Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

'Bas Heijne is een fantast en een charlatan'

topicbasheijne.png'Bas Heijne is een fantast en een charlatan'. Vinden wij niet (ok, misschien een beetje), maar Jaap Plaisier wel. Jaap is een hoger opgeleide ex-D66-medewerker alsook ex-aardrijkskundedocent die het licht gezien heeft en het helemaal BEU is kwa holle kretologie van 's lands drankzuchtige orakel. Hij schreef een WOEDEND opiniestuk van 559 woorden tegen dit zwatelstuk, maar omdat de dode boom gebonden is aan 200 woorden per ingezonden brief kon het stuk niet worden geplaatst. Jammerdan, Jaap. Er volgde een beleefde doch vinnige mailwisseling met de meningenpolitieopinieredactie van de Vlaamsche Meubelfolder, maar het mocht niet baten, dus bracht Jaap zijn mening naar de enige plaats waar die nog vrij kon ronddartelen: het roze hoekje van het grote boze internet. Om Jaap een Plaisiertje te doen staat hieronder het hele verhaal, met in de bonus de correspondentie met NRC; het is een mooi kijkje in de wereld van de poortwachters van de correcte mening. P.C. Hooftprijswinnaar Bas Heijne is een fantast en een charlatan Onze kersverse P.C. Hooftprijswinnaar Bas Heijne wist 31 december jl. in NRC Handelsblad (‘Er is alleen nog maar toon, geen debat’) weer eens precies wat zijn tegenstanders, partijen ‘die populistisch worden genoemd’, beweegt. Zij, en hun aanhang, hebben namelijk het gevoel dat hun ‘iets wezenlijks’ afgenomen wordt en hun ‘gevoel van eigenheid’ bedreigd wordt. Ze willen ‘radicaal’ terug naar een ‘idee van gemeenschap’ en leggen de nadruk op ‘culturele, historische en culturele eigenheid’, in tegenstelling tot aanhangers van de Verlichting, waar Heijne zich onder schaart, ‘waarbij gelijkheid of individuele vrijheid vooropstaat en waarin de verbondenheid van een individu met alle mensen ongeacht afkomst, kleur, en wat dan ook wordt onderstreept’. Het is in lijn met zijn in september verschenen pamflet Onbehagen, waarin hij de aanhang van ‘populisten’ (zo noemt hij ze sinds jaar en dag namelijk vooral zelf) naar aanleiding van Trump, en met behulp van Freud, als volgt kwalificeert, letterlijk en respectievelijk (door ondergetekende gelezen en op een rijtje gezet): agressief, intolerant, zonder bindend verhaal/overtuiging/geloof, illusionair, woedend, gefrustreerd, onredelijk, destructief, ontspoord, irreëel, ontkennen de werkelijkheid, zien de rede als affront, zijn verweesd, verwende, ongeduldige individuen, hopeloos verwend, irrationeel, permanent ontevreden, erkennen geen algemeen belang, door en door egocentrisch en verwend, zijn hun identiteit verloren, willen de wereld vernietigen, doodsdriftig, barbaars. We hebben het over de halve Amerikaanse bevolking, of in ieder geval iets minder dan de helft der stemgerechtigden. En al die andere volgelingen van ‘populisten’ over de gehele wereld. Je moet maar durven. Je moet ook lef hebben om in een en hetzelfde krantenstuk te suggereren dat je tegenstanders geen belang hechten aan gelijkheid en individuele vrijheid, om in een ruk door te klagen over de toon van het debat. Laat staan dat je klaagt over de toon, of de ‘haters’ en ‘puberpoliciti’, als je zo’n pamflet schrijft waar de haat jegens het populistenvolk vanaf druipt, en je je daarin als een puberessayist beroept op de reeds lang geleden door de mand gevallen fantast en charlatan Sigmund Freud. Ook moet je lef hebben om in een terzijde te ontkennen, zoals Heijne doet, dat er een kwestie is rond de betiteling ‘kerstfeest’, dat het ‘bewust opgeklopt’ is, dat het ‘niet of nauwelijks speelt’, als is gebleken dat school na school er de afgelopen jaren mee te maken kreeg, en menig school overstag ging. Praktijkmensen weten zulks allang, anderen zouden op z’n minst de krant kunnen lezen. Zie bijvoorbeeld een Paroolartikel hierover op 24 december (‘Niet alle Amsterdamse scholen vieren nog kerst’). Over ‘respect voor de feiten’ gesproken. Toch hoeft het allemaal niet te verbazen want we hebben hier niet zozeer te maken met lef als wel met blinde ideologie en romantische overtuiging. Bas Heijne kan niet anders, getuige ook de titel en analyse: ‘Er is alleen nog maar toon, geen debat.’ Alleen een romantische dwaas kan zoiets stellig beweren, zoals hij kan menen dat er alleen nog maar lucht is, geen atmosfeer, alleen nog maar liefde, geen subject, alleen nog maar planeet, geen heelal. Het is een ieder gegund om de P.C. Hooftprijs te winnen maar dat de huidige winnaar een even grote fantast, charlatan en demagoog is als zijn voorbeeld Freud, en zo weinigen het door lijken te hebben, dat geeft te denken. De Verlichting heeft blijkbaar toch niet de vooruitgang gebracht die redelijke mensen er van verwachtten. Jaap Plaisier is sociaal geograaf Hieronder de conversatie op 2 en 3 januari met de opinieredactie van NRC Handelsblad n.a.v. bovenstaand artikel. Geachte heer/mevrouw, Bijgaand voor u een opiniestuk van 559 woorden n.a.v. het laatste stuk in uw krant van Bas Heijne, zijn essay op 30 december jl. van maar liefst 2200 woorden. Aangezien ik in uw krant maar zelden een stuk tegenkom waarin Bas Heijne flink tegengas krijgt (in de afgelopen jaren eigenlijk alleen het recente artikel van mezelf), hoop ik dat u niet met een flauwe afwijzing zult komen als ‘voegt niets toe’, ‘we krijgen zoveel andere stukken’ enzovoorts. Het wordt tijd dat onze P.C. Hooftprijswinnaar wat vaker weerwoord krijgt. Met dank en groet, Jaap Plaisier Geachte heer Plaisier, beste Jaap, Dank voor uw reactie op het stuk van Bas Heijne. Goed dat u zijn woorden hebt geteld – daarbij vergeleken is uw bijdrage inderdaad vrij bescheiden. Toch zou ik u willen vragen om er nog wat af te halen, als het kan en mag. We hebben ruimte voor een ingezonden brief van max. 200 woorden. Vriendelijke groet, Opinieredactie NRC Xxxxxxx Geachte heer Xxxxxxx, beste Xxxxxxx, Bas Heijne flink tegengas geven in reactie op zijn essay van 2200 woorden is helaas niet mogelijk in een ingezonden brief van 200 woorden. Ik wil u juist vragen het als volwaardig opiniestuk te plaatsen (al is het inderdaad vrij bescheiden met slechts 559 woorden), juist omdat er in uw krant zo weinig stukken te vinden zijn geweest die Bas Heijne van repliek dienen. Het zou u sieren en het zou het debat goed doen, waar ook Bas Heijne zo’n voorstander van is. Met vriendelijke groet, Jaap Plaisier Geachte Jaap, Ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen. Een bondige brief – daar is toch niets mis mee? Draagt net zo goed bij aan het debat als een langer stuk: de brievenrubriek scoort in lezersattentie en -waardering zeer hoog. Kortom, de keus is aan u. Als het aan mij ligt, wordt het een brief of niets. U kunt uiteraard ook nog in beroep, bij plv. chef Xxxxxxx (Xxxxxxx @nrc.nl). Met vriendelijke groet, Xxxxxxx /NRC Opinie Geachte heer Xxxxxxx, beste Xxxxxxx, Ik op mijn beurt zie niet in waarom u niet een opiniestuk van 560 woorden zou kunnen plaatsen, wat al zeer bondig geformuleerd is, als er in uw krant zelden tot nooit stukken te vinden zijn die tegengas bieden aan Bas Heijne, die bij u reeds tienduizenden woorden heeft gekregen. Bas Heijne wil graag debat, dat schrijft hij toch? Gun het hem dan ook, met deze stevige en onderbouwde kritiek, en niet met een brief van 200 woorden, die hij graag zal negeren en waarin ik niet kwijt kan wat ik kwijt wil. De keuze is dus niet aan mij maar aan u. Het wordt een volwaardig opiniestuk of geen opiniestuk. In het laatste geval zal ik het aan alle kranten en bladen aanbieden die ik kan bedenken, en op mijn blog plaatsen - alwaar het tot in den eeuwigheid zal staan - met de vermelding dat de NRC geen volwaardige kritiek op haar sterschrijver Bas Heijne wenst te plaatsen. ‘We hebben ruimte voor een ingezonden brief van max. 200 woorden,’ kreeg ik te van de redactie te horen, in reactie op een artikel van 2200 woorden aldus, van Bas Heijne die in de NRC zelden tot nooit tegengesproken wordt. Met zo’n soort tekst zal ik het begeleiden. Staat NRC Handelsblad nu voor open debat en nuance, of heerst er toch inderdaad dat eenzijdige cultuurtje waarin men het liefst voor eigen parochie preekt, vraagt men zich dan af. In de veronderstelling dat u niet van gedachten verandert, bij deze meteen mijn beroep bij plv. chef Xxxxxxx, en bijgaand nogmaals mijn stuk (na correctie van 2 taalfouten). En cc naar Xxxxxxx, met wie ik n.a.v. mijn eerdere stuk prettig en op grond van goede argumenten heb mogen e-mailen. Ik ga hier in Cambodja zo meteen de nachtrust pakken, ik verneem de uitkomst morgenochtend graag. Met vr. groet, Jaap Plaisier Geachte Jaap, Er zal geen andere uitkomst komen dan die welke ik U reeds verschafte. Voor chantage in dit vak ben ik al bijna vier decennia ongevoelig. Een goede nachtrust wenst u toe, Xxxxxxx Geachte Xxxxxxx, U noemt het chantage, ik noem het aandragen van argumenten en gevolgen. Ik kan ook zeggen dat u mij chanteert, met het ‘ruimte voor 200 woorden’ en een ‘aan u de keus’. Dat lijkt me even onzinnig. Tevens tamelijk vreemd dat u de uitkomst blijkbaar al weet, als het beroep net is ingesteld. Het lijkt erop dat u net als Bas Heijne eens grondig en met ratio op uw werk zou kunnen reflecteren. Met vr. groet, Jaap Plaisier [Antwoord redacteur zonder aanhef:] Een andere uitkomst 'wat mij betreft'; dat laatste ontbrak. Nu ga ik verder werken. We horen misschien nog van elkaar. Vr. grt Xxxxxxx [Volgende ochtend, 3 januari:] Geachte mevrouw Xxxxxxx, Als u mijn stuk als gevolg van het ‘beroep’ dat ik heb aangetekend toch (gratis) wilt publiceren, met als gevolg veel lezers en aandacht (mijn vorige artikel kreeg bijv. 460 ‘likes’ op uw Facebookpagina, het laatste stuk van Bas Heijne 50, voor wat u het waard vindt) en vooral waardering voor de reflectie die u toestaat, naast boze reacties van mensen die iets minder goed zijn in de argumentatieleer, hoop ik vandaag van u te horen. Daar de tijd ook aan mijn kant dringt, ga ik ervan uit dat als ik voor 12u (Nederlandse tijd) vandaag niets van u vernomen heb, u mijn artikel net als Xxxxxxx afwijst (u bent immers de plv. opiniechef die zulke knopen dagelijks snel doorhakt) en dat ik het op mijn blog kan plaatsen en aan alle andere kranten, bladen en websites kan aanbieden met de boodschap ‘NRC weigert kritisch artikel over P.C. Hooftprijswinnaar Bas Heijne’. Dit is geen chantage, zoals Xxxxxxx mij in een onderonsje mededeelde, maar simpelweg wat ik zal doen, al doet het me pijn aan het hart, ook omdat u het zo gemakkelijk kunt voorkomen, ter meerdere eer en glorie van uw krant. En juist ook omdat, nogmaals, Bas Heijne zo graag debat wil, zoals hij altijd schrijft (ook in het artikel waar ik op reageer) maar in uw krant maar zelden een weerwoord krijgt wat tot debat zou kunnen leiden. In de hoop op een snelle en positieve reactie en met vriendelijke groet, Jaap Plaisier Ps. uiteraard kunnen er, in overleg, best kleinigheden aangepast worden en mag u een pakkende titel bedenken (mits het de lading dekt). Vooralsnog luidt mijn titel: 'Bas Heijne is een fantast en een charlatan'. [helaas, voor 12 u geen reactie mogen ontvangen]

Reaguursels

Inloggen

atheïstisch stemvee | 04-01-17 | 11:42
Het betoog van Heijne heeft twee lagen, en jij hebt het over slechts die ene laag waarin hij begrippen en geesteshoudingen in dichotomie tegenover elkaar plaatst:
roep om erkenning - woede uit miskenning
pluriformiteit - eigenheid
universalisme - nationalisme
gelijkheidsdenken - groepsdenken
streven naar gezamenlijkheid - identiteire eigenheid
Verlichting - Contraverlichting
ideologische eerlijkheid - opportunistische paaipolitiek
het echte debat - spin, intimidatie, infantiel gedrein
In deze laag is zijn betoog helder, op het clichématige af. Alles wat links in de dichotomieën staat is "hier", maakt de mens rijker, alles wat rechts in de dichotomieën staat is "daar' en maakt de mens armer. De goede mens wil idealiter pluriformiteit, denkt universeel, wil gelijkheid, streeft naar gezamenlijkheid, is verlicht, wil ideologische eerlijkheid en is uit op het echte debat. De slechte mens daarentegen wil eigenheid, is nationalistisch, wil bij een groep horen, is niet verlicht en laat zich paaien door opportunistische politici.
De laatste twee door Heijne genoemde dichotomieën zijn verraderlijk in dit verband. Hier springt hij namelijk van de ene laag naar de andere, naar de laag waarin hij duidt hoe het zo gekomen is dat het debat kapot is. Laten we die lijn eens volgen.
Eerst geeft hij aan wat per heden de inhoud van het debat is:
1) "politieke tegenstellingen die je nu overal in de wereld groter ziet worden"
2) "een clash tussen verschillende manieren van naar de wereld kijken, verschillende opvattingen over wat een goede samenleving is"
3) "visies die steeds vijandiger tegenover elkaar staan".
Tot zover lijkt alles nog duidelijk en consequent. Men is het over de wijze waarop de samenleving vorm moet krijgen niet echt eens, en men staat steeds vijandiger tegenover elkaar, duidelijk. "Het marktdenken" en "de angst om het met elkaar oneens te zijn" worden als oorzaken voor die vijandelijkheden aangevoerd. Ook duidelijk.
Maar nu gebeurt er in het betoog van Heijne iets opmerkelijks. Wie mocht denken dat de deelnemers aan het debat allemaal de kans lopen om door dat marktdenken en door die angst beïnvloed te worden wordt door hem meteen uit de droom geholpen. De tegengestelde visies blijken wonderwel samen te vallen met de door Heijne zo zorgvuldig samengestelde twee lijstjes. Het gaat, zo vertelt hij ons, slechts om twee groepen met politiek tegengestelde houdingen, het gaat om een clash tussen slechts twee partijen, het gaat slechts om twee visies, de visie van 'hier' en de visie van 'daar'. De mensen van vlees en bloed, de deelnemers aan het debat worden door Bas, als ware hij God zelve die Het Laatste Oordeel uitspreekt, simpelweg gescheiden in een groep 'hier', met alle eigenschappen die in het linker rijtje worden opgedist,en een groep 'daar', behept met alle eigenschappen die in het rechter rijtje zijn opgevoerd. Dat is stap één. Stap twee is nog doortrapter. Bas gaat nu aan de hand van het voorbeeld over Kerstmis vertellen dat het enkel de groep "daar" is die het debat kapot maakt.
Plots heeft hij het over het "bevestigen van emotie, het opjutten van een gevoel van miskenning", over "opgejutte kiezers" die, jawel, nu is hij waar hij wezen wil, "zich wenden tot the real thing – Geert Wilders". Het rechter rijtje.
Dan haalt hij Sandel erbij en rept hij over "aantasting van de gemeenschap" en "bedreiging van de eigenwaarde". Opnieuw het rechter rijtje.
Nu gaat Bas helemaal los. Hij heeft het over het weer levend geworden "verlangen naar bedding en eigenheid', opgepikt door "partijen die populistisch worden genoemd", over een terugkeer naar "onze" cultuur, die in de Verlichting een "bedreiging" ziet. Opnieuw allemaal terug te vinden in het rechter rijtje.
Heijne zegt dus niet dat het debat kapot is doordat de deelnemers aan het debat door marktdenken en angst getroffen zijn, nee, hij zegt dat het debat gekaapt is door één van slechts twee partijen, dat alle kwaad bij die ene partij zit. En als hij dan oproept om het debat terug te veroveren, roept hij daarmee in feite de 'goeden' op om de 'slechten', die in de Verlichting een bedreiging zien, het zwijgen op te leggen.

Schoorsteenveger | 04-01-17 | 14:30

Weinig inhoudelijke argumenten in het stuk van Pleisier. Ik tel er niet eén.

Worst_kaas_scenario | 04-01-17 | 13:56

Dit stukje van Jaap Plaisier geeft volgens mij precies het punt van Bas Heijne weer. Er is een hoop gescheld, maar wat leer je er nu van. Jaap is het blijkbaar niet met Bas eens, maar wat nu zijn eigen visie is, blijft onduidelijk. Het verbaast me niets dat NRC dit geweigerd heeft. Ik krijg toch enigszins de indruk dat Jaap een obsessie met Bas Heijne heeft.

Greldinard | 04-01-17 | 13:43

@Schoorsteenveger | 04-01-17 | 10:28
Heb vandaag niet zoveel tijd, maar wil toch even reageren op je betoog. Heb het stuk van Heijne nogmaals gelezen en kan hierin nog steeds niet jouw conclusies of de suggesties terugvinden. Enige punt van discussie zou m.i. zijn wat hij noemt de "bewust opgeklopte hype over het Kerstfeest". Hij ontkent dat wel heel stellig. Daar heb ik zo mijn vragen bij.

Hij maakt een onderscheid in verlichting en contraverlichting, waarbij hij volgens mij refereert aan 'gelijkheid, vrijheid en broederschap' (verlichting) en dit extrapoleert naar onze tijd; internationale samenwerking, multiculti, EU, globalisme enz. Contraverlichting zou zo bezien een teruggrijpen op een eerdere toestand zijn, zoals terug naar de culturele eigenheid die hij dat noemt. Hij geeft hier wel zijn voorkeur aan (verlichting), maar zie hem nergens grote waardeoordelen plakken; wat goed is en wat fout. Later geeft hij ook toe dat 'zijn' verlichtingsidealen ook blinde vlekken vertonen. Ik zie eerder een uitnodiging om juist de standpunten van beide kanten tegenover elkaar te zetten en het daar over te hebben.

Dit is ook terug te lezen in de volgende alinea's, waarin hij pleit dat het meer zou moeten gaan over de feiten i.p.v. emoties. Als Wierd Duk hetzelfde bepleit geven we applaus. Blijven we de discussie voeren vanuit emotie (boosheid, miskenning) dan blijven we langs elkaar heen praten, betoogt Heijne. Ik zie niet hoe dat een rare conclusie is.

Verder haalt hij nog een interessante stelling van Sandel aan, over de invloed van marktdenken op onze gemeenschapszin. Ik moest denken aan de Verweesde Samenleving van Fortuyn. Het lijkt nu actueler dan ooit, omdat we in ons midden een andere cultuur hebben die sterker lijkt dan de onze, waar we geen vat op krijgen, waar we geen weerwoord op hebben. We staan cultureel met lege handen.

Hij sluit af met 'Paaipolitiek'. Hier ligt verwarring om de hoek. Vanwege de jarenlange demonisering van foute meningen, het niet serieus nemen van klachten, kan het idee makkelijk ontstaan dat hij het uitsluitend over PVV'ers heeft. Zeker als hij het ook nog eens over 'de toon' gaat hebben. Maar er staat nergens dat het over één bepaalde groep gaat.
Hij wil een einde aan het gespin en geschreeuw en terug naar de inhoud. Zijn (en mijn) conclusie is, dat dat onmogelijk is als we weigeren te luisteren naar argumenten. Ga mensen negeren en ze worden boos, gaan roepen. Wil je daar nog bovenuit komen, dan moet je nog harder schreeuwen, met flitsende oneliners. M.i. schetst Heijne hier wederom een ontwikkeling, niet zozeer een waardeoordeel over groepen.

Kortom; ik lees een waarschuwing voor een bepaalde ontwikkeling. En ja, het is niet ondenkbaar dat deze ontwikkeling zal leiden naar "de puberpolitici, de haters, de wraakzuchtigen" die het voor het zeggen krijgen. Daarom pleit hij ervoor dat 'we' het debat terugveroveren. En zo lees ik ook 'de toon' waar hij het over heeft. Ik koppel deze los van de nare connotaties die er aan kleven. Ik lees het derhalve niet als een aanklacht tegen rechts of blank of Europees.

atheïstisch stemvee | 04-01-17 | 11:42

atheïstisch stemvee | 03-01-17 | 21:33
Lees Heijne op de letter, en je zult moeten erkennen dat hij heel zwart-wit, polariserend, grof indelend, een onderscheid maakt tussen zich niet erkend voelen, en zich miskend voelen, tussen een roep om hulp en een schreeuw van agressie. Om vervolgens de Verlichting te koppelen aan de roep, en de Contraverlichting te koppelen aan de schreeuw. De Verlichte mens leeft vanuit de juiste emoties, zo suggereert Heijne, de Contraverlichte mens vanuit de verkeerde emoties. Volgens het schema-Heijne is er een groep van Goedmensen en een groep van Kwaadmensen, en zijn die Kwaadmensen in staat geweest om het publieke debat volledig uit handen van de Goedmensen te trekken. Hoe die Goedmensen dat zouden hebben laten gebeuren vertelt hij er niet bij, omdat hij dergelijke nonsens natuurlijk niet kan onderbouwen. Nee, hij schuift slinks van "het verziekte debat" naat "de groep die het debat verziekt", om zo de volgens hem gezonde groep, de groep de verlichte Goedmensen, volledig buiten schot te houden.
Het is goedkope retoriek, mooi ingepakt, maar het blijft truuk. Roepen om iets wat je nooit gehad hebt stellen tegenover schreeuwen dat je iets wordt afgenomen bijvoorbeeld. Slim gespeeld door Bas, maar iemand die roept om iets wat-ie nooit gehad heeft, kan dat uit uit verschillende motieven en vanuit verschillende emoties, en niks zegt ons dat zo'n persoon a priori in het rijtje der goede mensen thuishoort. Omgekeerd, schreeuwen dat je iets wordt afgenomen kun je doen uit verschillende motieven en vanuit verschillende emoties, en ook hier zegt niks ons dat zo'n persoon thuishoort in het rijtje der slechte mensen. Herijne is in zijn betoog niet bereid dergelijke nuance aan te brengen. Sterker nog, hij verabsoluteert die rijtjes al bij voorbaat en lmaakt ze wederzijds uitsluitend. Voor hem hoort een persoon óf in het ene rijtje thuis, óf in het andere. Hij volgt hier de lijn die de meeste Gutmenschen trekken. Het kan er bij hem niet in dat een autochtone witmens met recht ergens over zeurt, en het kan er bij hem al helemáál niet in dat mensen met migratie-achtergrond ten onrechte ergens over zouden kunnen zeuren. De constructies van het "white privilege", van het "koloniaal cultureel archief", de "boze witte man" dienen er allemaal toe om bij de Gutmensch de angst en paniek waar Heijne aan het begin van zijn stuk over rept, weg te nemen. Het kan en mag niet zo zijn dat de wereld een complexiteit vertoont die voor de Gutmensch niet meer grijpbaar en begrijpbaar is, en de weerstand daartegen groeit met de dag. Het is puur projectie.
"Dus er is eigenlijk niks aan de hand?" vroeg Matthijs van Nieuwkerk hoopvol aan die kijkcijferneuker die hat uitgelegt dat de Publieken voor elk wat wils op de buis gooien en dat Shula Rijxman zich zorgen maakte om niks.
"Om als vrije burgers in een democratie echt te kunnen debatteren, moeten we het debat terugveroveren op het geschreeuw en de spin. Voorwaarde is dat iedereen zich gezien weet, ook als opvattingen radicaal van elkaar verschillen." betoogt Bas, maar wat hij vervolgens doet is schreeuwen en spinnen.

Schoorsteenveger | 04-01-17 | 10:28

Wie leest dat wereldvreemde wensdenkenNRC-opiniegereutel nog? Gelukkig hebben we daar nu GS voor. Ook artikelen over Syrie zijn zwaar ondermaats. "gematigde rebellen" wordt nog steeds geschreven over al Nusra-jihadisten en andere terroristen die bij iedere knal op Youtubefilmpjes Snackbar en takkenbier roepen. Maar nee : Assad moet weg en is de enige grote slechterik, net als Gadaffi en Saddam Hoessein, wat daarna in die landen ook niet veel verbetering heeft opgebracht. Als die jihadisten straks aan de macht komen worden het vast brave parlementsleden, die natuurlijk helemaal niks met de sharia te maken willen hebben. Op het artikel na van het multiculturele drama van Paul Scheffer in 2000 (valt weer mee dat ze dat geplaatst hebben) mis ik de gezonde kijk op de samenleving. Benieuwd hoe de verkiezingsuitslag van 15 maart straks wordt geduid. Voor de ivoren toren intellectuelen vast een volslagen grote verrassing net als de TK-uitslag van 2002.

IndoFortuyn | 04-01-17 | 08:33

De Verlichting is o.a. ontstaan als reactie op een dogmatisch autoriteitsgeloof met een religieuze oorsprong. We schrijven 18-de eeuw. Bas Heijne vindt dat er weer een verstandig en intellectueel debat gevoerd moet worden tussen bijvoorbeeld voor- en tegenstanders van de multiculturele samenleving, ook over de gebreken daarvan. De Islam bestaat grofweg vanaf 632. Je zou dus kunnen stellen dat vertegenwoordigers hiervan nog niet op Verlichtingsniveau zitten maar hooguit ergens rond 1500. Dit wordt gestaafd door hun woorden en daden. Hiermee een intellectueel debat op de juiste toon voeren? Dat debat had al veel eerder gevoerd moeten worden door onze politici, dan hadden we uberhaupt geen Janmaat, Fortuyn en Wilders gehad. En geen Bas Heijne die daar weer een stukje over zou schrijven. Amen.

Knarf_4568 | 04-01-17 | 07:56

Ex UVA-docent.... ik ben in eerste instantie gestopt met lezen.
Want kotsbeu van UVA docenten EN studenten.

(Schaam me na zoveel jaar alsnog kapot dat ik daar heb gestudeerd).

Later toch even doorgelezen en uit de teneur van zijn woeste redeneren concludeer ik het volgende:
De goede man stikt van "jalousie de métier"dat Bas Heijne de PC Hooftprijs heeft gewonnen want hij weet dat HEM die eer nooit of te nimmer ten deel zal vallen.

Ja, dan wil een kritiek wel een een beetje raar overkomen.

mallekater | 04-01-17 | 07:36

Heeft die Plaisier werkelijk niets beters te doen? Gezwets met gezwets beantwoorden? Get a life, get a job! Zeurkousen.

ljcoster | 04-01-17 | 06:56

Sorry Bas. Geen vrouw zit te wachten op een naar drank, sigaretten en zweet stinkende mopperaar die hem niet omhoog kan krijgen.

Orakel1958 | 04-01-17 | 02:04

Zo juist enkele filmpjes op Youtube gezien met Bas Heijne.
Ook deze man heeft een alcohol probleem. Het is niet onwaarschijnlijk dat hij in zijn privéleven in een sociaal isolement is gekomen. Overgang naar Korsakov.

Orakel1958 | 04-01-17 | 01:31

Dat is grappig. Ik had het oud en nieuw nog over het verval van het NRC, waarbij er steeds vaker vanuit een wij en hun denken naar de wereld wordt gekeken. Ik heb vorig jaar opgezegd, nadat de NRC hun medelanders wegzette als populistische fascisten. Een vriend van mij twijfelde. Na dit te hebben gelezen zal ook hij overgegaan tot het beëindigen van zijn abonnement. Ik denk dat NRC in dit tempo in 2022 kapot is.

Voorbeeldige | 04-01-17 | 01:29

Nou, veel te veel tekst om door te lezen. En ik mis de essentie. Al is het heel wel mogelijk dat die er niet is. Ingegeven door persoonlijke antipathie of zo. Dat gebeurd wel vaker bij mensen met veel kennis en weinig wijsheid.
*****
Het gaat beter met het bewustzijn van de massa dan ooit te voren. Daar zijn de regenten en hun knechtjes niet blij mee. Ik wel.
*****
Alle essentiële politieke denkbeelden zijn in enkele zinnen samen te vatten. Lange lappen tekst hebben nooit inhoud.

Orakel1958 | 04-01-17 | 01:16

Heb net op de webstek van dhr. Plaisier dit stuk gelezen
"Achtenswaardige Denkers"
jaapplaisier.blogspot.nl/2016/12/achte...
Prima; eigenlijk beter dan het onderhavige geweigerde stuk.
Salut! Evocatus

Evocatus | 04-01-17 | 00:51

Overigens kan het stuk van dhr. Plaisir wel enige redactionele aanpassingen gebruiken en dat vermelden van publicatie elders als men bij NRC niet instemt met de gewenst publicatiemaat is wel degelijk een soortement van chantage. Heel onhandige zet van hem; schaadt zijn eigen zaak. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer.
Tschüß, Evocatus

Evocatus | 04-01-17 | 00:36

@bakoenin | 03-01-17 | 19:06
.
Kan mij uw grofstoffelijk taalgebruik goed voorstellen, daar is niets op tegen. Fris van de lever even flink verbaal ontlasten.
.
"Nu zit er een knop op Uw televee en dan kijkt U ergens anders naar of een knop om het kijkdoosje uit te zetten.
Handig toch en het bespaart ons dat onzinnige geschuimbek in de panelen uwerzijds.
Win - win, doe er Uw voordeel mee.
Berbaar | 03-01-17 | 20:45"
.
Uh, nee, heer Berbaar, programma's die men niet welgezind is bekijken, is prima; men weet weer wie de vijand is en wat er bekokstoofd wordt.
.
Tja, dan komt het schuim wel eens op de lippen en de stoom uit de oren. Heb ik ook wel eens last van of ervaar het vreugdevol als opluchting.
.
Overigens kunt u uw eigen knop-omdraai-methode alhier toepassen. U hoeft bakoenin's bijdragen niet te lezen. Handig toch en het bespaart u uw reacties in de panelen. Win - win, doe er Uw voordeel mee.
Komt dat schot! Evocatus

Evocatus | 04-01-17 | 00:30

Mannetjes. Egootjes.
-
En een land waar alle mannetjes met egootjes hun eigen platform krijgen.
-
Welk een weelde.

bisbisbis | 04-01-17 | 00:27

Aah, dit soort stukken mag ik zeer graag lezen, hiep-hoi, GeenStijl.
Salut! Evocatus

Evocatus | 04-01-17 | 00:11

Verpolitiekte vanuit België aangestuurde meubelboulevardblaadjes met pretentieuze columnisten, het moet toch niet gekker worden...

Takki Yah | 03-01-17 | 23:23

Schoorsteenveger + veel

Hedge_it | 03-01-17 | 23:13

Als ik vroeger op de Mavo mijn opstel schreef in de stijl van Jaap Plaisier kwam ik niet verder dan een 3-

Mannus | 03-01-17 | 23:02

Geweldig dat jullie allemaal weten wie de fuck Bas Heijne is, behalve tres cool dan.
Ik heb zowel het stuk van Bas en de repliek van Jan én de mailwisseling met aandacht gelezen. Het dedain, de arrogantie bijkans tot kunst verheven is stuitend.

Dit is de elite die volgens Houllebecq massaal verraad pleegt.
Ik zie dit soort types het zonder enige overweging doen.

ristretto | 03-01-17 | 22:50

Helaas voor Jaap Plaisier kan hij als sociaal geograaf vast een hoop maar schrijven hoort daar niet bij.
Werkelijk geen doorkomen aan.
Geen idee wat hij nou probeerde te schrijven en of dat ook in 200 woorden kon. Gezien de grote hoeveelheid bijvoegelijke naamwoorden en herhalingen vermoed ik van wel.

CynicalBastard | 03-01-17 | 22:10

Titaantje | 03-01-17 | 20:26
Nou de kranten komen er niet alleen met hun abonnementen, wat dacht je van advertentie-inkomsten?

Rest In Privacy | 03-01-17 | 21:55

Jaap Plaisier maakt alleen zichzelf belachelijk. De NRC Opiniemeneer blijft nog netjes.

Rest In Privacy | 03-01-17 | 21:50

Zolang Journalisten een opleiding krijgen waar alles wat "populistisch", slecht is en je hoge punten krijgt voor elk werkstuk wat nationalisme en PVV de grond in schrijft kun je niet verwachten dat er neutrale journalisten uit die school komen.
Niemand heeft het ooit over het feit dat de import van andere culturen sociale onrust geeft. Beetje hetzelfde als met de EU, hun ongewenste onteigening van onze rechten om zelf te bepalen, leidt ook tot onrust. Maar iedereen die niet het positieve daarvan inziet is fout. Als deze dingen zo natuurlijk zijn en wat wij willen, waarom is er dan niemand die het verhaal uit durft te leggen? Ik heb geen problemen met achteruitgang, maar ik wil wel weten waarom en hoe dat ons in de lange loop bevorderd. Waarom is er niemand die daar iets over durft te zeggen? Tegenwoordig wordt alles in de achterkamers geregeld en als het resultaat mensen niet bevalt dan worden ze voor rotte vis uitgemaakt. Een antwoord op reële vragen krijgt men niet, want zoals Rutte het al zegt, dan doet Nederland niet meer mee.

Mafkees_Deluxe | 03-01-17 | 21:43

Wat een drammer.
En een matig stuk dat inderdaad ook in minder dan 200 woorden had gekund.

Pablo Discobar | 03-01-17 | 21:42

@Schoorsteenveger | 03-01-17 | 21:00
Zo leest de repliek van Plaisier. Ik heb het zelf niet zo gelezen in het stuk zelf (althans niet zo zwart wit). Misschien is wat hier gebeurt ook wel precies wat hij bedoelt; men voelt zich direct persoonlijk aangevallen en weggezet. Maar nogmaals, misschien heb ik te snel en oppervlakkig gelezen.

@nietoftochwel | 03-01-17 | 20:51
Snap niet zo goed wat je bedoelt. Nee de samenleving ziet niets, net als dat 'het volk' niet bestaat als een bewuste entiteit. Wat ik meen te lezen (en zelf denk waar te nemen), is dat er steeds minder naar elkaar geluisterd wordt. Maar dat iedereen direct wordt gelabeld, ingedeeld in een groep (elite, moslim, onderbuik, populist). Overigens ligt naar mijn mening de schuld van deze ontwikkeling bij de deugdzamen met hun decennialange framing.

atheïstisch stemvee | 03-01-17 | 21:33

Menno Splijtzwam | 03-01-17 | 21:04

Herkenbaar. Toen in 'mijn' dagblad zelfs redacteuren (!) hun eigen belerende opiniestukken gingen plaatsen was voor mij de maat vol.

Een aantal dagbladen heeft compleet hun bestaansrecht uit het oog verloren.

Papa Jones | 03-01-17 | 21:28

Ik ben een echte graaf.

Winie1729 | 03-01-17 | 21:19

Ik vond het lachen en zijn briefwisseling is beter dan zijn stuk. Maar, hij 'chanteert' wel...

Risingson | 03-01-17 | 21:18

Ik heb dezelfde ervaringen met het indienen van een weerwoord tegen lange onzinstukken in de NRC: 200 woorden, meer niet. Inhoudelijk kom je dan niet veel verder dan "nietes" en daar pas ik voor.
Ik was ongeveer 30 jaar abonnee en heb de krant zien veranderen in een spreekbuis van D66 en GL, zonder evenwichtige nieuwsgaring. Een jaar geleden was ik het zat en heb het abonnement opgezegd. Scheelt een hoop ergernis. Ik kan het iedereen aanraden.

Menno Splijtzwam | 03-01-17 | 21:04

Of Beaujolais zuipende Franse kaas knibbelaars dan die ook niet beter kunnen.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 03-01-17 | 21:03

Berbaar | 03-01-17 | 20:45
Haha! Niemand kijkt nog VARA behalve chipsvretende bankzitters dan.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 03-01-17 | 21:01

atheïstisch stemvee | 03-01-17 | 20:33
Heijne vermengt op een mijns inziens bedenkelijke wijze deze op zich algemene constatering met zijn definitie van contraverlichting. Hij hanteert twee rijtjes, het rijtje van het goede, en het rijtje van het slechte, en kiest wel degelijk. De goeden zijn degenen die vanuit een verlichte gedachte roepen om erkenning, de slechten zijn degenen die vanuit de duisternis schreeuwen omdat ze woedend zijn en zich miskend voelen. Hij doet het slim, sluw, doortrapt, dat indelen.

Schoorsteenveger | 03-01-17 | 21:00

Als ik een Bas Heijne was dan had ik me nu toch zwaar in de kloten geschopt gevoeld door een vermeende vriend en nu zielig in een hoekje gaan huilen. OK,Bas is mij niet. Maar wedden dat hij dealniettemin blijft janken? Hij is een groot dichter immers, zo vindt hijzelf en niemand die hem iets doet! Behalve de geschiedenis dan want over slechts enige jaren weet nog niemand van hem. Bas is mislukt.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 03-01-17 | 20:55

"Dat zijn vragen van alle tijden, wezenlijke vragen, maar de paradox wil dat het debat tegenwoordig juist wordt gevoerd vanuit een diep gevoeld gebrek aan gemeenschappelijkheid – waarbij steeds meer mensen, met heel verschillende achtergronden, het gevoel hebben dat ze juist door de samenleving niet als volwaardig worden gezien, dat ze niet echt mee mogen doen, of dat er op hen neer wordt gekeken."
atheïstisch stemvee | 03-01-17 | 20:33

Eens met jouw conclusie, maar het is toch een gek tekstje van Bas (wie is dat trouwens?). De samenleving ziet helemaal niks, als mensen het zo voelen, komt dat uit hen zelf. Of neem ik het te letterlijk misschien?

nietoftochwel | 03-01-17 | 20:51

miko | 03-01-17 | 19:22
.
Niet stemmen = instemmen.
.
Jouw 'stem' wordt gewoon verdeeld onder de zittende partijen. Of dacht je soms dat er lege zetels in de 2e kamer zijn van de niet stemmers?
.
Mensen die niet stemmen, maar toch commentaar hebben of geven, zijn niet serieus te nemen. Iets met beste stuurlui en een wal.
.
Jezelf gelijk stellen met de strategische Oekraïne-referendum-thuisblijvers en dan lopen janken als het verkeerd uitpakt, das ook een gave om trots op te zijn.
.
Met een D666'er of GL'er weet je tenminste wat je voor vleesch je in de kuip hebt, jij bent vleesch noch visch beste Miko.

Veni_Vidi_Vici | 03-01-17 | 20:50

atheïstisch stemvee | 03-01-17 | 20:08
Valt ontzettend mee hoor, met hinderlijk. Als k zo het draadje lees.

Hem | 03-01-17 | 20:48

Heijne. De belangrijkste reden dat ik ben afgehaakt bij NRC.

K.A. Leneet | 03-01-17 | 20:47

@bakoenin | 03-01-17 | 20:35
Tsja misschien weet U niet dat TV vaak door omroepverenigingen wordt gemaakt en die hebben een signatuur.
Links, rechts, religieus, geografisch etc. dus dat schijnt door in de programma's, da's logisch (sic JC).
Nu zit er een knop op Uw televee en dan kijkt U ergens anders naar of een knop om het kijkdoosje uit te zetten.
Handig toch en het bespaart ons dat onzinnige geschuimbek in de panelen uwerzijds.
Win - win, doe er Uw voordeel mee.

Berbaar | 03-01-17 | 20:45

atheïstisch stemvee | 03-01-17 | 20:33
Klopt, het is droevig gesteld met het publieke debat. GS is nog 1 van de weinige. De rest stuurt met moderatie.
Het is ze dan ook een doorn in het oog dat mensen wel (hoe ongenuanceerd dan ook of zelfs onzin) hun mening kunnen uiten op social media.
Kortom, de MSM die slechts bestaat uit enkele grote corporaties wereldwijd wil bepalen welk nieuws en wanneer verspreid wordt. En maakt een polemiek onmogelijk.
Een echte intellectueel zou zich daarom kwetsbaar moeten opstellen en die discussie wel mogelijk moeten maken.
Zoals dat kan op wetenschappelijke artikelen.
zo niet? dan zijn het slechts meninkjes.

bakoenin | 03-01-17 | 20:44

@Titaantje | 03-01-17 | 20:28

"'Mijn' soort is de menselijke soort."

Wie heeft u dat wijsgemaakt? Uw 'soortgenoten'?
Van die menselijkheid is van uw kant overigens weinig te merken.

Pieter V | 03-01-17 | 20:40

@bakoenin | 03-01-17 | 20:22
Btw, ik snap je allergie voor opvoedkundige lulkoek. Een reden voor mij om steeds vaker bepaalde media niet te volgen. Maar of dat een goede ontwikkeling is, vraag ik me af.

atheïstisch stemvee | 03-01-17 | 20:39

Schoorsteenveger | 03-01-17 | 20:15
Zo lees je ze niet snel in dat nrc blaadje. +1.

Mark_D_NL | 03-01-17 | 20:36

Titaantje | 03-01-17 | 20:26
Niet selectief shoppen beste Titaan.
Heijne zit heel vaak zijn meninkje te verkondigen bij de NPO, en die wordt wel degelijk van mijn belastingcenten betaald.

bakoenin | 03-01-17 | 20:35

@bakoenin | 03-01-17 | 20:22
Ik ga niet inhoudelijk het stuk van Heijne verdedigen. Het roept ook hier en daar wel wat vragen op. Maar ik vind dat Plaisier het wel heel bondig en scherp samenvat.

Het kan ook zijn dat ik het anders lees, of niet goed. Heijne stelt een aantal vragen en heeft een aantal observaties. Zo ik het lees, legt hij daarbij niet per se de schuld bij een bepaalde groepering, als wel bij het feit dat steeds meer mensen zich niet gehoord voelen (dat zou o.a. de boze blanke man kunnen zijn, maar ook DENK-volk, allochtonen, links, rechts).
Een citaat wil ik er toch uithalen:

"Dat zijn vragen van alle tijden, wezenlijke vragen, maar de paradox wil dat het debat tegenwoordig juist wordt gevoerd vanuit een diep gevoeld gebrek aan gemeenschappelijkheid – waarbij steeds meer mensen, met heel verschillende achtergronden, het gevoel hebben dat ze juist door de samenleving niet als volwaardig worden gezien, dat ze niet echt mee mogen doen, of dat er op hen neer wordt gekeken."

Dit vat naar mijn mening zijn boodschap wel een beetje samen (kort door de bocht). En zeg nu zelf, waar wordt tegenwoordig nog echt gediscussieerd? Waar is er nog echt belangstelling voor andere standpunten? Ik kom het hier (GS) nog wel tegen. Maar verder is het toch een grote treurnis, dat hele publieke debat.

atheïstisch stemvee | 03-01-17 | 20:33

DearMud | 03-01-17 | 20:14
Omdat zogenaamd weldenkend Nederland met dit soort van literair vuilnis probeert de verkiezingen te beïnvloeden.
Daarom moet je op je hoede zijn en ze bestrijden.
Voor je het weet is TV verslaafd Nederland weer helemaal sufgeluld door deze babbelaars en zitten we weer vier jaar vast aan een Eurofiel kabinet bestaande uit de kies maar uit partijen want ze verschillen niets: PvdA/VVD/CDA/D66/GL/CU/
Een hot item is momenteel Nepnieuws.
Ja daar maken ze zich druk om.
Over hun nieuws is geen discussie mogelijk want dat is waar.
Zo maakt een oplichter Juncker zich heel druk over Nepnieuws.
En de corrupte Lagarde ook.
Snapt u hem?

bakoenin | 03-01-17 | 20:32

uw soort is juist het probleem.
Parel van het Zuiden | 03-01-17 | 19:53
'Mijn' soort is de menselijke soort. Maar wat is de uwe dan..?

Titaantje | 03-01-17 | 20:28

En waar word ik met mijn belezenheid op getrakteerd van mijn belastingcenten?
Met nitwits zoals Heijne en Grunberg.
bakoenin | 03-01-17 | 19:49
Achgossie, zo belezen en dan nog niet weten dat kranten en hun columnisten niet worden betaald met uw belastingcenten, maar door de abbonnee's.
En wie betaalt, bepaalt.
Kortom: u zeurt en zeurt, maar heeft geen poot om op te staan.

Titaantje | 03-01-17 | 20:26

atheïstisch stemvee | 03-01-17 | 19:50
Dat is mooi voor je en ik respecteer je mening.
Maar laat Heijne dan in plaats van opinies te verspreiden eens de discussie aangaan. Zoals zoveel broodschrijvers niet durven in de Azijnbode, NRC, Joop, Trouw. Op zijn hoogst mag je een gefilterd commentaar leveren van 200 woorden of minder.
Helaas, een discussie is niet mogelijk. Maar ik zit er niet op te wachten om opgevoed te worden door zelfverklaarde intellectuelen die schrijven wat goed valt bij wat (niet misgund) goedverdienende babbelaars omdat zo iets hun status quo van weldenkende mensen in stand houd.

bakoenin | 03-01-17 | 20:22

Wat een achterhoede gevecht. Vergane glore. Dat krantje en die schrijverts.

Mark_D_NL | 03-01-17 | 20:18

Het betoog van Heijne zit heel raar in elkaar eigenlijk. Hij heeft het over 'verwarring' in Nederland na de verkiezing van Trump en vergelijkt die met de 'publieke angst' na opkomst van en moord op Fortuyn. Wat hij vergeet te vermelden is dat die verwarring en die angst slechts een deel van de Nederlanders trof, namelijk het Gilde van de Goedmensen en zeker geen epidemische vormen heeft aangenomen. Er was iets fout gegaan, vond dat Gilde en dat vindt ook Heijne, zo lezen we, en de schade moet hersteld worden.
Net als Freek de Jonge maakt Heijne een simplistisch onderscheid tussen de goede en de slechte mens, tussen de een en de ander, of zoals hij het noemt tussen 'hier' en 'daar'. 'Hier' is de wereld van pluriformiteit, van gelijkheid, van roep om erkenning 'daar' is de wereld van misnoegen, woede, miskenning. "Hier' is universalisme, gelijkheidsdenken, gezamenlijkheid, 'daar' is nationalisme, groepsdenken, identitaire eigenheid, en tussen dat hier en dat daar loopt, zo constateert Heijne, een breuklijn.
Maar hoe hij zo simpel onze samenleving kan indelen in een goede kant en een slechte kant, en hoe die breuklijn tot stand gekomen is vernemen we van hem niet. Heijne deelt naar eigen inzicht in, ziet een breuklijn -of trekt een fatsoenskloof- en laat het daarbij.
Maar nog vreemder is het dat hij wel in alle duidelijkheid stelt dat het 'echt publiek debat' onmogelijk is geworden, maar opnieuw niet uitlegt hoe dat zo gekomen is. Sterker nog, hij lijkt steeds maar weer te suggereren dat het niet de goeden zijn maar de slechten die dat debat hebben kapotgemaakt. Hij zegt het nergens letterlijk, en lijkt het voorlopig ook niet letterlijk te willen zeggen. Als hij de debatten van nu kwalificeert als "een eindeloze reeks zelfuitingen, in naam van een narcistische overtuiging dat het er om gaat gehoord te worden", heeft hij het dan bijvoorbeeld over de Zwarte Piet-haters, of juist over de Zwarte Piet-verdedigers? Zijn we allemaal narcisten geworden, of zijn het enkel diegenen die Heijne in het 'daar'-kamp heeft opgesloten? Hij lijkt toch weer het laatste te bedoelen, als hij het over 'de opgeklopte hype' rond het Kerstfeest heeft en rept van 'opgejutte kiezers' die opgejut voor Wilders gaan.
Als hij Sandel aanhaalt, die 'de angst dat we het met elkaar oneens zijn' noemt als een van de oorzaken van de teloorgang van het debat lijkt hij weer te vinden dat zowel het 'hier'-kamp als het 'daar'-kamp niet meer wil debatteren, en dat ook de Goedmens deel van het probleem is. Toch nog nuance?
Nee, toch niet, ijdele hoop. Heijne zoekt de verklaring in een 'gebrek aan gemeenschappelijkheid', waardoor ethische en politieke argumenten naar de achtergrond verdwijnen en er een gemis aan publiek belang ontstaat. Heijne is nu waar hij wezen wil om alle ellende in één klap kapot te verklaren: degenen uit het 'daar'-kamp vinden respons bij 'partijen die populistisch worden genoemd', en die partijen zijn het echte kwaad, want zij representeren niet de waarde van 'hier', de waarden van de Verlichting, maar vallen terug naar het 'daar', naar de duisternis van de Contraverlichting.
De aap komt nu uit de mouw. Heijne gaat nu volle bak en beweert nu ten stelligste dat de mensen van 'daar' het debat hebben gekaapt', dat de mensen van 'hier' het echte debat uit de vingers hebben laten glippen en het weer op moeten eisen.
Hoe vals kun je je betoog opzetten? Hoe gemeen kun je zijn? Als het echte debat er niet is, Bas, dan komt het omdat zowel 'hier' als 'daar' de toon van dat debat is kwijtgeraakt, dat de dialoog is veranderd, voorgoed is veranderd. Op een doortrapte wijze suggereren dat de goeden -zoals gedefinieerd door Bad Heijne zelf- totaal geen blaam treft, en dat de slechten -zoals gedefinieerd door Bas Heijne- dat debat kapotgemaakt hebben, dat is onder de gordel, en zonder één zinnig argument. Goed versus kwaad, licht versus donker, het is te simpel Bas, het is indelen, grof indelen, discrimineren, framen.
Begin eens, Bas, met jezelf af te vragen waar die angst en paniek van jou en de jouwen vandaan is gekomen, en of die angst die ook jou beving niet exact de angst is waar die door jou aangehaalde Sandel het over heeft. Vraag je eens af, als je Freud zo hoog hebt zitten, of je niet je eigen angsten projecteert op de ander, of je niet al te gemakkelijk de wereld in goed en slecht indeelt, maximaal polariseert, maar die polarisering al te gemakkelijk van je afschudt en projecteert op de ander.
Ik weet niet of je wel zo verlicht bent, Bas. Ik twijfel, juist omdat ze zo erg benadrukt dat je dat wél bent. Angst is het Bas, angst, voor Trump, voor Wilders, voor populisten, voor narcisten, angst voor spoken, voor demonen, voor dwergen en kobolden.
Je doet me denken aan Rob Wijnberg, Bas, die gevoelens van ressentiment enkel bij diegenen wil zien voor wie hij angst heeft en van wie hij afstand wil nemen, en daarmee zichzelf denkt te kunnen vrijwaren van die gevoelens .
Ik denk dat ook jij de toon een beetje kwijt bent Bas, want je bent bang, je bent een bang mannetje geworden dat van zich afslaat.

Schoorsteenveger | 03-01-17 | 20:15

Even denken, wanneer heb ik voor het laatst op Bas Heijne gestemd? Ehhhh... helemaal niet, dus waarom zou het mij kunnen schelen wat die plebejer in die ouwe mensen krant te vertellen heeft. Dat weten we toch allemaal? We weten toch allang hoe ze over ons denken, en over Trump en Wilders en Le Pen en Brexit, totaal geen nieuws.
Laat ze maar, laat ome Bas lekker in zijn psychotische rant blijven zitten, lekker hoog en droog vooroordelen spuien en dan tekeer gaan tegen intolerantie. Laat ze zichzelf maar belachelijk maken, ik lees die zooi niet, het boeit mij niet.
Laat ze maar denken dat ik een 'laagopgeleide tokkie' ben, of welk ander scheldwoord ze nog kunnen bedenken met hun oude Van Dale uit 1962. Al 'vier decennia' is hij/zij ongevoelig voor chantage, vier decennia geleden zat ik nog op school, sommetjes te leren. Wat weten die lui nu van de wereld van na het arpanet. Laat lekker gaan, uiteindelijk zijn wij degenen die lekker de 'foute' hokjes gaan roodkleuren en er is geen moer die Bas en de rest van het babyboom-1968-tuig er aan kan doen.

Rest In Privacy | 03-01-17 | 20:14

NRC na 25 jaar tijdje geleden opgezegd. Eenzijdige morele hoogmoed zoals van Bas Heijne speelde daarin mee. Hij kan geen enkel stukje meer schrijven zonder als Godwin op Wilders te eindigen, een vermoeiende en treurige rij van verongelijkte mannen zoals Freek de Jonge, Marcel van Dam, van Jole, ga zo maar door, laffe dominees die hun mond niet durven opentrekken voor de meest rabiate vormen van islamisme, bang om voor PVV-er versleten te worden. Laat ze elkaar maar bewieroken met PC Hooftprijzen en sleetste titels als dichter des Vaderlands - een triest zootje dominees en priesters.

Galois256 | 03-01-17 | 20:14

Ach wie anno 2017 pas doorheeft hoe kansloos links is en hoe walgelijk dom PC is daar zie ik nu zeker geen vriend in maar eerder een wanhopig trage knuppel. Ik was al van links naar "rechts" whatever je het wilt noemen geschoven in 1997 (voornamelijk dankzij de heldere Bolkensteijn en ik was toen bijna uit de pubertijd).
Dus ik ga deze jankconversatie tussen twee stoethaspels met denkbeelden van voor 1975 echt niet doornemen en een partij kiezen.

Copycrauw | 03-01-17 | 20:12

Opgewarmde kots komt alleen nog in de nrc terecht. Dat mensen dat nog vreten.

Wim Venijn | 03-01-17 | 20:12

Heb je met papier, dan zit je aan een max aan ruimte. Daar hebben ze destijds iets op bedacht, het internet.

WellusNietus | 03-01-17 | 20:10

@Veni-Vidi-Vici
Ik stel als locatie voor de 'nanana told you so show' op 16 maart Sportpaleis Ahoy voor. Als voorprogramma voor de Premier Leaque Darts. Bas Heijne als mastercaller.

poepaanmijngaatsie | 03-01-17 | 20:09

Bas Heijne zal na zijn dood gauw vergeten zijn. Troost u daarmee.

Carmelita | 03-01-17 | 20:08

@Hem | 03-01-17 | 20:02
Ben al vanaf vanmorgen hinderlijk aanwezig. Heeft me eigenlijk teveel tijd gekost.

atheïstisch stemvee | 03-01-17 | 20:08

goed stuk van Jaap Plaisier. Legt hiermee in slechts 560 woorden feilloos bloot, de holle retoriek en de gebrekkige motivering van Heijne. Ook Nieuwsuur (ook poortwachter van de correcte mening) stelde "onze pleitbezorger" van het debat gelegenheid om solerend zijn zegje te doen.

krelus | 03-01-17 | 20:06

atheïstisch stemvee | 03-01-17 | 19:50
Jaaaa er lebt noch! Waar ben je al die tijd geweest? Of lag ik te slapen?

Hem | 03-01-17 | 20:02

Dat hele NRC is verworden tot een vlug schriftje met alleen de persoonlijke linkse meningen van een stel armzalige figuren die zich misplaatst " journalist " noemen of " columnist". Het is niet te lezen, voorspelbaar, rancuneus, en allemaal anti dit en anti dat.. Anti Trump, anti Putin, anti Rusland, anti Wilders, enz, en dat iedere dag weer... Zucht... Get al Life! Ga wat anders doen.

070 | 03-01-17 | 20:00

bakoenin | 03-01-17 | 19:49,

Heijne en Grunberg zijn goedbetaalde trollen, net zo kwaadaardig als de anonieme haatprediker Hugo Brandt Corstius, die professor Buikhuizen kapot maakte. Omdat de wetenschappelijke kennis van dat moment niet overeenkwam met de creationistische dogma's van de PvdA.
Er is nog niks veranderd; wie de evangeliën van EU, islam en immigratie tegenspreekt komt als ketter op de brandstapel.

Je leest graag begrijp ik; je bent bepaald niet de enige hier. Ik merk regelmatig dat de gemiddelde GS-reaguurder beter geïnformeerd en meer belezen is dan de gemiddelde NSB-hoernalist.
Het is maar goed dat die NSB-redactie de intelligentie niet heeft om te beseffen hoe gênant dat eigenlijk is.

Dandruff | 03-01-17 | 20:00

In 100 woorden:

Heijne noemt half Amerika barbaars

Onze kersverse P.C. Hooftprijswinnaar Bas Heijne wist 31 december in NRC precies wat zijn tegenstanders, mensen ‘die populistisch worden genoemd’, beweegt. Zij hebben het gevoel dat hun ‘iets wezenlijks’ afgenomen wordt en dat hun ‘gevoel van eigenheid’ bedreigd wordt.

Het is in lijn met zijn recente pamflet Onbehagen. Daarin noemt hij de aanhang van populisten, met hulp van Freud: agressief, intolerant, woedend, gefrustreerd, onredelijk, destructief, ontspoord, verweesd, ongeduldig, verwend, irrationeel, permanent ontevreden, door en door egocentrisch, doodsdriftig en barbaars. En dan klagen: ‘Er is alleen nog maar toon, geen debat.’ Projectie, zou Freud zeggen.

Benno | 03-01-17 | 19:59

Heijne dan ipv Heyne. Mij een biet

Oprisp | 03-01-17 | 19:57

Volgend Heyne zijn wij een soort schepselen die niet in zijn stramien van maakbaarheid passen. Hij heeft liever onze nieuwkomers die hem nog met open mond aangapen. Daarom komen we niet aan het woord in zijn blaadje en moeten ze het hebben van de veelwoorderij van Heyne. Hoewel er lege plekken komen en daarom de advertentie's eindeloos moeten worden opgerekt blijft de NRC volhouden aan het langdradige concept Heyne. Het debat mag niet maar zeuren dat er geen debat is mag wel, huh?

Oprisp | 03-01-17 | 19:56

@Titaantje | 03-01-17 | 19:11

Nederlandse lone wolves zijn tot nu politiekcorrect of moslim gebleken. Mensen die verrassend vergelijkbare denkbeelden als u aanhangen. Voorts lijkt u niet in staat zelf een betoog te schrijven en vooral te vitten op die van anderen. U bent dus overduidelijk een binnenvetter met communicatieve achterstanden.
.
U begrijpt dat wij ons dus ook een beetje zorgen maken over u. Voor je het weet ligt de volgende criticaster van islam / politiekcorrecte politiek weer dood te bloeden op het plaveisel.
.
U snapt het zelf nog niet, maar uw soort is juist het probleem. U weet wel, het soort dat de wijsheid in pacht denkt te hebben en die per demonisering, laster en (verbaal) geweld denkt te kunnen afdwingen.
.
En nu hop, hop, terug naar de trog, politiekcorrect zwijntje. Uw stank is niet te harden.

Parel van het Zuiden | 03-01-17 | 19:53

Hoe dan ook begrijp ik niet waarom kranten anno 2017 nog opiniestukken plaatsen. En vind je per ongeluk wél een doordachte opinie, kun je hem niet delen omdat de lezer er voor moet betalen.

Papa Jones | 03-01-17 | 19:50

Net ook even de tijd genomen het stuk van Heijne te lezen. Dat betekent voor mij de tweede keer vandaag terugkomen op eerdere uitspraken (het is mijn dag niet). Ben het op grote lijnen zelfs eens met Heijne. Sorry Jaap.

atheïstisch stemvee | 03-01-17 | 19:50

Dandruff | 03-01-17 | 19:37
;-) Waar anders kan ik zo lekker los gaan op zulke charlatans als Heijne en Grunberg.
Werkelijk alles heb ik gelezen, van Hemingway tot aan Dostojevsky. Van Toergenjev tot aan Wilde. Van Shopenhauer tot aan Sartre. Heb diverse titels. En waar word ik met mijn belezenheid op getrakteerd van mijn belastingcenten?
Met nitwits zoals Heijne en Grunberg.
Heb een rothumeur en kan dat nu lekker ventileren.
Waar halen die gasten het lef vandaan om vanuit hun ivoren torentje wat gebouwd is op drijfzand hautain anderen de maat te nemen maar iedere discussie uit de weg te gaan?

bakoenin | 03-01-17 | 19:49

Dat kranten nogal selectief zijn in welke tegengeluiden ze toelaten in bepaalde discussies is niet echt nieuws (moet ineens denken aan de procedure voor het wel of niet toestaan van kamervragen..). Geen ruimte/tijd, te veel aanbod en een holle frase over recht doen aan alle opvattingen in de samenleving.
Of de auteur een punt heeft weet ik niet, daarvoor lees ik de VK niet vaak genoeg. Van de reactie zou ik ook niet vrolijk worden, wel doen alsof er ruimte en waardering is voor dit geluid, dan vriendelijk informeren of er niet wat af kan om vervolgens ruimte te bieden voor 30% van het stuk.
Tegelijk zou de auteur bij mij ook niet veel gedaan krijgen, vertellen wat mij wel of niet zou sieren, met wazige argumenten (weinig kritiek, er is dus wel enige kritiek?). Je stuk voor 70% schrappen of geen plaatsing is niet vriendelijk, maar dat mogen ze vragen, ze zijn jou niets verplicht. Dan terugkomen met 'doe gewoon exact wat ik wil of ik zet het op mn blog en stuur het rond'. Is op zijn zachtst gezegd nogal kinderachtig, zet het lekker op je blog, schrijf nog een paar stukken over de hypocrisie in medialand ipv boze mailtjes te sturen.

noerg | 03-01-17 | 19:48

Voor degenen die een niet op de man gespeeld commentaar op Bassie willen lezen: "Door wie is het debat vernietigd Bas Heijne? En waarom?" hardewoorden.nl/2017/01/door-wie-is-he...

Graaiende Teddybeer | 03-01-17 | 19:47

Huh? Wij krijgen 500,- roebel per comment, jij niet dan?
Harry Turtle | 03-01-17 | 19:44

Dat is nog niet eens een tientje. Die Poetin is ook cheap geworden.
Vroeger kreeg je nog wel eens een flesje Stoli

Titaantje | 03-01-17 | 19:47

Tubantia83 | 03-01-17 | 19:35,

Juist als het om de inhoud gaat zijn 200 woorden vaak te weinig. Ik zie niet in hoe bovenstaand stukje met meer dan de helft kan worden ingekort, zonder dat de boodschap en vooral de argumentatie daarachter verloren gaan.
Dan verdwijnt de inhoud, en wordt het net zo'n belachelijk en ongefundeerd stuk als die 2200 woordjes van Heijne.

Dandruff | 03-01-17 | 19:44

nick.name 1907

Inderdaad. Daar soppen ze op bij het CDA.
Gelukkig zit bij de ChristenUnie nu Gert Jan Seegers. Die heeft het niet zo op de islam. Een stuk rechtser. Met voormalig leider Arie zat de partij echt in het slob.

Nehemia | 03-01-17 | 19:44

Berbaar | 03-01-17 | 19:23
Huh? Wij krijgen 500,- roebel per comment, jij niet dan?

Harry Turtle | 03-01-17 | 19:44

Globalisme gewoon de zoveelste vorm van tribalisme, iedereen die het niet met hen eens is en dus niet tot de stam behoort door hen gewoon afgebrand als zijnde fout (want niet van hun stam).
Het opmerkelijkst is dat nationalisten veel redelijker zijn dan internationalisten, terwijl die laatste groep zich alleen maar op de borst loopt te kloppen met hun gelijkheidsdenken.
Het is dus geen 'gelijkheidsdenken' tegenover 'groepsdenken' zoals Heine schrijft, globalisten zijn namelijk ook gewoon groepsdenkers.

me,myself and IK | 03-01-17 | 19:43

Heb je al aan de GS redactie om een permaban voor mij gevraagd?
bakoenin | 03-01-17 | 19:31

Nee! Ik ben geen achterbakse nazi...
En ik hoop niet dat deze vraag iets zegt over jouw mentaliteit.
Leven en laten leven, is mijn motto.

Titaantje | 03-01-17 | 19:40

@Tubantia83; het gaat al lang niet meer om de inhoud bij de MSM. Het gaat alleen nog maar om de subsidie en de redactionele bijdragen.

JoyCee | 03-01-17 | 19:38

Berbaar | 03-01-17 | 19:30

Kan, maar dit is persoonlijk aan de man die net de PC Hooftprijs heeft gekregen. Laat een uitzondering toe voor Jaap zou ik zeggen. Ik heb nog niet vaak zo'n kritisch stuk gelezen over hem.

Oprisp | 03-01-17 | 19:38

bakoenin | 03-01-17 | 19:29,
bakoenin | 03-01-17 | 19:31,

Laat je niet opnaaien door een paar trollen.
Ze doen hetzelfde als Heijne;
- iedereen met een andere mening beledigen;
- zonder op de argumenten in te gaan;
- en dan janken over "de toon" van de argumenten.

Dandruff | 03-01-17 | 19:37

gnor | 03-01-17 | 19:33
Nu wel. Lang leve de weblogs dus.

Hem | 03-01-17 | 19:36

Haha. Mooi is dat hè. Het moet kort en bondig zijn, liefst met twee letters / woord. En dan kom je niet meer tot close read toe, laat staan op een gelijkwaardig fileren ervan. Tien jaar geleden al achter gekomen op de hogeschool. Je teksten moesten kort en bondig zijn, enige toelichting, nuancering of verfijning gold niet als zodanig. Want te veel tekst, want dan moet je te veel lezen, want dan komen er misschien te veel vragen. Goddank is er nog een GS die die ruimte wel geeft of B. Brussens TPO.

JoyCee | 03-01-17 | 19:36

Dat gediscussieer over de vorm de hele tijd... daar kom je er niet mee. Discussiëren over de inhoud, daar moet het over gaan. Met inachtneming van normen en waarden, dat wel. Respect voor elkaars verschillende mening en vlammen. Daarvoor zijn geen 559 woorden noodzakelijk.

Tubantia83 | 03-01-17 | 19:35

PC Hooftprijs?

Heyne gaat voor de Politiek Correcte hoofdprijs.

de honden blaffen... | 03-01-17 | 19:34

@Hem | 03-01-17 | 18:40 Ik neem aan dat u er mee bekend bent dat de Minister in het kader van de arme kranten in Nederland er voor heeft gezorgd dat de scholen waar hoernalisten worden opgeleid enige financiële genoegdoening ontvangen. Wiens brood....

gnor | 03-01-17 | 19:33

Montgomery Burns | 03-01-17 | 19:26

Haha, wat we zijn we toch minderwaardig soort ondermens die niet in staat is Heyne te woord te staan. Hoe zou dat toch weer in orde moeten komen. Schreeuwen? Trommelen? Of gewoon ja knikken?
Heyne, je bent een nul als je dit niet niet oppakt.

Oprisp | 03-01-17 | 19:33

Goed stuk, van Jaap Plaisier.

Hoort dus inderdaad niet thuis in NSB Handelsblad.
Dat is net zoiets als de Mona Lisa in een gierput bewaren.

Dandruff | 03-01-17 | 19:33

Toch wel lachen dit., flamen en trollen op hoog niveau, denk niet niet er uitnodigingen voor verjaardagfeestjes klaarliggen.

Bokito ergo sum | 03-01-17 | 19:32

Titaantje | 03-01-17 | 19:25
Nou dat is mooi. Heb je al aan de GS redactie om een permaban voor mij gevraagd?

bakoenin | 03-01-17 | 19:31

@Oprisp | 03-01-17 | 19:21
Teveel woorden lijkt me een vrij valide argument.
Als er op ieder stuk in de NRC een ingezonden brief komt van 25% van het aantal woorden van het originele stuk dan komt de bezorger voortaan iedere dag met een truck voorrijden.

Berbaar | 03-01-17 | 19:30

@Berbaar | 03-01-17 | 19:23
Jouw tegel is van een dermate slechte schrijfkwaliteit dat als ik jou was me helemaal niet met schrijven bezig zou houden.

miko | 03-01-17 | 19:30

Berbaar | 03-01-17 | 19:23
Natuurlijk verdienen ze hun geld daar mee. Ze schrijven wat hun broodheren willen.
Gelukkig heb ik een andere broodheer en mag ik heel ongenuanceerd wel op een site die nodeloos kwetsend is mijn mening ventileren.
Dat is niet schuimbekkend maar slechts een uiting van mijn diepste minachting voor deze broodschrijvers die iedere onafhankelijkheid hebben verloren.
Van een intellectueel verwacht ik intellectueel gedrag en niet verschuilen achter moderatie of een 200 woorden limiet.

bakoenin | 03-01-17 | 19:29

Ik ben het helemaal eens met het verhaal van Jaap, maar ben het ook met de NRC redactie eens dat het qua stijl en toonzetting beter past als ingezonden brief. Voor een serieus artikel past dit op de man spelen niet, dan had hij zich moeten beperken tot een inhoudelijk betoog.

Dr. Vigilante | 03-01-17 | 19:29

Jaap Plaisier is een minderwaardig mens.

Montgomery Burns | 03-01-17 | 19:26

@Titaantje | 03-01-17 | 19:22
De vijand van mijn vijand is mijn vriend....., of zoiets?
Pavlov gepeupel, het laat zich allemaal heerlijk sturen.

Berbaar | 03-01-17 | 19:26

Als je zieltje erg gekwetst is
bakoenin | 03-01-17 | 19:17
No worries there mate.. verbaal projectielbraaksel kwetst mijn zieltje niet zo snel hoor..

Titaantje | 03-01-17 | 19:25

@bakoenin | 03-01-17 | 19:06
Nou zowel Grunberg als Heijne schijnen hun beleg en boterham te verdienen met hun schrijfseltjes.
En in ieder geval staan ze niet te schuimbekken om niet in de panelen.
Dat hebben ze in ieder geval al voor op U.

Berbaar | 03-01-17 | 19:23

@titaantjes, zo, weer bezig met je domlinkse deughobby zie ik: Karaktermoord plegen. Van druk maken naar een lone wolf. Wat een bizarre hersenkronkels moet jij hebben. Maar ga gerust door met het blootleggen van je ziel op GS.

roze_bril | 03-01-17 | 19:23

@Veni_Vidi_Vici | 03-01-17 | 19:09
Ik stem niet,ik ben niet verantwoordelijk voor de poppenkast.
verder heb ik niks met religies,nooit gehad. Nog ver voor Wilders op die kar sprong voor electoraal gewin.

miko | 03-01-17 | 19:22

Berbaar | 03-01-17 | 19:14
Tja, wie had dat gedacht, dat de reaguurdertjes nog eens zo zouden weglopen met een gefrustreerde aardrijkskundeleraar..

Titaantje | 03-01-17 | 19:22

Het debat, Heyne. Hier heb je het van Jaap. Dan gaat het een keer over jouw schrijfselarij en dan weigert de NRC het. Ik bedoel maar, dan ben je toch een flikker als jij je verstopt achter het argument van teveel woorden?
Toon(?) je eens een vent en laat een ander ook aan het woord. Je bent heus niet de enige die mening heeft heurr..

Oprisp | 03-01-17 | 19:21

Lezenswaardige inkijk in de totale overbodigheid van onze zelfverklaarde, fatsoenlijke opiniemakers.
Voor wie het Licht heeft gezien is er geen weg meer terug...

Titaantje | 03-01-17 | 19:11

De zoveelste progressieve flapdrol met kwalijke insinuaties... Knap hoor anno 2016 nog steeds in de waan verkeren er een redelijke kijk op te hebben.
Prutser.

Desmoulins | 03-01-17 | 19:19

Muxje | 03-01-17 | 18:57
Daar ben ik het helemaal mee eens en mensen als deze Bas H. ben ik ook best zat. Precies dat hypocriete dat je o.a. schrijft. Maar neemt het enge gevoel van de overheidsbemoeienis bij "onafhankelijke" kranten niet weg. Sterker nog, versterkt door bijv. de propaganda machine die Timmerfrans wilde opzetten in Oekraïne. Tegen propaganda. Raar hoor. Dat 3e rijk lijkt er toch te komen.

Hem | 03-01-17 | 19:17

Titaantje | 03-01-17 | 19:11
Klopt, heel erg druk omdat ik verwacht van een publieke omroep dat ze evenwichtig ongekleurd nieuws brengen.
Immers ze zitten daar door mede mijn belastingcenten.
Dat gebeurd niet dus uit ik me in krachttermen.
Hier kan dat gelukkig nog.
Als je zieltje erg gekwetst is kan Heijne je misschien een Freudiaans psycholoog aanbevelen.

bakoenin | 03-01-17 | 19:17

't Is sowieso slecht gesteld met de media in Nederland. Het is alles links wat de klok slaat. Met voorop de NPO ! Ja, NPO = Nederlandse publieke omroep. Dat hoort dus een omroep van, door, voor alle Nederlanders te zijn. Maar ze vertegenwoordigen alleen links en zijn meer begaan met buitenlanders dan Nederlanders; zie alle zielige reportages van zielige kindertjes in zielige omstandigheden in zielige opvangcentra in Libanon of ergens anders op NOS.nl. Alle ellende die de immigratie met zich meebrengt wordt vakkundig weggemoffeld of komt sporadisch aan bod.

Hopelijk is na maart rechts aan de macht en maakt ze een einde aan deze indoctrinatie ten top (van publiek geld) door de publieke omroep.

Ron van Zon3948 | 03-01-17 | 19:16

Bas neem ik gewoon niet serieus. Dus die PC hoofdprijs ook niet. Doet me denken aan dat wijf van Gullit, weet niet waarom. Anyway, leuk zo n rant. Maar deze mensen zijn ideologisch. Dat is net iets als religieus. Behalve dat religieuzen soms wel eens twijfelen aan hun gelijk. Deze overtuig je van zijn leven niet. Nee ,vreselijke mensen. Ken er zo een paar gelijke in mijn omgeving aanwijzen.

roze_bril | 03-01-17 | 19:16

@Titaantje | 03-01-17 | 18:44
Yep dat is het wel zo'n beetje nisschien met een vleugje aandachtshoer en een snufje zelfimportantie.
Nou daar sta je dan Jaap met je stukkie, lees vooral in de panelen hoe de reaguurders de belangwekkendheid van je stukkie inschatten.
Proest.............!

Berbaar | 03-01-17 | 19:14

meneer Q | 03-01-17 | 19:08
Omdat Bas met zijn obscure meninkjes gewoon ook bij het klootjesvolk behoort maar zich daar met behulp van zijn broodheren van kan afkeren.
Talking head, niets anders.

bakoenin | 03-01-17 | 19:13

Als bierdrinkende, PVV stemmende dartkijker zullen de journalistenfitties me aan den racistische aars jeuken.
Al ben ik wel van mening dat "journalist" tegenwoordig in het grootst aantal gevallen niet meer zonder de aanhalingstekens kan.
En dat is best treurig voor journalisten die hun werk wèl serieus nemen.

Jackanders | 03-01-17 | 19:11

een charlatan
jank sites
Who the fuck is Heijne
zeurkous
zwakzinnige riedeltje
Die lul
De idioot
een zak
slappe geouwehoer
zijn gebrabbel
Rot op
die klootzakken
bakoenin | 03-01-17 | 19:06

Man man man, hoe druk kan iemand zich maken om een paar opininieschrijvertjes...
Misschien moet je je medicatie even laten ophogen voordat je opeens lonewolf gaat..

Titaantje | 03-01-17 | 19:11

miko | 03-01-17 | 19:00
.
Toch knap dat je anti PVV bent en dan zo'n zin uit je snavel krijgt.
.
Die overgave en onderwerping staat ook voor jou en je geliefden op de menulijst als de islam hier uiteindelijk, mede gefaciliteerd door jouw stemgedrag, het roer overneemt.

Veni_Vidi_Vici | 03-01-17 | 19:09

Bas Heijne heeft het vooral over zijn eigen schrijfsels dus, met zijn toon.

Muggenmepper | 03-01-17 | 19:08

De PC Hooftprijs voor Bas Heijne? Eli, Eli, lama asabthani...

Papenblok | 03-01-17 | 19:08

Vaak in het verleden Basjes schrijfsels gelezen toen ik nog NRC las. De haat tegen "de gewone man" droop er toen ook al vanaf.
NRC werd vervolgens steeds politiek-onderbuik-achtig-linksch-korrekter, dus meteen deze krant gedumpt.

meneer Q | 03-01-17 | 19:08

@Nehemia | 03-01-17 | 18:54
Die CDA'ers worden er natuurlijk helemaal soft van dat de Koran hun Jezus een profeet beschrijft.

nick.name | 03-01-17 | 19:07

Jaap Plaisier is in het goede gezelschap van Gerry van der List van Elsevier: "Het gejammer van Bas Heijne: meer een zeikpunt dan een ijkpunt".
www.elsevier.nl/nederland/article/2016...

Peter_K | 03-01-17 | 19:06

Klopt dat het een charlatan is die Heijne.
Opgehemeld door semi linkse jank sites zoals Joop.
Ook daar is geen open discussie mogelijk en wordt alles wat goed onderbouwd tegen de heersende mores in gaat gefilterd.
Who the fuck is Heijne? Omdat die zeurkous mag aanschuiven bi DWDD om zijn zwakzinnige riedeltje af te steken is het nog geen afgod.
Die lul zit daar alleen maar om te zorgen dat van Nieuwkerk of Pauw hun salarisis houden. De idioot heeft letterkunde gestudeerd, wat maakt zijn mening relevant? Laat hij een mening hebben over lettertjes.
En er is nog zo een zak die zo nodig iedere dag moet verzieken met zijn slappe geouwehoer. Ene Grunberg. Weet niets, kan niets, heeft nog nooit iets op papier gekregen wat het lezen waard is maar mag zich wentelen in aandacht omdat een zelfingenomen kliekje met pretstudies zijn gebrabbel zo ondoorgrondelijk vinden dat het interessant is.
Rot op met Heijne en Grunberg. Waar in godsnaam halen die klootzakken hun autoriteit vandaan?

bakoenin | 03-01-17 | 19:06

@Nehemia | 03-01-17 | 18:54
Merkel is inderdaad heel erg maar komt uit de christendemocraten hoek,DAT zijn de ergste. In ons land dus het CDA en de CU. Vooral het CDA is de verraderspartij nummer een.

miko | 03-01-17 | 19:03

Wat ik mij wel ernstig afvraag, waar leeft dit orakel van? Het schrijven van dit soort onzin of wat?

Ommezwaai | 03-01-17 | 19:03

@nick.name | 03-01-17 | 18:53
En dat Islam geen overleg predikt maar overgave en onderwerping.

miko | 03-01-17 | 19:00

Weet niet wie Bas is, maar NRC is een griezelig foldertje. Dus hup Jaap.

très cool | 03-01-17 | 19:00

De toon van het debat. Welk debat? Louter monologen van omhooggevallen opiniemakers.

"Wir sind das Volk"

Statler en Waldorf | 03-01-17 | 18:59

@Hem 18:40: En daarom is het goed dat er dingetjes als GeenStijl bestaan. De zogenaamde culturele elite hebben het idee van gelijkheid allang losgelaten, en dragen hun gütmensch-insigne met trots. Met hun fucking geklaag over een gebrek aan debat en een tekort aan feiten. Er is nog nooit zoveel debat geweest, met zo'n brede en diverse groep mensen, als op de diverse krochten van het Internet. Ook al is dat debat niet altijd even beschaafd. En voor wie zijn best doet en niet al te snel zijn conclusies trekt is het nog nooit zo eenvoudig geweest om feiten te vinden of in elk geval een goed idee te krijgen over het waarheidsgehalte van hetgeen gepresenteerd wordt.

Heijne is ook zo'n culturele elitist: klagen over de toon, over de vooringenomenheid van de tegenstanders, hard doen alsof hij wel neutraal en objectief is, maar ondertussen wel allerlei pseudo-wetenschappelijke artikelen aanhalen over oude stokpaardjes zoals het verfoeilijk marktdenken, en vervolgens geheel feitenvrij beweren dat er "nooit kritiek op de vrije markt gegeven wordt". Droevig.

Muxje | 03-01-17 | 18:57

Ik zie Jaap er wel voor aan dat 'ie gefrustreerd door deze afwijzing nu elke avond, gehuld in een regenjas, het huis van Heijne in de gaten houdt.

Titaantje | 03-01-17 | 18:56

NRC is één van de vele propaganda kanalen van het policore regime des heils. Dat weten we al 20+ jaar.
Trouw, Volkskrant, Parool, etc., etc.: idem dito.
Allemaal spreekbuizen van de Grote Sprong Voorwaarts
in de multiculturele afgrond.

Rest In Privacy | 03-01-17 | 18:56

Wie leest er nog dode beaum?

Solar666 | 03-01-17 | 18:56

Wanneer gaat Bas Heijne het eens hebben over wat we niet willen in Nederland zoals duistere pre-verlichtingstijden in plaats van neerkijken op het gekrioel.

Wierd Duk even over Bas Heijne
vimeo.com/142343809
vanaf 43m30s ongeveer.

kloopindeslootjijook | 03-01-17 | 18:54

Geef links de macht en uw land wordt een ruïne. Het zijn allemaal kleine Merkeltjes.

Nehemia | 03-01-17 | 18:54

Gewinflipt | 03-01-17 | 18:45
Opinierend artikel om stilistische reden weigeren is nogal bizar.

cocktailsmaak | 03-01-17 | 18:54

Representatief voor het arrogante NRC dat zich maar blijft afvragen hoe het toch komt dat de oplages dalen.
Zullen vast allemaal boze blanke mannen zijn die voortaan een andere kattenbakvulling kiezen.

Negatyfus | 03-01-17 | 18:53

De deugmensch wil graag het debat aangaan. En een goed debat begin je altijd door eerst je opponent het zwijgen op te leggen door deze voor smerige rasiest, xenofoob, islamofoob en tokkie uit te maken.
.
Wie wind zaait zal Wilders oogsten.
.
16 maart gaan we het debat aan met: 'nananna told you so!'

Veni_Vidi_Vici | 03-01-17 | 18:53

Door de hele 2200 woorden lange bagger van Heijne heengeploegd en ik begrijp de woede van Plaisier wel.
Hij had in zijn reactie wellicht nog wat steviger kunnen zijn tegen het idiote zich toeëeigenen door Heijne van "de Verlichting".
Als er iets tegengesteld aan "de Verlichting" is, dan is het wel de tenenkrommende weigering van Heijne en de zijnen om überhaupt een discussie te tolereren over hoe onverenigbaar die Verlichting en de waarden van de Islam wel zijn.

nick.name | 03-01-17 | 18:53

Wat een lulverhaal van die Plaisier, zo stond het niet in het NRC, ook op de man spelen, argumentum ad baculum, komt allemaal niet sterk over, NRC-medewerker heeft wel degelijk een punt. Meeste NRC-bijdragen zijn tegenwoordig overigens erg pro-VVD, Asscher-bashen, Heijne uitgezonderd.

Ben7943 | 03-01-17 | 18:52

Bas H. is een pedante lul... schoolvosserij

SterF... | 03-01-17 | 18:51

Jaap is volkomen wereldvreemd, in discussie gaan met de NRC-redactie, je zal er maar tijd voor hebben. Desalniettemin, hij heeft een verantwoord stuk tegengas geproduceerd. Een stuk waarvan elk weldenkend mens bij voorbaat al weet dat NRC het niet gaat plaatsen. Daar heb je echte vrijplaatsen, zoals TPO, voor nodig.

Jonkheer Wttewaall | 03-01-17 | 18:51

Sinds de nieuwe rotterdamsche courant de cultuurstrijd tegen het handelsblad heeft verloren en naar 020 rokin is verhuisd is de krant reddeloos verloren. Niet lezen is beter. Gaat vanzelf ten onder. Het waren mooie jaren sinds 1843, nu tijd voor de bijzetting.

Glasgow Argus | 03-01-17 | 18:49

Zoek al lang naar het prototype van een aandachtshoer.

Gevonden!

Leo* | 03-01-17 | 18:49

Jaap, wie maakt zich nou nog druk over wat de NRC wel of niet schrijft? Waar slaat die hele e-mailcorrespondentie op? Ik heb die krant er ongeveer anderhalf jaar geleden uitgegooid, ik kon er niet meer tegen. Wat BasHeijne schrijft is niet relevant. Waarom zit je je daarover op te winden?

theo-is-dood | 03-01-17 | 18:48

@Mafkees_Deluxe | 03-01-17 | 18:41
Op wie reageer jij dan??

miko | 03-01-17 | 18:48

Zentgraaf, van zulke lange stukken heb ik geen plaisier.Je lijkt Dennis Honing wel, of feyman.

miko | 03-01-17 | 18:47

Heeft Heijne het indirect over dat artikel in Vrij Nederland over de leren broer in de jonge jaren van Geert Wilders?
..."het gesjoemel met woorden, op de opportunistische paaipolitiek die haar eigen beloften niet nakomt, op de spin, op de intimidatie, op het infantiele gedrein."

kloopindeslootjijook | 03-01-17 | 18:47

Ik heb niet alles gelezen (wel het stuk, niet de mailwisseling), maar stilistisch houdt het niet over. Dat kan een reden zijn. Verder interessant stuk.

Gewinflipt | 03-01-17 | 18:45

Bas is gek

Professor Bacterie | 03-01-17 | 18:45

NRC abbo al jaren geleden opgezegd. Jammer, het was vroeger een goede krant. Nu lees ik "Der Spieger". Kan ik iedereen aanraden.

Trekhaas | 03-01-17 | 18:45

Die Bas Heijne heeft echt de gehele policorbingokaart afgevinkt in zijn stuk. Terwijl 'minderwaardig mens, want foute mening' de lading wel dekt. Of niet Bassie?

atheïstisch stemvee | 03-01-17 | 18:45

Jeetje, linkse kranten die geen tegengeluid op het eigen gezwam willen plaatsen.

Je
Verwacht
Het
Niet....

happen naar de baas | 03-01-17 | 18:45

Hoop gaten in dat linkedin CV. van deze hoogopgeleide Jaap. Misscien toch wat opleidingen of cursussen volgen om relevant te blijven. Verder valt toch die agressie op van deze boze blanke man die zo kenmerkend blijkt te zijn voor de D66 aanhanger/raadslid vandaag de dag.

ChatBot | 03-01-17 | 18:45

Querulant.
Next...

Titaantje | 03-01-17 | 18:44

-weggejorist-

Mafkees_Deluxe | 03-01-17 | 18:41

Zo rolt de Neerlandse media anno 2017. Toch benieuwd hoeveel mollen er nog rond lopen op de redacties (weet u het nog?). Ik krijg het idee dat men vanuit Den Haag op een of andere manier op slinkse wijze via indirecte contacten de juiste mensen naar voren schuift tijdens de sollicitatieprocedures. Maar goed, dat is ook maar een onderbuikgevoel (die miste ik nog in het lijstje hierboven)

Hem | 03-01-17 | 18:40

And not a fuck was given.

postmodernismisdead | 03-01-17 | 18:37

Sociaal geograaf?
Oke, ik ben afgehaakt.

crankshaft | 03-01-17 | 18:32

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen