Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Vlaming heeft het GEHAD met de moslims

Mwoah mwoah Gertje ge moet kloppen want de multiculturele samenleving doet het niet: boosbelg Sam van Rooy is boos. Boosbelg Sam is medewerker van Vlaams Belang en heeft het gehad met alle moslims. Dat is logisch want het Vlaams Belang wordt al kniftig van Franstaligen, dus gammelagammelagappies met een testosteronoverschot en een maniakale slopersreligie maken sowieso al geen kans. Waar heeft Sam het allemaal mee gehad? Nou, zo ongeveer met alles. Linksmensen die de bips naar het westen keren en de loper uitrollen voor moslims, die moslims zelf, Ramadanjournaals, de nerveuze diversiteitsdwang bij de overheden, politiek correcte kranten... Kortom, Sam is the voice of elke bezorgde onderbuikburgert ooit. Take it away! Ik heb het gehad met de islamitische leer die ons als minderwaardig bestempelt en moslims opdraagt en aanspoort om niet-moslims te bestrijden, te onderwerpen, te doden. Ik heb het gehad met de moslims en niet-moslims die de vrouwenonderdrukkende, discriminerende, intolerante, inhumane, hatelijke, gewelddadige, oorlogszuchtig-jihadistische en totalitaire fundamenten van de islam - die gewoon kunnen worden gevonden in de Koran, ahadith en sharia - blijven ontkennen of relativeren. Ik heb het gehad met de politici en journalisten die ons blijven wijsmaken dat het wel goed zal komen, zolang we maar gewoon voortgaan met ons leven, zolang we ‘verbinden’ en bruggen blijven bouwen. Ik heb het gehad met de politici en journalisten die ons blijven vertellen dat we niet mogen ‘toegeven’ aan oprechte en begrijpelijke emoties zoals angst, frustratie en woede. Ik heb het gehad met de politici en journalisten die ons blijven sommeren dat we niet mogen ‘polariseren’, terwijl ze wanneer het over bijvoorbeeld de katholieke kerk en ‘extreemrechts’ gaat zélf polariseren. Ik heb het gehad met het estabishment dat blijft liegen dat het probleem ‘het extremisme’ is omdat de islam vrede is of niets met geweld en terreur te maken heeft. Ik heb het gehad met de academici die beweren dat alleen ‘het islamisme’ (‘de politieke islam’) of ‘de radicale islam’ het probleem is, wat slechts tot gevolg heeft dat de ‘gewone’ of ‘mainstream’ islam, die inherent politiek en radicaal is, buiten schot blijft. Ik heb het gehad met de ‘opiniemakers’ die columpjes en tweetjes blijven produceren waarin ze de islam, in wezen een totalitair stelsel zoals communisme en nationaalsocialisme, op lichtzinnige wijze gelijkstellen met andere religies zoals jodendom en christendom. Ik heb het gehad met de ‘opiniemakers’ die schrijfsels blijven publiceren waarin ze beweren dat dé islam niet bestaat (behalve wanneer ze dé islam in een positief daglicht stellen), terwijl ze wel (domme) zinnetjes debiteren over hét nationalisme, hét christendom, hét populisme of zogenaamd ‘extreemrechts’. Ik heb het gehad met de ‘experts’ die ‘geruststellende’ statistiekjes blijven propageren die moeten laten zien dat de kans om van de trap te vallen groter is dan de kans om slachtoffer te worden van een ‘terroristische aanslag’. Ik heb het gehad met de politici en journalisten die enthousiast tweets en stukjes tekst de wereld insturen naar aanleiding van islamitische tradities zoals de aantoonbaar ongezonde en totalitaire Ramadan, terwijl ze nauwelijks aandacht besteden aan tradities van andere religieuze groepen. Ik heb het gehad met de steeds terugkerende eisen van moslims inzake hoofddoek, halal, Koranscholen, bidruimten, moskeeën enzovoort en de debatten die daarover steeds opnieuw (moeten) worden gevoerd. Ik heb het gehad met het establishment, dat containerbegrippen als ‘allochtonen’ of ‘mensen met migratieachtergrond’ gebruikt, terwijl het steeds opnieuw moslims betreft en niet gaat over Chinezen, hindoes, sikhs, boeddhisten, Polen, Assyrische christenen, Italianen, Armeniërs, atheïstische Perzen, bahai, zoroasters, joden enzovoort. Ik heb het gehad met het establishment, dat termen als ‘multiculturaliteit’, ‘diversiteit’ en ‘superdiversiteit’ hanteert, terwijl niet-islamitische minderheden, zeker wanneer ze islamkritisch zijn, worden genegeerd, het al halal is wat de klok slaat en in steeds meer van onze wijken een islamitische monocultuur heerst. Ik heb het gehad met hen die bij een (online)scheet richting een moslim verontwaardigd in de pen kruipen, maar nooit felle woorden van afkeuring uiten over het supremacisme, het (antiblanke) racisme en de virulente Jodenhaat van de islam en binnen de moslimgemeenschap. Ik heb het gehad met het establishment, dat de term ‘radicalisering’ blijft gebruiken, alsof we evengoed een probleem hebben of zouden kunnen hebben met radicaliserende boeddhisten. Ik heb het gehad met hen die de term ‘islamisering’ afdoen als een hersenschim of complottheorie, terwijl het aantal voorbeelden legio is. Ik heb het gehad met hen die voor de talloze soldaten van Allah de term ‘lone wolf’ blijven gebruiken, stellen dat er ‘geen verband’ is tussen dezelfde jihad-aanslagen geïnspireerd door dezelfde islamitische ideologie, en bovendien Islamitische Staat, Al Qaida, Al-Shahaab, Sharia4UK, Hizb ut Tahrir enzovoort afschilderen als fremdkörpers binnen de islam. Ik heb het gehad met de journalisten die steeds de term ‘jongeren’ blijven gebruiken terwijl het gaat om jonge moslims die hun ‘kleine jihad’ voeren en zich uitleven op de ‘kafir’ (‘ongelovige’). Ik heb het gehad met de activistische media die op een bepaalde manier foto’s nemen en televisiebeelden schieten en monteren met als doel de moslimgemeenschap in een goed daglicht te stellen. Ik heb het gehad met de naïeve journalisten die steeds dezelfde ‘gematigde moslims’ en knuffelmoslims blijven opvoeren die, bewust of onbewust, blijven liegen en misleiden over de ware aard van de islam en slechts de belangen dienen van de oemma, islamitische superclan. Ik heb het gehad met de gemakzuchtige journalisten die in elke moslim die ‘het terrorisme’ afzweert of veroordeelt een ‘gematigde moslim’ en ‘bondgenoot’ zien, terwijl één simpele Google-zoekopdracht vaak leert dat de moslim in kwestie banden heeft met sharia-adepten of Moslimbroederschap-achtigen of sinistere islamitische denkbeelden vergoelijkt, verheerlijkt of propageert. Ik heb het gehad met de domme journalisten die ex- moslims, moslims die de islam zouden willen verlaten en oprechte islamhervormers in de steek laten door islamitische charlatans en taqiyya-belijders met een islamiseringsagenda te blijven geloven, goedpraten en propageren. Ik heb het gehad met de gekleurde media die hoofddoekjes en islamitische studenten tot ‘opiniemaker’ bombarderen louter omdat ze moslim zijn, terwijl mensen met een andere religieuze achtergrond die wél denk- en schrijftalent hebben worden vergeten. Ik heb het gehad met de islamofiele media die onderdelen van de inhumane sharia, zoals hoofddoek en halal, hypen en voortdurend door de strot van de westerling te rammen. Ik heb het gehad met de bedrijven die in de moslim een nieuwe lucratieve consument zien en middels barbiepoppen met hoofddoek, sporthijabs (Nike) en halal-producten totalitaire islamitische symboliek salonfähig maken. Ik heb het gehad met de moslimorganisaties die de islamisering van onze samenleving en het slurpen van zoveel mogelijk belastinggeldsubsidies als doel hebben. Ik heb het gehad met de moslims die zichzelf standaard als slachtoffer presenteren en bij elke scheet richting de moslimgemeenschap moord en brand schreeuwen over ‘islamofobie’, en dat dan gelijkstellen met antisemitisme en racisme. Ik heb het gehad met de imams en moslimorganisaties die zich na de zoveelste jihad-aanslag vooral zorgen maken om ‘islamofobie’, de zogenaamde ‘backlash’ en de ‘goede naam’ van de islam en de moslimgemeenschap. Ik heb het gehad met de moslims die liegen over de bloedige veroverings- en onderwerpingsgeschiedenis van de islam en tegelijkertijd felle kritiek leveren op het ‘kolonialistische’ of ‘racistische’ Westen. Ik heb het gehad met de moslims die de in de islamitische wereld heersende drie a’s, analfabetisme, achterlijkheid en armoede, blijven wijten aan het Westen en niet aan de daar heersende achterlijke en barbaarse islamitische principes. Ik heb het gehad met de moslims die structureel zwijgen over hoe meisjes en vrouwen, niet-islamitische minderheden, andersgeaarden, andere religies, afvalligen en vrijdenkers in hun moslimland van herkomst of in de moslimgemeenschap worden behandeld, en tegelijkertijd beweren dat het Westen moslims ‘onderdrukt’, dat onze samenleving ‘discrimineert’ en niet hoog van de toren moet blazen inzake rechten voor vrouwen, holebi’s en minderheden. Ik heb het gehad met de moslims en moslimorganisaties die klachten indienen en juridische processen aanspannen met als doel de ‘kafir’ (‘ongelovige’) te pakken of islamkritiek te bestraffen (‘juridische jihad’). Ik heb het gehad met de moslims die desgevraagd wel afstand nemen van ‘terreur’ (een middel of strategie), maar nooit van het concept ‘kalifaat’ en de islamitische wet of sharia (het doel). Ik heb het gehad met de politici die geloven dat via cursussen en onderwijs een 1400 jaar oude cultuur en mentaliteit fundamenteel kan worden veranderd, terwijl het controleren van onze grenzen als belachelijk voorstel of onmogelijke opdracht wordt afgeschilderd. Ik heb het gehad met de politici die neerbuigende kritiek leveren op landen als Hongarije, Tsjechië en Polen, terwijl daar massa-aanrandingen noch jihad-aanslagen plaatsvinden. Ik heb het gehad met onze regering, die niet wil inzien dat een duurzame oplossing er enkel en alleen in bestaat onze grenzen te controleren zodat (moslim)immigratie de uitzondering en een zeldzaamheid wordt in plaats van de regel. Ik heb het gehad met onze regering, die niet wil snappen dat een serieuze oplossing er enkel en alleen in bestaat de islam te gaan beschouwen als een ongewenst totalitair systeem, zoals communisme en nationaalsocialisme, dat haaks staat op de democratische rechtsstaat en individuele vrijheid. Ik heb het gehad met onze regering, die te laf is om te de-islamiseren, wat o.m. betekent dat de islam op geen enkele manier nog wordt gefaciliteerd en gesubsidieerd en dat moskeeën en Koranscholen waar de Koran wordt gepropageerd en gereciteerd worden behandeld als zouden het nazi-tempels zijn waar Mein Kampf als heilig boek centraal staat. Ik heb het gehad met de regering, die tonnen van ons belastinggeld blijft geven aan imams, moskeeën en allerhande islamevenementen en moslimorganisaties waaronder de Moslimexecutieve, terwijl ex-moslims, moslims die de islam zouden willen verlaten en oprechte islamhervormers - zelfs! - in onze ‘vrije’ samenleving bang zijn en voor hun fysieke integriteit of leven moeten vrezen. Ik heb het, tot slot, gehad met de lieden die niet (willen) inzien dat het verwerpen en bestrijden van de totalitaire en gewelddadige essentie van de islam (wat dit artikel doet) geen ‘islamofobie’, racisme of moslimhaat is, maar juist impliceert dat je óók geeft om elk individu binnen de islam wiens vrijheid en ontplooiingskansen als gevolg van islamitische principes beknot wordt. De auteur is medewerker van Vlaams Belang Studiecentrum en co-auteur van o.a. De islam. Kritische essays over een politieke religie.

Reaguursels

Inloggen

Het is me een raadsel waarom Joop dit onzinnige stuk publiceert, want het kan alleen maar een averechts effect hebben voor hun multiculti-religie. Naar de reacties op Joop te oordelen, schat ik dat zelfs meer dan 95% van de Joop-reaguurders het racistische gekakel van dit mens spuugzat is. Geen erg geslaagde propaganda!

Erg snugger is ze ook niet: ze gelooft bijvoorbeeld dat er mensen zijn die letterlijk met hun blikken kunnen doden. Zou ze soms ook in voodoo geloven en stiekem naalden prikken in witte poppetjes?

Argyronauta | 09-06-17 | 10:37

Mooi manifest. Het had een Nederlander kunnen zijn.

De_ontwarrende_man | 08-06-17 | 17:13

Welk filmpje ?

cat22 | 08-06-17 | 14:52

"Ik heb het, tot slot, gehad met de lieden die niet (willen) inzien dat het verwerpen en bestrijden van de totalitaire en gewelddadige essentie van de islam (wat dit artikel doet) geen ‘islamofobie’, racisme of moslimhaat is, maar juist impliceert dat je óók geeft om elk individu binnen de islam wiens vrijheid en ontplooiingskansen als gevolg van islamitische principes beknot wordt".

Alles wat daarboven wordt gezegt heeft te maken met de onwil van elke westerse regering om het individu binnen de islam ter zijde te staan zodat deze zich in vrijheid en zonder druk van de groep kan ontplooien tot een succesvol participerende burger. Alles dat boven deze alinea wordt gezegt is politiek. De politiek, inclusief de technocraten in Brussel spinnen garen bij de dreiging van de islam. Zij denken zich met de dreiging op te kunnen werpen als de beschermelingen van de burger, maar dat kost dan wel wat, namelijk het inleveren van de soevereiniteit, de vrijheden. Zij zitten niet te wachten op die moslim die zich vrij wil maken van de islam groepsdruk. Zij wensen niet mee te werken aan de oplossing van het islam geweld die juist vanuit de moslimgemeenschap moet komen. Verdeel en heers is en blijft het machtigste middel van elke regering om de totale macht over de burger te verkrijgen en te behouden. Juncker en co. doen bij elke aanslag op de burger een dansje van plezier omdat zij weten dat bij elke aanslag de burger gewilliger is om de democratische rechten in te leveren.
Elke dictatuur heeft als basis het veroorzaken van chaos en geweld waarbij de machthebber(s) en hun vazallen zich opwerpen als de oplossing. De staatsgreep in de EU is al lang geleden gepleegd met het aanstellen van ongekozen bestuurders met goedkeuring van de westerse leiders. Wij leven al in een dictatuur die floreert bij tweespalt en geweld.

forecastle | 08-06-17 | 13:03

Er is vast al een Europees partijprogramma geschreven dat deze ergernissen in een bewustmakende, probleemoplossende politieke agenda vertaalt?
www.youtube.com/watch?v=4-NrsWjHg0Q

Takki Yah | 08-06-17 | 12:53

Had van mij kunnen zijn.

whetherthouwouldbe | 08-06-17 | 12:39

In weerwil alle feiten, elke dag weer islamofascitische terreurdaden groot en klein blijven wegrelativeren, dan mis je toch echt een paar aansluitingen. Of je wordt er voor betaald. Of je bent zelf een bekeerling, maar iedereen die denkt dat het vanzelf goed komt met de islam en het westen spoort niet.

Mallepietje1001 | 08-06-17 | 11:40

"C'est ca!" merkte een omgebrachte premierskandidaat in Nederland al eens met betrekking tot soortgelijke issues op.

Takki Yah | 08-06-17 | 11:33

Ach ja mensen zoal Diotima, die zij zo mogelijk een nog groter probleem dan de islam zelf, mensen zoals hij die het maar blijven wegrelativeren, dit zij precies de mensen waar zij betoog over gaat

Mallepietje1001 | 08-06-17 | 11:17

Hear, hear!
En nu?

DblDtch | 08-06-17 | 11:10

Een opsomming waar ik mijn handtekening onder zou willen plaatsen. Geen enkel woord mee oneens!

WatZalIkErvanZeggen | 08-06-17 | 09:56

Amen.

Braboblanke | 08-06-17 | 09:46

Diotima | 07-06-17 | 17:23
Een nobel streven van jouw kant, helaas hebben de hakbars er niet zoveel trek in. Die lachen lief naar je en als je je omdraait steken ze een kapmes in je nek. Wat dat staat in hun sprookjesboek dat ze dat moeten doen. Uiteraard is Islam vrede, maar dat telt niet want abrogatie theorie, is get out of jail free card een theologische credit default swap.

Het zijn helaas niet de enkelingen die zo zijn, zo zijn ze bijna allemaal. Het is de omgekeerde wereld (zoals zo vaak) slechts een enkeling is gematigd. Die zouden wij moeten steunen zoals de Russische dissidenten. Wat doen we? We doen die mensen af als zijnde niet representatief.

De islamitische Maarten Luther moet dus nog opstaan en zijn pamflet tegen de deur van de moskee nagelen. Die reformatie moet van binnenuit komen, dat gaat afgaande op de huidige staat van de maatschappelijke ontwikkelingen en het IQ van de gemiddelde Islam overtuigde nog tenminste 1.400 jaar duren.

Vandaar dat ze dat maar onderling in hun eigen zandbak moeten uitvlooien en niet in de mijne.

JdelaT | 08-06-17 | 09:26

"While the recent attacks are not connected by common networks, they are connected in one important sense. They are bound together by the single evil ideology of islamist extremism that preaches hatred, sows division, and promotes sectarianism." Aldus Theresa May, de nog "Britse" Prime Minister.

Er valt geen spelt tussen te krijgen in het betoog van Sam van Rooyen. Ik heb het zelf ook helemasl gehad met de VVD van Rutte,de 1e kamer fractie van het CDA en onze linkse ( staats) media die de voortschrijdende Islamisering van ons land stimuleren en goedkeuren. Nederland en Vlaanderen hebben weinig gemeen buiten de taal die wij spreken,maar in de strijd tegen de Indianisering van de Lage Landen bij de Noordzee door Arabieren,Turken en illegale immigranten uit Afrika trekken wij gelijk op.

Eendragtmaaktmagt | 08-06-17 | 09:02

piratenpartij | 07-06-17 | 18:10
Voor u allemaal te expliciet, te rauw, te waar? Blijf vooral in de ontkennings modus hangen, daar ben je nog veilig.

lanexx | 08-06-17 | 08:37

-weggejorist-

pedro300 | 08-06-17 | 08:28

Heel leuk al dat ik ben het zat. Is dit nu je manifesto, komt er nu een boek uit: Ik ben het zat? Nog ff een baardje of snorretje je eigen groet en we kunnen weer feesten.

Elke keer als ik dit hoor, vraag ik me af: Wat ga je er aan doen dan, hoe ga je dit realiseren? Ghetto's maar nu voor moslims? Iedereen kan zeiken, maar doen kunnen er maar weinig. Kortom ik ben het zeiken zat.

Lears | 08-06-17 | 07:16

De Belg is ook niet al te vriendelijk naar de Hollanders maar ze gedogen ze tot op zekere hoogte, Wij als Hollanders worden vaak slechter behandeld in België dan een buitenlander met Arabisch bloed.. Die Belgen vergeten dat wij hun ouders destijds rijk hebben gemaakt met het kopen van hun gronden en afgetrapte villa's, en nu klagen hun kinderen dat de gronden en de huizen zo duur zijn.. Die Vlamingen zijn een stel achterbakse jaknikkende roeptoeters.. Scheld ze verrot en ze kruipen onder een steen, totaal geen ruggengraat....

Tonythelonley | 08-06-17 | 07:05

Moslims eren en luisteren naar hun vader. En laat dat nu net de domste van de familie zijn.....

Go_Vegan | 08-06-17 | 06:46

Zo.
Een stuk tekst dat helemaal klopt.
Mijn eigen grootste woede richt zich tegen de zogenaamde politiek correcten, die zich de stront uit de naad werken om het veeleisende zeurvolk alles te bieden waar ze om zaniken.
Bidruimtes, halal kantines, ramadan, apart zwemmen, apart zitten, aparte scholen, alles apart en gescheiden , ook onderling tussen mannetjes en wijfjes.
-----------------------------------------------------------
Alles apart, dus, en dan NOG janken dat ze gediscrimineerd worden.

mallekater | 08-06-17 | 06:43

Deze Belg spreekt uit wat velen onder ons soort mensen voelen. Zulke mensen hebben we nodig, die opkomen voor ons en ons gevoel perfect verwoorden. Deze Belgische Sam maar ook zo'n vrouw als de Amerikaanse Brigitte Gabriel die ik ook zo sterk vind betogen. www.youtube.com/watch?v=2IerDeOKOD4

happyfamilyman | 08-06-17 | 06:35

Naschrift, correctie: 'dan zijn de waarheden toch Moeilijk te bagatelliseren.'

Ray Skak | 08-06-17 | 03:02

De kernvraag wordt steeds meer helder:
wat drijft de elites/beleidsmakers/politici/gelijkgeschakelden aller aard om deze waslijst te willen doorvoeren, al decennialang?

kindapaas | 08-06-17 | 02:48

Dit zou een mooie ingezonden brief kunnen zijn voor Joop, VK, NRC noem maar op.
Er staat geen woord Spaans bij, al zou ik persoonlijk aan de nadere kant van het spectrum staan, dan zijn de waarheden toch moeten te bagatelliseren.

Ray Skak | 08-06-17 | 02:29

Wat een schittered "J'Accuse"!

GnottoBlotto | 08-06-17 | 01:35

Het is ernstig gesteld bij de buurtjes. Ik zag er laatst een halal frietkot waar ze geen patatje oorlog verkochten maar een patatje jihad.

De Vale Gier | 08-06-17 | 00:32

Ik heb het ook gehad met alles wat deze meneer zo goed verwoordt. Politieke correctheid is een ernstige ziekte die bestreden moet worden met feiten benoemen.

frisenfruitig | 08-06-17 | 00:00

amen. oh s h i t , religie , altijd -2

ijstijd | 07-06-17 | 23:57

prima artikel!!

bustersmile | 07-06-17 | 23:35

-weggejorist-

jerry_jerry | 07-06-17 | 23:31

-weggejorist-

jerry_jerry | 07-06-17 | 23:29

TL;DR, maar eensch met alles!

Brou Is Back | 07-06-17 | 23:23

Politieke correctheid is een soort virus dat het immuunsysteem van de westerse beschaving aantast.

de elfde jan | 07-06-17 | 23:17

zien=zijn. Typo's zijn ook kut.

XaleX_2 | 07-06-17 | 23:11

Het "vote" systeem van Reddit zou hier ook tot zijn recht komen. Misschien een suggestie!
XXXVII_Zeitgeist | 07-06-17 | 21:32
Neen. Flikker aub op met die duimpjes en de plusjes en minnetjes. Het enige resultaat dat je daarmee krijgt is dat je 'populaire' plempsels bovenaan ziet staan in plaats van plempsels met inhoud en waarde. Er is veel mis met de wereld , die kut duimpjes is één van die dingen. Het veroorzaakt verkeerd gedrag in de mens waar hij/zij niet meer zegt wat hij/zij vindt, maar wat de meest populaire reactie zal zien. Zie fucking Dumpert :)

XaleX_2 | 07-06-17 | 23:09

Niets meer aan toe te voegen. Helaas zal dit OF volledig aan de aandacht van links ontsnappen, OF ze zullen het afdoen als weer een schrijfsel van rechts om de moslims in een slecht daglicht te zetten.

RightOfMind | 07-06-17 | 23:03

joetoep zenzuur heeft al ingegrepen

Duck Twacy | 07-06-17 | 23:01

Kan er eigenlijk niets in onderkennen waar ik het NIET mee eens ben.
Oh dear, dan ben ik dus nu een fascistoide, xenofobe, boos-wittert of nog erger. Of gewoon een nuchter, nadenkend mens? Tjsa.

LaatmaarLu? | 07-06-17 | 22:47

Video stuk en site rookt ... Mirror?

HJDB | 07-06-17 | 22:43

Zo! Die ga ik bewaren!

Samui07 | 07-06-17 | 22:35

"Krak zo de mattebo..." Deze video is niet langer beschikbaar vanwege een auteursrechtclaim door Studio 100 Music.
___
.
Iemand een mirror?

Rest In Privacy | 07-06-17 | 22:30

doe eens een alternatief want de video is nu doodt gemaakt ('niet bechikbaar').
ik moet ook wel eens werken hoor!

BozeKater | 07-06-17 | 22:29

En wat gaat ie nu doen?? Pcies helemaal niets......

Dutch11 | 07-06-17 | 22:26

Russ Meyer | 07-06-17 | 22:02
Kan een ambtenaar svp duiding geven? Merci bien!

Russ Meyer | 07-06-17 | 22:08

Eens even kijken, ontbreekt er nog wat? Ja inderdaad!
"Ik heb het gehad met de domme vergelijkingen van de koran met de bijbel", waar toch ook zulke nare dingen in staan. Laten de moslims, net als de Christenen doen, eens inzien dat de koran door mensen geschreven is, en niks onveranderlijk woord van allah! Dan kan er onderzoek naar gedaan worden en kunnen de teksten in de geschiedenis geplaatst worden, en is er eindelijk ruimte voor verlichting.

Gladys | 07-06-17 | 22:04

Iemand vroeg me laatst of er ook een emigratiesubsidie was gelijke wat een (economische)vluchteling/immigrant kost per 5 jaar.

Russ Meyer | 07-06-17 | 22:02

Tja, geboren uit angst. Wat verwacht je anders van betrokkenen, dat ze zelf een mening hebben. De angst om afgeschilderd te worden als nazi en verstoten te worden door hun sociale groep zit zo diep dat ze liever wegkijken dan handelen.
Ik gun het niemand, maar met het verstrijken van de tijd en toenemen van het aantal slachtoffers zal ooit zelfs bij deze angsthazen het licht gaan branden. Niet plots, maar heel langzaam en met tegenzin. Dat hoort nou eenmaal bij deze mensen: bang achteraan lopen, nooit het voortouw nemen.

Homer P. Simpson | 07-06-17 | 21:55

De auteur heeft natuurlijk wel een beetje gelijk. We zijn de positieve discriminatie en het ontzien van de godsdienst compleet zat. Wat justitie en politiek over het hoofd hebben gezien:

De italo- amerikanen van de italiaanse mafia in de VS wisten het zover te krijgen in de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw dat overheid en media niks durfden te doen vanwege het mogelijke verwijt van discriminatie van de Italo's.

De italiaanse mafia richte zelfs het IA Civil Right Leugue op en organiseerde Unity Day's met demonstraties. In dit klimaat kon de italo mafia onbeperkt doorgroeien omdat de gevestigde politiek, media etc niks durfde te doen vanwege het op de loer liggende discriminatie gevaar.

De mocro mafia heeft de laatste dertig jaar exact het zelfde gedaan in o.a. Nederland. Veel geld verdwijnt nu naar Marokko waar complete wijken uit de grond gestampt worden voor de europese marrokanen die tweede en derde huizen kopen voor vakantie en pensioen. Uiteraard brengt dit weer nieuwe generatie gelukzoekers op de been die juist weer vertrekken naar europa. De netwerken zijn uiteraard al verspreid over diverse landen in noord afrika. Het discriminatieverwijt is opgetuigd en geexploiteerd door de financiële structuren rondom de immigranten.

Tee Of Cup | 07-06-17 | 21:38

Lees hier een geweldig accuraat commentaar van Theodore Dalrymple in The Wall Street Journal: CITAAT "Theresa May zei terecht dat de terroristen 1 ding gemeen hebben: een ideologie. Terecht noemde ze die kwaadaardig, maar die ideologie is ook stompzinnig. Hoe stompzinnig ook, een ideologie is niet makkelijk te vernietigen. Voor de hand ligt om de buitenlandse financiering van de islamitische activiteiten in Engeland de nek om te draaien. In plaats daarvan houden we ons bezig met 'creatieve verzoening': de autoriteiten doen al concessies voor er eisen zijn gesteld. Geen enkele religie wordt zo in de watten gelegd. Hiermee wordt zwakte getoond. Enkele jaren geleden bleek dat de politie in Rotherham zich blind had gehouden voor de massale seksuele misbruik van kinderen- tenminste 1400 slachtoffers- door moslimmannen. Dit geeft terroristen de indruk dat ze leven in een slappe maatschappij die makkelijk te vernietigen is. Hun daden zijn helemaal niet nihilistisch of doelloos, zoals vaak gezegd. Ze zien ons als een waxinelichtjes- en teddyberensamenleving;: wij doden, jullie branden kaarsjes"

Schweinchen Dick | 07-06-17 | 21:36

En alles is weer offline gehaald, mirror anyone?

Rest In Privacy | 07-06-17 | 21:33

Beste redactie,

Probeer uw site te vernieuwen en voorloper te zijn in technologie en trend. Om 200+ reacties te lezen om uiteindelijk iets van waarde te lezen? Dat is niet van deze tijd. Het "vote" systeem van Reddit zou hier ook tot zijn recht komen. Misschien een suggestie!

XXXVII_Zeitgeist | 07-06-17 | 21:32

Hapsnurk. Ik miste op de een of andere manier Geenstijl na al die jaren. Uw commentaar maakte dat ik wederom inzag dat het niet gaat om de kwaliteit van de stukken, maar om het niveau van de reaguurders. Eenzelfde gevoel dat mij soms bekruipt bij het lezen van Reddit. Iets wat de jonge jeugd veelal op Dumpert probeert te imiteren, maar geenzins in slaagt.

XXXVII_Zeitgeist | 07-06-17 | 21:23

Hij heeft het gehad. Ik ook. En nu?

D. G. Narrator | 07-06-17 | 21:12

Gaat deze knuppel ook nog iets doen dan? Wat een miemmel.

jezusisonzin | 07-06-17 | 21:06

AntiGratisArbeid | 07-06-17 | 18:16
"In een vredelievende harmonieuze maatschappij zou je de tijd nemen om een valse hond te heropvoeden daar een hond niet vals wordt geboren maar wordt gemaakt."

Dat laatste valt uit nature/nurture perspectief te betwijfelen, maar is nog het meest realistische deel uit je comment.
En door een haatideologie in combinatie met een ingebeeld superioriteitsgevoel wórdt je inderdaad ongeneeslijk vals gemaakt.

En als de jongvolwassen moslim dan in onze maatschappij om zich heenkijkt - eerder zonder dan met diploma's op zak, niet bereid of in staat om positief bij te dragen omdat zijn/haar religie toch voor alles zal zorgen - dan slaat dat ingebeelde superioriteitsgevoel na een aantal reality-checks al snel om in een hevig minderwaardigheidscomplex met bijbehorend slachtoffergedrag. Moet ik het sprongetje naar naar explosieve jihad nog maken?

Ja, ik generaliseer hier, maar onderschat niet de ijver waarmee menig moslimvader (vooral) zijn zonen al op vroege leeftijd injecteert met dit valsmakende gif, genaamd Islam/Koran/Profeet/Etc.

En als je dan als positief-naïeve wegkijker, op je roze wolk, dromend van harmonieuze vredelievende maatschappijen, dit soort comments levert, dan ben je inderdaad onderdeel van het probleem.

Hapsnurk | 07-06-17 | 21:04

Lodewijk van Deyssel is er niets bij. Ik houd van dit proza!

Argyronauta | 07-06-17 | 20:59

@necrosis | 07-06-17 | 17:57
U en ik zijn vast niet de enigen die constateren dat de geest van ProAsfalt is gereïncarneerd in de persoon van AntiGratisArbeid.

Nivelleermarionet | 07-06-17 | 20:54

Prof. v.d. Neuq | 07-06-17 | 20:38
Na viriel, nu viraal ;-)

Deksmaat | 07-06-17 | 20:51

Het betreft deze column. Nogmaals het verzoek om goedkeuring om dit schrijven naar het Engels te mogen vertalen en na beoordeling van de schrijver en met bronvermelding te mogen verspreiden?

Ik kan mijn waardering voor dit schrijven onmogelijk beter uiten.

XXXVII_Zeitgeist | 07-06-17 | 20:46

ze jatte je sporttas
ze pakke je shampoo
ze douzen je boilert leeg...

nelson | 07-06-17 | 20:44

@Diotima | 07-06-17 | 17:23
Ik niet idioot! De kans om te veranderen hebben ze gehad en de islam verandert niet en zal nooit veranderen. Het is een volmaakt doctrine van geweld, discriminatie en vrouwen onderdrukking. Islamitisch onderwijs is dan ook een misdaad tegen de mensheid en moet verboden worden.

Flappie2006 | 07-06-17 | 20:43

Deksmaat | 07-06-17 | 20:21

Lol. Ik wordt beroempdt.

Prof. v.d. Neuq | 07-06-17 | 20:38

Jemig, wat een betoog. En ik ben het volkomen eens met de inhoud. Nu ben ik dus ook een islamofoob, rascist, extreemrechts en een gevaar voor de samenleving.

nee_toch? | 07-06-17 | 20:28

Maria.1 | 07-06-17 | 20:09
Die reactie had ik dus ook. Ben het dan ook roerend met Sam eens dat we acuut moeten kappen met dat hele policor gedoe. Blijkt ronduit gevaarlijk. Gelukkig weten de meeste reaguurders dit, en dit krijgt godzijdank (pun intended) steeds meer weerklank.
Overigens is Nonkel Sam inmiddels op de hoogte van het idee om er een petitie van te maken:
mobile.twitter.com/samvanrooy1
Kijken of ie er iets mee doet.

Deksmaat | 07-06-17 | 20:21

Uno momento dado heeft iedereen het gehad met moslims.
In de jaren 90 was ik ook zwaar multicul. Dus het argument dat moslim jongeren het zo moeilijk hebben vanwege discriminatie wil er bij ook niet in.
Ik weet niet wanneer het omslag punt kwam.
Wellicht 3 maanden opsporing verzocht kijken. En de intense onwil en minachting van de zoveelste generatie minderwaardige blanken hatende woestijn apen in praktijk zien misschien. Ik weet het niet.
Ik ben niet laag opgeleid
Dus daar ligt het ook niet aan.
Ik begin zolangzamerhand te twijfelen aan de verstandelijke vermogens van mensen, die het nog niet gehad hebben met moslims.

Veritas Splendor | 07-06-17 | 20:20

In een vredelievende harmonieuze maatschappij zou je de tijd nemen om een valse hond te heropvoeden daar een hond niet vals wordt geboren maar wordt gemaakt.
AntiGratisArbeid | 07-06-17 | 18:16
m.youtube.com/watch?v=pWdd6_ZxX8c

Professor Superhirn | 07-06-17 | 20:20

@ Deksmaat | 07-06-17 | 20:04
Whut?!?!

Maria.1 | 07-06-17 | 20:09

Ach het is allemaal niet zo'n probleem. Waarschijnlijk is 80% van NL het er mee eens, maar in het stemhokje is het NIET de Islam die de keus bepaalt (op 20 van de 150 kiezers na). Zal wel met het ontbreken van een aanslag te maken hebben.

skoftig | 07-06-17 | 20:04

Voor de enkelingen die het nog opnemen voor moslims:
1) De Notre Dame terrorist had eerder een prijs gekregen van de EU vanwege zijn klacht over discriminatie tegen moslims
www.infowars.com/notre-dame-terrorist...
2) De Britse regering heeft een broer van de Londense terrorist geld gegeven om extremisme tegen te gaan
www.jihadwatch.org/2017/06/uk-governm...
Laat dit svp tot u doordringen.

Deksmaat | 07-06-17 | 20:04

botbot | 07-06-17 | 19:20
Hoe de PVV wordt bejegend is slechts de recente geschiedenis. Ik had het over de democratie van na de tweede wereldoorlog tot aan nu. Waar ik dus ook duidelijk aanhaalde dat die 'andersgezinde' Nederlanders altijd de democratie hebben gerespecteerd en geaccepteerd terwijl zij als andersgezinden hun mond moesten houden om niet volledig uitgesloten te worden van de maatschappij en niet als nazi worden weggezet. En ik had het over de dictatoriale uitingen binnen de democratie waarin de vrijheid van mening alleen getolereerd werd (en word) als het binnen de kaders van het politiek correcte denken plaatsvond. Nogmaals, als we in een ware democratie zouden leven dan had de CD van Janmaat destijds niet 1 Zetel gehad, maar minstens 10. Het is de structurele demonisering tegen die partij en hun standpunten dat ze nooit zijn serieus genomen en gehoord door het volk. Het zijn die zogenaamde gevestigde partijen die het volk de democratie ontnemen door onwelgevallig politiek geluid te verketteren en dat bovenal uitdraagt naar het volk als 'de norm'. Stem niet op X, want dan ben je een nazi (is verkeerd populisme anno 2017), die norm dus.

XaleX_2 | 07-06-17 | 20:03

Geweldig, fijn artikel, fijne reacties (op een paar trollen nagelaten) en weinig moslims naar mijn mening :geslaagd!

Oetiohnegentechnik | 07-06-17 | 20:00

Wellicht heeft de Koning het probleem ter Bilderberg 2017 aangekaart.

rechtsdwalendeautist | 07-06-17 | 19:57

www.songteksten.nl/songteksten/57820/D...

Dit lied is véél beter.
De Vliegende Panters - We Worden Bedreigd!

We worden bedreigd door de moslims
Ja, wij zijn bang voor de islam
We worden bedreigd door de moslims
Hun pastoor heet een imam
enz.

Ella | 07-06-17 | 19:55

Is vast therapeutisch bedoeld, want te saai om lezenswaardig te zijn.

Jaypelsteeltje | 07-06-17 | 19:51

Ik word moe van mensen die roepen ja maar de aanslagplegers.. ze wonen of woonde hier (ligt er natuurlijk aan of ze afgeknald zijn uiteindelijk) de 2e generatie bla bla. Ja lekker dan, wat wordt het dan over 2 generaties vanaf nu. In het miljoen miljard kwadraat dus! Dat snapt iedereen toch wel?

ikdenkwat | 07-06-17 | 19:46

De feiten op een rijtje, helemaal eens en lekker compact. Het Wilhelmus telt meer coupletten.

twordtsteedsgekker | 07-06-17 | 19:44

Beetje heel erg TL;DR

Het is eenvoudig samen te vatten met:

"Ik heb het gehad met links/linksen"

Akbars zijn een gevolg van links, links is de oorzaak van... alles wat Slecht is.

Poekieman | 07-06-17 | 19:43

Goed stuk! Het overgrote deel van de islam aanhang heeft het ook nooit met het westen gehad. Waarom moet de islam massaal en geforceerd naar Europa gehaald worden? Europa is nu als een groot vat met water waar bewust onder zeer hoge druk olie bijgepompt wordt. Het zal nooit mengen en de vraag is wanneer het uit elkaar barst.

miss error | 07-06-17 | 19:42

Ik ook

IkWilOokWatZeggen | 07-06-17 | 19:37

Ja vervelend he.

Rest In Privacy | 07-06-17 | 19:31

Die vent hep gewoon gelijk. Ik ben er ook helemaal klaar mee, met die uitverkoop van Westerse waarden aan een volstrekt imbeciele ideologie.

Geen meter meer toegeven.

Ichneumonidae | 07-06-17 | 19:30

Amen!

Mike Gaatjeniksaan | 07-06-17 | 19:22

Ik kán me er "iets" bij voorstellen, en velen met mij. De tolerantie t.a.v. moslims heeft óók grenzen.

Anjin Mohammed | 07-06-17 | 19:21

XaleX_2 | 07-06-17 | 18:47
Ik heb voldoende tegen argumenten gegeven maar de democratie afschilderen als een dictatuur gaat mij net iets te ver.
Persoonlijk ben ik van mening dat de islam niet in ons land thuis hoort de moslims komen hier luid schreiend aan van help ons we hebben in ons thuisland een rotzooitje van gemaakt en wel zo dat wij ons leven niet meer zeker zijn.
Vervolgens gaan ze hier de zelfde rotzooi te creëren.
Niets wordt hun in de weg gelegd sterker nog het wordt aangemoedigd met miljoenen aan subsidies.
Er zijn mensen die op de PvdA,GL,D66,CU,en CDA gestemd hebben en de VVD zal net als de PVV dat moeten respecteren.
Luid schreeuwend van tafel weglopen zoals de PVV doet heeft geen zin men is dan zijn invloed kwijt en kan niet anders dan overgaan om in een stil hoekje zitten mokken.
Het is de kunst om aan de tafel te blijven zitten zodat men nog enig invloed op de gang van zaken uit kan oefenen.

botbot | 07-06-17 | 19:20

Amen.

bwanabanjo | 07-06-17 | 19:20

hij heeft hele grote kotsbeu

Hemmenaar7 | 07-06-17 | 19:16

@Graaf van Egmont | 07-06-17 | 19:07
Gelet op de response die ik mag ontvangen, is alleen maar te concluderen dat mijn reactie als links beschouwd wordt.

Als het al bedoeld is om er iets vanop te steken had het u gesierd om de betreffende zinnen in correct Nederlands te herschrijven in plaats van het alleen bij een constatering te laten.

Het is niet voor niets dat een verdachte bij wegmisbruikers gevraagd wordt om in de videowagen plaats te nemen om de verdachte erop te attenderen wat beter moet en hoe er gehandeld had moeten worden.

AntiGratisArbeid | 07-06-17 | 19:15

Waarvan acte.

Rest In Privacy | 07-06-17 | 19:15

AntiGratisArbeid | 07-06-17 | 18:00
Was jouw tegel links dan?
Zo wie zo, zeg ik er wat van als een zin niet loopt. Als je als het ware met je bek tegen een betonmuur kwakt, omdat je struikelt over een zin die niet klopt.
Je kunt er ook gewoon iets van opsteken. Want de fouten die jij maakt zitten dieper. Dat is niet het verkeerd typen van een lettertje.
Had ik al verteld dat ik niks met links en recht heb trouwens?

Graaf van Egmont | 07-06-17 | 19:07

De spijker op de kop. Hier kan men alleen maar amen op zeggen. Overigens: zijn jullie dat malle woord islamofobie ook zo zat? Fobie is vrees, en het gaat immers niet om vrees, maar gewoon om afkeer. Ik stel allahergie voor als alternatief.

johannijhof | 07-06-17 | 19:04

Desmoulins | 07-06-17 | 18:55
Bij nader inzien kan de tekst zo blijven staan en dan alle namen eronder.
Zou een geweldige actie zijn. En tevens verspreiden in de Tweede Kamer.

Marie Curieux | 07-06-17 | 19:03

@SlimmeBelg | 07-06-17 | 18:52
Ik ben geen voorstander om onderwijs te geven vanuit de bijbel.

Laat de tien geboden dan maar eerst in een wet omgezet worden waarover democratisch gestemd is.

Tot dan rest alleen het wetboek van strafrecht. En alles wat daarin niet staat vermeld evenals in andere wet- en regelgeving mag dus.

Simpel.

@El-Es | 07-06-17 | 18:53
Voor ernstig deviant gedrag is het Wetboek van strafrecht van toepassing die geen onderscheid maakt in afkomst.

Derhalve is het totaal niet interessant of een persoon een islamitische achtergrond heeft of een Hindoestaanse of atheïstisch.

AntiGratisArbeid | 07-06-17 | 19:01

Lupuslupus | 07-06-17 | 18:32
U heeft een punt, maar specifiek gekeken naar deze persoon is het maar een (goede) opsomming die hij maakt uit verschillende bronnen met "ik heb het gehad met" ervoor. Goed dat hij het doet trouwens, want het kan niet vaak genoeg opgenoemd worden. Maar irritant genoeg hebben wij wetten en internationale wetten, en de oplossing moet binnen deze wetten gaan vallen, en dat is moeilijk, maar moet besproken worden.

Rest In Privacy | 07-06-17 | 19:00

AntiGratisArbeid | 07-06-17 | 18:43

Het is dan logisch dat de Moslims zo als zij hier worden genoemd zich afzonderen in enclaves en zich niet meer aangetrokken voelen tot de Nederlandse identiteit.
.
Er zijn 1,7 miljard moslims en zo willen ze ook graag op deze aardkloot worden genoemd. Moslims voelen zich nergens toe aangetrokken behalve tot de islam en dat willen ze graag in den vreemde in enclaves belijden en verspreiden, is het niet goedschiks dan kwaadschiks, halve zool.

Ernst Oosters8389 | 07-06-17 | 18:59

@Diotima | 07-06-17 | 17:23
Je bent een naieve dwaas en deel van het probleem.

Elmer Fudd | 07-06-17 | 18:59

Niets aan toe te voegen. Geld ook voor NL.

LangeTijdGeleden | 07-06-17 | 18:58

Voor wie het niet weten: Sam is de zoon van filosoof, docent en schrijver Wim van Rooy, auteur van o.a. het prachtboek:
'Waarover men niet spreekt', en getrouwd met een Iraanse schone.

Marie Curieux | 07-06-17 | 18:57

Marie Curieux | 07-06-17 | 18:51

De ik-vorm geeft hem een bepaalde mate van bescherming. Overigens geen slecht idee.

Desmoulins | 07-06-17 | 18:55

Wat ik zo merkwaardig vind, is dat de mensen die het niet eens zijn met de eens-zijners, oproepen tot nuancering. HOEZO? Wat is er genuanceerd aan in-naam-van-baardmans slachtpartijen? Er kan geen nuance bestaan tegenover hardcore vernietigingsdrang.

El-Es | 07-06-17 | 18:53

Lekker terecht allemaal hoor, maar zet het op facebook of zo?
CynicalBastard | 07-06-17 | 18:50
.
De redactie van GS vindt het belangrijk genoeg om op deze website te plaatsen.
Maar *niemand* verplicht u om het te lezen!

Lupuslupus | 07-06-17 | 18:53

@XaleX_2 | 07-06-17 | 18:47
Daar voeg ik graag aan toe dat een echte democratie in een kapitalistische vooral in een neo-liberale maaschappij onmogelijk is want als het volk het voor het zeggen krijgt, schaadt dat per definitie de kleine welgestelde elite waartoe ook de bazen behoren.

AntiGratisArbeid | 07-06-17 | 18:52

Nog voordat Pim Fortuin zich er in Nederland mee ging bemoeien, werd het Vlaams belang, net als nu de PVV, al uitgesloten van deelname aan een regering in België, dat wel voldoet aan de definitie van een land. De reden, evident, genoeg van massa immigratie. Dus niets nieuws onder de zon. De Belgen zijn dus al langer dan de Nederlanders slim.
Oplossing voor het probleem: verplicht ieder kind, bijvoorbeeld door onderwijs, om de 10 geboden na te leven. En dat hoeft niets met religie, waar jullie allemaal zo bang van zijn, te maken te hebben. De meeste mensen leven ook zo, omdat ze bewustzijn hebben en gevoel voor hun medemens. Simpel hè. Hoef je helemaal niet slim voor te zijn. Er worden veel jongeren voor de gek gehouden en het tijdperk waarin die geboden werden uitgedeeld, lijken weer te zijn aangebroken. Goede raad is duur, tabee!

SlimmeBelg | 07-06-17 | 18:52

Zo Joop/Vara/NPO/DagbladDenVolksVerrader/NSB HandelsBltt/Zimmerschwanz ga dat maar even factchecken. En , maak deze man zsm president van de EU.

ad melkert | 07-06-17 | 18:52

Chapeau voor Sam!
Even 'ik' in wij veranderen, laten ondertekenen door iedereen die het ook zat is, crowdfundactie starten en dan paginagroot laten afdrukken in de VK en de NRC.

Marie Curieux | 07-06-17 | 18:51

"Ik heb het gehad" rant. Van wie, of who cares?
Lekker terecht allemaal hoor, maar zet het op facebook of zo?

CynicalBastard | 07-06-17 | 18:50

@ Diotima
Met die gedachte kan ik in abstractie leven.
Wilt u zich ook uitspreken dat er een gigantisch probleem is met de Islam?
En dat de zachte hand niet heeft gewerkt, sterker nog, het probleem enkel groter maakt?
Dat dit te maken heeft met de cultuur die islam met zich meebrengt?
Dat het gemekker over de islam geheel te wijten is aan de islam?

donkieshot | 07-06-17 | 18:49

U wilt de democratie niet begrijpen.
Verkas naar Rusland of NK daar spelen zulke problemen niet.
Ik schat dat u binnen een week kruipend de grens weer oversteekt.
botbot | 07-06-17 | 18:31
Dat is nou juist het probleem, ik snap democratie wel. En dat je nu met Rusland komt aankakken als argument bevestigt vooral dat je geen tegenargumenten hebt op mijn plempsel waarin ik constateer dat die democratie helemaal niet zo democratisch is. Die democratie uit zich namelijk meer als een dictatuur van de (geïndoctrineerde) meerderheid waarin het geluid van die minderheid dus niet in getolereerd wordt en geen bestaansrecht in heeft... en er zijn voorbeelden in overvloed om dat verder te onderbouwen. Kijk naar de periode van de CD en Janmaat zou ik zeggen. Oh oh oh wat een democratie, die beste man werdt nog net niet door de politiek zelf gelyncht (dat lieten ze over aan de opgehitste achterban).

XaleX_2 | 07-06-17 | 18:47

Niet toe te voegen aan deze rant. Stuk voor stuk de spijker op zijn kop.

Highwoodman | 07-06-17 | 18:45

@Berbaar | 07-06-17 | 18:33
Mevrouw J is demissionair. De kans dat zij terugkomt is zo goed als nul daar de PvdA is weggevaagd.

Mevrouw J doet er niet meer toe.

Het gaat er nu om wat voor een beleid het komend kabinet gaat volgen. Wordt het neo-liberale beleid (verhevigd) voortgezet of weet Jessias dat verschrikkelijke beleid het land uit te schoppen.

Het neo liberale beleid dat ervoor zorgt dat mensen met een islamitische afkomst niet kunnen toetreden tot de Nederlandse arbeidsmarkt tenzij zij gratis aan de slag gaan.
Het is dan logisch dat de Moslims zo als zij hier worden genoemd zich afzonderen in enclaves en zich niet meer aangetrokken voelen tot de Nederlandse identiteit.

Alleen Jessias samen met Kuzu zouden dit proces kunnen stoppen en terug kunnen brengen naar gemende wijken waar een ieder vreedzaam met elkaar omgaat.

AntiGratisArbeid | 07-06-17 | 18:43

eerstneukendanpraten | 07-06-17 | 18:36

En daar zit wat hem betreft geen grens aan (letterlijk citaat). In mijn ogen is dat collaboratie met de vijand. Maar ach, hij is democratisch gekozen dus daar mag je volgens sommigen geen kritiek op hebben.

*rochel spuwt*

Prof. v.d. Neuq | 07-06-17 | 18:41

Maar snotneus wil onze grenzen wagenwijd openzetten voor nog meer islam!

eerstneukendanpraten | 07-06-17 | 18:36

Berbaar | 07-06-17 | 18:33

Een memorabel moment. Eindelijk iets waarover we het eens zijn.

Prof. v.d. Neuq | 07-06-17 | 18:36

*doet hooivork en fakkel pakken*

PlatteHoofd-IpneHaar | 07-06-17 | 18:35

Lupuslupus | 07-06-17 | 18:15

Hoeveel zinnetjes had u precies gehad willen hebben? En de eerste 50 zijn gratuit voor de Vlaamse medemens. Die gaan dan waarschijnlijk eerst en vooral over lekker koken, dan over maritieme samenwerking (en een paar regels over een gezamenlijke luchtmacht) en welgeteld 1 zin over de frans(talig)e aanpak van jihadi's (terwijl ik er een hekel aan heb om in herhalingen te vervallen).

Daarna, pak'm beet een stuk of twintig over het haar van onze Greet, een onderwerp waar ik persoonlijk maar niet over uit geluld raak. En tot slot een onbenullig on topic opmerkinkje, want Joris kijkt niet voor Jan met de korte achternaam mee.

Dat zijn er pas 71. Doet u alstublieft een suggestie m.b.t. hoe u te gerieven. Ondergetekende is de beroerdste niet.

Rest In Privacy | 07-06-17 | 18:34

Gelukkig dat mijn Russelltjes niet met me meelezen...
Langshetrandje | 07-06-17 | 18:27
.
Lol. Mijn Galgo en Podenco kunnen gelukkig ook niet lezen...

Lupuslupus | 07-06-17 | 18:33

-weggejorist-

Berbaar | 07-06-17 | 18:33

maar niks nieuws en geen oplossingen,
Patje2011 | 07-06-17 | 18:24
.
Elke oplossing die wordt voorgesteld (en dat zijn er nogal wat) worden meteen van tafel geveegd. Dat zou u kunnen/moeten weten dus het is grote onzin wat u daar schrijft. Dezelfde riedel horen we dag in dag uit.

Lupuslupus | 07-06-17 | 18:32

XaleX_2 | 07-06-17 | 18:17
U wilt de democratie niet begrijpen.
Verkas naar Rusland of NK daar spelen zulke problemen niet.
Ik schat dat u binnen een week kruipend de grens weer oversteekt.

botbot | 07-06-17 | 18:31

Plaats dit item maar elke week. Er zal altijd een aanleiding zijn waardoor het steeds meer van toepassing is.

PrinsesStoepje | 07-06-17 | 18:31

Gaat het over moslims?
Goh.

swassannuf | 07-06-17 | 18:28

Lupuslupus | 07-06-17 | 18:22
Je hebt volkomen gelijk. Maar ja, de vergelijking die getrokken werd maar even consequent voortgezet. Gelukkig dat mijn Russelltjes niet met me meelezen...

Rest In Privacy | 07-06-17 | 18:27

Vijf Reeten!

Bracula | 07-06-17 | 18:25

Het is een mooie samenvatting van alles wat geschreven wordt in, laten we zeggen het 'rechtse' kamp, maar niks nieuws en geen oplossingen, al is het zeer te prijzen dat iemand zijn nek uitsteekt en spreekt zoals hij denkt.

Rest In Privacy | 07-06-17 | 18:24

Een zandnazitax invoeren voor al deze onwenselijkheden. Want: Ik heb het gehad dat ons potje wordt leeggeroofd door mensen die me willen onderwerpen.

rattenvanger XL | 07-06-17 | 18:22

AntiGratisArbeid | 07-06-17 | 18:16
Door andere honden ja.
Langshetrandje | 07-06-17 | 18:18
.
Ik vind het nogal wat hoor, om de beste, trouwste vriend van de mens te vergelijken met de volgers van de meest afschuwelijke ideologie die op aarde rondwaart.

Lupuslupus | 07-06-17 | 18:22

AntiGratisArbeid | 07-06-17 | 18:16

Toon mij één vredelievende harmonieuze islamitische maatschappij en ik ben om. Trol.

Prof. v.d. Neuq | 07-06-17 | 18:21

Bij mijn eigen link van 18:09 sta ik niet helemaal achter.

Jezusismijnheer | 07-06-17 | 18:19

AntiGratisArbeid | 07-06-17 | 18:16
Door andere honden ja.

Rest In Privacy | 07-06-17 | 18:18

botbot | 07-06-17 | 18:14

Weet u wie ook democratisch verkozen werd?

Prof. v.d. Neuq | 07-06-17 | 18:18

Begrijp ik het nu goed? dat we de mening van 3/4 van de Nederlandse bevolking terzijde moeten schuiven willen we een ideale democratie hebben?
Weer wat geleerd!
botbot | 07-06-17 | 18:01
Die 3/4e deel van de bevolking heeft 40+ jaar gebruik/misbruik gemaakt van de democratie terwijl die andere 1/3e stilletjes de democratie accepteerden hoe kwalijk abject ze de koers ook vonden. En bovenal heeft dat andere geluid nooit een kans gehad om gehoord te worden. Dat andere geluid is 40+ jaar verketterd, gedemoniseerd en onderdrukt door die 3/4e deel. En nu nog wordt je verketterd en mag je vooral niet zeggen waar die briefschrijver het over had.

Dus over welke democratie heb je het nou? Het is nooit een volwaardige democratie geweest waar we in leven, anders had het 'andere' geluid wel mogen bestaan en vooral gehoord mogen worden van die 3/4e deel.

En overigens bestaat die 3/4e deel voornamelijk uit slapende geïndoctrineerde Nederlanders die vanaf geboorte door de zittende macht het politiek correcte denken werdt eigen gemaakt (er werdt ingestampt). Ik ben zelf ook opgevoed met het idee dat Janmaat de duivel zelf was en iedereen die op hem stemde een soort van nazi was. Allemaal dankzij de MSM, NPO en de basisscholing die ieder kind in NL krijgt.

XaleX_2 | 07-06-17 | 18:17

De verlichtings filosofie, het 'Logos', de vrije mens in de wereld als bron van oneindig potentieel is helaas verdrongen door twee enge ideologische stromingen. De Islam en het Postmodernisme. Ik zie weinig verschil. beiden zijn totalitair, repressief en streven middeleeuwse waarden na.. De staat van dienst van de islam is wat langer zo gezegd.

Croisantneuf | 07-06-17 | 18:17

@Prof. v.d. Neuq | 07-06-17 | 18:02
In een vredelievende harmonieuze maatschappij zou je de tijd nemen om een valse hond te heropvoeden daar een hond niet vals wordt geboren maar wordt gemaakt.

AntiGratisArbeid | 07-06-17 | 18:16

Had nog iets meer nadruk op moslimcriminaliteit mogen leggen.
Van homejackings tot juwelierkillers, van verkrachters tot ramkrakers, van huurmoordenaars tot straattuig etc.
ReligionSucks | 07-06-17 | 18:08
.
Ach je kunt niet alles hebben. Hoewel zéker waar, het zou het artikel nog langer hebben gemaakt en nu al is het 'teveel' voor sommigen. Begrijpelijk als je niet meer dan één zinnetje fabriceert als commentaar.

Wat u noemt is gewoon de kleine 'jihad' maar desalniettemin 'jihad': 'strijdt tegen de ongelovigen, sla in op de nekken' enz.

Maar de vergoeilijkers, de wegkijkers, de faciliteerders noemen het 'kleine criminaliteit' i.p.v. wat het is: de kleine jihad. Daar valt trouwens óók het wegpesten van Nederlanders uit hun buurten onder.
De grote jihad is met vrachtauto's, geweren en bommen.

Lupuslupus | 07-06-17 | 18:15

Prof. v.d. Neuq | 07-06-17 | 18:03
U heeft dus geen boodschap aan onze democratie, meer van luister naar mij ik ben de enige die het weet dus mondje dicht.
Iemand die niet het verstandelijke vermogen heeft om de mening van een ander te respecteren noemen we in de volksmond een dictator.
En laat nu precies in een land waar een dictator voor het zeggen heeft armoe troef zijn.

botbot | 07-06-17 | 18:14

Kijk dat is nog eens een RAND en geen woord Frans bij

Guust Kadaver | 07-06-17 | 18:12

Ik mis nog iets van een oplossing?

marcoplarco | 07-06-17 | 18:11

Ik heb het gehad met het Vlaams belang die mij probeert om te vormen naar een xenofoob zoals zij die zijn.

piratenpartij | 07-06-17 | 18:10

Zou Sam het gehad hebben?

Disaronno | 07-06-17 | 18:10

Graaf van Egmont | 07-06-17 | 18:00
Geen optie. Man is politicus.

Rest In Privacy | 07-06-17 | 18:10

Had nog iets meer nadruk op moslimcriminaliteit mogen leggen.
Van homejackings tot juwelierkillers, van verkrachters tot ramkrakers, van huurmoordenaars tot straattuig etc.

ReligionSucks | 07-06-17 | 18:08

Ik hou van moslims maar ik geloof dat de islam een valse religie is wat mensen niet naar de hemel maar naar de eeuwige poel van vuur voert. Kijktip over waar Is vandaan komt. youtu.be/B5K8LbXXoHg?t=1m47s

Jezusismijnheer | 07-06-17 | 18:05

Zijn vader schrijft beter.
interview-met-wim-van-rooy-islam-is-fascisme/

Carmelita | 07-06-17 | 18:05

Volgens mij heeft hij het gehad.

Trackdust | 07-06-17 | 18:03

botbot | 07-06-17 | 17:34

Ik heb geen boodschap aan meningen van ongeïnformeerde mensen.

Prof. v.d. Neuq | 07-06-17 | 18:03

AntiGratisArbeid | 07-06-17 | 17:33

En wat doe je met een valse hond? Die breng je naar de dierenarts en die neem je niet meer mee terug.

Prof. v.d. Neuq | 07-06-17 | 18:02

XaleX_2 | 07-06-17 | 17:51
Begrijp ik het nu goed? dat we de mening van 3/4 van de Nederlandse bevolking terzijde moeten schuiven willen we een ideale democratie hebben?
Weer wat geleerd!

botbot | 07-06-17 | 18:01

Die is aardig in z'n Kuifje gepikt.

Mr_Natural | 07-06-17 | 18:01

@Graaf van Egmont | 07-06-17 | 17:45
Altijd opvallend dat wanneer een linkse feit op deze site wordt gedeponeerd waar geen speld tussen te krijgen is, men maar gaat letten op spel- en grammaticale fouten.

AntiGratisArbeid | 07-06-17 | 18:00

De schrijver had stijltechnisch natuurlijk kunnen hebben schrijven Ik heb het gehad met:
En daarna al zijn punten kunnen maken.

Graaf van Egmont | 07-06-17 | 18:00

Chapeau pour Sam

spekpater | 07-06-17 | 18:00

Alles stond er in ik had het zelf kunnen opschrijven ik heb het gehad .

Jetstream | 07-06-17 | 17:58

@AntiGratisArbeid | 07-06-17 | 17:33
" veroorzaakt door een kleine groep welgestelde elite waartoe ook de bazen behoort."

Dat zinnetje komt me bekend voor, gnehehe

necrosis | 07-06-17 | 17:57

Mastermattie | 07-06-17 | 17:53
volgens de comments zit aan die zaak toch een luchtje

Graaf van Egmont | 07-06-17 | 17:57

De kans om te leven zoals wij lijkt me fantastisch. Namelijk verstoken van mechanismen die je dom en radicaal maken.

Diotima | 07-06-17 | 17:56

Kijk meneer Druncker, de tekst van het nieuwe Europese volkslied is af!

Guido | 07-06-17 | 17:52

Hulde. In mijn mening geen woord aan gelogen.

Schepvogel | 07-06-17 | 17:52

Amen!

Emma Watson | 07-06-17 | 17:52

Nou anders ik wel, maar wat doe je eraan. Democratisch gaan we dit helemaal niet veranderen namelijk. De pleuris moet eerst goed uitbreken voordat er schoon schip gemaakt kan worden. En het is niet een kwestie van niet kunnen veranderen, maar pure onwil van de zittende macht en de elite. En daarmee is alles wel gezegd over de staat van onze 'democratie' dus.

XaleX_2 | 07-06-17 | 17:51

De Europese verbroedering vliegt twee kanten op, de "gehad-hebbers" en de Islam-broederschap, het benieuwd mij welke club er de meeste gelijkgestemden op gaat leveren, dat kunnen nog spannende tijden worden, geheel volgens plan van de grootmacht in Brussel.....
(Snel een EU-leger opzetten, alvorens de kak de ventilator zal geraken).

hovawart | 07-06-17 | 17:51

Ach, zo'n beetje heel West Europa heeft het gehad met de 40 jaar durende invasie van muzelmannen en alle ellende die het heeft opgeleverd en blijft opleveren.

Het is bepaald niet de verrijking gebleken waarvan de politici in de jaren 80 de mond vol hadden. Iedereen is die lui liever kwijt dan rijk en vraagt van de politiek en de EU dat het er tenminste niet nog meer worden.

Iedereen, behalve een handjevol politici, BNers, vertegenwoordigers van belangenorganisaties, en nog zo wat Gutmenschen, die je onafgebroken langs ziet trekken in programma's als DWDD; die blijven blijmoedig en vreugdevol pleiten voor meer "verbinding", en rijden na de uitzending in hun BMW van 60 ruggen terug naar hun huis, waar ze in een cirkel van 10 kilometer gelukkig niemand van de doelgroep aantreffen om zich mee te verbinden.

Dr_Johnson | 07-06-17 | 17:50

@Diotima | 07-06-17 | 17:23
De eerste letter van je nickname ben je vergeten; de letter i.

Wobbelplatte | 07-06-17 | 17:50

Dat word dan een fatwa voor Sam van Rooy van de islam en de progressieve samenleving.

komtdatschot | 07-06-17 | 17:50

@bolletje kaas. | 07-06-17 | 17:34
Dat is er ook eentje, ja. En dan al die pannen met eten die ze het ziekenlokaal invoeren, terwijl ze met z'n tienen om het ziekbed zitten schreeuwen.

Guido | 07-06-17 | 17:50

Na iedere derde alinea nuttigden wij een Nexitje

Een vrije paling | 07-06-17 | 17:48

Of korter, zoals een medestander van 'm ooit in zijn boek schreef: 'de zeden en gebruiken van een woestijnnederzetting uit de vroege middeleeuwen zijn niet compatibel met een moderne verstedelijkte maatschappij.'

Notenkraker | 07-06-17 | 17:48

Is het stadium van benoemen niet lichtelijk sleets aan het worden?

Ernst Oosters8389 | 07-06-17 | 17:47

Diotima | 07-06-17 | 17:23 als het in 1400 jaar niet kan , gaat het in een paar jaar of een paar generaties zonder wil zeker niet lukken.
Daarnaast .eerst onderwijs.

medelmo | 07-06-17 | 17:45

AntiGratisArbeid | 07-06-17 | 17:33
Beetje problemen met onderwerp + meer-enkelvoud. U is van de moslimse persuasie?

Graaf van Egmont | 07-06-17 | 17:45

Ja, tuurlijk en toen?

Ernst Oosters8389 | 07-06-17 | 17:45

Hij vergeet de opdringerigheid van die kut-islam

spuit-12 | 07-06-17 | 17:45

Heeeee een slimme belg, wat leuk

GetOffMyWify | 07-06-17 | 17:44

Dit artikel graag in drievoud naar politici, linkse media en de guthmensh sturen.

lex8310 | 07-06-17 | 17:44

Religie is geen ras

TDB | 07-06-17 | 17:44

ik heb het een beetje gehad met van die lange teksten.

HA BIER!1! | 07-06-17 | 17:44

En dat alleen maar vanwege een paar vooruitgeschoven uitkeringsverkenners.
als deze en volgende zomer de hoofdmacht via bruggehoofd EU italië frontex de stranden op zoeft , dan pas kun je zeggen .
We hebben het gehad......
Toch Mark?

medelmo | 07-06-17 | 17:43

En dat alleen maar vanwege een paar vooruitgeschoven uitkeringsverkenners.
als deze en volgende zomer de hoofdmacht via bruggehoofd EU italië frontex de stranden op zoeft , dan pas kun je zeggen .
We hebben het gehad......
Toch Mark?

medelmo | 07-06-17 | 17:43

Maar ja wat moeten 'ze' dan ? Iedere moslim een sticker van een halve maan opplakken ? Ook wel beetje logisch dat er veel partijen zijn die in tegenstelling tot onze Belgische vriend, wel verantwoordelijkheid dragen, zich niet al te radicaal opstellen. Als 'ze' doen wat hij voorstelt wordt het denk ik een behoorlijke rotzooi.
CLPTN | 07-06-17 | 17:27

Goh, je begint met een Godwin, vervolgens schilder je zonder enige onderbouwing de heersende partijen af als wijs en redelijk en de rest dus als radicaal. Daarna eindig je met een veronderstelling dat op dezelfde weg doorgaan het redelijke alternatief is want anders wordt het een rotzooi. Daarmee kom je prima weg tijdens de borrel op het partijcongres van D'66 met al die andere schapen, hier verwachten we dat je iets verder kijkt dan Alexanders neus lang is. Probeer het eens opnieuw zou ik zeggen.

Lucifer | 07-06-17 | 17:42

Kortom: we hebben een probleem.

Rest In Privacy | 07-06-17 | 17:42

Zo, duidelijke taal.
100% eens.

Desmoulins | 07-06-17 | 17:41

AntiGratisArbeid | 07-06-17 | 17:33
Prachtig,sarcasme van de bovenste plank.

botbot | 07-06-17 | 17:40

Mooi.
En nu doorpakken.

markokahn | 07-06-17 | 17:40

Elke dag kun je op straat zien wat de Islam betekent. En daar wordt een vrijheidlievend en liefhebbend mens niet blij van. Maximaal indammen dat geloof met al zijn ver- en geboden. Te beginnen in Nederland.

Graaier | 07-06-17 | 17:40

Duidelijk een Narcist met zijn Ik, ik, Ik, Ik...

Mark_D_NL | 07-06-17 | 17:40

De islamieten hebben (teveel) kansen gehad en het compleet verprutst. Tijd om terug te gaan naar waar ze zich wel thuis voelen (allemaal)

solcama | 07-06-17 | 17:40

#Je suis, "ik heb het gehad"

harries | 07-06-17 | 17:39

That`ll do pig that`ll do... Niets aan toe te voegen.

Hettiet | 07-06-17 | 17:37

@ChatBot | 07-06-17 | 17:34
Ja en 'hoogopgeleid'.

Weg vooroordeel.

Parsons | 07-06-17 | 17:37

Hear hear !

Ds. GVD | 07-06-17 | 17:37

Als Marokkanen en Turken zich als een groep gedragen, worden ze als groep behandeld. Das geen discriminatie. Dat is waar ze zelf voor kiezen.

De Regeering | 07-06-17 | 17:36

Mijnheer heeft gelijk, helpt geen snicker aan.
Plus 1

Zathras | 07-06-17 | 17:35

Parsons | 07-06-17 | 17:23
Only in Sweden ..

"In other words, a terrorist who literally tried to bludgeon people to death with a hammer was partly motivated by his anger about political correctness not being followed."

ChatBot | 07-06-17 | 17:34

Prof. v.d. Neuq | 07-06-17 | 17:31
Waarom? hij mag zijn mening toch geven, vergeet niet dat 3/4 van de Nederlandse bevolking er net zo over denkt.

botbot | 07-06-17 | 17:34

Hij is er eentje vergeten; Ze pikken je stoel in als je even bent gaan plassen, wanneer je bij je zieke moeder op bezoek bent.
Terwijl ze er zelf al zes bezetten.

Rest In Privacy | 07-06-17 | 17:34

Wow, wat een geweldig manifest! Ik kan maar een woord zeggen: AMEN!!!

Xirdalan | 07-06-17 | 17:33

Volgens zijn er meer dan een miljoen mensen die het net zo gehad hebben.

Titje | 07-06-17 | 17:33

Over het establishment gesproken; ik ben benieuwd wat de Britten morgen (donderdag) gaan stemmen.

Rest In Privacy | 07-06-17 | 17:33

Nu het artikel door gelezen hebbend kan ik die persoon er niet op betrappen dat hij openstaat voor nieuwe / andere culturen.

Ik vind dat zeer spijtig want zij werken allen hard en grotendeels slechts betaald.

Laten wij een beetje respect krijgen voor deze mensen die tot die groepering behoort.

Ongenuanceerde borrelpraat kunnen wij niet gebruiken in deze duistere tijden veroorzaakt door een kleine groep welgestelde elite waartoe ook de bazen behoort.

Ik mis de genuanceerdheid onder de reaguurders. Laten wij bij de oorzaak en gevolg beginnen. Dit op een psychologische & sociologische wetenschappelijke wijze verantwoord.

Je vindt altijd wel een stok om een hond mee te slaan. Maar een hond verdient dat niet. Een hond hoort gewoon respectvol en met liefde te worden behandeld.

AntiGratisArbeid | 07-06-17 | 17:33

Amen!

Passagier | 07-06-17 | 17:32

Mijnheer heeft een Snickers nodig. Wat een boel huillie huillie en emotie.

CumGranoSalis | 07-06-17 | 17:31

Ik heb het gehad met volidioten als Diotima | 07-06-17 | 17:23.

Prof. v.d. Neuq | 07-06-17 | 17:31

Hadden we nu nog maar kanonneerboten want met zijn allen: dan nog liever de lucht iiinnnnnn! Boem.

Rest In Privacy | 07-06-17 | 17:30

Ik heb het gehad met zulke lange artikelen ik lees 'm denk niet uit ik snap de boodschap al.

Nekbaard | 07-06-17 | 17:30

Waar kan ik dit ondertekenen? Of is het geen petitie?

Prof. v.d. Neuq | 07-06-17 | 17:29

Ook ik heb kotsbeu

naik65 | 07-06-17 | 17:28

En dan vooral de kans om te leven zoals wij.
Diotima | 07-06-17 | 17:23

Ik wil niet vervelend doen maar zij eisen dat wij gaan leven zoals zij.
Kansen door goede scholing kunt u wel vergeten zij zonderen zichzelf af door islamitische scholing.

botbot | 07-06-17 | 17:28

Diotima | 07-06-17 | 17:23
Die kans hebben ze zelf inmiddels ruimschoots verknald.

R van Perzie | 07-06-17 | 17:27

Maar ja wat moeten 'ze' dan ? Iedere moslim een sticker van een halve maan opplakken ? Ook wel beetje logisch dat er veel partijen zijn die in tegenstelling tot onze Belgische vriend, wel verantwoordelijkheid dragen, zich niet al te radicaal opstellen. Als 'ze' doen wat hij voorstelt wordt het denk ik een behoorlijke rotzooi.

CLPTN | 07-06-17 | 17:27

Volg Sam allang op d'n twitters. Ik heb het dan ook helemaal gehad met islamtische theedoeken die blanke vrouwen op straat neersteken en roepen 'allah krijgt je wel': m.hln.be/nieuws/buitenland/-allah-zal...

dalskog | 07-06-17 | 17:26

@Diotima | 07-06-17 | 17:23
Jij weet overduidelijk niets van islam.

Parsons | 07-06-17 | 17:26

Hij heeft het duidelijk jihad.

Makro777 | 07-06-17 | 17:26
-weggejorist-
SnartBlirdetRagnarok | 07-06-17 | 17:24

daar kun je alleen maar amen op zeggen. Prima stuk.

Nuuk | 07-06-17 | 17:23

Lekkere club cryptofascisten, dat Vlaams Belang. Waar ik me vooral op verheug is om te zien hoe de Franstalige pers gaat reageren.
Ik ben zelf van mening dat een 1400-jaar oude cultuur prima kan worden omgevormd door goed onderwijs en gelijke kansen. En dan vooral de kans om te leven zoals wij.

Diotima | 07-06-17 | 17:23

Nu nog een beat er onder, gelikt clipje erbij ...

P-unit | 07-06-17 | 17:22

Deze Vlaming voelt zich gebelgd

Rest In Privacy | 07-06-17 | 17:19

-weggejorist-

Reintje_de_Vos | 07-06-17 | 17:19

100% eens.

Parsons | 07-06-17 | 17:18

P.S. Welke Belg kan ons uitleggen wat de Moslimexecutieve is?
Is dat een Vlaamse club moslims die islamitisch geïnspireerde executies uitvoert ofzo?

R van Perzie | 07-06-17 | 17:18

Stereotypering. Niets meer, niets minder.

Dit kan zelfs stereotypedreiging tot gevolg hebben.

AntiGratisArbeid | 07-06-17 | 17:17

#teamboosbelg

osolemio | 07-06-17 | 17:17

Prachtig en heel, heel knap om het allemaal op een (lange) rij te zetten. Wat een fileertalent.
Dit is er nou echt eentje om in te lijsten want er is geen woord van gelogen, niet één.

Lupuslupus | 07-06-17 | 17:17

Aub in het vervolg niet die vervelende Gert met die rothond

Rest In Privacy | 07-06-17 | 17:16

"ik heb het gehad" in het artikel zelf 40x. Lijkt wel een gebed.

TheseDays00 | 07-06-17 | 17:15

Helder betoog. Valt weinig tegen in te brengen.

R van Perzie | 07-06-17 | 17:15

Beetje een long read, maar prima tekst verder.
Denk niet dat het gros der reaguurders het er mee oneens is.
De meesten hier zijn het regensteske policor genEUzel, de tolerantie voor en de bevoordeling en subsidiëring van een fascistoïde ideologie en de persbreidel hieromtrent ook wel beu.

Ik heb het er in ieder geval zo zoetjes aan ook mee wel mee gehad.
En nu?

Rommelende Onderbuik | 07-06-17 | 17:14

Dat heb ik ook allemaal gehad.

Jos Tiebent | 07-06-17 | 17:14

Ik ben het ook zat

freakin77 | 07-06-17 | 17:14

Nou, da's nog eens een taalkundig hoogstandje.
Wel een beetje egocentrisch, met al dat ge-ik

Bon-sens | 07-06-17 | 17:13

"halal is wat de klok slaat" Ja, over dat slaan van die klokken...

TheseDays00 | 07-06-17 | 17:13

Niks aan toe te voegen

Tourette | 07-06-17 | 17:13

En hij heeft volkomen gelijk.

StijlvolRechts | 07-06-17 | 17:13

"Ik ben het zat!" zoals een ooit aankomend staatsman placht te zeggen...

Sunabalk | 07-06-17 | 17:13

Daar is geen woord Frans bij

Rest In Privacy | 07-06-17 | 17:12

#Je suis, "ik heb het gehad"

Rest In Privacy | 07-06-17 | 17:10

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl