Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Voorbeschouwing! Onze man in Libanon over de verkiezingen aanstaande zondag

Vorig jaar was uw man in Libanon @Samuel Schampers er live bij toen het land traditiegetrouw op exploderen stond. En nu gewoon weer!

De proxy-machtsstrijd die Saoedi-Arabië en Iran al decennia voeren in Libanon kan er na zondag wel eens heel anders uit zien. In Riyad en Teheran wordt er met spanning gekeken naar Libanon, en dat zouden we in Het Westen ook moeten doen. Want de toekomst van Libanon kan de toekomst van het Midden-Oosten kleuren.

De demonstraties waarover ondergetekende vorig jaar berichtte hebben niet het gewenste effect gesorteerd. Libanon is nog steeds in chaos, de Libanese Pond is gezakt tot 26.500 LBP per dollar, Libanon heeft een van de ongelukkigste bevolkingen ter wereld, net voor Afghanistan, net na Zimbabwe. Komende zondag zijn de verkiezingen waar, met name, jongeren hun hoop op hebben gevestigd.

De oorzaak van de ellende in Libanon ligt daar waar je hem wil zoeken. De Ottomaanse overheersing (1516-1918) heeft sektarische groepen tegen elkaar opgezet om hun grip op het land te vergroten. Het Franse Mandaat van 1920 tot 1943, waarna de moderne landsgrenzen werden bepaald, heeft daar geen verandering in gebracht. Door de verdrijving van veel Palestijnen uit Palestina door Israël kantelde het precaire religieuze evenwicht in Libanon resulterend in de Burgeroorlog die formeel van ’75 tot ’90 duurde. Over de (rijke) geschiedenis van Libanon zijn honderden boeken geschreven, ik probeer het zo simpel mogelijk te houden en beperk me hier tot de geschiedenis vanaf 1990.

Onafhankelijke media zijn er in Libanon haast niet meer, de staatsomroepen functioneren als propagandakanaal en de kranten zijn in handen van één van de drie religieuze groepen. De jeugd krijgt zijn nieuws via onafhankelijke blogs zoals Political Pen, met ruim 260 duizend volgers een van de invloedrijkste onafhankelijke media in het land. De oprichter van Political Pen, (Instagram Political Pen, hierna; PP), die anoniem wil blijven in verband met de veiligheid van zijn familie: 

Krijgsheren
The Warlords of the prior 15 years of civil war put on a suit in 1990 and split the power between them”. In de burgeroorlog van Libanon was iedereen in staat van oorlog met iedereen. De drie dominante religieuze groepen sjiieten, soennieten en maronitische christenen (samen circa 90% van de bevolking) bevochten elkaar 15 jaar lang in een bloedige burgeroorlog. 

Met het bezegelen van de vrede werd het lot van Libanon voor de komende decennia bepaald. Geen enkele groepering in Libanon is met schone handen de oorlog uitgekomen. Het gevolg is dat de Warlords die elkaar eerder nog naar het leven stonden, direct daarna het land op sektarische en geografische gronden hebben verdeeld. Een situatie die tot op de dag van vandaag voortduurt en de basis is van geïnstitutionaliseerde corruptie.

Het gevolg is een maffiastaat. 7 van de 10 rijkste Libanezen hebben hun miljardenfortuin vergaard via hun politieke werk en bijkomstige lucratieve contracten. PP: “they systemically plundered our country.

Hyperinflatie Wat in de jaren ’50 een van de rijkste landen ter wereld was heeft vandaag een minimumloon van $ 1,- per dag. Sinds de liquiditeitscrisis van augustus 2019 kampt Libanon met hyperinflatie. Voor een land dat grotendeels afhankelijk is van buitenlandse producten is dat een groot probleem. In Beirut steken her en der palen uit de stoep waar ooit prullenbakken hingen. 

Het vuil wordt toch niet opgehaald, dus de prullenbakken zijn weggehaald. In grote delen van land zijn er geen straatverlichting, elektriciteitsnet, riolering of stoplichten meer. De staat heeft zich letterlijk teruggetrokken uit de publieke omgeving. Het gevolg is óók dat de staat geen sociaal vangnet heeft. De drie religieuze groepen die het land, de industrie en de macht onderling hebben verdeeld, hebben ook hun sociale veiligheid binnen hun groep zelf geregeld, en daar schuilt het grootste gevaar.

Tribaal sociaal vangnet In het sjiitische zuiden zorgt Hezbollah [codenaam Harry als ik mensen interview, zelfs in Beiroet huiveren de meesten ervoor om de naam Hezbollah te noemen] voor je, mits je lid bent van de partij. Een pas waarmee je je boodschappen af kunt rekenen en komende zondag een bonus van $50. Stemmen kopen is immers niet illegaal in Libanon. Sociale werker Ahmedine (soennitische vader, sjiitische moeder, naam bij auteur bekend) vertelt: “In het Oosten van Libanon controleert Hezbollah de import, de illegale export van gesubsidieerde benzine naar Syrië en Captagon productie. Waar voorheen Hezbollah volledig afhankelijk was van Iran, heeft het inmiddels zijn eigen industrieën gecreëerd.

Niet-sektarische kandidaten De afgelopen jaren waren politiek relatief stabiel door de status quo. De protesten en gedroomde revolutie waar ik in augustus vorig jaar over berichtte hebben geen verandering in die status quo veroorzaakt. De positief gestemden hopen komende zondag op veel zetels voor onafhankelijke kandidaten die niet in sektarische coalities zitten.

Om dit te bereiken is de zeer uitgebreide en sektarisch-ongebonden Libanese Diaspora hard nodig. Naar schatting 12 miljoen Libanezen wonen buiten Libanon, circa 4 miljoen in het land zelf. Slechts 244.000 hebben zich vanuit het buitenland ingeschreven voor de verkiezing, mede doordat registratie werd bemoeilijkt door de overheid in Libanon. PP hoopt op 10-15 onafhankelijke zetels, internationale hulporganisaties rekenen eerder op 5 van de 128 beschikbare zetels in het parlement.

Doemscenario Realistischer is een zwarter scenario. Premier Mikati (soenniet) komt niet terug en zijn voorganger en partijleider Saad Hariri (tevens soenniet), zoon van de in 2006 vermoorde en zeer geliefde Rafiq Hariri, heeft geen endorsements afgegeven voor andere kandidaten en zelfs opgeroepen om niet te stemmen. Het thuisblijven van de soennitische gemeenschap kan leiden tot een machtsverschuiving richting Hezbollah en het fragiele evenwicht in Libanon verstoren. 

Één ding is zeker, de ellende in Libanon is na deze verkiezing niet voorbij. PP: “The hope we have left is gradual change. Sunday we show the world, do we want to be like Belarus, a puppet government in the hands of Iran through the reign of Hezbollah, or will we be like Ukraine and show the world we wánt to change.”

Reaguursels

Inloggen

Het land is helaas financieel verloren door Hezbollah (Iran) en de Islam die alles kapot maken. Die ontploffing een tijd terug in de haven was de druppel. De christenen waren de economische kurk waar het land op dreef maar de meesten met centen zijn al weg richting VS, Canada, VK en Australie echter de diaspora vaak zeer rijke Libanezen hebben heel erg veel geld geleend aan hun land en dan niet lullige bedragen van 10.000 dollar maar tientallen tot honderden miljoenen en dan kun je je afvragen waarom?
Ik heb wel eens gevraagd aan de Libanezen (christenen en ook joden) die ik ken en die overigens allemaal officieel buiten Libanon wonen waarom? Ik zei dat het het niet waard was en ze hun centen niet terugkregen en antwoord was steevast: I know Basil, but it is my country.
Tsja.

Basil Fawlty | 14-05-22 | 22:32

Geen donatieknop? Ik hou wel van dergelijke topics.

guldenmiddenweg | 14-05-22 | 17:34

Is Samuel Schampers niet zo'n viespeuk van D66 die die mevrouw Weener de partij uitgemetood heeft? Of zijn er meer honden die Fikkie heten?

menschdurfteleven | 14-05-22 | 17:10

"kranten zijn in handen van één van de drie religieuze groepen"

Net zo divers als in Nederland dus alleen noemen we het geen religie en toch als je goed luistert praat en doet men net zo. De zogenaamde onafhankelijke stemmen zijn niets betekenende omroepjes, kanalen en blogs die de eigen loyale parochie bedienen. Geen politieke factor verder en ook verdeeld.

GeenAccount | 14-05-22 | 16:08 | 2

Je doelt op Ongehoord Nederland en Astrologie TV?

Après toi | 14-05-22 | 16:18

Ja, dat klopt. We snijden in organen (opt-out) en lezen dan de toekomst.

Unsinkable-Sam | 14-05-22 | 16:33

Maar ze doen gelukkig niet mee aan die klimaatwaanzin.

HaaiBaai | 14-05-22 | 16:07 | 2

En ze hadden de gele en de rode lib. Goeie hash

pejoar | 14-05-22 | 16:09

Zodra de mens verveelt raakt door het gebrek aan conflict, dreiging en economische collaps gaat ze snel op zoek naar een andere ramp om te bestrijden.

GeenAccount | 14-05-22 | 16:09

Nederland, dat in de jaren ’20 een van de rijkste landen ter wereld was heeft door de islamisering en omvolking vandaag een minimumloon van $ 1,- per dag.

Aldus het AD van 2055 !

Castor12 | 14-05-22 | 15:43

Het Midden-Oosten was vroeger verder ontwikkeld dan het grootste deel van Europa, totdat de Arabieren uit de woestijn het gebied volledig hadden veroverd en probeerden te Islamiseren. Daarna kwamen de Ottomanen en die deden er nog een schepje bovenop qua achterlijkheid en achteruitgang.

Daarna werd het door de Britten verdeeld in de landen zoals we die nu kennen, maar het hele Midden-Oosten heeft een gemeenschappelijke oorzaak waarom het nooit vooruit gaat komen en dat is Islam. Vroeger werden ze rijk door andere gebieden te veroveren en helemaal kaal te plukken, maar nu kan dat niet meer. Nu moeten ze het op eigen kracht doen en dat kunnen ze niet.

Libanon was één van de weinige landen waar nog veel Christenen woonden, maar die zijn de afgelopen 60 jaar gevlucht voor alle Islamitische ellende die je daar had. En nu is Libanon een shithole land met een overwegend Islamitische populatie, die allemaal huilie huilie doen en zielig zijn en graag in West-Europa willen wonen.

Hefbrug | 14-05-22 | 15:31 | 1

Op het rottende karkas van elke wereldrijk en beschaving groeit altijd een krankzinnige, zinloze religie of ideologie. Zo kennen wij het progressivisme en modernisme dat de achterlijkheid verkondigd als universele maatstaf. De enige reden dat er Islamisering hier plaatsvindt is omdat er geen aantrekkelijke cultuur meer is om te omarmen en aan te nemen. En dan heb je ook nog de "achterlijke" type intellectuelen die denken dat er een oorzaak bij de islam of de immigratie zelf ligt. Gevolg en oorzaak omdraaien -- het begin van alle dwaasheid.

GeenAccount | 14-05-22 | 16:16

Grote religieuze groepen in alle landen waar ellende is. Je zou bijna een patroon gaan zien. Goed plan om ze hier heen te halen.

Deflatiemonster | 14-05-22 | 15:09

Wint Rutte op zijn sloffen.

Lorejas | 14-05-22 | 14:47

Nou weet ik niet zo heel veel van Libanon, moet ik eerlijk bekennen, behalve dan inderdaad dat daar die langslepende burgeroorlog is geweest, dat er heel veel - miljoenen - gevluchte Syriërs zitten (of inmiddels 'zaten'? Is er al veel teruggekeerd? Hoeveel zitten er op dit moment nog?). En ik las een jaar geleden of zo, nav die enorme ontploffing in de haven - of is dat alweer langer geleden? - dat ook daar al hun ''jongeren'' manieren proberen te bedenken om het land te verlaten en naar Europa te sneaken: ''Ze 'dromen' van Europa'', staat er dan altijd standaard in zo'n krantenartikel. Nou, ik hoop dat de buitengrensbewaking heel snel geïntensiveerd wordt om ook deze lieden buiten de deur te houden.

Verder, wat mij intrigeert is die foto bij dit artikel van een tamelijk agressief-ogende moslima met met een gele vlag waarop een gestrekte arm een kalasjnikov in de vuist houdt. Is dat in Libanon? En zo ja, waar protesteert die moslima voor (of tegen)? Van moslims heb ik überhaupt mijn buik vol: 26 miljoen van die lieden al in West-Europa, waarvan 1,2 miljoen in Nederland. Is het nou niet eindelijk eens een keer echt genoeg? Of moeten we zo snel mogelijk van 1,2 naar 2,5 miljoen moslims hier?

Dr_Johnson | 14-05-22 | 14:22 | 1

Vergrijzing opvangen toch?

Lorejas | 14-05-22 | 14:51

Jezus, laat iemand als Sigriet Kaag dit regelen. Ooit noemde met Beirut het Parijs van de Levant. Nu is Prijs het nieuwe Beirut.

Piet Karbiet | 14-05-22 | 14:16

Het Nederlands slavernijverleden is veel interessanter en vooral rendabeler dan de huidige massale slavenhandel op deze planeet.

funda | 14-05-22 | 14:12

@funda | 14-05-22 | 14:12: En de slavenmarkten in Afrika die al eeuwen voor en na de Europese deelname op die markt bestonden. Of de Arabische slavenhandel vanuit Zanzibar, waar veel meer slaven zijn verscheept dan de Europeanen ooit verscheepten.

Hommel | 14-05-22 | 14:22

@funda | 14-05-22 | 14:12: beter richt kick out zwarte piet zich op deze slavernij
Maar hier is helemaal niemand die voor deze vrouwen opkomt
Diep triest

Therrie | 14-05-22 | 15:01
-weggejorist-
EdineGertsen | 14-05-22 | 13:44

Libanon is voor het grootste deel islamitisch, dus veel autocratische krachten, niet te redden, niet onze wereld..

Geilbaard | 14-05-22 | 13:31

Die laatste foto van parasol met gele vlag toont dat de verlichting binnen Islam nog zooo ver weg is. Ik maak me geen illusies.

horsteknots | 14-05-22 | 13:26

Ik heb ooit een huis gekocht van een ouder echtpaar, dat jaren gewerkt had voor Rafik Hariri, de voormalig President van Libanon, die in 2005 door de Syriërs naar het hiernamaals is gebombardeerd. Niet alleen hij, maar ook een groot deel van zijn entourage kwam daarbij om het leven.
Ze waren erg over hem te spreken, en ze noemden hem een capabele bestuurder en zakenman. Maar ja, zo iemand is dan een bedreiging voor Assad, Hezbollah en Iran. En daar loopt het dan slecht mee af.

Après toi | 14-05-22 | 13:26

Mooi artikel, wat is vrijheid toch een kostbaar goed.

kroel | 14-05-22 | 13:21

Kijkend over de rijst velden, waterbuffels die grazen, op de achtergrond mystieke klanken van de plaatselijke tempel. Vogels die vechten om het hoogste volume, kokosnoot bomen die langzaam wapperen in de wind…. Perfecte omstandigheden om je inner zelf te ontdekken, totale zen in alles wat je ziet, proeft en ervaart. Terug naar de realiteit, 0,6 liter Singha beer die smaken als honing voor de keel.. 1,2,3,6.. damn ze smaken lekker.. ohh waar ging dit topic ook alweer over? Verkiezingen in Libanon, wil ik dit weten of scroll ik de koppen… Het is altijd wat, nooit eens vrede. Plaatselijke machtshebbers die vechten voor hun invloed, wie kan de gevolgen ervaren? De gewone man, net als in de Oekraïne en Rusland, de gewone man kan lijden.. volgen van al de ellende op de wereld doe ik niet meer, ik focus op waar ik kan bijdragen,, familie en vrienden. Al het andere is bijzaak geworden en geeft een hoop rust. Ik heb te doen met alle mensen die het ondergaan.. Oorlog en onderdrukking is nooit een oplossing, tot zover de zen fase en nu weer over tot de orde van de dag.. Bierrrrrrrrrrrr…

mark' | 14-05-22 | 13:09 | 1

Groot gelijk

Therrie | 14-05-22 | 15:02

Beiroet, het Parijs van het Midden Oosten.
Dat veranderde allemaal toen het aantal Christenen in Libanon om allerlei redenen afnam en terroristische clubs als de PLO en Hezbollah, gesteund door extremistische Arabische landen, hun terreur zaaiden.

Dit is dan ook waarom je die haatzaai groepen hier helemaal niet naartoe moet halen. Maar ja, die domme naieve beleidsmakers hier denken echt dat je mensen die een diepgrondige hekel aan jou hebben hiernaartoe kunt halen en ze dan van gedachten veranderen.

Het stukje over palestijnen, serieus, is Samual Schempers een pseudoniem van Olaf Koens? Koens snapt ook al zoveel van het midden oosten, althans, dat vindt hij zelf.
Palestijnen bestaan pas sinds Yasser Arafat, voormalig huisvriend van Al Qaq Kaag, het volk bedacht. Daarvoor waren het gewoon arabieren met in hun paspoort Egypte, Trans Jordanie, Syrie, Iraq of Labanon als geboorteland.

General McAuliffe | 14-05-22 | 12:55 | 2

Het is van hetzelfde kaliber als mensen die de naam Israël weigeren uit te spreken, ze noemen het "door Zionisten bezet Palestina" o.i.d., de ontkenningsdrang is groot in deze.

Sneerpoets | 14-05-22 | 13:19

"Beiroet, het Parijs van het Midden Oosten."
Zoals Parijs nu grotendeels het Beiroet van West-Europa is; wel zo eerlijk.
Of zouden ze stiekem 'de uitdagingen' in de banlieues hebben opgelost?

funda | 14-05-22 | 13:58

Le Liban. Was ooit een fantastisch land totdat de PLO er hun slijmerige vingertjes op kreeg want Libanon had geen leger dus makkelijke prooi voor die ransbak Arafat die daarvoor uit Tunesie was gedonderd want daar hadden ze geen zin in die proleet.
En ik kan er nu een aantal opmerkingen over een bepaalde D66 politica op loslaten maar daar heb ik te veel Geenstijl voor.
Wat ik wel weet is dat bekenden van mij die uit Libanon komen en daar zeer bekend zijn en met een bloedend hart de teloorgang van hun land aanzien en er niks aan kunnen doen.
Melangolisch nummer:
Beyrouth | Enrico Macias
www.youtube.com/watch?v=vAtiAuSi5LQ

Basil Fawlty | 14-05-22 | 12:50 | 15

@Basil Fawlty | 14-05-22 | 19:58:
Is volgens mij ook nog gewoon op de youtube te zien.

Graaisnaaiert | 14-05-22 | 21:16
▼ 12 antwoorden verborgen

Na dioe grote boem in Beirut is er nog niet veel opgeruimd. Zal na de verkiezing wel weer een burgeroorlog worden waar de christenen dan verdreven worden. Jammer, was zo'n mooie stad.

jan huppeldepup | 14-05-22 | 12:48

Jah, al decennia onnodige treurigheid.
.
Hoofd oorzaak zijn toch reli-wappies, die hun (soms minieme) verschil in geloof gebruiken als brandstof voor een eeuwig durende stammenstrijd voor de macht.
(Evenals Palestijnen dat doen, BTW).
.
Een seculiere democratie, met dus geloof gescheiden van staat, is toch wat waard. Wellicht zoveel zelfs om er voor te vechten...

hotmint | 14-05-22 | 12:47

Door de verdrijving van veel Palestijnen uit Palestina door Israël? Die zijn zelf vertrokken. Vind daar van wat je wil maar men had Israëliërs kunnen worden. Was eigenlijk het beste voor ze geweest maar ja, islam.

P-unit | 14-05-22 | 12:47 | 2

Yep. Maar dat klinkt niet zo lekker in het slachtofferschapsdenken

nonfortiscedtenax | 14-05-22 | 12:50

Er zijn einde jaren '40 ongeveer net zoveel Joden uit omliggende landen vertrokken/verdreven als Arabieren uit Israël vertrokken zijn. Prima huizenruil en 0 ontheemden zou je zeggen. Oh wacht...

jcvjcvjcvjcv | 14-05-22 | 13:17
-weggejorist en opgerot-
Baal | 14-05-22 | 12:41 | 5

@Baal | 14-05-22 | 12:56: Dat denk ik niet, dat constateer ik. Of wil je beweren dat je dat allemaal niet kunt? En waar baseer je dat dan op?

Hommel | 14-05-22 | 12:59

@Hommel | 14-05-22 | 12:50: Ja, dat kan niet meer op YouTube. Het is de laatste echt bericht plaatsen en F5'en om te checken of je door de Great Firewall heen bent gekomen.

Alexander des Burgus | 14-05-22 | 13:03

@Alexander des Burgus | 14-05-22 | 13:03: Dat is natuurlijk zo. Maar het internet is hier vrij. Je kunt nu onmiddellijk je eigen website starten en daar op plempen wat je wil.

Hommel | 14-05-22 | 13:34
▼ 2 antwoorden verborgen

In sommige landen lijken verkiezingen alleen maar de opstap naar nog meer ellende te vormen.
Oh.... hoi Mark.

funda | 14-05-22 | 12:36 | 3

Flauwekul. Punt is dat de meeste mensen gewoon wel tevreden zijn met Rutte. Ik niet, maar velen stemmen gewoon weer op de VVD/D66 enz. Maar in niets lijkt dat op de machtsblokken zoals in Libanon, en de ellende die daar speelt, daarbij vallen toeslagenaffaires in het niets. Eigenlijk bagatelliseer je met zo'n opmerking aleen maar de narigheid in Libanon.

Hommel | 14-05-22 | 12:52

@Hommel | 14-05-22 | 12:52:
Onzin, jij trekt die vergelijking, en meteen mijlenver buiten wat ik typte. Stroman.

funda | 14-05-22 | 13:48

Ik zie mogelijkheden om weer ergens sancties in te zetten.

Zoelense Hobbyboer | 14-05-22 | 12:31 | 1

Nee, hulppakketten en voertuigen.

BrutusBosch | 14-05-22 | 12:34

Als de vrienden van Sigrid Kaag maar niet aan de macht komen daar. Dan zijn de rapen gaar.

Osdorpertje | 14-05-22 | 12:24

"Door de verdrijving van veel Palestijnen uit Palestina door Israël". Dit is onjuist Timon Dias. Palestijnen zijn voor het grootste deel door de Arabische landen gestimuleerd om weg te trekken, waarna diezelfde landen ze niet moesten. Via de VN worden ze gesubsidieerd om zich in kampen en elders ruim voort te planten en dat zijn dan (ongebruikelijk) ook "vluchtelingen".

Graaiende Teddybeer | 14-05-22 | 12:23 | 5

Juist.
De tot palestijnen gemaakten in Libanon zijn massaal verdreven door Jordanië. Zwarte september in 1970, door de Arabische wereld “de periode van betreurenswaardige gebeurtenissen genoemd”. Duizenden tot palestijnen gemaakten verloren daarbij het leven.

Aanleiding was het destabiliseren in Jordanië en een mogelijke poging tot staatsgreep. Vervolgens hebben ze hun heilloze intriges voortgezet in Libanon. Ooit een heel prettig land in het MO.

Nuuk | 14-05-22 | 12:48

Dias heeft dit stuk toch niet geschreven?

overVecht | 14-05-22 | 13:04
▼ 2 antwoorden verborgen

Schijnen daar veel apothekers te wonen.

Baytep | 14-05-22 | 12:18

Een D66’er die nog voor GS wil schrijven? Siert zowel GS als dhr Schampers.. maar het verbaasde mij wel ietwat.

Goed stuk verder…

overVecht | 14-05-22 | 12:16 | 2

Hebben we het hier over dezelfde Sam?

www.geenstijl.nl/5156794/jos-verveen-...

“In 2017 pleegde de toenmalige D66-fractievoorzitter in Rotterdam Samuel Schampers fraude bij de lijsttrekkersverkiezingen. Hij misbruikte zijn positie als fractievoorzitter en droeg een fractiemedewerkster op in een brief aan leden de volgorde van de lijsttrekkerskandidaten te veranderen.”

Verder inderdaad een prima stuk.

Ruimedenker | 14-05-22 | 12:38

@Ruimedenker | 14-05-22 | 12:38:

Jeps. Schrijft blijkbaar op meerdere plekken en lijkt mij schier onmogelijk dat er meerdere zijn met die namen.

En welke politicus van D66 heeft NIET iets op zijn kerfstok?

overVecht | 14-05-22 | 13:02

Zo'n hysterisch haatwijf in zwarte tent met Allah's haatvlag en de debiliteit van de strijd binnen- en door een dominant en onverdraagzaam haatsprookje.

Dit is een blik in de toekomst van het Westen, van Europa.

Twijfel ik totaal niet meer aan.

Wie haat en antieke debiliteit ongebreideld en gulzig binnenhaalt en laat nestelen en groeien zal ook gaan / moeten oogsten.

Gelukkig ben ik al over de helft en hoop het van harte niet meer mee te maken.

Dr.Mabuse | 14-05-22 | 12:14

Elke mini-Merkel die 'migratiestop' een vies onderbuikwoord vindt en (uiteraard) anti-Israël is zou dit glasheldere artikel moeten lezen.

SIogra | 14-05-22 | 12:13 | 3

Heb het gelezen, blijf anti israel.

wim1900 | 14-05-22 | 12:38

@oblix | 14-05-22 | 12:48: Een narcist die durft te twijfelen over zijn radicale standpunt? Gaat niet gebeuren.

SIogra | 14-05-22 | 13:46

Sektarisch geweld en stammen culturen zijn dus niet de oplossing.

Waarom wil de EU dit dan maar al te graag importeren?

Kaas de Vies | 14-05-22 | 12:10 | 5

Nou even kijken , voor het werk en de veiligheid in ieder geval niet .. blijft verdeel en heers over in mijn opinie tesamen met het ontchristelijken van de westerse wereld .. Filipijnen halen ze niet bv.

Baal | 14-05-22 | 12:48
▼ 2 antwoorden verborgen

Vrouwen met een mening zonder gezichtsbedekking en supervisie van een man. Progressief land dat Libanon!

Mahatma | 14-05-22 | 12:10

Hm, het wordt dus een volgende terreurstaat als ik Schampers zo moet geloven. Past ook wel een beetje bij bovenstaande foto van die vrolijke, in stemmig zwarte geklede jongedame die met die gele vredesvlag staat te zwaaien.
Misschien dat Kaag er een beetje orde op zaken kan stellen want hier is haar rol toch een beetje uitgespeeld en struikelt ze van blunder via verkeerde inschatting naar tekortkoming.
Nou ja, Istrael staat dus een 2-frontenoorlog te wachten als dit zo doorgaat. Hopen dat ze in Jordanie nog een beetje hun verstand gebruiken en dat Assad zich erbuiten houdt, anders gaat 2022 en 2023 fluitend een nieuwe oorlog in.

Graaisnaaiert | 14-05-22 | 12:09

Het zijn vooral Syrië en Iran die dat land vernueqen.
Saudi-Arabië is daar niet heel erg bij betrokken, zoals in Jemen.
Afgezien daarvan, wordt de crisis in Libanon nog groter.
Bijna geheel afhankelijk van meel uit Oekraïne dat er nagenoeg niet meer is.
Jammer genoeg. Het land heeft potentie.
“Slechts” de helft is moslim, 30% christen.
Het is de islam die daar de boel verziekt.
Een moderne, vooruitstrevende bevolking.
Heg mag allemaal niet zo zijn.

Ruimedenker | 14-05-22 | 12:09 | 6

@BrutusBosch | 14-05-22 | 12:15:
Geen twijfel daarover.
Onderbelicht is hier het juiste woord.
Het is er, maar minder zichtbaar dan in bijv. Jemen.

@Cobarde…waar maak je dat uit op?
En nee, recht op terugkeer is allang verspeeld inderdaad.
Libanon en Jordanië zijn de landen van de nieuwe generaties Arabieren.

Ruimedenker | 14-05-22 | 12:22

@Cobarde | 14-05-22 | 12:16:
Omvolkingsland Israel? Als er ergens sinds 1948 en versneld sinds de 1960's is omgevolkt is het wel in de volledige Halvemaangordel.
Maar ja, het is wel weer duidelijk waar u staat.

Graaisnaaiert | 14-05-22 | 12:34
▼ 3 antwoorden verborgen

Weten we zeker dat dit niet de gemeenteraadsverkiezingen zijn in Rotterdam?

Kaas de Vies | 14-05-22 | 12:02

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl