Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

NRC-paashaas is jaloers op de islam

weijtsmoslim.pngSuperironische ironie op Goede Vrijdag van kleutermeubelfoldercolumnist Christiaan Weijts. Die is namelijk Jaloers op de Islam (spiegel voor als u te lui bent om linkje in privé-navigatie te openen). Hoewel, eigenlijk zeggen we dat verkeerd. Christiaan heeft het geroezemoes onder het gepeupel zo allemaal eens even aangehoord en geconcludeerd dat u (ja, u ja, met uw paastak, paasstol en Max Pam) in wezen jaloers bent op de islam. En jaloezie=slecht=Trump=Hitler dus hahaha hihihi u moet uw bek houden en meer KUNST gaan maken: "Maar de energie die sommigen vervolgens steken in het verdedigen van woorden en symbolen – de vorm – kan vruchtbaarder geïnvesteerd worden in het versterken van niet-religieuze geestelijke krachten, zoals kunst." Het is natuurlijk wel NRC dus Christiaan heeft in zijn stukje ook nuance gestopt, zo wijst hij er schalks op dat de islam ook 'schaduwkantjes' heeft. Helaas ontbreekt een voetnoot, dus wij weten niet of Weijts met die schaduwkantjes genitale verminking, terrorisme, antisemitisme, homohaat, vrouwenmepperij, eerwraak of iets te hete thee bedoelt. Wij weten anders nog wel een 'schaduwkantje' aan NSB Handelsblad: dat zijn die eeuwige zelfgenoegzame beschouwingen over het domme volk dat graag zijn eigen feesten in zijn eigen land viert. Kap daarmee. En ga kunst maken ofzo.

Reaguursels

Inloggen

Jezus aan het kruis is pure symboliek. In de mystieke leer symboliseert een man aan het kruis niets anders dan iemand die kennis en intellect met zijn hart weet toe te passen (kosmische symbologie). Het shepirot Da'ath (kennis/ gnosis) past precies op zijn hoofd en het shepirot Yesod (fundament) past exact op zijn voeten. Jezus is een stapje gestegen op de levensboom simpel gesteld.

Croisantneuf | 15-04-17 | 10:01

Binnen 20 of 30 jaar wordt er in Nederland helemaal geen Pasen meer gevierd, meneer Weijts. Ook geen lentefeest. Dan bukken we met z´n allen, gewild of ongewild naar het oosten. Want offerfeest

batvoca2 | 15-04-17 | 07:43

ben het wel met hem eens

Goddelijkheid | 15-04-17 | 02:05

@Arachne | 14-04-17 | 21:58 & 15:55
JA en NEE je hebt deels gelijk en deels ook niet.
"Met Pasen vieren Christenen de opstanding van Jezus uit de dood" & "Met Pesach gedenken de joden hun uittocht uit Egypte geleid door Mozes." Deze twee dingen die je schrijft zijn correct. Maar Pasen vindt wel degelijk haar oorsprong in Pesach. Jesus (er voor het gemak vanuit gaande dat hij een een historisch figuur was: dus een mens die echt ruim 2000 jaar geleden geboren is en +/- tussen de 35 & 40 jaar oud is geworden, wat mij ook wel aannemelijk lijkt i.t.t. bijv. Mohammed waar historisch veel meer twijfels over bestaan) was een jood. Overigens alle eerste christenen waren joden. Jezus kwam naar Jerusalem om Pesach te vieren: het Joodse feest ter nagedachtenis aan de bevrijding van het Joodse volk (de Israelieten) door hun god, die hen onder leiding van Moses als één 'natie' heeft weggeleid uit Egypte (Exodus),(de Exodus is overigens een mythe (theologische fictie) waarbij de oude Egyptenaren er heel slecht van af komen, maar het is helemaal geen historisch gegeven c.q. feit). Op donderdag vierde hij (Jesus) 'het laatste avondmaal' en dat was te Jeruzalem op donderdag de eerste dag van Pesach. Overigens is Pesach voor joden meer dan alleen de Exodus viering maar tevens een lente feest waarbij men o.a. al gerst (graansoort) kan gaan oogsten in het midden oosten in het voorjaar. Dus ook joden vieren seizoenswisselingen en alle daarbij horende natuurfenomenen. Het joodse Pesach duurt afhankelijk van de Joodse stroming 7 of 8 dagen. N.b. Joden zijn nog twistzieker dan protestanten en er zijn dan ook allerlei denominaties. Het hele symbolische kannibalisme van het Christendom, waarbij de matze (later een hostie tijdens kerkdiensten) door Jezus als zijn lichaam werd voorgesteld en de wijn als zijn bloed tijdens het laatste avondmaal, werden genoten tijdens een koosjere maaltijd gedurende een Joods feest. Op de tweede dag van Pesach (vrijdag) werd Jezus in Golgotha net buiten Jeruzalem aan zijn kruis gespijkerd (de spijkerfabrikant Van Leeuwen bestond nog niet).
moppen.nl/?mopid=132
Ook etymologisch zijn de woorden Pesach en Pasen afkomstig uit het Aramees aan elkaar verwant.
Arachne je hebt dus ongelijk als je weigert te erkennen dat het Christelijk Pasen wel degelijk zijn oorsprong in het Joodse Pesach heeft.
Theologisch heb je overigens wel weer gelijk als je stelt dat: "Het Christendom en het Judaïsme (joodse religie) zijn 2 zeer verschillende religies/geloven met een totaal ander grondslag." De tendens waar Wilders meen ik mee begonnen is om te refereren naar 'onze' joods/christelijke traditie c.q. cultuur slaat dan ook nergens op. Het feit dat joden Jezus niet erkennen als de messias (waar zij nog op wachten; nou je niet echt, maar ze geloven niet dat Jezus dat was) is menig maal door het Christendom (de kerk) en adel van Christelijke overtuiging aangegrepen om Joden te vervolgen. Overigens zijn Joden dikwijls net zo min tolerant naar anders gelovigen of niet gelovigen, en ze hebben in het verleden ook op straffen van de dood mensen tot hun geloof bekeert. Baruch Spinoza is daar een goed voorbeeld van. Hij was verketterd en verstoten door zijn eigen joodse gemeenschap.
Over de islam: de meest verwerpelijke aspecten uit deze ideologie (vooral met betrekking tot slavernij, vergelding, moord en doodslag) zijn overgenomen uit het Jodendom. Overigens zijn er denk ik vrijwel geen (dan wel zeer weinig) joden (zelfs de meest ultra orthodoxe fundamentalistische) die alles alles i.t.t. moslims letterlijk nemen uit de Thora en Talmud enz. Bijvoorbeeld als het gaat om geboden t.a.v. het stenigen van mensen.
Over de voorchristelijke Germaanse religie en stammen (waar ook de Vikingen/Noorse volk toe behoren): het is wel voorgekomen, voornamelijk in Scandinavië maar slechts sporadisch dat er mensen offers gebracht werden. De propaganda van en door Christen hierover zijn grotendeels onwaar. Al is dat niet verwonderlijk aangezien het christendom een immorele religie is die verantwoordelijk is voor veel moord en ellende, en daar horen leugens, bedrog en overdrijving ook bij (en dan bedoel ik in de hoedanigheid als hiërarchische georganiseerd geloof middels de kerken en politieke machtsfactor die het was en nog steeds is, niet zozeer over wat die Jezus nou zelf aan gedachtegoed geloofsovertuiging wordt toegeschreven).
Mocht het nog niet duidelijk zijn, bij deze nogmaals, ik ben, hoewel ik mij er wel voor interesseer, geen fan van alle 3 de 'abrahamitische' religies, nog een aanhanger van welk dogma dan ook!

GeinPonempie | 15-04-17 | 01:13

Ik citeer: "beschouwingen over het domme volk dat graag zijn eigen feesten in zijn eigen land viert". Mag ik daar nog een paar observaties aan toevoegen? Het domme volk viert niet alleen zijn eigen feesten graag, maar ook graag die van anderen (liefst Amerikanen), zoals hellowien en valentijnsdag. Ook als de middenstand weer iets nieuws bedenkt doet het volk gehoorzaam mee, zoals het slaven betaamt. Op Koningsdag zou het volk niet weten hoe het eerste couplet van het Wilhelmus gaat; van de reden om Pasen te vieren is het volk in veel gevallen niet op de hoogte. Wat Prinsjesdag is? Vraag het eens aan uw kennissen, en huiver. Bevrijdingsdag wordt vandaag de dag al zowat samen met de Duitsers gevierd.

JvanDeventer | 14-04-17 | 22:30

@ Dandruff | 14-04-17 | 20:53

Met informatie van Wikipedia ga ik omzichtig om.
Nee, GeinPonempie heeft geen gelijk.

Pasen heeft NIET zijn oorsprong in Pesach. Pesach een joods gedenkfeest.Pasen is daar niet op geïnspireerd. Christenen herdenken NIET de uittocht uit Egypt; zij Vieren de opstanding van Jezus uit de dood. Op Goede Vrijdag overdenken Christenen zijn dood. Pesach en Pasen zijn 2 verschillende vieringen in 2 verschillende godsdiensten. Er is (redelijk nieuw) een stroming die een judeo-christelijke religie praktiseert; zij maken een koppeling tussen beiden.

Het is correct dat de data voor diverse vieringen geplaatst zijn op oudere "feestdagen".

De Germaanse godsdienst had geen praktijk van mensenoffers.
De Keltische en Noordse godsdiensten wel.
Het offeren van een mens wekt(e) afschuw bij de Christenen.
Zij geloven dat de dood van Jezus het grootste offer is en dat daarmee er geen offers meer gebracht mogen (en hoeven) worden; ook geen dierenoffers.

Ik waardeer uw reactie. Uit comments/reacties op artikelen haal ik veel en kan ik regelmatig smakelijke lachen.

Arachne | 14-04-17 | 21:58

Arachne | 14-04-17 | 17:14,

GeinPonempie heeft overigens gelijk.
Het christelijke Pasen heeft wel degelijk haar oorsprong in het joodse Pesach. En eenmaal hier werden bestaande "heidense" aspecten aan het feest toegevoegd.
nl.wikipedia.org/wiki/Pasen

Bij kerst is dat overigens nog veel duidelijker. De geboortedag van Jezus werd door de Romeinse bisschoppen "verplaatst" naar 25 december, de feestdag van de Romeinse zonnegod "Sol Invictus"; de Onoverwonnen Zon. Rond die tijd van het jaar hadden de Romeinen toch al vrij vanwege de feestelijkheden rond de Saturnaliën.
In het hele Middellandse Zeegebied werd die zonnegod geëerd, zij het onder andere namen zoals Ra of Hellos. En ook de Germanen vierden de winterzonnewende met de zogenaamde joelfeesten.
nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis

Overigens zijn er weinig aanwijzingen dat er regelmatig mensen werden geofferd door de Germanen. Die verhalen zijn vooral afkomstig van Romeinse veroveraars, die de verhalen over de "barbaren" graag overdreven.
Als de Germanen later bekeerd worden tot het christendom zijn er geen christelijke teksten waarin het offeren van mensen specifiek wordt verboden; wel wordt de Germanen specifiek verboden om Germaanse goden te aanbidden. Ze moeten ook hun "laten" (onvrije mensen, soort slaven) vrijlaten.
Geen enkele religie is perfect en ik ben zeker geen wodanist, maar we moeten wel serieus blijven.

Dandruff | 14-04-17 | 20:53

Steeds maar weer praten *over* het plebs dat groepsverkrachtingen en genocides wil tegengaan.
Nooit *met* het plebs dat alle mensenrechten wil handhaven.

Christiaan, op zich ben ik het met je eens dat je;
- niks afweet van de islam;
- niks afweet van de islamitische geschiedenis;
- niks afweet van de Europese geschiedenis;
- niks afweet van kunstgeschiedenis, waar dan ook;
- niks afweet van politieke geschiedenis, waar dan ook;
- niks afweet van; etc.

Allemaal waar.
Maar jouw argument dat je na "Dikkie Dik krijgt een Koekje" nooit meer een boek van meer dan 8 pagina's hebt gelezen, is nog geen vrijbrief om mensen die je nooit gezien of gesproken hebt in allerlei hokjes te plaatsen.

Ja, PVV-ers denken anders over groepsverkrachtingen en genocides dan jij.
Maar dat is geen jaloezie; dat is beschaving.
En als jij denkt dat wij ongelijk hebben, waarom probeer je ons daar dan niet van te overtuigen?
Antwoord; je durft niet.
Want je wéét dat het plebs gelijk heeft.

Dandruff | 14-04-17 | 20:24

@blikjegrolsch | 14-04-17 | 18:15
De beste bijdrage in dit topic.

hotnot | 14-04-17 | 20:22

Jaloers op de islam? In geen 1400 jaar.

stafpilot | 14-04-17 | 19:50

Jaloers op mensen die uit naam van het geloof met vrachtwagens op anderen inrijden? Die man is krankzinnig.

Lentehaas | 14-04-17 | 19:35

Binnenkort wordt ik moordenaar, denk ik wel eens.

Jan Gordelroos | 14-04-17 | 19:24

Als de vorm van de paastak niet uitmaakt, hang er dan maar eens een swastika op, of een halve maan.

Duidelijk een geval van de melk horen klotsen, maar door de niqaab er niet bij kunnen.

h3* | 14-04-17 | 19:23

Christiaan Weijts, strafblad voor stalken ex-vriendin in Leiden.
Nuff said.

blikjegrolsch | 14-04-17 | 18:15

Laf en goedkoop christendom afzeiken, en dan beweren dat we terug willen naar de middeleeuwen vanwege de saamhorigheid. Met weliswaar een paar schaduwkantjes. En dan als conclusie: meer kunst..?
Het nrc is een schoolkrantje zonder eindredactie.

Schmalz | 14-04-17 | 18:10

@Sceptische_autist | 14-04-17 | 17:11
'Hete thee'? Is dat een cryptische omschrijving van eerwraak middels zoutzuur in het gezicht?

zwarte_weduwe | 14-04-17 | 17:59

Kunst niet religieus? De kunstenaars zijn allemaal van de linkse kerk. Vanmiddag nog naar de kruisweg geweest. Als de Van Muiswinkeltjes en Van den Broekjes eens daar naartoe zouden gaan, zouden ze merken hoeveel van hun gedachtegoed rechtstreeks van Jezus afkomt.
En mohammed is de antichrist. Dus waarom lopen ze zijn aanhangers nou te beschermen...

zwarte_weduwe | 14-04-17 | 17:55

-weggejorist-

Appsole | 14-04-17 | 17:42

@ GeinPonempie | 14-04-17 | 15:55

U bent aan het cultureel relativeren.
Pasen is wel degelijk een Christelijk feest.Voor Pasen is er de lijdensweg en het sterven middels kruisiging. Met Pasen vieren Christenen de opstanding van Jezus uit de dood. Hemelvaart (de naam zegt het al) gedenkt het ten hemel varen van Jezus en Pinksteren viert de uitstorting van de Heilige Geest. De opstanding uit de dood, nieuw leven, na het lijden is de boodschap van Pasen.

Pasen valt bij ons in de lente, een periode waarin de religies voor het Christendom de komst van de lente vierden, het in bloei komen van de natuur en het vruchten voortbrengen. Een goede oogst = voldoende eten, een slechte is gebrek of hongersnood. Oude religies vierden de lente omdat, in hun denken, de winter (dood, geen groei) overwonnen of verdreven werd door de lente.

Pasen is NIET afgeleid van het joodse Pesach. Met Pesach gedenken de joden hun uittocht uit Egypte geleid door Mozes.
Het Christendom en het Judaïsme (joodse religie) zijn 2 zeer verschillende religies/geloven met een totaal ander grondslag.

De in Europa (voor ons west en midden Europa) aanwezige Keltische, Noordse en Germaanse godsdiensten mensenoffers brachten. Deze werden geselecteerd door de priesters.
Dit is de reden dat het Christendom hun altaren vernietigde om deze gruwelijke praktijk uit te bannen.

De islam is inderdaad geen originele religie, dat erkent deze zelf. De islam stelt dat er enorme corruptie was ontstaan en deze corruptie is met Mohammed een halt toegeroepen.

Arachne | 14-04-17 | 17:14

"Helaas ontbreekt een voetnoot, dus wij weten niet of Weijts met die schaduwkantjes genitale verminking, terrorisme, antisemitisme, homohaat, vrouwenmepperij, eerwraak of iets te hete thee bedoelt"

De NRC kennende zal hij wel de hete thee bedoelen

Sceptische_autist | 14-04-17 | 17:11

Eh... wat? Zijn wij een "volk dat graag zijn eigen feesten in zijn eigen land viert"?? Wat zijn dan die "eigen feesten", als ik vragen mag? Zeker dat racistische "negertje spelen" in december? Het suikerfeest is nu gewoon een typisch Nederlands feest hoor. Vier de verrijking! Eigen traditities vieren en je identificeren met je land van afkomst doe je maar als je niet westers bent. Hier houden wij rekening met nieuwkomers, dit land is van iedereen, vooral van hen die moeite hebben met inheemse gewoonten. Welkom in het Nieuwe Nederland.

Ramsesz | 14-04-17 | 16:59

Christiaan waar verwijst die naam ook al weer naar?

Sunir | 14-04-17 | 16:52

Typische columnist die oorzaak en gevolg husselt , er een zelfverzonnen conclusie aan vast knoopt en daar weer een niet relevante oplossing bij bedenkt. Weer een deadline gehaald.
Jaloers op dagen durende begrafenissen ? Echt ? Jaloers op Vrouwen die dagenlang in de keuken hapjes staan te bereiden. Niet als je een bevredigende baan hebt in lijn met je opleiding ( en mag hebben van je gelijkwaardige partner).
Maar zijn het dan feesten als Sinterklaas of zelfs een voetbal kampioenschap die verbinding genereren dan staan dit soort scribenten vooraan om deze te ridiculiseren of dat deze aan verandering toe zijn. Let wel: opgelegde verandering; aantoonbaar zonder draagkracht verder maar dat is wat goed voor ons is.
Maar als we allemaal gaan schilderen en kleien brengt dat wel gemeenschapszin schijnbaar ?!
En koter heeft zo te lezen ook zijn eerste uitgaven van sociologie en psychologie-voor- dummies net uit.

Moresnetunited | 14-04-17 | 16:48

Duidelijk een gevalletje van helemaal niets van de islam snappen.

Franker | 14-04-17 | 16:46

@ Professor Bacterie | 14-04-17 | 16:13
Als je zijn tegeltjes erop naleest dan lijkt het erop alsof hijzelf nog nooit een vriendin heeft gehad, of vrouwen haat (yes, aanname). Linkjes leggen met islamitische man-vrouw verhoudingen, scheiding van man en vrouw in de oudheid *proest* (haha verwijfd worden omdat je je hahahaha met de vrouwen gaat identificeren, kolere die stelling), een generaliserende analyse loslaten op enkele zinnen over mijn voorland, terwijl er vele andere factoren zijn. Dat dwepen met strikt gescheiden mannen en vrouwen culturen, dat is iets voorbehouden aan mannen 'met een speciale visie' op vrouwen. Eentje die ik niet deel, maar ik gun hem de zijne, en de bijbehorende vrouw ook. Ieder zijn ding, toch?

Kouwe Kees | 14-04-17 | 16:38

Vraagje: is het omdat die musselmannen zo'n hekel aan een kruis hebben dat ze liever van die jurken dragen? En gaan ze dan, zoals Schotten met een kilt, ook Commando?

r@face | 14-04-17 | 16:36

Al die afkortingen voor diverse stadia van sexualiteit. Dat moet gewoon verzonnen zijn. Ik loop al heel wat jaartjes rond op deze aardkloot, maar dan had ik al die verschillen ook in mijn jeugd moeten tegenkomen. En die waren er toen niet. ook niet verborgen.....

Graaf van Egmont | 14-04-17 | 16:34

Heeft de islam niet iets met vlaggen waarin zwaarden symbool staan voor het afslachten van ongelovigen. Bijvoorbeeld de schrijver van dat nrc-opstel? Religie is nu eenmaal geen vrede.

r@face | 14-04-17 | 16:30

Zo herken ik de linkse deugmens weer. Pissen op het christendom en de islam omarmen, want die hebben nog wel bruikbare rituelen en hechte familiebanden. De rituelen van het christendom doen er niet meer toe.
Maar nooit meer de moed hebben om de islam dezelfde behandeling te geven als het katholicisme of het protestantisme. Want dat kan wel eens dodelijk uitpakken.
En nee, ik ben geen christen of gelovige.

Graaf van Egmont | 14-04-17 | 16:26

Koter, koter ? O ja natuurlijk daar heb je weer zo'n pedante linkse zak die ons vanuit zijn ivoren toren komt vertellen hoe het zit.

Professor Bacterie | 14-04-17 | 16:13

Cultureel Marxisten als Christiaan (toepasselijke naam, weg-met-mijzelf!) zien de islam niet als religie maar als vehikel voor verdere afbraak van het verderfelijke westen. Ook in deze column van hem: religie is belachelijk, achterhaald, bekrompen, enz. Maar de islam, dat is iets om jaloers op te zijn.

solcama | 14-04-17 | 16:11

Platspuiten deze idioot en ook in de kerkers van slot Loevensteyn opsluiten.

Gooi sleutel daarna maar in de gracht.

Moneytron | 14-04-17 | 16:07

@ koter | 14-04-17 | 16:02
Haha, jochie toch, denk je dat echt van mij? Ik zal je maar in je waan laten dan. Wat mij betreft generaliseer je te veel, maar daar zal je ook wel weer een weerwoord op hebben, welkom in de GS panelen. Dat accepteer ik, en jouw visie op mij accepteer ik ook, met de mededeling dat het een onjuiste is EN de wetenschap dat jij zo iemand bent die blijft vasthouden aan eigen gelijk. Ik gun je zelfs de laatste sneer terug ;).

Kouwe Kees | 14-04-17 | 16:07

Het is toch verwonderlijk hoe linkse seculiere drollen zoals Christiaan (lekker ironische naam trouwens) de hele westerse cultuur weten samen te vatten in een paar feestdagen. Alsof wij daarbuiten niets hebben om trots op te zijn. De hele kunst-, muziek-, wetenschaps- en filosofiegeschiedenis zijn voor verwende types als hij zo alledaags geworden dat ze de pracht ervan en de moeite die het heeft gekost deze mate van ontwikkeling te bereiken simpelweg niet meer kunnen herkennen. Lacherig wijzen ze naar de oubolligheid van de westerse samenleving terwijl ze zelf lege fysieke hulzen zijn, op zoek naar betekenis en daarom maar oubolligheden uit verre oorden de hemel in prijzen. Christiaan, kerel: baklava is niet meer speciaal dan een appelflap enkel omdat het gemaakt wordt door mensen uit een andere cultuur en ik vind dat wij als Nederlanders best dezelfde mate van trots mogen uiten over onze eigen "oubollige" gebruiken als mensen uit andere culturen. Als ik kerst of pasen vier, vier ik namelijk niet het christelijk geloof maar de geschiedenis van onze samenleving tot aan de Germanen toe die zo hun stempel hebben weten te drukken op onze cultuur dat we nog steeds het winterzonnewendefeest en de Germaanse lentefeesten vieren.

IslamPislam | 14-04-17 | 16:03

Kouwe Kees | 14-04-17 | 15:56

Ik weet niet of je het door hebt maar je bent iets te gehecht aan je moeder(wat niet gek is gezien je pa weinig thuis was)... wellicht is dit de reden dat je nog niet aan de vrouw bent?

Dit is precies de reden dat jongens in oude samenlevingen vanaf hun 7de niet meer onder de vrouwen mochten verblijven. De vrees was dat ze zich dan te veel met de dames zouden gaan indentificeren en te soft zouden worden (verwijfd zouden worden).

koter | 14-04-17 | 16:02

@ koter | 14-04-17 | 15:49
:) ja dat zijn de leukste van de conflicten.
Joh, ik ben opgegroeid met een lerares als moeder en een beroepsofficier als vader. De keren dat die elkaar in de haren vlogen/vliegen.. genieten! Het exact gelijk verdelen van (huishoudelijke) taken is een utopie, maar eentje die het nastreven waard is. Pa veel van huis = huisboekje en opvoeding naar ma. Pa weer terug = ruzie over herverdeling taken.
En damn you, Freud! Ik mag in mijn handjes knijpen als ik weet te eindigen met een hartstochtelijke, (iets te) altruïstische en intellectueel begaafde vrouw als mams. Als vent heb ik het dan getroffen.

Kouwe Kees | 14-04-17 | 15:56

Leuk die sterke gemeenschapsbanden in de islam, die Saoudie Arabische dame die door de Phillipijnse autoriteiten vast werd gehouden zodat ze door haar ooms teruggesleept kon worden naar SA waar op hoge toon geëist werd dat ze geranseld en gestenigd zou worden als publiek vermaak, inderdaad schitterende gemeenschaps- en familiebanden waar wij jaloers op moeten zijn.

bijna_raak | 14-04-17 | 15:55

Wie is Christiaan Weijts?
nl.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Weij...
Qua beroep een schrijver / columnist. nou en!
Daar staan de kranten vol mee, met columns van allerlei mensen. Sommige columnisten waardeer ik, de meeste laten mij onverschillig. Ik voel geen aandrang tot het lezen van de volgende column van C.Weijts. Hij behoort dus tot de tweede categorie, net als Arnon Grunberg etc.
Vraag me eigenlijk af waarom Ronaldo zo nodig op GS voor die man PR wil bedrijven? Het is bekend, bij NRC zitten nogal wat omhooggevallen oikofobe hoernalisten.
----
Overigens (jammer voor alle furieuze christenen die hier nu zitten te schuimbekken) Pasen is eigenlijk helemaal geen Christelijk feest. Dat de lente & vruchtbaarheidssymbolen, en het fikkie stoken, nu nog voornamelijk wel gevierd en geassocieerd worden met Pasen (ook al droeg dit feest tot de negende eeuw een andere naam waar geen uitsluitsel over is) komt omdat dit feest toen nog niet 'gekerstend' was. Immers alle hier woonachtige Germaanse stammen (Friezen, Bataven enz.) hadden geen boodschap aan die waterwandelaar uit Nazareth. Ze aanbaden Wodan, Tyr, Wodan, Frya, Donar enz. Ze hadden nog nooit van welke van die drie ellendige Abramitische religies gehoord. En het Christelijk pasen is daarnaast ook afgeleid van het Joodse Pesach. Dat hele Christendom is één grote 'rip off' van andere religies, net als de ideologie van Mo de depo, trouwens dat zelfde geldt voor het Jodendom.

GeinPonempie | 14-04-17 | 15:55

Die enge stalker kan me nog meer vertellen.

Ad Hominem | 14-04-17 | 15:54

-weggejorist-

truthwarrior | 14-04-17 | 15:52

Ja, dat willen we allemaal; vrouwen slaan, met zuur smijten, kinderen misbruiken, hoofden afhakken, in zwarte tenten lopen, dieren met messen de keel doorsnijden. Tjonge wat ben ik jaloers, ik lijd er echt onder.

miss error | 14-04-17 | 15:51

Kennis of de bijbel; Nee met Pasen is Jezus niet ten hemel gevaren, met Pasen is Jezus uit de dood opgestaan, nadat hij overleden was aan het kruis. Ten hemel gevaren is hij met Hemelvaart(dag) de naam zegt het al een beetje en elf dagen daarna daalde de heilige geest op de discipelen neer en dat noemen we Pinksteren.
Overigens worden moslims geacht vijf keer per dag te bidden over een tijdje hoor je ook in NL 5 keer per dag de oproep tot gebed (ja, want de kerkklokken luiden ook).

bijna_raak | 14-04-17 | 15:49

Kouwe Kees | 14-04-17 | 15:24

Met 'gelijkwaardige relatie' wordt vaak gewoon bedoeld dat alles 50/50 moet zijn: rekeningen betalen, opvoedtaken, huishouden enz. Alles precies door de helft. Ik denk dat weinig mensen met jouw definitie moeite zullen hebben.

koter | 14-04-17 | 15:49

Lijkt wel een neofeminist. Die kramen ook altijd dit soort volstrekt irrationele onzin uit.

Fiasco | 14-04-17 | 15:44

-weggejorist-

truthwarrior | 14-04-17 | 15:41

Doe eens even normaal zeg, of iedere (jonge) Nederlandse vrouw zich uit laat wonen, forget it! De meeste meiden zijn gelukkig nog altijd zuinig op hun lijf! De enige die er niet al te zuinig mee zijn, zijn nog altijd mannen!
Claudia M. | 14-04-17 | 15:03

Oh, en met wie doen die mannen het dan?

koter | 14-04-17 | 15:39

Dat religie an sich steeds verder afbrokkelt door het groeiend besef dat al die eeuwenoude verhallen wel eens niet helemaal waar kunnen zijn is inderdaad een te verwachten trend. Maar om hier zo te stellen dat er sprake is van jaloezie jegens uitgerekend deze politieke ideologie, want dat is het daadwerkelijk, raakt kant noch wal. Wat een gelul zeg, give me a break.

NiCeY | 14-04-17 | 15:38

Misschien moeten we wat van de islam terug stoppen in onze ontkerkelijking om Christiaan op zijn gemak te stellen .
Kinder neuken, homo of zoutzuur werpen, kooi verdrinking of tank pletten om maar wat te noemen .

Castor12 | 14-04-17 | 15:38

Wanneer je Islam los laat op de kunst verdwijnt minstens de helft van onze kunstschatten naar de depots (vanwege kunst=geld=wapens) en worden nooit meer gezien. Precies dit soort idiote mensen sust de boel in slaap. Onze cultuursymbolen van Pazen bestaan God zij dank al bijzonder lang en juist daar zouden we zuinig op moeten zijn. Het is nu echt een NSB Islam handelsblad aan het worden, zeer zorgelijk, Libertas is daar hartstikke dood nu. Morsdood.

Jan, Leiden | 14-04-17 | 15:37

@Reykjavik | 14-04-17 | 15:33
Idem.
Ga fappen. Er moet toch wat goeds zijn aan deze Vrijdag?

plaszak | 14-04-17 | 15:37

De man begrijpt er helemaal niets van. De grond van de irritatie ligt in het onbegrensd faciliteren van, en tegemoetkomen aan een pre-middeleeuwse, intolerante doctrine...

Rico Tampeloerus | 14-04-17 | 15:35

Nou niet alleen lui.
Maar heb schijt aan religie en in het bijzonder aan islam.

plaszak | 14-04-17 | 15:35

dit is gewoon standaardwerk voor links nederland. na eerst de eigen religie en daarna de eigen natie zo ver mogelijk uit te hollen, te verzwakken en taboe te verklaren omdat het allemaal zo verschrikkelijk onderdrukkend zou zijn, draait men zich om naar importiërs om ze te bewonderen en bedachtzaam op te merken dat ze zo 'autenthiek' zijn, juist omdat ze aan hun religie en nationale trots vastgehouden hebben.

masochisme van de bovenste plank, zou je denken, maar het is in de randdstad alledaags gebrabbel.

aight.. | 14-04-17 | 15:34

Ik ga die rabiate onzin niet eens lezen, heb wel wat beters te doen.

Reykjavik | 14-04-17 | 15:33

@Isaac_Newton | 14-04-17 | 15:16
Hij heeft niet volkomen gelijk.
Voor mij persoonlijk maakt de vorm van een paastak niet uit; voor Christenen wel. En Christenen zouden niet de vorm van de paastak aan hoeven te passen om gevoeligheden met Moslims te vermijden.

koeberg | 14-04-17 | 15:33

Isaac_Newton | 14-04-17 | 15:16 Leuk, maar als iemand de ontkerkelijking van het Westen wil aankaarten, dan kaart je dat gewoon aan. Als je zegt 'lullie zijn laloers op de islam' dan concludeer ik dat die persoon denkt dat ik jaloers ben op de islam.
En uiteraard ben ik stinkjaloers op een haatideologie die de aanhanger het vermogen ontneemt zelfstandig na te denken. Nu hoor ik u zeggen 'ja maar het Christendom', maar we hebben het hier over de my little pony religie waar iedereen jaloers op is.
En ondertussen gaat het slachten door in het Midden-Oosten, en is het wachten op de volgende aanslag, en kunnen we wederom weer stukjes van onszelf verbergen omdat de moslim altijd en eeuwig op een voetstuk gezet dient te worden.
Het ironische wil dat al deze, al dan niet goedbedoelde propaganda teneinde ons te 'leren' de islam leuk te vinden enkel zal resulteren in een extremer reagerende bevolking. En we weten allemaal welke kant dat op kan gaan.
Feitelijk faciliteert links het rechtsextremisme en de hang naar 'de sterke man', you reap what you sew. Je kunt niet je bevolking de lever blijven volproppen alsof het ganzen zijn, vroeg of laat knapt er iets.

Rest In Privacy | 14-04-17 | 15:26

@ koter | 14-04-17 | 15:19
Je begrijpt me verkeerd. In een poging tot gelijkwaardige relatie heeft er altijd één van de twee een beter punt dan de ander. Ik zeg alleen dat in de conflicten ik niet per se mijn gelijk wens te halen 'omdat ik een kerel ben', maar omdat ik een beter argument heb. Zo zal ik ook buigen als zij een beter argument heeft.
Mijn moeder is een klein mormel met zeer scherpe tong, en ik hou van dat mens. Zo zoek ik ook naar vriendinnen.

Kouwe Kees | 14-04-17 | 15:24

miko | 14-04-17 | 15:11

Zoals ik zei; voor eider wat wils. De één ziet maagdelijkheid als fundamenteel criterium waaraan zijn toekomstige moet voldoen de ander heeft er geen probleem mee dat zijn vrouw met tientallen mannen het bed heeft gedeeld. Iedereen moet doen waarbij hij/zij zich prettig voelt.

koter | 14-04-17 | 15:24

Goed stuk van Ronaldo. Ben het van harte eens. Die beschouwingen van de elite zijn zo irritant. Sowieso vraag ik me af waarom we doodgegooid worden met opdringerige columns. Ook deze auteur moet weer een halve profeet uithangen in de laatste allinea.

Ik hoop dat je ongelijk krijgt Christiaan. Geen centimeter ruimte extra voor Islam en de christelijke, traditionele feesten worden zonder schaamte en gene gevierd zoals een eenieder dat wil.

Bvdb | 14-04-17 | 15:23

Isaac_Newton | 14-04-17 | 15:16
Dit is een typisch islamitische denkwijze. "Westerlingen die er maar wat, genotzoekend, op los leven, terwijl moslims druk doende zijn punten te verzamelen voor een veel hoger doel: de zegen van Allah in het hiernamaals".

Carmelita | 14-04-17 | 15:22

"Ik juich het 'afzwakken' van religieuze symboliek dan ook toe" roept Christiaan dapper, nadat hij het Christendom belachelijk heeft gemaakt. Maar hij verzuimt om die gedachte ook door te trekken naar de Islam. Sterker nog, die moslims koesteren, zo vertelt Christiaan, hun tradities, een houding die wij, zo gaat hij verder, verloren hebben. Dus driewerf hoera als een katholieke school zijn religieuze symbolen ontheiligt door ze kapot te breken, maar zeker geen kritiek op het dragen van een kopvod.
"En soms denk ik: schuilt hier misschien ook een raar soort jaloezie op moslims onder?" vraagt Christiaan zich aarzelend en uiterst voorzichtig af, maar even later -hoe dat een paar gedachten later ineens een zekerheid is geworden licht hij niet toe- gaat het simpelweg over 'jaloezie op de Islam' en is het kennelijk een vaststaand feit.
Nee, Christiaan, jij bent er eentje van de valse romantiek, hebt er zelf een beetje last van en projecteert je eigen onzekerheden op ons. Moet je niet doen. En je moet ons zeker niet vertellen dat we onze tradities maar te grabbel moeten gooien, als je het lef niet hebt om dat ook tegen die ander te zeggen, die ander waar jij zo jaloers op bent, die ander die jou zo doet terugverlangen naar je onbekommerde jeugd.

Schoorsteenveger | 14-04-17 | 15:22

@Revolutionist1 | 14-04-17 | 15:08
Onzin, dat zegtt hij helemaal niet.Wat hij zegt is dat de gemiddelde moslim zich spiritueel geen vragen hoeft te stellen, die zijn er gewoon. Hij had voor moslim ook devote hindoe ,jood of christen in kunnen vullen.
geloven is lekker.God was er altijd,heeft ons geschapen en een leider gegeven. Punt klaar over.Voor veel seculiere voooral uit de eerste en tweede generatie zijn de heilige feestdagen een raar geven. Een feestje geven voor iets of iemand waar je niet in gelooft.Ik ken het beeld volledig.

miko | 14-04-17 | 15:21

Jaloers op overal mee weg komen door je te beroepen op een infantiel sprookje? Ja natuurlijk ben ik dat.

Harry Turtle | 14-04-17 | 15:20

Ik ben niet onderdanig aan een vrouw, maar een vrouw ook echt niet onderdanig aan mij.
Kouwe Kees | 14-04-17 | 15:10

Je rijnste onzin. In een relatie is er altijd iemand iets onderdaniger dan de ander. Pure gelijkheid bestaat in een relatie niet. In zowel zakelijke als privérelaties is dit het geval. Mannen die dit stellen hebben vaak zelf geen relatie (en proberen met progressieve opmerkingen in het gevlei te komen bij vrouwen) of zijn zelf de onderdanige in de relatie - wat bij Nederlandse mannen heel vaak het geval is. In dit land hebben vrouwen in relaties duidelijk de spreekwoordelijke broek aan. Dit is volgens mij ook fundamenteel het conflict tussen Oost en West. Het is de sekseoorlog op macroschaal: het matriarchale Westen vs. het patriarchale Oosten.

koter | 14-04-17 | 15:19

Christiaan, ga eens even rap in Cairo de Karel Martelbasiliek bouwen, in Mekka de George W. Bushkathedraal en in Mosul de Godfried van Bouillonkerk. En ga dan Palmpasen lopen. Met kruis op de stok, boven het broodhaantje.
En als je het kunt navertellen, ga dan nog eens met de opgedane ervaring proberen de Islam te vergoeilijken.
Onnozele hals.

Graaisnaaiert | 14-04-17 | 15:17

Hij heeft volkomen gelijk, maar zijn formulering is ongelukkig, door te spreken van 'Jaloezie op de Islam' begint men hier uiteraard meteen te janken. Waar hij het over heeft is wat Nietzsche al voorspelde met 'de dood van God'. Westerlingen zijn een stel zielloze idioten, de 'laatste mensen', die bij gebrek aan godsdienst zich alleen nog maar druk maken over hun gezondheid. Is dit een probleem? Ja dit is een probleem.

Isaac_Newton | 14-04-17 | 15:16

@Claudia M. | 14-04-17 | 15:03

Uitwonen is wellicht overdreven, maar zo vreemd is het niet hoor. Wat is zuinig? Wanneer is een meisje niet uitgewoond? Met 2-3 vriendjes het bed delen voordat je je vaste partner hebt gevonden? What's the difference. Koter heeft gelijk hier.

Stiller | 14-04-17 | 15:15

"zij lijken nog levende rituelen te hebben, een spirituele traditie, met bijbehorende hechte familiebanden, bruiloften en uitvaarten die langer duren dan wat haastige uurtjes, vrouwen die dagenlang samen in de keuken exotische lekkernijen staan te bereiden"

Aan de ene kant alles wat neigt naar waarderen of zelf maar benoemen van Westerse cultuur nationalistisch en intolerant noemen, maar andere culturen die heel hecht en trots zich laten voorstaan op hun cultuur, ongeacht rare/discriminerende/vrouwonvriendelijke gewoontes, vereren als een lekker exotisch sprookje. Hoe werkt dat in zo'n koppie van onze progressieve medemens?

een_mike | 14-04-17 | 15:11

@koter | 14-04-17 | 14:57
Beter een vrouw die gewoon tien keer plezier gehad heeft en de keuze uiteindelijk voor ju maakt vanwege rationele overwegingen dan een door familie opgedrongen huwelijk met kleine Fatima met haar loensende ogen en iq van 75

miko | 14-04-17 | 15:11

Ik voorspel heel veel kunst in de nabije toekomst: Kunsthanden, kunstvoeten, kunstarmen, kunstbenen enz.

Mr_Natural | 14-04-17 | 15:11

@ koter | 14-04-17 | 15:01
Sorry koter, ik schaar mij in dezen aan de zijde van EefjeWentelteefje. De verhouding man-vrouw in islamitische landen trekt mij voor geen meter. Ik ben niet onderdanig aan een vrouw, maar een vrouw ook echt niet onderdanig aan mij. En ja, ik klaag over de neo-feministes en SJW's, met graagte zelfs. Jeezz, als je jaloers bent op de man-vrouw verhouding van moslims, maar wil je niet tot dat geloof bekeren, dan kun je altijd nog aansluiting zoeken bij de zwartekousengemeenschap, die hebben dezelfde opvatting over 'de rol van de vrouw'. Beiden jagen een totaal achterhaald concept na.

Kouwe Kees | 14-04-17 | 15:10

" (...) En zo werden de laatste wijkbewoners soms tot de risee van de goegemeente, omdat men zich vastklampte aan het laatste eigen achenebbishe parkje of trapveldje. De vroegere minister van Volkshuisvesting Winsemius vertelde dat hij pas toen hij allang met pensioen was, begreep dat het die mensen in het diepst van hun ziel helemaal niet om dat parkje ging, maar dat ze eigenlijk om hulp riepen omdat ze niet wilden of konden omgaan met de veranderende wereld die hun werd opgedrongen (...)." polderland.wordpress.com/2017/01/06/d...

Ci Ty33 | 14-04-17 | 15:09

Christiaan Weijts is dus gewoon een Islam propagandist! Dit soort dingen hoor je steeds vaker. Het wordt zo langzamerhand duidelijk waar de autochtone Nederlandse bevolking naartoe wordt gedreven. Lees het Kalergi-Coudenhove plan. (is een overloping van de Europese bevolking door volkeren uit Midden-oosten en Afrika om een slaafs volk te creëren dat zich vermengt met de Europese bevolking)
Ja, het gebeurd nu al en we staan er bij en kijken er naar. Waarom denk je dat die vluchtelingenstromen er zijn!!!! En zelfs die hebben niet in de gaten dat ze gebruikt worden in een spel op het hoogste niveau.
En dan doet meneertje Christiaan Weijts er nog een schepje boven op.

Revolutionist1 | 14-04-17 | 15:08

Claudia M. | 14-04-17 | 15:03

Ik heb nooit het woord 'iedere' gebruikt. Tuurlijk bestaat er in een populatie heel veel variatie... in heb het over het algemeen en in vergelijking tot. Heb jij een man of vriend?

koter | 14-04-17 | 15:07

Het gaat er niet om dat mensen jaloers vast willen houden aan de vorm van een kruis, maar dat bij voorbaat ervan uitgegaan wordt dat anderen zich misschien beledigd voelen.
een_mike | 14-04-17 | 14:52

Nagel op de kop. Van autochtonen verwacht men dat die zich redelijk gedragen en rationeel nadenken. Van allochtonen verwacht men dat niet. Wat, als je erbij stilstaat, een bijzonder racistische visie is.

Vlaan | 14-04-17 | 15:07

Ronaldo, lees het stukje nog eens en kijk of je de zelfde conclusie trekt.

miko | 14-04-17 | 15:07

Hmmm ik ging er zeer sceptisch in en de manier waarop het beschreven is weer a la NRC maar het punt dat we met man en macht de overblijfselen van religieuze feesten verdedigen om een gemis goed te maken snijdt in mijn ogen best een beetje hout. Dat gelul over jaloers zijn op de Islam etc. slaat verder nergens op.

Makro777 | 14-04-17 | 15:05

koter | 14-04-17 | 14:51
De irritatie betreft niet al die zaken waar wij uit geëmancipeerd zijn de afgelopen generaties: sterke gemeenschaps- en familiebanden als eufemisme voor een knellende dwangbuis van sociale controle, de traditionele man-vrouwrol die vooral met voorgeschreven klappen (niet op het gelaat!) wordt gehandhaafd en juridische achterstelling van de vrouw op de kop toe. De verstoorde man-vrouw verhouding zie ik toch graag in vrijheid gecorrigeerd worden. Wat een Islamobsessie lijkt is in werkelijkheid een stevige bezorgdheid over de toekomst van onze democratische samenleving, terwijl er door bestuurders en beleidsmaker geen oog voor is (of bij gebrek aan oplossingen wordt er maar weggekeken).
We zeiken niet overal op - het gaat om het niet onderkennen wat er sluipenderwijs gaande is.

Homo homini lupus | 14-04-17 | 15:04

koter | 14-04-17 | 14:57
Doe eens even normaal zeg, of iedere (jonge) Nederlandse vrouw zich uit laat wonen, forget it! De meeste meiden zijn gelukkig nog altijd zuinig op hun lijf! De enige die er niet al te zuinig mee zijn, zijn nog altijd mannen!

Claudia M. | 14-04-17 | 15:03

Ik ben het wel met Christiaan (ironische naam) eens dat voor mij ook Pasen weinig meer is dan een dag vrij en een chocolade paashaas eten.
Ik heb echter niet het idee dat ik jaloers ben op de saamhorigheid van Moslims.

koeberg | 14-04-17 | 15:03

'schaduwkanten' roflol
Bert Konterman | 14-04-17 | 14:59
"schaduwkantJES" zegt hij letterlijk ...

Vlaan | 14-04-17 | 15:01

EefjeWentelteefje | 14-04-17 | 14:57

Plak er de label op die je wil, realiteit blijft realiteit. Heeft veel mensen in het westen zijn bijzonder ongelukkig over de man-vrouwverhouding in dit werelddeel. Vandaar ook de immer klagende feministen en de opkomst van de alt-right - in het specifiek de MRM (men's rights movement).

koter | 14-04-17 | 15:01

'schaduwkanten' roflol

Bert Konterman | 14-04-17 | 14:59

Ik zou zo zeggen geniet lekker van je eigen riten en ga lekker prat op je eigen sociaal gebeuren, maar laat mij hier ‘alstemblieft’ even buiten zeg; volslagen totaal malloot!

Claudia M. | 14-04-17 | 14:58

Jaloers op 3x per dag met je kont omhoog bidden en trouwen met je nicht zeker.
Gewinflipt | 14-04-17 | 14:48

Je hebt het artikel dus niet gelezen? het is trouwens 5X per dag. Voor ieder wat wils. De één trouwt liever met zijn maagdelijk nicht en de ander trouwt met een vrouw die vóór hem is uitgewoont door tientallen mannen. Het is misschien niet optimaal maar de prospects voor de gemiddelde Nederlandse man zijn ook niet bijzonder aantrekkelijk.

koter | 14-04-17 | 14:57

Gewinflipt | 14-04-17 | 14:48
En afgeranseld worden door je man. Ook zo iets spiritueels dat in de islam voorkomt. Goedgepraat door de geslagen vrouwen zelf.
Dat hebben christelijke vrouwen niet. Die ondergaan het niet, niet gepredikt door de dominee of priester. Zij kunnen het dus ook niet goedpraten, zoals de moslima's. Een reden voor jaloezie.

onnosel | 14-04-17 | 14:57

@koter | 14-04-17 |

Jouw seksisme begint zo langzamerhand knap vervelend te worden.
Geen enkele verstandige, vrije man of vrouw 'verlangt' naar een onderdrukkingssysteem zoals de man-vrouw-verhouding in de pIslam usance is.

EefjeWentelteefje | 14-04-17 | 14:57

@Weijts:
Binnen twintig of dertig jaar is Pasen een seculier eierfeest voor iedereen onder de lentezon.

Nee dat was het 20, 30 jaar geleden al. Nu trekken er enkele halal schapenwolkjes voor dat lentezonnetje. Binnen 20, 30 jaar totale zonsverduistering.

De heer Weijts slentert onbezorgd fluitend naar de afgrond en lacht met diegenen die wel zien wat hij niet ziet. Meneer Houellebecq heeft daar een interessant boek over geschreven. en.wikipedia.org/wiki/Submission_(nov...)

Vlaan | 14-04-17 | 14:56

Het enige waar je als Westers persoon enigszins jaloers op zou kunnen zijn is de gemeenschapszin tussen die zandnegers. Staan allemaal voor elkaar paraat als er wat nodig is, weliswaar door enorme sociale druk. Verder zie ik geen reden om die geitenneukers te benijden als al bij de geboorte je snikkel wordt verminkt, alcohol uit den boze is, een lekker speklapje taboe, en als je pech hebt je ouders een of andere lelijke trol uit een zandgrot trekken om met je te trouwen.

Svoboda | 14-04-17 | 14:55

Wat een sufferd. Alle kunst komt religie voort.

MistaRazista | 14-04-17 | 14:55

"Net als de kleur van de Piet is de vorm van de stok maar bijzaak". Het gaat er niet om dat mensen jaloers vast willen houden aan de vorm van een kruis, maar dat bij voorbaat ervan uitgegaan wordt dat anderen zich misschien beledigd voelen.

Wat niets minder is dan een neerbuigende houding alsof het over inboorlingen gaat die spiegeltjes willen, en als ze dat zo leuk vinden dan maar moeten doen, ze weten toch niet beter, maar wij zijn zo verheven dat we het wel snappen hè? En dus maar aanpassen aan de behoeftes van anderen die "nog niet zo verheven zijn als wij".

En als er inderdaad door groepen bezwaar gemaakt wordt tegen uitingen van het Christendom, hoe zou daar in godsnaam gehoor aan gegeven kunnen worden, zonder dat je dan discriminerend tegen het Christendom bezig bent?

een_mike | 14-04-17 | 14:52

@WimCock | 14-04-17 | 14:49
Uitstekend samengevat. +1

Botte Hork | 14-04-17 | 14:52

Van die boer geen eieren.

Zuurbes | 14-04-17 | 14:52

Je kan ook overal op gaan zeiken. Volgens mij doet hij een correcte observatie. Achter die islamobsessie zit ook vaak iets van jaloezie en afgunst. De sterke gemeenschaps- en familiebanden die er bij hen nog wel zijn, en misschien belangrijker, de traditionele man-vrouwrol. De westerse man voelt zich vaak gecastreerd en de westerse vrouw mist een 'echte' man. Een gemeenschap die deze zaken nog wel heeft weten te behouden roept dan irritatie op.

koter | 14-04-17 | 14:51

Hoeveel succes ga je hebben als je gaat proberen moslims over te halen hun feesten te ont-islamiseren omdat anderen zich er aan storen?

Gewinflipt | 14-04-17 | 14:51

de facilitators van de ondergang van de westerse beschaving zoals deze man zullen door de geschiedenis hard worden geoordeeld

Professor Bacterie | 14-04-17 | 14:50

de facilitators van de ondergang van de westerse beschaving zoals deze man zullen door de geschiedenis hard worden geoordeeld

Professor Bacterie | 14-04-17 | 14:50

de facilitators van de ondergang van de westerse beschaving zoals deze man zullen door de geschiedenis hard worden geoordeeld

Professor Bacterie | 14-04-17 | 14:50

Zijn redenering is dat als je verontwaardigd bent omdat Nederlanders hun tradities en gebruiken onder dwang moeten opgeven en moslims niet, dit betekent dat je jaloers bent op moslims. Dus als men verontwaardigd is dat een paar mocro's zonder reden een Nederlander in elkaar slaan, zijn we jaloers op marokkanen omdat zij wel veilig over straat kunnen, en wij als Nederlanders deze luxe niet meer hebben.
Geen speld tussen te krijgen.

WimCock | 14-04-17 | 14:49

Jaloers op 3x per dag met je kont omhoog bidden en trouwen met je nicht zeker.

Gewinflipt | 14-04-17 | 14:48

Doodziek word je van die Gutmensch-bende . Oom Peter zal hem wel even boos hebben aangekeken. Het eigengereide arrogante patent op wat goed is wat fout.

daytripper | 14-04-17 | 14:48

Op de Joop pleit men nu ook al voor het ontkerstenen van Pasen.
www.joop.nl/opinies/pasen-als-verzetsd...

Mogen we de islam dan ook meteen uit het suikerfeest halen? En Mohammed wegens aanstootgevend gedrag schrappen uit de Koran?

Abject | 14-04-17 | 14:47

Zelfcensuur journalisten zoals deze Weijts. Zijn de nagel aan de doodskist van de Nederlandse democratie.

Mark_D_NL | 14-04-17 | 14:44

Wat een poepverhaal zeg. Er zijn zaken die horen bij onze cultuur en als dat afgebroken moet worden ten bate van een cultuur uit den vreemde, dan mag er best verzet zijn. Verder zijn mensen hier niet klaar met het RK-geloof maar met geloof an sich. Zeg eens Christiaan Weijts, werk jij daar soms op basis van een gesubsieërde baan ?

netniet | 14-04-17 | 14:43

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen