Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Douglas Murray: Trump, Brexit en sneeuwploegpolitiek

Onderstaand is een vertaling van dit artikel in National Review. Hier een linkje naar ons interview met Douglas over zijn boek The Strange Death of Europe.

De stemming voor Brexit en op Trump zijn nu meer dan twee jaar geleden. En ondanks dat de meeste Brexit-stemmers weinig op hebben met de neiging die twee gebeurtenissen te linken, zijn ze onvermijdelijk vervlochten. 

Een neutrale manier om beiden te interpreteren zou "ontwrichting" zijn. Maar al snel werd er een scala aan voorzichtig kleinerende termen ("populist", "reactief", etc.) ingezet om te suggereren dat deze ontwrichtingen moreel niet neutraal waren. Al snel werd er een contra-narratief aangemeten dat veel verder ging. 

Het was de identieke aard van de tegenbeweging in beide landen die meteen opviel. Kort na de Brexit-stem werd het Britse publiek overspoeld met claims door de media dat er een sprake was van een "piek" in racistische incidenten, "hate crimes" en meer. Hoe mensen ook gestemd hadden, dit was oprecht alarmerend. Waren deze gevaren zo latent aanwezig dat ze nu gewekt waren, simpelweg omdat meer mensen "Leave" dan "Remain" aankruisten in het stemhokje? Twee maanden na de Brexit-stem werd een 40-jarige Poolse man vermoord in Essex. De pers en pro-EU-politici sprongen er bovenop. The Guardian claimde dat de moord "de realiteit van post-referendum-racisme blootlegde". Zelfs de conservatieve Telegraph suggereerde dat de moord angstig maakte dat "migranten het doelwit worden in post-Brexit hate crimes". Het hoofd van de Europese Commissie schoof de moord in de schoenen van "welig tierend populisme". 

Tegen de tijd dat de 16-jarige moordenaar een jaar later veroordeeld werd, was de media-aandacht al gaan liggen. Voor de rechtszaak werd duidelijk dat de moord het resultaat was van een zinloos handgemeen laat in de nacht. Vreselijk en verschrikkelijk, en een incident waar op zichzelf lessen uit getrokken zouden kunnen worden. Maar het ras van het slachtoffer had er niets mee te maken. En het besluit van het Britse publiek om de EU te verlaten ook niet.

En toch, het narratief zette door. Het enthousiasme voor de "uitbraak van racisme"-lijn was dusdanig dat ongeacht welke feiten en tegenargumenten er aangevoerd werden, aan de "piek" in hate crimes werd aangehangen als een geloofsartikel. Het rechtvaardigde de ergste vermoedens van Remainers en beangstigde veel Leavers. Dat de politie mensen tijdens deze periode aanspoorde hate crimes te rapporteren (de politie vindt het over het algemeen rustgevender 'online beledigd zijn' te onderzoeken dan, zeg, de piek in messentrekkers), werd genegeerd. Het narratief dat een "racistische Brexit-stem leidde tot een sterke stijging in racisme" was te bruikbaar om als onzin af te doen.

Exact dezelfde claim werd het Amerikaanse systeem ingepompt na de verkiezing van Trump. Een verzameling aan spontane en af en toe onhandige citaten werden beschreven als schaamteloze 'dog whistles'. Een grapje over Mexicanen — hoe onverstandig ook voor een kandidaat — werd verklaard tot een racistische aanval op alle Mexicanen. En zodra die link gelegd werd, was het nog maar een kleine stap de stem voor Trump af te doen als "racistisch en een soort groen licht voor echte racisten. Politici en commentatoren linkten een serie aan bomdreigingen tegen Joodse gemeenschappen in de VS en het buitenland in januari 2017 aan de inauguratie van Trump. Een congreslid beschuldigde Trump-supporters van de dreigingen en commentatoren maakten de duistere voorspelling dat deze krachten hierna van iedereen een doelwit zouden maken. Twee maanden later werden er twee mannen gearresteerd — een van hen was een oud-journalist van de ver-linkse website The Intercept, de andere was een Israelisch-Amerikaanse man met mentale gezondheidsproblemen. Weinig mensen stonden stil bij die details. De verhalen passen in een veel groter patroon. In tegenstelling tot Brexit-leiders, gebruikt de President soms wel taal die dubieus en laakbaar is, maar niets dat het gedijen van het "Trump moedigt antisemitisme aan"-narratief rechtvaardigt zoals dit gedaan is.

De toename van vermeende hate crimes heeft zich ook niet beperkt tot etnische minderheden. In zowel post-Brexit Engeland als post-verkiezing Amerika, werden ook andere groepen naar verluidt geslachtofferd in deze oer-uitbraak van "haat". The Guardian (wederom) claimde dat "homofobe aanvallen in Engeland met 147% toenamen in de drie maanden na de Brexit-stem". Waarom? Het sloeg nergens op.  Waarom zouden Britten die ervoor stemden de Europese Unie te verlaten dit vieren door homo's aan te vallen? Tenzij er gezegd zou kunnen worden dat de EU de enige beteugelende kracht is tegen een anderszins ondubbelzinnige haat-bevolking (een thema dat bepaalde Remain-campagnevoerders maar al te goed uit kwam). De data waar The Guardian en anderen zich op baseerden gingen helemaal niet over daadwerkelijke veroordelingen of zelfs hate crime-aangiften, maar kwamen uit een online enquete, uitgevoerd door een LGBT-liefdadigheidsinstelling die vrijwillig werd ingevuld door een paar honderd mensen die al dan niet homoseksueel waren.

Exact dezelfde smear werd in de VS uitgerold. Omdat Trump alles zou vertegenwoordigen wat bigoted was, zou zijn verkiezing overduidelijk leiden tot een uitbraak van bigotry van elke soort. Toen Washington Post-journalist Jonathan Capehart in tranen uitbrak tijdens een televisie-interview vlak na de verkiezing, verklaarde hij dat hij als een zwarte maar ook als een homoseksuele man "bang" was voor de toekomst die de Trump-verkiezing zou brengen. Dat LGBT-mensen "bang" waren voor Trumps overwinning was het perfecte narratief. In de maanden en jaren die volgen, bleven verscheidene groepen en media-outlets het verhaal doorduwen dat ze de Britten al op hadden gelegd. Anti-LGBT hate crime was nu overal en altijd "on the rise". En we wisten allemaal wiens schuld dit was. De riolen waren geopend, en dit waren slechts een aantal van de eerste zichtbare resultaten.

Natuurlijk is niets van dit alles om te beweren dat racistische of homofobe incidenten niet voorkomen. Maar de terloopse connectie tussen de echte voorvallen die daadwerkelijk plaatsvinden en twee politieke gebeurtenissen uit 2016, is simpelweg niet bewezen. Het is een claim die enkel en doelmatig één politieke bewering voortzet: dat de verkiezingen in 2016 haat gelegitimeerd hebben en dat het tegenwerken van deze resultaten daarom het enige is dat een redelijk persoon kan doen.

Maar het "toename in haat"-narratief is niet het enige dat de Atlantic over en weer gaat sinds 2016. Een andere — en het groeit met de tijd — is dat het resultaat van de Brexit- en Trumpverkiezingen niet legitiem waren omdat deze "gestolen" of "beïnvloed" zijn vanuit het buitenland. Dit idee, dat meerdere verschijningsvormen kent, motiveert een diepe en aanhoudende claim dat de twee resultaten niet louter illegitiem zijn, maar gelinkt.

In het VK probeerden degenen die al in een vroeg stadium tegen Brexit waren de zaak te maken dat de stemming verdacht was verlopen. Maar die pogingen kwamen niet werkelijk van de grond tot de Trump-verkiezing, waarna mensen aan beide kanten van de Atlantic met een belang de verkiezingsresultaten in twijfel te trekken, onvermoeibaar begonnen te werken een verband aan te tonen tussen een electorale verrassing een een vijandige buitenlandse mogendheid. Natuurlijk, verkiezingen zijn eerder in twijfel getrokken. Onduidelijkheid over stemmen verdeelde Amerika bijna 20 jaar geleden al. En toch komen de nieuwste claims van electorale illegitiemiteit niet van een hertelling in Florida. Ze lijken in staat bijna overal vandaan te komen, ook al hebben tegenstanders van de uitslagen van 2016 hun aandacht op Rusland geconcentreerd.

In de VS is de meest opzienbarende inzet om deze zaak te bewijzen overduidelijk het Meuller-onderzoek — een onderzoek dat, volgens de manieren van Amerikaanse  special-prosecutor investigations, plichtsgebonden is iets te vinden dat het opzetten van het onderzoek rechtvaardigt. In het VK hebben meerdere journalisten en parlementaire committees gelijksoortige claims onderzocht. Maar weinig hebben iets dat bewijs ook maar benadert. Onderzoekers van Oxford University bestudeerden de claims van Russische inmenging in Brexit. Ze vonden een totaal van 105 aan Rusland gelinkte Twitter-accounts die voor de verkiezing begonnen te tweeten. Twitter zelf gaf aan dat slechts een aan Rusland gelinkt account geld had besteed in de aanloop naar de verkiezingen (het kocht slechts zes advertenties), en een aantal aan Rusland gelinkte accounts bleken juist voor Remain te tweeten. Te geloven dat de Brexit-stem werd bepaald door een klein aantal Russische bots in plaats van decennia aan Britse ontgoocheling over de geleidelijke uitbreiding van de EU en haar bevoegdheden, is een waan van de hoogste orde. 

En toch zet het door. Nadat de Twitterbots-claim doofde, was er de saga van Cambridge Analytica, ondanks dat de officiële Leave-campagne het bedrijf in geen enkele fase heeft ingehuurd om welk werk dan ook te doen. De afgelopen 18 maanden werd de claim dat een databedrijf (wederom, in de woorden van The Guardian) de Britse democratie "gekaapt" heeft en vervolgens de Amerikaanse verkiezing hackte, genadeloos het politieke bestel rondgepompt. 

Maar het Cambridge Analytica-verhaal ging nooit over één bedrijf. Het was een poging de punten te tekenen die gelinkt konden worden om te bewijzen dat Rusland de verkiezing had doen omslaan. En als bewezen zou kunnen worden dat Rusland de verkiezingen van 2016 had aangestuurd, gehacked of anderszins gestolen had, dan zouden deze overduidelijk niet alleen illegitiem zijn, maar zouden ze terecht opnieuw gehouden moeten worden.

Een suggestie dat de feiten niet aan de kant staan van de mensen die deze claims maken kan deels aangetoond worden door de terugtrekking van de claims zelf. Zowel in Amerika als Engeland startten de claims met beschuldiging van vote rigging, inclusief het daadwerkelijk hacken van de verkiezing. Vervolgens werd de aandacht verschoven naar beïnvloeding via social media. Nu is het de zoektocht naar wie dan ook aan Trump of de Brexit campagne gelinkt, die op een of andere manier aangetast of beïnvloed was door Russisch geld.

In de VS draait deze zoektocht nu om welke connecties Donal Trump Jr. wel of niet met de Russen had tijdens de campagne. In het VK is de zaak verminderd tot de vraag of de voornaamste donateur aan Leave EU, de onofficiële Leave-campagne, Russische zakenrelaties had. Het idee dat de financier van een groep die niet eens in staat was tot officiële Leave-campagne benoemd te worden desondanks de macht had om het referendum te bepalen, is nu de basis van een wekelijkse stroom aan vermoedens, suggesties en hyperbolen door Britse Remainers. En ondanks dat het verhaal zich steeds verder terugtrekt uit het politieke centrum van de Leave-campagne, suggereren de overblijfselen van nagenoeg onbegrijpelijke claims voor sommigen nog steeds dat de afgelopen twee jaar ongedaan gemaakt kunnen worden.

Waar het mijzelf betreft heb ik er, ondanks dat ik deze ontwikkelingen van dichtbij gezien heb, langer dan twee jaar niet over geschreven. Ik doe het nu alleen omdat het me lijkt dat er een aantal lessen uit getrokken moeten worden.

De eerste is dat het nu duidelijk is dat de Brexit-stem en Trumpverkiezing heel belangrijke mijlpalen in beide democratieën zijn. Niet omdat wat deze wel of niet bereikt hebben, maar omdat beiden het eerste democratische mandaat aantonen dat een elite van beide landen weigert te accepteren. Ik zeg "een elite" in plaats van "de elite", omdat het mijn ervaring is dat er nooit een enkele entiteit van mensen is die zaken bestuurt. Desalniettemin besloten uitzonderlijk machtige figuren op invloedrijke posities (in de politiek, media en meer) in Amerika en het VK dat zij het oordeel van de bevolking niet konden accepteren, en kozen ervoor hetzelfde draaiboek (racisme, hate crime, Rusland, Cambridge Analytica) in te zetten om het oordeel van de bevolking ongedaan te maken of tenminste te ondermijnen. 

De tweede observatie is wat een ongelofelijk onwijze en verspilde kans dit nu al lijkt te zijn geweest. Als je een anti-Trump-strateeg of een pro-EU-campaigner was, had je allerlei zaken van 2016 kunnen leren. In het VK had je kunnen proberen uit te vinden waarom de EU al zoveel jaar zo onaantrekkelijk was dat, zelfs met opt-outs en aanpassingen die we tot aan te stemming hadden (en ondanks de onzekerheid die een overwinning voor Leave sowieso op zou gaan leveren), een meerderheid van de bevolking het hele verdomde ding gewoon wilde verlaten. Waarom werden "experts" zo weinig vertrouwd door het publiek? Wat zou er gedaan kunnen worden om dat vertrouwen te herstellen? Wat zou de EU kunnen doen om aan te tonen dat het geen doof monolith, maar een behulpzame en aanpasbare partner? Hoe kunt u in de aanstaande decennia de bevolking, in plaats van voor de gek houden, overtuigen weer deel uit te willen maken van de EU.

Een geïnteresseerde partij in de VS zou uit willen werken waarom, zelfs wanneer elke beschuldiging en claim in het boek naar Trump gegooid wordt, en ondanks dat zijn karakter-defecten op het eerste gezicht zichtbaar zijn, het publiek nog steeds op hem stemde. Waarom verloren de GOP en Democraten hun grip? Aan welke rechtvaardige zorgen en ongeadresseerde problemen leed midden-Amerika? Waren er lessen te trekken uit de vorige keer dat een Republiek het Witte huis bewoonde? Of blijven we doen alsof (net als in Engeland) volwassenen zulk geweldig werk verricht hebben dat het electoraat geen reden had de sleutels gewoon weer aan een van de regerende families te overhandigen?

Zelfs nu, aan beide zijden van de Atlantic, lijkt bijna geen van deze reflecties plaats te hebben gevonden. En als hier een reden voor is, dan is het dat al deze tijd, in plaats van het accepteren van de verkiezing en ervan te leren, elites bijna al hun beschikbare energie hebben besteed aan doen alsof het electoraat in 2016 dan wel slecht of gecorrumpeerd was. De afgelopen twee jaar hadden besteed kunnen worden aan iets leren of opbouwen. In plaats daarvan, hebben de beste geesten op zowel links als rechts hun tijd besteed aan claims van "racisme", "Rusland" en "Cambridge Analytica".

De laatste observatie die ik zou willen maken is dat dit alles een fenomeen heeft gecreëerd dat ik zou willen beschrijven als sneeuwploegpolitiek. Zoals na elke verkiezing of stemming, zou na Brexit en Trump een proces gestart moeten worden waarin the road ahead bevolkt werd. Natuurlijk, van nature zaaien referenda en verkiezingen verdeling. Maar nadat het oordeel binnen is, zouden mensen van het publieke belang zich in moeten zetten om hun land op welke manier dan ook te helpen. Mensen van het commentariaat bekritiseren waar nodig en (minder gebruikelijk) vieren successen. Aan de eettafels en sociale aangelegenheden, bediscussiëren mensen de merites en valkuilen van verschillende mensen en beleid.

Maar in de laatste twee jaar is deze daad van samenkomen bijna onmogelijk geworden. Want elke keer als iemand zich begeeft op wat het midden van de weg zou zijn, wordt de sneeuwploeg recht op hen af gereden. Vooralsnog draait de sneeuwploeg op de benzine van de hierboven genoemde beschuldigingen. Als je een bepaald beleid van Trump steunt, steun je niet dat beleid maar racisme, misogynie, Russische invloed of honderd andere dingen. Als je behoort tot de mensen die Remain stemden maar sindsdien besloot de uitkomst te accepteren en te bezien welke voordelen eruit voort zouden kunnen komen, dan ben je niet pragmatisch. Je moedigde hate crimes, homofobie en het hacken van uw verkiezingen door buitenlandse mogendheden aan. In plaats van u te begeven op het normale terrein van politieke acceptatie, bent u medeplichtig aan een misdaad.

Geef privé of publiekelijk de vaagste hint van een verzoenende houding en de sneeuwploeg wordt uw kant op gestuurd, met de intentie u terug te schieten naar de kant van de weg waar u begon. Amerikaanse pundits en politici zijn niet eens in staat het huidige succes van de economie of banenmarkt te vieren zonder dat de sneeuwploeg op hen af komt. Engelands beste pro-EU-geesten, inclusief staatsmannen en onderhandelaars met decennia ervaring, hielpen hun land niet. In plaats daarvan wachtten zij op hun TV-momentje en veroordeelden zij iedereen die de werkelijkheid geaccepteerd hadden, die zij niet konden accepteren — in de hoop het midden van de weg te ontdoen van elke voetganger.

Mensen praten vaak over de toenemende tweedeling in onze politiek. Maar ze erkennen de oorzaak niet. De oorzaak is dat zelfs na al deze tijd, het proces van acceptatie, genezing en verzoening nog niet eens begonnen is. In plaats daarvan zitten onze samenlevingen vast, en lijken geënt op vast blijven in deze tijd van ontkenning en woede. Wellicht ontdekt Meuller dat Vladimir Poetin de verkiezing van Donald Trump hoogstpersoonlijk heeft georganiseerd. Wellicht heeft iemand ergens in de niet-officiële Leave-campagne zijn inkomsten een keer niet aangegeven. Het is onmogelijk zeker te weten, maar het eerste geval is onwaarschijnlijk en het tweede geval is weinig indrukwekkend.

Wat we nu zien is dat de afgelopen twee jaar met een vreselijk prijs gekomen is. Onze landen, en meer specifiek onze elites, hadden de realiteit kunnen accepteren en er in het landsbelang in goed vertrouwen naar kunnen handelen. In plaats daarvan is een precedent geschapen dat niet met deze verkiezingscyclus of de komende jaren zal eindigen: een situatie waarin het accepteren van de resultaten van een verkiezing een kwestie van keuze wordt, en dat het idee dat de beslissing van de bevolking finaal is, van een conventie verwordt tot een afwijking. Onze politiek is eerder onsmakelijk geweest. Maar zelden is een dusdanig giftig component van zo hoog losgelaten als deze voortdurende mislukking. Nu we 2019 beginnen, zonder te accepteren dat 2016 zowaar heeft plaatsgevonden.

Reaguursels

Inloggen

Aha, de MSM leggen verbanden die er niet zijn, zo alà Theo Maassen:

"Ik discrimineer helemaal niet, ik constateer alleen maar feiten"
"Vroeger was er niets aan de hand met het milieu, nou zitten hier al die buitenlanders en zit er in eens een gat in de ozonlaag"

Peerkeoud | 13-01-19 | 19:22

Min of meer terzijde, vorig jaar waren ik en mijn vriend op vakantie in de VS, waaronder de laatste paar dagen in de hoofdstad Washington. Amerikanen vinden Europeanen altijd interessant en willen graag weten wat we van hun land vinden. In Washington is het overgrote deel progressief en aanhanger van de Democraten en ze gaan er zonder meer vanuit dat Europeanen dat ook zijn, en dus ook fel anti-Trump. Groot is dan ook altijd de verrassing als ze horen dat wij aan de rechterzijde van het politieke spectrum staan. Ze zijn helemaal verbaasd als ze er dan ook nog achterkomen dat we homo zijn. Maar juist omdat we niet Amerikaans zijn, wordt je niet meteen als vijand beschouwd en is een discussie mogelijk. En dan blijkt dat je sommige dingen best kunt uitleggen. Dat het een prima idee is om hard op te treden tegen oneerlijke handelsmethoden en diefstal van intellectueel eigendom (zoals China doet - en waartegen Trump wel een vuist maakt, en de EU niet). Dat het een prima idee is om je grenzen te bewaken ( ook iets wat de EU heeft opgegeven). Dat je juist als homo bang moet zijn voor de Islam. Het bleek best vaak dat mensen dan heus niet pro-Trump worden, maar opeens leken te begrijpen dat je niet perse een idioot of een tokkie bent als je niet de gewenste politieke mening hebt.

staat het bier koud? | 13-01-19 | 13:08 | 1

Mooi!

Rest In Privacy | 13-01-19 | 13:41

Als muren niet werken, waarom gebruikt iedereen ze dan?

Kromme Tenen | 13-01-19 | 12:02

Wat een downplay verhaal zeg.

Ja hoor, het Mueller investigation heeft "de plicht" iets te vinden dat het onderzoek rechtvaardigt. Wat een kul-uitspraak. Als er iets is dat dit onderzoek laat zien is het dat Trump tot over zijn oren in de kont van Poetin zit. Telkens komen nijeuwe leugens boven, telkens blijkt er meer aan de hand, telkens blijkt dat wel degelijk is samengewerkt met de Russen in aanloop naar de verkiezingen.

Heel gemakkelijk om het af te doen als een mediaverhaaltje, een zogenaamd "narratief", ook zo'n onzinwoord uit de rechtse propagandakoker, alsof het onderzoek uitsluitend zichzelf moet rechtvaardigen.

Wat een totaal slap verhaal, te doen alsof Trump en Brexit geen enkele invloed heeft op de veranderende moraal in de VS en de UK. Natuurlijk heeft dat het en natuurlijk komt dat niet ten goede aan meer tolerantie en vrijheid. Dat begrijpt een kleuter. Kortom, een groot downplay verhaal.

Beste_Landgenoten | 13-01-19 | 11:47 | 3

Downplay als antwoord op de media hetze van een groepje verongelijkten die wild om zich heen slaan en geen enkel middel schuwen om Brexiteers en Trumpeteers in een kwaad daglicht te stellen. Demoniseren wordt het ook wel eens genoemd.

Ik vind in dat geval downplay een heel beschaafde en bescheiden vorm van verweer die ik erg kan waarderen.

Heisessie | 13-01-19 | 13:37

Beste_Landgenoten | 13-01-19 | 11:47,

Dat jij 0 argumenten hebt is geen bewijs dat een kleuter jou gelijk geeft. Misschien is een extreem gebrek aan argumentatie wel helemaal niet zo overtuigend als je denkt.

Lees de column eerst eens, dat helpt. De claim dat sommige Trump supporters bijna half zo gewelddadig zijn als de Hillary aanhang bleek gebaseerd op enkele "incidenten", die achteraf niks met Trump te maken hadden. Bovendien ging het dus om *incidenten*. Er is geen enkel onderzoek dat uitwijst dat raciaal geweld is toegenomen. Ik ben het met je eens dat de "Democraten" al een aantal jaren aanzetten tot haat en geweld tegen blanken en joden, maar er is geen bewijs dat die retoriek ook werkelijk aanslaat. Er was inderdaad veel geweld tegen Trump-supporters, maar geweld hoort bij linkse verkiezingscampagnes; dat is niet per se racistisch. Het live op Facebook martelen van een gehandicapte blanke jongen natuurlijk wel, maar ook dat is in de VS niet ongewoon, dankzij het door de "Democraten" al jarenlang gepredikte conflictmodel van "white privilege".

Natuurlijk zijn veel blanken tegen anti-blank geweld, dus die stemden Trump.
Ook veel zwarte Amerikanen stemden Trump om die reden.
Maar is Trump daarmee schuldig aan raciaal geweld?
Terug naar de feiten; Trump heeft nooit opgeroepen tot geweld.
Zijn "Democratische" tegenstanders doen dat wel. www.rtlz.nl/opinie/column/4446866/tru...

Dandruff | 13-01-19 | 13:38

Ik adviseer je je een beetje in de materie te verdiepen, je hebt overduidelijk geen verstand van waar je het over hebt. De Mueller probe heeft een onduidelijk mandaat, dat is al opvallend, in de 2 jaar dat hij bezig is, heeft hij enkel gebruik geprobeerd te maken van het 'Russia dossier' van Fusion GPS, waarin de Hillary Clinton campagne Russen betaalde om een nepdossier samen te stellen, Christopher Steele was de uitvoerende.
Wellicht ook leuk om te weten dat Manafort berecht wordt voor dingen die hij 15 jaar geleden deed - lang voor hij iets met Trump heeft te maken. Hoort niet bij dit onderzoek, want het ging toch over 'collusion'? Wellicht ook leuk te weten dat het Hillary was die 20% van het Amerikaanse uranium verkwanselde aan de Russen.
Die blinde haat van jou jegens Trump, geïnfecteerd door jarenlang linksmedia volgen, vergeet 1 ding: Trump was vroeger Democraat, en die haat is ontstaan toen Trump het waagde de 'plantation' te verlaten.
Dit begrijpt 'een kleuter'...

Datsun_Cherry | 13-01-19 | 13:51

Serieus, wake up, het is ondertussen echt niet leuk meer.

Michiel85 | 13-01-19 | 11:22

Onbegrijpelijk hoe er op Trump word afgegeven in de media, misschien komt dat omdat de mensen die de 5 bedrijven in handen hebben die majority shareholders zijn in alle fortune 500 bedrijven in de VS hilary backten, omdat ze een corrupte muppet is. Obama wilde ook een muur bouwen, is gewoon in het publieke archief te vinden. Maar omdat Trump het wilt is het opeens slecht. Het kost 5 miljard om een situatie te voorkomen waar we hier in NL de vruchten van plukken. De wonderlijke verrijking door het multiculturalisme. Zucht. Wake up.

Michiel85 | 13-01-19 | 11:21 | 2

Misschien omdat, wat onlnags naar buiten kwam, Trump transscripties van de gesprekken met Poetin zelfs voor zijn eigen regering heeft laten vernietigen. Dat is een zeer merkwaardige en laakbare manier van handelen, als gesprekken op het hoogste niveau met iemand die de VS als grootste vijand beschouwt, voor de eigen mensen geheim moeten blijven. Wie niet begrijpt waarom zoiets grenst aan landverraad heeft ofwel een ontzettende Trump-poster voor de kop of heeft een IQ van 60.

Beste_Landgenoten | 13-01-19 | 11:51

Beste_Landgenoten | 13-01-19 | 11:51,

Ik ben om veel redenen geen Trump-fan;
- hij twittert teveel, te impulsief en dus te dom;
- hij ging net als Obama slijmen in Saoedi Arabië;
- hij voerde hetzelfde Syriëbeleid als Obama, dus anti-Assad;
- hij moet daar niet weggaan voor Erdogan garanties geeft aan de Koerden;
- etc.
Dat gezegd hebbend erger ik me groen en geel aan de anti-Trump hetze in onze media. Trump kreeg wel de economie op gang, en de werkloosheid flink omlaag. En over die muur heeft Trump gewoon gelijk; elk land mag zijn grenzen beschermen. En op een begroting van duizenden miljarden is 5 miljard voor een muur helemaal niks; de Democraten zijn schuldig aan deze shutdown. Maar hier heet Trump nu "kinderachtig" omdat hij zijn belofte om Amerikanen te beschermen wil uitvoeren.

En dan jouw gelul over "landverraad".

Allereerst, van alles dat over Trump "naar buiten komt", blijkt 90% gelogen.
Al de schandaaltjes worden breed uitgemeten, maar rectificaties blijven uit.
En bovendien zijn die beschuldigingen altijd vrij hypocriet. Trump mag geen enkel contact met de Russen hebben, maar Hillary wel met de Saudi's. Hillary kreeg geld van SA en verstuurde honderden mailtjes vanaf een onbeveiligde email account. En de media vinden dat prima.

Ondertussen zijn het de Saoedi's die al decennialang aanzetten tot haat tegen de VS in moskeeën en scholen wereldwijd. Ook in de VS; die hebben SA al meermaals aangesproken op lesboeken waar kinderen werd aangezet tot Jodenhaat, terrorisme en erger. Ik geloof niet dat de Russen dergelijk lesmateriaal verspreiden, laat staan dat ze internationale terreur tegen het Westen prediken en/of organiseren.

Dandruff | 13-01-19 | 14:00

En Hilary werd uberhaupt genomineerd omdat ze de DNC kon bankrollen nadat Obama ze zo goed als bankrupt had.

Michiel85 | 13-01-19 | 11:17

Trump won omdat het publiek in de VS killary meer haatte dan Trump en alles in de wikileaks over hilary waar is.

Michiel85 | 13-01-19 | 11:16

Belofte maakt schuld, hierbij een meer inhoudelijke mening over het artikel van Douglas Murray, Een kloosried is gegeven de lengte van de brontekst zeer onpraktisch. Dus eerst een samenvatting en dan puntsgewijs een commentaar.

1. Volgens DM zijn de verkiezing van Trump en Brexit aan elkaar gelinkt.
2. Dit valt af te leiden uit de manier van oppositie voeren, kort: hate crimes als argument
3. Het andere argument bestaat uit de beschuldiging van vote rigging, het ongeoorloofd beïnvloeden van de VS presidentsverkiezingen in 2016 en het Brexit referendum
4. Een elite weigert het democratische mandaat van beide verkiezingen te erkennen
5. Die elite verzuimt te reflecteren op die nederlagen
6. Dit leidt tot het sneeuwploegeffect, zeg maar polarisatie, die een verzoenende houding bestraft
7. De oorzaak is dat de verliezers hun nederlaag niet accepteren, laat staan hebben kunnen verwerken.

ad1. Dat denk ik ook, net als volgens mij de meeste voor- en tegenstanders. Trump en Farage zijn de beste maatjes. Het eerste grote manco is DM dit punt niet op een positieve manier beargumenteert. Zelf impliciet beweren dat de voorstanders een amoreel oordeel hebben geveld, zeg maar een volkomen objectief volksgericht, terwijl het onderliggende sentiment puur anti-establishment is (corrupte politici, media etc in Washington en Brussel) is pure misleiding.
ad 2. Bij gebrek aan een positieve samenhang leidt DM die af uit de manier van oppositie voeren. Hij schetst het beeld dat die vooral bestaat uit verwijten van discriminatie tegen zo'n beetje alles en iedereen. Dat is om 2 redenen eveneens misleidend. Allereerst is de toegenomen aandacht voor hate crimes een op zich positief gevolg van de diversiteitsbeweging (identity politics). Hoe scherper de motieven, hoe beter de bestrijding ervan. Dat er zachtbegaafde commentatoren zijn die dit linken aan Trump en Brexit is waar maar dat zijn er gelukkig maar heel weinig. Een groot deel van de kritiek is anderszins ideologisch bepaald (grofweg links tegen rechts) maar voor een belangrijk deel ook pragmatisch, kijkend naar de economische consequenties, vooral ook voor de gewone burger.
ad 3. De beschuldiging dat Mueller spijkers op laag water gaat zoeken is bespottelijk. Er hebben al strafrechtelijke veroordelingen plaatsgevonden, naar verwachting zullen er nog de nodige volgen. Die hebben deels te maken met campagnefinanciering uit het buitenland (Rusland en Oekraïne) wat in de VS ten strengste verboden is. Voor Cambridge Analytica dat aan Brexit gelieerde partijen (een onofficiële status is volstrekt irrelevant) er met de gegevens van miljoenen kiezers aan de haal zijn gegaan. Dat is sowieso laakbaar, zo niet strafbaar op basis van privacywetgeving. Die Russische twitterbots zijn zo onbeduidend dat DM dat argument er wel heel erg met de haren bijsleept.
ad 4: Welke elite, noem dan man en paard. De verkiezingsuitslagen zijn beide geldig en bovendien bindend verklaard. Dat tegenstanders (elite of niet) het daar hartgrondig mee oneens zijn is hun goed recht. In beide gevallen heeft de democratie gezegevierd, met alle mandaat van dien.
ad 5: Dat het de elite (in feite de verliezers) aan zelfreflectie ontbreekt, daar ben ik het volledig met DM eens. Dat de impliciete consequentie is dat de overwinnaars wel door zelfreflectie worden gehinderd gaat er bij mij niet in. En over elite gesproken: het aantal miljardairs in het kabinet Trump is niet op 1 hand te tellen, om over de eigenaars van The Sun c.s. nog maar te zwijgen.
ad 6: die polarisatie was er al, wat wordt bewezen door de verkiezingsuitslagen. Die polarisatie de tegenstanders in de schoenen schuiven is bespottelijk, voor polarisatie zijn per definitie 2 partijen nodig. Kijk niet verder dan de evangelicals in de VS, de helft van Trumps aanhang. Hoe die niet gepolariseerd (onverdraagzaam) zouden zijn is mij een raadsel. Cees van der Staaij is een schatje bij hen vergeleken
ad 7: De tegenstellingen gaan tot op individueel overtuigingsniveau, probeer dan maar eens iemand op andere gedachten te brengen. De suggestie van DM, wij de winnaars hebben niet alleen gewonnen maar hebben ook het morele gelijk aan onze zijde, dus geeft dat nou maar toe stelletje losers ,is gewoon krankjorem. Want de tegenpartij is net zo hard van haar eigen morele gelijk overtuigd.

Wat tot mijn wens leidt dat alle partijen eens uit hun ideologische loopgraven durven kruipen en alle echte grote problemen , en dat zijn er helaas genoeg, eens op een constructieve en pragmatische manier zouden aanpakken.

Tot slot mijn dank aan Douglas Murrey (en @spartacus). Mijn opmerking gisteravond over tijdsverspilling neem ik graag terug. Er is niets zo lekker om het eens grondig met iemand oneens te zijn en dat eens gestructureerd onder woorden te mogen brengen. En iedereen uiteraard een fijne dag des heeren gewenst.

Rest In Privacy | 13-01-19 | 10:30 | 2

@Hetkanverkeren | 13-01-19 | 10:30 |
Laat mij uw kloosried dan eens kloosrieden:

1; Nee, er was geen Russische inmenging op zo'n niveau dat het daadwerkelijk de verkiezingen/ het referendum had kunnen beïnvloeden. Alle 'bewijzen', zo die er al waren hielden geen stand. Want neemt u maar van mij aan; als die bewijzen er ècht waren geweest, dan was Trump allang impeached geweest en de Brexit stem ongeldig verklaard. Wat er wel gebeurde, en waar ook u zich schuldig aan maakt: de "gewone burger" had genoeg van het gekonkel, het niet gehoord worden, en het met arrogantie en dédain bejegend worden door de zittende elite die van alles predikt (Milieu, de Multikul), maar er zelf voor zorgt buiten schot te blijven, stemde niet wat de zittende elite wilde om dan vervolgens allerlei kwalijke labels aan de kont gehangen te krijgen. Dáárom waren de uitslagen wat ze waren. In het geval van de Amerikaanse verkiezingen moest je kiezen uit twee kwaden waarvan één partij de gewone hardwerkende Amerikaan als 'Deplorable' betitelt en zich er niets eens voor schaamt. Zou u op een dergelijke kandidaat stemmen?

En wat de Brexit betreft: de Britten hadden er genoeg van niet langer baas in eigen huis te zijn, dingen opgelegd te krijgen vanuit een instituut dat op zijn zachtst gezegd nu niet bepaald bekend staat om zijn democratisch gehalte en dat herhaal-referenda eist, net zo lang totdat ze de gewenste uitslag krijgen. Dit is o.a. in Ierland gebeurd. Daar werd een referendum drie keer opnieuw gehouden, net zo lang totdat de uitslag 'Brussel' beviel. Ook de steeds groter wordende problemen met de instroom van kanslozen die de NHS en, net als hier, alle andere Sociale Vangnetten zwaar onder druk zetten en waartegen men vanuit Brussel niets mocht doen terwijl de gewone Brit het steeds moeilijker krijgt speelt hier een grote rol in. Of legt u mij anders eens kort en bondig uit waarom de Britten dit zouden moeten accepteren zonder te mogen zeggen; "Wij willen dit niet!"

- www.youtube.com/watch?v=1BwpizO5PIg

2; Die verwijten van discriminatie tegen zo'n beetje alles en iedereen is gewoon een feit. Gefundeerde kritiek op een zekere ideologie wordt in de UK al als 'hate crime' bestempeld terwijl er meerdere zware aanslagen geweest zijn, men decennia(!) lang walgelijk misbruik en uitbuiting van jonge inheems Britse meisjes uit zwakke wijken door Pakistaanse moslimbendes verzwijgt en onder het bol staande tapijt veegt om maar niet voor 'racist' te worden uitgemaakt. En als daar dan, terecht!, een volkswoede over uitbreekt dan zouden die mensen ineens allemaal rechterarm zwaaiende schuimbekkende nazi's zijn? Kom nou. Uw zo geroemde identity politics heeft maar één ding gedaan: tweespalt veroorzaken waar die er niet was. Niemand ontkent dat er mensen zijn die racistisch zijn, en dat daar iets mee gedaan moet worden qua bestrijding en verbetering. Maar een hele grote groep kiezers wegzetten als onverbeterlijk racist omdat zij niet stemmen wat u, en de Gevestigde Orde, willen is bijzonder zwak en laf te noemen. Murray benoemt dit terecht. De man is bijzonder goed ingevoerd op de materie en bedrijft als één van de zeer weinigen journalistiek zoals die behoort te zijn.

3: U spreekt zichzelf op meerdere fronten tegen. Eerst zegt u dat die Russische inmenging er wel degelijk is en dat die boel beïnvloed heeft om vervolgens te zeggen dat de Russische twitterbots te onbeduidend zijn om echt invloed te hebben gehad. Juist.

4; De elite die DM aanhaalt zit ook hier in het kabinet. Doe niet of u niet weet welke elite er bedoeld wordt want dat is zonneklaar. Men mag het inderdaad oneens zijn met een verkiezingsuitslag, maar wat er nu gebeurt is veel meer. Er wordt actief geprobeerd deze legitieme verkiezingsuitslag ongedaan te maken door middel van allerlei noodgrepen en constructies: "Russische inmenging", het eisen van nieuwe referenda omdat de uitslag niet bevalt. Het actief saboteren vanuit 'Brussel' van de Brexit omdat datzelfde Brussel verdómd goed weet dat als de Brexit een succes blijkt te zijn, er wel eens méér kikkers uit de kruiwagen kunnen springen. En dan zijn hun fijne baantjes met alle perks en emolumenten van dien plotsklaps verleden tijd. Het zijn allemaal tekenen van bijzonder slechte verliezers die het niet kunnen hebben dat het stemvee ineens niet langer stemt zoals zij dat willen.

5; Stroman argument. Het gaat hier niet over de al dan niet aanwezige miljardairs in Trump's kabinet en u weet het. Het gaat over o.a. de omhoog gevallen zonnekoningen in Brussel, de Britse elite/ sterren die zich wèl een peperduur appartement in downtown Londen kan veroorloven waar eens ook gewone mensen normaal in die stad konden wonen maar die nu verdreven zijn, de omhoog gevallen lieden hier in het kabinet die met dédain en minachting op het plebs neerkijken wanneer het plebs zich begint te roeren omdat de plannen hen de kop gaan kosten. Case in point: De Klimaatplannen van dit kabinet die de gewone burger financieel volledig zullen uithollen voor een niet meetbare klimaatverbetering.

6; Niemand zegt dat die polarisatie er op een bepaalde manier niet al was. Maar die is nu vele malen verergerd en uitvergroot door o.a. de identity politics, het als 'Deplorable' labelen van de gewone hardwerkende burger die zijn leven en omgeving ziet veranderen zonder daar ook maar de geringste inspraak in te hebben en vele andere zaken. De tegenstanders mogen hierover wel degelijk het boetekleed aantrekken. De manier waarop zij kiezers die op Trump stemden bejegenen, het "doxxen" van hen onwelgevallige meningen, mensen en instituten, de complete sjw waanzin die eens zeer gerenommeerde universiteiten overspoelt, en ook het openbaar geweld dat Republikeinen ten deel valt zijn allemaal op het conto bij te schrijven van o.a. een Mainstream Pers die de toon gezet heeft. Net zoals hier ten tijde van Fortuyn zowel de Pers als ook de politieke tegenstanders openlijk een klimaat van haat en onverdraagzaamheid naar Fortuyn schiepen waardoor een Volkert uiteindelijk deed wat hij deed. Er is al lange tijd geen enkel oprecht debat meer mogelijk over de uitwassen van o.a. het milieu, de compleet falende Multikul en de bijbehorende ernstige problematiek die nu steeds vaker en gewelddadiger aan de oppervlakte komt. Elke gefundeerde kritiek op een ideologie die bewezen slachtoffers maakt door aanslagen, onverkwikkelijk geweld naar homo's, Joden vrouwen en andersdenkenden wordt gelijk als 'racisme' weg gezet. De Goegemeente is zèlf debet aan de polarisatie door elk tegengeluid, hoe gefundeerd en oprecht ook, al dan niet in geweld te smoren.

7; Of u het leuk vindt of niet, ze hèbben gewonnen. En de zittende zelfverklaarde elite weigert dat te aanvaarden omdat die vermaledijde k*tburger ineens niet meer stemt zoals het hen goed dunkt en probeert door middel van elke vieze truc uit het boek de boel terug naar hun hand te zetten. U hoeft slechts de doorsnee discussie in praatprogramma's als DWDD etc. te bekijken om te zien hoe dit werkt. En DM heeft op bepaalde zaken qua moraal wel degelijk gelijk. Je kunt niet gaan staan demonstreren tegen de zogenaamde "toxic white masculinity" en op hetzelfde moment een ideologie omarmen die er qua vrouwenonderdrukking de meest barbaarse praktijken en gebruiken op na houdt (FGM, kind-huwelijken, eerwraak etc.). Dat is eufemistisch gezegd nogal hypocriet ja. En zo zijn er meer zaken te noemen waarbij de hypocrisie rijkelijk vloeit.

Sjefke7807 | 13-01-19 | 12:19

Sjefke7807 | 13-01-19 | 12:19 Beste Sjefke, allereerst mijn complimenten voor uw uitgebreide repliek. Ik constateer dat u en ik over veel zaken hetzelfde denken. Evenals gisteravond gebruik ik niet voor niets de term anti-establishment en hoe terecht dat sentiment is. Wel vind ik weinig houvast bij u om on topic te blijven, dat wil zeggen het betoog van Douglas Murray. Dat is jammer. Wellicht is het omdat ik een sentimentele ouwe dwaas ben, maar ik ben nou eenmaal meer geïnteresseerd in wat ons samen als mens verenigd, dan wat ons onderscheidt. Omdat dat laatste wel degelijk is wat het leven interessant maakt, vind ik de manier waarop identity politics daar een karikatuur van fabriekt, volgens mij minstens net zo walgelijk als dat u dat vindt.

Rest In Privacy | 13-01-19 | 13:59

Wat de EU is geworden een proficratie van een elite. (Proficratie is denk ik bedacht door S. Wynia). Dat deze elite en de slippendragers zo agressief reageren op kritiek op de richting en de inhoud van de EU is stomweg omdat zij die een positie hebben en hopen te zullen krijgen in Brussel en Straatsburg dit als een bedreiging zien van het profiteren dat zij doen en hopen te doen (Rutte) als EU ambtenaar, als lobbyist, als industrieel.
Dit geldt ook voor de klimaat plannen. De plannen om de verandering van het klimaat te doen keren gaan (nu nog) 200 miljard kosten. Ook hier gaat er om wie dat geld in zijn zakken terug zal vinden. En niet alleen de industriëlen, ook de ambtenaren, de lobbyisten, de politici die er brood in zien. En niet alleen brood, ook macht. Ook hier zie je de agressie tegen diegenen die vragen stellen over de doelmatigheid van de plannen omdat deze vragen het inkomen en de macht die hand in hand gaan met die 200 miljard in gevaar zouden kunnen brengen.
En dan heb je de asielindustrie. Zelfde laken en pak. Brexit, zelfde laken en pak.

forecastle | 13-01-19 | 10:25 | 1

Dus.... de door de bevolking gekozen politici zijn corrupt, op zijn minst leugenachtig naar het electoraat.Zij laten hun oren hangen naar lobby-groepen en dat gaat ten koste van de kiezer.Dit wordt ook aangestuurd door de almachtige ambtenaren natuurlijk....

Ben5570 | 13-01-19 | 11:13

Ik ken de leeftijd van de heer Spartacus niet maar we moeten nu niet net gaan doe n alsof er voor 2016 in het lagerhuis geen pittige en vuige spelletjes werden gespeeld en alsof er in de VS zuiver op de graat campagne werd gevoerd. Ze vechten elkaar al decennia de tent uit. Trumps Putin was Obama's islam et heel veel cetera.

Het is allemaal vermaak zolang er morgen weer wat meer brood op de plank ligt dan gisteren en en het gros het tijdens de verkansie even breed kan laten hangen in Torremolinos of waar dan ook. Daarnaast is veiligheid, wetsgelijkheid en toekomst voor de kind'ren ook veel belangrijker dan welk poppetje het vaandel draagt.

Keer op keer de broekriem van een nieuw gaatje moeten voorzien, onderwijl geconfronteerd met een nog veel onbetaalbaarder ideaalbeeld, opgedrongen door volgevreten salonsocialisten en personen die milieu gebruiken als aflaat voor het schaamteloos misbruiken van minder gefortuneerden. En raad eens wie die rekening daadwerkelijk mag gaan betalen.

Er zit sowieso een grens aan de roofbouw die je kunt plegen op de samenleving maar als je daar bovenop ook nog iedereen en zijn of haar moeder beticht van morele minderwaardigheid dan komt vanzelf het schavot of de guillotine uit het vet. Het schattig liedje over de Gentiles/mechants van de gilets jeunes beweging is wel treffend.

En dan als klap op de vuurpijl nog zelfbescherming verwarren met nationalisme. Sad.

Joffri | 13-01-19 | 10:05 | 1

Gevalletje "pappa gaat het allemaal regelen".Met een lege portemonnee doet een massa mensen heel veel.Leven van vakantiegeld naar vakantiegeld dus...

Ben5570 | 13-01-19 | 11:15

Nee echt te lang dit stuk.

Omebert | 13-01-19 | 09:33 | 3

@Omebert, misschien is de Donald Duck iets voor jou?

LangeJannetje | 13-01-19 | 10:24

twitter

Joffri | 13-01-19 | 10:25

Dat kijk je de video toch

poiuytrewq | 13-01-19 | 10:53

Goed gezien allemaal het is precies zoals het hier boven staat. Wat ik wel mis in dit stuk is de link dat we momenteel in een overgangsperiode zitten vanuit het Neo Liberalisme naar meer Nationalisme. De landen die het Neo Liberalisme in den beginne omarmden waren VK en USA. Thatcher en Ronald Reagan. Nu zijn we op een punt dat hun ideeën niet zo blijken te werken als werd gedacht. USA en VK zijn de eersten die breken met deze stroming. Trump met zijn America First en de Brexit geven aan dat het volk meer ziet in hun eigen land dan in 1 grote open markt als wereld economie met name door alles wat daar bij komt (lees immigratie, open grenzen, slecht te beveiligen en meer) Het vreemde is dat de bestuurders van de EU, wat ook 1 van de wereld machten is, heel erg sterk vast houden aan het Neo Liberalisme. Doch daar is ook een kanteling te zien maar deze wordt genegeerd. Kijk naar Italië, Polen, Hongarije de gele hesjes beweging in Frankrijk en België, etc. Als zo stug wordt vast gehouden aan principes die eigenlijk door een groot gedeelte van het volk niet meer worden geaccepteerd kan het nog vreemd gaan. EU zal haar conclusies moeten trekken uit wat er gaande is in de westerse wereld en zich moeten aanpassen aan de wil van de meerderheid van de bevolking. Dat zijn ze niet van plan want alles wat hen niet zint is "fake" nieuws en politieke partijen welke anders denken zijn zonder uitzondering populisten. Het zijn niet alleen USA en VK waar dingen radicaal veranderen ook de EU gaat er niet aan ontkomen.

Toetsiemonster | 13-01-19 | 08:50 | 1

Na de EP-verkiezingen zullen de machtsverhoudingen in de EU heel anders komen te liggen. De EC zal ook flink van kleur veranderen.

JTKDM | 13-01-19 | 09:17

Om het in Nederland te houden. De elite/adel/ jetset voelt dat er wat staat te gebeuren. Het volk ook. Maar wat wil je? Referenda negeren en uiteindelijk afschaffen, omdat " het niet gebracht heeft wat ervan verwacht werd". Lasten enorm verhoogd. Wanbeleid, pact van marakesh. Selectieve, willekeurige vervolging en rechtspraak. Er komt nu eenmaal een moment dat men dat niet meer accepteert.

Mart6037 | 13-01-19 | 08:38 | 1

Het verbaast me hoe lang het allemaal nog gepikt wordt. Verwacht over twee jaar geen grote veranderingen in het stemgedrag. We hebben onze kans gehad en die heeft volkert verkloot.

hustler01 | 13-01-19 | 11:06

sneeuw is gevaarlijk en Engeland ook.

newray | 13-01-19 | 03:15

Nu moet je toegeven dat Trump er ook wel wat van kon met zijn birthers beweging tegen Obama.
Het is gewoon de tactiek om veel herrie te maken als je aan de verliezende hand bent.

frank87 | 13-01-19 | 00:54

Wat een indrukwekkend betoog, ben er een beetje stil van.
Zou dit ook nog in de MSM komen?

Eucalyppta | 13-01-19 | 00:02

Douglas Murray is op het moment één van de weinige intellectuele zwaargewichten die een heldere en deskundige kijk op de zaak hebben. De man is een genot om aan te horen in een debat. Niet zelden worden zijn tegenstanders door hem volledig weg gespeeld op feitenkennis en deskundigheid. Hij blijft altijd beleefd, maar legt zijn tegenstander het vuur na aan de schenen als men onzin verkoopt.

Ik heb het boek "The strange death of Europe" en het is het lezen méér dan waard, ofschoon wel enorm depressief makend. Murray reisde voor zijn boek het hele Europese continent over, sprak met de "gewone burger", migranten(!) en beleidsmakers over de problematiek die op dit moment het Europese continent beheerst en hoe dit aan te pakken. Als er iets duidelijk wordt, dan is het wel dat de Europese bevolkingen op grote schaal verraden zijn door de elite. Op meerdere vlakken. En ook dat de huidige manier van beleid/ omgang met de ongebreidelde instroom van kansarmen uit alle pe0pgaten van de wereld vèrstrekkende gevolgen zal hebben voor de inheemse Europeanen die, als het hier gierend uit de klauwen gaat lopen, nergens anders heen kunnen omdat dit het enige huis is dat ze hebben. Die grote witte olifant in de kamer zal vroeg of laat benoemd moeten worden, of "we" willen of niet.

Ook is de huidige manier van doen van de zittende politieke na zowel de Brexit als ook de verkiezing van Trump schandalig te noemen. Om over het straal negeren van meerdere onwelgevallige referendumuitslagen nog maar te zwijgen. Mensen zijn het terecht spuugzat dingen als 'racist', 'xenofoob', of 'islamofoob' aangewreven te krijgen als ze valide zorgen hebben over de EU, massamigratie die hun leven drastisch en voorgoed verandert, de toenemende lastendruk en vele andere zorgen waar de elite of geen last van heeft dan wel er voor kiest het naast zich neer te leggen. De kruik gaat net zo lang te water...

Sjefke7807 | 12-01-19 | 22:35 | 6

Ga er inderdaad maar niet van uit dat de Zeurpietenbrigade nog steeds tegen racisme is als ze bij een meerderheid horen.

frank87 | 13-01-19 | 00:49

in de indianen reservaten staan gokpaleizen van indianen ,helemaal van hun zelf.

pedro300 | 13-01-19 | 07:39

Beste Sjefke
U begrijpt vast dat ik de draak steek met de idioterie die de mensheid in zijn greep heeft. Voor mij bent u hier een z.g. favoriet. Dank voor uw bijdragen!

Rest In Privacy | 13-01-19 | 10:14
▼ 3 antwoorden verborgen

Elections have consequences, twitterde Trump. Hij zal inderdaad moeten accepteren dat de Democraten het congres hebben gewonnen. Die parlementaire meerderheid heeft een mandaat tegen Trump.

JTKDM | 12-01-19 | 21:59 | 7

in de senaat zjjn de rep. de baas dus
Trump is een echte 4d schaker .. altijd een stap voor
En met humor... in tegenstelling van die twee dooie democraten van de adams famely
Hij toverd steeds weer een glimlach op mijn gezicht Zoals vandaag
pers ... we zijn bij de muur geweest en het was er rustig geen noodtoestand wat is hierop uw commentaar
Trump tja dat komt omdat er een muur staat....

zoefff3 | 12-01-19 | 23:47

Natuurlijk was het een keuze tussen de pest en de cholera, maar ik zie sowieso graag zo min mogelijk macht in handen van een persoon. Niemand weet wie het staatshoofd van Zwitserland is, dat is een veel beter model.

JTKDM | 13-01-19 | 08:17

JTKDM 8.17
Dit klinkt zoveel beter. Sportief! Bent er van overtuigd dat je overtuigingen uit kunt wisselen zonder elkaar 'voor de schenen te schoppen'.

Rest In Privacy | 13-01-19 | 10:20
▼ 4 antwoorden verborgen

Dat van die sneeuwploeg merk ik hier in NL ook in het klein. Ik denk te begrijpen waarom Trump gekozen is en heb ook oog voor zijn successen. Wat ik zeker ook zie is zijn grillige gedrag en zijn bizarre Tweets. Toch wordt ik in gezelschap regelmatig door anderen uitgenodigd mijn mening te geven over VS aangezien ik pro-Trump ben. Mensen luisteren niet inhoudelijk, zo lijkt het, maar denken in hokjes. Je bent voor of tegen.

Ook hier merk ik dat soms. Ik ben al lid van FvD voordat het een partij was. Ik steun die partij en ga erop stemmen. Toch reageert men als gebeten als ik kritiek heb of vragen stel over de haalbaarheid van plannen (zoals Nexit). Dan moeten de rijen ineens gesloten blijven. Want versplintering!11! Terwijl kritiek moet! Jaknikkers luiden de neergang in. Conformisme is de langzame intredende dood terwijl we het gezellig houden.

Waar is men toch zo bang voor?

Rest In Privacy | 12-01-19 | 21:56 | 5

Hollende_Kleurling
Ik ben bang dat we 200 miljard af moeten tikken om ons van het EU juk te bevrijden en dat wij na die tijd als exporterend land eventjes aan de grens moeten wachten voor dat we een Europees land in mogen.
Weet u al hoeveel we moeten schokken aan de EU om onze producten te exporteren?

botbot | 13-01-19 | 00:18

@botbot: van het begin van dat we met vrachtwagens gingen rondrijden in Europa tot 1985 wachtten we altijd bij de grens, toen groeide de economie harder dan nu. We stronden trouwens samen met nog 28 landen bij de grens, in ons eentje zijn we er een stuk sneller door, gaat helemaal goed komen. Paniekzaaierij. En die 200 miljard? Is dat een schuld? Nee. Schulden moeten verrekend worden, wij zijn netto *betaler*. Wie staat dus eigenlijk in schuld bij wie? Wederom paniekzaaierij.

peterdh | 13-01-19 | 07:35

botbot | 13-01-19 | 00:18
Ik zie problemen bij zowel meer als minder EU. Terug naar EEG klinkt mooi (heb ik zelf ook lang geroepen) maar lijkt me onmogelijk. Nexit is zeker mogelijk maar wat ik mis is een plan, wat dan wel (zie ook Brexit). Waar wil je heen? In hoeverre wil je een vrije markt en welke positie daarin? Vrijhandel gaat onherroepelijk meer of minder soevereiniteit kosten. EU is meer dan alleen massa-immigratie. Genoeg knappe koppen bij FvD, maar dit verhaal mis ik.

Rest In Privacy | 13-01-19 | 08:34
▼ 2 antwoorden verborgen

Mensen die de uitslagen niet accepteren, vernietigen de democratie, terwijl ze claimen die te redden. Een soort 1984 logica.

Gewinflipt | 12-01-19 | 21:46

Keek even naar het interview uit 2017: "Europe is killing itself". Tsja mr. Murray, u kent toch ook het onderscheid tussen 'Europe' en 'EU' ? Zo gaat elke discussie onvruchtbaar worden, want Murray introduceert zelf mist.

Eeuwig..Op..Vakantie | 12-01-19 | 21:44 | 4

Eeuwig op vakantie. Klasse hoor. Bij 1 zin, die in feite nog juist is ook (zie Dandruff hierboven) het hele artikel van meerdere pagina's vol met valide argumenten en onderbouwingen terzijde leggen. Ja zo ga je een discussie winnen. We zijn hier niet in de tweede kamer.

peterdh | 13-01-19 | 07:38

Dandruff | 12-01-19 | 21:58 peterdh | 13-01-19 | 07:38
Europa = West Europa? En bent u niet bekend met de verJunckering van Europa door steeds EU en Europa door elkaar te halen? Het duidt op een fundamentele ideologische paskwil, wanneer je de begrippen niet meer helder hebt of (met kwade intenties) wilt hebben. Europa strekt zich uit tot de Oeral. Daarachter begint Azië. Groot Brittanië en Ierland horen ook bij Europa. Geopolitiek begint met verder te kijken dan je neus lang is. Het is pathetisch en dom, om de EU met Europa te vereenzelvigen.

Eeuwig..Op..Vakantie | 13-01-19 | 12:40

Eeuwig.. Op.. Vakantie | 13-01-19 | 12:40,

Je gaat niet in op de feiten die ik noem.
Je bent het kennelijk met me eens, maar durft dat niet toe te geven.

En nee, ik haal niks door elkaar. Ik maak onderscheid als er reden is om onderscheid te maken. Bijvoorbeeld;
- genoemde cultuurmarxistische problemen teisteren vooral West Europa;
- de EU versterkt dat, maar is niet de oorzaak;
- het beleid van de EU is echter wel een bedreiging voor heel Europa.

Het catastrofale effect van de EU op de nettobetalers van West Europa lijkt me duidelijk. Ook de manier waarop de jaloerse ex EU nu probeert Engeland kapot te maken spreekt boekdelen. Verder is het EU-beleid en met name de invoering van de euro catastrofaal gebleken voor Zuid Europa, met name Griekenland. Ook de democratie daar liep een knak op door ongekozen interim-regeringen in Italië en Portugal, en het schofferen van de gekozen regering in Griekenland. Daarnaast riep de EU dus op tot een staatsgreep in Oekraïne; resulterend in een burgeroorlog. De EU streeft duidelijk naar een ramkoers met Rusland; een wereldmacht. Geen enkel land in Europa heeft daar baat bij.

En dan is er nog het openzetten van alle buitengrenzen door de EU. En de druk op Midden Europa om ook aan ongecontroleerde massa-immigratie ten onder te gaan. Maar ook als zij daar niet aan toe zullen geven, zullen de gevolgen van massa-immigratie, islamisering en burgeroorlog in West Europa, ook grote delen van de rest van Europa teisteren.

Dandruff | 13-01-19 | 14:32
▼ 1 antwoord verborgen

.. voel mij niet eens schuldig of banaal wanneer ik dat tuig "nieuwe fascisten" noem. Dat - en intimidatie en straatgeweld - zijn de middelen waar die lui altijd in vervallen wanneer uitlachen en minachting hun tegensprekers niet van pijn ineen doen krimpen.

Jan Passant mk2 | 12-01-19 | 21:42

Als het zelfs een links-liberale komiek opvalt dat er media en publiek discours iets misgaat, dan kun je wel vaststellen dat er iets heel erg rotten is, in the state of Denmark.
www.youtube.com/watch?v=1RqAD8B39vA

Stormageddon | 12-01-19 | 21:31

Het is een teken van zwakte en fnuikend wanneer een linkse elite doemscenario's van stal haalt om rascismestempel, Ruslandinvloed, hate crimes en dergelijke onterecht van stal haalt om angst aan te wakkeren in westerse democratieën om de stemming te beïnvloeden. Maar de meeste kijkers zien niet dat het gebeurd en geloven oorecht wat hun wordt voorgeschoteld helaas. Dit soort zaken zouden Trump, May etc. gewoon in het daglicht moeten brengen, omdat het onacceptabel is.

Jan, Leiden | 12-01-19 | 21:25

Er komt geen Brexit. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. Het EU experiment mag en zal niet falen.

lokoolokie | 12-01-19 | 21:23 | 1

Falen van de EU is onvermijdelijk en zal binnen tientallen jaren gebeuren. Het meest zorgelijk daaraan is dat Brussel dan heel Europa in hun val mee willen (en zullen) slepen.

Jan Passant mk2 | 12-01-19 | 21:44

Goede observaties van Douglas Murray.
De strekking van dit artikel raakt overigens de wortel van onze democratie. Namelijk, een elite die in feite d.m.v selectieve verontwaardiging hun versie van de realiteit probeert op te dringen.
De laatste keer dat dit in Nederland gebeurde was ... ja, eergisteren, de Nashville-verklaring. Wat een verontwaardiging alom. Het huilen met de wolven in het bos over nota bene een geweldloze verklaring van een historisch vredelievende (Protestantse) minderheid. Natuurlijk voorop in dit geënsceneerd gejank, zoals altijd, onze staatsomroep de NOS, oftewel de verdedigers der ideeën der elite. En zo beste mensen worden wij dagelijks door een zeer klein invloedrijk groepje gemanipuleerd, en dat meestal zonder het in de gaten hebben. Maar, het raakt wel ten diepste onze democratische waarden, en dit artikel laat dit duidelijk zien. Bravo.

Mentor | 12-01-19 | 21:15

Meestal eindigt een discussie over wat er nu aan de hand is in Amerika met de gewetensvraag bent u voor of tegen Trump.
Voor de enkeling die na mijn uitspraak dat ik niet anti-Trump ben nog verder wil converseren heb ik de bovenstaande eindconclusie al een aantal malen aangehouden:
Namelijk, hoe kunnen de democraten, als er in de toekomst weer een democratische President gekozen wordt, ooit verwachten dat:
1.De verkiezingsuitslag geaccepteerd wordt.
2.De bevolking als geheel dan die President dan zal erkennen en hem niet op alle mogelijke manieren zal tegenwerken.
Mijn ervaring is, dat men weigert te spiegelen.
Opgejut door media en de Hollywoodkliek is men ervan overtuigd, dat men aan de goede kant zit, en de anderen nazi, fascisten en racisten zijn.
Dit loopt dwars door sociale lagen en zelfs door gezinnen heen.
De democraten vergiftigen de bron, waar zij in de toekomst uit willen drinken.

Roadblock | 12-01-19 | 21:13 | 2

Laatste zin: top!

piloot47 | 12-01-19 | 21:42

Deel een is comlex. Hillary heeft meer stemmen gehaald, maar Trump heeft iets anders gewonnen. Dat is meer waard. Dus hij wint terecht en al die onverlijkte Democraten moeten bij zichzelf ten rade gaan. 4/8 jaar lang hadden ze mogelijkheid om het kromme kiesstelsel te hervormen. Maar nee hoor, de USA creeerde Koning Drone, maar liet het kiesstelsel zoals het is. En nu een beetje janken. De media staat altijd aan de verkeerde kant. Met uitzondering van de vrije vogels. Die vertellen tenminste hoe het echt zit in de wereld. Volgens hun.

lokoolokie | 12-01-19 | 22:02

Interessante analyse. Alleen dit: May, die toch echt aan de remain kant stond doet nu wel degelijk haar best het beste voor haar land te bereiken. Uitzondering die...

bleached | 12-01-19 | 21:08

Dan denk ik dat we nog geen flauw idee hebben wat er in Duitsland gebeurt.

Mr.Crowley | 12-01-19 | 21:08

*Wachtend op een alien space ship en dat dan die EU mafkezen op de daken hun gaan verwelkomen met EU vlaggen en welkom welkom in mijn land gaan zingen - een goed gemikt schot en het verhaaltje uitblaast*

Rest In Privacy | 12-01-19 | 21:05

Trump die een einde beloofde te maken aan het incestueuze gedoe in Washington en vervolgens Ivanka wil droppen bij de Wereldbank. Ik kwam niet meer bij toen ik het las.

Rest In Privacy | 12-01-19 | 21:04 | 5

De Wereldbank hoort voor een Tribunaal te staan. Dat instituut is een kwaadaardig stuk gereedschap van de elite.

lokoolokie | 12-01-19 | 22:31

Kuif, die muur komt er heus wel, netzoals in Europa. En de Mexicanen, die betalen hem middels importheffingen.

echt_links | 12-01-19 | 22:58

kuifje-in-de-eu |
Beweer ik dat dan? Maar ik maak een beetje bezwaar tegen dat anti-Trump gejank van lieden die geen ogenblik erkennen welke verkiezingsbeloften hij inmiddels al ingevuld heeft. Ik zie dat onze politici nog niet doen.

Roadblock | 13-01-19 | 10:16
▼ 2 antwoorden verborgen

In essentie werkt het over de hele aardkloot op deze manier door,maar om het even hier in den lande te houden wat dan wel niet geaccepteerd werd door politiek... kijk naar laatst nog die prima donna van de Dam die schijt heeft aan Haagse regels en wat het volk wil.
En die uiting over het midden dat door een sneeuwschuiver word wegdrukt in hun acceptatie vind ik dan weer niet helemaal terecht, want vaak is de groep in het midden die van "het maakt mij niet uit" De grote zwijgende meerderheid die juist door de elites worden gebruikt als schild om hun zin wel juist door te drukken... zie Oekraïne referendum. Dus dat mag in sommige landen en in sommige gevallen gelden,maar zeker niet altijd, en zeker niet voor de ongeïnteresseerde middenmoot hier die politiek willen blijven deugen of liever wegkijken.

Welles! Nietes! | 12-01-19 | 20:59

Hou toch eens op met het geven van duiding van zich nog ontwikkelende gebeurtenissen. Die duiding slaat eigenlijk altijd de plank mis. Laat de dingen op je af komen (en lach eens om die ogenschijnlijk domme Amerikanen en Engelsen).

Schadenfreude | 12-01-19 | 20:58

Douglas Murray heeft geweldig boeken en stukjes op YouTube. een aanrader voor elke reaguurder om hier te verdiepen.
ot: het verhaal is iets te lang om te lezen op zaterdag avond na de nodige goud gele rakkers.

Schepvogel | 12-01-19 | 20:58

Burgeroorlog. De Amerikaanse radioman John Batchelor heeft al een flink aantal gesprekken gevoerd met Michael Vlahos over de mogelijkheid dat de VS zich reeds bevindt in een burgeroorlog. En dat zou je ook kunnen zeggen van de landen in W-Europa: Engeland onrustig, Frankrijk in rep en roer, in Nederland een Koude Binnenlandse oorlog.

audioboom.com/posts/7141323-new-ameri...

Rest In Privacy | 12-01-19 | 20:54 | 3

Ik heb mij een jaar ofzo geleden hier in deze panelen ook al eens afgevraagd of we al niet in een oorlog verkeerden. Het sentiment was toen dat dat niet zo was.

Hoe we het heden moeten beschrijven zullen we pas weten als het heden is verstreken. Het zijn spannende tijden.

Foolonthehill | 12-01-19 | 21:07

O mijn god. Trek het ietsje groter, en je hebt WO3. Er valt over te discusieren, maar halverwege de jaren '90 liep men in de Balkan de amateur uit te hangen. De VN, ach, de VN was toen ook al ziende doof en horende blind. De Yanken gingen over hun heen. Ze bombardeerden de Serven en China's openbare ambassade. Alsof er een geheime ambassade zou bestaan. Dat moment, waarop de VN buitenspel werd gezet, is de start van WO3 geweest. En nee, de VN is niet de kwade genius, maar dat stel ratten, dat ook na 11-9-2001 ten strijde trok in Irak, en de rest van al die apenlanden. De Yanken gingen vol over de VN veiligheidsraad heen, en niemand kon of wilde ingrijpen. Met deze actie hebben de Yanken de doos van Pandorra opengemaakt. Hoed u voor morgen en voorkom dat u overmorgen gaat beleven. Dit is mijn visie op de wereld van bandaag. Anderen lopen in een groene weide aan groepssex te doen. Maar dat zal ons niet redden van de ondergang. Lo: 20:10:6

lokoolokie | 12-01-19 | 23:25

@lokidoki ,de VS was nooit begonnen als de iman`s is wat anders gingen prediken ,ipv moord ,afbranden ziekten en doodslag aan het westen en israel (wat ook het westen is) te wensen en ook nog aanslag na aanslag te plegen. wachten op de UN is is wachten op een trein waar geen treinrails of station is .want er zitten teveel staten die niet deugen of om de handelsdollar mee te praten in de UN .dat zie je aan de vele resoluties .

pedro300 | 13-01-19 | 07:52

Mooi stuk Spartacus waarvoor dank.
Niet dat ik het alles eens ben, het is bijvoorbeeld een beetje makkelijk alles op het bordje van "een elite" te gooien.
Desalnietteminniettegenstaande puik stukkie!

Berbaar | 12-01-19 | 20:52 | 10

@kuifje-in-de-eu | 12-01-19 | 21:14
Leuk man als je van de drukte houdt, hoewel Smidswater, Hooigracht en het hele Willemspark zijn centraal maar toch vrij rustig. Veel plezier!
@Fatwa
Dat had de oplettende reaguurder hier gewoon kunnen lez0n.
Een speels tikje op de billen, iets verdergaands is verre van mij.
En ja ook ik krijg plenty blauwe aanslagen, soit.
The cost of living in ons mooie landje.
Trouwens Tom niet Ton.

Berbaar | 12-01-19 | 21:32

Beugelsdijks is een Hagenees, geen Hagenaar.
Via Estata, Berbaar. Naast een erg bekend restaurant. Overal dichtbij, en toch heel rustig gelegen.

Rest In Privacy | 12-01-19 | 21:44

@kuifje-in-de-eu | 12-01-19 | 21:44
Hmm Estata dan zal dat waarschijnlijk een prettig optrekje zijn.
Gefeliciflapstaart en veel plezier in ons mooie stadje achter de duinen.

Berbaar | 12-01-19 | 22:08
▼ 7 antwoorden verborgen

Frankrijk laat ons zien wat er met een land gebeurt waarin het beschreven proces al te lang is doorgezet.
Iedere doctrine heeft zijn grens. Die overschrijden is de chaos binnen laten.

Mr.Crowley | 12-01-19 | 20:52 | 5

Berbaar gelooft gewoon veel. Je kunt het hem niet kwalijk nemen.

Mr.Crowley | 12-01-19 | 21:10

@Fatwabuster | 12-01-19 | 21:09
LOL 32K terwijl 66 miljoen Fransen lekker van het weekend genieten.
Big deal!

Berbaar | 12-01-19 | 21:44

Brabbelbeer praat 1 op 1 de nos na.
Maar helaas Brabbelbeer:
In Parijs gingen 8000 mensen de straat op, in het hele land waren dat er rond de 84.000, circa 30.000 meer dan vorig weekend.
En nu ook in Londen.
www.ad.nl/buitenland/gele-hesjes-nu-o...

Roadblock | 12-01-19 | 21:47
▼ 2 antwoorden verborgen

De advertentie van een vreemde vrouw krijgt beduidend meer aandacht dan een serieuze gedachtegang. Dat verklaart een hoop over de 'progressie' van de maatschappij...

Rest In Privacy | 12-01-19 | 20:51

Allemaal waar, maar ik kan me herinneren dat het onvermogen zich te verzoenen met een verkiezingsuitslag in den beginne vooral een Republikeins feestje was. Trump met zijn onophoudelijke, kinderachtige gezeur over Obama's geboorteplek. Daarna het blokkeren van simpelweg ieder Democratisch voorstel, gewoon omdat het kon. Nee, zo simpel is het niet

Magdatkandat | 12-01-19 | 20:49 | 3

Ja maar.... Gaan we toch fijn door op de ingeslagen weg! Wat u.

Rest In Privacy | 12-01-19 | 21:00

Dan hadden die Democraten de gang van zaken moeten veranderen. Maar nee, zakken vullen gaat boven alles. Niemand wil iets veranderen, want weg dikgevulde portemonnee. En waarom zou je als Yank eens iets goed doen voor het belang van de gehele wereld. Dat kost de opperhoofden een duppie, maar ook dat is al teveel gevraagd. Dit gedrag zie je ook in Europa verschijnen. Dat gaat nog lol worden.

lokoolokie | 12-01-19 | 23:52

"Migranten worden het doelwit in post-Brexit hate crimes"

Het staat er echt. Nu kan ik niet voor alle landen in Europa spreken, maar het Nederlandse nieuws volg ik redelijk intensief.

Vooralsnog zie ik vooral voorbijkomen dat de autochtone bevolking het doelwit is. Ik denk dan aan overvallen op bejaarden, een doodgeschoten conrector, een doodgeschopte grensrechter en een afgeslachte filmmaker.

Maar misschien zie ik iets over het hoofd, hebben Jan, Piet of Klaas recentelijk nog islamitische toeristen de keel doorgesneden..?

Padjepejer | 12-01-19 | 20:45 | 7

Berbaar | 12-01-19 | 21:03

Je haalt het toch echt niet bij Kuifje en DKS. Fijne avond verder, Berbaar.

Druif.

Padjepejer | 12-01-19 | 21:07

@Padjepejer | 12-01-19 | 21:07
Het is geen wedstrijd maar uit Uw vuilbek is dat een compliment, dank.
Ook een fijne avond.

Berbaar | 12-01-19 | 21:40

Op wie te reageren is een keuze. Niks te danken ;-).

Rest In Privacy | 13-01-19 | 10:23
▼ 4 antwoorden verborgen

Misschien een beetje OT, maar toch ook weer niet waar het de machinaties van de EU betreft: zie hoe de VVD het vertrek van Rutte naar Brussel aan het voorkoken is: via Klaas Dijkhof en het afwijzen van het klimaatakkoord de aanzet geven tot een kabinetscrisis (zoals hier in de panelen al vele malen voorspeld), deze effectueren vóór de verkiezingen in maart zodat Rutte zich tot het hoge ambt kan laten roepen vanuit de EU en de VVD kan pronken met het 'beschermen' van de burgers tegen de exorbitante lasten van de uitvoering van de klimaatwet en de VVD-Senaatszetels via de Staten binnen harken. Het is pijnlijk om dit gore draaiboek zo evident uitgespeeld te zien worden - ongetwijfeld onder regie van Brussel. Je wist dat ze met iets zouden komen (vergelijk de situatie met de Turkse minister in Rotterdam en zie Ruttes stoere taal nu over het in elkaar slaan van belagers van hulpverleners) en ziedaar: dit is het plan.
Wees gewaarschuwd, het spel zal nog goorder worden, zeker in de richting van opponenten FvD en PVV.

piloot47 | 12-01-19 | 20:36 | 2

De PVV mag wat mij wel wat groter worden ze stemmen immers trouw met de VVD mee.

botbot | 12-01-19 | 20:40

U ben een ras-pragmaticus.

piloot47 | 12-01-19 | 21:07

En ik hoop dat het Trump en Brexit bashen nog een tijdje doorgaat. Er zijn nog heel veel stemmers die er nog niet genoeg van hebben, en die hebben dat straks ook.
Youtube: Jonathan Pie on president trump How and why
www.youtube.com/watch?v=GLG9g7BcjKs

is nog steeds de meest fantastische uiteenzetting van dit fenomeen van bashen.

skoftig | 12-01-19 | 20:34 | 1

Ja. Jonathan heeft volkomen gelijk. Maar het is alleen maar erger geworden. Zie ook zijn laatste video die ik net linkte.
www.youtube.com/watch?v=1RqAD8B39vA
(In zijn stand up show had nog meer briljante rants over dit fenomeen.)

Stormageddon | 12-01-19 | 21:42

Goed stuk.
Waarbij ik nog eens extra wil benadrukken dat niet het populisme, maar de linkse elite het hele Westen dodelijk polariseert.

Allereerst natuurlijk door elke samenleving te splijten in "onderdrukkers en onderdrukten". Terwijl we het gewoon over gelijkwaardige mensen met gelijke rechten en kansen hebben.
Wat is het "white privilege" van blanke daklozen?
Waarom kozen "blanke racisten" twee keer Obama als president?

Nog veel kwalijker is het stelselmatig oproepen tot haat en zelfs geweld tegen mensen met een andere mening. Je kunt niet jarenlang roepen dat iedereen met een andere mening dom, racistisch, crimineel en kwaadaardig is, en tegelijkertijd "verbinding" prediken. Links heeft geen inhoudelijke argumenten, en dus probeert links de levens van dissidenten onmogelijk te maken. Met stelselmatige lastercampagnes die leiden tot sociale uitsluiting, censuur, vandalisme, schijnprocessen, beroepsverboden bedreigingen en erger.

Links tegen rechts = rencune tegen redelijkheid.
Ik heb in de aanloop naar de Brexit hele goede argumenten vóór een Brexit gehoord. Geen enkele EU-laaf ging daar inhoudelijk op in. Hun argumentatie; "zonder EU een wereldoorlog" en "sterf, oude witte mensen". En daarnaast natuurlijk reeksen scheldpartijen, doodsverwensingen en dreigementen richting Farage.
In discussies over Trump, Wilders, klimaatgekte, Oekraïne, islam en referenda zie je precies hetzelfde.

Dandruff | 12-01-19 | 20:34 | 1

Uw betoog is OK, maar uw definitie van Links is hetzelfde als elke ongeïnformeerde burger. Het echte links bestaat niet meer en publique. Wat zichzelf links noemt, zijn een verzameling gekken en dwazen, gesteund door valse profeten. Ik ben nog een echte linkse knakker, van ver voor de Groen Links machtsovername. Elke splinterpartij heeft een ander grootgezicht, en dat bereik je niet door met andersdenkende neplinksen te heulen. Klinkt complex, maar u neukt ook niet uw zuster, om daarna vrolijk met uw nageslacht te pronken. Dat kind plopte per ongeluk, door onwetendheid en rotsvast vertrouwen in de betere wereld ineens wel op de echte wereld. Nieuw Links werd geboren, en we noemen haar Groen Links. Dat werd een interne burgeroorlog, en daarom stemt de oude garde op de PVV of helemaal niet meer. Niet om dwars te liggen, maar omdat de echte Linkse dromer op ordinaire wijze verraden is. Ik kan nog een heel boek over het verraad op Links schrijven, maar dat heeft geen zin meer. Maar goed, ergens gloeit het vuur, en ooit zal dit weer vlam vatten. Maar wel beter dan die valse profeten jullie wil doen laten geloven. Oja, die interne oorlog moet je letterlijk nemen.

lokoolokie | 13-01-19 | 00:32

Nu een iets recentere gebeurtenis dat AfD lid welk s,nachts op straat werd aangevallen. Valt mij reuze mee dat de MSM dat nog niet bestempeld heeft, als ontevreden leden Afd proberen kaderlid AfD te lynchen wegens te weinig inzet tog?

william7055 | 12-01-19 | 20:32

Behalve de Britse en Amerikaanse variant, heb je ook nog de Nederlandse variant; je houdt tot drie keer toe een -raadgevend- referendum om daarna lachend je hol af te vegen met de uitslag als deze je niet bevalt.
Vlak voordat er dan weer verkiezingen zijn stuur je dan de tweede man van je partij met spiegeltjes en kraaltjes vooruit om het volk te lijmen om op 19 maart met boter en suiker in je leugens te trappen. En zal ik eens wat voorspellen.... het gaat nog lukken ook.

miff | 12-01-19 | 20:21

Uitgebreid politiek interview op radio 1 nu door Joost Eerdmans met Frits Bolkestein van 20:00 tot 22:00 uur.

drs.Nee | 12-01-19 | 20:21 | 2

Mocht er iets spannends gebeuren dan komt dat vanzelf voorbij op GS.... Bolkestein is een mastodont van eind vorige eeuw en wordt door de links liberale Rutte clan, binnen de VVD niet serieus genomen.

Fatwabuster | 12-01-19 | 20:32

Bolkestein heeft spijt van zijn uitspraak destijds dat Nederland met Pim Fortuyn een pleefiguur zou slaan. Op een bepaalde manier mocht hij Fortuyn wel hoewel die naast zijn eigen taal, geen talen sprak.

Btw: Fortuyn ging wel het gesprek aan in het Engels, al ging hem dit niet gemakkelijk af.
Merkel al 14 jaar Bondskanselier, is het langstzittende regeringshoofd in de EU. Als voorzitter van de Europese Raad in 2007 speelde zij een centrale rol bij de onderhandelingen over het Verdrag van Lissabon. In haar hoogwaardige functie spreekt zij de vele internationale contacten uitsluitend toe in haar eigen Duitse taal.

drs.Nee | 12-01-19 | 21:23

Spartacus, dank voor de 'bezorging' van dit heldere artikel - ik heb het uitgeprint en zal het bij gepaste gelegenheden te berde brengen. Het enige wat me wat stoort is de slordige, soms zelfs verwarrende vertaling, die mij bij het lezen regelmatig dwars zit. Is er niemand in je netwerk die er even wat eindredactie op los kan laten?

piloot47 | 12-01-19 | 20:19 | 5

piloot47 | 12-01-19 | 20:38 |
Mooi niet, ik laat me door één man geen mening aansmeren.

botbot | 12-01-19 | 20:43

Waarom heb ik het al die tijd aangevoeld zonder nu zo´n artikel te kunnen schrijven en u voelt het niet en het artikel helpt daar ook niet aan. Daar doen we het w.u.a. mee.

Rest In Privacy | 12-01-19 | 21:09

Vraagt iemand dat dan van je? Neem kennis van alle meningen (en feiten!) en vorm dan de jouwe, op afgewogen basis en met verstand. Heeft niets met naar de mond praten te maken.

piloot47 | 12-01-19 | 21:12
▼ 2 antwoorden verborgen

Het hele stuk is een bewijs dat de propaganda machine op de Nederlandse staatsomroep overuren draait. En dat is een hele enge ontwikkeling. De overheid en ook de EU zijn steeds minder dienstbaar maar steeds meer de vijand voor het volk. Het lijkt erop dat er een keuze is gemaakt over wat wel en niet goede politiek is. En iedereen die niet mee buigt is een vijand. De eerste stappen naar een volledig totalitaire EU staat.

Indoneesje | 12-01-19 | 20:19

Amen beste Spartacus

B.agger | 12-01-19 | 20:11

Zonde van mijn tijd, maar het stuk nu toch maar even gelezen. Anekdotische bewijsvoering zonder ook maar een begin van causaliteit (serieus: duiding van de afgelopen twee jaar middels 4 ongerelateerde voorvallen?), alsof racisme en homofobie de hoofdthema's waren van de verkiezingscampagne van Trump (dat was en is nationalisme) en Brexit (dat was en is nationalisme); de onvrede onder de burgers is overduidelijk en begrijpelijk maar buitengewoon veelzeggend dat meneertje Murray zelfs nog niet eens met een oplossingsrichting weet te komen.

Want wie is er zo meteen de pineut als onze patriottische lente doorzet? Jan met de pet, die letterlijk en figuurlijk geen boodschap heeft aan quasi-intellectueel geneuzel als dit. En wie profiteert er van deze oerconservatieve agenda? Juistem. Dezelfde lieden die onze planeet al meer dan eeuw naar de knoppen plunderen.

Voor de goede orde: om de onzin in het bovenstaande stuk regel voor regel en met bewijs aan gort te fileren, zou me 2 dagen kosten. Hoewel me dat een des duivels genoegen zou zijn: morgen weer een dag.

Rest In Privacy | 12-01-19 | 20:10 | 8

Kom maar door. Ik denk zelf dat de sneeuwploegconstructie wel mee valt, maar sommige stukken uit Spartacus zijn verhaal snijden echt wel hout.

Het kon toch niet zo zijn dat Trump POTUS werd? Toch wel.
Het kon toch niet dat een land uit de EU zou stappen? Toch wel.

Ben benieuwd naar je kloosried.

Gervano | 12-01-19 | 21:08

Gervano | 12-01-19 | 21:08 | Vooruit. Ik zal morgenochtend, na de koffie uiteraard, in ieder geval het anekdotische karakter van de "bewijsvoering", een terugkoppeling van de campagnevoering (hallo Obamacare en NHS, lol!) proberen te koppelen aan een korte beschouwing op de ultieme schijnheiligheid (drain the swamp, thank god for the Channel) van het neoconservatisme. Voor de goede orde, met conservatisme op zich, behoud het goede, is verder mijns inziens niet veel mis.

En nu maar hopen dat ik zo meteen een beetje kan slapen. Titans afbingen moest ik maar een andere keer gaan doen. Leuke serie trouwens. 'Terust allen.

Rest In Privacy | 12-01-19 | 21:24

Ok, denk er een nacht over na, en verlicht me morgen. Ik denk dat u en ik en velen best op een lijn zitten. Ik ben zeer benieuwd naar uw gedachtegang over het grotere geheel. Ik zal uw zielenroerselen ongetwijfeld in de toekomst opnieuw tegenkomen. Waarom? Dood aan de andersdenkenden is simpel denken, of Zie je wel, ik zei het toch. Daar win je geen oorlog mee. En een oorlog moet je niet ingaan met de wetenschap dat winnen weleens te hoog gegrepen kan zijn. WO2 hebben we gewonnen, maar ik durf mij handen niet in het vuur te steken, dat wij WO3 ook maar eventjes zullen gaan winnen.

lokoolokie | 13-01-19 | 01:28
▼ 5 antwoorden verborgen

He! Ik kom hier voor de ongenuanceerde stukken! Even zonder dollen: puik werk Spartacus, deze kant van de zaak wordt veel te weinig belicht. Trump is echt geen heilige (zo heeft hij zich ook nooit gepresenteerd) maar hij doet ook echt niet alles verkeerd zoals de NOS ons voorschotelt.

treintrien | 12-01-19 | 19:59 | 1

Als je in een persoon alleen maar het slechte of het goede ziet, dan heet dat een psychische aandoening te zijn. Het woord volkspsychose is dan ook al vaker gevallen.

Foolonthehill | 12-01-19 | 20:11

Het niet kunnen accepteren van een verkiezingsuitslag. Kun je doortrekken naar de referenda uit 2005 over de Europese Grondwet. Eerst Frankrijk naar ik meen en toen ons landje tegen de grondwet. Toen werden volgende referenda maar verboden.

Christopher Lasch schreef begin jaren 90 al hoe we worden geregeerd door een elite die niet langer de middenklasse dient. Dat spel wordt steeds duidelijker.

Ik ben bang dat we rechtstreeks een derde wereldoorlog in rollen met zijn allen, maar dat is inderdaad niet omdat de Nazi's door de straten stampen.

Foolonthehill | 12-01-19 | 19:49

Spijker kop. Ben niet per se pro-trump of pro- brexit. Maar ook geen fel blinde tegenstander. Maar toch, vaak merk ik in discussies dat ik meteen in het trump of brexit kamp getrapt wordt, alleen maar omdat de rabiate anti-trumpers en anti-brexiteers zich gewoon helemaal niet willen verdiepen in de basis vraag: waarom hebben mensen voor Trump of Brexit gekozen. Wat bewoog hen. Het interesseert ze allemaal niet omdat ze slechts geloven in hun eigen utopische narratief.

Europees_Aanbesteed | 12-01-19 | 19:48 | 4

De meesten praten maar alleen maar na. En het waarom? Nou die en die vinden het ook.

Rest In Privacy | 12-01-19 | 19:57

miko | 12-01-19 | 19:55

Het grappige is..... er is helemaal geen Europese harmonie, hooguit in de hoofden van de Brusselse despoten maar zeker niet bij de burgerbevolking van de 27 of 28 EU landen

Fatwabuster | 12-01-19 | 19:58

Fatwabuster | 12-01-19 | 19:58
Dat bedoel ik. Als ik zeg dat politieke eenwording een fantasie is omdat andere welvarende staten het ook niet lukt om taal en entische barrieres te zlechten (belgie,Canada etc.) Ben ik negatief.

miko | 12-01-19 | 20:11
▼ 1 antwoord verborgen

Activistische journalisten zijn geen journalisten, maar activisten. Activistische experts zijn geen experts, maar activisten.

Rest In Privacy | 12-01-19 | 19:48

Spartacus probeert wel vaker diepgang aan te brengen... en lijnen te laten zien waar de meesten enkel punten benoemen. +1.

Rest In Privacy | 12-01-19 | 19:38 | 6

piet=niet

IkwilJinekwel | 12-01-19 | 23:13
-weggejorist-
IkwilJinekwel | 12-01-19 | 23:14
-weggejorist-
Rest In Privacy | 12-01-19 | 23:26
▼ 3 antwoorden verborgen

Hele goede analyse weer van een van onze intellectuele supergladiatoren!
Complimenten. Dit niveau van denken, kennis, analyseren en onafhankelijkheid is in de MSM niet te vinden. Kom op reaguurders, allemaal supporten deze door Ollongren, het kabinet en de E.U bedreigde capaciteiten. Dus een oproep tot nog meer trotse roze kroontjes in de reacties

daslebenderanderen | 12-01-19 | 19:37

"Ver-linkse website"

Jullie mogen van mij far-left gewoon vertalen als extreem-links, hoor.
Joop heeft er ook geen moeite mee om CDA-leden extreem-rechts te noemen.
Geen genade dus, wat mij betreft.

Gajus | 12-01-19 | 19:37

Opmerkelijk: de hardste schreeuwers over 'nepnieuws' (D66 politici, joop.nl, Joshua Livestro en een paar andere ratten van Jalta, etc) doen hier het hardst aan mee: elk gerucht en half bericht over 'geweld / dreiging van rechts' wordt breed uitgemeten en nooit wordt er gerectificeerd als de feiten achteraf compleet anders blijken te zijn.

raskol | 12-01-19 | 19:34

Onlangs de 4 of 5 hoofdredacteuren bij Jinek en daar vertelde niemand minder dan die Belg van het NSB Handelsblad dat Brexit en de verkiezingsoverwinning van Trump, tot stand waren gekomen door "Fakenews"....... uiteraard werd dit niet onderbouwd en ook al niet tegengesproken, het wordt gewoon als waarheid verkondigd en volgens mij kun je het hele verhaal van Spartacus hiermee kort samenvatten.

Fatwabuster | 12-01-19 | 19:31 | 4

miko | 12-01-19 | 19:48

Precies...... zij staan aan de juiste kant van de geschiedenis en hebben bij voorbaat altijd gelijk, verliezen van de door hen gesteunde kartelpolitiek wordt afgedaan als 'vals spel'....... bewijzen worden nimmer geleverd omdat ze te vooringenomen zijn en al helemaal geen onafhankelijke journalistiek bedrijven

Fatwabuster | 12-01-19 | 19:55

Dit soort mannetjes weten heel goed wat er op het spel staat, namelijk de ontmaskering van de grote leugens van de afgelopen decennia. Waarbij de kliek en de top van de MSM er altijd belang bij hadden om de mandaat van "de waarheid" bij de kliek en zijn helpers neer te leggen. Maar het spel is bijna uit, en dat weten ze, dat voelen ze, dat ruiken ze. Payback time komt er aan.

zimmerschwanz | 12-01-19 | 23:37

Alle vrije kranten zijn in de loop der jaren opgekocht door die orthodoxe Belgen. Mijn stadskrant is een blauwe variant van het AD. Was, want de stadskrant is vakkundig doodgemaakt, begraven en overheen gepist door die Belgen. Nu lees je 12 berichten over dat vermoorde Turkse meisje met een pedofiele vriend. Niet meer, dat de hond van mijn achterbuurman een inbraak heeft voorkomen, of dat PSV eigenlijk gewoon failliet was zonder schimmige vastgoeddeal. Ja, je kan lezen dat er weer een nieuwe winkel wordt geopend in de stad, maar wat heb je daar aan. Een van de eerste zaken die moet worden hersteld, is vrije nieuwsgaring. Dat is er niet meer op regionaal/stadsniveau.

lokoolokie | 13-01-19 | 02:13
▼ 1 antwoord verborgen

Interessant. bedankt.

Mark_D_NL | 12-01-19 | 19:30

Vergeet niet dat we in Nederland ver voor onze tijd uitliepen met de heisa rond Pim Fortuin (RIP), de moord op Theo(RIP), Hirshi Ali en de extreme beveiliging van Wilders.
Dat alles weggemoffeld onder een deken van deugdenken en wensdenken.
De waarheid/feiten mogen niet benoemd worden, al jaren niet. De dialoog wordt platgeslagen door mensen in een hoek te zetten, de hoek van racisme, discriminatie en intolerantie.
Waar een klein land groot in is, en wat een mooi exportproduct.

Bon-sens | 12-01-19 | 19:27

De twee gebeurtenissen zijn disruptief. Logisch dat de bestaande structuren zich gaan verzetten. Zo is dat door de hele geschiedenis heen geweest, zelfs in de wetenschap. Dat mensen daar argumenten bij gaan breien. Dat komt omdat ze de dissonantie willen verkleinen. Je weet pas dat je de goede kant op gaat. Als die argumenten niets met de inhoud te maken hebben.

azijnseikerT | 12-01-19 | 19:27
-weggejorist-
Rest In Privacy | 12-01-19 | 19:25 | 1

Leerzaam stuk waarvoor dank

frisenfruitig | 12-01-19 | 19:24

Een snoeiharde Brexit is ideaal dan komen er nog meer Nederlanders in actie die een geel hesje aan trekken die werkloos geworden zijn door het toedoen van die dekselse EU.
Dat de Britten hiervoor zelf gekozen hebben vergeten wij gemakshalve maar even.

botbot | 12-01-19 | 19:23 | 18

Fatwabuster | 12-01-19 | 21:01
Het is weer fraai de Britten stappen eruit en nu heeft de EU het gevreten.
Je maakt mij niet wijs dat ze zoiets niet van tevoren aanzagen komen zelfs ik wist het en heb dat nooit onder stoelen of banken geschoven.

botbot | 13-01-19 | 00:00

therealbraindump | 12-01-19 | 20:59
De Britten zijn nooit volwaardig lid geweest.
Het zijn nota bene de afspraken die ze zelf gemaakt hebben met Noord Ierland die ze de das omdoet.
Ieder weldenkend mens kan toch verwachten dat ze niet gratis van onze faciliteiten gebruik kunnen maken.

botbot | 13-01-19 | 00:09

@botbot, u geeft geen inhoudelijke reactie, ik weet genoeg.

therealbraindump | 13-01-19 | 04:45
▼ 15 antwoorden verborgen

Eindelijk eens een korte samenvatting van dit gedoe.

skoftig | 12-01-19 | 19:21

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl