Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – De kloof groeit

fijn man

D66 loog dat er geen meerderheid tegen de sleepwet was, door alle blanco stemmen te stelen. Het leek wel een wedstrijdje zo hard mogelijk wegrennen van de sirene van de kiezer.

De democraten zagen een zwerm van rode stippen op onverwachte plekken en dachten dat de waterpokken waren uitgebroken. Ze raakten pas echt in paniek van de thuisblijvers.

De niet-stemmers bestaan volgens de NOS uit 70% tegenstanders van de sleepwet. Voor een democratie is een lage opkomst ongezond, vooral als die stille groep bijna tot een meerderheid groeit en een afwijkende mening heeft. Samen met de uitslag in het stemhokje is er een ruime meerderheid tegen het sleepnet. Vooral jongeren en hoogopgeleiden zijn in groten getale tegen. 

Jongeren willen dezelfde privacy en onschuldpresumptie op hun telefoon en hun dataverkeer, zoals ouderen die eisen in hun huis en bij hun dichtgeplakte post. Oude principes in een nieuw jasje. Hoogopgeleiden beseffen beter waarvoor het beroepsgeheim dient, en welke informatie een eventuele dictatuur nodig heeft om aan de macht te blijven. 

Voorstanders waren vooral te vinden bij aanhangers van de VVD & CDA. Natuurlijk hebben die vertrouwen dat hun eigen partij goed omgaat met hun data, nu deze twee aan de macht zijn. Maar beseffen deze kiezers ook dat hun data gedeeld wordt, en de coalitie in de toekomst ook uit andere partijen kan bestaan?

De huidige waarborgen in de WIV en ook de komende uit het onvermijdbare inlegvelletje zijn een dode letter. Neem bijvoorbeeld de bewaartermijn van drie jaar. Klinkt leuk, alleen mogen de gegraaide gegevens ongezien en ongefilterd gedeeld worden met bondgenoten. Eigenlijk ontstaat daardoor een kopie buiten het toezicht en regelgeving van de Nederlandse overheid. 

Nederland kan simpelweg na de bewaartermijn zijn eigen gegevens niet terugvragen bij de grote broer met gouden lokken, of het zwarte schaap in Ankara. Op dezelfde wijze falen alle andere beperkingen. Of die nu in de wet, het regeerakkoord of een (geheim) internationaal verdrag staan. Het is niet noodzakelijk en onmogelijk de rest van de tekst te kennen, of daar inhoudelijk op in te gaan. 

Een toezichtsorgaan dat in het geheim vergadert, waar slachtoffers geen contact mee hebben en waartegen ze zich niet kunnen verweren, geeft vooral showprocessen. De VS heeft zelf een groter sleepnet, ging daarmee ernstig over de schreef, en het toezicht bleek een tandeloze tijger die slaafs stempelde. Dit pand is een beetje groot voor de 1742 zaken waarvoor in 2016 toestemming is gevraagd.

Het kabinet heeft nu drie referenda op rij verloren, het lijkt wel het Nederlands elftal. Weten de politici zeker dat ze dit instrument willen afschaffen voordat ze een keertje winnen? Alle drie de referenda hebben de burger actief geïnformeerd en betrokken in het politieke proces. Die heeft daarmee geprobeerd de kloof te dichten, alleen wordt er niet geluisterd.

De verliezen op lokaal niveau worden steeds groter. D66 wisselt stuivers met GroenLinks. Beide zijn linkse deugpartijen die het ene roepen en het ander doen. Het oude linkse blok valt uiteen in migrantenpartijen die zelfs een aanval openen op de scheiding tussen kerk en staat. Politieke stromingen onderscheiden zich niet meer op basis van ideologie, maar op basis van afkomst.

Nu de gevestigde landelijke partijen minder vertegenwoordigd zijn in gemeenteraden en coalities, zal hun contact met de burger nog verder verslechteren. Voor partijleden is er nog minder ruimte om als raadslid of wethouder dagelijks het gesprek met de burger aan te gaan en zo ervaring op te doen doen in het vak en het electoraat echt leren kennen.

Amsterdam is nog een grote stad waar de top vijf bestaat uit gevestigde landelijke partijen. Mocht GroenLinks daar net zoals landelijk verantwoordelijkheid afwijzen, dan zijn er minimaal vijf partijen nodig om een coalitie te vormen. De versnippering heeft landelijk en gemeentelijk negatieve effecten op bestuurbaarheid en saamhorigheid.

Rotterdam heeft als grootste partij een erfenis van Pim Fortuyn en heeft minimaal vier partijen nodig in een coalitie. Denk & Nida zijn daar migrantenpartijen die samen zes zetels hebben, als ze zouden fuseren vormden ze de tweede partij in Rotterdam. Een tweedeling in de samenleving, mede ingezet vanuit migranten. De multiculturele samenleving wordt actief ontmanteld.

Den Haag heeft minimaal vier partijen nodig om een coalitie te vormen. De grootste partij is een afsplitsing van de PVV, en werd daarmee weggezet als (extreem-)rechts. Terwijl de ideologie van de PVV deels nogal links is én Richard de Mos zich niet in die partij kon vinden. Het is jammer dat het debat meer ging over onhandige details, dan de hoofdlijnen van partijen.

Wat bedoelen partijen precies als de ene partij de ander partij uitsluit? Is dat geen ondemocratische gedachtepolitie richting kiezers? Moet die andere partij maar in rook opgaan? Willen ze niet meer samenwonen met het electoraat van hun tegenstander? Moeten die kiezers met "foute" ideeën maar in rook opgaan? Een partij uitsluiten is hun kiezers uitsluiten, maar die blijven hier.

Zoals Kuzu het zo mooi zei, zijn kiezers voelden zich in het verleden onvoldoende gehoord. Net zoals de kiezers van de PVV zich niet gehoord voelden. Dit zijn geen protestpartijen, geen populisten, maar politici die leven van vergeten en achtergelaten kiezers. Deze heren hebben geen verkiezingen gewonnen, anderen hebben verzaakt en verloren.

Hoe laag was de opkomst zonder deze partijen?

Reaguursels

Inloggen

"De versnippering heeft landelijk en gemeentelijk negatieve effecten op bestuurbaarheid en saamhorigheid."

Nou en? U dreigt hier de holle retoriek van onze politici na te blaten.

In zoverre "bestuurbaarheid" slechts bestaat door kartelvorming (en niet door het zoeken naar alle mogelijke meerderheden in een publiek debat op basis van argumenten) frustreert dat alleen maar de democratie zoals die bedoeld was in onze Grondwet (die uitgaat van het concept volksvertegenwoordigers, en het fenomeen "partij" nergens noemt). Een dictatuur, dat is pas lekker makkelijk bestuurbaar.

En voor zover "saamhorigheid" voortkomt uit ofwel kartelvorming (want dat is de kern van het fenomeen "partij"), ofwel zou worden opgelegd als gevolg van een beperking van de mogelijke keuzes (het noodzakelijke gevolg van een kleiner aantal partijen), kan die saamhorigheid me gestolen worden. Dan pleit ik nog liever voor het ultieme gevolg daarvan: een 1-partij-systeem (de analogie met markten volgend: een staatsmonopolie zou best eens beter kunnen uitpakken dan een oligopolie). Geen verspilling meer van politieke energie in de eeuwige strijd om de macht tussen verschillende facties met verschillende kleuren t-shirts en petjes (die over doelstellingen van beleid vaak niet eens veel van mening verschillen, hallo ALDE), want die kan beter worden gebruikt in de zoektocht naar zo breed mogelijke consensus over de inhoud van het beleid die de belangen van de gehele bevolking dient. En wie het dan nog niet bevalt rot maar lekker op.

In de uitzending van Buitenhof van vandaag gaf Geerten Waling overigens ook zijn argumentatie tegen deze lijn van redeneren. www.npo.nl/buitenhof/25-03-2018/VPWON... (vanaf 15:34; vannacht om 01:55 nog een keer in de herhaling op NPO2).

OverdaanDerOnderheid | 25-03-18 | 23:59

Wel lachen dat een kabinet nog nooit een uitslag van een referendum heeft overgenomen, het zegt toch eigenlijk genoeg ... het zijn geen democraten.

Watching the Wheels | 25-03-18 | 19:05 | 1

+1

O2Neutraal | 26-03-18 | 09:03

mijn scholing was gratis (ja dat kon toen nog)
maar die Floris Pijnenburg, die is voor niets naar school geweest.

isotope 465 | 25-03-18 | 17:46

De registratie van Jood-zijn in de burgeradministratie van Amsterdam vóór de 2e wereldoorlog.
En dan is daar de WIV als burgerregistratie 2.0 niet 'n verbetering.
Sorry Joden van de toekomst.
Maar wil de laatste blanke het licht uitdoen in Nederland?
Want de nieuwe Nazi's zullen, nadat de Joden 'op' zijn, vanzelfsprekend overschakelen op de 2e doelgroep van hun deportaties.
Of is er nog iemand in Nederland van mening, 'dat als je nou maar mééwerkt met de moderne bezetter, 'dat 't dan allemaal nog wel mee zal vallen.
(dat zeiden de Joden ook tegen elkaar, toen ze de instructie van de Joodse Raad opvolgden, zich te melden voor deportatie bij de Duitsers)
*de ezel*
*stoten tegen dezelfde steen*
Eh, zie 't maar als 'n geestelijk zoekplaatje. En invullen maar.
De nieuwe Nazi's van de toekomst zijn....(heeft niets met islam te maken)...

Der Paulie | 25-03-18 | 15:42

Een van de argumenten die maar niet terugkomt in het debat is wat deze sleepwet doet voor segregatie van bevolkingsgroepen. Welk redelijk weldenkend mens wil nog uberhaupt naast een alochtonier gaan wonen indien je niet kan weten of die mogelijke banden opbouwt met andersgezinden in het niet vrije westen en zodoende jijzelf, normale Nederlander in het vizier gehouden wordt door middel van zo'n sleepwet? Je partner zou maar eens een snelkookpan bestellen op amazon en jijzelf een paar dozen spijkers van de bouwmarkt, daar komt die terreur eenheid, en dat alleen maar omdat je in zo'n fijne multiculti buurt woont waar je niemand kent.

ian | 25-03-18 | 11:53

Prachtig, al die media weten tegenwoordig hoe de niet stemmers gestemd zouden hebben. Das toch knap. Dat sluit naadloos aan bij Astro TV en daar horen ze dan ook thuis.

Therapietje | 25-03-18 | 10:08 | 3

Hahaha, net als (bijna) alle andere alfa's en gamma's...

VreemdEend | 25-03-18 | 10:21

Toch knap dat D666 een verlies uitlegd als winst zo wel de uitslag van het referendum als de uitslag van GR.
Zegt veel over de arrogantie en minachting tegen over de samenleving

Jacktheflipper | 25-03-18 | 12:21

Therapietje | 25-03-18 | 10:08,

Dit is geen exacte wetenschap, maar zeker ook geen Astro TV.
Dat zijn dezelfde "enquêtes" waarmee het hele jaar door de populariteit van politieke partijen wordt gemeten. Die variëren nogal in de loop van 4 jaar, maar tegen verkiezingstijd zitten ze doorgaans vrij dicht op echte verkiezingsuitslagen.

Dandruff | 25-03-18 | 12:26

OT: Is wol nog aanwezig? Ik heb een tijd geen tegel van wol gezien.

VreemdEend | 25-03-18 | 07:46 | 3

Die is wrschnlk voorlopig even uitgebreid.
Ik bedoel die heeft inmiddels zoveel truien en sokken op voorraad.
En dat met een ontluikend voorjaar....

D-Fens_1963 | 25-03-18 | 07:54

Nou ja... Hij (M/V) vindt zich nogal lang van stof, maar ik zie altijd uit naar zijn stukken.

VreemdEend | 25-03-18 | 10:21

Ik leef nog hoor en kom ook nog wel op GeenStijl. Maar heb om de zoveel tijd in de vele jaren dat ik lappen tekst op internet produceer weer eens last van het gevoel dat het niet zoveel zin heeft. De mensen die ik zou moeten overtuigen van de waarde van vrijheid, privacy, onschuld tot schuld bewezen is, redelijke verdenking, onafhankelijkheid, de Gulden Regel: wat gij niet wilt dat u geschiedt doet dat ook een ander niet, etcetera, raken schijnbaar niet overtuigd. En de mensen die het al eens waren blijven het (hopelijk) eens. Ik kan slechts sommige mensen die de Gulden Regel als optioneel zien en louter geldend voor een ander een flinke dosis Karma toewensen. ;)

Wol | 25-03-18 | 21:33

En Kaas de Vies, ook al tijden niet meer gezien....

Slipsnifter | 25-03-18 | 05:17 | 1

Ogen open houden tijdens het sniffen;-)

D-Fens_1963 | 25-03-18 | 07:55

Blanco stemmen is nog dommer dan niet stemmen.

Gulliver | 25-03-18 | 04:33

@einStina | 25-03-18 | 00:33 |
Ik kom zelf (zoals je misschien weet) van het platteland mijn beste, diep uit het zuiden en ik herken die mentaliteit. Opmerkingen zoals (lees dit met Limburgs accent) "Ah joh, Randstad is ver weg die interesseren zich niet voor ons." of "Die mijnheertjes (ik heb overigens over het algemeen een bloedhekel aan verkleinwoorden) in de Randstad die doen maar waar ze zin in hebben". Kucht de naam Jos van Rey. En ik geef ze geen ongelijk aangaande Randstad politiek en gepiel maar die wiv is geen Randstad wet. Die wet zal ook hun treffen. En ik denk dat jij bedoelt (verbeter me als ik fout zit) dat men daar nog vaak nog analoog denkt. Maar of men het leuk vindt of niet de wereld is digitaal en hoezeer men dat daar (en "daar" is mijn geboortegrond dus ik kijk er niet op neer) ook ontkent men kan niet meer terug naar de analoge tijd.

Basil Fawlty | 25-03-18 | 01:48 | 2

Don't mention the war Basil.

Gulliver | 25-03-18 | 04:35

Hey Basil, Ja, ik bedoelde eigenlijk idd dat de manier van denken/leven op het platteland heel anders dan in de stad, ook al is het super dichtbij en heeft men massa's media over elkaar. Platteland heeft meer solidariteit en vertrouwen en sociale controle en stilte, minder bijstanders en immigranten en laatste trends en carrierefocus. En dat verklaart het stemgedrag. Tegen de tijd dat het platteland gaat nadenken over stadszaken zoals veiligheid op straat en anonimiteit ben je even verder, en andersom.

Rest In Privacy | 25-03-18 | 08:55

GS amigos e enemigos. Ik zie hier vaak stoere opmerkingen om Amsterdam af laten zinken, Islamerdam, 020-Gaza, Amsterdam plat gooien en een parkeerplaats van maken. etc. Zelfde soort opmerkingen over Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Prima maakt me geen zak uit. Maar toch, al die steden hebben tegen de wiv gestemd (Amsterdam zelfs 64.2% tegen) en wie behalve het rode noorden stemden voor? Juist (buiten de steden), de rest van het "platteland". Misschien moeten die zich in dit geval eens achter de oren krabben en geldt hun geliefde motto dat zij nuchter de boel bekijken dus niet. 46.5% heeft in Nederland voor gestemd. Wtf?

Basil Fawlty | 25-03-18 | 00:22 | 4

Tilburg, Eindhoven, Den Bosch waren tegen.

TilburgDeGekste | 25-03-18 | 05:12

@TilburgDeGekste
Dat zijn dus steden. ;-))

Basil Fawlty | 25-03-18 | 12:35

Blijkbaar zijn er nog veel Nederlanders (woonachtig buiten de steden) die geen idee hadden waar de sleepnetwet voor is bedoeld. Wellicht omdat ze zelf bijna geen computer gebruiken?

O2Neutraal | 26-03-18 | 09:12
▼ 1 antwoord verborgen

Een struisvogel in een zandbak ...
Dat kan natuurlijk niet ..

ik2! | 25-03-18 | 00:01

Sinds wanneer vertrouwt GS uitkomsten van onderzoeken van de cultuurmarxistische staatsomroep?
Verder veel speculatieve bangmakerij. Al die hyperintelligente hoog opgeleide jongeren zouden moeten beseffen dat een mogelijk fout toekomstig bewind wel zwaardere middelen in zal zetten dan dit onschuldige sleepwetje.

Luchtbakfietser | 24-03-18 | 23:48 | 7

Luchtbakfietser | 25-03-18 | 00:21,

Je zegt "het is sowieso onwaarschijnlijk dat er in ons kikkerlandje een repressieve regering aan de macht komt"...
Ik wil niet heel lullig doen, maar wie in NL de "verkeerde" standpunten uitdraagt heeft al decennialang grote problemen met onze repressieve overheid. Tegen Hans Janmaat bijvoorbeeld zijn 300 (!!!) schijnprocessen gevoerd, voor uitspraken waarvan juristen nu zeggen dat die eigenlijk niet strafbaar zijn. Janmaat kreeg een jaar gevangenisstraf, en nog wat boetes. Ondertussen zorgde een ranzige haatcampagne ervoor dat hij voortdurend bedreigd werd, en te maken kreeg met grof geweld zoals de aanslag in Kedichem waarbij zijn latere vrouw Schuurman haar benen verloor. Tot grote hilariteit van de toenmalige VVD overigens, die lachend toekeken hoe Janmaat haar steeds naar hun alleen per trap bereikbare fractiekamertje op zolder moest slepen.

Ook Fortuyn kreeg met schijnprocessen te maken, en met een door media en politiek gevoerde lastercampagne die dodelijk bleek. Ongeveer 0,01% van de linkse demagogen zei na die moord "wir haben dass nicht gewunsst", en dat leek oprecht.

Maar al vrij snel na de moord op Fortuyn begonnen soortgelijke hetzes tegen van Gogh, Hirsi Ali, Paul Cliteur, Geert Wilders, en nog wat tegenstanders van criminaliteit, terrorisme en genocide. Weer reeksen schijnprocessen, en kwaadaardige lastercampagnes die van Gogh het leven kostte, en Hirsi Ali en Wilders dwongen onder te duiken. En Cliteur stopte met zijn overigens volstrekt onschuldige columns voor Buitenhof, oa omdat de AIVD had verklaard dat moslims al 1400 jaar radicaliseren vanwege 1 column van Cliteur.

En het afgelopen jaar kreeg ook Baudet te maken met lasterlijke godwincampagnes, vernielingen aan zijn eigendommen en verkapte oproepen tot moord van oa Ollongren en Pechtold. Ook de hetze tegen Nanninga (die nota bene een asielzoeker in huis nam, iets dat geen enkele "deuger" aandurfde) is volstrekt beneden peil. Net als het lekken van besloten discussies waarin Ramautarsing duidelijk advocaat van de duivel speelde, maar nu ineens wordt afgerekend op uitlatingen waar hij niet eens achter staat. En die bovendien, al zou hij ze menen, niet eens strafbaar zijn. En de NSB-ers die die discussie hebben gelekt wisten dat.

En zo komen we dus bij de gevaren van een sleepwet. Nu al komt de politie op bezoek bij mensen die zich op Faceboek iets te kritisch uitlaten over gasboringen of AZC's. Het in verkiezingstijd tevoorschijn toveren van (overigens onvolledige en onjuiste) citaten van Ramautarsing van jaren geleden (lang voor FvD bestond) is nu al strategie.
Een sleepwet gaat dat alleen maar verergeren.

Dandruff | 25-03-18 | 07:29

Dandruff

Jouw opsomming van linksige "repressie" in de afgelopen decennia bevestigt het ultra-policor klimaat in die tijd. Al gebeurt dit nu nog steeds, m.n, door D66. Schandalig dat Ayaan destijds nauwelijks bijval kreeg van de postmoderne feministen.
Jouw vrees dat de sleepwet ook door de meningen-politie zal gaan worden gebruikt, vind ik nogal vergezocht. Lijkt mij zeer onwaarschijnlijk, er zitten voldoende de waarborgen in de WIV om dit te voorkomen.

Luchtbakfietser | 25-03-18 | 09:21

Luchtbakfietser | 25-03-18 | 09:21,

Lijkt me helaas helemaal niet zo vergezocht.
Want zoals gezegd, als een berichtje op faceboek voldoende is voor een politiebezoekje, dan geldt dat vast ook voor veel reacties hier. En dankzij de sleepwet ook voor persoonlijke mailtjes en appjes tussen mensen. Denk ook aan de volstrekt onnodige arrestatie van cartoonist Nekschot, en diverse juridische bedreigingen tegen islamkritische websites als Hoeiboei. Of de weigering van NL om de ernstig bedreigde (in Frankrijk 24/7 bewaakte) Zineb al-Rhazoui te beschermen, of zelfs maar met haar in gesprek te gaan (timmerfrans). www.geenstijl.nl/5141070/laffe-timmer...
Onze overheid vindt het aanpakken van meningen belangrijker dan het aanpakken van criminaliteit en extremisme. Terwijl 80% van de criminaliteit op de plank gelegd wordt, helpt de politie met de verspreiding van ruim 5000 valse aangiftes tegen Wilders.

Ik denk dat heel wat mensen ooit iets hebben geappt, gezegd of geschreven dat tegen hen gebruikt kan worden. Hele redelijke mensen kunnen direct na een bloedige aanslag heel boos worden, zeker als die direct gericht is op kinderen (Toulouse, Parijs, Manchester). Mensen kunnen in een vlaag dingen zeggen die ze niet menen, en normaal nooit zouden zeggen. Er wordt hier vlak na aanslagen ook heel wat weggejorist.

Het is beangstigend dat onze overheid alles opslaat, en bewaart tot je je voor de "verkeerde" politieke partij verkiesbaar stelt. Want eerlijk is eerlijk, een VVD-er als van Riessen (openlijk bij Pauw; "we moeten Wilders mollen, en zijn kiezers deporteren") hoeft nergens voor te vrezen.
Maar Baudet wordt dus om de oren geslagen met;
- uit de context getrokken citaten;
- van jaren voor FvD bestond;
- door een relatief onbekende, lokale tweede man;
- die bovendien feitelijk niks racistisch, en niks strafbaars zei.
En dat non-nieuws wordt een mediahype, zodat het penthouse van Pechtold en de opmerkelijke standpunten over wrr en wiv van DDR66 (precies tegenovergesteld aan hun verkiezingsbelofte) de pis van het journaille niet lauw maakt.
Ramautarsing trekt zich terug, en is daarmee ook een voorbeeld / waarschuwing voor anderen.

Dandruff | 25-03-18 | 13:23
▼ 4 antwoorden verborgen

Een regering/overheid die een dergelijke wet willens en wetens wil invoeren, ondanks dat ze herhaaldelijk door burgers en diverse instanties is gewezen op de lacunes, en die weigert de wet dusdanig aan te passen zodat deze wél naar ieders tevredenheid is, is feitelijk een regering die onbetrouwbaar is.

Dus niks 'toekomstige regeringen'; we hebben er nú al mee te maken. Of is het mijn paranoia-brein dat hier spreekt? Zo ja, negeer dan deze tegel.

kweethetooknietbeter | 24-03-18 | 23:34 | 1

Je hebt helaas gelijk. Deze regering verkoopt het land aan de EU, voor slechts een eigen plekje in het megalomane bestuur. Kereltje Pechtold voorop, samen met Rutte. Ze weten dat hun dagen in de Nederlandse politiek zijn geteld en doen er alles aan om Brussels pluche te verwerven.

Quichegerechtigde | 24-03-18 | 23:45

@Terwijl de ideologie van de PVV deels nogal links is én Richard de Mos zich niet in die partij kon vinden."

Dat klopt niet hr. Feynman. De Mos had gelogen op zijn c.v. dat hij schoolhoofd was geweest en is dáárom door Wilders uit de partij verwijderd. Gaat u ons nu ook al knollen voor citroenen verkopen?
Ik heb het hele gebeuren destijds nauwlettend gevolg en vond het hele gebeuren erg jammer want de Mos was echt een aanwinst voor de PVV. Hij debatteerde op zijn geheel eigen wijze wat ik een verademing vond. Dat gezegd hebbende vond en vind ik dat Wilders zijn hand over zijn hart had moeten strijken.
Nou ja, De Mos doet het erg goed in Den Haag dus die is blij.

Lupuslupus | 24-03-18 | 23:34

Niemand heeft het erover dat de nieuwe wet niet alleen terrorisme gaat bestrijden en voorkomen, maar men mag straks ook deze middelen inzetten om belasting schuldenaars op te sporen, en alles en iedereen waar de staat een probleem mee heeft.

070 | 24-03-18 | 23:01

Waarom mogen niet geïntegreerde, niet Nederlands sprekende, zich tegen ons land afzettende, op het thuisland gerichte mensen, hiér meebeslissen over het lot van Nederland en daarmee het lot van ons, autochtone burgers.
Stemrecht zou alleen voor mensen moeten gelden die loyaal zijn en zich committeren aan de (rechts)cultuur in dit land.
,

Kijkeensaan | 24-03-18 | 23:00 | 1

Dus géén dubbele paspoorten.

Lupuslupus | 24-03-18 | 23:35

"Voorstanders waren vooral te vinden bij aanhangers van de VVD & CDA." Wanneer de gemiddelde CDA stemmer lijkt op de gemiddelde kerkganger, dan hebben we te maken met iemand van hogere leeftijd die misschien zich nog nooit op de digitale snelweg gewaagd heeft. Het zou mooi zijn, wanneer de voor- en tegen stem bij dit referendum gerelateerd kan worden aan de mate waarin men 'aanwezig' is op het internet. Het zal vele CDA-ers geen snars uitmaken, wanneer de geheime diensten de tap op het internet maximaliseren, omdat ze zelf geen internet hebben.

Eeuwig..Op..Vakantie | 24-03-18 | 22:50 | 7

@piloot47 | 24-03-18 | 23:03
Dat de Overheid door het Opperwezen aangesteld is wil nog niet zeggen dat diezelfde Overheid 'dus' geen fouten maakt of kan maken. Mensen hebben eigen hersens gekregen EN een eigen wil, om die te gebruiken(!). Mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid(!). Als ik uw redenatie zou volgen hoeven we dus ook niet meer te gaan stemmen want dan maakt het niet uit welke Overheid we hebben.
De PVV is vóór de sleepwet maar als PVV-stemmer van het 1e uur heb ik gewoon tegen gestemd. En ja, ik ben 73 jaar maar kan gelukkig zelf nadenken en beslissingen nemen waarvan ik vind dat die juist zijn. Voor mij persoonlijk heeft die sleepwet niet eens gevolgen want ik kom niet op 'rare' sites en doe niets dat niet 'mag', ontduik geen belasting, heb geen geld in een kluis in een ander land liggen of daar een rekening enz. Er zullen best bejaarden zijn geen internet hebben maar ik ken ze niet. Iedereen in mijn familie heeft internet, zelfs 85-jarigen.

Lupuslupus | 24-03-18 | 23:46

Lupuslupus | 24-03-18 | 23:46
Het is niet 'mijn redenatie' maar een algemeen bekend feit dat juist onder de gristenen (CDA/CU/SGP) de meest gezagsgetrouwe burgers te vinden zijn, o.a. met dank aan Paulus (en gristendom is grotendeels Paulinisme): "Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd" (Romeinen 13 vers 1).
En deze god ziet en hoort dus alles. Daar kom je niet tegen in opstand, ook niet bij een referendum over een wet die je privacy onderuit schoffelt, want god kent geen privacy. Voor gristenen geldt niet 'ík heb niets te verbergen' maar 'ik kan niets verbergen'. Daarom gaan vele gelovigen doodsbang dood.

piloot47 | 25-03-18 | 00:04

Dus als het referendum over, noem is wat, sharia wetgeving gaat, ongelovigen maar niet mee laten stemmen, want die bidden niet en gaan niet naar de moskee.

marrretje | 25-03-18 | 00:24
▼ 4 antwoorden verborgen

Off topic misschien maar inderdaad.... die repportage over de sociaal democraten in Denemarken net zeg op nieuwsuur..... zou het dan toch nog ..???

GeneralDirector | 24-03-18 | 22:47 | 1

Wat denk jezelf?
Eerst loopt het arbeiders electoraat bij de socialisten weg omdat de massa-immigratie hun banen bedreigen en de sociale cultuur in de wijken.

Het allochtonen electoraat wat over gebleven is loopt weg op het moment dat de Islam onze politiek infiltreert.

De baantjes van de socialistenbestuurders lopen nu gevaar. En nu ineens zouden ze het licht zien? Te laat ...

Maar een stelletje opportunisten blijven het.

laagvliegert | 24-03-18 | 22:52

Onze democratie is een lachertje geworden dat niet meer serieus valt te nemen. Gewoon debatteren is taboe. Het is meer een eigenwijs vasthouden aan eigen gelijk geworden en vooral niet luisteren naar de populisten, racisten en iedereen die geen weet heeft van politiek gekonkel. Bruggen slaan doen ze met een cordon sanitair en de uitzondering op de scheiding staat en geloof is de islam geworden. Onze volksvertegenwoordigers kennen het begrip dienstbaarheid niet meer. Dat is ook onmogelijk, als je louter politieke correctheid veinst. De maatschappelijke pijlers heeft men bewust afgebroken voor de Euro, waarmee o.a. een voedingsbodem is gecreëerd voor een angstvallig groeiend antisemitisme, racisme en pure intolerantie. In de zorg ontslaat men op dag 1 30.000 mensen, om op dag 2 meer dan 100.000 mensen tekort te hebben? Aangiftes omwille van een onvertogen woord worden voorgedrukt serieus aangenomen en vervolgens wordt de wet bewust tot de hoge raad aan toe verdraaid. Protesten geregisseerd uit Ankara en omgeving daarentegen, die de secularisatie direct ondermijnen, moeten kunnen. Want de Rus is de vijand? Leraren onderwijzen met een dikke saus van censuur want stel je voor dat de geschiedenis de tere zieltjes zou kwetsen. Dus rukken we beelden van sokkels die het verleden en heden van dit land hebben bepaald. Komt een premier ermee weg het volk van onwetendheid te betichten. Komt hij er gewoon mee weg mensen te beschuldigen dat de bommen op Aleppo echt onverminderd door gaan als er geen akkoord met de Oekraïne komt? En niemand die zegt, hallo! Doe 's effe normaal joh! Gaat ook beetje lastig als je de mankracht al eerder hebt vervangen door camera's.
Er is geen enkel land geregeerd op basis van religie in de wereld waar de vrijheid van de individu gegarandeerd is. Iets dat er in Nederland met het Humanisme met de paplepel is ingegoten. Achteraf blijkbaar zonder soelaas. De politiek is blijkbaar ziende blind geworden en denkt men net als destijds bij de crisis, dit gaat aan ons voorbij. En toen was het te laat. Oh ja, zal er eentje ongetwijfeld nog denken als het licht uit wordt gedaan en we kunnen gaan genieten van nog meer achterlijkheid.

hoochee | 24-03-18 | 22:40 | 1

+ veel

Vooral dit: 'Gewoon debatteren is taboe' is een waarheid die mij veel frustratie oplevert. Wanneer niet alleen gedachten niet uitgesproken mogen worden, maar zelfs keiharde feiten niet genoemd mogen worden, is alle 'debat' dood. Dood debat = dode democratie. Om maar niets te zeggen van de nogal veel vriendschappen die ik heb zien sneuvelen omdat ik (beta) in de aanwezigheid van diverse gamma's en alfa's op feiten sta. Daarna en op basis daarvan zijn meningen aan de beurt.

Blijkt dat zij wiskunde kennen op het niveau van eenvoudig optellen en aftrekken, maar dat delen en vermenigvuldigen ze al ver boven de pet vliegt om maar niets van basis statistiek te zeggen. Blijk dat zij niet alleen de wereldgeschiedenis niet kennen, maar ook de Nederlandse geschiedenis nauwelijks. Dat zij nog minder Nederlandse literatuur hebben gelezen dan ik (engelstalige allochtoon).

Naast de druk om pc te doen, heb ik stellig de indruk dat deze mensen het echte debat vervelend vinden omdat zij met de leegte worden geconfronteerd van het zelfopgeplakte etiket 'hoogopgeleid'. Persoonlijke ego dus...

De rest van uw tegel trof mij ook, maar dit stuk moest me van het hart. Dank.

VreemdEend | 25-03-18 | 07:37

Bijzonder genoeg mis ik een belangrijk punt van de sleepwet hier. De uitwisseling van de gegevens met buitenlandse diensten. Ook dit is na het pensioen, het functiehuis van de overheid, de IBAN nummers, afschaffing HRA een opmaat voor een groot Europees Rijk met eenduidige regelgeving.

Zo worden we langzaam maar zeker in een EU superstaat gefrommeld. En daarom moest het referendum even vlug sterven. Het broederschap van '66 was voldoende onervaren om in de kutgeintjes van Rutte te trappen (net zoals de PvdA in het vorig kabinet) had haast en voerde de agenda uit net voor een verkiezing die ze dan ook maar alleen maar konden verliezen. Ik moet Rutte dat wel nageven, een ander de kastanjes uit het vuur te laten halen, er zelf beter van worden terwijl zij tenonder gaan. Chapeau!

Dit had House of Cards nog niet eens kunnen verzinnen.

RenHoek | 24-03-18 | 22:35 | 1

Klopt, eerst alles tot op het bot uitkleden voor een mooi begrotingsoverschot wat Brussel kan afroamen. Leger en politie afbreken zodat het EU leger in het belang is van iedereen tegen de Russians.
En Europese belastingen zijn dan een noodzaak.
De knoflooklanden hangen al slaafs aan het eeuwige infuus. Oostbloklanden wordt een grote worst voorgehouden. En u mag er voor werken tot uw 72ste of uw dood.

boerk | 24-03-18 | 23:08

We krijgen straks een Ollongreen inlegkruisje te zien om iets te verbergen. Een verband wat het bloed van vruchtbaarheid absorbeert, om het aan het oog van het volk te onttrekken.

Oprisp | 24-03-18 | 22:34

Zo dan. Dan zet je eventjes NieuwZuur op, uit verveling. En dan zie je zomaar felrealistische tv uit Denemarken over de Sociaal Democraten aldaar die gewoon alle Deense Volkspartij/PVV standpunten overnemen en dat uitvoeren. En dat is een succes.
En niemand noemt ze fascisten of racisten. Zelfs de NPO journalist durft dat frame niet aan. Dat is wel eventjes een bindende terugkijktip. Vooral voor PvdA’ers, D’66-ers en GroenLinksers.
Er zit een grens aan immigratie en verplicht, actief integreren of anders oprotten.

Stormageddon | 24-03-18 | 22:28 | 8

Inderdaad! Zowaar een sociaal democraat die ruiterlijk toegeeft dat ze het vreselijk fout hebben gedaan. Misschien is er nog hoop.

Buerman | 24-03-18 | 22:58

Jesse Klaver: laat al die Deense moslims maar naar Rotterdam komen.

Jan Dribbel | 24-03-18 | 23:18
▼ 5 antwoorden verborgen

Een toezichtsorgaan waar Ronald fucking Prins door de Kamer voor is voorgedragen. Kortom, die gaan niets tegenhouden. Iets waar de RvS ook al voor waarschuwde.

Muxje | 24-03-18 | 22:28 | 1

Zijn metgezel is Harm Brouwer, kijkje in het verleden van Harm verteld mij dat die van de wieg tot het graf betaald is en wordt door de Overheid. Wie denkt dat deze man ooit tot een onafhankelijk oordeel kan komen?

Beroep = Boerenlul | 25-03-18 | 00:27

Er is trouwens een misverstand door die 4% blanco/ongeldige stemmers:

Deze stemmen zijn ongeldig dus tegengestemd heeft dan 49,5/96 = 51,56 % van de geldige stemmen een tegenstem was en 46,5/96 = 48,44 % een voorstem.

Het gaat om het percentage van de geldige stemmen. Dus media zouden die percentages beter uit moeten leggen.

Ook moeten de media inzake de GR 2018 uitslagen veel beter het verschil duiden tussen procenten en procentpunten, dit gaat op alle media compleet verkeerd met de verschillen tussen de huidige en vorige verkiezingen zeg maar.

Tee Of Cup | 24-03-18 | 22:27 | 2

Goed punt. Volgens de kieswet worden ze helemaal niet meegenomen in de telling voor de uitslag; men telt ze alleen om de opkomst te kunnen bepalen. Ondanks wat (tot mijn verbijstering) sommige D66-kiezers zeggen. Die lui lopen echt als een kritiekloos schaap achter hun leider aan, hoe die ook draait. Doet een beetje denken aan de Wizard of Oz die elk uur per decreet bepaald wat zijn onderdanen mooi vinden.

Muxje | 24-03-18 | 22:31

Jij bent er ook lekker op tijd bij

diederik12345 | 24-03-18 | 22:34

OT. Nieuwsuur repo over de PvdA van Denemarken. Die wakker worden. Heerlijk.

Normpje | 24-03-18 | 22:25 | 5

Onze PvdA zal nog lang blijven wegkijken vrees ik.
Maar wel fijn dat die moslim-kinderen moeten eten wat de pot schaft.
En zonder werk geen sociale woning.

Jan Dribbel | 24-03-18 | 22:38

De Deense bevolking heeft een homogeen 'Lutherse' achtergrond. Dat is heel iets anders dan de verzuilde/ontzuilde NL samenleving.

Eeuwig..Op..Vakantie | 24-03-18 | 22:41

Was laatst in Kopenhagen. Leuke vrouwen daar. Ook erg vriendelijk.

HoerieHarry | 24-03-18 | 22:46
▼ 2 antwoorden verborgen

"Een partij uitsluiten is hun kiezers uitsluiten, maar die blijven hier"
Op zich is dat als kiezer op zo'n partij geen probleem, maar daar zou dan tegenover moeten staan dat deze kiezers ook uitgesloten worden van belastingaanslagen om maar eens wat te noemen.

gemeentereiniging | 24-03-18 | 22:24

Kloof? We zitten in een parallel universum.

GroetenVanUrk | 24-03-18 | 22:19

VVD'ers kun je alles wijsmaken. Die geloven zelfs dat Halbe bij Poetin is geweest en dat die in Halbe's bijzijn strategische woorden spreekt. Heel realitisch.
En zo'n sleepwet, niets dan goeds natuurlijk want Rutte zegt dat het goed is en referenda zijn fout. Dus zijn VVD'ers voor de sleeptwet.
Kennelijk een groep die niet doorgeleerd heeft.

Memek | 24-03-18 | 22:18

het is net zoiets als de suiker tax in België.. eerst is die bedoeld voor drank met suikers, en nu willen ze ook tax heffen op drankjes met nep suikers... uiteindelijk gaat het om het geld wat ze extra binnen halen.

Rene046 | 24-03-18 | 22:17 | 1

Moet van Brussel... meer geld. Zo werd een aantal jaar geleden bij het BNP van Nederland ook de inkomsten van de drugshandel geteld. Je verzint het niet.

RenHoek | 24-03-18 | 22:38

Terroristische acties worden besproken face2face in de koffiehuizen en veelal salafistische moskeeën, geen terrorist zal met een emoji op de Whatsapp zijn plannen in een groepsapp kenbaar maken of een tweetje maken, en een burner phone zal niemand optijd uitgefilterd
krijgen.
Een sleepnet is er puur en alleen om het Nederlandse volk te bespieden, chanteren en politiek te beïnvloeden/indoctrineren.
Dit kabinet verdient een burgeroorlog en mijn hoop is dat deze vanuit Frankrijk zal gaan overslaat, als ze daar nondeju eens wakker worden....... wij zijn reeds in een linkse coma beland.

Plorkface | 24-03-18 | 22:16 | 3

Juist. Je gaat je snode plannen toch niet met je eigen internetverbinding delen met anderen! haha

HoerieHarry | 24-03-18 | 22:18

Merendeel van de terroristische netwerken werden vanuit de grens van Turkije met Syrië aangestuurd, dit omdat telefoontjes uit Syrië met Europa werden getapt, maar die van Turkije met Europa niet. Daarnaast zijn financiële stromen niet tot nauwelijks in kaart te brengen. Enerzijds door de lowcost/high impact aanslagen die worden gepland, aan de andere kant door het Hawala systeem. Islamitisch bankieren.

Wat heeft wel zin? Investeren in de decentrale inlichtingenstructuur, oftewel de politieman op straat die zijn ogen en oren openhoudt. Infiltratie in moskeeën en gebedshuizen. Daar hoor je wat er wordt gepland. Ze zijn wel gek dit via het internet te doen.

RenHoek | 24-03-18 | 22:52

Dat zijn de 'profi' aanslagen. De kleine crimineel die opeens de hemel in wil zal eerst toch ook online zoeken en radicaliseren, en als die een Lone wild aanslag wil plegen zal die wellicht ook online gegroomed worden of info zoeken over bijv IED, wapens. Ik denk dat zo wel veel al wordt voorkomen en dat ze daarom al 'in beeld' zijn.

Hemmenaar7 | 25-03-18 | 13:02

Twee stemmingen met een nipt verschil tussen voor- en tegenstanders, twee fundamenteel verschillendeel andere reacties van '66:
Sleepwetreferendum: '66: "We moeten recht doen aan degenen die vóór hebben gestemd."
Donorwetstemmingen: '66: "Fuck degenen die tegen waren, we voeren 'm in!"

henkvaningrid | 24-03-18 | 22:13 | 1

Het is natuurlijk met alles, ze hebben sch**t aan de burger en doen ALTIJD wat ze nodig vinden. Maar het spel moet ten alle tijden gespeeld woorden, stel je voor dat ze hardop zeggen "Fuck de Burger" ja dan, dan is er een kans dat men echt met hooivorken de straat op gaat.
Alleen dan zouden ze in moeten pakken, dus.....

watmagjenogwel | 25-03-18 | 07:39

Die Wiv, Sleepwet en uberhaupt al die niet VS regeltjes zijn zeau 2017. Gisteren is als weggemoffeld onderdeeltje de Cloud Act meegegaan in de ondertekende Omnibus Bill waardoor Deep State & co officieel helegaar nada aan goedkeuring meer nodig heeft van NL/EU of whomever om alles van U te tracken en ongelimiteerd op te slaan. Deed men al jaren maar nu mag het ook officieel. Dus naast het gebruikelijke qua social media en whatsapp ook mail, dropbox/gdrive/onedrive, op de kabel via Ziggo (Liberty Media) en ga zo door
wccftech.com/cloud-act-passed/

HdJ | 24-03-18 | 22:11

Aan het aantal reacties te zien zijn de meesten wel een beetje klaar met het gezeur over de sleepwet.

HoerieHarry | 24-03-18 | 22:09 | 1

Mogelijk, maar in elk geval niet wat de fantastische columns van Feynman betreft.

hoogstetijd | 24-03-18 | 23:55

@ Feynman
'De democraten zagen een zwerm van rode stippen op onverwachte plekken en dachten dat de waterpokken waren uitgebroken.' Prachtige metafoor!

En deze: 'Maar beseffen deze kiezers ook dat hun data gedeeld wordt, en de coalitie in de toekomst ook uit andere partijen kan bestaan?'

Feynman, hoe krijg je het elke week voor elkaar. Je brengt altijd exact onder woorden zoals ik erover denk. Voor mij ben je - ik heb het wel eens vaker gezegd - de absolute opvolger van wijlen prof. dr. Bob Smalhout. Chapeau, ook nu weer!

hoogstetijd | 24-03-18 | 22:04 | 2

Spijker - kop - etc.....

Muchnadt | 24-03-18 | 22:48

@Muchnadt | 24-03-18 | 22:48
... laag water - schotel?

kweethetooknietbeter | 25-03-18 | 01:24

Maak je klaar op islamitisch bestuur links en rechts

Rest In Privacy | 24-03-18 | 22:04

"Maar beseffen deze kiezers ook dat hun data gedeeld wordt, en de coalitie in de toekomst ook uit andere partijen kan bestaan?"
Precies!!!
Daarom maakte ik eerder al het grapje in de panelen dat ik een voorstander van de sleepwet ben, omdat wij deze wet binnen afzienbare tijd in zouden kunnen zetten tégen de landverraders en ander nep-links geteisem.

66, VVD, CDA: de status quo is nooit oneindig. PAS OP!!!!! Besef heel goed waar jullie mee bezig zijn. Bloedlink. Ook voor jullie..

echt_links | 24-03-18 | 22:01

Totdat denk het viir het zeggen krijgt en dus beschikking over data waarin atheïsten hun mening over islam geven. Heb jij je vluchtplan al klaar.? Of erdogeit die mijn plemp hier leest. Kan ik mooi niet meer veilig naar turkistan (niet dat ik dat ooit van plan was)

Ben Hetzat | 24-03-18 | 21:56 | 3

Noem mij achterdochtig, maar ik heb me met enige regelmaat nogal negatief uitgelaten over die dictator. Dus no way dat ik nog naar Turkije ga.
DENK/nida zullen vol op het slachtofferorgel gaan en alles wat blank/wit is als schuldige aanwijzen. Met vooral linkse mensen die dat gaan faciliteren. Doodeng ja.

atheïstisch stemvee | 24-03-18 | 22:10

verre van achterdochtig

DhrFukalla | 24-03-18 | 22:46

Turkije zal ik in mijn leven helaas niet meer bezoeken, ga de politieke islam iedeologie niet financieren door een bezoek. Tenzij Erdogan wordt opgehangen door de Koerden op een dag, maar gezien de vermeend door onze overheid gesponsorde groepen die genocide op die Koerden plegen, denk ik Turkije niet meer te gaan zien.

Jan, Leiden | 25-03-18 | 08:56

Met Kafka Orwellongren en Kereltje Penthouse zijn de stuurman en kapitein inmiddels op een boot zonder bemanning (Ja ok, ketelbink WeesGeenKees als propaganda omroeper in het kraaiennest). De rest is allang van boord gesprongen wegens bestemming autocratie.

DhrFukalla | 24-03-18 | 21:50

He Feynman, kijk ook eens naar het VOG dat men wil verplichten voor iemand die zich verkiesbaar stelt? Je kan je wenden tot het Constitionele Hof als je het niet eens bent met de verklaring. Oh wacht..

Lumenatra | 24-03-18 | 21:48

Democratie is een trein die je neemt tot je voor de poort van Auschwitz staat...

King of the Oneliner | 24-03-18 | 21:47

Maar Feynman, wat zeg je nou, natuurlijk hebben ze wel verkiezingen gewonnen. Ze gaven het bijna geheel ontmachtte volk weer stemvolume. Dat is het enige wat nog rest, een stem. Van alle andere eerder bevochten en verkregen welvaartsverworvenheden zijn deze 'vergeten en achtergelaten (verwaarloosde en genegeerde) kiezers' beroofd...
Ken je klassiekers. Hoe verlopen revoluties...?

F. von Zeikhoven | 24-03-18 | 21:43

Die sleepwet helpt helemaal niks:
Kijk naar Frankrijk gisteren: De dader was bekend.
Bekend is niet voorkomen.
Fuck de sleepwet, mankracht moeten we hebben!

Is dit nog nieuws? | 24-03-18 | 21:39 | 4

Is dit nog nieuws? | 24-03-18 | 21:39
Raak!

hoogstetijd | 24-03-18 | 22:07

wilt u voortaan van "menskracht" spreken .....

Hurdy Gurdy Man | 24-03-18 | 23:52

MarcS | 24-03-18 | 21:41

Juist. Dat riep ik een paar dagen geleden ook al.
En onder diverse andere eerdere aanslagentopics van langer geleden ook.
Wel tegen de sleepwet stemmen, maar wel alles wat een inlichtingendienst beweert voor zoete koek slikken.

Bijtendehond | 25-03-18 | 10:43
▼ 1 antwoord verborgen

Toch bijzonder hoe iemand van zogenaamde principes en andere continu de maat nemen zo kan draaien. Wellicht heeft het alles te maken met dat penthousje van hem. Een kat in het nauw maakt inderdaad rare sprongen. Maar het gaat wat D66 de goede kant op.

Ommezwaai | 24-03-18 | 21:37 | 1

Ommezwaai | 24-03-18 | 21:37 |
Een boel PvdA is natuurlijk bij D66 en GL terecht gekomen.

Príncipe | 25-03-18 | 10:42

Een paar gedachten komen bij mij op.

Waarom maakt het kabinet er zo'n probleem van om wijzigingen door te voeren. Is dit gezichtsverlies dat niet geleden mag worden? Is het iets anders?

Wat betreft de opkomst van Denk en Nida etc. We zullen moeten wennen aan afschuw in de politiek. Maar laten we proberen wijs te worden, en te voorkomen dat links zich zo in de hoek gedrukt gaat voelen dat ze een verbond met de moslims als enige uitweg zien. Onze verbinding ligt daar: we zijn het niet met elkaar eens, maar (in godsnaam zou ik bijna zeggen) laat ons het eens worden in het bestrijden van de politieke Islam. Stop met het beschimpen van Imams die de aanslagen niet veroordelen. Maar start met het beschimpen van de Imams die hun steun weigeren uit te spreken voor Moslima's die zonder hoofddoek wensen te lopen, die in bikini willen zwemmen, die een wijnbar openen... Laat dit het geluid zijn waarmee we links de ogen openen. Voor we met elkaar de afgrond instappen, omdat we principes hebben.

Dr_Prepper | 24-03-18 | 21:34 | 4

Iets anders, zie onderdelen buitenlandse veiligheidsdiensten ........

MarcS | 24-03-18 | 21:40

@Marcs&Botte hork

Ik deel uw beider vrees. En inderdaad, de paragraaf over de buitenlandse veiligheidsdiensten is door Feynman nauwkeurig opgepakt en neergepend. Is het alternatief dan inderdaad: off grid, een stuk grond waarop groenten te verbouwen zijn, en een geweer in de kelder als remedie als de stront de ventilator raakt?

Dr_Prepper | 24-03-18 | 21:44

Het is natuurlijk nooit leuk om te horen te krijgen dat je je werk niet goed uitvoert. Dat is wat het volk zegt, dus het volk moet zijn brutale bek houden.

piet selderie1116675 | 25-03-18 | 05:53
▼ 1 antwoord verborgen

Ik meen het, als ze die sleepwet straks toch door onze strot duwen ga ik weer helemaal analoog. Fuck 'em

Botte Hork | 24-03-18 | 21:31 | 6

@Van Duyvenbode | 24-03-18 | 21:53
Ik ben dan ook min of meer gepensioneerd. En ik hoef bepaald niet in een kansenwijk te wonen, was ruim op tijd klaar met de schaapjes op het droge zetten.
Tuurlijk is het lastig om geheel off the grid te leven, maar je kan zo veel ook vermijden. Dan maar wat omslachtiger en minder lui. 100 procent zal niet gaan maar je kan een heel eind komen hoor, en dat geldt ook voor de jeugd. Waar een wil is is een weg.

Botte Hork | 24-03-18 | 22:42

@Vula | 24-03-18 | 21:57
Nee dan stop ik met reaguren. Klikvrees is wat deze wet gaat veroorzaken. Mensen zullen ook massaal gaan stoppen met FB, Twitter en andere social media.
En diegene die het wel blijven gebruiken zullen er anders mee omgaan als nu.
Het wekt terechte paranoia in de hand. Kijk maar hoeveel jongeren tegen hebben gestemd.

Botte Hork | 24-03-18 | 22:55

@BH, Klikvrees, nu dat is toch wat ze willen, of niet?
Dan heeft de roverheid het voor elkaar, braaf je bek houden en dokken, vooral dokken voor het veelkoppige vreetmonster.
Maar, helaas ben ik het met u eens, er is geen uitweg meer, ondanks m'n VPN zal ik het ook opgeven, het reaguren bedoel ik.

watmagjenogwel | 25-03-18 | 03:33
▼ 3 antwoorden verborgen

Het volk krijgt wat het verdient. Er was voldoende mogelijkheid om een vuist te maken tegen o.a. de WIV, maar dat is (onbewust) nagelaten.

Jeroen van Veen | 24-03-18 | 21:30 | 6

@Is dit nog nieuws? | 24-03-18 | 21:41 | Oei!

Rest In Privacy | 24-03-18 | 22:05

@Is dit nog nieuws? | 24-03-18 | 21:41
- Ja,ja, het zal wel
- Wat moet je nou aankruisen - een bolletje ?
- Wat houdt een referendum in ? - Nou eens of oneens......

En hiervan zijn er nog veul veul veul meer van. Zolang dit mag stemmen zal er niet veel veranderen in dit verklote landje.......

Muchnadt | 24-03-18 | 22:42

@Is dit nog nieuws? Ik mag toch hopen dat dit in scène gezet is...... Toch?...... Ajb, ajb, ajb? [handen wanhopig in de lucht gooit]

Majoor Pikindewind | 25-03-18 | 10:07
▼ 3 antwoorden verborgen

Ah, er is weer stroom...

F. von Zeikhoven | 24-03-18 | 21:30 | 4

Aan de zonnepanelen heb je ook niks op dit tijdstip.
Fuck groene stroom!

Is dit nog nieuws? | 24-03-18 | 21:40

Toen mijn windmolen laatst explodeerde is de hond van de buren onthoofd.

HoerieHarry | 24-03-18 | 21:57

regio noord veluwe lag het er ook ff uit

Rest In Privacy | 25-03-18 | 03:00
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com