Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten - Waardeloze verkiezingen

fijnmannogeen.jpgObama beveelt aan de ene kant onderzoek over stembusgang, aan de andere kant zijn alle verzoeken tot handmatige hertellingen afgewezen. Het belangrijkste bewijs wordt niet bekeken. Erger nog, de staat Michigan heeft een wet dat als de uitslag niet klopt bij de opkomst, er geen hertelling mag komen. Afgelopen maandag hebben de kiesmannen uit de staten hun definitieve keuze tussen twee teleurstellingen in zesvoud moeten opstellen, ondertekenen en insturen. De Nederlandse overheid is voor een stemprinter. Dan kunnen daarna de stemmen geautomatiseerd gescand en geteld worden. Het eerste systeem kan een andere stem printen dan de keuze van de kiezer. Het tweede systeem kan foutief inscannen of optellen. Fouten die allemaal in de VS voorkomen. Deze “oplossing” verdubbelt alleen maar het aantal kwetsbare systemen. De kans dat een paper trail op het juiste moment volledig wordt bekeken, is verwaarloosbaar. (Videootje met uitleg) Computers zijn eigenlijk alleen nog maar extreem mentaal beperkte ambtenaren met een IQ beneden een strontvlieg, die als lemmingen blind de instructies volgen van hun fascistische leider, de onbekend gebleven groep programmeurs. Zou er niet een fundamenteel grondrecht moeten zijn dat iedereen het verkiezingsproces moet kunnen controleren? Niet alleen actief en passief kiesrecht, maar ook zonder alles daartussenin. Dat iedere kiezer zonder een muur van deskundigen zelfstandig toezicht kan houden over iedere stap in het kiesproces. Het verzoek van de groenen om de stembiljetten opnieuw te bekijken werd niet ontvankelijk verklaard. Alleen kandidaten die de verkiezingen bijna hadden gewonnen zijn een belanghebbende partij. Het volk zelf blijkbaar niet. Als de verliezer het dus wel best vindt, of iets krijgt aangeboden of bedreigd wordt, vervalt de nacontrole. Een partij kan ook afzien van een hertelling vanwege het beeld wat het schept, of politieke druk. In de meeste staten moet bij een verzoek tot hertelling ook gepleit moeten worden hoe er gefraudeerd is, en hoe de hertelling tot een beter resultaat zal komen. Iets wat zonder toegang tot de code in stemcomputers tijdens de stemming helemaal niet mogelijk is. En zelfs met die toegang zien de meeste mensen alleen abracadabra. De partij die verzoekt om een hertelling moet die hertelling in vele staten zelf betalen. Vreemd dat er miljarden beschikbaar zijn voor de campagne vooraf, en slechts miljoenen voor toezicht en controle achteraf. Rusland en China worden aan de lopende band beschuldigd van digitale oorlogsvoering, maar die zouden stemcomputers buiten schot laten? In duplo Hertellingen die weinig verbetering hebben opgeleverd, aangezien die met voornamelijk door dezelfde stemcomputers worden uitgevoerd. Dan controleer je de herhaalbaarheid van een discutabel proces, niet zijn kwaliteit of juistheid. Zoals vele studenten eerst drie keer tentamen doen, en dan pas het boek open. Belangrijke zaken moeten twee keer compleet onafhankelijk gemeten worden, met andere mensen, andere software, andere hardware. Daarom heeft CERN aan de ene kant in de ring de Atlas-detector en aan de andere kant de CMS-detector. Waarom wordt die zorgvuldigheid wel geëist in een wetenschappelijk experiment, maar niet in de belangrijkste verkiezing ter wereld? Naïef De meute heeft vertrouwen in de staat die ze gekocht heeft, het bedrijf die ze levert en de mensen die ze bedienen. Deze bedrijven gebruikten als wachtwoorden “abcde” of “admin”. De twee marktleiders Diebolt en E&S zijn onderdeel van internationals die belang hebben bij de uitslag. Niet alleen is de campagne en lobby in handen bij het grote geld, het tellen ook. Het is ook vreemd dat staten niet zelf kiezen voor elektronisch stemmen, maar dat doen vanwege federale HAVA-subsidie. Met alle respect, medewerkers van stembureaus kunnen hooguit een virusscannertje draaien, maar echt beoordelen of een stemcomputer draait op de officiële software tijdens de verkiezingen is een brug te ver. De staat probeert stemcomputers te kopen die over meerdere verkiezingen afgeschreven kunnen worden, terwijl u meerdere keren per dag uw besturingssysteem en virusscanner dient bij te werken. Schaal Het vertrouwen wat ruim gewonnen verkiezingen uitstralen is een achterhaalde gedachte. Uit de tijd dat kiezers of tellende stembureaumedewerkers werden omgekocht, uitgebrachte stemmen werden gestolen of het toevoegen van stemmen. Methodes waarbij de inspanning, kosten en risico's exponentieel toenemen met de omvang van de fraude. Digitaal frauderen op grote schaal is niet veel moeilijker dan op kleine schaal. Het is maar een instelling in het virus. Stemcomputers automatiseren niet alleen de telling, maar ook vele vormen van fraude. In verschillende staten staan systemen van dezelfde leveranciers. Als het verschil tussen de kandidaten maar groot genoeg is, daalt de ambitie tot controle. Iemand die fraudeert kan het dus maar beter in meerdere staten een ruim verschil veroorzaken. Gouden stem Een herhaling van het fiasco tussen Bush en Gore was niet mogelijk. Daar besliste de Hoge Raad dat de hertellingen tussentijds moesten stoppen, in het voordeel van Bush, omdat de Hoge Raad op dat moment uit vijf conservatieven en vier liberalen bestond. De beslissende rechter maakte daarmee de uitslag in Florida definitief, Bush had daar 537 stemmen meer. Dankzij Florida won hij de verkiezingen. Praktisch gezien had deze negende rechter een gouden stembiljet. Momenteel bestaat de hoge raad uit vier conservatieven en vier liberalen. Politiek beladen dossiers leiden tot staking van stemmen. Dan volgt er geen beslissing en wordt het dossier op het bureau gelegd van de negende, nog te benoemen rechter. De Republikeinse meerderheid in de senaat vond dat in een verkiezingsjaar de president zijn recht kwijt is een opvolger te benoemen, en blokkeert daarmee al een jaar iedere moeilijkere cassatie. Kip-ei Hertellingen beginnen bij de vraag hoe de regels gelezen moeten worden, vragen die alleen bij verkiezingen gesteld worden en daarom vrij snel verzoeken om nieuwe jurisprudentie. Dossiers die indirect bepalen wie de nieuwe president wordt, maar die pas beslist kunnen worden zodra die nieuwe president de hoge raad weer compleet gemaakt heeft. Daarmee wordt de initiële telling van de kiesraad a priori onaantastbaar, zelfs voor de rechterlijke macht. De nieuwe president kiest uiteraard een rechter die zijn benoeming zal bekrachtigen. Daarmee worden initiële resultaten definitief onaantastbaar. Digitale delicten laten per definitie weinig sporen na. Pak je de daders, dan gaan enkele nerds het cachot in, de strafdreiging is minimaal. Human Je zou verwachten dat computers sneller en nauwkeuriger zijn dan het oude potlood. Toch eindigde de Amerikaanse verkiezingsnacht zonder uitslag. De staat Californië, met het grootste aantal kiezers, had na twee weken nog miljoenen stemmen te tellen. De scancomputers konden totaal niet omgaan met kleine imperfecties, zoals koffievlekken, jam en dergelijke. Maar ook staten met een minder voorspelbare uitslag zoals Michigan en New Hampshire lieten lang op zich wachten. Dat stemcomputers met een druk op de knop de uitslag geven is een sprookje. Ze geven direct een uitslag en serieuze controle ontbreekt volledig. Van alle waarborgen blijft weinig over. Wat is de waarde van een paper trail als er geen mens naar kijkt? Als dat papier ook al gemanipuleerd kan zijn? Daarom heb ik alleen vertrouwen in menselijke stemcomputers.

Reaguursels

Inloggen

necrosis | 25-12-16 | 07:00
De belangrijkste regering in België zijn de Vlaamse en Waalse, niet de landelijke. En die twee eerstgenoemde waren er en regeerden stabiel.

Bruine Beer | 26-12-16 | 11:00

@zwitzalletju 25-12-2016 16.21

Dank voor uw positieve reactie. Het verhogen van de kiesdrempel is in mijn voorstel niet nodig. Kleine partijen zullen zich moeten voegen naar de meerderheid in het blok waartoe zij behoren. Daar worden zij afgerekend op de waarde van hun inbreng. Dit voorkomt dat ieder partijtje afzonderlijk hijgend aan de interruptie microfoon staat- moties- of kamer etc. vragen kan indienen. Kleine partijen waarvan de inbreng er zeker toe doet, zoals de SGP, behouden dan hun invloed.

De grootste winst in mijn plan is dat partijen zich veel meer dan nu zullen moeten richten op de besluitvorming in het blok waartoe zij behoren. Dat elimineert het huidige handelen van de meeste partijen, waarbij partij belang prevaleert boven zakelijke belang.

h.a.k. blok | 26-12-16 | 01:04

@Nathan R Jessup | 25-12-16 | 09:42 - mijn zwakte nog wel, foei. Ik vertrouw juist helemaal niet op de politiek, zeker niet als dat zooitje onbenullen die nu onze regering vormen de politiek moet voorstellen.

Maar als persoon die hen niet vertrouwd, kan ik proberen dit te veranderen op de normale manier, door te stemmen. Het kan uiteraard ook op de minder humane manier, wat precies is waar men naar toe werkt.

Overigens bent u een idioot, met uw verkapte doodswens aan Wilders. U blaat over uw stem, zonder te melden op welke partij u stemt. Door uw opmerking denk ik de richting wel te weten.

Idioten hebben wij genoeg, ik negeer u vanaf nu dan ook maar.

MarcS | 25-12-16 | 20:01

Zoja dan leg ik me bij de consequenties neer die zo'n compromis met zich meebrengt.
Nathan R Jessup | 25-12-16 | 13:20

En wat doe jij als het zo nee is?

MarcS | 25-12-16 | 19:55

@DearMud | 25-12-16 | 13:48

Huidige systeem van Electoral Votes zorgt er voor dat de grotere dichtbevolkte staten, in die tijd bijvoorbeeld New York en Pennsylvania , niet konden heersen over kleinere als 't Roode Eylandt of Maine.
.
Nu kan Californië met al zijn gezwendel gelukkig geen doorslaggevende stem zijn.
.
Inderdaad het Congress had, wat er ook zou gebeuren, Trump naar Washington geholpen.

Zwizalletju | 25-12-16 | 16:21

@Zwizalletju | 25-12-16 | 16:08 oo=om

Zwizalletju | 25-12-16 | 16:09

@h.a.k. blok | 25-12-16 | 12:21
Dank , interessante gedachten. Blok vorming is sowieso nodig oo uit de impasse te geraken. Forse Kiesdrempel moet ook in beeld zijn , indien mogelijk alleen voor nieuw geregistreerde lijsten vanaf bepaalde datum.

Zwizalletju | 25-12-16 | 16:08

Koning BongoBongo | 25-12-16 | 13:48
Ik geef het voor vandaag op. U heeft kennelijk geen enkel besef van onze democratische verworvenheden zoals vrije en geheime verkiezingen. Uiteraard is er een scala van mogelijkheden om zaken in te vullen, maar u kiepert onze vrijheid overboord ten behoeve van efficiëntie. Democratie màg (te veel) geldkosten, en democratie is niet dat de beste beslissing wordt genomen, doch dat ieder zich voldoende bediend voelt. En dat zal nóóít gebeuren als mensen weten dat ze worden belazerd.

Ci Ty33 | 25-12-16 | 15:21

Het Amerikaanse systeem is een republiek gebaseerd op grondwettelijke regels, geen parlementaire of andere democratie.
Toen de ontwerpers van de grondwet samenkwamen, hadden zij ervaringen met een despotisch geregeerd Europa en mob-rule, zij wilden koste wat kost voorkomen dat een meerderheid zijn wil kan opleggen aan een minderheid. UItgaande van de 'unalienable rights of man', onvervreemdbare rechten van ieder mens, heeft men toen een systeem ontworpen die ervoor zorgt dat elke staat invloed heeft op de uitkomst van een presidentsverkiezing. Een kandidaat moet dus in elke staat zijn gezicht laten zien en campagne voeren, en dus niet enkel in de dichtbevolkte gebieden mooi weer spelen zoals b.v. in de UK gebeurt. Het zorgt er impliciet voor dat een meerderheid van behaalde kiesmannen doorslaggevend is, en niet een meerderheid van stemmen - juist omdat hier zoveel mee wordt gesjoemeld.
En, Nederlandse misguided lefties, zelfs al hadden de hertellingen in nadeel uitgevallen voor Trump, dan was hij door het Huis van Afgevaardigden en Congres alsnog uitgeroepen tot president. Deze hele actie van die Groenen diende enkel om hun partijkoffers te vullen en niet om een zogenaamd democratische uitslag na te streven.
Wake up and smell the coffee. Have a nice Christmas.

Rest In Privacy | 25-12-16 | 13:48

Ci Ty33 | 25-12-16 | 10:38
Ik denk dat het aantal mensen dat volledig beinvloedbaar is ook wel zonder dwang hetzelfde gaat stemmen op whatever de rest van de groep doet ,zodat ze door deze rest van de groep geaccepteerd blijven en over hun gezamelijke keuze een onderling verband kunnen blijven houden en erover praten.Dus ik denk dat het verwaarloosbaar is om groepen zoals bejaarden en moskeegangers te noemen als voorbeelden. Allemaal kuddedieren.
Ook denk ik dat internet stemmen bijna 100% waterdicht gemaakt kan worden; vandaar mijn verwijzing naar Snowden.

Koning BongoBongo | 25-12-16 | 13:48

@Parel van het Zuiden | 25-12-16 | 10:26
"In nog geen 20 jaar tijd hebben ze de Nederlandse bevolking, die ooit ongeëvenaard veel vertrouwen in de politiek had"

Heel goed dat jij "wij van wc-eend" gelooft.
Ik stem op de partij die voor mij de meest aantrekkelijke programmapunten heeft waar ik in geloof. Dit wil niet zeggen dat ik ook het vertrouwen heb dat deze punten uitgevoerd worden. Misschien dat uit een onderhandeling een of 2 positieve en 5 negatieve zaken komen dan maak ik een afweging of het compromis in zijn totaal een voordeel oplevert. Zoja dan leg ik me bij de consequenties neer die zo'n compromis met zich meebrengt.

Nathan R Jessup | 25-12-16 | 13:20

@Carmelita | 25-12-16 | 09:59
"Ik vind de vergelijking met dijken niet opgaan."

Nederland is van de zee gestolen door de Nederlanders, dit hebben deze noeste werkers gedaan door samen te werken en dijken te bouwen. Achter die dijken werd een welvaart opgebouwd, door een dijk bewust te laten springen zal die welvaart door het wassende water verdwijnen. Ik ben het met de meeste Nederlanders eens dat de dijken beter beschermd moeten worden en dat daar geld voor vrijgemaakt moet worden uit de ouderenzorg en dat er meer met de EU samengewerkt moet worden voor de economische voorspoed.
Dijken kapot steken om je punt te maken zoals Wilders graag wil is niet constructief en speelt de vijanden van Nederland in de kaart.
Kijk eens naar Aleppo wat er gebeurd wanneer mensen gehoor geven aan verzet, als je dit voor ogen hebt zoals Wilders met zijn oproep tot verzet dan wordt het tijd dat Nederland de beveiliging van Wilders moet stoppen.

Nathan R Jessup | 25-12-16 | 13:05

@vertelnogeens | 25-12-16 | 09:23
Kun je wel getraceerd worden op wie je stemt dat wil je toch ook niet?

miko | 25-12-16 | 12:50

@ Raider Twix | 25-12-16 | 12:07

Ik had ook zoiets in mijn hoofd. Stemcomputer gebruiken, bonnetje uitdraaien, controleren of bonnetje klopt of niet (eventueel fotootje maken met de telefoon) en dan een handtekening op het bonnetje en in de stembus. Stembussen/formulieren blijven beschikbaar en vrij opvraagbaar, dus de regionale krant kan een stagiair sturen om op een ochtend een stembus na te gaan zitten tellen.

Sjors W. | 25-12-16 | 12:41

Eerst herhaal ik deze "gouw ouwe" van mijzelf nog maar eens:

Stemmen via Internet
Bedenk ik mij ironisch
Heeft wel iets weg van reageerbuisvrucht
Parlement vol elec-tronies.

Het huidige "palet" partijen en partijtjes, ik begrijp dat we ons mogen verheugen op de geboorte van nog zo'n zuigeling Artikel 1 hangt ook aan een speen, leidt tot kabinetten als miskramen.

Denkt u, fout DENKen is ook al beladen, verdiept u zich eens in het volgende. Ik ben voorstander van een drie blokken stelsel. Noem het gemakshalve maar even rood- wit en blauw. links- midden en rechts mag ook, gemakshalve houd ik het in de voorbeelden even op de drie kleuren.

Alle partijen, de splinters en nog aanstormende varianten, worden ondergebracht in één van de drie blokken, rood- wit of blauw. Meer smaken zijn er niet en komen er niet.

In het stemhok stem je twee keer, een hokje voor het blok van je voorkeur, een hokje voor de partij van je voorkeur.

Je stemt dan op een partij en niet meer op een persoon.

Als je bijv. voor blok rood kiest, en je kiest daarna voor een partij uit blok wit of bauw, dan is je stem ongeldig en telt dus ook niet mee voor het blok.


Het aantal zetels dat een blok krijgt wordt bepaald door het aantal daarop uitgebrachte stemmen. De zetelverdeling in een blok wordt bepaald naar rato van het op één van de partijen in dat blok uitgebrachte stemmen.

Met behoud van je zetel een eigen partijtje beginnen moet onmogelijk worden. Een lid dat uit dat uit een partij stapt, raakt zijn zetel kwijt.De partij mag een ander van de lijst op die open gevallen zetel benoemen. Daarmee houd je het oorspronkelijke aantal zetels dat het blok kreeg, in stand.

Voordelen:

Voorkeurstemmen voor een persoon, behoren dan tot het verleden.

De partijen lees bloedgroepen blijven in stand maar zullen mettertijd vervagen;

Een kabinet zal worden samengesteld uit vertegenwoordigers van een blok dat de meerderheid= is 75+ zetels behaalt (theorie), waarin dus sowieso wel meer partijen zitten;

Een kabinet zal - in de meeste gevallen zo niet altijd- bestaan uit leden van minstens twee blokken die samen een duidelijke meerderheid vormen. Het aantal ministers en staatssecretarissen wordt naar rato verdeeld. Het grootste blok in de coalitie levert (in principe) de MP.

Bijvoorbeeld:
Rood blok heeft 40 zetels, wit 60 en blauw 50. Ze zijn gedwongen tot samenwerking om een kabinet te vormen dat dus altijd een duidelijke meerderheid heeft. Reken de verschillende mogelijkheden maar uit.

Partijen zullen vooraf kleur moeten bekennen, doen ze dat niet, dan kunnen ze niet in een blok worden ondergebracht en dus niet aan de verkiezingen deelnemen.

De (oeverloze) kamer debatten, die nu vaak meer weg hebben van egotripperij dan van serieuze politieke besluitvorming, blijven beperkt tot woordvoerders/specialisten over het onderwerp, van de drie blokken.Veel minder interrupties- amandementen en verdere bullshit, slagvaardiger besluitvorming. De partijen in een blok zijn gedwongen tot overleg om tot één mening te komen die dan in de TK zitting wordt verdedigd. De woordvoerder specialist zal moeten aangeven met hoeveel stemmen het voorstel dat hij/zij doet of verdedigt, in het blok namens welk hij/zij spreekt is aangenomen (al dan niet met vermelding van de partij/bloedgroep).

Dit alles overwegende denk ik dat op (min of meer) deze manier het naderende spookschip van onbestuurbaarheid, in een betere koers kan worden gedirigeerd. Dat het kan leiden tot kabinetten die slagvaardiger kunnen besluiten op basis van veel breder mandaat.
Natuurlijk realiseer ik mij dat hierover veel meer te zeggen valt. In mijn overpeinzingen ben ik op papier ook veel verder dan ik nu in deze "houtkool schets" om wille van de lengte ervan, kan weergeven.

Ik nodig u uit om hierover met mij mee te filosoferen. Ik noem het bewust niet mee te DENKen omdat dit fenomeen, denken dus, lijkt gekaapt door een stelletje vuige lieden die gedreven door zeer beDENKelijke motieven ONZE cultuur die ze verachten, om zeep te moeten helpen met hun diepgewortelde boosaardigheid.
Voor dit soort lieden geldt dat zij in een democratischer gekozen bestel, waarin zij zich zullen moeten richten naar de meerderheid van het blok waarvan zij, zolang zij menen op basis van onze cultuur- vrijheden en democratische verworvenheden, hun destructieve werk voort te moeten zetten, deel uitmaken.

Ik wens allen van goede wil een ontzettend mooi KERSTFEEST toe.

h.a.k. blok | 25-12-16 | 12:21

"De Nederlandse overheid is voor een stemprinter. Dan kunnen daarna de stemmen geautomatiseerd gescand en geteld worden. Het eerste systeem kan een andere stem printen dan de keuze van de kiezer. Het tweede systeem kan foutief inscannen of optellen."
-
Je kunt ook de verkeerde aanstippen met het potlood. Dus je controleert altijd wat je stemt voordat ie in de stembus gaat.
Met de hand tellen kan ook fout gaan.
Stem bonnetjes printen in het stemhokje en soort van tellen zoals een bankbiljetten teller, dus eerst met de hand sorteren per partij, omdat dit belangrijk is, is een prima combinatie van hand en computer stemmen.

Dan is met de hand het aantal partij stemmen geteld. En met de de automatische teller de personen en partijen. Als het klopt, heb je deels dubbel geteld en daarmee de uitslag beter geteld en gecontroleerd dan met de huidige stembiljetten en tellingen.
En veel sneller.
Ik ben voor deze variant.

Raider Twix | 25-12-16 | 12:07

@Carmelita | 25-12-16 | 10:03
Trump heeft zelfs de popular vote gewonnen als je California er buiten laat. In de rest van de staten Trump + 1,5 miljoen , California verliest hij met ca 4 miljoen. En dat door LA en SF. Veel van die 4 miljoen hadden niet mogen stemmen maar een rijbewijs was in de Democratische steden al genoeg om als illegaal een stempas te krijgen. (miljoenen zijn dat er)

Zwizalletju | 25-12-16 | 11:33

@miko | 24-12-16 | 22:40

Maar ja, alsnog, hoe kun je nu controlleren, welke software er opstaat?

Ik blijf toch voor een potloodje.

decadent degeneraat | 25-12-16 | 11:28

@miko | 24-12-16 | 22:40

Dat is oplosbaar met een beetje cryptographie. Er bestaan cryptografische systemen, waarbij je onder de versleuteling berekeningen kunt doen. Optellingen enzo.

En daarnaast geef je dan elke gebruiker zijn eigen code, waarmee hij zijn stem kan controleren.

decadent degeneraat | 25-12-16 | 11:26

Opslag Medium | 25-12-16 | 10:39
Zo is het. Nog ter aanvulling, was decennia voorzitter van stembureau en leerde van voorgangers dat er op beperkte schaal door kiezers werd gesjoemeld, maar dat het waarschijnlijk is dat sjoemelaars evenredig verdeeld zijn over de diverse partijen. En dat zo dus toch het evenwicht bewaard wordt. En dat lijkt me nog steeds een juist uitgangspunt. En dat zal inderdaad niet meer zo zijn als overal met stemcomputers wordt gewerkt. De test die de overheid zou gaan doen is overigens inmiddels ook uitgesteld tot na de verkiezingen.

Ci Ty33 | 25-12-16 | 11:00

Er staan een paar onjuistheden in dit artikel. Ik ga er even overheen:

- De stemprinter kan weliswaar een andere stem afdrukken dan de keuze van de kiezer, maar de kiezer wordt geacht dat te controleren en niet zomaar ongezien zijn kaart in de bus te gooien. Als er in die software onregelmatigheden zitten dan mogen we hopen dat dat gedetecteerd wordt, al heb je natuurlijk altijd aandachtsgeile klootzakken die het hele proces willen verstoren door ten onrechte een onregelmatigheid te claimen.

- Een eventuele hertelling doe je natuurlijk niet met dezelfde computer maar met de hand. Dat is het hele punt van die papertrail: dan kun je met de hand hertellen! En je kunt er sowieso voor kiezen om steeksproefgewijs hertellingen te doen, gewoon om te zorgen dat er niet een stukje fraude in de software geslopen is.

- Dat er enorme politieke belangen zijn om de stemcomputers aan te vallen was altijd al het nummer 1 bezwaar tegen die dingen. Dat nu misschien ook Rusland en China erbij betrokken zijn is daarbij onbelangrijk, intern in een land zijn de belangen al zo hoog dat de kans op inmenging en fraude onacceptabel hoog is.

- Als je hertellen gratis maakt dan zullen partijen eindeloos hertellingen blijven aanvragen. De vraag om het lekker zelf te financieren is niet onredelijk. Het zijn namelijk ook de partijen zelf die die miljarden ervoor over hadden om gekozen te worden - als ze het zo belangrijk vinden, laten ze dan ook nog een paar miljoen uitgeven om nog een keer te tellen.

- De Atlas en CMS detectoren meten andere dingen. De een is niet een backup voor de ander. Je hebt in je huis ook een gasmeter en een watermeter, maar die zitten er ook niet omdat een enkele meter te onzorgvuldig zou zijn. Daar worden ook twee verschillende dingen gemeten.

- Misschien behoor ik niet tot "de meute", maar ik heb geen enkel vertrouwen in de bedrijven die de stemmachines leveren of de staat die ze aankoopt, niet omdat ze slecht werk zouden leveren, maar omdat je een te kleine groep verantwoordelijk maakt voor de uitslag. Ik werk wel in de IT, trouwens, en ik zou een stemprogramma in pak'em beet een middag kunnen schrijven. En als ik wilde dat Kaas de Vies Presidento wordt van Nederland dan zou ik dat moeiteloos kunnen inbouwen, en niemand die dat zou weten of kunnen detecteren.

- De "officiele software" is een wassen neus. Stel dat je uberhaupt toegang had tot de source code. Die kun je nog lezen en verifieren dat het correct werkt (althans, ik kan het, de meesten van u zullen me moeten geloven op mijn mooie blauwe ogen). Maar je kunt vervolgens niet bewijzen dat de applicatie die daadwerkelijk actief is tijdens de stemming ook gebouwd is vanaf die source code; misschien draait er wel een heel ander programma. En je kunt ook niet bewijzen dat er niet nog een paar programma's actief zijn in de achtergrond, die tijdens het stemmen de resultaten een beetje masseren. Iets wat om pak'em beet 8 uur 's avonds even kortstondig door Windows gestart wordt, de resultaten even aanpast, en daarna weer verdwijnt. Windows is zo ontzettend groot en complex, afdoend bewijs dat zulke software er niet ook op staat is nooit te leveren.

- Fraude bij individuele stemburo's is natuurlijk altijd een risico, maar die fraude is altijd beperkt in omvang: het gaat om een enkel stemburo, of misschien een handjevol. De invloed die dat heeft op de totale verkiezingen is gering. En als je het wel in alle stemburo's tegelijk probeert dan is de kans zeer groot dat dat uitlekt. Met stemcomputers kun je een complete stemming in een keer aanvallen, vanachter je buro, en de kans dat het uitlekt is nul - zeker als de programmeur in kwestie later ergens dood teruggevonden wordt.

Je conclusie ben ik het dan ook 100% mee eens.

Opslag Medium | 25-12-16 | 10:39

Koning BongoBongo | 25-12-16 | 08:49
Hopelijk bent u geen architect of kleermaker, want bij u gaat vorm voor inhoud. U bent geporteerd voor electronisch stemmen, en dus meent u dat een artikel dat duidelijk maakt dat in uw systeem aan de vereiste van verkiezingen die wettelijk zowel geheim als vrij zijn, niet wordt voldaan, daarom een slecht artikel zou zijn. Kalkoen eten lijdt kennelijk tot cognitieve dissonantie zullen we maar zeggen. En dan stelt u voor om dan maar de G.W. te veranderen. Dat zal er dus toe leiden dat voortaan in uw systeem moskeebesturen hele hordes van hun aanhangers zullen dwingen op een bepaalde partij te stemmen, maar dat ook bejaardenhuis-directeuren/administrateurs, voogden etc. de mogelijkheid hebben om de stemmen van hun pupillen af te pakken. Want wie durft tegen te spreken als men geheel afhankelijk is?. Bovendien staat er thans niet voor niets in de wet dat men slecht twee machtigingen kan gebruiken. Zo houdt men nl de eventuele fraude beperkt.
En verder hoop ik dat u geen lid wordt van Geen Peil, want met uw soort geredeneer is de dictatuur in zicht.

Ci Ty33 | 25-12-16 | 10:38

Goede systeemanalyse, helaas zie je die knul van het Youtube filmpje steeds moeier worden van de hoeveelheid van z'n aantal eigen woorden. Op de sollicitatiecursus van het arbeudsbureau zeiden ze me dat je het dan meestal nooit wordt als je zoveel woorden nodig hebt om iets te zeggen . . .

Ikbeneenzelfbouwer | 25-12-16 | 10:38

@Nathan R Jessup | 25-12-16 | 09:42

Toch nog even followup.
.
Wat de gevestigde politiek doet is gevaarlijk. In nog geen 20 jaar tijd hebben ze de Nederlandse bevolking, die ooit ongeevenaard veel vertrouwen in de politiek had (cijfers beschikbaar) volkomen van zich weten te vervreemden. Dat hebben ze gedaan door leugens, door corruptie, door verkeerde oplossingen, en door minachting van het volk.
.
Wat de gevestigde politiek doet is gevaarlijk. Meermaals de regels en mores van de rechtstaat overtreden om de eigen zin door te drijven. Meermaals de wet breken om de eigen zin door te drijven.
.
Wat de gevestigde politiek doet is gevaarlijk. Na verlies tijdens verkiezingen de regels (die nooit een probleem waren) te willen bijstellen om voor hen onwenselijke resultaten te voorkomen. Openlijk proberen de rechtstaat te ondermijnen.
.
Wat de gevestigde politiek doet is gevaarlijk. Naarmate de wens van bevolking meer afwijkt van hun eigen ideeen proberen via maatregelen de democratie te kortwieken, inspraak op voorhand uit te sluiten.
.
Maar wat het meest gevaarlijk aan het gedrag van de gevestigde politiek is. Enorme smaldelen van onze eigen productieve bevolking demoniseren, schofferen, en marginaliseren zodat zij zich niet meer thuisvoelen in hun eigen land.
.
Wat u en de gevestigde politiek doen is gevaarlijk. Het schieten van de boodschapper, het negeren van eigen bijdrage aan de situatie, weigeren ten halve te keren en door blijven gaan op de huidige voet.
.
Wilders is mij inmiddels dan ook veel te mild. We moeten terug naar 1848 maatstaven. If you do not grant us our fundamental unalienable rights, we will take them ourselves. By any and all means necessary.
.
En hoe dat afloopt? Tsja, dat ligt dan helemaal aan die criminelen van de gevestigde politiek. Verzet tegen een illegitiem regime is altijd gerechtvaardigd. In fact.. it is what our nation was build on.

Parel van het Zuiden | 25-12-16 | 10:26

Laten we leren van onze Gidslanden. Ook nu wijst Africa Europa de weg/ www.genkey.com/. Biometric is redelijk fraude ongevoelig. Plus dat de nieuwe macht gelijk makkelijk kan achterhalen wie pro of contra is. Allemaal voordelen.

AllemaalTeLaat | 25-12-16 | 10:25

Over verkiezingen en fake news van onze gouwe ouwe Adam Curry (podcast). Gigantisch hoe ze leugens fileren :-)
.
www.youtube.com/watch?v=tjjk9kmL-og

Methylfenidaat | 25-12-16 | 10:23

@Nathan R Jessup | 25-12-16 | 09:42

Je kan inderdaad beter wachten tot de storm om te ontdekken dat de dijken niet voldoen. Werkte in '53 ook zo goed. Oh vergeet vooral niet de persoon die met z'n scheparbeid e.e.a. te voorkomen te demoniseren, hè.
.
Er is overigens prima buitenparlementair verzet mogelijk binnen een rechtstaat. Ooit gehoord van valbondsacties, demonstraties, burgelijke ongehoorzaamheid? Zo ja, waarom was dit nooit een probleem wanneer zulks werd ingezet voor andere meningen dan die van Wilders?
.
Dit aanvoeren in een land waar fanatici als Samsom wordt toegestaan tienduizenden / honderdduizenden levens in gevaar te brengen met het frustreren van nucleaire transporten... tsja, rest mij slechts de vraag. U bent belanghebbend politiekcorrect of volkomen bevangen door die lafhartige politiekcorrecte waanzin?

Parel van het Zuiden | 25-12-16 | 10:06

Het is ronduit triest om te zien wat voor argumenten het anti-Trump kamp uit de kast trekt om maar niet de uitslag van de verkiezingen te hoeven accepteren.
Hij heeft gewonnen.
Eat your heart out!

Roadblock | 25-12-16 | 10:04

Eens met de opvatting dat Obama, die op de valreep nog wat blokkades oplegt, de next president een rotstreek levert.

Carmelita | 25-12-16 | 10:03

Ik vind de vergelijking met dijken niet opgaan.
Of je moet vinden dat de grote asielinstroom een goed en nttig iets is (zoals een dijk een goed en nuttig iets is).

Carmelita | 25-12-16 | 09:59

@Nathan R Jessup | 25-12-16 | 09:42

Omdat Wilders heel goed begrijpt dat er geen verandering komt als de dijken niet eens doorbreken. Het heeft ons de deltawerken opgeleverd en een groeiend besef dat dijkverzwaring enorm belangrijk is (zie verzwaring Delfzijl nu) Waar het op neer komt is dat er nu een vaste kliek zit op posities van rechters, media, ambtenaren.... die alle verandering tegen houden. Die niets van andere meningen wil hebben. Zij leven in beschermde gebieden. Zij hebben nergens last van. Behalve als hun kind op de verkeerde school zit. Dan weten ze niet hoe snel ze in actie moeten komen. Maar jij denkt nog steeds dat deze kliek er voor de mensen zit. Die zit er alleen om gevestigde (eigen)belangen te behartigen. Als je dat niet ziet, ben je ziende blind. Kijk eens hoe bijv Obama nu opereert. Hij zet nog even allerlei maatregelen door om Trump niets minder dan dwars te zitten. Dat is sowieso not done als vertrekkend president. Maar het tekent de onverdraagzaamheid van de zittende elite. Mensen smachten gewoon naar verandering. Niet omdat van Wilders zoveel te verwachten valt. Maar omdat hij nu eenvoudigweg de enige is die in die dijken gaat graven.

roze_bril | 25-12-16 | 09:52

-weggejorist-

Parel van het Zuiden | 25-12-16 | 09:50

Digitaal stemmen.
.
Ik zal niet meer stemmen. Deze overheid is in handen van politiekcorrecten. Die zal ik geen inzicht in mijn stemgedrag / politiek mening gekoppeld aan mijn persoonsgegevens willen geven. De wijze waarop politiekcorrecten nu al omgaan met andersdenkenden (dwang en demonisering) zegt mij dat deze mensen sowieso gevaarlijk zijn, met zulke informatie helemaal.
.
Politiekcorrecten maken dit land niet pluis. Laten we ze astublieft niet nog meer middelen in handen geven om hun terreur te laten voortduren.

Parel van het Zuiden | 25-12-16 | 09:50

@MarcS | 25-12-16 | 09:16
"De door u zo opgehemelde rechtstaat doet de werkelijkheid de laatste tijd nogal geweld aan. Dat hierdoor het vertrouwen laag is, lijkt mij niet meer dan normaal."

Jouw zwakte is dat je te veel vertrouwen hebt in de politiek, iets waar de meerderheid van bevolking geen last van heeft.
Wat Wilders doet is gevaarlijk.
Wat zou je doen als iemand in een dijk die het land beschermd tegen het water, zou gaan graven om te bewijzen dat de dijk zwak is? Wilders doet niet anders wanneer hij de bevolking oproept tot verzet.

Nathan R Jessup | 25-12-16 | 09:42

Je hebt niks aan stemmen via een stemcomputer of handmatig stemmen als de uitslag toch genegeerd wordt.

Is dit nog nieuws? | 25-12-16 | 09:35

De Koreaanse Slet | 24-12-16 | 22:04
"De barbaren komen altijd uit het oosten. En overigens waren wij ook geen schatjes"

Volgens Wilders zijn het toch echt de Vandalen waar we last van hebben.
nl.wikipedia.org/wiki/Vandalen

Nathan R Jessup | 25-12-16 | 09:29

fingerprints..... we gebruiken ze al en we zijn er dol op. Niemand die dat kan vervalsen indien gekoppeld aan je naam en reeds vastgelegd, toch?

vertelnogeens | 25-12-16 | 09:23

@DKS, rechtstaat?
Je bedoeld dat wat we nu hebben? Waar experts door de minister van justitie net zo zwart gemaakt kunnen worden als het verslag van een gesprek met hen?

Uw rant over de minderheid, u beseft dat we in NL de opkomst bij verkiezingen niet echt hoog is? Dat van dit kleine deel van de kiezers, slechts een deel op de regerende partijen heeft gestemd? Waaruit volgt dat de stemmers op de regering een minderheid zijn?

De door u gepropageerde open samenleving ivm handel, is uiteraard slechts een oplossing voor een niet bestaand probleem. U bent alleen niet lenig genoeg in uw hoofd om de andere oplossingen te kunnen zien. Ook zonder handelsverdragen kan er handel bestaan.

De door u zo opgehemelde rechtstaat doet de werkelijkheid de laatste tijd nogal geweld aan. Dat hierdoor het vertrouwen laag is, lijkt mij niet meer dan normaal.

Ik heb een hekel aan slechte winnaars (dus laat ik u meestal maar een beetje roeptoeteren), maar u bent gewoon een ontzettend slechte verliezer. Een jengelende peuter die zijn zin niet kreeg. Grow Up.

MarcS | 25-12-16 | 09:16

Laatste jaren gaat het stemmen hier met het potlood. Beter.
Eens ging het met een stemcomputer.
In het stemhokje hetzelfde display als bij de medewerkers aan tafel.
Er keek dus iemand mee!!!!
Dat ging van: "Nee, meneer, u heeft nu op de verkeerde knop gedrukt" en "Ja, nu heeft u gestemd".
Ik heb diverse kamerleden hierover gemaild en nooit antwoord gekregen.
On voor stel baar ..

Carmelita | 25-12-16 | 09:12

Ja natuurlijk, Trump heeft niet gewonnen want die had ook maar 35% kans om te winnen.

www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/11/...

...

Het zal misschien zo zijn dat Feynman een hoop fans heeft op GeenStijl maar persoonlijk vind ik het nogal betweterig overkomen allemaal en allerminst van diepgang getuigen.

Zijl5824 | 25-12-16 | 09:09

necrosis | 25-12-16 | 07:58
"Ik interesseer me niet voor de Dow of welke beurs dan ook."

En niet gehinderd door enige kennis geef je hier toch een moreel oordeel over.
De grootste aandeelhouders in Nederland zijn de pensioenfondsen en zij bepalen het beleid in de organisaties waar zij een aandeel in hebben.

Nathan R Jessup | 25-12-16 | 09:09

Onvolledig verhaal, zoals wel vaker gebeurd door Feynman als het over de Amerikaanse verkiezingen gaat. Waarom met geen woord gerept over de wellicht honderduizenden illegale stemmen waar in sommige staten geen enkele controle op bestaat? Dat is zeker net zo'n groot probleem dan de stemcomputers van Soros die in vele staten werden gebruikt.

Themistocles524 | 25-12-16 | 08:55

Koning BongoBongo | 25-12-16 | 08:49
O en vraag Ed Snowden om tips en hulp.... veel hulp sukkels van een overheid.

Koning BongoBongo | 25-12-16 | 08:52

Internetstemmen kan niet, want dan is de stemming niet vrij, omdat polderland.wordpress.com...
Ci Ty33 | 25-12-16 | 00:35
--------------------------------------------
Wat een waardeloos artikel gespekt met waardeloze redenen om niet via internet te stemmen. Nog nooit zo'n vergezochte redenen gezien om niet thuis te kunnen stemmen . Pas dan de grondwet aan.
Ze kunnen hier ook helemaal niets . Wat een prutsland zijn we toch ; altijd maar achter de sterkste aanlopen en het liefste kindje van de klas zijn. Hoe is het mogelijk dat we zoveel mislukkelingen samen in een kamer hebben en dat we dat dan ook nog onze leiders moeten noemen. Droevig.

Koning BongoBongo | 25-12-16 | 08:49

@de Voorzittert | 25-12-16 | 08:33
Welke marketing?
Dat ik heb aangegeven dat ik desnoods achter een vuilniswagen ga lopen om van UWV af te komen?
Ik weet het even niet meer en ga nog even een paar uurtjes slapen, tussen kerst en oud/ nieuw ga ik zeker geen baan vinden.

necrosis | 25-12-16 | 08:46

@necrosis | 25-12-16 | 07:58
Even los van uw persoonlijk situatie: ik gun u een mooie baan in 2017. En heb al eerder geopperd dat u dit platform verdient ter marketing van u zelf. Eén topic voor de reaguurder vh jaar (kwantitatief) en u heeft weer werk.
.
Nu uw punt: te makkelijk. Ja, er zullen bestuurders rijk worden van overnames en fusies. Maar iedereen die bij een grote Nederlandse bank werkt, weet dat de massa-ontslagronden nog bescheiden zijn geweest: er kunnen er nog duizenden mensen uit zonder dat het enig verschil maakt. Mede als gevolg van decennialang niet veranderen. Banken zijn IT-bedrijven, het personeel is veelal oud, onnozel en administratief van aard. Tussen nu en 2025 compleet overbodig. Advies aan middelmatig Nederland: leer programmeren.

de Voorzittert | 25-12-16 | 08:33

@de Voorzittert | 25-12-16 | 07:37
Ik interesseer me niet voor de Dow of welke beurs dan ook.
Cijfers kunnen stijgen of kelderen zonder aanwijsbare reden waardoor bedrijven ineens veel meer of minder waard zijn.
Ik wil resultaten zien, bedrijven die winst maken ipv gestegen aandelenkoersen.
Mooi voorbeeld is ABN, die maken miljarden winst en smijten er toch nog even 1500 man/ vrouw uit.
Leuk voor de topmensen die nog even een flinke bonus meepakken, zuur voor de mensen die straks zonder baan zitten.
Ikzelf heb gewerkt voor een familiebedrijf, niet beursgenoteerd en ze maakten een miljardenomzet.
Handelaars in aandelen hadden en hebben geen enkele grip op een bedrijf wat geen aandelen uitgeeft en dus ook niet bang hoeft te zijn voor vijandige overnames.
Bedrijven die hun kapitaal uit aandelen halen, lopen het risico dat aandeelhouders hun winst verzilveren en de markt overspoelen met aandelen.
Resultaat: de aandelen zijn minder waard en een hedgefund koopt de aandelen goedkoop op en gaan dan zoeken naar manieren om de winst te maximaliseren.
Zo werd ABN de nek omgedraaid.

necrosis | 25-12-16 | 07:58

Al lezend zat ik een oplossing te bedenken, en toen bleek dat DerUnterMensch | 24-12-16 | 22:57 die ook al o ongeveer heeft bedacht.

Supersimpel: Stem met een computer, maar koppel er een printer aan. Die printer doet geen barcode's maar leesbaar de naam van de kandidaat. Hoe je met die print om gaat valt over te discusseren.
Laat hem verschijnen achter glas, en na "akkoord" valt hij en de stembus.
Of de stemmer vouwt het papiertje op en neemt het mee naar buiten om het daar voor het publieke oog in een verzegelde stembus te deponeren. Bij twijfel worden ouderwets en handmatig de stembussen geopend en begint het handmatige hertellen.

Vogelbeest | 25-12-16 | 07:38

@necrosis | 25-12-16 | 07:17
Vergeet ook de alltimehigh van DowJones niet. De verfrissende zakelijkheidwerkt bijzonder reinigend. En op zijn Amerikaans hè? Hup 1600 topposities ingevuld met zakenlui of Omtzigten. Duurt in Nederland nog decennia voordat wegkijkend grachtengordel de top verlaten heeft.

de Voorzittert | 25-12-16 | 07:37

@Freelix | 25-12-16 | 07:07
Het Clinton kamp kan wel gaan lopen janken over manipulatie en Russische hackers.
Voorlopig heeft Trump al het nodige voor elkaar gekregen.
De JSF kan 'ineens' een stuk goedkoper geleverd worden.
De nieuwe 'Air force one' kan ineens een stuk goedkoper geleverd worden.
Trump probeert de banden met Rusland aan te halen, terwijl de EU zijn best doet om de Russische beer zoveel mogelijk te treiteren.
Etc.
Al met al ben ik blij dat het verlies van Hillary het einde heeft ingeluid voor de 'Clinton Dynastie'.

necrosis | 25-12-16 | 07:17

Wat een ongefundeerde verdachtmakingen. Kritiek op stemcomputers in het algemeen is prima, maar om deze nu aan de afgelopen Amerikaanse verkiezingen te koppelen is niks anders dan stemmingmakerij. Wordt toch eens tijd dat er met bewijzen wordt gekomen dan bij dit steeds verdacht maken van de uitslag. En die valse claim dat de Russen de stemcomputers hebben gehackt. Het is ook weer niet zo gemakkelijk om stemcomputers die los staan van het Internet te hacken. En als we diezelfde redenering gaan doorvoeren dat het naïef is om te denken dat Rusland en China de verkiezingen niet beïnvloeden dan zou Amerika werkelijk een hand hebben in elke verkiezingsuitslag wereldwijd want die hacken immers ook. De grote vraag blijft natuurlijk of de mensen die nu zo'n kritiek hebben op de stemprocedure in de VS dit ook gehad zouden hebben als Clinton had gewonnen.

Freelix | 25-12-16 | 07:07

@fleurtje | 25-12-16 | 06:33
We kunnen ons opmaken voor de meest chaotische verkiezingen in de geschiedenis van Nederland.
Met al die nieuwe partijen is het bijna onmogelijk om een coalitie te smeden van minder dan zes partijen.
PvdA is inmiddels gespleten door DENK, Monasch en Asscher.
DENK is gespleten door het vertrek van Sylvana (het stemmenkanon, moehahaha).
Een hoop mensen hebben kotsbeu van Rutte en de meeste 'gevestigde partijen' zullen rond de 10 zetels uitkomen.
Dat wordt een lange, moeizame formatie.
Ter vergelijking: België zat ook een lange tijd zonder regering, en economisch ging het ineens een stuk beter.

necrosis | 25-12-16 | 07:00

De boel bekloten , de politiek doet niks liever .

fleurtje | 25-12-16 | 06:33

@miko | 25-12-16 | 06:22
Ik vraag me nog steeds af waarom @atm0s de stekker uit het populaire tooltje getrokken heeft.

necrosis | 25-12-16 | 06:32

@necrosis | 25-12-16 | 06:07
Jammer dat de Tool kaduk is hé?

miko | 25-12-16 | 06:22

@miko | 25-12-16 | 06:02
Hoe moet ik dat weten?
Ik ben geen lid van de redactie.
Ik weet wel (ongeveer) hoeveel comments ik heb ingeklopt dit jaar.
En dat zijn er een stuk meer dan in 2015.

necrosis | 25-12-16 | 06:07

@miko | 25-12-16 | 05:53
Dan zet ik het gewoon op JijBuis, uiteraard zonder stopknop zodat je het niet uit kan zetten.
*grinnik*

necrosis | 25-12-16 | 06:04

@necrosis | 25-12-16 | 05:17
En? Wanneer komen de lijstjes van reaguurders van het jaar?

miko | 25-12-16 | 06:02

@necrosis | 25-12-16 | 05:17
Dat is leuk, ik zou hem kopen maar heb geen platenspeler meer.
hahahaha. ;-)

miko | 25-12-16 | 05:53

@miko | 25-12-16 | 05:06
Wacht maar totdat ik een plaat ga opnemen ;)

necrosis | 25-12-16 | 05:17

@necrosis | 25-12-16 | 05:02
Ow, fijne kerst, ik hoor hier dat het een soort verzetsdaad is als je dat mensen wenst. Ave Maria al in de CD player gepleurd?

miko | 25-12-16 | 05:13

@necrosis | 25-12-16 | 05:02
Ja? En? Madonna 300 miljoen.

miko | 25-12-16 | 05:06

@miko | 25-12-16 | 04:46
Hoeveel platen heb jij verkocht?
Zij verkochten er 120 miljoen!

necrosis | 25-12-16 | 05:02

Wat ik dus wilde zeggen is dat Bodard een zelfingenomen engerd is en Rick Parfitt noe niet echt het grootste verlies in de muziek is. Hoewel de muziek wel aan te horen was,.... soms.

miko | 25-12-16 | 04:46

Wat ik dus wilde zeggen is dat Bodard een zelfingenomen engerd is en Rick Parfitt noe niet echt het grootste verlies in de muziek is. Hoewel de muziek wel aan te horen was,.... soms.

miko | 25-12-16 | 04:45

Spookuur?

miko | 25-12-16 | 04:40

Net even naar Bodard gekeken. blijft een zelfingenomen engerd.

miko | 25-12-16 | 04:33

Heerlijk om zo geenpijl de grond in geboord te zien worden met hun stem software. Kun je dus nog beter op Silvana stemmen :-P

Slabak | 25-12-16 | 03:15

*hind = hond

Dr. Frambozenjam | 25-12-16 | 02:28

Met computers krijg je de uitslag die je wilt. Stay woke man!

Fapfap | 25-12-16 | 02:28

Mooi dat ik altijd op mijzelf heb gestemd, als best alternatief. Levert een heerlijk doch ook scherp ziendheid op in het politieke veld en trust fundament gebaseerd op eigen sterkte en totaal onafhankelijk op ideeën gebaseerd ander persoon, vrij als een vogel:) anders dan een hind die zijn anus schoon likt.. Lik ze:)

Dr. Frambozenjam | 25-12-16 | 02:27

Graaisnaaiert | 25-12-16 | 01:17
Even IBM bellen of ze nog wat tabulators hebben staan.
Aan de andere kant loop je dan wel de kans dat ze met de EU gaan collaboreren.(IBM wiki geschiedenis)

cheops | 25-12-16 | 02:10

How about een ouderwets ponskaartsysteem? Moet toch te regelen zijn, zal vele malen goedkoper zijn en is 100% fraudeveilig als je het mechanisch en/of handmatig telt...

Graaisnaaiert | 25-12-16 | 01:17

Ach ja, wanneer het merendeel van de stem machines in Amerika indirect van een bedrijf van Soros is zou ik ook vragen gaan stellen over de betrouwbaarheid. Daarom was m'n verbazing groot dat Trump won, zelfs met de geschatte 3 miljoen illegale Hillary stemmen. (Mexicanen, Illegalen, toeristen en zelfs doden)

Vervolgens hadden ze bij een paar stem bureaus in Detroit wat stemmen herteld en wat bleek? Er bleken meer stemmen te zijn uitgebracht in bepaalde districten dan dat er stemgerechtigden woonden. Uiteraard op Hillary. Al gauw staakten ze daar met her tellingen. Moet eigenlijk even die bron weer opzoeken...

LangeTijdGeleden | 25-12-16 | 01:03

@cheops
jammer ik hoopte op openbaring. Maar toch, dank je wel.

am*dam | 25-12-16 | 00:59

De allergrootste misvatting van de politiek is het feit dat men echt denkt dat er wat te kiezen valt. Het is de illusie die men creëert dat keus is.
Ik ga niet allerlei voorbeelden oplepelen hoe moreel failliet de zgn politieke al jaren is. Iedereen moet zijn/haar eigen huiswerk maar doen. Één aspect is belangrijker dan ooit: de Nederlandse burger moet zich gaan realiseren dat Nederland een satellietstaat is geworden van een regering zonder land met ondemocratisch benoemde dictators: de EU.

Mr.Robot777 | 25-12-16 | 00:46

donjon | 25-12-16 | 00:33
Omdat het neerkomt op 1x in de zoveel tijd stemmen. De wereld is continu in beweging dus beslissingen en goede ideeën moet niet onderworpen zijn aan een wachttermijn van 4 jaar. Wanneer iets overduidelijk is en hut volk wil het dan dient het te gebeuren.
--
Het is vrij nutteloos om een klein groepje iedere 4 jaar de macht te geven. En dat we dan maar weer moeten afwachten wat voor een capriolen ze uithalen. Direct kunnen ingrijpen is noodzakelijk.
--
Dus stemmen op je verjaardag. tsja. Laten we allemaal gaan stemmen tijdens Bevrijdingsdag. Ook een briljant idee. toch?

Mark_D_NL | 25-12-16 | 00:42

@Mark_D_NL | 25-12-16 | 00:06
donjon | 24-12-16 | 23:41
Het is een compleet kudt idee. Niet eens 1x het plaatsen waard. Het begint al waardeloos met dat "een kaartje van de Koning"...
.
____
.
Nee dan zoals het systeem nu is,... dat is pas een puik idee.
Een keer in de vier jaar tijdens een compleet circus stemmen op beloftes, met een compleet uitgewist geheugen.

Rest In Privacy | 25-12-16 | 00:33

@Mark_D_NL | 25-12-16 | 00:06
donjon | 24-12-16 | 23:41
Het is een compleet kudt idee. Niet eens 1x het plaatsen waard. Het begint al waardeloos met dat "een kaartje van de Koning"...
.
____
.
Haha,.... verder ben je niet gekomen?
Iets met kind en badwater.
En dat nog wel op kerstavond :-)

.

Rest In Privacy | 25-12-16 | 00:30

Ja, inderdaad. Laten we het democratisch stemsyteem foutgevoeliger maken, en met minder transparantie, en minder controleerbaar door ELKE burger, en hack- en crash- en kaapbaarder maken. Maar natuurlijk, wat een geweldig idee!!!

STnick | 25-12-16 | 00:25

damn. is jan-lul me net voor. alsof het weer maandagavond swingersavond is.

sennholz | 25-12-16 | 00:21

kun je niet gewoon een bitcoin trail maken van de stemgang? *patent aanvragen doet*

sennholz | 25-12-16 | 00:19

Hm. Geen kerstgroet van Rutte en een happy hanukkah van Trump. Wilders wenst iedereen dan weer wel een fijne kerst. Nou. Jullie ook allemaal. proost.

tipo | 25-12-16 | 00:13

@De Koreaanse Slet | 24-12-16 | 22:01
Daar staat tegenover dat jij al jaren aantoont geen greintje verstand te hebben, period. Dus... *snurk*

TheEgg | 25-12-16 | 00:10

De oplossing is misschien om iedereen via internet te laten stemmen.
Inloggen met je ID en je stem uitbrengen.
Iedereen kan daarna zelf controleren of zijn stem is aangekomen en bij wie.
Daarna steekproefsgewijs (1 per elke 100) door een onafhankelijke instantie laten controleren of dit inderdaad wel klopt. Waarbij stemmers zich zelf kunnen aanmelden voor controle.
Misschien niet 100% waterdicht maar beter dan nu.
En degenen die geen ID of internet hebben via papier laten stemmen.
Opgelost?

Dostranamus | 25-12-16 | 00:09

de Voorzittert | 24-12-16 | 21:42
Dat doen ze ook. Maar op enig moment in het proces moet je de software er op zetten. En er is altijd een toegang op/in de machine. Wie controleert en bewaakt die?

Mr Dixit | 25-12-16 | 00:09

donjon | 24-12-16 | 23:41
Het is een compleet kudt idee. Niet eens 1x het plaatsen waard. Het begint al waardeloos met dat "een kaartje van de Koning"...

Mark_D_NL | 25-12-16 | 00:06

een blockchain gebaseerde aanpak moet kunnen werken. Waarom? Omdat blockchain ervan uitgaan dat helemaal niemand te vertrouwen is en iedereen die kan frauderen dat ook zal doen. En laat het systeem daar nu feilloos mee om kunnen gaan. Daarom groeien munten als Bitcoin en completen financiële systemen als e-Gulden / efiliaal ook exponentieel en zijn niet meer te stoppen. Moeilijke techniek? Welnee. Betrouwbaar? Voor meer dan 100%. Maar ja, de overheid heeft een commissie benoemd die ernaar gaat kijken dus die komen met een advies als het overal inmiddels is ingevoerd.

jan-lul-de-behanger | 24-12-16 | 23:59

Mijn voorstel, laten we de stem-procedures van de FIFA overnemen.
Die stemmingen verlopen altijd eerlijk, volgens Blatter.
En Blatter is integer volgens Blatter.

Jan Dribbel | 24-12-16 | 23:41

Nogmaals plaatsen omdat het een interessant idee is.
.
IEDEREEN STEMMEN OP Z'N VERJAARDAG:
.
Eens in de vier jaar zitten we twee maanden lang midden in een politiek circus. De overige 46 maanden doet politiek ons niets tot weinig. Dat moet anders, vindt Nynke Tromp. Samen met hoogleraar Paul Hekkert en Jeroen van Erp ging ze op zoek naar een simpel antwoord op een complexe vraag: hoe creëer je een betere relatie tussen burger en politiek?
.
Het antwoord waarmee ze kwamen: stemmen op je verjaardag. Ieder jaar krijg je een week voor je verjaardag een kaartje van koning Willem Alexander waarop hij je feliciteert en uitnodigt te stemmen. Er is geen politiek circus gaande dus je zult zelf moeten onderzoeken wat je gaat stemmen. Je vraagt wat je collega heeft gestemd en misschien komt die wel met een incident dat speelde rond zijn verjaardag. Je merkt dat dit nu niet meer relevant is en focust op langetermijnvisies van partijen.
.
Als je hebt gestemd, gebeurt er niet direct iets. Pas na vier jaar worden alle stemmen geteld. Dit is Teldag, de kick-off van een nieuwe regering. Media kijken terug op de afgelopen vier jaar – en dus niet op de afgelopen twee maanden zoals nu het geval is. De momenten waarop politiek echt bijdroeg en beloften maakte voor de toekomst worden belicht. Na Teldag is er geen zwart gat, want er zijn altijd mensen jarig en die moeten stemmen.
Het voordeel van dit systeem is dat politici een betere kans krijgen hun capaciteiten te tonen, minder worden beoordeeld op hun glimlach en de waan van de dag niet langer regeert.
.
Bekijk deze TED-talk over dit idee:
www.youtube.com/watch?v=O90nfczjNHA

Rest In Privacy | 24-12-16 | 23:41

Different asshole trouwens

rattenvanger XL | 24-12-16 | 23:38

Ik voel me trouwens net een ronselaar op het moment, ik praat met iedereen over politiek en overtuig meestal wel mensen dat ze maar weer moeten gaan stemmen. Ze geven er niets meer om, same story differt asshole. Maar ja dan weet ik ze vaak dat ene zetje te geven. Homo's, die nu pvv gaan stemmen. Christelijke luitjes, arbeiders, kakfamilie, vrienden. Waar ik het niet bij probeer en ervan schrik wat ze gaan stemmen zijn turken, Marokkanen, moslims in het algemeen. Ik hoor ze DENK zeggen, vooral turken. Pislink wordt ik ervan, ze zouden eigenlijk nooit als nederlander gezien mogen zijn. Want ik ben geen racist zij zijn pas de racist. Als je stemt op een nazi zo als kuzu. Grijze kut varkens stichting van m

rattenvanger XL | 24-12-16 | 23:37

Am*dam | 24-12-16 | 23:29
Google weet best veel. @RudyGiuliani is wel de goede

cheops | 24-12-16 | 23:34

Trump een teleurstelling? Eg nuut.

vanBarchum | 24-12-16 | 23:30

@cheops. hoe weet jij dat? Ik weet weing vandaar mijn "?" aan het einde

am*dam | 24-12-16 | 23:29

DerUnterMensch | 24-12-16 | 22:57
Er is nog een ander probleem: het stemmen met de stemcomputers die in NL gebruikt werden, kon door handige hackers worden meegelezen. Dus het aantal stemmen klopte wel, doch de stemming was niet geheim.

Ci Ty33 | 24-12-16 | 23:28

Het zal mij worst zijn of de verkiezingen in de VS nu wel of niet netjes zijn verlopen. We zijn eindelijk van die democraten af en de VS krijgt nu een president die van wanten weet.
Wacht in spanning op zijn daden.

Keyboardspeler | 24-12-16 | 23:26

Stemcomputer in combinatie met fysiek stembiljet werkt prima. Je vult een biljet in en de computer scant het en telt daarbij direct. Zijn er achteraf nog twijfels dan kunnen personen de stembiljetten handmatig natellen.

heldheino | 24-12-16 | 23:24

Goed stuk van Feynman. Op zich heb ik geen probleem met Trump als POTUS, denk dat de wereld dat op dit moment wel nodig heeft, maar ik denk dat we met zijn allen op dit moment enorm onderschatten hoe sterk landen als Rusland zijn geworden in het manipuleren van beeldvorming en zelfs verkiezingsuitslagen, zoals die in de US of A. De jaren Tien van deze eeuw zullen de geschiedenis ingaan als de 'naieve tiene..."

troje1 | 24-12-16 | 23:23

cheops | 24-12-16 | 23:10
OK
Je weet het niet .... he?

Rest In Privacy | 24-12-16 | 23:12

@dojon
Het is een nep account.

cheops | 24-12-16 | 23:10

-weggejorist-

Rest In Privacy | 24-12-16 | 23:09

Een beetje efficientiewinst is het risico op fraude niet waard.

Gewinflipt | 24-12-16 | 23:04

@am*dam
Dat is een nep account

cheops | 24-12-16 | 23:03

Lekker belangrijk hoe er gestemd wordt in us of ducking a

Ali Bi | 24-12-16 | 22:58

Wat een hoop gezeur dat vooral een gebrek aan creativiteit toont. Je kunt heel eenvoudig een zeer betrouwbare stemcomputer maken. Met een printer, maar waarbij de uitgeprinte stem eerst zichtbaar is (achter glas, in meervoud) voor de stemmer. Geeft de stemmer akkoord dan valt de stem omlaag in de container.

Je kunt dat zelfs in 3voud-doen. Een stem valt in een container die later wordt geteld, eentje in een afgesloten container waar niemand (van de ambtenaren ter plaatsen) bij komt en de stemmer zelf kan eventueel eentje krijgen als hij dat wilt. 100% inzichtelijk voor de stemmer.

De computer houd ondertussen bij wat de stemmen zijn en zo weet je direct de uitslag, maar je laat de stemmen ook nog handmatig tellen. Dat is de officiële uitkomst, en zou daar een mismatch zijn dan kan achteraf nagegaan worden hoe dat komt, bijvoorbeeld via de afgesloten container.

Natuurlijk kunnen er problemen zijn, zoals inkt die op is. Maar ook daar zijn oplossingen voor. Tenslotte heb je de stemmer die een controle uit voert. Hij kan dan altijd nog een eenmalige afkeuring doen waardoor de stem in een afgesloten afvalcontainer terecht komt.

DerUnterMensch | 24-12-16 | 22:57

Wat ze aan de overkant van de grote plas doen moeten ze zelf weten, ben blij met mijn potloodje.

dugo | 24-12-16 | 22:54

BREAKING -- verkiezingen burgemeesters archive.is/IDBh5 gaat pizzagate nu echt los?

am*dam | 24-12-16 | 22:54

@donjon | 24-12-16 | 22:37
Uitstekend idee. Al zijn mensen vaak verhinderd oo hun verjaardag, geef ze daaromheen een maand de tijd. En je stem gaat dus 4x de stembus in?

de Voorzittert | 24-12-16 | 22:47

@Reden | 24-12-16 | 22:04
Er waren wel iets meeer dan twee keuzes, dat is ook weer zo een punt.

miko | 24-12-16 | 22:46

Alsof het stemmen tellen door verstokte PvdA'ers zoals nu al decennia lang gebeurd zo betrouwbaar is.

sinar2 | 24-12-16 | 22:45

@faz | 24-12-16 | 22:00
Dat zou met de huidige constructie (in Nederland) natuurlijk ook gewoon kunnen (dat er een volgnummer gekoppeld aan je naam op je stembiljet staat).

Zoiets | 24-12-16 | 22:41

@decadent degeneraat | 24-12-16 | 21:46
Lekker ook, dat een ander dan OOK kan zien wat je gestemd hebt.

miko | 24-12-16 | 22:40

IEDEREEN STEMMEN OP Z'N VERJAARDAG:
.
Eens in de vier jaar zitten we twee maanden lang midden in een politiek circus. De overige 46 maanden doet politiek ons niets tot weinig. Dat moet anders, vindt Nynke Tromp. Samen met hoogleraar Paul Hekkert en Jeroen van Erp ging ze op zoek naar een simpel antwoord op een complexe vraag: hoe creëer je een betere relatie tussen burger en politiek?
.
Het antwoord waarmee ze kwamen: stemmen op je verjaardag. Ieder jaar krijg je een week voor je verjaardag een kaartje van koning Willem Alexander waarop hij je feliciteert en uitnodigt te stemmen. Er is geen politiek circus gaande dus je zult zelf moeten onderzoeken wat je gaat stemmen. Je vraagt wat je collega heeft gestemd en misschien komt die wel met een incident dat speelde rond zijn verjaardag. Je merkt dat dit nu niet meer relevant is en focust op langetermijnvisies van partijen.
.
Als je hebt gestemd, gebeurt er niet direct iets. Pas na vier jaar worden alle stemmen geteld. Dit is Teldag, de kick-off van een nieuwe regering. Media kijken terug op de afgelopen vier jaar – en dus niet op de afgelopen twee maanden zoals nu het geval is. De momenten waarop politiek echt bijdroeg en beloften maakte voor de toekomst worden belicht. Na Teldag is er geen zwart gat, want er zijn altijd mensen jarig en die moeten stemmen.

Het voordeel van dit systeem is dat politici een betere kans krijgen hun capaciteiten te tonen, minder worden beoordeeld op hun glimlach en de waan van de dag niet langer regeert.
.
Bekijk deze TED-talk over dit idee:
www.youtube.com/watch?v=O90nfczjNHA

Rest In Privacy | 24-12-16 | 22:37

Feynman was vroeger scherper... Nog voordat Trump begint zet hij al de goede zaken in beweging. Get over it Feynman!

Backonthetrack | 24-12-16 | 22:34


Het is al maanden duidelijk dat vrijwel geen enkele reaguurder ook maar een greintje verstand heeft van politiek en landsbelang.
De Koreaanse Slet | 24-12-16 | 22:01

Waaruit moet dan blijken dat u de kennis en verstand hebt van politiek en landsbelang om zich boven de reaguurders te stellen. Ik lees van u alleen holle frasen om naar mijn bescheiden mening de zaak te kietelen maar het zou ook zomaar kunnen dat u niet beter weet.

stroopa | 24-12-16 | 22:29

Controleponsen noemden we dat vroeger.

Lewis Lewinsky | 24-12-16 | 22:28

Als je digitaal betalen aardig waterdicht kunt maken, waarom digitaal stemmen niet?
Muggenmepper | 24-12-16 | 22:02

Betalen moet herleidbaar zijn en stemmen juist niet.
Iedereen moet het kunnen volgen en controleren. De bank heeft in de voorwaarden staan dat hun administratie het bewijs levert bij geschillen.

Nichtsneues | 24-12-16 | 22:27

A la snackbar | 24-12-16 | 22:12
Het heeft ook allemaal geen zin: stemmen op een partij die een coalitie moet vormen en daarmee alle idealen opzij compromiteert. Alles voor pluche.
.
Idealen hebben de meeste partijen tegenwoordig in het geheel niet meer. VVD, PvdA, D66, CDA, GL is gewoon een groot blok en kan je meer vergelijken met de Democraten in de USA. Zelfde politiek met een linker en rechter vleugel. Zolang deze partijen meer dan 75 zetels krijgen zal helemaal niets veranderen. 50+ kan je trouwens ook bij deze club tellen. De enige bewezen alternatieven die anders zijn PVV, SP en PvdD.

cocktailsmaak | 24-12-16 | 22:24

NB. Uiteraard zijn er twee onafhankelijke intikteams.

Lewis Lewinsky | 24-12-16 | 22:24

Je moet helemaal niet tellen, je moet intikken. En wel tweemaal intikken. Als volgt:

1. Meteen na het legen van de stembussen wordt elk stembiljet a. voorzien van een uniek nummer en b. gekopieerd.
2. Vervolgens worden zowel de originele als de gekopieerde stembiljetten ingetikt in ascii bestanden waarin zowel het nummer als de uitgebrachte stem zijn vermeld.
3. Deze bestanden worden openbaar gemaakt.
4. Discrepanties tussen beide bestanden worden opgespoord.
5. Deze discrepanties worden opgelost door de desbetreffende stembiljetten erbij te pakken.
6. Na enige tijd heb je twee identieke openbare bestanden gekregen die geteld kunnen worden met behulp van computerprogramma's die elke veertienjarige kan schrijven.

Peace of cake.
Geen dank.

Lewis Lewinsky | 24-12-16 | 22:23

Het heeft ook allemaal geen zin: stemmen op een partij die een coalitie moet vormen en daarmee alle idealen opzij compromiteert. Alles voor pluche.

A la snackbar | 24-12-16 | 22:12

USA waren 2 keuzes.
Hier hebben we straks over de 100 vakjes waar een kruisje gezet kan worden.
Reden | 24-12-16 | 22:04
USA waren meer keuzes:
www.politics1.com/p2016.htm
alleen die doen een beetje voor spek en bonen mee.

Moonwarrior | 24-12-16 | 22:11

@De Koreaanse Slet | 24-12-16 | 21:59
"groter en sterker wordend front" en "links" in 1 zin. Das een goeie

Kaft | 24-12-16 | 22:09

Reden | 24-12-16 | 22:04

Nee, het zijn er echt honderden verdeeld over tientallen partijen. U kunt straks zelfs op Foppe de Haan stemmen, die wordt lijstduwer voor de PvdA, zou ik ook doen als ik een paar miljoen op mijn rekening had staan...

eerstneukendanpraten | 24-12-16 | 22:09

Reden | 24-12-16 | 22:04

Laten we hopen van niet. Laten gewoon traditioneel christelijk, liberaal of socialistisch stemmen. Boeren, geldverdieners of arbeiders. Maar iets zinnigs.

De Koreaanse Slet | 24-12-16 | 22:07

*Belangrijke zaken moeten twee keer compleet onafhankelijk gemeten worden, met andere mensen, andere software, andere hardware.*

Volkomen juist.

Lewis Lewinsky | 24-12-16 | 22:06

Gelukkig zijn de debat programmas er gewoo.... OH WACHT, die zijn allemaal opgerot op vakantie. Want zo rolt Nederlandsche TV.
Net zoals de zomer periode missen al die debielen de belangrijkste tijd.

GateKeeperNL | 24-12-16 | 22:04

Lupuslupus | 24-12-16 | 21:53

Ik bedoel maar. Velen willen de hard bevochten universele mensenrechten achterlaten. Niet wetend dat deze rechten een fundament is waardoor zij mogen en kunnen. Gewoon uit angst omdat er een zooitje gekken zijn die ons dood willen maken. Nou die zijn er altijd geweest. De barbaren komen altijd uit het oosten. En overigens waren wij ook geen schatjes.

De Koreaanse Slet | 24-12-16 | 22:04

Jeetje. USA waren 2 keuzes.
Hier hebben we straks over de 100 vakjes waar een kruisje gezet kan worden.

Reden | 24-12-16 | 22:04

Er is wel meer mis in de VS. Dit artikel verscheen deze week over de staat van de democratie in North Carolina. De conclusie liegt er niet om.
www.mcclatchydc.com/opinion/article122...

faz | 24-12-16 | 22:03

Als je digitaal betalen aardig waterdicht kunt maken, waarom digitaal stemmen niet?

Muggenmepper | 24-12-16 | 22:02

Lupuslupus | 24-12-16 | 21:53

Het is al maanden duidelijk dat vrijwel geen enkele reaguurder ook maar een greintje verstand heeft van politiek en landsbelang.

De Koreaanse Slet | 24-12-16 | 22:01

@Ballenman
Nee, printers kunnen onzichtbaar voor het menselijk ook kenmerken mee printen, bijvoorbeeld een volgnummer. Een stem kan dan herleidbaar zijn. Daarenboven heb je het stuk van Feijnman niet begrepen, het hebben van een paper trail is leuk, maar in de praktijk wordt het niet gebruikt en is de software matige uitslag de defacto uitslag - zonder controle.

faz | 24-12-16 | 22:00

Iedere staat heeft zijn eigen kieswet.. volledig gedecentraliseerd.. In bovenstaand stuk wek je de schijn op, dat het in alle staten gaat zoals je het hebt omschreven. Dit is incorrect. Michigan heeft geen stemcomputers bv, geen internet toegang. Daar scannen ze alle papieren 1 voor 1 in. En geven dat aan een centraal punt door. Het proces is daar zeer tijdrovend. Toch werd er geroepen door de 'Democraten' dat er gehackt zou zijn. Dat er veel discutabele facetten zijn aan de verkiezingen/procedures dat klopt in mij ogen. Maar je onderbouwing is te algemeen voor zo'n versplinterd landschap...

Goed-hardt | 24-12-16 | 22:00

Wat in deze belangrijker is het vertrouwen in de rechtsstaat, democratie en onze media. Dat is namelijk de basis van het vrije westen. En er is een groter en sterker wordend front wat totaal onterecht elke bases van de fundamenten links wil laten liggen en dwingerig zijn/haar mening wil opleggen aan de zwijgende meerderheid. Nu zullen sommigen een grapje over de EU willen maken. Maar de cijfers liegen niet, het is in landsbelang om zulke afspraken te hebben. In een andere vorm kan altijd. Maar isolatie niet.

Maar de anti-alles ploeg van vijftigers is een enge ontwikkeling. De wereld stond niet stil en staat niet stil. Nooit gedaan al sinds de faraoes en Alexander.

Kortom mierenneuken.

De Koreaanse Slet | 24-12-16 | 21:59

Als een stemcomputer gewoon een 'bonnetje' afdrukt, wat je als stemmer even controleert en daarna alsnog in de bak met papieren stembiljetten gooit, heb je volgens mij een onafhankelijke papertrail.

Dat er zo weinig animo is om de papertrail daadwerkelijk na te kijken, dat lijkt me het werkelijke probleem.

Ballenman | 24-12-16 | 21:56

Hear hear!

Admiraal_de_Ruijter | 24-12-16 | 21:55

"Zou er niet een fundamenteel grondrecht moeten zijn dat iedereen het verkiezingsproces moet kunnen controleren?" Ja dus. Daar zijn veel experts (waaronder veel IT'ers) het wel over eens. En zo'n recht sluit het gebruik van stemcomputers uit; stemmen zal altijd op papier moeten plaatsvinden en telling met de hand, waarbij een scanner hoogstens gebruikt kan worden als tweede controle, of om snel een voorlopige uitslag te hebben.

Muxje | 24-12-16 | 21:54

Laten tellen door een groep demente CDAers of een andere partij afhankelijk van waar je woont is geen haar beter.
A la snackbar | 24-12-16 | 21:46
.
Waarom meldt u zich niet aan bij uw gemeente voor een avondje stemmen tellen in maart? U weet er gewoon geen ene zak van hoe dat allemaal gaat.

Lupuslupus | 24-12-16 | 21:53

Niet zeuren over stemcomputers. Laten tellen door een groep demente CDAers of een andere partij afhankelijk van waar je woont is geen haar beter.
Stop ook maar gelijk met GeenPeil en andere internetdingetjes.

A la snackbar | 24-12-16 | 21:46

@scalaOrganization in ThisBuild := "org.typelevel"

Maar dan wel met inzicht in de bron code en zelfs dan. Wie weet welke software er daadwerkelijk op zo een machine staat?

Ik vind het maar een moeilijke kwestie. Je zou op persoonlijk niveau moeten kunnen verifieren dat je stem is meegeteld. Dat soort systemen (end-to-end auditable voting systems) bestaan wel, maar die worden niet gebruikt.

decadent degeneraat | 24-12-16 | 21:46

Als stemcomputers standalone kunnen functioneren, zonder internet verbinding, zou het toch vrij secuur moeten kunnen. Maar de indrukwelkende heisa die de producenten op hun hals gehaald hebben met de schijn van incompetentie, is reden genoeg om de komende 5 decennia louter het rode potlood toe te staan.

de Voorzittert | 24-12-16 | 21:42

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl