Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Gaat ook de rechtsstaat WOKE??? "Slecht behandelen arbeidsmigranten wordt strafbaar"

Ondernemers kapotgemaakt

Afbeelding - een arbeidsmigrant in erbarmelijke omstandigheden

Eerst kwamen ze voor Laurens Buijs en we zeiden niets. Vervolgens knipper je twee keer met je ogen en zijn we hier aanbeland. "Arbeidsmigranten zitten vaak in een kwetsbare positie in Nederland. Maar wie daar misbruik van maakt, bijvoorbeeld door ze weinig te betalen of slecht te huisvesten, kan nu nog moeilijk strafrechtelijk aangepakt worden. Dat is het kabinet een doorn in het oog en het komt daarom vandaag met een wetsvoorstel om uitbuiting strafbaar te stellen." What's next, heteroseksualiteit verboden?

Reaguursels

Inloggen


"Maar wie daar misbruik van maakt, bijvoorbeeld door ze weinig te betalen of slecht te huisvesten, kan nu nog moeilijk strafrechtelijk aangepakt worden."

En dan in het wetboek van strafrecht:
Artikel 273f
1.Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie gestraft:
1°. degene die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die ander heeft, werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die ander, met het oogmerk van uitbuiting [ ... ]

Waarom kan het moeilijk aangepakt worden? Nou simpel: er is, door bezuinigingen, te weinig capaciteit bij de politie om dit artikel te handhaven.

Oh, maar dan maken we weer een nieuwe wet, die ongeveer hetzelfde zegt, en dan is alles weer goed.

Dus gewoon weer gelul voor de bühne door politici die de wet niet kennen en te stom zijn om te googelen in het wetboek van strafrecht. Niks woke, gewoon nog een keer herhalen wat al lang verboden is.

ParadiseLost | 28-02-23 | 17:41

Met dat laatste voorstel ben ik het van harte eens: de hoogste tijd dat er eens een keer paal en perk gesteld wordt aan dat christelijk geïnspireerde seksuele gehuichel. Alleen nog maar homo's in de kassen en op de bollenvelden!

Terzijde: de BBB gaat het over een paar weken zeer beslist ook niet worden.

Hetkanverkeren | 28-02-23 | 15:13

Woningnood?
Maak alle werkgevers verantwoordelijk voor huisvesting van hun werknemer en dat volgens art 1 van de grondwet.
Kan Rutte nog 12 jaar lang mee, Hugo met de vut en Eric weer achter het Amsterdamse behang.....

Maggiesfarm | 28-02-23 | 14:28

Ik zag in een flits Eric van de Burg die als een kind zo blij was met deze uitspraak.

Gelijk vroeg ik mij af of hardwerkende en belastingbetalende mensen dan de regering aan kunnen klagen voor uitbuiting, te veel belasting en te dure huisvesting??
Of is dat 'White privilege'?

MK27 | 28-02-23 | 13:50

Next: wit zijn is verboden.

Proud Infidel | 28-02-23 | 12:53

De reden waarom de wetgeving word gericht op werkgevers mag duidelijk zijn.
Feitelijk zijn de werkgevers die ook huisvesting verzorgen niet alleen werkgever, maar ook huisbaas. Dit staat dus los van elkaar.
Je zou dus wetgeving kunnen maken waarbij je iedere huisbaas strafbaar maakt voor het huisvesten van mensen in ongezonde, kapotte woningen. Maar daarmee raken ze ook de huisjesmelkers in de grote steden.
Zeg maar de incrowd van de gevestigde politieke partijen. En die moeten uiteraard buiten schot blijven van de nieuwe wetgeving.

Andersdenkend | 28-02-23 | 12:45 | 1

Huisjesmelkers in grote steden? Prins Bril, Haga?

MK27 | 28-02-23 | 13:53

Maar de aap komt nu toch wel uit de mouw! Men is niet tegen asielzoekers speciaal, maar tegen iedere vorm van migratie dat is nu weer duidelijk. Door misbruik van arbeidsmigranten aan te pakken lijkt weer een "vrijheid" ingeleverd te worden door de autochtoon, zo lees ik tussen de regels door, want oei oei oei, "ze" krijgen meer rechten en dus staan straks de buitenlanders weer extra te trappelen voor een gratis Miele. Toch? Of redenaties van die strekking, de benepen kruideniers weer voorop, zoals Dandruff.

Mij lijkt het geheel normaal dat je arbeidsmigranten niet uitbuit, sowieso niemand uitbuit, maar blijkbaar wordt de mogelijkheid om aan handhaving hierop te ontsnappen door een zeker deel der bevolking ervaren als een privilege waarop moet worden ingeleverd. Moet dan toch onwillekeurig denken aan de slavenhouders, die het niet zagen zitten hun slaven beter te behandelen want dan zouden zij maar rare gedachten ontwikkelen over hun rechten of zo.

Beste_Landgenoten | 28-02-23 | 12:37 | 10

Terwijl het strak handhaven hierop juist ook van groot belang is voor de meesten hier. Anders kunnen we wel inpakken met onze rechten, onze eisen, onze cao en onze 53 vierkante meter woonoppervlakte.
Weg met die uitbuiters en slavendrijvers. Amandla!

Duwbak_Linda | 28-02-23 | 13:30

@Duwbak_Linda | 28-02-23 | 13:30:

Strak handhaven lukt alleen bij zo simpel mogelijke wetgeving in duidelijke kaders met heldere definities.
Het door elkaar husselen van zoveel mogelijk ingewikkelde en voortdurend veranderende wet- en regel- geving vol uitzonderingen, op overlappende werkterreinen en met steeds wisselende definities werkt in het voordeel van de kwaadwillenden.

Vergelijk het maar met de toeslagenaffaire. Het gevolg van een belasting- en toeslagen- stelsel waarin zelfs veel belastingambtenaren de belastingregels niet meer snapten. In het voordeel van een klein groepje gespecialiseerde juristen dat vervolgens honderden miljoenen fraudeerde dankzij de vele mazen in het net. Waarna de belastingdienst ging "counter-frauderen", wat ons ook weer honderden miljoenen gaat kosten.
Niemand heeft daar baat bij.

Hou het simpel, en hou het gescheiden.
Minimumloon bijvoorbeeld;
- dan weet de werkgever wat arbeid kost;
- dan weet de werknemer waar hij recht op heeft;
- dan weet de inspectie waar ze op moeten letten;
- dan bepaalt de rechter wie de wetgeving overtreedt.
En doe datzelfde met huisvesting; simpele wetgeving met duidelijke rechten voor huurders.

Door nu ook huisvesting van niet-werkende illegalen in het arbeidsrecht te proppen weet straks niemand meer wie waar verantwoordelijk voor is en waarom.
En de overheid die de wooncrisis opzettelijk veroorzaakt gaat vrijuit.

Dandruff | 28-02-23 | 15:03
▼ 7 antwoorden verborgen

Ik zie nu pas dit: ' "Het werd tot nu telkens via arbeidsinspectie en arbeidsrecht aangepakt. Wij zeggen van: nee, dit is uitbuiting van mensen in een zwakke positie. Daarom nemen we het ook op in het wetsartikel dat gaat over mensenhandel", zegt staatssecretaris Van der Burg.'
Dit is weer een stapje in de richting arbeidsmigratie en vluchtelingenmigratie onder dezelfde noemer brengen, waarschijnlijk vanwege het narratief dat we migratie nodig hebben tegen de vergrijzing.
Van Gennip (CDA) die over dit voorstel gaat is overigens ook degene die migranten uit de Parijse banlieus wilde halen.

grietmetgroenefiets | 28-02-23 | 12:18 | 12

@Dandruff | 28-02-23 | 12:47:
Toen ik een tijdje in buitenland heb gewerkt was er ook woonruimte geregeld. Ik vind dat vrij normaal.
Probleem is ook dat huidige wildgroei en uitbuiting voor onveilige situaties zorgt en voor de nodige overlast. Dit alles trekt weer bepaald volk aan dat daar omheen zwerft. En dat komt allemaal op het bordje van de maatschappij (dat zijn wij).

Overigens houdt het recht vaak rekening met de zwakkere positie van bepaalde groepen (consument, werknemer, burger, enz).

Duwbak_Linda | 28-02-23 | 12:57

@Dandruff | 28-02-23 | 12:49:
"Daarom nemen we het ook op in het wetsartikel dat gaat over mensenhandel"
Het wordt opgelost met bestaande wetgeving, want mensenhandel was al verboden. Daar wordt nu deze vorm van uitbuiting ook onder geschaard. En dat is prima want de straffen die volgen uit het huidige arbeidsrecht zijn inderdaad te laag.

Duwbak_Linda | 28-02-23 | 13:04

@Duwbak_Linda | 28-02-23 | 12:57:

Er is niks mis mee om buitenlandse werknemers te lokken met woonruimte.
Maar moet dat wettelijk verplicht zijn in een land waar de overheid structurele woningnood creëert? Hoe redelijk is dat naar een ondernemer die zijn werknemers niks aan kan bieden?

Wat de overlast betreft, dat hangt ook samen met het feit dat veel arbeidsmigranten jongeren zijn. Net als onze studenten bouwen die graag een feestje en dat is vervelend als je er naast woont maar meer ook niet.

En ja, zwakkeren beschermen is niks mis mee, maar niemand zegt toch dat we daar mee moeten stoppen?
Het hele probleem is nou juist dat we tonnen aan wetboeken niet kunnen handhaven omdat de wet- en regel- geving voortdurend verandert; en ook de definities voortdurend door elkaar gegooid worden; waardoor uiteindelijk niemand er nog uit komt.
De beste bescherming voor iedereen zijn simpele maar goed gehandhaafde wetten.

Dandruff | 28-02-23 | 13:10
▼ 9 antwoorden verborgen

Uitbuiting? Polen komen hiernaartoe om te werken, omdat het meer oplevert dan voor hetzelfde werk in Polen. Anders vertrekken ze wel weer.

Roos | 28-02-23 | 12:14 | 3

Minimumloon is minimumloon. Hoe kun je daar nou op tegen zijn.

littlelebowsky | 28-02-23 | 14:19

@littlelebowsky | 28-02-23 | 14:19: en arbo
Sommigen werken veel te veel uren en worden daar toe gedwongen
Krijgen niet de juiste bescherming in bouw bijv
Slapen met 12 op een lamer en krijgen boete voor de gekste dingen
Misbruik dus en aanpakken is goed

Therrie | 28-02-23 | 15:41

Dus uitbuiting toestaan? Is dat wat GS zegt?

halfvolle glas | 28-02-23 | 12:00 | 1

Nee, dat zegt GS niet. Uitbuiting is allang verboden, geldt voor zowel autochtoon als allochtoon.

Gladiator Fap | 28-02-23 | 12:12

Artikel uit nrc 2021 stelt dat de regels niet het probleem zijn maar het gebrek aan controle. Programma Pointer heeft via een wob ontdekt dat er in 2018 en 2019 zo’n 4.100 meldingen binnenkwamen en er 3.600 niet nader werden onderzocht. Er werden in totaal 48 overtredingen geconstateerd.
12ft.io/proxy?q=https%3A%2F%2Fwww.nrc...

grietmetgroenefiets | 28-02-23 | 12:00 | 1

En dat is het algemene probleem: regels voor alles, geen geld voor handhaving. Om een of andere reden denken onze politici dit op te lossen met nog meer regels en het verder beknibbelen op de budgetten voor handhaving.

Zoiets | 28-02-23 | 12:42

Waar is nou een vakbond voor, als je ze nodig hebt ?

Maggiesfarm | 28-02-23 | 11:59 | 1

Voor zichzelf: eigen zakken eerst en vervolgens d.m.v. 'het Poen van de Ander netwerk' de staatsruif leeg te parasiteren...

MoslimMolen | 28-02-23 | 12:44

Volgens mij is uitbuiting toch alleen toegestaan als ze illegaal zijn?

Zoelense Hobbyboer | 28-02-23 | 11:59

Zelf ben ik bezig met een start-up voor een gat in de markt, het rekruteren en plaatsen van gekwalificeerde verpleegkundigen uit oost Europa waar ze maar willen. Het is booming business.

Ndranghitiari | 28-02-23 | 11:57

Ga ervan uit dat dit om erkende arbeidsmigranten gaat die zeer slecht worden behandeld en uitgebuit. Ga ervan uit dat voor iedere werknemer al rechten en verplichtingen zijn, waarom passen ze dat dan niet gewoon toe als gelijken en komt er hierover aparte wetgeving?

Jan, Leiden | 28-02-23 | 11:49 | 3

Pcies. Waarom kan dan in die gevallen niet gewoon ingegrepen worden en wordt in plaats daarvan een nieuw regeltje in het leven geroepen dat niet alleen die gevallen moet helpen, maar ook meteen iedereen bevoordeeld die géén probleem had? Dan leidt de oplossing voor een klein probleem dan toch gewoon tot een nieuw, veel groter probleem?

Gladiator Fap | 28-02-23 | 11:58

@Gladiator Fap | 28-02-23 | 11:58:
Gaat mij eeom dat wanneer de wet afdoende is ingericht om de werknemer te beschermen het link is om nieuwe wetgeving te schrijven. Pas dan gewoon de bestaande wetgeving aan voor iedereen, niet expliciet voor arbeidsmigranten. Want je wil tegenstrijdigheid die zou kunnen ontstaan altijd willen voorkomen. Denk dat u dat ook bedoelt.

Jan, Leiden | 28-02-23 | 12:07

@Jan, Leiden | 28-02-23 | 12:07: Exactemundo.

Gladiator Fap | 28-02-23 | 12:08

Dus nu niet meer uit naar buiten. Voortaan binnenblijven?

Bull-Sunnyboy | 28-02-23 | 11:48

Omdat ik Pools spreek en mijn vriendin toch wel een stuk leuker is dan al die verwende Nederlandse types heb ik Pools geleerd. Via-via ben ik gevraagd te bemiddelen tussen huisbazen en uitzendbureaus door bekenden van haar. De toestanden die je dan mee maakt. Ik zal bijvoorbeeld nooit de huisbaas vergeten die besloot het dak te renoveren. Tien dames die van niks wisten komen thuis en er zit een lekkend stuk plastic over hun kamer. Alles nat, laptops kapot enz. Een normaal gesprek met die kerel was niet mogelijk, de arbeidsinspectie is te onderbezet om direct iets te doen en het uitzendbureau boeit het totaal niet. Sta je dan. En dan spreek ik nog de taal van de huisbaas... Uiteindelijk hebben ik en drie vrienden de dames drie weken ondergebracht en voor ons werk naar hun werk gereden. Dit Nederland is kapot door deze "race to the bottom". Het erge is dit is nog legaal ook ..

Zuigen kreng ! | 28-02-23 | 11:43 | 10

@Zuigen kreng ! | 28-02-23 | 12:08: Oh jee... ook nog boerin. Wordt je niet alleen door je huurbaas genaaid, maar ook nog door het stikstof beleid. Je weet ze wel uit te zoeken.

Gladiator Fap | 28-02-23 | 12:14

@Dandruff | 28-02-23 | 12:08: Als huisbaas moet je bij je huurders aankondigen als je groot onderhoud doet dat invloed op het woongenot van je huurders kan hebben. En je mag niet zomaar de woonruimte van je huurders betreden. De nachtploeg lag te slapen toen het dak eraf ging he. Uitzendbureau wijst naar de huisbaas vice versa. Die dames hadden natuurlijk geen verzekering, geen officiële registratie bij de gemeente (verboden door uitzendbureau) en gewoon geen idee waar zoiets aan te kaarten.

Zuigen kreng ! | 28-02-23 | 14:26

@Zuigen kreng ! | 28-02-23 | 14:26:

Jij beweerde dat het legaal is, dat is het dus niet.
En jij kan dit vandaag nog aankaarten.

Dandruff | 28-02-23 | 14:38
▼ 7 antwoorden verborgen

Discriminatie, om discriminatie tegen te gaan. Koekoek welkom in de wereld van Rutte
Nog meer woonruimte graag

pieterS | 28-02-23 | 11:38 | 2

Onzin Pieters, gaat duidelijk om uitbuiting werknemers,

geenjagergeenneeger | 28-02-23 | 11:59

De arbeidsmigranten waar men het over heeft zijn veelal volk dat ergens neerstrijkt in dit stukje EU waar wat te verdienen valt. Vandaag de dag meestal van een lagere kwaliteit qua skills omdat b.v. in Polen men zit te springen om goed opgeleide arbeiders waar die zich hier bevinden niet aan voldoen. Staan niet geregistreerd als inwonende in welk dorp of stad. Misstanden zijn enkel te registreren als de overheid wat volk er tegen aan gooit om het land in te gaan en razzia's te houden op plekken waar men bij kan bedenken dat daar wel eens die arbeidsimmigrant aan het werk is. En dan wat? Opdrachtgever een boete en de arbeider het land uit want UWV + uitkering geen optie, want geen contract. Hoe controleer je dat de illegaal vertrekt als je dat al zou willen als overheid (Niet)

forecastle | 28-02-23 | 11:30

In Nrd.-Limburg wonen 30.000 Polen, ze hebben eigen supermarkten, eigen restaurants etc. De moderne koppelbazen zetten ze in keurige trailerdorpen met eigen ordediensten (prachtige chalets)en verdienen via de huur extra.. In Nederland willen 1.5 miljoen in-actieven niet (echt) werken, tja dan krijg je dit.

hagelkruis | 28-02-23 | 11:26 | 5

@pieterS | 28-02-23 | 11:42: behalve 2 verdieners, die al boven de grens zaten hebben vuilnismannen een kat in de zak gekocht met hun staking.

pieterS | 28-02-23 | 11:46

@pieterS | 28-02-23 | 11:46: Heb deze gegevens doorgestuurd naar mijn collega (vuilnisman en hypotheekadviseur jaja).
Uw berekening klopt niet. Mocht ik van hem nog nadere uitleg krijgen zal ik dat uiteraard delen met u.

De Let | 28-02-23 | 12:12

@pieterS | 28-02-23 | 11:42:
Maar die vuilnisman, die krijgt dan toch extra geld van de staat? Ik snap het probleem niet zo. Sowieso krijgt hij bijna meer dan dat hij aan de staat betaalt aan inkomstenbelasting. Met 2400 bruto betaal je ongeveer 260 euro belasting edoch ontvangt 243 euro aan toeslagen. Dus wat heeft die vuilnisman het toch zwaar.
https://loonwijzer.nl/salaris/brutonetto
Wat die vuilnisman bruto verdient houdt hij dus bijna netto over.
Lang leve het progressief belastingstelsel.
Verdien je 4800 bruto dan betaal je 1380 euro belasting en heb je geen toeslagen. Je houdt dan 3420 euro over. Dus:
2400 bruto -> 2300 netto in het handje
4800 bruto -> 3420 netto in het handje

Beste_Landgenoten | 28-02-23 | 12:28
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik was wel hiero geboren maar mijn ouders emigreerden in de jaren '50 en kwam.ik hier pas na 20 jaar terug. Die linkse kerkiërs begonnen me gelijk te pesten want in het buitenland was alles vijf keer groter dan hier en kregen ze onderbuikgevoelens van. Ik heb daarom een enorme afkeer van linkse kerkiërs en stem altijd die partij die hun het meeste dwars zit.

Ik noemde steeds mijn opleidingen in het buitenland bij het solliciteren maar werd niet aangenomen. Pas toen ik het buitenland niet meer noemde in mijn cv kon ik sollicitatiegesprekken krijgen bij bedrijven en ben ik uiteindelijk aangenomen. Pas jaren later durfde ik tegen m'n baas over mijn buitenland te praten. In de jaten '80 was er werkloosheid alom. Ik heb daarom nooit een baan in mijn stiel gekregen.

De bedrijven maken nu grote winsten. Kaag krijgt miljarden extra. Maar die gaat ze niet uitdelen aan de hardwerkende mensen die die winsten mogelijk hebben gemaakt. Nee, het wordt uitgedeeld aan de asielzoekers, de voedselbankiërs en zonnepanelen en warmtepompen voor mensen in sociale woningen. En dat is na 15 jaar afgeschreven, want zolang blijft de glycol goed in warmtepompen. Dus weg al dat extra belastinggeld van de grote winsten.

Mijn werkgeverspensioen is weggezet tegen 1% en is daarom waardeloos. Ik word op mijn AOW gekort omdat ik in het buitenland op de middelbare school heb gezeten. Dus ik moet het nu hebben van lekker vangen. Ik heb op Annabel gestemd en nou is mijn AOW 6% verhoogd. Ik heb mijn kinderen geschonken en val nu onder de grens voor zorgtoeslag. Nooit geweten dat het zoveel was die zorgtoeslag. Man man man, wel 350 halve liter blikjes Hollands gebrouwen bier van de Lidl elje maand. Dat kregen die voedselbankiërs en sociale huurders al die jaten al. Mijn zonnepaneeltjes leveren ook goed op. En de gemeente geeft mij teee jaar energietoeslag vam €1300. Lekker man. Dus als ik nog wat kan vangen doe ik dat, laat maar komen. Ik stook hatseflats (echte woord mag ik niet meer zeggen, wel van Joris maar niet van TimmerFrans en Vara Kassa want woke) van gratis wegwerp hatseflatsen, dus ik red het nog.

DitjaarkrijgikAOW | 28-02-23 | 11:25

Nu word ik ook al woke genoemd. Ook dat nog.

Duwbak_Linda | 28-02-23 | 11:22 | 3

Het is vreselijk, maar soms moet je -hoewel tegen de woke filosofie- de feiten gewoon accepteren. Ik voel met je mee.

Gladiator Fap | 28-02-23 | 11:27

@Gladiator Fap | 28-02-23 | 11:27:
Mijn gender is tegen deze toxisch kapitalistische uitbuitingscultuur. Weg met arbeidsrechtofobe werkgevers. Arbeidsmigranten matter too.

Duwbak_Linda | 28-02-23 | 11:43

Grappig... want in diezelfde wet staat dat het strafbaar is als je de ene arbeider anders behandelt dan die andere, alleen maar omdat die ene een "migrant" is. Wat is het nu? Kiezen of delen svp. Migranten een voorkeursregeling? Prima, maar ga dan niet meer lopen claimen dat we in een democratische rechtstaat leven, waarin iedereen voor de wet gelijk is.

Gladiator Fap | 28-02-23 | 11:17

Er is in Nederland allang wetgeving om echte uitbuiting tegen te gaan. Er zijn bijvoorbeeld minimumlonen en wie zich daar niet aan houdt is gewoon strafbaar. Daar hoeft geen nieuw wetje voor bedacht te worden. Het kabinet geeft ook geen enkel argument, cijfer of bewijs voor de stelling dat meer wetgeving nodig zou zijn.

Dit hele voorstel draait dus vooral om huisvesting. Maar ook dat is feitelijk onzin, want is een werkgever ook *verplicht* om Nederlandse werknemers een huis aan te bieden?
Natuurlijk niet.
En onze overheid, die zichzelf *verplicht* om onuitgenodigde asieleisers een gratis huis te geven; is die ook *verplicht* om autochtone belastingbetalers een duur huis aan te bieden?
Ook niet, toch?

Oost Europeanen die hier komen werken worden nu vaak ondergebracht in vakantiehuisjes en speciale hotels. Dat is vaak een keuze; goedkope huisvesting betekent dat ze meer geld kunnen sparen voor bijvoorbeeld een huis of bedrijf in hun land van herkomst.
Maar het is deels ook het gevog van de door het kabinet veroorzaakte wooncrisis. Arbeidsmigranten kunnen hier gewoon een huis kopen of huren als ze dat graag willen. Ze komen alleen op dezelfde wachtlijsten als Nederlanders.

Dat is het probleem, en het kabinet maakt van haar eigen faalbeleid nu een stok om ondernemers mee te slaan. Het kabinet zegt te streven naar een onomkeerbare bevolkingsexplosie, maar is niet bereid om de daarvoor benodigde huizen te bouwen. En datzelfde kabinet stelt vervolgens de ondernemers stafbaar die geen huizen voor hun arbeidsmigranten kunnen regelen.

Dandruff | 28-02-23 | 11:16 | 8

@Diotima | 28-02-23 | 11:31:

Zolang er budget is om stelselmatig schijnprocessen tegen de oppositie te voeren wil ik de slogan "te weinig budget" niet meer horen.

En verder, natuurlijk gaat een groot deel van ons belastinggeld naar overbodige en corrupte baantjesmachines. Maar @Gladiator Fap heeft ook gelijk; het teveel aan wetgeving helpt vooral de verkeerde mensen vooruit.
Uitbuiting is namelijk allang wettelijk verboden.
Meer wetgeving maakt uitbuiting niet "nog verbodener".
Het maakt vooral de handhaving van alle wetgeving ingewikkelder, en dus moeilijker.

Plus dat het kabinet hier gewoon haar eigen vuilniszakken over de schutting gooit. Het kabinet creëert een gigantisch probleem (wooncrisis) en deelt vervolgens straffen uit aan ondernemers die geen woonruimte kunnen regelen. Dat lijkt mij vrij immoreel.
Nog los van de apartheid dat die werkgever alleen allochtonen van woonruimte hoeft te voorzien. Nederlanders gaan zo dus van 15 jaar naar 25 jaar wachtlijst.

Dandruff | 28-02-23 | 11:52

@Dandruff | 28-02-23 | 11:52: Het is niet alleen immoreel. Het is letterlijk misdadig. Dát is pas uitbuiting en wel van de eigen bevolking, door een regering die er is om haar te dienen en niet andersom.

Gladiator Fap | 28-02-23 | 12:07

Haha ja, maar nu staat er wel op nos dat ze Goed Doen.

Barre_de_k | 28-02-23 | 12:26
▼ 5 antwoorden verborgen

Nog even wachten tot het maatschappelijk aanvaardbaar is dat een alleen wonende zijn huurtent uitgezet wordt want je kunt toch geen heel Afghaans gezin in de kou laten staan, dat is asociaal.

Der Schnitzeljäger | 28-02-23 | 11:14 | 1

Dat is binnen enkele jaren realiteit. We kunnen ze nu nog stoppen via het stemhokje, maar gezien het stemgedrag van de beste brave Nederlander heb ik weinig hoop.

Here's Freddy | 28-02-23 | 11:37

Arbeidsmigranten als mensen behandelen, daar is niets woke aan. De overheid hoort haar werk te doen en de werkgevers en bemiddelaars die het slecht behandelen van mensen toestaan de boetes laten betalen die er voor staan. En dan gaan als vanzelf de salarissen van gewone mensen omhoog. Want het is een economische wet, waar veel vraag naar is, daar wordt veel voor betaald. Dat is ook de voornaamste reden dat de overheid, de werkgevers en de vakbonden toestaan dat er zoveel migratie is, de lonen moeten laag blijven. Ja ook de bonden. De bonden zijn niet bezig met de werkvloer werknemers, maar met het klimaat, woke en de salarissen in Brazilië of een 1 of ander land waar het zeker niet goed gesteld is met de arbeidsomstandigheden. Alleen daar betalen de leden de bonden niet voor. Wel een knappe prestatie van de overheid en de werkgevers om de bonden te overtuigen dat het binnenhalen van al die mensen puur gebeurd uit liefde.

Jesaja | 28-02-23 | 11:11 | 4

Waaruit blijkt dat arbeidsmigranten zo slecht betaald worden?
In werkelijkheid betalen veel van hen zelfs minder belasting over hetzelfde minimumloon als hun Nederlandse collega's.

Dandruff | 28-02-23 | 11:19

@Dandruff | 28-02-23 | 11:19: De paar voorbeelden die ik ken van mijn werkgever krijgen deze arbeidsmigranten zelfs meer dan sommige NLse werknemers.

Stuffed Human | 28-02-23 | 11:34

@elfenstein | 28-02-23 | 11:13: bonden gaan al sinds de jaren 70 met het wef mee, het is een groot spelletje van NGO's en GO's en Privaatrechtelijke partijen. 2% van 10 =veel minder dan 2 % van 10000 zolang ze dat volhouden is het gewoon een verlengstuk van het kapitaal.

pieterS | 28-02-23 | 11:54
▼ 1 antwoord verborgen

Kan ik alvast ergens mijn excuses aanbieden?

metagod | 28-02-23 | 11:09 | 2

geef geld.

small_town_dude | 28-02-23 | 11:11

Precies std, steek die excuses maar ergens waar het donker is, en nou dokkken.

elfenstein | 28-02-23 | 11:14

Strengere wetgeving rondom de arbeidsmigrant komt ten nadele van hun concurrentie positie op de arbeidsmarkt. In de toekomst zullen miner van hen dus een baan kunnen vinden en gaan de kosten van wat ze produceren omhoog.

heldheino | 28-02-23 | 11:08

Kijkend naar wat er naast me op de bank zit zou ik er niet rouwig om zijn als heteroseksualiteit wordt verboden. Ik ben er nog niet uit of ik voor de herenliefde ga, dus mocht er nog een medetwijfelaar zijn die met mijn 4 cm wil experimenteren, laat uw gegevens achter bij de redactie van dit blog.

Kaal-dik-en-lelijk | 28-02-23 | 11:07 | 3

Zeggen dat u zich identificeert als vrouw met een enorme clit, gaan sommige lui wel goed op en u hoeft niet meer op ruggentour als lesbo zijnde.

elfenstein | 28-02-23 | 11:11

@elfenstein. Neukon?

Kaal-dik-en-lelijk | 28-02-23 | 11:23

@Kaal-dik-en-lelijk | 28-02-23 | 11:23:
Lief aangeboden maar ik identificeer me als getrouwde kerel met een enorme knoepert in de broek. U zou het niet aankunnen, geloof me.

elfenstein | 28-02-23 | 11:31

Interessant om culturele bagage strafbaar te stellen; de migrant is (insert type gedrag) is namelijk niet anders gewend.
Kortom een prima moment om toch eens te kijken naar corruptie, ik kon niet aan de VU dat onderwerp als afstudeer scriptie indienen want woke was toen al aan het roer.
De enige intentie om mensen te importeren is goedkope arbeid, daar zit weer niets woke achter maar de linkse medemens is blind dankbaar en dienstbaar aan die coöperaties.

28 | 28-02-23 | 11:07

De rechtsstaat is al jaren woke. Denk aan die rechter die een asielzoeker na een verkrachting een lagere straf gaf zodat deze niet werd uitgezet
80 procent van asielaanvragen wordt goedgekeurd terwijl de papieren nauwelijks kloppen.Hoogste percentage van de EU.
De afgekeurden gaan massaal (ruim 90 procent) in hoger beroep
Resocialisatie is het woord hier.
Laatst een onderzoek gezien van mensen die begeleid werden in en na de gevangenisstraf.
Wat bleek,van de groep die intensief begeleid werd ging 50 procent in
recidive wat evenveel was als de groep die niet begeleid werd.

pejoar | 28-02-23 | 11:06

“Daarom nemen we het ook op in het wetsartikel dat gaat over mensenhandel", zegt staatssecretaris Van der Burg.”
Precies, Stas vd Bulk, dat is precies wat jullie doen.
Mensenhandel.
Net wat ik gisteren zei; als een bootje zinkt door de hebberigheid van de “smokkelaars” worden ze gepakt omdat zij zich niet aan de afspraak hielden.
Want het is wel duidelijk dat er afspraken worden gemaakt tussen overheden en vermeende smokkelaars.
Het is gewoon platte mensenhandel, Eric en je doet er vrolijk aan mee.
Maar als het fout gaat valt jou niets te verwijten.
Ze zeggen wel eens dat iedere cokesnuiver indirect bloed aan z’n handen heeft.
Verder nog uitleg nodig?

Ruimedenker | 28-02-23 | 11:05 | 1

Dit.
Zolang je maar hard roept dat je deugt, kijkt de aanhang vanzelf weg van hetgeen je daadwerkelijk doet. De problemen die ontstaan zijn dan de schuld van diegenen die daarop wijzen. Stomme PVV'ers en zo.

Gladiator Fap | 28-02-23 | 11:41

Ondertussen mogen goedkope spulletjes uit China wel verkocht worden bij de Action met 21% BTW.
Nederland is net zo verantwoordelijk voor de omstandigheden van deze arbeiders.

Rattus | 28-02-23 | 11:02 | 3

Ja, maar de kopers hier zijn verantwoordelijk, de Staat is medeplichtig.

funda | 28-02-23 | 11:06

@funda | 28-02-23 | 11:06:
Niet helemaal. De koper koopt wat in de winkel ligt. Ligt het er niet dan... eh....
Ebay, Aliexpress, Banggood en Amazon.
Laat ook maar. We're f'd. En de schuldvraag is onzinnig, de hele wereld probeert de ander een oor aan te naaien, allemaal schuldig of allemaal even slecht, maakt het iets uit?

elfenstein | 28-02-23 | 11:10

@elfenstein | 28-02-23 | 11:10: Dat is zo - ik reaguurde primair op 'Nederland is net zo verantwoordelijk' want ik zie al nieuwe 'nazaten van door Nederland uitgebuiten' en een Uitgebuiten-museum aankomen.

funda | 28-02-23 | 11:18

Maar de staatskas uitbuiten mag natuurlijk wel. Kunnen ze voor hun eigen veiligheid niet gewoon thuisblijven?

keistad | 28-02-23 | 11:01

Voor de liefhebbers van de cijfers, bijbehorende PDF: 'Stand van zaken Arbeidsuitbuiting en Ernstige benadeling, Nederlandse Arbeidsinspectie, december 2022.
open.overheid.nl/documenten/ronl-21d1...

grietmetgroenefiets | 28-02-23 | 11:00 | 2

Je kunt er met een gerust hart vanuit gaan dat lang niet overal melding van gedaan wordt, want zodra een uitzend-Pool ook maar een beetje klaagt wordt 'ie linea recta op de bus naar huis gepleurd.

VBO_B_Niveau | 28-02-23 | 11:07

Ik hou me hier al een tijd mee bezig omdat ik zelf ook vaak ben uitgebuit in de jaren tachtig en begin negentig. als jongeling via uitzendbureaus. In deze onderzoeken veel cijfers en gelul. Maar nooit staat er in welke uitzendbureaus en welke bedrijven er gebruikmaken. Laat staan namen van een eigenaars van de uitzendbureaus, etc.

RdeFriesch | 28-02-23 | 11:12

Vaak zijn het landgenoten met louche “uitzendbureau’s” die hun landgenoten uitbuiten.
En wat betreft huisvesting?
Onze eigen kinderen worden gedwongen voor eeuwig thuis te wonen,
Maar! D66 heeft de oplossing, we geven de boeren schaamteloos de schuld.
Niet langer kun je het één los zien van het ander.
De knoop is ingewikkeld, maar één ding komt steeds terug.
Wanbeleid.
Werkse verder xxx.

Ruimedenker | 28-02-23 | 11:00

Het COA aanpakken voor slechte huisvesting?
Dat lijkt me stug.

Regentenstijl | 28-02-23 | 10:56 | 3

Wat heeft het COA te maken met arbeidsmigranten?

NLgaatnaardeklote | 28-02-23 | 10:59

@Diotima | 28-02-23 | 11:09: Tja maar als je er dieper over nadenkt kom je toch weer bij de regering uit, dus allemaal met elkaar verbonden? Ja.

NLgaatnaardeklote | 28-02-23 | 11:16

Wat moeten we zonder mensen die uitgebuit worden?

PaardenliefhebberVet | 28-02-23 | 10:56 | 1

Is iedereen binnenkort hoogopgeleid en dan hebben we niemand om uit te buiten. Lekker dan

jeweettochniet | 28-02-23 | 11:01

Vroeger was slavernij werken voor een dak boven je hoofd en een beetje eten. Tegenwoordig krijgen de meesten net genoeg geld voor een dak boven hun hoofd en een beetje eten.

Flapster | 28-02-23 | 10:54 | 4

@elfenstein | 28-02-23 | 10:58: Ik ken mensen die in een hunebed wonen. Heb je toch een dak boven je hoofd.
Klagen wel vaak dat het nogal tochtig is.

Ichneumonidae | 28-02-23 | 11:03

@elfenstein
Beetje nuance hier. Ik weet dat de prijzen de pan uit rijzen en voor huurders is het verschrikkelijk moeilijk om een huisje te krijgen. Ik heb dan misschien geluk gehad. Maar je snapt de strekking van mijn tegelbtoch wel?

Flapster | 28-02-23 | 15:36
▼ 1 antwoord verborgen

Mijn werknemers hebben frisse lucht, doen aan roeitraining, worden met percussie begeleid tijdens het werk en dragen glinsterende kettinkjes. Zingen liedjes terwijl ze werken. Ik bedoel als galeischip eigenaar investeer ik genoeg in die jongens.

Kaal-dik-en-lelijk | 28-02-23 | 10:52 | 2

En eentje mag er op een grote trom slaan?

small_town_dude | 28-02-23 | 10:54

@small town dude. Precies. Trommelen vinden ze leuk!

Kaal-dik-en-lelijk | 28-02-23 | 10:55

Gelukkig, want het is de enige manier om van die eindeloze migrantenstroom af te komen ! Sinds het begin met de "gastarbeider" in de jaren 50-60 is het namelijk precies de bedoeling om die mensen uit te knijpen en tegelijkertijd de looneisen van de reeds aanwezige bevolking te matigen. Wedden dat de VVD zich ineens weer herinnert een rechtse partij te zijn als dit er door komt ?

Romeo_Petti | 28-02-23 | 10:51

Laten we bij het begin beginnen. Iemand huurt via een uitzendbureau een arbeidsmigrant in. Want dat kan.
Vervolgens regelt het uitzendbureau ook woonruimte voor de arbeidsmigrant. Dit kan bijvoorbeeld in een Polenhotel.
De woonruimte is verder in orde.

Nu lopen we tegen regels aan zodra het contract voor de arbeidsmigrant afloopt.
Het Polenhotel is exclusief voor arbeidsmigranten. Wanneer de arbeidsmigrant geen contract meer heeft, dan is hij toerist.
Bij controle van het Polenhotel door de gemeente (en dat gebeurt heel vaak) wordt er gekeken of alle arbeidsmigranten een contract hebben. Zo niet, dan volgen er hele hoge boetes. Het is immers voor werkenden en niet voor toeristen.
Mocht er brand uitbreken, dan keert de verzekering ook niets uit, want er mogen alleen arbeidsmigranten met een contract in het Polenhotel zitten.

Dan raakt de arbeidsmigrant in de periode op zoek naar werk verstrikt in het Hindoestanencircuit in Rotterdam en Den Haag waar alle mogelijke misstanden aan de orde zijn. Je weet wel Narsingh Balwantsingh (PVDA uiteraard) is zo'n typische Hindoestaanse huisjesmelker.

Haberdoebas | 28-02-23 | 10:49 | 3

Mijn ervaring is dat er nauwelijks tot geen controle plaatsvind door de gemeente, maar dat je haar moet dwingen om te handhaven op de regels die zij zelf heeft opgesteld op het gebied van huisvesting. Op die manier is het mij gelukt om een polenhotel te laten ontruimen o.b.v. van een gemeentewetsartikel dat stelt dat een 'woning' is bedoeld voor 'de huisvesting van één afzonderlijk huishouden'. Zie mijn eerder reactie hieronder.

-veggiejurist- | 28-02-23 | 11:04

@-veggiejurist- | 28-02-23 | 11:04: De Gemeente Hollands Kroon controleert zeer streng. Maar daar wonen ook heel erg veul arbeidsmigranten.

Haberdoebas | 28-02-23 | 12:29

@Haberdoebas | 28-02-23 | 12:29: Goed om te horen. Zag ook dat in Hollandse Kroon VVD, D66 en GL in de minderheid zijn in de gemeenteraad. Houden zo!

-veggiejurist- | 28-02-23 | 12:42

Goeie zaak. Arbeidsmigranten worden daardoor duurder en minder gewild. Het zal leiden tot minder arbeidsmigranten, want als er fatsoenlijk betaald moet worden kunnen ze net zo goed Nederlanders nemen, toch?

grietmetgroenefiets | 28-02-23 | 10:49 | 3

Precies !

Romeo_Petti | 28-02-23 | 10:54

Exact. En die werken ook nog eens harder. Met je Polen. Nog nooit zo veel luie, ongemotiveerde zuiplappen gezien bij elkaar. Maar ja, ze kosten niks hè? Dus dan vindt boer Harm het goed. En boer Harm wil nu mijn sympathie, maar dat krijgt 'ie niet, want boer Harm is dé reden dat ik en honderdduizend andere jongens nooit een kans kregen. Fok boer Harm.

VBO_B_Niveau | 28-02-23 | 11:01

Zelf een ander huis zoeken, dat moeten Nederlanders toch ook?

NotWoke | 28-02-23 | 10:49

Maak uitbuiting strafbaar.... punt!
Is het al, maar maakt niet uit.

Het gaat altijd mis bij het handhaven!

Kaas de Vies | 28-02-23 | 10:48 | 1

Dat handhaven was ook al een probleem bij de heaumeaux, goed dat eindelijk duidelijk in de grondwet staat nu. Ik stel voor om ook dit in de grondwet te zetten, je mag niemand uitbuiten, en al helemaal geen arbeidsmigranten. Wel zo helder.

elfenstein | 28-02-23 | 11:00

Die kakkerlakkenplaag van die hetero's moet inderdaad gestopt worden. Dat voortplanten, al dat vreten, die troep en vooral dat dominante gelöl. Goed nieuws GS. Tevreden misantroop hier. Op naar de 0 bewoners.

TanteJuut | 28-02-23 | 10:46 | 2

Weg met ons!

Gladiator Fap | 28-02-23 | 11:39

@Gladiator Fap | 28-02-23 | 11:39: Verbeter de wereld, begin bij een ander.

TanteJuut | 28-02-23 | 13:24

De migranten die niet werken zitten op een cruiseschip, voor noppes.

small_town_dude | 28-02-23 | 10:44 | 3

Dat wordt bewust gedaan. Als zij het recht hebben om te mogen werken dan is naturalisatie ook zeker. Snap jij als PVV-stemmer dat je hen nooit het recht moet geven om te werken en zodra het land van herkomst veilig is terug moet sturen?

Cobarde | 28-02-23 | 10:49

@Cobarde | 28-02-23 | 10:49: Nee, ik denk eerder: nu ze toch hier zijn en moeten wachten dan kunnen ze zich net zo goed nuttig maken. Ik zie Oekrainers dat ook doen, desnoods onbetaald. Zodra het veilig is in het land van herkomst dan houdt het op.

small_town_dude | 28-02-23 | 10:53

@Cobarde | 28-02-23 | 10:49:
Ze mogen best werken zolang ze er zijn, doen ze nog iets nuttigs. Het probleem is het oerwoud aan wetten plus het leger aan advocaten die daar grof misbruik van maken door met die wetten ter hand afdwingen dat ze dan ook mogen blijven. Die wetten moeten anders en de aangewezen partij daarvoor is toch echt de PVV.

elfenstein | 28-02-23 | 11:04

Woke? Je werknemers een beetje knap betalen heette toch gewoon fatsoen? (stopt Ome Bart jou ook iedere dag in het hondenhok?) Wel grappig dat arbeidsmigranten van 'onze' overheid - na ruim twee decennia keihard misbruik - nu opeens wél normaal betaald en goed gehuisvest moeten worden, maar dat erbarmelijke omstandigheden voor Nederlandse arbeiders uiteraard nog steeds niet bestaan in dit land. Gaaf land!

VBO_B_Niveau | 28-02-23 | 10:42 | 4

Het hele verschil is of je deze mensen met je eigen geld betaalt of met geld van een ander, lijkt het.

funda | 28-02-23 | 10:46

@Dandruff | 28-02-23 | 10:45: Ik heb zesentwintig jaar tussen Poolse uitzendkrachten rond mogen lopen, dus stop deze act even snel terug in je comedy-koffertje, oké? Jij wil dat ík ga bewijzen dat er allerlei schimmige uitzendbureautjes bestaan die totaal niet doen wat de overheid denkt dat ze doen? How about: Overheid doe je fucking werk?

VBO_B_Niveau | 28-02-23 | 10:57

@VBO_B_Niveau | 28-02-23 | 10:57:

Voor anoniem geuite "persoonlijke ervaringen" koop ik niks.
Heb je in die 26 jaar 1 keer aangifte gedaan?
Of uitgebuite Polen uitgelegd hoe ze aangifte kunnen doen?
Zonder aangiftes kan zelfs de grootste overheid ter wereld niks tegen misstanden doen.

En al zou je gelijk hebben dan verandert een nieuwe wet niks aan het niet handhaven van de reeds bestaande wetgeving. Dan wordt de nieuwe wetgeving gewoon ook niet gehandhaafd bij gebrek aan aangiftes.

Dandruff | 28-02-23 | 11:26
▼ 1 antwoord verborgen

Tja, is dat woke? Of is het uberhaupt raar dat het (aantoonbaar en oneerbiedig) uitbuiten van anderen niet mag? Ik vind het vreemd dat er blijkbaar andere regels zijn als deze mensen niet uit Nederland komen.

daaristieweer | 28-02-23 | 10:41 | 5

@VBO_B_Niveau | 28-02-23 | 10:46: O ja, en dan stop je studenten in een flat en die laat je €450 huur betalen, maar aan die arbeider vraag je voor dezelfde ruimte natuurlijk gewoon €730. Want dat is eerlijk.

VBO_B_Niveau | 28-02-23 | 10:48

@Dandruff | 28-02-23 | 10:47: Je moet inderdaad wel eerst werken om te kunnen claimen dat je als arbeider benadeeld wordt...

Gladiator Fap | 28-02-23 | 11:38
▼ 2 antwoorden verborgen

Misschien moeten er huizen worden gebouwd voor betere huisvesting? Zomaar een ideetje.

Hadena | 28-02-23 | 10:37 | 1

Het wordt een beetje vol overal, en er zijn helaas boekenvol regelgeving waar je allemaal niet mag bouwen, als er al geen PFAS-stikstof-heleverzonnenreut-problemen zijn.
En dan heeft nog niemand het over de centjes en de reuze-inflatie gehad.

funda | 28-02-23 | 10:41

Eigenlijk is Nederland dus net als Qatar, moeten er soms eerst doden vallen ???!/E@1/??

small_town_dude | 28-02-23 | 10:34 | 1

Mooie vergelijking, dramatisch.

donkieshot | 28-02-23 | 10:40

Sinds wanneer is een werkgever verantwoordelijk voor de huisvesting van personeel?
Gooi dat ook nog maar even over de schutting.
Lijkt er op dat ze migranten niet willen laten werken.

Andersdenkend | 28-02-23 | 10:30 | 3

Sinds ze die huisvesting zelf aanbieden.

Zenzeo | 28-02-23 | 10:34

Er zijn ook beroepsgroepen waarbij de verhuurder van de werkruimte aansprakelijk is voor de afdracht van loonbelastingen. denk dan aan kapperszaken en prostitutieruimtes.

Haberdoebas | 28-02-23 | 10:40

@Zenzeo | 28-02-23 | 10:34:
Nou dan is dat probleem makkelijk opgelost. Dan bieden ze geen huisvesting meer aan.

peterdh | 28-02-23 | 10:51

De 17 miljard+ die we nu hebben gekregen door onder andere hogere prijzen op werkelijk alles (extra BTW-inkomsten!) en winstbelastingen, geven aan noodlijdende Groningers en arbeidsmigranten.

meneer Q | 28-02-23 | 10:29

Als we nu de gehele tuinbouwsector verplaatsen naar Polen?
Dat scheelt heel veel CO2 uitstoot voor Nederland en er is ook minder uitbuiting hier te lande. Zoals bekend zijn problemen als uitbuiting en milieuvervuiling niet erg als het niet hier gebeurt.

Arnold Layne | 28-02-23 | 10:27 | 7

"Als we nu de gehele tuinbouwsector verplaatsen naar Polen?
Dat scheelt heel veel CO2 uitstoot voor Nederland"

Ja hoeveel?

peterdh | 28-02-23 | 10:52

@peterdh | 28-02-23 | 10:52:
De CO2 uitstoot van de gehele tuinbouwsector, schat ik.
En die schijnt enorm, en een enorm probleem te zijn.
Voor Nederland.

funda | 28-02-23 | 11:11

@funda | 28-02-23 | 11:11:
Wat is enorm? En wat is het probleem? Want het is geen klimaatprobleem. Het is een boekhoudkundig probleem. En "enorm". Tja dat kan iedereen wel zeggen. Dus nogmaals: hoeveel? Welk probleem?

peterdh | 28-02-23 | 17:15
▼ 4 antwoorden verborgen

Waarom deze wet alleen voor migranten, terwijl daar al een wet voor is. Arbeidsinspectie (verantwoordelijkheid van deze minister, mevrouw Van Gennip) faalt dus komt ze met een wet om het daar weg te halen en het probleem elders te beleggen. Zo gooi je arbeidsmigranten dus politiek over de schutting.

Tjemig | 28-02-23 | 10:27

Nou ja, paspoort afpakken, zwaar onderbetalen, ophokken, ik kan me toch zo voorstellen dat er hier en daar flink misbruik wordt gemaakt van de situatie. En dat het nou zo Woke is om daar iets aan te willen doen, nou nee.
Maar dat enkel de invoering een wet daarin veel verandering gaat brengen, nee, dat zie ik niet zo een twee drie gebeuren.
Handhaven, dat zal wederom het probleem zijn, handhaven. Of liever gezegd, het onvermogen om te handhaven en de politieke onwil om daaraan iets te doen.

Schoorsteenveger | 28-02-23 | 10:27 | 3

Denk jij werkelijk dat legale EU werknemers zich het paspoort af laten pakken?

VW, alles ist vorbei | 28-02-23 | 10:40

Al die dingen die reeds vermeld worden, zoals paspoorten innemen, arbeiders ophokken in onbewoonbare schuren, overwerk zonder betaling, zijn al strafbaar. Maar definities als 'ernstige benadeling' is natuurlijk vragen om een blik wormen open te trekken waar zelfs de honden geen brood van lusten.

Als ik als ondernemer een uitzendbureau aanschrijf voor 5 werknemers, voor 40 uur in de week, waarom ben ik dan strafbaar voor de crappy huisvesting die dat uitzendbureau biedt? Dat is toch iets tussen dat bureau en die arbeiders? Als ik verantwoordelijk en liable ben, dan wil ik ook in control zijn, anders kan je als ondernemer de klappen vangen voor nalatigheid van andere ondernemers...

Uiteindelijk zullen er een paar klagers opstaan die vinden dat minimumloon of hun crappy maar wettelijk volgens de regels huisvesting 'ernstige benadeling' is, die vervolgens met dit soort wetten hun gelijk krijgt en dan zit je als ondernemer met een probleem dat je niet hebt gecreëerd...

En het probleem, dat blijft. Want aan regels in dit land geen gebrek, aan handhaving des te meer. Dus er zal zeel selectief en sporadisch gehandhaafd worden, waarbij de extreme uitbuiters de boete als bedrijfsrisico wegboeken(omdat de arbeiders dan zo goedkoop zijn), maar de grensgevallen waar een of twee punten ondermaats zijn gaan er kapot op.

ReyNemaattori | 28-02-23 | 10:50

@VW, alles ist vorbei | 28-02-23 | 10:40:
Handhaven is dus het probleem.
We drijven steeds meer af naar een samenleving waarin er enerzijds wetten en regels gelden die te vuur en te zwaard verdedigd worden door de beleidsmakers maar anderzijds mogen constateren dat al die wetten en regels met voeten worden getreden en het meer en meer een kwestie wordt van hoe je tussen de mazen van het net door kunt zwemmen.
Begint al met het gedrag op de weg. Wie houdt zich aan het maximum van 100km/uur? Even afgezien van de vraag of er draagvlak is voor die regel, maar als-ie ingevoerd wordt, niet nageleefd wordt en op dat niet naleven nauwelijks sancties volgen, tja wat wil je dan met de moraal?
Geldt in ghet bedrijfsleven ook: als er geen sancties worden opgelegd kun je nog zoveel regeltjes invoeren, ze worden niet nageleefd als de werknemer er geen zin in heeft om ze na te leven.

Schoorsteenveger | 28-02-23 | 10:50

Is er al eens onderzocht hoeveel procent van de bedrijven dat doen?

peterdh | 28-02-23 | 10:27 | 1

oei hier is de VVD niet blij mee. Ga er maar vanuit dat deze uitbuiters allemaal een lidmaatschap hebben bij de VVD. Wie moeten we dan uitbuiten? Mensen in de bijstand dan maar of de Wajongeren?

RdeFriesch | 28-02-23 | 10:25 | 1

Voor het overgrote deel der Wajongeren zou het wel een goede leerschool zijn. Voor hun persoonlijke ontwikkeling is alles beter dan in een Wajong uitkering re blijven hangen.

Grachus | 28-02-23 | 11:58

Je bent nu volgens Geenstijl ook "woke" als je tegen uitbuiting van arbeidsmigranten bent?

Marmer | 28-02-23 | 10:24 | 7

@Marmer | 28-02-23 | 11:24:

Als er dagelijks mensen uitgebuit worden moet je daar aangifte tegen doen.
En wat die belasting betreft; arbeidsmigranten kunnen kiezen in welk land ze belasting betalen. Aangezien de belatingen in NL bijna de hoogste ter wereld zijn is het vaak gunstiger om in hun thuisland belastingen te betalen.
Gek dat niemand op je werk jou dat verteld heeft?

Dandruff | 28-02-23 | 11:33

Ik ben tegen uitbuiting van welk mens dan ook. Volgens woke-filosofie ben ik dus een racist.

Gladiator Fap | 28-02-23 | 11:36

Uitbuiting is nogal een zwaar woord voor mensen die geheel vrijwillig hier naar toe komen om te werken en geheel vrijwillig terug kunnen keren naar land van herkomst. Pas bij het verhinderen door een 3e en de vrijwilligheid geweld wordt aangedaan kun je 'm.i. daarover spreken.

Grachus | 28-02-23 | 12:04
▼ 4 antwoorden verborgen

Wil iedereen die hier reageert even nadenken of hij of zij polen, roemenen, of bukgaren heeft ingehuurd voor schilderwerk en of verbouwingen aan zijn of haar huis, want zo lekker goedkoop!

Nico1000 | 28-02-23 | 10:24 | 5

Nee, ik had wel een Turkse stukadoor die absoluut geen BTW factuur wilde maken en in een 2 maanden oude Mercedes C klasse reed. Zijn werknemers kwamen uit het dorp van zijn ouders en zo hielp hij hun. Best sociaal toch?

Tjemig | 28-02-23 | 10:37

De laatste keer dat een pool bij mij een paar K in de handen gedrukt kreeg voor een klus, was hij zo blij dat ie meteen de volgende opdracht aannam. Daar was van uitbuiting geen sprake en zijn auto was definitief groter dan mijn auto. Niet u en ik, maar de staat moet maar eens achter zijn oren gaan krabben en afvragen of het huidige beleid misschien de oorzaak van het probleem is, ipv de oplossing..

Gladiator Fap | 28-02-23 | 11:32
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik ben niet zo bekend met dat hele 'woke' gebeuren, maar zou dus iets moeten zijn tegen uitbuiting, als ik dit artikel volg?
Vreemd dat zoveel mensen daar dan een hekel aan hebben

RandyBiel | 28-02-23 | 10:23 | 2

Uitbuiting is alleen goed als je het met de verre nazaten van bijvoorbeeld 'misschien-verkrachters' of 'misschien-ooit-slavenhandelaars' doet. Woke is juridisch niet moeilijk.

funda | 28-02-23 | 10:29

Woke is niet "tegen uitbuiting". Woke is "voor bevoordelen, ten koste van anderen". Het is dus gewoon fascisme, maar dan vermomd als goede manieren.

Gladiator Fap | 28-02-23 | 11:35

Hier in de buurt (bollenstreek) barst het van de arbeidsmigranten die ergens tussen de 2,50 en 7,50 euro per (lange) dag verdienen, afhankelijk van de mate van illegaliteit. De overheid gedoogt het als gebruikelijk. Huisvesting is meestal met 6 man/vrouw in een ouwe kipcaravan achter een schuurtje op het erf, een beetje uit het zicht. De boete voor een toch betrapte "werkgever" is een paar honderd euro en dat is in een week weer terugverdiend. Dat is niet woke. Dat is smerig gebruik maken van de ellende van een medemens.

jan-lul-de-behanger | 28-02-23 | 10:19 | 7

Maar mensen 2,50 per dag betalen is al strafbaar. Dat heet wettelijk minimumloon.
En "barst het het van" is dat naar aanleiding van jouw objectieve onderzoek? Of subjectieve onderbuik?

peterdh | 28-02-23 | 10:31

@Dandruff | 28-02-23 | 10:27: ze mogen soms ook kiezen. Veel vinden het prima om voor 15 eur per dag in een caravan te zitten ipv een huis te moeten zoeken met alle kosten en rompslomp.

small_town_dude | 28-02-23 | 10:32

@small_town_dude | 28-02-23 | 10:32:

Precies. Degenen die hier willen blijven gaan echt wel op zoek naar een goede eigen woning. Hier in de straat woont ook een pools gezin. Maar iemand die hier werkt om in Polen een eigen bedrijf te starten en wat grond aan te kopen zit net zo lief met 5 anderen in een goedkoop vakantiehuisje.

Dandruff | 28-02-23 | 10:41
▼ 4 antwoorden verborgen

Hmmm, ok. Mijn eerste reactie was dat het kamp dat proimmigratie is kleiner zal worden. Maar goed, het is een wetsvoorstel dus eerst maar eens kijken wat er uit de besprekingen rolt.

De vraag is dan wel wat de oplossing is voor arbeidsmigranten in deze positie en of dat wetsvoorstel met terugwerkende kracht zal gelden.

nikolaos | 28-02-23 | 10:19

Volgens mij is het heel normaal om niemand slecht te behandelen maar blijkbaar wordt het weer gezien als een teloolgang van een zekere vrijheid

Beste_Landgenoten | 28-02-23 | 10:19 | 2

@B_L Precies !!!!

Nico1000 | 28-02-23 | 10:20

Het is ook allang strafbaar om mensen slecht te behandelen, iig wel op de voorbeelden die vermeld worden in het artikel?

ReyNemaattori | 28-02-23 | 10:54

Prima plan.
Wie houdt toezicht op de naleving?

.... eeehhh

* krekels *

Kapitein Sjaak Mus | 28-02-23 | 10:18 | 4

@funda | 28-02-23 | 10:24:
Politie en de Arbeidsinspectie zijn er voor het toezicht en de handhaving. Je praat poep, maar het scoort vast goed bij andere chronisch verongelijkte en ongeïnformeerde types en hun eeuwige afkeer voor de overheid.

Diotima | 28-02-23 | 11:18
▼ 1 antwoord verborgen

Je moet toch zelf weten wat je een werknemer betaalt? Die arbeidsmigranten komen hier toch serieus zelf naar toe.
Bevalt het niet, dan ga je weer terug.
Lijkt me geen hogere wiskunde.

Ichneumonidae | 28-02-23 | 10:18 | 4

Nee, de werkgever heeft zich aan de wet te houden. Arbeidsmigranten komen doorgaans uit een kwetsbare positie en door hoor je geen misbruik van te maken. Fatsoen, beschaving, etc.
Verder: ze worden actief geworven door goede en slechte uitzendbureaus of via online platforms. Dat ze het zelf doen kan je niet zomaar zeggen.

Diotima | 28-02-23 | 10:58

@Diotima | 28-02-23 | 10:58: Hoe je hier ook verzeild raakt (met of zonder uitzendbureau) lijkt me niet zo van belang. Je kunt gewoon zelf weer terug, daar heb je verder niemand voor nodig.

Ichneumonidae | 28-02-23 | 11:08
▼ 1 antwoord verborgen

Prima wetsvoorstel.

chausson61 | 28-02-23 | 10:17

Als ze dit nu in een wet vastleggen loop je wel het risico dat arbeidsmigranten van de afgelopen 50 jaar komen vragen naar herstelbetalingen. Ik geloof eerder dat dit geval per geval bekeken moet worden, minsten minimumloon voor iedereen zoals ook voor Nederlandse arbeiders geldt.

small_town_dude | 28-02-23 | 10:17

Wat is hier mis mee? Het voorkomt ook potentiële overlast voor omwonenden door zgn. "Polenhotels" waarbij arbeidsmigranten uit b.v. Oost-Europa met 5 of meer in een eengezinswoning midden in een woonwijk worden gehuisvest. Dat overkwam mijn ouders van 80+ in hun twee-onder-een-kapwoning. Het is mij uiteindelijk gelukt om de woning naast hen te ontruimen via een handhavingsverzoek aan de gemeente o.b.v. van een zelf gevonden gemeentewetsartikel waarin stond dat een gezinswoning is bestemd voor een gezin en niet voor meerdere eenpersoonshuishoudens. Heeft me een halfjaar gekost om dit uit te zoeken en de gemeente ertoe te bewegen, haast te dwingen, om hierop te handhaven, wat uiteindelijk ook is gelukt. Betere wetgeving zal dit soort misstanden eenvoudiger voorkomen/verhelpen.

-veggiejurist- | 28-02-23 | 10:16 | 7

@Sjeintje | 28-02-23 | 11:20: Graag gedaan en succes. Ik raad u aan om van te voren elke vorm van overlast te melden aan de gemeente. Op die manier kunnen zij een dossier opbouwen waarop handhaving eenvoudiger wordt. U moet wel belanghebbende zijn en de overlast zelf ervaren, of namens een groep van omwonenden die deze overlast ervaren reageren.

-veggiejurist- | 28-02-23 | 11:46

@-veggiejurist- | 28-02-23 | 11:46: Is al gebeurd door de direct omwonenden, het melden. Maar er wordt nauwelijks tot weinig op gereageerd.
Beetje kat en muispel. Altijd wel iets waar ze zich achter kunnen verschuilen.

Sjeintje | 28-02-23 | 12:01

@Sjeintje | 28-02-23 | 12:01: Dat is vaak ook het probleem, de onwil van (handhavings)ambtenaren om hun eigen opgestelde wetgeving te controleren en na te komen. Men blijft liever achter het bureau zitten om uit het raam te staren.

Ik heb dit gedaan middels een officieel Handhavingsverzoek. Uw gemeente hanteert dit ook: www.hollandskroon.nl/inwoners/melding...

-veggiejurist- | 28-02-23 | 12:54
▼ 4 antwoorden verborgen

Weer een discriminerende regel. Want waarom gaat dit niet in het algemeen gelden?

En als die artsen en apothekers geen goede voorwaarden hebben, dan gaan ze toch lekker terug naar Aleppo.

R. Skickr | 28-02-23 | 10:16 | 3

Jij mag je eerst eens verdiepen wat het verschil is tussen arbeidsmigranten en asieleisers uit bv Aleppo.

NLgaatnaardeklote | 28-02-23 | 10:19

@NLgaatnaardeklote | 28-02-23 | 10:19: In de praktijk weinig (als het om dit soort 'arbeidsmigranten' gaat). Gewoon een keer handhaven in plaats van nog meer wetjes maken. Er bestaat zoiets als het minimumloon, en de werkgever is niet verantwoordelijk voor huisvesting. Als huisvesting niet aan de regels voldoet, aanpakken. En als dat dan toevallig ook de werkgever is, prima, maar die staat daar in principe los van.

Mbovenka | 28-02-23 | 10:32

Nuance is een zwaar onderschat aspect.

Denk aan de haast slaven houdende asperge-teler mevrouw. Of zo’n gure westlander met kassen en was slaapkotten.
Onder erbarmelijke omstandigheden, met fysiek geweld, extreem lage lonen.
Die onmenselijkheid mag wel worden aangepakt.

Braco.me | 28-02-23 | 10:16 | 3

Natuurlijk, maar was dat al niet tegen de wet?

funda | 28-02-23 | 10:17

@funda | 28-02-23 | 10:17:
Heel moeilijk aan te pakken en DAAROM komt er een nieuwe wet. Om dat soort idioterie beter aan te kunnen pakken.
Niet om jouw huis af te pakken.

JanVergoor | 28-02-23 | 11:24

@JanVergoor | 28-02-23 | 11:24: Leuk bedacht maar niemand beweerde mijn huis te komen afpakken, want die hadden zich dat ongetwijfeld herinnerd, capice?

funda | 28-02-23 | 11:47

"Dan gaan we de ontwerp-tekst aanpassen en Arbeidsmigranten schrappen (!) en vervangen door werkende" ...
Zo, weer een probleemopgelost ...

Het Licht | 28-02-23 | 10:15 | 1

~tot werkende gemaakt
toch zeker..

Motorkater | 28-02-23 | 10:17

Hoe kun je hier in godsnaam tegen zijn, geenstijl.

CantShakeMe | 28-02-23 | 10:13 | 1

Ik denk dat ze er, net als de meeste tegelaars hier, erg kritisch over zijn.

funda | 28-02-23 | 10:16

Wordt natuurlijk afgeschoten, want dan stopt de massa immigratie...

redthehaghue | 28-02-23 | 10:13

Prima idee om dit beter in de wet vast te leggen.
Dit heeft niks met woke te maken, sterker nog, zefs als je van de stroming "they took our jobs" bent, is dit positief. Door uitbuiting van arbeidsmigranten tegen te gaan, kunnen ze niet meer voor een knaak en een bosje konthaar het werk doen. Ze kunnen dan ook niet meer oneerlijk concureren op de arbeidsmarkt en dat is juist prima. Tenzij je een van die uitbtuiende champignonkwekers of kassenmagnaat uit het Westland bent. Dan blijft er inderdaad minder geld over om af te romen, want geloof maar niet dat het prijsvoordeel van uitbuiting ooit bij de consument terecht kwam.

JanVergoor | 28-02-23 | 10:09 | 4

Heerlijk spijker - kop uitgelegd.

Snaajoe | 28-02-23 | 10:14

Onzin, een ondernemer die werknemers onder het minimumloon uitbetaalt is a lang strafbaar. Dit gaat specifiek over *huisvesting*.
Dus in dit land, waar Nederlanders nauwelijks aan een huis kunnen komen, krijgen arbeidsmigranten straks voorrang op een eensgezinswoning. Na op de bonnefooi hierheen gereisde onuitgenodigde asieleisers uiteraard.

Je kunt niet meer huizen weggeven dan je hebt. Daar een werkgever verantwoordelijk voor stellen is totale waanzin. En onrechtvaardig, want uitsluitend bedoeld om de verantwoordelijkheid voor de wooncrisis af te schuiven. Het zijn kabinet en overheid die roepen dat Nederland een bevolkingsexplosie nodig heeft om een gewelddadig derde wereldland te worden. Dan moeten overheid en kabinet de daartoe benodigde huizen bouwen.

Dandruff | 28-02-23 | 10:21
▼ 1 antwoord verborgen

Je kan al een tijdje x in je paspoort krijgen dus de rechtsstaat is allang woke

de visser | 28-02-23 | 10:09 | 1

Ja lekker slim.
Ga je naar Zuid-Amerika en dan word je teruggestuurd.

J.Cash | 28-02-23 | 10:12

Sinds wanneer zijn werkgevers verplicht hun werknemers te huisvesten?
We blijven overigens wel lekker wetjes verzinnen in dit land.

Bochel | 28-02-23 | 10:09 | 3

Zo is het. Geef ze een “sheltertje” zoals mijn vader dat noemde en stuur ze het bos in.
Mogen ze komen werken en dan nog een huis ook.

J.Cash | 28-02-23 | 10:13

Dat hoeft ook niet,.. maar dan ook niet zeuren dat ze geen mensen kunnen krijgen. Dan gaan dan gaan ze maar failliet.

RdeFriesch | 28-02-23 | 10:33

@RdeFriesch | 28-02-23 | 10:33: Precies, dat is altijd hetzelfde met die 'ondernemers': 'het is zooo moeilijk goed personeel te krijgen'(-voor een fooi waarmee je niet eens de huur kunt betalen)

funda | 28-02-23 | 11:55

Je kunt in bovenstaande tekst gewoon alles over een kam scheren door "arbeidsmigranten" te vervangen door "werkende".

Zorg, kijken jullie even mee?

Het Licht | 28-02-23 | 10:08

Wat is er mis met 'weinig betalen'.
Of bedoelt de NOS 'te weinig betalen' ?
Nogal een verschil lijkt me.

LD69 | 28-02-23 | 10:08

15 maart is de dag,
Dat je tegen dit zooitje stemmen mag.

funkyd | 28-02-23 | 10:08 | 7

@Louter Leuter | 28-02-23 | 10:59: Op papier is het systeem nog niet zo slecht ofzo. Maar in de praktijk zitten er haken en ogen aan. Als bijv. een partij na landelijke verkiezingen als 2e grootste uit de bus komt kwa aantal stemmen, maar bij voorbaat wordt uitgesloten van enige regeringsdeelname in welke constelatie dan ook, omdat de andere, gevestigde partijen samenspannen, en een verbond hebben gesloten om als hoogste prioriteit AL hun verschillen opzij te zetten om middels een "cordon sanitaire" te realiseren dat die tweede partij altijd in de oppositie blijft... Tja, ik vind dat toch niet helemaal democratisch of eerlijk naar de kiezer. Niet dat ik nou zo'n PVV aanhanger ben ofzo, maar de status quo / elite houdt zichzelf wel in stand. Baudet, weliswaar een mafketel 1e klas, heeft naar mijn mening toch wel een punt wanneer hij over "het kartel" spreekt. De publieke omroep en de voltallige NL pers zijn weinig kritisch t.a.v. dit kartel. Integendeel, het lijken juist wel propagandakanalen. Maar het concept van een Eerste Kamer met een controlerende of regulerende funktie die wetsvoorstellen kan aannemen of verwerpen is op zich zo slecht nog niet. Waarom we moeten gaan kiezen voor "waterschappen" snap ik echter niet. Die waterschappen voeren toch gewoon dingen uit met water enzo ? Die hebben dan toch geen mandaat van de kiezer nodig ? Of zie ik dit verkeerd ? Nou ja.

Asteroid-B612 | 28-02-23 | 11:37

@Asteroid-B612 | 28-02-23 | 11:37:
Waterschappen zijn zelfs het oudste democratische orgaan. De belanghebbenden kozen het bestuur van het waterschap. In het huis van Thorbecke komen ze niet voor. An sich was dat nooit een probleem want lokale problemen werden lokaal opgelost (met relatief weinig politiek en veel techniek). Helaas hebben de baantjescarrouselpartijen de waterschappen ontdekt en wat zien we nu? ... Gut hoe verrassend.

Louter Leuter | 28-02-23 | 12:25

@Asteroid-B612 | 28-02-23 | 11:37: No taxaties without representation! Stemmen voor waterschap is onzinnig, maar we betalen een specifieke belasting ervoor.

Grachus | 28-02-23 | 12:26
▼ 4 antwoorden verborgen

Wetten wetten en nog meer wetten. Alles wordt nog complexer en niemand weet nog wat wel kan en wat niet (inclusief de overheid zelf, zoals de Belastingdienst). Helpt het? Wordt het beter? Driewerf neen! Minder minder minder symboolpolitiek, deugerij, en terug naar vroeger met met saamhorigheid en gewoon boerenverstand in plaats van dat vingerwap.

Louter Leuter | 28-02-23 | 10:06 | 2

Volledige instemming hier. Alles met mate, behalve gezond verstand.

funda | 28-02-23 | 10:09

Uit dezelfde koker: te hoge huur vragen wordt ook strafbaar.
Dan gelijk maar uitbreiden tot: te hoge belastingen vragen ook strafbaar.

langelat | 28-02-23 | 11:28

Dus Nederlandse arbeiders slecht behandelen mag,
maar arbeidsmigranten mag niet.

NatNiks | 28-02-23 | 10:05 | 3

Hier mogen ze zelfs hun eigen bevolking voorliegen en bedriegen.

NLgaatnaardeklote | 28-02-23 | 10:12

Ja, en Groningers mag je ook slecht behandelen, en dat gebeurt al jáááren.

Colin.Fart | 28-02-23 | 10:28

Alle provincialen worden eigenlijk allang als een soort arbeidsmigranten gezien.

funda | 28-02-23 | 11:57

Zolang het slecht behandelen en bedriegen van je kwetsbare kiezers niet strafbaar is zal er niet veel veranderen, denk ik.

funda | 28-02-23 | 10:05

Ik snap je hier echt even niet Spartacus. Wat heeft het bestrijden van uitbuiting met woke te maken? En als je bang bent dat je 'heteroseksualiteit' in gevaar is nav dit soort berichten, dan heb je volgens mij echt last van latente heaumeaux.

Quantum Suicide | 28-02-23 | 10:04

"slapen op houten stapelbedden"
...hele generaties zijn zo opgegroeid.
Zeker als je een huis met een beperkt aantal kleine kamers hebt.
Is niet perse slechte huisvesting.

Of zijn de elite-kindertjes allemaal groot geworden op bedden van 5000 euro in een eigen kamer van 10x10 meter.
Blijkbaar wel.

AdvocatusDiaboli | 28-02-23 | 10:04

Ik heb liever dat we het over tot arbeidsmigranten gemaakten hebben.

guldenmiddenweg | 28-02-23 | 10:03 | 5

@advocatus komt door stupide letterlijk overnemen van Amerikaanse terminologie. In het Engels is "enslaved" een normaal woord. Om toch ook een Nederlands woord te hebben - en omdat het woord "verslaafd" al bezet is - krijg je een gruwel als "tot slaaf gemaakten ".

Lijkvocht | 28-02-23 | 10:28

@Lijkvocht | 28-02-23 | 10:28: Maar (for the sake of the argument) als je nou zo onfortuinlijk zou zijn om geboren te worden als slaaf, (bijv, bij de Romeinen), dan ben je toch niet tot slaaf "gemaakt" ?

Asteroid-B612 | 28-02-23 | 10:50
▼ 2 antwoorden verborgen

Lekker objectief vast te stellen. Moeten de pro deo advocaten weer aan extra inkomsten worden geholpen of zo?

dathoujetoch | 28-02-23 | 10:03

De rechtstaat is toch allang afgeschaft?
Zie al die schijnprocessen tegen Janmaat, Fortuyn, Hirsi Ali, Wilders...

Dandruff | 28-02-23 | 10:03 | 1

Akwasi... O nee, die Deugt, dus die krijgt geen proces.

MAD1950 | 28-02-23 | 10:08

Prima

Bouwfraudeur | 28-02-23 | 10:01 | 3

Hangt nogal af van de definitie van "slecht behandelen". Er zijn al wetten waar een werkgever aan moet voldoen bij *elke* werknemer. Extra wetgeving speciaal voor mensen die hier vrijwillig naarte komen leidt tot rechtsongelijkheid, ten nadele van autochtone Nederlanders.

Zie het gezeik met onuitgenodigde asieleisers. Ze hebben allemaal *recht* op een gratis huis, en werkende Nederlanders mogen 15 jaar of langer op een wachtlijst. En nu krijgt dus ook iedere arbeidsmigrant voorrang op een eigen huis, liefst een eensgezinswoning. Dus Nederlandse kinderen mogen thuis blijven wonen, en krijgen pas een huis als hun ouders dood zijn.

Mits er tegen die tijd tenminste geen andere "socialere" wetgeving is om Nederlanders met een te groot huis te onteigenen. Met de boeren lukte het, dus waarom niet met huizenbeziters? Geld of vastgoed erven is toch ook niet "sociaal"?

Dandruff | 28-02-23 | 10:11

@Dandruff | 28-02-23 | 10:11:
Dat is het woke gedeelte van dit bericht. Definities veranderen zodat je daar dan een subjectief oordeel aan kunt hangen. Zo zijn de definities van gender en racisme al zodanig verandert. En als dat niet direct lukt dan verzin je een term die er tegen aan hinkt. Micro-agressie bijvoorbeeld of hatespeech.

HA BIER!1! | 28-02-23 | 13:13

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl