Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De noodzaak van anti-establishmentbewegingen

Inzending du Weekend

Geachte redactie,

Na een tijdje dubben heb ik besloten om eens een beschouwing te schrijven over het radicaliseren van jongeren en de implosie van Forum voor Democratie. Aangezien ik denk dat de beweging een aantal van jullie aan het hart gaat heb ik besloten dit stuk in te sturen. Ik begrijp dat jullie veel andere pseudo-intellectuele troep toegestuurd krijgen, dus ik verwacht verder niets. Mocht je echter toch iets willen publiceren dan wil ik graag verzoeken om anoniem te blijven (sorry, iets met belangen in de academische wereld).   

Er is al veel over dit onderwerp geschreven, maar ik heb het gevoel dat men de bredere culturele context mist waar dit tumult uit voortkomt. De directe aanleiding om mijn perspectief op dit onderwerp eens op een rijtje te zetten was de talkshow “M”, toch een beetje de talkshow die Nederland verdient. Zoals dat gaat bij oude media met een sterke boomer-invalshoek, werd het radicaliseren van de jongerentak bij FvD (en ook de SP) eenvoudig afgeschoven op “internet-algoritmes”, met daarnaast misschien nog wat jeugdige opstandigheid.

Dit speelt ongetwijfeld een rol. Maar wellicht kan ik door mijn ervaringen als wetenschapper, waar het woke-fenomeen al vroeg de kop opstak, en mijn interesse in de (internationale) politiek, sociologie en filosofie een interessanter perspectief geven. Ik meen namelijk toch een wat complexere wisselwerking te zien die het extremistische gedachtengoed in de hand werkt. Een gedachtengoed dat bovendien aantrekkingskracht lijkt te hebben op intelligente jongeren met perspectief. En heel belangrijk: ik heb het gevoel dat dit alleen maar erger gaat worden met hoe het nu gaat.  

Voorop gesteld, ik wil niks goedpraten, de racistische berichten die we zagen waren schandalig. Bovendien vind ik het in de eerste instantie vooral ook erg vervelend voor al die hardwerkende mensen bij ‘Forum’ die niets moesten hebben van extremisme. En voor de kiezer natuurlijk.  

Bedankt en strijd de goede strijd. 
Met vriendelijk groet, 
[NAW bij redactie bekend]

De noodzaak van anti-establishment bewegingen

Ik moest even bij mijzelf te rade waarom ik Forum eigenlijk een warm hart toedroeg vier jaar geleden. Met conservatisme heb ik niet zoveel en met rechts ook niet direct. Ik denk dat het onderscheid tussen links and rechts überhaupt niet zoveel meer zegt. Dat komt omdat er vanaf de jaren 70 en 80 in de Westerse wereld een soort van synergie tussen links en rechts ontstaat: pertinent neoliberaal rechts beleid op de economie en kosmopolitisch links beleid in het morele en culturele spectrum. Het leidt tot een vastgeroeste eenheidsworst waarbij de arbeiders- en middenklasse verliezen

Toch moet ik mezelf eerder als links beschrijven: ik geloof niet in een totaal laissez-faire vrije markt, ik geloof dat het nationalisme in feite al een gepasseerd station is en ik zie ook dat voor sommige gemarginaliseerde groepen verdere emancipatie, gelijkheid en vooroordelen echt nog wel een puntje is. Maar Forum leek (lijkt?) de enige partij die op een gedegen wijze ageert tegen die volstrekt vastgeroeste conformiteit en politieke correctheid. De kartelvorming, de innige banden tussen het bedrijfsleven en de politiek, de baantjes-carrousel, het wegsnijden van democratische invloed en vooral de verstikkende onoprechte moraliteit rond thema’s als diversiteit en discriminatie. Eindelijk een anti-establishment partij met een intellectueel fundament. 

Bovendien leek Forum door te hebben dat dit gevecht ook, of misschien wel vóóral, buiten de politiek uitgevochten moet worden. Ook zag men in dat internet en social media daarin instrumenteel is, juist ook omdat het zo belangrijk is de jongeren te bereiken. Het had iets revolutionairs, ironisch genoeg een beetje vergelijkbaar met de new left in de jaren '60. Voor mij leek Forum daarom in de begindagen een soort van vertegenwoordiging van het heterodox denken, dat overal in de Westerse wereld opdook als reactie op diezelfde verstikkende conformiteit. Een beetje in lijn met de intellectual dark web denkers. Dit tegendraadse is ook de reden dat ik GeenStijl al meer dan 10 jaar lees en GeenStijl speelde dan ook een grote rol bij dit alles. 

Radicaliserende jongeren 
Dat het de verkeerde kant opging begon de afgelopen tijd voor mij goed duidelijk te worden toen Forum steeds meer tegen bizarre ongefundeerde samenzweringstheorieën begon aan te leunen. Met de komst van corona liep dat de spuigaten uit. Maar het dieptepunt is natuurlijk het racisme en antisemitisme binnen de jongerenbeweging en, als de verhalen kloppen, dat Thierry zelf nogal wat steken liet vallen. Tegelijkertijd lijken we iets soortgelijks te zien bij de ‘revolutionaire voorhoede’ van de SP-jongerentak, waar het Leninisme maar weer eens uit de balsem getrokken is. 

We kunnen dit makkelijk wegwuiven als een marginaal verschijnsel van kwajongensstreken en zolderkamercommunisten, maar wat als er toch net iets meer aan de hand is? Waar men zich bij jonge moslimextremisten vaak afvraagt wat wij als samenleving toch hebben misdaan om die aanslagen te verdienen worden radicaal-rechtste jongeren veel makkelijker weggezet als mensen die gewoon niet deugen. Ergens terecht, want niemand heeft zin in een huilverhaal waarbij de schuld bij een ander wordt gelegd. Toch lijkt het me wel belangrijk om eens te kijken wat er nou precies gebeurt bij die jongeren. 

Vroeger speelde extreemrechtse ideeën vooral onder laagopgeleide skinheads, hooligans en mensen die teleurgesteld waren in het leven. Zoals gezegd, nu zien we kansrijke hoogopgeleide jongeren in de bloei van hun leven die vervallen in extreemrechts gedachtengoed en zelfs het antisemitisme weer van stal halen. En wie weet trekt Forum hier en daar ook wel mensen die al nazi-sympathieën hadden, maar dit lijkt me toch niet de meerderheid. Ik kan me dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de mainstream zelf ook radicaliseert en dat veel jongeren hier simpelweg op reageren. Ik heb het dan eigenlijk over twee dingen: de opkomst van woke-extremisme en het snel verslechterende economische perspectief voor jongeren.  

Van regressief-links en populisme naar woke en de alt-right 
De evolutie van linkse en rechtse politiek lijkt de afgelopen decennia hand in hand te gaan en om te begrijpen waar het radicale gedachtengoed precies vandaan komt is het zinvol om te proberen die ontwikkeling eens chronologisch uiteen te zetten. Er is na de oorlog altijd wel iets blijven borrelen op de (radicale) rechterflank in Europa. De Nouvelle Droite (voor de geïnteresseerden: zij combineerden extreemrechts met Westers Marxisme), Janmaat en het Front National, maar veel moesten we hier niet van hebben. We zien echter de eerste effectieve golf van ‘rechtse populisten’ bij de politici die kritiek uiten op de multiculturele samenleving, Fortuyn was daar een voorbeeld van. Volstrekt onacceptabel in die tijd, maar nu is het falen van de multiculturele samenleving een mainstream opvatting. Daarna verschuift de focus snel naar de islam. 

Dit is de tijd van “regressief links”, waarin links door rechts (maar soms ook links) wordt verweten wel heel makkelijk een 180 graden draai te maken als het op zaken als vrouwen- en homo-rechten binnen de islam aankomt. De PVV representeert de islamkritiek. Tot zover lijkt er geen sprake van antisemitisme binnen rechtse kringen, integendeel, men is vaak pro-Israël en eerder filosemitisch. Een aantal jaren geleden komt daar rond de verkiezingen van Trump, Brexit en de migrantencrisis verandering in. Dit is de tijd dat de politieke stromingen uit de VS en Europa elkaar uitgebreid ontmoeten op het internet. 

In de VS hebben ze hun eigen evolutie doorgemaakt, deels gebaseerd op hetzelfde probleem: een verstikkende status quo en het laten vallen van de arbeider. Maar er is nog een heel sterk derde aspect daar: identiteit. Universiteiten zitten in Noord-Amerika al een tijd diep in de identiteitspolitiek tussen wit, zwart, allerlei genders, intersectionaliteit en derde (vierde?) golf feminisme. Linkse activisten worden op dit punt vaak Social Justice Warriors genoemd.  

Evergreen en gamergate
Je ziet in deze tijd ook duidelijk de focus verschuiven bij rechtse schrijvers, zoals de bij jullie bekende Douglas Murray. Eerst heeft hij een sterke focus op de islam en daarna verschuift dat bijna volledig naar identiteitspolitiek. Er komt een tegenbeweging die op de identiteitspolitiek reageert en dit krijgt momentum op het internet door o.a. Bret Weinstein, Jordan Peterson en gebeurtenissen zoals Evergreen, maar ook eerder al door gamergate

De beweging wordt nu ook interessant voor intellectueel nieuwsgierige en hoogopgeleide mensen. Het gaat opeens over Nietzsche, Jung, Spengler, Marcuse en Derrida in plaats van het meer inhoudsloze geschreeuw van populisten. Oké, extreemrechts baseerde al jaren samenzweringstheorieën op de Frankfurter Schule, maar het was marginaal, dit was toch iets van een andere orde. Thierry verstond die intellectuele en soms ook (veel te) romantische ondertoon goed in Nederland. Ondertussen zien de daadwerkelijke Amerikaanse neonazi’s en reactionaire groepen hun kans schoon om identiteitspolitiek met identiteitspolitiek te beantwoorden en de alt-right is geboren.

Het creëert schizofrene situaties, waarin de alt-right aan de ene kant zeer antisemitisch is en aan de andere kant bijvoorbeeld de joodse conservatieve journalist Ben Shapiro als alt-right kopstuk wordt weggezet. De Europese en Amerikaanse groepen blijven elkaar veel tegenkomen op bijvoorbeeld 4chan en 8chan, waar dezelfde schizofrene situatie duidelijk te zien is: postmoderne ironische memes en reactionair extremisme, het loopt moeiteloos door elkaar heen. Kill all Normies geeft een aardige beschouwing. Forum is in die tijd al duidelijk populair in deze contreien. Maar de invloed van het Amerikaanse extreemrechts op deze kanalen blijft onverminderd groot en het is via hen dat ik denk dat het antisemitisme bij rechtste jongeren in Europa komt.   

Daarna komt alles in een stroomversnelling. Politieke correctheid en identiteitspolitiek gaan woke heten. Opvallend is hoe dit woke-extremisme qua standpunten overeenkomsten lijkt te vertonen met datzelfde antisemitisme. Dat bleek bijvoorbeeld toen een groep wetenschappers een deel van Mein Kampf geaccepteerd kreeg voor publicatie in een intersectioneel feministisch blad (peer-reviewed!). Hierin was de kritiek op joden vervangen met kritiek op ‘witten’ of ‘whiteness”. Dit was onderdeel van het project Grievance Studies, bij sommigen van jullie vast bekend.

Ook zien we nu binnen de academische wereld stromingen die zelfs de harde wetenschap en wiskunde zien als een wit-koloniaal product. Zij proberen dit veelal ‘hard’ te maken doormiddel van een matige toepassing van critical theory en poststructuralisme. Zelfs logica en empirisch bewijs zou slechts een product zijn van een witte koloniale wereld. In Nederland bedient Gloria Wekker zich van dit gedachtengoed, zo lijkt het. Het doet haast denken aan het concept Jüdische Physik. De postmoderne filosoof Lyotard wist in de jaren 70 al dat dit te ver ging. Maar goed, witte mannen zitten nou eenmaal overal met hun tentakels, spannen samen en een over-representatie is het bewijs dat witte mannen profiteren van een intrinsiek racistisch systeem, zo luidt de retoriek. 

Precies die argumenten (over-representatie, machtig, samenspannen) horen we ook bij antisemieten om aan te geven dat joden een systeem in stand houden waarin zij de macht houden en anderen onderdrukken. En natuurlijk bestaan er echt wel vooroordelen of daadwerkelijk racisme in onze samenleving en daar kunnen we best over praten. En natuurlijk is de blanke man lang niet zo kwetsbaar als een minderheid in Nederland. Maar de manier waarop de discussie wordt gevoerd leidt al wel tot verregaande excessen. Zo liep de New York Times journalist Sarah Jeong jarenlang racistische drek te spuwen op witte mannen. Haar actie werd afgedaan als ironie en een reactie op racisten. Ze mocht gewoon blijven zitten op de redactie. Dat het ironie was wil ik nog best geloven, maar in principe is dat gewoon de andere kant van dezelfde medaille die we bij de excessen van rechtste jongeren zien. 

Dichter bij huis hebben we in toenemende mate te maken met dezelfde excessen. Ook hier zien we steeds meer diversiteitstrainingen op scholen, universiteiten en bedrijven, waar in essentie de ideologie die ik zojuist beschreef min or meer wordt onderstreept. Ik probeer me even in te denken hoe dit valt als je jong en onzeker bent. Je moet alles nog, een baan, een relatie, een fatsoenlijke positie op de maatschappelijke ladder. Vervolgens komt er een diversity officer je vertellen dat je afkomst een probleem is. Dan vind ik het niet zo gek dat jongeren opzoek gaan of er misschien een andere kant aan dat verhaal zit. Het kan wel zijn dat de internet-algoritmes de kans op radicaliseren dan uitvergroten, maar het begint al bij dat woke-extremisme. En heel belangrijk: dit woke-extremisme wordt wél omarmd door het establishment, de politiek, media en andere instituties van macht.   

It's the economy, stupid
Gelukkig beginnen wel steeds meer linkse denkers zelf ook in te zien dat dit woke-gedachtegoed haaks op een daadwerkelijk egalitaire en liberale samenleving staat. En misschien hebben die SP-jongeren tot slot ook wel puntje, de economische perspectieven voor jongeren hebben er in generaties niet zo beroerd uitgezien. En voor de rest van Nederland ook niet overigens. Tuurlijk, de meeste mensen hebben het nog hartstikke goed en een slachtofferhouding heeft niemand wat aan. Maar met een studieschuld en nutteloos diploma in een web van bureaucratie, middenmanagement, bullshit jobs beginnen met werken om alleen maar meer en meer schuld op te bouwen omdat huizen onbetaalbaar zijn is ook niet bevorderlijk. We weten allemaal dat een oneerlijke en slechte economie mensen gevoelig maakt voor extremisme van wat voor soort dan ook.  

Inderdaad, the game is rigged, en zij die profiteren blazen het hoogste van de woke toren. Of je nou wit, bruin, zwart, transgender of moslim bent, zolang iedereen met elkaar overhoop ligt op grond van identiteit kan het establishment fijn achterover leunen zonder dat er iets verandert.  

Reaguursels

Inloggen

Goed stuk

van heinde en verre | 06-12-20 | 00:51

Goed stuk, toch een kleine aanvulling op de titel.

Belangrijker dan de links-rechts discussie is de factor "macht". Men zegt niet voor niets dat macht corrumpeert. Het probleem is niet alleen dat sommige rechtgeaarde mensen corrumperen als ze de gelegenheid krijgen. Veel gevaarlijker is het feit dat macht vaak de verkeerde mensen aantrekt.

Precies zoals snel geld de verkeerde mensen aantrekt; zie prostitutie en drugs. Dus overheden die jaarlijks honderden miljarden belastinggeld te besteden hebben trekken natuurlijk ook fout volk. Vandaar dat veel belastinggeld weglekt naar baantjesmachines, overbodige bestuurslagen en hun dure "externe" adviseurs (ex-collegae), en letterlijk duizenden subsidiesponzen.

Juist daarom is het zo belangrijk dat er onafhankelijke media zijn die machtsmisbruik, corruptie en dergelijke aan de kaak stellen. Minstens zo belangrijk is dat Vrijheid van Meningsuiting altijd geldt voor iedereen; ook voor genoemde laagopgeleide skinheads.
De enige grens mag zijn; aanzetten tot criminaliteit of geweld.
Goede journalistiek en absolute Vrijheid van Meningsuiting zijn niet alleen noodzakelijk om rotte appels uit de politiek te verwijderen; ze zullen vooral de goede appels tegen rot beschermen.

Als rechts aan de macht is, is een linkse tegenbeweging noodzakelijk.
Maar andersom geldt hetzelfde, en dat is nu een groot probleem. Na decennialange linkse infiltratie zijn media, ambtenarij, justitie, semi-overheden en zelfs universiteiten broeinesten van links extremisme geworden. Zelfs linkse individuen worden direct voor "nazi" uitgemaakt als ze ook maar een enkel links dogma betwijfelen.
Ondertussen komen racisten die zichzelf links, zwart of islamitisch noemen weg met aanzetten tot moord en genocide. En er zijn in NL geen MSM, overheidsinstanties of subsidiesponzen die dat aan de kaak stellen, integendeel. Racistische volksmenners zoals Akwasi krijgen alle zendtijd die ze willen; staan boven de wet; en krijgen naast hun miljoenensubsidies ook allerlei FunX prison prijzen.

Er is dus sprake van een links establishment. Een links establishment dat elke oppositie direct monddood maakt met een combinatie van lastercampagnes, schijnprocessen, broodroof, intimidatie, vernieling en zelfs bruut geweld.
Maar het monddood maken van andere meningen is niet alleen ondemocratisch, het beschermt ook de rotte appels in elke organisatie. En naarmate die meer macht verkrijgen zal de rot ingrijpender worden.

Tot je wakker wordt in een land vol concentratiekampen en killing fields.
Voor wie denkt dat ik overdrijf; hoeveel Nederlanders hebben er niet decennialang kritiekloos achter Stalin, Mao en Castro aan gehobbeld?
Hobbelen nu al jaren achter hezbollah, isis en hamas aan?
We hebben een minister die antisemitische terroristen financiert, en niemand valt daar over. VVD-er van Riessen, nota bene ex-politie bobo, riep voor nationale TV op tot "Wilders mollen, en al zijn kiezers deporteren", en iedereen vond het weer best.

We hebben in NL tienduizenden journalisten, mensenrechtenactivisten, subsidieracisten, juristen, ambtenaren, etc die opkomen voor de rechten van criminelen, verkrachters, terroristen en oorlogsmisdadigers. Meestal op kosten van de belastingbetalers, dus van de (potentiële) slachtoffers van hun cliënten.
Niemand daarvan nam het op voor de oppositieleider en zijn kiezers.

Kijk dan ook niet raar op als er bij de oppositie ook mensen radicaliseren.

Dandruff | 05-12-20 | 23:38 | 3

"Een links establishment dat elke oppositie direct monddood maakt met een combinatie van lastercampagnes, schijnprocessen, broodroof, intimidatie, vernieling en zelfs bruut geweld."

Waar HEB je het toch altijd over? Knettergekke overdrijvingen schuw je niet, als het erom gaat om "links" in een kwaad daglicht te stellen. Hebben ze je ooit iets aangedaan, of zoiets?

Beste_Landgenoten | 06-12-20 | 00:10

@Beste_Landgenoten | 06-12-20 | 00:10:

Klopt het niet, wat ik schreef over Kaag? Over van Riessen?
Zat ik er naast, met dat schrille contrast tussen de tientallen onbestrafte oproepen tot geweld door Akwasi, Jahjah, Afriyie en cs; tegenover de ontelbare schijnprocessen tegen Janmaat (ruim 300!!), Fortuyn, Hirsi Ali, Wilders?
De oproepen tot broodroof van GS en VI, of een beroepsverbod voor PVV-ers (Grapperhaus)?
Buikhuizen is nooit bedreigd of verjaagd, de aanslag in Kedichem is nooit gebeurd, en Fortuyn is nooit getaart of vermoord?

Je negeert zoals altijd de feiten die ik noem. Zogenaamd omdat je 100% onbelezen bent en niet in staat om krantenkoppen van meer dan 5 woorden te begrijpen. Dat klonk allemaal heel geloofwaardig toen je hier voor het eerst reageerde. Maar nadat de feiten jou vele honderden keren zijn uitgelegd, met reeksen voorbeelden en bronnen klinkt dat niet geloofwaardig meer.

Jouw toneelstukje is extra ongeloofwaardig omdat je zelf het hardste lacht als de oppositie jarenlang van schijnproces naar schijnproces sukkelt. Zoals je zelf een paar maanden geleden schreef; "een dikke middelvinger opsteken naar iedereen die geweld afwijst".

En nu ga jij weer roepen dat ik jou "frame", omdat jij in 0,02% van al je reacties zegt dat je geweld net zo kwalijk vindt als oppositie voeren.
Maar als je geweld werkelijk net zo kwalijk zou vinden als oppositiepartijen, dan zou je dat veel vaker zeggen.

Noem anders eens één voorbeeld van iemand die de belangrijke dogma's van het linkse establishment regelmatig tegenspreekt, zonder genoemde problemen?

Dandruff | 06-12-20 | 00:44
-weggejorist-
Spie | 06-12-20 | 02:15

Is met naam en toenaam genoemd worden op Geenstijl daadwerkelijk een gegronde rede voor angst, indien je werkzaam bent in de academische wereld? Ik vraag dit voor een vriend.

coitus reservatus | 05-12-20 | 23:17 | 1

Ik denk dat zij (gokje) daarin wel een beetje gelijk heeft.

nikolaos | 05-12-20 | 23:41

Haar haar. En een perfecte slotzin.

de drijfsijs | 05-12-20 | 22:03 | 1

Bedoeld is: hear hear.

de drijfsijs | 05-12-20 | 22:04

Ik dacht hier ga ik eens even lekker voor zitten maar afgezien van een paar leuke linkjes heb ik weinig kunnen genieten. Sorry.

hustler01 | 05-12-20 | 18:10

Accurate samenvatting.

theo1610 | 05-12-20 | 17:51
-weggejorist-
captainobvious | 05-12-20 | 17:42 | 1

Mooi stuk! geboeid gelezen.

Rest In Privacy | 05-12-20 | 17:27

Ons geliefde enfant terrible GS dat graag met een stokje in de stront roert zo dat iedereen de meur ruikt begint steeds meer hoogwaardige opiniestukjes aan te trekken cq te plaatsen.
Dus hulde voor de durf van de Auteur die helaas anoniem door zijn stukje moet schrijven.

captain-caveman | 05-12-20 | 17:27

Chapeau!

Baardvansinterklaas | 05-12-20 | 17:08

Heb met veel belangstelling the madness of crowds van Murray gelezen maar ik begrijp nog steeds niet waarom zoiets als Wokeness zo razendsnel en massaal kan opkomen. Dat de reactie op deze krankzinnigheid een nieuwe vorm van antisemitisme of fascisme is, begrijp ik ook al niet. De conclusie is dat ik steeds minder van deze wereld begrijp en de schrijver van dit stuk heeft niet veel daaraan kunnen veranderen.

Joris Beltsin | 05-12-20 | 17:02

Ik mis een oplossing.

Judas3rd | 05-12-20 | 16:53 | 2

Als je naar de geschiedenis van de mens kijkt hoe men ernstige sociale/politieke conflicten heeft oplost is dat niet bepaald hoopgevend.
Het eindigde bijna altijd erin dat men elkaar de harses insloeg.

captain-caveman | 05-12-20 | 17:18

Het veel grotere probleem dan de turfwars is de enorme toename van de invloed van desinformatie, nepnieuws en anti-feitelijkheid. Er wordt geschat dat over tien jaar nepnieuws 90 procent van het nieuws aanbod zal zijn.

Beste_Landgenoten | 05-12-20 | 16:47 | 5

Toch zou ik dat niet alleen bij FvD willen neerleggen. Kijk ook naar andere stromingen zoals Denk, Bij1 (islam, woke). Ook bij gevestigde partijen is "de logica van feiten" regelmatig ver te zoeken. Kennelijk voelen grote groepen zich niet vertegenwoordigd, niet gehoord (Ongehoord Nederland).

Rest In Privacy | 05-12-20 | 17:14

@Beste_Landgenoten | 05-12-20 | 17:00:
Misschien opzichtig bij FvD maar het gebeurt veel geraffineerder door andere partijen. Het probleem is dat de grens tussen politiek en wetenschap steeds verder is vervaagd.

Joris Beltsin | 05-12-20 | 17:37

Dat spint de overheid.
In werkelijkheid is het feit dat de overheid de controle over het nieuws kwijt is het probleem.
Van de overheid.

de honden blaffen... | 06-12-20 | 00:28
▼ 2 antwoorden verborgen

Fijn stuk! Bedankt!

rifraf | 05-12-20 | 16:19

Voorbeeld van totale wokeness
Wat ik me dan afvraag is, wanneer bereiken mensen het punt dat ze dit niet meer zien voor wat het is? Hoe vergiftigd moet je brein zijn? (En eigenlijk nog griezeliger, hoe zorg je dat je zelf niet vergiftigd raakt vandaag de dag). Wat ik hier lees is voor mij gewoon haat. Hoe kunnen zoveel mensen dit anders zien vraag ik me dan af. Hoe kan het dat zoveel mensen dit serieus nemen? Ben daarom extra blij met topics zoals dit op GS.

kesialexandra.medium.com/this-is-what...

lezeres | 05-12-20 | 16:16 | 2

Wat dat mens schrijft is puur en onversneden racisme inderdaad. Blank = slecht, zo simpel is het.

staat het bier koud? | 05-12-20 | 17:14

Ik heb iets gelezen over de grote culturele revolutie in China vanaf 1967. De huidige tijd in het westen lijkt op die in China vanaf 1967. Met die kennis is het niet moeilijk om te zien wat de toekomst van de westerse cultuur zal zijn. De volslagen controle over het Chinese volk van werkmieren die produceren en consumeren is het lichtend voorbeeld voor de westerse machthebbers.
De relatieve vrijheid die we tussen 1950 en 2000 hebben gekend is een afwijking is het grote geheel van de geschiedenis.

discriminazie | 05-12-20 | 17:57

Ik wil NAW bekend hartelijk danken voor deze interessante beschouwing.

Rest In Privacy | 05-12-20 | 16:13

Over representatie van witte mannen? Aha, daarom worden de blanken in de stopera door de allochtonen weggepest? Black lives are superior.

Mart6037 | 05-12-20 | 15:36

Wauw! Wat een geweldig inzending dit. Groot compliment! Ben heel blij dat ik dit heb gelezen. Wil dit stuk helemaal uitpluizen. Goede keuze dit GS. Voor mij heel informatief en natuurlijk enorm relevant. Kudos!

lezeres | 05-12-20 | 15:29

Graag meer van dit soort beschouwingen. Interessante opinies onderbouwd met goede links.
PS omdat het vakmatig dicht bij me ligt vind ik de zondagavond serie over UWV ook goede informatie. Hier bouwt gs een mooi dossier op.

ole guapa | 05-12-20 | 15:24

Dit is een tijd waarin antiracisten racistische denkbeelden propageren, antifascisten fascistische methoden hanteren, social justice warriors de werkende klasse van hun broodwinning en bestaanszekerheid beroven, liberalen verregaande dwang toepassen tot in de persoonlijke levenssfeer, climate warriors bossen leegkappen en opstoken, experts hun persoonlijke overtuigingen als wetenschappelijke feiten aan je opdringen, progressieven de salafistische islam omarmen, en je voortdurend het gevaar loopt publiek afgebrand te worden en voor de rest van je leven afgeschreven zodra je niet meegaat in het frame. Een tijd waarin alles draait om beeldvorming, en niets meer is wat het pretendeert te zijn.

dihydrogenmonoxide | 05-12-20 | 15:22 | 1

En daarom heb ik mijn kinderen geleerd om zelf na te denken en stimuleer mijn kleinkinderen om dat ook te doen. Ze gaan het ongetwijfeld nog moeilijk krijgen, maar liever dat dan....

Here's Freddy | 05-12-20 | 16:10

Zo is dat!

Lees ook even "Thierry Baudet snapt zijn eigen gelijk niet"
wat-tedoen.nl/2020/11/thierry-baudet-...

Terzijde: Van Lenin valt veel te leren en Zizek is een nar.

Graaiende Teddybeer | 05-12-20 | 15:21 | 1

Bedankt voor de link. Was ook een interessant artikel om te lezen. Mooie aanvulling op bovenstaande inzending.

lezeres | 05-12-20 | 15:45

Goed betoog. Kon een stuk korter, in in mijn oren muzikaler:

Sick of it All - Just Look Around (1992)

Klein vraagje waar ik altijd mee blijf zitten als ik lees (Niet zozeer in het betoog, wel in de reaguursels) of hoor 'schuld van links'. Ik stel hem gewoon.

Wanneer was die linkse kamermeerderheid er in Nederland dat 'ze' dit zo uit de klauwen hebben laten lopen? Of zou die periode zijn gecensureerd in onze parlementaire geschiedenis?

Mea_Maxima_Culpa | 05-12-20 | 15:12

Blijf vooral vernederen. Schaf het referendum af. Decimeer democratische inspraak in de supranationale instituten. Douw op kosten van de belastingbetaler via de staatsmedia het woke-gedachtengoed door de strot. Plemp achtertuinen vol met AZC's en windmolens. Geef huizen waarvoor je kinderen al vijftien jaar op een wachtlijst staan aan uitvreters uit moslimlanden. Wend je smalend af van de 'deplorables' en het resultaat is wat we allemaal op de middelbare school leerden over het verdrag van Versailles en de nasleep: de hunkering naar een einde aan de vernedering.

kapoerewiet | 05-12-20 | 15:06

Fantastisch stuk!! Eigenlijk zouden dit soort schrijvers moeten samenkomen in een kwaliteitsmedium.. Een soort tegenhanger van de correspondent.. GS is meer satire en opiniering. TPO komt iets meer in de buurt, maar toch nog teveel een roeptoeter blog.. Overigens wel tekenend dat iemand dit anoniem moet schrijven.. GS is nu verzetskrant.. Trots op mijn kroontje!

Rest In Privacy | 05-12-20 | 15:03 | 1

Dit.

kapoerewiet | 05-12-20 | 15:07

Voor al die piepjonge JFVD'ers is de oorlog en nazi-Duitsland wellicht nog een stuk abstracter dan voor andere generaties.
Ik ben 31 jaar na de 2e wereldoorlog geboren. Dat leek een oneindig lange tijd, maar tegenwoordig voelt dat korter. De generatie van mijn opa's en oma's maakten de oorlog op volwassen leeftijd mee. Mijn oma heeft regelmatig herinneringen daarover verteld. Voor mij was deze tijd wellicht nog net wat tastbaarder. De beladenheid rond alles wat met nazi-Duitsland te maken heeft wordt minder voelbaar naarmate het verder weg is.

Frits_Binkestein | 05-12-20 | 14:59

Waarom staat er 'Van Rossem' onder dit goed geschreven stuk? Snapiknie. Verder roerend eens met de auteur.
Douglas Murray formuleerde dit ook al in de Madness of Crowds: we zijn in een tijd gekomen dat pertinente leugens (over het koloniaal verleden, over biologische feiten) als onwrikbare waarheden worden gepresenteerd. Niet onbegrijpelijk dat mensen met de kont tegen de krib de andere kant opslaan.

kapoerewiet | 05-12-20 | 14:56

Er moet een rem komen op de agenda die momenteel zonder enige mogelijkheid van verandering of stop door ramt. 10 jaar Rutte heeft er voor gezorgd dat de brutaliteit en zelfverzekerdheid tot een ondemocratisch niveau is gestegen en dat het door de zittende elite normaal wordt gevonden. Wat nu absurd lijkt is over nog 5 jaar Rutte normaal geworden. Daarom ontstaan deze partijen. En dat is maar goed ook. Als je nog de indruk hebt dat 1 keer per 4 jaar een vakje rood kleuren gelijk staat aan inspraak heb je het mis.

professorinopleiding | 05-12-20 | 14:50

Het linkse kartel is te machtig geworden voor een democratie. Tegenstanders worden vakkundig weggewerkt waardoor soms heftige tegenbewegingen ontstaan.

BozePaarseMan | 05-12-20 | 14:27 | 4

De implodatie van het Fvd was imo een inside job.

Tuinhekje | 05-12-20 | 14:59

@Tuinhekje | 05-12-20 | 14:59: met behulp van mollen en useful idiots, bedoel je? Het zou mij niet verbazen. Even afgezien van de grillige natuur van Baudet.

kapoerewiet | 05-12-20 | 15:00

Het kartel is alles behalve links, op misschien Groen(s)Links na die onironisch marxistisch zijn. PvdA en D66 zijn globalisten en corporatisten die het proletariaat nog meer willen belasten dan zelfs VVD en CDA voor hun deugende hobbies.

Wel is 'de swamp' bijna niet te bestrijden. Zonder heftig tegenstand is een ieder kansloos.

Graaf_van_Hogendorp | 05-12-20 | 15:02
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
nuchterland | 05-12-20 | 14:26 | 1

Er is voor rechts niets te stemmen. Die gaan niet meer naar de stembus. Links denkt dat zij daarop een fiat van de gehele bevolking heet en steeds radicalere onzin gaat verkopen. De hoop is dat ook links implodeert en/of de balans weer gevonden wordt. Zo niet dan krijg je steeds verder dat andere mensen met andere meningen de mond gesnoerd worden. In het communistische USSR werd je naar de goelag gestuurd. Of zoals ze in China doen met de Oeigoeren die in 'heropvoedings' kampen vast gezet worden en soms verplicht gesteriliseerd worden. Privileges worden je steeds meer afgenomen.

roevka | 05-12-20 | 14:18 | 1

Ook al stem je rechts dan kom je links nog steeds overal tegen in keyfuncties. Burgemeesters, raadsleden, universiteiten, omroepen, politie en ga zo maar door. Ze flikken het gewoon en niemand doet iets.

professorinopleiding | 05-12-20 | 14:53

''En heel belangrijk: dit woke-extremisme wordt wél omarmd door het establishment, de politiek, media en andere instituties van macht.''

Wat mij opvalt aan de woke-cultuur is dit. De mensen die erin geloven zijn allemaal zogenaamde ''wereldverbeteraars''. Ze vinden allemaal dat er meer windmolens moet komen, meer zonnepanelen, meer elektrisch rijden, minder vliegen, bla bla bla etc. Ondertussen zijn dit soort ''typetjes'' of ''mensen'' die wel allemaal in dikke zware auto's rijden en 4x in het jaar naar Aruba of Turkije vliegen want ze moeten uit hun omgeving om te relaxen. Ondertussen vertellen ze aan al hun vrienden dat ze tegenwoordig veganisten zijn want dat is goed voor het milieu -_-. Toevallig werken ze allemaal voor de NRC en de Volkskrant!

Hier hebben ze een oude wijsheid voor ''verbeter de wereld, begin bij jezelf''. Voor de establishment, politiek, media en andere instituten gaat dit niet ver genoeg maar er valt op dit vlak al ontiegelijk veel winst te behalen. Ook voor Geenstijl (met Nanninga voorop), grove grappen over joden en vervolgens niet realiseren dat ze niet de positie hebben om anderen (in dit geval Thierry) te wijzen op de tekortkomingen omtrent JFvD. Net als ons oranje elftal, die moet ook zwijgen over racisme en discriminatie als ze in Qatar meedoen aan de Wereldkampioenschap.

Nu weer terug op onze zelfreflectie, het is lekker makkelijk om andere aan te spreken op zijn tekortkomingen. Nog een vingertje erbij en een seniel lachje en je bent klaar. Jezelf veranderen is nog niet zo makkelijk, een oude gewoonte als hoesten in je hand tijdens corona kan nu ineens niet meer. Maar het zou weleens heel goed zijn als we dat veel, en veel meer gaan doen. Gewoon voor zorgen dat je het zelf goed doet en Nederland wordt weer een prachtig land met gelukkige mensen.

Brulaapje | 05-12-20 | 14:11 | 5

Dit is gewoon strategie en toont aan hoe verrot de mensheid is.

professorinopleiding | 05-12-20 | 14:54

@DatInternetDingetje | 05-12-20 | 14:47: je verhaal doet me denken aan A

berichten op Twitter onder je eigen naam vind ik geen uitspraak die je kan zien in de context "Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend".

Brulaapje | 05-12-20 | 16:26

@DatInternetDingetje | 05-12-20 | 14:47: je verhaal doet me denken aan een interview met Aquarium. Na zijn uitspraak op de dam moesten we allemaal zijn uitspraken zien als 'een oproep tot verzet, niet tot geweld''.
Als Nanninga en Geenstijl zich gaan verschuilen achter een context "Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend" dan staan ze net zo sterk als Aquarium die zichzelf een woordentovenaar vindt.

NRC en de Volkskrant zien FvD en de PVV als een pispaaltje. Dat is een politieke beweging die je helemaal kapot mag maken! Andere partijen moet je zachtjes aanpakken, appartementje Pechtold, Henry Keizer (ex-koning van alle uitvaartondernemingen), Kauthar Bouchallikht van Groenlinks, allemaal krijgen ze te maken met fluwelen handschoentjes van onze onafhankelijke mediareuzen.

En dan komt Geenstijl en trapt genadeloos FvD de grond in, als lezer kan ik dat zeer waarderen (echt!). Ik zou willen dat de Volkskrant of NRC zo professioneel zijn in hun journalistiek en Kauthar (hun lievelingetje) zo aanpakt.

Pim Fortuyn moest continue herhalen dat hij geen racist was, uiteindelijk is hij erom vermoord. Veel mensen waren bang dat Thierry Baudet vermoord zal worden, want hij moest zich continue verdedigen dat hij geen racist is. Als ze Thierry niet kunnen pakken dan maar via JFvD en de uitspraken die een stel jeugdige mensen doen op een groepsapps van JFvD. Vergelijkbare uitspraken worden hier gedaan en op andere forums zoals 4Chan. Vergelijkbare uitspraken doen mensen op feestjes, partijtjes, kroegen en op de voetbalclub.
Enige verschil is dat FvD nu kapot is en ik geen bier kan drinken op de voetbalclub want er heerst corona.

Brulaapje | 05-12-20 | 17:08
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik ben gestopt bij "de racistische berichten die we zagen"..... Men vindt tegenwoordig alles racistisch.

Les 1. Laten we berichten op INTERNET eens niet serieus nemen

Ik vind dat je pas over racisme mag praten als de desbetreffende persoon ook daadwerkelijke innerlijke haat ervaart bij het zien van andere rassen en ze daardoor ook naar behandelt op fysiek niveau en niet online.

Beetje roeptoeteren op internet kan iedereen ook al ben je niet racistisch. Kinderen op de basisschool schelden ook roodharige uit, mensen met brillen (brillenjood), of op basis van andere uiterlijke kenmerken. Betekend het dat zij dan tot het bot bedorven zijn?

Nee, pesten op uiterlijke kenmerken is iets menselijks omdat het gewoon makkelijk van je af reageren is zonder enige inhoud. Racisme is als je daadwerkelijk innerlijke haat hebt en het niet schuwt iemand iets aan te doen, fysiek, als diegene anders is. klaarrrrr

ik--+ | 05-12-20 | 14:01 | 2

Bijv. iemand lynchen op basis van zijn kleur is een brug te ver. Ik was ook Een brillenjood op school en nu heb ik contactlenzen.

EmilioEsteves | 05-12-20 | 14:10

Eens

Cepalislam500mg | 05-12-20 | 14:23

Ik denk dat een oplossing voor dit probleem pas in zicht komt als medewerkers van universiteiten uiteenzettingen als bovenstaande durven te schrijven op persoonlijke titel, en daarmee bedoel ik: niet anoniem.

grietmetgroenefiets | 05-12-20 | 13:58 | 2

Sterk. De vvmu was ooit de kracht van de westerse wereld en nu "links" al zo'n dertig jaar de macht heeft, en daarbij de komst van de islam, mag je geen andere mening meer hebben dan de politiek correcte mening.

Cepalislam500mg | 05-12-20 | 14:26

Daar heb je een goed punt. Helaas Rudolph Pabus Cleveringa kent bijna niemand en is in die kringen al zeker geen rolmodel.

Roepende in de Woest | 05-12-20 | 15:44

En heel belangrijk: dit woke-extremisme wordt wél omarmd door het establishment, de politiek, media en andere instituties van macht.

Momenteel krijgen blanke autochtone Nederlanders vrijwel dagelijks collectief het R-woord om de oren vanuit extremistische immigrantenclubjes met een meer dan gemiddelde hekel aan blanke Nederlanders.
En daar staan het establishment, de politiek, media en andere instituties van macht bij, ze kijken er naar en klappen daar de handjes voor stuk. En geven nog een zak subsidiegeld cadeau.

Het establishment, de politiek, media en andere instituties van macht hebben de autochtone Nederlanders de oorlog verklaard, maar maken zich grote zorgen over de radicalisering die dit onder blanke autochtonen veroorzaakt.


De Briemusketier | 05-12-20 | 13:56 | 4

@grietmetgroenefiets | 05-12-20 | 14:12:
Dat is niet zo vreemd, het establishment staat zelf ook op het menu, niet alleen van extremisten maar ook bij Nederlanders zelf.

De Briemusketier | 05-12-20 | 14:21

Ik vind uw tegel net zo inspirerend als de inzending "du weekend".

Cepalislam500mg | 05-12-20 | 14:28

Daardoor beginnen veel mensen (vaak niet openlijk), een steeds grotere hekel aan tyoes als aquarium, ss en airfrier te krijgen. Ook te gek voor woorden, dat de zittende politiek en hun media zich niet afvragen, waarom de PVV nu bijna even groot is als de pvda en het cda bij elkaar in de peilingen en Forum zo groot kon worden.

bqbq | 05-12-20 | 14:28
▼ 1 antwoord verborgen

Welvaartschauvinisme verklaart een hoop voor de weerzin tegen immigranten Dit fenomeen wordt natuurlijk negatief geframed, maar waarom zou je het niet een belangenafweging kunnen noemen?

thanseeuwen | 05-12-20 | 13:55 | 1

Wat bedoelt u precies?
Mijn weerzin is niet tegen migranten zelf en komt ook niet uit mijn eigen welvaart. Mijn weerzin is tegen de politici en hun facilitators die bakken geld verdienen aan de totaal corrupte zieligheidsindustrie. Er is geen enkele legitieme rationele reden om kansloze, bijv Afrikanen en islamieten naar Westerse landen te halen. Echte oorlogsvluchtelingen (ook nog maar een klein deel van de continue migrantenstroom) kun je gewoon opvangen in de regio. Het buurland gecontroleerd hulp en geld geven voor veilige opvang, totdat de vluchtelingen terug kunnen. Dat is het enige logische, legitieme en menselijke om te doen. Wat er nu gebeurt is regelrechte omvolking.

Cepalislam500mg | 05-12-20 | 14:38

Interessante analyse maar de oorzaak zit dieper. Natuurlijke systemen hebben een natuurlijk drang naar chaos of entropie. Die kan alleen verkleind worden door er energie in te steken. De opkomst van sociale media, of zoals ik ze liever noem het sociale experiment, zorgt voor wereldwijde echokamers zoals wel door anderen beschreven. Deze echokamers zijn ongeremd en hebben daardoor een hoge entropie. Voor sociale media had je wel individuen met een bepaalde denkrichting maar omdat ze ingebed waren in een diverse samenleving werd hun effect, of in het beste geval zelfs gedachtepatroon, gedempt door de grote gemene deler. Die demping is nu weg.

Sociale gedrag kan niet zonder sociale controle als je niet wil dat mensen of groepen zich naar de uiterste flanken begeven. En het sociale experiment zorgt als een schimmel voor de onderlinge communicatie tussen de verschillende kleine knooppunten: www.bbc.com/earth/story/20141114-the-b...

We hebben een schimmel binnengelaten en als je niet oppast vreet die alles aan.

Sqbar | 05-12-20 | 13:55 | 4

@Grachus | 05-12-20 | 14:08:
„Er is meer tussen hemel en aarde dan wij vermoeden, Horatio, of kunnen dromen.”

Mr.Crowley | 05-12-20 | 14:28
▼ 1 antwoord verborgen

Na al die gefrustreerde comments de laatste dagen is het schwanzenhart is weer vervuld met waarheid. Dit stuk is een van de beste op gs tot nu toe. Hulde voor de schrijver!

Schwanzeleber | 05-12-20 | 13:52

Ik heb er niet veel van begrepen. Ik heb ook niet veel gestudeerd. Maar veel jongeren zien hun leuke, veilige toekomst verdampen door de komst van allerlei gespuis uit Arabische contreien, die massaal gepamperd worden door ‘woke’ links. Dat is het, stomkop!

Normpje | 05-12-20 | 13:46 | 3

Dat staat er ook, ongeveer.

Schwanzeleber | 05-12-20 | 13:53

Heb het wel begrepen maar mis inderdaad dit punt als grond van reacties Tjerrie Jugend.

ger1306 | 05-12-20 | 14:05

Meneer Schwanzeleber en ger1306, blij te horen dat ik niet gek ben.

Normpje | 05-12-20 | 14:21

De grootste anti-establishment beweging is het internet zelf, waarop met name academische boeken geheel pro Deo te downloaden zijn. De "academische wereld" uitgedrukt in geld is om en nabij de nul Euro waard geworden dankzij het internet en bestaat nu nog enkel vanwege de toegekende status en de subsidie van de staat.

Eeuwig..Op..Vakantie | 05-12-20 | 13:34

Extremistisch gedachtegoed. Zeker op universiteiten, top-down. En nee, dat ligt in eerste aanleg niet aan de jeugd, we kunnen allemaal wel minstens 10 namen opnoemen van hoogleraren en leraren die extremistisch gedachtegoed aanhangen en er nog trots op mogen zijn ook, juist bij M.

De antireactie, hoe verfoeilijk ook is maar een druppeltje in de oceaan vergeleken bij de rivieren bagger die op de VU, UVA, KUT etc. voor studie, leerstof en wetenschap doorgaat.

bergsbeklimmer | 05-12-20 | 13:32 | 1

Correct.

ger1306 | 05-12-20 | 14:06

Over noodzaak gesproken, GS heeft - waarschijnlijk tegen wil en dank - een zeer nuttige functie in de ogen van het in de kop genoemde establishment, namelijk het in staat stellen van de 'onderbuik van NL' om zo nu en dan (weliswaar gemodereerd) te flatuleren in de panelen, zodat de spanning in de echte wereld niet te hoog oploopt, want God verhoede dat er straks meer gebeurt dan een mini bloemencorso op de Dam als er hier bijvoorbeeld ook een leraar wordt onthoofd.

Schulzie | 05-12-20 | 13:32

Dat woke gedoe leidt af van de reden waarom er steeds meer 'bruinhemden' opstaan. En die reden is massa immigratie, en de ontwrichtende gevolgen daarvan binnen de Nederlandse maatschappij.

Vrijhetzelaar | 05-12-20 | 13:31

Pertinent neoliberaal rechts. Kosmopolitisch links. Heterodox denken. Het Intellectual Dark Web. Zolderkamercommunisten. Moslim-extremisten. Woke-extremisme. Regressief links. Populisme. Alt-Right. Identiteitspolitiek. Intersectionaliteit. Tweede, derde, en vierde feministische golf. Social Justice Warriors. Douglas Murray. Jordan Peterson. Bret Weinstein. Evergreen. Gamergate. Nietzsche. Jung. Spengler. Marcuse. Derrida. Frankfurter Schule. Ben Shapiro. 4Chan. 8Chan. Postmoderne memes. Reactionair extremisme. Kill all Normies. Intersectionaliteit. Grievance Studies. Critical Theory. Poststructuralisme. Jüdische Physik. Jean-Francois Lyotard. Sarah Jeong. Diversity Officer. Bullshit Jobs.

Mijn hemel.
Ik zie nu pas in hoe complex, loodzwaar, enerverend en vooral tijdrovend een studie sociologie moet zijn.

Terwijl het eigenlijk allemaal héél simpel is: de wereld is knettergek geworden.

En als ik me in al deze bullshit écht zou moeten gaan verdiepen (die aanvechting voelde ik meteen, ik kan er ook niets aan doen) moet ik een tweede leven bestellen.
Ik zou alleen niet weten bij wie: God? Allah? Jahweh? Het Vliegende Spaghetti Monster?

Misschien is een hutje op de hei (zonder mobiel en zonder internet) met een lieve, trouwe hond nog de beste oplossing.

Peter Emile | 05-12-20 | 13:27 | 3

Studie sociologie? Nee joh, gewoon een internetgekkie die even belangrijk wil zijn.
Gelukt zo blijkt. En over tot de orde van de dag. In de niet-knettergekke wereld.

Mensdier | 05-12-20 | 13:47

Veel succes met het vinden van zo'n hutje op de hei. Neem minstens een miljoen eigen vermogen mee om de erfpacht aan Staatsbosbeheer te voldoen en kweek een blinde vlek voor zelfgenoegzame drommen boomers op e-bikes die met hun gutmenschenziel dit land hebben laten vollopen met gelukszoekers waardoor die hei tot postzegels is versnipperd. Helaas, zelfs het 'hutje op de hei' is een halszaak van jewelste geworden in dit land.

kapoerewiet | 05-12-20 | 15:17

Het neoliberalisme heeft met alle verleidings- en sanctiemechanismen de wereld in handen. Zij bereiden de cibertoekomst voor, en laten alle huidige generaties er voor sloven zonder dat die er iets voor terug te hoeven verwachten.
Te veel mensen hebben dat besef niet. Ze hebben een leeg leven. Dat snappen ze nog. De studie en het werk boeit immers niet in dit naargeestige landschap. Onze natuurlijke behoeften en natuurlijke omgeving zijn ons afgenomen. Wat vult dan nog een leven? Politieke standpunten innemen!
De race om toch maar wel een interessant leven te leiden win je makkelijker door je bij een groep zielige gekwetsten aan te sluiten. De neoliberaal lacht: wat een prachtige vechtarena om wie de betere centjes bij hen mag verdienen. Radicalen die hun bek nog niet houden al smeek je er om krijgen daarom ruim baan in de media.
Zo hoeft de neoliberaal nooit rekenschap af te leggen aan het onderdrukte individu: je moet gewoon beter je best doen in de groep waar je hoort. Dan kom je er wel. Heus. Echt.

zeurmachine | 05-12-20 | 13:25

".. ik geloof dat het nationalisme in feite al een gepasseerd station is .. "

Nou, zeg. Teleurstellend, dit. Zoveel geleerd, en nog steeds niet het verschil zien. Geeft niet hoor. Samen met u is dat verschil vele miljoenen andere Nederlanders nog niet doorgedrongen. Gelukkig worden het er steeds minder.

Er is een verschil tussen 1) nationalisme en 2) het verlangen naar behoud van eigen cultuur en identiteit.

Het 1e hoef ik u niet uit te leggen. Het 2e misschien wel.

Alleen al het woord (recht op behoud) van Nederlandse identiteit wordt (ten onrechte ) beschouwd als een uiting van nationalisme. Het gaat hier echter om een internationaal erkend mensenrecht; inheemsen hebben recht op behoud van eigen identiteit. Dat geldt niet alleen voor Indianen, Roma, Sami. Dat recht komt ook andere volken en bevolkingsgroepen toe: Friezen met hun taal, de Zuiderlingen met hun carnaval, meerdere typisch Nederlandse volksfeesten, etc. Het hoort allemaal tot het immaterieel erfgoed. Ook het Sinterklaas feest en de pakjesavond van vandaag.

Nederlanders zien dat hun identiteit onder druk staat en op basis van valse gronden en onterechte beschuldigingen wordt afgepakt. Begrijpelijk dat mensen zich verzetten maar het is geen nationalisme, het is verzet tegen discriminatie en het afpakken van cultuur en identiteit. Iets waar NLers recht op hebben, net als alle andere inheemsen .

gaffelbaard | 05-12-20 | 13:20 | 6

@A.I. van Dee | 05-12-20 | 16:30: Omcultiveren.

A.I. van Dee | 05-12-20 | 16:31
▼ 3 antwoorden verborgen

Goed stuk, FVD stemmen. The eating of the pudding is the proof.

Astroturfer | 05-12-20 | 13:03

Helder en strak verhaal in het sociologisch veld, maar "vergeet" te vermelden dat het westen onherroepelijk is verandert door de massa-immigratie. Als je de eerste en derde wereld vermengd, dan wordt het een tweede wereld met alle gevolgen van dien.

heldheino | 05-12-20 | 13:03 | 1

Yep.

ger1306 | 05-12-20 | 14:09

Triest dat miljonairs zo profiteren met miljarden, maar het vervolgens vasthouden en niet besteden in de economie.

Hoop dat we weer snel afstappen van dat woke gedoe en diversiteitscursussen van zogenaamd white privilege veelal leugens en gewoon gezond de schouders eronder gaan zetten. Niemand krijgt tegenwoordig nog iets op een presenteerblaadje, elke dag is het weer een nieuw gevecht. Daar speelt mijns inziens afkomst geen rol, maar wel een gezonde mentaliteit (uit joods-christelijke oorsprong) en van de allerijksten mededogen en flexibiliteit.

Media moet ook woke worden en niet klakkeloos de identiteits woke kaart zomaar gaan spelen, waaronder met name Gelauf, denk nog altijd aan die idiote diversiteitsbokaal, hij kon de kritiek van een oorspronkelijk Marokkaans origine politicus voor geen millimeter pareren, maar blijft een domme identiteitspolitiek geïndoctrineerde man tijdens dat interview.

En Europa moet onmiddellijk stoppen met Desinformatie, ze willen beeldvorming door onze strot douwen die alleen naar hun wens is, het is net zo erg als Noord-Koreaanse staatspropaganda, wat niet aanstaat mag niet gezien door meer dan 100 en adverteerders willen ze wegsnijden. Tijd dat we de EU in deze vorm als Nederland verlaten. Gewoon terug naar handelsverdragen onderling: de EG.

Jan, Leiden | 05-12-20 | 13:03

GeenStijl hangt altijd wat verbale boksballen voor ons in de lucht.
Op de ene bal ga je wat makkelijke los dan de andere.
Met deze bal kun je alle kanten op.

Premier Trutte | 05-12-20 | 13:03

Achter anti-establishment bewegingen zitten vaak duistere figuren die deze bewegingen voor hun eigen doeleinden gebruiken.
Het nare is, dat je vaak niet ziet wie er aan de touwtjes trekt.
Er gebeurt te veel wat niet verklaart kan worden.

Mr.Crowley | 05-12-20 | 13:03 | 8

@van Oeffelen | 05-12-20 | 13:23:
Antisemitisme schijnt iets rechts te zijn, heb ik van horen zeggen.

Mr.Crowley | 05-12-20 | 13:31

Er is een stichting die dit soort bewegingen van funding voorziet. De Open Society Foundation. Maar het deugt geloof ik niet om dat te benoemen.

intrigant | 05-12-20 | 13:50
▼ 5 antwoorden verborgen

Het ding is mensen zien de regering zogenaamd incompetent zijn, alles gaat fout niets lukt de puinhopen worden groter. Instituten zoals de centrale bank in het leven geroepen om de inflatie te controleren en het lukt nooit. Het leger gaat op vredesmissie de ellende wordt alleen groter etc.
Hetzelfde met de regering tot je wijzer wordt en ziet dat het resultaat het gene is waarvoor een product is ontworpen, centrale bank is er om zelfs ongeboren kinderen in de schulden te steken. Vredesmissies brengen vrijheid voor de elite om vrijer te opereren en grondstoffen makkelijker te onteigenen en natuurlijk een centrale bank op te zetten.
De regering is een tussenlaag tussen de elite en de mens, kijk hoe rijk de elite wordt door de regeringen en de mens wordt armer, armer dan zijn vader. De elite wordt rijker en rijker.
Wanhopiger dan een oligarchie is onze ''democratie'' de machthebbers zijn totaal niet bereikbaar, zichtbaar of verantwoordelijk te houden.
Je kan stemmen en hopen dat wat jij belangrijk vindt deze keer aangepakt wordt, de kans is alleen net zo groot als dat je de loterij wint.

Papierversnipperaar | 05-12-20 | 12:59

Het hele "woke" gebeuren is maar een kleine groep maar wordt door de extreemrechtse bubbel tot epische proporties opgeblazen. Wel grappig hoor.

* Il Principe * | 05-12-20 | 12:54 | 4

Dat extreemrechtse gebeuren is maar een hele kleine groep, maar wordt door de linksdraaiende bubbel tot epische proporties opgeblazen. Ik kan er wel om lachen.

opblaasschaap | 05-12-20 | 13:16
▼ 1 antwoord verborgen

Chaos en Orde.
Orde.Ooit landen en gebieden waar elk in haar eigen systeem, cultuur, religie en economie een zekere stabiliteit hebben met een leidende overheid of religieuze instantie, hooguit in conflict met wat buurlanden.
Chaos: Afstanden en grenzen vervallen door het internet, snel transport (vliegtuigen, schepen) lange afstandswapens.
Plotseling is een Chinees je buurman een Afrikaan je buurtwinkel en staat je kantoorkast in Silicon Valley en ben je vanuit de lucht of Afghanen aan het schieten.
Als of je al de inhoud van alle flesjes in je keukenkastje bij elkaar pleurt.
Enerzijds kun je geen individu meer zijn want alles moet gemengd en gemiddeld worden.
Anderzijds kun je als individu vluchten door te linken aan dat wat jou aanstaat of aangeboden wordt.
Het gevecht van de orde is die individualiteit te beperken daar waar het vasthoud aan unieke en uiteenliggende waarden.
Het individu wil vrij zijn, niet gevangen in een harnas dat haaks staat op het eigen belang.
Deze ontwikkeling neemt in snelheid toe gelijk met de snelheid van de mobiliteit.
Actueel heeft corona ons hier harder mee geconfronteerd in de totale context.
Het virus was al bij ons via het web in een paar dagen tijd.
Binnen zeer korte tijd was het dankzij vliegverkeer over heel de wereld. De orde beperkt het vrije vliegverkeer, dikt het probleem aan, komt met lockdown en wereldwijde gelijke aanpak aan. Het individu daar waar zij geen risicogroep zijn vecht tegen het harnas van gelijkvorimigheid, wil naar cafe, vakantie, normaal werken en vrije keuzes maken.
Orde en Chaos in een mondiale wereld. De stromen zullen nog lang kolken en dat wat drijven wil naar de diepten sleuren.

Premier Trutte | 05-12-20 | 12:52

Slap verhaal, bang voor z'n baantje, altijd - veel.

van Oeffelen | 05-12-20 | 12:51 | 5

@Paty | 05-12-20 | 13:00:

Als je twintig jaar hebt gewerkt in de academische wereld en je raakt je baantje kwijt, wat ga je dan doen? Erst kommt das Fressen, dann die Moral zoals een bekende Oosterburiër ooit zei.

HoogToontje | 05-12-20 | 13:04

@HoogToontje | 05-12-20 | 13:04: ten eerste is het nog maar zeer de vraag of je dan je baantje kwijt raakt. Het is vaak een nog niet geteste hypothese. Misschien maken we het allemaal veel groter in ons hoofd dan nodig. En wat dan nog als het gebeurt? Zoek de pers op, ga naar de rechter en vecht het aan. Begin een rant op Twitter. En als dat allemaal niet helpt, kun je in elk geval jezelf nog fier in de spiegel kijken en geeft de geschiedenis je achteraf gelijk. De tijd van laf meebuigen is echt voorbij als we menen wat we zeggen.

Paty | 05-12-20 | 13:09

Slap commentaar. Niet inhoudelijk en met een aanname (die nergens op gebaseerd is).

ChupaChupa | 05-12-20 | 15:21
▼ 2 antwoorden verborgen

“Inderdaad, the game is rigged, en zij die profiteren blazen het hoogste van de woke toren.”

Echt niet. Kijk om je heen. De woke schreeuwers (alsmede de rechtse brulapen) zijn juist *niet* degenen die profiteren. Ze zijn de loosers van morgen en ze weten het. Omdat ze weten dat ze in een individualistische high tech maatschappij overbodig zijn.
woke-ness is de hoop op bestaandsrecht en de winnaars van morgen zijn degenen die wat kunnen: met hun handen of iets nuttigs met hun hoofd.

Epistulae_Morales | 05-12-20 | 12:48 | 1

losers

Pje911 | 05-12-20 | 15:27
-weggejorist-
Sarcophilus | 05-12-20 | 12:48 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

Je kunt dan wel anti-establishment zijn en veel bla bla roepen, maar wat is dan je alternatief?
Veel revolutionairen krijgen dan een akelig toontje.

Mr.Crowley | 05-12-20 | 12:46

Prima stuk wat ook duidelijk maakt dat GS inmiddels onderdeel van het establishment uitmaakt.

HD50 | 05-12-20 | 12:46 | 1

Ja, de maatschappij, dat ben je zelf hè. Dat geldt ook voor GeenStijl.
"Anti woke idioterie" betekent niet automatisch "onderdeel uitmaken van het establishment" .

Het probleem is dat je bij iedere uitspraak tegen de (linkse) wappies meteen weggezet wordt als boomer, anti-woke, boze witte man etc. Je kunt je er niet tegen verdedigen. Een soort self fulfilling prophecy.

ChupaChupa | 05-12-20 | 15:29

TL;dr. Gezeik allemaal, is gewoon generatie conflict. Zo oud als de mensheid (Grieken klaagden er al over zo'n 2000 jaar geleden). Mijn vader vond mij ook altijd een lamlul en ik ben best aardig terecht gekomen. Ik vind mijn zoon ook een lamlul dus hij zal ook wel goed terecht komen. Iedere generatie kent winners and losers en dat zal niet veranderen. Case closed.

Doctor | 05-12-20 | 12:46 | 1

Gelukkig maakt u niet wanneer ‘case closed’ is.

IJsbrekert | 05-12-20 | 13:00

Wat een gewauwel hee. Is academisch een eufemisme voor pseudo intellectuele filosofiekots?

Peterhooft | 05-12-20 | 12:44 | 1

Als je het woord 'academisch' in de mond neemt dan wordt je altijd serieuzer genomen. Het is een nogal inhoudsloos iets.

Zeebonkus | 05-12-20 | 13:25

Feynman eruit en deze erin...

overVecht | 05-12-20 | 12:43

Iets met belangen in de academische wereld. Iets met belangen in de academische wereld? F.T.O. Flikker toch op. Als je Niet durft uit te komen voor je mening vanwege belangen in de academische wereld, hou dan je gaffel alsjeblieft. Angsthazen meningen kan je niks mee. Neem een voorbeeld aan Ronald Plasterk.

Fuckinghell | 05-12-20 | 12:43 | 2

Plasterk is en binnen en gepensioneerd en heeft niets meer met de academische wereld te maken behalve dat hij er heel lang geleden in heeft gewerkt.

Welk punt probeerde u ook alweer te maken?

HoogToontje | 05-12-20 | 12:52

Toen Plasterk wat kon doen hield hij zijn mond. Plasterk is af. Hij moge gelijk hebben of niet, maar voor mij heeft hij geen recht van spreken meer.

Frau Merkel | 05-12-20 | 12:56

Wat een uitvoerig overdreven beschouwing zeg. De opkomst van rechtsextreemistisch gedachtengoed onder "hoogopgeleiden" FvD leden is simpel te verklaren. Baudet is gewoon een complotgekkie die zijn volgelingen infecteert met zijn gedachtegoed. Daar hoef je geen EPISTEL van 2000 woorden aan te wijden.

mocroGS | 05-12-20 | 12:42 | 1

De aanwezigheid van linksextremistisch gedachtengoed onder academici is simpel te verklaren. Ze lopen allemaal achter complotgekkies aan die ze infecteert met hun gedachtengoed.
Zelf nadenken kunnen ze niet en de enige mening die ze mogen hebben is de juiste mening, zoals voorgeschreven door de groene junta?

Frau Merkel | 05-12-20 | 13:00

Zijn we gek of worden we steeds gekker?

Poesman | 05-12-20 | 12:37 | 1

We niet. Iedereen is gek behalve ik. Waarvan akte.

Frau Merkel | 05-12-20 | 13:01

Goh, een academicus die het "Gesundes Volksempfinden" wel eens eventjes zal duiden, maar dan anders, de schrijven heeft enige puntjes die in de buurt komen van "hout snijden" maar verder kunnen we ook helemaal niks met dit soort verhalen.

zwellevertje | 05-12-20 | 12:36 | 2

Ach, een leuk stuk en vooral ook goeie comments eronder. Als je hier komt voor wereldschokkende inzichten en oplossingen voor wereldleed, dan ben je op de verkeerde plek.

Muxje | 05-12-20 | 12:43

@Muxje | 05-12-20 | 12:43: Sommigen alhier denken toch dat ze aardig in de buurt te komen, ik denk bv aan het gedweep met de hier op GS aanbeden Jordan Peterson.

zwellevertje | 05-12-20 | 13:04

Nu het probleem inzichtelijk is (voor steeds meer mensen) wat is de remedie? Wat is de sleutel om de extremen (de schaduw) te integreren?
De huidige status quo loopt op zijn eind en zal vervangen worden. Beter letten we goed op! Alles is in flux. Want hoe de toekomst wordt vormgegeven bepalen we nu!
Kortom we moeten vooruit kijken en zorgvuldig ons pad kiezen.

ratelaar | 05-12-20 | 12:36 | 9

@Frau Merkel | 05-12-20 | 13:04: Je kunt je afvragen of gemeenschap wel mogelijk is zonder gedeelde waarden. Ik hoop van wel, als individuen verenigd zeg maar. Als die gedeelde waarde een sprookje is (lees: religie) houdt het voor mij onmiddellijk op. Begrijp me niet verkeerd, ik zou nog steeds "barn raisen" met de buurman, maar als ik uitgeloten word, omdat ik de christen-doctrine niet omarm, is er voor mij geen gemeenschap.

knutsel_ | 05-12-20 | 14:19

@ratelaar | 05-12-20 | 14:15:
... Onze samenleving is de som der delen. De nieuwe status quo komt voort uit elk individu en draagt bij aan de collectieve psyche.

ratelaar | 05-12-20 | 14:26

@knutsel_ | 05-12-20 | 14:19: Een gemeenschap zonder gedeelde waarden? Nee, dat kan dus niet. Dan is er geen gevoel van verbondenheid met anderen. Maar je hoeft ook niet alle waarden te delen, totalitair verstikkend, voor die verbondenheid. Dat lijkt me nogal ongezond ook. En die gedeelde waarden hoeven niet noodzakelijkerwijs christelijk te zijn, lijkt mij. Welke waarden vind jij belangrijk? Dat je denkt: als iemand die waarden met mij deelt en hij/zij ondervindt enorme tegenslag in het leven, dan ga ik door het vuur om hem/haar uit de put te helpen.

Rest In Privacy | 05-12-20 | 14:51
▼ 6 antwoorden verborgen

"They tried to bury us,
They didn't know we were seeds."

Barre_de_k | 05-12-20 | 12:35 | 1

"They" - pffff.

van Oeffelen | 05-12-20 | 13:25

De opkomst van jeugdig Bruin is een tegenreactie op Woke. Een te sterke tegenreactie, maar dat nu eenmaal eigen aan de jeugd. Sinds hun geboorte wordt ze duidelijk gemaakt in de MSM dat ze niet deugen, dat ze er helemaal niet hadden moeten zijn, maar nu ze er dan toch zijn dat ze zich moeten voorbereiden op een leven in slavernij: bek houden, werken, geld afdragen. Zonder Woke zou er geen voedingsbodem zijn voor Bruin.

Rest In Privacy | 05-12-20 | 12:32 | 1

U heeft gelijk. Hoe harder het door de strot wordt geduwd, hoe harder de tegenreactie. Ik ben me er ook pas sinds een paar jaar echt van bewust dat ik blank ben, en dat dit er toe doet blijkbaar.

Zeebonkus | 05-12-20 | 13:30

Via het onderwijs is conservatief gedachtegoed de afgelopen decennia naadloos vastgelast aan nazidom en we stonden erbij en keken ernaar. Geen student betreedt als conservatief de uni en nu studeert er ook niet een meer als conservatief af. Straks ook niet meer in Leiden. Dan krijg je vast ook weer dat vermoeiende gesteun van beroepsstokers en kroontjespenquerulanten die tot hun laatste ademtocht de VVMU veinzen te verdedigen door het op te nemen voor conservatieve profs, maar in werkelijkheid hun laatste kladje objectiviteit een draaglijker aanzien willen geven voor de bühne en de inhoud van hun geestelijke gierton evenwichtig verdelen over hun politieke blikveld, dat nooit inwaarts gericht is.

Schulzie | 05-12-20 | 12:30 | 1

Het onderwijs is al enige tijd de vijand van de westerse beschaving, goed gezien. Het is daarom te hopen dat onderwijs een beetje minder belangrijk wordt, maar zolang alle goede banen verdeeld worden op die grond heb ik daar een hard hoofd in.

HoogToontje | 05-12-20 | 12:44
-weggejorist-
Sarcophilus | 05-12-20 | 12:29 | 2

Ps als iemand met bovengemiddelde interesse in deze subcultuur, """gamergate""" begon helegaar niet als ideologische beweging. Een zeer berucht "game developer" Zoe Quinn (in de praktijk heeft ze helemaal niet zoveel met spellen ontwikkelen te maken) had een verhouding met een journalist (ja, game journalists bestaan, en het is van zeer treurig niveau precies wat u verwacht). Vriendje van deed het boekje open over haar en de verhouding. En hij verklapte dat Zoe wel vaker vreemd was gegaan en met lieden vanuit de industrie en media.

Wat volgde was dat dit nauwelijks leesbare blogje van boyfriend als voorbeeld werd gebruikt door een aantal lieden op het internet om te bewijzen dat de media in deze sector corrupt was. En dat ze uitsluitend als mondstuk (soms letterlijk in het geval van de zaak Zoe) dienden van de industrie. Note: ook dit had geen ideologische achtergrond maar het was een uiting van een gevoel wat al decennia speelden.

Hierop werden de "journalisten" woedend. En voelden dat als een aanval op hun (wat het ook was). Echter zij zelf maakten er vervolgens van dat 'alt right' en faxisten deze hele zaak hadden opgezet. En zelfs hun bedreigden (onwaarschijnlijk dat dit op grote schaal gebeurde maar goed). Toen pas kwam het terecht bij het grote publiek en gingen grifters als Milo Yannopoulus zich ermee bemoeien. Wat de zaak verder escaleerden en de "journalisten" in kwestie een enorme trauma bezorgden. Overigens ter beeldvorming, dit was rond de periode van de verkiezing van Twamp en de associaties die de MSM legden tussen hem en zijn achterban (faxist en klu klux klan uiteraard).

Want op de dag van vandaag schrijven deze "journalisten" over game gate terwijl het sinds 2016 een grote meme is geworden onder gamers zelf. Note: gamers zijn geen universeel ideologisch geheel - vandaar dat het buiten de games media snel een meme werd en niemand het meer erover heeft.

Graaf_van_Hogendorp | 05-12-20 | 12:29 | 1

Dank voor de nadere toelichting!

Frau Merkel | 05-12-20 | 13:06

Revolutionairen zijn notoire anti-establishmentment mensen.
Wat blijft er over na een geslaagde revolutie?
Hoeveel revoluties zijn er echt geslaagd?

Mr.Crowley | 05-12-20 | 12:29 | 4

Een nieuw establishment tot de volgende revolutie.
Elke revolutie slaagt, omdat zij onderdeel is van evolutie.

Mensdier | 05-12-20 | 12:42

@Mensdier | 05-12-20 | 12:42:
Grappig dat het woord evolutie in revolutie zit. U hebt dat goed gezien.
U moet ook weten dat mensen nog steeds niet exact weten hoe evolutie precies werkt.

Mr.Crowley | 05-12-20 | 12:54
▼ 1 antwoord verborgen

Een artikel zoals ik ze graag vaker zou zien bij geenstijl. Erg goed verwoord waarom ik zelf ook op FvD heb gestemd. Hulde voor de schrijver!

WatZalIkErvanZeggen | 05-12-20 | 12:29
-weggejorist en opgerot-
OogOmOog | 05-12-20 | 12:29 | 1

Als ik naar die gelekte screenshots van JFVD kijk, of naar de vermeende uitspraken van Baudet, dan proef ik daar vooral de vibe van 4chan/pol en de Alt-Right energie. Dat wil zeggen, provocerende uitspraken doen die je niet letterlijk meent. En een aantrekking tot taboe en ‘foute’ onderworpen. Zeker voor de jeugd kan ik me voorstellen dat dit spannend kan zijn. Dus wanneer ik over die uitspraken van Baudet hoor, dan denk ik vooral dat hij aan het trollen was.

Nergens hoor ik hem aansporen tot geweld of discriminatie, dus wat is er dan zo antisemitisch aan? Nergens hoor ik hem ook zeggen, dat alle Joodse mensen hetzelfde zijn en precies onder dezelfde groep zijn te scharen. Nergens hoor ik hem zeggen dat alle mensen die Joods zijn samenzweren in een groot snood complot. Dus wat is er dan precies zo antisemitisch aan zijn uitspraken als hij niet aanzet tot geweld of discriminatie?

Er is dus helemaal niks schizofreen aan genuanceerd zowel lof als kritiek uiten over dit onderwerp. Je kan Israel in alles steunen in de Tweede Kamer, een Joodse verloofde hebben, rondlopen in een IDF-shirt en gemeende steunbetuigingen ontvangen van Joodse collega’s; en tegelijkertijd opmerken dat sommige mensen die toevallig Joods zijn behoorlijk veel invloed en macht hebben in de wereld en dat het hypocriet is om dit niet te mogen opmerken zonder meteen een antisemitische stempel te krijgen.

Je kritiek of opmerkingen zijn dan niet gericht tegen Joden als gehele groep (antisemitisme), maar tegen

humility | 05-12-20 | 12:28 | 1

Wie meer wil weten over joodse (Soros) komplotten kan terecht bij deze gouwe ouwe van GS. www.geenstijl.nl/4963482/soros_leaks/...
Het zijn deze dingen die logischerwijs de weerstand van de oorspronkelijke bewoners in de hand werken. Net als de almaar wassende omvang van mensen die hier niks te zoeken hebben. Je kan niet de wereld welkom heten. Het is bijna biologisch onafwendbaar dat er dan uiteindelijk ellende van komt. Het geld dat nu de lieve vrede afkoopt raakt op. Eerst het vreten en dan de moraal kun je ook ombuigen naar geen poen meer, geen tolerantie meer. Eigen kleur, eigen religie eerst. Vrede is op deze stomme manier nogal duur. De ellende die het voortbrengt nog duurder. Jongeren die dit doorhebben kan je kalt stellen. Maar de geest krijg je niet terug in de fles. Ik ben somber over de afloop,

squadra | 05-12-20 | 12:48

Een reaguurder die reageert op een academicus en 20 alinea’s wat ook in drie gekunt had. Goed, dat is kritiek waar je het over kunt hebben.

Los van of je het met alles van deze zienswijze eens bent of niet, interessant is het wel. Wat ik eigenlijk mis aan dit verhaal is een zienswijze voor een oplossing. Een ‘roadmap’, plan van aanpak if you will.

Ik roep de schrijver dan ook op om er een vervolg aan te geven. Nu lijkt het roepen in de leegte. Misschien is het wel zijn (ik vermoed dat het door een man geschreven is) opzet, dat er discussie plaatsvindt en er organisch oplossingen uit voor gaat komen. Ik denk alleen niet dat dit zal gaan gebeuren. Niets noemenswaardig of substantieels in ieder geval.

Ik zie dan liever dat vervolg of mogelijk een drieluik. Mijn ervaring, en zeker in deze tijd met de afgelopen decennia achter de rug hebben we eigenlijk dat licht aan het eind van deze horrorshow nodig. Die tunnel van naargeestige en neerslachtige toekomstperspectieven, ‘verstikkend’ komt in mij op.

De reden dat ik vooralsnog geen oplossing(en) zie, is omdat we zelf voor al deze ellende ‘kiezen’ als het ware. We houden deze shitshow zelf in stand, ook als we er misschien niet ‘direct’ zelf voor kiezen. Cynisch. Ik hoor m’n leraar Nederlands cynisme nog uitleggen in de klas.

NakedJehuty | 05-12-20 | 12:25 | 2

Hou dat cynisme vast, want in cynisme zit nog enigszins humor. En dat hebben we in de resterende tijd van ons leven hard nodig.

Grachus | 05-12-20 | 14:42

@Grachus | 05-12-20 | 14:42: M’n leraar, dhr. van Dijk legde cynisme uit (en daarmee het verschil met ironie) met het verhaal dat iemand een keer zei: “Ik mag jou wel, onder lijn 5.” Dit was niet tegen hem persoonlijk, maar legt het goed bloot.

NakedJehuty | 05-12-20 | 18:25

Veelzeggend dat schrijver anoniem wenst te blijven. Wat leven we in een kuttijd.

KingBee | 05-12-20 | 12:25

Een interessant stuk. Een andere verklaring kan zijn dat men bij FVD er steeds meer begint achter te komen welke rol George Soros en zijn Open Society speelt in Europa. Soros heeft vanuit zijn jeugd en joods-zijn natuurlijk traumatische dingen meegemaakt, en probeert met de miljarden die hij verdiend heeft (blank) nationalisme in Europa kapot te maken. En de EU ontvangt Soros en zijn praktijken ( tot aan mensensmokkel toe) met open armen, want het ondrukken van nationalisme leidt automatisch tot meer machtsoverdracht naar de EU. Orban werkt dit alles tegen in zijn land en wordt met Hongarije de komende weken buitengesloten van een Europese begroting.

Nappa | 05-12-20 | 12:24

Inderdaad, pseudo-wetenschappelijk.........

Yie_Ar_Kung_Fu | 05-12-20 | 12:24 | 1

Heerlijk helder inhoudelijk.

Frau Merkel | 05-12-20 | 13:08

Ik had nog nooit van het intellectual dark web gehoord, maar het is erg tekenend dat enigszins onafhankelijke denkers meteen worden weggezet als 'dark'. Dat laat meteen de angst zien bij niet-denkers voor onafhankelijke geesten.

lekgoot | 05-12-20 | 12:22

Mooi epistel.
Zou dergelijke content graag vaker zien.

Alleen zijn deze comments niet ideaal om daarover met elkaar van gedachten te wisselen.

frickY | 05-12-20 | 12:21 | 1

Er zitten wel parels van comments tussen. En chapeau er wordt hier niet met wappies gegooid.

Earl_of_Doncaster | 05-12-20 | 12:24

Het lijkt erop dat het artikel mensen als Weinstein, Murray, Peterson (of de hele intelligent dark web) zij en zij plaatst met alt right, dat zou zeer ten onrechte zijn. Deze denkers zijn klokkenluiders en waarschuwen ons voor de culturele en politieke consequenties van de woke beweging met prima analyses.

Borghesia | 05-12-20 | 12:19 | 1

Is ook zo, en die "schizofrene situaties" waar de auteur het over heeft zie ik dan ook niet zo onder de denkers, en zeker niet op rechts. Het doet zich vooral voor onder lui die niet al te diep nadenken over zaken. En onder de wokies, inclusief de zogenaamde "sociale wetenschappers"; die stellen zelfs objectieve feiten ter discussie als ze niet in hun enge wereldbeeldje passen.

Muxje | 05-12-20 | 12:27

Prima stuk, maar het idee dat extremisme iets nieuws is of heeft te maken met maatschappelijke ontwikkeling lijkt me onzin. Extermisme is al zo oud als de mensheid en het zijn nooit alleen de marginalen geweest die er naar neigde. Ik denk dat extremisme ergens ook wel gezond is. Je moet het gedachtengoed nooit echt invoeren, maar de status quo kan er een beetje door verschuiven.
Zo zijn de doorgedraaide SJW's of compleet losgeslagen #metoo beweging een karikatuur geworden, maar neemt het niet weg dat er ergens wel een goed idee achter zat (ooit).

Het enige (nou ja, enige) vermoeiende aan het extremisme is dat, als je er tussen in zit, door beide partijen een extremist de andere kant op genoemd wordt. Je bent of voor of tegen, er is geen ruimte voor iets anders. Als je een keer een geintje maakt over een zwarte Piet ben je meteen Adolf Hitler en als je geen fan bent van de PVV of ome Tjer ben je een communist. Gaap.

ZureKoek | 05-12-20 | 12:18

"Toch moet ik mezelf eerder als links beschrijven: ik geloof niet in een totaal laissez-faire vrije markt, ik geloof dat het nationalisme in feite al een gepasseerd station is en ik zie ook dat voor sommige gemarginaliseerde groepen verdere emancipatie, gelijkheid en vooroordelen echt nog wel een puntje is."
Paar vragen dan voor de hoogedelgestrenge persoon (m/v/x).
I) Hoe ziet stukjeplemper het voor zich hoe de economie moet worden ingedeeld? Wat stelt stukjeplemper voor als alternatief voor kapitalisme (note: we leven NIET in de puur kapitalistische samenleving).
II) Waarom is nationalisme een gepasseerd station? Wat is het alternatief dan, want op dit moment kun je kiezen uit de nationalistische en one world great reset modellen.
III) Welke groepen worden op dit moment in het westen gemarginaliseerd en in welke verhouding staat dat tot historische verhoudingen en huidige verhoudingen in met name de 3e wereld en zuid/centraal Azië?

Graaf_van_Hogendorp | 05-12-20 | 12:17

Prima stuk, complimenten! Treurig inderdaad dat het al zo ver gekomen is dat dit soort genuanceerde verhalen anoniem moeten worden geschreven om te voorkomen dat de schrijver in de problemen komt.

Jean-Luc | 05-12-20 | 12:15

Sommige labeltjes mogen altijd opgeplakt worden en getuigen nooit van complotdenken. Onafwisbare labels, met voor de ontvanger een omgekeerde bewijslast.
Thierry heeft er een pak vol van gekregen.

Jan Passant mk2 | 05-12-20 | 12:15

Prima stuk. Ik zou alleen wel een heldere scheiding willen aanbrengen tussen het opkomend extremisme aan de randjes van de samenleving, en het radicaliseren van de mainstream. Dat zijn m.i. twee verschillende zaken, met verschillende oorzaken. Extremisme van de eerste soort komt vooral op vanuit de geschetste status quo, vanuit vastgeroest beleid en een onwrikbaar geloof in het eigen gelijk onder hen die het voor het zeggen hebben. Mensen die daardoor gefrustreerd raken gaan vanzelf op zoek naar alternatieve ideologieën, en hoe kleiner je geloof om het systeem van binnenuit te kunnen veranderen, hoe extremer die ideologie is. Niet bepaald een onbekend fenomeen.

Het is wat lastiger om de radicalisering van de mainstream te duiden. Maar ik geloof niet dat die uit een status quo voortkomt. Ik zie eerder een soort perfect storm van een aantal "hot button issues" zoals raciale ongelijkheid of klimaatverandering, een westers schuldgevoel hierover dat resulteert in een verregaande meegaandheid, de resulterende wilskracht om daar "iets" aan te doen, en een relatief kleine groep radicalen binnen het systeem die daar gebruik van maken. Het is geen toeval dat BLM en milieuclubjes gekaapt zijn door rabiate marxisten; die zien in die bewegingen en hun succes in het huidige culturele klimaat een perfect vehikel om hun eigen gedachtegoed op mee te laten liften.

Het Woke-fenomeen zie ik overigens als vele malen gevaarlijker. Tegenover het "gewone" extremisme staan het politieke middenveld en de ratio. Maar dat middenveld begint in toenemende mate mee te doen met de wokies, waarbij de ratio overboord wordt gezet. In plaats van dat het extremisme gewoon wint omdat het middenveld het laat afweten, wordt het zo tot norm verheven, en moet iedereen meedoen; er is nauwelijks tegengas. Het is het verschil tussen Wilders die de grootste partij in Nederland wordt (en nog steeds een coalitie moet aangaan), en een culturele revolutie zoals in China.

Muxje | 05-12-20 | 12:15

Anoniem. Lekker laf en onbetrouwbaar. Next.

blikjegrolsch | 05-12-20 | 12:14 | 3

Is de popo nog naar u op zoek? Ik meen me vaag iets daarvan te herinneren. Anonimiteit heeft u gered in dit geval.

Graaf_van_Hogendorp | 05-12-20 | 12:18

Het is niet erg dat je niet alles begrijpt.

nietonredelijkeman | 05-12-20 | 12:29

Nietszeggend commentaar. Next.

lekgoot | 05-12-20 | 12:30

Establishment wordt weggezet als een groep die het met elkaar eens is en samenspant. Er is ook establishment dat flink verliest. Dat men als groep hiervan verdient heeft te maken met dat in economische beweging altijd te verdienen valt; oorlog, ramp, epidemie etc daar kun je op speculeren.
Binnen establishment heb je net zozeer goed en kwaad als erbuiten. En het ‘goede’ establishment werkt balans in de hand; noblesse oblige.
Het gaat allemaal om ‘balans’.
Goed en kwaad.

Stel dat een Bill Gates daadwerkelijk zijn talent goed wil inzetten, tegen ziekte, oorlog, honger etc.
Dan is er altijd weer establishment dat dat tegen wil gaan, omdat het fatalistisch en cynisch is, niet in verbetering gelooft en wapens, olie, oorlog, verdeeldheid, crisis een prima kans om meer te verdienen vindt.

Daarmee is dit stukje aardig maar onvolledig.
Een tikje naïef.

Wel is het zo dat de negatieven, de activisten, links en rechts, liever het systeem omgooien dan dat het goede establishment wint.

Braco.me | 05-12-20 | 12:13 | 1
-weggejorist-
Southcarolina | 05-12-20 | 13:14

Een HBO papiertje zegt overigens ook niets in een zo snel veranderende wereld.
Er zijn zat mensen die met een HBO papiertje hun nieuws lezen via push berichten van FB en MSN op een smartphone. Wat zij dertig jaar geleden geleerd hebben is achterhaald en sluit niet aan op wat er op dit moment in de wereld of in een land speelt.

LinkeLotje | 05-12-20 | 12:12 | 2

Wat een onzin,
'30 jaar geleden geleerd' refereert naar een opleiding,
Wat 'er speelt' in de wereld heeft daar niet direct iets mee te maken lijkt me.

Als je persoonlijke visie op de wereld nog bestaat uit je denkbeelden van 1989 heb je al die tijd minimaal in eenzame opsluiting gezeten of op een onbewoond eiland,

vander F | 05-12-20 | 12:44
-weggejorist-
Southcarolina | 05-12-20 | 13:05

Dit stuk is objectief geschreven en vraag mij dus af waarom "academische belangen" parten speelt om anoniem te blijven.
Blijkbaar is subjectief policor de nieuwe standaard in het onderwijs.

I.P standing up | 05-12-20 | 12:09 | 3

Dat is het. En al een tijd.

Rico Tampeloerus | 05-12-20 | 12:19

Objectief geschreven? Er staat letterlijk 12 keer ik in het inleidend stuk, 2x gevoel en een keer ervaringen. In het daadwerkelijke stuk staat 16 keer ik; nog los van alle vooronderstellingen, aannames en 'belangen'.
Het is één brok subjectiviteit en zou op een universiteit een 1 krijgen. Daarom anoniem; het past niet binnen wetenschappelijk denken en is slap internetgelul.

Mensdier | 05-12-20 | 12:27

Nou.. nieuw...
Dat was 30 jaar geleden ook al zo hoor.
Aan policor is niets nieuws.
Het zaadje is in 1922 de grond ingegaan.

jemagookniksmeer | 05-12-20 | 12:27

Wat een fantastisch artikel; als dessert raad ik dit boek aan: cynicaltheories.com/

naxapinu | 05-12-20 | 12:08

Thierry verstond die veel te romantische ondertoon goed in Nederland?

Nee, dat is het dus niet. Als Nederland iets niet is dan is het wel veel te romantisch. Daar is Nederland veel te zakelijk voor. Nee, het is alleen Baudet en een marginale clubje dat veel te romantisch is. Onnederlands.

Rest In Privacy | 05-12-20 | 12:07 | 1

Wanneer u racisme romantisch wilt noemen dan is dat een eufemisme van jewelste.

Red shirt | 05-12-20 | 12:09

Cultuur op zich is het probleem, nu de mens niet zonder kan en zelfs de geest een abstract cultureel paradigma is, is dit lastig te onderkennen en krijg je vingers die alle kanten op wijzen, mijns inziens. Ik denk dat we cultuur moeten gaan gebruiken om onze biologie te gaan verheffen in plaats van andersom, om uit dit slomp te kunnen komen...

Neuth | 05-12-20 | 12:06

Uitstekend artikel. Kan me er ook helemaal in vinden.

Tempolier | 05-12-20 | 12:02

Ik zou graag een heldere guide willen van wat nou wel en niet antisemitisch is. Het lijkt nu alsof het het slechtse is wat je kan zijn. Begrijp sowieso niet waarom er een rangorde zou moeten zijn in discriminatie types, waarom antisemitisme erger dan homofobie of racisme zou moeten zijn. Waarom is er alleen voor Joodse mensen een aparte categorie van discriminatie, vind ik ook gek. Waarom zou anti-Angolees of anti-Frans sentiment minder zwaar moeten wegen? De gevolgen van gelabeld worden als antisemitisch zijn nogal groot, kijk maar ook naar Jeremy Corbyn, maar het lijkt zo'n nietszeggende aanteiging wanneer je niet inhoudelijk benoemd wat er dan precies zo antisemitisch is. Als je bijvoorbeeld kritiek hebt op een aantal mensen, die toevallig Joods zijn (Soros bijv), ben je dan een antisemiet? Als je zegt dat 40% van de Forbes 100 rijkste Amerikanen toevallig als gemene deler een Joodse culturele achtergrond hebben, ben je dan meteen een antisemiet?

humility | 05-12-20 | 12:01 | 4

Antisemitisme is inmiddels even leeg als dicriminatie, rascisme, nazi en wat nog meer lekker bekt en niets zegt. De echte jodenhaat zit in de islam, de rest is gejank van beroepsgekwetsten met een verdienmodel. Het blijven doorgaan op gebeurtenissen van bijna een eeuw geleden en waarschuwen dat dit niet nogmaals kan gebeuren levert een fixatie op het verleden op, waardoor vele ontwikkelingen die veel bedreigender zijn niet gezien worden.

Frau Merkel | 05-12-20 | 13:13

Dat de Frankfurter Schule volgens deze schrijver een "samenzweringstheorie" zou zijn is in mijn optiek gaslighting. Het is niet geheel toevallig dat Joodse elite zeer veel invloed hebben, de Azkenazi joden hebben een gemiddelde IQ van 115, vergelijk dat met de gemiddelde cijfers van westerlingen (100), dat maakt hen zeer succesvol, dat zie je met name in de VS waar de grote instituten en organisaties vaak joodse eigenaren hebben of er veel joden werken, ik noem een paar de msm (bijvoorbeeld de The New York Times ), Hollywood maar ook organisaties als de ADL die wel degelijk disproportioneel invloed hebben op de binnenlandse en buitenlands beleid van de VS en uiteindelijk op de westerse wereld.
Dit allen is niet erg ware het niet dat ze vaak een anti-nationalistisch, anti-blank en anti-christelijk beleid volgen, open grenzen, multi-culturalisme, postmodernisme, feminisme (de eerste pleitbezorgers van deze stromingen waren van joodse snit) etcetera.
Er zijn joodse instellingen, denktanks en lobbygroepen die wel degelijk nastreven naar een heterogene samenleving, waar het neo-liberalisme de boventoon heeft, waar mensen geatomiseerd zijn en niet meer dan consumenten, elke vorm van identiteit en groepscohesie heeft het veld geruimd door jarenlang indoctrinatie uit de academische wereld wat mede is veroorzaakt door de Frankfurter Schule, die niet geheel toevallig Joodse intellectuelen waren. Joodse intellectuelen voelen zich meer op hun gemak in een multiculturele samenleving waarin ze niet de enige "minderheid" zijn, ze hebben een aversie voor een homogeen, overwegend blank en christelijke samenlevingen (vandaar de haat naar landen als Rusland en Hongarije). Dit constateren wordt in de kiem gesmoord door het "antisemitisch" te noemen, niet omdat het klopt maar om de ander te framen als "niet-deugen" en dus moet er karaktermoord worden gepleegd, een uiterst nefaste methode in het publieke debat.

Hissam | 05-12-20 | 14:55

@Frau Merkel | 05-12-20 | 13:13: Ik weet niet of dit bekend is, het woord "racisme" is ooit voor het eerste gebruikt door ene welbekende Trotski, een woord die hij gebruikte als politieke middel, vergelijkbaar met wat links maar ook soms "rechts" (die termen zijn obsoleet aan het raken) te pas en te onpas gebruikt.

Hissam | 05-12-20 | 15:00
▼ 1 antwoord verborgen

Dit topic gaat de meesten hier ver boven de pet maar chapeau GeenStijl en topicschrijvert! Interessante blik maar maakt ook wel wat depressief: hoe gaan we ons hier aan ontworstelen?

Wat aan de implosie van FvD met name jammer is, is dat de anti-kartel beweging net enige body begon te krijgen. Het is voor de samenleving erg gezond als zowel links als rechts er toe doen bij coalitiebesprekingen en het gedrocht kabinetsakkoord.

Daarbij is het doodzonde dat de Jonge Bruinhemden hebben gewonnen en niet het gezond verstand. Dat er niemand is binnen de partij die organisatorisch sterk genoeg bleek om dit recht te trekken en in elk geval één verkiezingen de volle buit te halen. De SP doet dat een stuk beter maar die hebben net geen momentum met een lief meisje als lijsttrekker ipv een geloofwaardige oudere blanke man die arbeiders, werklozen en jongeren naar de stembus weet te trekken.

Het Partijkartel zal de buit weer gaan verdelen en dat belooft dus meer van het zelfde en dus ook een versneld veranderende samenleving.
Van een zelfstandig land, worden we een grote stadsstaat in een Eur-Arabisch continent, geregeerd vanuit Brussel. En dat is zuur voor zowel links als rechts.

de Voorzittert | 05-12-20 | 12:01

Ik vind dat we de jongeren van ROOD moeten koesteren, als je extreem communistischer kunt zijn dan moedertje SP dan is dat best wel noemenswaardige prestatie.

Sarcastica | 05-12-20 | 12:00

Moest dat nou echt anoniem? Zo blijven we tot in de eeuwigheid met die misprezen woke mafklapperij opgezadeld zitten. Goed stuk verder.

Paty | 05-12-20 | 11:59

Kwam deze week een allochtoon tegen die zich afvroeg waarom blank Nederland zich zo op zijn kop liet zitten.
Goede vraag!

Abu Bachouca | 05-12-20 | 11:58

Ik zou graag een heldere guide willen van wat nou wel en niet antisemitisch is. Het lijkt nu alsof het het slechtse is wat je kan zijn. Begrijp sowieso niet waarom er een rangorde zou moeten zijn in discriminatie types, waarom antisemitisme erger dan homofobie of racisme. Waarom is er alleen voor Joodse mensen een aparte categorie van discriminatie, vind ik ook gek. Waarom zou anti-Angolees of anti-Frans sentiment minder zwaar moeten wegen? De gevolgen van gelabeld worden als antisemitisch zijn nogal groot, kijk maar ook naar Jeremy Corbyn, maar het lijkt zo'n nietszeggende aanteiging wanneer je niet inhoudelijk benoemd wat er dan precies zo antisemitisch is. Als je bijvoorbeeld kritiek hebt op een aantal mensen, die toevallig Joods zijn (Soros bijv), ben je dan een antisemiet? Als je zegt dat 40% van de Forbes 100 rijkste Amerikanen toevallig als gemene deler een Joodse culturele achtergrond hebben, ben je dan meteen een antisemiet?

Het mag duidelijk zijn

humility | 05-12-20 | 11:56 | 1

Eens.

A.I. van Dee | 05-12-20 | 16:12

Goed stuk.
+1000

postmodernismisdead | 05-12-20 | 11:56

Mooi man, academici, meer dan twintig alinea's die je ook in drie tegels had kunnen bakken.

knutsel_ | 05-12-20 | 11:53 | 4

En dat geeft dus precies het verschil weer tussen professioneel handelen en knutselen.

bisbisbis | 05-12-20 | 12:09

Memes or it doesn't happen?

TmC | 05-12-20 | 12:10

Zowel links en rechts radicaliseren - hoewel er eigenlijk geen sprake meer is van links en rechts: wat extreem-rechts wordt genoemd wordt hard terzijde geschoven/er wordt afstand van genomen, terwijl extreem-links, dat net zo fout is, mainstream is geworden.
Maar de schrijver van het bovenstaande geeft wel de hele geschiedenis erbij van hoe het zo gekomen is.

grietmetgroenefiets | 05-12-20 | 12:44
▼ 1 antwoord verborgen

Waarom rechts radicaliseert: de andere kant radicaliseert nog veel harder. We moeten ineens net doen alsof transgenders niet gek in het hoofd zijn, dat elke gezinsstructuur behalve die met een man/vrouw met kids goed is, dat mannen niet moeten werken en vrouwen juist wel, dat de christelijke normen en waarden niet deugen, dat alles van onze eigen geschiedenis sowieso niet deugt etc. Alles wat de samenleving (en in zekere zin de natuur) van zegt: dit is de beste vorm, daar wordt nu van gezegd: nee is niet meer zo. Elke dag wel een uiting door media en overheid. Gay Pride wordt beter beschermd dan kerken.

Daar kun je eerst normaal tegen af zetten, dan kom je erachter dat het enkel im Frage stellen al verkeerd kan aflopen. Vervolgens gaat de richting van je eigen overheid steeds meer naar een multiculturele regenboogsamenleving waarvan je weet dat het niet werkt, zie ooit prachtsteden als Parijs en Londen. In de tussentijd regeert een VVD liever met een GroenLinks of SP dan met partijen als PVV en FVD en elke zelfopgelegde nuance zal steeds minder zin hebben.

Komt Godwin: Wat veel mensen vergeten zijn is dat de nationaal-socialisten/fascisten vooral konden opkomen als anti-communistisch alternatief. De communisten kwamen de straten op, pakten goederen af, sloegen mensen in elkaar en de regering gaf niet thuis. Toen was er een stroming die de mensen wel kon beschermen tegen de communistische malligheid/terreur. We zijn hard bezig dat eerste gedeelte te herhalen op dit moment.

JohnLocke | 05-12-20 | 11:52 | 5

Tegel van de dag !

Randall3.0 | 05-12-20 | 12:19

@DexterGordon | 05-12-20 | 11:57: ik snap wat hij zegt. Het is natuurlijk niet super normaal dat je transgender bent, dan ben je bijzonder. Bijzonder is niet altijd slecht. Het punt is nu dat men je wil aanklagen als je niet meer weet of de persoon met hij of zij aangesproken wil worden, dan meneer Dexter, dat is gek.

fapkoning40 | 05-12-20 | 12:41

Wat u vergeet: Adolf Hitler was in 1918/19 Spartakist. Het masker van 'communist' en het masker van 'nationaal-socialist' is gemakkelijk te verwisselen. Bij Mussolini was hetzelfde aan de hand. Ten onzent wisselt GroenLinks stuivertje met de Moslimbroederschap.

Eeuwig..Op..Vakantie | 05-12-20 | 12:52
▼ 2 antwoorden verborgen

Onderschat de rol van de media hierin niet.

De grootste krant van Nederland kopt vandaag:

"Daling aantal besmettingen in Duitsland"
Het artikel dat achter een betaalmuur is verstopt geeft aan dat het aantal gemeten besmettingen gisteren 23.499 was en vandaag 23.399.

Als je even bedenkt dat dit gegoochel met nieuwsberichten achter betaalmuren ook op andere onderwerpen van kracht is zoals woningnood, migratiestromen, armoede, politiek en economie dan kun je wel stellen dat we in een zeer verontrustende situatie zijn terecht gekomen.
Waarom?
Omdat al het nepnieuws een overeenkomst heeft.
Het ligt namelijk gratis voor het oprapen en de dat is wat de jeugd leest.

LinkeLotje | 05-12-20 | 11:52

Er wordt vergeten dat autochtone jongeren nauwelijks een identiteit hebben en worden ondergesneeuwd door de allochtone straatcultuur.
In de muziek, film en op tv wordt deze culturele uitingen op handen gedragen maar in realiteit is het een achterlijke cultuur die zich bedient van extreem geweld.
De autochtone jongeren dienen zich te onderwerpen aan deze cultuur, zij het in gedragingen (denk aan het spreken van gebroken Nederlands) danwel in zich ondergeschikt maken aan de import culturen die door Links Nederland als superieur moet worden beschouwd; minderheden zijn immers allen slachtoffer en Blank Nederland is in en in racistisch.
Dan komt er een beweging binnen die zegt dat dit alles niet hoeft en je ook op een andere manier een vuist kunt maken.
Dit is aanlokkelijk voor veel jongeren.
Het heeft niet alleen te maken met een somber toekomstbeeld, het is de onvrede over het hier en nu.
Wanneer men kritiek heeft wordt men weggezet als racist.
Nou denken velen dan toch maar een racist? Wat maakt het verder uit.
Ik begrijp dat wel. Helaas.

Remus McMillan | 05-12-20 | 11:51 | 3

Niet alleen dat. De autochtone jongere die iets met zijn creatieve drang wil doen en een culturele bijdrage wil leveren is kansloos als het op subsidies aankomt. Die gaan namelijk vooral naar culturele uitingen van allochtonen, in minderheidsculturen, of naar zaken die "een bijdrage leveren aan de emancipatie van minderheden". Zo wordt dit effect alleen maar versterkt. En moeten we constateren dat de grotendeels gekleurde "straat"cultuur inmiddels dominant is,

Muxje | 05-12-20 | 11:58

Als reactie zijn er veel private scholen waar de blanken met geld heen gaan. Dit versterkt het effect.

Frau Merkel | 05-12-20 | 13:16

Goed verhaal hoor. De volgende frase uit het verhaal toont helaas aan dat ook deze meneer uiteindelijk met dedain kijkt naar het gros van de mensheid, de niet intellectuelen of zo je wilt arbeiders,
"De beweging wordt nu ook interessant voor intellectueel nieuwsgierige en hoogopgeleide mensen. Het gaat opeens over Nietzsche, Jung, Spengler, Marcuse en Derrida in plaats van het meer inhoudsloze geschreeuw van populisten". M.a.w. als intellectuelen het begrijpen dan gaat het deugen.
Ook hier weer het gevaar dat de grote massa buiten de discussie wordt gehouden.

dranrebel | 05-12-20 | 11:50 | 1

Dat schrijft hij volgens mij niet hoor.

vander F | 05-12-20 | 12:49

Wat is het alternatief voor de natiestaat?

bierrr | 05-12-20 | 11:48 | 4

Anarchie of een soort totalitaire superstaat of je wordt een soort kolonie.

Barre_de_k | 05-12-20 | 11:58

Meer EU.

entredeuxbieres | 05-12-20 | 12:54

Zoals miko zegt, nog grotere natiestaten, de Verenigde Staten van Europa bv.
Idioot natuurlijk.
Dat komt door het schizofrene gedachtengoed in Brussel,
aan de ene kant grenzeloos, wég met die natiestaten en ons daaruit voortkomend oorlogsverleden, in principe kan de hele wereld lid worden van de EU,
aan de andere kant begrensd, binnen die EU dient eenieder zich naar de Brusselse mores te richten en opteert men naar een nieuwe 1 staat oplossing.
Heel dubbel en dat werkt dan ook niet.

vander F | 05-12-20 | 13:09
▼ 1 antwoord verborgen

"The table has tilted, folks. The game is rigged. And nobody seems to notice. Nobody seems to care. Good honest hard-working people - white collar, blue collar, it doesn't matter what color shirt you have on. Good honest hard-working people continue - these are people of modest means - Continue to elect these rich c*cksuckers who don't give a f*ck about you. They don't give a f*ck about you. They don't care about you at all. At all. At all. And nobody seems to notice. Nobody seems to care."

"The Game Is Rigged" George Carlin on American Dream
www.youtube.com/watch?v=AeRd0EJbkC0

kloopindeslootjijook | 05-12-20 | 11:47 | 1

kloopindeslootjijook | 05-12-20 | 11:47 :
Uitstekende samenvatting van het “ingezonden” artikel, maakt het zielige artikel van deze mislukte anonieme “wetenschapper” geheel overbodig.

Penus Decoratus | 05-12-20 | 12:03

Sterk betoog, geef de man een wekelijks podium aub

pffffft | 05-12-20 | 11:47

Met kop en schouders het beste topic van het jaar. Ik zou de schrijver willen uitnodigen zijn inzichten ook naar linkse platforms in te sturen (Joop of zo). Het is tijd voor depolarisering.

Die nare vent | 05-12-20 | 11:45 | 2

JOOP zit in zijn eigen bubbel.

Remus McMillan | 05-12-20 | 12:00

Daarom juist

Die nare vent | 05-12-20 | 13:53

Chapeau

Eigenwijs | 05-12-20 | 11:43

Alle anti-establishmentbewegingen moeten leren van het feit dat Trump zijn platformen heeft laten kapen.
Wees dus geen Donald.
Zorg dat je ook zoiets als Parler en BitChute hebt.
En attendeer je kijkers daar gisteren al op.

Ben-Bataaf | 05-12-20 | 11:42

Fijn stuk, daar niet van, maar wat is nu precies het nieuws ?

der_feldwebel | 05-12-20 | 11:40 | 3

Nieuws is al een tijdje dood helaas.

Leibniz | 05-12-20 | 11:44

gestorven aan corona

Leibniz | 05-12-20 | 12:02

Het gaat om het perspectief, niet om het nieuws.

Premier Trutte | 05-12-20 | 12:19

Tja, het is een invalshoek. Of een uitgangspunt, zo u wenst.
Mijn visie blijft tot mijn dood dat het internet de oorzaak is van alle maatschappelijke en mondiale veranderingen van de afgelopen 20 jaar en de komende 20 tot 50 jaar.

De mensheid heeft een secundaire realiteit geschapen; een mondiale 'wereld' van nullen en enen, van fragmenten van geestelijke inhoud, van beelden van 'alles en iedereen', van geschreven 'waarden', van een grotere kwantiteit dan de primaire realiteit, reizend door de tijd, sneller dan het licht.

De kwantiteit van informatie is daardoor dusdanig groot geworden, dat het waarnemen en kaderen van 'kennis' is verworden tot een egocentrische zelfbevestiging van vele 'intellectuelen' (mijzelf incluis) die de grootheid van de 'werkelijke wereld' en de complexe dynamica die daaruit voortkomt, nu pas kunnen en zijn gaan begrijpen.

Het is daarin logisch dat er groepen ontstaan; van stromingen in elk denkbaar geestelijk onderwerp. Leiders creëren denkbeelden en volgers volgen hen.
Omdat de leiders in de primaire realiteit (politici, media, etc) deze complexiteit ook niet aankunnen, ontstaat er een dreiging in de primaire realiteit voor dit makkelijke geestelijke luxeleven en heeft het (nog steeds bestaande) instinct een vijand nodig. Om te schuld te geven, om zich tegen te verdedigen, of om tegen te vechten.

Afhankelijk van de binding van een individu in zowel de primaire als secundaire realiteit, hangt het individu naar groep A of groep B of groep Z, enz. Het heeft allemaal niets met politiek of woke of universiteit of FvD te maken. Het heet de digitale revolutie (een onderdeel van de menselijke evolutie) en is pas afgerond wanneer de mensheid (sociale) wetten en regels voor de secundaire realiteit heeft geschapen en elk individu voor zichzelf bewust is van wat normaal (en geaccepteerd) is in beide werelden. Hoe dat gaat, geen idee; maar 'we' zijn al goed op weg dankzij grote denkers als Thierry Baudet die hun kop boven het maaiveld uit durven te steken en de verkrampte constructie genaamd democratie durven te bevragen. Kijk, 'democratie is een religie' schrijven is makkelijk, maar er echt wat aan te proberen te veranderen; daar heb je een grote kwantiteit mensen voor nodig. En in een grote kwantiteit (groep) mensen vindt men altijd extremen. De normale verdeling geldt altijd.

Ook bij deze heer/mevrouw 'academische belangen' die m.i. veel te veel vooronderstellingen doet en denkt in groepen en 'belangen'; u denkt slechts 'gemiddeld', al reiken uw cognitieve capaciteiten ongetwijfeld verder dan dat. Edoch, ik lees iemand die te veel, te vaak en te gebonden op internet bezig is en te weinig binding heeft met de primaire realiteit. Anders schreef u geen 'wit'.

Mensdier | 05-12-20 | 11:40 | 2

Ik ben het deels met u eens, maar uw afsluitende argument snijdt geen hout. Als u de alinea waarin de term 'wit' gebruikt wordt, tot de laatste zin gelezen had, dan had u gezien dat schrijver dit in de context van retoriek van de woke clan deed, niet als standaard van eigen schrijven.

marcoplarco | 05-12-20 | 11:47

@marcoplarco | 05-12-20 | 11:47: iemand die zich nauwelijks op internet begeeft heeft geen idee wat 'woke clan' is en gebruikt termen zoals ze zonder internet gebezigd werden. Dat is nog steeds de meerderheid van Nederland. En voor zo iemand snijdt juist dat hele stuk tekst van de inzender geen hout; want leeft in de primaire realiteit en niet op internet. Soit, misschien had ik het woord 'woke' moeten schrijven in plaats van 'wit'. Voor mij is het echter hetzelfde; slap internetgelul voor zuivere zelfbevestiging. Zoals mijn stuk ook, en uw stuk en alle nodeloze woorden die wij allen schrijven zonder dat er direct werkelijk wat verandert, en louter sluimerende geestelijke veranderingen plaatsvinden. Vrij zinloos allemaal, doch vermakelijk.

Mensdier | 05-12-20 | 11:56

Kortom, extremisme is van alle tijden en ditto het misbruiken van feiten. Wat nu wel wat anders is het ontbreken van een duidelijke staat die ingrijpt, of kaders plaats, of handhaaft etc. Zie het verdwijnen van grenzen, het leger, autoriteit bij docent, arts, agent. Het gedrag van internationaal opererende criminelen. Lulkoek kunnen vertellen op sociaal media en universiteiten. Ingrijpen is lastig want dan is er iemand gekwetst. Iedereen is bijzonder en een prinsje. De stille middenklasse betaald en heeft ook steeds minder te zeggen.

Risingson | 05-12-20 | 11:39 | 1

De stille middenklasse heeft niet steeds minder te zeggen, de regentenklasse heeft steeds meer over ons te zeggen.

heldheino | 05-12-20 | 12:56

Leuk die anti-establishment-beweging. Totdat ze zelf het establishment gaan worden.

Rest In Privacy | 05-12-20 | 11:39 | 2

Onder de streep zijn er maar weinig die van hun idealen hun beroep kunnen maken.

Graaisnaaiert | 05-12-20 | 12:24
-weggejorist-
Sarcophilus | 05-12-20 | 11:37
-weggejorist-
Sarcophilus | 05-12-20 | 11:34 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

Meer, meer, meer van dit soort beschouwingen. Prima stuk, hulde aan de inzender.

marcoplarco | 05-12-20 | 11:34

Vooral dit:

Inderdaad, the game is rigged, en zij die profiteren blazen het hoogste van de woke toren. Of je nou wit, bruin, zwart, transgender of moslim bent, zolang iedereen met elkaar overhoop ligt op grond van identiteit kan het establishment fijn achterover leunen zonder dat er iets verandert.

Rest In Privacy | 05-12-20 | 11:34 | 1

Verdeel en heers.

A.I. van Dee | 05-12-20 | 16:01

Bedankt voor dit stuk, ik kan dit wel waarderen.
Hopelijk krijgen we meer columns van deze man.

Szymon | 05-12-20 | 11:33 | 2

*correctie:
van deze man, vrouw of non-binair onzijdig en wat dees meer zei op het (on)geslachtelijk voorbindwerp spectrum.

Hevvlan Demuru | 05-12-20 | 11:57

Helemaal mee eens: veel om over na te denken. Nog eens rustig nalezen.

cugel | 05-12-20 | 19:01
-weggejorist-
Mr.Crowley | 05-12-20 | 11:32 | 2

Bedankt briefschrijver, ik moest huilen. Laten we rusten met z’n allen. Ook Bart ziet er moe uit.

RickTheDick | 05-12-20 | 11:31

Het anoniem moeten blijven vanwege 'iets met belangen in de academische wereld' is enkel een gevolg van het in dit stuk beschreven woke-extremisme.

Mijn complimenten voor deze treffende uiteenzetting.

kaytamine | 05-12-20 | 11:30

De arbeider komt (in Europa) nauwelijks in de verdrukking (tenmiste, tot Corona). De arbeider leeft langer gezonder en in nooit eerder gekende luxe dan ooit. Ik heb dit altijd een raar argument gevonden. Wat er wel aan de hand is, is dat de verhouding tussen de vermogens de spuigaten aan het uit lopen is.

konjodebonjo | 05-12-20 | 11:26 | 8

Verdienmodel he, het opkomen voor de arbeider. Discussieren over het lot van de arbeider verdient stukken beter dan zelf arbeid verrichten en je wordt er ook minder moe en vuil van.

Graaisnaaiert | 05-12-20 | 11:59

@DexterGordon | 05-12-20 | 11:44:
Gelul Dex, net als het fileprobleem. Paar procent minder auto's/vraag, file opgelost.

De laatste 3% omzet is de winst.

Heel veel problemen lossen op in de marge, maar u mag verder dromen.

Enne 52x500 huizen is een hele dikke marge.

dr_heckle-mr_right | 05-12-20 | 12:03

"... ik geloof dat het nationalisme in feite al een gepasseerd station is ..."
Dat is ook zo'n valkuil: ja Brussel wil van ons een soort Europese eenheidsworst maken > da's topdown beleid dus.
Maar kijk eens naar de VS: daar krijgen de verschillende staten al vele decennia steeds meer een eigen karakter. Zo erg zelfs dat staten elkaar soms niet eens meer begrijpen en zich willen afscheiden van de andere.
Nationalisme in Europa is springlevend! En dat is goed; het moet!
Fascisme is gevaarlijk; zij het van rechts, zij het van... links!

Aristotalloss | 05-12-20 | 13:06
▼ 5 antwoorden verborgen

Cliteur moet hangen... Althans als het aan het AD, NRC en zelfs de VK ligt.
Hij is atheïst, conservatief rechts, dus onnoemelijk fout!!!

Wegwezen dus uit de academische wereld, want wij staan geen pluriformiteit van denken toe.

Bolhoed | 05-12-20 | 11:26

Gaat scribent toch maar Forum stemmen dan?

JohnLocke | 05-12-20 | 11:25

Oude wijn en nieuwe zakken dus.
Of nieuwe wijn in ouwe zakken.

Montgomery Burns | 05-12-20 | 11:24 | 1

Een beetje wel idd. Net als na de eerste marxistische revoluties begin 20e eeuw: toen kreeg je een extreem-rechtse reactie (Mussolini & Hitler).
Moraal: extreem-links veroorzaakt altijd de shit. (...)
Uiteindelijk willen de meeste mensen gewoon lekker vrij zijn en een beetje comfort!
Next!

Aristotalloss | 05-12-20 | 12:38

Het goeie nieuws is dat Ongehoord Nederland 50.000 leden heeft.

grietmetgroenefiets | 05-12-20 | 11:23 | 9

@DexterGordon | 05-12-20 | 11:54: En de documentaires van Marijn Poels: kijk "The Uncertainty Has Settled" maar. Poels is een heel redelijke jongen die de huidige energiepolitiek ter discussie stelt. Hij reist de hele wereld over om er met mensen over te praten. De trilogie die het uiteindelijk is geworden is nu in zijn geheel te zien bij Ongehoord op youtube. Heel interessant en ook mooi. Met veel trekkers en filosofie. Wat wil je nog meer.

grietmetgroenefiets | 05-12-20 | 12:13

@miko | 05-12-20 | 11:49: Over Powned, had me afgemeld als lid want overhead, maar ze blijven me meetellen tot einde periode (dus na peildatum). Tja, zo haal je de 50.000 wel :). Geef ze geen ongelijk hoor.

JohnLocke | 05-12-20 | 12:16
▼ 6 antwoorden verborgen

Ja hoor iets met belangen, toedeledokie.

ademende aarde | 05-12-20 | 11:23

Belangen in de academische wereld. Toen haakte ik af.

koperbij | 05-12-20 | 11:23 | 1

Ik toen hij iedere rechtse persoon en FvD-aanhanger makkelijk onder extreem-rechts categoriseerde en geen enkel voorbehoud maakte over het woord extreem en daarmee het als feit brengen.

BekiekUtMoar | 05-12-20 | 12:30

Professor Cliteur, bent u dat ?

oldandwise | 05-12-20 | 11:22 | 2

Lijkt me niet.

de honden blaffen... | 05-12-20 | 11:46

Nee, dit ben ik niet hoor...

eerstneukendanpraten | 05-12-20 | 11:52

Oké, en nu ?

Wijze uit het Oosten | 05-12-20 | 11:20 | 3

Ja, lekker kort weer. Had ie z'n verhaal niet in de inleiding kunnen houden?

hotnot | 05-12-20 | 11:21

Klinkt goed, maar uiteindelijk willen dit soort lieden zelf ook graag tot het establishement horen. Zie D66, zie Baudet, zie Grienpies.

Rest In Privacy | 05-12-20 | 11:17 | 1

Ik weet niet of zij dit persee willen, of dat zij door het systeem net zo lang langzaam gekneed worden en stukje bij beetje onderdeel gaan uitmaken van het etablissement. Soumission trekt een mooie paralel.

Gekke_Gert | 05-12-20 | 11:27

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl