Ik vraag me wel eens af... Zijn er meer mensen zoals ik die "voelen" dat het systeem waarin we leven aan alle kanten aan het kraken is? Die voelen dat er een verschuiving gaande is maar er nog niet de vinger op kunnen leggen? Die voelen dat de opgedrongen inclusieve maatschappij niet meer hún maatschappij is? Of ben ik nou een doemdenkert?

Ik hoorde vanmorgen op de radio een of andere troela oreren over het feit dat er alleen maar mannen in de top van corporate zitten. En ik dacht: Waar maak je je druk om? Het gaat nou eenmaal zo en wat maakt het uit of er dan blanke hetero mannen (had ze onderzocht, echt waar) aan de top zitten?

Zijn we niet met elkaar bezig om onszelf een enorm probleem aan te praten? Een probleem dat alleen op papier bestaat en niet in de echte wereld?

Ach, het zijn wat mijmeringen van een ouwe lul...
Welterusten allemaal

de Jager59 | 11-03-23 | 21:37 | 5

Winter is coming!

Mokum Kosher | 11-03-23 | 22:07

Ja, ik 'voel' dat ook. Er zijn heel erg veel mensen die dit 'voelen'.
En niet alleen in Nederland.

ChalinaRosa | 11-03-23 | 22:19

@Mokum Kosher | 11-03-23 | 22:07: We must defend the wall.

de Jager59 | 12-03-23 | 08:21
▼ 2 antwoorden verborgen

Stemadvies: Kies niet op CDA, PvdA, D66, VVD en CU. Deze partijen zijn verantwoordelijk om in 25 jaar Nederland tot het zooitje te laten zijn voor wat het nu is.

WellusNietus | 11-03-23 | 21:34 | 8

@Schout-bij-Nacht-J | 11-03-23 | 21:50: Nee, daar gaan deze verkiezingen niet over. Klopt, en dat weet ik dondersgoed. Waterschappen? Daar zijn ongeveer nul standpunten over te vinden. Provinciale staten? Niemand die lokaal uitlegt wat een keuze op hun partij voor mijn provincie zou kunnen betekenen. Alles wat je voorgeschoteld krijgt zijn de talking heads uit Den Haag. Gaat het daar niet om? Verbied dan dat afgrijselijke volk om zich er tegenaan te bemoeien.

Deze verkiezingen zijn een proxy-verkiezing voor de Eerste kamer. Dat is op dit moment het enige belang waar ik invloed op kan en wil uitoefenen. Kost wat het kost. Het is mijn laatste hoop dat de tirannie in Den Haag nog gestopt kan worden. Voor mijn kinderen.

marcoplarco | 11-03-23 | 22:00
-weggejorist-
ChalinaRosa | 11-03-23 | 22:19
▼ 5 antwoorden verborgen

Ondertussen in Velsen, lekker op de zieligheidskaart spelen,

Vindt u dat het opvangschip tot na 1 september 2023 mag blijven, als dan in Velsen minder of helemaal geen woningen beschikbaar worden gesteld voor statushouders?
www.velsen.nl/vragenlijst-onderzoek-t...

Cornelis12 | 11-03-23 | 21:25 | 8

Schout als ze de missie hadden willen voltooien, moet je geen afspraken maken zwart op wit, als je denkt dat je je daar niet aan kunt houden. Helaas zijn we al zover afgegleden dat je geloofwaardigheid bewijzen belangrijker is dan een doel voor ogen houden, nu weer een harde afspraak breken zou erger zijn. En er is vast ergens een plekje aan de kade voor dat schip.

Het brein erachter | 11-03-23 | 22:42

@Schout-bij-Nacht-J | 11-03-23 | 21:59: De vergelijking met Ierse en Italiaanse immigranten in de 19e eeuw in VS is te absurd voor woorden. Godwin : check..."Ze zijn zielug" argument : check.. "Dom" argument : check..."ze kunnen niet terug" argument : check..

Asteroid-B612 | 12-03-23 | 00:18
▼ 5 antwoorden verborgen

Waterschappen.
Stemadvies 1: Stem lokaal.
Stemadvies 2: Elke idioot die leutert over hoe ze het klimaat gaan verbeteren (en dat zijn er nogal wat, meestal trouwens landelijke partijen) , vermijden als de pest.

TheEgg | 11-03-23 | 21:20 | 11

@Is dit nog nieuws? | 11-03-23 | 22:02: Er zijn 21 waterschapsregios die allen totaal anders zijn. Verdiep je eens in je eigen regio zou ik zeggen.

Sinterbikske | 11-03-23 | 22:08

@Sinterbikske | 11-03-23 | 22:08: Nou, waarin verschillen de partijen bij de waterschapsverkiezingen? Zijn er partijen die de dijken door willen steken? Nou? Ze willen allemaal hetzelfde.

Is dit nog nieuws? | 11-03-23 | 22:24
▼ 8 antwoorden verborgen

Nederland kent geen grondwettelijk recht op wonen. Veel van de vraag is onechte vraag. Wenswonen (ik wil graag een huis met tuin in centrum 020 of 030 voor 600 per maand). Er staan veel betaalbare huizen te koop en te huur. Geen enkele reden om iets te gaan regelen voor woonzeurders die zich te goed voelen voor Appingendam of Heerlen.

BoerKoekoek | 11-03-23 | 21:19 | 9

@Lorejas | 11-03-23 | 21:30: Ach ja, BoerKoekoek heeft z'n zaakjes voor elkaar. Hij woont in Vladivostok en forenst dagelijks naar Lissabon.
Met de fiets natuurlijk.

Ichneumonidae | 11-03-23 | 21:47
▼ 6 antwoorden verborgen

BobDobalina | 11-03-23 | 20:48
Vanuit de staat gezien komt er genoeg binnen, dat klopt, daar schreef ik niet over.

Mijn excuses dat ik het vanuit de burger bekijk, die na jaren van fiscaal kopschollen, eindelijk erkenning kreeg ene en kabinet zag aftreden. Helaas zijn we nu drie jaar verder. De ouders zijn nog niet in contact gebracht met hun uit huisgeplaatste kinderen. (sommige zijn inmiddels meerderjarig. Hun advocaten hebben nog geen dossier van de belastingdienst ontvangen, ze hebben hun geld nog niet terug via de commissie Werkelijke schade, en het kabinet verwacht voor deze reparatie nog jaren nodig te hebben.

Die kafkaëske situatie blijft voortduren, dat voldeed aan mijn definitie van uitvoerbaar.

Hetzelfde zie je bij ondernemers, er is in de regelgeving uitzondering op uitzondering gestapeld. Accountants en belastinginspecteurs komen er niet meer uit, belastingbetalen wordt daarmee een morele keuze of een kwestie van genoeg advocaten inschakelen en genoeg brievenbusfirmaatjes opzetten waar de fiscus weigert doorheen te kijken. Misschien is dat geen zwart geld, het is ook geen wit geld waar netjes over is afgedragen.

Ben je ZZP-er, dan kijkt de fiscus onbeargumenteerd overal doorheen, daar is ook geen pijl op te trekken. Dat is voor de staat prima uitvoerbaar, voor de ondernemer totaal niet.

Belasting hoort simpel, voorspelbaar en controleerbaar te zijn.

Feynman | 11-03-23 | 21:14 | 8

Een onuitvoerbaar fiscaal systeem. Dat was je claim. Je kunt het wel over de trage afhandeling van de toeslagenouders hebben en over de volstrekt ongefundeerde bewering dat de uithuisplaatsingen de schuld van de staat, zijn maar daarmee geef je nog steeds geen grond aan je claim. Ja er is het nodige mis met de it-systemen van de bdienst maar vooralsnog hebben we een hoge graad van compliance. De doorsnee burger betaalt netjes zijn belasting en weet ook waar hij aan toe is als hij zijn aangifte invult.

BobDobalina | 11-03-23 | 22:01

@BobDobalina | 11-03-23 | 22:01: De doorsnee burger betaalt netjes zijn belasting en weet ook waar hij aan toe is als hij zijn aangifte invult.
Geld naar de Oekraïne en of andere buitenlandse aangelegenheden.

Is dit nog nieuws? | 11-03-23 | 22:11
▼ 5 antwoorden verborgen

Briljant idee O wacht, soortgelijks bestaat al en is niet echt een succes gebleken.

VVD Haarlem: 'Asielzoekerscentra combineren met starterswoningen'
www.nhnieuws.nl/nieuws/315988/vvd-haa...

Cornelis12 | 11-03-23 | 21:13

Wat moeten die regeringspartijen en steuners nu nog meer fout doen zodat iedereen eindelijk dat hele zooitje wegstemd.We betalen ze om de zaak goed te regelen en niet om te slopen.Het moet zo snel mogelijk van onze loonlijst anders is iedereen schuldig aan deze ongelofelijk puinhoop.

van stampij | 11-03-23 | 21:10 | 1

Mijn stem gaat naar de alien partij

rein9576 | 11-03-23 | 21:14

Welkom ,welkom ,welkom in mijn huis.
Oeps leef in een kartonnen doos maar ach welkom.

rein9576 | 11-03-23 | 21:10 | 5

Paupers. Ik heb een heel domein voor mezelf. Altijd droog door de snelweg boven mijn hoofd.

Lorejas | 11-03-23 | 21:19

Welkom, welkom in mijn... doos?

Reagiertank | 11-03-23 | 23:05
▼ 2 antwoorden verborgen

De man was een genie: Waanzin is steeds hetzelfde doen en verschillende resultaten verwachten.

Plukkieplukkie | 11-03-23 | 21:08

Dat boeren onteigenen is een BBB-sprookje. Met 1% van de landbouwgrond is er voldoende ruimte om een paar honderdduizend huizen bij te bouwen. En die grond verkopen de boeren heel graag als ze mogen meeprofiteren van de waardestijging van landbouwgrond naar bouwgrond. En dat kan simpel door een meerwaardeclausule in het koopcontract op te nemen

theo-is-dood | 11-03-23 | 21:08 | 10

Oh vast....

Lorejas | 11-03-23 | 21:37

Als boeren heel graag verkopen was er geen probleem. In deze omgeving zijn de agrarische bedrijven vaak van vader op zoon of dochter overgegaan. Soms al 5 generaties lang. En de opvolgers staan al klaar. Dan is het niet zo eenvoudig meer allemaal. Vooral als er onzinnige redenen worden aangedragen alsof de boeren "de natuur" kapot maken.

dijkbewaker | 11-03-23 | 21:38

@dijkbewaker | 11-03-23 | 21:38: meer mensen toelaten, daar gaat de natuur kapot van. 10.000 nieuwe asielzoekers in de provincie Groningen. Jammer voor de kievit.

Is dit nog nieuws? | 11-03-23 | 21:47
▼ 7 antwoorden verborgen

PvdA GroenLinks Johan Vollenbroek XRebellion bepalen mbv de VVD over hoeveel jaar u kans maakt op een woning. Tot die tijd gaat alles op slot. GroenLinks babyboomers juichen, zij zitten toch al goed.

thanseeuwen | 11-03-23 | 21:05

Schout-bij-Nacht-J | 11-03-23 | 20:48
Waar heb je het over?

1) Volgens brancheorganisatie van maatschappelijke opvang Valente waren er in 2019 ruim 500.000 Nederlanders zonder adres nos.nl/artikel/2420541-een-groeiende-...

2) In 2030 moet Nederland een miljoen woningen meer tellen dan nu, stelde minister van Binnenlandse Zaken www.tudelft.nl/delft-integraal/articl...

3) Veel dertigers klem: goedkoop huren lukt niet en kopen al helemaal niet nos.nl/artikel/2209423-veel-dertigers...

4) Sociale huurwoning? In zeker een kwart van de gemeenten wacht je meer dan 7 jaar nos.nl/op3/artikel/2377995-sociale-hu...

5) Woningcrisis treft ook slachtoffers van huiselijk geweld: de opvang is overvol www.trouw.nl/binnenland/woningcrisis-...

Feynman | 11-03-23 | 21:05 | 7

@Schout-bij-Nacht-J | 11-03-23 | 21:13:
1) Daar staan weer mensen tegenover die in een mislukte relatie nog samenwonen met een urgentieverklaring omdat bij elke echtelijke ruzie ook de kinderen in elkaar worden geslagen.

2) Een woning verkopen wijzigt de doelgroep, heeft geen enkel effect op het tekort. Dit is een stokpaardje om burgers te demoniseren en tegen elkaar uit te spelen. Alleen bouwen werkt.

3) Hoe gaat een docent, agent of verpleegster precies thuiswerken? Die mensen een salaris dat te hoog is voor de sociale sector en te laag om te kopen. De huizenprijzen stijgen sneller dan het sparen van hun halve salaris. Dat kan helaas niet, want ondertussen moeten ze duurder huren dan ze kunnen kopen. Reken het rustig ff na.

4) Binnen Amsterdam werd van de 7000 vrijkomende sociale huurwoningen er 23 toegewezen via het reguliere proces. Dat is 0,31% Dan wacht je veel langer.

5) Bel voor de gein even Leger des Heils of een andere stichting naar keuze hoeveel lege plekken ze hebben voor een moeder en drie kinderen.

Feynman | 11-03-23 | 21:24

@Feynman | 11-03-23 | 21:24:
2) Nee. Stoppen met nog meer mensen op deze postzegel toelaten heeft meer effect en kan bereikt worden zonder de complete boerenstand te slopen.

marcoplarco | 11-03-23 | 21:39
▼ 4 antwoorden verborgen

Dat van die woonwagens zal wel. Maar deze broeinesten van criminaliteit kunnen me gestolen worden. En wagen? Hoezo wagen? Het zijn gewoon huizen waar voor de show wat wieltjes aangeplakt zijn.

Spring Bruissteen | 11-03-23 | 21:04 | 3

Misschien moet Feynman maar eens in Nieuwegein gaan kijken, waar deze criminelen in wonen: gewone huizen. En ja: ( bijna) 100% heeft een strafblad.

vladimirows | 11-03-23 | 21:20

Zeker die wagens met 2 verdiepingen, een balkon en een wijnkelder.
Doe normaal, alsof je ooit met zo'n ding gaat reizen...

ReyNemaattori | 11-03-23 | 21:30

In Indonesie hoeven ze niet meer te stemmen daar hebben ze hun stikstof doel alweer bereikt #merapi

Smoelensmid | 11-03-23 | 21:03

Tja, stem eens wat anders. Dat is het probleem juist een beetje. Zo lang Omtzigt niet met een partij komt zijn alle oppositie partijen ook nauwelijk een redelijk alternatief. Bij FvD zijn ze knettergek. De PVV zal daar niet veel bij achterblijven. Die Caroline is een leuke tante met een vlotte babbel maar in mijn ogen niets meer dan een populist die vertelt wat haar achterban wil horen, niet gehinderd door enige kennis. JA21 dan? Kweetniet

Baron_von_Rijswijck | 11-03-23 | 21:02 | 13

@Is dit nog nieuws? | 11-03-23 | 21:13: Dat doe ik gerust. Ik ken een Turk die geboren en getogen is in Istanboel. Daar wonen miljoenen Turken die een bloedhekel hebben aan Erdogan.

Rhenium | 11-03-23 | 21:48
▼ 10 antwoorden verborgen

is = eens

Is dit nog nieuws? | 11-03-23 | 21:02

Als ik een hond had, liet ik ‘m tegen zo’n VVD affiche plassen. Ik ga zeker stemmen, maar niet op de gevestigde macht. Hoop dat velen ook wat anders kiezen.

HebjeHemweer | 11-03-23 | 20:59 | 9

Alhier moet u uw hond hoog optillen wil hij dat voor elkaar krijgen. Al die posters zitten minsten 4 meter boven het maaiveld opgeplakt.

Met_baard | 11-03-23 | 21:28

@Is dit nog nieuws? | 11-03-23 | 21:22:
Omdat zij plannen hebben voor de provincie die in mijn nederige mening beter zijn dan wat de lokale CDA en VVD willen. Ik praat over verstandige mensen die voorwaarts willen en niet de boel willen verstoppen met stront dus ik ga er vanuit dat zij voor het Senaat kiezen rechts van het centrum.

Schout-bij-Nacht-J | 11-03-23 | 21:45
▼ 6 antwoorden verborgen

#Stemzeweg

Gewoon even voor één het breekijzer ertussen, het kan..

AldNuut | 11-03-23 | 20:58 | 10

@Is dit nog nieuws? | 11-03-23 | 21:39:

Ja.. voor deze ene keer kan het niet anders, en waterschap ook niet Liberaal centrum, anders heeft Nee66 nog steeds een duim in de natuurwet pap.

Ik ben echt van de SP..
Desondanks ga ik 100% voor BBB deze verkiezing, SP is te klein voor aantallen zetels, sneu maar realiteit.

AldNuut | 11-03-23 | 21:44
▼ 7 antwoorden verborgen

Stem lokaal>? Op wie gaat uw lokale Schubberkutterveensche partij hun stem uitbrengen voor de afvaardiging in de 1e Kamer?
Waarom zou u dan niet rechtstreeks op betreffende 1e kamer partij stemmen?
Voorbeeld:
https://zeelandstemt.nl/wp-content/uploads/2023/02/Publicatie-Provinciaal-Blad-prb-2023-1569.pdf
Lijst 7 Partij voor Zeeland (PVZ)
https://partijvoorzeeland.nl/statenfractie/verkiezingsprogramma-partij-voor-zeeland-provinciale-staten-2023-2027/aandachtspunten-202302061135
Een hoop geblaat.
Stel dat deze partij verkozen wordt, wie komt er voor hun in de 1e Kamer. Naar wie of welke partij gaat hun stem?
Ondoorzichtig.

En u maar denken dat u ze weg kan stemmen. Mag ik lachen?

Is dit nog nieuws? | 11-03-23 | 20:56 | 3

Stem lokaal?
Ik heb net dat stembiljet eens doorgespit, de "Lokaal Brabant" groep heeft niemand uit mijn woonplaats, dus hoe lokaal is lokaal?

Met_baard | 11-03-23 | 21:31

@Met_baard | 11-03-23 | 21:31: en dan nog
Dan gaat het over issues in Eindhoven. Waar u niks mee van doen heeft.

Is dit nog nieuws? | 11-03-23 | 21:37

@Is dit nog nieuws? | 11-03-23 | 21:37: Jezus Leeft is tenminste makkelijk. 1 persoon, uit Breda. Da's nog in de buurt.

Met_baard | 11-03-23 | 22:03

Komende woensdag kan ik eindelijk weer al mijn opgepot ressentiment botvieren op het stembiljet. Niet dat het iets zal veranderen, maar aan mij heeft het dan niet gelegen.

Duwbak_Linda | 11-03-23 | 20:55 | 2

Als je op een eeuwige oppositiepartij stemt ligt het toch wel een beetje aan jou.

BobDobalina | 11-03-23 | 20:58

De kruik moet toch een keer barsten. Bouw maar geen huizen meer. Ik zie wel hoe het komt. Brood bakken ze overal.

Jan de Vries | 11-03-23 | 20:53 | 5

En hoeveel wandelen er de komende 10 jaar binnen? We blijven nog tijdje groeien....

Lorejas | 11-03-23 | 21:15
▼ 2 antwoorden verborgen

"Woensdag 15 maart mogen we in polonaise van crisis naar crisis."

Begint het niet inmiddels ietsje meer veilig te worden om te stellen dat we, nou ja niet ons allen, eigenlijk een beetje van hysterie naar hysterie wandelen.

Laat ik vooropstellen dat ik geen fan ben van de overheid die zich veel bemoeit met de burger. Beetje steun in moeilijke tijden. Dankuwel Vadertje Staat! Maar in de basis zouden alle mensen hier die claimen "rechts" te zijn toch echt zoiets moeten hebben van "goede tijden, slechte tijden" wij zijn zelfstandig en wij maken er zelf iets van.

Ik geef een voorbeeld van hysterie: "Ministers, volksvertegenwoordigers en rechters vergeten dat wonen een primaire levensbehoefte, grondrecht en mensenrecht is."

Dat is helemaal niemand vergeten. Dit recht is er voor elke Nederlander. Niet alleen Nederlanders, ook buitenlanders die landlopen krijgen bed bad en brood omdat ze niets meer hebben. Waar heb je het over?

Wil jij weten hoe het is om gratis Miele te hebben (met droger) en gratis bed en gratis douche. Stop eens met al je rekeningen te betalen en je geld te verspillen aan drugs. Binnen 1 jaar kan jij genieten van alle luxe die asielzoekers genieten. Bed, bad en brood. Maar er is meer... Let op Feynman. Je krijgt ook begeleiding, een kleine uitkering voor biertjes of shag kopen, en eten natuurlijk, je krijgt voorrang op huurwoningen in bepaalde gemeenten en je krijgt gratis medische en psychische hulp.

Ik zeg doen Feynman! Schrijf er een boek over!

Tussentijds raad ik iedereen aan die een leven wil opbouwen om een succes van je leven te maken zodat je gewoon een huis kan kopen of huren en genieten van je leven zoals de meeste mensen het eigenlijk doen. Voor ons is armoede niet op vakantie kunnen gaan naar Zuid-Frankrijk.

Schout-bij-Nacht-J | 11-03-23 | 20:48 | 16
-weggejorist-
Ichneumonidae | 11-03-23 | 21:33

@Ichneumonidae | 11-03-23 | 21:33:

De liefste trol van heel GeenStijl. Ik hartje jou, hartje en hartje en hartje.

Maar helaas, ik opereer geen Air-BnB. Maar zodra je het allemaal eventjes teveel wordt dan mag jij bij mij. Hartjes.

Schout-bij-Nacht-J | 11-03-23 | 21:48
▼ 13 antwoorden verborgen

Als je naar het taalgebruik vraag je je af welke superlatieven er nog over blijven als Feynman in een land zou wonen dat niet steevast in de top tien van beste landen staat.

Neem nu zo’n voorbeeld: ‘ons onuitvoerbare fiscale systeem’. Vooralsnog hebben we een van de kleinste zwarte economieën:
www.theglobaleconomy.com/rankings/sha...

Neemt niet weg dat veel zalen zijn te verbeteren en te versimpelen en de automatisering ondermaats is, maar om het onuitvoerbaar te noemen is hysterisch.

BobDobalina | 11-03-23 | 20:48 | 7

Hysterisch?

ZZP-er | 11-03-23 | 21:11

Het probleem is dat dit land aan het afglijden is en dan onder de top tien landen komt. Er wordt hard aan gewerkt. En dat moet stoppen. En met een partij als bv. d66 gaat dat stoppen niet lukken.

ChalinaRosa | 11-03-23 | 21:26
▼ 4 antwoorden verborgen

Wilt u wonen? Verlaat dan dit land.

Cor Netto | 11-03-23 | 20:47 | 2

Verlaat de EU. Zwitserland. Canada. VS. VAE.

BoerKoekoek | 11-03-23 | 21:22

U mag stemmen.
Maar je bent maar 1 van de miljoenen die gaan stemmen.
Dus het is belangrijk en nutteloos tegelijkertijd.
Het is net het echte leven.
Leuk hè.

Schadenfreude | 11-03-23 | 20:47

Feit:
U heeft niks te willen.

Is dit nog nieuws? | 11-03-23 | 20:41

Wacht eerst maar af.
Hij houdt nog een mooi lulverhaal en gaat nogmaals excuses aanbieden, want hij was een beetje moe en zo omdat hij te lang in de trein naar Kiev had gezeten.
Kiev?
Ja, Kiev is blijkbaar belangrijker dan Groningen.
Verder belooft hij een gouden toekomt voor ieder die in hem gelooft. Duizenden eenvoudigen van geest gaan hem volgen.
Helaas ook genoeg reaguuurders.

ZZP-er | 11-03-23 | 20:37

Samengevat
Bindend stemadvies: Stem ze weg!

Guusje Nadorst | 11-03-23 | 20:35 | 2

Het zou mooi zijn dat mensen eindelijk eens de moed hebben om Kaag en Rutte weg te stemmen. Er zullen te veel mensen zijn die steeds weer het voordeel van de twijfel blijven geven. Voeg dat bij een club mensen die het prima voor elkaar heeft in het leven en die geen boodschap hebben aan ander mensen, dan zal de vvd weer de grootste worden en weer met links extremisten gaan regeren.

Nuuk | 11-03-23 | 20:44

Stem altijd lokaal.

TheEgg | 11-03-23 | 21:18

Goed stuk

wilderst | 11-03-23 | 20:34 | 3

Ik observeer overigens geen onwil, in Hugo de Jonge. Maar, de man moet zijn doelstellingen en strategie tegelijkertijd ook daadwerkelijk waar kunnen maken.

Momenteel is de CDA het kleine jongetje, t.o.v. van .. "Hahaha, gaaf ! Ik ben vandaag in Berkel en Rodenrijs ! Lief he !"

Overigens ben ik persoonlijk niet zozeer anti-VVD o.i.d. Maar we kunnen intussen eigenlijk allemaal wel constateren en observeren, dat het neo-liberale experiment in de praktijk, niet werkt - Getuige de talrijke crisissen waarvan de doorgedraaide woningmarkt slechts één voorbeeld is .. Terwijl de UK (En DK bv.) dit probleem momenteel niet kennen. In de UK verwacht men dit jaar op vastgoed een waardevermindering van ~10% tot ~20%^.

Nederlandop1 | 11-03-23 | 20:48

@Nederlandop1 | 11-03-23 | 20:48: Bij Hugo heb je het niet over wil of onwil. Bij Hugo is er maar één factor die er speelt, en dat is grenzeloze incompetentie.

TheEgg | 11-03-23 | 21:18
-weggejorist-
DrJaap | 11-03-23 | 20:33

Een van de eerste boeren volledig onteigend omwille van 'natuur' www.youtube.com/watch?v=S8hvbEDSgDk Na vier generaties onteigend en een beroepsverbod. De boer moet zich omscholen of emigreren.

Feynman | 11-03-23 | 20:28 | 20

@Is dit nog nieuws? | 11-03-23 | 22:10:
En?
Komt er nog iets zinnigs?

J-van-de-Bontekoe | 11-03-23 | 22:24

@BobDobalina | 11-03-23 | 21:09: Er zijn ook studies die laten zien dat boeren voedsel produceren dat wij opeten, zeg maar: opeetvoedsel.

Rhenium | 11-03-23 | 22:56
▼ 17 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland