Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten - Delicten en doodzonden Mark Rutte wederom gedoogd

Een terugblik op het laatste hoofdstuk van ons democratische verval

Vijftien uur lang werden de notulisten en de sprekers onder de bus gegooid. Vrij snel werd de strategie duidelijk: Alle schuld leggen bij (top)ambtenaren die niet aanwezig waren. Het straatje werd schoongeveegd in een choreografie die zes dagen gerepeteerd is. Het theater duurde zo lang dat de gemiddelde kiezer de tijd niet heeft het te ontrafelen. 

Deze dans ontvouwde zich voor de ogen van parlementsleden die de stukken pas twee dagen hadden, en deze nieuwe techniek uit de Rutte Doctrine nog nooit hadden gezien. Naast de notulen die zwart op wit stonden, werd verbaal een pseudowerkelijkheid opgeroepen en het parlement liet zich verleiden om daarmee in debat te gaan. Rutte riep hier zijn patronus op om zich zoals Harry Potter tegen dementors te verdedigen. Zijn fictie versloeg de feiten uit de notulen. 

Nu het debat bij mij bezonken is, besef ik me pas hoe bizar deze houding is geweest. Alsof binnen de top van onze uitvoerende macht ambtelijke verschillende notulisten werken die van meerdere ministerraden verslagen opstellen en vervolgens in alle gevallen dat het toeslagencircus voorbijkomt de context en de sfeer compleet verkeerd wordt vastgelegd. Gedoogt Rutte zulke incompetentie!?

Notulisten die alle goede intenties, bedoelingen en aangedragen oplossingen waarop de ministers zich donderdag beriepen per ongeluk allemaal als irrelevant betitelen en nergens opschreven. Oplossingen die overigens twee jaar later nog niet succesvol zijn aangekondigd of volledig uitgevoerd, wat voor mij het bestaan verder ontkracht. 

Filmen met meerdere camerastandpunten
Nog genialer is de vinding om een topambtenaar aan te halen als “de spreker”. Alsof de ministerraad zich laat leiden door een hogere macht die hen opdraagt foute dingen te doen. Alsof ze stemmen horen… die hen mededeelt dat echte oplossingen niet bestaan en de grootste nettobetaler van de EU failliet gaat zodra de belastingdienst zich aan de Nederlandse wet gaat houden. 

Ik stel voor dat we de demissionaire ministerraad met meerdere camerastandpunten gaan filmen, zodat we de volgende keer we ons niet kunnen verlagen tot dit kleuterachtige welles nietes niveau. Vijftien jaar ongekend onrecht kan alleen als er keihard gewerkt wordt om tienduizenden werkende ouders volledig kapot te maken. Als er een wil is, is er een weg. 

96% van de opzet, grove schuld veroordelingen door de belastingdienst bleken zonder enig bewijs, zonder enig onderzoek en ook nog eens volledig onterecht. Bij dit soort verhoudingen zou de onschuldpresumptie moeten prevaleren, iedereen zijn geld terug en daarna de recherche inzetten om die laatste paar procent te identificeren en eindelijk eens strafrechtelijk te vervolgen. 

Wat vroeger een politieke doodzonde was, leidt nu tot Rutte IV

Op fraude ter waarde van tienduizenden euro's hoort celstraf. Echte fraudeurs vormen bij fiscale straffen zoals terugvorderingen of loonbeslag een kale kip. 90% van hun bijstandsuitkering mogen ze toch wel houden en samen met zwart werk en de geroofde buit leven ze als god in Frankrijk. Dat geld staat niet op de bank, waardoor ze totaal niet gestraft worden. Het kabinet laat ze ongemoeid. 

De helft van de slachtoffers die zich had gemeld, hebben nog geen compensatiebeslissing. Een te kleine groep ambtenaren moet in noodtempo door zeer complexe dossiers heen. Toch begint vandaag de invordering weer, de pauzeknop is verlopen. Dat was het kabinet en parlement even vergeten: de slachtoffers hadden eergister nog geen duidelijkheid over vandaag.

Werken voor minder dan een euro per uur
Het kabinet zegt donderdag dat ze er in 2019 al alles aan deden op het op te lossen, en gaan in 2021 vrolijk verder gezinnen met werkende ouders kapot te maken. Ouders waar ik diep respect voor heb, aangezien die voor een laag loon meestal zwaar werk doen. Als je het doorrekent, gaan ze ten opzichte van een leven in de bijstand soms minder dan een euro per gewerkt uur op vooruit. 

Hun inkomen werd via toeslagen aangevuld tot een sociaal minimum, zodra dat wegviel zakten ze daaronder, zodra de terugvorderingen en loonbeslagen kwamen zakten ze onder de armoedegrens. Dat hoef je niet na te rekenen, zo zit het systeem fundamenteel in elkaar. Dit is bij tienduizenden ouders gebeurd, waarmee ruim een half miljard is verduisterd via knevelarij. 

Dat in dit dossier de ministerraad heeft besloten een feitenrelaas niet te verstrekken is op zichzelf al strafbaar en dat besluit heeft een ander strafbaar feit jarenlang verhuld. Niet alleen blokkeerde dit ieder debat en iedere oplossing, hierdoor en alleen hierdoor zaten deze gezinnen nog jaren extra in al deze ellende. Wat vroeger een politieke doodzonde was, leidde deze week tot Rutte IV.

Het kabinet is verplicht uit eigen beweging het parlement te informeren, maar weigerde dat. Het kabinet is verplicht Kamervragen te beantwoorden, weigert dat en speelt daarmee smerige spelletjes. De SP vroeg bijvoorbeeld om een memo die “op tafel” lag en kreeg dat memo niet omdat deze niet op tafel had geleden, maar in de hand was gedrukt. Kamerleden mochten zich doodwerken om dit dossier openbaar te krijgen.

Ik hoop dat de notulisten en sprekers opstaan om met ons delen wat er echt gebeurd is. Het spijt me dat ik aan jullie vraag jullie carrière onder de Rutte Doctrine in te leveren, maar deze bestuurscultuur gaan we alleen doorbreken als we terugkeren naar de werkelijkheid. “You can't change what you don't acknowledge”. Pieter Omtzigt wens ik van harte beterschap.

De burger heeft geen kans tegen deze belastingdienst. Zonder rechtstaat is iedereen vogelvrij.

Reaguursels

Inloggen
-weggejorist-
Mr Moore | 02-05-21 | 12:41

Ingewikkeld verhaal over dat van "our ways part here". Misschien had die kakmadam eerst een paar lessen Nederlands moeten volgen voordat ze als volksvertegenwoordiger hier de boel wil besturen. Dat mens doet met haar gepreek trouwens alsof ze de koningin zelf is. Ze heeft wel heel veel woorden nodig om eigenlijk niks inhoudelijks te zeggen.

jochum1980 | 02-05-21 | 12:25 | 1

Uw mooie laatste zin verwoordt exact de betekenis van politiek.

Fuckinghell | 02-05-21 | 12:38

Mijn probleem als kiezer is dat ik op Wilders kan stemmen omdat ik graag zie veranderen waar hij steeds tegen roept (nepparlement, alles van tevoren beklonken in het coalitieakkoord, de debatten zijn maar toneelstukjes, de uitkomst ligt al vast), maar uiteindelijk verandert er niets. In 2004 had ik nog hoge hoop, maar in 2021 is die hoop weggezakt. Een plaat is grijsgedraaid. Ik ben gaan dwalen met mijn stem en heb op een bekwame splinterpartij gestemd.

Twee Jeetjes | 02-05-21 | 12:19

Piazzale Loreto

rectormagnificus | 02-05-21 | 11:56

Wat een vreemd verhaal van deze Feynman. Blijkbaar leest hij voor het eerst van zijn leven notulen. Net als bij de plaatselijke hengelsport vereniging hanteert de notulist van de ministerraad hier de stijlfiguur om niet doorlopend de naam van de aan het woord zijnde minister te herhalen, maar om deze minister aan te duiden als ‘spreker’. Verder ging dit debat, als ik de kranten goed heb gelezen, over de vraag of staatssecretaris Snel namen van betrokken ambtenaren bekend zou maken. Dat wilde het kabinet niet en dat is in lijn met een beleidslijn die ook door alle voorgaande kabinetten is gehanteerd. Niets nieuws onder de zon.

De toeslagenwet is een redelijke pijnhoop, maar dat komt toch echt voor een groot deel door de ronduit slechte wetgeving. En in de rampzalige gedachte dit gedrocht door de belastingdienst te laten uitvoeren. Het is goed dat te beseffen. En niet ‘zich te beseffen’.

Bralleput | 02-05-21 | 10:08 | 1

Te makkelijk, de "messenger" aanvallen met wat irrelevante details. Probeer het volgende keer nog eens, dan op inhoud. Daarbij, als het komt door de "ronduit slechte wetgeving", zoals u stelt, dan zou je toch denken dat "de wetgevende macht" hier iets aan kan doen - of zijn zij er enkel voor de show?

Zonnebrildrager | 02-05-21 | 12:05

Lieden die een puinhoop van hun leventje maken en vervolgens de hand bij de overheid komen ophouden. Klasse allemaal zeg.

van Oeffelen | 02-05-21 | 10:00 | 3

Vooral die wefkes die allemaal kotertjes werpen en de pappies de deur uitdoen en dan van de staat vangen en ondertussen steeds een vriend hebben die weer nieuwe kotertjes bij ze verwekt. En dan hebben ze in een paar jaar al wel €100.000 aan kinderopvangtoeslagen gekregen van de belastingbetaler. Ik heb nooit geweten dat het bestond. Mijn moeder waarschuwde mij altijd dat ik moest uitkijken. Maar deze wefkes kijken nergens naar en geven alles en iedereen de schuld.

Twee Jeetjes | 02-05-21 | 10:49

@Twee Jeetjes | 02-05-21 | 10:49: Volgens mij ben jij ook een verwekker bij die wefkes ,mijn dochter heeft ook haar man verlaten want die hield er meerdere wefkes op na dus niet alles over een kam scheren.

Nietgek | 02-05-21 | 12:09

@ van Oeffelen... U heeft het over de plucheklevende lieden? Hoeven krijgen die ook alweer in hun opgehouden handje, iets meer dan 30K geloof ik? Dát zijn de mensen die die wetgeving in stand houden... maar nee, laten we naar beneden gaan trappen, want dat is makkelijker.

Zonnebrildrager | 02-05-21 | 12:10

Het kost wat kost op het pluche zitten gaat ten kosten van Nederland en hun bevolking.

F1802 | 02-05-21 | 09:58

De premier heeft zich weer weten te redden door gebruik te maken van de
Hans Klok doctrine: alle is rook en spiegels, niets is wat het lijkt.
Daarbij van harte gesteund door de horige, of moeten we zeggen hoerige,
staatsmedia.

overVolland | 02-05-21 | 09:48 | 1

Hij heeft zijn partijgenote de mond gesnoerd, maar dat was nooit zijn bedoeling. En hij komt er mee weg. Waarom die man nog steeds op zijn blauwe ogen wordt vertrouwd is mij een raadsel.
Ik kende vroeger een door de rechter erkende (veroordeelde) oplichter. Die kon ook zo mooi praten dat je telkens overtuigd was van zijn waarheid. Onderweg naar huis kwam dan steeds weer het gevoel dat je besodemieterd was en als je thuis kwam wist je gewoon dat je er weer ingetrapt was.
Uitzonderlijk talent, waar hij uiteindelijk wel voor veroordeeld was. Dat gaat bij Rutte ook nog een keer gebeuren. Dan hoop ik dat, net als ik, niemand in dit land financieel nadeel heeft gehad van zo'n oplichter. Dat zal ongetwijfeld niet zo zijn. De oplichter die ik kende had me gelukkig net voor zijn ontmaskering alles betaald, maar hij liet een groot aantal andere slachtoffers achter.

Peerkeoud | 02-05-21 | 10:20

In de afwikkeling van deze zaak ligt de nadruk het sterkst op die 30.000 (bruto?) die de echte slachtoffers ter compensatie moeten krijgen. Alsof die 30.000 de ellende dekt die velen van de benadeelden werkelijk hebben geleden. Met 30 mille vergoedt je geen kapot huwelijk, geen uit huis geplaatste kinderen, geen put diepe armoede, geen zelfmoord en nog veel meer van de niet in geld uit te drukken waanzin die er is toegepast. Maar ja men vindt dat het gezeur maar eens afgelopen moet zijn, dus geef je geld, want geld maakt alles goed. (de schuldeisers staan al in de startblokken) Uiteindelijk is er geen dader bestraft, behalve een afgetreden stas. Vele verantwoordelijken hebben zich er doorheen gelogen, en die zitten er nog steeds. En voor zover er wel fraude is gepleegd door een klein deel van de ouders, betekent dat niet dat je een dermate onmenselijk straf mag opleggen, die er toe leidt dat een gezin/kinderen er aan kapot gaan. Fraude betekent terugvorderen, boete opleggen en in die mate dat een fraudeur wel verder kan leven, hoe verrot zijn daden ook zijn. Er is geen rechter die zal vonnissen dat een fraudeur kapot gemaakt moet worden. Als dat wel zo is dan hoop ik dat ze die straf met name opleggen aan VVD'ers want die kunnen er wat van, gezien hun geweldige integriteit.

Broadsquire | 02-05-21 | 09:10 | 1

Niets aan toe te voegen !!

Mispel | 02-05-21 | 09:31

Louter slachtoffers die ouders? Ik geloof er nog steeds geen ene reet van.
Natuurlijk zitten er fraudeurs tussen. En die krijgen nu ook nog eens 30k.
Te bizar.

Nonik Neem | 02-05-21 | 08:33 | 2

Het concept van rechtstaat gaat blijkbaar aan je voorbij. Na zoveel artikelen in deze en andere media gaat niemand het je opnieuw uutleggen. Succes ouwe.

TmC | 02-05-21 | 08:49

Wat ga je gefrustreerd door het leven al die wegpiraten die U op hoge snelheid voorbij stuiven en geen flitser te bekennen.
Terwijl je niet zolang geleden in de bebouwde kom een prent kreeg voor 2 km te snel.

likdoorn | 02-05-21 | 11:38

Vrouwtje Kaag oreert er lustig op los. Continue raadselachtige praatjes zonder inhoud. Mensen kunnen rare dingen doen om macht te kunnen verkrijgen. Ook jezelf compleet voor lul te zetten schijnt dan geen probleem te zijn. We hebben weer naar een theaterstuk kunnen kijken met daarin duur betaalde acteurs. Dat dit zooitje samenraapsel van leugenaars zich zo durven te vertonen als de zogenaamde leiders van het volk is de allergrootste gotspe. Politiek is verworden tot macht,hebzucht en oratie.
Er vies goor schouwspel.

Mispel | 02-05-21 | 08:19

De conclusie moet maar eens getrokken worden : er is maar een grote winnaar van de toeslagenaffaire en de laatste verkiezingen. Zijn naam is Mark Rutte,

Frank1387 | 02-05-21 | 08:09

Besef ik me....? Man man man!!!

En ach ja, deze keer heb ik me j de moeite getroost om niet te kijken. De uitslag stond van te voren al vast. Stel je voor dat het een sportwedstrijd was. Dan werd er moord en brand geroepen wegens competitie vervalsing.

Harvey2Face | 02-05-21 | 07:38
-weggejorist-
Mr Moore | 02-05-21 | 07:08 | 1

Fractie discipline is een , zoniet de pijler waarop Rutte kan rusten en verrot kan doorgaan.

mainman | 02-05-21 | 07:00

Hier scheiden onze wegen betekent dat we een ander uitgangspunt hebben. Mevrouwtje Kaag, als je deftig peop praat, betekent nog niet dat je dan opeens geen peop praat

Fijn_dat_je_er_bent | 02-05-21 | 04:57 | 3

Het is niet deftig en het is geen goed nederlands. Het is: hier scheiden ZICH onze wegen. Maar nu Kaag het heeft gezegd zal het wel normaal gebruik worden. Net als Klavers beu-uitspraak, wordt nu ook overal verkeerd gebruikt. Het is: ik BEN het (kots) beu. Niet: ik heb er kotsbeu van. Wanneer gaan ze je eindelijk normaal nederlands leren op school?

B. Randnetel | 02-05-21 | 09:25

@B. Randnetel | 02-05-21 | 09:25: Op het moment dat er een taaltoets komt op de lerarenopleiding.

Peerkeoud | 02-05-21 | 10:23

@B. Randnetel | 02-05-21 | 09:25: Is weg bezuinigd.

Nietgek | 02-05-21 | 12:10

Met deze kamer en deze partijen kan je dus alles maken politiek gezien. Dit samen met een corrupt en politiek gestuurd OM en politie heb je dus een geleide onderdrukkende dictatuur van links. Gefeliciteerd.

Mart6037 | 02-05-21 | 04:42

Ik geloof dat Feynman niet helemaal begrepen heeft wat "de spreker" in de notulen betekent.
En beseffen is geen wederkerig werkwoord.

Tapu | 02-05-21 | 00:45 | 3

Ik geloof dat als Feynman alle valse retoriek en onnodig gebruik van eufemisme en valse vergelijkingen laat vallen het misschien een fatsoenlijke columnist kan worden...
Die eerste alinea heeft hij niet nodig om analytisch te zijn.

SterF... | 02-05-21 | 02:06


Fijn dat beseffen geen wederkerig werkwoord is, nog iets over een leugenaar als minister president?

donkieshot | 02-05-21 | 04:12

Hierna word alles beter.
Vanaf nu krijgen wij vergaringen met notulen en vergaderingen zonder notulen.
maar ik ben blij dat ze allemaal hun baantje hebben veilig gesteld.
Is tenminste nog iets om trots op te zijn.

Aardappelplantje | 02-05-21 | 00:37

Alle bewindslieden hebben zich in meer of mindere mate schuldig gemaakt aan misleiding van de kamer. Nieuw leiderschap begint dan ook met nieuwe mensen. Het feit dat allen zich schaamteloos herkiesbaar stellen blokkeert dat nieuwe leiderschap. Het hele kabinet lijdt aan een hardnekkige combinatie van een gebrek aan zelfreflectie/stuitende arrogantie. Hen bestrijden lijkt zonder rigoreuze middelen als de hulp inroepen van de Argentijnse Luchtmacht of ontnemen van hun passief kiestecht niet te lukken. Ook de verantwoordelijke (top)ambtenaren die willens en wetens meegewerkt hebben mogen niet vrijuit gaan. Preventief ruimen, zoals zij zelf ook te werk zijn gegaan: waar gehakt wordt vallen spaanders. En voorafgaand daaraan de algemene bestuursdienst opheffen zodat deze belastingambtenaren een maand later niet vrolijk verder gaan als onmisbaar talent op ‘n ander ministerie. Vervolgens een kabinet formeren dat niet uit beroepspolitici bestaat maar uit vakmensen met ruime ervaring in hun vakgebied. Een kolonel op defensie, een arts op volksgezondheid. Als de kraan open blijft staan wordt het dweilen nooit effectief.

Major-Disaster | 02-05-21 | 00:22

Voor wie hem nog niet gezien had, stukje Omtzigt over waarom dingen fout gaan. www.youtube.com/watch?v=8lRj1znN0tA

Even los van de aantasting van rechtsstaat en democratie door de Rutte-doctrine. De ellende begint bij de manier waarop regering en parlement nu wetgeving maken. Echt bindende kijktip, maar kort samengevat zijn dit terugkerende problemen;
- volledig dichtgetimmerde regeerakkoorden van honderden pagina's;
- kamer stemt over wetsvoorstellen van honderden artikelen;
- ambtenaren hebben die artikelen nog niet uitgedacht, uitgewerkt;
- kamerleden stemmen vrijwel blind, inhoud kan nauwelijks behandeld worden;
- veel wetten zijn onbekend bij de uitvoerenden;
- veel wetten zijn te ingewikkeld voor de uitvoerenden;
- mensen op de werkvloer wordt niks gevraagd;
- klokkenluiders worden niet beschermd;
- etc.

Eind van het verhaal is dus gewoon dat regering en parlement wetten aannemen die ze zelf vaak niet gelezen hebben; waar ze zelf niet of nauwelijks over hebben nagedacht of gediscussieerd; waar experts en werkvloer nauwelijks inbreng hebben gehad.
Daarbij komt dat wetgeving vaak zo onduidelijk mogelijk wordt geformuleerd, bovendien worden er meerdere zaken op 1 hoop gegooid. Omtzigt geeft het voorbeeld van belastingwetten waar ook gelijk klimaatwetten in zijn verwerkt. Het is volstrekt logisch dat veel kamerleden niet begrijpen waar ze voor of tegen stemmen. Maar ja; ze stemmen toch volgens de fractiediscipline, dus het valt niemand op.

Regering en parlement weten dus vaak niet hoe het zit, dus het ligt voor de hand dat de uitvoerende instanties dat ook niet snappen. Maar klokkenluiders worden er uitgeknikkerd, dus men moddert voort. Wetgeving is veel te gecompliceerd geworden, ook vanwege reeksen uitzonderingsregels op uitzonderingsregels op uitzonderingsregels.

In het geval van dit soort toeslagen zijn de uit te keren bedragen afhankelijk van inkomsten. Maar een overuur hier of een bonus daar kan meerdere toeslagen in gevaar brengen. We betalen in dit land tientallen soorten belastingen, en hebben recht op tientallen soorten toeslagen. Al dat heen en weer schuiven van geld draait om onder- en boven- grenzen die elkaar weer beïnvloeden.
Stop daarmee.
Belastingen omlaag, alle toeslagen wegdoen.
Alles simpel houden, dat voorkomt de miljarden aan fraudes en ook dit soort drama's. Als kamerleden en belastingmedewerkers veel wetgeving al niet begrijpen, hoe kunnen simpele burgers dat dan wel?

Dandruff | 02-05-21 | 00:11 | 2
-weggejorist-
Dikkus-Biggus | 02-05-21 | 00:43

Helemaal eens. En dat alles zo ondoorzichtig mogelijk wordt gemaakt, zal wel een bewuste keuze zijn. Dat sijpelt op alle niveaus door. Gemeente ambtenaren hebben ook geen enkele affiniteit meer met de praktijk/werkelijkheid. Ook daar totaal geen binding met met de inwoners; de beleidsmedewerkers die steeds maar weer nieuwe beleidsnota's schrijven, komen van verre (want een schaaltje hoger) en de uitvoering wordt gedaan door dagloners die van verré komen "want was het goedkoopste bedrijf in de Europese aanbesteding - en kijk ons eens 'bedrijfsmatig" denken en handelen..."

Alles afgedekt door instanties zoals CBS, CPB e.d. die ons om de oren slaan met rapporten over hoe tevreden en gelukkig wij allen zouden zijn. Want we moeten geloven dat als Rutte zegt dat het goed gaat met "de" economie (van NL), dat het dan ook goed gaat met hen die dit allemaal opbrengen en de prijs betalen.

Ik zou zo'n vragenlijst wel eens willen inzien.
Het SCP stelt vast niet de vraag "als u zou moeten kiezen, wilt u dan de huidige situatie van het land of de bevolkingssamenstelling, saamhorigheid, eensgezindheid, eerlijkheid e.d. zoals we die een jaar of dertig geleden in NL kenden?"

Wering | 02-05-21 | 01:21
-weggejorist-
Dikkus-Biggus | 02-05-21 | 00:04 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

Tja, door de BD is niet de Aldi maar de voedselbank hofleverancier bij de Kale-gekkies thuis. ..

Kale-gek | 01-05-21 | 23:39

Daar waar we lezen; Belastingdienstslachtoffers, UWV slachtoffers, Gruninger Gas slachtoffers lezen we beter BZR (Burgers Zonder Recht). Deze groep beslaat ongeveer 95% van de inwoners van de EU-NL-zone. Schaalvergroting leidt tot verdunning van verantwoordelijkheden. En dat is wat we hier zien. De ambtenaren van hoog tot laag zijn voornamelijk bezig met zichzelf of niets. Het is dan ook wachten tot uit de enorme groep gedupeerden er velen opstaan, die toch niets meer te verliezen hebben, en juist diezelfde tactische middelen gaan gebruiken tegen de overheid zelf. Kom side-show Bob, neem nog wat broccoli ...

InSight | 01-05-21 | 23:24 | 1

lalalalalaa... wij willen genomen worden.... lalalalalaaa... dus we worden weer genomen... in volste vertrouwen, goed gesensibiliseerd en, we kunnen er ons niks actiefs meer van herinneren. Ik vraag me echt af wie nu de echte schapen zijn...

nobodiesunmighty | 01-05-21 | 23:34

Maar met Kaag komt er nieuw leiderschap hoor. Echt waar..

Vunzigheid | 01-05-21 | 23:02 | 2

Kaag stond te dansen op tafel. Weet je nog? Toen met de Arabische lente. Toen stond er ook een vrouw te dansen op tafel bij Pauw en Witteman. Oh wat fantastisch die Arabische lente. Nou in die landen hebben ze geweten wat die Arabische lente gebracht heeft. Namelijk een hele gure permanente islamitische winter van chaos en wetteloosheid. Waarschijnlijk stond toentertijd Kaag ook al te dansen op tafel, bij haar thuis samen met haar Palestijnse man. En nog dansen ze op tafel, want het maakt ze geen reet uit of ze terroristische organisaties sponsoren met Nederlands ontwikkelingsgeld. Misschien doen ze het wel expres, maar het interesseert ze niks. Geld smijten naar t buitenland, en in Nederland mensen uitknijpen, ruïneren met als instrument de Belastingdienst. Maar toen t allemaal gebeurde was het de schuld van de notulist, of nee, ik was in Niger, of nee, u begrijpt de context verkeerd. Ach weet je, het is allemaal bedrog. De meest vervelende realisatie is dat we als Nederland een geldmachine zijn voor niet de Nederlanders maar voor het buitenland. We worden belazerd door de mensen die we kiezen om voor ons de boel te regelen. Weet je waar het tijd voor is, een flinke sanering van de overheid. Slopen die handel en opnieuw beginnen. Er zit betonrot in.

Old_Spice | 01-05-21 | 23:09

@Old_Spice | 01-05-21 | 23:09: Ho, ho, niet alle mensen in Nederland worden uitgeknepen. Aan niet westerse immigranten wordt per jaar 17 miljard besteed. Dat is niet mis hoor. En in de komende jaren gaan we daar steeds meer voor uittrekken. Dat de overige Nederlanders daarvoor uitgekleed worden, samen met de dienstverlenende instanties zoals politie en zorg, zal Kaag een rotzorg zijn.

Peerkeoud | 02-05-21 | 10:30

Kaag : uiteindelijk de ultieme beslissing genomen af te treden.
Ze staat er nog steeds.
En na de verkiezingen ook weer.
Wat heeft dat zogenaamde aftreden dan voor zin?

Dat hele aftreden lijkt een zeepbel. Een formaliteit. Een doekje voor het bloeden. Daar kunnen we als bevolking niet veel mee.

kloopindeslootjijook | 01-05-21 | 22:52 | 1

Helemaal mee eens. Helaas ligt dat ook aan de meerderheid van NPO-kijkers die netjes op het kartel gestemd heeft. D66 was een winnaar, ondanks Kaags steun voor terrorisme; Ollongrens afschaffen van het referendum en het kansloze deugpopulisme van Jetten.

Dandruff | 01-05-21 | 23:25

Men heeft het over de politici maar vergeet dat de rechters tot aan de Hoge Raad toe dit onrecht hebben goedgekeurd.

Mahatma | 01-05-21 | 22:42 | 4

@Old_Spice | 01-05-21 | 23:00:

Om over politieke keuzes nog maar te zwijgen. Zie de twee schijnprocessen tegen Wilders, en de talloze eerdere schijnprocessen tegen Janmaat, Fortuyn, Hirsi Ali, etc.
En natuurlijk begint een schijnproces bij de aanklagers, en bij de politici achter die aanklachten. Maar een rechter die valse aanklachten niet direct in de prullenbak deponeert is zijn vak niet waard.

Terwijl Rutte 5 miljard euro aan Erdogan gaf om *minder Marokkanen* door te laten naar de EU, werd Wilders vervolgd voor de uitspraak "minder Marokkanen". Bizar. En de uitspraak "minder Polen" door diverse PvdA politici mocht dan weer wel.
Net als "Wilders mollen, zijn kiezers deporteren" door VVD-er van Riessen in het programma Pauw. Volgens het OM is het heel normaal om Wilders met de dood te bedreigen; elke rapper, crimineel, islamist of socialist doet dat regelmatig. En dus moet dat kennelijkmaar gedoogd worden, net als 80% van de criminaliteit.

Dandruff | 01-05-21 | 23:19

@Dandruff | 01-05-21 | 23:19:
5 miljard euro aan een turkse president geven om minder marokkanen? Dat is zeker bizar.

jitro | 01-05-21 | 23:59

@jitro | 01-05-21 | 23:59:

Turkije laat die Marokkanen door namelijk. Ze komen niet allemaal per boot; velen reizen via Turkije. Namens de EU heeft Rutte daar dus inderdaad dat geld voor betaald. Google "Turkije deal".

Dandruff | 02-05-21 | 00:16
▼ 1 antwoord verborgen

Ik denk dat we twee vormen van dezelfde psychologie tegenover vinden op dit moment: afwachten. Rutte wil de storm afwachten zodat hij gewoon weer verder kan met regeren zonder tegenspraak. De rest zit te wachten tot Rutte de eer aan zichzelf houdt.

konjodebonjo | 01-05-21 | 22:35

Hoeveel leugens, misstappen, vergeetachtigheid, bedrog, chantage, nepotisme, verraad pikken we nog van die potentaat? Die man moet opgesloten worden en lang ook. Er zal toch een moment komen dat Rutte ook niet meer vrijblijvend op zijn fietsje een appeltje kan snoepen vrees ik. Er zijn vast mensen nog bozer op die man dan ik. Sluit hem dus op voordat mensen zich niet meer kunnen beheersen.

ILF2 | 01-05-21 | 22:28

Inmiddels heeft die Feynman wel een heel abstract verhaal nodig om Rutte nog als de baarlijke duivel te kunnen framen. Hoe dan ook is dit betoog veel te gekunsteld om op basis hiervan de relatief gunstige situatie en positie van Nederland op het spel te zetten. In een context waarin er geen andere premierskandidaat is met vergelijkbare geschiktheid.

Vosch | 01-05-21 | 22:17 | 9

@Vosch | 01-05-21 | 23:28:

Bovenstaande kritiek op Rutte is niet zozeer gericht op de toeslagenaffaire, als wel op de staatsondermijnende activiteiten daar omheen;
- Rutte-doctrine; informatie achterhouden, vervalsen, zwartlakken;
- grondwettelijke taak van het parlement saboteren;
- kamerleden die hun werk goed doen onder druk zetten;
- ook debatten daarover frustreren met de Rutte-doctrine.

Als zoveel antidemocratische ellende gedoogd wordt kunnen we de democratie net zo goed opdoeken. Misschien dat GL, *denk* en Bij1 het nòg slechter zouden doen, maar dat zijn niet de grootste partijen van dit moment.
Dit gedogen betekent op deze weg door gaan.

Dandruff | 02-05-21 | 00:27

@Wiebenick | 01-05-21 | 23:45: dus u vindt het normaal dat de regering de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat schoffeert? Gerechtvaardigde kritiek wegzetten als een heksenjacht is wel een heel gemakzuchtig frame Wiebenick. Juist zo doormodderen zoals Vosch hier stelt zorgt ervoor dat Nederland afglijdt naar een bananenrepubliek. Laat Rutte en co vooral hun mond dichthouden Wanner er weer eens kritiek wordt geleverd de rechtsstaat in Polen en Hongarije. De democratische rechtsstaat verdient het om verdedigd te worden en is geen gegeven.

therealbraindump | 02-05-21 | 00:29

@Wiebenick | 01-05-21 | 23:45:

Volg je het nieuws eigenlijk wel?
Als bepaalde kritiek op Rutte en de Jonge niet klopt horen we het graag. Maar verreweg de meeste kritiek is volstrekt terecht.
Dus aan wie ligt dat dan?
Aan de boodschappers, of aan Rutte en de Jonge zelf?

Dandruff | 02-05-21 | 00:32
▼ 6 antwoorden verborgen

Het is toch godsgelaagt dat zo'n kereltje nog vrij rond kan fietsen op z'n appeltje te knagen.
Terwijl een boeven busje en een muilpeer is wat hij verdient.

Datgingniegoed | 01-05-21 | 22:09

Dit is niet meer uit te leggen.
Ik ben echt alle vertrouwen kwijt in de politiek.
ik kan die huichelaar van Rutte gewoon niet meer zien, of die elitaire aardappel van Kaag horen.
En dan wil ik het niet eens hebben over de opportunist Koolmees die als kamerlid bezwaar maakte ( zie link naar correspondent) en als minister meewaait met het kabinet.
Of over Wopke Pilatius.

Pek en veren is nog te goed voor dit tuig.

Maya de Blij | 01-05-21 | 22:07 | 4

@Kicksalot | 01-05-21 | 22:24: In ieder geval vind ik het niet prima, ik ben het volledig met jullie eens. Ook Duitse kranten kijken vol ongeloof naar het opgevoerde theaterstukje.n

L.E. Raar | 01-05-21 | 22:32

@L.E. Raar | 01-05-21 | 22:32: Dat is dacht ik één journalist, die misschien ook iets zou kunnen schrijven over de leugens waarvan in Duitsland sprake was om de mensen angst aan te jagen in het kader van het coronabeleid?

Vosch | 01-05-21 | 23:30
▼ 1 antwoord verborgen

Pas op mensen , want het wordt vandaag en de rest van de week weer spekglad buiten.
Overal bananen schillen.

Datgingniegoed | 01-05-21 | 22:05

Er moet op het Binnenhof maar weer een schavot ala 1619 worden opgericht. Nu niet voor de enige echte vader des vaderlands, Van Oldenbarnevelt, die door toedoen van die andere Oranje klootzak, Maurits, werd onthoofd, maar voor die moreel volkomen corrupte Haagse kliek rond Rutte en vooral Rutte zelf. Ik zou staan juichen.

Van Zessen Klaar. | 01-05-21 | 22:02 | 1

The 1619 Project, Dutch Edition.

OverdaanDerOnderheid | 02-05-21 | 16:58

Het hele gebeuren doet mij denken aan het kartel.
Ze noemen het ook wel monopolie. Als een groot bedrijf een monopolie weet te bemachtigen is dat niet goed, als een aantal grote bedrijven samenwerken om effectief ook een monopolie te creëren is het ook niet goed.
Bedrijven in een kartel lijken voor de buitenwereld niet samen te werken, bijna niemand in het bedrijf hoeft te weten dat er afspraken zijn.

Gijsbert | 01-05-21 | 21:58

Heb toch sterk het idee dat Rutte en consorten de geest niet echt terug in de fles hebben gekregen. Het spel dat gespeeld wordt is dat eigenlijk alle politici boter op het hoofd hebben. Dat mag het geval zijn, maar de hoeveelheid boter is bepaald niet gelijk bij iedere politicus en het ranzige van het politieke bedrijf is weer een stukje zichtbaarder geworden nu. Zie bijvoorbeeld hoe het gedraai van de CU en zeker de dubbele moraal van GroenLinks zichtbaar worden. Daar kunnen de bezweringen van een Tjeenk Willink ook niks aan veranderen.
De ruimte om te liegen, te verdoezelen, tijd te kopen, machtsspelletjes te spelen is een beetje kleiner geworden en sommige trucs zijn niet meer mogelijk.
De verwachtingen zijn hoger gespannen en de spanning neemt toe.

Schoorsteenveger | 01-05-21 | 21:54 | 4

Vraag is wie wie nou in de maling neemt..

"Wij" hebben het door, zij ook wel denk ik..

neonreclame | 01-05-21 | 21:58

@BrutusBosch | 01-05-21 | 21:57:
Maar pijlijk zichtbaar. En iedereen, met boter op het hoofd, dient er schande van te spreken. GroenLinks had ook een hele grote bek richting Rutte's regering maar draait nu bij en is kennelijk bereid om weer met Rutte mee te doen. Dat soort gedrag is er altijd geweest, maar valt op, valt heel erg op nu. Ze liggen met z'n allen onder een vergrootglas en spelen met vuur als ze op de oude weg voortgaan.

Schoorsteenveger | 01-05-21 | 22:06
▼ 1 antwoord verborgen

Waarom gaat iedereen er vanuit dat dit alleen onder Rutte gebeurt?
Dat dit een unicum is in de geschiedenis, hier en elders? Nog nooit eerder gebeurt?

Kom nou toch. Politiek is smerig en het trekt mensen aan die meer dan bereid zijn nog lager en nog smeriger te zijn. Want buiten de politiek hebben ze niets en kunnen ze niets; dertien in een dozijn. Het is een incestueuze wereld. Net als de media en de entertainment en big management, waar veel kruisbestuiving plaatsvindt. Warme contacten, innige banden. Macht, geld, invloed. Menige politicus zit er namens de vorige werkgever of voor de belangen van hun ideologisch stokpaardje; asielzoekers, milieubeweging, unilever, global companies, zorg, lbgtqs enz beweging, advocatuur.

Arachne | 01-05-21 | 21:53 | 6

Je kunt een relativistische boom opzetten over het vieze karakter van de politiek tot je een ons weegt, wat hier telt is dat er tienduizenden gezinnen moedwillig kapot zijn gemaakt, en dat de MP reparaties heeft tegengewerkt heeft, en daarover vervolgens gelogen heeft tegen het machtigste instrument dat we daarvoor hebben in onze democratie. Die combinatie zou iedereen met een ons respect en empathie moeten doen verschrompelen. Zo niet onze MP..

Was het een consequentieloos onderwerp geweest - soit. Had hij zich cooperatief opgesteld en zou hij geprobeerd hebben om e.e.a. z.s.m. te fixen - soit. Zou hij dat alles niet gedaan hebben, maar toch niet gelogen hebben tegen de Kamer - biezen pakken maar - soit.

Nu echter, krijgen we straks een MP die dat gewoon in ultimo niet waard is. Vertel: als Rutte de MP straks ergens roept dat de lucht blauw is, dan loopt toch iedereen naar buiten om dat te controleren? Omdat RUTTE het gezegd heeft en het DUS niet waar is. Hoe stel je je voor dat dat gaat dan? Vier jaar lang het hoofd van de uitvoerende macht, het uithangbord van Nederland - een man die niemand gelooft?

konjodebonjo | 01-05-21 | 22:19

@peterdh | 01-05-21 | 22:15:
Nee, om de dooie donderdag is het niet ok.

Denkt u na werkelijk dat er niet meer van dit soort schandalen in de kelder liggen?

Van deze affaire wisten tenminste 2 bussen met mensen. Die werkzaam zijn bij de diverse branches van de overheid en mogelijk een aantal daarbuiten. En iedereen heeft gezwegen. Voor hun baantje? Dat geldt voor de lagere echelons. De hoge ambtenaren zwegen omdat het business als usual was. Omdat zij het geen probleem vonden. De staat, dat zijn wij.

Echter, het vertrek van Rutte lost niets op. Want wie komt daarvoor in de plaats? Wie is er informateur?
Hoeveel schuim (komt altijd bovendrijven) zit er nog steeds in Den Haag na te zijn afgetreden vanwege.... kwestie en falen? De rot zit tot in de haarvaten en die rot blijft met een vertrek van Rutte.

Arachne | 01-05-21 | 23:30

@konjodebonjo | 01-05-21 | 22:19: Het zou mij niet verbazen als Rutte opnieuw premier wordt en schaamteloos aan het werk gaat. De man heeft geen geweten en geen visie en geen enkele geschiedkundig inzicht.

Het probleem dat u hier aangeeft is: macht. Het hebben en toe-eigenen van ongebreidelde macht. En dat moet worden ingeperkt en scherp begrensd. Er MOET verantwoording worden afgelegd. Het voordeel van de twijfel moet van tafel. De macht van de belastingdienst MOET drastisch worden ingeperkt. De overheid is er voor ons, wij niet voor de overheid. En dat is de boodschap die de overheid en de politiek al decennia niet krijgt.

Den Haag (politiek, media, NGO's, goede doelen, belangenorganisaties) zou een beetje bang moeten zijn voor de bevolking. Een beetje angst zou helpen bij het intomen. Al zeker 2 decennia zijn wij bang van en voor de overheid. We laten over ons lopen.

Arachne | 01-05-21 | 23:40
▼ 3 antwoorden verborgen

Dit is zo ongelofelijk kwaad makend. Vooral als je die sujetten in vak K ziet schmieren en lachen. Jarenlange gevangenisstraf is voor dat krapuul nog te veel genade. Lever ze uit aan hun kapot gemaakte slachtoffers.

Van Zessen Klaar. | 01-05-21 | 21:50

Nederland is zwaar ziek, de macht opeisende varkens verkloten alles en ze komen er lachend mee weg.

tsjajaja | 01-05-21 | 21:50 | 1

Zwaar ziek inderdaad en 'in denial' . We liggen op de IC met slechte vooruitzichten en Dr. Tjeenk-Willink komt met een placebo genaamd dualisme .

Koning BongoBongo | 01-05-21 | 22:14

Je kunt wel mensen voor de bus gooien.

Alleen het is niet 1 poppetje. Het zijn bijvoorbeeld ook de mensen in de overheidsorganisaties die klokkenluiders ontslaan. Vanwege een belang. Meestal hun eigen belang.

Dus:
Wat gaat er veranderen?
En waar gaat het veranderen?
En hoe voorkomen we dat dit soort gekke dingen weer gebeuren?

Anders heeft dit hele circus geen zin.

kloopindeslootjijook | 01-05-21 | 21:46
-weggejorist-
Barbaar | 01-05-21 | 21:46 | 15
▼ 15 antwoorden verborgen

Niet helemaal OT: Richard de Mos moest op last van het kartel anderhalf jaar geleden ineens heel hard nodig uit zijn functie als loco-burgemeester en wethouder worden gewipt, omdat er wel heel zwaarwichtige redenenen en verdenkingen waren. Nu, anderhalf jaar later, nog steeds niets. Opvallend, maar
niet ongewoon: Ruttes vingertjes peuteren zelfs aan de Gemeenteraden.

dathoujetoch | 01-05-21 | 21:45

Het gevecht wordT over de hoofden van de burgers gespeeld..

Zover is duidelijk..

Je hebt uiteindelijk niks aan potsierlijke VVD/D66 stemmers, die het kamerplantje allang voldoende water kunnen geven..

Een ieder van hen die in de nabije toekomst valt, is mede verantwoordelijk voor deze chaos, en verdiend harder te vallen..!!

neonreclame | 01-05-21 | 21:44

Ondertussen komt o.a. de Duitse pers er achter waar "we" (kiezers en meerderheid volksvertegenwoordiging) dhr. Rutte mee weg laten komen en staan we er voor de Europese partners ook als belachelijke Henkie op.
Moeilijke onderhandelingen in Brussel waar voor ons straks iets uit het vuur moet gaan slepen?
"Ach Mark, daar lieg je dan toch even over?" zeggen Mario, Emanuel en Armin dan? Wij dekken je wel de eerste drie maanden tot het is overgewaaid.
en Kaag, voor wie "Europa" altijd zo belangrijk is en was, gaat het gewoon laten gebeuren ...

CynicalBastard | 01-05-21 | 21:34 | 1

Waarom schrijft de Duitse pers niet meer over de leugens waarvoor daar zelfs wetenschappers zijn opgetrommeld en die bedoeld waren om de mensen schrik aan te jagen in het kader van het coronabeleid?

Vosch | 01-05-21 | 23:35

Ik heb het idee dat er de laatste paar jaar massaal mensen voor bussen worden gegooid. Iets langer geleden liet men je vallen (als een baksteen), werd je tot zondebok gemaakt of geofferd. Ik word oud.

beldewouten | 01-05-21 | 21:34 | 1

Ze worden voor de bus gegooid, en in een enkel geval zelfs voor de trein of tram, het hangt er denk ik een beetje van af hoe ernstig het delict was. Het vallen als een baksteen is wat uit de mode geraakt, net als het laten vallen als een hete aardappel. Kern blijft natuurlijk dat iemand zwaar in de peopert wordt genomen zonder glijmiddel en daarna kan ophoepelen.

de Jager59 | 02-05-21 | 08:57

Vandaag werd bekend dat het ministerie van VWS twee miljard Euro aan beperkt houdbare mondkapjes, maskers en schorten heeft uitgegeven, waar niemand op zit te wachten. Twee miljard Euro. Hoeveel geld is er gemoeid bij de toeslagenaffaire? Voor de een is het veel geld, voor de ministers en minister-president is het klein bier. Het doet sterk denken aan de onsterfelijke goden op de Olympus die geheel zijn losgezongen van het keiharde stervelingenbestaan. Ze lachen daarboven homerisch over de wissewasjes van de getroffen ouders.

Eeuwig..Op..Vakantie | 01-05-21 | 21:34 | 7

En was het vaccin mislukt en de crisis langer dan was het maar goed dat wij deze voorraden zouden hebben omdat de aanvoer dan nog niet hersteld zou zijn of een stuk onzekerder.

Barbaar | 01-05-21 | 22:07

@Barbaar | 01-05-21 | 22:07:
Ehh ik dacht dat we ook met vaccin een mondkapje moesten ophouden? Of toch niet?

peterdh | 01-05-21 | 22:17
▼ 4 antwoorden verborgen

En de tapes?? Niemand.....? (Advies: goed zoeken)

dathoujetoch | 01-05-21 | 21:33

De Volkskrant doet een poging tot echte journalistieke verontwaardiging - via een Duitser. De eigen journalisten mogen niet en/of journalistiek campagnevoeren is voorbehouden aan sjieke, consequentieloze onderwerpen, zoals het Klimaat. Echt boos worden is een doodvonnis, want de pers in Nederland wordt gemaakt on a shoestring, aangemoedigd door twee superrijke Belgische families, die een wedstrijdje wie-melkt-de-Nederlandse-pers-het-lekkerst-uit, en voor je het weet, schuif je niet meer aan bij de snoepreisjes.

konjodebonjo | 01-05-21 | 21:31 | 1

Zij, Sterre Lindhout, de interviewster, is zelf inderdaad totaal niet verontwaardigd. Ze verdedigt Pieter Klok en wijst Thomas Kirchner, de Duitse journalist, erop dat frauderende Duitse ministers ook heus wel blijven zitten. Citaatje van haar uit 2017 als ze in Zweden is na een aanslag: 'Iedere keer als ik in Zweden ben, heb ik weer het idee dat het sprookjesachtige beeld dat ik van het land heb, klopt. Dat viel me nu ook op bij de plaats van de aanslag. De politieagenten die daar staan zijn van alle etniciteiten, en meer vrouwen dan mannen. Ook de mensen die bloemen komen leggen zijn heel multicultureel en hip. Er was een hele vriendelijke stemming.' Ze kijkt onbevangen naar de wereld en wil geen oordeel vellen, zullen we maar zeggen. Kijkt overal met verbazing naar: 'Ik ben hier nieuw.'

grietmetgroenefiets | 01-05-21 | 23:32

In pakweg 10 jaar tijd heeft het kartel honderden miljarden weg gegeven aan onderhand de helft van de wereld.
Ze hebben de gezondheidszorg kapot gemaakt terwijl de jaarlijkse premies blijven stijgen.
Ze hebben de middenstand kapot gemaakt met hun corona regeltjes.
Ze hebben oa de boel openlijk belazerd met de toeslagen affaire.
Ze hebben in die 10 jaar tijd iets van honderdduizend van die dobbernegers binnen gelaten onder het mom dat het vluchtelingen zijn.
Status houders(zo noemen ze die dobbernegers)hebben voorrang op de sociale huurwoningen enz enz.
En toch stemde de meerderheid van de bevolking weer op het kartel.
*diepe zucht*

komtdatschot | 01-05-21 | 21:30 | 2

ik denk eerder aan een miljoen dobbernegers en, idd, het is met dit volk dweilen met de kraan open

jeanette | 01-05-21 | 21:58

Toch kan beter maar ook achter het kartel kijken.
Daar waar de media maar zelden komt. Te ingewikkeld. Misschien follow the money af en toe. Hoe de NAM te werk gaat of hoe windmolens alle energie kwijt zijn aan nieuwe datacenters, hoe de kosten in farmacie tot stand komen.

Vergeet de lobby's en belangen niet. Het spel is voor een deel banaler en zakelijker dan lijkt.

De overheid moet voor onze levenskwaliteit zorgen. En dat is best belangrijk. Maar als Hugo de Jonge het kan hebben over 'zorgvuldig testen' dan wordt hij in de maling genomen. En die mensen die hem in de maling nemen weten dat, en dat het ten koste gaat van ons land -hoe banaal slecht, maar blijkbaar had Hugo de Jonge dat nog niet in de gaten.

Dat is geen kartel, dat is gewoon suf.

kloopindeslootjijook | 01-05-21 | 22:03

Mama vroeg vanmiddag op het terras, neon, is het erg als ik geen vertrouwen meer heb in de regering..??

Nee, Mam..

neonreclame | 01-05-21 | 21:30 | 1

Had ik maar zo'n moeder.

Grachus | 01-05-21 | 22:13

Tjeenk heeft "alle vertrouwen" in Rutte. Net als 2 miljoen kiezers. Dus wat kan Rutte het ballen, die wordt gewoon premier, Kaag schuift gewoon aan, en dan is het wachten welke 3e en 4e partij de principes vergeet.

Valse_nootjes | 01-05-21 | 21:17 | 5

@El Rico Grande | 01-05-21 | 21:29:
En dan? (hint: we hebben een zeer zwakke oppositie)

All_yall | 01-05-21 | 21:32

@El Rico Grande | 01-05-21 | 21:29: is dat penthouse van Alexander Penthouse groot genoeg dan dus?

dathoujetoch | 01-05-21 | 21:35
▼ 2 antwoorden verborgen

En we weten allemaal wat de uitkomst is van de coalitievorming: VVD, D66, CDA, GL en het land wordt wederom verraden door het grootste tuig denkbaar.

smdyasc | 01-05-21 | 21:12 | 5

@Mister-Right | 01-05-21 | 21:43:
Het is niet uit te sluiten dat Segers zijn partij alsnog inrommelt met Rutte, het zijn allebei ratten.

smdyasc | 01-05-21 | 21:49

@smdyasc | 01-05-21 | 21:49: Met die 4 hierboven genoemde partijen, hebben ze een meerderheid van 81 zetels. Waarom zal je dan nog een vijfde wiel aan de wagen monteren? Geeft alleen maar weer extra wensen, en moeilijkheden. GL zal al voor genoeg hoofdpijn zorgen.

hotnot | 01-05-21 | 23:13

Zou me niet verbazen, als het VVD, D66, CDA, PvdA en GL wordt. PvdA moet uiteraard worden beloond voor het behouden van hun 9 zetels (Prestatie!) en GL voor het feit dat ze vrijwel gehalveerd zijn. Rutte vertrekt naar Brussel om die mislukte Belg Michel te vervangen. En Kaag wordt premier, zoals allang door de media gearrangeerd. Hoe zat dat nou met Kaag? Die was oneervol uit de Diplomatieke Dienst ontslagen vanwege het schaden van Nederlandse belangen door haar geheimgehouden huwelijk. En die kan dan wel minister en premier worden? Nederlandse politiek. Never a dull moment.

sailor 1 | 02-05-21 | 06:16
▼ 2 antwoorden verborgen

Volgens de informateur is er weer voldoende vertrouwen in de hoofdrolspeler.
Een onverwacht succes: de informatie ging primair over de "grote thema's" en er zou paa daarna gekeken worden naar het herstel van vertrouwen.
Maar plots is het vertrouwen al weer geheel teruggekeerd! En er komt ook nog nieuw leiderschap! Rutte heeft allemaal goede ideeen die hij binnenkort met ons gaat delen. Dus de informateur is al klaar! Rutte IV gloort aan de horizon!
Laat ons nederig knielen en onze leider toejuichen!

Schmalz | 01-05-21 | 21:11

We zitten momenteel in het interbellum tussen een defacto opgeven staat der Nederlanden ( moreel, ethisch,demografisch bestuurlijk en economisch )en een niet functionerend europa in alle opzichten.

Voor de vorm wordt er met miljarden gestrooid vooral naar en tbv de buitenlanden en is er een volledig incoherent corona- en energie beleid , met veel schuld/boete denken .

Hoe dit gaat uitpakken weet ik niet maar volg ik met grote belangstelling.

2CVOcean | 01-05-21 | 21:09 | 2

Zo voel ik dat ook. Iedere samenleving stort op een bepaald moment in elkaar. Het is in de geschiedenis nooit anders geweest. We zijn op dit moment aan het instorten.

De macht van het huidige systeem wil ook de macht over het nieuwe systeem hebben. We zitten nu met z'n allen naar dat gespartel te kijken. En die rare beperkende regels van afgelopen jaar horen daar gewoon bij.

Quib | 01-05-21 | 21:29

@Quib | 01-05-21 | 21:29: Enige verschil is dat (West-) Europa uniek is in het zichzelf doelbewust ten val brengen. Dat is historisch gezien nog nooit gebeurd.

Grachus | 01-05-21 | 22:16

Mark, I am your Father. En zeg dan maar dag tegen je rechterhandje: hello stiefzus https://www.youtube.com/watch?v=2oDP9nmKk-c Kijk, Geert snap ik dan weer wel. Dion Graus: say no more. Maar dan de Force en hoe ik Fleur Agema af en te droom. Net niet slim genoeg, maar als zodanig in uitstekend gezelschap.

In tegenstelling tot Thierry en zijn Freek. Beiden zijn tot op de vandaag niet in de Tweede Kamer gesignaleerd. Davide, met heur eileidertjes die die Goliaths echt te lijf te gaat. Pats. Einde oefening voor al die mallootjes op rechts.

Wat links betreft: Lilian Marijnissen met een andere senior, maar dan La Ploumen. Kijk, dat pielemuisje van Jessica Klaver, maar om daar nou weer de damesliefde van te krijgen? Er is iets met die zachte G-spot.

En nee, het zijn niet je amandelen: de betreffende keurige climaxscene uit Deep Throat zult u er helaas zelf bij moeten denken. Helaas uiteraard tussen aanhalingstekens. De Kamer Is Lam. En niet zo zuinig ook.

Disclaimer: bij Harry Potter moet ik altijd aan deze sketch denken https://www.youtube.com/watch?v=uwfdFCP3KYM Sigrid Kaag wel, maar Femke Merel niet? Hoe dan?

Hetkanverkeren | 01-05-21 | 21:08 | 2

Onzin, zowel Thierry als BAudet zijn allang in de kamer geweest. Die Freek wilde ouderwets VVD beleid (130km/u) weer invoeren en heeft daartoe 2 moties ingediend.

Grachus | 01-05-21 | 22:18

Onsamenhangend geleuter. En uw punt is?

Geil Kippetje | 01-05-21 | 22:44

Tienduizenden gezinnen financieel voor de bus gegooid voor vier procent frauderende aanvragers.

Jarenlang vervolgd en gekneveld.

En de hoofdschuldige?

Formeert een kabinet.

Wijze uit het Oosten | 01-05-21 | 21:08 | 5

Maar dat harteloos vervolgen wilde de Kamer toch (onder aanvoering van Geert Wilders) nu eenmaal
Dat vanwege de Bulgarenfraude
Liep slecht af en Geert doet net alsof hij er (tig jaar in de Kamer) niets mee te maken heeft
Humor om te lachen (of huilen)

Beau_Geste | 01-05-21 | 21:55

@Beau_Geste | 01-05-21 | 21:55:
Dat verhaal is allang weerlegd (beleid is al eerder ingezet).
Daarnaast moet je fraude aanpakken.

All_yall | 01-05-21 | 22:01

@Beau_Geste | 01-05-21 | 21:55: het is de schuld van Wilders. Geheugenverlies Rutte, schuld van Wilders. Voorliegen parlement door Rutte, schuld van Wilders. Parlement geen informatie geven, schuld van Wilders. Rutte is gewoon het echte slachtoffer. Zo gedraagt hij zich wel.

El Rico Grande | 01-05-21 | 22:05
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik kan niet meer uitleggen hoe ongelooflijk ziek ik van dit hele gebeuren ben... en geloof mij, ik ben geen laagopgeleide (maar meestal wel hardwerkende) burger, ik heb het goed (en wil graag zien dat andere Nederlanders het ook goed houden/krijgen). In het hele debat was mevr. van Huffelen de enige die nog enigzins inhoudelijk kan aangeven wat ze wel/niet/niet genoeg deed... Waar die Rutte, Kaag en Hoekstra met hun hoofd zitten... ik heb geen idee... Maar een ding weet ik wel: de kruik gaat net zo lang te water totdat zij barst... en ik ben heel erg bang dat dit binnenkort wel gaat gebeuren. Wie de aanloop naar de 2e wereldoorlog heeft bestudeerd komt tot de conclusie dat een murw gebeukte massa uiteindelijk de verkeerde keuzes ging maken... Dat is het licht aan het einde van deze tunnel, maar wel het licht van de hel! Rutte, stap over je schaduw heen en treed af! Anders word je nog op zijn best de Hindenburg van de 21e eeuw!

PepijnvanLanden | 01-05-21 | 21:06 | 2

Nederland glijdt af. Niet eens heimelijk. Nee, openlijk.

Bataafje | 01-05-21 | 21:40

De murw gebeukte massa maakte de keuze om afscheid te nemen van het bestaande corrupte politieke slangennest en wenste geen communistische (de slachtingen in Rusland lagen nog vers in het geheugen) machtsovername.

En toen kreeg de murw gebeukte massa te horen dat zij verkeerd gekozen hadden (dat zal nu niet meer gebeuren) en werden er DIRECT sancties en boycotten ingesteld. Want hoe durf je tegen het gevestigde te zijn.

En FDR, de held van jaren 30 en de democraten en liberalen, sloot een overeenkomst met Stalin en de USSR. FDR was een volbloed communist en zijn veelgeprezen feministische echtgenote Eleanor ook. De communisten in de USSR hadden voor WO2 al alles gedaan, wat Hitler c.s. verweten wordt. Behalve een ding. Er is nergens in de wereld, na een genocide, ooit nog een Neurenberg proces gehouden. Dat was een eenmalig en uniek gebeuren. Dat heeft te maken met dat ene ding dat het verschil is. En dat is ook de reden dat de Armenen hun genocide niet erkend krijgen.

Arachne | 01-05-21 | 21:43

De enige die voor een rechtbank staat is Geert Wilders.
Met dank aan het kartel en hun handlangers(kiezers) die het op 17 maart nog eens dunnetjes over deden.

George Orwell.
“Een volk dat stemt op corrupte politici, bedriegers, dieven en verraders, is geen slachtoffer… maar handlanger.”

komtdatschot | 01-05-21 | 21:04 | 2

En zo is het.

Dirk III | 01-05-21 | 21:24

Inderdaad. Om kotsmisselijk van te worden dat in dit land Rutte c.s. moeiteloos wegkomen met dit alles - afbraak van de rechtsstaat, overtreden van de grondwet, tienduizenden onschuldige slachtoffers - terwijl een politiek incorrecte uitspraak genoeg was om een strafzaak te beginnen tegen Geert.

Kicksalot | 01-05-21 | 22:14

Vandaag op staatsradio een een reportage van iemand van het notulisten vereniging , die vond dat de notulen die gemaakt zijn van wel een heel oud iemand was stond vol met oude termen waar zij zelfs van het zien er van bijna geen touw aan vast kon knopen , een warboel zei ze .

witchmaster | 01-05-21 | 20:59 | 1

Waar vind je dat soort mensen. In scène gezet. De aanwezigen bij de vergadering keuren de notulen namelijk goed. Ze zijn zelf verantwoordelijk, niet de notulist.

El Rico Grande | 01-05-21 | 21:03

Dank voor dat filmpje van Wilders met zijn onrealistische shizzle over achter de tralies
Precies waarom mensen in de middenklasse hem niet pruimen
Thea en Theo Vinex hebben niets aan een braller langs de zijlijn
Nu opschieten met (in)formeren jongens, Rutte IV moet aan de slag!

Beau_Geste | 01-05-21 | 20:56 | 14

@Beau_Geste | 01-05-21 | 21:04:
Maar niet door leugenaars en wetsovertreders.
Dat accepteren is de bijl zetten aan de wortel van de rechtsstaat.

Rutte er uit, Kaag er uit, Hoekstra er uit; rap een beetje en nimmer meer een publieke functie.
Dan herstel je vertrouwen, met ook maar iets anders verlies je het volledig.

Rest In Privacy | 01-05-21 | 22:38

Humor om te lachen

MathiasRots | 01-05-21 | 23:28
▼ 11 antwoorden verborgen

Vijftien jaar al, dat betekent dat onder Balkenende dit al gebeurde. Ook vast geen toeval.
Voor 1 euro per uur werken tov de bijstand. Wie geen hogere opleiding heeft maakt grote kans een dergelijk inkomen te krijgen. De lonen moeten omhoog, en uitkeringen alleen voor wie echt niet kan werken of geen kans krijgt op de arbeidsmarkt, en de weinige echte gevluchte immigranten. Werken moet beloond worden met goed geld en een correcte bejegening. Maak dáár een great reset in.

zeurmachine | 01-05-21 | 20:55 | 2

Bij een bijstand of ander soortige uitkering zouden werkzaamheden moeten horen. Er zijn zat banen bij de lokale overheid die ingevuld kunnen worden door de mensen die het nu voor niets krijgen. Wellicht groeit er iemand door. Aan de slag allemaal!

johoost | 01-05-21 | 20:59

@johoost | 01-05-21 | 20:59: Werkzoekenden moeten een echte normale baan aangeboden krijgen. Werken voor een uitkering kàn niet, want dat is de uitkering een te laag salaris met zonder arbeidsrechten.

zeurmachine | 01-05-21 | 21:42

Ik denk nog steeds dat Rutte zelf heeft gelekt. Met die vlotte "aangifte" er achteraan. Iedereen schuld, en de weg naar Rutte IV ligt open. Dat het gelukt is blijkt wel uit die ongelofelijke draai van Kaag, die zo'n vlotte globetrotter is dat ze dat platvloerse Nederlands een beetje vergeten is en een uitdrukking verkeerd gebruikte. Yeah right.

Muxje | 01-05-21 | 20:55 | 1

Ja volledig opgezet een tweetje inclusief Omtzigt functie elders. Gestript Haags volks toneel naar een scenario van Mark Rutte. Alle schuld op deze manier van zich af draaiend. Naar onbekende dossier stukken en anonieme ambtenaren.

P-unit | 01-05-21 | 22:16

En dan eindigen, met een '66er die geen actieve herinnering heeft aan de hele toeslagaffaire. "Ik zit er niet diep genoeg in" Hoezo onder een (onderste) steen?

vladimirows | 01-05-21 | 20:54

Er zijn 3 soorten mensen: zij die zien, zij die zien nadat getoond is, zij die niet zien

Ik voeg daaraan toe; ziende blind

Ergo, wij, GS en iedereen die nog geloof heeft in de oprechtheid van ons politiek bestel en daarbij benoem ik de corona maatregelen, klimaatwetten, stikstofbeleid, immigratie etc etc etc..

Het. Is. Een. Grote. Poppenkast

Ontworpen om het volk eronder te houden en alles wat zich er boven bevind vrij te pleiten.

En we gaan er met paard en wagen in

Ieder volk krijgt de leider die het verdiend

Succes ermee luitjes

Koning één oog | 01-05-21 | 20:53

Ze vragen me wel eens: Wat is jouw politieke richting?... Mijn antwoord: Teleurgesteld. Ik voeg daar aan toe dat ik doodsbang ben voor de roverheid en er zo ver mogelijk van weg wil blijven.

de Jager59 | 01-05-21 | 20:52 | 1

De overheid heeft nachtmerrieachtige tentakels die je wurgen en alles afpakken. In de controlekamer bedienen Rutte en Kaag de tentakels.

El Rico Grande | 01-05-21 | 20:54

Het gaat nu al de hele tijd weer lekker over Den Haag en de poppetjes en dingen. Het ergste van dit alles vind ik nog steeds dat de bestuursrechter, de fuckin' RvS een onneembare vesting bleek voor gewone burgers (plebs, paupers, u en ik), een ivoren toren met ophaalbrug. Je fucking last resort om bescherming te vinden tegen een almachtige overheid waarvan je het als burgertje nooit kunt winnen. Nooit. Met je vooringenomen marginale toetsing.

Kunnen Kaag en Rutte en die achterbakse kudtchristen nog zoveel woorden in de motor strooien; je instituties falen! Lul! Dit is erger dan erg. Onze Staat is ziek, doodziek.

All_yall | 01-05-21 | 20:49 | 4

@El Rico Grande | 01-05-21 | 20:51: Dan heeft die zich laten slopen!!!

All_yall | 01-05-21 | 20:53

Het is toch onbestaanbaar dat een rechter niet eens serieus wil kijken naar een besluit om dat het bestuursorgaan je tevens als fraudeur heeft bestempeld? Wat is dit voor bananenrepubliek? Kom nou toch.

All_yall | 01-05-21 | 21:00

Dan moet Belastingdienst zeggen: wij hebben dit en dit geconstateerd en daarom zien wij u als fraudeur (is beschikking, is besluit). U kunt hiertegen in bezwaar etc bla etc.

All_yall | 01-05-21 | 21:23
▼ 1 antwoord verborgen

Strafbaar? Die Silvo zal wel anders denken. No way dat de HR het erg vindt dat artikel 68 van de Grondwet is geschonden. Teflon Don heeft iedereen in zijn zak.

El Rico Grande | 01-05-21 | 20:48 | 1

Als ik Teflon Don was, zou ik toch niet lekker slapen. Tussen die ouders zit vast en zeker wel eentje waarvan het geduld op is en die dadelijk doorslaat. Dan knapt er een adertje, pakt hij een wapen en rijdt naar het huis van Rutte. Of van Puffelen, Snel, Kaag, Hoekstra, een van de trawanten die dit alles hebben laten dooretteren. En dan is 't janken. "Verschrikkelijk wat er is gebeurd," wordt er dan gezegd, over de moord op de politicus. Zich niet afvragend hoe het toch zo ver heeft kunnen komen.
In de tussentijd is heel Nederland er inmiddels wel van doordrongen dat je met deze figuren de oorlog niet gaat winnen. We mogen weer vier jaar lang tegen dezelfde kuttekoppen aan kijken met Kaag voorop.
Als je telkens stemt wat je stemde, dan krijg je wat je altijd kreeg.

Bakkeleures | 02-05-21 | 09:10

Tering Feynman, best een aardig stuk. Naslag.

Purk | 01-05-21 | 20:47

Dhr Omtzigt draagt in zijn uitstekende boek meerdere oplossingen aan voor herstellen van de rechtstaat, een districtenstelsel zou een goede eerste stap zijn.

Diederik_Ezel | 01-05-21 | 20:43 | 8

Het winner takes all model. Dat hebben ze o.a. in het VK en de USA.
En hoe werkt dat? Twee partijen die de koek verdelen? Veel retoriek, veel PR en masseren van de kiezer en burger, met een constant identiek beleid en op de achtergrond dezelfde mensen, dezelfde belangengroepen en dezelfde macht achter de politieke troon.
En alles wordt tot het bot gepolitiseerd en hangt aan elkaar van de vriendjespolitiek, want volledige afhankelijkheid en verwevenheid.

Nee, dank u.

Arachne | 01-05-21 | 21:32

@GuusHetSchaapje | 01-05-21 | 21:32: Diezelfde mensen die willen dat wij solidariteit tonen voor corona. Achterlijk voor woorden. Alsof al die ziekenhuis opnames hen boeien, stuk leugenaars net als Rutte. Hypocriet volk.

Adriel | 01-05-21 | 21:47
▼ 5 antwoorden verborgen

Er moet op een nieuwe manier gedacht gaan worden. En dat gaan de mensen die er al zitten zoals Rutte, niet bedenken. Al het denken en acteren is vastgeroest. Zoiets moet van bovenaf worden aangestuurd. Mensen wakker schudden. De Koning moet tijdens de volgende ministerraad binnen komen wandelen, met een paar stoelen smijten, met zijn vuist een paar keer op de tafel slaan en de aanwezigen vragen waar ze in Godsnaam mee bezig zijn. Of iemand anders moet dat doen.

Leptob | 01-05-21 | 20:40 | 5

De koning? Die krijgt in tijden van crisis extra geld. Die gaat in tijden van crisis naar Griekenland. De koning is onderdeel van het probleem.

El Rico Grande | 01-05-21 | 20:52

Het volk.

Dwarsdenker | 01-05-21 | 20:53

"De koning " hij zal wel gek zijn. Die is te lui dat hij slaapt.

F. Jacobse | 01-05-21 | 22:23
▼ 2 antwoorden verborgen

Gênante vertoning van het kartel, en ook opmerkelijk hoe weinig goede journalisten er zijn in NL, ze maken duidelijk onderdeel uit van de Haagse kliek.

Diederik_Ezel | 01-05-21 | 20:39

Het grootste slachtoffer van de afgelopen week was wederom de rechtsstaat, je wordt er misselijk van.

smdyasc | 01-05-21 | 20:36 | 1

Welke rechtsstaat die bestaat allang niet meer na Rutte 1 was die al weg.

kuus | 01-05-21 | 22:31

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl