Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Chileens ADR fiasco

Stofzuigen naar de laatste democratische organen..

Chili raakte in enkele jaren ongeveer een miljoen potentiële orgaandonoren kwijt, dankzij foutief ingevoerde Actieve Donor Registratie. Daadwerkelijk uitgevoerde orgaandonaties daalden bij de invoering met 29%.

Het doet mij als donor en voorstander van orgaandonatie pijn om te zien hoe hun fouten grotendeels herhaald worden.

In Nederland kun je met je DigiD makkelijk je keuze opgeven. In Chili konden mensen tijdens het verlengen van hun rijbewijs, paspoort of identiteitskaart simpel orgaandonatie weigeren. Het was een extra vinkje in het proces. Dankzij misinformatie, spookbeelden en vooroordelen weigerden tussen de 37% en 40%. 

Chili voerde in januari 2010 actieve registratie in, december 2011 waren er 2.140.000 weigeraars, juli 2012 al 2.780.223. 640 duizend potentiële donoren armer in zeven maanden. Bijna honderdduizend per maand. Dat aantal haalde Nederland in een week. Terwijl onze beoogde wetswijziging pas halverwege 2020 ingaat en er nog helemaal niets aan de hand is. Chili stopte deze stormloop door de klantvriendelijke route af te sluiten. Sinds oktober 2013 kan de Chileen alleen nog via een notaris afzien van orgaandonatie. Daarmee werd een nieuw mes in de Chileense bevolking gezet. Mensen die de notaris niet kunnen betalen, of in afgelegen gebieden wonen, kunnen niet meer kiezen.

Joden, christen & moslims positief over donorschap
In Nederland ziet het CBS forse verschillen binnen de samenleving qua orgaandonatie. Autochtonen zijn voor bijna de helft geregistreerd, een kwart weigert. Allochtonen zijn voor een kwart geregistreerd, de helft weigert. Beide groepen weigeren voor een achtste, autochtonen zijn in verhouding drie keer zo vaak geregistreerd als donor. De integratie is niet echt een succes. Joden, Christenen & Moslims staat principieel positief tegen orgaandonatie, dat is het punt niet. Het is de mate waarin de staat nog in contact staat met haar burgers. Voor autochtonen is de kloof te groot, voor allochtonen nog veel groter. Door die radiostilte hebben kettingbrieven die met misinformatie oproepen te weigeren vrij spel. 

Van de aangeschreven Nederlandse jongeren die volwassen worden, reageert 38% op het donorregister. Soms zelfs voordat de brief op de mat ligt. Van de aangeschreven nieuwkomers reageert maar 8,4%. Twee brieven zijn volstrekt onvoldoende om je aan te melden, en dus straks onvoldoende om je af te melden. De scheuren binnen de samenleving rond orgaandonatie zijn al jaren te zien. De afkomst bepaalt in grote mate of iemand als donor geregistreerd staat. Dat is ongezond en kan een aanleiding zijn voor massale weigeringen in Nederland. Iets waar overigens de allochtonen vooral zelf last van hebben door een gebrek aan voor hun geschikte organen. (PDF)

Donoren zonder regeldruk
Orgaandonatie kun je niet afdwingen met regels of geweld. Zonder draagvlak resteert een instabiel systeem. Met 1 druk op de knop is iemand geen donor meer. De fiscus ontving in maart 6,1 miljoen aangiften en het donorregister kan op een vergelijkbare website met hetzelfde DigiD ook miljoenen weigeringen ontvangen. Burgers kunnen met een pennenstreek op het Binnenhof donor gemaakt worden, de eerste vraag is of ze dat ook zullen blijven. De tweede vraag is of de nabestaanden zullen instemmen. In Chili liepen de weigeringen door familie sterk op. Dat soort keuzes maken nabestaanden op basis van eerdere gesprekken met de overledene en beschikbare informatie.

Volgens de Belgische, Franse en Spaanse directies van hun nationale transplantatieorganisaties is hun succes afhankelijk van grote publiekscampagnes. Iets wat onvoldoende in het Nederlandse beleid en planning zit, en waarom deze drie directeuren zich leeg laten lopen in grotere kranten. Ze zijn alle drie nogal duidelijk: actieve registratie is niet doorslaggevend.

Jouw lijf, jouw keuze
Deze wet zou simpel genoeg moeten zijn voor een referendum. Jouw lijf, jouw keuze. Toch is weer een mooi idee verwerkt tot een vreemd compromis. Aangenomen met bijna stakende stemmen, terwijl Nederlanders grotendeels voorstander zijn. Politici doen alsof er een ongekende prestatie is geleverd, terwijl buitenlandse directies en academici de noodklok luiden. Er wordt hier ouderwets politiek bedreven, met gesloten portemonnee. Geen geld om buitenlandse adviezen te volgen. Geen extra geld voor voldoende educatie. Geen persoonlijke vraag van een ambtenaar als de burger toch al bij het loket staat. We kijken wel waar het schip strandt. Alles voor rekening en risico voor de wachtlijst.

Dit is geen referendum voor of tegen orgaandonatie. Ik ben ook niet voor of tegen actieve registratie. Alleen de vastgeroeste gedachte dat actieve registratie als losstaande oplossing automatisch meer donoren oplevert, is simpelweg onjuist volgens een morbide experimentje met 17 miljoen Chilenen. 

De oplossing is simpel. Wees donor. Bespreek dat met je directe familie, en meld je hier aan.

Wacht niet totdat je dood gaat, maar kijk ook eens naar donatie bij leven, zoals een nier, een leverkwab of stamcellen. Dat laatste kan soms zonder operatie.

Hou het debat over orgaandonatie levend, stuur deze wet terug naar de tekentafel.

Reaguursels

Inloggen
-weggejorist-
Gewinflipt | 10-06-18 | 22:14

Gelukkig komt het referendum er niet zials het nu lijkt.

Raider Twix | 10-06-18 | 19:36

Dit referendum is lastig te mobiliseren. Het is een referendum om het referendum terwijl die domoor-registratie iedereen een worst zal wezen en de motieven te ingewikkeld zijn. Een referendum om referenda te behouden was wat duidelijker uit te leggen.

Premier Trutte | 10-06-18 | 15:31

Alles prima, maar mijn organen mogen ze pas hebben 24 uur nadat er geen hartslag meer is. Want die Hersendood diagnose is slechts een diagnose die met enige regelmaat toch niet blijkt te kloppen.

poiuytrewq | 10-06-18 | 11:49 | 2

poiuytrewq | 10-06-18 | 11:49
Hoe komt u aan die wijsheid?
Of is het meer mijn broer en daar een kennis van die had een tante en haar zoon die na constatering van hersendood een maand later weer tot leven kwam, zoiets?

botbot | 10-06-18 | 12:19

botbot | 10-06-18 | 12:19
Verder dan een nietszeggende reactie kom jij niet, terwijl hier al meerdere malen linkjes zijn geplaatst waarin te lezen was dat een hersendood verklaarde bijkwam. Daar ga jij natuurlijk aan voorbij, want dat komt jou niet uit. Bovendien is het meer dan duidelijk dat jij op de een of andere wijze verbonden bent met die orgaanroverij, jij bent dus verre van onpartijdig.

JI-HAAT | 10-06-18 | 18:04

Parel van het Zuiden | 10-06-18 | 10:47 |
De begin regels van u.
*Man, man, man, wat is dit een eng landje met dito volkje*
Maar u verwacht wel dat ze instaat zijn om met een referendum de juiste keuze te maken.
*transplantie is een bijhoorlijk onbetrouwbaar proces met wisselende resultaat. Vaak is “succes” ook nogal relatief, de levensduur van de oplossing is vaak in een handvol jaren te vervatten*
Absoluut onjuist, bewijzen ten over dat dit niet zo is.
Neem uw organen mee in uw urn of graf het zal me worst zijn maar bemoei je niet (met leugens) met de wil van andere Nederlanders

botbot | 10-06-18 | 11:02 | 1

Nee hoor. Ik heb op dit onderwerp iedere keer dat ik deelnam duidelijk gemaakt dat ik dit bemoeienis van overheid en medeburger in dit soort beslissingen afwijs. Ook een referendum.
.
Mijn stelling omtrent succes kunt u challengen, maar kom met feiten. Mijn stelling is gebaseerd op statistieken.
A. Het is geen full proof proces. Afstoting en dergelijk komen heel regelmatig voor. Feit, dus.
B. De levensduur van getransplanteerde organen is beperkt. Oa nieren en lever gaan doorgaans geen 20 jaar mee. Opnieuw feit.
.
U mag uw laster omtrent mijn “leugens” ten alle tijden rectificeren. Tot die tijd zal ik u in elk paneel, op elk onderwerp behandelen als de smerige vorktong die mij belastert.
.
Ik bemoei met niet met de wil van andere Nederlanders. Iedere Nederlander kan al decennia doneren. Deze wet draait het om en dwingt mensen te kiezen en dat te melden of anders...
.
Maakt allemaal niet uit, ik beperk me tot mijn eigen leven en mijn eigen grondrechten. Uw soort komt niet aan mijn lichaam. Punt.

Parel van het Zuiden | 10-06-18 | 16:21

Man, man, man, wat is dit een eng landje met dito volkje. Zijn er ook nog voorstanders die gewoon respect kunnen opbrengen voor een tegengestelde mening? Die kan namelijk hoor, legio punten waar een personeel in alle redelijkheid nee tegen kan zeggen.
.
Ik laat de onwenselijkheid van overheids- en medeburger bemoeienis in de persoonlijke levenssfeer even liggen. Een zeer fundamenteel punt, maar veel te complex voor de ja-schreeuwers die zich blind staren op het onderwerp ipv het precedent, de slippery slope, de dwang jegens andersdenkenden, het grote plaatje.
.
We duiken even in andere aspecten vandaag.
.
Orgaantransplantatie en effectiviteit, bijvoorbeeld. Veel voorstanders presenteren dit proces als full proof, als je maar genoeg mensen dwingt is alles opgelost. Niet waar natuurlijk, transplantie is een bijhoorlijk onbetrouwbaar proces met wisselende resultaat. Vaak is “succes” ook nogal relatief, de levensduur van de oplossing is vaak in een handvol jaren te vervatten. Kwaliteit van leven, tsja.
.
Vertrouwen in de overheid lijkt ook 100%. Ja, dit is het winnende uitvoerende orgaan, hoor. Van huursubsidie tot ouderenzorg, de overheid weet het te verkloten. Fouten, intransparantie, slechte uitvoeren en handhaving van checks & balances. Enfin, zoiets daar leggen is dus ook al geen garantie voor succes.
.
En voor zoiets moet de burger dus zijn persoonlijke soevereiniteit en privacy opgeven, voor zoiets moet de burger zich dus weer dat dwingende en demoniserende geschreeuw laten wel gevallen, het kernargument voor is immers vooral als je niet eens bent ben je een aso, lui, dom... mmmm, komt zo bekend voor, dat discussietrendje.
.
Ik denk dat juist deze discussie, de teneur van de discussie aantoont dat men het bij het opstellen van burgerrechten en grondwet gelijk had. Een keuze als deze mag simpelweg niet onderhevig zijn aan groepsdruk of de dwang van de meerderheid. Zulks leidt alleen maar tot zeer grievende en invasieve overheidsingrepen.
.
Deze discussie heeft mij ook definitief laten afhaken in mijn betrokkenheid en zorg voor Nederland. Ik kan niet geven om een volk dat zich zo gedraagt, een volk dat meent zich zo met medeburgers te bemoeien, zo met mensen denkt te kunnen omgaan.
.
Ik kan inmidddels leven met de verdere neergang van onze democratische rechtstaat. U verdient het namelijk om eens even een paar decennia gedwongen, afgebekt en gemarginaliseerd te worden. Exact wat u nu anderen doet. Opdat u leert. Opdat u dat nooit meer anderen aandoet.
.
Oh en de orgaantjes van ‘t zuiden? Welke wet of regel er ook komt. U krijgt ze niet meer. Een poging dit af te dwingen zal resulteren in de beschikbaarheid van de organen van pogers. Kortweg. De integriteit van mijn lichaam is een fundamenteel mensenrecht en zal met ieder denkbaar middel worden verdedigd. Rode lijnen.
.
Thou shall not pass!

Parel van het Zuiden | 10-06-18 | 10:27 | 5

Helemaal mee eens! Merk dat mijn strijdvaardigheid ook beinvloed wordt door de blinde acceptatie van anderen, die bij nieuwe verkiezingen gewoon weer op Rutte en medeboefjes gaan stemmen. En wat botbot betreft, prachtige reactie van u. Deze persoon komt niet met inhoudelijke rationele reacties, maar puur met dooddoeners en beledigingen. Negeren dus.....

Matrixrood | 10-06-18 | 11:04

"Orgaantransplantatie en effectiviteit, bijvoorbeeld. Veel voorstanders presenteren dit proces als full proof, als je maar genoeg mensen dwingt is alles opgelost. Niet waar natuurlijk, transplantie is een bijhoorlijk onbetrouwbaar proces met wisselende resultaat. Vaak is “succes” ook nogal relatief, de levensduur van de oplossing is vaak in een handvol jaren te vervatten. Kwaliteit van leven, tsja."

Ja, vertel dit verhaal ook even aan Peter de Vries, echtgenoot van Marianne, en vader van twee tienerdochters, die zonder donororgaan nog zo'n drie maanden te gaan heeft: jongen, laten we er maar niet aan beginnen, het is onbetrouwbaar, en qua succes "relatief".

"En voor zoiets moet de burger dus zijn persoonlijke soevereiniteit en privacy opgeven, voor zoiets moet de burger zich dus weer dat dwingende en demoniserende geschreeuw laten wel gevallen"

Overdreven onzin; hij moet een vakje aanvinken, meer niet.

Dr_Johnson | 10-06-18 | 11:33

@Dr_Johnson | 10-06-18 | 11:33

Ik schrijf niet dat mensen niet moeten doneren of afzien van donatie, kletsmajoor. Ik schrijf dat voorstanders beweren dat het allemaal 100% wordt opgelost als je maar voldoende organen afdwingt. Dat is dus een leugen.
.
Lekker emo om een enkele casus aan te voeren als zogenaamd sluitend argument. Volwassen mensen begrijpen dat zulks natuurlijk geen enkel argument is voor wetgeving, een gegeven dat miljoenen mensen treft.
.
Voorts hoef ik niet slechts een vinkje te zetten. Ik word gedwongen daar over na te denken, ik word gedwongen te kiezen, en ik word gedwongen mijn keuze kenbaar te maken. Nou had ik dat zelf al gedaan voordat dwingelandjes als u opstonden, maar ik kan me heel goed voorstellen dat er heel mensen zijn die daar nog niet over willen nadenken, of de conclusie voor zichzelf willen houden.
.
Kijk, ik begrijp heel goed dat ik in dit domineesland op vijf punten achterstand begin in zo’n discussie. Ik begrijp heel goed dat uw soort niet in staat is te begrijpen dat mensen via een andere achtergrond en een andere levenswandel wellicht tot een ander inzicht komen. Ik begrijp ook heel goed dat uw soort meent de wijsheid in pacht te hebben en de bescheidenheid mist om die wijsheid alleen op je eigen leven toe te passen. Echter, iedere grondwet in het Westen en diverse verdragen omtrent mensenrechten geven mij gelijk. De beschikking over je eigen lichaam is je goed recht en niemand, zeker de overheid, heeft het recht die integriteit te schenden. Deze wet doet dat.
.
Maar zoals ik begon aan deze discussie. Het grotere plaatje is niet besteed aan uw soort. Als u maar weer uw eigen gelijk krijgt afgedwongen.
.
Tirannetje!

Parel van het Zuiden | 10-06-18 | 16:35
▼ 2 antwoorden verborgen

Moslims staan positief tegenover het doneren van organen..... Ja, in 1000 stukjes gemengd met spijkers en kogellagers tussen de christenen in.

Oepsie1234 | 10-06-18 | 10:12
-weggejorist-
Pieter2000 | 10-06-18 | 10:09 | 2

Ik zou wel eens een gesprek willen zien over een uitnamechirurg. Hoe gaat zoiets, hoe gaan die gesprekken met nabestaanden?

Vooral als zo'n chirurg positief staat tegenover een referendum kan dat goud zijn.

Dus, tip: morgen rondbellen, dinsdag een interview. Fascinerend voor veel mensen om te zien, ik ben er in elk geval erg benieuwd naar.

Knufter | 10-06-18 | 10:04 | 3

Goedemorgen, is daar nog niet genoeg over gepubliceerd?

botbot | 10-06-18 | 10:11

Volgens mij worden die gesprekken met nabestaanden (ALS iedereen netjes de officiële procedures aanhoud) niet gedaan door de uitname chirurg maar door de arts van de donor, on belangenverstrengeling te voorkomen.
Verder is er inderdaad nauwelijks iets over gepubliceerd en de 2e kamerleden die voor de nieuwe donor wet zijn lopen daar ook met een grote boog omheen.

W_F | 10-06-18 | 10:27

W_F | 10-06-18 | 10:27
Er is meer dan zat over gepubliceerd maar als men dat niet lezen en geloven wil is het over en uit.
Niet voor niets zijn er hier veel theorieën die de reguliere artsen tegen spreken omdat de uitslag hun niet welgevallig is.

botbot | 10-06-18 | 10:34

Ik ga niet weer de hele pro/anti discussie aanhalen.

Maar even een opmerking over de wet zelf: Gezien het feit dat het niet lukt om 300000 handtekeningen op te halen, vindt of de meerderheid van de bevolking het een prima wet, of is een groot deel van de bevolking te beroerd om daadwerkelijk even een formuliertje in te vullen als het om donorschap gaat. En bewijst daarmee het bestaansrecht van de wet.

TheEgg | 10-06-18 | 09:56 | 4

Of mensen geloven niet meer in de overheid omdat ze met de uitslag toch niets mee doet. Zoals ik.

Oepsie1234 | 10-06-18 | 10:04

Of mensen zijn pas geïnteresseerd in de wet als ze er zelf mee te maken krijgen, en gaan dan lopen klagen, tegen iedereen behalve bij de politieke partij die ze de 2e kamer in gestemd hebben en stemmen daar vrolijk nog een keer op.

W_F | 10-06-18 | 10:32

@JI-HAAT en Oepsie1234, natuurlijk schijt de staat op ons. Maar dat blijft ze doen zo lang als we er geen gevolgen aan hangen. Verontwaardigd zijn om de manier waarop met het Oekraïne referendum is omgesprongen, en dan toch VVD stemmen... tja. (kijkend naar de uitslagen van referendum en verkiezingen, moet dat gebeurt zijn)
@ W_F Maar dat bewijst precies het bestaansrecht van deze wet :)

TheEgg | 10-06-18 | 12:58
▼ 1 antwoord verborgen

Een van de redenen dat er geen hond meer Geenstijl leest is, de constante politieke hobby's van de redacteuren. Stop eens met het geneuzel over donorschappen. Het interesseert weinigen en ga eens weer uitgesproken journalistiek heruitvinden.

El Gouda | 10-06-18 | 09:35 | 1

Ik zou wel eens een mooie schandalen willen lezen over de mensen en instituten achter de orgaanhandel. Uitzinnige salarissen, snelle auto's. Overspel en machtswellust. Misschien een neefje dat bevoordeeld werd met een nier. Horrorverhalen van schimmige uitnemingen bij mensen die voor een splinter naar de dokter gingen.

Óf we hebben geen goeie journalisten óf die schandalen zijn er blijkbaar niet. en bij gebrek aan dat soort smeuigs hebben blijkbaar mensen voldoende vertrouwen in het systeem om de wet zonder inspraak te laten passeren.

Knufter | 10-06-18 | 09:58

""betreft de donorwet denk ik toch dat anti EU en anti Overheid stemmen bij referendum meer leeft dan die vermaledijde donordiefstalwet.... helaas.""
@ swebe | 10-06-18 | 04:32
Het probleem is dat (te) veel onwetenten denken dat het referendum gaat over wel of geen donor zijn/worden.
Het is hen niet aan het verstand te brengen dat het in werkelijkheid gaat over het feit of de dictatoriale overheid dit soort zaken zomaar voor je mag beslissen.
Maar ja, probeer dat maar aan hun verstand te brengen als Verstappen, foeballuh, of de dart games op TV zijn; want dat is toch immers "veel belangrijker"

telelezer | 10-06-18 | 09:24 | 5

Helemaal mee eens! De overheid mag niet over het leven en stervensproces van een ander beslissen. Daarbij komt dat diezelfde overheid veel info over het "donorschap" bewust manipuleert en verzwijgt, zodat veel mensen niet weten waar ze bij donorschap eigenlijk "ja" tegen zeggen.

Matrixrood | 10-06-18 | 10:07

@Matrixrood. Dat is het hem juist, mensen zeggen geen 'ja', dat beslist de overheid voor u. Genoeg lui die hier geen weet van hebben en op een bepaald moment hiermee geconfronteerd worden.. Lijkt mij niet de bedoeling.

BozePaarseMan | 10-06-18 | 10:21

@BozePaarseMan. Klopt inderdaad. Het gaat niet alleen om de mensen die bewust ja zeggen, maar ook om iedereen die straks door de overheid als donor aangemerkt wordt. Veel jongeren die totaal geen besef hebben van deze wet, maar wat maakt het uit veel verkeersongevallen leveren donoren op. Veel ouderen die niet beseffen, dat zelfs zij nog steeds als donor behandeld zullen worden. En dan zijn er nog de mensen met het blinde vertrouwen in de overheid en diens nepnieuws verspreiding. Het doel heiligt schijnbaar alle middelen.

Matrixrood | 10-06-18 | 11:11
▼ 2 antwoorden verborgen

Feynman, je stapt te vlotjes over de ware oorzaak van de problematiek; de overheid.
Onze overheid is nauwelijks nog de naam volksvertegenwoordiging waard. Er lijkt nauwelijks nog naar gezond verstand of gezond advies geluisterd te worden tenzij dit uit Brussel komt óf er spraken is van eigen belang.
De hele gang van zaken rond orgaan donatie is zo knullig dat Demmink er opgewonden van raakt, het versneld afvoeren van een democratisch instrument geeft Ollongren stijve tepels, hoe dan ook is de overstijgende boodschap naar de burgers steeds vaker: Flikker op, houd je smoel, geef je poen.
En het zal niet lang duren tot een duur communicatiebureau dat tot de elleboog in de endeldarm van de politiek zit voor een exorbitant bedrag deze boodschap gewoon via de NPO gaat verspreiden. 'Wij gaan het makkelijk voor je maken!'

EEnzame SchizofrEEN | 10-06-18 | 09:10 | 2

Oe een boosburgertje!
Gooit Brussel, Ollongren, Demmink en duur communicatiebureau op een hoop die slaat als kudt op Dirk.
Lucht het op? LOL

Berbaar | 10-06-18 | 09:36

Welke Dirk? Berbaar.

gato | 10-06-18 | 10:15

Overigens is scheiding van kerk en staat ontstaan doordat de overheid zich niet moest bezighouden met wat mensen ‘voelen of geloven qua geweten’, de vrijheid van geweten...
Deze wordt compleet wan diggelen gesmeten:
“Het is daarom een taak voor de overheid om met vertegenwoordigers van allochtone bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld via de moskee in contact te treden en hen ervan te overtuigen dat hun geloof donatie niet in de weg staat”

Braco.me | 10-06-18 | 09:04

"De oplossing is simpel. Wees donor". Wat een hypocriete onzin! De oplossing waarvoor? Om zoveel mogelijk organen in de organenhandel te krijgen? Aan de "donor" zelf wordt totaal geen aandacht besteed. Aan het feit dat de familie van de patient door een professional emotioneel onder druk wordt gezet om aan deze handel mee te doen. Aan het feit dat bij de operatie de zgn. "dode" patient vastgebonden wordt en dat de organen onverdoofd verwijderd worden. Aan het feit dat de patient hieraan overlijdt en er over de oorzaak gevolg relatie totaal gelogen wordt in de donorindustrie. Aan het feit dat de patient geen intiem sterfproces zal hebben en zonder familie erbij op de operatietafel zal sterven. Spookverhalen???? Nee hoor, zo probeert de donorindustrie ermee weg te komen. Niet voor niets is er geen transparantie over wat de donorindustrie oplevert en wat er precies gebeurt met de NL organen, want een groot deel belandt in het buitenland. Niet voor niets kun je op internet geen ongecensureerde operatie vinden waarin je ziet wat er daadwerkelijk gebeurt met de patient wanneer de organen uitgenomen worden. Zo zouden toch alle "spookverhalen" zo weerlegd kunnen worden? NOT Dat kunnen ze niet, dus wordt er puur op basis van emoties druk gelegd op mensen om het eigen intieme sterfproces op te geven. En Fynman werkt er aan mee..... Onbegrijpelijk!!!!!

Matrixrood | 10-06-18 | 08:56 | 6

Berbaar: Wat moet het heerlijk zijn om in een roze bubbel te leven, waarin alles van jezelf goed is en iedereen die anders denkt een paniekvogel, boosburgertje of drammer is.....

Matrixrood | 10-06-18 | 10:00

@ matrixrood. Hulde voor uw tegel. Alles over die wet is schimmig. Meest essentiële gegevens worden niet vermeld.
En even lid worden van GS. Kan je berbaartje en andere trollen blocken. Heerlijk, hoef ik niet meer die onzin van die gasten te lezen.

zwartzondersuiker | 10-06-18 | 10:27

Jij spoort niet.

miko | 10-06-18 | 16:20
▼ 3 antwoorden verborgen

De ontvangers van donors zijn een zegen voor de industrie, namelijk levenslang aan medicijnen. Handig gecombineerd met onvoldoende kennis van het afweersysteem waardoor een zeker percentage altijd mislukt.
Een achterhoedegevecht, we hebben inmiddels organen gemaakt van stamcellen. Zal heus wel nog 10 of 20 jaar duren, maar in ieder geval niet deze doodlopende weg met schandalige excessen.
www.youtube.com/watch?v=UubPgIMUmy0

Alquest | 10-06-18 | 08:55

Er wordt veel te weinig informatie gegeven over hoe en wanneer de organen verwijdert worden. Hoeveel transplantaties er zijn en wel /niet slagen en waarom. Ook is het mij onduidelijk waar de organen nog meer heen gaan of er geld mee verdient wordt.

TheRecruitert | 10-06-18 | 08:07 | 2

Precies.

gato | 10-06-18 | 09:27

Gewoon registreren als niet donor dan hoeft U zich het hoofd niet meer te breken over deze "belangwekkende" vragen.

Berbaar | 10-06-18 | 09:41

Ik heb me na protest maar weer gemeld als orgaandonor en wat betreft de "donorwet" denk ik toch dat anti EU en anti Overheid stemmen bij referendum meer leeft dan die vermaledijde donordiefstalwet.... helaas.

swebe | 10-06-18 | 04:32 | 1

Dat je met je organen tientallen mensen kunt helpen is een prachtige kans om ook na je dood (nog) iets goeds te doen. Zonde om al die levensreddende of verbeterende cadeautjes te laten verbranden of wegrotten.

Gulliver | 10-06-18 | 05:23
-weggejorist-
Jan Dribbel | 10-06-18 | 04:15 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

*licht uit doet*

miko | 10-06-18 | 03:55

Voor wie niet slapen kan en dat ook niet meer wil:

youtu.be/hsijzcilLDg

Laat maar van Youtube verwijderd

Gulliver | 10-06-18 | 03:40

Ben voor referenda, gewoon uit principe.
Ben ook donor, ook gewoon uit principe want ik heb toch niets meer aan m'n organen als ik dood ben.
En mijn familieleden zijn niet zo achterlijk als Mabel dat ze alle principes over boord gooien.
Maar persoonlijk zou ik toch graag zien dat mensen die al heel lang donor zijn, ook voorrang krijgen bij orgaantransplantatie.
Want er zijn veel te veel losers die niks willen geven maar wel vooraan willen staan bij het ontvangen.
Dat hadden ze ook meteen bij wet eens moeten regelen.
Niks willen geven = ook niks ontvangen.

spoilerfreak | 10-06-18 | 02:20 | 3

Gefeliciflapstaart! Je hebt er orgaanhandel van gemaakt.

Deflatiemonster | 10-06-18 | 02:24

Ik ben geen donor. Afgemeld en wel. Ik wil ook helemaal geen orgaan van een vreemde. Dood is dood, er zijn er toch al te veel van ons.
Als een naaste van me een nier nodig heeft, wil ik er bij leven best een geven, maar, er wordt na m'n deaud niet in m'n lichaam gesneden.

Rest In Privacy | 10-06-18 | 09:04

Van mij krijgen ze niks...
nou dat valt te bezien als ik wel donor zou zijn: dan zijn in de aanbieding: door medische misser: 1 nier nog maar, werkt voor 72%, longen met kanker en lever met kanker.
Maar wees gerust hoor, deze egoïst hoeft zelf ook geen orgaan van iemand anders.

kleurdoosje | 10-06-18 | 10:36

Deze operatie is te groot voor onze overheid. Onze door steeds meer regeltjes in zichzelf vastgedraaide overheid. Niet zonder de integriteit te verliezen of enorme blunders te maken. Dus dit referendum zou als een van de laatste instrumenten van de weldenkende burger juist kunnen zorgen dat men dit donorprobleem weer met realistische blik gaat bezien.
-
En als je voor deze wet bent en daarom de petitie niet tekent ben je een kortzichtig persoon die andere argumenten en personen bij voorbaat uitsluit. Tevens snijdt men in de eigen vingers, want bij het volgende onderwerp dat jou wel heel erg aanspreekt en belangrijk vindt en dat zich leent voor een referendum (bindend en niet bindend laten in ieder geval beide de stem van het volk horen!), is dit instrument er door dit niet-thuisgeven-gedrag niet meer.

VP732 | 10-06-18 | 01:23

De wet is prima, ik teken niet. De paranoide gedachten die hier worden gevolgd vind ik walgelijk.

-=PyP=- | 10-06-18 | 01:22 | 2

Geven is goed. Er vanuit gaan dat men geeft niet. De wet is ruk.

Deflatiemonster | 10-06-18 | 02:25

Het is een inbreuk op de grondwet. Dat schept een precedent voor toekomstige inbreuken op de grondwet. Dat is waar het om gaat, slaap lekker verder.

WasHetMaarMakkelijk | 10-06-18 | 10:11

Heb altijd gestemd voor een referendum.l Helaas vertrouwen in politiek zooooo eeerg verloren dat het pijn doet. Waar ben jij Nederlander die dit oke vind. Wat blijft erover waar je nog wel wat over te zeggen hebt. Afgemeld als donor als beloning.

foxhunter | 10-06-18 | 01:15

"Van de aangeschreven nieuwkomers reageert maar 8,4%."
Logisch want ze kunnen geen Nederlands lezen. Stemmen mogen ze wel.

Deflatiemonster | 10-06-18 | 00:59

Volgens mij klopt er geen ene moer van die tussenstand en zijn er allang meer dan 300.000 handtekeningen.

Dutch_Holland | 10-06-18 | 00:37 | 5
-weggejorist-
miko | 10-06-18 | 02:02
-weggejorist-
Ongeblustekalk | 10-06-18 | 02:22
-weggejorist-
miko | 10-06-18 | 03:19
▼ 2 antwoorden verborgen

Gewoon allemaal weigeren. Het liefst slopen ze de organen er vlak voor je dood uit. Is beter voor de organen vertelde de baas van het Groningse universiteit ziekenhuis. Zeker als er een deug bner op de wachtlijst staat.

Cashforce1 | 10-06-18 | 00:21 | 1

Wet invoeren,tien jaar aan kijken en niemand geeft e meer een reet om wat er met zijn lichaam gebeurt na zijn dood op een paar religieuze kneuzen na dan.

miko | 10-06-18 | 00:34

Jammer dat we dit referendum niet halen. Had het eerlijk gezegd wel verwacht. Maar ja MSM besteed er verder geen aandacht aan. Goed geprobeerd Bart.

Omebert | 10-06-18 | 00:09

In de Volkskrant staat een interessant intervieuw over hoe links de voeling met de maatschappij is kwijtgeraakt met zijn gedram over diversiteit en andere onbenulligheden en het wegkijken van de echte problemen:
images0.persgroep.net/rcs/v1Jh26Kzfin...

Jan Dribbel | 09-06-18 | 23:51

Zeg,weer even iets OT.
Hoe zou het toch werken in Frankrijk? is dit dan ultieme vrijheid van meningsuiting of complete onderwerping??
Maar smerig dansen op het graf van slachtoffers blijft het in ieder geval.
pbs.twimg.com/media/DfRNhunUwAAIico.j...

miko | 09-06-18 | 23:48 | 7

Weet je, de gevoelens en ideeën bestaan ook zonder dat optreden, alleen zou het onzichtbaar zijn.
Doe toch maar de vvm ook al gaat dit soort evenementen tegen alle menselijks in.
Moge het dak instorten.
Over de overweging van de Fransen om dit toe te laten heb ik duiding nodig van een Frankofiel.
Jammer dat Graaf van Egmont er nooit meer is, ik hoop dat het goed met hem gaat.

LuckyGirl | 10-06-18 | 02:16

LuckyGirl | 10-06-18 | 02:16
Kan wel eens raar gaan lopen denk ik.

miko | 10-06-18 | 02:19

miko | 10-06-18 | 02:19 |:
Dat zou zo maar kunnen ja.

LuckyGirl | 10-06-18 | 02:21
▼ 4 antwoorden verborgen

Hoeveel penis transplantaties zijn er per jaar. En zou je met de penis van een ander willen rondlopen.

Mark_D_NL | 09-06-18 | 23:31 | 7

Oprisp | 10-06-18 | 00:29
Die kut stelt niet veel voor wanneer je een kroontje hebt.

Ongeblustekalk | 10-06-18 | 00:49

@oprisp - briljant.

kapoerewiet | 10-06-18 | 01:29

Sjor je dan jezelf of een vreemde af tijdens de vrijmibeau?

Rest In Privacy | 10-06-18 | 09:08
▼ 4 antwoorden verborgen

Sorry, maar als ik me opgeef als donor gaat er een minister roepen dat haar wet een succes is. Als de minister netjes excuses maakt en de hele wetgeving weer teruggedraaid dan wordt de volgende generatie misschien weer donor. Ik ben al maanden geen donor meer, niet vanwege de nieuwe wet maar de manier waarop de minister deze doorgedrukt heeft, en allerlei toezeggingen doet in briefjes die NIET doorgevoerd worden in de tekst van de wet en grotendeels de nieuwe wet tegenspreken. Dat de nieuwe wet nog niet ingaat is voor mij niet van belang.

W_F | 09-06-18 | 23:25

Verontrustend dat er niet massaal aktieve onvrede aanwezig is, qua stemmen bereidheid zodat als puntje bij paaltje komt, politiek gezien, er uiteindelijk geweld naar boven borrelt. Tijd om maar wat eens dingen in te gaan slaan.

larie | 09-06-18 | 23:15

Is die linkse gast op dat schilderij nou kereltje Pechtold?

Wim_Kut | 09-06-18 | 23:01 | 4

Nee zijn broer maar die lijkt erg op hem.

Gulliver | 09-06-18 | 23:09

Waarom hebben ze er Pia niet in gesoept??

miko | 09-06-18 | 23:42

Die was op zoek naar het garantiebewijs van de stofzuiger.

Gulliver | 09-06-18 | 23:45
▼ 1 antwoord verborgen

Orgaandonatie is achterhaald en barbaars, stop toch de tijd en energie in kunstmatig gekweekte organen, dat is de toekomst. Vooralsnog gewoon nee voor donorschap, schuld van d66. Mocht ik ooit een orgaan gedoneerd krijgen wil ik het nog wel eens heroverwegen.

Binnenbaan | 09-06-18 | 23:00 | 1

Of kunst organen. Tijdens een hart operatie (ook voor en donor hart) werkt alles gewoon op een pomp. De hele orgaan maffia verdringt kust en gekweekte organen. Er is geen geld, geen artsen en nauwelijks onderzoek. De politiek kan dat ook niet meer ontkennen want zelf hebben ze het ook alleen nog maar over transplantatie. Orgaan transplantatie kan nooit een oplossing zijn voor meer dan een heel klein deel van de bevolking. Het is niet schaalbaar, hoeveel miljarden je er ook tegenaan gooit.

W_F | 09-06-18 | 23:33

Marihuana is gelegaliseerd in Chile.
Dat hebben ze wel goed aangepakt.

Gulliver | 09-06-18 | 22:58

Spookbeelden Feynman?
Normaliter ben je altijd zo geïnformeerd. Precies zoals je zegt, donor zijn kan ok bij het leven en lang niet iedereen die 'nee' registreert heeft een bezwaar tegen dnorschap bij het leven. Ik denk dat door goed info daar al veel meer te winnen is. Maar hersendood blijft een kunstmtig verzinsel, organen dienen levend ge-oogst te worden. Te vaak worden er foutieve diagnoses gesteld en ik vind dat mensen zich ook best eens mogen afvragen of met het oogsten van het orgaan wat ze ontvangen niet een persoon met geweld om het leven is gebracht.

Admehaling, hartslag en pinprikkels worden door je hersenen geregeld. Dus hersendood terwijl je doorademt? flauwekul. spierverslappers vanwege spasmes en dan later alsnog een pijnstiller moeten toedienen omdat 'het lichaam' zich blijft verzetten? Kom op zeg. Een hart wat zonder hersenen zelfstandig gewoon blijft doorbonken? Doe normaal.

BlondHaarBlauweOgen | 09-06-18 | 22:52 | 10

MarcS | 09-06-18 | 23:20
Ja maar natuurlijk. Als jij een man bent zou ik maar eens beter je best doen.
Of ben je gay, mag ook hoor.

Ongeblustekalk | 09-06-18 | 23:51

BlondHaarBlauweOgen | 09-06-18 | 22:52
Lazerus effect. Snij de kop van een octopus. Pleur hem in het ijs en laat hem twee uur er in liggen. Haal het lichaam er uit. geef er een paarflinke meppen op en kijk wat er gebeurt. Zijn kleuren veranderen en zijn tentakels bewegen weer. Maar dood istie,100%

miko | 10-06-18 | 00:33

@miko | 10-06-18 | 00:33

Man man man, hoe snij je de kop van een octopus? Zo'n ding is 'kop' en tentakels. De vraag is dan snij jij de kop eraf of de tentakels?

MarcS | 10-06-18 | 08:05
▼ 7 antwoorden verborgen

Wat een onzin, donor worden of niet willen zijn kan je af of uit-vinken.
Het gaat om het referendum, toch?

Ongeblustekalk | 09-06-18 | 22:27 | 9

knutsel_ | 09-06-18 | 23:53
Is er een middenweg dan?
Jij begrijpt het niet helemaal he.

Ongeblustekalk | 10-06-18 | 00:00

Iedereen die iets anders wil dan jij hoeft niet per definitie je vijand te zijn. En daar laat ik het bij.

knutsel_ | 10-06-18 | 00:18

Dat heb je al laten zien.

Ongeblustekalk | 10-06-18 | 02:06
▼ 6 antwoorden verborgen

O.T. goeie show op NPO 1 van Claudia de Breij. Een aanrader.

beau van rtl | 09-06-18 | 22:22 | 3

Die vrouw spoort niet. Het huis van papier op netflix, dat is een aanrader.

Ongeblustekalk | 09-06-18 | 22:34

Verzuurd haatwijf dat ik nog nooit op een geslaagde grap heb kunnen betrappen.
Een soort Dolf Jansen maar dan vetter.

Gulliver | 09-06-18 | 23:02

Och jammer zeg, gemist.

J-van-de-Bontekoe | 10-06-18 | 08:31

Beenmergdonatie mist. Via aanverwante familie heel veel kans op slagen. Er is ook een beenmergbestraling van het eigen beenmerg bij leukemie.

toetssteen | 09-06-18 | 22:17 | 1

Dat doe je volgens mij zonder zelf dood te gaan, net als bloed geven. Dat gaat helemaal buiten het donor register om omdat dat register niet in te zien is zolang je niet bijna dood bent.

W_F | 09-06-18 | 23:38

Ehhhhh....., we weten het hier zolangzamerhand toch wel?
Iets van preken voor eigen parochie en zo....
Zelf trouwens:
- voor het referendum
- tegen de donorwet
- donor

J-van-de-Bontekoe | 09-06-18 | 22:07 | 4

Lol @ miko. Misschien is het wel zo bevredigend dat ze je in de vrieskist bewaart :)

knutsel_ | 10-06-18 | 00:27

knutsel_ | 10-06-18 | 00:27
Dan wel met bezoekrecht van mijn amante. Die wil ook nog wel eens natuurlijk.

miko | 10-06-18 | 00:45

@miko
Maak voor beiden een rubberen afgietsel van uw uitstekende orgaan, en doneer dat alvast, uit de warme hand, dat scheelt straks in elekra voor de vriezer en bij leven in vrije tijd en gezeur. ;-)

kleurdoosje | 10-06-18 | 10:12
▼ 1 antwoord verborgen

Oee ooh stamcellen... ethisch niet verantwoord... we zijn god niet... eng...

Ries13 | 09-06-18 | 21:50 | 1

Als iedereen nou in de afgelopen -tig jaar zich had laten registreren als wel/niet donor dan was dit hele circus niet nodig geweest.
Maar zolang mensen te beroerd zijn om zich ietwat in te spannen dan moet je er met harde hand overheen. Dan maar iedereen donor.
Overigens ook een fout van de politiek: gewoon bij rijbewijs of id kaart verplicht ja of nee invullen of je krijgt het hele ding niet mee.
Het had zo simpel kunnen zijn en een hoop geld en gezeur gescheeld als de politiek beter uit haar doppen had gekeken... maar ja... politici en nadenken... wasda?

MacMiep.nl | 09-06-18 | 21:48 | 1

Ik heb me vanaf mijn 18e zeker 3 keer opnieuw moeten registreren. Steeds een nieuwe campagne van de overheid. Ben er mee gestopt bij de 4e ronde. Referendum wel getekend.

schijtzat | 09-06-18 | 22:09
-weggejorist-
beau van rtl | 09-06-18 | 21:46 | 2

Soms spatten die organen dan in het rond met een vuurzuil als toegift.

HogeNood | 09-06-18 | 22:08

Nee, ik hoef geen orgaan!

blank-dus-racist | 09-06-18 | 21:33 | 4

Die ruimhartig over de tong gaat maar bot doet, heeft iets op zijn lever en komt ogen en oren tekort.

Oprisp | 09-06-18 | 22:37

Stukje zwezerik gaat er wel in anders. p zijn tijd gebakken kippenlevers of ganzenlever ook.

miko | 10-06-18 | 00:46

Ik hoef ook geen orgaan. Heb 1 nier en werkt voor 72%. Mooi toch? Hij doet het. Verder heb ik kanker in baarmoeder, eileider, lever, in longen.
Ik heb chemokuren geweigerd dus ga een half jaar eerder dood, maar met minder ellende. Volgens de dokter heb ik nog ongeveer tot aan September.
Dus stook de oven maar vast op ;-)
Ik ben geen donor, wat willen ze hebben, genoeg aan mij verprutst, dit medisch missertje laat zich niet ook nog eens 3000 euro per week 3 weken uit de eigen zak kloppen voor chemo die 5 % kans op aanslaan heeft, maar welke info voorlichting maar even achterwege liet te vertellen. Okay haha, ik ben nog boos over dus ;-)

kleurdoosje | 10-06-18 | 09:58
▼ 1 antwoord verborgen

Ondanks de voorbeelden in het buitenland weet deze regering het niet voor elkaar te krijgen om de wet ADR op een juiste manier te brengen.
Éérst informeer je de burgerT, daarna een geruime tijd aan voorlichting en enthousiastmering. Neem daaar alle groepen burgers in mee, ook de nieuwkomers en mensen met een ander geloof.
Als je dan voldoende informatie hebt verstrekt, en draagvlak hebt gecreëerd dan is de tijd rijp om een referendum uit te schrijven wát de burger wenst.
Als dat dan een ADR is, dan heb je het draagvlak voor deze wet.
Nu is het alsof je het paard achter de wagen spant, eerst de wet, dan de draagkracht. met alle weigeringen van ongeïnformeerden, (allochtoon vooral), als resultaat.

Wijze uit het Oosten | 09-06-18 | 21:26 | 1

Ongeïnformeerden is te algemeen. Ik heb mijn donorschap ingetrokken, uitsluitend omdat ik de aanpak onaanvaardbaar vind. Donor zijn behoort niet zoiets te zijn als belasting: opleggen en als het je niet zint kun je bezwaar maken. De overheid kan me nog meer vertellen.

Synecdoche | 10-06-18 | 02:48

Ik heb wel eens een film gezien waarin iemand de organen van een seriemoordenaar kreeg, die geëxecuteerd was en toen kreeg de evil spirit weer vat op dat lichaam en ging hij weer verder met zijn killing spree maar nu in het lichaam van een aantrekkelijke brunette met grote tieten en daarom ben ik er bang van geworden en ga ik liever compleet de kist in en ik moet trouwens voor mijn geloof verplicht compleet verschijnen voor de troon van Jezus mijn Here die in de hemel is en waar ik volgens mijn schatting voor 75% op zeker naar toe ga en jullie pret zondaren lekker niet, dus het maakt mij verder niet uit wat jullie met je leven doen maar laat mij erbuiten ja?

King of the Oneliner | 09-06-18 | 21:16 | 6

MacMiep.nl | 09-06-18 | 21:50 Eigenlijk is dat zijn handelsmerk,ellenlange stukken.

miko | 10-06-18 | 00:08

Maar wat als je het hart krijgt van Kim Holland?

Deflatiemonster | 10-06-18 | 02:31

Leven.

Gulliver | 10-06-18 | 03:21
▼ 3 antwoorden verborgen

Waarom is de overheid uberhaupt een partij is deze? Waar bemoeien ze zich mee? Ik zie niet in waarom het weer een database van de overheid moet zijn waar je verplicht een persoonlijke keuze in moet laten vastleggen. Waarom kan het niet bij de huisarts, of bij nabestaanden? Die registratie is geen kwestie van "elke seconde telt", nabestaanden moeten altijd op de hoogte gebracht worden, ik zie dan ook geen goede reden waarom het weer zo'n staatsproject moet zijn. Het zou fijn zijn als de overheid zou stoppen met zich op deze wijze op opdringerige wijze te bemoeien met mijn persoonlijk wel en wee.

Jan Slot | 09-06-18 | 21:15 | 7

Het licht gaat uit.

Gulliver | 10-06-18 | 00:24

Gulliver | 10-06-18 | 00:24
Symphatiek dat je het even meld, vroeger deden we hier gewoon het licht uit. Parsons,necrosis en ik heb de knop hier vaak omgezet.

miko | 10-06-18 | 01:16

De spijker op z'n kop.

EefjeWentelteefje | 10-06-18 | 09:49
▼ 4 antwoorden verborgen

www.statista.com/statistics/398384/to...
In de VS toont het jaar 2017 een duikeling in het aantal orgaandonoren. Is dit een nieuwe trend of een gevolg van Trump's omgang met Obamacare of een onvolledige statistiek? Verder is het begrijpelijk dat de burger terughoudender wordt met een overheid die eerst enorm bezuinigt op de zorg, dan weer de gulle suikeroom speelt, vervolgens weer als Scrooge af loopt te pingelen. Nu met Groningen weer dat gewiebes.

Eeuwig..Op..Vakantie | 09-06-18 | 21:06 | 1

Ah Trump heeft het weer eens gedaan....

Gulliver | 09-06-18 | 23:05

Waarop baseer je “ joden, christenen en moslims staan positief tov donorschap”?
Mijn informatie zegt ja, indien het binnen de geloofsgroep blijft. Dit geldt vooral voor Joden en Moslims. Doneren prima maar niet aan een ongelovige of geen ongelovige donornier graag.

ristretto | 09-06-18 | 21:06 | 6

@beau van rtl Ja maar je weet niet wat voor een "professionals" (zoals in een vorig stukje hier op GS al vermeld) op je nabestaanden gaan zitten inpraten met zwaar emotionele argumenten, terwijl ze zwelgen in verdriet om een dode Beau. Ieder zijn eigen keuze maar ik persoonlijk maak hem liever van tevoren zodat ze zich daar niet mee bezig hoeven te houden.

knutsel_ | 09-06-18 | 22:28

Als ze ook maar enigszins twijfelen, gaat het feest niet door.

beau van rtl | 09-06-18 | 22:48

Ik heb het als Nederlander , wonend in buitenland, dus ook mijn wensen aan mijn kinderen doorgegeven.

gato | 10-06-18 | 10:00
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik ben geen donor, want ik ben een darwinist in (lol) hart en nieren (lol).

King of the Oneliner | 09-06-18 | 21:05 | 2

mooie oneliner.

accijnstoerist | 09-06-18 | 22:12

Geen Darwinist maar een egoïst.

Gulliver | 09-06-18 | 23:06

Blablabla, Finland heeft net zon wet als wat ze nu in NL gaan invoeren. Niemand hoor je erover. In de praktijk vraagt men echter nog steeds de familie. Dus de wet kan er zijn. Hoe de doktoren ermee omgaan is bepaalt de praktijk. Ben wel benieuwd hoeveel mensen geen donor willen zijn hier.

Hadena | 09-06-18 | 20:54 | 3

Ik wil geen donor zijn. En ik maak je gelijk gerust: ik hoef ook geen organen te ontvangen die weggesneden zijn uit levende mensen

nope | 09-06-18 | 21:01

Als je in de brand hebt gestaan hoef je ook geen donorhuid?

Gulliver | 09-06-18 | 23:07

De meeste lullen hier over zelfbeschikkingsrecht na de dood. Want ow ow de regering pakt je lichaam. Dat de beslissing ook genomen word door diensttijd(levend) je wel redden als je geen antwoord kunt geven. je opstoken of in de grond steken als je dood bent, andere opties zij er niet.

miko | 09-06-18 | 23:28

Als ik dit soort lange teksten lees, lees is de roze stukjes eerst. Als ze logica bevatten pas de rest. De brei aan roze stukjes en de samenhang is zo flinterdun, dat dit ongetwijfeld enige samenhang heeft met het niet behalen van de 300K. Overigens getekend hoor, gewoon omdat ik D66 haat.

Maak ik nou een onbedoeld punt?

Denkhetnjet | 09-06-18 | 20:51

Is dat hele donor verhaal niet makkelijk op te lossen door het aloude "voor wat, hoort wat"?

Denk dat het gros van de weigeraars/ongeïnteresseerden snel donor wordt wanneer je GEEN donororgaan krijgt als je zelf geen codicil hebt ingevuld.

DMaN | 09-06-18 | 20:51 | 18

@EefjeWentelteefje En wat is dan precies de motivatie van de supergezonden om nu wèl donor te zijn?

knutsel_ | 10-06-18 | 10:40

"En juist daarom zou ik wel een voorbehoud willen zien, dan wordt de keuze van niet doneren of wel doneren ineens een stuk pragmatischer."

Ja, maar ik denk dat Jan Slot uiteindelijk gelijk heeft dat eea nog niet zo heel makkelijk praktisch uitvoerbaar is, en als het dat wel is, dat artsen en de politiek daar niet aan willen vanwege "ethische" overwegingen. Jan Slot overdrijft m.i. wel enigszins als het erom gaat mensen tot een (liefst positieve) keuze te bewegen: "dwang, chantage, geweld, bureaucratie en willekeur."

Beter is het wellicht om mensen hun hypocrisie te laten inzien en te vragen "to put their money where their mouth is". Dwz al die lui die, ook in deze draad weer, zeggen "Ik sta niets af, maar ik hoef ook niets te ontvangen", stel die voor de volgende keus:

Keuze 2A: U stelt uw organen en weefsels na uw overlijden niet beschikbaar voor transplantatie, maar accepteert wel een donororgaan in voorkomende gevallen.
Keuze 2B: U stelt uw organen en weefsels na uw overlijden niet beschikbaar voor transplantatie, en zult ook geen aanspraak maken op een donororgaan in voorkomende gevallen.

Ik wil nog wel eens zien hoe veel van die bluffers dan voor keuze 2B gaan.

Dr_Johnson | 10-06-18 | 11:02

@Dr Johnson
Ja ik ga voor keuze 2B hoor.
Geen bluf!
Hoef niks, want ga binnenkort dood, of wilt u van mij soms nog een lever met kanker of longen met kanker? (Uitzaaiingen van baarmoederkanker)

kleurdoosje | 10-06-18 | 16:22
▼ 15 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Hugo_de_Groot | 09-06-18 | 20:50 | 1

Ik moet even kwijt dat ik het schanddalig vind dat ik mij met mijn digid niet kan afmelden als donor. Geweigerd wegens wonen in het buitenland. Dat terwijl de gemeenten en waterschappen mij wel uitstekend in het buitenland weten te vinden als er belasting voor mijn vastgoed moet worden betaald. De kans bestaat dus nu dat ze mijn organen proberen te roven, mocht mij wat gebeuren als ik in het weekend in NL ben.

accijnstoerist | 09-06-18 | 20:47 | 2

Het moet natuurlijk niet te makkelijk zijn om uzelf af te melden voor de orgaanroof.

VeelTeSteil | 09-06-18 | 21:07

Juist, datzelfde heb ik ook als bezwaar.

gato | 10-06-18 | 09:38

Ook mooi: heb je het aan het hart, kom je niet in aanmerking voor een donor hart: u bent nog te gezond. Levensverwachting is 3 jaar. Kom maar terug als u slechter bent, dan gaan we u op de wachtlijst plaatsen.
Zucht.

Is dit nog nieuws? | 09-06-18 | 20:36 | 2

Als je auto nog een goede motor heeft breng je hem toch ook niet naar de sloop?

Gulliver | 09-06-18 | 23:08

@Gulliver
Verkeerde vergelijking. De motor stottert en is niet goed te repareren. Dan rijdt het niet lekker als er toch mee verder moet omdat hij nog niet slecht genoeg is.

Synecdoche | 10-06-18 | 02:58

REAGEER OOK

bespaartips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken